SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČESKÉ SOFTBALLOVÉ ASOCIACE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČESKÉ SOFTBALLOVÉ ASOCIACE"

Transkript

1 SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČESKÉ SOFTBALLOVÉ ASOCIACE PRO OTEVŘENÁ MISTROVSTVÍ ČR V MLÁDEŽNICKÝCH KATEGORIÍCH 2009 Vydala Sprtvně technická kmise ČSA STK ČSA 1 SŘ OMČR mládeže 2009

2 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Otevřená mistrvství České republiky (OM-ČR) rganizuje Česká sftballvá asciace (ČSA) jak jednrázvé turnaje. Jedntlivé turnaje v různých kategriích vypisuje kmise mládeže (KM). Řízením těcht sutěží je pvěřena STK ČSA. OM-ČR jsu v rce 2009 rganizvány v kategriích tee-ball, junirky, juniři. Na těcht turnajích se hraje tituly Mistra České republiky pr příslušný rk Práv účasti v MMT mají ta družstva, která se řádně přihlásila d termínu určenéh Kmisí mládeže. V jednm turnaji stejné kategrie nesmí hrát více družstev stejnéh ddílu. 1.3 Řídící rgány sutěží a) Organizátr - Česká sftballvá asciace (ČSA) b) Kmisař sutěže sba pvěřena řízením příslušnéh mistrvskéh turnaje. Je jmenván sprtvně technicku kmisí ČSA. c) Přadatel - ddíl pvěřený přádáním jedntlivých turnajů. Přadatele určuje STK ČSA na základě výběrvéh řízení. Pvinnsti přadatele určuje článek 3 SŘ. d) Ředitel turnaje - sba určena zpravidla z přádajícíh ddílu, která je pvěřena vedením turnaje z hglediska přadatele (dle článku 5.7. SŘ). Je jmenván sprtvně technicku kmisí ČSA. 1.4 OM-ČR jsu rganizvány pr věkvé kategrie : kategrie věk hraniční datum nadhaz. vzdálenst (m) míče HR m) NEJMLADŠÍ ŽACTVO DO STATIV (TEE-BALL) FLEXI-BALL11 53,34 JUNIOŘI , ,06 JUNIORKY , ,96 V příslušné kategrii mhu startvat (být uvedeni na supisce týmu) hráči, kteří se nardili v neb p uvedeném hraničním datu. Omezení zdla : U junirů a junirek může startvat za družstv maximálně 6 hráčů rčníku Spdní věkvu kategrií jsu hráči rčníku Na OM-ČR žáků v tee-ballu mhu hrát libvlně smíšená družstva. Na OM-ČR junirů nemhu startvat dívky. Na OM-ČR junirek nemhu startvat chlapci. Úpravy HR vzdálensti u turnajů, kde t vzhledem k rzměrům hřiště a kategrii je vhdné, může prvádět kmisař turnaje, a t i včetně určení jiných vhdných územních pravidel. STK ČSA 2 SŘ OMČR mládeže 2009

3 1.5 OM-ČR se v dané kategrii uskuteční v případě, že se přihlásí minimálně 4 družstva. 1.6 Termíny OM-ČR určí STK a schválí P-ČSA v termínvé listině na příslušný rk. Turnaje jsu zpravidla třídenní. Hracími dny jsu bvykle pátek, sbta a neděle Rzpisy utkání jedntlivých turnajů prvádí STK minimálně 14 dní před zahájením turnaje. V případě změny pčtu účastníků má STK práv měnit rzpis a systém turnaje. Pkud djde k dhlášené družstva v dbě kratší než 24 hdin d plánvanéh začátku 1.utkání turnaje, pak se utkání dhlášenéh družstva skrečují a systém turnaje se nemění. STK rzhduje případné časvé úpravě rzpisu. Případně může STK pvěřit k úpravám kmisaře turnaje. 2. TECHNICKÁ USTANOVENÍ 2.1 Utkání se hrají pdle schválených pravidel sftballu platných v České republice pr příslušný rk (pravidla z rku 2006) a ficiálních dplňků publikvaných v zápisech Předsednictva ČSA, STK ČSA, KM ČSA a ve zpravdajích ČSA Pravidl rzdílu bdů. Pkud některé družstv vede rzdílem 10 bdů p 4. směně (pkud je dmácí, pak p plvině 4.směny), neb 15 p 3. směně, neb 20 bdů p 2. směně, zápas knčí. Pravidl rzdílu bdů neplatí v kategrii tee-ball Omezení bdů ve směně. V kategrii tee-ball, knčí směna p třech autech neb při dsažení 6 bdů (přeběhů) útčícím družstvem v příslušné směně Pkud utkání sknčí v řádném hracím čase (p uknčených směnách) remízu, následuje hned tie-break. Jedná se utkání základní části i play-ff Hrací dba. Hraje se na 7 směn neb na hrací dbu určenu KM v rzpisu turnaje. Minimální hrací dba je 60 minut + dhrávka. Dpručená hrací dba : 90 minut. STK ČSA 3 SŘ OMČR mládeže 2009

4 2.6 Začátky utkání jsu stanveny v prgramu, který vydá STK, neb rzhdnutím kmisaře turnaje. Družstv je pvinn nastupit ke hře, je-li přítmen minimální pčet hráčů (9) v řádném termínu začátku utkání či v průběhu čekací dby. Čekací dba je 5 minut. Pkud d dvu minut p výzvě rzhdčíh "hra" jedn či bě družstva nenastupí k utkání, nastává skreč (i bustranná). Není pvlen hráti s nižším pčtem hráčů než Hrací míče pr jedntlivé zápasy zajišťuje přadatel z ddávky ČSA. V turnaji nasazují míče d jedntlivých utkání rzhdčí či kmisař. Značku a typ míčů určí pr daný rčník sutěže KM a STK ČSA. Pr sutěže v rce 2009 je určena značka Diamnd 12 RFPK 47. OM-ČR v tee-ballu se hraje s flexibally Diamnd Nejsu-li pdmínky způsbilé pr sehrání utkání, rzhdčí určí čas, kdy se sejde s veducími družstev a kdy rzhdne způsbilsti. Hrací prgram a systém turnaje může upravit a změnit kmisař ve splupráci s ředitelem a UIC. 2.9 Dmácí a hsté jsu určeni rzpisem utkání. Dmácí je uveden jak první, hst jak druhý. V některých zápasech umístění se lsuje mincí. Lsvání prvádí kmisař či UIC. Dmácímu družstvu náleží lavička u 3. mety. Hstující družstv bsadí lavičku u 1. mety Rzcvičení ve vnitřním pli je pvlen puze před prvním utkáním hracíh dne na daném hřišti. V statních zápasech pak puze je-li k tmut čas a prstr a pvlí-li t rzhdčí, kmisař či UIC Na hřišti, na lavičkách družstev a v jejich blízksti je zakázán kuřit a pžívat návykvé látky a alkhlické nápje. Tt platí p dbu celéh turnaje v celých sprtvních areálech, kde se turnaje hrají Prtest se pdává pdle platných pravidel v kamžiku, kdy dšl k prtestvatelné situaci. Veducí prtestujícíh družstva slží hlavnímu rzhdčímu Kč a slvně či písemně vyjádří situaci, prti které prtestuje. O pdstatě prtestu se musí ihned dvědět rzhdčí i veducí supeřícíh družstva a UIC. Utkání se přeruší a prtest se dále předá UIC, který jej neprdleně řeší. Při kladném vyřízení prtestu se pplatek vrací. Prti rzhdnutí UIC není dvlání. P vyřízení prtestu se v utkání pkračuje. STK ČSA 4 SŘ OMČR mládeže 2009

5 2.13 Úprava pr nadhazvání V kategrii junirů neplatí úprava pravidla pr zakračvání při nadhazvání. Nadhazvači musí hrát pdle kapitly IV. platných pravidel sftballu Připravující se pálkař Na hřišti se mezi směnami může rzcvičvat puze jeden pálkař, a t v přípravném kruhu, který náleží jeh týmu. Pravidly ppsaná činnst : a. Na začátku směny je t pálkař, který jde na pálku jak první, a který musí zůstat v přípravném kruhu, dkud není vyzván k nastupení d pálkařskéh území. b. V průběhu směny je t hráč družstva v útku, který je zapsán v přadí pálkařů za hráčem, který je na pálce. c. Musí být uvnitř přípravnéh kruhu vyznačenéh u lavičky vlastníh družstva Pálkař a jeh území Pté, c pprvé pálkař při svém startu vstupí d pálkařskéh území, musí v něm zůstat i mezi nadhzy s alespň jednu nhu uvnitř bxu (nesmí zcela vystupit). V tét pzici rvněž může přijímat signály neb prvádět cvičné švihy. Pálkař může pustit pálkařské území v těcht případech - jestliže míč je dbře neb chybně dpálen - při švihu, slap hitu neb zadrženém švihu - jestliže je nucen pustit bx kvůli nadhzu - při nechyceném neb nechytatelném (divkém) nadhzu - jestliže se hraje na dmácí metě - jestliže je přerušena hra - jestliže nadhazvač pustí nadhazvací kruh neb chytač pustí své území - jestliže při třech špatných nadhzech je nadhzen strike a pálkař si myslí, že t byl špatný nadhz DŮSLEDEK: Jestliže pálkař pustí pálkařské území, aby tím zdržval hru, a nenastane žádná z uvedených výjimek, rzhdčí hlásí strike pr pálkaře, nemusí být nadhzen a míč je mrtvý. STK ČSA 5 SŘ OMČR mládeže 2009

6 2.16 VÝKLAD PRAVIDLA O DP Kmise rzhdčích ČSA vydává pmcný výklad k pravidlu DP, k jeh lepšímu pchpení a správnému pužití. Zahájí-li družstv zápas v 10 hráčích s pužitím DP a FLEX, může sknčit v 10 neb v 9 hráčích. Zahájí-li družstv zápas s 9 hráči na line-up bez DP a FLEX, musí hrát celý zápas puze v 9 hráčích. 1. DP nemůže nikdy hrát puze v braně. 2. FLEX nemůže nikdy hrát puze v útku. 3. FLEX může jít na pálku puze na místě DP v přadí pálkařů (line-up). 4. DP a FLEX nemhu být sučasně v přadí pálkařů. 5. DP a FLEX mhu být sučasně v braně, je-li DP v braně za jinéh hráče, který chdí puze na pálku. 6. Pr DP a FLEX platí pravidl návratu hráče základní sestavy d hry v případě jejich střídání náhradníkem (re-entry). 7. Pdle POZNÁMKY k písmenu h, 5, kap. IV. Pravidel sftballu, jestliže DP nastupí za FLEX v braně, snižuje se pčet hráčů z 10 na 9. Tat změna se nepvažuje za střídání pr DP a neřídí se pr něj pravidlem střídání a návratu d hry (re-entry), avšak pr FLEX, který puští hru, se t za střídání pvažuje a jeh případný návrat d hry se řídí pravidlem re-entry. 8. Pdle POZNÁMKY k písmenu f, 5, kap. IV. Pravidel sftballu, jestliže FLEX nastupí za DP v útku, snižuje se pčet hráčů z 10 na 9. Tat změna se nepvažuje za střídání pr FLEX a neřídí se pr něj pravidlem střídání a návratu d hry (re-entry), avšak pr DP, který puští hru, se t za střídání pvažuje a jeh případný návrat d hry se řídí pravidlem re-entry. 9. V důsledku POZNÁMEK k písmenům f a h, 5, kap. IV. Pravidel sftballu t znamená, že je mžné prvést změnu pčtu hráčů z 10 na 9 a zpět z 9 na 10 víckrát za zápas s tím, že je nutné respektvat pravidl návratu d hry (re-entry) pr th hráče, který pustil hru. Jestliže DP resp. FLEX pustil hru v důsledku snížení pčtu hráčů z 10 na 9, může se vrátit standardně d hry při pětvném rzšíření pčtu hráčů z 9 na 10 puze byl-li v základní sestavě. Pkud nebyl v základní sestavě, musí h standardně vystřídat náhradník. 10. Jestliže DP nastupí za jinéh hráče v braně, tent hráč pak chdí puze na pálku a pčet hráčů družstva zůstává 10. Tat změna se nepvažuje za střídání a neřídí se pravidlem střídání a návratu d hry (re-entry). 11. Všechny změny v nastupení DP a FLEX d hry prti půvdnímu umístění ze základní sestavy musejí být nahlášeny rzhdčímu na dmácí metě, jinak se pužijí zejména důsledky pravidel nesprávném hráči (Illegal player), neprávněném hráči (Inelegible player) neb nesprávném návratu d hry (Illegal re-entry). Hlásit se musí krmě jinéh i změny : - nastupení DP v pli se zachváním 10 hráčů ve hře - nastupení DP v pli při stažení pčtu hráčů na 9 - nastupení FLEX na pálce při stažení na 9 hráčů - návraty d ple hráče, který je v 10 členném line-upu, ale nebyl v pli V těcht případech se za nesprávnéh hráče pvažuje ten, který s bjevil ve hře bez hlášení. STK ČSA 6 SŘ OMČR mládeže 2009

7 2.17 Nasazvání d základních skupin OM-ČR a se prvádí na základě přadí příslušné kategrie z minuléh rku pdle kritérií : a) umístění v M-ČR rku předchzíh b) umístění v OM-ČR OPO rku předchzíh c) družstva, která se v předchzím rce MMT příslušné věkvé kategrie nezúčastnila, jsu d skupin dsazena dále pdle lňskéh přadí kategrie jednu nižší v přadí M-ČR, OM- ČR a OPO a dále dlsvána s hledem na reginální příslušnst družstva. (Snahu je rzdělit družstva ze stejných blastí d jiných skupin.) 2 SKUPINY : A 1,4,5,8,9,12,13,... B 2,3,6,7,10,11,14,15,... 3 SKUPINY : A 1,6,7,12,13 B 2,5,8,11,14 C 3,4,9,10,15 4 SKUPINY : A 1,8,9,16,17 B 2,7,10,15,18 C 3,6,11,14,19 D 4,5,12,13, Technická schůzka Na všech OM-ČR bude pr zástupce všech zúčastněných družstev uspřádána Technická schůzka (TS). Ta se uskuteční v úvdní fázi turnaje na místě, které určí a značí ředitel turnaje. (Zpravidla je rzepsána p prvních zápasech prvníh hracíh dne). Účast je pvinná pr zástupce všech družstev, ředitele, kmisaře turnaje a UIC. TS má za úkl infrmvat družstva technických tázkách turnaje. Neměly by chybět bdy představení družstev, funkcinářů a rzhdčích, seznámení se systémem turnaje, zdůraznění některých speciálních pravidel, územní pravidla, infrmace zajištění zdravtní péče v areálu, ubytvání a další důležitá sdělení Pjištění Sprtvci registrvaní v ČSA jsu pjištěni v rámci hrmadné pjistky ČSTV u pjišťvny Kperativa. Čísl pjistky : Při pjistné událsti vyplní zraněná sba p uknčení léčení frmulář známení úrazu, předá k vyplnění lékaři a k ptvrzení na ČSA či u své tělvýchvné jednty. STK ČSA 7 SŘ OMČR mládeže 2009

8 3. POVINNOSTI POŘADATELE 3.1 Pr všechny mistrvské turnaje určí KM ČSA přadatele. 3.2 Přadatel má pvinnst zajistit hřiště, které pr daný turnaj schválí STK ČSA. 3.3 Přadatel je pvinen zajistit pr turnaj zdravtní dzr. Tím se rzumí sba znalá první pmci s vybavenu lékárničku v phtvsti. Zárveň musí být schpen zajistit převz d zdravtnickéh zařízení. 3.4 Přadatel je pvinen zajistit nabídku ubytvání pr přihlášená družstva a pr rzhdčí a funkcináře ČSA. Nejméně 2 týdny před knáním turnaje družstva i ČSA bešle, nabídne ubytvání, stravu a pšle hlavní infrmace turnaji. 3.5 Výsledky jedntlivých zápasů, resp. celéh turnaje je pvinen přadatel turnaje nahlásit nejpzději první pracvní den dpledne (d 9:00 hd.) na sekretariát ČSA em na adresu případně faxem ( ) neb telefnem na čísl neb či na záznamník ( ). Přadatel je pvinen zajistit instalaci výsledků d internetu ČSA, a t tak, aby výsledkvý servis byl aktuální. 3.6 Pdmínky pr schválení hřiště U hřiště musí být následující vybavení : - sciální zařízení - sprchy a WC, kryté šatny pr družstva a jedna šatna pr rzhdčí, - lavičky pr ba supeře (minimální délka 8 m pr každé družstv). Hřiště musí mít čáry vyznačené pdle pravidel vápnem neb jiným kntrastním a viditelným materiálem. Na žádst rzhdčíh je přadatel pvinen čáry bnvit. Hřiště musí mít rvný upravený pvrch. Všechny mety musí mít správné rzměry a musí být prkazatelně připevněny. Za zadákem musí být back-stp (síť či pletiv) minimálních rzměrech 6 x 3 m (délka x šířka), vzdálenst back-stpu d dmácí mety (střed) 8-9 m. Pvinnstí je hmerunvý plt v minimální výšce 1.0 m a plt d back-stpu d minimální vzdálensti 5 m za 1. a 3. metu minimální výšce 1 m. 3.7 Přadatel je pvinen včas zajistit hrací míče, které vyzvedne ve skladu ČSA v Praze. STK ČSA 8 SŘ OMČR mládeže 2009

9 3.8 Přadatel je pvinen uspřádat slavnstní zaknčení turnaje s předáním cen a diplmů pr nejlepší družstva a cen pr nejlepší hráče. V průběhu prvníh hracíh dne je přadatel pvinen připravit vhdné míst (místnst, vhdné prstranství,...) pr technicku schůzku zástupců družstev. Turnaj může bsahvat i slavnstní zahájení (přadatel určí jeh čas s hledem na přítmnst družstev a důležitých sb). 3.9 K zajištění vyšší kvality turnaje jsu dpručeny i další prvky : Ozvučení, kmentář, vhdná hudba, ukazatel skóre, zapisvání, hdncení, statistika, Odměny přadatelům Za přádání náleží přádajícímu ddílu finanční dměna. Její výši určí KM na základě vyhdncení úrvně přádání ve všech směrech. Odměna bude zaslána ddílu na jeh účet p všech OM-ČR. Její výše je závislá na pčtu dehraných zápasů. Sazba za jedn utkání je v rzmezí 200,- až 600,- Kč. Sazebník dměn za jedntlivé turnaje : maximální dměna za jedn utkání je 600,-Kč 1. Hřiště pvrch 50 - plcení (HR, backstp...) 50 - lavičky (kryté) 20 - mety Ukazatel stavu 100 čitelný a plně funkční p celu dbu turnaje 3. Kmentář - 50 kmentvání dění, zvučení 4. Statistiky vlastní zápis, vyhdncení, zpracvání údajů Srážky : - cizí zápis 40 - pzdní devzdání d 7 dnů 20 - pzdní devzdání d 14 dnů Sciální zázemí na hřišti - 60 šatny pr družstva a rzhdčí, sprchy, WC, bčerstvení 6. Organizace předturnajvý servis, infrmace turnaji údržba mezi utkáními infrmační servis během turnaje STK ČSA 9 SŘ OMČR mládeže 2009

10 7. Zdravtní zabezpečení - 50 p celu hrací dbu musí být přítmna dpvědná sba s lékárničku musí být k dispzici jedn aut na dvz Celkvá částka za turnaj se pak stanví buď prstým vynásbením pčtu zápasů x vypčítaný pčet bdů na jedn utkání, neb sečtením něklika různě hdncených kmplexů utkání (různé hrací dny, různá hřiště, ). Při prušení bdu 3.5. (hlášení výsledků) se přadateli strhává částka 1000,- Kč. 4. POVINNOSTI DRUŽSTEV 4.1 Všichni účastníci družstva (hráči, trenéři, kauči,...) musí být řádně zaregistrváni na příslušný rk u ČSA pdle platnéh registračníh řádu. Před prvním utkáním předlží a devzdají veducí družstev kmisaři ke kntrle supisky hráčů splu s vytištěnu registrační listinu z infrmačníh systému ČSA z internetvých stránek ČSA. ( Tat listina prkazuje registrace hráčů v ČSA. U hráčů, kteří mají schválené hstvání, je třeba předlžit vytištěný dklad (rvněž z infrmačníh systému ČSA) schváleném hstvání d příslušnéh ddílu. Na supisce musí být uvedena jména a příjmení hráčů, rdná čísla (příp. data narzení), čísla dresů. Dále i jmén a kntakt na veducíh družstva. Před prvním utkáním prvede kmisař či jeh asistent identifikační kntrlu hráčů a přítmné značí v supisce. Pkud některý hráč djede na turnaj až p kntrle, je pvinen se hlásit kmisaři a pak může být schválen ke hře. Supiska pr jeden turnaj je mezena pčtem 17 hráčů. 4.2 Družstva jsu pvinna na předzápasvé schůzce 5 minut před začátkem utkání předat přadí hráčů na pálce (line-up) rzhdčímu a supeři. Line-up musí bsahvat jména hráčů, psty, čísla dresů, seznam náhradníků a jmén veducíh družstva. 4.3 V čase začátku utkání družstva nastupí na spjnici mezi 1. a 3. metu, kde se pzdraví. Veducí družstev se pzdraví vzájemně a s rzhdčími u dmácí mety. Hlavní rzhdčí je sučasně seznámí s územními pravidly hřiště a případně s dalšími technickými pdmínkami zápasu. 4.4 Sprtvní blečení. Všichni hráči družstva musí mít jedntný sprtvní děv (stejné barvy, střihu a úpravy), který je určen pr sftball, a sprtvní buv. Muži a chlapci musí hrát v čepicích, které musí být stejné. Hráči nesmějí mít jedntlivé části děvu nepřiměřeně špinavé, ptrhané či jinak pškzené. Dresy hráčů musí mít na zádech viditelná čísla minimálně 15 cm vyská. Ochranné přilby jsu pvinné pr hru na pálce i pr běžce. Kauči u 1. a 3. mety musí mít jedntný sprtvní úbr, který může být dlišný d dresu hráčů. STK ČSA 10 SŘ OMČR mládeže 2009

11 Dále je citván z pravidel sftballu : Kap.III, 8, dst.b : Pkud má více než hráč družstva spdní trik, musí mít všechna trika stejnu barvu, hráči nesmějí mít ptrhané neb jinak pškzené rukávy ani na úbru ani na spdním triku. dst. g : Při hře nesmějí mít hráči na sbě hdinky, nechráněné náramky, řetízky, prsteny, náušnice a pdbné předměty, které mhu být pdle názru rzhdčíh při hře nebezpečné. Zdravtní náramky mhu být nšeny, ale musí být zabezpečeny pásku neb jiným způsbem. Kapitla III. 5 :...V mládežnických a dětských kategriích je zakázána buv s jakýmikli kvvými výstupky. POZNÁMKA : Je-li hráč pžádán rzhdčím, aby dstranil šperky, nesprávné bty neb jiné části unifrmy a dmítne tak učinit, je vylučen ze hry. 4.5 Masky a chrániče Upzrňujeme na pravidla sftballu Kap. III, 6. : Chytač musí mít masku s chráničem krku a helmu. Míst chrániče krku lze pužít drátěný chránič připevněný k masce. Tt musí pužívat i hráč, který ve hře chytá nadhzy na rzcvičení. Chytači musí mít chrániče trupu a hlení. Pálkaři a běžci musí pužívat helmu. Kauč mladší 19 let musí mít helmu rvněž. Jsu zakázány helmy a masky rzbité, prasklé, prmáčknuté,... Hráčky a hráči rčníků 1993 a mladší jsu pvinni nsit na přilbách i speciální chrániče čelistí a bličeje - a t ve hře na pálce Pálky Pálkaři mhu pužívat krmě ficiálních sftballvých pálek i speciální pálky pr děti s nápisem Little League neb s značením YB. Tyt pálky však musí rzměrvě i tvarvě vyhvvat pravidlům sftballu. 4.7 Družstva jsu pvinna včas dpvědět přadateli na nabídku ubytvání (případně i stravvání). Objednané služby jsu družstva pvinna uhradit v plném rzsahu. Pkud družstva nedpví d stanvenéh termínu, nemusí jim přadatel ubytvání či stravu zajistit. 4.8 Dprvd družstva musí tvřit minimálně jedna sba starší 18 let, a t p celu dbu turnaje (d příjezdu družstva až d jeh djezdu). Bez tht dprvdu nebude družstv připuštěn k utkání. Každé družstv musí dprvázet trenér sftballu s kvalifikací minimálně III.třídy. Pkud nebude kvalifikvaný trenér III.třídy přítmen na všech utkáních družstva, ztrácí ddíl nárk na přidělení dtace ČSA za příslušné družstv. 4.9 Zástupce každéh zúčastněnéh družstva je pvinen se zúčastnit technické schůzky v úvdní fázi turnaje. Čas schůzky bude určen rzpisem, míst upřesní přadatel. STK ČSA 11 SŘ OMČR mládeže 2009

12 4.10 Anketní lístek Před sknčením turnaje je veducí družstva pvinen devzdat kmisaři anketní lístek, ve kterém vyplní pžadvané údaje hráčích, družstvech a úrvni přádání turnaje. Vzr anketníh lístku je uveden na pslední straně tht SŘ. 5. ROZHODČÍ A FUNKCIONÁŘI 5.1 Delegvání UIC a rzhdčích řídí a prvádí Kmise rzhdčích ČSA. 5.2 Rzhdčí jsu pvinni se k prvnímu utkání dne dstavit minimálně 20 minut před začátkem utkání. Rzhdčí musí mít nezbytné pmůcky (maska, sáček na míče, smetáček na čištění met, pravidla) a pravidly stanvený děv (tmavmdré kalhty, světlmdrá kšile, tmavmdré neb černé pnžky, sprtvní černá buv). Dpručuje se i plastrn, chrániče hlení, chránič krku, pčítadl a jiné vhdné dplňky. Hlavní rzhdčí musí mít u sebe hdinky, pdle kterých se řídí veškeré časvé údaje v průběhu utkání i před ním. Pkud má hlavní rzhdčí hdinky na ruce, musí být kryty ptítkem. 5.3 Nminaci rzhdčích na jedntlivá utkání prvádí kmisař či příslušný UIC (veducí rzhdčích) turnaje. Utkání se rzhdují zpravidla ve dvu. Závěrečná utkání mhu rzhdvat tři rzhdčí. 5.4 Před utkáním jsu rzhdčí pvinni prvést kntrlu hrací plchy a rzhdnut její způsbilsti. Zjištěné nedstatky známí přadateli, který je pvinen zajistit jejich dstranění. 5.5 Výše dměn pr rzhdčí bude vždy stanvena předsednictvem ČSA pr příslušné bdbí a charakter utkání. Výplatu rzhdčím prvádí na základě hlášení turnaji Kmise rzhdčích ČSA ve stanvených intervalech. Výplata je předána na místě turnaje v htvsti (základní částky) neb psílána rzhdčím na jejich bankvní účet (prémie). V rce 2009 je dměna za jedn utkání stanvena dle sazebníku KR pdle kategrie utkání. Částky se dělí na základní část (splatná v htvsti na místě) a na část prémivu (splatná p knci sezóny na bankvní účet). STK ČSA 12 SŘ OMČR mládeže 2009

13 5.6 Cestvní náklady rzhdčích jsu vypláceny na základě vyplněnéh cestvníh příkazu prstřednictvím UIC (případně kmisaře či funkcinářů ČSA) pdle pravidel, která před sutěží stanví Kmise rzhdčích a schválí Předsednictv ČSA STK ČSA určí na každý turnaj ředitele a kmisaře. Pvinnsti ředitele : dpvídá za přadatelsku službu dpvídá za zajištění zdravtníh dzru a dsažitelnsti zdrav. Zařízení vede výsledkvu listinu turnaje zajišťuje a dpvídá za zapisvatelsku službu přizuje zprávu turnaji, kteru d 7 dnů p sknčení akce zašle na ČSA Pvinnsti kmisaře : prvádí kntrlu hráčů a supisek před turnajem prvádí výklad sutěžníh řádu zajišťuje pr určená utkání lsvání (dmácí-hst) řeší případné disciplinární přestupky přizuje zprávu turnaji (na zvláštním frmuláři), kteru d 7 dnů p sknčení akce zašle na ČSA Zpráva dále bsahuje : všechny výsledky, křížvé tabulky, tabulky skupin, výsledky play-ff, hdntící kmentář, individuální ceny. nahlásí celkvé přadí turnaje, všechny výsledky zápasů turnaje a individuální cenění nejpzději d 9:00 prvníh pracvníh dne zastupuje UIC turnaje, pkud je vzdálen Pvinnsti UIC : nasazuje rzhdčí d jedntlivých zápasů vede evidenci rzhdvaných zápasech hdntí činnst rzhdčích v zápasech i mim ně řeší případné prtesty zajišťuje ubytvání a jízdné rzhdčích vyplácí rzhdčím základní částky za rzhdvání zastupuje kmisaře turnaje, pkud je vzdálen přizuje zprávu rzhdčích turnaje (na zvláštním frmuláři), kteru d 7 dnů p sknčení akce zašle na ČSA. STK ČSA 13 SŘ OMČR mládeže 2009

14 6. POŘADÍ A TITULY 6.1 Ve všech zápasech se přidělují za vítězství 2 bdy, za prážku 1 bd, za skreč 0 bdů. 6.2 O přadí v tabulce základní části i v nadstavbvých částech rzhduje: 1) pčet bdů ze všech zápasů 2) pčet bdů ze vzájemných zápasů 3) bdy (runs) prti ze vzájemných zápasů 4) bdy (runs) prti ze všech zápasů 5) ls 6.3 Tituly Vítězvé finálvých utkání OM-ČR získávají titul "Mistr České republiky v sftballu na příslušný rk v příslušné kategrii a ceny, které věnuje ČSA Ceny družstv dstává d ČSA pháry a medaile. Každé družstv bdrží diplm. Individuální ceny d ČSA bdrží nejlepší nadhazvač, pálkař a MVP (nejlepší hráč) turnaje. Psuzení individuálních cenění prvádí kmisař na základě anketních lístků. Přadatel může předat i další ceny v různých kategriích (nejlepší plař, kauč, fair-play, nejmladší hráč,...). Tyt ceny schvaluje kmisař. 6.5 Pkud se turnaj z důvdu vyšší mci (pčasí, terén,...) nedehraje v plánvaném rzsahu, mhu dvě či více družstev sdílet shdná přadí. Kmisař může tak vyhlásit i dvě družstva jak vítěze turnaje. Pkud se družstva dhdnu na náhradním termínu a místě sehrání zápasu(ů) umístění (např. finále), může se tak p schválení kmisaře či KM uskutečnit. 6.6 Pkud některé družstv dstupí neb je vylučen z turnaje, který zahájil, je pkládán za družstv, které nehrál. Všechny jeh výsledky jsu anulvány v dané fázi sutěže. 6.7 Za prhřešky družstev může STK udělit finanční tresty. Z garancí se pak strhávají následující částky : a) dhlášení se v dbě d 20 dnů d turnaje 300,- Kč b) dhlášení se v dbě d 10 d 19 dnů d turnaje 800,- Kč c) dhlášení se v dbě d 5 d 9 dnů d turnaje 1500,- Kč STK ČSA 14 SŘ OMČR mládeže 2009

15 d) dhlášení se v dbě 4 dní a kratší 2500,- Kč e) nemluvené nedstavení se k turnaji 3000,- Kč f) dstupení z turnaje v průběhu pátku a sbty 2500,- Kč g) dstupení z turnaje p sbtě bez dehrání 2 plánvaných zápasů (vliv na více družstev) 2000,- Kč h) dstupení z turnaje p sbtě bez dehrání 1 plánvanéh zápasu (vliv jen na 1 družstv) 1000,- Kč I) dresvá nekázeň, pžívání alkhlu, kuření d 2000,- Kč Výstrj - nečistta dresů ,-Kč na den - trhanst dresů ,-Kč na den - nedstatečná čísla ,-Kč na den Chybějící a nejedntné prvky výstrje družstva - čepice, spdní trika, bundy, pdklenky, stulpny ,-Kč na den - dresy, kalhty ,-Kč na den - nesprtvní blečení kauče ,-Kč na den Při pakvání přestupku pdle písmena l) je sankce d 3000,- Kč j) přihlášení se d turnaje p stanveném termínu 500,- Kč k) nedevzdání anketníh lístku 500,- Kč Finanční pstihy za další prhřešky řeší a schvaluje na svém jednání KM ČSA. STK ČSA 15 SŘ OMČR mládeže 2009

16 7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 7.1 Výklad a vysvětlení k tmut sutěžnímu řádu pdává KM, STK ČSA neb předsednictv ČSA. 7.2 Změny, které vyplývají ze změn řádů a předpisů becně platných, musí prvést KM, STK ČSA neb předsednictv ČSA. 7.3 Členvé Kmise mládeže, STK, Předsednictva ČSA a Kntrlní kmise mají práv kdykli prakticky kntrlvat plnění bdů tht sutěžníh řádu a navrhvat při zjištěných nedstatcích disciplinární pstihy. 7.4 Tent sutěžní řád byl prjednán STK ČSA a v tmt znění platí d Tímt se ruší všechny předcházející sutěžní řády pr mládežnická mistrvství ČR. Pavel Křivák Předseda STK ČSA STK ČSA 16 SŘ OMČR mládeže 2009

17 PŘÍLOHA SOUTĚŽNÍHO ŘÁDU Schéma turnajů pr rk 2009 Schéma play-ff z jedné skupiny Dle časvých mžnstí může být zvlena jedna z variant : A) Pr dvě družstva - Jedn finálvé utkání 1. a 2. týmu ze základní skupiny - dmácí je 1. B) Pr tři družstva - dvě utkání : X : dmácí je 2. - pražený je 3. Y : 1. vítěz (X) - dmácí je 1. C) Pr čtyři družstva čtyři utkání X 1. s 2. dmácí je 1. - vítěz jde přím d finále Y 3. se 4. dmácí je 3. - pražený je 4. Z pražený (X) a vítěz (Y) - dmácí je P(X) - pražený je 3. Finále: vítěz (X) - vítěz (Z) - dmácí je V (X) Schéma play-ff ze dvu skupin Play-ff : X 1.A s 1.B dmácí se lsuje - vítěz jde přím d finále Y 2.A s 2.B dmácí se lsuje - pražený je 4. Z pražený (X) a vítěz (Y) - dmácí je P(X) - pražený je 3. Finále : vítěz (X) - vítěz (Z) - dmácí je V (X) STK ČSA 17 SŘ OMČR mládeže 2009

18 Schémata pr jedntlivé pčty přihlášených družstev 4 družstva - systémem každý s každým 1 x - 3 zápasy na družstv a dále play-ff 5 družstev - systémem každý s každým 1 x - 4 zápasy na družstv a dále play-ff. Při časvé napjatsti jen finále 1. s 2. (dmácí je 1.) 6 družstev - systémem každý s každým 1 x - 5 zápasů na družstv a dále jen finále 1. s 2. (dmácí je 1.) 7 družstev - systémem každý s každým 1 x - 6 zápasů na družstv a dále jen finále 1. s 2. (dmácí je 1.) 8 družstev - Dvě skupiny (4+4). Systémem každý s každým 1 x - 3 zápasy na družstv a dále play-ff systémem duble page. D duble page play-ff systému pstupují 4 družstva z každé skupiny. 9 družstev Dvě skupiny (4+5). Systémem každý s každým 1 x - 3 (4) zápasy na družstv a dále play-ff 3. družstva hrají splu 5.míst. Dmácí je určen lsem. 4. a 5. družstva ze skupin vytvří 3 člennu skupinu a hrají 1x každý s každým (1-2 zápasy), kdy vzájemné utkání ze základní skupiny se zapčítává d nadstavbvé tabulky míst. 10 družstev Dvě skupiny (5+5). Systémem každý s každým 1 x - 4 zápasy na družstv a dále play-ff 3. družstva hrají splu 5.míst. Dmácí je určen lsem. 4. družstva hrají splu 7.míst. Dmácí je určen lsem. 5. družstva hrají splu 9.míst. Dmácí je určen lsem. STK ČSA 18 SŘ OMČR mládeže 2009

19 11 družstev Dvě skupiny (5+6). Systémem každý s každým 1 x - 4 (5) zápasy na družstv a dále play-ff 3. družstva hrají splu 5.míst. Dmácí je určen lsem. 4. družstva hrají splu 7.míst. Dmácí je určen lsem. 5. a 6. družstva ze skupin vytvří 3 člennu skupinu a hrají 1x každý s každým (1-2 zápasy), kdy vzájemné utkání ze základní skupiny se zapčítává d nadstavbvé tabulky míst. 12 družstev Dvě skupiny (6+6). Systémem každý s každým 1 x - 5 zápasů na družstv a dále play-ff 3. družstva hrají splu 5.míst. Dmácí je určen lsem. 4. družstva hrají splu 7.míst. Dmácí je určen lsem. 5. družstva hrají splu 9.míst. Dmácí je určen lsem. 6. družstva hrají splu 11.míst. Dmácí je určen lsem družstev Čtyři skupiny. Dále play -ff na dvě prážky umístění. Schéma : D play-ff pstupují dvě nejlepší družstva z každé skupiny. Družstva, která se nedstanu d play-ff, hrají dále celkvé přadí. Lze vytvřit např. skupinky třetích, čtvrtých, pátých,... Zde lze hrát každý s každým či jak play-ff. Tt záleží na celkvém pčtu družstev ve skupinách a na časvých mžnstech turnaje. STK ČSA 19 SŘ OMČR mládeže 2009

20 Anketní lístek Oddíl :... Turnaj :... Nejlepší nadhazvač (ka) : Nejlepší pálkař (ka) : Nejlepší hráč (ka) : Nevyplňujete hráče z vašeh družstva! Další cenění, které navrhujete pdle vašeh uvážení : Připmínky k rganizaci turnaje : Oznámkujte jak ve škle (stupnice 1 (nejlepší)-5 (nejhrší)). Případné dplňte připmínky. - hřiště (úrveň, údržba, lajnvání,...) - šatny, WC (mnžství, čistta,...) - ubytvání (úrveň, výběr,...) - infrmvanst (ukazatel skóre, výsledkvá tabule, hlasatel, hudba, statistika,...) - rzhdčí - herní průběh (připmínky k systému,...) - statní datum : vyplnil : pdpis : STK ČSA 20 SŘ OMČR mládeže 2009

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR Článek 1 Název a sídl 1. Dctr Wh FanClub ČR je bčanským sdružením fyzických sb vytvřeným v suladu se záknem č.83/1990 Sb. sdružvání bčanů. Je samstatným právním subjektem

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu Článek 1 Stanvy SKODAMOTOR Veterán Klubu Název, půsbnst, sídl a symbly 1. SKODAMOTOR Veterán Klub (SVK) je samstatným suverénním a dbrvlným bčanským sdružením zájemců v blasti histrie mtrismu, zalžené

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČESKÉ SOFTBALLOVÉ ASOCIACE

SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČESKÉ SOFTBALLOVÉ ASOCIACE SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČESKÉ SOFTBALLOVÉ ASOCIACE PRO FINÁLOVÉ TURNAJE ŠKOLNÍCH LIG 2014 Vydala Sportovně technická komise ČSA 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Organizátor Finálové turnaje školních softbalových lig (FT-ŠL)

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha - východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha - východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 816/2015 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31. 8. 2015 Šklská

Více

Úplná pravidla soutěže v rámci komunikační kampaně Ria MÁNIE

Úplná pravidla soutěže v rámci komunikační kampaně Ria MÁNIE Úplná pravidla sutěže v rámci kmunikační kampaně Ria MÁNIE Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže v rámci sutěže Ria MÁNIE (dále jen "sutěž"). Tat pravidla jsu jediným dkumentem, který

Více

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 Smluva závazku veřejné služby zabezpečení lékařské phtvstní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 uzavřená pdle ust. 1746 dst. 2 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník, ve znění pzdějších předpisů S m l u v n í s

Více

PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL

PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obsah 1. ÚVOD DO HRY 3 1.1. Histrie hry 3 1.2. Pravidla hry 3 1.3. Pčítačvá verze hry 3 2. INSTALACE HRY 4 2.1. Instalace z disku CD-ROM 4 2.2. Instalace hry stažené z internetu

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy Metdická příručka Omezvání tranzitní nákladní dpravy K právnímu stavu ke dni 1. ledna 2016 Obsah 1 Na úvd... 2 2 Základní pjmy... 3 3 Obecně k mezvání tranzitní nákladní dpravy... 4 4 Prvedení příslušnéh

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0037IM8* UOHSX0037IM8 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S308/2010/VZ-14964/2010/510/OK V Brně dne: 26.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona Stanvisk Reknstrukce státu ke kmplexnímu pzměňvacímu návrhu nvely služebníh zákna Pslední předlžená verze zákna (verze k 27. 8. 2014) splňuje puze 13 z 38 bdů Reknstrukce státu, z th 7 jen částečně. Z

Více

DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY:

DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY: Výzva k účasti v elektrnickém výběrvém řízení pr kmditu Prdej vyřazených sluţebních sbních vzidel SMO (dále též jen Výzva ) 1. Datum knání: DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY: Sutěţní kl: 14. 6. 2011 d 10:00 hdin.

Více

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011 Tvrba jedntnéh zadání závěrečné zkušky ve šklním rce 2010/2011 bry středníh vzdělání kategrie E pracvní verze 1 Obsah I. Organizace tvrby JZZZ 1. Harmngram tvrby JZZZ 4 2. Činnst autrskéh týmu 6 3. Kntakty

Více

MISTROVSTVÍ EVROPY TEAMGYM SENIOŘI A JUNIOŘI PRAVIDLA ZÁŘÍ 2013 ČESKÝ PŘEKLAD. revize k 1.12.2015. Pravidla TeamGym září 2013 Strana 1 z 14

MISTROVSTVÍ EVROPY TEAMGYM SENIOŘI A JUNIOŘI PRAVIDLA ZÁŘÍ 2013 ČESKÝ PŘEKLAD. revize k 1.12.2015. Pravidla TeamGym září 2013 Strana 1 z 14 MISTROVSTVÍ EVROPY TEAMGYM SENIOŘI A JUNIOŘI PRAVIDLA ZÁŘÍ 2013 ČESKÝ PŘEKLAD revize k 1.12.2015 Pravidla TeamGym září 2013 Strana 1 z 14 Úvd Tat pravidla se vztahují na závdy senirů i junirů. Tat verze

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX008357X* UOHSX008357X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0114/2016/VZ-07578/2016/521/MŽi Brn 26. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách.

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách. Úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách. Dne 13.12.2006 byl ve Sbírce záknů, Částka 177, zveřejněn pd č. 546 úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách, jak vyplývá z pzdějších změn.

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY KDO JSME A KOMU SLOUŽÍME platná d 1. 4. 2015 Charakteristika dlehčvací služby Odlehčvací služba je terénní služba pskytvaná sbám, které mají sníženu sběstačnst z důvdu

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011 *uhsx0039d6p* UOHSX0039D6P ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. únra 2011 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu Úplná pravidla sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu (dále jen sutěž ). Tat pravidla jsu jediným dkumentem,

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesc recepty - sutěž pr zaměstnance A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Prvzvatelem sutěže, který má na starsti technicku a rganizační stránku sutěže, je splečnst Brandz Friendz Prductin s.r.., se sídlem

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 11 Čísl vydání: 2.0 Stránka:

Více

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 Univerzita Karlva v Praze, KOLEJE A MENZY, Vršilská 1, Praha 1 č.j. 18/2013 Praha, dne 10. 1. 2013 SMĚRNICE č. 1/2013 O POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŔEDKŮ, MYCÍCH, ČISTÍCÍCH A DEZINFEKĆNÍCH

Více

Z á p i s. ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne 31.8. 2006 v Praze

Z á p i s. ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne 31.8. 2006 v Praze Z á p i s ze zasedání výknnéh výbru ČKA, knanéh dne 31.8. 2006 v Praze Přítmni: Omluveni: Jančálek, Dbeš,Kblížek Jakubek,Kupvá, Vaňura, Matyášvá, Palánvá, Pluhařvá. Jhn, Slavík, Němec (pracvní důvdy) 1.

Více

Přídavky na děti v mezinárodních případech (Evropská unie, Evropský hospodářský prostor a Švýcarsko) Použití nadstátního práva

Přídavky na děti v mezinárodních případech (Evropská unie, Evropský hospodářský prostor a Švýcarsko) Použití nadstátního práva Přídavky na děti v mezinárdních případech (Evrpská unie, Evrpský hspdářský prstr a Švýcarsk) Pužití nadstátníh práva Tent prspekt Vám má pskytnut přehled zvláštnstech v mezinárdních případech. Všebecné

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. Preambule. Článek 1. Článek 2

PROVOZNÍ ŘÁD. Preambule. Článek 1. Článek 2 PROVOZNÍ ŘÁD Závazný prvzní řád pr prdejní akce, jarmarky a farmářské a všebecné trhy, knané na Sfijském nám. Praha 12. Prvzvatel: Tmáš Trnka, Šlikva 549/4, Praha 6 Břevnv, IČO: 150 85 678 Preambule Upravuje

Více

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX004YPRY* UOHSX004YPRY ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S338/2012/VZ-13234/2013/512/JHl Brn 15. července 2013 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 dst. 1 zákna

Více

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA 2. lékařská fakulta Univerzity Karlvy v Praze V Úvalu 84, Mtl, Praha 5, PSČ 150 06 ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA Šklicí příručka Pžární chrany Obsah: 1 ÚVOD... 3 2 ODPOVĚDNOSTI NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY...

Více

ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA

ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA 2. lékařská fakulta Univerzity Karlvy v Praze V Úvalu 84, Mtl, Praha 5, PSČ 150 06 ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA Obsah: Šklící příručka Pžární chrany 1 ÚVOD... 3 2 ODPOVĚDNOSTI NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY...

Více

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje Ilíilllll',]!! 11! lllll 11111 KUÍ1SP80RnZ6V SMLOUVA MORAVSKOSLEZS KÝ KRAJ - K ^AJBKÝ ÚŘAD ČÍSLO SMI 0$f X-yVYCDOD Mír ATKU) -4- Cfe... zk db. se sídlem: zastupen: 28. října 117, 702 18 Ostrava IC: 70890692

Více

Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Účinnost od 1. října 2013

Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Účinnost od 1. října 2013 Předpis SŽDC Bp1 bezpečnsti a chraně zdraví při práci Účinnst d 1. října 2013 Úvd k prezentaci Tat prezentace služí především pr základní seznámení s předpisem Bp1, resp. s jeh bsahem, strukturu a nejdůležitějšími

Více

Téma č. 6 Mzdy, zákonné odvody a daně. Mzdy a zákonné odvody

Téma č. 6 Mzdy, zákonné odvody a daně. Mzdy a zákonné odvody Mzdy a záknné dvdy MZDA pracvně-právní vztah = vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem pracvně-právní vztah se řídí zákníkem práce, kde je uveden, že zaměstnanci za vyknanu práci náleží MZDA je t částka,

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj Základní údaje zadávací dkumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: MMR SLUŽBY

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX003WQC1* UOHSX003WQC1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S523/2011/VZ-19003/2011/520/ABr V Brně dne: 30. března 2012 Rzhdnutí nabyl právní mci dne 28.4.2012 Úřad pr chranu

Více

Elektrická deska udržující teplo

Elektrická deska udržující teplo Elektrická deska udržující tepl 114.360 114.361 114.362 V1/1209 CZ 1. Obecné infrmace 134 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 134 1.2 Vysvětlivky symblů 134 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 135 1.4 Ochrana

Více

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Obsah: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ...

Více

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB Přílha č. 1b zadávací dkumentace GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB verze 1.0 Obsah 1 Vymezení cílů prjektu 3 2 Prcesní architektura 4 2.1 Základní výchdiska návrhu prcesní architektury 4 2.2 Pstup tvrby a pužité

Více

Kotlík na polévku Party

Kotlík na polévku Party Ktlík na plévku Party 100.054 V3/0107-1 - CZ 1. Obecné infrmace 102 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 102 1.2 Vysvětlivky symblů 102 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 102-103 1.4 Ochrana autrských práv

Více

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS...

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS... Zákn č. 201/2012 Sb., chraně vzduší základní pvinnsti prvzvatelů zdrjů znečišťvání vzduší ing. Zbyněk Krayzel, Pupětva 13/1383, 170 00 Praha 7 Hlešvice 266 711 179, 602 829 112 ZBYNEK.KRAYZEL@SEZNAM.CZ

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn neb ZVZ ) k tevřenému řízení na veřejnu zakázku s názvem Rzšíření Reginální kmunikační

Více

DOTAČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ R E Z I D E N Č N Í M Í S T A. METODIKA část 1 PRO ŽADATELE O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA

DOTAČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ R E Z I D E N Č N Í M Í S T A. METODIKA část 1 PRO ŽADATELE O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA DOTAČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ - R E Z I D E N Č N Í M Í S T A METODIKA část 1 PRO ŽADATELE O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA REZIDENČNÍ MÍSTO LÉKAŘSKÉ OBORY PROJEKT č. 1 (dtace na specializační

Více

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů:

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů: FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK Vyplní dbr kultury a cestvníh ruchu města Písku: Číselný kód žádsti: Pčet získaných bdů: 511. /1/.. Pznámka: Jedntlivé ple frmuláře jsu uzamčeny pr grafické úpravy. Pkud vám

Více

HI-avÍ uěsr PRAHA MAGISTRÁr HI-nvÍH věsra PRAHY DBR ŽtvrÍH PRsrŘBÍ 'me I Dmeček - dpady s.r.. Dřevčická 44 08 00 Praha 0 IC Váš dpis zn' Vyřizuje l 64048772 I telefn Datum Ing.Kříčkvál236004383 23,06.20

Více

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO)

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO) SEGMENT SPOTŘEBITEL (úvěry pr FOO) I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000

Více

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne 23. 2. 2014

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne 23. 2. 2014 Zápis z valné hrmady TJ Skl Mheln dne 23. 2. 2014 SOKOL / 2014 / Valná hrmada OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO 2014... 2 1.1 Zahájení, přivítání hstů... 2 1.2 Vlba předsednictva, návrhvé,

Více

poř. asi.i rol Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon I. Smluvní strany

poř. asi.i rol Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon I. Smluvní strany lllll KUMSP0eVSP8 MRAVSKSt.h r /,skv' KRAJ KRAJSKÝ 0ŘA1 _^'ÍSU.SMJ.i^UVV(iJIATKln př. asi.i rl Smluva závazku veřejné služby a vyrvnávací platbě za jeh výkn k;

Více

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech 16. výzva IROP Energetické úspry v bytvých dmech 21.1. 2016 Hradec Králvé Ing. Michaela Bržvá Centrum pr reginální rzvj České republiky Specifický cíl 2.5 Cíl: Snížit energeticku nárčnst bytvých dmů Bytvým

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FONO PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ. Kupní smlouva

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FONO PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ. Kupní smlouva É INTEGROVANÝ EVROPSKÝ FONO PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ I Kraj Vysčina Kupní smluva KUJIP80T4EON uzavřená na základě dhdy smluvních stran pdle ustanvení 409 a následujících zákna č. 513/1991 Sb., bchdní zákník,

Více

integrované povolení

integrované povolení Integrvané pvlení čj. MSK 102663/2010 ze dne 12.10.2010, ve znění pzdějších změn V rámci aktuálníh znění výrkvé části integrvanéh pvlení jsu zapracvány dsud vydané změny příslušnéh integrvanéh pvlení.

Více

Kupní smlouva číslo: č. zhotovitele: 3396/2013/169. Město Bohumín Masarykova 158 735 81, Bohumín Ing. Petrem Víchou, starostou města

Kupní smlouva číslo: č. zhotovitele: 3396/2013/169. Město Bohumín Masarykova 158 735 81, Bohumín Ing. Petrem Víchou, starostou města Kupní smluv čísl: č. zhtvitele: 3396/2013/169 I. Smluvní strny 1.1. Kupující: Sídl: Zstupený: zástupce pvěřený k jednání ve věcech: IC: DIČ: Dňvý režim: Bnkvní spjení: C.účtu: Tel.č.: 1.2. Prdávjící: Sídl:

Více

Z Á P I S Z 1. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 15. listopadu 2006

Z Á P I S Z 1. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 15. listopadu 2006 Z Á P I S Z 1. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 15. listpadu 2006 Míst knání: Městský úřad Slaný Čas knání: 15. listpadu 2006 Přítmni: Omluveni: RNDr. Iv Rubík, Ing. Petr Klačkvský, p. Jarslav Hlžek, p.

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ SMLOUVA O DÍLO

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ SMLOUVA O DÍLO Il INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Kraj vysčina KUJIP00ZG0V8 SMLOUVA O DÍLO uzavřená pdle 536 a násl., zákna č. 513/1991 Sb., Obchdní zákník, v platném znění, na akci 1.

Více

projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií

projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií III.1.1 Diverzifikace činnstí nezemědělské pvahy Charakteristika patření patření je zaměřen na realizaci jedntlivých aktivit ve venkvských blastech v rámci diverzifikace činnstí zemědělských subjektů (malých

Více

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám SUSEN generální ddávka staveb v areálu Řež Ddatečná infrmace č. 1 k zadávacím pdmínkám Č.j.:SUSEN/216937/DI/001 Zadavatel bdržel dne 18. 7. 2012 následující pžadavek na ddatečné infrmace k zadávacím pdmínkám:

Více

Rozpis seriálu Poháru VYSOČINY mládeže pro ročník

Rozpis seriálu Poháru VYSOČINY mládeže pro ročník Rzpis seriálu Pháru VYSOČINY mládeže pr rčník 2015-2016 1. Phár VYSOČINY jedntlivců je veden pr každu kategrii mládeže a skládá se: a) ze 6 turnajů BTM kraje u všech kategrií mládeže b) z kntrlníh turnaje

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

Politologie. Stát a národ. Stát: Národ: Národnostní složení státu: Teorie vzniku státu: Novodobé tvoření státu: = věda o politice

Politologie. Stát a národ. Stát: Národ: Národnostní složení státu: Teorie vzniku státu: Novodobé tvoření státu: = věda o politice Plitlgie = věda plitice plis měst lgs věda iks rdina přelm 19./20. stletí - pjem 1949 - samstatná vědní disciplína vyučvaná na univerzitě prvpčátky už v Antice Stát a nárd Stát: - území - st. aparát -

Více

Informace k přijímacímu řízení na SŠ pro šk. rok 2016/2017

Informace k přijímacímu řízení na SŠ pro šk. rok 2016/2017 Infrmace k přijímacímu řízení na SŠ pr šk. rk 2016/2017 Přinášíme pdrbné infrmace k přijímacímu řízení žáků 9., 7. a 5. rčníků. Prfesní rientaci v 9. třídách zajišťuje výchvná pradkyně D. Knečná ve splupráci

Více

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Autpjištění Allianz pjišťvna nabízí zaměstnancům Vyské škly báňské Technické univerzity Ostrava cenvě

Více

VÝZVA. k podání nabídky na provoz Kavárny na Nákladovém nádraží Žižkov

VÝZVA. k podání nabídky na provoz Kavárny na Nákladovém nádraží Žižkov VÝZVA k pdání nabídky na prvz Kavárny na Nákladvém nádraží Žižkv Vyhlašvatel/zadavatel: Nárdní filmvý archiv, státní příspěvkvá rganizace se sídlem Malešická 12, Praha 3, 130 00, Č: 00057266 zřízená rzhdnutím

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE

ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.A. HLASY NA ZASEDÁNÍ PARLAMENTU Řádným dehráním sutěže vznikne příslušnému klubu nárk na hlas na zasedání Parlamentu za pdmínek daných Stanvami.

Více

Aktuální provozní řád

Aktuální provozní řád Aktuální prvzní řád SPOLEK PŘÁTEL PLAVÁNÍ A SAUNOVÁNÍ, z.s., Jesenice www.vdnideti.cz Suhlas s tímt prvzním řádem je pdmínku pr účast v kurzu a rdiče jej stvrzují vyplněním a desláním přihlášky (Prvzní

Více

Obchodní podmínky ElektroInternet.cz Jak mi bude zboží doručeno? Jak zaplatit? Jak koupit zboží na splátky? Jak reklamovat zboží?

Obchodní podmínky ElektroInternet.cz Jak mi bude zboží doručeno? Jak zaplatit? Jak koupit zboží na splátky? Jak reklamovat zboží? Obchdní pdmínky ElektrInternet.cz Jak mi bude zbží dručen? Jak zaplatit? Jak kupit zbží na splátky? Jak reklamvat zbží? Obchdní pdmínky zde uvedené platí pr nákup v internetvém bchdě ElektrInternet.cz,

Více

Uživatelský manuál. RBroker. Asset Management Suite. RBroker. Uživatelský manuál. Datum: 21. ledna 2014. Strana 1 / 24

Uživatelský manuál. RBroker. Asset Management Suite. RBroker. Uživatelský manuál. Datum: 21. ledna 2014. Strana 1 / 24 Uživatelský manuál RBrker Asset Management Suite RBrker Uživatelský manuál Datum: 21. ledna 2014 Strana 1 / 24 Uživatelský manuál RBrker Obsah ÚVOD... 3 1 TECHNICKÉ POŽADAVKY... 3 2 PŘIHLÁŠENÍ... 3 3 ÚVOD

Více

Plán odpadového hospodářství

Plán odpadového hospodářství Plán dpadvéh hspdářství Rztk výrční vyhdncení za rk 2008 Květen 2009 Vypracval: ing. Zdeněk Smejkal Kancelář Ing. Pavla Nváka, Zámecká 384, 335 61 Spálené Příčí ing.pavel.nvak@seznam.cz ; tel. 603161021

Více

. j vamm. Strachoněm náměstkem hejtmana kraje

. j vamm. Strachoněm náměstkem hejtmana kraje KUMSP08SF9EV SMLUVA pdnájmu prstr a pskytvání služeb uzavřena mezi lmravak0s.i-e.zsky KRAJ - KRAJSKY ÚŘAD; ČÍSI/) SMLUVY a)datku) 0- ttu př. čísl //r rk l& zkr. db. nájemcem: a pdnájemníkem: stravské výstavy,

Více

O PUTOVNÍ POHÁR DIVOKÉ VLTAVY MAGIC CUP ŠUMAVA

O PUTOVNÍ POHÁR DIVOKÉ VLTAVY MAGIC CUP ŠUMAVA III. rčník mezinárdníh ftbalvéh turnaje žáků U14, O PUTOVNÍ POHÁR DIVOKÉ VLTAVY MAGIC CUP ŠUMAVA Czech republic, Jihčeský kraj, Lučvice, Dlní Dvřiště a Vyšší Brd; středa 27.5. až neděle 31.5.2015; www.magic-cup-sumava.cz;

Více

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC 1) Ovzduší 1. Budu ddržvány navržené emisní limity u středníh zdrje znečišťvání vzduší dle tabulky č. 1. Tabulka č. 1 Emisní zdrje a navržené závazné emisní limity Jmenvitý tepelný výkn (MW) Emisní limit

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro Středočeský kraj

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro Středočeský kraj Oznámení vyhlášení výběrvéh řízení na služební míst veducíh inspektra Oblastníh inspektrátu práce pr Středčeský kraj Praha 8. září 2015 Č. j. MV-108490-9/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra pr státní službu

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let (včetně). Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007U4K1* UOHSX007U4K1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0813/2015/VZ-40365/2015/523/MKv Brn 20. listpadu 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže jak rgán příslušný pdle 112 zákna

Více

usnesení o nařízení termínu dražebního jednání

usnesení o nařízení termínu dražebního jednání 195 EX 638/06-63 Sudní exekutr Mgr. Tmáš Vbrník, Exekutrský úřad Pardubice, se sídlem 9. května 215, 533 72 Mravany, jmenvaný rzhdnutím ministryně spravedlnsti České republiky č.j. MSP- 400/2014-OJ-SO/4

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX005YN8I* UOHSX005YN8I ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S166/2014/VZ-10181/2014/521/HKu Brn 15. května 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Bystřická hokejová liga 3. ročník 2016/2017

Bystřická hokejová liga 3. ročník 2016/2017 Systém BHL Bystřická hkejvá liga 3. rčník 2016/2017 Začíná 15 družstev, které se rzdělí d 2 skupin: Extraliga a 1. liga Extraliga - 8 týmů, v sezně každý s každým 2x - celkem 14 zápasů/tým nadstavba -

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstv vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádstí finanční pdpru v rámci Integrvanéh peračníh prgramu 1. Identifikace výzvy Čísl kla výzvy: 03 kntinuální Celkvá částka pr tut výzvu

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE S V A Z E K O B C Í M I K R O R E G I O N O B C Í P A M Á T K O V É Z Ó N Y 1 8 6 6 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE pr veřejnu zakázku maléh rzsahu Veřejná zakázka Vydávání Zpravdaje

Více

24. ROČNÍK/2015 MUŽI ŽENY 3 TURNAJE

24. ROČNÍK/2015 MUŽI ŽENY 3 TURNAJE 24. ROČNÍK/2015 MUŽI ŽENY 3 TURNAJE ANTUKOVKA - PROPOZICE TURNAJE Turnajvý systém Pr letní ligu byl zvlen turnajvý systém. Hrají se tři turnaje. V každém turnaji je maximální kapacita 10 týmů v kategrie

Více

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykv náměstí 1, 741 01 Nvý Jičín VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE Č.J.: SP. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. ZŠ Kosmonosy, Podzámecká 1, 293 06 Kosmonosy

ŠKOLNÍ ŘÁD. ZŠ Kosmonosy, Podzámecká 1, 293 06 Kosmonosy ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ Ksmnsy, Pdzámecká 1, 293 06 Ksmnsy Obsah 1. Práva a pvinnsti žáka a záknných zástupců... 3 1.1. Žáci mají práv:... 3 1.2. Záknní zástupci mají práv ( 21 zákna č. 561/2004Sb.):... 3 2. Pvinnsti

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016 *UOHSX0084T2L* UOHSX0084T2L ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brn: 22. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Z á p i s. ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne 16.6. 2006 v Praze

Z á p i s. ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne 16.6. 2006 v Praze Z á p i s ze zasedání výknnéh výbru ČKA, knanéh dne 16.6. 2006 v Praze Přítmni: Omluveni: Jančálek, Dbeš, Slavík, Jakubek,Kupvá, Jhn,Maryška (za MMK), Vaňura, Matyášvá, Palánvá, Pluhařvá Kblížek 1. Zahájení

Více

JÓGA A PILATES S WELLNESS POBYTEM V MENDAN SUPERIOR **** ZALAKAROS 6. 10. 4. 2016

JÓGA A PILATES S WELLNESS POBYTEM V MENDAN SUPERIOR **** ZALAKAROS 6. 10. 4. 2016 JÓGA A PILATES S WELLNESS POBYTEM V MENDAN SUPERIOR **** ZALAKAROS - 6. 10. 4. 2016 VŠEOBECNÉ INFORMACE UBYTOVÁNÍ Kmplex MenDan Magic Spa & Wellness **** se nachází uprstřed malebné bce Zalakars a nabízí

Více

Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy, Korunní 98, Praha 10, 101 00

Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy, Korunní 98, Praha 10, 101 00 X. kngres Medicína katastrf Brn 5. únra 2015 MU s nebezpečnu chemicku látku - cvičení Metr Ing. Jarslav Slezák Zdravtnická záchranná služba hl. m. Prahy, Krunní 98, Praha 10, 101 00 ABSTRAKT Dne 22. 10.

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM PRÁVNÍ ODBOR VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PRÁVNÍHO ODBORU ZA ROK 2010 Dne 18.2.2011 Zpracvala Mgr. Olga Vrublvá, veducí právníh dbru 1 Obsah: 1. Úvd 2. Přehled nejdůležitějších

Více

Akční plán města Žďár nad Sázavou

Akční plán města Žďár nad Sázavou AKČNÍ PLÁN MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU říjen 2007 Obecně dkumentu Akční plán města Žďár nad Sázavu je dkument, kde dchází ke knkrétnímu rzpracvání vhdných rzvjvých záměrů města v kratším časvém hrizntu. Akční

Více