A101 Počet zaměstnanců, odpracované a placené hodiny 08A101 A102. Příloha ÚNP 4-01 (g)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "A101 Počet zaměstnanců, odpracované a placené hodiny 08A101 A102. Příloha ÚNP 4-01 (g)"

Transkript

1 IČO Příloh ÚNP 4-0 (g) A0 Počet změstnnců, odprcovné plcené hodiny A0 Průměrný evidenční počet změstnnců ve fyzických osobách 0 změstnnci s krtší prcovní dobou Průměrný evidenční počet změstnnců přepočtený Počet odprcovných hodin změstnnci v evidenčním počtu (vzthuje se k ř.0) počet odprcovných hodin změstnnci s krtší prcovní dobou (vzthuje se k ř.) počet přesčsových hodin Počet plcených neodprcovných hodin změstnnci v evidenčním počtu (vzthuje se k ř.0) počet plcených neodprcovných hodin změstnnci s krtší prcovní dobou (vzthuje se k ř.) Stnovená týdenní prcovní dob (nejtypičtější pro zprvodjskou jednotku) v hod./týden [] [] Uvede se s přesností n desetinné místo. A Osoby prcující n dohody o prcích konných mimo prcovní poměr A Počet osob prcujících n dohodu o provedení práce Počet osob prcujících n dohodu o prcovní činnosti Počet odprcovných hodin osobmi prcujícími n dohodu o provedení práce (vzthuje se k ř.0) Počet odprcovných hodin osobmi prcujícími n dohodu o prcovní činnosti (vzthuje se k ř.) 0

2 A Mzdy bez OON vyúčtovné změstnncům v evidenčním počtu (v tis. Kč) A UNP 4-0 (g) str. 2/6 Mzdy bez osttních osobních nákldů (ř.+3) Mzdy z vykonnou práci (odprcovný čs) celkem (ř. ž 2) trifní mzdy (smluvní mzd, mzdový/pltový trif) odměny vyplácené prvidelně odměny n zákldě výsledků hospodření hrzené z nákldů odměny hrzené ze zisku 0 mimořádné výplty nevázné n výsledky hospodření přípltky z přesčsovou práci osttní přípltky (mzdová zvýhodnění) dopltky nturální mzdy vyjádřené v penězích odměny z prcovní pohotovost mzdy osttní (mzdové formy neuvedené v předchozích řádcích) 0 2 Náhrdy mzdy (plcené změstnvtelem) celkem (ř.4 ž 7) náhrdy mzdy z dovolenou 3 4 náhrdy mzdy z prostoje osttní překážky n strně změstnvtele náhrdy mzdy z překážky n strně změstnnce náhrdy mzdy z svátky A Sociální nákldy/výdje (v tis. Kč) A Sociální nákldy/výdje celkem (součet ř. ž ) pltby zákonného pojistného (sociálního, zdrvotního úrzového) nákldy/výdje n úhrdu ndstndrdních progrmů sociálního, penzijního připojištění náhrdy mzdy po dobu prvních 4 dní prcovní neschopnosti plcené změstnvtelem [] dlší (smluvně sjednné) vyrovnání z dobu nemoci plcené změstnvtelem osttní sociální dávky plcené změstnvtelem 0 X příspěvky ve formě podnikového spoření, prodeje kcií výdje ze sociálního fondu pro sociální účely příspěvek odborové orgnizci příspěvky n strvování občerstvení 0 z FKSP nebo osttních fondů ze zisku příspěvek n bydlení rozdíl mezi nákldy n výrobu tržbmi z prodeje vlstních výrobků změstnncům (odhd) 2 3 [] Z rok 20 se ukztel nevyplňuje.

3 A Personální nákldy/výdje (v tis. Kč) A UNP 4-0 (g) str. 3/6 Personální nákldy/výdje celkem (součet ř. ž ) nákldy/výdje n nábor změstnnců (mimo mzdy personálního útvru) nákldy/výdje n výchovu zprcování učňů nákldy/výdje n školení změstnnců pro povolání nákldy/výdje n prcovní oděv, uniformy, "oštné" osttní nákldy/výdje n zbezpečení změstnnců (dopltky jízdného, rehbilitční péče pod.) 0 Ab Doplňující ukztele A Osttní osobní nákldy v tis. Kč odstupné 0 odměny osobám prcujícím n dohodu o provedení práce odměny osobám prcujícím n dohodu o prcovní činnosti Počet osobních vozů poskytovných změstnvtelem též k soukromým účelům Dně snkce související se změstnáváním lidí (bez pojištění dně ze mzdy) v tis. Kč Dotce (jinde neuvedené) související se změstnáváním lidí v tis. Kč Počet učňů k 30.. Počet hodin odprcovných učni Odvod do státního rozpočtu v souvislosti se změstnáváním osob se ZP v tis. Kč 0

4 UNP 4-0 (g) str. 4/6 Metodické vysvětlivky A0 Do evidenčního počtu změstnnců se zhrnují všichni stálí i dočsní změstnnci, kteří jsou v prcovním, služebním nebo členském poměru (kde součástí členství je též prcovní vzth) k změstnvteli (dále jen "prcovní poměr"). Avšk nezáleží n tom, zd jsou skutečně přítomni v práci či nikoliv (npř. pro nemoc, dovolenou n zotvenou pod.). Ptří sem npř. i společníci ve společnostech s ručením omezeným, komnditisté v komnditních společnostech pod., kteří mjí uzvřenu prcovní smlouvu se svou společností, jsou tudíž k ní v prcovním poměru dostávjí příjem ze závislé činnosti. Nezhrnují se npř. ženy n mteřské dovolené, osoby n rodičovské dovolené (vykonávjí-li le součsně práci v prcovním poměru, zhrnují se do evidenčního počtu změstnnců toho změstnvtele, pro kterého práci vykonávjí), učni studenti n provozní prxi, osoby prcující n dohody o prcích konných mimo prcovní poměr, soudci, členové zstupitelstev všech stupňů. ř.0: Vypočítává se jko ritmetický průměr průměrného počtu změstnnců z jednotlivé měsíce. Průměrný počet z měsíc se počítá jko součet počtu fyzických osob v jednotlivých dnech měsíce sledovného období (včetně dnů prcovního klidu prcovního voln), který se dělí počtem všech klendářních dnů příslušného měsíce. U změstnvtelů s mlým počtem změstnnců se zjednodušenou evidencí, kdy v průběhu jednoho měsíce nedochází k většímu pohybu počtu změstnnců, se počítá z měsíc jko průměr počtu n počátku n konci sledovného měsíce. U zprvodjských jednotek nově vzniklých nebo zniklých v průběhu sledovného období se do průměru počítjí i měsíce, ve kterých změstnvtel nepodnikl. V těchto měsících se průměrný evidenční počet změstnnců rovná "0". Npř.: Zprvodjská jednotk vznikl v listopdu, přičemž průměrný evidenční počet změstnnců v listopdu prosinci činil 300 osob. Průměrný evidenční počet změstnnců z rok se vypočte jko ritmetický průměr z všechny měsíce, tzn.: (0x )/2=50 změstnnců. ř.: Počet změstnnců, kteří mjí sjednnou krtší než stnovenou týdenní prcovní dobu ( 80 zákon č. 262/20 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů). ř.: Přepočty se provedou u změstnnců: - s krtší prcovní dobou (ř.); - v prcovním poměru vykonávjících práci jen příležitostně n výzvu dle potřeb změstnvtele; - vykonávjících činnost v dlším prcovním poměru ( 3 odst. 4 zákon č. 262/20 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) k změstnvteli. Přepočet se provede dle vzorce: A = B/C, kde A - průměrný evidenční počet změstnnců přepočtený B - součet součinů průměrného evidenčního počtu změstnnců ve fyzických osobách délky jejich týdenního prcovního úvzku C - týdenní prcovní dob zvedená u změstnvtele. ř.: Hodiny odprcovné všemi změstnnci v evidenčním počtu uvedenými v ř.0. Zhrnují se skutečně odprcovné hodiny ve stnovené prcovní době, v přesčse (z hodiny odprcovné v přesčse se nepovžují hodiny, z které bylo poskytnuto náhrdní volno), čs strávený příprvou prcoviště, čištěním nástrojů přístrojů, čekáním n práci (npř. při poruše, nehodě, výluce). Nezhrnují se hodiny plcené, le neodprcovné (npř. svátky, dovolená), nepřítomnost z důvodu nemoci pod. Pokud evidence neumožňuje odečíst počet hodin z svátky, provede se tento odpočet odhdem. ř. : Z hodiny odprcovné v přesčse se povžuje kždá hodin odprcovná změstnncem n příkz změstnvtele nebo s jeho souhlsem nd stnovenou týdenní prcovní dobu. Z hodiny odprcovné v přesčse se nepovžují hodiny, z které bylo poskytnuto náhrdní volno. ř. : Neodprcovné hodiny, z které změstnnci náleží mzd/plt nebo náhrd mzdy/pltu plcená změstnvtelem (dovolená, svátky, překážky n strně změstnnce, prostoje osttní překážky n strně změstnvtele); zhrnuje se též dob zmeškná pro nemoc, i když náhrd z ni náleží z nemocenského pojištění. Postčí odborný odhd. A ř.0: Podle zákon č. 262/20 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. V přípdě, že s jednou osobou bylo v průběhu sledovného období uzvřeno více dohod o provedení práce, uvede se tto osob pouze jednou. ř.: Podle zákon č. 262/20 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. V přípdě, že s jednou osobou bylo v průběhu sledovného období uzvřeno více dohod o prcovní činnosti, uvede se tto osob pouze jednou. ř.: V přípdě, že s jednou osobou bylo v průběhu sledovného období uzvřeno více dohod o provedení práce, uvedou se odprcovné hodiny z všechny dohody. Postčí odborný odhd. ř.: V přípdě, že s jednou osobou bylo v průběhu sledovného období uzvřeno více dohod o prcovní činnosti, uvedou se odprcovné hodiny z všechny dohody. Postčí odborný odhd. A ř.0: Mzdy (včetně nturálních) poskytovné změstnvtelem změstnncům (vedeným v evidenčním počtu) z práci. Ve sttistickém výkznictví se do mezd zhrnují zákldní mzdy plty, přípltky dopltky ke mzdě nebo pltu, prémie odměny, náhrdy mezd pltů, odměny z prcovní pohotovost jiné složky mzdy nebo pltu. Nákldové mzdy se vedou n účtě společně s osttními osobními nákldy (OON); OON se všk do mezd nezhrnují vykzují se smosttně. Do mezd ptří též příjmy společníků členů družstv ze závislé činnosti, pokud tito společníci (členové) jsou v prcovním (členském) poměru ke společnosti (družstvu), jsou tudíž vedeni v evidenčním počtu změstnnců (v oddílu A0). Do mezd se zhrnují tké plnění mjící chrkter mezd (odměn z práci), hrzená ze zisku, fondu odměn nebo jiného fondu vytvořeného ze zisku. Mzdy se uvádějí v hrubých částkách, tj. před snížením o pojistné n všeobecné zdrvotní pojištění sociální zbezpečení, zálohové splátky dně z příjmů fyzických osob dlší zákonné nebo se změstnncem dohodnuté srážky. Z sledovné období se uvádějí částky to období zúčtovné k výpltě. ř.: Peněžní plnění nebo nturální mzdy z práci, kterou změstnnec vykonl v prcovním poměru. Jedná se o zákldní mzdy plty, přípltky osttní složky mzdy pltu stnovené dle, odst. 2 ž 4 zákon č. 262/20 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (resp. dle zákon č. 43/2 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Jedná se o mzdy bez OON (ř.0) snížené o náhrdy mzdy (ř.3). ř.: Zákldní mzdy vyplácené z práci podle mzdových pltových trifů změstnncům v úkolových, čsových měsíčních typech odměňování. Zhrnuje se tké "zákldní" složk smluvních mezd nebo celá smluvní mzd, pokud není členěn n trifní pobídkovou složku. ř.: Odměny odvozovné v závislosti n výkonu plnění předepsných kritérií, které jsou vypláceny v prvidelných, předem stnovených termínech - měsíčně, čtvrtletně, ročně.

5 UNP 4-0 (g) str. 5/6 ř.: Odměny vyplácené v závislosti n plnění hospodářských úkolů neprvidelně. Nenárokovtelné pltby z nákldů vázné n výsledky zprvodjské jednotky či vnitřních orgnizčních útvrů. ř.: Část odměn vyplcených po ukončení roku v závislosti n hospodářském výsledku z rozdělení zisku. ř.: Zhrnují mzdy vyplácené změstnncům formou dlšího pltu, npř. pltu před dovolenou, pltu před vánocemi pod., jejichž objem je závislý n finnčních možnostech zprvodjské jednotky. ř.: Celkový objem zvýšení nd úroveň dosžené mzdy podle 4, resp. 27 zákon č. 262/20 Sb., zákoník práce, resp. 0 zákon č. 43/2 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebo vnitřního mzdového předpisu, poskytovné z přesčsovou práci. Jsou-li přípltky z přesčs řešeny formou pušálního zvýšení mzdových trifů, pk se zde smosttně nevykzují. ř.: Součet osttních vyplcených mzdových zvýhodnění dle 5 ž 8, resp. 24 ž 26, 28 ž 33 35, zákon č. 262/20 Sb., zákoník práce, resp. 5 ž 9, ž 4 zákon č. 43/2 Sb., ve znění pozdějších předpisů (npř. z práci ve ztíženém prcovním prostředí, v sobotu v neděli, ve svátek, v noci, osobní přípltky, zvláštní přípltky pod.) osttní přípltky sjednné ve smlouvách (npř. z práci n směny, práci ve výškách, z vedení čety, zstupování pod.). Uvedou se i dopltky podle 39 zákon č. 262/20 Sb., zákoník práce, resp. 5 zákon č. 43/2 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Jsou-li mzdová zvýhodnění obsžen trifních/smluvních mzdách, pk se zde smosttně nevykzují. ř.0: V peněžní formě vyjádřený objem poskytnutých prostředků, kterými změstnvtel hrdí část sjednných příjmů v nturální podobě podle zásd mzdového předpisu nebo kolektivní smlouvy. Zprvidl se vykzují smosttně ke mzdě z důvodu zdňování se mzdou zpočtení do průměrného výdělku. Bývjí uvedeny v sestvách pro zúčtování mezd. ř.: Mzdové nákldy vynložené n hrzení odměn z prcovní pohotovost u vybrných ktegorií změstnnců podle 40 zákon č. 262/20 Sb., zákoník práce, resp. 9 zákon č. 43/2 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebo vnitřního mzdového předpisu. ř.2: Všechny osttní mzdy z práci neuvedené v ř. ž oddílu A, npř. neprvidelně vyplácené částky. Rozdíl mezd z vykonnou práci celkem (ř.) součtu řádků ž. ř.3: Součet všech náhrd mzdy, které hrdí změstnvtel n zákldě zákon č. 262/20 Sb., zákoník práce, resp. zákon č. 43/2 Sb., ve znění pozdějších předpisů nebo kolektivní smlouvy z neodprcovný čs pro překážky n strně změstnnce n strně změstnvtele po dobu čerpání dovolené plcených svátků. Pokud jsou náhrdy mezd součástí smluvních mezd, pk se zde smosttně nevykzují. ř.4: Náhrdy mzdy z dovolenou n zotvenou, dodtkovou dovolenou pod. podle zákon č. 262/20 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, smluv mzdových předpisů. ř.5: Roční objem náhrd plcených prostojů (nezviněných změstnncem nezplcených ve mzdách z vykonnou práci), výluk náhrd při změstnvtelem orgnizovném zkrácení čsového fondu (při překážkách n strně změstnvtele dle 2 ž 20 zákon č. 262/20 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů). Přípdně přijté dotce od úřdu práce se odečítjí. ř.6: Náhrdy mzdy z důležité překážky v práci, které změstnnci přísluší podle zákon č. 262/20 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, kolektivní smlouvy nebo vnitřních předpisů. Jde zejmén o náhrdu z poskytnuté volno při vyšetření nebo ošetření změstnnce nebo rodinného příslušník ve zdrvotnickém zřízení, nrození dítěte, úmrtí rodinného příslušník, svtbě vlstní nebo dětí či rodičů pod. ř.7: Náhrdy mzdy z státní svátky dny prcovního klidu, připdjící n jink běžné prcovní dny dle 5, odst. 3 zákon č. 262/20 Sb., zákoník práce, resp. 4 zákon č. 43/2 Sb., ve znění pozdějších předpisů. A ř.: Pojistné n sociální zbezpečení, které zhrnuje pojistné n důchodové zbezpečení, nemocenské pojištění příspěvky n státní politiku změstnnosti (podle zákon č. 589/2 Sb., ve znění pozdějších předpisů), pojistné n všeobecné zdrvotní pojištění (podle zákon č. 592/2 Sb., ve znění pozdějších předpisů) zákonné pojištění odpovědnosti změstnvtele z škodu při prcovním úrzu nebo nemoci z povolání. ř.: Výdje změstnvtele, kterými pokrývá plnění všech ndstndrdních progrmů sociálního zbezpečení vlstních změstnnců, kolektivně odsouhlsené smluvní dobrovolné, npř. dodtečné penzijní progrmy, dobrovolné příspěvky n připojištění ndstndrdní zdrvotní péče pod. ř.: Náhrdy mzdy/pltu po dobu prvních 4 dní trvání dočsné prcovní neschopnosti (krntény) plcené změstnvtelem změstnnci ( 92 zákon č. 262/20 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů). ř.: Mzdy vyplcené změstnvtelem v prvních dnech nemoci, kdy ještě není změstnncem upltňován nárok n dávky nemocenského pojištění. Jiné formy příspěvků k vyrovnání ztrát výdělku při nemoci, úrzu změstnnce, které jsou smluvně sjednány nebo řešeny vnitřním předpisem. Pokud jsou tyto prostředky součástí "sociálního fondu" (ř.), pk zde nebudou uvedeny. Neuvedou se tké náhrdy mzdy při prcovní neschopnosti z důvodu prcovního úrzu či nemoci z povolání. ř.: Prostředky přímo vyplcené změstnvtelem n sociální podpory (při nrození, úmrtí rodinného příslušník, v mteřství, při odchodu do důchodu pod.). Pokud jsou tyto prostředky součástí "sociálního fondu" (ř.), pk zde nebudou uvedeny. ř.: Příspěvek vzniklý tím, že změstnvtel prodá změstnnci kcie z nižší cenu než je cen tržní nebo bezpltně rozdělí kcie koupené n trhu. Položk může zhrnovt i prostředky, které změstnvtel vynkládá n vyrovnání rozdílu úroku vnitropodnikového spoření průměrného úroku z úvěrů v peněžních ústvech. Postčí odborný odhd. ř.: Vyplcené prostředky ze sociálního (stimulčního) fondu, který změstnvtel vytváří obhospodřuje, přípdně poskytuje odborovým orgánům v ní působícím (výdje slouží k motivci, k sociální výpomoci, k zjištění progrmů péče o změstnnce, k růstu kvlifikce, k zbezpečení kulturního sportovního vyžití, k rekreci pod.). Je-li možné vyčlenit z fondu částky sloužící k účelům uvedeným v oddíle A, v ř.,,,, 0, 2, 3, v oddílech A ř. A ř., pk by měl být o tyto částky snížen. ř.0: Rozdíl mezi nákldy n provoz závodního strvování příjmy z prodeje strvenek. Též příspěvky n nákup strvovcích kupónů. Mohou být zhrnuty tké provozní nákldy související se zbezpečením jídl, nápojů pod. ř.2: Příspěvek n bydlení, pořízení bytu nebo bytového vybvení, poskytovný změstnncům jejich rodinným příslušníkům. Jsou to výdje n údržbu dministrtivu bytů ubytoven snížené o příjmy z nájemného, přídvky dotce poskytovné změstnncům v souvislosti s bydlením, zřizováním stěhováním (bez nákldů n stěhování) nebo též nízkoúrokové půjčky n pořízení bytu (rozdíl mezi tržní poskytnutou úrokovou szbou). Postčí odborný odhd. ř.3: Rozdíl mezi nákldy n produkci vlstních výrobků prodných změstnncům příjmy z prodeje těchto výrobků, pokud je prodejní cen nižší než výrobní nákldy (nebo jsou výrobky poskytovány zdrm). Postčí odborný odhd. A ř.: Nákldy n nábor získávání prcovních sil (mimo mzdy režie změstnnců personálního útvru) - inzerce, plcení služeb (náborové gentury, orgnizování konkurzů, psychologické pordenství pod.), náborové příspěvky, stipendi osttní podobné výdje. Je nutné odečíst dotce od úřdů práce n veřejně prospěšné práce či společensky účelná prcovní míst. ř.: Nákldy n provoz podnikového učiliště (mimo mzdy režie změstnnců v učilišti) nebo nákldy n služby spojené s výchovou učňů v cizích zřízeních (školné) nákldy n zprcování učňů (pomůcky, odměny, pojištění).

6 UNP 4-0 (g) str. 6/6 ř.: Nákldy n odborná školení změstnnců, tj. nákldy n odborné výcvikové služby zřízení, výdje n účst v kurzech, popltky z mimopodnikové instruktory, výdje z vyučovcí pomůcky nástroje používné při školení, částky vyplcené zřízením provádějícím odborná školení pod. Přípdné přijté dotce od úřdů práce, npř. n rekvlifikci změstnnců nebo částky přijté od změstnnců podle vnitřních předpisů, se odečítjí. ř.: Nákldy n pořízení prcovních oděvů, uniforem, ochrnných pomůcek příspěvky n ošcení změstnnců vyjmenovných prcovišť ("oštné") pod. Postčí odborný odhd. ř.: Osttní nákldy změstnvtele hrzené z nákldů (ne z rozdělení zisku), související s regenercí prcovní síly (rehbilitce, příspěvky n zdrvotní zřízení, rekreční objekty), s doprvou do změstnání (příspěvky, dopltky n jízdné, režijní jízdné včetně rodinným příslušníkům), s péčí o předškolní děti (rozdíl nákldů tržeb z provozu předškolních zřízení nebo příspěvky změstnncům, hrzení služeb péče o předškolní děti), s příspěvky n poskytování osobních služeb pro změstnnce pod. Ab ř.0: Odměny z práce poskytovné n zákldě jiného vzthu než prcovního, služebního členského poměru k změstnvteli. Nejčstěji to jsou odměny z práce podle dohod o prcích konných mimo prcovní poměr, odměny podle předpisů o utorském právu, odstupné, odměny členům orgánů společnosti družstv hrzené z nákldů i ze zisku, odměny učňům, plty soudců, odměny členům zstupitelstev všech stupňů. ř.: Nákldy n odstupné vyplácené změstnnci podle 67 zákon č. 262/20 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. ř.: Osobní vozy poskytnuté změstnncům k dlouhodobému užívání, kdy se počítá s částečným využitím vozidl též k soukromým účelům. Uvedou se tké podnikové osobní utomobily ředitelů jejich náměstků. ř.: Jedná se pouze o dně, snkce popltky, které ukládjí místní nebo státní orgány z změstnávání lidí nebo v souvislosti s vyplcením mezd. Nepočítá se zde se všeobecnými dněmi z příjmů ni s odvody n sociální zbezpečení. ř.: Všechny částky přijté ve formě dotcí či příspěvků n změstnávání osob (npř. osob se zdrvotním postižením podle 78 zákon č. 435/20 Sb., zákon o změstnnosti, ve znění pozdějších předpisů), určené pro finncování části nebo všech nákldů n přímé odměny, le neurčené n krytí nákldů n sociální zbezpečení nebo odborná školení (bez refundcí plcených změstnvteli institucemi sociálního zbezpečení nebo doplňkových pojistných fondů bez dotcí vykázných v oddíle A, ř. ). ř.: Počet žáků středních odborných učilišť, speciálních středních odborných učilišť, odborných učilišť učilišť, kteří ve sledovném období vykonávli ve zprvodjské jednotce odborný výcvik n produktivních činnostech ke stnovenému dtu. ř.0: Postčí odborný odhd. ř.: Částk, kterou změstnvtel odvádí do státního rozpočtu při nesplnění povinnosti změstnt občny se zdrvotním postižením ve výši povinného podílu n celkovém počtu svých změstnnců (podle 82 zákon č. 435/20 Sb., zákon o změstnnosti, ve znění pozdějších předpisů).

Výkaz o úplných nákladech práce

Výkaz o úplných nákladech práce Výkz o úplných nákldech práce z 2007 ÚNP 4-(b) Registrováno ČSÚ ČV 28/07 ze dne 3. 7.20 IKF 4207 Výkz je součástí Progrmu sttistických zjišťování n 2007. Podle zákon č. 89/5 Sb., o státní sttistické službě,

Více

Čtvrtletní výkaz pojišťoven

Čtvrtletní výkaz pojišťoven Čtvrtletní výkz pojišťoven Poj 3- Registrováno ČSÚ ČV 5/ ze dne 2. 7.20 IKF 270 čtvrtletí 20 Výkz je součástí Progrmu sttistických zjišťování n rok 20. Podle zákon č. 89/5 Sb., o státní sttistické službě,

Více

Roční výkaz pro malé ekonomické subjekty vybraných produkčních odvětví za rok 2001

Roční výkaz pro malé ekonomické subjekty vybraných produkčních odvětví za rok 2001 Roční výkz pro mlé ekonomické subjekty vybrných produkčních odvětví z rok 00 P4-0 Registrováno ČSÚ ČV 93/0 ze dne 30. 8.00 IKF 500 Výkz je součástí Progrmu sttistických zjišťování n rok 00. Podle zákon

Více

Čtvrtletní výkaz nebankovních peněžních institucí

Čtvrtletní výkaz nebankovních peněžních institucí Čtvrtletní výkz nebnkovních peněžních institucí Pen 3b- Registrováno ČSÚ ČV 78/ ze dne 4. 9.20 IKF 2730 20 Výkz je součástí Progrmu sttistických zjišťování n rok 20. Podle zákon č. 89/5 Sb., o státní sttistické

Více

Čtvrtletní výkaz zdravotních pojišťoven

Čtvrtletní výkaz zdravotních pojišťoven Čtvrtletní výkz zdrvotních pojišťoven Zdp 3- Registrováno ČSÚ ČV 79/ ze dne 6. 9.20 IKF 2770 čtvrtletí 20 Výkz je součástí Progrmu sttistických zjišťování n rok 20. Podle zákon č. 89/15 Sb., o státní sttistické

Více

Měsíc IČO 12 25700359. AKTIVA řád. Běžné účetní období Minulé účetní Brutto Korekce Netto období netto b c 1 2 3

Měsíc IČO 12 25700359. AKTIVA řád. Běžné účetní období Minulé účetní Brutto Korekce Netto období netto b c 1 2 3 Schváleno MF ČR ROZVAHA v plném rozshu čj. 281/71701/95 Rozvh Úč POD 101 Účetní jednotk doručí účetní Název sídlo účetní jednotky závěrku součsně s doručením Collegium Mrinum Týnská dňového přiznání z

Více

Lidské zdroje a Personální agenda. Organizační opatření

Lidské zdroje a Personální agenda. Organizační opatření STRANA: 1 z 6 Orgnizční optření 1. je závzná pro změstnnce školy. 2. je pltná dnem podpisu účinná dnem 1.9.2012. ZPRACOVAL: PODPIS: SCHVÁLIL: PODPIS: VYDAL: DATUM: Pvlín Schneiderová PedDr. Soň Vlušková

Více

ROZVAHA. ke dni... Roset s.r.o. 31. 12. 2011. Raisova 1004 Strakonice 386 01

ROZVAHA. ke dni... Roset s.r.o. 31. 12. 2011. Raisova 1004 Strakonice 386 01 Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/2002 S. ROZVAHA ke dni... 31. 12. 2011 jednotky: 1000 Kč Rok Měsíc IČ 2011 1 2 28065280 Ochodní firm neo jiný název účetní jednotky Roset s.r.o. Sídlo

Více

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT k V tis. Kč

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT k V tis. Kč ODDÍL I. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT Oznčení Číslo řádku c Skutečnost v účetním odoí Sledovném 1 2 I. Tržy z prodej zoží O1 A Nákldy vynložené n prodné zoží O2 Ochodní mrže O3 II. Výkony

Více

Smlouva č. 502015_5_048_A_SKŠ o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2015

Smlouva č. 502015_5_048_A_SKŠ o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2015 Smlouv č. 502015_5_048_A_SKŠ o poskytnutí neinvestiční dotce ze státního rozpočtu ČR v oblsti sportu n rok 2015 Název : Šchový svz České republiky Adres : Zátopkov 100/2, 160 17 Prh 6 IČ : 48548464 Bnkovní

Více

Vykazující organizace musí zajistit metodickou shodu vykazování společných ukazatelů v obou výkazech.

Vykazující organizace musí zajistit metodickou shodu vykazování společných ukazatelů v obou výkazech. Metodické vysvětlivky k obsahu údajů MZDY a PLATY, OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI (OON), EVIDENČNÍ POČET ZAMĚSTNANCŮ Platné pro výkazy P1-04 (MŠMT) a Práce 2-04 (ČSÚ) Vykazující organizace musí zajistit

Více

Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/2002 S. ROZVAHA ke dni... 3 1. 1 2. 2 0 1 0 jednotky: 1000 Kč Ochodní firm neo jiný název účetní jednotky Správ městských sportovišť Kolín,.s. Sídlo

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 39 ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 39 ze dne č.j.: 55/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rd městské části U S N E S E N Í č. 39 ze dne 28.01.2015 Dotce z rozpočtu kpitoly Ministerstv vnitr ČR ve prospěch obcí n zjištění bydlení osob s udělenou mezinárodní

Více

Příloha k roční účetní závěrce za rok 2015

Příloha k roční účetní závěrce za rok 2015 Příloh k roční účetní závěrce z rok 2015 Čl. 1 Oecné údje Sujekt: U2Brno s.r.o. sídlo: Brno, Příkop 843/4 právní form: společnost s ručením omezeným IČO: 607 16 380 předmět činnosti: - specilizovný mloochod

Více

ROZVAHA (BILANCE) sestavená k 31.12.2006. Základní škola Přemyslovo nám. 1 627 00 Brno A K T I V A. Název, sídlo a právní forma jednotky

ROZVAHA (BILANCE) sestavená k 31.12.2006. Základní škola Přemyslovo nám. 1 627 00 Brno A K T I V A. Název, sídlo a právní forma jednotky Příloh účetní závěrky dle přílohy č.1 k vyhlášce č. 505/2002 S. ROZVAHA (BILANCE) (v tisících Kč n 2 des. míst) sestvená k Název, sídlo právní form jednotky Zákldní škol Přemyslovo nám. 1 627 00 Brno příspěvková

Více

ROZVAHA. ke dni... a. s. náměstí Svobody 93/22 Brno Rok Měsíc IČ. Otisk podacího razítka finančního úřadu

ROZVAHA. ke dni... a. s. náměstí Svobody 93/22 Brno Rok Měsíc IČ. Otisk podacího razítka finančního úřadu Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/2002 S. Otisk podcího rzítk finnčního úřdu ROZVAHA ke dni... 3 1. 1 2. 2 0 1 1 jednotky: 1000 Kč Rok Měsíc IČ 2011 1 2 2 7 7 1 8 7 0 1 Ochodní firm

Více

Ulice Agentura sociální práce, o. s. Účetní závěrka za rok 2012

Ulice Agentura sociální práce, o. s. Účetní závěrka za rok 2012 Ulice Agentur sociální práce, o. s. Účetní závěrk z rok 2012 Osh: I. OBECNÉ INFORMACE... 2 1. POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY... 2 2. ZAMĚSTNANCI A OSOBNÍ NÁKLADY... 2 3. POSKYTNUTÉ PŮJČKY, ZÁRUKY ČI JINÁ PLNĚNÍ...

Více

Kolektivní smlouva ze dne

Kolektivní smlouva ze dne Kolektivní smlouv ze dne 29. 6. 2005 (pltná Kolektivní smlouv ze dne 12. 6. 2007 ) uzvřená mezi smluvními strnmi: Univerzitou Krlovou v Prze, Prh 1, Ovocný trh 3/5, IČ: 00216208, zstoupenou rektorem, Prof.

Více

2219 **** 580 000,00 580 000,00 2223 **** 50 000,00 50 000,00 2321 **** 0,00 0,00 294 915,49 100 000,00 100 000,00 29 520,00

2219 **** 580 000,00 580 000,00 2223 **** 50 000,00 50 000,00 2321 **** 0,00 0,00 294 915,49 100 000,00 100 000,00 29 520,00 2212 Silnice 2212 5169 Nákup osttních služe 50 00 50 00 2212 5171 Výdje n dodvtel.zjišť.oprvy údrž 500 00 500 00 41 654,40 2212 **** 550 00 550 00 41 654,40 2219 Ost. záležitosti pozemních komunikcí 2219

Více

6. Odměňování v podniku

6. Odměňování v podniku 6. Odměňování v podniku 1. Právní úprava odměňování...1 2. Definice mzdy...1 3. Vlivy působící na výši mzdy...2 4. Sjednávání mzdy ( zákon o mzdě )...2 5. Druhy mezd...2 6. Složky mezd...3 7. Srážky ze

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2005. Vltavotýnská. teplárenská a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo IČ

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2005. Vltavotýnská. teplárenská a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo IČ Zprcováno v souldu s vyhláškou č. 500/2002 S. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Vltvotýnská ke dni 31.12.2005 teplárenská.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, ydliště neo místo IČ 62 49 74 21

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU ke dni 31. prosince 215 ( údje jsou vyčísleny v celých tisících Kč ) sestvená v souldu se zákonem č. 563/1991 S. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni AKTIVA Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto a

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni AKTIVA Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto a Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 5/22 S. ROZVAHA v plném rozshu ke dni 31.12.23 Ochodní firm neo jiný název účetní jednotky VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo,

Více

ROZVAHA. ke dni... BAB mont s.r.o. Klíčovská 805/11 Praha 9 190 00 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0

ROZVAHA. ke dni... BAB mont s.r.o. Klíčovská 805/11 Praha 9 190 00 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/2002 S. Písemnost yl podán elektronicky dne: 20.6.2012 Podcí : 2172526 Heslo zjištění stvu: c3d895fe Stv podání: vyřízeno ROZVAHA ke dni... 3 1. 1

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv

ROZVAHA (BILANCE) ke dni Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv Zprcováno v souldu s vyhláškou č. 500/2002 S. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA Ochodní firm neo jiný název účetní jednotky (BILANCE) Stvoprojekt Olomouc ke dni 31.12.2015.s. ( v celých tisících Kč

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.17 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti

Více

Rozvaha (platná od )

Rozvaha (platná od ) Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/00 Sb Rozvh (pltná od..06) v plném rozshu ke dni... 3.3.06 (v celých tisících Kč) IČ 47569 Obchodní firm nebo jiný název účetní jednotky Burz cenných

Více

ROZVAHA Burza cenných papírů Praha a.s. v plném rozsahu 31.3.2015 (v celých tisících Kč) Rybná 14 Praha 1 47115629 110 05

ROZVAHA Burza cenných papírů Praha a.s. v plném rozsahu 31.3.2015 (v celých tisících Kč) Rybná 14 Praha 1 47115629 110 05 Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/00 Sb ROZVAHA v plném rozshu ke dni... 3.3.05 (v celých tisících Kč) IČ 47569 Obchodní firm nebo jiný název účetní jednotky Burz cenných ppírů Prh.s.

Více

Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky

Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky Autor : Ing. Jaroslava Pospíšilová

Více

Personálníčinnost podniku. Osnova učiva. Didaktické zpracování učiva pro střední školy

Personálníčinnost podniku. Osnova učiva. Didaktické zpracování učiva pro střední školy Personálníčinnost podniku Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: 1. Eret Tomáš, r.č. 711107/1814 bytem: nám. Krále Jiřího z Poděbrd 1/14, 350 02 Cheb 2 jko budoucí prodávjící n strně jedné 2. mnželé xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Více

1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců

1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců Personálníčinnost podniku Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012. Kapitola 381 Nejvyšší kontrolní úřad

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012. Kapitola 381 Nejvyšší kontrolní úřad ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Kpitol 381 Nejvyšší kontrolní úřd O B S A H A. Zpráv k závěrečnému účtu kpitoly státního rozpočtu 381 Nejvyšší kontrolní úřd z rok 2012. ÚVOD... 4. PŘÍJMY... 5. VÝDAJE... 8 V.

Více

1.7. Odměňování práce

1.7. Odměňování práce Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Autor: Ing. Jaroslava Pospíšilová Datum vytvoření: 18. října 2012 Ročník: druhý Předmět

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo finncí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestvený k 1.12.2009 v Kč

Více

DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE

DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE č. 53/2016 uzvřená mezi Pn/pní: xxxxxxxxxxxxxx Osobní číslo: xxxxxxxxxxxxxxxx Rodné příjmení: xxxxxxxxxxxxxxxx Místo nrození: xxxxxxxxxxxxx Dtum nrození: xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Číslo OP: xxxxxxxxxxxxxx

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Odměňování pracovníku a výpočet mzdy Ekonomika lesního hospodářství 5. cvičení Odměňování

Více

Dotace na podporu aktivit v oblasti sportu a tělovýchovy

Dotace na podporu aktivit v oblasti sportu a tělovýchovy Dotční progrm n podporu ktivit v olsti sportu tělovýchovy dětí mládeže ze Sportovního fondu Městského ovodu Lierec Vrtislvice nd Nisou n rok 2016 Dotce n podporu ktivit v olsti sportu tělovýchovy Účel

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 5 a 6 Mzdy a srážky z mezd, odměňování,

Více

Jedštěd 73, spolek Horní Hanychov 153 468 08 Liberec 8 Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu

Jedštěd 73, spolek Horní Hanychov 153 468 08 Liberec 8 Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu ROZVAHA dle vyhlášky 54/22 1.1.-31.12.213 Název, sídlo právní form s účinností pro účetní jednotky (v celých tisích Kč) účetní jednotky účtující podle účtové osnovy pro nevýdělečné orgnizce IČO Jedštěd

Více

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Ing. Růžena Klímová Ing. Karel Janoušek (kap. 3.4) Jaroslava Pfeilerová (kap. 6) Redakční uzávěrka: 9. 1. 2015 Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Evropská

Více

ROZVAHA (BILANCE) ve zjednodušeném rozsahu. ke dni (v celých tisících Kč) Název a sídlo účetní jednotky Bytové družstvo Varnsdorf

ROZVAHA (BILANCE) ve zjednodušeném rozsahu. ke dni (v celých tisících Kč) Název a sídlo účetní jednotky Bytové družstvo Varnsdorf Minimální závzný výčet informci vyhlášky č.500/2002 S. ^^le ROZVAHA (BILANE) ve zjednodušeném rozshu ke dni 31..2010 (v celých tisících Kč) Rok Měsíc 16 Název sídlo účetní jednotky Bytové družstvo Vrnsdorf

Více

Smlouva o realizaci akce: Skupinový vodovod pro obce Přerov nad Labem, Semice a Bříství

Smlouva o realizaci akce: Skupinový vodovod pro obce Přerov nad Labem, Semice a Bříství Smlouv o relizci kce: Skupinový vodovod pro obce Přerov nd Lbem, Semice Bříství I. Smluvní strny 1. strn Mikroregion Polbí - Dobrovolný svzek obcí Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nd Lbem Mgr. Jiřím Hvelkou

Více

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 50. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 50. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í z 50. schůze Rdy městského obvodu Proskovice konné dne 3. 12. 2012 čís. 751/50 764/50 Mgr. Mrie Mtějová strostk Ing. Zdeněk Dvorský místostrost

Více

Aktuální trendy v náboru zaměstnanců

Aktuální trendy v náboru zaměstnanců Aktuální trendy v náboru zaměstnanců Benefity jako nástroj pro získávání zaměstnanců pohledem daňového poradce Ing. Simona Fialová, MBA Praha 11.9.2014 OSNOVA I.Náklady na benefity II. Oblasti poskytování

Více

ad 2. Viz příloha Tabulka ukazatelů KKFB (pracovní dokument)

ad 2. Viz příloha Tabulka ukazatelů KKFB (pracovní dokument) Krjská knihovn Frntišk Brtoše obdržel dne. 4. 3 poštou žádost o informce podle zákon č. /999 Sb., o svobodném přístupu k informcím. KKFB žádosti vyhověl informce odesll poštou n dresu ždtele. Dotz: Žádost

Více

ŽÁDOST NÁJEMCE(Ů) BYTU O SOUHLAS PRONAJÍMATELE S DOHODOU O VÝMĚNĚ BYTU

ŽÁDOST NÁJEMCE(Ů) BYTU O SOUHLAS PRONAJÍMATELE S DOHODOU O VÝMĚNĚ BYTU 1 z 15 ŽÁDOST NÁJEMCE(Ů) BYTU O SOUHLAS PRONAJÍMATELE S DOHODOU O VÝMĚNĚ BYTU 1. ŽADATEL(É) BYT 2. ŽADATEL(É) město v ulici číslo popisné podlží číslo bytu o velikosti bytu nájemné/m 2 /měsíc nájemné z

Více

Stručný obsah PKS ČD, a.s. na rok s vyznačením změn proti PKS 2016 (tučné písmo) Kapitola I. (Spolupráce s odborovými organizacemi):

Stručný obsah PKS ČD, a.s. na rok s vyznačením změn proti PKS 2016 (tučné písmo) Kapitola I. (Spolupráce s odborovými organizacemi): Stručný obsah PKS ČD, a.s. na rok 2017 - s vyznačením změn proti PKS 2016 (tučné písmo) Kapitola I. (Spolupráce s odborovými organizacemi): Kapitola obsahuje ustanovení o způsobu komunikace odborových

Více

Odměňování Mzda vs.plat Mzda je finanční či naturální ohodnocení pracovní síly za její výkon. Plat je předem stanovená odměna za vykonanou práci, používá se především u duševně pracujících zaměstnanců,

Více

Platné znění schválené usnesením rady města č. 103/2014 ze dne 4. 2. 2014 a radou Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 17. 2.

Platné znění schválené usnesením rady města č. 103/2014 ze dne 4. 2. 2014 a radou Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 17. 2. Pltné znění schválené usnesením rdy měst č. 103/2014 ze dne 4. 2. 2014 rdou Městského obvodu Liberec - Vrtislvice nd Nisou dne 17. 2. 2014 Interní předpis PRO ZŘIZOVÁNÍ SLUŽEBNOSTÍ Čl. 1 Předmět ceny 1.

Více

kritérium Návaznost na další dokumenty Dokument naplňující standard

kritérium Návaznost na další dokumenty Dokument naplňující standard 1. CÍLE A ZPŮSOBY ČINNOSTI POVĚŘENÉ OSOBY Dokument obshuje zákldní prohlášení středisk Služby pro pěstouny, do kterého se řdí: poslání, cílová skupin, cíle zásdy, v souldu s kterými je služb poskytován.

Více

Národní centrum výzkumu polárních oblastí

Národní centrum výzkumu polárních oblastí Národní centrum výzkumu polárních oblstí Dohod o spolupráci při výzkumu polárních oblstí Země Msrykov univerzit Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, IČ 00216224, zstoupená rektorem Prof. PhDr. Petrem Filou,

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O REZERVACI POZEMKU A SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O DÍLO Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Prh 2, PSČ 120 00, zpsná

Více

ve znění pozdějších předpisů

ve znění pozdějších předpisů Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví na rok 2010 ÚZIS ČR Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 2-01: Roční výkaz o zaměstnancích a o složkách mezd ve zdravotnických

Více

Otázka: Personalistika. Předmět: Ekonomie. Přidal(a): Dominika Křížová. Zaměstnanci

Otázka: Personalistika. Předmět: Ekonomie. Přidal(a): Dominika Křížová. Zaměstnanci Otázka: Personalistika Předmět: Ekonomie Přidal(a): Dominika Křížová Zaměstnanci Personalistika= činnost, která se zabývá zaměstnanci (personální oddělení, útvar řízení lidských zdrojů) činnosti: přijímání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 63379/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 15-42 Usnesení 3. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

Pojistná smlouva č. 8051534719

Pojistná smlouva č. 8051534719 Pojistná smlouv č. 8051534719 Smluvní strny: ČSOB Pojišťovn,. s., člen holdingu ČSOB Sídlo: Prdubice, Zelené předměstí Msrykovo náměstí čp. 1458 PSČ 532 18 IČ: 45534306 Zápis v OR: KS v Hrdci Králové,

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 57545/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1883-1895 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 63. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 27.11.2012

Více

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory Rodinný rozpočet Doporučený postup: 1. Sepsat všechny čisté příjmy domácnosti (rodiny) 2. Sepsat seznam všech měsíčních výdajů 3. Porovnat rozdíl mezi příjmy a výdaji Příjmy: - plat,mzda (na základě pracovního

Více

Město Vejprty, Tylova 870/6, IČ

Město Vejprty, Tylova 870/6, IČ Město Vejprty, Tylov 870/6, IČ 00262170 V ý p i s u s n e s e n í 3. řádného zsedání Zstupitelstv měst Vejprty, které se uskutečnilo ve čtvrtek dne 31. březn 2011 od 16:30 hod. v zsedcí síni v Městském

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR ŘÍJEN 2014 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor řízení

Více

S M L O U V A O S M L O U VĚ BUDOUCÍ. Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi těmito smluvními stranami: obchodní společnost se sídlem:

S M L O U V A O S M L O U VĚ BUDOUCÍ. Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi těmito smluvními stranami: obchodní společnost se sídlem: Níže uvedeného dne, měsíce roku byl uzvřen mezi těmito smluvními strnmi: obchodní společnost se sídlem: IČ: DIČ: zpsná zstoupen (dále jen jko budoucí strn prodávjící ) v obchodním rejstříku vedeném, oddíl,

Více

Personální činnost podniku mzdy. cv. 11

Personální činnost podniku mzdy. cv. 11 Personální činnost podniku mzdy cv. 11 Odměňování pracovníků Přímé odměny ve finančním vyjádření Nepřímé odměny a výhody ve finančním vyjádření Nepřímé odměny a výhody v nefinančním vyjádření Nehmotné

Více

ve zjednodušeném rozsahu Číslo řádku

ve zjednodušeném rozsahu Číslo řádku Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č.500/2002 S. ROZVAHA (BILANE) ve zjednodušeném rozshu ke dni 3.2.2009 (v celých tisících Kč) Rok Měsíc Ič Název sídlo účetní jednotky Bytové družstvo Vrnsdorf

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Hornolidečska na období Příloha: Analýza rizik

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Hornolidečska na období Příloha: Analýza rizik Strtegie komunitně vedeného místního rozvoje n období 2014 2020 Příloh: Anlýz rizik Příprv strtegie byl spolufinncován z rozpočtu Zlínského krje z operčního progrmu Technická pomoc Anlýz rizik Tto příloh

Více

- 0256/RMOb-Pro/1418/23

- 0256/RMOb-Pro/1418/23 23. schůze rdy městského obvodu konné dne 02.11.2015 čís. 0246/RMOb-Pro/1418/23-0256/RMOb-Pro/1418/23 Mgr. Mrie Mtějová strostk Ing. Zdeněk Dvorský místostrost Strn 1/9 Přehled usnesení rdy městského obvodu

Více

- 2,3 % na nemocenské pojištění - 21,5 % na důchodové pojištění - 1,2 příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

- 2,3 % na nemocenské pojištění - 21,5 % na důchodové pojištění - 1,2 příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0498 Název projektu: OA Přerov Peníze středním školám Číslo a název oblasti podpory: 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Realizace projektu:

Více

Nemocnice Pelhřimov, p.o., Slovanského bratrství 710, 393 38 Pelhřimov DODATEK Č. 1 K OS 01 002 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. ÚŘ Nahrazuje/ruší: -

Nemocnice Pelhřimov, p.o., Slovanského bratrství 710, 393 38 Pelhřimov DODATEK Č. 1 K OS 01 002 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. ÚŘ Nahrazuje/ruší: - Odpovědný úsek: úsek ředitele Jméno Útvar Podpis Zpracoval: Mgr. Michal Kozár právník Schválil: Vydala: Ing. Jan Mlčák, MBA Rada Kraje Vysočina Vydáno dne: Účinnost od: ÚŘ Nahrazuje/ruší: - zřizovatel

Více

výrobní sortiment n a b í d k o v ý k a t a l o g

výrobní sortiment n a b í d k o v ý k a t a l o g výrobní sortiment n b í d k o v ý k t l o g 20 Sídlo firmy: OPTYS, spol. s r. o. Rybářská 89/44 746 0 Opv Nše poslání: Proszováním nových trendů v polygrfii šetříme čs prostředky zákzník, usndňujeme mu

Více

smlouvu o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

smlouvu o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli 1. Zdeněk Berntík, nr. 14.5.1954 Jrmil Berntíková, nr. 30.12.1956 ob bytem Stroveská 270/87, Ostrv-Proskovice ob jko Smluvní strn 1 2. Tělovýchovná jednot Petřvld

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvh podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 504/2002 S. Rozvh v plném rozshu k 1.12.2004 ( v celých tisících Kč ) Název, sídlo právní form účetní jednotky Centrum pro zdrvotně postižen IČO Vítězná 56 Účetní jednotk

Více

Základní pojmy a výpočty mezd

Základní pojmy a výpočty mezd Základní pojmy a výpočty mezd Hrubá a čistá mzda, částka k výplatě Základní mzda, pobídkové složky a náhrady mzdy tvoří hrubou mzdu. Hrubá mzda se snižuje o určité částky. Především to je zdravotní pojištění

Více

Příloha č. 03. VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA č. 02/FPP/2015 O POSKYTNUTÍ DOTACE

Příloha č. 03. VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA č. 02/FPP/2015 O POSKYTNUTÍ DOTACE Příloh č. 03 usnesení ze 05. zsedání Zstupitelstv měst Stříbr dne 26. únor 2015 Zstupitelstvo měst Stříbr s c h v l u j e : VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA č. 02/FPP/2015 Smluvní strny 1. Poskytovtel dotce:, Msrykovo

Více

Roční výkaz o výzkumu a vývoji

Roční výkaz o výzkumu a vývoji Roční výkz o výzkumu vývoji VTR 5- (b) Registrováno ČSÚ ČV 00/4 ze dne 8. 9.23 IKF 324 z rok 24 (pro vládní sektor, vysokoškolský sektor fkultní nemocnice) Výkz je součástí Progrmu sttistických zjišťování

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva financí. č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb

VYHLÁŠKA Ministerstva financí. č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb VYHLÁŠKA Ministerstva financí č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb ze dne 27. března 2002 Ministerstvo financí stanoví podle 48 odst. 6 a 60 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Více

I. Úplné náklady práce v ČR a jejich struktura v roce 2004

I. Úplné náklady práce v ČR a jejich struktura v roce 2004 - 7 - I. Úplné náklady práce v ČR a jejich struktura v roce 2004 V roce 2004 dosáhly úplné náklady práce průměrně za celou republiku částky 182,25 Kč/hod, resp. 26 428 Kč na jednoho zaměstnance za měsíc.

Více

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Obsah 3 OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Slovníček ke kapitolám 1 až 3...12 Použité zkratky...18 1.1 POTŘEBUJEME, CHCEME NEBO NECHCEME PERSONÁLNÍ STRATEGIE?...19 1.1.1 Strategie rozvoje lidských zdrojů

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

VYHLÁŠKA. ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 518 VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 69 odst. 7, 77 odst. 1, 78 odst. 9, 81 odst. 5, 105 odst.

Více

Právní aspekty práce z domova. Třebíč 18.6.2013. JUDr. Jana Seemanová

Právní aspekty práce z domova. Třebíč 18.6.2013. JUDr. Jana Seemanová Právní aspekty práce z domova Třebíč 18.6.2013 JUDr. Jana Seemanová JUDr. Jana Seemanová Kontakt dlouhodobě se věnuje poradenské, lektorské a publikační činnosti v oblasti pracovního práva a práva sociálního

Více

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 69 odst. 7, 77 odst. 1, 78 odst. 9, 81 odst. 5, 105

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvh podle Přílohy č. vyhlášky č. 504/2002 S. Rozvh v plném rozshu k.2.200 ( v celých tisících Kč ) Název, sídlo právní form účetní jednotky Centrum pro zdrvotně postižen IČO Vítězná 56 Účetní jednotk

Více

MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ. vzdělávací program je akreditován MŠMT č.j /2015-1/641

MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ. vzdělávací program je akreditován MŠMT č.j /2015-1/641 MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ vzdělávací program je akreditován MŠMT č.j. - 28872/2015-1/641 9. 11. 8. 12. 2017 sw MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ Vzdělávací program akreditován MŠMT č.j. - 28872/2015-1/641 v rozsahu: 81 hodin

Více

4 Příspěvky na provoz zařízení, která slouží. kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců.

4 Příspěvky na provoz zařízení, která slouží. kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců. 4 Příspěvky na provoz zařízení, která slouží kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců (1) Z fondu lze přispívat na náklady na provoz kulturních zařízení, rekreačních zařízení, sportovních a tělovýchovných

Více

Roční výkaz o výzkumu a vývoji

Roční výkaz o výzkumu a vývoji Roční výkz o výzkumu vývoji z rok 20 VTR 5- (b) Registrováno ČSÚ ČV 1/ ze dne 16. 6.20 IKF 32 (pro vládní sektor sektor vyššího odborného vysokého školství) Výkz je součástí Progrmu sttistických zjišťování

Více

E) MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

E) MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ E) MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění zák. č. 16/1959 Sb., zák. č. 58/1964 Sb., zákoníku práce č. 65/1965 Sb., zák. č. 67/1965 Sb., zák. č. 87/1968

Více

Z Á P I S č. 19/2016 z 19. jednání Zastupitelstva obce Lovčice

Z Á P I S č. 19/2016 z 19. jednání Zastupitelstva obce Lovčice Z Á P I S č. 19/2016 z 19. jednání Zstupitelstv obce Lovčice Dtum konání: 17. 8. 2016 od 18,00 hodin Místo konání: zsedcí místnost obecního úřdu, Lovčice č. p. 185 Přítomno: podle prezenční listiny 5 členů

Více

II. Faktory ovlivňující rozhodnutí o ukončení pracovní aktivity

II. Faktory ovlivňující rozhodnutí o ukončení pracovní aktivity II. Fktory ovlivňující rozhodnutí o ukončení prcovní ktivity Hrnice pro odchod do strobního důchodu v ČR má rozhodující vliv n ukončení veškerých prcovních ktivit výrzně se projevuje i v pozdějším ukončení

Více

Fin 2-12 M. Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/ /2002

Fin 2-12 M. Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/ /2002 Ministerstvo finncí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestvený k 1. 12. 2014 v Kč

Více

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 28

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 28 MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJ Ů MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 28 DNE: 2. 11. 2015 JEDNACÍ ČÍSLO: 411/2015/ŠKS NÁZEV: Dodtek č. 1 k Memorndu o příprvě, relizci provozování expozice Umění brok ANOTACE: Dodtek

Více

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Pojem mzda, struktura hrubé mzdy Pojistné na SZ a ZP Daň z příjmů ze závislé činnosti Účtování mezd Zálohy, pohledávky a závazky Mzdová evidence 1 Základní mzda Úkolová

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ. 2. ročník. vzdělávací program je akreditován a certifikován Účetním Portálem a.s. s možností získání dotace Úřadu Práce

MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ. 2. ročník. vzdělávací program je akreditován a certifikován Účetním Portálem a.s. s možností získání dotace Úřadu Práce MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ 2. ročník vzdělávací program je akreditován a certifikován Účetním Portálem a.s. s možností získání dotace Úřadu Práce 9. 11. 8. 12. 2017 Pořádá: Účetní Portál a.s. se sídlem v Bohuňovicích,

Více

114/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí

114/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí Systém ASPI - stav k 7.1.2008 do částky 119/2007 Sb. a 49/2007 Sb.m.s. Obsah a text 114/2002 Sb. - poslední stav textu Změna: 510/2002 Sb. Změna: 100/2006 Sb. Změna: 100/2006 Sb. (část) Změna: 355/2007

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANYCrefo číslo: 9210195021. Identifikace firmy

PLASTIC FICTIVE COMPANYCrefo číslo: 9210195021. Identifikace firmy Vše znčk / Strn 1 z 11 Identifikce firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY.s. Telefon 00420/ 246 810 246 Vysočnská 5 Telefx 00420/ 369 113 691 190 00 Prh 9 e-mil info@pfc-plstic.cz Česká republik Web www.pfc-plstic.cz

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Mzdy a zákonná pojištění

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Mzdy a zákonná pojištění Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Mzdy a zákonná pojištění Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: září 2013 Klíčová slova: mzda, plat,

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 3., 4. Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Peníze, mzdy daně, pojistné

Více

Z Á P I S č. 23/2016 z 23. jednání Zastupitelstva obce Lovčice

Z Á P I S č. 23/2016 z 23. jednání Zastupitelstva obce Lovčice Z Á P I S č. 23/2016 z 23. jednání Zstupitelstv obce Lovčice Dtum konání: 14. 12. 2016 od 18,00 hodin Místo konání: zsedcí místnost obecního úřdu, Lovčice č. p. 185 Přítomno: podle prezenční listiny 6

Více

MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ. vzdělávací program je akreditován MŠMT č.j /2015-1/641

MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ. vzdělávací program je akreditován MŠMT č.j /2015-1/641 MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ vzdělávací program je akreditován MŠMT č.j. - 28872/2015-1/641 14. 11. 10. 12. 2016 sw MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ Vzdělávací program akreditován MŠMT č.j. - 28872/2015-1/641 v rozsahu: 81 hodin

Více

Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění některých ustanovení zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění

Více

MĚSTYS CÍTOLIBY - NÁVRH ROZPOČTU 2015

MĚSTYS CÍTOLIBY - NÁVRH ROZPOČTU 2015 MĚSTYS - NÁVRH ROZPOČTU 2015 PŘÍJMY VÝDAJE popis nerozp.příjmy pol. 4116 + 4121 - (V ROZPOČTU JSOU ZAHRNUTY VÝDAJE KRYTÉ PŘEDPOKLÁDANÝMI DOTACEMI, KTERÉ BUDOU DO ROZPOČTU ZAHRNUTY VE CHVÍLI JEJICH PÍSEMNÉHO

Více