Opční strategie Straddle, Strangle

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Opční strategie Straddle, Strangle"

Transkript

1 Opční strategie Straddle, Strangle Long Straddle Se strategii Straddle spekulujeme na zvýšenou volatilitu podkladového aktiva. Strategie se skládá ze dvou základních pozic - call a put opce. V případě varianty Long straddle se jedná o nákup call a zároveň nákup put opce na totožné realizační ceně (strike price), přičemž nejčastěji volíme tuto realizační cenu jako At-the-money. V případě short straddle opce call i put na tomto striku vypisujeme (prodáváme). Následující dva obrázky ukazují první variantu tj. long straddle. Na prvním grafu jsou zobrazeny profily zisku a ztráty pro obě pozice, které tuto strategii tvoří. V případě nákupu call opce (long call) spekulujeme na růst ceny podkladového aktiva, přičemž ziskový potenciál je v podstatě neomezený, maximální ztráta je pak limitována na zaplacenou opční prémii (v grafu jako červená tečkovaná linka). Stejné charakteristiky má i strategie nákupu put opce (long put) s tím rozdílem, že v tomto případě očekáváme pokles ceny podkladového aktiva (modrá tečkovaná linka). Druhý graf zobrazuje již samotný long straddle. Velkou výhodou této strategie je fakt, že nemusíme znát směr budoucího pohybu trhu a přesto dosáhneme zisku v případě, kdy cena podkladového výrazně posílí či oslabí. Aby tedy byla strategie úspěšná, je zapotřebí, aby se cena podkladu pohnula natolik, aby překonala bod zvratu. 1/8

2 (Obrázky jsou ilustrativní, spodní hrot strategie straddle je součtem opční prémie za long call a opční prémie za long put) Horní bod zvratu spočítáme jednoduše tak, že k realizační ceně nakoupené call opce přičteme vynaloženou prémii za nákup call i put opce v bodovém vyjádření. Dolní bod zvratu pak analogicky získáme tak, že naopak od realizační ceny nakoupené put opce odečteme vynaloženou prémii na nákup obou opcí, opět v bodovém vyjádření. Tato strategie se dá výborně využít například v případech, kdy očekáváme výrazný pohyb trhu na sever či na jih, přičemž ideální je obchod otevřít při aktuálně nízké hladině volatility v takovém případě budou opce výrazně levnější a my vynaložíme mnohem nižší opční prémii než v situaci, kdy na trhu bude naopak převládat vysoká volatilita. Strategii long straddle je možné využít i při obchodování takových situací, kdy například farmaceutická firma čeká na schválení svého léku od FDA (Food and Drug Administration) nebo výrobce cigaret je v soudním řízení ohledně účinku některého ze svých výrobků. Výsledek takového rozhodnutí nebo soudního řízení není předem znám a jeho dopady budou pozitivní v případě, že daná společnost spor vyhraje, či negativní, pokud naopak skončí mezi poraženými. Každopádně je velice pravděpodobné, že dojde k výraznému pohybu na jednu či druhou stranu. Strategii je samozřejmě možné použít i při spekulaci na vyhlášení hospodářských výsledků jednotlivých firem, kdy očekáváme výrazný dopad zveřejněných čísel na vývoj ceny firemních akcií. Nicméně je dobré mít na paměti, že vzhledem k tomu, že je většinou předem znám přesný termín, kdy dojde k vyhlášení klíčové zprávy (hospodářské výsledky společnosti, schválení/neschválení příslušeného léku, výsledek soudního procesu), je takřka jisté, že ceny opcí budou v takových případech velmi vysoké. Při otevření této strategie tedy musíme být přesvědčeni o výrazném posílení či oslabení ceny akcie v návaznosti na vyhlášení oné stěžejní zprávy. Ziskový potenciál je prakticky neomezený, nicméně proto, aby byla strategie zisková, je zapotřebí, aby cena podkladového aktiva překonala horní nebo dolní bod zvratu. Největší ztrátu naopak realizujeme v takovém případě, pokud se cena podkladu vůbec nepohne. Long Strangle 2/8

3 Strategie Long Strangle je velice podobná Long Straddle, má stejné využití a podobný graf, ale liší se v jedné zásadní věci. V případě Long Strangle nakupujeme call a put opci za rozdílné realizační ceny, přičemž strike u call opce volíme vyšší než v případě put opce. Nejčastěji se volí tyto striky Out-of-the- Money, zatímco v případě Straddle většinou dochází k nákupu At-the-money opcí. Lépe je celá strategie patrná z následujících dvou obrázků. Na prvním grafu jsou zobrazeny nákupy call a put opcí, které tuto strategii tvoří, druhý graf ukazuje výslednou strategii Strangle. Nyní si obě strategie porovnáme. 3/8

4 Straddle X Strangle Z grafu vyplývá, že za strategii Straddle sice vynaložíme vyšší opční prémium, ale na druhou stranu dříve dosáhneme bodu zvratu a je tedy více pravděpodobné, že ve finále bude strategie zisková. Naopak výhodou strategie Strangle je její menší nákladnost a v situaci, kdy očekáváme opravdu výrazný nárůst nebo pokles ceny podkladového aktiva, může být lepší volbou než Straddle. Tabulka charakteristik strategie Long Straddle/Strangle je následující: Maximální zisk Maximální ztráta Bod zvratu V podstatě neomezený jak směrem nahoru tak směrem dolů Omezená výší prémie za long put + long call. Nejvyšší ztráta bude, pokud cena zůstane na úrovni strike i při expiraci (pro straddle) nebo v pásmu mezi striky nakoupených put a call opcí (pro strangle). Horní bod zvratu: realizační cena nakoupené call opce + vynaložené prémium za nákup call a put opce Dolní bod zvratu: realizační cena nakoupené put opce - vynaložené prémium za nákup call a put opce Volatilita Časový rozpad Očekáváme vysokou volatilitu. Je nevýhodné, pokud je volatilita vysoká již při otevírání strategie. V takovém případě jsou náklady nákup opcí vysoké a šance na zisk je tak nižší. Efekt času je silně negativní, obě opce ztrácejí s časem na hodnotě. S růstem volatility se však negativní efekt času snižuje. 4/8

5 Nástin využití Obě strategie se využívají i v následujícím případě, který si ukážeme na současné situaci na trhu S&P 500. Z grafu je patrné, že v poslední době se tento index pohybuje v bočním trendu a provází ho snížená volatilita. S ohledem na stávající fundamentální zprávy a celkový vývoj na americkém akciovém trhu však nepředpokládáme, že by měl trh v tak úzkém pásmu setrvat delší dobu. V podstatě se tedy nabízí velmi vhodná doba pro otevření strategie Straddle či Strangle - při nízké hladině volatility totiž vynaložíme za nákup opcí nižší prémium a zvyšuje se nám tedy pravděpodobnost, že strategie bude ve finále zisková, neboť body zvratů budou ležet blíže aktuální ceně podkladového aktiva. Pozn.: Volatilita představuje jeden z klíčových parametrů pro determinaci ceny opci. Samozřejmě platí, že čím vyšší volatilita na trhu panuje, tím dražší bude i cena opcí, neboť se zvyšuje pravděpodobnost, že opce bude v den expirace v penězích (in-the-money). Předpokládáme, že se v následujících týdnech na trh dostaví zvýšená volatilita a rozhodneme se proto otevřít strategii straddle. Opce zvolíme s expirací např. 3 měsíce. Současná hodnota indexu činí 941,6 bodů, realizační cenu zvolíme +- at-the-money na hodnotě 940. Aktuální cena call opce na strike 940 činí 56 bodů, cena put opce na stejný strike činí 54 bodů, celkem tedy za otevření této strategie vynaložíme 110 bodů. Nyní je důležité určit oba body zvratu, abychom věděli, pro které úrovně ceny podkladového aktiva při expiraci bude strategie zisková a kdy bude naopak ztrátová. Dolní bod zvratu určíme tak, že od striku nakoupených opcí (940) odečteme celkový náklad na pořízení obou opcí ( , tj. 110), takže dostaneme hodnotu 830. V případě horního bodu zvratu je naopak zapotřebí k striku nakoupených opcí vynaloženou prémii přičíst, takže výsledný horní bod nulového zisku bude ležet na hladině /8

6 Pro lepší názornost strategii zobrazíme na následujícím grafu: S použitím této strategie budeme tedy realizovat zisk v takovém případě, kdy cena podkladového aktiva bude při expiraci (v řádu 3 měsíců) nižší než 830, případně vyšší než Pokud však ještě během života opcí dojde k výraznému nárůstu volatility a trh výrazným způsobem posílí či oslabí, je samozřejmě možné celou strategii předčasně uzavřít a realizovat částečný zisk ještě výrazně dříve než v době expirace. Short Straddle, Short Strangle Opakem výše zmíněných variant long straddle/strangle jsou logicky jejich short varianty. Ty mají přesně opačný cíl, tedy vyhledávají situace, kdy je očekávaná volatilita nízká a očekáváme, že by se trh neměl výrazněji pohybovat. Zisk je v tomto případě omezen na výši obdržené opční prémie z výpisu call a put opcí. Ztráta je teoreticky neomezená a může se tedy zdát, že těmito strategiemi se nemá příliš smysl zabývat. Opak je ovšem pravdou. Z dlouhodobého pohledu totiž nejsou pohyby trhů (zejména pak akciových indexů) na bázi několika měsíců příliš výrazné, což je ideální pro použití neutrálních strategií typu short strangle, případně i straddle. V případě strategie short strangle spekulujeme jednoduše na to, že cena podkladového aktiva skončí v době expirace ideálně mezi striky námi vypsaných opcí. V takovém případě vyprší call i put opce jako bezcenné a my si ponecháme opční prémium z jejich výpisu v plné výši. Pokud by trh naopak prudce posílil nebo oslabil a cena byla v době expirace vyšší než strike námi vypsané call opce či naopak nižší než strike námi vypsané put opce, budeme realizovat omezený zisk nebo bude obchod pro nás ztrátový. Někoho by mohl odradit při otevírání takové strategie strašák v podobě neomezené ztráty, nicméně pokud budeme dodržovat určitá pravidla money-managementu a budeme mít plán, který stanoví, co dělat v situacích, kdy bude např. cena podkladového aktiva atakovat jednu z našich vypsaných opcí (případně pokud výrazným způsobem vzroste volatilita), neměli bychom mít ani při obchodování této strategie žádný problém. 6/8

7 Expirační dobu je dobré volit v řádu 1-2 měsíců, možná je i kratší doba. Čím bližší čas do expirace zbývá, tím vyšší existuje pravděpodobnost, že se cena udrží do doby expirace v pásmu ohraničeném výpisy put a call opcí. Na druhou stranu je ovšem logické, že s blížící se expirací budou klesat (za jinak stejných podmínek) prémia z vypsaných opcí. Při obchodování této strategie je tedy vždy zapotřebí najít určitý kompromis jednak zvolit dobu do expirace dostatečně dlouhou na to, aby byla prémia z vypsaných opcí ještě relativně vysoká a zároveň, aby pásmo mezi výpisem call a put opce bylo dostatečně široké natolik, abychom měli relativně vysokou pravděpodobnost, že cena podkladového aktiva skončí v době expirace právě v pásmu mezi vypsanou call a put opcí a my budeme na této strategii realizovat zisk. Při vhodném použití lze tedy s touto strategií pravidelně generovat příjmy v takových situacích, kdy se trhy výrazným způsobem nehýbou. Strategie straddle ve své short variantě realizuje největší zisk v takovém případě, kdy cena podkladového aktiva setrvá přesně na úrovni námi vypsaných put a call opcí. Je samozřejmé, že tato situace nastává velmi zřídka, nicméně pokud se trhy výrazně neodchýlí od realizační ceny, za kterou jsme opce vypsali, bude strategie zisková (v úzkém pásmu okolo realizační ceny vypsaných put i call opcí bude dokonce ziskovější než strategie strangle, jak je patrné z obrázku). Na následujícím grafu vidíme, jak taková Short Straddle a Short Strangle strategie vypadá. Je zřejmé, že je oproti Long variantě pouze zrcadlově otočena podle osy X. 7/8

8 Základní charakteristiky pro strategie Short Straddle/Strangle ukazuje následující tabulka: Maximální zisk Maximální ztráta Bod zvratu Volatilita Omezený na výši inkasované prémie za call a prémie za put opci. Je teoreticky neomezená v obou směrech. Horní bod zvratu: realizační cena call opce + obdržené prémium za výpisy call a put opce Dolní bod zvratu: realizační cena put opce - obdržené prémium za výpisy call a put opce Očekáváme nízkou (případně klesající) volatilitu do doby expirace opcí. Velmi výhodné je, že v případě vysoké volatility při otevírání strategie je obdržené prémium z obou pozic vyšší, než v případě nízké volatility. Časový rozpad Čas je náš přítel, obě opce ztrácejí s časem na hodnotě, což hraje v náš prospěch. Se strategiemi Straddle či Strangle (v long variantě) lze tedy profitovat v takových situacích, kdy očekáváme výrazné posílení či oslabení ceny podkladového aktiva a nejsme si jisti, kterým směrem se cena nakonec vydá. Na druhou stranu byste si měli být vědomi i toho, že tyto strategie (ve svých short variantách) lze naopak použít v takových případech, kdy očekáváme, že se cena podkladu výrazným způsobem nepohne a chceme na tom přesto s pomocí opcí vydělat. 8/8

Opční strategie Iron Condor, Butterfly

Opční strategie Iron Condor, Butterfly Opční strategie Iron Condor, Butterfly Iron Condor Strategie Iron Condor (IC) je tvořena ze dvou základních vertikálních spreadových pozic - Bull Put Spreadu a Bear Call Spreadu. To znamená, že pro otevření

Více

WWW.CZECHWEALTH.CZ 1

WWW.CZECHWEALTH.CZ 1 WWW.CZECHWEALTH.CZ 1 WWW.CZECHWEALTH.CZ 2 Obsah 1. Základní pojmy... 4 2. Typy opcí... 5 3. Klasifikace opcí... 6 4. Cena opce a faktory, které ji ovlivňují... 9 5. Řecká písmena... 12 6. Opční obchod...

Více

Opční strategie a jejich praktické využití při obchodování na kapitálových trzích

Opční strategie a jejich praktické využití při obchodování na kapitálových trzích Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance Opční strategie a jejich praktické využití při obchodování na kapitálových trzích The option strategy and its practical application

Více

Využití opčních strategií na finančních trzích Utilization of Options Strategies on Financial Markets

Využití opčních strategií na finančních trzích Utilization of Options Strategies on Financial Markets MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Ústav ekonomie Mgr. Pavel Sýkora Využití opčních strategií na finančních trzích Utilization of Options Strategies on Financial Markets Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing.

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Opce a jejich využití. Options and their use. Jakub Mikšík

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Opce a jejich využití. Options and their use. Jakub Mikšík BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Jakub Mikšík Unicorn College 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Název práce v ČJ: Název práce v AJ: Autor: Jakub Mikšík Akadem ický rok: 2009/2010 Kontak t: E-mail:

Více

OBSAH PŘEDMLUVA... 4 CO JE FOREX?... 6 TECHNICKÁ ANALÝZA... 18 MONEY MANAGEMENT... 117 Colosseum, a.s. - Forex ebook www.colosseum.

OBSAH PŘEDMLUVA... 4 CO JE FOREX?... 6 TECHNICKÁ ANALÝZA... 18 MONEY MANAGEMENT... 117 Colosseum, a.s. - Forex ebook www.colosseum. OBSAH PŘEDMLUVA... 4 CO JE FOREX?... 6 Proč Forex?... 7 Základní rozdělení brokerů... 9 Jak probíhá obchod na Forexu... 10 Finanční páka... 13 Ukázky obchodů... 14 TECHNICKÁ ANALÝZA... 18 Základní cenové

Více

Indexové certifikáty. Tématické. Exotické. Strategické. certifikáty. certifikáty. certifikáty. Strukturované nástroje - členění.

Indexové certifikáty. Tématické. Exotické. Strategické. certifikáty. certifikáty. certifikáty. Strukturované nástroje - členění. STRUKTUROVANÉ INVESTIČNÍ NÁSTROJE (CERTIFIKÁTY A WARRANTY) informace pro zákazníka Strukturované nástroje - členění Indexové Strategické Tématické Exotické Akciové indexy Výběrové strategie Oborovětématické

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Hlavní specializace: Finance Analýza garantovaných investičních fondů Diplomová práce Autor: Jonáš Mach

Více

Zhodnocení investovaného majetku pomocí opčních kontraktů. Bc. Vendula Pospíšilová

Zhodnocení investovaného majetku pomocí opčních kontraktů. Bc. Vendula Pospíšilová Zhodnocení investovaného majetku pomocí opčních kontraktů Bc. Vendula Pospíšilová Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Cílem diplomové práce je vytvoření investiční strategie a její následné testování, které

Více

KOUPENÉ A PRODANÉ OPCE VERTIKÁLNÍ SPREADY

KOUPENÉ A PRODANÉ OPCE VERTIKÁLNÍ SPREADY KAPITOLA 3 KOUPENÉ A PRODANÉ OPCE VERTIKÁLNÍ SPREADY Vertikální spread je kombinace koupené a prodané put nebo call opce se stejným expiračním měsícem. Výraz spread se používá proto, že riziko je rozložené

Více

FAKULTA EKONOMICKÁ. Diplomová práce. Matematické modely oceňování finančních derivátů základy teorie a vybrané aplikace

FAKULTA EKONOMICKÁ. Diplomová práce. Matematické modely oceňování finančních derivátů základy teorie a vybrané aplikace ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Matematické modely oceňování finančních derivátů základy teorie a vybrané aplikace Mathematical models of financial derivatives pricing

Více

Reálné opce v investičním rozhodování

Reálné opce v investičním rozhodování ČEKÉ VYOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta Elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Reálné opce v investičním rozhodování Diplomová práce tudijní program: elektrotechnika a informatika

Více

ÚVOD DO SVĚTA OBCHODOVÁNÍ

ÚVOD DO SVĚTA OBCHODOVÁNÍ PROFITY.cz kurzy obchodování na světových burzách ÚVOD DO SVĚTA OBCHODOVÁNÍ Bašty 416/8 602 00 Brno +420 730 69 22 55 1 Úvod do světa obchodování Úvod do světa obchodování komodit Úvod V tisku, na internetu

Více

Analýza spreadů zemědělských komodit

Analýza spreadů zemědělských komodit Analýza spreadů zemědělských komodit Ing. Václav Janoušek Část I.: Pšenice (wheat) Oddíl 1: Analýza spreadu Mar May (WHxxKxx) 1. Úvod proč obchodovat spready zemědělských komodit V následujícím textu předpokládám,

Více

FOREX trading v praxi

FOREX trading v praxi Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Finančních obchodů FOREX trading v praxi Diplomová práce Autor: Bc. Josef Němec Finance, Finanční obchody Vedoucí práce: doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D. Praha

Více

OPCE. INSTITUT EKONOMICKÝCH STUDIÍ Fakulta sociálních věd University Karlovy

OPCE. INSTITUT EKONOMICKÝCH STUDIÍ Fakulta sociálních věd University Karlovy INSTITUT EKONOMICKÝCH STUDIÍ Fakulta sociálních věd University Karlovy OPCE Studijní text č. k předmětu Nástroje finančních trhů Doc. Ing. Oldřich Dědek CSc. A. MECHANIKA OPČNÍCH TRHŮ 1. Základní pojmy

Více

Návrh investičního portfolia pro rizikově tolerantního klienta

Návrh investičního portfolia pro rizikově tolerantního klienta Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Návrh investičního portfolia pro rizikově tolerantního klienta Diplomová práce Autor: Bc. Jan Heřmanský Finance Vedoucí práce:

Více

Finanční deriváty v podmínkách České republiky

Finanční deriváty v podmínkách České republiky Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Finančních obchodů Finanční deriváty v podmínkách České republiky Bakalářská práce Autor: Vedoucí práce: Jana Pražáková, DiS, Bankovnictví, Bankovní management

Více

CO LZE OBCHODOVAT KAPITOLA 2

CO LZE OBCHODOVAT KAPITOLA 2 KAPITOLA 2 CO LZE OBCHODOVAT Na čem lze na burze vydělávat Akcie základní investiční nástroj Komodity (Futures) velký potenciál pro zkušené E-mini futures nejmódnější produkt na trhu Exchange Traded Funds

Více

Porovnaní investičních možností soukromých investorů při různé výši kapitálu a dvojím přístupu, aktivním a pasivním

Porovnaní investičních možností soukromých investorů při různé výši kapitálu a dvojím přístupu, aktivním a pasivním Porovnaní investičních možností soukromých investorů při různé výši kapitálu a dvojím přístupu, aktivním a pasivním Balcárek Martin, Horváth Dionýz, Novotný Petr 2005 Seminární práce do předmětu: PFFINV

Více

13. ekonomika a řízení

13. ekonomika a řízení 13. ekonomika a řízení Vypracoval: Viktor Myslikovjan Škola: Obchodní akademie, tř. Spojenců 11, 711 11 Olomouc Ročník: Třetí Kraj: Olomoucký Oponent: Ing. Zdeněk Grund Vedoucí práce: Ing. Hana Lněníčková

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je informování zákazníků v souladu s 15d odst. 1 písm. b), c) a d) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém

Více

Základy oceňování evropských opcí na akcie pomocí multinomického a Black- Scholesova modelu. (Pomocný materiál)

Základy oceňování evropských opcí na akcie pomocí multinomického a Black- Scholesova modelu. (Pomocný materiál) Základy oceňování evropských opcí na akcie pomocí multinomického a Black- Scholesova modelu (Pomocný materiál) Jaroslav Brada, 2010 Základy oceňování evropských opcí na akcie 3 Obsah I. Stručný přehled

Více

Kontaktujte nás support@zoomtrader.com Live Chat ZÍSKEJTE 50% K VAŠEMU VKLADU!

Kontaktujte nás support@zoomtrader.com Live Chat ZÍSKEJTE 50% K VAŠEMU VKLADU! 2 Obsah Úvod... 3 Co jsou binární opce?... 4 12 důvodů proč investovat binární opce... 5 Jak začít obchodovat krok za krokem... 6 Registrujeme se a depositujeme... 6 Volíme investiční strategie... 8 1)

Více

Cloud computing a reálné opce jako akcelerátor začínajících IT technologických firem

Cloud computing a reálné opce jako akcelerátor začínajících IT technologických firem Acta Informatica Pragensia 3(3), 2014, 259 279, ISSN 1805-4951 Sekce / Section: Online: aip.vse.cz Recenzované stati / Peer-reviewed papers Cloud computing a reálné opce jako akcelerátor začínajících IT

Více

AKCIE A INVESTOVÁNÍ DO NICH

AKCIE A INVESTOVÁNÍ DO NICH Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání AKCIE A INVESTOVÁNÍ DO NICH Stocks and stock investments Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Ing. Gabriela Oškrdalová

Více

Ludvík Turek a Czechwealth team. Jak se stát traderem. Více informací na CZECHWEALTH.CZ

Ludvík Turek a Czechwealth team. Jak se stát traderem. Více informací na CZECHWEALTH.CZ Ludvík Turek a Czechwealth team Jak se stát traderem 2008 Obsah Předmluva 5 Trading je byznys 7 Co je chytré si uvědomit hned na začátku 7 Vyhledávejte úspěšné obchodníky a vzdělávejte se 8 Nakonec rozhoduje

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb poskytovaných společností SIGNAL TRADE s.r.o. (dále jen Zprostředkovatel ), investičních

Více

Investiční certifikáty. Obsah

Investiční certifikáty. Obsah Investiční certifikáty Obsah 2 Úvod 3 Trh moderních strukturovaných produktů 4 Vývoj v ČR 5 Členění moderních strukturovaných produktů 6 Co jsou certifikáty 6 Jak fungují 7 Rizika certifikátů 9 Výhody

Více

INVESTIČNÍ MODELY V PROSTŘEDÍ FINANČNÍCH TRHŮ

INVESTIČNÍ MODELY V PROSTŘEDÍ FINANČNÍCH TRHŮ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ÚSTAV SOUDNÍHO INŽENÝRSTVÍ INSTITUTE OF FORENSIC ENGINEERING INVESTIČNÍ MODELY V PROSTŘEDÍ FINANČNÍCH TRHŮ THE INVESTMENT MODELS IN AN ENVIRONMENT

Více