CZ Ventily LDM s elektromechanickými pohony

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "01-02.1 01.11.CZ Ventily LDM s elektromechanickými pohony"

Transkript

1 CZ Ventily LDM s elektrmechanickými phny --

2 Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže uvedených. Regulační ventil musí být navržen tak, aby byl schpen regulvat maimální průtk při daných prvzních pdmínkách. Přitm je nutné kntrlvat, jestli nejmenší regulvaný průtk je ještě regulvatelný. Pdmínku je, že regulační pměr ventilu r > Kvs / Kv Z důvdu mžné minusvé tlerance 0% hdnty Kv 00 prti Kvs a pžadavku na mžnst regulace v blasti maimálníh průtku (snižvání i zvyšvání průtku) výrbce dpručuje vlit hdntu Kvs regulačníh ventilu větší než maimální prvzní hdntu Kv: Kvs =..3 Kv Přitm je třeba vzít v úvahu, jak dalece již ve výpčtu uvažvaná hdnta Q ma bsahuje bezpečnstní přídavek, který by mhl mít za následek předimenzvání výknu armatury. min Navrhvání charakteristiky s hledem na zdvih ventilu Pr správnu vlbu regulační charakteristiky ventilu je vhdné prvést kntrlu, jakých zdvihů bude dsahvat armatura při různých předpkládaných prvzních režimech. Tut kntrlu dpručujeme prvést alespň při minimálním, nminálním a maimálním uvažvaném průtčném mnžství. Orientačním vdítkem při vlbě charakteristiky je zásada vyhnut se, je-li t mžné, prvním a psledním 5 0 % zdvihu armatury. Pr výpčet zdvihu při různých prvzních režimech a jedntlivých charakteristikách je mžné s výhdu pužít firemní výpčtvý prgram VENTILY. Prgram služí ke kmpletnímu návrhu armatury d výpčtu Kv sučinitele až p určení knkrétníh typu armatury včetně phnu. Průtčné charakteristiky ventilů Kv/Kv 00 Vztahy pr výpčet Kv Kapalina Plyn Kv = Přehřátá pára Sytá pára Tlakvá ztráta p 2 > p /2 Dp < p /2 Q 00 Q r.t 54 Ö n n Dp.p2 Q v2 00 Ö m Dp Q v Ö m Dp Nadkritické prudění par a plynů Tlakvá ztráta Dp > = p /2 p = < 2 p /2 r Dp 2.Qn 54.p Ör.T n Qm 00 Qm 00 2v p Při tlakvém pměru větším než kritickém (p 2 /p < 0.54) dsahuje rychlst prudění v nejužším průřezu rychlsti zvuku. Tent jev může být příčinu zvýšené hlučnsti. Pak je vhdné pužít škrtící systém s nízku hlučnstí (vícestupňvá redukce tlaku, tlumící clna na výstupu). Veličiny a jedntky Označení Jedntka Kv m 3.h - Kv 00 m 3.h - Kvmin m 3.h - Kvs m 3.h - Q m 3.h Qn Nm.h - Qm kg.h p MPa p2 MPa ps MPa Dp MPa -3 r kg.m -3 rn kg.nm 3 - v2 m.kg 3 - v m.kg T K r Ö Ö Ö 2v. p Název veličiny Průtkvý sučinitel za jedntkvých pdmínek průtku Průtkvý sučinitel při jmenvitém zdvihu Průtkvý sučinitel při minimálním průtku Jmenvitý průtkvý sučinitel armatury Objemvý průtk za prvzníh stavu (T, p ) Objemvý průtk za nrmálníh stavu (0 C, 0.0 MPa) Hmtnstní průtk za prvzníh stavu ( T, p ) Abslutní tlak před regulačním ventilem Abslutní tlak za regulačním ventilem Abslutní tlak syté páry při dané tepltě ( T ) Tlakvý spád na regulačním ventilu (Dp = p - p 2) Hustta pracvníh média za prvzníh stavu ( T, p ) Hustta plynu za nrmálníh stavu ( 0 C, 0.0 MPa) Měrný bjem páry při tepltě T a tlaku p2 Měrný bjem páry při tepltě T a tlaku p /2 Abslutní teplta před ventilem ( T = t ) Pměrný hmtnstní bsah syté páry v mkré páře Regulační pměr -2- L R P S L H/H - lineární charakteristika Kv/Kv 00 = (H/H 00) - rvnprcentní charakteristika (4-prcentní) (4. H/H 00 ) Kv/Kv 00 = e - parablická charakteristika 2 Kv/Kv 00 = (H/H 00) - LDMspline charakteristika 2 Kv/Kv 00 = (H/H 00) (H/H 00) (H/H 00) (H/H 00) (H/H 00) (H/H 00) P S R

3 Zásady pr vlbu typu kuželky Kuželky s výřezy nepužívat v případě nadkritických tlakvých spádů při vstupním přetlaku p > 0,4 MPa a pr regulaci syté = páry. V těcht případech dpručujeme pužít děrvanu kuželku. Tut kuželku je nutné pužít také vždy, když hrzí nebezpečí kavitace z důvdu velkéh tlakvéh spádu neb erze stěn tělesa armatury z důvdu vyských rychlstí regulvanéh média. V případě pužití tvarvané kuželky (z důvdu maléh Kvs) pr nadkritický tlakvý spád je nutné vlit jak kuželku tak sedl patřené návarem z tvrdkvu. Ucpávky - O -kružek EPDM Ucpávka je určena pr neagresivní média, prvzvané při teltách 0 až 40 C. Vyniká svu splehlivstí a dlhdbu těsnstí. Má schpnst těsnit i při mírně pškzeném táhle ventilu. Nízké třecí síly umžňují pužití phnů s nízku svu silu. Živtnst těsnicích kružků je závislá na prvzních pdmínkách a v průměru je vyšší než cyklů. Ucpávky - Grafit Tent typ ucpávky je mžné pužít při tepltách až d 550 C. Rzsah ph je 0 až 4. Ucpávku je mžné "dtěsnit" dtažením ucpávkvéh šrubu neb přidáním dalšíh těsnicíh kružku. Vzhledem k velkým třecím silám je grafitvá ucpávka vhdná puze pr phny s velku svu silu. Ucpávky - Vlnvec Vlnvcvá ucpávka je vhdná pr nízké i vyské teplty v rzsahu -50 až 550 C. Je zde zaručena abslutní těsnst ventilu vzhledem k vnějšímu klí. Standardně se pužívá s bezpečnstní ucpávku PTFE. Nevyžaduje velké vládací síly. Pr RV 02, RV 03 Pr RV 2 Ucpávky - DRSpack (PTFE) DRSpack (Direct Radial Sealing Pack) je ucpávka s vysku těsnicí schpnstí při nízkých i vyských prvzních tlacích. Nejpužívanější typ ucpávky vhdný pr teplty 0 až 260 C. Rzsah ph je 0 až 4. Ucpávka umžňuje pužití phnů s nízku svu silu. Knstrukce umžňuje jednduchu výměnu celé ucpávky. Průměrná živtnst ucpávky DRSpack je vyšší než cyklů. Pužití vlnvcvé ucpávky Vlnvcvá ucpávka je vhdná na aplikace pr silně agresivní, jedvatá neb jinak nebezpečná média, u kterých je vyžadvána abslutní těsnst ventilu vzhledem k vnějšímu klí. V těcht případech je nutné rvněž prvěřit snášenlivst pužitých materiálů tělesa a vnitřních částí armatury s daným médiem. U bzvláště nebezpečných tekutin se dpručuje pužít vlnvec s bezpečnstní ucpávku, která zabrání úniku média při prušení vlnvce. Vlnvec je rvněž výbrným řešením při tepltách média pd bdem mrazu, kdy namrzání táhla způsbuje předčasné zničení ucpávky, neb při vyských tepltách, kde služí rvněž jak chladič. Živtnst vlnvcvé ucpávky Materiál vlnvce C C Regulační pměr 2 Regulační pměr je pměr největšíh průtkvéh sučinitele ku nejmenšímu průtkvému sučiniteli. Prakticky je t pak pměr (za jinak stejných pdmínek) největšíh ku nejmenšímu regulvatelnému průtku. Nejmenší neb také minimální regulvatelný průtk je vždy větší než 0. Teplta 400 C C C není vhdný Hdnty v tabulce jsu zaručené minimální pčty cyklů při plném zdvihu ventilu, kdy dchází k maimálnímu prdlužení a stlačení vlnvce. Při regulaci, kdy se kuželka ventilu phybuje klem střední plhy puze v částečném rzsahu zdvihu, je živtnst vlnvce až něklikanásbně vyšší a závisí na knkrétních pdmínkách. -3-

4 Zjedndušený pstup návrhu dvucestnéh regulačníh ventilu Dán : médium vda, 55 C, statický tlak v místě připjení 000 kpa (0 bar), Dp =80 kpa (0,8 bar), Dp =5 DISP POTRUBÍ kpa (0,5 bar), Dp SPOTŘEBIČ= kpa (0, bar), nminální průtk Q NOM=8 m.h, minimální průtk Q MIN =,3 m.h. Dp DISP= Dp VENTIL+ Dp + Dp SPOTŘEBIČ POTRUBÍ Dp = Dp - Dp - Dp = = 40 kpa (0,4 bar) VENTIL DISP SPOTŘEBIČ POTRUBÍ Kv = Q NOM = 8 = 2,7 m.h Dp 0,4 VENTIL Bezpečnstní přídavek na výrbní tlerance (za předpkladu, že průtk Q nebyl předimenzván): 3 Kvs = (, až,3). Kv = (, až,3). 2,7 = 4 až 6,5 m.h Ze sérivě vyráběné řady Kv hdnt vybereme nejbližší Kvs 3 - hdntu, tj. Kvs = 6 m.h. Tét hdntě dpvídá světlst DN 32. Vybereme-li přírubvý ventil PN 6, z tvárné litiny, s těsněním v sedle kv-ptfe, ucpávku PTFE a průtčnu charakteristiku rvnprcentní, dstáváme typvé čísl : RV 2 XXX 423 R 6/ v kódu ventilu (2) značí jeh prvedení (přímý neb reverzní) a závisí na pužitém phnu, který je vlen pdle ptřeb regulačníh systému (typ, výrbce, napětí, způsb řízení, ptřebná vládací síla apd.) Určení tlakvé ztráty zvlenéh ventilu při plném tevření a daném průtku ( ( Q 8 Dp = ( 2 2 NOM = = 0, bar ( kpa) VENTIL H00 Kvs 6 ( Takt vypčtená skutečná tlakvá ztráta regulační armatury by měla být zhledněna v hydraulickém výpčtu sítě. - Určení autrity zvlenéh ventilu DpVENTIL H00 a = = = 0,3 Dp 80 přičemž a by měl být rvn nejméně 0,3. Kntrla zvlenéh ventilu vyhvuje. Upzrnění : výpčet autrity regulačníh ventilu je třeba vztahvat k tlakvému rzdílu na ventilu v zavřeném stavu, tedy k dispzičnímu tlaku větve Dp DISPpři nulvém průtku. Nikli tedy k tlaku čerpadla Dp ČERPADLO, prtže Dp < Dp vlivem DISP ČERPADLO tlakvých ztrát ptrubní sítě až k místu napjení regulvané větve. V tmt případě pr jednduchst uvažujme Dp DISP H00 = Dp = Dp. DISP H0 Kntrla regulačníh pměru 3 - Prvedeme stejný výpčet pr minimální průtk Q MIN =,3 m.h. Tmut průtku dpvídají tlakvé ztráty Dp POTR QMIN =0,40 kpa, Dp =0,66 kpa. Dp = 80-0,4-0,66 = 78,94 = 79 kpa. SPOTŘ QMIN VENTIL H0 DISP Ptřebný regulační pměr VENTIL QMIN Kv MIN= QMIN =,3 =,46 m.h Dp 0,79 VENTIL QMIN r = Kvs = 6 = Kv,46 MIN má být menší než udávaný regulační pměr ventilu r = 50. Kntrla vyhvuje. Vlba vhdné charakteristiky Na základě vypčtených hdnt Kv a Kv je mžné z grafu NOM MIN průtčných charakteristik dečíst hdntu příslušných zdvihů ventilu pr jedntlivé charakteristiky a pdle nich zvlit nejvhdnější křivku. Zde pr rvnprcentní charakteristiku h = 96%, NOM h = 4%. V tmt případě vyhví lépe charakteristika LDM- MIN spline (93% a 30% zdvihu). Tmu dpvídá typvé čísl : RV 2 XXX 423 S 6/ Typické schéma uspřádání regulační smyčky s pužitím dvucestnéh regulačníh ventilu Pznámka : Pdrbnější pkyny pr výpčet a návrh regulačních armatur LDM jsu uvedeny ve výpčtvé směrnici Všechny výše uvedené vztahy platí zjedndušeně pr vdu. Přesný výpčet je výhdnější prvést pmcí výpčtvéh sftware VENTILY, který bsahuje též ptřebné kntrlní výpčty, a který je k dispzici zdarma na vyžádání. -4-

5 Zjedndušený pstup návrhu třícestnéh směšvacíh ventilu O Dán: médium vda, 90 C, statický tlak v místě připjení 000 kpa (0 bar), Dp ČERPADLO2= 40 kpa (0,4 bar), Dp POTRUBÍ = 0 kpa (0, bar), Dp SPOTŘEBIČ = 20 kpa (0,2 bar), nminální 3 - průtk Q NOM = 7 m.h Dp ČERPADLO2 = Dp VENTIL+ Dp SPOTŘEBIČ + DpPOTRUBÍ Dp = Dp - Dp - Dp = = 0 kpa (0,bar) VENTIL ČERPADLO2 SPOTŘEBIČ POTRUBÍ Kv = QNOM = 7 = 22, m.h Dp 0, VENTIL 3 - Bezpečnstní přídavek na výrbní tlerance (za předpkladu, že průtk Q nebyl předimenzván): 3 Kvs = (, až,3). Kv = (, až,3). 22, = 24,3 až 28,7 m.h Ze sérivě vyráběné řady Kv hdnt vybereme nejbližší Kvs hdntu, tj. Kvs = m.h. Tét hdntě dpvídá světlst DN Vybereme-li přírubvý ventil PN 6, z tvárné litiny, s těsněním v sedle kv-kv, ucpávku PTFE a průtčnu charakteristiku lineární, dstáváme typvé čísl : RV 2 XXX 43 L 6/40-40 v kódu ventilu (2) značí jeh prvedení (přímý neb reverzní) a závisí na pužitém phnu, který je vlen pdle ptřeb regulačníh systému (typ, výrbce, napětí, způsb řízení, ptřebná vládací síla apd.) - Určení skutečné tlakvé ztráty zvlenéh ventilu při plném tevření ( ( ( 2 2 QNOM 7 Dp VENTIL H00= = = 0,08 bar (8 kpa) Kvs ( Takt vypčtená skutečná tlakvá ztráta regulační armatury by měla být zhledněna v hydraulickém výpčtu sítě. Upzrnění : U třícestných ventilů je nejdůležitější pdmínku bezchybné funkce ddržení minimálníh rzdílu dispzičních tlaků na hrdlech A i B. Třícestné ventily sice dkáží zpracvat i značný diferenční tlak mezi hrdly A a B, avšak za cenu defrmace regulační charakteristiky a tím zhršení regulačních vlastnstí. Jsu-li prt pchybnsti rzdílu tlaků mezi běma hrdly (např. kdy je třícestný ventil bez tlakvéh ddělení přím napjen na primární síť), dpručujeme pr kvalitní regulaci pužít dvucestnéh ventilu ve spjení s pevným zkratem. Autrita přímé větve třícestnéh ventilu je v tmt zapjení za předpkladu knstantníh průtku kruhem sptřebiče DpVENTIL H00 a = = 8 =, Dp 8 VENTIL H0 cž znamená, že závislst průtku přímu větví ventilu dpvídá ideální průtčné křivce ventilu. V tmt případě jsu Kvs bu větví shdná, bě charakteristiky lineární, tzn. že sučtvý průtk je téměř knstantní. Kmbinace rvnprcentní charakteristiky v cestě A s lineární charakteristiku v cestě B bývá někdy výhdné zvlit v případech, kdy se nelze vyhnut zatížení vstupů A prti B diferenčním tlakem neb když jsu parametry na primární straně příliš vyské. Typické schéma uspřádání regulačníh kruhu s pužitím trjcestnéh směšvacíh ventilu Pznámka : Pdrbnější pkyny pr výpčet a návrh regulačních armatur LDM jsu uvedeny ve výpčtvé směrnici Všechny výše uvedené vztahy platí zjedndušeně pr vdu. Přesný výpčet je výhdnější prvést pmcí výpčtvéh sftware VENTILY, který bsahuje též ptřebné kntrlní výpčty, a který je k dispzici zdarma na vyžádání. -5-

6 RV 02 E RV 03 E Regulační ventil DN 5-50, PN 6 s elektrmechanickými phny Ppis Regulační ventily řady RV 02 jsu dvucestné neb trjcestné armatury se závitvým připjením. Materiál tělesa je brnz. Regulační ventil řady RV 03 jsu tytéž armatury v přírubvém prvedení. Materiál tělesa je šedá litina. Tyt ventily se vyrábí v následujícím prvedení: - trjcestný regulační ventil - dvucestný regulační ventil reverzní - dvucestný rhvý regulační ventil Ventily v prvedení RV 02E a RV 03 E jsu vládány ručním klem neb elektrmechanickými phny výrbců Ekre+ a ZPA Nvá Paka. Pužití Ventily jsu určeny pr pužití v tpenářské a klimatizační technice pr tepltu d 50 C. Nejvyšší dvlené pracvní přetlaky v závislsti na zvleném materiálu a tepltě média jsu uvedeny v tabulce na straně 75 tht katalgu. Pracvní média Ventily řady RV 02 a RV 03 jsu určeny k regulaci průtku a tlaku kapalin, plynů a par bez abrazivních příměsí jak je vda, nízktlaká vdní pára (platí jen pr RV 02), vzduch a jiná média kmpatibilní s materiálem tělesa a vnitřních částí armatury. Kyselst, resp. zásaditst média by neměla přesáhnut rzsah ph 4.5 až 9.5. Pr kvalitní a splehlivu regulaci výrbce dpručuje zařadit d ptrubí před ventil filtr mechanických nečistt. Ventily nesmí pracvat v pdmínkách, kde hrzí nebezpečí vzniku kavitace. Ventily RV 03 nejsu vhdné pr páru ani pr parní kndenzát. Mntážní plhy Ventil musí být namntván d ptrubí vždy způsbem, aby směr tku média suhlasil se šipkami na tělese (vstupy A, B a výstup AB). U rzdělvacíh ventilu je směr tku pačný (vstup AB a výstup A, B). Mtážní plha je libvlná krmě plhy, kdy je phn pd ventilem. Technické parametry Knstrukční řada Prvedení Rzsah světlstí Jmenvitý tlak Materiál tělesa Materiál kuželky Rzsah pracvní teplty Stavební délka Připjení Typ kuželky Průtčná charakteristika Hdnty Kvs Netěsnst Regulační pměr r Ucpávkvé těsnění RV 02 RV 03 Trjcestný regulační ventil Dvucestný regulační ventil reverzní DN 5 až 50 PN 6 Brnz Šedá litina EN-JL 040 Msaz až 50 C Řada M4 dle DIN 3202 (4/982) Řada dle ČSN-EN 558- (3/997) Nátrubek s vnitřním závitem Příruba typu B (hrubá těsnící lišta) Dle ČSN-EN ISO 228- (9/2003) Dle ČSN-EN 092- (4/2002) Válcvá s výřezy Lineární; rvnprcentní v přímé větvi až 40 m /hd Třída III. dle ČSN-EN 349 (5/200) ( < 0.% Kvs) ve větvi A-AB 50: O - kružek EPDM -6-

7 Průtkvé sučinitele Kvs a diferenční tlaky [MPa] Hdnta Dp ma je maimální tlakvý spád na ventilu, při kterém je zaručen splehlivé tevření a zavření. Z důvdu živtnsti sedla a kuželky se dpručuje, aby trvalý Další infrmace vládání viz. katalgvé listy phnů DN H Ovládání (phn) Označení v typvém čísle Osvá síla 3 Kvs [ m /hd] Rzměry a hmtnsti ventilů RV 02 DN C L L2 L3 V V2 S H D m mm mm mm mm mm mm mm mm kg G / G 3/ G G / G / G M8 tlakvý spád u ventilů RV 02 nepřekrčil hdntu 0.6 MPa a u ventilů RV 03 hdntu 0.4 MPa. Rucní ˇ kl R D p ma MPa PIKO END 0 N D p ma MPa PTE ERE 500 N D p ma MPa PTN MIKRO 655 ERA, ENA 600 N D p ma MPa PTN ERA 200 N D p ma MPa MIKRO 655 PTN2.20 ENA 800 N D p ma MPa ERB 2000 N D p ma MPa Rzměry a hmtnsti ventilů RV 03 DN D D 2 D3 n d a f L V V2 H mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm MIX 2-cest D mm m kg m kg M8 Schéma sestavení úplnéh typvéh čísla ventilu. Ventil 2. Označení typu 3. Typ vládání 4. Prvedení 5. Materiálvé prvedení tělesa 6. Průtčná charakteristika 7. Jmen. průtkvý sučinitel Kvs 8. Jmenvitý tlak PN 9. Pracvní teplta C 0. Jmenvitá světlst Regulační ventil Ventil v brnzi Ventil v šedé litině Elektrické phny Ruční kl DN X X - XX / XXX - XX Příklad bjednávky: Regulační ventil trjcestný DN, PN 6 s elektrickým phnem PIKO , v materiálvém prvedení 3 brnz, připjení závit G, průtčná charakteristika lineární, Kvs = 0 m /hd se značí: RV 02 END 35 6/50- XX RV X X X X X X E R - E R A E R B Elektrický phn PTN Elektrický phn PTN2.20 Elektrický phn PTE E R E Elektrický phn MIKRO 655 E N A Elektrický phn PIKO E N D Závitvé dvucestné přímé Platí pr Závitvé dvucestné rhvé RV 02 2 Závitvé trjcestné směšvací (rzdělvací) 3 Přírubvé dvucestné přímé 4 Platí pr Přírubvé dvucestné rhvé 5 RV 03 Přírubvé trjcestné směšvací (rzdělvací) 6 Šedá litina 3 Brnz 5 Lineární Rvnprcentní v přímé větvi 2 Čísl slupce dle tabulky Kvs sučinitele X PN 6 X X 6 50 XX -7-

8 200 line RV / UV 20 E (E) Regulační a uzavírací ventily DN 5-400, PN 6, a 40 s elektrmechanickými phny Ppis Regulační ventily RV / UV 20 (E), RV / UV 220 (E) a RV / UV 230 (E), dále jen RV / UV 20 (E) jsu jednsedlvé armatury určené k regulaci a uzavírání průtku média. Vzhledem k širké škále pužitých phnů jsu vhdné pr regulaci při nízkých i vyských tlakvých spádech při nejrzmanitějších prvzních pdmínkách. Průtčné charakteristiky, Kvs sučinitele a netěsnst dpvídají mezinárdním standardům. Ventily typu RV / UV 20 (E) jsu vládány ručním klem neb elektrmechanickými phny výrbců Ekre+, ZPA Nvá Paka, Regada, ZPA Pečky, Schiebel, Auma, Drehm a Rtrk. Pužití Ventily RV / UV 20 jsu určeny pr pužití v tpenářské a klimatizační technice, energetice a chemickém průmyslu. Ventily RV / UV 20 E splňují pžadavky II /2G IIB TX dle ČSN-EN (6/2009) a ČSN EN 27- (5/2008) a ve spjení s vhdnými phny jsu určeny k pužití v plynárenství a chemickém průmyslu. Dle prvzních pdmínek je mžné pužít prvedení ventilů z tvárné litiny, cellitiny, a z austenitické nerez celi. Zvlené materiály dpvídají dpručení ČSN-EN 503- (/2002) (celi) resp. ČSN-EN (/2002) (litina). Nejvyšší dvlené pracvní přetlaky v závislsti na zvleném materiálu a na tepltě média jsu uvedeny na straně 75 tht katalgu. Technické parametry Pracvní média Ventily řady RV (UV) 20 jsu určeny k regulaci (RV 20) resp. k uzavírání(uv 20) průtku a tlaku kapalin, plynů a par jak je vda, pára, vzduch a jiná média kmpatibilní s materiálem tělesa a vnitřních částí armatur. Ventily řady RV /UV 20 E jsu rvněž určeny k regulaci a uzavírání průtku a tlaku technických a tpných plynů a hřlavých kapalin. Pužití ventilů z tvárné litiny (RV 20) na páru je limitván následujícími parametry. Pára musí být přehřátá (suchst na vstupu >= 0,98) a vstupní přetlak p 0,4 MPa při nadkritickém tlakvém spádu, respektive p,6mpa při pdkritickém tlakvém spádu. V případě, že jsu tyt parametry media překrčeny, je nutné pužít těles ventilu z cellitiny (RV 220). Pr kvalitní a splehlivu regulaci výrbce dpručuje zařadit d ptrubí před ventil filtr mechanických nečistt, či jiným vhdným způsbem zajistit, že regulvané médium nebsahuje abrazivní příměsi neb jiné mechanické nečistty. Mntážní plhy Ventil musí být namntván d ptrubí vždy způsbem, aby směr tku média suhlasil se šipkami na tělese. Mntážní plha je libvlná krmě plhy, kdy je phn pd ventilem. Při tepltách média nad 50 C je nutné chránit phn před nadměrným půsbením tepla d ptrubí, např. vhdnu izlací ptrubí a ventilu a vyklněním phnu ze svislé sy. Detailní instrukce pr mntáž jsu uvedeny v dkumentu Pkyny pr mntáž a údržbu armatury. Knstrukční řada RV / UV 20 (E) RV / UV 220 (E) RV / UV 230 (E) Prvedení Jednsedlvý regulační (uzavírací) ventil dvucestný Rzsah světlstí Jmenvité tlaky DN 5 až 400 DN 5-50: PN6, 40; DN : PN6 DN 5 až 400 PN 6,, 40 Materiál tělesa Tvárná litina Litá cel Litá krzivzdrná cel EN-JS 0 (EN-GJS LT).069 (GP240GH).7357 (G7CrM5-5).458 (GX5CrNiMNb9--2) Materiál sedla: DN / / / DIN W.Nr./ČSN DN / / / Materiál kuželky: DN / / / DIN W.Nr./ČSN DN / / / DN / / / Rzsah pracvních teplt -20 až 300 C -20 až 500 C -20 až 400 C Stavební délky Řada dle ČSN-EN 558- (3/997) Připjvací příruby Dle ČSN-EN (/999) Dle ČSN-EN 092- (2/2003) Těsnící plchy příruby Typ B (hrubá těsnící lišta) Typ B (hrubá těsnící lišta) neb Typ F (výkružek) dle ČSN-EN (/999) neb Typ D (drážka) dle ČSN-EN 092- (2/2003) Typ kuželky Válcvá s výřezy, tvarvaná, děrvaná â Průtčná charakteristika Lineární, rvnprcentní, LDMspline, parablická, uzavírací 3 Hdnty Kvs 0.0 až 600 m /hd Netěsnst Třída III. dle ČSN-EN 349 (5/200) (<0.% Kvs) pr regulační ventil s těsn. v sedle kv - kv Třída IV. dle ČSN-EN 349 (5/200) (<0.0% Kvs) pr regulační ventil s těsn. v sedle kv - PTFE Třída IV. dle ČSN-EN 349 (5/200) (<0.0% Kvs) pr uzavírací ventil Netěsnst prvedení E Stupeň netěsnsti 6 dle ČSN (6/979) - část 2 Regulační pměr r 50 : Ucpávkvé těsnění O - kružek EPDM t =40 C, DRSpack (PTFE) t =260 C, Ep. grafit, vlnvec t ma =500 C ma ma > =>= -8-

9 Průtkvé sučinitele Kvs a diferenční tlaky Dp ma [MPa] ventilů DN 5-50 Hdnta Dp ma je maimální tlakvý spád na ventilu, při kterém je zaručen splehlivé tevření a zavření. Z důvdu živtnsti sedla a kuželky se dpručuje, aby trvalý Další infrmace vládání viz katalgvé listy phnů DN Ovládání (phn) Označení v typvém čísle Osvá síla 3 Kvs [m /hd] H ) 4.0 ) 2.5 ).6 ).0 ) 0.6 ) ) 6.3 ) 2.5 ) ) 6.3 2) 4.0 ) ) ) tvarvaná kuželka 2) válcvá kuželka s lineární charakteristiku, tvarvaná kuželka s rvnprcentní, LDMspline a parablicku charakte- ristiku 3) ventil s mikrškrtícím systémem. Prvedení s Kvs 0.0 až mžn ddat p knzultaci s výrbcem. Rvnprcentní, LDMspline a parablická charakteristika d Kvs > =.0 Děrvané kuželky je mžn ddat puze u takt značených hdnt Kvs s následujícími mezeními: 3 - hdnty Kvs 2.5 a.6 m /hd puze s lineární charakteristiku - dle hdnty Kvs ve slupci č.2 je mžné ddat děrvanu kuželku puze s lineární neb parablicku charakteristiku 9 0. ) ) ) ) ) ) 3) 3) -9- tlakvý spád na ventilu nepřekrčil hdntu,6 MPa. V pačném případě je vhdné pužít děrvanu kuželku neb dsedací plchy sedla a kuželky s navařenu vrstvu tvrdkvu. PTN 2.20 ST 0 PTN 2.32 MIDI 660 AUMA Zepadyn MIDI 660 MIDI 660 ST 0 Schiebel ST E ST 0. Rtrk ST 0. PTN 2.40 EMG PTN 6 ERB EPK ERC ENB EA..., ENC ENB ENB EPK EZ..., EPJ EPL EQ..., EPL ERC ED... ERD 2 kn 2,5 kn 3,2 kn 4,0 kn 5 kn 6,3 kn D pma D pma D pma D pma D pma D pma kv PTFE kv PTFE kv PTFE kv PTFE kv PTFE kv PTFE Další infrmace vládání Ovládání (phn) AUMA AUMA Zepadyn Mdact Cnt. Mdact MTR Ruční kl viz katalgvé listy phnů Schiebel Schiebel Mdact MTR Mdact MTN ST 2 *) Rtrk Rtrk PTN 6 Auma Zepadyn 67 *) EMG EMG Schiebel PTN 7 Pr DN 5-40 s ručním klem je Dp Označení v typvém EA..., EA..., ENC EYA EPD ma = MPa. čísle EZ..., EZ..., EPD EYB EPM R Osvá síla EQ..., ED... 7,5 kn EQ..., ED... 0 kn ERD 0 kn EA..., EZ... 5 kn ENE ERG 6 kn 3 Kvs [m /hd] D p ma D p ma D p ma D p ma D p ma DN H kv PTFE kv PTFE kv PTFE kv PTFE kv PTFE kv PTFE Pr ventily PN 6 nesmí Dp překrčit hdntu,6 MPa. kv - prvedení sedla s těsněním kv - kv PTFE - prvedení sedla s těsněním kv - PTFE (nelze pužít pr tvarvané kuželky) Maimální diferenční tlaky uvedené v tabulce jsu určeny pr ucpávku PTFE neb O-kružek. Pr vlnvcvé prvedení ucpávky je nutné Dp knzultvat s výrbcem. Rvněž při pužití ma grafitvé ucpávky, blíží-li se pžadvaný Dp maimálním hdntám uvedeným v tabulce je vhdné u výrbce prvěřit pužití tét ucpávky. Hdnty Dp jsu stanveny pr nejnepříznivější stav tlakvých ma pměrů na ventilu PN 40, avšak v knkrétních případech může být skutečná hdnta Dp vyšší než jsu hdnty v tabulce. ma

10 Průtkvé sučinitele Kvs a diferenční tlaky Dp ma [MPa] ventilů DN s válcvými kuželkami s výřezy (směr prudění pd kuželku) Hdnta Dp ma je maimální tlakvý spád na ventilu, při kterém je zaručen splehlivé tevření a zavření. Z důvdu živtnsti sedla a kuželky se dpručuje, aby trvalý Další infrmace vládání viz katalgvé listy phnů *) ma. DN 300 Ds - průměr sedla DN Ds 00 H Ovládání (phn) Označení v typvém čísle AUMA Schiebel Rtrk EMG Mdact MTN Mdact Cnt. EA... EZ... EQ... ED... EYA EYB tlakvý spád na ventilu nepřekrčil hdntu,6 MPa. V pačném případě je vhdné pužít děrvanu kuželku neb dsedací plchy sedla a kuželky s navařenu vrstvu tvrdkvu. Mdact MTR ST 2 *) Zepadyn 67*) PTN 7 *) EPD EPM ENE ERG AUMA Schiebel EMG Zepadyn 67*) PTN 7 *) EA... EZ... ED... ENE ERG Mdact MTR Mdact MTN Mdact Cnt. ST 2 *) EPD EYA EYB EPM AUMA Schiebel EA... EZ... Ruční kl Osvá síla 5 kn 6 kn 20 kn kn 32 kn 3 Kvs [m /hd] ucpávka ucpávka ucpávka ucpávka ucpávka ucpávka grafit PTFE grafit PTFE grafit PTFE grafit PTFE grafit PTFE grafit PTFE R Maimální diferenční tlaky uvedené v tabulce jsu platné pr těsnění v sedle kv-kv i pr návar tvrdkvem. Pr ventily PN 6 resp. PN nesmí Dp překrčit hdntu,6 MPa resp. 2,5 MPa. Průtkvé sučinitele Kvs a diferenční tlaky Dp ma [MPa] ventilů DN s děrvanými kuželkami (směr prudění nad kuželku) Další infrmace vládání viz katalgvé listy phnů *) ma. DN 300 Ds - průměr sedla DN Ds H Ovládání (phn) Označení v typvém čísle Osvá síla 3 Kvs [m /hd] AUMA Schiebel EMG Mdact MTN Mdact Cnt. EA... EZ... ED... EYA EYB Děrvané kuželky není mžn ddat pr Kvs dle slupce č., pr Kvs dle slupce 2 puze s lineární neb parablicku charakteristiku. Pr další slupce bez mezení. Mdact MTR ST 2 *) EPD EPM AUMA Schiebel EMG EA... EZ... ED... Mdact MTR Mdact MTN Mdact Cnt. ST 2 *) EPD EYA EYB EPM AUMA Schiebel EA... EZ... Ruční kl R 5 kn 6 kn 20 kn kn 32 kn ucpávka ucpávka ucpávka ucpávka ucpávka ucpávka grafit PTFE grafit PTFE grafit PTFE grafit PTFE grafit PTFE grafit PTFE Maimální diferenční tlaky uvedené v tabulce jsu platné pr ucpávku PTFE i pr grafitvu ucpávku. Pr ventily PN 6 resp. PN nesmí Dp překrčit hdntu,6 MPa resp 2,5 MPa. -0-

11 Rzměry a hmtnsti ventilů z tvárné litiny RV / UV 20 (E), DN 5-50 DN D PN 6 PN 40 PN 6, PN 40 D 2 # # # D 3 d n D D 2 D 3 d n D f D 4 D 5 L V V2 V2 V3 V3 a m mv mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg M0 M6,5 Rzměry a hmtnsti ventilů z celtiny a nerezvé celi RV / UV 220 (E), RV /UV 230 (E) DN 5-50 DN D PN 6 PN 40 PN 6, PN 40 D 2 # # # D 3 d n D D 2 D 3 d n D f D 4 D 5 L V V2 V2 V3 V3 a m mv mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg ) M0 M6,5 ) s hledem na dříve platné nrmy využita mžnst vlby pčtu spjvacích šrubů, nabízená nrmu ČSN-EN 092- #) - platí pr prvedení s vlnvcvu ucpávku m v - hmtnst, kteru je nutn přičíst k váze ventilu při vlnvcvém prvedení ucpávky --

12 Rzměry a hmtnsti ventilů z tvárné litiny RV / UV 20 (E), DN DN D D2 D3 d n mm mm mm mm a mm PN 6 D D 5 M L mm mm mm mm M V mm V2 V3 V4 f H mm mm mm mm mm m kg Rzměry a hmtnsti ventilů z celtiny a nerezvé celi RV / UV 20 (E), DN DN PN 6 D D2 D3 d n mm mm mm mm a mm PN D D2 D3 d n mm mm mm mm a mm PN 40 D D2 D3 d n mm mm mm mm a mm DN PN 6,, 40 D D 5 M L V V2 V3 V4 f H mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm M m kg

13 200 line RV 22 E (E) Regulační ventily DN - 600, PN 6, a 40 s elektrmechanickými phny Ppis Regulační ventily RV 22 (E), RV 222 (E) a RV 232 (E), dále jen RV 22 (E), jsu jednsedlvé armatury s tlakvě dlehčenu kuželku, určené k regulaci průtku média. Tt prvedení ventilů umžňuje i při nízkých silách pužitých phnů regulaci při vyských tlakvých spádech. Průtčné charakteristiky, Kvs sučinitele a netěsnst dpvídají mezinárdním standardům. Ventily typu RV 22 (E) jsu vládány ručním klem neb elektrmechanickými phny výrbců ZPA Nvá Paka, Ekre+, ZPA Pečky, ZPA Křižík Prešv, Auma a Schiebel. Pužití Ventily RV 22 jsu určeny pr pužití v tpenářské a klimatizační technice, energetice a chemickém průmyslu. Ventily RV 22 E splňují pžadavky II /2G IIB TX dle ČSN-EN (6/2009) a ČSN EN 27- (5/2008) a ve spjení s vhdnými phny jsu určeny k pužití v plynárenství a chemickém průmyslu. Dle prvzních pdmínek je mžné pužít prvedení ventilů z tvárné litiny, cellitiny a z austenitické nerez celi. Zvlené materiály dpvídají dpručení ČSN-EN 503- (/2002) (celi) resp. ČSN-EN (/2002) (litina). Nejvyšší dvlené pracvní přetlaky v závislsti na zvleném materiálu a na tepltě média jsu uvedeny v tabulce na straně 75 tht katalgu. Technické parametry -3- Pracvní média Ventily řady RV 22 jsu určeny k regulaci průtku a tlaku kapalin, plynů a par, jak je vda, pára, vzduch a jiná média kmpatibilní s materiálem tělesa a vnitřních částí armatury. Ventily řady RV 22 E jsu rvněž určeny k regulaci a uzavírání průtku a tlaku technických a tpných plynů a hřlavých kapalin. Pužití ventilů z tvárné litiny (RV 22) na páru je limitván následujícími parametry. Pára musí být přehřátá (suchst na vstupu > 0,98) a vstupní přetlak p 0,4 MPa při nadkritickém tlakvém spádu, respektive p,6 MPa při pdkritickém tlakvém spádu. V případě, že jsu tyt parametry media překrčeny, je nutné pužít těles ventilu z cellitiny (RV 222). Pr kvalitní a splehlivu regulaci výrbce dpručuje zařadit d ptrubí před ventil filtr mechanických nečistt, či jiným vhdným způsbem zajistit, že regulvané médium nebsahuje abrazivní příměsi neb jiné mechanické nečistty. Mntážní plhy Ventil musí být namntván d ptrubí vždy způsbem, aby směr tku média suhlasil se šipkami na tělese. Obrácené prudění ventilem není přípustné. Mntážní plha je libvlná krmě plhy, kdy je phn pd ventilem. Při tepltách média nad 50 C je nutné chránit phn před nadměrným půsbením tepla d ptrubí, např. vhdnu izlací ptrubí a ventilu a vyklněním phnu ze svislé sy. Detailní instrukce pr mntáž jsu uvedeny v dkumentu Pkyny pr mntáž a údržbu armatury. Knstrukční řada RV 22 (E) RV 222 (E) RV 232 (E) Prvedení Jednsedlvý regulační ventil dvucestný s tlakvě dlehčenu kuželku Rzsah světlstí Jmenvité tlaky DN až 400 DN -50: PN6, 40; DN : PN6 DN až 600 PN 6,, 40 Materiál tělesa Tvárná litina Litá cel Litá krzivzdrná cel EN-JS 0 (EN-GJS LT).069 (GP240GH).7357 (G7CrM5-5).458 (GX5CrNiMNb9--2) Materiál sedla: DN / / / DIN W.Nr./ČSN DN / / / Materiál kuželky: DN / / / DIN W.Nr./ČSN DN / / / DN / / / Rzsah pracvních teplt -20 až 260 C -20 až 260 C -20 až 260 C Stavební délky Řada dle ČSN-EN 558- (2/2003) Připjvací příruby Dle ČSN-EN (/999) Dle ČSN-EN 092- (2/2003) Těsnící plchy příruby Typ B (hrubá těsnící lišta) dle ČSN-EN (/999) Typ B (hrubá těsnící lišta) neb Typ F (výkružek) neb Typ D (drážka) dle ČSN-EN 092- (2/2003) Typ kuželky Válcvá s výřezy, děrvaná â Průtčná charakteristika Lineární, rvnprcentní, LDMspline, parablická 3 Hdnty Kvs 4 až 4000 m /hd Netěsnst Třída III. dle ČSN-EN 349 (5/200) (<0.% Kvs) pr regulační ventil s těsn. v sedle kv - kv Třída IV. dle ČSN-EN 349 (5/200) (<0.0% Kvs) pr regulační ventil s těsn. v sedle kv - PTFE Netěsnst prvedení E Stupeň netěsnsti 6 dle ČSN (6/979) - část 2 Regulační pměr r 50 : Ucpávkvé těsnění O - kružek EPDM t =40 C, DRSpack (PTFE) t =260 C, vlnvec t ma= 260 C ma ma > = = > =

14 Průtkvé sučinitele Kvs a diferenční tlaky Dp [MPa] ventilů DN - 50 ma Hdnta Dp je maimální tlakvý spád na ventilu, při kterém je zaručen splehlivé tevření a zavření. Z důvdu živtnsti sedla a kuželky se dpručuje, aby trvalý Další infrmace vládání viz. katalgvé listy phnů DN H Ovládání (phn) Označení v typvém čísle Osvá síla 3 Kvs [m /hd] ) ) ) ) ) 6.3 ) 4.0 ) ) ) ) PTN 2.20 MIDI 660 ERB ENB 2 kn D p ) puze lineární charakteristika Ventily RV 22 je v případě ptřeby mžné kmpletvat se všemi phny uvedenými v katalgvém listu RV / UV 20. Maimální diferenční tlaky uvedené v tabulce jsu určeny pr ucpávku PTFE neb O-kružek. Pr vlnvcvé prvedení ucpávky je nutné Dp knzultvat s výrbcem. ma ma tlakvý spád na ventilu nepřekrčil hdntu,6 MPa. V pačném případě je vhdné pužít děrvanu kuželku neb dsedací plchy sedla a kuželky s navařenu vrstvu tvrdkvu. ST 0 EPK 2,5 kn D p ma AUMA Schiebel Rtrk EMG EA..., EZ..., EQ..., ED... 5 kn D p Zepadyn ST E ST 0. PTN 6 ENC EPJ EPL ERD 6,3 kn D p ma ma ma ma Mdact Cnt. Mdact MTR Ruční kl Mdact MTN ST 2 Zepadyn 67 PTN7 EYA EYB EPD EPM ENE R ERG 5 kn 6 kn D p D p D p ma Děrvané kuželky je mžn ddat puze u takt značených hdnt Kvs s následujícím mezením : - dle hdnty Kvs ve slupci č.2 je mžné ddat děrvanu kuželku puze s lineární neb parablicku charakteristiku Pr ventily PN 6 nesmí Dp překrčit hdntu,6 MPa. Průtkvé sučinitele Kvs a diferenční tlaky Dp ma [MPa] ventilů DN Hdnta Dp je maimální tlakvý spád na ventilu, při ma kterém je zaručen splehlivé tevření a zavření. Z důvdu živtnsti sedla a kuželky se dpručuje, aby trvalý Další infrmace vládání viz katalgvé listy phnů *) ma. DN 300 Ds - průměr sedla Ovládání (phn) Označení v typvém čísle AUMA Mdact MTR AUMA Mdact MTR Schiebel EMG ST 2 Zepadyn 67 Schiebel EMG Mdact MTN Mdact Cnt. Mdact MTN PTN 7 Zepadyn 67*) ST 2 *) Mdact Cnt. PTN 7 *) EA... EPD EA... EPD EZ... EPM EZ... EYA ED... ENE ED... EYB EYA ERG ENE EPM EYB ERG Osvá síla 5 kn 6 kn 20 kn kn 32 kn 3 Kvs [m /hd] ucpávka ucpávka ucpávka ucpávka ucpávka ucpávka DN Ds H grafit PTFE grafit PTFE grafit PTFE grafit PTFE grafit PTFE grafit PTFE Děrvané kuželky není mžn ddat pr Kvs dle slupce č., pr Kvs dle slupce 2 puze s lineární neb parablicku charakteristiku. Pr další slupce bez mezení. tlakvý spád na ventilu nepřekrčil hdntu,6 MPa. V pačném případě je vhdné pužít děrvanu kuželku neb dsedací plchy sedla a kuželky s navařenu vrstvu tvrdkvu. AUMA Schiebel EA... EZ... Ruční kl R Maimální diferenční tlaky uvedené v tabulce jsu platné pr ucpávku PTFE i pr grafitvu ucpávku. Pr ventily PN 6 resp. PN nesmí Dp překrčit hdntu,6 MPa resp. 2,5 MPa. -4-

15 Rzměry a hmtnsti ventilů z tvárné litiny RV 22 (E) DN - 50 DN D mm mm PN 6 PN 40 PN 6, PN 40 D # # # D d n D D D d n D f D D L V V2 V2 V3 V3 a m mv mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg Rzměry a hmtnsti ventilů z celtiny a nerezvé celi RV 222 (E), RV 232 (E) DN - 50 DN D mm mm PN 6 PN 40 PN 6, PN 40 D # # # D d n D D D d n D f D D L V V2 V2 V3 V3 a m mv mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg ) M0 M6,5 M0 M6,5 ) s hledem na dříve platné nrmy využita mžnst vlby pčtu spjvacích šrubů, nabízená nrmu ČSN-EN 092- #) - platí pr prvedení s vlnvcvu ucpávku m v - hmtnst, kteru je nutn přičíst k váze ventilu při vlnvcvém prvedení ucpávky -5-

16 Rzměry a hmtnsti ventilů z tvárné litiny RV 22 (E), DN DN D D2 D3 d n mm mm mm mm a mm PN 6 D D 5 M L mm mm mm mm M V mm V2 V3 V4 f H mm mm mm mm mm m kg Rzměry a hmtnsti ventilů z celtiny a nerezvé celi RV 222 (E), RV 232 (E), DN PN 6 PN PN 40 DN D D2 D3 d n a D D2 D3 d n a D D2 D3 d n a mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm PN 6,, 40 DN D D 5 M L V V2 V3 V4 f H m mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg M M

17 200 line RV 24 E (E) Regulační ventily DN 5-300, PN 6, a 40 s elektrmechanickými phny Ppis Regulační ventily RV 24 (E), RV 224 (E) a RV 234 (E) (dále jen RV 24 (E)) jsu trjcestné armatury se směšvací neb rzdělvací funkcí. Vzhledem k širké škále pužitých phnů jsu vhdné pr regulaci při nízkých i vyských tlakvých spádech při nejrzmanitějších prvzních pdmínkách. Průtčné charakteristiky, Kvs sučinitele a netěsnst dpvídají mezinárdním standardům. Ventily typu RV 24 (E) jsu vládány ručním klem neb elektrmechanickými phny výrbců Ekre+, ZPA Nvá Paka, ZPA Křižík Prešv, ZPA Pečky, Auma a Schiebel. Pužití Tyt ventily jsu určeny pr pužití v tpenářské a klimatizační technice, energetice a chemickém průmyslu. Ventily RV 24 E splňují pžadavky II /2G IIB TX dle ČSN EN (6/2009) a ČSN EN 27- (5/2008) a ve spjení s vhdnými phny jsu určeny pr pužití v plynárenství a chemickém průmyslu. Dle prvzních pdmínek je mžné pužít prvedení ventilů z tvárné litiny, cellitiny a z austenitické nerez celi. Zvlené materiály dpvídají dpručení ČSN-EN 503- (/2002) (celi) resp. ČSN-EN (/2002) (litina). Nejvyšší dvlené pracvní přetlaky v závislsti na zvleném materiálu a na tepltě média jsu uvedeny v tabulce na straně 75 tht katalgu. Pracvní média Ventily řady RV 24 (E) jsu určeny k regulaci průtku a tlaku kapalin, plynů a par, jak je vda, pára, vzduch a jiná média kmpatibilní s materiálem tělesa a vnitřních částí armatury. Pužití ventilů z tvárné litiny (RV 24) na páru je limitván následujícími parametry. Pára musí být přehřátá (suchst na vstupu > = 0,98) a vstupní přetlak p 0,4 MPa při nadkritickém tlakvém spádu, respektive p,6 MPa při pdkritickém tlakvém spádu. V případě, že jsu tyt parametry media překrčeny, je nutné pužít těles ventilu z cellitiny (RV 224). Pr kvalitní a splehlivu regulaci výrbce dpručuje zařadit d ptrubí před ventil filtr mechanických nečistt, či jiným vhdným způsbem zajistit, že regulvané médium nebsahuje abrazivní příměsi neb jiné mechanické nečistty. Mntážní plhy V případě pužití ventilu jak směšvacíh, musí být namntván d ptrubí vždy způsbem, aby směr tku média suhlasil se šipkami na tělese a nástavci (vstupy A, B a výstup AB). U rzdělvacíh ventilu je směr tku pačný (vstup AB a výstupy A, B). Mntážní plha je libvlná krmě plhy, kdy je phn pd ventilem. Při tepltách média nad 50 C je nutné chránit phn před nadměrným půsbením tepla d ptrubí, např. vhdnu izlací ptrubí a ventilu a vyklněním phnu ze svislé sy. Detailní instrukce pr mntáž jsu uvedeny v dkumentu Pkyny pr mntáž a údržbu armatury. > = >= Technické parametry Knstrukční řada RV 24 RV 224 RV 234 Prvedení Rzsah světlstí Jmenvité tlaky DN 5 až 300 DN 5-50: PN6, 40; DN : PN6 Regulační ventil trjcestný DN 5 až 300 PN 6, PN, PN 40 Materiál tělesa Tvárná litina Litá cel Litá krzivzdrná cel EN-JS 0 (EN-GJS LT).069 (GP240GH).7357 (G7CrM5-5).458 (GX5CrNiMNb9--2) Materiál sedla: DN / / / DIN W.Nr./ČSN DN / / / Materiál kuželky: DN / / / DIN W.Nr./ČSN DN / / / Rzsah pracvních teplt -20 až 300 C -20 až 500 C -20 až 400 C Stavební délky Řada dle ČSN-EN 558- (3/997) Připjvací příruby Dle ČSN-EN (/999) Dle ČSN-EN 092- (2/2003) Těsnící plchy příruby Dle ČSN-EN (/999) Typ B (hrubá těsnící lišta) Typ B (hrubá těsnící lišta) neb Typ F (výkružek) neb Typ D (drážka) dle ČSN-EN 092- (2/2003) Typ kuželky Válcvá s výřezy, tvarvaná Průtčná charakteristika Lineární, rvnprcentní v přímé větvi 3 Hdnty Kvs.6 až 000 m /hd Netěsnst Třída III. dle ČSN-EN 349 (5/200) (<0.% Kvs) pr regulační ventil s těsn. v sedle kv - kv Třída IV. dle ČSN-EN 349 (5/200) (<0.0% Kvs) pr regulační ventil s těsn. v sedle kv - PTFE Regulační pměr r 50 : Ucpávkvé těsnění O - kružek EPDM t =40 C, DRSpack (PTFE) t =260 C, Ep. grafit, vlnvec t ma =500 C ma ma -7-

18 Průtkvé sučinitele Kvs a diferenční tlaky Dp [MPa] ma Hdnta Dp ma je maimální tlakvý spád na ventilu, při kterém je zaručen splehlivé tevření a zavření. Z důvdu živtnsti sedla a kuželky se dpručuje, aby trvalý Další infrmace vládání viz. katalgvé listy phnů DN H 6 40 ) 4.0 ) Ovládání (phn) Označení v typvém čísle Osvá síla 3 Kvs [m /hd] ) ) 4.0 2) ).6 ) 2.5 2) 4.0 2) PTN 2.20 MIDI 660 ST 0 PTN 2.32 MIDI 660 MIDI 660 ST 0 AUMA Schiebel Zepadyn ST EX AUMA Schiebel ST 0. Rtrk ST 0. Rtrk PTN 2.40 EMG PTN 6 EMG ERB EPK ERC ENB EA..., ENC EA... ENB ENB EPK EZ..., EPJ EZ... EPL EQ..., EPL EQ... ERC ED... ERD ED... 2 kn 2,5 kn 3,2 kn 4,0 kn 5 kn 6,3 kn 7,5 kn D pma D pma D pma D pma D pma D pma D p ma kv PTFE kv PTFE kv PTFE kv PTFE kv PTFE kv PTFE kv PTFE tlakvý spád na ventilu nepřekrčil hdntu,6 MPa. V pačném případě je vhdné pužít děrvanu kuželku neb dsedací plchy sedla a kuželky s navařenu vrstvu tvrdkvu Ruční kl R D p ma kv PTFE Další infrmace vládání viz katalgvé listy phnů Ovládání (phn) Zepadyn PTN 6 Auma Schiebel Rtrk EMG Mdact MTR Mdact Cnt. Mdact MTR Mdact MTN ST 2 AUMA Zepadyn 67 Schiebel Rtrk EMG AUMA Schiebel EMG PTN 7 Zepadyn 67 PTN 7 Mdact Cnt. Mdact MTN Mdact MTR ST 2 Auma Schiebel Ruční kl Označení v typvém čísle ENC ERD EA... EZ... EQ... ED... EPD EYA EYB EA... EZ... EQ... ED... EPD EPM ENE ERG EA... EZ... ED... ENE ERG EYA EYB EPD EPM EA... EZ... R Osvá síla 0 kn 0 kn 5 kn 6 kn 20 kn kn 32 kn 3 Kvs [m /hd] D p ma D p ma D p ma D p ma D p ma D p ma D p ma DN H 2 3 kv PTFE kv PTFE kv PTFE kv PTFE kv PTFE kv PTFE kv PTFE D p ma kv ) kuželka v přímé větvi tvarvaná, v náržní větvi válcvá 2) v náržní větvi kuželka válcvá, v přímé větvi pr lineární charakteristiku válcvá, pr rvnprcentní charakteristiku kuželka tvarvaná Vlnvcvé prvedení ucpávky nelze pužít pr DN 5 a 20. Pr ventily PN 6 resp. PN nesmí Dp překrčit hdntu,6 MPa resp. 2,5 MPa. kv - prvedení sedla s těsněním kv - kv PTFE - prvedení sedla s těsněním kv - PTFE (nelze pužít pr tvarvané kuželky) Maimální diferenční tlaky uvedené v tabulce jsu určeny pr ucpávku PTFE neb O-kružek. Pr vlnvcvé prvedení ucpávky je nutné Dpma knzultvat s výrbcem. Rvněž při pužití grafitvé ucpávky, blíží-li se pžadvaný Dp maimálním hdntám uvedeným v tabulce je vhdné u výrbce prvěřit mžnst pužití tét ucpávky. -8-

19 Rzměry a hmtnsti ventilů z tvárné litiny RV 24 (E), DN 5-50 DN D PN 6 PN 40 PN 6, PN 40 D 2 # # # D 3 d n D D 2 D 3 d n D f D 4 D 5 L V V2 V2 V3 V3 a m mv mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg M0 M6,5 Rzměry a hmtnsti ventilů z celtiny a nerezvé celi RV 224 (E), RV 234 (E) DN 5-50 DN D PN 6 PN 40 PN 6, PN 40 D 2 # # # D 3 d n D D 2 D 3 d n D f D 4 D 5 L V V2 V2 V3 V3 a m mv mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg ) M0 M6,5 ) s hledem na dříve platné nrmy využita mžnst vlby pčtu spjvacích šrubů, nabízená nrmu ČSN-EN 092- #) - platí pr prvedení s vlnvcvu ucpávku m v - hmtnst, kteru je nutn přičíst k váze ventilu při vlnvcvém prvedení ucpávky RV 24 DN 5 až 50-9-

20 Rzměry a hmtnsti ventilů z tvárné litiny RV 24 (E), DN DN D D2 D3 d n mm mm mm mm a mm PN 6 D D 5 M L mm mm mm mm M V V2 V3 V4 mm mm mm mm 60 f mm H mm 80 m kg Rzměry a hmtnsti ventilů z celtiny a nerezvé celi RV 224, 234 (E), DN DN PN 6 D D2 D3 d n mm mm mm mm a mm PN D D2 D3 d n mm mm mm mm a mm PN 40 D D2 D3 d n mm mm mm mm a mm DN PN 6,, 40 D D 5 M L V V2 V3 V4 mm mm mm mm mm mm mm mm M f mm 2 H mm 80 m kg RV 24 DN 200 až

01-02.5 04.03.CZ Regulaèní ventily Regulaèní ventily s omezovaèem prùtoku BEE line

01-02.5 04.03.CZ Regulaèní ventily Regulaèní ventily s omezovaèem prùtoku BEE line 01-02.5 04.0.CZ Regulaèní ventily Regulaèní ventily s mezvaèem prùtku BEE line -1- Výpèet suèinitele Kv Praktický výpèet se prvádí s pøihlédnutím ke stavu regulaèníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle

Více

01-02.4 04.03.CZ Regulaèní ventily LDM COMAR line

01-02.4 04.03.CZ Regulaèní ventily LDM COMAR line 0-02.4 04.0.CZ Regulaèní ventily LDM COMAR line -- Výpèet suèinitele Kv Praktický výpèet se prvádí s pøihlédnutím ke stavu regulaèníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrcù níe uvedených. Regulaèní

Více

01-02.7 09.04.CZ. Třícestné regulační ventily LDM RV 113 M

01-02.7 09.04.CZ. Třícestné regulační ventily LDM RV 113 M 0-02.7 09.04.CZ Třícestné regulační ventily LDM RV 3 M Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže uvedených. Regulační

Více

01-10.1 11.02.CZ Ventily LDM v provedení dle ANSI/ASME B16.5 s elektromechanickými pohony

01-10.1 11.02.CZ Ventily LDM v provedení dle ANSI/ASME B16.5 s elektromechanickými pohony 0-0..02.CZ Ventily LDM v prvedení dle ANSI/ASME B6.5 s elektrmechanickými phny -- Výpèet suèinitele Kv Praktický výpèet se prvádí s pøihlédnutím ke stavu regulaèníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle

Více

01-02.5 09.04.CZ. Regulační ventily Regulační ventily s omezovačem průtoku BEE line -1-

01-02.5 09.04.CZ. Regulační ventily Regulační ventily s omezovačem průtoku BEE line -1- 0-02.5 09.04.CZ Regulační ventily Regulační ventily s mezvačem průtku BEE line A.P.O. - ELMOS v..s., Pražská 90, 509 0 Nvá Paka, Tel.: +420 49 504 26, Fax: +420 49 504 257, E-mail: ap@apelms.cz, Internet:

Více

01-01.2 04.03.CZ. Pøímoèinné regulátory diferenèního tlaku a pøímoèinné regulátory diferenèního tlaku s omezovaèem prùtoku BEE line

01-01.2 04.03.CZ. Pøímoèinné regulátory diferenèního tlaku a pøímoèinné regulátory diferenèního tlaku s omezovaèem prùtoku BEE line 01-01.2 04.03.CZ Pøímèinné regulátry diferenèníh tlaku a pøímèinné regulátry diferenèníh tlaku s mezvaèem prùtku BEE line Pstup návrhu regulátru diferenèníh tlaku Dán : médium vda, 70 C, statický tlak

Více

01-02.4 05.11.CZ. Regulační ventily LDM COMAR line -1-

01-02.4 05.11.CZ. Regulační ventily LDM COMAR line -1- 01-02.4 05.11.CZ Regulační ventily LDM COMAR line A.P.O. - ELMOS v..s., Pražská 90, 509 01 Nvá Paka, Tel.: +420 493 504 261, Fax: +420 493 504 257, E-mail: ap@apelms.cz, Internet: www.apelms.cz -1- Výpčet

Více

01-02.4 08.12.CZ Regulační ventily LDM COMAR line

01-02.4 08.12.CZ Regulační ventily LDM COMAR line 01-02.4 08.12.CZ Regulační ventily LDM COMAR line -1- Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže uvedených. Regulační

Více

02-05.2 10.05.CZ. Regulační ventily G41...aG46... -1-

02-05.2 10.05.CZ. Regulační ventily G41...aG46... -1- 0-05. 0.05.CZ Regulační ventily G4...aG46... -- Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže uvedených. Regulační ventil

Více

01-02.1 11.08.CZ Ventily LDM s elektromechanickými pohony

01-02.1 11.08.CZ Ventily LDM s elektromechanickými pohony 0-02..08.CZ Ventily LDM s elektrmechanickými phny -- Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže uvedených. Regulační

Více

01-02.1 01.11.CZ. Ventily LDM s elektromechanickými pohony -1-

01-02.1 01.11.CZ. Ventily LDM s elektromechanickými pohony -1- 0-02. 0..CZ Ventily LDM s elektrmechanickými phny A.P.O. - ELMOS v..s., Pražská 90, 509 0 Nvá Paka, Tel.: +420 49 504 26, Fa: +420 49 504 7, E-mail: ap@apelms.cz, Internet: www.apelms.cz -- Výpčet sučinitele

Více

01-02.1 09.04.CZ. Ventily LDM s elektromechanickými pohony

01-02.1 09.04.CZ. Ventily LDM s elektromechanickými pohony 0-02. 09.04.CZ Ventily LDM s elektrmechanickými phny Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže uvedených. Regulační

Více

Lymfodrenážní terapeutický systém Q-1000

Lymfodrenážní terapeutický systém Q-1000 Lymfdrenážní terapeutický systém Q-1000 Lymfdrenážní terapeutický systém Q-1000 Návd k pužití Důležité bezpečnstní instrukce Dále uvedené instrukce jsu určené pr zajištění bezpečnsti uživatelů a přístrjů.

Více

02-07.1 07.03.CZ Plnozdvi né pojistné ventily s pøídavným zatí ením typ SiZ 1508

02-07.1 07.03.CZ Plnozdvi né pojistné ventily s pøídavným zatí ením typ SiZ 1508 0-07.1 07.03.CZ Plnzdvi né pjistné ventily s pøídavným zatí ením typ SiZ 1508-1- SiZ 1508 Plnzdvi né pjistné ventily s pøídavným zatí ením DN5x40a 350x600 PN 160, 50, 400 Pu ítí Pjistný ventil plnzdvi

Více

PALETOVÉ REGÁLY. Pevné, kvalitní a s dlouhou životností. Sestava paletového regálu: PLOTOVÉ CENTRUM Vyškov; www.mgv.cz

PALETOVÉ REGÁLY. Pevné, kvalitní a s dlouhou životností. Sestava paletového regálu: PLOTOVÉ CENTRUM Vyškov; www.mgv.cz PLOTOVÉ CENTRUM Vyškv; www.mgv.cz PALETOVÉ REGÁLY Pevné, kvalitní a s dluhu živtnstí Název regálvých dílů Paletvé regály a jejich pužití Rám paletvéh regálu Nsníky paletvéh regálu Příčník Ochranné prvky

Více

ZPRÁVA O PRŮHLEDNOSTI 2013

ZPRÁVA O PRŮHLEDNOSTI 2013 Sídl: Ibsenva 124/11, 638 00 Brn, Tel.: 545 175 235, E-mail: audit@rsaudit.cz DIČ: CZ46963421, Zapsána: Krajský sud Brn, ddíl C, vlžka 6569 ZPRÁVA O PRŮHLEDNOSTI 2013 (zpracván dle 43 zákna č. 93/2009

Více

Ruční řetězové kladkostroje CB005 až CB500

Ruční řetězové kladkostroje CB005 až CB500 Ruční řetězvé kladkstrje CB005 až CB500 Řada CB - základní infrmace řada CB - 14 mdelů s nsnstí 0,5 t - 50 t pr prfesinální pužití mdely CBSP, CBSG s pjezdy TSP resp. TSG nvinka řady CB: mdel SHB s řetězvým

Více

Soutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2015/2016

Soutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2015/2016 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2015/2016 Pdmínky sutěže Odbr SMT 2.10.2015 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2015/2016 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2015/2016

Více

01-07.1 08.02.CZ. Ventily LDM s pohony Belimo -1-

01-07.1 08.02.CZ. Ventily LDM s pohony Belimo -1- 0-07. 08.0.CZ Ventily LDM s phny Belim A.P.O. - ELMOS v..s., Pražská 90, 509 0 Nvá Paka, Tel.: + 49 504 6, Fax: + 49 504 57, E-mail: ap@apelms.cz, Internet: www.apelms.cz -- Výpèet suèinitele Kv Praktický

Více

02-07.5 04.14.CZ Třícestný regulační kohout RK 601

02-07.5 04.14.CZ Třícestný regulační kohout RK 601 02-07. 04.14.CZ Třícestný regulační kohout RK 601-1- RK 601 Třícestný regulační kohout Popis a použití Kohouty RK 601 jsou trojcestné armatury s rozdělovací funkcí, primárně určené pro těžké elektrárenské

Více

01-06.1 11.02.CZ Ventily LDM s pohony Honeywell

01-06.1 11.02.CZ Ventily LDM s pohony Honeywell 0-06..02.CZ Ventily LDM s phny Hneywell -- Výpèet suèinitele Kv Praktický výpèet se prvádí s pøihlédnutím ke stavu regulaèníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrcù ní e uvedených. Regulaèní ventil

Více

02-04.2 01. 14.CZ. Regulační ventily RV 805 a RV 806-1-

02-04.2 01. 14.CZ. Regulační ventily RV 805 a RV 806-1- 02-04.2 0. 4.CZ Regulační ventily RV 805 a RV 806 -- Výpočet součinitele Kv Praktický výpočet se provádí s přihlédnutím ke stavu regulačního okruhu a pracovních podmínek látky podle vzorců níže uvedených.

Více

01-08.3 09.09.CZ Ventily LDM s pneumatickými pohony Foxboro

01-08.3 09.09.CZ Ventily LDM s pneumatickými pohony Foxboro 0-08. 09.09.CZ Ventily LDM s pneumatickými phny Fxbr -- Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže uvedených. Regulační

Více

Technická zpráva, DPS 09/2014 Sdělovací rozvody vnitřní - místní rozhlas (MR)

Technická zpráva, DPS 09/2014 Sdělovací rozvody vnitřní - místní rozhlas (MR) KELL s.r.. Mlýnská 326/13 602 00 Brn mbil: +420 776 286 170, inf@kell.cz IČ 29265673, DIČ CZ29265673 Technická zpráva, DPS 09/2014 Sdělvací rzvdy vnitřní - místní rzhlas (MR) LÁZNĚ HODONÍN - PAVILON EVA

Více

01-08.1 10.05.CZ Ventily LDM s pohony SPA Praha

01-08.1 10.05.CZ Ventily LDM s pohony SPA Praha 0-08. 0.05.CZ Ventily LDM s phny SPA Praha -- Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže uvedených. Regulační ventil

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku na ddávky (dále jen Výzva ), která v suladu s ustanvením 18 dst. 3 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn ), není zadávána pdle

Více

01-05.1 01.06.CZ Ventily LDM s pohony Johnson Controls

01-05.1 01.06.CZ Ventily LDM s pohony Johnson Controls 0-05. 0.06.CZ Ventily LDM s phny Jhnsn Cntrls -- Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže uvedených. Regulační

Více

Produktový katalog pro projektanty

Produktový katalog pro projektanty Produktový katalog pro projektanty Obsah 1. Úvod 161-165 2. Příklad použití ventilu 166 3. Technická data 167-178 4. Návrhový příklad 179 160 1. Úvod Ballorex Thermo Termostatický cirkulační ventil (TCV)

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDEK

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDEK ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDEK 1. Název zakázky Analýza, tvrba evaluačních nástrjů, návazná pdpra a supervize 2. Ppis zakázky Prjekt s názvem Zvyšvání kvality ve vzdělávání a zavádění evaluačních

Více

2-cestné a 3-cestné kulové ventily PN40

2-cestné a 3-cestné kulové ventily PN40 s 211 VAI61.. VBI61.. ACVATIX TM 2-cestné a 3-cestné kulové ventily PN0 s vnitřním závitovým připojením VAI61.. VBI61.. Tělo kulového ventilu z mosazi UNS C35330 (DZR) DN 15...50 k vs 1...63 m 3 /h Vnitřní

Více

Oběhová teplovodní čerpadla NTE

Oběhová teplovodní čerpadla NTE Použití Oběhová čerpadla SIGMA řady NTE jsou určena k nucenému oběhu vody v nízkotlakých teplovodních soustavách vytápění, kde dochází ke kolísání průtočného množství. Jsou vybavena mikropočítačovým elektronickým

Více

01-02.3 11.14.CZ Uzavírací ventily LDM s ručním kolem

01-02.3 11.14.CZ Uzavírací ventily LDM s ručním kolem 01-0. 11.14.CZ Uzavírací ventily LDM s ručním klem -1- UV (Ex) UV (Ex) Uzavírací ventily DN 15 až 0, PN, 5 a s ručním klem Ppis Uzavírací ventily UV x6 jsu ruční armatury s vynikajícími vlastnstmi pr pužití

Více

Návod k montáži a obsluze EB 5866 CS. Elektrické regulační ventily. Pneumatické regulační ventily

Návod k montáži a obsluze EB 5866 CS. Elektrické regulační ventily. Pneumatické regulační ventily Elektrické regulační ventily 3222/5857, 3222/5824, 3222/5825, 3222/5757-3, 3222/5757-7, 3222/5724, 3222/5725, 3222/5725-7 Pneumatické regulační ventily Typ 3222/2780 Typ 3222/5857 Typ 3222/5757-3 Typ 3222/5757-7

Více

ÚVOD PŘEDMĚT STÍŽNOSTI PRÁVO PODAT STÍŽNOST PODNĚT - PŘIPOMÍNKA - STÍŽNOST

ÚVOD PŘEDMĚT STÍŽNOSTI PRÁVO PODAT STÍŽNOST PODNĚT - PŘIPOMÍNKA - STÍŽNOST Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel sciálních služeb Směrnice SM 06/15 Stížnsti - vydání šesté, únr 2015 STÍŽNOSTI Pdávání, evidence a vyřizvání stížnstí na kvalitu neb způsb pskytvání služby ÚVOD Směrnice

Více

CZ Ventily LDM s elektromechanickými pohony

CZ Ventily LDM s elektromechanickými pohony 0-0. 0..CZ Ventily LDM s elektrmechanickými phny -- Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže uvedených. Regulační

Více

DOTAČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ R E Z I D E N Č N Í M Í S T A. METODIKA část 1 PRO ŽADATELE O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA

DOTAČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ R E Z I D E N Č N Í M Í S T A. METODIKA část 1 PRO ŽADATELE O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA DOTAČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ - R E Z I D E N Č N Í M Í S T A METODIKA část 1 PRO ŽADATELE O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA REZIDENČNÍ MÍSTO LÉKAŘSKÉ OBORY PROJEKT č. 1 (dtace na specializační

Více

967 Ventil nerezový. nebo Grafoil (expandovaný grafit)

967 Ventil nerezový. nebo Grafoil (expandovaný grafit) 967 967 Ventil nerezový Použití v náročných i běžných měřících a regulačních okruzích systémů průmyslové automatizace uzavření odběru clony, výstupu kondenzační nádoby, uzavření impulzního potrubí při

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro Středočeský kraj

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro Středočeský kraj Oznámení vyhlášení výběrvéh řízení na služební míst veducíh inspektra Oblastníh inspektrátu práce pr Středčeský kraj Praha 8. září 2015 Č. j. MV-108490-9/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra pr státní službu

Více

Regulaèní ventil Cocon QTZ s automatickou regulací prùtoku

Regulaèní ventil Cocon QTZ s automatickou regulací prùtoku Regulaèní ventil s automatickou regulací prùtoku Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován podle DIN-EN-ISO 01. Datový list Označení: nové staré Cocon Q Rozsah pouití: Regulační ventil Oventrop je

Více

Nátrubek CH - III - návod na používání

Nátrubek CH - III - návod na používání Nátrubek CH - III - návod na používání Zařízení typu CH-III na ověřování tlakových a průtokových parametrů vnitřních - a/ hydrantových systémů se stálotvarovou hadicí (ČSN EN 671-1, tab.4) b/ hadicových

Více

SIEMENS. Přímé ventily. Použití. DN15 a 25 DN40... 150

SIEMENS. Přímé ventily. Použití. DN15 a 25 DN40... 150 SIEMENS 4 382 Přímé ventily s přírubou, PN40 VVF61... DN15 a 25 DN40... 150 Přímé ventily s přírubou, PN40 DN15...150 mm Materiál : DN15 a 25: litá ocel GS-C 25 N Materiál : DN40...150: litá ocel GS-45

Více

Provozní řád "Útulku na hájovně" provozovaného Dogpoint o.p.s.

Provozní řád Útulku na hájovně provozovaného Dogpoint o.p.s. Prvzní řád "Útulku na hájvně" prvzvanéh Dgpint.p.s. OBSAH: Část I. Základní ustanvení Článek 1) Název a sídl Článek 2) Pslání útulku Článek 3) Majetkprávní vztahy a dpvědné sby Článek 4) Závaznst prvzníh

Více

STANOVY. občanského sdružení Místní akční skupina Hornolidečska o.s. Článek 1 - Základní ustanovení

STANOVY. občanského sdružení Místní akční skupina Hornolidečska o.s. Článek 1 - Základní ustanovení STANOVY bčanskéh sdružení Místní akční skupina Hrnlidečska.s. Článek 1 - Základní ustanvení 1.1 Místní akční skupina Hrnlidečska (dále jen MASH) byla zalžena ve smyslu zákna č. 83/90 Sb. a v návaznsti

Více

2-cestné on/off kulové ventily a 3-cestné přepínací kulové ventily, PN40

2-cestné on/off kulové ventily a 3-cestné přepínací kulové ventily, PN40 s 4 213 VI60.. VI60..L VI60..T CVTIX TM 2-cestné on/off kulové ventily a 3-cestné přepínací kulové ventily, PN40 s vnitřním závitovým připojením VI60.. VI60..L VI60..T Tělo kulového ventilu z mosazi UNS

Více

Magisterský program: 5. ročník, zimní semestr, zaměření NPS, APS 14. 9. 2007

Magisterský program: 5. ročník, zimní semestr, zaměření NPS, APS 14. 9. 2007 Magisterský prgram: 5. rčník, zimní semestr, zaměření NPS, APS 14. 9. 2007 Zadání: Vypracujte návrh bjektu za předem specifikvaných krajvých pdmínek, v předepsaném stupni pdrbnsti a frmě úpravy. Objekt

Více

01-05.1 10.02.CZ Ventily LDM s pohony Johnson Controls

01-05.1 10.02.CZ Ventily LDM s pohony Johnson Controls 0-05. 0.0.CZ Ventily LDM s phny Jhnsn Cntrls -- Výpèet suèinitele Kv Praktický výpèet se prvádí s pøihlédnutím ke stavu regulaèníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrcù ní e uvedených. Regulaèní ventil

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S340/2010/VZ-13419/2010/510/OKo V Brně dne: 4.11.2010

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S340/2010/VZ-13419/2010/510/OKo V Brně dne: 4.11.2010 *uhsx002xtbp* UOHSX002XTBP ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S340/2010/VZ-13419/2010/510/OK V Brně dne: 4.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

PowerEgg2 Detektor a spínač síťových napětí

PowerEgg2 Detektor a spínač síťových napětí PwerEgg2 PwerEgg2 Detektr a spínač síťvých napětí HW grup PwerEgg2 je určen pr detekci a spínání, resp. dpínání střídavéh síťvéh napětí 110 až 230V s galvanickým ddělením řídících a řízených částí. PwerEgg2

Více

MDT xxx TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: 01.06.1979. Ochrana zabezpečovacích zařízení před požárem

MDT xxx TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: 01.06.1979. Ochrana zabezpečovacích zařízení před požárem MDT xxx TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: 01.06.1979 TNŽ 34 2612 Generální Ředitelství Českých drah Ochrana zabezpečovacích zařízení před požárem TNŽ 34 2612 Tato oborová norma stanoví základní technické

Více

Převodník tlaku P 40 Návod k použití

Převodník tlaku P 40 Návod k použití Process and Machinery Automation Převodník tlaku P 40 Návod k použití 1. BEZPEČNOST PŘÍSTROJE Tento přístroj byl vyroben a přezkoušen dle DIN 57411 část 1 / VDE 0411 část 1 "Opatření pro ochranu elektrických

Více

OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah

OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah OBSAH Obsah POPIS... 2 ZÁKADNÍ DÍY ČEPADA... 2 TABUKA PAAMETŮ... 3 VZOCE POUŽITÉ PO VÝPOČET... 4 ÚČINNOSTI ČEPADA... 4 PACOVNÍ KAPAINA... 5 TAKOVÉ ZATÍŽENÍ... 5 SMĚ OTÁČENÍ... 6 DAŠÍ POŽADAVKY... 6 PŘÍPUSTNÝ

Více

Radiodiagnostické oddělení NsP Havířov, p. o.

Radiodiagnostické oddělení NsP Havířov, p. o. Nemcnice s plikliniku Havířv, p.. Dělnická 1132/24, 73601, Havířv - Měst PŘÍRUČKA Radidiagnstické ddělení NsP Havířv, p.. Účinnst: 1.12.2010 Dkument je duševním vlastnictvím NsP Havířv, p.. a je určen

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Obsah:

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Obsah: Stavební a interiérvé úpravy bjektu - recepce a zázemí na Krajském plicejním ředitelství Středčeskéh kraje Dkumentace pr stavební pvlení - Technická zpráva SO. 01 ST. 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: a) účel

Více

01-01.1 10.02.CZ Pøímoèinné regulátory tlaku

01-01.1 10.02.CZ Pøímoèinné regulátory tlaku 01-01.1 10.0.CZ Pøímèinné regulátry tlaku -1- Diagramy prùtku redukèním ventilem v závislsti na pklesu výstupníh tlaku Ventily a vybavené pru inu s rzsahem 0.08 a 0. MPa. RD 10 V1 16/1-xx, vstupní tlak

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD

OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD Obecná ustanvení Tyt bchdní pdmínky upravují v suladu s ustanvením 1751 dst. 1 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník (dále jen bčanský zákník ) vzájemná práva a pvinnsti

Více

V5001P Kombi-Auto AUTOMATICKÝ VYVAŽOVACÍ VENTIL

V5001P Kombi-Auto AUTOMATICKÝ VYVAŽOVACÍ VENTIL V5001P Kombi-Auto AUTOMATICKÝ VYVAŽOVACÍ VENTIL KATALOGOVÝ LIST Provedení Ventil V5001P Kombi-Auto se skládá z: Pouzdra ventilu DN15 až DN50 s vnitřními závity DIN2999 (ISO7) a se dvěma závitovými přípojkami

Více

01-08.3 07.03.CZ Ventily LDM s pneumatickými pohony

01-08.3 07.03.CZ Ventily LDM s pneumatickými pohony 0-08. 07.0.CZ Ventily LDM s pneumatickými phny -- Výpèet suèinitele Kv Praktický výpèet se prvádí s pøihlédnutím ke stavu regulaèníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrcù ní e uvedených. Regulaèní

Více

pro vytápění a ohřev TV Na Výšinách 1075/3, Praha 7-Bubeneč Investor stavby: Městská Část Praha 7, Nábř. Kpt. Jaroše 1000, 170 00 Praha 7-Holešovice

pro vytápění a ohřev TV Na Výšinách 1075/3, Praha 7-Bubeneč Investor stavby: Městská Část Praha 7, Nábř. Kpt. Jaroše 1000, 170 00 Praha 7-Holešovice Název stavby: Výměna technologie výměníkové stanice z důvodu změny topného média v mateřské školce Na Výšinách 1075/3, 170 00 Praha 7-Bubeneč Charakter stavby: Rekonstrukce výměníkové stanice pro vytápění

Více

KULOVÝ KOHOUT TŘÍCESTNÝ PŘIVAŘOVACÍ

KULOVÝ KOHOUT TŘÍCESTNÝ PŘIVAŘOVACÍ F.1.3 / 1 / 5 se dvěma sedly, s plným průtokem L nebo T 10 50 PN 16, 25, 40, 63, 100 (160, 250) Materiály Pozice Typ Název součásti 1 Těleso 2 Přivařovací hrdlo 7 Koule 8 Čep X=1 Pro běžné teploty od 20

Více

DLV7 Přímočinný redukční ventil

DLV7 Přímočinný redukční ventil Místní předpisy mohou omezit použití výrobků. Výrobce si vyhrazuje právo změn uvedených údajů. Copyright 2012 TI-P204-04 CH Vydání 6 V7 Přímočinný redukční ventil Popis Typ V7 přímočinný redukční ventil

Více

CZ Uzavírací ventily LDM s ručním kolem

CZ Uzavírací ventily LDM s ručním kolem 01-02. 11.14.CZ Uzavírací ventily LDM s ručním klem -1- UV 2 (Ex) UV 26 (Ex) Uzavírací ventily DN 15 až 0, PN, 25 a s ručním klem Ppis Uzavírací ventily UV 2x6 jsu ruční armatury s vynikajícími vlastnstmi

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

Použití. Technické parametry. Popis. Použité materiály. Kohout kulový PN 63

Použití. Technické parametry. Popis. Použité materiály. Kohout kulový PN 63 str. 1/5 Použití v běžných měřicích okruzích systémů průmyslové automatizace k rychlému úplnému uzavření nebo otevření průtoku provozní tekutiny, která může kulovým kohoutem proudit oběma směry, doporučený

Více

PŘIHLÁŠKA NÁJEM BYTU V DOMĚ ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ, TJ. BYTU v DPS (kategorie 3.8.) (podle ust. 2300 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)

PŘIHLÁŠKA NÁJEM BYTU V DOMĚ ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ, TJ. BYTU v DPS (kategorie 3.8.) (podle ust. 2300 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) 1 z 8 PŘIHLÁŠKA NÁJEM BYTU V DOMĚ ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ, TJ. BYTU v DPS (pdle ust. 2300 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník) Č.j.:.. Datum pdání:... ŽADATEL: Příjmení, jmén:. Datum narzení. Bydliště trvalé:...

Více

A.3.1.2 ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ. Akce: BYTOVÝ DŮM MILADY HORÁKOVÉ 494/52, SVITAVY RESOCIALIZAČNÍ BYTY

A.3.1.2 ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ. Akce: BYTOVÝ DŮM MILADY HORÁKOVÉ 494/52, SVITAVY RESOCIALIZAČNÍ BYTY PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY A.3.1.2 ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ Akce: BYTOVÝ DŮM MILADY HORÁKOVÉ 494/52, SVITAVY RESOCIALIZAČNÍ BYTY A.3.1.2.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA Zodpovědný projektant: Vypracoval:

Více

F. DOKUMENTACE OBJEKTU F.1.4.a ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB

F. DOKUMENTACE OBJEKTU F.1.4.a ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB F. DOKUMENTACE OBJEKTU F.1.4.a ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB OPRAVA KOTELNY V OBJEKTU MŠ Husova 1444/3, Jablonec nad Nisou Investor : Stupeň : Statutární město Jablonec nad Nisou Mírové náměstí 19 467 51

Více

Bronzové ventily řady VG7010 s vnějším závitem. Vlastnosti a výhody

Bronzové ventily řady VG7010 s vnějším závitem. Vlastnosti a výhody ronzové ventily řady VG7010 s vnějším závitem Sekce katalogu Ventily Informace o výrobku VG7010 Datum vydání 0901/1001CZ Rev.1 Ú vod Elektricky a pneumaticky poháněné bronzové ventily řady VG7010 s vnějším

Více

Námětové cvičení Česká Čermná 23. 5. 2015

Námětové cvičení Česká Čermná 23. 5. 2015 Námětvé cvičení Česká Čermná 3. 5. 015 Námět cvičení Pžár více bytvéh dmu Cíle cvičení Prvěřit Sučinnst, zúčastněných jedntek Prcvičit Mžnsti dpravy vdy na míst zásahu Způsby evakuace bjektu Mžnsti likvidace

Více

( ) ( ) ( )( ) ( ) 2.2.11 Slovní úlohy vedoucí na lineární rovnice II. Předpoklady: 2210

( ) ( ) ( )( ) ( ) 2.2.11 Slovní úlohy vedoucí na lineární rovnice II. Předpoklady: 2210 2.2.11 Slvní úlhy veucí na lineární rvnice II Přepklay: 2210 Př. 1: Jara stává zaměstnavatele kažý měsíc k stravenek v hntě 50 Kč. Zapiš výrazem klik peněz může utratit za běy: a) kažý měsíc, b) tent měsíc,

Více

Obsah ŠVP ŠD při ZŠ Cetkovice:

Obsah ŠVP ŠD při ZŠ Cetkovice: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Základní škla Cetkvice, kres Blansk, příspěvkvá rganizace Náves 91, 679 38 Cetkvice Platnst d 31. 8. 2007 Obsah ŠVP ŠD při ZŠ Cetkvice: 1) CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍ

Více

Příloha č.1. Pravidla Akce

Příloha č.1. Pravidla Akce Přílha č.1 Pravidla Akce LISTERINE - Záruka vrácení peněz Tat pravidla bsahují úplnu úpravu sptřebitelské akce LISTERINE - Záruka vrácení peněz ( Akce ) ke dni zahájení Akce. Tat pravidla jsu jediným dkumentem

Více

Přeplňování zážehových motorů

Přeplňování zážehových motorů Přeplňování zážehových motorů Cílem přeplňování ZM je především zvýšení výkonu motoru (ale i zlepšení hospodárnosti provozu a snižování obsahu škodlivin ve výfukových plynech). Zvyšování výkonu, resp.

Více

ÚZEMNÍ STUDIE REKREAČNÍ OBLAST VSETÍNSKÁ BEČVA. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

ÚZEMNÍ STUDIE REKREAČNÍ OBLAST VSETÍNSKÁ BEČVA. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. ÚZEMNÍ STUDIE REKREAČNÍ OBLAST VSETÍNSKÁ BEČVA ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. listpad 2013 URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: ciznerva@usbrn.cz 602 00 Brn, Příkp 8 nvtny@usbrn.cz

Více

BCV1 a BCV20 Ventily odluhu

BCV1 a BCV20 Ventily odluhu IM-P403-69 AB vydání 1 BCV1 a BCV20 Ventily odluhu Předpis instalace a údržby 1.Bezpečnost 2. Popis 3. Technické údaje 4. Mechanická instalace 5. Propojení 6. Údržba Copyright 2000 1. Bezpečnost Informace

Více

Základní technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace a provádění staveb vodovodů, vodovodních přípojek a umístění vodoměrů

Základní technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace a provádění staveb vodovodů, vodovodních přípojek a umístění vodoměrů Základní technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace a provádění staveb vodovodů, vodovodních přípojek a umístění vodoměrů 1. Výstavba nových,výměna,rekonstrukce nebo přeložky stávajících

Více

Systém WAGA. WAGA Multi/Joint řada 3000 Výjimečné spojení s jištěním tahových sil WAGA Multi/Joint - XL DN 50-600 (5/2008)

Systém WAGA. WAGA Multi/Joint řada 3000 Výjimečné spojení s jištěním tahových sil WAGA Multi/Joint - XL DN 50-600 (5/2008) Systém WAGA WAGA Multi/Joint řada 3000 Výjimečné spojení s jištěním tahových sil WAGA Multi/Joint - XL DN 50-600 (5/2008) Konstrukční řada WAGA, Multi/Joint 3000: Konstrukční řada Waga, Multi/Joint 3000

Více

Elektromagnetická odstředivá čerpadla MDF-L typ

Elektromagnetická odstředivá čerpadla MDF-L typ CAT-E 0012-08 Elektromagnetická odstředivá čerpadla MDF-L typ Patent EU / JAPAN / U.S.A. / TAIAN / KOREA Čerpadla MDF-L s elektromagnetickým pohonem pro chemický průmysl Jedna z velmi úspěšných sortimentních

Více

01-03.1 04.11.CZ Ventily LDM s pohony Siemens (Landis & Staefa)

01-03.1 04.11.CZ Ventily LDM s pohony Siemens (Landis & Staefa) 0-0. 04..CZ Ventily LDM s phny Siemens (Landis & Staefa) -- Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže uvedených.

Více

Regulační ventily, jejich pohony a základní vlastnosti

Regulační ventily, jejich pohony a základní vlastnosti , jejich pohony a základní vlastnosti Jaroslav Hlava TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Tento materiál vznikl v rámci projektu ESF CZ.1.07/2.2.00/07.0247,

Více

Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zdravotnětechnické armatury

Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zdravotnětechnické armatury Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zdravotnětechnické armatury Zelené veřejné zakázky jsou dobrovolným nástrojem. V tomto dokumentu jsou uvedena kritéria EU, která byla vypracována pro skupinu

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Příkop 6 - IBC, 602 00 Brno Tel/fax: +420 545 173 539, 3540 IČ: 48907898 e-mail: projektypo@projektypo.cz POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBA Bytový dům Loosova 13 rekonstrukce elektroinstalace ve společných

Více

2-cestné a 3-cestné zónové ventily PN 16

2-cestné a 3-cestné zónové ventily PN 16 4 842 2-cestné ventily VVI4615 až VVI4625 3-cestné ventily VXI4615 až VXI4625 2-cestné a 3-cestné zónové ventily PN 16 VVI46 VXI46 Mosazné t lo ventilu (EN1982); VXI4625T: bronz CC491K (Rg5) max 4% Pb

Více

pístové dávkovací čerpadlo KARDOS N

pístové dávkovací čerpadlo KARDOS N Všeobecně Pístová dávkovací čerpadla série KARDOS byla vyvinuta zvláště pro uživatele, kteří mají vysoké nároky na přesnost, spolehlivost a flexibilitu možností využití. Druhy provedení Symetricky koncipovaná

Více

NÁVOD K OBSLUZE TMAVÝCH PLYNOVÝCH ZÁŘIČŮ ETASTAR

NÁVOD K OBSLUZE TMAVÝCH PLYNOVÝCH ZÁŘIČŮ ETASTAR NÁVOD K OBSLUZE TMAVÝCH PLYNOVÝCH ZÁŘIČŮ ETASTAR TYPU : ES 03, 06, 09, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42... kategorie II 2H 3P EST 06, 09, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30... kategorie II 2H 3P ESRM

Více

02-05.3 10.05.CZ. Regulační ventily G47... -1-

02-05.3 10.05.CZ. Regulační ventily G47... -1- 0-05. 0.05.CZ Regulační ventily G47... -- Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže uvedených. Regulační ventil

Více

RICHTER - Projekční kancelář Národní třída 854/5 736 01 Havířov - Město Czech republic

RICHTER - Projekční kancelář Národní třída 854/5 736 01 Havířov - Město Czech republic 1 RICHTER - Projekční kancelář Národní třída 854/5 736 01 Havířov - Město Czech republic PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE zakázkové číslo : Ri 222813 název akce : OPRAVA REGULACE NAPOJOVACÍHO UZLU ÚT PRO ÚZEMNÍ

Více

15% ENERGETICKY ÚSPORNÉ otopné těleso. úspora 03/2015

15% ENERGETICKY ÚSPORNÉ otopné těleso. úspora 03/2015 až 15% úspora ENERGETICKY ÚSPORNÉ otopné těleso 03/2015 Radik RC pro Vaši pohodu Člověk ke své spokojenosti a pocitu tepelné pohody potřebuje sálavou složku tepla. Dokazují to osobní zkušenosti každého

Více

Sokolovna Lípa ústřední vytápění 2

Sokolovna Lípa ústřední vytápění 2 Sokolovna Lípa ústřední vytápění 2 Úvod Objekt je třípodlažní budova. Po stavební stránce objekt musí vyhovovat ČSN 730540. Tepelné ztráty byly počítány dle ČSN 06 0210.Vnitřní teploty jsou dle ČSN. Podkladem

Více

Hlavní rysy, popis. Plynule přednastavitelná šroubení pro otopná tělesa umožňující:

Hlavní rysy, popis. Plynule přednastavitelná šroubení pro otopná tělesa umožňující: Hlavní rysy, popis Plynule přednastavitelná šroubení pro otopná tělesa umožňující: Uzavírání, přednastavení, vypouštění a napouštění Hodnota přednastavení se během vypouštění nebo uzavírání neztrácí Vřeteno

Více

CZ Regulační a uzavírací ventily CV 300

CZ Regulační a uzavírací ventily CV 300 02-09.3 08.5.CZ Regulační a uzavírací ventily CV 300 -- Výpočet součinitele Kv/Cv Praktický výpočet se provádí s přihlédnutím ke stavu regulačního okruhu a pracovních podmínek látky podle vzorců níže uvedených.

Více

Prostorové regulátory s tříbodovým výstupem a jejich aplikace

Prostorové regulátory s tříbodovým výstupem a jejich aplikace Aplikační list C 206 Prostorové regulátory s tříbodovým výstupem a jejich aplikace Cenově příznivé, komfortní řešení regulace vybíjení akumulace Akumulace dovoluje provozovat zdroj tepla s maximální účinností

Více

Obr. 1: Plynový ventil řady GH-5000 s elektrohydraulickým. pohonem

Obr. 1: Plynový ventil řady GH-5000 s elektrohydraulickým. pohonem Sekce katalogu Plynové ventily Informace o výrobku GH-5000 Datum vydání 0997/1297CZ Plynový ventil řady GH-5000 s elektro-hydraulickým pohonem Plynový ventil řady GH-5000 s elektrohydraulickým pohonem

Více

01-02.4 09.04.CZ Regulační ventily LDM COMAR line

01-02.4 09.04.CZ Regulační ventily LDM COMAR line 0-02.4 09.04.CZ Regulační ventily LDM COMAR line -- Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže uvedených. Regulační

Více

Termostatický směšovací ventil 2005. 04. Technický popis. Max. pracovní tlak: 1 MPa = 10 bar

Termostatický směšovací ventil 2005. 04. Technický popis. Max. pracovní tlak: 1 MPa = 10 bar TA MATIC 3400 11 5 15 CZ Termostatický směšovací ventil 2005. 04 Technický popis Oblast použití: Ventil je určen především jako centrální směšovač pro přípravu teplé užitkové vody (TUV) ve větších obytných

Více

Vyhláška č. 18/1979 Sb.

Vyhláška č. 18/1979 Sb. Vyhláška č. 18/1979 Sb. VYHLÁŠKA Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 22. ledna 1979, kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich

Více

LED svítidla - nové trendy ve světelných zdrojích

LED svítidla - nové trendy ve světelných zdrojích LED svítidla - nové trendy ve světelných zdrojích Základní východiska Nejbouřlivější vývoj v posledním období probíhá v oblasti vývoje a zdokonalování světelných zdrojů nazývaných obecně LED - Light Emitting

Více

VENTILY PRO OTOPNÁ T LESA

VENTILY PRO OTOPNÁ T LESA 0 EN - P ímý ventil VDN Rohový ventil VEN VENTILY PRO OTOPNÁ T LESA PRO DVOUTRUBKOVÉ OTOPNÉ SOUSTAVY STAVEBNÍ DÉLKA PODLE NORMY DIN VDN VEN Ventil z mosazi, poniklován Dimenze DN0, DN a DN0 Možnost zm

Více

MODnet KATALOG. NETWORK GROUP, s.r.o., Turgenìvova 5, Brno tel.: 548 216 316, fax: 548 216 647 e-mail: info@nwg.cz, www.nwg.cz

MODnet KATALOG. NETWORK GROUP, s.r.o., Turgenìvova 5, Brno tel.: 548 216 316, fax: 548 216 647 e-mail: info@nwg.cz, www.nwg.cz MODnet KATALOG Úvd Vážení zákazníci, Za více než 15 let existence si firma NETWORK GROUP vybudvala své pstavení renmvanéh a zkušenéh ddavatele prvkù a technlgií pr kmunikaèní kabeláže. Získala pøedevším

Více

Technické připojovací podmínky MaR

Technické připojovací podmínky MaR TEPLÁRNA LIBEREC, akciová společnost Technické připojovací podmínky MaR Platnost od: 1. 6. 2002 Zpracoval: Schválil: Roman Patočka, Jiří Kurimský, ing. Roman Petruch Zdeněk Kožešník, ředitel společnosti

Více