Seznam faktur - platby

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Seznam faktur - platby"

Transkript

1 Lic. : S00J G O R D I C s o f t w a r e - K D F Strana: 1 Ièo : Statutární mìsto Zlín Datum : Ucs : 001 Statutární mìsto Zlín Èas : 08:56:01 Kniha : Název masky: Dat. evidence od: Dat. evidence do: Klíèové slovo : KDF bez vazby SML Seznam faktur - platby Typ Agend. èíslo Identifikátor Ièo dod. Èíslo fak. dod. Název dodavatele Dat. uúp. Dat. zd. pl. Dat. splat. Celk. èástka Mìna Zbývá zaplatit Popis Zaplaceno Datum zapl. FAZ S00JP00GA7B E.ON Energie, a.s ,00 CZK 0,00 záloha el. energie za 1/2009, ev.è. o , Jesle, Tyršovo nábø. 747, Zlín - OŠZMaTV , FAZ S00JP00GA7CX Jihomoravská plynárenská, ,00 CZK 0,00 záloha na dodávku zem. plynu za 1/2009, Jesle, Tyršovo nábø. 747, Zlín - OŠZMaTV , FAZ S00JP00GA7DS E.ON Energie, a.s ,00 CZK 0,00 zál.el.energie na 01/2009,è.m.sp ,Kvítková 3345,Zl. CO - OVS -90, FAZ S00JP00GA7EN E.ON Energie, a.s ,00 CZK 0,00 zál. el.energie za 01/2009,è.m.sp ,CO - OVS , FAZ S00JP00GA7FI E.ON Energie, a.s ,00 CZK 0,00 zálel.energie za 01/2009,è.m.sp ,nám.Míru 12,Zl. - OVS , FAZ S00JP00GA7GD E.ON Energie, a.s ,00 CZK 0,00 zál.el.energie za 01/2009,è.m.sp ,nám.Míru 464,Zl. - OVS , FAZ S00JP00GA7H E.ON Energie, a.s ,00 CZK 0,00 zál.el.energie za 01/2009,è.m.sp ,Salaš 60 Zl. - OVS , FAZ S00JP00GA7I Jihomoravská plynárenská, ,00 CZK 0,00 zál.na dodávku zemního plynu,è.m.sp ,Kostelec 133,Zl. - OVS, OKP

2 , FAZ S00JP00GA7JY Jihomoravská plynárenská, ,00 CZK 0,00 zál. na dodávku zemního plynu,è.m.sp ,Divadelní 1333,Zl. - OVS , FAZ S00JP00GA7KT E.ON Energie, a.s ,00 CZK 0,00 zál.el.energie za 01/2009,è.m.sp ,Zabrání 564,Zl. - OKØ , FAZ S00JP00GA7LO E.ON Energie, a.s ,00 CZK 0,00 zál.el.energie za 01/2009,è.m.sp ,Lhotka,Zl. - OKØ , FAZ S00JP00GA7MJ E.ON Energie, a.s ,00 CZK 0,00 zál.ešl.energie za 01/2009,è.m.sp ,Náves-Prštné 636,Zl. - OKØ , FAZ S00JP00GA7NE E.ON Energie, a.s ,00 CZK 0,00 zál.el.energie za 01/2009,è.m.sp ,Kleèùvka 16,Zl. - OKØ , FAZ S00JP00GA7O E.ON Energie, a.s ,00 CZK 0,00 zál.el.energie za 01/2009,è.m.sp , Paseky 264,Zl. - OKØ , FAZ S00JP00GA7P E.ON Energie, a.s ,00 CZK 0,00 zál.el.energie za 01/2009,è.m.sp ,Podøevnická 405,Zl. - OKØ , FAZ S00JP00GA7QZ E.ON Energie, a.s ,00 CZK 0,00 zál.el.energie za 01/2009,è.m.sp , Kleèùvka,Zl. - OKØ -150, FAZ S00JP00GA7RU E.ON Energie, a.s ,00 CZK 0,00 zál.el.energie za 01/2009,è.m.sp ,Salaš 53,Zl. - OKØ , FAZ S00JP00GA7SP Jihomoravská plynárenská, ,00 CZK 0,00 zál.na dodávku zemního plynu,è.odb.m ,Zabrání 564,Zl. - OKØ , FAZ S00JP00GA7UF Jihomoravská plynárenská, ,00 CZK 0,00 zál.na dodávku zemního plynu na 01/2009,odb.místo è ,Kostelec 271,Zl. - OKØ , FAZ S00JP00GA7W Jihomoravská plynárenská, ,00 CZK 0,00 zál.na dodávku zemního plynu za 01/2009,odb.místo è ,Kleèùvka 16,Zl. - OKØ, OKP

3 -3 360, FAZ S00JP00GA7YV Jihomoravská plynárenská, ,00 CZK 0,00 zál.na dodávku zemního plynu na 01/2009, JPO II/1 Prštné - OKØ , FAZ S00JP00GA99Y ÈEZ Prodej, s.r.o ,00 CZK 0,00 záloha el.energie na 1. ètvrtletí 2009, è.odb.m , rek. chaty Syrákov, FKSP , VYD S00JP00GA E.ON Energie, a.s ,00 CZK -737,00 vyúèt.el.energie od ,è.m.,sp ,Sadová 3950,Zl. - OVS FAZ S00JP00GA9M E.ON Energie, a.s ,00 CZK 0,00 zál.el.energie za 01/2009,è.m.sp ,Jesle,Budovatelská 4820,Zl. - OŠZM a TV , FAK S00JP00GA9WR XERTEC, a.s ,50 CZK 0,00 komplexní technická péèe na frankovacím stroji - 1.Q OVS , FAK S00JP00GA9XM Gastrostella C + C s.r.o ,60 CZK 0,00 potraviny - Rehabilitaèní stacionáø,žlebová 1590,Zl. - OŠZM a TV , FAK S00JP00GA9YH Josef Pospíšil, výrobna l ,00 CZK 0,00 potraviny - Rehabilitaèní stacionáø,žlebová 1590,Zl. - OŠZM a TV , FAK S00JP00GA9ZC Josef Pospíšil, výrobna l ,00 CZK 0,00 potraviny - Rehabilitaèní stacionáø,žlebová 1590,Zl. - OŠZM a TV -85, FAZ S00JP00GABK E.ON Energie, a.s ,00 CZK 0,00 zál.el.energie za 01/2009,è.m.sp ,Salaš - OKP smlouva dle podmínek dodavatele , FAZ S00JP00GABLW E.ON Energie, a.s ,00 CZK 0,00 zál.el.energie,è.m.sp ,Zálešná IV 1179,Zl. za 01/ OKP smlouva dle podmínek dodavatele -460, FAZ S00JP00GABMR Jihomoravská plynárenská, ,00 CZK 0,00 zál.na dodávku zemního plynu è.m.sp ,Lipová 1636/12,Zl. - OKP smlova dle podmínek dodavatele ,

4 FAZ S00JP00GABFQ Teplárenské sdružení ,00 CZK 0,00 zál.na titul " Zpravodaj rok 2009 " - OVS , FAZ S00JP00GABPC Jihomoravská plynárenská, ,00 CZK 0,00 zál.faktura na dodávku zemního plynu za 01/2009,è.m.sp ,K majáku 5005,Zl. - OSV , FAZ S00JP00GABQ E.ON Energie, a.s ,00 CZK 0,00 zál.el.energie za 01/2009,è.m.sp ,Okružní 4699,Zl. - OSV , FAZ S00JP00GABR Jihomoravská plynárenská, ,00 CZK 0,00 zál.faktura na dodávku zemního plynu za 01/2009,è.m.sp , Lešetín II 681,Zl. - OSV , FAK S00JP00GAD7G Gastrostella C + C s.r.o ,20 CZK 0,00 potraviny - Rehabilitaèní stacionáø,žlebová 1590,Zl. - OŠZM a TV -517, FAK S00JP00GAD8B AGRI-M spol. s r.o ,08 CZK 0,00 potraviny - Rehabilitaèní stacionáø,žlebová 1590,Zl. - OŠZM a TV -340, FAZ S00JP00G7K Teplárenské sdružení ,20 CZK 0,00 záloha na èasopis " T-Teplo,technika,teplárenství " pro rok OVS -523, FAK S00JP00GADV /01/09 SAMOHÝL AUTO a.s ,00 CZK 0,00 VZ MMZ - VW Passat CC støíbrná metalíza + pøíslušenství - služební auto pro èleny RMZ - OVS , FAK S00JP00GADWZ /01/09 SAMOHÝL AUTO a.s ,00 CZK 0,00 VZ MMZ - VW Passat CC støíbrná metalíza + pøíslušenství - služební auto pro èleny RMZ - OVS , FAK S00JP00GADXU /01/09 SAMOHÝL AUTO a.s ,00 CZK 0,00 VZ MMZ - Škoda Octavia Combi -støíbrná metalíza - služební auto pro èleny RMZ - OVS , FAZ S00JP00GADU Sdružení Podané ruce,obèa ,00 CZK 0,00 záloha na kurz : Studie prev.soc.patol.jevù III.semestr Bc, Nováková Kamila, MP , FAK S00JP00GAE Josef Pospíšil, výrobna l ,00 CZK 0,00 potraviny - Jesle,Budovatelská 4820,Zl. - OŠZM a TV -192,

5 FAK S00JP00GAE2Y Josef Pospíšil, výrobna l ,00 CZK 0,00 potraviny - Rehabilitaèní stacionáø,žlebová 1590,Zl. - OŠZM a TV , FAZ S00JP00GAE9Z E.ON Energie, a.s ,00 CZK 0,00 zál.el.energie za 01/2009 è.m.sp ,Paseky,Zl. - OSV , FAK S00JP00GADEH Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo ,00 CZK 0,00 pravidelná roèní revize zaøízení EZS v objektu MMZ Burešov (smlouva uzavøená MPZ ) - OVS , FAK S00JP00G9H Telefónica O2 Czech Repub ,63 CZK 0,00 vyúèt. tel. hovorù za 12/2008, è. tel OŽPaZ , FAZ S00JP00G7L E.ON Energie, a.s ,00 CZK 0,00 záloha na el.energii,è.m.sp ,nám.Míru,Zl. za 01/ OMZ , FAZ S00JP00G7L7Z E.ON Energie, a.s ,00 CZK 0,00 záloha na el.energii za 01/2009,è.m.sp , Dìtská 4633, Zl. - OMZ , FAZ S00JP00G7L8U E.ON Energie, a.s ,00 CZK 0,00 zál. el. energie za 01/2009, è.m.sp ,Dìtská 4633,Zl. - OMZ , FAK S00JP00GADG /1 Miroslava Krybusová ,00 CZK 0,00 kytièky pro jubilanty - OKP projekt RMZ, vìcná správnost: J. Èervenková , FAK S00JP00GADBW SYAS spol. s r.o ,00 CZK 0,00 obèerstvení pro èl. OVK - volby do zastup.obce Želechovice nad Døevnicí - OKP vìcná správnost: M. Novosadová , FAK S00JP00G7LIG ELVIA spol. s r.o ,00 CZK 0,00 plastový kryt display fotoaparátu - MP -569, FAK S00JP00G7LJB Hana opková - POTRAVINY ,50 CZK 0,00 potraviny - Jesle,Tyršovo nábø.747,zl. - OŠZM a TV ,

6 FAK S00JP00G7LK PENAM spol. s r.o ,00 CZK 0,00 potraviny - Jesle,Budovatelská 4820,Zl. - OŠZM a TV -121, FAK S00JP00G7LL /01 Martinec Pavel ,00 CZK 0,00 montáž zámku na skøíòku - OD -304, FAK S00JP00G7LMW /02 Martinec Pavel ,00 CZK 0,00 montáž prùchodek na kabely - OIS -822, FAK S00JP00GABD Jankoviè Tomáš ,00 CZK 0,00 kvìtiny pro jubilanty - OKP projekt RMZ, vìcná správnost: J. Èervenková , FAK S00JP00GABC IMPROMAT-CZ spol.s r.o ,80 CZK 0,00 AFICIO 2022 RICOH, identifikace závady, vyèištìní fixace a termistorù - OKP, SN II vìcná správnost: R. Adámková -261, FAK S00JP00GACNF UPC Èeská republika ,00 CZK 0,00 kabelová televize UPC,UPC vysokorychlostní internet - OKP 2/09 - internet, Lipová 1636, ubyt. pro lektory 2/09 - kabelová TV, Lipová 1636, ubyt. pro lektory -996, FAK S00JP00GABBA LESKO-Velkoob.nápojù,s.r ,00 CZK 0,00 SN I, obèerstvení na pracovní jednání - OKP vody, káva, smetany, juice, sušenky ke kávì, mattoni, èaje vìcná správnost: H. Veèerková , FAK S00JP00GAA9R Domov s chránìným bydlení ,00 CZK 0,00 vyúètování vodného,stoèného,tuv za 12/ OKP smlouva è , FAK S00JP00G7LNR SYAS spol. s r.o ,00 CZK 0,00 stravenky ks SYAS - OVS , FAK S00JP00G7LOM DAMOVO Èeská repub.s.r.o ,00 CZK 0,00 vzdálená SW DIAGNOSTIK - VSE2 - OVS -595, FAK S00JP00G7LPH DAMOVO Èeská repub.s.r.o ,00 CZK 0,00

7 vzdálená SW DIAGNOST - VSE2 - OVS , FAK S00JP00GAAUU AVONET, s.r.o ,00 CZK 0,00 Internet - ADSL Limit 2048/128 za 12/ OKØ -558,00-558, FAK S00JP00G7MNK Josef Pospíšil, výrobna l ,00 CZK 0,00 potraviny - Jesle,Budovatelská 4820,Zl. - OŠZM a TV -340, FAK S00JP00G7MTQ Telefónica O2 Czech Repub ,70 CZK 0,00 vyúèt.tel.služeb,è.tel , , (smlouva MMZ - OVS OVS , FAK S00JP00G7MUL Telefónica O2 Czech Repub ,18 CZK 0,00 MT 1/09, ONDROVÁ, tel , , bez limitu vyúèt.tel.služeb,è.tel , , OKP rámcová smlouva, OVS , FAK S00JP00G7MVG Telefónica O2 Czech Repub ,25 CZK 0,00 MT 12/08, JANEÈKA, tel , bez limitu, vyúèt.tel.služeb,è.tel ,p.Janeèka Martin - OKP rámcová smlouva, OVS , FAK S00JP00G7MWB Telefónica O2 Czech Repub ,00 CZK 0,00 vyúèt.tel.služeb,è.tel SIM karta - MP -357, FAK S00JP00G7MX Petr Res, ing. - RES Zlín ,00 CZK 0,00 gumové koberce Škoda Octavia II - MP , FAK S00JP00G7MY K - Mona s.r.o ,00 CZK 0,00 kalhoty èerné do pasu - MP , FAZ S00JP00GADFC GRANT ADVISOR,spol. s r ,00 CZK 0,00 za poskytnutí pøístupu na portál DotaceOnline.cz - odd. koordinace projektù -893, FAK S00JP00G7L Jaroslav Dìdièík, Autobat ,90 CZK 0,00 autobaterie YUASA VW POLO - ÚHA

8 -1 329, FAK S00JP00G7N1F LESKO-Velkoob.nápojù,s.r ,00 CZK 0,00 obèerstvení - káva, minerální vody, smetana do kávy , FAK S00JP00G7N2A Gastrostella C + C s.r.o ,10 CZK 0,00 potraviny - Jídelna pro dùchodce,sv.èecha 516,Zl. - OSV , FAK S00JP00G7N PENAM spol. s r.o ,00 CZK 0,00 potraviny - Jídelna pro dùchodce,sv.èecha 516,Zl. - OSV -180, FAK S00JP00G7N Josef Pospíšil, výrobna l ,00 CZK 0,00 potraviny - Jídelna pro dùchodce,sv.èecha 516,Zl. - OSV -887, FAK S00JP00G7N5V INPOST, s.r.o ,00 CZK 0,00 potraviny - Jídelna pro dùchodce,sv.èecha 516,Zl. - OSV , FAK S00JP00G7N6Q INPOST, s.r.o ,00 CZK 0,00 potraviny - Jídelna pro dùchodce,sv.èecha 516,Zl. - OSV , FAK S00JP00G7N7L Josef Pospíšil, výrobna l ,00 CZK 0,00 potraviny - Jídelna pro dùchodce,sv.èecha 516,Zl. - OSV , FAK S00JP00G7MZW Konica Minolta,Business ,00 CZK 0,00 pravidelná platba za období 01/ Rehabilitaèní stacionáø,žlebová 1590,Zl. - OŠZM a TV -595, FAK S00JP00G7N8G Telefónica O2 Czech Repub ,40 CZK 0,00 vyúèt.tel.služeb,è.tel , OKØ , FAK S00JP00G7N9B Telefónica O2 Czech Repub ,25 CZK 0,00 vyúèt.tel.služeb,è.tel , , OKØ , FAK S00JP00G7NA CROSS Zlín, s.r.o ,00 CZK 0,00 roèní paušál za servis kamerového systému úsekového mìøení rychlosti - OD , FAK S00JP00G7NB CROSS Zlín, s.r.o ,00 CZK 0,00 pøeložka napojení NN SSZ - OD

9 , FAK S00JP00G7NCW ing.bohumil GAISLER ,00 CZK 0,00 Elektrické promítací plátno RFE s integ. IR dálkovým ovládáním - Rollfix 80+ IR 200x200 cm Blank - OIS , FAK S00JP00G7NDR Èeská pošta,s.p.,praha 1, ,00 CZK 0,00 QCA - pro ovìøení el.podpisu zamìstnance - OIS -570, FAK S00JP00G7NFH ÈZT, s.r.o ,00 CZK 0,00 za inzerci v Dovolené pro Vás v è.2 na str OCR,VaVV , VYZ S00JP00G7NEM Miroslav Tausig - servis ,00 CZK 0,00 vyúèt.zál.faktury -Turistické sbìratelské karty - OCR, V a VV FAK S00JP00G7NGC Sodexho Pass Èeská Republ ,00 CZK 0,00 stravenky ks á 65,- Kè (smlouva MMZ ) - OVS , FAK S00JP00G7NH WASTEX spol.s.r.o ,60 CZK 0,00 papírenské zboží - OVS , FAK S00JP00G7NJX MADELORD, s.r.o ,00 CZK 0, , KNMO, obèerstvení pøi pracovním jednání na Zámecké restauraci - OKP vìcná správnost: J. Muroò , FAZ S00JP00G7NI E.ON Energie, a.s ,00 CZK 0,00 zál.el.energie za 01/2009,è.m.sp ,Osvoboditelù 3778,Zl - Alternativa - OK , FAK S00JP00G7NKS T-Mobile Czech Republic a ,00 CZK 0,00 T - Mobile za 12/2008,è.tel ,Mgr.Smola Milan - OŠZM a TV -1, FAK S00JP00G7NLN T-Mobile Czech Republic a ,00 CZK 0,00 T - Mobile za 12/2008,è.tel ,p.Voøechovská Dana - OŠZM a TV -1, FAK S00JP00G7NMI T-Mobile Czech Republic a ,00 CZK 0,00 T - Mobile za 12/2008, è.tel ,p.Skopová Vlasta - OŠZM a TV -1, FAK S00JP00G7NND T-Mobile Czech Republic a ,00 CZK 0,00

10 T - Mobile za 12/2008, è.tel ,PaedDr. Zipper Igor - OŠZM a TV -1, FAK S00JP00G7NO T-Mobile Czech Republic a ,00 CZK 0,00 T - Mobile za 12/2008,è.tel , p.štìpánová Renata - OKP rámcová smlouva, OVS MT 12/08, Štìpánová, tel , limit 600,-- -1, FAK S00JP00G7NP T-Mobile Czech Republic a ,00 CZK 0,00 T - Mobile za 12/2008,è.tel , SN I - OKP rámcová smlouva, OVS MT 12/08, SN I, tel , Veèerková, limit 800,-- -1, FAK S00JP00G7NQY T-Mobile Czech Republic a ,00 CZK 0,00 T - Mobile za 12/2008, è.tel , p.košatka Marek - OKP rámcová smlouva, OVS MT 12/08, KOŠATKA, tel , limit 1.000,-- -1, FAK S00JP00G7NRT T-Mobile Czech Republic a ,00 CZK 0,00 T - Mobile za 12/208,è.tel , p.kratochvílová Radka - OKP rámcová smlouva, OVS -1, FAK S00JP00G7NSO T-Mobile Czech Republic a ,00 CZK 0,00 T - Mobile za 12/2008, è.tel , Ing. Steinerová - OKP rámcová smlouva, OVS MT 12/08, Steinerová, tel , limit 600,-- -1, FAK S00JP00G7NTJ T-Mobile Czech Republic a ,00 CZK 0,00 T - Mobile za 12/2008, è.tel , SN II - OKP rámcová smlouva, OVS MT 12/08, SN II, tel , limit 800,-- -1, FAK S00JP00G7NUE T-Mobile Czech Republic a ,00 CZK 0,00 T - Mobile za 12/2008, è.tel , p.doležal Karel - OKP rámcová smlouva, OVS MT 12/08, DOLEŽAL, tel limit 250,-- -1, FAK S00JP00G7NV T-Mobile Czech Republic a ,00 CZK 0,00 T - Mobile za 12/2008, è.tel , p.kostková Marie - OKP rámcová smlouva, OVS MT 12/08, KOSTKOVÁ, tel limit 1.000,-- -1,

11 FAK S00JP00G7NW T-Mobile Czech Republic a ,00 CZK 0,00 MT 12/08, JANKOVIÈ, tel , bez limitu T - Mobile za 12/2008, è.tel , Mgr.Jankoviè Karel - OKP rámcová smlouva, OVS -1, FAK S00JP00GABX Jiøí Šašinka, ing. - YARO ,00 CZK 0,00 potraviny - Jídelna pro dùchodce,sv.èecha 516,Zl. - OSV , FAK S00JP00GABY Josef Pospíšil, výrobna l ,00 CZK 0,00 potraviny - Jídelna pro dùchodce,sv.èecha 516,Zl. - OSV , FAK S00JP00GABZY Zlatá hvìzda, spol. s r ,00 CZK 0,00 potraviny - Jídelna pro dùchodce,sv.èecha 516,Zl. - OSV , FAK S00JP00GAC0M Josef Pospíšil, výrobna l ,00 CZK 0,00 potraviny - Jídelna pro dùchodce,sv.èecha 516,Zl. - OSV , FAK S00JP00GAC1H INPOST, s.r.o ,00 CZK 0,00 potraviny - Jídelna pro dùchodce,sv.èecha 516,Zl. - OSV , FAK S00JP00GAC2C NOWACO Czech Republic s.r ,60 CZK 0,00 potraviny - Jídelna pro dùchodce,sv.èecha 516,Zl. - OSV , FAK S00JP00GAC Josef Pospíšil, výrobna l ,00 CZK 0,00 potraviny - Jídelna pro dùchodce,sv.èecha 516,Zl. - OSV -668, FAK S00JP00GAC Josef Pospíšil, výrobna l ,00 CZK 0,00 potraviny - Jídelna pro dùchodce,sv.èecha 516,Zl. - OSV -118, FAK S00JP00GAATZ Technické služby Zlín,s.r ,92 CZK 0,00 užívání sloupù,odbìr el.energie rozhl.hlásièù - OKØ , FAK S00JP00GACGE KONZULTA Brno,a.s ,00 CZK 0,00 za služby SMS Operátora za mìsíc 12/ OKØ , FAK S00JP00G7NYU T-Mobile Czech Republic a ,00 CZK 0,00

12 T - Mobile za 12/2008, è.tel , p.saidl Michal - OMZ -1, FAK S00JP00G7NZP T-Mobile Czech Republic a ,00 CZK 0,00 T - Mobile za 12/2008, è.tel , p.kochta Petr - OMZ -1, FAK S00JP00G7O0D T-Mobile Czech Republic a ,00 CZK 0,00 T - Mobile za 12/2008,è.tel ,Ing.Divoký Ivo - OMZ -1, FAK S00JP00G7O T-Mobile Czech Republic a ,00 CZK 0,00 T - Mobile za 12/2008, è.tel , Ing.Koutný Marek - OMZ -1, FAK S00JP00G7O T-Mobile Czech Republic a ,00 CZK 0,00 T - Mobile za 12/2008, è.tel , p.macháè František - OMZ -1, FAK S00JP00G7O3Y T-Mobile Czech Republic a ,00 CZK 0,00 T - Mobile za 12/2008, è.tel , Ing. Krátký Václav - OMZ -1, FAK S00JP00G7O4T T-Mobile Czech Republic a ,00 CZK 0,00 T - Mobile za 12/2008, è.tel , p.daníèek Antonín - OMZ -1, FAK S00JP00G7O5O T-Mobile Czech Republic a ,00 CZK 0,00 T - Mobile za 12/2008, è.tel , p.doleželová Alena - OMZ -1, FAK S00JP00G7O6J T-Mobile Czech Republic a ,00 CZK 0,00 T - Mobile za 12/2008, è.tel , p.holík Zdenìk - OMZ -1, FAK S00JP00G7O7E T-Mobile Czech Republic a ,00 CZK 0,00 T - Mobile za 12/2008, è.tel , p.vyoralová Helena - OMZ -1, FAK S00JP00G7O T-Mobile Czech Republic a ,00 CZK 0,00 T - Mobile za 12/2008, è.tel , p.hornáèková Hana - OMZ -1, FAK S00JP00G7O T-Mobile Czech Republic a ,00 CZK 0,00 T - Mobile za 12/2008, è.tel , p.vašek Daniel - OMZ -1, FAK S00JP00G7OAZ T-Mobile Czech Republic a ,00 CZK 0,00

13 T - Mobile za 12/2008, è.tel , p.šidlík Augustýn - OMZ -1, FAK S00JP00G7OBU T-Mobile Czech Republic a ,00 CZK 0,00 T - Mobile za 12/2008, è.tel ,p.Galba Zdenìk - OMZ -1, FAK S00JP00G7OCP T-Mobile Czech Republic a ,00 CZK 0,00 T - Mobile za 12/2008, è.tel , p.vyoral Pøemysl - OMZ -1, FAK S00JP00G7ODK T-Mobile Czech Republic a ,00 CZK 0,00 T - Mobile za 12/2008, è.tel , Ing.Pecharová Zuzana - OMZ -1, FAK S00JP00G7OEF T-Mobile Czech Republic a ,00 CZK 0,00 T - Mobile za 12/2008, è.tel , výmìníková stanice,zarámí è (smlouva MMZ - OVS ) - OVS -1, FAK S00JP00G7OFA T-Mobile Czech Republic a ,00 CZK 0,00 T - Mobile za 12/2008, è.tel , p.ševèík Josef (smlouva MMZ - OVS ) - OVS -1, FAK S00JP00G7OG T-Mobile Czech Republic a ,00 CZK 0,00 T - Mobile za 12/2008, è.tel , p.vojtìch Petr (smlouva MMZ-OVS ) - OVS -1, FAK S00JP00G7OH T-Mobile Czech Republic a ,00 CZK 0,00 T - Mobile za 12/2008, è.tel , p.koneèný Bronislav (smlouva MMZ - OVS ) - OVS -1, FAK S00JP00G7OIV T-Mobile Czech Republic a ,00 CZK 0,00 T - Mobile za 12/2008, è.tel , Ing.Ševèík Miroslav (smlouva MMZ - OVS ) - OVS -1, FAK S00JP00G7OJQ T-Mobile Czech Republic a ,00 CZK 0,00 T - Mobile za 12/2008, è.tel , p.køižková Jitka (smlouva MMZ - OVS ) - OVS -1, FAK S00JP00G7OKL T-Mobile Czech Republic a ,00 CZK 0,00 T - Mobile za 12/2008, è.tel , p.lukašík Ladislav - (smlouva MMZ - OVS ) - OVS -1, FAK S00JP00G7OLG T-Mobile Czech Republic a ,00 CZK 0,00 T - Mobile za 12/2008, è.tel ,p.Zatloukal David (smlouva MMZ - OVS ) - OVS -1, FAK S00JP00G7OMB T-Mobile Czech Republic a ,00 CZK 0,00

14 T - Mobile za 12/2008, è.tel ,Ing.Belza Pavel (smlouva MMZ - OVS ) - OVS -1, FAK S00JP00G7ON T-Mobile Czech Republic a ,00 CZK 0,00 T - Mobile za 12/2008, è.tel ,p.Èervený Marcel (smlouva MMZ - OVS ) - OVS , FAK S00JP00G7OO Šopík Radoslav ,00 CZK 0,00 za zajištìní plošné inzerce v Magazínu Zlín è.1/ % hrazeno v únoru, 25% hrazeno v mìsíci kvìtnu, OCR,VaVV , , FAK S00JP00G7M3C Gahurová Miroslava ,70 CZK 0,00 Zhotovení razítek pro OKP - datumovka se jménem Michaela Novosadová. Dodávka podušek k razítkùm na odd. matrik a obøadnictví - Fornùsková, Merianová, Kovaøíková , FAK S00JP00GAD IMPROMAT-CZ spol.s r.o ,90 CZK 0,00 AFICIO 2232C RICOH tonery - nákup tonerù do kopírky v MITS, OCRVaVV 4 ks , FAK S00JP00GA7ZQ ÈZT, s.r.o ,00 CZK 0,00 inzerce v èasopisu Kovo-døevo-stavby-zásoby-služby v èísle 1 na str. 61, OCR, V a VV , FAK S00JP00G7OPW MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s ,00 CZK 0,00 vyúètování vodného, stoèného KS Kvítková 301,Zl., ev. è.odb OSV, OKP , FAZ S00JP00G7OQR Pražská vydavatelská spol ,00 CZK 0,00 záloha na èasopis Méïa Pusík - Rehabilitaèní stacionáø,žlebová 1590,Zl. - OŠZM a TV -312, FAK S00JP00G7ORM MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s ,00 CZK 0,00 vyúèt.vodného,stoèného, ev.è.odb. 2566,MŠ Sluníèko,Ševcovská 2681,Zl. - OŠZM a TV , FAK S00JP00G7OSH ECS Invention spol. s r.o ,90 CZK ,90 servisní služby... - MP FAK S00JP00G7OTC Èeská pojiš ovna a.s ,00 CZK 0,00 pojištìní vozidel za 12/ MP , FAK S00JP00G7OU Výzbrojna požární ochrany ,00 CZK 0,00 bezpeènostní tabulky PVC - formát A4 - OVS -220,

15 FAK S00JP00G7OV MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s ,00 CZK 0,00 vyúèt.stoèného,l.váchy 602,Zl.,ev.è.odb OVS , FAK S00JP00G7OWX Èeská pojiš ovna a.s ,00 CZK 0,00 pojištìní vozidel za 12/ OVS , FAK S00JP00G7OXS ALITRON CZ, s.r.o ,40 CZK 0,00 motorová nafta - traktor - OMZ , FAK S00JP00G7OYN Teplo Zlín, a.s ,30 CZK 0,00 tepelná energie za 12/ OMZ , FAK S00JP00G7OZI Èeská pojiš ovna a.s ,00 CZK 0,00 pojištìní vozidel za 12/ OMZ , FAK S00JP00G7P IMPROMAT-CZ spol.s r.o ,60 CZK 0,00 AFICIO MP 3350CSP RICOH - celkové vyèištìní optiky - ŽO -523,60-523, FAK S00JP00G7P Teplo Zlín, a.s ,70 CZK 0,00 tepelná energie za 12/2008 kino Kvìten Malenovice - OK , FAK S00JP00G7P2W JANUŠKA KOMPRESORY s.r.o ,00 CZK 0,00 redukèní ventil,manometr - OKØ , FAK S00JP00G7P3R /09 Alster Ladislav ,00 CZK 0,00 za provedení díla projektové dokumentace... - OD , FAK S00JP00G7P4M Skácelíková Hana ,00 CZK 0,00 dárkové balíèky pro jubilanty - OKP vìcná správnost: J. Èervenková projekt RMZ , FAK S00JP00G7P5H Josef Laimbek ,70 CZK 0,00 Volby 08 - likvidace volebního materiálu - OKP pøaprava ke skartu vìcná správnost: J. Èervenková po uplynutí zákonné lhùty

16 -7 776, FAK S00JP00G7P6C LESKO-Velkoob.nápojù,s.r ,00 CZK 0,00 SP - obèerstvení na pracovní jednání - OKP kofola, rajec, med, èaj, kapesníky kosmetické vìcná správnost: M. Kostková , FAK S00JP00G7P Mateøská škola Zlín ,00 CZK 0,00 úhrada nákladù za IV.Q.2008:voda,plyn - OKP smlouva è , FAK S00JP00G7P Telefónica O2 Czech Repub ,73 CZK 0,00 Tel. 12/08, , KANC. MÈ Letná vyúèt.tel.služeb za 12/2008, è.tel ,Ostrov radosti - OKP rámcová smlouva, OVS , FAK S00JP00G7P9X Charita Zlín ,00 CZK 0,00 refundace mzdy p.vajïáka Vlastimila za 12/ OKP jednání ZMZ dle zákona o obcích , FAK S00JP00G7KWP IMPROMAT-CZ spol.s r.o ,10 CZK 0,00 oprava AFICIO 1515PS RICOH - odd. poplatkù, kanc , FAK S00JP00GADA IMPROMAT-CZ spol.s r.o ,60 CZK 0,00 oprava AFICIO MP 161L RICOH - kanc , FAK S00JP00GABAF Støedisko cenných papírù ,00 CZK 0,00 vedení CP na úètech SMZ , FAK S00JP00G7PAS T-Mobile Czech Republic a ,00 CZK 0,00 MT 12/08, ŠENKÝØ, tel , bez limitu T - Mobile za 12/2008,è.tel , Ing.Šenkýø Miroslav - OKP rámcová smlouva, OVS -73, FAK S00JP00G7PBN T-Mobile Czech Republic a ,00 CZK 0,00 T - Mobile za 12/2008, è.tel ,Ing.Blažek Zdenìk - OKP MT 12/08, BLAŽEK, tel , bez limitu

17 -143, FAK S00JP00G7PCI T-Mobile Czech Republic a ,00 CZK 0,00 T - Mobile za 12/2008, è.tel , p.lang Tomáš - OKP MT 12/08, LANG, tel , limit 1.600, , FAK S00JP00G7PDD T-Mobile Czech Republic a ,00 CZK 0,00 T - Mobile za 12/2008, è.tel , MUDR. Øihák Vl. - OKP rámcová smlouva, OVS MT 12/08, ØIHÁK, tel , bez limitu -124, FAK S00JP00G7PE T-Mobile Czech Republic a ,00 CZK 0,00 T - Mobile za 12/2008, è.tel , Mgr. Steska Hynek - OKP MT 12/08, STESKA, tel , bez limitu , FAK S00JP00G7PF T-Mobile Czech Republic a ,00 CZK 0,00 T - Mobile za 12/2008, è.tel , MUDr. Devát Josef - OKP rámcová smlouva, OVS MT 12/08, DEVÁT, tel , bez limitu -368, FAK S00JP00G7PHT T-Mobile Czech Republic a ,00 CZK 0,00 T - Mobile za 12/2008, è.tel , p.øehák Tomáš - ŽO -128, FAK S00JP00G7PIO T-Mobile Czech Republic a ,00 CZK 0,00 T - Mobile za 12/2008, è.tel , Ing.Štefánková Klára - OKP MT 12/08, ŠTEFÁNKOVÁ, tel , limit 800,-- rámcová smlouva, OVS -126, FAK S00JP00G7PJJ T-Mobile Czech Republic a ,00 CZK 0,00 MT 12/08, ÚLEHLA, tel , bez limitu T - Mobile za 12/2008, è.tel ,Mgr.Úlehla Tomáš - OKP , FAK S00JP00G7PKE T-Mobile Czech Republic a ,00 CZK 0,00 MT 12/08, KOMÍNEK, tel , limit 1.600,-- T - Mobile za 12/2008, è.tel ,p.Komínek Pavel - OKP -120, FAK S00JP00G7PL T-Mobile Czech Republic a ,00 CZK 0,00

18 T - Mobile za 12/2008, è.tel , Mgr.Kašný Miroslav - OKP rámcová smlouva, OVS MT 12/08, KAŠNÝ, tel , bez limitu -162, FAK S00JP00G7PM T-Mobile Czech Republic a ,00 CZK 0,00 T - Mobile za 12/2008, è.tel Internet Premium - Mgr.Steska Hynek - OKP MDS 12/08, STESKA, tel , mobilní datové služby, internet prémium, bez limitu -526, FAK S00JP00G7PNZ T-Mobile Czech Republic a ,00 CZK 0,00 T - Mobile za 12/2008, è.tel Internet Premium - Mgr. Kašný Miroslav - OKP rámcová smlouva, OVS MDS 12/08, KAŠNÝ, tel , mobilní datové služby, internet prémium, bez limitu -526, FAK S00JP00G7POU T-Mobile Czech Republic a ,00 CZK 0,00 MDS 12/08, JANKOVIÈ, tel , mob.datové služby, internet prémium, bez limitu T - Mobile za 12/2008, è.tel , Internet Premium - Mgr.Jankoviè Karel - OKP -526, FAK S00JP00G7PPP T-Mobile Czech Republic a ,00 CZK 0,00 T - Mobile za 12/2008, è.tel Internet Premium - p.martin Janeèka - OKP MDS 12/08, JANEÈKA, tel , mobilní datové služby, internet prémium, bez limitu -526, FAK S00JP00G7PQK T-Mobile Czech Republic a ,00 CZK 0,00 T - Mobile za 12/2008, è.tel ,Internet Premium- Ing.Hladík Miroslav - OKP MDS 12/08, HLADÍK, tel , mobilní datové služby, internet prémium, bez limitu , FAK S00JP00G7PRF T-Mobile Czech Republic a ,00 CZK 0,00 T - Mobile za 12/2008, è.tel Internet Premium - p.miroslav Šenkýø - OKP rámcová smlouva, OVS MDS 12/08, ŠENKÝØ, tel , mobilní datové služby, internet prémium, bez limitu -526, FAK S00JP00G7PSA T-Mobile Czech Republic a ,00 CZK 0,00 T - Mobile za 12/2008, è.tel ,- Internet Premium - MUDr. Devát Josef - OKP MDS 12/08, DEVÁT, tel , mobilní datové služby, internet prémium, bez limitu -526, FAK S00JP00G7PT T-Mobile Czech Republic a ,00 CZK 0,00

19 MDS 12/08, ÚLEHLA, tel , mobilní datové služby, internet prémium, bez limitu T - Mobile za 12/2008, è.tel , Internet Premium - Mgr.Úlehla Tomáš - OKP -526, FAK S00JP00G7PU T-Mobile Czech Republic a ,00 CZK 0,00 T - Mobile za 12/2008, è.tel Internet Premium - Ing.Blažek Zdenìk - OKP MDS 12/08, BLAŽEK, tel , mobilní datové služby, internet prémium, bez limitu -526, FAK S00JP00G7PVV T-Mobile Czech Republic a ,00 CZK 0,00 T - Mobile za 12/2008, è.tel , p.markvart Pavel OCR,VaVV - na základì smlouvy s T- Mobile smlouva o službách elektronických komunikací -256, FAK S00JP00G7PWQ T-Mobile Czech Republic a ,00 CZK 0,00 T - Mobile za 12/2008, è.tel , p.kaòková Radka, OCRVaVV, na základì smlouvy s T-Mobile smlouva o službách elektronických komunikací -503, FAK S00JP00G7PXL T-Mobile Czech Republic a ,00 CZK 0,00 T - Mobile za 12/2008, è.tel , MITS spoleèná linka OCRVaVV, na základì smlouvy s T-Mobile smlouva o službách elektronických komunikacích -304, FAK S00JP00G7PYG T-Mobile Czech Republic a ,00 CZK 0,00 T - Mobile za 12/2008, è.tel , pøenosný - ÚHA -163, FAK S00JP00G7PZB T-Mobile Czech Republic a ,00 CZK 0,00 T - Mobile za 12/2008, è.tel , p.manišová, OCR,VaVV - na základì smlouvy s T-Mobile smlouva o službách elektronických komunikací -429, FAK S00JP00G7Q0Z T-Mobile Czech Republic a ,00 CZK 0,00 T - Mobile za 12/2008, è.tel , Mgr.Masaøíková, tisková mluvèí, na základì smlouvy T-Mobile smlouva o službách elektronických komunikacích -994, FAK S00JP00G7Q2P T-Mobile Czech Republic a ,00 CZK 0,00 T - Mobile za 12/2008, è.tel , p.hájková Marcela - ORIA -298, FAK S00JP00G7Q3K T-Mobile Czech Republic a ,00 CZK 0,00 T - Mobile za 12/2008, è.tel , p.nováèek - ORIA -420, FAK S00JP00G7Q4F T-Mobile Czech Republic a ,00 CZK 0,00 T - Mobile za 12/2008, è.tel , p.mikel - ORIA -619, FAK S00JP00G7Q5A T-Mobile Czech Republic a ,00 CZK 0,00

20 T - Mobile za 12/2008, è.tel , p.hloušek Petr - ORIA -375, FAK S00JP00G7Q T-Mobile Czech Republic a ,00 CZK 0,00 T - Mobile za 12/2008, è.tel , Ing.Dorazil Luboš - ORIA -621, FAK S00JP00G7Q T-Mobile Czech Republic a ,00 CZK 0,00 T - Mobile za 12/2008, è.tel , p.kubáè Jaroslav - OD -680, FAK S00JP00G7Q8V T-Mobile Czech Republic a ,00 CZK 0,00 T - Mobile za 12/2008, è.tel , Ing.Èervinka Jaroslav - OD -298, FAK S00JP00G7Q9Q T-Mobile Czech Republic a ,00 CZK 0,00 T - Mobile za 12/2008, è.tel , Ing.Šoc Martin - OD -311, FAK S00JP00G7QAL T-Mobile Czech Republic a ,00 CZK 0,00 T - Mobile za 12/2008, è.tel , Ing.Dohnal Pavel - OD , FAK S00JP00G7QBG T-Mobile Czech Republic a ,00 CZK 0,00 T - Mobile za 12/2008, è.tel , p.zmeškalová - OD -211, FAK S00JP00G7QCB T-Mobile Czech Republic a ,00 CZK 0,00 T - Mobile za 12/2008, è.tel , Ing.Hanák Vladimír - OKØ -368, FAK S00JP00G7QD T-Mobile Czech Republic a ,00 CZK 0,00 T - Mobile za 12/2008, è.tel , V.I.S.O. - OKØ -179, FAK S00JP00G7QE T-Mobile Czech Republic a ,00 CZK 0,00 T - Mobile za 12/2008, è.tel , p.jakuba Josef - OKØ -306, FAK S00JP00G7QFW T-Mobile Czech Republic a ,00 CZK 0,00 T - Mobile za 12/2008, è.tel , p.kostelník Václav - OKØ -318, FAK S00JP00G7QHM T-Mobile Czech Republic a ,00 CZK 0,00 T - Mobile za 12/2008, è.tel , p.èuøillová Hana - OKØ -298, FAK S00JP00G7QIH T-Mobile Czech Republic a ,00 CZK 0,00

Seznam faktur - platby

Seznam faktur - platby Lic. : S00J G O R D I C s o f t w a r e - K D F Strana: 1 Ièo : 00283924 statutární mìsto Zlín Datum : 11.04.2011 Ucs : 001 statutární mìsto Zlín Èas : 16:18:34 Seznam faktur - platby Kniha : Název masky:

Více

Odbor správy majetku vedoucí Ing. Jiøí Šùstek

Odbor správy majetku vedoucí Ing. Jiøí Šùstek MÌSTO LUHAÈOVICE Zastupitelstvo mìsta Luhaèovic ZML pracovalo v roce 2011 ve složení: PhDr. František Hubáèek, Ing. Marie Semelová, Mgr. Roman Lebloch, Ing. Pavel Køenek, Bc. Eva Tomalová, Alena Tománková,

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 18. schůze 15. 9. 2014

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 18. schůze 15. 9. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 14. schůze 14. 7. 2014

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 14. schůze 14. 7. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN

STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN Dodatek k příloze účetní závěrky sestavené k 31.12.2009 Tento dodatek vysvětluje a doplňuje ve smyslu ustanovení 24 odst. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení

Více

/ Èervenec DESET LET MÌSTA ŠENOV. Srpen 2008. Výzva pøíprava kalendáøe na rok 2009

/ Èervenec DESET LET MÌSTA ŠENOV. Srpen 2008. Výzva pøíprava kalendáøe na rok 2009 / Èervenec Srpen 2008 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 5 Školství 8 Život ve mìstì 9 Sport 11 DESET LET MÌSTA ŠENOV Tak je ten svìt poøád hezèí a hezèí. Ne že by byl, ale já ho tak vidím. Tímto

Více

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2007

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2007 OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2007 Zaèátkem roku hodnotí kaādý z nás uplynulý rok. I my jsme pro vás pøipravili pøehled nìkterých zajímavých a dùleāitých akcí, které se ve mìstì Strakonice uskuteènily v roce 2007.

Více

Náchodský zpravodaj 1. Poctivým dìkuji

Náchodský zpravodaj 1. Poctivým dìkuji Náchodský zpravodaj 1 Poctivým dìkuji Náchodský zpravodaj únor 2003 Obsah Zprávy z radnice... str. 2 Vánoce v MŠ Plhov... str. 4 Kronika... str. 4 Poplatky za komunální odpad... str. 5 Informace technických

Více

Podìkování radním Pardubického kraje. KDO JE KDO - DÍL DRUHÝ Mateøská škola Králíky, Pivovarská

Podìkování radním Pardubického kraje. KDO JE KDO - DÍL DRUHÝ Mateøská škola Králíky, Pivovarská Králický zpravodaj 11/2004-1 Listopad 2004/èíslo 11 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè Podìkování radním Pardubického kraje Protože se pøiblížil konec volebního období èlenù krajského zastupitelstva,

Více

TAMBURAŠSKÝ ORCHESTR BRAÈ

TAMBURAŠSKÝ ORCHESTR BRAÈ 02 OBSAH 03 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 07 PROVOZOVNY 11 KULTURNÍ AKCE 18 TAMBURAŠSKÝ ORCHESTR BRAÈ 20 MAŽORETKY PETRA 22 TV ODRA 26 KNIHOVNA 28 VAGONÁØSKÉ MUZEUM 32 SPORT 43 EKONOMICKÉ ÚDAJE 58 ZÁMÌR PRO ROK 2014

Více

Odměny dle 10a) nař. vlády ČR č. 330/03 Sb. v platném znění

Odměny dle 10a) nař. vlády ČR č. 330/03 Sb. v platném znění Odměny Měsíc: únor 2006 Příjmení, jméno: Odbor, odd. Zdůvodnění: Vedoucí odboru OKP, Sekce II Účast na setkání primátorů statutárních měst v Ústí n. Labem zastoupení primátora, organizace novoročního charitativního

Více

AQUAcentrum u pøehrady

AQUAcentrum u pøehrady LEDEN 1 roèník XIV/2004 Úøad mìstské èásti mìsta Brna, Brno Bystrc, Odbor životního prostøedí a dopravy pøijme na èásteèný pracovní úvazek (cca 4 hod. dennì) fyzicky zdatného dùchodce pro zajištìní operativního

Více

/ Èerven DESET LET MÌSTA ŠENOV. Pozvání

/ Èerven DESET LET MÌSTA ŠENOV. Pozvání / Èerven 2008 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 4 Život ve mìstì 5 Školství 9 Sport 10 DESET LET MÌSTA ŠENOV Ahoj léto, ahoj prázdniny, ahoj plavky... zrovna tato slova známé písnièky mì napadají

Více

VARTA. V á ž e n í s p o l u o b è a n é, Køováèkova rubrika STRATEGIE ROZVOJE MÌSTA - ÈÁST 1 - PROFIL MÌSTA ROÈNÍK 15 LISTOPAD 2006 ZDARMA MÌSÍÈNÍK

VARTA. V á ž e n í s p o l u o b è a n é, Køováèkova rubrika STRATEGIE ROZVOJE MÌSTA - ÈÁST 1 - PROFIL MÌSTA ROÈNÍK 15 LISTOPAD 2006 ZDARMA MÌSÍÈNÍK VARTA ROÈNÍK 15 LISTOPAD 006 ZDARMA MÌSÍÈNÍK http://www.strazpr.cz ZPRAVODAJ MÌSTA STRÁŽ POD RALSKEM - IÈO 60 967 Uzávìrka. 10. 006 Tisk: 16. 11. 006 Redakèní rada: K. Huml, J. Vanìk, B. Rychtaøík, E.

Více

i INFORMACE Do Høenska vypluje loï Dìèín Mìsto koupilo dìèínské nemocnici ultrazvuk INFORMACE Formánková & syn SVOZ TETRAPACKÙ nedìle 4. 6.

i INFORMACE Do Høenska vypluje loï Dìèín Mìsto koupilo dìèínské nemocnici ultrazvuk INFORMACE Formánková & syn SVOZ TETRAPACKÙ nedìle 4. 6. Mìsto koupilo dìèínské nemocnici ultrazvuk Lékaøi v dìèínské nemocnici dokáží lépe odhalit øadu nemocí vnitøních orgánù. Pomáhá jim nový ultrazvukový pøístroj. Nemocnice ho koupila za tøi miliony korun,

Více

Z obsahu: Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Z obsahu: Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce. 3 XII. roèník Domov v Mariánské nabízí hodnotný život Základním posláním Domova pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, pøíspìvkové organizace, která je zaøízením sociálních služeb Karlovarského

Více

Nová tváø Mìstské knihovny v Náchodì

Nová tváø Mìstské knihovny v Náchodì ský zpravodaj 1 Nová tváø Mìstské knihovny v ì ský zpravodaj Obsah Slavnostním otevøením nových prostor pøízemí a mezipatra v budovì mìstské knihovny 17. 10. 2003 byla dovršena první etapa probíhajících

Více

Prezident Václav Klaus

Prezident Václav Klaus ÈERVEN 007 èíslo 6 Èervnové slavnosti k 750. výroèí založení mìsta klepou na dveøe V Moravské Tøebové vyvrcholí ve dnech 14. - 17. 6. letošní oslavy, kdy si mìsto pøipomíná 750 let od svého založení. Oslavy

Více

Miminko roku 2007 Starostka mìsta Èeská Lípa Hana Moudrá spoleènì s místostarostou Janem Stejskalem a Tomášem Vlèkem

Miminko roku 2007 Starostka mìsta Èeská Lípa Hana Moudrá spoleènì s místostarostou Janem Stejskalem a Tomášem Vlèkem 1/leden/2007 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 12. ledna 2007 Miminko roku 2007 Starostka mìsta Èeská Lípa Hana Moudrá spoleènì s místostarostou Janem

Více

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY / Èerven 2009 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 8 kolství 10 ivot ve mìstì 11 Sport 15 ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY Jaro se pomalu chystá ustoupit létu a my, lidé, se pøipravujeme na èas dovolených,

Více

Veřejné zakázky malého rozsahu do 80 tis. Kč bez DPH zadávané městem Česká Lípa - přehled 2014

Veřejné zakázky malého rozsahu do 80 tis. Kč bez DPH zadávané městem Česká Lípa - přehled 2014 Pořadové číslo zakázky Zajištění odborem Vnitřní evidenční číslo objednávky datum zadání dodavatel IČ dodavatele Obsah veřejné zakázky malého rozsahu Předpokládaná cena v Kč včetně DPH Skutečná cena uhrazená

Více

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji http://obzor.muhorazdovice.cz ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6 Mìsto zdobí novì opravený ocelový pøíhradový most pøes Otavu pocházející z r. 1909. Promìny Horaāïovic Dne

Více

M A G A Z Í N. zlín. Stavba roku 2008 Zlínského kraje

M A G A Z Í N. zlín. Stavba roku 2008 Zlínského kraje M A G A Z Í N zlín 7 â E R V E N E C 2 0 0 9 R O â N Í K X V Stavba roku 2008 Zlínského kraje VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, rok se s rokem sešel a já mám opět milou, a pro mne i tak trochu vzácnou příležitost vás

Více

50 let základní koly enov

50 let základní koly enov Uvnitø najdete u MìÚ informuje V nedìli dne 2. záøí roku 1962 byla slavnostnì pøedána k u ívání novostavba základní devítileté koly v enovì. Padesát let v lidském ivotì je dosti výrazným mezníkem, pojïme

Více

Nejstarší obèanka Viktorie Mazurková oslavila 97. narozeniny

Nejstarší obèanka Viktorie Mazurková oslavila 97. narozeniny mìsíèník Starého Mìsta a okolních obcí ROÈNÍK XIV ² È. 2 ² ÚNOR 2004 ² VYDÁVÁ MÌSTSKÝ ÚØAD STARÉ MÌSTO ² CENA 7 Kè Nejstarší obèanka Viktorie Mazurková oslavila 97. narozeniny Babièce Viktorii Mazurkové

Více

ZPRAVODAJ. obce Strání. Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma. Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù!

ZPRAVODAJ. obce Strání. Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma. Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù! ZPRAVODAJ obce Strání Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù! Pavel Mimochodek starosta Antonín Zámeèník místostarosta Foto: Barbora

Více

obèanské sdružení 120 00 Praha 2

obèanské sdružení 120 00 Praha 2 VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2001 N A D Ì J E Varšavská 37 obèanské sdružení 120 00 Praha 2 1 Sociální vylouèení, jeho eliminace a prevence, život s lidskou dùstojností, to jsou pojmy, které se èasto opakují v dokumentech

Více

Číslo smlouvy Smlouva/ Povaha smlouvy Typ smlouvy podpisu účinnosti

Číslo smlouvy Smlouva/ Povaha smlouvy Typ smlouvy podpisu účinnosti Číslo smlouvy Smlouva/ Povaha smlouvy Datum Datum Platnost od Platnost do Typ smlouvy dodatek podpisu účinnosti Předmět smlouvy Název partnera IČO 15/600/0152 Smlouva Dodavatelská Smlouva o dílo 1.9.2015

Více

ZPRAVODAJ OSKAVSKÝ. Pøejí Radomil Brada, starosta obce, zamìstnanci OÚ a èlenové zastupitelstva USNESENÍ Z VEØEJNÉHO ZASEDÁNÍ.

ZPRAVODAJ OSKAVSKÝ. Pøejí Radomil Brada, starosta obce, zamìstnanci OÚ a èlenové zastupitelstva USNESENÍ Z VEØEJNÉHO ZASEDÁNÍ. UVNITØ ZPRAVODAJE Èíslo 1 / 2010 Usnesení z 20., 21. a 22. veøejného zasedání ZO OÚ informuje Pøíspìvky obèanù Z našich škol Spoleèenská kronika Inzerce OSKAVSKÝ ZPRAVODAJ ètvrtletník VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO

Více

ZPRÁVY Z RADNICE Mìsíèník Mìsta Jevíèka strana 2

ZPRÁVY Z RADNICE Mìsíèník Mìsta Jevíèka strana 2 Jevíèský zpravodaj 8/008 ZPRÁVY Z RADNICE Mìsíèník Mìsta Jevíèka strana Hasièi Jevíèko Ohlédnutí za svìcením vlajky mìsta V tomto pøíspìvku bych se chtìl vrátit ke svìcení nové vlajky mìsta Jevíèka, které

Více