MČ Praha Kunratice: PLNĚNÍ PŘÍJMU A ČERPÁNÍ VÝDAJU 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MČ Praha Kunratice: PLNĚNÍ PŘÍJMU A ČERPÁNÍ VÝDAJU 2014"

Transkript

1 MČ Praha Kunratice: PLNĚNÍ PŘÍJMU A ČERPÁNÍ VÝDAJU 2014 PŘÍJMY ROZPOČTU 2014 (Skutečnost k ) PoložkaParagraf Rozpočtové příjmy RS RU Skutečnost % k RU Název tis. Kč tis. Kč Kč 1341 Poplatek ze psů 230,00 230, ,50 83, Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 120,00 120, ,50 91, Poplatek za užívání veřejného prostranství 300,00 300, ,00 61, Poplatek ze vstupného 0,00 0, , Poplatek z ubytovací kapacity 15,00 15, ,00 522, Správní poplatky 130,00 130, ,00 96, Daň z nemovitých věcí 8 000, , ,04 102,63 Daňové příjmy 8 795, , ,04 101, Příjmy z poskytování služeb a výrobků - knihovna 9,00 9, ,00 121, Příjmy z poskytování služeb a výrobků - pohřebnictví 10,00 10, ,00 175, Příjmy z prodeje zboží-kultura-kniha Kunratice v běhu času 90,00 90, ,00 26, Příjmy z úroků 115,00 115, ,40 88, Přijaté vratky transferů od jiných veř. rozpočtů-finanční vypořádání 0,00-91, ,80 100, Přijaté vratky transferů od jiných veř. rozpočtů-doplatek r odvodu z her 0,00 21, ,00 100, Přijaté pojistné náhrady 0,00 0, , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (podle Zprávy o přezkoumání) 27,00 27, ,00 94, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady vč.správních řízení 130,00 130, ,00 122, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 1,00 1,00 0,00 0,00 Nedaňové příjmy 382,00 311, ,60 87,71 `` Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku (plastika Kalvárie) 0,00 180, ,00 100,00 Kapitálové příjmy 0,00 180, ,00 100, Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR-volby EP 0,00 184, ,00 99, Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR-volby obcí 0,00 154, ,00 100, Neinvestiční přijaté transfery ze SR 218,00 218, ,00 100, Neinvestiční přijaté transfery od obcí - MHMP: Neinvestiční přijaté transfery od obcí - MHMP: , , ,00 100,00 souhrnný dotační vztah 0,00 10, ,00 100,00 neinvestiční dotace pro knihovnu 0,00 41, ,00 100,00 neinvestiční dotace pro ÚMČ zkoušky odb. způsobilosti 0,00 46, ,00 100,00 neinvestiční dotace z odvodu z her 0, , ,52 100,00 neinvestiční dotace vrácená daň VHČ roku ,00 48, ,00 100,00 neinvestiční dotace pro ZŠ-Škola bez drog 0,00 617, ,00 100,00 neinvestiční dotace pro ZŠ-asistenti pedagoga 1. pololetí 0,00 272, ,00 100,00 neinvestiční dotace pro ZŠ-asistenti pedagoga 2. pololetí 0,00 547, ,00 100,00 neinvestiční dotace pro ZŠ a MŠ-mzdové prostředky 0,00 257, ,00 100, neinvestiční dotace pro jednotku SDH 0, , ,14 100,00 - zdroje HMP 0,00 223, ,15 99, Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti (financování rekonstrukce čp. 57 K Libuši) , , ,00 65,49 Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti (část HV VHČ 2013 a 4131 předchozích let) 0, , ,45 100, Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti (převod do fondu DCHB) 0, , ,00 100, Investiční přijaté transfery od obcí-nástavba a přístavba ZŠ 0, , ,00 100, Investiční přijaté transfery od obcí-hmp-revitalizace okolí rybníka Ohrada 0,00 354, ,00 100,00 Přijaté dotace , , ,26 87, Převody z vlastních rezervních fondů-z fondu Domu s chrán. byty 410,00 410, ,00 82, Převody z rozpočtových účtů: Posílení rozpočtu soc. fondu-příjem soc. fondu 210,00 210, ,00 99,28 Převod do fondu Domu s chráněnými byty 0, , ,00 100, Převody z vlastních fondů-ze soc. fondu 290,00 290, ,00 69,59 Převody z vlastních fondů /konsolidace/ 910, , ,00 92,68 PŘÍJMY CELKEM , , ,90 89,06 Z toho konsolidace /pol. 4133, 4134, 4139/ -910, , ,00 92,68 ÚHRN PŘÍJMU , , ,90 88,96 Stránka 1

2 VÝDAJE ROZPOČTU 2014 (Skutečnost k ) ParagrafPoložka Rozpočtové výdaje RS RU Skutečnost % k RU Název tis. Kč tis. Kč Kč Platy zaměstnanců 160,00 160, ,00 71, Ostatní osobní výdaje 130,00 130, ,00 91, Povinné pojistné na sociální zabezpečení a pol. zam. 73,00 73, ,00 82, Povinné pojistné na zdravotní pojištění 26,00 26, ,00 83, Prádlo, oděv, obuv 6,00 6, ,00 28, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10,00 10,00 0,00 0, Nákup materiálu 10,00 10, ,00 47, Pohonné hmoty a maziva 7,00 7, ,92 73, Nákup ostatních služeb-zimní a letní údržba komunikací, STK, projekty,ad 2 410, , ,00 61, Opravy a udržování-běžné opravy komunikací, výtluků,dopravního značení a techniky 1 260, , ,37 97, Platby daní a poplatků krajům, obcím a st. fondům (poplatky stav. povolení) 5,00 5,00 0,00 0, Náhrady mezd v době nemoci 5,00 5, ,00 167, Úhrada kupní ceny za části komunikací Sechterova, Šťastného, Dolnomlýnská 3,00 3, ,00 100,00 Dokumentace k územnímu řízení - realizace chodníku a parkovacích míst u rybníka Ohrada 60,00 60,00 0,00 0, Budovy, haly, stavby-přidružené pásy ul. U Rakovky vč. zadávacího řízenípřevedeno na pol.5171 a ,00 0,00 0, Plošné opravy komunikací, chodníky, vč. průzkumných a projektových prací a výběrového řízení (ul. Do Dubin, Úhlavská, Golčova) 9 500, , ,70 86, Stroje, přístroje, zařízení (venkovní vysavač drobného odpadu) 0,00 46, ,00 100, Silnice , , ,99 84, Opravy a udržování 50,00 50,00 0,00 0, Pitná voda 50,00 50,00 0,00 0, Nákup materiálu 5,00 5,00 0,00 0, Opravy a udržování (oprava zhroucené kanalizace v ul. K Libuši) 15, ,00 0,00 0, Odvádění a čištění odpadních vod 20, ,00 0,00 0, Elektrická energie 7,00 7,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb 3,00 3, ,00 66, Opravy a udržování-běžné 15,00 15, ,00 16, Opravy a udržování-čištění drenážního potrubí lokal. Paběnice-U Rakovky-SAPA 200,00 200, ,31 19, Revitalizace říčních systémů a vodních ploch 225,00 225, ,31 19, Nákup ostatních služeb-přezkoumání hospodaření 27,00 27, ,00 89, Věcné dary 5,00 5, ,00 75, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím: příspěvek MČ 1 484, , ,00 100, Neinvestiční transfery zřízeným přísp.organizacím:dotace HMP-mzdové prostředky 0,00 141, ,00 100, Předškolní zařízení 1 516, , ,00 99, Nákup ostatních služeb-přezkoumání hospodaření a ost. služby 27,00 27, ,00 119, Věcné dary 23,00 23, ,10 119, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím: příspěvek MČ 4 450, , ,00 89, Neinvestiční transfery zřízeným přísp.organizacím -dotace HMP: Neinvestiční dotace Program Škola bez drog 0,00 48, ,00 100,00 Neinvestiční dotace Asistenti pedagoga 1. a 2. pololetí 0,00 890, ,00 100,00 Neinvestiční dotace-mzdové prostředky 0,00 405, ,00 100, Neinvestiční transfery zřízeným přísp.organizacím-program OPPA zdroje EU: 0, , ,14 100,00 Neinvestiční transfery zřízeným přísp.organizacím-program OPPA zdroje HMP: 0,00 223, ,15 99, Budovy, haly, stavby-rozšíření kapacity ZŠ-Nástavba učeben a dokumentace vč. zadávacího řízení - vlastní zdroje MČ , , ,00 8, Budovy, haly, stavby-rozšíření kapacity ZŠ-Nástavba učeben a dokumentace vč. zadávacího řízení - investiční dotace HMP 0, , ,20 26, Budovy, haly, stavby-stará budova-výměna oken vč. zateplovacího systému 1 500, ,00 0,00 0, Základní školy celkem vč. investic , , ,59 44, Ostatní osobní výdaje 260,00 260, ,00 90, Povinné pojistné na sociální zabezpečení a pol. zaměstn. 65,00 65, ,00 90, Povinné pojistné na zdravotní pojištění 24,00 24, ,00 88, Knihy, učební pomůcky, tisk - vlastní zdroje 35,00 35, ,00 91,93 - dotace HMP 0,00 10, ,00 0,00 Stránka 2

3 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 6,00 19, ,00 98, Nákup materiálu 5,00 5, ,00 68, Voda 11,00 11, ,00 84, Plyn 102,00 102, ,00 92, Elektrická energie 40,00 40, ,00 70, Služby telekomunikací a radiokomunikací 14,00 14, ,52 84, Nákup ostatních služeb - údržba IT a ostatní drobné služby 40,00 40, ,00 70, Nákup ostatních služeb-projekt řešení vstupu obj. Golčova 24 v návaznosti na úpravy komunikace v působnosti OMI 20,00 20,00 0,00 0, Rok 2014:Opravy a udržování-odvlhčení přízemí, úprava otopného systému a posouzení vhodnosti instalace klimatizace, výměna kotle budovy Golčova 24, oprava vstupních schodů - ostatní běžné opravy 150,00 150, ,97 23, Činnosti knihovnické 772,00 795, ,49 73, Ostatní osobní výdaje 100,00 100, ,00 87, Povinné pojistné na soc. zabezpečení 25,00 25, ,00 84, Povinné pojistné na zdravotní pojištění 9,00 9, ,00 84, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 4,00 4,00 0,00 0, Nákup materiálu 20,00 20, ,00 69, Nákup ostatních služeb 500,00 500, ,00 96, Pohoštění 10,00 10, ,00 51, Věcné dary (mince k vítání miminek, dárky účastníkům akcí) 25,00 25, ,20 70, Neinvestiční transfery občanským sdružením-o.s.rozvoj Zeleného údolí 12,00 12, ,00 100, Dary obyvatelstvu-výstavy 10,00 10, ,00 100, Záležitosti kultury 715,00 715, ,20 91, Nákup ostatních služeb - PD k žádosti o grant-zámecká zeď 50,00 50,00 0,00 0, Opravy a udržování (Zámecká zeď) 50,00 50,00 0,00 0, Zachování a obnova kulturních památek 100,00 100,00 0,00 0, Umělecká díla a předměty (plastika Kalvárie) 0,00 301, ,00 8,31 Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařaz. (Sv. Jan Nepomuckýrekonstrukce sochy) 0,00 200, ,00 50, Pořízení, zachování a obnova hodnot národního historického povědomí 0,00 501, ,00 24, Neinvestiční transfery církvím a nábožen. společnostem-ř.k.farnost Kunratice 20,00 20, ,00 100, Činnost registrovaných církví a nábožen. splečností 20,00 20, ,00 100, Ostatní neinv. transfery neziskovým apod. organizacím-tj Slovan-zdroje MČ 0,00 300, ,00 100, Sportovní zařízení v majetku obce - S.K. Slovan Kunratice 0,00 300, ,00 100, Ostatní neinv. transfery neziskovým apod. organizacím-tj Sokol Kunratice - vlastní zdroje MČ 0,00 166, ,00 100,00 TJ Sokol Kunratice - dotace HMP odvod z her-doplatek 2013 z finančního vypořádání 0,00 10, ,00 100,00 TJ Sokol Kunratice - dotace HMP odvod z her-doplatek za rok ,00 23, ,00 100, Ostatní neinv. transfery neziskovým apod. organizacím-fbc Kunratice 0,00 70, ,00 100, Ostatní tělovýchovná činnost 0,00 270, ,00 100, Ostatní neinv. transfery neziskovým apod. organizacím-junák 20,00 20, ,00 77, Využití volného času dětí a mládeže 20,00 20, ,00 77, Nákup ostatních služeb (provoz vánočního osvětlení) 9,00 9, ,00 82, Veřejné osvětlení 9,00 9, ,00 82, Platy zaměstnanců 95,00 95, ,00 100, Ostatní osobní výdaje 5,00 5, ,00 67, Povinné pojistné na sociální zabezpečení a pol. zaměstn. 25,00 25, ,00 95, Povinné pojistné na zdravotní pojištění 9,00 9, ,00 95, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5,00 5,00 0,00 0, Nákup materiálu 5,00 5, ,00 31, Voda 7,00 7, ,00 50, Pohonné hmoty - fukar 1,00 1,00 206,00 20, Nájemné (výpůjčka nářadí) 1,00 1,00 0,00 0, Konzultační, poradenské a právní služby - studie rozšíření hřbitova 30,00 30, ,00 104, Nákup ostatních služeb-(výškové zaměření spádu hřbitova) posudek zdi 25,00 25, ,46 155, Opravy a udržování - oprava památníku padlých 140,00 185,00 0,00 0, Opravy a udržování - vytvoření dvou nových cest v urnovém háji 20,00 20,00 0,00 0, Opravy a udržování - stavební úpravy hřbitovní zdi 580,00 534, ,00 7, ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené-úprava hrobových míst 0,00 45, ,00 100, Budovy, haly, stavby- obnova hřbitovní zdi zřícené po povodních r ,00 500, ,00 11, Budovy, haly, stavby- vybudování společného hrobu 120,00 166, ,00 106, Pohřebnictví 1 568, , ,46 31,72 Stránka 3

4 Konzultační, poradenské a právní služby 250,00 238, ,00 29, Územní plánování 250,00 238, ,00 29, Voda 0,00 11, ,00 99, Elektrická energie 7,00 7, ,00 122,89 Nákup ostatních služeb (vyjádření k sítím a ost.služby, přemístění sochy na kostelním nám.) 25,00 25, ,00 64, Opravy a udržování-odstranění vlhkosti v prostorách zázemí Zámeckého parku Golčova 28, vnitřní malba 20,00 8,50 0,00 0, Budovy, haly, stavby: Zdravotní středisko K Libuši čp. 57-realizace stavby , , ,32 63,22 Budovy, haly, stavby: Zdravotní středisko K Libuši čp. 57-autorský dozor, zadávací řízení, pasport stavby, související studie, činnost koordinátora BOZP,TDI 333,00 333, ,00 164, Komunální služby a územní rozvoj , , ,32 64, Nákup služeb 150,00 150, ,50 81, Sběr a svoz komunálních odpadů 150,00 150, ,50 81, Nákup ostatních služeb 19,00 19, ,00 20, Ochrana půdy a podz. vod proti infiltraci (odlučovač) 19,00 19, ,00 20, Drobný hmotný dlouhodobý majetek-lavičky, kontejnery na textil, hrací prvky do 40,0 tis. 40,00 40,00 0,00 0, Nákup materiálu- koše výměna, barvy, náhr. díly k mobiliáři.. 30,00 30, ,00 27, Konzultační, poradenské a právní služby 60,00 60,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb - revize hřišť a ostatní drobné služby 40,00 40, ,50 74, Nákup ostatních služeb -údržba zeleně v obci,výsadba stromů 0, , ,90 90, Opravy a udržování-údržba zeleně, obnova poškozených stromů-převedeno na pol ,00 0,00 0, Nákup dlouhodobého hmotného majetku-revitalizace okolí rybníka Ohradavlastní zdroje 310, , ,30 95,44 Nákup dlouhodobého hmotného majetku-revitalizace okolí rybníka Ohradadotace HMP 0,00 354, ,00 100, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 2 880, , ,70 91, Služby pošt 6,00 6, ,00 91, Neinvestiční transfery obecně prosp. společnostem-o.p.s. Žít spolu 0,00 20, ,00 100, Neinvestiční transfery spolkům-o.s. Patron 0,00 20, ,00 100, Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu-dárkové poukázky jubilantům 26,00 26, ,00 80, Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 32,00 72, ,00 92, Dary obyvatelstvu 20,00 20, ,00 100, Soc. pomoc osobám v hmotné nouzi 20,00 20, ,00 100, Neinvestiční transfery spolkům (Adrenalin bez barier) 0,00 10,00 0,00 0,00 Ost. neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím-vlastní zdroje(mo STP Hornomlýnská, Rehabilitace Hornomlýnská, Křižovatka) 60,00 26, ,00 100,00 Ostatní neinv. transfery neziskovým apod. organizacím-dotace HMP odvod z herdoplatek r z finančního vypořádání 0,00 10, ,00 100,00 Ostatní neinv. transfery neziskovým apod. organizacím-dotace HMP odvod z herdoplatek roku ,00 23, ,00 100, Sociální rehabilitace 60,00 70, ,00 85, Drobný hmotný dlouhodobý majetek - všeobecný 78,00 78,00 0,00 0,00 - vybavení kanceláře správce 50,00 50,00 0,00 0, Nákup materiálu 30,00 30, ,00 99, Nákup ostatních služeb-akce pro obyvatele a drobné služby 26,00 26, ,00 69, Nákup ostatních služeb - dodávka a instalace požárních hlásičů do bytů 30,00 30,00 0,00 0, Opravy a udržování 260,00 260, ,10 108, Pohoštění 12,00 12, ,00 73, Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady - poplatek OSA-hudba 2,00 2,00 0,00 0, Domovy - Dům s chráněnými byty 488,00 488, ,10 69, Nákup materiálu 2,00 2,00 300,00 15, Nákup ostatních služeb-revize e. spotřebičů 0,00 0,00 798, Pohoštění 4,00 4, ,00 75, Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady vč. poplatku OSA 8,00 8, ,00 58, Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče /Klub seniorů/ 14,00 14, ,60 62, Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu-příspěvek na posilovnu 16,00 16, ,00 7, Bezpečnost a veřejný pořádek-městská policie 16,00 16, ,00 7, Ochranné pomůcky - vlastní zdroje 30,00 11, ,00 97,56 Ochranné pomůcky - dotace HMP 0,00 37, ,30 99,58 Ochranné pomůcky - dotace státní prostřednictvím HMP 0,00 2, ,00 97, Drobný hmotný dlouhodobý majetek - vlastní zdroje 45,00 106, ,00 100,28 Stránka 4

5 Drobný hmotný dlouhodobý majetek - dotace HMP(čerpadlo do vozu Ford) 0,00 31, ,00 98, Nákup materiálu - vlastní zdroje 54,00 72, ,35 96,66 Nákup materiálu - dotace HMP 0,00 9, ,00 97,74 Nákup materiálu - dotace státní prostřednictvím HMP 0,00 0,60 678,00 113, Plyn 120,00 120, ,00 93, Elektrická energie 40,00 40, ,00 75, Pohonné hmoty a maziva - vlastní zdroje 70,00 83, ,86 100,18 Pohonné hmoty a maziva - dotace HMP 0,00 19, ,10 100, Služby telekomunikací a radiokomunikací 16,00 16, ,97 95, Služby školení a vzdělávání - vlastní zdroje 20,00 20, ,00 98,00 Služby školení a vzdělávání - dotace státní prostřednictvím HMP 0,00 1, ,00 100, Nákup ostatních služeb - vlastní zdroje 30,00 33, ,00 106,78 Nákup ostatních služeb - dotace HMP - revize dýchací techniky 0,00 58, ,60 100,60 Nákup ostatních služeb - dotace HMP - úpravy vozu Ford 0,00 56, ,00 99, Opravy a udržování - vlastní zdroje 100,00 24, ,00 99,14 Opravy a udržování - dotace HMP - úprava automobilu Ford 0,00 43, ,00 101, Budovy, haly, stavby-stavební úpravy-odvlhčení hasičské zbrojnice 200,00 200,00 0,00 0, Požární ochrana dobrovolná část: vlastní zdroje 725,0 tis., dotace HMP 257,7 tis. 725,00 982, ,18 77, Odměny členů zastupitelstev vč. členů výborů a komisí 1 710, , ,00 82, Povinné pojistné na sociální zabezpečení a pol. zaměstn. 290,00 290, ,00 99, Povinné pojistné na zdravotní pojištění 130,00 130, ,00 97, Pohonné hmoty 10,00 10, ,45 83, Nákup ostatních služeb 5,00 5,00 580,00 11, Cestovné 2,00 2, ,00 102, Pohoštění 19,00 19, ,80 72,90 Ost. neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím (kynologové, chovatelé) 30,00 30, ,00 100, Náhrady mzdy v době nemoci 10,00 10,00 0,00 0, Dary obyvatelstvu 50,00 91, ,00 99, Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 19,00 19, ,00 92, Zastupitelstva obcí 2 275, , ,25 86, Ostatní osobní výdaje 0,00 117, ,00 99, Nákup materiálu 0,00 13, ,90 99, Nájemné 0,00 13, ,00 96, Nákup služeb 0,00 11, ,00 99, Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 0,00 154, ,90 98, Ostatní osobní výdaje 0,00 107, ,00 99, Nákup materiálu 0,00 27, ,50 61, Nájemné 0,00 15, ,00 83, Nákup služeb 0,00 30, ,00 13, Pohoštění 0,00 5, ,00 96, Volby do Evropského parlamentu 0,00 184, ,50 78, Platy zaměstnanců 4 300, , ,00 99, Ostatní osobní výdaje 300,00 300, ,00 89, Povinné pojistné na sociální zabezpečení a pol. zaměstn , , ,00 99, Povinné pojistné na zdravotní pojištění 415,00 415, ,00 99, Povinné pojistné na úrazové pojištění 30,00 30, ,00 98, Knihy, učební pomůcky a tisk 23,00 23, ,00 73, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50,00 50, ,00 59, Nákup materiálu 145,00 145, ,60 110, Voda 40,00 40, ,00 78, Plyn 270,00 270, ,00 96, Elektrická energie 200,00 200, ,00 82, Pohonné hmoty a maziva 13,00 13, ,42 51, Poštovní služby 69,00 69, ,00 84, Služby telekomunikací a radiokomunikací 220,00 220, ,50 86, Nájemné 0,20 0,20 230,00 115, Konzultační, poradenské a právní služby 515,00 737, ,00 100, Služby školení a vzdělávání - vlastní zdroje MČ 50,00 50, ,00 109,05 -neinv. dotace HMP-zkoušky odborné způsobilosti 0,00 41, ,00 41, Nákup ostatních služeb 770,00 770, ,61 77, Nákup ostatních služeb - příspěvek na stravování - sociální fond 80,00 80, ,00 73, Opravy a udržování - opravy sklepních prostor, zabezpeč. systému, nátěr oken, nátěr kašny, úprava venkovního zázemí objektu čp. 8, ostatní běžné 350,00 275, ,60 14, Programové vybavení-ekonomické egendy 136,00 136, ,00 90, Cestovné 5,80 5, ,00 61, Pohoštění 3,00 3,00 0,00 0, Poskytované zálohy vlastní pokladně 0,00 0,00 0, Poskytnuté neinv. příspěvky a náhrady (např.sociální pohřeb) 10,00 10, ,00 190, Nákup kolku 5,00 5,00 0,00 0, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5,00 5, ,00 121, Platby daní a poplatků krajům, obcím a st. fondům 5,00 5, ,00 120,60 Stránka 5

6 Náhrady mezd v době nemoci 20,00 20, ,00 67, Dary obyvatelstvu 20,00 0,00 0, Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 230,00 230, ,00 63, Činnost místní správy 9 430, , ,73 92, Služby peněžních ústavů 25,00 25, ,00 81, Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 25,00 25, ,00 81, Služby peněžních ústavů (pojištění) 242,00 242, ,00 103, pojištění funkčně nespecifikované 242,00 242, ,00 103, Nespecifikované rezervy 2 510, ,20 0,00 0, Ostatní činnosti 2 510, ,20 0,00 0, Převody vlastním fondům-převody sociálnímu fondu obcí 210,00 210, ,00 99, Převody vlastním rozpočtovým účtům:posílení ze soc.fondu 290,00 290, ,00 69,59 posílení z fondu DCHB 410,00 410, ,00 82, Převody vlastním fondům-převod do fondu Domu s chráněnými byty 0, , ,00 100, Převody vlastním fondům /konsolidace/ 910, , ,00 92,68 VÝDAJE CELKEM , , ,82 63,25 Z toho konsolidace /par. 6330/ -910, , ,00 92,68 ÚHRN VÝDAJU , , ,82 62,55 REKAPITULACE: PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,90 88,96 Výdaje běžné , , ,30 68,99 Výdaje kapitálové , , ,52 56,64 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,82 62,55 SALDO PŘÍJMU A VÝDAJU , , ,08 Stránka 6

Vyvěšeno na úřední desku dne 13. března 2013 Návrh bude projednán Zastupitelstvem MČ Praha Kunratice dne 28.března 2013

Vyvěšeno na úřední desku dne 13. března 2013 Návrh bude projednán Zastupitelstvem MČ Praha Kunratice dne 28.března 2013 Městská část Praha KUNRATICE NÁVRH ROZPOČTU ROKU 2013 a PLNĚNÍ PŘÍJMU A ČERPÁNÍ VÝDAJU 2012 PLNĚNÍ PŘÍJMU 2012 NÁVRH PŘÍJMU 2013 Položka Paragraf Rozpočtové příjmy RS 2012 RU 2012 Skutečnost 2012 Návrh

Více

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost Položka Paragraf Rozpočtové příjmy příjmy 1341 Poplatek ze psů 100,00 100,00 131 187,00 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 220,00 220,00 120

Více

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY Hlavní činnost

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY Hlavní činnost MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2008 - Hlavní činnost Pol. Par Rozpočtové příjmy příjmy 1341 Poplatek ze psů 170,00 170,00 164 862,50 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 100,00 100,00 164 210,00

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY Hlavní činnost

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY Hlavní činnost MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2012 - Hlavní činnost Položka Paragraf Rozpočtové příjmy Rozpočet schválený Rozpočet upravený Rozpočet skutečné příjmy Název tis. Kč tis. Kč Kč 1332 Poplatky za znečišťování

Více

U S N E S E N Í Z 32. ZASEDÁNÍ ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA - KUNRATICE ZE DNE 8.10.2014. Hilmarová Petra. Hýža Ivan

U S N E S E N Í Z 32. ZASEDÁNÍ ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA - KUNRATICE ZE DNE 8.10.2014. Hilmarová Petra. Hýža Ivan U S N E S E N Í Z 32. ZASEDÁNÍ ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA - KUNRATICE ZE DNE 8.10.2014 Zastupitelstvo MČ návrhový výbor ve složení ověřovatele zápisu: zapisovatele Ing.Vrba Jaroslav Vraný Jiří Hilmarová

Více

městské části Brno - Jundrov

městské části Brno - Jundrov městské části Brno - Jundrov k A. VLASTNÍ PŘÍJMY ( třída 1, 2 ) Daňové příjmy - třída 1 1122 Daň z příjmů práv. osob za obce-vhč 1 207 1 207 1 207 1 260 1122 Daň z příjmů práv.os. za obce - rozp.čin. 331

Více

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY návrh 2011 Paragraf Položka ORJ Text Kč

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY návrh 2011 Paragraf Položka ORJ Text Kč 2/211 návrh rozpočtu MČ Praha-Suchdol - 211 prijmy 1/11 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY návrh 211 Paragraf Položka ORJ Text Kč 1361 928 EO - rozhodnutí 1 1361 917 OVS - ověřování, Czechpoint, ostatní 25 1361 954

Více

Městská část Praha KUNRATICE ROZPOČET ROKU PLNĚNÍ PŘÍJMU

Městská část Praha KUNRATICE ROZPOČET ROKU PLNĚNÍ PŘÍJMU ROZPOČET ROKU 2015 - PLNĚNÍ PŘÍJMU PLNĚNÍ PŘÍJMU 2015 Položka Paragraf Rozpočtové příjmy RS RU Skutečnost Daňové příjmy: 1341 Poplatek ze psů 230,00 230,00 198 659,25 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační

Více

ROZPOČET MĚSTA DUBÍ NA ROK 2012

ROZPOČET MĚSTA DUBÍ NA ROK 2012 ROZPOČET MĚSTA DUBÍ NA ROK 2012 Materiál pro jednání zastupitelstva města Dubí dne 14.12.2011 ROZPOČET MĚSTA DUBÍ NA ROK 2012 (v tis. Kč) PŘÍJMY 93 956,00 VÝDAJE 95 911,00 FINANCOVÁNÍ 1 955,00 1. PŘÍJMY

Více

Návrh rozpočtu Městyse Moravská Nová Ves na rok 2014-podrobné členění

Návrh rozpočtu Městyse Moravská Nová Ves na rok 2014-podrobné členění Návrh rozpočtu Městyse Moravská Nová Ves na rok 2014-podrobné členění PAR POL Popis Příjmy Výdaje základní Výdaje rozšířené Výdaje celkem 0000 Daňové příjmy - 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 5

Více

Městská část Praha KUNRATICE ROZPOČET HČ ROKU 2016 a PLNĚNÍ PŘÍJMU A ČERPÁNÍ VÝDAJU 2015

Městská část Praha KUNRATICE ROZPOČET HČ ROKU 2016 a PLNĚNÍ PŘÍJMU A ČERPÁNÍ VÝDAJU 2015 ROZPOČET HČ ROKU 2016 a PLNĚNÍ PŘÍJMU A ČERPÁNÍ VÝDAJU 2015 PoložkaParagraf Rozpočtové příjmy Plnění příjmu 2015 Schválený 2016 Daňové příjmy: 1341 Poplatek ze psů 198 659,25 220,00 1342 Poplatek za lázeňský

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2016-2018 - REKAPITULACE

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2016-2018 - REKAPITULACE ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2016-2018 - REKAPITULACE skutečnost skutečnost skutečnost upravený Daňové příjmy 158 345,4 185 691,5 192 464,0 193 708,0 193 789,0 194 060,0 194 780,0 Nedaňové příjmy 61 507,7

Více

Návrh rozpočtu Města Krásno na rok 2016 Příjmová část

Návrh rozpočtu Města Krásno na rok 2016 Příjmová část Příjmová část 1. 2. 3. 4. 5. řádek č. paragraf název položky, paragrafu druh příjmů DAŇOVÉ PŘÍJMY: 1 Daňové výnosy sdílené daně 7 300 000,00 2 daň z nemovitých věcí 600 000,00 3 Poplatek ze psů místní

Více

212 - ROZBOR PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ - po v členění ODPA, ORG, POL (v Kč)

212 - ROZBOR PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ - po v členění ODPA, ORG, POL (v Kč) Licence: MUTE XCRGB212 / 203 (12032013 15:59 / 200908171050) 212 - ROZBOR PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ - po v členění ODPA, ORG, POL (v Kč) Období: 2014 IČO: Název: 00258415 Město Třemošná NS: 00258415 Město Třemošná

Více

Rozpis rozpočtu města Petřvaldu na rok 2016. Příjmy

Rozpis rozpočtu města Petřvaldu na rok 2016. Příjmy Rozpis rozpočtu města Petřvaldu na rok 2016 V souladu s 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů je proveden po schválení rozpočtu jeho rozpis,

Více

Příjmy. Rozpočet 2015. Rozpočet je schvalován v příjmové části na položky a ve výdajové části na paragrafy.

Příjmy. Rozpočet 2015. Rozpočet je schvalován v příjmové části na položky a ve výdajové části na paragrafy. Rozpočet je schvalován v příjmové části na položky a ve výdajové části na paragrafy. Městys Křtiny Křtiny 26 679 05 Křtiny Návrh rozpočtu IČO: 00280429 2015 Rozpočet 2015 Příjmy pol. Popis v Kč 1111 Daň

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2016

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2016 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2016 Rozpočet městské části je základním finančním plánem, jímž se řídí financování potřeb městské části. Je sestavován pouze na období jednoho kalendářního

Více

Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2013

Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2013 Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2013 Příjmy Příjmy daňové tis. Kč 66 155 1 Daň z příjmu FO ze ZČ (sdílená + motivační)... 11 800 2 Daň z příjmu FO (ze ZČ 30% + sdílená)...665 3 Daň z příjmu FO......

Více

Návrh rozpočtu na rok 2010

Návrh rozpočtu na rok 2010 Návrh rozpočtu Návrh rozpočtu je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org Paragraf Položka Popis Návrh rozpočtu PŘÍJMY Kč 1111 Daň z příjmů

Více

Schválený rozpočet města Mohelnice na rok 2015

Schválený rozpočet města Mohelnice na rok 2015 Schválený rozpočet města Mohelnice na rok 2015 REKAPITULACE SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU NA ROK 2015 POL TEXT NÁVRH ROZPOČTU I. PŘÍJMY 1. Daňové příjmy 117 150 000,00 2. Nedaňové příjmy 17 100 500,00 3. Kapitálové

Více

VII. Srovnání návrhu rozpočtu 2014 se schváleným rozpočtem 2013

VII. Srovnání návrhu rozpočtu 2014 se schváleným rozpočtem 2013 VII. Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem 181 182 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

Rozpis návrhu rozpočtu obce Široká Niva na rok 2016 (v Kč) PŘÍJMY

Rozpis návrhu rozpočtu obce Široká Niva na rok 2016 (v Kč) PŘÍJMY Rozpis návrhu rozpočtu obce Široká Niva na rok (v Kč) PŘÍJMY Par. Pol. Název položky Návrh 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 1 520 000 1112 Daň z příjmů fyzických

Více

Rozpočet obce na rok 2015

Rozpočet obce na rok 2015 Rozpočet obce na rok 2015 Základní běžný účet Příjmy : rozp.skl. 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 3 000 000,00 1112 Daň z příjmů FO ze samostatné činnosti 80 000,00 1113 Daň z příjmů FO z kap.

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1.12.2010 v Kč

Více

ROZPOČET MĚSTA VIZOVICE NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA VIZOVICE NA ROK 2015 ROZPOČET MĚSTA VIZOVICE NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: Par: Pol: Rozpočet : 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 10 600 000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnnosti 600

Více

N Á V R H R O Z P O Č T U

N Á V R H R O Z P O Č T U strana : 1 2212 Silnice 2212 0000 5139 00000000 Nákup materiálu jinde nezařaze 5000.00 2212 0000 5156 00000000 Pohonné hmoty a maziva 1000.00 2212 0000 5169 00000000 Nákup ostatních služeb 5000.00 Org:

Více

Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2016

Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2016 Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2016 Rozpočet příjmů ( v tis. Kč ) Org. Položka Text Rozpočet r. 2016 Daňové příjmy celkem: 291 210 Sdílené daňové příjmy: 223 500 2612, 4634 1111 DPFO - závislá

Více

Příjmy. org par pol Popis rok 2009 rok 2016. Daňové příjmy+poplatky 45 954 000,00 Příjmy z poskytování služeb

Příjmy. org par pol Popis rok 2009 rok 2016. Daňové příjmy+poplatky 45 954 000,00 Příjmy z poskytování služeb Příjmy org par pol Popis rok 2009 rok 2016 1111 Daň z příjmů FO ze záv.činnosti 7 400 000,00 1112 Daň z příjmů FO ze sam.výděl.činnosti 1 500 000,00 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 860 000,00

Více

Rozpočet města Skuteč na rok 2016

Rozpočet města Skuteč na rok 2016 Rozpočet města Skuteč na rok 2016 Komentář k rozpočtu na rok 2016 - jednání zastupitelstva města 07. 12. 2015 Rozpočet na rok 2016, který byl projednán v Radě města Skuteč dne 16. 11. 2015 a doporučen

Více

Rozpočet obce na rok 2014 byl schválen na 37.veřejném zasedání Zastupitelstva obce Háj u Duchcova dne 24.4.2014 usnesením č.395/37/2014.

Rozpočet obce na rok 2014 byl schválen na 37.veřejném zasedání Zastupitelstva obce Háj u Duchcova dne 24.4.2014 usnesením č.395/37/2014. ROZPOČET OBCE HÁJ U DUCHCOVA ROK 2014 Rozpočet obce na rok 2014 byl schválen na 37.veřejném zasedání Zastupitelstva obce Háj u Duchcova dne 24.4.2014 usnesením č.395/37/2014. Karel Drašner starosta obce

Více

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 7 520 000

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 7 520 000 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Para PoložkaText návrh rozpočtu 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 1 300 000 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 50 000 0000 1113 Daň z příjmů fyzických

Více

Rozpočet na rok 2014. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 571 000,00

Rozpočet na rok 2014. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 571 000,00 Rozpočet na rok 2014 a)příjmy paragraf RS položka RS název rok 2014 návrh 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 600 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 300 000,00 1113 Daň z

Více

II. Rozpočtové výdaje. a b 1 2 3113 **** 4 260 000,00. 3141 Škol.strav.při předškol.a zákl.vzděláván

II. Rozpočtové výdaje. a b 1 2 3113 **** 4 260 000,00. 3141 Škol.strav.při předškol.a zákl.vzděláván 2212 Silnice 2212 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 2 2212 6121 Budovy, haly a stavby 2 2 2212 **** 2 500 000,00 2219 Ost. záležitosti pozemních komunikací 2219 5169 Nákup ostatních služeb

Více

Povinné informace podle zákona 106/1999 Sb. standart ISVS

Povinné informace podle zákona 106/1999 Sb. standart ISVS Povinné informace podle zákona 106/1999 Sb. standart ISVS 7. Rozpočet Komentář k rozpočtu MČ Praha Libuš na rok 2009 Rozpočet MČ Praha Libuš se sestavuje zpravidla jako vyrovnaný (Zákon 250/2000 Sb. o

Více

REKAPITULACE PŘÍJMŮ 2015 2015 2016 2016-2015 REKAPITULACE VÝDAJŮ CELKEM VÝDAJE 177 840 195 226 225 868 30 642

REKAPITULACE PŘÍJMŮ 2015 2015 2016 2016-2015 REKAPITULACE VÝDAJŮ CELKEM VÝDAJE 177 840 195 226 225 868 30 642 REKAPITULACE PŘÍJMŮ DAŇOVÉ PŘÍJMY 130 490 138 167 140 153 1 986 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 28 562 24 368 28 188 3 820 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 700 350 7 290 6 940 PŘIJATÉ DOTACE 24 638 38 890 54 123 15 232 OSTATNÍ PŘEVODY

Více

Rozpočet výdajů na rok 2019

Rozpočet výdajů na rok 2019 Rozpočet výdajů na rok 2019 položka text rozpočet v tisících Kč 1012 Podnikání a restrukturalizace v zeměd. a potrav. 5122 Podlimitní věcná břemena 2 5165 Nájemné za půdu 6 5169 Nákup ostatních služeb

Více

Schválený rozpočet obce na rok 2015

Schválený rozpočet obce na rok 2015 I. Rozpočtové příjmy Par 0000 Pol 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 1191 Pol 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 34 Pol 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit.výnosů 121 Pol 1121

Více

Licence: D129 XCRGBA1A / B1A (07012015 / 28012013) Město Nové Město nad Metují nám. Republiky č. 6 549 01 Nové Město nad Metují

Licence: D129 XCRGBA1A / B1A (07012015 / 28012013) Město Nové Město nad Metují nám. Republiky č. 6 549 01 Nové Město nad Metují Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 5 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2015

Více

MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014

MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK Příjmy a výdaje DAŇOVÉ PŘÍJMY 85 692,6 96 920,0 97 926,0 105 660,0 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 23 268,6 22 700,0 24 044,1 22 504,0 KAPITÁLOVÉ

Více

Rozpočet města Heřmanův Městec na rok 2012 Příjmy:

Rozpočet města Heřmanův Městec na rok 2012 Příjmy: Rozpočet města Heřmanův Městec na rok 2012 Příjmy: v Kč parag. polož. org. Daňové příjmy 1111 daň z příj. FO ze závislé činnosti 7 000 000 1112 daň z příj. FO - OSVČ 300 000 1113 daň z př. fyz. osob z

Více

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2016

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2016 Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2016 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM 75 270,700 Příjmy celkem bez financování 60 270,700 Třída 1 - daňové příjmy - celkem 42 808,000 30% z výnosu daně z příjmu - fyzické

Více

112 daňové příjmy 65784 04 1121 právnické osoby 61000 04 1122 právnické osoby za obce 4784 04 121 DPH 134300

112 daňové příjmy 65784 04 1121 právnické osoby 61000 04 1122 právnické osoby za obce 4784 04 121 DPH 134300 Rozpočet města Kroměříže na rok 2015 platný po 28.5. 1 rozpis rozpočtu - druhové třídění 2015 odb. Třída I. 111 daňové příjmy 79700 04 1111 závislá činnost a funkční požitky 65500 04 1112 samostatná výdělečná

Více

ROZPOČET NA ROK 2007 - PŘÍJMY

ROZPOČET NA ROK 2007 - PŘÍJMY ROZPOČET NA ROK 2007 - PŘÍJMY 1. Daně z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti a funk.požitků - z příjmů fyz.osob ze samostatné výdělečné činnosti - z příjmů fyz.osob z kapitálových výnosů - z příjmů právnických

Více

Rozpočtové výdaje - 2012

Rozpočtové výdaje - 2012 Rozpočtové výdaje - 2012 Popis Kč 1031 5137 Drobný hm. majetek 0,00 1031 5139 Nákup materiálu jinde neuvedený - stromky 15 000,00 1031 5156 Pohonné hmoty a maziva 5 000,00 1031 5169 Nákup ostatních služeb-těžební

Více

Ostatní zál. těžebního prům., příjmy z úhrad vydobývaného 2343 prostoru (pískovna) 1 000 PŘÍJMY

Ostatní zál. těžebního prům., příjmy z úhrad vydobývaného 2343 prostoru (pískovna) 1 000 PŘÍJMY ROZPOČET Rozpočet obce OBCE Závada ZÁVADA na NA rok ROK 2015 2015 Paragraf Položka Příjmy PŘÍJMY Rozpočet v Kč 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.čin. a funkčních požitků 1 000 000 1112 Daň z příjmů fyz.osob

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 Město Sezimovo Ústí ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 Údaje o organizaci identifikační číslo 00252859 název Město Sezimovo Ústí ulice, č.p. Dr. Edvarda Beneše 21 obec Sezimovo Ústí PSČ, pošta 391 01 Kontaktní

Více

Návrh rozpočtu obce Podlesí na rok 2016

Návrh rozpočtu obce Podlesí na rok 2016 Návrh rozpočtu obce Podlesí na rok 2016 ROZPOČET PŘÍJMŮ DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 2 100 000,00 1112 daň z příjmů fyzických osob ze samostatné činnosti 250 000,00

Více

Návrh rozpočtu Města Bíliny na rok 2016

Návrh rozpočtu Města Bíliny na rok 2016 Návrh rozpočtu Města Bíliny na rok 2016 Tř. v tis. Kč 1. daňové příjmy 176 083 2. nedaňové příjmy 62 093 3. kapitálové příjmy 8 360 4. dotace 18 451 I. Příjmy celkem: 264 987 5. běžné výdaje 255 108 6.

Více

Rozpočtové příjmy Par. Položka Název Rozpočet 2015 Daňové příjmy CELKEM Daňové příjmy 9 056 000 Silnice CELKEM Silnice 6 000 Pitná voda

Rozpočtové příjmy Par. Položka Název Rozpočet 2015 Daňové příjmy CELKEM Daňové příjmy 9 056 000 Silnice CELKEM Silnice 6 000 Pitná voda Rozpočtové příjmy Par. Položka Název Rozpočet 2015 Daňové příjmy 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 1 700 000 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 456 000 0000 1113 Daň

Více

Rozpočet Města Nového Města nad Metují na r. 2016

Rozpočet Města Nového Města nad Metují na r. 2016 Rozpočet Města Nového Města nad Metují na r. 2016 PŘÍJMY VÝDAJE ROZDÍL FINANCOVÁNÍ 152 400 000 Kč 170 200 000 Kč - 17 800 000 Kč 17 800 000 Kč Na úhradu schodku hospodaření budou použity přebytky hospodaření

Více

Návrh rozpočtu Města Domažlice na rok 2016

Návrh rozpočtu Města Domažlice na rok 2016 Návrh rozpočtu Města Domažlice na rok 2016 v tis. Kč Rozpočet města Domažlice na rok 2016 je navrhován jako přebytkový s příjmy ve výši 328.855.960 Kč a výdaji ve výši 317.352.700 Kč, saldo příjmů a výdajů

Více

Návrh rozpočtu Města Bíliny na rok 2016

Návrh rozpočtu Města Bíliny na rok 2016 Návrh rozpočtu Města Bíliny na rok 2016 v tis. Kč Tř. Text návrh 2016 1. daňové příjmy 183 620 2. nedaňové příjmy 63 633 3. kapitálové příjmy 8 000 4. dotace 18 451 I. Příjmy celkem: 273 704 5. běžné výdaje

Více

Rozpočet obce Habřina pro rok 2017

Rozpočet obce Habřina pro rok 2017 Rozpočet obce Habřina pro rok 2017 Závazný ukazatel je paragraf Příjmy Daňové příjmy ODPA POL Text Částka 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 720 000,00 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze

Více

zpracováno: 03.09.2015 strana : 1 Závěrečný účet za rok 2014 P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl

zpracováno: 03.09.2015 strana : 1 Závěrečný účet za rok 2014 P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl KEO 8.07b / Uc15e P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 232078.91 210000.00 110.51 232079.00 100.00-0.09 1112 Daň z příjmů fyz.osob

Více

Návrh rozpočtu města Miroslav na rok 2014

Návrh rozpočtu města Miroslav na rok 2014 Město Miroslav, nám. Svobody 1/1, 671 72 Miroslav IČO 00293164 PŘÍJMY Třída Obsah Tab. č. 1 Částka 1 Daňové příjmy 32 210 500,00 2 Nedaňové příjmy 8 802 000,00 3 Kapitalové příjmy 8 000,00 4 Přijaté transfery

Více

Plán rozpočtu. Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2015 Období: Do 1. měsíce

Plán rozpočtu. Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2015 Období: Do 1. měsíce Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2015 Období: Do 1. měsíce I. Rozpočtové příjmy 0000 - Bez ODPA 231 0200 0 1111 0 0 0 0 0 0 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 750 000,00 750

Více

MĚSTO BRUMOV-BYLNICE H. Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice

MĚSTO BRUMOV-BYLNICE H. Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice MĚSTO BRUMOV-BYLNICE H. Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice Městský úřad Brumov-Bylnice Finanční odbor ROZPOČET MĚSTA BRUMOV - BYLNICE NA ROK 2015 V Brumově-Bylnici Zpracovala: Ing. Karla Mudráková Rozpočet

Více

Rozpočet města Šluknov na rok 2016

Rozpočet města Šluknov na rok 2016 Rozpočet města Šluknov na rok 2016 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního fondu 5. Rozpočet ekologického fondu 6. Závazné ukazatele

Více

Plnění rozpočtu obce k 31.12.2013 a návrh rozpočtu 2014.

Plnění rozpočtu obce k 31.12.2013 a návrh rozpočtu 2014. Plnění rozpočtu obce k 31.12.2013 a návrh rozpočtu 2014. Paragraf Položka rozpočtové příjmy Plnění 2013 Návrh 2014 1111 daň z příjmu fyz. osob závislá činnost sdílená+1,5% motivace 5 541.45 5 600.00 1112

Více

0113 Příspěvky na sport 7 000,00 grant - sport dospělí (500), sport mládeže(4500)

0113 Příspěvky na sport 7 000,00 grant - sport dospělí (500), sport mládeže(4500) Rozpočet města Domažlice na rok 2015 schválený ZM usnesení č. 181 ze dne 18. 3. 2015 Výdaje rozpočtu na rok 2015 Závazný ukazatel rozpočtu - Běžné výdaje organizace celkem pol. 5xxx 0094 DSO Domažlicko

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Dolní Chvatliny Závěrečný účet za rok 2014 Údaje o organizaci Název Adresa IČ 00235351 Právní forma Obec Obec Dolní Chvatliny Dolní Chvatliny 28144 Dolní Chvatliny Kontaktní údaje Telefon 321623781

Více

Návrh rozpočtu města Heřmanův Městec Příjmy: v Kč v Kč 2 013 2014 Daňové příjmy Nedaňové příjmy

Návrh rozpočtu města Heřmanův Městec Příjmy: v Kč v Kč 2 013 2014 Daňové příjmy Nedaňové příjmy Návrh rozpočtu města Heřmanův Městec Příjmy: v Kč v Kč parag. polož. org. 2 013 2014 Daňové příjmy 1111 daň z příj. FO ze závislé činnosti 7 000 000 10 000 000 1112 daň z příj. FO - OSVČ 250 000 300 000

Více

Schválený rozpočet Města Horní Slavkov na rok 2012

Schválený rozpočet Města Horní Slavkov na rok 2012 Schválený rozpočet Města Horní Slavkov na rok 2012 Příjmová část - druhové členění (v tis.kč) třída ROZPOČET odbor druh NA ROK 2012 1 pol. DAŇOVÉ PŘÍJMY: OF 1111 daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních

Více

Obec JENEČ. Rozpočet obce na rok 2016

Obec JENEČ. Rozpočet obce na rok 2016 Obec JENEČ Rozpočet obce na rok 2016 schválený na veřejném zasedání Zastupitelstva obce Jeneč dne 16. 12. 2015 Ing. Rostislav Mičín, předseda finančního výboru obce Rozpočet obce Jeneč na rok 2016 ( v

Více

20122709.xls. Rekapitulace příjmů

20122709.xls. Rekapitulace příjmů Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 212 959,57 nedaňové 8 781,10 přijaté transfery 81 469,81 kapitálové 11 163,40 ostatní 7 730,36 Profireal 41 502,70 správa bytů 12 850,00 celkem příjmy 376 456,94 Předpokládané

Více

OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK

OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK 2012 Vyvěšeno elektronicky i na úřední desce : 13.4.2012 Zpracoval : Remeš René - starosta Předkládá : Remeš René starosta Vyvěšeno : 13.4.2012 Sňato : 30.4.2012

Více

Příloha č. 1: Schválený rozpočet Obce Rožná na rok 2015

Příloha č. 1: Schválený rozpočet Obce Rožná na rok 2015 Příloha č. 1: Schválený rozpočet Obce Rožná na rok 2015 Příjmy tis. Kč Pol. Schválen Správní poplatky ověřování, změna TP,... 1361 10 Místní poplatky: psi 1341 13 systému...) vstupné 1344 1 už.veř.prostranství

Více

Rozpočet po 2.úpravě k 7.6.2007.xls. Rekapitulace příjmů

Rozpočet po 2.úpravě k 7.6.2007.xls. Rekapitulace příjmů Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 201 874,70 nedaňové 10 960,00 dotace 113 473,36 kapitálové 30 027,50 ostatní 117 262,75 Profireal 60 000,00 celkem příjmy 533 598,31 Příjmy 1 druh p íjmu Daňové 201

Více

Rozpočet - rok 2016 - Obec Chvalovice

Rozpočet - rok 2016 - Obec Chvalovice Rozpočet - rok 2016 - Obec Chvalovice ODD.PAR.POL. org. UZ Schválený rozpočet PŘÍJMY 2015 88 228 700,00 Kč daně a poplatky 1111 1 400 000,00 Kč daň z příjmu fyzických osob 1112 50 000,00 Kč daň z příjmu

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET - HOSPODAŘENÍ MĚSTA DOBŘANY za rok 2010 ( v tis. Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET - HOSPODAŘENÍ MĚSTA DOBŘANY za rok 2010 ( v tis. Kč) ČINNOST A ZAŘÍZENÍ ZÁVĚREČNÝ ÚČET - HOSPODAŘENÍ MĚSTA DOBŘANY za rok 2010 ( v tis. Kč) ROZPOČET PŘÍJMY SCHVÁLENÝ UPRAVENÝ ROZPOČET VÝDAJE PLNĚNÍ % ROZPOČET SCHVÁLENÝ UPRAVENÝ ROZPOČET PLNĚNÍ % Lesní hospodářs.

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 06 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc

Více

Příjmy celkem 28 865 860

Příjmy celkem 28 865 860 ROZPOČET 2007 PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 050 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 700 000 1113 Daň k příjmů z kap.výnosů 50 000 1121 Daň z příjmů práv.osob 1 000 000 1122 Daň z příjmů práv.os.

Více

SCHVÁLE Ý ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍ A ROK 2013

SCHVÁLE Ý ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍ A ROK 2013 SCHVÁLE Ý ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍ A ROK 2013 Rozpočet městské části je základním finančním plánem, jímž se řídí financování potřeb městské části. Je sestavován pouze na období jednoho kalendářního

Více

Návrh rozpočtu na rok 2012.

Návrh rozpočtu na rok 2012. Návrh rozpočtu na rok 2012. Příjmy: pol. Daňové příjmy pol. částka daň ze závislé činnosti 1111 2 900 000 daň z příjmů FO 1112 270 000 srážková daň, kap. výnosy 1113 290 000 daň z příjmů PO 1121 3 080

Více

ROZPOČET MĚSTA KRÁLŮV DVŮR NA ROK 2015 - návrh

ROZPOČET MĚSTA KRÁLŮV DVŮR NA ROK 2015 - návrh Stránka 1 ROZPOČET MĚSTA KRÁLŮV DVŮR NA ROK 2015 - návrh Příjmy celkem 154 283,4 0,0 0,0 0,0 0,0 154 283,4 0,0 0,00 Běžné výdaje celkem 76 386,0 0,0 0,0 0,0 0,0 76 386,0 0,0 0,00 Kapitálové výdaje celkem

Více

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky ,00

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky ,00 roku 2018 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 3 800 000,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů

Více

ROZPOČET OBCE HORY PRO ROK 2013

ROZPOČET OBCE HORY PRO ROK 2013 Příjmy ROZPOČET OBCE HORY PRO ROK 2013 Schválený na zasedání zastupitelstva obce 27.3.2013 231 10 0000 1111 Daň z příjmů FO ze záv. čin. a funk. požitků 150 000,00 231 10 0000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 13 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

Schválený rozpis rozpočtu na rok (schválený rozpočet 2018, upravený rozpočet 2018 a čerpání rozpočtu k ) Paragraf Položka

Schválený rozpis rozpočtu na rok (schválený rozpočet 2018, upravený rozpočet 2018 a čerpání rozpočtu k ) Paragraf Položka Schválený rozpis rozpočtu na rok 2019 (schválený rozpočet 2018, upravený rozpočet 2018 a čerpání rozpočtu k 31. 10. 2018) Paragraf Položka SR 2018 UR 2018 čerpání 10/18 Návrh 2019 A. VLASTNÍ PŘÍJMY ( třída

Více

VYHODNOCENÍ ROZPOČTU OBCE VELKÁ POLOM K 31.12.2014

VYHODNOCENÍ ROZPOČTU OBCE VELKÁ POLOM K 31.12.2014 VYHODNOCENÍ ROZPOČTU OBCE VELKÁ POLOM K 31.12.2014 Paragraf Položka Název Schválený v tis. Kč Rozpočtová změna Rozpočet po změnách v tis. Kč Skutečnost v tis. Kč PŘÍJMY třída I. Daňové 1111 Daň z příjmů

Více

NÁVRH ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ Č.2/2013 K ROZPOČTU MĚSTA BOJKOVICE NA R. 2013

NÁVRH ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ Č.2/2013 K ROZPOČTU MĚSTA BOJKOVICE NA R. 2013 NÁVRH ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ Č.2/2013 K ROZPOČTU MĚSTA BOJKOVICE NA R. 2013 PŘÍJMY rozpočt. opatření rozpočt. opatření rozdíl Daň z příjmu FO - závislá činnost 8 500 000,00 8 500 000,00 0,00 Daň z příjmu

Více

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok Rozpočtové příjmy

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok Rozpočtové příjmy Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2012 - Rozpočtové příjmy OdPa Pol Popis schválený upravený Čerpání 2011 Návrh 2012 0000 1332 Poplatek za znečištění 0 0 600 0 0000 1341 Poplatek ze psů 300 000 300

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: p. Borkovcová 99 Datum zpracování: 14.03.2014 Čas zpracování: 10h 3m55s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

List3 Návrh rozpočtu na rok 2014 dle FIN 2-12. Stránka 1. Příjmy

List3 Návrh rozpočtu na rok 2014 dle FIN 2-12. Stránka 1. Příjmy Návrh rozpočtu na rok 2014 dle FIN 2-12 oddíl, paragraf Příjmy I. Daňové 30046 1111 z fyz. os. ze závislé činnosti 5600 1112 daň z příjmů OSVČ 500 1113 daň z př.fo z kapitálových výnosů 550 1121 z příjmů

Více

Schválený rozpočet města Uherský Brod pro rok 2016

Schválený rozpočet města Uherský Brod pro rok 2016 OrJ Schválený rozpočet města Uherský Brod pro rok 2016 Příjmy OdPa SpPo Skupina 1 - Daňové příjmy Schválený rozpočet 2016 v Kč 2301 0000 1111 DPFOZČ, Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 33 000 000 2302 0000

Více

Návrh rozpočtu roku 2018

Návrh rozpočtu roku 2018 roku 2018 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 3 800 000,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Přední Výtoň Závěrečný účet za rok 2014 sestavený ke dni 1.6.2015 Údaje o organizaci Název Obec Přední Výtoň Adresa 38273 Přední Výtoň IČ 00246085 Právní forma Obec nebo městská část hlavního města

Více

Důvodová zpráva. A/1) Rozpočtová opatření V rámci předložených rozpočtových opatření jsou řešeny tyto základní okruhy:

Důvodová zpráva. A/1) Rozpočtová opatření V rámci předložených rozpočtových opatření jsou řešeny tyto základní okruhy: Důvodová zpráva Obsah: A/1) Rozpočtová opatření a/ přijaté dotace str. 1 b/ přesuny finančních prostředků str. 1-2 c/ rezervy města str. 2-5 2) Poskytnutí zápůjčky společnosti SPORT str. 5 Příloha Návrh

Více

Z á v ě r e č n ý ú č e t. O b c e D o l n í S t u d é n k y. z a r o k 2 0 1 2

Z á v ě r e č n ý ú č e t. O b c e D o l n í S t u d é n k y. z a r o k 2 0 1 2 Z á v ě r e č n ý ú č e t O b c e D o l n í S t u d é n k y z a r o k 2 0 1 2 Zpracoval: Vladimíra Šulová, správce rozpočtu Předkládá: Ing. Radim Sršeň starosta obce Zpracováno pro 12. zasedání zastupitelstva

Více

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY V KČ OdPa Pol Text Rozpočet běžný Rozpočet kapitál. 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY V KČ OdPa Pol Text Rozpočet běžný Rozpočet kapitál. 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. Licence: D59N Rozpočet města Nová Role na rok 2016 Vyvěšeno: 11. 12. 2015 Sejmuto: 28. 12. 2015 v členění OdPa, Pol. Schválený v ZMě (v Kč) ZBÚ KB 231.0100+ZBÚ ČSOB 231.0180 00254819 Město Nová Role ROZPOČTOVÉ

Více

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (v Kč)

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (v Kč) Licence: MUJN XCRGB020 / 020 (15122014 15:14 / 201501081501) 120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (v Kč) Období: 06 / 2015 IČO: 00262340 Název:

Více

Žádost o odkoupení části obecního pozemku Miroslavu Orsákovi. Žadatel vzal žádost zpět.

Žádost o odkoupení části obecního pozemku Miroslavu Orsákovi. Žadatel vzal žádost zpět. Program: 1. Majetkové věci P O Z V Á N K A na 8. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Poteč které se uskuteční v pátek 2. března 2012 od 18. 00 hodin v zasedací místnosti Obce Poteč Prodej části obecního

Více

P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl

P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl KEO 7.95 / Uc15e P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 2100607.72 2300000.00 91.33 2300000.00 91.33-199392.28 1112 Daň z příjmů fyz.osob

Více

Návrh rozpočtu na rok 2017 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu na rok 2017 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu Návrh rozpočtu na rok 2017 Obec Malá Morava Rozpočtové příjmy Par. Pol. Text návrh rozpočtu 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti a funk.pož. 1.700.000 0000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze

Více

Ost.odvody z vybraných činnostíodvod výtěžku z provoz.loterií 231 15 0000 1351 7 906,37 20,00 20,00 0,00

Ost.odvody z vybraných činnostíodvod výtěžku z provoz.loterií 231 15 0000 1351 7 906,37 20,00 20,00 0,00 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočtové

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016 PŘÍJMY 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 600 000,-Kč 1112 Daň z příjmu fyzických osob z jejich podnikání OSVČ 130 000,-Kč 1113 Daň z příjmu fyzických osob

Více

Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2015

Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2015 Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2015 Příjmy Příjmy daňové SR tis. Kč 75 874 1 Daň z příjmu FO ze ZČ (sdílená + motivační)... 12 309 2 Daň z příjmu FO (ze ZČ 30% + sdílená)... 1 030 3 Daň z příjmu FO......

Více

ROZPOČET OBCE NA ROK 2015 Schválený rozpočet na 2/2015 ZZO, dne

ROZPOČET OBCE NA ROK 2015 Schválený rozpočet na 2/2015 ZZO, dne PŘÍJMY 1. strana ze 2 třída 1. - daňové příjmy sdílené daňové příjmy dle zákona č. 243/2000 Sb.) koeficient velikosti kategorie obce 1,064 v Kč návrh rozpočtu 2015 1111 daň z příj.fyz. osob ze závislé

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

Návrh rozpočtu výdajů na rok 2018

Návrh rozpočtu výdajů na rok 2018 Návrh rozpočtu výdajů na rok 2018 položka text rozpočet v tisících Kč 1012 Podnikání a restrukturalizace v zeměd. a potrav. 5122 Podlimitní věcná břemena 10 5165 Nájemné za půdu 6 5361 Nákup kolků 30 6130

Více