Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2010"

Transkript

1 Obchodní akademie Frýdek-Místek Palackého 123, p. o. Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2010 IČ:

2 OBSAH: strana A/ Základní údaje o organizaci... 3 Údaje o počtech žáků... 4 Údaje o počtech zaměstnanců... 5 B/ Rozbor hospodaření VÝNOSY rozpis závazných ukazatelů od zřizovatele... 7 Příspěvky a dotace od zřizovatele... 7 Účelová investiční dotace do investičního fondu... 7 Další dotace a příspěvky VYHODNOCENÍ čerpání účelových prostředků (dotací) ze státního rozpočtu Mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat Vyhodnocení čerpání účelových prostředků z rozpočtu zřizovatele Rozbor příjmů z vlastní činnosti hlavní činnost Náklady analýza čerpání prostředků na provoz Projekt Využití Moodle ve výuce s přihlédnutím k cizím jazykům Doplňková činnost Výsledek hospodaření Hlavní činnost Doplňková činnost C/ Peněžní fondy, jejich krytí a zapojení do hospodaření...22 l. Fond odměn Fond kulturních a sociálních potřeb Rezervní fond (413, 414) Investiční fond (416) D/ Závodní stravování zaměstnanců organizace...24 E/ Péče o spravovaný majetek Nemovitý majetek Investiční činnost Přehled pojištění Inventarizace majetku Pronájmy svěřeného majetku F/ Pohledávky a závazky organizace...28 Seznam pohledávek Seznam závazků G/ Výsledky kontrol...30 H/ Termíny projednání a seznámení zaměstnanců...31 I/ Tabulková část

3 A/ Základní údaje o organizaci Název organizace: Obchodní akademie, Frýdek-Místek, Palackého 123, příspěvková organizace Sídlo organizace: Palackého 123, Frýdek-Místek Vymezení hlavního účelu: vzdělávání a výchova žáků podle vzdělávacích programů Předmět činnosti odpovídající hlavnímu účelu: poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou Zřizovací listina ZL/269/2001, vydaná MSK na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 7/639 ze dne Obchodní akademie byla zřízena k 1. červnu Rozhodnutí MŠMT ČR o změně zařazení do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení ze dne 23. ledna 2004 s účinnosti od 1. února 2004, č. j / , s účinností od , č.j /05-21 Identifikátor zařízení: Identifikační číslo: DIČ: CZ Právní forma: příspěvková organizace Studijní obory ve školním roce 2009/2010, 2010/ obchodní akademie M/004 čtyřleté denní studium ukončené maturitní zkouškou - obchodní akademie M/02 čtyřleté denní studium ukončené maturitní zkouškou - obchodní akademie M/004 pětileté dálkové studium ukončené maturitní zkouškou - ekonomické lyceum M/002 čtyřleté denní studium ukončené maturitní zkouškou - ekonomické lyceum M/02 čtyřleté denní studium ukončené maturitní zkouškou 3

4 Údaje o počtech žáků Počty tříd a žáků denního studia Ročník Obor studium k k Počet tříd Počet žáků Počet tříd Počet žáků OA EL Celkem 1. r OA EL Celkem 2. r OA EL Celkem 3. r OA EL Celkem 4. r Celkem Z toho OA Z toho EL Počty tříd a žáků dálkového studia Ročník k k Obor studium Počet tříd Počet žáků Počet tříd Počet žáků 2. OA OA OA OA Celkem Výsledky maturitních zkoušek ve školním roce 2009/2010 Denní studium Prospěli s vyznamenáním 27 Prospěli 114 Neprospěli 4 4

5 Údaje o počtech zaměstnanců fyzické osoby Stav k přepočtené osoby učitelé 36 36,705 THP 3 3,236 Provozní pracovníci 5 4,826 Celkem 44 44,767 V roce 2010 byl povinný podíl dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, realizován zaměstnáváním osob se zdravotním postižením. 5

6 Organizační struktura školy (školní rok 2009/2010 a 2010/2011) Ředitel školy Statutární zástupce ředitele Zástupce ředitele Hospodářka školy Mzdová účetní a pokladní Sekretariát Předmětové komise Koordinátor pro soc. prevenci žáků PEDAGOGICKÝ SBOR Výchovná poradkyně Správce počítačové sítě Školník Uklízečky Vrátná Požární preventista 6

7 B/ Rozbor hospodaření 1. VÝNOSY rozpis závazných ukazatelů od zřizovatele Příspěvek na provoz ,00 Kč - v tom : - přímé náklady na vzdělávání ÚZ ,00 Kč - přímé náklady na vzdělávání ÚZ ,00 Kč - provozní náklady (ÚZ 1, 0, 205) ,00 Kč Moodle ÚZ ,55 Kč Investiční dotace ÚZ ,00 Kč Odvod do rozpočtu kraje odvod z odpisů ,00 Kč Výsledek hospodaření pro rok ,- Kč Příspěvky a dotace od zřizovatele ORJ 13 - OdPa 3122, ÚZ 1, ÚZ 205 Provozní náklady ÚZ ,00 Kč - z toho na zajištění přístupu k ICT ÚZ ,00 Kč Účelové prostředky na krytí odpisů ÚZ ,00 Kč Příspěvky a dotace od zřizovatele CELKEM: ,00 Kč Účelová investiční dotace do investičního fondu ORJ 13 OdPa 3122, ÚZ 206 Rekonstrukce soc. zařízení v pravé části bl. A ,00 Kč Výměna oken a vstupních dveří I. etapa ,00 Kč Investiční dotace CELKEM: ,00 Kč ORJ 11 OdPa 3299 ÚZ Účelové prostředky na financování projektu Využití Moodle ve výuce s přihlédnutím k cizím jazykům provozní náklady...dotace = ,55 Kč - z toho: pohledávka z roku 2009 = ,91 Kč Projekt byl ukončen k , výše celkového čerpání: ,81 Kč. Další dotace a příspěvky Neinvestiční příspěvek ve výši 5.000,- od Statutárního města F-M na akci Anglické divadlo pro děti ZŠ (příspěvek byl použit v souladu se smlouvou na pronájem sálu, materiál pro výrobu kulis a kostýmů). 7

8 Příspěvek ve výši ,- Kč na financování odborné stáže studentů OA - Projekt "Let s go 09 - evropské odborné stáže", programu Leonardo da Vinci CZ/09/LLP-LdV/IVT/ Příspěvky byly v plné výši použity v souladu se smlouvami. 8

9 2. VYHODNOCENÍ čerpání účelových prostředků (dotací) ze státního rozpočtu ÚZ Přímé náklady na vzdělávání Závazný ukazatel Skutečné čerpání Rozdíl - Prostředky na platy , ,00 0,00 - OON , , ,00 - v tom: odstupné 0, , , , ,00 Zákonné odvody , , ,00 úspora FKSP , ,00 800,00 úspora Přímý ONIV - náhrady , , ,00 úspora Přímý ONIV - přímý , , ,00 použití úspory Celkem ÚZ , ,00 ÚZ Maturita Prostředky na platy , ,00 600,00 Zákonné odvody 5 151, ,00 203,00 FKSP 303,00 291,00 12,00 Celkem ÚZ , ,00 815,00 Příspěvky a dotace-mšmt-celkem , ,00 815,00 Dotace ÚZ ve výši ,- Kč byla beze zbytku vyčerpána. Přímé dotace na vzdělávání ÚZ ve výši ,- Kč byly v posledním čtvrtletí roku 2010 navýšeny o ,- Kč ÚZ s vymezením účelu na financování odměn pro hodnotitele písemných prací v rámci pokusného ověřování maturitní zkoušky. Z této dotace bylo čerpáno ,- Kč, což odpovídá počtu 194 opravených prací. V rámci vypořádání dotace ze státního rozpočtu byla nedočerpaná část ve výši 815,- Kč vrácena na účet UCB /02700, se splatností k V tom: prostředky na platy ,- Kč zákonné odvody ,- Kč FKSP ,- Kč 9

10 Kč Přímé náklady na vzdělávání ÚZ 33353, rok 2005 rok 2006 rok 2007 rok 2008 rok 2009 rok 2010 Kč Čerpání dotace na další vzdělávání pedagogických a nepedagogický pracovníků rok 2005 rok 2006 rok 2007 rok 2008 rok 2009 rok

11 Vyhodnocení čerpání dotace ze státního rozpočtu na přímé ostatní neinvestiční výdaje Rozpočet prostředků ONIV byl stanoven ve výši: - přímý ONIV přímý ve výši ,- Kč - přímý ONIV náhrady ve výši ,- Kč - CELKEM ,- Kč Čerpání bylo překročeno o úsporu položek na zákonné odvody, FKSP a náhrady. Čerpání ostatních neinvestičních výdajů činilo celkem ,- Kč. V tom: Učební pomůcky ,40 Kč Cestovné ,60 Kč Školení DVPP akreditované ,00 Kč Ostatní školení včetně nepedagogických pracovníků ,00 Kč Školení BOZP a PO ,00 Kč Stravování zaměstnanců...0 Kč Ochranné pracovní pomůcky ,00 Kč Ostatní poj. prac. úrazy a nemoci z povolání 4,2 vym. zákl ,00 Kč Čerpání ONIVu CELKEM: ,- Kč Pro srovnání čerpání dotace ze SR na přímé ostatní neinvestiční výdaje v časové řadě uvádíme následující tabulku: Vybraná složka výdajů Vzdělávání zaměstnanců , , , ,00 Učební pomůcky, knihy , , , ,40 Cestovné , , , ,60 Stravování zaměstnanců , , ,00 0 Ochranné prac. pomůcky 9.775, , , ,00 Ostatní zákonné pojištění , , , ,00 11

12 3. Mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat ÚZ prostředky na platy ,- Kč ÚZ Maturita ,- Kč Prostředky na platy CELKEM: ,- Kč Ukazatel Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009 Rok Platy celkem , , , , Prům. přep. počet pracovníků 49,000 49,117 48,691 44,767-3,924 Průměrný plat , , , ,- -219,- Vývoj průměrných platů Kč rok 2004 rok 2005 rok 2006 rok 2007 rok 2008 rok 2009 rok 2010 pedagogové nepedagogové

13 4. Vyhodnocení čerpání účelových prostředků z rozpočtu zřizovatele Příspěvky a dotace od zřizovatele ORJ 13 - OdPa 3122, ÚZ 1, ÚZ 205 Provozní náklady ÚZ ,00 Kč - z toho na zajištění přístupu k ICT ÚZ ,00 Kč Účelové prostředky na krytí odpisů ÚZ ,00 Kč Příspěvky a dotace od zřizovatele CELKEM: ,00 Kč Dotace dle jednotlivých ÚZ byly vyčerpány v plné výši. Účelová investiční dotace do investičního fondu: ORJ 13 OdPa 3122, ÚZ 206 Rekonstrukce soc. zařízení v pravé části bl. A ,00 Kč Výměna oken a vstupních dveří I. etapa ,00 Kč Investiční dotace CELKEM: ,00 Kč Investiční dotace byla čerpána ve stanovené výši a v souladu se stanoveným účelem. ORJ 11 OdPa 3299 ÚZ Účelové prostředky na financování projektu Využití Moodle ve výuce s přihlédnutím k cizím jazykům provozní náklady...dotace = ,55 Kč - z toho: pohledávka z roku 2009 = ,91 Kč Dotace byla použita v souladu se stanoveným účelem. Projekt byl ukončen k Kč Dotace na provoz ÚZ 1 (vč. ICT), ÚZ rok 2005 rok 2006 rok 2007 rok 2008 rok 2009 rok

14 5. Rozbor příjmů z vlastní činnosti hlavní činnost - výnosy z prodeje služeb x ,80 Kč - výnosy z výpůjčky ,00 Kč - výnosy z prodeje DHM ,00 Kč - výnosy projektu Let s go ,00 Kč - ostatní výnosy z činnosti ,00 Kč - ostatní výnosy (kovošrot) ,00 Kč ,80 Kč - finanční výnosy - úroky BÚ ,94 Kč - čerpání FR (dary) ,00 Kč - čerpání IF na opravy ,00 Kč - čerpání fondu oběžných aktiv (bezúpl. převz. maj.) ,00 Kč Zapojení fondů celkem ,00 Kč CELKEM výnosy z vlastní činnosti ,21 Kč Pro srovnání vlastních příjmů v časové řadě uvádíme následující tabulku: Vybraná složka příjmů z vlastní činnosti (prodej výrobků a služeb) 6.232, , , ,80 - dary , , , ,00 - výnosy z pronájmu nemovitého majetku , , , ,70 - výnosy z pronájmu (výpůjčky) nemovitého majetku (služby) , , , ,00* z toho výnosy výpůjčka Jazykové škole: ,- Kč * z toho výnosy účtu výpůjčka Jazykové škole: ,- Kč 14

15 Komentář k příjmům z vlastní činnosti 1. Příjmy z vlastní činnosti ,80 Kč - zahrnují příjmy za provedené opisy vysvědčení, prodej studijních průkazů, další služby. 2. Výpůjčka Jazykové škole ,- Kč - počet hodin výpůjčky 2419 x 70,- Kč/hod. Z následující tabulky je patrný pokles hodin výpůjčky o 683 hodin a tím i snížení podílu na úhradách za energie, materiál a služby. ROK 2009 Průměrný ROK 2010 Průměrný Měsíc Kompenzace nákladů počet hodin Výpůjčka ÚZ 5 počet hodin leden , ,00 únor , ,00 březen , ,00 duben , ,00 květen , ,00 červen , ,00 1. pololetí , , , Měsíčně ,25 336, ,67 242,67 červenec 0,00 0,00 srpen 0,00 0,00 září , ,00 říjen , ,00 listopad , ,00 prosinec , ,00 2. pololetí , ,00 963,00 Měsíčně ,50 270, ,50 240,75 CELKEM , , , Snížení kompenzací proti r ,50 15

16 Členění podílu jednotlivých nákladových položek výpůjčky Nákladová položka Náklady rok 2010 celkem Elektrická energie ,00 Teplo ,00 TUV 7 257,00 Voda ,00 Hygienické prostředky ,00 Materiál k opravám a údržbě 6 047,50 Likvidace odpadu 2 419,00 Revize 2 419,00 Ostraha objektu 1 209,50 CELKEM ,00 Kč 3. Dary poskytnuté naší škole v roce 2010 celkem: ,00 Kč - finanční dar: ,00 Kč - věcné dary ,00 Kč - bezúplatně převzatý majetek od Sdružení rodičů při OA F-M v tom: - učební pomůcky:...464,00 Kč - DDHM inventář pod st. hranicí: ,00 Kč Dary v celkové výši ,- Kč byly do příjmů z vlastní činnosti zapojeny prostřednictvím fondů. 4. Během roku 2010 nedošlo k žádnému plnění pojistných událostí...0,00 Kč 5. Na opravy jsme použili prostředky fondu reprodukce majetku ,00 Kč 16

17 6. Náklady analýza čerpání prostředků na provoz Čerpání státního rozpočtu Čerpání provozní dotace MSK Čerpání provozní dotace MSK ÚZ Čerpání výnosů z činnosti ÚZ Čerpání příspěvku Tandem Čerpání dotace od Statutárního města F-M (ÚZ 2) Čerpání vlastních zdrojů (ÚZ 5) Celkové provozní náklady organizace v hlavní činnosti ,00 Kč ,00 Kč ,64 Kč 158,36 Kč ,00 Kč 5 000,00 Kč ,55 Kč ,55 Kč Provozní náklady 1. ENERGIE ,- Kč Vytápění školních budov je zabezpečeno dálkově prostřednictvím firmy Distep, a. s. Frýdek-Místek. Dodavatelem elektrické energie byla od do společnost BICORN s.r.o.. V roce 2010 došlo k mírnému poklesu spotřeby tepla v MJ, úspora se však neprojevila v celkových nákladech z důvodu růstu ceny za GJ z 561,69 Kč v roce 2009 na 591,69 Kč v roce V roce 2011 předpokládáme úsporu v této nákladové položce, protože v závěru roku 2010 byla realizovaná investiční akce výměny oken a s tím související částečné zateplení bloku B budovy školy. Taktéž došlo ke snížení ceny za GJ. Spotřeba ostatních energií je dlouhodobě ustálená, nepředpokládáme větší odchylky ani v následujícím roce, avšak ceny vzrostly jak u elektřiny, tak teplé užitkové vody. 2. Spotřeba materiálu (501) ,- Kč Nákladová položka spotřeba materiálu zahrnuje především nákup učebních pomůcek v roce 2010 jsme vybavili jednu učebnu výpočetní techniky 22 ks PC. V souvislosti s neustálou modernizací školní počítačové sítě se projevily další náklady v položce materiál pro VT, kde je zaúčtován materiál (kabeláž) pro rozšíření sítě. Práci provedli ve svém volnu a bez nároku na odměnu správcové sítě spolu se školníkem. Významnou položkou nákladů jsou čistící a dezinfekční prostředky téměř za 83 tis. Kč. V této položce se projevilo jednak zvýšení DPH, ale také zvýšená spotřeba z důvodu rekonstrukcí, které probíhaly nejen o hlavních prázdninách, ale také v zimním období. 17

18 Spotřeba materiálu (501) ÚZ 1 ÚZ 5 ÚZ ÚZ Celkem , , , , ,20 z toho: DDHM - UP , ,40 0, ,40 materiál pro VT , , ,60 čistící a dezinf. prostředky , ,90 knihy do knihovny 8 555, ,11 učebnice 2 852, ,99 materiál pro opravy a údržbu , ,40 3. Opravy a udržování (511) ,- Kč Vývojový ukazatel ,- Kč V roce 2010 byly čerpány prostředky na opravy a údržbu nemovitého a movitého majetku jen v malé míře. Maximální pozornost byla zaměřena na rekonstrukce investičního charakteru viz. bod E). 4. Cestovné (512) ,- Kč Vývojový ukazatel ,- Kč Služby školení a vzdělávání (518) ,- Kč Vývojový ukazatel ,- Kč Služby (518) ÚZ 1 ÚZ 5 ÚZ 2 ÚZ ÚZ Celkem , , , , , ,06 Školení , , ,00 Nájemné 114, , ,00 Nákup DDNM , , , ,00 Poštovné , ,00 Internet , ,50 Telefonní poplatky , ,81 Likvidace odpadů , ,45 Náklady na kopírování 1 769, , , ,00 Renovace tonerů do tiskáren ,00 Revize a odborné prohlídky 8704, ,65 Ostatní služby (ostraha, praní) , ,65 18

19 Projekt Využití Moodle ve výuce s přihlédnutím k cizím jazykům ORJ 11 ÚZ OdPa 3299 Grantový projekt Využití Moodle ve výuce s přihlédnutím k cizím jazykům, registrační číslo CZ.1.07/1.1.07/ Projekt byl zahájen , ukončen k Výše celkového čerpání finanční podpory projektu: ,81 Kč. Rozbor čerpání za dobu trvání projektu od do Náklady Mzdové náklady (521) ,00 Kč Zákonné odvody (524) ,00 Kč Ostatní provozní náklady ,81 Kč Celkem NÁKLADY ,81 Kč Náklady Moodle 2010 mzdové náklady (521) zákonné sociální pojištění (524) spotřeba materiálu (501) ostatní služby (518) ostatní finanční náklady (569) CELKEM náklady Moodle ,00 Kč 5 024,00 Kč 4 354,00 Kč 4 987,00 Kč 332,00 Kč ,00 Kč Výnosy Moodle 2010 Přijaté dotace Moodle v r v tom: provozní náklady pohledávka provozní náklady čerp. dotace ,55 Kč ,91 Kč ,64 Kč Výnosy Moodle - dotace Výnosy z činnosti Moodle CELKEM výnosy Moodle ,64 Kč 158,36 Kč ,00 Kč Poskytnutá dotace v celkové výši ,55 Kč byla použita v souladu se chváleným rozpočtem projektu. 19

20 7. Doplňková činnost V souladu se zřizovací listinou provádíme od doplňkovou činnost pronájem majetku. DČ jsme vymezili samostatné středisko VÝNOSY střediska 0012 Pronájmy ,50 Kč - v tom: - výnosy z pronájmu nemovitostí a jejich částí ,50 Kč - služby z pronájmu nemovitostí a jejich částí ,00 Kč NÁKLADY střediska Pronájmy - služby, energie, materiál, odpisy ,80 Kč Výsledek hospodaření střediska 12 Pronájmy ,70 Kč Výsledek hospodaření doplňkové činnosti byl ve výši ,76 použit k zajištění hlavní činnosti. Spotřeba materiálu (501) ÚZ 5 - DČ Celkem 8 780,70 z toho: - čistící a dezinf.prostř ,10 - materiál pro opravy a údržbu 2 531,60 Služby (518) Celkem 4 015,45 Likvidace odpadů 1 510,55 Revize a odborné prohlíky 1 641,75 Ostatní služby (ostraha, praní) 863,15 Spotřeba energie (502) Celkem ,65 Vodné ,15 Dešťová voda bud ,00 Teplo ,00 TUV ,50 Elektrická energie ,00 20

21 8. Výsledek hospodaření Hlavní činnost Dotace MŠMT (ÚZ 33353, 33026) ,00 Kč Dotace na provoz od MSK (ÚZ 1, 205) ,00 Kč Dotace projektu Moodle (ÚZ 33006) ,64 Kč - ostatní výnosy Moodle (ÚZ 33006)...158,36 Kč Příspěvek na projekt Let s go 09 Tandem ,00 Kč Dotace od Statutárního Města F-M ,00 Kč Vlastní zdroje (ÚZ 5) ,55 Kč Celkové výnosy organizace v hlavní činnosti činily ,55 Kč Výsledek hospodaření hlavní činnosti ,76 Kč Doplňková činnost Výnosy ÚZ 5, ORG. 12 pronájmy ,50 Kč - v tom: - výnosy z pronájmu nemovitostí a jejich částí ,50 Kč - služby z pronájmu nemovitostí a jejich částí ,00 Kč Náklady ÚZ 5, ORG pronájmy - služby, energie, materiál, odpisy ,80 Kč Výsledek hospodaření střediska 12 Pronájmy ,70 Kč Výsledek hospodaření hlavní činnosti ,76 Kč Výsledek hospodaření střediska 12 Pronájmy ,70 Kč Výsledek hospodaření za organizaci CELKEM ,94 Kč Kladného výsledku hospodaření bylo dosaženo díky příjmům z doplňkové činnosti školy, která zahrnovala pronájmy nemovitostí a jejich částí. HV doplňkové činnosti činil ,- Kč, přičemž celkové výnosy z pronájmu činily ,- Kč. Doplňková činnost tvoří důležitou součást hospodaření školy, dlouhodobě pomáhá pokrýt provozní náklady spojené se spotřebou energií, materiálu a služeb. V roce 2010 byla z výnosů DČ pokryta nejen ztráta v hlavní činnosti školy, ale zároveň bylo dosaženo zisku ve výši ,94 Kč, který bude následně rozdělen do fondů. Výsledek hospodaření ve výši ,94 Kč je finančně krytý. 21

22 Navrhujeme rozdělení HV do fondů takto: - rezervní fond: ,94 Kč - fond odměn: 1.000,- Kč C/ Peněžní fondy, jejich krytí a zapojení do hospodaření Obchodní akademie hospodaří se čtyřmi fondy: l. Fond odměn Prostředky fondu jsou vedeny na běžném účtu organizace u KB, spolu s ostatními provozními prostředky a prostředky fondu rezervního a investičního a jsou analyticky rozlišeny od ostatních prostředků. Zdrojem fondu byl povinný příděl z HV roku 2006 ve výši 1.000,- Kč. Stav byl nezměněn. 2. Fond kulturních a sociálních potřeb Prostředky fondu jsou vedeny na zvláštním účtu u ČSOB. Zdrojem tvorby fondu je jednotný příděl ve výši 2% objemu mzdových prostředků. Počáteční stav k Základní příděl Použití fondu - stravování Použití fondu - rekreace Použití fondu - kultura, sport Penzijní připojištění Životní připojištění Nepeněžní dary Pořízení majetku Použití fondu CELKEM Konečný stav k ,46 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 5 210,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 8 900,00 Kč 1 800,00 Kč ,00 Kč ,46 Kč 22

23 3. Rezervní fond (413, 414) Prostředky rezervního fondu jsou vedeny na běžném účtu organizace u KB, spolu ostatními provozními prostředky a analyticky rozlišeny od ostatních provozních prostředků. Počáteční stav k ,03 Kč Finanční dar (neúčelový) ,00 Kč Čerpání fondu (neúčelový finanční dar) ,00 Kč Stav k ,03 Kč K byl rezervní fond plně pokryt finančními prostředky na běžném účtu školy. 4. Investiční fond (416) Prostředky fondu jsou uloženy na účtu 241 u Komerční banky a jsou analyticky rozlišeny od ostatních prostředků běžného účtu. Počáteční stav Odpisy DNM, DHM Investiční dotace od MSK Čerpání fondu - rekonstrukce a modernizace * Čerpání fondu - údržba a oprava majetku Převody do rozpočtu MSK - odpisy Použití fondu v roce 2010 CELKEM Konečný stav k ,00 Kč ,80 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,80 Kč * Hodnota investiční akce Rekonstrukce soc. zařízení ,- Kč Hodnota investiční akce Výměna oken a vstupních dveří I. etapa ,- Kč Čerpání fondu rekonstrukce a modernizace v roce 2010 zahrnuje: Hodnota akce Rekonstrukce soc. zařízení ,- Kč Hodnota akce Výměna oken a vstupních dveří ,- Kč z toho čerpání fondu v roce ,- Kč ,- Kč 23

24 D/ Závodní stravování zaměstnanců organizace Stravování zaměstnanců je zajištěno prostřednictvím školní jídelny SPŠ Frýdek-Místek, p. o., smlouvou ze dne a smlouvou ze dne Hodnota stravenky: 64,- Kč, příspěvek zaměstnavatele činil: leden únor-březen duben- prosinec Celkem rok 2010 FKSP 27,00 Kč 27,00 Kč 27,00 Kč ,00 Kč ÚZ 1 32,00 Kč 21,00 Kč - Kč ,00 Kč ÚZ 5 - Kč - Kč 5,00 Kč ,00 Kč strávník 16,00 Kč 16,00 Kč 32,00 Kč Příspěvek na stravování CELKEM ,00 Kč Stravování bylo zajištěno také v době prázdnin, mimo měsíc červenec. E/ Péče o spravovaný majetek 1. Nemovitý majetek ve správě Obchodní akademie, Frýdek-Místek, Palackého 123, p. o. Budovy a stavby parc. č. čp/če způsob využití k. ú občanská vybavenost Místek občanská vybavenost Místek 687/1 471 bydlení Morávka Pozemky parc. č. výměra způsob využití k. ú zastavěná plocha a nádvoří Místek ostatní plocha Místek ostatní plocha Místek zastavěná plocha a nádvoří Místek ostatní plocha Místek 687/ zastavěná plocha a nádvoří Morávka 687/2 260 zastavěná plocha a nádvoří Morávka 24

25 2. Investiční činnost V průběhu roku 2010 byly úspěšně realizovány dvě rozsáhlé investiční akce v celkové hodnotě ,- Kč, přičemž investiční dotace činila ,- Kč. Akce Výměna oken a vstupních dveří v bloku B I. etapa byla uskutečněna až v samém závěru roku, předání díla bylo provedeno dne Předpokládáme, že v roce 2011 se pozitivně projeví úspora tepla. Již nyní je znatelný vyšší tepelný komfort v zateplené části budovy školy. Hodnota investiční akce Rekonstrukce soc. zařízení ,- Kč Hodnota dokončeného díla čerpání inv. dotace ÚZ ,- Kč Použití vlastních zdrojů čerpání investičního fondu r ,- Kč Použití vlastních zdrojů čerpání investičního fondu r ,- Kč Hodnota investiční akce Výměna oken a vstupních dveří I. etapa ,- Kč Čerpání fondu rekonstrukce a modernizace v roce 2010 zahrnuje: Hodnota akce Rekonstrukce soc. zařízení ,- Kč Hodnota akce Výměna oken a vstupních dveří ,- Kč z toho čerpání fondu v roce ,- Kč 3. Přehled pojištění Nemovitý majetek je pojištěn prostřednictvím Moravskoslezského kraje ,- Kč Smlouva č s Českou pojišťovnou a.s., zahrnující pojištění movitých věcí a odpovědnosti za škodu, byla vypovězena k Název pojištění Živelní pojištění movitých věcí Pojištění movitých věcí pro případ krádeže a loupeže Pojištění odpovědnosti za škodu podnikatele CELKEM roční pojistné Roční pojistné 6.450,-Kč 2.762,-Kč ,-Kč ,- Kč V roce 2010 jsme neuplatnili žádnou pojistnou událost týkající se nemovitého majetku. 25

26 4. Inventarizace majetku Na základě zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., vnitřní směrnice k provedení inventarizačních prací a příkazu ředitele k provedení řádné inventarizace č.j.: OA F-M 1306/2010 byla provedena inventarizace majetku a závazků. INVENTARIZACE K MAJETEK - CELKEM 1. Majetek vedený v účetní evidenci Účet Skupina majetku Hodnota majetku/kč 021 Budovy a stavby , Pozemky , Samostatné movité věci a soubory , Drobný dlouhodobý hmotný majetek , Software , Drobný dlouhodobý nehmotný majetek ,30 Stav majetku vedeného v účetní evidenci ,17 2. Majetek vedený v podrozvahové evidenci - z toho majetek vedený v programu Bakaláři , Přísně zúčtovatelné tiskopisy 1 428, Fond učebnic , Školní knihovna , Cizí majetek umístěný v prostorách školy , Drobný nehmotný majetek pod stanovenou hranicí , DDHM - inventář pod stanovenou hranicí , DDHM - UP pod stanovenou hranicí ,77 Stav majetku v podrozvahové evidenci ,26 - z toho majetek vedený v programu Bakaláři ,49 STAV MAJETKU OA F-M CELKEM ,43 - z toho majetek vedený v programu Bakaláři ,36 3. Poskytnuté věcné dary v roce v majetku výše uvedeném DDHM - učební pomůcky pod stanovenou hranicí 464, DDHM - inventář pod stanovenou hranicí ,00 DARY - ROK CELKEM ,00 Závěrečná inventarizační zpráva viz. příloha. 26

27 5. Pronájmy svěřeného majetku Obchodní akademie hospodaří se svěřeným majetkem v souladu se zřizovací listinou ZL/269/2001, je oprávněna pronajmout a výjimečně vypůjčit nemovitý majetek zapsaný v LV č Pronájem majetku byl s platností od (příloha č. 2 ZL) vymezen do okruhu doplňkové činnosti organizace. Dle sdělení magistrátu města Frýdku-Místku, odboru správy obecního majetku je výše nájemného u školských zařízení stanovena na 200,- Kč/m2/rok. V případě pronájmů garáží je radou města F-M schválena vyvolávací cena nájemného na 700,- Kč/m2/rok. Předmětem pronájmů v roce 2010 byly tyto nemovitosti či jejich části: budova školy čp. 482 na ulici ČSA v Místku - garáže čp. 482 na ulici ČSA v Místku budova Školního výcvikového střediska čp. 471 v Morávce části budovy školy čp. 123 na ulici Palackého v Místku - učebny pro konání vzdělávacích kurzů - místnost včetně sociálního zařízení sídlo Českého zahrádkářského svazu - malá tělocvična - garáž - místnost bývalé kuchyně - místnost pro kantýnu - místa pro umístění kopírovacích strojů a nápojového automatu Výpůjčka učeben, kanceláří a dalších místností souvisejících s provozem Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Frýdek-Místek, p. o., je začleněna do hlavní činnosti školy. 27

28 F/ Pohledávky a závazky organizace Seznam pohledávek Dokl. č. Dlužník Obsah pohledávky Částka Kč Splatnost Typ Účet 837/12 RIO Media, a. s. F-M Odběr elektrické energie 5 470, DP /12 Distep a. s. Odběr elektrické energie 422, DD /12 PaedDr. Jakobová Nájemné 1 800, DP /11 Sport Morávka Nájemné 7 800, DP CELKEM - odběratelé , pololetí Distep a. s. Záloha TUV , DD CELKEM - provozní zálohy , /10 Unicos Klatovy Roční zúčtování zálohy 1 153, DP CELKEM - ostatní pohledávky 1 153, /12 Zaměstnanci Vratka za obědy-listopad 35, DD /12 Zaměstnanci Vratka za obědy-listopad 189, DD /12 Zaměstnanci Vratka za obědy-prosinec 35, DD /12 Zaměstnanci Vratka za obědy-prosinec 189, DD CELKEM - ostatní pohledávky za zaměstnanci 448, POHLEDÁVKY k ,08 Poznámka: DD = dobytná pohledávka ve lhůtě splatnosti DP = dobytná pohledávka po lhůtě splatnosti Pohledávky (311) byly vypořádány do , zaplacené zálohy za TUV (314) byly vyúčtovány , vratky za neoprávněně odebrané obědy zaměstnanci školy byly uhrazeny v hotovosti do pokladny školy a pokladny FKSP dne Není vypořádána pohledávka ve výši 1153,28 Kč za firmou Unicos Klatovy. 28

29 Seznam závazků Dokl. č. Věřitel Obsah závazku Částka Kč Splatnost Typ Účet 847/12 LEV Bílek, s.r.o. kancelářské potřeby 1 437, ZD /12 Agentura SKP s.r.o. ostraha objektu 1 320, ZD T-Mobile Czech Republic 861/12 a.s. tlf. poplatky mobilní linky - prosinec 711, ZD /12 Frýdecká skládka, a.s. odvoz odpadu 2 842, ZD /12 Telefónica O2 Czech rep. tlf. poplatky - pevné linky - prosinec 3 300, ZD /12 SPŠ F-M stravování zaměstnanců - prosinec 2 015, ZD /12 Copy Star s.r.o. kopírování měsíc 3 584, ZD vyúčtování el. en. - listopadprosinec 869/12 BICORN s.r.o , ZD /12 DISTEP, a. s. vyúčtování - teplo - prosinec , ZD /12 DISTEP, a. s. studená pitná voda - prosinec 767, ZD , /12 SPŠ F-M (FKSP) Stravování zaměstn m , ZD CELKEM - dodavatelé , /12 MSK Ostrava Vyúčtování dotace 815, ZD /12 Zaměstnanci Mzdy za 12. měsíc , ZD /12 Ostatní záv. vůči zaměstnan. Spoření , ZD 333 Sociální a zdravotní 854/12 ČSSZ, ZP pojištění , ZD /12 Finanční úřad Daně z mezd , ZD 342 CELKEM - závazky z mezd ,00 854/12 Spořitelna Důchod.a živ. pojištění zam , ZD 378 ZÁVAZKY k ,26 Závazky z mezd byly vypořádány do Závazky vůči dodavatelům v celkové výši ,26 Kč byly vypořádány do Vratka dotace ve výši 815,- Kč byla uhrazena ke dni

30 G/ Výsledky kontrol čj. MSK /2010 Kontrola provedená na základě pověření č. 503/03/2010 ředitelky krajského úřadu Předmět kontroly: veřejnosprávní kontrola hospodaření s veřejnými prostředky Kontrolované období: rok 2009, rok 2010 Závěr: Organizace zajistila funkční vnitřní kontrolní systém v souladu s 25 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., který ukládá zavést vnitřní kontrolní systém tak, aby vytvářel podmínky pro hospodárný, efektivní a účelný výkon veřejné správy a aby byl způsobilý včas zjišťovat, vyhodnocovat a minimalizovat provozní, finanční, právní a jiná rizika vznikající v souvislosti s plněním schválených závěrů a cílů. čj. ČŠIT-1222/10-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Matiční 20, Ostrava Předmět kontroly: Hodnocení naplnění školního vzdělávacího programu a jeho souladu s právními předpisy a rámcovým vzdělávacím programem podle 174 odst. 2 písm. a) školského zákona. Výsledek kontroly: bez závad čj. ČŠIT-2105/10-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Matiční 20, Ostrava Předmět inspekční činnosti: Zjistit a zhodnotit podmínky, průběh a výsledky vzdělávání podle příslušných školních vzdělávacích programů. Výsledek kontroly: bez závad čj. K/1275/2010 VZP ČR, Krajská pobočka pro Moravskoslezský kraj, územní pracoviště Frýdek-Místek, Na Poříčí 3208, Frýdek-Místek Předmět kontroly: Kontrola plnění oznamovací povinnosti a počtu přihlášených zaměstnanců za kontrolované období, zasílání přehledů o platbě pojistného na zdravotní pojištění zaměstnavatele. Kontrola zasílání kopií záznamů pracovních úrazů. Kontrola správnosti výpočtu pojistného za období 3/2008 9/2010 Kontrola úhrady pojistného za kontrolované období 3/2008 9/2010 Výsledek kontroly: bez závad 30

31 H/ Termíny projednání a seznámení zaměstnanců Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace bude předána dne školské radě k projednání a zaměstnanci školy budou seznámeni se Zprávou dne Zpráva o činnosti školy bude kdykoli přístupna k nahlédnutí v informační místnosti školy. Ve Frýdku-Místku dne Ing. Petr Tyleček ředitel školy 31

32 I/ Tabulková část Tabulka č. 1: Přehled výnosů z hlavní a doplňkové činnosti Tabulka č. 2: Přehled nákladů z hlavní a doplňkové činnosti Tabulka č. 3: Výsledek hospodaření z hlavní a doplňkové činnosti Tabulka č. 4: Příspěvek na provoz Tabulka č. 5: Krytí účtů peněžních fondů a závazků z vyúčtování mezd Tabulka č. 6: Stav pohledávek po lhůtě splatnosti Tabulka č. 7: Hospodaření s peněžními fondy Tabulka č. 8: Spotřeba energií Tabulka č. 9: Údaje o použití finančních prostředků poskytnutých v roce 2010 Tabulka č. 10: Počet výkonů v roce 2010 Tabulka č. 11: Ukazatele nákladovosti v roce 2010 Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Příloha Výkaz Rozbor plnění HV Evidence nájemních smluv a smluv o výpůjčce Výsledek hospodaření návrh na rozdělení do fondů Závěrečná inventarizační zpráva 32

Obchodní akademie, Frýdek-Místek, Palackého 123, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů PO za rok 2009.

Obchodní akademie, Frýdek-Místek, Palackého 123, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů PO za rok 2009. OBSAH: strana A/ Základní údaje o organizaci... 2 B/ Rozpis a vyhodnocení závazných ukazatelů stanovených příspěvkové organizaci, návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření... 6 1. Náklady, analýza

Více

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2008. OBSAH: strana

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2008. OBSAH: strana OBSAH: strana A/ Základní údaje o organizaci... 2 1 - Zaměření školy... 2 1.1 Zařazení školy do sítě... 2 1.2 Studijní obory ve školním roce 2007/2008 a 2008/2009... 2 1.3 Doplňková činnost školy... 2

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace EKONOMICKÁ ČÁST

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace EKONOMICKÁ ČÁST 2009 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace EKONOMICKÁ ČÁST Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28. října 1598 738 02 Frýdek-Místek Únor 2010 Střední průmyslová

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA-DUBINA, V. KOŠAŘE 6, příspěvková organizace. Sídlo: V. Košaře 121/6, Ostrava-Dubina, PSČ 700 30

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA-DUBINA, V. KOŠAŘE 6, příspěvková organizace. Sídlo: V. Košaře 121/6, Ostrava-Dubina, PSČ 700 30 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA-DUBINA, V. KOŠAŘE 6, příspěvková organizace Sídlo: V. Košaře 121/6, Ostrava-Dubina, PSČ 700 30 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a mateřská škola

Více

Základní škola a Mateřská škola Vilémov okres Děčín

Základní škola a Mateřská škola Vilémov okres Děčín Karel Pítro- kontrolor, IČ: 866 89 186, se sídlem v Mašově 23, 511 01 Turnov Tel. 776 860 494, e-mail: karel.pitro@centrum.cz Protokol o provedené veřejnosprávní kontrole Ze dne 1. 5. 2014 Základní škola

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2013

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2013 Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace 700 30 Ostrava-Zábřeh http://www.gvoz.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2013 Vypracovala: Ing. Anna Mičková

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA-DUBINA, V. KOŠAŘE 6, příspěvková organizace. Sídlo: V. Košaře 121/6, Ostrava-Dubina, PSČ 700 30

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA-DUBINA, V. KOŠAŘE 6, příspěvková organizace. Sídlo: V. Košaře 121/6, Ostrava-Dubina, PSČ 700 30 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA-DUBINA, V. KOŠAŘE 6, příspěvková organizace Sídlo: V. Košaře 121/6, Ostrava-Dubina, PSČ 700 30 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a mateřská škola

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2010

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2010 Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2010 Na zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kohoutovice dne 16.12.2009 byla na rok 2010 pro ZŠ Brno, Pavlovská

Více

Zpráva o činnosti. a plnění úkolů příspěvkové organizace. za rok 2011

Zpráva o činnosti. a plnění úkolů příspěvkové organizace. za rok 2011 Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace 700 30 Ostrava-Zábřeh http://www.gvoz.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2011 Vypracovala: Mária Krušinová

Více

ROZBOR HOSPODAŘENÍ ŠKOLY. za rok 2014

ROZBOR HOSPODAŘENÍ ŠKOLY. za rok 2014 Základní škola Jihlava, Nad Plovárnou 5 ROZBOR HOSPODAŘENÍ ŠKOLY za rok 2014 Zpracovaly: Helena Hinková, ředitelka školy Jitka Jelínková, ekonomka Grafická úprava: Marie Vlčková, knihovnice-archivářka

Více

Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2014 Obsah:

Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2014 Obsah: Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2014 Obsah: 1. Rozpočet poskytnutý KÚ ÚK 1.1. NIV státní rozpočet 1.2. Fond kulturních a sociálních věcí 2. Rozpočet poskytnutý zřizovatelem 2.1. Rozpočet na

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2009 Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy, Brno, Olomoucká 61 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2009 Přílohy:Příloha č. 1: Příloha č. 2: Rozvaha Výkaz zisku a ztrát Příloha č. 3: Příloha

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2007

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2007 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, BRUNTÁL, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 00601322 (555 559 711 e-mail: info@sps-bruntal.cz fax: 555 559 720 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2007 Vypracoval

Více

Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace Borovského 2315/1, Karviná-Mizerov Z P R Á VA

Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace Borovského 2315/1, Karviná-Mizerov Z P R Á VA Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace Borovského 2315/1, Karviná-Mizerov Z P R Á VA o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za kalendářní rok 2015 Název dokumentu: Zpráva

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Střední škola, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213, příspěvková organizace tel./fax: 481 671 262, e-mail: skola@skola-lomnice.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Vypracovala: Iveta Němcová..

Více

Organizace č. 2826. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti. Kód oboru Název oboru Povolená kapacita

Organizace č. 2826. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti. Kód oboru Název oboru Povolená kapacita Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy, Brno, Olomoucká 61 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2008 Přílohy:Příloha č. 1: Příloha č. 2: Rozvaha Výkaz zisku a ztrát Příloha č. 3: Příloha

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM A STANOVISKO OŠMS ZA ROK 2014

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM A STANOVISKO OŠMS ZA ROK 2014 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM A STANOVISKO OŠMS ZA ROK 2014 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Adresa organizace:

Více

Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace 700 30 Ostrava-Zábřeh. http://www.gvoz.cz

Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace 700 30 Ostrava-Zábřeh. http://www.gvoz.cz Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace 700 30 Ostrava-Zábřeh http://www.gvoz.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2010 Vypracovala: Mária Krušinová

Více

Základní škola, Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna, Vrbno p.pradědem.

Základní škola, Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna, Vrbno p.pradědem. Základní škola, Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna, Vrbno p.pradědem. Nám.Sv.Michala 17, příspěvková organizace, PSČ: 793 26, tel./fax 554 751 720, fax. ředitel. 554 753 162 IČO:00852619 e-mail

Více

ROZBOR HOSPODAŘENÍ (zpráva o činnosti ) PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok 2012. Titul, jméno a příjmení Telefon E-mail msrozmarynek@unet.

ROZBOR HOSPODAŘENÍ (zpráva o činnosti ) PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok 2012. Titul, jméno a příjmení Telefon E-mail msrozmarynek@unet. 1. Základní charakteristika organizace Celý název organizace: Mateřská škola Rozmarýnek Polička Adresa: Datum vzniku: Riegrova 7, 572 01 Polička IČO: 75008017 Bankovní spojení: GE Money Bank Číslo účtu:

Více

Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015

Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015 ZŠ a MŠ Jiřice, okres Pelhřimov, Jiřice 44, 396 01 Humpolec IČO: 70659044 Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015 Stav finančních prostředků na bankovních účtech stav k 1.1.2015 stav k 31.12.2015 241

Více

Výroční zpráva o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2015

Výroční zpráva o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2015 Výroční zpráva o hospodaření příspěvkové organizace za rok 215 Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská škola Metylovice, příspěvková organizace, Metylovice 62, dále jen PO Zřizovatel: Obec Metylovice

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA PŘÍRODOVĚDNÁ A ZEMĚDĚLSKÁ NOVÝ JIČÍN

STŘEDNÍ ŠKOLA PŘÍRODOVĚDNÁ A ZEMĚDĚLSKÁ NOVÝ JIČÍN STŘEDNÍ ŠKOLA PŘÍRODOVĚDNÁ A ZEMĚDĚLSKÁ NOVÝ JIČÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY za rok 2010 OBSAH A. Základní údaje o příspěvkové organizaci 1 B. Rozbor hospodaření 4 C. Peněžní fondy, jejich krytí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2015 Základní školy a Mateřské školy Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín schválil: Ing. Josef Stieborský, ředitel školy 1 1. Účetní jednotka: Základní

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření

Zpráva o činnosti a hospodaření Zpráva o činnosti a hospodaření Domov na zámku Bystré Zámecká 1, 569 92 BYSTRÉ IČ: 75007932 rok 2012 V Bystrém dne 4.3.2013, č.j. 1 Obsah: I. IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ 1. Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Více

Zúčtování dotace na provoz od zřizovatele Základní škola a mateřská škola Jiřice 2017

Zúčtování dotace na provoz od zřizovatele Základní škola a mateřská škola Jiřice 2017 Zúčtování dotace na provoz od zřizovatele Základní škola a mateřská škola Jiřice 2017 Výnosy Náklady rozp. SU AU SU AU Kč v Kč 601 0300 stravné 509 758,00 501 0300 učební pomůcky 7 264,00 20 000,00 602

Více

ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2008

ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2008 Výchovný ústav, středisko výchovné péče Klíčov, základní škola,praktická škola a školní jídelna, Čakovická 51, Praha 9 ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2008 č.j.: 815/2009/mesz. Předkládá: Výchovný ústav, středisko

Více

Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek

Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek Roční zpráva o činnosti organizace za rok 2009 Zpracoval : Mgr.Vašíček Jindřich,ředitel DD Borohrádek Podpis : e mail : vasicek@ddborohradek.cz

Více

O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK

O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK SLEZSKÉ GYMNÁZIUM, Opava, příspěvková organizace Zámecký okruh 29 Opava ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2011-1 - Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2011

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV SLUNEČNÍ DVUR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 47161 JESTŘEBÍ, IČ: 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, IČ 00577235

příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, IČ 00577235 Albrechtova střední škola (do 31.12.2013 Střední odborná škola), Český Těšín, příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, IČ 00577235 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ ŠKOL ČÁST: ROZBOR HOSPODAŘENÍ

Více

NÁRH ROZPOČTU NA ROK 2019

NÁRH ROZPOČTU NA ROK 2019 NÁRH ROZPOČTU NA ROK 2019 Sestavila dne: 21. 9. 2018 Ředitelka Školy: Hana Jungmanová, DiS. Podpis:.. Schválila dne: 21. 9. 2018 Správce rozpočtu: Naděžda Kovářová, dipl.um. Podpis:.. 1 Rozpočet na rok

Více

Závěrečný účet obce Suchý za rok 2011 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 17)

Závěrečný účet obce Suchý za rok 2011 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 17) Závěrečný účet obce Suchý za rok 2011 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 17) str.1 V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Více

Schválený rozpočet města Mohelnice na rok 2015

Schválený rozpočet města Mohelnice na rok 2015 Schválený rozpočet města Mohelnice na rok 2015 REKAPITULACE SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU NA ROK 2015 POL TEXT NÁVRH ROZPOČTU I. PŘÍJMY 1. Daňové příjmy 117 150 000,00 2. Nedaňové příjmy 17 100 500,00 3. Kapitálové

Více

Návrh rozpočtu na rok 2019

Návrh rozpočtu na rok 2019 Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace Návrh rozpočtu na rok 2019 NÁKLADY v tis. Kč SU - AU ÚZ Název účtu Schválený rozpočet Očekávaná skutečnost Návrh rozpočtu 2019 5010100 Kancelářské

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace Husova 283, 735 81 Bohumín IČ : 66932581 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Zprávu předkládá: Ing. Zuzana Serbousková ředitelka

Více

Dětský domov Nová Ves u Chotěboře 1. Zpráva o činnosti a plnění úkolů. příspěvkové organizace

Dětský domov Nová Ves u Chotěboře 1. Zpráva o činnosti a plnění úkolů. příspěvkové organizace Dětský domov Nová Ves u Chotěboře 1 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2010 1.Zhodnocení plnění úkolů, pro které byla příspěvková organizace zřízena, včetně doplňkové činnosti

Více

ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace, Hradecká 2905, Česká Lípa 470 06 ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK Denní a pobytové sociální služby (DPSS) poskytují péči dospělým osobám,

Více

Závěrečný účet MČ Praha 22 za rok 2013

Závěrečný účet MČ Praha 22 za rok 2013 Závěrečný účet MČ Praha 22 za rok 2013 Obsah 1. Údaje o plnění rozpočtu ( včetně plnění plánu hospodářské činnosti ) 1.1 Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů 1.2 Údaje o plnění plánu hospodářské činnosti

Více

Účetní deníky deník pokladny a banky je vyhotovován současně se zaúčtováním účetních dokladů. Přehled typů dokladů a číselné řady:

Účetní deníky deník pokladny a banky je vyhotovován současně se zaúčtováním účetních dokladů. Přehled typů dokladů a číselné řady: Vnitřní směrnice obce Pěčice pro vedení účetnictví Směrnice je vytvořená na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, Vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá

Více

Rekapitulace čerpání přímých NIV (podle 6 odst. 1 vyhlášky č. 551/2004 Sb.) v tis. Kč

Rekapitulace čerpání přímých NIV (podle 6 odst. 1 vyhlášky č. 551/2004 Sb.) v tis. Kč 10. Hospodaření školy Rok 2013 Rozbor hospodaření, ukazatele nákladovosti Podobu rozboru hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu vymezuje směrnice MŠMT čj. 19963/2005-44. V souladu s touto

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2006 V roce 2006 jsme provedli 1 rozpočtovou změnu: viz. přiložený dokument Rozpočtová změna č. 1 v roce

Více

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉČE PRO MENTÁLNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽ C H O T Ě L I C E V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉČE PRO MENTÁLNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽ C H O T Ě L I C E V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉČE PRO MENTÁLNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽ C H O T Ě L I C E V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A ROK 2010 I. Plnění ní úkolů v oblasti hlavní i organizace, všeobecné informace o organizaci ÚSP Chotělice

Více

Výroční zpráva o hospodaření

Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Ostrava - Dubina, Františka Formana 45, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření 2015 Zpracovala: Šárka Arlethová PaedDr. Ivona Klímová ekonomka školy ředitelka školy V Ostravě,

Více

Závěrečný účet za rok 2015

Závěrečný účet za rok 2015 Obec Roudno Závěrečný účet za rok 2015 Obec Roudno Závěrečný účet za rok 2015 (údaje o hospodaření obce dle 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Více

Organizace: Waldorfská základní škola a mateřská škola Ostrava,příspěvková organizace, Na Mlýnici 611/36

Organizace: Waldorfská základní škola a mateřská škola Ostrava,příspěvková organizace, Na Mlýnici 611/36 Organizace: Waldorfská základní škola a mateřská škola Ostrava,příspěvková organizace, Na Mlýnici 611/36 Rozpočet na rok 2019 NÁKLADY schválený očekávaná schválený rozpočet rok skutečnost rozpočet rok

Více

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY návrh 2011 Paragraf Položka ORJ Text Kč

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY návrh 2011 Paragraf Položka ORJ Text Kč 2/211 návrh rozpočtu MČ Praha-Suchdol - 211 prijmy 1/11 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY návrh 211 Paragraf Položka ORJ Text Kč 1361 928 EO - rozhodnutí 1 1361 917 OVS - ověřování, Czechpoint, ostatní 25 1361 954

Více

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace města Česká Lípa na rok 2016

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace města Česká Lípa na rok 2016 Zásady RM č. 2/215 Příloha č. : 1/1 Strana č. 1/2 Návrh rozpočtu příspěvkové organizace města Česká Lípa na rok 216 Barvířská 269, 47 1 Česká Lípa 1. Provozní a mzdové výdaje a příjmy Výdaje: skutečnost

Více

3 0 20 A V Á R P Z NÍ Č O R VÝ..r.o s o artis + C : K isk sign & t e D

3 0 20 A V Á R P Z NÍ Č O R VÝ..r.o s o artis + C : K isk sign & t e D VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 1 Obsah Úvodní slovo jednatele společnosti 2 Základní identifikační údaje o společnosti 4 Orgány společnosti 5 Úplná rozvaha, výkaz zisku a ztrát, výkaz cash flow 6 Vybrané části z

Více

Výchovný ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola, střední škola a školní jídelna Děčín XXXII, Vítězství 70

Výchovný ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola, střední škola a školní jídelna Děčín XXXII, Vítězství 70 Výchovný ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola, střední škola a školní jídelna Děčín XXXII, Vítězství 70 Příloha č. 1 ke kolektivní smlouvě ZÁSADY PRO TVORBU A ČERPÁNÍ

Více

DOMOV DŮCHODCŮ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

DOMOV DŮCHODCŮ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM DOMOV DŮCHODCŮ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM Roháčova 2968 544 01 Dvůr Králové n. L. IČO: 194964 Tel.: 499 391 891-3 č. ú. : KB 24230-601/0100 E-mail:dd.dvurkral@mkinet.cz www.dddvurkralove.mki.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 Základní umělecká škola, Bohumín-Nový Bohumín, Žižkova 620, příspěvková organizace tel 596013331, fax 596016620, E-mail: zus-bohumin@volny.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za

Více

ROZBOR HOSPODAŘENÍ 2011

ROZBOR HOSPODAŘENÍ 2011 ZÁKLADNÍ ŠKOLA T.G.MASARYKA MNICHOVICE OKRES PRAHA-VÝCHOD BEZRUČOVA 346 251 64 MNICHOVICE ROZBOR HOSPODAŘENÍ 2011 dle zákona č. 563/1991 Sb. v platném znění V Mnichovicích 14. 3. 2012 Mgr. Marcela Erbeková

Více

ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016

ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA OMLENICKÁ 436 KAPLICE IČO: 00583782 ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OMLENICKÁ 436, KAPLICE 1. Úvod Základní škola, Omlenická 436, Kaplice je právním subjektem od roku 1994.

Více

Gymnázium Jana Palacha,

Gymnázium Jana Palacha, Gymnázium Jana Palacha, Mělník, Pod Vrchem 3421 (č.org. 10602) Zpráva o hospodaření za rok 2008 Zpráva byla vypracována podle směrnice č.48/2005 Středočeského kraje, kterou se stanovují zásady vztahů Středočeského

Více

ROČNÍ ZPRÁVA 2008. Organizační složka státu Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany v Frýdku-Místku

ROČNÍ ZPRÁVA 2008. Organizační složka státu Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany v Frýdku-Místku ROČNÍ ZPRÁVA 2008 Organizační složka státu Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany v Frýdku-Místku A. Základní identifikační údaje: Střední odborná škola požární ochrany

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace. za rok 2015

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace. za rok 2015 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2015 Frýdek-Místek, dne 14. března 2016 OBSAH A. Základní informace o organizaci.

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2014

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2014 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2014 Vydaná dne 27. března 2015 Schválená školskou radou

Více

ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2015

ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA OMLENICKÁ 436 KAPLICE IČO: 00583782 ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2015 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OMLENICKÁ 436, KAPLICE 1. Úvod Základní škola, Omlenická 436, Kaplice je právním subjektem od roku 1994.

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-472/09-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-472/09-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-472/09-T Základní škola a mateřská škola Ostrava-Lhotka, příspěvková organizace Adresa: Těsnohlídkova 99, 725 28

Více

Zpráva o plnění rozpočtu příspěvkových organizací za rok 2012

Zpráva o plnění rozpočtu příspěvkových organizací za rok 2012 Zpráva o plnění rozpočtu příspěvkových organizací za rok 2012 Sušické kulturní centrum /SKC/ Sociální služby města Sušice /SSMS/ Při hodnocení hospodaření příspěvkových organizací vycházím ze schválených

Více

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2011. Příspěvková organizace měla v roce 2011 tyto finanční prostředky:

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2011. Příspěvková organizace měla v roce 2011 tyto finanční prostředky: Základní údaje o hospodaření školy za rok 2011 Příspěvková organizace měla v roce 2011 tyto finanční prostředky: 1) Příspěvek Krajského úřadu - odboru školství v Plzni na činnost školy účelový znak 33353

Více

Výroční zpráva hospodaření Plavecké školy Zéva, Hradec Králové, Eliščino nábř. 842 v roce 2012

Výroční zpráva hospodaření Plavecké školy Zéva, Hradec Králové, Eliščino nábř. 842 v roce 2012 Výroční zpráva hospodaření Plavecké školy Zéva, Hradec Králové, Eliščino nábř. 842 v roce 2012 V Hradci Králové, 11. února 2013 zpracovala: Soňa Kejzlarová ředitelka školy 1 Rozbor hospodaření Plavecké

Více

NÁRH ROZPOČTU NA ROK 2018

NÁRH ROZPOČTU NA ROK 2018 NÁRH ROZPOČTU NA ROK 2018 Sestavila dne: 3. 10. 2017 Ředitelka Školy: Hana Jungmanová, DiS. Podpis:.. Schválila dne: 3. 10. 2017 Správce rozpočtu: Naděžda Kovářová, dipl.um. Podpis:.. 1 Rozpočet na rok

Více

Příloha k řádné účetní závěrce za rok 2013

Příloha k řádné účetní závěrce za rok 2013 Příloha k řádné účetní závěrce za rok 2013 OBECNÉ ÚDAJE 1) název: GOLDEN GASTRO SERVICE s.r.o. sídlo: Musorgského 876/8, Ostrava Moravská Ostrava, 702 00 IČ: 25856707 právní forma: rozhodující předmět

Více

A. Úvod... 1 B. Organizační složky státu... 2. 1. Státní správa... 2 1.1 MŠMT vlastní úřad... 2 1.2 Česká školní inspekce... 3

A. Úvod... 1 B. Organizační složky státu... 2. 1. Státní správa... 2 1.1 MŠMT vlastní úřad... 2 1.2 Česká školní inspekce... 3 A. Úvod... 1 B. Organizační složky státu... 2 1. Státní správa... 2 1.1 MŠMT vlastní úřad... 2 1.2 Česká školní inspekce... 3 2. Ostatní organizační složky státu... 7 2.1 Vysokoškolské sportovní centrum...

Více

Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy V Hrádku 1. 10. 2006 Zpracovala: Ivana K rková

Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy V Hrádku 1. 10. 2006 Zpracovala: Ivana K rková Záklladníí školla Hrádek u Sušiice,, okres Kllatovy V ýroční zpráva za školní rok 2005/2006 V Hrádku 1.. 10.. 2006 Zpracovalla: IIvana Kůrková Obsah: Základní údaje o škole...7 Další údaje o škole...3

Více

Návrh pro PV Č.j. MSMT-19916/2013-1 OBSAH

Návrh pro PV Č.j. MSMT-19916/2013-1 OBSAH OBSAH A. Úvod...1 B. Organizační složky státu...2 1. Česká školní inspekce...2 1.1 Plnění závazných ukazatelů celkem kmenová činnost...4 1.2 Plnění závazných ukazatelů regulace zaměstnanosti kmenová činnost...4

Více

č.j. 1730/2010/ZŠ a MŠ s účinností od 1.9.2010 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Obsah:

č.j. 1730/2010/ZŠ a MŠ s účinností od 1.9.2010 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Obsah: č.j. 1730/2010/ZŠ a MŠ s účinností od 1.9.2010 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Obsah: I. Všeobecná část 1. Vymezení účelu 2. Předmět činnosti školy 3. Pracovníci

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy a poskytování informací za rok 2017

Výroční zpráva o hospodaření školy a poskytování informací za rok 2017 Mateřská škola Ostrava-Dubina, A. Gavlase 12A, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření školy a poskytování informací za rok 2017 zpracovala: schválila: Zuzana Mojžíšová, ekonomka školy Alena

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2017

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2017 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2017 předaná zřizovateli do 28. 03. 2018 Zřizovatel: Město Kuřim, Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim, IČ: 00281964 Název organizace: Mateřská škola Kuřim,

Více

Závěrečný účet obce Dyjákovice za rok 2011 ( návrh)

Závěrečný účet obce Dyjákovice za rok 2011 ( návrh) OBEC DYJÁKOVICE, 671 26 Dyjákovice č.p. 235, IČO :00292702 Závěrečný účet obce Dyjákovice za rok 2011 ( návrh) Na základě 17, zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

Z á v ě r e č n ý ú č e t. O b c e D o l n í S t u d é n k y. z a r o k 2 0 1 2

Z á v ě r e č n ý ú č e t. O b c e D o l n í S t u d é n k y. z a r o k 2 0 1 2 Z á v ě r e č n ý ú č e t O b c e D o l n í S t u d é n k y z a r o k 2 0 1 2 Zpracoval: Vladimíra Šulová, správce rozpočtu Předkládá: Ing. Radim Sršeň starosta obce Zpracováno pro 12. zasedání zastupitelstva

Více

2. ORGANIZAČNÍ ŘÁD. A. Úvodní ustanovení

2. ORGANIZAČNÍ ŘÁD. A. Úvodní ustanovení 2. ORGANIZAČNÍ ŘÁD A. Úvodní ustanovení Organizační řád spolu s popisy funkcí a popisy práce tvoří nedílný, na sebe navazující, uspořádaný celek organizačních norem, který vyjadřuje strukturu organizace

Více

Návrh závěrečného účtu městské části Brno-Medlánky

Návrh závěrečného účtu městské části Brno-Medlánky Návrh závěrečného účtu městské části Brno-Medlánky Úřad městské části města Brna, Brno-Medlánky předkládá zastupitelstvu městské části Brno-Medlánky k projednání návrh závěrečného účtu městské části Brno-Medlánky

Více

Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2018 Obsah:

Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2018 Obsah: Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2018 Obsah: 1. Rozpočet poskytnutý KÚ ÚK 1.1. NIV státní rozpočet 1.2. Fond kulturních a sociálních věcí 2. Rozpočet poskytnutý zřizovatelem 2.1. Rozpočet na

Více

Výroční zpráva za rok 2009

Výroční zpráva za rok 2009 Ústav sociální péče pro mládež DOMEČKY Jiráskova 1612 516 01 Rychnov nad Kněžnou Výroční zpráva za rok 2009 Rychnov nad Kněžnou 12. 2. 2010 Vypracovala: Klapalová Eva Mgr. David Lepka ředitel ÚSP I. Všeobecné

Více

Obsah I. Úvod 3. II. Celkové příjmy 4 Přidělené dotace od zřizovatele a ze SR celkem III. Přidělené dotace ze SR dle subjektů ZŠ, ŠJ, ŠD 5

Obsah I. Úvod 3. II. Celkové příjmy 4 Přidělené dotace od zřizovatele a ze SR celkem III. Přidělené dotace ze SR dle subjektů ZŠ, ŠJ, ŠD 5 Obsah I. Úvod 3 II. Celkové příjmy 4 Tabulka č. 1) Přidělené dotace od zřizovatele a ze SR celkem III. Přidělené dotace ze SR dle subjektů ZŠ, ŠJ, ŠD 5 Tabulka č. 2) Přidělené přímé náklady ze SR dle subjektů

Více

OBEC - SCHVÁLENÝ ROZPOČET ORGANIZACE NA ROK 2018

OBEC - SCHVÁLENÝ ROZPOČET ORGANIZACE NA ROK 2018 OBEC - SCHVÁLENÝ ROZPOČET ORGANIZACE NA ROK 2018 Účet NÁKLADY Název účtu nákladů) 501 Rozpočet obce Poznámka Rozpočet Rozpočet Jiné zdroje Rozpočtové Rozpočet ke zdrojům organizace organizace opatření

Více

Výroční zpráva za rok 2008 CSS J. Hradec. Úvod

Výroční zpráva za rok 2008 CSS J. Hradec. Úvod PŘEDKLÁDÁ: ING. JIŘÍ BLÍŽIL V JINDŘICHOVĚ HRADCI DNE: 27. 2. 2009 Úvod Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec se sídlem v České ulici 1175/II, Jindřichův Hradec je největším poskytovatelem sociálních

Více

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, Školní 1610. Mgr.

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, Školní 1610. Mgr. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2009 IČ: 00 843 474 Adresa organizace: Ředitel organizace: Zprávu vypracovaly: Telefon: Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel

Více

Základní škola, Moravský Krumlov, Ivančická 218, okres Znojmo, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření ZŠ za rok 2013

Základní škola, Moravský Krumlov, Ivančická 218, okres Znojmo, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření ZŠ za rok 2013 Základní škola, Moravský Krumlov, Ivančická 218, okres Znojmo, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření ZŠ za rok 2013 Zpracoval a předkládá: Mgr. Lenka Hodaňová, ředitelka školy Předloženo

Více

ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELE. Příjmy. Schválený rozpočet 2013 60 40 66,67 116 500 147 000 126,18 0 9 0,00 0 186 0,00 CELKEM 116 560 147 235 126,32

ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELE. Příjmy. Schválený rozpočet 2013 60 40 66,67 116 500 147 000 126,18 0 9 0,00 0 186 0,00 CELKEM 116 560 147 235 126,32 ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELE Druhové zatřídění Nedaňové příjmy Název Příjmy ze vstupního vzdělávání Příjmy od PO za elektřinu a plyn Splátky půjček z Fondu zaměstnavatele SPZ Triangle PO - odvod Příjmy Schválený

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Střední školy a Mateřské školy, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvkové organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Střední školy a Mateřské školy, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvkové organizace Název procesu/ Číslo Vlastník ORGANIZAČNÍ ŘÁD Střední školy a Mateřské školy, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvkové organizace Obsah I. Úvodní ustanovení strana 2 II. Základní údaje a postavení organizace

Více

ROČNÍ ZPRÁVA. za rok 2004. Dětská psychiatrická léčebna Opařany

ROČNÍ ZPRÁVA. za rok 2004. Dětská psychiatrická léčebna Opařany ROČNÍ ZPRÁVA za rok 2004 Zpracovatel: Dětská psychiatrická léčebna Opařany sídlo: 391 61 Opařany 221 IČ: 00667421 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel: MZ ČR kontakt: adresa: DPL Opařany, 391

Více

Výroční zpráva ředitele školy

Výroční zpráva ředitele školy Základní škola Nový Jičín, Jubilejní 3, http://www.zsjubilejni.cz, tel.: 556 708 066, e-mail: skola@zsjubilejni.cz Výroční zpráva ředitele školy Pracoviště Jubilejní 3 Pracoviště Dlouhá 56 školní rok 2009

Více

Kapitola 309. Návrh závěrečného účtu za rok 2015

Kapitola 309. Návrh závěrečného účtu za rok 2015 Kapitola 309 Návrh závěrečného účtu za rok 2015 Brno, březen 2016 Obsah I. Průvodní zpráva k závěrečnému účtu za rok 2015 1. Úvod... 3 2. Hodnocení plnění rozpočtu... 4 3. Rovnoměrnost čerpání rozpočtových

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace za rok 2015

Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace za rok 2015 Střední škola, HavířovProstřední Suchá, příspěvková organizace se sídlem: Kapitána Jasioka 635/5, 735 64 HavířovProstřední Suchá za rok 215 Zpracovala: Ing. Anna Schlauchová zástupce ředitele pro provozněekonomický

Více

Povinné informace podle zákona 106/1999 Sb. standart ISVS

Povinné informace podle zákona 106/1999 Sb. standart ISVS Povinné informace podle zákona 106/1999 Sb. standart ISVS 7. Rozpočet Komentář k rozpočtu MČ Praha Libuš na rok 2009 Rozpočet MČ Praha Libuš se sestavuje zpravidla jako vyrovnaný (Zákon 250/2000 Sb. o

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ NEMOCNICE NÁSLEDNÉ PÉČE MOST, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V ROCE 212 PLATNÁ K 31. PROSINCI ROKU 212 Stránka 2 z 14 ZPRÁVA O ČINNOSTI NEMOCNICE NÁSLEDNÉ PÉČE MOST, PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

13.3Účetní závěrka Moravskoslezského kraje sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 2006...327 Rozvaha bilance organizačních složek státu, územních

13.3Účetní závěrka Moravskoslezského kraje sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 2006...327 Rozvaha bilance organizačních složek státu, územních 13.3Účetní závěrka Moravskoslezského kraje sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 2006...327 Rozvaha bilance organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací...328 Výkaz

Více

Obsah výroční zprávy:

Obsah výroční zprávy: V ý r o č n í zpráva z podnikatelské činnosti společnosti za rok 2004 Společnost je zapsána v OR u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle C, vložka 15145. IČ: 25 36 27 47 DIČ: CZ 25 36 27 47 V Hlučíně: 6.dubna

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-572/08-14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-572/08-14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-572/08-14 Základní škola a mateřská škola Ostrava- Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvková organizace Adresa: A. Kučery

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ SLOUP V ČECHÁCH, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE BENEŠOVA 1, 471 52 SLOUP V ČECHÁCH IČO: 48 28 29 28 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: BC. ZDENĚK VLK ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV DŮCHODCŮ JINDŘICHOVICE POD SMRKEM PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 463 66 JINDŘICHOVICE POD SMRKEM 238, IČ 71220046 BC. ALAN MARIA UHURA, R.N., STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

Rada města Česká Lípa ZÁSADY RADY MĚSTA. č. 1/2015. Řízení školských příspěvkových organizací zřizovaných městem Česká Lípa

Rada města Česká Lípa ZÁSADY RADY MĚSTA. č. 1/2015. Řízení školských příspěvkových organizací zřizovaných městem Česká Lípa EVIDENČNÍ ČÍSLO VÝTISKU: 1 ZÁSADY RADY MĚSTA zřizovaných městem POČET STRAN: 7 PLATNOST OD: 1. 11. 2015 VYDÁNÍ ČÍSLO: I. Jméno Datum Podpis Zpracoval Ing. Martina Bartáková Jana Veindlová Zdeňka Semerádová

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů. příspěvkové organizace. Jesle Frýdek-Místek za rok 2013

Zpráva o činnosti a plnění úkolů. příspěvkové organizace. Jesle Frýdek-Místek za rok 2013 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace Jesle Frýdek-Místek za rok 2013 Jesle Frýdek-Místek příspěvková organizace ul. Brožíkova 40, 738 01 Frýdek-Místek Bankovní spojení: GE Money Bank

Více

IČO: 71009256 Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze Rytířská 12, 110 01 Praha 1 DIČ: CZ 71009256 Organizace není plátce DPH

IČO: 71009256 Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze Rytířská 12, 110 01 Praha 1 DIČ: CZ 71009256 Organizace není plátce DPH IČO: 71009256 Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze Rytířská 12, 110 01 Praha 1 DIČ: CZ 71009256 Organizace není plátce DPH Bankovní spojení: 19-65825-011/0710 Tel.: 296 336 700, Fax:

Více

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zpracovala: sumárně Mgr. Jelínková Jiřina ředitelka školy podklady Štěpánková

Více