Organizačně provozní řád Onkologického centra FNKV

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Organizačně provozní řád Onkologického centra FNKV"

Transkript

1 Organizačně provozní řád Onkologického centra FNKV Úvod: v zájmu zlepšení prevence, diagnostiky a komplexní terapie onkologicky nemocných se zhoubnými nádory ve FNKV je nutno zlepšit koordinaci všech odborností, které se na péči o tyto pacienty podílejí. Cílem je efektivní zabezpečení diagnostiky a terapie na vysoké úrovni, při aplikaci moderních vědeckých poznatků. Tento cíl vyžaduje vytvoření jednotně řízeného onkologického centra. Diagnostika a terapie pacientů s onkologickým onemocněním je vysoce komplexní a je nutné přesné rozdělení kompetencí a odpovědnosti jednotlivých specialistů, kteří stanovují diagnostický postup s následnou strategií a taktikou léčby. Taktéž je nutné přesné stanovení sekvence přebírání pacientů do péče. Důsledkem dodržení stanovených diagnostických a terapeutických zásad bude ekonomizace procesu se současným forenzním krytím jednotlivých specialistů. Obsah organizačně provozního řádu A. Organizační řád a výkonné jednotky B. Zásady spolupráce Onkologického centra s provozy, které nejsou jeho přímou součástí (organizace konziliární služby) C. Zapojení komplementu D. Metodická část vnitřní režim pracovních skupin a zásady týmové spolupráce E. Ústavní pohotovostní služby F. Pedagogická a vědecko-výzkumná činnost A. Organizační řád a výkonné jednotky základními organizačními jednotkami Onkologického centra Fakultní nemocnice Královské Vinohrady jsou mezioborové pracovní skupiny (týmy). Každý lékař ve FNKV je po stanovení diagnózy zhoubného nádoru povinen kontaktovat příslušnou pracovní skupinu, která rozhodne o dalším postupu. Není přípustné provádět jakékoliv invazivní či neinvazivní terapeutické výkony bez doporučení příslušné skupiny, pokud pacient není v bezprostředním ohrožení života. Výkonné jednotky (pracovní skupiny týmy) jsou organizované: I. Radioterapeutickou a onkologickou klinikou II. Porodnicko-gynekologickou klinikou III. Oddělením klinické hematologie IV. Oftalmologickou klinikou Přehled stávajících mezioborových pracovních skupin (včetně odpovědných specialistů):

2 2 I. Pracovní skupiny organizované Radioterapeutickou a onkologickou klinikou: I. 1. Urologicko-onkologická pracovní skupina Náplň oboru urologická onkologie: komplexní péče o pacienty s maligními nádory genitourinárního traktu. Zajištění diagnostiky, komplexní primární terapie a terapie recidiv. Zajištění poléčebného sledování a eventuální symptomatické terapie. doc. MUDr. R. Grill, Ph.D. Urologická klinika MUDr. E. Kindlová Radioterapeutická a onkologická klinika MUDr. L. Loukotková - Radioterapeutická a onkologická klinika Prim. MUDr. P. Klézl Urologická klinika MUDr. V. Eiss Ústav patologie MUDr. K. Licková Radioterapeutická a onkologická klinika MUDr. K. Regináčová Radioterapeutická a onkologická klinika Organizační řád: pacienti jsou diagnostikováni na Urologické klinice FNKV. Po verifikaci diagnózy kontaktuje příslušný ošetřující lékař urologicko-onkologickou pracovní skupinu, která zajistí další diagnostiku, terapii a poléčebné sledování. Rovněž rozhoduje o tom, na kterém pracovišti bude diagnostický či terapeutický proces probíhat, případně, kde bude pacient v této fázi hospitalizován. Urologicko-onkologická pracovní skupina se schází každý čtvrtek v 8.15 hodin v zasedací místnosti Urologické kliniky. A) Radiodiagnostická klinika zajišťuje provedení CT vyšetření u nádorů ledviny a varlete, CT, MR pánve a břicha u nádorů močového měchýře a prostaty, vylučovací urografii, UZ a RTG B) Klinika nukleární medicíny zajišťuje provedení scintigrafie skeletu u karcinomu prostaty C) Ústav biochemie a patobiochemie zajišťuje stanovení hladiny PSA a dalších vyžádaných markerů CEA, beta HCG a AFP u tumorů varlete D) Urologická klinika zajišťuje koordinaci diagnostiky malignit genitourinárního traktu provedení chirurgického výkonu dle indikace pracovní skupiny poléčebné sledování pacientů léčených chirurgicky ve spolupráci s Radioterapeutickou a onkologickou klinikou terapii recidiv E) Radioterapeutická a onkologická klinika zajišťuje - radikální a paliativní radioterapii dle indikace pracovní skupiny - aplikaci cytostatické chemoterapie, hormonoterapie a imunoterapie dle indikace pracovní skupiny - poléčebné sledování pacientů po radikální radioterapii - ve spolupráci s Urologickou klinikou terapii recidiv F) Ústav patologie zajišťuje cytologickou a histopatologickou verifikaci malignit Komentář: pracovní skupina vypracovala návrh protokolu pro terapii karcinomu prostaty, karcinomu močového měchýře, testikulárních nádorů a zhoubných nádorů ledvin.

3 3 I. 2. ORL-onkologická pracovní skupina Náplň oboru ORL-onkologie: komplexní péče o pacienty s maligními nádory ORL oblasti. Zajištění diagnostiky, komplexní primární terapie a terapie recidiv. Zajištění poléčebného sledování a eventuální symptomatické terapie. MUDr. A. Čoček, Ph.D. Otorinolaryngologická klinika prim. MUDr. M. Ambruš Radioterapeutická a onkologická klinika MUDr. M. Majirský Radioterapeutická a onkologická klinika Organizační řád: pacienti jsou diagnostikováni na ORL klinice FNKV. Po verifikaci diagnózy kontaktuje ošetřující lékař ORL-onkologickou pracovní skupinu, která zajistí optimální sekvenci stagingových vyšetření (ve spolupráci s Radiodiagnostickou klinikou a Ústavem patologie). Stanoví strategii léčby a zajistí provedení adekvátní terapie jak chirurgické, tak specificky onkologické. Rovněž rozhoduje o tom, na kterém pracovišti bude pacient v dané fázi diagnostického či terapeutického procesu hospitalizován. Skupina se schází ve středu ve hodin a v pátek v hodin a v prostorách Radioterapeutické a onkologické kliniky, ambulance č. 4. A) Radiodiagnostická klinika zajišťuje provedení RTG, CT, MR ORL oblasti, RTG hrudníku B) ORL klinika zajišťuje - operativu dle indikace pracovní skupiny - poléčebné sledování pacientů léčených chirurgicky - ve spolupráci s Radioterapeutickou a onkologickou klinikou terapii recidiv C) Radioterapeutická a onkologická klinika zajišťuje - radikální a paliativní radioterapii - provedení cytostatické chemoterapie (konkomitantní či paliativní) - poléčebné sledování pacientů léčených radioterapií - ve spolupráci s ORL klinikou terapii recidiv D) Ústav patologie - zajišťuje cytologickou a histopatologickou verifikaci malignit Komentář: pracovní skupina vypracovala návrh léčebného protokolu pro terapii nádorů ORL oblasti. I. 3. Poradna pro pigmentové névy (dermatologicko-onkologická pracovní skupina) Náplň oboru dermatologická-onkologie: komplexní péče o pacienty s nádory kůže. Zajištění diagnostiky, primární terapie a terapie recidiv. Zajištění poléčebného sledování a eventuální symptomatickou terapii. MUDr. I. Obstová Dermatovenerologická klinika prim. MUDr. M. Ambruš Radioterapeutická a onkologická klinika prof. MUDr. P. Arenberger, DrSc. Dermatovenerologická klinika MUDr. Š. Frȕhaufová Ústav patologie doc. MUDr. M. Kubecová, Ph.D. Radioterapeutická a onkologická klinika MUDr. K. Licková Radioterapeutická a onkologická klinika MUDr. K. Regináčová Radioterapeutická a onkologická klinika

4 4 Organizační řád: kožní nádory nových pacientů jsou klinicky diagnostikovány na Dermatovenerologické klinice a předány příslušné pracovní skupině, která rozhodne o další strategii léčby. Po bioptickém ověření ne-melanomu rozhodne pracovní skupina o další terapii. Při podezření na melanom není přípustné provedení biopsie a pacient je referován přímo pracovní skupině, která zajistí adekvátní léčbu Pracovní skupina se schází jednou týdně vždy v pondělí ve hodin v prostorách ambulance č. 3 Dermatovenerologické kliniky. A) Dermatovenerologická klinika zajišťuje - klinickou diagnostiku a ve spolupráci s Ústavem patologie histopatologickou verifikaci kožních nádorů - podávání biologické (cílené) terapie - ve spolupráci s Radioterapeutickou a onkologickou klinikou poléčebné sledování pacientů léčených chirurgicky B) Klinika plastické chirurgie zajišťuje - provedení radikálního chirurgického výkonu (u melanomů diagnosticko-terapeutického, u ne-melanomů terapeutického) C) Radioterapeutická a onkologická klinika zajišťuje - provedení radioterapie ne-melanomů dle indikace pracovní skupiny - provedení imunoterapie u melanomů - ve spolupráci s Dermatovenerologickou klinikou poléčebné sledování pacientů léčených radioterapií - ve spolupráci s Dermatovenerologickou klinikou symptomatickou terapii D) Ústav patologie histopatologickou verifikaci kožních tumorů či jejich metastáz E) Radiologická klinika zajišťuje provedení pagingových vyšetření u melanomových lézí RTG, CT, UZ F) Oddělení nukleární medicíny zajišťuje provedení scintigrafie skeletu u melanomových lézí Komentář: Nádory kůže a kožních adnex jsou poměrně rozsáhlou problematikou, skupina je přístupná veškerým konzultacím z širokého terénu. I. 4. Pracovní skupina pro diagnostiku a terapii nádorů gastrointestinálního traktu Náplň oboru gastrointestinální-onkologie: komplexní péče o pacienty s maligními nádory GIT. Zajištění diagnostiky, primární terapie a terapie relapsů. Zajištění poléčebného sledování a eventuální symptomatické terapie. prof. MUDr. R. Gȕrlich, CSc. Chirurgická klinika MUDr. M. Šejdová Radioterapeutická a onkologická klinika MUDr. M. Majirský Radioterapeutická a onkologická klinika doc. MUDr. M.Kubecová, Ph.D. - Radioterapeutická a onkologická klinika MUDr. P. Lisý Chirurgická klinika MUDr. L. Havlůj Chirurgická klinika MUDr. D. Jírava Chirurgická klinika prim. MUDr. J. Šach Ústav patologie

5 5 prim. MUDr. M. Ambruš - Radioterapeutická a onkologická klinika MUDr. L. Loukotková Radioterapeutická a onkologická klinika MUDr. J. Valchář - Radioterapeutická a onkologická klinika Organizační řád: pacienti jsou diagnostikováni endoskopickým pracovištěm Chirurgické kliniky, I. Interní a II. Interní kliniky. Ve spolupráci s Radiodiagnostickou klinikou a Ústavem biochemie a Ústavem patologie provádějí tato zařízení stážování choroby. Pracovní skupina zajistí provedení adekvátní terapie jak chirurgické, tak specificky onkologické včetně poléčebného sledování a terapii recidiv. Skupina se schází jednou týdně v úterý ve hodin v zasedací místnosti Radioterapeutické a onkologické kliniky. A) Radiodiagnostická klinika zajišťuje stagingová vyšetření (RTG plic, CT břicha a m.p., RTG žaludku, irrigografie a sonografie břicha, MR jater aj.) B) I. Interní klinika zajišťuje diagnostiku a stážování choroby (pracoviště endoskopie) C) II. Interní klinika zajišťuje diagnostiku a stážování choroby (pracoviště endoskopie) D) Chirurgická klinika zajišťuje - diagnostiku a stážování choroby - operativu dle indikace pracovní skupiny - předpis protetických pomůcek - poléčebné sledování pacientů léčených pouze chirurgicky E) Radioterapeutická a onkologická klinika zajišťuje - provedení předoperační, pooperační radioterapie či radiochemoterapie dle indikace pracovní skupiny - aplikaci adjuvantní chemoterapie dle indikace pracovní skupiny - ve spolupráci s Chirurgickou klinikou terapii relapsů - poléčebné sledování ozařovaných pacientů F) Ústav patologie zajišťuje histopatologickou verifikaci nádorů GIT G) Ústav biochemie a patobiochemie stanovení nádorových markerů Komentář: Skupina připravila návrh léčebného protokolu pro léčbu karcinomu jícnu, žaludku, pankreatu, kolorektálního karcinomu. I. 5. Dieteticko-nutriční pracovní skupina Náplň práce skupiny: zajištění podpůrné terapie u pacientů léčených radikální radioterapií nebo chemoterapií. Zajištění realimentace. Doc. MUDr. P. Těšínský II. interní klinika MUDr. M. Šejdová Radioterapeutická a onkologická klinika MUDr. A. Jirka II. Interní klinika MUDr. Z. Lapáčková Radioterapeutická a onkologická klinika MUDr. K. Tikovský Gynekologicko-porodnická klinika Organizační řád: tato skupina se neschází pravidelně, ale pouze při řešení problému.

6 6 A) II. interní klinika - zajišťuje realimentaci onkologických pacientů podáváním výživy nasogastrickou sondou, gastrostomií či intravenozní cestou B) Radioterapeutická a onkologická klinika spolupracuje s II. interní klinikou C) Gynekologicko-porodnická klinika spolupracuje s II. interní Komentář: dieteticko-nutriční skupina zajišťuje podpůrnou léčbu u pacientů léčených radikální radioterapií či chemoterapií. Tyto léčebné modality jsou velmi zatěžující například u více než 50% pacientů s nádory ORL oblasti léčených radikální radioterapií je nutná realimentace. Skupina vypracuje indikace a zásady realimentace u onkologických pacientů. II. Pracovní skupiny (týmy) vedené Gynekologicko-porodnickou klinikou: Do rámce této kliniky je zařazeno Centrum onkologické prevence s cytologickou laboratoří pro časnou diagnostiku gynekologických malignit a mamologická poradna pro časnou diagnostiku chorob mléčné žlázy. II. 1. Gynekologicko-onkologická pracovní skupina Náplň oboru gynekologická-onkologie: zajištění komplexní péče o ženy s gynekologickými malignitami. doc. MUDr. E. Kučera, CSc. Gynekologicko-porodnická klinika doc. MUDr. M. Kubecová, Ph.D. Radioterapeutická a onkologická klinika doc. MUDr. B. Svoboda, CSc. Gynekologicko-porodnická klinika MUDr. A. Havránková Gynekologicko-porodnická klinika MUDr. K. Tikovský Gynekologicko-porodnická klinika Mgr. M. Zemanová klinický psycholog MUDr. E. Kindlová Radioterapeutická a onkologická klinika MUDr. L. Loukotková Radioterapeutická a onkologická klinika MUDr. P. Líbalová, PhD. Gynekologicko-porodnická klinika doc. MUDr. Z. Vernerová, CSc. Ústav patologie doc. MUDr. T. Jirásek, Ph.D. Ústav patologie MUDr. K. Regináčová Radioterapeutická a onkologická klinika Organizační řád: pacientky jsou diagnostikovány Porodnicko-gynekologickou klinikou, která též koordinuje provádění stagingových vyšetření. Po verifikaci diagnózy a stanovení rozsahu onemocnění je gynekologicko-onkologickou pracovní skupinou stanovena strategie léčby. Do gynekologicko-onkologického týmu jsou referovány pacientky i z jiných vzdálených spolupracujících pracovišť v ČR ke konziliárnímu vyšetření. Skupina se schází každou středu od hodin v prostorách ambulance č. 2 Gynekologicko-porodnické kliniky. Pacientky se mohou objednávat na konkrétní hodinu na telefonu: A) Gynekologicko-porodnická klinika zajišťuje - diagnostiku (ve spolupráci s cytologickou laboratoří a Ústavem patologie) - stážování choroby (ve spolupráci s Radiodiagnostickou klinikou)

7 7 - stanovení strategie léčby - operativu dle indikace pracovní skupiny - poléčebné sledování pacientek léčených chirurgicky - ve spolupráci s Radioterapeutickou a onkologickou klinikou terapii relapsů - symptomatickou terapii (ve spolupráci s Radioterapeutickou a onkologickou klinikou) - cytostatickou chemoterapii ovariálních karcinomů B) Radioterapeutická a onkologická klinika zajišťuje - provedení radioterapie dle indikace pracovní skupiny - aplikaci konkomitantní radiochemoterapie karcinomů děložního čípku - poléčebné sledování pacientek léčených radikální radioterapií - aplikaci chemoterapie, hormonální terapie u gynekologických malignit - symptomatickou terapii (ve spolupráci s Gynekologicko-porodnickou klinikou) A) Ústav patologie zajišťuje histopatologickou verifikaci B) Ústav biochemie a patobiochemie zajišťuje stanovování nádorových markrů C) Klinický psycholog spolupracuje s pacienty v období stanovení diagnózy, stagingu a terapie. Spolupracuje s příbuznými pacientek. Komentář: Gynekologicko-onkologická pracovní skupina se při rozhodování o strategii léčby řídí doporučenými léčebnými standardy, na jejichž tvorbě se někteří členové přímo podíleli. II. 2. Pracovní skupina pro diagnostiku a terapii chorob mléčné žlázy (mamární tým) Náplň oboru mamologie: zajištění komplexní péče o pacienty s benigními a maligními nádory mléčné žlázy. Obor taktéž zajišťuje péči o pacienty s prekancerózami mléčné žlázy. Zajišťuje diagnostiku, komplexní terapii, poléčebné sledování a terapii relapsů včetně symptomatické terapie. doc. MUDr. M. Kubecová, Ph.D. Radioterapeutická a onkologická klinika MUDr. M. Bendová, CSc. Gynekologicko porodnická klinika MUDr. M. Brychta Radioterapeutická a onkologická klinika MUDr. T. Vedral Chirurgická klinika MUDr. L. Večeřová Radiologická klinika MUDr. V. Ciprová Ústav patologie MUDr. J. Drozenová Ústav patologie MUDr. L. Loukotková Radioterapeutická a onkologická klinika MUdr. M. Šejdová Radioterapeutická a onkologická klinika MUDr. J. Valchář - Radioterapeutická a onkologická klinika Doc. MUDr. A. Nejedlý Klinika plastické chirurgie Organizační řád: pacienti jsou diagnostikováni mamologickým centrem Gynekologickoporodnické kliniky (pracoviště mamografie) nebo na dalších spolupracujících pracovištích. Mamologické centrum taktéž zajišťuje provedení stagingových vyšetření. Po stanovení rozsahu onemocnění je pracovní skupinou stanovena strategie léčby. Pro benigní onemocnění mléčné žlázy fungují na Gynekologicko-porodnické klinice 2 ambulance s pracovní náplní: a) konziliární služba pro FNKV, praktické lékaře a terénní gynekology k upřesnění diagnostiky benigních lézí a návrh dalšího postupu

8 8 b) dispenzarizace rizikových skupin pacientek. Pracovní skupina se schází jednou týdně ve čtvrtek ve hodin v zasedací místnosti Gynekologicko-porodnické kliniky. A) Gynekologicko-porodnická klinika zajišťuje - diagnostiku provedení stagingových vyšetření (základem je pracoviště zobrazovacích metod - mammografie a sonografie) - operativu a eventuální aplikaci neoadjuvantní chemoterapii u vybraných pacientů, taktéž hormonální manipulaci, předpis protetických pomůcek - poléčebné sledování pacientek léčených pouze chirurgicky, případně léčených chemoterapií nebo hormonální terapií na Gynekologicko-porodnické klinice - ve spolupráci s Radioterapeutickou a onkologickou klinikou terapii relapsů B) Radioterapeutická a onkologická klinika zajišťuje - provedení radioterapie - aplikaci adjuvantní nebo neoadjuvantní chemoterapie, hormonální manipulaci, předpis protetických pomůcek - poléčebné sledování pacientek léčených adjuvantní radioterapií a chemoterapií C) Klinika nukleární medicíny zajišťuje scintigrafie skeletu D) Ústav biochemie a patobiochemie stanovuje příslušné nádorové markery E) Ústav patologie zajišťuje histopatologickou verifikaci, stanovení hladiny estrogenních, progesteronových receptorů, cerbb2, Ki67 aj. F) Klinika rehabilitačního lékařství zajišťuje provedení rehabilitace po chirurgickém výkonu G) Klinika plastické chirurgie na základě souhlasu pracovní skupiny provádí pracoviště plastické chirurgie plastické úpravy prsů u pacientek po léčbě karcinomu mléčné žlázy. Komentář: Byl vypracován protokol pro terapii nádorů mléčné žlázy, který je průběžně inovován dle nejnovějších poznatků. Pacientky indikované k biologické (cílené) terapii jsou referovány do komplexního onkologického centra dle spádu. III. Pracovní skupiny (týmy) vedené Oddělením klinické hematologie Oddělení klinické hematologie se zabývá terapií hemoblastóz a maligních lymfomů. Zodpovídá též za poléčebné sledování pacientů s těmito diagnózami. V rámci péče o pacienty s hemoblastózami s nepříznivou prognózou, dále v rámci komplexní péče o pacienty s maligními lymfomy a vybranými solidními nádory s nepříznivou prognózou vhodnými k vysokodávkované chemoterapii s následnou transplantací kostní dřeně či periferních progenitorových buněk funguje: III. 1. Transplantační pracovní skupina doc. MUDr. T. Kozák, PhD. Oddělení klinické hematologie MUDr. Jan Novák, PhD. Oddělení klinické hematologie MUDr. Heidi Mociková, PhD. - Oddělení klinické hematologie MUDr. Tereza Bártová Oddělení klinické hematologie

9 9 Organizační řád: Skupina se schází v zasedací místnosti Oddělení klinické hematologie každý týden v pátek ve 13:00, kde probíhá plánování mobilizací, separací a transplantací kmenových buněk krvetvorby. A) Oddělení klinické hematologie pracoviště zajišťuje mobilizaci a odběr periferních kmenových buněk nebo kostní dřeně k transplantaci. Na transplantační jednotce je pak podávána vysokodávkovaná chemoterapie, převod štěpu a podpůrná léčba B) Radioterapeutická a onkologická klinika zajišťuje přípravu pacientů se solidními nádory, provedení radioterapie, poléčebné sledování a terapii relapsů. Komentář: s touto pracovní skupinou úzce spolupracuje Radiodiagnostická klinika a Ústav biochemie a patobiochemie na provedení indikovaných stagingových vyšetření. III.2. Pracovní skupina pro léčbu akutních leukemií Doc. MUDr. T. Kozák, PhD. Oddělení klinické hematologie MUDr. J. Novák, PhD. - Oddělení klinické hematologie MUDr. T. Bártová - Oddělení klinické hematologie Organizační řád: skupina řídí léčbu akutních myeloidních a lymfoblastických leukémií dle příslušných protokolů zaměřených na dvě věkové skupiny pacientů: III. 3. Pracovní skupina pro maligní lymfoproliferace a) skupina pro terapii Hodgkinovy choroby MUDr. J. Marková Oddělení klinické hematologie MUDr. H. Mocíková, PhD. - Oddělení klinické hematologie MUDr. L. Gahérová Oddělení klinické hematologie MUDr. K. Dědečková Ústav radiační onkologie FN Bulovka MUDr. Z. Vernerová, CSc. Ústav patologie Komentář: skupina spolupracuje s Německou studijní skupinou pro terapii Hodgkinovy choroby vedenou profesorem Diehlem z Univerzity v Kolíně nad Rýnem a je zapojena do jím vedené klinické studie. b) pracovní skupina pro terapii non-hodgkinských lymfomů MUDr. Heidi Mociková. Oddělení klinické hematologie MUDr. J. Marková Oddělení klinické hematologie MUDr. M. Jankovská Oddělení klinické hematologie MUDr. L. Gahérová Oddělení klinické hematologie MUDr. J. Novák, PhD.- Oddělení klinické hematologie Doc. MUDr. T. Kozák, PhD.- Oddělení klinické hematologie MUDr. K. Dědečková Ústav radiační onkologie FN Bulovka

10 10 MUDr. Z. Vernerová Ústav patologie c) pracovní skupina pro terapii chronické lymfocytární leukémie (CLL) Doc. MUDr. T. Kozák, PhD. MUDr. H. Mociková MUDr. M. Jankovská A) Oddělení klinické hematologie koordinuje provedení stagingových vyšetření a provádí jejich hematologickou část. Provádí cytostatickou léčbu u pacientů indikovaných k chemoterapii, případně transplantaci kostní dřeně. Zajišťuje poléčebné sledování pacientů B) Radioterapeutická a onkologická klinika FNKV zajišťuje provedení radioterapie C) Transfúzní oddělení FN KV připravuje krevní deriváty D) Ústav patologie zajišťuje primární histologickou diagnostiku a provádí referenční diagnostiku u pacientů primárně diagnostikovaných na jiných pracovištích E) Radiodiagnostická klinika zajišťuje provedení příslušných stagingových vyšetření F) Ústav biochemie a patobiochemie zajišťuje provedení příslušných stagingových vyšetření G) Skupina spolupracuje s Oddělením nukleární medicíny FN Na Homolce, kde se provádí v rámci stagingových vyšetření pozitronová emisní tomografie (PET). III.4. Pracovní skupina pro terapii myelomu Členové MUDr. E. Gregora Oddělení klinické hematologie MUDr. Z. Vernerová Ústav patologie MUDr. P. Pavlíček - Oddělení klinické hematologie Spolupráci s Hematologickým oddělením zajišťuje Radioterapeutická a onkologická klinika prostřednictvím lékařů: MUDr. Markéta Šejdová MUDr. Martin Majirský IV. Neuroonkologická skupina Skupina stanovuje terapeutické postupy a postupy u dispenzární péče u pacientů s mozkovými nádory a u onkologických pacientů s nádory CNS. Zajištění diagnostiky, primární terapie a terapie relapsů. Zajištění poléčebného sledování a eventuální symptomatické terapie. prof. MUDr. P. Haninec Neurochirurgická klinika Doc. MUDr. I. Štětkářová, CSc. - Neurologická klinika MUDr. J. Valchář Radioterapeutická a onkologická klinika MUDr. K. Regináčová - Radioterapeutická a onkologická klinika MUDr. Z. Svobodová Neurologická klinika

11 11 Neuro onkologická pracovní skupina se schází po předchozí domluvě v pátky od hodin v zasedací místnosti Neurochirurgické kliniky FNKV. Telefonní kontakt: MUDr. Z. Svobodová, V. Oftalmologická klinika Oftalmologická klinika FNKV je od roku 1991 ustanovena pod záštitou České oftalmologické společnosti Očním onkologickým centrem ČR pro diagnostiku, terapii a dispenzarizaci pacientů s nádorovým onemocněním oka a očních adnex. Je jediným ze dvou pracovišť, kam jsou referováni pacienti k brachyterapii, a je držitelem oprávnění zvláštní odborné způsobilosti k vykonávání činností zvláště důležitých z hlediska radiační ochrany (viz Zákon č. 18/1997 Sb.). Tumory adnex jsou léčeny ve spolupráci s ORL klinikou a Klinikou plastické chirurgie. Vybavení kliniky umožňuje i zajištění oftalmologické diagnostické a léčebné péče o pacienty s retinoblastomem (v součinnosti s Klinikou dětské onkologie FN Motol). Pracovní skupina Očního onkologického centra MUDr. J. Krásný Oftalmologická Odb.as.MUDr. J. Šach Ústav patologie Tato skupina se neschází pravidelně, ale pouze při řešení problému.

Koncepce oboru klinická hematologie

Koncepce oboru klinická hematologie Koncepce oboru klinická hematologie 1. Klasifikace a náplň oboru klinická hematologie 1.1. Definice: Klinická hematologie je klinicko laboratorním oborem, který se zabývá vyšetřováním krve a krvetvorných

Více

V ROâNÍ ZPRÁVA. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Brno 2006

V ROâNÍ ZPRÁVA. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Brno 2006 V ROâNÍ ZPRÁVA 2005 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Brno 2006 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně IČ: 00159816 právní forma: státní příspěvková organizace poštovní adresa: Fakultní nemocnice u sv.

Více

KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS

KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 30 KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS ODBORNÁ ČÁST PROSINEC 2011 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými společnostmi, jejichž

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 1 ÚVODNÍ SLOVO 2 OBSAH O nemocnici.. 4 Management... 7 Organizační schéma.. 10 Lékárna..11 Jednotlivá oddělení.13 Počet porodů. 52 Ekonomika ÚPMD v roce

Více

Tematický plán pro rok 2014

Tematický plán pro rok 2014 Odbor vzdělávání, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Kapitola 1 06. 10. 2014 0 Motto: Investice do vědění nesou nejvyšší úrok. B. Franklin Obsah Obsah 1 Úvod... 4 2 Činnosti

Více

Vzdělávací program oboru VŠEOBECNÉ PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ

Vzdělávací program oboru VŠEOBECNÉ PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ Vzdělávací program oboru VŠEOBECNÉ PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ 1 Cíl specializačního vzdělávání... 2 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1 Základní kmen všeobecné praktické lékařství nebo

Více

Koncepce oboru urologie

Koncepce oboru urologie Koncepce oboru urologie Zpracováno a schváleno výborem ČUS vedeným prof. M. Babjukem dne 29.4.2013. Na tvorbě dokumentu se podílelo také Sdružení ambulantních urologů. Dokument byl opakovaně diskutován

Více

Vzdělávací program oboru DĚTSKÉ LÉKAŘSTVÍ

Vzdělávací program oboru DĚTSKÉ LÉKAŘSTVÍ Vzdělávací program oboru DĚTSKÉ LÉKAŘSTVÍ Cíl specializačního vzdělávání... 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2. Základní pediatrický kmen v délce minimálně 24 měsíců...2 2.2 Vlastní

Více

Průvodce. EB Centrem

Průvodce. EB Centrem Průvodce EB Centrem Více na www.fnbrno.cz v sekci JAK K NÁM Mapka areálu FN Brno Dětská nemocnice Zastávka tramvaje č. 3, 5, 11 Mapka areálu FN Brno Bohunice Obsah Úvod...1 Co je EB Centrum?...2 Co je

Více

R o č n í k 2004. V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Částka 12 Vydáno: PROSINEC 2004 Kč OBSAH

R o č n í k 2004. V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Částka 12 Vydáno: PROSINEC 2004 Kč OBSAH R o č n í k 2004 V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 12 Vydáno: PROSINEC 2004 Kč OBSAH ZÁVAZNÁ OPATŘENÍ 7. Výsledky dohodovacího řízení o hodnotách bodu a výši úhrad zdravotní

Více

Hojení ran. 1 leden / únor 2014 ročník X. O novinkách povídání s hlavní sestrou ČR. Předsterilizační příprava a sterilizace

Hojení ran. 1 leden / únor 2014 ročník X. O novinkách povídání s hlavní sestrou ČR. Předsterilizační příprava a sterilizace 1 leden / únor 2014 ročník X. odborný časopis pro nelékařské zdravotnické pracovníky 63 Kč / 3 pro předplatitele 58 Kč O novinkách povídání s hlavní sestrou ČR Předsterilizační příprava a sterilizace bezpečí

Více

Klinické registry zrají jako víno jen je využít

Klinické registry zrají jako víno jen je využít Ročník VI Číslo 19 13. září 2010 Sešit C onkologie Pouze 286 Kč/ks (cena je včetně 10 % DPH) ONKOLOGIE HEMATOONKOLOGIE VÝŽIVA AKTUALIZOVANÉ A ROZŠÍŘENÉ VYDÁNÍ VYJDE V LISTOPADU 2010 Více informací naleznete

Více

PROFIL PŘEDPISU: VYHLÁŠKA. ze dne 1. března 2011 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy. Vymezení pojmů

PROFIL PŘEDPISU: VYHLÁŠKA. ze dne 1. března 2011 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy. Vymezení pojmů Stránka 1 Od: Uloženo v aplikaci Windows Internet Explorer 8 Odesláno: 18. března 2011 8:23 Předmět: 55/2011 Sb. - Vyhláška očinnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků Ročník 2011

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 53 41 N/1.

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 53 41 N/1. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kladno, Havířská 1141 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 53 41 N/1. DIPLOMOVANÁ VŠEOBECNÁ SESTRA 1 Identifikační údaje Název školy: Střední zdravotnická škola

Více

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.)

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) Obsah: 1. Východiska programu.. 1 2. Cíle programu 7 3. Termín a vyhlášení a doba trvání programu.. 9 4. Základní struktura

Více

Příručka kvality OKBH

Příručka kvality OKBH Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace Široká 16, 664 95 Ivančice Příručka kvality OKBH Status: Platné Platné od: 5.1.2015 Působnost: OKBH Verze: 5.0 Autor: RNDr. Pavel Nezbeda Schválila: MUDr. Hana

Více

Rakovina prostaty informace pro muže, jejich rodiny a lékaře

Rakovina prostaty informace pro muže, jejich rodiny a lékaře Rakovina prostaty informace pro muže, jejich rodiny a lékaře Připraveno v ARCUS - ONKO CENTRUM, SEKCE KARCINOMU PROSTATY 1 Vážený a milý kliente, dovolte nám, abychom Vás v této brožůrce informovali o

Více

ROČ NÍK 2003. V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Částka 11 Vydáno: LISTOPAD 2003 Kč OBSAH

ROČ NÍK 2003. V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Částka 11 Vydáno: LISTOPAD 2003 Kč OBSAH ROČ NÍK 2003 V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 11 Vydáno: LISTOPAD 2003 Kč OBSAH ZPRÁVY A SDĚLENÍ 1. Indikační kritéria pro zobrazovací metody - upravený český překlad dokumentu

Více

99/2012 Sb. - o požadavcích na minimální personální zabezpeč. zdravotních služeb - poslední stav textu. 99/2012 Sb. VYHLÁŠKA

99/2012 Sb. - o požadavcích na minimální personální zabezpeč. zdravotních služeb - poslední stav textu. 99/2012 Sb. VYHLÁŠKA Změna: 287/2013 Sb. 99/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb.,

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Vladimír Janda, DiS. FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Specializace ve zdravotnictví Vladimír Janda, DiS.

Více

Laser a medicína & Radiobiologicke sympozium"

Laser a medicína & Radiobiologicke sympozium -"* C Z 9 9 2 8 0 3 6 ««!! i RADIOBIOLOGICKA SPOLEČNOST ČESKÉ LÉKAŘSKÉ SPOLEČNOSTI JANA EVANGELISTY PURKYNĚ mezinárodní kongres 98 Laser a medicína & Radiobiologicke sympozium" PROGRAM SBORNÍK ABSTRAKT

Více

Základní škola a Mateřská škola při FN Motol. V Úvalu 84, Praha 5. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola při FN Motol. V Úvalu 84, Praha 5. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola při FN Motol V Úvalu 84, Praha 5 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1. Základní údaje o škole 1.2. Součásti školy

Více

Návrh koncepce oboru lékařská mikrobiologie

Návrh koncepce oboru lékařská mikrobiologie Koncepce oboru lékařské mikrobiologie (doporučený návrh) na stránkách MZ ČR: http://www.mzcr.cz/print.php?clanek=441 Návrh koncepce oboru lékařská mikrobiologie Společný materiál Společnosti epidemiologie

Více

INTEGROVANÁ STRATEGICKÁ KONCEPCE PRO ŘÍZENÍ ZDRAVOTNICTVÍ A ROZVOJ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI

INTEGROVANÁ STRATEGICKÁ KONCEPCE PRO ŘÍZENÍ ZDRAVOTNICTVÍ A ROZVOJ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI INTEGROVANÁ STRATEGICKÁ KONCEPCE PRO ŘÍZENÍ ZDRAVOTNICTVÍ A ROZVOJ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI NÁVRHOVÁ ČÁST Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky Ústav regionálního

Více

KONCEPCE OBORU PSYCHIATRIE

KONCEPCE OBORU PSYCHIATRIE KONCEPCE OBORU PSYCHIATRIE VERZE PO ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK ZE 4. 4. 2000, ZATÍM NEPROŠLÁ DEFINITIVNÍM SCHVÁLENÍM 1. KLASIFIKACE A NÁPLŇ OBORU Str. 1 1.1. Číslo odbornosti dle vyhlášky MZ č. 134/1998Sb.,

Více

UROLOGIE SUPPLEMENTUM A. Definice a náplň oboru urologie a Ambulantní postupy v urologii

UROLOGIE SUPPLEMENTUM A. Definice a náplň oboru urologie a Ambulantní postupy v urologii UROLOGIE pro praxi 3 / 2006 ročník 7. SUPPLEMENTUM A Definice a náplň oboru urologie a Ambulantní postupy v urologii Editoři: M. Hanuš, T. Hanuš, M. Babjuk, R. Fiala Spoluautoři: I. Anděl, J. Heráček,

Více

ODBORNÁ ČÁST NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ

ODBORNÁ ČÁST NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 1 TECHNOLOGICKÝ KLINICKÝ STANDARD PRO LÉČBU PACIENTŮ S AUTOIMUNITNÍMI NERVOSVALOVÝMI ONEMOCNĚNÍMI INTRAVENÓZNÍM LIDSKÝM IMUNOGLOBULINEM A VÝMĚNNOU PLAZMAFERÉZOU ODBORNÁ

Více

Tisková zpráva k materiálu pro jednání vlády ČR. Národní strategie pro vzácná onemocnění na léta 2010-2020.

Tisková zpráva k materiálu pro jednání vlády ČR. Národní strategie pro vzácná onemocnění na léta 2010-2020. Tisková zpráva k materiálu pro jednání vlády ČR Národní strategie pro vzácná onemocnění na léta 2010-2020. Vzácná onemocnění jsou komplexní, převážně dědičná (či vrozená) onemocnění s nízkým výskytem v

Více

Kapitola 4 Další pravidla pro vykazování výkonů řazená podle jednotlivých autorských odborností

Kapitola 4 Další pravidla pro vykazování výkonů řazená podle jednotlivých autorských odborností Kapitola 4 Další pravidla pro vykazování výkonů řazená podle jednotlivých autorských odborností 1.001 PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ PRO DOSPĚLÉ 01441 Stanovení glukózy glukometrem se vykazuje: 1. k ověření změn

Více

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru KLINICKÁ HEMATOLOGIE A TRANSFUZNÍ SLUŽBA

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru KLINICKÁ HEMATOLOGIE A TRANSFUZNÍ SLUŽBA Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru KLINICKÁ HEMATOLOGIE A TRANSFUZNÍ SLUŽBA 1 Cíl specializačního vzdělávání... 2 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1 Základní

Více