PATOLOGIE GASTROINTESTINÁLNÍHO TRAKTU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PATOLOGIE GASTROINTESTINÁLNÍHO TRAKTU"

Transkript

1 PATOLOGIE GASTROINTESTINÁLNÍHO TRAKTU

2 JÍCEN KLINICKÉ PŘÍZNAKY Dysfagie obtížné polykání Odynofagie bolestivé polykání Pyróza retrosternální pálivá bolest (pálení žáhy) Hematemesis zvracení krve

3 ANATOMICKÉ A MOTORICKÉ PORUCHY JÍCNU 1. Atresie = absence lumen + tracheo-esofageální píštěl novorozenci aspirace, dušení, pneumonie 2. Stenóza kongenitální získaná esofagitis, nádory, zevní komprese 3. Divertikl = vyklenutí stěny přední stěna střední úsek trakční - adheze k LU zadní stěna proximální sek Zenkerův pulzní epidiafragmatický - pulzní zánět, ulcerace, perforace

4 ANATOMICKÉ A MOTORICKÉ PORUCHY JÍCNU 4. Hiátová hernie protruze segmentu žaludku nad bránici 1. axiální (skluzná) - 95% +/- refluxní esofagitis 2. paraesofageální 5% 5. Mallory-Weissův syndrom longitudinální trhliny těžké zvracení chronický alkoholismus sliznice +/- celá stěna krvácení dobré hojení

5 ANATOMICKÉ A MOTORICKÉ PORUCHY JÍCNU 7. Varixy portální hypertenze porto-kavální anastomózy distální úsek jícnu a kardie dilatované žíly v submukóze u 2/3 pacientů s cirhózou těžké krvácení 20-30% pacientů zemře během první epizody

6 EZOFAGITIS 1. HSV, CMV, Candida (soor, moniliáza, moučnivka) 2. gastroezofageální reflux dospělí > 40 let recidivující pyróza Ma: hyperémie eroze ulcerace Mi: hyperplázie bazální zóny + protažení papil l. propria + intraepiteliální leukocyty komplikace krvácení, striktura, Barrettův jícen

7 BARRETTŮV JÍCEN = náhrada dlaždicobuněčného epitelu metaplastickým cylindrickým epitelem s pohárkovými buňkami= epitel intestinální 10% u pacientů s refluxní ezofagitidou M : Ž = 4 : 1 růžová sliznice komplikace!!! 40x riziko adenokarcinomu!!!

8 KARCINOM JÍCNU dospělí 50 let, M : Ž 3 : 1 1. dlaždicobuněčný karcinom 90% achalasie, alkohol, kouření, deficit vitaminů 50% střední úsek, 30% dolní úsek, 20% horní úsek polypoidní x ulcerace x difúzní ztluštění stěny 2. adenokarcinom 10% Barrettův jícen distální úsek +/- kardie lokální šíření, LN metastázy špatná prognóza

9 AKUTNÍ GASTRITIS příčiny: Léky, NSAID alkohol, kouření stres, ischemie, šok asymptomatická x nausea, zvracení, krvácení Ma: slizniční krvácení +/ eroze Mi: slizniční edém, krvácení, neutrofily Hojení - kompletní restituce

10 AKUTNÍ GASTRITIS

11 CHRONICKÁ GASTRITIS asymptomatická x necharakteristické, dyspepsie mikroskopie lymfocyty +/- plazmatické bb. různě intenzivně neutrofily známky aktivity zánětu (chronická aktivní gastritis) intestinální metaplazie kompletní enterocyty, pohárkové bb., Panethovy bb. nekompletní - NE enterocyty prekanceróza!!! může být atrofie žlázek dysplastické změny - prekanceróza

12 CHRONICKÁ GASTRITIS 1. chronická neatrofická gastritis (Helicobacter pylori) lymfoidní tkáň gastrický MALT lymfom 5x riziko karcinomu žaludku 2. chronická atrofická gastritis A) Autoimunitní Ab x parietální bb. (H,K-ATPáza) HCl + vnitřní faktor achlorhydrie + perniciózní anémie + jiné autoimunitní choroby (HT, AD) 2-4% karcinom B) Multifokální chronická atrofická g. Tělo, antrum, H.p. Speciální formy gastritidy (lymfocytární, eosinofilní) a reaktivní gastritidy (chemická)

13 GASTROPATIE Menetrierova choroba foveolární hyperplázie Ma: mozkové závity protein-losing gastropatie riziko karcinomu

14 PEPTICKÝ VŘED nepoměr mezi protektivními a agresivními faktory eroze = porušení pouze slizničního epitelu vřed = porušení sliznice přesahující přes lamina muscularis mucosae

15 PATOGENEZE 1. protektivní faktory slizniční hlen (bikarbonát) regenerace epitelu normální průtok krve sliznicí normální slizniční produkce prostaglandinů 2. agresivní faktory Helicobacter pylori NSAID, kortikosteroidy kouření, alkohol psychický stres Zollinger-Ellisonův syndrom

16 AKUTNÍ VŘED stresový vřed příčiny těžké trauma, operace popáleniny (Curlingův sy) CNS trauma nebo chirurgie (Cushingův sy) léky (NSAID, kortikosteroidy) mnohočetné v celém žaludku, < 1 cm Mi: eroze, vředy kompletní restituce NE prekurzor chronického peptického vředu

17 CHRONICKÝ PEPTICKÝ VŘED solitární, duodenum : žaludek 4 : 1 epigastrická hlodavá bolest, 1-3 hod. po jídle Ma: ostře vyseknutý, 2-4 cm Duodenum: přední a zadní stěna Žaludek: malá kurvatura, antrum mikroskopie 1. nekrotický debritus + leukocyty 2. fibrinoidní nekróza 3. nespecifická granulační tkáň 4. vazivo- jizvení

18 PEPTICKÝ VŘED - KOMPLIKACE 1. krvácení 1/3 pacientů, může být první příznak 25% letální 2. penetrace do okolních orgánů (játra, pankreas) vazivovými srůsty 3. perforace vysoká mortalita peritonitis 4. pylorostenóza vzácně 5. maligní transformace extrémně vzácně pouze žaludeční vřed

19

20 GASTRICKÉ POLYPY polyp = útvar prominující nad úroveň okolní sliznice vzácnější, + chronická gastritis 1. hyperplastický polyp 80% hyperplastický foveolární epitel + žlázky + edém +/- zánět!!! NE vztah ke karcinomu!!! 2. adenomatózní polyp (adenom) 5% tubulární, vilózní + žlázky s dysplastickými změnami benigní pravý nádor!!! prekanceróza!!!

21 KARCINOM ŽALUDKU častý, Japonsko, Maďarsko dospělí > 50 let, M : Ž 2 : 1 asymptomatický rizikové faktory typ stravy ( nitráty, benzpyrén, sůl, ovoce a zelenina) chronická gastritis (A+B) + nekompletní IM Genetické f. (skupina A) pylorus + antrum (50-60%), kardie (25%) malá kurvatura

22 KARCINOM ŽALUDKU polyp x vřed x difúzní ztluštění stěny (linitis plastica) klasifikace hloubka invaze časný karcinom limitovaný na sliznici a submukózu pokročilý karcinom infiltrace muscularis propria klasifikace mikroskopie intestinální (50%) nádorové žlázky difúzní (30%) jednotlivé buňky vzhledu pečetního prstenu lokální šíření + peritoneum + hematogenní (játra) LU šíření regionální + Virchowova (supraklavik.) ženy - ovaria Krukenbergův tumor 5-year survival 20%

23

24 NEEPITELIÁLNÍ NÁDORY ŽALUDKU maligní lymfomy MALTom, DLBCL leiomyom schwannom neurofibrom gastrointestinální stromální tumor (GIST) Cajalovy bb. c-kit (CD 117) exprese imatinib mesylate (Gleevec)

25 VÝVOJOVÉ ANOMÁLIE TENKÉHO STŘEVA 1. Atresie / stenóza duodenum 2. Meckelův divertikl nejčastější inkompletní involuce ductus omphalomesentericus prstovitý výběžek (6 cm) v ileu heterotopie sliznice žaludku, pankreatu asymptomatický x peptický vřed krvácení, ~ apendicitis

26

27 VÝVOJOVÉ ANOMÁLIE TLUSTÉHO STŘEVA 1. Malrotace - abnormální posice levostranné cecum 2. Hirschprungova choroba (kongenitální megacolon) 1 na 5000 živě narozených, M : Ž 4 : 1 porucha migrace bb. z neurální lišty do kolonických plexů aganglionární segment (rektum +/- sigmoideum, zúžení) oddálená pasáž mekonia + zvracení průjem + obstipace dilatace proximálního úseku + zánět, vředy minerálová dysbalance, perforace X získané megacolon Chagasova choroba, IBD

28 ISCHEMIE STŘEVA A. celiaca, mesenterisa sup, inf uzávěr a. mesenterica sup. (30%) příčiny A) okluzivní arteriální trombóza ATS, vaskulitis, disekce aorty, angiografie arteriální embolie srdce, ATS plát aorty venózní trombóza Hyperkoagulační stav, portální hypertenze B) Neokluzivní (asi 30% ischemiií) srdeční selhání, šok, vasokonstriktiva C) volvulus, striktura, herniace + uskřinutí

29 ISCHEMIE STŘEVA bolest břicha + krvavý průjem + šok Ma: hemoragický infarkt / infarzace + fibrinózní exsudát na seróze mikroskopie transmurální / mukosální nekróza + krvácení pseudomembrány na sliznici (bakteriální infekce) gangréna perforace!!! transmurální nekróza - 90% mortalita!!!

30

31 VASKULÁRNÍ ONEMOCNĚNÍ Angiodysplasie - dilatace submukózních cév colon ascendens, > 60 let krvácení Hemoroidy - dilatace análních / perianálních submukózních žilních plexů > 50 let chronická obstipace, těhotenství, portální hypertenze interní rektální sliznice externí anální sliznice krvácení, trombóza, prolaps - uskřinutí

32 PRŮJEM diarrhea množství + frekvence + fluidita sekreční viry rotavirus, calicivirus, adenovirus bakterie V. cholerae, E. coli, B. cereus osmotický laktulóza, antacida exsudativní bakterie Shigella, Salmonella, Campylobacter parasity Entamoeba IBD malabsorpce

33 PRŮJEM!!! ½ úmrtí dětí!!! dehydratace sepse poškození střeva perforace enteritis, colitis, proctitis katarální enteritis V. cholerae, Salmonella pseudomembranózní enteritis (+ vředy) bakteriální dysenterie (Shigella dysenteriae) protozoární dysenterie (Entamoeba histolytica) léčba ATB (Clostridium difficile), uremie (Treitzova)

34 PRŮJEM A DYSENTERIE hnisavá enteritis Salmonella typhi břišní tyfus bakteremie + splenomegalie + aktivace RES nekróza a ulcerace Peyerových plátů hojení (krvácení, perforace) kolonizace žlučníku nosičství + klouby, kosti, meningy, plíce

35 MALABSORPČNÍ SYNDROM absorpce tuku, vitaminů, proteinů, karbohydrátů, elektrolytů, minerálů, vody osmotický průjem + steatorea primární porucha enterocytů deficit disacharidáz (intolerance lactózy) abetalipoproteinemie sekundární enterocyty normální celiakie

36 CELIAKIE = gluten-sensitivní enteropatie, celiakální sprue gliadin (pšenice, ječmen, )!!! incidence 1 na 300!!! děti, střední věk endomysiální Ab (transglutamináza), retikulin snížení absorpční plochy sliznice tenkého střeva oploštění a atrofie klků intraepiteliální T-lymfocyty > 40/100 enterocytů riziko maligního T-cell lymfomu a karcinomů GIT

37 WHIPPLEOVA CHOROBA vzácná systémová choroba Tropheryma Whippelii střevo, CNS, klouby biopsie PAS pozitivní makrofágy v l. propria Tropická sprue cestovatelé, infekce mikroskopie ~ celiakie

38 IBD, CROHNOVA CHOROBA jakákoli část GIT (dutina ústní anus) ileum (ileitis terminalis) + mesenterium extragit uveitis, sakroiliitis, polyartritis, sklerózující cholangitis incidence 3-5 na vrchol let Ž : M průjem, bolest břicha, krvavá stolice relapsy x kontinuální průběh (20%)

39 IBD, CROHNOVA CHOROBA Makro diskontinuální postižení ( skip lesions ) ostře ohraničené segmenty ztluštění stěny + zúžení lumen sliznice - hyperemie, eroze, ulcerace, cobblestone hluboké fisury až k seróze adhese + píštěle Mikroskopie transmurální zánět ulcerace (aftózní vředy) poruchy architektoniky, atrofie nekaseifikující granulomy (40-60%) (+LU) fibróza, lymfoidní agregáty

40 IBD, CROHNOVA CHOROBA komplikace striktura / obstrukce střeva perforace stěny abscesy / peritonitis píštěle jiné kličky střeva, močový měchýř, vagina, perianálně krvácení 5x riziko karcinomu GIT AA amyloidóza

41 IBD, ULCERÓZNÍ KOLITIDA omezena na sliznici tlustého střeva extragit uveitis, sakroiliitis, polyartritis, sklerózující cholangitis incidence 7 na vrchol let M : Ž 1 : 1 krvavý hlenovitý průjem, bolest břicha relapsy

42 ULCERÓZNÍ KOLITIDA rektum (50%) pancolitis kontinuální postižení Makro slizniční hyperemie, edém, krvácení vředy, pseudopolypy Mikroskopie difúzní slizniční mononukleární zánět neutrofily kryptitida, kryptové pseudoabscesy, abscesy ulcerace granulační tkáň submukózní fibróza, porucha architektoniky

43 ULCERÓZNÍ KOLITIDA komplikace toxické megacolon + gangréna perforace peritonitis masivní krvácení riziko karcinomu rozsah postižení + délka trvání

44 IBD

45 DIVERTIKULÓZA divertikl = slepá výchlipka kongenitální - vzácná všechny 3 vrstvy získaná - častá prolaps sliznice a submukózy přes muscularis propria starší pts. asymptomatická x bolest břicha příčiny peristaltické kontrakce intraluminální tlak fokální defekty stěny (taeniae coli)

46 DIVERTIKULÓZA sigmoideum mnohočetné - divertikulóza komplikace divertikulitis peridivertikulitis perforace abscesy / peritonitis jizvení striktura / obstrukce střeva

47 OBSTRUKCE STŘEVA = ileus, tenké střevo mechanický ileus hernie adheze intususcepce volvulus zánětlivé struktury žlučové kameny, cizí tělesa, kongenitální anomálie funkční ileus paralytický ileus postoperační, léky, konečné stádium mechanického ileu infarkt / infarzace střeva

48 NÁDORY STŘEVA 1. Nenádorové polypy hyperplastické hamartomatózní (juvenilní, ) 2. Epiteliální nádory adenomy (adenomatózní polypy) adenokarcinom neuroendokrinní nádory dlaždicobuněčný karcinom anální zóny 3. Mezenchymální nádory GIST, lipom, leiomyom, schwannom, neurofibrom lymfomy

49 NENÁDOROVÉ POLYPY 1. hyperplastické polypy časté u pts. > 60 let malé (5 mm), mnohočetné rektosigmoideum Mi: hyperplastické krypty NE maligní potenciál x (? serrated adenomy) 2. juvenilní polypy děti velké (3 cm) rektum NE maligní potenciál

50 ADENOMY pravé benigní nádory prevalence u pts. 60 let > 50% rektosigmoideum prekanceróza low grade dysplázie high grade dysplázie invasivní adenokarcinom asymptomatický x anémie, krvácení, hypoproteinemie, hypokalemie

51 ADENOMY Makro polypoidní, stopkaté x sesilní, přisedlé mikroskopie tubulární x tubovilózní (25-50%) x vilózní (>50%) riziko kolorektální karcinom > 1 cm vilózní komponenta high-grade dysplazie!!!všechny adenomy musí být excidovány!!!

52 SYNDROMY FAMILIÁLNÍ POLYPÓZY 1. Familiální adenomatózní polypóza (AD) APC gen (5q21) dětství: adenomatózních polypů 100% riziko pro kolorektální karcinom 2. Gardnerův syndrom FAP + extra GIT nádory (osteomy, gliomy, ) 3. Peutz-Jeghersův syndrom (AD) LKB1 gen hamartomatózní polypy + slizniční /kožní pigmentace riziko pro GIT a extra GIT nádory

53

54 KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM velmi častý vrchol incidence let, M : Ž 2 : 1 rizikové faktory FAP, Lynchův sy, ulcerózní kolitida typ stravy adenom příznaky pravostranné - únava, slabost, sideropenická anémie levostranné okutní krvácení, změna střevních návyků, bolest CEA, CA 19-9

55 KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM rektosigmoideum, colon ascendens solitární x mnohočetný (synchronní x metachronní) makro pravostranné - polypoidní levostranné - anulární, cirkulární, stenózující, vředy mikroskopie adenokarcinom +/- hlenotvorba průběh lokální šíření + LU hematogenní játra, plíce, kosti prognóza hloubka invaze + metastázy (97-63%)

56

57 NEUROENDOKRINNÍ NÁDORY z neuroendokrinních bb. GIT well differentiated neuroendocrine tumor = karcinoid well / moderately / poorly differentiated carcinomas vrchol ~ 60 let potenciálně maligní místo vzniku, hloubka invaze, velikost malé + produkce bioaktivních látek karcinoidový syndrom serotonin 20% pts. S metastázami v játrech kožní flash, průjem, zvracení, kašel, dyspnoe postižení srdce ztluštění trikuspidální a plicní chlopně

58 NEUROENDOKRINNÍ NÁDORY apendix ileum rektum žaludek makro intramurální solidní žlutý nádor mikroskopie hnízda, trabekuly, plachty bb.: kulatá jj. + granulární cytoplasma!!! karcinoidy v apendixu a v rektu téměř nikdy nemetastazují!!!

59 LYMFOMY GIT non-hodgkinovy maligní lymfomy nejčastější extranodální lokalizace žaludek tenké střevo tlusté střevo 1. MALTom (extranodal marginal zone lymphoma) Helicobacter pylori 2. T-cell lymfom, enteropathy-type celiakie 3. Burkittův lymfom EBV, děti

60 AKUTNÍ APPENDICITIS!!! prevalence 10%!!! vrchol incidence let M : Ž 1,5 : 1 patogeneze obstrukce (50-80%) fekalit, žlučníkový kámen, nádor, roup (Oxyuriasis vermicularis) ischemie pomnožení bakterií zánět klinicky bolest kolem pupku pravý dolní kvadrant nausea, zvracení, leukocytóza

61 AKUTNÍ APPENDICITIS 1. katarální apendicitis neutrofily v lumen 2. ulceroflegmonózní apendicitis slizniční vředy, flegmóna, fibrinózně hnisavá periapendicitis 3. gangrenózní apendicitis nekróza stěny komplikace ruptura hnisavá peritonitis / periapendikální abscesy pyletrombóza portální pyémie abscesy v játrech

62

63 NÁDORY 1. mukokéla = dilatace apendixu + nahromadění hlenu pouze popisný termín obstrukce asymptomatická x ruptura 2. tumory mucinózní cystadenom mucinózní cystadenokarcinom komplikace pseudomyxoma peritonei 3. neuroendokrinní nádor = karcinoid

64 PATOLOGIE JATER, BILIÁRNÍHO SYSTÉMU A PANKREATU

65 DYSTROFICKÉ ZMĚNY JATER Steatóza jater (TAGs) - hypoxie + toxické poškození (alkohol, léky, jedy) - hepatomegalie, měkké, žluté, mastné - velkokapénková (alkohol, DM) - malokapénková (závažnější) Reyeův syndrom děti, salicyláty, abnormální mitochondrie? - + encefalopatie, mortalita 40% akutní steatóza těhotných - 3. trimestr, žloutenka, event. letální - ukončení těhotenství

66 POŠKOZENÍ JATER 1. monocelulární nekróza - koagulační nekróza ischemie - apoptóza toxiny, imunitně podm., Councilmanova tělíska 2. fokální nekróza skupiny hepatocytů 3. splývající nekróza 3. zonální nekróza - centrolobulární (městnání, ALD) x periportální (toxické) 4. bridging nekróza - porto-portální, porto-centrální, centro-centrální, vztah k cirhóze 5. interface hepatitis (piecemeal nekróza) - porto-centrální, imunitně podmíněná 6. submasivní nekróza celý lobulus 7. masivní nekróza celá játra - toxin, fulminantní hepatitis - akutní subakutní chronická hepatodystrofie : žlutá-červenášedá

67 IKTERUS = žlutavé zabarvení kůže,sliznic a sklér bilirubin v krvi (> 2,0 mg/dl) nekonjugovaný x konjugovaný bilirubin cholestáza retence ve žluči roztuštěných látek (bilirubin, žlučové soli, žlučové kyseliny, cholesterol, )

68 IKTERUS 1. Nekonjugovaná hyperbilirubinemie (hemolytický, prehepatal ikterus) excesivní produkce bilirubinu hemolytické anémie inefektivní erytropoiesa (perniciózní anémie, thalassemie) snížené vychytávání bilirubinu játry léky Gilbertův syndrom (varianty) narušená konjugace bilirubinu fyziologická žloutenka novorozenců x toxická (Rh) kern-icterus Gilbertův syndrom ( aktivita UGTlAl) prevalence 7%, AR Crigler-Najjarův syndrom (I a II) AR NE / aktivita UGTlAl difúzní poškození jater (hepatitis, cirhóza)

69 IKTERUS 2. konjugovaná hyperbilirubinemie (obstrukční, posthepatální ikterus) - snížená exkrece bilirubin-glukuronidů z jater - Dubin Johnsonův syndrom AR, pigmentace (lipofuscin?) - defekt kanalikulárních transportérů - Rotorův syndrom NE pigmentace - léky (OCT) - hepatocelulární poškození (hepatitis, anabolika, OCT) - obstrukce odtoku žluči - intrahepatální (PBC, PSC, GvHD) - extrahepatální žlučový kámen, karcinom, biliární atresie 3. smíšená hyperbilirubinemie (hepatocelulární, hepatální ikterus)

70 IKTERUS LABORATORNÍ NÁLEZ Nekonjugovaná hyperbilirubinemie nekonjugovaný bilirubin v krvi x NE v moči konjugovaný bilirubin ve žluči tmavá stolice urobilinogen v moči Konjugovaná hyperbilirubinemie konjugovaný bilirubin v krvi + v moči - tmavá NE konjugovaný bilirubin ve žluči světlá stolice NE urobilinogen v moči Cholestáza žlučové kyseliny, cholesterol alkalická fosfatáza, γ-glutamyltransferáza

71 JATERNÍ SELHÁNÍ Příčiny: 1. Masivní nekróza jater (hepatitis, léky, otrava) 2. Chronická jaterní choroba (cirhóza) 3. Hepatální dysfunkce bez nekrózy - akutní steatóza těhotných, Reyeův syndrom Příznaky: - ikterus - hypoalbuminemie edém (ascites) - hyperamonemie - foetor hepaticus nasládlý - hyperestrogenemie palmární erytém, pavoučkové névy, gynekomastie - koagulopatie (II, VII, IX, X) - jaterní encefalopatie asterixis, flapping tremor - hepatorenální syndrom renální selhání u jaterního selhání, vysoká mortalita

72 PORUCHY CIRKULACE 1. uzávěr jaterní arterie - AS, trombembolie, polyarteritis nodosa - náhlá smrt / intrahepální větev infarkt 2. uzávěr portální žíly (pyelothrombosis) - pyleflebitis (peritoneální sepse), hyperkoagulace - zvětšení hilových LU, cirhóza, HCC, - Bantiho syndrom neonatální omfalitis / katetrizace umbilikální žíly splenomegalie - intrahepatální větev Zahnův infarkt (městnání, atrofie)

73 PORUCHA CIRKULACE 3. porušení průtoku krve játry - pasivní městnání / centrolobulární nekrózy - pravostranné dilatace sinusoid - levostranné centrolobulární nekrózy - muškátová játra, nutmeg liver - kardiální fibróza - peliosis hepatis - primární dilatace sinusoid - léky - komplikace - krvácení

74 PORUCHA CIRKULACE 4. obstrukce jaterních žil - trombóza jaterních žil (Budd-Chiariho syndrom) - polycytemia vera, těhotenství, léky, HCC, idiopatická - vysoká mortalita - venookluzivní choroba - toxické poškození endotelu - fibróza jaterních venul < 1 mm - po transplantaci KD, alkaloidy, léky, - mortalita 30%

75 HEPATITIDY = difúzní intersticiální nehnisavý zánět jater + poškození hepatocytů aminotransferázy (ALT, AST) Makro necharakteristický, lehce zvětšená žlutá x zelená hepatodystrofie x fibróza x cirhóza

76 AKUTNÍ HEPATITIDY < 6 měsíců HAV HBV HDV HEV autoimunitní hepatitis lékové poškození

77 CHRONICKÉ HEPATITIDY > 6 měsíců 1. HBV, event. HBV+HBD 2. HCV 3. léky 4. autoimunitní hepatitis 5. jiné virové hepatitidy

78 VIROVÉ HEPATITIDY Hepatitis Virus Přenos Chronicita Nosičství Fulminant A RNA fekálně-orální NE NE 0.4% B DNA parenterální 5-10% 1% 1% C RNA parenterální 80% 1% vzácně D RNA parenterální 5% ko 80% super 10% 4% ko-i. E RNA fekálně-orální NE NE 20% těhotných

79 VIROVÉ HEPATITIDY Hepatitis A virus i. p dnů, NE HCCa Hepatitis B virus (Daneova částice) HBsAg, HBeAg, HBcAg, DNA polymeráza - i. p týdnů, ANO HCCa Hepatitis C virus - i. p týdnů, ANO HCCa Hepatitis D virus - defektní virus, i. p. 4 7 týdnů Hepatitis E virus endemie v Indi, Afrika, i. p. 1 2 měsíců Hepatitis G virus - RNA virus ~ HCV Jiné virové hepatitidy - EBV, CMV, HSV

80 PATOGENEZE POŠKOZENÍ HEPATOCYTŮ 1. Přímý cytopatický efekt - hepatitidy C a D 2. Imunitně zprostředkovaný hepatitis B virus v hepatocytu CD8 T-lymfocyty smrt buňky - těžký průběh eliminace viru - lehký průběh (subklinický) chronická hepatitis nosičství

81 KLINICKÝ PRŮBĚH 1. nosičství bez příznaků 2. asymptomatická infekce - jen laboratorní známky 3. akutní hepatitis - inkubační doba - preikterická fáze únava, nausea, bolest hlavy - ikterická fáze ikterus x anikterický průběh HBV (50%), HCV - rekonvalescence 4. chronická hepatitis 5. fulminantní hepatitis - submasivní / masivní nekróza

82 MORFOLOGIE 1. akutní hepatitis panlobulární lokalizace - balónová degenerace, pyknóza +/- cholestáza, steatóza (HCV) - matnicové ground glass hepatocyty (HBV) - nekróza: cytolýza x apoptóza - bridging nekrózy - portální zánět 2. chronická hepatitis portální lokalizace - periportální zánět lymfocyty, plazmatické bb. - interface hepatitis, bridging nekrózy - perisinusoidální / periportální fibróza velkouzlová cirhóza

83 AUTOIMUNITNÍ HEPATITIS = chronická hepatitis + imunologické abnormality - typ 1 (85%): anti-nukleární Ab / anti-smooth muscle Ab - typ 2 (5%): liver/kidney microsomal type 1 Ab - typ 3 (10%): soluble liver/pancreas antigen Ab - ženy (70%) - NE laboratorní známky virových hepatitid - sérový IgG - titry Ab + další autoimunitní choroby (RA, HT, SS, UC) - kortikosteroidy - komplikace cirhóza (5% pts.)

84 LÉKOVÉ A TOXICKÉ POŠKOZENÍ JATER Hepatotoxicita - faloidin, žlutý fosfor, aflatoxin Idiosynkrazie hypersensitivita na lék či metabolit - halotan, chlorpromazin, cytostatika, paracetamol Histologické změny - akutní a chronická hepatitis methyl-dopa - zonální nekrózy / masivní nekróza - halotan - cholestáza - chlorpromazin - steatóza / steatohepatitis - TTC - fibróza / cirhóza etanol, metotrexát - granulomy - sulfonamidy - vaskulární poruchy veno-okluzivní ch., Budd-Chiari, peliosis hepatis - nádory HCA, HCC, cholangiokarcinom, angiosarkom

85 ALKOHOLICKÁ CHOROBA JATER I. alkoholická steatóza (80%) - hepatomegalie (měkká, žlutá, mastná) - centrolobulární velkokapénková steatóza - kompletně reverzibilní za 2-4 týdny II. alkoholická steatohepatitis (10-35%) - regresivní změny hepatocytů + Malloryho hyalin + neutrofily + sinusoidální / perivenulární fibróza III. alkoholická cirhóza (10%) - hnědá, svraštělá, tuhá - malouzlová cirhóza

86 NON-ALCOHOLIC STEATOHEPATITIS NASH obesita, diabetes mellitus, léky vzrůstající incidence vzácně do cirhózy většina tzv. kryptogenních cirhóz???

87 CIRHÓZA = ireverzibilní uzlovitá přestavba celých jater - smrt hepatocytů + nodulární regenerace + přemosťující vazivová septa velikost: malouzlová (< 3 mm) x velkouzlová (> 3 mm) etiologie: 1. alkoholická choroba jater (60-70%) 2. virové hepatitidy (10%) HBV, HCV, HDV 3. biliární choroby (5-10%) 4. hereditární hemochromatóza (5%) 5. Wilsonova choroba, deficit alfa1-antitrypsinu 6. léky, dětství galaktosemie, tyrosinemie 7. kryptogenní cirhóza (10-15%)

88 BILIÁRNÍ CIRHÓZA I. primární biliární cirhóza - destrukce IH žlučovodů + portální zánět / jizvení cirhóza - lymfocytární / granulomatózní zánět, duktopenie - ženy středního věku - anti-mitochondriální Ab (90% pts.) pyruvát dehydrogenáza (M2) + SS, sklerodermie, RA, glomerulonefritis, celiakie II. sekundární biliární cirhóza - dlouhodobá obstrukce EH žlučových cest - Mi: duktulární proliferace + městnání žluči - komplikace: ascendentní cholangitis - abscesy

89 BILIÁRNÍ CIRHÓZA III. primární sklerózující cholangitis - zánět + obliterativní fibróza IH + EH žlučovodů + ulcerózní kolitida (70% pts.) - střední věk - M : Ž 2 : 1 - panca (80% pts.) - Mi: fibrózující cholangitis vazivová jizva klinicky: cholestáza (pruritus), ikterus, cholangiografie Makro: žlutozelená cirhóza

90 HEMOCHROMATÓZA = zvýšené vstřebávání železa ve střevě depozita hemosiderinu játra + pankreas + kůže + srdce gen HFE, vztah k receptoru pro transferin čokoládová cirhóza fibróza pankreatu bronzový diabetes mellitus pigmentace kůže (bronz) kardiomyopatie

91 WILSONOVA CHOROBA = hepatolentikulární degenerace porucha metabolismu mědi defekt na úrovni ceruloplasminu akumulace: játra + mozek + rohovka cirhóza bazální ganglia (neurologické symptomy) Kayser-Fleischerův prstenec

92 CIRHÓZA KOMPLIKACE 1. Portální hypertenze (> 10 mmhg) - portosystémové zkraty - rektum hemoroidy - kardioesofageální junkce jícnové varixy - břišní stěna caput medusae - ascites - splenomegalie - GIT kongesce 2. Hemoragická diathesa 3. Progresivní jaterní selhání 4. Hepatocelulární karcinom

93

94 PORTÁLNÍ HYPERTENZE 1. prehepatální - trombóza / stenóza v. portae 2. intrahepatální - cirhóza - masivní steatóza - nodulární hyperplázie - granulomatózní choroby (TBC, sarkoidóza) 3.posthepatální - těžké pravostranné srdeční selhání - konstriktivní perikarditis - Budd-Chiariho syndrom

95 NÁDORY I. Primární benigní nádory 1. kavernózní hemangiom - mesenchymální, nejčastější - červenomodrý uzel, subkapsulárně!!!percutaneous needle biopsy krvácení!!!

96 NÁDORY 2. hepatocelulární adenom - ženy - OCT - muži - anabolika - dobře ohraničený uzel, několik cm - Mi: trabekuly hepatocytů, NE portální pole - ruptura (těhotenství estrogeny) - krvácení 3. cholangioadenom, cholangiohamartom (von Meyenburgův komplex) - malé mnohočetné subkapsulární uzlíky - Mi: tubulární struktury + vazivové stroma

97 NÁDORY II. Primární maligní nádory: 1. hepatocelulární karcinom - Afrika, Asie (Čína), Japonsko - M : Ž 3-8 : 1, let - chronické hepatidy (HBV, HCV) + cirhóza + strava - klinicky: alfa-fetoprotein - unifokální x multifokální x difúzní, žlutobílý - invaze cévních prostor (portální / jaterní žíly) - Mi: dobře / nízce diferencovaný - fibrolamelární karcinom mladí, ~ FNH, prognóza - metastázy LU, plíce, kosti, - špatná prognóza (7 měsíců) kachexie, krvácení z GIT, jaterní selhání

98 NÁDORY 2. cholangiokarcinom - z epitelu IH žlučovodů - PSC, Thorotrast, Opisthorchis sinensis - Mi: desmoplastický adenokarcinom 3. hepatoblastom - dětství - epiteliální +/- mesenchymální komponenta 4. angiosarkoma mesenchymální, vysoce maligní - vinyl chloride, Thorotrast 5. metastázy - karcinomy GIT, prsu, ledviny, melanom, leukeme, lymfomy

99 ŽLUČNÍK I. chole(cysto)litiasis - prevalence 10% - žlučové kameny: cholesterolové x pigmentované x smíšené - 1. cholesterolové (cholesterol monohydrát): - supersaturace žluči cholesterolem + nukleace (mikroprecipitaty Ca solí) + stáza - věk, ženy, těhotenství, obesita, hyperlipidemie - bledě žlutý, objemný, solitární x mnohočetné (fasetované) - 2. pigmentované (Ca soli bilirubinu): - chronická hemolýza + infekce biliárního systému - černé, malé, mnohočetné - asymptomatické (70-80% pts.) x žlučníková kolika komplikace: - cholecystitis - hydrops - enterobiliární píštěl (duodenum) biliární ileus x perforace peritonitis - ikterus (obstrukce biliárního systému) - akutní nekróza pankreatu

100 CHOLECYSTITIS 1. akutní kalkulózní cholecystitis - zvětšený, fibrin na seróze, kámen v krčku - hnis v lumen (až empyém), gangrenózní cholecystitis - Mi: zánět ve stěně bolest, horečka, nausea 2. akutní akalkulózní cholecystitis - pooperačně, trauma, popáleniny, sepse 3. chronická cholecystitis - z akutní cholecystitis x de novo - recidivy - slizniční ulcerace + fibroproduktivní zánět

101 CHOLESTEROLÓZA častá jahodový žlučník

102 EXTRAHEPATÁLNÍ ŽLUČOVODY I. biliární atresie II. choledocholitiasis - ze žlučníku x primárně III. cholangitis - komplikace choledocholithiasy, ascendentní (Gram- tyčky) - hnisavý zánět abscesy v játrech Jaterní absces bakterie, fungi, parasité (Echinococcus) zdroj: portální žíla x jaterní tepna x biliární systém komplikace: perforace peritonitis

103 NÁDORY I. Karcinom žlučníku - ženy, 7. dekáda, cholelitiasis (+ chronická cholecystitis) - klinický němý dg. v pokročilém stádiu - Ma: exofytický x infiltrující, krček žlučníku - Mi: adenokarcinom / dlaždicová diferenciace - invaze do jater / žlučovodu + LU + peritoneum, GIT, plíce - 5-year survival: 1% II. karcinom EH žlučovodů (méně častý) - starší muži, PSC, ikterus - Ma: tuhý šedavý uzel ve stěně x infiltrativní - Mi: adenokarcinom - Klatskinův tumor oblast bifurkace choledochu - ampulla Vateri ampullom

104 CYSTICKÁ FIBRÓZA nejčastější AR choroba u bělochů frekvence nosičů 1 na 30 prevalence 1 na defekt sekrečního procesu všech exokrinních žlaz

105 CYSTICKÁ FIBRÓZA defektní CFTRs defekt transportu chloridových iontů přes epitel epitel je neprostupný pro chloridy dehydratovaný viskózní hlen se zvýšeným obsahem NaCl CFTR gen (7q31-32), 300 mutací 70% pts.: δf508

106 CYSTICKÁ FIBRÓZA GIT - pankreas (80% pts.) hlen v dilatovaných vývodech atrofie (Langerhansovy ostrůvky ušetřeny) fibrocystická choroba malabsorpce tuku + vitaminů A, D, E, K

107 CYSTICKÁ FIBRÓZA GIT malé žlázky novorozenec: viskózní mekonium mekoniový ileus ruptura peritonitis GIT - žlučovody sekundární biliární cirhóza muži vas deferens infertilita (95% mužů)

108 PANKREATITIS 1. akutní intersticiální nehnisavá pankreatitis - virová infekce - příušnice 2. akutní intersticiální hnisavá pankreatitis - vzácná - ascendentní x hematogenní 3. akutní hemoragická pankreatitis / nekróza

109 AKUTNÍ HEMORAGICKÁ PANKREATITIS = autodigesce pankreatu aktivovanými enzymy etiologie - obstrukce ductus pancreaticus + alkoholismus - hyperlipoproteinemie, hyperkalcemie, léky, trauma, šok, viry - hereditární pankreatitis AD, predisposice pro karcinom - proteolýza (trypsin) + tuková nekróza (lipáza) + krvácení (elastáza) Ma: krvácení + šedobílé nekrózy tuková nekróza (Balserova) křídová, mastné kyseliny + Ca Mi: stínové obrysy komplikace: - pseudocysty, jizvení

110 CHRONICKÁ PANKREATITIS = ztráta acinárního parenchymu + fibróza?vztah k akutní pankreatitidě? - muži středního věku - alkohol - fokální (~ tumor) x difúzní Ma: tuhý tkáň, dilatované dukty + sekret, kalcifikace, pseudocysty Mi: acinární atrofie + fibróza + L. ostrůvky ušetřeny komplikace: - obstrukce žlučovodu - ikterus - exocrinní deficit malabsorpce - DM

Patologie zažívacího ústrojí II. část: střevo, žlučové cesty, pankreas a peritoneum. VI. histologické praktikum 3. ročník všeobecného směru

Patologie zažívacího ústrojí II. část: střevo, žlučové cesty, pankreas a peritoneum. VI. histologické praktikum 3. ročník všeobecného směru Patologie zažívacího ústrojí II. část: střevo, žlučové cesty, pankreas a peritoneum VI. histologické praktikum 3. ročník všeobecného směru Hemoragická infarzace střeva Hemoragická infarzace střeva Infarzace

Více

Patologie gastrointestinálního traktu. V. histologické praktikum ZS zubního lékařství

Patologie gastrointestinálního traktu. V. histologické praktikum ZS zubního lékařství Patologie gastrointestinálního traktu V. histologické praktikum ZS zubního lékařství Chronická atrofická gastritida (odběr z těla žaludku) 1 zánětlivý infiltrát 1 3 2 pseudopylorická metaplasie 3 intestinální

Více

Patologie virových hepatitid. Jan Stříteský Ústav patologie 1. LF UK a VFN Praha 2008

Patologie virových hepatitid. Jan Stříteský Ústav patologie 1. LF UK a VFN Praha 2008 Patologie virových hepatitid Jan Stříteský Ústav patologie 1. LF UK a VFN Praha 2008 1 ÚVOD Definice virových hepatitid Hepatotropní viry Průběh hepatitid 2 VIROVÉ HEPATITIDY, DEFINICE Hepatitis Zánětlivé

Více

Morfologie bakteriálních infekcí GIT. Jan Stříteský Ústav patologie 1. lékařská fakulta Karlovy Univerzity Praha 2012

Morfologie bakteriálních infekcí GIT. Jan Stříteský Ústav patologie 1. lékařská fakulta Karlovy Univerzity Praha 2012 Morfologie bakteriálních infekcí GIT Jan Stříteský Ústav patologie 1. lékařská fakulta Karlovy Univerzity Praha 2012 1 NÁLEZY NESPECIFICKÉ A SPECIFICKÉ Nálezy etiologicky nepříznačné a příznačné Zánět

Více

Patologie zažívacího traktu I

Patologie zažívacího traktu I Patologie zažívacího traktu I - Jícen - Žaludek MUDr. Helena Skálová Jícen 25 cm Wikibooks Vrozené vady Atrézie Tracheoesofageální fistula Robbins and Contran Pathologic Basis of Disease, 7th edition Motorická

Více

Nádorové léze žlučníku a žlučových cest. M. Hazlinger, Z. Heřmanová

Nádorové léze žlučníku a žlučových cest. M. Hazlinger, Z. Heřmanová Nádorové léze žlučníku a žlučových cest M. Hazlinger, Z. Heřmanová Anatomie žlučníku a žlučových cest Žlučník - tvar - hruškovitý, válcovitý, frygické čapky, jiný - části žlučníku - fundus, corpus, infundibulum,

Více

Nádory gastrointestinálního traktu

Nádory gastrointestinálního traktu Nádory gastrointestinálního traktu Obecné dělení nádorů nepravé (pseudotumory) x pravé benigní x maligní - primární - sekundární Histogenetické dělení: epitelové mezenchymální - z krvetvorného a lymfopoetického

Více

Nádory parenchymových orgánů

Nádory parenchymových orgánů Nádory parenchymových orgánů Plíce Maligní nádory Nemalobuněčné karcinomy Malobuněčný karcinom Dlaždicový karcinom plic Dlaždicový karcinom plic Adenokarcinom plic Adenokarcinom plic Malobuněčný karcinom

Více

Akutní A#: příčina UPOZORNĚNÍ PRO STUDENTY. Akutní A#: typy, rozvoj. Akutní A#: typy, rozvoj

Akutní A#: příčina UPOZORNĚNÍ PRO STUDENTY. Akutní A#: typy, rozvoj. Akutní A#: typy, rozvoj UPOZORNĚNÍ PRO STUDENTY Abychom vyhověli žádostem zřad studentů, předkládáme textovou část prezentací vybraných přednášek z patologie pro usnadnění orientace v přednášené látce. Nejedná se v žádném ohledu

Více

Žaludek. Peptický vřed duodenum antrum malá kurvatura kardie Meckel anastomosy. Útok. Obrana. Akutní změny Akutní gastritida.

Žaludek. Peptický vřed duodenum antrum malá kurvatura kardie Meckel anastomosy. Útok. Obrana. Akutní změny Akutní gastritida. UPOZORNĚNÍ PRO STUDENTY Abychom vyhověli žádostem zřad studentů, předkládáme textovou část prezentací vybraných přednášek z patologie pro usnadnění orientace v přednášené látce. Nejedná se v žádném ohledu

Více

Onemocnění střev. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr.

Onemocnění střev. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr. Onemocnění střev Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2010 PhDr. Markéta Bednářová Onemocnění střev Dle etiologie dělíme: A. Zánětlivá

Více

1. Poruchy motility zažívacího traktu, ileus

1. Poruchy motility zažívacího traktu, ileus GIT, METABOLISMUS 1. Poruchy motility zažívacího traktu, ileus 2. Vředová choroba 3. Poruchy funkce pankreatu 4. Jaterní selhávání 5. Ikterus 6. Poruchy výživy, metabolický syndrom 7. Následky nedostatku

Více

Průřez patofyziologií trávicího systému pro Bc FTP

Průřez patofyziologií trávicího systému pro Bc FTP Průřez patofyziologií trávicího systému pro Bc FTP (achazie, GER, ulcus, malasimilace průjem, CF, m.crohn, UC; obstipace, m.hirshprunng, CRC, portální hyperteze, selhání jater) Helena Smítková Achalazie

Více

Radiodiagnostika žlučových cest a pankreatického vývodu

Radiodiagnostika žlučových cest a pankreatického vývodu Radiodiagnostika žlučových cest a pankreatického vývodu Žlučník a žlučové cesty Zobrazovací metody: - prostý snímek - ultrasonografie - CT - MRI (MRCP) - ERCP - PTC, PTD - peroperační, pooperační cholangiografie

Více

Patofyziologie trávícího systému I

Patofyziologie trávícího systému I 1 Patofyziologie trávícího systému I Ústní dutina a slinné žlázy Jícen Žaludek a duodenum Tenké a tlusté střevo GIT 2 1- jícen 2- orgány peritoneální dutiny 3- žaludek (1.5l) 4- gastroesofageální spojení

Více

JATERNÍ CIRHÓZA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

JATERNÍ CIRHÓZA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové JATERNÍ CIRHÓZA Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové (http://www.fotosearch.cz/lif001/9960f_hr/) (http://fblt.cz/skripta/ix-travici-soustava/5-jatra-a-biotransformace-xenobiotik/) http://loadmedical.com/video-medizin-leber-glissonschetrias-lebersinusoide-blut-zentralvene-venahepatica

Více

Atestační otázky z oboru gastroenterologie

Atestační otázky z oboru gastroenterologie Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze (http://www.lf2.cuni.cz) Atestační otázky z oboru gastroenterologie Hepatologie 1. Hepatocelulární karcinom 2. Cholestáza 3. Hepatitida B 4.

Více

Chronická pankreatitis

Chronická pankreatitis Chronická pankreatitis Jaroslav Veselý Ústav patologické fyziologie LF UP Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na LF UP a FZV UP Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0313

Více

CT břicha. M. Kašpar

CT břicha. M. Kašpar CT břicha M. Kašpar Anatomie jater: dva laloky - pravý a levý, hranice : spojnice mediální, střední, hepatická žíla a lůžko žlučníku. Lobus caudatus, lobus quadratus. Levý lalok sahá k levé medioklavikulární

Více

2 Antisepse, asepse, způsoby sterilizace, dezinfekce... 23. 3 Etiologie ran a proces hojení... 24

2 Antisepse, asepse, způsoby sterilizace, dezinfekce... 23. 3 Etiologie ran a proces hojení... 24 Obsah Předmluva... 13 OBECNÁ CHIRURGIE 1 Vyšetření chirurgického pacienta... 16 1.1 Anamnéza... 16 1.2 Fyzikální vyšetření..................................... 18 1.3 Paraklinická vyšetření... 20 1.4 Předoperační

Více

Sonografie jater. Bohatá Šárka, Válek V. RDK FN Brno a LF MU Brno

Sonografie jater. Bohatá Šárka, Válek V. RDK FN Brno a LF MU Brno Sonografie jater Bohatá Šárka, Válek V. RDK FN Brno a LF MU Brno Kurz UZ techniky, Čejkovice 2014 Segmentární anatomie jater Segmentární anatomie jater Hepatocelulární karcinom nejčastější primární maligní

Více

Tumory střev. Bartušek D., Hustý J., Ondříková P. Radiologická klinika FN Brno-Bohunice a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Brno

Tumory střev. Bartušek D., Hustý J., Ondříková P. Radiologická klinika FN Brno-Bohunice a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Brno Tumory střev Bartušek D., Hustý J., Ondříková P. Radiologická klinika FN Brno-Bohunice a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Brno Potenciál sonografie: Sonografie střev Výhody práce s pacientem real

Více

UZ žlučníku a žlučových cest

UZ žlučníku a žlučových cest UZ žlučníku a žlučových cest V. Válek Department of Radiology, University Hospital Brno, Medical Faculty Masaryk University Brno, Czech Rep. Na co se soustředit 1.Anatomická lokalizace co tam vlastně je

Více

Petrášová Hana Radiologická klinika FN Brno a LF MU Brno

Petrášová Hana Radiologická klinika FN Brno a LF MU Brno Petrášová Hana Radiologická klinika FN Brno a LF MU Brno Nejčastější origo extranodálního NHL je GIT (20%) - primární lymfom. Tvoří 1% GIT tumorů. Obě pohlaví, 2 vrcholy - kolem 10 roku, 6. dekáda. Žaludek

Více

Patologie. PATOLOGIE, Všeobecné lékařství, 3. ročník. Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze ( https://www.lf2.cuni.

Patologie. PATOLOGIE, Všeobecné lékařství, 3. ročník. Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze ( https://www.lf2.cuni. Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze ( https://www.lf2.cuni.cz) Patologie Napsal uživatel Marie Havlová dne 12. Leden 2010-0:00. PATOLOGIE, Všeobecné lékařství, 3. ročník Obecná

Více

Patologie jater a žlučových cest

Patologie jater a žlučových cest Patologie jater a žlučových cest Základní pojmy Uniformní reakce hepatocytů na poškození: degenerativní změny hepatocytů a intracelulární akumulace (vakuolární dystrofie, ballooning, steatóza, cholestáza,

Více

Atestační otázky z oboru chirurgie

Atestační otázky z oboru chirurgie Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze ( https://www.lf2.cuni.cz) Atestační otázky z oboru chirurgie Okruh traumatologie 1. Zlomeniny klíčku 2. Zlomeniny prsní kosti 3. Poranění ramenního

Více

Tematické okruhy z patologie k dílčí zkoušce pro III. ročník zubního lékařství Obecná patologie

Tematické okruhy z patologie k dílčí zkoušce pro III. ročník zubního lékařství Obecná patologie Tematické okruhy z patologie k dílčí zkoušce pro III. ročník zubního lékařství Obecná patologie 1. Nekrózy, gangrény, apoptóza 2. Hojení ischemických nekróz (obecně a výklad rozdílů ve výsledku hojení).

Více

Anémie a horní dyspeptický syndrom (kazuistika)

Anémie a horní dyspeptický syndrom (kazuistika) Anémie a horní dyspeptický syndrom (kazuistika) MUDr. Ľubica Cibičková, Ph.D. Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na LF UP a FZV UP Reg. č.:

Více

Benigní endometriální polyp

Benigní endometriální polyp Nádory dělohy POLYPY přisedlé nebo polokůlovité útvary, které vyklenují sliznici zdroj krvácení etiologicky funkční, hyperplastické, nádorové (riziko maligní transformace hyperplastického polypu je však

Více

VY_32_INOVACE_OSEO-16 Prezentace ONEMOCNĚNIÍ TLUSTÉHO STŘEVA

VY_32_INOVACE_OSEO-16 Prezentace ONEMOCNĚNIÍ TLUSTÉHO STŘEVA Mgr, Hana Ottová Označení Název DUM Anotace Autor Jazyk Klíčová slova Cílová skupina Stupeň vzdělávání Studijní obor VY_32_INOVACE_OSEO-16 Prezentace ONEMOCNĚNIÍ TLUSTÉHO STŘEVA Prezentace zajišťuje žákům

Více

PYELONEFRITIDA A INTERSTICIÁLNÍ NEFRITIDY

PYELONEFRITIDA A INTERSTICIÁLNÍ NEFRITIDY PYELONEFRITIDA A INTERSTICIÁLNÍ NEFRITIDY Doc. MUDr. Květoslava Dostálová, CSc. Ústav patologické fyziologie LF UP Název projektu: Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických

Více

- je tvořena lalůčky s vývody, které se spojují ve společný vývod ductus pancreaticus (ústí společně se žlučovodem ve vaterské papile)

- je tvořena lalůčky s vývody, které se spojují ve společný vývod ductus pancreaticus (ústí společně se žlučovodem ve vaterské papile) Otázka: Slinivka břišní Předmět: Biologie Přidal(a): Mili 1. anatomie 2.funkce, význam při trávení 3. Onemocnění slinivky břišní 1. Anatomie - latinsky pankreas - protáhlá žláza umístěná pod žaludkem -

Více

XVIII. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY VIII. MEZINÁRODNÍ ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP

XVIII. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY VIII. MEZINÁRODNÍ ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP XVIII. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY VIII. MEZINÁRODNÍ ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP 24. 25. dubna 2014 Výukové centrum Lékařské fakulty UK Hradec Králové Odborný program Čtvrtek 24. dubna 2014

Více

Standardizace endoskopických vyšetření žaludku

Standardizace endoskopických vyšetření žaludku Standardizace endoskopických vyšetření žaludku MUDr. Jan Šťastný Diagnoza s.r.o. Ústí nad Labem, 16. listopadu 2005 Cíle semináře Zamyšlení nad vývojem zdravotnického systému, možnými dopady na gastroenterologii

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Zobrazovací metody v gastroenterologii

Zobrazovací metody v gastroenterologii Zobrazovací metody v gastroenterologii ELIŠKA POPELOVÁ www.detskyrentgen.cz Osnova bolesti břicha zácpa cizí těleso zvracení krvácení do GIT problematika raného věku Zdroje Bolesti břicha Bolesti břicha

Více

Náhlé příhody břišní. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr.

Náhlé příhody břišní. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr. Náhlé příhody břišní Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Březen 2010 PhDr. Markéta Bednářová NÁHLÉ PŘÍHODY BŘIŠNÍ (NPB) Akutní onemocnění

Více

Ošetřovatelská péče v interních oborech 1.

Ošetřovatelská péče v interních oborech 1. Ošetřovatelská péče v interních oborech 1. Studijní opora Mgr. Kateřina Mařanová Liberec 2014 Cíle předmětu Cílem předmětu je seznámit studenty s odlišnostmi léčby a ošetřovatelské péče o nemocné v interních

Více

Akutní selhání jater a podpůrné systémy

Akutní selhání jater a podpůrné systémy Akutní selhání jater a podpůrné systémy Jaterní selhání akutní- klinický syndrom s rychlým vývojem poruchy syntetické funkce jater se závažnou koagulopatií chronické /chronická jaterní insuficience/ s

Více

1 Patologie jícnu. Josef Feit. 1.3 Tracheo-esofageální fistula. 1.1 Jícnové divertikly. 1.4 Jícnové lacerace, Mallory-Weiss. 1.

1 Patologie jícnu. Josef Feit. 1.3 Tracheo-esofageální fistula. 1.1 Jícnové divertikly. 1.4 Jícnové lacerace, Mallory-Weiss. 1. Hypertextový atlas patologie: Patologie gastrointestinálního traktu 1 Josef Feit pálení žáhy dysfagie, bolesti při polykání u velkých hernií může dojít i k volvulu 1 Patologie jícnu 1.1 Jícnové divertikly

Více

1 Patologie jícnu. Josef Feit. 1.1 Jícnové divertikly Trakční jícnové divertikly

1 Patologie jícnu. Josef Feit. 1.1 Jícnové divertikly Trakční jícnové divertikly Hypertextový atlas patologie: Patologie gastrointestinálního traktu 1 Josef Feit 1 Patologie jícnu 1.1 Jícnové divertikly Jícnové divertikuly se nacházejí vzácně. Existují dva druhy divertikulů podle mechanizmu

Více

Autoři: Jan Sítař a Dominik Mališ Školitel: MVDr. Jana Petrášová, Ph.D IVA 2014FVL/1200/004 Modelové patomechanizmy v interaktivním powerpointu

Autoři: Jan Sítař a Dominik Mališ Školitel: MVDr. Jana Petrášová, Ph.D IVA 2014FVL/1200/004 Modelové patomechanizmy v interaktivním powerpointu Autoři: Jan Sítař a Dominik Mališ Školitel: MVDr. Jana Petrášová, Ph.D Diarrhoea IVA 2014FVL/1200/004 Modelové patomechanizmy v interaktivním powerpointu 1 Diarrhoea - průjem častější vylučování většího

Více

Trávicí trubice od jícnu a do po rektum. MUDr. Jiří Beneš, Ph.D.

Trávicí trubice od jícnu a do po rektum. MUDr. Jiří Beneš, Ph.D. Trávicí trubice od jícnu a do po rektum MUDr. Jiří Beneš, Ph.D. Důležité věci, které je dobré znát u částí trávicí trubice Obecný popis a funkce Stavba stěny (obecná stavba trávicí trubice) Syntopie, vztahy

Více

Choroby jater. Hana Maxová Ústav patologické fyziologie 2. LF UK

Choroby jater. Hana Maxová Ústav patologické fyziologie 2. LF UK Choroby jater Hana Maxová Ústav patologické fyziologie 2. LF UK Akutní x chronické Fokální x difúzní S mírným x závažným průběhem Reverzibilní x ireversibilní Jaterní choroby toxiny zánět akutní alkohol

Více

Multifokální hepatocelulární karcinom imitující akutní alkoholickou hepatitidu. Pavel Wohl IKEM

Multifokální hepatocelulární karcinom imitující akutní alkoholickou hepatitidu. Pavel Wohl IKEM Multifokální hepatocelulární karcinom imitující akutní alkoholickou hepatitidu Pavel Wohl IKEM Dvě diagnózy s velmi závažnou prognózou, které mohou svádět k terapeutickému nihilismu Akutní alkoholická

Více

Věnováno památce MUDr. Žofie Latové a prof. MUDr. Jaroslava Vaňáska, CSc.

Věnováno památce MUDr. Žofie Latové a prof. MUDr. Jaroslava Vaňáska, CSc. Věnováno památce MUDr. Žofie Latové a prof. MUDr. Jaroslava Vaňáska, CSc. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Jan Lata Jan Bureš Tomáš Vaňásek et al. gastroenterologie Galén Hlavní

Více

Patologie krevního ústrojí, lymfatických uzlin a sleziny.

Patologie krevního ústrojí, lymfatických uzlin a sleziny. Patologie kardiovaskulárního systému. Patologie krevního ústrojí, lymfatických uzlin a sleziny. II. histologické praktikum 3. ročník zubního lékařství Hnědá atrofie myokardu Makroskopie: váha, síla stěny

Více

Onemocnění žaludku a dvanáctníku

Onemocnění žaludku a dvanáctníku Onemocnění žaludku a dvanáctníku Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2010 PhDr. Markéta Bednářová Anatomie žaludku a dvanáctníku Žaludek

Více

Patologie gastrointestinálního traktu

Patologie gastrointestinálního traktu Patologie gastrointestinálního traktu Dutina ústní vrozené vady rozštěpy rtu,tvrdého a měkkého patra, příp. uvuly vada vzniká nedokončením srůstů obličejových výběžků komplikace: vniknutí potravy do dýchacího

Více

Karcinom žlučníku - strategie chirurgické léčby

Karcinom žlučníku - strategie chirurgické léčby Karcinom žlučníku - strategie chirurgické léčby Kala Z. Chirurgická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno Incidence ZN žlučníku (C23,C24) v krajích ČR v období 2006-2010

Více

Obsah. P ř e d m lu v a...

Obsah. P ř e d m lu v a... Obsah P ř e d m lu v a... 1 Funkční an atom ie j a t e r... ). H o r á k 1.1 M akroskopická anatom ie j a t e r... 1.2 Mikroskopická struktura ja t e r... 1.3 Transport látek do nitra a z n itra hepatocytu

Více

Karcinom žaludku. Výskyt

Karcinom žaludku. Výskyt Karcinom žaludku Výskyt Karcinom žaludku je zhoubné nádorové onemocnění žaludeční sliznice, které s další progresí postihuje žaludeční stěnu, regionální lymfatické uzliny a postupně i celou dutinu břišní,

Více

GASTRITIDY. MUDr. Jan Šťastný Diagnoza s.r.o.

GASTRITIDY. MUDr. Jan Šťastný Diagnoza s.r.o. GASTRITIDY MUDr. Jan Šťastný Diagnoza s.r.o. 2016 Typy klasifikací Histopatologická klasifikace je primárně zaměřena na morfologii změn, sekundárně na etiologii Sydney klasifikace je zaměřena především

Více

Peptická choroba žaludku a duodena. Experimentální ovlivnění sekrece žaludeční šťávy u pokusného zvířete

Peptická choroba žaludku a duodena. Experimentální ovlivnění sekrece žaludeční šťávy u pokusného zvířete Peptická choroba žaludku a duodena Experimentální ovlivnění sekrece žaludeční šťávy u pokusného zvířete Žaludek Funkce žaludku motorická funkce rezervoár, rozmělnění, drcení, vyprazdňování sekrece horní

Více

Ultrazvukové vyšetření gastrointestinálního traktu u dětí. Müllerová I., Michálková K. FN Olomouc

Ultrazvukové vyšetření gastrointestinálního traktu u dětí. Müllerová I., Michálková K. FN Olomouc Ultrazvukové vyšetření gastrointestinálního traktu u dětí Müllerová I., Michálková K. FN Olomouc indikace zvracení bolesti břicha průjmy neprospívání krev ve stolici nejčastější příčiny těchto klinických

Více

Využití FNAC v diagnostice jaterních metastáz

Využití FNAC v diagnostice jaterních metastáz XXII. Cytologický den Využití FNAC v diagnostice jaterních metastáz Iva Zambo Damier s.r.o., I. PAÚ FN u sv. Anny v Brně UZV, CT, (EUS) FNAC aspirace tenkou jehlou Fixace zaschnutím / 95% alkoholem, barvení

Více

GIT1. Afta. Herpes simplex. Aftózní stomatitida. Orální kandidóza rty, dutina ústní bělavé povlaky lze sloupnout

GIT1. Afta. Herpes simplex. Aftózní stomatitida. Orální kandidóza rty, dutina ústní bělavé povlaky lze sloupnout UPOZORNĚNÍ PRO STUDENTY Abychom vyhověli žádostem zřad studentů, předkládáme textovou část prezentací vybraných přednášek z patologie pro usnadnění orientace v přednášené látce. Nejedná se v žádném ohledu

Více

EPIDEMIOLOGIE NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ. Vladimír Horák

EPIDEMIOLOGIE NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ. Vladimír Horák EPIDEMIOLOGIE NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ Vladimír Horák ČESKÁ REPUBLIKA A HLAVNÍ PŘÍČINY ÚMRTÍ http://www.demografie.info Struktura zemřelých podle příčin smrti, ČR,2005 Úmrtí v souvislosti s novotvary znázorněna

Více

příčiny porucha činnosti střev bez určité organické 11.6.2014 motilita (pohyb střev) dyskinezie (porucha hybnosti střev)

příčiny porucha činnosti střev bez určité organické 11.6.2014 motilita (pohyb střev) dyskinezie (porucha hybnosti střev) OŠETŘOVATELSTVÍ ONEMOCNĚNÍ TENKÉHO STŘEVA Mgr. Hana Ottová Projekt POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/34.0339 Označení Název DUM Anotace Autor Jazyk Klíčová slova Cílová skupina Stupeň vzdělávání Studijní obor

Více

ONEMOCNĚNÍ GIT SYMPTOMATOLOGIE

ONEMOCNĚNÍ GIT SYMPTOMATOLOGIE ONEMOCNĚNÍ GIT SYMPTOMATOLOGIE Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Dyspepsie Trávicí obtíže jakékoliv kromě bolesti Horní dyspeptický syndrom převaha žaludečních obtíží Nauzea, říhání, pocit plnosti,

Více

Záněty slizniční a povrchové II. Serózní blány, močové ústrojí, pohlavní ústrojí, kůže.

Záněty slizniční a povrchové II. Serózní blány, močové ústrojí, pohlavní ústrojí, kůže. II. Serózní blány, močové ústrojí, pohlavní ústrojí, kůže. 13:45-14:30 14:30-14:45 přestávka 14:45-15:10 15:10-15:15 diskuse ZÁNĚT DEFINICE stereotypní, vývojem získaná reakce vyšších organismů na různá

Více

z p r a c o v a l a : M g r. E v a S t r n a d o v á http://thehaltenclinic.com/our-clinic/

z p r a c o v a l a : M g r. E v a S t r n a d o v á http://thehaltenclinic.com/our-clinic/ p ř e d m ě t : v y b r a n é k a p i t o l y c h i r u r g i e z p r a c o v a l a : M g r. E v a S t r n a d o v á http://thehaltenclinic.com/our-clinic/ http://drugline.org/img/ail/130_131_3.jpg ANATOMIE

Více

Arterioskleroza. Arterie. Vény. Ateroskleróza. Degenerativní choroby Arterioskleroza, jiné Aneurysmata Arteritidy. poškození intimy (endotelu)

Arterioskleroza. Arterie. Vény. Ateroskleróza. Degenerativní choroby Arterioskleroza, jiné Aneurysmata Arteritidy. poškození intimy (endotelu) Arterie Degenerativní choroby Arterioskleroza, jiné Aneurysmata Arteritidy Vény poškození intimy (endotelu) ztluštění intimy norm Arterioskleroza Ateroskleróza (Arteroskleróza) Mediokalcinóza (lumen nezúženo)

Více

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Formulář: Vstupní parametry Rok narození Věk Pohlaví Kouření o Kuřák o Bývalý kuřák o Nekuřák Hmotnost pacienta v době diagnózy (kg) Hmotnost pacienta v době

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová. p ř e d m ě t : v y b r a n é k a p i t o l y c h i r u r g i e Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová. z p r a c o v a l a : M g r. E v a S t r n a d o v á

Více

Hepatopatie v těhotenství

Hepatopatie v těhotenství Hepatopatie v těhotenství Pavel Trunečka IKEM Onemocnění jater v těhotenství Chronická jaterní onemocnění předcházející těhotenství Jaterní onemocnění vzniklá v průběhu těhotenství ale bez souvislosti

Více

Psychosomatika a choroby zažívacího traktu. Jiří Zeman Gastroenterologická ambulance Děčín

Psychosomatika a choroby zažívacího traktu. Jiří Zeman Gastroenterologická ambulance Děčín Psychosomatika a choroby zažívacího traktu Jiří Zeman Gastroenterologická ambulance Děčín Psychosomatika Psyché - duše, soma - tělo Zkoumá vliv psychických funkcí a pochodů na organizmus Psychosomatická

Více

Radiologické vyšetření minimalizuje morbiditu

Radiologické vyšetření minimalizuje morbiditu Radiologické vyšetření minimalizuje morbiditu Apendicitida je v současnosti nejčastější příčinou akutní bolesti břicha v západních státech. Přesná a rychlá diagnostika apendicitidy je nezbytná pro minimalizaci

Více

Obsah I. CHIRURGIE HLAVY A KRKU. 1. Hlava (Jiří Mazánek) 1.1. Klinická anatomie orofaciální soustavy. 1.2. Kraniofaciální deformity

Obsah I. CHIRURGIE HLAVY A KRKU. 1. Hlava (Jiří Mazánek) 1.1. Klinická anatomie orofaciální soustavy. 1.2. Kraniofaciální deformity Obsah I. CHIRURGIE HLAVY A KRKU 1. Hlava (Jiří Mazánek) 1.1. Klinická anatomie orofaciální soustavy 1.2. Kraniofaciální deformity 1.3. Rozštěpové vady obličeje 1.4. Cysty orofaciální oblasti 1.5. Záněty

Více

Patologie ženského pohlavního ústrojí

Patologie ženského pohlavního ústrojí Patologie ženského pohlavního ústrojí Záněty jednotný dutý systém snadný vzestupný postup infekce (až do dutiny břišní) typický příznak výtok (fluor) mikrobiologické vyšetření mikrobiální obraz poševní

Více

Imunitní systém. selhání normálních obranných reakcí organismu IMUNODEFICITNÍ ONEM. imunitně zprostředkované poškození tkání

Imunitní systém. selhání normálních obranných reakcí organismu IMUNODEFICITNÍ ONEM. imunitně zprostředkované poškození tkání Imunitní onemocnění Imunitní systém fce imunitního systému: rozpoznání vnějších škodlivin a obrana proti nim rozpoznání vnitřních škodlivin (vč. vadných bb. např. nádorových) a jejich odstranění rozpoznání

Více

DEGHAS-orgánové komplikace diabetu

DEGHAS-orgánové komplikace diabetu DEGHAS-orgánové komplikace diabetu Langerhansovy ostrůvky celkem asi 1 milion, průměr 100-200μm rozptýlené ve tkáni exokrinního pankreatu, jednotlivé rozptýlené buňky deriváty entodermu hlavní typy buněk:

Více

Refluxní choroba jícnu (kompilát rozličných zdrojů)

Refluxní choroba jícnu (kompilát rozličných zdrojů) Refluxní choroba jícnu (kompilát rozličných zdrojů) MUDr. Jan Šťastný Diagnoza s.r.o. Duben 2016 Základní dogmata Žaludeční sliznice kardiálního typu primárně neexistuje vždy se jedná o mucinosní metaplazii

Více

Jak vyhledávat v seznamu nasmlouvaných zařízení

Jak vyhledávat v seznamu nasmlouvaných zařízení Jak vyhledávat v seznamu nasmlouvaných zařízení Na vašem návrhu na péči si najděte kód indikace, tento údaj se nalézá v levé části dokumentu. Tento kód napište do kolonky Hledat, která se vám zobrazí po

Více

Nádory střev. H.Mírka, J. Ferda, J. Baxa. Klinika zobrazovacích metod LF UK a FN, Plzeň

Nádory střev. H.Mírka, J. Ferda, J. Baxa. Klinika zobrazovacích metod LF UK a FN, Plzeň Nádory střev H.Mírka, J. Ferda, J. Baxa Klinika zobrazovacích metod LF UK a FN, Plzeň Střevní nádory tenké : tlusté střevo = 1:50 etiologie nejistá symptomy (většina symptomatických tumorů je maligních).

Více

Sonografie jater. Bohatá Š., Válek V. Radiologická klinika FN Brno LF MU Brno

Sonografie jater. Bohatá Š., Válek V. Radiologická klinika FN Brno LF MU Brno Sonografie jater Bohatá Š., Válek V. Radiologická klinika FN Brno LF MU Brno Kurz UZ techniky, Čejkovice 2012 Test Výrazné arteriální sycení může z benigních lézí vykazovat: 1/ hemangiom 2/ hepatocelulární

Více

Hepatopatie v těhotenství

Hepatopatie v těhotenství Hepatopatie v těhotenství Pavel Trunečka IKEM Onemocnění jater v těhotenství Chronická jaterní onemocnění předcházející těhotenství Jaterní onemocnění vzniklá v průběhu těhotenství ale bez souvislosti

Více

Mezenchymální nádory. Angiomyolipom Medulární fibrom Reninom (nádor z juxtaglomerulárních buněk)

Mezenchymální nádory. Angiomyolipom Medulární fibrom Reninom (nádor z juxtaglomerulárních buněk) Nádory ledvin Mezenchymální nádory Angiomyolipom Medulární fibrom Reninom (nádor z juxtaglomerulárních buněk) Angiomyolipom Nejčastější mezenchymální nádor ledviny Vznik z perivaskulárních vřetenitých

Více

Josef Feit. 1.2 Jaterní biopsie. 1.1 Anatomické poznámky Změny hepatocytů

Josef Feit. 1.2 Jaterní biopsie. 1.1 Anatomické poznámky Změny hepatocytů Hypertextový atlas patologie: Patologie jater 1 Josef Feit Jaterní parenchym má značnou schopnost regenerace. Retikulum jaterní tkáně funguje jako kostra pro regeneraci tkáně. Regenerace počíná směrem

Více

Pondělí Prezence, zahájení kurzu. Úterý Choroby periferních tepen a žil. Počet hodin.

Pondělí Prezence, zahájení kurzu. Úterý Choroby periferních tepen a žil. Počet hodin. Program předatestačního kurzu VNITŘNÍ LÉKAŘSTVÍ, včetně atestačního testu pro lékaře před atestační zkouškou z vnitřního lékařství, pořádaný LF MU Brno 13.4. 24.4.2015 Posluchárna č. 333, pavilon A 15,

Více

VIROVÉ HEPATITIDY. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

VIROVÉ HEPATITIDY. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové VIROVÉ HEPATITIDY Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Hepatitidy 1 Zánět jaterního parenchymu Nejčastější jaterní onemocnění v celosvětovém měřítku Hepatotropní viry A, B, C, D, E, G, TTV (transfusion

Více

Otázky pro Zkoušku z interny - 5. ročník

Otázky pro Zkoušku z interny - 5. ročník Otázky pro Zkoušku z interny - 5. ročník 1. a) Synkopa, kolaps b) Hypovitaminózy 2. a) Respirační insuficience b) Reaktivní artritida a psoriatická artritida 3. a) Kardiomyopatie b) Adrenokortikální insuficience;

Více

Modul obecné onkochirurgie

Modul obecné onkochirurgie Modul obecné onkochirurgie 1. Principy kancerogeneze, genetické a epigenetické faktory 2. Onkogeny, antionkogeny, reparační geny, instabilita nádorového genomu 3. Nádorová proliferace a apoptóza, důsledky

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz 4 Gastroenterologie a hepatologie GASTROENTEROLOGIE A HEPATOLOGIE Učebnice Vedoucí autorského kolektivu: MUDr. Karel Lukáš, CSc. Prof. MUDr. Aleš

Více

20 nejčetnějších diagnóz dle odborností - 1. pololetí 2006

20 nejčetnějších diagnóz dle odborností - 1. pololetí 2006 Nemocnice na Homolce 20 nejčetnějších diagnóz dle odborností - 1. pololetí 2006 1 strana z 11 20 nejčetnějších diagnóz dle odborností - 1. pololetí 2006 CÉVNÍ CHIRURGIE Všechny diagnózy 1 350 28 64 let

Více

Patogeneze infekcí herpetickými viry u imunodeficientních pacientů. K.Roubalová, NRL pro herpetické viry, SZÚ, Praha

Patogeneze infekcí herpetickými viry u imunodeficientních pacientů. K.Roubalová, NRL pro herpetické viry, SZÚ, Praha Patogeneze infekcí herpetickými viry u imunodeficientních pacientů K.Roubalová, NRL pro herpetické viry, SZÚ, Praha Herpetické viry u imunokompetentních hostitelů Rovnovážný stav mezi virem a hostitelem

Více

Poškození jater léky

Poškození jater léky Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně DOPORUČENÉ POSTUPY PRO PRAKTICKÉ LÉKAŘE Projekt MZ ČR zpracovaný ČLS JEP za podpory grantu IGA MZ ČR 5390-3 Reg. č. o/017/315 Poškození jater léky Autor:

Více

INTENZIVNÍ PÉČE V GE ÚVOD DO PROBLEMATIKY

INTENZIVNÍ PÉČE V GE ÚVOD DO PROBLEMATIKY IPGE 1 INTENZIVNÍ PÉČE V GE ÚVOD DO PROBLEMATIKY Prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. IV. interní klinika 1. LF UK a VFN PŘEDMĚT NEODKLADNÉ (A INTENZIVNÍ) PÉČE stavy, které vyvolávají ohrožení života a zdraví postiženého

Více

Klasifikace nádorů varlat

Klasifikace nádorů varlat Klasifikace nádorů varlat MUDr. Marek Grega Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole Nádory varlat v různorodá skupina nádorových afekcí, která odpovídá komplikované histogenezi orgánu

Více

Nemoc a její příčiny

Nemoc a její příčiny Nemoc a její příčiny Definice zdraví a nemoc zdraví stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody s harmonickým průběhem vitálních procesů nemoc porucha zdraví poškození určitého počtu bb. (bb. reagují

Více

CHOLELITHIASA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

CHOLELITHIASA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové CHOLELITHIASA Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové http://cs.wikipedia.org/wiki/%c5%bdlu%c4%8dov%c3%a9_cesty Terminologie Cholelithiasa Přítomnost konkrementů v žlučníku nebo žlučových cestách (choledocholithiasa)

Více

Definice. celiakální sprue, Herterova choroba, netropická sprue. primární komplexní malabsorpční syndrom

Definice. celiakální sprue, Herterova choroba, netropická sprue. primární komplexní malabsorpční syndrom Hejmalová Michaela Definice celiakální sprue, Herterova choroba, netropická sprue primární komplexní malabsorpční syndrom chronické zánětlivé onemocnění sliznice tenkého střeva projevující se malabsorpcí

Více

Vhled do embryologie. Embryonálně vzniká z trubice, ze které se vychlipují dýchací cesty,játra, slinivka, samotná se pak prodlužuje a kroutí

Vhled do embryologie. Embryonálně vzniká z trubice, ze které se vychlipují dýchací cesty,játra, slinivka, samotná se pak prodlužuje a kroutí Trávicí trakt Vhled do embryologie Embryonálně vzniká z trubice, ze které se vychlipují dýchací cesty,játra, slinivka, samotná se pak prodlužuje a kroutí Základní anatomie Dutina ústní (napojeny slinné

Více

Patologie a klasifikace karcinomu prostaty, Gleasonův systém. MUDr. Marek Grega. Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole

Patologie a klasifikace karcinomu prostaty, Gleasonův systém. MUDr. Marek Grega. Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole Patologie a klasifikace karcinomu prostaty, Gleasonův systém MUDr. Marek Grega Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole Nádory prostaty v z každé buňky, která vytváří komplexní uspořádání

Více

Regresivní změny atrofie, dystrofie. II. histologické praktikum 2. ročník zubního lékařství

Regresivní změny atrofie, dystrofie. II. histologické praktikum 2. ročník zubního lékařství Regresivní změny atrofie, dystrofie II. histologické praktikum 2. ročník zubního lékařství Regresivní změny atrofie x hypoplázie, aplázie, ageneze ložisková, difúzní tvar orgánů numerická snížení počtu,

Více

Patofyziologie trávícího systému

Patofyziologie trávícího systému 1 Patofyziologie trávícího systému Játra a žlučové cesty Funkce jater komplexní metabolické funkce sacharidy glykogensyntéza, glykogenolýza, glukoneogeneze tuky vychytávání lipoproteinů, syntéza cholesterolu,

Více

Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby

Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby Venháčová J., Venháčová P. Diabetologické centrum Dětská klinika FN a LF UP Olomouc SRPDD červen 2011 Nejčastější přidružené autoimunitní choroby

Více