Úplná pravidla soutěže v rámci komunikační kampaně Ria MÁNIE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úplná pravidla soutěže v rámci komunikační kampaně Ria MÁNIE"

Transkript

1 Úplná pravidla sutěže v rámci kmunikační kampaně Ria MÁNIE Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže v rámci sutěže Ria MÁNIE (dále jen "sutěž"). Tat pravidla jsu jediným dkumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené sutěže na prpagačních materiálech určených sptřebitelům. Tat pravidla mhu být pzměněna puze frmu písemných ddatků k tmut dkumentu. Přadatelem sutěže je: HARTMANN-RICO a.s., se sídlem: Masarykv nám. 77, Veverská Bítýška, Česká republika, IČO: , zapsán v OR vedeném Krajským sudem v Brně, ddíl B, vlžka 644 (dále jen "přadatel") Organizátrem sutěže je: MOTÝL MEDIA s.r.., se sídlem: Žertínva 720/16, PSČ , Valašské Meziříčí, Česká republika, IČO: , zapsán v OR vedeném Krajským sudem v Ostravě, ddíl C, vlžka (dále jen rganizátr ) 1. Termín a míst knání sutěže: Sutěž se uskuteční v termínu d :00:00 hd d ve 23:59:59 hd na území České republiky, není li pravidly dba pr knkrétní části sutěže definvána přesněji (dále jen dba knání sutěže" a míst knání sutěže ). S tím, že sutěžní nákup lze učinit již d :00:01 hd. Sutěž bude vyhdncvána průběžně dle typu sutěže a t každý samstatný kalendářní den v dbě trvání sutěže (dále jen sutěžní den ) a zárveň v 11 samstatných sutěžních klech (dále jen sutěžní kl ), případně za celu dbu sutěže. Pčátek a knec jedntlivých sutěžních kl je přím závislý na celkvém pčtu vlžených, resp. nahraných sutěžních účtenek d sutěže (bez hledu jaku část sutěže se jedná), s tím, že další sutěžní kl je tevřen až pté, c djde k naplnění minimálníh pčtu nahraných sutěžních účtenek d sutěže. Pkud je překnána předepsaná hranice minimálníh pčtu sutěžních účtenek zaregistrvaných d sutěže, pak další sutěžní kl je zahájen nejbližším kamžikem 12:00:00 hd, který následuje p knci předchzíh sutěžníh kla, tzn.sknčí-li sutěžní kl v 11:30:00 hd, a djde k nahrání stanvenéh pčtu sutěžních účtenek - následující sutěžní kl začíná běžet ještě tentýž den ve 12:00:00 hd, avšak sknčí-li sutěžní kl ve 13:00:00 hd, a djde k naplnění minimálníh pčtu sutěžní účtenek, pak následující sutěžní kl začíná běžet až následující den ve 12:00:00 hd.. Rzvržení začátku a knce jedntlivých sutěžních kl dle pčtu nahraných sutěžních účtenek je pak následující: 1. sutěžní kl - začíná dne ve 12:00:00 hd a knčí, mmentem nahrání v přadí sutěžní účtenky d sutěže, 2. sutěžní kl začíná nejbližším mmentem 12:00:00 hd, který následuje p sknčení 1. sutěžníh kla (tedy kamžikem nahrání sutěžních účtenek) a knčí mmentem nahrání v přadí sutěžní účtenky, 3. sutěžní kl - začíná nejbližším mmentem 12:00:00 hd, který následuje p sknčení 2. sutěžníh kla (tedy kamžikem nahrání sutěžních účtenek) a knčí mmentem nahrání v přadí sutěžní účtenky d sutěže, 4. sutěžní kl - začíná nejbližším mmentem 12:00:00 hd, který následuje p sknčení 3. sutěžníh kla (tedy kamžikem nahrání sutěžních účtenek) a knčí mmentem nahrání v přadí sutěžní účtenky d sutěže 5. sutěžní kl - začíná nejbližším mmentem dbytí 12:00:00 hd, který následuje p sknčení 4. sutěžníh kla (tedy kamžikem nahrání sutěžních účtenek) a knčí mmentem nahrání v přadí sutěžní účtenky d sutěže, 6. sutěžní kl - začíná nejbližším mmentem 12:00:00 hd, který následuje p sknčení 5. sutěžníh kla (tedy kamžikem nahrání sutěžních účtenek) a knčí mmentem nahrání v přadí sutěžní účtenky d sutěže,

2 7. sutěžní kl - začíná nejbližším mmentem 12:00:00 hd, který následuje p sknčení 6. sutěžníh kla (tedy kamžikem nahrání sutěžních účtenek) a knčí mmentem nahrání v přadí sutěžní účtenky d sutěže, 8. sutěžní kl - začíná nejbližším mmentem 12:00:00 hd, který následuje p sknčení 7. sutěžníh kla (tedy kamžikem nahrání sutěžních účtenek) a knčí mmentem nahrání v přadí sutěžní účtenky d sutěže, 9. sutěžní kl - začíná nejbližším mmentem 12:00:00 hd, který následuje p sknčení 8. sutěžníh kla (tedy kamžikem nahrání sutěžních účtenek) a knčí mmentem nahrání v přadí sutěžní účtenky d sutěže, 10. sutěžní kl - začíná nejbližším mmentem 12:00:00 hd, který následuje p sknčení 9. sutěžníh kla (tedy kamžikem nahrání sutěžních účtenek) a knčí mmentem nahrání v přadí sutěžní účtenky d sutěže, 11. sutěžní kl - začíná nejbližším mmentem 12:00:00 hd, který následuje p sknčení 10. sutěžníh kla (tedy kamžikem nahrání sutěžních účtenek) a knčí mmentem nahrání v přadí sutěžní účtenky d sutěže. 2. Účast v sutěži: Účastníkem sutěže se může stát puze fyzická sba starší 18 let s trvalým bydlištěm a dručvací adresu na území České republiky, která je plně svéprávná, která ptvrdí při registraci suhlas s těmit pravidly, se zpracváním sbních údajů v rzsahu stanveném těmit pravidly a splní tat pravidla sutěže (dále také sutěžící či účastník ). 3. Sutěžní výrbky: Sutěž se vztahuje na všechny výrbky menstruační tampny značky: - Ria Mini Cmfrt 16 ks - Ria Nrmal Cmfrt 16 ks - Ria Nrmal 16 ks - Ria Super 16 ks - Ria Super Plus 16 ks, prdávané na území České republiky (dále jen "sutěžní výrbky"). 4. Pravidla sutěže: Sutěžící zapjí d sutěže tak, že: a) si v dbě d :00:00 hd d :59:59 hd na území České republiky jednrázvě zakupí jakýkliv jeden sutěžní výrbek (dále jen sutěžní nákup ) a za tent sutěžní nákup bdrží sutěžící d prdejce elektrnický daňvý dklad, resp. účtenku (dále jen sutěžní účtenka ) s níž se může zapjit d sutěže. Sutěžní účtenka musí viditelně prkazvat nákup sutěžníh výrbku v místě a dbě knání sutěže, jinak nemůže být pvažvána za platnu. Originál dkladu sutěžním nákupu je vždy nutné uschvat! Zákazník je pvinen si uschvat všechny dklady prvedení sutěžníh nákupu, se kterými se zúčastnil sutěže, a t p celu dbu trvání sutěže. Předlžení účtenek může být rganizátrem, resp. přadatelem ddatečně vyžádán i p uknčení sutěže.

3 b) zaregistruje se v dbě d :00:00 hd d :59:59 hd d sutěže na webvých stránkách (dále jen sutěžní web ) a t tak, že vyplní zde umístěný registrační frmulář, kde uvede své kntaktní údaje v tmt rzsahu: - - jmén, příjmení, vá adresa, aneb prvede registraci prstřednictvím svéh Facebk účtu kliknutím na iknu přihlásit se pmcí sítě Facebk umístěné na sutěžním webu. Dále sutěžící vyslví svůj suhlas s pravidly tét sutěže, včetně suhlasu se zpracváním sbních údajů, v rzsahu stanveném těmit pravidly. A dešle svu registraci pmcí funkčnsti webvé stránky (dále jen sutěžní registrace ). Tut první sutěžní registrací si sutěžící vytvří svůj sbní účet (dále jen sutěžní účet ). Identifikátrem knkrétníh sutěžníh účtu pak je Facebk lgin neb vá adresa sutěžícíh, přičemž je tent sutěžní účet chráněn heslem určeným sutěžícím. Sutěžící má navíc v rámci svéh sutěžníh účtu mžnst uvést zcela dbrvlně svu dručvací adresu pr případné zaslání výhry. V případě výhry, bude k jejímu zadání sutěžící vyzván. Sutěžící, kteří neuvedu všechny pžadvané infrmace, nebudu d sutěže zařazeni, resp. registrace nebsahující všechny pžadvané údaje či suhlasy nebudu d sutěže zařazeny. Sutěžící p řádně a úplně prvedené registraci bdrží d přadatele sutěže vu zprávu přijetí registrace a mžnsti zařazení d sutěže. c) p úspěšném a řádném prvedení sutěžní registrace a přihlášení se d svéh sutěžníh účtu je pak sutěžící pmcí svéh účtu a funkčnsti sutěžníh webu právněn nahrávat d sutěže sutěžní účtenky v pžadvaném frmátu. Pžadvaný frmát účtenky: Sutěžní účtenka nesmí být větší než 4 MB a může být nahrána puze ve frmátu jpg, pdf, gif neb png. Sutěžní účtenky jsu zařazeny d sutěže (sutěžníh kla) kamžikem dručení d sutěže (res. rganizátrvi sutěže). D sutěže budu zařazeny puze sutěžní účtenky, které splní pravidla sutěže a která byly dručeny rganizátrvi v dbě mžnsti registrace, a tedy v dbě d :00:00 hd d :59:59 hd prstřednictvím sutěžníh účtu sutěžícíh. Sutěžní účtenky dručené rganizátrvi mim tent časvý rámec či jiným způsbem nebudu d sutěže zařazeny. Sutěžní účtenku je v sutěži mžné pužít puze jednu, bez hledu na t, klik nákupů sutěžních výrbků ptvrzuje (tedy je nerzhdné zda byly zakupeny 2 či 3 sutěžní výrbky - vždy je sutěžní účtenku mžné pužít puze jednu). Sutěžící se může sutěže účastnit pakvaně vždy však s nvu sutěžní účtenku splňující pravidla tét sutěže. Za sutěžícíh se pvažuje sba, která vlastní sutěžní účtenku a jejíž pravdivé kntaktní údaje jsu uvedeny v rámci sutěžníh účtu. Účastník sutěže si musí uschvat sutěžní účtenku (za platné se pvažují puze tištěné dklady z elektrnické registrační pkladny) prkazující jednrázvý nákup alespň 1 ks sutěžních výrbků v místě a v dbě :00:01 hd d :59:59 hd. Datum a čas na účtence musí být shdné neb dřívější datu a času registrace d sutěže. Pvinnstí každéh účastníka je vyžádat si d prdejce v rámci nákupu sutěžníh výrbku tištěný dklad z elektrnické registrační pkladny prkazující zakupení min 1 ks sutěžních výrbků a bsahující všechny nezbytné údaje, tj. unikátní kód účtenky, přesné datum a čas sutěžníh nákupu a viditelnu specifikaci sutěžníh výrbku. Bez uvedených údajů nebudu účtenky pvažvány za platné.

4 Organizátr si vyhrazuje práv pžádat kteréhkliv účastníka sutěže dlžení riginálu či věřených kpií všech sutěžních účtenek, se kterými se sutěže zúčastnil. Pkud sutěžící nebude schpen sutěžní účtenky dlžit, zaniká nárk na předání získané výhry a výhra prpadá přadateli sutěže. V případě pakvané účasti v sutěži musí výherce na výzvu rganizátra sutěže předlžit všechny dklady sutěžní účtenky, s nimiž se účastnil sutěže. V případě, že některu ze sutěžních účtenek nepředlží, výhra prpadá přadateli sutěže a ten je právněn ji dle své vůle užít k dalším marketingvým či charitativním účelům, neb ji předat dalšímu výherci v přadí. 5. Výhry v sutěži a určení výherců D sutěže jsu umístěny následující typy výher: Sutěž Sutěžní kla : 60 ks dárkvých pukazů v hdntě 250,- Kč d e-shpu parfums.cz, prvzvanéh splečnstí Internet shp s.r.., 80 ks dárkvých pukazů v hdntě 250,- Kč d bchdníh řetězce prdejen H&M, prvzvaných splečnstí H & M Hennes & Mauritz CZ, s.r.., 60 ks dárkvých pukazů v hdntě 500,- Kč d e-shpu parfums.cz, prvzvanéh splečnstí Internet shp s.r.., 80 ks dárkvých pukazů v hdntě 500,- Kč d bchdníh řetězce prdejen H&M, prvzvaných splečnstí H & M Hennes & Mauritz CZ, s.r.., 160 ks dárkvých pukazů v hdntě 500,- Kč d bchdníh řetězce A3 Sprt, prvzvanéh splečnstí A3 SPORT s.r.., 100 ks dárkvých pukazů v hdntě 1.000,- Kč d e-shpu parfums.cz, prvzvanéh splečnstí Internet shp s.r.., 120 ks dárkvých pukazů v hdntě 1.000,- Kč d bchdníh řetězce A3 Sprt, prvzvanéh splečnstí A3 SPORT s.r.., 150 ks dárkvých pukazů v hdntě 1.000,- Kč d bchdníh řetězce prdejen H&M, prvzvaných splečnstí H & M Hennes & Mauritz CZ, s.r.., 2 ks iphne 6S Rse Gld Pukázky je mžné čerpat výhradně na příslušné prdejně / prstřednictvím příslušnéh e-shpu p zadání slevvéh kódu. Detailní pdmínky pr uplatnění pukazu (zejména termín uplatnění) je uveden přím na jeh vyhtvení. Sutěž - Sutěžní den : 42 ks parfému Chlé 30 ml 168 ks hřebenů Tangle Teezer Sutěž Sutěž největší účast : 1 ks iphne 6S Rse Gld Sutěž Sutěž letenky : 8 ks zpátečních letenek pr dvě sby dle vlastníh výběru, přičemž je mžné vybrat si z cílvých destinací - Berlín, Milan, Paříž, Lndýn (letenky nebsahují případné příplatky).

5 Sutěž Sutěž pr nejrychlejší : ks krabička Ria Nrmal Cmfrt 16 ks (dále splečně jen jak výhra ) 6. Určení výherců: Sutěž Sutěžní kla : V příslušném sutěžním kle určuje vypsaná sutěžní chvilka jednh výherce 1 ks výhry pr příslušné sutěžní kl, s tím, že výhercem se stane ten sutěžící, který zcela a řádně splní pravidla tét sutěže, nahraje sutěžní účtenku a jeh nahraná sutěžní účtenka v suladu s těmit pravidly bude rganizátrvi sutěže dručena jak první v přadí p dbytí času určenéh pr příslušnu šťastnu chvilku včetně (dále jen šťastná chvilka ). Sutěžní kl Výhra Určení šťastné chvilky Výherce 1. sutěžní kl Dárkvý pukaz ve výši 250,- Kč d e-shpu parfums.cz Šťastná chvilka v 1. sutěžním kle nastane celkem 20x, a t vždy každých 300 minut p dbytí 12:00:00 hd (včetně) dne Tzn., že první sutěžní chvilka pr 1. sutěžní kl nastane ve 12:00:00 hd dne , druhá v 17:00:00 hd dne , třetí šťastná chvilka ve 22:00:00 hd atd. 1 první dručená registrace sutěžní účtenky d kamžiku šťastné 2. sutěžní kl Dárkvý pukaz v hdntě 250,- Kč d bchdníh řetězce prdejen H&M Šťastná chvilka v 2. sutěžním kle nastane celkem 30x, a t vždy každých 200 minut p začátku 2. sutěžníh kla (včetně), Tzn., že první sutěžní chvilka pr 2. sutěžní kl nastane ve 12:00:00 hd příslušnéh dne připadajícíh na začátek 2. sutěžníh kla, druhá šťastná chvilka v 15:20:00 hd příslušnéh dne připadajícíh na začátek 2. sutěžníh kla atd. 1 první dručená registrace sutěžní účtenky d kamžiku šťastné 3. sutěžní kl Dárkvý pukaz ve výši 250,- Kč d e-shpu parfums.cz, Šťastná chvilka ve 3. sutěžním kle nastane celkem 40x, a t vždy každých 150 minut p začátku 3. sutěžníh kla (včetně). Tzn. že první sutěžní chvilka pr 3. sutěžní kl nastane ve 12:00:00 hd příslušnéh dne připadajícíh na začátek 3. sutěžníh kla, druhá šťastná chvilka v 14:30:00 hd příslušnéh dne připadajícíh na začátek 3. sutěžníh kla atd. 1 první dručená registrace sutěžní účtenky d kamžiku šťastné 4. sutěžní kl Dárkvý pukaz v hdntě 250,- Kč d bchdníh řetězce prdejen H&M, Šťastná chvilka ve 4. sutěžním kle nastane celkem 50x, a t vždy každých 120 minut p začátku 4. sutěžníh kla (včetně). Tzn. že první sutěžní chvilka pr 4. sutěžní kl nastane ve 12:00:00 hd příslušnéh dne připadajícíh na začátek 4. sutěžníh kla, druhá šťastná chvilka v 14:00:00 hd příslušnéh dne připadajícíh na začátek 4. sutěžníh kla atd.. 1 první dručená registrace sutěžní účtenky d kamžiku šťastné

6 5. sutěžní kl Dárkvý pukaz ve výši 500,- Kč d e-shpu parfums.cz, Šťastná chvilka v 5. sutěžním kle nastane celkem 60x, a t vždy každých 100 minut p začátku 5. sutěžníh kla (včetně). Tzn., že první sutěžní chvilka pr 5. sutěžní kl nastane ve 12:00:00 hd příslušnéh dne připadajícíh na začátek 5. sutěžníh kla, druhá šťastná chvilka v 13:40:00 hd příslušnéh dne připadajícíh na začátek 5. sutěžníh kla atd.. 1 první dručená registrace sutěžní účtenky d kamžiku šťastné Iphne 6S Rse Gld Šťastná chvilka určená pr výhru typu Iphne 6S Rse gld (dále jen šťastná chvilka pr Iphne ) nastane v 5. sutěžním kle celkem 1x, a t v 20:55:00 hd dne připadajícíh na začátek 5 sutěžníh kla. 1 šťastná chvilka pr Iphne = 1 výherce 1 první dručená registrace sutěžní účtenky d kamžiku šťastné chvilky pr Iphne (včetně) 6. sutěžní kl Dárkvý pukaz v hdntě 500,- Kč d bchdníh řetězce A3 Sprt, Šťastná chvilka v 6. sutěžním kle nastane celkem 70x, a t vždy každých 85 minut p začátku 6. sutěžníh kla (včetně). Tzn. že první sutěžní chvilka pr 6. sutěžní kl nastane ve 12:00:00 hd příslušnéh dne připadajícíh na začátek 6. sutěžníh kla, druhá šťastná chvilka v 13:25:00 hd příslušnéh dne připadajícíh na začátek 6. sutěžníh kla atd.. 1 první dručená registrace sutěžní účtenky d kamžiku šťastné 7. sutěžní kl Dárkvý pukaz v hdntě 500,- Kč d bchdníh řetězce prdejen H&M, Šťastná chvilka v 7. sutěžním kle nastane celkem 80x, a t vždy každých 75 minut p začátku 7. sutěžníh kla (včetně). Tzn. že první sutěžní chvilka pr 7. sutěžní kl nastane ve 12:00:00 hd příslušnéh dne připadajícíh na začátek 7. sutěžníh kla, druhá šťastná chvilka v 13:15:00 hd příslušnéh dne připadajícíh na začátek 7. sutěžníh kla atd.. 1 první dručená registrace sutěžní účtenky d kamžiku šťastné 8. sutěžní kl Dárkvý pukaz v hdntě 500,- Kč d bchdníh řetězce A3 Sprt, Šťastná chvilka v 8. sutěžním kle nastane celkem 90x, a t vždy každých 65 minut p začátku 8. sutěžníh kla (včetně). Tzn. že první sutěžní chvilka pr 8. sutěžní kl nastane ve 12:00:00 hd příslušnéh dne připadajícíh na začátek 8. sutěžníh kla, druhá šťastná chvilka v 13:05:00 hd příslušnéh dne připadajícíh na začátek 8. sutěžníh kla. atd. 1 první dručená registrace sutěžní účtenky d kamžiku šťastné 9. sutěžní kl Dárkvý pukaz ve výši 1000,- Kč d e-shpu parfums.cz, Šťastná chvilka v 9. sutěžním kle nastane celkem 100x, a t vždy každých 60 minut p začátku 9. sutěžníh kla (včetně). Tzn. že první sutěžní chvilka pr 9. sutěžní kl nastane ve 12:00:00 hd příslušnéh dne připadajícíh na začátek 9. sutěžníh kla, druhá šťastná chvilka v 13:00:00 hd příslušnéh dne připadajícíh na začátek 9. 1 první dručená registrace sutěžní účtenky d kamžiku šťastné

7 sutěžníh kla atd.. Iphne 6S Rse Gld Šťastná chvilka pr Iphne nastane v 9. sutěžním kle celkem 1x, a t v 20:55:00 hd dne připadajícíh na začátek 9 sutěžníh kla. 1 šťastná chvilka pr Iphne = 1 výherce 1 první dručená registrace sutěžní účtenky d kamžiku šťastné chvilky pr Iphne (včetně) 10. s utěžní kl Dárkvý pukaz v hdntě 1000,- Kč d bchdníh řetězce A3 Sprt, Šťastná chvilka v 10. sutěžním kle nastane celkem 120x, a t vždy každých 50 minut p začátku 10. sutěžníh kla (včetně). Tzn., že první sutěžní chvilka pr 10. sutěžní kl nastane ve 12:00:00 hd příslušnéh dne připadajícíh na začátek 10. sutěžníh kla, druhá šťastná chvilka ve 12:50:00 hd příslušnéh dne připadajícíh na začátek 10. sutěžníh kla atd.. 1 první dručená registrace sutěžní účtenky d kamžiku šťastné 11. s utěžní kl Dárkvý pukaz v hdntě 1000,- Kč d bchdníh řetězce prdejen H&M, Šťastná chvilka v 11. sutěžním kle nastane celkem 150x, a t vždy každých 40 minut p začátku 11. sutěžníh kla (včetně). Tzn. že první sutěžní chvilka pr 11. sutěžní kl nastane ve 12:00:00 hd příslušnéh dne připadajícíh na začátek 11. sutěžníh kla, druhá šťastná chvilka ve 12:40:00 hd příslušnéh dne připadajícíh na začátek 11. sutěžníh kla atd.. 1 první dručená registrace sutěžní účtenky d kamžiku šťastné V případě, že d sutěže Sutěžní kla nebude v příslušný kamžik šťastné chvilky až d kamžiku další šťastné chvilky dručena žádná sutěžní účtenka a nebude tak mžné výhru přidělit knkrétnímu výherci, nárk na tut nepřidělenu výhru zaniká a výhra prpadá přadateli sutěže, který je právněn rzhdnut jejím dalším pužití. V případě, že d sutěže Sutěžní kla nebude dručen dstatečný pčet sutěžních účtenek, tak aby byl mžné rzdělit všechny výhry v sutěž, a nebude tak mžné výhry přidělit knkrétním výhercům, nárk na tyt nepřidělené výhry zaniká a výhra prpadá přadateli sutěže, který je právněn rzhdnut jejím dalším pužití. Přadatel se však zavazuje, že v případě zjevné nemžnsti rzdělit příslušné výhry v dbě trvání sutěže přijme příslušná patření, tak aby byl mžné dle pravidel sutěže určit c nejvíce výherců příslušných výher (např.: změna pravidel frmu snížení pčtu hranic sutěžních účtenek pr tevření nvéh sutěžníh kla. V případě, že d sutěžníh kla bude dručen, resp. nahrán pčet sutěžních účtenek, kterým bude naplněn pžadavek pr knec tht příslušnéh sutěžníh kla, a t v jakémkliv mmentu před prběhnutím libvlnéh pčtu sutěžních chvilek určených pr dané sutěžní kl, tt kl sknčí a v suladu s těmit pravidly zapčne kl následující. Výhry, které nebyl mžné rzdělit v rámci sutěžníh kla, které sknčil před průběhem všech sutěžních chvilek pr něj určených, prpadají přadateli sutěže k dalším marketingvým či charitativním účelům. Přadatel se však zavazuje, že v případě zjevné nemžnsti rzdělit příslušné výhry v příslušném sutěžním kle přijme příslušná patření, tak aby byl mžné dle pravidel sutěže určit c nejvíce výherců příslušných výher (např.: změna pravidel frmu úpravy mmentu šťastné chvilky).

8 Sutěžící může v sutěži Sutěžní kla výhru pukazy vyhrát maximálně 3krát. Sutěžící může v sutěži Sutěžní kla výhru iphne vyhrát maximálně 1 krát V případě pakvanéh vzniku nárku na výhru, tent další nárk na výhru zaniká a na jeh míst nastupuje další sutěžící v přadí. Vítěz v sutěži Sutěžní kla bude infrmván své výhře bratem p nahrání, resp. přijetí jeh nahrané sutěžníh účtenky rganizátrem sutěže, zda se stal vítězem výhry či nikliv., bude tedy infrmván, že jeh sutěžní účtenka byla nahrána d sutěže nejdříve d kamžiku příslušné šťastné chvilky v příslušném sutěžním kle a vyhrává tak výhru pukaz (dle druhu šťastné chvilky) či iphne a t na jeh , který uvedl v rámci registrace. Zárveň předmětným em bude sutěžící vyzván k dplnění své dručvání adresy d sutěžníh účtu, za účelem zaslání výhry. Výhra bude v závislsti na svém typu výherci zaslána elektrnicky na , který sutěžící uvedl v registraci d sutěže neb na jím uvedenu dručvací adresu na území České republiky (výhra pukazy d A3 a HM, a výhra iphne), a t nejpzději ve lhůtě 30 dnů d uknčení sutěže. Sutěž Sutěžní den : V příslušném sutěžním dni, v dbě d určuje vypsaná sutěžní chvilka jednh výherce 1 ks výhry pr příslušný den, s tím, že výhercem se stane ten sutěžící, který zcela a řádně splní pravidla tét sutěže, nahraje sutěžní účtenku a jeh nahraná sutěžní účtenka v suladu s těmit pravidly bude rganizátrvi sutěže dručena jak první v přadí p dbytí času určenéh pr příslušnu šťastnu chvilku včetně (dále jen šťastná chvilka ). Sutěžní den Výhra Určení šťastné chvilky Výherce Každý den parfém Chlé Šťastná chvilka pr tent typ v dbě trvání výhry nastane v každé sutěžním 1 první dručená registrace sutěže dni celkem 1x, a t v čase sutěžní účtenky d 18:55:00 hd. kamžiku šťastné chvilky (včetně) Každý v dbě sutěže den trvání hřeben Teezer Tangle Šťastná chvilka pr tent typ výhry nastane v každé sutěžním dni celkem 4x, a t v časech 08:55:00 hd, 11:55:00 hd, 15:55:00 hd a 19:55:00 hd. 1 první dručená registrace sutěžní účtenky d kamžiku šťastné chvilky (včetně) Sutěžící může výhru Chle či hřeben Tangle Teezer vyhrát puze jednu. V případě pakvanéh vzniku nárku na výhru, tent další nárk na výhru zaniká a na jeh míst nastupuje další sutěžící v přadí. Vítěz v sutěži Sutěž - Sutěžní den bude infrmván své výhře bratem p nahrání, resp. přijetí jeh nahrané sutěžníh účtenky rganizátrem sutěže, zda se stal vítězem výhry či nikliv, bude tedy infrmván, že jeh sutěžní účtenka byla nahrána d sutěže nejdříve d kamžiku příslušné šťastné chvilky a vyhrává tak výhru Chlé či hřeben Tangle Teezer (dle druhu šťastné chvilky) a t na jeh e- mail, který uvedl v rámci registrace. Zárveň předmětným em bude sutěžící vyzván k dplnění své dručvání adresy d sutěžníh účtu, za účelem zaslání výhry. Výhra bude výherci zaslána na jím uvedenu dručvací adresu na území České republiky nejpzději ve lhůtě 30 dnů d uknčení sutěže. Sutěž největší účast: V sutěži Sutěž největší účast vyhrává celkem 1 sutěžící, který se zapjil d sutěže, splnil její pravidla a zaregistrval d sutěže nejvíc sutěžních účtenek, jak 1. v přadí ze všech sutěžících, kteří se zapjili d sutěže, resp. který nahrál d sutěže celkvě největší pčet sutěžních účtenek v prvnání s statními jedntlivými sutěžícími, a t jak první v přadí. Výherce získává jeden kus výhry, tedy 1 kus iphne 6S Rse Gld.

9 V případě nemžnsti určení přadí z důvdu, že sutěžící dsáhli stejnéh pčtu nahraných sutěžních účtenek, získává lepší přadí ten sutěžící, který stanvenéh pčtu nahraných sutěžních účtenek dsáhl dříve. Sutěžící může výhru iphne vyhrát puze jednu. V případě pakvanéh vzniku nárku na výhru, tent další nárk na výhru zaniká a na jeh míst nastupuje další sutěžící v přadí. Vítěz sutěže Sutěž největší účast bude infrmván své výhře bratem p uknčení sutěže, resp. bude infrmván, že v sutěži zaslal d sutěže nejvíce sutěžních účtenek jak 1. v přadí a vyhrává tedy výhru iphne a t na jeh , který uvedl v rámci registrace. Zárveň předmětným em bude sutěžící vyzván k dplnění své dručvání adresy d sutěžníh účtu, za účelem zaslání výhry. Výhra bude výherci zaslána na jím uvedenu dručvací adresu na území České republiky nejpzději ve lhůtě 30 dnů d uknčení sutěže. Sutěž letenky: V 7. sutěžním kle, v 8. sutěžním kle, v 9. sutěžním kle a v 10. sutěžním kle vyhrává vždy 1 sutěžící, který se zapjil d sutěže, splnil její pravidla a zaregistrval d sutěže v příslušném sutěžním kle nejvíc sutěžních účtenek, ze všech sutěžících, kteří se zapjili d sutěže, resp. kteří v příslušném sutěžním kle (7-10) nahrál d sutěže celkvě největší pčet sutěžních účtenek v prvnání s statními jedntlivými sutěžícími. Každý výherce získává v příslušném sutěžním kle jeden kus výhry, tedy 1 kus letenky pr dvě sby dle svéh výběru (Paříž, Lndýn, Berlín neb Milan). Každé uvedené sutěžní kl (7-10) tak určuje jednh výherce v sutěži Sutěž letenky. V 11. sutěžním kle vyhrávají celkem 4 sutěžící, kteří se zapjili d sutěže, splnili její pravidla a zaregistrvali d sutěže v příslušném sutěžním kle nejvíce sutěžních účtenek, ze všech sutěžících, kteří se zapjili d sutěže, resp. kteří v příslušném sutěžním kle (11) nahráli d sutěže celkvě největší pčet sutěžních účtenek v prvnání s statními jedntlivými sutěžícími. Každý ze čtyř výherců (v přadí 1. 4.) získává v 11. sutěžním kle jeden kus výhry, tedy 1 kus letenky pr dvě sby dle svéh výběru (Paříž, Lndýn, Berlín neb Milan). 11. sutěžní kl tak určuje čtyři výherce v sutěži Sutěž letenky. V případě nemžnsti určení přadí z důvdu, že sutěžící dsáhli stejnéh pčtu nahraných sutěžních účtenek, získává lepší přadí ten sutěžící, který stanvenéh pčtu nahraných sutěžních účtenek dsáhl dříve. Sutěžící může výhru letenky vyhrát puze jednu. V případě pakvanéh vzniku nárku na výhru, tent další nárk na výhru zaniká a na jeh míst nastupuje další sutěžící v přadí. Vítěz sutěže Sutěž letenky bude infrmván své výhře bratem p uknčení příslušnéh sutěžníh kla, resp. bude infrmván, že v příslušném sutěžním kle zaslal d sutěže nejvíce sutěžních účtenek a vyhrává tedy výhru letenky a t na jeh , který uvedl v rámci registrace. Zárveň předmětným e- mailem bude sutěžící vyzván k dplnění své dručvání adresy d sutěžníh účtu, za účelem zaslání výhry a vyzván ke kntaktvání rganizátra sutěže za účelem dhdnutí bsahu výhry (resp. výběr destinace). Výhra bude výherci zaslána elektrnicky na , který sutěžící uvedl v registraci d sutěže, a t nejpzději ve lhůtě 30 dnů d uknčení sutěže. Sutěžící bere na vědmí, že výhru jsu puze letenky. Výherce dpvídá za užití tét výhry, včetně zajištění příslušných dkladů, pjištění atp. Přadatel, ani rganizátr nepřebírají jakukliv dpvědnst za škdu, která se výherci či jeh dprvdu vznikne v suvislsti s uplatněním výhry. Sutěž pr nejrychlejší: Sutěžící, kteří se zapjili d sutěže, splnili její pravidla a zaregistrvali d sutěže sutěžní účtenku v dbě d :00:00 hd d :59:59 hd, jak v přadí vyhrávají výhru: menstruační tampóny značky Ria varianta Nrmal Cmfrt 16 ks. Sutěžící může výhru krabička Ria vyhrát maximálně 3krát. V případě pakvanéh vzniku nárku na výhru, tent další nárk na výhru zaniká a na jeh míst nastupuje další sutěžící v přadí. Vítěz v sutěži Sutěž pr nejrychlejší bude infrmván své výhře bratem p nahrání, resp. přijetí jeh nahrané sutěžníh účtenky rganizátrem sutěže, bude tedy infrmván, že jeh sutěžní účtenka byla

10 nahrána,mezi nejrychlejšími a vyhrává tak výhru Krabička tampónů Ria 16 ks a t na jeh , který uvedl v rámci registrace. Zárveň předmětným em bude sutěžící vyzván k dplnění své dručvání adresy d sutěžníh účtu, za účelem zaslání výhry. Výhra bude výherci zaslána na jím uvedenu dručvací adresu na území České republiky nejpzději ve lhůtě 30 dnů d uknčení sutěže. 6. Sutěžní web P celu dbu sutěže je na sutěžních stránkách umístěn pčítadl, z nějž sutěžící kamžitě zjistí: a) Jaké aktuálně běží sutěžní kl b) Kdy nastane nejbližší šťastná chvilka v rámci příslušnéh sutěžníh kla c) O jaku výhru se aktuálně hraje d) Seznam psledních 10 výherců v sutěži (bez hledu na t, v jaké části sutěže, výherce uvedený v seznamu, výhru získal) Seznam výherců bude aktualizván na stránkách s čím, sutěžící vyslvuje účastí v sutěži svůj suhlas. 7. Zvláštní pdmínky: P určení výherce djde rganizátrem ke kntrle správnsti zaslané účtenky, a až v případě věření nárku na výhru je sutěžící výhře infrmván. V případě, že účastník nebude reagvat na výzvu k dplnění adresy pr dručení výhry ani d 14 kalendářních dnů de dne známení výhře, a nebude tak mžné výhru deslat, nárk výherce na výhru zaniká a výhra prpadá ve prspěch přadatele, který je právněn rzhdnut jejím dalším užití. Organizátr akce nenese dpvědnst v případě, kdy nebude mžné výherce úspěšně kntaktvat na základě jím uvedených kntaktů, a t zejména pr nesprávnst, neúplnst uvedenéh kntaktníh údaje. V případě, že se výherce nepdaří pakvaně kntaktvat na jím uvedených kntaktních údajích a výherce nekntaktuje rganizátra ve lhůtě 5 pracvních dnů d deslání výzvy ke kntaktvání rganizátra např. za účelem dhdy výhře, zaniká nárk výherce na získání výhry. Takt nepřevzatá výhra prpadá ve prspěch přadatele, který je právněn rzhdnut jejím dalším užití. Účastník tét sutěže rvněž nemá nárk na jakákliv jiná plnění ze strany rganizátra ani přadatele, než uvedená v těcht pravidlech. Přadatel ani rganizátr nedpvídají za plnění ddávaná třetími stranami. Výhry v sutěži nelze reklamvat. Výhry jsu zasílané prstřednictvím prvzvatele pštvních služeb (nejsu-li zasílány elektrnicky). 8. Zpracvání sbních údajů Sutěžící účastí v sutěži suhlasí se zařazením všech svých sbních údajů pskytnutých v rámci sutěže (dále jen údaje ) d databáze přadatele sutěže výhradně za účelem vyhdncení sutěže a předání výher. Údaje sutěžících nebudu zpracvávány ve smyslu zákna č. 101/2000 Sb., chraně sbních údajů. 9. Obecné pdmínky sutěže: a. Výsledky sutěže jsu knečné, bez mžnsti dvlání. Přadatel si vyhrazuje práv nahradit deklarvané výhry výhrami bdbnéh typu a dpvídající hdnty.

11 b. Výhry, které nebyl mžné v rámci sutěže rzdělit, prpadají přadateli sutěže k dalším marketingvým či charitativním účelům. c. V případě rzpru mezi textem zkrácených pravidel uvedeným v kterémkli materiálu prezentujícím tut sutěž a těcht pdrbných pravidel platí text těcht pravidel. d. Účastník sutěže bude vylučen v případě, že přadatel zjistí neb bude mít právněné pdezření na spáchání pdvdnéh neb nekaléh jednání ze strany některéh z účastníků či jiné sby, která dpmhla danému účastníkvi k získání výhry, případně jednání, které není fair play neb není zalžen na dvednstech sutěžícíh dle sutěžních pravidel. V případě pchybnstí ddržení pravidel sutěže, leží pvinnst prkázat rzhdné skutečnsti na sutěžícím. e. Přadatel si vyhrazuje práv sutěž kdykliv změnit neb zrušit, a t bez jakékliv náhrady. Změna pravidel je účinná de dne zveřejnění změny na f. V případě jakýchkliv dtazů ve věci tét sutěže je mžné se infrmvat na prstřednictvím u: g. Výměna výher či vyplacení peněžitéh plnění výměnu za věcné výhry, jakž i vymáhání účasti v sutěži či výher právní cestu, není mžná. Výherce nemůže nárkvat více, než mu bude vydán. h. V případě, že účastník sutěže v průběhu sutěže pruší hrubým způsbem pdmínky a pravidla sutěže, jeh účast v sutěži knčí bez nárku na jakékliv, byť jen částečné plnění ze strany přadatele. i. Přadatel sutěže ani rganizátr není dpvědný za jakukli škdu, kteru účastník případně utrpí svu účastí v sutěži neb prstřednictvím získané výhry. j. Přadatel ani rganizátr sutěže není dpvědný za technické prblémy při přensu dat elektrnickými prstředky. V případě, pchybnstí rganizátra či přadatele splnění pdmínek sutěže účastníkem, leží důkazní pvinnsti na účastníkvi. k. Organizátr sutěže je právněn s knečnu platnstí a s předchzím suhlasem přadatele vylučit sutěžícíh ze sutěže, a t v případě, že bude mít pdezření, že sutěžící dsáhl výsledku v sutěži pdvdným jednáním neb jednáním, které je v rzpru s dbrými mravy, způsbilým vlivnit výsledky tét sutěže. Tt rzhdnutí rganizátra je knečné, bez mžnsti dvlání. l. Organizátr sutěže neručí za ztrátu, nedručení, prdlení neb pškzení výhry zaslané prstřednictvím prvzvatele pštvních služeb či jiným způsbem. m. Účast v sutěži ani výhry není mžné vymáhat právní cestu ani alternativně plnit v penězích. n. Účastí v sutěži prjevuje každý sutěžící svůj suhlas s pravidly a zavazuje se tat pravidla bezvýhradně ddržvat.. Sutěžící, kteří jakkliv neddržují pravidla sutěže, jsu ze sutěže i bez uvedené důvdu vyřazeni. Osby nesplňující pdmínky účasti v sutěži neb jednající v rzpru s pravidly sutěže nebudu d sutěže zařazeny. I pkud takvá sba splní některé pdmínky pr získání výhry, např. v důsledku nepravdivých infrmací, které pskytla, nestává se výhercem a nemá nárk na výhru. Výhra v takvém případě prpadá přadateli sutěže k dalším marketingvým či charitativním účelům. p. D sutěže se může zapjit puze sutěžící sptřebitel resp. knečný sptřebitel sutěžních výrbků. Tedy d sutěže se může zapjit puze sutěžící sptřebitel, jenž zakupil výrbky pr svu a rdinu sptřebu. Ze sutěže jsu vylučeni všichni účastníci, kteří zakupili výrbky za účelem pdnikání, dalšíh prdeje, či účastníci, kteří výrbky zakupili za jiným účelem než pr svu a rdinu sptřebu. q. Přadatel může tut sutěž kdykliv a bez uvedenéh důvdu zkrátit, neb prdlužit, ppř. psunut její začátek. Tt rzhdnutí je účinné dnem zveřejnění tét skutečnsti na internetvých stránkách přadatele sutěže r. Úplná pravidla sutěže jsu umístěna na Ve Valašském Meziříčí dne

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu Úplná pravidla sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu (dále jen sutěž ). Tat pravidla jsu jediným dkumentem,

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesc recepty - sutěž pr zaměstnance A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Prvzvatelem sutěže, který má na starsti technicku a rganizační stránku sutěže, je splečnst Brandz Friendz Prductin s.r.., se sídlem

Více

DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY:

DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY: Výzva k účasti v elektrnickém výběrvém řízení pr kmditu Prdej vyřazených sluţebních sbních vzidel SMO (dále též jen Výzva ) 1. Datum knání: DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY: Sutěţní kl: 14. 6. 2011 d 10:00 hdin.

Více

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje Ilíilllll',]!! 11! lllll 11111 KUÍ1SP80RnZ6V SMLOUVA MORAVSKOSLEZS KÝ KRAJ - K ^AJBKÝ ÚŘAD ČÍSLO SMI 0$f X-yVYCDOD Mír ATKU) -4- Cfe... zk db. se sídlem: zastupen: 28. října 117, 702 18 Ostrava IC: 70890692

Více

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR Článek 1 Název a sídl 1. Dctr Wh FanClub ČR je bčanským sdružením fyzických sb vytvřeným v suladu se záknem č.83/1990 Sb. sdružvání bčanů. Je samstatným právním subjektem

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0037IM8* UOHSX0037IM8 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S308/2010/VZ-14964/2010/510/OK V Brně dne: 26.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Obsah: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ...

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách.

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách. Úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách. Dne 13.12.2006 byl ve Sbírce záknů, Částka 177, zveřejněn pd č. 546 úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách, jak vyplývá z pzdějších změn.

Více

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688 Pravidla marketingvé akce s názvem SOUTĚŽ S VODAFONE KREDITNÍ KARTOU Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingvé akce Sutěž s Vdafne Kreditní kartu (dále jen "marketingvá akce"). Tat

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu Článek 1 Stanvy SKODAMOTOR Veterán Klubu Název, půsbnst, sídl a symbly 1. SKODAMOTOR Veterán Klub (SVK) je samstatným suverénním a dbrvlným bčanským sdružením zájemců v blasti histrie mtrismu, zalžené

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011 *uhsx0039d6p* UOHSX0039D6P ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. únra 2011 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. Preambule. Článek 1. Článek 2

PROVOZNÍ ŘÁD. Preambule. Článek 1. Článek 2 PROVOZNÍ ŘÁD Závazný prvzní řád pr prdejní akce, jarmarky a farmářské a všebecné trhy, knané na Sfijském nám. Praha 12. Prvzvatel: Tmáš Trnka, Šlikva 549/4, Praha 6 Břevnv, IČO: 150 85 678 Preambule Upravuje

Více

VÝZVA. k podání nabídky na provoz Kavárny na Nákladovém nádraží Žižkov

VÝZVA. k podání nabídky na provoz Kavárny na Nákladovém nádraží Žižkov VÝZVA k pdání nabídky na prvz Kavárny na Nákladvém nádraží Žižkv Vyhlašvatel/zadavatel: Nárdní filmvý archiv, státní příspěvkvá rganizace se sídlem Malešická 12, Praha 3, 130 00, Č: 00057266 zřízená rzhdnutím

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX008357X* UOHSX008357X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0114/2016/VZ-07578/2016/521/MŽi Brn 26. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj Základní údaje zadávací dkumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: MMR SLUŽBY

Více

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 Smluva závazku veřejné služby zabezpečení lékařské phtvstní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 uzavřená pdle ust. 1746 dst. 2 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník, ve znění pzdějších předpisů S m l u v n í s

Více

Trvání soutěže: Soutěž trvá od okamžiku vyhlášení na sociální síti FACEBOOK dne 22.9. 2015 do konce dne 25.12.2015.

Trvání soutěže: Soutěž trvá od okamžiku vyhlášení na sociální síti FACEBOOK dne 22.9. 2015 do konce dne 25.12.2015. Pravidla sutěže Desperads Facebk sutěž" Přadatel sutěže: Přadatelem sutěže je splečnst Heineken Česká Republika, a.s., se sídlem v Krušvicích, U Pivvaru 1, IČO 45148066, zapsaná v bchdním rejstříku vedeném

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX003WQC1* UOHSX003WQC1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S523/2011/VZ-19003/2011/520/ABr V Brně dne: 30. března 2012 Rzhdnutí nabyl právní mci dne 28.4.2012 Úřad pr chranu

Více

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy Metdická příručka Omezvání tranzitní nákladní dpravy K právnímu stavu ke dni 1. ledna 2016 Obsah 1 Na úvd... 2 2 Základní pjmy... 3 3 Obecně k mezvání tranzitní nákladní dpravy... 4 4 Prvedení příslušnéh

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže "Magnesia RED"

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Magnesia RED ÚPLNÁ PRAVIDLA sutěže "Magnesia RED" Tat pravidla sutěže (dále jen "Pravidla") upravují sptřebitelsku sutěž "Magnesia RED" (dále jen "Sutěž") jak jediný závazný a úplný dkument. 1. Přadatel a rganizátr

Více

Všeobecné smluvní podmínky provozu služby Outsourcing e- spis LITE

Všeobecné smluvní podmínky provozu služby Outsourcing e- spis LITE Všebecné smluvní pdmínky prvzu služby Outsurcing e- spis LITE Následující ujednání jsu všebecně platnými Všebecnými smluvními pdmínkami prvzu služby Outsurcing e-spis LITE (dále jen Pdmínky), které nabízí

Více

Informace k přijímacímu řízení na SŠ pro šk. rok 2016/2017

Informace k přijímacímu řízení na SŠ pro šk. rok 2016/2017 Infrmace k přijímacímu řízení na SŠ pr šk. rk 2016/2017 Přinášíme pdrbné infrmace k přijímacímu řízení žáků 9., 7. a 5. rčníků. Prfesní rientaci v 9. třídách zajišťuje výchvná pradkyně D. Knečná ve splupráci

Více

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 Univerzita Karlva v Praze, KOLEJE A MENZY, Vršilská 1, Praha 1 č.j. 18/2013 Praha, dne 10. 1. 2013 SMĚRNICE č. 1/2013 O POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŔEDKŮ, MYCÍCH, ČISTÍCÍCH A DEZINFEKĆNÍCH

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY Vodafone SrWS^T^Mí

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY Vodafone SrWS^T^Mí 11 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY Vdafne SrWS^T^Mí uzavřená v suladu s ustanvením 1746 dst. 2 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník mezi Mravskslezský kraj 28. října 117 70218 Ostrava IČ: 70890692 DIČ: CZ70890692

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn neb ZVZ ) k tevřenému řízení na veřejnu zakázku s názvem Rzšíření Reginální kmunikační

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016 *UOHSX0084T2L* UOHSX0084T2L ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brn: 22. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX005YN8I* UOHSX005YN8I ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S166/2014/VZ-10181/2014/521/HKu Brn 15. května 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Obchodní podmínky ElektroInternet.cz Jak mi bude zboží doručeno? Jak zaplatit? Jak koupit zboží na splátky? Jak reklamovat zboží?

Obchodní podmínky ElektroInternet.cz Jak mi bude zboží doručeno? Jak zaplatit? Jak koupit zboží na splátky? Jak reklamovat zboží? Obchdní pdmínky ElektrInternet.cz Jak mi bude zbží dručen? Jak zaplatit? Jak kupit zbží na splátky? Jak reklamvat zbží? Obchdní pdmínky zde uvedené platí pr nákup v internetvém bchdě ElektrInternet.cz,

Více

Pravidla soutěže Každý bankomat je Equamat

Pravidla soutěže Každý bankomat je Equamat Stránka 1 z 5 Pravidla sutěže Každý bankmat je Equamat I. Přadatel a rganizátr sutěže 1. Sutěž Každý bankmat je Equamat (dále jen sutěž) bude prbíhat prstřednictvím prfilu Equa bank v aplikaci serveru

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ SMLOUVA O DÍLO

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ SMLOUVA O DÍLO Il INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Kraj vysčina KUJIP00ZG0V8 SMLOUVA O DÍLO uzavřená pdle 536 a násl., zákna č. 513/1991 Sb., Obchdní zákník, v platném znění, na akci 1.

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstv vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádstí finanční pdpru v rámci Integrvanéh peračníh prgramu 1. Identifikace výzvy Čísl kla výzvy: 03 kntinuální Celkvá částka pr tut výzvu

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže "Pojištění je dobrá rada"

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Pojištění je dobrá rada ÚPLNÁ PRAVIDLA sutěže "Pjištění je dbrá rada" Tat pravidla sutěže (dále jen "Pravidla") upravují sptřebitelsku sutěž "Pjištění je dbrá rada" (dále jen "Sutěž") jak jediný závazný a úplný dkument. 1. Přadatel

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 11 Čísl vydání: 2.0 Stránka:

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Podrobná pravidla věrnostního programu

Podrobná pravidla věrnostního programu Pdrbná pravidla věrnstníh prgramu (v tmt znění platí d 1. 4. 2017) Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel věrnstníh prgramu "HASIČSKÝ ROK S KOZLEM" (dále jen "věrnstní prgram"). Tat pravidla

Více

Přídavky na děti v mezinárodních případech (Evropská unie, Evropský hospodářský prostor a Švýcarsko) Použití nadstátního práva

Přídavky na děti v mezinárodních případech (Evropská unie, Evropský hospodářský prostor a Švýcarsko) Použití nadstátního práva Přídavky na děti v mezinárdních případech (Evrpská unie, Evrpský hspdářský prstr a Švýcarsk) Pužití nadstátníh práva Tent prspekt Vám má pskytnut přehled zvláštnstech v mezinárdních případech. Všebecné

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007U4K1* UOHSX007U4K1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0813/2015/VZ-40365/2015/523/MKv Brn 20. listpadu 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže jak rgán příslušný pdle 112 zákna

Více

. j vamm. Strachoněm náměstkem hejtmana kraje

. j vamm. Strachoněm náměstkem hejtmana kraje KUMSP08SF9EV SMLUVA pdnájmu prstr a pskytvání služeb uzavřena mezi lmravak0s.i-e.zsky KRAJ - KRAJSKY ÚŘAD; ČÍSI/) SMLUVY a)datku) 0- ttu př. čísl //r rk l& zkr. db. nájemcem: a pdnájemníkem: stravské výstavy,

Více

Elektrická deska udržující teplo

Elektrická deska udržující teplo Elektrická deska udržující tepl 114.360 114.361 114.362 V1/1209 CZ 1. Obecné infrmace 134 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 134 1.2 Vysvětlivky symblů 134 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 135 1.4 Ochrana

Více

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO)

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO) SEGMENT SPOTŘEBITEL (úvěry pr FOO) I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000

Více

poř. asi.i rol Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon I. Smluvní strany

poř. asi.i rol Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon I. Smluvní strany lllll KUMSP0eVSP8 MRAVSKSt.h r /,skv' KRAJ KRAJSKÝ 0ŘA1 _^'ÍSU.SMJ.i^UVV(iJIATKln př. asi.i rl Smluva závazku veřejné služby a vyrvnávací platbě za jeh výkn k;

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha - východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha - východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 816/2015 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31. 8. 2015 Šklská

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE S V A Z E K O B C Í M I K R O R E G I O N O B C Í P A M Á T K O V É Z Ó N Y 1 8 6 6 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE pr veřejnu zakázku maléh rzsahu Veřejná zakázka Vydávání Zpravdaje

Více

Program prevence nehod a bezpečnosti letů

Program prevence nehod a bezpečnosti letů SEKCE LETOVÁ A PROVOZNÍ Odbr bchdní letecké dpravy Směrnice OLD Dplňující výkladvý/vysvětlující materiál k ACJ OPS 1.037 a IEM OPS 3.037 Prgram prevence nehd a bezpečnsti letů CAA-OLD-01/2010 Verze: 1.

Více

Kotlík na polévku Party

Kotlík na polévku Party Ktlík na plévku Party 100.054 V3/0107-1 - CZ 1. Obecné infrmace 102 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 102 1.2 Vysvětlivky symblů 102 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 102-103 1.4 Ochrana autrských práv

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX004YPRY* UOHSX004YPRY ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S338/2012/VZ-13234/2013/512/JHl Brn 15. července 2013 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 dst. 1 zákna

Více

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám SUSEN generální ddávka staveb v areálu Řež Ddatečná infrmace č. 1 k zadávacím pdmínkám Č.j.:SUSEN/216937/DI/001 Zadavatel bdržel dne 18. 7. 2012 následující pžadavek na ddatečné infrmace k zadávacím pdmínkám:

Více

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB Přílha č. 1b zadávací dkumentace GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB verze 1.0 Obsah 1 Vymezení cílů prjektu 3 2 Prcesní architektura 4 2.1 Základní výchdiska návrhu prcesní architektury 4 2.2 Pstup tvrby a pužité

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY KDO JSME A KOMU SLOUŽÍME platná d 1. 4. 2015 Charakteristika dlehčvací služby Odlehčvací služba je terénní služba pskytvaná sbám, které mají sníženu sběstačnst z důvdu

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

Příloha č.1. Pravidla Akce

Příloha č.1. Pravidla Akce Přílha č.1 Pravidla Akce LISTERINE - Záruka vrácení peněz Tat pravidla bsahují úplnu úpravu sptřebitelské akce LISTERINE - Záruka vrácení peněz ( Akce ) ke dni zahájení Akce. Tat pravidla jsu jediným dkumentem

Více

Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Účinnost od 1. října 2013

Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Účinnost od 1. října 2013 Předpis SŽDC Bp1 bezpečnsti a chraně zdraví při práci Účinnst d 1. října 2013 Úvd k prezentaci Tat prezentace služí především pr základní seznámení s předpisem Bp1, resp. s jeh bsahem, strukturu a nejdůležitějšími

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD

OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD Obecná ustanvení Tyt bchdní pdmínky upravují v suladu s ustanvením 1751 dst. 1 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník (dále jen bčanský zákník ) vzájemná práva a pvinnsti

Více

Indukční vařič IK 105.835 105.930 105.930S. Uchovejte tuto příručku na dostupném místi v blízkosti přístroje!

Indukční vařič IK 105.835 105.930 105.930S. Uchovejte tuto příručku na dostupném místi v blízkosti přístroje! Indukční vařič IK 105.835 105.930 105.930S Uchvejte tut příručku na dstupném místi v blízksti přístrje! Obsah 1. Obecné infrmace...3 1.1 Infrmace příručce...3 1.2 Klíč k symblům...3 1.3 Záruka...3 1.4

Více

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Autpjištění Allianz pjišťvna nabízí zaměstnancům Vyské škly báňské Technické univerzity Ostrava cenvě

Více

Všeobecné obchodní podmínky Date2k

Všeobecné obchodní podmínky Date2k Všebecné bchdní pdmínky Date2k Jediná seznamvací agentura s garancí vrácení peněz 1. Obecná ustanvení 1.1. Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) upravují vztahy mezi smluvními stranami, kdy na jedné

Více

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011 Tvrba jedntnéh zadání závěrečné zkušky ve šklním rce 2010/2011 bry středníh vzdělání kategrie E pracvní verze 1 Obsah I. Organizace tvrby JZZZ 1. Harmngram tvrby JZZZ 4 2. Činnst autrskéh týmu 6 3. Kntakty

Více

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů:

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů: FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK Vyplní dbr kultury a cestvníh ruchu města Písku: Číselný kód žádsti: Pčet získaných bdů: 511. /1/.. Pznámka: Jedntlivé ple frmuláře jsu uzamčeny pr grafické úpravy. Pkud vám

Více

usnesení o nařízení termínu dražebního jednání

usnesení o nařízení termínu dražebního jednání 195 EX 638/06-63 Sudní exekutr Mgr. Tmáš Vbrník, Exekutrský úřad Pardubice, se sídlem 9. května 215, 533 72 Mravany, jmenvaný rzhdnutím ministryně spravedlnsti České republiky č.j. MSP- 400/2014-OJ-SO/4

Více

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS...

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS... Zákn č. 201/2012 Sb., chraně vzduší základní pvinnsti prvzvatelů zdrjů znečišťvání vzduší ing. Zbyněk Krayzel, Pupětva 13/1383, 170 00 Praha 7 Hlešvice 266 711 179, 602 829 112 ZBYNEK.KRAYZEL@SEZNAM.CZ

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FONO PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ. Kupní smlouva

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FONO PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ. Kupní smlouva É INTEGROVANÝ EVROPSKÝ FONO PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ I Kraj Vysčina Kupní smluva KUJIP80T4EON uzavřená na základě dhdy smluvních stran pdle ustanvení 409 a následujících zákna č. 513/1991 Sb., bchdní zákník,

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD ANTIMONOPOLNÍ & KONKURENČNÍ POLITIKA

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD ANTIMONOPOLNÍ & KONKURENČNÍ POLITIKA ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD ANTIMONOPOLNÍ & KONKURENČNÍ POLITIKA ANTIMONOPOLNÍ & KONKURENČNÍ POLITIKA Magna supeří rázně, ale čestně a pdpruje svbdnu a férvuhspdářsku sutěž. Budeme ddržvat všechny platné antimnplní

Více

"ÚzP v Boskovicích- rekonstrukce budovy č.p. 2026 a č.p. 2096 11

ÚzP v Boskovicích- rekonstrukce budovy č.p. 2026 a č.p. 2096 11 .nanční ředitelství :a 1, Luzarská ls/7 a~ SMLOUVA O DÍLO uzavřená pdle ustanvení 2586 a násl. zákna č. 89/2012 Sb., Občanský zákník, v platné znění (dále jen "Občanský zákník"), (dále jen" Sluva") Název

Více

Evropská unie KUPNÍ SMLOUVA

Evropská unie KUPNÍ SMLOUVA KUMSPe@SG7AG ÍWRyvvSKSÍ-ZSKY fljtaj fají/ufíhvciřad í TíPITi SMLUVY (DDATKU) -J- **** * * * * Investie d vaší budunstí vrpská unie *** PDPRVÁN Z VRPSKÉH FNDU Mravskslezsk PR RGINÁLNÍ RZVJ KUPNÍ SMLUVA

Více

Plán e-bezpečnosti na škole

Plán e-bezpečnosti na škole Tent materiál je výstupem prjektu i-bezpečná škla reg. čísl: CZ.1.07/1.3.50/01.0014. Plán e-bezpečnsti na škle Šklní plán prevence a řešení elektrnickéh násilí Střední škla technická Žďár nad Sázavu 2014

Více

INFORMACE O NOVÉ VERZI POSKI REAL

INFORMACE O NOVÉ VERZI POSKI REAL INFORMACE O NOVÉ VERZI POSKI REAL Verze 3.3, vydaná 1. 3. 2016 Vážení zástupci realitních kanceláří, Rádi bychm vám představili nvu verzi našeh blíbenéh realitníh sftwaru, která jak vždy, přináší spustu

Více

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne 23. 2. 2014

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne 23. 2. 2014 Zápis z valné hrmady TJ Skl Mheln dne 23. 2. 2014 SOKOL / 2014 / Valná hrmada OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO 2014... 2 1.1 Zahájení, přivítání hstů... 2 1.2 Vlba předsednictva, návrhvé,

Více

Bohužel nejste jediní. Jak se v této džungli orientovat a jaké jsou možnosti při prodeji nemovitosti se dozvíte na následujících stránkách.

Bohužel nejste jediní. Jak se v této džungli orientovat a jaké jsou možnosti při prodeji nemovitosti se dozvíte na následujících stránkách. SITUACE NA MÍSTNÍM TRHU Na českém trhu panuje nedůvěra v realitní kanceláře a makléře. Spusta makléřů na trhu se chvá nepctivě. Většina realitních makléřů jsu špatní makléři. Dále dchází k bezdůvdnému

Více

PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL

PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obsah 1. ÚVOD DO HRY 3 1.1. Histrie hry 3 1.2. Pravidla hry 3 1.3. Pčítačvá verze hry 3 2. INSTALACE HRY 4 2.1. Instalace z disku CD-ROM 4 2.2. Instalace hry stažené z internetu

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách.

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách. Vstup na trh práce Antace Mdul ppisuje přístupy, způsby a dvednsti ptřebné pr úspěšné hledání práce. Jeh sučástí jsu úkly k jedntlivým tématům a výběr adres pracvních serverů s nabídkami práce. Tip pr

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykv náměstí 1, 741 01 Nvý Jičín VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE Č.J.: SP. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.:

Více

Smlouva č. /2014 o poskytování služby sociální péče domova se zvláštním režimem. Oáza pokoje pro psychicky nemocné

Smlouva č. /2014 o poskytování služby sociální péče domova se zvláštním režimem. Oáza pokoje pro psychicky nemocné Smluva č. /2014 pskytvání služby sciální péče dmva se zvláštním režimem Oáza pkje pr psychicky nemcné dle 91 zákna č. 108/2006 Sb., sciálních službách, v platném znění. (dále jen Smluva) paní / panem (dále

Více

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení Návrh zákna evidenci tržeb připmínkvé řízení Infrmace k 31.3.2015 (a k 9.4.2015) Zpracval: Bhuslav Čížek, SHP SP ČR Znění předlžené p úpravách vychází z připmínkvéh řízení a jednání s MF. Veškeré naše

Více

Kupní smlouva číslo: č. zhotovitele: 3396/2013/169. Město Bohumín Masarykova 158 735 81, Bohumín Ing. Petrem Víchou, starostou města

Kupní smlouva číslo: č. zhotovitele: 3396/2013/169. Město Bohumín Masarykova 158 735 81, Bohumín Ing. Petrem Víchou, starostou města Kupní smluv čísl: č. zhtvitele: 3396/2013/169 I. Smluvní strny 1.1. Kupující: Sídl: Zstupený: zástupce pvěřený k jednání ve věcech: IC: DIČ: Dňvý režim: Bnkvní spjení: C.účtu: Tel.č.: 1.2. Prdávjící: Sídl:

Více

HI-avÍ uěsr PRAHA MAGISTRÁr HI-nvÍH věsra PRAHY DBR ŽtvrÍH PRsrŘBÍ 'me I Dmeček - dpady s.r.. Dřevčická 44 08 00 Praha 0 IC Váš dpis zn' Vyřizuje l 64048772 I telefn Datum Ing.Kříčkvál236004383 23,06.20

Více

Téma č. 6 Mzdy, zákonné odvody a daně. Mzdy a zákonné odvody

Téma č. 6 Mzdy, zákonné odvody a daně. Mzdy a zákonné odvody Mzdy a záknné dvdy MZDA pracvně-právní vztah = vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem pracvně-právní vztah se řídí zákníkem práce, kde je uveden, že zaměstnanci za vyknanu práci náleží MZDA je t částka,

Více

str. 1 Městský úřad Aš Odbor organizační a správní Kamenná 52, 352 01 Aš, tel.:35 4 524 211, fax.:354 524 242, e-mail: info@muas.

str. 1 Městský úřad Aš Odbor organizační a správní Kamenná 52, 352 01 Aš, tel.:35 4 524 211, fax.:354 524 242, e-mail: info@muas. str. 1 Městský úřad Aš Odbr rganizační a správní Kamenná 52, 352 01 Aš, tel.:35 4 524 211, fax.:354 524 242, e-mail: inf@muas.cz Čísl jednací: Vyřizuje: Linka: Datum: 11/029685/OOS Ing.Hldšvend 118 V Aši

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku Smluva pskytnutí péče dítě předšklníh věku (uzavřené pdle zákna č. 40/1964 Sb., ve znění pzdějších předpisů) Šklka Ježeček, s.r.., se sídlem Na Králvě 668/5, Praha Slivenec 154 00 IČ 24659215, DIČ CZ24659215

Více

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona Stanvisk Reknstrukce státu ke kmplexnímu pzměňvacímu návrhu nvely služebníh zákna Pslední předlžená verze zákna (verze k 27. 8. 2014) splňuje puze 13 z 38 bdů Reknstrukce státu, z th 7 jen částečně. Z

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU VYDÁVÁNÍ OVĚŘENÝCH VÝSTUPŮ

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU VYDÁVÁNÍ OVĚŘENÝCH VÝSTUPŮ Česká pšta, s.p. Praha 1, Plitických vězňů 909/4, PSČ 225 99 zapsán v bchdním rejstříku vedeném Městským sudem v Praze ddíl A, vlžka 7565 IČO: 47 11 49 83 DIČ: CZ47 11 49 83 OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU

Více

c. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb, číslo; 1805/2014/KŘ /dále jen dodatek"/

c. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb, číslo; 1805/2014/KŘ /dále jen dodatek/ KUMSPSI76A. < " " " evrpský scální *** fnd V ČR EVRPSKÁ UNIE PERAČNÍ PRGRAM" PDPRUJEME - LIDSKÉ ZDRJE VAŠI BUDUCNST A ZAMĚSTNANST www.esfcr.cz c. ke Sluvě pskytvání služeb, čísl; 805/204/KŘ /dále jen ddatek"/

Více

Silverline A135.009 V1/0612

Silverline A135.009 V1/0612 Silverline A135.009 V1/0612 CZ 1. Obecné infrmace 134 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 134 1.2 Vysvětlivky symblů 134 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 135 1.4 Ochrana autrských práv 135 1.5 Prhlášení

Více

Všeobecné obchodní podmínky Date2k

Všeobecné obchodní podmínky Date2k Všebecné bchdní pdmínky Date2k Jediná seznamvací agentura s garancí vrácení peněz 1. Obecná ustanvení 1.1. Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) upravují vztahy mezi smluvními stranami, kdy na jedné

Více

MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov ROZHODNUTÍ

MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov ROZHODNUTÍ MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV dbr stavebníh úřadu a územníh plánvání, třída Masarykva 239, 550 01 Brumv SPIS. ZN.: Č.J.: Oprávněná úřední sba TEL: E-MAIL: DATUM: MUBR 8720/2016 ST,ÚP/SD PDMUBR 16388/2016

Více