[ ] Goniometrický tvar komplexních čísel I. Předpoklady: 4207, 4209, 6201

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "[ ] 6.2.2 Goniometrický tvar komplexních čísel I. Předpoklady: 4207, 4209, 6201"

Transkript

1 6.. Gonometrcký tvar kompleních čísel I Předpoklad: 07, 09, 60 Pedagogcká poznámka: Gonometrcký tvar kompleních čísel není pro student njak obtížný. Velm obtížné je pro student s po roce vzpomenout na hodnot gonometrckých funkcí. Varuj je dopředu a případnou neznalost trestám. Bez přpomenutí hodnot gonometrckých funkcí ztrácí následující hodn smsl, protože student nebudou řešt problém kompleních čísel, ale pouze hodnot gonometrckých funkcí. Př. : Nakresl do Gaussov rovn obraz čísla z = Obraz bodu z = + je určen pomocí dvou čísel [ ;], kartézských souřadnc. Jak kartézské souřadnce určují polohu bodu? ; = posuň se ve vodorovném směru (ve směru os ) o dva zpátk (o ) a pak se posuň [ ] ve svslém směru (ve směru os ) od dva nahoru (o +) a dostaneš se do bodu [ ;] Je možné se do stejného místa dostat jným způsobem (předpokládáme, že stojíme v počátku a díváme se v kladném směru os? Způsobů je nekonečně mnoho. Jným jednoduchým je:

2 Otoč se o úhel 35, pak ujd přímým směrem vzdálenost ( ) + = 8 = polohu obrazu čísla z = + jde určt více způsob: ; - kartézské souřadnce pomocí čísel [ ] pomocí čísel ;35 - polární souřadnce Jak se říká polárním souřadncím? - vzdálenost od počátku = absolutní hodnota kompleního čísla z (značí se r) 35 - úhel otočení od kladného směru os = argument, značí se ϕ Jaký je vztah mez [ a; b ] a [ ; ] r ϕ? Srovnáme s jednotkovou kružncí. sn() - cos() S a r b - souřadnce zakresleného bodu mají hodnot: cos ϕ;snϕ [ ] stejný obrázek jako vlevo, ale vzdálenost bodu od počátku je r místo souřadnce zakresleného bodu mají hodnot: r cos ϕ; r snϕ. Dosud jsme je označoval [ ] [ a; b ] platí: a = r cosϕ, b = r snϕ

3 zapíšeme algebracký tvar kompleního čísla pomocí [ r; ϕ ]: z a b ( r cosϕ ) ( r snϕ ) r ( cosϕ snϕ ) = + = + = + = gonometrcký tvar kompleního čísla Gonometrcký tvar není jednoznačný, obě gonometrcké funkce se opakují po π, proto platí: z = r ( cosϕ + snϕ ) = r cos( ϕ + k π ) + sn ( ϕ + k π ) Gonometrckým tvarem čísla rozumíme jeho vjádření ve tvaru z = r cosϕ + snϕ, kde ϕ je argument kompleního čísla z a r je jeho ( ) absolutní hodnota. Př. : Zapš komplení číslo z = + v gonometrckém tvaru. gonometrcký tvar potřebujeme znát ϕ a r, obojí už známe z obrázků r = z = 3 ϕ = 35 = π 3 3 z = r ( cosϕ + snϕ ) = cos π + sn π Argument kompleních čísel se téměř výhradně udává v radánech. Jak převedeme číslo z gonometrckého tvaru do algebrackého? z = r cosϕ + snϕ = a + b stačí zapsat hodnot gonometrckých funkcí a roznásobt ( ) závorku 3 3 z = cos π + sn π = + = + = + Př. 3: Zapš komplení čísla v algebrackém tvaru: 7 7 a) z = cos + sn b) z = cos π + sn π c) z3 = cos π + sn π d) z = cos π + sn π 3 3 e) z5 = 5( cos 0 + sn 0 ) a) z = cos + sn = + = b) z = cos π + sn π = c) z3 = cos π + sn π = z3 = 0 + ( ) = 3

4 70 70 d) z = cos π + sn π musíme najít základní hodnotu úhlu π = π + π = π + π = π z = cos π + sn π = cos π + sn π = + = e) z5 = 5( cos 0 + sn 0 ) pro úhel 0 neznám tabulkové hodnot gonometrckých funkcí s kalkulačkou jen přblžný výsledek z5 = 5( cos 0 + sn 0 ) 5( 0,77 + 0,6) = 3,85 + 3, Př. : Petáková: strana 37/cvčení 3 z strana 37/cvčení 33 Na druhou stranu to bude horší. Chceme převést do gonometrckého tvaru z = musíme najít r a ϕ. r = z = a + b = + =. Najít r není problém: ( ) Jak najít ϕ?. pomocí obrázku 3 - r Stačí určt úhel α a máme úhel ϕ. -

5 3 - r 7 7 z = = cos π + sn π - Zelený trojúhelník: 3 π 7 ϕ = π + = π π tgα = = α =. pomocí rovnc Vezmeme algebracký tvar a budeme ho upravovat na gonometrcký: a b a b z = a + b = z + = r + z z r r z = r cosϕ + snϕ platí: srovnáme s algebrackým tvarem: ( ) a a cos ϕ = r = z sn b b ϕ = = r z můžeme určt hodnot sn a cos pro hledaný argument a z nch argument určt z =, r = (už jsem spočítal) a cosϕ = = = r b snϕ = = = r hledáme úhel pro který platí: cosϕ =, snϕ = 7 7 z = = cos π + sn π 7 ϕ = π Př. 5: Převeď do gonometrckého tvaru čísla: a) z = + 3 b) z = c) z3 = 3 d) z = e) z5 = π f) z6 = 3 a) z 3 = + r z a ( ) b = = + = + 3 =. pomocí obrázku. pomocí rovnc a cosϕ = = r b 3 snϕ = = r 5

6 r= 3 hledáme úhel pro který platí: 3 π snϕ = ϕ = 3 z = + 3 = cos + sn 3 3 cosϕ =, 3 π Zelený trojúhelník: snϕ = ϕ = 3 z = + 3 = cos + sn 3 3 b) z =. pomocí obrázku r= r z a b π ϕ = z = = cos + sn c) z3 3 = = + = + = 0 = r z a b ( ) ( ). pomocí obrázku 3 r= - -. pomocí rovnc a 0 cosϕ = = = 0 r b snϕ = = = r hledáme úhel pro který platí: cosϕ = 0, π snϕ = ϕ = z = = cos + sn = = + = 3 + = 3+ =. pomocí rovnc a 3 3 cosϕ = = = r b snϕ = = = r hledáme úhel pro který platí: 3 7 cosϕ =, snϕ = ϕ = π z = 3 = cos π + sn π 6 6 6

7 π Zelený trojúhelník: snα = = α = 6 π 7 ϕ = π + α = π + = π z = 3 = cos π + sn π 6 6 d) r z a b = = + = + = z = ( ). pomocí obrázku ϕ = π r= ( π π ) z = = cos + sn 0 e) z5 = π r = z = a + b = π + 0 = π. pomocí obrázku ϕ = 0 r= ( cos0 sn 0) z = π = π + f) z6 3 = r z a ( ) b. pomocí obrázku r= 3 π Zelený trojúhelník: snα = = α = 6. pomocí rovnc a cosϕ = = = r b 0 snϕ = = = 0 r hledáme úhel pro který platí: cosϕ =, snϕ = 0 ϕ = π ( π π ) z = = cos + sn. pomocí rovnc a π cosϕ = = = r π b 0 snϕ = = = 0 r π hledáme úhel pro který platí: cosϕ =, snϕ = 0 ϕ = 0 ( cos0 sn 0) z = π = π + = = + = + 3 = + 3 =. pomocí rovnc a cosϕ = = = r b 3 3 snϕ = = = r hledáme úhel pro který platí: cosϕ =, 3 5 snϕ = ϕ = π z = 3 = cos π + sn π 3 3 7

8 3 3 π 0 5 ϕ = π + α = π + = π = π z = 3 = cos π + sn π 3 3 Pedagogcká poznámka: Předchozí příklad je jednou z výjmek, kd nechávám student, kteří ho nesthnou ve škole dopočítat zbtek doma. Jeho úspěšné zvládnutí je podmínkou příští hodn. Př. 6: Petáková: strana 37/cvčení 30 z, z 6, z 7 Shrnutí: 8

15. Goniometrické funkce

15. Goniometrické funkce @157 15. Goniometrické funkce Pravoúhlý trojúhelník Ze základní školy znáte funkce sin a cos jako poměr odvěsen pravoúhlého trojúhelníka ku přeponě. @160 Měření úhlů Velikost úhlů se měří buď mírou stupňovou

Více

2.1.4 Funkce, definiční obor funkce. π 4. Předpoklady: 2103. Pedagogická poznámka: Následující ukázky si studenti do sešitů nepřepisují.

2.1.4 Funkce, definiční obor funkce. π 4. Předpoklady: 2103. Pedagogická poznámka: Následující ukázky si studenti do sešitů nepřepisují. .. Funkce, definiční obor funkce Předpoklady: 03 Pedagogická poznámka: Následující ukázky si studenti do sešitů nepřepisují. Uděláme si na tabuli jenom krátký seznam: S = a, y = x, s = vt, výška lidí v

Více

( ) 7.3.16 Další metrické úlohy II. Předpoklady: 7315. Př. 1: Najdi přímku rovnoběžnou s osou I a III kvadrantu vzdálenou od bodu A[ 1;2 ] 2 2.

( ) 7.3.16 Další metrické úlohy II. Předpoklady: 7315. Př. 1: Najdi přímku rovnoběžnou s osou I a III kvadrantu vzdálenou od bodu A[ 1;2 ] 2 2. 76 Další metriké úlohy II Předpoklady: 7 Př : Najdi přímku rovnoěžnou s osou I a III kvadrantu vzdálenou od odu A[ ; ] Osou I a III kvadrantu je přímka y = x přímky s ní rovnoěžné mají rovnii x y + = 0

Více

2.7.6 Rovnice vyšších řádů

2.7.6 Rovnice vyšších řádů 6 Rovnice vyšších řádů Předpoklady: 50, 05 Pedagogická poznámka: Pokud mám jenom trochu čas probírám látku této hodiny ve dvou vyučovacích hodinách V první probíráme separaci kořenů, v druhé pak snížení

Více

takţe podmínka vypadá takto jmenovatel = 0 jmenovatel 0 něco < 0 něco 0 vnitřek 0 vnitřek > 0 cos(argument) = 0 sin(argument) =

takţe podmínka vypadá takto jmenovatel = 0 jmenovatel 0 něco < 0 něco 0 vnitřek 0 vnitřek > 0 cos(argument) = 0 sin(argument) = ZJIŠŤOVÁNÍ DEFINIČNÍHO OBORU FUNKCÍ Definiční obor funkce f(x) zjišťujeme tímto postupem: I. Vypíšeme si všechny výrazy pro které by mohlo být něco zakázáno a napíšeme podmínky pro to, aby se ty zakázané

Více

Učební text pro Dívčí katolické střední školy Matematika Josef Civín

Učební text pro Dívčí katolické střední školy Matematika Josef Civín Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Praha & EU: Evropský Investujeme sociální do vaší fond budoucnosti Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Učební text pro Dívčí katolické

Více

Orientace. Světové strany. Orientace pomocí buzoly

Orientace. Světové strany. Orientace pomocí buzoly Orientace Orientováni potřebujeme být obvykle v neznámém prostředí. Zvládnutí základní orientace je předpokladem k použití turistických map a plánů měst. Schopnost určit světové strany nám usnadní přesuny

Více

Obsahy. Trojúhelník = + + 2

Obsahy. Trojúhelník = + + 2 Obsahy Obsah nám říká, jak velkou plochu daný útvar zaujímá. Třeba jak velký máme byt nebo pozemek kolik metrů čtverečných (m 2 ), hektarů (ha), centimetrů čtverečných (cm 2 ), Základní jednotkou obsahu

Více

DYNAMICKÉ SYSTÉMY I. Marek Lampart Michaela Mlíchová Lenka Obadalová

DYNAMICKÉ SYSTÉMY I. Marek Lampart Michaela Mlíchová Lenka Obadalová DYNAMICKÉ SYSTÉMY I Jana Dvořáková Marek Lampart Michaela Mlíchová Lenka Obadalová Předmluva Tento učební text vznikl v rámci projektu FRVŠ č. 2644/2008. Jde o učební text určený pro první semestr předmětu

Více

III. 4.2.12 Rychlé určování hodnot funkcí sinus a cosinus. Předpoklady: 4207, 4208

III. 4.2.12 Rychlé určování hodnot funkcí sinus a cosinus. Předpoklady: 4207, 4208 4.. Rychlé určování hodnot funkcí sinus a cosinus Předpoklady: 4, 48 Pedagogická poznámka: Tato kapitola nepřináší nic nového a nemá ekvivalent v klasických učebnicích. Cílem hodiny je uspořádat v hlavách

Více

analytické geometrie v prostoru s počátkem 18. stol.

analytické geometrie v prostoru s počátkem 18. stol. 4.. Funkce více proměnných, definice, vlastnosti Funkce více proměnných Funkce více proměnných se v matematice začal používat v rámci rozvoje analtické geometrie v prostoru s počátkem 8. stol. I v sami

Více

ŘEŠENÉ PŘÍKLADY K DOPLNĚNÍ VÝUKY

ŘEŠENÉ PŘÍKLADY K DOPLNĚNÍ VÝUKY ŘEŠENÉ PŘÍKLDY K DOPLNĚNÍ ÝKY. TÝDEN Příklad. K baterii s vnitřním napětím a vnitřním odporem i je připojen vnější odpor (viz obr..). rčete proud, který prochází obvodem, úbytek napětí Δ na vnitřním odporu

Více

Vzdálenosti. Copyright c 2006 Helena Říhová

Vzdálenosti. Copyright c 2006 Helena Říhová Vzdálenosti Copyright c 2006 Helena Říhová Obsah 1 Vzdálenosti 3 1.1 Vzdálenostivrovině... 3 1.1.1 Vzdálenostdvoubodů..... 3 1.1.2 Vzdálenostboduodpřímky..... 4 1.1.3 Vzdálenostdvourovnoběžek.... 5 1.2

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 IV/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti

Více

Ve srovnání s křivkami, kterými jsme se zabývali v Kapitole 5, je plocha matematicky

Ve srovnání s křivkami, kterými jsme se zabývali v Kapitole 5, je plocha matematicky Kapitola 8 Plocha a její obsah 1 efinice plochy Plochu intuitivně chápeme jako útvar v prostoru, který vznikne spojitou deformací části roviny Z geometrického pohledu je plochu možno interpretovat jako

Více

Biostatistika a matematické metody epidemiologie - stručné studijní texty

Biostatistika a matematické metody epidemiologie - stručné studijní texty Biostatistika a matematické metody epidemiologie - stručné studijní texty Bohumír Procházka, SZÚ Praha 1 Co můžeme sledovat Pro charakteristiku nebo vlastnost, kterou chceme sledovat zvolíme termín jev.

Více

Funkce. Definiční obor a obor hodnot

Funkce. Definiční obor a obor hodnot Funkce Definiční obor a obor hodnot Opakování definice funkce Funkce je předpis, který každému číslu z definičního oboru, který je podmnožinou množiny všech reálných čísel R, přiřazuje právě jedno reálné

Více

Obrazy Bar ve Folies-Berg`ere

Obrazy Bar ve Folies-Berg`ere 35 brazy Bar ve Foles-Berge re Edouarda Maneta okouzluje dv ky od roku 882, kdy byl namalov n.» st jeho vabu soëìv v kontrastu mez ublkem raven m k edstavenì a barmankou, jejìû oë rozrazujì navu. Ale jeho

Více

Měření délky, určení objemu tělesa a jeho hustoty

Měření délky, určení objemu tělesa a jeho hustoty Úloha č. 1a Měření délky, určení objemu tělesa a jeho hustoty Úkoly měření: 1. Seznámení se s měřicími přístroji posuvné měřítko, mikrometr, laboratorní váhy. 2. Opakovaně (10x) změřte rozměry dvou zadaných

Více

Sčítání a odčítání Jsou-li oba sčítanci kladní, znaménko výsledku je + +421 +23 = + 444

Sčítání a odčítání Jsou-li oba sčítanci kladní, znaménko výsledku je + +421 +23 = + 444 ARITMETIKA CELÁ ČÍSLA Celá čísla jsou. -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Celá čísla rozdělujeme na záporná (-1, -2, -3, ) kladná (1, 2, 3,.) nula 0 (není číslo kladné ani záporné) absolutní

Více

Definiční obor funkce více proměnných, vrstevnice apod.

Definiční obor funkce více proměnných, vrstevnice apod. vičení 1 Definiční obor funkce více proměnných, vrstevnice apod. 1. Najděte definiční obor funkce fx, y = x y + y x. Řešení: D f = { x y a y x }, což je konvexní množina omezená křivkami x = y a y = x.

Více

100 1500 1200 1000 875 750 675 600 550 500 - - 775 650 550 500 450 400 350 325 - -

100 1500 1200 1000 875 750 675 600 550 500 - - 775 650 550 500 450 400 350 325 - - Prostý kružnicový oblouk Prostý kružnicový oblouk se používá buď jako samostatné řešení změny směru osy nebo nám slouží jako součást směrové změny v kombinaci s přechodnicemi nebo složenými oblouky. Nejmenší

Více

Cvičení 1 Elementární funkce

Cvičení 1 Elementární funkce Cvičení Elementární funkce Příklad. Najděte definiční obor funkce f = +. + = + =, = D f =,. Příklad. Najděte definiční obor funkce f = 3. 3 3 = > 3 3 + =, 3, 3 = D f =, 3, 3. ± 3 = Příklad 3. Nalezněte

Více

Základní pojmy o signálech

Základní pojmy o signálech Základní pojmy o signálech klasifikace signálů transformace časové osy energie a výkon periodické signály harmonický signál jednotkový skok a impuls Jan Černocký ÚPGM FIT VUT Brno, cernocky@fit.vutbr.cz

Více

Hrubých chyb se musíme vyvarovat. Systematické chyby můžeme rozpoznat a opravit. U cvičeného pozorovatele je reakční doba pro

Hrubých chyb se musíme vyvarovat. Systematické chyby můžeme rozpoznat a opravit. U cvičeného pozorovatele je reakční doba pro III. Chyby měření a zpracování naměřených výsledků 1. Obecné úvahy Při měření nějaké fyzikální veličiny můžeme zásadně rozlišit dva případy: 1.) několikrát po sobě měříme veličinu, která je konstantní

Více

Obsah. 1 ÚVOD 2 1.1 Vektorové operace... 2 1.2 Moment síly k bodu a ose... 4 1.3 Statické ekvivalence silových soustav... 10 2 TĚŽIŠTĚ TĚLES 21

Obsah. 1 ÚVOD 2 1.1 Vektorové operace... 2 1.2 Moment síly k bodu a ose... 4 1.3 Statické ekvivalence silových soustav... 10 2 TĚŽIŠTĚ TĚLES 21 Obsah 1 ÚVOD 1.1 Vektorové operace................................... 1. Moment síly k bodu a ose.............................. 4 1.3 Statické ekvivalence silových soustav........................ 1 TĚŽIŠTĚ

Více

9.1.1 Základní kombinatorická pravidla I

9.1.1 Základní kombinatorická pravidla I 9.. Základní kombinatorická pravidla I Předpoklady: Př. : Ve třídě je 7 děvčat a 3 kluků. Kolik máme možností jak vybrat dvojici klukholka, která bude mít projev na maturitním plese? Vybíráme ze 7 holek

Více

MATEMATIKA. vyšší úroveň obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST MAGVD10C0T01. Testový sešit neotvírejte, počkejte na pokyn!

MATEMATIKA. vyšší úroveň obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST MAGVD10C0T01. Testový sešit neotvírejte, počkejte na pokyn! MATEMATIKA vyšší úroveň obtížnosti MAGVD10C0T01 DIDAKTICKÝ TEST Didaktický test obsahuje 21 úloh. Časový limit pro řešení didaktického testu je uveden na záznamovém archu. Povolené pomůcky: psací a rýsovací

Více

Komplexní čísla. Pojem komplexní číslo zavedeme při řešení rovnice: x 2 + 1 = 0

Komplexní čísla. Pojem komplexní číslo zavedeme při řešení rovnice: x 2 + 1 = 0 Komplexní čísl Pojem komplexní číslo zvedeme př řešení rovnce: x 0 x 0 x - x Odmocnn ze záporného čísl reálně neexstuje. Z toho důvodu se oor reálných čísel rozšíří o dlší číslo : Všechny dlší odmocnny

Více

Z MATEMATIKY VE SVĚTLE TESTOVÝCH. Martin Beránek 21. dubna 2014

Z MATEMATIKY VE SVĚTLE TESTOVÝCH. Martin Beránek 21. dubna 2014 Elementární matematika - výběr a vypracování úloh ze sbírky OČEKÁVANÉ VÝSTUPY V RVP ZV Z MATEMATIKY VE SVĚTLE TESTOVÝCH ÚLOH Martin Beránek 21. dubna 2014 1 Obsah 1 Předmluva 4 2 Žák zdůvodňuje a využívá

Více