Manuál jednotného vizuálního stylu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Manuál jednotného vizuálního stylu"

Transkript

1 Manuál jednotného vizuálního stylu Finanční poradenství pro Evropu

2 Obsah Úvodní slovo 3 1. Obchodní jméno a značka 1.1 Obchodní jméno Značka Varianty značky Barevné provedení značky Černobílé provedení značky Značka na podkladové ploše Povolené modifikace značky Minimální velikost značky Značka v materiálu Rozkres značky Ochranná zóna značky Zakázané varianty Písmo 2.1 Základní písma společnosti Doplňková písma společnosti Doplňkové prvky vizuálního stylu 4.1 The Swoosh Fotografie Duplexové fotografie Merkantilní tiskoviny 5.1 Obchodní dopis finančních poradců Vizitky Firemní tištěné materiály 6.1 Leták DL titulní a zadní strana Leták DL typy vnitřních stran I Leták DL typy vnitřních stran II Multimediální aplikace 7.1 Prezentace PowerPoint Barvy 3.1 Základní a doplňkové barvy společnosti Ukázky aplikace základních a doplňkových barev Vzorník barev 23 2

3 Úvodní slovo O významu jednotného vizuálního stylu Jednotný vizuální styl je jednou z nejdůležitějších součástí prezentace společnosti a jedním z mála komunikačních nástrojů, kterými lze aktivně ovlivnit její image v očích veřejnosti. Kvalitně zpracovaný vizuální styl vyjadřuje základní hodnoty společnosti, demonstruje její jednotu a stabilitu, zvyšuje povědomí o její existenci a posiluje dojem o její solidnosti a důvěryhodnosti. Corporate design, neboli jednotný vizuální styl společnosti, je tvořen souborem grafických prvků pro komunikaci firemní značky. Pravidla používání těchto grafických prvků na prezentačních materiálech jsou obsažena v manuálu jednotného vizuálního stylu. Tento manuál definující základní vizuální styl firmy se v poslední době stává nezbytnou součástí každé společnosti, která dbá o komunikaci se zákazníkem. Umožňuje tak vytvořit jednotný a nezaměnitelný vizuální styl, díky němuž si lidé značku, a s ní spojenou společnost, zapamatují. Definování pravidel pro používání jednotného vizuálního stylu je však pouze prvním krokem na cestě k tomuto cíli. Podstatou je používání těchto nastavených pravidel, abychom dosáhli vytyčeného cíle Dát značce sílu a vdechnout jí život. 3

4 1. Obchodní jméno a značka Finanční poradenství pro Evropu

5 Obchodní jméno Naše jméno OVB Allfinanz je finanční poradenská společnost zapsaná v obchodním rejstříku pod názvem OVB Allfinanz, a.s. Obchodní jméno definuje název společnosti, který se skládá z názvu společnosti OVB Allfinanz, psáno verzálkami slovo OVB a mínuskami slovo Allfinanz. Druhá část názvu definuje právní formu akciová společnost. Právní forma musí být vždy specifikována prostřednictvím zkratky a.s., tedy bez mezer mezi jednotlivými písmeny (viz zápis v obchodním rejstříku). V případě psaní obchodního jména společnosti ve větě, nebo i slovním spojením, musí být přístavek a.s. vždy oddělen čárkou, tedy: OVB Allfinanz, a.s., soustavně sleduje celý finanční trh V takto uvedené podobě by se jméno společnosti mělo vyskytovat v jakémkoliv oficiálním textu, níže jsou uvedeny varianty nesprávné: OVB Allfinanz a.s. (bez čárky za slovem Allfinanz ), OVB Allfinanz,a.s. (bez mezery za jménem), OVB Allfinanz, a. s. (s mezerami v přístavku), OVB ALLFINANZ, a.s. (verzálkami slovo Allfinanz ), Ovb Allfinanz, a.s. (mínuskami slovo OVB ). Obchodní jméno se používá v textu ve spojení se slovem společnost, není povoleno skloňování. Správně tedy je se společností OVB Allfinanz, a.s., se nám dobře spolupracovalo, nikoliv s OVB Allfinanzem, a.s., se nám dobře spolupracovalo. V případě použití obchodního jména na konci věty může následovat další interpunkční znaménko s výjimkou tečky: OVB Allfinanz, a.s.? OVB Allfinanz, a.s.! OVB Allfinanz, a.s.: OVB Allfinanz, a.s.. Obchodní jméno společnosti (OVB Allfinanz, a.s.) jsou oprávněni užívat pouze zaměstnanci Servisního centra. Spolupracovníci ve struktuře užívají vždy jen zkrácené znění (OVB Allfinanz). 5

6 Značka Značka Základním prvkem vizuálního stylu je značka. Logo společnosti bývá většinou koncipováno jako soubor několika grafických prvků, z nichž každý má nezastupitelné místo a význam. Značka společnosti OVB Allfinanz se skládá z grafického symbolu a typografického názvu společnosti. Symbol třech rostoucích pilířů reprezentuje nejen kontinuální růst společnosti, ale také profesionalitu a důvěryhodné stabilní zázemí evropské finančně poradenské společnosti, jejímž cílem je budovat s klientem kvalitní a dlouhodobý vztah založený na důvěře. Spolu s linkou a doplňujícím názvem Allfinanz, a.s., tvoří značka smyslově i emocionálně vyrovnaný celek. Základní barvou je tmavě modrá barva klidu, uspokojení a souladu. V našem případě reprezentuje hodnoty naší společnosti osobní přístup a důvěru. Značka společnosti je evidována jako individuální kombinovaná ochranná známka na Úřadu průmyslového vlastnictví. 6

7 Varianty značky Jednotný vizuální styl představuje jednu z nejdůležitějších součástí prezentace a komunikace společnosti. Prostřednictvím uceleného a funkčního vizuálního stylu sdělujeme veřejnosti nejen hlavní hodnoty, na kterých je naše společnost založena, ale také demonstrujeme naši důvěryhodnost, stabilitu a profesionální přístup. Základními prvky jednotného vizuálního stylu jsou značka, písmo a barevnost. Použití těchto a dalších prvků je definováno v tomto grafickém manuálu. Jazykové mutace značky Celková funkčnost značky zůstává, mění se pouze doplňkový text: Allfinanz, a.s., pro Českou republiku namísto Vermögensberatung AG například pro Německo. Dále claim společnosti: Finanční poradenství pro Evropu vychází z původního Vermögensberatung für Europa mateřské společnosti v Německu. Text Allfinanz, a.s. tedy závisí na konkrétní zemi, anebo právní formě. Finanční poradenství pro Evropu je vždy překládáno do národního jazyka a případně upraveno podle jeho potřeb. V Itálii je z právního hlediska možno používat značku výlučně ve zde uvedené podobě, tj. pouze jako její obrys. Německo Česká republika Finanzdienstleister für Europa Finanční poradenství pro Evropu Rumunsko Španělsko Financial Service Provider for Europe Financial Service Provider for Europe Itálie Financial Service Provider for Europe 7

8 Barevné provedení značky Barevné provedení značky je doporučeno užívat všude tam, kde to dovolují technické parametry nositele značky. Barevné provedení je preferováno před černobílým (viz následující kapitola). Obecně jsou definovány dvě ekvivalentní varianty barevného provedení značky, a to pozitivní a negativní. Barevnost značky, jejíž hodnota je definována jako Pantone 280 (viz kapitola 3.1 Barevnost), není povoleno modifikovat. Pozitivní varianta značky je umístěna ideálně na bílých podkladech, nebo světlých (do sytosti 30 % a nižší). Negativní variantu značky je doporučeno užívat na základní modré podkladové ploše, anebo na tmavších podkladech (od sytosti 30 % a vyšší). 8

9 Černobílé provedení značky Černobílé provedení značky je užíváno všude tam, kde technické parametry aplikace nedovolují využít provedení barevné, anebo tam, kde barevné provedení není žádoucí. Existují opět dvě varianty tohoto provedení značky pozitivní (pro světlé podkladové plochy do sytosti 30 %) a negativní (pro tmavé podkladové plochy od sytosti 30 %). 9

10 Značka na podkladové ploše Při aplikaci značky na podkladovou plochu je třeba dodržet následující pravidla, a to z důvodu zachování kvalitního a čitelného obrazu značky na podkladové ploše: Pro podkladové plochy o sytosti 0 30 % je doporučeno užívat barevnou (nebo černobílou) pozitivní variantu značky. Pro podkladové plochy o sytosti % je doporučeno užívat pouze černobílou negativní variantu značky. 0 % 30 % 100 % 10

11 Povolené modifikace značky Značku společnosti OVB Allfinanz, a.s., je možné užívat ve třech modifikacích: 1) Základní modifikace značky (včetně linky a slov Allfinanz, a.s. ) je užívána na většině korporátních a komunikačně propagačních materiálech společnosti. 2) Zúžená modifikace značky (bez linky a bez slov Allfinanz, a.s. ) je užívána v případech nutnosti aplikace velmi malé varianty značky, a kde by již zanikla linka i název Allfinanz, a.s.. (viz také kap. 1.8 Minimální velikost značky). Značku v této podobě je povoleno užívat pouze na reklamní předměty (např.: tužky, těžítka, náramky...). 3) Základní modifikace značky s claimem (základní značka včetně claimu Finanční poradenství pro Evropu ) je užívána všude tam, kde je vhodná komunikace značky s claimem (např.: inzerce, outdoorová reklama, firemní tištěné materiály...). Finanční poradenství pro Evropu 11

12 Minimální velikost značky Minimální velikost značky je definována pomocí rozměrové řady uvedené na této straně. Základní velikostí je provedení značky pro formát A4 (100 %). Nejmenší možná použitelná velikost značky základní je 75 %. Nejmenší možná použitelná velikost značky zúžené je 30 %. Při použití menší varianty značky, než je zde definovaná jako nejmenší, není zaručena její kvalitní čitelnost. 100% velikost (36 x 29,5 mm), formát A4. 75% velikost (27 x 22 mm), nejmenší možná velikost základní značky. 30% velikost (6,2 x 7,6 mm), nejmenší možná velikost zúžené značky. 12

13 Značka v materiálu Značka v materiálu představuje speciální plastickou variantu značky pro její umisťování na různé typy materiálů (kov, dřevo, textil apod.) a různými technologiemi (ražbou, vyšíváním apod.). Obecně je nutné dodržet její základní parametry tak, aby nebyla nijak deformována a byla zachována její kvalitní čitelnost. Pro aplikaci značky v materiálu je doporučeno užívat variantu značky bez linky. Ukázky na této straně jsou vizualizací aplikace značky v materiálu. Nejedná se o 3D variantu značky. 13

14 Rozkres značky Pomocí rozkresu značky je možné kontrolovat její parametry. Rozkres definuje každou její část do jednotlivých sektorů, které je možné jednotlivě kontrolovat například při velkém zvětšování značky. Na základě rozkresu však není povoleno značku konstruovat, a to z důvodu možnosti její deformace, nebo jiné nežádoucí transformace. Podoba značky je součástí přiloženého CD s daty. 14

15 Ochranná zóna značky Ochranná zóna značky definuje prostor v jejím bezprostředním okolí, kam nesmí vstupovat žádný objekt, fotografie, text, ani jakýkoliv jiný grafický prvek. Dodržením ochranné zóny značky je zaručena její čitelnost a nepoškoditelnost při aplikaci na média různého typu. Ochranná zóna značky OVB Allfinanz je definována jednotkou V. 1V 5V 5V 1V 1V 1V 1V 0,5V 1V 1V 15

16 Zakázané varianty Značka společnosti představuje základní stavební prvek jednotného vizuálního stylu. Z tohoto důvodu je důležité vždy zachovat její správnou podobu a konstrukci. Na této straně je možné shlédnout příklady chyb, které by mohly vzniknout nesprávným zacházením se značkou společnosti OVB Allfinanz. 3D efekt stínování horizontální deformace vertikální deformace chybná barevnost jiný font OVB chybějící název chybějící linka deformace symbolu 16

17 2. Písmo Finanční poradenství pro Evropu

18 Základní písma společnosti Naše písmo Prvním základním písmem společnosti je Palazzo, které je užíváno v řezech Regular a Bold na všech tištěných materiálech v podobě nadpisů a podnadpisů. Písmo je doporučeno užívat v základní modré barvě (PANTONE 280), pro výjimky je povolena barva bílá. Velikost nadpisů a podnadpisů závisí na velikosti a typu média, obecně jsou pro nadpisy doporučeny hodnoty v rozmezí 15 pt 30 pt formátu A4. Palazzo Regular abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ?! Palazzo Bold abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ?! Druhým základním písmem společnosti je Sans Office, které je užíváno v řezech Regular, Bold a Italic na všech tištěných materiálech v podobě základního textu, nebo textu v tabulkách a jiných objektech. Písmo je doporučeno užívat v 60% sytosti základní modré barvy (60 % z PANTONE 280), pro výjimky je povolena 100% sytost základní modré barvy (100 % z PANTONE 280). Velikost textu závisí na velikosti a typu média, obecně je pro základní text doporučena velikost v rozmezí 10 pt 12 pt formátu A4, nebo 6 pt 9 pt formátu A4 pro text v tabulkách i jiných objektech. Oprávnění k užívání základních písem společnosti mají pouze právoplatní držitelé zakoupené licence. The Sans Office abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ?! The Sans Office Italic abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ?! The Sans Office Bold abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ?! 18

19 Doplňková písma společnosti V případech, kdy z technických důvodů není možné využít písma základní, jsou povolena doplňková písma z rodiny Times New Roman a Tahoma, a to v povolených řezech Regular a Bold. Tato písma je vhodné užívat na Internetu, nebo například při tvorbě PC šablon. Písmo rodiny Times New Roman v těchto případech nahrazuje funkci základního písma Palazzo. Velikost nadpisů a podnadpisů závisí na velikosti a typu média, obecně jsou pro nadpisy doporučeny hodnoty v rozmezí 15 pt 30 pt formátu A4. Písmo z rodiny Tahoma jsou užívána namísto základního písma The Sans Office. Velikost textu závisí na velikosti a typu média, obecně je pro základní text doporučena velikost v rozmezí 10 pt 12 pt formátu A4, nebo 6 pt 9 pt formátu A4 pro text v tabulkách a jiných objektech. Times New Roman Regular abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ?! Times New Roman Bold abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ?! Tahoma Regular abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ?! Tahoma Bold abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ?! 19

20 3. Barvy Finanční poradenství pro Evropu

21 Základní a doplňkové barvy společnosti Naše barvy Modrá a ještě něco navíc Naší základní barvou je modrá. Modrá symbolizuje věcnost a klid a dále vytváří silný kontrast k emotivním vícebarevným obrázkům. Modrou používáme v plném tónu (např. podoba naší značky) i v jeho odstínech (např. naše grafy a tabulky). Důležitá je rovněž bílá barva: Bílá je neutrální, otevřená a poskytuje zraku dost prostoru pro uvolnění. Jednotnému provedení našich firemních materiálů propůjčuje vysoký podíl bílé barvy celkový dojem příjemného klidu, vysoké kvality a grafické čistoty. Kromě těchto dvou barev používáme v textech a obrázcích již pouze jedinou barvu červenou pro zvýraznění zvláště důležitých prvků. Tento přísný výběr barev je dalším stavebním prvkem jedinečnosti a nezaměnitelnosti našich prezentačních materiálů. Základní Pantone 280 CMYK 100 / 70 / 0 / 25 RGB 0 / 27 / 100 Doplňkové 60 % Pantone % Pantone % Pantone % Pantone 280 HKS 13 CMYK 60 / 40 / 0 / 15 CMYK 32 / 14 / 0 / 11 CMYK 20 / 6 / 0 / 5 CMYK 10 / 3 / 0 / 2 CMYK 0 / 100 / 100 / 0 RGB 102 / 118 / 162 RGB 153 / 175 / 210 RGB 204 / 209 / 224 RGB 227 / 236 / 246 RGB 255 / 0 / 0 21

22 Ukázky aplikace základních a doplňkových barev Grafické prvky Jednoduchost znamená srozumitelnost. Grafické prvky se používají pro vysvětlení složitějších sdělení jasnou formou. Tomuto cíli se podřizuje rovněž podoba grafických prvků. Bez nadbytečných hříček představují podstatné sdělení tak, aby jim bylo rozumět na první pohled. Trojrozměrné prvky a pozadí zde nemají místo (kromě použití ve sloupcových a koláčových grafech). Grafické prvky se vytvářejí jako dvojrozměrné plochy s různými stupni naší základní modré barvy s umírněnými červenými zvýrazněními. Vyobrazené grafické prvky jsou průřezem dosud použitých prvků. Cena v Vzrůst ceny v % Úspory Výnos 4 6 % Výnos % Investice Výnos % Cena v Vzrůst ceny v % 100 Investice Úspory Výnos 4 6 % Výnos % Investice Výnos Výnos Výnos % Investice dnes 10 Investice cca 40 let dnes cca 40 let Investice (doba stavby 3 5 měsíců) doporučení Town and Country podává žádost o Úspory zahájení stavby a zadává stavební zakázku dnes 10 smluvní termín: smlouva o koupi pozemku žádost o hypotéku vyhledání pozemku cca 40 let dnes Úspory cca 40 let druhá konzultace uzavření smlouvy o financování a smlouvy o koupi domu ověření bonity ze strany OVB stanovení metody financování konzultace (doba stavby 3 5 měsíců) schéma spoření na rodinný dům doporučení financování lze provést financování nelze provést Town and Country podává žádost o zahájení stavby a zadává stavební zakázku první konzultace smluvní termín: smlouva o koupi pozemku žádost o hypotéku vyhledání pozemku druhá konzultace uzavření smlouvy o financování a smlouvy o koupi domu ověření bonity ze strany OVB stanovení metody financování konzultace schéma spoření na rodinný dům financování lze provést financování nelze provést první konzultace 22

23 Vzorník barev Pantone 280 CMYK 100 / 70 / 0 / 25 RGB 0 / 27 / 100 Pantone 280 CMYK 100 / 70 / 0 / 25 RGB 0 / 27 / 100 Pantone 280 CMYK 100 / 70 / 0 / 25 RGB 0 / 27 / 100 Pantone 280 CMYK 100 / 70 / 0 / 25 RGB 0 / 27 / 100 Pantone 280 CMYK 100 / 70 / 0 / 25 RGB 0 / 27 / 100 Pantone 280 CMYK 100 / 70 / 0 / 25 RGB 0 / 27 / 100 Pantone 280 CMYK 100 / 70 / 0 / 25 RGB 0 / 27 / 100 Pantone 280 CMYK 100 / 70 / 0 / 25 RGB 0 / 27 / 100 Pantone 280 CMYK 100 / 70 / 0 / 25 RGB 0 / 27 / 100 Pantone 280 CMYK 100 / 70 / 0 / 25 RGB 0 / 27 / 100 Pantone 280 CMYK 100 / 70 / 0 / 25 RGB 0 / 27 / 100 Pantone 280 CMYK 100 / 70 / 0 / 25 RGB 0 / 27 / 100 Pantone 280 CMYK 100 / 70 / 0 / 25 RGB 0 / 27 / 100 Pantone 280 CMYK 100 / 70 / 0 / 25 RGB 0 / 27 / 100 Pantone 280 CMYK 100 / 70 / 0 / 25 RGB 0 / 27 / 100 Pantone 280 CMYK 100 / 70 / 0 / 25 RGB 0 / 27 / 100 Pantone 280 CMYK 100 / 70 / 0 / 25 RGB 0 / 27 / 100 Pantone 280 CMYK 100 / 70 / 0 / 25 RGB 0 / 27 / % Pantone 280 CMYK 60 / 40 / 0 / 15 RGB 102 / 118 / % Pantone 280 CMYK 60 / 40 / 0 / 15 RGB 102 / 118 / % Pantone 280 CMYK 60 / 40 / 0 / 15 RGB 102 / 118 / % Pantone 280 CMYK 32 / 14 / 0 / 11 RGB 153 / 175 / % Pantone 280 CMYK 32 / 14 / 0 / 11 RGB 153 / 175 / % Pantone 280 CMYK 32 / 14 / 0 / 11 RGB 153 / 175 / % Pantone 280 CMYK 20 / 6 / 0 / 5 RGB 204 / 209 / % Pantone 280 CMYK 20 / 6 / 0 / 5 RGB 204 / 209 / % Pantone 280 CMYK 20 / 6 / 0 / 5 RGB 204 / 209 / % Pantone 280 CMYK 10 / 3 / 0 / 2 RGB 227 / 236 / % Pantone 280 CMYK 10 / 3 / 0 / 2 RGB 227 / 236 / % Pantone 280 CMYK 10 / 3 / 0 / 2 RGB 227 / 236 /

24 4. Doplňkové prvky vizuálního stylu Finanční poradenství pro Evropu

25 The Swoosh The Swoosh Jedním z doplňkových prvků vizuálního stylu je speciální prvek pruhu tzv. swoosh, který podtrhuje korporátní vzhled materiálů společnosti. Swoosh abstraktně zobrazuje vzestup značky a je užíván na titulních stranách brožur, složek i jiných tiskovin. Může se také vyskytovat na pozadí grafů, powerpointových prezentací nebo promyšleně v reklamních kampaních. Na celoplošných motivech a barevných pozadích je užíván bílý swoosh. Na čistě bílém podkladu je doporučeno použít zbarvení 10 % Pantone 280. Základní pravidla užití: - Swoosh je vždy umisťován na spad, tedy po celé šířce aplikace. - Swoosh je vždy umisťován v dolní části layoutu aplikace. - Swoosh nesmí obsahovat text typu bodycopy ani headline. - Swoosh nesmí obsahovat fotografii ani jiný grafický prvek kromě značky OVB. - Swoosh může obsahovat kontaktní údaj. - Swoosh může obsahovat značku společnosti v provedení s linkou, jedná-li se o inzerci, nebo titulní strany aplikací. 1. Swoosh se značkou titulní strany komunikačních a propagačních materiálů. 2. Swoosh bez značky zadní/vnitřní strany propagačních materiálů. Vzory použití Jméno/os.. Jméno/os.. Sešit. Sešit. Vedoucí Vedoucí Deset minut denn Dv hodiny týdn pro Vaši kariéru... 2hodinový sešit Vaši potenciální obchodní partne i... hovo íme o Vašem úsp chu. 10minutový sešit Vaše potenciální obchodní kontakty...hovo íme o Vašem úsp chu. Finanční poradenství pro Evropu Finanční poradenství pro Evropu eská republika Francie Chorvatsko Itálie Ma arsko N mecko Polsko Rakousko Rumunsko ecko Slovensko Špan lsko Švýcarsko Ukrajina eská republika Francie Chorvatsko Itálie Ma arsko N mecko Polsko Rakousko Rumunsko ecko Slovensko Špan lsko Švýcarsko Ukrajina 25

26 Fotografie Fotografie, které v našem vizuálním stylu využíváme, zobrazují věrohodným způsobem všední životní situace. Základním prvkem jsou postavy, které vždy působí přirozeně, a celá fotografie tak zachycuje konkrétní události z jejich života. Fotografiemi chceme vyvolat především emoce a pocit, že těmto životním situacím rozumíme, chápeme je a dokážeme z nich těžit. Upřednostňujeme jasné barevné tóny ve fotografii, minimální objem iluzetvorných prvků a zřetelná sdělení fotografií. Typické příklady Headline Nadpis / Název nadpis letáku nadpis nadpis Subheadline Podnadpis podnadpis podnadpis podnadpis podnadpis Jsme s vámi v každém věku. Najít vhodné životní pojištění, které by vyhovovalo přesně vašemu stavu a věku, bude naším dalším úkolem. Pomůžeme vám v moři životních pojištění nalézt pojištění s investiční složkou, které vám bude nejvíce sedět a jednoho dne se vám bohatě vrátí. Chcete dobře po ve věcech finan Sjednejte si schůzku s ně kdo tomu rozumí. e dolobor erilit vel utat. Ut ing eugue dolore tionsenim velenibh et, vulla. ptat lutpatis delisit autat ipissis ex eugiamcor sequis augue váš kontakt se těší: OVB Allfinanz, a.s., Praha 4, tel.: , fax: k prodeji a neobsahuje potřebné spotřebitelské ustanovení. Použití a dotisk bez schválení OVB llfinanz, a.s., je zakázán. Text Quisim vent illuptat lutpatis delisit autat ipissis nostrud dolenibh ex ex eugiamcor sequis augue consequatet nulpu.isl illa at. Ut vullan ut utat. Leststrud tat lortio odoluptat augait, quis dolessiscin ullum quismodo exero core facip eros amcore tie con ea at, sit lutatio digna feurud tat lortio odoluptat augait, quis dolessiscin ullum quismodo exero core facip eros amcore tie con ea at, sit lutatio digna feum alisl iriurerci bla feugiatio od dolent ea feum zzrilis eugiat. Ut ut lore duip ex et, conse ero od magna faccumm odolore tat. Nostio odolorting eu faccum irit atio ero endre consectem nim dit nis alis eugait, con eum nonsecte faciliquis dolorer ip eum venim iriure eum eu faccum velit accumsandit ametue feu feuisi et luptatis nulla feugiate do dui tie del iriusti niamet lum vullaor at. Ut alit praesse minissi. Duis ad dolor ing er sit, sustrud tat accum essi. Erosto odit ipit wis nulput nos nis nim esequis Diat velit iriurerci tatinim ent nulla Feum iniamco mmodolor am ent nullut Wismolo rpercinis eu faccum essim. Zriureetuer sum zzrit la commy nonsequam Dolore dolor ing ex et nonsectem veriuscidunt Dolor senissectet lum in henim velis Nim zzrit velis blandignim estrud Ratuer Utpat nim alit nonsectet, quisim dolore vel Iliquam conulput voloreetum nim volorem vel Ip et nulputat et nibh ex et lum Ipsummy nulla atis et lut nullam, quat Finanční poradenství pro Evropu Nadpis Podnadpis Text Um nullam ea feu facipis nonsequi enit autpatet la aliqui enibh ea am, commodi psuscipit vullandre doloreet dolore venim dip essequamet wis do del dolum dolore dit, cor inisl iril dolore feugait augait ut alit nullaor summod miniam, conullum at do odiat. Modolortio con eugue dowlore tat. Laorting enim dit nibh essisl utet ad eu faciliq uamet, sed min vendrem dolorpero elisit nonsectet esto dolorer cincidunt veliquis nos dolor sum zzrit nim dolestio cor ad tat. Et, venit ipsustio od ex eum Acidunt acinci te tet volobor percil ut venit utatuero consequ ametue modigna commy nullandre do od dionulla faciliquam del utatem dolesecte feugiatue consequisis nullam quat lor alit ad magna commolore feugue dit, verci tat loreet, sum ero eugiatu erostrud molore min utpatisisis diatincil ulla consed do exerostie do ea feuismo dolore do conse min hent vel in euis dui et ad tat, vulpute dunt nis accumsan henibh ea facincidui eu feugue faccumsandit ullan ut dignit inciliq uismodolum irilla feugiat laor sum dolorpe riliqui ssectem veliquis nullaore commod te magna core Jsme s vámi, když se narodí další člen rodiny. Ve šťastných chvílích, kdy se rodina rozrůstá, přichází otázka, jak ji nejlépe zabezpečit. Kde začít dětem spořit na studia, jaké jim vybrat pojištění, nebo jak zabezpečit je i partnera pro případ, že se stane nějaké neštěstí. Jsme s vámi, kdykoli stojíte před důležitým rozhodnutím. Poradíme vám i vašim dětem. Představte si situaci, kdy potře ve věcech zajištění rodinného p budoucnosti nebo situaci, kdy rychle bydlet, ale nemáte se na Společnost OVB, zabývající se finan poradenstvím, vám nabízí naprosto a zároveň osobní přístup. Nejenže v zorientovat se ve složitém světě pe vám zajistíme vašeho osobního por i nadále vám a vaší rodině oporou. poskytneme zdarma a s celoživotní OVB vznikla již v sedmdesátých let V České republice působí od roku 1 největší společností zabývající se fin poradenstvím. Společnost vznikla n inspirace pomoci klientům orientov světě peněz. OVB pomáhá svým klientům již ve Evropy. Servisní centrum pro Česko naleznete v Praze. Těšíme se na setkání s vámi. Jméno a p íjmení klienta Finan ní analýza cesta ke zvýšení Vaší životní úrovn Materiály, které se používají pro zákazníky, například finanční analýzy, jsou tištěny barevně. Jméno a p íjmení poradce Finan ní poradenství pro Evropu eská republika Francie Chorvatsko Itálie Ma arsko N mecko Polsko Rakousko Rumunsko ecko Slovensko Špan lsko Švýcarsko Ukrajina 26

27 Duplexové fotografie Použití duplexových fotografií Duplex se v našem případě skládá z barev Pantone 280 a černá. Přednost této metody je zřejmá: oproti vícebarevnému tisku, který používá čtyři barvy, se zde používají pouze barvy dvě. Dochází k úspoře nákladů na barvy a výrobu. Materiál v duplexu získává zvláštní vzhled. Pro udržení jednotného vzhledu musí být v programu Adobe Photoshop při vytváření dvoubarevných obrázků vždy použita shodná nastavení. Tato nastavení uvádíme v následujících obrázcích. Výsledná podoba duplexových fotografií vždy podléhá schválení marketingovým oddělením OVB Allfinanz, a.s. 27

28 5. Merkantilní tiskoviny Finanční poradenství pro Evropu

29 Obchodní dopis finančních poradců Obchodní tiskoviny jsou důležitou součástí vnější podoby společnosti OVB. Kromě věcných sdělení předáváme vždy i část firemní kultury. Použitím jednotného a typizovaného firemního vzhledu vzbouzíme u zákazníků v souvislosti se značkou OVB důvěru a pocit bezpečí. 128, dresát 1 2 Jméno Příjmení obchodní vedoucí pro OVB 2 Ulice Město 6 Česká republika Telefon Mobil Internet Privat Ulice Město Palazzo Regular 12/15 2 The Sans Office 8/10 43,5 61, Oslovení, Do con ut luptat nos acilis do consequate dunt lummolore doloreetue moloborero exer sim iriuscilit do ea acidunt vel euguer sumsandre tetum ipsum iurem dolessed tatum ing enim vel ut luptatetue volum duismodo dolorem vel ing er senissi. Irilla am nonsequat velismolore min ut adit, venismo lobore deliquat illa commodo lobortio odigna commy nonsectet, consequis elesectem quam alit la consequ amconse delessed minibh ero er iliquis nim eugait nulla faccum adit wismod min utem vulput amconsequis nullandre modio del ut nulluptatin ullandrem dolum vel ilit lum quat wis acidunt ad ex ea feui eugue del ullam dolore modip erilisim iuscinim quis nulla commodigna feuipis nim ip ex el dolorem amconsed dui tincip et adignisim ipit, volumsandre elisi. Dunt ipissenim nonsectet, velesequam dolor iusto euip elisit praesequi blam zzrit lam iuscip elesto od te tem del ea feugait utem dolut vel duis nosto consed tin ut ilisisisl utpat. Do con ut luptat nos acilis do consequate dunt lummolore doloreetue moloborero exer sim iriuscilit do ea acidunt vel euguer sumsandre tetum ipsum iurem dolessed tatum ing enim vel ut luptatetue volum duismodo dolorem vel ing er senissi. Irilla am nonsequat velismolore min ut adit, venismo lobore deliquat illa commodo lobortio odigna commy nonsectet, consequis elesectem quam alit la consequ amconse delessed minibh ero er iliquis nim eugait nulla faccum adit wismod min utem vulput amconsequis nullandre modio del ut nulluptatin ullandrem dolum vel ilit lum quat wis acidunt ad ex ea feui eugue del ullam dolore modip erilisim iuscinim quis nulla commodigna feuipis nim ip ex el dolorem amconsed dui tincip et adignisim ipit, volumsandre elisi. Dunt ipissenim nonsectet, velesequam dolor iusto euip elisit praesequi blam zzrit lam iuscip elesto od te tem del ea feugait utem dolut vel duis nosto consed tin ut ilisisisl utpat. podpis x 56 29

30 Zprávy elektronické pošty s obchodními sděleními či informacemi, které jsou odesílány externím osobám, tj. například zákazníkům, dodavatelům nebo úřadům, musejí obsahovat předepsané údaje ve smyslu obchodních dopisů. finančních poradců certifikovaných finančních poradců 30

31 Vizitky Vizitky představují důležitý prvek vizuální prezentace společnosti a pro každého spolupracovníka OVB by měly být jednotné. Při osobním kontaktu s klienty a obchodními partnery musíme vždy dbát na zanechání pozitivního dojmu z jednání, vliv na tento dojem mohou mít právě vizitky, které reprezentují nejen naši osobu, ale především společnost OVB jako celek. Formát vizitek je 85 mm x 55 mm a tisknou se na bílou matnou křídu o plošné hmotnosti 300 g/m 2. V pravé horní části je umístěna značka společnosti v barevném provedení. Textové údaje jsou vytištěny základní modrou barvou (Pantone 280), zarovnány na levý okraj a jsou vysázeny základním písmem společnosti , , Titul Jméno Příjmení obchodní vedoucí pro OVB 2 2 Ulice Město 6 2 Titul Jméno Příjmení obchodní vedoucí pro OVB Telefon Fax Mobil Internet 85 Ulice Město 6 2 Telefon Privat: 2 Fax Ulice 1234 Mobil Město 6 Telefon Internet Fax Palazzo Regular 10/12, prostrkání 5 2 The Sans Office 7/8,5, prostrkání 5 1 Palazzo Regular 10/12, prostrkání 5 2 The Sans Office 7/8,5, prostrkání 5 31

32 6. Firemní tištěné materiály Finanční poradenství pro Evropu

33 Leták DL titulní a zadní strana Tištěné materiály představují významný komunikační nástroj sloužící nejen k poskytování informací našim klientům, ale i jako podpůrný prostředek k posilování naší image. Proto je důležité nastavit určitá pravidla, aby byla výsledná podoba tiskovin vždy konzistentní a zároveň poskytovala dostatečný prostor k realizaci kreativních myšlenek. Systém tvorby tištěných materiálů spočívá v aplikaci procentních hodnot, které definuje vždy výška a šířka tiskoviny. Vzhledem k tomu, že jsou všechny vzdálenosti definovány tímto poměrem, je možné pravidla využít na speciální (zúžené i rozšířené) formáty letáků DL, nebo jiné výrazně výškové tiskoviny. Titulní a zadní strana Na níže zobrazeném rozkresu jsou znázorněna základní pravidla pro tvorbu titulních a zadních stran letáku DL. Formát tiskoviny je ohraničen ochrannou zónou o velikosti 10 % šířky tiskoviny, která reprezentuje povolený prostor pro umisťování textových informací. Fotografie jsou vždy umisťovány na spad layoutu tiskoviny. Titulní strana obsahuje: název/označení letáku, značku společnosti v grafickém prvku Swoosh, claim a imageové fotografie. Zadní strana obsahuje: značku, kontaktní údaje společnosti, legislativní údaje, prostor pro razítko. Zadní strana může dále obsahovat textové informace. Uvedené velikosti textů představují doporučené hodnoty. 1 Logo 100% velikost (36 x 29,5) 2 Logo 75% velikost (27 x 22) 3 Palazzo Regular 26/31 4 Palazzo Regular 14/16 5 The Sans Office Bold 9/12 6 The Sans Office Regular 9/12 7 The Sans Office Regular 14/16 8 The Sans Office Regular 7/8 šířka = š šířka = š 10 % š 10 % š 10 % š 10 % š 5 % v 10 % v 15 % v 1 3 Headline / Název letáku 10 % š 20 % v 25 % v 3 Nadpis 4 Subheadline 30 % v 35 % v výška = v 40 % v 45 % v 50 % v 55 % v Podnadpis Perex O od magniate dolobor erilit vel utat. Ut ing eugue del ulla faccum do odolore tionsenim velenibh et, vulla. Text Quisim vent illuptat lutpatis delisit autat ipissis nostrud dolenibh ex ex eugiamcor sequis augue consequatet nulpu. 60 % v 65 % v 70 % v Na váš kontakt se těší: 75 % v 2 33 % v 80 % v 85 % v 90 % v 8 OVB Allfinanz, a.s., Baarova 1026/2, Praha 4, tel.: , fax: % v 100 % v Tato brožura není určena k prodeji a neobsahuje potřebné spotřebitelské informace dle zákonných ustanovení. Použití a dotisk bez schválení OVB Allfinanz, a.s., je zakázán. Finanční poradenství pro Evropu 10 % š 33

34 Leták DL typy vnitřních stran I. Na níže zobrazeném rozkresu jsou znázorněna základní pravidla pro tvorbu vnitřních stran letáku DL, doporučené hodnoty pro sazbu textu a chování textu v kombinaci s fotografiemi. Formát tiskoviny je ohraničen ochrannou zónou o velikosti 10 % šířky tiskoviny, která reprezentuje povolený prostor pro umisťování textových informací. Fotografie jsou vždy umisťovány na spad layoutu tiskoviny. Jejich výška není fixována, proto je možné umisťovat fotografie po celém layoutu, ale také např. do jeho čtvrtiny, poloviny apod. 1 Palazzo Regular 26/31 2 Palazzo Regular 14/16 3 The Sans Office Regular 9/12 4 The Sans Office Bold 9/12 šířka = š šířka = š 10 % š 10 % š 10 % š 10 % š 5 % v 10 % v 15 % v 20 % v 25 % v 1 2 Nadpis nadpis nadpis nadpis Podnadpis podnadpis podnadpis podnadpis podnadpis 10 % š výška = v 30 % v 35 % v 40 % v 45 % v Text Quisim vent illuptat lutpatis delisit autat ipissis nostrud dolenibh ex ex eugiamcor sequis augue consequatet nulpu.isl illa at. Ut vullan ut utat. Leststrud tat lortio odoluptat augait, quis dolessiscin ullum quismodo exero core facip eros amcore tie con ea at, sit lutatio digna feurud tat lortio odoluptat augait, quis dolessiscin ullum quismodo exero core facip eros amcore tie con ea at, sit lutatio digna feum alisl iriurerci bla feugiatio od dolent ea feum zzrilis eugiat. Ut ut lore duip ex et, conse ero od magna faccumm odolore tat. Nostio odolorting eu faccum irit atio ero endre consectem nim dit nis alis eugait, con eum nonsecte faciliquis dolorer ip eum venim iriure eum eu faccum velit accumsandit ametue feu feuisi et luptatis nulla feugiate do dui tie del iriusti niamet lum vullaor at. Ut alit praesse minissi.. Duis ad dolor ing er sit, sustrud tat accum essi. Erosto odit ipit wis nulput nos nis nim esequis Diat velit iriurerci tatinim ent nulla Feum iniamco mmodolor am ent nullut Wismolo rpercinis eu faccum essim Zriureetuer sum zzrit la commy nonsequam Dolore dolor ing ex et nonsectem veriuscidunt Dolor senissectet lum in henim velis Nim zzrit velis blandignim estrud Ratuer Utpat nim alit nonsectet, quisim dolore vel Iliquam conulput voloreetum nim volorem vel Ip et nulputat et nibh ex et lum Ipsummy nulla atis et lut nullam, quat 2 Nadpis Podnadpis 50 % v 50 % v 55 % v 60 % v 65 % v 70 % v 75 % v 80 % v 85 % v 90 % v 95 % v Text Um nullam ea feu facipis nonsequi enit autpatet la aliqui enibh ea am, commodi psuscipit vullandre doloreet dolore venim dip essequamet wis do del dolum dolore dit, cor inisl iril dolore feugait augait ut alit nullaor summod miniam, conullum at do odiat. Modolortio con eugue dowlore tat. Laorting enim dit nibh essisl utet ad eu faciliq uamet, sed min vendrem dolorpero elisit nonsectet esto dolorer cincidunt veliquis nos dolor sum zzrit nim dolestio cor ad tat. Et, venit ipsustio od ex eum Acidunt acinci te tet volobor percil ut venit utatuero consequ ametue modigna commy nullandre do od dionulla faciliquam del utatem dolesecte feugiatue consequisis nullam quat lor alit ad magna commolore feugue dit, verci tat loreet, sum ero eugiatu erostrud molore min utpatisisis diatincil ulla consed do exerostie do ea feuismo dolore do conse min hent vel in euis dui et ad tat, vulpute dunt nis accumsan henibh ea facincidui eu feugue faccumsandit ullan ut dignit inciliq uismodolum irilla feugiat laor sum dolorpe riliqui ssectem veliquis nullaore commod te magna core 100 % v 10 % š 34

35 Leták DL typy vnitřních stran II. Na níže zobrazeném rozkresu jsou znázorněna základní pravidla pro tvorbu vnitřních stran letáku DL, doporučené hodnoty pro sazbu textu, chování textu v kombinaci s tabulkami a grafy, včetně jejich doporučeného formátování. Formát tiskoviny je ohraničen ochrannou zónou o velikosti 10 % šířky tiskoviny, která reprezentuje povolený prostor pro umisťování textových informací. Tabulky a grafy jsou vždy umisťovány na levý prapor layoutu tiskoviny a jejich barevnost by měla vždy odpovídat definicím kap. 3.2 Ukázky aplikace základních a doplňkových barev. 1 Palazzo Regular 26/31 2 Palazzo Regular 14/16 3 The Sans Office Regular 9/12 4 The Sans Office Regular 8/10, barvy: 100/70/0/25, 10/3/0/2, 0/100/100/0 5 The Sans Office Regular minimální velikost 6 b, barvy: 100/70/0/25, 60/40/0/15, 10/3/0/2 6 The Sans Office Regular minimální velikost 6 b, barvy: 100/70/0/25, 60/40/0/15, 10/3/0/2 šířka = š šířka = š 10 % š 10 % š 10 % š 10 % š 5 % v 10 % v 15 % v Nadpis nadpis nadpis nadpis 1 1 Nadpis nadpis nadpis nadpis 10 % š 20 % v 25 % v 30 % v 2 Podnadpis podnadpis podnadpis 2 podnadpis podnadpis Podnadpis podnadpis podnadpis podnadpis podnadpis Základní výška = v 35 % v 3 Text Quisim vent illuptat lutpatis delisit autat ipissis 3 Text Il utpat ullaor alis nulla feugiam verilit er sequissit nostrud dolenibh ex ex eugiamcor sequis augue ilisci tat adipit in ute feugiam il dolutpatue diatie dolum 40 % v 45 % v 50 % v consequatet nulpu.isl illa at. Ut vullan ut utat. Leststrud tat lortio odoluptat augait, quis dolessiscin ullum quismodo exero core facip eros amcore tie con ea at, sit lutatio digna feurud tat lortio odoluptat augait, quis dolessiscin ullum quismodo exero core facip eros amcore tie con ea at, sit lutatio digna feum alisl iriurerci bla feugiatio od dol eetue minim dignim quatet, quat, conum illum in hent lum ipisl dolor ilis exeros at iril iriure er ilissi. At. Ril er incidunt alis nonse commy nim incidunt vullamet, consequip euguerat laore estio odignit er ing endionsed diam quatumsan henim adit dit, quamet vel dolore doluptatum vel ercidunt aut iurem nosto odit aut wisl ullut nim essim eugiam dolorperos nos adipism odolor sum in vulputetue core diam, consequat wis nit, quiscin esse venim dipsusc illuptat. Enim vel irit adignibh 50 % v 55 % v 5 % v Pantone 28 CMYK 100 / RGB 0 / 27 / 60 % v 4 Text 4 Text Text Text Text Text Text Text Text Text 65 % v Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text 70 % v Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text 75 % v 80 % v 85 % v 5 Text Text Text Text Investice 6 Text Text Text Text Výnos % Pantone 280 CMYK 60 / 40 / 0 / 15 RGB 102 / 118 / % Pantone 280 CMYK 32 / 14 / 0 / 11 RGB 153 / 175 / % CMY RGB 90 % v % v Úspory % v 10 % š 35

36 7. Multimediální aplikace Finanční poradenství pro Evropu

37 Prezentace PowerPoint Šablona powerpointové prezentace se skládá ze dvou základních typových stran: titulní strana, vnitřní strana. Titulní strana slouží především k představení společnosti, proto musí působit co nejvíce korporátně. Základními prvky umístěnými na titulní straně jsou proto značka společnosti OVB Allfinanz, a.s., a prvek pruhu. Vnitřní strany powerpointové prezentace slouží k popisu prezentovaného tématu, je tedy velmi důležité, aby prvky umisťované na jednotlivé stránky prezentace byly dobře čitelné. Z tohoto důvodu je na všech vnitřních stranách potlačen prvek pruhu a zanesena zmenšená velikost značky společnosti. Toto je slepý text Toto je slepý text Finanční poradenství pro Evropu Finanční poradenství pro Evropu Typ vnitřní strany Titulní strana Toto je slepý text Toto je slepý text Doporučené parametry textu: Nadpis: 40 b Podnadpis: 28 b Vlastní text: od 24 b Duisl in venim nosto ent doloreetum doloreet, vel inibh euguer in utat. Ut lor sum euiscil duipsus. Slepý text Text 4 6% Slepý text Slepý text Slepý text Slepý text Finanční poradenství pro Evropu Typ vnitřní strany Nadpis 40 bodů Podnadpis 28 bodů Preis in Wertsteigerung in % Duisl in venim nosto ent doloreetum doloreet, vel inibh euguer in utat. Ut lor sum euiscil duipsus cincipis nonsenis ating eugiam Finanční poradenství pro Evropu Typ vnitřní strany 37

38 OVB Allfinanz, a.s. ČR Baarova 2/ Praha 4 Česká republika Tel.: Fax: Internet: Manuál jednotného vizuálního stylu OVB Allfinanz, a.s Vydala: OVB Allfinanz, a.s. ČR Zpracování: Ogilvy CID, s.r.o.

1 2 3 4 5 6 7 Hotel Restaurace Gondola Plzeň Pallova 12, 301 00 Plzeň Česká republika Hotel Restaurace Gondola Plzeň Pallova 12, 301 00 Plzeň Česká republika Jméno a Příjmení Ulice číslo Město PSČ 000

Více

GRAFICKÝ MANUÁL. urban. czech art model

GRAFICKÝ MANUÁL. urban. czech art model GRAFICKÝ MANUÁL OBSAH ZNAČKA základní varianta 4 základní firemní barvy 5 černobílé a inverzní provedení 6 použití na barevné a černobílé ploše 7 použití v milimetrové síti 8 minimální velikost 9 ochranná

Více

VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY

VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY ceník 2015 1/6 Věstník města a MěÚ Říčany vychází měsíčně v nákladu 6.700 kusů a je doručovaný zdarma do poštovních schránek v Říčanech, Pacově, Strašíně, Kuří, Jažlovicích a Voděrádkách. Vydavatel: Mediální

Více

j e d n o t n ý vizuální styl vimperk

j e d n o t n ý vizuální styl vimperk j e d n o t n ý vizuální styl vimperk obsah 1 logo 2 písmo 3 tiskoviny 4 orientační systém 5 propagační materiály 1logo logo 1 1 PANTONE 124 C CMYK 4 31 95 0 RGB 243 181 40 PANTONE black C CMYK 100 100

Více

firemní manuál jednotného vizuálního stylu Telekom Austria Group

firemní manuál jednotného vizuálního stylu Telekom Austria Group firemní manuál jednotného vizuálního stylu Telekom Austria Group Úvod Představení jednotného vizuálního stylu Značka Logotyp Logotyp základní provedení A.1 Logotyp černobílé provedení (pozitiv, negativ)

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu

Manuál jednotného vizuálního stylu Město Třeboň Manuál jednotného vizuálního stylu Předpokladem efektivní moderní prezentace města je jednotný vizuální styl komunikace, jehož základem je značka (logo). Zavedení a dodržování vizuálního

Více

Design manuál. Grep brand agency, Vážného 10, 602 00 Brno, Czech Republic, www.grep.cz, Matěj Ryšávka matej.rysavka@grep.cz. Všechna práva vyhrazena.

Design manuál. Grep brand agency, Vážného 10, 602 00 Brno, Czech Republic, www.grep.cz, Matěj Ryšávka matej.rysavka@grep.cz. Všechna práva vyhrazena. Design manuál Grep Obsah Značka... 3 Barevnost... 4 Ochranná zóna... 5 značka - rozšířená verze... 6 Typografie základní font... 7 substituční font... 8 Vizuální styl... 9 Merkantilní tiskoviny hlavičkový

Více

ERV Evropská pojišťovna, a. s. Corporate Design. verze platná od 07/2014

ERV Evropská pojišťovna, a. s. Corporate Design. verze platná od 07/2014 ERV Evropská pojišťovna, a. s. Corporate Design verze platná od 07/04 Úvod Logomanuál ERV Evropské pojišťovny obsahuje závazné pokyny, které platí pro použití prvků značky ERV Evropská (logo, barvy, písmo

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu Celostátní sítě pro venkov

Manuál jednotného vizuálního stylu Celostátní sítě pro venkov Manuál jednotného vizuálního stylu Celostátní sítě pro venkov Obsah 1 Úvod 3 1.1 Jednotný vizuální styl 4 1.2 Použití grafi ckého manuálu 5 2 Logo 6 2.1 Logo základní barevné provedení 7 2.2 Logo jednobarevné

Více

manuál grafického stylu společnosti ASEKOL

manuál grafického stylu společnosti ASEKOL manuál grafického stylu společnosti ASEKOL 0. manuál grafického stylu společnosti ASEKOL Jednotný grafický styl je stručným a viditelným vyjádřením filozofie a marketingového konceptu společnosti. Pravidla

Více

Manuál logotypu VILA LANNA

Manuál logotypu VILA LANNA Manuál logotypu VILA LANNA Předmluva Vážení kolegové, dostává se Vám do rukou materiál, který slouží jako souhrn pravidel jak logo Vily LANNA použít v daném případě, formou vizuální grafické prezentace.

Více

Manuál logotypu Kongresové centrum Praha

Manuál logotypu Kongresové centrum Praha Manuál logotypu Kongresové centrum Praha Předmluva Vážení kolegové, dostává se Vám do rukou materiál, který slouží našemu společnému zájmu: dalšímu posilování identity a dobrého jména společnosti Kongresové

Více

grafický logomanuál značky Jolie s

grafický logomanuál značky Jolie s grafický logomanuál značky Jolie s obsah 13-14 15 1. značka 1.1 barevné provedení značky 1 idea značky: ~jedná se o logotyp k obchodu s dámskou módou, takže jsem volila lehký, ale živý styl, který upoutá

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu Jihomoravského kraje

Manuál jednotného vizuálního stylu Jihomoravského kraje Manuál jednotného vizuálního stylu Jihomoravského kraje Obsah 01 Logo, Logotyp 06 Tištěné materiály 02 03 04 05 01 Logo Jihomoravského kraje 02 Logo v základním barevném provedení 03 Logo v základním černobílém

Více

Priessnitzovy léčebné lázně. Jeseník MODERNÍ SLUŽBY LÁZEŇSKÁ TRADICE

Priessnitzovy léčebné lázně. Jeseník MODERNÍ SLUŽBY LÁZEŇSKÁ TRADICE Priessnitzovy léčebné lázně Jeseník MODERNÍ SLUŽBY LÁZEŇSKÁ TRADICE všeobecné informace Historie vzniku lázní a lázeňské léčby Za svou existenci a pozdější proslulost vděčí Priessnitzovy léčebné lázně

Více

Zoo Praha Pravidla korporátní identity

Zoo Praha Pravidla korporátní identity Zoo Praha Pravidla korporátní identity Každá organizace vyzařuje navenek svou specifickou identitu, na které se podílí i vzhled tištěných materiálů, televizní reklama podoba webových stránek, apod. Každý

Více

PROFI CREDIT Czech, a. s. MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU 01/2008

PROFI CREDIT Czech, a. s. MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU 01/2008 PROFI CREDIT Czech, a. s. MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU 01/2008 Obsah manuálu jednotného vizuálního stylu 0 1 [Obsah] 0 [Obsah] 0 1 Obsah manuálu jednotného vizuálního stylu 0 2 Obsah manuálu jednotného

Více

LOGO MANUÁL ZELENÁ HVĚZDA

LOGO MANUÁL ZELENÁ HVĚZDA LOGO MANUÁL ZELENÁ HVĚZDA 1 LOGO, JEHO VARIANTY A POUŽITÍ Logo společnosti Zelená hvězda se skládá ze 3 částí: piktogramu osmiramenné zelené hvězdy, nápisu ZELENÁ HVĚZDA a claimu Váš dodavatel zdravotnických

Více

Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s.

Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. OBSAH 1.0 Informace o společnosti Představení společnosti 1.1 Jednotný vizuální styl 1.2

Více

Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk

Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk» Manuál vizuální identity SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk ÚVODEM» ÚVODEM Školní rok 2012/2013 je rokem změn v zájmovém

Více

Grafický manuál značky ELI Beamlines

Grafický manuál značky ELI Beamlines Grafický manuál značky ELI Beamlines Obsah Úvod....4 Základní barevná verze loga....6 Černobílá verze loga...8 Zakázané tvarové a barevné varianty loga.... 10 Konstrukce a ochranná zóna loga... 12 Minimální

Více

O P P O P P OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA

O P P O P P OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA OPERČNÍ PROGRM OPERČNÍ PRH PROGRM PRH DPTBILITONURENCESCHOPNOST g r a f i c k ý m a n u á l z n a č e k a j e d n o t n é h o v i z u á l n í h o s t y l u o p e r a č n í c h p r o g r a m ů P R a h a

Více

corporate design manual

corporate design manual corporate design manual obsah úvod 3 logotyp 4 základní logotyp 4 jednobarevné varianty logotypu 4 konstrukce základního logotypu 5 minimální velikost logotypu 5 ochranný prostor logotypu 6 zakázané varianty

Více

Grafický manuál logotypu BONTONFILM a BONTONFILM Promotions

Grafický manuál logotypu BONTONFILM a BONTONFILM Promotions Grafický manuál logotypu BONTONFILM a BONTONFILM Promotions 2 Grafický manuál ke značce BONTONFILM a BONTONFILM Promotions CO JE GRAFICKÝ MANUÁL Grafický manuál (G. M.) je nedílnou součástí jednotného

Více

Národní informační centrum pro mládež jednotný vizuální styl

Národní informační centrum pro mládež jednotný vizuální styl Národní informační centrum pro mládež jednotný vizuální styl obsah koncepce vizuálního stylu... 7 značka, logotyp a základní pravidla... 9 logo...10 logotyp...13 minimální velikost...18 zákres do čtvercové

Více

Grafický manuál. firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s.

Grafický manuál. firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Obsah 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 Informace o společnosti Představení společnosti 1.1 Jednotný vizuální styl 1.2 Firemní identita 1.3 Užití obchodního

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu

Manuál jednotného vizuálního stylu Manuál jednotného vizuálního stylu OBSAH 1. Úvod Jednotný vizuální styl 1 2. Značka Základní provedení 3 Černobílé provedení 4 Rozkres značky Ochranná zóna Nejmenší možné použití 5 Zakázané varianty 6

Více

Grafický manuál SAZKA 1. Grafický manuál

Grafický manuál SAZKA 1. Grafický manuál Grafický manuál SAZKA 1 Grafický manuál obsah obsah 3 Úvod 5 1.00 logotyp sazka 7 1.01 primární horizontální barevný logotyp 8 1.02 konstrukce horizontálního barevného logotypu 9 1.03 primární vertikální

Více

/0/ Jednotný firemní styl. /1/ Logotyp Záložny CREDITAS. /2/ Varianty logotypu. /3/ Barevné varianty logotypu. /4/ Konstrukce logotypu

/0/ Jednotný firemní styl. /1/ Logotyp Záložny CREDITAS. /2/ Varianty logotypu. /3/ Barevné varianty logotypu. /4/ Konstrukce logotypu MANUÁL LOGOTYPU Logotyp Záložny CREDITAS Obsah /0/ Jednotný firemní styl // Logotyp Záložny CREDITAS // Varianty logotypu // Barevné varianty logotypu /4/ Konstrukce logotypu /5/ Ochranná zóna logotypu

Více

Grafický manuál. společnosti Teplárna České Budějovice, a. s.

Grafický manuál. společnosti Teplárna České Budějovice, a. s. Grafický manuál společnosti Teplárna České Budějovice, a. s. Platnost od 2013 Úvod Grafický manuál je souborný materiál definující základní grafické konstanty firemního designu a jejich správné použití.

Více

VIZUÁLNÍ ST YL. VŠB-TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky

VIZUÁLNÍ ST YL. VŠB-TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky VIZUÁLNÍ ST YL VŠB-TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky vizuální styl grafický prvek Vizuální styl VŠB-TU Ostrava Fakulty Elektrotechniky a Informatiky (dále jen FEI) je vytvářen vzájemným

Více

Manuál. společnosti QCM, s.r.o. jednotného vizuálního stylu. Manuál jednotného vizuálního stylu společnosti QCM, s.r.o

Manuál. společnosti QCM, s.r.o. jednotného vizuálního stylu. Manuál jednotného vizuálního stylu společnosti QCM, s.r.o Webové aplikace a design Tvorba a správa webového obsahu Linux prodej, podpora, řešení Network management & IT security Manuál jednotného vizuálního stylu společnosti QCM, s.r.o. QCM, s.r.o. Rybkova 1,

Více

Obsah. Manuál jednotného vizuálního stylu VŠB Technické univerzity Ostrava

Obsah. Manuál jednotného vizuálního stylu VŠB Technické univerzity Ostrava Obsah Obsah 1 Úvod...3 1.1 O univerzitě...4 1.2 Jednotný vizuální styl, používání manuálu...5 2 Znak univerzity...6 2.1 Skladba znaku...7 2.2 Název univerzity...8 2.3 Rozměrová řada...9 2.4 Rozkres znaku...10

Více

Corporate identity 1

Corporate identity 1 Corporate identity 1 obsah Logomanuál Designmanuál Logomanuál Definice logotypu 4 Základní barevnost logotypu 5 Barevné varianty logotypu 6 Brevné varianty logotypu doplňkové 7 Použití logotypu na pozadí

Více

MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU. projekt Recyklohraní

MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU. projekt Recyklohraní MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU projekt Recyklohraní úvod Jednotný vizuální styl je způsob komunikace projektu s veřejností. Podoba stylu vytváří jeho identitu. Dobrý vizuální styl zvyšuje povědomí o existenci

Více

PORTFOLIO. 01 04 webdesign 07-09 catalogs 13 photography. 05 packaging design 10-11 logos 14 illustration. 06 car design 12 mercantils 15 free times

PORTFOLIO. 01 04 webdesign 07-09 catalogs 13 photography. 05 packaging design 10-11 logos 14 illustration. 06 car design 12 mercantils 15 free times PORTFOLIO Veronika Barankova / graphic designer Prague, Czech Republic m: +420 774 74 54 54 skype: veronikabarankova vbarankova@seznam.cz 01 04 webdesign 07-09 catalogs 13 photography 05 packaging design

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu skupiny TUkas

Manuál jednotného vizuálního stylu skupiny TUkas Manuál jednotného vizuálního stylu skupiny TUkas Jednotný vizuální styl Jednotné a správné dodržování pravidel firemní identity spoluvytváří image společnosti a tím posiluje vnímání hodnot a funkcí, které

Více

CORPORATE DESIGN MANUAL

CORPORATE DESIGN MANUAL CORPORATE DESIGN MANUAL OBSAH Úvodní slovo a specifi kace značky Specifi kace logotypu Kodifi kace barevnosti Firemní písmo Aplikace značky na fi remních tiskovinách Značení fi remních vozidel Reklamní

Více

Logomanuál REDA. autor: Pilot, v.o.s., Šeránkova 4, 616 00 Brno

Logomanuál REDA. autor: Pilot, v.o.s., Šeránkova 4, 616 00 Brno Logomanuál REDA autor: Pilot, v.o.s., Šeránkova 4, 616 00 Brno definice značky Písmový standart REDA vychází z písma Eurostile. Je doplněn grafickým symbolem stylizace podtržení / zvýraznění v červené

Více

YMCA v České republice. Grafický manuál

YMCA v České republice. Grafický manuál YMCA v České republice Grafický manuál OBSAH 1. Grafická značka 02 Filozofie značky 04 Stavební prvky 04 Konstrukce 06 Ochranná zóna 06 Minimální velikost 08 Nepovolené varianty 2. Barvy 12 Definice barev

Více

GRAFICKÝ LOGO MANUÁL

GRAFICKÝ LOGO MANUÁL GRAFICKÝ LOGO MANUÁL OBSAH Základní varianta loga logo 01 4 Základní varianta loga doplněná o slogan logo 02 5 Inverzní barevná varianta loga logo 01 6 Monochromatická varianta loga doplněná o slogan logo

Více

vizuální STANDARTY PRO POUŽÍVÁNÍ INGREDIENTNÍ ZNAČKY JAKO VĚTNÉ FORMY

vizuální STANDARTY PRO POUŽÍVÁNÍ INGREDIENTNÍ ZNAČKY JAKO VĚTNÉ FORMY vizuální STANDARTY PRO POUŽÍVÁNÍ INGREDIENTNÍ ZNAČKY JAKO VĚTNÉ FORMY OBSAH 1.0 1.1 1.2 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 PRAVIDLA PRO LOGOTYP POPISNÉ LOGO UPOZORNĚNÍ NA REGISTROVANOU OCHRANNOU

Více

VÍTÁME VÁS U NEJMLADŠÍHO LOĎSTVA NA SVĚTĚ LODNÍ PROGRAMY

VÍTÁME VÁS U NEJMLADŠÍHO LOĎSTVA NA SVĚTĚ LODNÍ PROGRAMY VÍTÁME VÁS U NEJMLADŠÍHO LOĎSTVA NA SVĚTĚ LODNÍ PROGRAMY 50 Zkušenost MSC Cruise je založena na osobitosti každé z lodí. Naše lodě jsou nejmodernější na světě a každá z nich se pyšní řemeslným mistrovstvím,

Více

Obsah 1. LOGO... 1 1.1 Základní varianta...1 1.2 Barevné varianty...2 1.3 Ochranná zóna a minimální velikost...3 1.4 Zakázaná použití...

Obsah 1. LOGO... 1 1.1 Základní varianta...1 1.2 Barevné varianty...2 1.3 Ochranná zóna a minimální velikost...3 1.4 Zakázaná použití... Logomanuál Obsah 1. LOGO... 1 1.1 Základní varianta...1 1.2 Barevné varianty...2 1.3 Ochranná zóna a minimální velikost...3 1.4 Zakázaná použití...4 2. BARVY... 5 2.1 Hlavní a doplňkové barvy...5 3. PÍSMO...

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu

Manuál jednotného vizuálního stylu Manuál jednotného vizuálního stylu Obsah 01 Úvod 1.01 Značka OTE, a. s. 1.02 Obchodní jméno společnosti OTE, a. s. 1.03 Jak a proč pracovat s tímto manuálem 02 Logotyp 2.01 Základní provedení logotypu

Více

Grafický manuál logotypu

Grafický manuál logotypu Grafický manuál logotypu Preambule Našim cílem je dosáhnout jednotné vizuální komunikace společnosti AQUA PROCON s.r.o. jako důležité součásti firemní identity. Dodržováním podmínek a pravidel předepsaných

Více

grafický manuál /logotyp/

grafický manuál /logotyp/ grafický manuál /logotyp/ Konstrukce standardního logoznaku Síťový rozkres Ukázka standardního logoznaku a jeho postavení ve čtvercové síti. Síť ukazuje kompozici logoznaku Thermal. Ve výjimečných případech

Více

Centrum vzdělávání všem design manual. Corporate design manual je souborem závazných pravidel a doporučení pro užití logotypu Centra vzdělávání všem.

Centrum vzdělávání všem design manual. Corporate design manual je souborem závazných pravidel a doporučení pro užití logotypu Centra vzdělávání všem. design manual Corporate design manual je souborem závazných pravidel a doporučení pro užití logotypu Centra vzdělávání všem. Pro přímou reprodukci nepoužívejte jako předlohy prvky vytištěné z tohoto manuálu.

Více

Grafický manuál značky. DY-THA rail

Grafický manuál značky. DY-THA rail Grafický manuál značky DY-THA rail Obsah Úvod 1 Značka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 Černobílá pozitivní varianta 2.3 Černobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice a

Více

Corporate Design. manuál pro grafický design a vizuální komunikaci společností skupiny MPOWER. MPOWER, a. s. MPOWER Engineering, a. s.

Corporate Design. manuál pro grafický design a vizuální komunikaci společností skupiny MPOWER. MPOWER, a. s. MPOWER Engineering, a. s. M, a. s. M Engineering, a. s. M SLOVAKIA, a. s. echnology Center, s.r.o. OOO M MOSKVA Corporate Design manuál pro grafický design a vizuální komunikaci společností skupiny M 1.8.2009 úvod základní komunikace

Více

GRAFICKÝ MANUÁL K JEDNOTÍCÍM PRVKŮM

GRAFICKÝ MANUÁL K JEDNOTÍCÍM PRVKŮM Verze logotypu Grafický manuál definuje tři varianty logotypu Pionýr. 1. vertikální varianta loga (kombinace znaku a nápisu Pionýr na výšku) 2. horizontální varianty loga (kombinace znaku a nápisu Pionýr

Více

GRAFICKÝ MANUÁL STUDENTSKÁ OBEC FAKULTY ARCHITEKTURY

GRAFICKÝ MANUÁL STUDENTSKÁ OBEC FAKULTY ARCHITEKTURY GRAFICKÝ MANUÁL Grafický symbol loga Studentské obce fakulty architektury znázorňuje její funkci. Čtverce v symbolu představují studenty, jež obec hájí. Barevnost čtverců pak charakterizuje různorodost

Více

ZNAK A VLAJKA MĚSTA 3

ZNAK A VLAJKA MĚSTA 3 Grafický manuál ZNAK A VLAJKA MĚSTA 3 Používání znaku a vlajky města Zábřeh upravuje Obecně závazná vyhláška města Zábřehč. 3/2005 o znaku a vlajce města Zábřeh a jejich užívání. Znak města bude používán

Více

1 2 značka provedení

1 2 značka provedení 1 2 značka provedení Základní provedení značky Ministerstva kultury je pětibarevné v zobrazeném tvaru. Základní provedení má dvě tetové varianty a jednu jazykovou anglickou mutaci. Více o slovním označením

Více

jednotného vizuálního stylu TIMO s. r. o., Drahobejlova 27, Praha 9, 190 00, IČO: 45276773, DIČ: CZ45276773, www.timo.cz

jednotného vizuálního stylu TIMO s. r. o., Drahobejlova 27, Praha 9, 190 00, IČO: 45276773, DIČ: CZ45276773, www.timo.cz LOGO manuál jednotného vizuálního stylu TIMO s. r. o., Drahobejlova 27, Praha 9, 190 00, IČO: 45276773, DIČ: CZ45276773, www.timo.cz Obsah 03 Symbolika značky 04 Barevné pozitivní provedení značky 05 Barevené

Více

manuál jednotného vizuálního stylu

manuál jednotného vizuálního stylu manuál jednotného vizuálního stylu 1 značka 1 značka Barevné pozitivní provedení 1.1 Grafickou podobu značky tvoří kresebně upravené litery bezpatkového polotučného písma. Upravený nápis ANECT tím neztrácí

Více

2008 Pavel Janouškovec

2008 Pavel Janouškovec M ANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU - ZÁKLADNÍ VERZE - Pavel Janouškovec 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU - ZÁKLADNÍ VERZE Předmluva Vážení, dostává se Vám do rukou materiál, který slouží k dalšímu posilování identity

Více

ZÁKLADNÍ GRAFICKÝ MANUÁL

ZÁKLADNÍ GRAFICKÝ MANUÁL ZÁKLADNÍ GRAFICKÝ MANUÁL OBSAH 1 ÚVOD 2 KODIFIKACE LOGOTYPU 2.1. barevná varianta loga 2.2. černobílá varianta loga 2.3. ochranná zóna a minimální velikost loga 2.4. rozkres loga v grafické síti 2.5. logotyp

Více

Značka společnosti MORA

Značka společnosti MORA Design Manuál 2011 Značka společnosti MORA 2 Za jednu z hlavních součástí firemní identity je považován její design neboli jednotný vizuální styl. Základním stavebním kamenem tohoto vizuálního stylu je

Více

Manuál. Formát A3. Verze 1.0

Manuál. Formát A3. Verze 1.0 Manuál Formát A3 Verze 1.0 Jednotný vizuální styl Úvod 1.1 Jednotný vizuální styl patří k jednomu z nejdůležitějších komunikačních prostředků každé společnosti. Dobře zpracovaný vizuální styl podporuje

Více

Obsah, úvod. Obsah, úvod... 1. Nejmenší přípustné plochy pro použití logolinku... 24. Užití logolinku na speciálních materiálech...

Obsah, úvod. Obsah, úvod... 1. Nejmenší přípustné plochy pro použití logolinku... 24. Užití logolinku na speciálních materiálech... říjen 2009 Obsah, úvod 1 Obsah, úvod.................................... 1 MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY LOGA OP VK......... 2 Základní verze loga.............................. 3 Doplňková verze loga.............................

Více

Firemní identitou (corporate identity) se rozumí jednotný projev společnosti (instituce) jak

Firemní identitou (corporate identity) se rozumí jednotný projev společnosti (instituce) jak G R A F I C K Ý M A N U Á L C O R P O R A T E I D E N T I T Y 2 0 0 8 1 úvod J E D N O T N Ý V I Z U Á L N Í S T Y L 1 / 0 1 Jednotný firemní styl patří mezi hlavní prostředky vyjádření firemní identity.

Více

O BSAH LOGOMANUÁL FOND DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ I PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE MINISTERSTVA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ I DUBEN 2012

O BSAH LOGOMANUÁL FOND DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ I PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE MINISTERSTVA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ I DUBEN 2012 L OGOMANUÁL 2 O BSAH Základní prvky 3 Logo 4 Explikace 5 2 Ochranná zóna 6 3 Základní barevné provedení loga 7 4 Černobílé provedení loga 8 5 Ukázky použití loga 9 6 Velikosti 0 7 Nesprávné použití 8 Logo

Více

Konstrukce a ochranná zóna loga na šířku 3 Konstrukce a ochranná zóna loga na výšku 4 Konstrukce a ochranná zóna značky 5

Konstrukce a ochranná zóna loga na šířku 3 Konstrukce a ochranná zóna loga na výšku 4 Konstrukce a ochranná zóna značky 5 LOGOMANUÁL OBSAH LOGO Konstrukce a ochranná zóna loga na šířku 3 Konstrukce a ochranná zóna loga na výšku 4 Konstrukce a ochranná zóna značky 5 BARVY Barevnost loga 6 Barevné a černobílé varianty loga

Více

SVAZU LÉČEBNÝCH L ÁZNÍ ČE SKÉ R EPUBLIKY

SVAZU LÉČEBNÝCH L ÁZNÍ ČE SKÉ R EPUBLIKY G r a fi c k ý m a n u á l l o g o t y p u SVAZU LÉČEBNÝCH L ÁZNÍ ČE SKÉ R EPUBLIKY OBSAH KAPITOLA 1. LOGOTYP 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 Plnobarevná varianta logotypu Logotyp na barevném pozadí Negativní

Více

Farma Ptýrov. Logo manuál

Farma Ptýrov. Logo manuál Farma Ptýrov Logo manuál Obsah 1. Obchodní značka 1.1 Jednotný vizuální styl 1.2 Základní značka FARMA PTÝROV 1.3 Monochromatická varianta 1.4 Ochranná zóna značky 1.5 Velikost a rozměrové řady značky

Více

design manuál CSS spedition Autor: Pilot, v. o. s. design studio, www.pilot.cz CSS spedition // design logomanuál

design manuál CSS spedition Autor: Pilot, v. o. s. design studio, www.pilot.cz CSS spedition // design logomanuál design manuál CSS spedition Autor: Pilot, v. o. s. design studio, www.pilot.cz CSS spedition // design logomanuál značka Tato značka je základem jednotné grafické prezentace společnosti CSS spedition.

Více

Jednotný firemní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností.

Jednotný firemní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností. GRAFICKÝ MANUÁL Jednotný firemní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností. Podoba firemního stylu vychází z vystupování a chování společnosti navenek a spoluvytváří její identitu. Dobrý

Více

LOGOTYP ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU

LOGOTYP ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU LOGOTYP ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU 1 9 7 2 ZÁKLADNÍ ELEMENTY 1 9 7 2 OBSAH 1.1 1.2 2.1 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1.1 6.1 6.2 Logotyp_základní varianta Logotyp_nápis OFFICIAL Logotyp_ochranná

Více

Grafický manuál značky G-PROJECT, s.r.o.

Grafický manuál značky G-PROJECT, s.r.o. , s.r.o. OBSAH 1 Značka 1.1.1 Základní podoba značky s doplňkem 1.1.2 Základní barevná provedení značky 1.2 Užití značky bez doplňku 1.3 Povolené varianty značky 1.4 Používání samotného symbolu 1.5 Ochranná

Více

CORPORATE IDENTITY MANUAL

CORPORATE IDENTITY MANUAL CORPORATE IDENTITY MANUAL BEST SOLUTIONS FOR YOUR BUSINESS 1 Obsah Značka... 1 Užití značky v textu ve slovní podobě... 1.1 Umístění na síti... 1.2 Konstrukce... 1.3 Ochranný prostor... 1.4 Minimální rozměry...

Více

design manuál e21 energy21

design manuál e21 energy21 design manuál e21 energy21 obsah 1. Úvod 7. doplňkové firemní písmo 2. vizitka energy21 8. vizitka e21 3. dopisní papír energy21 9. dopisní papír e21 4. obálka energy21 10. obálka e21 5. kartička s pozdravem

Více

GRAFICKÝ MANUÁL Bílí Tygři Liberec, s.r.o.

GRAFICKÝ MANUÁL Bílí Tygři Liberec, s.r.o. GRAFICKÝ MANUÁL Bílí Tygři Liberec, s.r.o. Jeronýmova 494/20, PSČ 460 07 Telefon: 488 048 333 FAX: 488 048 335 www.hcbilitygri.cz klub@hcbilitygri.cz úvod obsah název společnosti základní logo - vizuál

Více

Základní logomanuál. Základní logomanuál VODNÍ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA ČČK

Základní logomanuál. Základní logomanuál VODNÍ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA ČČK Základní logomanuál Základní logomanuál VODNÍ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA ČČK OBSAH 1 LOGOTYP 1.1 LOGOTYP_ZÁKLADNÍ VARIANTA 1.2 LOGOTYP_ BAREVNÉ VARIANTY 1.3 LOGOTYP_OCHRANNÁ ZÓNA 1.4 LOGOTYP_MINIMÁLNÍ VELIKOST 1.5

Více

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU ZÁKLADNÍ ELEMENTY A OBSAH A B C D E ZÁKLADNÍ ELEMENTY KORPORÁTNÍ MATERIÁLY KOMUNIKAČNÍ MATERIÁLY POS MATERIÁLY BRANDING VÝLOH A ZÁKLADNÍ ELEMENTY A.1.1 logotyp_základní

Více

LOGO MANUÁL STŘEDNÍ MORAVA TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ

LOGO MANUÁL STŘEDNÍ MORAVA TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ LOGO MANUÁL STŘEDNÍ MORAVA TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Úvod Destination identity turistického regionu Střední Morava Logo turistického regionu Střední Morava vychází z dlouhodobých

Více

ver. 1.4 Stručný grafický manuál značky IMG

ver. 1.4 Stručný grafický manuál značky IMG ver. 1.4 Stručný grafický manuál značky IMG Obsah Obsah.................................................................. 2 Úvod................................................................... 3 Logotyp

Více

Jednotný fi remní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností.

Jednotný fi remní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností. GRAFICKÝ MANUÁL Jednotný fi remní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností. Podoba fi remního stylu vychází z vystupování a chování společnosti navenek a spoluvytváří její identitu.

Více

OBSAH FIREMNÍ LOGO FIREMNÍ BARVY FIREMNÍ PÍSMO

OBSAH FIREMNÍ LOGO FIREMNÍ BARVY FIREMNÍ PÍSMO Grafický manuál OBSAH FIREMNÍ LOGO FIREMNÍ BARVY FIREMNÍ PÍSMO Dodržování jednotného vizuálního stylu přispívá ke snadnější identifikaci společnosti, posiluje její důvěryhodnost a zároveň zlepšuje povědomí

Více

Barevné specifikace logotypu MŽP. Ministerstvo životního prostředí České republiky

Barevné specifikace logotypu MŽP. Ministerstvo životního prostředí České republiky Barevné specifikace logotypu MŽP Použití logotypu MŽP STANDARD Základní varianta loga je tvořena třemi vodorovnými pruhy, které odkazují na trikolóru (státní symboliku ČR). Bílá, červená a modrá barva

Více

G R A F I C K Ý M A N U Á L P O U Ž I T Í LO G A A C E M A. pro společnost ACEMA vypracoval Simon Anfilov - www.dobrelogo.cz

G R A F I C K Ý M A N U Á L P O U Ž I T Í LO G A A C E M A. pro společnost ACEMA vypracoval Simon Anfilov - www.dobrelogo.cz G R A F I C K Ý M A N U Á L P O U Ž I T Í LO G A A C E M A pro společnost ACEMA vypracoval Simon Anfilov - www.dobrelogo.cz Obsah manuálu 1 Vizuální identita Acema 2 Základní definice symbolu a loga 3

Více

manuál corporate identity

manuál corporate identity manuál corporate identity základní grafická koncepce brandu Manuál corporate identity zahrnuje tištěnou i elektronickou (pdf) verzi na CD. Veškeré obsažené materiály slouží pouze jako předlohy pro vytvoření

Více

Logomanuál. pravidla používání značky

Logomanuál. pravidla používání značky pravidla používání značky Obsah Grafická podoba značky Trinity............... 3 Základní tvarová a barevná varianta značky........ 4 Jednobarevná pozitivní a negativní varianta značky.. 5 Vícebarevná negativní

Více

ENETEX-KIA s.r.o. Corporate design manuál

ENETEX-KIA s.r.o. Corporate design manuál ENETEX-KIA s.r.o. Corporate design manuál Logo a základní prvky Leden 2004 Rev. 1 ENETEX-KIA s.r.o. Corporate design manuál Objednatel: ENETEX-KIA s.r.o. Brněnská 959 664 42 Brno - Modřice http://www.enetex.cz

Více

Centrum pro regionální rozvoj České republiky 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍ PREZENTACE

Centrum pro regionální rozvoj České republiky 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍ PREZENTACE Centrum pro regionální rozvoj České republiky 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍ PREZENTACE ÚVOD V současné době jsou, díky vyspělým komunikačním technologiím, kladeny velmi vysoké nároky na úroveň prezentace činností

Více

OBSAH. Logomanuál. Logo. Úvod

OBSAH. Logomanuál. Logo. Úvod MANUÁL v. 1.1 2014 OBSAH Logomanuál Úvod... 3 Logo Základní verze logotypu... 4 Logotyp bez claimu... 5 Varianta ve stupních šedi (monochrom)... 6 Černobílá varianta... 7 Negativní černá varianta... 8

Více

Logomanuál značky OldanyGroup

Logomanuál značky OldanyGroup Logomanuál značky OldanyGroup Obsah Úvod Základní varianta značky Základní varianta značky s dovětkem Doplňková varianta značky Doplňková varianta značky s dovětkem Inverzní verze značky Ochranný prostor

Více

Manuál logotypu. název programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Corporate identity

Manuál logotypu. název programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Corporate identity Manuál logotypu programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Corporate identity (jednotný koordinovaný systém) vytváří firemní styl, který se uplatňuje především při prezentaci firmy = programu navenek,

Více

Manuál korporátní identity. Corporate Identity Design

Manuál korporátní identity. Corporate Identity Design / Manuál korporátní identity Corporate Identity Design 2 / Obsah 3 / Předmluva 4 / Barevné varianty logotypu 5 / Firemní barvy 6 / Konstrukce logotypu 7 / Ochranná zóna logotypu 8 / Nepovolené použití

Více

Stručný grafický manuál značky TOP 09

Stručný grafický manuál značky TOP 09 S podporou Starostů Stručný grafický manuál značky TOP 09 Verze 1.0 Obsah Úvod................................ 1 Logotyp základní barevná verze...................... 2 Logotyp černobílé verze.........................

Více

Průvodce použitím loga

Průvodce použitím loga Průvodce použitím loga 1 Obsah 3 5 6 7 8 9 Vážení partneři, vážení spolupracovníci, Průvodce použitím loga objasňuje nejdůležitější pravidla pro zacházení se symbolem, který tovří základní pilíř vizuální

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu obãanského sdruïení Kosmo Klub klub.kosmo.cz

Manuál jednotného vizuálního stylu obãanského sdruïení Kosmo Klub klub.kosmo.cz Manuál jednotného vizuálního stylu obãanského sdruïení Kosmo Klub klub.kosmo.cz obsah..................................... 02 úvod a definice loga........................... 03 zákres do čtvercové sítě........................

Více

Logo čsop kytkopták. základní verze loga: pravidla používání

Logo čsop kytkopták. základní verze loga: pravidla používání kytkopták základní verze loga: pravidla používání Základní verze loga se skládá z piktogramu ( kytkopták ) a názvu organizace, který je umístěn do půlkruhu ve spodní části loga. Oko ptáčka je tvořeno jedním

Více

Jednotný vizuální styl Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem slouží vnitřní a vnější komunikaci této instituce. Vizuální identita univerzity je

Jednotný vizuální styl Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem slouží vnitřní a vnější komunikaci této instituce. Vizuální identita univerzity je Jednotný vizuální styl Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem slouží vnitřní a vnější komunikaci této instituce. Vizuální identita univerzity je tvořena základními prvky, jimiž jsou: značka univerzity,

Více

VÝHODNÝ SOFTWARE Manuál jednotného vizuálního stylu

VÝHODNÝ SOFTWARE Manuál jednotného vizuálního stylu VÝHODNÝ SOFTWARE Manuál jednotného vizuálního stylu VÝHODNÝ SOFTWARE Manuál jednotného vizuálního stylu ELEMENTY JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU 01. Elementy jednotného vizuálního stylu VÝHODNÝ SOFTWARE LOGOTYP

Více

MANUÁL ZNAČKY PROGRAMU ROP JIHOZÁPAD

MANUÁL ZNAČKY PROGRAMU ROP JIHOZÁPAD MANUÁL ZNAČKY PROGRAMU ROP JIHOZÁPAD Tabulka změn Manuálu značky ROP Jihozápad Vydání č. Platné od Zpracoval Zrevidoval Schválil Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis 1 1.9.2007 PeopleArt Ing. BÖhmová

Více

Grafický manuál. Policie České republiky

Grafický manuál. Policie České republiky Grafický manuál Policie České republiky Obsah 1 Logo 1.1 Logo 1.2 Logo / varianty / barevné 1.3 Logo / varianty / černobílá a podtisk 1.4 Logo / barvy 1.5 Logo / ochranná zóna 1.6 Logo / minimální velikosti

Více

obsah úvod konstanty firemního designu základní firemní tiskoviny

obsah úvod konstanty firemního designu základní firemní tiskoviny GRAFICKÝ MANUÁL GRAFICKÝ MANUÁL obsah úvod Firemní design společnosti ALEX PNEU... 3 Publikace grafický manuál... 3 konstanty firemního designu Grafická značka ALEX PNEU - barevná verze... 4 Grafická značka

Více

Příloha B PŘEHLED LOGOLINKŮ JEDNOTLIVÝCH PROJEKTŮ A PRAVIDLA POUŽITÍ LOGOLINKŮ

Příloha B PŘEHLED LOGOLINKŮ JEDNOTLIVÝCH PROJEKTŮ A PRAVIDLA POUŽITÍ LOGOLINKŮ Příloha B PŘEHLED LOGOLINKŮ JEDNOTLIVÝCH PROJEKTŮ A PRAVIDLA POUŽITÍ LOGOLINKŮ a) Vizuální identita ELI Grafický manuál značky ELI Beamlines Obsah Úvod....4 Základní barevná verze loga....6 Černobílá verze

Více

Knihovna FM. GRAFICKÝ MANUÁL vizuální identity. Městská knihovna Frýdek-Místek, p. o. Jiráskova 506 738 01 Frýdek-Místek

Knihovna FM. GRAFICKÝ MANUÁL vizuální identity. Městská knihovna Frýdek-Místek, p. o. Jiráskova 506 738 01 Frýdek-Místek GRAFICKÝ MANUÁL vizuální identity Městská knihovna Frýdek-Místek, p. o. Jiráskova 506 738 01 Frýdek-Místek verze 1.1 únor 2015 OBSAH 1 1 Logotyp 1.1 Logotyp a jeho nejmenší povolená velikost 1.2 Ochranná

Více