CZ. Ventily LDM s elektromechanickými pohony -1-

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "01-02.1 01.11.CZ. Ventily LDM s elektromechanickými pohony -1-"

Transkript

1 CZ Ventily LDM s elektrmechanickými phny A.P.O. - ELMOS v..s., Pražská 90, Nvá Paka, Tel.: , Fa: , Internet: --

2 Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže uvedených. Regulační ventil musí být navržen tak, aby byl schpen regulvat maimální průtk při daných prvzních pdmínkách. Přitm je nutné kntrlvat, jestli nejmenší regulvaný průtk je ještě regulvatelný. Pdmínku je, že regulační pměr ventilu r > Kvs / Kv Z důvdu mžné minusvé tlerance 0% hdnty Kv00 prti Kvs a pžadavku na mžnst regulace v blasti maimálníh průtku (snižvání i zvyšvání průtku) výrbce dpručuje vlit hdntu Kvs regulačníh ventilu větší než maimální prvzní hdntu Kv: Kvs =.. Kv Přitm je třeba vzít v úvahu, jak dalece již ve výpčtu uvažvaná hdnta Qma bsahuje bezpečnstní přídavek, který by mhl mít za následek předimenzvání výknu armatury. min Navrhvání charakteristiky s hledem na zdvih ventilu Pr správnu vlbu regulační charakteristiky ventilu je vhdné prvést kntrlu, jakých zdvihů bude dsahvat armatura při různých předpkládaných prvzních režimech. Tut kntrlu dpručujeme prvést alespň při minimálním, nminálním a maimálním uvažvaném průtčném mnžství. Orientačním vdítkem při vlbě charakteristiky je zásada vyhnut se, je-li t mžné, prvním a psledním 5 0 % zdvihu armatury. Pr výpčet zdvihu při různých prvzních režimech a jedntlivých charakteristikách je mžné s výhdu pužít firemní výpčtvý prgram VENTILY. Prgram služí ke kmpletnímu návrhu armatury d výpčtu Kv sučinitele až p určení knkrétníh typu armatury včetně phnu. Průtčné charakteristiky ventilů Kv/Kv 00 Vztahy pr výpčet Kv Kapalina Plyn Kv = Přehřátá pára Sytá pára Tlakvá ztráta p 2 > p /2 Δp < p /2 Q 00 Q ρ.t 54 n n Δp.p2 Q v2 00 m Δp Q v m Δp Nadkritické prudění par a plynů Tlakvá ztráta Δp > = p /2 p = < 2 p /2 ρ Δp 2.Qn 54.p ρ.t n Qm 00 Qm 00 2v p Při tlakvém pměru větším než kritickém (p 2 /p < 0.54) dsahuje rychlst prudění v nejužším průřezu rychlsti zvuku. Tent jev může být příčinu zvýšené hlučnsti. Pak je vhdné pužít škrtící systém s nízku hlučnstí (vícestupňvá redukce tlaku, tlumící clna na výstupu). Veličiny a jedntky Označení Jedntka Kv m.h - Kv 00 m.h - Kvmin m.h - Kvs m.h - Q m.h - - Qn Nm.h - Qm kg.h p MPa p2 MPa ps MPa Δp MPa - ρ kg.m - ρn kg.nm - v2 m.kg - v m.kg T K r 2v. p Název veličiny Průtkvý sučinitel za jedntkvých pdmínek průtku Průtkvý sučinitel při jmenvitém zdvihu Průtkvý sučinitel při minimálním průtku Jmenvitý průtkvý sučinitel armatury Objemvý průtk za prvzníh stavu (T, p ) Objemvý průtk za nrmálníh stavu (0 C, 0.0 MPa) Hmtnstní průtk za prvzníh stavu ( T, p) Abslutní tlak před regulačním ventilem Abslutní tlak za regulačním ventilem Abslutní tlak syté páry při dané tepltě ( T) Tlakvý spád na regulačním ventilu ( Δp = p - p 2) Hustta pracvníh média za prvzníh stavu ( T, p) Hustta plynu za nrmálníh stavu ( 0 C, 0.0 MPa) Měrný bjem páry při tepltě T a tlaku p2 Měrný bjem páry při tepltě T a tlaku p/2 Abslutní teplta před ventilem ( T = 27 + t ) Pměrný hmtnstní bsah syté páry v mkré páře Regulační pměr -2- L R P S L H/H - lineární charakteristika Kv/Kv 00 = (H/H 00) - rvnprcentní charakteristika (4-prcentní) (4. H/H 00 ) Kv/Kv 00 = e - parablická charakteristika 2 Kv/Kv 00 = (H/H 00) - LDMspline charakteristika 2 Kv/Kv 00 = (H/H 00) (H/H 00) (H/H 00) (H/H 00) (H/H 00) (H/H 00) P S R

3 Zásady pr vlbu typu kuželky Kuželky s výřezy nepužívat v případě nadkritických tlakvých spádů při vstupním přetlaku p > 0,4 MPa a pr regulaci syté = páry. V těcht případech dpručujeme pužít děrvanu kuželku. Tut kuželku je nutné pužít také vždy, když hrzí nebezpečí kavitace z důvdu velkéh tlakvéh spádu neb erze stěn tělesa armatury z důvdu vyských rychlstí regulvanéh média. V případě pužití tvarvané kuželky (z důvdu maléh Kvs) pr nadkritický tlakvý spád je nutné vlit jak kuželku tak sedl patřené návarem z tvrdkvu. Ucpávky - O -kružek EPDM Ucpávka je určena pr neagresivní média, prvzvané při teltách 0 až C. Vyniká svu splehlivstí a dlhdbu těsnstí. Má schpnst těsnit i při mírně pškzeném táhle ventilu. Nízké třecí síly umžňují pužití phnů s nízku svu silu. Živtnst těsnicích kružků je závislá na prvzních pdmínkách a v průměru je vyšší než cyklů. Ucpávky - Grafit Tent typ ucpávky je mžné pužít při tepltách až d 550 C. Rzsah ph je 0 až 4. Ucpávku je mžné "dtěsnit" dtažením ucpávkvéh šrubu neb přidáním dalšíh těsnicíh kružku. Vzhledem k velkým třecím silám je grafitvá ucpávka vhdná puze pr phny s velku svu silu. Ucpávky - Vlnvec Vlnvcvá ucpávka je vhdná pr nízké i vyské teplty v rzsahu -50 až 550 C. Je zde zaručena abslutní těsnst ventilu vzhledem k vnějšímu klí. Standardně se pužívá s bezpečnstní ucpávku PTFE. Nevyžaduje velké vládací síly. Pr RV 02, RV 0 Pr RV 2 Ucpávky - DRSpack (PTFE) DRSpack (Direct Radial Sealing Pack) je ucpávka s vysku těsnicí schpnstí při nízkých i vyských prvzních tlacích. Nejpužívanější typ ucpávky vhdný pr teplty 0 až 260 C. Rzsah ph je 0 až 4. Ucpávka umžňuje pužití phnů s nízku svu silu. Knstrukce umžňuje jednduchu výměnu celé ucpávky. Průměrná živtnst ucpávky DRSpack je vyšší než cyklů. Pužití vlnvcvé ucpávky Vlnvcvá ucpávka je vhdná na aplikace pr silně agresivní, jedvatá neb jinak nebezpečná média, u kterých je vyžadvána abslutní těsnst ventilu vzhledem k vnějšímu klí. V těcht případech je nutné rvněž prvěřit snášenlivst pužitých materiálů tělesa a vnitřních částí armatury s daným médiem. U bzvláště nebezpečných tekutin se dpručuje pužít vlnvec s bezpečnstní ucpávku, která zabrání úniku média při prušení vlnvce. Vlnvec je rvněž výbrným řešením při tepltách média pd bdem mrazu, kdy namrzání táhla způsbuje předčasné zničení ucpávky, neb při vyských tepltách, kde služí rvněž jak chladič. Živtnst vlnvcvé ucpávky Materiál vlnvce C C Regulační pměr Regulační pměr je pměr největšíh průtkvéh sučinitele ku nejmenšímu průtkvému sučiniteli. Prakticky je t pak pměr (za jinak stejných pdmínek) největšíh ku nejmenšímu regulvatelnému průtku. Nejmenší neb také minimální regulvatelný průtk je vždy větší než 0. Teplta 0 C C C není vhdný Hdnty v tabulce jsu zaručené minimální pčty cyklů při plném zdvihu ventilu, kdy dchází k maimálnímu prdlužení a stlačení vlnvce. Při regulaci, kdy se kuželka ventilu phybuje klem střední plhy puze v částečném rzsahu zdvihu, je živtnst vlnvce až něklikanásbně vyšší a závisí na knkrétních pdmínkách. --

4 Zjedndušený pstup návrhu dvucestnéh regulačníh ventilu Dán : médium vda, 55 C, statický tlak v místě připjení 000 kpa (0 bar), Δp =80 kpa (0,8 bar), Δp =5 DISP POTRUBÍ kpa (0,5 bar), Δp SPOTŘEBIČ= kpa (0, bar), nminální - - průtk Q NOM=8 m.h, minimální průtk Q MIN =, m.h. Δp DISP= Δp VENTIL+ Δp SPOTŘEBIČ + ΔpPOTRUBÍ Δp VENTIL= ΔpDISP- ΔpSPOTŘEBIČ - Δp POTRUBÍ = = kpa (0,4 bar) Kv = Q NOM = 8 = 2,7 m.h Δp 0,4 VENTIL Bezpečnstní přídavek na výrbní tlerance (za předpkladu, že průtk Q nebyl předimenzván): Kvs = (, až,). Kv = (, až,). 2,7 = 4 až 6,5 m.h Ze sérivě vyráběné řady Kv hdnt vybereme nejbližší Kvs - hdntu, tj. Kvs = 6 m.h. Tét hdntě dpvídá světlst DN 2. Vybereme-li přírubvý ventil PN 6, z tvárné litiny, s těsněním v sedle kv-ptfe, ucpávku PTFE a průtčnu charakteristiku rvnprcentní, dstáváme typvé čísl : RV 2 XXX 42 R 6/ v kódu ventilu (2) značí jeh prvedení (přímý neb reverzní) a závisí na pužitém phnu, který je vlen pdle ptřeb regulačníh systému (typ, výrbce, napětí, způsb řízení, ptřebná vládací síla apd.) Určení tlakvé ztráty zvlenéh ventilu při plném tevření a daném průtku ( ( Q 8 Δp = ( 2 2 NOM = = 0, bar ( kpa) VENTIL H00 Kvs 6 ( Takt vypčtená skutečná tlakvá ztráta regulační armatury by měla být zhledněna v hydraulickém výpčtu sítě. - Určení autrity zvlenéh ventilu ΔpVENTIL H00 a = = = 0, Δp 80 VENTIL H0 přičemž a by měl být rvn nejméně 0,. Kntrla zvlenéh ventilu vyhvuje. Upzrnění : výpčet autrity regulačníh ventilu je třeba vztahvat k tlakvému rzdílu na ventilu v zavřeném stavu, tedy k dispzičnímu tlaku větve ΔpDISPpři nulvém průtku. Nikli tedy k tlaku čerpadla Δp ČERPADLO, prtže Δp DISP< Δp ČERPADLO vlivem tlakvých ztrát ptrubní sítě až k místu napjení regulvané větve. V tmt případě pr jednduchst uvažujme Δp DISP H00 = Δp DISP H0 = Δp DISP. Kntrla regulačníh pměru Prvedeme stejný výpčet pr minimální průtk Q MIN =, m.h. Tmut průtku dpvídají tlakvé ztráty Δp POTR QMIN =0, kpa, Δp SPOTŘ QMIN =0,66 kpa. Δp VENTIL QMIN= 80-0,4-0,66 = 78,94 = 79 kpa. - Kv MIN= QMIN =, =,46 m.h Δp 0,79 VENTIL QMIN Ptřebný regulační pměr r = Kvs = 6 = Kv,46 MIN má být menší než udávaný regulační pměr ventilu r = 50. Kntrla vyhvuje. Vlba vhdné charakteristiky Na základě vypčtených hdnt KvNOM a Kv je mžné z grafu MIN průtčných charakteristik dečíst hdntu příslušných zdvihů ventilu pr jedntlivé charakteristiky a pdle nich zvlit nejvhdnější křivku. Zde pr rvnprcentní charakteristiku h NOM= 96%, h MIN = 4%. V tmt případě vyhví lépe charakteristika LDMspline (9% a 0% zdvihu). Tmu dpvídá typvé čísl : RV 2 XXX 42 S 6/ Typické schéma uspřádání regulační smyčky s pužitím dvucestnéh regulačníh ventilu Pznámka : Pdrbnější pkyny pr výpčet a návrh regulačních armatur LDM jsu uvedeny ve výpčtvé směrnici Všechny výše uvedené vztahy platí zjedndušeně pr vdu. Přesný výpčet je výhdnější prvést pmcí výpčtvéh sftware VENTILY, který bsahuje též ptřebné kntrlní výpčty, a který je k dispzici zdarma na vyžádání. -4-

5 Zjedndušený pstup návrhu třícestnéh směšvacíh ventilu O Dán: médium vda, 90 C, statický tlak v místě připjení 000 kpa (0 bar), Δp ČERPADLO2= kpa (0,4 bar), Δp POTRUBÍ = 0 kpa (0, bar), Δp SPOTŘEBIČ = 20 kpa (0,2 bar), nminální - průtk Q NOM = 7 m.h Δp ČERPADLO2 = Δp VENTIL+ Δp SPOTŘEBIČ + ΔpPOTRUBÍ Δp VENTIL= ΔpČERPADLO2- ΔpSPOTŘEBIČ- Δp POTRUBÍ= = 0 kpa (0,bar) Kv = QNOM = 7 = 22, m.h Δp 0, VENTIL - Bezpečnstní přídavek na výrbní tlerance (za předpkladu, že průtk Q nebyl předimenzván): Kvs=(,až,).Kv=(,až,).22,=24,až28,7m.h Ze sérivě vyráběné řady Kv hdnt vybereme nejbližší Kvs hdntu, tj. Kvs = m.h. Tét hdntě dpvídá světlst DN. - Vybereme-li přírubvý ventil PN 6, z tvárné litiny, s těsněním v sedle kv-kv, ucpávku PTFE a průtčnu charakteristiku lineární, dstáváme typvé čísl : RV 2 XXX 4 L 6/- v kódu ventilu (2) značí jeh prvedení (přímý neb reverzní) a závisí na pužitém phnu, který je vlen pdle ptřeb regulačníh systému (typ, výrbce, napětí, způsb řízení, ptřebná vládací síla apd.) - Určení skutečné tlakvé ztráty zvlenéh ventilu při plném tevření ( ( ( 2 2 QNOM 7 Δp VENTIL H00= = = 0,08 bar (8 kpa) Kvs ( Takt vypčtená skutečná tlakvá ztráta regulační armatury by měla být zhledněna v hydraulickém výpčtu sítě. Upzrnění : U třícestných ventilů je nejdůležitější pdmínku bezchybné funkce ddržení minimálníh rzdílu dispzičních tlaků na hrdlech A i B. Třícestné ventily sice dkáží zpracvat i značný diferenční tlak mezi hrdly A a B, avšak za cenu defrmace regulační charakteristiky a tím zhršení regulačních vlastnstí. Jsu-li prt pchybnsti rzdílu tlaků mezi běma hrdly (např. kdy je třícestný ventil bez tlakvéh ddělení přím napjen na primární síť), dpručujeme pr kvalitní regulaci pužít dvucestnéh ventilu ve spjení s pevným zkratem. Autrita přímé větve třícestnéh ventilu je v tmt zapjení za předpkladu knstantníh průtku kruhem sptřebiče ΔpVENTIL H00 a = = 8 =, Δp 8 VENTIL H0 cž znamená, že závislst průtku přímu větví ventilu dpvídá ideální průtčné křivce ventilu. V tmt případě jsu Kvs bu větví shdná, bě charakteristiky lineární, tzn. že sučtvý průtk je téměř knstantní. Kmbinace rvnprcentní charakteristiky v cestě A s lineární charakteristiku v cestě B bývá někdy výhdné zvlit v případech, kdy se nelze vyhnut zatížení vstupů A prti B diferenčním tlakem neb když jsu parametry na primární straně příliš vyské. Typické schéma uspřádání regulačníh kruhu s pužitím trjcestnéh směšvacíh ventilu Pznámka : Pdrbnější pkyny pr výpčet a návrh regulačních armatur LDM jsu uvedeny ve výpčtvé směrnici Všechny výše uvedené vztahy platí zjedndušeně pr vdu. Přesný výpčet je výhdnější prvést pmcí výpčtvéh sftware VENTILY, který bsahuje též ptřebné kntrlní výpčty, a který je k dispzici zdarma na vyžádání. -5-

6 RV 02 E RV 0 E Regulační ventil DN 5-50, PN 6 s elektrmechanickými phny Ppis Regulační ventily řady RV 02 jsu dvucestné neb trjcestné armatury se závitvým připjením. Materiál tělesa je brnz. Regulační ventil řady RV 0 jsu tytéž armatury v přírubvém prvedení. Materiál tělesa je šedá litina. Tyt ventily se vyrábí v následujícím prvedení: - trjcestný regulační ventil - dvucestný regulační ventil reverzní - dvucestný rhvý regulační ventil Ventily v prvedení RV 02E a RV 0 E jsu vládány ručním klem neb elektrmechanickými phny výrbců Ekre+ a ZPANvá Paka. Pužití Ventily jsu určeny pr pužití v tpenářské a klimatizační technice pr tepltu d 50 C. Nejvyšší dvlené pracvní přetlaky v závislsti na zvleném materiálu a tepltě média jsu uvedeny v tabulce na straně 75 tht katalgu. Pracvní média Ventily řady RV 02 a RV 0 jsu určeny k regulaci průtku a tlaku kapalin, plynů a par bez abrazivních příměsí jak je vda, nízktlaká vdní pára (platí jen pr RV 02), vzduch a jiná média kmpatibilní s materiálem tělesa a vnitřních částí armatury. Kyselst, resp. zásaditst média by neměla přesáhnut rzsah ph 4.5 až 9.5. Pr kvalitní a splehlivu regulaci výrbce dpručuje zařadit d ptrubí před ventil filtr mechanických nečistt. Ventily nesmí pracvat v pdmínkách, kde hrzí nebezpečí vzniku kavitace. Ventily RV 0 nejsu vhdné pr páru ani pr parní kndenzát. Mntážní plhy Ventil musí být namntván d ptrubí vždy způsbem, aby směr tku média suhlasil se šipkami na tělese (vstupy A, B a výstupab). U rzdělvacíh ventilu je směr tku pačný (vstup AB a výstup A, B). Mtážní plha je libvlná krmě plhy, kdy je phn pd ventilem. Technické parametry Knstrukční řada Prvedení Rzsah světlstí Jmenvitý tlak Materiál tělesa Materiál kuželky Rzsah pracvní teplty Stavební délka Připjení Typ kuželky Průtčná charakteristika Hdnty Kvs Netěsnst Regulační pměr r Ucpávkvé těsnění RV 02 RV 0 Trjcestný regulační ventil Dvucestný regulační ventil reverzní DN 5 až 50 PN 6 Brnz 42 5 Šedá litina EN-JL 0 Msaz až 50 C Řada M4 dle DIN 202 (4/982) Řada dle ČSN-EN 558- (/997) Nátrubek s vnitřním závitem Příruba typu B (hrubá těsnící lišta) Dle ČSN-EN ISO 228- (9/200) Dle ČSN-EN 092- (4/2002) Válcvá s výřezy Lineární; rvnprcentní v přímé větvi 0.6 až m /hd Třída III. dle ČSN-EN 49 (5/200) ( < 0.% Kvs) ve větvi A-AB 50: O - kružek EPDM -6-

7 Průtkvé sučinitele Kvs a diferenční tlaky [MPa] Hdnta Δpma je maimální tlakvý spád na ventilu, při kterém je zaručen splehlivé tevření a zavření. Z důvdu živtnsti sedla a kuželky se dpručuje, aby trvalý Další infrmace vládání viz. katalgvé listy phnů Ovládání (phn) Označení v typvém čísle Osvá síla Rucní ˇ kl R Kvs [ m /hd] Δ p ma DN H MPa Rzměry a hmtnsti ventilů RV 02 DN C L L2 L V V2 S H D m mm mm mm mm mm mm mm mm kg G / G / G G / G / G M8 tlakvý spád u ventilů RV 02 nepřekrčil hdntu 0.6 MPa a u ventilů RV 0 hdntu 0.4 MPa. PIKO END 0 N Δ p ma MPa PTE ERE 500 N Δ p ma MPa PTN MIKRO 655 ERA, ENA 600 N Δ p ma MPa PTN ERA 200 N Δ p ma MPa MIKRO 655 PTN2.20 ENA 800 N Δ p ma MPa ERB 2000 N Δ p ma MPa Rzměry a hmtnsti ventilů RV 0 DN D D2 D n d a f L V V2 H mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm MIX 2-cest D mm m kg m kg M8 Schéma sestavení úplnéh typvéh čísla ventilu. Ventil 2. Označení typu. Typ vládání 4. Prvedení 5. Materiálvé prvedení tělesa 6. Průtčná charakteristika 7. Jmen. průtkvý sučinitel Kvs 8. Jmenvitý tlak PN 9. Pracvní teplta C 0. Jmenvitá světlst Regulační ventil Ventil v brnzi Ventil v šedé litině Elektrické phny Ruční kl DN X X - XX / XXX - XX Příklad bjednávky: Regulační ventil trjcestný DN, PN 6 s elektrickým phnem PIKO , v materiálvém prvedení brnz, připjení závit G, průtčná charakteristika lineární, Kvs = 0 m /hd se značí: RV 02 END 5 6/50- XX RV X X X X X X E R - E R A E R B Elektrický phn PTN Elektrický phn PTN2.20 Elektrický phn PTE E R E Elektrický phn MIKRO 655 E N A Elektrický phn PIKO E N D Závitvé dvucestné přímé Platí pr Závitvé dvucestné rhvé RV 02 2 Závitvé trjcestné směšvací (rzdělvací) Přírubvé dvucestné přímé 4 Platí pr Přírubvé dvucestné rhvé 5 RV 0 Přírubvé trjcestné směšvací (rzdělvací) 6 Šedá litina Brnz 5 Lineární Rvnprcentní v přímé větvi 2 Čísl slupce dle tabulky Kvs sučinitele X PN 6 X X 6 50 XX -7-

8 200 line RV / UV 20 E (E) Regulační a uzavírací ventily DN 5-0, PN 6, a s elektrmechanickými phny Ppis Regulační ventily RV / UV 20 (E), RV / UV 220 (E) a RV / UV 20 (E), dále jen RV / UV 20 (E) jsu jednsedlvé armatury určené k regulaci a uzavírání průtku média. Vzhledem k širké škále pužitých phnů jsu vhdné pr regulaci při nízkých i vyských tlakvých spádech při nejrzmanitějších prvzních pdmínkách. Průtčné charakteristiky, Kvs sučinitele a netěsnst dpvídají mezinárdním standardům. Ventily typu RV / UV 20 (E) jsu vládány ručním klem neb elektrmechanickými phny výrbců Ekre+, ZPA Nvá Paka, Regada, ZPAPečky, Schiebel, Auma, Drehm a Rtrk. Pužití Ventily RV / UV 20 jsu určeny pr pužití v tpenářské a klimatizační technice, energetice a chemickém průmyslu. Ventily RV / UV 20 E splňují pžadavky II /2G IIB dle ČSN-EN 46- (9/2002) a ČSN EN 27- (9/998) a ve spjení s vhdnými phny jsu určeny k pužití v plynárenství a chemickém průmyslu. Dle prvzních pdmínek je mžné pužít prvedení ventilů z tvárné litiny, cellitiny, a z austenitické nerez celi. Zvlené materiály dpvídají dpručení ČSN-EN 50- (/2002) (celi) resp. ČSN-EN 50- (/2002) (litina). Nejvyšší dvlené pracvní přetlaky v závislsti na zvleném materiálu a na tepltě média jsu uvedeny na straně 75 tht katalgu. Technické parametry Pracvní média Ventily řady RV (UV) 20 jsu určeny k regulaci (RV 20) resp. k uzavírání(uv 20) průtku a tlaku kapalin, plynů a par jak je vda, pára, vzduch a jiná média kmpatibilní s materiálem tělesa a vnitřních částí armatur. Ventily řady RV /UV 20 E jsu rvněž určeny k regulaci a uzavírání průtku a tlaku technických a tpných plynů a hřlavých kapalin. Pužití ventilů z tvárné litiny (RV 20) na páru je limitván následujícími parametry. Pára musí být přehřátá (suchst na vstupu >= 0,98) a vstupní přetlak p 0,4 MPa při nadkritickém tlakvém spádu, respektive p,6mpa při pdkritickém tlakvém spádu. V případě, že jsu tyt parametry media překrčeny, je nutné pužít těles ventilu z cellitiny (RV 220). Pr kvalitní a splehlivu regulaci výrbce dpručuje zařadit d ptrubí před ventil filtr mechanických nečistt, či jiným vhdným způsbem zajistit, že regulvané médium nebsahuje abrazivní příměsi neb jiné mechanické nečistty. Mntážní plhy Ventil musí být namntván d ptrubí vždy způsbem, aby směr tku média suhlasil se šipkami na tělese. Mntážní plha je libvlná krmě plhy, kdy je phn pd ventilem. Při tepltách média nad 50 C je nutné chránit phn před nadměrným půsbením tepla d ptrubí, např. vhdnu izlací ptrubí a ventilu a vyklněním phnu ze svislé sy. Detailní instrukce pr mntáž jsu uvedeny v dkumentu Pkyny pr mntáž a údržbu armatury. Knstrukční řada RV / UV 20 (E) RV / UV 220 (E) RV / UV 20 (E) Prvedení Jednsedlvý regulační (uzavírací) ventil dvucestný Rzsah světlstí Jmenvité tlaky DN 5 až 0 DN 5-50: PN6, ; DN 200-0: PN6 DN 5 až 0 PN 6,, Materiál tělesa Tvárná litina Litá cel Litá krzivzdrná cel EN-JS 0 (EN-GJS-0-8-LT).069 (GP2GH).757 (G7CrM5-5).458 (GX5CrNiMNb9--2) Materiál sedla: DN / / / DIN W.Nr./ČSN DN / / / Materiál kuželky: DN / / / DIN W.Nr./ČSN DN / / / DN / / / Rzsah pracvních teplt -20 až 00 C -20 až 500 C -20 až 0 C Stavební délky Řada dle ČSN-EN 558- (/997) Připjvací příruby Dle ČSN-EN (/999) Dle ČSN-EN 092- (2/200) Těsnící plchy příruby Typ B (hrubá těsnící lišta) Typ B (hrubá těsnící lišta) neb Typ F (výkružek) dle ČSN-EN (/999) neb Typ D (drážka) dle ČSN-EN 092- (2/200) Typ kuželky Válcvá s výřezy, tvarvaná, děrvaná Průtčná charakteristika Lineární, rvnprcentní, LDMspline, parablická, uzavírací Hdnty Kvs 0.0 až 600 m /hd Netěsnst Třída III. dle ČSN-EN 49 (5/200) ( < 0.% Kvs) pr regulační ventil s těsn. v sedle kv - kv Třída IV. dle ČSN-EN 49 (5/200) ( < 0.0% Kvs) pr regulační ventil s těsn. v sedle kv - PTFE Třída IV. dle ČSN-EN 49 (5/200) (<0.0% Kvs) pr uzavírací ventil Netěsnst prvedení E Stupeň netěsnsti 6 dle ČSN 060 (6/979) - část 2 Regulační pměr r 50 : Ucpávkvé těsnění O - kružek EPDM t = C, DRSpack (PTFE) t =260 C, Ep. grafit, vlnvec t ma =500 C ma ma > =>= -8-

9 Průtkvé sučinitele Kvs a diferenční tlaky Δpma [MPa] ventilů DN 5-50 Hdnta Δpma je maimální tlakvý spád na ventilu, při kterém je zaručen splehlivé tevření a zavření. Z důvdu živtnsti sedla a kuželky se dpručuje, aby trvalý Další infrmace vládání viz katalgvé listy phnů DN Ovládání (phn) Označení v typvém čísle Osvá síla Kvs [m /hd] H ) 4.0 ) 2.5 ).6 ).0 ) 0.6 ) ) 6. ) 2.5 ) ) 6. 2) 4.0 ) ) Další infrmace vládání viz katalgvé listy phnů DN H ) tvarvaná kuželka 2) válcvá kuželka s lineární charakteristiku, tvarvaná kuželka s rvnprcentní, LDMspline a parablicku charakte- ristiku ) ventil s mikrškrtícím systémem. Prvedení s Kvs 0.0 až 0.06 mžn ddat p knzultaci s výrbcem. Rvnprcentní, LDMspline a parablická charakteristika d Kvs > =.0 Děrvané kuželky je mžn ddat puze u takt značených hdnt Kvs s následujícími mezeními: - hdnty Kvs 2.5 a.6 m /hd puze s lineární charakteristiku - dle hdnty Kvs ve slupci č.2 je mžné ddat děrvanu kuželku puze s lineární neb parablicku charakteristiku 9 0. ) ) ) ) ) ) ) ) -9- tlakvý spád na ventilu nepřekrčil hdntu,6 MPa. V pačném případě je vhdné pužít děrvanu kuželku neb dsedací plchy sedla a kuželky s navařenu vrstvu tvrdkvu. PTN 2.20 ST 0 PTN 2.2 MIDI 660 AUMA Zepadyn MIDI 660 MIDI 660 ST 0 Schiebel ST E ST 0. Rtrk ST 0. PTN 2. EMG PTN 6 ERB EPK ERC ENB EA..., ENC ENB ENB EPK EZ..., EPJ EPL EQ..., EPL ERC ED... ERD 2 kn 2,5 kn,2 kn 4,0 kn 5 kn 6, kn Δ pma Δ pma Δ pma Δ pma Δ pma Δ pma kv PTFE kv PTFE kv PTFE kv PTFE kv PTFE kv PTFE Ovládání (phn) Označení v typvém čísle AUMA Schiebel Rtrk EMG EA..., EZ..., AUMA Schiebel Rtrk EMG EA..., EZ..., Zepadyn Mdact MTR PTN 6 ENC EPD Mdact Cnt. Mdact MTN Auma Schiebel EYA EYB Mdact MTR ST 2 Zepadyn 67 PTN 7 EPD EPM Ruční kl *) R Osvá síla EQ..., ED... 7,5 kn EQ..., ED... 0 kn ERD 0 kn EA..., EZ... 5 kn ENE ERG 6 kn Kvs [m /hd] Δ p ma Δ p ma Δ p ma Δ p ma Δ p ma kv PTFE kv PTFE kv PTFE kv PTFE kv PTFE kv PTFE *) Pr DN 5 - s ručním klem je p = MPa. Δ ma Pr ventily PN 6 nesmí Δp překrčit hdntu,6 MPa. kv - prvedení sedla s těsněním kv - kv PTFE - prvedení sedla s těsněním kv - PTFE (nelze pužít pr tvarvané kuželky) Maimální diferenční tlaky uvedené v tabulce jsu určeny pr ucpávku PTFE neb O-kružek. Pr vlnvcvé prvedení ucpávky je nutné Δp knzultvat s výrbcem. Rvněž při pužití ma grafitvé ucpávky, blíží-li se pžadvaný Δp maimálním hdntám uvedeným v tabulce je vhdné u výrbce prvěřit pužití tét ucpávky. Hdnty Δp jsu stanveny pr nejnepříznivější stav tlakvých ma pměrů na ventilu PN, avšak v knkrétních případech může být skutečná hdnta Δp vyšší než jsu hdnty v tabulce. ma

10 Průtkvé sučinitele Kvs a diferenční tlaky Δpma [MPa] ventilů DN s válcvými kuželkami s výřezy (směr prudění pd kuželku) Hdnta Δpma je maimální tlakvý spád na ventilu, při kterém je zaručen splehlivé tevření a zavření. Z důvdu živtnsti sedla a kuželky se dpručuje, aby trvalý Další infrmace vládání viz katalgvé listy phnů *) ma. DN 00 Ds - průměr sedla DN Ds 00 H Ovládání (phn) Označení v typvém čísle AUMA Schiebel Rtrk EMG Mdact MTN Mdact Cnt. EA... EZ... EQ... ED... EYA EYB tlakvý spád na ventilu nepřekrčil hdntu,6 MPa. V pačném případě je vhdné pužít děrvanu kuželku neb dsedací plchy sedla a kuželky s navařenu vrstvu tvrdkvu. Mdact MTR ST 2 *) Zepadyn 67*) PTN 7 *) EPD EPM ENE ERG AUMA Schiebel EMG Zepadyn 67*) PTN 7 *) EA... EZ... ED... ENE ERG Mdact MTR Mdact MTN Mdact Cnt. ST 2 *) EPD EYA EYB EPM AUMA Schiebel EA... EZ... Ruční kl Osvá síla 5 kn 6 kn 20 kn kn 2 kn Kvs [m /hd] ucp ávka ucp ávka ucp ávka ucp ávka ucp ávka ucp ávka grafit PTFE grafit PTFE grafit PTFE grafit PTFE grafit PTFE grafit PTFE R Maimální diferenční tlaky uvedené v tabulce jsu platné pr těsnění v sedle kv-kv i pr návar tvrdkvem. Pr ventily PN 6 resp. PN nesmí Δp překrčit hdntu,6 MPa resp. 2,5 MPa. Průtkvé sučinitele Kvs a diferenční tlaky Δpma [MPa] ventilů DN s děrvanými kuželkami (směr prudění nad kuželku) Další infrmace vládání viz katalgvé listy phnů *) ma. DN 00 Ds - průměr sedla DN Ds H Ovládání (phn) Označení v typvém čísle Osvá síla Kvs [m /hd] AUMA Schiebel EMG Mdact MTN Mdact Cnt. EA... EZ... ED... EYA EYB Děrvané kuželky není mžn ddat pr Kvs dle slupce č., pr Kvs dle slupce 2 puze s lineární neb parablicku charakteristiku. Pr další slupce bez mezení. Mdact MTR ST 2 *) EPD EPM AUMA Schiebel EMG EA... EZ... ED... Mdact MTR Mdact MTN Mdact Cnt. ST 2 *) EPD EYA EYB EPM AUMA Schiebel EA... EZ... Ruční kl R 5 kn 6 kn 20 kn kn 2 kn ucp ávka ucp ávka ucp ávka ucp ávka ucp ávka ucp ávka grafit PTFE grafit PTFE grafit PTFE grafit PTFE grafit PTFE grafit PTFE Maimální diferenční tlaky uvedené v tabulce jsu platné pr ucpávku PTFE i pr grafitvu ucpávku. Pr ventily PN 6 resp. PN nesmí Δp překrčit hdntu,6 MPa resp 2,5 MPa. -0-

11 Rzměry a hmtnsti ventilů z tvárné litiny RV / UV 20 (E), DN 5-50 DN D PN 6 PN PN 6, PN D 2 # # # D d n D D 2 D d n D f D 4 D 5 L V V2 V2 V V a m mv mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg M0 M6,5 Rzměry a hmtnsti ventilů z celtiny a nerezvé celi RV / UV 220 (E), RV /UV 20 (E) DN 5-50 DN D PN 6 PN PN 6, PN D 2 # # # D d n D D 2 D d n D f D 4 D 5 L V V2 V2 V V a m mv mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg ) M0 M6,5 ) s hledem na dříve platné nrmy využita mžnst vlby pčtu spjvacích šrubů, nabízená nrmu ČSN-EN 092- #) - platí pr prvedení s vlnvcvu ucpávku mv - hmtnst, kteru je nutn přičíst k váze ventilu při vlnvcvém prvedení ucpávky --

12 Rzměry a hmtnsti ventilů z tvárné litiny RV / UV 20 (E), DN DN D D2 D d n mm mm mm mm a mm PN 6 D D 5 M L mm mm mm mm M V mm V2 V V4 f H mm mm mm mm mm m kg Rzměry a hmtnsti ventilů z celtiny a nerezvé celi RV / UV 20 (E), DN DN PN 6 D D2 D d n mm mm mm mm a mm PN D D2 D d n mm mm mm mm a mm PN D D2 D d n mm mm mm mm a mm DN PN 6,, D D 5 M L V V2 V V4 f H mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm M m kg

13 200 line RV 22 E (E) Regulační ventily DN - 600, PN 6, a s elektrmechanickými phny Ppis Regulační ventily RV 22 (E), RV 222 (E) a RV 22 (E), dále jen RV 22 (E), jsu jednsedlvé armatury s tlakvě dlehčenu kuželku, určené k regulaci průtku média. Tt prvedení ventilů umžňuje i při nízkých silách pužitých phnů regulaci při vyských tlakvých spádech. Průtčné charakteristiky, Kvs sučinitele a netěsnst dpvídají mezinárdním standardům. Ventily typu RV 22 (E) jsu vládány ručním klem neb elektrmechanickými phny výrbců ZPA Nvá Paka, Ekre+, ZPAPečky, ZPAKřižík Prešv, Auma a Schiebel. Pužití Ventily RV 22 jsu určeny pr pužití v tpenářské a klimatizační technice, energetice a chemickém průmyslu. Ventily RV 22 E splňují pžadavky II /2G IIB dle ČSN-EN 46- (9/2002) a ČSN EN 27- (9/998) a ve spjení s vhdnými phny jsu určeny k pužití v plynárenství a chemickém průmyslu. Dle prvzních pdmínek je mžné pužít prvedení ventilů z tvárné litiny, cellitiny a z austenitické nerez celi. Zvlené materiály dpvídají dpručení ČSN-EN 50- (/2002) (celi) resp. ČSN-EN 50- (/2002) (litina). Nejvyšší dvlené pracvní přetlaky v závislsti na zvleném materiálu a na tepltě média jsu uvedeny v tabulce na straně 75 tht katalgu. Technické parametry -- Pracvní média Ventily řady RV 22 jsu určeny k regulaci průtku a tlaku kapalin, plynů a par, jak je vda, pára, vzduch a jiná média kmpatibilní s materiálem tělesa a vnitřních částí armatury. Ventily řady RV 22 E jsu rvněž určeny k regulaci a uzavírání průtku a tlaku technických a tpných plynů a hřlavých kapalin. Pužití ventilů z tvárné litiny (RV 22) na páru je limitván následujícími parametry. Pára musí být přehřátá (suchst na vstupu > 0,98) a vstupní přetlak p 0,4 MPa při nadkritickém tlakvém spádu, respektive p,6 MPa při pdkritickém tlakvém spádu. V případě, že jsu tyt parametry media překrčeny, je nutné pužít těles ventilu z cellitiny (RV 222). Pr kvalitní a splehlivu regulaci výrbce dpručuje zařadit d ptrubí před ventil filtr mechanických nečistt, či jiným vhdným způsbem zajistit, že regulvané médium nebsahuje abrazivní příměsi neb jiné mechanické nečistty. Mntážní plhy Ventil musí být namntván d ptrubí vždy způsbem, aby směr tku média suhlasil se šipkami na tělese. Obrácené prudění ventilem není přípustné. Mntážní plha je libvlná krmě plhy, kdy je phn pd ventilem. Při tepltách média nad 50 C je nutné chránit phn před nadměrným půsbením tepla d ptrubí, např. vhdnu izlací ptrubí a ventilu a vyklněním phnu ze svislé sy. Detailní instrukce pr mntáž jsu uvedeny v dkumentu Pkyny pr mntáž a údržbu armatury. Knstrukční řada RV 22 (E) RV 222 (E) RV 22 (E) Prvedení Jednsedlvý regulační ventil dvucestný s tlakvě dlehčenu kuželku Rzsah světlstí Jmenvité tlaky DN až 0 DN -50: PN6, ; DN 200-0: PN6 DN až 600 PN 6,, Materiál tělesa Tvárná litina Litá cel Litá krzivzdrná cel EN-JS 0 (EN-GJS-0-8-LT).069 (GP2GH).757 (G7CrM5-5).458 (GX5CrNiMNb9--2) Materiál sedla: DN / / / DIN W.Nr./ČSN DN / / / Materiál kuželky: DN / / / DIN W.Nr./ČSN DN / / / DN / / / Rzsah pracvních teplt -20 až 260 C -20 až 260 C -20 až 260 C Stavební délky Řada dle ČSN-EN 558- (2/200) Připjvací příruby Dle ČSN-EN (/999) Dle ČSN-EN 092- (2/200) Těsnící plchy příruby Typ B (hrubá těsnící lišta) dle ČSN-EN (/999) Typ B (hrubá těsnící lišta) neb Typ F (výkružek) neb Typ D (drážka) dle ČSN-EN 092- (2/200) Typ kuželky Válcvá s výřezy, děrvaná Průtčná charakteristika Lineární, rvnprcentní, LDMspline, parablická Hdnty Kvs 4 až 00 m /hd Netěsnst Třída III. dle ČSN-EN 49 (5/200) ( < 0.% Kvs) pr regulační ventil s těsn. v sedle kv - kv Třída IV. dle ČSN-EN 49 (5/200) ( < 0.0% Kvs) pr regulační ventil s těsn. v sedle kv - PTFE Netěsnst prvedení E Stupeň netěsnsti 6 dle ČSN 060 (6/979) - část 2 Regulační pměr r 50 : Ucpávkvé těsnění O - kružek EPDM t = C, DRSpack (PTFE) t =260 C, vlnvec t ma= 260 C ma ma > = = > =

14 Průtkvé sučinitele Kvs a diferenční tlaky Δpma [MPa] ventilů DN - 50 Hdnta Δp je maimální tlakvý spád na ventilu, při kterém je zaručen splehlivé tevření a zavření. Z důvdu živtnsti sedla a kuželky se dpručuje, aby trvalý Další infrmace vládání viz. katalgvé listy phnů DN H Ovládání (phn) Označení v typvém čísle Osvá síla Kvs [m /hd] ) ) ) ) ) 6. ) 4.0 ) ) ) ) PTN 2.20 MIDI 660 ERB ENB 2 kn Δ p ) puze lineární charakteristika Ventily RV 22 je v případě ptřeby mžné kmpletvat se všemi phny uvedenými v katalgvém listu RV / UV 20. Maimální diferenční tlaky uvedené v tabulce jsu určeny pr ucpávku PTFE neb O-kružek. Pr vlnvcvé prvedení ucpávky je nutné Δp knzultvat s výrbcem. ma ma tlakvý spád na ventilu nepřekrčil hdntu,6 MPa. V pačném případě je vhdné pužít děrvanu kuželku neb dsedací plchy sedla a kuželky s navařenu vrstvu tvrdkvu. ST 0 AUMA Zepadyn Mdact Cnt. Mdact MTR Ruční kl Schiebel Rtrk ST E ST 0. Mdact MTN ST 2 Zepadyn 67 EMG PTN 6 PTN7 EPK EA..., EZ..., ENC EPJ EYA EYB EPD EPM R EQ..., EPL ENE ED... ERD ERG 2,5 kn 5 kn 6, kn 5 kn 6 kn Δ p Δ p Δ pma Δ p Δ p Δ p ma ma ma ma ma Děrvané kuželky je mžn ddat puze u takt značených hdnt Kvs s následujícím mezením : - dle hdnty Kvs ve slupci č.2 je mžné ddat děrvanu kuželku puze s lineární neb parablicku charakteristiku Pr ventily PN 6 nesmí Δp překrčit hdntu,6 MPa. Průtkvé sučinitele Kvs a diferenční tlaky Δpma [MPa] ventilů DN Hdnta Δp je maimální tlakvý spád na ventilu, při ma kterém je zaručen splehlivé tevření a zavření. Z důvdu živtnsti sedla a kuželky se dpručuje, aby trvalý tlakvý spád na ventilu nepřekrčil hdntu,6 MPa. V pačném případě je vhdné pužít děrvanu kuželku neb dsedací plchy sedla a kuželky s navařenu vrstvu tvrdkvu. Další infrmace vládání Ovládání (phn) AUMA Mdact MTR AUMA Mdact MTR AUMA Ruční kl viz katalgvé listy phnů Schiebel ST 2 Schiebel Mdact MTN Schiebel EMG Zepadyn 67 EMG Mdact Cnt. Mdact MTN PTN 7 Zepadyn 67*) ST 2 *) Mdact Cnt. PTN 7 *) *) ma. DN 00 Ds - průměr sedla Označení v typvém EA... EPD EA... EPD EA... čísle EZ... EPM EZ... EYA EZ... R Osvá síla Kvs [m /hd] ED... EYA EYB 5 kn ucp ávka ENE ERG 6 kn ucp ávka ED... ENE ERG 20 kn ucp ávka EYB EPM kn ucp ávka 2 kn ucp ávka ucp ávka DN Ds H grafit PTFE grafit PTFE grafit PTFE grafit PTFE grafit PTFE grafit PTFE Děrvané kuželky není mžn ddat pr Kvs dle slupce č., pr Kvs dle slupce 2 puze s lineární neb parablicku charakteristiku. Pr další slupce bez mezení. Maimální diferenční tlaky uvedené v tabulce jsu platné pr ucpávku PTFE i pr grafitvu ucpávku. Pr ventily PN 6 resp. PN nesmí Δp překrčit hdntu,6 MPa resp. 2,5 MPa. -4-

15 Rzměry a hmtnsti ventilů z tvárné litiny RV 22 (E) DN - 50 DN D mm mm PN 6 PN PN 6, PN D # # # D d n D D D d n D f D D L V V2 V2 V V a m mv mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg Rzměry a hmtnsti ventilů z celtiny a nerezvé celi RV 222 (E), RV 22 (E) DN - 50 DN D mm mm PN 6 PN PN 6, PN D # # # D d n D D D d n D f D D L V V2 V2 V V a m mv mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg ) M0 M6,5 M0 M6,5 ) s hledem na dříve platné nrmy využita mžnst vlby pčtu spjvacích šrubů, nabízená nrmu ČSN-EN 092- #) - platí pr prvedení s vlnvcvu ucpávku mv - hmtnst, kteru je nutn přičíst k váze ventilu při vlnvcvém prvedení ucpávky -5-

16 Rzměry a hmtnsti ventilů z tvárné litiny RV 22 (E), DN DN D D2 D d n mm mm mm mm a mm PN 6 D D 5 M L mm mm mm mm M V mm V2 V V4 f H mm mm mm mm mm m kg Rzměry a hmtnsti ventilů z celtiny a nerezvé celi RV 222 (E), RV 22 (E), DN PN 6 PN PN DN D D2 D d n a D D2 D d n a D D2 D d n a mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm PN 6,, DN D D 5 M L V V2 V V4 f H m mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg M M

17 200 line RV 24 E (E) Regulační ventily DN 5-00, PN 6, a s elektrmechanickými phny Ppis Regulační ventily RV 24 (E), RV 224 (E) a RV 24 (E) (dále jen RV 24 (E)) jsu trjcestné armatury se směšvací neb rzdělvací funkcí. Vzhledem k širké škále pužitých phnů jsu vhdné pr regulaci při nízkých i vyských tlakvých spádech při nejrzmanitějších prvzních pdmínkách. Průtčné charakteristiky, Kvs sučinitele a netěsnst dpvídají mezinárdním standardům. Ventily typu RV 24 (E) jsu vládány ručním klem neb elektrmechanickými phny výrbců Ekre+, ZPA Nvá Paka, ZPAKřižík Prešv, ZPAPečky, Auma a Schiebel. Pužití Tyt ventily jsu určeny pr pužití v tpenářské a klimatizační technice, energetice a chemickém průmyslu. Ventily RV 24 E splňují pžadavky II /2G IIB dle ČSN EN 46- (9/2002) a ČSN EN 27- (9/998) a ve spjení s vhdnými phny jsu určeny pr pužití v plynárenství a chemickém průmyslu. Dle prvzních pdmínek je mžné pužít prvedení ventilů z tvárné litiny, cellitiny a z austenitické nerez celi. Zvlené materiály dpvídají dpručení ČSN-EN 50- (/2002) (celi) resp. ČSN-EN 50- (/2002) (litina). Nejvyšší dvlené pracvní přetlaky v závislsti na zvleném materiálu a na tepltě média jsu uvedeny v tabulce na straně 75 tht katalgu. Pracvní média Ventily řady RV 24 (E) jsu určeny k regulaci průtku a tlaku kapalin, plynů a par, jak je vda, pára, vzduch a jiná média kmpatibilní s materiálem tělesa a vnitřních částí armatury. Pužití ventilů z tvárné litiny (RV 24) na páru je limitván následujícími parametry. Pára musí být přehřátá (suchst na vstupu > 0,98) a vstupní přetlak p 0,4 MPa při nadkritickém = tlakvém spádu, respektive p,6 MPa při pdkritickém tlakvém spádu. V případě, že jsu tyt parametry media překrčeny, je nutné pužít těles ventilu z cellitiny (RV 224). Pr kvalitní a splehlivu regulaci výrbce dpručuje zařadit d ptrubí před ventil filtr mechanických nečistt, či jiným vhdným způsbem zajistit, že regulvané médium nebsahuje abrazivní příměsi neb jiné mechanické nečistty. Mntážní plhy V případě pužití ventilu jak směšvacíh, musí být namntván d ptrubí vždy způsbem, aby směr tku média suhlasil se šipkami na tělese a nástavci (vstupy A, B a výstup AB). U rzdělvacíh ventilu je směr tku pačný (vstup AB a výstupya, B). Mntážní plha je libvlná krmě plhy, kdy je phn pd ventilem. Při tepltách média nad 50 C je nutné chránit phn před nadměrným půsbením tepla d ptrubí, např. vhdnu izlací ptrubí a ventilu a vyklněním phnu ze svislé sy. Detailní instrukce pr mntáž jsu uvedeny v dkumentu Pkyny pr mntáž a údržbu armatury. > = >= Technické parametry Knstrukční řada Prvedení Rzsah světlstí Jmenvité tlaky Materiál tělesa DN 5 až 00 DN 5-50: PN6, ; DN : PN6 PN 6, PN, PN Tvárná litina Litá cel Litá krzivzdrná cel EN-JS (GP2GH).458 (EN-GJS-0-8-LT).757 (G7CrM5-5) (GX5CrNiMNb9--2) Materiál sedla: DIN W.Nr./ČSN DN 5-50 DN / / / / / / Materiál kuželky: DN / / / DIN W.Nr./ČSN DN / / / Rzsah pracvních teplt -20 až 00 C -20 až 500 C -20 až 0 C Stavební délky Řada dle ČSN-EN 558- (/997) Připjvací příruby Dle ČSN-EN (/999) Dle ČSN-EN 092- (2/200) Těsnící plchy příruby Dle ČSN-EN (/999) Typ B (hrubá těsnící lišta) neb Typ F (výkružek) Typ B (hrubá těsnící lišta) neb Typ D (drážka) dle ČSN-EN 092- (2/200) Typ kuželky Válcvá s výřezy, tvarvaná Průtčná charakteristika Lineární, rvnprcentní v přímé větvi Hdnty Kvs.6 až 000 m /hd Netěsnst Třída III. dle ČSN-EN 49 (5/200) ( < 0.% Kvs) pr regulační ventil s těsn. v sedle kv - kv Regulační pměr r Ucpávkvé těsnění RV 24 RV 224 RV 24 Regulační ventil trjcestný DN 5 až 00 Třída IV. dle ČSN-EN 49 (5/200) ( < 0.0% Kvs) pr regulační ventil s těsn. v sedle kv - PTFE 50 : O - kružek EPDM t = C, DRSpack (PTFE) t =260 C, Ep. grafit, vlnvec t ma =500 C ma ma -7-

18 Průtkvé sučinitele Kvs a diferenční tlaky Δpma [MPa] Hdnta Δpma je maimální tlakvý spád na ventilu, při kterém je zaručen splehlivé tevření a zavření. Z důvdu živtnsti sedla a kuželky se dpručuje, aby trvalý Další infrmace vládání viz. katalgvé listy phnů DN H 6 ) 4.0 ) Ovládání (phn) Označení v typvém čísle Osvá síla Kvs [m /hd] ) ) 4.0 2) ).6 ) 2.5 2) 4.0 2) PTN 2.20 MIDI 660 ST 0 PTN 2.2 MIDI 660 MIDI 660 ST 0 AUMA Schiebel Zepadyn ST EX AUMA Schiebel ST 0. Rtrk ST 0. Rtrk PTN 2. EMG PTN 6 EMG ERB EPK ERC ENB EA..., ENC EA... ENB ENB EPK EZ..., EPJ EZ... EPL EQ..., EPL EQ... ERC ED... ERD ED... 2 kn 2,5 kn,2 kn 4,0 kn 5 kn 6, kn 7,5 kn Δ pma Δ pma Δ pma Δ pma Δ pma Δ pma Δ p ma kv PTFE kv PTFE kv PTFE kv PTFE kv PTFE kv PTFE kv PTFE tlakvý spád na ventilu nepřekrčil hdntu,6 MPa. V pačném případě je vhdné pužít děrvanu kuželku neb dsedací plchy sedla a kuželky s navařenu vrstvu tvrdkvu Ruční kl R Δ p ma kv PTFE Další infrmace vládání viz katalgvé listy phnů Ovládání (phn) Zepadyn PTN 6 Auma Schiebel Rtrk EMG Mdact MTR Mdact Cnt. Mdact MTR Mdact MTN ST 2 AUMA Zepadyn 67 Schiebel Rtrk EMG AUMA Schiebel EMG PTN 7 Zepadyn 67 PTN 7 Mdact Cnt. Mdact MTN Mdact MTR ST 2 Auma Schiebel Ruční kl Označení v typvém čísle ENC ERD EA... EZ... EQ... ED... EPD EYA EYB EA... EZ... EQ... ED... EPD EPM ENE ERG EA... EZ... ED... ENE ERG EYA EYB EPD EPM EA... EZ... R Osvá síla 0 kn 0 kn 5 kn 6 kn 20 kn kn 2 kn Kvs [m /hd] Δ p ma Δ p ma Δ p ma Δ p ma Δ p ma Δ p ma Δ p ma DN H 2 kv PTFE kv PTFE kv PTFE kv PTFE kv PTFE kv PTFE kv PTFE Δ p ma kv ) kuželka v přímé větvi tvarvaná, v náržní větvi válcvá 2) v náržní větvi kuželka válcvá, v přímé větvi pr lineární charakteristiku válcvá, pr rvnprcentní charakteristiku kuželka tvarvaná Vlnvcvé prvedení ucpávky nelze pužít pr DN 5 a 20. Pr ventily PN 6 resp. PN nesmí Δp překrčit hdntu,6 MPa resp. 2,5 MPa. kv - prvedení sedla s těsněním kv - kv PTFE - prvedení sedla s těsněním kv - PTFE (nelze pužít pr tvarvané kuželky) Maimální diferenční tlaky uvedené v tabulce jsu určeny pr ucpávku PTFE neb O-kružek. Pr vlnvcvé prvedení ucpávky je nutné Δpma knzultvat s výrbcem. Rvněž při pužití grafitvé ucpávky, blíží-li se pžadvaný Δp maimálním hdntám uvedeným v tabulce je vhdné u výrbce prvěřit mžnst pužití tét ucpávky. -8-

19 Rzměry a hmtnsti ventilů z tvárné litiny RV 24 (E), DN 5-50 DN D PN 6 PN PN 6, PN D 2 # # # D d n D D 2 D d n D f D 4 D 5 L V V2 V2 V V a m mv mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg M0 M6,5 Rzměry a hmtnsti ventilů z celtiny a nerezvé celi RV 224 (E), RV 24 (E) DN 5-50 DN D PN 6 PN PN 6, PN D 2 # # # D d n D D 2 D d n D f D 4 D 5 L V V2 V2 V V a m mv mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg ) M0 M6,5 ) s hledem na dříve platné nrmy využita mžnst vlby pčtu spjvacích šrubů, nabízená nrmu ČSN-EN 092- #) - platí pr prvedení s vlnvcvu ucpávku mv - hmtnst, kteru je nutn přičíst k váze ventilu při vlnvcvém prvedení ucpávky RV 24 DN 5 až 50-9-

20 Rzměry a hmtnsti ventilů z tvárné litiny RV 24 (E), DN DN D D2 D d n mm mm mm mm a mm PN 6 D D 5 M L mm mm mm mm M V V2 V V4 mm mm mm mm 60 f mm 4 H mm 80 m kg Rzměry a hmtnsti ventilů z celtiny a nerezvé celi RV 224, 24 (E), DN DN PN 6 D D2 D d n mm mm mm mm a mm PN D D2 D d n mm mm mm mm a mm PN D D2 D d n mm mm mm mm a mm DN PN 6,, D D 5 M L V V2 V V4 mm mm mm mm mm mm mm mm M f mm 2 H mm 80 m kg RV 24 DN 200 až

21 Schéma sestavení úplnéh typvéh čísla ventilů RV / UV 20 (E), RV 22 (E), RV 24 (E) XX X X X X X X X X X X X X - XX / XXX - XXX XX. Ventil Regulační ventil RV Uzavírací ventil UV 2. Označení typu 2) Ventily z tvárné litiny EN-JS 0 2 2) Pr DN 200 až 0 jen PN 6 Ventily z lité celi.069, Ventily z krzivzdrné celi Ventil přímý 0 Ventil přímý tlakvě dlehčený 2 Ventil směšvací (rzdělvací) 4. Typ vládání Specifikace phnů Elektrický phn Ruční kl E X X R X X dle tabulky na str Připjení Příruba s hrubu těsnící lištu Příruba s výkružkem 2 Příruba s drážku 5. Materiálvé prvedení Uhlíkvá cel.069 (-20 až 0 C) tělesa Tvárná litina EN-JS 0 (-20 až 00 C) CrM cel.757 (-20 až 500 C) (v závrkách jsu uvedeny Austenitická nerez cel.458 (-20 až 0 C) rzsahy pracvních teplt) Jiný materiál dle dhdy 9 6. Těsnění v sedle Kv - kv ) ) DN až 50; t ma = 260 C Měkké těsnění (kv - PTFE) Návar těsnících plch tvrdkvem 2 ) 7. Druh ucpávky O - kružek EPDM ) Nelze pužít pr prvedení E DRSpack (PTFE) 6) Puze DN 5 až 50 ) Epandvaný grafit 6) Vlnvec 6) Vlnvec s bezpečnstní ucpávku PTFE ) 6) Vlnvec s bezpečnstní ucpávku Grafit Průtčná charakteristika Lineární L 4) Puze pr UV 20 Rvnprcentní v přímé větvi R 5) 5) Nelze pužít pr RV 24 (E) LDMspline 4) Uzavírací 5) Parablická 5) Lineární - děrvaná kuželka 5) Rvnprcentní - děrvaná kuželka 5) Parablická - děrvaná kuželka S U P D Q Z 9. Kvs Čísl slupce dle tabulky Kvs sučinitelů X 0. Jmenvitý tlak PN PN 6 PN (DN 200 až 0) 6 PN. Pracvní teplta C O - kružek EPDM DRSpack (PTFE), vlnvec DRSpack (PTFE), vlnvec Epandvaný grafit; Vlnvec Epandvaný grafit; Vlnvec Epandvaný grafit; Vlnvec Jmenvitá světlst DN DN XXX. Prvedení Nrmální Nevýbušné E Kyslíkvé prvedení O Prvedení pr ptravinářství P Příklad bjednávky: RV20 ENC 42 L / Označení phnů v typvém čísle ventilu viz tabulka na str. 75 tht katalgu -2-

01-02.1 11.08.CZ Ventily LDM s elektromechanickými pohony

01-02.1 11.08.CZ Ventily LDM s elektromechanickými pohony 0-02..08.CZ Ventily LDM s elektrmechanickými phny -- Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže uvedených. Regulační

Více

01-02.1 09.04.CZ. Ventily LDM s elektromechanickými pohony

01-02.1 09.04.CZ. Ventily LDM s elektromechanickými pohony 0-02. 09.04.CZ Ventily LDM s elektrmechanickými phny Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže uvedených. Regulační

Více

01-08.1 10.05.CZ Ventily LDM s pohony SPA Praha

01-08.1 10.05.CZ Ventily LDM s pohony SPA Praha 0-08. 0.05.CZ Ventily LDM s phny SPA Praha -- Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže uvedených. Regulační ventil

Více

01-02.5 09.04.CZ. Regulační ventily Regulační ventily s omezovačem průtoku BEE line -1-

01-02.5 09.04.CZ. Regulační ventily Regulační ventily s omezovačem průtoku BEE line -1- 0-02.5 09.04.CZ Regulační ventily Regulační ventily s mezvačem průtku BEE line A.P.O. - ELMOS v..s., Pražská 90, 509 0 Nvá Paka, Tel.: +420 49 504 26, Fax: +420 49 504 257, E-mail: ap@apelms.cz, Internet:

Více

01-08.3 09.09.CZ Ventily LDM s pneumatickými pohony Foxboro

01-08.3 09.09.CZ Ventily LDM s pneumatickými pohony Foxboro 0-08. 09.09.CZ Ventily LDM s pneumatickými phny Fxbr -- Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže uvedených. Regulační

Více

01-05.1 01.06.CZ Ventily LDM s pohony Johnson Controls

01-05.1 01.06.CZ Ventily LDM s pohony Johnson Controls 0-05. 0.06.CZ Ventily LDM s phny Jhnsn Cntrls -- Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže uvedených. Regulační

Více

01-02.3 11.14.CZ Uzavírací ventily LDM s ručním kolem

01-02.3 11.14.CZ Uzavírací ventily LDM s ručním kolem 01-0. 11.14.CZ Uzavírací ventily LDM s ručním klem -1- UV (Ex) UV (Ex) Uzavírací ventily DN 15 až 0, PN, 5 a s ručním klem Ppis Uzavírací ventily UV x6 jsu ruční armatury s vynikajícími vlastnstmi pr pužití

Více

01-02.7 09.04.CZ. Třícestné regulační ventily LDM RV 113 M

01-02.7 09.04.CZ. Třícestné regulační ventily LDM RV 113 M 0-02.7 09.04.CZ Třícestné regulační ventily LDM RV 3 M Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže uvedených. Regulační

Více

01-03.1 04.11.CZ Ventily LDM s pohony Siemens (Landis & Staefa)

01-03.1 04.11.CZ Ventily LDM s pohony Siemens (Landis & Staefa) 0-0. 04..CZ Ventily LDM s phny Siemens (Landis & Staefa) -- Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže uvedených.

Více

01-02.4 05.11.CZ. Regulační ventily LDM COMAR line -1-

01-02.4 05.11.CZ. Regulační ventily LDM COMAR line -1- 01-02.4 05.11.CZ Regulační ventily LDM COMAR line A.P.O. - ELMOS v..s., Pražská 90, 509 01 Nvá Paka, Tel.: +420 493 504 261, Fax: +420 493 504 257, E-mail: ap@apelms.cz, Internet: www.apelms.cz -1- Výpčet

Více

01-02.5 04.03.CZ Regulaèní ventily Regulaèní ventily s omezovaèem prùtoku BEE line

01-02.5 04.03.CZ Regulaèní ventily Regulaèní ventily s omezovaèem prùtoku BEE line 01-02.5 04.0.CZ Regulaèní ventily Regulaèní ventily s mezvaèem prùtku BEE line -1- Výpèet suèinitele Kv Praktický výpèet se prvádí s pøihlédnutím ke stavu regulaèníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle

Více

01-02.4 08.12.CZ Regulační ventily LDM COMAR line

01-02.4 08.12.CZ Regulační ventily LDM COMAR line 01-02.4 08.12.CZ Regulační ventily LDM COMAR line -1- Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže uvedených. Regulační

Více

01-02.4 04.03.CZ Regulaèní ventily LDM COMAR line

01-02.4 04.03.CZ Regulaèní ventily LDM COMAR line 0-02.4 04.0.CZ Regulaèní ventily LDM COMAR line -- Výpèet suèinitele Kv Praktický výpèet se prvádí s pøihlédnutím ke stavu regulaèníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrcù níe uvedených. Regulaèní

Více

01-02.4 09.04.CZ Regulační ventily LDM COMAR line

01-02.4 09.04.CZ Regulační ventily LDM COMAR line 0-02.4 09.04.CZ Regulační ventily LDM COMAR line -- Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže uvedených. Regulační

Více

02-05.2 10.05.CZ. Regulační ventily G41...aG46... -1-

02-05.2 10.05.CZ. Regulační ventily G41...aG46... -1- 0-05. 0.05.CZ Regulační ventily G4...aG46... -- Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže uvedených. Regulační ventil

Více

01-02.5 08.12.CZ Regulační ventily Regulační ventily s omezovačem průtoku BEE line

01-02.5 08.12.CZ Regulační ventily Regulační ventily s omezovačem průtoku BEE line 0-02.5 08.2.CZ Regulační ventily Regulační ventily s mezvačem průtku BEE line -- Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle

Více

01-10.1 11.02.CZ Ventily LDM v provedení dle ANSI/ASME B16.5 s elektromechanickými pohony

01-10.1 11.02.CZ Ventily LDM v provedení dle ANSI/ASME B16.5 s elektromechanickými pohony 0-0..02.CZ Ventily LDM v prvedení dle ANSI/ASME B6.5 s elektrmechanickými phny -- Výpèet suèinitele Kv Praktický výpèet se prvádí s pøihlédnutím ke stavu regulaèníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle

Více

01-02.7. Dvoucestné a třícestné regulační ventily LDM RV 113 02.14.CZ -1-

01-02.7. Dvoucestné a třícestné regulační ventily LDM RV 113 02.14.CZ -1- 01-02.7 02.1.CZ Dvucestné a třícestné regulační ventily LDM RV 113-1- Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže

Více

02-05.3 10.05.CZ. Regulační ventily G47... -1-

02-05.3 10.05.CZ. Regulační ventily G47... -1- 0-05. 0.05.CZ Regulační ventily G47... -- Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže uvedených. Regulační ventil

Více

01-06.1 11.02.CZ Ventily LDM s pohony Honeywell

01-06.1 11.02.CZ Ventily LDM s pohony Honeywell 0-06..02.CZ Ventily LDM s phny Hneywell -- Výpèet suèinitele Kv Praktický výpèet se prvádí s pøihlédnutím ke stavu regulaèníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrcù ní e uvedených. Regulaèní ventil

Více

01-07.1 08.02.CZ. Ventily LDM s pohony Belimo -1-

01-07.1 08.02.CZ. Ventily LDM s pohony Belimo -1- 0-07. 08.0.CZ Ventily LDM s phny Belim A.P.O. - ELMOS v..s., Pražská 90, 509 0 Nvá Paka, Tel.: + 49 504 6, Fax: + 49 504 57, E-mail: ap@apelms.cz, Internet: www.apelms.cz -- Výpèet suèinitele Kv Praktický

Více

01-01.2 04.03.CZ. Pøímoèinné regulátory diferenèního tlaku a pøímoèinné regulátory diferenèního tlaku s omezovaèem prùtoku BEE line

01-01.2 04.03.CZ. Pøímoèinné regulátory diferenèního tlaku a pøímoèinné regulátory diferenèního tlaku s omezovaèem prùtoku BEE line 01-01.2 04.03.CZ Pøímèinné regulátry diferenèníh tlaku a pøímèinné regulátry diferenèníh tlaku s mezvaèem prùtku BEE line Pstup návrhu regulátru diferenèníh tlaku Dán : médium vda, 70 C, statický tlak

Více

01-05.1 10.02.CZ Ventily LDM s pohony Johnson Controls

01-05.1 10.02.CZ Ventily LDM s pohony Johnson Controls 0-05. 0.0.CZ Ventily LDM s phny Jhnsn Cntrls -- Výpèet suèinitele Kv Praktický výpèet se prvádí s pøihlédnutím ke stavu regulaèníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrcù ní e uvedených. Regulaèní ventil

Více

02-01.2 03.14.CZ Regulační ventily a redukční stanice 700 line

02-01.2 03.14.CZ Regulační ventily a redukční stanice 700 line 0-0. 0..CZ Regulační ventily a redukční stanice 700 line -- Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže uvedených.

Více

02-04.2 05.12.CZ Regulační ventily RV 805 a RV 806

02-04.2 05.12.CZ Regulační ventily RV 805 a RV 806 02-04.2 05.2.CZ Regulační ventily RV 805 a RV 806 -- Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže uvedených. Regulační

Více

01-08.3 07.03.CZ Ventily LDM s pneumatickými pohony

01-08.3 07.03.CZ Ventily LDM s pneumatickými pohony 0-08. 07.0.CZ Ventily LDM s pneumatickými phny -- Výpèet suèinitele Kv Praktický výpèet se prvádí s pøihlédnutím ke stavu regulaèníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrcù ní e uvedených. Regulaèní

Více

02-03.1 10.05.CZ Redukční stanice RS 502

02-03.1 10.05.CZ Redukční stanice RS 502 0-0. 0.05.CZ Redukční stanice RS 50 -- Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže uvedených. Regulační ventil musí

Více

01-03.1 11.02.CZ Ventily LDM s pohony Siemens (Landis & Staefa)

01-03.1 11.02.CZ Ventily LDM s pohony Siemens (Landis & Staefa) 01-0.1 11.02.CZ Ventily LDM s phny Siemens (Landis & Staefa) -1- Výpèet suèinitele Kv Praktický výpèet se prvádí s pøihlédnutím ke stavu regulaèníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrcù ní e uvedených.

Více

01-02.7 10.06.CZ Dvoucestné a třícestné regulační ventily LDM RV 113

01-02.7 10.06.CZ Dvoucestné a třícestné regulační ventily LDM RV 113 01-02.7 10.06.CZ Dvucestné a třícestné regulační ventily LDM RV 113-1- Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže

Více

01-01.1 10.02.CZ Pøímoèinné regulátory tlaku

01-01.1 10.02.CZ Pøímoèinné regulátory tlaku 01-01.1 10.0.CZ Pøímèinné regulátry tlaku -1- Diagramy prùtku redukèním ventilem v závislsti na pklesu výstupníh tlaku Ventily a vybavené pru inu s rzsahem 0.08 a 0. MPa. RD 10 V1 16/1-xx, vstupní tlak

Více

Technický produktový list Top heating. Rozdělovací stanice IQ Energy Comfort Box. Rozdělovací stanice NEREZ

Technický produktový list Top heating. Rozdělovací stanice IQ Energy Comfort Box. Rozdělovací stanice NEREZ Technický prduktvý list Tp heating Obchdní název: Mntážní název: Rzdělvací stanice IQ Energy Cmfrt B Rzdělvací stanice NEREZ Stručný ppis: Pr snadné, rychlé a přesné zaregulvání celéh pdlahvéh tpení je

Více

02-05.4 10.05.CZ. Regulační ventil najížděcí G92... -1-

02-05.4 10.05.CZ. Regulační ventil najížděcí G92... -1- 0-05.4 0.05.CZ Regulačí vetil ajížděcí G9... -- Výpčet sučiitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédutím ke stavu regulačíh kruhu a pracvích pdmíek látky pdle vzrců íže uvedeých. Regulačí vetil musí

Více

Změkčovače vody. Testry. Náplně (pryskyřice, sůl) Jednokohoutové Dvoukohoutové Automatické ... 1... 1... 2,3 ... 2 ... 2

Změkčovače vody. Testry. Náplně (pryskyřice, sůl) Jednokohoutové Dvoukohoutové Automatické ... 1... 1... 2,3 ... 2 ... 2 Změkčvače vdy Změkčvače vdy Jednkhutvé Dvukhutvé Autmatické......... 2,3 Testry... 2 Náplně (pryskyřice, sůl)... 2 Změkčvače vdy Pkud Vám leží na srdci dluhá živtnst a bezprblémvé užívání jedntlivých zařízení,

Více

02-03.6 12.10.CZ Chladič páry CHPE

02-03.6 12.10.CZ Chladič páry CHPE 0-03.6.10.CZ Chladič páry CHPE -1- CHPE Chladič páry DN 0 až 0 PN až 3 Ppis Chladič páry (dále je CHPE) je zařízeí určeé k regulaci teplty vdí páry. CHPE je slže z tělesa, které je sučástí paríh ptrubí

Více

02-03.2 07.03.CZ Vstøikovací hlava VH

02-03.2 07.03.CZ Vstøikovací hlava VH 0-03. 07.03.CZ Vstøikvací hlava -- Vstøikvací hlava DN 5, 40, 50 PN 5 a 60 Ppis Vstøikvací hlava (dále jen ) je zaøízení urèené k regulaci teplty vdní páry. je vybavena mechanicku rzprašvací trysku speciálníh

Více

tlaku RD122 D 2211 25/150-40/T RD122 P 2211 25/150-40/T Typické schéma zapojení regulačního okruhu s regulátorem diferenčního tlaku ve zpátečce -2-

tlaku RD122 D 2211 25/150-40/T RD122 P 2211 25/150-40/T Typické schéma zapojení regulačního okruhu s regulátorem diferenčního tlaku ve zpátečce -2- 01-01.2 04.11.CZ Přímočinné regulátory diferenčního tlaku a přímočinné regulátory diferenčního tlaku s omezovačem průtoku Přímočinné regulátory výstupního tlaku BEE line -1- tlaku -1-1 SET VENTIL SPOTŘEBIČ

Více

01-10.2 07.00.CZ Ventily LDM v provedení dle ANSI/ASME B16.5 s pneumatickými pohony

01-10.2 07.00.CZ Ventily LDM v provedení dle ANSI/ASME B16.5 s pneumatickými pohony 0-0. 07.00.CZ Ventily LDM v prvedení dle ANSI/ASME B6.5 s pneumatickými phny -- Výpèet suèinitele Kv Praktický výpèet se prvádí s pøihlédnutím ke stavu regulaèníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrcù

Více

RV / HU 211, 221, 231 Regulační ventily a havarijní uzávěry

RV / HU 211, 221, 231 Regulační ventily a havarijní uzávěry Průmyslové armatury - CI0362-2015/04 RV / HU 211, 221, 231 Regulační ventily a havarijní uzávěry Regulace průtoku kapalin, plynů a par bez abrazivních příměsí (voda, pára, vzduch). Jednosedlové dvoucestné

Více

Elektrická deska udržující teplo

Elektrická deska udržující teplo Elektrická deska udržující tepl 114.360 114.361 114.362 V1/1209 CZ 1. Obecné infrmace 134 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 134 1.2 Vysvětlivky symblů 134 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 135 1.4 Ochrana

Více

02-05.5 04.11.CZ Regulační ventil najížděcí G 93

02-05.5 04.11.CZ Regulační ventil najížděcí G 93 0-05.5 04..CZ Regulační ventil najížděcí G 9 -- Výpočet součinitele Kv Praktický výpočet se provádí s přihlédnutím ke stavu regulačního okruhu a pracovních podmínek látky podle vzorců níže uvedených. Regulační

Více

Kotlík na polévku Party

Kotlík na polévku Party Ktlík na plévku Party 100.054 V3/0107-1 - CZ 1. Obecné infrmace 102 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 102 1.2 Vysvětlivky symblů 102 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 102-103 1.4 Ochrana autrských práv

Více

02 07.9 05.15.CZ Přímočinný proporcionální pojistný ventil pružinový, nárožní, přírubový, s uzavřeným krytem pružiny Řada PV 25

02 07.9 05.15.CZ Přímočinný proporcionální pojistný ventil pružinový, nárožní, přírubový, s uzavřeným krytem pružiny Řada PV 25 0 0.9 05.5.CZ Přímočinný proporcionální pojistný ventil pružinový, nárožní, přírubový, s uzavřeným krytem pružiny Řada PV 5 -- Řada PV 5 Přímočinný proporcionální pojistný ventil pružinový, nárožní, přírubový,

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

... P R O V A ŠE P O H O D L Í

... P R O V A ŠE P O H O D L Í .PROVAŠEPOHODLÍ Naše splečnst se zaměřuje na výrbu mbilních vytápěcích a chladicích zařízení. Histrie splečnsti se datuje už d šedesátých let. V sučasné dbě je hlavní sídl Desa Int v Bwling Green, Kentucky,

Více

VÍŘIVÁ VÝUSŤ EMCO TYPU DAL 358

VÍŘIVÁ VÝUSŤ EMCO TYPU DAL 358 OBLASTI POUŽITÍ FUNKCE ZPŮSOB PROVOZOVÁNÍ DAL 8 Vířivá výusť DAL 8 Vířivá výusť DAL 8 je vysce induktivní, se čtvercvu neb kruhvu čelní masku s integrvanými štěrbinvými prfily s excentrickými válečky z

Více

EFA-SST -PS. Rychloběžná vrata pro. moderní parkovací systémy. rychlá a bezpečná vrata

EFA-SST -PS. Rychloběžná vrata pro. moderní parkovací systémy. rychlá a bezpečná vrata EFA-SST Rychlběžná vrata pr -PS mderní parkvací systémy rychlá a bezpečná vrata Nejrychlejší vrata na světě pr parkvací garáže Neprvnatelně rychle, bezpečně, splehlivě ke známým vlastnstem rychlběžných

Více

MIKROPROCESOROVÝ REGULÁTOR TEPLOTY KOTLE ÚT + UTV

MIKROPROCESOROVÝ REGULÁTOR TEPLOTY KOTLE ÚT + UTV MIKROPROCESOROVÝ REGULÁTOR TEPLOTY KOTLE ÚT + UTV KOTLE ÚT + UTV NÁVOD K OBSLUZE 2 Návd k bsluze SP-06 LOCJIC 1. Ppis předníh panelu 3 1 2 7 4 5 6 Phled na regulátr s značenými funkcemi Opis stanu pracy

Více

Teplota a její měření

Teplota a její měření 1 Teplta 1.1 Celsiva teplta 1.2 Fahrenheitva teplta 1.3 Termdynamická teplta Kelvin 2 Tepltní stupnice 2.1 Mezinárdní tepltní stupnice z rku 1990 3 Tepltní rzdíl 4 Teplměr Blmetr Termgraf 5 Tepltní rztažnst

Více

MODnet KATALOG. NETWORK GROUP, s.r.o., Turgenìvova 5, Brno tel.: 548 216 316, fax: 548 216 647 e-mail: info@nwg.cz, www.nwg.cz

MODnet KATALOG. NETWORK GROUP, s.r.o., Turgenìvova 5, Brno tel.: 548 216 316, fax: 548 216 647 e-mail: info@nwg.cz, www.nwg.cz MODnet KATALOG Úvd Vážení zákazníci, Za více než 15 let existence si firma NETWORK GROUP vybudvala své pstavení renmvanéh a zkušenéh ddavatele prvkù a technlgií pr kmunikaèní kabeláže. Získala pøedevším

Více

VO(E)5-10, VO(E)5-20 VO E 5 / Y POPIS FUNKCE TYPOVÝ KLÍČ KT 3019 12/11

VO(E)5-10, VO(E)5-20 VO E 5 / Y POPIS FUNKCE TYPOVÝ KLÍČ KT 3019 12/11 VENTIL ODLEHČOVACÍ KT 3019 12/11 D n 10; 20 p max 32 MPa Q max 100; 200 dm 3 /min Tlakvý ventil se vkládá d hydraulickéh bvdu, kde umžňuje p dsažení nastavenéh tlaku tlakvé dpjení připjvací brazec dle

Více

silná pevná konstrukce, bezúdržbový řetězový pohon, krátká základní délka pro ušetření místa velikost Ø mm 1.500 1.650 1.800 2.200

silná pevná konstrukce, bezúdržbový řetězový pohon, krátká základní délka pro ušetření místa velikost Ø mm 1.500 1.650 1.800 2.200 FS31x / FS33x - víjecí strj Cenvě výhdné, velmi jednduše vladatelné a širce pužitelné strje. Při první instalaci máte mžnst nastavit různé prgramy a parametry (hrní víjení, spdní víjení, rychlsti). Parametry

Více

Sledování provedených změn v programu SAS

Sledování provedených změn v programu SAS Sledvání prvedených změn v prgramu SAS Při práci se systémem SAS se v něklika funkcích sleduje, jaké změny byly prvedeny a kd je prvedl. Patří mezi ně evidence změn v mdulu Evidence žáků neb práce s průběžnu

Více

Katalogový list kladičkové lineární vedení typu MR

Katalogový list kladičkové lineární vedení typu MR Země půvdu kladičkvéh lineárníh vedení typu ML je EU, knkrétně Itálie. Země půvdu pužitéh materiálu na výrbu kladičkvéh lineárníh vedení typu ML : vdící lišty - EU jezdců včetně příslušenství - EU valivé

Více

Průmyslová vrata sekční rolovací

Průmyslová vrata sekční rolovací Průmyslvá vrata sekční rlvací Sekční vrata MakrPr a MakrPr Alu představují mderní řešení pr průmyslvé bjekty, skladvé haly, dílny a hspdářské prstry. Splehlivá, trvanlivá a teplá vrata: Nsná knstrukce

Více

Silverline A135.009 V1/0612

Silverline A135.009 V1/0612 Silverline A135.009 V1/0612 CZ 1. Obecné infrmace 134 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 134 1.2 Vysvětlivky symblů 134 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 135 1.4 Ochrana autrských práv 135 1.5 Prhlášení

Více

1 SKLO Z POŽÁRNÍHO HLEDISKA - TEPELNÉ VLASTNOSTI SKLA

1 SKLO Z POŽÁRNÍHO HLEDISKA - TEPELNÉ VLASTNOSTI SKLA 1 SKLO Z POŽÁRNÍHO HLDISKA - TPLNÉ VLASTNOSTI SKLA Skl patří k materiálům, které významně vlivňují vývj stavební techniky a architektury. Nálezy skla pcházející z dby asi klem 5000 let před naším letpčtem

Více

Čidlo pro měření vodivosti CLS 50

Čidlo pro měření vodivosti CLS 50 Technická Infrmace TI 18C/07/cs č. 00908 Čidl pr měření vdivsti CLS 0 Induktivní čidl pr měření vdivsti s vysku chemicku dlnstí, i pr prstředí s nebezpečím výbuchu a vyské teplty With quality certificate

Více

PROVÁDĚNÍ HYGIENICKO - SANITAČNÍ ČINNOSTI

PROVÁDĚNÍ HYGIENICKO - SANITAČNÍ ČINNOSTI Nvá šance v gastrnmii PROVÁDĚNÍ HYGIENICKO - SANITAČNÍ ČINNOSTI Lektr: Mirslav Šeda Gastrnmická akademie.s. Trcha terie SANITACE / ČIŠTĚNÍ znamená zbavení pvrchu nečistt a mastnty, většinu s pmcí nástrjů

Více

Uzavírací ventil V46.2 DN 10 50, PN 100 400 Regulační ventil V40.2 DN 10 50, PN 100 400

Uzavírací ventil V46.2 DN 10 50, PN 100 400 Regulační ventil V40.2 DN 10 50, PN 100 400 Uzavírací ventil V46.2 DN 10 50, PN 100 400 Regulační ventil V40.2 DN 10 50, PN 100 400 Použití Uzavírací ventil (V 46.2) nebo ventil pro hrubou regulaci (V 40.2) s lineární charakteristikou, určený pro

Více

RAILTRAC 1000 UNIKÁTNÍ, FLEXIBILNÍ A VÍCEÚČELOVÝ SYSTÉM PRO SVAŘOVÁNÍ A ŘEZÁNÍ

RAILTRAC 1000 UNIKÁTNÍ, FLEXIBILNÍ A VÍCEÚČELOVÝ SYSTÉM PRO SVAŘOVÁNÍ A ŘEZÁNÍ RAILTRAC 1000 UNIKÁTNÍ, FLEIBILNÍ A VÍCEÚČELOVÝ SYSTÉM PRO SVAŘOVÁNÍ A ŘEZÁNÍ 1 Flexibilní dpvěď na tvrdé pžadavky je systém kmpnent, který může být knfigurván, tak aby vytvřil ptimální řešení pr Vaše

Více

Olejové, plynové a dvoupalivové hořáky

Olejové, plynové a dvoupalivové hořáky Olejvé, plynvé a dvupalivvé hřáky Hřáky série 300...700 Skupina 4 Výkn 770-9700 kw Obsah Všebecně 1 Jak vybrat hřák 2 Hřáky na lehký tpný lej Technické údaje a rzměry 3 PI schémata 4 Rzsah ddávky 4 Grafy

Více

Oprava a modernizace panelového bytového domu Pod Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa

Oprava a modernizace panelového bytového domu Pod Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa Název stavby: Oprava a mdernizace panelvéh bytvéh dmu Pd Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa ÚSTÍ NAD LABEM II/2013 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stupeň: Investr: Zdpvědný prjektant: Veducí prjektu: Vypracval:

Více

NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÝCH KRBOVÝCH VLOŽEK BeF Passive

NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÝCH KRBOVÝCH VLOŽEK BeF Passive NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÝCH KRBOVÝCH VLOŽEK BeF Passive Důležitá upzrnění: Infrmujte svéh kresníh kminíka, ppř. kminickéh mistra! Přečtěte si prsím celý návd k instalaci a bsluze! Respektujte

Více

V jádru krásná koupelna Stavební veletrh BVV Brno 17. 21.4.2007 PAVILON D, stánek č. 41 A

V jádru krásná koupelna Stavební veletrh BVV Brno 17. 21.4.2007 PAVILON D, stánek č. 41 A V jádru krásná kupelna Stavební veletrh BVV Brn 17. 21.4.2007 PAVILON D, stánek č. 41 A V rámci expzice Vám přestavíme : Mderní kmpaktní materiály Technistne a SlidStne, jejich využití v interieru. - reknstrukce

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

Témata v MarushkaDesignu

Témata v MarushkaDesignu 0 Témata v MarushkaDesignu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...5-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme práci

Více

DIFÚZNÍ VLASTNOSTI MATERIÁLŮ PLOCHÝCH STŘECH A JEJICH VLIV NA TEPELNĚ TECHNICKÝ VÝPOČET

DIFÚZNÍ VLASTNOSTI MATERIÁLŮ PLOCHÝCH STŘECH A JEJICH VLIV NA TEPELNĚ TECHNICKÝ VÝPOČET DIFÚZNÍ VLASTNOSTI MATERIÁLŮ PLOCHÝCH STŘECH A JEJICH VLIV NA TEPELNĚ TECHNICKÝ VÝPOČET Abstract DIFFUSION PROPERTIES OF MATERIALS IN FLAT ROOFS AND THEIR INFLUENCE ON TECHNICAL THERMAL CALCULATION Petr

Více

HITACHI. Vysokotlaká mycí pistole AW 130. Hitachi Koki. Návod k použití

HITACHI. Vysokotlaká mycí pistole AW 130. Hitachi Koki. Návod k použití HITACHI Vysktlaká mycí pistle AW 130 Návd k pužití Před pužitím si pečlivě prstudujte tent návd a zajistěte si jeh dknalé pchpení. Hitachi Kki 2 3 4 (1) 14 až 15 mm (2) 20 m neb méně (3) držák kabelu (4)

Více

KATALOG NEREZOVÝCH MATERIÁLŮ

KATALOG NEREZOVÝCH MATERIÁLŮ KATALOG NEREZOVÝCH MATERIÁLŮ A ALU TOČIVÝCH PŘÍRUB Obsah Vážení bchdní přátelé, Firma METAL STEEL s. r.. se zabývá velkbchdním a malbchdním prdejem výrbků z nerezavějící celi a výrbků z uhlíkaté celi.

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

02-07.1 07.03.CZ Plnozdvi né pojistné ventily s pøídavným zatí ením typ SiZ 1508

02-07.1 07.03.CZ Plnozdvi né pojistné ventily s pøídavným zatí ením typ SiZ 1508 0-07.1 07.03.CZ Plnzdvi né pjistné ventily s pøídavným zatí ením typ SiZ 1508-1- SiZ 1508 Plnzdvi né pjistné ventily s pøídavným zatí ením DN5x40a 350x600 PN 160, 50, 400 Pu ítí Pjistný ventil plnzdvi

Více

BIO OCHLAZOVAČE www.masterheaters.cz

BIO OCHLAZOVAČE www.masterheaters.cz CENÍK 2016/2017 TOPIDLA ODVLHČOVAČE VENTILÁTORY BIO OCHLAZOVAČE www.masterheaters.cz TOPIDL A B1.8ECA B2PTC B5ECA ELEKTRICKÁ TOPIDLA S VENTILÁTOREM PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ Tat elektrická tpidla nabízí výhdný

Více

Použití : Tvoří součást pohybového ústrojí strojů a zařízení nebo mechanických převodů.

Použití : Tvoří součást pohybového ústrojí strojů a zařízení nebo mechanických převodů. 1 HŘÍDELE Strjní sučást válcvitéh tvaru, určené přensu táčivéh phybu a mechanicé práce (rutícíh mmentu) z hnací části (mtru) na část hnanu (strj). Pužití : Tvří sučást phybvéh ústrjí strjů a zařízení neb

Více

Sedlové ventily VF 2, VL 2 - dvoucestné VF 3, VL 3 trojcestné

Sedlové ventily VF 2, VL 2 - dvoucestné VF 3, VL 3 trojcestné Datový list Sedlové ventily VF 2, VL 2 - dvoucestné VF 3, VL 3 trojcestné Popis Ventily poskytují kvalitní a cenově příznivé řešení pro většinu aplikací vytápění i chlazení s médiem - voda. Tyto ventily

Více

02 07.7 05.15.CZ Přímočinný plnozdvižný pojistný ventil pružinový, nárožní, přírubový, s otevřeným krytem pružiny Řada PV 61

02 07.7 05.15.CZ Přímočinný plnozdvižný pojistný ventil pružinový, nárožní, přírubový, s otevřeným krytem pružiny Řada PV 61 0 07.7 05..CZ Přímočinný plnozdvižný pojistný ventil pružinový, nárožní, přírubový, s otevřeným krytem pružiny Řada PV 6 -- Řada PV 6 Přímočinný plnozdvižný pojistný ventil pružinový, nárožní, přírubový,

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

BSAT a BSA Uzavírací ventily s vlnovcovou ucpávkou

BSAT a BSA Uzavírací ventily s vlnovcovou ucpávkou Strana 1 z 1 TI-P137-18 ST Vydání 3 Cert. No. LRQ 938 ISO 91 BSAT a BSA Uzavírací ventily s vlnovcovou ucpávkou BSAT Popis Jedná se o přímé přírubové uzavírací ventily s dvouvrstvým těsnícím vlnovcem.

Více

OTOPNÁ TĚLESA Rozdělení otopných těles 1. Lokální tělesa 2. Konvekční tělesa Článková otopná tělesa

OTOPNÁ TĚLESA Rozdělení otopných těles 1. Lokální tělesa 2. Konvekční tělesa Článková otopná tělesa OTOPNÁ TĚLESA Rzdělení tpných těles Stejně jak celé sustavy vytápění, tak i tpná tělesa dělíme na lkální tělesa a tělesa ústředníh vytápění. Lkální tělesa přeměňují energii v tepl a tt předávají d vytápěné

Více

Turbínový plynomìr typ TZ

Turbínový plynomìr typ TZ Turbínvý pynmìr typ TZ (/6) Turbínvý pynmìr typ TZ širký mìøící rzsah rzšíøený mìøící rzsah na :30 stupeò krytí prti vivùm kníh prstøedí IP 67 vybavení NF, SF a VF vysíaèi impuzù pøizpùsbení pr pøipjení

Více

Aditiva a mazací přípravky

Aditiva a mazací přípravky 460G Přísady d mtrvých lejů Přísada d leje benzínvých mtrů pr sbní a malá užitkvá vzidla s náplní d 6 l. Mikrdifuzní přísada, vyrbená na bázi těžkých uhlvdíků. Mísitelná se všemi druhy mtrvých lejů. Zajiš

Více

HAKL MX Elektrický průtokový ohřívač vody

HAKL MX Elektrický průtokový ohřívač vody Záruční list pr elektrické průtkvé hřívače vdy HKL. HKL s mžnsťí změny příknu Vyplní prdejna: -155-07 -09-11 3,5/5,5 4,5/7 5,5/9 5,5/11 Kupujícímu byl výrbek předvedený a byl seznámený s jeh pužitím Elektrické

Více

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů Metdická pmůcka Využívání záruk ČMZRB k zajišťvání bankvních úvěrů Cílem pmůcky je minimalizvat pdíl případů, kdy je nutn zamítnut žádst pskytnutí záruky z důvdu nesuladu s klíčvými pdmínkami prgramu pdpry.

Více

Přehled systémů vozidla

Přehled systémů vozidla Vlv FE Hybrid Vlv FE Hybrid Přehled systémů vzidla Mtr D7F Eur 5 Vznětvý mtr s paralelním hybridním systémem Tčivý mment 3 2 1 t./min 1. Elektrmtr 2. Vznětvý mtr 3. Hybridní režim Prvnání Parametry mtru

Více

Maturitní prací student osvědčuje svou schopnost samostatně pracovat na projektech a aktivně využívat nabyté zkušenosti

Maturitní prací student osvědčuje svou schopnost samostatně pracovat na projektech a aktivně využívat nabyté zkušenosti GYMNÁZIUM DR.J. PEKAŘE Maturitní prací student svědčuje svu schpnst samstatně pracvat na prjektech a aktivně využívat nabyté zkušensti Pravidla pr psaní maturitní práce. Hdncení práce Frmální zpracvání

Více

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická. Resslova 5, Ústí nad Labem. Fázory a komplexní čísla v elektrotechnice. - Im

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická. Resslova 5, Ústí nad Labem. Fázory a komplexní čísla v elektrotechnice. - Im Střední průmyslvá škla strjní a elektrtechnická Resslva 5, Ústí nad Labem Fázry a kmplexní čísla v elektrtechnice A Re + m 2 2 j 1 + m - m A A ϕ ϕ A A* Re ng. Jarmír Tyrbach Leden 1999 (2/06) Fázry a kmplexní

Více

Navijáky. Naviják KEW 2000-3000,- bez DPH. Naviják KEW 3000-4800.- bez DPH. Naviják KEW 4000-6600,- bez DPH. Naviják KEW 8000-11200,- bez DPH

Navijáky. Naviják KEW 2000-3000,- bez DPH. Naviják KEW 3000-4800.- bez DPH. Naviják KEW 4000-6600,- bez DPH. Naviják KEW 8000-11200,- bez DPH Navijáky Naviják KEW 2000-3000,- bez DPH Naviják KEW 3000-4800.- bez DPH Naviják KEW 4000-6600,- bez DPH Naviják KEW 8000-11200,- bez DPH Naviják KEW 9000-11800,- bez DPH Naviják KEW 10000-13000,-bez DPH

Více

Přístroj na odstraňování akné

Přístroj na odstraňování akné Přístrj na dstraňvání akné CLEANE-BT Přístrj na dstraňvání akné CLEANE-BT Návd k pužití Důležité bezpečnstní instrukce Následující bezpečnstní instrukce si pečlivě přečtěte. Jejich správné ddržvání zabrání

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

EDH 82 SS - EDH 82 CB - EDH 82

EDH 82 SS - EDH 82 CB - EDH 82 622424 EDH 82 SS - EDH 82 CB - EDH 82 2 1 11 3 5 4 6 19 20 7 1 10 11 16 2 9 17 13 6 12 30 7 8 8 3,,,,,,,,,, 23 18 6 23 29 5 1 2 3 6 5 27 28 25 26 21 24 22,,, 45,,,,,,,, Vzrky 0,3 0,5 0,5 0,3 0,5 34 38

Více

Klapka Série 14b / Série 14c

Klapka Série 14b / Série 14c Klapka Série 14b / Série 14c Použití: Těsně uzavírací, dvojitě excentrická regulační klapka obvzáště pro chemický průmysl pro použití na agresivní média a páru: jmenovité světlosti 3 až 20, DN80 až DN500

Více

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samostatná odborná práce

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma 2012_SOP_ kuchař, číšník samostatná odborná práce 65 51 H/01 Kuchař číšník Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samstatná dbrná práce 1. Zadání samstatné dbrné práce (SOP) Předlžené zadání je sučástí jedntnéh zadání závěrečných zkušek a jeh realizace je pvinná.

Více

Uživatelský manuál. RBroker. Asset Management Suite. RBroker. Uživatelský manuál. Datum: 21. ledna 2014. Strana 1 / 24

Uživatelský manuál. RBroker. Asset Management Suite. RBroker. Uživatelský manuál. Datum: 21. ledna 2014. Strana 1 / 24 Uživatelský manuál RBrker Asset Management Suite RBrker Uživatelský manuál Datum: 21. ledna 2014 Strana 1 / 24 Uživatelský manuál RBrker Obsah ÚVOD... 3 1 TECHNICKÉ POŽADAVKY... 3 2 PŘIHLÁŠENÍ... 3 3 ÚVOD

Více

NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÝCH KRBOVÝCH KAMEN

NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÝCH KRBOVÝCH KAMEN NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÝCH KRBOVÝCH KAMEN Důležitá upzrnění: Infrmujte svéh kresníh kminíka, ppř. kminickéh mistra! Přečtěte si prsím celý návd k instalaci a bsluze! Respektujte při instalaci

Více

www.elektapainting.cm pag. 1 di 5 MATERIA Jednslžkvý ptah na vdní bázi pr dekraci pdlah a stěn Vlastnsti prduktu MATERIA je jednslžkvá stěrka na vdní bázi a bázi syntetických mdifikvaných kplymerů pr dekraci

Více

Metodický návod na pořádání soutěží OBEDIENCE CZ.

Metodický návod na pořádání soutěží OBEDIENCE CZ. Úvd Metdický návd na přádání sutěží OBEDIENCE CZ. Veškerá sprtvní činnst musí být prváděna v suladu s platnými předpisy : Zkušebním řádem Obedience v ČR Sutěžním řádem Obedience v ČR Pravidly psuzvání

Více

4.Silniční motorová vozidla

4.Silniční motorová vozidla 4.Silniční mtrvá vzidla Silniční mtrvá vzidla jsu strje určené pr dpravu sb a nákladů p silničních kmunikacích. V širším smyslu d tét skupiny strjů patří také vzidla určená k dpravě p cestách a v terénu.

Více

Motorové studenovodní tlakové myčky řady TB-B uživatelská příručka. Motorové studenovodní tlakové myčky řady TB-B

Motorové studenovodní tlakové myčky řady TB-B uživatelská příručka. Motorové studenovodní tlakové myčky řady TB-B Mtrvé studenvdní tlakvé myčky řady TB-B uživatelská příručka Mtrvé studenvdní tlakvé myčky řady TB-B 1 Mtrvé studenvdní tlakvé myčky řady TB-B uživatelská příručka Vážený zákazníku, sestavili jsme pr Vás

Více

Základní technické zadání

Základní technické zadání Přílha č. 2 Výzvy Základní technické zadání VZ 26 Základní infrmace: Celkvá cena musí zahrnvat výrbu, ddávku, mntáž a vyčistění p mntáži v místě plnění. Vlba prfilů, příslušenství a ktvení musí být prvedena

Více