Kardiochirurgie; změny v DRG pro 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kardiochirurgie; změny v DRG pro 2013"

Transkript

1 Kardiochirurgie; změny v DRG pro 2013 Návrh změn v klasifikačním algoritmu Jen pro interní potřebu NRC ZPRACOVÁNO PRO: NRC ULOŽENO NAPOSLEDY: :42:00 JMÉNO SOUBORU: DRG_ZMĚNY_KARDIOCHIRURGIE_NA_2013_V1_04.DOCX ULOŽENO NAPOSLEDY KÝM: STAV: DRAFT Verze: 1_04 Autor: MUDr. Petr Tůma MUDr. Petr Čech Datum založení dokumentu: Datum ukončení dokumentu:

2 Obsah Zkratky a méně obvyklé termíny... 3 Shrnutí... 4 Cíl práce... 4 Rozsah změn... 4 Povaha změn... 4 Použitá metoda... 5 Doporučení dalšího postupu... 5 Související problémy a úkoly... 5 Úvod... 7 IR-DRG a kardiochirurgie stav do r Systém DRG markerů pro kardiochirurgii (a cévní chirurgii)... 7 Položky Seznamu výkonů (2011)... 7 Systém signálních kódů KVCH (2012)... 9 Metoda Přístup k problému Metoda Odborná spolupráce Řešení a výsledky Návrh na rok Principy Zadání úpravy DRG Jednotlivé změny podrobně Analýza dopadů Z pohledu MZČR Z pohledu poskytovatelů Z pohledu plátců Přílohy Změny v: procs Změny v: procs a Změny v: procs a Změny v: procs Stránka 2 z 28 Naposledy uloženo: :42:00

3 Změny v: procs Změny v: procs Zkratky a méně obvyklé termíny Zkratky a vybrané pojmy KVCH kardiovaskulární chirurgie Signální kód kód z (externího) číselníku VZP, který nemá bodové hodnoty; může, ale nemusí být kritickým výkonem Kritický výkon výkon, který ovlivňuje zařazení případu v DRG klasifikaci DRG marker signální kód, který je kritickým výkonem DPWT - Stránka 3 z 28 Naposledy uloženo: :42:00

4 Shrnutí Cíl práce Cílem je připravit DRG klasifikaci pro 2013 tak, aby se z významného podílu signálních kódů z oblasti kardiochirurgie staly kritické výkony (DRG markery). Stejný cíl nebyl stanoven pro r v oblasti cévní chirurgie; předpokládá se, že analogické úpravy proběhnou v rámci přípravy DRG pro rok 2014 Cílem také není v této fázi přebudovat DRG systém v oblasti kardiochirurgie; v r zůstane stejný počet bazí, které budou mít stejný věcný obsah, jako v r Změnu pro rok 2013 je nutné chápat jako přípravu na pozdější změny. Navrhovaná změna pro rok 2013 sama o sobě nepřináší žádný skutečný pokrok v DRG systému (v kvalitě predikce nákladů a v nákladové homogenitě DRG skupin), ale představuje nutný krok k tomu, aby, až budou dostupná data, obsahující nové signální kódy, byla oblast kardiochirurgie v DRG revidována, pokud bude shledáno, že jsou k tomu důvody. Rozsah změn Změny se týkají omezeného počtu bazí. Změny v kritických výkonech se týkají bazí: 0501 SRDEČNÍ DEFIBRILÁTOR A IMPLANTÁT PRO PODPORU FUNKCE SRDCE 0502/0504 VÝKONY NA SRDEČNÍ CHLOPNI SE SRDEČNÍ KATETRIZACÍ / BEZ SRDEČNÍ KATETRIZACE 0505/0506 KORONÁRNÍ BYPASS SE SRDEČNÍ KATETRIZACÍ / BEZ SRDEČNÍ KATETRIZACE 0512 VELKÉ HRUDNÍ VASKULÁRNÍ VÝKONY 0520 JINÉ VÝKONY PŘI ONEMOCNĚNÍCH A PORUCHÁCH OBĚHOVÉHO SYSTÉMU U 2 bazí je navržen (při nezměněném obsahu) nový název, který lépe vystihuje jejich povahu. Jde o baze: 0503 OPERACE A ZÁKROKY PRO VROZENÉ SRDEČNÍ VADY 0508 JINÉ KARDIOTORAKÁLNÍ VÝKONY Tyto baze dětské kardiochirurgie jsou pro rok 2013 definovány původními kódy. Povaha změn Změny spočívají v podrobnějším definování bazí novými signálními kódy. Např. tam, kde v bazích 0502/0504 VÝKONY NA SRDEČNÍ CHLOPNI 2 byla skutečnost, že jde o výkon na chlopni, dříve určena 1 jinými slovy se změnami navrhovanými pro r nedojde k přesunu případů mezi bazemi DRG, protože baze jsou obsahově stejně vymezeny, ovšem za použití jiné soustavy kódů výkonů je s katetrizací, 0504 bez katetrizace Stránka 4 z 28 Naposledy uloženo: :42:00

5 jediným markerem DRG výkon na srdeční chlopni jakéhokoli druhu, je nově tato dvojice bazí určena kterýmkoliv ze signálních kódů, který podrobně specifikuje druh výkonu na chlopni: (VZP) Valvotomie aortální chlopně (VZP) Dekalcifikace lístků aortální chlopně (VZP) Plastika lístků aortální chlopně, atd. atd. Použitá metoda Přiřazení nových signálních kódů představuje určitou formu mapování, založenou na expertních znalostech spolupracujících zástupců odborné kardiochirurgické společnosti. Pro návrh změn na rok 2013 nebyla použita reálná data, protože vykazování signálních kódů se rozbíhá teprve od dubna 2012, a tedy data, kterými disponuje NRC, neobsahují nové signální kódy a jako taková jsou pro cíle práce bez užitku. Doporučení dalšího postupu Na rok 2013 doporučujeme naplánovat práce na revizi klasifikace (tedy definice bazí a hlavního algoritmu) a to na základě reálných dat s novými signálními kódy a rešerše zahraničních systémů DRG. Související problémy a úkoly Pro zajištění plné funkčnosti návrhu je potřeba provést některé další kroky, jejichž realizace není v kompetenci NRC, přičemž NRC upozorňuje, že zajištění jak bodu a) tak bodu b) může být organizačně obtížné. a) Zajištění existence nových kódů v číselníku pro 2013 Nové kódy byly loženy do číselníku zatím s platností do konce roku 2012 a to ve formátu 99999_(VZP)_popis 3. Je potřeba zajistit - prodloužení platnosti kódů pro 2013 (resp. bez omezení) - formát kódů přijatelný pro všechny zdravotní pojišťovny 4 b) Zajištění závaznosti nových kódů a nemožnosti kódovat pomocí aktuálních DRG markerů Odborná společnost zdůrazňuje, že je potřeba zajistit neplatnost původních dvou DRG markerů (90887 a 90888) a tím dosáhnout jednotného vykazování ve všech zařízeních pro všechny zdravotní 3 např.: (VZP) Dekalcifikace lístků aortální chlopně 4 z hlediska NRC může zůstat formát původní, nebo může být změněn na 99999_(DRG)_popis, např.: (DRG) Dekalcifikace lístků aortální chlopně. Stránka 5 z 28 Naposledy uloženo: :42:00

6 pojišťovny, jinak budu údaje nekonzistentní resp. neúplné. Teoreticky je to možné dosáhnout na úrovni technické nebo smluvní. Technické provedení, spočívající v nefunkčnosti původních DRG markerů v grouperu DRG, nebylo v rámci NRC shledáno jako vhodné řešení 5, a tedy zbývá řešení na smluvní úrovni, spočívající v odsmluvnění původních DRG markerů od 1.ledna Současně musejí být nasmlouvány nové kódy k 1. lednu s ohledem na to, že grouper musí umět zpracovat historická referenční období, by musely existovat pro r dvě verze grouperu, jeden pro referenční a jeden pro nové období. Stránka 6 z 28 Naposledy uloženo: :42:00

7 Úvod IR-DRG a kardiochirurgie stav do r Tabulka 1 Kardiochirurgické baze MDC 05 RV BezCC CC MCC 0502-VÝKONY NA SRDEČNÍ CHLOPNI SE SRDEČNÍ KATETRIZACÍ 13,4 14,3 18, OPERACE A ZÁKROKY PRO VROZENÉ SRDEČNÍ VADY 10,2 10,8 20, VÝKONY NA SRDEČNÍ CHLOPNI BEZ SRDEČNÍ KATETRIZACE 10,9 11,8 16, KORONÁRNÍ BYPASS SE SRDEČNÍ KATETRIZACÍ 9,4 9,8 13, KORONÁRNÍ BYPASS BEZ SRDEČNÍ KATETRIZACE 8,1 8,5 10, JINÉ KARDIOTORAKÁLNÍ VÝKONY 5,7 6,6 16, VELKÉ HRUDNÍ VASKULÁRNÍ VÝKONY 8,1 9,6 12,9 (0520-JINÉ VÝKONY PŘI ONEMOCNĚNÍCH A PORUCHÁCH OBĚHOVÉHO SYSTÉMU) 0,9 1,6 3,3 Některé výkony mohou řadit i do baze (která není specificky kardiochirurgická) 0520-JINÉ VÝKONY PŘI ONEMOCNĚNÍCH A PORUCHÁCH OBĚHOVÉHO SYSTÉMU BEZ CC Dále patří do oblasti kardiochirurgie - transplantace srdce (MDC 00) - mechanická srdeční podpora; kód MECHANICKÁ SRDEČNÍ PODPORA řadí aktuálně do baze 0501-SRDEČNÍ DEFIBRILÁTOR A IMPLANTÁT PRO PODPORU FUNKCE SRDCE; relativní váha je 31,3 (resp. 31,9 a 33,0), ovšem úhradová kategorie je V Systém DRG markerů pro kardiochirurgii (a cévní chirurgii) Položky Seznamu výkonů (2011) Pro oblast KVCH byl navržen nový klasifikační systém výkonů. Důvodem byla nedostatečnost Seznamu výkonů, která se projevovala především nedostatečným popisem výkonu z hlediska výsledku zákroku přístupu, přístupové cesty použití materiálu ve smyslu náhrady anatomické struktury či náhrady funkce Seznam výkonů agreguje extrémním způsobem různé výkony do položek, jako např. JEDNODUCHÝ VÝKON NA SRDCI zahrnuje tyto zákroky: Revaskularizace myokardu by-passem, operace jedné chlopně srdeční, defekt septa síní u dospělých, myxom srdce, výduť levé komory izolovaná. Tabulka 2 - Obsah aktuálních položek Seznamu výkonů Stránka 7 z 28 Naposledy uloženo: :42:00

8 Výkon Seznamu Další rozlišení (1) Další rozlišení (2) Popis KOREKCE VROZENÝCH SRDEČNÍCH VAD NA ZAVŘENÉM SRDCI OPERACE VROZENÝCH SRDEČNÍCH VAD NEBO OPERACE PRO ZÁVAŽNÉ PORUCHY SRDEČNÍHO RYTMU S POUŽITÍM MIMOTĚLNÍHO OBĚHU PRIMO nebo REOPERACE PRIMO nebo REOPERACE JEDNODUCHÉ nebo SLOŽITÉ nebo OPERACE PRO ZÁVAŽNÉ PORUCHY SRDEČNÍHO RYTMU BEZ POUŽITÍ MO MTO I nebo MTO II nebo MTO III nebo MTO IV Ligatura nebo resekce tepenné dučeje, bandáž plicnice. viz další tabulka JEDNODUCHÝ VÝKON NA SRDCI KOMBINOVANÝ CHIRURGICKÝ VÝKON NA SRDCI A HRUDNÍ AORTĚ TRANSPLANTACE SRDCE STERNOTOMIE, TORAKOTOMIE VÝKONY NA ZAVŘENÉM SRDCI MECHANICKÁ SRDEČNÍ PODPORA PRIMO nebo REOPERACE PRIMO nebo REOPERACE PRIMO nebo REOPERACE PRIMO nebo REOPERACE Revaskularizace myokardu by-passem, operace jedné chlopně srdeční, defekt septa síní u dospělých, myxom srdce, výduť levé komory izolovaná. Výkon na více chlopních, výkon na chlopni a ACB, výkon na chlopni a hrudní aortě, výkon na hrudní aortě, operace pro poruchy srdečního rytmu ev. kombinace uvedených výkonů, korekce vrozené srdeční vady v dospělosti, defekt komorového septa po IM. Při pří Resutura sterna ev. torakotomické rány v celé šířce pro krvácení, mediastinitidu ev. dehiscenci. Drenáž perikardu. Nelze kombinovat s jiným operačním výkonem na hrudníku. Operace na perikardu, MI komisurolýza, AIDC, PM, sutura srdce. Při příp. provedení jícnové echokardiografie přičti samostatné výkony. Zavedení srdeční podpory (levostranná a pravostranná mechanická podpora selhávajícího srdce). přičemž MTO I MTO II MTO III MTO IV Uzávěr defektu septa síní secundum, redirekce parciálního anomálního návratu plicních žil, valvutomie plicnice nebo aorty. Uzávěr defektu komorového septa, rekonstrukce výtokového traktu pravé komory a plicnice, plastika aortální chlopně, defekt atrioventrikulárního septa - inkompletní forma, cor triatratum, aortopulmonální okénko, spojkové operace v MO. Fallotova tetralog., dvojvýtoková pravá komora se subaortickým defektem, defekt atrioventrikulárního septa komplet. síňová korekce transpoz., totál. anomál. návrat plic. žil, Ebsteinova anomálie, interupce aortál. oblouku s VSD, koarktace aorty s levostr Extrakardiální nebo intrakadiální konduit. Rekonstrukční výkony na výtokovém traktu levé komory, na kořeni aorty a na koronárních arteriích. Fontanova operace a její modifikace. Anatomická korekce transpozice. Implantace homotransplantátu nebo autotransp. K těmto výkonům byly připojeny pro potřebu DRG dva markery (DRG) BYPASS NA KORONÁRNÍ ARTERII, JAKÉHOKOLI DRUHU Stránka 8 z 28 Naposledy uloženo: :42:00

9 90887 (DRG) VÝKON NA SRDECNÍ CHLOPNI, JAKÉHOKOLI DRUHU, ale rozlišení zákroku je při použití pouze těchto dvou DRG markerů velmi nedokonalé. Systém signálních kódů KVCH (2012) Byl vydán v číselníku VZP v r a je používán od 1. dubna Rozšíření spočívá v zavedení signálních kódů, které specifikují typ zákroku a některé jeho okolnosti Principy použité při tvorbě systému signálních kódů KVCH Byly použity principy, podle kterých jsou vytvářeny moderní zahraniční klasifikace, např.: - byl potlačen oborový přístup; zákroky, které sdílejí odbornosti kardiochirurgie a cévní chirurgie, mají jeden ( společný ) kód - každý zákrok, který má specifický výsledek z hlediska pacienta, má svůj kód, a to i v případě, že roční frekvence výkonu je velmi malá - je vždy specifikována anatomie (jsou minimalizovány výkonu bez specifikace anatomie) - je uvedena vždy přístupová cesta - je uveden vždy implantovaný materiál a jeho povaha - definice výkonů pomocí diagnózy je pouze tam, kde je to nevyhnutelné - definice výkonů eponymy 7 je použita jen jako doplňkový údaj - výkony, které se skládají ze dvou či více (případně i samostatně kódovatelných) zákroků mají svůj kód (pro kombinaci zákroků), pokud se kombinace vyskytuje relativně často - ostatní kódy zákroků se mohou kombinovat, pokud není v poznámce uveden opak - systém je hierarchický, což umožňuje lepší orientaci v systému a skupinovou práci s kódy 8 ; tato hierarchie ovšem může existovat jen na úrovni logické mimo Seznam výkonů, protože stavba a rozhraní Seznamu výkonů neumožňují hierarchické vazby zaznamenat. Syntaxe informace o provedené KVCH operaci Koncept klasifikace předpokládá, že každá operace je popsána (povinně) pěti typy informací 1. POŘADÍ OPERACE 2. OPERAČNÍ PŘÍSTUP 3. URGENTNOST VÝKONU 4. MIMOTĚLNÍ OBĚH, OCHRANA MYOKARDU A REKUPERACE KRVE 5. VLASTNÍ VÝKON Uspořádání signálních kódů Vlastní výkony, tedy kódy, který vypovídají o povaze zákroku a jeho výsledku, jsou uspořádány do logické hierarchické struktury: Protože Seznam výkonů neumožňuje uspořádat kódy hierarchicky, a při pouhém prohlížení položek Seznamu výkonů není hierarchická struktura patrná, uvádíme níže logickou strukturu klasifikace. 6 Vykazování je nepovinné a děje se tedy na dobrovolném základě, který vychází z konsenzu v rámci odborné společnosti KVCH 7 např:...podle Crawforda... 8 např. při přiřazování výkonů k bazím DRG, nebo při analýzách dat Stránka 9 z 28 Naposledy uloženo: :42:00

10 Tabulka 3 Hierarchická struktura signálních kódů Skupina KORONÁRNÍ TEPNY AORTÁLNÍ CHLOPEŇ MITRÁLNÍ CHLOPEŇ TRIKUSPIDÁLNÍ CHLOPEŇ PULMONÁLNÍ CHLOPEŇ PLICNÍ ŘEČIŠTĚ MEZISÍŇOVÁ PŘEPÁŽKA SRDEČNÍ SÍNĚ A PLICNÍ ŽÍLY DUTÉ ŽÍLY LEVÁ KOMORA SRDEČNÍ PRAVÁ KOMORA SRDEČNÍ MEZIKOMOROVÁ PŘEPÁŽKA ATRIOVENTRIKULÁRNÍ SEPTUM FUNKČNĚ JEDINÁ KOMORA AORTA HRUDNÍ A TORAKOABDOMINÁLNÍ Podskupina KORONÁRNÍ TEPNY Aortokoronární bypass KORONÁRNÍ TEPNY Další výkony na koronárních tepnách AORTÁLNÍ CHLOPEŇ Plastika aortální chlopně AORTÁLNÍ CHLOPEŇ Náhrada aortální chlopně AORTÁLNÍ CHLOPEŇ Náhrada aortální chlopně a kořene aorty AORTÁLNÍ CHLOPEŇ Výkon na aortální chlopni a koření aorty AORTÁLNÍ CHLOPEŇ Jiný intratorakální zákrok na aortální chlopni MITRÁLNÍ CHLOPEŇ Plastika mitrální chlopně MITRÁLNÍ CHLOPEŇ Náhrada mitrální chlopně MITRÁLNÍ CHLOPEŇ Jiný intratorakální zákrok na mitrální chlopni TRIKUSPIDÁLNÍ CHLOPEŇ Plastika trikuspidální chlopně TRIKUSPIDÁLNÍ CHLOPEŇ Náhrada trikuspidální chlopně TRIKUSPIDÁLNÍ CHLOPEŇ Jiný intratorakální zákrok na trikuspidální chlopni PULMONÁLNÍ CHLOPEŇ Plastika pulmonální chlopně PULMONÁLNÍ CHLOPEŇ Náhrada pulmonální chlopně PULMONÁLNÍ CHLOPEŇ Jiný intratorakální zákrok na pulmonální chlopni PLICNÍ ŘEČIŠTĚ Zákroky na plicním řečišti PLICNÍ ŘEČIŠTĚ Výkony na kmeni a větvích plicnice PLICNÍ ŘEČIŠTĚ Konduity pravá komora a.pulmonalis PLICNÍ ŘEČIŠTĚ Kavopulmonální spojení MEZISÍŇOVÁ PŘEPÁŽKA Uzávěr defektu septa síní (jakéhokoliv typu) MEZISÍŇOVÁ PŘEPÁŽKA Jiný výkon na síňovém septu SRDEČNÍ SÍNĚ A PLICNÍ ŽÍLY Ablační zákroky na srdečních síních pro arytmie SRDEČNÍ SÍNĚ A PLICNÍ ŽÍLY Resekční a rekonstrukční zákroky na srdečních síních SRDEČNÍ SÍNĚ A PLICNÍ ŽÍLY Rekonstrukční zákroky na plicních žilách DUTÉ ŽÍLY Zákroky na dutých žílách intraperikardiálně LEVÁ KOMORA SRDEČNÍ Resekční a rekonstrukční zákroky na levé komře srdeční LEVÁ KOMORA SRDEČNÍ Zákroky pro mechanické komplikace akutního infarktu myokardu LEVÁ KOMORA SRDEČNÍ Ablační zákroky na levé komoře pro arytmie PRAVÁ KOMORA SRDEČNÍ Resekční a rekonstrukční zákroky na pravé komoře srdeční PRAVÁ KOMORA SRDEČNÍ Výkony na pravé komře srdeční pro vrozenou vadu srdce PRAVÁ KOMORA SRDEČNÍ Ablační zákroky na pravé komoře srdeční pro arytmie MEZIKOMOROVÁ PŘEPÁŽKA Uzávěr defektu mezikomorové přepážky MEZIKOMOROVÁ PŘEPÁŽKA Jiný výkon na mezikomorové přepážce ATRIOVENTRIKULÁRNÍ SEPTUM Korekce defektu atrioventrikulárního septa FUNKČNĚ JEDINÁ KOMORA Operace pro funkčně jedinou komoru AORTA HRUDNÍ A TORAKOABDOMINÁLNÍ Operace aorty pro akutní aortální syndrom AORTA HRUDNÍ A TORAKOABDOMINÁLNÍ Výkon na ascendentní aortě (s výjimkou kořene aorty) Stránka 10 z 28 Naposledy uloženo: :42:00

11 Skupina PŘEVODNÍ SYSTÉM SRDEČNÍ PERIKARD JINÉ OPERACE PRO VROZENOU SRDEČNÍ VADU MECHANICKÉ SRDEČNÍ PODPORY TRANSPLANTACE SRDCE ev. SRDCE A PLIC ZÁKROKY NA STERNU VĚTVE OBLOUKU AORTY BŘIŠNÍ AORTA A JEJÍ VĚTVE PÁNEVNÍ TEPNY STEHENNÍ TEPNY TEPNY BÉRCE A NOHY ŽÍLY JINÉ CÉVNÍ OPERACE Podskupina AORTA HRUDNÍ A TORAKOABDOMINÁLNÍ Výkon na oblouku aorty AORTA HRUDNÍ A TORAKOABDOMINÁLNÍ Výkon na descendentní aortě AORTA HRUDNÍ A TORAKOABDOMINÁLNÍ Výkon na torakoabdominální aortě AORTA HRUDNÍ A TORAKOABDOMINÁLNÍ Operace pro vrozenou vadu I koarktace a oblouk AORTA HRUDNÍ A TORAKOABDOMINÁLNÍ Operace aorty pro vrozenou vadu II AP okno a trunkus AORTA HRUDNÍ A TORAKOABDOMINÁLNÍ Operace aorty pro vrozenou vadu III transpozice velkých cév AORTA HRUDNÍ A TORAKOABDOMINÁLNÍ Operace aorty pro vrozenou vadu IV tepenná dučej PŘEVODNÍ SYSTÉM SRDEČNÍ Implantace stimulačních systémů PŘEVODNÍ SYSTÉM SRDEČNÍ Extrakce stimulačních systémů PERIKARD zákroky na perikardu JINÉ OPERACE PRO VROZENOU SRDEČNÍ VADU jiné operace pro vrozenou srdeční vadu JINÉ OPERACE PRO VROZENOU SRDEČNÍ VADU Jiné operace pro VSV a dýchací cesty MECHANICKÉ SRDEČNÍ PODPORY Zavedení mechanické srdeční podpory MECHANICKÉ SRDEČNÍ PODPORY Odstranění mechanické srdeční podpory TRANSPLANTACE SRDCE ev. SRDCE A PLIC ZÁKROKY NA STENU Sternotomie, revize, osteosyntéza sterna VĚTVE OBLOUKU AORTY A. carotis VĚTVE OBLOUKU AORTY Větve oblouku aorty - extratorakální VĚTVE OBLOUKU AORTY Větve oblouku aorty - intratorakální VĚTVE OBLOUKU AORTY Horní končetiny VĚTVE OBLOUKU AORTY jiné operace BŘIŠNÍ AORTA JEJÍ VĚTVE Rekonstrukce a bypassy břišní aorty BŘIŠNÍ AORTA JEJÍ VĚTVE Stentgrafty a endovaskulární výkony na břišní aortě BŘIŠNÍ AORTA JEJÍ VĚTVE Jiné operace břišní aorty PÁNEVNÍ TEPNY Rekonstrukce a bypassy PÁNEVNÍ TEPNY Stentgraft pánevní tepny PÁNEVNÍ TEPNY Jiné operace na pánevních tepnách STEHENNÍ TEPNY Rekonstrukce a bypassy v oblasti stehna STEHENNÍ TEPNY Stentgraft v oblasti stehna STEHENNÍ TEPNY Jiné operace TEPNY BÉRCE A NOHY Rekonstrukce a bypassy v oblasti bérce TEPNY BÉRCE A NOHY Stentgrafty v oblasti a. poplitea TEPNY BÉRCE A NOHY Jiné operace v oblasti bérce a nohy ŽÍLY - Povrchní žilní systém ŽÍLY Rekonstrukce žil a operace na hlubokém systému ŽÍLY Odběr žilního štěpu ŽÍLY Jiné operace na žilním systému JINÉ CÉVNÍ OPERACE A-V shunty JINÉ CÉVNÍ OPERACE Extra-anatomické rekonstrukce Stránka 11 z 28 Naposledy uloženo: :42:00

12 Skupina Podskupina JINÉ CÉVNÍ OPERACE Endovaskulární a radiologické peroperační výkony JINÉ CÉVNÍ OPERACE Diagnostické a jinde nezařazené výkony, odběr tepny JINÉ CÉVNÍ OPERACE Sympatectomie JINÉ CÉVNÍ OPERACE Diagnostické a jinde nezařazené výkony Každá podskupina má 1-N signálních kódů, např: AORTÁLNÍ CHLOPEŇ Výkon na aortální chlopni a koření aorty (VZP) Rozšíření aortálního anulu záplatou z cizího materiálu (anuloplastika dle Manouguiana a/nebo Nickse) (VZP) Korekce subvalvární stenózy aorty (VZP) Korekce supravalvární stenózy aorty (VZP) Korekce aortoventrikulárního tunelu (VZP) Náhrada aortální chlopně autograftem a rozšíření výtokového traktu levé komory záplatou z cizího materiálu (Ross-Konnova operace) (VZP) Náhrada aortální chlopně mechanickou protézou a rozšíření výtokového traktu levé komory srdeční záplatou z cizího materiálu (Konnova operace) Další poznámky k systému signálních kódů KVCH K systému je na tomto místě vhodné uvést několik poznámek Vztah k tzv. skládačce Přestože systém signálních kódů KVCH připomíná tzv. skládačku, je založen na jiných principech, což může do budoucna pokud by skládačka byla přijata jako univerzální princip Seznamu výkonů - činit potíže při dalším uplatňování a rozvoji systému signálních kódů KVCH 9 Omezení při záznamu a přenosu informace systémem signálních kódů KVCH Je třeba si uvědomit, že syntaxe dílčích informací signálními kódy má svoje omezení, daná mj. - omezenou kapacitou disponibilních kódů Seznamu, - pouze 5místnou délkou kódu - a zejména implicitním logickým modelem daným metodikou a rozhraním VZP. Tato metodika a rozhraní neznají entitu operace. Neexistuje tedy identifikátor, který by umožnil propojit údaje patřící jedné operaci. Pokud tedy pacient má více operací při jedné hospitalizaci, je možné rozlišit je (propojit je) jedině podle data provedení. Při provedení více operací týž den (reoperace, revize...) používané rozhraní neumožní rozeznat např. vazbu mezi přístupovou cestou a vlastním zákrokem 10. Další redukce informace nastává ve vstupní / výstupní větě grouperu, kde není datum kritických položek. 9 Přesné porovnání obou systému není možné, protože skládačka nemá žádný předem daný pevný koncept a explicitně stanovená pevná pravidla (resp. tyto údaje, pokud existují, nejsou dostupné). 10 To je řešeno v moderních systémech, jako je např. CCAM nebo ICD-10 PCS, vložením všech informací (přístup, pořadí operace) do jednoho kódů; to ale není snadné zajistit při 5místném kódu. Stránka 12 z 28 Naposledy uloženo: :42:00

13 Metoda Přístup k problému Aktivace systému signálních kódů jako hlavní cíl Přístup k problému byl určen hlavním cílem, kterým je zprovoznění systému signálních kódů a vytvoření dostatečné motivace pro používání signálních kódů. Tento systém signálních kódů by měl v budoucnu poskytnout o mnoho podrobnější informace o poskytované péči v oboru kardiochirurgie a tím umožnit racionální rekonstrukci DRG algoritmu. V této fázi tedy není cílem přebudovat aktuální DRG klasifikaci; naopak baze DRG zůstávají podle návrhu na 2013 rámcově vymezeny, tak jak byly doposud. Mění se množina kódů kritických výkonů, ale nemění se věcný obsah bazí. PŘÍPADY BY TEDY MĚLY BÝT ZAŘAZOVÁNY (AŽ NA VÝJIMKY, KTERÉ JSOU NEVYHNUTELNÉ PŘI ZMĚNĚ KÓDOVACÍHO SYSTÉMU) DO IDENTICKÝCH BAZÍ, JAKO DOPOSUD 11. V čem spočívá hlavní změna pro rok 2013? Změna spočívá především v nahrazení dosavadních definičních elementů bazí (kódů Seznamu výkonů včetně DRG markerů) signálními kódy. Např. baze 0502 není nadále definována (jediným) DRG markerem výkon na srdeční chlopni, jakéhokoli druhu, ale kterýmkoliv z kódů, který specifikuje druh výkonu na chlopni: (VZP) Valvotomie aortální chlopně (VZP) Dekalcifikace lístků aortální chlopně (VZP) Plastika lístků aortální chlopně (VZP) Annuloplastika aortální chlopně bez použití prstence (VZP) Annuloplastika aortální chlopně s použitím prstence (VZP) Plastika trunkální chlopně atd. včetně výkonů, které se doposud (z důvodu nedostatku adekvátního kódu) vykazovaly kódem 90887, přestože striktně vzato nemusejí znamenat výkon na chlopni, jako jsou (VZP) Náhrada kořene aorty a případně ascendentní aorty se zachováním nativní aortální chlopně a s plastikou aortálních lístků nebo bez (VZP) Korekce anomálního odstupu levé koronární tepny z plicnice atd. Omezení změn pro rok 2013 Na doporučení odborné společnosti KVCH nebylo (zatím) zasahováno do definice bazí, jejichž obsahem jsou případy dětské kardiochirurgie: 0503 OPERACE A ZÁKROKY PRO VROZENÉ SRDEČNÍ VADY 11 Změnu pro rok 2013 je nutné chápat jako přípravu na pozdější změny. Navrhovaná změna pro rok 2013 sama o sobě nepřináší (opět až na drobné výjimky) žádný skutečný pokrok v DRG systému (klasifikaci a úhradách). Stránka 13 z 28 Naposledy uloženo: :42:00

14 0508 JINÉ KARDIOTORAKÁLNÍ VÝKONY Graf 1 věkový profil případů baze 0503 a 0508 KOD BAZE ZMĚNA 0501 SRDEČNÍ DEFIBRILÁTOR A IMPLANTÁT PRO PODPORU FUNKCE SRDCE Množina kritických výkonů 0502 VÝKONY NA SRDEČNÍ CHLOPNI SE SRDEČNÍ KATETRIZACÍ Množina kritických výkonů 0503 OPERACE A ZÁKROKY PRO VROZENÉ SRDEČNÍ VADY Pouze název 0504 VÝKONY NA SRDEČNÍ CHLOPNI BEZ SRDEČNÍ KATETRIZACE Množina kritických výkonů 0505 KORONÁRNÍ BYPASS SE SRDEČNÍ KATETRIZACÍ Množina kritických výkonů 0506 KORONÁRNÍ BYPASS BEZ SRDEČNÍ KATETRIZACE Množina kritických výkonů 0508 JINÉ KARDIOTORAKÁLNÍ VÝKONY Pouze název 0512 VELKÉ HRUDNÍ VASKULÁRNÍ VÝKONY Množina kritických výkonů 0520 JINÉ VÝKONY PŘI ONEMOCNĚNÍCH A PORUCHÁCH OBĚHOVÉHO SYSTÉMU Množina kritických výkonů Metoda Mapování Přiřazení nových signálních kódů představuje určitou formu mapování, založenou na expertních znalostech spolupracujících zástupců odborné kardiochirurgické společnosti. Takto byly zařazeny do bazí výkony, které jsou mapovatelné k původním DRG markerům Stránka 14 z 28 Naposledy uloženo: :42:00

15 Nový kód mapován na původní kód 7011 (VZP) Valvotomie aortální chlopně (DRG) VÝKON NA SRDEČNÍ CHLOPNI, JAKÉHOKOLI DRUHU 7012 (VZP) Dekalcifikace lístků aortální chlopně (DRG) VÝKON NA SRDEČNÍ CHLOPNI, JAKÉHOKOLI DRUHU 7013 (VZP) Plastika lístků aortální chlopně (DRG) VÝKON NA SRDEČNÍ CHLOPNI, JAKÉHOKOLI DRUHU 7014 (VZP) Annuloplastika aortální chlopně bez použití prstence (DRG) VÝKON NA SRDEČNÍ CHLOPNI, JAKÉHOKOLI DRUHU atd atd (DRG) VÝKON NA SRDEČNÍ CHLOPNI, JAKÉHOKOLI DRUHU Některé signální kódy nelze mapovat na původní DRG marker, protože žádný ekvivalent neexistuje. Tyto kódy byly přiřazeny do bazí DRG na základě klinické a předpokládané nákladové podobnosti. Datové podklady Pro návrh změn na rok 2013 nebyla použita reálná data, protože vykazování signálních kódů se rozbíhá teprve od dubna 2012, a tedy data, kterými disponuje NRC, neobsahují nové signální kódy a jako taková jsou pro cíle práce bez užitku. Stránka 15 z 28 Naposledy uloženo: :42:00

16 Odborná spolupráce Návrh změny pro rok 2013 byl vytvořen v úzké spolupráci se zástupci České společnosti kardiovaskulární chirurgie. Jmenovitě se na přípravě návrhu podíleli: Doc. MUDr. Petr Němec, CSc Primář MUDr. Štěpán Černý, CSc., MBA Stránka 16 z 28 Naposledy uloženo: :42:00

17 Řešení a výsledky Návrh na rok 2013 Principy Na základě domluvy se zástupci kardiochirurgické větve odborné společnosti je návrh založen těchto principech Povinnost vykázat celou sekvenci signálních kódů Existuje povinnost vykázat k případu po (nejméně) jednom DRG markeru z každé ze skupin 12 : 1. POŘADÍ OPERACE 2. OPERAČNÍ PŘÍSTUP 3. URGENTNOST VÝKONU 4. MIMOTĚLNÍ OBĚH, OCHRANA MYOKARDU A REKUPERACE KRVE 5. VLASTNÍ VÝKON Zachování definic bazí 0503 a 0508 Do pediatrických bazí 0503 a 0508 se případ řadí na základě dosavadních definic výčtem kódů Seznamu (jde o kódy výkonů: 55110, 55111, 55115, 55116, 55120, 55121, 55130, 55131, 55140, 55141, 55150, 55151) Obsah bazí výkonů na chlopni (0502 a 0504) Zahrnuje i některé výkony, jimiž se řeší (často) problematika spojená s onemocněním chlopní, aniž by byl zákrok proveden na chlopni (včetně ablačních výkonů a problematiky mechanických komplikací infarktu myokardu). Odpovídá to i požadavku na nákladovou podobnost případů uvnitř baze. Mechanická podpora srdeční Zavedení mechanické podpory srdeční řadí stejně jako již platný do baze 0501 Odstranění mechanické podpory srdeční 13 - řadí do 0512 / 0520 Transplantace srdce Definice baze je beze změny Definice katetrizace V bazích, kde je v definici katetrizace, zůstává výčet kódů katetrizace nezměněn Vzhledem k tomu, že grouper musí umět zpracovat data ref. období, nelze realizovat původní návrh společnosti, aby bl případ zařazen do chybové baze 9990 v případě nevykázání některého z kódů (VZP) Odstranění IABK; (VZP) Odstranění krátko až střednědobé podpory srdeční; (VZP) Odstranění dlouhodobé podpory srdeční Stránka 17 z 28 Naposledy uloženo: :42:00

18 Signální kódy, znamenající pooperační revizi a odstranění srdeční podpory do baze 0512 řadí (VZP) Odstranění krátko až střednědobé podpory srdeční (VZP) Odstranění dlouhodobé podpory srdeční do baze 0520 řadí (VZP) Úprava kanyl pro ECMO (VZP) Úprava kanyl pro srdeční podporu (VZP) Odstranění IABK (VZP) Sternotomie jako samostatný výkon jiný než pro inoperabilní nález (VZP) Torakotomie jako samostatný výkon jiný než pro inoperabilní nález (VZP) Pooperační revize pro krvácení nebo tamponádu po kardiochirurgickém výkonu (VZP) Pooperační revize pro zánět nebo poruchu hojení operační rány po kardiochirurgickém výkonu bez nutnosti zákroku na sternu (VZP) Pooperační revize pro mediastinitidu po kardiochirurgickém výkonu (VZP) Pooperační revize pro mediastinitidu po kardiochirurgickém výkonu s aplikací DPWT (VZP) Aplikace nebo výměna DPWT do mediastina (VZP) Osteosyntéza sterna dráty jako samostatný výkon (VZP) Osteosyntéza sterna dráty kombinovaná s přesunem svalových laloků jako samostatný výkon (VZP) Osteosyntéza sterna dlahami jako samostatný výkon (VZP) Osteosyntéza sterna dlahami kombinovaná s přesunem svalových laloků jako samostatný výkon (VZP) Parciální nebo kompletní odstranění sterna a rekonstrukce hrudní stěny svalovými laloky do baze 0816 řadí (VZP) Sutura kůže a podkoží rány po sternotomii Signální výkony kardiochirurgie sdílené s cévní chirurgií jsou zahrnuty do návrhu. Předpokládají tedy, že cévní chirurgie vykazuje podle stejných pravidel, i když jako celek nebyla předmětem návrhů na změny v roce Jde o baze 0502-VÝKONY NA SRDEČNÍ CHLOPNI SE SRDEČNÍ KATETRIZACÍ a 0505-KORONÁRNÍ BYPASS SE SRDEČNÍ KATETRIZACÍ 15 Pro kódy a bude na místě hledat vhodné baze v MDC 08; využití nebude časté, protože půjde jen o případy, u nichž budou tyto kódy uplatněny při jiné hospitalizaci, než je původní kardiochirurgický výkon Stránka 18 z 28 Naposledy uloženo: :42:00

19 Zadání úpravy DRG Jednotlivé změny podrobně Návrh spočívá v těchto krocích Položka Změna Komentář 1 předřazení testování procs 0503 před 0502 (obsah procs 0503 se nemění) 2 předřazení testování procs 0508 před 0502 (za 0503) (obsah procs 0508 se nemění) 3 Do procs 0001 přidat (VZP) Transplantace srdce (VZP) Transplantace srdce a plic 4 novorozenci, splňující (dosavadní) podmínky zařazení do baze 1570 "NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU >2499G, SE ZÁKLADNÍM VÝKONEM", jsou testováni na výkony bazí 0503, následně 0508 a do těchto bazí zařazeni 5 změna názvu 0508 na Operace a zákroky pro vrozené původně JINÉ KARDIOTORAKÁLNÍ VÝKONY srdeční vady na zavřeném srdci" 6 změna názvu 0503 na " Operace a zákroky pro vrozené srdeční vady na otevřeném srdci" původně OPERACE A ZÁKROKY PRO VROZENÉ SRDEČNÍ VADY 7 změna množiny procs 0501 viz příloha Změny v: procs změna množiny procs viz příloha Změny v: procs a změna množiny procs 0504 dtto 10 změna množiny procs viz příloha Změny v: procs a změna množiny procs 0506 dtto 12 změna množiny procs 0512 viz příloha Změny v: procs změna množiny procs 0520 viz příloha Změny v: procs změna množiny procs 0816 viz příloha Změny v: procs výkony zařazované (položka 7-14) zařadit mezi EKONOMICKY NÁROČNÉ VÝKONY (MDC 00) 16 výkony zařazované (položka 7-14) zařadit mezi ZÁKLADNÍ VÝKONY (MDC 15) 17 výkony zařazované (položka 7-14) zařadit mezi ROZSÁHLÉ VÝKONY (MDC 88) Zařazení testování bazí 0503 a 0508 po testování 0501 Stránka 19 z 28 Naposledy uloženo: :42:00

20 Analýza dopadů Z pohledu MZČR Je potřeba zajistit existenci DRG markerů v číselníku výkonů (viz kapitola Související problémy a úkoly) Z pohledu poskytovatelů Je potřeba nasmlouvat DRG markery od (budou-li vykazatelné jen po nasmlouvání) Z pohledu plátců Je potřeba nasmlouvat DRG markery od (budou-li vykazatelné jen po nasmlouvání) a zrušit ke stejnému datu dosavadní dva DRG markery kardiochirurgie (viz kapitola Související problémy a úkoly) Vzhledem k tomu, že faktický obsah bazí DRG se nemění (mění se jenom formální prostředky k naplnění bazí případy), nedojde v důsledku navrhovaných změn k přesunům mezi bazemi DRG a k navýšení nárokovaných úhrad. Stránka 20 z 28 Naposledy uloženo: :42:00

2 Antisepse, asepse, způsoby sterilizace, dezinfekce... 23. 3 Etiologie ran a proces hojení... 24

2 Antisepse, asepse, způsoby sterilizace, dezinfekce... 23. 3 Etiologie ran a proces hojení... 24 Obsah Předmluva... 13 OBECNÁ CHIRURGIE 1 Vyšetření chirurgického pacienta... 16 1.1 Anamnéza... 16 1.2 Fyzikální vyšetření..................................... 18 1.3 Paraklinická vyšetření... 20 1.4 Předoperační

Více

Průvodní dokument k verzi klasifikace IR-DRG 009.2012 Správa a rozvoj DRG-předání výstupů Ministerstvu zdravotnictví ČR Verze 009.

Průvodní dokument k verzi klasifikace IR-DRG 009.2012 Správa a rozvoj DRG-předání výstupů Ministerstvu zdravotnictví ČR Verze 009. Průvodní dokument k verzi klasifikace IR-DRG 009.2012 Správa a rozvoj DRG-předání výstupů Ministerstvu zdravotnictví ČR Verze 009.2012 Národní referenční centrum Autor: Andrea Švejdová Datum: 13. 12. 2011

Více

DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ SRDEČNÍ PODPORA U DÍTĚTE S VROZENOU SRDEČNÍ VADOU

DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ SRDEČNÍ PODPORA U DÍTĚTE S VROZENOU SRDEČNÍ VADOU DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ SRDEČNÍ PODPORA U DÍTĚTE S VROZENOU SRDEČNÍ VADOU D. Křivská Dětské kardiocentrum Fakultní nemocnice Motol, Praha, Dětské kardiocentrum Olomouc, 2014 Mechanické srdeční podpory (MSP)

Více

Mechanické srdeční podpory při katetrizačních ablacích. Mgr. Kamila Holdová

Mechanické srdeční podpory při katetrizačních ablacích. Mgr. Kamila Holdová Mechanické srdeční podpory při katetrizačních ablacích Mgr. Kamila Holdová Mechanické srdeční podpory systémy, které umožňují částečně nebo i kompletně podpořit práci srdce jako pumpy zavádí se mini-invazivní

Více

Průvodce onemocněním srdce u dětí

Průvodce onemocněním srdce u dětí Vyloučení odpovědnosti Autoři i vydavatel věnovali maximální možnou pozornost tomy, aby informace uvedené v knize odpovídaly aktuálnímu stavu znalostí v době přípravy k vydání. I když tyto informace byly

Více

Metodika sestavení případu hospitalizace 012.001

Metodika sestavení případu hospitalizace 012.001 Metodika sestavení případu hospitalizace 012.001 Verze 012.001_návrh (doplnění pro verzi 012 zvýrazněno červeně) 1 / 7 NÁRODNÍ REFERENČNÍ CENTRUM 1a. Definice případu hospitalizace Časové vymezení Hospitalizační

Více

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00 Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00 Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Program 14.00 Zahájení 14.05 Proslovy hostů a prezentace projektu

Více

Metodika pro komunikaci změn v Seznamu výkonů s bodovými hodnotami. Podmínky pro zpracování aktualizace SZV pro účely klasifikace DRG

Metodika pro komunikaci změn v Seznamu výkonů s bodovými hodnotami. Podmínky pro zpracování aktualizace SZV pro účely klasifikace DRG Metodika pro komunikaci změn v Seznamu výkonů s bodovými hodnotami Podmínky pro zpracování aktualizace SZV pro účely klasifikace DRG Verze: 1_0.1 Autor: Národní referenční centrum Datum 22. 5. 2012 1 Obsah

Více

Oběhová soustava. Krevní cévy - jsou trubice různého průměru, kterými koluje krev - dělíme je: Tepny (artérie) Žíly (vény)

Oběhová soustava. Krevní cévy - jsou trubice různého průměru, kterými koluje krev - dělíme je: Tepny (artérie) Žíly (vény) Oběhová soustava - Zajišťuje stálý tělní oběh v uzavřeném cévním systému - motorem je srdce Krevní cévy - jsou trubice různého průměru, kterými koluje krev - dělíme je: Tepny (artérie) - pevné (krev proudí

Více

Traumatologické centrum FNsP Ostrava, *Chirurgická klinika FNsP Ostrava

Traumatologické centrum FNsP Ostrava, *Chirurgická klinika FNsP Ostrava PORANĚNÍ CÉV U POLYTRAUMAT Pleva L., *Mayzlík J., Šír M. Traumatologické centrum FNsP Ostrava, *Chirurgická klinika FNsP Ostrava Souhrn Autoři ve svém sdělení uvádějí zkušenosti svého pracoviště při ošetřování

Více

Na co nejvíce umíráme? MUDr. Radan Gocal

Na co nejvíce umíráme? MUDr. Radan Gocal Na co nejvíce umíráme? MUDr. Radan Gocal Na co nejvíce umíráme? 1.místo: nemoci srdce a cév A co náhlá smrt - nečekané úmrtí z plného zdraví? Bez předchozích příznaků-velmi často Co ji způsobuje: Závažné

Více

Projektový plán činností 2014

Projektový plán činností 2014 Projektový plán činností 2014 Správa a rozvoj DRG-základní dokument Národní referenční centrum Autor: NRC Datum: 15. března 2014 Zařazení: Interní, pro účely jednání a schválení Představenstva Popis plánovaných

Více

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Epidemiologie srdečního selhání v ČR 250 000 pacientů s CHSS 125 000 pacientů se systolickou

Více

ECHODNY2015. pořádá PRACOVNÍ SKUPINA ECHOKARDIOGRAFIE ČKS

ECHODNY2015. pořádá PRACOVNÍ SKUPINA ECHOKARDIOGRAFIE ČKS ECHODNY2015 pořádá PRACOVNÍ SKUPINA ECHOKARDIOGRAFIE ČKS ve spolupráci s PRACOVNÍ SKUPINOU NUKLEÁRNÍ KARDIOLOGIE ČKS PRACOVNÍ SKUPINOU CHOROB MYOKARDU A PERIKARDU ČKS 18. 19. září 2015 Hotel Harmony Club,

Více

Změny v systému DRG na 2013 Hematoonkologie. Návrh řešení v projektu Správa a rozvoj DRG 2012

Změny v systému DRG na 2013 Hematoonkologie. Návrh řešení v projektu Správa a rozvoj DRG 2012 Změny v systému DRG na 2013 Hematoonkologie Návrh řešení v projektu Správa a rozvoj DRG 2012 Národní referenční centrum Hlavní řešitel: J. Kárníková, spoluřešitelé: P. Tůma Datum: 26. 8. 2012 Obsah Přehled

Více

Dětská kardiochirurgie

Dětská kardiochirurgie Bohumil Hučín Pavel Žáček (ilustrace) Dětská kardiochirurgie 2., doplněné vydání Bohumil Hučín Pavel Žáček (ilustrace) Dětská kardiochirurgie 2., doplněné vydání Prof. MUDr. Bohumil Hučín, DrSc. (1934),

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18 DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18 Název projektu: Číslo projektu: Název školy: Číslo materiálu: Autor: Předmět: Název materiálu: Cílová skupina: Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín CZ.1.07/1.5.00/34.0829

Více

Standard pro provádění dopplerovského ultrazvukového vyšetření

Standard pro provádění dopplerovského ultrazvukového vyšetření Standard pro provádění dopplerovského ultrazvukového vyšetření I. Úvod Diagnostický ultrazvuk je zavedená a efektivní neinvazívní zobrazovací metoda, která využívá ultrazvukového vlnění s vysokou frekvencí

Více

Hematoonkologie součást dílčích záměrů vývoje DRG_2012. Hlavní řešitel: J. Kárníková, spoluřešitelé: P. Tůma

Hematoonkologie součást dílčích záměrů vývoje DRG_2012. Hlavní řešitel: J. Kárníková, spoluřešitelé: P. Tůma Hematoonkologie součást dílčích záměrů vývoje DRG_2012 Hlavní řešitel: J. Kárníková, spoluřešitelé: P. Tůma Současný stav nezohledňují se klinická či histologická stadia onemocnění a s nimi související

Více

Moderní zobrazovací metody v kardiologii. Multimodalitní přístup Kočková, Kautznerová, Tintěra, Vedlich, Černá, Marek

Moderní zobrazovací metody v kardiologii. Multimodalitní přístup Kočková, Kautznerová, Tintěra, Vedlich, Černá, Marek Moderní zobrazovací metody v kardiologii Multimodalitní přístup Kočková, Kautznerová, Tintěra, Vedlich, Černá, Marek Cardiovascular Imaging Association (EACVI) ECHO denní chléb kardiologa Endokarditida

Více

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 OBSAH 1. Úvod 11 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 3. Prenatální a postnatální růst 18 3.1. Prenatální období 18 3.2. Postnatální

Více

MONITORING RACH DA VINCI ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO

MONITORING RACH DA VINCI ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO MONITORING RACH DA VINCI ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO SRPEN OD 28.08. DO 03.09.2010 1 TV PRIMA hlavní zprávy http://www.iprima.cz/videoarchiv 2 Zdravotnické noviny.cz Odkaz na plný text článku: http://www.zdn.cz/denni-zpravy/z-

Více

Změny algoritmu grouperu 2013

Změny algoritmu grouperu 2013 Změny algoritmu grouperu 2013 Návrh řešení v projektu Správa a rozvoj DRG 2012 Národní referenční centrum Autor: Petr Čech Datum: 4.9.2012 Změny algoritmu grouperu 2013 návrh řešení v projektu Správa a

Více

Pohybová a sportovní aktivita u dětí a mladistvých s kardiovaskulárním onemocněním

Pohybová a sportovní aktivita u dětí a mladistvých s kardiovaskulárním onemocněním DOPORUČENÍ PRO Doporučené postupy vycházejí ze soudobých poznatků lékařské vědy a považují se za postupy lege artis. Jde však o doporučení, nikoli předpisy, proto je nutný individuální přístup ke každému

Více

Záměry projektu Správa a rozvoj klasifikačního systému DRG v roce 2012 Kultivace DRG-základní dokument

Záměry projektu Správa a rozvoj klasifikačního systému DRG v roce 2012 Kultivace DRG-základní dokument Záměry projektu Správa a rozvoj klasifikačního systému DRG v roce 2012 Kultivace DRG-základní dokument Národní referenční centrum Autor: Ing. Eva Švecová Datum: 21. 12. 011 Popis záměrů projektu Kultivace

Více

F A K U L T N Í N E M O C N I C E. Katetrizační vyšetření srdce a navazující léčebné zákroky na srdci a cévním oběhu

F A K U L T N Í N E M O C N I C E. Katetrizační vyšetření srdce a navazující léčebné zákroky na srdci a cévním oběhu F A K U L T N Í N E M O C N I C E INTERNÍ KARDIOLOGICKÁ KLINIKA přednosta: Prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc. Úsek invazivní a intervenční kardiologie Vedoucí lékař: MUDr. Petr Kala, Ph.D. TEL.: 532232228,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT Člověk a příroda

Více

Srdeční vady a arytmie

Srdeční vady a arytmie 10. sympózium pracovní skupiny Chlopenní a vrozené srdeční vady v dospělosti ve spolupráci s pracovní skupinou Arytmie a trvalá kardiostimulace České kardiologické společnosti Srdeční vady a arytmie Pardubice,

Více

Luklův DEN. kardiologický. 22. 23. září 2011. v Hotelu NH Olomouc Congress, Legionářská 21. Pořádá

Luklův DEN. kardiologický. 22. 23. září 2011. v Hotelu NH Olomouc Congress, Legionářská 21. Pořádá Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na tradiční odbornou akci Luklův kardiologický DEN 22. 23. září 2011 v Hotelu NH Olomouc Congress, Legionářská 21 Začátek odborného programu 22. září 2011 v 9:00 hod. Další

Více

Informovaný souhlas pacienta(tky) s výkonem. Operace srdce v celkové anestezii

Informovaný souhlas pacienta(tky) s výkonem. Operace srdce v celkové anestezii Informovaný souhlas pacienta(tky) s výkonem Operace srdce v celkové anestezii Identifikační údaje pacienta (pacientky) nebo štítek: Příjmení: Titul: Jméno: RČ: Identifikační údaje zákonného zástupce, opatrovníka:

Více

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru intervenční radiologie je získání specializované způsobilosti osvojením teoretických

Více

Údržba systému IR DRG v přechodném období 2015 2017 a jeho využití v úhradách

Údržba systému IR DRG v přechodném období 2015 2017 a jeho využití v úhradách Údržba systému IR DRG v přechodném období 2015 2017 a jeho využití v úhradách Verze dokumentu 4.0 18. listopadu 2014 Autoři: Oponentura: MUDr. Petr Tůma, konzultant DRG Ing. Petr Mašek, konzultant DRG

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_17_BI1 OBĚHOVÁ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_17_BI1 OBĚHOVÁ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_17_BI1 OBĚHOVÁ SOUSTAVA PROUDĚNÍ KRVE V CÉVÁCH Tlakové čerpadlo>> energii z metabolických procesů>>chemická >> na mechanickou

Více

OBĚHOVÁ SOUSTAVA SRDCE, OBĚH

OBĚHOVÁ SOUSTAVA SRDCE, OBĚH Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_16_BI1 OBĚHOVÁ SOUSTAVA SRDCE, OBĚH SRDCE (COR, CARDIA) uloženo v mezihrudí, v dutině osrdečníkové dutý sval tvar kužele hrot

Více

lní vs. dostupná medicína MUDr. Ing. David Macků Biodat research group FEL, ČVUT

lní vs. dostupná medicína MUDr. Ing. David Macků Biodat research group FEL, ČVUT Ideáln lní vs. dostupná medicína MUDr. Ing. David Macků Biodat research group FEL, ČVUT Ideáln lní medicína Nejkvalitnější Nejnovější poznatky vědy v v medicíně Nejdražší Dostupná medicína Běžná medicína

Více

ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ

ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ PRACOVNÍ NESCHOPNOST NÁSLEDKEM ÚRAZU HLAVA Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku s hospitalizací Zlomenina kostí nosních bez

Více

Chirurgická léčba zánětlivých onemocnění dutiny hrudní Hytych V., Horažďovský P., Konopa Z., Tašková A., Čermák J., Demeš R.

Chirurgická léčba zánětlivých onemocnění dutiny hrudní Hytych V., Horažďovský P., Konopa Z., Tašková A., Čermák J., Demeš R. Chirurgická léčba zánětlivých onemocnění dutiny hrudní Hytych V., Horažďovský P., Konopa Z., Tašková A., Čermák J., Demeš R. Oddělení hrudní chirurgie Thomayerova nemocnice Praha Krč Primář: MUDr. Vladislav

Více

Úhrady zdravotní péče v LZZ v roce 2015 Předpoklady a očekávání. INMED 2014 Pardubice 20. 11. 2014 Ing. Lubomír Dvořáček, Ph.D.

Úhrady zdravotní péče v LZZ v roce 2015 Předpoklady a očekávání. INMED 2014 Pardubice 20. 11. 2014 Ing. Lubomír Dvořáček, Ph.D. Úhrady zdravotní péče v LZZ v roce 2015 Předpoklady a očekávání INMED 2014 Pardubice 20. 11. 2014 Ing. Lubomír Dvořáček, Ph.D. Parametry systému v.z.p. v roce 2015 - PŘÍJMY předpokládaný nárůst plateb

Více

Pozvánka. II. informace Pracovní skupina kardiovaskulární rehabilitace ČKS. pořádá za organizačního zajištění

Pozvánka. II. informace Pracovní skupina kardiovaskulární rehabilitace ČKS. pořádá za organizačního zajištění Pozvánka II. informace Pracovní skupina kardiovaskulární rehabilitace ČKS pořádá za organizačního zajištění XXII. Lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních 15. 16. března 2013 Termín konání:

Více

NÁRODNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ PROGRAM

NÁRODNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ PROGRAM NÁRODNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ PROGRAM Na vypracování programu se podílely: Česká kardiologická společnost Česká společnost kardiovaskulární chirurgie Česká internistická společnost Česká společnost pro hypertenzi

Více

Biologie. Pracovní list č. 1 žákovská verze Téma: Tepová frekvence a tlak krve v klidu a po fyzické zátěži. Lektor: Mgr.

Biologie. Pracovní list č. 1 žákovská verze Téma: Tepová frekvence a tlak krve v klidu a po fyzické zátěži. Lektor: Mgr. www.projektsako.cz Biologie Pracovní list č. 1 žákovská verze Téma: Tepová frekvence a tlak krve v klidu a po fyzické zátěži Lektor: Mgr. Naděžda Kurowská Projekt: Reg. číslo: Student a konkurenceschopnost

Více

PŘÍZNAKY CHOROB KARDIOVASKULÁRNÍHO SYSTÉMU. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

PŘÍZNAKY CHOROB KARDIOVASKULÁRNÍHO SYSTÉMU. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové PŘÍZNAKY CHOROB KARDIOVASKULÁRNÍHO SYSTÉMU Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové http://leccos.com/index.php/clanky/srdce Dyspnoe 1 Subjektivní pocit nedostatku vzduchu nesnadného dýchání Typický

Více

8 Onemocnění perikardu

8 Onemocnění perikardu Onemocnění perikardu 8 8 Onemocnění perikardu 8.1 Anatomie perikardu Perikard je tvořen dvěmi serózními listy: viscerálním perikardem srostlým s myokardem a parietálním perikardem, obalujícím srdce a počátky

Více

Informační zázemí projektu a využití nemocničních dat pro monitoring Dg. C20

Informační zázemí projektu a využití nemocničních dat pro monitoring Dg. C20 Informační zázemí projektu a využití nemocničních dat pro monitoring Dg. C20 Diagnóza C20 - vzdělávání, výzkum a lékařská praxe CZ.2.17/1.1.00/32257 Datové zdroje dostupné pro monitoring C20 Registr Rektum

Více

Efektivita zdravotní péče. aneb jak to děláme v Benešově

Efektivita zdravotní péče. aneb jak to děláme v Benešově Efektivita zdravotní péče aneb jak to děláme v Benešově P model (SW Lab) Agenda Agenda Rekapitulace současné situace Požadavky Nezbytná data a nástroje Konkrétní aplikace - P-model Výsledky a diskuse Efektivita

Více

Kdy indikovat vyšetření srdce pomocí CT nebo magnetické rezonance? Radka Kočková Dana Kautznerová

Kdy indikovat vyšetření srdce pomocí CT nebo magnetické rezonance? Radka Kočková Dana Kautznerová Kdy indikovat vyšetření srdce pomocí CT nebo magnetické rezonance? Radka Kočková Dana Kautznerová Počítačová tomografie - CT CT zobrazení a výpočet množství koronárního kalcia kalciové skóre CT angiografie

Více

Akutní formy ischemické choroby srdeční. Křivánková M. Oddělení urgentního příjmu FN Olomouc

Akutní formy ischemické choroby srdeční. Křivánková M. Oddělení urgentního příjmu FN Olomouc Akutní formy ischemické choroby srdeční Křivánková M. Oddělení urgentního příjmu FN Olomouc Ischemická choroba srdeční Akutní (nestabilní) formy nestabilní angina pectoris akutní infarkt myokardu s vývojem

Více

Chirurgická léčba MG a thymomů

Chirurgická léčba MG a thymomů Chirurgická léčba MG a thymomů Schützner J, Tvrdoň J Mygra-cz 14. 15. 11. 2009 Roztoky u Prahy Thymus Žlaznatý orgán uložený v předním mediastinu za prsní kostí Významně se podílí na tvorbě imunitního

Více

FUNKCE KREVNÍHO OBĚHU CÉVY, OBĚH LYMFY FUNKČNÍ MORFOLOGIE SRDCE FUNKCE CHLOPNÍ FUNKCE SRDCE SRDEČNÍ VÝDEJ ZEVNÍ PROJEVY SRDEČNÍ ČINNOSTI

FUNKCE KREVNÍHO OBĚHU CÉVY, OBĚH LYMFY FUNKČNÍ MORFOLOGIE SRDCE FUNKCE CHLOPNÍ FUNKCE SRDCE SRDEČNÍ VÝDEJ ZEVNÍ PROJEVY SRDEČNÍ ČINNOSTI FYZIOLOGIE SRDCE A KREVNÍHO OBĚHU FUNKCE KREVNÍHO OBĚHU CÉVY, OBĚH LYMFY FUNKČNÍ MORFOLOGIE SRDCE FUNKCE CHLOPNÍ FUNKCE SRDCE SRDEČNÍ VÝDEJ ZEVNÍ PROJEVY SRDEČNÍ ČINNOSTI FUNKCE KREVNÍHO OBĚHU TEPNY =

Více

Tržní potenciál mikroregionu České Velenice. Mgr. Šímová Ivana Mgr. Zimmelová Petra, Ph.D.

Tržní potenciál mikroregionu České Velenice. Mgr. Šímová Ivana Mgr. Zimmelová Petra, Ph.D. Tržní potenciál mikroregionu České Velenice Mgr. Šímová Ivana Mgr. Zimmelová Petra, Ph.D. Nejčastější diagnózy a výše úhrad u pacientů z mikroregionu Č. Velenicko Nejčastější dg. za roky 2006, 2007, 2008

Více

ANATOMIE SRDCE A CÉV Anatomie srdečních oddílů (Petr Kmoníček) Pravá síň Pravá komora Levá síň Levá komora Perikard Koronárni oběh Kmen levé

ANATOMIE SRDCE A CÉV Anatomie srdečních oddílů (Petr Kmoníček) Pravá síň Pravá komora Levá síň Levá komora Perikard Koronárni oběh Kmen levé ANATOMIE SRDCE A CÉV Anatomie srdečních oddílů (Petr Kmoníček) Pravá síň Pravá komora Levá síň Levá komora Perikard Koronárni oběh Kmen levé koronárni arterie Pravá koronárni arterie Krevní zásobení vodivého

Více

Patologie kardiovaskulárního systému

Patologie kardiovaskulárního systému Patologie kardiovaskulárního systému Onemocnění cév degenerativní ateroskleróza (postihuje tepny) mikroangiopatie (postihuje mikrocirkulaci arterioly, venuly, kapiláry) žilní městky (varixy) zánětlivé

Více

Pohled výrobce na HealthTechnology Assessment

Pohled výrobce na HealthTechnology Assessment Pohled výrobce na HealthTechnology Assessment Ing. Petr Kutscherauer Místopředseda asociace CzechMed Ředitel pro vnější vztahy Medtronic Czechia s.r.o. Široká nabídka technologií k léčbě nejrůznějších

Více

LYMFA, SLEZINA, BRZLÍK. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

LYMFA, SLEZINA, BRZLÍK. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje LYMFA, SLEZINA, BRZLÍK Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2010 Mgr.Jitka Fuchsová MÍZA (lymfa) Krevní kapiláry mají propustné stěny

Více

Obsah prezentace. Aktuální možnosti ve vykazování péče a jejich nástroje

Obsah prezentace. Aktuální možnosti ve vykazování péče a jejich nástroje Obsah prezentace Obsah prezentace : Historie zavádění DRG v ČR Příjmy z veřejného zdravotního pojištění (v.z.p) a role DRG v úhradách Rizika při zavádění DRG Využití DRG v nemocnicích Kraje a možnosti

Více

HOVÁ SOUSTAVA. Oběhová soustava. Srdce a cévy, srdeční činnost. srdce. tepny arterie žíly veny vlásečnice - kapiláry kapaliny krev míza tkáňový mok

HOVÁ SOUSTAVA. Oběhová soustava. Srdce a cévy, srdeční činnost. srdce. tepny arterie žíly veny vlásečnice - kapiláry kapaliny krev míza tkáňový mok OBĚHOV HOVÁ SOUSTAVA Srdce a cévy, srdeční činnost Oběhová soustava srdce cévy tepny arterie žíly veny vlásečnice - kapiláry kapaliny krev míza tkáňový mok Tepny, žíly, vláse sečnice Průchod krve vláse

Více

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Formulář: Vstupní parametry Rok narození Věk Pohlaví Kouření o Kuřák o Bývalý kuřák o Nekuřák Hmotnost pacienta v době diagnózy (kg) Hmotnost pacienta v době

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Klinické sledování. Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy. u pacientů s nejasnou polyneuropatií

Klinické sledování. Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy. u pacientů s nejasnou polyneuropatií Klinické sledování Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy u pacientů s nejasnou polyneuropatií Informace pro pacienta Vážená paní, vážený pane, Na základě dosud provedených

Více

Specializační stáže. II. chirurgická klinika kardiovaskulární chirurgie VFN a 1. LF UK

Specializační stáže. II. chirurgická klinika kardiovaskulární chirurgie VFN a 1. LF UK Specializační stáže Pracviště: II. chirurgická klinika kardivaskulární chirurgie VFN a 1. LF UK Kapacita pracviště: 2 Obr akreditace: 1. Kardichirurgie 1.1. Základní chirurgický kmen: Pvinná praxe v bru

Více

9.45 11.00 Akutní ischemická cévní mozková příhoda Předsedající: M. Bar, D. Václavík, D. Školoudík, D. Kučera

9.45 11.00 Akutní ischemická cévní mozková příhoda Předsedající: M. Bar, D. Václavík, D. Školoudík, D. Kučera PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM Úterý 22.10. 8.00 Registrace účastníků 9.30 9.45 Zahájení kongresu a zdravice 9.45 11.00 Akutní ischemická cévní mozková příhoda Předsedající: M. Bar, D. Václavík, D. Školoudík, D. Kučera

Více

Riziko ionizujícího záření na kardiointervenčním pracovišti. M.Erbrt Kardiologie na Bulovce Praha

Riziko ionizujícího záření na kardiointervenčním pracovišti. M.Erbrt Kardiologie na Bulovce Praha Riziko ionizujícího záření na kardiointervenčním pracovišti M.Erbrt Kardiologie na Bulovce Praha Metody používané na kardiointervenčním pracovišti 1. Metody diagnostické: - koronární angiografie (SKG)

Více

Obsah I. CHIRURGIE HLAVY A KRKU. 1. Hlava (Jiří Mazánek) 1.1. Klinická anatomie orofaciální soustavy. 1.2. Kraniofaciální deformity

Obsah I. CHIRURGIE HLAVY A KRKU. 1. Hlava (Jiří Mazánek) 1.1. Klinická anatomie orofaciální soustavy. 1.2. Kraniofaciální deformity Obsah I. CHIRURGIE HLAVY A KRKU 1. Hlava (Jiří Mazánek) 1.1. Klinická anatomie orofaciální soustavy 1.2. Kraniofaciální deformity 1.3. Rozštěpové vady obličeje 1.4. Cysty orofaciální oblasti 1.5. Záněty

Více

- 2 - 6 (1) Pro zdravotní péči poskytovanou zubními lékaři, hrazenou podle seznamu výkonů, se hodnota bodu stanoví v 2.

- 2 - 6 (1) Pro zdravotní péči poskytovanou zubními lékaři, hrazenou podle seznamu výkonů, se hodnota bodu stanoví v 2. VYHLÁŠKA ze dne prosince 2007, o stanovení hodnot bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené ze zdravotního pojištění a regulačních omezení objemu poskytnuté zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního

Více

Mechanické srdeční podpory Update 2009

Mechanické srdeční podpory Update 2009 Mechanické srdeční podpory Update 2009 Hynek Říha Klinika anesteziologie a resuscitace Kardiocentrum IKEM, Praha XVI. kongres ČSARIM 2009 60. léta 20. století Historie intraaortální balonková kontrapulzace

Více

Z á p i s z jednání výboru ČSKVCH, které se konalo dne 19. 1. 2011 v IKEM Praha

Z á p i s z jednání výboru ČSKVCH, které se konalo dne 19. 1. 2011 v IKEM Praha Z á p i s z jednání výboru ČSKVCH, které se konalo dne 19. 1. 2011 v IKEM Praha Přítomni: Omluveni: Host: doc. Šebesta, prof. Staffa, doc. Štádler, prof. Dominik, dr. Brát, dr. Černý, prof. Pirk, prof.

Více

Změny v systému DRG na rok 2013 Psychiatrie. Návrh řešení v projektu Správa a rozvoj DRG 2012

Změny v systému DRG na rok 2013 Psychiatrie. Návrh řešení v projektu Správa a rozvoj DRG 2012 Změny v systému DRG na rok 2013 Psychiatrie Návrh řešení v projektu Správa a rozvoj DRG 2012 Národní referenční centrum Hlavní řešitel: J. Kárníková, spoluřešitel: Petr Čech Datum: 26. 8. 2012 Obsah Přehled

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona/číslo materiálu: III/2 VY_32_INOVACE_TVD535 Jméno autora: Mgr. Lucie Křepelová Třída/ročník

Více

PATOFYZIOLOGIE projevů ZÁTĚŽE MYOKARDU na EKG. MUDr.Ondřej VESELÝ Ústav patologické fyziologie LF UP Olomouc

PATOFYZIOLOGIE projevů ZÁTĚŽE MYOKARDU na EKG. MUDr.Ondřej VESELÝ Ústav patologické fyziologie LF UP Olomouc PATOFYZIOLOGIE projevů ZÁTĚŽE MYOKARDU na EKG MUDr.Ondřej VESELÝ Ústav patologické fyziologie LF UP Olomouc OBJEMOVÉ A TLAKOVÉ PŘETÍŽENÍ HYPERTROFIE - DILATACE SRDEČNÍCH ODDÍLŮ Hypertrofie/Dilatace síní

Více

Metodika kódování diagnóz pro využití v IR-DRG

Metodika kódování diagnóz pro využití v IR-DRG Metodika kódování diagnóz pro využití v IR-DRG Verze 012.001 1 / 10 NÁRODNÍ REFERENČNÍ CENTRUM Platná verze MKN-10 Pro rok 2013 2015 je platnou verzí Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených

Více

BUDD-CHIARIHO SYNDROM JAKO KOMPLIKACE POLYCYSTICKÉ CHOROBY JATER

BUDD-CHIARIHO SYNDROM JAKO KOMPLIKACE POLYCYSTICKÉ CHOROBY JATER BUDD-CHIARIHO SYNDROM JAKO KOMPLIKACE POLYCYSTICKÉ CHOROBY JATER S. Fraňková, E. Kieslichová, P. Píza, O. Viklický, L. Janoušek, P. Trunečka, J. Špičák Transplantcentrum IKEM Praha Polycystická choroba

Více

Proč je potřeba změna? Odborná společnost vypracovala podněty k úpravám systému DRG v oblasti psychiatrie, který byl předán PS DRG.

Proč je potřeba změna? Odborná společnost vypracovala podněty k úpravám systému DRG v oblasti psychiatrie, který byl předán PS DRG. Psychiatrie Příloha č. 13 Vypracoval:Jana Kárníková Proč je potřeba změna? Odborná společnost vypracovala podněty k úpravám systému DRG v oblasti psychiatrie, který byl předán PS DRG. Dle dostupných vyjádření

Více

Trpíte defekty artikulární chrupavky? My máme řešení. ChondroFiller. Informace pro pacienty

Trpíte defekty artikulární chrupavky? My máme řešení. ChondroFiller. Informace pro pacienty Trpíte defekty artikulární chrupavky? My máme řešení. ChondroFiller Informace pro pacienty Vážený paciente, trpíte bolestmi kolenního, hlezenního nebo ramenního kloubu máte diagnostikovaný defekt kloubní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ KRUMLOV ABSOLVENTSKÁ PRÁCE NEMOCI ČLOVĚKA SRDEČNÍ INFARKT. Za Nádražím 222, 381 01 Český Krumlov

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ KRUMLOV ABSOLVENTSKÁ PRÁCE NEMOCI ČLOVĚKA SRDEČNÍ INFARKT. Za Nádražím 222, 381 01 Český Krumlov ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ KRUMLOV Za Nádražím 222, 381 01 Český Krumlov ABSOLVENTSKÁ PRÁCE NEMOCI ČLOVĚKA SRDEČNÍ INFARKT Autor práce: Nikola Cimlová, IX. A Konzultant: Mgr. Irena Petráňová Školní rok: 2013

Více

Oběhový systém. Oběhový systém. Tunica intima. Obecná stavba cév. Tunica media. Endotelové buňky. Srdce (cor) Krevní cévy. histologie.

Oběhový systém. Oběhový systém. Tunica intima. Obecná stavba cév. Tunica media. Endotelové buňky. Srdce (cor) Krevní cévy. histologie. Oběhový systém Oběhový systém histologie Srdce (cor) Krevní cévy tepny (arteriae) kapiláry (cappilariae) žíly (venae) Lymfatické cévy čtvrtek, 27. října 2005 15:11 Obecná stavba cév tunica intima tunica

Více

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)?

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 2. Epidemiologie 3. Jak se mozková příhoda projevuje? 4. Co dělat při podezření na mozkovou mrtvici? 5. Jak CMP diagnostikujeme? 6. Léčba 7. Následky

Více

výroční zpráva držitel akreditace JCI

výroční zpráva držitel akreditace JCI výroční zpráva 2013 držitel akreditace JCI Ve svých programech využíváme unikátní metody a techniky, zejména v Kardiovaskulárním a Neurologicko-neurochirurgickém programu Vstřícně spolupracujeme jak uvnitř

Více

INFORMACE PRO PACIENTY PŘED KORONAROGRAFICKÝM VYŠETŘENÍM

INFORMACE PRO PACIENTY PŘED KORONAROGRAFICKÝM VYŠETŘENÍM INFORMACE PRO PACIENTY PŘED KORONAROGRAFICKÝM VYŠETŘENÍM 1 Vážená paní, vážený pane, ceníme si toho, že jste si k léčbě srdce vybral/a naše pracoviště. Kardiocentrum Nemocnice Podlesí se specializuje na

Více

NEMOCNICE SEDLČANY. Široké spektrum moderní zdravotní péče

NEMOCNICE SEDLČANY. Široké spektrum moderní zdravotní péče NEMOCNICE SEDLČANY Široké spektrum moderní zdravotní péče Rodinná atmosféra Kvalifikovaní odborníci Široké spektrum zdravotní péče Vícestupňová následná péče O nás Nemocnice Sedlčany je zdravotnické zařízení

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 20 24.11.2003 Nemoci oběhové soustavy v Moravskoslezském kraji v roce 2002 Podkladem

Více

Datové rozhraní VZP ČR

Datové rozhraní VZP ČR Datové rozhraní VZP ČR Doplněk č. 12 k verzi 6.2 pro komunikaci mezi zdravotnickými zařízeními a zdravotními pojišťovnami Upravené znění na základě výsledků projednání se zástupci zdravotních pojišťoven

Více

Traumata urogenitálního systému z pohledu urologa. MUDr. Jiří Vašík MUDr. Jakub Szewczyk

Traumata urogenitálního systému z pohledu urologa. MUDr. Jiří Vašík MUDr. Jakub Szewczyk Traumata urogenitálního systému z pohledu urologa MUDr. Jiří Vašík MUDr. Jakub Szewczyk Trauma ledviny Představuje 1-5% všech traumat břicha Nejčastější poraněný orgán břicha Příčiny- tupé poranění častější

Více

Patologie krevního ústrojí, lymfatických uzlin a sleziny.

Patologie krevního ústrojí, lymfatických uzlin a sleziny. Patologie kardiovaskulárního systému. Patologie krevního ústrojí, lymfatických uzlin a sleziny. II. histologické praktikum 3. ročník zubního lékařství Hnědá atrofie myokardu Makroskopie: váha, síla stěny

Více

Oběhová soustava. Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem

Oběhová soustava. Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem Oběhová soustava Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem Zabezpečuje: Přepravu (transport): - přepravcem je krev (soustava oběhová) - zabezpečuje přísun základních kamenů živin do buněk,

Více

Kardiovaskulární systém

Kardiovaskulární systém Kardiovaskulární systém Arterio-nebo ateroskleróza (askl.) pomalu postupující onemocnění tepen, při němž je ztluštělá intima fibrózními uloženinami, které postupně zužují lumen a současně jsou místem vzniku

Více

MUDr. Martin Čermák ARO, Nemocnice MSKB

MUDr. Martin Čermák ARO, Nemocnice MSKB MUDr. Martin Čermák ARO, Nemocnice MSKB Guidelines for Resuscitation Říjen 2010 Pravidelné revize po 5 letech , zdroj: Guidelines ERC Pohled, poslech, hmat Maximálně 10 s Gasping (terminální lapavé dýchání)

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému Citace: 116/2012 Sb. Částka: 44/2012 Sb. Na straně

Více

IN0/VCB11. 10 hodin seminářů (anatomie) 45 hodin praktických cvičení

IN0/VCB11. 10 hodin seminářů (anatomie) 45 hodin praktických cvičení Studijní program : Všeobecné lékařství Název předmětu : Klinická propedeutika Rozvrhová zkratka : IN0/VCB Rozvrh výuky : 45 hodin seminářů (klinická propedeutika) 0 hodin seminářů (anatomie) 45 hodin praktických

Více

F-FDG-PET/CT NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ SRDCE. EVA FERDOVÁ, JIŘÍ FERDA, JAN BAXA Klinika zobrazovacích metod LFUK a FN v Plzni

F-FDG-PET/CT NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ SRDCE. EVA FERDOVÁ, JIŘÍ FERDA, JAN BAXA Klinika zobrazovacích metod LFUK a FN v Plzni F-FDG-PET/CT 18 NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ SRDCE EVA FERDOVÁ, JIŘÍ FERDA, JAN BAXA Klinika zobrazovacích metod LFUK a FN v Plzni SRDCE Vzácná postižení prevalence v populaci 0,001-0,3%* 75% benigních, 25% maligních*

Více

Mízní systém lymfa, tkáňový mok vznik, složení, cirkulace. Stavba a funkce mízních uzlin. Slezina. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková

Mízní systém lymfa, tkáňový mok vznik, složení, cirkulace. Stavba a funkce mízních uzlin. Slezina. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Mízní systém lymfa, tkáňový mok vznik, složení, cirkulace. Stavba a funkce mízních uzlin. Slezina. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Míza Lymfa Krevní kapiláry jsou prostupné pro určité množství bílkovin

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Civilizační choroby (nemoci srdce) Anotace Pracovní list stručně shrnuje problematiku civilizačních chorob,

Více

DRG v úhradách za onkologickou péči

DRG v úhradách za onkologickou péči DRG v úhradách za onkologickou péči Jiří Šedo a Motivace pro vznik Pracovní skupiny pro DRG Podhodnocení ekonomicky náročnější péče je v současné době důležitým faktorem, který u poskytovatelů péče vyvolává

Více

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI Inclusion Definice Zlomenina krčku SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI Diagnostická kritéria Pacient ve věku 65 let a více + splňující následující tři diagnostická kritéria:

Více

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE Zdravotnická péče, diagnostika a léčba je na interním oddělení poskytována ve třech úrovních, tzv. diferencovaná péče: na lůžkách jednotky intenzívní péče pro interní a neurologické pacienty na lůžkách

Více

- Minimálně invazivní metoda zobrazující cévní systém. - Vysoké rozlišení (blíţí se DSA, vyšší neţ MRI)

- Minimálně invazivní metoda zobrazující cévní systém. - Vysoké rozlišení (blíţí se DSA, vyšší neţ MRI) CT angiografie CT angiografie - Minimálně invazivní metoda zobrazující cévní systém - Vysoké rozlišení (blíţí se DSA, vyšší neţ MRI) - Neposoudí dynamiku (na rozdíl od DSA) - Zátěţ radiací (na rozdíl od

Více

A. Klasifikace analytických účtů

A. Klasifikace analytických účtů A. Klasifikace analytických účtů Autor / Autoři: Hlavní autor: Ing. Markéta Bartůňková Spoluautoři: Ing. Petr Mašek Verze: 0.0 Datum: 17. 06. 2015 Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Palackého

Více

držitel akreditace JCI

držitel akreditace JCI držitel akreditace JCI V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2009 OBSAH O NÁS...5 Úvodní slovo ředitele Vedení a orgány nemocnice Organizační struktura Profil nemocnice Události roku 2009 Personální a sociální politika

Více

DrŽiTel akreditace Jci. Výroční zpráva. 2011 Výroční zpráva

DrŽiTel akreditace Jci. Výroční zpráva. 2011 Výroční zpráva DrŽiTel akreditace Jci 2011 Výroční zpráva 2011 Výroční zpráva 1 Obsah DrŽiTel akreditace Jci O nás 5 Vedení a orgány nemocnice Organizační struktura Profil nemocnice Události roku 2011 Personální a sociální

Více

Národní referenční centrum (NRC) MUDr. Antonín Malina, Ph.D. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví

Národní referenční centrum (NRC) MUDr. Antonín Malina, Ph.D. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Národní referenční centrum (NRC) MUDr. Antonín Malina, Ph.D. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Proč v IPVZ? zachování kontinuity (projekt Vývoj a ověřovací provoz klasifikačního systému

Více

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - AKUTNÍ INFRAKT MYOKARDU (AIM)

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - AKUTNÍ INFRAKT MYOKARDU (AIM) Inclusion Definice Akutní infarkt myokardu (AIM) Telemedicína SBĚR DAT STUDIE DUQUE - AKUTNÍ INFRAKT MYOKARDU (AIM) Akutní infarkt myokardu (AIM) lze definovat z několika různých perspektiv dle charakteristik

Více