Ralph Haberl. EKG do kapsy. Překlad 4. vydání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ralph Haberl. EKG do kapsy. Překlad 4. vydání"

Transkript

1 Ralph Haberl EKG do kapsy Překlad 4. vydání

2 Ralph Haberl EKG do kapsy Překlad 4. vydání GRADA Publishing

3 Základy EKG Normální EKG Srdeční hypertrofie EKG do kapsy Raménkové blokády Atrioventrikulární převodní poruchy Ischemie myokardu Bradyarytmie Tachyarytmie Záněty srdce, kardiomyopatie Poruchy iontů, efekt léků Rušení EKG křivky, artefakty Dodatek, rejstřík

4 Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy šechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována ani šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele. Neoprávněné užití této knihy bude trestně stíháno. Prof. Dr. med. Ralph Haberl EKG do kapsy Překlad 4. vydání Tiráž tištěné publikace: Přeloženo z německého originálu EKG pocket, 4. Auflage, ISBN , vydaného v roce 2011 nakladatelstvím Börm Bruckmeier erlag GmbH, Grünwald Börm Bruckmeier erlag GmbH, Deutschland All Rights Reserved Překlad: MUDr. Branislav Štrauch, Ph.D. Czech Edition Grada Publishing, a.s., 2012 Cover Design Grada Publishing, a.s., 2012 ydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 jako svou publikaci Odpovědná redaktorka PhDr. Alena Palčová Sazba a zlom Antonín Plicka Počet stran české vydání, Praha 2012 ytiskly Tiskárny Havlíčkův Brod, a.s. Názvy produktů, firem apod. použité v této knize mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků, což není zvláštním způsobem vyznačeno. Postupy a příklady v knize, rovněž tak informace o lécích, jejich formách, dávkování a aplikaci jsou sestaveny s nejlepším vědomím autorů. Z jejich praktického uplatnění ale nevyplývají pro autory ani pro nakladatelství žádné právní důsledky. ISBN Elektronické publikace: ISBN (pro formát PDF) ISBN (pro formát EPUB)

5 5 Obsah Předmluva ke 4. vydání Základy EKG Převodní systém srdeční Popis jednotlivých úseků EKG EKG svody Metodika měření Normální EKG Charakteristika normálního EKG Stanovení elektrické osy srdeční Postup při hodnocení EKG Normální parametry EKG u dětí Srdeční hypertrofie Hypertrofie pravé síně Hypertrofie levé síně Hypertrofie pravé komory Hypertrofie levé komory Raménkové blokády Obecný úvod Levá přední hemiblokáda Levá zadní hemiblokáda Inkompletní blokáda levého raménka Tawarova Kompletní blokáda levého raménka Tawarova Funkční blokáda levého raménka Tawarova Inkompletní blokáda pravého raménka Tawarova... 62

6 6 Obsah 4.8 Kompletní blokáda pravého raménka Tawarova Bifascikulární blokáda Atrioventrikulární převodní poruchy Obecný úvod A blokáda I. stupně A blokáda II. stupně, Wenckebachův typ A blokáda II. stupně, Mobitzův typ A blokáda III. stupně Ischemie myokardu Ischemie při stenózách koronárních tepen Infarkt myokardu s elevacemi ST úseku (STEMI, Q infarkt) Non-Q infarkt (non-stemi) přední stěny Zátěžové EKG ergometrie Bradyarytmie Náhradní rytmy A junkční rytmy Sinoatriální blokáda Reflexní bradykardie Fibrilace síní s pomalou komorovou odpovědí Trvalá kardiostimulace při bradyarytmiích Tachyarytmie Obecný úvod Sinusová tachykardie Fibrilace síní s rychlou komorovou odpovědí Flutter síní A nodální reentry tachykardie

7 7 8.6 Wolfův Parkinsonův-Whiteův (WPW) syndrom Síňová tachykardie Bradykardicko-tachykardická forma sick sinus syndromu (brady-tachy SSS) Supraventrikulární (síňové) extrasystoly Komorové extrasystoly Setrvalá komorová tachykardie Fibrilace komor Proarytmogenní efekt antiarytmik Syndrom dlouhého QT intervalu (long QT syndrome) Zánětlivá onemocnění srdce, kardiomyopatie Akutní perikarditida Nízká voltáž Dilatační kardiomyopatie Hypertrofická kardiomyopatie Poruchy iontů, efekt léků Hypokalemie Hyperkalemie Hyperkalcemie Hypokalcemie EKG změny při terapii digoxinem Beta-blokátory, blokátory kalciového kanálu Rušení EKG křivky a artefakty Záměna svodů, lokalizace elektrod Další rušivé vlivy a artefakty

8 8 Obsah Dodatek D.1 Stručný přehled EKG D.2 Léčba fibrilace komor D.3 Lokalizace infarktu myokardu, stadia infarktu myokardu D.4 Délka QT intervalu: závislost na srdeční frekvenci, Bazettův vzorec D.5 Normální parametry EKG D.6 Sokolowův index D.7 Cabrerův kruh, určení sklonu elektrické osy srdeční Rejstřík

9 9 Předmluva ke 4. vydání Je svůdné koupit knihu, v níž je napsáno všechno. Množství informací pak často vede k tomu, že po přečtení takové knihy nakonec nevíme vůbec nic. EKG do kapsy nechce nahradit učebnici EKG diagnostiky. Je určena studentům, lékařům ve specializačním vzdělávání i lékařům všech specializací, kteří chtějí dobře poznat časté EKG nálezy, ale i pro ty, kteří chtějí svůj pohled zaostřit na vzácnější nálezy. Názorné příklady a schémata by měly být v tom nápomocny. Kniha nezprostředkovává expertní poznatky, ale představuje důležitost EKG diagnostiky po širokou oblast medicíny. Ten, kdo bude dobře ovládat obsah této knihy, bude vybaven pro každodenní praxi. Úspěch EKG do kapsy, který nyní vychází již ve 4. vydání, jak se zdá, to potvrzuje. Potěšilo by nás, pokud by ám tato knížka o EKG usnadnila vaši práci s pacienty. Na tomto místě bych chtěl poděkovat mé dlouholeté spolupracovnici paní Regine Pulter za cennou pomoc. R. Haberl, v Mnichově, v listopadu 2002

10

11 Převodní systém srdeční Základy EKG 1.1 Převodní systém srdeční sinusový uzel A uzel Hisův svazek levé raménko Tawarovo levý zadní fascikl levý přední fascikl pravé raménko Tawarovo Obr. 1 Převodní systém srdeční Sinusový uzel je primárním centrem automacie v srdci. ytváří pravidelné vzruchy o frekvenci 60 80/min. zruch se pak šíří svalovinou síní do A uzlu. A uzel převádí vzruch se zpomalením dále na komory. A uzel může při výpadku sinusového uzlu převzít i samotnou tvorbu vzruchu, a to o frekvenci 40 60/min. zruch se dále šíří přes Hisův svazek, který se dělí na pravé a levé Tawarovo raménko. Levé Tawarovo raménko se rozděluje relativně časně na přední (levý přední) a zadní (levý zadní) fascikl.

12 12 Základy EKG 1.2 Popis jednotlivých úseků EKG Depolarizace sinusového uzlu se na EKG nezobrazuje. Depolarizace síní je reprezentována vlnou P. Počáteční část vlny P odpovídá depolarizaci pravé síně, poté následuje depolarizace levé síně. Repolarizace síní probíhá v době zápisu komplexu QRS, a tak není na EKG viditelná. Konec vlny P odpovídá maximální depolarizaci síní a začíná převod přes A uzel a Hisův svazek. Kmit q odpovídá depolarizaci septa, která se dále aktivací Purkyňova systému rychle šíří na komory. Konec QRS komplexu odpovídá úplné depolarizaci komor, v tomto okamžiku teprve začíná mechanická kontrakce komor. Úsek ST začíná na konci kmitu S a je za normálních okolností izoelektrický. lna T odráží repolarizaci komor. ýznam vlny U není jasný. síňová část vlna P komplex QRS R komorová část úsek vlna T ST vlna U P T U interval PQ Q S interval QT Obr. 2 Názvosloví normálního EKG

13 EKG svody EKG svody Standardní EKG se skládá z následujících svodů: 1. Končetinové svody podle Einthovena (I, II, III) Jedná se o bipolární svody se zápisem pozitivní výchylky v případě, že se depolarizace šíří k elektrodě označené +. pravá horní končetina červená I levá horní končetina žlutá I II III červená II III žlutá zelená levá dolní končetina černá zelená Obr. 3 Einthovenův trojúhelník končetinových svodů Obr. 4 Schéma přiložení elektrod končetinových svodů

14 14 Základy EKG 2. Hrudní svody podle Wilsona ( 1 6 ) Jedná se o unipolární svody se spojnicí k elektroneutrálnímu bodu uprostřed hrudníku. Umístění svodů je přesně definováno: mezižebří parasternálně vpravo 4. mezižebří parasternálně vlevo 3 mezi 2 a mezižebří medioklavikulárně vlevo 5 5. mezižebří v přední axilární čáře vlevo 5. mezižebří ve střední axilární čáře vlevo 6 I II III 1 2 r 3 3 r r Obr. 5 Přiložení unipolárních hrudních svodů podle Wilsona (vlevo) a přiřazení elektrod k srdci v příčném průřezu (vpravo)

15 EKG svody 15 Pozor Pokud umístíme svody příliš vysoko (například do 2. mezižebří), povede to ke snížení voltáže kmitů R nad přední stěnou a tím k obrazu starého infarktu přední stěny. Při podezření na infarkt pravé komory se doporučuje umístit svod 4 R zrcadlově ke svodu 4 na pravou polovinu hrudníku. 3. Svody podle Goldbergera (ar, al, af) Svody podle Goldbergera jsou získány propojením končetinových svodů, a tím mají vyšší amplitudu (z angl. augmented ). RA LA RA LA RA LA LF LF LF - ar + - al + Obr. 6 Unipolární svody podle Goldbergera - af +

16 16 Základy EKG Lokalizační diagnostika Lokalizace patologických procesů podle EKG svodů má význam zejména při diagnostice infarktu myokardu. Pravidla jsou shrnuta v následující tabulce. Lokalizace infarktu myokardu II I III al af r hrot levé komory anteroseptální + + anterolaterální posterolaterální spodní stěna pravá komora (+) Obr. 7 Lokalizace infarktu myokardu

17 Metodika měření Metodika měření Standardní EKG je běžně zapisováno rychlostí 50 mm/s a se zesílením 1 m/cm. Posun papíru o 1 cm tak odpovídá 200 ms = 0,2 s. této knize jsou uvedené EKG křivky natočené obvykle v rychlosti 25 mm/s a * označená rychlostí 50 mm/s. Frekvenci komor lze vypočíst pomocí následujícího vzorce: srdeční frekvence = 60 RR interval [s] Obr. 8 ýpočet srdeční (komorové) frekvence

18 18 Normální EKG * 2. Normální EKG 2.1 Charakteristika normálního EKG Na prvním místě je nutno říct, že poznání patologického EKG je polovinou diagnózy! Normální délka intervalů je uvedena na obr. 9. R * < 3 m < 0,2 m P T U 100 Q S závislý na srdeční frekvenci Obr. 9 Normální parametry EKG maximální délka vlny P 100 ms, PQ interval 200 ms, QRS komplex 100 ms Pro všechny intervaly na EKG platí, že musí být změřeny ve svodu s největší odchylkou. lna P a komplex QRS měří maximálně 100 ms, úsek PQ maximálně 200 ms. Délka intervalu QT je závislá na srdeční frekvenci. Prodloužení QT intervalu, ať už vrozené nebo

19 Charakteristika normálního EKG 19 sekundárně léky navozené (s. 214), může predisponovat k životu nebezpečným arytmiím. Obr. 10 ukazuje normální délku intervalu QT (včetně dolní a horní meze) v závislosti na srdeční frekvenci. Pokud je prodlouženo trvání komplexu QRS, jde o raménkovou blokádu, při prodloužení intervalu PQ se jedná o A blokádu I. stupně. 0,2 délka QT intervalu [s] 0,3 min. max. 0,4 0,5 srdeční 40 frekvence RR / min 400 ms Bazettův vzorec QT C = (n = 0,40 0,44) QT [s] RR [s] Obr. 10 Závislost délky QT intervalu na srdeční frekvenci (střední hodnota a rozsah tolerance) RR = časový odstup 2 QRS komplexů [s]

20 20 Normální EKG 2.2 Stanovení elektrické osy srdeční Sklon elektrické osy srdeční odráží výsledný vektor depolarizace myokardu, tj. maximálních výchylek komplexu QRS. Sklon elektrické osy srdeční je stanovován z končetinových svodů I, II a III. Praktické schéma stanovení elektrické osy srdeční je uvedeno na obr. 12. U mladých osob je fyziologický sklon elektrické osy srdeční vertikální až intermediální, u dospělých intermediální až horizontální. Ke stanovení elektrické osy nebereme v úvahu pouze maximální amplitudu komplexu QRS v daném svodu, ale jeho celkovou plochu se započtením pozitivního i negativního podílu (obr. 11). stanovení hlavního vektoru QRS komplexu plocha QRS: pozitivní plocha QRS: 0 plocha QRS: negativní Obr. 11 arianty sklonu elektrické osy srdeční: stanovení hlavního vektoru QRS komplexu pomocí integrálu plochy QRS komplexu

21 Stanovení elektrické osy srdeční 21 ar srdeční doprava extrémní sklon elektrické osy sklon elektrické osy 270 (= -90 ) srdeční doleva elektrické osy srdeční horizontální sklon al I I II III příklad III sklon elektrické osy af srdeční doprava 60 intermediální sklon elektrické osy srdeční II vertikální sklon elektrické osy srdeční I II III Obr. 12 Cabrerův kruh a schematické znázornění jednotlivých variant sklonu elektrické osy srdeční. Příklad: Hlavní vektory QRS jsou zaneseny do osy jednotlivých svodů. Průsečík kolmic vycházejících z koncových bodů definuje sklon elektrické osy srdeční.

22 22 Normální EKG I I II II III III Obr. 13 Intermediální sklon elektrické osy srdeční Obr. 14 ertikální sklon elektrické osy srdeční I I II II III III Obr. 15 Horizontální sklon elektrické osy srdeční Obr. 16 Sklon elektrické osy srdeční do leva

23 Stanovení elektrické osy srdeční 23 I I II II III III Obr. 17 Sklon elektrické osy srdeční doprava Obr. 18 Extrémní sklon elektrické osy srdeční doprava I I II II III III Obr. 19 Obraz S I Q III Obr. 20 Obraz S I S II S III

24 24 Normální EKG Změny sklonu elektrické osy srdeční mohou být způsobeny nárůstem svalové hmoty (např. horizontální sklon osy při hypertenzi, extrémní sklon osy doprava při hypertrofii pravé komory), změnou uložení srdce v hrudníku (např. nálevkovitý hrudník, vysoký stav bránice) a poruchami vedení vzruchu (např. při raménkových blokádách, hemiblokádách, s. 45). Levá přední hemiblokáda tak vede ke sklonu elektrické osy srdeční doleva, levá zadní hemiblokáda k extrémnímu sklonu elektrické osy srdeční doprava. Klasicky je sklon elektrické osy srdeční stanovován ve frontální rovině. Náklony a rotace srdce v sagitální a horizontální rovině (obr. 21) vedou k obrazu S I Q III nebo obrazu S I S II S III, který může být způsoben přetížením pravého srdce. obraz S I Q III obraz S I S II S III běžné (konvenční) varianty sklonu elektrické osy srdeční Obr. 21 Elektrická osa srdeční různé varianty sklonu elektrické osy srdeční

25 Postup při hodnocení EKG Postup při hodnocení EKG Při prohlížení a interpretaci EKG se vždy vyplatí dodržovat určité pořadí, ve kterém posuzujeme jednotlivé jeho části postupně za sebou. K pochopení některých z popsaných kroků je nutná bližší znalost některých speciálních EKG abnormalit, které budou uvedeny v dalších kapitolách. Přesto v zájmu uvedení celého postupu při hodnocení EKG byly zahrnuty i do níže uvedeného přehledu. A nyní následuje postup při hodnocení EKG: 1. Rytmus Pravidelnost rytmu posuzujeme podle RR intervalů. Tachykardie je definována jako srdeční frekvence > 90/min. O bradykardii mluvíme při frekvenci < 50/min. Sinusový rytmus je definován podle pravidelných pozitivních vln P ve svodech I III. 2. A převod Při normálním A převodu uplyne od začátku vlny P po začátek QRS komplexu < 200 ms. PQ interval je tedy < 0,2 s. Při prodloužení PQ intervalu jde o A blokádu. 3. Sklon elektrické osy srdeční Posouzení sklonu elektrické osy srdeční probíhá podle již výše uvedeného postupu (obr. 12). 4. QRS komplex Normální QRS komplex trvá 100 ms. Pokud je QRS komplex prodloužen > 100 ms, jde o raménkovou blokádu. hrudních svodech dochází k postupnému zvyšování amplitudy kmitu R od svodu 1 směrem ke svodu 6 (tzv. progrese R) a amplituda kmitu S se postupně snižuje. e svodech 5 a 6 se může amplituda kmitu R díky vzdálenosti od hrudní stěny opět snížit. Kromě toho

26 26 Normální EKG se při prohlížení EKG zaměříme na signifikantní Q kmity a známky srdeční hypertrofie. 5. Úsek ST ST úsek je za normálních okolností izoelektrický. Pouze ve svodech 2 a 3 se mohou objevit nevýznamné elevace úseku ST do 0,2 m. Při ischemii myokardu může dojít ke změnám (např. depresi) úseku ST. 6. lna T lna T je ve svodech I III a 1 6 trvale pozitivní. e hrudních svodech je negativní vlna T vždy patologická. ýjimkou jsou svody 1 a III, kde vlna T může být naznačeně negativní. 7. QT interval Nakonec změříme QT interval. Prodloužení QT intervalu korigovaného podle srdeční frekvence může být známkou vyššího rizika poruch srdečního rytmu. 8. EKG diagnóza Závěrem popisu EKG by měla být formulace diagnózy, a to s ohledem na klinický obraz pacienta. Na následujícím obrázku je uveden odpovídající vyhodnocovací formulář. Tento formulář najdete také v dodatku. Můžete jej použít po příslušném zvětšení k hodnocení EKG pro vlastní účely.

27 Postup při hodnocení EKG 27 Popis EKG den měsíc rok pacient iniciály datum narození pohlaví Ž RR intervaly frekvence vlna P hlavní klinická diagnóza: antiarytmika: pravidelné A N / min pozitivní ve sv. I, II, III (sinusový rytmus) A pravidelná, následovaná komplexem QRS A pozitivní ve sv. I III, 1 6 QT c normální A (0,40 0,44) N délka QT tachykardie (> 90/min) N N absolutní arytmie (fibrilace síní) obraz zubů pily (flutter síní) elevace ST ve sv I II III ar al af elevace ST ve sv I II III ar al af ascend. horizont. descend. obloučkovitá A N negativita T symetrická preterminální terminální délka QT korigovaná dle SF bradykardie (< 50/min) podle Bazetta: M digoxin PQ interval 0,12 0,20 s A N zkrácený, < 0,12 s prodloužený, > 0,2 s (A blokáda) sklon odpovídající A N obraz S věku I Q III obraz S I S II S III el. osy extr. sklon doprava sklon doprava sklon doleva srdeční vertikální intermediální horizontální komplex QRS délka QRS A N inkompletní raménková blokáda (0,10 0,12 s) normální < 0,1 s kompletní raménková blokáda (> 0,12 s) horní obr. bod ve sv. 1 opožděný (> 0,03 s) BPRT horní obr. bod ve sv. 6 opožděný (> 0,05 s) BLRT progrese normální A N ve 1 pomalá progrese R ve svodu R kmitů Q kmit signifikantně patologický A N ve svodu II III af známky A N S 2 + R 5 > 3,5 m (Sokolow LK) R 2 + S 5 > 1,05 m (Sokolow PK) hypertrofie úsek ST izoelektrický A N vlna T QT interval závěr (EKG diagnóza) normální nález možný patolog. nález patolog. nález kód MKN podpis datum den měsíc rok

28 28 Normální EKG I II III ar al af Obr. 22 Normální EKG: sinusový rytmus, PQ interval < 0,2 s, délka QRS < 0,1 s, horizontální sklon elektrické osy srdeční. Nad přední stěnou je normální progrese kmitů R, ST úsek je izoelektrický

29 Postup při hodnocení EKG (ve svodu 2 se mohou objevit nevýznamné elevace ST úseku do 0,2 m). lna T je ve všech hrudních svodech pozitivní.

30 30 Normální EKG I II III ar al af Obr. 23 Normální EKG vertikální sklon elektrické osy srdeční, ostatní nález stejný jako na obr. 22

31 Postup při hodnocení EKG

32 32 Normální EKG 2.4 Normální parametry EKG u dětí věk srdeční frekvence (min 1 ) osa QRS (sklon) interval PQ (s) délka QRS (s) R ve 1 (mm) S ve 1 (mm) R ve 6 (mm) S ve 6 (mm) 1 týden ,08 0,15 0,03 0, týdny ,08 0,15 0,03 0, týdnů ,08 0,15 0,03 0, měsíců ,08 0,15 0,03 0, měsíců ,07 0,16 0,03 0, , roky ,08 0,16 0,03 0, , roky ,09 0,17 0,04 0, , let ,09 0,17 0,04 0,08 0,5 14 0, let ,09 0,17 0,04 0, , let ,09-0,18 0,04 0, , >16 let ,12-0,20 0,05 0, ,

33 Hypertrofie pravé síně Srdeční hypertrofie 3.1 Hypertrofie pravé síně P-dextrocardiale (P-pulmonale) >0,2 m II Hypertrofie pravé síně se na EKG projevuje jako hrotnatá P vlna se zvýšenou voltáží > 0,2 m, především ve svodech II, III a af. Interval PQ není významně prodloužen, často jsou přítomny známky hypertrofie pravé komory se sklonem elektrické osy srdeční doprava (vertikální sklon, sklon elektrické osy doprava až extrémní sklon osy doprava, obraz S I Q III nebo S I S II S III ). Etiologie Příčinou hypertrofie pravé síně bývá objemové nebo tlakové přetížení pravé síně, např. při trikuspidální insuficienci, defektu síňového septa, plicní hypertenzi.

34 34 Srdeční hypertrofie I II III af Obr. 24 P-pulmonale amplituda vlny P ve svodech II a III je > 0,2 m, délka vlny P je normální (< 0,1 s)

35 Hypertrofie levé síně Hypertrofie levé síně P-sinistrocardiale (P-mitrale) >0,1s 1 Hypertrofie levé síně se na EKG projevuje rozšířením vlny P > 0,1 s především ve svodech I, II, 1 3. e svodu 1 nalézáme často bifázickou vlnu P s výraznou negativní výchylkou, často jsou přítomny známky hypertrofie levé komory. Etiologie Příčinou hypertrofie levé síně bývá objemové a tlakové přetížení levé síně, např. při mitrální stenóze, mitrální insuficienci.

36 36 Srdeční hypertrofie 3.3 Hypertrofie pravé komory Definice Jde o přírůstek svalové hmoty pravé komory jako odpověď na chronicky zvýšenou objemovou nebo tlakovou zátěž. EKG Nejpoužívanějším parametrem pro posouzení srdeční hypertrofie je Sokolowův index. Při hypertrofii pravé komory je Sokolowův index R 2 + S 5 > 1,05 m. Další kritéria jsou uvedena na obr. 25. Často bývají přítomny také poruchy repolarizační fáze ve svodech 1 3 a rotace elektrické osy srdeční doprava (sklon elektrické osy srdeční vertikální, doprava, extrémní doprava, obraz S I Q III nebo S I S II S III ) a P-pulmonale. Příčiny Příčinou hypertrofie pravé komory je objemové nebo tlakové přetížení pravé komory (obr. 26).

37 Hypertrofie pravé komory 37 hypertrofie pravého srdce hlavní (významná) kritéria: vysoký kmit R ve svodu 1 kmit R ve 2 + kmit S ve 5 (Sokolow-Lyon) poměr R/S ve svodu 1 poměr R/S ve svodech 5 nebo 6 > 0,7 m > 1,05 m >1 <1 vedlejší kritéria: obraz S I -Q III, sagitální typ sklon elektrické osy srdeční doprava extrémní pravotyp přesunutí přechodové zóny doprava blokáda pravého raménka Tawarova Obr. 25 Kritéria hypertrofie pravého srdce přetížení pravého srdce EKG známky: P-dextrocardiale (P-pulmonale) sklon elektrické osy srdeční směrem doprava (sklon elektrické osy srdeční vertikální, doprava, extrémní doprava, obraz S I Q III nebo S I S II S III ) hypertrofie pravé komory (inkompletní) blokáda pravého raménka Tawarova příčiny: cor pulmonale stenóza pulmonální chlopně velký levo-pravý zkrat (objemové přetížení) Eisenmergerův syndrom (tlakové přetížení) plicní embolie Obr. 26 EKG známky a příčiny přetížení pravého srdce

38 38 Srdeční hypertrofie I II III ar al af Obr. 27 Hypertrofie pravé komory Sokolowův index R 2 + S 5 > 1,05 m je patologický a svědčí pro hypertrofii pravé komory

39 Hypertrofie pravé komory

40 40 Srdeční hypertrofie 3.4 Hypertrofie levé komory Definice Jde o přírůstek svalové hmoty levé komory jako odpověď na chronicky zvýšenou tlakovou nebo objemovou zátěž (hypertenze, aortální stenóza). EKG Nejpoužívanějším parametrem pro posouzení srdeční hypertrofie je Sokolowův index. Při hypertrofii levé komory je Sokolowův index S 2 + R 5 > 3,5 m (příklad na obr. 32). Další kritéria jsou uvedena na obr. 30. ýše uvedená kritéria jsou nepoužitelná při blokádě levého raménka Tawarova. Příčiny Informace k levostrannému přetížení na obr Obr. 28 Přetížení levé komory Obr. 29 Přetížení pravé komory

41 Hypertrofie levé komory 41 hypertrofie levého srdce hlavní (významná) kritéria: R v I R ve svodu I + S ve svodu III (Gubner a Ungerleider) R ve 4, 5 nebo 6 R ve 5 nebo 6 + S ve 1 nebo 2 (Sokolow-Lyon) vedlejší kritéria: > 1,6 m > 2,5 m > 2,6 > 3,5 m m QRS > 80 ms diskordance komplexu QRS a vlny T ve svodech z levého prekordia horizontální sklon elektrické osy srdeční až sklon doleva pomalá progrese R ve 1 3 Obr. 30 Kritéria hypertrofie levého srdce přetížení levého srdce EKG známky: P-sinistrocardiale horizontální sklon elektrické osy srdeční až sklon doleva (inkompletní) blokáda levého raménka Tawarova, levá přední/zadní hemiblokáda hypertrofie levé komory příčiny: hypertenze aortální stenóza hypertrofická (obstrukční) kardiomyopatie Obr. 31 EKG známky a příčiny přetížení levého srdce

42 42 Srdeční hypertrofie I II III ar al af Obr. 32 Sokolowův index pro hypertrofii levé komory S 2 + R 5 je > 3,5 m, sklon elektrické osy na hranici horizontální a sklonu doleva, často nalézáme pomalou progresi kmitu R

43 Hypertrofie levé komory S Σ > 3,5 m 5 R 5 6

44

45 Obecný úvod Raménkové blokády 4.1 Obecný úvod Definice Jde o poruchu vedení vzruchu v Hisově svazku nebo jednom z Tawarových ramének. Anatomie sinusový uzel A uzel Hisův svazek levé raménko Tawarovo levý zadní fascikl levý přední fascikl pravé raménko Tawarovo Obr. 33 Převodní systém srdeční Typy raménkových blokád: neúplná (inkompletní) nebo úplná (kompletní) raménková blokáda, blokáda pravého raménka Tawarova, blokáda levého raménka Tawarova, levá přední hemiblokáda nebo levá zadní hemiblokáda, funkční raménková blokáda, bifascikulární blokáda, trifascikulární blokáda. EKG Při úplné raménkové blokádě dochází k rozšíření komplexu QRS > 0,12 s. Pokud QRS komplex trvá > 0,1 s a < 0,12 s, jde o neúplnou raménkovou blokádu.

46 46 Raménkové blokády K rozlišení blokády pravého a levého raménka Tawarova používáme tzv. horní obratový bod (intrinsicoid deflection point). Je definován jako bod, kde dochází k obratu k poslední negativní výchylce v rámci QRS komplexu (obr. 34). Horní obratový bod je opožděn u blokády pravého raménka Tawarova ve svodu 1, u blokády levého raménka ve svodu 6. obou svodech 1 i 6 je horní obratový bod opožděn u tzv. arborizační blokády (je vzácná při těžkých srdečních onemocněních, obr. 35). určení tzv. horního obratového bodu Obr. 34 Určení tzv. horního obratového bodu [intrinscoid deflection point], kde dochází k obratu k poslední negativní výchylce v rámci QRS komplexu (šipky)

47 Obecný úvod 47 raménková blokáda (RB) 1. krok Jde o raménkovou blokádu? délka QRS komplexu 0,10 s žádná RB 0,11 0,12 s inkompletní RB 0,12 s kompletní RB } Hemiblokáda? osa srdeční doleva: osa srdeční doprava: levá přední hemiblokáda levá zadní hemiblokáda 2. krok Která raménková blokáda? horní obratový bod opožděný ve svodu 1 (> 0,03 s) opožděný ve svodu 6 (> 0,05 s) blokáda pravého raménka Tawarova arborizační blokáda blokáda levého raménka Tawarova 1 6 Obr. 35 Schéma doporučeného postupu při posuzování raménkových blokád. Kompletní raménková blokáda je přítomna při rozšíření QRS komplexu > 0,12 s. Typ raménkové blokády (pravého nebo levého raménka Tawarova) je posuzován podle svodu, kde je opožděný tzv. horní obratový bod.

48 48 Raménkové blokády Přerušení vedení v některém ze dvou fasciklů levého raménka Tawarova vede k hemiblokádě bez rozšíření QRS komplexu: na EKG dochází k rotaci osy srdeční doleva (levá přední hemiblokáda) nebo rotaci osy srdeční doprava (levá zadní hemiblokáda) (obr. 36). raménkové blokády A uzel Hisův svazek blokáda pravého raménka Tawarova (BPRT) délka QRS komplexu > 0,12 s horní obratový bod ( 1 ) > 0,03 s levá přední hemiblokáda délka QRS komplexu normální osa srdeční doleva levá zadní hemiblokáda normální délka QRS komplexu osa srdeční doprava blokáda levého raménka Tawarova délka QRS komplexu > 0,12 s horní obratový bod ( 6 ) > 0,05 s bifascikulární blokáda BPRT + osa srdeční doleva osa srdeční doprava Obr. 36 Lokalizace místa, kde je přerušeno vedení při raménkové blokádě

49 Obecný úvod 49 Příčiny Příčiny raménkových blokád jsou shrnuty v obr. 37. blokáda levého raménka Tawarova příčiny blokáda pravého raménka Tawarova arteriální hypertenze dilatační kardiomyopatie chlopenní vady s přetížením pravého srdce (Fallotova tetralogie, defekt síňového septa atd.) cor pulmonale akutní plicní embolie infarkt myokardu myokarditida Obr. 37 Příčiny raménkových blokád

50 50 Raménkové blokády 4.2 Levá přední hemiblokáda Definice Přerušení vedení v předním fasciklu levého raménka Tawarova. EKG Nedochází k rozšíření komplexu QRS, nicméně dochází k rotaci levá přední hemiblokáda elektrické osy srdeční doleva. Diagnóza je pravděpodobná při sklonu elektrické osy srdeční doleva v úhlu -40 až -60. Příčiny Častý nález, vyskytuje se i u pacientů bez srdečního onemocnění.

51 Levá přední hemiblokáda 51 I II III Obr. 38 Levá přední hemiblokáda sklon elektrické osy srdeční doleva, délka QRS komplexu je normální

52 52 Raménkové blokády 4.3 Levá zadní hemiblokáda Definice Přerušení vedení v zadním fasciklu levého raménka Tawarova. EKG Nedochází k rozšíření komplexu QRS, ale dochází k rotaci elektrické levá zadní hemiblokáda osy srdeční doprava. Pozor Diagnóza by neměla být stanovena při současném přetížení pravého srdce, plicním emfyzému a posterolaterálním infarktu myokardu.

53 Levá zadní hemiblokáda 53 I II III ar al af Obr. 39 Levá zadní hemiblokáda sklon elektrické osy srdeční doprava, délka QRS komplexu je normální

54 54 Raménkové blokády 4.4 Inkompletní blokáda levého raménka Tawarova Definice Neúplné přerušení vedení v levém raménku Tawarově. EKG Rozšíření komplexu QRS > 0,1 s, ale < 0,12 s. Blokáda vedení způsobuje snížení amplitudy kmitu R nad přední stěnou, což omezuje možnost diagnostiky ischemie. blokáda levého raménka Tawarova

55 Kompletní blokáda levého raménka Tawarova Kompletní blokáda levého raménka Tawarova Definice Úplné přerušení vedení v hlavním kmeni levého raménka Tawarova. EKG Při úplné blokádě levého raménka Tawarova dochází k rozšíření QRS komplexu 0,12 s a opoždění blokáda levého raménka Tawarova horního obratového bodu ve svodu 6 > 0,05 s. Podstatným poznávacím znamením je často úplné chybění kmitu R nad přední stěnou, které nesmí být interpretováno jako známka proběhlého infarktu přední stěny! Dále se vyskytují blokádou podmíněné změny v repolarizační fázi prekordiálně vlevo a elevace ST úseku. Pozor Blokáda levého raménka Tawarova znemožňuje diagnózu ischemie na EKG (akutní infarkt myokardu, nestabilní angina pectoris), s výjimkou případů, kdy máme možnost bezprostředního srovnání s předchozím EKG. U pacientů s blokádou levého raménka Tawarova jsou případné změny úseku ST při ergometrii neinterpretovatelné.

56 56 Raménkové blokády I II III ar al af Obr. 40 Kompletní blokáda levého raménka Tawarova délka QRS komplexu je > 0,12 s, horní obratový bod je opožděn ve svodu 6 ;

57 Kompletní blokáda levého raménka Tawarova typickými nálezy jsou absence kmitů R nad přední stěnou a raménkovou blokádou podmíněné změny repolarizační fáze

58 Toto je pouze náhled elektronické knihy. Zakoupení její plné verze je možné v elektronickém obchodě společnosti ereading.

Ralph Haberl. EKG do kapsy. Překlad 4. vydání

Ralph Haberl. EKG do kapsy. Překlad 4. vydání Ralph Haberl EKG do kapsy Překlad 4. vydání Ralph Haberl EKG do kapsy Překlad 4. vydání GRADA Publishing Základy EKG Normální EKG Srdeční hypertrofie 1 2 3 EKG do kapsy Raménkové blokády Atrioventrikulární

Více

Mechanismy bradykardií

Mechanismy bradykardií Bradykardie EKG bradykardie Definice: frekvence komor pod 60/min (50min) Tedy při posunu papíru 25mm/s je mezi QRS komplexy více než 5 (6) velkých čtverců Klinický obraz: Syndrom nízkého minutového srdečního

Více

PATOFYZIOLOGIE projevů ZÁTĚŽE MYOKARDU na EKG. MUDr.Ondřej VESELÝ Ústav patologické fyziologie LF UP Olomouc

PATOFYZIOLOGIE projevů ZÁTĚŽE MYOKARDU na EKG. MUDr.Ondřej VESELÝ Ústav patologické fyziologie LF UP Olomouc PATOFYZIOLOGIE projevů ZÁTĚŽE MYOKARDU na EKG MUDr.Ondřej VESELÝ Ústav patologické fyziologie LF UP Olomouc OBJEMOVÉ A TLAKOVÉ PŘETÍŽENÍ HYPERTROFIE - DILATACE SRDEČNÍCH ODDÍLŮ Hypertrofie/Dilatace síní

Více

DIAGNÓZA a LÉČBA ARYTMIÍ

DIAGNÓZA a LÉČBA ARYTMIÍ DIAGNÓZA a LÉČBA ARYTMIÍ ARK 1.LF UK a TN Praha ARYTMIE poruchy srdečního rytmu veškeré srdeční rytmy, které se odlišují od sinusového rytmu ARYTMIE Z klinického hlediska dvě základní skupiny : - tachyarytmie

Více

Biofyzikální laboratorní úlohy ve výuce budoucích učitelů fyziky

Biofyzikální laboratorní úlohy ve výuce budoucích učitelů fyziky Biofyzikální laboratorní úlohy ve výuce budoucích učitelů fyziky MARIE VOLNÁ Katedra experimentální fyziky PřF UP Olomouc Abstrakt Příspěvek se zabývá tématikou mezipředmětových vazeb, které umožňují studentům

Více

Cardiac Arrhythmias. Srdeční arytmie praktické poznámky k interpretaci a léčbě. Bennett s. Practical Notes on Interpretation and Treatment

Cardiac Arrhythmias. Srdeční arytmie praktické poznámky k interpretaci a léčbě. Bennett s. Practical Notes on Interpretation and Treatment David H. Bennett Srdeční arytmie praktické poznámky k interpretaci a léčbě Překlad 8. vydání Bennett s Cardiac Arrhythmias Practical Notes on Interpretation and Treatment 8 th Edition David H. Bennett

Více

Akutní formy ischemické choroby srdeční. Křivánková M. Oddělení urgentního příjmu FN Olomouc

Akutní formy ischemické choroby srdeční. Křivánková M. Oddělení urgentního příjmu FN Olomouc Akutní formy ischemické choroby srdeční Křivánková M. Oddělení urgentního příjmu FN Olomouc Ischemická choroba srdeční Akutní (nestabilní) formy nestabilní angina pectoris akutní infarkt myokardu s vývojem

Více

STRATEGIE KARDIOVERZE U FIBRILACE SÍNÍ. Jiří Kettner. Klinika kardiologie, IKEM, Praha

STRATEGIE KARDIOVERZE U FIBRILACE SÍNÍ. Jiří Kettner. Klinika kardiologie, IKEM, Praha STRATEGIE KARDIOVERZE U FIBRILACE SÍNÍ Jiří Kettner Klinika kardiologie, IKEM, Praha Kardioverze Kardioverzí rozumíme výkon, který směřuje k obnovení normálního srdečního rytmu. Elektrická kardioverze

Více

OBSAH PŘEDNÁŠKY. Historie. Teorie. Praxe. Willem Einthoven (1860 1927), EKG: 1903, Nobelovka: 1904. Princip EKG EKG přístroj

OBSAH PŘEDNÁŠKY. Historie. Teorie. Praxe. Willem Einthoven (1860 1927), EKG: 1903, Nobelovka: 1904. Princip EKG EKG přístroj ELEKTROKARDIOGRAFIE OBSAH PŘEDNÁŠKY Historie Willem Einthoven (1860 1927), EKG: 1903, Nobelovka: 1904 Teorie Princip EKG EKG přístroj Praxe Záznam EKG Základní popis EKG TEORIE Orgán srdce Při vyšetření

Více

ANATOMIE SRDCE A CÉV Anatomie srdečních oddílů (Petr Kmoníček) Pravá síň Pravá komora Levá síň Levá komora Perikard Koronárni oběh Kmen levé

ANATOMIE SRDCE A CÉV Anatomie srdečních oddílů (Petr Kmoníček) Pravá síň Pravá komora Levá síň Levá komora Perikard Koronárni oběh Kmen levé ANATOMIE SRDCE A CÉV Anatomie srdečních oddílů (Petr Kmoníček) Pravá síň Pravá komora Levá síň Levá komora Perikard Koronárni oběh Kmen levé koronárni arterie Pravá koronárni arterie Krevní zásobení vodivého

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2011 Petra BYDŢOVSKÁ

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2011 Petra BYDŢOVSKÁ UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2011 Petra BYDŢOVSKÁ Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Znalost EKG u sester na kardiologických odděleních Petra Bydţovská

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje EKG a EEG Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 7.4.2009 autor Mgr. Helena Kollátorová Prezentace je rozdělena na tři části: 1. Stavba srdce,

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2013 Jana Hellerová

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2013 Jana Hellerová ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Jana Hellerová FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Specializace ve zdravotnictví B 5345 Jana Hellerová Studijní

Více

Kardiologie pro obor ošetřovatelství

Kardiologie pro obor ošetřovatelství Eliška Sovová, Jarmila Sedlářová a kolektiv Kardiologie pro obor ošetřovatelství 2., rozšířené a doplněné vydání Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Eliška Sovová, Jarmila Sedlářová

Více

ELEKTROKARDIOGRAFIE - MONITOR VITÁLNÍCH FUNKCÍ

ELEKTROKARDIOGRAFIE - MONITOR VITÁLNÍCH FUNKCÍ ELEKTROKARDIOGRAFIE - MONITOR VITÁLNÍCH FUNKCÍ Úkol: 1. Zobrazte na kardiomonitoru svoji EKG křivku. 2. Změřte krevní tlak. 3. Změřte kyslíkovou saturaci. Úvod Kardiomonitor je určen k lůžku pacienta na

Více

Oběhová soustava. Krevní cévy - jsou trubice různého průměru, kterými koluje krev - dělíme je: Tepny (artérie) Žíly (vény)

Oběhová soustava. Krevní cévy - jsou trubice různého průměru, kterými koluje krev - dělíme je: Tepny (artérie) Žíly (vény) Oběhová soustava - Zajišťuje stálý tělní oběh v uzavřeném cévním systému - motorem je srdce Krevní cévy - jsou trubice různého průměru, kterými koluje krev - dělíme je: Tepny (artérie) - pevné (krev proudí

Více

Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. EKG z pohledu záchranáře. Obor: Diplomovaný zdravotnický záchranář

Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. EKG z pohledu záchranáře. Obor: Diplomovaný zdravotnický záchranář Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. EKG z pohledu záchranáře Obor: Diplomovaný zdravotnický záchranář Vypracovala: Muţíková Pavla Vedoucí práce: Bc. Středová Monika Čelákovice

Více

Na co nejvíce umíráme? MUDr. Radan Gocal

Na co nejvíce umíráme? MUDr. Radan Gocal Na co nejvíce umíráme? MUDr. Radan Gocal Na co nejvíce umíráme? 1.místo: nemoci srdce a cév A co náhlá smrt - nečekané úmrtí z plného zdraví? Bez předchozích příznaků-velmi často Co ji způsobuje: Závažné

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY GENERÁTOR EKG SIGNÁLU PRO TESTOVACÍ ÚČELY ECG GENERATOR FOR EQUIPMENT TESTING

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY GENERÁTOR EKG SIGNÁLU PRO TESTOVACÍ ÚČELY ECG GENERATOR FOR EQUIPMENT TESTING VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT

Více

HOVÁ SOUSTAVA. Oběhová soustava. Srdce a cévy, srdeční činnost. srdce. tepny arterie žíly veny vlásečnice - kapiláry kapaliny krev míza tkáňový mok

HOVÁ SOUSTAVA. Oběhová soustava. Srdce a cévy, srdeční činnost. srdce. tepny arterie žíly veny vlásečnice - kapiláry kapaliny krev míza tkáňový mok OBĚHOV HOVÁ SOUSTAVA Srdce a cévy, srdeční činnost Oběhová soustava srdce cévy tepny arterie žíly veny vlásečnice - kapiláry kapaliny krev míza tkáňový mok Tepny, žíly, vláse sečnice Průchod krve vláse

Více

Doporučení ČSKB-Markery poškození myokardu Klin. Biochem. Metab., 16 (37), 2008, 1, 50-55. Universal Definition of Myocardial Infarction

Doporučení ČSKB-Markery poškození myokardu Klin. Biochem. Metab., 16 (37), 2008, 1, 50-55. Universal Definition of Myocardial Infarction První zkušenosti se stanovením hs-ctnt Vašatová M., Tichý M. Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN a LF UK Hradec Králové Biolab 2010 Troponiny troponiny součást troponinového komplexu účast na svalové

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18 DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18 Název projektu: Číslo projektu: Název školy: Číslo materiálu: Autor: Předmět: Název materiálu: Cílová skupina: Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín CZ.1.07/1.5.00/34.0829

Více

OBĚHOVÁ SOUSTAVA SRDCE, OBĚH

OBĚHOVÁ SOUSTAVA SRDCE, OBĚH Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_16_BI1 OBĚHOVÁ SOUSTAVA SRDCE, OBĚH SRDCE (COR, CARDIA) uloženo v mezihrudí, v dutině osrdečníkové dutý sval tvar kužele hrot

Více

Fluorochinolony a riziko prodloužení QT intervalu Finální text SPC a PIL odsouhlasený PhVWP v prosinci 2010

Fluorochinolony a riziko prodloužení QT intervalu Finální text SPC a PIL odsouhlasený PhVWP v prosinci 2010 Fluorochinolony a riziko prodloužení QT intervalu Finální text SPC a PIL odsouhlasený PhVWP v prosinci 2010 Gemifloxacin 1 and moxifloxacin SPC 4.3 Kontraindikace V preklinickém i klinickém hodnocení byly

Více

2 Antisepse, asepse, způsoby sterilizace, dezinfekce... 23. 3 Etiologie ran a proces hojení... 24

2 Antisepse, asepse, způsoby sterilizace, dezinfekce... 23. 3 Etiologie ran a proces hojení... 24 Obsah Předmluva... 13 OBECNÁ CHIRURGIE 1 Vyšetření chirurgického pacienta... 16 1.1 Anamnéza... 16 1.2 Fyzikální vyšetření..................................... 18 1.3 Paraklinická vyšetření... 20 1.4 Předoperační

Více

Diagnostika infarktu myokardu pomocí pravidlových systémů

Diagnostika infarktu myokardu pomocí pravidlových systémů pomocí pravidlových systémů Bakalářská práce 2009 pomocí pravidlových systémů Přehled prezentace Motivace a cíle Infarkt myokardu, EKG Pravidlové systémy Výsledky Motivace Infarkt myokardu Detekce infarktu

Více

Kardiologie. v praxi. Vladimír Staněk. Generální partner

Kardiologie. v praxi. Vladimír Staněk. Generální partner Kardiologie v praxi Vladimír Staněk Generální partner Obsah Úvod 13 1 Minimum anatomie a fyziologie 15 1.1 Zevní anatomie srdce 15 1.2 Vnitřní anatomie srdce 17 1.3 Cévní zásobení myokardu 22 1.4 Excitační

Více

7. Systém látkové výměny

7. Systém látkové výměny 7. Systém látkové výměny 7.1. Začínáme Systém látkové výměny zahrnuje všechny části živého organismu, které se podílejí na příjmu, přeměně, uchovávání a vylučování látek (živin) a energie. Energií zásobuje

Více

sp.zn. sukls70500/2014

sp.zn. sukls70500/2014 sp.zn. sukls70500/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU ADENOCOR Injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Adenosinum 6 mg ve 2 ml injekčního roztoku. 3. LÉKOVÁ FORMA Injekční

Více

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Edukační materiál Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Přípravek Strattera je indikován k léčbě hyperkinetické

Více

Pohybová a sportovní aktivita u dětí a mladistvých s kardiovaskulárním onemocněním

Pohybová a sportovní aktivita u dětí a mladistvých s kardiovaskulárním onemocněním DOPORUČENÍ PRO Doporučené postupy vycházejí ze soudobých poznatků lékařské vědy a považují se za postupy lege artis. Jde však o doporučení, nikoli předpisy, proto je nutný individuální přístup ke každému

Více

ORIENTAČNÍ MAPKA CESTY DO NEMOCNICE NA HOMOLCE VČETNĚ SPOJŮ MHD. Česká kardiologická společnost

ORIENTAČNÍ MAPKA CESTY DO NEMOCNICE NA HOMOLCE VČETNĚ SPOJŮ MHD. Česká kardiologická společnost ORIENTAČNÍ MAPKA CESTY DO NEMOCNICE NA HOMOLCE VČETNĚ SPOJŮ MHD DOPRAVNÍ SPOJENÍ: METRO: trasa B, stanice Anděl, výstup směr Motol. Z ulice Stroupežnického autobusem č. 167 do stanice Sídliště Homolka.

Více

Struktura databáze AHEAD ACS

Struktura databáze AHEAD ACS Anamnéza Formulář: Hospitalizace Struktura databáze AHEAD ACS Odebratelná anamnéza (ano/ne) Hypertenze (ano/ne) (Léčená, neléčená nebo nově diagnostikovaná) DM (ano/ne) (Léčená, neléčená nebo nově diagnostikovaná)

Více

Léčba arteriální hypertenze v intenzivní péči Kdy a Jak?

Léčba arteriální hypertenze v intenzivní péči Kdy a Jak? Léčba arteriální hypertenze v intenzivní péči Kdy a Jak? Miroslav Solař Oddělení akutní kardiologie I. interní klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové Chronická arteriální hypertenze Hypertenze u akutních

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 5 0 6 MUDr. Bc. Rostislav

Více

Akutní koronární syndrom v PNP. MUDr. Kristýna Junková, ZZS Plzeň

Akutní koronární syndrom v PNP. MUDr. Kristýna Junková, ZZS Plzeň Akutní koronární syndrom v PNP MUDr. Kristýna Junková, ZZS Plzeň Rozdělení akutních koronárních syndromů AKS s STE - STEMI AKS bez STE - NSTEMI a NAP nové guidelines ESC Management of Acute Myocardial

Více

BIOLOGIE. Měření EKG

BIOLOGIE. Měření EKG BIOLOGIE Měření EKG Během laboratorního cvičení se studenti seznámí s metodou měření EKG. Ke stanovení křivky použijeme senzor EKG. Výsledem je graf, resp. křivka. Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková

Více

Elektrokardiografie, vznik a měření signálů

Elektrokardiografie, vznik a měření signálů Elektrokardiografie, vznik a měření signálů Úvod Elektrokardiografy jsou přístroje, které registruji elektrické aktivity srdce prostřednictvím elektrod, připevněných na těle pacienta. Po krátkém anatomickém

Více

ECHODNY2015. pořádá PRACOVNÍ SKUPINA ECHOKARDIOGRAFIE ČKS

ECHODNY2015. pořádá PRACOVNÍ SKUPINA ECHOKARDIOGRAFIE ČKS ECHODNY2015 pořádá PRACOVNÍ SKUPINA ECHOKARDIOGRAFIE ČKS ve spolupráci s PRACOVNÍ SKUPINOU NUKLEÁRNÍ KARDIOLOGIE ČKS PRACOVNÍ SKUPINOU CHOROB MYOKARDU A PERIKARDU ČKS 18. 19. září 2015 Hotel Harmony Club,

Více

Zvažte oddálení podání regadenosonu u pacientů s nekontrolovanou hypertenzí.

Zvažte oddálení podání regadenosonu u pacientů s nekontrolovanou hypertenzí. CAVE! Informační dopis pro zdravotníky Rapiscan (regadenoson) - Nové důležité doporučení pro minimalizaci rizika cévní mozkové příhody a prodloužení křečí vyvolaných přípravkem Rapiscan po podání aminofylinu.

Více

Kardiovaskulární nežádoucí účinky antipsychotik MUDr. Dominika Hajdu Pracoviště preventivní kardiolgie IKEM Kardiovaskulární nežádoucí účinky antipsychotik: Proarytmogenní ( prodloužení QT intervalu, torsades

Více

Otázky pro Zkoušku z interny - 5. ročník

Otázky pro Zkoušku z interny - 5. ročník Otázky pro Zkoušku z interny - 5. ročník 1. a) Synkopa, kolaps b) Hypovitaminózy 2. a) Respirační insuficience b) Reaktivní artritida a psoriatická artritida 3. a) Kardiomyopatie b) Adrenokortikální insuficience;

Více

Patologie krevního ústrojí, lymfatických uzlin a sleziny.

Patologie krevního ústrojí, lymfatických uzlin a sleziny. Patologie kardiovaskulárního systému. Patologie krevního ústrojí, lymfatických uzlin a sleziny. II. histologické praktikum 3. ročník zubního lékařství Hnědá atrofie myokardu Makroskopie: váha, síla stěny

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Věnování: Tuto publikaci věnuji svým skvělým kolegům a výborným posluchačům. Oni jsou důvod, proč tuto práci dělám. Z každého školení odcházím bohatší

Více

Monitorování krevního tlaku a srdeční činnosti pomocí EKG v přednemocniční neodkladné péči

Monitorování krevního tlaku a srdeční činnosti pomocí EKG v přednemocniční neodkladné péči Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Katedra klinických a preklinických oborů Bakalářská práce Monitorování krevního tlaku a srdeční činnosti pomocí EKG v přednemocniční

Více

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ PODLE PMI. Petr Řeháček

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ PODLE PMI. Petr Řeháček PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ PODLE PMI Petr Řeháček Recenzenti: Prof. Ing. Jaroslav Nenadál, CSc. Doc. Ing. Zdeňka Zonková, CSc. Dr. Ing. Jiří Chuchro, MBA Vydání knihy bylo schváleno vědeckou radou nakladatelství.

Více

SYNKOPA DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA A LÉČBA

SYNKOPA DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA A LÉČBA SYNKOPA DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA A LÉČBA MUDr. Vlastimil Doupal I. interní klinika LF UP a FN Olomouc SYNKOPA Synkopa je definována jako náhlá, krátkodobá ztráta vědomí a posturálního tonu, s následnou

Více

Patologie kardiovaskulárního systému

Patologie kardiovaskulárního systému Patologie kardiovaskulárního systému Onemocnění cév degenerativní ateroskleróza (postihuje tepny) mikroangiopatie (postihuje mikrocirkulaci arterioly, venuly, kapiláry) žilní městky (varixy) zánětlivé

Více

Mechanické srdeční podpory při katetrizačních ablacích. Mgr. Kamila Holdová

Mechanické srdeční podpory při katetrizačních ablacích. Mgr. Kamila Holdová Mechanické srdeční podpory při katetrizačních ablacích Mgr. Kamila Holdová Mechanické srdeční podpory systémy, které umožňují částečně nebo i kompletně podpořit práci srdce jako pumpy zavádí se mini-invazivní

Více

Ošetřovatelská péče v interních oborech 2

Ošetřovatelská péče v interních oborech 2 Ošetřovatelská péče v interních oborech 2 Studijní opora Mgr. Kateřina Mařanová Liberec 2014 Cíle předmětu Cílem předmětu je seznámit studenty s odlišnostmi léčby a ošetřovatelské péče o nemocné v interních

Více

Lenka Rožnovská ilustrace Jiří Fixl

Lenka Rožnovská ilustrace Jiří Fixl Lenka Rožnovská ilustrace Jiří Fixl Lenka Rožnovská ilustrace Jiří Fixl Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována

Více

FUNKCE KREVNÍHO OBĚHU CÉVY, OBĚH LYMFY FUNKČNÍ MORFOLOGIE SRDCE FUNKCE CHLOPNÍ FUNKCE SRDCE SRDEČNÍ VÝDEJ ZEVNÍ PROJEVY SRDEČNÍ ČINNOSTI

FUNKCE KREVNÍHO OBĚHU CÉVY, OBĚH LYMFY FUNKČNÍ MORFOLOGIE SRDCE FUNKCE CHLOPNÍ FUNKCE SRDCE SRDEČNÍ VÝDEJ ZEVNÍ PROJEVY SRDEČNÍ ČINNOSTI FYZIOLOGIE SRDCE A KREVNÍHO OBĚHU FUNKCE KREVNÍHO OBĚHU CÉVY, OBĚH LYMFY FUNKČNÍ MORFOLOGIE SRDCE FUNKCE CHLOPNÍ FUNKCE SRDCE SRDEČNÍ VÝDEJ ZEVNÍ PROJEVY SRDEČNÍ ČINNOSTI FUNKCE KREVNÍHO OBĚHU TEPNY =

Více

Základy srdeční elektrofyziologie. a katétrových ablací

Základy srdeční elektrofyziologie. a katétrových ablací M. Eisenberger, A. Bulava, M. Fiala Základy srdeční elektrofyziologie a katétrových ablací Martin Eisenberger, Alan Bulava, Martin Fiala Základy srdeční elektrofyziologie a katétrových ablací Martin Eisenberger,

Více

Kreativní malování. s dětmi. Dana Cejpková

Kreativní malování. s dětmi. Dana Cejpková Kreativní malování s dětmi Dana Cejpková Dana Cejpková Kreativní malování s dětmi Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí

Více

Doporuèení. pro diagnostiku a léèbu synkopy

Doporuèení. pro diagnostiku a léèbu synkopy Doporuèení pro diagnostiku a léèbu synkopy Kapesní verze Doporuèení pro diagnostiku a léèbu synkopy J. Kautzner za výbor Pracovní skupiny pro arytmie a kardiostimulaci při ČKS OBSAH 1 Definice synkopy

Více

Tibet Grada Publishing, a. s. Tibe

Tibet Grada Publishing, a. s. Tibe Uli Franz Tibet Komu patří Tibet? Je součástí Čínské lidové republiky, nebo suverénním státem? Žijí v Tibetu převážně Tibeťané, nebo se stal multikulturní zemí? Nepokoje ve Lhase a celosvětové protesty

Více

lní vs. dostupná medicína MUDr. Ing. David Macků Biodat research group FEL, ČVUT

lní vs. dostupná medicína MUDr. Ing. David Macků Biodat research group FEL, ČVUT Ideáln lní vs. dostupná medicína MUDr. Ing. David Macků Biodat research group FEL, ČVUT Ideáln lní medicína Nejkvalitnější Nejnovější poznatky vědy v v medicíně Nejdražší Dostupná medicína Běžná medicína

Více

Poznáváme homeopatii. Jak šetrně léčit psy a kočky. MVDr. Michaela Švaříčková, MVDr. Václav Holzbauer

Poznáváme homeopatii. Jak šetrně léčit psy a kočky. MVDr. Michaela Švaříčková, MVDr. Václav Holzbauer MVDr. Michaela Švaříčková, MVDr. Václav Holzbauer Poznáváme homeopatii Jak šetrně léčit psy a kočky Máme doma štěně, kotě Růst a dospívání Stáří Domácí homeopatická lékárna Ukázka knihy z internetového

Více

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)?

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 2. Epidemiologie 3. Jak se mozková příhoda projevuje? 4. Co dělat při podezření na mozkovou mrtvici? 5. Jak CMP diagnostikujeme? 6. Léčba 7. Následky

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona/číslo materiálu: III/2 VY_32_INOVACE_TVD535 Jméno autora: Mgr. Lucie Křepelová Třída/ročník

Více

PŘÍZNAKY CHOROB KARDIOVASKULÁRNÍHO SYSTÉMU. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

PŘÍZNAKY CHOROB KARDIOVASKULÁRNÍHO SYSTÉMU. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové PŘÍZNAKY CHOROB KARDIOVASKULÁRNÍHO SYSTÉMU Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové http://leccos.com/index.php/clanky/srdce Dyspnoe 1 Subjektivní pocit nedostatku vzduchu nesnadného dýchání Typický

Více

Kardiovaskulární systém

Kardiovaskulární systém Kardiovaskulární systém Arterio-nebo ateroskleróza (askl.) pomalu postupující onemocnění tepen, při němž je ztluštělá intima fibrózními uloženinami, které postupně zužují lumen a současně jsou místem vzniku

Více

II. HODNOCENÍ KARDIOVASKULÁRNÍHO SYSTÉMU

II. HODNOCENÍ KARDIOVASKULÁRNÍHO SYSTÉMU II. HODNOCENÍ KARDIOVASKULÁRNÍHO SYSTÉMU 1. Úvod Sledování kardiovaskulárního systému (KVS) dovoluje v hygieně práce včasnou diagnostiku a posouzení adekvátnosti působení zevních faktorů, především pracovní

Více

Markery srdeční dysfunkce v sepsi

Markery srdeční dysfunkce v sepsi Markery srdeční dysfunkce v sepsi MUDr. Pavel Malina MUDr. Janka Franeková, Ph. D. Oddělení klinické biochemie Interní oddělení Nemocnice Písek, a.s. Pracoviště laboratorních metod IKEM Praha Colours of

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT Člověk a příroda

Více

EŠIT Žena CO UŽ NEMUSÍ 30+ 30+ ena Co už nemusí řešit

EŠIT Žena CO UŽ NEMUSÍ 30+ 30+ ena Co už nemusí řešit Žena 30+ Co už nemusí řešit ž Co už Co už Co už Co už o už Co už Co už Co už Co o už Co už Co už Co už C Co už Co už Co už Co už C Co už Co už Co už Co už C musí řešit nemusí řešit šit nemusí řešit nemusí

Více

Úskalí diagnostiky akutního infarktu myokardu

Úskalí diagnostiky akutního infarktu myokardu Úskalí diagnostiky akutního infarktu myokardu po srdeční zástavě Miroslav Solař I. Interní klinika FN Hradec Králov lové Úvod do problematiky Diagnostika akutního infarktu myokardu kardiomarkery koronarografie

Více

MUDr. Martin Čermák ARO, Nemocnice MSKB

MUDr. Martin Čermák ARO, Nemocnice MSKB MUDr. Martin Čermák ARO, Nemocnice MSKB Guidelines for Resuscitation Říjen 2010 Pravidelné revize po 5 letech , zdroj: Guidelines ERC Pohled, poslech, hmat Maximálně 10 s Gasping (terminální lapavé dýchání)

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_17_BI1 OBĚHOVÁ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_17_BI1 OBĚHOVÁ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_17_BI1 OBĚHOVÁ SOUSTAVA PROUDĚNÍ KRVE V CÉVÁCH Tlakové čerpadlo>> energii z metabolických procesů>>chemická >> na mechanickou

Více

Akutní mezenteriální ischemie

Akutní mezenteriální ischemie Akutní mezenteriální ischemie Moderní diagnostika a léčba akutní ischemie střeva Jiří Páral Jiří Páral Akutní mezenteriální ischemie Moderní diagnostika a léčba akutní ischemie střeva Autor i nakladatelství

Více

Posuzování způsobilosti kardiologických nemocných k řízení motorových vozidel. Odborné stanovisko České kardiologické společnosti novelizace 2012

Posuzování způsobilosti kardiologických nemocných k řízení motorových vozidel. Odborné stanovisko České kardiologické společnosti novelizace 2012 Posuzování způsobilosti kardiologických nemocných k řízení motorových vozidel Odborné stanovisko České kardiologické společnosti novelizace 2012 Jaromír Hradec, Miloš Táborský. František Toušek, Hana Skalická

Více

COR = srdce. (stavba a funkce) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

COR = srdce. (stavba a funkce) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové COR = srdce (stavba a funkce) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Zevní tvar srdce (1) dutý, nepárový orgán, tvar trojboké pyramidy; 260320g uložené v dutině hrudní mezi pravou a levou plící za sternem

Více

16. ročník Příloha 5/2012

16. ročník Příloha 5/2012 16. ročník Příloha 5/2012 Vyhláška 267/2012 Sb., ze dne 27. července 2012, o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost Ministerstvo zdravotnictví stanoví

Více

8 Onemocnění perikardu

8 Onemocnění perikardu Onemocnění perikardu 8 8 Onemocnění perikardu 8.1 Anatomie perikardu Perikard je tvořen dvěmi serózními listy: viscerálním perikardem srostlým s myokardem a parietálním perikardem, obalujícím srdce a počátky

Více

Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza

Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza Projevy aterosklerózy podle postižení určitého orgánu ischemická choroba srdeční srdeční angína (angina pectoris), srdeční infarkt (infarkt

Více

MĚLI BY BÝT VŠICHNI NEMOCNÍ PO KPR SMĚŘOVÁNI DO KARDIOCENTRA?

MĚLI BY BÝT VŠICHNI NEMOCNÍ PO KPR SMĚŘOVÁNI DO KARDIOCENTRA? MĚLI BY BÝT VŠICHNI NEMOCNÍ PO KPR SMĚŘOVÁNI DO KARDIOCENTRA? NE Škulec R Územní středisko záchranné služby Středočeského kraje Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, UK v Praze, Lékařská

Více

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK Pro účely preventivní sportovně-kardiologické prohlídky ve zdravotnickém zařízení ProCorde s.r.o. v Chomutově. Příjmení, jméno:............................... Rodné číslo:.....................

Více

Nechtěná iv aplikace při neuroaxiální blokádě. Machart S ARK FN Plzeň

Nechtěná iv aplikace při neuroaxiální blokádě. Machart S ARK FN Plzeň Nechtěná iv aplikace při neuroaxiální blokádě Machart S ARK FN Plzeň Riziko žilní punkce Ze strany anesteziologa: Zkušenost Vybavení (ekonomické tlaky) Časování (interval mezi kontrakcemi) Komunikace s

Více

ReadMyHeart V2.0. Přenosný EKG přístroj. Návod k použití. Oznámení. Záruka. Omezení a vyloučení

ReadMyHeart V2.0. Přenosný EKG přístroj. Návod k použití. Oznámení. Záruka. Omezení a vyloučení Oznámení ReadMyHeart V2.0 Přenosný EKG přístroj Návod k použití 2005 DailyCare BioMedical, Inc. Má vyhrazena veškerá práva k tomuto výrobku. Žádná část této publikace nemůže být v žádném případě použita

Více

Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn.sukls236833/2012

Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn.sukls236833/2012 Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn.sukls236833/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Propanorm 35 mg/10 ml injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivá látka: Propafenoni hydrochloridum

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Neo-Gilurytmal SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 20 mg prajmalii bitartras v 1 potahované tabletě Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 3. LÉKOVÁ FORMA

Více

Kineziologie-ontogeneze a klíčová stádia. Pavel Hráský, hrasky@ftvs.cuni.cz

Kineziologie-ontogeneze a klíčová stádia. Pavel Hráský, hrasky@ftvs.cuni.cz Kineziologie-ontogeneze a klíčová stádia Pavel Hráský, hrasky@ftvs.cuni.cz Klíčová stadia Embryonální vývoj ovlivnění pohybem matky (přetěžování x úrazy), stresové situace Novorozenec pohybové automatismy

Více

Otázky z optiky. Fyzika 4. ročník. Základní vlastnosti, lom, odraz, index lomu

Otázky z optiky. Fyzika 4. ročník. Základní vlastnosti, lom, odraz, index lomu Otázky z optiky Základní vlastnosti, lom, odraz, index lomu ) o je světlo z fyzikálního hlediska? Jaké vlnové délky přísluší viditelnému záření? - elektromagnetické záření (viditelné záření) o vlnové délce

Více

Angličtina. Stručná anatomie jazyka. Šimon Daníček. velmi lehce. pro A1 B1

Angličtina. Stručná anatomie jazyka. Šimon Daníček. velmi lehce. pro A1 B1 Angličtina Stručná anatomie jazyka Šimon Daníček pro A1 B1 velmi lehce Angličtina Stručná anatomie jazyka Šimon Daníček Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část

Více

3.2.4 Huygensův princip, odraz vlnění

3.2.4 Huygensův princip, odraz vlnění ..4 Huygensův princip, odraz vlnění Předpoklady: 0 Izotropní prostředí: prostředí, které je ve všech bodech a směrech stejné vlnění se všech směrech šíří stejnou rychlostí ve všech směrech urazí za čas

Více

Standardní katalog NSUZS

Standardní katalog NSUZS Standardní katalog NSUZS Generováno: 09.01.2013 13:26:56 QV0284xD1 Míra centralizace pacientů hospitalizovaných s CMP a ischemickou cévní mozkovou příhodou Ischemická CMP je závažné cévní onemocnění mozku,

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Jaroslav Dufka Hospodárné vytápění domů a bytů Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 obchod@grada.cz, www.grada.cz tel.: +420 220

Více

biologie Analýza srdeční aktivity pomocí EKG Cíle Podrobnější rozbor cílů Zařazení do výuky Zadání úlohy Časová náročnost Pomůcky

biologie Analýza srdeční aktivity pomocí EKG Cíle Podrobnější rozbor cílů Zařazení do výuky Zadání úlohy Časová náročnost Pomůcky Analýza srdeční aktivity pomocí EKG pracovní návod s metodickým komentářem pro učitele připravila M. Najbertová biologie úloha číslo 05 Cíle Seznámit žáky s metodou elektrokardiografie, demonstrovat postup

Více

Klinické sledování. Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy. u pacientů s nejasnou polyneuropatií

Klinické sledování. Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy. u pacientů s nejasnou polyneuropatií Klinické sledování Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy u pacientů s nejasnou polyneuropatií Informace pro pacienta Vážená paní, vážený pane, Na základě dosud provedených

Více

Petr molka. NEVÌRA Pro podvádìné a podvádìjící. 2., roz íøené a aktualizované vydání

Petr molka. NEVÌRA Pro podvádìné a podvádìjící. 2., roz íøené a aktualizované vydání Petr molka NEVÌRA Pro podvádìné a podvádìjící 2., roz íøené a aktualizované vydání Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234 264 400 www.grada.cz

Více

Kdy indikovat vyšetření srdce pomocí CT nebo magnetické rezonance? Radka Kočková Dana Kautznerová

Kdy indikovat vyšetření srdce pomocí CT nebo magnetické rezonance? Radka Kočková Dana Kautznerová Kdy indikovat vyšetření srdce pomocí CT nebo magnetické rezonance? Radka Kočková Dana Kautznerová Počítačová tomografie - CT CT zobrazení a výpočet množství koronárního kalcia kalciové skóre CT angiografie

Více

ZPRÁVA O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

ZPRÁVA O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ZPRÁVA O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Název veřejné zakázky: FN u sv. Anny v Brně - ICRC - Elektrofyziologické systémy Evidenční ve VVZ: 226004 Evidenční zadavatele:

Více

Stabilografie x Statokinezimetrie

Stabilografie x Statokinezimetrie Stabilografie x Statokinezimetrie Využití -fyziologie, pat.fyziologie, farmakologie, neurologie, ORL, sportovní medicína, preventivní lékařství, toxikologie. Nejčastější použití při Dg. poruch rovnováhy

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Katedra technologií a měření DIPLOMOVÁ PRÁCE Textilní elektrody pro monitorování životních funkcí vedoucí práce: Ing. Radek Soukup, Ph.D. autor:

Více

Fyziologie srdce a krevního oběhu

Fyziologie srdce a krevního oběhu KAPITOLA I TÉMA 1: Kardiovaskulární systém - ÚVOD Povinná literatura: 1. Soulek V.: Přehled biologicko-medicinských předmětů. Gaudeamus 1995, I.-II. 311s. 2. Rokyta R. a kol. : Fyziologie ISV nakladatelství,

Více

AKUTNÍ KORONÁRNÍ SYNDROM. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

AKUTNÍ KORONÁRNÍ SYNDROM. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové AKUTNÍ KORONÁRNÍ SYNDROM Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Akutní koronární syndrom Forma ICHS = nestabilizovaná forma Zahrnuje: Nestabilní angina pektoris (AP) IM infarkt myokardu STEMI s elevací

Více

První pomoc I Pro studenty zdravotnických oborů

První pomoc I Pro studenty zdravotnických oborů Jarmila Kelnarová, Jana Toufarová, Jana Váňová, Zuzana Číková První pomoc I Pro studenty zdravotnických oborů 2., přepracované a doplněné vydání Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Více

Prezentace dat. Grafy Aleš Drobník strana 1

Prezentace dat. Grafy Aleš Drobník strana 1 Prezentace dat. Grafy Aleš Drobník strana 1 8.3 GRAFY Užití: Grafy vkládáme do textu (slovního popisu) vždy, je-li to vhodné. Grafy zvýší přehlednost sdělovaných informací. Výhoda grafu vůči tabulce či

Více

Tržní potenciál mikroregionu České Velenice. Mgr. Šímová Ivana Mgr. Zimmelová Petra, Ph.D.

Tržní potenciál mikroregionu České Velenice. Mgr. Šímová Ivana Mgr. Zimmelová Petra, Ph.D. Tržní potenciál mikroregionu České Velenice Mgr. Šímová Ivana Mgr. Zimmelová Petra, Ph.D. Nejčastější diagnózy a výše úhrad u pacientů z mikroregionu Č. Velenicko Nejčastější dg. za roky 2006, 2007, 2008

Více

MODELOVÁNÍ DAT V INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH. Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová

MODELOVÁNÍ DAT V INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH. Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová MODELOVÁNÍ DAT V INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová Recenzenti: prof. Ing. Milan Turčáni, CSc. prof. Ing. Ivan Vrana, DrSc. Tato kniha vznikla za finanční podpory Studentské grantové

Více