Diagnostika vzácných onemocnění

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Diagnostika vzácných onemocnění"

Transkript

1 Diagnostika vzácných onemocnění Novorozenecký a selektivní screening DMP jako modelová skupina nemocí Viktor Kožich, ÚDMP 1.LF UK a VFN PSP

2

3 Osnova Jak vypadají pacienti s DMP Základní charakteristika DMP Diagnostika DMP je genetické testování Novorozenecký screening Selektivní screening Léčba a prevence DMP Centrum DMP ve VFN

4 Jak vypadají pacienti s DMP?

5 Akutní nemoc novorozence/kojence s bezvědomím

6 Multisystémové onemocnění dítěte

7 Pomalu progredující onemocnění dospělého

8 Většina DMP-pacienti jsou bez zjevných somatických změn

9 Základní charakteristika DMP

10 Vzácné nemoci a DMP Vzácné nemoci vzácné nemoci DMP Národní strategie pro vzácná onemocnění na léta (usnesení vlády ČR č. 466) Národní akční plán pro vzácná onemocnění na léta (usnesení vlády ČR č. 633) Vzácné nemoci < 1 : Cca 1/10 vzácných nemocí Cca 800 nosologických jednotek Souhrnný výskyt nejméně 1 : 500 V obvodu každého praktického lékaře jsou nejméně 1-2 pacienti s DMP Cca 30% nemocí je ovlivnitelných léčbou (cca 100 nemocí dobře léčitelných)

11 Dědičné metabolické poruchy obvykle AR, GR substrát obvykle enzym klinicky variabilní produkt

12 Geny a lidské nemoci Člověk má cca genů Je známo cca nemocí s genetickou složkou Gen zodpovědný za nemoc nalezen u nemocí

13 Patofyziologie prekursor substrát vedl.produkt enzyme transporter produkt

14 Patofyziologie prekursor substrát vedl.produkt Příklady: Phe a Phe-deriváty amoniak cystin u cystinosy cystin u cystinurie mukopolysacharidy

15 Patofyziologie Příklady: glukosa u GSD ketolátky u poruch beta.oxidace MK tyrosin u PKU cystein u deficitu CBS glykoproteiny u CDG nebo galaktosemie ATP u mitochondriálních nemocí produkt

16 Klinický obraz DMP-věk

17 Klinický obraz DMP-orgány

18 Klinický obraz-multisystémovost

19 Diagnostika DMP je genetické testování

20 Genetiké testování Selektivní screening Celopopulační screening

21 Screening To screen= prosévat Screening= identifikace osob se zvýšeným rizikem nemoci Diagnosa se ověřuje jinými nezávislými metodami

22 zdraví falešné nálezy pacienti

23 zdraví falešná negativita pacienti mírné formy nemoci

24 zdraví falešná pozitivita nezralost, i.v. AMK a tuky, karnitin, odběr pacienti

25 Novorozenecký screening DMP

26 Novorozenecký screening Aktivní vyhledávání nemocí v celé populaci, presymptomatická diagnostika Sensu stricto- laboratorní analysa suchých krevních skvrn Zakladatel-Prof. Robert Guthrie

27 Jak se rozhodnout, které nemoci se mají screenovat?

28 Prospěch versus riziko USA: prospěch postiženého dítěte a znalost diagnosy Evropa: poškození rodin u falešně pozitivních nálezů nebo nemocí s nejasnou prognosou/léčbou

29 Newborn Screening: Toward a Uniform Screening Panel and System Michael S. Watson, PhD, Marie Y. Mann, MD, MPH, Michele A. Lloyd-Puryear, MD, PhD, Piero Rinaldo, MD, PhD, and R. Rodney Howell, MD, editors Genet Med 2006:8(5,Supplement):1S 11S The Maternal and Child Health Bureau commissioned the American College of Medical Genetics to outline a process for the standardization of outcomes and guidelines for state newborn screening programs and to define responsibilities for collecting and evaluating outcome data, including a recommended uniform panel of conditions to include in state newborn screening programs. The expert panel identified 29 conditions for which screening should be mandated. An additional 25 conditions were identified because they are part of the differential diagnosis of a condition in the core panel, they are clinically significant and revealed with screening technology but lack an efficacious treatment, or they represent incidental findings for which there is potential clinical significance. The process of identification is described, and recommendations are provided.

30 Frekvence Časné klinické projevy Max. 700 bodů Závažnost nemoci Prospěch léčby-pacient Prospěch léčby-rodina Prevence úmrtí

31 Sensitivita a specifita testu Vlastnosti testu Max. 700 bodů

32 Existence léčby Cena léčby Účinnost léčby Potvrzení diagnosy Akutní léčba Jednoduchost léčby Max. 700 bodů

33 Max bodů

34 DC NS USA-2009

35

36

37 Evropa 0-29 nemocí

38

39 Pracoviště novoroz.screeningu Imunoanalytické laboratoře FN KV- doc. Votava FN Brno- prim.vinohradská Molekulárně genetické laboratoře pro CF FNM- prof.macek FN Brno-prim.Gaillyová Laboratoře MS/MS FN Olomouc-Doc.Adam VFN-Doc.Kožich

40 Screenované nemoci ČR 10/2009 ~1:2 900 ~1:4 000 Kumulativně 1:1 200 ~1:4 000

41 Tandemový hmotnostní spektrometr (MS/MS)

42 Pacienti s DMP Nemoc Selektivní screening (odhad/rok/ ČR) Pilotní studie ÚDMP ( , n=98 039) Celá ČR 2010 (n= ) Celá ČR 2011 (n= ) PKU/HPA (15-20) MCAD deficit LCHAD deficit GA I leucinosa VLCAD Ostatní (IVA, CPTI, CACT, CPTII) Celkem

43 Projekt IGA MZ Hlavní cíle: zvýšit počet nemocí vyhledávaných v novorozeneckém screeningu zlepšit specificitu programu pro vyhledávání kongenitální adrenální hyperplasie Pilotní fáze Předpokládaný výsledek: novelizace metodického návodu v roce 2014

44 Vzorky a vyšetření Nebude žádný odběr navíc Rodiče musí udělit souhlas Pro některé nemoci se pouze softwarově upraví vyšetření Pro část nemocí jsou zavedené nové metody Tým ÚDMP

45 Nemoci nově vyšetřované Poruchy přeměny amoniaku na močovinu Poruchy ve zpracování sirných aminokyselin včetně poruch metabolismu vitamínu B12 Deficit biotinidázy a tyrosinémie I. typu Zlepšení specifity záchytu CAH

46 Informace pro rodiče

47 Selektivní screening DMP

48 Selektivní screening Klinický výběr pacientů je klíčovou komponentou selektivního screeningu

49 Klinika DMP-(ne)specifita příznaků specifické částečně specifické nespecifické př. NH 3, kys.močová

50 Klinický obraz DMP-orgány

51 Selektivní screening Jeden metabolit Profil metabolitů= metabolomika

52 Pracoviště pro pacienty s DMP Kliniky FN KV- doc. Votava VFN-prof.Zeman, prof.linhart, prof.kožich FN Brno- doc.procházková FN Olomouc-dr.Smolka Molekulárně genetické laboratoře VFN-dr.Dvořáková FN Brno-prim.Gaillyová Laboratoře biochemické FN Olomouc-Doc.Adam VFN-Doc.Kožich FN H.Králové, FN Ostrava

53

54 HPTLC- oligosacharidy v moči Foto Dr.Ledvinová

55 AMK- citrulinemie pacient kontrola

56 Komplexní směsi-obtížná detekce

57 GC: methylmalonová aciduria negat. kontrolní moč MMA acidurie MMA

58 Sensitivita Alkaptonurie: 1-5 g homogentisátu /d Cystinurie: 1-5 g cystinu /d PKU: 0.1 g Phe /l krve Moč-litry ml séra MCAD: C8 acylcarnitin g / l krve NS terč ml krve

59 Selektivní screening Enzymová aktivita Účinnost transporteru

60 Selektivní screening Analysa DNA/RNA

61 Léčba a prevence DMP

62 Léčba a prevence DMP substrát produkt Léčba možná u cca 1/3 nemocí (dobře léčitelných nemocí cca 100) Efektivita a náklady variabilní Genetické poradenství obvykle možné

63 Léčba primárního defektu substrát 2 Transplantace buněk a orgánů 1 enzym transportér Genové manipulace produkt Enzymové manipulace

64 Léčba ovlivněním metabol.dráhy potrava 1 2 toxický prekursor substrát 3 toxický vedl. produkt netoxický produkt produkt 4

65 Léčba nespecifická systémová 1 Eliminace toxinů Hemodialysa Hemadsorption (výměnná transfuse) (peritoneální dialysa) 2 Obecná léčba Energie Hydratace Léčba infekce Atd.

66 stovky Kč/rok homocystinurie Náklady léčby DMP Kč/rok fenylketonurie Kč/rok porucha beta oxidace MK 1 milion Kč/rok tyrosinémie typ I enzymatická substituční terapie (ERT) 10kg dítě Kč - 4 miliony Kč/rok 60kg dospělý 5 milionů - 24 milionů Kč/rok

67 Centrum DMP ve VFN

68 Náplň činnosti národního CDMP Diagnostika Vyšetřování metabolitů pro pacienty Konfirmační diagnostika na úrovni enzymů a DNA, včetně diagnostiky prenatální Monitorování a léčba Ve spolupráci s dalšími pracovišti sledování a léčba pacientů s DPM Léčba akutních stavů Zvlášť nákladná léčba Informace Shromažďování dat o DMP v ČR Informační portál pro DMP ve spolupráci s FNM Výzkum vybraných DMP

69 Pracoviště a týmy Místo: VFN v Praze 2, Dětský areál Karlov Sdružení dvou pracovišť ÚDMP a KDDL ÚDMP 19 VŠ a 23 SŠ Laboratoř biochemie- 7 VŠ, 13 SŠ Konfirmační laboratoře (enzymologie, patologie a DNA diagnostika)- 7 VŠ a 7 SŠ Ambulance- 4 lékaři, 1 psycholog, 3 sestry (2 dietní) KDDL 26 VŠ a 60 SŠ Lůžková část metabolická jednotka: 4 lékaři, 13 sester JIRP: 8 lékařů, 37 sester Stacionář: 1 lékař, 1 sestra Mitochondriální laboratoř- 13 VŠ, 9 SŠ

70 Poskytované služby-laboratorní Vyšetření metabolitů: 38 různých metod Novoroz.screening: MS/MS pro 10 nemocí Selektivní screening: 37 různých metod- stovky analytů Enzymologická vyšetření: 56 různých enzymů DNA diagnostika: 118 nukleárních genů (sekvenování) 37 mitochondriálních genů (sekvenování) Mitochondriální lab. KDDL

71 Poskytované služby-klinické Amb.péče ÚDMP pediatrie, neurologie, klin. biochemie, lékařská genetika Amb.péče ve spolupráci uvnitř VFN dětská a dospělá neurologie a psychiatrie, logopedie, oční, ORL, sociální medicína Psychologie diagnostika a terapieindividuální, rodinná a skupinová Hospitalizace a stacionář Ambulance ÚDMP

72 Péče o akutně nemocné pacienty Dostupnost 24 hodin/365 dnů (vč.telefonu) Laboratoř ÚDMP 8 metod v režimu statim Pohotovost k práci: tým lékař, VŠ analytik, laborant Lékař ÚDMP dostupný telefonicky 24/365 KDDL-JIRP Možnost okamžité hemodiafiltrace PCT metody: glykemie, Astrup, ionty, laktát, bilirubin, Zkušenost s DMP: všech 8 lékařů JIRP JIRP KDDL

73 Laboratorní činnost v roce 2010 Novorozenecký screening: dětí Selektivní screening: pacientů Enzymologické vyšetření: pacientů DNA diagnostika: 730 pacientů Biochemická laboratoř ÚDMP

74 Pacienti s prokázanou dg Aminoacidopatie a organické acidurie Poruchy metabolismu sacharidů Poruchy b-oxidace mastných kyselin Lysosomální choroby Mitochondriální poruchy Dyslipidémie Peroxisomální poruchy Poruchy metabolismu purinů a pyrimidinů Jiné 190 pacientů (26 NS), 42 různých nemocí (+mito)

75 Klinická činnost v roce 2010 Ambulantní péče ÚDMP: 2300 pacientů, 250 dietních porad, 500 psycholog.vyšetření a psychotherapií Standardní lůžka KDDL: počet hospitalizovaných 250/rok Stacionář KDDL: 80 pacientů s DMP ve sledování cca 1350 infuzních terapií/rok JIRP KDDL: počet hemodiafiltrací 6 pacientů/rok Stacionář KDDL

76 Amb.sledovaní pacienti: Aminoacidopatie a organické acidurie Poruchy metabolismu sacharidů Poruchy b-oxidace mastných kyselin Lysosomální choroby Mitochondriální poruchy Dyslipidémie pacientů, 106 různých nemocí (+mito) Peroxisomální poruchy Poruchy metabolismu purinů a pyrimidinů Jiné

77 Vzdělávání Výuka pregraduální: patobiochemie a pediatrie Výuka postgraduální: 27 PGS Specializační vzdělávání lékařů Kurzy IPVZ Stáže ÚDMP a KDDL KDDL je držitel mezinárodní akreditace pro výuku pediatrické metabolické medicíny (ETAC SSIEM)

78 Výzkum Velké výzkumné týmy v ÚDMP i KDDL Metody biochemické, metabolitové, enzymologické, genomické Studium tělesných tekutin, tkání, buněčných kultur, experimentálních modelů (myš, C.elegans) Publikace 2010: 64 článků v časopisech s IF

79

Klinické příznaky dědičných metabolických poruch u dětí

Klinické příznaky dědičných metabolických poruch u dětí 314 Přehledové články Klinické příznaky dědičných metabolických poruch u dětí doc. MUDr. Tomáš Honzík, Ph.D. Klinika dětského a dorostového lékařství a Ústav dědičných metabolických poruch, 1. LF UK a

Více

Tisková zpráva k materiálu pro jednání vlády ČR. Národní strategie pro vzácná onemocnění na léta 2010-2020.

Tisková zpráva k materiálu pro jednání vlády ČR. Národní strategie pro vzácná onemocnění na léta 2010-2020. Tisková zpráva k materiálu pro jednání vlády ČR Národní strategie pro vzácná onemocnění na léta 2010-2020. Vzácná onemocnění jsou komplexní, převážně dědičná (či vrozená) onemocnění s nízkým výskytem v

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 14. června 2010 č. 466 o Národní strategii pro vzácná onemocnění na léta 2010-2020 Vláda I. schvaluje Národní strategii pro vzácná onemocnění

Více

V letech 2012-2014 bylo uloženo plnit v oblasti RD úkoly a aktivity týkající se:

V letech 2012-2014 bylo uloženo plnit v oblasti RD úkoly a aktivity týkající se: Zpráva o plnění úkolů vyplývajících z Národního akčního plánu pro vzácná onemocnění na léta 2012-2014 a Národní akční plán pro vzácná onemocnění na léta 2015 2017. Úvod Vzácná onemocnění ( rare diseases"

Více

Pediatrie. Abstrakta. Kongres pediatrů a dětských sester XXXII. dny praktické a nemocniční pediatrie

Pediatrie. Abstrakta. Kongres pediatrů a dětských sester XXXII. dny praktické a nemocniční pediatrie Pediatrie PRO PRAXI Suppl. A 2015 www.solen.cz ISSN 1803-5892 ISBN 978-80-7471-102-2 ROČNÍK 16. Abstrakta Kongres pediatrů a dětských sester XXXII. dny praktické a nemocniční pediatrie 15. 16. května 2015,

Více

Koncepce oboru klinická hematologie

Koncepce oboru klinická hematologie Koncepce oboru klinická hematologie 1. Klasifikace a náplň oboru klinická hematologie 1.1. Definice: Klinická hematologie je klinicko laboratorním oborem, který se zabývá vyšetřováním krve a krvetvorných

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Ročník 2009. Částka 6 Vydáno: 12. SRPNA 2009 Cena: 294 Kč

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Ročník 2009. Částka 6 Vydáno: 12. SRPNA 2009 Cena: 294 Kč Věstník Ročník 2009 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 6 Vydáno: 12. SRPNA 2009 Cena: 294 Kč OBSAH: 1. Cenový předpis o regulaci cen zdravotní péče a specifických zdravotních výkonů.........

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Endokrinologický ústav

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Endokrinologický ústav VÝROČNÍ ZPRÁVA Endokrinologický ústav 2013 Endokrinologický ústav OBSAH: Slovo úvodem... 2 Organizační schéma... 5 Klinická oddělení... 6 Laboratorní komplement (LK-EÚ)... 8 Lidské zdroje... 15 Hospodářská

Více

Abstrakta přednášek a posterů

Abstrakta přednášek a posterů Sborník X. celostátní sjezd České společnosti klinické biochemie ČLS JEP s mezinárodní účastí 25. 27. září 2011 Plzeň Abstrakta přednášek a posterů Seřazeno podle programu, o zařazení abstraktu do sborníku

Více

(První číslo vyšlo 1. 4. 1946 pod názvem Pediatrické listy)

(První číslo vyšlo 1. 4. 1946 pod názvem Pediatrické listy) (První číslo vyšlo 1. 4. 1946 pod názvem Pediatrické listy) prof. MUDr. JÁN BUCHANEC, DrSc. Klinika deti a dorastu JLF UK a MFN Martin Slovenská republika VEDOUCÍ REDAKTOR: doc. MUDr. OLDŘICH POZLER, CSc.

Více

Obsah. Organizační struktura OKBHI. Personální stav OKBHI. Náplň činnosti OKBHI. Zpráva činností za rok 2004

Obsah. Organizační struktura OKBHI. Personální stav OKBHI. Náplň činnosti OKBHI. Zpráva činností za rok 2004 Obsah Organizační struktura OKBHI Personální stav OKBHI Náplň činnosti OKBHI Zpráva činností za rok 2004 a. Klinická biochemie b. Transfuzní oddělení a krevní sklad c. Hematologie d. Imunologie e. Laboratoř

Více

KLINICKÁ A TOXIKOLOGICKÁ ANALÝZA. Praha

KLINICKÁ A TOXIKOLOGICKÁ ANALÝZA. Praha KLINICKÁ A TOXIKOLOGICKÁ ANALÝZA Praha 2008 Tato skripta vznikla pro potřeby kurzu Klinická a toxikologická analýza, pořádaného v rámci projektu Pražské analytické centrum inovací CZ.04.3.07/4.2.01.1/0002

Více

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru 1 Cíl specializačního vzdělávání... 2 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1 Základní kmen pro klinické laboratorní obory klinická

Více

Celostátní sjezd Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP a 44. výroční cytogenetická konference. Sborník. Třeboň, 7. - 9. září 2011 Lázně Aurora

Celostátní sjezd Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP a 44. výroční cytogenetická konference. Sborník. Třeboň, 7. - 9. září 2011 Lázně Aurora Celostátní sjezd Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP a 44. výroční cytogenetická konference Sborník Třeboň, 7. - 9. září 2011 Lázně Aurora ISBN 978-80-260-0415-8 Organizační výbor: Mgr. Ondřej Scheinost

Více

Neinvazivní prenatální diagnostika na bázi přítomnosti fetálních extracelulárních nukleových kyselin v mateřské cirkulaci a její současné možnosti

Neinvazivní prenatální diagnostika na bázi přítomnosti fetálních extracelulárních nukleových kyselin v mateřské cirkulaci a její současné možnosti Neinvazivní prenatální diagnostika na bázi přítomnosti fetálních extracelulárních nukleových kyselin v mateřské cirkulaci a její současné možnosti Hromadníková I. 1, Žejšková L. 1, Stehnová J. 1, Doucha

Více

Pompeho choroba v České republice projekt screeningového vyšetření krve u rizikových pacientů pomocí suché krevní kapky

Pompeho choroba v České republice projekt screeningového vyšetření krve u rizikových pacientů pomocí suché krevní kapky 102 Pompeho choroba v České republice projekt screeningového vyšetření krve u rizikových pacientů pomocí suché krevní kapky doc. MUDr. Hana Ošlejšková Ph.D. 1, MUDr. Štefania Rusnáková 1, MUDr. Stanislav

Více

Porovnání metod klasické antropometrie stanovení tělesného složení obézních dětí s moderní metodou DEXA

Porovnání metod klasické antropometrie stanovení tělesného složení obézních dětí s moderní metodou DEXA OBSAH Bláha P et al. Porovnání metod klasické antropometrie stanovení tělesného složení obézních dětí s moderní metodou DEXA Brát J. Význam tuků ve výživě Bronský J, Lisá L, Průša R. Role orexinu A v rozvoji

Více

DNY DĚTSKÉ ENDOKRINOLOGIE 2009 (10. setkání Pracovní skupiny dětské endokrinologie ČPS) Hradec Králové, 13. 14. března 2009

DNY DĚTSKÉ ENDOKRINOLOGIE 2009 (10. setkání Pracovní skupiny dětské endokrinologie ČPS) Hradec Králové, 13. 14. března 2009 DNY DĚTSKÉ ENDOKRINOLOGIE 2009 (10. setkání Pracovní skupiny dětské endokrinologie ČPS) Hradec Králové, 13. 14. března 2009 Pořadatelé: Pracovní skupina pro dětskou endokrinologii České pediatrické společnosti

Více

OBSAH. 1 Úvodní slovo ředitele 3. 2 Řídící orgány FNOL 4

OBSAH. 1 Úvodní slovo ředitele 3. 2 Řídící orgány FNOL 4 OBSAH... 1 Úvodní slovo ředitele 3 2 Řídící orgány FNOL 4 2.1 Vedení FNOL 4 2.2 Poradní orgány ředitele 5 2.3 Vedení zdravotnických pracovišť 6 3 Lékařská péče 10 4 Nelékařská péče 39 5 Personalistika

Více

Koncepce oboru Klinická biochemie

Koncepce oboru Klinická biochemie Příloha č. 3 Koncepce oboru Klinická biochemie 1. Charakteristika oboru 1.1. Číslo odbornosti: 801 1.2. Definice, předmět a cíl oboru Klinická biochemie je jedním ze základních a integrujících lékařských

Více

6.2 Ošetřovatelská péče... 22. 1. Úvodní slovo ředitele... 2. 6.3 Personální oblast... 23. 2. Představení nového loga a motta FNOL...

6.2 Ošetřovatelská péče... 22. 1. Úvodní slovo ředitele... 2. 6.3 Personální oblast... 23. 2. Představení nového loga a motta FNOL... v ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 8 p r o f e s i o n a l i t a a l i d s k ý p ř í s t u p O b s a h 1. Úvodní slovo ředitele... 2 2. Představení nového loga a motta FNOL... 3 3. Řídící orgány FNOL... 4

Více

12. celostátní konference DNA diagnostiky

12. celostátní konference DNA diagnostiky 2008 Obsah SBORNÍK 2 12. celostátní konference DNA diagnostiky v Brně je pořádána Společností lékařské genetiky ČLS JEP a Oddělením lékařské genetiky FN Brno pod záštitou rektora Masarykovy univerzity

Více

Věstník OBSAH: ZDRAVOTNICTVÍ V OBDOBÍ ČERVENEC ZÁŘÍ 2012... 2 KE ZMĚNĚ POHLAVÍ U TRANSSEXUÁLNÍCH PACIENTŮ... 5 IKTOVÉHO CENTRA...

Věstník OBSAH: ZDRAVOTNICTVÍ V OBDOBÍ ČERVENEC ZÁŘÍ 2012... 2 KE ZMĚNĚ POHLAVÍ U TRANSSEXUÁLNÍCH PACIENTŮ... 5 IKTOVÉHO CENTRA... Věstník Ročník 2012 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 8 Vydáno: 9. ŘÍJNA 2012 Cena: 84 Kč OBSAH: 1. SPECIFICKÉ LÉČEBNÉ PROGRAMY ODSOUHLASENÉ MINISTERSTVEM ZDRAVOTNICTVÍ V OBDOBÍ ČERVENEC

Více

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.)

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) Obsah: 1. Východiska programu.. 1 2. Cíle programu 7 3. Termín a vyhlášení a doba trvání programu.. 9 4. Základní struktura

Více

Návrh koncepce oboru lékařská mikrobiologie

Návrh koncepce oboru lékařská mikrobiologie Koncepce oboru lékařské mikrobiologie (doporučený návrh) na stránkách MZ ČR: http://www.mzcr.cz/print.php?clanek=441 Návrh koncepce oboru lékařská mikrobiologie Společný materiál Společnosti epidemiologie

Více

Doporučení pro diagnostiku a léčbu dyslipidemií v dospělosti, vypracované výborem České společnosti pro aterosklerózu

Doporučení pro diagnostiku a léčbu dyslipidemií v dospělosti, vypracované výborem České společnosti pro aterosklerózu K69azK107 Kardio.qxd 9.3.2007 15:19 Stránka 73 DOPORUâENÍ PRO... Doporučení pro diagnostiku a léčbu dyslipidemií v dospělosti, vypracované výborem České společnosti pro aterosklerózu Doporučené postupy

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 205 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka Vydáno: 2. ČERVENCE 205 Cena: 38 Kč OBSAH:. Komunitní ošetřovatelská péče...2 2. Specifické léčebné programy odsouhlasené Ministerstvem

Více

Attitude to parents having seriously ill children, who are being hospitalized in a long term

Attitude to parents having seriously ill children, who are being hospitalized in a long term Univerzita Karlova v Praze 1. lékařská fakulta Studijní program: Ošetřovatelství Studijní obor: Ošetřovatelství ID studijního oboru: 5341R003 Jana Pyskatá Přístup k rodičům dětí se závažným onemocněním

Více

lékařská sekce Hradec Králové Univerzita Hradec Králové 11. 12. dubna 2014 celostátní konferenci pořádá

lékařská sekce Hradec Králové Univerzita Hradec Králové 11. 12. dubna 2014 celostátní konferenci pořádá Sborník abstrakt lékařská sekce Hradec Králové Univerzita Hradec Králové 11. 12. dubna 2014 celostátní konferenci pořádá Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP Plicní klinika LF UK a FN

Více

Fakultní Nemocnice Hradec Králové

Fakultní Nemocnice Hradec Králové Fakultní Nemocnice Hradec Králové A EVROPSKÉ PROJEKTY HISTORIE Moderní nemocniční medicína se v Hradci Králové úspěšně vyvíjela od konce 19. století, ale akademické kořeny dnešní Fakultní nemocnice Hradec

Více