Seznam faktur - platby

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Seznam faktur - platby"

Transkript

1 Lic. : S00J G O R D I C s o f t w a r e - K D F Strana: 1 Ièo : Statutární mìsto Zlín Datum : Ucs : 001 Statutární mìsto Zlín Èas : 08:56:01 Kniha : Název masky: Dat. evidence od: Dat. evidence do: Klíèové slovo : KDF bez vazby SML Seznam faktur - platby Typ Agend. èíslo Identifikátor Ièo dod. Èíslo fak. dod. Název dodavatele Dat. uúp. Dat. zd. pl. Dat. splat. Celk. èástka Mìna Zbývá zaplatit Popis Zaplaceno Datum zapl. FAZ S00JP00GA7B E.ON Energie, a.s ,00 CZK 0,00 záloha el. energie za 1/2009, ev.è. o , Jesle, Tyršovo nábø. 747, Zlín - OŠZMaTV , FAZ S00JP00GA7CX Jihomoravská plynárenská, ,00 CZK 0,00 záloha na dodávku zem. plynu za 1/2009, Jesle, Tyršovo nábø. 747, Zlín - OŠZMaTV , FAZ S00JP00GA7DS E.ON Energie, a.s ,00 CZK 0,00 zál.el.energie na 01/2009,è.m.sp ,Kvítková 3345,Zl. CO - OVS -90, FAZ S00JP00GA7EN E.ON Energie, a.s ,00 CZK 0,00 zál. el.energie za 01/2009,è.m.sp ,CO - OVS , FAZ S00JP00GA7FI E.ON Energie, a.s ,00 CZK 0,00 zálel.energie za 01/2009,è.m.sp ,nám.Míru 12,Zl. - OVS , FAZ S00JP00GA7GD E.ON Energie, a.s ,00 CZK 0,00 zál.el.energie za 01/2009,è.m.sp ,nám.Míru 464,Zl. - OVS , FAZ S00JP00GA7H E.ON Energie, a.s ,00 CZK 0,00 zál.el.energie za 01/2009,è.m.sp ,Salaš 60 Zl. - OVS , FAZ S00JP00GA7I Jihomoravská plynárenská, ,00 CZK 0,00 zál.na dodávku zemního plynu,è.m.sp ,Kostelec 133,Zl. - OVS, OKP

2 , FAZ S00JP00GA7JY Jihomoravská plynárenská, ,00 CZK 0,00 zál. na dodávku zemního plynu,è.m.sp ,Divadelní 1333,Zl. - OVS , FAZ S00JP00GA7KT E.ON Energie, a.s ,00 CZK 0,00 zál.el.energie za 01/2009,è.m.sp ,Zabrání 564,Zl. - OKØ , FAZ S00JP00GA7LO E.ON Energie, a.s ,00 CZK 0,00 zál.el.energie za 01/2009,è.m.sp ,Lhotka,Zl. - OKØ , FAZ S00JP00GA7MJ E.ON Energie, a.s ,00 CZK 0,00 zál.ešl.energie za 01/2009,è.m.sp ,Náves-Prštné 636,Zl. - OKØ , FAZ S00JP00GA7NE E.ON Energie, a.s ,00 CZK 0,00 zál.el.energie za 01/2009,è.m.sp ,Kleèùvka 16,Zl. - OKØ , FAZ S00JP00GA7O E.ON Energie, a.s ,00 CZK 0,00 zál.el.energie za 01/2009,è.m.sp , Paseky 264,Zl. - OKØ , FAZ S00JP00GA7P E.ON Energie, a.s ,00 CZK 0,00 zál.el.energie za 01/2009,è.m.sp ,Podøevnická 405,Zl. - OKØ , FAZ S00JP00GA7QZ E.ON Energie, a.s ,00 CZK 0,00 zál.el.energie za 01/2009,è.m.sp , Kleèùvka,Zl. - OKØ -150, FAZ S00JP00GA7RU E.ON Energie, a.s ,00 CZK 0,00 zál.el.energie za 01/2009,è.m.sp ,Salaš 53,Zl. - OKØ , FAZ S00JP00GA7SP Jihomoravská plynárenská, ,00 CZK 0,00 zál.na dodávku zemního plynu,è.odb.m ,Zabrání 564,Zl. - OKØ , FAZ S00JP00GA7UF Jihomoravská plynárenská, ,00 CZK 0,00 zál.na dodávku zemního plynu na 01/2009,odb.místo è ,Kostelec 271,Zl. - OKØ , FAZ S00JP00GA7W Jihomoravská plynárenská, ,00 CZK 0,00 zál.na dodávku zemního plynu za 01/2009,odb.místo è ,Kleèùvka 16,Zl. - OKØ, OKP

3 -3 360, FAZ S00JP00GA7YV Jihomoravská plynárenská, ,00 CZK 0,00 zál.na dodávku zemního plynu na 01/2009, JPO II/1 Prštné - OKØ , FAZ S00JP00GA99Y ÈEZ Prodej, s.r.o ,00 CZK 0,00 záloha el.energie na 1. ètvrtletí 2009, è.odb.m , rek. chaty Syrákov, FKSP , VYD S00JP00GA E.ON Energie, a.s ,00 CZK -737,00 vyúèt.el.energie od ,è.m.,sp ,Sadová 3950,Zl. - OVS FAZ S00JP00GA9M E.ON Energie, a.s ,00 CZK 0,00 zál.el.energie za 01/2009,è.m.sp ,Jesle,Budovatelská 4820,Zl. - OŠZM a TV , FAK S00JP00GA9WR XERTEC, a.s ,50 CZK 0,00 komplexní technická péèe na frankovacím stroji - 1.Q OVS , FAK S00JP00GA9XM Gastrostella C + C s.r.o ,60 CZK 0,00 potraviny - Rehabilitaèní stacionáø,žlebová 1590,Zl. - OŠZM a TV , FAK S00JP00GA9YH Josef Pospíšil, výrobna l ,00 CZK 0,00 potraviny - Rehabilitaèní stacionáø,žlebová 1590,Zl. - OŠZM a TV , FAK S00JP00GA9ZC Josef Pospíšil, výrobna l ,00 CZK 0,00 potraviny - Rehabilitaèní stacionáø,žlebová 1590,Zl. - OŠZM a TV -85, FAZ S00JP00GABK E.ON Energie, a.s ,00 CZK 0,00 zál.el.energie za 01/2009,è.m.sp ,Salaš - OKP smlouva dle podmínek dodavatele , FAZ S00JP00GABLW E.ON Energie, a.s ,00 CZK 0,00 zál.el.energie,è.m.sp ,Zálešná IV 1179,Zl. za 01/ OKP smlouva dle podmínek dodavatele -460, FAZ S00JP00GABMR Jihomoravská plynárenská, ,00 CZK 0,00 zál.na dodávku zemního plynu è.m.sp ,Lipová 1636/12,Zl. - OKP smlova dle podmínek dodavatele ,

4 FAZ S00JP00GABFQ Teplárenské sdružení ,00 CZK 0,00 zál.na titul " Zpravodaj rok 2009 " - OVS , FAZ S00JP00GABPC Jihomoravská plynárenská, ,00 CZK 0,00 zál.faktura na dodávku zemního plynu za 01/2009,è.m.sp ,K majáku 5005,Zl. - OSV , FAZ S00JP00GABQ E.ON Energie, a.s ,00 CZK 0,00 zál.el.energie za 01/2009,è.m.sp ,Okružní 4699,Zl. - OSV , FAZ S00JP00GABR Jihomoravská plynárenská, ,00 CZK 0,00 zál.faktura na dodávku zemního plynu za 01/2009,è.m.sp , Lešetín II 681,Zl. - OSV , FAK S00JP00GAD7G Gastrostella C + C s.r.o ,20 CZK 0,00 potraviny - Rehabilitaèní stacionáø,žlebová 1590,Zl. - OŠZM a TV -517, FAK S00JP00GAD8B AGRI-M spol. s r.o ,08 CZK 0,00 potraviny - Rehabilitaèní stacionáø,žlebová 1590,Zl. - OŠZM a TV -340, FAZ S00JP00G7K Teplárenské sdružení ,20 CZK 0,00 záloha na èasopis " T-Teplo,technika,teplárenství " pro rok OVS -523, FAK S00JP00GADV /01/09 SAMOHÝL AUTO a.s ,00 CZK 0,00 VZ MMZ - VW Passat CC støíbrná metalíza + pøíslušenství - služební auto pro èleny RMZ - OVS , FAK S00JP00GADWZ /01/09 SAMOHÝL AUTO a.s ,00 CZK 0,00 VZ MMZ - VW Passat CC støíbrná metalíza + pøíslušenství - služební auto pro èleny RMZ - OVS , FAK S00JP00GADXU /01/09 SAMOHÝL AUTO a.s ,00 CZK 0,00 VZ MMZ - Škoda Octavia Combi -støíbrná metalíza - služební auto pro èleny RMZ - OVS , FAZ S00JP00GADU Sdružení Podané ruce,obèa ,00 CZK 0,00 záloha na kurz : Studie prev.soc.patol.jevù III.semestr Bc, Nováková Kamila, MP , FAK S00JP00GAE Josef Pospíšil, výrobna l ,00 CZK 0,00 potraviny - Jesle,Budovatelská 4820,Zl. - OŠZM a TV -192,

5 FAK S00JP00GAE2Y Josef Pospíšil, výrobna l ,00 CZK 0,00 potraviny - Rehabilitaèní stacionáø,žlebová 1590,Zl. - OŠZM a TV , FAZ S00JP00GAE9Z E.ON Energie, a.s ,00 CZK 0,00 zál.el.energie za 01/2009 è.m.sp ,Paseky,Zl. - OSV , FAK S00JP00GADEH Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo ,00 CZK 0,00 pravidelná roèní revize zaøízení EZS v objektu MMZ Burešov (smlouva uzavøená MPZ ) - OVS , FAK S00JP00G9H Telefónica O2 Czech Repub ,63 CZK 0,00 vyúèt. tel. hovorù za 12/2008, è. tel OŽPaZ , FAZ S00JP00G7L E.ON Energie, a.s ,00 CZK 0,00 záloha na el.energii,è.m.sp ,nám.Míru,Zl. za 01/ OMZ , FAZ S00JP00G7L7Z E.ON Energie, a.s ,00 CZK 0,00 záloha na el.energii za 01/2009,è.m.sp , Dìtská 4633, Zl. - OMZ , FAZ S00JP00G7L8U E.ON Energie, a.s ,00 CZK 0,00 zál. el. energie za 01/2009, è.m.sp ,Dìtská 4633,Zl. - OMZ , FAK S00JP00GADG /1 Miroslava Krybusová ,00 CZK 0,00 kytièky pro jubilanty - OKP projekt RMZ, vìcná správnost: J. Èervenková , FAK S00JP00GADBW SYAS spol. s r.o ,00 CZK 0,00 obèerstvení pro èl. OVK - volby do zastup.obce Želechovice nad Døevnicí - OKP vìcná správnost: M. Novosadová , FAK S00JP00G7LIG ELVIA spol. s r.o ,00 CZK 0,00 plastový kryt display fotoaparátu - MP -569, FAK S00JP00G7LJB Hana opková - POTRAVINY ,50 CZK 0,00 potraviny - Jesle,Tyršovo nábø.747,zl. - OŠZM a TV ,

6 FAK S00JP00G7LK PENAM spol. s r.o ,00 CZK 0,00 potraviny - Jesle,Budovatelská 4820,Zl. - OŠZM a TV -121, FAK S00JP00G7LL /01 Martinec Pavel ,00 CZK 0,00 montáž zámku na skøíòku - OD -304, FAK S00JP00G7LMW /02 Martinec Pavel ,00 CZK 0,00 montáž prùchodek na kabely - OIS -822, FAK S00JP00GABD Jankoviè Tomáš ,00 CZK 0,00 kvìtiny pro jubilanty - OKP projekt RMZ, vìcná správnost: J. Èervenková , FAK S00JP00GABC IMPROMAT-CZ spol.s r.o ,80 CZK 0,00 AFICIO 2022 RICOH, identifikace závady, vyèištìní fixace a termistorù - OKP, SN II vìcná správnost: R. Adámková -261, FAK S00JP00GACNF UPC Èeská republika ,00 CZK 0,00 kabelová televize UPC,UPC vysokorychlostní internet - OKP 2/09 - internet, Lipová 1636, ubyt. pro lektory 2/09 - kabelová TV, Lipová 1636, ubyt. pro lektory -996, FAK S00JP00GABBA LESKO-Velkoob.nápojù,s.r ,00 CZK 0,00 SN I, obèerstvení na pracovní jednání - OKP vody, káva, smetany, juice, sušenky ke kávì, mattoni, èaje vìcná správnost: H. Veèerková , FAK S00JP00GAA9R Domov s chránìným bydlení ,00 CZK 0,00 vyúètování vodného,stoèného,tuv za 12/ OKP smlouva è , FAK S00JP00G7LNR SYAS spol. s r.o ,00 CZK 0,00 stravenky ks SYAS - OVS , FAK S00JP00G7LOM DAMOVO Èeská repub.s.r.o ,00 CZK 0,00 vzdálená SW DIAGNOSTIK - VSE2 - OVS -595, FAK S00JP00G7LPH DAMOVO Èeská repub.s.r.o ,00 CZK 0,00

7 vzdálená SW DIAGNOST - VSE2 - OVS , FAK S00JP00GAAUU AVONET, s.r.o ,00 CZK 0,00 Internet - ADSL Limit 2048/128 za 12/ OKØ -558,00-558, FAK S00JP00G7MNK Josef Pospíšil, výrobna l ,00 CZK 0,00 potraviny - Jesle,Budovatelská 4820,Zl. - OŠZM a TV -340, FAK S00JP00G7MTQ Telefónica O2 Czech Repub ,70 CZK 0,00 vyúèt.tel.služeb,è.tel , , (smlouva MMZ - OVS OVS , FAK S00JP00G7MUL Telefónica O2 Czech Repub ,18 CZK 0,00 MT 1/09, ONDROVÁ, tel , , bez limitu vyúèt.tel.služeb,è.tel , , OKP rámcová smlouva, OVS , FAK S00JP00G7MVG Telefónica O2 Czech Repub ,25 CZK 0,00 MT 12/08, JANEÈKA, tel , bez limitu, vyúèt.tel.služeb,è.tel ,p.Janeèka Martin - OKP rámcová smlouva, OVS , FAK S00JP00G7MWB Telefónica O2 Czech Repub ,00 CZK 0,00 vyúèt.tel.služeb,è.tel SIM karta - MP -357, FAK S00JP00G7MX Petr Res, ing. - RES Zlín ,00 CZK 0,00 gumové koberce Škoda Octavia II - MP , FAK S00JP00G7MY K - Mona s.r.o ,00 CZK 0,00 kalhoty èerné do pasu - MP , FAZ S00JP00GADFC GRANT ADVISOR,spol. s r ,00 CZK 0,00 za poskytnutí pøístupu na portál DotaceOnline.cz - odd. koordinace projektù -893, FAK S00JP00G7L Jaroslav Dìdièík, Autobat ,90 CZK 0,00 autobaterie YUASA VW POLO - ÚHA

8 -1 329, FAK S00JP00G7N1F LESKO-Velkoob.nápojù,s.r ,00 CZK 0,00 obèerstvení - káva, minerální vody, smetana do kávy , FAK S00JP00G7N2A Gastrostella C + C s.r.o ,10 CZK 0,00 potraviny - Jídelna pro dùchodce,sv.èecha 516,Zl. - OSV , FAK S00JP00G7N PENAM spol. s r.o ,00 CZK 0,00 potraviny - Jídelna pro dùchodce,sv.èecha 516,Zl. - OSV -180, FAK S00JP00G7N Josef Pospíšil, výrobna l ,00 CZK 0,00 potraviny - Jídelna pro dùchodce,sv.èecha 516,Zl. - OSV -887, FAK S00JP00G7N5V INPOST, s.r.o ,00 CZK 0,00 potraviny - Jídelna pro dùchodce,sv.èecha 516,Zl. - OSV , FAK S00JP00G7N6Q INPOST, s.r.o ,00 CZK 0,00 potraviny - Jídelna pro dùchodce,sv.èecha 516,Zl. - OSV , FAK S00JP00G7N7L Josef Pospíšil, výrobna l ,00 CZK 0,00 potraviny - Jídelna pro dùchodce,sv.èecha 516,Zl. - OSV , FAK S00JP00G7MZW Konica Minolta,Business ,00 CZK 0,00 pravidelná platba za období 01/ Rehabilitaèní stacionáø,žlebová 1590,Zl. - OŠZM a TV -595, FAK S00JP00G7N8G Telefónica O2 Czech Repub ,40 CZK 0,00 vyúèt.tel.služeb,è.tel , OKØ , FAK S00JP00G7N9B Telefónica O2 Czech Repub ,25 CZK 0,00 vyúèt.tel.služeb,è.tel , , OKØ , FAK S00JP00G7NA CROSS Zlín, s.r.o ,00 CZK 0,00 roèní paušál za servis kamerového systému úsekového mìøení rychlosti - OD , FAK S00JP00G7NB CROSS Zlín, s.r.o ,00 CZK 0,00 pøeložka napojení NN SSZ - OD

9 , FAK S00JP00G7NCW ing.bohumil GAISLER ,00 CZK 0,00 Elektrické promítací plátno RFE s integ. IR dálkovým ovládáním - Rollfix 80+ IR 200x200 cm Blank - OIS , FAK S00JP00G7NDR Èeská pošta,s.p.,praha 1, ,00 CZK 0,00 QCA - pro ovìøení el.podpisu zamìstnance - OIS -570, FAK S00JP00G7NFH ÈZT, s.r.o ,00 CZK 0,00 za inzerci v Dovolené pro Vás v è.2 na str OCR,VaVV , VYZ S00JP00G7NEM Miroslav Tausig - servis ,00 CZK 0,00 vyúèt.zál.faktury -Turistické sbìratelské karty - OCR, V a VV FAK S00JP00G7NGC Sodexho Pass Èeská Republ ,00 CZK 0,00 stravenky ks á 65,- Kè (smlouva MMZ ) - OVS , FAK S00JP00G7NH WASTEX spol.s.r.o ,60 CZK 0,00 papírenské zboží - OVS , FAK S00JP00G7NJX MADELORD, s.r.o ,00 CZK 0, , KNMO, obèerstvení pøi pracovním jednání na Zámecké restauraci - OKP vìcná správnost: J. Muroò , FAZ S00JP00G7NI E.ON Energie, a.s ,00 CZK 0,00 zál.el.energie za 01/2009,è.m.sp ,Osvoboditelù 3778,Zl - Alternativa - OK , FAK S00JP00G7NKS T-Mobile Czech Republic a ,00 CZK 0,00 T - Mobile za 12/2008,è.tel ,Mgr.Smola Milan - OŠZM a TV -1, FAK S00JP00G7NLN T-Mobile Czech Republic a ,00 CZK 0,00 T - Mobile za 12/2008,è.tel ,p.Voøechovská Dana - OŠZM a TV -1, FAK S00JP00G7NMI T-Mobile Czech Republic a ,00 CZK 0,00 T - Mobile za 12/2008, è.tel ,p.Skopová Vlasta - OŠZM a TV -1, FAK S00JP00G7NND T-Mobile Czech Republic a ,00 CZK 0,00

10 T - Mobile za 12/2008, è.tel ,PaedDr. Zipper Igor - OŠZM a TV -1, FAK S00JP00G7NO T-Mobile Czech Republic a ,00 CZK 0,00 T - Mobile za 12/2008,è.tel , p.štìpánová Renata - OKP rámcová smlouva, OVS MT 12/08, Štìpánová, tel , limit 600,-- -1, FAK S00JP00G7NP T-Mobile Czech Republic a ,00 CZK 0,00 T - Mobile za 12/2008,è.tel , SN I - OKP rámcová smlouva, OVS MT 12/08, SN I, tel , Veèerková, limit 800,-- -1, FAK S00JP00G7NQY T-Mobile Czech Republic a ,00 CZK 0,00 T - Mobile za 12/2008, è.tel , p.košatka Marek - OKP rámcová smlouva, OVS MT 12/08, KOŠATKA, tel , limit 1.000,-- -1, FAK S00JP00G7NRT T-Mobile Czech Republic a ,00 CZK 0,00 T - Mobile za 12/208,è.tel , p.kratochvílová Radka - OKP rámcová smlouva, OVS -1, FAK S00JP00G7NSO T-Mobile Czech Republic a ,00 CZK 0,00 T - Mobile za 12/2008, è.tel , Ing. Steinerová - OKP rámcová smlouva, OVS MT 12/08, Steinerová, tel , limit 600,-- -1, FAK S00JP00G7NTJ T-Mobile Czech Republic a ,00 CZK 0,00 T - Mobile za 12/2008, è.tel , SN II - OKP rámcová smlouva, OVS MT 12/08, SN II, tel , limit 800,-- -1, FAK S00JP00G7NUE T-Mobile Czech Republic a ,00 CZK 0,00 T - Mobile za 12/2008, è.tel , p.doležal Karel - OKP rámcová smlouva, OVS MT 12/08, DOLEŽAL, tel limit 250,-- -1, FAK S00JP00G7NV T-Mobile Czech Republic a ,00 CZK 0,00 T - Mobile za 12/2008, è.tel , p.kostková Marie - OKP rámcová smlouva, OVS MT 12/08, KOSTKOVÁ, tel limit 1.000,-- -1,

11 FAK S00JP00G7NW T-Mobile Czech Republic a ,00 CZK 0,00 MT 12/08, JANKOVIÈ, tel , bez limitu T - Mobile za 12/2008, è.tel , Mgr.Jankoviè Karel - OKP rámcová smlouva, OVS -1, FAK S00JP00GABX Jiøí Šašinka, ing. - YARO ,00 CZK 0,00 potraviny - Jídelna pro dùchodce,sv.èecha 516,Zl. - OSV , FAK S00JP00GABY Josef Pospíšil, výrobna l ,00 CZK 0,00 potraviny - Jídelna pro dùchodce,sv.èecha 516,Zl. - OSV , FAK S00JP00GABZY Zlatá hvìzda, spol. s r ,00 CZK 0,00 potraviny - Jídelna pro dùchodce,sv.èecha 516,Zl. - OSV , FAK S00JP00GAC0M Josef Pospíšil, výrobna l ,00 CZK 0,00 potraviny - Jídelna pro dùchodce,sv.èecha 516,Zl. - OSV , FAK S00JP00GAC1H INPOST, s.r.o ,00 CZK 0,00 potraviny - Jídelna pro dùchodce,sv.èecha 516,Zl. - OSV , FAK S00JP00GAC2C NOWACO Czech Republic s.r ,60 CZK 0,00 potraviny - Jídelna pro dùchodce,sv.èecha 516,Zl. - OSV , FAK S00JP00GAC Josef Pospíšil, výrobna l ,00 CZK 0,00 potraviny - Jídelna pro dùchodce,sv.èecha 516,Zl. - OSV -668, FAK S00JP00GAC Josef Pospíšil, výrobna l ,00 CZK 0,00 potraviny - Jídelna pro dùchodce,sv.èecha 516,Zl. - OSV -118, FAK S00JP00GAATZ Technické služby Zlín,s.r ,92 CZK 0,00 užívání sloupù,odbìr el.energie rozhl.hlásièù - OKØ , FAK S00JP00GACGE KONZULTA Brno,a.s ,00 CZK 0,00 za služby SMS Operátora za mìsíc 12/ OKØ , FAK S00JP00G7NYU T-Mobile Czech Republic a ,00 CZK 0,00

12 T - Mobile za 12/2008, è.tel , p.saidl Michal - OMZ -1, FAK S00JP00G7NZP T-Mobile Czech Republic a ,00 CZK 0,00 T - Mobile za 12/2008, è.tel , p.kochta Petr - OMZ -1, FAK S00JP00G7O0D T-Mobile Czech Republic a ,00 CZK 0,00 T - Mobile za 12/2008,è.tel ,Ing.Divoký Ivo - OMZ -1, FAK S00JP00G7O T-Mobile Czech Republic a ,00 CZK 0,00 T - Mobile za 12/2008, è.tel , Ing.Koutný Marek - OMZ -1, FAK S00JP00G7O T-Mobile Czech Republic a ,00 CZK 0,00 T - Mobile za 12/2008, è.tel , p.macháè František - OMZ -1, FAK S00JP00G7O3Y T-Mobile Czech Republic a ,00 CZK 0,00 T - Mobile za 12/2008, è.tel , Ing. Krátký Václav - OMZ -1, FAK S00JP00G7O4T T-Mobile Czech Republic a ,00 CZK 0,00 T - Mobile za 12/2008, è.tel , p.daníèek Antonín - OMZ -1, FAK S00JP00G7O5O T-Mobile Czech Republic a ,00 CZK 0,00 T - Mobile za 12/2008, è.tel , p.doleželová Alena - OMZ -1, FAK S00JP00G7O6J T-Mobile Czech Republic a ,00 CZK 0,00 T - Mobile za 12/2008, è.tel , p.holík Zdenìk - OMZ -1, FAK S00JP00G7O7E T-Mobile Czech Republic a ,00 CZK 0,00 T - Mobile za 12/2008, è.tel , p.vyoralová Helena - OMZ -1, FAK S00JP00G7O T-Mobile Czech Republic a ,00 CZK 0,00 T - Mobile za 12/2008, è.tel , p.hornáèková Hana - OMZ -1, FAK S00JP00G7O T-Mobile Czech Republic a ,00 CZK 0,00 T - Mobile za 12/2008, è.tel , p.vašek Daniel - OMZ -1, FAK S00JP00G7OAZ T-Mobile Czech Republic a ,00 CZK 0,00

13 T - Mobile za 12/2008, è.tel , p.šidlík Augustýn - OMZ -1, FAK S00JP00G7OBU T-Mobile Czech Republic a ,00 CZK 0,00 T - Mobile za 12/2008, è.tel ,p.Galba Zdenìk - OMZ -1, FAK S00JP00G7OCP T-Mobile Czech Republic a ,00 CZK 0,00 T - Mobile za 12/2008, è.tel , p.vyoral Pøemysl - OMZ -1, FAK S00JP00G7ODK T-Mobile Czech Republic a ,00 CZK 0,00 T - Mobile za 12/2008, è.tel , Ing.Pecharová Zuzana - OMZ -1, FAK S00JP00G7OEF T-Mobile Czech Republic a ,00 CZK 0,00 T - Mobile za 12/2008, è.tel , výmìníková stanice,zarámí è (smlouva MMZ - OVS ) - OVS -1, FAK S00JP00G7OFA T-Mobile Czech Republic a ,00 CZK 0,00 T - Mobile za 12/2008, è.tel , p.ševèík Josef (smlouva MMZ - OVS ) - OVS -1, FAK S00JP00G7OG T-Mobile Czech Republic a ,00 CZK 0,00 T - Mobile za 12/2008, è.tel , p.vojtìch Petr (smlouva MMZ-OVS ) - OVS -1, FAK S00JP00G7OH T-Mobile Czech Republic a ,00 CZK 0,00 T - Mobile za 12/2008, è.tel , p.koneèný Bronislav (smlouva MMZ - OVS ) - OVS -1, FAK S00JP00G7OIV T-Mobile Czech Republic a ,00 CZK 0,00 T - Mobile za 12/2008, è.tel , Ing.Ševèík Miroslav (smlouva MMZ - OVS ) - OVS -1, FAK S00JP00G7OJQ T-Mobile Czech Republic a ,00 CZK 0,00 T - Mobile za 12/2008, è.tel , p.køižková Jitka (smlouva MMZ - OVS ) - OVS -1, FAK S00JP00G7OKL T-Mobile Czech Republic a ,00 CZK 0,00 T - Mobile za 12/2008, è.tel , p.lukašík Ladislav - (smlouva MMZ - OVS ) - OVS -1, FAK S00JP00G7OLG T-Mobile Czech Republic a ,00 CZK 0,00 T - Mobile za 12/2008, è.tel ,p.Zatloukal David (smlouva MMZ - OVS ) - OVS -1, FAK S00JP00G7OMB T-Mobile Czech Republic a ,00 CZK 0,00

14 T - Mobile za 12/2008, è.tel ,Ing.Belza Pavel (smlouva MMZ - OVS ) - OVS -1, FAK S00JP00G7ON T-Mobile Czech Republic a ,00 CZK 0,00 T - Mobile za 12/2008, è.tel ,p.Èervený Marcel (smlouva MMZ - OVS ) - OVS , FAK S00JP00G7OO Šopík Radoslav ,00 CZK 0,00 za zajištìní plošné inzerce v Magazínu Zlín è.1/ % hrazeno v únoru, 25% hrazeno v mìsíci kvìtnu, OCR,VaVV , , FAK S00JP00G7M3C Gahurová Miroslava ,70 CZK 0,00 Zhotovení razítek pro OKP - datumovka se jménem Michaela Novosadová. Dodávka podušek k razítkùm na odd. matrik a obøadnictví - Fornùsková, Merianová, Kovaøíková , FAK S00JP00GAD IMPROMAT-CZ spol.s r.o ,90 CZK 0,00 AFICIO 2232C RICOH tonery - nákup tonerù do kopírky v MITS, OCRVaVV 4 ks , FAK S00JP00GA7ZQ ÈZT, s.r.o ,00 CZK 0,00 inzerce v èasopisu Kovo-døevo-stavby-zásoby-služby v èísle 1 na str. 61, OCR, V a VV , FAK S00JP00G7OPW MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s ,00 CZK 0,00 vyúètování vodného, stoèného KS Kvítková 301,Zl., ev. è.odb OSV, OKP , FAZ S00JP00G7OQR Pražská vydavatelská spol ,00 CZK 0,00 záloha na èasopis Méïa Pusík - Rehabilitaèní stacionáø,žlebová 1590,Zl. - OŠZM a TV -312, FAK S00JP00G7ORM MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s ,00 CZK 0,00 vyúèt.vodného,stoèného, ev.è.odb. 2566,MŠ Sluníèko,Ševcovská 2681,Zl. - OŠZM a TV , FAK S00JP00G7OSH ECS Invention spol. s r.o ,90 CZK ,90 servisní služby... - MP FAK S00JP00G7OTC Èeská pojiš ovna a.s ,00 CZK 0,00 pojištìní vozidel za 12/ MP , FAK S00JP00G7OU Výzbrojna požární ochrany ,00 CZK 0,00 bezpeènostní tabulky PVC - formát A4 - OVS -220,

15 FAK S00JP00G7OV MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s ,00 CZK 0,00 vyúèt.stoèného,l.váchy 602,Zl.,ev.è.odb OVS , FAK S00JP00G7OWX Èeská pojiš ovna a.s ,00 CZK 0,00 pojištìní vozidel za 12/ OVS , FAK S00JP00G7OXS ALITRON CZ, s.r.o ,40 CZK 0,00 motorová nafta - traktor - OMZ , FAK S00JP00G7OYN Teplo Zlín, a.s ,30 CZK 0,00 tepelná energie za 12/ OMZ , FAK S00JP00G7OZI Èeská pojiš ovna a.s ,00 CZK 0,00 pojištìní vozidel za 12/ OMZ , FAK S00JP00G7P IMPROMAT-CZ spol.s r.o ,60 CZK 0,00 AFICIO MP 3350CSP RICOH - celkové vyèištìní optiky - ŽO -523,60-523, FAK S00JP00G7P Teplo Zlín, a.s ,70 CZK 0,00 tepelná energie za 12/2008 kino Kvìten Malenovice - OK , FAK S00JP00G7P2W JANUŠKA KOMPRESORY s.r.o ,00 CZK 0,00 redukèní ventil,manometr - OKØ , FAK S00JP00G7P3R /09 Alster Ladislav ,00 CZK 0,00 za provedení díla projektové dokumentace... - OD , FAK S00JP00G7P4M Skácelíková Hana ,00 CZK 0,00 dárkové balíèky pro jubilanty - OKP vìcná správnost: J. Èervenková projekt RMZ , FAK S00JP00G7P5H Josef Laimbek ,70 CZK 0,00 Volby 08 - likvidace volebního materiálu - OKP pøaprava ke skartu vìcná správnost: J. Èervenková po uplynutí zákonné lhùty

16 -7 776, FAK S00JP00G7P6C LESKO-Velkoob.nápojù,s.r ,00 CZK 0,00 SP - obèerstvení na pracovní jednání - OKP kofola, rajec, med, èaj, kapesníky kosmetické vìcná správnost: M. Kostková , FAK S00JP00G7P Mateøská škola Zlín ,00 CZK 0,00 úhrada nákladù za IV.Q.2008:voda,plyn - OKP smlouva è , FAK S00JP00G7P Telefónica O2 Czech Repub ,73 CZK 0,00 Tel. 12/08, , KANC. MÈ Letná vyúèt.tel.služeb za 12/2008, è.tel ,Ostrov radosti - OKP rámcová smlouva, OVS , FAK S00JP00G7P9X Charita Zlín ,00 CZK 0,00 refundace mzdy p.vajïáka Vlastimila za 12/ OKP jednání ZMZ dle zákona o obcích , FAK S00JP00G7KWP IMPROMAT-CZ spol.s r.o ,10 CZK 0,00 oprava AFICIO 1515PS RICOH - odd. poplatkù, kanc , FAK S00JP00GADA IMPROMAT-CZ spol.s r.o ,60 CZK 0,00 oprava AFICIO MP 161L RICOH - kanc , FAK S00JP00GABAF Støedisko cenných papírù ,00 CZK 0,00 vedení CP na úètech SMZ , FAK S00JP00G7PAS T-Mobile Czech Republic a ,00 CZK 0,00 MT 12/08, ŠENKÝØ, tel , bez limitu T - Mobile za 12/2008,è.tel , Ing.Šenkýø Miroslav - OKP rámcová smlouva, OVS -73, FAK S00JP00G7PBN T-Mobile Czech Republic a ,00 CZK 0,00 T - Mobile za 12/2008, è.tel ,Ing.Blažek Zdenìk - OKP MT 12/08, BLAŽEK, tel , bez limitu

17 -143, FAK S00JP00G7PCI T-Mobile Czech Republic a ,00 CZK 0,00 T - Mobile za 12/2008, è.tel , p.lang Tomáš - OKP MT 12/08, LANG, tel , limit 1.600, , FAK S00JP00G7PDD T-Mobile Czech Republic a ,00 CZK 0,00 T - Mobile za 12/2008, è.tel , MUDR. Øihák Vl. - OKP rámcová smlouva, OVS MT 12/08, ØIHÁK, tel , bez limitu -124, FAK S00JP00G7PE T-Mobile Czech Republic a ,00 CZK 0,00 T - Mobile za 12/2008, è.tel , Mgr. Steska Hynek - OKP MT 12/08, STESKA, tel , bez limitu , FAK S00JP00G7PF T-Mobile Czech Republic a ,00 CZK 0,00 T - Mobile za 12/2008, è.tel , MUDr. Devát Josef - OKP rámcová smlouva, OVS MT 12/08, DEVÁT, tel , bez limitu -368, FAK S00JP00G7PHT T-Mobile Czech Republic a ,00 CZK 0,00 T - Mobile za 12/2008, è.tel , p.øehák Tomáš - ŽO -128, FAK S00JP00G7PIO T-Mobile Czech Republic a ,00 CZK 0,00 T - Mobile za 12/2008, è.tel , Ing.Štefánková Klára - OKP MT 12/08, ŠTEFÁNKOVÁ, tel , limit 800,-- rámcová smlouva, OVS -126, FAK S00JP00G7PJJ T-Mobile Czech Republic a ,00 CZK 0,00 MT 12/08, ÚLEHLA, tel , bez limitu T - Mobile za 12/2008, è.tel ,Mgr.Úlehla Tomáš - OKP , FAK S00JP00G7PKE T-Mobile Czech Republic a ,00 CZK 0,00 MT 12/08, KOMÍNEK, tel , limit 1.600,-- T - Mobile za 12/2008, è.tel ,p.Komínek Pavel - OKP -120, FAK S00JP00G7PL T-Mobile Czech Republic a ,00 CZK 0,00

18 T - Mobile za 12/2008, è.tel , Mgr.Kašný Miroslav - OKP rámcová smlouva, OVS MT 12/08, KAŠNÝ, tel , bez limitu -162, FAK S00JP00G7PM T-Mobile Czech Republic a ,00 CZK 0,00 T - Mobile za 12/2008, è.tel Internet Premium - Mgr.Steska Hynek - OKP MDS 12/08, STESKA, tel , mobilní datové služby, internet prémium, bez limitu -526, FAK S00JP00G7PNZ T-Mobile Czech Republic a ,00 CZK 0,00 T - Mobile za 12/2008, è.tel Internet Premium - Mgr. Kašný Miroslav - OKP rámcová smlouva, OVS MDS 12/08, KAŠNÝ, tel , mobilní datové služby, internet prémium, bez limitu -526, FAK S00JP00G7POU T-Mobile Czech Republic a ,00 CZK 0,00 MDS 12/08, JANKOVIÈ, tel , mob.datové služby, internet prémium, bez limitu T - Mobile za 12/2008, è.tel , Internet Premium - Mgr.Jankoviè Karel - OKP -526, FAK S00JP00G7PPP T-Mobile Czech Republic a ,00 CZK 0,00 T - Mobile za 12/2008, è.tel Internet Premium - p.martin Janeèka - OKP MDS 12/08, JANEÈKA, tel , mobilní datové služby, internet prémium, bez limitu -526, FAK S00JP00G7PQK T-Mobile Czech Republic a ,00 CZK 0,00 T - Mobile za 12/2008, è.tel ,Internet Premium- Ing.Hladík Miroslav - OKP MDS 12/08, HLADÍK, tel , mobilní datové služby, internet prémium, bez limitu , FAK S00JP00G7PRF T-Mobile Czech Republic a ,00 CZK 0,00 T - Mobile za 12/2008, è.tel Internet Premium - p.miroslav Šenkýø - OKP rámcová smlouva, OVS MDS 12/08, ŠENKÝØ, tel , mobilní datové služby, internet prémium, bez limitu -526, FAK S00JP00G7PSA T-Mobile Czech Republic a ,00 CZK 0,00 T - Mobile za 12/2008, è.tel ,- Internet Premium - MUDr. Devát Josef - OKP MDS 12/08, DEVÁT, tel , mobilní datové služby, internet prémium, bez limitu -526, FAK S00JP00G7PT T-Mobile Czech Republic a ,00 CZK 0,00

19 MDS 12/08, ÚLEHLA, tel , mobilní datové služby, internet prémium, bez limitu T - Mobile za 12/2008, è.tel , Internet Premium - Mgr.Úlehla Tomáš - OKP -526, FAK S00JP00G7PU T-Mobile Czech Republic a ,00 CZK 0,00 T - Mobile za 12/2008, è.tel Internet Premium - Ing.Blažek Zdenìk - OKP MDS 12/08, BLAŽEK, tel , mobilní datové služby, internet prémium, bez limitu -526, FAK S00JP00G7PVV T-Mobile Czech Republic a ,00 CZK 0,00 T - Mobile za 12/2008, è.tel , p.markvart Pavel OCR,VaVV - na základì smlouvy s T- Mobile smlouva o službách elektronických komunikací -256, FAK S00JP00G7PWQ T-Mobile Czech Republic a ,00 CZK 0,00 T - Mobile za 12/2008, è.tel , p.kaòková Radka, OCRVaVV, na základì smlouvy s T-Mobile smlouva o službách elektronických komunikací -503, FAK S00JP00G7PXL T-Mobile Czech Republic a ,00 CZK 0,00 T - Mobile za 12/2008, è.tel , MITS spoleèná linka OCRVaVV, na základì smlouvy s T-Mobile smlouva o službách elektronických komunikacích -304, FAK S00JP00G7PYG T-Mobile Czech Republic a ,00 CZK 0,00 T - Mobile za 12/2008, è.tel , pøenosný - ÚHA -163, FAK S00JP00G7PZB T-Mobile Czech Republic a ,00 CZK 0,00 T - Mobile za 12/2008, è.tel , p.manišová, OCR,VaVV - na základì smlouvy s T-Mobile smlouva o službách elektronických komunikací -429, FAK S00JP00G7Q0Z T-Mobile Czech Republic a ,00 CZK 0,00 T - Mobile za 12/2008, è.tel , Mgr.Masaøíková, tisková mluvèí, na základì smlouvy T-Mobile smlouva o službách elektronických komunikacích -994, FAK S00JP00G7Q2P T-Mobile Czech Republic a ,00 CZK 0,00 T - Mobile za 12/2008, è.tel , p.hájková Marcela - ORIA -298, FAK S00JP00G7Q3K T-Mobile Czech Republic a ,00 CZK 0,00 T - Mobile za 12/2008, è.tel , p.nováèek - ORIA -420, FAK S00JP00G7Q4F T-Mobile Czech Republic a ,00 CZK 0,00 T - Mobile za 12/2008, è.tel , p.mikel - ORIA -619, FAK S00JP00G7Q5A T-Mobile Czech Republic a ,00 CZK 0,00

20 T - Mobile za 12/2008, è.tel , p.hloušek Petr - ORIA -375, FAK S00JP00G7Q T-Mobile Czech Republic a ,00 CZK 0,00 T - Mobile za 12/2008, è.tel , Ing.Dorazil Luboš - ORIA -621, FAK S00JP00G7Q T-Mobile Czech Republic a ,00 CZK 0,00 T - Mobile za 12/2008, è.tel , p.kubáè Jaroslav - OD -680, FAK S00JP00G7Q8V T-Mobile Czech Republic a ,00 CZK 0,00 T - Mobile za 12/2008, è.tel , Ing.Èervinka Jaroslav - OD -298, FAK S00JP00G7Q9Q T-Mobile Czech Republic a ,00 CZK 0,00 T - Mobile za 12/2008, è.tel , Ing.Šoc Martin - OD -311, FAK S00JP00G7QAL T-Mobile Czech Republic a ,00 CZK 0,00 T - Mobile za 12/2008, è.tel , Ing.Dohnal Pavel - OD , FAK S00JP00G7QBG T-Mobile Czech Republic a ,00 CZK 0,00 T - Mobile za 12/2008, è.tel , p.zmeškalová - OD -211, FAK S00JP00G7QCB T-Mobile Czech Republic a ,00 CZK 0,00 T - Mobile za 12/2008, è.tel , Ing.Hanák Vladimír - OKØ -368, FAK S00JP00G7QD T-Mobile Czech Republic a ,00 CZK 0,00 T - Mobile za 12/2008, è.tel , V.I.S.O. - OKØ -179, FAK S00JP00G7QE T-Mobile Czech Republic a ,00 CZK 0,00 T - Mobile za 12/2008, è.tel , p.jakuba Josef - OKØ -306, FAK S00JP00G7QFW T-Mobile Czech Republic a ,00 CZK 0,00 T - Mobile za 12/2008, è.tel , p.kostelník Václav - OKØ -318, FAK S00JP00G7QHM T-Mobile Czech Republic a ,00 CZK 0,00 T - Mobile za 12/2008, è.tel , p.èuøillová Hana - OKØ -298, FAK S00JP00G7QIH T-Mobile Czech Republic a ,00 CZK 0,00

Seznam faktur - platby

Seznam faktur - platby Lic. : S00J G O R D I C s o f t w a r e - K D F Strana: 1 Ièo : 00283924 Statutární mìsto Zlín Datum : 20.05.2009 Ucs : 001 Statutární mìsto Zlín Èas : 13:00:38 Seznam faktur - platby Kniha : Název masky:

Více

Seznam faktur - platby

Seznam faktur - platby Lic. : S00J G O R D I C s o f t w a r e - K D F Strana: 1 Ièo : 00283924 statutární mìsto Zlín Datum : 12.04.2011 Ucs : 001 statutární mìsto Zlín Èas : 10:17:35 Seznam faktur - platby Kniha : Název masky:

Více

Seznam faktur - platby

Seznam faktur - platby Lic. : S00J G O R D I C s o f t w a r e - K D F Strana: 1 Ièo : 00283924 Statutární mìsto Zlín Datum : 15.09.2010 Ucs : 001 Statutární mìsto Zlín Èas : 15:37:51 Kniha : Název masky: Dat. evidence od: 01.01.2010

Více

Seznam faktur - platby

Seznam faktur - platby Lic. : S00J G O R D I C s o f t w a r e - K D F Strana: 1 Ièo : 00283924 statutární mìsto Zlín Datum : 11.04.2011 Ucs : 001 statutární mìsto Zlín Èas : 16:03:51 Kniha : Název masky: Dat. evidence od: 01.01.2011

Více

Seznam faktur - platby

Seznam faktur - platby Lic. : S00J G O R D I C s o f t w a r e - K D F Strana: 1 Ièo : 00283924 Statutární mìsto Zlín Datum : 04.09.2009 Ucs : 001 Statutární mìsto Zlín Èas : 09:02:14 Kniha : Název masky: Dat. evidence od: 01.01.2009

Více

Lic. : S00J G O R D I C s o f t w a r e - K D F Strana: 1

Lic. : S00J G O R D I C s o f t w a r e - K D F Strana: 1 Lic. : S00J G O R D I C s o f t w a r e - K D F Strana: 1 FAK 208100001 63475022 DOMEX - BAU spol. s r.o. 0,00 29 750,00 CZK S00JP00DXF10 208001 02.01.2008 02.01.2008 04.02.2008 0,00 FAK 208100002 63464390

Více

Seznam faktur - platby

Seznam faktur - platby Lic. : S00J G O R D I C s o f t w a r e - K D F Strana: 1 Ièo : 00283924 Statutární mìsto Zlín Datum : 01.02.2010 Ucs : 001 Statutární mìsto Zlín Èas : 08:02:33 Seznam faktur - platby Kniha : Název masky:

Více

Seznam faktur - platby

Seznam faktur - platby Lic. : S00J G O R D I C s o f t w a r e - K D F Strana: 1 Ièo : 00283924 Statutární mìsto Zlín Datum : 04.09.2009 Ucs : 001 Statutární mìsto Zlín Èas : 08:50:10 Kniha : KDF 2009 - DPH Název masky: Dat.

Více

Seznam faktur - platby

Seznam faktur - platby Lic. : S00J G O R D I C s o f t w a r e - K D F Strana: 1 Ièo : 00283924 statutární mìsto Zlín Datum : 11.04.2011 Ucs : 001 statutární mìsto Zlín Èas : 15:52:35 Kniha : KDF 2011 - DPH Název masky: Dat.

Více

Seznam faktur - platby

Seznam faktur - platby Lic. : S00J G O R D I C s o f t w a r e - K D F Strana: 1 Ièo : 00283924 statutární mìsto Zlín Datum : 12.04.2011 Ucs : 001 statutární mìsto Zlín Èas : 10:04:00 Seznam faktur - platby Kniha : Název masky:

Více

Seznam faktur - platby

Seznam faktur - platby Lic. : S00J G O R D I C s o f t w a r e - K D F Strana: 1 Ièo : 00283924 Statutární mìsto Zlín Datum : 15.09.2010 Ucs : 001 Statutární mìsto Zlín Èas : 09:25:19 Kniha : Název masky: Dat. evidence od: 01.01.2010

Více

Seznam faktur - platby

Seznam faktur - platby Lic. : S00J G O R D I C s o f t w a r e - K D F Strana: 1 Ièo : 00283924 statutární mìsto Zlín Datum : 11.04.2011 Ucs : 001 statutární mìsto Zlín Èas : 16:18:34 Seznam faktur - platby Kniha : Název masky:

Více

Seznam dokladů - platby - zakázková sestava

Seznam dokladů - platby - zakázková sestava Lic. : MURA G O R D I C s o f t w a r e - K D F Strana: 1 Ičo : 00244309 Město Rakovník Datum : 03.11.2014 Ucs : 00244309 Město Rakovník Čas : 15:18:09 Kniha : Kniha došlých faktur Název masky: Funkce:

Více

Seznam faktur - platby

Seznam faktur - platby Lic. : S00J G O R D I C s o f t w a r e - K D F Strana: 1 Ièo : 00283924 statutární mìsto Zlín Datum : 11.04.2011 Ucs : 001 statutární mìsto Zlín Èas : 15:47:50 Kniha : Název masky: Dat. evidence od: 01.01.2011

Více

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Havlíèkùv Brod, Hotel Slunce 28. 30. duben 2010 Foto: Ing. Vladimír Kunc poøádaná Èeskou spoleèností

Více

VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU. Jedná se o splaškovou kanalizační stoku z materiálu PP SN 8 DN 250 mm celkové délky 88 m. Trasa stoky se

VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU. Jedná se o splaškovou kanalizační stoku z materiálu PP SN 8 DN 250 mm celkové délky 88 m. Trasa stoky se Magistrát města Zlína Odbor životního prostředí a zemědělství, Zarámí 4421, 761 40 Zlín tel.: 577 630 970, fax: 577 630 983, e-mail: petrkupsky@zlin.eu STAVYMA spol. s r.o. Kučovaniny 1551 765 02 Otrokovice

Více

Seznam dokladů - platby - zakázková sestava

Seznam dokladů - platby - zakázková sestava Lic. : MURA G O R D I C s o f t w a r e - K D F Strana: 1 Ičo : 00244309 Město Rakovník Datum : 08.08.2013 Ucs : 00244309 Město Rakovník Čas : 11:53:19 Kniha : Kniha došlých faktur Název masky: Funkce:

Více

Lic: MC22 * * * GINIS Standard - K D F * * * Strana: 1 IČO: 00240915 MČ Praha 22 Čas : 09:02:37 2010100297 2011100001 69182051 Zdobinská Radka 0,00 20 504,00 MC22P001ME8O 2010004 30.12.2010 30.12.2010

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 2. schůze 19. 1. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 2. schůze 19. 1. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20 Schválený rozpočet na rok 2004 (v tis. Kč) Příjmy: Daňové příjmy 16 050,00 Nedaňové příjmy 1 547,00 Dotace 18 574,20 Příjmy z dobývaného prostoru 100,00 Pitná voda 17,00 Mateřská škola 65,00 Základní škola

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Kniha došlých faktur List: 1 Město: Město Odolena Voda Datum: 26.03.2013 08:27:42

Kniha došlých faktur List: 1 Město: Město Odolena Voda Datum: 26.03.2013 08:27:42 Kniha došlých faktur List: 1 Město: Město Odolena Voda Datum: 26.03.2013 08:27:42 Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne 169 MARHOLD

Více

24.06.2015 07.07.2015 Převod 03.07.2015 03.07.2015

24.06.2015 07.07.2015 Převod 03.07.2015 03.07.2015 Kniha došlých faktur List: 1 Město: Město Odolena Voda Datum: 21.08.2015 12:45:03 774 HANES s.r.o. 26131919 601150029 2408989,00 963595,60 DD nosič kontejneru 0,00 963595,60 30.06.2015 13.08.2015 Převod

Více

a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km

a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km ADRESÁØ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km Domovy pro osoby se zdravotním postižením Domov pro osoby se zdravotním postižením Chotìlice Chotìlice 89, 503 53

Více

Lic. : MBMC G O R D I C s o f t w a r e - K D F Strana: Seznam dokladů. FAK 1014100002 60696052 Beta Control s.r.o. 0,00 173 172,00 CZK

Lic. : MBMC G O R D I C s o f t w a r e - K D F Strana: Seznam dokladů. FAK 1014100002 60696052 Beta Control s.r.o. 0,00 173 172,00 CZK Lic. : MBMC G O R D I C s o f t w a r e - K D F Strana: 1 Ičo : Ucs : 44992785 4499278510 Statutární město Brno Městská část Brno - Nový Lískovec Datum : Čas : 21.03.2016 17:07:53 Seznam dokladů Kniha

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 1. schůze 4. 1. 2016

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 1. schůze 4. 1. 2016 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

Orsoft-rdodpl PLATBY DOŠLÝCH FAKTUR List: 1 (ufftf) Období: 1.11.2014-30.11.2014 Datum: 8.12.2014 Město Nové Strašecí Čas: 14:04:47

Orsoft-rdodpl PLATBY DOŠLÝCH FAKTUR List: 1 (ufftf) Období: 1.11.2014-30.11.2014 Datum: 8.12.2014 Město Nové Strašecí Čas: 14:04:47 Orsoft-rdodpl PLATBY DOŠLÝCH FAKTUR List: 1 FAK 1410001020 13138413 MELICHAR TOMÁŠ Ing. 13 310.00 CZK 19.10.2014 0.00 1441186006 201410110 13 310.00 CZK 3.11.2014 funkce TDI 9/2014 2321-kanal.Pecínov FAK

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

Lic. : MUCH G O R D I C s o f t w a r e - K D F Strana: 1. Ièo : 00253979 Mìsto Cheb Datum : 12.12.2011 Ucs : Mìsto Cheb Mìsto Cheb Èas : 17:46:54

Lic. : MUCH G O R D I C s o f t w a r e - K D F Strana: 1. Ièo : 00253979 Mìsto Cheb Datum : 12.12.2011 Ucs : Mìsto Cheb Mìsto Cheb Èas : 17:46:54 Lic. : MUCH G O R D I C s o f t w a r e - K D F Strana: 1 FAZ 201100908 MUCHP008VX6I 27232433 4444067600 ÈEZ Prodej, s.r.o. 07.03.2011 07.03.2011 24.11.2011 2 110,00 CZK 0,00 FAZ 201100922 MUCHP008VXPV

Více

IČO : 4499278511 G O R - K D F 22.03.2016 list: 1 KDF10030 230304 H L A V N Í K N I H A F A K T U R

IČO : 4499278511 G O R - K D F 22.03.2016 list: 1 KDF10030 230304 H L A V N Í K N I H A F A K T U R IČO : 4499278511 G O R - K D F 22.03.2016 list: 1 1 * 0 0 U:fon 48171000 4003082525 599.00.. 1000474016 3500 04.01.2011 15.01.2011 13.01.2011.. 599.00 H 20429621 0100 1022948 308 599.00 04.01.2011 1863.00

Více

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009 Rozpočet statutárního města Karviné na rok Schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 577 ze dne 9.12.2008. Uvedeno v tis. Kč Příjmy Třída 1 - Daňové příjmy celkem 678 980 Daně z příjmů, zisku

Více

20120150 11.8.2012 elektrická energie BICORN s.r.o. -285 184 Kč elektrická energie - vyúčtování 22.7.2012-2.8.2012. -21 601 Kč

20120150 11.8.2012 elektrická energie BICORN s.r.o. -285 184 Kč elektrická energie - vyúčtování 22.7.2012-2.8.2012. -21 601 Kč ELEKTŘINA SPOLEČNÝCH PROSTOR 20120091 15.1.2012 elektrická energie BICORN s.r.o. 130 987 Kč dodávka elektřiny 1-3/2012 20120092 15.4.2012 elektrická energie BICORN s.r.o. 130 987 Kč dodávka elektřiny 4-6/2012

Více

Výsledek hospodaření a návrh finančního vypořádání vedlejší hospodářské činnosti bytového hospodářství za rok 2004. Návrh na vypořádání:

Výsledek hospodaření a návrh finančního vypořádání vedlejší hospodářské činnosti bytového hospodářství za rok 2004. Návrh na vypořádání: Výsledek hospodaření a návrh finančního vypořádání vedlejší hospodářské činnosti bytového hospodářství za rok 2004 Hospodářský výsledek: 8 042 978,76 Kč Návrh na vypořádání: Na základě usnesení Zastupitelstva

Více

Rozpočet výdajů MČ Brno-Židenice na rok 2007 schválený Zastupitelstvem městské části 21.12.2006

Rozpočet výdajů MČ Brno-Židenice na rok 2007 schválený Zastupitelstvem městské části 21.12.2006 1 Rozpočet výdajů MČ Brno-Židenice na rok 2007 schválený Zastupitelstvem městské části 21.12.2006 Podrobný rozpis v tis. Kč 1 2212 5169 OSM čištění,čistota a údržba komunikací 4300 2 2212 OSM silnice 4

Více

IÈO : 00298077 G O R - K D F 23.03.2016 list: 1

IÈO : 00298077 G O R - K D F 23.03.2016 list: 1 IÈO : 00298077 G O R - K D F 23.03.2016 list: 1 343001 ÈEZ Prodej, s.r.o. 27232433 4413814700 2080.00 OSM 11.01.2010 15.01.2010 10.02.2010 2080.00 el.energie ètvrtl. Èeská 684 343002 ÈEZ Prodej, s.r.o.

Více

Kniha došlých faktur List: 1 Město: Město Odolena Voda Datum: 15.01.2013 09:34:52

Kniha došlých faktur List: 1 Město: Město Odolena Voda Datum: 15.01.2013 09:34:52 Kniha došlých faktur List: 1 Město: Město Odolena Voda Datum: 15.01.2013 09:34:52 =============================== =============================== 1418 David Potůček 66442591 201223 4000,00 4000,00 hudební

Více

250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 Dávky sociální péèe Dávky pom oci v hmotné nouzi pøíspìvek na péèi 0 2007 2008 2009 2010 4 000 3 950 3 954 3 957 3 900 3 850 3 800 3 750 3 700 3 830 3 796 2007 2008

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 15. schůze 20. 7. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 15. schůze 20. 7. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

Celkové náklady SVJ Dusíkova č.p. 910, Brno za rok 2014

Celkové náklady SVJ Dusíkova č.p. 910, Brno za rok 2014 Celkové náklady SVJ Dusíkova č.p. 910, Brno za rok 2014 315001: fond oprav Číslo dokladu Doklad Název kontaktu Datum Období Popis Částka Má dáti Středisko D Zakázka MD ID4200140040 Interní doklad 31.12.2014

Více

Adresář povodňového plánu

Adresář povodňového plánu OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ EVROPSKÁ UNIE Fond soudržnosti Pro vodu, vzduch a přírodu Adresář povodňového plánu Digitální povodňový plán obce Březnice Povodňové komise Organizace Rejstřík osob Digitální

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

stský ú Kancelá tajemníka Odbor sociálních v cí a zdravotnictví Odbor finan Odbor správní

stský ú Kancelá tajemníka Odbor sociálních v cí a zdravotnictví Odbor finan Odbor správní Městský úřad MěÚ - budova Radnice Ing. Bradáč František starosta 566 781 001 MěÚ - budova Radnice Komínek Josef místostarosta 566 781 002 MěÚ - budova Radnice Hortová Alena sekretariát 566 781 155 MěÚ

Více

Rozpočet MČ Brno-Židenice schválený zastupitelstvem

Rozpočet MČ Brno-Židenice schválený zastupitelstvem 1 Rozpočet MČ Brno-Židenice schválený zastupitelstvem MČ Brno-Židenice dne 12. 12. 2007 Výdaje Podrobný rozpis v tis. Kč 1 2212 5169 OSM čištění a údržba komunikací 4 950 2 2212 6121 OSM silnice - přechody,

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 RM schvaluje: 1. Předložený Závěrečný účet Města Tišnova za rok 2006 a doporučuje ZM ke schválení. 2. Předložený výkaz hospodaření ZŠ nám. 28.

Více

Návrh rozpočtu obce Mostek na rok 2015

Návrh rozpočtu obce Mostek na rok 2015 Návrh rozpočtu obce Mostek na rok 2015 Příjmy - 1111 Daň z příjmu FO ze ZČ a funkč. požitků 2 650 000-1112 Daň z příjmu FO ze samost.výděl.činnosti 90 000-1113 Daň z příjmu FO z kapitál. výnosů 300 000-1121

Více

Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007

Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007 Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007 1. Rozpočtové příjmy: Příjmová položka položky (v tis. Kč) součet po položkách Zůstatek k 31.12.2006 po vyrovnání se SR Daňové příjmy 14 330,0 14 330,0 daň

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

Seznam faktur - platby

Seznam faktur - platby Lic. : MUBO G O R D I C s o f t w a r e - K D F Strana: 1 Ičo : 00279978 Město Boskovice Datum : 16.03.2016 Ucs : 00279978 Město Boskovice Čas : 09:53:03 Seznam faktur - platby Kniha : Kniha došlých faktur

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

8.A Pavel Oplt Petr Pachl. 9.A Iva Bočánková Martina Klimešová Anna Kurinová Nikola Nováková Tereza Schettlová

8.A Pavel Oplt Petr Pachl. 9.A Iva Bočánková Martina Klimešová Anna Kurinová Nikola Nováková Tereza Schettlová Na projektu pracovali žáci v rámci předmětu Volba povolání. Sběr informací prováděli ve vlastním volnu, přímo v terénu. Třídění materiálu dle zaměření činností firem zpracovávali v hodinách Volby povolání

Více

Návrh rozpočtu 2015. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2015. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2015 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Schválený rozpočet 2014 Návrh rozpočtu 2015 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1950 2200 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 110 50 dle

Více

Plnění rozpočtu - Investice za rok 2004

Plnění rozpočtu - Investice za rok 2004 Plnění rozpočtu - Investice za rok 2004 v Kč Schválený 10 Zemědělství a lesní hospodářství 1 000 000 1 430 000 1 423 159 100% 1037 Celospolečenské funkce lesů 1 000 000 1 430 000 1 423 159 100% 633 Univerzální

Více

Rozpočet na rok 2005. Příjmy : 18010 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu. Daňové příjmy : 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení

Rozpočet na rok 2005. Příjmy : 18010 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu. Daňové příjmy : 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení Rozpočet na rok 2005 Příjmy : Daňové příjmy 18010 Nedaňové příjmy 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení 1 Základní škola 2,8 Bytové a nebytové hospodářství

Více

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš.

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš. Julie Kubrychtová Milady Horákové1 Praha 17000 Kateřina Hejlíková Studentská2 Praha 16000 Selma Faustusová Kaprova3 Praha 11000 Tereza Vogničová Milady Horákové4 Praha 17000 Dominika Juričková Studentská5

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

... 608 Institut pro mís.sp 70890293 800077057 7950,00 7950,00 manipul.popl. storno - prohlubování znalos 7950,00 7950,00 29.05.2013 11.06.

... 608 Institut pro mís.sp 70890293 800077057 7950,00 7950,00 manipul.popl. storno - prohlubování znalos 7950,00 7950,00 29.05.2013 11.06. Kniha došlých faktur List: 1 Město: Město Odolena Voda Datum: 24.06.2013 11:38:59 Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne 626 Tomanová

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem Sestavená k rozvahovému dni 31.

Více

Název organizace: Zámeček Střelice, příspěvková organizace H l a v n í č i n n o s t D o p l ň k o v á č i n n o s t

Název organizace: Zámeček Střelice, příspěvková organizace H l a v n í č i n n o s t D o p l ň k o v á č i n n o s t Příloha č. 16 směrnice Zásady vztahů JMK k PO - Náklady N Á K L A D Y Příloha č. 2 Název organizace: Zámeček Střelice, příspěvková organizace SÚ 2013 1) 2014 2) 4) 2013 1) 2014 2) Náklady v tis.kč Spotřebované

Více

Rada 33 (07. 03. 2016) 1

Rada 33 (07. 03. 2016) 1 Zápis č. 33 ze schůze rady města Velešín, konané dne 07.03.2016 Přítomen: Mgr. Hana Císařová, Mgr. Josef Klíma, Ing. Milan Prokeš, Jiří Růžička Omluvena: Ing. Lenka Šípková Host: Karel Krejčí SMM Velešín

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71002651 Název: Základní škola Dolní Cerekev A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona Odlišné

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 8. schůze 22. 4. 2014

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 8. schůze 22. 4. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

PŘÍKLAD Č. 1. Pokladna Kč 25 000,- Bankovní účty Kč 210 000,- Během účetního období došlo k následujícím účetním případům:

PŘÍKLAD Č. 1. Pokladna Kč 25 000,- Bankovní účty Kč 210 000,- Během účetního období došlo k následujícím účetním případům: PŘÍKLAD Č. 1 Společnost s ručením omezeným Dřevomont, plátce DPH, zabývající se výrobou dřevěného nábytku má k l. lednu 200x následující stavy vybraných účtů: Pokladna Kč 25 000,- Bankovní účty Kč 210

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Zpráva o hospodaření Zajištění a financování služeb Veškeré platby členů SVJ související s úhradou předpisů a záloh na zajišťované služby byly řádně vedeny a za rok 2014 jsou

Více

List1. sestavena k : 31.12.2009. Název položky úèet položka Stav k 1.1. Stav k 31.12.2009

List1. sestavena k : 31.12.2009. Název položky úèet položka Stav k 1.1. Stav k 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celkù sestavena k : 31.12.2009 v Kè Název, sídlo a právní forma rok mìsíc IÈO úèetní jednotky Blanský les - podhùøí 2009 13 70819963 Husova 212 37382

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

IČO : 4499278511 G O R - K D F 22.03.2016 list: 1 KDF10030 230304 H L A V N Í K N I H A F A K T U R

IČO : 4499278511 G O R - K D F 22.03.2016 list: 1 KDF10030 230304 H L A V N Í K N I H A F A K T U R IČO : 4499278511 G O R - K D F 22.03.2016 list: 1 1 0 0 Česká podnik.pojišťovna 63998530 2901048 300.00.. 2038810518 2600 06.01.2010 06.01.2010 06.01.2010.. 300.00 H 20429621 0100 2901048 308 300.00 06.01.2010

Více

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.*

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.* Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Statutární mìsto Èeské Budìjovice Sídlo úèetní jednotky

Více

Rozpis žáků u maturitní zkoušky

Rozpis žáků u maturitní zkoušky Třída: 4.AG - Gymnázium (rok nástupu 2011) Předseda: Mgr. Ivan Šupík Místopředseda: Mgr. Věra Houdková Třídní: Mgr. Eva Plhová Místnost: D5 - pečovatelství sp. ANJ Anglický jazyk - Mgr. Milena Šmehlíková

Více

Povodňová komise obce Poličná

Povodňová komise obce Poličná Elektronický Digitální Povodňový Portál Povodňová komise obce Poličná Stanoviště: 144/, Poličná 75701 Telefon: 724205382 Poznámka: www.edpp.cz/dpp/policna Jméno: Vladimír Místecký Funkce v komisi: předseda

Více

I. ZÁKLADNÍ ČÁST. Datum konání: 25. 27. února 2011. Místo konání: 3. základní škola Velké Meziříčí, ulice Školní 2055

I. ZÁKLADNÍ ČÁST. Datum konání: 25. 27. února 2011. Místo konání: 3. základní škola Velké Meziříčí, ulice Školní 2055 TJ Dětské středisko Březejc, o.s ve spolupráci s Oborovou zdravotní pojišťovnou zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, Městem Velké Meziříčí a Nadací Charty 77 Výsledky OZP CUP I. liga, 1. kolo pro

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

30/46/RM/2013 OÚP 01 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 10048761 - odkanalizování Černčín

30/46/RM/2013 OÚP 01 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 10048761 - odkanalizování Černčín 1 z 9 29.5.2013 16:02 PŘEHLED USNESENÍ 46. zasedání Rady města Bučovice ze dne 15.5.2013 30/46/RM/2013 OÚP 01 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 10048761 - odkanalizování Černčín Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 10048761

Více

Kontakty na pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí a kurátory pro mládež ORP Libereckého kraje

Kontakty na pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí a kurátory pro mládež ORP Libereckého kraje Kontakty na pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí a kurátory pro mládež ORP Libereckého kraje Městský úřad Česká Lípa odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení sociálně-právní ochrany,

Více

Licence: DJ5P XCRGURXA / RYC (07042011 / 27012011) Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DJ5P XCRGURXA / RYC (07042011 / 27012011) Název položky úèet Brutto Korekce Netto Licence: DJP XCRGURXA / RYC (0700 / 700) ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè - formát CSÚIS) : / 0 IÈO: 777 Název: Domov penzion pro dùchodce v Lázních Knžvart Sestavená k rozvahovému dni prosinci

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný Stránka 1 z 11 číslo jednání: 53/2015/RM Den konání: 09 12 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla,

Více

ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Muzeum Podkrkonoší v Trutnově Školní 150, 541 01 Trutnov ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Zpracovala: Miroslava Jungová, ekonomka a účetní Trutnov, 11. 3. 2014 1 1. Rozpočet organizace v roce 2013 Provozní

Více

Zpráva o plnění rozpočtu příspěvkových organizací za rok 2012

Zpráva o plnění rozpočtu příspěvkových organizací za rok 2012 Zpráva o plnění rozpočtu příspěvkových organizací za rok 2012 Sušické kulturní centrum /SKC/ Sociální služby města Sušice /SSMS/ Při hodnocení hospodaření příspěvkových organizací vycházím ze schválených

Více

Žádost o odkoupení části obecního pozemku Miroslavu Orsákovi. Žadatel vzal žádost zpět.

Žádost o odkoupení části obecního pozemku Miroslavu Orsákovi. Žadatel vzal žádost zpět. Program: 1. Majetkové věci P O Z V Á N K A na 8. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Poteč které se uskuteční v pátek 2. března 2012 od 18. 00 hodin v zasedací místnosti Obce Poteč Prodej části obecního

Více

Orsoft-rdodpl PLATBY DOŠLÝCH FAKTUR List: 1 (ufftf) Období: 1. 1.2015-28. 2.2015 Datum: 16. 3.2015 Město Nové Strašecí Čas: 10:59:12

Orsoft-rdodpl PLATBY DOŠLÝCH FAKTUR List: 1 (ufftf) Období: 1. 1.2015-28. 2.2015 Datum: 16. 3.2015 Město Nové Strašecí Čas: 10:59:12 Orsoft-rdodpl PLATBY DOŠLÝCH FAKTUR List: 1 FAK 1410001319 27916693 CCS s.r.o. 7 634.54 CZK 14. 1.2015 0.00 1541001001 4621462429 7 634.54 CZK 5. 1.2015 pohonné hmoty 12/14 MěÚ,Měp,Hasiči FAK 1510000001

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

Z Á P I S z osmé schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 16. října 2013 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 18. hodin.

Z Á P I S z osmé schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 16. října 2013 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 18. hodin. Z Á P I S z osmé schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 16. října 2013 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 18. hodin. Přítomno členů zastupitelstva: 9 občanů: 0 Ověřovatelé: Ing. Krčmářová Zdeňka

Více

Přijaté faktury Strana: 1

Přijaté faktury Strana: 1 Přijaté faktury Strana: 1 KDF000001 001925 26782294 Haná Press. s.r.o, 700,00 CZK 02.01.2013 04.01.2013 Předplatné Prostějovský večerník KDF000002 1215539212 60193336 Telefónica 02 CR a.s. 659,36 CZK 02.01.2013

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2006 V roce 2006 jsme provedli 1 rozpočtovou změnu: viz. přiložený dokument Rozpočtová změna č. 1 v roce

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 21. schůze 24. 10. 2014

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 21. schůze 24. 10. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00 Rozpočet na rok 2015 a)příjmy paragraf RS položka RS rok 2015 návrh název 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 380 000,00 1113 Daň z

Více

Ekonomická část. 2/ transfery od MS kraje UZ 33047 cizí jazyk 3.600,- Kč. 6/ revolvingový fond MŽP 60.482,- Kč

Ekonomická část. 2/ transfery od MS kraje UZ 33047 cizí jazyk 3.600,- Kč. 6/ revolvingový fond MŽP 60.482,- Kč Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Ekonomická část Výnosy za rok činily celkem: 14,885.367,97 Kč 1/ transfery

Více

250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 2008 2009 2010 2011 Dávky sociální péèe Dávky pomoci v hmotné nouzi pøíspìvek na péèi 4 050 4 000 3 950 3 900 3 850 3 800 3 750 3 700 3 650 3 957 3 830 3 796 4

Více

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 OBEC BECHLÍN ROZPOČET 2012 PŘÍJMY 02 02/28 000001 231 0000 1111 1 700 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO ze závislé činnosti 02 02/28 000001 231 0000 1112 150 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO

Více

60m - elektricky Koudelková Zuzana 270593 e 8.10 V Břeclav 121010 17 e -2.2 8.19 T UH 280910 17 e 8.19 1 Zlín 081010 17 e 8.27 1 UH 210410 17 e -2.

60m - elektricky Koudelková Zuzana 270593 e 8.10 V Břeclav 121010 17 e -2.2 8.19 T UH 280910 17 e 8.19 1 Zlín 081010 17 e 8.27 1 UH 210410 17 e -2. 60m - elektricky Koudelková Zuzana 270593 e 8.10 V Břeclav 121010 17 e -2.2 8.19 T UH 280910 17 e 8.19 1 Zlín 081010 17 e 8.27 1 UH 210410 17 e -2.3 8.47 T UH 280912 19 Havlíková Kristina 210394 e 8.34

Více

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012. Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky:

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012. Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky: Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012 Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky: 1) Příspěvek Krajského úřadu - odboru školství v Plzni na činnost školy účelový znak 33353

Více

Obec Ruda nad Moravou

Obec Ruda nad Moravou A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 00303313 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ruda nad Moravou

Více

------------------------------------------------------------------------------------------------- Závěrečný účet. obce Nítkovice za rok 2014

------------------------------------------------------------------------------------------------- Závěrečný účet. obce Nítkovice za rok 2014 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Závěrečný účet obce Nítkovice za rok 2014 Obec Nítkovice, IČO 00 544 591 Údaje o obci Adresa: Obec Nítkovice

Více

Mezitímní účetní závěrka k 30. 6. 2015. ROZVAHA sestavená k 30.6.2015

Mezitímní účetní závěrka k 30. 6. 2015. ROZVAHA sestavená k 30.6.2015 Mezitímní účetní závěrka k 30. 6. 2015 Mezitímní účetní závěrku Obce Vrátkov tvoří 1. Rozvaha sestavená k 30.6.2015 2. Výkaz zisku a ztrát sestavený k 30.6.2015 3. Příloha sestavená k 30.6.2015 Účet 018

Více

Licence: S00J XCRGUA60 / A60 (13102008 15:49 / 200801220925)

Licence: S00J XCRGUA60 / A60 (13102008 15:49 / 200801220925) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2008 IÈO: 00283924 Název: Statutární mìsto Zlín A. STÁLÁ 01 9

Více

PŘÍKLAD Č. 1. AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy:

PŘÍKLAD Č. 1. AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy: PŘÍKLAD Č. 1 AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy: 311/2 Zahraniční pohledávky FAV A... 6 500,- - FAV B...

Více

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012 Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012 2012 0000 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.činností 900 000 0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.činností 80 000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů

Více

1. 1 litr benzinu a 1 litr nafty (+ info o celkové roční spotřebě PHM + info o počtu služebních vozidel)

1. 1 litr benzinu a 1 litr nafty (+ info o celkové roční spotřebě PHM + info o počtu služebních vozidel) 1. 1 litr benzinu a 1 litr nafty (+ info o celkové roční spotřebě PHM + info o počtu služebních vozidel) 2. úklidové služby (cena za hodinu) 3. ostraha (cena za hodinu) 4. mobilní telefony (cena za jaký

Více