CZ. Ventily LDM s elektromechanickými pohony -1-

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "01-02.1 01.11.CZ. Ventily LDM s elektromechanickými pohony -1-"

Transkript

1 CZ Ventily LDM s elektrmechanickými phny A.P.O. - ELMOS v..s., Pražská 90, Nvá Paka, Tel.: , Fa: , Internet: --

2 Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže uvedených. Regulační ventil musí být navržen tak, aby byl schpen regulvat maimální průtk při daných prvzních pdmínkách. Přitm je nutné kntrlvat, jestli nejmenší regulvaný průtk je ještě regulvatelný. Pdmínku je, že regulační pměr ventilu r > Kvs / Kv Z důvdu mžné minusvé tlerance 0% hdnty Kv00 prti Kvs a pžadavku na mžnst regulace v blasti maimálníh průtku (snižvání i zvyšvání průtku) výrbce dpručuje vlit hdntu Kvs regulačníh ventilu větší než maimální prvzní hdntu Kv: Kvs =.. Kv Přitm je třeba vzít v úvahu, jak dalece již ve výpčtu uvažvaná hdnta Qma bsahuje bezpečnstní přídavek, který by mhl mít za následek předimenzvání výknu armatury. min Navrhvání charakteristiky s hledem na zdvih ventilu Pr správnu vlbu regulační charakteristiky ventilu je vhdné prvést kntrlu, jakých zdvihů bude dsahvat armatura při různých předpkládaných prvzních režimech. Tut kntrlu dpručujeme prvést alespň při minimálním, nminálním a maimálním uvažvaném průtčném mnžství. Orientačním vdítkem při vlbě charakteristiky je zásada vyhnut se, je-li t mžné, prvním a psledním 5 0 % zdvihu armatury. Pr výpčet zdvihu při různých prvzních režimech a jedntlivých charakteristikách je mžné s výhdu pužít firemní výpčtvý prgram VENTILY. Prgram služí ke kmpletnímu návrhu armatury d výpčtu Kv sučinitele až p určení knkrétníh typu armatury včetně phnu. Průtčné charakteristiky ventilů Kv/Kv 00 Vztahy pr výpčet Kv Kapalina Plyn Kv = Přehřátá pára Sytá pára Tlakvá ztráta p 2 > p /2 Δp < p /2 Q 00 Q ρ.t 54 n n Δp.p2 Q v2 00 m Δp Q v m Δp Nadkritické prudění par a plynů Tlakvá ztráta Δp > = p /2 p = < 2 p /2 ρ Δp 2.Qn 54.p ρ.t n Qm 00 Qm 00 2v p Při tlakvém pměru větším než kritickém (p 2 /p < 0.54) dsahuje rychlst prudění v nejužším průřezu rychlsti zvuku. Tent jev může být příčinu zvýšené hlučnsti. Pak je vhdné pužít škrtící systém s nízku hlučnstí (vícestupňvá redukce tlaku, tlumící clna na výstupu). Veličiny a jedntky Označení Jedntka Kv m.h - Kv 00 m.h - Kvmin m.h - Kvs m.h - Q m.h - - Qn Nm.h - Qm kg.h p MPa p2 MPa ps MPa Δp MPa - ρ kg.m - ρn kg.nm - v2 m.kg - v m.kg T K r 2v. p Název veličiny Průtkvý sučinitel za jedntkvých pdmínek průtku Průtkvý sučinitel při jmenvitém zdvihu Průtkvý sučinitel při minimálním průtku Jmenvitý průtkvý sučinitel armatury Objemvý průtk za prvzníh stavu (T, p ) Objemvý průtk za nrmálníh stavu (0 C, 0.0 MPa) Hmtnstní průtk za prvzníh stavu ( T, p) Abslutní tlak před regulačním ventilem Abslutní tlak za regulačním ventilem Abslutní tlak syté páry při dané tepltě ( T) Tlakvý spád na regulačním ventilu ( Δp = p - p 2) Hustta pracvníh média za prvzníh stavu ( T, p) Hustta plynu za nrmálníh stavu ( 0 C, 0.0 MPa) Měrný bjem páry při tepltě T a tlaku p2 Měrný bjem páry při tepltě T a tlaku p/2 Abslutní teplta před ventilem ( T = 27 + t ) Pměrný hmtnstní bsah syté páry v mkré páře Regulační pměr -2- L R P S L H/H - lineární charakteristika Kv/Kv 00 = (H/H 00) - rvnprcentní charakteristika (4-prcentní) (4. H/H 00 ) Kv/Kv 00 = e - parablická charakteristika 2 Kv/Kv 00 = (H/H 00) - LDMspline charakteristika 2 Kv/Kv 00 = (H/H 00) (H/H 00) (H/H 00) (H/H 00) (H/H 00) (H/H 00) P S R

3 Zásady pr vlbu typu kuželky Kuželky s výřezy nepužívat v případě nadkritických tlakvých spádů při vstupním přetlaku p > 0,4 MPa a pr regulaci syté = páry. V těcht případech dpručujeme pužít děrvanu kuželku. Tut kuželku je nutné pužít také vždy, když hrzí nebezpečí kavitace z důvdu velkéh tlakvéh spádu neb erze stěn tělesa armatury z důvdu vyských rychlstí regulvanéh média. V případě pužití tvarvané kuželky (z důvdu maléh Kvs) pr nadkritický tlakvý spád je nutné vlit jak kuželku tak sedl patřené návarem z tvrdkvu. Ucpávky - O -kružek EPDM Ucpávka je určena pr neagresivní média, prvzvané při teltách 0 až C. Vyniká svu splehlivstí a dlhdbu těsnstí. Má schpnst těsnit i při mírně pškzeném táhle ventilu. Nízké třecí síly umžňují pužití phnů s nízku svu silu. Živtnst těsnicích kružků je závislá na prvzních pdmínkách a v průměru je vyšší než cyklů. Ucpávky - Grafit Tent typ ucpávky je mžné pužít při tepltách až d 550 C. Rzsah ph je 0 až 4. Ucpávku je mžné "dtěsnit" dtažením ucpávkvéh šrubu neb přidáním dalšíh těsnicíh kružku. Vzhledem k velkým třecím silám je grafitvá ucpávka vhdná puze pr phny s velku svu silu. Ucpávky - Vlnvec Vlnvcvá ucpávka je vhdná pr nízké i vyské teplty v rzsahu -50 až 550 C. Je zde zaručena abslutní těsnst ventilu vzhledem k vnějšímu klí. Standardně se pužívá s bezpečnstní ucpávku PTFE. Nevyžaduje velké vládací síly. Pr RV 02, RV 0 Pr RV 2 Ucpávky - DRSpack (PTFE) DRSpack (Direct Radial Sealing Pack) je ucpávka s vysku těsnicí schpnstí při nízkých i vyských prvzních tlacích. Nejpužívanější typ ucpávky vhdný pr teplty 0 až 260 C. Rzsah ph je 0 až 4. Ucpávka umžňuje pužití phnů s nízku svu silu. Knstrukce umžňuje jednduchu výměnu celé ucpávky. Průměrná živtnst ucpávky DRSpack je vyšší než cyklů. Pužití vlnvcvé ucpávky Vlnvcvá ucpávka je vhdná na aplikace pr silně agresivní, jedvatá neb jinak nebezpečná média, u kterých je vyžadvána abslutní těsnst ventilu vzhledem k vnějšímu klí. V těcht případech je nutné rvněž prvěřit snášenlivst pužitých materiálů tělesa a vnitřních částí armatury s daným médiem. U bzvláště nebezpečných tekutin se dpručuje pužít vlnvec s bezpečnstní ucpávku, která zabrání úniku média při prušení vlnvce. Vlnvec je rvněž výbrným řešením při tepltách média pd bdem mrazu, kdy namrzání táhla způsbuje předčasné zničení ucpávky, neb při vyských tepltách, kde služí rvněž jak chladič. Živtnst vlnvcvé ucpávky Materiál vlnvce C C Regulační pměr Regulační pměr je pměr největšíh průtkvéh sučinitele ku nejmenšímu průtkvému sučiniteli. Prakticky je t pak pměr (za jinak stejných pdmínek) největšíh ku nejmenšímu regulvatelnému průtku. Nejmenší neb také minimální regulvatelný průtk je vždy větší než 0. Teplta 0 C C C není vhdný Hdnty v tabulce jsu zaručené minimální pčty cyklů při plném zdvihu ventilu, kdy dchází k maimálnímu prdlužení a stlačení vlnvce. Při regulaci, kdy se kuželka ventilu phybuje klem střední plhy puze v částečném rzsahu zdvihu, je živtnst vlnvce až něklikanásbně vyšší a závisí na knkrétních pdmínkách. --

4 Zjedndušený pstup návrhu dvucestnéh regulačníh ventilu Dán : médium vda, 55 C, statický tlak v místě připjení 000 kpa (0 bar), Δp =80 kpa (0,8 bar), Δp =5 DISP POTRUBÍ kpa (0,5 bar), Δp SPOTŘEBIČ= kpa (0, bar), nminální - - průtk Q NOM=8 m.h, minimální průtk Q MIN =, m.h. Δp DISP= Δp VENTIL+ Δp SPOTŘEBIČ + ΔpPOTRUBÍ Δp VENTIL= ΔpDISP- ΔpSPOTŘEBIČ - Δp POTRUBÍ = = kpa (0,4 bar) Kv = Q NOM = 8 = 2,7 m.h Δp 0,4 VENTIL Bezpečnstní přídavek na výrbní tlerance (za předpkladu, že průtk Q nebyl předimenzván): Kvs = (, až,). Kv = (, až,). 2,7 = 4 až 6,5 m.h Ze sérivě vyráběné řady Kv hdnt vybereme nejbližší Kvs - hdntu, tj. Kvs = 6 m.h. Tét hdntě dpvídá světlst DN 2. Vybereme-li přírubvý ventil PN 6, z tvárné litiny, s těsněním v sedle kv-ptfe, ucpávku PTFE a průtčnu charakteristiku rvnprcentní, dstáváme typvé čísl : RV 2 XXX 42 R 6/ v kódu ventilu (2) značí jeh prvedení (přímý neb reverzní) a závisí na pužitém phnu, který je vlen pdle ptřeb regulačníh systému (typ, výrbce, napětí, způsb řízení, ptřebná vládací síla apd.) Určení tlakvé ztráty zvlenéh ventilu při plném tevření a daném průtku ( ( Q 8 Δp = ( 2 2 NOM = = 0, bar ( kpa) VENTIL H00 Kvs 6 ( Takt vypčtená skutečná tlakvá ztráta regulační armatury by měla být zhledněna v hydraulickém výpčtu sítě. - Určení autrity zvlenéh ventilu ΔpVENTIL H00 a = = = 0, Δp 80 VENTIL H0 přičemž a by měl být rvn nejméně 0,. Kntrla zvlenéh ventilu vyhvuje. Upzrnění : výpčet autrity regulačníh ventilu je třeba vztahvat k tlakvému rzdílu na ventilu v zavřeném stavu, tedy k dispzičnímu tlaku větve ΔpDISPpři nulvém průtku. Nikli tedy k tlaku čerpadla Δp ČERPADLO, prtže Δp DISP< Δp ČERPADLO vlivem tlakvých ztrát ptrubní sítě až k místu napjení regulvané větve. V tmt případě pr jednduchst uvažujme Δp DISP H00 = Δp DISP H0 = Δp DISP. Kntrla regulačníh pměru Prvedeme stejný výpčet pr minimální průtk Q MIN =, m.h. Tmut průtku dpvídají tlakvé ztráty Δp POTR QMIN =0, kpa, Δp SPOTŘ QMIN =0,66 kpa. Δp VENTIL QMIN= 80-0,4-0,66 = 78,94 = 79 kpa. - Kv MIN= QMIN =, =,46 m.h Δp 0,79 VENTIL QMIN Ptřebný regulační pměr r = Kvs = 6 = Kv,46 MIN má být menší než udávaný regulační pměr ventilu r = 50. Kntrla vyhvuje. Vlba vhdné charakteristiky Na základě vypčtených hdnt KvNOM a Kv je mžné z grafu MIN průtčných charakteristik dečíst hdntu příslušných zdvihů ventilu pr jedntlivé charakteristiky a pdle nich zvlit nejvhdnější křivku. Zde pr rvnprcentní charakteristiku h NOM= 96%, h MIN = 4%. V tmt případě vyhví lépe charakteristika LDMspline (9% a 0% zdvihu). Tmu dpvídá typvé čísl : RV 2 XXX 42 S 6/ Typické schéma uspřádání regulační smyčky s pužitím dvucestnéh regulačníh ventilu Pznámka : Pdrbnější pkyny pr výpčet a návrh regulačních armatur LDM jsu uvedeny ve výpčtvé směrnici Všechny výše uvedené vztahy platí zjedndušeně pr vdu. Přesný výpčet je výhdnější prvést pmcí výpčtvéh sftware VENTILY, který bsahuje též ptřebné kntrlní výpčty, a který je k dispzici zdarma na vyžádání. -4-

5 Zjedndušený pstup návrhu třícestnéh směšvacíh ventilu O Dán: médium vda, 90 C, statický tlak v místě připjení 000 kpa (0 bar), Δp ČERPADLO2= kpa (0,4 bar), Δp POTRUBÍ = 0 kpa (0, bar), Δp SPOTŘEBIČ = 20 kpa (0,2 bar), nminální - průtk Q NOM = 7 m.h Δp ČERPADLO2 = Δp VENTIL+ Δp SPOTŘEBIČ + ΔpPOTRUBÍ Δp VENTIL= ΔpČERPADLO2- ΔpSPOTŘEBIČ- Δp POTRUBÍ= = 0 kpa (0,bar) Kv = QNOM = 7 = 22, m.h Δp 0, VENTIL - Bezpečnstní přídavek na výrbní tlerance (za předpkladu, že průtk Q nebyl předimenzván): Kvs=(,až,).Kv=(,až,).22,=24,až28,7m.h Ze sérivě vyráběné řady Kv hdnt vybereme nejbližší Kvs hdntu, tj. Kvs = m.h. Tét hdntě dpvídá světlst DN. - Vybereme-li přírubvý ventil PN 6, z tvárné litiny, s těsněním v sedle kv-kv, ucpávku PTFE a průtčnu charakteristiku lineární, dstáváme typvé čísl : RV 2 XXX 4 L 6/- v kódu ventilu (2) značí jeh prvedení (přímý neb reverzní) a závisí na pužitém phnu, který je vlen pdle ptřeb regulačníh systému (typ, výrbce, napětí, způsb řízení, ptřebná vládací síla apd.) - Určení skutečné tlakvé ztráty zvlenéh ventilu při plném tevření ( ( ( 2 2 QNOM 7 Δp VENTIL H00= = = 0,08 bar (8 kpa) Kvs ( Takt vypčtená skutečná tlakvá ztráta regulační armatury by měla být zhledněna v hydraulickém výpčtu sítě. Upzrnění : U třícestných ventilů je nejdůležitější pdmínku bezchybné funkce ddržení minimálníh rzdílu dispzičních tlaků na hrdlech A i B. Třícestné ventily sice dkáží zpracvat i značný diferenční tlak mezi hrdly A a B, avšak za cenu defrmace regulační charakteristiky a tím zhršení regulačních vlastnstí. Jsu-li prt pchybnsti rzdílu tlaků mezi běma hrdly (např. kdy je třícestný ventil bez tlakvéh ddělení přím napjen na primární síť), dpručujeme pr kvalitní regulaci pužít dvucestnéh ventilu ve spjení s pevným zkratem. Autrita přímé větve třícestnéh ventilu je v tmt zapjení za předpkladu knstantníh průtku kruhem sptřebiče ΔpVENTIL H00 a = = 8 =, Δp 8 VENTIL H0 cž znamená, že závislst průtku přímu větví ventilu dpvídá ideální průtčné křivce ventilu. V tmt případě jsu Kvs bu větví shdná, bě charakteristiky lineární, tzn. že sučtvý průtk je téměř knstantní. Kmbinace rvnprcentní charakteristiky v cestě A s lineární charakteristiku v cestě B bývá někdy výhdné zvlit v případech, kdy se nelze vyhnut zatížení vstupů A prti B diferenčním tlakem neb když jsu parametry na primární straně příliš vyské. Typické schéma uspřádání regulačníh kruhu s pužitím trjcestnéh směšvacíh ventilu Pznámka : Pdrbnější pkyny pr výpčet a návrh regulačních armatur LDM jsu uvedeny ve výpčtvé směrnici Všechny výše uvedené vztahy platí zjedndušeně pr vdu. Přesný výpčet je výhdnější prvést pmcí výpčtvéh sftware VENTILY, který bsahuje též ptřebné kntrlní výpčty, a který je k dispzici zdarma na vyžádání. -5-

6 RV 02 E RV 0 E Regulační ventil DN 5-50, PN 6 s elektrmechanickými phny Ppis Regulační ventily řady RV 02 jsu dvucestné neb trjcestné armatury se závitvým připjením. Materiál tělesa je brnz. Regulační ventil řady RV 0 jsu tytéž armatury v přírubvém prvedení. Materiál tělesa je šedá litina. Tyt ventily se vyrábí v následujícím prvedení: - trjcestný regulační ventil - dvucestný regulační ventil reverzní - dvucestný rhvý regulační ventil Ventily v prvedení RV 02E a RV 0 E jsu vládány ručním klem neb elektrmechanickými phny výrbců Ekre+ a ZPANvá Paka. Pužití Ventily jsu určeny pr pužití v tpenářské a klimatizační technice pr tepltu d 50 C. Nejvyšší dvlené pracvní přetlaky v závislsti na zvleném materiálu a tepltě média jsu uvedeny v tabulce na straně 75 tht katalgu. Pracvní média Ventily řady RV 02 a RV 0 jsu určeny k regulaci průtku a tlaku kapalin, plynů a par bez abrazivních příměsí jak je vda, nízktlaká vdní pára (platí jen pr RV 02), vzduch a jiná média kmpatibilní s materiálem tělesa a vnitřních částí armatury. Kyselst, resp. zásaditst média by neměla přesáhnut rzsah ph 4.5 až 9.5. Pr kvalitní a splehlivu regulaci výrbce dpručuje zařadit d ptrubí před ventil filtr mechanických nečistt. Ventily nesmí pracvat v pdmínkách, kde hrzí nebezpečí vzniku kavitace. Ventily RV 0 nejsu vhdné pr páru ani pr parní kndenzát. Mntážní plhy Ventil musí být namntván d ptrubí vždy způsbem, aby směr tku média suhlasil se šipkami na tělese (vstupy A, B a výstupab). U rzdělvacíh ventilu je směr tku pačný (vstup AB a výstup A, B). Mtážní plha je libvlná krmě plhy, kdy je phn pd ventilem. Technické parametry Knstrukční řada Prvedení Rzsah světlstí Jmenvitý tlak Materiál tělesa Materiál kuželky Rzsah pracvní teplty Stavební délka Připjení Typ kuželky Průtčná charakteristika Hdnty Kvs Netěsnst Regulační pměr r Ucpávkvé těsnění RV 02 RV 0 Trjcestný regulační ventil Dvucestný regulační ventil reverzní DN 5 až 50 PN 6 Brnz 42 5 Šedá litina EN-JL 0 Msaz až 50 C Řada M4 dle DIN 202 (4/982) Řada dle ČSN-EN 558- (/997) Nátrubek s vnitřním závitem Příruba typu B (hrubá těsnící lišta) Dle ČSN-EN ISO 228- (9/200) Dle ČSN-EN 092- (4/2002) Válcvá s výřezy Lineární; rvnprcentní v přímé větvi 0.6 až m /hd Třída III. dle ČSN-EN 49 (5/200) ( < 0.% Kvs) ve větvi A-AB 50: O - kružek EPDM -6-

7 Průtkvé sučinitele Kvs a diferenční tlaky [MPa] Hdnta Δpma je maimální tlakvý spád na ventilu, při kterém je zaručen splehlivé tevření a zavření. Z důvdu živtnsti sedla a kuželky se dpručuje, aby trvalý Další infrmace vládání viz. katalgvé listy phnů Ovládání (phn) Označení v typvém čísle Osvá síla Rucní ˇ kl R Kvs [ m /hd] Δ p ma DN H MPa Rzměry a hmtnsti ventilů RV 02 DN C L L2 L V V2 S H D m mm mm mm mm mm mm mm mm kg G / G / G G / G / G M8 tlakvý spád u ventilů RV 02 nepřekrčil hdntu 0.6 MPa a u ventilů RV 0 hdntu 0.4 MPa. PIKO END 0 N Δ p ma MPa PTE ERE 500 N Δ p ma MPa PTN MIKRO 655 ERA, ENA 600 N Δ p ma MPa PTN ERA 200 N Δ p ma MPa MIKRO 655 PTN2.20 ENA 800 N Δ p ma MPa ERB 2000 N Δ p ma MPa Rzměry a hmtnsti ventilů RV 0 DN D D2 D n d a f L V V2 H mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm MIX 2-cest D mm m kg m kg M8 Schéma sestavení úplnéh typvéh čísla ventilu. Ventil 2. Označení typu. Typ vládání 4. Prvedení 5. Materiálvé prvedení tělesa 6. Průtčná charakteristika 7. Jmen. průtkvý sučinitel Kvs 8. Jmenvitý tlak PN 9. Pracvní teplta C 0. Jmenvitá světlst Regulační ventil Ventil v brnzi Ventil v šedé litině Elektrické phny Ruční kl DN X X - XX / XXX - XX Příklad bjednávky: Regulační ventil trjcestný DN, PN 6 s elektrickým phnem PIKO , v materiálvém prvedení brnz, připjení závit G, průtčná charakteristika lineární, Kvs = 0 m /hd se značí: RV 02 END 5 6/50- XX RV X X X X X X E R - E R A E R B Elektrický phn PTN Elektrický phn PTN2.20 Elektrický phn PTE E R E Elektrický phn MIKRO 655 E N A Elektrický phn PIKO E N D Závitvé dvucestné přímé Platí pr Závitvé dvucestné rhvé RV 02 2 Závitvé trjcestné směšvací (rzdělvací) Přírubvé dvucestné přímé 4 Platí pr Přírubvé dvucestné rhvé 5 RV 0 Přírubvé trjcestné směšvací (rzdělvací) 6 Šedá litina Brnz 5 Lineární Rvnprcentní v přímé větvi 2 Čísl slupce dle tabulky Kvs sučinitele X PN 6 X X 6 50 XX -7-

8 200 line RV / UV 20 E (E) Regulační a uzavírací ventily DN 5-0, PN 6, a s elektrmechanickými phny Ppis Regulační ventily RV / UV 20 (E), RV / UV 220 (E) a RV / UV 20 (E), dále jen RV / UV 20 (E) jsu jednsedlvé armatury určené k regulaci a uzavírání průtku média. Vzhledem k širké škále pužitých phnů jsu vhdné pr regulaci při nízkých i vyských tlakvých spádech při nejrzmanitějších prvzních pdmínkách. Průtčné charakteristiky, Kvs sučinitele a netěsnst dpvídají mezinárdním standardům. Ventily typu RV / UV 20 (E) jsu vládány ručním klem neb elektrmechanickými phny výrbců Ekre+, ZPA Nvá Paka, Regada, ZPAPečky, Schiebel, Auma, Drehm a Rtrk. Pužití Ventily RV / UV 20 jsu určeny pr pužití v tpenářské a klimatizační technice, energetice a chemickém průmyslu. Ventily RV / UV 20 E splňují pžadavky II /2G IIB dle ČSN-EN 46- (9/2002) a ČSN EN 27- (9/998) a ve spjení s vhdnými phny jsu určeny k pužití v plynárenství a chemickém průmyslu. Dle prvzních pdmínek je mžné pužít prvedení ventilů z tvárné litiny, cellitiny, a z austenitické nerez celi. Zvlené materiály dpvídají dpručení ČSN-EN 50- (/2002) (celi) resp. ČSN-EN 50- (/2002) (litina). Nejvyšší dvlené pracvní přetlaky v závislsti na zvleném materiálu a na tepltě média jsu uvedeny na straně 75 tht katalgu. Technické parametry Pracvní média Ventily řady RV (UV) 20 jsu určeny k regulaci (RV 20) resp. k uzavírání(uv 20) průtku a tlaku kapalin, plynů a par jak je vda, pára, vzduch a jiná média kmpatibilní s materiálem tělesa a vnitřních částí armatur. Ventily řady RV /UV 20 E jsu rvněž určeny k regulaci a uzavírání průtku a tlaku technických a tpných plynů a hřlavých kapalin. Pužití ventilů z tvárné litiny (RV 20) na páru je limitván následujícími parametry. Pára musí být přehřátá (suchst na vstupu >= 0,98) a vstupní přetlak p 0,4 MPa při nadkritickém tlakvém spádu, respektive p,6mpa při pdkritickém tlakvém spádu. V případě, že jsu tyt parametry media překrčeny, je nutné pužít těles ventilu z cellitiny (RV 220). Pr kvalitní a splehlivu regulaci výrbce dpručuje zařadit d ptrubí před ventil filtr mechanických nečistt, či jiným vhdným způsbem zajistit, že regulvané médium nebsahuje abrazivní příměsi neb jiné mechanické nečistty. Mntážní plhy Ventil musí být namntván d ptrubí vždy způsbem, aby směr tku média suhlasil se šipkami na tělese. Mntážní plha je libvlná krmě plhy, kdy je phn pd ventilem. Při tepltách média nad 50 C je nutné chránit phn před nadměrným půsbením tepla d ptrubí, např. vhdnu izlací ptrubí a ventilu a vyklněním phnu ze svislé sy. Detailní instrukce pr mntáž jsu uvedeny v dkumentu Pkyny pr mntáž a údržbu armatury. Knstrukční řada RV / UV 20 (E) RV / UV 220 (E) RV / UV 20 (E) Prvedení Jednsedlvý regulační (uzavírací) ventil dvucestný Rzsah světlstí Jmenvité tlaky DN 5 až 0 DN 5-50: PN6, ; DN 200-0: PN6 DN 5 až 0 PN 6,, Materiál tělesa Tvárná litina Litá cel Litá krzivzdrná cel EN-JS 0 (EN-GJS-0-8-LT).069 (GP2GH).757 (G7CrM5-5).458 (GX5CrNiMNb9--2) Materiál sedla: DN / / / DIN W.Nr./ČSN DN / / / Materiál kuželky: DN / / / DIN W.Nr./ČSN DN / / / DN / / / Rzsah pracvních teplt -20 až 00 C -20 až 500 C -20 až 0 C Stavební délky Řada dle ČSN-EN 558- (/997) Připjvací příruby Dle ČSN-EN (/999) Dle ČSN-EN 092- (2/200) Těsnící plchy příruby Typ B (hrubá těsnící lišta) Typ B (hrubá těsnící lišta) neb Typ F (výkružek) dle ČSN-EN (/999) neb Typ D (drážka) dle ČSN-EN 092- (2/200) Typ kuželky Válcvá s výřezy, tvarvaná, děrvaná Průtčná charakteristika Lineární, rvnprcentní, LDMspline, parablická, uzavírací Hdnty Kvs 0.0 až 600 m /hd Netěsnst Třída III. dle ČSN-EN 49 (5/200) ( < 0.% Kvs) pr regulační ventil s těsn. v sedle kv - kv Třída IV. dle ČSN-EN 49 (5/200) ( < 0.0% Kvs) pr regulační ventil s těsn. v sedle kv - PTFE Třída IV. dle ČSN-EN 49 (5/200) (<0.0% Kvs) pr uzavírací ventil Netěsnst prvedení E Stupeň netěsnsti 6 dle ČSN 060 (6/979) - část 2 Regulační pměr r 50 : Ucpávkvé těsnění O - kružek EPDM t = C, DRSpack (PTFE) t =260 C, Ep. grafit, vlnvec t ma =500 C ma ma > =>= -8-

9 Průtkvé sučinitele Kvs a diferenční tlaky Δpma [MPa] ventilů DN 5-50 Hdnta Δpma je maimální tlakvý spád na ventilu, při kterém je zaručen splehlivé tevření a zavření. Z důvdu živtnsti sedla a kuželky se dpručuje, aby trvalý Další infrmace vládání viz katalgvé listy phnů DN Ovládání (phn) Označení v typvém čísle Osvá síla Kvs [m /hd] H ) 4.0 ) 2.5 ).6 ).0 ) 0.6 ) ) 6. ) 2.5 ) ) 6. 2) 4.0 ) ) Další infrmace vládání viz katalgvé listy phnů DN H ) tvarvaná kuželka 2) válcvá kuželka s lineární charakteristiku, tvarvaná kuželka s rvnprcentní, LDMspline a parablicku charakte- ristiku ) ventil s mikrškrtícím systémem. Prvedení s Kvs 0.0 až 0.06 mžn ddat p knzultaci s výrbcem. Rvnprcentní, LDMspline a parablická charakteristika d Kvs > =.0 Děrvané kuželky je mžn ddat puze u takt značených hdnt Kvs s následujícími mezeními: - hdnty Kvs 2.5 a.6 m /hd puze s lineární charakteristiku - dle hdnty Kvs ve slupci č.2 je mžné ddat děrvanu kuželku puze s lineární neb parablicku charakteristiku 9 0. ) ) ) ) ) ) ) ) -9- tlakvý spád na ventilu nepřekrčil hdntu,6 MPa. V pačném případě je vhdné pužít děrvanu kuželku neb dsedací plchy sedla a kuželky s navařenu vrstvu tvrdkvu. PTN 2.20 ST 0 PTN 2.2 MIDI 660 AUMA Zepadyn MIDI 660 MIDI 660 ST 0 Schiebel ST E ST 0. Rtrk ST 0. PTN 2. EMG PTN 6 ERB EPK ERC ENB EA..., ENC ENB ENB EPK EZ..., EPJ EPL EQ..., EPL ERC ED... ERD 2 kn 2,5 kn,2 kn 4,0 kn 5 kn 6, kn Δ pma Δ pma Δ pma Δ pma Δ pma Δ pma kv PTFE kv PTFE kv PTFE kv PTFE kv PTFE kv PTFE Ovládání (phn) Označení v typvém čísle AUMA Schiebel Rtrk EMG EA..., EZ..., AUMA Schiebel Rtrk EMG EA..., EZ..., Zepadyn Mdact MTR PTN 6 ENC EPD Mdact Cnt. Mdact MTN Auma Schiebel EYA EYB Mdact MTR ST 2 Zepadyn 67 PTN 7 EPD EPM Ruční kl *) R Osvá síla EQ..., ED... 7,5 kn EQ..., ED... 0 kn ERD 0 kn EA..., EZ... 5 kn ENE ERG 6 kn Kvs [m /hd] Δ p ma Δ p ma Δ p ma Δ p ma Δ p ma kv PTFE kv PTFE kv PTFE kv PTFE kv PTFE kv PTFE *) Pr DN 5 - s ručním klem je p = MPa. Δ ma Pr ventily PN 6 nesmí Δp překrčit hdntu,6 MPa. kv - prvedení sedla s těsněním kv - kv PTFE - prvedení sedla s těsněním kv - PTFE (nelze pužít pr tvarvané kuželky) Maimální diferenční tlaky uvedené v tabulce jsu určeny pr ucpávku PTFE neb O-kružek. Pr vlnvcvé prvedení ucpávky je nutné Δp knzultvat s výrbcem. Rvněž při pužití ma grafitvé ucpávky, blíží-li se pžadvaný Δp maimálním hdntám uvedeným v tabulce je vhdné u výrbce prvěřit pužití tét ucpávky. Hdnty Δp jsu stanveny pr nejnepříznivější stav tlakvých ma pměrů na ventilu PN, avšak v knkrétních případech může být skutečná hdnta Δp vyšší než jsu hdnty v tabulce. ma

10 Průtkvé sučinitele Kvs a diferenční tlaky Δpma [MPa] ventilů DN s válcvými kuželkami s výřezy (směr prudění pd kuželku) Hdnta Δpma je maimální tlakvý spád na ventilu, při kterém je zaručen splehlivé tevření a zavření. Z důvdu živtnsti sedla a kuželky se dpručuje, aby trvalý Další infrmace vládání viz katalgvé listy phnů *) ma. DN 00 Ds - průměr sedla DN Ds 00 H Ovládání (phn) Označení v typvém čísle AUMA Schiebel Rtrk EMG Mdact MTN Mdact Cnt. EA... EZ... EQ... ED... EYA EYB tlakvý spád na ventilu nepřekrčil hdntu,6 MPa. V pačném případě je vhdné pužít děrvanu kuželku neb dsedací plchy sedla a kuželky s navařenu vrstvu tvrdkvu. Mdact MTR ST 2 *) Zepadyn 67*) PTN 7 *) EPD EPM ENE ERG AUMA Schiebel EMG Zepadyn 67*) PTN 7 *) EA... EZ... ED... ENE ERG Mdact MTR Mdact MTN Mdact Cnt. ST 2 *) EPD EYA EYB EPM AUMA Schiebel EA... EZ... Ruční kl Osvá síla 5 kn 6 kn 20 kn kn 2 kn Kvs [m /hd] ucp ávka ucp ávka ucp ávka ucp ávka ucp ávka ucp ávka grafit PTFE grafit PTFE grafit PTFE grafit PTFE grafit PTFE grafit PTFE R Maimální diferenční tlaky uvedené v tabulce jsu platné pr těsnění v sedle kv-kv i pr návar tvrdkvem. Pr ventily PN 6 resp. PN nesmí Δp překrčit hdntu,6 MPa resp. 2,5 MPa. Průtkvé sučinitele Kvs a diferenční tlaky Δpma [MPa] ventilů DN s děrvanými kuželkami (směr prudění nad kuželku) Další infrmace vládání viz katalgvé listy phnů *) ma. DN 00 Ds - průměr sedla DN Ds H Ovládání (phn) Označení v typvém čísle Osvá síla Kvs [m /hd] AUMA Schiebel EMG Mdact MTN Mdact Cnt. EA... EZ... ED... EYA EYB Děrvané kuželky není mžn ddat pr Kvs dle slupce č., pr Kvs dle slupce 2 puze s lineární neb parablicku charakteristiku. Pr další slupce bez mezení. Mdact MTR ST 2 *) EPD EPM AUMA Schiebel EMG EA... EZ... ED... Mdact MTR Mdact MTN Mdact Cnt. ST 2 *) EPD EYA EYB EPM AUMA Schiebel EA... EZ... Ruční kl R 5 kn 6 kn 20 kn kn 2 kn ucp ávka ucp ávka ucp ávka ucp ávka ucp ávka ucp ávka grafit PTFE grafit PTFE grafit PTFE grafit PTFE grafit PTFE grafit PTFE Maimální diferenční tlaky uvedené v tabulce jsu platné pr ucpávku PTFE i pr grafitvu ucpávku. Pr ventily PN 6 resp. PN nesmí Δp překrčit hdntu,6 MPa resp 2,5 MPa. -0-

11 Rzměry a hmtnsti ventilů z tvárné litiny RV / UV 20 (E), DN 5-50 DN D PN 6 PN PN 6, PN D 2 # # # D d n D D 2 D d n D f D 4 D 5 L V V2 V2 V V a m mv mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg M0 M6,5 Rzměry a hmtnsti ventilů z celtiny a nerezvé celi RV / UV 220 (E), RV /UV 20 (E) DN 5-50 DN D PN 6 PN PN 6, PN D 2 # # # D d n D D 2 D d n D f D 4 D 5 L V V2 V2 V V a m mv mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg ) M0 M6,5 ) s hledem na dříve platné nrmy využita mžnst vlby pčtu spjvacích šrubů, nabízená nrmu ČSN-EN 092- #) - platí pr prvedení s vlnvcvu ucpávku mv - hmtnst, kteru je nutn přičíst k váze ventilu při vlnvcvém prvedení ucpávky --

12 Rzměry a hmtnsti ventilů z tvárné litiny RV / UV 20 (E), DN DN D D2 D d n mm mm mm mm a mm PN 6 D D 5 M L mm mm mm mm M V mm V2 V V4 f H mm mm mm mm mm m kg Rzměry a hmtnsti ventilů z celtiny a nerezvé celi RV / UV 20 (E), DN DN PN 6 D D2 D d n mm mm mm mm a mm PN D D2 D d n mm mm mm mm a mm PN D D2 D d n mm mm mm mm a mm DN PN 6,, D D 5 M L V V2 V V4 f H mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm M m kg

13 200 line RV 22 E (E) Regulační ventily DN - 600, PN 6, a s elektrmechanickými phny Ppis Regulační ventily RV 22 (E), RV 222 (E) a RV 22 (E), dále jen RV 22 (E), jsu jednsedlvé armatury s tlakvě dlehčenu kuželku, určené k regulaci průtku média. Tt prvedení ventilů umžňuje i při nízkých silách pužitých phnů regulaci při vyských tlakvých spádech. Průtčné charakteristiky, Kvs sučinitele a netěsnst dpvídají mezinárdním standardům. Ventily typu RV 22 (E) jsu vládány ručním klem neb elektrmechanickými phny výrbců ZPA Nvá Paka, Ekre+, ZPAPečky, ZPAKřižík Prešv, Auma a Schiebel. Pužití Ventily RV 22 jsu určeny pr pužití v tpenářské a klimatizační technice, energetice a chemickém průmyslu. Ventily RV 22 E splňují pžadavky II /2G IIB dle ČSN-EN 46- (9/2002) a ČSN EN 27- (9/998) a ve spjení s vhdnými phny jsu určeny k pužití v plynárenství a chemickém průmyslu. Dle prvzních pdmínek je mžné pužít prvedení ventilů z tvárné litiny, cellitiny a z austenitické nerez celi. Zvlené materiály dpvídají dpručení ČSN-EN 50- (/2002) (celi) resp. ČSN-EN 50- (/2002) (litina). Nejvyšší dvlené pracvní přetlaky v závislsti na zvleném materiálu a na tepltě média jsu uvedeny v tabulce na straně 75 tht katalgu. Technické parametry -- Pracvní média Ventily řady RV 22 jsu určeny k regulaci průtku a tlaku kapalin, plynů a par, jak je vda, pára, vzduch a jiná média kmpatibilní s materiálem tělesa a vnitřních částí armatury. Ventily řady RV 22 E jsu rvněž určeny k regulaci a uzavírání průtku a tlaku technických a tpných plynů a hřlavých kapalin. Pužití ventilů z tvárné litiny (RV 22) na páru je limitván následujícími parametry. Pára musí být přehřátá (suchst na vstupu > 0,98) a vstupní přetlak p 0,4 MPa při nadkritickém tlakvém spádu, respektive p,6 MPa při pdkritickém tlakvém spádu. V případě, že jsu tyt parametry media překrčeny, je nutné pužít těles ventilu z cellitiny (RV 222). Pr kvalitní a splehlivu regulaci výrbce dpručuje zařadit d ptrubí před ventil filtr mechanických nečistt, či jiným vhdným způsbem zajistit, že regulvané médium nebsahuje abrazivní příměsi neb jiné mechanické nečistty. Mntážní plhy Ventil musí být namntván d ptrubí vždy způsbem, aby směr tku média suhlasil se šipkami na tělese. Obrácené prudění ventilem není přípustné. Mntážní plha je libvlná krmě plhy, kdy je phn pd ventilem. Při tepltách média nad 50 C je nutné chránit phn před nadměrným půsbením tepla d ptrubí, např. vhdnu izlací ptrubí a ventilu a vyklněním phnu ze svislé sy. Detailní instrukce pr mntáž jsu uvedeny v dkumentu Pkyny pr mntáž a údržbu armatury. Knstrukční řada RV 22 (E) RV 222 (E) RV 22 (E) Prvedení Jednsedlvý regulační ventil dvucestný s tlakvě dlehčenu kuželku Rzsah světlstí Jmenvité tlaky DN až 0 DN -50: PN6, ; DN 200-0: PN6 DN až 600 PN 6,, Materiál tělesa Tvárná litina Litá cel Litá krzivzdrná cel EN-JS 0 (EN-GJS-0-8-LT).069 (GP2GH).757 (G7CrM5-5).458 (GX5CrNiMNb9--2) Materiál sedla: DN / / / DIN W.Nr./ČSN DN / / / Materiál kuželky: DN / / / DIN W.Nr./ČSN DN / / / DN / / / Rzsah pracvních teplt -20 až 260 C -20 až 260 C -20 až 260 C Stavební délky Řada dle ČSN-EN 558- (2/200) Připjvací příruby Dle ČSN-EN (/999) Dle ČSN-EN 092- (2/200) Těsnící plchy příruby Typ B (hrubá těsnící lišta) dle ČSN-EN (/999) Typ B (hrubá těsnící lišta) neb Typ F (výkružek) neb Typ D (drážka) dle ČSN-EN 092- (2/200) Typ kuželky Válcvá s výřezy, děrvaná Průtčná charakteristika Lineární, rvnprcentní, LDMspline, parablická Hdnty Kvs 4 až 00 m /hd Netěsnst Třída III. dle ČSN-EN 49 (5/200) ( < 0.% Kvs) pr regulační ventil s těsn. v sedle kv - kv Třída IV. dle ČSN-EN 49 (5/200) ( < 0.0% Kvs) pr regulační ventil s těsn. v sedle kv - PTFE Netěsnst prvedení E Stupeň netěsnsti 6 dle ČSN 060 (6/979) - část 2 Regulační pměr r 50 : Ucpávkvé těsnění O - kružek EPDM t = C, DRSpack (PTFE) t =260 C, vlnvec t ma= 260 C ma ma > = = > =

14 Průtkvé sučinitele Kvs a diferenční tlaky Δpma [MPa] ventilů DN - 50 Hdnta Δp je maimální tlakvý spád na ventilu, při kterém je zaručen splehlivé tevření a zavření. Z důvdu živtnsti sedla a kuželky se dpručuje, aby trvalý Další infrmace vládání viz. katalgvé listy phnů DN H Ovládání (phn) Označení v typvém čísle Osvá síla Kvs [m /hd] ) ) ) ) ) 6. ) 4.0 ) ) ) ) PTN 2.20 MIDI 660 ERB ENB 2 kn Δ p ) puze lineární charakteristika Ventily RV 22 je v případě ptřeby mžné kmpletvat se všemi phny uvedenými v katalgvém listu RV / UV 20. Maimální diferenční tlaky uvedené v tabulce jsu určeny pr ucpávku PTFE neb O-kružek. Pr vlnvcvé prvedení ucpávky je nutné Δp knzultvat s výrbcem. ma ma tlakvý spád na ventilu nepřekrčil hdntu,6 MPa. V pačném případě je vhdné pužít děrvanu kuželku neb dsedací plchy sedla a kuželky s navařenu vrstvu tvrdkvu. ST 0 AUMA Zepadyn Mdact Cnt. Mdact MTR Ruční kl Schiebel Rtrk ST E ST 0. Mdact MTN ST 2 Zepadyn 67 EMG PTN 6 PTN7 EPK EA..., EZ..., ENC EPJ EYA EYB EPD EPM R EQ..., EPL ENE ED... ERD ERG 2,5 kn 5 kn 6, kn 5 kn 6 kn Δ p Δ p Δ pma Δ p Δ p Δ p ma ma ma ma ma Děrvané kuželky je mžn ddat puze u takt značených hdnt Kvs s následujícím mezením : - dle hdnty Kvs ve slupci č.2 je mžné ddat děrvanu kuželku puze s lineární neb parablicku charakteristiku Pr ventily PN 6 nesmí Δp překrčit hdntu,6 MPa. Průtkvé sučinitele Kvs a diferenční tlaky Δpma [MPa] ventilů DN Hdnta Δp je maimální tlakvý spád na ventilu, při ma kterém je zaručen splehlivé tevření a zavření. Z důvdu živtnsti sedla a kuželky se dpručuje, aby trvalý tlakvý spád na ventilu nepřekrčil hdntu,6 MPa. V pačném případě je vhdné pužít děrvanu kuželku neb dsedací plchy sedla a kuželky s navařenu vrstvu tvrdkvu. Další infrmace vládání Ovládání (phn) AUMA Mdact MTR AUMA Mdact MTR AUMA Ruční kl viz katalgvé listy phnů Schiebel ST 2 Schiebel Mdact MTN Schiebel EMG Zepadyn 67 EMG Mdact Cnt. Mdact MTN PTN 7 Zepadyn 67*) ST 2 *) Mdact Cnt. PTN 7 *) *) ma. DN 00 Ds - průměr sedla Označení v typvém EA... EPD EA... EPD EA... čísle EZ... EPM EZ... EYA EZ... R Osvá síla Kvs [m /hd] ED... EYA EYB 5 kn ucp ávka ENE ERG 6 kn ucp ávka ED... ENE ERG 20 kn ucp ávka EYB EPM kn ucp ávka 2 kn ucp ávka ucp ávka DN Ds H grafit PTFE grafit PTFE grafit PTFE grafit PTFE grafit PTFE grafit PTFE Děrvané kuželky není mžn ddat pr Kvs dle slupce č., pr Kvs dle slupce 2 puze s lineární neb parablicku charakteristiku. Pr další slupce bez mezení. Maimální diferenční tlaky uvedené v tabulce jsu platné pr ucpávku PTFE i pr grafitvu ucpávku. Pr ventily PN 6 resp. PN nesmí Δp překrčit hdntu,6 MPa resp. 2,5 MPa. -4-

15 Rzměry a hmtnsti ventilů z tvárné litiny RV 22 (E) DN - 50 DN D mm mm PN 6 PN PN 6, PN D # # # D d n D D D d n D f D D L V V2 V2 V V a m mv mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg Rzměry a hmtnsti ventilů z celtiny a nerezvé celi RV 222 (E), RV 22 (E) DN - 50 DN D mm mm PN 6 PN PN 6, PN D # # # D d n D D D d n D f D D L V V2 V2 V V a m mv mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg ) M0 M6,5 M0 M6,5 ) s hledem na dříve platné nrmy využita mžnst vlby pčtu spjvacích šrubů, nabízená nrmu ČSN-EN 092- #) - platí pr prvedení s vlnvcvu ucpávku mv - hmtnst, kteru je nutn přičíst k váze ventilu při vlnvcvém prvedení ucpávky -5-

16 Rzměry a hmtnsti ventilů z tvárné litiny RV 22 (E), DN DN D D2 D d n mm mm mm mm a mm PN 6 D D 5 M L mm mm mm mm M V mm V2 V V4 f H mm mm mm mm mm m kg Rzměry a hmtnsti ventilů z celtiny a nerezvé celi RV 222 (E), RV 22 (E), DN PN 6 PN PN DN D D2 D d n a D D2 D d n a D D2 D d n a mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm PN 6,, DN D D 5 M L V V2 V V4 f H m mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg M M

17 200 line RV 24 E (E) Regulační ventily DN 5-00, PN 6, a s elektrmechanickými phny Ppis Regulační ventily RV 24 (E), RV 224 (E) a RV 24 (E) (dále jen RV 24 (E)) jsu trjcestné armatury se směšvací neb rzdělvací funkcí. Vzhledem k širké škále pužitých phnů jsu vhdné pr regulaci při nízkých i vyských tlakvých spádech při nejrzmanitějších prvzních pdmínkách. Průtčné charakteristiky, Kvs sučinitele a netěsnst dpvídají mezinárdním standardům. Ventily typu RV 24 (E) jsu vládány ručním klem neb elektrmechanickými phny výrbců Ekre+, ZPA Nvá Paka, ZPAKřižík Prešv, ZPAPečky, Auma a Schiebel. Pužití Tyt ventily jsu určeny pr pužití v tpenářské a klimatizační technice, energetice a chemickém průmyslu. Ventily RV 24 E splňují pžadavky II /2G IIB dle ČSN EN 46- (9/2002) a ČSN EN 27- (9/998) a ve spjení s vhdnými phny jsu určeny pr pužití v plynárenství a chemickém průmyslu. Dle prvzních pdmínek je mžné pužít prvedení ventilů z tvárné litiny, cellitiny a z austenitické nerez celi. Zvlené materiály dpvídají dpručení ČSN-EN 50- (/2002) (celi) resp. ČSN-EN 50- (/2002) (litina). Nejvyšší dvlené pracvní přetlaky v závislsti na zvleném materiálu a na tepltě média jsu uvedeny v tabulce na straně 75 tht katalgu. Pracvní média Ventily řady RV 24 (E) jsu určeny k regulaci průtku a tlaku kapalin, plynů a par, jak je vda, pára, vzduch a jiná média kmpatibilní s materiálem tělesa a vnitřních částí armatury. Pužití ventilů z tvárné litiny (RV 24) na páru je limitván následujícími parametry. Pára musí být přehřátá (suchst na vstupu > 0,98) a vstupní přetlak p 0,4 MPa při nadkritickém = tlakvém spádu, respektive p,6 MPa při pdkritickém tlakvém spádu. V případě, že jsu tyt parametry media překrčeny, je nutné pužít těles ventilu z cellitiny (RV 224). Pr kvalitní a splehlivu regulaci výrbce dpručuje zařadit d ptrubí před ventil filtr mechanických nečistt, či jiným vhdným způsbem zajistit, že regulvané médium nebsahuje abrazivní příměsi neb jiné mechanické nečistty. Mntážní plhy V případě pužití ventilu jak směšvacíh, musí být namntván d ptrubí vždy způsbem, aby směr tku média suhlasil se šipkami na tělese a nástavci (vstupy A, B a výstup AB). U rzdělvacíh ventilu je směr tku pačný (vstup AB a výstupya, B). Mntážní plha je libvlná krmě plhy, kdy je phn pd ventilem. Při tepltách média nad 50 C je nutné chránit phn před nadměrným půsbením tepla d ptrubí, např. vhdnu izlací ptrubí a ventilu a vyklněním phnu ze svislé sy. Detailní instrukce pr mntáž jsu uvedeny v dkumentu Pkyny pr mntáž a údržbu armatury. > = >= Technické parametry Knstrukční řada Prvedení Rzsah světlstí Jmenvité tlaky Materiál tělesa DN 5 až 00 DN 5-50: PN6, ; DN : PN6 PN 6, PN, PN Tvárná litina Litá cel Litá krzivzdrná cel EN-JS (GP2GH).458 (EN-GJS-0-8-LT).757 (G7CrM5-5) (GX5CrNiMNb9--2) Materiál sedla: DIN W.Nr./ČSN DN 5-50 DN / / / / / / Materiál kuželky: DN / / / DIN W.Nr./ČSN DN / / / Rzsah pracvních teplt -20 až 00 C -20 až 500 C -20 až 0 C Stavební délky Řada dle ČSN-EN 558- (/997) Připjvací příruby Dle ČSN-EN (/999) Dle ČSN-EN 092- (2/200) Těsnící plchy příruby Dle ČSN-EN (/999) Typ B (hrubá těsnící lišta) neb Typ F (výkružek) Typ B (hrubá těsnící lišta) neb Typ D (drážka) dle ČSN-EN 092- (2/200) Typ kuželky Válcvá s výřezy, tvarvaná Průtčná charakteristika Lineární, rvnprcentní v přímé větvi Hdnty Kvs.6 až 000 m /hd Netěsnst Třída III. dle ČSN-EN 49 (5/200) ( < 0.% Kvs) pr regulační ventil s těsn. v sedle kv - kv Regulační pměr r Ucpávkvé těsnění RV 24 RV 224 RV 24 Regulační ventil trjcestný DN 5 až 00 Třída IV. dle ČSN-EN 49 (5/200) ( < 0.0% Kvs) pr regulační ventil s těsn. v sedle kv - PTFE 50 : O - kružek EPDM t = C, DRSpack (PTFE) t =260 C, Ep. grafit, vlnvec t ma =500 C ma ma -7-

18 Průtkvé sučinitele Kvs a diferenční tlaky Δpma [MPa] Hdnta Δpma je maimální tlakvý spád na ventilu, při kterém je zaručen splehlivé tevření a zavření. Z důvdu živtnsti sedla a kuželky se dpručuje, aby trvalý Další infrmace vládání viz. katalgvé listy phnů DN H 6 ) 4.0 ) Ovládání (phn) Označení v typvém čísle Osvá síla Kvs [m /hd] ) ) 4.0 2) ).6 ) 2.5 2) 4.0 2) PTN 2.20 MIDI 660 ST 0 PTN 2.2 MIDI 660 MIDI 660 ST 0 AUMA Schiebel Zepadyn ST EX AUMA Schiebel ST 0. Rtrk ST 0. Rtrk PTN 2. EMG PTN 6 EMG ERB EPK ERC ENB EA..., ENC EA... ENB ENB EPK EZ..., EPJ EZ... EPL EQ..., EPL EQ... ERC ED... ERD ED... 2 kn 2,5 kn,2 kn 4,0 kn 5 kn 6, kn 7,5 kn Δ pma Δ pma Δ pma Δ pma Δ pma Δ pma Δ p ma kv PTFE kv PTFE kv PTFE kv PTFE kv PTFE kv PTFE kv PTFE tlakvý spád na ventilu nepřekrčil hdntu,6 MPa. V pačném případě je vhdné pužít děrvanu kuželku neb dsedací plchy sedla a kuželky s navařenu vrstvu tvrdkvu Ruční kl R Δ p ma kv PTFE Další infrmace vládání viz katalgvé listy phnů Ovládání (phn) Zepadyn PTN 6 Auma Schiebel Rtrk EMG Mdact MTR Mdact Cnt. Mdact MTR Mdact MTN ST 2 AUMA Zepadyn 67 Schiebel Rtrk EMG AUMA Schiebel EMG PTN 7 Zepadyn 67 PTN 7 Mdact Cnt. Mdact MTN Mdact MTR ST 2 Auma Schiebel Ruční kl Označení v typvém čísle ENC ERD EA... EZ... EQ... ED... EPD EYA EYB EA... EZ... EQ... ED... EPD EPM ENE ERG EA... EZ... ED... ENE ERG EYA EYB EPD EPM EA... EZ... R Osvá síla 0 kn 0 kn 5 kn 6 kn 20 kn kn 2 kn Kvs [m /hd] Δ p ma Δ p ma Δ p ma Δ p ma Δ p ma Δ p ma Δ p ma DN H 2 kv PTFE kv PTFE kv PTFE kv PTFE kv PTFE kv PTFE kv PTFE Δ p ma kv ) kuželka v přímé větvi tvarvaná, v náržní větvi válcvá 2) v náržní větvi kuželka válcvá, v přímé větvi pr lineární charakteristiku válcvá, pr rvnprcentní charakteristiku kuželka tvarvaná Vlnvcvé prvedení ucpávky nelze pužít pr DN 5 a 20. Pr ventily PN 6 resp. PN nesmí Δp překrčit hdntu,6 MPa resp. 2,5 MPa. kv - prvedení sedla s těsněním kv - kv PTFE - prvedení sedla s těsněním kv - PTFE (nelze pužít pr tvarvané kuželky) Maimální diferenční tlaky uvedené v tabulce jsu určeny pr ucpávku PTFE neb O-kružek. Pr vlnvcvé prvedení ucpávky je nutné Δpma knzultvat s výrbcem. Rvněž při pužití grafitvé ucpávky, blíží-li se pžadvaný Δp maimálním hdntám uvedeným v tabulce je vhdné u výrbce prvěřit mžnst pužití tét ucpávky. -8-

19 Rzměry a hmtnsti ventilů z tvárné litiny RV 24 (E), DN 5-50 DN D PN 6 PN PN 6, PN D 2 # # # D d n D D 2 D d n D f D 4 D 5 L V V2 V2 V V a m mv mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg M0 M6,5 Rzměry a hmtnsti ventilů z celtiny a nerezvé celi RV 224 (E), RV 24 (E) DN 5-50 DN D PN 6 PN PN 6, PN D 2 # # # D d n D D 2 D d n D f D 4 D 5 L V V2 V2 V V a m mv mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg ) M0 M6,5 ) s hledem na dříve platné nrmy využita mžnst vlby pčtu spjvacích šrubů, nabízená nrmu ČSN-EN 092- #) - platí pr prvedení s vlnvcvu ucpávku mv - hmtnst, kteru je nutn přičíst k váze ventilu při vlnvcvém prvedení ucpávky RV 24 DN 5 až 50-9-

20 Rzměry a hmtnsti ventilů z tvárné litiny RV 24 (E), DN DN D D2 D d n mm mm mm mm a mm PN 6 D D 5 M L mm mm mm mm M V V2 V V4 mm mm mm mm 60 f mm 4 H mm 80 m kg Rzměry a hmtnsti ventilů z celtiny a nerezvé celi RV 224, 24 (E), DN DN PN 6 D D2 D d n mm mm mm mm a mm PN D D2 D d n mm mm mm mm a mm PN D D2 D d n mm mm mm mm a mm DN PN 6,, D D 5 M L V V2 V V4 mm mm mm mm mm mm mm mm M f mm 2 H mm 80 m kg RV 24 DN 200 až

21 Schéma sestavení úplnéh typvéh čísla ventilů RV / UV 20 (E), RV 22 (E), RV 24 (E) XX X X X X X X X X X X X X - XX / XXX - XXX XX. Ventil Regulační ventil RV Uzavírací ventil UV 2. Označení typu 2) Ventily z tvárné litiny EN-JS 0 2 2) Pr DN 200 až 0 jen PN 6 Ventily z lité celi.069, Ventily z krzivzdrné celi Ventil přímý 0 Ventil přímý tlakvě dlehčený 2 Ventil směšvací (rzdělvací) 4. Typ vládání Specifikace phnů Elektrický phn Ruční kl E X X R X X dle tabulky na str Připjení Příruba s hrubu těsnící lištu Příruba s výkružkem 2 Příruba s drážku 5. Materiálvé prvedení Uhlíkvá cel.069 (-20 až 0 C) tělesa Tvárná litina EN-JS 0 (-20 až 00 C) CrM cel.757 (-20 až 500 C) (v závrkách jsu uvedeny Austenitická nerez cel.458 (-20 až 0 C) rzsahy pracvních teplt) Jiný materiál dle dhdy 9 6. Těsnění v sedle Kv - kv ) ) DN až 50; t ma = 260 C Měkké těsnění (kv - PTFE) Návar těsnících plch tvrdkvem 2 ) 7. Druh ucpávky O - kružek EPDM ) Nelze pužít pr prvedení E DRSpack (PTFE) 6) Puze DN 5 až 50 ) Epandvaný grafit 6) Vlnvec 6) Vlnvec s bezpečnstní ucpávku PTFE ) 6) Vlnvec s bezpečnstní ucpávku Grafit Průtčná charakteristika Lineární L 4) Puze pr UV 20 Rvnprcentní v přímé větvi R 5) 5) Nelze pužít pr RV 24 (E) LDMspline 4) Uzavírací 5) Parablická 5) Lineární - děrvaná kuželka 5) Rvnprcentní - děrvaná kuželka 5) Parablická - děrvaná kuželka S U P D Q Z 9. Kvs Čísl slupce dle tabulky Kvs sučinitelů X 0. Jmenvitý tlak PN PN 6 PN (DN 200 až 0) 6 PN. Pracvní teplta C O - kružek EPDM DRSpack (PTFE), vlnvec DRSpack (PTFE), vlnvec Epandvaný grafit; Vlnvec Epandvaný grafit; Vlnvec Epandvaný grafit; Vlnvec Jmenvitá světlst DN DN XXX. Prvedení Nrmální Nevýbušné E Kyslíkvé prvedení O Prvedení pr ptravinářství P Příklad bjednávky: RV20 ENC 42 L / Označení phnů v typvém čísle ventilu viz tabulka na str. 75 tht katalgu -2-

02-03.1 10.05.CZ Redukční stanice RS 502

02-03.1 10.05.CZ Redukční stanice RS 502 0-0. 0.05.CZ Redukční stanice RS 50 -- Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže uvedených. Regulační ventil musí

Více

02-05.5 04.11.CZ Regulační ventil najížděcí G 93

02-05.5 04.11.CZ Regulační ventil najížděcí G 93 0-05.5 04..CZ Regulační ventil najížděcí G 9 -- Výpočet součinitele Kv Praktický výpočet se provádí s přihlédnutím ke stavu regulačního okruhu a pracovních podmínek látky podle vzorců níže uvedených. Regulační

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

VÍŘIVÁ VÝUSŤ EMCO TYPU DAL 358

VÍŘIVÁ VÝUSŤ EMCO TYPU DAL 358 OBLASTI POUŽITÍ FUNKCE ZPŮSOB PROVOZOVÁNÍ DAL 8 Vířivá výusť DAL 8 Vířivá výusť DAL 8 je vysce induktivní, se čtvercvu neb kruhvu čelní masku s integrvanými štěrbinvými prfily s excentrickými válečky z

Více

Teplota a její měření

Teplota a její měření 1 Teplta 1.1 Celsiva teplta 1.2 Fahrenheitva teplta 1.3 Termdynamická teplta Kelvin 2 Tepltní stupnice 2.1 Mezinárdní tepltní stupnice z rku 1990 3 Tepltní rzdíl 4 Teplměr Blmetr Termgraf 5 Tepltní rztažnst

Více

Sledování provedených změn v programu SAS

Sledování provedených změn v programu SAS Sledvání prvedených změn v prgramu SAS Při práci se systémem SAS se v něklika funkcích sleduje, jaké změny byly prvedeny a kd je prvedl. Patří mezi ně evidence změn v mdulu Evidence žáků neb práce s průběžnu

Více

Průmyslová vrata sekční rolovací

Průmyslová vrata sekční rolovací Průmyslvá vrata sekční rlvací Sekční vrata MakrPr a MakrPr Alu představují mderní řešení pr průmyslvé bjekty, skladvé haly, dílny a hspdářské prstry. Splehlivá, trvanlivá a teplá vrata: Nsná knstrukce

Více

V jádru krásná koupelna Stavební veletrh BVV Brno 17. 21.4.2007 PAVILON D, stánek č. 41 A

V jádru krásná koupelna Stavební veletrh BVV Brno 17. 21.4.2007 PAVILON D, stánek č. 41 A V jádru krásná kupelna Stavební veletrh BVV Brn 17. 21.4.2007 PAVILON D, stánek č. 41 A V rámci expzice Vám přestavíme : Mderní kmpaktní materiály Technistne a SlidStne, jejich využití v interieru. - reknstrukce

Více

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická. Resslova 5, Ústí nad Labem. Fázory a komplexní čísla v elektrotechnice. - Im

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická. Resslova 5, Ústí nad Labem. Fázory a komplexní čísla v elektrotechnice. - Im Střední průmyslvá škla strjní a elektrtechnická Resslva 5, Ústí nad Labem Fázry a kmplexní čísla v elektrtechnice A Re + m 2 2 j 1 + m - m A A ϕ ϕ A A* Re ng. Jarmír Tyrbach Leden 1999 (2/06) Fázry a kmplexní

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

4.Silniční motorová vozidla

4.Silniční motorová vozidla 4.Silniční mtrvá vzidla Silniční mtrvá vzidla jsu strje určené pr dpravu sb a nákladů p silničních kmunikacích. V širším smyslu d tét skupiny strjů patří také vzidla určená k dpravě p cestách a v terénu.

Více

Sedlové ventily VF 2, VL 2 - dvoucestné VF 3, VL 3 trojcestné

Sedlové ventily VF 2, VL 2 - dvoucestné VF 3, VL 3 trojcestné Datový list Sedlové ventily VF 2, VL 2 - dvoucestné VF 3, VL 3 trojcestné Popis Ventily poskytují kvalitní a cenově příznivé řešení pro většinu aplikací vytápění i chlazení s médiem - voda. Tyto ventily

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 r e g i n á l n í p r a d e n s k á NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 ODBORNÝ POSUDEK PRO RODINNÉ DOMY Obecné pdmínky: - z psudku musí být patrný rzsah a způsb prvedení pdprvanéh patření - psudek je pdkladem pr

Více

Případy užití RSSystems

Případy užití RSSystems Případy užití RSSystems Účelem tht dkumentu je definvat rzsah funkcí infrmačníh systému,, Infrmační systém evidence bjednávek (značvaný dále jen RSSystem), určený k pužívání restauračními zařízeními (značvanými

Více

Možnosti připojení WMS služby do Klienta v Marushka Designu

Možnosti připojení WMS služby do Klienta v Marushka Designu 0 Mžnsti připjení WMS služby d Klienta v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

MONTÁŽNÍ TECHNIKA. pro všechny druhy fotovoltalických systémů. 4 profily nabízející široké využití. Praktické nerezové držáky

MONTÁŽNÍ TECHNIKA. pro všechny druhy fotovoltalických systémů. 4 profily nabízející široké využití. Praktické nerezové držáky MONTÁŽNÍ TECHNIKA MONTÁŽNÍ TECHNIKA pr všechny druhy ftvltalických systémů Srtiment 4/014 4 prfily nabízející širké využití Praktické nerezvé držáky Zkušensti z více jak desetileté praxe HLINÍKOVÉ PROFILY

Více

4 Datový typ, proměnné, literály, konstanty, výrazy, operátory, příkazy

4 Datový typ, proměnné, literály, konstanty, výrazy, operátory, příkazy 4 Datvý typ, prměnné, literály, knstanty, výrazy, perátry, příkazy Studijní cíl Tent studijní blk má za cíl pkračvat v základních prvcích jazyka Java. Knkrétně bude uvedena definice datvéh typu, uvedeny

Více

Provozní řád služby zálohování CIT

Provozní řád služby zálohování CIT Prvzní řád služby zálhvání CIT V Ostravě 5. května 2011 1 Ppis služby Služba zálhvání pskytuje mžnst pravidelnéh autmatizvanéh vytváření kpií (zálh) dat na zálhvací média a mžnst bnvy dat z těcht zálh.

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

Tile systém v Marushka Designu

Tile systém v Marushka Designu 0 Tile systém v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme

Více

Efektivní řešení pro elektřinu a teplo Kogenerační jednotky Bosch

Efektivní řešení pro elektřinu a teplo Kogenerační jednotky Bosch Efektivní řešení pr elektřinu a tepl Kgenerační jedntky Bsch 2 Efektivní řešení pr elektřinu a tepl - Kgenerační jedntky Bsch Vítejte u splečnsti Bsch Již více než st let je jmén Bsch synnymem pr prvtřídní

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

Generování Homepage ze serveru AReality.sk

Generování Homepage ze serveru AReality.sk Genervání Hmepage ze serveru AReality.sk 9. 9. 2010 - Ing. Jiří Fřt Diadema Sftware s.r.. Verze 3.5 Diadema Sftware s. r.. Stránka 1 Obsah Obsah... 2 1. Obecně k prpjení dat... 3 2. Typy prpjení dat...

Více

Seřizovací kulové kohouty JIP BaBV (PN 25)

Seřizovací kulové kohouty JIP BaBV (PN 25) Seřizovací kulové kohouty JIP BaBV (PN 25) Popis BaBV WW BaBV FF Seřizovací kulové kohouty Danfoss BaBV byly navrženy speciálně pro aplikace dálkového vytápění. Jejich vlastnosti se vyznačují vysokou provozní

Více

Příloha č. 1 zadávacích podmínek. Laserová, bezdrátová 3D geometrie. Technické parametry (minimální):

Příloha č. 1 zadávacích podmínek. Laserová, bezdrátová 3D geometrie. Technické parametry (minimální): Přílha č. 1 zadávacích pdmínek Laservá, bezdrátvá 3D gemetrie Technické parametry (minimální): kamervá 3D gemetrie kmunikace prstřednictvím Bluetth 4 kusy 3-bdvých držáků 3D terčů s rychlupínáním, uchycení

Více

02-02.2 10.07.CZ Regulační ventily RV 702

02-02.2 10.07.CZ Regulační ventily RV 702 02-02.2 0.07.Z Regulační ventily RV 702 -- Výpočet součinitele Kv Praktický výpočet se provádí s přihlédnutím ke stavu regulačního okruhu a pracovních podmínek látky podle vzorců níže uvedených. Regulační

Více

Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí

Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí Člen sciace ddavatelů plastvých ptrubí VOOVOnÍ SYSTÉMY PE, PVC VOOVOnÍ SYSTÉMY PE, PVC POUnÍ SYSTÉMY PRO OPRVU PITnÉ UŽITKOVÉ VOY Pitná vda je bezespru naše nejušlechtilejší survina přináší a udržuje živt

Více

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze Knslidvaný nástrj získatele Vytvření ddatku ke smluvě NAMÍRU Návd k bsluze Obsah 1 ÚVOD... 1 2 MENU VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3 VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3.1 Načtení pjistné smluvy... 1 3.2 Pdmínky pr vytvření

Více

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem.

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád upravuje pravidla pr využívání infrmačních technlgií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád určuje základní práva a pvinnsti každéh uživatele infrmačních technlgií pčítačvé

Více

02-03.5 10.07.CZ. Redukční stanice RS 702 -1-

02-03.5 10.07.CZ. Redukční stanice RS 702 -1- 02-0. 0.07.Z Redukční stanice RS 702 A.P.O. - ELMOS v.o.s., Pražská 90, 09 0 Nová Paka, Tel.: +420 49 04 26, Fax: +420 49 04 27, E-mail: apo@apoelmos.cz, Internet: www.apoelmos.cz -- Výpočet součinitele

Více

F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE

F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE Katedra gegrafie PřF UJEP e-mail: gegraphy@sci.ujep.cz www: http://gegraphy.ujep.cz F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE Katedra gegrafie PřF UJEP e-mail: gegraphy@sci.ujep.cz www: http://gegraphy.ujep.cz

Více

v mechanice Využití mikrofonu k

v mechanice Využití mikrofonu k Využití mikrfnu k měřením v mechanice Vladimír Vícha Antace Mikrfn pfipjený zvukvu kartu pčítače ve spjení s jednduchým sftware (pf. AUDACITY) může služit k pměrně pfesnému měření krátkých časů. Pčítač

Více

5. Glob{lní navigační satelitní systémy (GNSS), jejich popis, princip, využití v geodézii.

5. Glob{lní navigační satelitní systémy (GNSS), jejich popis, princip, využití v geodézii. 5. Glb{lní navigační satelitní systémy (GNSS), jejich ppis, princip, využití v gedézii. Zpracval: Tmáš Kbližek, 2014 Obecný princip Glbální navigační družicvé systémy (GNSS) umžňují určení prstrvé plhy

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O NABÍZENÉM PODNIKU

ZÁKLADNÍ INFORMACE O NABÍZENÉM PODNIKU Prdej části pdniku splečnsti EXCON Steel a.s. ZÁKLADNÍ INFORMACE O NABÍZENÉM PODNIKU stav k 6.2.2015 Dkument služí puze pr získání základníh přehledu prdávaném pdniku a nenahrazuje DueDilligence ani jiný

Více

Přímé regulátory teploty Regulátor teploty typu 4u

Přímé regulátory teploty Regulátor teploty typu 4u Přímé regulátory teploty Regulátor teploty typu 4u s vyváženým jednosedlovým kulovým ventilem Použití Regulátor teploty pro chladicí instalace s regulačními termostaty pro pracovní body od -10 do +250

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

REGULAČNÍ VENTIL TYP Z3. Z3 verze 06/2005

REGULAČNÍ VENTIL TYP Z3. Z3 verze 06/2005 REGULAČNÍ VENTIL TYP Z Z verze 6/ POUŽITÍ Používají se v automatických systémech a systémech dálkového ovládání k regulaci průtoku kapalin, par a plynů.jsou určeny pro směšování dvou proudů média nebo

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace Základní škla Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, kres Vsetín, příspěvkvá rganizace Zpráva z testvání 7.rčníků ZŠ v rámci prjektu Rzvj a pdpra kvality ve vzdělávání Termín testvání : 18.2.-20.2.2015 Pčet

Více

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2008

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2008 Změny ve mzdách systému EKONOM d 1.1.2008 1. Změna parametrů pr mzdy: V parametrech se mění hdnty a přibyly další parametry s hledem na jejich mnžství jsu rzděleny d dvu brazvek mezi kterými se přepíná

Více

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní ONLINESKLAD.CZ Ppis administračníh rzhraní Vysvětlení pjmů: V tmt manuálu i v celém systému figurují 3 základní sby: 1) PARTNER je t majitel partnerskéh eshpu. Prdává zbží a bjednávky psílá d nlineskladu

Více

Uzavírací klapky PN 63-160 DN 80/80-300/250. Oblasti použití. Varianty standardního provedení. Provozní data. Materiály. Instrukce.

Uzavírací klapky PN 63-160 DN 80/80-300/250. Oblasti použití. Varianty standardního provedení. Provozní data. Materiály. Instrukce. Typový list 7338.1/10-64 AKG-A/AKGS-A Uzavírací klapky se samotěsnícím závěrem krytu spřírubami event. s přivařovacími konci PN 63-160 DN 80/80-300/250 Oblasti použití Průmyslová zařízení, elektrárny,

Více

ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE

ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.A. HLASY NA ZASEDÁNÍ PARLAMENTU Řádným dehráním sutěže vznikne příslušnému klubu nárk na hlas na zasedání Parlamentu za pdmínek daných Stanvami.

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Interaktivní výuka MS Office 2000 Pachner Panel nástrjů vlev nahře (zleva) O stránku zpět Úvdní stránka dkumentu návrat na titulní stranu prgramu Histrie přehled navštívených stránek Rejstřík Zálžky Pznámky

Více

Školení obsluhy PC stručný manuál obsluhy pro používání PC. MS Power Point

Školení obsluhy PC stručný manuál obsluhy pro používání PC. MS Power Point Šklení bsluhy PC stručný manuál bsluhy pr pužívání PC MS Pwer Pint 1 Úvd - PwerPint K čemu se prgram PwerPint pužívá? Při prezentaci, kdy přednášející pr psílení účinku svých slv prmítá snímky, které si

Více

DN k VS Rozsah nastavení Δp Připojení (mm) (m 3 /h) (bar) 1,6. Rozsah nastavení Δp (mm) (m 3 /h) (bar) (bar) 1,6. Připojení

DN k VS Rozsah nastavení Δp Připojení (mm) (m 3 /h) (bar) 1,6. Rozsah nastavení Δp (mm) (m 3 /h) (bar) (bar) 1,6. Připojení Datový list Regulátor diferenčního tlaku s omezovačem průtoku (PN 16) AVPB montáž do vratného potrubí, měnitelné nastavení AVPB-F montáž do vratného potrubí, pevné nastavení Použití Regulátor se skládá

Více

Uživatelská příručka aplikace Partner24 modul Zaměstnavatelský portál Česká spořitelna penzijní společnost, a.s.

Uživatelská příručka aplikace Partner24 modul Zaměstnavatelský portál Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. Uživatelská příručka aplikace Partner24 mdul Zaměstnavatelský prtál Česká spřitelna penzijní splečnst, a.s. Verze: 1.20 (30.3.2011) Autr: Jan Zámstný, Lukáš Hns Schválil: Šárka Rlčíkvá Vlastník: ČS penzijní

Více

Výživa a sport, základy fitness

Výživa a sport, základy fitness Průvdní list kurzu Vzdělávání ICT metdiků Výživa a sprt, základy fitness Autr kurzu: Vyučvací předmět: Rčník: Téma: Účel kurzu: Tělesná výchva, Bilgie (Chemie) Studenti středních škl d 16 let Výživa a

Více

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb.

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb. Infrmace pr zákazníky pdle zákna č. 256/2004 Sb. Tent dkument je určen pr zákazníky splečnsti ZFP Investments, investiční splečnst, a.s. (dále Splečnst ), včetně ptencinálních zákazníků, a bsahuje infrmace,

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ POLITIKA PRO DARŮ & POHOŠTĚNÍ Nabízení či přijímání bchdních darů a phštění je čast náležitým způsbem, jak si bchdní partneři prkazují vzájemnu úctu

Více

Z1 ŽIDLE KANCELÁŘSKÁ STANDARD 1 24 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 Z1 ŽIDLE KANCELÁŘSKÁ STANDARD 1

Z1 ŽIDLE KANCELÁŘSKÁ STANDARD 1 24 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 Z1 ŽIDLE KANCELÁŘSKÁ STANDARD 1 ELI - Dlní Břežany - Výkaz nábytku p mítnstech (kmplet stěhvání + Arbyd) kód ppis Celkem Ks Stěhvání (ks) M.00.19 M.00.20 M.00.21 O.00.02 O.00.03 O.00.04 O.00.05 O.00.06 O.00.07 O.00.08 O.00.09 O.00.10

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Přílha č.1 Výzvy k pdání nabídek Zadávací dkumentace k veřejné zakázce maléh rzsahu na ddávky zadávanu v suladu s Příručku pr příjemce finanční pdpry z Operačníh prgramu Vzdělávání pr knkurenceschpnst

Více

pro správu uživatelských přístupů do registru řidičů pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností

pro správu uživatelských přístupů do registru řidičů pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností Uživatelská příručka pr správu uživatelských přístupů d registru řidičů pr becní úřady bcí s rzšířenu půsbnstí 1 Licenční ujednání Veškerá práva vyhrazena Ministerstv dpravy nábřeží L. Svbdy 1222/12 110

Více

Státní energetická inspekce jako dotčený orgán

Státní energetická inspekce jako dotčený orgán Zdeněk Kndler Zlín Státní energetická inspekce 28. 3. 2014 Státní energetická inspekce jak dtčený rgán v rámci plitiky územníh rzvje a územníh plánvání stanviska k plitice územníh rzvje a územně plánvací

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Proč a jak zavést progresivní požadavky na energetickou náročnost budov pro bydlení

Proč a jak zavést progresivní požadavky na energetickou náročnost budov pro bydlení Prč a jak zavést prgresivní pžadavky na energeticku nárčnst budv pr bydlení Listpad 2010 Iniciativa ŠANCE PRO BUDOVY předkládá p důkladné dbrné diskusi tat dpručení pr dluhdbé buducí nastavení pžadavků

Více

Manuál pro Vodohospodářský model Zelená louka

Manuál pro Vodohospodářský model Zelená louka Manuál pr Vdhspdářský mdel Zelená luka Mdel verze 17.1, 17.3 (LXI. a LXIII. výzva) MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.pzp.cz, dtazy@sfzp.cz Zelená linka pr zájemce

Více

IPS1 zápočtový test na fei-learnu

IPS1 zápočtový test na fei-learnu IPS1 zápčtvý test na fei-learnu Správce sítě se musí rzvíjet schéma IP adres, které pužívá adresvý prstr 192.168.1.0/24. Síť, která bsahuje sérivé linky, je zařazen mim samstatné řady. Každé síti bude

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všebecné bchdní pdmínky 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále také jen Pdmínky ) upravují právní vztahy mezi splečnstí Ulženka s.r.., IČ 24299162, se sídlem Přišimasy 133, 282 01

Více

mtransfer Technická dokumentace Varianta Standard

mtransfer Technická dokumentace Varianta Standard mtransfer Technická dkumentace Varianta Standard mbank S.A., se sídlem ul. Senatrska 18, 00-950 Warszawa, Plsk, zapsaná v Celstátním sudním rejstříku (KRS) Rejstříku pdnikatelů vedeném u Obvdníh sudu hl.

Více

HELIOS Fenix. Evidence daně z přidané hodnoty. Asseco Solutions, a.s. verze 7.00

HELIOS Fenix. Evidence daně z přidané hodnoty. Asseco Solutions, a.s. verze 7.00 HELIOS Fenix Evidence daně z přidané hdnty verze 7.00 Assec Slutins, a.s. 2012 HELIOS Fenix, subsystém eknmických infrmací Evidence DPH 2/34 Obsah: 1 Účetnictví... 4 1.1 Majitel... 4 1.2 Číselník DPH...

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL?

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? ENKO 2004 Bratislava 19.10.2004 Tmáš Hüner Ředitel sekce zahraniční majetkvé účasti 1 Paralela energetiky a plitiky Je lepší demkracie

Více

UT2004 UTV {CZ}KillerB 8.1.2013

UT2004 UTV {CZ}KillerB 8.1.2013 UT2004 UTV {CZ}KillerB 8.1.2013 1. CO TO JE UTV UTV znamená Unreal TV a služí k tmu, aby se k běžícímu zápasu na UT2004 serveru mhl připjit UTV server a k němu primární klient (kameraman). Ostatní, kteří

Více

Paleta na konsole. Paleta svařená z trubek

Paleta na konsole. Paleta svařená z trubek alety Paleta na knsle r snadnu manipulaci a uskladnění můžeme pužít speciálně zknstruvané palety. K nakládání je mžn pužít jak jeřáb, ak vyskzdvižný vzík. Pvrchvá úprava palety je žárvý zinek. D palety

Více

Změna Sazebníku KB pro podnikatele, podniky a municipality v obsluze poboček k 1.1.2014 nové znění měněných bodů

Změna Sazebníku KB pro podnikatele, podniky a municipality v obsluze poboček k 1.1.2014 nové znění měněných bodů Změna Sazebníku KB pr pdnikatele, pdniky a municipality v bsluze pbček k 1.1.2014 nvé znění měněných bdů Vysvětlení K 1.1.2014 dchází ke změnám v Sazebníku KB pr pdnikatele, pdniky a municipality v bsluze

Více

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2014

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2014 Změny ve mzdách systému EKONOM d 1.1.2014 1. Změna parametrů pr mzdy: V parametrech se mění hdnty s hledem na pčet parametrů jsu rzděleny d dvu brazvek mezi kterými se přepíná pmcí kláves PgUp/PgDn: Parametry,

Více

01-09.7 10.14.CZ Zpětné ventily a zpětné uzavíratelné ventily ZV 226 a ZV 236

01-09.7 10.14.CZ Zpětné ventily a zpětné uzavíratelné ventily ZV 226 a ZV 236 01-09.7 10.14.CZ Zpětné ventily zpětné uzvírtelné ventily ZV 226 ZV 26-1- ZV 226 ZV 26 Zpětné ventily zpětné uzvírtelné ventily 15 ž 200, PN 16, 25 Popis Zpětné ventily ZV 2x6 jsou smočinné uzávěry s vynikjícími

Více

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol Ministerstv financí Odbr 47 Centrální harmnizační jedntka Infrmační systém finanční kntrly ve veřejné správě Mdul pr vyhdncení rčních výsledků finančních kntrl Leden 2015 Manuál MF - infrmační systém finanční

Více

BULLETIN 10/2011 Pro zákazníky a partnery společnosti MICOS spol. s r.o., divize Telcom

BULLETIN 10/2011 Pro zákazníky a partnery společnosti MICOS spol. s r.o., divize Telcom BULLETIN 10/2011 Pr zákazníky a partnery splečnsti MICOS spl. s r.., divize Telcm Vážení bchdní partneři, ve splupráci se splečnstí PROFiber jsme pr Vás připravili šklení na téma: OPTICKÉ ROZVADĚČE MONTÁŽ

Více

Reklamační řád. 1. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád. 1. Všeobecná ustanovení Reklamační řád Tent reklamační řád je platný d 1. 1. 2013 a ruší platnst předchzích reklamačních řádů. Tent reklamační řád je k dispzici na prdejně prdávajícíh neb jak dkument na www.prvyt.cz. 1. Všebecná

Více

Automatizovaný docházkový systém verze 3.xx DOCHÁZKA. Automatizovaný docházkový a přístupový systém. Verze 3.xx. Uživatelská příručka

Automatizovaný docházkový systém verze 3.xx DOCHÁZKA. Automatizovaný docházkový a přístupový systém. Verze 3.xx. Uživatelská příručka DOCHÁZKA Autmatizvaný dcházkvý a přístupvý systém Verze 3.xx Uživatelská příručka RON Sftware spl. s r.. Nám. Budvatelů 1405 735 06 Karviná - Nvé Měst tel.: +420 596 312 827, +420 596 317 877, fax : +420

Více

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010)

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010) Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010) Tématický plán a bsahvé zaměření seminářů 1. týden - Organizační záležitsti. Účetní systém pdniku a využití výpčetní techniky. Sftware pr účetnictví.

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

1. PROČ VYVÁŽET PENÍZE NA SKLÁDKU?

1. PROČ VYVÁŽET PENÍZE NA SKLÁDKU? . s. a t k e j r p r d y H c e w S kalu í n á v ň zply a Sušení dklad p í n v Prac 1. PROČ VYVÁŽET PENÍZE NA SKLÁDKU? Kal je materiál, který vzniká na všech kmunálních čistírnách dpadních vd, prt je nevyhnutelným

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Obsluha PC snadn a rychle - Multimediální učebnice MS Windws XP Pachner Panel nástrjů vprav nahře (shra dlů) O stránku zpět Úvdní stránka dkumentu návrat na titulní stranu prgramu Histrie přehled navštívených

Více

Manuál pro Vodohospodářský model Zelená louka

Manuál pro Vodohospodářský model Zelená louka Manuál pr Vdhspdářský mdel Zelená luka Mdel verze 16.1 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.pzp.cz, dtazy@sfzp.cz Zelená linka pr zájemce dtace: 800 260 500 www.mzp.cz,

Více

Vkládání dat do databázové aplikace

Vkládání dat do databázové aplikace Vkládání dat d databázvé aplikace prjektu Vytváření místníh partnerství benchmarking sciálních služeb Králvéhradeckéh kraje 1 Obsah I. Úvd... 3 II. Jak se přihlásit d aplikace... 3 III. Ppis funkcí Hlavníh

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

LABORATOŘ ANALÝZY POTRAVIN A PŘÍRODNÍCH PRODUKTŮ

LABORATOŘ ANALÝZY POTRAVIN A PŘÍRODNÍCH PRODUKTŮ Fakulta ptravinářské a bichemické technlgie Ústav analýzy ptravin a výživy LABORATOŘ ANALÝZY POTRAVIN A PŘÍRODNÍCH PRODUKTŮ Stanvení vitaminů, kfeinu, antixidantů a knzervačních látek (metda: kapalinvá

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí

Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí Člen sciace ddavatelů plastvých ptrubí KNLIZČNÍ SYSTÉMY technický manuál OSH 1. GRVITČNÍ KNLIZE VŠEOENÉ ÚJE.................................strana 3 2. ÚJE K PROJEKTOVÁNÍ KNLIZČNÍH POTRUÍ.............................strana

Více

Nahrávání hovorů pro IP telefonii a kontaktní centra

Nahrávání hovorů pro IP telefonii a kontaktní centra IP Slutins, pure and simple. Nahrávání hvrů pr IP telefnii a kntaktní centra ZOOM CallREC je rbustní řešení pr nahrávání hvrů v prstředí IP telefnie. Je určen pr splečnsti všech velikstí, d něklika uživatelů

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

DATABÁZOVÝ SERVER FIREBIRD

DATABÁZOVÝ SERVER FIREBIRD DATABÁZOVÝ SERVER FIREBIRD INSTALACE,KONFIGURACE, VLASTNOSTI PŘÍRUČKA A NÁVODY PRO OBECNÉ ÚČELY YAMACO SOFTWARE 2004-2008 1. ÚVODEM Databázvý server FireBird je jedním z relačních databázvých systémů,

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí

Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí Člen sciace ddavatelů plastvých ptrubí KNLIZČNÍ SYSTÉMY technický manuál VÝhY PLSTVÝh PTrubÍ luhá živtnst Vyská dlnst abrazi Nízká hmtnst Pružnst a nerzbitnst Vyská bilgická a krzní dlnst Výbrné a stálé

Více

PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VLIV TRHU A REGULACE. Ekonomika staveb a sídel /2

PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VLIV TRHU A REGULACE. Ekonomika staveb a sídel /2 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VLIV TRHU A REGULACE Eknmika staveb a sídel /2 Rzmístění bydlení ve městě filter dwn = vyfiltrvání stárnutím bytů se zhršuje kvalita bydlení nárčnější byvatelé dcházejí staré čtvrti

Více

SHRNUTÍ LÁTKY 7. ROČNÍKU Mgr. Iva Strolená

SHRNUTÍ LÁTKY 7. ROČNÍKU Mgr. Iva Strolená ARITMETIKA ZLOMKY A RACIONÁLNÍ ČÍSLA Jestliže něc (celek) rzdělíme na něklik stejných dílů, nazývá se každá část celku zlmkem. Zlmek tři čtvrtiny (tři lmen čtyřmi) zlmek Čitatel sděluje, klik těcht částí

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 PwerPint a Access v příkladech Pachner - p výběru tématickéh celku se bjeví kn se zadáním úlhy: ppis jedntlivých dílčích krků p animvaných tázkách jedntlivých dílčích krků uživatel abslvuje test na prvěření

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pojmů

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen VOP) 1 Definice pojmů Obchdní pdmínky Všebecné bchdní pdmínky pr prnájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pjmů předmět nájmu - železniční nákladní vagn neutralizace nákladníh prstru - dstranění výlučnéh půsbení

Více

PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB

PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB ISTQB PARTNER PROGRAM VERZE CZ-1.0 (30.05.2013) Czech and Slvak Testing Bard Internatinal Sftware Testing Qualificatin Bard www.castb.rg PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB OSNOVA 1. SHRNUTÍ

Více