Kapitola 11 MĚNOVÁ POLITIKA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "www.thunova.cz Kapitola 11 MĚNOVÁ POLITIKA"

Transkript

1 Kapitola 11 MĚNOVÁ POLITIKA Měnová politika Ovlivňování ekonomiky prostřednictvím měnového trhu provádí ji centrální banka konkrétní země a to většinou nezávisle na vládě základním cílem je udržení cenové stability, neboli nízkou míru inflace a dále stabilní ekonomický růst a nízkou míru nezaměstnanosti. Centrální banka: Funkce: měnová politika vydává mince a bankovky řídí platební styk a zúčtování mezi bankami poskytuje úvěry komerčním bankám (tzv. zapůjčitel poslední distance) dohlíží na bezpečné fungování bankovního systému stanovuje povinnosti bank spravuje devizové rezervy země banka vlády vede účty vlády a dalších orgánů státu, spravuje státní dluh, Česká národní banka: Hlavní cílem ČNB je péče o cenovou stabilitu. Pokud tím není dotčen její hlavní cíl, ČNB podporuje obecnou hospodářskou politiku vlády vedoucí k udržitelnému hospodářskému růstu. centrální bankou od její postavení dáno Ústavou ČR a zákonem o ČNB hlavní cíl péče o cenovou stabilitu další cíle (pokud tím není ovlivněn hlavní cíl) podpora obecné hospodářské politiky vlády vedoucí k udržitelnému hospodářskému růstu nezávislost ČNB: o personální nezávislost řídící orgán bankovní rada (7 členů guvernér, 2 víceguvernéři, 4 členové) členy bankovní rady jmenuje a odvolává president jmenováni na 6 let a max 2x o institucionální nezávislost při plnění svých cílů nesmí přijímat ani vyžadovat pokyny od presidenta či vlády o funkční nezávislost autonomie ve stanovení svých cílů o finanční nezávislost má svůj rozpočet, který každoročně schvaluje externí auditor a bankovní rada povinnosti o 2x ročně podávat zprávu o měnovém vývoji Parlamentu o 4x ročně informovat veřejnost Podoba měnové politiky: nástroje měnové politiky (k ovlivnění svých cílů) Operace na otevřeném trhu nákup/prodej vládních či vl. CP ze strany ČNB. ČNB chce M prodá KBám CP. Nejvíce používaná je 2týdenní REPO opce tzn. ČNB prodá CP se závazkem, že je po 14dnech odkoupí zpět. Za to KB dostane úrok tzv. repo sazbu. Povinné minimální rezervy banky musí u CB držet PMR (2% z primárních vkladů). Sazbu PMR ovlivňuje jednoduchý depozitní multiplikátor. PMR multiplikátoru M. Naopak PMR multiplikátor M - 1 -

2 Diskontní a lombardní sazba CB poskytuje KBám diskontní úvěry, kt. jsou úročeny diskontní sazbou. diskontní sazby může podpořit KB v braní úvěrů od CB tzn. M. Naopak diskontní sazby povede k omezení zájmu KB o úvěry u CB. Omezení úvěrů M. Dále KB v případě přebytku likvidity můžou u CB uložit jako vklad a ten je také úročen diskontní sazbou. Devizové rezervy (DR) CB drží devizové rezervy. Když za DR nakupují CZK M. Naopak nákup deviz za CZK M. Pozn. M dosáhne CB: nákupem CP, PMR, diskontní sazby, nákupem deviz, DR M dosáhne CB: prodejem CP, PMR, diskontní sazby, prodejem deviz, DR zprostředkování cílů (mezikrok) Peněžní zásoba (M) - M i ZNEHODNOCENÍ CZK; M i ZHODNOCENÍ CZK Úroková míra Měnový kurz konečné cíle Cenová stabilita Nízká nezaměstnanost Stabilní ekonomický růst Nástroje měnové politiky - Operace na otevřeném trhu - Povinné minimální rezervy - Diskontní sazba - Devizové rezervy Zprostředkující cíle - Peněžní zásoba - Úrokové míry - Měnový kurs Konečné cíle - Cenová stabilita - Nízká nezaměstnanosti - Stabilní ekonomický růst Měnověpolitické nástroje: operace na otevřeném trhu nakupování a prodávání vládních cenných papírů prodej CP snížení peněžní zásoby v rámci operací na otevřeném trhu nejvíce používá tzv. 14 denní repo operace (závazek, že je do 14 dní zase koupí zpět) o za to dostane KB úrok ve výši tzv. repo sazby povinné minimální rezervy CB mění sazby PMR zvýšení sazby povinných minimálních rezerv snížení peněžní zásoby diskontní sazby centrální banka může poskytovat KB tzv. diskontní úvěry, které jsou úročeny diskontní sazbou snížení diskontní sazby může podpořit KB k braní úvěrů od CB o zvýšení úvěrů povede k růstu peněžní zásoby nejnižší cena peněz na krátkodobém peněžním trhu devizové rezervy CB drží devizové rezervy jestliže za své devizové rezervy nakoupí CB domácí měnu snižování peněžní zásoby - 2 -

3 lombardní sazba když mají KB nedostatek likvidity, tak si půjčují u CB lombardní úvěry a platí za to lombardní sazbou (LOMB. Úvěr je vždy za zástavu CP) nejvyšší sazba na krátkodobém peněžním trhu u nás to není moc využíváno z důvodu přebytku likvidity Zvýšení peněžní zásoby: nákup CP snížení sazby povinných minimálních rezerv snížení diskontní sazby nákup deviz (zvýšení devizových rezerv) POZN. M v DO se projeví pouze P tzn. i. Nezmění se ani RHDP, ani u ani reálné mzdy. Tato skutečnost = NEUTRALITA PENĚZ. Růst peněžní zásoby: pokles úrokové míry (zvýšení některých výdajů I, S to součást AD) znehodnocení měny i MS MS i P i 0 i 0 i 1 MD i 1 AD AD I 0 I 1 I Y MĚNOVÁ POLITIKA V MODELU AS AD 1.) Expanzivní měnová politika nákup CP zvýšení peněžní zásoby zvýšení peněžní zásoby povede k poklesu úrokové míry peněžní zásoba by převýšila poptávku a v důsledku toho klesá cena peněz úroková míra zvýšená peněžní zásoba povede k posunu AD doprava roste spotřeba domácností, investice firem krátké období: vrostl reálný produkt, zaměstnanost i cenová hladina (inflace) klesá nezaměstnanost - 3 -

4 dlouhé období: po čase zaměstnanci zjistí, že jim klesla reálná mzda, neboť vzrostla míra inflace požadují zvýšení nominálních mezd to zvyšuje náklady firem posun SAS nahoru produkt se vrátí na potenciál, nezaměstnanost na přirozenou míru růst cenové hladiny nominální mzda vzrostla přesně o tolik co inflace = reálná mzda stejná platí neutralita peněz pouze nominální změny Shrnutí: Monetární expanze krátkodobě vede k RHDP u P. V dlouhém období dojde pouze k P. 2.) Restriktivní měnová politika = prodej vládních CP, PMR, diskontní, repo nebo lombardní sazby, prodej deviz z DR za CZK nebo zavedení limitů pro KB ohl. Poskytnutých úvěrů/přímý nástroj měn pol./ prodej CP M M, že poptávka po penězích bude vyšší než nabídka, proto vzroste cena peněz i pokles I, S posun AD doleva krátké období: reálný produkt klesá, roste nezaměstnanost, klesá cenová hladina dlouhé období: vysoká nezaměstnanost povede k poklesu nominálních mezd SAS se posune dolů reálný produkt se vrací na potenciál nezaměstnanost na přirozené míře, pokles cenové hladiny platí neutralita peněz Shrnutí: Monetární restrikce KO povede k RHDP u P. Monetární restrikce DO dojde pouze k P

5 Peněžní zásoba a inflace: M v DO se projeví pouze P tzn. i. Nezmění se ani RHDP, ani u ani reálné mzdy. Tato skutečnost = NEUTRALITA PENĚZ. K vysvětlení neutrality peněz v DO slouží kvantitativní rce peněz: kvantitativní rovnice peněz: M V P Y o tzv. rovnice směny hodnota nákupů za určité období (levá strana rovnice) = hodnota prodejů v daném období (pravá strana rovnice) o M peněžní zásoba o V důchodová rychlost obratu peněz (kolikrát se daná M musí otočit, aby se nakoupil daný nominální produkt) o P cenová hladina o Y reálný produkt v dlouhém období stabilní Y, V o pokud roste M, musí stejně růst i P M(%) V(%) P(%) Y(%) Rovnice směny a neutralita peněz V dlouhém období je produkt ekonomiky na úrovni potenciálního produktu (Y = Y*) a rychlost oběhu peněz (V) je stabilní reálné proměnné se v dlouhém období nemění růst peněžní zásoby vede pouze k růstu cenové hladiny (při stabilní rychlosti oběhu peněz) Formy měnové politiky: 1) Aktivistická měnová politika přizpůsobování měnové politiky cyklickému vývoji ekonomiky jemné dolaďování ekonomika v recesi tzn. Y<Y*, u o CB provede expanzivní politiku k podpoře EKO: nákup CP PMR diskontní sazby nákup deviz za domácí měnu o tím dojde ke M i (i=klíčový zprostředkující cíl) o křivka AD se posune doprava keynesiánci eko za potenciálem CB provede restrikci (prodej CP, PMR, diskontní sazby, prodej deviz) M i o křivka AD se posune doleva 2) Měnová politika stálého pravidla tzv. cílování peněžní zásoby ( peněžní zásoba by měla růst stejným tempem jako potenciální produkt) Friedman: v dlouhém období by se aktivistická měnová politika projevila pouze do inflace Přišli s návrhem stabilního tempa růstu peněžní zásoby (pravidelně růst o 3 5 % ročně) v recesi i expanzi pozitivní vliv na cenovou hladinu zprostředk.cílem by byla peněžní zásoba M, kt. má vliv na P (konečný cíl nízký P) - 5 -

6 o problém:cb není schopna plně kontrolovat peněžní zásobu, nejistý vývoj poptávky po penězích (ΔDCZK při stabilním SCZK rozkolísá i tzn. EKO jako celek) 3) Cílování inflace = oznámení inflačního cíle, zveřejnění inflační prognózy (na 1 až 2 roky) a nastavení úrokové sazby podle rozdílu mezi prognózou a cílem o Pokud je očekáván růst míry inflace (vyšší míra inflace než odpovídá inflačnímu cíli centrální banky) CB zvýší úrokové sazby. od 1998 provádí ČNB centrální banka řekne, kolik by inflace v následujícím období měla být a potom vstupuje na trh a snaží se to udržet výhodou je srozumitelnost pro veřejnost (inflační očekávání) Problémy měnové politiky (omezení účinnosti): Past na likviditu Keynes Platí při velmi nízké úrokové míře (až nulové) ekonomické subjekty budou chtít při takové úrokové míře držet jakékoli množství peněz očekávání pouze zvýšení úrokové míry, ek. subjekty nechtějí nakupovat přebytek peněz i MS MS CB M MS>MD (přebytek) ES nakupují CP PCP i i I RHDP u PAST: i=0 ES očekávají, že i už nemůže, ale může ES NEBUDOU nakupovat CP (s i prodělají) a raději drží CZK CB M ALE i NEKLESNE nevzrostou I ani RHDP tzn. MONETÁRNÍ EXPANZE BYLA NEÚČINNÁ MD M Necitlivost výdajů na změnu úrokové míry I a S by nereagovaly na pokles úrokové míry tím by také nevrostl produkt a zaměstnanost i Poptávka po investicích i 0 i 1 Časové zpoždění Statistická data jsou k dispozici se zpožděním tzn. že se např. EKO dostává do recese, ale přijatá opatření se uplatní později např. když už bude v expanzi a to by znamenalo, že CB podpořila expanzi a tím se I - 6 -

7 MĚNOVÁ POLITIKA A OTEVŘENÁ EKONOMIKA: Otevřená EKO Zapojení do mezinárodního obchodu, který je důsledkem dělby práce. Jak měříme míru otevřenosti ekonomiky: (Export / HDP) * 100 Míra otevřenosti ekonomiky (USA 11,9 %,Německo 25,3 %,ČR 57,6 %) Proč mají vyspělé ekonomiky nižší procento? Protože je tam tak masivní vnitřní trh, že to, co vyrobí, to spotřebují. Malá otevřená ekonomika např. Česká Republika možnost volného pohybu kapitálu ostatní faktory o riziko, podnikatelská stabilita, osobní preference investora o předpoklad jsou všude stejné investor se rozhoduje pouze podle výnosu země, která nemá sílu ovlivňovat výši světové úrokové míry domácí úroková míra se přizpůsobuje té světové platí pro krátké období předpokladem je dokonalá kapitálová mobilita MĚNOVÁ EXPANZE V PŘÍPADĚ FIXNÍHO A FLEXIBILNÍHO KURZU CB chce posílit EKO Fixní měnový kurs stanovuje ho CB, snaží se ho nějak udržet měnová expanze nákup CP o M i o investoři u nás vydělávají méně odliv kapitálu o investoři chtějí zahraniční měnu, prodávají tu domácí o na devizovém trhu vzniká přebytek domácí měny CB musí začít nakupovat domácí měnu o z devizových rezerv jí ubude zahraniční měna = snížení peněžní zásoby (do té doby než se domácí úroková míra zpět nevyrovná té světové) o produkt se vrací na původní výši měnová politika je neúčinná Flexibilní měnový kurs měnová expanze nákup CP o CB M i o odliv kapitálu investoři se zbavují domácí měny, nakupují zahraniční o v důsledku přebytku domácí měny začne tato měna oslabovat o znehodnocení EX (levnější) o IM, protože je relativně dražší o NX o Y o u o měnová politika je účinná - 7 -

8 MĚNOVÁ RESTRIKCE V PŘÍPADĚ FIXNÍHO A FLEXIBILNÍHO KURZU CB chce zabránit PŘEHŘÁTÍ EKO Shrnutí: Monetární politika je v malé otevřené EKO účinná v systému FLEXIBILNÍHO MĚNOVÉHO KURZU (tzn. při expanzi se Y a při restrikci se Y ). V systému fixního měnového kurzu je NEÚČINNÁ (Y se ani při expanzi ani při restrikci nezměnil). Př. Udržování nízké i je tzv. politika levných peněz. Jejím cílem je podpora neustálého růstu Y a u. Dále vláda, kt. financuje deficit vypůjčováním pak získá půjčky levně. Necitlivost soukr. I na i může nastat v období hluboké recese. Fy mají nevyužité výr. kapacity fy dále neinvestují do dalšího rozšíření výroby, když mají nevyužito. V uzavřené EKO: KO RHDP ; DO RHDP se nemění Otevřená EKO: restriktivní či expanzivní měn. politika má vliv na RHDP v případě flexibilního měnového kurzu. Neutralita peněz znamená, že po M vzrostou nom. mzdy, cenová hladina a nom. produkt

12. kapitola Fiskální politika shrnutí

12. kapitola Fiskální politika shrnutí 12. kapitola Fiskální politika shrnutí Úvod Fiskální politika znamená ovlivňování ekonomiky prostřednictvím veřejných rozpočtů a to jak prostřednictvím příjmové, tak výdajové stránky. Cílem je zajistit

Více

Otázky - OBECNÁ EKONOMIE II MAKROEKONOMIE - 2015

Otázky - OBECNÁ EKONOMIE II MAKROEKONOMIE - 2015 Otázky - OBECNÁ EKONOMIE II MAKROEKONOMIE - 2015 1. Hlavní makroekonomické směry stručně charakterizuje učení fyziokratů a merkantilismus - co je podstatou jejich učení, kdy, představitelé, kritika Fyziokraté

Více

MĚNOVĚ POLITICKÉ OTÁZKY FINANCOVÁNÍ VĚDY A VÝZKUMU

MĚNOVĚ POLITICKÉ OTÁZKY FINANCOVÁNÍ VĚDY A VÝZKUMU MĚNOVĚ POLITICKÉ OTÁZKY FINANCOVÁNÍ VĚDY A VÝZKUMU Richard Pospíšil Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s. Olomouc 2010 Projekt Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV (dále jen APSYS) OP VK č.

Více

www.thunova.cz Kapitola 8 INFLACE p w CPI CPI

www.thunova.cz Kapitola 8 INFLACE p w CPI CPI Kapitola 8 INFLACE Inflace = růst všeobecné cenové hladiny všeobecná cenová hladina průměrná cenová hladina v ekonomice vyjadřujeme jako míru inflace (procentní růst) při inflaci kupní síla peněz a když

Více

Peníze mají dlouhou historii. Jejich různé formy nevznikly najednou ze dne na den, ale prošly vývojem, s jehož základními fázemi se nyní seznámíme.

Peníze mají dlouhou historii. Jejich různé formy nevznikly najednou ze dne na den, ale prošly vývojem, s jehož základními fázemi se nyní seznámíme. 4.kapitola Peníze V této kapitole se seznámíte s tím, jak se peníze vyvíjely v minulosti až do dnešních forem peněz s nabídkou peněz, neboli jak centrální banka prostřednictvím celé bankovní soustavy vytváří

Více

Peníze a monetární politika

Peníze a monetární politika Peníze a monetární politika Komponenty nabídky peněz. Poptávka po penězích a motivy jejich držby. Bankovní sektor a nabídka peněz. Centrální banka, cíle a nástroje její monetární politika (operace na volném

Více

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b.

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b. Ekonomia: 1. Roste-li mzdová sazba,: nabízené množství práce se nemění nabízené množství práce může růst i klesat nabízené množství práce roste nabízené množství práce klesá Zvýšení peněžní zásoby vede

Více

Ekonomie 1. 4. Determinace produktu. RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. 4.1 Určení rovnovážné produkce pomocí modelu AS-AD

Ekonomie 1. 4. Determinace produktu. RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. 4.1 Určení rovnovážné produkce pomocí modelu AS-AD Ekonomie 1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz 4. Determinace produktu Otázka: Jaké síly rozhodují o tom, jak velký produkt Y (obvykle HDP) bude

Více

Metodika finanční gramotnosti PRO STUDENTY aktualizace 2013

Metodika finanční gramotnosti PRO STUDENTY aktualizace 2013 Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace Karasova 16, 709 00 Ostrava Mariánské Hory Metodika finanční gramotnosti PRO STUDENTY aktualizace 2013

Více

5. kapitola Agregátní poptávka a agregátní nabídka

5. kapitola Agregátní poptávka a agregátní nabídka 5. kapitola Agregátní poptávka a agregátní nabídka V této kapitole se seznámíte - s tím, co je to agregátní poptávka a jaké faktory ji ovlivňují - podrobně s tím, jak délka časového období ovlivňuje agregátní

Více

Peníze a bankovní soustava

Peníze a bankovní soustava Peníze a bankovní soustava Směna a peníze Inflace Monetární politika Měnový kurz a platební bilance Bankovní soustava Přímé bankovnictví Směna a peníze Filozofové, spisovatelé a jiní myslitelé vždycky

Více

Teorie n arodn ıho hospod aˇ rstv ı Studenti PF UK Vypracovan e ot azky ke zkouˇ sce 2011

Teorie n arodn ıho hospod aˇ rstv ı Studenti PF UK Vypracovan e ot azky ke zkouˇ sce 2011 Teorie národního hospodářství Studenti PF UK Vypracované otázky ke zkoušce 2011 Tento text vznikl jako příprava na ústní zkoušku z předmětu Teorie národního hospodářství, vyučovaného na právnické fakultě

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

Peníze a centrální banka

Peníze a centrální banka Peníze a centrální banka 5 Peníze jsou hybnou silou ekonomického koloběhu a umožňují účinnou směnu zdrojů v ekonomice. Co jsou to peníze? Jaké jsou jejich zásadní funkce? Jaká je úloha bank? Co je úlohou

Více

1. Hotovostní peníze tj. bankovky a mince, v České republice vydává /emituje/ centrální banka Česká národní banka

1. Hotovostní peníze tj. bankovky a mince, v České republice vydává /emituje/ centrální banka Česká národní banka Banky a jejich služby jsou nedílnou součástí finančního trhu. V bankovnictví se vše točí kolem peněz. Co jsou to peníze? Jako peníze může sloužit cokoli, co jsou lidé všeobecně ochotni přijmout výměnou

Více

Peníze. Funkce peněz. Historie peněz

Peníze. Funkce peněz. Historie peněz Peníze Funkce peněz Peníze používáme tak často, že nám ani nepřijde se nad nimi zamýšlet. Peníze jsou však významným makroekonomickým agregátem, s řadou funkcí. Často o něm přitom mluvíme nepřesně typickým

Více

Bankovnictví I přednášky

Bankovnictví I přednášky Katedra financí, Dalibor Pánek Email: panek@econ.muni.cz Bankovnictví I přednášky 1. přednáška 20.2.2007 Bankovní soustava Kolébkou bankovnictví je Itálie, kde banky vznikly někdy v 10., 11. století. Slovo

Více

Hypoteční bankovnictví v podmínkách české ekonomiky

Hypoteční bankovnictví v podmínkách české ekonomiky APLIKOVANÉ PRÁVO 1/2005 ŠÁRKA ČECHLOVSKÁ Hypoteční bankovnictví v podmínkách české ekonomiky 1. Historie hypotečního úvěru v českých zemích Zastavování nemovitostí jako zdroj dlouhodobého financování má

Více

FINANCE A BANKOVNICTVÍ

FINANCE A BANKOVNICTVÍ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PRÁVNICKÁ FAKULTA Richard Pospíšil, Vladimír Hobza, Zdeněk Puchinger FINANCE A BANKOVNICTVÍ Olomouc 2006 Oponenti: Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Ladislav Fornůsek Studijní

Více

ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ

ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 213 / 214 ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 213 / 214 ISBN 978-8-87225-52-3 Péče o finanční stabilitu je definována v zákoně o České národní bance (ČNB) č. 6/1993 Sb. ve znění pozdějších

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Bankovní systém Skandinávských zemí Michaela Koubková Diplomová práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval samostatně. Veškeré literární

Více

ZÁKLADY KOMERČNÍHO BANKOVNICTVÍ (Texty pro distanční studium)

ZÁKLADY KOMERČNÍHO BANKOVNICTVÍ (Texty pro distanční studium) OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA ZÁKLADY KOMERČNÍHO BANKOVNICTVÍ (Texty pro distanční studium) Ing. DANA FORIŠKOVÁ, Ph.D. OSTRAVA 2008 Učební text byl vypracován s finanční podporou Evropského

Více

Ekonomická prezentace

Ekonomická prezentace Ekonomická prezentace Česká ekonomika rok po oslabení kurzu Tomáš Holub Ředitel sekce měnové a statistiky Emisní den zlaté mince Železobetonový most v Karviné-Darkově 14. října 2014 Plán prezentace Proč

Více

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Inflace Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Co je to inflace? Inflace není v původním význam růst cen. Inflace je

Více

M = Ma + m YD NX = X M vždy

M = Ma + m YD NX = X M vždy Makroekonomie magisterský kurz - VŠFS Jiří Mihola, jiri.mihola@quick.cz, 2011 www.median-os.cz, www.ak-ol.cz Cvičení téma 2 Čistý export, měnový kurz, rozšířený model důchod výdaje. Obsah. 4) Čistý export.

Více

Hospodářská politika

Hospodářská politika 1 Tento materiál vznikl v rámci projektu Inovace studijního programu Pastorační a sociální práce ETF UK (CZ.2.17/3.1.00/33279) spolufinancovaného z prostředků Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu

Více

Výkladový slovník ekonomických pojmů. je souhrn poptávky všech subjektů v ekonomice po celkovém množství výrobků a služeb

Výkladový slovník ekonomických pojmů. je souhrn poptávky všech subjektů v ekonomice po celkovém množství výrobků a služeb Agregátní nabídka Agregátní poptávka Akcept Akcie Akcionář Akciová společnost Aktiva Audit Auditor Banka centrální Banky obchodní Bezhotovostní platba Bonita je souhrn množství všech výrobků a služeb nabízených

Více

Ekonomické výhledy. 2014: Spotřebitelům pomůže nulová inflace. EKONOMICKÝ A STRATEGICKÝ VÝZKUM 24. října 2013

Ekonomické výhledy. 2014: Spotřebitelům pomůže nulová inflace. EKONOMICKÝ A STRATEGICKÝ VÝZKUM 24. října 2013 EKONOMICKÝ A STRATEGICKÝ VÝZKUM 24. října 213 Čtvrtletní zpráva a report Ekonomické výhledy 214: Spotřebitelům pomůže nulová inflace Jan Vejmělek (42) 222 8 568 jan_vejmelek@kb.cz Jiří Škop (42) 222 8

Více

Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky. Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky.

Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky. Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky. Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky. Vnitřní versus vnější rovnováha ekonomiky Vnitřní rovnováha znamená dosažení takové úrovně reálného

Více

Srovnání RPSN (roční procentuální sazba nákladů) u aktivních operací v českých finančních institucích. Veronika Foglová

Srovnání RPSN (roční procentuální sazba nákladů) u aktivních operací v českých finančních institucích. Veronika Foglová Srovnání RPSN (roční procentuální sazba nákladů) u aktivních operací v českých finančních institucích Veronika Foglová Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Hlavním cílem této bakalářská práce je srovnat situaci

Více