MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE"

Transkript

1 MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 39668/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 50. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření dohody o ukončení Smlouvy o poskytování stálé pordenské činnosti uzvřené dne městem Kopřivnice jko klientem Ing. Jiřinou Homolovou, s místem podnikání v Bílovci, Strá Ves 34, jko dňovým pordcem, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e rozpočtová optření mnžer kvlity k rozpočtu měst n rok 2012 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí pltební výměr č. 239/2012 n odvod z porušení rozpočtové kázně č.j /12/ ze dne vydný Finnčním úřdem Ostrv I. (dále jen pltební výměr ) ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. s c h v l u j e 2.1 zplcení odvodu z porušení rozpočtové kázně vyměřeného pltebním výměrem dle bodu 1. tohoto usnesení 2.2 podání odvolání k příslušnému správnímu orgánu proti pltebnímu výměru dle bodu 1. tohoto usnesení Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření drovcí smlouvy městem Kopřivnice jko dárcem Sdružením Link bezpečí se sídlem v Prze 8, Ústvní 91/95, IČ: , jejímž MĚSTO KOPŘIVNICE

2 50. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č předmětem je poskytnutí dru ve výši 2.100,- Kč ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. d o p o r učuje zstupitelstvu měst schválit 1.1. uzvření Smlouvy o poskytnutí dotce z rozpočtu měst Kopřivnice městem Kopřivnice jko poskytovtelem dotce Společností pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s., Místní orgnizce SPMP ČR Nový Jičín denní stcionář ŠKOLA ŽIVOTA, se sídlem v Novém Jičíně, Beskydská 176, IČ: , jko příjemcem dotce, jejímž předmětem je poskytnutí dotce ve výši 5.000,- Kč n nákup prcovního mteriálu vybvení pro prcovně-terpeutické činnosti v rámci projektu Pomoc podpor osobám se zdrvotním postižením ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 4 podkldového mteriálu 1.2. uzvření Smlouvy o poskytnutí dotce z rozpočtu měst Kopřivnice městem Kopřivnice jko poskytovtelem dotce Domovem Duh, p.o., se sídlem v Novém Jičíně, Hřbitovní 41, IČ: , jko příjemcem dotce, jejímž předmětem je poskytnutí dotce ve výši ,- Kč n mzdové nákldy vč. odvodů v rámci projektu Finnční příspěvek n provoz Domov pro seniory ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 5 podkldového mteriálu 3.3. uzvření Smlouvy o poskytnutí dotce z rozpočtu měst Kopřivnice městem Kopřivnice jko poskytovtelem dotce Dikonií ČCE hospic Citdel, církevní právnickou osobou, se sídlem ve Vlšském Meziříčí, Žerotínov 1421, IČ: , jko příjemcem dotce, jejímž předmětem je poskytnutí dotce ve výši ,- Kč n mzdové nákldy vč. odvodů v rámci projektu Specilizovná plitivní péče (hospicová péče) ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 6 podkldového mteriálu 2. s c h v l u j e rozpočtové optření odboru sociálních věcí zdrvotnictví k rozpočtu měst n rok 2012 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 podkldového mteriálu Rd měst po projednání v souldu s ustnovením 102 odst. 2 písm. g) zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích) j m e n u j e n návrh tjemník MÚ, s účinností od pn ing. Kmil Žák do funkce vedoucí odboru mjetku měst. 2 / 14

3 50. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č Rd měst po projednání u rčuje s účinností od zvláštní přípltek ředitelce ZŠ Kopřivnice Lubin okres Nový Jičín, příspěvková orgnizce ve znění návrhu, předloženého prostřednictvím důvodové zprávy Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí 1.1 návrh n pořízení změny Územního plánu Kopřivnice podný pnem Jroslvem Váňou ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 1.2 stnovisko pořizovtele, tj. odboru stvebního řádu, územního plánování pmátkové péče, k předloženému návrhu ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy 2. d o p o r učuje zstupitelstvu měst schválit zřzení poždvku pn Jroslv Váni do nejbližší pořizovné změny Územního plánu Kopřivnice Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření dodtku č. 2 ke Smlouvě o umístění obstrání toulvých opuštěných psů psů dočsně bez mjitele v psím útulku ze dne městem Kopřivnice jko mndtářem městem Nový Jičín, se sídlem v Novém Jičíně, Msrykovo náměstí 1, IČ , jko mndntem, jehož předmětem je úprv smlouvy o umístění obstrání toulvých opuštěných psů psů dočsně bez mjitele z území měst Nový Jičín v psím útulku ve Vlčovicích, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 podání žádosti o proplcení výdjů projektu Příměstský les Šostýn podpořeného z Progrmu rozvoje venkov ČR n období , podoptření II Neproduktivní investice v lesích (v rámci 13. kol příjmu žádostí), v termínu do plnou moc k zstupování při podání žádosti o proplcení výdjů projektu Příměstský les Šostýn z Progrmu rozvoje venkov ČR n období ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí námitky uchzeče SITA CZ,.s., se sídlem v Prze, Vinohrdy, Špnělská 10/1073, IČ: proti rozhodnutí zdvtele měst Kopřivnice o vyloučení z účsti n zdávcím řízení ve veřejné zkázce Zjištění komunálních 3 / 14

4 50. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č služeb pro město Kopřivnice ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. z m í t á námitky uchzeče SITA CZ,.s., se sídlem v Prze, Vinohrdy, Špnělská 10/1073, IČ: proti rozhodnutí zdvtele měst Kopřivnice o vyloučení z účsti n zdávcím řízení ve veřejné zkázce Zjištění komunálních služeb pro město Kopřivnice z důvodu neopodsttněnosti podné námitky ve znění návrhu rozhodnutí předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí žádost Pedgogicko-psychologické pordny, Nový Jičín, příspěvkové orgnizce o nvýšení dotce n rok 2012 ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. d o p o r učuje zstupitelstvu měst schválit 2.1. rozpočtové optření oddělení školství, kultury cestovního ruchu k rozpočtu měst Kopřivnice n rok 2012 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu 2.2. uzvření Dodtku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotce z rozpočtu měst Kopřivnice ze dne městem Kopřivnice jko poskytovtelem Pedgogicko-psychologickou pordnou, Nový Jičín, příspěvkovou orgnizcí se sídlem v Novém Jičíně, Žižkov 3, IČ , jko příjemcem, jehož předmětem nvýšení dotce v důsledku nárůstu cen z energie služby v nebytových prostorách pobočky n ul. Štefánikov č. p v Kopřivnici v roce 2012 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí zjištění kce 10. ročníku Běhu rodným krjem Emil Zátopk ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy 2. s c h v l u j e ceny pro účstníky kce Běh rodným krjem Emil Zátopk ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání b e r e n vědomí informce o předání objektu kulturního domu č. p. 367 č. p. 368 předání funkce ředitelky příspěvkové orgnizce mjetku příspěvkové orgnizce Kulturní dům Kopřivnice ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy přílohy č. 1 podkldového mteriálu. 4 / 14

5 50. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č Rd měst po projednání b e r e n vědomí písemnost ředitele obecně prospěšné společnosti Regionální muzeum v Kopřivnici ze dne 9. července 2012 ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 udělení obecné výjimky v souldu s čl. 6 obecně závzné vyhlášky měst Kopřivnice č. 1/2006, kterou se stnovují podmínky pořádání veřejnosti přístupných kulturních podniků z čl. 3 vyhlášky Podmínky pro pořádání veřejných hudebních produkcí (dále jen vyhlášk ) n období: v době od do hodin v době od do hodin, kdy lze n terse před hospodou GRAND CAFE BAR v Kopřivnici provozovt veřejnou hudební produkci; udělením výjimky nejsou dotčeny povinnosti stnovené obecně závznými právními předpisy 1.2 udělení obecné výjimky v souldu s čl. 6 obecně závzné vyhlášky měst Kopřivnice č. 1/2006, kterou se stnovují podmínky pořádání veřejnosti přístupných kulturních podniků z čl. 3 vyhlášky Podmínky pro pořádání veřejných hudebních produkcí (dále jen vyhlášk ) n období v době od do hodin, kdy lze n prostrnství před vchodem do bývlé školy Náměstí v Kopřivnici provozovt veřejnou hudební produkci; udělením výjimky nejsou dotčeny povinnosti stnovené obecně závznými právními předpisy 1.3 udělení obecné výjimky v souldu s čl. 6 obecně závzné vyhlášky měst Kopřivnice č. 1/2006, kterou se stnovují podmínky pořádání veřejnosti přístupných kulturních podniků z čl. 3 vyhlášky Podmínky pro pořádání veřejných hudebních produkcí (dále jen vyhlášk ) n období v době od do hodin dne následujícího, kdy lze v reálu fotblového hřiště ve Vlčovicích (mimo sportovní plochy) provozovt veřejnou hudební produkci; udělením výjimky nejsou dotčeny povinnosti stnovené obecně závznými právními předpisy 1.4 udělení obecné výjimky v souldu s čl. 6 obecně závzné vyhlášky měst Kopřivnice č. 1/2006, kterou se stnovují podmínky pořádání veřejnosti přístupných kulturních podniků z čl. 3 vyhlášky Podmínky pro pořádání veřejných hudebních produkcí (dále jen vyhlášk ) n období v době od do hodin, dne následujícího, kdy lze v reálu fotblového hřiště ve Vlčovicích (mimo sportovní plochy) provozovt veřejnou hudební produkci, v přípdě, že se v důsledku nepříznivého počsí nebude kont kce uvedená pod bodem 1.3 tohoto usnesení; udělením výjimky nejsou dotčeny povinnosti stnovené obecně závznými právními předpisy 1.5 udělení obecné výjimky v souldu s čl. 9 obecně závzné vyhlášky měst Kopřivnice č. 2/2012 o místních záležitostech veřejného pořádku z čl. 4 vyhlášky Omezující optření při užívání veřejného prostrnství (dále jen vyhlášk ), odst. 3 n období v době od do hodin, kdy lze n terse před hospodou GRAND CAFE BAR v Kopřivnici požívt lkoholické nápoje. 5 / 14

6 50. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí žádosti Zákldní školy Kopřivnice Mniší okres Nový Jičín, příspěvkové orgnizce o souhls s vybudováním hřiště o investiční dotci ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č.1 přílohy č. 2 podkldového mteriálu 2. n e s c h v l u j e Zákldní škole Kopřivnice Mniší okres Nový Jičín, příspěvkové orgnizci relizci výstvby hřiště zpevněné betonové plochy n školní zhrdě Rd měst po projednání d o p o r u č u j e z s t u p i t e l s t v u m ě s t s c h v á l i t uzvření kupní smlouvy městem Kopřivnice jko kupujícím Pozemkovým fondem České republiky, se sídlem v Prze 3, Husinecká 1024/11, PSČ , IČ jko prodávjícím, jejímž předmětem je převod pozemku p.č. 506/2 zhrd o výměře 18 m² nově vzniklého pozemku p.č. 506/4 osttní ploch o výměře 103 m² n zákldě geometrického plánu číslo /2012 vyhotoveného Ing. Dliborem Rvčukem ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření smlouvy o právu provést stvbu městem Kopřivnice jko vlstníkem pozemku pnem Ivo Kovářem, <nonymizováno> pní Mrtou Kovářovou <nonymizováno> ob bytem <nonymizováno> jko stvebníky, jejímž předmětem je ztížení části pozemku prc. č. 555/14 v k.ú. Drnholec nd Lubinou to vedením vodovodní, plynové, elektrické přípojky zřízením sjezdu pro rodinný dům n pozemku p.č. st. 117 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření smlouvy o zřízení věcného břemene městem Kopřivnice jko strnou povinnou z věcného břemene ČEZ Distribuce,.s., se sídlem v Děčíně, IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ IČ , DIČ CZ , zápis v obchodním rejstříku vedeném Krjským soudem v Ústí nd Lbem, oddíl B, vložk 2145, jko strnou oprávněnou z věcného břemene, jejímž předmětem je ztížení částí pozemků prc. č. 1938/9, 1936/1 1932/3 v k.ú. Kopřivnice, v rozshu jk je vyznčeno v geometrickém plánu /2012 ze dne ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkldového mteriálu. 6 / 14

7 50. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření smlouvy o užití silničního pozemku (těles) pro zvláštní užívání č.nj/281//2012/n n kci POSEZ skládk klů Kopřivnice, SO 02 odvedení vod z oblsti skládky klů městem Kopřivnice jko nájemcem Morvskoslezským krjem, se sídlem v Ostrvě, ul.28 říjn 117, , IČ , zstoupeným z pověření hejtmn krje Správou silnic Morvskoslezského krje, p.o. se sídlem v Ostrvě, Úprkov 1, , středisko Nový Jičín, Suvorovov 525, Šenov u Nového Jičín jko pronjímtelem, jejímž předmětem je užití silničního pozemku pro zvláštní užívání ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření smlouvy o údržbě objektu v tělese pozemní komunikce v mjetkové správě SSMsK středisk Nový Jičín, č. N.J/282/2012/N, v rámci stvby Knlizce n ul. K Očnímu v souběhu s pozemní komunikcí II/482 osd Pseky s npojením knlizce n stávjící silniční propustek městem Kopřivnice Správou silnic Morvskoslezského krje, příspěvková orgnizce, se sídlem v Ostrvě, Úprkov 1, , středisko Nový Jičín, Suvorovov 525, Šenov u Nového Jičín, IČ , jejímž předmětem je údržb objektu v tělese pozemní komunikce II/482 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e Rozpočtová optření Odboru rozvoje měst k rozpočtu měst n rok 2012 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření smlouvy o užití silničního pozemku (těles) pro zvláštní užívání n kci IPRM Jih II.etp Veřejná prostrnství městem Kopřivnice jko nájemcem Morvskoslezským krjem, se sídlem v Ostrvě, ul.28 říjn 117, , IČ , zstoupeným z pověření hejtmn krje Správou silnic Morvskoslezského krje, p.o. se sídlem Úprkov 1, Ostrv, středisko Nový Jičín, Suvorovov 525, Šenov u Nového Jičín, jko pronjímtelem, jejímž předmětem je užití silničního pozemku pro zvláštní užívání ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu. 7 / 14

8 50. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření Dodtku č.2 ke Smlouvě o poskytnutí dotce z rozpočtu Regionální rdy n projekt relizovný v rámci Regionálního operčního progrmu NUTS II Morvskoslezsko registrovný pod číslem CZ.1.10/1.1.00/ názvem Stezk pro cyklisty chodce "Kopřivničk" městem Kopřivnice jko příjemcem dotce Regionální rdou regionu soudržnosti Morvskoslezsko se sídlem v Ostrvě, Hrbákov 1/1861, IČ: , DIČ: CZ jko poskytovtelem dotce ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí 1.1 výstupy z Fór Zdrvého měst Kopřivnice konného dne ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu 1. 2 ktulizovný Plán zdrví kvlity život Kopřivnice ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu 2. d o p o r učuje zstupitelstvu měst vzít n vědomí 2.1 výstupy z Fór Zdrvého měst Kopřivnice konného dne ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu 2.2 ktulizovný Plán zdrví kvlity život Kopřivnice ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí žádost o kompenzci podnou pní Mrcelou Střechovou dne ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu. 2. n e s c h v l u j e kompenzci škody pní Střechové ve smyslu žádosti dle bodu 1. tohoto usnesení Rd měst po projednání s c h v l u j e udělení obecné výjimky z čl. 5 Noční klid, odst. 2 písm. b) Obecně závzné vyhlášky č. 2/2012 o místních záležitostech veřejného pořádku z důvodu minimlizce vynuceného provozně technického doprvního dopdu při zbezpečení uložení technického zřízení do ulice Husov n období od 22:00 hodin dne do 06:00 hodin dne to ve 30 m úseku ulice Husov od křižovtky s ul. Štefánkov - Štrmberská ve směru k ul. Záhumenní; udělením výjimky nejsou dotčeny povinnosti stnovené obecně závznými právními předpisy Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí informci o stvu projektu Stbilizce svhu nd RD č.p / 14

9 50. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č s c h v l u j e 2.1 podání žádosti o dotci n projekt Stbilizce svhu nd RD č.p. 193 v progrmu Povodně 2010 Ministerstv životního prostředí 2.2 uzvření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemen právu provést stvbu Lubin-stbilizce svhu nd RD čp. 193 n pozemcích st.31/1, st.31/2, 152/5, 154/1 v k.ú. Větřkovice u Lubiny Mrcelou Mrázovou jko vlstnicí pozemků městem Kopřivnice jko stvebníkem, jejímž předmětem je právo stvebník provést stvbu Lubin-stbilizce svhu nd RD čp. 193 n pozemcích st.31/1, st.31/2, 152/5, 154/1 v k.ú. Větřkovice u Lubiny ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření Dodtku č.3 k SOD č. JI/OV/2012/001 ze dne n kci Rekonstrukce ul. Štrmberská - I. etp městem Kopřivnice jko objedntelem stvby společností COLAS CZ,.s., IČ , se sídlem v Prze, Ke Klíčovu 9, jko zhotovitelem, ve kterém se doplňuje v souldu s 92, 92e zákon 235/2004 Sb. o dni z přidné hodnoty, v pltném znění bod 14 článku VIII Pltební podmínky ve znění: Pro fkturci bude vyčleněn část smluvní ceny díl, které bude poskytnuto pro ekonomickou činnost objedntele v souldu s 92, 92e zákon 235/2004 Sb. o dni z přidné hodnoty, v pltném znění. Rozsh plnění pro ekonomickou činnost objedntele je uveden v příloze č. 1 tohoto dodtku Rd měst po projednání 1. schvluje 1.1 nájemce bytu <nonymizováno> pní Mrkétu Rybníčkovou <nonymizováno>, z dohodnuté měsíční nájemné ve výši 38,05 Kč/m 2 z podmínky uzvření smlouvy o kuci n byt 1.2 nájemce bytu <nonymizováno> pn Jkub Boháče <nonymizováno>, z dohodnuté měsíční nájemné ve výši 38,05 Kč/m nájemce bytu <nonymizováno> pní Zuznu Rschovou Lucii Rschovou <nonymizováno> z podmínky úhrdy dohodnuté výše dluhu, to do z dohodnuté měsíční nájemné ve výši 38,05 Kč/m nájemce bytu <nonymizováno> pní Tťánu Jnečkovou <nonymizováno>, z podmínky úhrdy dohodnuté výše dluhu, to do z dohodnuté měsíční nájemné ve výši 38,05 Kč/m 2 2. d o p o r učuje zstupitelstvu měst schválit 2.1 uzvření dohody o přistoupení k závzku městem Kopřivnice jko věřitelem 9 / 14

10 50. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č pní Zuznou Rschovou <nonymizováno> jko přistupující k závzku, jejímž předmětem je úhrd peněžitého závzku ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu. 2.2 uzvření dohody o přistoupení k závzku městem Kopřivnice jko věřitelem pní Tťánou Jnečkovou <nonymizováno> jko přistupující k závzku, jejímž předmětem je úhrd peněžitého závzku ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. souhlsí 1.1 s podáním návrhu měst jko žlobce k místně příslušnému soudu n vyklizení bytu po uplynutí doby, n kterou byl nájem bytu sjednán pnu Petru Podhráskému, <nonymizováno> 1.2 s podáním návrhu měst jko žlobce k místně příslušnému soudu n soudní výkon rozhodnutí místně příslušného soudu vyklizením bytu úhrdě nákldů řízení proti pnu Petru Podhráskému, <nonymizováno>v přípdě, že byt nebude vyklizen n zákldě rozhodnutí místně příslušného soudu podle bodu Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí 1.1. informci o písemnosti ze dne společnosti CIREX CZ, s.r.o., se sídlem v Kopřivnici - Vlčovice, Průmyslový prk 301, , IČ , týkjící se projevení vůle pokrčovt v nájmu nemovitostí uvedených pod písmenem (A) nájemní smlouvy uzvřené dne , ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu 1.2. informci o písemnosti ze dne společnosti CIREX CZ, s.r.o., se sídlem v Kopřivnici - Vlčovice, Průmyslový prk 301, PSČ , IČ , týkjící se projevení vůle pokrčovt v nájmu nemovitostí uvedených v článku 1.1 nájemní smlouvy uzvřené dne , ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č.2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí 1.1 poždvek n oprvu komunikce ulice N Pinkvce v Kopřivnici ve znění písemností předložených prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu. 1.2 návrh technického řešení oprvy předmětné komunikce ve znění návrhu předloženého prostřednictvím důvodové zprávy 2. s o u h l s í s projednáním zřzení jmenovité kce oprvy komunikce ulice N Pinkvce v rámci návrhu rozpočtu / 14

11 50. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí žádost pn Andreje Horvt, <nonymizováno> ze dne o Prominutí popltků z prodlení podle Prvidel pro pronjímání bytů správu pohledávek souvisejících s užíváním bytů ve vlstnictví měst Kopřivnice ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu. 2. s c h v l u j e prominutí pohledávky ve výši Kč n popltcích z prodlení pnu Andreji Horvtovi, <nonymizováno> které vznikly z důvodu neplcení nájmu bytu z období definovné v pltebním rozkze 60 Ro 3024/2003 ze dne ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání b e r e n vědomí písemnost Ing. Petr Mlejnk ze dne , ve věci snížení ceny stočného ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření dodtku č.1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne městem Kopřivnice jko nájemcem Kbelovou televizí Kopřivnice, s.r.o. se sídlem v Kopřivnici, Záhumenní 1152, IČ jko pronjímtelem ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí 1.1 písemnost ždtele o nebytové prostory pn René Moudrého ze dne ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu 1.2 písemnost pn Polkoviče, jedntele firmy POGARAMI s.r.o. ze dne ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č.2 podkldového mteriálu 2. n e s c h v l u j e snížení szby nájemného nebytových prostor, místností č.208, , které se ncházejí v 2. NP objektu občnské vybvenosti č.p. 684 umístěném n pozemku p.č. 504 k.ú. Kopřivnice, n ulici Česká v Kopřivnici, ze szby ve výši 731,24 Kč/1m 2 /rok + DPH n szbu ve výši 379,00 Kč/1m 2 /rok + DPH. 3. s c h v l u j e 3.1 pn Reného Moudrého IČ , s místem podnikání Bílovec, Rdotínská č.p.956, nájemcem nebytových prostor, místnosti č.107 o celkové výměře 5,44 m 2 umístěné v objektu č.p.684 n pozemku p.č. 504 v k.ú. Kopřivnice n ulici Česká z nájemné stnovené szbou ve výši 731,24 Kč/m 2 /rok, n dobu neurčitou. 3.2 podání výpovědi z nájmu nebytových prostor, které se ncházejí v 2. NP objektu občnské vybvenosti čp. 684 umístěném n pozemku p.č. 504 k.ú. Kopřivnice, n ulici Česká v Kopřivnici nájemci firmě POGARAMI, s.r.o., IČ s místem 11 / 14

12 50. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č podnikání v Kopřivnici, Česká 685 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.3 podkldového mteriálu. 3.3 zveřejnění záměru měst pronjmout nebytové prostory místnosti č. 208 o výměře 28,74 m2, č. 209 o výměře 35,13 m2, č. 212 o výměře 9,96 m2, které se ncházejí v II. ndzemním podlží objektu čp. 684, ul. Česká, Kopřivnice, p.č.504, k. ú. Kopřivnice ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 4 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření dodtku č.1/2012 ke smlouvě o dodávce vody z vodovodu odvádění odpdních vod knlizcí číslo 2247 městem Kopřivnice jko odběrtelem firmou Severomorvské vodovody knlizce Ostrv.s., se sídlem v Ostrvě, 28.říjn 169, IČ jko dodvtelem, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí 1.1 doporučení hodnotitelské komise poskytovtele dotce o poskytnutí finnční podpory Městu Kopřivnici n Příprvu energeticky úsporných projektů řešených metodou EPC, včetně podmínek čerpání dotce ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu 1.2 hrmonogrm příprvy projektu EPC Ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy 2. s c h v l u j e 2.1 přijetí dotce MPO EFEKT E.2 n vyprcování podrobné nlýzy potenciálu úspor v jednotlivých objektech mjetku měst ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu 2.2 seznm objektů v mjetku měst u kterých bude nlyzován vhodnost relizce energeticky úsporných optření metodou EPC. ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí informce o výběru Dohodce Českomorvské komoditní burzy Kldno (dále jen ČMKBK ) firmy FIN-servis.s. se sídlem v Kldně, ul. Vrbenského 2040, , IČ (dále jen Dohodce ) ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy 2. s ch v l u j e 2.1 udělení plné moci k zstupování měst jko Centrálního zdvtele Dohodcem n komoditní burze ČMKBK, jejímž předmětem je zstupování Měst Kopřivnice při uzvírání burzovních obchodů s elektřinou ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu. 2.2 uzvření smluv o centrlizovném zdávání městem jko Centrálním 12 / 14

13 50. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č zdvtelem Podřzenými zdvteli uvedenými v příloze č.5 ve znění vzorového návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu. 3. p o věřuje Ing. Kmil Žák - vedoucího Odboru mjetku měst podpisem Přihlášky ukce k obchodování elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny. ve znění vzorového návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí 1.1 písemnost ze dne žádost podnou pnem Anh Nguyenem o nájem nebytových prostor, místnosti č.0910 v objektu č.p.1163 n ulici Štefánikov v Kopřivnici ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu 1.2 písemnost ze dne žádost podnou pnem Petrem Wiszczorem o nájem nebytových prostor - místností č.0965, 0966 v objektu č.p.1163 n ulici Štefánikov v Kopřivnici ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č.3 podkldového mteriálu 2. s c h v l u j e 2.1 zveřejnění záměru měst pronjmout části nebytových prostor pro umístění nápojových, potrvinových, cukrovinkových utomtů v budově Městského úřdu Kopřivnice část místnosti č.0175 o výměře 245,80 m 2 (vstupní hl) umístěné v 1.ndzemním podlží část místnosti č.0450 o výměře 147,41 m 2 (chodb) umístěné ve 4.ndzemním podlží nebytové jednotky č.1163/1 objektu č.p.1163, k.ú.kopřivnice, p.č.1921/1 n ulici Štefánikov v Kopřivnici ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkldového mteriálu 2.2 Anh Nguyen, s místem podnikání v Kopřivnici, Sluneční 1380/19, IČ nájemcem nebytových prostor místnosti č.0910 o výměře 34,51 m 2 umístěné v 9. NP nebytové jednotky č.1163/1 objektu č.p.1163 n ulici Štefánikov v Kopřivnici, z nájemné stnovené szbou 888,34 Kč/m 2 /rok, tj ,60 Kč ročně, to n dobu neurčitou 2.3 Petr Wiszczor, s místem podnikání v Kopřivnici, Obránců míru 1306/16, IČ nájemcem nebytových prostor místností č.0965 o výměře 32,26 m 2 č.0966 o výměře 32,79 m 2, které jsou umístěné v 9. NP nebytové jednotky č.1163/1 objektu č.p.1163 n ulici Štefánikov v Kopřivnici, z nájemné stnovené szbou 100,00 Kč/m 2 /rok, tj ,00 Kč ročně, to n dobu neurčitou z účelem zřízení internetového rádi HANDICAP Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí písemnost ze dne žádost pní Mrtiny Brusové o nájem nebytového prostoru v objektu č.p.393 n ulici Sokolovské v Kopřivnici ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu 2. s c h v l u j e 2.1 uzvření Dohody o skončení smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne / 14

14 50. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č městem Kopřivnice jko pronjímtelem Ing. Michelou Jnovskou, s místem podnikání v Novém Jičíně, Sklky 1226/11, IČ jko nájemcem, jejímž předmětem je skončení nájmu nebytových prostor umístěných v I.NP vprvo od schodiště n ulici Sokolovské v Kopřivnici to dohodou k ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkldového mteriálu 2.2 Mrtinu Brusovou, s místem podnikání v Kopřivnici, I.Šustly 1086/20, IČ nájemcem nebytových prostor sestávjících se ze 3 místností o celkové výměře 24,14 m 2 místnost č.113 o výměře 18,84 m 2, č.122 o výměře 4,56 m 2 č.123 o výměře 0,74 m 2 umístěných v 1. ndzemním podlží vprvo od schodiště objektu č.p.393 n ulici Sokolovské v Kopřivnici, z nájemné stnovené szbou ve výši 850,- Kč/m 2 /rok, tj ,00 Kč ročně, to n dobu neurčitou s účinností od Mgr. Dgmr Rysová místostrostk Ing. Miroslv Kopečný místostrost 14 / 14

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 57545/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1883-1895 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 63. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 27.11.2012

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 20681/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 308-347 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 10. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 29.04.2015

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 63379/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 15-42 Usnesení 3. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&66612/2010/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 98-145 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 5. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

84. schůze Rady města Kopřivnice, 17.09.2013, usnesení č. 2590-2658

84. schůze Rady města Kopřivnice, 17.09.2013, usnesení č. 2590-2658 MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 40601/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2590-2658 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 84. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 19020/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2258-2301 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 72. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 30.04.2013

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 29399/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2444-2500 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 77. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 02.07.2013

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice F PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 17640/2016/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1097-1132 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 34. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 11157/2012/KnD ZPRACOVATEL: Jn Cvrklová ČÍSLA USNESENÍ: 194-219 Usnesení 8. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 3351/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 66-94 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 4. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 26.01.2015

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 37323/2016/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1393-1418 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 43. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 19.07.2016

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 49594/2016/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 1521-1562 Usnesení ze 49. schůze

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 41804/2016/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1419-1457 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 44. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 16.08.2016

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 20288/2015 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 74-102 Usnesení 5. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 48477/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 3545-3611 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 115. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&2050/2011/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 146-0194 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 6. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 2148/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1997-2034 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 66. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 15.01.2013

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 61738/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 898-931 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 28. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 15.12.2015

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 40/2006/OPE&36015/2010/Šo ČÍSLA USNESENÍ: 3947-3977 ZPRACOVATEL: Jn Cvrklová Usnesení z 98. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 43351/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 3459-3527 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 112. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 40/2006/OPE&42404/2010/Šo ČÍSLA USNESENÍ: 4003-4011 ZPRACOVATEL: Jn Cvrklová Usnesení z 100. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 1964/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1076-1132 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 30. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 17.01.2012

Více

Usnesení 83. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 15. 12. 2009

Usnesení 83. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 15. 12. 2009 Usnesení 83. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 15. 12. 2009 3357 - Rd měst po projednání 1. b e r e n v ě d o m í vzorovou smlouvu o poskytování služeb pultu centrlizovné ochrny Městskou policií Kopřivnice

Více

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 50. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 50. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í z 50. schůze Rdy městského obvodu Proskovice konné dne 3. 12. 2012 čís. 751/50 764/50 Mgr. Mrie Mtějová strostk Ing. Zdeněk Dvorský místostrost

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 5735/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2928-2969 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 93. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 04.02.2014

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 25227/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 348-408 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 11. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 19.05.2015

Více

Usnesení 57. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 20. 01. 2009

Usnesení 57. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 20. 01. 2009 Usnesení 57. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2394 - Rd měst po projednání s c h v l u j e doplnění týmu CAF o DiS. Ivnu Rškovou, koordinátorku projektu Zdrvé město MA 21. 2395 - Rd měst po projednání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE F Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 8633/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1179-1234 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 32. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 14700/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 163-247 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 8. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 24.03.2015

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&34122/2011/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 617-675 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 18. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 55409/2013/KnD ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 435-476 Usnesení 19. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 28635/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1469-1530 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 45. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 12.06.2012

Více

Usnesení. konaného dne 17. 04. 2008

Usnesení. konaného dne 17. 04. 2008 z 10. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice konného dne 17. 04. 2008 Usnesení z 10. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice, konného dne 17. 04. 2008 216 - Zstupitelstvo měst po projednání 1. b ere n věd o

Více

Usnesení 42. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 18. 07. 2008

Usnesení 42. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 18. 07. 2008 Usnesení 42. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 1881 - Rd měst po projednání s c h v l u j e nájemce bytu č. 56 v domě s pečovtelskou službou v Kopřivnici, Česká 320, uvedeného v příloze č. 1 podkldového

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 42346/2013/KnD ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 400-434 Usnesení 18. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 60368/2015 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 175-227 Usnesení 8. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 25853/2016/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1232-1266 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 39. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 17.05.2016

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 35293/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 543-556 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 17. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 14.07.2015

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 24062/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1421-1467 ZPRACOVATEL: Bc. Jn Cvrklová Usnesení ze 43. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

- 0256/RMOb-Pro/1418/23

- 0256/RMOb-Pro/1418/23 23. schůze rdy městského obvodu konné dne 02.11.2015 čís. 0246/RMOb-Pro/1418/23-0256/RMOb-Pro/1418/23 Mgr. Mrie Mtějová strostk Ing. Zdeněk Dvorský místostrost Strn 1/9 Přehled usnesení rdy městského obvodu

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&49324/2011/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 828-866 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 22. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 4. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 4. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne V souldu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochrně osobních údjů o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v uprvené podobě. STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í z 4. schůze

Více

Usnesení 70. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne

Usnesení 70. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne Usnesení 70. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 30. 06. 2009 2843 - Rd měst po projednání s c h v l u j e plán práce rdy měst n 2. pololetí roku 2009 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy

Více

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. ze 70. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. ze 70. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í ze 70. schůze Rdy městského obvodu Proskovice konné dne 7. 10. 2013 čís. 1024/70 1037/70 Mgr. Mrie Mtějová strostk Ing. Zdeněk Dvorský

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 41/2006/OPE&33934/2010/Šo ZPRACOVATEL: Kteřin Šodková ČÍSLA USNESENÍ: 575-597 Usnesení 26. zsedání Zstupitelstv

Více

Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice, konaného dne 16. 04. 2009

Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice, konaného dne 16. 04. 2009 Usnesení z 18. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice konného dne 16. 04. 2009 (usnesení č. 390-409) Usnesení z 18. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice, konného dne 16. 04. 2009 390 - Zstupitelstvo měst

Více

Usnesení 17. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 17. 07. 2007

Usnesení 17. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 17. 07. 2007 Usnesení 17. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 794 - Rd měst po projednání b e r e n v ě d o m í ústní informci o činnosti Stvebního úřdu z 1. pololetí roku 2007 ve znění předloženém prostřednictvím

Více

Usnesení 19. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 18. 09. 2007

Usnesení 19. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 18. 09. 2007 Usnesení 19. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 917 - Rd měst po projednání d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t pojmenování ulice K Očnímu ve znění návrhu předloženého prostřednictvím

Více

Usnesení. konaného dne 19. 06. 2008

Usnesení. konaného dne 19. 06. 2008 z 11. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice konného dne 19. 06. 2008 Usnesení z 11. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice, konného dne 19. 06. 2008 251 - Zstupitelstvo měst po projednání 1. b ere n věd o

Více

U S N E S E N Í 55. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 5.5.2014

U S N E S E N Í 55. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 5.5.2014 U S N E S E N Í 55. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 5.5.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1430/55 souhlsí s použitím

Více

Město Vejprty, Tylova 870/6, IČ

Město Vejprty, Tylova 870/6, IČ Město Vejprty, Tylov 870/6, IČ 00262170 V ý p i s u s n e s e n í 3. řádného zsedání Zstupitelstv měst Vejprty, které se uskutečnilo ve čtvrtek dne 31. březn 2011 od 16:30 hod. v zsedcí síni v Městském

Více

Usnesení 13. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 24. 04. 2007

Usnesení 13. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 24. 04. 2007 Usnesení 13. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 528 - Rd měst po projednání uzvření dodtku č.1 ke smlouvě o dílo n zprcování "Urbnisticko-rchitektonické studie centrální městské zóny v Kopřivnici" ze

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 35618/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2512-2525 ZPRACOVATEL: Jn Cvrklová Usnesení z 80. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 12.08.2013

Více

Usnesení. konaného dne 18. 11. 2008

Usnesení. konaného dne 18. 11. 2008 z 15. zsedání Zstupitelstv měst Usnesení z 15. zsedání Zstupitelstv měst, 319 - Zstupitelstvo měst po projednání 1. b ere n věd o mí zprávu ověřovtelů zápisu pn MUDr. Rudolf Bbince pn RSDr. Krl Kuboše

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 12. zsedání Zstupitelstv městského obvodu Ostrv-Jih které se konlo 13. 9. 2012 09:00 (usn. č. 0354/12 - usn. č. 0376/12) Mgr. Krel Sibinský

Více

Zpráva o činnosti výboru pro regionální rozvoj

Zpráva o činnosti výboru pro regionální rozvoj Zstupitelstvo Jihomorvského krje 27. zsedání konné dne 23. červn 2016 Mteriál k bodu č. 7 progrmu: Zpráv o činnosti výboru pro regionální rozvoj Návrh n usnesení Zstupitelstvo Jihomorvského krje b e r

Více

Usnesení 54. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 11. 2008

Usnesení 54. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 11. 2008 Usnesení 54. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2246 - Rd měst po projednání 1. d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t 1.1. rozpočet měst Kopřivnice n rok 2009 v celkovém objemu 422 687,9

Více

U S N E S E N Í z 17. schůze rady města konané dne 5. října 2010

U S N E S E N Í z 17. schůze rady města konané dne 5. října 2010 Byl proveden oprv usnesení č. RM 10 17 37 06 dne 14.10.2010 Uprvená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozshu zveřejňovných osobních údjů podle zákon o ochrně osobních údjů. Sttutární město Děčín U S

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 18562/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 248-307 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 9. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 14.04.2015

Více

U S N E S E N Í 34. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne

U S N E S E N Í 34. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne U S N E S E N Í 34. schůze Rdy obce Dětmrovice konné dne 7.11.2016 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 948/34 souhlsí s použitím

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 46263/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 675-691 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 21. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 22.09.2015

Více

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 54. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne 4. 2.

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 54. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne 4. 2. STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í z 54. schůze Rdy městského obvodu Proskovice konné dne 4. 2. 2013 čís. 808/54 823/54 Mgr. Mrie Mtějová strostk Ing. Zdeněk Dvorský místostrost

Více

Usnesení 20. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 09. 10. 2007

Usnesení 20. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 09. 10. 2007 Usnesení 20. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 960 - Rd měst po projednání uzvření smlouvy o poskytování prcovnělékřské péče městem Kopřivnice jko objedntel MUDr. Tiborem Vicsápim, s místem podnikání

Více

U S N E S E N Í 2. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne

U S N E S E N Í 2. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne U S N E S E N Í 2. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 8.12.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 48/2 zřizuje Komisi životního

Více

USNESENÍ. Město Horní Benešov S R P E N

USNESENÍ. Město Horní Benešov S R P E N Město Horní Benešov USNESENÍ z 97. schůze Rdy měst v Horním Benešově, která se konl dne 4.8.2010 v 6:00 hod. v knceláři strosty. S R P E N 2 0 1 0 Po projednání přednesených zpráv rozprvy byl přijt následující

Více

U S N E S E N Í 29. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne

U S N E S E N Í 29. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne U S N E S E N Í 29. schůze Rdy obce Dětmrovice konné dne 11.7.2016 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 793/29 bere n vědomí informci

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&5479/2011/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 195-252 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 7. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

U S N E S E N Í 36. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne

U S N E S E N Í 36. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne U S N E S E N Í 36. schůze Rdy obce Dětmrovice konné dne 9.1.2017 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1033/36 schvluje návrh drovcí

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 35939/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 3382-3398 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 109. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 64578/2016/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 1721-1775 Usnesení z 55. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 9735/2016/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1007-1042 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 31. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 23.02.2016

Více

USNESENÍ. Město Horní Benešov P R O S I N E C

USNESENÍ. Město Horní Benešov P R O S I N E C Město Horní Benešov USNESENÍ z 3. schůze Rdy měst v Horním Benešově, která se konl dne 13.12.2010 v 17:00 hod. v knceláři strosty. P R O S I N E C 2 0 1 0 Po jednání přednesených zpráv rozprvy byl přijt

Více

Z Á P I S č. 19/2016 z 19. jednání Zastupitelstva obce Lovčice

Z Á P I S č. 19/2016 z 19. jednání Zastupitelstva obce Lovčice Z Á P I S č. 19/2016 z 19. jednání Zstupitelstv obce Lovčice Dtum konání: 17. 8. 2016 od 18,00 hodin Místo konání: zsedcí místnost obecního úřdu, Lovčice č. p. 185 Přítomno: podle prezenční listiny 5 členů

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 40/2006/OPE&33267/2010/Šo ČÍSLA USNESENÍ: 3873-3946 ZPRACOVATEL: Kteřin Šodková Usnesení z 97. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

Město Horní Benešov USNESENÍ Z Á Ř Í ze 71. schůze Rady města v Horním Benešově, která se konala dne

Město Horní Benešov USNESENÍ Z Á Ř Í ze 71. schůze Rady města v Horním Benešově, která se konala dne Město Horní Benešov USNESENÍ ze 71. schůze Rdy měst v Horním Benešově, která se konl dne 9.9.2013 v 17:00 hod. v knceláři strosty. Z Á Ř Í 2 0 1 3 1 Po projednání přednesených zpráv rozprvy byl přijt následující

Více

Usnesení 63. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 07. 04. 2009

Usnesení 63. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 07. 04. 2009 Usnesení 63. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 07. 04. 2009 2600 - Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření smlouvy o právu provést stvbu městem Kopřivnice jko stvebník Českou republikou - Úřdem

Více

- 0201/RMOb-Pro/1418/17

- 0201/RMOb-Pro/1418/17 17. schůze rdy městského obvodu konné dne 27.07.2015 čís. 0190/RMOb-Pro/1418/17-0201/RMOb-Pro/1418/17 Mgr. Mrie Mtějová strostk Ing. Zdeněk Dvorský místostrost Strn 1/9 Přehled usnesení rdy městského obvodu

Více

U S N E S E N Í 7. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.4.2015

U S N E S E N Í 7. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.4.2015 U S N E S E N Í 7. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 13.4.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 176/7 schvluje poskytnutí

Více

Usnesení 18. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 28. 08. 2007

Usnesení 18. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 28. 08. 2007 Usnesení 18. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 839 - Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 výběr zhotovitele n kci Mobilní kmerový monitorovcí systém firmu Interl s.r.o., se sídlem v Ostrvě

Více

Usnesení 65. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 28. 04. 2009

Usnesení 65. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 28. 04. 2009 Usnesení 65. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 28. 04. 2009 2665 - Rd měst po projednání s ch vluje uzvření dodtku č. 1 k mndátní smlouvě ze dne 03. 03. 2009 městem Kopřivnice jko mndnt Regionálním

Více

Usnesení z 25. schůze Rady města Cvikova 4. prosince 2012

Usnesení z 25. schůze Rady města Cvikova 4. prosince 2012 Město Cvikov Usnesení z 25. schůze Rdy měst Cvikov 4. prosince 2012 účst: ze 7 členů přítomno: 6 členů, 1 omluven Ing. Dostál 468/12 Středisko pro rnou péči Liberec s.r.o n zákldě žádosti schvluje příspěvek

Více

Usnesení 76. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 08. 09. 2009

Usnesení 76. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 08. 09. 2009 Usnesení 76. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 08. 09. 2009 3020 - Rd měst po projednání b e r e n v ě d o m í zprávu o orgnizčním zbezpečení voleb do Poslnecké sněmovny Prlmentu České republiky, ve

Více

Usnesení 1. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne /RMObM-Pro/1418/1

Usnesení 1. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne /RMObM-Pro/1418/1 1. mimořádné schůze rdy městského obvodu konné dne 13.07.2015 čís. 0180/RMObM-Pro/1418/1-0189/RMObM-Pro/1418/1 Mgr. Mrie Mtějová strostk Ing. Zdeněk Dvorský místostrost Strn 1/8 Přehled usnesení rdy městského

Více

U S N E S E N Í 10. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.7.2015

U S N E S E N Í 10. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.7.2015 U S N E S E N Í 10. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 13.7.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 292/10 schvluje poskytnutí

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 40/2006/OPE&47568/2010/Šo ČÍSLA USNESENÍ: 4087-4154 ZPRACOVATEL: Kteřin Šodková Usnesení 102. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

Usnesení 1. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 13. 11. 2006

Usnesení 1. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 13. 11. 2006 Usnesení 1. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 1 - Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 uzvření smlouvy o výpůjčce městem Kopřivnice jko půjčitel Mgr. Dgmr Jnčálkovou - členkou Rdy měst Kopřivnice

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín Uprvená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozshu zveřejňovných osobních údjů podle zákon o ochrně osobních údjů. Sttutární město Děčín U S N E S E N Í z 16. schůze rdy měst konné dne 13. srpn 2007 Usnesení

Více

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Zveřejněný text usnesení je s ohledem n ochrnu osobních údjů uprven v souldu se zák. o ochrně osobních údjů. U S N E S E N Í 28. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 3.9.2012 Rd obce Dětmrovice po projednání

Více

U S N E S E N Í 25. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne

U S N E S E N Í 25. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne U S N E S E N Í 25. schůze Rdy obce Dětmrovice konné dne 4.4.2016 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 644/25 schvluje rozbory hospodření

Více

Usnesení 7. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 30. 01. 2007

Usnesení 7. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 30. 01. 2007 Usnesení 7. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 222 - Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e plán procesu komunitního plánování sociálních služeb v Kopřivnici n rok 2007 ve znění návrhu předloženého

Více

VÝPIS USNESENÍ číslo: 15 RADY MĚSTA POČÁTKY

VÝPIS USNESENÍ číslo: 15 RADY MĚSTA POČÁTKY VÝPIS USNESENÍ číslo: 15 RADY MĚSTA POČÁTKY čj.: 977/2015/STAR ze dne 2. listopdu 2015 Rd měst Počátky (dále jen rd) : I. dle ust. 102 odst.1 zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn. pozd. předp.: doporučuje

Více

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Zveřejněný text usnesení je s ohledem n ochrnu osobních údjů uprven v souldu se zák. o ochrně osobních údjů. U S N E S E N Í 24. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 18.4.2012 Rd obce Dětmrovice po projednání

Více

Usnesení 39. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne

Usnesení 39. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne Usnesení 39. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 1708 - Rd měst po projednání b e r e n v ě d o m í zprávu Zhodnocení činnosti Kulturního domu Kopřivnice, příspěvkové orgnizce roku 2007 Plán činnosti

Více

Platné znění schválené usnesením rady města č. 103/2014 ze dne 4. 2. 2014 a radou Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 17. 2.

Platné znění schválené usnesením rady města č. 103/2014 ze dne 4. 2. 2014 a radou Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 17. 2. Pltné znění schválené usnesením rdy měst č. 103/2014 ze dne 4. 2. 2014 rdou Městského obvodu Liberec - Vrtislvice nd Nisou dne 17. 2. 2014 Interní předpis PRO ZŘIZOVÁNÍ SLUŽEBNOSTÍ Čl. 1 Předmět ceny 1.

Více

U S N E S E N Í 42. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne

U S N E S E N Í 42. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne U S N E S E N Í 42. schůze Rdy obce Dětmrovice konné dne 5.6.2017 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1268/42 neschvluje poskytnutí

Více

24. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 5. 2004

24. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 5. 2004 Usnesení 24. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 1541 - Rd měst při výkonu působnosti vlné hromdy po projednání 1. souhlsí 1.1. s vyřzením dlouhodobého hmotného mjetku z užívání dle předloženého seznmu

Více

Jaroslav Tichý. Program:

Jaroslav Tichý. Program: 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 22.11.2010 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben JUDr. Miln Novák Jiří Oberreiter Ing.

Více

U S N E S E N Í 40. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne

U S N E S E N Í 40. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne U S N E S E N Í 40. schůze Rdy obce Dětmrovice konné dne 3.4.2017 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1172/40 schvluje poskytnutí

Více

U S N E S E N Í 1. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 24.11.2014

U S N E S E N Í 1. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 24.11.2014 U S N E S E N Í 1. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 24.11.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1/1 bere n vědomí výsledky

Více

U S N E S E N Í 35. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 6.3.2013

U S N E S E N Í 35. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 6.3.2013 U S N E S E N Í 35. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 6.3.2013 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 957/35 schvluje rozbory hospodření

Více