Kardiochirurgie; změny v DRG pro 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kardiochirurgie; změny v DRG pro 2013"

Transkript

1 Kardiochirurgie; změny v DRG pro 2013 Návrh změn v klasifikačním algoritmu Jen pro interní potřebu NRC ZPRACOVÁNO PRO: NRC ULOŽENO NAPOSLEDY: :42:00 JMÉNO SOUBORU: DRG_ZMĚNY_KARDIOCHIRURGIE_NA_2013_V1_04.DOCX ULOŽENO NAPOSLEDY KÝM: STAV: DRAFT Verze: 1_04 Autor: MUDr. Petr Tůma MUDr. Petr Čech Datum založení dokumentu: Datum ukončení dokumentu:

2 Obsah Zkratky a méně obvyklé termíny... 3 Shrnutí... 4 Cíl práce... 4 Rozsah změn... 4 Povaha změn... 4 Použitá metoda... 5 Doporučení dalšího postupu... 5 Související problémy a úkoly... 5 Úvod... 7 IR-DRG a kardiochirurgie stav do r Systém DRG markerů pro kardiochirurgii (a cévní chirurgii)... 7 Položky Seznamu výkonů (2011)... 7 Systém signálních kódů KVCH (2012)... 9 Metoda Přístup k problému Metoda Odborná spolupráce Řešení a výsledky Návrh na rok Principy Zadání úpravy DRG Jednotlivé změny podrobně Analýza dopadů Z pohledu MZČR Z pohledu poskytovatelů Z pohledu plátců Přílohy Změny v: procs Změny v: procs a Změny v: procs a Změny v: procs Stránka 2 z 28 Naposledy uloženo: :42:00

3 Změny v: procs Změny v: procs Zkratky a méně obvyklé termíny Zkratky a vybrané pojmy KVCH kardiovaskulární chirurgie Signální kód kód z (externího) číselníku VZP, který nemá bodové hodnoty; může, ale nemusí být kritickým výkonem Kritický výkon výkon, který ovlivňuje zařazení případu v DRG klasifikaci DRG marker signální kód, který je kritickým výkonem DPWT - Stránka 3 z 28 Naposledy uloženo: :42:00

4 Shrnutí Cíl práce Cílem je připravit DRG klasifikaci pro 2013 tak, aby se z významného podílu signálních kódů z oblasti kardiochirurgie staly kritické výkony (DRG markery). Stejný cíl nebyl stanoven pro r v oblasti cévní chirurgie; předpokládá se, že analogické úpravy proběhnou v rámci přípravy DRG pro rok 2014 Cílem také není v této fázi přebudovat DRG systém v oblasti kardiochirurgie; v r zůstane stejný počet bazí, které budou mít stejný věcný obsah, jako v r Změnu pro rok 2013 je nutné chápat jako přípravu na pozdější změny. Navrhovaná změna pro rok 2013 sama o sobě nepřináší žádný skutečný pokrok v DRG systému (v kvalitě predikce nákladů a v nákladové homogenitě DRG skupin), ale představuje nutný krok k tomu, aby, až budou dostupná data, obsahující nové signální kódy, byla oblast kardiochirurgie v DRG revidována, pokud bude shledáno, že jsou k tomu důvody. Rozsah změn Změny se týkají omezeného počtu bazí. Změny v kritických výkonech se týkají bazí: 0501 SRDEČNÍ DEFIBRILÁTOR A IMPLANTÁT PRO PODPORU FUNKCE SRDCE 0502/0504 VÝKONY NA SRDEČNÍ CHLOPNI SE SRDEČNÍ KATETRIZACÍ / BEZ SRDEČNÍ KATETRIZACE 0505/0506 KORONÁRNÍ BYPASS SE SRDEČNÍ KATETRIZACÍ / BEZ SRDEČNÍ KATETRIZACE 0512 VELKÉ HRUDNÍ VASKULÁRNÍ VÝKONY 0520 JINÉ VÝKONY PŘI ONEMOCNĚNÍCH A PORUCHÁCH OBĚHOVÉHO SYSTÉMU U 2 bazí je navržen (při nezměněném obsahu) nový název, který lépe vystihuje jejich povahu. Jde o baze: 0503 OPERACE A ZÁKROKY PRO VROZENÉ SRDEČNÍ VADY 0508 JINÉ KARDIOTORAKÁLNÍ VÝKONY Tyto baze dětské kardiochirurgie jsou pro rok 2013 definovány původními kódy. Povaha změn Změny spočívají v podrobnějším definování bazí novými signálními kódy. Např. tam, kde v bazích 0502/0504 VÝKONY NA SRDEČNÍ CHLOPNI 2 byla skutečnost, že jde o výkon na chlopni, dříve určena 1 jinými slovy se změnami navrhovanými pro r nedojde k přesunu případů mezi bazemi DRG, protože baze jsou obsahově stejně vymezeny, ovšem za použití jiné soustavy kódů výkonů je s katetrizací, 0504 bez katetrizace Stránka 4 z 28 Naposledy uloženo: :42:00

5 jediným markerem DRG výkon na srdeční chlopni jakéhokoli druhu, je nově tato dvojice bazí určena kterýmkoliv ze signálních kódů, který podrobně specifikuje druh výkonu na chlopni: (VZP) Valvotomie aortální chlopně (VZP) Dekalcifikace lístků aortální chlopně (VZP) Plastika lístků aortální chlopně, atd. atd. Použitá metoda Přiřazení nových signálních kódů představuje určitou formu mapování, založenou na expertních znalostech spolupracujících zástupců odborné kardiochirurgické společnosti. Pro návrh změn na rok 2013 nebyla použita reálná data, protože vykazování signálních kódů se rozbíhá teprve od dubna 2012, a tedy data, kterými disponuje NRC, neobsahují nové signální kódy a jako taková jsou pro cíle práce bez užitku. Doporučení dalšího postupu Na rok 2013 doporučujeme naplánovat práce na revizi klasifikace (tedy definice bazí a hlavního algoritmu) a to na základě reálných dat s novými signálními kódy a rešerše zahraničních systémů DRG. Související problémy a úkoly Pro zajištění plné funkčnosti návrhu je potřeba provést některé další kroky, jejichž realizace není v kompetenci NRC, přičemž NRC upozorňuje, že zajištění jak bodu a) tak bodu b) může být organizačně obtížné. a) Zajištění existence nových kódů v číselníku pro 2013 Nové kódy byly loženy do číselníku zatím s platností do konce roku 2012 a to ve formátu 99999_(VZP)_popis 3. Je potřeba zajistit - prodloužení platnosti kódů pro 2013 (resp. bez omezení) - formát kódů přijatelný pro všechny zdravotní pojišťovny 4 b) Zajištění závaznosti nových kódů a nemožnosti kódovat pomocí aktuálních DRG markerů Odborná společnost zdůrazňuje, že je potřeba zajistit neplatnost původních dvou DRG markerů (90887 a 90888) a tím dosáhnout jednotného vykazování ve všech zařízeních pro všechny zdravotní 3 např.: (VZP) Dekalcifikace lístků aortální chlopně 4 z hlediska NRC může zůstat formát původní, nebo může být změněn na 99999_(DRG)_popis, např.: (DRG) Dekalcifikace lístků aortální chlopně. Stránka 5 z 28 Naposledy uloženo: :42:00

6 pojišťovny, jinak budu údaje nekonzistentní resp. neúplné. Teoreticky je to možné dosáhnout na úrovni technické nebo smluvní. Technické provedení, spočívající v nefunkčnosti původních DRG markerů v grouperu DRG, nebylo v rámci NRC shledáno jako vhodné řešení 5, a tedy zbývá řešení na smluvní úrovni, spočívající v odsmluvnění původních DRG markerů od 1.ledna Současně musejí být nasmlouvány nové kódy k 1. lednu s ohledem na to, že grouper musí umět zpracovat historická referenční období, by musely existovat pro r dvě verze grouperu, jeden pro referenční a jeden pro nové období. Stránka 6 z 28 Naposledy uloženo: :42:00

7 Úvod IR-DRG a kardiochirurgie stav do r Tabulka 1 Kardiochirurgické baze MDC 05 RV BezCC CC MCC 0502-VÝKONY NA SRDEČNÍ CHLOPNI SE SRDEČNÍ KATETRIZACÍ 13,4 14,3 18, OPERACE A ZÁKROKY PRO VROZENÉ SRDEČNÍ VADY 10,2 10,8 20, VÝKONY NA SRDEČNÍ CHLOPNI BEZ SRDEČNÍ KATETRIZACE 10,9 11,8 16, KORONÁRNÍ BYPASS SE SRDEČNÍ KATETRIZACÍ 9,4 9,8 13, KORONÁRNÍ BYPASS BEZ SRDEČNÍ KATETRIZACE 8,1 8,5 10, JINÉ KARDIOTORAKÁLNÍ VÝKONY 5,7 6,6 16, VELKÉ HRUDNÍ VASKULÁRNÍ VÝKONY 8,1 9,6 12,9 (0520-JINÉ VÝKONY PŘI ONEMOCNĚNÍCH A PORUCHÁCH OBĚHOVÉHO SYSTÉMU) 0,9 1,6 3,3 Některé výkony mohou řadit i do baze (která není specificky kardiochirurgická) 0520-JINÉ VÝKONY PŘI ONEMOCNĚNÍCH A PORUCHÁCH OBĚHOVÉHO SYSTÉMU BEZ CC Dále patří do oblasti kardiochirurgie - transplantace srdce (MDC 00) - mechanická srdeční podpora; kód MECHANICKÁ SRDEČNÍ PODPORA řadí aktuálně do baze 0501-SRDEČNÍ DEFIBRILÁTOR A IMPLANTÁT PRO PODPORU FUNKCE SRDCE; relativní váha je 31,3 (resp. 31,9 a 33,0), ovšem úhradová kategorie je V Systém DRG markerů pro kardiochirurgii (a cévní chirurgii) Položky Seznamu výkonů (2011) Pro oblast KVCH byl navržen nový klasifikační systém výkonů. Důvodem byla nedostatečnost Seznamu výkonů, která se projevovala především nedostatečným popisem výkonu z hlediska výsledku zákroku přístupu, přístupové cesty použití materiálu ve smyslu náhrady anatomické struktury či náhrady funkce Seznam výkonů agreguje extrémním způsobem různé výkony do položek, jako např. JEDNODUCHÝ VÝKON NA SRDCI zahrnuje tyto zákroky: Revaskularizace myokardu by-passem, operace jedné chlopně srdeční, defekt septa síní u dospělých, myxom srdce, výduť levé komory izolovaná. Tabulka 2 - Obsah aktuálních položek Seznamu výkonů Stránka 7 z 28 Naposledy uloženo: :42:00

8 Výkon Seznamu Další rozlišení (1) Další rozlišení (2) Popis KOREKCE VROZENÝCH SRDEČNÍCH VAD NA ZAVŘENÉM SRDCI OPERACE VROZENÝCH SRDEČNÍCH VAD NEBO OPERACE PRO ZÁVAŽNÉ PORUCHY SRDEČNÍHO RYTMU S POUŽITÍM MIMOTĚLNÍHO OBĚHU PRIMO nebo REOPERACE PRIMO nebo REOPERACE JEDNODUCHÉ nebo SLOŽITÉ nebo OPERACE PRO ZÁVAŽNÉ PORUCHY SRDEČNÍHO RYTMU BEZ POUŽITÍ MO MTO I nebo MTO II nebo MTO III nebo MTO IV Ligatura nebo resekce tepenné dučeje, bandáž plicnice. viz další tabulka JEDNODUCHÝ VÝKON NA SRDCI KOMBINOVANÝ CHIRURGICKÝ VÝKON NA SRDCI A HRUDNÍ AORTĚ TRANSPLANTACE SRDCE STERNOTOMIE, TORAKOTOMIE VÝKONY NA ZAVŘENÉM SRDCI MECHANICKÁ SRDEČNÍ PODPORA PRIMO nebo REOPERACE PRIMO nebo REOPERACE PRIMO nebo REOPERACE PRIMO nebo REOPERACE Revaskularizace myokardu by-passem, operace jedné chlopně srdeční, defekt septa síní u dospělých, myxom srdce, výduť levé komory izolovaná. Výkon na více chlopních, výkon na chlopni a ACB, výkon na chlopni a hrudní aortě, výkon na hrudní aortě, operace pro poruchy srdečního rytmu ev. kombinace uvedených výkonů, korekce vrozené srdeční vady v dospělosti, defekt komorového septa po IM. Při pří Resutura sterna ev. torakotomické rány v celé šířce pro krvácení, mediastinitidu ev. dehiscenci. Drenáž perikardu. Nelze kombinovat s jiným operačním výkonem na hrudníku. Operace na perikardu, MI komisurolýza, AIDC, PM, sutura srdce. Při příp. provedení jícnové echokardiografie přičti samostatné výkony. Zavedení srdeční podpory (levostranná a pravostranná mechanická podpora selhávajícího srdce). přičemž MTO I MTO II MTO III MTO IV Uzávěr defektu septa síní secundum, redirekce parciálního anomálního návratu plicních žil, valvutomie plicnice nebo aorty. Uzávěr defektu komorového septa, rekonstrukce výtokového traktu pravé komory a plicnice, plastika aortální chlopně, defekt atrioventrikulárního septa - inkompletní forma, cor triatratum, aortopulmonální okénko, spojkové operace v MO. Fallotova tetralog., dvojvýtoková pravá komora se subaortickým defektem, defekt atrioventrikulárního septa komplet. síňová korekce transpoz., totál. anomál. návrat plic. žil, Ebsteinova anomálie, interupce aortál. oblouku s VSD, koarktace aorty s levostr Extrakardiální nebo intrakadiální konduit. Rekonstrukční výkony na výtokovém traktu levé komory, na kořeni aorty a na koronárních arteriích. Fontanova operace a její modifikace. Anatomická korekce transpozice. Implantace homotransplantátu nebo autotransp. K těmto výkonům byly připojeny pro potřebu DRG dva markery (DRG) BYPASS NA KORONÁRNÍ ARTERII, JAKÉHOKOLI DRUHU Stránka 8 z 28 Naposledy uloženo: :42:00

9 90887 (DRG) VÝKON NA SRDECNÍ CHLOPNI, JAKÉHOKOLI DRUHU, ale rozlišení zákroku je při použití pouze těchto dvou DRG markerů velmi nedokonalé. Systém signálních kódů KVCH (2012) Byl vydán v číselníku VZP v r a je používán od 1. dubna Rozšíření spočívá v zavedení signálních kódů, které specifikují typ zákroku a některé jeho okolnosti Principy použité při tvorbě systému signálních kódů KVCH Byly použity principy, podle kterých jsou vytvářeny moderní zahraniční klasifikace, např.: - byl potlačen oborový přístup; zákroky, které sdílejí odbornosti kardiochirurgie a cévní chirurgie, mají jeden ( společný ) kód - každý zákrok, který má specifický výsledek z hlediska pacienta, má svůj kód, a to i v případě, že roční frekvence výkonu je velmi malá - je vždy specifikována anatomie (jsou minimalizovány výkonu bez specifikace anatomie) - je uvedena vždy přístupová cesta - je uveden vždy implantovaný materiál a jeho povaha - definice výkonů pomocí diagnózy je pouze tam, kde je to nevyhnutelné - definice výkonů eponymy 7 je použita jen jako doplňkový údaj - výkony, které se skládají ze dvou či více (případně i samostatně kódovatelných) zákroků mají svůj kód (pro kombinaci zákroků), pokud se kombinace vyskytuje relativně často - ostatní kódy zákroků se mohou kombinovat, pokud není v poznámce uveden opak - systém je hierarchický, což umožňuje lepší orientaci v systému a skupinovou práci s kódy 8 ; tato hierarchie ovšem může existovat jen na úrovni logické mimo Seznam výkonů, protože stavba a rozhraní Seznamu výkonů neumožňují hierarchické vazby zaznamenat. Syntaxe informace o provedené KVCH operaci Koncept klasifikace předpokládá, že každá operace je popsána (povinně) pěti typy informací 1. POŘADÍ OPERACE 2. OPERAČNÍ PŘÍSTUP 3. URGENTNOST VÝKONU 4. MIMOTĚLNÍ OBĚH, OCHRANA MYOKARDU A REKUPERACE KRVE 5. VLASTNÍ VÝKON Uspořádání signálních kódů Vlastní výkony, tedy kódy, který vypovídají o povaze zákroku a jeho výsledku, jsou uspořádány do logické hierarchické struktury: Protože Seznam výkonů neumožňuje uspořádat kódy hierarchicky, a při pouhém prohlížení položek Seznamu výkonů není hierarchická struktura patrná, uvádíme níže logickou strukturu klasifikace. 6 Vykazování je nepovinné a děje se tedy na dobrovolném základě, který vychází z konsenzu v rámci odborné společnosti KVCH 7 např:...podle Crawforda... 8 např. při přiřazování výkonů k bazím DRG, nebo při analýzách dat Stránka 9 z 28 Naposledy uloženo: :42:00

10 Tabulka 3 Hierarchická struktura signálních kódů Skupina KORONÁRNÍ TEPNY AORTÁLNÍ CHLOPEŇ MITRÁLNÍ CHLOPEŇ TRIKUSPIDÁLNÍ CHLOPEŇ PULMONÁLNÍ CHLOPEŇ PLICNÍ ŘEČIŠTĚ MEZISÍŇOVÁ PŘEPÁŽKA SRDEČNÍ SÍNĚ A PLICNÍ ŽÍLY DUTÉ ŽÍLY LEVÁ KOMORA SRDEČNÍ PRAVÁ KOMORA SRDEČNÍ MEZIKOMOROVÁ PŘEPÁŽKA ATRIOVENTRIKULÁRNÍ SEPTUM FUNKČNĚ JEDINÁ KOMORA AORTA HRUDNÍ A TORAKOABDOMINÁLNÍ Podskupina KORONÁRNÍ TEPNY Aortokoronární bypass KORONÁRNÍ TEPNY Další výkony na koronárních tepnách AORTÁLNÍ CHLOPEŇ Plastika aortální chlopně AORTÁLNÍ CHLOPEŇ Náhrada aortální chlopně AORTÁLNÍ CHLOPEŇ Náhrada aortální chlopně a kořene aorty AORTÁLNÍ CHLOPEŇ Výkon na aortální chlopni a koření aorty AORTÁLNÍ CHLOPEŇ Jiný intratorakální zákrok na aortální chlopni MITRÁLNÍ CHLOPEŇ Plastika mitrální chlopně MITRÁLNÍ CHLOPEŇ Náhrada mitrální chlopně MITRÁLNÍ CHLOPEŇ Jiný intratorakální zákrok na mitrální chlopni TRIKUSPIDÁLNÍ CHLOPEŇ Plastika trikuspidální chlopně TRIKUSPIDÁLNÍ CHLOPEŇ Náhrada trikuspidální chlopně TRIKUSPIDÁLNÍ CHLOPEŇ Jiný intratorakální zákrok na trikuspidální chlopni PULMONÁLNÍ CHLOPEŇ Plastika pulmonální chlopně PULMONÁLNÍ CHLOPEŇ Náhrada pulmonální chlopně PULMONÁLNÍ CHLOPEŇ Jiný intratorakální zákrok na pulmonální chlopni PLICNÍ ŘEČIŠTĚ Zákroky na plicním řečišti PLICNÍ ŘEČIŠTĚ Výkony na kmeni a větvích plicnice PLICNÍ ŘEČIŠTĚ Konduity pravá komora a.pulmonalis PLICNÍ ŘEČIŠTĚ Kavopulmonální spojení MEZISÍŇOVÁ PŘEPÁŽKA Uzávěr defektu septa síní (jakéhokoliv typu) MEZISÍŇOVÁ PŘEPÁŽKA Jiný výkon na síňovém septu SRDEČNÍ SÍNĚ A PLICNÍ ŽÍLY Ablační zákroky na srdečních síních pro arytmie SRDEČNÍ SÍNĚ A PLICNÍ ŽÍLY Resekční a rekonstrukční zákroky na srdečních síních SRDEČNÍ SÍNĚ A PLICNÍ ŽÍLY Rekonstrukční zákroky na plicních žilách DUTÉ ŽÍLY Zákroky na dutých žílách intraperikardiálně LEVÁ KOMORA SRDEČNÍ Resekční a rekonstrukční zákroky na levé komře srdeční LEVÁ KOMORA SRDEČNÍ Zákroky pro mechanické komplikace akutního infarktu myokardu LEVÁ KOMORA SRDEČNÍ Ablační zákroky na levé komoře pro arytmie PRAVÁ KOMORA SRDEČNÍ Resekční a rekonstrukční zákroky na pravé komoře srdeční PRAVÁ KOMORA SRDEČNÍ Výkony na pravé komře srdeční pro vrozenou vadu srdce PRAVÁ KOMORA SRDEČNÍ Ablační zákroky na pravé komoře srdeční pro arytmie MEZIKOMOROVÁ PŘEPÁŽKA Uzávěr defektu mezikomorové přepážky MEZIKOMOROVÁ PŘEPÁŽKA Jiný výkon na mezikomorové přepážce ATRIOVENTRIKULÁRNÍ SEPTUM Korekce defektu atrioventrikulárního septa FUNKČNĚ JEDINÁ KOMORA Operace pro funkčně jedinou komoru AORTA HRUDNÍ A TORAKOABDOMINÁLNÍ Operace aorty pro akutní aortální syndrom AORTA HRUDNÍ A TORAKOABDOMINÁLNÍ Výkon na ascendentní aortě (s výjimkou kořene aorty) Stránka 10 z 28 Naposledy uloženo: :42:00

11 Skupina PŘEVODNÍ SYSTÉM SRDEČNÍ PERIKARD JINÉ OPERACE PRO VROZENOU SRDEČNÍ VADU MECHANICKÉ SRDEČNÍ PODPORY TRANSPLANTACE SRDCE ev. SRDCE A PLIC ZÁKROKY NA STERNU VĚTVE OBLOUKU AORTY BŘIŠNÍ AORTA A JEJÍ VĚTVE PÁNEVNÍ TEPNY STEHENNÍ TEPNY TEPNY BÉRCE A NOHY ŽÍLY JINÉ CÉVNÍ OPERACE Podskupina AORTA HRUDNÍ A TORAKOABDOMINÁLNÍ Výkon na oblouku aorty AORTA HRUDNÍ A TORAKOABDOMINÁLNÍ Výkon na descendentní aortě AORTA HRUDNÍ A TORAKOABDOMINÁLNÍ Výkon na torakoabdominální aortě AORTA HRUDNÍ A TORAKOABDOMINÁLNÍ Operace pro vrozenou vadu I koarktace a oblouk AORTA HRUDNÍ A TORAKOABDOMINÁLNÍ Operace aorty pro vrozenou vadu II AP okno a trunkus AORTA HRUDNÍ A TORAKOABDOMINÁLNÍ Operace aorty pro vrozenou vadu III transpozice velkých cév AORTA HRUDNÍ A TORAKOABDOMINÁLNÍ Operace aorty pro vrozenou vadu IV tepenná dučej PŘEVODNÍ SYSTÉM SRDEČNÍ Implantace stimulačních systémů PŘEVODNÍ SYSTÉM SRDEČNÍ Extrakce stimulačních systémů PERIKARD zákroky na perikardu JINÉ OPERACE PRO VROZENOU SRDEČNÍ VADU jiné operace pro vrozenou srdeční vadu JINÉ OPERACE PRO VROZENOU SRDEČNÍ VADU Jiné operace pro VSV a dýchací cesty MECHANICKÉ SRDEČNÍ PODPORY Zavedení mechanické srdeční podpory MECHANICKÉ SRDEČNÍ PODPORY Odstranění mechanické srdeční podpory TRANSPLANTACE SRDCE ev. SRDCE A PLIC ZÁKROKY NA STENU Sternotomie, revize, osteosyntéza sterna VĚTVE OBLOUKU AORTY A. carotis VĚTVE OBLOUKU AORTY Větve oblouku aorty - extratorakální VĚTVE OBLOUKU AORTY Větve oblouku aorty - intratorakální VĚTVE OBLOUKU AORTY Horní končetiny VĚTVE OBLOUKU AORTY jiné operace BŘIŠNÍ AORTA JEJÍ VĚTVE Rekonstrukce a bypassy břišní aorty BŘIŠNÍ AORTA JEJÍ VĚTVE Stentgrafty a endovaskulární výkony na břišní aortě BŘIŠNÍ AORTA JEJÍ VĚTVE Jiné operace břišní aorty PÁNEVNÍ TEPNY Rekonstrukce a bypassy PÁNEVNÍ TEPNY Stentgraft pánevní tepny PÁNEVNÍ TEPNY Jiné operace na pánevních tepnách STEHENNÍ TEPNY Rekonstrukce a bypassy v oblasti stehna STEHENNÍ TEPNY Stentgraft v oblasti stehna STEHENNÍ TEPNY Jiné operace TEPNY BÉRCE A NOHY Rekonstrukce a bypassy v oblasti bérce TEPNY BÉRCE A NOHY Stentgrafty v oblasti a. poplitea TEPNY BÉRCE A NOHY Jiné operace v oblasti bérce a nohy ŽÍLY - Povrchní žilní systém ŽÍLY Rekonstrukce žil a operace na hlubokém systému ŽÍLY Odběr žilního štěpu ŽÍLY Jiné operace na žilním systému JINÉ CÉVNÍ OPERACE A-V shunty JINÉ CÉVNÍ OPERACE Extra-anatomické rekonstrukce Stránka 11 z 28 Naposledy uloženo: :42:00

12 Skupina Podskupina JINÉ CÉVNÍ OPERACE Endovaskulární a radiologické peroperační výkony JINÉ CÉVNÍ OPERACE Diagnostické a jinde nezařazené výkony, odběr tepny JINÉ CÉVNÍ OPERACE Sympatectomie JINÉ CÉVNÍ OPERACE Diagnostické a jinde nezařazené výkony Každá podskupina má 1-N signálních kódů, např: AORTÁLNÍ CHLOPEŇ Výkon na aortální chlopni a koření aorty (VZP) Rozšíření aortálního anulu záplatou z cizího materiálu (anuloplastika dle Manouguiana a/nebo Nickse) (VZP) Korekce subvalvární stenózy aorty (VZP) Korekce supravalvární stenózy aorty (VZP) Korekce aortoventrikulárního tunelu (VZP) Náhrada aortální chlopně autograftem a rozšíření výtokového traktu levé komory záplatou z cizího materiálu (Ross-Konnova operace) (VZP) Náhrada aortální chlopně mechanickou protézou a rozšíření výtokového traktu levé komory srdeční záplatou z cizího materiálu (Konnova operace) Další poznámky k systému signálních kódů KVCH K systému je na tomto místě vhodné uvést několik poznámek Vztah k tzv. skládačce Přestože systém signálních kódů KVCH připomíná tzv. skládačku, je založen na jiných principech, což může do budoucna pokud by skládačka byla přijata jako univerzální princip Seznamu výkonů - činit potíže při dalším uplatňování a rozvoji systému signálních kódů KVCH 9 Omezení při záznamu a přenosu informace systémem signálních kódů KVCH Je třeba si uvědomit, že syntaxe dílčích informací signálními kódy má svoje omezení, daná mj. - omezenou kapacitou disponibilních kódů Seznamu, - pouze 5místnou délkou kódu - a zejména implicitním logickým modelem daným metodikou a rozhraním VZP. Tato metodika a rozhraní neznají entitu operace. Neexistuje tedy identifikátor, který by umožnil propojit údaje patřící jedné operaci. Pokud tedy pacient má více operací při jedné hospitalizaci, je možné rozlišit je (propojit je) jedině podle data provedení. Při provedení více operací týž den (reoperace, revize...) používané rozhraní neumožní rozeznat např. vazbu mezi přístupovou cestou a vlastním zákrokem 10. Další redukce informace nastává ve vstupní / výstupní větě grouperu, kde není datum kritických položek. 9 Přesné porovnání obou systému není možné, protože skládačka nemá žádný předem daný pevný koncept a explicitně stanovená pevná pravidla (resp. tyto údaje, pokud existují, nejsou dostupné). 10 To je řešeno v moderních systémech, jako je např. CCAM nebo ICD-10 PCS, vložením všech informací (přístup, pořadí operace) do jednoho kódů; to ale není snadné zajistit při 5místném kódu. Stránka 12 z 28 Naposledy uloženo: :42:00

13 Metoda Přístup k problému Aktivace systému signálních kódů jako hlavní cíl Přístup k problému byl určen hlavním cílem, kterým je zprovoznění systému signálních kódů a vytvoření dostatečné motivace pro používání signálních kódů. Tento systém signálních kódů by měl v budoucnu poskytnout o mnoho podrobnější informace o poskytované péči v oboru kardiochirurgie a tím umožnit racionální rekonstrukci DRG algoritmu. V této fázi tedy není cílem přebudovat aktuální DRG klasifikaci; naopak baze DRG zůstávají podle návrhu na 2013 rámcově vymezeny, tak jak byly doposud. Mění se množina kódů kritických výkonů, ale nemění se věcný obsah bazí. PŘÍPADY BY TEDY MĚLY BÝT ZAŘAZOVÁNY (AŽ NA VÝJIMKY, KTERÉ JSOU NEVYHNUTELNÉ PŘI ZMĚNĚ KÓDOVACÍHO SYSTÉMU) DO IDENTICKÝCH BAZÍ, JAKO DOPOSUD 11. V čem spočívá hlavní změna pro rok 2013? Změna spočívá především v nahrazení dosavadních definičních elementů bazí (kódů Seznamu výkonů včetně DRG markerů) signálními kódy. Např. baze 0502 není nadále definována (jediným) DRG markerem výkon na srdeční chlopni, jakéhokoli druhu, ale kterýmkoliv z kódů, který specifikuje druh výkonu na chlopni: (VZP) Valvotomie aortální chlopně (VZP) Dekalcifikace lístků aortální chlopně (VZP) Plastika lístků aortální chlopně (VZP) Annuloplastika aortální chlopně bez použití prstence (VZP) Annuloplastika aortální chlopně s použitím prstence (VZP) Plastika trunkální chlopně atd. včetně výkonů, které se doposud (z důvodu nedostatku adekvátního kódu) vykazovaly kódem 90887, přestože striktně vzato nemusejí znamenat výkon na chlopni, jako jsou (VZP) Náhrada kořene aorty a případně ascendentní aorty se zachováním nativní aortální chlopně a s plastikou aortálních lístků nebo bez (VZP) Korekce anomálního odstupu levé koronární tepny z plicnice atd. Omezení změn pro rok 2013 Na doporučení odborné společnosti KVCH nebylo (zatím) zasahováno do definice bazí, jejichž obsahem jsou případy dětské kardiochirurgie: 0503 OPERACE A ZÁKROKY PRO VROZENÉ SRDEČNÍ VADY 11 Změnu pro rok 2013 je nutné chápat jako přípravu na pozdější změny. Navrhovaná změna pro rok 2013 sama o sobě nepřináší (opět až na drobné výjimky) žádný skutečný pokrok v DRG systému (klasifikaci a úhradách). Stránka 13 z 28 Naposledy uloženo: :42:00

14 0508 JINÉ KARDIOTORAKÁLNÍ VÝKONY Graf 1 věkový profil případů baze 0503 a 0508 KOD BAZE ZMĚNA 0501 SRDEČNÍ DEFIBRILÁTOR A IMPLANTÁT PRO PODPORU FUNKCE SRDCE Množina kritických výkonů 0502 VÝKONY NA SRDEČNÍ CHLOPNI SE SRDEČNÍ KATETRIZACÍ Množina kritických výkonů 0503 OPERACE A ZÁKROKY PRO VROZENÉ SRDEČNÍ VADY Pouze název 0504 VÝKONY NA SRDEČNÍ CHLOPNI BEZ SRDEČNÍ KATETRIZACE Množina kritických výkonů 0505 KORONÁRNÍ BYPASS SE SRDEČNÍ KATETRIZACÍ Množina kritických výkonů 0506 KORONÁRNÍ BYPASS BEZ SRDEČNÍ KATETRIZACE Množina kritických výkonů 0508 JINÉ KARDIOTORAKÁLNÍ VÝKONY Pouze název 0512 VELKÉ HRUDNÍ VASKULÁRNÍ VÝKONY Množina kritických výkonů 0520 JINÉ VÝKONY PŘI ONEMOCNĚNÍCH A PORUCHÁCH OBĚHOVÉHO SYSTÉMU Množina kritických výkonů Metoda Mapování Přiřazení nových signálních kódů představuje určitou formu mapování, založenou na expertních znalostech spolupracujících zástupců odborné kardiochirurgické společnosti. Takto byly zařazeny do bazí výkony, které jsou mapovatelné k původním DRG markerům Stránka 14 z 28 Naposledy uloženo: :42:00

15 Nový kód mapován na původní kód 7011 (VZP) Valvotomie aortální chlopně (DRG) VÝKON NA SRDEČNÍ CHLOPNI, JAKÉHOKOLI DRUHU 7012 (VZP) Dekalcifikace lístků aortální chlopně (DRG) VÝKON NA SRDEČNÍ CHLOPNI, JAKÉHOKOLI DRUHU 7013 (VZP) Plastika lístků aortální chlopně (DRG) VÝKON NA SRDEČNÍ CHLOPNI, JAKÉHOKOLI DRUHU 7014 (VZP) Annuloplastika aortální chlopně bez použití prstence (DRG) VÝKON NA SRDEČNÍ CHLOPNI, JAKÉHOKOLI DRUHU atd atd (DRG) VÝKON NA SRDEČNÍ CHLOPNI, JAKÉHOKOLI DRUHU Některé signální kódy nelze mapovat na původní DRG marker, protože žádný ekvivalent neexistuje. Tyto kódy byly přiřazeny do bazí DRG na základě klinické a předpokládané nákladové podobnosti. Datové podklady Pro návrh změn na rok 2013 nebyla použita reálná data, protože vykazování signálních kódů se rozbíhá teprve od dubna 2012, a tedy data, kterými disponuje NRC, neobsahují nové signální kódy a jako taková jsou pro cíle práce bez užitku. Stránka 15 z 28 Naposledy uloženo: :42:00

16 Odborná spolupráce Návrh změny pro rok 2013 byl vytvořen v úzké spolupráci se zástupci České společnosti kardiovaskulární chirurgie. Jmenovitě se na přípravě návrhu podíleli: Doc. MUDr. Petr Němec, CSc Primář MUDr. Štěpán Černý, CSc., MBA Stránka 16 z 28 Naposledy uloženo: :42:00

17 Řešení a výsledky Návrh na rok 2013 Principy Na základě domluvy se zástupci kardiochirurgické větve odborné společnosti je návrh založen těchto principech Povinnost vykázat celou sekvenci signálních kódů Existuje povinnost vykázat k případu po (nejméně) jednom DRG markeru z každé ze skupin 12 : 1. POŘADÍ OPERACE 2. OPERAČNÍ PŘÍSTUP 3. URGENTNOST VÝKONU 4. MIMOTĚLNÍ OBĚH, OCHRANA MYOKARDU A REKUPERACE KRVE 5. VLASTNÍ VÝKON Zachování definic bazí 0503 a 0508 Do pediatrických bazí 0503 a 0508 se případ řadí na základě dosavadních definic výčtem kódů Seznamu (jde o kódy výkonů: 55110, 55111, 55115, 55116, 55120, 55121, 55130, 55131, 55140, 55141, 55150, 55151) Obsah bazí výkonů na chlopni (0502 a 0504) Zahrnuje i některé výkony, jimiž se řeší (často) problematika spojená s onemocněním chlopní, aniž by byl zákrok proveden na chlopni (včetně ablačních výkonů a problematiky mechanických komplikací infarktu myokardu). Odpovídá to i požadavku na nákladovou podobnost případů uvnitř baze. Mechanická podpora srdeční Zavedení mechanické podpory srdeční řadí stejně jako již platný do baze 0501 Odstranění mechanické podpory srdeční 13 - řadí do 0512 / 0520 Transplantace srdce Definice baze je beze změny Definice katetrizace V bazích, kde je v definici katetrizace, zůstává výčet kódů katetrizace nezměněn Vzhledem k tomu, že grouper musí umět zpracovat data ref. období, nelze realizovat původní návrh společnosti, aby bl případ zařazen do chybové baze 9990 v případě nevykázání některého z kódů (VZP) Odstranění IABK; (VZP) Odstranění krátko až střednědobé podpory srdeční; (VZP) Odstranění dlouhodobé podpory srdeční Stránka 17 z 28 Naposledy uloženo: :42:00

18 Signální kódy, znamenající pooperační revizi a odstranění srdeční podpory do baze 0512 řadí (VZP) Odstranění krátko až střednědobé podpory srdeční (VZP) Odstranění dlouhodobé podpory srdeční do baze 0520 řadí (VZP) Úprava kanyl pro ECMO (VZP) Úprava kanyl pro srdeční podporu (VZP) Odstranění IABK (VZP) Sternotomie jako samostatný výkon jiný než pro inoperabilní nález (VZP) Torakotomie jako samostatný výkon jiný než pro inoperabilní nález (VZP) Pooperační revize pro krvácení nebo tamponádu po kardiochirurgickém výkonu (VZP) Pooperační revize pro zánět nebo poruchu hojení operační rány po kardiochirurgickém výkonu bez nutnosti zákroku na sternu (VZP) Pooperační revize pro mediastinitidu po kardiochirurgickém výkonu (VZP) Pooperační revize pro mediastinitidu po kardiochirurgickém výkonu s aplikací DPWT (VZP) Aplikace nebo výměna DPWT do mediastina (VZP) Osteosyntéza sterna dráty jako samostatný výkon (VZP) Osteosyntéza sterna dráty kombinovaná s přesunem svalových laloků jako samostatný výkon (VZP) Osteosyntéza sterna dlahami jako samostatný výkon (VZP) Osteosyntéza sterna dlahami kombinovaná s přesunem svalových laloků jako samostatný výkon (VZP) Parciální nebo kompletní odstranění sterna a rekonstrukce hrudní stěny svalovými laloky do baze 0816 řadí (VZP) Sutura kůže a podkoží rány po sternotomii Signální výkony kardiochirurgie sdílené s cévní chirurgií jsou zahrnuty do návrhu. Předpokládají tedy, že cévní chirurgie vykazuje podle stejných pravidel, i když jako celek nebyla předmětem návrhů na změny v roce Jde o baze 0502-VÝKONY NA SRDEČNÍ CHLOPNI SE SRDEČNÍ KATETRIZACÍ a 0505-KORONÁRNÍ BYPASS SE SRDEČNÍ KATETRIZACÍ 15 Pro kódy a bude na místě hledat vhodné baze v MDC 08; využití nebude časté, protože půjde jen o případy, u nichž budou tyto kódy uplatněny při jiné hospitalizaci, než je původní kardiochirurgický výkon Stránka 18 z 28 Naposledy uloženo: :42:00

19 Zadání úpravy DRG Jednotlivé změny podrobně Návrh spočívá v těchto krocích Položka Změna Komentář 1 předřazení testování procs 0503 před 0502 (obsah procs 0503 se nemění) 2 předřazení testování procs 0508 před 0502 (za 0503) (obsah procs 0508 se nemění) 3 Do procs 0001 přidat (VZP) Transplantace srdce (VZP) Transplantace srdce a plic 4 novorozenci, splňující (dosavadní) podmínky zařazení do baze 1570 "NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU >2499G, SE ZÁKLADNÍM VÝKONEM", jsou testováni na výkony bazí 0503, následně 0508 a do těchto bazí zařazeni 5 změna názvu 0508 na Operace a zákroky pro vrozené původně JINÉ KARDIOTORAKÁLNÍ VÝKONY srdeční vady na zavřeném srdci" 6 změna názvu 0503 na " Operace a zákroky pro vrozené srdeční vady na otevřeném srdci" původně OPERACE A ZÁKROKY PRO VROZENÉ SRDEČNÍ VADY 7 změna množiny procs 0501 viz příloha Změny v: procs změna množiny procs viz příloha Změny v: procs a změna množiny procs 0504 dtto 10 změna množiny procs viz příloha Změny v: procs a změna množiny procs 0506 dtto 12 změna množiny procs 0512 viz příloha Změny v: procs změna množiny procs 0520 viz příloha Změny v: procs změna množiny procs 0816 viz příloha Změny v: procs výkony zařazované (položka 7-14) zařadit mezi EKONOMICKY NÁROČNÉ VÝKONY (MDC 00) 16 výkony zařazované (položka 7-14) zařadit mezi ZÁKLADNÍ VÝKONY (MDC 15) 17 výkony zařazované (položka 7-14) zařadit mezi ROZSÁHLÉ VÝKONY (MDC 88) Zařazení testování bazí 0503 a 0508 po testování 0501 Stránka 19 z 28 Naposledy uloženo: :42:00

20 Analýza dopadů Z pohledu MZČR Je potřeba zajistit existenci DRG markerů v číselníku výkonů (viz kapitola Související problémy a úkoly) Z pohledu poskytovatelů Je potřeba nasmlouvat DRG markery od (budou-li vykazatelné jen po nasmlouvání) Z pohledu plátců Je potřeba nasmlouvat DRG markery od (budou-li vykazatelné jen po nasmlouvání) a zrušit ke stejnému datu dosavadní dva DRG markery kardiochirurgie (viz kapitola Související problémy a úkoly) Vzhledem k tomu, že faktický obsah bazí DRG se nemění (mění se jenom formální prostředky k naplnění bazí případy), nedojde v důsledku navrhovaných změn k přesunům mezi bazemi DRG a k navýšení nárokovaných úhrad. Stránka 20 z 28 Naposledy uloženo: :42:00

Údržba systému IR DRG v přechodném období 2015 2017 a jeho využití v úhradách

Údržba systému IR DRG v přechodném období 2015 2017 a jeho využití v úhradách Údržba systému IR DRG v přechodném období 2015 2017 a jeho využití v úhradách Verze dokumentu 4.0 18. listopadu 2014 Autoři: Oponentura: MUDr. Petr Tůma, konzultant DRG Ing. Petr Mašek, konzultant DRG

Více

Jak správně postupovat při vyplňování Listu o prohlídce mrtvého (LPM) Stručný průvodce

Jak správně postupovat při vyplňování Listu o prohlídce mrtvého (LPM) Stručný průvodce Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Jak správně postupovat při vyplňování Listu o prohlídce mrtvého (LPM) Stručný průvodce Seznámení s MKN-10 a jejím použitím, vyplňování příčin

Více

METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ OBSAH I. PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ I.1 ÚVOD I.2 CÍLE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MPSV I.3 VÝCHODISKA PRO TVORBU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

Více

Metodika. zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2014. platná od 1. 1. 2014. verze 1.10.19.01 PO GORDIC GORDIC 1

Metodika. zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2014. platná od 1. 1. 2014. verze 1.10.19.01 PO GORDIC GORDIC 1 Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2014 GORDIC Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2014 verze 1.10.19.01

Více

Obecné principy řízení projektů

Obecné principy řízení projektů CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Obecné principy řízení projektů Studijní text část 1 Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování evropských projektů

Více

STRATEGICKÝ RÁMEC ROZVOJE VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2014 2020

STRATEGICKÝ RÁMEC ROZVOJE VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2014 2020 STRATEGICKÝ RÁMEC ROZVOJE VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2014 2020 Srpen 2014 ve znění usnesení č. 21 ze dne 14. ledna 2015 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 3 2. KONTEXT VZNIKU STRATEGICKÉHO RÁMCE...

Více

Metodika sestavení případu hospitalizace 012.001

Metodika sestavení případu hospitalizace 012.001 Metodika sestavení případu hospitalizace 012.001 Verze 012.001_návrh (doplnění pro verzi 012 zvýrazněno červeně) 1 / 7 NÁRODNÍ REFERENČNÍ CENTRUM 1a. Definice případu hospitalizace Časové vymezení Hospitalizační

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

Metodika pro komunikaci změn v Seznamu výkonů s bodovými hodnotami. Podmínky pro zpracování aktualizace SZV pro účely klasifikace DRG

Metodika pro komunikaci změn v Seznamu výkonů s bodovými hodnotami. Podmínky pro zpracování aktualizace SZV pro účely klasifikace DRG Metodika pro komunikaci změn v Seznamu výkonů s bodovými hodnotami Podmínky pro zpracování aktualizace SZV pro účely klasifikace DRG Verze: 1_0.1 Autor: Národní referenční centrum Datum 22. 5. 2012 1 Obsah

Více

PBA Group Prague-Brussels Advisory Group

PBA Group Prague-Brussels Advisory Group Studie byla spolufinancována Evropskou unií (SROP, opatřen ení 5.2 TP RPS) STUDIE VEŘEJN EJNÁ PODPORA V OBLASTI STRUKTURÁLN LNÍCH FONDŮ V LETECH 2007-2013 2013 Ministerstvo pro místnm stní rozvoj Odbor

Více

1. ZPRACOVÁNÍ DAT. Čas ke studiu kapitoly: 2 hodiny. 1.1. Úlohy zpracování dat. Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět.

1. ZPRACOVÁNÍ DAT. Čas ke studiu kapitoly: 2 hodiny. 1.1. Úlohy zpracování dat. Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět. 1.1. Úlohy zpracování dat 1. ZPRACOVÁNÍ DAT Čas ke studiu kapitoly: 2 hodiny 1.1. Úlohy zpracování dat Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět popsat problém evidence a zpracování velkého množství

Více

ZÁSADY TVORBY A POUŽÍVÁNÍ INDIKÁTORŮ

ZÁSADY TVORBY A POUŽÍVÁNÍ INDIKÁTORŮ MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN NOK ZÁSADY TVORBY A POUŽÍVÁNÍ INDIKÁTORŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 Verze: 1.0 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán

Více

Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení

Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení Státní úřad pro jadernou bezpečnost jaderná bezpečnost Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení bezpečnostní návod JB-1.10 SÚJB prosinec 2010 vydání 1 Jaderná bezpečnost

Více

České vydání Národní rada osob se zdravotním postižením ČR

České vydání Národní rada osob se zdravotním postižením ČR WHO Library Cataloguing-in-Publication Data International Classification of Functioning, Disability and Health : ICF 1. Human development, 2. Body constitution, 3. Health status, 4. Disability evaluation,

Více

Rámcová pozice/stanovisko pro Parlament ČR

Rámcová pozice/stanovisko pro Parlament ČR Zpracovali: Mgr. Stanislav Schneidr, tel.: 224 861 720 Datum: 19. prosince 2011 Mgr. Miroslav Daněk, tel. 224 861 792 Mgr. Kateřina Neveselá, tel. 224 861 369 Ing. arch. Daniela Grabmüllerová, MBA, Ph.D.;

Více

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.)

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) Obsah: 1. Východiska programu.. 1 2. Cíle programu 7 3. Termín a vyhlášení a doba trvání programu.. 9 4. Základní struktura

Více

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP Metodická příručka pro učitele InspIS ŠVP tvorba ŠVP InspIS ŠVP TVORBA A ADMINISTRACE ŠKOLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ Tato Metodická příručka pro učitele byla zpracována v rámci projektu Národní systém

Více

Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání

Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání EX-ATE HODOCEÍ DODATKU T JEDOTÉHO PROGRAMOVÉHO DOKUMETU PRO CÍL 3 REGIOU UTS 2 HL. M. PRAHA árodní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání Evaluační tým Ing. Věra Czesaná, CSc. Ing. Zdeňka Matoušková, CSc.

Více

Metodika pro tvorbu informačního systému o rodinách imigrantů z třetích zemí

Metodika pro tvorbu informačního systému o rodinách imigrantů z třetích zemí TD010220 - Návrh informačního systému o rodinách imigrantů z třetích zemí Metodika pro tvorbu informačního systému o rodinách imigrantů z třetích zemí Autorský tým: Milada Horáková, Pavel Bareš, Danica

Více

verze II.0.8 MANUÁL K VYROVNÁVACÍMU NÁSTROJI VERZE 2 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR

verze II.0.8 MANUÁL K VYROVNÁVACÍMU NÁSTROJI VERZE 2 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR MANUÁL K VYROVNÁVACÍMU NÁSTROJI VERZE 2 verze II.0.8 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz Zelená linka pro zájemce o dotace: 800 260 500 duben

Více

Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR. (zkrácená verze)

Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR. (zkrácená verze) Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR (zkrácená verze) Praha, květen září 2012 Zpracovali: Dušan Chlapek Jan Kučera Martin Nečaský Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze

Více

KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS

KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 30 KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS ODBORNÁ ČÁST PROSINEC 2011 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými společnostmi, jejichž

Více

Program. na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu. a vývoje. na léta 2015 2022

Program. na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu. a vývoje. na léta 2015 2022 Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2015 2022 Obsah 1. Název Programu... 3 2. Právní rámec Programu... 3 3. Poskytovatel... 3 4. Identifikační kód Programu... 4 5. Doba

Více

XXXVIII. český radiologický kongres

XXXVIII. český radiologický kongres XXXVIII. český radiologický kongres 0.. října 0 Olomouc Kardiovaskulární radiologie, uroradiologie, varia strana 37 Program XXXVIII. českého radiologického kongresu 0 sál EVROPA Středa 0. října 0.00 Zahájení.30

Více

DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU, NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Platné od 1.

Více

Kardiopulmonální resuscitace v postupech

Kardiopulmonální resuscitace v postupech Kardiopulmonální resuscitace v postupech PhDr. Sabina Psennerová ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ. 1.07 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: OP VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST PRIORITNÍ OSA: 7.3 ČÍSLO OBLASTI PODPORY:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku ANALÝZY A SYSTÉMOVÁ PŘÍPRAVA zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v

Více

Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let

Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let I. Současný stav s vymezením problémů institucionální péče a

Více

Koncepce oboru urologie

Koncepce oboru urologie Koncepce oboru urologie Zpracováno a schváleno výborem ČUS vedeným prof. M. Babjukem dne 29.4.2013. Na tvorbě dokumentu se podílelo také Sdružení ambulantních urologů. Dokument byl opakovaně diskutován

Více

Procesní postup při přípravě a realizaci PPP projektů

Procesní postup při přípravě a realizaci PPP projektů Procesní postup při přípravě a realizaci PPP projektů Datum vydání: září 2008 Datum aktualizace: prosinec 2012 Obsah Schéma procesu PPP Etapy procesu PPP 1. Identifikace projektu Kontrolní, schvalovací

Více