Kardiochirurgie; změny v DRG pro 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kardiochirurgie; změny v DRG pro 2013"

Transkript

1 Kardiochirurgie; změny v DRG pro 2013 Návrh změn v klasifikačním algoritmu Jen pro interní potřebu NRC ZPRACOVÁNO PRO: NRC ULOŽENO NAPOSLEDY: :42:00 JMÉNO SOUBORU: DRG_ZMĚNY_KARDIOCHIRURGIE_NA_2013_V1_04.DOCX ULOŽENO NAPOSLEDY KÝM: STAV: DRAFT Verze: 1_04 Autor: MUDr. Petr Tůma MUDr. Petr Čech Datum založení dokumentu: Datum ukončení dokumentu:

2 Obsah Zkratky a méně obvyklé termíny... 3 Shrnutí... 4 Cíl práce... 4 Rozsah změn... 4 Povaha změn... 4 Použitá metoda... 5 Doporučení dalšího postupu... 5 Související problémy a úkoly... 5 Úvod... 7 IR-DRG a kardiochirurgie stav do r Systém DRG markerů pro kardiochirurgii (a cévní chirurgii)... 7 Položky Seznamu výkonů (2011)... 7 Systém signálních kódů KVCH (2012)... 9 Metoda Přístup k problému Metoda Odborná spolupráce Řešení a výsledky Návrh na rok Principy Zadání úpravy DRG Jednotlivé změny podrobně Analýza dopadů Z pohledu MZČR Z pohledu poskytovatelů Z pohledu plátců Přílohy Změny v: procs Změny v: procs a Změny v: procs a Změny v: procs Stránka 2 z 28 Naposledy uloženo: :42:00

3 Změny v: procs Změny v: procs Zkratky a méně obvyklé termíny Zkratky a vybrané pojmy KVCH kardiovaskulární chirurgie Signální kód kód z (externího) číselníku VZP, který nemá bodové hodnoty; může, ale nemusí být kritickým výkonem Kritický výkon výkon, který ovlivňuje zařazení případu v DRG klasifikaci DRG marker signální kód, který je kritickým výkonem DPWT - Stránka 3 z 28 Naposledy uloženo: :42:00

4 Shrnutí Cíl práce Cílem je připravit DRG klasifikaci pro 2013 tak, aby se z významného podílu signálních kódů z oblasti kardiochirurgie staly kritické výkony (DRG markery). Stejný cíl nebyl stanoven pro r v oblasti cévní chirurgie; předpokládá se, že analogické úpravy proběhnou v rámci přípravy DRG pro rok 2014 Cílem také není v této fázi přebudovat DRG systém v oblasti kardiochirurgie; v r zůstane stejný počet bazí, které budou mít stejný věcný obsah, jako v r Změnu pro rok 2013 je nutné chápat jako přípravu na pozdější změny. Navrhovaná změna pro rok 2013 sama o sobě nepřináší žádný skutečný pokrok v DRG systému (v kvalitě predikce nákladů a v nákladové homogenitě DRG skupin), ale představuje nutný krok k tomu, aby, až budou dostupná data, obsahující nové signální kódy, byla oblast kardiochirurgie v DRG revidována, pokud bude shledáno, že jsou k tomu důvody. Rozsah změn Změny se týkají omezeného počtu bazí. Změny v kritických výkonech se týkají bazí: 0501 SRDEČNÍ DEFIBRILÁTOR A IMPLANTÁT PRO PODPORU FUNKCE SRDCE 0502/0504 VÝKONY NA SRDEČNÍ CHLOPNI SE SRDEČNÍ KATETRIZACÍ / BEZ SRDEČNÍ KATETRIZACE 0505/0506 KORONÁRNÍ BYPASS SE SRDEČNÍ KATETRIZACÍ / BEZ SRDEČNÍ KATETRIZACE 0512 VELKÉ HRUDNÍ VASKULÁRNÍ VÝKONY 0520 JINÉ VÝKONY PŘI ONEMOCNĚNÍCH A PORUCHÁCH OBĚHOVÉHO SYSTÉMU U 2 bazí je navržen (při nezměněném obsahu) nový název, který lépe vystihuje jejich povahu. Jde o baze: 0503 OPERACE A ZÁKROKY PRO VROZENÉ SRDEČNÍ VADY 0508 JINÉ KARDIOTORAKÁLNÍ VÝKONY Tyto baze dětské kardiochirurgie jsou pro rok 2013 definovány původními kódy. Povaha změn Změny spočívají v podrobnějším definování bazí novými signálními kódy. Např. tam, kde v bazích 0502/0504 VÝKONY NA SRDEČNÍ CHLOPNI 2 byla skutečnost, že jde o výkon na chlopni, dříve určena 1 jinými slovy se změnami navrhovanými pro r nedojde k přesunu případů mezi bazemi DRG, protože baze jsou obsahově stejně vymezeny, ovšem za použití jiné soustavy kódů výkonů je s katetrizací, 0504 bez katetrizace Stránka 4 z 28 Naposledy uloženo: :42:00

5 jediným markerem DRG výkon na srdeční chlopni jakéhokoli druhu, je nově tato dvojice bazí určena kterýmkoliv ze signálních kódů, který podrobně specifikuje druh výkonu na chlopni: (VZP) Valvotomie aortální chlopně (VZP) Dekalcifikace lístků aortální chlopně (VZP) Plastika lístků aortální chlopně, atd. atd. Použitá metoda Přiřazení nových signálních kódů představuje určitou formu mapování, založenou na expertních znalostech spolupracujících zástupců odborné kardiochirurgické společnosti. Pro návrh změn na rok 2013 nebyla použita reálná data, protože vykazování signálních kódů se rozbíhá teprve od dubna 2012, a tedy data, kterými disponuje NRC, neobsahují nové signální kódy a jako taková jsou pro cíle práce bez užitku. Doporučení dalšího postupu Na rok 2013 doporučujeme naplánovat práce na revizi klasifikace (tedy definice bazí a hlavního algoritmu) a to na základě reálných dat s novými signálními kódy a rešerše zahraničních systémů DRG. Související problémy a úkoly Pro zajištění plné funkčnosti návrhu je potřeba provést některé další kroky, jejichž realizace není v kompetenci NRC, přičemž NRC upozorňuje, že zajištění jak bodu a) tak bodu b) může být organizačně obtížné. a) Zajištění existence nových kódů v číselníku pro 2013 Nové kódy byly loženy do číselníku zatím s platností do konce roku 2012 a to ve formátu 99999_(VZP)_popis 3. Je potřeba zajistit - prodloužení platnosti kódů pro 2013 (resp. bez omezení) - formát kódů přijatelný pro všechny zdravotní pojišťovny 4 b) Zajištění závaznosti nových kódů a nemožnosti kódovat pomocí aktuálních DRG markerů Odborná společnost zdůrazňuje, že je potřeba zajistit neplatnost původních dvou DRG markerů (90887 a 90888) a tím dosáhnout jednotného vykazování ve všech zařízeních pro všechny zdravotní 3 např.: (VZP) Dekalcifikace lístků aortální chlopně 4 z hlediska NRC může zůstat formát původní, nebo může být změněn na 99999_(DRG)_popis, např.: (DRG) Dekalcifikace lístků aortální chlopně. Stránka 5 z 28 Naposledy uloženo: :42:00

6 pojišťovny, jinak budu údaje nekonzistentní resp. neúplné. Teoreticky je to možné dosáhnout na úrovni technické nebo smluvní. Technické provedení, spočívající v nefunkčnosti původních DRG markerů v grouperu DRG, nebylo v rámci NRC shledáno jako vhodné řešení 5, a tedy zbývá řešení na smluvní úrovni, spočívající v odsmluvnění původních DRG markerů od 1.ledna Současně musejí být nasmlouvány nové kódy k 1. lednu s ohledem na to, že grouper musí umět zpracovat historická referenční období, by musely existovat pro r dvě verze grouperu, jeden pro referenční a jeden pro nové období. Stránka 6 z 28 Naposledy uloženo: :42:00

7 Úvod IR-DRG a kardiochirurgie stav do r Tabulka 1 Kardiochirurgické baze MDC 05 RV BezCC CC MCC 0502-VÝKONY NA SRDEČNÍ CHLOPNI SE SRDEČNÍ KATETRIZACÍ 13,4 14,3 18, OPERACE A ZÁKROKY PRO VROZENÉ SRDEČNÍ VADY 10,2 10,8 20, VÝKONY NA SRDEČNÍ CHLOPNI BEZ SRDEČNÍ KATETRIZACE 10,9 11,8 16, KORONÁRNÍ BYPASS SE SRDEČNÍ KATETRIZACÍ 9,4 9,8 13, KORONÁRNÍ BYPASS BEZ SRDEČNÍ KATETRIZACE 8,1 8,5 10, JINÉ KARDIOTORAKÁLNÍ VÝKONY 5,7 6,6 16, VELKÉ HRUDNÍ VASKULÁRNÍ VÝKONY 8,1 9,6 12,9 (0520-JINÉ VÝKONY PŘI ONEMOCNĚNÍCH A PORUCHÁCH OBĚHOVÉHO SYSTÉMU) 0,9 1,6 3,3 Některé výkony mohou řadit i do baze (která není specificky kardiochirurgická) 0520-JINÉ VÝKONY PŘI ONEMOCNĚNÍCH A PORUCHÁCH OBĚHOVÉHO SYSTÉMU BEZ CC Dále patří do oblasti kardiochirurgie - transplantace srdce (MDC 00) - mechanická srdeční podpora; kód MECHANICKÁ SRDEČNÍ PODPORA řadí aktuálně do baze 0501-SRDEČNÍ DEFIBRILÁTOR A IMPLANTÁT PRO PODPORU FUNKCE SRDCE; relativní váha je 31,3 (resp. 31,9 a 33,0), ovšem úhradová kategorie je V Systém DRG markerů pro kardiochirurgii (a cévní chirurgii) Položky Seznamu výkonů (2011) Pro oblast KVCH byl navržen nový klasifikační systém výkonů. Důvodem byla nedostatečnost Seznamu výkonů, která se projevovala především nedostatečným popisem výkonu z hlediska výsledku zákroku přístupu, přístupové cesty použití materiálu ve smyslu náhrady anatomické struktury či náhrady funkce Seznam výkonů agreguje extrémním způsobem různé výkony do položek, jako např. JEDNODUCHÝ VÝKON NA SRDCI zahrnuje tyto zákroky: Revaskularizace myokardu by-passem, operace jedné chlopně srdeční, defekt septa síní u dospělých, myxom srdce, výduť levé komory izolovaná. Tabulka 2 - Obsah aktuálních položek Seznamu výkonů Stránka 7 z 28 Naposledy uloženo: :42:00

8 Výkon Seznamu Další rozlišení (1) Další rozlišení (2) Popis KOREKCE VROZENÝCH SRDEČNÍCH VAD NA ZAVŘENÉM SRDCI OPERACE VROZENÝCH SRDEČNÍCH VAD NEBO OPERACE PRO ZÁVAŽNÉ PORUCHY SRDEČNÍHO RYTMU S POUŽITÍM MIMOTĚLNÍHO OBĚHU PRIMO nebo REOPERACE PRIMO nebo REOPERACE JEDNODUCHÉ nebo SLOŽITÉ nebo OPERACE PRO ZÁVAŽNÉ PORUCHY SRDEČNÍHO RYTMU BEZ POUŽITÍ MO MTO I nebo MTO II nebo MTO III nebo MTO IV Ligatura nebo resekce tepenné dučeje, bandáž plicnice. viz další tabulka JEDNODUCHÝ VÝKON NA SRDCI KOMBINOVANÝ CHIRURGICKÝ VÝKON NA SRDCI A HRUDNÍ AORTĚ TRANSPLANTACE SRDCE STERNOTOMIE, TORAKOTOMIE VÝKONY NA ZAVŘENÉM SRDCI MECHANICKÁ SRDEČNÍ PODPORA PRIMO nebo REOPERACE PRIMO nebo REOPERACE PRIMO nebo REOPERACE PRIMO nebo REOPERACE Revaskularizace myokardu by-passem, operace jedné chlopně srdeční, defekt septa síní u dospělých, myxom srdce, výduť levé komory izolovaná. Výkon na více chlopních, výkon na chlopni a ACB, výkon na chlopni a hrudní aortě, výkon na hrudní aortě, operace pro poruchy srdečního rytmu ev. kombinace uvedených výkonů, korekce vrozené srdeční vady v dospělosti, defekt komorového septa po IM. Při pří Resutura sterna ev. torakotomické rány v celé šířce pro krvácení, mediastinitidu ev. dehiscenci. Drenáž perikardu. Nelze kombinovat s jiným operačním výkonem na hrudníku. Operace na perikardu, MI komisurolýza, AIDC, PM, sutura srdce. Při příp. provedení jícnové echokardiografie přičti samostatné výkony. Zavedení srdeční podpory (levostranná a pravostranná mechanická podpora selhávajícího srdce). přičemž MTO I MTO II MTO III MTO IV Uzávěr defektu septa síní secundum, redirekce parciálního anomálního návratu plicních žil, valvutomie plicnice nebo aorty. Uzávěr defektu komorového septa, rekonstrukce výtokového traktu pravé komory a plicnice, plastika aortální chlopně, defekt atrioventrikulárního septa - inkompletní forma, cor triatratum, aortopulmonální okénko, spojkové operace v MO. Fallotova tetralog., dvojvýtoková pravá komora se subaortickým defektem, defekt atrioventrikulárního septa komplet. síňová korekce transpoz., totál. anomál. návrat plic. žil, Ebsteinova anomálie, interupce aortál. oblouku s VSD, koarktace aorty s levostr Extrakardiální nebo intrakadiální konduit. Rekonstrukční výkony na výtokovém traktu levé komory, na kořeni aorty a na koronárních arteriích. Fontanova operace a její modifikace. Anatomická korekce transpozice. Implantace homotransplantátu nebo autotransp. K těmto výkonům byly připojeny pro potřebu DRG dva markery (DRG) BYPASS NA KORONÁRNÍ ARTERII, JAKÉHOKOLI DRUHU Stránka 8 z 28 Naposledy uloženo: :42:00

9 90887 (DRG) VÝKON NA SRDECNÍ CHLOPNI, JAKÉHOKOLI DRUHU, ale rozlišení zákroku je při použití pouze těchto dvou DRG markerů velmi nedokonalé. Systém signálních kódů KVCH (2012) Byl vydán v číselníku VZP v r a je používán od 1. dubna Rozšíření spočívá v zavedení signálních kódů, které specifikují typ zákroku a některé jeho okolnosti Principy použité při tvorbě systému signálních kódů KVCH Byly použity principy, podle kterých jsou vytvářeny moderní zahraniční klasifikace, např.: - byl potlačen oborový přístup; zákroky, které sdílejí odbornosti kardiochirurgie a cévní chirurgie, mají jeden ( společný ) kód - každý zákrok, který má specifický výsledek z hlediska pacienta, má svůj kód, a to i v případě, že roční frekvence výkonu je velmi malá - je vždy specifikována anatomie (jsou minimalizovány výkonu bez specifikace anatomie) - je uvedena vždy přístupová cesta - je uveden vždy implantovaný materiál a jeho povaha - definice výkonů pomocí diagnózy je pouze tam, kde je to nevyhnutelné - definice výkonů eponymy 7 je použita jen jako doplňkový údaj - výkony, které se skládají ze dvou či více (případně i samostatně kódovatelných) zákroků mají svůj kód (pro kombinaci zákroků), pokud se kombinace vyskytuje relativně často - ostatní kódy zákroků se mohou kombinovat, pokud není v poznámce uveden opak - systém je hierarchický, což umožňuje lepší orientaci v systému a skupinovou práci s kódy 8 ; tato hierarchie ovšem může existovat jen na úrovni logické mimo Seznam výkonů, protože stavba a rozhraní Seznamu výkonů neumožňují hierarchické vazby zaznamenat. Syntaxe informace o provedené KVCH operaci Koncept klasifikace předpokládá, že každá operace je popsána (povinně) pěti typy informací 1. POŘADÍ OPERACE 2. OPERAČNÍ PŘÍSTUP 3. URGENTNOST VÝKONU 4. MIMOTĚLNÍ OBĚH, OCHRANA MYOKARDU A REKUPERACE KRVE 5. VLASTNÍ VÝKON Uspořádání signálních kódů Vlastní výkony, tedy kódy, který vypovídají o povaze zákroku a jeho výsledku, jsou uspořádány do logické hierarchické struktury: Protože Seznam výkonů neumožňuje uspořádat kódy hierarchicky, a při pouhém prohlížení položek Seznamu výkonů není hierarchická struktura patrná, uvádíme níže logickou strukturu klasifikace. 6 Vykazování je nepovinné a děje se tedy na dobrovolném základě, který vychází z konsenzu v rámci odborné společnosti KVCH 7 např:...podle Crawforda... 8 např. při přiřazování výkonů k bazím DRG, nebo při analýzách dat Stránka 9 z 28 Naposledy uloženo: :42:00

10 Tabulka 3 Hierarchická struktura signálních kódů Skupina KORONÁRNÍ TEPNY AORTÁLNÍ CHLOPEŇ MITRÁLNÍ CHLOPEŇ TRIKUSPIDÁLNÍ CHLOPEŇ PULMONÁLNÍ CHLOPEŇ PLICNÍ ŘEČIŠTĚ MEZISÍŇOVÁ PŘEPÁŽKA SRDEČNÍ SÍNĚ A PLICNÍ ŽÍLY DUTÉ ŽÍLY LEVÁ KOMORA SRDEČNÍ PRAVÁ KOMORA SRDEČNÍ MEZIKOMOROVÁ PŘEPÁŽKA ATRIOVENTRIKULÁRNÍ SEPTUM FUNKČNĚ JEDINÁ KOMORA AORTA HRUDNÍ A TORAKOABDOMINÁLNÍ Podskupina KORONÁRNÍ TEPNY Aortokoronární bypass KORONÁRNÍ TEPNY Další výkony na koronárních tepnách AORTÁLNÍ CHLOPEŇ Plastika aortální chlopně AORTÁLNÍ CHLOPEŇ Náhrada aortální chlopně AORTÁLNÍ CHLOPEŇ Náhrada aortální chlopně a kořene aorty AORTÁLNÍ CHLOPEŇ Výkon na aortální chlopni a koření aorty AORTÁLNÍ CHLOPEŇ Jiný intratorakální zákrok na aortální chlopni MITRÁLNÍ CHLOPEŇ Plastika mitrální chlopně MITRÁLNÍ CHLOPEŇ Náhrada mitrální chlopně MITRÁLNÍ CHLOPEŇ Jiný intratorakální zákrok na mitrální chlopni TRIKUSPIDÁLNÍ CHLOPEŇ Plastika trikuspidální chlopně TRIKUSPIDÁLNÍ CHLOPEŇ Náhrada trikuspidální chlopně TRIKUSPIDÁLNÍ CHLOPEŇ Jiný intratorakální zákrok na trikuspidální chlopni PULMONÁLNÍ CHLOPEŇ Plastika pulmonální chlopně PULMONÁLNÍ CHLOPEŇ Náhrada pulmonální chlopně PULMONÁLNÍ CHLOPEŇ Jiný intratorakální zákrok na pulmonální chlopni PLICNÍ ŘEČIŠTĚ Zákroky na plicním řečišti PLICNÍ ŘEČIŠTĚ Výkony na kmeni a větvích plicnice PLICNÍ ŘEČIŠTĚ Konduity pravá komora a.pulmonalis PLICNÍ ŘEČIŠTĚ Kavopulmonální spojení MEZISÍŇOVÁ PŘEPÁŽKA Uzávěr defektu septa síní (jakéhokoliv typu) MEZISÍŇOVÁ PŘEPÁŽKA Jiný výkon na síňovém septu SRDEČNÍ SÍNĚ A PLICNÍ ŽÍLY Ablační zákroky na srdečních síních pro arytmie SRDEČNÍ SÍNĚ A PLICNÍ ŽÍLY Resekční a rekonstrukční zákroky na srdečních síních SRDEČNÍ SÍNĚ A PLICNÍ ŽÍLY Rekonstrukční zákroky na plicních žilách DUTÉ ŽÍLY Zákroky na dutých žílách intraperikardiálně LEVÁ KOMORA SRDEČNÍ Resekční a rekonstrukční zákroky na levé komře srdeční LEVÁ KOMORA SRDEČNÍ Zákroky pro mechanické komplikace akutního infarktu myokardu LEVÁ KOMORA SRDEČNÍ Ablační zákroky na levé komoře pro arytmie PRAVÁ KOMORA SRDEČNÍ Resekční a rekonstrukční zákroky na pravé komoře srdeční PRAVÁ KOMORA SRDEČNÍ Výkony na pravé komře srdeční pro vrozenou vadu srdce PRAVÁ KOMORA SRDEČNÍ Ablační zákroky na pravé komoře srdeční pro arytmie MEZIKOMOROVÁ PŘEPÁŽKA Uzávěr defektu mezikomorové přepážky MEZIKOMOROVÁ PŘEPÁŽKA Jiný výkon na mezikomorové přepážce ATRIOVENTRIKULÁRNÍ SEPTUM Korekce defektu atrioventrikulárního septa FUNKČNĚ JEDINÁ KOMORA Operace pro funkčně jedinou komoru AORTA HRUDNÍ A TORAKOABDOMINÁLNÍ Operace aorty pro akutní aortální syndrom AORTA HRUDNÍ A TORAKOABDOMINÁLNÍ Výkon na ascendentní aortě (s výjimkou kořene aorty) Stránka 10 z 28 Naposledy uloženo: :42:00

11 Skupina PŘEVODNÍ SYSTÉM SRDEČNÍ PERIKARD JINÉ OPERACE PRO VROZENOU SRDEČNÍ VADU MECHANICKÉ SRDEČNÍ PODPORY TRANSPLANTACE SRDCE ev. SRDCE A PLIC ZÁKROKY NA STERNU VĚTVE OBLOUKU AORTY BŘIŠNÍ AORTA A JEJÍ VĚTVE PÁNEVNÍ TEPNY STEHENNÍ TEPNY TEPNY BÉRCE A NOHY ŽÍLY JINÉ CÉVNÍ OPERACE Podskupina AORTA HRUDNÍ A TORAKOABDOMINÁLNÍ Výkon na oblouku aorty AORTA HRUDNÍ A TORAKOABDOMINÁLNÍ Výkon na descendentní aortě AORTA HRUDNÍ A TORAKOABDOMINÁLNÍ Výkon na torakoabdominální aortě AORTA HRUDNÍ A TORAKOABDOMINÁLNÍ Operace pro vrozenou vadu I koarktace a oblouk AORTA HRUDNÍ A TORAKOABDOMINÁLNÍ Operace aorty pro vrozenou vadu II AP okno a trunkus AORTA HRUDNÍ A TORAKOABDOMINÁLNÍ Operace aorty pro vrozenou vadu III transpozice velkých cév AORTA HRUDNÍ A TORAKOABDOMINÁLNÍ Operace aorty pro vrozenou vadu IV tepenná dučej PŘEVODNÍ SYSTÉM SRDEČNÍ Implantace stimulačních systémů PŘEVODNÍ SYSTÉM SRDEČNÍ Extrakce stimulačních systémů PERIKARD zákroky na perikardu JINÉ OPERACE PRO VROZENOU SRDEČNÍ VADU jiné operace pro vrozenou srdeční vadu JINÉ OPERACE PRO VROZENOU SRDEČNÍ VADU Jiné operace pro VSV a dýchací cesty MECHANICKÉ SRDEČNÍ PODPORY Zavedení mechanické srdeční podpory MECHANICKÉ SRDEČNÍ PODPORY Odstranění mechanické srdeční podpory TRANSPLANTACE SRDCE ev. SRDCE A PLIC ZÁKROKY NA STENU Sternotomie, revize, osteosyntéza sterna VĚTVE OBLOUKU AORTY A. carotis VĚTVE OBLOUKU AORTY Větve oblouku aorty - extratorakální VĚTVE OBLOUKU AORTY Větve oblouku aorty - intratorakální VĚTVE OBLOUKU AORTY Horní končetiny VĚTVE OBLOUKU AORTY jiné operace BŘIŠNÍ AORTA JEJÍ VĚTVE Rekonstrukce a bypassy břišní aorty BŘIŠNÍ AORTA JEJÍ VĚTVE Stentgrafty a endovaskulární výkony na břišní aortě BŘIŠNÍ AORTA JEJÍ VĚTVE Jiné operace břišní aorty PÁNEVNÍ TEPNY Rekonstrukce a bypassy PÁNEVNÍ TEPNY Stentgraft pánevní tepny PÁNEVNÍ TEPNY Jiné operace na pánevních tepnách STEHENNÍ TEPNY Rekonstrukce a bypassy v oblasti stehna STEHENNÍ TEPNY Stentgraft v oblasti stehna STEHENNÍ TEPNY Jiné operace TEPNY BÉRCE A NOHY Rekonstrukce a bypassy v oblasti bérce TEPNY BÉRCE A NOHY Stentgrafty v oblasti a. poplitea TEPNY BÉRCE A NOHY Jiné operace v oblasti bérce a nohy ŽÍLY - Povrchní žilní systém ŽÍLY Rekonstrukce žil a operace na hlubokém systému ŽÍLY Odběr žilního štěpu ŽÍLY Jiné operace na žilním systému JINÉ CÉVNÍ OPERACE A-V shunty JINÉ CÉVNÍ OPERACE Extra-anatomické rekonstrukce Stránka 11 z 28 Naposledy uloženo: :42:00

12 Skupina Podskupina JINÉ CÉVNÍ OPERACE Endovaskulární a radiologické peroperační výkony JINÉ CÉVNÍ OPERACE Diagnostické a jinde nezařazené výkony, odběr tepny JINÉ CÉVNÍ OPERACE Sympatectomie JINÉ CÉVNÍ OPERACE Diagnostické a jinde nezařazené výkony Každá podskupina má 1-N signálních kódů, např: AORTÁLNÍ CHLOPEŇ Výkon na aortální chlopni a koření aorty (VZP) Rozšíření aortálního anulu záplatou z cizího materiálu (anuloplastika dle Manouguiana a/nebo Nickse) (VZP) Korekce subvalvární stenózy aorty (VZP) Korekce supravalvární stenózy aorty (VZP) Korekce aortoventrikulárního tunelu (VZP) Náhrada aortální chlopně autograftem a rozšíření výtokového traktu levé komory záplatou z cizího materiálu (Ross-Konnova operace) (VZP) Náhrada aortální chlopně mechanickou protézou a rozšíření výtokového traktu levé komory srdeční záplatou z cizího materiálu (Konnova operace) Další poznámky k systému signálních kódů KVCH K systému je na tomto místě vhodné uvést několik poznámek Vztah k tzv. skládačce Přestože systém signálních kódů KVCH připomíná tzv. skládačku, je založen na jiných principech, což může do budoucna pokud by skládačka byla přijata jako univerzální princip Seznamu výkonů - činit potíže při dalším uplatňování a rozvoji systému signálních kódů KVCH 9 Omezení při záznamu a přenosu informace systémem signálních kódů KVCH Je třeba si uvědomit, že syntaxe dílčích informací signálními kódy má svoje omezení, daná mj. - omezenou kapacitou disponibilních kódů Seznamu, - pouze 5místnou délkou kódu - a zejména implicitním logickým modelem daným metodikou a rozhraním VZP. Tato metodika a rozhraní neznají entitu operace. Neexistuje tedy identifikátor, který by umožnil propojit údaje patřící jedné operaci. Pokud tedy pacient má více operací při jedné hospitalizaci, je možné rozlišit je (propojit je) jedině podle data provedení. Při provedení více operací týž den (reoperace, revize...) používané rozhraní neumožní rozeznat např. vazbu mezi přístupovou cestou a vlastním zákrokem 10. Další redukce informace nastává ve vstupní / výstupní větě grouperu, kde není datum kritických položek. 9 Přesné porovnání obou systému není možné, protože skládačka nemá žádný předem daný pevný koncept a explicitně stanovená pevná pravidla (resp. tyto údaje, pokud existují, nejsou dostupné). 10 To je řešeno v moderních systémech, jako je např. CCAM nebo ICD-10 PCS, vložením všech informací (přístup, pořadí operace) do jednoho kódů; to ale není snadné zajistit při 5místném kódu. Stránka 12 z 28 Naposledy uloženo: :42:00

13 Metoda Přístup k problému Aktivace systému signálních kódů jako hlavní cíl Přístup k problému byl určen hlavním cílem, kterým je zprovoznění systému signálních kódů a vytvoření dostatečné motivace pro používání signálních kódů. Tento systém signálních kódů by měl v budoucnu poskytnout o mnoho podrobnější informace o poskytované péči v oboru kardiochirurgie a tím umožnit racionální rekonstrukci DRG algoritmu. V této fázi tedy není cílem přebudovat aktuální DRG klasifikaci; naopak baze DRG zůstávají podle návrhu na 2013 rámcově vymezeny, tak jak byly doposud. Mění se množina kódů kritických výkonů, ale nemění se věcný obsah bazí. PŘÍPADY BY TEDY MĚLY BÝT ZAŘAZOVÁNY (AŽ NA VÝJIMKY, KTERÉ JSOU NEVYHNUTELNÉ PŘI ZMĚNĚ KÓDOVACÍHO SYSTÉMU) DO IDENTICKÝCH BAZÍ, JAKO DOPOSUD 11. V čem spočívá hlavní změna pro rok 2013? Změna spočívá především v nahrazení dosavadních definičních elementů bazí (kódů Seznamu výkonů včetně DRG markerů) signálními kódy. Např. baze 0502 není nadále definována (jediným) DRG markerem výkon na srdeční chlopni, jakéhokoli druhu, ale kterýmkoliv z kódů, který specifikuje druh výkonu na chlopni: (VZP) Valvotomie aortální chlopně (VZP) Dekalcifikace lístků aortální chlopně (VZP) Plastika lístků aortální chlopně (VZP) Annuloplastika aortální chlopně bez použití prstence (VZP) Annuloplastika aortální chlopně s použitím prstence (VZP) Plastika trunkální chlopně atd. včetně výkonů, které se doposud (z důvodu nedostatku adekvátního kódu) vykazovaly kódem 90887, přestože striktně vzato nemusejí znamenat výkon na chlopni, jako jsou (VZP) Náhrada kořene aorty a případně ascendentní aorty se zachováním nativní aortální chlopně a s plastikou aortálních lístků nebo bez (VZP) Korekce anomálního odstupu levé koronární tepny z plicnice atd. Omezení změn pro rok 2013 Na doporučení odborné společnosti KVCH nebylo (zatím) zasahováno do definice bazí, jejichž obsahem jsou případy dětské kardiochirurgie: 0503 OPERACE A ZÁKROKY PRO VROZENÉ SRDEČNÍ VADY 11 Změnu pro rok 2013 je nutné chápat jako přípravu na pozdější změny. Navrhovaná změna pro rok 2013 sama o sobě nepřináší (opět až na drobné výjimky) žádný skutečný pokrok v DRG systému (klasifikaci a úhradách). Stránka 13 z 28 Naposledy uloženo: :42:00

14 0508 JINÉ KARDIOTORAKÁLNÍ VÝKONY Graf 1 věkový profil případů baze 0503 a 0508 KOD BAZE ZMĚNA 0501 SRDEČNÍ DEFIBRILÁTOR A IMPLANTÁT PRO PODPORU FUNKCE SRDCE Množina kritických výkonů 0502 VÝKONY NA SRDEČNÍ CHLOPNI SE SRDEČNÍ KATETRIZACÍ Množina kritických výkonů 0503 OPERACE A ZÁKROKY PRO VROZENÉ SRDEČNÍ VADY Pouze název 0504 VÝKONY NA SRDEČNÍ CHLOPNI BEZ SRDEČNÍ KATETRIZACE Množina kritických výkonů 0505 KORONÁRNÍ BYPASS SE SRDEČNÍ KATETRIZACÍ Množina kritických výkonů 0506 KORONÁRNÍ BYPASS BEZ SRDEČNÍ KATETRIZACE Množina kritických výkonů 0508 JINÉ KARDIOTORAKÁLNÍ VÝKONY Pouze název 0512 VELKÉ HRUDNÍ VASKULÁRNÍ VÝKONY Množina kritických výkonů 0520 JINÉ VÝKONY PŘI ONEMOCNĚNÍCH A PORUCHÁCH OBĚHOVÉHO SYSTÉMU Množina kritických výkonů Metoda Mapování Přiřazení nových signálních kódů představuje určitou formu mapování, založenou na expertních znalostech spolupracujících zástupců odborné kardiochirurgické společnosti. Takto byly zařazeny do bazí výkony, které jsou mapovatelné k původním DRG markerům Stránka 14 z 28 Naposledy uloženo: :42:00

15 Nový kód mapován na původní kód 7011 (VZP) Valvotomie aortální chlopně (DRG) VÝKON NA SRDEČNÍ CHLOPNI, JAKÉHOKOLI DRUHU 7012 (VZP) Dekalcifikace lístků aortální chlopně (DRG) VÝKON NA SRDEČNÍ CHLOPNI, JAKÉHOKOLI DRUHU 7013 (VZP) Plastika lístků aortální chlopně (DRG) VÝKON NA SRDEČNÍ CHLOPNI, JAKÉHOKOLI DRUHU 7014 (VZP) Annuloplastika aortální chlopně bez použití prstence (DRG) VÝKON NA SRDEČNÍ CHLOPNI, JAKÉHOKOLI DRUHU atd atd (DRG) VÝKON NA SRDEČNÍ CHLOPNI, JAKÉHOKOLI DRUHU Některé signální kódy nelze mapovat na původní DRG marker, protože žádný ekvivalent neexistuje. Tyto kódy byly přiřazeny do bazí DRG na základě klinické a předpokládané nákladové podobnosti. Datové podklady Pro návrh změn na rok 2013 nebyla použita reálná data, protože vykazování signálních kódů se rozbíhá teprve od dubna 2012, a tedy data, kterými disponuje NRC, neobsahují nové signální kódy a jako taková jsou pro cíle práce bez užitku. Stránka 15 z 28 Naposledy uloženo: :42:00

16 Odborná spolupráce Návrh změny pro rok 2013 byl vytvořen v úzké spolupráci se zástupci České společnosti kardiovaskulární chirurgie. Jmenovitě se na přípravě návrhu podíleli: Doc. MUDr. Petr Němec, CSc Primář MUDr. Štěpán Černý, CSc., MBA Stránka 16 z 28 Naposledy uloženo: :42:00

17 Řešení a výsledky Návrh na rok 2013 Principy Na základě domluvy se zástupci kardiochirurgické větve odborné společnosti je návrh založen těchto principech Povinnost vykázat celou sekvenci signálních kódů Existuje povinnost vykázat k případu po (nejméně) jednom DRG markeru z každé ze skupin 12 : 1. POŘADÍ OPERACE 2. OPERAČNÍ PŘÍSTUP 3. URGENTNOST VÝKONU 4. MIMOTĚLNÍ OBĚH, OCHRANA MYOKARDU A REKUPERACE KRVE 5. VLASTNÍ VÝKON Zachování definic bazí 0503 a 0508 Do pediatrických bazí 0503 a 0508 se případ řadí na základě dosavadních definic výčtem kódů Seznamu (jde o kódy výkonů: 55110, 55111, 55115, 55116, 55120, 55121, 55130, 55131, 55140, 55141, 55150, 55151) Obsah bazí výkonů na chlopni (0502 a 0504) Zahrnuje i některé výkony, jimiž se řeší (často) problematika spojená s onemocněním chlopní, aniž by byl zákrok proveden na chlopni (včetně ablačních výkonů a problematiky mechanických komplikací infarktu myokardu). Odpovídá to i požadavku na nákladovou podobnost případů uvnitř baze. Mechanická podpora srdeční Zavedení mechanické podpory srdeční řadí stejně jako již platný do baze 0501 Odstranění mechanické podpory srdeční 13 - řadí do 0512 / 0520 Transplantace srdce Definice baze je beze změny Definice katetrizace V bazích, kde je v definici katetrizace, zůstává výčet kódů katetrizace nezměněn Vzhledem k tomu, že grouper musí umět zpracovat data ref. období, nelze realizovat původní návrh společnosti, aby bl případ zařazen do chybové baze 9990 v případě nevykázání některého z kódů (VZP) Odstranění IABK; (VZP) Odstranění krátko až střednědobé podpory srdeční; (VZP) Odstranění dlouhodobé podpory srdeční Stránka 17 z 28 Naposledy uloženo: :42:00

18 Signální kódy, znamenající pooperační revizi a odstranění srdeční podpory do baze 0512 řadí (VZP) Odstranění krátko až střednědobé podpory srdeční (VZP) Odstranění dlouhodobé podpory srdeční do baze 0520 řadí (VZP) Úprava kanyl pro ECMO (VZP) Úprava kanyl pro srdeční podporu (VZP) Odstranění IABK (VZP) Sternotomie jako samostatný výkon jiný než pro inoperabilní nález (VZP) Torakotomie jako samostatný výkon jiný než pro inoperabilní nález (VZP) Pooperační revize pro krvácení nebo tamponádu po kardiochirurgickém výkonu (VZP) Pooperační revize pro zánět nebo poruchu hojení operační rány po kardiochirurgickém výkonu bez nutnosti zákroku na sternu (VZP) Pooperační revize pro mediastinitidu po kardiochirurgickém výkonu (VZP) Pooperační revize pro mediastinitidu po kardiochirurgickém výkonu s aplikací DPWT (VZP) Aplikace nebo výměna DPWT do mediastina (VZP) Osteosyntéza sterna dráty jako samostatný výkon (VZP) Osteosyntéza sterna dráty kombinovaná s přesunem svalových laloků jako samostatný výkon (VZP) Osteosyntéza sterna dlahami jako samostatný výkon (VZP) Osteosyntéza sterna dlahami kombinovaná s přesunem svalových laloků jako samostatný výkon (VZP) Parciální nebo kompletní odstranění sterna a rekonstrukce hrudní stěny svalovými laloky do baze 0816 řadí (VZP) Sutura kůže a podkoží rány po sternotomii Signální výkony kardiochirurgie sdílené s cévní chirurgií jsou zahrnuty do návrhu. Předpokládají tedy, že cévní chirurgie vykazuje podle stejných pravidel, i když jako celek nebyla předmětem návrhů na změny v roce Jde o baze 0502-VÝKONY NA SRDEČNÍ CHLOPNI SE SRDEČNÍ KATETRIZACÍ a 0505-KORONÁRNÍ BYPASS SE SRDEČNÍ KATETRIZACÍ 15 Pro kódy a bude na místě hledat vhodné baze v MDC 08; využití nebude časté, protože půjde jen o případy, u nichž budou tyto kódy uplatněny při jiné hospitalizaci, než je původní kardiochirurgický výkon Stránka 18 z 28 Naposledy uloženo: :42:00

19 Zadání úpravy DRG Jednotlivé změny podrobně Návrh spočívá v těchto krocích Položka Změna Komentář 1 předřazení testování procs 0503 před 0502 (obsah procs 0503 se nemění) 2 předřazení testování procs 0508 před 0502 (za 0503) (obsah procs 0508 se nemění) 3 Do procs 0001 přidat (VZP) Transplantace srdce (VZP) Transplantace srdce a plic 4 novorozenci, splňující (dosavadní) podmínky zařazení do baze 1570 "NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU >2499G, SE ZÁKLADNÍM VÝKONEM", jsou testováni na výkony bazí 0503, následně 0508 a do těchto bazí zařazeni 5 změna názvu 0508 na Operace a zákroky pro vrozené původně JINÉ KARDIOTORAKÁLNÍ VÝKONY srdeční vady na zavřeném srdci" 6 změna názvu 0503 na " Operace a zákroky pro vrozené srdeční vady na otevřeném srdci" původně OPERACE A ZÁKROKY PRO VROZENÉ SRDEČNÍ VADY 7 změna množiny procs 0501 viz příloha Změny v: procs změna množiny procs viz příloha Změny v: procs a změna množiny procs 0504 dtto 10 změna množiny procs viz příloha Změny v: procs a změna množiny procs 0506 dtto 12 změna množiny procs 0512 viz příloha Změny v: procs změna množiny procs 0520 viz příloha Změny v: procs změna množiny procs 0816 viz příloha Změny v: procs výkony zařazované (položka 7-14) zařadit mezi EKONOMICKY NÁROČNÉ VÝKONY (MDC 00) 16 výkony zařazované (položka 7-14) zařadit mezi ZÁKLADNÍ VÝKONY (MDC 15) 17 výkony zařazované (položka 7-14) zařadit mezi ROZSÁHLÉ VÝKONY (MDC 88) Zařazení testování bazí 0503 a 0508 po testování 0501 Stránka 19 z 28 Naposledy uloženo: :42:00

20 Analýza dopadů Z pohledu MZČR Je potřeba zajistit existenci DRG markerů v číselníku výkonů (viz kapitola Související problémy a úkoly) Z pohledu poskytovatelů Je potřeba nasmlouvat DRG markery od (budou-li vykazatelné jen po nasmlouvání) Z pohledu plátců Je potřeba nasmlouvat DRG markery od (budou-li vykazatelné jen po nasmlouvání) a zrušit ke stejnému datu dosavadní dva DRG markery kardiochirurgie (viz kapitola Související problémy a úkoly) Vzhledem k tomu, že faktický obsah bazí DRG se nemění (mění se jenom formální prostředky k naplnění bazí případy), nedojde v důsledku navrhovaných změn k přesunům mezi bazemi DRG a k navýšení nárokovaných úhrad. Stránka 20 z 28 Naposledy uloženo: :42:00

Číselník DRG markerů IR-DRG, 1.2., rev.010

Číselník DRG markerů IR-DRG, 1.2., rev.010 Číselník DRG markerů IR-DRG, 1.2., rev.010 název odpovídajícího / popis případu použití markeru 34450 porodní váha pod 750 g DRG makrker se vykazuje u dětí do 28 dnů věku, dle jejich porodní - porodní

Více

Název IČO Centrum kardiovaskulární a TCH Brno. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Centrum kardiovaskulární a TCH Brno. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 7 7 IČZ smluvního ZZ 7 2 2 Číslo smlouvy 2 B 7 2 N Název IČO Centrum kardiovaskulární a TCH Brno PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-1 / 7.7.7 / _ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE Platnost

Více

Název IČO Nemocnice České Budějovice, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-05 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Nemocnice České Budějovice, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-05 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 8 8 IČZ smluvního ZZ 2 Číslo smlouvy 2 C 2 M Název IČO Nemocnice České Budějovice, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V- /.. / _ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE Platnost smlouvy ode

Více

Název IČO Institut klin.a exper.medicíny v Praze. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Institut klin.a exper.medicíny v Praze. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 1 IČZ smluvního ZZ Číslo smlouvy A M Název IČO Institut klin.a exper.medicíny v Praze PŘÍLOHA č. Vstupní formulář / V-1 / 7.7.7 / _ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE Platnost smlouvy ode

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-05 / / 4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-05 / / 4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB IČO 0 0 1 7 9 9 0 6 IČZ smluvního ZZ 6 1 0 0 4 0 0 0 Číslo smlouvy 3 H 6 1 M 0 0 4 Název IČO Fakultní nemocnice Hradec Králové PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-05 / 8.10.11 / 4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

Název IČO Institut klin.a exper.medicíny v Praze. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Institut klin.a exper.medicíny v Praze. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 IČZ smluvního ZZ 2 Číslo smlouvy 2 A M Název IČO Institut klin.a exper.medicíny v Praze PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V- /.. / _ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE Platnost smlouvy ode

Více

Název IČO Fakultní nemocnice Hradec Králové. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-05 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Fakultní nemocnice Hradec Králové. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-05 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO IČZ smluvního ZZ 4 Číslo smlouvy H M 4 Název IČO Fakultní nemocnice Hradec Králové PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V- /.. / 4_ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE Platnost smlouvy ode dne..2

Více

MUDr. Jiří Malý, Ph. D. KC IKEM

MUDr. Jiří Malý, Ph. D. KC IKEM CHIRURGICKÁ LÉČBA ONEMOCNĚNÍ SRDCE MUDr. Jiří Malý, Ph. D. KC IKEM ANATOMIE SRDCE CHIRURGICKÁ LÉČBA CHOROB SRDCE Ischemická choroba srdeční aortokoronární bypass Chirurgie srdečních chlopní Chirurgie srdečního

Více

2 Antisepse, asepse, způsoby sterilizace, dezinfekce... 23. 3 Etiologie ran a proces hojení... 24

2 Antisepse, asepse, způsoby sterilizace, dezinfekce... 23. 3 Etiologie ran a proces hojení... 24 Obsah Předmluva... 13 OBECNÁ CHIRURGIE 1 Vyšetření chirurgického pacienta... 16 1.1 Anamnéza... 16 1.2 Fyzikální vyšetření..................................... 18 1.3 Paraklinická vyšetření... 20 1.4 Předoperační

Více

Kardiochirurgie I. anatomie, diagnostika, operační přístupy a postupy

Kardiochirurgie I. anatomie, diagnostika, operační přístupy a postupy Kardiochirurgie I anatomie, diagnostika, operační přístupy a postupy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2011 PhDr. Markéta Bednářová

Více

1. Výkony z pravostranné minitorakotomie

1. Výkony z pravostranné minitorakotomie Miniinvazivní výkony Minimálně invazivní výkony v kardiochirurgii V kardiochirurgii se ve většině srdečních operací používá klasického přístupu k srdci střední sternotomie (rozříznutí hrudní kosti). Kromě

Více

Užití DRG markerů v systému IR-DRG Verze 012

Užití DRG markerů v systému IR-DRG Verze 012 Užití DRG markerů v systému IR-DRG Verze 012 1 / 6 NÁRODNÍ REFERENČNÍ CENTRUM Pokyny ke kódování markerů umělé plicní ventilace Definice Umělá plicní ventilace je postup, při němž přísun plynů do plic

Více

KOMPLEXNÍ POSTIŽENÍ CHLOPNÍ LEVÉHO A PRAVÉHO SRDCE V TERÉNU REOPERACE Kazuistika

KOMPLEXNÍ POSTIŽENÍ CHLOPNÍ LEVÉHO A PRAVÉHO SRDCE V TERÉNU REOPERACE Kazuistika KOMPLEXNÍ POSTIŽENÍ CHLOPNÍ LEVÉHO A V TERÉNU REOPERACE Kazuistika kdy příliš je opravdu příliš a kdy ještě ne Štěpán ČERNÝ Kardiochirurgické oddělení Nemocnice Na Homolce Praha Před 3 lety disekce hrudní

Více

Interaktivní echokvíz. Tomáš Paleček II. interní klinika kardiologie a angiologie, 1. LF UK a VFN, Praha

Interaktivní echokvíz. Tomáš Paleček II. interní klinika kardiologie a angiologie, 1. LF UK a VFN, Praha Interaktivní echokvíz Tomáš Paleček II. interní klinika kardiologie a angiologie, 1. LF UK a VFN, Praha Pacientka č. 1, PLAx projekce Normální jedinec Pacientka č. 1 Jaká struktura se u pacientky č. 1

Více

Tisková konference k realizaci projektu. vybavení komplexního. Olomouc, 9. listopadu 2012

Tisková konference k realizaci projektu. vybavení komplexního. Olomouc, 9. listopadu 2012 Tisková konference k realizaci projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního kardiovaskulárního k centra FN Olomouc Olomouc, 9. listopadu 2012 Fakultní nemocnice Olomouc je součástí

Více

Vybrané příklady spolupráce na návrhu klasifikačního systému CZ-DRG

Vybrané příklady spolupráce na návrhu klasifikačního systému CZ-DRG Vybrané příklady spolupráce na návrhu klasifikačního systému CZ-DRG Ladislav Plánka Česká pediatricko-chirurgická společnost ČLS JEP Fakultní nemocnice Brno Konference DRG Restart 2016 9. 11. 2016 Nevýhody

Více

Změny v systému DRG Kultivace MDC 08

Změny v systému DRG Kultivace MDC 08 Změny v systému DRG Kultivace MDC 08 Řešení v projektu Správa a rozvoj DRG 2013 Národní referenční centrum Autor: Helena Rathousová Datum: 7. 8. 2013 Ortopedie řešení v projektu Správa a rozvoj DRG 2013

Více

Metodika užití DRG markerů v systému IR-DRG

Metodika užití DRG markerů v systému IR-DRG Metodika užití DRG markerů v systému IR-DRG Verze 014 Autor / Autoři: autoři: tým DRG Restart Verze: 014 Datum: 04. 09. 2016 Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Palackého náměstí 4, P. O. Box

Více

Hemodynamika srdečních vad. Hana Maxová Ústav patologické fyziologie 2. LF UK

Hemodynamika srdečních vad. Hana Maxová Ústav patologické fyziologie 2. LF UK Hemodynamika srdečních vad Hana Maxová Ústav patologické fyziologie 2. LF UK Srdeční vady Získané - vada v dospělosti - v celé populaci 0,2 % - nad 70 let 12% Chlopenní vady - aortální st. - mitrální reg.

Více

Revize kódování diagnóz v klasifikačním systému DRG MUDr. Milan Kotyza

Revize kódování diagnóz v klasifikačním systému DRG MUDr. Milan Kotyza Revize kódování diagnóz v klasifikačním systému DRG 9. 5. 2016 MUDr. Milan Kotyza Revize v klasifikačním systému DRG Od roku 2010, kdy úhradu LZZ začala ovlivňovat platba za hospitalizační případ, začala

Více

Vrozené vady srdeční v ČR incidence a prenatální diagnostika

Vrozené vady srdeční v ČR incidence a prenatální diagnostika Vrozené vady srdeční v ČR incidence a prenatální diagnostika V. Gregor 1,2, A. Šípek 1,3, A. Šípek jr. 4, J. Horáček 1,5 1 Oddělení lékařské genetiky, Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha 2 Institut postgraduálního

Více

Metodika užití DRG markerů v systému IR-DRG

Metodika užití DRG markerů v systému IR-DRG Metodika užití DRG markerů v systému IR-DRG Autor / Autoři tým DRG Restart Verze 015 Datum 6. 9. 2017 Metodika užití DRG markerů v systému IR-DRG, verze 015 Strana 1 z 9 Obsah 1. Pokyny ke kódování markerů

Více

Metodika sestavení případu hospitalizace

Metodika sestavení případu hospitalizace Metodika sestavení případu hospitalizace 009.2012 1 / 6 NÁRODNÍ REFERENČNÍ CENTRUM 1a. Definice případu hospitalizace Časové vymezení Hospitalizační případ 1 je pro potřeby DRG časově vymezen pobytem nemocného

Více

B O S S CHD prevalence rate at birth 6.16 per live births

B O S S CHD prevalence rate at birth 6.16 per live births B O S S 1980-1996 CHD prevalence rate at birth 6.16 per 1 000 live births Koarktace aorty (COA) COA coarctation of the Aorta LV Koarktace aorty NEONATÁLNÍ ADULTNÍ Izolovaná Komplexní: + VSD, AS, MS, CTA

Více

Oprava klasifikace IR-DRG úpravy dle kontrolních nálezů Řešení v projektu Správa a rozvoj DRG 2014

Oprava klasifikace IR-DRG úpravy dle kontrolních nálezů Řešení v projektu Správa a rozvoj DRG 2014 Národní referenční centrum Autor: Karolína Baloghová Datum: 27. 5. 2014 Oprava klasifikace IR-DRG úpravy dle kontrolních nálezů Řešení v projektu Správa a rozvoj DRG 2014 Opravy Řešení v projektu Správa

Více

Průvodní dokument k verzi klasifikace IR-DRG 009.2012 Správa a rozvoj DRG-předání výstupů Ministerstvu zdravotnictví ČR Verze 009.

Průvodní dokument k verzi klasifikace IR-DRG 009.2012 Správa a rozvoj DRG-předání výstupů Ministerstvu zdravotnictví ČR Verze 009. Průvodní dokument k verzi klasifikace IR-DRG 009.2012 Správa a rozvoj DRG-předání výstupů Ministerstvu zdravotnictví ČR Verze 009.2012 Národní referenční centrum Autor: Andrea Švejdová Datum: 13. 12. 2011

Více

Problémy s funkčností a optimalizací systému úhrad akutní lůžkové péče projekt DRG Restart. Petr Mašek a tým DRG Restart

Problémy s funkčností a optimalizací systému úhrad akutní lůžkové péče projekt DRG Restart. Petr Mašek a tým DRG Restart Problémy s funkčností a optimalizací systému úhrad akutní lůžkové péče projekt DRG Restart Petr Mašek a tým DRG Restart I. Dosavadní použití DRG v systému úhrad v ČR Použití DRG v úhradách v letech 2008

Více

Katetrizační léčba mitrální regurgitace u pacientů s chronickou srdeční nedostatečností pomocí MitraClipu

Katetrizační léčba mitrální regurgitace u pacientů s chronickou srdeční nedostatečností pomocí MitraClipu Katetrizační léčba mitrální regurgitace u pacientů s chronickou srdeční nedostatečností pomocí MitraClipu V. Pořízka, M. Želízko, R. Kočková, Klinika kardiologie IKEM XXIV. výroční sjezd ČKS, Brno 6.5.06

Více

19. symposium PS Chlopenní a vrozené srdeční vady v dospělosti ČKS , Nové Adalbertinum, Velké náměstí 32, Hradec Králové

19. symposium PS Chlopenní a vrozené srdeční vady v dospělosti ČKS , Nové Adalbertinum, Velké náměstí 32, Hradec Králové 19. symposium PS Chlopenní a vrozené srdeční vady v dospělosti ČKS 23. - 24. 2. 2017, Nové Adalbertinum, Velké náměstí 32, Hradec Králové P R O G R A M 23. 2. 2017 Čtvrtek 09:00-09:10 Zahájení symposia

Více

Metodika sestavení případu hospitalizace 012.001

Metodika sestavení případu hospitalizace 012.001 Metodika sestavení případu hospitalizace 012.001 Verze 012.001_návrh (doplnění pro verzi 012 zvýrazněno červeně) 1 / 7 NÁRODNÍ REFERENČNÍ CENTRUM 1a. Definice případu hospitalizace Časové vymezení Hospitalizační

Více

Dětský kardiolog na NICU. Jiří Mrázek, Filip Kašák Oddělení dětské kardiologie

Dětský kardiolog na NICU. Jiří Mrázek, Filip Kašák Oddělení dětské kardiologie Dětský kardiolog na NICU Jiří Mrázek, Filip Kašák Oddělení dětské kardiologie Echokardiografie v neonatologii Funkční echokardiografie Vrozené srdeční vady Arytmie Získané srdeční onemocnění Postnatální

Více

Racionalizace indikace echokardiografických vyšetření

Racionalizace indikace echokardiografických vyšetření základní principy doporučené postupy u vybraných diagnóz Oddělení neinvazivní kardiologie - Klinika kardiologie IKEM Únor 2009 Jednoznačné indikace : nový pacient Kliniky kardiologie ( Kardiocentra ) (akutní

Více

Nemocnice České Budějovice, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Nemocnice České Budějovice, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 6 0 6 8 8 7 7 IČZ smluvního ZZ 3 2 0 0 6 0 0 0 Číslo smlouvy 2 C 3 2 M 0 0 4 Název IČO Nemocnice České Budějovice, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_0 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

3x a DOST? historie jedné ischemické mitrální regurgitace. Josef Nečas. Sylva Kovalová. a transplantační chirurgie Brno

3x a DOST? historie jedné ischemické mitrální regurgitace. Josef Nečas. Sylva Kovalová. a transplantační chirurgie Brno 3x a DOST? historie jedné ischemické mitrální regurgitace Josef Nečas Sylva Kovalová C e n t r u m k a r d i o v a s k u l á r n í a transplantační chirurgie Brno Muž J. K., nar. 1946 1990: Q-IM posterolaterálně

Více

Ukázka spolupráce na návrhu klasifikačního systému CZ-DRG MDC 11 Nemoci vylučovací soustavy

Ukázka spolupráce na návrhu klasifikačního systému CZ-DRG MDC 11 Nemoci vylučovací soustavy Ukázka spolupráce na návrhu klasifikačního systému CZ-DRG MDC 11 Nemoci vylučovací soustavy Roman Zachoval Česká urologická společnost ČLS JEP Thomayerova nemocnice Praha Konference DRG Restart 2016 9.

Více

Průvodní dokument k verzi klasifikace IR - DRG 010

Průvodní dokument k verzi klasifikace IR - DRG 010 Průvodní dokument k verzi klasifikace IR - DRG 010 Správa a rozvoj DRG - předání výstupů Ministerstvu zdravotnictví ČR Verze 010 Národní referenční centrum Autor: Eva Švecová Datum: 7. 12. 2012 Průvodní

Více

DRG jako sekundární klasifikační systém. MUDr. Karolína Baloghová, 10. 12. 2014

DRG jako sekundární klasifikační systém. MUDr. Karolína Baloghová, 10. 12. 2014 DRG jako sekundární klasifikační systém MUDr. Karolína Baloghová, 10. 12. 2014 K čemu primárně slouží DRG? Způsob, jak obrovský počet jednotlivých hospitalizačních případů rozdělit do zvládnutelného počtu

Více

Pitva prasečího srdce

Pitva prasečího srdce Pitva prasečího srdce Protokol č.2 Jméno: Matěj Přímení: Peksa Datum: 21.3/2013 Pracovní postup 1. Popis srdce (nafocení) Nástroje: 2. Vlastní pitva a) Provedení jednotlivých řezů + nafocení a popis jednotlivých

Více

Metodika pro komunikaci změn v Seznamu výkonů s bodovými hodnotami. Podmínky pro zpracování aktualizace SZV pro účely klasifikace DRG

Metodika pro komunikaci změn v Seznamu výkonů s bodovými hodnotami. Podmínky pro zpracování aktualizace SZV pro účely klasifikace DRG Metodika pro komunikaci změn v Seznamu výkonů s bodovými hodnotami Podmínky pro zpracování aktualizace SZV pro účely klasifikace DRG Verze: 1_0.1 Autor: Národní referenční centrum Datum 22. 5. 2012 1 Obsah

Více

Technická specifikace

Technická specifikace Technická specifikace Srdeční chlopně a prstence 1. Biologické srdeční chlopně stentované, perikardiální, aortální do malých anulů 19-21mm (kovový stent) 2. Biologické srdeční chlopně stentované, perikardiální,

Více

Atestační otázky z oboru kardiologie

Atestační otázky z oboru kardiologie Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze ( https://www.lf2.cuni.cz) Atestační otázky z oboru kardiologie 1. Aortální stenóza CT a magnetická rezonance v kardiologii Antikoagulační léčba

Více

Oběhová soustava - cirkulace krve v uzavřeném oběhu cév - pohyb krve zajišťuje srdce

Oběhová soustava - cirkulace krve v uzavřeném oběhu cév - pohyb krve zajišťuje srdce Oběhová soustava - cirkulace krve v uzavřeném oběhu cév - pohyb krve zajišťuje srdce Krevní cévy tepny (artérie), tepénky (arterioly) - silnější stěna hladké svaloviny (elastická vlákna, hladká svalovina,

Více

17. symposium PS Chlopenní a vrozené srdeční vady v dospělosti ČKS. "Pořádáno při příležitosti 70. výročí zahájení výuky medicíny v Hradci Králové".

17. symposium PS Chlopenní a vrozené srdeční vady v dospělosti ČKS. Pořádáno při příležitosti 70. výročí zahájení výuky medicíny v Hradci Králové. 17. symposium PS Chlopenní a vrozené srdeční vady v dospělosti ČKS "Pořádáno při příležitosti 70. výročí zahájení výuky medicíny v Hradci Králové". Program Čtvrtek 26.2. 2015 9.00-9.05 hod. Zahájení K.

Více

Oběhová soustava. Srdce

Oběhová soustava. Srdce Oběhová soustava Srdce Srdce srdce asi 12 cm dlouhé a 8-9 cm široké hmotnost (M) 280-340 g, hmotnost (F) 230-280 g přední, vypouklá, obrácená ke sternu a k žebrům spodní ležící na bránici zadní,obrácená

Více

Ukázka spolupráce na návrhu klasifikačního systému CZ-DRG MDC 06 Nemoci trávicí soustavy

Ukázka spolupráce na návrhu klasifikačního systému CZ-DRG MDC 06 Nemoci trávicí soustavy Ukázka spolupráce na návrhu klasifikačního systému CZ-DRG MDC 06 Nemoci trávicí soustavy Zdeněk Kala Česká chirurgická společnost ČLS JEP Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno Fakultní nemocnice

Více

OBJEDNÁVKA SLUŽEB MÍSTO ÚHRADOVÉ VYHLÁŠKY?

OBJEDNÁVKA SLUŽEB MÍSTO ÚHRADOVÉ VYHLÁŠKY? OBJEDNÁVKA SLUŽEB MÍSTO ÚHRADOVÉ VYHLÁŠKY? INMED 2015 MUDr. JUDr. PETR HONĚK 14. 10. 2015 SOUČASNÝ STAV LŮŽKOVÁ PÉČE Dohodovací řízení o úhradách většinou nedohoda Úhradová vyhláška - stanovení minimálních

Více

Ukázka klasifikačního systému CZ-DRG v MDC 01

Ukázka klasifikačního systému CZ-DRG v MDC 01 Ukázka klasifikačního systému CZ-DRG v MDC 01 Tomáš Pavlík a analytický tým projektu DRG Restart Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita Konference

Více

Analýza připravenosti nemocnic III. brněnský DRG den. Ing. Petr Mašek

Analýza připravenosti nemocnic III. brněnský DRG den. Ing. Petr Mašek Analýza připravenosti nemocnic III. brněnský DRG den Ing. Petr Mašek Analýza připravenosti nemocnic Dotazník Cíl Cílem dotazníku bylo získat přehled o vybraných procesech jednotlivých referenčních nemocnic

Více

9 Endokarditidy. Endokarditidy 9

9 Endokarditidy. Endokarditidy 9 9 Endokarditidy Echokardiografický průkaz typických vegetací a komplikací, které jsou spojeny s infekční endokarditidou, patří mezi základní kritéria pro stanovení této diagnózy. Endokarditidy vznikají

Více

Cizí těleso v srdci. Téma přednášky: Autor: Spoluautoři: Miroslav Horák,FN Hradec Králové,Kardiochirurgická klinika

Cizí těleso v srdci. Téma přednášky: Autor: Spoluautoři: Miroslav Horák,FN Hradec Králové,Kardiochirurgická klinika Téma přednášky: Cizí těleso v srdci Autor: Miroslav Horák,FN Hradec Králové,Kardiochirurgická klinika Spoluautoři: doc. MUDr. Jan Harrer, Csc MUDr. Miroslav Brtko, Ph.D Iveta Najmanová Úvod: Otevřené poranění

Více

Konkrétní možnosti zlepšení českého systému DRG

Konkrétní možnosti zlepšení českého systému DRG Konkrétní možnosti zlepšení českého systému DRG Konference DRG Restart AQUAPALACE, 18.11.2014 Petr Tůma Obsah Co se změnilo v pohledu na IR-DRG Jak je možné změnit koncept DRG klasifikace Dogma o zvladatelném

Více

Revize klasifikace DRG analýzou homogenity a zahraničních systémů

Revize klasifikace DRG analýzou homogenity a zahraničních systémů Revize klasifikace DRG analýzou homogenity a zahraničních systémů Návrh řešení v projektu Správa a rozvoj DRG 2012 Národní referenční centrum Autor: Petr Čech Datum: 2.9.2012 Revize klasifikace DRG analýzou

Více

Intervenční výkony v ČR za rok kurz PTA Praha, 2010

Intervenční výkony v ČR za rok kurz PTA Praha, 2010 Intervenční výkony v ČR za rok 2009 21. kurz PTA Praha, 2010 Statistické údaje o počtu PTA a cévních intervencí v ČR r. 2003 26 pracovišť r. 2004 31 pracoviště r. 2005 33 pracovišť r. 2006 34 pracovišť

Více

39 Chirurgická léčba získaných srdečních vad

39 Chirurgická léčba získaných srdečních vad obsah 1 39 Chirurgická léčba získaných srdečních vad Vilém Rohn 39.1 Úvod 2 39.2 Chlopenní náhrady 2 39.2.1 Chlopenní protézy 2 39.2.2 Alografty a autografty 3 39.3 Aortální chlopeň 4 39.3.1 Aortální stenóza

Více

Metodika kódování diagnóz pro využití v IR-DRG

Metodika kódování diagnóz pro využití v IR-DRG Metodika kódování diagnóz pro využití v IR-DRG 009.2012 Platná verze MKN-10 Pro rok 2012 je platnou verzí Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů 2. aktualizované

Více

Mechanické srdeční podpory při katetrizačních ablacích. Mgr. Kamila Holdová

Mechanické srdeční podpory při katetrizačních ablacích. Mgr. Kamila Holdová Mechanické srdeční podpory při katetrizačních ablacích Mgr. Kamila Holdová Mechanické srdeční podpory systémy, které umožňují částečně nebo i kompletně podpořit práci srdce jako pumpy zavádí se mini-invazivní

Více

A. PŘEDOPERAČNÍ INFORMACE 1. IDENTIFIKACE PRACOVIŠTĚ 1.1 Název pracoviště: 1.2 Kód pracoviště: 2. OSOBNÍ DATA PACIENTA

A. PŘEDOPERAČNÍ INFORMACE 1. IDENTIFIKACE PRACOVIŠTĚ 1.1 Název pracoviště: <Automaticky> 1.2 Kód pracoviště: <Automaticky> 2. OSOBNÍ DATA PACIENTA NKchR NÁRODNÍ KARDIOCHIRURGICKÝ REGISTR 1. / 7 A. PŘEDOPERAČNÍ INFORMACE 1. IDENTIFIKACE PRACOVIŠTĚ 1.1 Název pracoviště: 1.2 Kód pracoviště: 2. OSOBNÍ DATA PACIENTA 2.1 Rodné

Více

12 Vrozené vývojové vady srdce v dospělosti

12 Vrozené vývojové vady srdce v dospělosti 12 Vrozené vývojové vady srdce v dospělosti U dospělých se v zásadě můžeme setkat s trojím typem vývojových srdečních vad. Jedná se jednak o vady, které dosud nebyly diagnostikovány ani léčeny, a přesto

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 0 6 4 2 1 1 IČZ smluvního ZZ 0 8 0 0 6 0 0 0 Číslo smlouvy 2 A 0 8 N 0 0 6 Název IČO Nemocnice Na Bulovce PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ SRDEČNÍ PODPORA U DÍTĚTE S VROZENOU SRDEČNÍ VADOU

DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ SRDEČNÍ PODPORA U DÍTĚTE S VROZENOU SRDEČNÍ VADOU DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ SRDEČNÍ PODPORA U DÍTĚTE S VROZENOU SRDEČNÍ VADOU D. Křivská Dětské kardiocentrum Fakultní nemocnice Motol, Praha, Dětské kardiocentrum Olomouc, 2014 Mechanické srdeční podpory (MSP)

Více

Průvodní dokument k rozpadu činností správa a rozvoj v DRG 2013

Průvodní dokument k rozpadu činností správa a rozvoj v DRG 2013 Průvodní dokument k rozpadu činností správa a rozvoj v DRG 2013 Správa a rozvoj DRG detailní rozpis plánovaných aktivit v DRG 2013 Národní referenční centrum Autor: Ing. Pavel Kožený, Ph.D., Ing. Eva Švecová,

Více

Stav vývoje klasifikačního systému hospitalizačních případů CZ DRG

Stav vývoje klasifikačního systému hospitalizačních případů CZ DRG Stav vývoje klasifikačního systému hospitalizačních případů CZ DRG Tomáš Pavlík, Markéta Bartůňková, Jan Linda, Petr Klika, Miroslav Zvolský, Zbyněk Bortlíček, Michal Uher, Petra Kovalčíková, Ladislav

Více

- Kolaps,mdloba - ICHS angina pectoris - ICHS infarkt myokardu - Arytmie - Arytmie bradyarytmie,tachyarytmie

- Kolaps,mdloba - ICHS angina pectoris - ICHS infarkt myokardu - Arytmie - Arytmie bradyarytmie,tachyarytmie NÁHLÁ POSTIŽENÍ OBĚHOVÉHO SYSTÉMU NEODKLADNÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC 27.2.--9.3.2012 BRNO 27.2. POSTIŽENÍ TEPEN - Onemocnění věnčitých tepen věnčité tepny zásobují srdeční sval krví a tedy i kyslíkem - Onemocnění

Více

DRG ZDRAVOTNICKÁ KLASIFIKACE Pavel Kožený

DRG ZDRAVOTNICKÁ KLASIFIKACE Pavel Kožený Pavel Kožený 122 DRG ZDRAVOTNICKÁ KLASIFIKACE Pavel Kožený Anotace Jedním z nástrojů, které napomáhají řízení, financování a zvyšování kvality zdravotní péče je nepochybně klasifikační systém. Jak je zřejmé

Více

Institucionální zajištění správy a rozvoje DRG v ČR. Ing. Eva Švecová Národní referenční centrum

Institucionální zajištění správy a rozvoje DRG v ČR. Ing. Eva Švecová Národní referenční centrum Institucionální zajištění správy a rozvoje DRG v ČR Ing. Eva Švecová Národní referenční centrum Správa a rozvoj IR-DRG MZ ČR: o držitel licence, má nevýhradní právo k užívání a úpravám Know how systému

Více

Fórum onkologů. MUDr. Pavel. Horák, MBA, CSc ředitel VZP ČR. 21. května 2010

Fórum onkologů. MUDr. Pavel. Horák, MBA, CSc ředitel VZP ČR. 21. května 2010 Fórum onkologů MUDr. Pavel. Horák, MBA, CSc ředitel VZP ČR 21. května 2010 Náklady na vybraná léčiva vázaná zvláštní smlouvou pro onkológická centra typ onemocnění náklady v mil. Kč r. 2007 r. 2008 r.

Více

Prezentace navazuje na základní znalosti z cytologie a anatomie. AUSKULTACE, srdeční ozvy. Auskultace (srdeční ozvy)

Prezentace navazuje na základní znalosti z cytologie a anatomie. AUSKULTACE, srdeční ozvy. Auskultace (srdeční ozvy) Katedra zoologie PřF UP Olomouc http://www.zoologie.upol.cz/zam.htm Prezentace navazuje na základní znalosti z cytologie a anatomie. Doplňující prezentace: Dynamika membrán, Funkční anatomie Srdce, Řízení

Více

CZ-DRG návrh nového klasifikačního systému hospitalizačních případů

CZ-DRG návrh nového klasifikačního systému hospitalizačních případů CZ-DRG návrh nového klasifikačního systému hospitalizačních případů Tomáš Pavlík a nejen analytický tým projektu DRG Restart Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Institut biostatistiky a analýz,

Více

Vrozené srdeční vady

Vrozené srdeční vady Otázky ke kardiologické atestaci: Vrozené srdeční vady Jana Popelová Kardiocentrum - kardiochirurgie Nemocnice Na Homolce Praha 5 České kardiologické dny, Praha, 28.-29.11. 2013 Proč se má dospělý kardiolog

Více

Elektronické srdce a plíce CZ.2.17/3.1.00/33276

Elektronické srdce a plíce CZ.2.17/3.1.00/33276 Kasuistika č.28a, systolický šelest, aortální stenóza D.Z., žena, 49 let Popis případu a základní anamnéza: Pacientka odeslána do poradny pro srdeční vady k echokardiografickému vyšetření pro poslechový

Více

Repetitorium interakce srdce plíce

Repetitorium interakce srdce plíce Repetitorium interakce srdce plíce Hynek Říha Klinika anesteziologie a resuscitace Kardiocentrum IKEM, Praha XI. kongres ČSIM, Plzeň 2017 Kardiochirurgický operační sál Interakce srdce plíce Základní schéma

Více

ICHS ICHS je nejčastější onemocnění (příčinou smrti) vyspělého světa 50% populace umírá na ICHS

ICHS ICHS je nejčastější onemocnění (příčinou smrti) vyspělého světa 50% populace umírá na ICHS Chirurgická léčba ICHS M. Šetina ICHS ICHS je nejčastější onemocnění (příčinou smrti) vyspělého světa 50% populace umírá na ICHS ICHS ICHS je způsobena postižením koronárního řečiště (arteriosklerosa)

Více

Role klasifikace procedur při řešení insuficience kódování zdravotních služeb. Miroslav Zvolský, Irena Rubešová Oddělení klinických klasifikací DRG

Role klasifikace procedur při řešení insuficience kódování zdravotních služeb. Miroslav Zvolský, Irena Rubešová Oddělení klinických klasifikací DRG Role klasifikace procedur při řešení insuficience kódování zdravotních služeb Miroslav Zvolský, Irena Rubešová Oddělení klinických klasifikací DRG Plán Úvod Břišní chirurgie resekce střeva adheziolýza

Více

Poruchy srdečního rytmu

Poruchy srdečního rytmu Poruchy srdečního rytmu Chirurgická léčba poruch srdečního rytmu: Co je to arytmie? Obecně lze říci, že se jedná se o poruchu srdečního rytmu, kdy elektrické impulsy, které za normálních okolností vznikají

Více

Vrodené vývojové vady srdca. skupina 4

Vrodené vývojové vady srdca. skupina 4 Vrodené vývojové vady srdca skupina 4 -Vrozené srdeční vady (VSV) patří mezi nejčastější vrozené vývojové vady. Obecně tvoří vrozené vady oběhové soustavy více než 40 % všech registrovaných vrozených vad

Více

Punkce perikardiálního výpotku Pořízka V. KK IKEM

Punkce perikardiálního výpotku Pořízka V. KK IKEM Punkce perikardiálního výpotku Pořízka V. KK IKEM 11. 4. 2014 Perikardiální výpotek příčiny Mechanické: komplikace katetrizačních výkonů, trauma, poststernotomický sy Závažná celková onemocnění: celkové

Více

Změny algoritmu grouperu 2013

Změny algoritmu grouperu 2013 Změny algoritmu grouperu 2013 Návrh řešení v projektu Správa a rozvoj DRG 2012 Národní referenční centrum Autor: Petr Čech Datum: 4.9.2012 Změny algoritmu grouperu 2013 návrh řešení v projektu Správa a

Více

Oběhová soustava. Krevní cévy - jsou trubice různého průměru, kterými koluje krev - dělíme je: Tepny (artérie) Žíly (vény)

Oběhová soustava. Krevní cévy - jsou trubice různého průměru, kterými koluje krev - dělíme je: Tepny (artérie) Žíly (vény) Oběhová soustava - Zajišťuje stálý tělní oběh v uzavřeném cévním systému - motorem je srdce Krevní cévy - jsou trubice různého průměru, kterými koluje krev - dělíme je: Tepny (artérie) - pevné (krev proudí

Více

Hematoonkologie součást dílčích záměrů vývoje DRG_2012. Hlavní řešitel: J. Kárníková, spoluřešitelé: P. Tůma

Hematoonkologie součást dílčích záměrů vývoje DRG_2012. Hlavní řešitel: J. Kárníková, spoluřešitelé: P. Tůma Hematoonkologie součást dílčích záměrů vývoje DRG_2012 Hlavní řešitel: J. Kárníková, spoluřešitelé: P. Tůma Současný stav nezohledňují se klinická či histologická stadia onemocnění a s nimi související

Více

Stavba a funkce cév a srdce. Cévní systém těla = uzavřená soustava trubic, které se liší: stavbou vlastnostmi propustností stěn

Stavba a funkce cév a srdce. Cévní systém těla = uzavřená soustava trubic, které se liší: stavbou vlastnostmi propustností stěn Stavba a funkce cév a srdce Cévní systém těla = uzavřená soustava trubic, které se liší: stavbou vlastnostmi propustností stěn Aorta - srdečnice - silnostěnná tepna, vychází z L komory srdeční - základ

Více

Management levé podklíčkové tepny při endovaskulární léčbě onemocnění hrudní aorty

Management levé podklíčkové tepny při endovaskulární léčbě onemocnění hrudní aorty Management levé podklíčkové tepny při endovaskulární léčbě onemocnění hrudní aorty Guňka I. 1, Raupach J. 2, Vojáček J. 3, Leško M. 1, Lojík M. 2, Malý R. 4 1 Chirurgická klinika, Fakultní nemocnice Hradec

Více

Příloha Memoranda ze dne 20. 6. 2012 KRITÉRIA RESTRUKTURALIZACE LŮŽKOVÉ PÉČE

Příloha Memoranda ze dne 20. 6. 2012 KRITÉRIA RESTRUKTURALIZACE LŮŽKOVÉ PÉČE Příloha Memoranda ze dne 20. 6. 2012 KRITÉRIA RESTRUKTURALIZACE LŮŽKOVÉ PÉČE KRITÉRIA HODNOCENÍ POSKYTOVATELŮ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB PŘI RESTRUKTURALIZACI I. Základní a obecná kritéria: Plnění věcného a technického

Více

Kardioemboligenní ischemické CMP. Dagmar Krajíčková Neurologická klinika LFUK a FN v Hradci Králové

Kardioemboligenní ischemické CMP. Dagmar Krajíčková Neurologická klinika LFUK a FN v Hradci Králové Kardioemboligenní ischemické CMP Dagmar Krajíčková Neurologická klinika LFUK a FN v Hradci Králové Určení subtypu icmp Určení subtypu, tj. v podstatě příčiny iktu na základě: zhodnocení klinického obrazu

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru CÉVNÍ CHIRURGIE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru CÉVNÍ CHIRURGIE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru CÉVNÍ CHIRURGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání je získání teoretických znalostí a praktických zkušeností, které umožní absolventovi provádět

Více

Stav vývoje klasifikace hospitalizačních procedur: principy

Stav vývoje klasifikace hospitalizačních procedur: principy Stav vývoje klasifikace hospitalizačních procedur: principy Miroslav Zvolský Oddělení klinických klasifikací DRG Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Konference DRG Restart 2016 5. května 1640

Více

Metodika sestavení případu hospitalizace

Metodika sestavení případu hospitalizace Metodika sestavení případu hospitalizace Verze 013 Autor / Autoři: autoři: tým DRG Restart Verze: 013 Datum: 18. 1. 015 Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Palackého náměstí 4, P. O. Box 60,

Více

Elektronické srdce a plíce CZ.2.17/3.1.00/33276

Elektronické srdce a plíce CZ.2.17/3.1.00/33276 Kazuistika č. 5, bolesti zhoršovaná nádechem ( perikarditida) P.K., muž, 51 let Popis případu a základní anamnesa 51 letý muž, kuřák, s anamnesou hypertenzní nemoci diagnostikované cca před 5 lety, tehdy

Více

Projektový plán činností 2014

Projektový plán činností 2014 Projektový plán činností 2014 Správa a rozvoj DRG-základní dokument Národní referenční centrum Autor: NRC Datum: 15. března 2014 Zařazení: Interní, pro účely jednání a schválení Představenstva Popis plánovaných

Více

Invazivní vyšetření srdce a srdečních cév (srdeční katetrizace, koronarografie) Invazivní léčba srdečních cév (perkutánní koronární angioplastika)

Invazivní vyšetření srdce a srdečních cév (srdeční katetrizace, koronarografie) Invazivní léčba srdečních cév (perkutánní koronární angioplastika) Invazivní vyšetření srdce a srdečních cév (srdeční katetrizace, koronarografie) Invazivní léčba srdečních cév (perkutánní koronární angioplastika) INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA (ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE) S POSKYTNUTÍM

Více

Úhrady zdravotní péče, seznam zdravotních výkonů. Daniel Hodyc Lékařská fakulta UK

Úhrady zdravotní péče, seznam zdravotních výkonů. Daniel Hodyc Lékařská fakulta UK Úhrady zdravotní péče, seznam zdravotních výkonů Daniel Hodyc 6.11. 2013 3. Lékařská fakulta UK Úhrady zdravotní péče - struktura prezentace Formální a procedurální pravidla úhrad zdravotní péče v České

Více

2. Kardiovaskulární systém plodu

2. Kardiovaskulární systém plodu 2. Kardiovaskulární systém plodu Vrozené srdeční vady vznikají již v prvních týdnech embryonálního života a pochopení fetální cirkulace je pro prenatálního diagnostika nezbytné. Poznatky o fetální cirkulaci

Více

90780 cílená punkce orgánu nebo ložiska laparoskopicky nebo thorakoskopicky. 90783 laparoskopicky nebo thorakoskopicky lýze adhezí přes 10cm2

90780 cílená punkce orgánu nebo ložiska laparoskopicky nebo thorakoskopicky. 90783 laparoskopicky nebo thorakoskopicky lýze adhezí přes 10cm2 Přehled DRG markerů z číselníků VZP 51711 VÝKON LAPAROSKOPICKÝ A TORAKOSKOPICKÝ 90780 cílená punkce orgánu nebo ložiska laparoskopicky nebo thorakoskopicky 90781 cílený odběr biopsie laparoskopicky nebo

Více

Klinická kardiologie (obrazový text)

Klinická kardiologie (obrazový text) Klinická kardiologie (obrazový text) Current Medical Literature Ltd., London 1998, 438s. George C. Sutton, Kanu Chatterjee efekt septa síní Patofyziologie Až 25 % srdcí má otevřené foramen ovale (1). Nicméně

Více

Týká se i mě srdeční selhání?

Týká se i mě srdeční selhání? Týká se i mě srdeční selhání? Tato brožura vám může pomoci si uvědomit některé časné příznaky srdečního selhání. Co je to srdeční selhání? Srdeční selhání sice může znít hrozivě, ale vlastně to znamená,

Více

ČESKÝ JAZYK Návod k použití. Vysvětlivky k symbolům. Katalogové číslo. Číslo šarže. Sériové číslo. Množství. Jen pro jedno použití

ČESKÝ JAZYK Návod k použití. Vysvětlivky k symbolům. Katalogové číslo. Číslo šarže. Sériové číslo. Množství. Jen pro jedno použití ČESKÝ JAZYK Návod k použití Vysvětlivky k symbolům Symbol Definice Katalogové číslo Číslo šarže Sériové číslo Množství Jen pro jedno použití Pozor, viz Návod k použití Vnitřní průměr Nepoužívejte, je-li

Více

PROBLEMATIKA KVALITY VYKAZOVÁNÍ VZP ČR ROMANA ŠVEJDOVÁ

PROBLEMATIKA KVALITY VYKAZOVÁNÍ VZP ČR ROMANA ŠVEJDOVÁ PROBLEMATIKA KVALITY VYKAZOVÁNÍ VZP ČR ROMANA ŠVEJDOVÁ REVIZE V KLASIFIKAČNÍM SYSTÉMU DRG Od roku 2012 začala VZP s revizí správnosti kódování HDG a VDG a kritických výkonů/markerů Ročně zrevidováno cca

Více

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00 Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00 Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Program 14.00 Zahájení 14.05 Proslovy hostů a prezentace projektu

Více

Průvodce onemocněním srdce u dětí

Průvodce onemocněním srdce u dětí Vyloučení odpovědnosti Autoři i vydavatel věnovali maximální možnou pozornost tomy, aby informace uvedené v knize odpovídaly aktuálnímu stavu znalostí v době přípravy k vydání. I když tyto informace byly

Více

Pavel Hude, KARIM, FN Brno

Pavel Hude, KARIM, FN Brno Pavel Hude, KARIM, FN Brno DRG markery pro mechanickou plicní ventilaci Kódování doby trvání umělé plicní ventilace arker textový popisek 90901 Doba trvání umělé plicní ventilace do 24 hod (max. 1 den)

Více

Rehabilitační péče na akutních lůžkách. Markéta Bartůňková, Jana Homrová, Zbyněk Bortlíček, Tomáš Pavlík

Rehabilitační péče na akutních lůžkách. Markéta Bartůňková, Jana Homrová, Zbyněk Bortlíček, Tomáš Pavlík Rehabilitační péče na akutních lůžkách Markéta Bartůňková, Jana Homrová, Zbyněk Bortlíček, Tomáš Pavlík Rehabilitační péče Proč potřebuje Česká republika nový DRG systém? Klinická a ekonomická homogenita

Více