Popis služby Instalace serveru Dell PowerEdge a operačního systému Microsoft Windows

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Popis služby Instalace serveru Dell PowerEdge a operačního systému Microsoft Windows"

Transkript

1 Popis služby Instalace serveru Dell PowerEdge a operačního systému Microsoft Windows Položky služby Viz Dodatek A Přehled služby Tato služba zahrnuje fyzickou instalaci jednoho nového serveru Dell PowerEdge nebo modulu blade a instalaci síťového operačního systému (NOS) Microsoft Windows podporovaného společností Dell (dále jen Podporovaný produkt či Podporované produkty), podle dalšího upřesnění v tomto Popisu služby (dále jen Služba nebo Služby). Tato Služba zahrnuje fyzickou instalaci serveru (na stůl, do skříně blade nebo do racku podporovaného společností Dell), instalaci Zákazníkem dodaných napájecích jednotek Dell PDU (podle potřeby), základní diagnostiku, konfiguraci hardwaru serveru, instalaci síťového operačního systému dodaného Zákazníkem, připojení serveru k síti Zákazníka a vytvoření až pěti přihlášení uživatelů. Tato Služba je poskytována v běžné pracovní době společnosti Dell podle místního času Zákazníka, s výjimkou svátků (pokud není prostřednictvím projektového manažera společnosti Dell dohodnuto jinak). Hlavní kroky Služby Instalace: 1. Rozbalení nového serveru a kontrola veškerého hardwaru před instalací. 2. Montáž serveru: a. Instalace na stůl: i. Umístění serveru na místo určené Zákazníkem. ii. Zapojení napájecích kabelů do zásuvky poskytnuté Zákazníkem. b. Instalace do racku: i. Montáž hardwaru pro rack (například lišt, konzol a přihrádky) do racku. ii. Je-li to nutné, vyjmutí komponent Podporovaného produktu (například zásuvných modulů, napájecích zdrojů a jednotek) pro usnadnění instalace snížením celkové hmotnosti. iii. Montáž Podporovaného produktu do racku. iv. Opakovaná instalace komponent vyjmutých ze serveru. v. Instalace Zákazníkem poskytnutých jednotek PDU značky Dell do racku (podle potřeby pro řádnou konfiguraci napájení Podporovaného produktu). vi. Instalace a vedení napájecích kabelů k serveru. c. Instalace blade serveru PowerEdge do existující serverové blade skříně PowerEdge: i. Je-li to nutné, vypnutí napájení skříně. ii. Odstranění případných zaslepovacích panelů z pozice ve skříni. iii. Vložení modulu blade do pozice ve skříni. 3. Připojení Zákazníkem poskytnutých kabelů k Podporovanému produktu (například síťový kabel, klávesnice, myš, videokabel je-li třeba). 4. Nalepení Zákazníkem poskytnutých vytištěných štítků (maximálně 10) na kabely nebo Podporovaný produkt (pokud to Zákazník požaduje). 5. Řádné uspořádání, seskupení a svázání kabelů umožňující snadný přístup k podporovanému produktu. 6. Zapnutí napájení serveru a kontrola spuštění operačního systému a provozu bez rozsvícení indikátorů chyb. 7. Kontrola správných verzí firmwaru v serveru a podle potřeby aktualizace firmwaru. 8. Provedení základní diagnostiky hardwaru a testy serveru a vnitřních komponent. 9. Instalace síťového operačního systému Microsoft Windows (NOS): a. Konfigurace úložiště serveru pro instalaci NOS (podle potřeby a požadavků Zákazníka). b. Instalace systému NOS Microsoft Windows poskytnutého Zákazníkem. c. Zadání informací při prvním spouštění, například licenčních klíčů, data a času podle údajů poskytnutých Zákazníkem. d. Instalace ovladačů libovolných periferních zařízení Dell (například karet RAID a síťových adaptérů (NIC)), podle potřeby. Strana 1 z7

2 e. Konfigurace síťových ovladačů a parametrů protokolů v operačním systému. f. Připojení serveru k síti Zákazníka a kontrola spojení pomocí připojení na dálku. g. Přidání serveru do domény Zákazníka nebo vytvoření až pěti přihlášení místních uživatelů (podle požadavků). h. Pokud je v systému zapojen vyhrazený zdroj UPS: i. Připojení kabelu UPS. ii. Instalace ovladače UPS (podle potřeby). iii. Kontrola funkce zdroje UPS. 10. Odstranění veškerého obalového materiálu na místo určené Zákazníkem bezprostředně v místě instalace (do vzdálenosti 10 metrů) nebo dohoda se Zákazníkem na odstranění materiálu Zákazníkem. Dokončení projektu: 1. Předvedení sdílení jednotek a adresářů Zákazníkovi. 2. Poučení Zákazníka o postupech při správě přidávání účtů uživatelů a klientů sítě. 3. Pomoc Zákazníkovi s vytvořením oddílů a využitím zbývajícího místa na disku serveru. 4. Předložení dokumentace k potvrzení Zákazníkovi a získání podpisu Zákazníka. Součástí této Služby není: modifikace jiného racku než racku Dell pro vybavení Dell, odinstalování, přemisťování ani přeinstalování jakéhokoli existujícího vybavení, instalace kabelů mimo rack, instalace jakéhokoli napájecího zařízení, například zdroje UPS nebo jiných zařízení s výjimkou těch, která jsou výslovně uvedena v tomto Popisu služby, instalace více modulů blade nebo serverů; tento Popis služby platí pro jeden modul blade nebo server, instalace nebo konfigurace jakéhokoli softwaru, například Microsoft SQL Server, Exchange nebo Small Business Server, s výjimkou těch, které jsou výslovně uvedeny v tomto Popisu služby, vedení jakýchkoli Zákazníkem poskytnutých kabelů, migrace dat nebo aplikací, jakékoli štítky nebo tisk štítků, clustering nebo virtualizace, vytvoření Řadiče domény, jakékoliv jiné aktivity než ty, které jsou výslovně uvedeny v popisu služby. Zodpovědnost Zákazníka Oprávnění udělit přístup. Zákazník zajišťuje a garantuje pro sebe i společnosti Dell oprávnění k přístupu a používání Podporovaných produktů, všech hardwarových a softwarových komponent, včetně uložených dat, za účelem poskytnutí těchto Služeb. Nemá-li již zákazník tato oprávnění, je jeho povinností zajistit je na vlastní náklady, a to předtím, než zákazník požádá společnost Dell o provedení služeb. Spolupráce s telefonickým analytikem a technikem přítomným na pracovišti. Zákazník se zavazuje spolupracovat s telefonickým analytikem a s techniky společnosti Dell přítomnými na pracovišti a dodržovat jejich pokyny. Zkušenosti dokazují, že většinu systémových potíží a chyb lze napravit spoluprací uživatele s analytikem či technikem prostřednictvím komunikace po telefonu. Podporované verze. Zákazník musí udržovat software a Podporované produkty na minimální úrovni aktualizace či konfigurace uvedených společností Dell pro úložná zařízení Dell EMC v systému PowerLink a pro Podporované produkty na stránkách Zákazník musí také zajistit instalaci potřebných náhradních dílů, oprav, aktualizací softwaru či následných verzí tak, jak bude společnost Dell požadovat za účelem zachování nároku Podporovaných systémů na tuto Službu. Záruky třetích stran. U těchto služeb může být nutné, aby měla společnost Dell přístup k hardwaru či softwaru, který není vyroben společností Dell. Záruky některých výrobců mohou pozbýt platnosti, jestliže s příslušným hardwarem či softwarem manipuluje společnost Dell či kdokoli jiný než dotyčný výrobce. Je povinností zákazníka ujistit se, že poskytování služeb společností Dell nebude mít vliv na tyto záruky, a pokud ano, musí se ujistit, že dopad bude pro něj přijatelný. SPOLEČNOST DELL NEODPOVÍDÁ ZA ZÁRUKY TŘETÍCH STRAN ANI ZA VLIV, KTERÝ NA TYTO ZÁRUKY MOHOU MÍT SLUŽBY POSKYTOVANÉ SPOLEČNOSTÍ DELL. Povinnosti na pracovišti. V případech, kdy služby vyžadují zásah na pracovišti, musí zákazník poskytnout volný, bezpečný a dostatečný přístup k zařízením zákazníka a k podporovaným produktům. Dostatečným přístupem se rozumí také dostatečný pracovní prostor, elektřina a místní telefonní linka. Je třeba také poskytnout monitor nebo displej, myš (nebo polohovací zařízení) a klávesnici (ZDARMA pro společnost Dell), jestliže systém tyto prvky neobsahuje. Umístění serveru do bezprostřední blízkosti racku, do kterého bude instalována. Kontrola instalace a funkce požadovaných elektrických zásuvek. Poskytnutí jednotek PDU Dell potřebných pro řádné napájení serveru. Strana 2 z7

3 Poskytnutí veškeré další kabeláže nutné pro provoz serveru. Poskytnutí předtištěných štítků pro označení Podporovaného produktu nebo připojených kabelů (je-li požadováno). Poskytnutí jiných řemínků na kabely než standardních plastových řemínků na kabely Dell (jsou-li požadovány). Kontrola existence platné licence k NOS Microsoft Windows podporovanému společností Dell pro řádný provoz serveru. Likvidace obalového materiálu a ostatních zbytků. Poskytnutí nutných údajů pro protokol IP (v době instalace) umožňujících připojení serveru a uživatelských jmen a hesel potřebných pro provedení kroků uvedených v tomto Popisu služby. Povinnost zákazníka zálohovat data Před provedením této Služby je třeba provést zálohování všech existujících dat a programů na všech oprávněných systémech. SPOLEČNOST DELL NENESE ODPOVĚDNOST ZA ZTRÁTU NEBO OBNOVENÍ DAT ČI PROGRAMŮ nebo za ztrátu možnosti používat systém v důsledku poskytnutých služeb nebo podpory, nebo jakékoli akce či opomenutí, včetně zanedbání ze strany společnosti Dell nebo poskytovatele služeb třetí strany. Přehled termínů a podmínek Tato smlouva (dále jen Smlouva nebo Popis služby) se uzavírá mezi zákazníkem (dále jen Vy nebo Zákazník) a právnickou osobou Dell uvedenou na faktuře Zákazníka. Pro účely této smlouvy bude označení Dell představovat společnost Dell Marketing L.P. nebo právnickou osobu Dell uvedenou na faktuře Zákazníka (je-li na ní uvedena). Zakoupením těchto služeb (jak jsou zde definovány) od společnosti Dell Zákazník souhlasí s tím, že se bude řídit všemi podmínkami stanovenými v tomto dokumentu. Zákazník souhlasí, že obnovení, úpravy, prodloužení nebo další využívání Služeb nad rámec původního termínu se řídí aktuálním Popisem služby dostupným na adrese Přímí prodejci a koncoví uživatelé kupující služby Dell od prodejce. Společnost Dell tuto Službu poskytuje v souladu se samostatnou rámcovou smlouvou, kterou Zákazník se společností Dell individuálně uzavřel. V případě neexistence takové smlouvy je na webové stránce k dispozici standardní smlouva Customer Master Services Agreement (dále jen CMSA), která platí v celém svém rozsahu. Služba PartnerDirect Registered nebo Certified Partners and Resellers. Tato Služba se poskytuje autorizovaným prodejcům v souladu s všeobecnými obchodními podmínkami společnosti Dell závaznými pro fyzické nebo právnické osoby s úmyslem dalšího prodeje. Tento dokument je k dispozici na webové stránce a platí v celém svém rozsahu. Smlouva o poskytnutí licence na služby Dell a zásady přijatelného použití služeb společnosti Dell. Používání hostovaných softwarových služeb, zaregistrovaných služeb a softwarových nástrojů ze strany Zákazníka (včetně všech osob, které Zákazník k používání Služeb oprávní), autorizovaného prodejce společnosti Dell nebo dodavatele spravovaných služeb v souladu s touto Smlouvou se řídí dalšími podmínkami použití (včetně zásad přijatelného použití), které jsou k dispozici na webové stránce a platí v celém svém rozsahu. Důležité doplňující informace A. Přiřazení. Společnost Dell může tuto Službu nebo Popis služby postoupit oprávněným poskytovatelům služeb z třetích stran. B. Zrušení. V souladu s příslušnými zásadami pro vrácení produktů a služeb v dané zeměpisné oblasti Zákazníka může Zákazník poskytování této Služby vypovědět v příslušné výpovědní lhůtě od přijetí Podporovaného produktu, a to doručením písemného oznámení o odstoupení společnosti Dell. Pokud Zákazník Službu během tohoto období odstoupí, společnost Dell Zákazníkovi vrátí částku v plné výši sníženou o náklady na podporu uvedené v tomto Popisu služby (pokud existují). Pokud však toto lhůta od obdržení Podporovaného produktu Zákazníkem uplynula, nemůže Zákazník od této Služby odstoupit, pokud tak není uvedeno v příslušném zákoně státu, země nebo oblasti, který nelze smluvně změnit. Společnost Dell může od této smlouvy kdykoli během trvání Služby odstoupit z některého z následujících důvodů: C. Zákazník neuhradí celou částku za tuto Službu v souladu s fakturačními podmínkami, D. Zákazník odmítne spolupracovat s analytikem podpory nebo technikem na pracovišti, E. Zákazník se neřídí všemi podmínkami stanovenými v tomto Popisu služby. Pokud společnost Dell od této Služby odstoupí, odešle Zákazníkovi písemné oznámení o odstoupení na adresu uvedenou na faktuře Zákazníka. V tomto oznámení bude uveden důvod odstoupení a datum, kdy odstoupení vstoupí v platnost, což bude Strana 3 z7

4 nejméně deset (10) dní od data, kdy společnost Dell odešle oznámení o odstoupení od poskytování Služby Zákazníkovi, pokud zákon státu nevyžaduje jiná ustanovení o odstoupení od poskytování Služby, která nelze smluvně změnit. POKUD SPOLEČNOST DELL ODSTOUPÍ OD SLUŽBY V SOULADU S TÍMTO ODSTAVCEM, ZÁKAZNÍK NEMÁ NÁROK NA VRÁCENÍ PENĚZ ANI POPLATKŮ UHRAZENÝCH ČI SPLATNÝCH SPOLEČNOSTI DELL. F. Omezení podpory. Společnost Dell nenese odpovědnost za žádné poruchy nebo zpoždění ve výkonu způsobené jakoukoli příčinou, nad kterou nemá kontrolu. Služby se vztahují pouze na použití, k nimž byl Podporovaný produkt určen. G. Vlastnictví servisních dílů. Všechny servisní díly vyjmuté z Podporovaného produktu a vrácené společnosti Dell jsou majetkem společnosti Dell. Pokud Zákazník obdrží náhradní díly od společnosti Dell, musí společnosti Dell zaplatit aktuální maloobchodní cenu za jakékoli servisní díly vyjmuté ze systému a držené Zákazníkem (kromě pevných disků ze systémů, na které se vztahuje služba Keep Your Hard Drive (Ponechte si svůj pevný disk)). Při provádění záručních oprav používá společnost Dell nové a repasované díly vyrobené různými výrobci. H. Volitelné služby. Volitelné služby (včetně jednobodové podpory, instalace, poradenství, spravovaných a profesionálních služeb, podpory nebo školení) lze zakoupit od společnosti Dell a liší se v závislosti na umístění Zákazníka. Volitelné služby mohou vyžadovat samostatnou smlouvu se společností Dell. V případě, že taková smlouva chybí, jsou volitelné služby poskytovány na základě této Smlouvy. I. Termín a prodloužení. Zákazník obdrží Služby pro období vyznačeném na faktuře vystavené společností Dell. Před vypršením termínu Služby může mít Zákazník nárok na prodloužení termínu v závislosti na dostupných možnostech platných v dané době, které jsou v souladu s aktuálně platnými postupy společnosti Dell. Dále může společnost Dell dle vlastního uvážení navrhnout prodloužení této služby prostřednictvím faktury na prodloužení služeb, kterou odešle Zákazníkovi. Zákazník může dle vlastního uvážení (tam, kde to umožňuje zákon) s takovýmto prodloužením Služeb souhlasit uhrazením příslušné faktury do data splatnosti. Na úhradě faktury za prodloužení musí být vyznačen souhlas Zákazníka s prodloužením platnosti této Služby. Prodloužením Služby Zákazník souhlasí, že momentálně platné podmínky se budou vztahovat i na období prodloužení. Pokud se Zákazník rozhodne, že prodlouženou fakturu neuhradí, bude poskytování služeb ukončeno k datu konce platnosti vyznačenému na původní nebo naposledy uhrazené faktuře Zákazníka. PowerEdge je ochranná známka společnosti Dell, Inc. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation. SQL Server je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation. Strana 4 z7

5 Appendix A US UNY SKU ONSITE: Installation of a Dell PowerEdge Server and Operating System DSP Installation of a Dell PowerEdge Server and Microsoft Windows Operating System, LWT DSP Installation of a Dell PowerEdge Server and Microsoft Windows Operating System, MWT DSP Installation of a Dell PowerEdge Server and Microsoft Windows Operating System, HWT DSP Installation of a Dell PowerEdge Server and Microsoft Windows Operating System, Blade DSP US QLX SKU Installation of a Dell PowerEdge Server and Microsoft Windows Operating System, LWT DSP Installation of a Dell PowerEdge Server and Microsoft Windows Operating System, MWT DSP Installation of a Dell PowerEdge Server and Microsoft Windows Operating System, HWT DSP Installation of a Dell PowerEdge Server and Microsoft Windows Operating System, Blade DSP LA SKU Installation of a Dell PowerEdge Server and Microsoft Windows Operating System, LWT DSP Installation of a Dell PowerEdge Server and Microsoft Windows Operating System, MWT DSP Installation of a Dell PowerEdge Server and Microsoft Windows Operating System, HWT DSP Installation of a Dell PowerEdge Server and Microsoft Windows Operating System, Blade DSP BZ SKU Installation of a Dell PowerEdge Server and Microsoft Windows Operating System, LWT DSP Installation of a Dell PowerEdge Server and Microsoft Windows Operating System, MWT DSP Installation of a Dell PowerEdge Server and Microsoft Windows Operating System, HWT DSP Installation of a Dell PowerEdge Server and Microsoft Windows Operating System, Blade DSP EMEA SKU Installation of a Dell PE Server and Microsoft Windows Operating System, LWT DSP Installation of a Dell PE Server and Microsoft Windows Operating System, MWT DSP Installation of a Dell PE Server and Microsoft Windows Operating System, HWT DSP Installation of a Dell PE Server and Microsoft Windows Operating System, LWT, After Hours DSP Installation of a Dell PE Server and Microsoft Windows Operating System, MWT, After Hours DSP Installation of a Dell PE Server and Microsoft Windows Operating System, HWT, After Hours DSP Installation of a Dell PE Server and Microsoft Windows Operating System, Blade DSP Installation of a Dell PE Server and Microsoft Windows Operating System, Blade, After Hours DSP APJ POS SKU Installation of a Dell PowerEdge Server and Microsoft Windows NOS (Lightweight) DSP Installation of a Dell PowerEdge Server and Microsoft Windows NOS (Lightweight)-Macau/Brunei DSP Installation of a Dell PowerEdge Server and Microsoft Windows NOS (Mediumweight) DSP Installation of a Dell PowerEdge Server and Microsoft Windows NOS (Mediumweight)-Macau/Brunei DSP Installation of a Dell PowerEdge Server and Microsoft Windows NOS (Heavyweight) DSP Installation of a Dell PowerEdge Server and Microsoft Windows NOS (Heavyweight)-Macau/Brunei DSP Installation of a Dell PowerEdge Server Blade and Microsoft Windows NOS DSP Strana 5 z7

6 Installation of a Dell PowerEdge Server Blade and Microsoft Windows NOS-Macau/Brunei DSP APJ APOS SKU Installation of a Dell PowerEdge Server and Microsoft Windows NOS (Lightweight) DSP Installation of a Dell PowerEdge Server and Microsoft Windows NOS (Lightweight)-Macau/Brunei DSP Installation of a Dell PowerEdge Server and Microsoft Windows NOS (Mediumweight) DSP Installation of a Dell PowerEdge Server and Microsoft Windows NOS (Mediumweight)-Macau/Brunei DSP Installation of a Dell PowerEdge Server and Microsoft Windows NOS (Heavyweight) DSP Installation of a Dell PowerEdge Server and Microsoft Windows NOS (Heavyweight)-Macau/Brunei DSP Installation of a Dell PowerEdge Server Blade and Microsoft Windows NOS DSP Installation of a Dell PowerEdge Server Blade and Microsoft Windows NOS-Macau/Brunei DSP Strana 6 z7

7 Dodatek B Výjimky v pracovní době společnosti Dell Země Pracovní doba společnosti Dell Panenské ostrovy, Sv. Kryštof, Sv. Lucie, Sv. Vincenc, Trinidad, ostatní anglicky mluvící Karibik 07:00 až 16:00 Barbados, Bahamy, Belize, Dominikánská republika, Gran Cayman, Guatemala, Honduras, Jamajka, Kostarika, Panama, Portoriko, Salvador, Surinam, Turks a Caicos Austrálie, Bermudy, Čína, Haiti, Hongkong, Indie, Japonsko, Korea, Malajsie, Nizozemské Antily, Nový Zéland, Singapur, Tchaj-wan, Thajsko 08:00 až 17:00 09:00 až 17:00 Argentina, Paraguay, Uruguay 09:00 až 18:00 Bolívie, Chile 09:00 až 19:00 Strana 7 z7

Rozsah služby Health Check společnosti Compellent

Rozsah služby Health Check společnosti Compellent Popis služby Dell Compellent SAN Health Check Přehled služby Tento popis služby (dále jen popis služby ) se uzavírá mezi zákazníkem (dále jen vámi nebo zákazníkem ) a subjektem Dell uvedeným na faktuře

Více

Dell ProSupport (Profesionální podpora společnosti Dell)

Dell ProSupport (Profesionální podpora společnosti Dell) Popis služby Dell ProSupport (Profesionální podpora společnosti Dell) Úvod ke smlouvě o poskytování služeb Společnost Dell s potěšením nabízí službu Dell ProSupport (Profesionální podpora společnosti Dell)

Více

Popis služby. Přehled služby. Oprávnění. zahrnuje: disku za účelem. zařízení do jiné. tento popis. právnickou. uvedeno na. uvedené.

Popis služby. Přehled služby. Oprávnění. zahrnuje: disku za účelem. zařízení do jiné. tento popis. právnickou. uvedeno na. uvedené. Popis služby Služba Hard Drive Data Recovery (Obnovení dat na pevném disku) Přehled služby Společnost Dell si dovoluje poskytovat službu Hard Drive Dataa Recovery (dále jen Služba či Služby) pro vybrané

Více

Služby IT poradenství společnosti Dell Popis služby

Služby IT poradenství společnosti Dell Popis služby společnosti Dell Popis služby 1. ÚVOD KE SMLOUVĚ O SLUŽBÁCH : Jedná se o soubor služeb navržených za účelem omezení prostojů a pomoci s optimalizací vašeho IT prostředí prostřednictvím hlášení, analýz,

Více

softwarem hypervisorů včetně jeho instalace, konfigurace a doporučených postupů.

softwarem hypervisorů včetně jeho instalace, konfigurace a doporučených postupů. Popis služby Služba vzdálené konzultace Úvod ke smlouvě o poskytování služby Služby vzdálené konzultace (Remote Consulting Services RCS) zajišťují vzdálenou pomoc s některými úkony infrastruktury IT (dále

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1 Základní ustanovení 1.1 Tyto Všeobecné obchodní, servisní a záruční podmínky (dále jen Všeobecné podmínky ) upravují vztahy při dodávkách zboží a služeb, tj. hardware - HW,

Více

Všeobecné obchodní podmínky Computer system cz

Všeobecné obchodní podmínky Computer system cz Všeobecné obchodní podmínky Computer system cz 1. Základní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné obchodní, servisní a záruční podmínky (dále jen Všeobecné podmínky ) upravují vztahy při dodávkách zboží a služeb,

Více

Popis služby. Next Business Day On-Site (NBD)

Popis služby. Next Business Day On-Site (NBD) Popis služby Next Business Day On-Site (NBD) Přehled služby Next Business Day On-Site (NBD) Služba Next Business Day On-Site zaručuje Vaši bezstarostnost od data dodání. V případě, že na daném systému

Více

Pojištění proti náhodnému poškození a pojištění proti náhodnému poškození a odcizení Pojistné podmínky Shrnutí

Pojištění proti náhodnému poškození a pojištění proti náhodnému poškození a odcizení Pojistné podmínky Shrnutí Pojištění proti náhodnému poškození a pojištění proti náhodnému poškození a odcizení Pojistné podmínky Shrnutí Tento dokument poskytuje informace o dvou druzích pojištění - pojištění proti náhodnému poškození

Více

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro poskytování služeb (včetně údržby strojů)

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro poskytování služeb (včetně údržby strojů) Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro poskytování služeb (včetně údržby strojů) Touto dohodou o obchodních podmínkách IBM ( Dohoda ) se řídí poskytování Služeb (zahrnující poskytování pozáručního servisu)

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen Všeobecné obchodní podmínky ) jsou uzavřeny mezi společností Oracle Czech s.r.o. (dále jen Oracle ) a osobou či společností, uvedenou

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro služby hardwarové a softwarové podpory

Všeobecné obchodní podmínky pro služby hardwarové a softwarové podpory Všeobecné obchodní podmínky pro služby hardwarové a softwarové podpory 1 Obecná ustanovení 1.1 Společnost Fujitsu Technology Solutions s.r.o. ( společnost Fujitsu") bude poskytovat služby výhradně pro

Více

Všeobecné obchodní a záruční podmínky BRAIN computers s.r.o.

Všeobecné obchodní a záruční podmínky BRAIN computers s.r.o. Všeobecné obchodní a záruční podmínky BRAIN computers s.r.o. se sídlem Kalvodova 1087/2, Ostrava - Mariánské Hory, 709 00, IČO 25397265, zapsané do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě

Více

Smlouva o poskytnutí softwaru EMEA

Smlouva o poskytnutí softwaru EMEA Smlouva o poskytnutí softwaru EMEA PŘED POUŽITÍM TOHOTO PRODUKTU SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TUTO SMLOUVU. STAŽENÍM, INSTALACÍ NEBO POUŽÍVÁNÍM TOHOTO PRODUKTU SOUHLASÍTE S PODMÍNKAMI TÉTO SMLOUVY. NESOUHLASÍTE-LI

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 Telefon: 257042590 Fax: 257042609 IČ: 00006947 DIČ: CZ00006947 V Praze dne 3.5.2013 PID: MFCR3XFBCD Č. j.: MF-39358/2013/23-2302/T

Více

ARAMIT s.r.o. U Kanálky 5, 120 00 Praha 2

ARAMIT s.r.o. U Kanálky 5, 120 00 Praha 2 ARAMIT s.r.o. U Kanálky 5, 120 00 Praha 2 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Tyto všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb v oblasti IT (dále jen Podmínky ) jsou podmínkami aplikovanými společností

Více

Popis služby Dell. Recyklace informačních technologií EMEA. Úvod. Rozsah služeb. Definice a smluvní podmínky

Popis služby Dell. Recyklace informačních technologií EMEA. Úvod. Rozsah služeb. Definice a smluvní podmínky Popis služby Dell Recyklace informačních technologií EMEA Úvod Společnost Dell je potěšena, že vám v souladu s tímto popisem služby (dále jako popis služby ) může nabídnout služby Asset Resale and Recycling

Více

Další prodej zařízení IT s vymazáním dat mimo pracoviště EMEA

Další prodej zařízení IT s vymazáním dat mimo pracoviště EMEA Popis služby Dell Další prodej zařízení IT s vymazáním dat mimo pracoviště EMEA Úvod Společnost Dell nabízí poskytnutí služeb dalšího prodeje zařízení a recyklace ( služby ) v souladu s tímto popisem služby

Více

1/9 Všeobecné obchodní podmínky: Verze 2 5.5.2008

1/9 Všeobecné obchodní podmínky: Verze 2 5.5.2008 1/9 Verze 2 5.5.2008 Všeobecné obchodní podmínky jsou ujednání, jimiž se řídí obchodní vztahy mezi dodavatelem (označeným též jako prodávající) a odběratelem (označeným též jako kupující či uživatel) a

Více

ARAMIT s.r.o. U Kanálky 5, 120 00 Praha 2

ARAMIT s.r.o. U Kanálky 5, 120 00 Praha 2 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Tyto všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb v oblasti IT (dále jen Podmínky ) jsou podmínkami aplikovanými společností ARAMIT, s.r.o., IČO: 267 25 151, se sídlem

Více

GTS Virtual Hosting. 1 Přehled služby. Popis služby GTS Virtual Hosting

GTS Virtual Hosting. 1 Přehled služby. Popis služby GTS Virtual Hosting GTS Virtual Hosting 1 Přehled služby Každá organizace požadující profesionální webové stránky či aplikace k podpoře svého podnikání, zejména veškeré subjekty využívající internet jako prodejní, distribuční

Více

Managed znamená Dedikovaný server poskytovaný společně s hardware. Ustanovení těchto Obchodních podmínek vztahující se k Dedikovanému serveru se

Managed znamená Dedikovaný server poskytovaný společně s hardware. Ustanovení těchto Obchodních podmínek vztahující se k Dedikovanému serveru se Obchodní podmínky společnosti LERIS.CZ s.r.o. sjednané v souladu s ustanovením 262 odst. 1 a ustanovením 273 zákona č. 513 /1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako Obchodní

Více

1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky (dále jen "VOP") upravují smluvní vztah mezi Provozovatelem internetových služeb a Zákazníkem.

1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky (dále jen VOP) upravují smluvní vztah mezi Provozovatelem internetových služeb a Zákazníkem. Všeobecné smluvní podmínky Základní ustanovení 1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky (dále jen "VOP") upravují smluvní vztah mezi Provozovatelem internetových služeb a Zákazníkem. 2. Provozovatelem internetových

Více

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy Touto dohodou o obchodních podmínkách IBM ( Dohoda ) se řídí poskytování licencí k Licencovaným programům a jiným Programům společností IBM Česká republika,

Více

Rychlé uvedení zpět do provozu

Rychlé uvedení zpět do provozu Technické údaje Rychlé uvedení zpět do provozu HP Hardware Support Exchange Service Hlavní funkce služby Pohodlná služba až k vašim dveřím Levnější alternativa opravy na pracovišti Přepravné hradí společnost

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB ADV Computers s.r.o. provozovatel sítě ADVnet

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB ADV Computers s.r.o. provozovatel sítě ADVnet VŠEOBECNÉ PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB ADV Computers s.r.o. provozovatel sítě ADVnet Článek 1 Definice V těchto všeobecných smluvních podmínkách mají níže uvedené pojmy následující význam:

Více

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky služeb elektronických komunikací (dále jen Podmínky ) tvoří obecný právní

Více

LICENČNÍ SMLOUVA NA SOFTWARE BLACKBERRY PŘED INSTALACÍ NEBO POUŽÍVÁNÍM SOFTWARU SI, PROSÍME, DŮKLADNĚ PŘEČTĚTE TENTO DOKUMENT.

LICENČNÍ SMLOUVA NA SOFTWARE BLACKBERRY PŘED INSTALACÍ NEBO POUŽÍVÁNÍM SOFTWARU SI, PROSÍME, DŮKLADNĚ PŘEČTĚTE TENTO DOKUMENT. LICENČNÍ SMLOUVA NA SOFTWARE BLACKBERRY PŘED INSTALACÍ NEBO POUŽÍVÁNÍM SOFTWARU SI, PROSÍME, DŮKLADNĚ PŘEČTĚTE TENTO DOKUMENT. Tato Smlouva uděluje Vám, zákazníkovi, licenci k užití Software a obsahuje

Více

Všeobecné obchodní podmínky National Instruments (Czech Republic), s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky National Instruments (Czech Republic), s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky National Instruments (Czech Republic), s.r.o. 1. Základní ustanovení 1.1 Společnost National Instruments (Czech Republic), s.r.o., IČ: 25780697, se sídlem Sokolovská 136D, 186

Více

Předplatné a Předplatné se Zlatou podporou Podmínky a ujednání

Předplatné a Předplatné se Zlatou podporou Podmínky a ujednání Předplatné a Předplatné se Zlatou podporou Podmínky a ujednání Zakoupení Předplatného, případně Předplatného se Zlatou podporou se řídí následujícími podmínkami a ujednáním ( Smlouva o předplatném ). 1.

Více