Cévní mozkové příhody: příčiny, klinický obraz, diagnostika a terapie Michal Král, Daniel Šaňák

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Cévní mozkové příhody: příčiny, klinický obraz, diagnostika a terapie Michal Král, Daniel Šaňák"

Transkript

1 Cévní mozkové příhody: příčiny, klinický obraz, diagnostika a terapie Michal Král, Daniel Šaňák Komplexní cerebrovaskulární centrum, Neurologická klinika FN Olomouc

2 ROZDĚLEN LENÍ CMP Ischemické CMP (ICMP) % Hemoragické CMP (spontánn nní intrakraniáln lní hemoragie) % KCC, NEUROLOGICKÁ KLINIKA LF UP A FN OLOMOUC

3 Ischemické CMP Jedna z nejčastějších příčin morbidity, mortality a dlouhodobé onvalidity ve vyspělých zemích Postihuje i mladší populaci v produktivním věku 30 % pacientů má po prodělané CMP závažné neurologické postižení Dalších 20 % potřebuje pomoc při běžných denních aktivitách V ČR v roce 2010 více než icmp* *www.uzis.cz

4 Definice ischemické CMP Rychle se rozvíjející klinické známky ložiskového neurologického postižení při poruše cévního zásobení mozku A: Okluze mozkové tepny B: Trombóza mozkových žil a splavů ( venózní infarkt )

5 Typicképříznaky CMP poruchy hybnosti končetin (hemiparéza, monoparéza) často se stejnostrannou parézou lícního nervu a jazyka porucha čití(snížení citlivosti hypestezie, anestezie) poruchy řeči (afázie, dysartrie, dysfonie) poruchy vizu: amaurosisfugax, hemianopsie, kvadrantopsie, diplopie, rozmazané vidění(nystagmus) méně často závratě, zvracení, poruchy vědomí bolest hlavy častěji v případě ICH, SAK, vegetativními symptomy, meningeálním syndrom a s následná porucha vědomí

6 Transitorní ischemická ataka (TIA) tradičnídefinice: symptomy trvajícíméně než 24 h způsobené přechodným nedokrvením mozku nová tkáňová definice podle AHA/ASA:Epizoda přechodných neurologických příznaků způsobená mozkovou, míšní nebo retinální ischemií s negativním CT nebo MR Stejné riziko následné vaskulární mortality jako dokonaná CMP Asi35 % klinických TIA má ischemické změnyna MR

7 Etiologie icmp Správná a efektivní sekundární prevence Minimalizace rizika recidivy Nejvyšší riziko v prvních 90 dnech Kardioemboligenní Kryptogenní icmp

8 Patofyziologie ischemické CMP

9 Ischémie infarkt Po několika (3-5) minutách ischémie: část tkáně ireverzibilně poškozená = infarkt část zasažena méně, reverzibilně část jen funkčně Oblast dočasného reverzibilního poškození: ischemický polostín penumbra Včasná reperfúze penumbry cíl léčby

10 Patofyziologie ischemické CMP Penumbra Infarkt Čas

11 Léčba akutní fáze ischemické CMP

12 Přednemocniční péče o akutní CMP rozpoznání CMP (FAST kritéria) zajištění vitálních funkcí a PŽK korekce TK až při hodnotách > 220/120 symptomatická terapie přidružených příznaků (zvracení, bolesti hlavy apod.) nikdy nepodat antitrombotika před CT vylučujícím hemoragii Není indikována žádná neuroprotekce do 8 h od vzniku prvních symptomů telefonický kontakt nejbližšího KCC do 24 h od vzniku prvních příznaků transport do nejbližšího IC nebo KCC

13 Nemocniční péče co nejrychlejšíprovedenívšech nezbytných laboratorních a diagnostických procedur co nejdříve po příjezdu do nemocnice zahájit specifickou reperfuzníterapií( timeisbrain ) přijetína JIP lůžko IC nebo KCC V případě ICH NCH evakuace V případě SAH vyřazenízdroje z oběhu

14 DIAGNOSTIKA

15 Nativní CT mozku Zlatý standard Suverénní v dg. ICH Levné, dostupné, rychlé Problematická detekce tzv. časných ischemických změn NINDS ECASS III Kombinace s CTA a PCT

16

17

18

19

20 CT perfúze

21 Magnetická rezonance (MRI) Extrémně citlivá v detekci hyperakutních ischemických změn DWI Vyloučení jiné etiologie (RS, zánět, tumor) na CT nezobrazitelné Neinvazivní zobrazení cévního řečiště Zobrazení tkáně v riziku rozvoje ischemických změn Kmenové CMP Vyšší nároky na spolupráci pacienta Možné riziko pro nestabilní pacienty senzitivnější a přesnější v detekci akutních ischemických změn ve srovnání s CT

22 CT vs. MRI (DWI)

23

24 TOF MRA Využití efektu pohybu tekoucí krve K vytvoření angiogramu tzv. MIP (maximum intensity projection) technika Spolehlivost 3D TOF MRA v minulosti ověřena srovnáním s DSA a CTA Schopnost posouzení kolaterálního oběhu při uzávěru ACM/ACI Určitá limitace - méně přesné zobrazení menších a distálněji uložených větví mozkových tepen.

25 3D TOF MRA

26 Neurosonologie UZ vyšetření magistrátních mozkových tepen A: extrakraniálníčást (ACC, ACI, ACE a AV bilat) B: intrakraniální část (Willisův okruh) Indikace: A: detekce okluze/významné stenózy B: morfologie (AS, disekce, zánět apod.) C: kolaterální oběh D: terapie

27

28 DSA uzávěr ACM (M1)

29 TERAPIE

30 Intravenózní (systémová) trombolýza Standardníléčba akutního mozkového infarktu Intravenózní podánírt-pa (Actilyse ) dávka: 0,9 mg/kg (max. 90 mg) Do 4,5 hodin ode vzniku iktu INDIKACE: Příznaky mozkového infarktu s významným neurologickým deficitem trvajícíminimálně 30 minut Významný neurologický deficit: NIHSS 4 body

31 Zobrazení mozku Před podáním trombolýzy je nutno provést zobrazení mozku: vyloučení jiné etiologie neurologické symptomatologie posouzení stavu tepenného řečiště Zobrazení akutních ischemických změn a penumbry

32 Kontraindikace trombolýzy absolutní Intracerebrální hemoragie Lehký neurologický deficit (NIHSS < 4) nebo rychle se zlepšující příznaky bez prokázaného uzávěru mozkové tepny Velmi těžká CMP (NIHSS >25) nebo s poruchou vědomí V minulosti prodělané krvácení do CNS Postižení CNS (An, AVM, tu, NCH) Známá koagulopatie vč. hepatopatie Aktivní vředová choroba, akutní pankreatitida Bakteriální endokarditis Velký chirurgický výkon v posledních 3 měsících Trombocyty < /mm 3 INR >1,7 Glykémie > 20 mmol

33 Nejvážnější komplikace - ICH

34 Lokální trombolýza U akutní okluze ACM během 6hodinového časového okna je jako možnost volby doporučena intra-arteriální trombolýza Specializovaný tým Při IAT docházík rekanalizaciažv 75% případů

35 Uzávěr ACM

36

37 Mechanická extrakce trombu - trombektomie Endovaskulárníextrakce trombu uzavírajícího mozkovou tepnu V posledních 10 letech významný rozvoj Zpočátku u pacientů s KI pro trombolýzu Efektivita a bezpečnost použití až do 8 hodin od vzniku iktu I po předchozím podání plné dávky IVT Vysoké procento dosažených rekanalizací

38 SolitairestentAB (EV-3, CA, USA) samoexpandibilní stent (Ni + Ti) původně určený k přemostění krčku aneurysmatu při coilingu který umožňuje jednoduché kompletní zachycení a vytažení trombu z tepny

39 SolitairestentAB (EV-3, CA, USA) Jedinečný design umožňuje okamžité obnovení krevního průtoku po naložení stentu a současně jednoduché uchycenía vytažení trombu

40 Mechanickátrombektomie uzávěru ACM systémem Solitaire AB

41 Rekanalizace AB pomocí Solitaire stentu

42 Prognóza CMP lokalizace a velikost mozkového infarktu věk a přidružené nemoci (KV systém) správné zajištění vitálních funkcí a poskytování intenzivní péče v akutním období včasnost dg a zahájení léčby (zejména vedoucí k rekanalizaci tepenných uzávěrů) Po 90 dnech: 30% mortalita 30% invalidita 40% částečné nebo úplné vyléčení

43 Děkuji za pozornost

Cévní mozkové příhody MUDr. Petr Polidar

Cévní mozkové příhody MUDr. Petr Polidar Cévní mozkové příhody MUDr. Petr Polidar Cévní mozková příhoda Ztráta funkčnosti nervové tkáně z cévních příčin Ischemické CMP- 85-90% Intracerebrální hemoragie-8-12% Subarachnoidální krvácení-1-2% 4.

Více

Současné možnos, terapie ischemické cévní mozkové příhody

Současné možnos, terapie ischemické cévní mozkové příhody Současné možnos, terapie ischemické cévní mozkové příhody MUDr. Jan Bartoník Neurologické odd. KNTB a.s. Zlín 17.12.2014 CMP CMP je definována jako onemocnění mozku projevující se rychle se rozvíjejícími

Více

Věstník OBSAH: o regulaci cen léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely... 33

Věstník OBSAH: o regulaci cen léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely... 33 Věstník Ročník 2012 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 10 Vydáno: 14. PROSINCE 2012 Cena: 126 Kč OBSAH: 1. METODICKÝ POKYN péče o pacienty s akutní cévní mozkovou příhodou...................

Více

XIII. NEURO LOGY S URGERY K CARE I MAGING 2011

XIII. NEURO LOGY S URGERY K CARE I MAGING 2011 3 NADAČNÍ FOND PRO NEUROVĚDY Neurologická klinika Lékařská fakulty UK a Fakultní nemocnice Hradec Králové XIII. NEURO LOGY S URGERY K CARE I MAGING 2011 17. 19. březen 2011 HOTEL SVORNOST HARRACHOV ČESKÁ

Více

Neurologie. Abstrakta A2011. XIII. NEURO-SKI Harrachov 2011 PRO PRAXI. Neurol. pro praxi 2011; 12(Suppl. A) www.solen.cz ISBN 978-80-87327-54-8

Neurologie. Abstrakta A2011. XIII. NEURO-SKI Harrachov 2011 PRO PRAXI. Neurol. pro praxi 2011; 12(Suppl. A) www.solen.cz ISBN 978-80-87327-54-8 Neurologie PRO PRAXI A2011 Neurol. pro praxi 2011; 12(Suppl. A) www.solen.cz ISBN 978-80-87327-54-8 Abstrakta XIII. NEURO-SKI Harrachov 2011 17. 19. březen 2011 Současná podoba Neurologické kliniky v areálu

Více

The European Stroke Organisation (ESO) Executive Committee a the ESO Writing Committee

The European Stroke Organisation (ESO) Executive Committee a the ESO Writing Committee Management ischemické cévní mozkové příhody a tranzitorní ischemické ataky - doporučení European Stroke Organisation (ESO) 2008, aktualizace leden 2009 The European Stroke Organisation (ESO) Executive

Více

Bezpečnost a efektivita mechanické

Bezpečnost a efektivita mechanické Bezpečnost a efektivita mechanické trombektomie pomocí stentu Solitaire AB provedené co nejdříve po iniciální intravenózní trombolýze u pacientů s akutní ischemickou cévní mozkovou příhodou The safety

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls20129/2012

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls20129/2012 Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls20129/2012 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU ACTILYSE Prášek a rozpouštědlo pro injekční/infuzní roztok SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více

Česká neurochirurgická společnost ČLS JEP# Neurochirurgická klinika LF UK a FN# Hradec Králové

Česká neurochirurgická společnost ČLS JEP# Neurochirurgická klinika LF UK a FN# Hradec Králové Česká neurochirurgická společnost ČLS JEP Neurochirurgická klinika LF UK a FN Hradec Králové XXII. POSTGRADUÁLNÍ KURZ V NEUROCHIRURGII CÉVNÍ NEUROCHIRURGIE 22. - 24. 4. 2015 SBORNÍK ABSTRAKT! Abstrakta

Více

CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODY, OBECNÝ ÚVOD A KLASIFIKACE

CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODY, OBECNÝ ÚVOD A KLASIFIKACE CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODY CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODY, OBECNÝ ÚVOD A KLASIFIKACE MUDr. Michal Dufek Cerebrovaskulární centrum I. neurologické kliniky FN u sv. Anny, Brno Cévní mozkové příhody (CMP) představují skupinu

Více

HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE

HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE Media Monitoring TÉMA 1. Helicopter emergency medical service, Letecká záchranná služba 2. Rafťáci VYHOTOVENO 9.10.2009 MONITOROVANÉ ZDROJE Tištěná média Televize a rozhlas Agenturní zpravodajství OBDOBÍ

Více

Tranzitorní á ischemick á k ata a k pohle hl d d neurol i og cké kké sestry Komplexní cerebrovaskulární centrum FN O s O trava t Bc.

Tranzitorní á ischemick á k ata a k pohle hl d d neurol i og cké kké sestry Komplexní cerebrovaskulární centrum FN O s O trava t Bc. Tranzitorní ischemická ataka pohled neurologické sestry Komplexní cerebrovaskulární centrum FN Ostrava Bc. Kamila Carbolová Cévní mozková příhoda 2. - 3. místo v počtu č úmrtí (umírá 12 35% CMP) 1. místo

Více

Péče o pacienta po cévní mozkové příhodě 4.2.2011 Postgraduální medicína str. 12 Neurologie MUDr. Michal Bar, Ph. D., MUDr. Irina Chmelová, Ph. D.

Péče o pacienta po cévní mozkové příhodě 4.2.2011 Postgraduální medicína str. 12 Neurologie MUDr. Michal Bar, Ph. D., MUDr. Irina Chmelová, Ph. D. Péče o pacienta po cévní mozkové příhodě 4.2.2011 Postgraduální medicína str. 12 Neurologie MUDr. Michal Bar, Ph. D., MUDr. Irina Chmelová, Ph. D. Souhrn Cévní mozková příhoda zaujímá ze všech onemocnění

Více

ČESKÝ RADIOLOGICKÝ KONGRES na počest 100. výročí české radiodiagnostiky. Špindlerův Mlýn, 10. -12. října 1996 hotel Harmony ABSTRAKTA

ČESKÝ RADIOLOGICKÝ KONGRES na počest 100. výročí české radiodiagnostiky. Špindlerův Mlýn, 10. -12. října 1996 hotel Harmony ABSTRAKTA xxx. CZ9726603 ČESKÝ RADIOLOGICKÝ KONGRES na počest 100. výročí české radiodiagnostiky Špindlerův Mlýn, 10. -12. října 1996 hotel Harmony ABSTRAKTA Radiologická společnost České lékařské společnosti J.

Více

Která klinická data pomohou při odhadu výsledku rekanalizační léčby?

Která klinická data pomohou při odhadu výsledku rekanalizační léčby? Která klinická data pomohou při odhadu výsledku rekanalizační léčby? D. Krajíčková 1, A. Krajina 2, M. Lojík 2 1 Neurologická a 2 Radiologická klinika LF UK a FN Hradec Králové Historie rekanalizační léčby

Více

neurologie 200x270 leden po korekture.qxd 14.1.2010 18:00 Page 1

neurologie 200x270 leden po korekture.qxd 14.1.2010 18:00 Page 1 neurologie 200x270 leden po korekture.qxd 14.1.2010 18:00 Page 1 PŘÍLOHU PŘIPRAVILI ČLENOVÉ ČESKÉ NEUROLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP VE SPOLUPRÁCI S NAKLADATELSTVÍM GASSET A S PODPOROU ČASOPISU TÝDEN A PARTNERŮ

Více

Sborník abstrakt Výročního kongresu ČNCHS ČLS JEP 2014

Sborník abstrakt Výročního kongresu ČNCHS ČLS JEP 2014 Sborník abstrakt Výročního kongresu ČNCHS ČLS JEP 2014 Sborník abstrakt Výročního kongresu ČNCHS ČLS JEP 2014 Za odbornou a jazykovou stránku tohoto sborníku odpovídají autoři jednotlivých příspěvků.

Více

CSIR 2014. XIX. pracovní sympozium České společnosti intervenční radiologie. 29. 31. května 2014 Špindlerův Mlýn. pořádají

CSIR 2014. XIX. pracovní sympozium České společnosti intervenční radiologie. 29. 31. května 2014 Špindlerův Mlýn. pořádají CSIR 04 XIX. pracovní sympozium České společnosti intervenční radiologie ČLS JEP Abstrakta CSIR 04 9. 3. května 04 Špindlerův Mlýn pořádají Česká společnost intervenční radiologie ČLS JEP RDG oddělení

Více

TRAUMA LEBKY A MOZKU V DĚTSKÉM VĚKU

TRAUMA LEBKY A MOZKU V DĚTSKÉM VĚKU TRAUMA LEBKY A MOZKU V DĚTSKÉM VĚKU MUDr. Josef Jakubec, CSc. 1, prof. MUDr. Rudolf Malec, CSc. 1, MUDr. Tomáš Hosszú 1, MUDr. Olga Jakubcová 2 1 Neurochirurgická klinika FN, Hradec Králové 2 Neurologická

Více

INFEKČNÍ ENDOKARDITIDA Doporučené postupy diagnostiky, léčby, dispenzarizace a profylaxe.

INFEKČNÍ ENDOKARDITIDA Doporučené postupy diagnostiky, léčby, dispenzarizace a profylaxe. INFEKČNÍ ENDOKARDITIDA Doporučené postupy diagnostiky, léčby, dispenzarizace a profylaxe. Jiří Beneš 1, Pavel Gregor 2, Aleš Mokráček 3 1 Infekční klinika 3. LF UK, FN Bulovka, Praha 2 3.Interní-kardiologická

Více

Doporuèení. pro diagnostiku, léèbu a profylaxi infekèní endokarditidy

Doporuèení. pro diagnostiku, léèbu a profylaxi infekèní endokarditidy Doporuèení pro diagnostiku, léèbu a profylaxi infekèní endokarditidy Kapesní verze Doporuèení pro diagnostiku, léèbu a profylaxi infekèní endokarditidy J. Beneš 1, P. Gregor 2, A. Mokráček 3 1 Infekční

Více

Kurz v diagnostice CNS hybridními zobrazovacími metodami. SBORNÍK ABSTRAKTŮ

Kurz v diagnostice CNS hybridními zobrazovacími metodami. SBORNÍK ABSTRAKTŮ Kurz v diagnostice CNS hybridními zobrazovacími metodami SBORNÍK ABSTRAKTŮ Termín akce: 2. 6. 2012 9.00 16.00 Místo konání: Kongresové centrum Hotel ILF Praha Subkatedra nukleární medicíny IPVZ Klinická

Více

ANTITROMBOTICKÁ PREVENCE A LÉČBA V PRIMÁRNÍ PÉČI

ANTITROMBOTICKÁ PREVENCE A LÉČBA V PRIMÁRNÍ PÉČI Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře ANTITROMBOTICKÁ PREVENCE A LÉČBA V PRIMÁRNÍ PÉČI AUTOŘI: MUDr. Jaroslava Laňková, Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP

Více

Doporuèený postup pro diagnostiku a léèbu akutních koronárních syndromù bez elevací ST úsekù na EKG

Doporuèený postup pro diagnostiku a léèbu akutních koronárních syndromù bez elevací ST úsekù na EKG Doporučení České kardiologické společnosti Doporuèený postup pro diagnostiku a léèbu akutních koronárních syndromù bez elevací ST úsekù na EKG J. Bělohlávek, M. Aschermann II. interní klinika kardiologie

Více

SBORNÍK PROGRAM, ODBORNÉ PŘEDNÁŠKY

SBORNÍK PROGRAM, ODBORNÉ PŘEDNÁŠKY SBORNÍK PROGRAM, ODBORNÉ PŘEDNÁŠKY POSTGRADUÁLNÍ KURZ V NEUROTRAUMATOLOGII 1. - 3. 4. 2009 HRADEC KRÁLOVÉ Česká neurochirurgická společnost ČLS JEP Neurochirurgická klinika FN Hradec Králové pod záštitou

Více

Fibrilace síní DOPORUČENÍ PRO

Fibrilace síní DOPORUČENÍ PRO DOPORUČENÍ PRO Doporučené postupy vycházejí ze soudobých poznatků lékařské vědy a považují se za postupy lege artis. Jde však o doporučení, nikoli předpisy, proto je nutný individuální přístup ke každému

Více

Vnitøní lékaøství. časopis České internistické společnosti a Slovenskej internistickej spoločnosti guidelines. ročník 54 březen 2008 supplementum 1

Vnitøní lékaøství. časopis České internistické společnosti a Slovenskej internistickej spoločnosti guidelines. ročník 54 březen 2008 supplementum 1 ISSN 0042-773X Vnitř Lék 2008; 54(Suppl 1) ISSN pro on-line přístup 1801-7592 on-line na www.vnitrnilekarstvi.cz Vnitøní lékaøství časopis České internistické společnosti a Slovenskej internistickej spoločnosti

Více

Iktové centrum nemocnice má nové vybavení

Iktové centrum nemocnice má nové vybavení č íslo 6 / říjen 04 / zdarma // www.nemocnicepribram.cz Iktové centrum nemocnice má nové vybavení Od. května 0 má Oblastní nemocnice Příbram statut iktového centra, splňuje tedy podmínky k poskytování

Více

Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře BOLESTI HLAVY

Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře BOLESTI HLAVY Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře BOLESTI HLAVY Autoři: MUDr. Jolana Marková Sekce pro diagnostiku a léčbu bolesti hlavy České neurologické společnosti ČLS JEP MUDr.

Více

Arteriální hypertenze

Arteriální hypertenze Arteriální hypertenze FN u Sv. Anny, Brno J. Jež 1. interní kardioangiologická klinika Fakultní nemocnice u Sv. Anny Brno Přednosta: Prof. Jiří Vítovec, CSc. Definice arteriální hypertenze = opakované

Více