Neuroendokrinní poruchy jako následek kraniocerebrálního traumatu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Neuroendokrinní poruchy jako následek kraniocerebrálního traumatu"

Transkript

1 Neuroendokrinní poruchy jako následek kraniocerebrálního traumatu ČSIM Ostrava 2014

2 Incidence 235/ za rok U pacientů do 25 let 1,75 /100 za rok 1/3 z toho si vyžádá hospitalizaci 10% jsou těžká nebo středně těžká poranění 180 dětí / za rok UK (5,6 GCS pod 8) 30/ dospělých TBI s GCS pod 8

3 Zlomeniny Poruchy vizu Ochrnutí Bolest Epilepsie Hormonální poruchy Poruchy spánku Poruchy řeči Ztráta libida Pohybové poruchy (ataxia, spasticita, tremor)

4 Problémy s Pozorností Koncentrací Vnímáním Orientací Odhadem Komunikací Masel BE, et al. GH IGF-I Res. 2004;14:S108-S113. Kelestimur F, et al. J Endocrinol Invest. 2004;27:RC28-RC32. Cicerone KD, et al. Arch Phys Med Rehabil. 2000;81;

5 Deprese Úzkost Fobie Psychozy Suicidiální tendence Paranoia Agrese Masel BE, et al. GH IGF-I Res. 2004;14:S108-S113. Popovic V, et al. J Endocrinol Invest. 2004;27: Lieberman SA, et al. J Clin Endocrinol Metab. 2001;86: Cicerone KD, et al. Arch Phys Med Rehabil. 2000;81; Simpson G, et al. J Head Trauma Rehabil. 1999;14:

6

7 Simmonds (1914) Popsal patologickou hypofyzární kachexii Cyran (1918) Publikoval první případ postraumatického hypopituitarismu Escamilla and Lisser (1942) Publikovali review literatury patologického hypopituitarismu Edwards and Clark (1986) Review literatury and popsali 53 pacientů Benvenga, et al. (2000) Review literature případů posttraumatického hypopituitarismu Masel BE, et al. GH IGF-I Res. 2004;14:S108-S113.

8 Místo úrazu Hypothalamus Hypofýsa Hypothalamus Pituitary stalk Typ poranění Přímé trauma Vaskulární inzult Brain swelling Vasospasmus Krvácení Pituitary swelling Ischemie Long hypophyseal portal veins Anterior pituitary Short hypophyseal portal veins Posterior pituitary Kelly DF, et al. J Neurosurg. 2000;93:

9

10 Sledována u 35% pacientů žijících po úraze nejméně 12 hodin Zadní lalok Chráněná část předního laloku Infarkt 70% předního laloku Daniel PM, et al. Lancet. 1959;2: Kornblum RN, Fisher RS. Arch Pathol. 1969;88:

11 Somatotropní a gonadotropní osa je nejcitlivější Díky uložení po stranách hypofýzy a skutečnosti že cévní zásobení je tvořeno dlouhým hypofyzárním portálním systémem Kortikotropní a thyrotropní osa více odolná Díky ventrálnímu uložení ve více chráněné mediání části hypofýzy zásobené krátkým hypofyzárním portálním systémem a a.pituitary anterior Edwards OM, Clark JD. Medicine. 1986;65: Ghigo E, et al. Brain Inj. 2005;19:

12 Nemusí vždy signalizovat organické postižení Sekundární adrenokortikální insuficience (Agha 16%) Centrální hypogonadismus Variabilní postižení funkcí štítné žlázy(woolf udával snížení f T3,T4 a TSH neg. prog.faktor) Variabilní hodnoty prolaktinu (King,Matsuura) DI (21%), SIADH (12%), CSWS (1%)

13 Autor (rok) Počet pacientů (M/F) Věk (roky) Doba od úrazu (měs.) Prevalence hormon. poruchy (%) Kelly (2000) Liberman (2001) Bondanelli (2004) Aimaretti (2004) Agha (2004) 22 (4,5) ,4 70 (1,5) ,5 50 (4,0) (1,7) 37 ± (5,7) ,4 Celkem ,7 GCS 3-13 (Bondanelli et al, Eur J End, 2005, 152, )

14 Cílem projektu bylo včas zachytit a léčit endokrinní poruchu u dětí, dospívajících a dospělých po kraniocerebrálním poranění a statisticky objektivizovat její četnost. Vyhledat rizikové faktory, které predisponují ke vzniku poruchy funkce hypothalamohypofyzární os.

15 Dětští a adolescentní pacienti ve věku 6 měsíců až 18. let a dospělí pacienti od 19. do 60 let po středně těžkém až těžkém úrazu mozku (GCS 3-13) a s Glasgow Outcome Scale (GOS) vyšším než 2.

16 186 pacientů. 54 (30%) pacientů zemřelo během akutní fáze 13 (6%) pacientů bylo vyřazeno pro aplikaci glukokortikoidů, 1 žena byla vyřazena ze sledování pro těhotenství. 29 (15%) bylo ztraceno během sledování 89 - celkový počet sledovaných pacientů minimálně jeden rok

17 Průměrný věk byl 36 roků, 23 žen bylo ve studii, průměrné GCS bylo 7. Bylo identifikováno 19 (21%) hlavních hormonálních poruch.

18 98(52%) mělo hormonální poruchu nejméně v jedné endokrinní ose. Somatotropní osa byla u postižena u 36% Gonadotropní ose v 31% Thyreotropní ose u 3% Kortikotropní ose u 10% Neuro- hypofýsy u 17 % 54 pacientů zemřelo během akutní fáze z nichž 32 pacientů (59%) mělo hormonální poruchu.

19 Sledovali jsme 118 pacientů. 44 mělo hormonální poruchu z akutní fáze a u 24 pacientů (55%) porucha regredovala. 7 nových pacientů s poruchou v gonadotropní ose a thyreotropní ose.

20 Sledováno a vyhodnoceno bylo 89 pacientů.. 19 (21%) pacientů mělo významnou hormonální poruchu. Hlavní endokrinní poruchy zahrnovaly deficit růstového hormonu u 12(63%) pacientů, hypogonadismus u 5(26%) and permanentní diabetes insipidus u 2 pacientů (10%).

21 months 12 months Somatothropin axis Hypogonadismus Diabetes insipidus Major deficit

22 Subdural or epidural hematoma 1(5%) 37(52%) No,0,550 Brain swelling 8(42%) 2 (3%) Yes,0,014 Contusions 1(5%) 16 (22%) No,0,465 Cranial base fracture 7( 36%) 3(4%) Yes,0,011 SAH 0 10(14%) No,0,325 Midline shift more than 3 mm 2(10%) 2(3%) No,0,234

23 Empty sella 15(78%) 14(20%) Yes, 0,016 Other lesions in focused area 2(11%) 6 (9%) No, 0,686 No lesion in focus area 2(11%) 50 (71%) No, 0, 245

24 Mean Age 36(18-65) 32(18-65) No, 0,645 Mean GCS 7(3-15) 9 (3-15) No,0, 567 Mean GOS 4(1-5) 5 (1-5) No, 0,758 Hypotension 7/19 ( 36%) 18/70(25%) No,0, 398 Hypoxia 6/19 (31%) 20/70(28%) No,0,545

25 Studie prokázala že u průměrně 20% pacientů po poranění mozku se rozvine hormonální porucha. Tato porucha může být asociována s tíží CT nálezu. Všechny hlavní změny v hormonálním nálezech ( objevení se a úprava) se projeví do půl roku po poranění. Pouze u malého počtu nemocných se porucha objeví mezi 6-12 měsícem od vzniku úrazu. Časná diagnosa a substituce hormonálních funkcí vede k lepšímu GOS. Krahulik et al. Dysfunction of hypothalamic-hypophysial axis after traumatic brain injury in adults: Clinical article 2010, Journal of Neurosurgery, (3)

26 40 dětí ( 25 chlapců) po úrazu mozku hospit. na Dětské klinice FN Olomouc v letech Příčiny - 50 % pád - 25 % dopravní nehoda - 9 % jiná osoba - 16 % jiné GCS 3-15/15 Intrakraniální krvácení 19/38 Průměrná doba na JIP 7 (3-31) dnů Tranzitorní SIADH 4 pacienti (10%)

27 1. Předčasná puberta 1F v 7,5 letech, menarché 9,9 r. 2. Urychlení kostního věku 2F/1M 3. Hypogonadotropní hypogonadismus a diabetes insipidus 1F měla udržovaný menstruační cyklus HAK 4. Kombinovaný deficit pituit. hormonů (GCS 5/15) 1 M (max. postimulační hladina GH 2,9 ng/ml, def. ACTH, TSH) 5. Parciální deficit růstového hormonu 1M (max postimulační hladina GH 12,1 miu/l, po primingu) 4/32 (12,5%)

28 Prospektivní skupina zahrnovala 58 dětí a adolescentů (21 dívek) Příčinou úrazu byla v 50% dopravní autonehoda, ve 35% pád (u 1/2 při sportovních aktivitách), v 15% jiný mechanismus (kopnutí koněm, beranem, oběšení, týrání). Průměrný věk nemocných byl 11,3 (0,5-18,7) roku (medián a rozptyl), dvacet tři (38%) bylo v době úrazu pubertálních (> II stadium dle Tannera).

29 Středně těžký úraz (GCS 8-12) - 35 pacientů Těžký úraz (GCS < 8) - 23 pacienti 21 (37%) mělo závažný patologický nález na CT či MR- edém mozku, subdurální hematom, subarachnoideální krvácení, epidurální krvácení, difuzní axonální postižení nebo fraktura báze lební. Klinický stav 14 pacientů si vyžádal umělou plicní ventilaci (UPV) v průměru 8 (1-150) dnů.

30 Základní biochemický a hormonální screening byl v T0, T3, T6 a T12 prováděn na lačno mezi 7. a 9. hodinou ráno a zahrnoval stanovení mineralogramu, glykémie, osmolality séra a moče, tyreotropního hormonu (TSH), volného tyroxinu (ft4), trijodtyroninu (ft3), ranního kortizolu, adrenokortikotropního hormonu (ACTH), inzulínu podobného růstového faktoru 1 (IGF 1), prolaktinu (PRL), folikulostimulačního hormonu, (FSH), luteinizačního hormonu (LH), estradiolu (u dívek), testosteronu (u chlapců).

31 58 dětí 45% - centrální hypotyreózu 25 % - hypogonadotropní hypogonadismus. 35 % - zvýšený prolaktin 10% - vyšší hladina kortizolu a ACTH. Hladina IGF 1 byla snížená u pěti pacientů. 12 nemocných mělo diagnostikován DIu 4 SIADH

32 Častější výskyt hormonálních změn byl pozorován u pacientů po těžkém úrazu (20/23) proti ostatním (11/35) (p<0,05). Nicméně u většiny pacientů byly tranzitorní a v době propuštění do domácí péče byl jejich hormonální status fyziologický. Výjimku tvořili dva chlapci po těžkém traumatu, u kterých byl prokázán kombinovaný deficit pituitárních hormonů (STH, TSH, ACTH), který přetrvával až do jejich úmrtí ve 3 a 5 měsících věku. Měli apalický syndrom, byli substituováni L-tyroxinem, hydrokortizonem

33 56 pacientů normální auxologická i hormonální data. Dva pacienti s apalickým syndromem měli kombinovaný deficit pituitárních hormonů. Jeden chlapec měl tzv trojitou reakci vyskytující se v 6 % kdy DI je následován SIADH a poté přechází do trvalého DI

34 Vyšetřeno 49 dětí 6 pacientů mělo na základě patologického laboratorních vyšetření proveden stimulační test ověřující tvorbu STH - u jednoho pacienta byl deficit STH potvrzen a zahájena substituční léčba růstovým hormonem. Podezření na předčasnou pubertu bylo u 3 dětí, ale pouze u jednoho chlapce byla diagnóza verifikována po podání LHRH.

35 39 nemocných. Z předcházejících návštěv měli 3 pacienti zjištěnu hormonální poruchu. Stimulační testy byly indikovány u dalších 12 dětí. Důvodem bylo zpomalení růstu a kostního zrání, porucha menstruačního cyklu nebo patologický nález při laboratorním vyšetření. U dvou pacientů byl potvrzen deficit růstového hormonu středního stupně a u dvou dívek parciální hypogonadotropní hypogonadismus (obě měly oligomenoreu). U jednoho hocha léčeného růstovým hormonem od 6 měsíce po úrazu pro prokázaný deficit STH se manifestovala centrální hypotyreóza (nízké ft3 a TSH). Při vyšetření MRI měli patologický nález v oblasti hypofýzy (empty sella) dva pacienti. Oba měli již před vyšetřením zjištěnu hormonální poruchu.

36

37 Prevalence hormonální poruchy v našem souboru pacientů byla 17,9%. Je srovnatelná se soubory pacientů sledovaných retrospektivně v delším časovém odstupu od úrazu. Je pravděpodobné, že k manifestaci další hormonální poruchy může dojít i za delší interval od úrazu než je prvních 12 měsíců, které bývají všeobecně považovány za nejrizikovější období. Krahulik D. et al.neuroendocrine dysfunction after head trauma in children a adolescent. Childs Nerv Systém 2008;24:

38 těžké poranění mozku (GCS 3-8), patologický nález při zobrazení mozku v době úrazu, patologický nález při zobrazení hypotalamu a hypofýzy za měsíců od úrazu (hypoplázie hypofýzy, empty sella) nižší věk v době úrazu, poruchu vnitřního prostředí v akutní posttraumatické fázi (DI, SIADH, CSWS).

39 Hypopituitarismus jako následek středně těžkých až těžkých mozkových úrazech je častý, jak bylo prokázáno u dospělých i dětí a vesměs není diagnostikován a léčen. Klinické, endokrinní a neuropsychologické vyšetření by mělo být provedeno nejpozději mezi 6. a 12. měsícem od úrazu. Pozor na nespecifické příznaky jako únava, poruchy koncentrace, deprese, anxiozita, nespavost, podrážděnost, přírůstek na váze. Adekvátní hormonální substituce může významně zmírnit poúrazové následky, ovlivnit tělesný a duševní vývoj a zlepšit kvalitu života.

40

TRAUMA LEBKY A MOZKU V DĚTSKÉM VĚKU

TRAUMA LEBKY A MOZKU V DĚTSKÉM VĚKU TRAUMA LEBKY A MOZKU V DĚTSKÉM VĚKU MUDr. Josef Jakubec, CSc. 1, prof. MUDr. Rudolf Malec, CSc. 1, MUDr. Tomáš Hosszú 1, MUDr. Olga Jakubcová 2 1 Neurochirurgická klinika FN, Hradec Králové 2 Neurologická

Více

Poruchy endokrinního systému

Poruchy endokrinního systému Poruchy endokrinního systému Endokrinní systém Definice: endokrinní systém, systém žláz s vnitřní sekrecí, působí svými hormony na tkáně vzdálené, na tkáně sousední, či na samu tkáň, kde hormon vzniká

Více

Kraniotrauma. Jiří Žurek Klinika dětské anesteziologie a resuscitace, LF MU, FN Brno. Úvod

Kraniotrauma. Jiří Žurek Klinika dětské anesteziologie a resuscitace, LF MU, FN Brno. Úvod Kraniotrauma Jiří Žurek Klinika dětské anesteziologie a resuscitace, LF MU, FN Brno Úvod Poranění hlavy je hlavní příčinou úmrtí u dětí starších nad jeden rok, na třetím místě u dětí do jednoho roku věku.

Více

ROČNÍK 16/2010 ČÍSLO 2 NEONATOLOGICKÉ LISTY

ROČNÍK 16/2010 ČÍSLO 2 NEONATOLOGICKÉ LISTY ROČNÍK 16/2010 ČÍSLO 2 NEONATOLOGICKÉ LISTY Česká neonatologická společnost Fakultní nemocnice Na Bulovce Registrační číslo MK ČR 7144 ISSN 1211-1600 Registrační číslo MK ČR 7144 ISSN 1211-1600 NEONATOLOGICKÉ

Více

SBORNÍK PROGRAM, ODBORNÉ PŘEDNÁŠKY

SBORNÍK PROGRAM, ODBORNÉ PŘEDNÁŠKY SBORNÍK PROGRAM, ODBORNÉ PŘEDNÁŠKY POSTGRADUÁLNÍ KURZ V NEUROCHIRURGII 23. 4. 25. 4. 2014 HRADEC KRÁLOVÉ Česká neurochirurgická společnost ČLS JEP Neurochirurgická klinika Hradec Králové pod záštitou Lékařské

Více

číslo 2 Červenec 2012

číslo 2 Červenec 2012 číslo 2 Červenec 2012 Redakce Vedoucí redaktor: MUDr. Milan Šikut Medical Director, Ipsen Pharma Redakční rada: MUDr. Viera Bajčiová, CSc. Klinika dětské onkologie FN Brno MUDr. Petr Barabáš Komplexní

Více

Rehabilitace po traumatech mozku

Rehabilitace po traumatech mozku Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury Rehabilitace po traumatech mozku Bakalářská práce Autor: Sylva Fojtů Olomouc 2011 Vedoucí práce: Mgr. Elisa Isabel Yanac Paredes Jméno a příjmení

Více

SOUBOR MINIMÁLNÍCH DIAGNOSTICKÝCH A TERAPEUTICKÝCH STANDARDŮ U PACIENTŮ S EPILEPSIÍ

SOUBOR MINIMÁLNÍCH DIAGNOSTICKÝCH A TERAPEUTICKÝCH STANDARDŮ U PACIENTŮ S EPILEPSIÍ SOUBOR MINIMÁLNÍCH DIAGNOSTICKÝCH A TERAPEUTICKÝCH STANDARDŮ U PACIENTŮ S EPILEPSIÍ Tento soubor epistandardů navazuje na sérii předchozích publikací, jejichž ob sah byl výsledkem diskusí u kulatého stolu

Více

Co dělat, aby člověk měl děti, když a až je bude chtít mít. Hana Konečná

Co dělat, aby člověk měl děti, když a až je bude chtít mít. Hana Konečná Co dělat, aby člověk měl děti, když a až je bude chtít mít Hana Konečná Nadace Mateřská naděje Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Koalice pro zdraví Česká společnost

Více

Bulletin dětské endokrinologie Ročník 3. / číslo 3 / prosinec 2012

Bulletin dětské endokrinologie Ročník 3. / číslo 3 / prosinec 2012 Bulletin dětské endokrinologie Ročník 3. / číslo 3 / prosinec 2012 Bulletin dětské endokrinologie redakce Vedoucí redaktor: MUDr. Milan Šikut Medical Director, Ipsen Pharma Redakční rada: MUDr. Ivana Čermáková

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Markéta Jelínková FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program:specializace ve zdravotnictví B5345 Markéta Jelínková

Více

Doc. MUDr. Marta Šnajderová, CSc. PŘEDČASNÁ PUBERTA

Doc. MUDr. Marta Šnajderová, CSc. PŘEDČASNÁ PUBERTA Doc. MUDr. Marta Šnajderová, CSc. PŘEDČASNÁ PUBERTA doc. MUDr. Marta Šnajderová, CSc. Odborná recenze: prof. MUDr. Jan Lebl, CSc. Pediatrická klinika FN MOTOL, Praha 5 Předčasná puberta (předčasné pohlavní

Více

SBORNÍK PROGRAM, ODBORNÉ PŘEDNÁŠKY

SBORNÍK PROGRAM, ODBORNÉ PŘEDNÁŠKY SBORNÍK PROGRAM, ODBORNÉ PŘEDNÁŠKY POSTGRADUÁLNÍ KURZ V NEUROTRAUMATOLOGII 1. - 3. 4. 2009 HRADEC KRÁLOVÉ Česká neurochirurgická společnost ČLS JEP Neurochirurgická klinika FN Hradec Králové pod záštitou

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2011 Milan Chvojka

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2011 Milan Chvojka UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2011 Milan Chvojka Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Kraniocerebrální poranění v přednemocniční péči Milan Chvojka Bakalářská

Více

Dny dětské endokrinologie 2008

Dny dětské endokrinologie 2008 Abstrakta Dny dětské endokrinologie 2008 Symposium 1 Polohové anomálie varlat současná diagnostická a léčebná doporučení POLOHOVÉ ANOMÁLIE VARLAT V DĚTSKÉM VĚKU: HORMONÁLNÍ LÉČBA NEBO CHIRURGICKÉ ŘEŠENÍ?

Více

SOUBOR MINIMÁLNÍCH DIAGNOSTICKÝCH A TERAPEUTICKÝCH STANDARDŮ U PACIENTŮ S EPILEPSIÍ

SOUBOR MINIMÁLNÍCH DIAGNOSTICKÝCH A TERAPEUTICKÝCH STANDARDŮ U PACIENTŮ S EPILEPSIÍ SOUBOR MINIMÁLNÍCH DIAGNOSTICKÝCH A TERAPEUTICKÝCH STANDARDŮ U PACIENTŮ S EPILEPSIÍ Tento soubor epistandardů navazuje na sérii předchozích publikací, jejichž ob sah byl výsledkem diskusí u kulatého stolu

Více

Doporučení pro laboratorní diagnostiku funkčních a autoimunních onemocnění štítné žlázy

Doporučení pro laboratorní diagnostiku funkčních a autoimunních onemocnění štítné žlázy Doporučení pro laboratorní diagnostiku funkčních a autoimunních onemocnění štítné žlázy Autoři : Doc. MUDr. Zdeňka Límanová, CSc. za ČES JEP MUDr. Richard Pikner, Ph.D. - za ČSKB JEP Ing. Drahomíra Springer,

Více

Co by měl vědět pediatr o předčasné pubertě

Co by měl vědět pediatr o předčasné pubertě 282 Co by měl vědět pediatr o předčasné pubertě doc. MUDr. Marta Šnajderová, CSc., RNDr. Daniela Zemková, CSc. Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha Hodnocení pohlavního vývoje je nedílnou součástí

Více

INDIKAČNÍ SOUBOR LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ U ONEMOCNĚNÍ ENDOKRINNÍHO SYSTÉMU

INDIKAČNÍ SOUBOR LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ U ONEMOCNĚNÍ ENDOKRINNÍHO SYSTÉMU INDIKAČNÍ SOUBOR LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ U ONEMOCNĚNÍ ENDOKRINNÍHO SYSTÉMU Indikací specifického endokrinologického vyšetření je podezření na možnou poruchu endokrinního systému vycházející z pečlivě odebrané

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury. VÝZNAM A METODY FYZIOTERAPIE U ŽEN V KLIMAKTERIU Diplomová práce (bakalářská)

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury. VÝZNAM A METODY FYZIOTERAPIE U ŽEN V KLIMAKTERIU Diplomová práce (bakalářská) Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury VÝZNAM A METODY FYZIOTERAPIE U ŽEN V KLIMAKTERIU Diplomová práce (bakalářská) Autor: Renata Skřebská, fyzioterapie Vedoucí práce: Mgr. Martina Šlachtová

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls67042/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Zynzol 1 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje anastrozolum 1 mg. Pomocné látky

Více

Hyponatremie: diagnostický postup a nové léčebné možnosti

Hyponatremie: diagnostický postup a nové léčebné možnosti 312 Přehledové články Hyponatremie: diagnostický postup a nové léčebné možnosti MUDr. Jan Jiskra, Ph.D. 3. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha Hyponatremie (pokles koncentrace Na + v séru pod dolní mez

Více

DEPRESE V NEUROLOGICKÉ PRAXI

DEPRESE V NEUROLOGICKÉ PRAXI DEPRESE V NEUROLOGICKÉ PRAXI as. MUDr. Martin Anders as. MUDr. Eva Havrdová, CSc. MUDr. Erik Herman prim. MUDr. Jiří Hovorka, CSc. MUDr. Robert Mikulík doc. MUDr. Věra Pěničková, CSc. doc. MUDr. Jan Roth,

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls184955/2010 a přílohy k sp. zn. sukls222287/2011 a sukls149427/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Anastrad 1mg potahovaná tableta

Více

XIII. NEURO LOGY S URGERY K CARE I MAGING 2011

XIII. NEURO LOGY S URGERY K CARE I MAGING 2011 3 NADAČNÍ FOND PRO NEUROVĚDY Neurologická klinika Lékařská fakulty UK a Fakultní nemocnice Hradec Králové XIII. NEURO LOGY S URGERY K CARE I MAGING 2011 17. 19. březen 2011 HOTEL SVORNOST HARRACHOV ČESKÁ

Více

Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře BOLESTI HLAVY

Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře BOLESTI HLAVY Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře BOLESTI HLAVY Autoři: MUDr. Jolana Marková Sekce pro diagnostiku a léčbu bolesti hlavy České neurologické společnosti ČLS JEP MUDr.

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2013 Marie Malinová

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2013 Marie Malinová BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Marie Malinová UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD Ústav ošetřovatelství Marie Malinová Poruchy spánku a jejich vliv na duševní zdraví a kvalitu života dospělých

Více

Dysport Bulletin. Be you

Dysport Bulletin. Be you číslo 2 Duben 2013 Dysport Bulletin Be you Redakce Vedoucí redaktor: MUDr. Milan Šikut, Medical director, Ipsen Pharma o.s. Redakční rada (Editorial board): prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D., Neurologická

Více

Bulletin dětské endokrinologie Ročník 3. / číslo 2 / srpen 2012

Bulletin dětské endokrinologie Ročník 3. / číslo 2 / srpen 2012 Bulletin dětské endokrinologie Ročník 3. / číslo 2 / srpen 2012 Bulletin dětské endokrinologie redakce Vedoucí redaktor: MUDr. Milan Šikut Medical Director, Ipsen Pharma Redakční rada: MUDr. Ivana Čermáková

Více

Jedno pero obsahuje 60 milionů IU rekombinantního interferonum alfa-2b produkovaného v E.coli rekombinantní DNA technologií, v 1,2 ml roztoku.

Jedno pero obsahuje 60 milionů IU rekombinantního interferonum alfa-2b produkovaného v E.coli rekombinantní DNA technologií, v 1,2 ml roztoku. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU IntronA 60 milionů IU injekční roztok ve vícedávkovém peru 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedno pero obsahuje 60 milionů IU rekombinantního interferonum alfa-2b produkovaného

Více