Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji"

Transkript

1 Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/ Partner č. 30 Gymnázium, Boskovice, Palackého náměstí 1 adresa: Palackého náměstí 1, Boskovice, statutární zástupce: Mgr. Alena Svanovská, ředitelka kontaktní údaje: Dana Fritzová, tel.: www stránky: IČ: Spolupracující základní školy: Základní škola Boskovice, okres Blansko Základní škola Černá Hora, okres Blansko Základní škola Letovice, okres Blansko Základní škola Protivanov, okres Prostějov Základní škola Sloup, okres Blansko Základní škola Velké Opatovice, okres Blansko

2

3 Obsah Evaluace partnerů projektu... 4 Projektový záměr a hlavní cíle projektu... 5 Klíčové aktivity projektu partnera v kontextu individuálního projektu OP VK Jihomoravského kraje... 6 Zhodnocení klíčových aktivit projektu... 7 A) Podpora kurikulární reformy škol a školských zařízení... 7 KA 1 Pořízení investičního vybavení do laboratoří, odborných učeben a dílen na středních školách... 7 KA 2 Vybavení prostor pro výuku na SŠ a ZŠ hmotným neinvestičním majetkem a spotřebním materiálem... 8 KA 3 Vzdělávání pedagogických pracovníků k obsluze pořízených strojů a zařízení KA 5 Realizace celoročních volnočasových aktivit žáků středních škol KA 8 - Zapojení odborníků z praxe do výuky technických a přírodovědných předmětů KA 10 Využívání technických památek a interaktivních expozic k přípravě školních projektů KA 11 Stavební úpravy na SŠ na podporu přírodovědného a technického vzdělávání Zhodnocení naplňování MI Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání celkem žáků Počet podpořených osob poskytovatelů služeb Počet podpořených osob pracovníků v dalším vzdělávání Počet nově vytvořených / inovovaných produktů Zhodnocení dosažení hlavního cíle projektu Příběhy z realizace doplněné o fotodokumentaci (největší úspěchy, nejzajímavější aktivity z pohledu žáků) Závěrečné shrnutí projektu zapojených partnerů Stránka 3

4 Evaluace partnerů projektu Tato Evaluační zpráva hodnotí, zda bylo dosaženo stanovených cílů. Evaluační zpráva je vypracována v členění umožňujícím zhodnotit jednotlivé klíčové aktivity (KA) projektu i souhrnné informace o projektu. Současně je členěna dle KA celkového individuálního projektu realizovaného Jihomoravským krajem (JMK), přičemž v úvodu zprávy je uvedeno, kterými KA našeho projektu jsme je naplňovali. V první části zprávy jsou uvedeny informace o cílech našeho projektu a realizaci jednotlivých klíčových aktivit. Ty jsou jednotlivě stručně popsány a vyhodnoceny za pomoci komentovaných grafů vytvořených z dat dotazníkových šetření, která byla realizována zpravidla po skončení dané aktivity a jejichž respondenty byli žáci či učitelé, případně obě dvě skupiny současně. Kvantitativní data jsou doplněna kvalitativním hodnocením, aby mohla být vnímána v kontextu realizace naší školou (např. pozitivní i negativní zkušenosti s realizací jednotlivých aktivit, neočekávané události, které realizaci ovlivnily, případně co bychom udělali jinak, kdybychom danou aktivitu mohli realizovat znova, nezamýšlené dopady spojené s realizací naplánovaných aktivit, případné neúspěchy při realizaci atd.) to všechno jsou cenné informace, které tato Evaluační zpráva poskytne. Kromě klíčových aktivit hodnotíme i naplňování monitorovacích indikátorů. Nikoliv pouze jejich vyčíslením, ale také prostřednictvím informace o tom, zda byly naplňovány bez problémů, zda byly prováděny změny cílových hodnot a pokud ano, tak uvádíme důvody těchto změn. Pokud se při realizaci projektu vyskytly neočekávané okolnosti nebo se změnily vnější podmínky, které realizaci ovlivnily, popisujeme v takovém případě, jak jsme se s nově vzniklou situací nebo překážkami vypořádali, popřípadě co by bylo lepší udělat jinak, kdybychom projekt realizovali znova. Tyto údaje jsou významným zdrojem informací pro celkové vyhodnocení projektů. V závěru zprávy je provedeno stručné hodnocení dosažení hlavního cíle projektu tedy zvýšení zájmu žáků o technické a přírodovědné vzdělávání. Dále je ke zprávě připojena fotodokumentace či příběhy z realizace jednotlivých klíčových aktivit, případně ukázky dobré praxe a uskutečněných činností. Stránka 3 z 31 Stránka 4

5 Projektový záměr a hlavní cíle projektu Hlavním cílem projektu bylo zvýšení zájmu žáků o studium přírodovědných předmětů a navázání dlouhodobé spolupráce se základními školami z našeho blízkého okolí. V rámci projektu bylo naplánováno vybudování chemické laboratoře, vybavení učeben biologie, fyziky a chemie a vybudování venkovní učebny s cílem podpořit výuku v oblasti přírodovědných oborů. Záměrem projektu bylo podpořit zkvalitnění a zlepšení výuky žáků gymnázia a žáků základních škol a budování dlouhodobých vztahů se základními školami s cílem zvýšení zájmu o studium přírodovědných oborů. Konkrétně byla naplánována realizace pravidelných seminářů pro studenty gymnázia z biologie, chemie, fyziky a víceoborový seminář. Dále byly naplánovány pravidelné přírodovědné semináře na jednotlivých základních školách. Další aktivitou se staly Dny vědy, které jako součást seminářů jsou věnovány fyzice, biologii a chemii. Před zahájením projektu byla ve škole k dispozici pouze laboratoř s původním nábytkem a minimálním vybavením. V těchto podmínkách nebylo reálné provádět potřebná měření a pracovat podle moderních metod. V místě venkovní učebny byl dříve volný nevyužitý prostor. Proto bylo v rámci projektu naplánováno vybudování venkovní učebny a laboratoře chemie, aby mohl být prostor využíván v rámci běžné výuky i dalších v aktivitách projektu. Vybudováním moderního zázemí pro výuku (školní i mimoškolní) a navázáním dlouhodobé spolupráce se základními školami v regionu jsme chtěli zvýšit motivaci žáků ke studiu přírodovědných oborů. Na základě osobních schůzek se zástupci základních škol byla dojednána spolupráce s 6 základními školami, a to: Základní škola Boskovice, okres Blansko, Základní škola Sloup, okres Blansko, Základní škola Letovice, okres Blansko, Základní škola Protivanov, okres Prostějov, Základní škola Velké Opatovice, okres Blansko a Základní škola Černá Hora, okres Blansko. Klíčové aktivity a cíle projektu: 1. Vybudování a vybavení učeben pro přírodovědné obory Nově vybavená laboratoř chemie, vybavení učebny fyziky, chemie, biologie a nově zbudovaná venkovní učebna. 2. Vzdělávání pedagogických pracovníků 4 semináře pro pedagogy seznámení pedagogů s novou technikou a její využití ve výuce. Základní seznámení s novými přístroji a následné semináře pro uživatele se zkušenostmi s používáním přístrojů. 3. Vzdělávání pro žáky gymnázia a žáky ZŠ aktivity mimo povinnou výuku pro žáky gymnázia (všechny ročníky) a žáky základních škol (především osmé a deváté třídy). V rámci těchto seminářů byly naplánovány také exkurze a Dny vědy věnované průřezově více přírodovědným oborům. Obsahová náplň seminářů navazuje na povinnou výuku a jde nad rámec výuky, probíhají pokusy a praktická cvičení (s využitím nové laboratoře a nového Stránka 4 z 31 Stránka 5

6 vybavení). Od ledna 2015 byla KA rozšířena o návštěvu interaktivních expozic pro tvorbu školních projektů. Klíčové aktivity projektu partnera v kontextu individuálního projektu OP VK Jihomoravského kraje V rámci našeho projektu jsme jako partner JMK realizovali následující klíčové aktivity, jimiž byly naplňovány některé z 21 KA individuálního projektu OP VK Jihomoravského kraje: 1. Vybudování a vybavení učeben pro přírodovědné obory (vnitřní laboratoř a venkovní učebna, učebny fyziky, biologie a chemie) Tato naše aktivita má návaznost na následující klíčové aktivity celkového projektu: KA 1, KA 2, KA Vzdělávání pedagogických pracovníků Tato naše aktivita má návaznost na následující klíčovou aktivitu celkového projektu: KA Vzdělávání pro žáky gymnázia a žáky ZŠ Tato naše aktivita má návaznost na následující klíčové aktivity celkového projektu: KA 5, KA 8, KA 10, KA 13. Stránka 5 z 31 Stránka 6

7 Zhodnocení klíčových aktivit projektu A) Podpora kurikulární reformy škol a školských zařízení KA 1 Pořízení investičního vybavení do laboratoří, odborných učeben a dílen na středních školách Popis činností v klíčové aktivitě: Vybavení do laboratoře bylo pořízeno podle plánu prostřednictvím výběrových řízení (zakázek malého rozsahu). Byly zakoupeny dva laboratorní stoly (laboratorní stoly jsou napojené na plyn, elektřinu, vodu a odpady, obsahují umyvadla, desku stolu tvoří velkoplošná keramika, stůl má šuplíky a skříňky, uprostřed stolu jsou poličky a stojany, na kterých je vyvedena elektřina, plyn a voda) a laboratorní skříně přes zadní stěnu laboratoře (sestava neprosklených laboratorních skříní tvoří celou jednu stěnu laboratoře). Do laboratoře byl zakoupen spektrofotometr se základními reagenciemi a příslušenstvím, analytická váha a oběhový termostat s chladícím agregátem. Další investicí bylo vybudování venkovní učebny pro aktivity venku především v biologickém semináři (sázení a pozorování rostlin). Uvnitř je 15 dřevěných stolů s lavicemi. Vyhodnocení dotazníků klíčové aktivity: Vybavení bylo nepostradatelné k provádění dalších aktivit a je využíváno ve velké míře žáky i pedagogickými pracovníky. Stránka 6 z 31 Stránka 7

8 KA 2 Vybavení prostor pro výuku na SŠ a ZŠ hmotným neinvestičním majetkem a spotřebním materiálem Popis činností v klíčové aktivitě: Bylo zakoupeno: sada přístrojů do fyziky a chemie s využitím i v jiných předmětech. Jedná se o sadu měřicích přístrojů a čidel (proudově stabilizovaný zdroj pro elektrochemii, elektroda pro měření vodivosti, siloměr se 2 rozsahy, USB čidlo pro měření teploty, čidlo tlaku plynu, čidlo relativní vlhkosti vzduchu, magnetická míchačka, bodové teplotní čidlo, termočlánek, teploměr, měřič příkonu elektrických spotřebičů v domácnosti, voltmetr, elektroskop detektor elektrického náboje, ampérmetr, voltmetr, ampérmetr, zesilovač napětí, čidlo magnetického pole (teslametr), 3D akcelerometr, čidlo rychlosti toku, sonar USB čidlo polohy a pohybu, akcelerometr čidlo malých zrychlení, mikrofon, sada pružinek, optická závora, sada pro demonstraci sčítání barev, dráha pro mechaniku s vozíky a kladkou, Infračervené (bezdotykové) teplotní čidlo, sada pro optiku, sada s polarizačními filtry, hlukoměr, kladka s nízkým třením, měřič tlaku krve, čidlo pro EKG, jednoduché rozhraní pro připojení senzorů k počítači přes USB, čidlo ph, hlukoměr a spirometr apod.). Odečítání naměřených hodnot probíhá zpravidla pomocí notebooku. zařízení pro měření fyzikálních a chemických veličin s příslušenstvím, chemikálie, pomůcky, Zařízení pro měření fyzikálních veličin (multimetr, sdružující Ph-metr, konduktometr, oximetr) s příslušenstvím, refraktometr, elektrochemie (sada pro experimenty v elektrochemii), magnetické míchadlo s ohřevem a teplotním čidlem, magnetické míchadlo s ohřevem, viskozimetr se stojánkem, ultrazvuková vana, třepačka, laboratorní sklo a porcelán, drobné laboratorní pomůcky, pomůcky pro chromatografii, filtraci a dávkování kapalin, pracovní ochranné prostředky, laboratorní chemikálie sada přístrojů do biologie 7 ks mikroskopů, sklo, lupy, rukavice, ruční nářadí pro práci s přírodninami. Ve venkovní učebně a v její blízkosti jsou umístěny metrologické přístroje a metrologická stanice. bílá školní tabule do laboratoře upevněná na pojízdných kolejnicích využití při aktivitách v laboratoři dřevěné tabule u venkovní učebny 6ks využití podobně jako nástěnky ve škole. Materiál a jeho úprava je odolný vůči povětrnostním vlivům. Tabule má svoji vlastní nosnou konstrukci k upevnění do země laboratorní nábytek pracovní stůl k odkládání přístrojů a dalších učebních pomůcek, váhový stůl svoji konstrukcí zamezuje nežádoucím vibracím při přesném vážení, laboratorní skříně, laboratorní stůl, výlevka s odkapávačem zabudovaná ve stolu Veškeré zakoupené zařízení bylo využito ve výuce, ve volitelných seminářích fyziky v předmaturitním a maturitním ročníku, v pravidelných zájmových aktivitách nejen našich studentů, ale i žáků spolupracujících ZŠ a také ve fyzikálním semináři pro přiblížení fyzikálních zákonů a pravidel. Vše bylo hravou formou využito také ve Dnech vědy či při přípravě fyzikálních vystoupení studentů gymnázia zaměřených na prezentaci jejich práce v hodinách fyziky u spolupracujících ZŠ. Zařízení byla pořízena podle plánu prostřednictvím výběrového řízení (ZMR). Stránka 7 z 31 Stránka 8

9 Vyhodnocení dotazníků klíčové aktivity: Zhodnocení klíčové aktivity cílovou skupinou: Během projektu jsem aktivně a velmi často využíval sadu měřicích přístrojů řady Vernier, počítače a kameru. Vše velmi posunulo naši práci jak v hodinách fyziky, tak především v seminářích a mimo výukových aktivitách se studenty. Nákup těchto pomůcek měl podle mne u zájemců o fyziku velmi pozitivní vliv na jejich motivaci k osvojování si fyzikálních zákonitostí. Nové vybavení laboratoře velmi přispělo ke zvýšení úrovně fyzikálních pokusů a měření. Mnohé z veličin bychom bez nového vybavení nebyli ani schopni měřit. Věřím, že budeme nové vybavení laboratoře hodně využívat. Chemická laboratoř je dostatečně vybavena laboratorními stoly, pomůckami i různými přístroji. V každém chemickém cvičení žáci používají nové laboratorní sklo, váhy a všechno ostatní, co je spojeno s danou úlohou, kterou řeší. Chemikálie využíváme při praktických úlohách žáků. Poskytnutá odborná literatura slouží k rozšíření teoretických poznatků některých žáků. Vybavení učeben je na špičkové úrovni s mnoholetým přesahem. Jejich využití bude ještě nabývat účinnosti po zvýšení praktických zkušeností samotných lektorů učitelů. V oblasti zlepšení je vhodné více využívat přístroje v běžné výuce, nikoli jen v odpoledních seminářích pro aktivní studenty (ačkoli i to je důležité). Je to spíše otázka času a zavedení konkrétních cvičení do výuky. Jedná se však jen o malou část vybavení laboratoří a učeben, v celkovém pohledu se díky těmto novým přístrojům a vybavení velice zvýšila kvalita výuky a hlavně atraktivnost přírodních věd. Stránka 8 z 31 Stránka 9

10 KA 3 Vzdělávání pedagogických pracovníků k obsluze pořízených strojů a zařízení Popis činností v klíčové aktivitě: Proběhly semináře pro pedagogy s cílem seznámení se zakoupenými novými přístroji. Tématy seminářů bylo seznámení s obsluhou sady přístrojů a čidel značky Vernier pro využití ve fyzice, chemii a biologii. Dále proběhly dva semináře: školení na práci se spektrofotometrem a školení na využívání digitální kamery a zpracování natočených materiálů. Vyhodnocení dotazníků klíčové aktivity: Všechny semináře dle výsledků dotazníků byly hodnoceny jako přínosné pro další praxi a možnost využívání nově nakoupených přístrojů. KA 5 Realizace celoročních volnočasových aktivit žáků středních škol Popis činností v klíčové aktivitě: Probíhaly dlouhodobé semináře na gymnáziu přístupné také žákům ze základních škol fyzikální, biologický, chemický a víceoborový. Semináře hodnocení jednotlivých lektorů Fyzikální seminář Semináře probíhaly bez problémů. V průběhu dvou let jsme realizovali různá témata, která vycházela především ze zájmu žáků. Pracovní název semináře byl Fyzikální herna a podle toho se také vybírala témata pro jednotlivá setkání tak, aby si žáci mohli hrát a přitom zábavnou formou pronikat do tajů fyziky. Stálí členové skupiny seminaristů si také velmi pochvalovali možnost ukázat se před svými vrstevníky formou motivačních hodin na základních školách a také prací supervizorů při Dnech vědy u nás na gymnáziu. Za negativní jev bych považoval nestálost zájmu mnohých studentů a jejich nespolehlivost v přípravě a v účasti na seminářích.ˮ Stránka 9 z 31 Stránka 10

11 V semináři, který jsem vedla, jsme se zaměřili na fyzikální pokusy a měření některých fyzikálních veličin. Ze všech možností, které se nám nabízely, jsme si vybrali vodu a její vlastnosti. Některá měření se nám podařilo uskutečnit s uspokojivou přesností. Jiná se nedařila. Například určení měrného skupenského tepla tání ledu se nedařilo určit s dostatečnou přesností asi při třech různých měřeních. Semináře mají pro zúčastněné studenty velký význam, naučí se v nich spoustu nových poznatků a prohloubí si školní učivo. Biologický seminář Seminář probíhal podle plánu, studenti se se zájmem zapojovali do připravených aktivit. ˮ Seminář probíhal dle mých představ účastnilo se relativně hodně žáků, vytvořili jsme dobrou pracovní skupinu. Chemický seminář Seminář byl vydařený, povedlo se realizovat úvodní ideu, tzn. propojení teorie s praxí. Žáci si mohli vyzkoušet jednoduché i složitější experimenty a lépe tak pochopit podstatu chemických dějů. Z tohoto důvodu panovala v semináři příjemná atmosféra, žáci diskutovali nad různými problémy a nebáli se přijít poradit nebo zeptat i v jiných dnech než se konal seminář. Seminář zájemcům přinesl spoustu zajímavých experimentů a praktických činností. Využití nových přístrojů změnilo fádní pokusy na velmi zajímavou činnost. Bohužel se seminář rozjel až průběhu školního roku díky administrativním průtahům (ne ze strany školy), proto celá řada žáků již měla jiné odpolední aktivity a nemohla se semináře účastnit, i když měla zájem. Také změny pravidel v průběhu semináře, vyplňování formulářů apod. mě v práci zrovna nepomáhalo. Víceoborový seminář Velice se zdařila spolupráce se ZŠ, která má mnohem větší přesah než je realizace projektu. Na nejvyšší úrovni hodnotím realizaci odborných exkurzí, které jsou pro žáky mnohdy jinak nedostižné. Nejedná se jen o odborné vzdělávání, ale hlavně o praktické zkušenosti, které se na gymnáziu hůře realizují. Dalším velice podstatným pozitivem je zlepšení prostředí školy, hlavně venkovní učebny. Škola tak získala další prostor ke školním i mimoškolním aktivitám. Venkovní učebna je často navštěvovaná, práce a vzdělávání v oblasti zakládání a údržby zeleně je žáky přijímána pozitivně vede k environmentálnímu chování. Méně úspěšné se může zdát množství zapojených žáků gymnázia, kterých je mnohem méně než zapojených žáků ZŠ. ZŠ Boskovice Biologický seminář Pozitivně hodnotím aktivní přístup žáků při průběhu seminářů. Získali přehled o zařazení jednotlivých zvířat do živočišného systému, mohli porovnat život zvířat v zajetí a ve volné přírodě. Podařilo se zajistit i přítomnost živého exempláře kočkovité šelmy v semináři. Chemický seminář pozitivní zvýšení zájmu o chemii u žáků, práce jen s žáky, kteří mají zájem. ZŠ Protivanov Fyzikální seminář Fyzika základní školy v každodenním životě kouzla hračky, divy s využitím základů fyziky a především jednoduchých předmětů a materiálů. Rozšíření teoretických základů z hodin fyziky ZŠ na praktické využití. Cílem je zatraktivnit fyziku pro žáky školy a více je motivovat k učení a hledání zákonitostí, které lze snadným způsobem ověřit v praxi. Jednotlivá Stránka 10 z 31 Stránka 11

12 témata budou vybírána především podle potřeb a zájmů žáků. Toho jsme dosáhli společně se žáky. Seminář je bavil a chtějí v něm pokračovat. ZŠ Sloup Přírodovědný seminář Hlavní náplní semináře je seznámení se zvířaty a jejich pozorování v živém koutku přírody (např. želva, akvarijní rybičky, užovka červená). Další činnosti vycházejí z možností vybavení školy (mikroskopování, promítání dokumentárních filmů, exkurze do terénu a sběr vzorků pro určování a pozorování). Žáci mají také v oblibě různé kvízy a soutěže a podle svých vyhraněných zájmů vytvářejí počítačové prezentace o přírodě. ZŠ Černá Hora Chemický seminář Žáci projevovali o seminář velký zájem, pracovali aktivně, již dopředu chodili "vyzvídat" téma dalšího setkání. Snažila jsem se připravit témata, na která není v rámci běžné výuky čas a která jsou pro žáky zajímavá. Pokud to téma dovolilo, předváděli žáci ze semináře pokusy v hodinách chemie pro celou třídu. Žádné negativní zkušenosti a neúspěchy jsem nezaznamenala. Pro velký počet akcí, odpoledního vyučování apod. byl občas problém najít pro semináře vhodný termín. ZŠ Velké Opatovice Přírodovědný seminář Pozitiva motivace, doplnění a prohloubení učiva, praktické vyučování, doplnění pomůcek. Nečekala jsem, že je pro žáky velký problém vést záznamy o práci a sestavovat protokoly, pro některé dodržovat pravidla a kázeň, na druhou stranu mě překvapila kreativita, schopnost dedukce a aplikace u některých žáků, kteří se při běžných hodinách neprojevují Dny vědy reakce lektorů z gymnázia a zapojených škol Považuji za velmi prospěšné a přínosné především z hlediska PR školy. Zúčastnila jsem se přednášky z genetiky, byla jsem velmi spokojená. Když přednáší odborník, který se dané problematice věnuje, je to to nejlepší, co může být. Dny vědy přinesly žákům nové zážitky a zkušenosti, např. v IQ parku si mohli vyzkoušet spoustu pokusů, hlavolamů, přírodních úkazů na vlastní kůži a ověřit si teoretické znalosti o fyzikálních, chemických a biologických zákonitostech v praxi. Dny vědy realizované na Gymnáziu Boskovice byly všechny na patřičné úrovni. Přednášející byli odborníky se svých oborech, kteří dokázali nadchnout žáky nejen svými znalostmi, ale i osobními příběhy. V rámci Dnů vědy byly realizovány i semináře pro ZŠ, kde si žáci sami vyzkoušeli různé chemické metody v praxi. U téměř všech žáků převládalo nadšení a zájem o experimenty, zvídavé otázky i nové náměty k pokusům. Dny vědy probíhaly perfektně. Tradičně se účastnilo velké množství žáků, živě se účastnili diskusí, akce pochvalovali i zpětně a měli zájem o další, podobné. Stránka 11 z 31 Stránka 12

13 Přednášky odborníků z praxe a vysokých škol si velmi cením. S některými z nich mám dlouholeté zkušenosti a myslím, že mají stále co říct mladé generaci a dokážou i složité fyzikální pokusy předvést s lehkostí a zajímavě. Mnou a žáky navštívené show Tekutý dusík zaujetí všemi žáky srozumitelné, efektní, zábavné jen samá pozitiva. Velmi zajímavé a přínosné akce s kladným hodnocením od žáků. Zkušenosti máme jenom pozitivní, žáci (i vyučující), kteří se těchto akcí zúčastnili, byli nadšeni. A netrpělivě očekávali nějaký další Den vědy. Dny vědy se staly oblíbenými pravidelnými aktivitami na vysoké úrovni. Jejich realizace zatraktivnila přírodní vědy na všech úrovních a navíc zvýšila zájem o dění na gymnáziu. Zúčastnili jsme se na Dnech vědy témat Tekutý dusík, Stromy a Zvířata ve městě. Přednášky odborníků z praxe hodnotíme velmi kladně, protože dokázali žákům ukázat provázanost teoretických znalostí s praxí. Žáky nejvíce zaujaly pokusy s tekutým dusíkem, jelikož sami se s tímto tématem prakticky nesetkají. Akce v rámci Dnů vědy byly hodnoceny pozitivně. Dne vědy na téma Voda, jsme se aktivně zúčastnili prezentací projektu, který proběhl na ZŠ Černá Hora i výtvarnými pracemi. Největší ohlas zaznamenala návštěva IQ parku v Liberci. Žáci přijeli vždy nadšení, s novými postřehy a zážitky, projevili samostatnost při dopravě tam i zpět. Žáci ze ZŠ se podívali do vybavených laboratoří naší školy a vyzkoušeli si nové věci, se kterými se na ZŠ nesetkají. Negativum pouze v odchodu dojíždějících žáků asi 5 minut před koncem. Exkurze reakce lektorů z gymnázia a zapojených škol Exkurze, kterých jsem se společně se svými žáky zúčastnil, považuji za velmi zdařilé a přínosné především pro děti. Za zásadní negativum považuji mnohdy zbytečnou administrativní zátěž ve fázi přípravy akce a také v její průběhu výběrová řízení na dopravce, dotazníky, nutná fotodokumentace s vlajkami apod. Tyto "doprovodné" aktivity snižují vážnost a smysluplnost aktivit v očích žáků i dalších účastníků a degraduje to práci aktivních pedagogů, kteří se snaží najít motivující aktivity pro své žáky. Zúčastnila jsem se pouze exkurze Bodies Revealed. Výstava mě překvapila nad rámec mého očekávání. Díky svému provedení měli žáci možnost zhlédnout svět, který je pro ně běžně nedostupný. Jejich nadšení bylo znát častými otázkami k průvodcům. Po dvou hodinách vyčerpávající prohlídky byli žáci ovšem značně unaveni. Galaxie a objekty mléčné dráhy hodnotím kladně i žákům se líbilo. Stránka 12 z 31 Stránka 13

14 V rámci Víceoborového semináře měla největší úspěch třídenní exkurse do Beskyd, do výzkumného centra globálních změn klimatu na Bílém kříži. Všechny záměry a dopady exkurze byly naplněny. Menší exkurze na ČOV v Boskovicích, Černé Hoře a Velkých Opatovicích, byly obecně velice praktické a přínosné pro semináře s tématem ochrana vody. V květnu 2015 se bude ještě realizovat exkurze do Výzkumného ústavu melioračního a spalovny Sako v Brně. Využili jsme nabídky Gymnázia Boskovice k uskutečnění ukázky fyzikálních pokusů přímo na naší škole, kdy pokusy prováděli pracovníci a studenti gymnázia. Žáci mohli vidět mnohé pokusy, ke kterým nejsou na naší škole potřebné pomůcky a zařízení (vzhledem k vysoké ceně těchto přístrojů). Vyhodnocení dotazníků klíčové aktivity: Učitelé: Dle hodnocení pedagogických pracovníků se jedná o velmi prospěšnou aktivitu s velkým zájmem žáků. Stránka 13 z 31 Stránka 14

15 Žáci: Stránka 14 z 31 Stránka 15

16 Žáci o témata jevili zájem a rádi by se zúčastnili dalších obdobných aktivit. KA 8 - Zapojení odborníků z praxe do výuky technických a přírodovědných předmětů Popis činností v klíčové aktivitě: V rámci vzdělávání žáků gymnázia a žáků základních škol byli zapojeni odborníci z praxe, aby přiblížili studentům aktuální poznatky a moderní trendy v přírodovědných oborech. Konkrétně to bylo ve Dnech vědy: Galaxie a objekty Mléčné dráhy Ing. Pavel Kopecký Ph.D., Úvod k tématu lidská sexualita Mgr. Petra Makovcová Tekutý dusík Doc. RNDr. Zdeněk Bochníček Dr., Geneticky modifikované organismy Mgr. Lucie Jarošová, Zajímavosti ze života ptáků Mgr. Petr Veselý, ÚDiF Mgr. Vojtěch Hanák, Adam Weiser, Mgr. Barbora Mikulecká, Cesta vody od kohoutku do potoka Ing. Martina Lukešová, Detektivní pátrání aneb pravda o našem odpadu Ing. Martina Lukešová, Využití analýzy DNA při identifikaci člověka - RNDr. Pavel Lízal, Ph.D., Genetika Mgr. Zuzana Hanzelková, Stromy jako možná záchrana před globálními změnami klimatu Ing. Martina Lukešová, Plazi Ing. Roman Zajíček, Speciální teorie relativity nejen pro maturanty! Mgr. Jiří Nárožný, Oldřich Holcner, Žijí s námi ve městě Ing. Roman Zajíček, Genetika jak ji (ne)znáte Mgr. Zuzana Hanzelková, Proč máme v Evropě modré oči RNDr. Pavel Lízal, Ph.D. Dále se odborníci praxe věnovali žákům při exkurzích. Jako například ve společnosti VF, a.s. to byl Ing. Jozef Virdzek a Stefan Németh odborníci na jadernou energii nebo v Centru výzkumu globálních změn klimatu v Akademii věd České republiky to byla Eva Jurková. Stránka 16 Stránka 15 z 31

17 Vyhodnocení dotazníků klíčové aktivity: Žáci hodnotí možnost účastnit se odborných témat velmi příznivě a rádi by se účastnili i dalších podobných akcí. Převážná většina zúčastněných se zajímá o přírodovědná a technická témata a má v plánu pokračovat na některém z těchto oborů i na vyšší či vysoké škole. Stránka 16 z 31 Stránka 17

18 KA 10 Využívání technických památek a interaktivních expozic k přípravě školních projektů Popis činností v klíčové aktivitě: Od března 2015 probíhaly návštěvy VIDA centra v Brně. Zúčastnili se jak žáci z gymnázia, tak žáci ZŠ. Vyhodnocení dotazníků klíčové aktivity: Evaluace se zúčastnilo 27 chlapců a 49 dívek. S návštěvou VIDA centra byli žáci velice spokojeni, programy byly výborné a pokusy v divadle vynikající. Expozice je natolik zaujala, že jsme je téměř nemohli přimět k odchodu. V programu pro ZŠ Camera obscura se naučili vytvářet fotografie a v programu Mladý detektiv snímat otisky prstů a zajišťovat stopy při pátrání po pachateli trestného činu. VIDA centrum nabízí spoustu zajímavých interaktivních exponátů, díky nimž si žáci vyzkouší různé vědecké děje v praxi. Programy v chemické laboratoři jsou vedeny vtipně, názorně a zajímavě a vědátoři jsou do své práce zapáleni a žákům se dostatečně věnují. Stránka 17 z 31 Stránka 18

19 KA 11 Stavební úpravy na SŠ na podporu přírodovědného a technického vzdělávání Popis činností v klíčové aktivitě: Výběrové řízení Stavební úpravy v chemické laboratoři Výběrové řízení probíhalo formou zakázky malého rozsahu. Nejnáročnější na realizaci výběrového řízení byla přesná specifikace toho, co chceme a potřebujeme zrealizovat, proto byl vypracován podrobný rozpočet prací. Stavební práce v laboratoři zahrnovaly zavedení plynu, vody a elektřiny do laboratorních stolů, odpady, položení nové podlahy, oprava omítek po instalaci přívodů, instalace světel přímo nad pracoviště. Jediným výběrovým kritériem byla nabídková cena. Protože jsme nechtěli narušit chod školy, byly stavební úpravy načasovány na jarní prázdniny. Dodavatele stavebních prací jsme vybírali z pěti nabídek. S vítěznou firmou jsme byli spokojeni. Práce probíhaly podle plánu a v očekávané kvalitě. Výběrové řízení Venkovní učebna Výběrové řízení probíhalo formou zakázky malého rozsahu. Na dodávku jsme nechali vypracovat rozpočet podle standardů pro stavení firmy. Jediným výběrovým kritériem byla nabídková cena. Vybudování venkovní učebny zahrnovalo přívod elektřiny, terénní úpravy kolem učebny, položení zámkové dlažby, postavení altánu ze dřeva, vybavení nábytkem pro výuku (lavice, tabule, stoly). Venkovní učebna byla vybudována v těsné blízkosti budovy gymnázia v areálu gymnázia. S vítěznou firmou jsme byli spokojeni. Práce probíhaly podle plánu a v očekávané kvalitě. Negativa Zajišťování stavebních prací prostřednictvím výběrového řízení je velmi náročné z pohledu přípravy specifikace požadovaného plnění. Těžko se stanovují přesné požadavky, aby se na nic nezapomnělo. Pozitiva spokojenost s dodavatelskými firmami dodržení termínů a kvality dodávky. Stránka 18 z 31 Stránka 19

20 Stránka 19 z 31 Stránka 20

21 Zhodnocení naplňování MI Všechny sledované monitorovací indikátory se nám podařilo naplnit Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání celkem žáků Plánovaná hodnota 569 Skutečná hodnota Ke dni je podpořeno 847 žáků, kteří se zúčastnili aktivit projektu v Klíčové aktivitě 3 Vzdělávání pro žáky gymnázia a žáky ZŠ Počet podpořených osob poskytovatelů služeb Plánovaná hodnota 15 Skutečná hodnota 26 Podpořenými osobami v rámci tohoto MI byli pedagogičtí pracovníci, kteří vedli semináře, případně v jejich rámci vykonávali dozor či poskytovali konzultace Počet podpořených osob pracovníků v dalším vzdělávání Plánovaná hodnota 15 Skutečná hodnota 23 MI naplněn k s hodnotou 23. Počet osob, které se zúčastnily vzdělávacích seminářů pro pedagogy, je vyšší, než jsme očekávali. Zájem o obsluhu přístrojů je dán jejich širokým spektrem využití Počet nově vytvořených / inovovaných produktů Plánovaná hodnota 1 Skutečná hodnota 0 ke dni Jediným nově vytvořeným produktem je tato evaluační zpráva partnera. Stránka 20 z 31 Stránka 21

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 14 Střední průmyslová škola chemická,

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 27 Gymnázium, Střední odborná škola

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 25 Střední průmyslová škola Edvarda

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 16 Střední průmyslová škola a Vyšší

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 9 Integrovaná střední škola, Sokolnice

Více

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 8 Střední škola informatiky, poštovnictví

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 10 Střední škola strojírenská a elektrotechnická

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 15 Gymnázium, Brno, třída Kapitána

Více

Příručka dobré praxe. Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji. Reg.č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0012

Příručka dobré praxe. Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji. Reg.č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0012 Příručka dobré praxe Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji Reg.č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0012 Partner 11 Integrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 Klíčová

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 20 Gymnázium J. G. Mendela a jeho

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 4 Střední odborná škola a Střední

Více

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice 1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice Základní škola Votice, tel 317813322, e-mail: zsvotice@centrum.cz Vedoucí programu: Mgr.Simona Korešová Datum vzniku

Více

Příloha č. 1 - Žádost

Příloha č. 1 - Žádost Tiskový výstup Informačního systému SIPVZ Projekt 1797P2006, příloha č. 1 Příloha č. 1 - Žádost Souhlasíme s elektronickým zpracováním dat uvedených do databáze projektů. Žádost právnické osoby o dotaci

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK

Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK Od dubna až do ledna roku 2015 se na vybraných základních školách v Plzeňském kraji začne realizovat vzdělávací projekt s environmentální

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 1 Střední škola a Základní škola

Více

Projekt: Propojení praxe s výukou mechatroniky a automatizace pro žáky středních odborných škol a učilišť, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/54.

Projekt: Propojení praxe s výukou mechatroniky a automatizace pro žáky středních odborných škol a učilišť, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/54. Projekt: Propojení praxe s výukou mechatroniky a automatizace pro žáky středních odborných škol a učilišť, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/54.0057 Ing. Bedřich Musil, SST, supervizor projektu Rok 2015 je vyhlášen

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 5 Střední škola stavebních řemesel

Více

název projektu: Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0011

název projektu: Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0011 Podklady pro webové stránky Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky realizace tohoto projektu, která je naplánovaná

Více

Motivace žáků ZŠ a SŠ pro vzdělávání v technických oborech

Motivace žáků ZŠ a SŠ pro vzdělávání v technických oborech CZ.1.07/1.1.16/01.0030 Motivace žáků ZŠ a SŠ pro vzdělávání v technických oborech Program 9:00 9:05 zahájení a představení týmu, aktivity 9:05 9:15 spolupráce SŠ se ZŠ 9:15 9:25 spolupráce s profesní sférou,

Více

METODICKÝ LIST K TECHNICKÉMU KROUŽKU:

METODICKÝ LIST K TECHNICKÉMU KROUŽKU: METODICKÝ LIST K TECHNICKÉMU KROUŽKU: Název kroužku: Kroužek robotiky základy elektrotechniky Jméno autora kroužku: M. Klimeš Anotace: Zapojení pasivních a aktivních součástek, jejich základní diagnostika

Více

Gymnázium, Český Krumlov

Gymnázium, Český Krumlov Gymnázium, Český Krumlov Vyučovací předmět Fyzika Třída: 6.A - Prima (ročník 1.O) Úvod do předmětu FYZIKA Jan Kučera, 2011 1 Organizační záležitosti výuky Pomůcky související s výukou: Pracovní sešit (formát

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 18.2.2010 Datum ukončení realizace 30.6.2012

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 11 Střední škola technická a gastronomická

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava 1. 4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost Datum zahájení

Více

Zadávací dokumentace. Výběrové řízení na dodavatele čidel do biologie, chemie a fyziky

Zadávací dokumentace. Výběrové řízení na dodavatele čidel do biologie, chemie a fyziky Zadávací dokumentace Dvořákovo gymnázium a SOŠE, Kralupy nad Vltavou Výběrové řízení na dodavatele čidel do biologie, chemie a fyziky Číslo zakázky : CZ.1.07/1.1.06/03.0057 2/6 Název projektu: e-vim (výuka

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 23 Gymnázium Brno-Řečkovice adresa:

Více

Název projektu: Inovace přírodovědného vzdělávání s důrazem na rozvoj matematicko-fyzikální gramotnosti žáků.

Název projektu: Inovace přírodovědného vzdělávání s důrazem na rozvoj matematicko-fyzikální gramotnosti žáků. PROJEKT 2 příloha Název projektu: Inovace přírodovědného vzdělávání s důrazem na rozvoj matematicko-fyzikální gramotnosti žáků. Název oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání Předpokládaný termín

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

květen-červen 2014 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

květen-červen 2014 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY květen-červen 2014 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Co se děje v projektu. Drazí přátelé, máme tu závěr. Rok a půl utekl neskutečně rychle a

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření zaměřeného na výuku ekologie na GVN

Vyhodnocení dotazníkového šetření zaměřeného na výuku ekologie na GVN Vyhodnocení dotazníkového šetření zaměřeného na výuku ekologie na GVN Zúčastněné třídy: 4.B, 4.C, 8.A Celkový počet zpracovaných dotazníků: 74 Graf 1 Jste příznivci umírněného ekologického hnutí? Jsem

Více

Sestavení vlastní meteostanice - měřeni teploty a grafické zpracování teplotním čidlem. (práce v terénu + laboratorní práce)

Sestavení vlastní meteostanice - měřeni teploty a grafické zpracování teplotním čidlem. (práce v terénu + laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Sestavení vlastní meteostanice - měřeni teploty a grafické zpracování teplotním čidlem (práce v terénu + laboratorní

Více

VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH

VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH Během března až května 2013 jsme postupně navštívili všechny zapojené školy. Jedním z účelů návštěvy byly rozhovory ke školním vzdělávacím programům s

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Žalany Název

Více

Grantový projekt Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ

Grantový projekt Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ Grantový projekt Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ Projekt je zaměřen na rozvoj odborných i pedagogických kompetencí učitelů ve středním

Více

Popis projektu. Klíčové aktivity

Popis projektu. Klíčové aktivity Zvyšování motivace k technickému vzdělávání Výše finanční podpory : 7 195 707,16 Doba realizace: 1.9.2012 31.10.2014 Poskytovatel: Jihočeský kraj, grantové schéma Prioritní osa: Počáteční vzdělávání Operační

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin Svět práce - 6. a 7. ročník Volí vhodné pracovní postupy při - základní podmínky pro pěstování rostlin Př - celá oblast pěstitelství a pěstování vybraných rostlin - zelenina chovatelství je propojena -

Více

Základy meteorologie - měření tlaku a teploty vzduchu (práce v terénu + laboratorní práce)

Základy meteorologie - měření tlaku a teploty vzduchu (práce v terénu + laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Základy meteorologie - měření tlaku a teploty vzduchu (práce v terénu + laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-F-8-12

Více

Základní informace o projektu

Základní informace o projektu Základní informace o projektu Název projektu: Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji Příjemce projektu: Olomoucký kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0009 Financování

Více

SYSTEMATICKÁ PODPORA. Pavel K r p á l e k

SYSTEMATICKÁ PODPORA. Pavel K r p á l e k SYSTEMATICKÁ PODPORA V PŘÍPRAVP PRAVĚ UČITELŮ Pavel K r p á l e k Institut vzdělávání a poradenství ČZU Praha TOTAL QUALITY MANAGEMENT (TQM) KOMPLEXNÍ SYSTÉM ŘÍZENÍ KVALITY ZÁKLADNÍ PRINCIPY TQM VE VZDĚLÁVÁNÍ:

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 21 Střední průmyslová škola elektrotechnická

Více

Přírodní školní zahrady, pěstitelství, chovatelství (Úvod do pěstitelských prací a chovatelství)

Přírodní školní zahrady, pěstitelství, chovatelství (Úvod do pěstitelských prací a chovatelství) Bi1BP_PEST Přírodní školní zahrady, pěstitelství, chovatelství (Úvod do pěstitelských prací a chovatelství) Anotace předmětu: 26 hodin přímé výuky rozdělené do absolvovaných na katedře biologie, terénním

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA K PROJEKTU

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA K PROJEKTU HODNOTÍCÍ ZPRÁVA K PROJEKTU Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088 Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem Projekt byl realizován

Více

Formy vyučování biologii hodina základního typu laboratorní cvičení terénní cvičení exkurze projektové vyučování

Formy vyučování biologii hodina základního typu laboratorní cvičení terénní cvičení exkurze projektové vyučování Formy vyučování biologii hodina základního typu laboratorní cvičení terénní cvičení exkurze projektové vyučování Hodina základního typu Altmann 1972, Dvořák a kol. 1982 Při přípravě vyučovací hodiny buďte

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 6 Střední škola grafická Brno adresa:

Více

ŘEŠENÍ PROJEKTOVÝCH ÚLOH S MODELOVÁNÍM A SIMULACÍ ZAŘÍZENÍ A PROCESŮ VE VÝUCE

ŘEŠENÍ PROJEKTOVÝCH ÚLOH S MODELOVÁNÍM A SIMULACÍ ZAŘÍZENÍ A PROCESŮ VE VÝUCE Projekt: ŘEŠENÍ PROJEKTOVÝCH ÚLOH S MODELOVÁNÍM A SIMULACÍ ZAŘÍZENÍ A PROCESŮ VE VÝUCE Úvodní seminář SOUHRNNÉ INFORMACE O PROJEKTU Název operačního programu: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název prioritní

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

Učební pomůcky. Didaktická technika

Učební pomůcky. Didaktická technika pro výuku zeměpisu Učební pomůcky zprostředkování žákům poznání skutečností a slouží k osvojování jejich vědomostí a dovedností jsou to takové předměty a materiály, které jsou používány ve vyučovacími

Více

Stručné zhodnocení akce MIKROKLIMA 2011

Stručné zhodnocení akce MIKROKLIMA 2011 Stručné zhodnocení akce MIKROKLIMA 2011 Dne 31. 5. 2011 proběhla na Náměstí OSN tradiční akce s názvem Mikroklima 2011. Protože OSN vyhlásilo rok 2011 "Mezinárodním rokem lesů", zvolili jsme za hlavní

Více

Sestavení vlastní meteostanice - měřeni teploty a tlaku vzduchu, grafické zpracování teplotním čidlem a barometrem

Sestavení vlastní meteostanice - měřeni teploty a tlaku vzduchu, grafické zpracování teplotním čidlem a barometrem Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Sestavení vlastní meteostanice - měřeni teploty a tlaku vzduchu, grafické zpracování teplotním čidlem a barometrem (práce

Více

VYUČOVÁNÍ. Metody, organizační formy, hodnocení

VYUČOVÁNÍ. Metody, organizační formy, hodnocení VYUČOVÁNÍ Metody, organizační formy, hodnocení Co je vyučování Vyučování je forma cílevědomého a systematického vzdělávání a výchovy dětí, mládeže a dospělých. Tato forma je naplňována vzájemnou součinností

Více

Základní škola a Mateřská škola Staňkovice, okres Louny Postoloprtská 100, 43949 Staňkovice

Základní škola a Mateřská škola Staňkovice, okres Louny Postoloprtská 100, 43949 Staňkovice Základní škola a Mateřská škola Staňkovice, okres Louny Postoloprtská 100, 43949 Staňkovice Zpráva o realizaci projektů, do kterých se Základní škola a Mateřská škola zapojila. Zavedení informačního a

Více

Dodávka přístrojů do přírodovědných předmětů

Dodávka přístrojů do přírodovědných předmětů Příloha č. 2 Technická specifikace položek Dodávka přístrojů do přírodovědných předmětů Pokud se ve výzvě a podkladech výzvy vyskytnou obchodní názvy některých výrobků nebo dodávek, případně jiná označení,

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ

Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ Grantový projekt CZ..07/..8/0.0050 Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ SOUBOR METODICKY A DIDAKTICKY ZPRACOVANÝCH VÝUKOVÝCH JEDNOTEK

Více

Protokoly z projektových dnů na vysokých školách Jméno a příjmení:

Protokoly z projektových dnů na vysokých školách Jméno a příjmení: Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Pardubickém kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0012 KA11 (KA7) Dlouhodobá spolupráce středních škol a vysokých škol vedoucí k udržení/zvýšení zájmužáků SŠ

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 19 Střední škola polytechnická, Brno,

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Seminář s workshopem Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Partnerská síť Agronomické fakulty MENDELU s komerční sférou CZ.1.07/2.4.00/17.0022 Ing. Ivo Vyskočil MENDELU, 13. 1. 2012 Projekt OP

Více

Dne 3.2.2011 se konal v Hotelu Zámeček Průběžný seminář. Semináře se zúčastnilo 50 hostů, kteří byli seznámeni s průběhem a realizací projetu.

Dne 3.2.2011 se konal v Hotelu Zámeček Průběžný seminář. Semináře se zúčastnilo 50 hostů, kteří byli seznámeni s průběhem a realizací projetu. Aktuality : leden - březen 2011 Na všech třech pracovištích SŠHL Frýdlant i nadále probíhat pilotní ověřování modulového systému vyučování. Do všech nových ŠVP a inovovaných ŠVP byly zakomponovány nově

Více

Název: Polovodiče zkoumání závislosti odporu termistoru a fotorezistoru na vnějších podmínkách

Název: Polovodiče zkoumání závislosti odporu termistoru a fotorezistoru na vnějších podmínkách Název: Polovodiče zkoumání závislosti odporu termistoru a fotorezistoru na vnějších podmínkách Autor: Mgr. Lucia Klimková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět (mezipředmětové

Více

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova ul. Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l České

Více

Pořadové číslo: 7. 1. Název vzdělávacího programu: Didaktická technika se zaměřením na vedoucí pracovníky škol

Pořadové číslo: 7. 1. Název vzdělávacího programu: Didaktická technika se zaměřením na vedoucí pracovníky škol Pořadové číslo: 7 1. Název vzdělávacího programu: Didaktická technika se zaměřením na vedoucí pracovníky škol 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Z OP VK

MONITOROVACÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Z OP VK MONITOROVACÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Z OP VK Strana 1 z 30 1. Identifikační údaje Název projektu: Číslo projektu: Název příjemce: IČ příjemce: Číslo smlouvy: Datum zahájení realizace projektu: Datum

Více

PŘÍLEŽITOST PRO EVVO

PŘÍLEŽITOST PRO EVVO Přírodní vědy Šablona V PŘÍLEŽITOST PRO EVVO Prezentaci za účelem zprostředkování poradenství koordinátorům EVVO a pedagogům vyučujícím přírodovědné obory připravila Dáša Zouharová, Lipka pracoviště Kamenná,

Více

Pořadové číslo: 4. 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce fyziky

Pořadové číslo: 4. 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce fyziky Pořadové číslo: 4 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce fyziky. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z modulu SIPVZ a rozšiřuje jeho

Více

Metodická konference Jak vyučovat v terénu

Metodická konference Jak vyučovat v terénu Metodická konference Jak vyučovat v terénu 8. června 2009 ZŠ Edvarda Beneše Lysice Lektoři: Mgr. Václav Piskač a Mgr. Hana Tesařová Program konference Jak vyučovat v terénu 12,00 12,15 presence účastníků

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Kostra lidského těla Přírodopis 8. ročník 2 vyučovací

Více

Cíle projektu Žák vyjmenuje nejméně 6 živočichů žijících v lese a okolí, jejichž počet se mění se změnou klimatu.

Cíle projektu Žák vyjmenuje nejméně 6 živočichů žijících v lese a okolí, jejichž počet se mění se změnou klimatu. Název projektu: Les a klimatické změny Název školy: ZŠ Horymírova, Ostrava Jméno autora příkladu: Martina Doubravová, Jana Kindlmannová Anotace Projekt na téma Les a jeho mikroklima probíhal po dobu sedmi

Více

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy SWOT analýza současného stavu odborného vzdělávání a přípravy Cíle: - uvědomit si slabé a rizikové stránky stávající praxe a přístupu k odbornému vzdělávání a přípravě. - Identifikovat silné stránky a

Více

Odborně-pedagogický koncept

Odborně-pedagogický koncept Odborně-pedagogický koncept Škola SPŠCH Brno (CZ) Oblast Odborné vzdělávání Odborná zaměření 1. Aplikovaná chemie Analytická chemie Farmaceutické substance Ochrana životního prostředí 2. Analýza potravin

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 664 91 Ivančice, Lány 2 Identifikátor: 600 014 053 Termín konání inspekce: od 15.1.2007 do 16.1.2007

Více

Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji

Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji Číslo projektu: CZ.1.7/1.1./.1 Název partnera: Obsah Úvod... 3 1. HODNOCENÍ

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření zaměřeného na výuku ekologie na GVN

Vyhodnocení dotazníkového šetření zaměřeného na výuku ekologie na GVN Vyhodnocení dotazníkového šetření zaměřeného na výuku ekologie na GVN Zúčastněné třídy: 2.B, 2.C, 3.B, 3.C, 4.B, 4.C, 7.A, 8.A Celkový počet zpracovaných dotazníků: 194 30% Jste příznivci umírněného ekologického

Více

Cíle projektu. Hlavním cílem projektu je : Šíření zkušeností a příkladu dobré praxe. krajích);

Cíle projektu. Hlavním cílem projektu je : Šíření zkušeností a příkladu dobré praxe. krajích); ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE 22112011 2.11.2011 KURIKULUM S Cíle a výsledky projektu Kurikulum S Ing. Taťá ána Vencovská Cíle projektu Hlavním cílem projektu je : podpora p plošného zavádění ŠVP v odborném vzdělávání.

Více

CHARAKTERISTIKA MATURITNÍCH PROJEKTŮ ZE SPOLEČENSKÝCH VĚD

CHARAKTERISTIKA MATURITNÍCH PROJEKTŮ ZE SPOLEČENSKÝCH VĚD CHARAKTERISTIKA MATURITNÍCH PROJEKTŮ ZE SPOLEČENSKÝCH VĚD Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Zpracování samostatného projektu ze společenských věd na zvolené téma vychází z vědních oborů psychologie,

Více

Představení projektu

Představení projektu Představení projektu ŠANCE PRO VENKOVSKÉ ŠKOLY - ZNALOSTI, SCHOPNOSTI, DOVEDNOSTI Malenice, 28. 5. 2009 Vladimír Drye O projektu Realizátor projektu: MAS Chance in nature Partneři projektu: Základní škola

Více

B. Výchovné a vzdělávací strategie jsou totožné se strategiemi vyučovacího předmětu Chemie

B. Výchovné a vzdělávací strategie jsou totožné se strategiemi vyučovacího předmětu Chemie 4.8.13. Cvičení z chemie Předmět Cvičení z chemie je nabízen jako volitelný předmět v sextě. Náplní předmětu je aplikace teoreticky získaných poznatků v praxi. Hlavní důraz je kladen na praktické dovednosti.

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Moduly jako prostředek inovace v intergaci výuky moderní fyziky a chemie

Moduly jako prostředek inovace v intergaci výuky moderní fyziky a chemie Moduly jako prostředek inovace v intergaci výuky moderní fyziky a chemie Zkrácený název: Inovace studia fyziky a chemie UPOL, MU 2012-2014 OP VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Cíle projektu Inovace studijních

Více

2. POLOLETÍ ÚNOR 2012

2. POLOLETÍ ÚNOR 2012 2. POLOLETÍ ÚNOR 2012 V únoru zahájili učitelé práci na lekcích pro 2. pololetí školního roku 2011/2012 a vložili do e-learningového prostředí 1 2 lekce. Ve druhém pololetí bude práce na vkládání lekcí

Více

Projektová fiše pro velké projekty realizovatelné v rámci programové období EU 2014-2020

Projektová fiše pro velké projekty realizovatelné v rámci programové období EU 2014-2020 Projektová fiše pro velké projekty realizovatelné v rámci programové období EU 2014-2020 A. Nositel projektu A.1 Název nositele projektu Základní škola, Dobrá, okres Frýdek-Místek A.2 Adresa nositele projektu

Více

KUDY KAM orientace žáků Olomouckého a Zlínského kraje v systému veřejné správy

KUDY KAM orientace žáků Olomouckého a Zlínského kraje v systému veřejné správy KUDY KAM orientace žáků Olomouckého a Zlínského kraje v systému veřejné správy CZ.1.07/1.1.00/26.0057 7. 11. 2013 Ing. Radovan Výsmek POPIS PROJEKTU Základní informace Realizátor: Zlínský kraj Partner:

Více

Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012

Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012 Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012 ŠKOLA PRO ŢIVOT, VE KTERÉM CHCEME OBSTÁT JAKO LIDÉ Cílem je připravit takového žáka, který bude mít dovednosti, vědomosti i morální vlastnosti použitelné

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

Projekt Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži Metodické, odborné a edukační centrum péče a obnovy historických zahrad a parků

Projekt Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži Metodické, odborné a edukační centrum péče a obnovy historických zahrad a parků Projekt Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži Metodické, odborné a edukační centrum péče a obnovy historických zahrad a parků Ing. Jitka Gajdoštinová + Ing. Lenka Křesadlova Ph.D. - NPÚ ÚOP v Kroměříži

Více

Studenti SOŠ a SOU Kuřim s.r.o. na fyzikálních praktikách na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity

Studenti SOŠ a SOU Kuřim s.r.o. na fyzikálních praktikách na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity Studenti SOŠ a SOU Kuřim s.r.o. na fyzikálních praktikách na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity Dne 20.12.2012 se studenti prvních ročníků maturitních oborů SOŠ a SOU Kuřim s.r.o. informační

Více

Závěrečná konference projektu Inovace technických oborů

Závěrečná konference projektu Inovace technických oborů zkráceně: Inovace technických oborů (zkratka: ITO) Závěrečná konference projektu Inovace technických oborů Středa: 16. listopad 2011 Název projektu: Inovace výuky technických předmětů pro zvyšování konkurenceschopnosti

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 2 Střední škola dopravy, obchodu

Více

Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky

Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Charakteristika projektu Název projektu: Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky

Více