Fúze & Akvizice. Prof. Michal Mejstřík Petr Teplý, Vojtěch Mravec. IIR Management Education Hotel Diplomat, Praha 12.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Fúze & Akvizice. Prof. Michal Mejstřík Petr Teplý, Vojtěch Mravec. IIR Management Education Hotel Diplomat, Praha 12."

Transkript

1 Fúze & Akvizice Prof. Michal Mejstřík Petr Teplý, Vojtěch Mravec IIR Management Education Hotel Diplomat, Praha 12. července 2011 Snímek 1

2 Obsah 1. Hlavní typy transakcí a celosvětové trendy 2. Motivace fúzí a akvizic 3. Hlavní aktéři a institucionální prostředí 4. Faktory úspěchu a neúspěchu transakcí 5. Fáze transakčního procesu 6. Důležitost due diligence 7. Transakční zkušenosti EEIP, a.s. Snímek 2

3 Co jsou fúze a akvizice (Mergers & Acquisitions) Jeden ze způsobů obchodování zde se společnostmi přesněji s jejich vlastnickou kontrolou. Má různé formy dle cíle i forem financování: nákup či prodej určité společnosti, spojení společností, privatizace, manažerské odkupy (MBO), zadlužené odkupy (LBO) a související poradenské služby vnější investice s cílem expanze a růstu společností a/nebo využití úspor z rozsahu a sortimentu určitá alternativa k organickému růstu formou interní kapitálové investice Akvizice (acquisition/převzetí) majetková operace, kdy jedna společnost má zájem získat rozhodující kontrolní balík akcií nebo majetkový podíl v jiné společnosti (označována jako cílová společnost) společnost, které se podaří získat většinový podíl (či kontrolní balík hlasovacích práv) pak začne vykonávat rozhodující vliv nařízení cílového podniku ve zvláštním případě postačí i menšinový balík akcií k ovládnutí cílové společnosti (corporate governance) blokační minorita, zlatá akcie atd. akcionáři převzaté společnosti přestávají být její vlastníky a z toho plynoucí vliv převzatá společnost se většinou stává dceřinnou společností Snímek 3

4 Co jsou fúze f a akvizice Akviziční cena nabízená cena potenciálním kupcem vybraným vlastníkům cílové společnosti (cena za nabídku převzetí) v případě velkých fůzí dle podmínek ObchZ je potřeba minoritním akcionářům nabídnout po změně dominantních vlastníků odkup jejich akcií. Dodatečné náklady odrážející cenu za povinnou nabídku převzetí Akviziční prémie (kontrolní prémie, prémie za majoritu) když akviziční cena převyšuje aktuální tržní cenu převzaté společnosti pojem se používá jenom pro veřejně obchodovatelné akcie (rozdíl mezi nabízenou cenou a aktuální tržní cenou) u veřejně neobchodovatelných akcí se prémie nedá přímo zjistit (absence promptních kurzů) přesto dochází k růstu ceny pro akvizici cena pro akvizici je úměrná vlivu obchodovaného akciového balíku na ovládání cílové společnosti diskuse zda existuje akviziční prémie Snímek 4

5 Životní cyklus společnosti - a restrukturalizace Zdroj: PWC (2011) Snímek 5

6 Formy a cíle akvizice Získání obchodního podniku může mítřadu forem: akvizice vs. takeover (přátelská, nepřátelská dle ochoty stran k transakci) fúze vs. zpětná fúze vs.konsolidace (kdo má přežít) akvizice aktiv vs. podniku vs.akcií (dle obsahu) Neobchodovatelné vs. veřejně obchodovatelné (registrované) akcie cíle dle akcionářů příp. typu věřitelů Dle typu corporate governance, daní a institucí Sama forma je ovlivněna cílem akvizice a způsobem jeho prodeje (divestice nepotřebných aktivit sdružených v dceřinné společnosti, privatizace v obchodní veřejné soutěži nebo ve výběrovém řízení) Snímek 6

7 Způsoby provedení akvizic Nákup potřebného počtu akcií (či obchodních podílů) Jediná cesta u nepřátelského převzetí (hostile takeover), podmínka existence kapitálového trhu, trhem podceněné, špatně řízené podniky s vyšší vnitřní hodnotou atraktivním cílem u akcií s omezenou převoditelností jde vždy o přátelská převzetí Peněžité a nepeněžité vklady 1. zvýšení základního kapitálu v cílové společnosti (de facto přátelské převzetí ) 2. hodnota vkladu může značně převyšovat současnou hodnotu majetku (možná ztráta majorityči vlivu vůbec pro současné vlastníky) 3. nutný souhlas valné hromady přebírané společnosti (v praxi však podobným vkladům často předchází akvizice Typu 1: zajištění kontrolního balíku před rozhodováním valné hromady, pak již převzetí nelze zabránit) Přímé nákupy podniků, jejichčástí, pohledávek podniku od věřitelů zakoupený podnik je začleněn do společnosti kupujícího prodávající společnost je stále nezávislou na společnosti kupujícího smlouva o prodeji podniku kupec získává přímo rozhodující vliv na majetek a závazky přebíraného podniku včetně pracovně právních vztahů Úplatný převod pohledávek od věřitelů i nepřátelské převzetí (prodej pak vynucen ) Snímek 7

8 Způsob provedení fúzí Fúze (Mergers) sloučení dvou a více společností, spojení a sdílejí zdrojů se záměrem dosažení společních cílů majetkoprávní přesuny, majetek a závazky přecházejí do vlastnictví pokračující společnosti akcionářï spojených společností většinou zůstávají společnými vlastníky nové společnosti (joint owners) často jde o dokončení akvizice (po získaní kontrolního podílu...) operace, při které všechen majetek a závazky přebíraných společností zaniknou a to bez likvidace a přechází do nástupnického vlastnictví Právní formy fúzí - Spojení podniků Sloučení společnosti A a B se sloučí do jedné společnosti (stávající IČO) Splynutí společnosti A a B splynou do společnosti C (nové IČO) Smluvní podoby smlouva o prodeji podniku či jeho části,smlouva prodeji aktiv podniku smlouva o úplatném převodu akcií, pohledávek Snímek 8

9 Základní typy fúzí 1. Horizontální fúze sloučení podniků se stejnou nebo obdobnou náplní podnikání cíl: úspory z rozsahu, synergie (sdílení např. centrálních služeb, slučovaní komplementárních zdrojů) 2. Vertikální fúze rozšíření náplně podnikání zpět k surovinovým zdrojům nebo dopředu ke konečnému spotřebiteli. cíl: úspory z vertikální integrace, snaha o kontrolu celého výrobního procesu 3. Konglomerátní fúze sloučení podniků z nesouvisejících oborů cíl: úspory z rozsahu (např. finanční kontrola, vrcholový management), také nevyužité daňové štíty firem, využití přebytkových fondů (dostatek hotovosti vs. málo investičních příležitostí) tzv. čistá konglomerántí fúze nemá žádný vliv na provoz ani ziskovost fúzujících firem 4. Kongenerická fúze sloučení podniků z příbuzných oborů, ale nevyrábějí identický produkt cíl: úspory z rozsahu, synergie Snímek 9

10 Akvizice vs. převzetí a formy obrany Akvizice (přátelské převzetí) nabídku učiněnou managementem jedné firmy s podporou svých majitelů vůči akcionářům firmy druhé druhá možnost: veřejná nabídka, kdy se zájemce obrací na akcionáře s návrhem smlouvy o koupi akcií Nepřátelské převzetí určitý investor začne nenápadně skupovat akcie nebo opce na akcie od jejich součastných vlastníků anebo prostřednictvím veřejného návrhu smlouvy o koupi akcií snaha managementu a majoritního vlastníka zamezit transakci vlastní motivy Obrana vůči převzetí po částech obnovované představenstvo, princip supermajoritního hlasování, omezení ve výkonech hlasovacích práv, tvorba otrávených pilulek-poison pills (hotovostní akvizice, ), blackmailing vyplácení výpalného právo manažerů na zlaté padáky Snímek 10

11 Politický aspekt 2010 volby v USA neúčinný tlak na Čínu Proč to Američané zkoušeli na jejich největšího věřitele? Tady je odpověď Snímek 11

12 Politický aspekt Globální politická governance ( sou současn asný protekcionismus vlád při ) PRINCIPÁL AGENTI PRINCIPALŮV CÍL Regulace Zdroj: Petr Teplý (2010) Snímek 12

13 Vlny ve fúzích a akvizicích 1. vlna: Průmyslová revoluce 2. vlna: Vertikální fúze a konglomeráty 3. vlna: Výnosy z rozsahu 4. vlna: Nepřátelská převzetí 5. vlna: Globalizace, deregulace, instituocionalizace (fondy, pojišťovny) 6. vlna: Masivní investice fondů typu private equity, hedžové fondy, suverénní fondy (SWF) 7. vlna: 2009-? Privatizace, fire sales během krize, rostoucí úloha SWF, private equity, hedžových fondů Snímek 13

14 Aktivita ve fúzích a akvizicích je cyklická Podíl převzatých firem % % firem %tržní kap. Podíl převzatých firem na tržní kapitalizaci % Zdroj: Andrade et. al (2001) a zároveň má tendenci koncentrovat se po odvětvích 70.léta Těžba kovových rud reality ropa a zemní plyn výroba přístrojů strojírenství 80.léta Ropa a zemní plyn Textilní průmysl Potravinářství Různá výroba Úvěrové nebankovní instituce 90.léta Těžba kovových rud Telekomunikace a média Bankovnictví Hoteliérství Reality Snímek 14

15 Současný vysoký objem privatizací další příležitost pro finanční investory? A co plánovaná/vynucená privatizace v Řecku? Zdroj: The PB Report 2010 Snímek 15

16 Objem ve světě vzrostl v roce 2010 o 19% (úrove roveň roku 2004), patrná korelace s ekonomickým cyklem Zdroj: BCG (2011) Snímek 16

17 Poplatky v roce 2010 byly vyšší než v předkrizovém období Zdroj: BCG (2011) Snímek 17

18 Současné trendy meziroční oživení v Evropě i USA v 2H 2011 Meziroční nárůst v USA Oživení Evropě Zdroj: Thomson Reuters (2011), dokončené transakce Snímek 18

19 Současné trendy meziroční nárůst hodnoty transakcí v 2Q 2011, ale mezikvartální pokles (cykličnost ) Zdroj: Mergermarket (2011) Snímek 19

20 Největší v Evropě ohláš ášen ené během května 2011 Zdroj: Mergermarket (2011) Snímek 20

21 Očekávané TOP v Evropě Zdroj: Mergermarket (2011) Snímek 21

22 v Evropě sektorové členění za leden-květen 2011 Zdroj: Mergermarket (2011) Snímek 22

23 Největší v Evropě a Středním východě (EMEA) v roce 2010 Zdroj: Mergermarket (2011) Snímek 23

24 Současné trendy rostoucí přeshraniční globální (podle objemu) Zdroj: Thomson Reuters (2011) Snímek 24

25 Současné trendy noví institucionální hráči/power Brokers Zdroj: McKinsey (2008 Zdroj: Černohorský, Teplý (2011) Snímek 25

26 Současné trendy role Power Brokers Role Power Brokers ve světovém finančním systému Power Brokers = Asian Central banks, Petrodollars, Private Equity, Hedge Funds Zdroj: McKinsey (2007) Snímek 26

27 Současné trendy rostoucí globální úloha private equity (PE), je též patrná cykličnost Zdroj: BCG (2011) Snímek 27

28 Současné trendy růst hedžových fondů (až na 1,9 bil. USD v 2010) Hedžové fondy = obětní beránek krize (ne)smysl regulace? Zdroj: TCUK, Petr Teplý (2011) Snímek 28

29 Současné trendy nárůst suverénních fondů (SWF) Zdroj: Černohorský, Teplý (2011) Snímek 29

30 Současné trendy největší SWF ke konci 2009 Zdroj: Černohorský, Teplý (2011) Snímek 30

31 Současné trendy rostoucí investice Číny (nejen) v Evropě Riziko = nebezpečí nebezpečí a příležitost příležitost Zdroj: Černohorský, Teplý (2011), Economist Snímek 31

32 Současné trendy TOP transakce SWF v 2010 Direct Target Target Target SWF SWF Transaction # Date Company Country Sector Parent Country Amount (USD Millions) Agricultural 1 7/16/2010 China Financials QIA Qatar 6,000 Bank of China 2 10/18/2010 Banco Santander Brazil SA (unit of Banco Santander SA) Brazil Financials QIA Qatar 2, /18/2010 Parkway Holdings Ltd Singapore Healthcare Khazanah Malaysia 2,600 United 4 6/16/2010 Unicredit SPA Italy Financials IPIC Arab 2,300 Emirates 5 5/7/2010 Harrods Ltd. United Kingdom Retail QIA Qatar 2, /14/2010 Agricultural Bank of China China Financials NCSSF China 2, /16/2010 Agricultural Bank of China China Financials KIA Kuwait 1,900 United United Arabtec 8 1/9/2010 Arab Materials IPIC Arab 1,748 Holdings PJSC Emirates Emirates 9 3/15/2010 Target Company United States Energy CIC China 1, /26/2010 Bank of Ireland Ireland Financials NPRF Ireland 1,388 Zdroj: SWF Institute (2011) Snímek 32

33 ČR je relativní pro fúze a akvizice v ČR, ale ČR těží z tradičních hodnot (lokace/polohová renta atd.), ale zaostává v regulatorním prostředí (kvalita institucí, nízká efektivnost veřejného sektoru, vysoká míra korupce ) problém 3I (NERV) Žebříček Top 10 největších podnikatelských rizik v ČR 1. Regulace a shoda se zákonnými požadavky (compliance) 2. Snižování nákladů 3. Využití potenciálu schopných pracovníků 4. Tlak na snižování cen 5. Nové technologie 6. Tržní rizika 7. Posilování role státu 8. Pomalé hospodářské oživení/návrat recese 9. Rizika společenské přijatelnosti a společenské odpovědnosti firem 10. Přístup k úvěrům Zdroj: KPMG (2011), Ernst & Young (2011) Snímek 33

34 TOP transakce v ČR v roce 2010 (Mergermarket Mergermarket) Pokles hodnoty na dlouholeté minimum! Zdroj: Mergermarket (2010), E15 Snímek 34

35 v ČR dobře už bylo ( barometr 2010 od E&Y) Rok 2010: realizováno 68 transakcí vs 97 transakcí v 2009 (-30 % meziroční pokles vs. pokles v CEE o 22 %) Objem v 2010: 2,1 mld. USD vs 6,3 mld. USD v 2009 (-66 % meziroční pokles) Převaha domácích investorů (65 % vs. 51 % v 2009) Outbound : 10 transakcí (5x v Maďarsku, 1x v Belgii, Francii, Slovensku, Turecku, Gruzii, Velké Británii a USA). Inbound : investoři z Německa a Polska, 3x z Ruska a Spojených států, 2x z Rakouska, Švédska, Švýcarska a Velké Británie. Nárůst podílu finančních investorů na 28% (zbytek strategický investor) Atraktivní sektory: průmyslová výroba, služby, energetika a maloobchodní sektor (retail). Zdroj: Ernst & Young: barometr 2010 Snímek 35

36 Vybrané transakce v ČR v 1H 2011 Datum Cíl Hodnota transakce Kupující Prodávající (mil. Kč) Stomix, Spol. S R. O. - Sto AG (DB:STO3) MANAG a.s. - Arx Equity Partners BEDNA TV, a.s. - Tiscali Media, a.s VGP CZ II a.s ,6 - VGP NV (ENXTBR:VGP) Dalkia Ceska republika, a.s. - Energeticky a Prumyslovy Holding Dalkia International Slevo.cz - SlevyDnes.cz, s.r.o Lybar, a.s. - Bochemie a.s Heureka.cz - Aukro.cz MITON CZ, s.r.o Ethanol Energy a.s. - Agrofert Holding, a.s TES VSETÍN, a.s. and MEZSERVIS a.s. - Advent International Corporation Penta Investments Limited Cognitive Security s.r.o. 24,1 Credo Ventures PINELLI, spol. s r.o. - Kofola SA (WSE:KFL) LOSAN Internet s.r.o. - Telefónica O2 Business Solutions, spol. s r.o. - 80% stake in Wotan Forest Service a.s., Wotan Forest, a.s., and Alfa Plywood, a.s. - Agrofert Holding, a.s. Wotan Invest, A.S Bontonfilm A.S. 217,6 CME Media Pro B.V. The Bancroft Group, LP SPV spol. s r.o. Pelhrimov - Agrofert Holding, a.s Global Inspiration s.r.o. - Seznam.cz, a.s BATIST Medical a.s. - OneMed Group Oy PA EXPORT, a.s. 278,0 ROAD Investments a.s COFFEEHEAVEN Czech s. r. o - Hds Retail, A.S MobilKom, a.s. - Divenno Holdings Limited Penta Investments Limited Zdroj: EEIP podle různých zdrojů (ISI, Mergermarket, Preqin) Snímek 36

37 Očekávané trendy v (TACOMA) Atraktivní odvětví 1) Energetika 2) Utility 3) Farmacie 4) Zdravotnictví Problematická odvětví 1) Real estate 2) Stavebnictví 3) Hotely Odvětví která budou směřovat ke koncentraci 1) Média 2) Retail 3) Spotřební zboží 4) Pharmacie 5) Telekomunikace Zdroj: TACOMA (2011) Snímek 37

38 Obsah 1. Hlavní typy transakcí a celosvětové trendy 2. Motivace fúzí a akvizic 3. Hlavní aktéři a institucionální prostředí 4. Faktory úspěchu a neúspěchu transakcí 5. Fáze transakčního procesu 6. Důležitost due diligence 7. Transakční zkušenosti EEIP, a.s. Snímek 38

39 Hlavní motivace = tvorba hodnoty pro akcionáře Základní matematika Hodnota Cena Vnitřní hodnota cílové společnosti* 900 Tržní hodnota cílové společnosti** 800 Hodnota synergií 400 Zaplacená prémie 200 Hrubá hodnota získaných aktiv Celková cena *oceněno akvizitérem **oceněno trhem Hodnota pro akcionáře akvizitéra 300 Hodnota = co se získá Cena = co se zaplatí Vytvořená Hodnota = Získaná Hodnota Zaplacená Cena Co řídí tvorbu hodnoty? Synergie vs. Zaplacená Prémie Důležitost nákladů Příklad: očekávané synergické efekty při fúzí světových burz (ale pozor na protekcionismus!) Snímek 39

40 Obecná Mmtivace pro fúze a akvizice Hlavní motivace pro provedení fúzí a akvizic 1) Získání synergického efektu 2) Získáníči zvýraznění pozice na trhu 3) Uplatnění daňového motivu 4) Nákup majetku s diskontem 5) Diverzifikace vlastníčinnosti 6) Osobní zájem manažerů společnosti 7) Motiv při získání likvidační hodnoty Snímek 40

41 Motivy k provedení fúzí Prioritní důvod: příležitost k dosažení ekonomického zisku, kdy fúzující firmy mají spolu větší hodnotu než odděleně Podmínka pro realizaci: čistá současná hodnota (NPV) po fúzi musí být větší než nula NPV = zisk náklady = PV AB (PV A + PV B ) (CF f -PV B ) CF f celkové náklady na sloučení firem včetně akvizice, expertních služeb, poplatků a provizí PV i hodnoty firem A, B a firmy AB po fúzi Hodnota společnosti po fúzi rozličná pro akvizitéra a zanikající společnost (v případě že fúzi předcházela akvizice) - záleží na druhu vzájemné synergie jednostranná synergie (na straně prodávajícího: malá šance na kladný NPV x na straně kupujícího: vyšší šance na pozitivní NPV (nízká akviziční prémie) endemická synergie (NPV kolem nuly, vyšší vytvořená hodnota kompenzována vyšší akviziční prémií (úspory z velkovýroby, stejné odvětví) synergie dostupná každému akvizitérovi NPV kolem nuly, nebo menší než nula (vysoké konkurenční tlaky na akviziční prémii) Snímek 41

42 Motivy k provedení akvizic Prioritní důvod: příležitost k dosažení ekonomického zisku akvizitéra pomocí cílové společnosti Základní podmínka pro provedení akvizice: čistá současná hodnota společnosti akvizitéra (NPV 1 ) po akvizice byla vyšší než před akvizicí (NPV 0 ) NPV 1 =PV A + PV B - CF AKV PV A hodnota společnosti akvizitéra (kromě hodnoty získané touto akvizicí) PV B hodnota získaného podílu v cílové společnosti dostupná pro akvizitéra CF AKV - celkové akviziční náklady (zahrnují veškeré náklady na investici, tzn. akviziční cenu + expertní služby, poplatky a provize) Časový test: v případě nesplnění podmínky je po určitém čase cílová společnost prodána nebo likvidována Jinou metodologií lze danou podmínku vyjádřit přes přidanou hodnotu: Přidaná hodnota = hodnota akvizitéra a cílové společnost po akvizici mínus jejich společná hodnota před akvizicí Nárůst v ceně akvizitéra = Přidaná hodnota Cena akvizice Cena akvizice = Transakční náklady + Akviziční prémie akviziční prémie je rozdíl mezi nabízenou cenou za cílový podnik a jeho dřívější hodnotou (před zveřejněním nabídek na převzetí) Snímek 42

43 Důležitý motiv: výše náklad kladů a možnosti financování 2 hlavní způsoby financování akvizic: 1) Dlouhodobý úvěr + CF kupujícího 2) Strukturované financování + CF kupované společnosti viz schematický příklad leveraged buyout (LBO) Příklad strukturovaného financování 1) Vznik Special Purpose Vehicle (SPV) a nalití prostředků 2) Převod akcií cílové společnosti do SPV 3) Sloučení (merger) SPV s cílovou společností Aktiva Akcie cílové společnosti Rozvaha SPV Pasiva Bankovní úvěr (50%) Mezaninový úvěr (20%) Equity/ vklad investora (30%) : boom, banky půjčily i 70-80% (!) na 7 let, nyní tvrdší podmínky 2008+: útlum, dozvuky krize, konzervativní přístup bank Zdroj: EEIP, Citibank Snímek 43

44 Důležitý motiv: náklad klady financování (příklad z USA:refinancování firmy v dobách nízkých sazeb následované financování ) Zdroj: FITCH (2011) Snímek 44

45 Suverénní riziko EMU nyní investoři reflektují ve výnosech bondů! Období nízkých sazeb mělo vliv i na financování Investoři nerozlišovali riziko Investoři rozlišovali riziko Nulové FX riziko -> PIGS jako safe heaven Podcenění rizika! Revize řeckého dluhu 10/2009) Virtuální Euro (1/2009) Kurzy zafixovány k Euru (5/1998) Pád Lehman Bros (9/2008) Vstup Řecka do Eurozóny (1/ 2001) Německo Řecko Španělsko Itálie Zdroj: EEIP podle Kohutikova (2011) Portugalsko Belgie Irsko Francie Snímek Konvergence úrokových sazeb Výnos 10Y vládních dluhopis dluhopisů (%) Suverénní riziko = FX + kreditní Investoři opět rozlišují riziko! Přes úrokové sazby!

46 Cesta Řecka do pekel vysoké suverénní riziko (implikace pro zvýšené riziko pro kupujícího i prodávajícího) V případě odpisu dluhu Řecka/PIGS jistě zapláče daňový poplatník, ale přispěje různou částkou v různém čase 1) Krach německé banky (a sanace vládou) 2) Rekapitalizace ECB 3) Garanční mechanismy (EFSF, ESM) 4) Mezinárodní měnový fond Jak skončí situace v Řecku? Runy na banky následované nepokoji/anarchií/ revolucí? Pak se přidají další PIGS Závěr: Pro německého politika je nejvýhodnější udržet Řecko/PIGS nad vodou do voleb v 2013 a následně nechat padnout Zdroj: Bank of England, Petr Teplý (2011) Snímek 46

47 Obsah 1. Hlavní typy transakcí a celosvětové trendy 2. Motivace fúzí a akvizic 3. Hlavní aktéři a institucionální prostředí 4. Faktory úspěchu a neúspěchu transakcí 5. Fáze transakčního procesu 6. Důležitost due diligence 7. Transakční zkušenosti EEIP, a.s. Snímek 47

48 Hlavní aktéři a institucionální prostředí Akcionáři Management Poradenské firmy Institucionální prostředí politická nálada corporate governance instituce: příklad čínského guanxi (networking) Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Snímek 48

49 Akcionáři vs. Management Problém Principal Agent vlastnictví a řízení podniku je u velkých společností většinou oddělené možný konflikt zájmů vznikají problémy efektivního řízení a kontroly managementu vznikají tzv. agency costs : náklady na kontrolu managementu platí i pro fúze a akvizice (sledování vlastních zájmů vs. zájmů akcionářů) - ex-ante a ex-post hrozba příliš vysoké ceny za akvizici hrozba vysokých transakčních nákladů hrozba nedostatečné informovanosti Snímek 49

50 Management Motivy manažerů: Nárůst velikosti firmy odměny, výhody, status a moc jsou částečně funkcí velikosti firmy Plné uplatnění svých schopností a manažerského talentu snaha o sebenaplnění Diversifikace rizika a minimalizace finanční nouze a bankrotu snaha o zajištění práce Snaha vyhnout se převzatí fïrmy - snaha o zajištění práce Nárůst velikosti firmy Manažerské odměny můžou být vázané na velkost firmy kvůli větší komplexitě, případně kvůli větším tržbám. Také nepeněžité výhody jako sociální status a moc sehrávají určitou roli. Plné uplatnění svých schopností a manažerského talentu Součastné zaměstnání nemusí plně naplňovat určité manažery, východiskem může být expanze do nového odvětví a nové výzvy. Snímek 50

51 Poradenské firmy Poradenské subjekty při fúzích a akvizicích Finanční poradci / Investiční banky (různý profil) Právnické firmy Konzultační a auditorské firmy Finanční poradci Strategie včetně řízení akvizice Identifikace akvizičních možností (lokalizace cílové společnosti) Analýza cílové společnosti ze strategického hlediska, ohodnocení cílové společnosti, poskytnutí odporučení na spravedlivou hodnotu (fair value) Poradenství k vyjednávací taktice a strategii při nabídkách Přehled o konkurenčních zájemcích Identifikace případných komplikací (protimonopolní úřad), poradenství při řešení těchto problému Příprava dokumentace (dokumenty náležité k nabídce, prognóza vývoje tržeb, zisků, tiskové zprávy, zabezpečení přesnosti dokumentace...) Daňové otázky a rizika Zajištění akvizičního financování Snímek 51

52 Poradenské firmy Finanční poradci poradenství pro prodávajícího Strategie prodeje maximalizace hodnoty případně resistence vůči převzetí (např. zvýšení dividendové politiky) Sledování potenciálních zájemců, monitoring ceny cílové společnosti Informační memorandum Due diligence Ocenění cílové společnosti negociace vyšší ceny, odhad přiměřené ceny, prognóza tržeb Daňové otázky a rizika Právnické firmy Evaluace právních rizik smlouvy, záruky, zmocnění, případné odškodné atd. Součást due diligence, vyjednávání smluv Účetní a daňoví poradci Due diligence a evaluace rizik účetních a daňových, případné odškodné atd. Daňová optimalizace transakce Někdy funkce propojeny právnické firmy s daňovými poradci Snímek 52

53 Největší globální poradci u transakc ansakcí uzavřených v 1H 2011 Zdroj: Thomson Reuters (2011) Snímek 53

54 Účetní aspekty fúzí a akvizic k řešení účetní úprava úzce spjata s obchodním právem fúze posuzovány jako podniková kombinace účetní řešení fúzí a akvizicí - IAS/IFRS, směrnice EU české účetní řešení akvizicí a fúzí (obchodně-právní předpisy, účetní předpisy, daňové normy) účtování goodwillu vs. badwillu podle IFRS problematika přeceňování majetku účetní řešení fúzí, převodu jmění, rozdělení obchodních společností, změny právní formy, vzniku evropské společnosti problémy účetního řešení přeměn obchodních společností podle českých norem A související daňové aspekty Snímek 54

55 Institucionální prostředí: Networking - klíč k pochopení investování s Číňany Čínský networking Při investicích, podnikání a obchodování s Číňany je potřeba vzít v potaz mnoho obchodních a kulturních rozdílů Nejdůležitější je navazování a rozvíjení vztahů, a to i mezinárodně viz snímek popisující ekonomickou potenci čínských menšin v zahraničí. Význam rozdílu v chápání konceptů obchod s firmou vs. obchod s člověkem. Rotace pracovníků zastupitelstev... Tabulka převzata z Chinese Business-A guide for managers worldwide, Ming-Jer Chen Networking Jak probíhá *... na západě v Číně Motivace Ekonomická Ekonomická a sociální Formalita Formální, definované role Neformální flexibilní role Individuum a organizace Oddělené Jeden ovlivňuje druhého Propojené organizace Nezávislé Vzájemná závislost Vládnoucí autorita Dohody, smlouvy Osobní důvěra Obchodní praktika Účel firmy Jak probíhá... na západě v Číně Maximalizace hodnoty akcionáře Sloužit zájmům rodiny Finančí informace Veřejné reporty Důvěrná informace Finanční zdroje Veřejný prodej akcií Rodina a přátelé rodiny Převody vlastnictví Společnosti nejsou prodávány kvůli Fůze, nepřátelská převzetí povinnostem rodin Reklama Management Časový horizont Propagace značky Profesionální management Krátkodobý s důrazem na tvorbu zisku a hodnoty pro akcionáře Žádná reklama, pouze "networking" Seniorní manažeři, rodinný příslušníci (insiders) Dlouhodobý, prestiž rodiny Snímek 55

56 Institucionální prostředí - antimonopolní regulace (1) Evropská Unie Římská smlouva: důraz na zachování konkurence Pravidla EU s cílem zabránit poruchám konkurence přes kartely a zneužití dominantního postavění Sama existence dominantního postavení není zakázána, není ale povoleno jeho zneužívaní v 90. letech zavedena regulace fúzí Upraveno regulací, tj. stejná pravidla pro všechny členské země Od roku 2004 výrazně novelizována Články (původně 85-90) smlouvy o Evropském společenství Důležité faktory posuzování fúzí Tržní podíl podniku Struktura relevantního trhu Dilemata ohledně fúzí Na jedné straně redukce alokační efektivnosti, na straně druhé růst produkční efektivnosti EU se zaměřuje jenom na krátkodobé zkoumání alokační efektivnosti, produkční efektivnost již nezkoumá EU zkoumá jen protisoutěžní dopady fúzí, spotřebitelský prospěch již nezkoumá Snímek 56

57 Institucionální prostředí - antimonopolní regulace (2) Orgán odpovědný za dohled nad fúzemi úroveň EU Evropská komise, generální ředitelství Hospodářská soutěž Orgán odpovědný za dohled nad fúzemi úroveňčr Úřad pro Ochranu Hospodářské soutěže Orgán odpovědný za dohled nad státní podporou (state aid) úroveň EU Evropská komise, generální ředitelství Hospodářská soutěž Orgán odpovědný za dohled nad státní podporou (state aid) úroveňčr Úřad pro Ochranu Hospodářské soutěže Cíl: Libovolné poskytnutí státní podpory obchodním společnostem (vč. Dotací na dekontaminaci půdy, odkoupení špatných úvěrů ČKA od bank před jejich privatizací, ) nesmí narušit konkurenční prostředí. O prokázání neexistence státní podpory se žádá v případě privatizace ze strany prodávajícího, o schválení akvizice žádá kupující Příklady z praxe složitá dokumentace a nezbytné konzultace Snímek 57

58 Institucionální prostředí - relevantní legislativa Základní dokument Smlouva o Evropském společenství, zejména Článek 81: Dohody, které omezují konkurenci jsou zakázány. To je například případ dohod o fixování cen a kartelech mezi soutěžícími. Článek 82: Firmy s dominantním postavením nesmějí zneužívat svého postavení. Příkladem budiž predátorská cenová politika, která má za cíl vytěsnit konkurenty z trhu Další legislativa, která navazuje na Smlouvu Nařízení Rady (ES)č. 139/2004 ze dne 20. ledna 2004 o kontrole spojování podniků (Nařízení ES o spojování) Nařízení Komise (ES) č. 802/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se provádí nařízení Rady (ES)č. 139/2004 o kontrole spojování podniků Legislativa ČR: Zákon o ochraně hospodářské soutěže (136/2001 Sb.) + vyhlášky Snímek 58

59 Obsah 1. Hlavní typy transakcí a celosvětové trendy 2. Motivace fúzí a akvizic 3. Hlavní aktéři a institucionální prostředí 4. Faktory úspěchu a neúspěchu transakcí 5. Fáze transakčního procesu 6. Důležitost due diligence 7. Transakční zkušenosti EEIP, a.s. Snímek 59

60 Rizika spojená s fúzemi a akvizicemi Rizika Příliš vysoká vs. příliš nízká cena (v závislosti od uhlu pohledu kupující vs. prodávející) Většinou hlavní riziko nese kupující informační asymetrie vůči prodávajícímu Skrytá daňová zátěž/riziko postihu z daňového úřadu Nepřehlednost majetkově-právních vztahů / závazků Zatajení podstatných skutečností/náležitostí Špatné valuace nenaplnění předpokladů Změna ekonomického prostředí (normy, regulace, zvýšení konkurence...) skloubení podnikové kultury, způsobu řízení, informačních systémů a dalších prvků, které se mohou ukázat neslučitelné Řízení rizika: Due diligence (viz dále) Snímek 60

61 Zhodnocení výsledků akvizice (1/2) Definice úspěchu Fúze a akvizice se dotýká vícero skupin akcionáři, manažeři, zaměstnanci, spotřebitelé a širší okruh společnosti Uvedené skupiny můžou být v rozličné míře ovlivněny nutné zhodnotit úspěch z různých pohledů Akcionáři: Primární kritérium: nárůst bohatství měření změny hodnoty akcí před a po akvizici empirické modely na zhodnocení výnosu z akcí po akvizici Snímek 61

62 Zhodnocení výsledků akvizice (2/2) Management Management akvizitéra nová výzva a možnosti cíl maximalizace hodnoty pro akcionáře zvýšení odměn a jistoty práce Management cílové společnosti nejistota a rezistence k změnám nutnost přizpůsobení se novým okolnostem, ztráta moci případně propuštění Ohodnocení většinou závislé na velikosti firmy Nezdařená akvizice je drahá pro manažery Zaměstnanci Racionalizující akvizice pokles zaměstnanosti Akvizice za účel expanze možný nárůst zaměstnanosti Snímek 62

63 Úspěšná transakce Naplnění zvýšení přidané hodnoty z akvizice nebo fúze Provedení transakce včetně finančního vypořádaní Splnění časového harmonogramu Reální ohodnocení společnosti ( adekvátní cena) Reální zhodnocení rizik (žádné, resp. pod hladinou materiality, skryté závazky, daňové, a právní rizika které by nebyli zohledněny v akviziční ceně) Retence lidského kapitálu po akvizici Realizace příznivých událostí (naplnění předpokladů o tržbách, zisku..) Úspěšný post akviziční integrační management Čestnost na obou stranách (absence podvodu) Snímek 63

64 Úspěšnost fúzí a akvizic (1/2) Není žádné empirické přepojení mezi finančními výsledky a strategickou vhodností začlenění přebíraného podniku do existující struktury Hodnocení úspěšnosti nemá jasně stanovená kritéria, podle přísnosti nastavených kritérií může být úspěšnost vysoká i nízká Velká část výzkumu však poukazuje spíše na neúspěšnost fúzí a akvizic: 55-70% fúzí a akvizicí selhává v naplnění původního cíle, který byl prezentován akcionářům (Zdroj: Carleton, Mercer) Nezřídka je výsledkem snížení hodnoty pro akcionáře (Business Week: až 61% fúzí a akvizic znamenalo alespoň dočasně snížení hodnoty cílové společnosti pro akcionáře) Neexistuje konsenzus, že fúze a akvizice vždy vytvářejí hodnotu pro akcionáře případ od případu, vyžaduje proto opatrný přístup (viz dále) Snímek 64

65 Úspěšnost fúzí a akvizic (2/2) Andrade et. al (2001) Analýza 4300 fúzí a akvizic v letech Srovnání ceny akcie v den oznámení transakce s 1) cenou akcie tři dny po oznámení fúze a 2) cenou akcie po dokončení transakce Závěr jsou pozitivní pro cílovou společnost, neutrální až slabě negativní pro akvizitéra, celkově slabě pozitivní Bruner (2001) Shrnutí 128 vědeckých studií o v letech Závěr: jsou pozitivní pro cílovou společnost, nejasný efekt na akvizitéra, celkově pozitivní Moeller et al. (2003) Analýza transakcí zaměřená na finanční výkonnost akvizitérů Závěr jsou negativní pro akvizitéra Stárová, Teplý (2008) Analýza 59 evropských bankovních transakcích v období : v průměru tvořily hodnotu pro akcionáře (vyšší výkonnost akcií než příslušný akciový index) financované hotovostí tvořily vyšší hodnotu pro akcionáře než financované akciemi Menší vytvořily v průměru vyšší hodnotu než velké bankovní Závěry těchto 4 studií tvoří hodnotu pro cílové společnosti (targets) Dopad na akvizitéry není jednoznačný Celkově spíše tvoří hodnotu Snímek 65

66 Financování hotovostí je ziskovější veřejně obchodovatelných společností Zdroj: BCG (2011) Snímek 66

67 v dobách recese generují vyšší výnosy než v dobách růstu Zdroj: BCG (2011) Snímek 67

68 Přeshraniční ziskovější než domácí než, ale vzdálenost částečně eliminuje tento efekt Zdroj: BCG (2011) Snímek 68

69 Pět hlavních překážek úspěchu (Schmidt, 2011) 1) Neschopnost udržet finanční výkonnost (64 %); 2) Ztráta produktivity (62 %); 3) Neslučitelné kultury (56 %); 4) Ztráta klíčových talentů (53 %); 5) Konflikt manažerských stylů (53 %). Důležitost lidského kapitálu Snímek 69

70 Faktory úspěchu Faktory úspěchu (A. Buckley) Nutné: před-akviziční audit zhodnocení finanční situace cílové společnosti Pomocné zkušenosti s akvizicemi relativně malá cílová společnost přátelské převzetí Neutrální Jasný implementační plán Malá cílová skupina + předcházející zkušenosti Ostatní faktory Jasná vize Kredibilita a respekt managementu akvizitéra Znatelný hospodářský benefit pro akvizitéra Dobrá koordinace Benefity a motivační faktory pro personál cílové společnosti Snímek 70

71 Faktory neúspěchu a překážky provádění fúzí a akvizic Špatná/nejasná strategie/vize akvizitéra ze strategického hlediska cílová společnost není vhodná pro akvizici. Slabá schopnost akvizitéra přesvědčit Nedostatečná integrace nízká absorpce, rezervace, symbióza, které určují rychlost a rozsah integrace Nedostatečná implementace, kontinuita mezi týmy negociační a implementační týmy, pozměnění cílů akvizice Nedostatečná flexibilita integračního plánu neschopnost přizpůsobení se měnícím se podmínkám v procesu akvizice Zanedbaný audit lidského faktoru (snížené benefity a motivační faktory pro management a personál cílové společnosti, nejistota, strach - ztráta motivace, morálky...) Překážky provádění fůzí a akvizic Kulturní rozdíly a jazykové bariéry. Rozdíly v regulačním rámci v případě přeshraničních fúzí (např. italské banky). Rozdíly v daňové legislativě. Odlišnosti v úpravě legislativního rámce pro cenné papíry. Rozdíly v právní úpravě fúzí a akvizic, které přes veškeré úsilí dosud přetrvávají v celé Evropě Sjednocování pravidel: EC Market Abuse Directive aj. Snímek 71

72 Obsah 1. Hlavní typy transakcí a celosvětové trendy 2. Motivace fúzí a akvizic 3. Hlavní aktéři a institucionální prostředí 4. Faktory úspěchu a neúspěchu transakcí 5. Fáze transakčního procesu 6. Důležitost due diligence 7. Transakční zkušenosti EEIP, a.s. Snímek 72

73 Kroky v procesu řízené akvizice Zdroj: Kačena (2007) Snímek 73

74 Strategické úvahy - Počáteční analýzy dostupných informací na dálku 1) Kdo a jakou nabízí (nabízí-li) společnost - nabídkově vyprovokovaná akvizice 2) Proč koupit danou společnost, jaké budou přínosy a mínusy, jak to zapadá do celkové strategie společnosti 3) Synergické efekty 4) Jaká je situace na trhu 5) Jaká je situace subjektu, který se rozhoduje o akvizici 6) Počáteční odhad ceny cílového podniku 7) Financování projektu 8) Vize o začlenění prodávané entity do struktury nového vlastníka 9) Snaha o rychlou a nákladově efektivní předběžnou due diligence 10) Nepodceňovat prostředí a kulturní rozdíly 11) U poptávkově vzniklé akvizice je důraz počáteční analýzy na vytipování vhodného cíle (např. trhem podceněné firmy ) a oslovení vlastníků cílové společnosti, další kroky obdobné Snímek 74

75 Identifikace cílů/kupujících - počáteční analýza 1) Objektivní hodnocení strategie a ověření 2) Segmentace trhu, velikost a hodnocení 3) Mapování terénu zákazníci, dodavatelé, konkurenti 4) Stanovení strategie vstupu nebo expanze akvizice, aliance nebo začít na zelené louce 5) Měření synergií a hodnocení, zasazení cíle do celkové strategie 6) Identifikace a hodnocení potenciálních partnerů 7) Identifikace potenciálních deal killers Snímek 75

76 Funkce a role akvizičního týmu 1) Důležité je sledování výkonnosti vytipovaných firem, benchmarking 2) Identifikace cíle 3) Hodnocení cíle 4) Silná taktika při podávání nabídky 5) Plánování a přístup k vybraným cílům 6) Stanovení případné ceny a prémie nabídky 7) Definice možností v případě, že se převzetí stane nepřátelským 8) Příprava přesného časového plánu nabídky 9) Komunikace s médii, významnými akcionáři a regulátory Snímek 76

77 Identifikace potenciálního cíle Identifikace potenciálních cílů Následné vytvoření short-listu potenciálních cílů Je možné sestavit tak široký, jak úzký short-list v závislosti na odvětví a geografickém členění V případě vertikální integrace lze očekávat úzký short-list, v závislosti na geografické orientaci firmy však může obsahovat více zemí V případě akviziční strategie konglomerátů lze očekávat široký seznam jak ohledně odvětví, tak zemí Nezanedbatelná role zprostředkovatelů (brokeři, bankéři, účetní a poradenské firmy), kteří zároveň můžou provést předběžné hodnocení potenciálních cílů Snímek 77

78 Sestavení profilu cílové společnosti Profil by měl obsahovat: Kvalitu managementu ve věcech strategického myšlení, efektivnosti implementace strategických plánů a jejich zohlednění ve výkonnosti Pozice cílové společnosti v rámci celého odvětví, rozsah a úroveň konkurence v odvětví, konkurenční výhody cílové společnosti Budoucí technologický a konkurenční vývoj odvětví a schopnost cílové společnosti přizpůsobit se změnám Finanční výkonnost cílové společnosti a její výkonnost na burze Snímek 78

79 Možnost nákupu podílu v cílové společnosti před samotnou akvizicí Možnost zakoupení podílu v cílové společnosti před učiněním samotné nabídky odkupu (toehold) Výhody: vytváří tlak na cílovou společnost, aby vyjednávala zvyšuje šance získání majoritního podílu vysoký toehold může odradit potenciálních soutěžících, také celkové ocenění je nižší, co má vliv na nižší nabízenou akviziční prémie ze strany jiných soutěžících pokud by byla nabídka přebita, podíl může být prodán za vyšší cenu nižší potřeba hotovosti v případě úspěšného nabídky Nevýhody: odhalení strategie. Cílová společnost se dostává do hry a často dochází ke zvýšení cílové ceny povinnost zveřejňovat nabytí akcií v cílové firmě nutnost povinného odkupu Snímek 79

80 Hodnocení a stanovení ceny - cíle při nabídkové taktice Přebrat kontrolu nad cílovou firmou Minimalizovat prémii pro získání kontrolního podílu vyplacenou akcionářům Minimalizace transakčních nákladů Hladká post-akviziční integrace Některé modely ocenění Metoda diskontovaného cash-flow (DCF) Metody násobků (P/E model, cena/ebitda, cena/ebit, cena/tržby, cena/účetní hodnota atd.) Další otázky Vážené průměrné náklady kapitálu (WACC), požadovaná míra výnosnosti (RRR) Oceňování neveřejných společností Snímek 80

81 Due diligence Desk-top DD výchozí analýza společnosti(í) z více méně veřejných dat Due diligence je procedura, v průběhu které je investorovi, který zamýšlí provést investici, umožněno detailně prozkoumat aktivum, které hodlá nabýt (data-room DD). V případě strukturovaného prodeje mohou tzv.vendor due diligence provést nezávislí poradci u prodávajícího a kompaktní dokument je pak nabízen investorů pro dokumentární DD často bez Investor tak získá informace, které nejsou veřejné, tudíž je musí držet v důvěrnosti, což je pokryto smlouvou o důvěrnosti a zákazu obchodování s příslušnými akciemi. Potvrzující DD (confirmatory DD) následné nahlédnutí do vysoce důvěrných originálních dokumentů Viz další oddíl Snímek 81

82 Data room Forma - dokumenty ve fyzické nebo elektronické formě Kvalita data room a jednotlivých dokumentů Systém evidence dokumentů, přístup jednotlivých zájemců k datům Technické specifika Rozsah dát Časové hledisko Utajení Snímek 82

83 Jednání o smlouvě a closing Předem nastavená smlouva Kompatibilita smluv se legislativou Snímek 83

84 Case study Prodejní mandát na výrobce generik NB Offer Q&A sessions Release Full VDD NDA Release InfoMemo Release Ph1 VDD Prefer Bidder Sell-side mandate Teaser Process Letter Selection ShortList Binding Offer Signing 112 contacted 80 Teasers 43 NDAs 14 NBOs 13 SListed 7 BOs 2 PBidders June 07 July 07 Aug 07 Sep 07 Oct 07 Nov 07 Dec 07 VDD mandate Field work / Full access Interruption due to target First draft VDD Finalisation of VDD Negotiation of Reliance Letter Zdroj: RIAG/EEIP Snímek 84

85 Důvody pro integraci a možné selhání integrace Tvorba hodnoty pro akcionáře za pomocí nákladových a výnosových synergií na základě: sdílených zdrojů a aktivit, úspora provozních, investičních nákladů využití znalostí a zkušeností jednotlivých firem pro optimalizaci chodu nové entity, redukce rizika sdílené image, značky vyšší tržní síly ve vztahu k zákazníkům a/nebo dodavatelům, bariéry vstupu (ač v tomto případě lze diskutovat o tom, zda jde o synergii jako takovou) Dluhová kapacita Daňové výhody K možným příčinám selhání integrace patří: Nejen špatná akviziční strategie,nesoulad firemních kultur a managementů, ale též: příliš vysoká zaplacená cena (hotovostí či akciemi) nákup neúměrně velké společnosti (pro kupujícího) nezdar očekávaných příznivých událostí či nehody pozdě zjištěný podvod na straně prodávané společnosti Snímek 85

86 Překážky integrace (1/2 1/2) 1) Vylepšování finančních výkazů prodávanou firmou před prodejem dočasným snížením nákladů na údržbu a opravy, V+V, na zásoby, na marketing, atd. 2) Slabá závislost mezi prodeji a zisky 3) Ztráta výhodných dodavatelských, odběratelských, leasingových a licenčních smluv po akvizici - Existence výhodných vnitroholdingových ujednání,které po akvizici odpadnou 4) Závislost na omezeném počtu zákazníků, z nich někteří po akvizici odpadnou Snímek 86

87 Překážky integrace (2/2 2/2) 5) Skryté daňové závazky, neúčtované závazky jako podrozvahové závazky (např. ručení, směnky), penze, odstupné, vrácené dodávky 6) Nadhodnocené zásoby bez pohybu u zastaralého či již nevyráběného zboží 7) Zčásti či zcela nedobytné pohledávky 8) Probíhající soudní obchodní spory s finančními důsledky 9) Nezaznamenané poklesy v pokrytí pojištěním (u výrobků odpovědnost za škody způsobené vadami) či podstatné zvýšení pojistných sazeb 10) Významná část zisků získaná z problémových tržních segmentů (např. z prodejů stále méně poptávaných produktů, nestabilních zahraničních odběratelů, z jednorázových zakázek, z krátkodobých vládních zakázek apod.) Snímek 87

88 Obsah 1. Hlavní typy transakcí a celosvětové trendy 2. Motivace fúzí a akvizic 3. Hlavní aktéři a institucionální prostředí 4. Faktory úspěchu a neúspěchu transakcí 5. Fáze transakčního procesu 6. Důležitost due diligence 7. Transakční zkušenosti EEIP, a.s. Snímek 88

89 Co je due diligence? Due diligence je procedura, v průběhu které je investor, který zamýšlí provést investici, umožněno detailně prozkoumat aktivum, které hodlá nabýt. Získá tak informace, které nejsou veřejné, tudíž je musí držet v důvěrnosti, což je pokryto smlouvou o důvěrnosti a zákazu obchodování s příslušnými akciemi. Due diligence se obvykle provádí před učiněním závazné nabídky investora. Prodávající však také může provést určitou formu due diligence před prodejem aktiv Proč dělat due diligence? Umožnit kupujícímu, aby získal všechny potřebné informace o aktivu, které zamýšlí zakoupit, tj. fakty, které mají rozhodnout, zda v transakci pokračovat. Kupující by měli dostat informace, které věrně zobrazují aktiva a pasiva cílové společnosti. Snímek 89

90 Potřebujeme Due Diligence? VDD zvyšuje hodnotu pro prodejce, méně narušuje chod společnosti a umožňuje prodávajícímu kontrolovat prodejní proces VDD je nákladem prodejce, může být považováno za méně nezávislé, ne vždy šito na míru všem zájemcům Due Diligence od prodejce (VDD)* VÝHODY pro prodejce Prodejce má kontrolu nad procesem Vendor řídí prodejní proces Rychlejší proces Omezuje přerušení fungování firmy Jednoduchý DD proces / plný přístup Pomáhá tvořit hodnotu pro ven. Better informed bids Prodejní konkureční proces VDD NEVÝHODY pro prodejce vs. Otázka nezávislosti DD DD Není šitý na míru všem kupujících Náklady DDP nese prodejce Nutná jednání pro zajištění spolehlivosti Due Diligence od kupujícího (DD) NEVÝHODY pro prodejce Kupující má kontrolu nad procesem DD může kupujícího překvapit Prodlužuje akviziční proces Odhalení problémů (deal breakers) před prodejcem VÝHODY pro prodejce Nezávislé DD Žádné náklady Přímá spolehlivost * Vendor Due Diligence Snímek 90

91 Kam patří VDD v transakčním procesu? Strukturovaný prodej Prodejní strategie Soutěž Vyjednávání / dokončení Odsouhlasení rozsahu Žádost o informace Odsouhlasení ceny Základní (skeleton) report Rozhovor s managementem Kontrola Teaseru Kontrola auditorských zpráv Draft VDD reportu Potvrzení klíčových zjištění Diskuse na VDD reportem Potvrzení přesnosti a správnosti zjištění Distribuce VDD reportů vybraným uchazečům Schůzky s vybranými uchazeči Zpětná vazba na diskutovaná témata Odsouhlasení / vedení Fáze 2 (specifické due diligence) Vyjednávání / odsouhlasení dopisu (reliance letter) Příprava VDD reportu je pokračující výměna názorů / myšlenek s prodejci VDD report je podporován schůzkami VDD report je potvrzen dopisem (reliance letter) Snímek 91

92 Obsah 1. Hlavní typy transakcí a celosvětové trendy 2. Motivace fúzí a akvizic 3. Hlavní aktéři a institucionální prostředí 4. Faktory úspěchu a neúspěchu transakcí 5. Fáze transakčního procesu 6. Důležitost due diligence 7. Transakční zkušenosti EEIP, a.s. Snímek 92

93 Transakční zkušenosti EEIP vybrané příklady (1/5) EEIP má rozsáhlé zkušenosti v oblasti fůzí a akvizic, privatizací a koupě a prodeje velkých majetků. Tato činnost zahrnuje přípravu akvizičního nebo prodejního projektu, přípravu informačního memoranda, vyhledání a identifikace vhodných partnerů, včetně zahraničních. Dále se EEIP podílí na přípravě nabídek ve formě tendru podle mezinárodních standardů používaných v západních zemích pro zahraniční investory a na přípravě detailních jednání o podmínkách prodeje. EEIP také radí při monitoringu vývoje plnění podmínek uvedených v podmínkách prodeje po uskutečnění akvizice a jednání o řešení možných problémů. V rámci těchto transakcí EEIP se také podílí na oceňování hmotných i nehmotných aktiv. Poskytuje poradenské služby pro společnosti, vlády a investiční fondy (v ČR i zahraničí) Fúze a akvizice Poradenství při přípravě akvizice Transgas a 8 regionálních distribučních společností transakce v hodnotě 4,1 miliardy eur Poradenství při privatizaci a prodeji pohledávek Unipetrolu Poradenství při přípravě akvizice Chemických závodů Sokolov Dalších téměř 50 akvizic Management buy-outs Projekty financování a restrukturalizace Poradenství při prodeji aktiv ČKD Dopravní systémy v konkursu Poradenství při restrukturalizaci Nafty Gbely Post akviziční poradenství analýzy legislativního rámce benchmarking analýzy zemí a regionů (MPO, Bankovní asociace ) poradenství pro RWE Transgas a.s, Nafta Gbely, Ruesch International Snímek 93

94 Transakční zkušenosti EEIP vybrané příklady (2/5) Dr.Oetker spol s.r.o. Významný světový producent potravin Poradenství při prodeji dceřiné společnosti FrostFood a.s. Finanční poradce 2010 MERO ČR, a.s. Jediný přepravce ropy do ČR Strategické poradenství při strukturování transakcí v oblasti fúzí a akvizic Poradce 2010 ČD a.s. Největší železniční dopravce v ČR Analýza vybraných dceřiných společností skupiny Českých drah Poradce 2009 ČKD Kutná Hora a.s. Přední česká slévárna a strojírna Poradenství při restrukturalizaci skupiny ČKD Kutná Hora a.s. Finanční poradce Sephora Přední světový provozovatel parfumerií Identifikace a akvizice společnosti v České a Slovenské republice Finanční poradce společně s Lazard Fréres 2008 MERO ČR, a.s. Jediný přepravce ropy do ČR Poradenství při akvizici společnosti Strategický a finanční poradce KORFIL, a.s. Projekt výroby biolíhu v České republice Vyhledání investora a restrukturalizační poradenství Finanční poradce MOSER a.s. Přední světový výrobce křišťálového skla Poradce při vstupu investora do společnosti MOSER a.s. Finanční poradce 2009 Snímek 94

95 Transakční zkušenosti EEIP vybrané příklady (3/5) Trader Meadia East TNT Express Worldwide Dovista UraMin Inc. Významná evropská mediální společnost Světový leader v oblasti doručovatelských služeb Přední evropský výrobce oken a dveří Africká těžařská společnost Identifikace a akvizice společností v České republice Finanční poradce Identifikace a akvizice společností v České republice Finanční poradce Identifikace a akvizice společností v České a Slovenské republice Finanční poradce 2008 Identifikace a akvizice společností v České a Slovenské republice Finanční poradce 2007 Lyf & Heilsa Slovpack spol. s.r.o. České dráhy a.s. Electrabel Přední evropský provozovatel lékáren Akvizice společnosti v České republice Přední slovenský výrobce plastových obalových materiálů Poradenství finančnímu investorovi při prodeji společnosti Největší železniční dopravce v ČR Strategická analýza fúze jedné ze společností skupiny Českých drah Významný evropský producent a distributor elektřiny Poradenství při akvizici aktiv v oblasti elektroenergetiky Finanční poradce Finanční poradce Poradce Finanční poradce Snímek 95

96 Transakční zkušenosti EEIP vybrané příklady (4/5) Poradenské služby pro RWE Group spojené s analýzou podzemních zásobníků plynu v regionu SVE. (with McKinsey & Company) Severomoravská plynárenská, a.s. Regionální distributor plynu Akvizice 40% akciového podílu Finanční poradce kupujícího RWE Gas společně s WestLB Panmure a Commerzbank Středočeská plynárenská, a.s. Regionální distributor plynu Akvizice 48% akciového podílu Finanční poradce kupujícího RWE Gas společně s WestLB Panmure a Commerzbank Jihomoravská plynárenská, a.s. Regionální distributor plynu Akvizice 48 % obchodního podílu Finanční poradce kupujícího RWE Gas společně s WestLB Panmure a Commerzbank Západočeská plynárenská, a.s. Regionální distributor plynu Akvizice 46% akciového podílu Finanční poradce kupujícího RWE Gas společně s WestLB Panmure a Commerzbank Pražská plynárenská, a.s. Regionální distributor plynu Akvizice 49% akciového podílu Finanční poradce kupujícího RWE Gas společně s WestLB Panmure a Commerzbank Severočeská plynárenská, a.s. Regionální distributor plynu Akvizice 49% akciového podílu. Finanční poradce kupujícího RWE Gas společně s WestLB Panmure Commerzbank Jihočeská plynárenská, a.s. Regionální distributor plynu Akvizice 47% akciového podílu Finanční poradce kupujícího RWE Gas společně s WestLB Panmure a Commerzbank Snímek 96

97 Transakční zkušenosti EEIP vybrané příklady (5/5) ČKD Dopravní systémy, a.s. Tradiční výrobce kolejových vozidel. Prodej aktiv ČKD DS v úpadku prostřednictvím výběrového řízení firmě Siemens Finanční poradce správce konkurzní podstaty Transgas, a.s. Monopolní přepravce plynu Akvizice 97% akciového podílu v Transgas, a.s. Finanční poradce kupujícího RWE Gas společně s WestLB Panmure a Commerzbank Unipetrol, a.s Petrochemický holding s 13 dceřinými společnostmi Privatizace of 62.99% podílu Fond národního majetku Finanční poradce při privatizaci společně s WestLB and McKinsey &Company WALTER PRAHA, a.s Největší výrobce leteckých motorů v ČR Finanční restrukturalizace a prodej strategickému partnerovi NOVUS Finanční poradce majoritního akcionáře AERO Holding, a.s. a rozhodujícího věřitele Konsolidční banky, s.p.ú CHEMICKÉ ZÁVODY SOKOLOV, a.s. Největší výrobce akrylátů v ČR Restrukturalizace a akvizice prostřednictvím privatizace Finanční poradce kupujícího - Eastman Chemical Company TATRA, a.s. Výrobce nákladních aut Strategické poradenství v tendru na privatizaci společnosti v Srbsku Nafta, a.s., Gbely Monopolní skladovatel zemního plynu na Slovensku Akvizice 40% akciového podílu Finanční poradce kupujícího WFG AG (nyní RWE Gas) společně s WestLB Panmure Projekt outsourcing údržby telekomunikační sítě Konzultant outsourcingu Snímek 97

Jak dobře prodat nebo správně koupit firmu

Jak dobře prodat nebo správně koupit firmu Jak dobře prodat nebo správně koupit firmu Petr Kříž 1. října 2014 EY ve světě V 95 zemích světa máme k dispozici síť více než 10 000 odborníků na transakční poradenství, kteří mají zkušenosti s transakcemi

Více

Téma 14: Spojování podniků. Zánik podniků

Téma 14: Spojování podniků. Zánik podniků Téma 14: Spojování podniků. Zánik podniků 1. Formy spojení podniku 2. Motivy fúzí a akvizic 3. Strategie podniku a akviziční strategie 4. Ocenění podniku 5. Způsoby financování akvizic 6. Holdingové společnosti

Více

JAK DOBŘE PRODAT NEBO SPRÁVNĚ KOUPIT FIRMU

JAK DOBŘE PRODAT NEBO SPRÁVNĚ KOUPIT FIRMU JAK DOBŘE PRODAT NEBO SPRÁVNĚ KOUPIT FIRMU (Jiný úhel pohledu na fúze a akvizice) Mgr. Ing. Zdeněk Mikuláš Mgr. Ondřej Nejedlý 27. května 2015 Obsah 1. Fúze a akvizice 2. Trendy v M&A 3. Úskalí úspěšné

Více

Štěpánka Chaloupková

Štěpánka Chaloupková Štěpánka Chaloupková Akvizice a fúze: definice základních pojmů Akvizice je proces získávání či nabytí nějakého aktiva (předmětu, věci, osoby) nebo cíl tohoto procesu Označuje převzetí firmy nebo její

Více

Principy oceňování a value management. Úvod do problematiky

Principy oceňování a value management. Úvod do problematiky Principy oceňování a value management Úvod do problematiky Obsah Principy oceňování společností Principy oceňování DCF Chování klíčových faktorů Finanční trhy a hodnota firmy Value based management Dluh

Více

Finanční trhy Tendence vývoje finančního systému

Finanční trhy Tendence vývoje finančního systému Finanční trhy Tendence vývoje finančního systému Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189. 2.2.2013

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Představenstvo společnosti RMS Mezzanine, a.s., tímto předkládá Zprávu představenstva o podnikatelské

Více

Deloitte Česká republika

Deloitte Česká republika Deloitte Česká republika Představení společnosti Deloitte O společnosti Deloitte Deloitte globálně Deloitte Touche Tohmatsu Limited je nyní jednou ze čtyř největších auditorských a poradenských společností

Více

Řádná valná hromada akcionářů Philip Morris ČR a.s. Kutná Hora 30. dubna 2015

Řádná valná hromada akcionářů Philip Morris ČR a.s. Kutná Hora 30. dubna 2015 Řádná valná hromada akcionářů Philip Morris ČR a.s. Kutná Hora 30. dubna 2015 András Tövisi předseda představenstva Celkový trh cigaret Česká republika Celkový trh cigaret vzrostl o 1,6 % zejména v důsledku:

Více

Reorganizace MSV Metal Studénka

Reorganizace MSV Metal Studénka Reorganizace MSV Metal Studénka ÚPADEK PODNIKU - příležitost pro restrukturalizace a výzva pro investory Ing. Ivo Lazecký předseda představenstva a generální ředitel MSV Metal Studénka, a.s. 2002 2004

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2013

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2013 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2013 Představenstvo společnosti RMS Mezzanine, a.s., tímto předkládá Zprávu představenstva o podnikatelské

Více

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického celku

Více

Konference Klastry 2006 Financování projektů

Konference Klastry 2006 Financování projektů Konference Klastry 2006 Financování projektů Margareta Křížová Central European Advisory Group CEAG 5.května 2006, Brno Témata I. Finanční zdroje v různých fázích vývoje firmy II. Financování prostřednictvím

Více

OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ?

OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ? OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ? Pavel Řežábek ředitel útvaru Analýzy trhu a prognózy, ČEZ, a.s. CFO club Diskuse na téma Prognóza ekonomického vývoje v roce 2012 a ohlédnutí

Více

Zdanění fondu Investiční fond vs. podílový fond. Jaromír Zbroj, vedoucí daňového poradenství TACOMA

Zdanění fondu Investiční fond vs. podílový fond. Jaromír Zbroj, vedoucí daňového poradenství TACOMA Zdanění fondu Investiční fond vs. podílový fond Jaromír Zbroj, vedoucí daňového poradenství TACOMA Zdanění fondu Daň z příjmů sazba a základ daně Výhodná sazba daně z příjmů 5 % Fond je alternativou ke

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu INVESTIČNÍ BANKOVNICTVÍ V EU Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického

Více

Jaké existují varianty prodejního procesu firmy. klady a zápory. Pavlišová Petra

Jaké existují varianty prodejního procesu firmy. klady a zápory. Pavlišová Petra Jaké existují varianty prodejního procesu firmy klady a zápory Pavlišová Petra Proces prodeje vyžaduje Proces prodeje firmy je dlouhodobější záležitost v rozmezí cca šest měsíců až několik roků, prodej

Více

PE 301. Téma 4 Financování

PE 301. Téma 4 Financování PE 301 Téma 4 Financování Obsah Základní struktura rozvahy Klíčové vazby v rozvaze Co je financování Způsoby financování Shrnutí Vstup investora Běžný úvěr Emise obligací Faktoring, forfaiting Strana 2

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

Pročse polovina transakcí nepovede aneb jak být v té úspěšnějšípůlce

Pročse polovina transakcí nepovede aneb jak být v té úspěšnějšípůlce Pročse polovina transakcí nepovede aneb jak být v té úspěšnějšípůlce Jan Dvořák, ČR Jan Hladký, Legal Co dál s úspěšnou rodinnou firmou? Odborná konference, 14. listopadu 2012, Brno Agenda Nálada na M&A

Více

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 Praha / Budapešť 28. května 2009 Podle hospodářských výsledků za první čtvrtletí 2009, které AAA

Více

Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku

Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku Zefektivnění podniku Zajištění vyšší hodnoty pro vlastníky Důvody restrukturalizace podniku Sanace podniku Řešení podnikové krize při

Více

Příklad akciové investice pro odvážnější investory

Příklad akciové investice pro odvážnější investory Příklad akciové investice pro odvážnější investory 7. 11. 2014 Jaroslav Krabec, Ph.D., CFA WOOD & Company investiční společnost, a.s. Náměstí Republiky 1079/1a, 110 00 Praha 1, Česká republika www.woodis.cz

Více

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost V Praze dne 19. Května 2015 Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost Růst obratu: nárůst o 5,3 % při aktuálním rozsahu konsolidace a směnném

Více

ROZVAHA STRUKTURA, OBSAH, VÝZNAM PRO UŽIVATELE. ANALÝZA MAJETKOVÉ STRUKTURY. OPTIMÁLNÍ KAPITÁLOVÁ STRUKTURA 4.1 Podstata podvojného účetnictví. 4.2 Rozvaha, její funkce a druhy. 4.3 Obsah a uspořádání

Více

PETR SKLENÁŘ TECHNIKY INVESTOVÁNÍ A INVESTIČNÍ TIPY

PETR SKLENÁŘ TECHNIKY INVESTOVÁNÍ A INVESTIČNÍ TIPY PETR SKLENÁŘ TECHNIKY INVESTOVÁNÍ A INVESTIČNÍ TIPY RIZIKO A HORIZONT URČUJÍ NÁSTROJE A TECHNIKU Rizikový profil Investiční horizont Technika Aktiva Dynamický Balancovaný Konzervativní Dlouhodobý -roky

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

Kapitálové trhy a fondy ČP INVEST 6.9.-17.9. 2010. Ing. Milan Tomášek 21.9.2010 Praha

Kapitálové trhy a fondy ČP INVEST 6.9.-17.9. 2010. Ing. Milan Tomášek 21.9.2010 Praha Kapitálové trhy a fondy ČP INVEST 6.9.-17.9. 2010 Ing. Milan Tomášek 21.9.2010 Praha Vývoj fondů ČP INVEST v roce 2010 Zhodnocení fondů v roce 2010 Zhodnocení fondů za 14D OPF Zlatý 10,32% OPF Farmacie

Více

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností JANA SKÁLOVÁ Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností 2., aktualizované vydání Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Vzor citace: SKÁLOVÁ, J. Účetní a daňové souvislosti

Více

Patria Finance, a.s.,

Patria Finance, a.s., FIREMNÍ FINANCE Patria Finance, a.s., Jungmannova 24, 110 00 Praha 1, Česká republika, tel.: +420 221 424 111, fax: +420 221 424 196, e-mail: corpfin@patria.cz, http://www.patria.cz PATRIA PŘEDNÍ ČESKÁ

Více

Fondy rizikového kapitálu- nástroj zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Fondy rizikového kapitálu- nástroj zvýšení konkurenceschopnosti ČR Fondy rizikového kapitálu- nástroj zvýšení konkurenceschopnosti ČR Prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc. člen Národní ekonomické rady Vlády ČR (NERV), ředitel EEIP,a.s. předseda Mezinárodní obchodní komory

Více

6. Dodatek Základního prospektu

6. Dodatek Základního prospektu Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let 6. Dodatek Základního prospektu Tento dokument aktualizuje Základní prospekt

Více

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 23. července 2010 Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group Vypočítaný ukazatel kapitálové přiměřenosti Tier 1 1 ve výši 8,0 % v roce 2011 v případě

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005 TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005 Erste Bank: Rozvaha od roku 2005 přizpůsobena novému znění Mezinárodních účetních standardů IAS č. 32 a 39 - zpětná úprava rozvahy a výkazu zisků a ztrát za rok 2004

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.5 POHLEDÁVKY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS Pohledávku lze charakterizovat

Více

Energetická témata pro IA. Jiří Mlynář 7 November 2014

Energetická témata pro IA. Jiří Mlynář 7 November 2014 Energetická témata pro IA Jiří Mlynář 7 November 2014 Co nás dnes čeká Představení dopadu energetické politiky Energetické efektivita a možnosti IA REMIT a možnosti IA Page 2 Energetická témata 2 Evropská

Více

ÚPADEK PODNIKU. příležitost pro restrukturalizace. a výzva pro investory. Ing. Ivo Lazecký

ÚPADEK PODNIKU. příležitost pro restrukturalizace. a výzva pro investory. Ing. Ivo Lazecký ÚPADEK PODNIKU příležitost pro restrukturalizace a výzva pro investory Ing. Ivo Lazecký předseda představenstva a generální ředitel MSV Metal Studénka, a.s. Příčiny vzniku insolvence kovárny: insolvence

Více

Investiční principy, kterým věříme a které využíváme při individuálním hodnotovém investičním poradenství

Investiční principy, kterým věříme a které využíváme při individuálním hodnotovém investičním poradenství Investiční principy, kterým věříme a které využíváme při individuálním hodnotovém investičním poradenství J a ro s l av H l av i c a, č e r ve n e c 2 0 1 4 V následující prezentaci se seznámíte s našimi

Více

Y O U R L E G A L P A R T N E R I N B U S I N E S S T R A N S A C T I O N S

Y O U R L E G A L P A R T N E R I N B U S I N E S S T R A N S A C T I O N S Y O U R L E G A L P A R T N E R I N B U S I N E S S T R A N S A C T I O N S Y O U R L E G A L P A R T N E R I N B U S I N E S S T R A N S A C T I O N S P R O F I L K A N C E L Á Ř E Advokátní kancelář

Více

Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia. Integrační platforma innosys. Květen 2014

Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia. Integrační platforma innosys. Květen 2014 Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia Integrační platforma innosys Květen 2014 Technologické trendy 2014 Narušitelé zavedených postupů Kognitivní analýza Industrializace zdrojů mas Blízká setkávání

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 28. května 2009 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své předběžné neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí

Více

Analýza návratnosti investic/akvizic

Analýza návratnosti investic/akvizic Analýza návratnosti investic/akvizic Klady a zápory Hana Rýcová Charakteristika investice: Investice jsou ekonomickou činností, kterou se subjekt (stát, podnik, jednotlivec) vzdává své současné spotřeby

Více

Mezitímní účetní závěrka. k 30.6.2005

Mezitímní účetní závěrka. k 30.6.2005 Mezitímní účetní závěrka k Název společnosti: Sídlo: Právní forma: Burešova 938/17, 660 02 Brno střed akciová společnost IČ: 463 427 96 Komentář k prezentovaným výsledkům Popis hospodářské činnosti v prvním

Více

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014. Praha, 30. dubna 2015

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014. Praha, 30. dubna 2015 Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014 Praha, 30. dubna 2015 Hospodaření Skupiny ČD Tržby z hlavní činnosti 33 036 32 861 Ostatní provozní výnosy 3 701 4 061 Náklady 28 989 31 369 výkonová spotřeba

Více

Přehled procesu transakce

Přehled procesu transakce Přehled procesu transakce Obsah Oddíl Číslo stránky 1. Přehled procesu 1.1. Fáze I: Příprava procesu 1.2. Fáze II: Marketing a due diligence 1.3. Fáze III: Jednání 1.4. Fáze IV: Dohoda 2. Přílohy 3 5 12

Více

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 Fond je jedním z podfondů podílového fondu PIONEER FUNDS. PIONEER FUNDS je zahraniční osobou kolektivního investování

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

Prodat, nebo dále rozvíjet akvizicemi?

Prodat, nebo dále rozvíjet akvizicemi? Prodat, nebo dále rozvíjet akvizicemi? Miroslav Bratrych ČR Co dál s úspěšnou rodinnou firmou II. Odborná konference, 13. června 2013, Ostrava Co říkají podnikatelé o rozvoji firem? 36% plánuje letos M&A

Více

UNIPETROL, a.s. NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007

UNIPETROL, a.s. NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007 NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007 AUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE IFRS OBSAH

Více

ECM Real Estate Investments A.G. Pololetní zpráva 2007

ECM Real Estate Investments A.G. Pololetní zpráva 2007 ECM Real Estate Investments A.G. Pololetní zpráva 2007 (k 30. červnu 2007) OBSAH: Strana 1. POPIS PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI 3 1.1. Obecné informace 3 1.2. Popis podnikatelské činnosti 3 2. KONSOLIDOVANÉ HOSPODÁŘSKÉ

Více

Daňové a transakční poradenství

Daňové a transakční poradenství Daňové a transakční poradenství Strategické plánování, znalost daňové legislativy a optimalizace daňového zatížení povedou ke stálému zlepšování vašeho hospodaření. Daňová legislativa se neustále vyvíjí

Více

Podniková ekonomika : Život podniku. Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : Život podniku. Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : Život podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 ŽIVOT PODNIKU 1. Založení podniku 2. Růst podniku 3. Krize a sanace 4. Zánik podniku Život podniku Podstata počátku i další existence

Více

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci.

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Život podniku Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Nové podmínky 20. a 21. století nutí podniky

Více

Poradenské služby pro veřejný sektor

Poradenské služby pro veřejný sektor Poradenské služby pro veřejný sektor Committed to your success Poradenské služby pro veřejný sektor Informační a komunikační technologie Oceňování oceňování, odhady hodnoty / majetkového práva softwaru

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1 Obor: Podnikání Společná část maturitní zkoušky Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Povinné zkoušky: 2 zkoušky

Více

Fúze a akvizice Restrukturalizace. Obchodní právo. Bankovnictví, finance, leasing. Nemovitosti a stavební právo. Sporná agenda, správa pohledávek

Fúze a akvizice Restrukturalizace. Obchodní právo. Bankovnictví, finance, leasing. Nemovitosti a stavební právo. Sporná agenda, správa pohledávek 2014 Obchodní právo Fúze a akvizice Restrukturalizace Bankovnictví, finance, leasing Nemovitosti a stavební právo Sporná agenda, správa pohledávek Vážené dámy, Vážení pánové, dovolujeme si vám představit

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008 28.. května 2008 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první

Více

Podpora exportu, role EGAP při financování obchodních příležitostí Milan Šimáček, místopředseda představenstva

Podpora exportu, role EGAP při financování obchodních příležitostí Milan Šimáček, místopředseda představenstva Podpora exportu, role EGAP při financování obchodních příležitostí Milan Šimáček, místopředseda představenstva 11. března 2013, Podpora exportu a ochrana mezinárodních investic Podpora exportu Malá otevřená

Více

Pivovary Lobkowicz Group, a.s.

Pivovary Lobkowicz Group, a.s. Pivovary Lobkowicz Group, a.s. Veřejná nabídka akcií Úvodní slovo generálního ředitele a předsedy představenstva Pivovary Lobkowicz Group, a.s., pana Zdeňka Radila: Pivo a Češi, to jsou dva pojmy, které

Více

Financování investičních záměrů. Jan Šnajdr Úsek komunální financování, Odbor poradenství infrastrukturních projektů

Financování investičních záměrů. Jan Šnajdr Úsek komunální financování, Odbor poradenství infrastrukturních projektů Financování investičních záměrů Jan Šnajdr Úsek komunální financování, Odbor poradenství infrastrukturních projektů Investiční poradenství je standardním produktem finanční skupiny Erste Bank Největší

Více

2. Skupina ČSOB. 1. ČSOB úvod

2. Skupina ČSOB. 1. ČSOB úvod 1. ČSOB úvod působí na dvou národních trzích, českém a slovenském Je největší bankou se sídlem v České republice a ve střední Evropě měřeno hodnotou aktiv Významným mezníkem v historii ČSOB byla její privatizace

Více

Oceňování podniku. doc. RNDr. Ing. Hana Scholleová, Ph.D. Katedra podnikové ekonomiky Fakulta podnikohospodářská Vysoká škola ekonomická v Praze

Oceňování podniku. doc. RNDr. Ing. Hana Scholleová, Ph.D. Katedra podnikové ekonomiky Fakulta podnikohospodářská Vysoká škola ekonomická v Praze Oceňování podniku doc. RNDr. Ing. Hana Scholleová, Ph.D. Katedra podnikové ekonomiky Fakulta podnikohospodářská Vysoká škola ekonomická v Praze Obsah přednášky Cena x hodnota Přístupy ke stanovení hodnoty

Více

Případová studie daňově efektivní využití fondů kvalifikovaných investorů

Případová studie daňově efektivní využití fondů kvalifikovaných investorů Případová studie daňově efektivní využití fondů kvalifikovaných investorů Agenda / Studie projektu rezidenčního projektu s využitím fondu kvalifikovaných investorů, / Podstata procesu / Výhody a nevýhody

Více

ČESKÝ AKCIOVÝ TRH - MĚSÍČNÍ KOMENTÁŘ ČEZ

ČESKÝ AKCIOVÝ TRH - MĚSÍČNÍ KOMENTÁŘ ČEZ ČESKÝ AKCIOVÝ TRH - MĚSÍČNÍ KOMENTÁŘ ČEZ AKCIOVÉ TRHY ČERVENEC 2003 ČEZ ZVÝŠIT VÁHU (vůči indexu PX 50) 2. 7. 2003 ANALYTIK Karel Tregler BLOOMBERG CEZ CP (+420) 261 319 081 CENA (30. 6. 2003) 105,64 Kč

Více

Znalecký ústav. Committed to your success

Znalecký ústav. Committed to your success Znalecký ústav Committed to your success Znalecký ústav Nestranné, profesionální a kvalitní znalecké posudky jsou oporou pro vaše klíčová rozhodnutí a předpokladem úspěšného řešení sporných situací. Oceňování

Více

b) cenné papíry představující účast s rozhodujícím nebo podstatným vlivem,

b) cenné papíry představující účast s rozhodujícím nebo podstatným vlivem, 1.5.2 Oceňování k okamžiku sestavení účetní závěrky K okamžiku sestavení účetní závěrky se vybrané cenné papíry - s výjimkou cenných papírů držených do splatnosti, cenných papírů představujících účast

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

Jak dále rozvíjet střední a malé firmy?

Jak dále rozvíjet střední a malé firmy? Jak dále rozvíjet střední a malé firmy? (Jiný úhel pohledu na fúze, akvizice a restrukturalizace) 21. října 2014 Obsah 1. Představení AK SAMAK 2. Růst firmy a corporate governance 3. Organický růst: restrukturalizace

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

Analýzy a doporučení

Analýzy a doporučení Fio banka, a.s. Fio Fundamentální analýza společnosti RWE AG Analýzy a doporučení Doporučení: akumulovat Cílová cena: 43,- EUR 6.6.2011 RWE AG Nové doporučení akumulovat Předešlé doporučení akumulovat

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

Lukáš Vácha. Jak je to teď?

Lukáš Vácha. Jak je to teď? Lukáš Vácha Jak je to teď? CONSEQ Největší nezávislý investiční manažer v ČR Objem čistého majetku pod správou přes 24 mld. CZK přes 100 000 klientů Obhospodařovatelský a administrátorský mandát aktuálně

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015

PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o otevřeném podílovém fondu. 2 1.1. Název

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

Vybrané otázky úvěrové a zajišťovací dokumentace

Vybrané otázky úvěrové a zajišťovací dokumentace Seminář pro Českou Asociaci Treasury a Českou asociaci pro finanční řízení Vybrané otázky úvěrové a zajišťovací dokumentace Robert David 27. listopadu 2014 1a. Vybrané otázky standardní uvěrové dokumentace

Více

Výsledky za rok 2008

Výsledky za rok 2008 Tisková zpráva Povinně zveřejňované informace 19. března 2009 Výsledky za rok 2008 Hrubé výnosy z pronájmů vzrostly o 116,6 % (+ 6,5 milionů EUR) a dosáhly 12,0 milionů EUR. Výnosy z uzavřených nájemních

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2004

POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2004 . Jihomoravská plynárenská, a.s. Plynárenská 499/1 657 02 Brno. POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2004.......... emitenta registrovaného cenného papíru ISIN CZ0005078956 zpracovaná na základě 80b zákona

Více

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA)

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) 1 z 6 27.5.2011 10:22 AAA AUTO Úvod» IR zprávy a oznámení (vnitřní informace)» Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) Konsolidované neauditované

Více

Převzetí jmění společníkem

Převzetí jmění společníkem KAPITOLA 21 Převzetí jmění společníkem 21.1 Vymezení převzetí jmění Zákon o přeměnách upravuje jako jednu z přeměn převzetí jmění společnosti přejímajícím společníkem. V důsledku této přeměny zaniká zanikající

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty.

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. 2. Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. FINANČNÍ SYSTÉM systém finančních trhů, který umožňuje přemísťovat finanční prostředky od přebytkových subjektů k deficitním subjektům pomocí finančních

Více

Vyšší účetnictví účetnictví podnikových kombinací Hana Vomáčková VŠE v Praze

Vyšší účetnictví účetnictví podnikových kombinací Hana Vomáčková VŠE v Praze Vyšší účetnictví účetnictví podnikových kombinací Hana Vomáčková VŠE v Praze Struktura příspěvku 1. Vliv mezinárodních standardů na inovaci výuky finančního účetnictví mezinárodní harmonizací standardy

Více

TISKOVÁ KONFERENCE. KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. Praha, hotel IBIS 3. května 2012

TISKOVÁ KONFERENCE. KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. Praha, hotel IBIS 3. května 2012 Praha, hotel IBIS 3. května 2012 PREZENTUJE: Ing. Michal Veselý, předseda představenstva a generální ředitel O společnosti KUPEG: Na Pankráci 1683/12 10 00 Praha Česká republika IČO: 225322 DIČ: CZ225322

Více

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů).

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů). 6.přednáška Účtování peněžních prostředků - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně (valuty) - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně na účtech u peněžních ústavů. - ceniny (zástupce peněz pro

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 27. 6. 2013. Ing. Radka Ondriášová. Ing. Radka Ondriášová. Ing.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 27. 6. 2013. Ing. Radka Ondriášová. Ing. Radka Ondriášová. Ing. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 27. 6. 2013 Bod programu: 10 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Název bodu: Záměr na prodej společnosti Teplo Hranice s.r.o.

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora.

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. Co je podnikatelský plán? Specifikace podnikatelského plánu

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2003

POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2003 . Jihomoravská plynárenská, a.s. Plynárenská 499/1 657 02 Brno. POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2003.......... emitenta registrovaného cenného papíru ISIN CZ0005078956 zpracovaná na základě 80b zákona

Více

Řádná valná hromada akcionářů Philip Morris ČR a.s. Kutná Hora 25. dubna 2014. András Tövisi předseda představenstva

Řádná valná hromada akcionářů Philip Morris ČR a.s. Kutná Hora 25. dubna 2014. András Tövisi předseda představenstva Řádná valná hromada akcionářů Philip Morris ČR a.s. Kutná Hora 25. dubna 2014 András Tövisi předseda představenstva Philip Morris ČR a.s. Řádná valná hromada akcionářů 2014 2 Celkový trh cigaret Česká

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Projekt v potížích investiční příležitost nebo příliš vysoké riziko?

Projekt v potížích investiční příležitost nebo příliš vysoké riziko? Projekt v potížích investiční příležitost nebo příliš vysoké riziko? Mgr. Daniela Kozáková, advokátka 23.09.2010 Proč se projekt ocitl v potížích? Nedostatek finančních prostředků na trhu Výrazný pokles

Více

Financování obchodní banky

Financování obchodní banky VY_32_INOVACE_BAN_105 Financování obchodní banky Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření:

Více

Výsledky Skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí roku 2006 Neauditované konsolidované výsledky dle IFRS Praha 31.5. 2006

Výsledky Skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí roku 2006 Neauditované konsolidované výsledky dle IFRS Praha 31.5. 2006 Výsledky Skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí roku 2006 Neauditované konsolidované výsledky dle IFRS Praha 31.5. 2006 Obsah Nejdůležitější údaje Finanční výsledky Obchodní výsledky Kvalita úvěrového portfolia

Více

Solidní výkonnost Silná tvorba likvidity

Solidní výkonnost Silná tvorba likvidity Solidní výkonnost Silná tvorba likvidity Výnosy: EBITDA: Čistý zisk, podíl skupiny: Poměr vlastního/cizího kapitálu: Volný cash flow: 1 Čistý CAPEX: 42,2 miliard EUR (+ 2,3%) 7,9 miliard EUR (+ 2,2%) 3,3

Více

SEMINÁŘ PRO POKROČILÉ INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ. Milan Vaníček Petr Sklenář

SEMINÁŘ PRO POKROČILÉ INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ. Milan Vaníček Petr Sklenář SEMINÁŘ PRO POKROČILÉ INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ Milan Vaníček Petr Sklenář 1 Riziko a horizont určuje nástroje a techniku Rizikový profil Investiční horizont Technika Aktiva Dynamický Dlouhodobý -roky -investování

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

Úvod k EPC modely EPC a současný stav v podmínkách ČR

Úvod k EPC modely EPC a současný stav v podmínkách ČR Úvod k EPC modely EPC a současný stav v podmínkách ČR Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Workshop Perspektivy metody EPC v České republice, Praha, 29. dubna 2013

Více