PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne v 17,00 hodin v sále KC Střelnice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 26.1.2012 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice"

Transkript

1 5. PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne v 17,00 hodin v sále KC Střelnice Program odboru správy majetku: 1. Prodeje nemovitostí v r Hvězdárna usnesení pro žádost o dotaci na projekt se saským partnerem 1

2 1. Podklady na zasedání ZM dne: Název materiálu: Prodeje nemovitostí v r Předkládá: Odbor správy majetku Těhníková Ludmila Vypracoval: Jarošová Růžena Odbor správy majetku Zúčastní se projednávání v RM: L. Těhníková, vedoucí odboru správy majetku Předložení materiálu uloženo: radou a zastupitelstvem města Přílohy: snímky z mapy Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: zákon o obcích č. 128/2000 Sb. Projednáno v: ZM dne , usnesení ZM č. 175/2011 ZM schvaluje prodej domů čp. 67 s pozemkem parc.č. 528 a čp. 68 s pozemkem parc.č. 529, k.ú. Turnov jako celku, a to veřejnou dražbou dobrovolnou za výchozí cenu stanovenou jako cenu obvyklou znaleckým posudkem ve výši tis. Kč. (Hlasování: 18/0/3) RM dne , usnesení RM č. 130/2011 RM schvaluje parcelaci pozemku p.č. 145/1, k.ú. Malý Rohozec dle návrhu a ukládá vyhlásit prodej těchto pozemků pro výstavbu rodinných domů a dobudování plynovodního řádu v této lokalitě. (Hlasování: 9/0/0) ZM dne , usnesení ZM č. 167/2008 ZM schvaluje prodej domu čp. 256, Turnov s pozemky parc.č. 164, 165, 166, k.ú. Turnov pro sdružení FOKUS TURNOV za cenu tis Kč a to smlouvou o budoucí kupní smlouvě s časovým omezením do konce č (Hlasování: 17/0/0) ZM dne , usnesení ZM č. 154/2011 ZM bere na vědomí informace o problematice budovy kina v Žižkově ul., Turnov a schvaluje záměr prodeje budovy čp Žižkova ul., Turnov s pozemkem p.č. 855/2 v katastrálním území Turnov po schválení pokynů pro návrh územního plánu města Turnova. (Hlasování: 16/0/8) RM dne , usnesení RM č. 496/2009 RM doporučuje ZM schválit dle zák. č. 72/94 Sb. prodej bytových jednotek v 1.partře domu čp. 520 se st.p.č. 860 v k.ú. Turnov nájemníkům, kteří mají uzavřenou nájemní smlouvu na dobu určitou do r. 2011, dle ceny stanovené znaleckým posudkem a prodej nebytového prostoru v přízemí domu čp. 520 veřejnou dražbou dobrovolnou za minimální prodejní cenu tis. Kč. (Hlasování: 7/0/0) ZM dne , usnesení ZM č. 157/2009 ZM schvaluje dle zák. č. 72/94 Sb. prodej bytových jednotek v 1.partře domu čp. 520 se st.p.č. 860 v k.ú. Turnov nájemníkům, kteří mají uzavřenou nájemní smlouvu na dobu určitou do r. 2011, dle ceny stanovené znaleckým posudkem a prodej nebytového prostoru v přízemí domu čp. 520 veřejnou dražbou dobrovolnou za minimální prodejní cenu tis. Kč s termínem převodu 2

3 nebytového prostoru po ukončení nájmu nájemce Státního okresního archivu Semily. (Hlasování: 20/0/0) RM dne , usnesení RM č. 17/2010 RM ukládá odboru správy majetku zajistit zpracování aktuální projektové dokumentace na celou délku páteřní komunikace a inženýrské sítě v bytové zóně Hruštice - Károvsko a zajistit vydání stavebního povolení na 1. etapu páteřní komunikace, včetně inženýrských sítí. RM dne ,usnesení RM č. 341/2011 RM schvaluje návrh prodeje pozemků pro výstavbu bytových domů v bytové zóně Hruštice - Károvsko za cenu 1 000,- Kč/ m2 dle předloženého materiálu. Vztah k rozpočtu města: příjem do rozpočtu Zdůvodnění a vysvětlení: Pro naplnění rozpočtových kapitol v r prodeje pozemků, prodeje bytů, nebytů - je třeba prodat několik nemovitostí z vlastnictví města. OSM spolu s vedením města navrhuje pokračovat v prodeji domů čp. 67, 68 Turnov, ul. Skálova (Městská policie), v prodeji třech pozemků pro výstavbu rodinných domů na Malém Rohozci a pozemků v bytové zóně Hruštice-Károvsko a dále doplnit k prodeji další nemovitosti, a to dům čp. 256 Turnov, ul. Tázlerova ul. (bývalé plicní), dům čp Turnov, ul. Žižkova (bývalé kino), dvě nebytové jednotky v domě čp. 520, Turnov, ul. Žižkova (Okresní archiv). Domy čp. 67, 68, Turnov, ve Skálově ul. (Městská policie) včetně pozemků p.č. 528, 529, k.ú. Turnov byly v r nabízeny k prodeji prostřednictvím 1.Dražební a.s., veřejnou dražbou dobrovolnou za vyvolávací cenu ,- Kč. Na prohlídky přišli tři zájemci. Dražba se konala dne , které se žádný zájemce nezúčastnil, takže k prodeji nemovitostí nedošlo. Prodej pozemků na stavbu RD na Malém Rohozci (odměřené z p.p.č. 145/1, k.ú. Malý Rohozec o výměrách 971m 2, 1035m 2, 1027m 2 ) za cenu 1.000,- Kč/m 2 byly nabízeny k prodeji již v loňském roce, několik zájemců se o prodeji informovalo, měli o uvedenou lokalitu zájem, ale cena se jim zdá příliš vysoká. Prodej pozemků v bytové zóně Hruštice-Károvsko na výstavbu bytových domů dle schváleného regulačního plánu bytové zóny. Odbor správy oslovil již několik desítek firem, které se zabývají výstavbou bytových domů a prodejem pozemků. I přes snížení ceny na 1.000,-Kč/m2 ze strany oslovených firem nebyla na nabídku prodeje pozemků žádná reakce. V současné době je blok č.1 pozemků určených na výstavbu bytových domů možné připojit na kanalizaci a vodovodní řád. Bylo by zde nutné městem Turnov vybudovat (zokruhovat) plynovodní řád, veřejné osvětlení, chodníky, komunikaci a odvodnění.. Na prodej domu čp. 256 Turnov, ul. Tázlerova včetně pozemků p.č. 164, 165 a 166, k.ú. Turnov byla na základě usnesení RM č. 481/2007 uzavřena Smlouva o budoucí kupní smlouvě ze dne s Fokusem Turnov, sdružením pro péči o duševně nemocné a zdravotně postižené. Ujednáním ve smlouvě byl závazek uzavřít kupní smlouvu na prodej uvedených nemovitostí za stanovených podmínek nejpozději do Kupní cena ve výši ,- Kč byla stanovena jako cena obvyklá znaleckým posudkem ze dne V souvislosti s plánovanou realizací stavby sociálního zařízení Budovy pro péči o duševně nemocné a zdravotně postižené osoby FOKUS Turnov bylo Rozhodnutím Stavebního úřadu 3

4 Turnov v r povoleno odstranění stavby čp. 256 Turnov v Tázlerově ul. Dne bylo i vydáno Stavební povolení na stavbu: Novostavba o dvou nadzemních podlažích pro péči o duševně nemocné a zdravotně postižené osoby, které nabylo právní moc dne I přes výše uvedené k uzavření kupní smlouvy nedošlo, závazek z uzavřené Smlouvy o budoucí kupní smlouvě není naplněn. Sdružení Fokus Turnov se mezitím přemístilo do domu čp. 415 Turnov, ul. Skálova. Dle vyjádření zástupce Fokusu Turnov pí. Kanclířové si nečiní žádné další nároky s uzavřenou smlouvou o budoucí kupní smlouvě. Proto je možné dům čp. 256 Turnov včetně pozemků p.č. 164, 165 a 166, k.ú. Turnov nabízet k prodeji. Po schválení pokynů pro návrh územního plánu města Turnova byl usnesením ZM č. 154/2011 schválen záměr prodeje budovy čp Turnov, ul. Žižkova s pozemkem p.č. 855/2, k.ú. Turnov. Pokyny pro návrh územního plánu budou dle sdělení ORM schváleny pravděpodobně v únoru Po té by mohl být i tento objekt nabízen k prodeji s předpokládaným využití jako plochy občanského vybavení (viz příloha). Na tento objekt nebyl zadán znalecký posudek. Záměr prodeje byl schválen usnesením ZM č. 154/2011 a nemusí být tedy opětovně projednáván v ZM. Budova čp. 520 Turnov se st.p.č. 860, k.ú. Turnov (objekt, kde je umístěn Okresní archiv) byla Prohlášením vlastníka dle zákona č. 72/1994 Sb. rozdělena na pět bytových jednotek a dvě nebytové jednotky. Bytové jednotky byly v loňském roce prodány nájemníkům (za 9.456,- Kč za m 2 podlahové plochy). Nebytový prostor v přízemí tohoto domu užívá dosud Okresní archiv. Nebytové jednotky jsou stále ve vlastnictví města. Nebytová jednotka č. 520/6 má výměru 178,73 m 2 a nebytová jednotka č. 520/7 má výměru 148,95 m 2. Na celý nebytový prostor před rozdělením na nebytové jednotky byl v r zpracován znalecký posudek ve výši ,- Kč včetně pozemků. Zatím není dojednáno, kam by se měl Okresní archiv přestěhovat, proto z tohoto důvodu nebyl prodej nebytových prostor zajišťován, jak bylo doporučeno radou města ze dne , usnesením RM č. 496/2009 a následně usnesením ZM č. 157/2009 (prodej veřejnou dražbou dobrovolnou za minimální prodejní cenu tis. Kč s termínem převodu nebytového prostoru po ukončení nájmu nájemce Státního okresního archivu Semily). Nemovitosti se v současné době obtížněji prodávají, je třeba je dostat do širšího povědomí. Město nemá možnost inzerovat na realitních serverech, kde zájemci mají možnost získat informace o prodávaných nemovitostech celé republiky. Z výše uvedených důvodů OSM navrhuje oslovit několik místních realitních kanceláří, neboť mají mnohem větší možnost inzerce, jak na internetových serverech, tak v tisku. Mají povědomost o klientech, kteří prostřednictví jejich kanceláří poptávají určité nemovitosti. Odměna kanceláře se pohybuje v rozmezí 3-6% z realizované tržní ceny. Po přesném určení konkrétní nabídkové ceny jednotlivých nemovitostí je možné s RK o výši odměny jednat. OSM navrhuje nechat zpracovat realitní kanceláří analýzu tržní ceny na jednotlivé nemovitosti, které má město v úmyslu prodat. Dle předložené nabídky RK zadat zakázku na prodej určité nemovitosti u realitní kanceláře na základě zpracované nabídky, která bude mít nevýhodnější nabídku. Návrh na usnesení: ZM ruší část usnesení ZM č. 157/ prodej nebytového prostoru v přízemí domu čp. 520 veřejnou dražbou dobrovolnou za minimální prodejní cenu tis. Kč s termínem převodu nebytového prostoru po ukončení nájmu nájemce Státního okresního archivu Semily. 4

5 ZM ruší usnesení ZM č. 175/2011. ZM schvaluje záměr prodeje nemovitostí z vlastnictví města - domy čp. 67, 68 Turnov s p.p.č. 528, 529, k.ú. Turnov, dům čp. 256 Turnov s p.p.č. 164, 165 a 166, k.ú. Turnov, budova čp Turnov s p.p.č. 855/2, k.ú. Turnov, nebytové jednotky č. 520/6 a č. 520/7 v domě čp. 520 Turnov s p.p.č. 860, k.ú. Turnov, tři pozemky pro výstavbu rodinných domů na Malém Rohozci přes realitní kancelář vybranou na základě výběrového řízení. ZM schvaluje záměr prodeje pozemků na výstavbu bytového domu (blok č.1) na pozemcích parc.č. 2915/32, 2915/55, 2915/54, 2915/33 a 2915/49 vše k.ú. Turnov v bytové zóně Hruštice-Károvsko za minimální cenu 1.000,-Kč/m 2 přes realitní kancelář vybranou na základě výběrového řízení. 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 2. Podklady na zasedání ZM dne: Název materiálu: Hvězdárna usnesení pro žádost o dotaci na projekt se saským partnerem Předkládá: Mgr. Otakar Špetlík - místostarosta Vypracoval: Ing. Eva Krsková - ORM Zúčastní se projednávání v ZM: Mgr. Otakar Špetlík - místostarosta Předložení materiálu uloženo: místostarostou města Přílohy: Rozpočet projektu a popis aktivit Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: - Projednáno v: RM + ZM Hvězdárna - projekt se saským partnerem Usnesení RM č. 569/2011 RM bere na vědomí informaci o projektovém záměru na obnovu hvězdárny v Turnově a schvaluje další přípravu s cílem podání žádosti o dotaci do Programu Cíl 3/ Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko (Hlasování: 8/0/0) Usnesení ZM č. 215/2011 ZM bere na vědomí informaci o projektovém záměru na obnovu hvězdárny v Turnově a schvaluje další přípravu s cílem podání žádosti o dotaci do Programu Cíl3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko (Hlasování: 17/0/1) Usnesení RM č. 31/2012 RM schvaluje účast Města Turnov na projektu "Společná cesta k přírodním vědám v rámci Programu Cíl3/Ziel3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou s celkovým rozpočtem pro českou část ve výši max ,- ( ,-Kč), přičemž na předfinancování projektu schvaluje částku ve výši ,- ( ,- Kč). Zároveň schvaluje zafinancování vlastního podílu Města Turnov ve výši 10 % z celkových uznatelných nákladů projektu, tj ,- ( ,- Kč). (Hlasování: 8/0/0) Usnesení RM č. 32/2012 RM schvaluje v případě získání dotace vyčlenění částky z rozpočtu Města Turnova ve výši 2 mil. Kč na pořízení a montáž výkonného dalekohledu pro hvězdárnu. (Hlasování: 8/0/0) Usnesení RM č. 33/2012 ZM schvaluje Smlouvu o spolupráci na projektu "Společná cesta k přírodním vědám, realizovaném z prostředků Programu Cíl3/ Ziel3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou mezi lead partnerem Městem Turnov a projektovým partnerem Městem Ottendorf - Okrilla. (Hlasování: 8/0/0) 12

13 Vztah k rozpočtu města: finanční spoluúčast na akci (příprava žádosti a realizace) Zdůvodnění a vysvětlení: Město Turnov od léta 2011 připravuje se saským partnerem městem Ottendorf-Okrilla záměr na obnovu hvězdárny s cílem vytvořit místo pro volnočasové aktivity s přírodovědnou a technickou tématikou pro děti a mládež. Projekt je připravován do Programu Cíl3/Ziel3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou v termínu do Náklady na projekt zahrnují stavební investiční část ve výši 12,5 mil Kč, technické vybavení hvězdárny zahrnuté do žádosti, nábytek a mobiliář a doprovodné aktivity (pobytové akce dětí a mládeže, workshopy učitelů, tvůrčí dílny, prezentační akce apod.). Doprovodné aktivity jsou nezbytné k prokázání přeshraničního dopadu projektu. Plánované celkové náklady na české straně v rámci projektu činí předběžně ,- Kč. Částky jsou voleny jak maximální. Město mimo projekt zajistí finance na nový teleskop do hvězdárny, neboť půjde o velmi specifickou zakázku regionálního rozměru. Náklady na výrobu jsou odhadnuty na 1,5 mil Kč a na montáž 0,5 mil Kč. Výrobu by zajistil Ústav fyziky plazmatu Akademie věd, který sídlí v Turnově ve Skálově ulici, a montáž by zajistila společnost SUPRA Praha. Jednou z příloh žádosti o dotaci je závazek žadatele k předfinancování projektu. Protože se jedná o stavební investici za 12,5 mil Kč pravděpodobně v rámci jednoho roku postavenou, navrhujeme částku na předfinancování 7,875 mil Kč (při kurzu 25 Kč se jedná o 315 tis. ). Rada města na svém zasedání schválila Usnesením č. 31/2012 účast, předfinancování a spolufinancování v projektu. V souvislosti s tím schválila Usnesením č. 32/2012 pořízení teleskopu do hvězdárny a Usnesením č. 33/2012 Smlouvu o spolupráci v projektu. Na základě výše uvedených informací se obracíme na Zastupitelstvo města, aby podpořilo tento záměr. Realizace projektu by měla zajistit vytvoření nového atraktivního místa v Turnově, které bude sloužit nejen dětem a mládeži pro volnočasové akce a doplnění výuky, ale mělo by být přístupné i veřejnosti. Návrh na usnesení: ZM schvaluje účast Města Turnov na projektu "Společná cesta k přírodním vědám v rámci Programu Cíl3/Ziel3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou s celkovým rozpočtem pro českou část ve výši max ,- ( ,-Kč), přičemž na předfinancování projektu schvaluje částku ve výši ,- ( ,- Kč). Zároveň schvaluje zafinancování vlastního podílu Města Turnov ve výši 10% z celkových uznatelných nákladů projektu, tj ,- ( ,- Kč). ZM schvaluje v případě získání dotace vyčlenění částky z rozpočtu Města Turnova ve výši maximálně 2 mil Kč na pořízení a montáž výkonného dalekohledu pro hvězdárnu. ZM schvaluje Smlouvu o spolupráci na projektu "Společná cesta k přírodním vědám, realizovaném z prostředků Programu Cíl3/Ziel3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou mezi Lead partnerem Městem Turnov a projektovým partnerem Městem Ottendorf-Okrilla. 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 Společná cesta k přírodním vědám Gemeinsamer Weg zu den Naturwissenschaften Lead Partner: Město Turnov Projektoví partneři: Gemeinde Ottendorf-Okrilla Prioritní osa: Oblast podpory: 2.1 Rozvoj společenských rámcových podmínek v dotačním území Kooperativní opatření v oblasti lidských zdrojů, sociokulturního rozvoje a partnerské spolupráce Podpora opatření pro mladé - d) Investice v zařízeních pro mládež pro volnočasové aktivity, pro programy mimoškolního vzdělávání a poradenství Hlavní cíl projektu: rozvoj přeshraniční spolupráce města Turnov a obce Ottendorf-Okrilla, zejména podpora spolupráce dětí a mládeže při volnočasových aktivitách, oživení zájmu mladé generace o přírodní vědy - výměna zkušeností a personálu, aktivní rozvíjení jazykových znalostí. Termín realizace: předběžně září 2012 prosinec 2014 Obsah projektu: v rámci společné přípravy a realizace projektu budou probíhat aktivity: Investiční část na české straně rekonstrukce objektu bývalé hvězdárny v Turnově na společné česko-saské Centrum přírodních věd. Stávající jednopodlažní budova hvězdárny bude kompletně zrekonstruována a zvýšena o jedno podlaží. Vzniknou 2 menší klubové prostory pro setkání volnočasových sdružení zaměřených na přírodní vědy (v 1.NP) a 1 větší setkávací místnost (ve 2.NP). Nákup teleskopického vybavení hvězdárny bude financován z rozpočtu města Turnov nad rámec tohoto projektu. Kromě běžného vybavení (židle, stoly, skříně, ) bude v rámci projektu zakoupeno také vybavení pro společné aktivity: meteorologická stanice (průběžný sběr dat a dlouhodobé porovnávání naměřených údajů se saskou stranou) vizualizér elektronický mikroskop 3D s uchováním dat (společné práce komunikované s přeshraničními partnery prostřednictvím telemostu) sada přístrojů pro fyzikální měření počítačové vybavení, software, připojení na internet Záměrem investice na české straně je vytvořit vhodný prostor pro společné aktivity zaměřené na poznávání přírodních věd a podpořit zájem o jazyk přeshraničních partnerů. Investiční část na saské straně rekonstrukce budovy bývalého zdravotního střediska na Dům přírodních věd. Cílem je zkoumání živé i neživé přírody v rámci společných aktivit s partnerem z Turnova se zaměřením na přírodní vědy, zejména biologii, chemii, fyziku a astronomii. Prostřednictvím exkurzí do okolí zařízení u obou partnerů budou prozkoumávána témata jako je nauka o půdě, botanika, geologie, klimatologie, meteorologie a ekologie. Pro tyto činnosti je potřeba pořídit následující vybavení: - pořízení měřících přístrojů pro půdní a vodní zkoušky 18

19 - pořízení fyzikálních měřících a zkušebních přístrojů pro zjišťování teploty, tlaku, hmotnosti, hustoty, vzdáleností, vodivosti (barvy), vlhkosti, hlukové zátěže a elektrického napětí - zřízení místnosti pro experimenty - zřízení místnosti pro výstavy geologického a botanického materiálu pro pozorování - zřízení malé pozorovatelny hvězd - zřízení prostor pro semináře a akce (představení výsledků výzkumu). Společné neinvestiční aktivity: Společné přírodovědné dílny může se jednat o jednodenní i vícedenní akce, zaměřené vždy na konkrétní téma (např. společná hvězdářská pozorování, mineralogické exkurze do terénu s odborným doprovodem, společná exkurze do Hygienického muzea v Drážďanech, fotografování dírkovou metodou s běžně dostupnými a nenáročnými materiály, soutěž v mechanických autíčkách na gumičku, které si děti samy vyrobí z balzy, stavby z papíru apod.). Akce se budou konat v nově zrekonstruovaných prostorách a jejich okolí. Telemosty průběžná přeshraniční komunikace mezi zájmovými skupinami, řešení společných úkolů (měření, pozorování, pokusy apod.) Vědecko technická přeshraniční burza pro děti, rodiče, zájemce z řad veřejnosti, předvedení výsledků spolupráce, společné pokusy. Ve školním roce 2012/2013 1x podzimní burza (po otevření nové hvězdárny) a 1x jarní burza. V Sasku analogicky. Společná přírodovědná soustředění (Naturcamp) několikadenní společný pobyt v přírodě. Na české straně stanování na pozemku u hvězdárny, využití zázemí hvězdárny, výlety do okolí, poznávání přírody, fotografování, ověřování teoretických znalostí v praxi. Počet účastníků 15 CZ, 15 DE, termín III.Q/2014. Na saské straně analogicky, možno zapojit mladé hasiče. Společné aktivity pedagogů úvodní setkání pedagogů a odborných pracovníků, kteří se zapojí do projektu, tvorba společných podrobných plánů, následně několik společných workshopů výměna zkušeností a nápadů, zlepšení jazykových dovedností. Společná setkání na české straně: 10/2012, 3/2013, 10/2013 a 5/2014 (závěrečné) Organizace akcí pro veřejnost Saské dny v Turnově a České dny v Ottendorf-Okrilla organizátory jsou města ve spolupráci se školami a volnočasovými kroužky. Cílem je přiblížení kultury a zvyklostí partnerů, ochutnávky specialit, kulturní vystoupení atd. Celkem 150 účastníků. Termíny: 4/2013 a 4/2014. Publicita - budou vytvořeny internetové stránky (nebo speciální záložky na stránkách měst), které budou dvojjazyčně informovat o průběhu realizace projektu, při zahájení provozu v nově zrekonstruovaném zařízení bude zorganizována tisková konference a budou průběžně vydávány tiskové zprávy Veškeré aktivity projektu budou plánovány a realizovány v rámci společné pracovní skupiny, kterou tvoří zástupci obou projektových partnerů. V rámci projektu dojde k prohloubení spolupráce místních samospráv. 19

20 Přehled volnočasových kroužků, které mají na české straně zájem zapojit se do projektu: Aktivity zastřešené pod Střediskem pro volný čas: 1. Mineralogický kroužek exkurze do terénu v okolí Turnova, které je mimořádně bohaté na minerály 2. Fotografický kroužek - nápady na společné aktivity se saskými partnery: - nafotit přírodní a technické unikáty a prezentovat je navzájem ve škole - uspořádat výstavu o nejlepší fotografii - vytvořit výstavu fotografií (na hvězdárně) 3. Astronomický kroužek společná astronomická pozorování, výměny přes telemost Další kroužky na základních školách: - Ekologické praktikum - Digitální fotografie a informatika - Přírodovědný seminář (fyzika, přírodověda, atd. dohromady) Přehled volnočasových kroužků, které mají na německé straně zájem zapojit se do projektu: 1. Budoucí prostory Domu přírodních věd budou využívat tyto celodenní aktivity základních a středních škol: Matematický klub bude v praxi ověřovat teoretické znalosti prostřednictvím měření, odhadu a vážení v přírodě Klub přírodních a zahradních detektivů zde bude získávat jednoduchý základ vědomostí o floře a fauně ve spojení s tématy jako spodní voda, ochrana druhů a biotopů, nauka o půdách a počasí Veselé umělecké dílny: experimentování s různými materiály 2. Skauti a průzkumníci: vzájemné poznávání místa a jeho okolí v rámci vzájemných návštěv s cílem vytvářet fotodokumentaci pro výstavní účely. Zkoumání přírody: horniny, skalní formace, fauna, flora a vodstvo 3. Vytvoření astronomického kroužku: společná astronomická pozorování, výměna dat přes internet. 4. Ekologicky zaměřené aktivity ve spolupráci s Ekologickým centrem z Drážďan. 20

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 22.10.2009 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice (10.

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 22.10.2009 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice (10. 3. PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 22.10.2009 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice (10. schůze v roce) Program odboru správy majetku 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Zvýšení nákladního

Více

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA, které se uskuteční dne 29.11. 2012 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice.

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA, které se uskuteční dne 29.11. 2012 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice. 4. PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA, které se uskuteční dne 29.11. 2012 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice. Program odboru správy majetku: 1. Prodej pozemku v k.ú. Ohrazenice u Turnova 2.

Více

USNESENÍ XXX XXX XXX MĚSTO ČESKÁ LÍPA

USNESENÍ XXX XXX XXX MĚSTO ČESKÁ LÍPA MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ ze 13. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 19. prosince 2007 (č. usnesení 233/07 247/07) Č. usnesení 233/07 Plnění usnesení Předkládá: ing. Jan Hladonik,

Více

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Přebírající bere na vědomí, že v případě zveřejnění osobních údajů uvedených v předaných materiálech se dopustí porušení zákona č. 101/2000

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Rady Města Turnov ze zasedání dne 15. února 2006

ZÁPIS A USNESENÍ Rady Města Turnov ze zasedání dne 15. února 2006 ZÁPIS A USNESENÍ Rady Města Turnov ze zasedání dne 15. února 2006 Přítomni všichni členové RM dle prezenční listiny Program jednání: 1. Finanční limity - dopady schváleného rozpočtu 2. Koncepce městské

Více

7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 26.08.2014

7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 26.08.2014 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 26.08.2014 Bod pořadu jednání: 20. Název : Důvod předložení: Zpracoval: Majetkoprávní operace prodej: a) pozemků v k.ú. Víska u Frýdlantu b) pozemku v k.ú.

Více

Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

Zastupitelstvo města Lysá nad Labem Zastupitelstvo města Lysá nad Labem konané dne 27. 1. 2016 Návrh na zveřejnění prodeje části obecního pozemku p.č. 2131/69 v k.ú. Lysá nad Labem, prodloužení ul. Máchova Fibichova, dle zákona o obcích

Více

OSM 03. Název materiálu: Prodej bytových jednotek v domě čp. 81 Turnov, ul. Žižkova

OSM 03. Název materiálu: Prodej bytových jednotek v domě čp. 81 Turnov, ul. Žižkova Podklady na zasedání ZM dne: 28.01.2016 OSM 03. Název materiálu: Prodej bytových jednotek v domě čp. 81 Turnov, ul. Žižkova Předkládá: Ing. Tomáš Hocke Vypracoval: Růžena Jarošová Zúčastní se projednávání

Více

6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 25.06.2013

6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 25.06.2013 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 25.06.2013 Bod pořadu jednání: 17. Název : Důvod předložení: Zpracoval: Majetkoprávní operace - prodej: 1. nemovitostí v k.ú. Kunratice u Liberce 2. bytové

Více

Město Jeseník. Usnesení. přijatá na 13. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 5.4.2012 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Město Jeseník. Usnesení. přijatá na 13. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 5.4.2012 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 13. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 5.4.2012 v 15:00 hodin v jesenické kapli 513. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 8. zasedání kontrolního

Více

bere na vědomí zprávu o činnosti rady města za období od 17.12.2004 do 27.1.2005;

bere na vědomí zprávu o činnosti rady města za období od 17.12.2004 do 27.1.2005; USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Rýmařova č. 18 konaného v řádném termínu, dne 27.1.2005 616/18/05 bere na vědomí kontrolu usnesení ze zasedání ZM č. 17/2004; 617/18/05 bere na vědomí zprávu o

Více

USNESENÍ XXX XXX MĚSTO ČESKÁ LÍPA. ze 20. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 17. 9. 2008 (č. usnesení 363/08 386/08)

USNESENÍ XXX XXX MĚSTO ČESKÁ LÍPA. ze 20. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 17. 9. 2008 (č. usnesení 363/08 386/08) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ ze 20. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 17. 9. 2008 (č. usnesení 363/08 386/08) Č. usnesení 363/08 Plnění usnesení Předkládá: ing. Jan Hladonik, tajemník

Více

Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

Zastupitelstvo města Lysá nad Labem Zastupitelstvo města Lysá nad Labem konané dne 27. 1. 2016 Návrh na zveřejnění prodeje části obecních pozemků p.č. 612/1 a 3667/3 oba v k.ú. Lysá n.l., ulice U Stadionu, dle zákona o obcích č. 128/2000

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem. č. 14 / 2013

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem. č. 14 / 2013 M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem č. 14 / 2013 konané dne 5.11.2013 v zasedací místnosti MěÚ Bystřice n.p. ve 14:30 hodin Přítomni

Více

Koncepce rozvoje škol, školských zařízení a mimoškolní činnosti na území města Kojetín na rok 2005-2008

Koncepce rozvoje škol, školských zařízení a mimoškolní činnosti na území města Kojetín na rok 2005-2008 Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Koncepce rozvoje škol, školských zařízení a mimoškolní činnosti na území města Kojetín na rok 2005-2008 Zpracoval: Ing. Jiří Šírek místostarosta města

Více

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 31.10. 2013 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 31.10. 2013 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice 2. PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 31.10. 2013 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice Program odboru správy majetku: 1. Šetřilovsko výše příjmů a náklady na opravy, údržbu

Více

USNESENÍ Rady Města Turnov ze zasedání dne 5. května 2014

USNESENÍ Rady Města Turnov ze zasedání dne 5. května 2014 USNESENÍ Rady Města Turnov ze zasedání dne 5. května 2014 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/200 Sb.,

Více

Název materiálu: Bytová zóna Hruštice -Károvsko, bytové domy, páteřní komunikace

Název materiálu: Bytová zóna Hruštice -Károvsko, bytové domy, páteřní komunikace Podklady na zasedání ZM dne: 26.11.2009 2. Název materiálu: Bytová zóna Hruštice -Károvsko, bytové domy, páteřní komunikace Předkládá: Ing. Jaromír Pekař, místostarosta města Vypracoval: Stanislava Syrotiuková

Více

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 2035 / 77-02 / 2014

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 2035 / 77-02 / 2014 Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 2035 / 77-02 / 2014 Typ nemovitosti Účel ocenění Byt ve vlastnictví bez garáže a bez garážového stání v současném stavu Stanovení obvyklé

Více

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 31.5.2012 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 31.5.2012 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice 4. PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 31.5.2012 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice Program odboru správy majetku: 1. Rekonstrukce ulice 28.října Turnov 2. Bytová zóna

Více

Název materiálu: SFS intec, s.r.o., nová komunikace

Název materiálu: SFS intec, s.r.o., nová komunikace Podklady na zasedání ZM dne: 26.05.2016 Název materiálu: SFS intec, s.r.o., nová komunikace Předkládá: Ing. Tomáš Hocke Vypracoval: Stanislava Syrotiuková Zúčastní se projednávání v ZM: Ludmila Těhníková

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 27. 4. 2011 od 16,00 hodin v zasedací

Více

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 Usnesení z 9. zasedání zastupitelstva obce Řepiště, konaného dne 17.2.2016 v Osvětovém domě v Řepištích 307.

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 Usnesení z 9. zasedání zastupitelstva obce Řepiště, konaného dne 17.2.2016 v Osvětovém domě v Řepištích 307. OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 Usnesení z 9. zasedání zastupitelstva obce Řepiště, konaného dne 17.2.2016 v Osvětovém domě v Řepištích 307. Zastupitelstvo obce Řepiště určuje zapisovatelem paní Michaelu

Více

U snesení z 18. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 26. 09. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení z 18. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 26. 09. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení z 18. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 26. 09. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 18/1.1 Program 18. zasedání

Více

KK navrhuje použít finanční prostředky následovně.

KK navrhuje použít finanční prostředky následovně. M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem č. 9 /2008 konané dne 08.07.2008 v zasedací místnosti na MěÚ v Bystřici n.p. v 16.00 hodin Přítomni

Více

Komunitní plánování - dotace za I. etapu 2006 6411. Nákup rolby - zimní stadion - návrh 6417

Komunitní plánování - dotace za I. etapu 2006 6411. Nákup rolby - zimní stadion - návrh 6417 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 25.6.2007 od 15:00:00 do 19:30:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva Města Turnov dne 30. června 2005

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva Města Turnov dne 30. června 2005 USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva Města Turnov dne 30. června 2005 1. Financování výstavby areálu Střelnice ZM schvaluje navržený rámcový model financování dostavby areálu Střelnice. ZM stanovuje maximální

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 30. 11. 2004 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

XXX. z 9. zasedání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 27. června 2007 (č. usnesení 143/07-165/07) č. usnesení 143/07 Plnění usnesení

XXX. z 9. zasedání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 27. června 2007 (č. usnesení 143/07-165/07) č. usnesení 143/07 Plnění usnesení MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 9. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 27. června 2007 (č. usnesení 143/07-165/07) č. usnesení 143/07 Plnění usnesení Předkládá : Ing. Jan Hladonik, tajemník

Více

Členové rady : Hosté

Členové rady : Hosté M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem č. 3 /2009 konané dne 17.2.2009 v zasedací místnosti MěÚ v Bystřici nad Pernštejnem v 16.00 hodin

Více

Zápis. z 24. schůze Rady města Český Brod konané dne 12.10. 2006 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 24. schůze Rady města Český Brod konané dne 12.10. 2006 v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 24. schůze Rady města Český Brod konané dne 12.10. 2006 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, p. Fořt, MUDr. Forstová, Mgr. Janík, pí. Raková, MUDr. Blažek, p. Brom tajemník

Více

Město Žatec V Žatci dne 7.4.2016 Městský úřad Žatec Odbor rozvoje a majetku města MATERIÁL NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽATCE DNE 11. 04.

Město Žatec V Žatci dne 7.4.2016 Městský úřad Žatec Odbor rozvoje a majetku města MATERIÁL NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽATCE DNE 11. 04. Město Žatec V Žatci dne 7.4.2016 Městský úřad Žatec Odbor rozvoje a majetku města MATERIÁL NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽATCE DNE 11. 04. 2016 Věc: Předkládá: Vypracoval: Obsah: Prodej objektu č. e.

Více

Z á p i s. z 27. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 4.5.2005 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice

Z á p i s. z 27. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 4.5.2005 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice Z á p i s z 27. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 4.5.2005 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, Mgr. Janík, Ing. Kokeš, Mgr. Plíva,

Více

76. VÝPIS Z USNESENÍ

76. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 76. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 31.05.2005 588/2005 76. RM V s c h v a l u j e plán oprav komunikací pro rok 2005 v upraveném znění, 589/2005

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.04.2016

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.04.2016 Odbor správy majetku V Písku dne: 08.02.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.04.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Záměr prodeje pozemku st.parc. č. 590 včetně budovy č.p. 172 U Honzíčka

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 8. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 08.11.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 8. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 08.11. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 8. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 08.11. 2007 206/2007 8. ZM V schvaluje rozpočtovou změnu č. 4 pro rok 2007 včetně

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 9. jednání Rady Města Žatce konané dne 28.3.2006

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 9. jednání Rady Města Žatce konané dne 28.3.2006 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 9. jednání Rady Města Žatce konané dne 28.3.2006 Usnesení č. 232 /06-262 /06 232/06 Schválení programu 233/06 Kontrola usnesení 234/06 Bytové otázky 235/06 Podnájemní smlouva 236/06

Více

Z á p i s. z jednání rady města Úvaly. č. R-1/2008

Z á p i s. z jednání rady města Úvaly. č. R-1/2008 Z á p i s z jednání rady města Úvaly č. R-1/2008 které se konalo v pondělí 21.1.2008 od 18:30 hod v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni : Členové rady města : 4 MUDr. Jan Šťastný, Ing. Helena Váňová,

Více

VÝTAH Z USNESENÍ Zastupitelstva města Lanškroun dne 25.02.2009

VÝTAH Z USNESENÍ Zastupitelstva města Lanškroun dne 25.02.2009 VÝTAH Z USNESENÍ Zastupitelstva města Lanškroun dne 25.02.2009 1/2009 Zastupitelstvo města Lanškroun projednalo žádost čj. 4615/2009/PRA/KGr ze dne 05.02.2009 o udělení výjimky při uzavření kupní smlouvy

Více

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Rady Města Turnov ze zasedání dne 20. srpna 2007

ZÁPIS A USNESENÍ Rady Města Turnov ze zasedání dne 20. srpna 2007 ZÁPIS A USNESENÍ Rady Města Turnov ze zasedání dne 20. srpna 2007 Nepřítomni: MUDr. Hrubý, p. Kordová 1. Majetkové záležitosti L. Těhníková - Dopravní terminál - majetkové kroky, další postup - VŘ -regenerace

Více

K bodu č.1. K bodu č.2. Příloha USNESENÍ POŘAD JEDNÁNÍ:

K bodu č.1. K bodu č.2. Příloha USNESENÍ POŘAD JEDNÁNÍ: Příloha USNESENÍ z 25. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo dne 23. dubna 2001. POŘAD JEDNÁNÍ: 1. Zahájení, procedurální záležitosti 2. Majetkové a finanční otázky 3. Závěrečný účet

Více

68. VÝPIS Z USNESENÍ

68. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 68. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 18.11.2008 1016/2008-68. RM V doporuč u j e ZM schválit a vydat v souladu s 84 odst. 2 písm. h) zákona

Více

z 9.řádného jednání rady města konaného dne 12.8.2013 od 13:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech

z 9.řádného jednání rady města konaného dne 12.8.2013 od 13:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech V ý p i s u s n e s e n í z 9.řádného jednání rady města konaného dne 12.8.2013 od 13:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech Usnesení č. 234/13 Rada města program řádného jednání rady města. Usnesení č.

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 55. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 04.02.2013

Město Horažďovice. Usnesení z 55. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 04.02.2013 Město Horažďovice Usnesení z 55. jednání Rady v Horažďovicích konaného dne 04.02.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona

Více

ZÁPIS Rady Města Turnov ze zasedání dne 10. dubna 2002

ZÁPIS Rady Města Turnov ze zasedání dne 10. dubna 2002 ZÁPIS Rady Města Turnov ze zasedání dne 10. dubna 2002 Přítomni: všichni členové RM dle prezenční listiny, MUDr. Eckert na část jednání Program: 1. Honební společenství 2. Areál Dolánek - praktické úpravy

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC č. 10/2015 konané dne 21. dubna 2015

ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC č. 10/2015 konané dne 21. dubna 2015 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC č. 10/2015 konané dne 21. dubna 2015 Přítomni: Ing. Miloš Choura, Ing. Miroslav Opa, Ph.D., Ing. Josef Pátek, Ing. Miloš Sekyra, Mgr. Marek Skalický, Ing. Petr Studnička,

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013 Bod programu: 4 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč, vedoucí odboru

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 10 Datum : 30.10.2013

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 10 Datum : 30.10.2013 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 10 Datum : 30.10.2013 Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 30.10.2013 Program: 1. Příprava rozpočtu pro r. 2014 2. Návrh rozpočtového opatření č. 7 3.

Více

ZÁPIS A USNESENÍ č. 29

ZÁPIS A USNESENÍ č. 29 ZÁPIS A USNESENÍ č. 29 z 28. zasedání Zastupitelstva obce Nepolisy konaného dne 28. 02. 2013 od 18,00 hod. v zasedací místnosti Obecního domu Nepolisy Přítomno: 8 členů dle presenční listiny 1 člen omluven

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 29. 4. 2009 v zasedací místnosti MěÚ

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 17. jednání Rady Města Žatce konané dne 6.6.2006

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 17. jednání Rady Města Žatce konané dne 6.6.2006 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 17. jednání Rady Města Žatce konané dne 6.6.2006 Usnesení č. 445 /06-496 /06 445/06 Schválení programu 446/06 Kontrola usnesení 447/06 Nájem pozemků historický majetek 448/06 Nájem

Více

OSM 02. Název materiálu: Prezentace projektu Park U Letního kina - dětské hřiště, Metelkovy sady - vstupní partie

OSM 02. Název materiálu: Prezentace projektu Park U Letního kina - dětské hřiště, Metelkovy sady - vstupní partie Podklady na zasedání ZM dne: 28.04.2016 OSM 02. Název materiálu: Prezentace projektu Park U Letního kina - dětské hřiště, Metelkovy sady - vstupní partie Předkládá: Ing. Tomáš Hocke Vypracoval: Ing. Tomáš

Více

Zápis ze 7 jednání Zastupitelstva města Kaznějov dne 16.12.2015

Zápis ze 7 jednání Zastupitelstva města Kaznějov dne 16.12.2015 Zápis ze 7 jednání Zastupitelstva města Kaznějov dne 16.12.2015 Přítomni: dle prezenční listiny Program: pro 13, proti 0, zdržel se 0 1. kontrola usnesení 2. zpráva o činnosti rady 3. plnění příjmů a výdajů

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 8/2015

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 8/2015 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 8/2015 O obvyklé ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 630/47 v bytovém domě č.p. 630 na pozemku parc.č. St. 559/3, vč. podílu o velikosti 137/10000 na společných

Více

Usnesení. Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ

Usnesení. Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 21. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 27.06.2011 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

Usnesení 69. Rady města Tachova konané dne 7.2.2014 Rada města: č.2167 schvaluje č.2168 schvaluje č.2169 bere na vědomí schvaluje schvaluje

Usnesení 69. Rady města Tachova konané dne 7.2.2014 Rada města: č.2167 schvaluje č.2168 schvaluje č.2169 bere na vědomí schvaluje schvaluje Usnesení 69. Rady města Tachova konané dne 7.2.2014 Upravená verze ke zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Rada města: č.2167

Více

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 2202 / 33 / 2016

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 2202 / 33 / 2016 Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 2202 / 33 / 2016 Typ nemovitosti Byt v družstevním vlastnictví bez možnosti garážování v současném stavu Účel ocenění Obvyklá cena

Více

Znalecký posudek č. 774-44 - 2015

Znalecký posudek č. 774-44 - 2015 Znalecký posudek č. 774-44 - 2015 o obvyklé ceně nemovitosti - objektu k bydlení č.p. 3 včetně pozemku a příslušenství v k.ú. Plánice, obec Nová Plánice, okres Klatovy Objednatel posudku: Účel posudku:

Více

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2009 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice (4.

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2009 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice (4. 3. PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2009 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice (4. schůze v roce) Program odboru správy majetku 1. 2. 3. 4. 5. Výběrové řízení dražebník

Více

Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Přítomni: Luboš Drenčeni, Mgr. Pavel Dvořák, Ing. Bohumil Petrášek, Mgr. Dagmar

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ č. 1604/2015 Ocenění nemovitých věcí: podíl ½ - bytová jednotka č. 1298/18 zapsaná na listu vlastnictví č. 3421, vymezená v budově č.p. 1297, 1298, zapsané na LV č. 2190,

Více

ZÁSADY PRODEJE A PRONÁJMŮ NEMOVITYCH VĚCÍ V MAJETKU MĚSTA VÍTKOVA

ZÁSADY PRODEJE A PRONÁJMŮ NEMOVITYCH VĚCÍ V MAJETKU MĚSTA VÍTKOVA Zastupitelstvo města Vítkova vydává na základě 35, 38, 39 odst. 2, 84 a 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tyto: ZÁSADY PRODEJE A PRONÁJMŮ NEMOVITYCH VĚCÍ

Více

2487/71 Pověřuje Danielu Olbertovou, vedoucí oddělení kultury uzavíráním smluv a objednávek

2487/71 Pověřuje Danielu Olbertovou, vedoucí oddělení kultury uzavíráním smluv a objednávek USNESENÍ 71. schůze Rady města Vítkova konané dne 8. dubna 2014 v zasedací místnosti RM na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7 (od č. 2482/71 do č. 2525/71) Rada města: 2482/71 Schvaluje zprávu o kontrole

Více

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 2042 / 84-02 / 2014

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 2042 / 84-02 / 2014 Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 2042 / 84-02 / 2014 Typ nemovitosti Účel ocenění Byt ve vlastnictví bez garáže a bez garážového stání v současném stavu Stanovení obvyklé

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 200/2015

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 200/2015 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 200/2015 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu jiné stavby bez čp/če na pozemku parc.č. 5823/3 s příslušenstvím a pozemků parc.č. 5823/3 a 5824/5 vše v katastrálním

Více

Zápis z 19. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 8. září 2008 od 16.00 hodin v kanceláři starosty města

Zápis z 19. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 8. září 2008 od 16.00 hodin v kanceláři starosty města Zápis z 19. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 8. září 2008 od 16.00 hodin v kanceláři starosty města Přítomni: Omluven: Zapisovatelka: 4 členové rady města + tajemnice úřadu Petr Kadavý

Více

Zápis z 36. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 17. března 2010

Zápis z 36. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 17. března 2010 Zápis z 36. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 17. března 2010 Zahájení jednání: 18.00 h Ukončení jednání: 20.10 h Přítomni: dle prezenční listiny Navrhovatelé usnesení: Ing. Dana Bartoňková,

Více

Přítomni: Omluveni: Host: Rada města byla usnášení schopná. Záležitosti OSM a MĚSTSKÉ SPORTOVNÍ TURNOV, s.r.o. Usnesení RM č.

Přítomni: Omluveni: Host: Rada města byla usnášení schopná. Záležitosti OSM a MĚSTSKÉ SPORTOVNÍ TURNOV, s.r.o. Usnesení RM č. USNESENÍ Rady Města Turnov ze zasedání dne 10. února 2014 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/200 Sb.,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 09 konaného 14. prosince 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 09 konaného 14. prosince 2015 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 09 konaného 14. prosince 2015 Přítomní členové zastupitelstva města: Ponocná Jana (01) Vyšohlíd Antonín (09) Hejkrlík Martin, Mgr. (02) Šiko Pavel

Více

1. Žádost o koupi pozemku v zóně Za Podjezdem

1. Žádost o koupi pozemku v zóně Za Podjezdem Zápis č. 10 ze zasedání Výboru pro strategický rozvoj a investice, které se konalo dne 06.06.2016 v zasedací místnosti radnice na Masarykově nám. Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Adam Kalous, Ing. Pavel

Více

K O M E N T Á Ř k programu 16. veřejné schůze zastupitelstva města konané dne 23. května 2012 v klubovně tělocvičny ZŠ

K O M E N T Á Ř k programu 16. veřejné schůze zastupitelstva města konané dne 23. května 2012 v klubovně tělocvičny ZŠ K O M E N T Á Ř k programu 16. veřejné schůze zastupitelstva města konané dne 23. května 2012 v klubovně tělocvičny ZŠ bod č. 1,2 - Dle programu bod č. 3 - Návrhová komise, ověřovatelé zápisu 4. Žádosti

Více

Zpráva o činnosti rady MČ pro 7. ZZMČ Předkládá starosta MČ Praha 19

Zpráva o činnosti rady MČ pro 7. ZZMČ Předkládá starosta MČ Praha 19 Zpráva o činnosti rady MČ pro 7. ZZMČ Předkládá starosta MČ Praha 19 Vážení poslanci předkládám Vám zprávu o činnosti Rady m.č. Praha 19 za období od 6. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 19. Rada se v tomto

Více

Z Á P I S. z 10. zasedání Zastupitelstva města Přeštice konaného dne 7.2.2008 v Kulturním zařízení v Přešticích, Masarykovo nám.

Z Á P I S. z 10. zasedání Zastupitelstva města Přeštice konaného dne 7.2.2008 v Kulturním zařízení v Přešticích, Masarykovo nám. Z Á P I S z 10. zasedání Zastupitelstva města Přeštice konaného dne 7.2.2008 v Kulturním zařízení v Přešticích, Masarykovo nám. 311 1. Zahájení v 19.00 hodin Přítomno: 12 členů ZM (viz prezenční listina)

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 71/2015

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 71/2015 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 71/2015 O obvyklé ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 1081/12 v bytovém domě č.p. 1081 na pozemku parc.č. 420/2, vč. podílu o velikosti 3331/44596 na společných

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 25. ledna 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 25. ledna 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 25. ledna 2016 R 26/16 R 27/16 R 28/16 R 29/16 Navýšení rozpočtů školských zařízení o prostředky na platy ze státního rozpočtu za IV. čtvrtletí 2015 a) souhlasí

Více

Zápis. o průběhu 9. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 14.10.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov

Zápis. o průběhu 9. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 14.10.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 9. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 14.10.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov 1. A Určení ověřovatelů a zapisovatele,

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov Místo konání: Datum konání: Čas zahájení jednání: Přítomno: 14 členů zastupitelstva Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatel: Zasedací místnost Úřadu

Více

Závorka František - Kleneč, K Návsi 1, ČESKÁ REPUBLIKA, RČ 700602/2672

Závorka František - Kleneč, K Návsi 1, ČESKÁ REPUBLIKA, RČ 700602/2672 Znalecký posudek č. 68/2013 Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) Nález a posudek Typ nemovitosti Účel ocenění Rodinný dům bez nebytových prostor bez garáže v současném stavu nedobrovolná dražba

Více

Rada městské části Brno Královo Pole ZÁPIS

Rada městské části Brno Královo Pole ZÁPIS Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění

Více

Usnesení č. 2/06Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje doplnění nového bodu programu dnešního 6. zasedání, a sice bodu č.

Usnesení č. 2/06Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje doplnění nového bodu programu dnešního 6. zasedání, a sice bodu č. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 5937-80/ 2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 5937-80/ 2015 Ing. Bohuslav Štencl oceňování nemovitého majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 5937-80/ 2015 o ceně nemovité věci- Objednavatel posudku: Účel posudku: Posudek vypracoval: rodinného domu č. p. 239, s příslušenstvím

Více

Usnesení z 18. jednání Rady města Poběžovice konaného dne 20. dubna 2011 od 15:00 do 19:15 hodin v kanceláři starosty MěÚ Poběžovice

Usnesení z 18. jednání Rady města Poběžovice konaného dne 20. dubna 2011 od 15:00 do 19:15 hodin v kanceláři starosty MěÚ Poběžovice Usnesení z 18. jednání Rady města Poběžovice konaného dne 20. dubna 2011 od 15:00 do 19:15 hodin v kanceláři starosty MěÚ Poběžovice Přítomní radní: Mgr. Hynek Říha (starosta), Pavel Veselák (místostarosta),

Více

z 8. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 21. 6. 2007

z 8. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 21. 6. 2007 Spis. zn.: 62764/2007 č. j.: 63872/2007 USNESENÍ z 8. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 21. 6. 2007 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu

Více

Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 24.2.2010 v 19.00 hod. v pohostinství v Žihobcích

Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 24.2.2010 v 19.00 hod. v pohostinství v Žihobcích Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 24.2.2010 v 19.00 hod. v pohostinství v Žihobcích Přítomni: 10 členů zastupitelstva obce 19 občanů Mgr. Milena Hnídková, ředitelka školy

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Masarykovo náměstí 20, 752 01 USNESENÍ z 19. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 28. června 2005 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra, Masarykovo náměstí 8 2. Zpráva o

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K č. 4686 267 / 12 o obvyklé ceně nemovitostí úpadce, a to: - objektu bydlení č.p. 139 na pozemku p.č. 568 vč. příslušenství a pozemků p.č. 568, p.č. 569, p.č. 2398, p.č. 2399,

Více

Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU

Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU konaného dne 26. 8. 2015 v sále multifunkčního centra Trojzemí 1. PŘÍTOMNOST ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Přítomnost při zahájení:

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 17. 3. 2016. Odbor správy majetku. Záměr na prodej pozemků v k.ú. Slavíč

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 17. 3. 2016. Odbor správy majetku. Záměr na prodej pozemků v k.ú. Slavíč MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 17. 3. 2016 Bod programu: 12 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina Križanová

Více

Zápis z jednání č. 23 rady města konané 18.06.2014. Ing. Miroslav Bouška

Zápis z jednání č. 23 rady města konané 18.06.2014. Ing. Miroslav Bouška Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 23 rady města konané 18.06.2014 Jana Ponocná, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Vlastimil Kubíček, Mgr. Jan Mlynář Antonín

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ č. 1594/2015 Ocenění nemovitých věcí: St. parcela č. 15 o výměře 778 m2zastavěná plocha a nádvoří Součástí je stavba: Odrava, č.p. 23, rod.dům Stavba stojí na pozemku p.č.:

Více

Zápis. z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18.11.2013

Zápis. z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18.11.2013 Zápis z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18.11.2013 Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Nepřítomen: Hosté: Ing. Emil Kunz (k bodu č.1) Program jednání: 1. Návrh rozpočtu na rok 2014

Více

Znalecký posudek č. 6791/140-2013

Znalecký posudek č. 6791/140-2013 Znalecký posudek č. 6791/140-2013 O obvyklé ceně rodinného domu č.p. 37, Všejany, ul. V Luhu, včetně příslušenství a pozemků, stp.č. 103, pp.č. 308/3, katastrální území Všejany, obec Všejany, okres Mladá

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 18. jednání Rady Města Žatce konané dne 14.7.2008

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 18. jednání Rady Města Žatce konané dne 14.7.2008 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 18. jednání Rady Města Žatce konané dne 14.7.2008 Usnení č. 612 /08 667 /08 612/08 Schválení programu 613/08 Kontrola usnení 614/08 Zproštění mlčenlivosti 615/08 Pozemky pro výstavbu

Více

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu V řádné veřejné zasedání Zastupitelstva města Nové Město nad Metují ZM 109 (ve volebním období 7. zasedání) ze dne: 10.9.2015 přednáškový sál Městské knihovny Nové Město nad Metují

Více

Usnesení 2, Rady města Podbořany 13.. února 2008 - veřejné znění strana 1 (celkem 7} Usnesení

Usnesení 2, Rady města Podbořany 13.. února 2008 - veřejné znění strana 1 (celkem 7} Usnesení Usnesení 2, Rady města Podbořany 13.. února 2008 - veřejné znění strana 1 (celkem 7} Usnesení z 2. zasedání Rady města, které se konalo ve středu dne 13. února 2008 od 15,00 hod. v kanceláří starosty na

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 88/2015

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 88/2015 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 88/2015 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu bydlení č.p. 111 na pozemku parc.č. St. 1118 s příslušenstvím a pozemků parc.č. St. 1118, 1918 vše v katastrálním

Více

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č.848/93/2014

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č.848/93/2014 Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č.848/93/2014 Typ nemovitosti Účel ocenění Pozemek v současném stavu exekuční řízení Předmět ocenění pozemek parc.č. 1722, LV č. 837 Adresa

Více

Záměr směny pozemkové parcely p.č. 70/4 v k.ú. Borek za p.č. 869/1 a p.č. 813 v k.ú. Rokycany ( Ing. šneberger).

Záměr směny pozemkové parcely p.č. 70/4 v k.ú. Borek za p.č. 869/1 a p.č. 813 v k.ú. Rokycany ( Ing. šneberger). Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 21.5.2007 od 15:00:00 do 18:25:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 2029 / 71-03 / 2014

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 2029 / 71-03 / 2014 Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 2029 / 71-03 / 2014 Typ nemovitosti Účel ocenění Rodinný dům bez nebytových prostor s pravděpodobně garáží mimo dům v současném stavu

Více