Usnesení 70. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení 70. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne"

Transkript

1 Usnesení 70. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne Rd měst po projednání s c h v l u j e plán práce rdy měst n 2. pololetí roku 2009 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst při výkonu působnosti vlné hromdy obchodní společnosti TEPLO Kopřivnice s. r. o. po projednání schvluje snížení zákldního kpitálu společnosti TEPLO Kopřivnice s.r.o. tkto: 1. zákldní kpitál společnosti TEPLO Kopřivnice s.r.o., se sídlem v Kopřivnici, Štefánikov 1163, se snižuje o Kč to z hodnoty Kč n hodnotu Kč 2. výše vkldu jediného společník měst Kopřivnice se snižuje z Kč n Kč 3. částk odpovídjící snížení zákldního kpitálu bude celá vyplcen jedinému společníku městu Kopřivnice Rd měst po projednání b e r e n v ě d o m í zápis č. 2 z jednání komise pro národní vzthy ze dne ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t uzvření dodtku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotce z rozpočtu měst ze dne městem Kopřivnice jko poskytovtel Klubem volejblu Ttr Kopřivnice, se sídlem v Kopřivnici, Nám. T. G. Msryk 540, IČ , zstoupeným pnem Jindřichem Tndlerem Ing. Mojmírem Neuschlem jko příjemce, jehož předmětem je poskytnutí dotce n částečnou úhrdu nákldů spojených s pobytem volejblistů doprovodu z prtnerského měst Myszków (Polsko) n národním turnji ve volejblu v Kopřivnici ve výši Kč, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s o u h l s í s podáním žádosti o dotci z dotčního progrmu Morvskoslezského krje Podpor turistických informčních center v Morvskoslezském krji (RRC/05/2009) n ktulizci webových stránek IC, vytvoření dtbáze pro práci informčního centr systému sdílení dt. 1

2 Rd měst po projednání 1. schvluje 1.1 udělení obecné výjimky v souldu s čl. 6 obecně závzné vyhlášky měst Kopřivnice č. 1/2006, kterou se stnovují podmínky pořádání veřejnosti přístupných kulturních podniků (dále jen vyhlášk ) n období v době od do v reálu hřiště házené v době od do hodin, kdy lze n prostrnství před KDK provozovt společenské kce s živou i reprodukovnou hudební produkcí, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím důvodové zprávy podkldového mteriálu. 1.2 udělení obecné výjimky v souldu s čl. 6 obecně závzné vyhlášky měst Kopřivnice č. 1/2006, kterou se stnovují podmínky pořádání veřejnosti přístupných kulturních podniků (dále jen vyhlášk ) n období v době od do hodin, kdy lze n chtě pod Červeným kmenem provozovt společenskou kci s živou hudební produkcí, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím důvodové zprávy podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. o d v o l á v á k 15. červenci 2009 Mgr. Vldn Jílk z funkce ředitele příspěvkové orgnizce Kulturní dům Kopřivnice, se sídlem v Kopřivnici, Obránců míru 368, IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. p o v ě ř u j e zstupováním ředitele příspěvkové orgnizce Kulturní dům Kopřivnice, se sídlem v Kopřivnici, Obránců míru 368, IČ , Bc. Evu Mikuškovou, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání b e r e n v ě d o m í návrh zdání k podání cenových nbídek n vyhotovení Mrketingové strtegie měst Kopřivnice ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 uzvření smlouvy o reklmě městem Kopřivnice firmou Nost s. r. o., se sídlem v Novém Jičíně, Svtopluk Čech 2088/13, IČ , zstoupenou Ing. rch. Zdeňkem Klosem - jedntelem, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu firmou CHALUPA A SYN, s. r. o., se sídlem v Kopřivnici, Husov 1162, IČ , zstoupenou pnem Pvlem Chlupou jedntelem, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu firmou FAVEA spol. s. r. o., se sídlem v Kopřivnici, B. Němcové 580, 2

3 IČ , zstoupenou pnem PhrmDr. Milnem Krjíčkem jedntelem, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 podkldového mteriálu firmou DURA AUTOMOTIVE SYSTEMS CZ s. r. o., se sídlem v Kopřivnici, Průmyslový prk 300, IČ , zstoupenou Ing. Romnem Mcháčkem ředitelem závodu, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 4 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 uzvření drovcí smlouvy městem Kopřivnice jko obdrovný firmou Brose CZ spol. s r.o., se sídlem v Kopřivnici, Průmyslový prk 302, IČ , zstoupenou jedntelem Michelem Dnielem obchodním ředitelem Thomsem Neubertem jko dárce, jejímž předmětem je poskytnutí dru ve výši 5.000,00 n vybudování dětského doprvního hřiště n ulici Ignáce Šustly, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 1.2 rozpočtové optření odboru vzdělávání vnějších vzthů k rozpočtu měst n rok dětské doprvní hřiště, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu 2. b e r e n vědomí informci o příprvě provozování dětského doprvního hřiště v návznosti n projektovou žádost ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření dodtku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotce z rozpočtu měst Kopřivnice ze dne městem Kopřivnice jko poskytovtel Sborem dobrovolných hsičů Kopřivnice, se sídlem v Kopřivnici, Štefánikov 410, IČ , zstoupeným Josefem Divínem jko příjemce, jehož předmětem je poskytnutí dotce n trdiční kce, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e doplnění účelu účelově vázných prostředků pro Zákldní školu Kopřivnice, Alšov 1123 okres Nový Jičín z pořízení uzmyktelných štních skříněk n pořízení uzmyktelných štních skříněk štních lvic ve znění žádosti předložené prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s o u h l s í 3

4 s účstí měst Kopřivnice v soutěži Ministerstv práce sociálních věcí Obec přátelská rodině Rd měst po projednání s c h v l u j e rozpočtové optření odboru vzdělávání vnějších vzthů k rozpočtu měst n rok 2009 Mteřské školy Kopřivnice, p.o. ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání b e r e n vědomí nbídku Morvskoslezského krje týkjící se převodu zřizovtelské funkce Zákldní školy, Kopřivnice, Štrmberská 189, příspěvkové orgnizce, n město Kopřivnice, ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e doplnění účelu pro použití prostředků z vyúčtování energií z rok 2006 Mteřským školám Kopřivnice okres Nový Jičín, příspěvkové orgnizci ve znění žádosti předložené prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t 1.1 relizci rekonstrukce zhrd odloučených prcovišť n ulici Zdeňk Burin, Frncouzská Lubin příspěvkové orgnizci Mteřské školy Kopřivnice okres Nový Jičín, p.o. n pozemcích měst 1.2 podání žádosti o dotci n rekonstrukci zhrd odloučených prcovišť n ulici Zdeňk Burin, Frncouzská Lubin pod názvem projektu Svět je velká zhrd II. etp z dotčního progrmu ROP NUTS Morvskoslezsko, prioritní os 3 - Rozvoj měst, oblst podpory Subregionální centr, změření výzvy - Školství volnočsové ktivity, jménem právního subjektu Mteřské školy Kopřivnice okres Nový Jičín, příspěvková orgnizce 1.3 poskytnutí prostředků n spolufinncování projektu Svět je velká zhrd II. etp ve výši ,- Kč Mteřským školám Kopřivnice okres Nový Jičín, příspěvkové orgnizci Rd měst po projednání u děluje souhls Domu dětí mládeže, Kopřivnice, Kpt. Jroše 1077, příspěvkové orgnizci, pro právní úkon přijetí dru dárce uvedeného v příloze č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření dodtku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotce z rozpočtu měst Kopřivnice ze dne městem Kopřivnice jko poskytovtel 4

5 Sport Service Agency, s.r.o., se sídlem v Prze 4 - Podolí, Kplická 841/14, IČ , zstoupenou pnem Viktorem Lukášem jko příjemce, jehož předmětem je nvýšení dotce n pronájem polymeru ledové plochy, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednán s c h v l u j e záměr finnčního zbezpečení pobytu dětí z oblstí postižených záplvmi do výše ,- Kč Rd měst po projednání 1. n e s c h v l u j e zjištění bytu podle Prvidel pro pronjímání bytů ve vlstnictví měst Kopřivnice pltných od , část čtvrtá, článek 13 - udělování výjimek, odst. 1, tomuto ždteli: Pvlu Nvrátilovi ve znění předložené žádosti prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. s c h v l u j e zjištění bytu podle Prvidel pro pronjímání bytů ve vlstnictví měst Kopřivnice pltných od , část čtvrtá, článek 13 - udělování výjimek, odst. 1, tomuto ždteli: Lucii Durjové o velikosti 1+1 ve znění předložené žádosti prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. z r ušu j e bod č v usnesení č přijté n 66. schůzi Rdy měst Kopřivnice ze dne s ch vluje 2.1 společné nájemce bytu, specifikovného v příloze č. 1, pn Mrtin Šulgn pní Jnu Kováčovou, z podmínky uzvření smlouvy o kuci n byt z dohodnuté měsíční nájemné ve výši 28 Kč/m nájemce bytu specifikovného v příloze č. 1, pní Nděždu Bzlkovou, z podmínky úhrdy dohodnuté výše dluhu do z dohodnuté měsíční nájemné ve výši 28 Kč/m nájemce bytu specifikovného v příloze č. 1, pní Mrkétu Steinmnnovou, z podmínky úhrdy dohodnuté výše dluhu do z dohodnuté měsíční nájemné ve výši 28 Kč/m postup nkládní s žádostmi zájemců o zjištění bytu, kteří nedodrželi usnesení Rdy měst Kopřivnice ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 5 podkldového mteriálu 5

6 3. d oporuču j e zstupitelstvu měst s c h válit 3.1 uzvření dohody o přistoupení k závzku městem Kopřivnice jko věřitel Nděždou Bzlkovou jko přistupující k závzku, jejímž předmětem je úhrd peněžitého závzku ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu. 3.2 uzvření dohody o přistoupení k závzku městem Kopřivnice jko věřitel Mrkétou Steinmnnovou jko přistupující k závzku, jejímž předmětem je úhrd peněžitého závzku ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. z r ušu j e bod č v usnesení č přijté n 68. schůzi Rdy měst Kopřivnice ze dne s ch vluje 2. 1 uzvření dohody o splátkách dluhu městem Kopřivnice jko věřitel pní Petrou Klosovou jko dlužník, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. 2 uzvření dohody o splátkách dluhu městem Kopřivnice jko věřitel pnem Ptrikem Mstíkem jko dlužník, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu 2. 3 uzvření dohody o splátkách dluhu městem Kopřivnice jko věřitel pní Alenou Brtošákovou jko dlužník, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 podkldového mteriálu. 6

7 2. 4 uzvření dohody o splátkách dluhu městem Kopřivnice jko věřitel pní Emílií Kkurovou jko dlužník, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 4 podkldového mteriálu Rd měst po projednání n e s o u h l s í s podnájmem bytu n zákldě žádosti Jroslv Jč ze dne , to n dobu určitou od do ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání b e r e n vědomí informci o úhrdách plteb nájemného z byty záloh z služby spojené s užíváním bytů ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí žádost mnželů Miroslv Ludmily Petrových, ze dne o prominutí popltků z prodlení podle Prvidel pro pronjímání bytů ve vlstnictví měst Kopřivnice účinných od , část čtvrtá, článek 12 ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu. 2. d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t prominutí pohledávky ve výši Kč n popltcích z prodlení mnželům Miroslvu Ludmile Petrovým, které vznikly z důvodu neplcení nájmu bytu z období definovná v pltebních rozkzech č. j. 60 Ro 1259/2000 ze dne , č. j. 60 Ro 2170/2000 ze dne č. j. 60 Ro 2263/2002 ze dne ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí žádost mnželů Jiřího Rdny Boháčových ze dne ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. s c h v l u j e uzvření dohody městem Kopřivnice jko pronjímtel mnžely Jiřím Rdnou Boháčovými jko nájemci jejímž předmětem je finnční vyrovnání z výměnu oken ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu. 7

8 Rd měst po projednání 1. n e s o u h l s í 1.1 s podnájmem Ing. Michelou Jnovskou, s místem podnikání v Novém Jičíně, Sklky 1226/11, IČ , jko nájemce pní Mrtinou Brusovou, s místem podnikání v Kopřivnici, I.Šustly 1086/20, PSČ , IČ jko podnájemcem, jejímž předmětem bude podnájem nebytových prostor o celkové výměře 23,95 m 2, které se ncházejí v 1.NP obj. čp. 393, ul. Sokolovská, Kopřivnice, p.č. 1261, k.ú. Kopřivnice, to n dobu určitou s účinností od do s podnájmem Ing. Ivnou Némethovou, s místem podnikání v Kopřivnici, Družební 1003 Novém Jičíně, Sklky 1226/11, IČ jko nájemce společností PlzMrket CZ s.r.o. jko podnájemcem, jejímž předmětem bude podnájem nebytových prostor o celkové výměře 54,20 m 2, které se ncházejí ve 2.NP obj. čp. 244, ul. Štefánikov, Kopřivnice, p.č. 1261, k.ú. Kopřivnice, to n dobu určitou s účinností od do s o u h l s í se zřízením míst podnikání pro fyzickou osobu Ing. Ivnu Némethovou, IČ , v objektu čp. 244 n ulici Štefánikov v Kopřivnici Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí žádost ze dne n umístění nténního systému n budově obj. čp. 1163, ul., Štefánikov, Kopřivnice, podnou pnem Mrtinem Jlůvkou, bytem Kopřivnice Lubin, Lubin 36, ve znění předloženém prostřednictví přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. n e s c h v l u j e zveřejnění záměru měst pronjmout část střechy objektu č.p z účelem umístění nténního systému, ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 zveřejnění záměru měst pronjmout kbelové vedení elektrické energie trfostnicí TE2, rozvděč RM2/ pole 5 rozvodnou skříní SR3 umístěnou n prcele č.1932/1 k.ú Kopřivnice ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 1.2 zveřejnění záměru měst pronjmout plynovod zemního plynu v délce 264 m z reálu TATRY do skříně HUP umístěné n prcele č.1932/1 k.ú Kopřivnice ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e rozpočtová optření Odboru mjetku měst k rozpočtu měst n rok 2009 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu. 8

9 Rd měst po projednání schvluje uzvření nájemní smlouvy č městem Kopřivnice jko pronjímtel T-Mobile Czech Republic,.s., se sídlem v Prze 4, Tomíčkov 2144/1, IČ , zstoupený Petrou Nehněvjsouvou jko nájemce, jejímž předmětem je pronájem části střechy bytového domu č. p n ul. Štefánikov v Kopřivnici, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 výběr zhotovitele n kci ZŠ M. Horákové, Kopřivnice oprv sociálních zřízení firmu EB stvební společnost, s.r.o. se sídlem ve Frenštátě pod Rdhoštěm, Místecká 657, IČ zstoupenou p. Leo Brtošem, jedntelem společnosti ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu 1.2 uzvření smlouvy o dílo č. 45/2009 n kci ZŠ M. Horákové, Kopřivnice oprv sociálních zřízení městem Kopřivnice jko objedntel firmou EB - stvební společnost, s.r.o., se sídlem ve Frenštátě pod Rdhoštěm, Místecká 657, IČ zstoupenou p. Leo Brtošem - jedntelem společnosti jko zhotovitel, jejímž předmětem je oprv sociálních zřízení, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e zveřejnění záměru měst pronjmout nebytové prostory sestávjící se ze 4 místností společných prostor o celkové výměře 108,55 m 2, umístěné v I.poschodí objektu č.p.890, n pozemku p.č.101 v k.ú. Kopřivnice n ulici Školní v Kopřivnici ve znění návrhu předloženém prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu 2. s o u h l s í s podnájmem Michelou Kurcovou, s místem podnikání v Kopřivnici, Obránců míru 704/29, IČ jko nájemce pnem Petrem Boržikem, s místem podnikání v Chrudimi, Heydukov 383, IČ jko podnájemce, jejímž předmětem bude podnájem nebytových prostor o celkové výměře 90,95 m 2, které se ncházejí v I.poschodí objektu č.p.890, ul. Školní, Kopřivnice, p.č.101, k.ú. Kopřivnice, to n dobu určitou s účinností od do z podmínek uvedených v příloze č. 3 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 9

10 1. s c h v l u j e 1.1 zveřejnění záměru měst pronjmout nebytový prostor sestávjící se ze 6 místností (stvebně určen jko čjovn) o celkové výměře 136,70 m 2, umístěný ve II. ndzemním podlží objektu č.p.393, n pozemku p.č v k.ú. Kopřivnice n ulici Sokolovské v Kopřivnici ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu 1.2 uzvření dohody o finnčním vyrovnání z úprvy nebytových prostor městem Kopřivnice, jko vlstník nebytových prostor Ing. Zdenkou Špčkovou, s místem podnikání v Kopřivnici, Štrmberská 1092/10, IČ , jko nájemce, jejímž předmětem je finnční vyrovnání z práce relizovné nájemcem v nebytových prostorách, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkldového mteriálu 2. b e r e n vědomí písemnost ze dne , kterou nájemce Ing. Zdenk Špčková žádá o zpětvzetí výpovědi z nájmu nebytových prostor umístěných v objektu č.p.393, n ulici Sokolovská v Kopřivnici ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č.3 podkldového mteriálu 3. n e s c h v l u j e zpětvzetí výpovědi z nájmu nebytových prostor ncházejících se v č.p.393 n ulici Sokolovské v Kopřivnici nájemci Ing. Zdence Špčkové, která ji byl podán dne z důvodu uvedených v odstvci v 10 zákon č.116/1990 Sb., v pltném znění Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí písemnosti ze dne společnosti ARFE, s.r.o., se sídlem podnikání v Kopřivnici, ul. Příborská č.p. 574 týkjící se nrovnání vzthů k nemovitostem v reálu stvebnin n ul. Příborská, č.p. 574 v Kopřivnici ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 3 podkldového mteriálu 2. s c h v l u j e 2.1 uzvření smlouvy o výpůjčce městem Kopřivnice jko vypůjčitel ARFE, s.r.o., se sídlem v Kopřivnici, Příborská 574, IČ , zstoupenou Jnou Růžičkovou, jedntelkou, jko půjčitel, jejímž předmětem je výpůjčk pozemků do bezpltného užívání, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2.2 uzvření dodtku č. 6 k Nájemní smlouvě ze dne uzvřené městem Kopřivnice jko pronjímtel SEFRA SVD, spol s r.o. (nyní ARFE, s.r.o.), se sídlem v Kopřivnici, Příborská 574, IČ jko nájemce, jejímž předmětem je pronájem reálu stvebnin, který zhrnuje budovu UNIMO 10

11 č.p. 574 n p.č. 1705/14, skldovou hlu n p.č. 1705/15 zpevněnou plochu n p.č. 1705/13, k.ú. Kopřivnice, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření smlouvy o dodávce vody z vodovodu odvádění odpdních vod knlizcí městem Kopřivnice jko odběrtel firmou Cestovní kncelář Agentur FOX, s.r.o., se sídlem ve Frenštátě pod Rdhoštěm, Bystré 664, IČ , zstoupenou Jromírem Nlerjem, prokuristou jko plátce firmou Severomorvské vodovody knlizce Ostrv.s., se sídlem v Ostrvě, 28.říjn 169, IČ , zstoupenou Jrmilou Poláškovou, vedoucí zákznického centr jko dodvtel, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e plán kontrolní činnosti oddělení kontroly n 2. pololetí 2009 ve znění uprveného návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání v y d á v á vnitroorgnizčni směrnici č. 7/2009 Kontrolní řád ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání v y d á v á vnitroorgnizční směrnici č. 8/2009 Dodtek č. 1 Zásd tvorby používání sociálního fondu ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání b e r e n vědomí výsledky šetření spokojenosti klientů Městského úřdu Kopřivnice ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e dohodu o ukončení smlouvy o výpůjčce ze dne městem Kopřivnice jko půjčitel Místní skupinou vodní záchrnné služby Českého červeného kříže Nový Jičín R, se sídlem v Novém Jičíně, Dlouhá 42, IČ , zstoupenou Miroslvem Sklepovským, ředitelem jko vypůjčitel, 11

12 jejímž předmětem je přenosná rdiostnice EPH 51423A-03 včetně bterie nbíječky, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání b e r e n v ě d o m í výpověď dohody o podmínkách podávání poštovních zásilek Profi blík č /2007 ze dne ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření smlouvy o dílo č. 12/2009/OŽP n relizci kce Loklizce chrkteristik strých ekologických zátěží v Kopřivnici městem Kopřivnice jko objedntel sdružením TALPA RPF ALS Czech Republic 1. účstník: TALPA RPF, s.r.o. se sídlem v Ostrvě-Kunčičkách, Holvekov 36, IČ zstoupeným Ing. Čestmírem Kusem, jedntelem společnosti 2. účstník: ALS Czech Republic, s.r.o. se sídlem v Prze 9, Vysočny, N Hrfě 336/9, IČ , zstoupeným RNDr. Lubošem Holým, jedntelem společnosti jko zhotovitel, jejímž předmětem je provedení díl Loklizce chrkteristik strých ekologických zátěží v Kopřivnici uvedené zejmén v projektové dokumentci stvby zhotovené obchodní firmou UNIGEO.s., Místecká 329/258, Ostrv Hrbová, zkázkové číslo Z ze srpn 2008, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e výběr zhotovitele n Zjištění systému nkládání s biologicky rozložitelným komunálním odpdem n území měst Kopřivnice v letech velkoobjemové kontejnery firmu SLUMEKO, s.r.o. se sídlem v Kopřivnici, Štefánikov 58/31, IČ , zstoupenou Krlem Březinou ředitelem společnosti SLUMEKO, s.r.o., ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. r u š í usnesení č. 294 přijté n 5. schůzi Rdy měst Kopřivnice dne , kterým se schvluje postup uzvírání Smluv o výpůjčce sběrné nádoby n směsný komunální odpd podle předloženého návrhu kterým se svěřuje odboru ŽP VLHZ působnost v oblsti rozhodování o uzvírání Smluv o výpůjčce sběrné nádoby n směsný komunální odpd podle 102 odst. 2 písm. m) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 2. s c h v l u j e smlouvu o výpůjčce sběrné nádoby n směsný komunální odpd 12

13 ve znění návrhu předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e novou ceníkovou položku uvedenou v důvodové zprávě podkldového mteriálu pro potřeby fkturce mndátních činností obsžených v mndátní smlouvě ze dne ve znění pozdějších dodtků uzvřené městem Kopřivnice společností SLUMEKO, s.r.o. 2. b e r e n vědomí nbídkový ceník prcí služeb společnosti SLUMEKO, s.r.o. ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání v y d á v á vnitroorgnizční směrnici č. 10/2009 Směrnici o dni z přidné hodnoty, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e rozpočtová optření odboru finncí k rozpočtu měst Kopřivnice n rok 2009 ve znění uprveného návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu 2. b e r e n vědomí prcovní nlýzu k hospodření měst Kopřivnice v kontextu příprvy rozpočtového výhledu rozpočtu n rok 2010 ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č.2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření drovcí smlouvy městem Kopřivnice jko dárce městem Nový Jičín, se sídlem v Novém Jičíně, Msrykovo náměstí 1, IČ , jko obdrovný, jejímž předmětem je drování 20 ks stvebních koleček, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání l. s c h v l u j e 1.1. nájemce bytu zvl. určení č. 16 o velikosti 0+1 v Kopřivnici, ul. Česká 320, uvedeného v příloze č. 1 podkldového mteriálu, z podmínky uzvření smlouvy o kuci n byt, z dohodnuté nájemné ve výši 28,- Kč/m nájemce bytu zvl. určení č. 26 o velikosti 0+1 v Kopřivnici, ul. Česká 320, uvedeného v příloze č. 1 podkldového mteriálu, z podmínky uzvření smlouvy o kuci n byt, z dohodnuté nájemné ve výši 28,- Kč/m2 13

14 1.3. nájemce bytu zvl. určení č. 68 o velikosti 1+1 v Kopřivnici, ul. Česká 320, uvedeného v příloze č. 1 podkldového mteriálu, z podmínky uzvření smlouvy o kuci n byt, z dohodnuté nájemné ve výši 28,- Kč/m uzvření drovcí smlouvy městem Kopřivnice jko obdrovný p. Jiřinou Miklovou jko poskytovtel, jejímž předmětem je poskytnutí peněžitého dru ve výši ,- Kč ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření drovcí smlouvy městem Kopřivnice jko obdrovný obcí Veřovice, se sídlem ve Veřovicích, Veřovice 70, IČ , zstoupenou Ing. Břetislvem Piterákem - strostou obce jko poskytovtel, jejímž předmětem je poskytnutí peněžitého dru ve výši 5.000,- Kč n částečnou úhrdu provozních nákldů Denního stcionáře Kopretin ve Vlčovicích, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e Orgnizční prcovní řád Klubu Kmrád, orgnizční složky měst Kopřivnice, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 přijetí dotce z rozpočtu Morvskoslezského krje ve výši ,- Kč n relizci projektu s názvem Podpor systemtického vzdělávání týmu (prcovníků) v orgnizci pro Středisko sociálních služeb měst Kopřivnice, p.o. 1.2 uzvření smlouvy o poskytnutí dotce z rozpočtu Morvskoslezského krje Morvskoslezským krjem, se sídlem v Ostrvě, 28. říjn 117, IČ , zstoupeným Ing. Jroslvem Plsem - hejtmnem krje jko poskytovtel Střediskem sociálních služeb měst Kopřivnice, příspěvková orgnizce, se sídlem v Kopřivnici, Česká ul. 320, IČ , zstoupeným Ing. Evou Mündleinovou, ředitelkou, jko příjemce, jejímž předmětem je poskytnutí neinvestiční dotce ve výši ,- Kč n 50% celkových skutečně vynložených uzntelných nákldů n relizci projektu, ev. č. 93/09, s názvem Podpor systemtického vzdělávání týmu (prcovníků) v orgnizci ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1-2 podkldového mteriálu 14

15 1.3 rozpočtové optření odboru sociálních věcí zdrvotnictví k rozpočtu měst Kopřivnice n rok 2009 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření smlouvy o zřízení věcného břemene městem Kopřivnice jko strn povinná z věcného břemene SMP Net, s.r.o., se sídlem v Ostrvě Morvská Ostrv, Plynární 420/3, IČ , zstoupené Mgr. Petrem Píškem, LL.M.Eur. - vedoucí správy nemovitého mjetku Dnielem Novotným - technikem správy nemovitého mjetku jko strn oprávněná z věcného břemene, jejímž předmětem je ztížení částí pozemků p.č. 518/4 v k.ú. Vlčovice, tk jk je vyznčeno v geom. plánu č /2009 ze dne , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření smlouvy o zřízení věcného břemene městem Kopřivnice jko strn povinná z věcného břemene ČEZ Distribuce,.s. se sídlem v Děčíně 4, Teplická 874/8, IČ , zstoupenou n zákldě písemně udělené plné moci ze dne evid.č.0340/2008 Engmont, s.r.o., Mriánská 259, Frenštát pod Rdhoštěm, IČ , zstoupeným Jiřím Gjdou - jedntelem jko strn oprávněná z věcného břemene, jejímž předmětem je ztížení pozemku p.č v k.ú. Kopřivnice, tk jk je vyznčeno v geom.plánu č /2009 ze dne , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření smlouvy o zřízení věcného břemene městem Kopřivnice jko strn oprávněná z věcného břemene mnžely Ivnem Zdeňkou Telříkovými jko strn povinná z věcného břemene jejímž předmětem je ztížení částí pozemku p.č. 603/11 v k.ú. Vlčovice, tk jk je vyznčeno v geom. plánu č /2009 ze dne , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. z r u š u j e usnesení č přijté n 68.schůzi Rdy měst Kopřivnice ze dne s c h v l u j e 15

16 uzvření dohody o ukončení nájmu městem Kopřivnice jko pronjímtel pnem Petrem Hučíkem jko nájemce, jejímž předmětem je ukončení nájmu k části pozemku p.č. 1285/1 o výměře 42 m² v k.ú. Kopřivnice, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání d o p o r u č u j e zstupitelstvu měst s c h v á l i t uzvření kupní smlouvy městem Kopřivnice jko kupující Drhomírou Krestovou jko prodávjící, jejímž předmětem je výkup spoluvlstnických podílů ve výši 1/98 pozemku prc. č osttní ploch, osttní komunikce o výměře 1950 m 2 1/26 pozemku prc. č. 1161/2 osttní ploch, osttní komunikce o výměře 151 m 2 v k.ú. Větřkovice u Lubiny, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t uzvření drovcí smlouvy městem Kopřivnice jko obdrovný Ředitelstvím silnic dálnic ČR, se sídlem v Prze 4 Nusle, N Pnkráci 546/56, IČ , z kterou jedná vedoucí odboru vnitřních věcí Bc. Blnk Stehlíková jko dárce, jejímž předmětem je převod spoluvlstnického podílu ve výši 1/8 k pozemku prc. č. 1713/1 v k.ú. Kopřivnice, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření smlouvy o výpůjčce městem Kopřivnice jko půjčitel Morvskoslezským krjem, se sídlem v Ostrvě, ul. 28.říjn 117, IČ , DIČ CZ (neplátce DPH), zstoupeným z pověření hejtmn krje Správou silnic Morvskoslezského krje, příspěvkovou orgnizcí, se sídlem v Ostrvě, Úprkov 1, středisko Nový Jičín, Suvorovov 525, Šenov u Nového Jičín, zstoupená vedoucím středisk Ing. Zbyňkem Kublou IČ , DIČ CZ , orgnizce zpsná v OR KS Ostrv, v oddíle Pr., vl.98 jko výpůjčitel, jejímž předmětem je výpůjčk pozemků prc. č. 1705/274, 1705/289, 1705/287, 16

17 1705/277, 1705/324, 1707, 1705/336, 1705/337, 1705/338, 1705/307, 1705/308, 1705/321, 1831/1, 1831/2, 1698/1, 1712, 1688/2, 1705/278 v k.ú. Kopřivnice, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e zveřejnění záměru měst pronjmout pozemky v k.ú. Kopřivnice 1634/6-593 m2 - osttní ploch 1638/2-219 m2 - osttní ploch 1638/3-33 m2 - osttní ploch 1638/4-776 m2 - osttní ploch 1657/1-990 m2 - osttní ploch 1657/6-301 m2 - osttní ploch ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e zveřejnění záměru měst pronjmout - vypůjčit pozemky jinou stvbu v k.ú. Kopřivnice m2 - zhrd m2 - zstvěná ploch m2 - zhrd část 1674/2-200 m2 - osttní ploch jiná stvb n pozemku p.č ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření smlouvy o výpůjčce městem Kopřivnice jko půjčitel JUNÁK Svz skutů skutek ČR, Středisko Junák Kopřivnice, se sídlem v Kopřivnici, Husov 1312, IČ , zstoupený vůdcem středisk Ing. Zdeňkem Michálkem jko vypůjčitel, jejímž předmětem je výpůjčk pozemků p.č. 2442/3,2442/4,2442/5,2443/1,2443/2,2444 v k.ú. Kopřivnice, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene právu provést stvbu - č. smlouvy B-646/09 n kci Rekonstrukce budovy zázemí fotblového hřiště TJ Lubin městem Kopřivnice jko budoucí oprávněný Povodím Odry, státní podnik, se sídlem v Ostrvě 1, Vrenská 49, IČ , DIČ CZ , zstoupeným Ing. Čestmírem Vlčkem, obchodním personálním 17

18 ředitelem společnosti, jko budoucím povinným ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro umístění stvby vodovodní přípojky, relizovné v rámci kce Rekonstrukce budovy zázemí fotblového hřiště TJ Lubin městem Kopřivnice jko budoucí oprávněný Římskoktolickou frností Lubin, se sídlem v Kopřivnici Lubin, Lubin č.p.201, zstoupenou Mgr. Pvlem Dvořákem- frářem, IČ , jko budoucí povinný, ve znění doplněného návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření smlouvy o pronájmu stvby silnice I. třídy č. I/58, č. NJ Ku Chodník ve Vlčovicích podél I/58 1. stvb 1. etpy městem Kopřivnice jko nájemce Ředitelstvím silnic dálnic ČR, Správ Ostrv, se sídlem v Ostrvě Morvská Ostrv, Mojmírovců 5, zstoupenou Ing. Lubomírem Hýblem, ředitelem Správy Ostrv jko pronjímtel, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 uzvření smlouvy o dílo č. S75/ /2009 n kci Bezbriérové Město Kopřivnice Trs č. 1 Projekt č.1, městem Kopřivnice jko objedntel firmou PB SCOM s.r.o., se sídlem v Hrnicích, Boženy Němcové 685/9, zstoupenou p. Jiřím Pvlištíkem - jedntelem společnosti jko zhotovitel, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu. 1.2 udělení plné moci firmě PB SCOM s.r.o., se sídlem v Hrnicích, Boženy Němcové 685/9, zstoupenou p. Jiřím Pvlištíkem - jedntelem společnosti, jejímž předmětem je zstupování měst Kopřivnice k výkonu inženýrské činnosti související s relizcí stvby Bezbriérové Město Kopřivnice Trs č.1 Projekt č.1 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e udělení plné moci firmě EUROprojekt build nd technology s.r.o., se sídlem v Ostrvě Hrbůvk, Hsičská 52, zstoupenou p. Mrtinem Čechem - jedntelem společnosti, 18

19 jejímž předmětem je zstupování měst Kopřivnice k výkonu inženýrské činnosti související s příprvou projektové dokumentce pro územní rozhodnutí, stvební povolení relizci stvby Ulice Pánská PD, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření smlouvy o dílo n relizci kce: Částečná rekonstrukce Zákldní školy Kopřivnice, Alšov 1123, okr. Nový Jičín, p.o. městem Kopřivnice jko objedntel společností NOSTA, s.r.o. se sídlem v Novém Jičíně, ul. Svtopluk Čech 2088/13, IČ , zstoupenou p Ing. rch. Zdeňkem Klosem - jedntelem společnosti, jejímž předmětem je relizce stvby: Částečná rekonstrukce ZŠ Kopřivnice, Alšov 1123, okr. Nový Jičín, p.o., jko zhotovitel ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e rozpočtové optření Odboru rozvoje měst k rozpočtu měst n rok 2009 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření smlouvy o zbezpečení přeložek inženýrských sítí změny stvebních objektů z důvodu vyvolné investiční činnosti Okružní křižovtk sil. I/58 se sil. II/480 sil. III/4824 v Kopřivnici Lubině městem Kopřivnice jko vlstník Ředitelstvím silnic dálnic ČR, se sídlem v Prze, N Pnkráci 56, zstoupeným Ing. Alfrédem Brunclíkem - generálním ředitelem, kdy osob oprávněná k jednání je Ing. Lubomír Hýbl - ředitel Správy Ostrv, Mojmírovců 5, Ostrv- Morvská Ostrv, jko investor stvby, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání b e r e n v ě d o m í informci o výběru zhotovitele veřejné zkázky Hsičská zbrojnice v Kopřivnici stvební úprvy /zprcování projektové dokumentce/ ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1-2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 výběr dodvtele stvby Ul. Duhová, Kopřivnice II. etp Dostvb komunikce VO společnost COLAS CZ,.s. se sídlem v Prze 9, Ke Klíčovu 9, zstoupenou Ing. Miroslvem Pytlíkem, ředitelem závodu Jih, podle návrhu komise pro otevírání hodnocení nbídek, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu 19

20 z nbídkovou cenu včetně DPH: ,- Kč 1.2 uzvření smlouvy o dílo pro kci Ul. Duhová, Kopřivnice II. etp Dostvb komunikce VO, městem Kopřivnice jko objedntel firmou COLAS CZ,.s., se sídlem v Prze 9, Ke Klíčovu 9, zstoupenou Ing. Miroslvem Pytlíkem - ředitelem závodu Jih jko zhotovitel, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e udělení plné moci společnosti EUROprojekt build nd technology s.r.o. se sídlem v Ostrvě Hrbůvce, Hsičská 52/551, IČ , jejímž předmětem je zstupování měst Kopřivnice v právních úkonech souvisejících s vyprcováním projektové dokumentce n kci: Revitlizce mteřské školy Krátká v Kopřivnici ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. b e r e n v ě d o m í informci o výběru zhotovitele, firmu EUROprojekt build nd technology s.r.o. se sídlem v Ostrvě Hrbůvce, Hsičská 52/551, IČ , zstoupenou p. Mrtinem Čechem, jedntelem společnosti, n vyprcování energetického uditu, projektové dokumentce inženýrskou činnost pro kci: Energetická optření ZŠ Dr. Mildy Horákové v Kopřivnici, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu, 2. s c h v l u j e udělení plné moci společnosti EUROprojekt build nd technology s.r.o., se sídlem v Ostrvě Hrbůvce, Hsičská 52/551, IČ , jejímž předmětem je zstupování měst Kopřivnice v právních úkonech souvisejících s vyprcováním projektové dokumentce n kci: Energetická optření ZŠ Dr. Mildy Horákové v Kopřivnici, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí informci o zrušení výběru dodvtele pro kci PŘEKÁŽKY SKATEPARKU V KOPŘIVNICI, která je součástí projektu Relizce místní Agendy 21 v Kopřivnici neb Kolo kolem Kopru, vyhlášeného dne předloženou prostřednictvím důvodové zprávy, 2. s c h v l u j e uzvření smlouvy o dodávce PŘEKÁŽEK SKATEPARKU V KOPŘIVNICI, městem Kopřivnice společností Mystic Constructions, spol. s. r. o., se sídlem v Prze 2, Římská 26, zstoupenou Rdomírem Teichmnnem, jedntelem společnosti, IČ , 20

21 z podmínky udělení souhlsu poskytovtele dotce dle bodu 4.6 Mnuálu prcovních postupů pro grnty n spolufinncování projektů pro rozvoj místní Agendy 21. Vldislv Kryške místostrost Ing. Josef Jlůvk strost 21

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 57545/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1883-1895 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 63. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 27.11.2012

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 63379/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 15-42 Usnesení 3. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&66612/2010/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 98-145 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 5. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&2050/2011/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 146-0194 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 6. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 20681/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 308-347 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 10. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 29.04.2015

Více

Usnesení. konaného dne 17. 04. 2008

Usnesení. konaného dne 17. 04. 2008 z 10. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice konného dne 17. 04. 2008 Usnesení z 10. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice, konného dne 17. 04. 2008 216 - Zstupitelstvo měst po projednání 1. b ere n věd o

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 11157/2012/KnD ZPRACOVATEL: Jn Cvrklová ČÍSLA USNESENÍ: 194-219 Usnesení 8. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 49594/2016/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 1521-1562 Usnesení ze 49. schůze

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 19020/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2258-2301 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 72. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 30.04.2013

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 48477/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 3545-3611 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 115. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 40/2006/OPE&36015/2010/Šo ČÍSLA USNESENÍ: 3947-3977 ZPRACOVATEL: Jn Cvrklová Usnesení z 98. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

Usnesení 83. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 15. 12. 2009

Usnesení 83. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 15. 12. 2009 Usnesení 83. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 15. 12. 2009 3357 - Rd měst po projednání 1. b e r e n v ě d o m í vzorovou smlouvu o poskytování služeb pultu centrlizovné ochrny Městskou policií Kopřivnice

Více

Usnesení 57. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 20. 01. 2009

Usnesení 57. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 20. 01. 2009 Usnesení 57. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2394 - Rd měst po projednání s c h v l u j e doplnění týmu CAF o DiS. Ivnu Rškovou, koordinátorku projektu Zdrvé město MA 21. 2395 - Rd měst po projednání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 29399/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2444-2500 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 77. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 02.07.2013

Více

Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice, konaného dne 16. 04. 2009

Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice, konaného dne 16. 04. 2009 Usnesení z 18. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice konného dne 16. 04. 2009 (usnesení č. 390-409) Usnesení z 18. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice, konného dne 16. 04. 2009 390 - Zstupitelstvo měst

Více

Usnesení 63. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 07. 04. 2009

Usnesení 63. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 07. 04. 2009 Usnesení 63. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 07. 04. 2009 2600 - Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření smlouvy o právu provést stvbu městem Kopřivnice jko stvebník Českou republikou - Úřdem

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 37323/2016/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1393-1418 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 43. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 19.07.2016

Více

84. schůze Rady města Kopřivnice, 17.09.2013, usnesení č. 2590-2658

84. schůze Rady města Kopřivnice, 17.09.2013, usnesení č. 2590-2658 MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 40601/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2590-2658 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 84. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 60368/2015 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 175-227 Usnesení 8. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice F PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 17640/2016/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1097-1132 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 34. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 1964/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1076-1132 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 30. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 17.01.2012

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 40/2006/OPE&42404/2010/Šo ČÍSLA USNESENÍ: 4003-4011 ZPRACOVATEL: Jn Cvrklová Usnesení z 100. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

Usnesení 1. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 13. 11. 2006

Usnesení 1. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 13. 11. 2006 Usnesení 1. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 1 - Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 uzvření smlouvy o výpůjčce městem Kopřivnice jko půjčitel Mgr. Dgmr Jnčálkovou - členkou Rdy měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 2148/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1997-2034 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 66. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 15.01.2013

Více

Usnesení 17. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 17. 07. 2007

Usnesení 17. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 17. 07. 2007 Usnesení 17. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 794 - Rd měst po projednání b e r e n v ě d o m í ústní informci o činnosti Stvebního úřdu z 1. pololetí roku 2007 ve znění předloženém prostřednictvím

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 41804/2016/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1419-1457 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 44. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 16.08.2016

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 39668/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1613-1655 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 50. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 14.08.2012

Více

Usnesení 42. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 18. 07. 2008

Usnesení 42. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 18. 07. 2008 Usnesení 42. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 1881 - Rd měst po projednání s c h v l u j e nájemce bytu č. 56 v domě s pečovtelskou službou v Kopřivnici, Česká 320, uvedeného v příloze č. 1 podkldového

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 41/2006/OPE&33934/2010/Šo ZPRACOVATEL: Kteřin Šodková ČÍSLA USNESENÍ: 575-597 Usnesení 26. zsedání Zstupitelstv

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&34122/2011/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 617-675 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 18. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 55409/2013/KnD ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 435-476 Usnesení 19. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 61738/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 898-931 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 28. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 15.12.2015

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 3351/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 66-94 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 4. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 26.01.2015

Více

Usnesení. konaného dne 18. 11. 2008

Usnesení. konaného dne 18. 11. 2008 z 15. zsedání Zstupitelstv měst Usnesení z 15. zsedání Zstupitelstv měst, 319 - Zstupitelstvo měst po projednání 1. b ere n věd o mí zprávu ověřovtelů zápisu pn MUDr. Rudolf Bbince pn RSDr. Krl Kuboše

Více

Usnesení. konaného dne 19. 06. 2008

Usnesení. konaného dne 19. 06. 2008 z 11. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice konného dne 19. 06. 2008 Usnesení z 11. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice, konného dne 19. 06. 2008 251 - Zstupitelstvo měst po projednání 1. b ere n věd o

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 20288/2015 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 74-102 Usnesení 5. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

Usnesení 20. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 09. 10. 2007

Usnesení 20. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 09. 10. 2007 Usnesení 20. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 960 - Rd měst po projednání uzvření smlouvy o poskytování prcovnělékřské péče městem Kopřivnice jko objedntel MUDr. Tiborem Vicsápim, s místem podnikání

Více

Usnesení 54. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 11. 2008

Usnesení 54. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 11. 2008 Usnesení 54. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2246 - Rd měst po projednání 1. d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t 1.1. rozpočet měst Kopřivnice n rok 2009 v celkovém objemu 422 687,9

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 43351/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 3459-3527 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 112. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&49324/2011/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 828-866 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 22. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

Usnesení 19. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 18. 09. 2007

Usnesení 19. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 18. 09. 2007 Usnesení 19. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 917 - Rd měst po projednání d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t pojmenování ulice K Očnímu ve znění návrhu předloženého prostřednictvím

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 42346/2013/KnD ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 400-434 Usnesení 18. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 35939/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 3382-3398 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 109. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 25853/2016/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1232-1266 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 39. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 17.05.2016

Více

- 0256/RMOb-Pro/1418/23

- 0256/RMOb-Pro/1418/23 23. schůze rdy městského obvodu konné dne 02.11.2015 čís. 0246/RMOb-Pro/1418/23-0256/RMOb-Pro/1418/23 Mgr. Mrie Mtějová strostk Ing. Zdeněk Dvorský místostrost Strn 1/9 Přehled usnesení rdy městského obvodu

Více

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. ze 70. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. ze 70. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í ze 70. schůze Rdy městského obvodu Proskovice konné dne 7. 10. 2013 čís. 1024/70 1037/70 Mgr. Mrie Mtějová strostk Ing. Zdeněk Dvorský

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 5735/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2928-2969 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 93. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 04.02.2014

Více

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 50. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 50. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í z 50. schůze Rdy městského obvodu Proskovice konné dne 3. 12. 2012 čís. 751/50 764/50 Mgr. Mrie Mtějová strostk Ing. Zdeněk Dvorský místostrost

Více

Usnesení 52. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 04. 11. 2008

Usnesení 52. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 04. 11. 2008 Usnesení 52. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2167 - Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření dodtku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce 2008-73 ze dne 04. 09. 2008 městem Kopřivnice jko vypůjčitel Českou

Více

Usnesení 39. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne

Usnesení 39. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne Usnesení 39. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 1708 - Rd měst po projednání b e r e n v ě d o m í zprávu Zhodnocení činnosti Kulturního domu Kopřivnice, příspěvkové orgnizce roku 2007 Plán činnosti

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE F Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 8633/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1179-1234 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 32. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 4. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 4. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne V souldu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochrně osobních údjů o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v uprvené podobě. STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í z 4. schůze

Více

Město Vejprty, Tylova 870/6, IČ

Město Vejprty, Tylova 870/6, IČ Město Vejprty, Tylov 870/6, IČ 00262170 V ý p i s u s n e s e n í 3. řádného zsedání Zstupitelstv měst Vejprty, které se uskutečnilo ve čtvrtek dne 31. březn 2011 od 16:30 hod. v zsedcí síni v Městském

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 24062/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1421-1467 ZPRACOVATEL: Bc. Jn Cvrklová Usnesení ze 43. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 14700/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 163-247 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 8. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 24.03.2015

Více

Usnesení 76. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 08. 09. 2009

Usnesení 76. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 08. 09. 2009 Usnesení 76. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 08. 09. 2009 3020 - Rd měst po projednání b e r e n v ě d o m í zprávu o orgnizčním zbezpečení voleb do Poslnecké sněmovny Prlmentu České republiky, ve

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 25227/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 348-408 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 11. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 19.05.2015

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 35618/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2512-2525 ZPRACOVATEL: Jn Cvrklová Usnesení z 80. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 12.08.2013

Více

Usnesení 18. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 28. 08. 2007

Usnesení 18. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 28. 08. 2007 Usnesení 18. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 839 - Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 výběr zhotovitele n kci Mobilní kmerový monitorovcí systém firmu Interl s.r.o., se sídlem v Ostrvě

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín Uprvená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozshu zveřejňovných osobních údjů podle zákon o ochrně osobních údjů. Sttutární město Děčín U S N E S E N Í z 16. schůze rdy měst konné dne 13. srpn 2007 Usnesení

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 28635/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1469-1530 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 45. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 12.06.2012

Více

- 0201/RMOb-Pro/1418/17

- 0201/RMOb-Pro/1418/17 17. schůze rdy městského obvodu konné dne 27.07.2015 čís. 0190/RMOb-Pro/1418/17-0201/RMOb-Pro/1418/17 Mgr. Mrie Mtějová strostk Ing. Zdeněk Dvorský místostrost Strn 1/9 Přehled usnesení rdy městského obvodu

Více

Zastupitelstvo obce Dobrá 1. s ch v a l u j e Strategický plán rozvoje obce Dobrá na období let

Zastupitelstvo obce Dobrá 1. s ch v a l u j e Strategický plán rozvoje obce Dobrá na období let 1. Zhájení U S N E S E N Í z 19. jednání Zstupitelstv obce Dobrá, konného dne 09.06.2014 od 17 hodin, v budově Zákldní školy Dobrá, 1. poschodí společenský sál 1. v o l í návrhovou komisi ve složení: Ing.

Více

USNESENÍ. Město Horní Benešov P R O S I N E C

USNESENÍ. Město Horní Benešov P R O S I N E C Město Horní Benešov USNESENÍ z 3. schůze Rdy měst v Horním Benešově, která se konl dne 13.12.2010 v 17:00 hod. v knceláři strosty. P R O S I N E C 2 0 1 0 Po jednání přednesených zpráv rozprvy byl přijt

Více

Město Horní Benešov USNESENÍ Z Á Ř Í ze 71. schůze Rady města v Horním Benešově, která se konala dne

Město Horní Benešov USNESENÍ Z Á Ř Í ze 71. schůze Rady města v Horním Benešově, která se konala dne Město Horní Benešov USNESENÍ ze 71. schůze Rdy měst v Horním Benešově, která se konl dne 9.9.2013 v 17:00 hod. v knceláři strosty. Z Á Ř Í 2 0 1 3 1 Po projednání přednesených zpráv rozprvy byl přijt následující

Více

Usnesení 65. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 28. 04. 2009

Usnesení 65. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 28. 04. 2009 Usnesení 65. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 28. 04. 2009 2665 - Rd měst po projednání s ch vluje uzvření dodtku č. 1 k mndátní smlouvě ze dne 03. 03. 2009 městem Kopřivnice jko mndnt Regionálním

Více

USNESENÍ. Město Horní Benešov S R P E N

USNESENÍ. Město Horní Benešov S R P E N Město Horní Benešov USNESENÍ z 97. schůze Rdy měst v Horním Benešově, která se konl dne 4.8.2010 v 6:00 hod. v knceláři strosty. S R P E N 2 0 1 0 Po projednání přednesených zpráv rozprvy byl přijt následující

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 9735/2016/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1007-1042 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 31. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 23.02.2016

Více

Usnesení 13. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 24. 04. 2007

Usnesení 13. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 24. 04. 2007 Usnesení 13. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 528 - Rd měst po projednání uzvření dodtku č.1 ke smlouvě o dílo n zprcování "Urbnisticko-rchitektonické studie centrální městské zóny v Kopřivnici" ze

Více

U S N E S E N Í z 17. schůze rady města konané dne 5. října 2010

U S N E S E N Í z 17. schůze rady města konané dne 5. října 2010 Byl proveden oprv usnesení č. RM 10 17 37 06 dne 14.10.2010 Uprvená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozshu zveřejňovných osobních údjů podle zákon o ochrně osobních údjů. Sttutární město Děčín U S

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 40/2006/OPE&11174/2010/Šo ČÍSLA USNESENÍ: 3532-3583 ZPRACOVATEL: Kteřin Šodková Usnesení z 89. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 54. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne 4. 2.

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 54. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne 4. 2. STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í z 54. schůze Rdy městského obvodu Proskovice konné dne 4. 2. 2013 čís. 808/54 823/54 Mgr. Mrie Mtějová strostk Ing. Zdeněk Dvorský místostrost

Více

Usnesení 7. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 30. 01. 2007

Usnesení 7. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 30. 01. 2007 Usnesení 7. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 222 - Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e plán procesu komunitního plánování sociálních služeb v Kopřivnici n rok 2007 ve znění návrhu předloženého

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 40/2006/OPE&47568/2010/Šo ČÍSLA USNESENÍ: 4087-4154 ZPRACOVATEL: Kteřin Šodková Usnesení 102. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

U S N E S E N Í 2. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne

U S N E S E N Í 2. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne U S N E S E N Í 2. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 8.12.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 48/2 zřizuje Komisi životního

Více

U S N E S E N Í 55. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 5.5.2014

U S N E S E N Í 55. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 5.5.2014 U S N E S E N Í 55. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 5.5.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1430/55 souhlsí s použitím

Více

24. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 5. 2004

24. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 5. 2004 Usnesení 24. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 1541 - Rd měst při výkonu působnosti vlné hromdy po projednání 1. souhlsí 1.1. s vyřzením dlouhodobého hmotného mjetku z užívání dle předloženého seznmu

Více

Usnesení 1. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne /RMObM-Pro/1418/1

Usnesení 1. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne /RMObM-Pro/1418/1 1. mimořádné schůze rdy městského obvodu konné dne 13.07.2015 čís. 0180/RMObM-Pro/1418/1-0189/RMObM-Pro/1418/1 Mgr. Mrie Mtějová strostk Ing. Zdeněk Dvorský místostrost Strn 1/8 Přehled usnesení rdy městského

Více

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 7.3.2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Jroslv

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 35293/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 543-556 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 17. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 14.07.2015

Více

Usnesení 10. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne

Usnesení 10. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne Usnesení 10. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 355 - Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e zjištění bytu podle Prvidel pro pronjímání bytů ve vlstnictví měst Kopřivnice pltných od 01. 10. 2006 část

Více

U S N E S E N Í ze 17. schůze rady města konané dne 7. října 2014

U S N E S E N Í ze 17. schůze rady města konané dne 7. října 2014 Uprvená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozshu zveřejňovných osobních údjů podle zákon o ochrně osobních údjů. Sttutární město Děčín U S N E S E N Í ze 17. schůze rdy měst konné dne 7. říjn 2014 Usnesení

Více

Usnesení 53. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 10. 11. 2008

Usnesení 53. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 10. 11. 2008 Usnesení 53. schůze Rdy měst, konné dne 2240 - Rd měst po projednání d o p o r učuje zstupitelstvu měst schválit uzvření dodtku č.1 ke smlouvě č. 00729721 o poskytnutí podpory ze dne 11. 11. 1998 městem

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 12. zsedání Zstupitelstv městského obvodu Ostrv-Jih které se konlo 13. 9. 2012 09:00 (usn. č. 0354/12 - usn. č. 0376/12) Mgr. Krel Sibinský

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 18562/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 248-307 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 9. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 14.04.2015

Více

Z Á P I S č. 19/2016 z 19. jednání Zastupitelstva obce Lovčice

Z Á P I S č. 19/2016 z 19. jednání Zastupitelstva obce Lovčice Z Á P I S č. 19/2016 z 19. jednání Zstupitelstv obce Lovčice Dtum konání: 17. 8. 2016 od 18,00 hodin Místo konání: zsedcí místnost obecního úřdu, Lovčice č. p. 185 Přítomno: podle prezenční listiny 5 členů

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 40/2006/OPE&33267/2010/Šo ČÍSLA USNESENÍ: 3873-3946 ZPRACOVATEL: Kteřin Šodková Usnesení z 97. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

Usnesení 41. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 01. 07. 2008

Usnesení 41. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 01. 07. 2008 Usnesení 41. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 1799 - Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření servisní smlouvy č. 3286 Sú 08/230 městem Kopřivnice jko odběrtel společností IMPROMAT CZ spol. s

Více

Z Á P I S č. 18/2016 z 18. jednání Zastupitelstva obce Lovčice

Z Á P I S č. 18/2016 z 18. jednání Zastupitelstva obce Lovčice Z Á P I S č. 18/2016 z 18. jednání Zstupitelstv obce Lovčice Dtum konání: 6. 7. 2016 od 18,00 hodin Místo konání: zsedcí místnost obecního úřdu, Lovčice č. p. 185 Přítomno: podle prezenční listiny 7 členů

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 2.5.2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Ing.

Více

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. Mgr. Radek Jehlička Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. Mgr. Radek Jehlička Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 6. únor 2017 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Ing. Ivn Skřítecká Jroslv Pleslová - zpisovtelk Omluveni:

Více

U S N E S E N Í 34. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne

U S N E S E N Í 34. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne U S N E S E N Í 34. schůze Rdy obce Dětmrovice konné dne 7.11.2016 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 948/34 souhlsí s použitím

Více

U S N E S E N Í 36. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne

U S N E S E N Í 36. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne U S N E S E N Í 36. schůze Rdy obce Dětmrovice konné dne 9.1.2017 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1033/36 schvluje návrh drovcí

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 16.12.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Krel Štrégl Mgr. Rdek Jehličk (příchod ve 13:44 hod.)

Více

U S N E S E N Í 10. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.7.2015

U S N E S E N Í 10. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.7.2015 U S N E S E N Í 10. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 13.7.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 292/10 schvluje poskytnutí

Více

U S N E S E N Í z 13A. schůze rady města konané dne 21. července 2015

U S N E S E N Í z 13A. schůze rady města konané dne 21. července 2015 Sttutární město Děčín U S N E S E N Í z 13A. schůze rdy měst konné dne 21. července 2015 Usnesení č. RM 15 13A 30 01 Rd měst projednl personální zbezpečení výkonu gendy správy mjetku měst r o z h o d l

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&5479/2011/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 195-252 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 7. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

Usnesení 8. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne

Usnesení 8. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne Usnesení 8. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 308 - Rd měst po projednání 1. s o u h l s í s podáním návrhu měst jko žlobce k Okresnímu soudu v Novém Jičíně n vyklizení bytu po uplynutí doby, n kterou

Více

U S N E S E N Í 35. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 6.3.2013

U S N E S E N Í 35. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 6.3.2013 U S N E S E N Í 35. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 6.3.2013 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 957/35 schvluje rozbory hospodření

Více

U S N E S E N Í 25. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne

U S N E S E N Í 25. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne U S N E S E N Í 25. schůze Rdy obce Dětmrovice konné dne 4.4.2016 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 644/25 schvluje rozbory hospodření

Více