Která klinická data pomohou při odhadu výsledku rekanalizační léčby?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Která klinická data pomohou při odhadu výsledku rekanalizační léčby?"

Transkript

1 Která klinická data pomohou při odhadu výsledku rekanalizační léčby? D. Krajíčková 1, A. Krajina 2, M. Lojík 2 1 Neurologická a 2 Radiologická klinika LF UK a FN Hradec Králové

2 Historie rekanalizační léčby IVT - Studie NINDS r (n=622) IVT 3 h EMEA r TT: za 3 měsíce o % více dobrý výsledek (mrs 2) - Studie ECASS III r (n=821) IVT hod EMEA r za 3 měsíce mrs 1: TT 52.4 % vs %. ENDOVASKUlÁRNÍ intervence IAT EVT (embolektomie, PTAs..) Přednost: vyšší % rekanalizací u okluzí velkých tepen ( %) + delší časové okno I. generace: Merci retriever (2004), Penumbra system II. generace stent retrieverů: Solitaire (2009), Trevo BRIDGING terapie - BT (Bridging study 1999, IMS I 2004 ) nezvyšuje riziko sich ani smrti. 2

3 Současné problémy rekanalizační léčby Úspěšná rekanalizace neznamená vždy dostatečnou reperfuzi, futile rekanalizace cca u 30 % léčených reperfuze je pozdní, okluze perzistuje na úrovni mikrocirkulace. Organizační opatření rychlá diagnostika a zahájení léčby J Technický pokrok - diagnostika, stent retrievry J Určení vhodného kandidáta léčby, tj. s vysokou šancí na reperfuzi při nízkém riziku krvácení L téma pro radiology: spolehlivé rozlišení jádra nekrózy, penumbry a benigní oligémie téma pro neurology: odhad benefitu/rizika léčby u konkrétního nemocného s pomocí klinických dat. 3

4 Soubory IVT (n=100) Všechny EVT (n=101) EVT-A (n=39) BT (n=62) Ø věk/ Ø věk žen, roky 72.5/ / /73.5 Muži 59 % 46 % 42 % Ø NIHSS OTT: 3 hod/ø OTT NK včetně WUS 67 %/143 m. 16 % 252 min 23 % 230 min 18 % Ø Door-to-IVT/EVT 63 min 84 min 73 min sich (SITS-MOST) 2 % 5 % 6.5 % 30denní mortalita 9 % 15 % 13 % 90denní mortalita 12 % 21 % 19 % 90denní mrs 2 64 % 56 % 53 % Stroke 2014; : 4/2009-4/2013 USA IVT, medián OTT 142 min (OTD 59 min!, DNT 73 min). 4

5 1. Čas do zahájení léčby 2. Vliv pohlaví 3. Vliv věku

6 1. Time is brain (Stroke.2006;263) Šance na dobrý výsledek závisí na včasnosti reperfuze. IVT: v časovém okně hodiny rychle a rapidně klesá studie NINDS, ECASS III pro mrs 0-1 OTT: 90 min NNT = 4, hod NNT = 14 OTT 3 hod: pro mrs 0-2 OR IVT: každé zkrácení DNT o 15 min. sníží pravděpodobnost mrs 6 (OR 0.96), sich (OR 0.96) a zvýší pravděpodobnost nezávislosti (OR 1.03). JAMA.2013; Endovaskulární léčba: IMS III (n=656) IVT+EVT vs. IVT 3 hod: každých 30 minut zdržení od IVT k IAT sníží o 10 % pravděpodobnost dobrého výsledku. Lancet Neurol.2014;567 STAR (n=202, Solitaire): každá 1 hodina zdržení k rekanalizaci TICI 2b/3 snížila pravděpodobnost dobrého výsledku o 38 %. Stroke.2013;3249, Nat Rev Neurol.2011;400 Stroke.2014;

7 OTT a výsledek OTT = přednemocniční OTD + nemocniční DNT/Door-to-EVT. IVT (100) EVT-A + BT (101) mrs 2 30-d mrs 6 mrs 2 30-d mrs 6 3 hod (66) 67 % 10 % 2 hod (9) 56 % 22 % % 80 let (22) 45 % 23 % hod (17) 47 % 12 % <90 min (12) 67 % 17 % hod (21) 62 % 10 % <2 hod (30) 73 % 10 % hod (14) 36 % 7 % >3 hod (18) 67 % 11 % hod (11) 73 % 9 % 80 let (4) 25 % 25 % hod (9) 78 % --- NK (16) 50 % 6 % NK (20) 45 % 35 % Překvapivý výsledek - pro IVT i EVT. 7

8 2. Vliv pohlaví? Vliv pohlaví na různé aspekty akutní mozkové ischémie v minulých letech extenzivně studován od epidemiologie k prognóze, přes profil rizik, odpovědi na léčbu. závěry kontroverzní většinou pro ženy méně příznivé: měly větší pravděpodobnost stát se závislými a institucionalizovanými (starší, proto častěji osamělé??) SITS-IST registr : nemocných, 43 % žen lepší efekt IVT u žen, muži větší pravděpodobnost sich (SITS-MOST kritéria) - OR 1.25 a mortality OR Stroke 2013;

9 Pohlaví a výsledek IVT (n=100) EVT-A (n=39) BT (n=62) mrs 2 30-d mrs 6 mrs 2 30-d mrs 6 mrs 2 30-d mrs 6 MUŽI 59 %, 40<80, % (18) 18 <80, % (26) 24 <80, 2 80 < 80 let 73 % 3 % 56 % 11 % 63 % 13 % 80 let 37 % 21 % všichni 61 % 8 % 56 % 11 % 58 % 12 % ŽENY 41 %, 26 <80, % (21) 11<80, % (36) 24 <80, <80 let 80 let 85 % 40 % 4 % 20 % 36 % 80 % 27 % 10 % 63 % 25 % 8 % 25 % všechny 68 % 10 % 57 % 19 % 50 % 14 % Nejlépe mladší ženy léčené IVT. 9

10 Pohlaví a cerebrální příčina časné mortality IVT EVT-A BT MUŽI no/% 59 /59 % 18 /46 % 26 /42 % sich (SITS-MOST) 1 /1.7 % 1 /5.6 % 2 /7.7 % rozsáhlý infarkt 4 /6.8 % 1 /5.6 % 1 /3.8 % ŽENY no/% 41 /41 % 21 /54 % 36 /58 % sich (SITS-MOST) 1 /2.4 % 1 /4.8 % 2 /5.6 % rozsáhlý infarkt 3 /7.3 % 3 /14.3 % 3 /8.3 % Větší podíl rozsáhlých infarktů u žen endovaskulárně léčených na vrub většího podílu žen 80 let.

11 3. Vliv věku V současnosti asi 1/3 nemocných s akutní mozkovou ischémií 80 let, jejich podíl bude narůstat. Nebyli, s výjimkou NINDS studie (49 nemocných >75 let, nepříznivý vliv nebyl prokázán), v dalších 8 velkých RCT analyzujících efekt IVT včetně ECASS III. IST-3 v r (n=3 035, časové okno do 6 hodin) první prospektivní studie s velkou skupinou nemocných >80 let 53 % starší nemocní vykazovali větší benefit IVT (při OTT nejméně do 3 hod.) ve srovnání s mladšími (P=0.027) pouze na základě věku by nemocní neměli být vyřazováni z rekanalizační léčby. SITS registr: nemocných >80 let Stroke.2010;

12 Odpověď na alteplázu u nemocných >80 let v SITS registru

13 Intrakraniální krvácení v jednotlivých věkových dekádách v SITS registru

14 Věk, rekanalizace, sich a výsledek IVT 80 let 34 = 34 % EVT-A 80 let 10 = 26 % BT 80 let 24 = 39 % TICI 2b 100 % /74 % 79 % /69 % sich (SITS-MOST) 6 % /2 % 0 /5 % 0 /6.5 % mrs 2 38 % /64 % 80 % /56 % 21 % /53 % 30-denní mortalita 21 % /9 % 10 % /15 % 21 % /13 % rozsáhlý infarkt 15 % /7 % 10 % /10 % 13 % /7 % 90-denní mortalita 24 % /12 % 20 % /21 % 43 % /19 % Věk 80 let nelimitoval úspěšnou rekanalizaci. Vysoký věk ve skupině IVT a BT zhoršil šanci na dobrý výsledek a zvýšil mortalitu v akutní fázi (častěji rozsáhlé ischemické nekrózy) i dlouhodobě. Pouze u nemocných léčených IVT zvýšil pravděpodobnost sich.

15 Věk, léčebná metoda a výsledek <80: 66 % (n=66) IVT (n=100) EVT-A (n=39) BT (n=62) 80: 34 % (n=34) <80: 74 % (n=29) 80: 26 % (n=10) <80: 77 % (n=48) Ø NIHSS : 23 % (n=14) OTT: 3 h 67 % (44) 65 % (22) 28 % (8) 30 % (3) 21 % (10) 36 % (5) NK 12 % (8) 24 % (8) 17 % (5) 40 % (4) 19 % (9) 14 % (2) 30-d mortalita 3 % (2) 21 % (7) 17 % (5) 10 % (1) 10 % (5) 21 % (3) 3-M: mortalita 6 % (4) 24 % (8) 21 % (6) 20 % (2) 13 % (6) 43 % (6) mrs 2 77 % (51) 38 % (13) 48 % (14) 80 % (8) 63 % (30) 21 % (3) 1. IVT 80 let: horší výsledky včetně vyšší mortality 2. EVT-A 80 let: nezvýšila mortalitu 3. BT 80 let špatný výsledek, u mladších lepší výsledek než EVT-A! Stroke. 2012;2369: 80 (1182) in-hospital mortalitu zvýšila IVT, ne EVT ani BT Stroke.2012;2356: BT 80 (49) - mrs 6 u 59 %, mladší 24 %

16 Věk a výsledek u úspěšně rekanalizovaných No mrs 2 30-d mrs 6 90-d mrs 6 EVT-A (n=39): TICI 2b 74 % (29) 69 % (20) 10 % (3) 17 % (5) 80 let 100 % (10/10) 80 % (8/10) 10 % (1/10) 20 % (2/10) <80 let 66 % (19/29) 63 % (12/19) 11 % (2/19) 16 % (3/19) TICI <2b 26 % (10) 20 % (2) 33 % (3) 33 % (3) 80 let BT (n=62) : TICI 2b 69 % (43) 63 % (27) 5 % (2) 9 % (4) 80 let 79 % (11/14) 27 % (3/11) 9 % (1/11) 27 % (3) <80 let 67 % (32/48) 75 % (24/32) 3 % (1/32) 3 % (1) TICI <2b 31 % (19) 32 % (6) 32 % (6) 42 % (8) 80 let 16 % (3) 0 67 % (2/3) 100 % (3/3) BT úspěšná rekanalizace jen u malého počtu nemocných 80 let vedla k dobrému výsledku.

17 Rekanalizační léčba a pokročilý věk Vybraní nemocní 80 let, splňující ostatní kritéria pro rekanalizační léčbu mají podobné riziko sich jako mladší nemocní vyšší mortalita nesouvisí se sich nebo jinými komplikacemi trombolýzy, ale odpovídá obecně horší prognóze v jejich věkové kategorii, která je důsledkem těžších iktů horšího zdravotního stavu už před iktem větší frekvence AF a srdečního selhání jejich odpověď na alteplázu spočívající ve zlepšení v NIHSS podobná jako u mladších nemocných samotný věk by neměl být bariérou pro léčbu!

18 Predikční škály DRAGON pro IVT Denzní tepna/časné známky ischémie na vstupním CT/oba 0/1/2 bb. Prestroke mrs >1 1 Věk <65 r./65-79 r./ 80 r. 0/1/2 Glykémie vstupní 8 />8 mmol/l 0/1 OTT 90 />90 min. 0/1 NIHSS vstupní 0-4/5-9/10-15/>15 0/1/2/3 DRAGON mrs 2 30-d mortalita 90-d mortalita 1 (n=4) 100 % (n= % (n=27) 89 % (n=30) 70 % 3 % (n=8) 13 % 13 % 13 % 6 (n=14) 21 % 36 % 14 % 7-10 (n=4) % ---

19 Děkuji za pozornost

20

21

22 BT s IVT ve FN No= % Ø OTT: 230 min NK: 18 % mrs 2: 53 % 30/90-d mrs 6: 13 %/ 19 % min 23 % 51 % (18) 14 % (5) / 26 % (9) >80 let min 25 % 10 % (1) 25 % (2)/ 50 % (5) 80 let % (17) 12 % (3)/ 16 % (4) BT s IVT mimo FN min 13 % 56 % (15) 11 % (3)/ 11 % (3) >80 let min 0 50 % (2) 25 % (1) 80 let % (13) 9 % (2) Navzdory ušetřenému času při kompl. léčbě ve FN (80 min) nemají tito nemocní lepší výsledek - měli však větší podíl NK, a hlavně špatným výsledkem u starších, kterých bylo více ve FN!

23 TEPNA EVT (n=39) BT (n=62) M1/2 Distální ACI +ACM 54 % (21) T uzávěry --- Tandemové uzávěry Uzávěr bazilární tepny 5 % (2) 18 % (7) 21 % (8) mrs 2 : 57 % (12) 52 % mrs 2 : 57 % (17) 30-d 6: 10 % (2) (30) 30-d 6: 3 % (1) mrs 2 : 50 % 15 % mrs 2 : 56 % (5) 30-d 6: --- (9) 30-d 6: 11 % (1) 5 % (3) d 6:67 %, 90-d:100 % mrs 2 : 29 % (2) 23 % mrs 2 : 64 % (9) 30-d 6:29 %, 90-d:43 % (14) 30-d 6: 14 % (2) mrs 2 : 63 % (5) 10 % mrs 2: 33 % (2) 30-d 6:25 %, 90-d:38 % (6) 30-d 6:0, 90-d:17 % (1) Uzávěr vert. t. 3 % (1) mrs 2: Benefit BT jedině pro tandemové stenozy?? Jinak STAR lepší výsledek u BT: mrs 2 IA only 51.8 %, BT 62.2 %, 90-d mrs vs 8.4 %. Stroke.2013;

24 Cerebrální příčina úmrtí u EVT-A a BT EVT-A (n=39) BT (n=62) sich velká nekróza sich velká nekróza 30denní: 5 % (2) 10 % (4) 6.5 % (4) 6.5 % (4)

Česká a slovenská Neurologie a neurochirurgie

Česká a slovenská Neurologie a neurochirurgie Česká a slovenská Neurologie a neurochirurgie Časopis České neurologické společnosti ČLS JEP, České neurochirurgické společnosti ČLS JEP, Slovenskej neurologickej spoločnosti SLS, Slovenskej neurochirurgickej

Více

XXXVIII. český radiologický kongres

XXXVIII. český radiologický kongres XXXVIII. český radiologický kongres 0.. října 0 Olomouc Kardiovaskulární radiologie, uroradiologie, varia strana 37 Program XXXVIII. českého radiologického kongresu 0 sál EVROPA Středa 0. října 0.00 Zahájení.30

Více

ODBORNÁ ČÁST NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ

ODBORNÁ ČÁST NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 1 TECHNOLOGICKÝ KLINICKÝ STANDARD PRO LÉČBU PACIENTŮ S AUTOIMUNITNÍMI NERVOSVALOVÝMI ONEMOCNĚNÍMI INTRAVENÓZNÍM LIDSKÝM IMUNOGLOBULINEM A VÝMĚNNOU PLAZMAFERÉZOU ODBORNÁ

Více

Zpráva o zdraví. obyvatel České republiky

Zpráva o zdraví. obyvatel České republiky Zpráva o zdraví obyvatel České republiky 2014 Zpráva o zdraví obyvatel České republiky Ministerstvo zdravotnictví České republiky Praha 2014 Autoři: MUDr Danuše Antošová, MUDr. Čestmír Beneš, PhDr. Ladislav

Více

Výsledky studií prezentovaných v sekci Hot Lines

Výsledky studií prezentovaných v sekci Hot Lines XVII. výroční sjezd České kardiologické společnosti 10. 13. května 2009, Brno, areál BVV Centrum pro plicní hypertenzi II. interní klinika VFN a 1. LF UK U nemocnice 2, 128 08 Praha 2 VOLEJTE ZDARMA: 800

Více

POLYFARMAKOTERAPIE VE STÁŘÍ

POLYFARMAKOTERAPIE VE STÁŘÍ XVIII. PRACOVNÍ DNY KLINICKÉ FARMACIE 6.6.2014, Lékařský dům, Praha, Sokolovská 31 Pořadatelé: Sekce klinické farmacie ČFS ČLS JEP Česká geriatrická a gerontologická společnost ČLS JEP Sborník abstrakt

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocná látka se známým účinkem: Jedna potahovaná tableta obsahuje 24,13 mg laktózy (jako monohydrátu), viz bod 4.4.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocná látka se známým účinkem: Jedna potahovaná tableta obsahuje 24,13 mg laktózy (jako monohydrátu), viz bod 4.4. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí

Více

Chronická plicní hypertenze

Chronická plicní hypertenze DOPORUČENÍ PRO Doporučené postupy vycházejí ze soudobých poznatků lékařské vědy a považují se za postupy lege artis. Jde však o doporučení, nikoli předpisy, proto je nutný individuální přístup ke každému

Více

PŘEDNEMOCNIČNÍ INDUKCE TERAPEUTICKÉ HYPOTERMIE LEDOVÝMI KRYSTALOIDNÍMI ROZTOKY ZLEPŠUJE OBĚHOVOU STABILITU NEMOCNÝCH PO SRDEČNÍ ZÁSTAVĚ

PŘEDNEMOCNIČNÍ INDUKCE TERAPEUTICKÉ HYPOTERMIE LEDOVÝMI KRYSTALOIDNÍMI ROZTOKY ZLEPŠUJE OBĚHOVOU STABILITU NEMOCNÝCH PO SRDEČNÍ ZÁSTAVĚ PŘEDNEMOCNIČNÍ INDUKCE TERAPEUTICKÉ HYPOTERMIE LEDOVÝMI KRYSTALOIDNÍMI ROZTOKY ZLEPŠUJE OBĚHOVOU STABILITU NEMOCNÝCH PO SRDEČNÍ ZÁSTAVĚ TRUHLÁŘ A. 1,2, ŠKULEC R. 2,3, ŠEBLOVÁ J. 3, ŢABKA L. 1, ČERNÝ V.

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna potahovaná tableta obsahuje atorvastatinum 10 mg (atorvastatinum calcicum trihydricum).

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna potahovaná tableta obsahuje atorvastatinum 10 mg (atorvastatinum calcicum trihydricum). 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SORTIS 10 mg SORTIS 20 mg SORTIS 40 mg SORTIS 80 mg Potahované tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ SORTIS 10 mg Jedna potahovaná tableta obsahuje

Více

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.)

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) Obsah: 1. Východiska programu.. 1 2. Cíle programu 7 3. Termín a vyhlášení a doba trvání programu.. 9 4. Základní struktura

Více

SOUČASNÁ SITUACE V ČR

SOUČASNÁ SITUACE V ČR Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury SOUČASNÁ SITUACE V ČR Tento školící materiál bude sloužit studentům na Univerzitě Palackého a Ostravské univerzitě v inovovaných předmětech Rekreologie

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Kinzalmono 20 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje telmisartanum 20 mg. Pomocné látky se známým účinkem: Jedna

Více

Přechod absolventů středních škol na trh práce - srovnání situace absolventů učebních a maturitních oborů. Ing. Jana Trhlíková

Přechod absolventů středních škol na trh práce - srovnání situace absolventů učebních a maturitních oborů. Ing. Jana Trhlíková Přechod absolventů středních škol na trh práce - srovnání situace absolventů učebních a maturitních oborů Ing. Jana Trhlíková Praha 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1 Předmět analýzy a cíle šetření... 3 1.2 Sběr

Více

Srovnatelnost skupin pacientů v observačních a klinických studiích Bakalářská práce

Srovnatelnost skupin pacientů v observačních a klinických studiích Bakalářská práce MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA STUDIJNÍ PROGRAM: EXPERIMENTÁLNÍ BIOLOGIE Srovnatelnost skupin pacientů v observačních a klinických studiích Bakalářská práce Adéla Šenková VEDOUCÍ PRÁCE: RND

Více

Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi

Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi Projekt Paliativní péče v České republice Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi Autoři

Více

KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS

KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 30 KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS ODBORNÁ ČÁST PROSINEC 2011 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými společnostmi, jejichž

Více

) a gentuzumab ozogamicinu.

) a gentuzumab ozogamicinu. UŽITÍ ALL-TRANS-RETINOVÉ KYSELINY U AKUTNÍ PROMYELOCYTÁRNÍ LEUKEMIE VÍCE NEŽ ÚSPĚŠNÝ MODEL CÍLENÉ LÉČBY V HEMATOONKOLOGII Tomáš Szotkowski 1, Edgar Faber 1, Jan Starý 2, Jaromír Hubáček 1, Romana Szotkowská

Více

Mozková žilní trombóza u uživatelek hormonální antikoncepce

Mozková žilní trombóza u uživatelek hormonální antikoncepce Mozková žilní trombóza u uživatelek hormonální antikoncepce Cerebral venous thrombosis in the users of hormonal contraceptives Souhrn Cerebrální venózní trombóza (CVT) představuje nebezpečné onemocnění

Více

Aktuální pohled praktického lékaře na dyspeptický syndrom

Aktuální pohled praktického lékaře na dyspeptický syndrom Bohumil Seifert Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK, Praha REVIEW/ AKTUÁLNÍ PŘEHLED Souhrn Dyspeptický syndrom je nejednotně interpretovaný soubor polymorfních obtíží, které provázejí poruchy trávení

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta zdravotnických věd Ústav fyzioterapie. Diplomová práce. Autor: Bc. Lucie Richterová Fyzioterapie

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta zdravotnických věd Ústav fyzioterapie. Diplomová práce. Autor: Bc. Lucie Richterová Fyzioterapie Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta zdravotnických věd Ústav fyzioterapie CO JE TO VLASTNĚ VEGETATIVNÍ STAV? Diplomová práce Autor: Bc. Lucie Richterová Fyzioterapie Vedoucí práce: MUDr. Tomáš Gabrhelík,

Více

Jak dál po léčbě lymfomu. Informační příručka pro pacienty

Jak dál po léčbě lymfomu. Informační příručka pro pacienty Jak dál po léčbě lymfomu Informační příručka pro pacienty Kolektiv autorů, pacientské sdružení Lymfom Help, 2010 Jak dál po léčbě lymfomu Informační příručka pro pacienty Kolektiv autorů, pacientské sdružení

Více

Které kritické a extrémní hodnoty lze přežít a s jakými následky?

Které kritické a extrémní hodnoty lze přežít a s jakými následky? Které kritické a extrémní hodnoty lze přežít a s jakými následky? Jarmila Drábková OCHRIP FN Motol, Praha Lidský organismus je v optimálním stavu, jsou-li jeho orgánové systémy a jejich funkce v náležitých

Více

CT angiography and percutaneous embolization of anomalous

CT angiography and percutaneous embolization of anomalous Anomálně odstupující bronchiální tepna jako zdroj masivní hemoptýzy CT diagnostika a endovaskulární léčba CT angiography and percutaneous embolization of anomalous bronchial artery in patient with massive

Více

Hypertenzní krize, emergentní a urgentní hypertenzní stavy současný stav poznání a doporučení pro péči o tyto stavy

Hypertenzní krize, emergentní a urgentní hypertenzní stavy současný stav poznání a doporučení pro péči o tyto stavy 198 Hypertenzní krize, emergentní a urgentní hypertenzní stavy současný stav poznání a doporučení pro péči o tyto stavy Tomáš Janota, Jiří Widimský III. interní klinika VFN a 1. LF UK, Praha Hypertenzní

Více

NABÍDKA PRACOVNÍCH SIL

NABÍDKA PRACOVNÍCH SIL Projekt: Problémy trhu práce a politiky zaměstnanosti Část I: Zaměstnanost Dílčí studie: 1.2 Nabídka pracovních sil NABÍDKA PRACOVNÍCH SIL (Vybrané problémy dalšího vývoje zdrojů pracovních sil v ČR) Zpracoval:

Více

Zdraví 21 cíl 1-9 Ú VOD

Zdraví 21 cíl 1-9 Ú VOD Zdraví 21 cíl 1-9 Ú VOD Na 51. svě tovém zdravotnickém shromážd ěn í v kvě tnu 1998 se členské státy Svě tové zdravotnické organizace usnesly na deklaraci, kteráformulovala základní politické principy

Více

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Zpráva o České republice 2015. {COM(2015) 85 final}

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Zpráva o České republice 2015. {COM(2015) 85 final} EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.2.2015 SWD(2015) 23 final PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE Zpráva o České republice 2015 {COM(2015) 85 final} Tento dokument je pracovním dokumentem útvarů Komise. Nepředstavuje

Více

PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY. doc. MUDr. Dalibor Sedláček, CSc. 1, MUDr. Ivan Šubrt 2, MUDr. Jiří Dort, Ph.D. 3 1. Infekční klinika, LF UK a FN Plzeň 2

PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY. doc. MUDr. Dalibor Sedláček, CSc. 1, MUDr. Ivan Šubrt 2, MUDr. Jiří Dort, Ph.D. 3 1. Infekční klinika, LF UK a FN Plzeň 2 KONGENITÁLNÍ INFEKCE SOUČASNÝ STAV doc. MUDr. Dalibor Sedláček, CSc. 1, MUDr. Ivan Šubrt 2, MUDr. Jiří Dort, Ph.D. 3 1 Infekční klinika, LF UK a FN Plzeň 2 Ústav lékařské genetiky, LF UK a FN Plzeň 3 Neonatologické

Více