Emirát Dubaj. Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Emirát Dubaj. Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr"

Transkript

1 Emirát Dubaj Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr

2 informace o jurisdikci Výnosy z těžby ropy a zemního plynu v současné době přispívají do rozpočtu méně než 6% z celkového objemu 37 mld. USD. Hlavním zdrojem ekonomiky je zóna volného obchodu Jebel Ali free zone authority (JAFZA), turistika a ostatní služby. V roce 2007 přibylo do Emirátu Dubaj 800 nových residentů denně. Dubaj přitahuje pozornost světa zejména inovativními projekty v oblasti nemovitostí zejm. rezidenčními projekty Burj Al Arab, nejvyššího hotel světa, a projektem the Palm Islands, Palmového ostrova, které mají za následek masivní nárůst turistického průmyslu. Úspěch Jebel Ali free zone podnítil emirát ke zopakování úspěšného modelu v nových zónách volného obchodu - Dubai Internet City, Dubai Media City a Dubai Maritime City. všeobecné informace o zemi Název: Dubaj ( د ) Rozloha: km² Poloha: Emirát Dubaj leží na Arabském poloostrově v Perském zálivu. Největší část emirátu zabírá poušť. Počet obyvatel: 1,5 mil. Státní zřízení: Kalifát Hlavní město: Dubaj Úřední jazyk: arabština Měna: dirham (DZD) Hospodářství: turistika, mezinárodní obchod, obchod s nemovitostmi, těžba ropy a zemního plynu Vznik: 1971 (v rámci Spojených arabských emirátů zdanění Dubaj patří mezi emiráty, ve kterých neexistují téměř žádné daně, či poplatky odváděné státu. V Dubaji nejsou srážkové daně, ani daně z kapitálového majetku. Daň z příjmu právnických osob hradí jen a pouze společnosti podnikající ve sféře ropy a zemního plynu. Sazba této daně je potom 10 %. Co se týče cla je na veškerý dovoz do Dubaje, bez ohlednu na to o jaké zboží se jedná, uvalena jednotná celní sazba ve výši 4 %. Přesto ovšem existuje mnoho výjimek, u kterých se clo neuplatňuje, jako jsou např. potraviny, zdravotnické potřeby, či zboží s konečným místem určení v Jebel Ali Free Zone, Dubai Internet City, nebo Dubai International Financial Centre. Daň z příjmů Zákony Dubaje, potažmo JAFZ, garantují každé společnosti v JAFZ založené patnáctileté daňové prázdniny. Společnost v tomto období nepodléhá prakticky žádné formě zdanění. Zdanění je řešeno paušálně, tj. každoroční úhradou registračních poplatků. Po uplynutí výše uvedené lhůty má společnost možnost zažádat o její prodloužení o dalších 15 let. Nelze ovšem předem s jistotou říci, zda společnosti bude tato lhůta prodloužena, neboť se ke každé žádosti přistupuje individuálně a hlavním kritériem je přínos společnosti pro JAFZ a emirát Dubaj jako takový.

3 Mezinárodní daňové právo Ze smlouvy o zamezení dvojího zdanění nevyplývají nijak zásadní výhody, které by z Jebel Ali, potažmo Dubaje, dělala přitažlivou jurisdikci např. pro optimalizace prostřednictvím výplaty dividend, úroků apod. Audit Dle platné legislativy emirátu Dubaj a Jebel Ali Free Zone je podmínkou řádného chodu společnosti zajištění auditora do 18 měsíců od založení; audit účetnictví je pak prováděn vždy během 6 měsíců od konce účetního období; Obchodní právo Standardně jsou omezeny činnosti jako je bankovnictví, pojišťovnictví a jim podobné služby, které vyžadují zvláštní licenci. Veškerou běžná, obvyklou obchodní a poradenskou činnost je možno provozovat bez zvláštních licencí a povolení. Offshore společnost založená v JAFZ nesmí dle zákona obchodovat se subjekty v rámci Spojených Arabských Emirátů s výjimkou služeb nakupovaných pro vlastní potřebu účetních, auditorských služeb, právního, obdobná omezení obchodu se společnostmi v emirátu Dubaj platí pro nákupy a pronájmy nemovitostí. společnosti, právní formy v emirátu Dubaj Společnosti v emirátu Dubaj musí být z alespoň 51% vlastněna občanem Dubaje, či společností se sídlem v Dubaji. Tato podmínka neplatí: pokud zákon ukládá 100% vlastnictví občanem Dubaje v Jebel Ali Free Zone, Dubai Internet City, Dubai Airport Free Zone, Dubaj Media City a Dubai International Financial Centre v případě registrace pobočky či zastupující kanceláře v Dubaji v profesionální či řemeslné společnosti, kde je povoleno 100% vlastnictví zahraniční osobou (PO nebo FO)nejsou s ohledem na striktní podmínky přísné podmínky vlastnictví a Společnosti Tyto podmínky činí klasické společnost nepříliš vhodnými pro obvyklé využití našich klientů. společnosti, právní formy v Jebel Ali Free Zone Naopak velmi zajímavými, na rozdíl od společnosti v emirátu Dubaj, jsou offshore společnosti založené v Jebel Ali free zone. Společnosti založené v zóně volného obchodu Jebel Ali mají následující charakteristiky: ručení za závazky společnosti jen do výše vkladu (podílu) jméno společnosti musí končit Limited (LTD) akcií (podílové listy) musí být k datu emise plně splaceny, ovšem zákon neukládá min. hodnotu akcie (p.l.), akcie mohou mít pouze jednu třídu společnost může za určitých podmínek odkoupit své vlastní akcie registrační agent musí být lokální v Dubaji (není nutné, aby byl přímo v JAFZ) společnost může být pokutována za nesplnění zákonných požadavků společnost nemůže sponzorovat osobu žádající o vízum, či pracovní povolení

4 Legislativa JAFZA Offshore Companies Regulations 2003 Ready-made společnosti Doba založení Ne Daň z příjmu 0% Měna Min. splacený ZK Standardní ZK Ředitel/é Min. počet akcionářů 1 Sekretář společnosti Akcie na majitele Veřejný obch. rejstřík Vedení účetnictví Povinný audit 8-12 dní arabský dirham (AED) do výše vydaných akcií 1000 AED min. 2 (nesmí být PO), nemusí být rezidenty Nejsou povoleny Annual Return Ne Základními požadavky pro založení JAFZ Offshore Company jsou: 2 ředitelé, nemusí být rezidenti v SAE, nesmí být právnickými osobami. Pokud nejsou přímo přítomní v Dubaji nepotřebují ani zaměstnanecké vízum, ani pracovní povolení pro výkon funkce ředitele společnosti; registrační sídlo v Jebel Ali Free Zone stanovy a zakládací listina společnosti (Memorandum & Articles of Association) + přihláška k registraci podepsaná před zástupcem Jebel Ali Free Zone Autority (JAFZA); splacení základního kapitálu do výše vydávaných akcií, resp. potvrzení banky o deponování prostředků na účet dokumenty nutné k založení společnosti (ověřené kozltánem SAE, nebo velvyslanectvím): Resolution of Board of Directors rozhodnutí výkonného orgánu akcionáře/zakladatele obsahující rozhodnutí o investici do zakládané společnosti a ustavující registračního agenta; Plná moc pro registračního agenta k podpisu za společnost ve věci založení společnosti (přihláška k registraci a ostatní formuláře) Certificate of Incorporation, Certificate of Good Standing dokumenty zakladatele prokazují existenci, orgány, sídlo atp. Obchodní profil akcionáře/zakladatele (brožura, či propagační leták) pokud je akcionářem fyzická osoba, tak stručné CV dokumenty potřebné ke jmenování ředitele: o ověřená kopie cestovního pasu fyzické osoby; o Bank reference letter bankovní reference ředitele. Základní podmínky pro provoz společnosti jsou: pořádání pravidelných General Meeting 1. nejpozději do 18 měsíců od založení, dále pak 1x ročně (GM se může konat kdekoli); zpracování a předložení účetnictví vždy 1x ročně s tím, že 1. účetní období nesmí přesáhnout 18 měsíců účetní výkazy musí být archivovány po dobu 10 let; vnitřní registry společnosti musí být dostupné k namátkové kontrole v zákonem určených časech (min. 2 hodiny denně); zajištění auditora do 18 měsíců od založení; audit účetnictví během 6 měsíců od konce účetního období; uhrazení poplatků JAFZA; lokální registrační agent v Dubaji (či přímo v JAFZ);

5 zpracování účetnictví (1. účetní období nesmí přesáhnout 18 měsíců od založení, poté 12 měsíců za určitých podmínek 18 měsíců), zpracované účetnictví musí být během 6 měsíců od konce účetního období schváleno auditorem. Offshore společnost založená v JAFZ nesmí dle zákona obchodovat se subjekty v rámci Spojených Arabských Emirátů s výjimkou: účetních a auditorských služeb pro vlastní potřebu; právní či jiné poradenství pro vlastní potřebu při obchodním styku s tzv. Management Companies Stejně tak nesmí vlastnit či si pronajmout nemovitosti, či podíl v nemovitostech s výjimkou: pronájmu prostor pro registrační sídlo společnosti nemovitostí na Palm Islands 1 nemovitostí na Jumeirah Islands 2 nemovitosti vlastněné Nakheel Company LLC 3 Standardně jsou omezeny činnosti jako je bankovnictví, pojišťovnictví a jim podobné služby, které vyžadují zvláštní licenci. Veškerou běžná, obvyklou obchodní a poradenskou činnost je možno provozovat bez zvláštních licencí a povolení. závěr Možné využití JAFZ společnosti Vzhledem k výše uvedenému lze říci, že JAFZ offshore společnost lze využít jako nástroj pro např. dovoz zboží, držení obchodních podílů, výplaty dividend, předmět obchodu, nákladová optimalizace jiného subjektu (např. poradenské služby), apod. Výhody nulové zdanění příjmů společnosti po dobu 15 let; po uplynutí 15tileté lhůty je možné zažádat o její prodloužení na dalších 15 let; Dubaj je chápána jako brána k arabskému světu, image jurisdikce je velmi dobrý; zákon nevyžaduje lokální ředitele či akcionáře. Nevýhody poměrně vysoké nároky na administrativu spojenou s provozem společnosti povinnost vést účetnictví; povinný audit účetnictví; vnitřní registry společnosti musí být dostupné k namátkové kontrole v zákonem určených časech (min. 2 hodiny denně); splacení základního kapitálu při emisi akcií; v porovnání s ostatními jurisdikcemi vysoké náklady na pořízení a správu; vysoké nároky na přípravu dokumentů (ověření zakládací dokumentace)

Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let

Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let Na základě tohoto dluhopisového programu (dále také jen Dluhopisový program

Více

REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014

REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014 REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014 Charakteristika ISIN Investiční horizont Investiční strategie Měna CZ0008474616 8-9 let Komerční nemovitosti v širším centru Prahy CZK

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

GREENVALE a. s. Dluhopisy s pohyblivým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 1 000 000 000 Kč splatné v roce 2014 ISIN CZ0003501637

GREENVALE a. s. Dluhopisy s pohyblivým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 1 000 000 000 Kč splatné v roce 2014 ISIN CZ0003501637 GREENVALE a. s. Dluhopisy s pohyblivým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 1 000 000 000 Kč splatné v roce 2014 ISIN CZ0003501637 Dluhopisy s pohyblivou úrokovou sazbou vydávané v předpokládané

Více

Z Á K O N č. 253/ 2 0 0 8 S b.

Z Á K O N č. 253/ 2 0 0 8 S b. Z Á K O N č. 253/ 2 0 0 8 S b. ze dne 5. června 2008 o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu ve znění zákona: - č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé

Více

ING INTERNATIONAL (II)

ING INTERNATIONAL (II) ING INTERNATIONAL (II) Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE CZ LUCEMBURSKO ČERVEN 2009 INVESTMENT MANAGEMENT Pro více informací kontaktujte: ING Investment

Více

Společnost s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Společnost s ručením omezeným Bakalářská práce Autor: Gabriela Vukanovičová Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: Ing. Hana Baštová

Více

5 Vybrané organizace neziskového sektoru

5 Vybrané organizace neziskového sektoru 66 5 Vybrané organizace neziskového sektoru Vybaví si mi hlavně obava na straně decizních struktur moci, tj. finančních úřadů, ministerstev či vlády, že neziskové organizace jsou tunelem, kudy unikají

Více

Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU

Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU Bakalářská práce Autor: Evgeniya Bibik Bankovní management, bankovní manažer

Více

TISK č. 19 (Komise C, D)

TISK č. 19 (Komise C, D) NOVÝ ZPŮSOB SPRÁVY MAJETKU PERSONÁLNÍ FONDU ČCE TISK č. 19 (Komise C, D) 1) Výchozí situace ČCE bude na základě Zákona č. 428/2012 Sb. o majetkovém vyrovnání s církvemi a NS a smlouvy o vypořádání mezi

Více

Částka 30. ze dne 26. března 2009 o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Částka 30. ze dne 26. března 2009 o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1166 Sbírka zákonů č. 93 / 2009 Částka 30 93 ZÁKON ze dne 26. března 2009 o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

kolektiv autorů Společenský a legislativní rámec neziskového sektoru

kolektiv autorů Společenský a legislativní rámec neziskového sektoru kolektiv autorů Společenský a legislativní rámec neziskového sektoru Tato publikace byla vydána v rámci projektu 3 stupně řízení 3 kroky ke stabilitě, který byl spolufinancován Evropským sociálním fondem,

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. Základy podnikání malých a středních firem. pracovní sešit. distanční studijní opora.

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. Základy podnikání malých a středních firem. pracovní sešit. distanční studijní opora. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Základy podnikání malých a středních firem pracovní sešit distanční studijní opora Věra Plhoňová Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo únor 2013 Základy podnikání

Více

STATUT. Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond. (úplné znění) Strana 1 (celkem 20) Služby investorům:

STATUT. Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond. (úplné znění) Strana 1 (celkem 20) Služby investorům: STATUT Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (úplné znění) Služby investorům: Pioneer Investments budova FILADELFIE Želetavská 1525/1 140 00 Praha 4 Bezplatná

Více

INFORMACE DLE ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU

INFORMACE DLE ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU INFORMACE DLE ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU Použité pojmy mají následující význam, nevyplývá-li z textu význam jiný: Autorizovaný správce je mezinárodní vypořádací centrum Euroclear či Clearstream

Více

ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE (SE ZAMĚŘENÍM NA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI) Marek Šedivý a Jolana Turnerová ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE (SE ZAMĚŘENÍM NA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Stránka 1 z 17 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny všeobecných obchodních podmínek 1.1.1. Tyto

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MSMT-40537/2014-1 KONTAKT II (LH)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MSMT-40537/2014-1 KONTAKT II (LH) PROGRAM VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ NA PODPORU MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE VE VÝZKUMU A VÝVOJI KONTAKT II (LH) Zadávací dokumentace pro veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích VES15 Praha, leden 2015 OBSAH

Více

NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY. dr. Malíková 1

NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY. dr. Malíková 1 NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY dr. Malíková 1 Neziskové organizace (non-profit organization) Hlavním předmětem jejich činnosti není podnikání (tj. výroba nebo

Více

ZÁKONY O FINANCOVÁNÍ POLITICKÝCH STRAN A KAMPANÍ V POBALTSKÝCH STÁTECH. Štěpán Pecháček, Ph.D.

ZÁKONY O FINANCOVÁNÍ POLITICKÝCH STRAN A KAMPANÍ V POBALTSKÝCH STÁTECH. Štěpán Pecháček, Ph.D. ZÁKONY O FINANCOVÁNÍ POLITICKÝCH STRAN A KAMPANÍ V POBALTSKÝCH STÁTECH Štěpán Pecháček, Ph.D. Studie č. 1.217 květen 2011 PI 1.217 2 Obsah: OBECNĚ... 3 LITVA... 3 ESTONSKO... 3 LOTYŠSKO... 4 VYMEZENÍ POLITICKÝCH

Více

Nestátní neziskové organizace (NNO) jako právnické osoby z pohledu zákona číslo 89/2012 Sb., a dalších zákonů.

Nestátní neziskové organizace (NNO) jako právnické osoby z pohledu zákona číslo 89/2012 Sb., a dalších zákonů. Nestátní neziskové organizace (NNO) jako právnické osoby z pohledu zákona číslo 89/2012 Sb., a dalších zákonů. Nový Občanský zákoník (NOZ), zákon číslo 89/2012 Sb. Změny u občanských sdružení a organizačních

Více

VEŘEJNÁ PODPORA: OTÁZKY SPOJENÉ S POSUZOVÁNÍM EXISTENCE

VEŘEJNÁ PODPORA: OTÁZKY SPOJENÉ S POSUZOVÁNÍM EXISTENCE VEŘEJNÁ PODPORA: OTÁZKY SPOJENÉ S POSUZOVÁNÍM EXISTENCE VEŘEJNÉ PODPORY, JEJÍ SLUČITELNOSTI SE SMLOUVOU O ZALOŽENÍ ES A PROCEDURÁLNÍ POSTUPY (STRUČNÝ PŘEHLED KOMUNITÁRNÍ ÚPRAVY) Zpracovatelé: Část A: Mgr.

Více

PRŮVODCE SPOTŘEBITELE SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ

PRŮVODCE SPOTŘEBITELE SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ PRŮVODCE SPOTŘEBITELE SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ Umíme si půjčovat? (Podepsat můžeš, přečíst musíš!) Libor Dupal, Otakar Schlossberger, Petr Toman Průvodce spotřebitele, svazek č. 10 Umíme si půjčovat?,

Více

Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. 1/14

Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. 1/14 Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. 1/14 Obsah: ZÁKLADNÍ PRAVIDLA A PRINCIPY 1. Rozsah použití 2. Definice 3. Bankovní tajemství a ochrana osobních

Více

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník. Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb.

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník. Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb. 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb.) Změna: 286/1993 Sb. Změna: 156/1994 Sb. Změna: 84/1995 Sb.

Více

manuál sociálního podnikání

manuál sociálního podnikání podpora manuál sociálního podnikání Obsah 1 Úvod 4 2 Definice a charakteristika sociálního podnikání 6 3 Zakládáme sociální podnik 10 4 Význam spolupráce a síťování 14 5 Finanční zdroje pro sociální podnikání

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky PENĚŽNÍ DŮM, SPOŘITELNÍ DRUŽSTVO vydává v souladu s ustanovením 273 zákonem č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 284/2009 Sb., o platebním styku v platném znění Všeobecné obchodní

Více

ING (L) Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT INVESTMENT MANAGEMENT

ING (L) Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT INVESTMENT MANAGEMENT ING (L) Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT CS LUCEMBURK Leden 2015 INVESTMENT MANAGEMENT Obsah Obsah... 2 Upozornění... 4 Slovníček... 5 ČÁST I: ZÁKLADNÍ INFORMACE

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti FINANCE Zlín, a.s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti FINANCE Zlín, a.s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti FINANCE Zlín, a.s. I. Úvodní ustanovení 1. Společnost FINANCE Zlín, a.s. se sídlem náměstí Míru 64, Zlín, 760 01, IČ: 60732075 (dále jen Společnost ) byla založena

Více

Řešení problematiky veřejné podpory

Řešení problematiky veřejné podpory Řešení problematiky veřejné podpory v Regionálním operačním programu regionu soudržnosti JIHOZÁPAD Aktualizace duben 2014 PBA Group, s.r.o. Sídlo firmy: Záhřebská 33, 120 00, Praha 2, Česká republika,

Více