ALGEBRA LINEÁRNÍ, KVADRATICKÉ ROVNICE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ALGEBRA LINEÁRNÍ, KVADRATICKÉ ROVNICE"

Transkript

1 ALGEBRA LINEÁRNÍ, KVADRATICKÉ ROVNICE A NEROVNICE, SOUSTAVY ROVNIC A NEROVNIC Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro vyšší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky na gymnáziu INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Prostějov 2009

2 2 Lineární rovnice a nerovnice Úvod Vytvořený výukový materiál pokrývá předmět matematika, která je vyučována v osnovách a tematických plánech na gymnáziích nižšího a vyššího stupně. Mohou ho však využít všechny střední a základní školy, kde je vyučován předmět matematika, a které mají dostatečné technické vybavení a zázemí. Cílová skupina: Podle chápání a schopností studentů je stanovena úroveň náročnosti vzdělávacího plánu a výukových materiálů. Zvláště výhodné jsou tyto materiály pro studenty s individuálním studijním plánem, kteří se nemohou pravidelně zúčastňovat výuky. Tito studenti mohou s pomocí našich výukových materiálů částečně kompenzovat svou neúčast ve vyučovaném předmětu matematika, formou e-learningového studia.

3 Lineární rovnice a nerovnice 3 Obsah Lineární rovnice a nerovnice... 8 Lineární rovnice... 8 Lineární rovnice Lineární rovnice Lineární rovnice Řešení rovnice v daném oboru, zkouška při řešení rovnice Řešení rovnice v daném oboru, zkouška při řešení rovnice Řešení rovnice v daném oboru, zkouška při řešení rovnice Řešení rovnice v daném oboru, zkouška při řešení rovnice Rovnice s neznámou ve jmenovateli a grafické řešení lineární rovnice Rovnice s neznámou ve jmenovateli a grafické řešení lineární rovnice Rovnice s neznámou ve jmenovateli a grafické řešení lineární rovnice Rovnice s neznámou ve jmenovateli a grafické řešení lineární rovnice Lineární rovnice s absolutní hodnotou Lineární rovnice s absolutní hodnotou Lineární rovnice s absolutní hodnotou... 27

4 4 Lineární rovnice a nerovnice Lineární rovnice s absolutní hodnotou Lineární nerovnice Lineární nerovnice Lineární nerovnice Lineární nerovnice Lineární nerovnice s absolutní hodnotou Lineární nerovnice s absolutní hodnotou Lineární nerovnice s absolutní hodnotou Lineární nerovnice s absolutní hodnotou Kvadratické rovnice a nerovnice Rovnice v součinovém tvaru Rovnice v součinovém tvaru Rovnice v součinovém tvaru Rovnice v součinovém tvaru Kvadratická rovnice Kvadratická rovnice... 45

5 Lineární rovnice a nerovnice Kvadratická rovnice Kvadratická rovnice Vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice Vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice Vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice Vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice Grafické řešení kvadratické rovnice a nerovnice Grafické řešení kvadratické rovnice a nerovnice Grafické řešení kvadratické rovnice a nerovnice Grafické řešení kvadratické rovnice a nerovnice Umocňování rovnice Umocňování rovnice Umocňování rovnice Umocňování rovnice Řešení rovnic užitím substituce... 66

6 6 Lineární rovnice a nerovnice Řešení rovnic užitím substituce Řešení rovnic užitím substituce Řešení rovnic užitím substituce Soustavy rovnic a nerovnic Lineární rovnice se dvěma neznámými Lineární rovnice se dvěma neznámými Lineární rovnice se dvěma neznámými Lineární rovnice se dvěma neznámými Lineární nerovnice se dvěma neznámými Lineární nerovnice se dvěma neznámými Lineární nerovnice se dvěma neznámými Lineární nerovnice se dvěma neznámými Soustavy dvou lineárních rovnic se dvěma neznámými Soustavy dvou lineárních rovnic se dvěma neznámými Soustavy dvou lineárních rovnic se dvěma neznámými Soustavy dvou lineárních rovnic se dvěma neznámými

7 Lineární rovnice a nerovnice Soustavy lineárních rovnic s více neznámými a soustavy rovnice lineární a kvadratické. 106 Soustavy lineárních rovnic s více neznámými a soustavy rovnice lineární a kvadratické Soustavy lineárních rovnic s více neznámými a soustavy rovnice lineární a kvadratické Soustavy lineárních rovnic s více neznámými a soustavy rovnice lineární a kvadratické Soustavy lineárních nerovnic Soustavy lineárních nerovnic Soustavy lineárních nerovnic Soustavy lineárních nerovnic Lineární nerovnice v součinovém a podílovém tvaru Lineární nerovnice v součinovém a podílovém tvaru Lineární nerovnice v součinovém a podílovém tvaru Lineární nerovnice v součinovém a podílovém tvaru Lineární rovnice a nerovnice s parametrem Lineární rovnice a nerovnice s parametrem

8 8 Lineární rovnice a nerovnice Lineární rovnice a nerovnice s parametrem Lineární rovnice a nerovnice s parametrem Lineární rovnice a nerovnice s parametrem Lineární rovnice a nerovnice Lineární rovnice Základní pojmy Definice: Lineární rovnicí s neznámou x nazýváme každou rovnici ve tvaru:, kde. Lineární rovnicí dále nazýváme každou rovnici, kterou lze pomocí tzv. ekvivalentních úprav převést na rovnici ve výše uvedeném tvaru. Mezi základní ekvivalentní úpravy patří: - Přičtení stejného čísla (výrazu) k oběma stranám rovnice. - Odečtení stejného čísla (výrazu) od obou stran rovnice. - Vynásobení obou stran rovnice číslem (výrazem) různým od nuly. - Vydělení obou stran rovnice číslem (výrazem) různým od nuly.

9 Lineární rovnice a nerovnice 9

10 10 Lineární rovnice a nerovnice Lineární rovnice Řešte rovnici. Ekvivalentní úpravy provádíme tak, abychom na jedné straně rovnice (zpravidla levé) osamostatnili neznámou. Prováděné úpravy zapisujeme za svislou čáru vpravo od rovnice. Výsledek řešení: Příklady k procvičení: 1) Řešte rovnici. [ ] 2) Řešte rovnici. [ ] 3) Řešte rovnici. [1] 4) Řešte rovnici. [ ]

11 Lineární rovnice a nerovnice 11 Lineární rovnice Řešte rovnici. Ekvivalentní úpravy provádíme tak, abychom na jedné straně rovnice (zpravidla levé) osamostatnili neznámou. Prováděné úpravy zapisujeme za svislou čáru vpravo od rovnice. ( ) Výsledek řešení: Příklady k procvičení: 5) Řešte rovnici. [ ] 6) Řešte rovnici. [ ] 7) Řešte rovnici. [ ] 8) Řešte rovnici. [NŘ]

12 12 Lineární rovnice a nerovnice Lineární rovnice Řešte rovnici. Vyskytují-li se v lineární rovnici zlomky, měla by první ekvivalentní úprava směřovat k odstranění zlomků. To provedeme tak, že obě strany rovnice vynásobíme společným (nejlépe nejmenším) násobkem všech jmenovatelů. Výsledek řešení: Příklady k procvičení: 9) Řešte rovnici. [ ] 10) Řešte rovnici. [NŘ] 11) Řešte rovnici. [ ] 12) Řešte rovnici. [ ]

13 Lineární rovnice a nerovnice 13 Řešení rovnice v daném oboru, zkouška při řešení rovnice Základní pojmy Není-li uveden obor čísel, v němž hledáme řešení rovnice, míní se zpravidla obor všech reálných čísel. Velmi často se však stává (např. při řešení slovních úloh), že je obor řešení dané rovnice omezen (např. na kladná čísla, atd.). V praxi postupujeme tak, že danou rovnici vyřešíme v nejširším možném oboru ( ) a řešení pak konfrontujeme s oborem, ve kterém rovnici řešíme. Dosazením čísla za neznámou na obou stranách rovnice se výrazy s proměnnou změní na číselné výrazy. Jsou-li hodnoty obou číselných výrazů stejné, je toto číslo řešením dané rovnice, v opačném případě nikoliv. V praxi postupujeme tak, že zvlášť určíme číselnou hodnotu výrazu na levé straně, zvlášť na pravé straně a pak hodnoty porovnáme. Tomuto postupu se říká zkouška při řešení rovnice. Pokud jsme při řešení rovnice používali pouze ekvivalentní úpravy, není zkouška nezbytnou součástí řešení rovnice.

14 14 Lineární rovnice a nerovnice Řešení rovnice v daném oboru, zkouška při řešení rovnice Zjistěte, zda rovnice má řešení v množině racionálních čísel. Ekvivalentní úpravy provádíme tak, abychom na jedné straně rovnice (zpravidla levé) osamostatnili neznámou. Prováděné úpravy zapisujeme za svislou čáru vpravo od rovnice. Řešením dané rovnice je iracionální číslo, řešení v množině racionálních čísel tedy neexistuje. Výsledek řešení: Řešení v množině racionálních čísel neexistuje. Příklady k procvičení: 1) Zjistěte, zda rovnice má řešení v množině racionálních čísel. [Ano, ] 2) Zjistěte, zda rovnice má řešení v množině celých čísel. [Ne] 3) Zjistěte, zda rovnice má řešení v množině přirozených čísel. [Ano, 2] 4) Zjistěte, zda rovnice má řešení v množině reálných čísel. [Ne]

15 Lineární rovnice a nerovnice 15 Řešení rovnice v daném oboru, zkouška při řešení rovnice Řešte rovnici a proveďte zkoušku. Ekvivalentní úpravy provádíme tak, abychom na jedné straně rovnice (zpravidla levé) osamostatnili neznámou. Prováděné úpravy zapisujeme za svislou čáru vpravo od rovnice. ( ) Zkouška: ( ) ( ) ( ) ( ) Výsledek řešení: ( ) ( ) ( ) ( ) Příklady k procvičení: 5) Řešte rovnici a proveďte zkoušku. [ ; ] 6) Řešte rovnici a proveďte zkoušku. [ ; ] 7) Řešte rovnici a proveďte zkoušku. [NŘ] 8) Řešte rovnici a proveďte zkoušku. [ ; ]

16 16 Lineární rovnice a nerovnice Řešení rovnice v daném oboru, zkouška při řešení rovnice Řešte rovnici a proveďte zkoušku. Vyskytují-li se v lineární rovnici zlomky, měla by první ekvivalentní úprava směřovat k odstranění zlomků. To provedeme tak, že obě strany rovnice vynásobíme společným (nejlépe nejmenším) násobkem všech jmenovatelů. ( ) ( ) ( ) Výsledek řešení: ( ) ( ) Příklady k procvičení: 9) Řešte rovnici a proveďte zkoušku. [ ; ] 10) Řešte rovnici a proveďte zkoušku. [17; ] 11) Řešte rovnici a proveďte zkoušku. [8; ] 12) Řešte rovnici a proveďte zkoušku. [ ; ]

17 Lineární rovnice a nerovnice 17 Rovnice s neznámou ve jmenovateli a grafické řešení lineární rovnice Základní pojmy V rovnicích s neznámou ve jmenovateli se vyskytují lomené výrazy. Dříve, než takovou rovnici řešíme, určíme všechny podmínky, za kterých mají jednotlivé lomené výrazy smysl. Poté rovnici řešíme standardním způsobem, tj. odstraněním zlomků a následným řešením dalšími ekvivalentními úpravami. Výsledné řešení pak musíme konfrontovat se všemi podmínkami jednotlivých lomených výrazů. Každou lineární rovnici lze zapsat ve tvaru. Jedná se tak vlastně o zápis rovnosti dvou lineárních funkcí: Řešení původní rovnice pak odpovídá x-ové souřadnici průsečíků grafů obou lineárních funkcí. Jelikož je grafem lineární funkce přímka, mohou pro vzájemnou polohu obou grafů a tedy i pro řešení lineární rovnice nastat tři případy: Přímky jsou různoběžné existuje jeden průsečík a rovnice má jedno řešení. Přímky jsou rovnoběžné různé neexistuje žádný průsečík a rovnice nemá řešení. Přímky jsou totožné existuje nekonečně mnoho společných bodů a rovnice má nekonečně mnoho řešení.

18 18 Lineární rovnice a nerovnice Rovnice s neznámou ve jmenovateli a grafické řešení lineární rovnice Řešte rovnici. Nejprve stanovíme podmínky, za kterých mají lomené výrazy, vyskytující se v rovnici, smysl. Ekvivalentní úpravy provádíme tak, abychom na jedné straně rovnice (zpravidla levé) osamostatnili neznámou. Prováděné úpravy zapisujeme za svislou čáru vpravo od rovnice. ( ) Řešení není v rozporu s výše uvedenou podmínkou a je tedy řešením dané rovnice. Výsledek řešení: Příklady k procvičení: 1) Řešte rovnici. [7; ] 2) Řešte rovnici. [ ; ] 3) Řešte rovnici. [NŘ; ] 4) Řešte rovnici. [ { }; ]

19 Lineární rovnice a nerovnice 19 Rovnice s neznámou ve jmenovateli a grafické řešení lineární rovnice Řešte rovnici: ( ) Nejdříve stanovíme podmínky: ( ) ( ) ( ) ( ) Výsledek řešení: Příklady k procvičení: 5) Řešte rovnici. [ ; ] 6) Řešte rovnici. [2; ] 7) Řešte rovnici ( ). [NŘ; ] 8) Řešte rovnici. [ ; ]

20 20 Lineární rovnice a nerovnice Rovnice s neznámou ve jmenovateli a grafické řešení lineární rovnice Řešte graficky rovnici. Jedná se tak vlastně o zápis rovnosti dvou lineárních funkcí: Řešení původní rovnice pak odpovídá x-ové souřadnici průsečíků grafů obou lineárních funkcí. Výsledek řešení:

21 Lineární rovnice a nerovnice 21 Příklady k procvičení: 9) Řešte graficky rovnici.

22 22 Lineární rovnice a nerovnice 10) Řešte graficky rovnici.

23 11) Řešte graficky rovnici. Lineární rovnice a nerovnice 23

24 24 Lineární rovnice a nerovnice 12) Řešte graficky rovnici. NŘ

25 Lineární rovnice a nerovnice 25 Lineární rovnice s absolutní hodnotou Základní pojmy Definice: Absolutní hodnota čísla a) pro b) pro je definována takto: Věta: Pro libovolná čísla 1.) 2.) 3.) 4.), platí: Poznámka: Číslo se pro libovolné rovná vzdálenosti obrazu čísla a na číselné ose od počátku (tj. od obrazu čísla 0). Číslo se pro libovolná čísla rovná vzdálenosti obrazů čísel a, b na číselné ose.

26 26 Lineární rovnice a nerovnice Lineární rovnice s absolutní hodnotou Řešte rovnici. Absolutní hodnota z čísla x je rovna vzdálenosti tohoto čísla na číselné ose od počátku, tedy od čísla 0. Můžeme sestrojit pomocnou kružnici se středem v bodě 0 a poloměrem 3 jednotky. Tato kružnice protne číselnou osu v těch bodech, které jsou řešením uvedené rovnice. Z obrázku je vidět, že rovnice má dvě řešení:. Výsledek řešení: Příklady k procvičení: 1) Řešte rovnici. [ ] 2) Řešte rovnici. [ ] 3) Řešte rovnici. [0] 4) Řešte rovnici. [NŘ]

27 Lineární rovnice a nerovnice 27 Lineární rovnice s absolutní hodnotou Řešte rovnici. Absolutní hodnota z čísla je rovna vzdálenosti čísla x na číselné ose od čísla 1. Můžeme sestrojit pomocnou kružnici se středem v bodě 1 a poloměrem 3 jednotky. Tato kružnice protne číselnou osu v těch bodech, které jsou řešením uvedené rovnice. Z obrázku je vidět, že rovnice má dvě řešení:. Výsledek řešení: Příklady k procvičení: 5) Řešte rovnici. [7, 15] 6) Řešte rovnici. [4, ] 7) Řešte rovnici. [3, ] 8) Řešte rovnici. [NŘ]

28 28 Lineární rovnice a nerovnice Lineární rovnice s absolutní hodnotou Řešte rovnici. Řešení rovnic s větším počtem absolutních hodnot provádíme jiným způsobem. Nejdříve stanovíme tzv. nulové body všech absolutních hodnot, tedy body, v nichž se výrazy uvnitř jednotlivých absolutních hodnot rovnají nule. Množinu reálných čísel pak rozdělíme pomocí těchto nulových bodů na jednotlivé disjunktní intervaly. V každém intervalu zvlášť pak zkoumáme znaménko jednotlivých výrazů v absolutních hodnotách a absolutní hodnoty zde v souladu s definicí nahrazujeme přímo tímto výrazem nebo výrazem opačným. Celý postup zpravidla zapisujeme do přehledné tabulky. NB: ( ( ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) I. II. III. V každém z intervalů I., II. a III. Pak řešíme zvlášť lineární rovnici, ale absolutní hodnoty nahrazujeme příslušnými výrazy z tabulky. I. ( ) ( ) ( ) (

29 Lineární rovnice a nerovnice 29 II. ( ) ( ) ( III. ( ) ( ) ( ) Řešení mají tedy rovnice pouze v intervalech I. a II. Původní rovnice má tak dvě řešení. Množinu řešení můžeme zapsat ve tvaru { }. Výsledek řešení: { } Příklady k procvičení: 9) Řešte rovnici. [ { }] 10) Řešte rovnici. [ { }] 11) Řešte rovnici. [ { }] 12) Řešte rovnici. [ { }]

30 30 Lineární rovnice a nerovnice Lineární nerovnice Základní pojmy Definice: Lineární nerovnicí s neznámou x nazýváme každou nerovnici v jednom z těchto tvarů: a), b), c), d), kde. Lineární nerovnicí dále nazýváme každou nerovnici, kterou lze pomocí tzv. ekvivalentních úprav převést na nerovnici ve výše uvedeném tvaru. Při řešení lineárních nerovnic používáme stejné ekvivalentní úpravy jako při řešení lineárních rovnic, s jednou podstatnou výjimkou: Násobíme-li nerovnici záporným číslem, mění se znaménko nerovnosti v opačné!

31 Lineární rovnice a nerovnice 31 Lineární nerovnice Řešte rovnici. Ekvivalentní úpravy provádíme tak, abychom na jedné straně nerovnice (zpravidla levé) osamostatnili neznámou. Prováděné úpravy zapisujeme za svislou čáru vpravo od rovnice. Řešení zpravidla zapisujeme pomocí intervalu: ). Výsledek řešení: ) Příklady k procvičení: 1) Řešte rovnici. [ ( ] 2) Řešte rovnici. [ )] 3) Řešte rovnici. [ ( )] 4) Řešte rovnici. [ ( )]

32 32 Lineární rovnice a nerovnice Lineární nerovnice Řešte rovnici. Ekvivalentní úpravy provádíme tak, abychom na jedné straně nerovnice (zpravidla levé) osamostatnili neznámou. Prováděné úpravy zapisujeme za svislou čáru vpravo od nerovnice. ( ) Řešení zpravidla zapisujeme pomocí intervalu: ). Výsledek řešení: ) Příklady k procvičení: 5) Řešte rovnici. [ ( ] 6) Řešte rovnici. [ )] 7) Řešte rovnici. [ ( )] 8) Řešte rovnici. [ ]

33 Lineární rovnice a nerovnice 33 Lineární nerovnice Řešte rovnici. Vyskytují-li se v lineární nerovnici zlomky, měla by první ekvivalentní úprava směřovat k odstranění zlomků. To provedeme tak, že obě strany nerovnice vynásobíme společným (nejlépe nejmenším) násobkem všech jmenovatelů. Řešení zpravidla zapisujeme pomocí intervalu: ). Výsledek řešení: ) Příklady k procvičení: 9) Řešte nerovnici. [ ( ] 10) Řešte nerovnici. [NŘ] 11) Řešte nerovnici. [ ] 12) Řešte nerovnici. [ ( )]

34 34 Lineární rovnice a nerovnice Lineární nerovnice s absolutní hodnotou Základní pojmy Definice: Absolutní hodnota čísla c) pro d) pro je definována takto: Věta: Pro libovolná čísla 5.) 6.) 7.) 8.), platí: Poznámka: Číslo se pro libovolné rovná vzdálenosti obrazu čísla a na číselné ose od počátku (tj. od obrazu čísla 0). Číslo se pro libovolná čísla rovná vzdálenosti obrazů čísel a, b na číselné ose.

35 Lineární rovnice a nerovnice 35 Lineární nerovnice s absolutní hodnotou Řešte nerovnici. Absolutní hodnota z čísla x je rovna vzdálenosti tohoto čísla na číselné ose od počátku, tedy od čísla 0. Můžeme sestrojit pomocný kruh se středem v bodě 0 a poloměrem 3 jednotky. Průnik tohoto kruhu s číselnou osou je řešením uvedené nerovnice. K Z obrázku je vidět, že řešením nerovnice je interval:. Výsledek řešení: Příklady k procvičení: 1) Řešte nerovnici. [ ] 2) Řešte nerovnici. [ ( )] 3) Řešte nerovnici. [NŘ] 4) Řešte nerovnici. [ ]

36 36 Lineární rovnice a nerovnice Lineární nerovnice s absolutní hodnotou Řešte nerovnici. Absolutní hodnota z čísla je rovna vzdálenosti čísla x na číselné ose od čísla 1. Můžeme sestrojit pomocný kruh se středem v bodě 1 a poloměrem 3 jednotky. Průnik vnější části tohoto kruhu a jeho hraniční kružnice s číselnou osou je řešením uvedené nerovnice. K Z obrázku je vidět, že řešením nerovnice je sjednocení intervalů: ( ). Výsledek řešení: ( ) Příklady k procvičení: 5) Řešte nerovnici. [ ( ) ( )] 6) Řešte nerovnici. [ ( )] 7) Řešte nerovnici. [ ( )] 8) Řešte nerovnici. [NŘ]

37 Lineární rovnice a nerovnice 37 Lineární nerovnice s absolutní hodnotou Řešte nerovnici. Řešení nerovnic s větším počtem absolutních hodnot provádíme jiným způsobem. Nejdříve stanovíme tzv. nulové body všech absolutních hodnot, tedy body, v nichž se výrazy uvnitř jednotlivých absolutních hodnot rovnají nule. Množinu reálných čísel pak rozdělíme pomocí těchto nulových bodů na jednotlivé disjunktní intervaly. V každém intervalu zvlášť pak zkoumáme znaménko jednotlivých výrazů v absolutních hodnotách a absolutní hodnoty zde v souladu s definicí nahrazujeme přímo tímto výrazem nebo výrazem opačným. Celý postup zpravidla zapisujeme do přehledné tabulky. NB: ( ( ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) I. II. III. V každém z intervalů I., II. a III. Pak řešíme zvlášť lineární nerovnici, ale absolutní hodnoty nahrazujeme příslušnými výrazy z tabulky. I. ( ) ( ) ( ) (

38 38 Lineární rovnice a nerovnice Nyní stanovíme průnik tohoto řešení s intervalem, v němž řešení provádíme, tedy: ( ( ( II. ( ) ( ) ) Nyní stanovíme průnik tohoto řešení s intervalem, v němž řešení provádíme, tedy: ) ( { } III. ( ) ( ) ) Nyní stanovíme průnik tohoto řešení s intervalem, v němž řešení provádíme, tedy: ) ( ) ( ) Řešením původní nerovnice je pak sjednocení jednotlivých dílčích řešení jednotlivých intervalů: ( { } ( ) ( ) Výsledek řešení: ( )

39 Lineární rovnice a nerovnice 39 Příklady k procvičení: 9) Řešte nerovnici. [ ( )] 10) Řešte nerovnici. [ { }] 11) Řešte nerovnici. [ ( )] 12) Řešte nerovnici. [ ( ) ( )]

40 40 Lineární rovnice a nerovnice Kvadratické rovnice a nerovnice Rovnice v součinovém tvaru Základní pojmy Definice: Rovnicí v součinovém tvaru s neznámou x nazýváme každou rovnici ve tvaru: ( ) ( ) ( ), kde výrazy ( ), ( ),, ( ) jsou lineární dvojčleny. Rovnicí v součinovém tvaru dále nazýváme každou rovnici, kterou lze převést na rovnici ve výše uvedeném tvaru. Při řešení těchto rovnic využíváme poznatek, že součin dvou anebo více výrazů je roven nule právě tehdy, když alespoň jeden výraz je roven nule.

41 Lineární rovnice a nerovnice 41 Rovnice v součinovém tvaru Řešte rovnici ( ) ( ). Výraz na levé straně rovnice je roven nule právě tehdy, když: a), nebo b). Řešení této rovnice se tedy rozpadá na řešení dvojice lineárních rovnic. Řešením první lineární rovnice je číslo 10, řešením druhé lineární rovnice číslo. Množinu řešení dané rovnice lze tedy zapsat ve tvaru { }. Výsledek řešení: { } Příklady k procvičení: 1) Řešte rovnici ( ) ( ). [ { }] 2) Řešte rovnici ( ). [ { }] 3) Řešte rovnici ( ) ( ). [ { }] 4) Řešte rovnici ( ) ( ). [ { }]

42 42 Lineární rovnice a nerovnice Rovnice v součinovém tvaru Řešte rovnici. Výraz na levé straně rovnice lze rozložit na součin podle vzorce do následujícího tvaru: ( )( ). Je roven nule právě tehdy, když: a), nebo b). Řešení této rovnice se tedy rozpadá na řešení dvojice lineárních rovnic. Řešením první lineární rovnice je číslo 5, řešením druhé lineární rovnice číslo. Množinu řešení dané rovnice lze tedy zapsat ve tvaru { }. Výsledek řešení: { } Příklady k procvičení: 5) Řešte rovnici. [ { }] 6) Řešte rovnici. [ { }] 7) Řešte rovnici. [ { }] 8) Řešte rovnici. [ { }]

43 Lineární rovnice a nerovnice 43 Rovnice v součinovém tvaru Řešte rovnici. Rovnice nejdříve převedeme pomocí ekvivalentních do anulovaného tvaru: ( ) Výraz na levé straně rovnice lze rozložit na součin vytknutím před závorku do následujícího tvaru: ( ). Je roven nule právě tehdy, když: a), nebo b). Řešení této rovnice se tedy rozpadá na řešení dvojice lineárních rovnic. Řešením první lineární rovnice je číslo 0, řešením druhé lineární rovnice číslo. Množinu řešení dané rovnice lze tedy zapsat ve tvaru { }. Výsledek řešení: { } Příklady k procvičení: 9) Řešte rovnici ( ) ( )( ). [ { }] 10) Řešte rovnici. [ { }] 11) Řešte rovnici ( )( ). [ { }] 12) Řešte rovnici ( )( ). [NŘ]

44 44 Lineární rovnice a nerovnice Kvadratická rovnice Základní pojmy Definice: Kvadratickou rovnicí s neznámou x nazýváme každou rovnici ve tvaru:, kde ;. Kvadratickou rovnicí dále nazýváme každou rovnici, kterou lze pomocí ekvivalentních úprav převést na rovnici ve výše uvedeném tvaru. Výraz nazýváme kvadratický člen, výraz nazýváme lineární člen a člen absolutní člen. Věta: Řešení kvadratické rovnice je určeno následujícím vztahem: Poznámka 1: Výraz nazýváme diskriminant kvadratické rovnice a podle jeho hodnoty mohou pro řešení kvadratické rovnice nastat tři možnosti: a) - rovnice má v oboru dvě různá řešení, b) - rovnice má v oboru jedno dvojnásobné řešení, c) - rovnice nemá v oboru žádné řešení. Poznámka 2: Podle výše uvedeného vztahu lze řešit libovolnou kvadratickou rovnici. Existují však speciální typy kvadratických rovnic, které lze řešit i jiným (zpravidla jednodušším) způsobem. Mezi tyto speciální typy řadíme nejčastěji tzv. neúplné kvadratické rovnice: a) Rovnice se nazývá rovnice bez absolutního členu a s výhodou ji řešíme převedením na součinový tvar vytknutím. b) Rovnice se nazývá ryze kvadratická rovnice a výhodou ji řešíme převedením na součinový tvar pomocí vzorce (pokud je to možné).

45 Lineární rovnice a nerovnice 45 Kvadratická rovnice Řešte kvadratickou rovnici bez absolutního členu. Výraz na levé straně upravíme na součin vytknutím na tvar: ( ). Výraz na levé straně rovnice je roven nule právě tehdy, když: c), nebo d). Řešení této rovnice se tedy rozpadá na řešení dvojice lineárních rovnic. Řešením první lineární rovnice je číslo 0, řešením druhé lineární rovnice číslo. Množinu řešení dané rovnice lze tedy zapsat ve tvaru { }. Výsledek řešení: { } Příklady k procvičení: 1) Řešte kvadratickou rovnici bez absolutního členu. [ { }] 2) Řešte kvadratickou rovnici bez absolutního členu. [ { }] 3) Řešte kvadratickou rovnici bez absolutního členu. [ { }] 4) Řešte kvadratickou rovnici bez absolutního členu. [ { }]

46 46 Lineární rovnice a nerovnice Kvadratická rovnice Řešte ryze kvadratickou rovnici. Výraz na levé straně rovnice lze rozložit na součin podle vzorce do následujícího tvaru: ( )( ). Je roven nule právě tehdy, když: c), nebo d). Řešení této rovnice se tedy rozpadá na řešení dvojice lineárních rovnic. Řešením první lineární rovnice je číslo, řešením druhé lineární rovnice číslo. Množinu řešení dané rovnice lze tedy zapsat ve tvaru { }. Výsledek řešení: { } Příklady k procvičení: 5) Řešte ryze kvadratickou rovnici. [ { }] 6) Řešte ryze kvadratickou rovnici. [ { }] 7) Řešte ryze kvadratickou rovnici. [ { }] 8) Řešte ryze kvadratickou rovnici. [NŘ, výraz nelze rozložit na součin podle vzorce]

47 Lineární rovnice a nerovnice 47 Kvadratická rovnice Řešte kvadratickou rovnici. Srovnáním s obecným tvarem kvadratické rovnice dostáváme:. Dosazením do vzorce pro řešení kvadratické rovnice dostáváme: ( ) ( ) ( ) Množinu řešení dané rovnice lze tedy zapsat ve tvaru { }. Výsledek řešení: { } Příklady k procvičení: 9) Řešte kvadratickou rovnici. [ { }] 10) Řešte kvadratickou rovnici. [NŘ] 11) Řešte kvadratickou rovnici. [ { } ] 12) Řešte kvadratickou rovnici. [ { }]

48 48 Lineární rovnice a nerovnice Vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice Základní pojmy Definice: Kvadratickou rovnicí s neznámou x nazýváme každou rovnici ve tvaru:, kde ;. Kvadratickou rovnicí dále nazýváme každou rovnici, kterou lze pomocí ekvivalentních úprav převést na rovnici ve výše uvedeném tvaru. Výraz nazýváme kvadratický člen, výraz nazýváme lineární člen a člen absolutní člen. Věta 1: Pro kořeny kvadratické rovnice platí následující vztahy:,. Věta 2: Jsou-li čísla kořeny kvadratické rovnice, pak platí: ( )( ). Uvedenému výrazu na pravé straně rovnosti říkáme rozklad kvadratického trojčlenu na kořenové činitele.

49 Lineární rovnice a nerovnice 49 Vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice Pomocí vztahů mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice určete řešení kvadratické rovnice. Srovnáním s obecným tvarem kvadratické rovnice dostáváme:. Dosazením do vztahů mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice dostáváme: Hledáme tedy dvě čísla, jejichž součet je 5 a součin 6. Takovým podmínkám vyhovují čísla 2 a 3. Množinu řešení dané rovnice lze tedy zapsat ve tvaru { }. Výsledek řešení: { } Příklady k procvičení: 1) Pomocí vztahů mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice určete řešení kvadratické rovnice. [ { }] 2) Pomocí vztahů mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice určete řešení kvadratické rovnice. [ { }] 3) Pomocí vztahů mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice určete řešení kvadratické rovnice. [ { }] 4) Pomocí vztahů mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice určete řešení kvadratické rovnice. [ { }]

50 50 Lineární rovnice a nerovnice Vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice Sestavte kvadratickou rovnici s kořeny. Dosazením do vztahů mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice dostáváme: Úpravou uvedených vztahů dostáváme: ( ) Prostým srovnáním zlomků na levé a pravé straně obou rovností dostáváme: Kvadratickou rovnici tedy můžeme psát ve tvaru:. Výsledek řešení: Příklady k procvičení: 5) Sestavte kvadratickou rovnici s kořeny. [ ] 6) Sestavte kvadratickou rovnici s kořeny. [ ] 7) Sestavte kvadratickou rovnici s kořeny. [ ] 8) Sestavte kvadratickou rovnici s kořeny. [ ]

51 Lineární rovnice a nerovnice 51 Vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice Kvadratický trojčlen rozložte na součin kořenových činitelů. Srovnáním kvadratického trojčlenu s obecným tvarem kvadratické rovnice dostáváme:. Dosazením do vzorce pro řešení příslušné kvadratické rovnice dostáváme: ( ) ( ) ( ) Kvadratický trojčlen lze tedy psát ve tvaru: ( )( ) ( )[ ( )] Po úpravě: ( )( ) Výsledek řešení: ( )( ) Příklady k procvičení: 9) Kvadratický trojčlen rozložte na součin kořenových činitelů. [ ( )( )] 10) Kvadratický trojčlen rozložte na součin kořenových činitelů. [nelze rozložit] 11) Kvadratický trojčlen rozložte na součin kořenových činitelů. [ ( )( )] 12) Kvadratický trojčlen rozložte na součin kořenových činitelů. [ ( )( )]

52 52 Lineární rovnice a nerovnice Grafické řešení kvadratické rovnice a nerovnice Základní pojmy Definice: Kvadratickou rovnicí s neznámou x nazýváme každou rovnici ve tvaru:, kde ;. Kvadratickou rovnicí dále nazýváme každou rovnici, kterou lze pomocí ekvivalentních úprav převést na rovnici ve výše uvedeném tvaru. Výraz nazýváme kvadratický člen, výraz nazýváme lineární člen a člen absolutní člen. Vydělíme-li kvadratickou rovnici číslem a, dostáváme kvadratickou rovnici v tzv. normovaném tvaru. Definice: Kvadratickou rovnicí v normovaném tvaru s neznámou x nazýváme každou rovnici ve tvaru:, kde. Takovou rovnici pak lze psát v následujícím tvaru: Jedná se vlastně o rovnost dvou funkcí, funkce kvadratické na straně levé a funkce lineární na straně pravé. Znázorníme-li grafy obou funkcí do jednoho obrázku, je řešením původní kvadratické rovnice x-ová souřadnice průsečíků obou grafů. Uvedený postup je návodem na grafické řešení kvadratické rovnice.

53 Lineární rovnice a nerovnice 53 Věta 1: Pro vzájemnou polohu paraboly (grafu kvadratické funkce) a přímky (grafu lineární funkce) mohou nastat následující možnosti: a) parabola a přímka mají dva průsečíky, příslušná kvadratická rovnice má dvě řešení, b) parabola a přímka mají jeden společný bod (přímka je tečnou paraboly), příslušná kvadratická rovnice má jedno řešení, c) parabola a přímka nemají žádný společný bod, příslušná kvadratická rovnice nemá žádné řešení. Definice: Kvadratickou nerovnicí s neznámou x nazýváme každou nerovnici v jednom z těchto tvarů:,,,, kde ;. Na levé straně nerovnice je výraz zápisem kvadratické funkce. Grafem této funkce je parabola, která protíná osu x v těch bodech, které jsou řešením příslušné kvadratické rovnice. Část tohoto grafu pak může ležet pod osou x, část na ose x a část nad osou x. Na základě této vzájemné polohy pak lze graficky určit řešení příslušné kvadratické nerovnice.

54 54 Lineární rovnice a nerovnice Grafické řešení kvadratické rovnice a nerovnice Řešte graficky kvadratickou rovnici. Pomocí ekvivalentních úprav převedeme rovnici na tvar: Do jednoho grafu pak zakreslíme grafy funkcí a Obě křivky tedy mají dva průsečíky a jejich x-ové souřadnice ( a 3) jsou řešením příslušné kvadratické rovnice. Množinu řešení dané rovnice lze tedy zapsat ve tvaru { }. Výsledek řešení: { }

55 Lineární rovnice a nerovnice 55 Příklady k procvičení: 1) Řešte graficky kvadratickou rovnici. [ { }] 2) Řešte graficky kvadratickou rovnici. [ { }]

56 56 Lineární rovnice a nerovnice 3) Řešte graficky kvadratickou rovnici. [ { }] 4) Řešte graficky kvadratickou rovnici. [NŘ]

57 Lineární rovnice a nerovnice 57 Grafické řešení kvadratické rovnice a nerovnice Řešte kvadratickou nerovnici. Nejdříve vyřešíme příslušnou kvadratickou rovnici. Výraz na levé straně upravíme na součin vytknutím na tvar: ( ). Výraz na levé straně rovnice je roven nule právě tehdy, když: e), nebo f). Řešení této rovnice se tedy rozpadá na řešení dvojice lineárních rovnic. Řešením první lineární rovnice je číslo 0, řešením druhé lineární rovnice číslo. Množinu řešení dané rovnice lze tedy zapsat ve tvaru { }. V těchto bodech protne graf příslušné kvadratické funkce osu x.

58 58 Lineární rovnice a nerovnice Hledáme ty části grafu, které podle zadání původní nerovnice leží pod osou x nebo na ose x. Řešení je v obrázku vyšrafováno červeně a je vidět, že nerovnici vyhovují všechna x z intervalu. Výsledek řešení: Příklady k procvičení: 5) Řešte kvadratickou nerovnici. [ ( ) ( )] 6) Řešte kvadratickou nerovnici. [ ] 7) Řešte kvadratickou nerovnici. [ ( )] 8) Řešte kvadratickou nerovnici. [ ( )]

59 Lineární rovnice a nerovnice 59 Grafické řešení kvadratické rovnice a nerovnice Řešte kvadratickou nerovnici. Nejdříve vyřešíme příslušnou kvadratickou rovnici. Dosazením do vzorce pro řešení kvadratické rovnice dostáváme: ( ) ( ) ( ) Množinu řešení dané rovnice lze tedy zapsat ve tvaru { }. V těchto bodech protne graf příslušné kvadratické funkce osu x.

60 60 Lineární rovnice a nerovnice Hledáme ty části grafu, které podle zadání původní nerovnice leží nad osou x nebo na ose x. Řešení je v obrázku vyšrafováno červeně a je vidět, že nerovnici vyhovují všechna x z množiny ( ). Výsledek řešení: ( ) Příklady k procvičení: 9) Řešte kvadratickou rovnici. [ ( ) ( )] 10) Řešte kvadratickou rovnici. [NŘ] 11) Řešte kvadratickou rovnici. [ ] 12) Řešte kvadratickou rovnici. [ { }]

61 Lineární rovnice a nerovnice 61 Umocňování rovnice Základní pojmy Věta: Pro libovolná dvě čísla platí: Uvedená věta ovšem neplatí naopak. Z tohoto poznatku plyne pro umocnění rovnice následující skutečnost: Věta: Umocněním obou stran rovnice na druhou dostaneme rovnici, pro kterou platí: Každý kořen původní rovnice je současně kořenem i rovnice umocněné, ale ne naopak. Umocněná rovnice může mít kořeny, které nejsou kořeny rovnice původní. Umocnění rovnice je tzv. důsledkovou úpravou. Použijeme-li při řešení rovnice důsledkovou úpravu, je nezbytnou součástí řešení rovnice zkouška.

62 62 Lineární rovnice a nerovnice Umocňování rovnice Řešte rovnici. Nejdříve umocníme rovnici: Jelikož jsme provedli důsledkovou úpravu, je nezbytnou součástí řešení zkouška. ( ) ( ) Původní rovnice tedy nemá řešení. Výsledek řešení: Rovnice nemá řešení. Příklady k procvičení: 1) Řešte rovnici. [ { }] 2) Řešte rovnici. [ { }] 3) Řešte rovnici. [NŘ] 4) Řešte rovnici. [NŘ]

63 Lineární rovnice a nerovnice 63 Umocňování rovnice Řešte rovnici. Nejdříve umocníme rovnici: ( ) ( ) ; Jelikož jsme provedli důsledkovou úpravu, je nezbytnou součástí řešení zkouška. ( ) ( ) ( ) ( ) Řešením původní rovnice je pouze číslo 5. Výsledek řešení: { } Příklady k procvičení: 5) Řešte rovnici. [ { }] 6) Řešte rovnici. [ { }] 7) Řešte rovnici. [ { }] 8) Řešte rovnici. [ { }]

64 64 Lineární rovnice a nerovnice Umocňování rovnice Řešte rovnici. Nejdříve umocníme rovnici: ( ) ( ) ( ) Jelikož jsme provedli dvě důsledkové úpravy, je nezbytnou součástí řešení zkouška. ( ) ( ) Řešením původní rovnice je tedy číslo 1. Výsledek řešení: { }

65 Lineární rovnice a nerovnice 65 Příklady k procvičení: 9) Řešte rovnici. [ { }] 10) Řešte rovnici. [ { }] 11) Řešte rovnici. [ { }] 12) Řešte rovnici. [ { }]

66 66 Lineární rovnice a nerovnice Řešení rovnic užitím substituce Základní pojmy Substitucí rozumíme nahrazení výrazu v zápisu rovnice obsahujícího proměnnou jinou proměnnou. Daná rovnice se substitucí zpravidla zjednoduší. Tuto jednoduší rovnici s novou neznámou vyřešíme a poté se vrátíme zpět k původní neznámé. Pro volbu substituce neplatí žádné obecné pravidlo, je třeba jistého matematického citu a zkušenosti.

67 Lineární rovnice a nerovnice 67 Řešení rovnic užitím substituce Řešte rovnici. Nejdříve provedeme substituci. Původní rovnice se změní následovně: Jedná se o kvadratickou rovnici, kterou řešíme dosazením do vzorce: ( ) ( ) Nyní se s oběma řešeními postupně vrátíme k původní proměnné x. a) b) V obou případech se jedná o ryze kvadratické rovnice. První má kořeny a a druhá a. Množinu řešení původní rovnice lze tedy psát ve tvaru { } Výsledek řešení: { } Příklady k procvičení: 1) Řešte rovnici. [ { }] 2) Řešte rovnici. [ { }] 3) Řešte rovnici. [ { }] 4) Řešte rovnici. [ { }]

68 68 Lineární rovnice a nerovnice Řešení rovnic užitím substituce Řešte rovnici ( ). Nejdříve provedeme substituci. Původní rovnice se změní následovně: Jedná se o kvadratickou rovnici, kterou řešíme dosazením do vzorce: ( ) ( ) Nyní se s oběma řešeními postupně vrátíme k původní proměnné x. a) b) V obou případech se jedná o lineární rovnice s neznámou ve jmenovateli ( z nich řešíme vynásobením jmenovatelem x. Řešením první rovnice je číslo ). Každou, řešením druhé rovnice číslo. Množinu řešení původní rovnice lze tedy psát ve tvaru { } Výsledek řešení: { }

69 Lineární rovnice a nerovnice 69 Příklady k procvičení: 5) Řešte rovnici ( ). [ { }] 6) Řešte rovnici ( ). [ { }] 7) Řešte rovnici ( ). [ { }] 8) Řešte rovnici ( ). [ { }]

70 70 Lineární rovnice a nerovnice Řešení rovnic užitím substituce Řešte rovnici. Nejdříve provedeme substituci. Původní rovnice se změní následovně: Jedná se o kvadratickou rovnici, kterou řešíme dosazením do vzorce: ( ) ( ) Nyní se s oběma řešeními postupně vrátíme k původní proměnné x. a) b) V obou případech se jedná o lineární rovnice s neznámou ve jmenovateli ( ). Každou z nich řešíme vynásobením jmenovatelem. Řešením první rovnice je číslo, řešením druhé rovnice číslo. Množinu řešení původní rovnice lze tedy psát ve tvaru { } Výsledek řešení: { }

71 Lineární rovnice a nerovnice 71 Příklady k procvičení: 9) Řešte rovnici. [ { }] 10) Řešte rovnici. [ { }] 11) Řešte rovnici. [ { }] 12) Řešte rovnici. [ { }]

72 72 Lineární rovnice a nerovnice Soustavy rovnic a nerovnic Lineární rovnice se dvěma neznámými Základní pojmy Definice: Lineární rovnicí se dvěma neznámými x, y nazýváme každou rovnici ve tvaru:, kde. Lineární rovnicí se dvěma neznámými dále nazýváme každou rovnici, kterou lze pomocí tzv. ekvivalentních úprav převést na rovnici ve výše uvedeném tvaru. Mezi základní ekvivalentní úpravy patří: - Přičtení stejného čísla (výrazu) k oběma stranám rovnice. - Odečtení stejného čísla (výrazu) od obou stran rovnice. - Vynásobení obou stran rovnice číslem (výrazem) různým od nuly. - Vydělení obou stran rovnice číslem (výrazem) různým od nuly. Řešením rovnic se dvěma neznámými jsou uspořádané dvojice reálných čísel, které můžeme graficky znázornit v rovině. Při řešení lineární rovnice může nastat jedna z následujících možností: a) řešením je množina bodů tvořících přímku různoběžnou s oběma osami soustavy souřadnic. b) řešením je množina bodů tvořících přímku rovnoběžnou s osou x. c) řešením je množina bodů tvořících přímku rovnoběžnou s osou y. d) řešením je libovolná uspořádaná dvojice reálných čísel x, y. e) rovnice nemá řešení.

73 Lineární rovnice a nerovnice 73 Lineární rovnice se dvěma neznámými Řešte rovnici. Všechna řešení dané rovnice dostaneme např. tak, že neznámou x volíme libovolně a pak z rovnice vyjádříme neznámou y. Množinu všech řešení původní rovnice lze tedy psát ve tvaru {[ ] } a současně znázornit graficky v kartézské soustavě souřadnic. Výsledek řešení: {[ ] }

74 74 Lineární rovnice a nerovnice Příklady k procvičení: 1) Řešte rovnici. [ {[ ] }] 2) Řešte rovnici. [ {[ ] }]

75 Lineární rovnice a nerovnice 75 3) Řešte rovnici. [ {[ ] }] 4) Řešte rovnici. [ {[ ] }]

76 76 Lineární rovnice a nerovnice Lineární rovnice se dvěma neznámými Řešte rovnici. Všechna řešení dané rovnice dostaneme tak, že neznámou y volíme libovolně a pak z rovnice vyjádříme neznámou x. Množinu všech řešení původní rovnice lze tedy psát ve tvaru {[ ] } a současně znázornit graficky v kartézské soustavě souřadnic. Výsledek řešení: {[ ] }

77 Lineární rovnice a nerovnice 77 Příklady k procvičení: 5) Řešte rovnici. [ {[ ] }] 6) Řešte rovnici. [ {[ ] }]

78 78 Lineární rovnice a nerovnice 7) Řešte rovnici. [ {[ ] }] 8) Řešte rovnici. [ {[ ] }]

79 Lineární rovnice a nerovnice 79 Lineární rovnice se dvěma neznámými Řešte rovnici v množině přirozených čísel. Při řešení postupujeme obdobně jako při řešení v množině reálných čísel. Všechna řešení dané rovnice v množině reálných čísel dostaneme např. tak, že neznámou x volíme libovolně a pak z rovnice vyjádříme neznámou y. Množinu všech řešení znázorníme graficky v kartézské soustavě souřadnic a na vzniklé přímce pak hledáme pouze ty body, jejichž obě souřadnice jsou přirozená čísla. Množinu řešení původní rovnice lze tedy psát ve tvaru {[ ] [ ] [ ]}

80 80 Lineární rovnice a nerovnice Výsledek řešení: {[ ] [ ] [ ]} Příklady k procvičení: 9) Řešte rovnici v množině přirozených čísel. [ {[ ]}]

81 Lineární rovnice a nerovnice 81 10) Řešte rovnici v množině přirozených čísel. [ {[ ]}] 11) Řešte rovnici v množině přirozených čísel. [ {[ ] [ ] [ ] [ ]}]

82 82 Lineární rovnice a nerovnice 12) Řešte rovnici v množině přirozených čísel. [NŘ]

83 Lineární rovnice a nerovnice 83 Lineární nerovnice se dvěma neznámými Základní pojmy Definice: Lineární nerovnicí se dvěma neznámými x, y nazýváme každou rovnici v jednom z těchto tvarů:,,, kde. Lineární nerovnicí dále nazýváme každou nerovnici, kterou lze pomocí tzv. ekvivalentních úprav převést na nerovnici ve výše uvedeném tvaru. Při řešení lineárních nerovnic používáme stejné ekvivalentní úpravy jako při řešení lineárních rovnic, s jednou podstatnou výjimkou: - Násobíme-li nerovnici záporným číslem, mění se znaménko nerovnosti v opačné! Řešením rovnic se dvěma neznámými jsou uspořádané dvojice reálných čísel, které můžeme graficky znázornit v rovině. Při řešení lineární rovnice může nastat jedna z následujících možností: a) řešením je množina bodů tvořících polorovinu s hraniční přímkou různoběžnou s oběma osami soustavy souřadnic. b) řešením je množina bodů tvořících polorovinu s hraniční přímkou rovnoběžnou s osou x. c) řešením je množina bodů tvořících polorovinu s hraniční přímkou rovnoběžnou s osou y. d) řešením je libovolná uspořádaná dvojice reálných čísel x, y nebo nerovnice nemá žádné řešení podle použitého znaménka nerovnosti. e) řešením je libovolná uspořádaná dvojice reálných čísel x, y nebo nerovnice nemá žádné řešení podle použitého znaménka nerovnosti.

84 84 Lineární rovnice a nerovnice Lineární nerovnice se dvěma neznámými Řešte nerovnici. Rovnici hraniční přímky dostaneme tak, že z rovnice vyjádříme neznámou y. Danou přímku zobrazíme v soustavě souřadnic a zvolíme libovolný bod ležící v jedné ze dvou polorovin, např. bod [ ]. Souřadnice tohoto bodu dosadíme do původní nerovnice: Vidíme, že jsme dostali pravdivou nerovnost. Řešením je tedy ta polorovina, ze které byl zkušební bod. Pokud bychom obdrželi nerovnost nepravdivou, řešením by byla polorovina opačná. Jelikož bylo v zadání nerovnice znaménko neostré nerovnosti, je řešením nerovnice i hraniční přímka, pokud je v zadání nerovnice znaménko ostré nerovnosti, je řešením polorovina bez hraniční přímky.

85 Lineární rovnice a nerovnice 85 Výsledek řešení:

86 86 Lineární rovnice a nerovnice Příklady k procvičení: 1) Řešte nerovnici. 2) Řešte rovnici.

87 Lineární rovnice a nerovnice 87 3) Řešte rovnici. 4) Řešte rovnici.

88 88 Lineární rovnice a nerovnice Lineární nerovnice se dvěma neznámými Řešte rovnici. Rovnici hraniční přímky dostaneme tak, že z rovnice vyjádříme neznámou x. Danou přímku zobrazíme v soustavě souřadnic a zvolíme libovolný bod ležící v jedné ze dvou polorovin, např. bod [ ]. Souřadnice tohoto bodu dosadíme do původní nerovnice: Vidíme, že jsme dostali pravdivou nerovnost. Řešením je tedy ta polorovina, ze které byl zkušební bod. Pokud bychom obdrželi nerovnost nepravdivou, řešením by byla polorovina opačná. Jelikož bylo v zadání nerovnice znaménko neostré nerovnosti, je řešením nerovnice i hraniční přímka, pokud je v zadání nerovnice znaménko ostré nerovnosti, je řešením polorovina bez hraniční přímky.

89 Lineární rovnice a nerovnice 89 Výsledek řešení:

90 90 Lineární rovnice a nerovnice Příklady k procvičení: 5) Řešte rovnici. 6) Řešte rovnici.

91 Lineární rovnice a nerovnice 91 7) Řešte rovnici. 8) Řešte rovnici.

92 92 Lineární rovnice a nerovnice Lineární nerovnice se dvěma neznámými Řešte rovnici v množině přirozených čísel. Při řešení postupujeme obdobně jako při řešení v množině reálných čísel. Rovnici hraniční přímky dostaneme tak, že z rovnice vyjádříme neznámou y. Danou přímku zobrazíme v soustavě souřadnic a zvolíme libovolný bod ležící v jedné ze dvou polorovin, např. bod [ ]. Souřadnice tohoto bodu dosadíme do původní nerovnice: Vidíme, že jsme dostali pravdivou nerovnost. Řešením v množině reálných čísel je tedy ta polorovina, ze které byl zkušební bod. Pokud bychom obdrželi nerovnost nepravdivou, řešením by byla polorovina opačná. Jelikož bylo v zadání nerovnice znaménko neostré nerovnosti, je řešením nerovnice i hraniční přímka, pokud je v zadání nerovnice znaménko ostré nerovnosti, je řešením polorovina bez hraniční přímky. A nakonec vybereme z této poloroviny pouze ty uspořádané dvojice, které jsou tvořené pouze přirozenými čísly

93 Lineární rovnice a nerovnice 93 Množinu řešení původní rovnice lze tedy psát ve tvaru {[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]} Výsledek řešení: {[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]} Příklady k procvičení: 9) Řešte rovnici v množině přirozených čísel. [ {[ ]}]

94 94 Lineární rovnice a nerovnice 10) Řešte rovnici v množině přirozených čísel. [ {[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]}] 11) Řešte rovnici v množině přirozených čísel. [ {[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]}]

95 Lineární rovnice a nerovnice 95 12) Řešte rovnici v množině přirozených čísel. [NŘ]

96 96 Lineární rovnice a nerovnice Soustavy dvou lineárních rovnic se dvěma neznámými Základní pojmy Definice: Soustavou dvou lineárních rovnic se dvěma neznámými x, y nazýváme každou soustavu rovnici ve tvaru:,, kde. Soustavou dvou lineárních rovnic se dvěma neznámými dále nazýváme každou soustavu, kterou lze pomocí tzv. ekvivalentních úprav převést na soustavu rovnic ve výše uvedeném tvaru. Mezi základní ekvivalentní úpravy patří: - Přičtení stejného čísla (výrazu) k oběma stranám rovnice. - Odečtení stejného čísla (výrazu) od obou stran rovnice. - Vynásobení obou stran rovnice číslem (výrazem) různým od nuly. - Vydělení obou stran rovnice číslem (výrazem) různým od nuly. Při řešení soustav rovnic dále nově používáme tyto ekvivalentní úpravy: - Dosazení výrazu, kterým z jedné rovnice vyjádříme některou neznámou pomocí druhé neznámé, za příslušnou neznámou do zbývající rovnice. - Přičtení některé rovnice soustavy k zbývající rovnici této soustavy. - Vynásobení některé rovnice soustavy nenulovým číslem a současné přičtení násobku zbývající rovnice soustavy k této násobené rovnici. Řešením soustavy dvou rovnic se dvěma neznámými jsou uspořádané dvojice reálných čísel.

97 Lineární rovnice a nerovnice 97 Při řešení soustavy dvou lineárních rovnic se dvěma neznámými může nastat jedna z následujících možností: a) Soustava má jediné řešení. b) Soustava má nekonečně mnoho řešení. (Tato řešení tvoří v kartézské soustavě souřadnic přímku.) c) Soustava nemá řešení. Soustavu dvou lineárních rovnic se dvěma neznámými můžeme řešit několika způsoby. K těm nejčastějším patří dosazovací metoda, sčítací metoda a grafická metoda. Všechny tyto metody jsou popsány v následujících příkladech.

98 98 Lineární rovnice a nerovnice Soustavy dvou lineárních rovnic se dvěma neznámými Řešte soustavu rovnic dosazovací metodou: Dosazovací metoda spočívá v tom, že z jedné ze dvou rovnic vyjádříme jednu neznámou, toto vyjádření dosadíme do druhé rovnice. Řešení tak převedeme na řešení jedné lineární rovnice s jednou neznámou. V tomto konkrétním případě je výhodné vyjádřit z první rovnice neznámou y. Tento výraz dosadíme do druhé rovnice za neznámou y. ( ) Řešení této rovnice pak dosadíme do výrazu vyjadřující neznámou y a vypočteme i tuto druhou neznámou. Řešením této soustavy je tedy uspořádaná dvojice [ ]. Výsledek řešení: {[ ]}

99 Lineární rovnice a nerovnice 99 Příklady k procvičení: 1) Řešte soustavu rovnic dosazovací metodou: [ {[ ]}] 2) Řešte soustavu rovnic dosazovací metodou: [ {[ ] } nekonečně mnoho řešení] 3) Řešte soustavu rovnic dosazovací metodou: [NŘ] 4) Řešte soustavu rovnic dosazovací metodou: [ {[ ]}]

100 100 Lineární rovnice a nerovnice Soustavy dvou lineárních rovnic se dvěma neznámými Řešte soustavu rovnic sčítací metodou: Sčítací metoda spočívá v tom, že jednu nebo obě rovnice vynásobíme vhodně takovými čísly, aby se po sečtení obou rovnic jedna z neznámých anulovala. Řešení tak opět převedeme na řešení jedné lineární rovnice s jednou neznámou. V tomto konkrétním případě je výhodné první rovnici vynásobit číslem 2. Takto upravené rovnice soustavy sečteme, tedy sečteme levé strany a pravé strany. Řešení této rovnice pak dosadíme do libovolné ze dvou původních rovnic a vypočteme i neznámou y. V tomto případě dosadíme do první rovnice. Řešením této soustavy je tedy uspořádaná dvojice [ ]. Výsledek řešení: {[ ]}

101 Lineární rovnice a nerovnice 101 Příklady k procvičení: 5) Řešte soustavu rovnic sčítací metodou: [ {[ ]}] 6) Řešte soustavu rovnic sčítací metodou: [ {[ ] } nekonečně mnoho řešení] 7) Řešte soustavu rovnic sčítací metodou: [NŘ] 8) Řešte soustavu rovnic sčítací metodou: [ {[ ]}]

102 102 Lineární rovnice a nerovnice Soustavy dvou lineárních rovnic se dvěma neznámými Řešte soustavu rovnic graficky: Grafická metoda spočívá v tom, že z každé rovnice vyjádříme neznámou y. Vzniknou tak dvě rovnice lineárních funkcí. Do jedné soustavy souřadnic pak nakreslíme oba grafy (přímky) a v souladu s možnými výsledky řešení soustavy dvou rovnic se dvěma neznámými jsou tyto přímky buď různoběžné (soustava má jedno řešení), rovnoběžné různé (soustava nemá řešení), anebo rovnoběžné totožné (soustava má nekonečně mnoho řešení).

103 Lineární rovnice a nerovnice 103 Řešením této soustavy jsou souřadnice průsečíku obou přímek, tedy uspořádaná dvojice [ ]. Výsledek řešení: {[ ]}

104 104 Lineární rovnice a nerovnice Příklady k procvičení: 9) Řešte soustavu rovnic graficky: [ {[ ]}] 10) Řešte soustavu rovnic graficky: [ {[ ]}]

105 Lineární rovnice a nerovnice ) Řešte soustavu rovnic graficky: [NŘ] 12) Řešte soustavu rovnic graficky: [ {[ ] }]

106 106 Lineární rovnice a nerovnice Soustavy lineárních rovnic s více neznámými a soustavy rovnice lineární a kvadratické Základní pojmy U soustav více lineárních rovnic s více neznámými je zpravidla použití metody dosazovací i sčítací méně vhodné. Jako naprosto univerzální se jeví tzv. Gaussova eliminační metoda, která bude blíže vysvětlena v následujících příkladech u soustav tří a čtyř lineárních rovnic se třemi a čtyřmi neznámými. Naopak u soustavy rovnice lineární a kvadratické se dvěma neznámými je většinou nejvhodnější metoda dosazovací. Při řešení opět používáme tzv. ekvivalentní úpravy. Mezi základní ekvivalentní úpravy patří: - Přičtení stejného čísla (výrazu) k oběma stranám rovnice. - Odečtení stejného čísla (výrazu) od obou stran rovnice. - Vynásobení obou stran rovnice číslem (výrazem) různým od nuly. - Vydělení obou stran rovnice číslem (výrazem) různým od nuly. Při řešení soustav rovnic dále nově používáme tyto ekvivalentní úpravy: - Dosazení výrazu, kterým z jedné rovnice vyjádříme některou neznámou pomocí druhé neznámé, za příslušnou neznámou do zbývající rovnice. - Přičtení některé rovnice soustavy k zbývající rovnici této soustavy. - Vynásobení některé rovnice soustavy nenulovým číslem a současné přičtení násobku zbývající rovnice soustavy k této násobené rovnici. Řešením soustavy dvou rovnic se dvěma neznámými jsou uspořádané dvojice reálných čísel. Řešením soustavy tří rovnic se třemi neznámými jsou uspořádané trojice reálných čísel. Řešením soustavy čtyř rovnic se čtyřmi neznámými jsou uspořádané čtveřice reálných čísel.

4. Výčtem prvků f: {[2,0],[3,1],[4,2],[5,3]}

4. Výčtem prvků f: {[2,0],[3,1],[4,2],[5,3]} 1/27 FUNKCE Základní pojmy: Funkce, definiční obor, obor hodnot funkce Kartézská soustava souřadnic, graf funkce Opakování: Číselné množiny, úpravy výrazů, zobrazení čísel na reálné ose Funkce: Zápis:

Více

Kvadratické rovnice pro studijní obory

Kvadratické rovnice pro studijní obory Variace 1 Kvadratické rovnice pro studijní obory Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Kvadratické

Více

Kvadratické rovnice pro učební obory

Kvadratické rovnice pro učební obory Variace 1 Kvadratické rovnice pro učební obory Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jkaékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Kvadratické

Více

ax + b = 0, kde a, b R, přímky y = ax + b s osou x (jeden, nekonečně mnoho, žádný viz obr. 1.1 a, b, c). Obr. 1.1 a Obr. 1.1 b Obr. 1.

ax + b = 0, kde a, b R, přímky y = ax + b s osou x (jeden, nekonečně mnoho, žádný viz obr. 1.1 a, b, c). Obr. 1.1 a Obr. 1.1 b Obr. 1. 1 Rovnice, nerovnice a soustavy 11 Lineární rovnice Rovnice f(x) = g(x) o jedné neznámé x R, kde f, g jsou reálné funkce, se nazývá lineární rovnice, jestliže ekvivalentními úpravami dostaneme tvar ax

Více

Vztah mezi dvěma čísly, které se rovnají, se nazývá rovnost, jako například : ( 2) 3 = 8 4 = 2 ; 16 = 4 ; 1 = 1 a podobně. 2

Vztah mezi dvěma čísly, které se rovnají, se nazývá rovnost, jako například : ( 2) 3 = 8 4 = 2 ; 16 = 4 ; 1 = 1 a podobně. 2 Lineární rovnice o jedné neznámé O rovnicích obecně Vztah mezi dvěma čísly, které se rovnají, se nazývá rovnost, jako například : ( ) 8 ; 6 ; a podobně. ; Na rozdíl od rovností obsahuje rovnice kromě čísel

Více

M - Rovnice - lineární a s absolutní hodnotou

M - Rovnice - lineární a s absolutní hodnotou Rovnice a jejich ekvivalentní úpravy Co je rovnice Rovnice je matematický zápis rovnosti dvou výrazů. př.: x + 5 = 7x - M - Rovnice - lineární a s absolutní hodnotou Písmeno zapsané v rovnici nazýváme

Více

KVADRATICKÉ ROVNICE A NEROVNICE (včetně řešení v C)

KVADRATICKÉ ROVNICE A NEROVNICE (včetně řešení v C) Projekt ŠABLONY NA GVM Gymnázium Velké Meziříčí registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0948 IV-2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků středních škol KVADRATICKÉ

Více

( ) 2.5.7 Neúplné kvadratické rovnice. Předpoklady: 020501

( ) 2.5.7 Neúplné kvadratické rovnice. Předpoklady: 020501 ..7 Neúplné kvadratické rovnice Předpoklady: Pedagogická poznámka: Tato hodina patří mezi vzácné výjimky, kdy naprostá většina studentů skončí více než pět minut před zvoněním. Nechávám je dělat něco jiného

Více

2.4.11 Nerovnice s absolutní hodnotou

2.4.11 Nerovnice s absolutní hodnotou .. Nerovnice s absolutní hodnotou Předpoklady: 06, 09, 0 Pedagogická poznámka: Hlavním záměrem hodiny je, aby si studenti uvědomili, že se neučí nic nového. Pouze používají věci, které dávno znají, na

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita IV. Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků středních škol Téma IV.. Kvadratické funkce, rovnice a nerovnice

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita IV. Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků středních škol Téma IV.. Kvadratické funkce, rovnice a nerovnice

Více

M - Příprava na 2. zápočtový test pro třídu 2D

M - Příprava na 2. zápočtový test pro třídu 2D M - Příprava na 2. zápočtový test pro třídu 2D Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. VARIACE 1 Tento

Více

( ) ( ) ( ) 2 ( ) 2.7.16 Rovnice s neznámou pod odmocninou II. Předpoklady: 2715

( ) ( ) ( ) 2 ( ) 2.7.16 Rovnice s neznámou pod odmocninou II. Předpoklady: 2715 .7.6 Rovnice s neznámou pod odmocninou II Předpoklady: 75 Př. : Vyřeš rovnici y + + y = 4 y + + y = 4 / ( y + + y ) = ( 4) y + + 4 y + y + 4 y = 6 5y + 4 y + y = 8 5y + 4 y + y = 8 - v tomto stavu nemůžeme

Více

EXPONENCIÁLNÍ A LOGARITMICKÁ FUNKCE

EXPONENCIÁLNÍ A LOGARITMICKÁ FUNKCE Projekt ŠABLONY NA GVM Gymnázium Velké Meziříčí registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0948 IV-2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků středních škol EXPONENCIÁLNÍ

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita IV. Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků středních škol Téma IV.. Kvadratické funkce, rovnice a nerovnice

Více

INTEGRÁLNÍ POČET NEURČITÝ INTEGRÁL,

INTEGRÁLNÍ POČET NEURČITÝ INTEGRÁL, INTEGRÁLNÍ POČET NEURČITÝ INTEGRÁL, URČITÝ INTEGRÁL Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro vyšší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve

Více

4. R O V N I C E A N E R O V N I C E

4. R O V N I C E A N E R O V N I C E 4. R O V N I C E A N E R O V N I C E 4.1 F U N K C E A J E J Í G R A F Funkce (definice, značení) Způsoby zadání funkce (tabulka, funkční předpis, slovní popis, graf) Definiční obor funkce (definice, značení)

Více

10. Polynomy a racionálně lomenné funkce

10. Polynomy a racionálně lomenné funkce 10 Polynomy a racionálně lomenné funkce A Polynomy Definice 101 Reálný polynom stupně n (neboli mnohočlen) je funkce tvaru p(x) = a n x n + a n 1 x n 1 + + a 0, kde a 1,, a n R, a n 0, která každému komplexnímu

Více

Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 Projekt OBZORY

Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 Projekt OBZORY Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 Projekt OBZORY INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA Matematika METODIKA Soustavy rovnic Mgr. Marie Souchová květen 2011 Tato část učiva následuje po kapitole Rovnice. Je rozdělena do částí

Více

Soustavy lineárních rovnic

Soustavy lineárních rovnic 1 Soustavy lineárních rovnic Příklad: Uvažujme jednoduchý příklad soustavy dvou lineárních rovnic o dvou neznámých x, y: x + 2y = 5 4x + y = 6 Ze střední školy známe několik metod, jak takové soustavy

Více

KOMPLEXNÍ ČÍSLA INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

KOMPLEXNÍ ČÍSLA INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky KOMPLEXNÍ ČÍSLA Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro vyšší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky na gymnáziu INVESTICE

Více

2.8.9 Parametrické rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou

2.8.9 Parametrické rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou .8.9 Parametrické rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou Předpoklady: 0,, 806 Pedagogická poznámka: Opět si napíšeme na začátku hodiny na tabuli jednotlivé kroky postupu při řešení rovnic (nerovnic)

Více

KVADRATICKÉ ROVNICE A NEROVNICE (početní a grafická řešení)

KVADRATICKÉ ROVNICE A NEROVNICE (početní a grafická řešení) KVADRATICKÉ ROVNICE A NEROVNICE (početní a grafická řešení) KVADRATICKÉ ROVNICE (početně) Teorie: Kvadratická rovnice o jedné neznámé se nazývá každá taková rovnice, kterou lze ekvivalentními úpravami

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita IV. Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků středních škol Téma IV.. Kvadratické funkce, rovnice a nerovnice

Více

4 Algebraické rovnice a nerovnice

4 Algebraické rovnice a nerovnice Algebraické rovnice a nerovnice Matematika je stenografie abstraktního myšlení. Je-li používána správně, nenechává prostor žádné neurčitosti ani nepřesné interpretaci. (Louis de Broglie). Základní pojmy

Více

ALGEBRA LINEÁRNÍ, KVADRATICKÉ ROVNICE

ALGEBRA LINEÁRNÍ, KVADRATICKÉ ROVNICE ALGEBRA LINEÁRNÍ, KVADRATICKÉ ROVNICE A NEROVNICE, SOUSTAVY ROVNIC A NEROVNIC Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro vyšší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21.

Více

( ) 2.4.4 Kreslení grafů funkcí metodou dělení definičního oboru I. Předpoklady: 2401, 2208

( ) 2.4.4 Kreslení grafů funkcí metodou dělení definičního oboru I. Předpoklady: 2401, 2208 .. Kreslení grafů funkcí metodou dělení definičního oboru I Předpoklady: 01, 08 Opakování: Pokud jsme při řešení nerovnic potřebovali vynásobit nerovnici výrazem, nemohli jsme postupovat pro všechna čísla

Více

Obsah. x y = 1 + x 2... 3 y = 3x + 1... 49. y = 2(x2 x + 1) (x 1) 2 101. x 3. y = x2 + 1 x 2 1... 191. y =... 149

Obsah. x y = 1 + x 2... 3 y = 3x + 1... 49. y = 2(x2 x + 1) (x 1) 2 101. x 3. y = x2 + 1 x 2 1... 191. y =... 149 Průběh funkce Robert Mařík 26. září 28 Obsah y = 1 2............................. y = 1............................. 49 y = 2(2 1).......................... ( 1) 2 11 y =............................. 149

Více

1.1.1 Kvadratické rovnice (dosazení do vzorce) I

1.1.1 Kvadratické rovnice (dosazení do vzorce) I .. Kvadratické rovnice (dosazení do vzorce) I Předpoklady: základní početní operace Rovnicí se nazývá vztah rovnosti mezi dvěma výrazy obsahujícími jednu nebo více neznámých. V této kapitole se budeme

Více

(a) = (a) = 0. x (a) > 0 a 2 ( pak funkce má v bodě a ostré lokální maximum, resp. ostré lokální minimum. Pokud je. x 2 (a) 2 y (a) f.

(a) = (a) = 0. x (a) > 0 a 2 ( pak funkce má v bodě a ostré lokální maximum, resp. ostré lokální minimum. Pokud je. x 2 (a) 2 y (a) f. I. Funkce dvou a více reálných proměnných 5. Lokální extrémy. Budeme uvažovat funkci f = f(x 1, x 2,..., x n ), která je definovaná v otevřené množině G R n. Řekneme, že funkce f = f(x 1, x 2,..., x n

Více

UŽITÍ DERIVACÍ, PRŮBĚH FUNKCE

UŽITÍ DERIVACÍ, PRŮBĚH FUNKCE MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ LDF MT MATEMATIKA UŽITÍ DERIVACÍ, PRŮBĚH FUNKCE Podpořeno projektem Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakult MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplin

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.7/1../34.2 Šablona: III/2 Přírodovědné předměty

Více

IRACIONÁLNÍ ROVNICE. x /() 2 (umocnění obou stran rovnice na druhou) 2x 4 9 /(-4) (ekvivalentní úpravy) Motivace: Teorie: Řešené úlohy:

IRACIONÁLNÍ ROVNICE. x /() 2 (umocnění obou stran rovnice na druhou) 2x 4 9 /(-4) (ekvivalentní úpravy) Motivace: Teorie: Řešené úlohy: IRACIONÁNÍ ROVNICE Motivace: V řadě matematických úloh je nutno ovládat práci s odmocninami a rovnicemi, které obsahují neznámou pod odmocninou, mj. při vyjádření neznámé z technických vzorců. Znalosti

Více

Funkce více proměnných

Funkce více proměnných Funkce více proměnných Funkce více proměnných Euklidův prostor Body, souřadnice, vzdálenost bodů Množina bodů, které mají od bodu A stejnou vzdálenost Uzavřený interval, otevřený interval Okolí bodu

Více

15 s. Analytická geometrie lineárních útvarů

15 s. Analytická geometrie lineárních útvarů 5 s Analytická geometrie lineárních útvarů ) Na přímce: a) Souřadnice bodu na přímce: Bod P nazýváme počátek - jeho souřadnice je P [0] Nalevo od počátku leží čísla záporná, napravo čísla kladná. Každý

Více

INŽENÝRSKÁ MATEMATIKA LOKÁLNÍ EXTRÉMY

INŽENÝRSKÁ MATEMATIKA LOKÁLNÍ EXTRÉMY INŽENÝRSKÁ MATEMATIKA LOKÁLNÍ EXTRÉMY FUNKCÍ DVOU PROMĚNNÝCH Robert Mařík 2. října 2009 Obsah z = x 4 +y 4 4xy + 30..................... 3 z = x 2 y 2 x 2 y 2........................ 18 z = y ln(x 2 +y)..........................

Více

Dualita v úlohách LP Ekonomická interpretace duální úlohy. Jiří Neubauer. Katedra ekonometrie FEM UO Brno

Dualita v úlohách LP Ekonomická interpretace duální úlohy. Jiří Neubauer. Katedra ekonometrie FEM UO Brno Přednáška č. 6 Katedra ekonometrie FEM UO Brno Uvažujme obecnou úlohu lineárního programování, tj. úlohu nalezení takového řešení vlastních omezujících podmínek a 11 x 1 + a 1 x +... + a 1n x n = b 1 a

Více

2.7.2 Mocninné funkce se záporným celým mocnitelem

2.7.2 Mocninné funkce se záporným celým mocnitelem .7. Mocninné funkce se záporným celým mocnitelem Předpoklady: 70 Mocninné funkce se záporným celým mocnitelem: znamená? 3 y = = = = 3 y y y 3 = ; = ; = ;.... Co to Pedagogická poznámka: Nechávám studenty,

Více

Matematika - Tercie Matematika tercie Výchovné a vzdělávací strategie Učivo ŠVP výstupy

Matematika - Tercie Matematika tercie Výchovné a vzdělávací strategie Učivo ŠVP výstupy - Tercie Matematika Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k učení Kompetence pracovní Učivo

Více

Učební dokument FUNKCE. Vyšetřování průběhu funkce. Mgr. Petra MIHULOVÁ. 4.roč.

Učební dokument FUNKCE. Vyšetřování průběhu funkce. Mgr. Petra MIHULOVÁ. 4.roč. Učební dokument FUNKCE Vyšetřování průběhu funkce Mgr. Petra MIHULOVÁ.roč. Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti Vyš etř ová ní přů be hů fůnkce á šeštřojení její ho gřáfů Určování

Více

2.1. Pojem funkce a její vlastnosti. Reálná funkce f jedné reálné proměnné x je taková

2.1. Pojem funkce a její vlastnosti. Reálná funkce f jedné reálné proměnné x je taková .. Funkce a jejich graf.. Pojem funkce a její vlastnosti. Reálná funkce f jedné reálné proměnné je taková binární relace z množin R do množin R, že pro každé R eistuje nejvýše jedno R, pro které [, ] f.

Více

Funkce Vypracovala: Mgr. Zuzana Kopečková

Funkce Vypracovala: Mgr. Zuzana Kopečková Funkce Vypracovala: Mgr. Zuzana Kopečková Název školy Název a číslo projektu Název modulu Obchodní akademie a Střední odborné učiliště, Veselí nad Moravou Motivace žáků ke studiu technických předmětů OP

Více

KONSTRUKČNÍ ÚLOHY ŘEŠENÉ UŽITÍM MNOŽIN BODŮ

KONSTRUKČNÍ ÚLOHY ŘEŠENÉ UŽITÍM MNOŽIN BODŮ Projekt ŠABLONY NA GVM Gymnázium Velké Meziříčí registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0948 IV-2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků středních škol KONSTRUKČNÍ

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita IV. Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků středních škol Téma IV.. Kvadratické funkce, rovnice a nerovnice

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace. Obor vzdělávací oblasti: Seminář z matematiky. Ročník: 7. Poznámky

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace. Obor vzdělávací oblasti: Seminář z matematiky. Ročník: 7. Poznámky Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Obor vzdělávací oblasti: Seminář z matematiky Ročník: 7. Výstupy - kompetence Učivo Průřezová témata,přesahy, a další poznámky - převádí jednotky délky, času,

Více

Maturitní okruhy z matematiky školní rok 2007/2008

Maturitní okruhy z matematiky školní rok 2007/2008 Maturitní okruhy z matematiky školní rok 2007/2008 1. ALGEBRAICKÉ VÝRAZY 2 2 2 3 3 3 a ± b ; a b ; a ± b ; a ± b 1.1. rozklad výrazů na součin: vytýkání, užití vzorců: ( ) ( ) 1.2. určování definičního

Více

9.2.5 Sčítání pravděpodobností I

9.2.5 Sčítání pravděpodobností I 9.2.5 Sčítání pravděpodobností I Předpoklady: 9203 Pedagogická poznámka: Následující problém sice zadávám jako příklad, ale minimálně na začátku s žáky počítám na tabuli. I kvůli tomu, aby jejich úprava

Více

= musíme dát pozor na: jmenovatel 2a, zda je a = 0 výraz pod odmocninou, zda je > 0, < 0, = 0 (pak je jediný kořen)

= musíme dát pozor na: jmenovatel 2a, zda je a = 0 výraz pod odmocninou, zda je > 0, < 0, = 0 (pak je jediný kořen) .8.7 Kvadratické rovnice s parametrem Předpoklady: 507, 803 Pedagogická poznámka: Na první pohled asi každého zarazí, že takřka celá hodina je psána jako příklady a studenti by ji měli vypracovat samostatně.

Více

Lineární funkce, rovnice a nerovnice

Lineární funkce, rovnice a nerovnice Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost III/2 ICT INOVACE Matematika 1. ročník Lineární funkce, rovnice a nerovnice Datum vytvoření: říjen 2012 Třída: 1. A, 2. C Autor: PaedDr. Jan Wild Klíčová

Více

Diferenciální počet funkcí jedné proměnné

Diferenciální počet funkcí jedné proměnné Diferenciální počet funkcí jedné proměnné 1 Diferenciální počet funkcí jedné proměnné - Úvod Diferenciální počet funkcí jedné proměnné - úvod V přírodě se neustále dějí změny. Naší snahou je nalézt příčiny

Více

Základy matematiky kombinované studium 714 0365/06

Základy matematiky kombinované studium 714 0365/06 Základy matematiky kombinované studium 714 0365/06 1. Některé základní pojmy: číselné množiny, intervaly, operace s intervaly (sjednocení, průnik), kvantifikátory, absolutní hodnota čísla, vzorce: 2. Algebraické

Více

METODICKÉ LISTY Z MATEMATIKY pro gymnázia a základní vzdělávání

METODICKÉ LISTY Z MATEMATIKY pro gymnázia a základní vzdělávání METODICKÉ LISTY Z MATEMATIKY pro gymnázia a základní vzdělávání Jaroslav Švrček a kolektiv Rámcový vzdělávací program pro gymnázia Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Tematický okruh: Číslo a

Více

Kapitola 7: Integrál. 1/14

Kapitola 7: Integrál. 1/14 Kapitola 7: Integrál. 1/14 Neurčitý integrál. Definice: Necht f je funkce definovaná na intervalu I. Funkci F definovanou na intervalu I, pro kterou platí F (x) = f (x) x I nazýváme primitivní funkcí k

Více

Svobodná chebská škola, základní škola a gymnázium s.r.o. Zlomky sčítání a odčítání. Dušan Astaloš. samostatná práce, případně skupinová práce

Svobodná chebská škola, základní škola a gymnázium s.r.o. Zlomky sčítání a odčítání. Dušan Astaloš. samostatná práce, případně skupinová práce METODICKÝ LIST DA2 Název tématu: Autor: Předmět: Zlomky sčítání a odčítání Dušan Astaloš Matematika Ročník:. Učebnice: Kapitola, oddíl: Metody výuky: Formy výuky: Cíl výuky: Získané dovednosti: Stručný

Více

STEREOMETRIE. Vzdálenost bodu od přímky. Mgr. Jakub Němec. VY_32_INOVACE_M3r0113

STEREOMETRIE. Vzdálenost bodu od přímky. Mgr. Jakub Němec. VY_32_INOVACE_M3r0113 STEREOMETRIE Vzdálenost bodu od přímky Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_M3r0113 VZDÁLENOST BODU OD PŘÍMKY V PROSTORU Při hledání vzdálenosti bodu od geometrického útvaru v prostoru je nutné si vždy úlohu

Více

2.8.10 Rovnice s neznámou pod odmocninou a parametrem

2.8.10 Rovnice s neznámou pod odmocninou a parametrem .8.10 Rovnie s neznámou pod odmoninou a parametrem Předpoklady: 806, 808 Budeme postupovat stejně jako v předhozíh hodináh. Nejdříve si zopakujeme obený postup při řešení rovni s neznámou pod odmoninou

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita IV. Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků středních škol Téma IV.. Kvadratické funkce, rovnice a nerovnice

Více

{ } 9.1.9 Kombinace II. Předpoklady: 9108. =. Vypiš všechny dvoučlenné kombinace sestavené z těchto pěti prvků. Urči počet kombinací pomocí vzorce.

{ } 9.1.9 Kombinace II. Předpoklady: 9108. =. Vypiš všechny dvoučlenné kombinace sestavené z těchto pěti prvků. Urči počet kombinací pomocí vzorce. 9.1.9 Kombinace II Předpoklady: 9108 Př. 1: Je dána pěti prvková množina: M { a; b; c; d; e} =. Vypiš všechny dvoučlenné kombinace sestavené z těchto pěti prvků. Urči počet kombinací pomocí vzorce. Vypisujeme

Více

Výrazy lze též zavést v nečíselných oborech, pak konstanty označuji jeden určitý prvek a obor proměnné není množina čísel.

Výrazy lze též zavést v nečíselných oborech, pak konstanty označuji jeden určitý prvek a obor proměnné není množina čísel. Výrazy. Rovnice a nerovnice. Výraz je matematický pojem používaný ve školské matematice. Prvním druhem matematických ů jsou konstanty. Konstanty označují právě jedno číslo z množiny reálných čísel. Například

Více

ROVNICE A NEROVNICE S ABSOLUTNÍ HODNOTOU

ROVNICE A NEROVNICE S ABSOLUTNÍ HODNOTOU Projekt ŠABLONY NA GVM Gymnázium Velké Meziříčí registrční číslo projektu: CZ..07/..00/.098 IV- Inovce zkvlitnění výuky směřující k rozvoji mtemtické grmotnosti žáků středních škol ROVNICE A NEROVNICE

Více

Předpokládané znalosti ze středoškolské matematiky. Pokuste se rozhodnout o pravdivosti následujících výroků a formulujte jejich negace.

Předpokládané znalosti ze středoškolské matematiky. Pokuste se rozhodnout o pravdivosti následujících výroků a formulujte jejich negace. Předpokládané znalosti ze středoškolské matematiky 1. Matematická logika Výroky, složené výroky: konjunkce (, a zároveň ), disjukce (, nebo), negace výroků ( před nebo čárka nad označením výroku), implikace

Více

Matematická analýza III.

Matematická analýza III. 4. Extrémy funkcí více proměnných Miroslav Hušek, Lucie Loukotová UJEP 2010 Úvod Tato kapitola nás seznámí s metodami určování lokálních extrémů funkcí více proměnných a ukáže využití těchto metod v praxi.

Více

Tvorba trendové funkce a extrapolace pro roční časové řady

Tvorba trendové funkce a extrapolace pro roční časové řady Tvorba trendové funkce a extrapolace pro roční časové řady Příklad: Základem pro analýzu je časová řada živě narozených mezi lety 1970 a 2005. Prvním úkolem je vybrat vhodnou trendovou funkci pro vystižení

Více

2.1 Pokyny k otevřeným úlohám. 2.2 Pokyny k uzavřeným úlohám TESTOVÝ SEŠIT NEOTVÍREJTE, POČKEJTE NA POKYN!

2.1 Pokyny k otevřeným úlohám. 2.2 Pokyny k uzavřeným úlohám TESTOVÝ SEŠIT NEOTVÍREJTE, POČKEJTE NA POKYN! MATEMATIKA+ DIDAKTICKÝ TEST Maximální bodové hodnocení: 50 bodů Hranice úspěšnosti: 33 % Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje 23 úloh. Časový limit pro řešení didaktického testu

Více

Kapitola I - Množiny bodů daných vlastností I.a Co je množinou všech bodů v rovině, které mají od daných dvou různých bodů stejnou vzdálenost? I.

Kapitola I - Množiny bodů daných vlastností I.a Co je množinou všech bodů v rovině, které mají od daných dvou různých bodů stejnou vzdálenost? I. Kapitola I - Množiny bodů daných vlastností I.a Co je množinou všech bodů v rovině, které mají od daných dvou různých bodů stejnou vzdálenost? I.b Co je množinou středů všech kružnic v rovině, které prochází

Více

4. Lineární nerovnice a jejich soustavy

4. Lineární nerovnice a jejich soustavy 4. Lineární nerovnice a jejich soustavy 9. ročník 4. Lineární nerovnice a jejich soustavy 5 > 0 ostrá nerovnost 5.0 50 neostrá nerovnost ( používáme pouze čísla) ZNAKY NEROVNOSTI: > je větší než < je menší

Více

Lokální a globální extrémy funkcí jedné reálné proměnné

Lokální a globální extrémy funkcí jedné reálné proměnné Lokální etrémy Globální etrémy Použití Lokální a globální etrémy funkcí jedné reálné proměnné Nezbytnou teorii naleznete Breviáři vyšší matematiky (odstavec 1.). Postup při hledání lokálních etrémů: Lokální

Více

Edita Kolářová ÚSTAV MATEMATIKY

Edita Kolářová ÚSTAV MATEMATIKY Matematický seminář Edita Kolářová ÚSTAV MATEMATIKY Matematický seminář Obsah Přehled použité symboliky 4 Základní pojmy matematické logiky a teorie množin 5. Elementy matematické logiky.........................

Více

AUTORKA Barbora Sýkorová

AUTORKA Barbora Sýkorová ČÍSLO SADY III/2 AUTORKA Barbora Sýkorová NÁZEV SADY: Číslo a proměnná číselné označení DUM NÁZEV DATUM OVĚŘENÍ DUM TŘÍDA ANOTACE PLNĚNÉ VÝSTUPY KLÍČOVÁ SLOVA FORMÁT (pdf,, ) 1 Pracovní list číselné výrazy

Více

Aritmetika s didaktikou I.

Aritmetika s didaktikou I. Katedra matematiky PF UJEP Aritmetika s didaktikou I. KM1 / 0001 Přednáška 03 Operace v množině, vlastnosti binárních operací O čem budeme hovořit: zavedení pojmu operace binární, unární a další operace

Více

Lineární algebra. Vektorové prostory

Lineární algebra. Vektorové prostory Lineární algebra Vektorové prostory Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu:

Více

Edita Kolářová ÚSTAV MATEMATIKY

Edita Kolářová ÚSTAV MATEMATIKY Přípravný kurs z matematik Edita Kolářová ÚSTAV MATEMATIKY Přípravný kurs z matematik 1 Obsah 1 Přehled použité smbolik 3 Základní pojm matematické logik a teorie množin 4.1 Element matematické logik.........................

Více

Řešení: ( x = (1 + 2t, 2 5t, 2 + 3t, t); X = [1, 2, 2, 0] + t(2, 5, 3, 1), přímka v E 4 ; (1, 2, 2, 0), 0, 9 )

Řešení: ( x = (1 + 2t, 2 5t, 2 + 3t, t); X = [1, 2, 2, 0] + t(2, 5, 3, 1), přímka v E 4 ; (1, 2, 2, 0), 0, 9 ) . Vyjádřete koeficienty vektoru (, 8, 9) vzhledem k následující bázi vektorového prostoru V : (,, 5), (,, ), (5,, ). [,, ].. Určete všechny hodnoty parametru u, pro které vektor a patří do vektorového

Více

1 Průběh funkce. Pomůcka pro cvičení: 1. semestr Bc studia Průběh funkce - ruční výpočet

1 Průběh funkce. Pomůcka pro cvičení: 1. semestr Bc studia Průběh funkce - ruční výpočet Pomůcka pro cvičení:. semestr Bc studia Průběh funkce - ruční výpočet Průběh funkce balíček: plots Při vyšetřování průběhu funkce využijte dosavadních příkazů z Maple, které znáte. Nové příkazy budou postupně

Více

2.7.1 Mocninné funkce s přirozeným mocnitelem

2.7.1 Mocninné funkce s přirozeným mocnitelem .7. Mocninné funkce s přirozeným mocnitelem Předpoklad: 0 Pedagogická poznámka: K následujícím třem hodinám je možné přistoupit dvěma způsob. Já osobně doporučuji postupovat podle učebnice. V takovém případě

Více

10.1.13 Asymptoty grafu funkce

10.1.13 Asymptoty grafu funkce .. Asmptot grafu funkce Předpoklad:, Asmptot grafu už známe kreslili jsme si je jako přímk, ke kterým se graf funkce přibližuje. Nakreslení asmptot, pak umožňuje přesnější kreslení grafu. Například u hperbol

Více

Jan Paseka. Masarykova Univerzita Brno. 3. SOUSTAVY LINEÁRNÍCH ROVNIC p.1/57

Jan Paseka. Masarykova Univerzita Brno. 3. SOUSTAVY LINEÁRNÍCH ROVNIC p.1/57 3. SOUSTAVY LINEÁRNÍCH ROVNIC Jan Paseka Masarykova Univerzita Brno 3. SOUSTAVY LINEÁRNÍCH ROVNIC p.1/57 Abstrakt přednášky Abstrakt V této kapitole se seznámíme se soustavami lineárních rovnic nad obecným

Více

1. Kruh, kružnice. Mezi poloměrem a průměrem kružnice platí vztah : d = 2. r. Zapíšeme k ( S ; r ) Čteme kružnice k je určena středem S a poloměrem r.

1. Kruh, kružnice. Mezi poloměrem a průměrem kružnice platí vztah : d = 2. r. Zapíšeme k ( S ; r ) Čteme kružnice k je určena středem S a poloměrem r. Kruh, kružnice, válec 1. Kruh, kružnice 1.1. Základní pojmy Kružnice je množina bodů mající od daného bodu stejnou vzdálenost. Daný bod označujeme jako střed kružnice. Stejnou vzdálenost nazýváme poloměr

Více

Sada 2 Microsoft Word 2007

Sada 2 Microsoft Word 2007 S třední škola stavební Jihlava Sada 2 Microsoft Word 2007 04. Text v záhlaví, zápatí, číslování stránek Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284

Více

Matematika 9. ročník

Matematika 9. ročník Matematika 9. ročník Náhradník NáhradníkJ evátá třída (Testovací klíč: PFFNINW) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 26 Počítání s čísly / Geometrie / Slovní úlohy

Více

Sada 2 - MS Office, Excel

Sada 2 - MS Office, Excel S třední škola stavební Jihlava Sada 2 - MS Office, Excel 20. Excel 2007. Kontingenční tabulka Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284

Více

Finanční matematika Vypracovala: Mgr. Zuzana Kopečková

Finanční matematika Vypracovala: Mgr. Zuzana Kopečková Finanční matematika Vypracovala: Mgr. Zuzana Kopečková Název školy Název a číslo projektu Název modulu Obchodní akademie a Střední odborné učiliště, Veselí nad Moravou Motivace žáků ke studiu technických

Více

4.6.6 Složený sériový RLC obvod střídavého proudu

4.6.6 Složený sériový RLC obvod střídavého proudu 4.6.6 Složený sériový LC obvod střídavého proudu Předpoklady: 41, 4605 Minulá hodina: odpor i induktance omezují proud ve střídavém obvodu, nemůžeme je však sčítat normálně, ale musíme použít Pythagorovu

Více

Sada 2 - MS Office, Excel

Sada 2 - MS Office, Excel S třední škola stavební Jihlava Sada 2 - MS Office, Excel 03. Úvod do Excelu 2007. Vkládání dat, vzorce Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284

Více

Číselné soustavy Ing. M. Kotlíková, Ing. A. Netrvalová Strana 1 (celkem 7) Číselné soustavy

Číselné soustavy Ing. M. Kotlíková, Ing. A. Netrvalová Strana 1 (celkem 7) Číselné soustavy Číselné soustavy Ing. M. Kotlíková, Ing. A. Netrvalová Strana (celkem 7) Polyadické - zobrazené mnohočlenem desítková soustava 3 2 532 = 5 + 3 + 2 + Číselné soustavy Číslice tvořící zápis čísla jsou vlastně

Více

Funkce a lineární funkce pro studijní obory

Funkce a lineární funkce pro studijní obory Variace 1 Funkce a lineární funkce pro studijní obory Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Funkce

Více

PLANIMETRIE, KONSTRUKČNÍ ÚLOHY V ROVINĚ

PLANIMETRIE, KONSTRUKČNÍ ÚLOHY V ROVINĚ PLANIMETRIE, KONSTRUKČNÍ ÚLOHY V ROVINĚ Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro vyšší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) DUM č. VY_32_INOVACE_CH29_2_03 ŠVP Podnikání RVP 64-41-L/51

Více

3.2.4 Podobnost trojúhelníků II

3.2.4 Podobnost trojúhelníků II 3..4 odobnost trojúhelníků II ředpoklady: 33 ř. 1: Na obrázku jsou nakresleny podobné trojúhelníky. Zapiš jejich podobnost (aby bylo zřejmé, který vrchol prvního trojúhelníku odpovídá vrcholu druhého trojúhelníku).

Více

MONOTÓNNOST FUNKCE. Nechť je funkce f spojitá v intervalu I a nechť v každém vnitřním bodě tohoto intervalu existuje derivace f ( x)

MONOTÓNNOST FUNKCE. Nechť je funkce f spojitá v intervalu I a nechť v každém vnitřním bodě tohoto intervalu existuje derivace f ( x) 11.+12. přednáška S výjimkou velmi jednoduchých unkcí (lineární, parabolické) potřebujeme k vytvoření názorné představy o unkci a k načrtnutí jejího grau znát další inormace o unkci (intervaly monotónnosti,

Více

Př. 3: Dláždíme čtverec 12 x 12. a) dlaždice 2 x 3 12 je dělitelné 2 i 3 čtverec 12 x 12 můžeme vydláždit dlaždicemi 2 x 3.

Př. 3: Dláždíme čtverec 12 x 12. a) dlaždice 2 x 3 12 je dělitelné 2 i 3 čtverec 12 x 12 můžeme vydláždit dlaždicemi 2 x 3. 1..20 Dláždění III Předpoklady: 01019 Př. 1: Najdi n ( 84,96), ( 84,96) D. 84 = 4 21 = 2 2 7 96 = 2 = 4 8 = 2 2 2 2 2 D 84,96 = 2 2 = 12 (společné části rozkladů) ( ) n ( 84,96) = 2 2 2 2 2 7 = 672 (nejmenší

Více

Sada 2 Geodezie II. 11. Určování ploch z map a plánů

Sada 2 Geodezie II. 11. Určování ploch z map a plánů S třední škola stavební Jihlava Sada 2 Geodezie II 11. Určování ploch z map a plánů Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016

Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 78-42-M/01 Technické lyceum Předmět: MATEMATIKA

Více

65. ročník matematické olympiády Řešení úloh klauzurní části školního kola kategorie B

65. ročník matematické olympiády Řešení úloh klauzurní části školního kola kategorie B 65. ročník matematické olympiády Řešení úloh klauzurní části školního kola kategorie B 1. Nejprve zjistíme, jak lze zapsat číslo 14 jako součet čtyř z daných čísel. Protože 4 + 3 3 < 14 < 4 4, musí takový

Více

Jak pracovat s absolutními hodnotami

Jak pracovat s absolutními hodnotami Jak pracovat s absolutními hodnotami Petr Matyáš 1 Co to je absolutní hodnota Absolutní hodnota čísla a, dále ji budeme označovat výrazem a, je jeho vzdálenost od nuly na ose x, tedy je to vždy číslo kladné.

Více

KOMPLEXNÍ ČÍSLA INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

KOMPLEXNÍ ČÍSLA INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ KOMPLEXNÍ ČÍSLA Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro vyšší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky na gymnáziu INVESTICE

Více

derivace až do řádu n včetně. Potom existuje právě jeden polynom nejvýše n-tého stupně, který je aproximací funkce f v bodě x

derivace až do řádu n včetně. Potom existuje právě jeden polynom nejvýše n-tého stupně, který je aproximací funkce f v bodě x 11+12 přednáška Některé aplikace derivací 1Věta o aproximaci unkce Nechť je libovolná unkce,která má v nějakém okolí bodu x derivace až do řádu n včetně Potom existuje právě jeden polynom nejvýše n-tého

Více

M - Příprava na 2. čtvrtletku pro třídu 4ODK

M - Příprava na 2. čtvrtletku pro třídu 4ODK M - Příprava na. čtvrtletku pro třídu 4ODK Autor: Mgr. Jaromír Juřek Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz VARIACE Tento dokument

Více

1.3.1 Kruhový pohyb. Předpoklady: 1105

1.3.1 Kruhový pohyb. Předpoklady: 1105 .. Kruhový pohyb Předpoklady: 05 Předměty kolem nás se pohybují různými způsoby. Nejde pouze o přímočaré nebo křivočaré posuvné pohyby. Velmi často se předměty otáčí (a některé se přitom pohybují zároveň

Více

Orientovaná úseka. Vektory. Souadnice vektor

Orientovaná úseka. Vektory. Souadnice vektor Vektory, operace s vektory Ž3 Orientovaná úseka Mjme dvojici bod A, B (na pímce, v rovin nebo prostoru), které spojíme a vznikne tak úseka. Pokud budeme rozlišovat, zda je spojíme od A k B nebo od B k

Více