Ralph Haberl. EKG do kapsy. Překlad 4. vydání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ralph Haberl. EKG do kapsy. Překlad 4. vydání"

Transkript

1 Ralph Haberl EKG do kapsy Překlad 4. vydání

2 Ralph Haberl EKG do kapsy Překlad 4. vydání GRADA Publishing

3 Základy EKG Normální EKG Srdeční hypertrofie EKG do kapsy Raménkové blokády Atrioventrikulární převodní poruchy Ischemie myokardu Bradyarytmie Tachyarytmie Záněty srdce, kardiomyopatie Poruchy iontů, efekt léků Rušení EKG křivky, artefakty Dodatek, rejstřík

4 Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy šechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována ani šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele. Neoprávněné užití této knihy bude trestně stíháno. Prof. Dr. med. Ralph Haberl EKG do kapsy Překlad 4. vydání Tiráž tištěné publikace: Přeloženo z německého originálu EKG pocket, 4. Auflage, ISBN , vydaného v roce 2011 nakladatelstvím Börm Bruckmeier erlag GmbH, Grünwald Börm Bruckmeier erlag GmbH, Deutschland All Rights Reserved Překlad: MUDr. Branislav Štrauch, Ph.D. Czech Edition Grada Publishing, a.s., 2012 Cover Design Grada Publishing, a.s., 2012 ydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 jako svou publikaci Odpovědná redaktorka PhDr. Alena Palčová Sazba a zlom Antonín Plicka Počet stran české vydání, Praha 2012 ytiskly Tiskárny Havlíčkův Brod, a.s. Názvy produktů, firem apod. použité v této knize mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků, což není zvláštním způsobem vyznačeno. Postupy a příklady v knize, rovněž tak informace o lécích, jejich formách, dávkování a aplikaci jsou sestaveny s nejlepším vědomím autorů. Z jejich praktického uplatnění ale nevyplývají pro autory ani pro nakladatelství žádné právní důsledky. ISBN Elektronické publikace: ISBN (pro formát PDF) ISBN (pro formát EPUB)

5 5 Obsah Předmluva ke 4. vydání Základy EKG Převodní systém srdeční Popis jednotlivých úseků EKG EKG svody Metodika měření Normální EKG Charakteristika normálního EKG Stanovení elektrické osy srdeční Postup při hodnocení EKG Normální parametry EKG u dětí Srdeční hypertrofie Hypertrofie pravé síně Hypertrofie levé síně Hypertrofie pravé komory Hypertrofie levé komory Raménkové blokády Obecný úvod Levá přední hemiblokáda Levá zadní hemiblokáda Inkompletní blokáda levého raménka Tawarova Kompletní blokáda levého raménka Tawarova Funkční blokáda levého raménka Tawarova Inkompletní blokáda pravého raménka Tawarova... 62

6 6 Obsah 4.8 Kompletní blokáda pravého raménka Tawarova Bifascikulární blokáda Atrioventrikulární převodní poruchy Obecný úvod A blokáda I. stupně A blokáda II. stupně, Wenckebachův typ A blokáda II. stupně, Mobitzův typ A blokáda III. stupně Ischemie myokardu Ischemie při stenózách koronárních tepen Infarkt myokardu s elevacemi ST úseku (STEMI, Q infarkt) Non-Q infarkt (non-stemi) přední stěny Zátěžové EKG ergometrie Bradyarytmie Náhradní rytmy A junkční rytmy Sinoatriální blokáda Reflexní bradykardie Fibrilace síní s pomalou komorovou odpovědí Trvalá kardiostimulace při bradyarytmiích Tachyarytmie Obecný úvod Sinusová tachykardie Fibrilace síní s rychlou komorovou odpovědí Flutter síní A nodální reentry tachykardie

7 7 8.6 Wolfův Parkinsonův-Whiteův (WPW) syndrom Síňová tachykardie Bradykardicko-tachykardická forma sick sinus syndromu (brady-tachy SSS) Supraventrikulární (síňové) extrasystoly Komorové extrasystoly Setrvalá komorová tachykardie Fibrilace komor Proarytmogenní efekt antiarytmik Syndrom dlouhého QT intervalu (long QT syndrome) Zánětlivá onemocnění srdce, kardiomyopatie Akutní perikarditida Nízká voltáž Dilatační kardiomyopatie Hypertrofická kardiomyopatie Poruchy iontů, efekt léků Hypokalemie Hyperkalemie Hyperkalcemie Hypokalcemie EKG změny při terapii digoxinem Beta-blokátory, blokátory kalciového kanálu Rušení EKG křivky a artefakty Záměna svodů, lokalizace elektrod Další rušivé vlivy a artefakty

8 8 Obsah Dodatek D.1 Stručný přehled EKG D.2 Léčba fibrilace komor D.3 Lokalizace infarktu myokardu, stadia infarktu myokardu D.4 Délka QT intervalu: závislost na srdeční frekvenci, Bazettův vzorec D.5 Normální parametry EKG D.6 Sokolowův index D.7 Cabrerův kruh, určení sklonu elektrické osy srdeční Rejstřík

9 9 Předmluva ke 4. vydání Je svůdné koupit knihu, v níž je napsáno všechno. Množství informací pak často vede k tomu, že po přečtení takové knihy nakonec nevíme vůbec nic. EKG do kapsy nechce nahradit učebnici EKG diagnostiky. Je určena studentům, lékařům ve specializačním vzdělávání i lékařům všech specializací, kteří chtějí dobře poznat časté EKG nálezy, ale i pro ty, kteří chtějí svůj pohled zaostřit na vzácnější nálezy. Názorné příklady a schémata by měly být v tom nápomocny. Kniha nezprostředkovává expertní poznatky, ale představuje důležitost EKG diagnostiky po širokou oblast medicíny. Ten, kdo bude dobře ovládat obsah této knihy, bude vybaven pro každodenní praxi. Úspěch EKG do kapsy, který nyní vychází již ve 4. vydání, jak se zdá, to potvrzuje. Potěšilo by nás, pokud by ám tato knížka o EKG usnadnila vaši práci s pacienty. Na tomto místě bych chtěl poděkovat mé dlouholeté spolupracovnici paní Regine Pulter za cennou pomoc. R. Haberl, v Mnichově, v listopadu 2002

10

11 Převodní systém srdeční Základy EKG 1.1 Převodní systém srdeční sinusový uzel A uzel Hisův svazek levé raménko Tawarovo levý zadní fascikl levý přední fascikl pravé raménko Tawarovo Obr. 1 Převodní systém srdeční Sinusový uzel je primárním centrem automacie v srdci. ytváří pravidelné vzruchy o frekvenci 60 80/min. zruch se pak šíří svalovinou síní do A uzlu. A uzel převádí vzruch se zpomalením dále na komory. A uzel může při výpadku sinusového uzlu převzít i samotnou tvorbu vzruchu, a to o frekvenci 40 60/min. zruch se dále šíří přes Hisův svazek, který se dělí na pravé a levé Tawarovo raménko. Levé Tawarovo raménko se rozděluje relativně časně na přední (levý přední) a zadní (levý zadní) fascikl.

12 12 Základy EKG 1.2 Popis jednotlivých úseků EKG Depolarizace sinusového uzlu se na EKG nezobrazuje. Depolarizace síní je reprezentována vlnou P. Počáteční část vlny P odpovídá depolarizaci pravé síně, poté následuje depolarizace levé síně. Repolarizace síní probíhá v době zápisu komplexu QRS, a tak není na EKG viditelná. Konec vlny P odpovídá maximální depolarizaci síní a začíná převod přes A uzel a Hisův svazek. Kmit q odpovídá depolarizaci septa, která se dále aktivací Purkyňova systému rychle šíří na komory. Konec QRS komplexu odpovídá úplné depolarizaci komor, v tomto okamžiku teprve začíná mechanická kontrakce komor. Úsek ST začíná na konci kmitu S a je za normálních okolností izoelektrický. lna T odráží repolarizaci komor. ýznam vlny U není jasný. síňová část vlna P komplex QRS R komorová část úsek vlna T ST vlna U P T U interval PQ Q S interval QT Obr. 2 Názvosloví normálního EKG

13 EKG svody EKG svody Standardní EKG se skládá z následujících svodů: 1. Končetinové svody podle Einthovena (I, II, III) Jedná se o bipolární svody se zápisem pozitivní výchylky v případě, že se depolarizace šíří k elektrodě označené +. pravá horní končetina červená I levá horní končetina žlutá I II III červená II III žlutá zelená levá dolní končetina černá zelená Obr. 3 Einthovenův trojúhelník končetinových svodů Obr. 4 Schéma přiložení elektrod končetinových svodů

14 14 Základy EKG 2. Hrudní svody podle Wilsona ( 1 6 ) Jedná se o unipolární svody se spojnicí k elektroneutrálnímu bodu uprostřed hrudníku. Umístění svodů je přesně definováno: mezižebří parasternálně vpravo 4. mezižebří parasternálně vlevo 3 mezi 2 a mezižebří medioklavikulárně vlevo 5 5. mezižebří v přední axilární čáře vlevo 5. mezižebří ve střední axilární čáře vlevo 6 I II III 1 2 r 3 3 r r Obr. 5 Přiložení unipolárních hrudních svodů podle Wilsona (vlevo) a přiřazení elektrod k srdci v příčném průřezu (vpravo)

15 EKG svody 15 Pozor Pokud umístíme svody příliš vysoko (například do 2. mezižebří), povede to ke snížení voltáže kmitů R nad přední stěnou a tím k obrazu starého infarktu přední stěny. Při podezření na infarkt pravé komory se doporučuje umístit svod 4 R zrcadlově ke svodu 4 na pravou polovinu hrudníku. 3. Svody podle Goldbergera (ar, al, af) Svody podle Goldbergera jsou získány propojením končetinových svodů, a tím mají vyšší amplitudu (z angl. augmented ). RA LA RA LA RA LA LF LF LF - ar + - al + Obr. 6 Unipolární svody podle Goldbergera - af +

16 16 Základy EKG Lokalizační diagnostika Lokalizace patologických procesů podle EKG svodů má význam zejména při diagnostice infarktu myokardu. Pravidla jsou shrnuta v následující tabulce. Lokalizace infarktu myokardu II I III al af r hrot levé komory anteroseptální + + anterolaterální posterolaterální spodní stěna pravá komora (+) Obr. 7 Lokalizace infarktu myokardu

17 Metodika měření Metodika měření Standardní EKG je běžně zapisováno rychlostí 50 mm/s a se zesílením 1 m/cm. Posun papíru o 1 cm tak odpovídá 200 ms = 0,2 s. této knize jsou uvedené EKG křivky natočené obvykle v rychlosti 25 mm/s a * označená rychlostí 50 mm/s. Frekvenci komor lze vypočíst pomocí následujícího vzorce: srdeční frekvence = 60 RR interval [s] Obr. 8 ýpočet srdeční (komorové) frekvence

18 18 Normální EKG * 2. Normální EKG 2.1 Charakteristika normálního EKG Na prvním místě je nutno říct, že poznání patologického EKG je polovinou diagnózy! Normální délka intervalů je uvedena na obr. 9. R * < 3 m < 0,2 m P T U 100 Q S závislý na srdeční frekvenci Obr. 9 Normální parametry EKG maximální délka vlny P 100 ms, PQ interval 200 ms, QRS komplex 100 ms Pro všechny intervaly na EKG platí, že musí být změřeny ve svodu s největší odchylkou. lna P a komplex QRS měří maximálně 100 ms, úsek PQ maximálně 200 ms. Délka intervalu QT je závislá na srdeční frekvenci. Prodloužení QT intervalu, ať už vrozené nebo

19 Charakteristika normálního EKG 19 sekundárně léky navozené (s. 214), může predisponovat k životu nebezpečným arytmiím. Obr. 10 ukazuje normální délku intervalu QT (včetně dolní a horní meze) v závislosti na srdeční frekvenci. Pokud je prodlouženo trvání komplexu QRS, jde o raménkovou blokádu, při prodloužení intervalu PQ se jedná o A blokádu I. stupně. 0,2 délka QT intervalu [s] 0,3 min. max. 0,4 0,5 srdeční 40 frekvence RR / min 400 ms Bazettův vzorec QT C = (n = 0,40 0,44) QT [s] RR [s] Obr. 10 Závislost délky QT intervalu na srdeční frekvenci (střední hodnota a rozsah tolerance) RR = časový odstup 2 QRS komplexů [s]

20 20 Normální EKG 2.2 Stanovení elektrické osy srdeční Sklon elektrické osy srdeční odráží výsledný vektor depolarizace myokardu, tj. maximálních výchylek komplexu QRS. Sklon elektrické osy srdeční je stanovován z končetinových svodů I, II a III. Praktické schéma stanovení elektrické osy srdeční je uvedeno na obr. 12. U mladých osob je fyziologický sklon elektrické osy srdeční vertikální až intermediální, u dospělých intermediální až horizontální. Ke stanovení elektrické osy nebereme v úvahu pouze maximální amplitudu komplexu QRS v daném svodu, ale jeho celkovou plochu se započtením pozitivního i negativního podílu (obr. 11). stanovení hlavního vektoru QRS komplexu plocha QRS: pozitivní plocha QRS: 0 plocha QRS: negativní Obr. 11 arianty sklonu elektrické osy srdeční: stanovení hlavního vektoru QRS komplexu pomocí integrálu plochy QRS komplexu

21 Stanovení elektrické osy srdeční 21 ar srdeční doprava extrémní sklon elektrické osy sklon elektrické osy 270 (= -90 ) srdeční doleva elektrické osy srdeční horizontální sklon al I I II III příklad III sklon elektrické osy af srdeční doprava 60 intermediální sklon elektrické osy srdeční II vertikální sklon elektrické osy srdeční I II III Obr. 12 Cabrerův kruh a schematické znázornění jednotlivých variant sklonu elektrické osy srdeční. Příklad: Hlavní vektory QRS jsou zaneseny do osy jednotlivých svodů. Průsečík kolmic vycházejících z koncových bodů definuje sklon elektrické osy srdeční.

22 22 Normální EKG I I II II III III Obr. 13 Intermediální sklon elektrické osy srdeční Obr. 14 ertikální sklon elektrické osy srdeční I I II II III III Obr. 15 Horizontální sklon elektrické osy srdeční Obr. 16 Sklon elektrické osy srdeční do leva

23 Stanovení elektrické osy srdeční 23 I I II II III III Obr. 17 Sklon elektrické osy srdeční doprava Obr. 18 Extrémní sklon elektrické osy srdeční doprava I I II II III III Obr. 19 Obraz S I Q III Obr. 20 Obraz S I S II S III

24 24 Normální EKG Změny sklonu elektrické osy srdeční mohou být způsobeny nárůstem svalové hmoty (např. horizontální sklon osy při hypertenzi, extrémní sklon osy doprava při hypertrofii pravé komory), změnou uložení srdce v hrudníku (např. nálevkovitý hrudník, vysoký stav bránice) a poruchami vedení vzruchu (např. při raménkových blokádách, hemiblokádách, s. 45). Levá přední hemiblokáda tak vede ke sklonu elektrické osy srdeční doleva, levá zadní hemiblokáda k extrémnímu sklonu elektrické osy srdeční doprava. Klasicky je sklon elektrické osy srdeční stanovován ve frontální rovině. Náklony a rotace srdce v sagitální a horizontální rovině (obr. 21) vedou k obrazu S I Q III nebo obrazu S I S II S III, který může být způsoben přetížením pravého srdce. obraz S I Q III obraz S I S II S III běžné (konvenční) varianty sklonu elektrické osy srdeční Obr. 21 Elektrická osa srdeční různé varianty sklonu elektrické osy srdeční

25 Postup při hodnocení EKG Postup při hodnocení EKG Při prohlížení a interpretaci EKG se vždy vyplatí dodržovat určité pořadí, ve kterém posuzujeme jednotlivé jeho části postupně za sebou. K pochopení některých z popsaných kroků je nutná bližší znalost některých speciálních EKG abnormalit, které budou uvedeny v dalších kapitolách. Přesto v zájmu uvedení celého postupu při hodnocení EKG byly zahrnuty i do níže uvedeného přehledu. A nyní následuje postup při hodnocení EKG: 1. Rytmus Pravidelnost rytmu posuzujeme podle RR intervalů. Tachykardie je definována jako srdeční frekvence > 90/min. O bradykardii mluvíme při frekvenci < 50/min. Sinusový rytmus je definován podle pravidelných pozitivních vln P ve svodech I III. 2. A převod Při normálním A převodu uplyne od začátku vlny P po začátek QRS komplexu < 200 ms. PQ interval je tedy < 0,2 s. Při prodloužení PQ intervalu jde o A blokádu. 3. Sklon elektrické osy srdeční Posouzení sklonu elektrické osy srdeční probíhá podle již výše uvedeného postupu (obr. 12). 4. QRS komplex Normální QRS komplex trvá 100 ms. Pokud je QRS komplex prodloužen > 100 ms, jde o raménkovou blokádu. hrudních svodech dochází k postupnému zvyšování amplitudy kmitu R od svodu 1 směrem ke svodu 6 (tzv. progrese R) a amplituda kmitu S se postupně snižuje. e svodech 5 a 6 se může amplituda kmitu R díky vzdálenosti od hrudní stěny opět snížit. Kromě toho

26 26 Normální EKG se při prohlížení EKG zaměříme na signifikantní Q kmity a známky srdeční hypertrofie. 5. Úsek ST ST úsek je za normálních okolností izoelektrický. Pouze ve svodech 2 a 3 se mohou objevit nevýznamné elevace úseku ST do 0,2 m. Při ischemii myokardu může dojít ke změnám (např. depresi) úseku ST. 6. lna T lna T je ve svodech I III a 1 6 trvale pozitivní. e hrudních svodech je negativní vlna T vždy patologická. ýjimkou jsou svody 1 a III, kde vlna T může být naznačeně negativní. 7. QT interval Nakonec změříme QT interval. Prodloužení QT intervalu korigovaného podle srdeční frekvence může být známkou vyššího rizika poruch srdečního rytmu. 8. EKG diagnóza Závěrem popisu EKG by měla být formulace diagnózy, a to s ohledem na klinický obraz pacienta. Na následujícím obrázku je uveden odpovídající vyhodnocovací formulář. Tento formulář najdete také v dodatku. Můžete jej použít po příslušném zvětšení k hodnocení EKG pro vlastní účely.

27 Postup při hodnocení EKG 27 Popis EKG den měsíc rok pacient iniciály datum narození pohlaví Ž RR intervaly frekvence vlna P hlavní klinická diagnóza: antiarytmika: pravidelné A N / min pozitivní ve sv. I, II, III (sinusový rytmus) A pravidelná, následovaná komplexem QRS A pozitivní ve sv. I III, 1 6 QT c normální A (0,40 0,44) N délka QT tachykardie (> 90/min) N N absolutní arytmie (fibrilace síní) obraz zubů pily (flutter síní) elevace ST ve sv I II III ar al af elevace ST ve sv I II III ar al af ascend. horizont. descend. obloučkovitá A N negativita T symetrická preterminální terminální délka QT korigovaná dle SF bradykardie (< 50/min) podle Bazetta: M digoxin PQ interval 0,12 0,20 s A N zkrácený, < 0,12 s prodloužený, > 0,2 s (A blokáda) sklon odpovídající A N obraz S věku I Q III obraz S I S II S III el. osy extr. sklon doprava sklon doprava sklon doleva srdeční vertikální intermediální horizontální komplex QRS délka QRS A N inkompletní raménková blokáda (0,10 0,12 s) normální < 0,1 s kompletní raménková blokáda (> 0,12 s) horní obr. bod ve sv. 1 opožděný (> 0,03 s) BPRT horní obr. bod ve sv. 6 opožděný (> 0,05 s) BLRT progrese normální A N ve 1 pomalá progrese R ve svodu R kmitů Q kmit signifikantně patologický A N ve svodu II III af známky A N S 2 + R 5 > 3,5 m (Sokolow LK) R 2 + S 5 > 1,05 m (Sokolow PK) hypertrofie úsek ST izoelektrický A N vlna T QT interval závěr (EKG diagnóza) normální nález možný patolog. nález patolog. nález kód MKN podpis datum den měsíc rok

28 28 Normální EKG I II III ar al af Obr. 22 Normální EKG: sinusový rytmus, PQ interval < 0,2 s, délka QRS < 0,1 s, horizontální sklon elektrické osy srdeční. Nad přední stěnou je normální progrese kmitů R, ST úsek je izoelektrický

29 Postup při hodnocení EKG (ve svodu 2 se mohou objevit nevýznamné elevace ST úseku do 0,2 m). lna T je ve všech hrudních svodech pozitivní.

30 30 Normální EKG I II III ar al af Obr. 23 Normální EKG vertikální sklon elektrické osy srdeční, ostatní nález stejný jako na obr. 22

31 Postup při hodnocení EKG

32 32 Normální EKG 2.4 Normální parametry EKG u dětí věk srdeční frekvence (min 1 ) osa QRS (sklon) interval PQ (s) délka QRS (s) R ve 1 (mm) S ve 1 (mm) R ve 6 (mm) S ve 6 (mm) 1 týden ,08 0,15 0,03 0, týdny ,08 0,15 0,03 0, týdnů ,08 0,15 0,03 0, měsíců ,08 0,15 0,03 0, měsíců ,07 0,16 0,03 0, , roky ,08 0,16 0,03 0, , roky ,09 0,17 0,04 0, , let ,09 0,17 0,04 0,08 0,5 14 0, let ,09 0,17 0,04 0, , let ,09-0,18 0,04 0, , >16 let ,12-0,20 0,05 0, ,

33 Hypertrofie pravé síně Srdeční hypertrofie 3.1 Hypertrofie pravé síně P-dextrocardiale (P-pulmonale) >0,2 m II Hypertrofie pravé síně se na EKG projevuje jako hrotnatá P vlna se zvýšenou voltáží > 0,2 m, především ve svodech II, III a af. Interval PQ není významně prodloužen, často jsou přítomny známky hypertrofie pravé komory se sklonem elektrické osy srdeční doprava (vertikální sklon, sklon elektrické osy doprava až extrémní sklon osy doprava, obraz S I Q III nebo S I S II S III ). Etiologie Příčinou hypertrofie pravé síně bývá objemové nebo tlakové přetížení pravé síně, např. při trikuspidální insuficienci, defektu síňového septa, plicní hypertenzi.

34 34 Srdeční hypertrofie I II III af Obr. 24 P-pulmonale amplituda vlny P ve svodech II a III je > 0,2 m, délka vlny P je normální (< 0,1 s)

35 Hypertrofie levé síně Hypertrofie levé síně P-sinistrocardiale (P-mitrale) >0,1s 1 Hypertrofie levé síně se na EKG projevuje rozšířením vlny P > 0,1 s především ve svodech I, II, 1 3. e svodu 1 nalézáme často bifázickou vlnu P s výraznou negativní výchylkou, často jsou přítomny známky hypertrofie levé komory. Etiologie Příčinou hypertrofie levé síně bývá objemové a tlakové přetížení levé síně, např. při mitrální stenóze, mitrální insuficienci.

36 36 Srdeční hypertrofie 3.3 Hypertrofie pravé komory Definice Jde o přírůstek svalové hmoty pravé komory jako odpověď na chronicky zvýšenou objemovou nebo tlakovou zátěž. EKG Nejpoužívanějším parametrem pro posouzení srdeční hypertrofie je Sokolowův index. Při hypertrofii pravé komory je Sokolowův index R 2 + S 5 > 1,05 m. Další kritéria jsou uvedena na obr. 25. Často bývají přítomny také poruchy repolarizační fáze ve svodech 1 3 a rotace elektrické osy srdeční doprava (sklon elektrické osy srdeční vertikální, doprava, extrémní doprava, obraz S I Q III nebo S I S II S III ) a P-pulmonale. Příčiny Příčinou hypertrofie pravé komory je objemové nebo tlakové přetížení pravé komory (obr. 26).

37 Hypertrofie pravé komory 37 hypertrofie pravého srdce hlavní (významná) kritéria: vysoký kmit R ve svodu 1 kmit R ve 2 + kmit S ve 5 (Sokolow-Lyon) poměr R/S ve svodu 1 poměr R/S ve svodech 5 nebo 6 > 0,7 m > 1,05 m >1 <1 vedlejší kritéria: obraz S I -Q III, sagitální typ sklon elektrické osy srdeční doprava extrémní pravotyp přesunutí přechodové zóny doprava blokáda pravého raménka Tawarova Obr. 25 Kritéria hypertrofie pravého srdce přetížení pravého srdce EKG známky: P-dextrocardiale (P-pulmonale) sklon elektrické osy srdeční směrem doprava (sklon elektrické osy srdeční vertikální, doprava, extrémní doprava, obraz S I Q III nebo S I S II S III ) hypertrofie pravé komory (inkompletní) blokáda pravého raménka Tawarova příčiny: cor pulmonale stenóza pulmonální chlopně velký levo-pravý zkrat (objemové přetížení) Eisenmergerův syndrom (tlakové přetížení) plicní embolie Obr. 26 EKG známky a příčiny přetížení pravého srdce

38 38 Srdeční hypertrofie I II III ar al af Obr. 27 Hypertrofie pravé komory Sokolowův index R 2 + S 5 > 1,05 m je patologický a svědčí pro hypertrofii pravé komory

39 Hypertrofie pravé komory

40 40 Srdeční hypertrofie 3.4 Hypertrofie levé komory Definice Jde o přírůstek svalové hmoty levé komory jako odpověď na chronicky zvýšenou tlakovou nebo objemovou zátěž (hypertenze, aortální stenóza). EKG Nejpoužívanějším parametrem pro posouzení srdeční hypertrofie je Sokolowův index. Při hypertrofii levé komory je Sokolowův index S 2 + R 5 > 3,5 m (příklad na obr. 32). Další kritéria jsou uvedena na obr. 30. ýše uvedená kritéria jsou nepoužitelná při blokádě levého raménka Tawarova. Příčiny Informace k levostrannému přetížení na obr Obr. 28 Přetížení levé komory Obr. 29 Přetížení pravé komory

41 Hypertrofie levé komory 41 hypertrofie levého srdce hlavní (významná) kritéria: R v I R ve svodu I + S ve svodu III (Gubner a Ungerleider) R ve 4, 5 nebo 6 R ve 5 nebo 6 + S ve 1 nebo 2 (Sokolow-Lyon) vedlejší kritéria: > 1,6 m > 2,5 m > 2,6 > 3,5 m m QRS > 80 ms diskordance komplexu QRS a vlny T ve svodech z levého prekordia horizontální sklon elektrické osy srdeční až sklon doleva pomalá progrese R ve 1 3 Obr. 30 Kritéria hypertrofie levého srdce přetížení levého srdce EKG známky: P-sinistrocardiale horizontální sklon elektrické osy srdeční až sklon doleva (inkompletní) blokáda levého raménka Tawarova, levá přední/zadní hemiblokáda hypertrofie levé komory příčiny: hypertenze aortální stenóza hypertrofická (obstrukční) kardiomyopatie Obr. 31 EKG známky a příčiny přetížení levého srdce

42 42 Srdeční hypertrofie I II III ar al af Obr. 32 Sokolowův index pro hypertrofii levé komory S 2 + R 5 je > 3,5 m, sklon elektrické osy na hranici horizontální a sklonu doleva, často nalézáme pomalou progresi kmitu R

43 Hypertrofie levé komory S Σ > 3,5 m 5 R 5 6

44

45 Obecný úvod Raménkové blokády 4.1 Obecný úvod Definice Jde o poruchu vedení vzruchu v Hisově svazku nebo jednom z Tawarových ramének. Anatomie sinusový uzel A uzel Hisův svazek levé raménko Tawarovo levý zadní fascikl levý přední fascikl pravé raménko Tawarovo Obr. 33 Převodní systém srdeční Typy raménkových blokád: neúplná (inkompletní) nebo úplná (kompletní) raménková blokáda, blokáda pravého raménka Tawarova, blokáda levého raménka Tawarova, levá přední hemiblokáda nebo levá zadní hemiblokáda, funkční raménková blokáda, bifascikulární blokáda, trifascikulární blokáda. EKG Při úplné raménkové blokádě dochází k rozšíření komplexu QRS > 0,12 s. Pokud QRS komplex trvá > 0,1 s a < 0,12 s, jde o neúplnou raménkovou blokádu.

46 46 Raménkové blokády K rozlišení blokády pravého a levého raménka Tawarova používáme tzv. horní obratový bod (intrinsicoid deflection point). Je definován jako bod, kde dochází k obratu k poslední negativní výchylce v rámci QRS komplexu (obr. 34). Horní obratový bod je opožděn u blokády pravého raménka Tawarova ve svodu 1, u blokády levého raménka ve svodu 6. obou svodech 1 i 6 je horní obratový bod opožděn u tzv. arborizační blokády (je vzácná při těžkých srdečních onemocněních, obr. 35). určení tzv. horního obratového bodu Obr. 34 Určení tzv. horního obratového bodu [intrinscoid deflection point], kde dochází k obratu k poslední negativní výchylce v rámci QRS komplexu (šipky)

47 Obecný úvod 47 raménková blokáda (RB) 1. krok Jde o raménkovou blokádu? délka QRS komplexu 0,10 s žádná RB 0,11 0,12 s inkompletní RB 0,12 s kompletní RB } Hemiblokáda? osa srdeční doleva: osa srdeční doprava: levá přední hemiblokáda levá zadní hemiblokáda 2. krok Která raménková blokáda? horní obratový bod opožděný ve svodu 1 (> 0,03 s) opožděný ve svodu 6 (> 0,05 s) blokáda pravého raménka Tawarova arborizační blokáda blokáda levého raménka Tawarova 1 6 Obr. 35 Schéma doporučeného postupu při posuzování raménkových blokád. Kompletní raménková blokáda je přítomna při rozšíření QRS komplexu > 0,12 s. Typ raménkové blokády (pravého nebo levého raménka Tawarova) je posuzován podle svodu, kde je opožděný tzv. horní obratový bod.

48 48 Raménkové blokády Přerušení vedení v některém ze dvou fasciklů levého raménka Tawarova vede k hemiblokádě bez rozšíření QRS komplexu: na EKG dochází k rotaci osy srdeční doleva (levá přední hemiblokáda) nebo rotaci osy srdeční doprava (levá zadní hemiblokáda) (obr. 36). raménkové blokády A uzel Hisův svazek blokáda pravého raménka Tawarova (BPRT) délka QRS komplexu > 0,12 s horní obratový bod ( 1 ) > 0,03 s levá přední hemiblokáda délka QRS komplexu normální osa srdeční doleva levá zadní hemiblokáda normální délka QRS komplexu osa srdeční doprava blokáda levého raménka Tawarova délka QRS komplexu > 0,12 s horní obratový bod ( 6 ) > 0,05 s bifascikulární blokáda BPRT + osa srdeční doleva osa srdeční doprava Obr. 36 Lokalizace místa, kde je přerušeno vedení při raménkové blokádě

49 Obecný úvod 49 Příčiny Příčiny raménkových blokád jsou shrnuty v obr. 37. blokáda levého raménka Tawarova příčiny blokáda pravého raménka Tawarova arteriální hypertenze dilatační kardiomyopatie chlopenní vady s přetížením pravého srdce (Fallotova tetralogie, defekt síňového septa atd.) cor pulmonale akutní plicní embolie infarkt myokardu myokarditida Obr. 37 Příčiny raménkových blokád

50 50 Raménkové blokády 4.2 Levá přední hemiblokáda Definice Přerušení vedení v předním fasciklu levého raménka Tawarova. EKG Nedochází k rozšíření komplexu QRS, nicméně dochází k rotaci levá přední hemiblokáda elektrické osy srdeční doleva. Diagnóza je pravděpodobná při sklonu elektrické osy srdeční doleva v úhlu -40 až -60. Příčiny Častý nález, vyskytuje se i u pacientů bez srdečního onemocnění.

51 Levá přední hemiblokáda 51 I II III Obr. 38 Levá přední hemiblokáda sklon elektrické osy srdeční doleva, délka QRS komplexu je normální

52 52 Raménkové blokády 4.3 Levá zadní hemiblokáda Definice Přerušení vedení v zadním fasciklu levého raménka Tawarova. EKG Nedochází k rozšíření komplexu QRS, ale dochází k rotaci elektrické levá zadní hemiblokáda osy srdeční doprava. Pozor Diagnóza by neměla být stanovena při současném přetížení pravého srdce, plicním emfyzému a posterolaterálním infarktu myokardu.

53 Levá zadní hemiblokáda 53 I II III ar al af Obr. 39 Levá zadní hemiblokáda sklon elektrické osy srdeční doprava, délka QRS komplexu je normální

54 54 Raménkové blokády 4.4 Inkompletní blokáda levého raménka Tawarova Definice Neúplné přerušení vedení v levém raménku Tawarově. EKG Rozšíření komplexu QRS > 0,1 s, ale < 0,12 s. Blokáda vedení způsobuje snížení amplitudy kmitu R nad přední stěnou, což omezuje možnost diagnostiky ischemie. blokáda levého raménka Tawarova

55 Kompletní blokáda levého raménka Tawarova Kompletní blokáda levého raménka Tawarova Definice Úplné přerušení vedení v hlavním kmeni levého raménka Tawarova. EKG Při úplné blokádě levého raménka Tawarova dochází k rozšíření QRS komplexu 0,12 s a opoždění blokáda levého raménka Tawarova horního obratového bodu ve svodu 6 > 0,05 s. Podstatným poznávacím znamením je často úplné chybění kmitu R nad přední stěnou, které nesmí být interpretováno jako známka proběhlého infarktu přední stěny! Dále se vyskytují blokádou podmíněné změny v repolarizační fázi prekordiálně vlevo a elevace ST úseku. Pozor Blokáda levého raménka Tawarova znemožňuje diagnózu ischemie na EKG (akutní infarkt myokardu, nestabilní angina pectoris), s výjimkou případů, kdy máme možnost bezprostředního srovnání s předchozím EKG. U pacientů s blokádou levého raménka Tawarova jsou případné změny úseku ST při ergometrii neinterpretovatelné.

56 56 Raménkové blokády I II III ar al af Obr. 40 Kompletní blokáda levého raménka Tawarova délka QRS komplexu je > 0,12 s, horní obratový bod je opožděn ve svodu 6 ;

57 Kompletní blokáda levého raménka Tawarova typickými nálezy jsou absence kmitů R nad přední stěnou a raménkovou blokádou podmíněné změny repolarizační fáze

58 Toto je pouze náhled elektronické knihy. Zakoupení její plné verze je možné v elektronickém obchodě společnosti ereading.

Ralph Haberl. EKG do kapsy. Překlad 4. vydání

Ralph Haberl. EKG do kapsy. Překlad 4. vydání Ralph Haberl EKG do kapsy Překlad 4. vydání Ralph Haberl EKG do kapsy Překlad 4. vydání GRADA Publishing Základy EKG Normální EKG Srdeční hypertrofie 1 2 3 EKG do kapsy Raménkové blokády Atrioventrikulární

Více

Ralph Haberl. EKG do kapsy. Překlad 4. vydání

Ralph Haberl. EKG do kapsy. Překlad 4. vydání Ralph Haberl EKG do kapsy Překlad 4. vydání Ralph Haberl EKG do kapsy Překlad 4. vydání GRADA Publishing Základy EKG Normální EKG Srdeční hypertrofie 1 2 3 EKG do kapsy Raménkové blokády Atrioventrikulární

Více

Schémata a animace zpracovalo Servisní středisko pro e-learning na MU

Schémata a animace zpracovalo Servisní středisko pro e-learning na MU Schémata a animace zpracovalo Servisní středisko pro e-learning na MU http://is.muni.cz/stech/ ELEKTROKARDIOGRAFIE 1893 Einthoven zavádí termín elektrokardiogram 1895 Einthoven popisuje pět výchylek -

Více

Snímání a hodnocení EKG aktivity u člověka

Snímání a hodnocení EKG aktivity u člověka Snímání a hodnocení EKG aktivity u člověka EKG představuje grafický záznam elektrické aktivity, která vzniká při depolarizaci a repolarizaci myokardu a šíří se vodivými tkáněmi těla až k tělesnému povrchu.

Více

Snímání a hodnocení EKG aktivity u člověka

Snímání a hodnocení EKG aktivity u člověka Snímání a hodnocení EKG aktivity u člověka EKG představuje grafický záznam elektrické aktivity, která vzniká při depolarizaci a repolarizaci myokardu a šíří se vodivými tkáněmi těla až k tělesnému povrchu.

Více

ELEKTROKARDIOGRAFIE. ELEKTROKARDIOGRAFIE = metoda umožňující registraci elektrických změn vznikajících činností srdce z povrchu těla.

ELEKTROKARDIOGRAFIE. ELEKTROKARDIOGRAFIE = metoda umožňující registraci elektrických změn vznikajících činností srdce z povrchu těla. ELEKTROKARDIOGRAFIE 1893 Einthoven zavádí termín elektrokardiogram 1895 Einthoven popisuje pět výchylek - P, Q, R, S a T 1902 Einthoven publikuje první elektrokardiogram 1905 Einthoven přenáší elektrokardiogramy

Více

Popis EKG. Flu?er síní - akce je často pravidelná a je nález pravidelných jasných fluxerových síňových vlnek.

Popis EKG. Flu?er síní - akce je často pravidelná a je nález pravidelných jasných fluxerových síňových vlnek. Popis EKG 1. Rytmus Sinusový rytmus (SR) - základní rytmus zdravého srdce, charakterizován nálezem vlny P, která v pravidelných intervalech předchází komplex QRS. - vzruchy vznikají v SA uzlu normálně

Více

Základy EKG. Alena Volčíková Interní kardiologická klinika FN Brno Koronární jednotka

Základy EKG. Alena Volčíková Interní kardiologická klinika FN Brno Koronární jednotka Základy EKG Alena Volčíková Interní kardiologická klinika FN Brno Koronární jednotka Elektrokardiografie Poskytuje nám grafický záznam elektrické aktivity srdce Snímání z povrchu těla se provádí z končetin

Více

& Systematika arytmií

& Systematika arytmií Fyziologický srdeční rytmus & Systematika arytmií Štěpán Havránek II.interní klinika kardiologie a angiologie 1.LF UK VFN Kardiocentrum VFN Fyziologický srdeční rytmus Anatomické poznámky Sinoatriální

Více

Mechanismy bradykardií

Mechanismy bradykardií Bradykardie EKG bradykardie Definice: frekvence komor pod 60/min (50min) Tedy při posunu papíru 25mm/s je mezi QRS komplexy více než 5 (6) velkých čtverců Klinický obraz: Syndrom nízkého minutového srdečního

Více

& Systematika arytmií

& Systematika arytmií Fyziologický srdeční rytmus & Systematika arytmií Štěpán Havránek, Jan Šimek Fyziologický srdeční rytmus II.interní klinika kardiologie a angiologie 1.LF UK VFN Kardiocentrum VFN Anatomické poznámky Vznik

Více

Jméno Datum Skupina EKG. Jak můžete zjistit z 12 svodového EKG záznamu, že jste přehodili končetinové svody?

Jméno Datum Skupina EKG. Jak můžete zjistit z 12 svodového EKG záznamu, že jste přehodili končetinové svody? 1 Úvod EKG 1.1 Odpovězte na otázky Kolik elektrod se používá u 12 svodového EKG záznamu? Jak můžete zjistit z 12 svodového EKG záznamu, že jste přehodili končetinové svody? Na kterém svodu je při fyziologických

Více

PATOFYZIOLOGIE projevů ZÁTĚŽE MYOKARDU na EKG. MUDr.Ondřej VESELÝ Ústav patologické fyziologie LF UP Olomouc

PATOFYZIOLOGIE projevů ZÁTĚŽE MYOKARDU na EKG. MUDr.Ondřej VESELÝ Ústav patologické fyziologie LF UP Olomouc PATOFYZIOLOGIE projevů ZÁTĚŽE MYOKARDU na EKG MUDr.Ondřej VESELÝ Ústav patologické fyziologie LF UP Olomouc OBJEMOVÉ A TLAKOVÉ PŘETÍŽENÍ HYPERTROFIE - DILATACE SRDEČNÍCH ODDÍLŮ Hypertrofie/Dilatace síní

Více

MUDr. Jozef Jakabčin, Ph.D.

MUDr. Jozef Jakabčin, Ph.D. MUDr. Jozef Jakabčin, Ph.D. RAO LAO AKCE RYTMUS FRQ OSA QRS P QRS QT ST T Patologické změny ARYTMIE Šíření aktivace v pravé a následně levé síni P vlna je zápis splynutí dvou vln Aktivace pravé

Více

& Systematika arytmií

& Systematika arytmií Fyziologický srdeční rytmus & Systematika arytmií Štěpán Havránek II.interní klinika kardiologie a angiologie 1.LF UK VFN Kardiocentrum VFN Fyziologický srdeční rytmus Anatomické poznámky Sinoatriální

Více

Krevní tlak/blood Pressure EKG/ECG

Krevní tlak/blood Pressure EKG/ECG Minutový objem srdeční/cardiac output Systolický objem/stroke Volume Krevní tlak/blood Pressure EKG/ECG MINUTOVÝ OBJEM SRDCE Q CARDIAC OUTPUT je množství krve, které srdce vyvrhne do krevního oběhu za

Více

& Systematika arytmií

& Systematika arytmií Fyziologický srdeční rytmus & Systematika arytmií Štěpán Havránek II.interní klinika kardiologie a angiologie 1.LF UK VFN Kardiocentrum VFN Fyziologický srdeční rytmus Anatomické poznámky Sinoatriální

Více

Jméno Datum Skupina EKG

Jméno Datum Skupina EKG 1 Úvod EKG 1.1 Doplňte do textu Měření EKG slouží k nahrávání.aktivity srdce. Elektrokardiogram zaznamenává depolarizaci a repolarizaci buněk.. (2 slova) Fyziologicky začíná impulz v.. nacházející se v.

Více

Lekce z EKG podpůrný e-learningový materiál k přednáškám

Lekce z EKG podpůrný e-learningový materiál k přednáškám Lekce z EKG podpůrný e-learningový materiál k přednáškám MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D. Evropský fond pro regionální rozvoj Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Podpořeno projektem Materiálně technická

Více

ARYTMIE. Ústav patologické fyziologie 1. LF UK

ARYTMIE. Ústav patologické fyziologie 1. LF UK ARYTMIE Ústav patologické fyziologie 1. LF UK DĚLENÍ ARYTMIÍ 1) Lokalizace - supraventrikulární - ventrikulární 2) Tepová frekvence - bradyarytmie < 60/min - tachyarytmie > 100/min 3) Elektrické děje -

Více

Patologie na EKG křivce

Patologie na EKG křivce Patologie na EKG křivce EKG pro magistry II. interní klinika VFN a 1. LF UK v Praze Elektrokardiografie a elektrokardiogram Elektrokardiografie (EKG) je základní vyšetřovací metoda v kardiologii. Jejím

Více

2

2 1 2 3 4 5 Sick sinus syndrom (SSS) je relativně častým nálezem u starých lidí. Odpovídá poruchám tvorby vzruchu vsa uzlu. Může se projevovat více způsoby, které se mohou kombinovat a na krátkém EKG obvyklezachytíme

Více

EKG VYŠETŘENÍ. Ústav patologické fyziologie

EKG VYŠETŘENÍ. Ústav patologické fyziologie EKG VYŠETŘENÍ Ústav patologické fyziologie Převodní systém srdeční SA uzel AV uzel Hisův svazek Tawarova raménka Purkyňova vlákna Monophasic Action Potential (Cardiac Muscle Cell) Monophasic Action Potential

Více

Komorové tachykardie. Jan Šimek 2. interní klinika VFN. Komorové tachykardie. EKG atributy tachyarytmií. Supraventrikulární tachykardie

Komorové tachykardie. Jan Šimek 2. interní klinika VFN. Komorové tachykardie. EKG atributy tachyarytmií. Supraventrikulární tachykardie Komorové tachykardie EKG atributy tachyarytmií 0. Frekvence 1. Šířka QRS komplexu Tachykardie se štíhlými komplexy (QRS 120ms) Supraventrikulární tachykardie Supraventrikulární tachykardie Jan Šimek 2.

Více

KAZUISTIKA 1. Komorové tachykardie. Tachykardie. Únor Jan Šimek 2. interní klinika VFN

KAZUISTIKA 1. Komorové tachykardie. Tachykardie. Únor Jan Šimek 2. interní klinika VFN Tachykardie Komorové tachykardie Jan Šimek 2. interní klinika VFN Definice: zrychlená srdeční aktivita o frekvenci nad 100/min (Tedy QRS komplexy jsou vzdáleny 3 velké čtverce nebo méně) Klinický obraz:

Více

Komorové arytmie. MUDr. Lucie Riedlbauchová,PhD. Kardiologická klinika UK 2.LF a FN Motol

Komorové arytmie. MUDr. Lucie Riedlbauchová,PhD. Kardiologická klinika UK 2.LF a FN Motol Komorové arytmie MUDr. Lucie Riedlbauchová,PhD Kardiologická klinika UK 2.LF a FN Motol 65let - kuřačka, hypertonička, porucha glc tolerance - IM před 15 lety- bez dispenzarizace??? - v posledních 2 letech

Více

Patofyziologie oběhové soustavy poruchy tvorby a vedení vzruchu (EKG)

Patofyziologie oběhové soustavy poruchy tvorby a vedení vzruchu (EKG) Patofyziologie oběhové soustavy poruchy tvorby a vedení vzruchu (EKG) Při posuzování 12-ti svodového EKG hodnotíme: 3. 4. 5. 6. 7. 8. Rytmus Frekvenci Výše kmitů QRS Elektrickou osu Časové intervaly

Více

Co všechno musíte vědět o bradyarytmiích a bojíte se, že se vás zeptají. MUDr. Kamil Sedláček Klinika kardiologie IKEM

Co všechno musíte vědět o bradyarytmiích a bojíte se, že se vás zeptají. MUDr. Kamil Sedláček Klinika kardiologie IKEM Co všechno musíte vědět o bradyarytmiích a bojíte se, že se vás zeptají MUDr. Kamil Sedláček Klinika kardiologie IKEM 6.4.2013 Bradykardie Definice bradykardie jsou definovány jako pomalý komorový rytmus,

Více

Úzkokomplexové tachykardie Štěpán Havránek

Úzkokomplexové tachykardie Štěpán Havránek Úzkokomplexové tachykardie Štěpán Havránek II.interní klinika kardiologie a angiologie 1.LF UK a VFN Kardiocentrum VFN EKG Vlny a kmity: P, Q, R, S, T, U PS LS LK R PK P Q S T EKG Komplex: QRS Intervaly:

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz EKG PRO SESTRY Eliška Sovová a kol. Motto: Nejhorší je promeškat čas, kdy se můžete bez obav zeptat PROČ GRADA PUBLISHING EKG PRO SESTRY Hlavní autorka:

Více

Co všechno musíte vědět o bradyarytmiích a bojíte se, že se vás zeptají. MUDr. Kamil Sedláček Klinika kardiologie IKEM Kardiologické dny, 2012

Co všechno musíte vědět o bradyarytmiích a bojíte se, že se vás zeptají. MUDr. Kamil Sedláček Klinika kardiologie IKEM Kardiologické dny, 2012 Co všechno musíte vědět o bradyarytmiích a bojíte se, že se vás zeptají MUDr. Kamil Sedláček Klinika kardiologie IKEM Kardiologické dny, 2012 Bradykardie Definice bradykardie jsou definovány jako pomalý

Více

ELEKTROKARDIOGRAFIE. Ústav patologické fyziologie LF UK v Plzni

ELEKTROKARDIOGRAFIE. Ústav patologické fyziologie LF UK v Plzni ELEKTROKARDIOGRAFIE Ústav patologické fyziologie LF UK v Plzni 1 ÚVOD, POPIS EKG KŘIVKY 2 STANDARDNÍ EKG SVODY 3 bipolární končetinové - I, II, III 3 (pseudo)unipolární augmentované - avr, avl, avf 6 unipolárních

Více

Štěpán Svačina, Miroslav Souček, Alena Šmahelová, Richard Češka METABOLICKÝ SYNDROM. Nové postupy

Štěpán Svačina, Miroslav Souček, Alena Šmahelová, Richard Češka METABOLICKÝ SYNDROM. Nové postupy Štěpán Svačina, Miroslav Souček, Alena Šmahelová, Richard Češka METABOLICKÝ SYNDROM Nové postupy Štěpán Svačina, Miroslav Souček, Alena Šmahelová, Richard Češka METABOLICKÝ SYNDROM Nové postupy Grada

Více

Úzkokomplexové tachykardie Štěpán Havránek

Úzkokomplexové tachykardie Štěpán Havránek Úzkokomplexové tachykardie Štěpán Havránek II.interní klinika kardiologie a angiologie 1.LF UK a VFN Kardiocentrum VFN EKG Vlny a kmity: P, Q, R, S, T, U PS LS LK R PK P Q S T EKG Komplex: QRS Intervaly:

Více

DIAGNÓZA a LÉČBA ARYTMIÍ

DIAGNÓZA a LÉČBA ARYTMIÍ DIAGNÓZA a LÉČBA ARYTMIÍ ARK 1.LF UK a TN Praha ARYTMIE poruchy srdečního rytmu veškeré srdeční rytmy, které se odlišují od sinusového rytmu ARYTMIE Z klinického hlediska dvě základní skupiny : - tachyarytmie

Více

Záznam elektrokardiogramu a zátěžové EKG

Záznam elektrokardiogramu a zátěžové EKG Záznam elektrokardiogramu a zátěžové EKG Kontrolní otázky: 1. Co je to akční potenciál? 2. Vysvětlete pojmy depolarizace a repolarizace srdeční svaloviny. 3. Co vyjadřuje srdeční vektor? 4. Popište převodní

Více

Supraventrikulární tachykardie

Supraventrikulární tachykardie Supraventrikulární tachykardie u dětí Jiří Kobr Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Plzni 2011 Koncept Definice Klasifikace Patofyziologie Klinické příznaky Diagnostika Akutní léčba Léčba profylaktická

Více

Ergometrie. 1.1 Spojte pojmy z levého sloupce se správnou definicí z pravého sloupce. vystavení vyšetřované osoby regulované fyzické práci

Ergometrie. 1.1 Spojte pojmy z levého sloupce se správnou definicí z pravého sloupce. vystavení vyšetřované osoby regulované fyzické práci 1 Úvod Ergometrie 1.1 Spojte pojmy z levého sloupce se správnou definicí z pravého sloupce. Samotné vyšetření se skládá z několika částí: PŘÍPRAVNÁ FÁZE KLIDOVÁ FÁZE ZAHŘÍVACÍ FÁZE ( warm up ) FÁZE ZÁTĚŽE

Více

EKG PRO SESTRY. Eliška Sovová a kol. Motto: Nejhorší je promeškat čas, kdy se můžete bez obav zeptat PROČ GRADA PUBLISHING

EKG PRO SESTRY. Eliška Sovová a kol. Motto: Nejhorší je promeškat čas, kdy se můžete bez obav zeptat PROČ GRADA PUBLISHING EKG PRO SESTRY Eliška Sovová a kol. Motto: Nejhorší je promeškat čas, kdy se můžete bez obav zeptat PROČ GRADA PUBLISHING EKG PRO SESTRY Hlavní autorka: MUDr. Eliška Sovová, PhD., MBA Autorský kolektiv:

Více

EKG se čte snadno, nebo ne?

EKG se čte snadno, nebo ne? BI Praha EKG se čte snadno, nebo ne? MVDr. Alan Kovačevič, DECVIM-CA/kardiologie Veterinární klinika Stommeln, Spolková republika Německo Stručné zopakování EKG-diagnostiky Typické indikační oblasti pro

Více

Komorové arytmie. MUDr. Lucie Riedlbauchová,PhD. Kardiologická klinika UK 2.LF a FN Motol

Komorové arytmie. MUDr. Lucie Riedlbauchová,PhD. Kardiologická klinika UK 2.LF a FN Motol Komorové arytmie MUDr. Lucie Riedlbauchová,PhD Kardiologická klinika UK 2.LF a FN Motol Definice a rozdělení Komorové arytmie = poruchy srdečního rytmu vznikající ve svalovině komor v převodním systému

Více

diogram III. II. Úvod: Elektrokardiografie elektrod) potenciálu mezi danou a svorkou Amplituda [mv] < 0,25 0,8 1,2 < 0,5 Elektrická

diogram III. II. Úvod: Elektrokardiografie elektrod) potenciálu mezi danou a svorkou Amplituda [mv] < 0,25 0,8 1,2 < 0,5 Elektrická Laboratorní úloha č.6: Elektrokardiogram a vektorkardv diogram Úvod: Elektrokardiografie je velmi jednoduché, neinvazivní vyšetření. Každý stahh srdečního svalu je doprovázen vznikem slabého elektrického

Více

PORUCHY SRDEČNÍHO RYTMU. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

PORUCHY SRDEČNÍHO RYTMU. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové PORUCHY SRDEČNÍHO RYTMU Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Arytmie 1 Fyziologickým udavatelem (pacemakerem) rytmu je SA uzel SINUSOVÝ rytmus typická křivka EKG http://www.wikiskripta.eu/index.php/projevy_poruch_tvorby_a_veden%c3%ad_vzruchu_na_elektrokardiogramu

Více

Táňa Bulíková. EKG pro záchranáře nekardiology

Táňa Bulíková. EKG pro záchranáře nekardiology Táňa Bulíková EKG pro záchranáře nekardiology O autorce MUDr. Táňa Bulíková, PhD. Promovala na Lékařské fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě v roce 1989. Anestezioložka a specialistka urgentní medicíny,

Více

EKG. INTERVAL ms PQ QRS QT < 460. Komplex: QRS Intervaly: PQ, QRS, QT Úseky: ST QRSST P Q S T

EKG. INTERVAL ms PQ QRS QT < 460. Komplex: QRS Intervaly: PQ, QRS, QT Úseky: ST QRSST P Q S T INFARKT EKG Komplex: QRS Intervaly: PQ, QRS, QT Úseky: ST PQ QT QRSST R INTERVAL ms PQ 140 200 QRS 60 100 QT < 460 P Q S T EKG svody BIPOLÁRNÍ KONČETINOVÉ SVODY - I + - - II III + + EKG svody UNIPOLÁRNÍ

Více

Elektro(pato)fyziologie

Elektro(pato)fyziologie Elektro(pato)fyziologie Srde ní výdej CO = SV x f Tvorba a vedení vzruchu v srdci Poruchy rytmu tepový objem frekvence preload kontraktilita afterload automacie vedení Klidové membránové nap tí pro jeden

Více

Hemodynamický efekt komorové tachykardie

Hemodynamický efekt komorové tachykardie Hemodynamický efekt komorové tachykardie Autor: Kristýna Michalčíková Výskyt Lidé s vadami srdce, kteří během svého života prodělali srdeční infarkt, trpí zúženými věnčitými tepnami zásobujícími srdce

Více

Diagnostika chronické ICHS. Pavel Gregor KC FNKV a 3.LF UK v Praze

Diagnostika chronické ICHS. Pavel Gregor KC FNKV a 3.LF UK v Praze Diagnostika chronické ICHS Pavel Gregor KC FNKV a 3.LF UK v Praze Chronická ICHS Stabilní AP Vazospastická AP Němá ischemie Koronární syndrom X Ischemická dysfunkce LK Arytmická forma ICHS Chronická ICHS

Více

TEST 1 Kazuistika 1. Prezentace. Objektivní nález. Diferenciální diagnóza EKG

TEST 1 Kazuistika 1. Prezentace. Objektivní nález. Diferenciální diagnóza EKG TEST 1 Kazuistika 1 Prezentace 39-letý muž byl přijat pro klidovou bolest levého ramene, tlak na hrudi s lehkou závislostí na poloze, horší v předklonu. Vyšetřen na ambulanci a následně JIP interního oddělení,

Více

Biofyzikální laboratorní úlohy ve výuce budoucích učitelů fyziky

Biofyzikální laboratorní úlohy ve výuce budoucích učitelů fyziky Biofyzikální laboratorní úlohy ve výuce budoucích učitelů fyziky MARIE VOLNÁ Katedra experimentální fyziky PřF UP Olomouc Abstrakt Příspěvek se zabývá tématikou mezipředmětových vazeb, které umožňují studentům

Více

MUDr. Ondřej Rennét Oddělení urgentní medicíny. 18. Brněnské dny urgentní medicíny.

MUDr. Ondřej Rennét Oddělení urgentní medicíny. 18. Brněnské dny urgentní medicíny. MUDr. Ondřej Rennét Oddělení urgentní medicíny 18. Brněnské dny urgentní medicíny www.fnhk.cz Guidelines Česká kardiologická společnost 2007 European Society of Cardiology 2018 Definice SYNKOPA: Přechodná

Více

ARYTMIE. Zuzana Charvátová 23. 10. 2015

ARYTMIE. Zuzana Charvátová 23. 10. 2015 ARYTMIE Zuzana Charvátová 23. 10. 2015 ARYTMIE = poruchy srdečního rytmu přítomnost jakéhokoliv srdečního rytmu odlišného od sinusového rytmu ve fyziologickém rozmezí různé spektrum klinické závažnosti

Více

Resynchronizační terapie při srdečním selhání u dětí s vrozenou srdeční vadou

Resynchronizační terapie při srdečním selhání u dětí s vrozenou srdeční vadou Resynchronizační terapie při srdečním selhání u dětí s vrozenou srdeční vadou O. Spurná, J. Hojerová, S. Dvořáková, P. Kubuš, Dětské kardiocentrum FN v Motole, Praha, 2016 Etiologie srdečního selhání dle

Více

INTERPRETACE ELEKTROKARDIOGRAFICKÝCH ABNORMALIT U PSA

INTERPRETACE ELEKTROKARDIOGRAFICKÝCH ABNORMALIT U PSA INTERPRETACE ELEKTROKARDIOGRAFICKÝCH ABNORMALIT U PSA LENKA KAPUSTOVÁ, MV. CARLOS F. AGUDELO, Ph.D. PROJEKT IVA VFU č. 2017FVL/1660/13 BRNO 2017 1 OBSAH NORMÁLNÍ SINUSOVÝ RYTMUS Popis elektrokardiografické

Více

Úder srdečního hrotu Srdeční ozvy

Úder srdečního hrotu Srdeční ozvy Úder srdečního hrotu Srdeční ozvy Fyziologický ústav Lékařská fakulta Masarykova univerzita 2015 Kateřina Fialová Úder srdečního hrotu Srdeční ozvy Vyšetření zevních projevů srdeční činnosti pomocí smyslů

Více

SRDEČNÍ CYKLUS systola diastola izovolumická kontrakce ejekce

SRDEČNÍ CYKLUS systola diastola izovolumická kontrakce ejekce SRDEČNÍ CYKLUS Srdeční cyklus je období mezi začátkem dvou, po sobě jdoucích srdečních stahů. Skládá se z: 1. kontrakce komor, označované jako systola a 2. relaxace komor, označované jako diastola. Obě

Více

FYZIOLOGIE SRDCE A KREVNÍHO OBĚHU

FYZIOLOGIE SRDCE A KREVNÍHO OBĚHU FYZIOLOGIE SRDCE A KREVNÍHO OBĚHU VLASTNOSTI SRDCE SRDEČNÍ REVOLUCE PŘEVODNÍ SYSTÉM SRDEČNÍ SRDEČNÍ STAH ŘÍZENÍ SRDEČNÍ ČINNOSTI PRŮTOK KRVE JEDNOTLIVÝMI ORGÁNY EKG FUNKCE KREVNÍHO OBĚHU VLASTNOSTI SRDCE

Více

Táňa Bulíková. EKG pro záchranáře nekardiology

Táňa Bulíková. EKG pro záchranáře nekardiology Táňa Bulíková EKG pro záchranáře nekardiology O autorce MUDr. Táňa Bulíková, PhD. Promovala na Lékařské fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě v roce 1989. Anestezioložka a specialistka urgentní medicíny,

Více

Výstupový test (step-test), Letunovova zkouška. - testy fyzické zdatnosti a reakce oběhového systému na zátěž

Výstupový test (step-test), Letunovova zkouška. - testy fyzické zdatnosti a reakce oběhového systému na zátěž Výstupový test (step-test), Letunovova zkouška - testy fyzické zdatnosti a reakce oběhového systému na zátěž 1 Hodnocení srdeční práce Hodnocení funkce systoly - ejekční frakce hodnotí funkční výkonnost

Více

Cardiac Arrhythmias. Srdeční arytmie praktické poznámky k interpretaci a léčbě. Bennett s. Practical Notes on Interpretation and Treatment

Cardiac Arrhythmias. Srdeční arytmie praktické poznámky k interpretaci a léčbě. Bennett s. Practical Notes on Interpretation and Treatment David H. Bennett Srdeční arytmie praktické poznámky k interpretaci a léčbě Překlad 8. vydání Bennett s Cardiac Arrhythmias Practical Notes on Interpretation and Treatment 8 th Edition David H. Bennett

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 9 1 2 U k á z k a k n i h

Více

Fibrilace síní v akutní péči symptom nebo arytmie?

Fibrilace síní v akutní péči symptom nebo arytmie? Fibrilace síní v akutní péči symptom nebo arytmie? MUDr. David Šipula kardiovaskulární oddělení FNO Fibrilace síní Nejčastější setrvalá porucha srdečního rytmu odpovědná za podstatné zvýšení mortality

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz 100+1 Eliška Sovová Jan Lukl otázek a odpovědí pro kardiaky Vyšetření Rizikové faktory Srdeční onemocnění (tištěná ISBN Grada 978-80-247-6021-6 Publishing,

Více

Prof. MUDr. Jan Lukl, CSc. SRDEČNÍ ARYTMIE V KAZUISTIKÁCH Postupy podle léčebných standardů. Recenzent: MUDr. Miloš Táborský, Ph.D.

Prof. MUDr. Jan Lukl, CSc. SRDEČNÍ ARYTMIE V KAZUISTIKÁCH Postupy podle léčebných standardů. Recenzent: MUDr. Miloš Táborský, Ph.D. Prof. MUDr. Jan Lukl, CSc. SRDEČNÍ ARYTMIE V KAZUISTIKÁCH Postupy podle léčebných standardů Recenzent: MUDr. Miloš Táborský, Ph.D. Grada Publishing, a.s., 2006 Obrázky dodal autor. Cover Photo profimedia.cz/corbis,

Více

Arytmie v souvislosti se zástavou oběhu. MUDr. Radovan Turek ARO KNTB Zlín, a.s.

Arytmie v souvislosti se zástavou oběhu. MUDr. Radovan Turek ARO KNTB Zlín, a.s. Arytmie v souvislosti se zástavou oběhu MUDr. Radovan Turek ARO KNTB Zlín, a.s. Obsah Úvod a řetězec přežití Obecná opatření a rozpoznání arytmie EKG opakování Od asystolie po komorovou fibrilaci Léčba

Více

Elektrokardiografie. Michael Němec. Gymnázium Botičská Botičská 1, Praha 2

Elektrokardiografie. Michael Němec. Gymnázium Botičská Botičská 1, Praha 2 Středoškolská technika 2014 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Elektrokardiografie Michael Němec Gymnázium Botičská Botičská 1, Praha 2 1 Úvod Vzhledem k mému zájmu o eventuelní

Více

Atestační otázky z oboru kardiologie

Atestační otázky z oboru kardiologie Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze ( https://www.lf2.cuni.cz) Atestační otázky z oboru kardiologie 1. Aortální stenóza CT a magnetická rezonance v kardiologii Antikoagulační léčba

Více

Léčba arytmií v anestezii a intenzivní péči

Léčba arytmií v anestezii a intenzivní péči Léčba arytmií v anestezii a intenzivní péči Miroslav Solař I. interní kardioangiologická klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové Lékařská fakulta UK v Hradci Králové Arytmie v anestezii Poruchy srdečního

Více

Soudní znalectví v oboru zdravotnictví

Soudní znalectví v oboru zdravotnictví Miroslav Hirt a kolektiv Příručka je určena k základnímu vzdělání uchazeče o jmenování znalcem z oboru zdravotnictví, ale neměla by chybět ani v knihovně znalců zkušených. Jsou v ní uvedena všechna práva

Více

Dětský kardiolog na NICU. Jiří Mrázek, Filip Kašák Oddělení dětské kardiologie

Dětský kardiolog na NICU. Jiří Mrázek, Filip Kašák Oddělení dětské kardiologie Dětský kardiolog na NICU Jiří Mrázek, Filip Kašák Oddělení dětské kardiologie Echokardiografie v neonatologii Funkční echokardiografie Vrozené srdeční vady Arytmie Získané srdeční onemocnění Postnatální

Více

Cardiac Arrhythmias. Srdeční arytmie praktické poznámky k interpretaci a léčbě. Bennett s. Practical Notes on Interpretation and Treatment

Cardiac Arrhythmias. Srdeční arytmie praktické poznámky k interpretaci a léčbě. Bennett s. Practical Notes on Interpretation and Treatment David H. Bennett Srdeční arytmie praktické poznámky k interpretaci a léčbě Překlad 8. vydání Bennett s Cardiac Arrhythmias Practical Notes on Interpretation and Treatment 8 th Edition David H. Bennett

Více

ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PRÁVNÍHO PŘEDPISU S PŘEDPISY EU

ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PRÁVNÍHO PŘEDPISU S PŘEDPISY EU V. ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PRÁVNÍHO PŘEDPISU S PŘEDPISY EU Rozdílová tabulka návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní

Více

Supraventrikulární tachyarytmie. Václav Durdil Kardiologická klinika UK 2.LF a FN Motol

Supraventrikulární tachyarytmie. Václav Durdil Kardiologická klinika UK 2.LF a FN Motol Supraventrikulární tachyarytmie Václav Durdil Kardiologická klinika UK 2.LF a FN Motol Definice Supraventrikulární tachyarytmie (=SVT) Porucha srdečního rytmu K udržení je potřeba myokardu síní Frekvence

Více

Fetální oběh FYZIOLOGIE OBĚHU KRVE A LYMFY 27.2.2015

Fetální oběh FYZIOLOGIE OBĚHU KRVE A LYMFY 27.2.2015 Fetální oběh FYZIOLOGIE OBĚHU KRVE A LYMFY 2 spojky foramen ovale (síně) krev ze systémového oběhu a pravé síně teče přímo do levé síně, levé komory a do těla spolu s okysličenou krví z placenty zbylá

Více

Cardiac Arrhythmias. Srdeční arytmie praktické poznámky k interpretaci a léčbě. Bennett s. Practical Notes on Interpretation and Treatment

Cardiac Arrhythmias. Srdeční arytmie praktické poznámky k interpretaci a léčbě. Bennett s. Practical Notes on Interpretation and Treatment David H. Bennett Srdeční arytmie praktické poznámky k interpretaci a léčbě Překlad 8. vydání Bennett s Cardiac Arrhythmias Practical Notes on Interpretation and Treatment 8 th Edition David H. Bennett

Více

KOMPLIKACE AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU V PŘEDNEMOCNIČNÍ NEODKLADNÉ PÉČI

KOMPLIKACE AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU V PŘEDNEMOCNIČNÍ NEODKLADNÉ PÉČI KOMPLIKACE AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU V PŘEDNEMOCNIČNÍ NEODKLADNÉ PÉČI MUDr. Robin Šín ZZS Plzeňského kraje ZZS Libereckého kraje ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství Úvod nekróza části myokardu

Více

Akutní formy ischemické choroby srdeční. Křivánková M. Oddělení urgentního příjmu FN Olomouc

Akutní formy ischemické choroby srdeční. Křivánková M. Oddělení urgentního příjmu FN Olomouc Akutní formy ischemické choroby srdeční Křivánková M. Oddělení urgentního příjmu FN Olomouc Ischemická choroba srdeční Akutní (nestabilní) formy nestabilní angina pectoris akutní infarkt myokardu s vývojem

Více

STRATEGIE KARDIOVERZE U FIBRILACE SÍNÍ. Jiří Kettner. Klinika kardiologie, IKEM, Praha

STRATEGIE KARDIOVERZE U FIBRILACE SÍNÍ. Jiří Kettner. Klinika kardiologie, IKEM, Praha STRATEGIE KARDIOVERZE U FIBRILACE SÍNÍ Jiří Kettner Klinika kardiologie, IKEM, Praha Kardioverze Kardioverzí rozumíme výkon, který směřuje k obnovení normálního srdečního rytmu. Elektrická kardioverze

Více

Stimulace srdečního svalu. Doc.RNDr.Roman Kubínek, CSc. Předmět: lékařská přístrojov technika

Stimulace srdečního svalu. Doc.RNDr.Roman Kubínek, CSc. Předmět: lékařská přístrojov technika Stimulace srdečního svalu Doc.RNDr.Roman Kubínek, CSc. Předmět: lékařská přístrojov technika Základní typy srdečních stimulací Kardiostimulace je nahrazována porucha rytmické funkce Defibirilace je rušena

Více

Náhlá srdeční smrt ve sportu Hlavní příčiny a možnosti prevence

Náhlá srdeční smrt ve sportu Hlavní příčiny a možnosti prevence Náhlá srdeční smrt ve sportu Hlavní příčiny a možnosti prevence Doc. MUDr.Tomáš Kára,PhD, Prim. MUDr. Pavel Homolka, PhD, Prof. MUDr. Petr Dobšák, CSc., Prim. MUDr. Ladislav Groch, As. MUDr. Ota Hlinomaz,PhD,

Více

OSTEOSYNTÉZY A ARTRODÉZY SKELETU RUKY. Pavel Maňák Pavel Dráč

OSTEOSYNTÉZY A ARTRODÉZY SKELETU RUKY. Pavel Maňák Pavel Dráč OSTEOSYNTÉZY A ARTRODÉZY SKELETU RUKY Pavel Maňák Pavel Dráč Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz OSTEOSYNTÉZY A ARTRODÉZY SKELETU RUKY Pavel Maňák Pavel Dráč GRADA Publishing Upozornění

Více

PŘEHLED Antiarytmické terapie

PŘEHLED Antiarytmické terapie PŘEHLED Antiarytmické terapie Klinická praxe a ESC doporučení Bezpečnost a riziko léčby Speciální klinické případy Porucha automacie SA uzlu Porucha tvorby vzruchu fokální vznik signálu Porucha vedení

Více

MECHANIKA SRDEČNÍ ČINNOSTI SRDCE JAKO PUMPA SRDEČNÍ CYKLUS SRDEČNÍ SELHÁNÍ

MECHANIKA SRDEČNÍ ČINNOSTI SRDCE JAKO PUMPA SRDEČNÍ CYKLUS SRDEČNÍ SELHÁNÍ MECHANIKA SRDEČNÍ ČINNOSTI SRDCE JAKO PUMPA SRDEČNÍ CYKLUS SRDEČNÍ SELHÁNÍ VZTAH DÉLKA - TENZE Pasivní protažení, aktivní protažení, izometrický stah, izotonický stah, auxotonní stah SRDEČNÍ VÝDEJ (MO)

Více

Synkopa. Rostislav Polášek KARDIOCENTRUM Krajská nemocnice Liberec a.s.

Synkopa. Rostislav Polášek KARDIOCENTRUM Krajská nemocnice Liberec a.s. Synkopa Rostislav Polášek KARDIOCENTRUM Krajská nemocnice Liberec a.s. Náhle vzniklé bezvědomí (atraumatické) Krátkodobé Spontánně končící Úprava ad integrum + synkopa epilepsie koma přerušená NS psychogenní

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje EKG a EEG Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 7.4.2009 autor Mgr. Helena Kollátorová Prezentace je rozdělena na tři části: 1. Stavba srdce,

Více

Hemodynamika srdečních vad. Hana Maxová Ústav patologické fyziologie 2. LF UK

Hemodynamika srdečních vad. Hana Maxová Ústav patologické fyziologie 2. LF UK Hemodynamika srdečních vad Hana Maxová Ústav patologické fyziologie 2. LF UK Srdeční vady Získané - vada v dospělosti - v celé populaci 0,2 % - nad 70 let 12% Chlopenní vady - aortální st. - mitrální reg.

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Mgr. Taťána Filipová OŠETŘOVATELSTVÍ INTERNA Pracovní sešit 1. díl Recenzentka: PhDr. Jarmila Kelnarová, Ph.D. Grada Publishing, a. s., 2010 Ilustrace

Více

OBSAH PŘEDNÁŠKY. Historie. Teorie. Praxe. Willem Einthoven (1860 1927), EKG: 1903, Nobelovka: 1904. Princip EKG EKG přístroj

OBSAH PŘEDNÁŠKY. Historie. Teorie. Praxe. Willem Einthoven (1860 1927), EKG: 1903, Nobelovka: 1904. Princip EKG EKG přístroj ELEKTROKARDIOGRAFIE OBSAH PŘEDNÁŠKY Historie Willem Einthoven (1860 1927), EKG: 1903, Nobelovka: 1904 Teorie Princip EKG EKG přístroj Praxe Záznam EKG Základní popis EKG TEORIE Orgán srdce Při vyšetření

Více

Diferenciální diagnostika změn ST-T úseku na EKG

Diferenciální diagnostika změn ST-T úseku na EKG Diferenciální diagnostika změn ST-T úseku na EKG Doc. MUDr. Čestmír Číhalík, CSc. 17. 6. 2011 I. interní klinika - kardiologická LF UP a FN Olomouc Snímek 1 Diferenciální diagnostika změn ST-T úseku na

Více

Morfologie. realista. trochu komplikovanější, než se zdá.

Morfologie. realista. trochu komplikovanější, než se zdá. Fyziologie srdce Funkce Srdce je pumpa : Funkcí srdce je přečerpávání (pumpování) krve do cévního systému. Protože cévní systém je uzavřený, srdce vytváří klesající tlakový gradient na začátku a na konci

Více

Elektronické srdce a plíce CZ.2.17/3.1.00/33276

Elektronické srdce a plíce CZ.2.17/3.1.00/33276 Kazuistika č. 5, bolesti zhoršovaná nádechem ( perikarditida) P.K., muž, 51 let Popis případu a základní anamnesa 51 letý muž, kuřák, s anamnesou hypertenzní nemoci diagnostikované cca před 5 lety, tehdy

Více

Kardiologie I. MVDr. Pavlína Melková Klinika chorob koní, VFU Brno Listopad 2014

Kardiologie I. MVDr. Pavlína Melková Klinika chorob koní, VFU Brno Listopad 2014 Kardiologie I. MVDr. Pavlína Melková Klinika chorob koní, VFU Brno Listopad 2014 EKG A PORUCHY SRDEČNÍHO RYTMU U KONÍ ARYTMIE U KONÍ Vyskytují se velmi často! Příčina? Onemocnění srdce (insuficience chlopní,

Více

Masáže. bolest. na vaši. Kamil Ramík. Spoušťové body Stručné základy ergonomie Pozdrav slunci ZDRAVÍ & ŽIVOTNÍ STYL

Masáže. bolest. na vaši. Kamil Ramík. Spoušťové body Stručné základy ergonomie Pozdrav slunci ZDRAVÍ & ŽIVOTNÍ STYL ZDRAVÍ & ŽIVOTNÍ STYL Masáže na vaši bolest Spoušťové body Stručné základy ergonomie Pozdrav slunci Kamil Ramík Poděkování: fotograf Rostislav Šimek, www.foto-simek.com grafik Georgi Stojkov, www.georgistojkov.com

Více

Antianginózní látky, kardiotonika, antiarytmika. Milan Sova

Antianginózní látky, kardiotonika, antiarytmika. Milan Sova Antianginózní látky, kardiotonika, antiarytmika Milan Sova Antianginózní látky Antianginózní látky Léčba anginy pectoris projev Ischemické choroby srdeční (ICHS) Používan vané skupiny látek: l Organické

Více

VZTAH MEZI ISCHEMICKÝMI CÉVNÍMI PŘÍHODAMI A ONEMOCNĚNÍM SRDCE Z POHLEDU DIAGNOSTIKY A PREVENCE. MUDr. Michal Král

VZTAH MEZI ISCHEMICKÝMI CÉVNÍMI PŘÍHODAMI A ONEMOCNĚNÍM SRDCE Z POHLEDU DIAGNOSTIKY A PREVENCE. MUDr. Michal Král VZTAH MEZI ISCHEMICKÝMI CÉVNÍMI PŘÍHODAMI A ONEMOCNĚNÍM SRDCE Z POHLEDU DIAGNOSTIKY A PREVENCE MUDr. Michal Král 2. Výskyt kardioselektivního troponinu T u pacientů v akutní fázi ischemické cévní mozkové

Více

Kardiologie pro obor ošetřovatelství

Kardiologie pro obor ošetřovatelství Eliška Sovová, Jarmila Sedlářová a kolektiv Kardiologie pro obor ošetřovatelství 2., rozšířené a doplněné vydání Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Eliška Sovová, Jarmila Sedlářová

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Ukázka knihy z internetového knihkupectví U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 9 9 9 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám http://www.kardiobtl.cz/produkty/diag-ultrazvuky-ge/ge-vivid-7/ K l i n i c k á p r o p e d e u t i k a Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí,

Více

Poruchy srdečního rytmu

Poruchy srdečního rytmu Poruchy srdečního rytmu Chirurgická léčba poruch srdečního rytmu: Co je to arytmie? Obecně lze říci, že se jedná se o poruchu srdečního rytmu, kdy elektrické impulsy, které za normálních okolností vznikají

Více

HYPOKALÉMIE, HYPERKALÉMIE A DALŠÍ METABOLICKÉ PŘÍČINY ZÁSTAVY OBĚHU. Jiří Chvojka JIP I.interní kliniky FN a LF UK v Plzni

HYPOKALÉMIE, HYPERKALÉMIE A DALŠÍ METABOLICKÉ PŘÍČINY ZÁSTAVY OBĚHU. Jiří Chvojka JIP I.interní kliniky FN a LF UK v Plzni HYPOKALÉMIE, HYPERKALÉMIE A DALŠÍ METABOLICKÉ PŘÍČINY ZÁSTAVY OBĚHU Jiří Chvojka JIP I.interní kliniky FN a LF UK v Plzni 4 T? Hypoterm ie? Hypoxi e? Hypovolémi e? Sakra, co tam ještě bylo za H? DRASLÍK

Více