Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji"

Transkript

1 Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/ Partner č. 30 Gymnázium, Boskovice, Palackého náměstí 1 adresa: Palackého náměstí 1, Boskovice, statutární zástupce: Mgr. Alena Svanovská, ředitelka kontaktní údaje: Dana Fritzová, tel.: www stránky: IČ: Spolupracující základní školy: Základní škola Boskovice, okres Blansko Základní škola Černá Hora, okres Blansko Základní škola Letovice, okres Blansko Základní škola Protivanov, okres Prostějov Základní škola Sloup, okres Blansko Základní škola Velké Opatovice, okres Blansko

2

3 Obsah Evaluace partnerů projektu... 4 Projektový záměr a hlavní cíle projektu... 5 Klíčové aktivity projektu partnera v kontextu individuálního projektu OP VK Jihomoravského kraje... 6 Zhodnocení klíčových aktivit projektu... 7 A) Podpora kurikulární reformy škol a školských zařízení... 7 KA 1 Pořízení investičního vybavení do laboratoří, odborných učeben a dílen na středních školách... 7 KA 2 Vybavení prostor pro výuku na SŠ a ZŠ hmotným neinvestičním majetkem a spotřebním materiálem... 8 KA 3 Vzdělávání pedagogických pracovníků k obsluze pořízených strojů a zařízení KA 5 Realizace celoročních volnočasových aktivit žáků středních škol KA 8 - Zapojení odborníků z praxe do výuky technických a přírodovědných předmětů KA 10 Využívání technických památek a interaktivních expozic k přípravě školních projektů KA 11 Stavební úpravy na SŠ na podporu přírodovědného a technického vzdělávání Zhodnocení naplňování MI Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání celkem žáků Počet podpořených osob poskytovatelů služeb Počet podpořených osob pracovníků v dalším vzdělávání Počet nově vytvořených / inovovaných produktů Zhodnocení dosažení hlavního cíle projektu Příběhy z realizace doplněné o fotodokumentaci (největší úspěchy, nejzajímavější aktivity z pohledu žáků) Závěrečné shrnutí projektu zapojených partnerů Stránka 3

4 Evaluace partnerů projektu Tato Evaluační zpráva hodnotí, zda bylo dosaženo stanovených cílů. Evaluační zpráva je vypracována v členění umožňujícím zhodnotit jednotlivé klíčové aktivity (KA) projektu i souhrnné informace o projektu. Současně je členěna dle KA celkového individuálního projektu realizovaného Jihomoravským krajem (JMK), přičemž v úvodu zprávy je uvedeno, kterými KA našeho projektu jsme je naplňovali. V první části zprávy jsou uvedeny informace o cílech našeho projektu a realizaci jednotlivých klíčových aktivit. Ty jsou jednotlivě stručně popsány a vyhodnoceny za pomoci komentovaných grafů vytvořených z dat dotazníkových šetření, která byla realizována zpravidla po skončení dané aktivity a jejichž respondenty byli žáci či učitelé, případně obě dvě skupiny současně. Kvantitativní data jsou doplněna kvalitativním hodnocením, aby mohla být vnímána v kontextu realizace naší školou (např. pozitivní i negativní zkušenosti s realizací jednotlivých aktivit, neočekávané události, které realizaci ovlivnily, případně co bychom udělali jinak, kdybychom danou aktivitu mohli realizovat znova, nezamýšlené dopady spojené s realizací naplánovaných aktivit, případné neúspěchy při realizaci atd.) to všechno jsou cenné informace, které tato Evaluační zpráva poskytne. Kromě klíčových aktivit hodnotíme i naplňování monitorovacích indikátorů. Nikoliv pouze jejich vyčíslením, ale také prostřednictvím informace o tom, zda byly naplňovány bez problémů, zda byly prováděny změny cílových hodnot a pokud ano, tak uvádíme důvody těchto změn. Pokud se při realizaci projektu vyskytly neočekávané okolnosti nebo se změnily vnější podmínky, které realizaci ovlivnily, popisujeme v takovém případě, jak jsme se s nově vzniklou situací nebo překážkami vypořádali, popřípadě co by bylo lepší udělat jinak, kdybychom projekt realizovali znova. Tyto údaje jsou významným zdrojem informací pro celkové vyhodnocení projektů. V závěru zprávy je provedeno stručné hodnocení dosažení hlavního cíle projektu tedy zvýšení zájmu žáků o technické a přírodovědné vzdělávání. Dále je ke zprávě připojena fotodokumentace či příběhy z realizace jednotlivých klíčových aktivit, případně ukázky dobré praxe a uskutečněných činností. Stránka 3 z 31 Stránka 4

5 Projektový záměr a hlavní cíle projektu Hlavním cílem projektu bylo zvýšení zájmu žáků o studium přírodovědných předmětů a navázání dlouhodobé spolupráce se základními školami z našeho blízkého okolí. V rámci projektu bylo naplánováno vybudování chemické laboratoře, vybavení učeben biologie, fyziky a chemie a vybudování venkovní učebny s cílem podpořit výuku v oblasti přírodovědných oborů. Záměrem projektu bylo podpořit zkvalitnění a zlepšení výuky žáků gymnázia a žáků základních škol a budování dlouhodobých vztahů se základními školami s cílem zvýšení zájmu o studium přírodovědných oborů. Konkrétně byla naplánována realizace pravidelných seminářů pro studenty gymnázia z biologie, chemie, fyziky a víceoborový seminář. Dále byly naplánovány pravidelné přírodovědné semináře na jednotlivých základních školách. Další aktivitou se staly Dny vědy, které jako součást seminářů jsou věnovány fyzice, biologii a chemii. Před zahájením projektu byla ve škole k dispozici pouze laboratoř s původním nábytkem a minimálním vybavením. V těchto podmínkách nebylo reálné provádět potřebná měření a pracovat podle moderních metod. V místě venkovní učebny byl dříve volný nevyužitý prostor. Proto bylo v rámci projektu naplánováno vybudování venkovní učebny a laboratoře chemie, aby mohl být prostor využíván v rámci běžné výuky i dalších v aktivitách projektu. Vybudováním moderního zázemí pro výuku (školní i mimoškolní) a navázáním dlouhodobé spolupráce se základními školami v regionu jsme chtěli zvýšit motivaci žáků ke studiu přírodovědných oborů. Na základě osobních schůzek se zástupci základních škol byla dojednána spolupráce s 6 základními školami, a to: Základní škola Boskovice, okres Blansko, Základní škola Sloup, okres Blansko, Základní škola Letovice, okres Blansko, Základní škola Protivanov, okres Prostějov, Základní škola Velké Opatovice, okres Blansko a Základní škola Černá Hora, okres Blansko. Klíčové aktivity a cíle projektu: 1. Vybudování a vybavení učeben pro přírodovědné obory Nově vybavená laboratoř chemie, vybavení učebny fyziky, chemie, biologie a nově zbudovaná venkovní učebna. 2. Vzdělávání pedagogických pracovníků 4 semináře pro pedagogy seznámení pedagogů s novou technikou a její využití ve výuce. Základní seznámení s novými přístroji a následné semináře pro uživatele se zkušenostmi s používáním přístrojů. 3. Vzdělávání pro žáky gymnázia a žáky ZŠ aktivity mimo povinnou výuku pro žáky gymnázia (všechny ročníky) a žáky základních škol (především osmé a deváté třídy). V rámci těchto seminářů byly naplánovány také exkurze a Dny vědy věnované průřezově více přírodovědným oborům. Obsahová náplň seminářů navazuje na povinnou výuku a jde nad rámec výuky, probíhají pokusy a praktická cvičení (s využitím nové laboratoře a nového Stránka 4 z 31 Stránka 5

6 vybavení). Od ledna 2015 byla KA rozšířena o návštěvu interaktivních expozic pro tvorbu školních projektů. Klíčové aktivity projektu partnera v kontextu individuálního projektu OP VK Jihomoravského kraje V rámci našeho projektu jsme jako partner JMK realizovali následující klíčové aktivity, jimiž byly naplňovány některé z 21 KA individuálního projektu OP VK Jihomoravského kraje: 1. Vybudování a vybavení učeben pro přírodovědné obory (vnitřní laboratoř a venkovní učebna, učebny fyziky, biologie a chemie) Tato naše aktivita má návaznost na následující klíčové aktivity celkového projektu: KA 1, KA 2, KA Vzdělávání pedagogických pracovníků Tato naše aktivita má návaznost na následující klíčovou aktivitu celkového projektu: KA Vzdělávání pro žáky gymnázia a žáky ZŠ Tato naše aktivita má návaznost na následující klíčové aktivity celkového projektu: KA 5, KA 8, KA 10, KA 13. Stránka 5 z 31 Stránka 6

7 Zhodnocení klíčových aktivit projektu A) Podpora kurikulární reformy škol a školských zařízení KA 1 Pořízení investičního vybavení do laboratoří, odborných učeben a dílen na středních školách Popis činností v klíčové aktivitě: Vybavení do laboratoře bylo pořízeno podle plánu prostřednictvím výběrových řízení (zakázek malého rozsahu). Byly zakoupeny dva laboratorní stoly (laboratorní stoly jsou napojené na plyn, elektřinu, vodu a odpady, obsahují umyvadla, desku stolu tvoří velkoplošná keramika, stůl má šuplíky a skříňky, uprostřed stolu jsou poličky a stojany, na kterých je vyvedena elektřina, plyn a voda) a laboratorní skříně přes zadní stěnu laboratoře (sestava neprosklených laboratorních skříní tvoří celou jednu stěnu laboratoře). Do laboratoře byl zakoupen spektrofotometr se základními reagenciemi a příslušenstvím, analytická váha a oběhový termostat s chladícím agregátem. Další investicí bylo vybudování venkovní učebny pro aktivity venku především v biologickém semináři (sázení a pozorování rostlin). Uvnitř je 15 dřevěných stolů s lavicemi. Vyhodnocení dotazníků klíčové aktivity: Vybavení bylo nepostradatelné k provádění dalších aktivit a je využíváno ve velké míře žáky i pedagogickými pracovníky. Stránka 6 z 31 Stránka 7

8 KA 2 Vybavení prostor pro výuku na SŠ a ZŠ hmotným neinvestičním majetkem a spotřebním materiálem Popis činností v klíčové aktivitě: Bylo zakoupeno: sada přístrojů do fyziky a chemie s využitím i v jiných předmětech. Jedná se o sadu měřicích přístrojů a čidel (proudově stabilizovaný zdroj pro elektrochemii, elektroda pro měření vodivosti, siloměr se 2 rozsahy, USB čidlo pro měření teploty, čidlo tlaku plynu, čidlo relativní vlhkosti vzduchu, magnetická míchačka, bodové teplotní čidlo, termočlánek, teploměr, měřič příkonu elektrických spotřebičů v domácnosti, voltmetr, elektroskop detektor elektrického náboje, ampérmetr, voltmetr, ampérmetr, zesilovač napětí, čidlo magnetického pole (teslametr), 3D akcelerometr, čidlo rychlosti toku, sonar USB čidlo polohy a pohybu, akcelerometr čidlo malých zrychlení, mikrofon, sada pružinek, optická závora, sada pro demonstraci sčítání barev, dráha pro mechaniku s vozíky a kladkou, Infračervené (bezdotykové) teplotní čidlo, sada pro optiku, sada s polarizačními filtry, hlukoměr, kladka s nízkým třením, měřič tlaku krve, čidlo pro EKG, jednoduché rozhraní pro připojení senzorů k počítači přes USB, čidlo ph, hlukoměr a spirometr apod.). Odečítání naměřených hodnot probíhá zpravidla pomocí notebooku. zařízení pro měření fyzikálních a chemických veličin s příslušenstvím, chemikálie, pomůcky, Zařízení pro měření fyzikálních veličin (multimetr, sdružující Ph-metr, konduktometr, oximetr) s příslušenstvím, refraktometr, elektrochemie (sada pro experimenty v elektrochemii), magnetické míchadlo s ohřevem a teplotním čidlem, magnetické míchadlo s ohřevem, viskozimetr se stojánkem, ultrazvuková vana, třepačka, laboratorní sklo a porcelán, drobné laboratorní pomůcky, pomůcky pro chromatografii, filtraci a dávkování kapalin, pracovní ochranné prostředky, laboratorní chemikálie sada přístrojů do biologie 7 ks mikroskopů, sklo, lupy, rukavice, ruční nářadí pro práci s přírodninami. Ve venkovní učebně a v její blízkosti jsou umístěny metrologické přístroje a metrologická stanice. bílá školní tabule do laboratoře upevněná na pojízdných kolejnicích využití při aktivitách v laboratoři dřevěné tabule u venkovní učebny 6ks využití podobně jako nástěnky ve škole. Materiál a jeho úprava je odolný vůči povětrnostním vlivům. Tabule má svoji vlastní nosnou konstrukci k upevnění do země laboratorní nábytek pracovní stůl k odkládání přístrojů a dalších učebních pomůcek, váhový stůl svoji konstrukcí zamezuje nežádoucím vibracím při přesném vážení, laboratorní skříně, laboratorní stůl, výlevka s odkapávačem zabudovaná ve stolu Veškeré zakoupené zařízení bylo využito ve výuce, ve volitelných seminářích fyziky v předmaturitním a maturitním ročníku, v pravidelných zájmových aktivitách nejen našich studentů, ale i žáků spolupracujících ZŠ a také ve fyzikálním semináři pro přiblížení fyzikálních zákonů a pravidel. Vše bylo hravou formou využito také ve Dnech vědy či při přípravě fyzikálních vystoupení studentů gymnázia zaměřených na prezentaci jejich práce v hodinách fyziky u spolupracujících ZŠ. Zařízení byla pořízena podle plánu prostřednictvím výběrového řízení (ZMR). Stránka 7 z 31 Stránka 8

9 Vyhodnocení dotazníků klíčové aktivity: Zhodnocení klíčové aktivity cílovou skupinou: Během projektu jsem aktivně a velmi často využíval sadu měřicích přístrojů řady Vernier, počítače a kameru. Vše velmi posunulo naši práci jak v hodinách fyziky, tak především v seminářích a mimo výukových aktivitách se studenty. Nákup těchto pomůcek měl podle mne u zájemců o fyziku velmi pozitivní vliv na jejich motivaci k osvojování si fyzikálních zákonitostí. Nové vybavení laboratoře velmi přispělo ke zvýšení úrovně fyzikálních pokusů a měření. Mnohé z veličin bychom bez nového vybavení nebyli ani schopni měřit. Věřím, že budeme nové vybavení laboratoře hodně využívat. Chemická laboratoř je dostatečně vybavena laboratorními stoly, pomůckami i různými přístroji. V každém chemickém cvičení žáci používají nové laboratorní sklo, váhy a všechno ostatní, co je spojeno s danou úlohou, kterou řeší. Chemikálie využíváme při praktických úlohách žáků. Poskytnutá odborná literatura slouží k rozšíření teoretických poznatků některých žáků. Vybavení učeben je na špičkové úrovni s mnoholetým přesahem. Jejich využití bude ještě nabývat účinnosti po zvýšení praktických zkušeností samotných lektorů učitelů. V oblasti zlepšení je vhodné více využívat přístroje v běžné výuce, nikoli jen v odpoledních seminářích pro aktivní studenty (ačkoli i to je důležité). Je to spíše otázka času a zavedení konkrétních cvičení do výuky. Jedná se však jen o malou část vybavení laboratoří a učeben, v celkovém pohledu se díky těmto novým přístrojům a vybavení velice zvýšila kvalita výuky a hlavně atraktivnost přírodních věd. Stránka 8 z 31 Stránka 9

10 KA 3 Vzdělávání pedagogických pracovníků k obsluze pořízených strojů a zařízení Popis činností v klíčové aktivitě: Proběhly semináře pro pedagogy s cílem seznámení se zakoupenými novými přístroji. Tématy seminářů bylo seznámení s obsluhou sady přístrojů a čidel značky Vernier pro využití ve fyzice, chemii a biologii. Dále proběhly dva semináře: školení na práci se spektrofotometrem a školení na využívání digitální kamery a zpracování natočených materiálů. Vyhodnocení dotazníků klíčové aktivity: Všechny semináře dle výsledků dotazníků byly hodnoceny jako přínosné pro další praxi a možnost využívání nově nakoupených přístrojů. KA 5 Realizace celoročních volnočasových aktivit žáků středních škol Popis činností v klíčové aktivitě: Probíhaly dlouhodobé semináře na gymnáziu přístupné také žákům ze základních škol fyzikální, biologický, chemický a víceoborový. Semináře hodnocení jednotlivých lektorů Fyzikální seminář Semináře probíhaly bez problémů. V průběhu dvou let jsme realizovali různá témata, která vycházela především ze zájmu žáků. Pracovní název semináře byl Fyzikální herna a podle toho se také vybírala témata pro jednotlivá setkání tak, aby si žáci mohli hrát a přitom zábavnou formou pronikat do tajů fyziky. Stálí členové skupiny seminaristů si také velmi pochvalovali možnost ukázat se před svými vrstevníky formou motivačních hodin na základních školách a také prací supervizorů při Dnech vědy u nás na gymnáziu. Za negativní jev bych považoval nestálost zájmu mnohých studentů a jejich nespolehlivost v přípravě a v účasti na seminářích.ˮ Stránka 9 z 31 Stránka 10

11 V semináři, který jsem vedla, jsme se zaměřili na fyzikální pokusy a měření některých fyzikálních veličin. Ze všech možností, které se nám nabízely, jsme si vybrali vodu a její vlastnosti. Některá měření se nám podařilo uskutečnit s uspokojivou přesností. Jiná se nedařila. Například určení měrného skupenského tepla tání ledu se nedařilo určit s dostatečnou přesností asi při třech různých měřeních. Semináře mají pro zúčastněné studenty velký význam, naučí se v nich spoustu nových poznatků a prohloubí si školní učivo. Biologický seminář Seminář probíhal podle plánu, studenti se se zájmem zapojovali do připravených aktivit. ˮ Seminář probíhal dle mých představ účastnilo se relativně hodně žáků, vytvořili jsme dobrou pracovní skupinu. Chemický seminář Seminář byl vydařený, povedlo se realizovat úvodní ideu, tzn. propojení teorie s praxí. Žáci si mohli vyzkoušet jednoduché i složitější experimenty a lépe tak pochopit podstatu chemických dějů. Z tohoto důvodu panovala v semináři příjemná atmosféra, žáci diskutovali nad různými problémy a nebáli se přijít poradit nebo zeptat i v jiných dnech než se konal seminář. Seminář zájemcům přinesl spoustu zajímavých experimentů a praktických činností. Využití nových přístrojů změnilo fádní pokusy na velmi zajímavou činnost. Bohužel se seminář rozjel až průběhu školního roku díky administrativním průtahům (ne ze strany školy), proto celá řada žáků již měla jiné odpolední aktivity a nemohla se semináře účastnit, i když měla zájem. Také změny pravidel v průběhu semináře, vyplňování formulářů apod. mě v práci zrovna nepomáhalo. Víceoborový seminář Velice se zdařila spolupráce se ZŠ, která má mnohem větší přesah než je realizace projektu. Na nejvyšší úrovni hodnotím realizaci odborných exkurzí, které jsou pro žáky mnohdy jinak nedostižné. Nejedná se jen o odborné vzdělávání, ale hlavně o praktické zkušenosti, které se na gymnáziu hůře realizují. Dalším velice podstatným pozitivem je zlepšení prostředí školy, hlavně venkovní učebny. Škola tak získala další prostor ke školním i mimoškolním aktivitám. Venkovní učebna je často navštěvovaná, práce a vzdělávání v oblasti zakládání a údržby zeleně je žáky přijímána pozitivně vede k environmentálnímu chování. Méně úspěšné se může zdát množství zapojených žáků gymnázia, kterých je mnohem méně než zapojených žáků ZŠ. ZŠ Boskovice Biologický seminář Pozitivně hodnotím aktivní přístup žáků při průběhu seminářů. Získali přehled o zařazení jednotlivých zvířat do živočišného systému, mohli porovnat život zvířat v zajetí a ve volné přírodě. Podařilo se zajistit i přítomnost živého exempláře kočkovité šelmy v semináři. Chemický seminář pozitivní zvýšení zájmu o chemii u žáků, práce jen s žáky, kteří mají zájem. ZŠ Protivanov Fyzikální seminář Fyzika základní školy v každodenním životě kouzla hračky, divy s využitím základů fyziky a především jednoduchých předmětů a materiálů. Rozšíření teoretických základů z hodin fyziky ZŠ na praktické využití. Cílem je zatraktivnit fyziku pro žáky školy a více je motivovat k učení a hledání zákonitostí, které lze snadným způsobem ověřit v praxi. Jednotlivá Stránka 10 z 31 Stránka 11

12 témata budou vybírána především podle potřeb a zájmů žáků. Toho jsme dosáhli společně se žáky. Seminář je bavil a chtějí v něm pokračovat. ZŠ Sloup Přírodovědný seminář Hlavní náplní semináře je seznámení se zvířaty a jejich pozorování v živém koutku přírody (např. želva, akvarijní rybičky, užovka červená). Další činnosti vycházejí z možností vybavení školy (mikroskopování, promítání dokumentárních filmů, exkurze do terénu a sběr vzorků pro určování a pozorování). Žáci mají také v oblibě různé kvízy a soutěže a podle svých vyhraněných zájmů vytvářejí počítačové prezentace o přírodě. ZŠ Černá Hora Chemický seminář Žáci projevovali o seminář velký zájem, pracovali aktivně, již dopředu chodili "vyzvídat" téma dalšího setkání. Snažila jsem se připravit témata, na která není v rámci běžné výuky čas a která jsou pro žáky zajímavá. Pokud to téma dovolilo, předváděli žáci ze semináře pokusy v hodinách chemie pro celou třídu. Žádné negativní zkušenosti a neúspěchy jsem nezaznamenala. Pro velký počet akcí, odpoledního vyučování apod. byl občas problém najít pro semináře vhodný termín. ZŠ Velké Opatovice Přírodovědný seminář Pozitiva motivace, doplnění a prohloubení učiva, praktické vyučování, doplnění pomůcek. Nečekala jsem, že je pro žáky velký problém vést záznamy o práci a sestavovat protokoly, pro některé dodržovat pravidla a kázeň, na druhou stranu mě překvapila kreativita, schopnost dedukce a aplikace u některých žáků, kteří se při běžných hodinách neprojevují Dny vědy reakce lektorů z gymnázia a zapojených škol Považuji za velmi prospěšné a přínosné především z hlediska PR školy. Zúčastnila jsem se přednášky z genetiky, byla jsem velmi spokojená. Když přednáší odborník, který se dané problematice věnuje, je to to nejlepší, co může být. Dny vědy přinesly žákům nové zážitky a zkušenosti, např. v IQ parku si mohli vyzkoušet spoustu pokusů, hlavolamů, přírodních úkazů na vlastní kůži a ověřit si teoretické znalosti o fyzikálních, chemických a biologických zákonitostech v praxi. Dny vědy realizované na Gymnáziu Boskovice byly všechny na patřičné úrovni. Přednášející byli odborníky se svých oborech, kteří dokázali nadchnout žáky nejen svými znalostmi, ale i osobními příběhy. V rámci Dnů vědy byly realizovány i semináře pro ZŠ, kde si žáci sami vyzkoušeli různé chemické metody v praxi. U téměř všech žáků převládalo nadšení a zájem o experimenty, zvídavé otázky i nové náměty k pokusům. Dny vědy probíhaly perfektně. Tradičně se účastnilo velké množství žáků, živě se účastnili diskusí, akce pochvalovali i zpětně a měli zájem o další, podobné. Stránka 11 z 31 Stránka 12

13 Přednášky odborníků z praxe a vysokých škol si velmi cením. S některými z nich mám dlouholeté zkušenosti a myslím, že mají stále co říct mladé generaci a dokážou i složité fyzikální pokusy předvést s lehkostí a zajímavě. Mnou a žáky navštívené show Tekutý dusík zaujetí všemi žáky srozumitelné, efektní, zábavné jen samá pozitiva. Velmi zajímavé a přínosné akce s kladným hodnocením od žáků. Zkušenosti máme jenom pozitivní, žáci (i vyučující), kteří se těchto akcí zúčastnili, byli nadšeni. A netrpělivě očekávali nějaký další Den vědy. Dny vědy se staly oblíbenými pravidelnými aktivitami na vysoké úrovni. Jejich realizace zatraktivnila přírodní vědy na všech úrovních a navíc zvýšila zájem o dění na gymnáziu. Zúčastnili jsme se na Dnech vědy témat Tekutý dusík, Stromy a Zvířata ve městě. Přednášky odborníků z praxe hodnotíme velmi kladně, protože dokázali žákům ukázat provázanost teoretických znalostí s praxí. Žáky nejvíce zaujaly pokusy s tekutým dusíkem, jelikož sami se s tímto tématem prakticky nesetkají. Akce v rámci Dnů vědy byly hodnoceny pozitivně. Dne vědy na téma Voda, jsme se aktivně zúčastnili prezentací projektu, který proběhl na ZŠ Černá Hora i výtvarnými pracemi. Největší ohlas zaznamenala návštěva IQ parku v Liberci. Žáci přijeli vždy nadšení, s novými postřehy a zážitky, projevili samostatnost při dopravě tam i zpět. Žáci ze ZŠ se podívali do vybavených laboratoří naší školy a vyzkoušeli si nové věci, se kterými se na ZŠ nesetkají. Negativum pouze v odchodu dojíždějících žáků asi 5 minut před koncem. Exkurze reakce lektorů z gymnázia a zapojených škol Exkurze, kterých jsem se společně se svými žáky zúčastnil, považuji za velmi zdařilé a přínosné především pro děti. Za zásadní negativum považuji mnohdy zbytečnou administrativní zátěž ve fázi přípravy akce a také v její průběhu výběrová řízení na dopravce, dotazníky, nutná fotodokumentace s vlajkami apod. Tyto "doprovodné" aktivity snižují vážnost a smysluplnost aktivit v očích žáků i dalších účastníků a degraduje to práci aktivních pedagogů, kteří se snaží najít motivující aktivity pro své žáky. Zúčastnila jsem se pouze exkurze Bodies Revealed. Výstava mě překvapila nad rámec mého očekávání. Díky svému provedení měli žáci možnost zhlédnout svět, který je pro ně běžně nedostupný. Jejich nadšení bylo znát častými otázkami k průvodcům. Po dvou hodinách vyčerpávající prohlídky byli žáci ovšem značně unaveni. Galaxie a objekty mléčné dráhy hodnotím kladně i žákům se líbilo. Stránka 12 z 31 Stránka 13

14 V rámci Víceoborového semináře měla největší úspěch třídenní exkurse do Beskyd, do výzkumného centra globálních změn klimatu na Bílém kříži. Všechny záměry a dopady exkurze byly naplněny. Menší exkurze na ČOV v Boskovicích, Černé Hoře a Velkých Opatovicích, byly obecně velice praktické a přínosné pro semináře s tématem ochrana vody. V květnu 2015 se bude ještě realizovat exkurze do Výzkumného ústavu melioračního a spalovny Sako v Brně. Využili jsme nabídky Gymnázia Boskovice k uskutečnění ukázky fyzikálních pokusů přímo na naší škole, kdy pokusy prováděli pracovníci a studenti gymnázia. Žáci mohli vidět mnohé pokusy, ke kterým nejsou na naší škole potřebné pomůcky a zařízení (vzhledem k vysoké ceně těchto přístrojů). Vyhodnocení dotazníků klíčové aktivity: Učitelé: Dle hodnocení pedagogických pracovníků se jedná o velmi prospěšnou aktivitu s velkým zájmem žáků. Stránka 13 z 31 Stránka 14

15 Žáci: Stránka 14 z 31 Stránka 15

16 Žáci o témata jevili zájem a rádi by se zúčastnili dalších obdobných aktivit. KA 8 - Zapojení odborníků z praxe do výuky technických a přírodovědných předmětů Popis činností v klíčové aktivitě: V rámci vzdělávání žáků gymnázia a žáků základních škol byli zapojeni odborníci z praxe, aby přiblížili studentům aktuální poznatky a moderní trendy v přírodovědných oborech. Konkrétně to bylo ve Dnech vědy: Galaxie a objekty Mléčné dráhy Ing. Pavel Kopecký Ph.D., Úvod k tématu lidská sexualita Mgr. Petra Makovcová Tekutý dusík Doc. RNDr. Zdeněk Bochníček Dr., Geneticky modifikované organismy Mgr. Lucie Jarošová, Zajímavosti ze života ptáků Mgr. Petr Veselý, ÚDiF Mgr. Vojtěch Hanák, Adam Weiser, Mgr. Barbora Mikulecká, Cesta vody od kohoutku do potoka Ing. Martina Lukešová, Detektivní pátrání aneb pravda o našem odpadu Ing. Martina Lukešová, Využití analýzy DNA při identifikaci člověka - RNDr. Pavel Lízal, Ph.D., Genetika Mgr. Zuzana Hanzelková, Stromy jako možná záchrana před globálními změnami klimatu Ing. Martina Lukešová, Plazi Ing. Roman Zajíček, Speciální teorie relativity nejen pro maturanty! Mgr. Jiří Nárožný, Oldřich Holcner, Žijí s námi ve městě Ing. Roman Zajíček, Genetika jak ji (ne)znáte Mgr. Zuzana Hanzelková, Proč máme v Evropě modré oči RNDr. Pavel Lízal, Ph.D. Dále se odborníci praxe věnovali žákům při exkurzích. Jako například ve společnosti VF, a.s. to byl Ing. Jozef Virdzek a Stefan Németh odborníci na jadernou energii nebo v Centru výzkumu globálních změn klimatu v Akademii věd České republiky to byla Eva Jurková. Stránka 16 Stránka 15 z 31

17 Vyhodnocení dotazníků klíčové aktivity: Žáci hodnotí možnost účastnit se odborných témat velmi příznivě a rádi by se účastnili i dalších podobných akcí. Převážná většina zúčastněných se zajímá o přírodovědná a technická témata a má v plánu pokračovat na některém z těchto oborů i na vyšší či vysoké škole. Stránka 16 z 31 Stránka 17

18 KA 10 Využívání technických památek a interaktivních expozic k přípravě školních projektů Popis činností v klíčové aktivitě: Od března 2015 probíhaly návštěvy VIDA centra v Brně. Zúčastnili se jak žáci z gymnázia, tak žáci ZŠ. Vyhodnocení dotazníků klíčové aktivity: Evaluace se zúčastnilo 27 chlapců a 49 dívek. S návštěvou VIDA centra byli žáci velice spokojeni, programy byly výborné a pokusy v divadle vynikající. Expozice je natolik zaujala, že jsme je téměř nemohli přimět k odchodu. V programu pro ZŠ Camera obscura se naučili vytvářet fotografie a v programu Mladý detektiv snímat otisky prstů a zajišťovat stopy při pátrání po pachateli trestného činu. VIDA centrum nabízí spoustu zajímavých interaktivních exponátů, díky nimž si žáci vyzkouší různé vědecké děje v praxi. Programy v chemické laboratoři jsou vedeny vtipně, názorně a zajímavě a vědátoři jsou do své práce zapáleni a žákům se dostatečně věnují. Stránka 17 z 31 Stránka 18

19 KA 11 Stavební úpravy na SŠ na podporu přírodovědného a technického vzdělávání Popis činností v klíčové aktivitě: Výběrové řízení Stavební úpravy v chemické laboratoři Výběrové řízení probíhalo formou zakázky malého rozsahu. Nejnáročnější na realizaci výběrového řízení byla přesná specifikace toho, co chceme a potřebujeme zrealizovat, proto byl vypracován podrobný rozpočet prací. Stavební práce v laboratoři zahrnovaly zavedení plynu, vody a elektřiny do laboratorních stolů, odpady, položení nové podlahy, oprava omítek po instalaci přívodů, instalace světel přímo nad pracoviště. Jediným výběrovým kritériem byla nabídková cena. Protože jsme nechtěli narušit chod školy, byly stavební úpravy načasovány na jarní prázdniny. Dodavatele stavebních prací jsme vybírali z pěti nabídek. S vítěznou firmou jsme byli spokojeni. Práce probíhaly podle plánu a v očekávané kvalitě. Výběrové řízení Venkovní učebna Výběrové řízení probíhalo formou zakázky malého rozsahu. Na dodávku jsme nechali vypracovat rozpočet podle standardů pro stavení firmy. Jediným výběrovým kritériem byla nabídková cena. Vybudování venkovní učebny zahrnovalo přívod elektřiny, terénní úpravy kolem učebny, položení zámkové dlažby, postavení altánu ze dřeva, vybavení nábytkem pro výuku (lavice, tabule, stoly). Venkovní učebna byla vybudována v těsné blízkosti budovy gymnázia v areálu gymnázia. S vítěznou firmou jsme byli spokojeni. Práce probíhaly podle plánu a v očekávané kvalitě. Negativa Zajišťování stavebních prací prostřednictvím výběrového řízení je velmi náročné z pohledu přípravy specifikace požadovaného plnění. Těžko se stanovují přesné požadavky, aby se na nic nezapomnělo. Pozitiva spokojenost s dodavatelskými firmami dodržení termínů a kvality dodávky. Stránka 18 z 31 Stránka 19

20 Stránka 19 z 31 Stránka 20

21 Zhodnocení naplňování MI Všechny sledované monitorovací indikátory se nám podařilo naplnit Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání celkem žáků Plánovaná hodnota 569 Skutečná hodnota Ke dni je podpořeno 847 žáků, kteří se zúčastnili aktivit projektu v Klíčové aktivitě 3 Vzdělávání pro žáky gymnázia a žáky ZŠ Počet podpořených osob poskytovatelů služeb Plánovaná hodnota 15 Skutečná hodnota 26 Podpořenými osobami v rámci tohoto MI byli pedagogičtí pracovníci, kteří vedli semináře, případně v jejich rámci vykonávali dozor či poskytovali konzultace Počet podpořených osob pracovníků v dalším vzdělávání Plánovaná hodnota 15 Skutečná hodnota 23 MI naplněn k s hodnotou 23. Počet osob, které se zúčastnily vzdělávacích seminářů pro pedagogy, je vyšší, než jsme očekávali. Zájem o obsluhu přístrojů je dán jejich širokým spektrem využití Počet nově vytvořených / inovovaných produktů Plánovaná hodnota 1 Skutečná hodnota 0 ke dni Jediným nově vytvořeným produktem je tato evaluační zpráva partnera. Stránka 20 z 31 Stránka 21

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 9 Integrovaná střední škola, Sokolnice

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 28 Purkyňovo gymnázium, Strážnice,

Více

Evaluační zpráva k projektu

Evaluační zpráva k projektu Název projektu: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji (NatTech MSK) Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0008 Evaluační zpráva k projektu Podpora přírodovědného

Více

D PDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDP P PDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPD D D

D PDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDP P PDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPD D D DPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDP PDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDP DPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDP PDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDP DPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDP

Více

Evaluační zpráva projektu

Evaluační zpráva projektu Evaluační zpráva projektu Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji CZ..7/../.7 Zpracovatel: Střední škola, Trhové Sviny, Školní 79 (P) Obsah Popis projektu... Klíčové aktivity hodnocení realizace....

Více

Evaluační zpráva. Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji

Evaluační zpráva. Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji Číslo projektu: CZ.1.7/1.1./.1 Název partnera: Obsah Úvod... 1. HODNOCENÍ

Více

Pilotní ověření systému popularizace technických a přírodovědných oborů vytváření vazeb vysokých škol na školy nižších stupňů

Pilotní ověření systému popularizace technických a přírodovědných oborů vytváření vazeb vysokých škol na školy nižších stupňů Objednatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7 118 12 Praha 1 IČ: 00022985 Poskytovatel: Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 617/9 611 37 Brno IČ: 00216224 Pilotní ověření systému

Více

Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji

Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji Číslo projektu: CZ.1.7/1.1./.1 Název partnera: Obsah Úvod... 3 1. HODNOCENÍ

Více

Evaluační zpráva k projektu

Evaluační zpráva k projektu Název projektu: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji (NatTech MSK) Registrační číslo projektu: CZ.1.7/1.1./44.8 Evaluační zpráva k projektu Podpora přírodovědného a

Více

Metodika klíčové aktivity motivační aktivity

Metodika klíčové aktivity motivační aktivity Metodika klíčové aktivity motivační aktivity Metodika vypracovaná v rámci Individuálního projektu národního Podpora technických a přírodovědných oborů expertním týmem klíčové aktivity Motivační aktivity

Více

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY (EVVO)

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY (EVVO) Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY () školní rok: 2013/2014 Tento Plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty č. 422/PL/2013 nabývá

Více

Časopis projektů globálních grantů Moravskoslezského kraje z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 01/2011. GRANTmagazín

Časopis projektů globálních grantů Moravskoslezského kraje z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 01/2011. GRANTmagazín Časopis projektů globálních grantů Moravskoslezského kraje z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 01/2011 GRANTmagazín ÚVODNÍ SLOVO OBSAH Vážení čtenáři, Zvyšování kvality ve vzdělávání Výuka na ZŠ Provaznické

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace 1 Výroční zpráva Základní školy, Brno, Bosonožská 9, příspěvkové organizace byla zpracována na základě evaluačních

Více

Evaluační zpráva projektu

Evaluační zpráva projektu Evaluační zpráva projektu Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji CZ../../. Zpracovatel: Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská

Více

Sborník projektu Rozumíme penězům v Libereckém kraji

Sborník projektu Rozumíme penězům v Libereckém kraji Sborník projektu Rozumíme penězům v Libereckém kraji Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Obsah: 1. O PROJEKTU ROZUMÍME PENĚZŮM 3 2. STANDARDY

Více

Úvod. Řízení extrakurikulárních aktivit a grantové činnosti na Gymnáziu Cheb. doc. PaedDr. Ludvík Eger, CSc.

Úvod. Řízení extrakurikulárních aktivit a grantové činnosti na Gymnáziu Cheb. doc. PaedDr. Ludvík Eger, CSc. Řízení extrakurikulárních aktivit a grantové činnosti na Gymnáziu Cheb Úvod doc. PaedDr. Ludvík Eger, CSc. Původním účelem projektu bylo přinést příklady praxe v oblasti autoevaluace našich škol se zaměřením

Více

www.vedamabudoucnost.cz Obsah

www.vedamabudoucnost.cz Obsah Obsah Třetí ročník završen! 3 Zapojené firmy a školy 4 Východiska projektu 6 Systémové působení projektu Věda má budoucnost 7 Irsko a Slovensko 8 Strategičtí partneři a networking 8 Medializace 9 Dovednosti

Více

1. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY

1. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY OBSAH 1. Úvodní slovo ředitelky školy......2 2. Charakteristika školy. 6 2.1. Základní údaje o škole 2.2. Historie školy 2.3. Současnost školy 2.4. Počty žáků a tříd 3. Vzdělávací program školy.. 10 3.1.

Více

Prezentace oborů a prezentace akcí projektu

Prezentace oborů a prezentace akcí projektu Grantový projekt OP VK: TECHNIKA JE ZÁBAVA Registrační číslo: CZ.1.07 / 1.1.18 / 02.0035 Klíčová aktivita: A05 - Příprava a motivace žáků pro studium technických oborů Produkt subjektu: SPŠ Ostrov a partnerské

Více

PRAHA a EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI METODIKA

PRAHA a EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI METODIKA METODIKA Projekt Měřím, měříš, měříme aneb měřitelné veličiny kolem nás má studentům ukázat význam měření v každodenním životě. Právě praktické zaměření projektu má být hlavní motivací, která udrží zájem

Více

EKOSKOLA. Příklady dobré praxe

EKOSKOLA. Příklady dobré praxe EKOSKOLA Příklady dobré praxe Obsah: Co je to EKOŠKOLA Ekotým Analýza Plán činností Monitorování a vyhodnocování Environmentální výchova ve výuce Informování a spolupráce Ekokodex Odpady Voda Energie Prostředí

Více

Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem

Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem KRÁČÍME POSPOLU K EFEKTIVNĚJŠÍ SPOLUPRÁCI ŠKOL A FIREM 1 Spolupráce škol a zaměstnavatelů Tato publikace byla vytvořena a vydána v projektu Pospolu

Více

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE K otázkám veřejné správy jihočeského regionu 22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE Projektový management pro vedoucí pracovníky základních a středních škol registrační

Více

Sociální partnerství odborných škol. Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S

Sociální partnerství odborných škol. Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S Sociální partnerství odborných škol Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S 1 Publikace vznikla v rámci národního projektu Kurikulum S Podpora plošného

Více

1. Základní údaje. e-mail: skola@zszizkov.cz www.zszizkov.cz. Zřizovatel školy: Město Kutná Hora Adresa: Kutná Hora, Havlíčkovo nám.

1. Základní údaje. e-mail: skola@zszizkov.cz www.zszizkov.cz. Zřizovatel školy: Město Kutná Hora Adresa: Kutná Hora, Havlíčkovo nám. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽIŽKOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Obsah str. 1. Základní údaje 3 1.2. Charakteristika školy 3 1.2.1. Úplnost a velikost školy 3 1.3. Priority výchovy a vzdělávání

Více

Základní škola, Praha 13, Mládí 135 Mládí 135, 155 00 Praha 5 - Stodůlky

Základní škola, Praha 13, Mládí 135 Mládí 135, 155 00 Praha 5 - Stodůlky Základní škola, Praha 3, Mládí 35 Mládí 35, 55 Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/2 . Základní údaje a charakteristika školy a) název školy: Základní škola, Praha

Více

Výroční zpráva. o činnosti základní školy. za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva. o činnosti základní školy. za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22 . Základní údaje a charakteristika školy a ) název školy: Základní škola, Praha 3, Mládí 35 sídlo školy: Mládí 35, Praha 5 - Stodůlky IČ: 778

Více

Antonio Payano. Téma: leden - únor / 2013. výkonný ředitel BAYER ČR a SR. Snažíme se děti nadchnout pro přírodní vědy a inovace

Antonio Payano. Téma: leden - únor / 2013. výkonný ředitel BAYER ČR a SR. Snažíme se děti nadchnout pro přírodní vědy a inovace leden - únor / 2013 Snažíme se děti nadchnout pro přírodní vědy a inovace Antonio Payano výkonný ředitel BAYER ČR a SR Téma: klíčové kompetence Cena 59 Kč / 2,50 01-02/2013 Digitální verze časopisu zdarma

Více

1. Koncepce školy, vzdělávací program a nabídka školy. 1.2. Dosavadní vzdělávací program a tvorba nového školního vzdělávacího programu

1. Koncepce školy, vzdělávací program a nabídka školy. 1.2. Dosavadní vzdělávací program a tvorba nového školního vzdělávacího programu 1. Koncepce školy, vzdělávací program a nabídka školy 1.1. Koncepce rozvoje školy do roku 2010 V roce 2004 byla přijata koncepce rozvoje školy do roku 2010. Tento materiál se stal východiskem pro zpracovávání

Více

Sborník projektu Rozumíme penìzùm v Kraji Vysoèina

Sborník projektu Rozumíme penìzùm v Kraji Vysoèina Sborník projektu Rozumíme penìzùm v Kraji Vysoèina Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpoètem Èeské republiky. Sbornik Vysocina.indd 1 10/24/2011 3:35:28 PM Sbornik

Více