Rozpis seriálu Poháru VYSOČINY mládeže pro ročník

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozpis seriálu Poháru VYSOČINY mládeže pro ročník"

Transkript

1 Rzpis seriálu Pháru VYSOČINY mládeže pr rčník Phár VYSOČINY jedntlivců je veden pr každu kategrii mládeže a skládá se: a) ze 6 turnajů BTM kraje u všech kategrií mládeže b) z kntrlníh turnaje KT 10 p třech BTM u všech kategrií (pr prvních 10 hráčů Pháru Vysčiny) c) ze závěrečnéh turnaje TOP 10 u všech kategrií (pr prvních 10 hráčů Pháru Vysčiny) Pzn.: výsledky KP se d Pháru Vysčiny nezapčítávají Phár Vysčiny ddílů je finančně dtván a bdy jsu suhrnem bdů získaných všemi registrvanými hráči ddílu na turnajích BTM. Pr zisk bdů pr družstv se d finančníh cenění zapčítávají všechny dsažené výsledky. Tat skutečnst nebude důvdem pr změnu termínů jedntlivých turnajů v kalendáři akcí KSST Vysčina. Bdvé hdncení dle BODOVACÍ TABULKY bude snížen u všech hráčů keficientem kvality turnaje /v rzmezí 0,8 1,0/ neb bude při keficientu 1,0 stejné. Takt snížené bdy budu zapčteny jak d sutěže jedntlivců, tak i d sutěže ddílů. 2. Přadatel seriálu Pháru VYSOČINA: KSST Vysčina 3. Přadatelé jedntlivých turnajů: Oddíly stlníh tenisu pvěřené KSST Vysčina. 4. Termíny turnajů: Termínvý plán předpkládá knání 6 BTM turnajů pr každu kategrii. P dehrání tří turnajů BTM bude sehrán kntrlní turnaj pr každu kategrii (KT 10) a p šesti turnajích BTM bude sehrán závěrečný žebříčkvý turnaj (TOP 10). Rzpis turnajů a místa jejich knání budu uvedeny v kalendáři akcí KSST Vysčina (pdzim jar). Přesná adresa místa knání bude uvedena v prpzicích turnaje. 5. Sutěžní disciplíny: dvuhra nejmladšíh žactva rčník 2005 a mladší dvuhra mladšíh žactva rčník 2003 a mladší dvuhra staršíh žactva rčník 2001 a mladší dvuhra drstu rčník 1998 a mladší Pr všechny čtyři kategrie platí: ve dvustupňvém systému musí být sehrána i útěcha. Vrchní rzhdčí dle pčtu hráčů a mžnsti herny rzhdne, bude-li se hrát čtyřhra či nikliv. Pkud se rzhdne pr hraní čtyřher, bude se hrát v průběhu dvuher. 6. Prpzice turnaje: jsu vzrvé a zasílány ddílům centrálně. Oddíl,pvěřený knáním BTM, nahlásí KSST min. 10 dní předem / na práce neb , příp. em neb / a/ hlavníh přadatele / čísl jeh mbilu!! / b/ zástupce hlavníh přadatele c/ pr BTM budu pužity míčky zn. STIGA Optimum 40+ ***, které zajistí KSST 7. Turnajvý výbr: Hlavní přadatel před lsváním sestaví tříčlenný turnajvý výbr-ten se skládá: a/ hlavní přadatel-veducí b/ vrchní rzhdčí-člen c/ přítmný člen KM, neb vybraný rdič-člen Turnajvý výbr řeší např. připmínky a stížnsti k nasazvání a rzlsvání d základních skupin i d 2.stupně

2 8. Časvý přad: prezentace všech účastníků lsvání 1. stupně sutěží nástup a zahájení sutěží 9. Přihlášky: Přihlášky se na turnaje BTM nepdávají, pvinnstí účastníka je dstavit se v určené dbě k prezentaci. V případě předpkládanéh zpžděnéh příjezdu, známí rdič (hráč) tut skutečnst na mbil vrchníh rzhdčíh neb hlavníh přadatele / jsu v prpzicích turnaje /,ještě před uplynutím dby knce prezentace. Pkud tat pvinnst nebude splněna a hráč se dstaví p knci prezentace nebude připuštěn k sutěži. 10. Vklady: Na turnajích BTM se vybírá jedntné startvné 50,- Kč d všech hráčů všech kategrií. 11. Ceny: Hráči umístění na prvních třech místech dvuhry bdrží pháry a medaile, vítěz útěchy a vítězná čtyřhra bdrží medaile. Pháry a medaile zajistí na turnaje KM KSST Vysčina. Diplmy zajistí přadatel turnaje. 12. Pdmínky účasti: Turnaje jsu přístupné všem řádně registrvaným hráčům KSST Vysčina příslušné věkvé kategrie. ( řádně registrvaný hráč je takvý, který je zaregistrván v Centrálním registru a má zaplacen evidenční pplatek pr sutěžní rčník ). 13. Systém sutěží:..závazné ustanvení: Sutěže dvuher se hrají kmbinvaným způsbem, a t pdle pčtu zúčastněných hráčů: 1.- při pčtu d 23 hráčů včetně třístupňvým systémem ve skupinách 2.- při pčtu d 24 d 31 hráčů včetně upraveným dvustupňvým způsbem a/ PRVNÍ STUPEŇ - skupiny, 8 skupin b/ DRUHÝ STUPEŇ -finálvý pavuk na 16 hráčů, útěcha na zbývající pčet - jak ve finále, tak i v útěše s,,dhráváním umístění. 3.- při pčtu d 32 hráčů d max. 47 dvustupňvým systémem a/ PRVNÍ STUPEŇ skupiny, 8 skupin b/ DRUHÝ STUPEŇ finálvý pavuk na 16 hráčů, útěcha na zbývající pčet hráčů ve finále s dhráváním umístění je d max. pčtu 40 hráčů a nad tent pčet bez dhrávání ; útěcha bez dhrávání umístění 4.- při pčtu 48 a více hráčů dvustupňvým systémem a/ PRVNÍ STUPEŇ skupiny, 16 skupin b/ DRUHÝ STUPEŇ finálvý pavuk na 32 hráčů, útěcha na zbývající pčet hráčů ve finále p prvním kle pavuka s dhráváním umístění knečné 16 hráčů; útěcha bez dhrávání umístění, tj. puze vyřazvací způsb Bdvací tabulka BTM je zpracvána na výše uvedené 4 mžnsti. 14. Lsvání a nasazení: Nasazení se prvádí pdle platnéh nasazvacíh žebříčku. D prvních tří turnajů sezóny se nasazuje dle žebříčku úvdníh. Při tvrbě krajskéh žebříčku se bude přihlížet i k umístění hráče v celstátním žebříčku. Žebříčkvý turnaj TOP 10 a KT 10 se řídí ustanvením, dle bdu 15 tht rzpisu. Všechna lsvání jsu veřejná. P rzlsvání turnaje a seznámení se s ním lze pdat námitky, které řeší a rzhdne nich turnajvý výbr. 15. Přadí Pháru Vysčiny jedntlivců: D přadí Pháru Vysčiny jedntlivců se u všech kategrií pčítá 5 nejlepších výsledků ze 6 turnajů BTM a z KT 10. Turnaj TOP 10 se na knci přičte navíc všem zúčastněným k jejich aktuálním bdům.

3 Průběžné přadí Pháru Vysčiny bude vyhdncván následvně: P 1. turnaji přadí pdle prvníh BTM P 2. turnaji přadí pdle sučtu 2 výsledků BTM P 3. turnaji přadí pdle sučtu 2 nejlepších výsledků BTM P KT 10 přadí pdle sučtu 2 nejlepších výsledků BTM a KT 10 (tedy ze tří neb čtyř turnajů) P 4. turnaji přadí pdle sučtu 3 nejlepších výsledků BTM a KT 10 (tedy ze čtyř neb pěti turnajů) P 5. turnaji přadí pdle sučtu 4 nejlepších výsledků BTM a KT 10 (tedy z pěti neb šesti turnajů) P 6. turnaji přadí pdle sučtu 5 nejlepších výsledků BTM a KT 10 (tedy ze šesti neb sedmi turnajů) P TOP 10 přadí pdle sučtu 5 nejlepších výsledků BTM a KT 10 (tedy ze šesti až sedmi turnajů), turnaj TOP 10 se přičte zúčastněným hráčům k aktuálně získaným bdům D Pháru Vysčiny ddílů jsu zapčítány všechny bdy získané na všech turnajích BTM a všemi registrvanými hráči ve všech kategriích (krmě KT 10 a TOP 10). 16. Ustanvení pr TOP 10 a KT 10: Kntrlní turnaj KT 10 je turnajem p první plvině BTM a je sučástí Pháru Vysčiny. Je určen pr hráče všech kategrií, kteří p dehrání tří turnajů BTM jsu na prvních DESETI místech v Pháru Vysčiny příslušné kategrie (pčítají se dva nejlepší výsledky ze tří). Žebříčkvý turnaj TOP 10 je finálvým turnajem Pháru Vysčiny a je určen výhradně pr hráče všech kategrií, kteří p dehrání turnajů BTM jsu na prvních DESETI místech v Pháru Vysčiny příslušné kategrie. ( při rvnsti bdů rzhduje zařazení hráče d KT 10 a TOP 10 nejlepší výsledek z turnajů BTM neb jejich vyšší pčet) Při rvnsti těcht dvu kritérií rzhdují přadí hráčů jejich vzájemné zápasy. Nminvaný hráč je pvinen ptvrdit na tyt turnaje svji účast d stanvenéh termínu. Pkud hráč svu účast dřekne, neb ji neptvrdí d stanvenéh termínu, bude za něh nminván náhradník /ptvrzení neb dřeknutí účasti min. 3dny před knáním KT 10 neb TOP 10 na vu adresu: neb Hráči na prvních 3 místech ve všech kategriích bdrží ceny(pháry, medaile, diplmy) p uknčení turnaje TOP 10 budu vyhlášeni vítězvé série Pháru Vysčiny ve všech kategriích, hráči na prvních třech místech budu dměněni pháry, medailemi a diplmy. bdy získané hráči za umístění v KT 10 a TOP 10 se nezapčítávají d sutěže ddílů hraje se systémem každý s každým Knečné umístění v POHÁRU VYSOČINY p TOP 10 v případě rvnsti bdů: ROZHODUJE LEPŠÍ UMÍSTĚNÍ V TOP 10.!!! 17. Nasazvací žebříčky: Nasazvací žebříčky budu tvřeny: a/ vstupní před sezónu b/ p prvních třech BTM, dále p každém dalším turnaji v dané kategrii c/ knečný žebříček Pzn: výsledky Krajských přebrů se d nasazvacích žebříčků nezapčítávají TVORBA ŽEBŘÍČKŮ: Přihlíží se ke kvalitě jedntlivých turnajů BTM. Kvalita se psuzuje pdle účasti nejlepších 10 hráčů z aktuálníh nasazvacíh žebříčku a dle jejich účasti bude spčítán příslušný keficient kvality turnaje. Keficient kvality nabývá hdnt d 0,80 d 1,00. Bdy hráčů z turnajů jsu násbeny keficientem kvality turnaje. Vytvření žebříčku p jedntlivých turnajích /pr všechny kategrie/: P 1. turnaji přadí pdle vstupníh nasazvacíh žebříčku P 2. turnaji přadí pdle vstupníh nasazvacíh žebříčku P 3. turnaji přadí pdle sučtu 2 nejlepších výsledků BTM P KT 10 přadí pdle sučtu 2 nejlepších výsledků BTM + bdů za KT 10 P 4. turnaji přadí pdle sučtu 3 nejlepších výsledků BTM + bdů za KT 10

4 P 5. turnaji přadí pdle sučtu 4 nejlepších výsledků BTM + bdů za KT 10 P 6. turnaji přadí pdle sučtu 5 nejlepších výsledků BTM + bdů za KT 10 P TOP 10 přadí pdle sučtu 5 nejlepších výsledků BTM + bdů za KT 10 a TOP 10 Pzn: KP se d nasazvacích žebříčků nezapčítává D nasazvacích žebříčků budu zařazeni jen hráči, kteří budu mít min. 30% účast.v BTM turnajích. Výsledky KT 10 a TOP 10 jsu zhledněny d aktuálníh žebříčku p plvině turnajů BTM (KT 10) a d knečnéh žebříčku za sknčenu sezónu (TOP 10) - / 10 bdů za 1 míst až 1 bd za 10 míst / 18. Další ustanvení: Přadatel zajistí minimálně 5 stlů. Turnaj BTM bude přidělen, jen těm ddílům, které splňují vyské nárky na rganizací turnaje a jsu schpny získat pr řízení turnaje kvalifikvané a zkušené rzhdčí. Rzhdčí u KP, KT 10, TOP 10 i krajských BTM nminuje a jejich náklady hradí KSST Vysčina. Vrchní rzhdčí je pvinen zajistit zpracvání výsledků, které dručí nejpzději následující pracvní den p uknčení turnaje v předepsané frmě na adresu: a Na turnajích BTM se vybírá jedntné startvné 50,- Kč d všech hráčů. Turnaje se hrají plastvými míčky schváleným ITTF, které jsu napsány v PROPOZICÍCH TURNAJE (viz. bd 6. Rzpisu) Hraje se pdle Pravidel stlníh tenisu, Sutěžníh řádu, prpzic turnajů BTM a tht rzpisu Pháru Vysčiny. D hal a heren je vstup pvlen puze ve sprtvní buvi (platí i pr dprvd). 19. Finanční cenění v Pháru VYSOČINY ddílům-sutěž ddílů: / je hrazen z rzpčtu KSST Vysčina / Bdy získané všemi registrvanými hráči ddílu na všech turnajích v Pháru VYSOČINY (mim KT 10 a TOP 10) se sčítají d sutěže ddílů. /při rvnsti bdů dvu neb více ddílů jsu bdy hráčů,získané v TOP 10 rzhdujícím kritériem jejich knečném umístění / Na závěr p dehrání TOP 10 v každé kategrii bude slavnstní vyhlášení výsledků s udílením cen za celý seriál POHÁRU VYSOČINY pr nejlepší tři hráče. Ceny hradí KSST Vysčina, případně z dtace KÚ Kraje Vysčina. DOTACE JE PROPLACENA ODDÍLŮM NA KONCI CELÉHO CYKLU - finance jdu z účtu KSST Vysčina Oddíly na prvních 10 místech získají finanční cenění POZN.: O finančním cenění v sutěži ddílů Pháru Vysčiny bude rzhdnut na VV KSST Vysčina a bude uveden v zápisu ze schůze. 20. Dtace ddílům za přadatelství: / je hrazen z dtace prgram krajů /: Za přádání BTM bdrží ddíl za turnaj 1200 Kč; za KT 10 a TOP Kč za turnaj - paušální částku / pdíl na náklady hala, tpení, světlení, vda/

5 Rzpis byl knzultván a schválen Kmisí mládeže / p u / dne: (dplnění)

24. ROČNÍK/2015 MUŽI ŽENY 3 TURNAJE

24. ROČNÍK/2015 MUŽI ŽENY 3 TURNAJE 24. ROČNÍK/2015 MUŽI ŽENY 3 TURNAJE ANTUKOVKA - PROPOZICE TURNAJE Turnajvý systém Pr letní ligu byl zvlen turnajvý systém. Hrají se tři turnaje. V každém turnaji je maximální kapacita 10 týmů v kategrie

Více

ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE

ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.A. HLASY NA ZASEDÁNÍ PARLAMENTU Řádným dehráním sutěže vznikne příslušnému klubu nárk na hlas na zasedání Parlamentu za pdmínek daných Stanvami.

Více

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 čtyřleté studium - obor K/41 Gymnázium

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 čtyřleté studium - obor K/41 Gymnázium Kritéria přijímacíh řízení pr šklní rk 2017/2018 čtyřleté studium - br 79-41-K/41 Gymnázium 1) Vyhlášení prvníh kla přijímacíh řízení d prvníh rčníku vzdělávání ve střední škle d bru vzdělání 79 41 K/41

Více

Dotační program Dobrá střední škola v Ústeckém kraji 2017/2018 nezřizovaná Ústeckým krajem

Dotační program Dobrá střední škola v Ústeckém kraji 2017/2018 nezřizovaná Ústeckým krajem Krajský úřad Ústeckéh kraje Dtační prgram Dbrá střední škla v Ústeckém kraji 2017/2018 nezřizvaná Ústeckým krajem Pdmínky sutěže Dtační prgram Dbrá střední škla v Ústeckém kraji 2017/2018 nezřizvaná Ústeckým

Více

Prováděcí předpisy pro soutěžní lezení pro rok 2014

Prováděcí předpisy pro soutěžní lezení pro rok 2014 Prváděcí předpisy pr sutěžní lezení pr rk 2014 1. Přadatel 1.1. Každý ddíl registrvaný v Českém hrlezeckém svazu (dále jen "ČHS") neb právnická či fyzická sba s příslušným právněním má práv pžádat ČHS

Více

Pravidla pro poskytování příspěvku na náklady spojené s reprezentací mládeže na mezinárodních závodech v roce 2013

Pravidla pro poskytování příspěvku na náklady spojené s reprezentací mládeže na mezinárodních závodech v roce 2013 Pravidla pr pskytvání příspěvku na náklady spjené s reprezentací mládeže na mezinárdních závdech v rce 2013 Stav vychází z kalendáře IFSC k 15.1.2013 Obtížnst: 2 závdy EYC + MEJ + MSJ Buldering: 3 závdy

Více

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014 Pdmínky sutěže Odbr SMT 20.11.2013 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2013/2014 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014

Více

Bystřická hokejová liga 3. ročník 2016/2017

Bystřická hokejová liga 3. ročník 2016/2017 Systém BHL Bystřická hkejvá liga 3. rčník 2016/2017 Začíná 15 družstev, které se rzdělí d 2 skupin: Extraliga a 1. liga Extraliga - 8 týmů, v sezně každý s každým 2x - celkem 14 zápasů/tým nadstavba -

Více

Zásady pro činnost rozhodčích ČSJu

Zásady pro činnost rozhodčích ČSJu Zásady pr činnst rzhdčích ČSJu Zásady platné d 1. ledna 2019 Tímt se ruší směrnice z 1. 10. 2016 Vypracval: Kmise rzhdčích ČSJu Schválil: VV ČSJu a Plénum ČSJu 11.12.2018 Obsah 1. Přehled kvalifikací 2.

Více

Informace pro chovatele výstavní podmínky EXOTIKY

Informace pro chovatele výstavní podmínky EXOTIKY Infrmace pr chvatele výstavní pdmínky EXOTIKY Účast jedntlivců a klubů na prpagační části výstavy je pdmíněna dhdu s garanty jedntlivých expzic, účast jedntlivců na sutěžní části výstavy je pdmíněna zasláním

Více

PROPOZICE II.ROČNÍKU OBRANÁŘSKÉHO SPECIÁLU O KRUMLOVSKÉHO MEDVĚDA

PROPOZICE II.ROČNÍKU OBRANÁŘSKÉHO SPECIÁLU O KRUMLOVSKÉHO MEDVĚDA PROPOZICE II.ROČNÍKU OBRANÁŘSKÉHO SPECIÁLU O KRUMLOVSKÉHO MEDVĚDA Přádající rganizace: ZKO CHVALŠINY Míst knání : areál střelnice PČR Český Krumlv Datum knání: 1.12.2012 1.Uzávěrka přihlášek: 31.10.2012

Více

O PUTOVNÍ POHÁR DIVOKÉ VLTAVY MAGIC CUP ŠUMAVA

O PUTOVNÍ POHÁR DIVOKÉ VLTAVY MAGIC CUP ŠUMAVA III. rčník mezinárdníh ftbalvéh turnaje žáků U14, O PUTOVNÍ POHÁR DIVOKÉ VLTAVY MAGIC CUP ŠUMAVA Czech republic, Jihčeský kraj, Lučvice, Dlní Dvřiště a Vyšší Brd; středa 27.5. až neděle 31.5.2015; www.magic-cup-sumava.cz;

Více

Rozpis 33. ročníku Bodovacích turnajů mládeže JmSST

Rozpis 33. ročníku Bodovacích turnajů mládeže JmSST Rozpis 33. ročníku Bodovacích turnajů mládeže JmSST 2018-2019 1. Pořadatel BTM: Jihomoravský svaz stolního tenisu 2. Pořadatelé jednotlivých turnajů: Z řad oddílů stolního tenisu JmSST na základě přihlášek

Více

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr)

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr) 4.37. Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2014/ Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČESKÉ SOFTBALLOVÉ ASOCIACE

SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČESKÉ SOFTBALLOVÉ ASOCIACE SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČESKÉ SOFTBALLOVÉ ASOCIACE PRO OTEVŘENÁ MISTROVSTVÍ ČR V MLÁDEŽNICKÝCH KATEGORIÍCH 2009 Vydala Sprtvně technická kmise ČSA STK ČSA 1 SŘ OMČR mládeže 2009 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Otevřená

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

Didaktický test. Didaktický test

Didaktický test. Didaktický test Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2013/14 Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr šklní

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

Metodický návod na pořádání soutěží OBEDIENCE CZ.

Metodický návod na pořádání soutěží OBEDIENCE CZ. Úvd Metdický návd na přádání sutěží OBEDIENCE CZ. Veškerá sprtvní činnst musí být prváděna v suladu s platnými předpisy : Zkušebním řádem Obedience v ČR Sutěžním řádem Obedience v ČR Pravidly psuzvání

Více

Pravidla soutěže Každý bankomat je Equamat

Pravidla soutěže Každý bankomat je Equamat Stránka 1 z 5 Pravidla sutěže Každý bankmat je Equamat I. Přadatel a rganizátr sutěže 1. Sutěž Každý bankmat je Equamat (dále jen sutěž) bude prbíhat prstřednictvím prfilu Equa bank v aplikaci serveru

Více

PROPOZICE SOUTĚŽÍ INLINE HOKEJE 2014

PROPOZICE SOUTĚŽÍ INLINE HOKEJE 2014 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Česká Asciace Inline hkeje je řídícím rgánem všech mistrvských sutěží v inline hkeji na území České republiky a má práv udělvat titul mistra republiky. Všechna utkání v mistrvských

Více

ve školním roce 2017/18

ve školním roce 2017/18 Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2017/18 Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr šklní

Více

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE dle ustanvení 38 dst. 1 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: FINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍCH

Více

XIV. Sportovní den s koňmi PROPOZICE ZÁVODŮ NBHA CZ

XIV. Sportovní den s koňmi PROPOZICE ZÁVODŮ NBHA CZ XIV. Sprtvní den s kňmi PROPOZICE ZÁVODŮ NBHA CZ 2. kl 16.6.2018 Míst knání: Ranč Dalu, Kzhldy 73, Čáslav Datum knání: 16.6.2018 Přadatel: NBHA CZ, z.s. a Klub Ranč Dalu,.s. Správce areálu: Semerád, Email:

Více

Nextlevel. Pátek Registrace účastníků, vážení 20:30-21:30

Nextlevel. Pátek Registrace účastníků, vážení 20:30-21:30 1. Organizace NExtgeN Nextlevel Přadatel TEAM KNIGHTS, z.s. Organizátr Team Knights Kntaktní sba Pavel Pspíšek tel.: +420 722 084 434, Marš Nvák, tel.: +420 777 676 987 Kntaktní email inf@team-knights.cz

Více

MISTROVSTVÍ EVROPY TEAMGYM SENIOŘI A JUNIOŘI PRAVIDLA ZÁŘÍ 2013 ČESKÝ PŘEKLAD. revize k 1.12.2015. Pravidla TeamGym září 2013 Strana 1 z 14

MISTROVSTVÍ EVROPY TEAMGYM SENIOŘI A JUNIOŘI PRAVIDLA ZÁŘÍ 2013 ČESKÝ PŘEKLAD. revize k 1.12.2015. Pravidla TeamGym září 2013 Strana 1 z 14 MISTROVSTVÍ EVROPY TEAMGYM SENIOŘI A JUNIOŘI PRAVIDLA ZÁŘÍ 2013 ČESKÝ PŘEKLAD revize k 1.12.2015 Pravidla TeamGym září 2013 Strana 1 z 14 Úvd Tat pravidla se vztahují na závdy senirů i junirů. Tat verze

Více

Podrobná pravidla Tipligy

Podrobná pravidla Tipligy Pdrbná pravidla Tipligy 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tipliga (dále také TL ) je dluhdbá kmunitní sutěž. 1.2. TL se může zúčastnit Sázející (dále také Sázející neb účastník ), který suhlasí s těmit pravidly

Více

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR Článek 1 Název a sídl 1. Dctr Wh FanClub ČR je bčanským sdružením fyzických sb vytvřeným v suladu se záknem č.83/1990 Sb. sdružvání bčanů. Je samstatným právním subjektem

Více

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona Stanvisk Reknstrukce státu ke kmplexnímu pzměňvacímu návrhu nvely služebníh zákna Pslední předlžená verze zákna (verze k 27. 8. 2014) splňuje puze 13 z 38 bdů Reknstrukce státu, z th 7 jen částečně. Z

Více

Seminář pro žadatele k Výzvám MAS pro OP Zaměstnanost Náklo

Seminář pro žadatele k Výzvám MAS pro OP Zaměstnanost Náklo Seminář pr žadatele k Výzvám MAS pr OP Zaměstnanst 13.5.2019 Nákl 843/03_16_047/CLLD_15_01_004 II. výzva OP Zaměstnanst (2019) pdpra prrdinných patření MAS Mravská cesta Výzva je dstupná na webvých stránkách

Více

Vydané

Vydané 2019 inf@inlinehkej.cz www.inlinehkej.cz Vydané 4.1.2019 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Česká Asciace Inline hkeje je řídícím rgánem všech mistrvských sutěží v inline hkeji na území České republiky a má práv udělvat

Více

Škola kávy COFFEE IN GOOD SPIRITS 2008/9 2. MISTROVSTVÍ BARISTŮ ČR OFICIÁLNÍ PRAVIDLA

Škola kávy COFFEE IN GOOD SPIRITS 2008/9 2. MISTROVSTVÍ BARISTŮ ČR OFICIÁLNÍ PRAVIDLA Škla kávy COFFEE IN GOOD SPIRITS 2008/9 2. MISTROVSTVÍ BARISTŮ ČR OFICIÁLNÍ PRAVIDLA Účast v sutěži Cffee in Gd Spirits 2008 Pr mžnst účasti v sutěži Cffee in Gd Spirits je třeba dručit na krespndenční

Více

PROPOZICE SOUTĚŽÍ. Vydané

PROPOZICE SOUTĚŽÍ.   Vydané 2018 PROPOZICE SOUTĚŽÍ 2018 inf@inlinehkej.cz www.inlinehkej.cz Vydané 9.1.2018 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Česká Asciace Inline hkeje je řídícím rgánem všech mistrvských sutěží v inline hkeji na území České

Více

Organizační řád Občanského sdružení NHfree.net

Organizační řád Občanského sdružení NHfree.net Organizační řád Občanskéh sdružení NHfree.net revize 1.3 ze dne 22.2.2009 Občanské sdružení NHfree.net, Stříbrné Hry 121, 341 01 Nalžvské Hry, IČO 27038114, nhnet@seznam.cz, www.nhfree.net Zaregistrván

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

Rozpis 25. ročníku Seriálu turnajů Grand Prix 2018/2019 RACKETSPORT.cz

Rozpis 25. ročníku Seriálu turnajů Grand Prix 2018/2019 RACKETSPORT.cz Rozpis 25. ročníku Seriálu turnajů Grand Prix 2018/2019 RACKETSPORT.cz 1. Pořadatel Grand Prix: Pražský svaz stolního tenisu z.s. (PSST) 2. Termíny turnajů: Budou uvedeny v termínové listině PSST na webových

Více

Středočeský svaz stolního tenisu vypisuje

Středočeský svaz stolního tenisu vypisuje 1. Řídící orgán: Středočeský svaz stolního tenisu vypisuje Středočeskou Open Tour mládeže ve stolním tenise 2018-2019 Soutěž řídí Středočeský svaz stolního tenisu (STSST) prostřednictvím své Komise mládeže

Více

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 Smluva závazku veřejné služby zabezpečení lékařské phtvstní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 uzavřená pdle ust. 1746 dst. 2 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník, ve znění pzdějších předpisů S m l u v n í s

Více

ŠKOLENÍ TRENÉRŮ III. třídy

ŠKOLENÍ TRENÉRŮ III. třídy ŠKOLENÍ TRENÉRŮ III. třídy Přadatel: Beskydská šachvá škla.s., Frýdek-Místek Termín: 19. 22. 7. 2012 Zahájení: ve čtvrtek 19. 7. v 9.00 hd. v SVČ Klíč Míst: SVČ Klíč, ul. Pinýrů 767, Frýdek-Místek, 73802

Více

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu Článek 1 Stanvy SKODAMOTOR Veterán Klubu Název, půsbnst, sídl a symbly 1. SKODAMOTOR Veterán Klub (SVK) je samstatným suverénním a dbrvlným bčanským sdružením zájemců v blasti histrie mtrismu, zalžené

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

Prováděcí předpis pro sezónu 2019 v6

Prováděcí předpis pro sezónu 2019 v6 Prváděcí předpis pr sezónu 2019 v6 Českmravský billiardvý svaz Organizační tým VVS OBSAH 1. Přestupní bdbí... 3 2. Startvné d jedntlivých sutěží... 3 2.1. ROZŘAZOVACÍ BARÁŽE týmů... 3 2.2. Sutěže týmů...

Více

DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY:

DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY: Výzva k účasti v elektrnickém výběrvém řízení pr kmditu Prdej vyřazených sluţebních sbních vzidel SMO (dále též jen Výzva ) 1. Datum knání: DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY: Sutěţní kl: 14. 6. 2011 d 10:00 hdin.

Více

Pokyny ke státním závěrečným zkouškám

Pokyny ke státním závěrečným zkouškám Pkyny ke státním závěrečným zkuškám knaných na Ústavu autmbilníh a dpravníh inženýrství platné pr Bakalářské studium becnéh typu studia Studijní br B-STI Strjní inženýrství studenti se závěrečnými pracemi

Více

Národní soutěž v boccie SH 2018 I. a II. liga, 2. kolo pro jednotlivce soutěžní třídy BC1, BC2, BC3, BC4

Národní soutěž v boccie SH 2018 I. a II. liga, 2. kolo pro jednotlivce soutěžní třídy BC1, BC2, BC3, BC4 Sprtvní klub Kciánka Brn, z. s. & Emilva sprtvní, z. s. z pvěření České federace Spastic Handicap, z. s., ve splupráci s CESA VUT Brn a Centrem Kciánka pd záštitu JUDr. Bhumila Šimka hejtmana Jihmravskéh

Více

VÝSLEDKY Národní soutěž v boccie SH 2018 I. a II. liga, 1. kolo

VÝSLEDKY Národní soutěž v boccie SH 2018 I. a II. liga, 1. kolo TJ Březejc, z.s. z pvěření České federace Spastic Handicap, z. s. ve splupráci s Centrem Kciánka, pracviště Březejc a městem Velké Meziříčí VÝSLEDKY Nárdní sutěž v bccie SH 2018 I. a II. liga, 1. kl pr

Více

Podrobná pravidla věrnostního programu

Podrobná pravidla věrnostního programu Pdrbná pravidla věrnstníh prgramu (v tmt znění platí d 1. 4. 2017) Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel věrnstníh prgramu "HASIČSKÝ ROK S KOZLEM" (dále jen "věrnstní prgram"). Tat pravidla

Více

PROVÁDĚCÍ PŘEDPIS PRO SEZÓNU 2015

PROVÁDĚCÍ PŘEDPIS PRO SEZÓNU 2015 PROVÁDĚCÍ PŘEDPIS PRO SEZÓNU 2015 PŘÍLOHA K SOUTĚŽNÍMU ŘÁDU SEKCE POOL (V4 ZE DNE 26. 4. 2015) Tent Prváděcí předpis pdává upřesňující infrmace platné pr sezónu 2015. 1. PŘESTUPNÍ OBDOBÍ Pr seznu 2015

Více

ZÁPIS ZASEDÁNÍ VVS POOL

ZÁPIS ZASEDÁNÍ VVS POOL Českmravský billiardvý svaz ZÁPIS ZASEDÁNÍ VVS POOL SCHŮZE VVS V PRAZE DNE 26. 02. 2016 PREZENCE PŘÍTOMNI ZA VV > Rbin Vladyka PŘÍTOMNI ZA KRK > VIA TELEFON > František Nejedl > Vernika Hubrtvá > Tmáš

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

PROVÁDĚCÍ PŘEDPIS PRO SEZÓNU 2017

PROVÁDĚCÍ PŘEDPIS PRO SEZÓNU 2017 PROVÁDĚCÍ PŘEDPIS PRO SEZÓNU 2017 PŘÍLOHA K SOUTĚŽNÍMU ŘÁDU SEKCE POOL (V2 ZE DNE 9. 1. 2017) Tent Prváděcí předpis pdává upřesňující infrmace platné pr sezónu 2017. 1. PŘESTUPNÍ OBDOBÍ Pr sezónu 2017

Více

Jihomoravský POHÁR TALENTŮ 2015 13.12.2015. Místo: TJ Sokol Tišnov, Drbalova 274

Jihomoravský POHÁR TALENTŮ 2015 13.12.2015. Místo: TJ Sokol Tišnov, Drbalova 274 Jihmravský POHÁR TALENTŮ 2015 13.12.2015 Míst: TJ Skl Tišnv, Drbalva 274 3. kl sutěže pr nváčky karate bez STV až 6. kyu agility, kihn id a kihn kata Prgram: 09:00-09:30 - upřesnění prezentace 10:00 -

Více

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení)

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení) I. Název prgramu (kód) Pdpra Místních akčních skupin Mravskslezskéh kraje 2015 (RRC/xx/2015) II. Vyhlašvatel prgramu, pskytvatel dtace Vyhlašvatelem prgramu a pskytvatelem dtace je Mravskslezský kraj,

Více

ODDÍL STOLNÍHO TENISU TJ JISKRA KAMENICKÝ ŠENOV VARHANY. Víkend stolního tenisu v našem městě.

ODDÍL STOLNÍHO TENISU TJ JISKRA KAMENICKÝ ŠENOV VARHANY. Víkend stolního tenisu v našem městě. ODDÍL STOLNÍHO TENISU TJ JISKRA KAMENICKÝ ŠENOV pořádá 2. ročník turnaje VARHANY Víkend stolního tenisu v našem městě. Datum: sobota 6.5.2017 6. krajský bodovací turnaj LK dorostu a staršího žactva neděle

Více

PŘÍLOHA 11 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO VEDENÍ. Sankce

PŘÍLOHA 11 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO VEDENÍ. Sankce PŘÍLOHA 11 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO VEDENÍ Sankce OBSAH 1 UPLATNĚNÍ SMLUVNÍ POKUTY... 3 2 NEOPRÁVNĚNÉ NÁROKOVÁNÍ SMLUVNÍ POKUTY... 3 3 PODMÍNKY UPLATNĚNÍ SMLUVNÍ POKUTY... 3 4 VÝŠE SMLUVNÍ POKUTY...

Více

Pokyny ke státním závěrečným zkouškám

Pokyny ke státním závěrečným zkouškám Pkyny ke státním závěrečným zkuškám knaných na Ústavu autmbilníh a dpravníh inženýrství platné pr Bakalářské studium becnéh typu studia Studijní br B-STI Strjní inženýrství studenti se závěrečnými pracemi

Více

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net Pravidla n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net (dále jen pravidla) I. Účel pravidel: Účelem těcht pravidel je pdrbně stanvit průběh realizace n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net v elektrnické aukční

Více

Úplná pravidla soutěže v rámci komunikační kampaně Ria MÁNIE

Úplná pravidla soutěže v rámci komunikační kampaně Ria MÁNIE Úplná pravidla sutěže v rámci kmunikační kampaně Ria MÁNIE Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže v rámci sutěže Ria MÁNIE (dále jen "sutěž"). Tat pravidla jsu jediným dkumentem, který

Více

MasterCard Obchodník roku 2015 pravidla hodnocení obchodníků

MasterCard Obchodník roku 2015 pravidla hodnocení obchodníků MasterCard Obchdník rku 2015 pravidla hdncení bchdníků 1. POŘADATEL A GENERÁLNÍ PARTNER Generálním partnerem sutěže MasterCard Obchdník rku 2015 (dále jen sutěž) je splečnst MasterCard Eurpe sprl, rganizační

Více

Zásady pro svěření částečné působnosti k pronajímání městských bytů odboru investic a majetku

Zásady pro svěření částečné působnosti k pronajímání městských bytů odboru investic a majetku Kancelář starsty a tajemníka nám. J. M. Marků 12, 563 16 Lanškrun, www.mest-lanskrun.cz Čj.: MULA 31385/2012 Pčet listů dkumentu: 7 Pčet listů přílh: 3 Spisvý znak: 53 2 Zásady pr svěření částečné půsbnsti

Více

Velkou cenu Jižního Města 2018

Velkou cenu Jižního Města 2018 TTC ELIZZA PRAHA klub stolního tenisu pořádá Velkou cenu Jižního Města 2018 Bodovací turnaj mladšího a nejmladšího žactva ve stolním tenisu 8. 9. září 2018 Sportovní hala Jižního Města areál ZŠ Květnového

Více

6. Přihlášky a odhlášky:

6. Přihlášky a odhlášky: Středočeský svaz stolního tenisu vypisuje Středočeskou Open Tour mládeže a juniorů ve stolním tenise 2015-2016 1. Řídící orgán: Soutěž řídí Středočeský svaz stolního tenisu (STSST) prostřednictvím své

Více

Mastercard Obchodník roku 2017 pravidla hodnocení obchodníků

Mastercard Obchodník roku 2017 pravidla hodnocení obchodníků Mastercard Obchdník rku 2017 pravidla hdncení bchdníků 1. POŘADATEL A GENERÁLNÍ PARTNER Generálním partnerem sutěže Mastercard Obchdník rku 2017 (dále jen sutěž) je splečnst Mastercard Eurpe sprl, rganizační

Více

Trvání soutěže: Soutěž trvá od okamžiku vyhlášení na sociální síti FACEBOOK dne 22.9. 2015 do konce dne 25.12.2015.

Trvání soutěže: Soutěž trvá od okamžiku vyhlášení na sociální síti FACEBOOK dne 22.9. 2015 do konce dne 25.12.2015. Pravidla sutěže Desperads Facebk sutěž" Přadatel sutěže: Přadatelem sutěže je splečnst Heineken Česká Republika, a.s., se sídlem v Krušvicích, U Pivvaru 1, IČO 45148066, zapsaná v bchdním rejstříku vedeném

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu Úplná pravidla sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu (dále jen sutěž ). Tat pravidla jsu jediným dkumentem,

Více

Město Tábor. Pravidla projektového řízení

Město Tábor. Pravidla projektového řízení Řízení a krdinace akčních plánů v rámci Organizačníh, prcesníh a eknmickéh auditu splečnsti BYTES Tábr s.r.. KPMG Česká republika, s.r.. 30. 7. 2008 Tent reprt bsahuje 12 stran 2008 KPMG Česká republika,

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0037IM8* UOHSX0037IM8 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S308/2010/VZ-14964/2010/510/OK V Brně dne: 26.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Pravidla pro poskytování fakultativních služeb klientům

Pravidla pro poskytování fakultativních služeb klientům Centrum sciálních služeb Jindřichův Hradec Dmv Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárku Vnitřní předpis směrnice č. 109/2014 Pravidla pr pskytvání fakultativních služeb klientům I. Obecná ustanvení

Více

34. ročník REGIONÁLNÍHO POHÁRU žáků pro sezónu 2016/2017, Regionálním přeborem žákovských družstev

34. ročník REGIONÁLNÍHO POHÁRU žáků pro sezónu 2016/2017, Regionálním přeborem žákovských družstev Výkonný výbor Regionálního svazu stolního tenisu Kutná Hora vypisuje 34. ročník REGIONÁLNÍHO POHÁRU žáků pro sezónu 2016/2017, který je zároveň Regionálním přeborem žákovských družstev A. Všeobecná ustanovení:

Více

1. ZÁKLADNÍ RÁMEC DOTAČNÍHO PROGRAMU

1. ZÁKLADNÍ RÁMEC DOTAČNÍHO PROGRAMU Ev. čísl prgramu D2017-SP2 Datum vyhlášení dtačníh prgramu: 12.7.2017 1. ZÁKLADNÍ RÁMEC DOTAČNÍHO PROGRAMU Název dtačníh prgramu Dtační prgram statutárníh města Chmutva (dále jen Chmutv ) Sprt a vlný čas

Více

PŘÍLOHA 11 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO KOVOVÉHO VEDENÍ. Sankce

PŘÍLOHA 11 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO KOVOVÉHO VEDENÍ. Sankce PŘÍLOHA 11 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO KOVOVÉHO VEDENÍ Sankce OBSAH 1 UPLATNĚNÍ SMLUVNÍ POKUTY... 3 2 NEOPRÁVNĚNÉ NÁROKOVÁNÍ SMLUVNÍ POKUTY... 3 3 PODMÍNKY UPLATNĚNÍ SMLUVNÍ POKUTY... 3 4 VÝŠE

Více

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ Zajištění prvzvání vdhspdářské infrastruktury splečnsti VST s.r.. na dbu deseti let evidenční čísl v ISVZUS: 60023473 SVAZEK Č. 2: KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Více

a) DOZP Hliňany: b) DOZP Všebořice: c) DOZP Trmice:

a) DOZP Hliňany: b) DOZP Všebořice: c) DOZP Trmice: Čajkvskéh 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem-centrum, IČ:75149541, tel.: 475 666 610, fax: 475 666 620, email:dzp@dzp-ul.cz Organizační struktura rganizace Dmvy pr sby se zdravtním pstižením Ústí nad Labem,

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů Infrmace zpracvání sbních údajů 1. Úvdní infrmace Vážení rdiče Mateřská škla Slezská Ostrava, Pžární 8, příspěvkvá rganizace, jak správce sbních údajů, si Vás tímt za účelem naplnění zásady transparentnsti

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE S V A Z E K O B C Í M I K R O R E G I O N O B C Í P A M Á T K O V É Z Ó N Y 1 8 6 6 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE pr veřejnu zakázku maléh rzsahu Veřejná zakázka Vydávání Zpravdaje

Více

STANOVY FILOSOFICKÉHO STUDENTSKÉHO SPOLKU THEMA

STANOVY FILOSOFICKÉHO STUDENTSKÉHO SPOLKU THEMA STANOVY FILOSOFICKÉHO STUDENTSKÉHO SPOLKU THEMA Preambule Filsfický studentský splek Thema je dbrvlným a zcela nezávislým bčanským splkem studentů a abslventů studijníh bru Filzfie Filzfické fakulty Univerzity

Více

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů Metdická pmůcka Využívání záruk ČMZRB k zajišťvání bankvních úvěrů Cílem pmůcky je minimalizvat pdíl případů, kdy je nutn zamítnut žádst pskytnutí záruky z důvdu nesuladu s klíčvými pdmínkami prgramu pdpry.

Více

Středočeský svaz stolního tenisu vypisuje Středočeskou Open Tour mládeže a juniorů ve stolním tenise

Středočeský svaz stolního tenisu vypisuje Středočeskou Open Tour mládeže a juniorů ve stolním tenise Středočeský svaz stolního tenisu vypisuje Středočeskou Open Tour mládeže a juniorů ve stolním tenise 2016-2017 1. Řídící orgán: Soutěž řídí Středočeský svaz stolního tenisu (STSST) prostřednictvím své

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek) Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, přiměřensti, rvnéh

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstv vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádstí finanční pdpru v rámci Integrvanéh peračníh prgramu 1. Identifikace výzvy Čísl kla výzvy: 03 kntinuální Celkvá částka pr tut výzvu

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011 *uhsx0039d6p* UOHSX0039D6P ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. únra 2011 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

V rámci činnosti organizace dochází ke zpracování osobních údajů především pro následující účely:

V rámci činnosti organizace dochází ke zpracování osobních údajů především pro následující účely: Infrmace zpracvání sbních údajů 1. Úvdní infrmace Vážení, Základní škla, Ostrava-Pruba, Bulharská 1532, příspěvkvá rganizace, jak správce sbních údajů, si Vás tímt za účelem naplnění zásady transparentnsti

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Podmínky Tipkonta I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Podmínky Tipkonta I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Pdmínky Tipknta I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Prgram TIPKONTO 1.1. TIPKONTO je název věrnstníh prgramu, který splečnst TIPSPORT, a.s., se sídlem v Beruně 1, Plitických vězňů 156 (dále jen TIPSPORT) nabízí svým

Více

STŘEDOČESKÁ OPEN TOUR MLÁDEŽE VE STOLNÍM TENISE 2019/2020

STŘEDOČESKÁ OPEN TOUR MLÁDEŽE VE STOLNÍM TENISE 2019/2020 STŘEDOČESKÁ OPEN TOUR MLÁDEŽE VE STOLNÍM TENISE 2019/2020 www.stcstolnitenis.cz 1. Řízení soutěží Soutěže řídí Středočeský svaz stolního tenisu (dále jen STSST) prostřednictvím své Komise rozhodčích (dále

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007U4K1* UOHSX007U4K1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0813/2015/VZ-40365/2015/523/MKv Brn 20. listpadu 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže jak rgán příslušný pdle 112 zákna

Více

39. ročník REGIONÁLNÍHO POHÁRU dospělých

39. ročník REGIONÁLNÍHO POHÁRU dospělých Výkonný výbor Regionálního svazu stolního tenisu Kutná Hora vypisuje 39. ročník REGIONÁLNÍHO POHÁRU dospělých pro sezónu 2016/2017 A. Všeobecná ustanovení: 1. Hlavní pořadatel: VV RSST Kutná Hora 2. Jednotlivé

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesc recepty - sutěž pr zaměstnance A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Prvzvatelem sutěže, který má na starsti technicku a rganizační stránku sutěže, je splečnst Brandz Friendz Prductin s.r.., se sídlem

Více

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám SUSEN generální ddávka staveb v areálu Řež Ddatečná infrmace č. 1 k zadávacím pdmínkám Č.j.:SUSEN/216937/DI/001 Zadavatel bdržel dne 18. 7. 2012 následující pžadavek na ddatečné infrmace k zadávacím pdmínkám:

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

INFORMACE PŘIHLAŠOVÁNÍ 28. HRY ZIMNÍ SPECIÁLNÍ OLYMPIÁDY ledna Horní Malá Úpa. Pořadatel: České hnutí speciálních olympiád

INFORMACE PŘIHLAŠOVÁNÍ 28. HRY ZIMNÍ SPECIÁLNÍ OLYMPIÁDY ledna Horní Malá Úpa. Pořadatel: České hnutí speciálních olympiád PROPOZICE č.2 INFORMAČNÍ MANUÁL PRO TRENÉRY SPORTOVNÍCH KLUBŮ 24.9.2018 INFORMACE PŘIHLAŠOVÁNÍ 28. HRY ZIMNÍ SPECIÁLNÍ OLYMPIÁDY 5. 11. ledna 2019 Hrní Malá Úpa Přadatel: České hnutí speciálních lympiád

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX008357X* UOHSX008357X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0114/2016/VZ-07578/2016/521/MŽi Brn 26. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX005PB07* UOHSX005PB07 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S712/2013/VZ-3960/2014/522/PLy Brn 21. únra 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 dst. 1 zákna

Více