Nádory střev. H.Mírka, J. Ferda, J. Baxa. Klinika zobrazovacích metod LF UK a FN, Plzeň

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nádory střev. H.Mírka, J. Ferda, J. Baxa. Klinika zobrazovacích metod LF UK a FN, Plzeň"

Transkript

1 Nádory střev H.Mírka, J. Ferda, J. Baxa Klinika zobrazovacích metod LF UK a FN, Plzeň

2 Střevní nádory tenké : tlusté střevo = 1:50 etiologie nejistá symptomy (většina symptomatických tumorů je maligních). familiární. životní prostředí. strava. životní styl. preexistující střevní onemocnění. mikrobi (streptococcus bovis u CRC) Proč jsou tumory tenkého střeva vzácné?. bolesti. ztráta chuti k jídlu. hubnutí. nausea, zvracení. žloutenka. krev ve stolici. hmatná masa v břiše. příznaky ze zvýšené sekrece hormonů. rychlá pasáž. méně bakterií. rychlá obměna buněk. více lymfatické tkáně. přítomnost benzpyren hydrolázy

3 Střevní nádory Zkrácená TNM klasifikace - karcinomy Primární Tenké střevo. epitelové - adenom - adenokarcinom. neuroendokrinní nádory T1 lamina propria, submukoza T2 muscularis propria T3 subseroza, extraperitoneálně okolí < 2cm T4 peritoneum, extraperitoneálně okolí > 2 cm N1 přítomny uzliny. mezenchymové - lipom - GIST - leiomyom, leiomyosarkom - hemangiom - lymfangiom - lymfom Sekundární - metastázy Tlusté střevo T1 submukoza T2 muscularis propria T3 subseroza, okolní extraperitoneální tkáně T4 peritoneum N1 do 3 regionálních uzlin N2 >3 regionální uzliny Malignity jsou často zachyceny až v pokročilém stadiu % případů CRC - časná stadia jsou dobře léčitelná - důvod screeningu CRC

4 Intraluminální příprava tenkého střeva vyprazdňování není nutné, stačí 8 12 hod. lačnění 1) hypodenzní kontrastní látky voda - komfortní, levná, ale vstřebává se vodné roztoky hydrofilních izoosmolárních látek - karboxymethylceluloza, polyetylenglykol - vstřebávání vody, lepší distenze vodné roztoky hyperosmolárních látek - alkoholické cukry - manitol, sorbitol - vstřebávání vody + sekrece vody 2) hyperdenzní kontrastní látky jodová KL, baryová suspenze - nutné naředění - mohou maskovat slizniční změny, malé hyperdenzní tumory a krvácení - používají se jen v případech, kdy nám mohou něco přinést (kontraindikace KL IV, drobné polypy)

5 Příprava tenkého střeva CT enterografie CT enteroklýza -rychlá -komplikovanější -dobře tolerovaná -nepříjemná, větší rad. zátěž -menší distenze -lepší distenze -ale stačí ve většině případů -přínos u malých tumorů zejm. v jejunu

6 Příprava tlustého střeva je třeba vyprázdnit současné zobrazení s tenkým střevem - perorální příprava jako u TK cílené vyšetření - náplň vodou či pozitivní KL (vyšetření aborální části) - insuflace plynu (vzduch, CO2) umožňuje virtuální koloskopii označování stolice faecal tagging - opakované podání malého množství pozitivní KL - např. 3 dny 3 x denně 10 ml jodové KL

7 Zásady akvizice dat a hodnocení izotropní datové pole (kolimace do 1 mm) rekonstruované axiální a koronární obrazy o šíři 3 (-5) mm standardně sekundární raw data (minimální možná šíře řezu, překrytí) volitelně jiné šíře a roviny, 3D obrazy (virtuální endoskopie, MIP, VRT) 1 fáze - 50 s po začátku aplikace KL (maximum nasycení stěny) ml, 3-4 ml/s 2 fáze - arteriální + venozní - neuroendokrinní tumory - detekce jaterních metastáz - nutnost posouzení cév

8 Virtuální koloskopie 16 let stará metoda (Vining, Gelfand 1994) zobrazení vnitřního povrchu tlustého střeva metodou SSD největší uplatnění ze všech aplikací VE smyslem je především záchyt polypů

9 Virtuální endoskopie Optická endoskopie Výhody Výhody lépe tolerovaná umožňuje odhalit ploché léze vyšetří celé lumen možnost odběru materiálu zhodnotí celé břicho (staging) Nevýhody Nevýhody horší tolerance obtížně odliší ploché léze více nekompletních výkonů nemožnost odběru materiálu obtížná kontrola, zda bylo prohlédnuto vše

10 Provedení vyšetření vyprázdnění (fecal tagging) insuflace plynu (kontrola na topogramu) skenování břiše a na zádech (přelití tekutiny, rozvinutí problémových partií) low-dose technika (snížení zátěže) i.v. aplikace KL (mimostřevní nálezy, sycení polypů), pro samotné zobrazení střeva není nutná

11 Akvizice dat a radiační dávka Protokoly pro 2 x 32 řadý přístroj Somatom Sensation 64 Protokol Rutinní břicho Low dose na zádech Low dose na břiše kv ef. mas kolimace 2 x 32 x 0,6 mm 2 x 32 x 0,6 mm 2 x 32 x 0,6 mm pitch 1,2 1,4 1,4 ef. dávka - muži - ženy 4,52 msv 6,53 msv 2,82 msv 4,08 msv 1,69 msv 2,45 msv 160 mas 50 mas 30 mas

12 Zásady hodnocení průlet dvěma směry (označení lézí) cílené hodnocení lézí (více směrů pohledu, korelace s MPR) hodnocení celého břicha ve 2D

13 Pokročilé softwarové techniky panoramatické zobrazení virtuální disekce označení fekálních zbytků zobrazení neprohlédnutých úseků CAD automatická detekce polypů

14 Indikace screening neúplná fibroskopie pacient odmítá nebo nemůže podstoupit fibroskopii doplňující vyšetření při podezření ze standardního CT

15

16 1 Projevy tumorů polypy různé denzity (stopkaté, přisedlé) stenozující tumor (cirkulární, semicirkulární) extraluminální masa obstrukce 4 invaginace perforace invaze do okolí metastázy (uzliny, peritoneum, játra...)

17 Peritoneální postižení Adenokarcinom ileocékálního přechodu, peritoneální metastázy Mucinozní Ca apendixu pseudomyxom peritonea

18 Adenom, karcinom Familiární predispozice místo na světě (ČR, Maďarsko, Slovensko) časný CRC je jedním z nejlépe léčitelných nádorů 50% nádorů je zachyceno v pokročilém stadiu Gardnerův syndrom 80% karcinomů vzniká z adenomů Familiární adenomatozní polypóza Velikost malignita adenom malignita do 10 let < 5 mm < 0,01 % 30 % < 1% 5-9 mm <1% 50 % 2-5% mm 1-5 % 80% 5-10 % 20 % pacientů Lynchův syndrom (I, II) Vztah velikosti polypů a rizika malignity dle Ferrucci JT. AJR 2003 neadenomové polypy - hyperplastické, zánětlivé, lymfoidní, heterotopické, hamartomy

19 Adenomy malignizovaný polyp - vtažení a zesílení stěny, infiltrace okolního tuku, uzliny Studie 6-9 mm 10 mm Pickhardt et al. NEJM, % 92 % Rockey et al. Lancet, % 53 % Halligan et al. Radiology, % 93 % Johnson et al. NEJM, % 84 % Senzitivita CT při detekci polypů riziko záměny za fekální zbytky (tagging, bubliny plynu)

20 Staging CRC výhody CT detekce postižení uzlin detekce vzdálených metastáz invaze do okolních orgánů Dukes A Dukes B Dukes C nevýhody CT nemožnost odlišení nižších stádií falešné pozitivní uzliny (reaktivní) obtížná detekce malého perit. rozsevu Zdroj: - definitivní staging je proveden až při operaci - vzdálené metastázy a postižení uzlin nelimitují chirurgický výkon - chemoterapie se podává v případě pozitivních uzlin (st. III, Dukes C) Klinické stadium dle TNM (AJCC) I invaze max. do musc. propria II invaze zevně od musc. propria III přítomnost uzlin IV přítomnost metastáz Stadia II a III jsou ještě rozdělená do 3 skupin podle T klasifikace Dukes TNM A invaze do stěny B invaze skrz stěnu, bez uzlin C postižení uzlin D vzdálené metastázy

21 Staging CRC T3 N1 M0, III. st., Dukes C Recidiva po dvou letech

22 Screening CRC Problémy VK jako screeningové metody - obtížná detekce plošných lézí - nižší spolehlivost u malých polypů - nejasný postup u polypů vel. do 5 mm - radiační zátěž - skryté náklady - kontrolní vyšetření, fibroskopie, mimostřevní nálezy

23 Karcinom tenkého střeva 1% všech malignit GIT duodenum, orální jejunum vyšší pravděpodobnost u coeliakie až v 18 % případů vícečetný

24 Neuroendokrinní tumory - malé, hypervaskularizované, sekrece hormonů 1) gastrinom - duodenum, meckelův divertikl - produkce gastrinu = špatně léčitelné vředy 2) karcinoid - apendix, ileum, mezenterium - desmoplastická reakce, kalcifikace - metastázy do uzlin, jater a skeletu - produkce serotoninu - karcinoidový syndrom (flush, pocení, průjmy) - dg. pomocí octreotidu

25 GIST (gastrointestinální stromální nádor) nejčastější mezenchymální nádor GIT z primitivních mezenchymových bb., Cayalovy buňky nejčastěji žaludek (2/3) a tenké střevo (1/4) benigní i maligní varianty intraluminální, intra- nebo extramurální Benigní formy - homogenní uzel - denzita podobná svalům Maligní formy - heterogenita, kalcifikace - větší velikost - metastázy

26 Ostatní mezenchymové nádory lipom - nejčastější leiomyom - intramurální uzel, hladký homogenní leiomyosarkom - hypervaskularizace, kavitace, kalcifikace vzácné

27 Hemangiom

28 Lymfom nejčastěji z B-buněk primární, sekundární predispozice - AIDS, coeliakie, malabsorpce nejčastější primární malignita v tenkém střevě Projevy - drobné submukózní uzlíky - větší nádorový uzel - infiltrace střevní stěny (cirkulární, excentrická) - kavitovaná masa - mohou být vícečetné léze - málo se sytí kontrastní látkou - zvětšené uzliny (sendvičovité mezenterium)

29 Sekundární nádory nejsou časté melanoblastom, Ca plic, renální karcinom, kolorektální karcinom malé jsou hypervaskularizované, větší heterogenní

30 Závěr CT se během posledních 10 let stalo spolu s MR a USG jednou ze standardních vyšetřovacích metod nádorů GIT v podstatě vytlačily kontrastní RTG vyšetření správná technika vyšetření a interpretace nálezů umožňuje dosáhnout vysoké spolehlivosti velmi cenná je rovněž možnost současného hodnocení celého břicha, eventuelně jiných částí těla

Úvod. Diagnostické zobrazení u onkologických onemocnění. Intervenční radiologie. čtvrtek 14. 10. 2010, 10.00 11.00, velký sál

Úvod. Diagnostické zobrazení u onkologických onemocnění. Intervenční radiologie. čtvrtek 14. 10. 2010, 10.00 11.00, velký sál čtvrtek 14. 10. 2010, 10.00 11.00, velký sál Úvod Diagnostické zobrazení u onkologických onemocnění B. Kreuzberg Zobrazovací metody u onkologických nemocných prodělaly za posledních 40 let revoluční proměnu.

Více

CT kolonografie. Lukáš Lambert, Jiří Jahoda, Josef Hořejš, Lucie Šimáková. Radiodiagnostická klinika VFN a 1.LF UK

CT kolonografie. Lukáš Lambert, Jiří Jahoda, Josef Hořejš, Lucie Šimáková. Radiodiagnostická klinika VFN a 1.LF UK CT kolonografie Lukáš Lambert, Jiří Jahoda, Josef Hořejš, Lucie Šimáková Radiodiagnostická klinika VFN a 1.LF UK Model vzniku CRC Důležité pro prevenci karcinogeneze: nahromadění genových mutací (APC,

Více

Radionuklidové metody u pacientů s onemocněním GIT

Radionuklidové metody u pacientů s onemocněním GIT Radionuklidové metody u pacientů s onemocněním GIT Materiál pro studenty medicíny MUDr. Renata Píchová, MUDr. Otto Lang, Ph.D. Klinika nukleární medicíny UK 3. LF Praha Diagnostika chorob GIT Komplexní

Více

Zobrazování maligních nádorů exokrinního pankreatu. Pavel Eliáš Radiologická klinika LF a FN Hradec Králové

Zobrazování maligních nádorů exokrinního pankreatu. Pavel Eliáš Radiologická klinika LF a FN Hradec Králové Zobrazování maligních nádorů exokrinního pankreatu Pavel Eliáš Radiologická klinika LF a FN Hradec Králové Nádory pankreatu - rozdělení epiteliální duktální adenoca (90 %) duktální adenom, intraduktální

Více

Náhlé příhody břišní. Obsah. Část obecná. Část speciální. Předmluva... 7. 5.7 Torakofrenolaparotomie... 26

Náhlé příhody břišní. Obsah. Část obecná. Část speciální. Předmluva... 7. 5.7 Torakofrenolaparotomie... 26 Náhlé příhody břišní Obsah Předmluva... 7 I Část obecná 1 Zobrazovací metody při NPB... 9 1.1 RTG... 9 1.2 UZ... 10 1.3 CT... 10 1.4 RTG kontrast... 11 1.5 ERCP... 11 1.6 PTC... 11 1.7 Angiografické vyšetření

Více

Zobrazovací metody u onemocnění jater

Zobrazovací metody u onemocnění jater FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Specializace ve zdravotnictví B 5345 Petr Balta Studijní obor: Radiologický asistent Zobrazovací metody u onemocnění jater Bakalářská práce Vedoucí práce:

Více

Diagnostika neuroendokrinních nádorů lokalizační techniky

Diagnostika neuroendokrinních nádorů lokalizační techniky Diagnostika neuroendokrinních nádorů lokalizační techniky Oldřich Louthan, IV. interní klinika, VFN, 1. LF UK Praha Závažnost příznaků neuroendokrinních tumorů (NET) se může pohybovat velmi nenápadných

Více

Patologie gastrointestinálního traktu

Patologie gastrointestinálního traktu Patologie gastrointestinálního traktu Dutina ústní vrozené vady rozštěpy rtu,tvrdého a měkkého patra, příp. uvuly vada vzniká nedokončením srůstů obličejových výběžků komplikace: vniknutí potravy do dýchacího

Více

Kolonoskopie. Doporučený postup endoskopického vyšetření tlustého střeva

Kolonoskopie. Doporučený postup endoskopického vyšetření tlustého střeva Kolonoskopie. Doporučený postup endoskopického vyšetření tlustého střeva Zdena Zádorová II. interní klinika 3. LF a FNKV, Praha Definice: termínem kolonoskopie je označováno vyšetření konečníku a tlustého

Více

Ferda J, Ferdová E, Malán A, Záhlava J. Hybridní zobrazení SPECT/CT s 111 In- Hybridní zobrazení SPECT/CT s aplikací 111

Ferda J, Ferdová E, Malán A, Záhlava J. Hybridní zobrazení SPECT/CT s 111 In- Hybridní zobrazení SPECT/CT s aplikací 111 Hybridní zobrazení SPECT/CT s In-oktreotidem Hybrid imaging SPECT/CT with In-octreotide přehledový článek Jiří Ferda Eva Ferdová Alexander Malán Jan Záhlava Klinika zobrazovacích metod LF UK a FN, Plzeň

Více

C20. Karcinom tračníku a sigmatu

C20. Karcinom tračníku a sigmatu KARCINOM TRAČNÍKU A REKTOSIGMATU Základní charakteristika onemocnění Karcinom tračníku a rektosigmoideálního spojení (C18 a C19) je třetí nejčastější malignitou u žen a čtvrtou u mužů 1). Jeho incidence

Více

ZOBRAZOVACÍ METODY U ONEMOCNĚNÍ ŽLUČOVÝCH CEST

ZOBRAZOVACÍ METODY U ONEMOCNĚNÍ ŽLUČOVÝCH CEST FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Specializace ve zdravotnictví B 5345 Lucie Kotalová Studijní obor: Radiologický asistent 5345R010 ZOBRAZOVACÍ METODY U ONEMOCNĚNÍ ŽLUČOVÝCH CEST Bakalářská

Více

KAZUISTIKY Z GASTROENTEROLOGIE

KAZUISTIKY Z GASTROENTEROLOGIE KAZUISTIKY Z GASTROENTEROLOGIE VI. roãník rok 2000 KAZUISTIKY IDIOPATICKÝCH STŘEVNÍCH ZÁNĚTŮ Doc. MUDr. Milan Lukáš, CSc. a kolektiv Gastroenterologické centrum VFN IV. interní klinika VFN a 1. LF UK,

Více

Onkologie. minimum pro praxi. Jiří Tomášek a kol.

Onkologie. minimum pro praxi. Jiří Tomášek a kol. Onkologie minimum pro praxi Jiří Tomášek a kol. ÚVOD OBECNÁ ČÁST Úvod Onkologie je mimořádně komplexní obor a stejně jako u jiných velkých oborů je velmi obtížné držet krok napříč všemi diagnózami a tématy,

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2014 Eliška Háčková Caldová FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B 5341 Eliška Háčková Caldová Studijní

Více

ZOBRAZOVACÍ METODY U KARCINOMU PLIC Bakalářská práce

ZOBRAZOVACÍ METODY U KARCINOMU PLIC Bakalářská práce FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Specializace ve zdravotnictví B 5345 ŠÁRKA HABARTOVÁ, DiS. Studijní obor: Radiologický asistent 5345R010 ZOBRAZOVACÍ METODY U KARCINOMU PLIC Bakalářská práce

Více

Náhlé příhody břišní II. J.Kabát III.chirurgická klinika LF 1, FN Motol

Náhlé příhody břišní II. J.Kabát III.chirurgická klinika LF 1, FN Motol Náhlé příhody břišní II J.Kabát III.chirurgická klinika LF 1, FN Motol 1 Dělení NPB NPB neúrazové zánětlivé ohraničené na orgán s přechodem do blízkého okolí neohraničené-difúzní záněty pobřišnice (perforační

Více

NÁDORY MOČOVÉHO MĚCHÝŘE

NÁDORY MOČOVÉHO MĚCHÝŘE NÁDORY MOČOVÉHO MĚCHÝŘE doc. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D. Urologické oddělení, Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou, Praha 1 Úvod Nádory močového měchýře se podle lokálního nálezu dělí na nádory

Více

Bolest u onkologicky nemocných pacientů. Petra Kadlecová

Bolest u onkologicky nemocných pacientů. Petra Kadlecová Bolest u onkologicky nemocných pacientů Petra Kadlecová Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Tématem bakalářské práce je Bolest u onkologicky nemocných pacientů. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou

Více

Kvalifikační a vzdělávací standard pro onkologické pregraduální vzdělávání

Kvalifikační a vzdělávací standard pro onkologické pregraduální vzdělávání Kvalifikační a vzdělávací standard pro onkologické pregraduální vzdělávání Au t o ř i MUDr. Martin Matějů Ing. Jaromír Janoš Ing. Jiří Strádal Mgr. Karina Matějů O d b o r n ý g a r a n t prof. MUDr. Luboš

Více

Radiodiagnostika. Referátový výběr NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA 2009 SVAZEK 55 ČÍSLO 4. Radiodiagnostika 4/2009 (55) 0 ISSN 1214-5068

Radiodiagnostika. Referátový výběr NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA 2009 SVAZEK 55 ČÍSLO 4. Radiodiagnostika 4/2009 (55) 0 ISSN 1214-5068 2009 Radiodiagnostika Referátový výběr 2009 SVAZEK 55 ČÍSLO 4 NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA Radiodiagnostika 4/2009 (55) 0 ISSN 1214-5068 Referátový výběr z radiodiagnostiky 2009 SVAZEK 55 ČÍSLO 4 ISSN 1214-5068

Více

ČESKÝ RADIOLOGICKÝ KONGRES na počest 100. výročí české radiodiagnostiky. Špindlerův Mlýn, 10. -12. října 1996 hotel Harmony ABSTRAKTA

ČESKÝ RADIOLOGICKÝ KONGRES na počest 100. výročí české radiodiagnostiky. Špindlerův Mlýn, 10. -12. října 1996 hotel Harmony ABSTRAKTA xxx. CZ9726603 ČESKÝ RADIOLOGICKÝ KONGRES na počest 100. výročí české radiodiagnostiky Špindlerův Mlýn, 10. -12. října 1996 hotel Harmony ABSTRAKTA Radiologická společnost České lékařské společnosti J.

Více

7 Nemoci jícnu. 7.1 Vývojové vady jícnu 7.2 Záněty jícnu

7 Nemoci jícnu. 7.1 Vývojové vady jícnu 7.2 Záněty jícnu 7 Nemoci jícnu 7.1 Vývojové vady jícnu 7.2 Záněty jícnu 7.2.1 Oesophagitis acuta (též 7.7.1) 7.2.2 Oesophagitis chronica 7.2.2.1 Refluxní ezofagitidy Gastroezofageální reflux Supraezofageální reflux (extraezofageální

Více

NÁDORY LEDVIN DĚTSKÉHO VĚKU

NÁDORY LEDVIN DĚTSKÉHO VĚKU NÁDORY LEDVIN DĚTSKÉHO VĚKU prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc. Klinika dětské onkologie 2. LF UK v Praze a FN Motol Přehledný článek shrnuje problematiku nádorů ledvin u dětí. Nádory dětí představují pouze

Více

číslo 3 Listopad 2012

číslo 3 Listopad 2012 číslo 3 Listopad 2012 Redakce Vedoucí redaktor: MUDr. Milan Šikut Medical Director, Ipsen Pharma Redakční rada: MUDr. Viera Bajčiová, CSc. Klinika dětské onkologie FN Brno MUDr. Petr Barabáš Komplexní

Více

Diagnostika neuroendokrinních nádorů - laboratorní vyšetření

Diagnostika neuroendokrinních nádorů - laboratorní vyšetření Diagnostika neuroendokrinních nádorů - laboratorní vyšetření Oldřich Louthan, IV. interní klinika, VFN, 1. LF UK Praha Úvod Negativní laboratorní výsledky neznamenají nutně nepřítomnost nádoru, neboť se

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO TECHNOLOGICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Klára Birkášová

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO TECHNOLOGICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Klára Birkášová UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO TECHNOLOGICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Klára Birkášová UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO TECHNOLOGICKÁ KATEDRA BIOLOGICKÝCH a BIOCHEMICKÝCH VĚD EpCAM a jeho role

Více

NÁHLÉ PŘÍHODY BŘIŠNÍ

NÁHLÉ PŘÍHODY BŘIŠNÍ Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře NÁHLÉ PŘÍHODY BŘIŠNÍ Autoři: prof. MUDr. Miloš Hájek, DrSc. Česká chirurgická společnost ČLS JEP doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D.

Více

STANDARDY DIAGNOSTIKY A LÉČBY IDIOPATICKÝCH STŘEVNÍCH ZÁNĚTŮ 2004

STANDARDY DIAGNOSTIKY A LÉČBY IDIOPATICKÝCH STŘEVNÍCH ZÁNĚTŮ 2004 STANDARDY DIAGNOSTIKY A LÉČBY IDIOPATICKÝCH STŘEVNÍCH ZÁNĚTŮ 2004 Pracovní skupina pro ISZ Koordinátor: Doc.MUDr.Milan Lukáš, CSc. Členové: Doc.MUDr.Vladimír Zbořil, CSc. Doc.MUDr.Pavel Kohout, PhD Doc.MUDr.Jiří

Více