Aktivní buněčná imunoterapie v léčbě nádorových onemocnění

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Aktivní buněčná imunoterapie v léčbě nádorových onemocnění"

Transkript

1 Aktivní buněčná imunoterapie v léčbě nádorových onemocnění

2 Vývoj léčivých přípravků 2 Představení společnosti SOTIO je česká biotechnologická společnost vyvíjející nové léčivé přípravky zaměřené na léčbu nádorových a autoimunitních onemocnění. Společnost se věnuje výzkumu vlastní platformy aktivní buněčné imunoterapie na bázi dendritických buněk s cílem významně zlepšit a zpřístupnit možnosti této léčby pacientům. Ve vlastním špičkově vybaveném pracovišti, splňujícím nejpřísnější nároky na sterilní přípravu léčivých preparátů pro buněčnou terapii, se společnost věnuje výzkumu role dendritických buněk při léčebné aktivaci imunitního systému a ověření jejich účinnosti v klinickém hodnocení. Společnost SOTIO se věnuje především vývoji nového léčivého přípravku s označením DCVAC/PCa pro pacienty s nádorovým onemocněním prostaty. Klinické studie fáze I a II, do kterých se již zapojilo několik stovek pacientů s různými stádii karcinomu prostaty, ukazují velmi slibné výsledky testovaného produktu. V roce 2013 bude pokračovat ověřování bezpečnosti a účinnosti tohoto přípravku v globální klinické studii fáze III - VIABLE, do které bude zahrnuto více než tisíc pacientů z různých evropských zemí i USA. Současně SOTIO připravuje klinické studie fáze II hodnotící využití aktivní buněčné imunoterapie v kombinaci se standardní léčbou u pacientek s epiteliálním karcinomem vaječníků v různých stádiích onemocnění (léčivý přípravek DCVAC/OvCa). Tato klinická hodnocení budou probíhat v léčebných centrech v České republice a v Německu. Klinické studie budou zaměřeny na čtyři různé skupiny pacientek dle průběhu onemocnění a dle jejich reakce na již aplikovanou standardní léčbu. V raných fázích je výzkum zaměřený na využití aktivní buněčné imunoterapie v léčbě karcinomu plic. Společnost SOTIO úzce spolupracuje s Ústavem imunologie 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a s Fakultní nemocnicí v Motole. Do procesu přípravy a realizace klinických studií jsou zapojeni přední světoví odborníci věnující se léčbě a výzkumu v oblastech imunoterapie a nádorového bujení. SOTIO klinické studie Nádorové onemocnění prostaty (DCVAC/PCa) Předklinické zkoušky Fáze I Fáze I/II Fáze II Fáze III SOTIO je součástí portfolia firem investiční a finanční skupiny PPF, která se dlouhodobě finančně i manažersky podílí na rozvoji společnosti. Nádorové onemocnění vaječníků (DCVAC/OvCa) Nádorové onemocnění plic Legenda: - probíhající studie, - plánované studie

3 Picture description goes right here Inkubace dendritických buněk s imunogenními buňkami nádorových linií usmrcených vysokým hydrostatickým tlakem Zralé dendritické buňky prezentují široké spektrum nádorových antigenů

4 Výroba léčivých přípravků Léčivý přípravek se individuálně vyrábí pro každého Pacient jednotlivého pacienta. Pacient podstoupí leukaferézu v certifikovaném aferetickém zařízení, které má technické vybavení a oprávnění provádět odběr mononukleárních buněk z periferní krve. Leukaferetický produkt je dopraven do výrobních laboratoří společnosti SOTIO v pražských Holešovicích, akreditovaných pro výrobu léčiva. Z produktu jsou izolovány monocyty, které se kultivací ex vivo přeměňují na nezralé dendritické buňky. Ty jsou následně pulsovány buňkami nádorové linie, usmrcenými tzv. imunogenní buněčnou smrtí za pomoci vysokého hydrostatického tlaku. Nezralé pulsované dendritické buňky poté maturují a získaný konečný produkt je zamražen a uchováván v alikvotech v tekutém dusíku. Monocyty Leukaferéza 4 První dávka léčivého přípravku je k dispozici pro aplikaci pacientovi za čtyři týdny od leukaferézy. Z jednoho odběru lze připravit až 15 léčebných dávek, které zajišťují dlouhodobé podávání léčivého přípravku po dobu měsíců. Léčivý přípravek se maximálně do 30 minut po rozmrazení a naředění aplikuje pacientovi subkutánně v intervalech specifikovaných v klinické studii (obvykle v rozmezí 1x za 3 6 týdnů). Celý výrobní proces, začínající odběrem krve a končící aplikací léčivého přípravku pacientovi, provází standardizované kontrolní kroky, garantující vysokou kvalitu a bezpečnost. Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) udělil společnosti SOTIO Certifikát správné výrobní praxe pro výrobu hodnocených léčivých přípravků (GMP). Nádorové buňky Nezralé dendritické buňky Zralé dendritické buňky Léčivý přípravek

5 Aktivní buněčná imunoterapie v léčbě nádorových chorob klíčové premisy společnosti SOTIO Dendritické buňky aktivují naivní T-lymfocyty Využití vlastní technologie ACI-MAP (Active Cel- -lular Immunotherapy Multiple Antigen Presentation). Při tomto postupu jsou k vyvolání komplexní imunitní odpovědi v těle pacienta použity vlastní dendritické buňky aktivované širokým spektrem nádorových antigenů. Tímto se významně zlepšuje jejich schopnost zahájit imunitní odpověď organismu proti nádorovým buňkám. Dělení T-lymfocytů Protinádorově specifické T-lymfocyty vyhledávají a ničí nádorové buňky Koncept kombinované terapie. Ukazuje se, že vhodné spojení aktivní buněčné imunoterapie s dalšími dosud známými postupy, jako například s chemoterapií, radioterapií nebo hormonální léčbou, může přinést synergické efekty a maximalizovat účinnost léčby. Dlouhodobé posilování imunitního systému. Dosavadní výsledky klinického hodnocení potvrzují, že je výhodné imunitní systém pomocí aktivní buněčné imunoterapie stimulovat opakovaně. Výzkumný pokrok ve zpracování a uchovávání živých buněk, které jsou součástí léčivého přípravku, umožňuje získat z jednoho leukaferetického odběru materiál až pro více než jednoroční imunoterapeutickou léčbu pacienta. Předpokladem výzkumu a klinického hodnocení je, že touto strategií lze dosáhnout maximální účinnosti aktivní buněčné imunoterapie a je možné tak pomoci i těm pacientům, pro které neexistují jiné léčebné alternativy. 5

6 Klinické studie SOTIO v roce 2013 Nádorové onemocnění prostaty Léčivý přípravek DCVAC/PCa 6 Fáze III VIABLE SP005 Randomizovaná, dvojitě zaslepená, multicentrická klinická studie fáze III s paralelními skupinami ověřující účinnost a bezpečnost DCVAC/PCa ve srovnání s placebem u pacientů s metastazujícím kastračně- -rezistentním karcinomem prostaty indikovaným k chemoterapii. Klinické hodnocení bude probíhat v USA a v následujících evropských zemích: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Chorvatsko, Francie, Itálie, Maďarsko, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Srbsko, Španělsko, Švédsko, Turecko a Velká Británie; po odstranění legislativních bariér mohou být dále zařazeny Rumunsko, Rusko a Slovensko. Předpokládané zahájení studie: červen 2013 Plánovaný počet pacientů: Fáze II SP001 Randomizovaná, otevřená, multicentrická klinická studie fáze II s paralelními skupinami u pacientů s kastračně-rezistentním karcinomem prostaty léčených pomocí aktivní buněčné imunoterapie přípravkem DCVAC/PCa. Zahájení studie: Stav náboru pacientů k : Screened: 30 Randomized: 19 SP002 Randomizovaná, otevřená, multicentrická klinická studie fáze II s paralelními skupinami u pacientů s metastazujícím karcinomem prostaty léčených pomocí aktivní buněčné imunoterapie preparátem DCVAC/PCa v kombinaci s hormonální terapií. Zahájení studie: Stav náboru pacientů k : Screened: 32 Randomized: 28 SP003 Randomizovaná, otevřená, multicentrická klinická studie fáze II s paralelními skupinami u pacientů s lokalizovaným karcinomem prostaty po primární radikální prostatektomii léčených pomocí aktivní buněčné imunoterapie preparátem DCVAC/PCa. Zahájení studie: Stav náboru pacientů k : Screened: 43 Randomized: 31 SP004 Randomizovaná, otevřená, multicentrická klinická studie fáze II s paralelními skupinami u pacientů s lokalizovaným karcinomem prostaty vysokého rizika po primární radioterapii léčených pomocí aktivní buněčné imunoterapie přípravkem DCVAC/PCa. Zahájení studie: Stav náboru pacientů k : Screened: 42 Randomized: 34

7 Nádorové onemocnění vaječníků Léčivý přípravek DCVAC/OvCa Fáze II SOV001 Randomizovaná, otevřená, trojramenná multicentrická studie fáze II, hodnotící vliv přidání DCVAC/OvCa ke standardní chemoterapii (karboplatina + paclitaxel) u žen s epiteliálním karcinomem vaječníků. Předpokládané zahájení studie: druhá polovina roku 2013 SOV002 Randomizovaná, otevřená, multicentrická studie fáze II, s paralelními rameny, hodnotící vliv přidání DCVAC/OvCa ke standardní chemoterapii (karboplatina + gemcitabin) po prvním relapsu u žen s platina- -senzitivním epiteliálním karcinomem vaječníků. Předpokládané zahájení studie: druhá polovina roku 2013 SOV003 Randomizovaná, otevřená, multicentrická studie fáze II, s paralelními rameny, hodnotící vliv přidání DCVAC/OvCa k chemoterapii po prvním relapsu u žen s platina-rezistentním epiteliálním karcinomem vaječníků. Předpokládané zahájení studie: druhá polovina roku 2013

8 SOTIO a.s. Jankovcova 1518/2, Praha 7, Česká republika T:

Studie probíhající v Onkologickém centru FNKV Praha Karcinom prsu:

Studie probíhající v Onkologickém centru FNKV Praha Karcinom prsu: Studie probíhající v Onkologickém centru FNKV Praha Karcinom prsu: ALTTO EGF 106708 Adjuvantní biologická terapie po skončení adjuvantní chemoterapie nebo v kombinaci s ní. Studie má 4 ramena: trastuzumab

Více

VÝVOJ A KLINICKÉ HODNOCENÍ NOVÝCH LÉČIV

VÝVOJ A KLINICKÉ HODNOCENÍ NOVÝCH LÉČIV VÝVOJ A KLINICKÉ HODNOCENÍ NOVÝCH LÉČIV přehledový článek DEVELOPMENT AND CLINICAL EVALUATION OF NEW DRUGS David Suchý 1, Milan Hora 2, Jindřich Fínek 3 1 Oddělení klinické farmakologie FN, Plzeň 2 Urologická

Více

Léčba Revlimidem. Základní informace pro nemocné

Léčba Revlimidem. Základní informace pro nemocné Léčba Revlimidem Základní informace pro nemocné Úvod Dnes se vám dostává do rukou brožurka, která si klade za cíl poskytnout vám více informací o novém léku Revlimid. Chceme abyste byli informováni a

Více

FAKULTA ZDRAVOTNIKÝCH STUDIÍ. Problematika dárcovství kostní dřeně

FAKULTA ZDRAVOTNIKÝCH STUDIÍ. Problematika dárcovství kostní dřeně FAKULTA ZDRAVOTNIKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B5341 Lucie Husárková Studijní obor: Všeobecná sestra 5341R009 Problematika dárcovství kostní dřeně Bakalářská práce Vedoucí práce: Mgr. Hana

Více

Biologická léčba karcinomu prsu

Biologická léčba karcinomu prsu Biologická léčba karcinomu prsu speciální příloha Biologická léčba karcinomu prsu vydavatel šéfredaktor odborná redakce jazyková redakce Farmakon Press, spol. s r.o. Košická 30 101 00 Praha 10 tel./fax:

Více

Onkologické centrum s hadronovou radioterapií

Onkologické centrum s hadronovou radioterapií Onkologické centrum s hadronovou radioterapií (úvodní studie) M. Lokajíček, P. Kundrát, J. Sedlák Fyzikální ústav Akademie věd ČR K. Prokeš, H. Honová, L. Judas, B. Konopásek, P. Mareš, L. Petruželka Onkologická

Více

obecnými erige Tocikiston Turkiye Ukraïna United Kingdom Belaru

obecnými erige Tocikiston Turkiye Ukraïna United Kingdom Belaru larus Belgique Bǎlgariya Ceská Republika Danmark eutschland Eesti España France Hellas Hrvatska Ireland and Israel Italia Kazakhstan Kirgiz Respublikası Kypro tvija Leituva Luxembourg Makedonija Magyarorszá

Více

NÁVRH KONCEPCE ZDRAVOTNICKÉHO APLIKOVANÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE

NÁVRH KONCEPCE ZDRAVOTNICKÉHO APLIKOVANÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE NÁVRH KONCEPCE ZDRAVOTNICKÉHO APLIKOVANÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE DO ROKU 2015 OBSAH 1) PŘESNÁ CITACE ÚKOLU ULOŽENÉHO USNESENÍM VLÁDY... 3 2) CELKOVÝ CÍL KONCEPCE... 3 3) STRUČNÁ SWOT ANALÝZA (PŘEDNOSTI, NEDOSTATKY,

Více

BIOIMPLANTOLOGIE 2009

BIOIMPLANTOLOGIE 2009 Fakultní nemocnice Brno, Tkáňová banka I. Celostátní konference BIOIMPLANTOLOGIE 2009 Brno, 19. 20. března 2009 SBORNÍK ABSTRAKT Lineq nabízí: Dewarovy nádoby Taylor-Wharton HARSCO dodávky tekutého dusíku

Více

Léčba thalidomidem. Základní informace pro nemocné

Léčba thalidomidem. Základní informace pro nemocné Léčba thalidomidem Základní informace pro nemocné Léčba thalidomidem základní informace pro nemocné Poznámky Zdravotnické zařízení, kde se léčím: Lékař... Tel:... Sestra... Tel:... Nemocnice... Tel. ústředna:...

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Abseamed 1 000 IU/0,5 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden ml roztoku obsahuje 2 000

Více

Biologická léčba karcinomu ledviny

Biologická léčba karcinomu ledviny 111 Biologická léčba karcinomu ledviny MUDr. Milada Zemanová, Ph.D. Onkologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha Základem léčby lokalizovaného karcinomu ledviny je operace. Léčba pokročilých a metastazujících

Více

glukozofosfátovou Escherichia coli dvouděložné rostliny

glukozofosfátovou Escherichia coli dvouděložné rostliny Tab. 2 Nejdůležitější zástupci mikroflóry žijící na kůži zdravého člověka Acinetobacter, Aerococcus bacily, klostridie, korynebakterie Micrococcus, Peptostreptococcus Propionibacterium stafylokoky, streptokoky

Více

Urologie na Karlově slaví 40. narozeniny...

Urologie na Karlově slaví 40. narozeniny... Urologie na Karlově slaví 40. narozeniny... Prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc., přednosta Urologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze Urologická klinika byla založena profesorem MUDr. Eduardem Hradcem, DrSc.,

Více

Západočeské pneumoonkologické dny 8. 9. 11. 2012. Abstrakty. www.pneuonkdny.cz

Západočeské pneumoonkologické dny 8. 9. 11. 2012. Abstrakty. www.pneuonkdny.cz Západočeské pneumoonkologické dny 8. 9. 11. 2012 Abstrakty www.pneuonkdny.cz Generální partner: Partneři: Ostatní vystavovatelé: ABSTRAKTY PŘEDNÁŠEK přednesených na XX. západočeských pneumoonkologických

Více

Klinické zkoušky Pomoc pacientům v boji s rakovinou Fáze klinického výzkumu léčby rakoviny fáze I Zkoušky fáze II

Klinické zkoušky Pomoc pacientům v boji s rakovinou Fáze klinického výzkumu léčby rakoviny fáze I Zkoušky fáze II Klinické zkoušky Pomoc pacientům v boji s rakovinou Klinické zkoušky jsou výzkumné studie, prováděné na dobrovolnících s cílem odpovědět na konkrétní vědecké otázky. Ve výzkumu rakoviny se klinické zkoušky

Více

bonus USB flash disk kompletní přednášky biomarkery Expert Lecture

bonus USB flash disk kompletní přednášky biomarkery Expert Lecture sborník přednášek bonus USB flash disk kompletní přednášky biomarkery Expert Lecture 7. dubna 2011, Kampus Masarykovy univerzity Brno Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego, Postgraduální kurz: Karcinom

Více

Prevence a léčba karcinomu prsu Diplomová práce

Prevence a léčba karcinomu prsu Diplomová práce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra antropologie a zdravovědy Bc. Zuzana Melichová II. ročník navazujícího magisterského studia Obor: Učitelství odborných předmětů pro zdravotnické

Více

ODBORNÝ PROGRAM lékaři

ODBORNÝ PROGRAM lékaři ODBORNÝ PROGRAM lékaři 16. 10. 2014 Předsedající: Krákorová G., Kolek V. 11 Prediktivní význam sérových onkomarkerů u pacientů s pokročilým NSCLC léčených EGFR-TKI Fiala O. 1, Pešek M. 2, Fínek J. 1, Minárik

Více

NOVÉ MOŽNOSTI A NADĚJE. Ivana Gottová: Cílem AVON Pochodu je dodat naději těm, kteří to nejvíce potřebují, tedy nemocným ženám.

NOVÉ MOŽNOSTI A NADĚJE. Ivana Gottová: Cílem AVON Pochodu je dodat naději těm, kteří to nejvíce potřebují, tedy nemocným ženám. KOMERČNÍ PŘÍLOHA SPOLEČNOSTI MEDIAPLANET www.bojujemeprotirakovine.cz NOVINKY Infuzní terapie vitamínem C v onkologii ZDRAVÍ Nádory hlavy a krku - prevence i u mladších ročníků FOTO: AVON AVON Pochod proti

Více

ODBORNÝ PROGRAM lékaři

ODBORNÝ PROGRAM lékaři ODBORNÝ PROGRAM lékaři 7. 11. 2013 Předsedající: Pešek M., Votruba J. 27 Update klinických doporučení pro diagnostiku a léčbu pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic Koubková L. Pneumologická klinika

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Katedra buněčné biologie a genetiky

Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Katedra buněčné biologie a genetiky Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Katedra buněčné biologie a genetiky Neziskové léky: Aktivita komplexu disulfiramu (antabusu) s mědí proti buněčné linii odvozené od karcinomu slinivky

Více

XXXVII. Pracovní dny radiofarmaceutické sekce PROGRAM

XXXVII. Pracovní dny radiofarmaceutické sekce PROGRAM Radiofarmaceutická sekce České společnosti nukleární medicíny ČLS JEP a oddělení nukleární medicíny Fakultní nemocnice Brno Vás srdečně vítají na akci XXXVII. Pracovní dny radiofarmaceutické sekce PROGRAM

Více

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.)

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) Obsah: 1. Východiska programu.. 1 2. Cíle programu 7 3. Termín a vyhlášení a doba trvání programu.. 9 4. Základní struktura

Více

Primární imunitní trombocytopenie (ITP)

Primární imunitní trombocytopenie (ITP) Primární imunitní trombocytopenie (ITP) doc. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA Informace pro pacienty Interní hematologická klinika 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice Královské

Více

diagnostika in vitro Delsa Max nový přístroj k charakterizaci nanočástic Instalace prvního 5laserového sorteru MoFlo XDP v České republice

diagnostika in vitro Delsa Max nový přístroj k charakterizaci nanočástic Instalace prvního 5laserového sorteru MoFlo XDP v České republice in vitro diagnostika Delsa Max nový přístroj k charakterizaci nanočástic Instalace prvního 5laserového sorteru MoFlo XDP v České republice Vysokokapacitní třídění jako nástroj pro moderní šlechtění fotosyntetických

Více

11. Genové terapie. Symptomatická léčba je založena na následujících procedurách

11. Genové terapie. Symptomatická léčba je založena na následujících procedurách 11. Genové terapie 11.1. Úvod Genové terapie jsou léčebné postupy nebo postupy zmírňující projevy genetické poruchy pomocí nukleových kyselin nebo geneticky modifikovaných buněk pacienta s terapeutickým

Více

Příloha 6 Zdravá populace: Podrobná specifikace prioritní oblasti

Příloha 6 Zdravá populace: Podrobná specifikace prioritní oblasti Zdravá populace: Podrobná specifikace prioritní oblasti Rozhodujícím předpokladem ekonomicky, sociálně i lidsky úspěšné společnosti je zdravá populace. Základním aspektem zdraví je dynamika změn a procesů,

Více

Prevence rakoviny prsu u žen

Prevence rakoviny prsu u žen UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra antropologie a zdravovědy Vladimíra Pěčonková V. ročník kombinované studium Obor: Učitelství sociálních a zdravotních předmětů pro střední odborné

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Zevalin 1,6 mg/ml, kit pro přípravu radiofarmaka na infuzi 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Zevalin se dodává jako souprava k přípravě ibritumomabum

Více