Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v září 2015 ( KT)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v září 2015 (36. 39. KT)"

Transkript

1 Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v září 2015 ( KT) Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje tel: , 361, 262, Komentář k epidemickým výskytům VIROVÁ HEPATITIDA TYPU A V měsíci září byly zaznamenány další případy akutní virové hepatitidy typu A (dále jen VHA ) ve všech třech okresech Karlovarského kraje. Během měsíce září bylo v rámci epidemie KLASTER hlášeno do registru EPIDAT celkem 9 nových případů onemocnění, z toho 4 u osob s drogovou anamnézou (2 i. v. uživatelé a 2 uživatelé marihuany). Z hlášených případů byly 2 osoby bez přístřeší. Z celkového počtu 9 případů v rámci epidemie byly 3 případy zaznamenány v 1 rodině. Kontaktům byla stanovena protiepidemická opatření. Podrobnosti viz níže. V rámci epidemie VHA KLASTER bylo od září 2014 do hlášeno do registru EPIDAT celkem 187 onemocnění virovou hepatitidou typu A (119 z okresu Cheb, 40 z okresu Sokolov a 28 z okresu Karlovy Vary), z toho 87 ve skupině drogově závislých a osob bez přístřeší, tj. 46,5 %. Celkem bylo vydáno v období září 2014 září 2015 včetně 1492 rozhodnutí, z toho 1304 lékařských dohledů, 128 zvýšených zdravotnických dozorů a 60 rozhodnutí v souvislosti se stanovením protiepidemických zařízení v kolektivech. Rozložení vykázaných případů do celostátního registru EPIDAT dle týdne vykázání, věkové skupiny a pohlaví uvádí graf č Graf č. 1 Počet případů v epidemii VHA KLASTER dle týdne vykázání do EPIDATu (absolutní počty) Graf č. 2 Počet případů v epidemii VHA KLASTER dle věku nemocných (absolutní počty) Graf č. 3 Počet případů v epidemii VHA KLASTER dle pohlaví (absolutní počty) 1

2 SALMONELÓZA Během měsíce září 2015 proběhl v jedné Mateřské škole v Chebu zvýšený výskyt průjmových onemocnění, způsobených bakterií Salmonella Enteritidis. První případ byl nahlášen mikrobiologickou laboratoří DIA-GON MP spol. s r.o. Cheb dne , poslední pak Klinické projevy onemocnění byly zaznamenávány v době od do (viz graf č. 4). Celkový počet exponovaných osob činil 194, attack rate 18,04 %. Celkem onemocnělo 35 dětí 21 chlapců (60,0 %) a 14 dívek (40,0 %) ve věku 3-6 let, nikdo ze zaměstnanců mateřské školy neonemocněl. Diagnóza byla ve všech 35 případech stanovena na základě pozitivního laboratorního výsledku mikrobiologické laboratoře DIA-GON MP spol. s.r.o. Cheb. Nikdo nebyl aktivně vyhledán. U 34 dětí probíhalo onemocnění pod středně těžkým obrazem, u jednoho dítěte probíhalo onemocnění bezpříznakově. Ve dvou případech musely být děti vyšetřeny ambulantně v nemocnici a poté byly bez hospitalizace propuštěny do domácího ošetření. Nikdo v souvislosti s průjmovým onemocněním nezemřel. Mezi nejčastější klinické příznaky patřily vodnaté průjmy, teploty do 39 C, dále bolesti břicha, zvracení, únava, bolesti hlavy a nechutenství (viz graf č. 5). Zdroj ani vehikulum nákazy se nepodařilo prokázat. Přenos nákazy proběhl pravděpodobně alimentární cestou. Ve stravovacím provozu i v běžném provozu mateřské školy nebyly zjištěny významnější nedostatky. Ve dvou odloučených pracovištích, kam je dovážena strava z mateřské školy, nikdo neonemocněl. Mateřské škole byla dne stanovena protiepidemická opatření, které se ukázaly jako účinné a díky tomu mohly být rozhodnutím ze dne ukončeny. Sankce nebyly uloženy. Graf č. 4 Počet případů v epidemii salmonelózy dle data onemocnění (absolutní počty) Graf č. 5 Počet případů v epidemii salmonelózy dle klinických příznaků (absolutní počty) Sumarizace vykázaných diagnóz Tabulka č. 1 Přehled jednotlivých případů infekčních onemocnění (abs. čísla) dg. A02 A02.1 A04 A04.5 A08 A21 A38 A39.2 A41 A46 počet případů dg. A56 A59 A69.2 B01.9 B02 B15 B17.1 B18.2 B86 počet případů počet hlášených případů do Epidatu: 235 počet provedených epidemiologických šetření: 189 počet nevykázaných epidemiologických šetření: 16 exitus v souvislosti s infekčním onemocněním: 2 NN: 179/57 poranění (profesionální/neprofesionální): 9/2 2

3 Komentář ke sporadickým výskytům vybraných nákaz jednotlivá onemocnění jsou řazena dle registru Epidat A L I M E N T Á R N Í N Á K A Z Y Salmonelóza hlášeno 72 případů na území Karlovarského kraje bylo hlášeno 72 onemocnění salmonelózou, tj. 24,0 případu / obyvatel, ve 35 případech šlo o sporadická onemocnění, 4 onemocnění spadala do 2 rodinných výskytů a 33 případů spadalo do epidemie v Mateřské škole v Chebu (komentář viz výše, zbylé 2 případy vykázány až v říjnovém 40. kalendářním týdnu), onemocnělo 37 mužů a 35 žen, v 9 případech byl pacient hospitalizován, původcem onemocnění byla ve všech 72 případech Salmonella Enteritidis Salmonelová septikémie hlášen 1 případ (tj. 0,3 případu / obyvatel) SO: 1 případ (tj. 1,1 případu / obyvatel) dělník (1961), od úporné průjmy, křeče v břiše, dne pro zhoršení stavu převezen ZZS na interní JIP, kde hospitalizován do , v anamnéze konzumace nedostatečně tepelně upravených vajec Laboratorně z : ve výtěru stolice a v hemokultuře potvrzena Salmonella Enteritidis Kampylobakterióza hlášeno 46 případů na území Karlovarského kraje bylo hlášeno 46 kampylobakterióz, tj. 15,4 případu / obyvatel, v 42 případech šlo o sporadická onemocnění a 4 onemocnění spadala do 2 rodinných výskytů, onemocnělo 21 mužů a 25 žen, ve 4 případech byl pacient hospitalizován, původcem onemocnění byl ve všech 46 případech Campylobacter jejuni Jiné střevní infekce: bakteriální hlášeno 14 případů, tj. 4,7 případu / obyvatel, z toho v 13 případech bylo původcem onemocnění Clostridium difficile a v 1 případě Escherichia coli, podrobnosti viz tabulka č. 2 Tabulka č. 2 Výskyt bakteriálních střevních infekcí v Karlovarském kraji dle jednotlivých ÚP a sledovaných kritérií v září 2015 ÚP pohl. nar. zaměstnání bydliště původce KV typ pův. antigen toxin (druh/ neg./ nevyš.) ATB v anam. izolace (kde) Ž 1932 důchodce Hroznětín Cl.diff. + B ano INF ne Ž 1931 důchodce K.Vary Cl.diff. + A/B ano soc.zař. ne M 1925 důchodce Březová Cl.diff.* + A/B ano INT ne Ž 1931 důchodce Sokolov Cl.diff.* + nevyš. ano INT ne M 1935 důchodce Březová Cl.diff.* + A/B ne INT ano SO M 1953 důchodce Sokolov Cl.diff.* + B ano INT ne M 1948 důchodce D.Rychnov Cl.diff.* + A ano INT ne Ž 1939 důchodce Svatava Cl.diff.* + nevyš. ano INT ne M 1941 důchodce Rotava Cl.diff.* + B ano INT ne Ž 1942 důchodce Cheb Cl. diff. + B ano INT ne Ž 1943 důchodce Cheb Cl. diff. + B ano INT ne CH Ž 1932 důchodce Cheb Cl. diff. + + ano INT ano Ž 1945 důchodce Cheb Cl. diff. + + ano INT ne M 2013 dítě doma M.Lázně E. coli 055 doma ne *infekce spojená s poskytováním zdravotní péče Příčinou úmrtí u obou pacientů bylo multiorgánové selhání. virové hlášeno 12 případů, tj. 4,0 případu / obyvatel, všechna onemocnění sporadická 5 rotavirových, 2 adenovirové a 5 norovirových infekcí; žádné ze 4 dětí postižených rotavirovou infekcí nebylo očkováno proti rotavirové infekci (podrobnosti viz tabulka č. 3) úmrtí 3

4 Tabulka č. 3 Výskyt virových střevních infekcí v Karlovarském kraji dle jednotlivých ÚP a sledovaných kritérií v září 2015 ÚP pohl. nar. zaměstnání bydliště původce metoda průkazu KV SO CH očkování (rotaviry) izolace (kde) Ž 1946 SD K.Vary rotaviry ICH - INF ne Ž 2015 dítě Hájek adenoviry ICH DO ne M 1980 OSVČ K.Vary noroviry ICH doma ne M 2014 dítě Stružná noroviry ICH DO ne Ž 2013 dítě doma Svatava rotaviry ICH ne DO ne Ž 2013 dítě doma Sokolov rotaviry ICH ne DO ne Ž 2012 dítě doma Kynšperk rotaviry ICH ne DO ne M 2013 doma M. Lázně rotaviry ICH ne doma ne M 2013 doma M. Lázně adenoviry ICH doma ne M 1928 důchodce M. Lázně noroviry ICH doma ne M 1935 důchodce M. Lázně noroviry ICH doma ne Ž 1946 důchodce M. Lázně noroviry ICH doma ne Úmrtí Graf č. 6 Nemocnost střevních infekčních onemocnění v Karlovarském kraji v jednotlivých měsících r (relativní čísla, přepočteno na obyvatel) Graf č. 7 Nemocnost střevních infekčních onemocnění v jednotlivých okresech Karlovarského kraje v září 2015 (relativní čísla, přepočteno na obyvatel) 4

5 N Á K A Z Y O Č K O V A C Í H O S CH É M A T U Varicella hlášeno 11 případů (tj. 3,7 případu / obyvatel) KV: 1 onemocnění, tj. 0,9 případu / obyvatel SO: 5 onemocnění, tj. 5,5 případu / obyvatel CH: 5 onemocnění, tj. 5,3 případu / obyvatel Spalničky, zarděnky, příušnice hlášeny nebyly V I R O V É H E P A T I T I D Y Akutní virová hepatitida typu A hlášeno 20 případů (tj. 6,7 případu / obyvatel) 9 případů spadá do epidemie KLASTER, u zbylých 11 případů nebyla prokázána epidemiologická souvislost s nemocnými v epidemii, 8 případů aktivně vyhledáno, v 5 případech pozitivní drogová anamnéza, nikdo z 20 nemocných nebyl v předchorobí očkován proti VHA KV: 10 případů (tj. 8,5 případu / obyvatel) 2 případy spadají do epidemie KLASTER, u zbylých 8 případů nebyla prokázána epidemiologická souvislost s nemocnými v epidemii, 2 případy aktivně vyhledány, ve 3 případech pozitivní drogová anamnéza souvislost s epidemií KLASTER : nezaměstnaný muž (1995), osoba bez přístřeší, od průjem, zvracení, dne převezen Policií ČR na chirurgické oddělení, odkud pro podezření na VHA přeložen na infekční oddělení, v anamnéze abusus i. v. Pervitinu a uživatel marihuany Laboratorně z : anti HAV IgM i IgG poz. muž (1975), osoba bez přístřeší, od po zvýšené fyzické zátěži prudká bolest v břiše, zvracení, chirurgem zjištěno uskřinutí kýly, vyšetřen internistou a laboratorně zjištěna elevace jaterních testů, dne vyšetřen na infekčním oddělení, v anamnéze užívání marihuany Laboratorně z : anti-hav IgM i IgG poz. bez souvislosti s epidemií KLASTER : generální ředitel (1974), od tmavá moč, dne návštěva urologické ambulance, kde zjištěn ikterus kůže i sklér a odeslán prostřednictvím interní ambulance na infekční oddělení, v anamnéze pobyt na kolech v Bulharsku od do , abusus i. v. drog a kouření marihuany, pracovně pobývá zejména v SRN Laboratorně z : anti-hav IgM i IgG poz. nezaměstnaný muž (1981), od subfebrilie a únava, sledován v rámci LD pro kontakt s VHA u přítelkyně, dne vyšetřen PLD a na základě laboratorních výsledků dne odeslán na infekční oddělení, v anamnéze v období individuální turistika v Chorvatsku a dne narozeninová oslava v baru v K. Varech, onemocnění aktivně vyhledáno Laboratorně z : anti-hav IgM poz., anti-hav IgG neg. redaktor (1973), sledován v rámci LD pro kontakt s VHA v rodině, na základě vyšetření PLD a laboratorních výsledků odeslán na infekční oddělení, bez klinických příznaků onemocnění, onemocnění aktivně vyhledáno Laboratorně z : anti-hav IgM i IgG poz. strojník (1973), od nevolnost, febrilie, bolest kloubů a hlavy, zimnice, třesavka, vyšetřen PLD a pro zvýšené jaterní testy a klinický obraz odeslán na infekční oddělení Laboratorně z : anti-hav IgM i IgG poz. dívka ZŠ (2008), od nevolnost, bolest břicha, od febrilie, únava, bolest v pravém podžebří, dne vyšetřena PLDD a pro zvýšené jaterní testy a klinický obraz odeslána na infekční oddělení Laboratorně z : anti-hav IgM i IgG poz. 5

6 rodina 1 žena na MD (1983), od febrilie, myalgie, od bolesti v epigastriu, nauzea, světlejší řidší stolice, tmavá moč, od subikterus, v anamnéze kontakt s nemocným VHA z Ústeckého kraje, od hospitalizována na infekčním oddělení Laboratorně z : anti-hav IgM i IgG poz. chlapec ZŠ (2005), od febrilie, zimnice, bolest v krku, myalgie, od bolesti v epigastriu, řidší světlejší stolice, tmavá moč, jde o 2. případ v rodině matka viz výše, od hospitalizován na infekčním oddělení Laboratorně z : anti-hav IgM i IgG poz. dívka ZŠ (2003), od nauzea, bolesti v epigastriu, tmavá moč, febrilie, jde o 3. případ v rodině matka a bratr viz výše, od hospitalizována na infekčním oddělení Laboratorně z : anti-hav IgM i IgG poz. SO: 9 případů (tj. 10,0 případu / obyvatel) 6 případů spadá do epidemie KLASTER, u 3 zbylých případů nebyla prokázána epidemiologická souvislost s nemocnými v epidemii, 5 případů aktivně vyhledáno, ve 2 případech pozitivní drogová anamnéza souvislost s epidemií KLASTER : nezaměstnaný muž (1997), sledován v rámci LD pro kontakt s VHA u kamaráda, z 2. odběru zjištěna pozitivita anti-hav IgM i IgG (1. odběr negativní), dne hospitalizován na infekčním oddělení pro ikterus sklér, v anamnéze udával asi týden bolesti hlavy, malátnost, bolesti podžebří, v anamnéze užívání marihuany s kamarádem, který spadá do epidemie KLASTER Laboratorně z : anti-hav IgM i IgG poz. chlapec ZŠ (2005), od bolesti v pravém podžebří, zvracení, tmavá moč, subfebrilie, ikterus, PLDD odeslán dne k hospitalizaci na infekčním oddělení, sledován v rámci LD pro VHA v rodině, v anamnéze kontakt s nemocnými VHA v epidemii KLASTER Laboratorně z : anti-hav IgM poz. nezaměstnaný muž (1992), sledován v rámci LD pro kontakt s VHA u kamaráda, na základě pozitivity anti- HAV IgM i IgG odeslán dne k hospitalizaci na infekčním oddělení, v anamnéze abusus i. v. drog a kontakt s VHA nemocnými v epidemii KLASTER, onemocnění aktivně vyhledáno Laboratorně ze a : anti-hav IgM i IgG poz. rodina 2 dívka ZŠ (2007), od tmavá moč a ikterus kůže, PLDD odeslána k hospitalizaci na infekčním oddělení na základě pozitivního laboratorního výsledku a elevaci jaterních testů, v anamnéze kontakt s nemocnými VHA v epidemii KLASTER Laboratorně z : anti-hav IgM i IgG poz. 2 chlapci ZŠ (2004, 2008), bratři výše uvedené nemocné dívky, dne odebráni PLDD v rámci LD a na základě s pozitivního nálezu odesláni dne k hospitalizaci na infekčním oddělení, při příjmu bez klinických příznaků onemocnění, v anamnéze kontakt s nemocnými VHA v epidemii KLASTER, onemocnění aktivně vyhledána Laboratorně z : anti-hav IgM i IgG poz. bez souvislosti s epidemií KLASTER : rodina 3 chlapec doma (2013), odebrán v rámci LD pro kontakt s VHA u bratra, dne odeslán PLDD k hospitalizaci na infekčním oddělení na základě pozitivního laboratorního výsledku a elevaci jaterních testů, bez klinických příznaků onemocnění, onemocnění aktivně vyhledáno Laboratorně z : anti-hav IgM i IgG poz. žena MD (1978), společně hospitalizována s výše uvedeným nemocným chlapcem (2013) od na infekčním oddělení, vstupní vyšetření při příjmu v normě, od ikterus a elevace jaterních testů Laboratorně z : anti-hav IgM i IgG poz. 6

7 chlapec ZŠ (2007), sledován v rámci LD pro kontakt s VHA v rodině, dne z 2. odběru zjištěna pozitivita anti-hav IgM (1. odběr negativní), PLDD odeslán k hospitalizaci na infekčním oddělení, bez klinických příznaků onemocnění, jedná se o čtvrtý případ v rodině, onemocnění aktivně vyhledáno Laboratorně z : anti-hav IgM poz. CH: 1 případ (tj. 1,1 případu / obyvatel) případ spadá do epidemie KLASTER a byl aktivně vyhledán, u pacientky negativní drogová anamnéza studentka SŠ (1998), sledována v rámci LD pro kontakt s VHA v rodině, první LD byl vystaven od do , následně byl kvůli dalším případům onemocnění VHA v rodině prodlužován (celkem v rodině onemocnělo 5 osob), poslední LD měl být ukončen ke dni , odběry krve z , , , a negativní, od febrilie, únava, spavost, zvracení, bolesti v epigastriu, od tmavá moč a světlá stolice, dne vyšetřena PLDD a odeslána k hospitalizaci na infekčním oddělení, onemocnění aktivně vyhledáno Laboratorně z : anti-hav IgM i IgG poz. Akutní virová hepatitida, typ C hlášen 1 případ (tj. 0,3 případu / obyvatel) CH: 1 případ (tj. 1,1 případu / obyvatel) ženy na MD (1987), od nauzea, 2x řídká stolice, tmavá moč, bolesti kloubů a svalů, dne vyšetřena PLD a zaléčena léky na žaludeční obtíže, dne z pohotovosti převezena na infekční oddělení, v anamnéze u přítele abusus i. v. drog Laboratorně z : anti-hcv poz. Chronická virová hepatitida typu C hlášeny 3 případy (tj. 1,0 případu / obyvatel) KV: 3 případy (tj. 2,6 případu / obyvatel) 1 obviněný muž (1983) a 1 odsouzený muž (1985) z věznice O., v rámci vstupní prohlídky vč. zajištění sérologických odběrů před nástupem do vazby a výkonu trestu byla prokázána pozitivita anti-hcv, oba byli bez klinických příznaků onemocnění, dispenzarizace zajištěna v rámci věznice Ze sérologického vyšetření zjištěna přítomnost anti-hcv protilátek a lehce zvýšené hodnoty JT. nezaměstnaný muž (1961), náhodně zjištěna pozitivita anti-hcv a elevace jaterních testů v souvislosti se změnou PLD, nehospitalizován, v roce 1983 provedeny transfúze krve pro profuzní krvácení z nosu, drogová anamnéza negativní, tetovaný, uzavřeno jako susp. chronická aktivní VHC, viremie, genotyp ILB28B Laboratorně z : PCR VHC RNA poz., JT 15,4; ALT 2,26; AST 1,72; ALP 1,84; GGT 10,95 O N E M O C N Ě N Í C N S Septikémie hlášen 1 případ (tj. 0,3 případu / obyvatel) SO: 1 případ (tj. 1,1 případu / obyvatel) u důchodce (1937), polymorbidní pacient s četnými hospitalizacemi v anamnéze, dne hospitalizován na interním oddělení pro celkové zhoršení stavu a pro subfrenický absces po opakovaných nitrobřišních operacích (odebrán vzorek sekretu z abscesu), onemocnění osobou poskytující péči nenahlášeno, zjištěno v rámci šetření infekcí souvisejících se zdravotní péčí, dg. uzavřena jako sepse NS Laboratorně z : ze sekretu z abscesu Staphylococcus aureus (MRSA poz.) Akutní meningokokcémie hlášen 1 případ (tj. 0,3 případu / obyvatel) SO: 1 případ (tj. 1,1 případu / obyvatel) u muže (1962) hospitalizovaného od na multioborové JIP pro celkovou slabost, zvracení, průjem, bolesti kloubů, v oblasti šíje a v krku, při příjmu laboratorně rozvinutá bakteriální sepse, vysoké CRP, dle neurologického konzilia minimální váznutí šíje, žádná světloplachost ani zvukoplachost, mírná nedominující cefalgie ukazující silně proti neuroinfekci jako původci obtíží, od lumbální punkce upuštěno z důvodu těžké trombocytopenie, v hemokultuře prokázána Neisseria meningitidis, výtěr z krku, rekta i KVAB negativní, empiricky zajištěn ATB, a to cefalosporiny III. generace, dne přeložen na infekční kliniku FN Plzeň, kde původce dourčen, údaje o očkování nebyly k dispozici, onemocnění osobou poskytující péči nenahlášeno, ve FN Plzeň dg. uzavřena jako akutní meningokokcémie Laboratorně z : z hemokultury Neisseria meningitis, následně dotypována sk. B 7

8 A N T R O P O Z O O N Ó Z Y Tularémie hlášeny 2 případy (tj. 0,7 případu / obyvatel) KV: 1 případ (tj. 0,9 případu / obyvatel) u studenta (1996), začátkem srpna poškrábán cizí kočkou na LDK, od pozoroval zvětšující se rezistenci v levém třísle, subfebrilie, kašel, rýma, PLD odeslán na chirurgickou ambulanci, kde vyšetřen a nasazena ATB, dne vyšetřen na infekčním oddělení pro bolestivou, zčásti fixovanou heteroechogenní uzlinu velikosti 36x14 mm s výraznou vaskularizací v levém třísle, dg. uzavřena jako forma uzlinová Laboratorně z : anti Bartonella henselae IgM hran. (1:20), IgG slabě poz. (1:64) anti Bartonella quintana IgM hran. (1:20), IgG slabě poz. (1:64) vyšetřeno v laboratoři VIDIA-DIAGNOSTIKA spol. s r.o. Praha 9 z : Francisella tularensis poz. (KFR 1:160) CH: 1 případ (tj. 1,1 případu / obyvatel) u sekretářky (1971), dne zjištěn puchýř na kotníku PDK, který se následně změnil ve vřed, od febrilie, dne vyšetřena na kožním oddělení a nasazena ATB, dne v kožní ambulanci změněna ATB terapie, na základě vyšetření dne odeslána na infekční ambulanci pro zvětšenou uzlinu v třísle PDK, v anamnéze dne při manipulaci se senem v balíku došlo k odření kotníku PDK, dg. uzavřena jako forma uzlinová Laboratorně z : Francisella tularensis poz. (KFR 1:80), Lymeská borrelióza hlášeno 10 případů (tj. 3,3 případu / obyvatel) KV: 2 případy (tj. 1,7 případu / obyvatel) SO: 6 případů (tj. 6,6 případu / obyvatel) CH: 2 případy (tj. 2,2 případu / obyvatel) Tabulka č. 4 Výskyt Lymeské borreliózy v Karlovarském kraji dle jednotlivých ÚP a sledovaných kritérií v září 2015 (abs. čísla) ÚP M (věk) KV 0 SO 3 (29,58, 64) CH 0 KV kraj Pacient Ž (věk) 2 (46,60) 3 (44,56, 69) 2 (8,26) přisátí klíštěte anamnéza poštípání hmyzem vektor neznámý (komár) klinické projevy onem. jiná forma ECM onem. (jaká) 1 (kloubní) 1 (kloubní) potvrzený případ sérologie pravděp. případ lokalita K.Vary Jenišov Sokolov Habartov 2xOloví Kraslice H.Slavkov Cheb M.Lázně P A R A Z I T Á R N Í A M Y K O T I C K É N Á K A Z Y Scabies hlášen 1 případ (tj. 0,3 případu / obyvatel) SO: 1 případ (tj. 1,1 případu / obyvatel) nezaměstnané ženy (1970) J I N É N Á K A Z Y Scarlatina hlášeno 12 případů (tj. 4,0 případu / obyvatel) KV: 8 případů (tj. 6,8 případu / obyvatel), z toho 6 sporadických onemocnění u 3 dívek ZŠ (2003, 2x2004), 3 chlapců ZŠ (2x 2006, 2009) a 2 případy spadaly do 1 rodinného výskytu dívka ZŠ (2009), chlapec ZŠ (2006) 8

9 SO: 1 případ (tj. 1,1 případu / obyvatel) dívka MŠ (2008) CH: 3 případy (tj. 3,3 případu / obyvatel) dívka MŠ (2010) a 2x chlapec MŠ (2009, 2010) Erysipelas hlášeny 2 případy (tj. 0,7 případu / obyvatel) SO: 2 případy (tj. 2,2 případu / obyvatel) důchodce (1956) a důchodkyně (1939) Chlamydia trachomatis hlášeno 8 případů (tj. 2,7 případu / obyvatel) KV: 1 případ (tj. 0,9 případu / obyvatel) SO: 3 případy (tj. 3,3 případu / obyvatel) CH: 4 případy (tj. 4,3 případu / obyvatel) podrobnosti v tabulce č. 5 Tabulka č. 5 Výskyt sexuálně přenášených chlamydiových onemocnění dle jednotlivých okresů v Karlovarském kraji v září 2015 ÚP pohlaví rok odbornost metoda příjmová zaměstnání Bydliště materiál nar. lékaře průkazu dg. KV Ž 1993 studentka K.Vary 404 cervix PCR N34.1 Ž 1996 studentka Svatava 404 cervix PCR Z20.2 SO M 1979 OSVČ Nové Sedlo 404 uretra PCR Z03.9 M 1990 OSVČ Král.Poříčí 404 uretra PCR N34.2 M 1994 student Aš 706 uretra PCR A56 CH Ž 1994 vedoucí pošty Hazlov 603 cervix ICH N76.0 M 1991 dělník Cheb 706 uretra ICH N34.0 Ž 1974 servírka Hranice 603 cervix PCR N76.0 Herpes zoster hlášeno 16 případů (tj. 5,3 případu / obyvatel) KV: 6 případů (tj. 5,1 případu / obyvatel) 2 muži (1980, 2005), 4 ženy (1935, 1959, 2x1975) SO: 7 případů (tj. 7,7 případu / obyvatel) 5 mužů (1930, 1932, 1934, 1952, 1956) a 2 ženy (1963, 1983) CH: 3 případy (tj. 3,3 případu / obyvatel) muž (1978) a 2 ženy (1942, 1965) Trichomoniáza hlášeny 2 případy (tj. 0,7 případu / obyvatel) CH: 2 případy (tj. 2,2 případu / obyvatel), a to ženy na MD (1991) a úřednice (1971), v obou případech ve výtěru z vaginy potvrzena Trichomonas vaginalis A K U T N Í R E S P I R A Č N Í I N F E K C E (A R I) Tabulka č. 6 Relativní nemocnost ARI v Karlovarském kraji dle jednotlivých věkových kategorií a relativní nemocnost ARI v ČR v září 2015 ( KT), (relativní čísla, přepočteno na obyvatel) Kalendářní týden (KT) Relativní nemocnost ARI v Karlovarském kraji dle jednotlivých věkových kategorií 0 5 let 6 14 let let let 60+ let Relativní nemocnost ARI v Karlovarském kraji Relativní nemocnost ARI v ČR Zdroj číselných dat: Registr akutních respiračních infekcí, po zpracování dat SZÚ Praha (jedná se o vážená a standardizovaná data s využitím počtu obyvatel v okrese a jednotlivých věkových skupinách) 9

10 Graf č. 8 Nemocnost akutních respiračních infekcí v Karlovarském kraji v 36.KT KT 2015 dle jednotlivých věkových kategorií (relativní čísla, přepočteno na obyvatel) Graf č. 9 Nemocnost akutních respiračních infekcí v 36.KT KT 2015: trend nemocnosti v Karlovarském kraji ve srovnání s ČR (relativní čísla, přepočteno na obyvatel) Trend nemocnosti v Karlovarském kraji kopíruje vývoj v celé České republice. Aktuální relativní nemocnost ARI (v přepočtu na obyvatel) v Karlovarském kraji lze sledovat na webových stránkách KHS Karlovarského kraje P O R A N Ě N Í O S T R Ý M K O N T A M I N O V A N Ý M P Ř E D M Ě T E M N E B O N Á S T R O J E M Profesionální poranění hlášeno 9 případů KV: celkem 7 poranění: inženýrka z oddělení nukleární medicíny (1959), zdravotní sestra z NIP (1967), zdravotní sestra z Emergency (1975), zdravotní sestra z dětského oddělení (1976), zdravotní sestra z oddělení ORL (1952), zdravotní sestra z lázeňského zařízení (1976), záchranář z Emergency (1991) všichni řádně očkováni proti VHB Ke všem poraněním došlo v souvislosti s poskytováním zdravotní péče, a to 6x o použitou kontaminovanou jehlu při zpracovávání vzorku do ukazováku LHK inženýrky, při aplikaci s. c. injekce do palce LHK zdravotní sestry z NIP a do prostředníku LHK zdravotní sestry z oddělení ORL, při aplikaci i. m. injekce do palce PHK zdravotní sestry z lázeňského zařízení, při šití rány do palce LHK zdravotní sestry z Emergency, při asistenci u odběru krve do ukazováky LHK záchranáře a dále o kontaminaci biologickým materiálem horní části těla vč. ústní dutiny u zdravotní sestry z dětského oddělení při přestřižení pupečníku lékařem. SO: celkem 1 poranění: zdravotní sestra z multioborové JIP (1988), řádně očkována proti VHB K poranění došlo v souvislosti s poskytováním zdravotní péče, a to při proplachu močového katétru došlo k potřísnění obličeje biologickým materiálem. 10

11 CH: celkem 1 poranění: ženy NZP (1983), řádně očkována proti VHB K poranění došlo v souvislosti s poskytováním zdravotní péče, a to o použitou kontaminovanou jehlu při odstraňování nebezpečného odpadu do levého kolene. Všem poraněným zdravotnickým pracovníkům byly nařízeny lékařské dohledy vč. zajištění kontrolních sérologických odběrů. Nebyl vyšetřen žádný potencionální zdroj nákazy. Neprofesionální poranění hlášeny 2 případy CH: celkem 2 poranění studentka (1997), dne poraněna v prostředku hromadné dopravy o žiletku do lýtka LDK, řádně očkována proti VHB, zajištěny kontrolní odběry dělnice (1961), poraněna v květnu 2015 při ošetřování svého HCV pozitivního syna, neočkovaná proti VHB, odběry zahájeny až po nahlášení samotnou pacientkou dne I N F E K Č N Í O N E M O C N Ě N Í S P O J E N É S P O S K Y T O V Á N Í M Z D R A V O T N Í P É Č E V tomto měsíci bylo šetřeno celkem 179 podezření na infekci spojenou s poskytováním zdravotní péče, z nichž na základě šetření bylo 57 dáno do souvislosti s poskytováním zdravotní péče. Ú M R T Í V S O U V I S L O S T I S I N F E K Č N Í M O N E M O C N Ě N Í M Na území Karlovarského kraje byla tento měsíc zaznamenána 2 úmrtí v souvislosti s infekčním onemocněním. Případy úmrtí jsou popsány v jednotlivých kapitolách: Alimentární nákazy bakteriální střevní infekce způsobené Clostridium difficile. Tabulka č. 7 Srovnání stejného časového období roku 2014 a 2015 u jednotlivých diagnóz vykázaných v září 2015 (absolutní čísla) dg. (dle MKN 10) 2014 září 2015 září Srovnání sledovaných období (vyjádřeno v %) A02 Salmonellosis (Salmonelóza) ,9 A02.1 Salmonelová sepse 1 1 0,0 A04 Jiné bakteriální střevní infekce ,7 A04.5 Enteritis, původce Campylobacter sp ,9 A08 Virové střevní infekce ,7 A21 Tularémie A38 Scarlatina (Spála) ,7 A39.2 Akutní meningokokcemie A41 Septikémie A46 Erysipelas (Růže) ,0 A56 Jiná sexuálně přenášená chlamydiová onemocnění ,0 A59 - Trichomoniáza A69.2 Lymeská borrelióza ,0 B01.9 Varicella (Plané neštovice) ,3 B02 Herpes zoster (Pásový opar) ,3 B15 Akutní virová hepatitida typu A ,0 B17.1 Akutní virová hepatitida typu C B18.2 Chronická virová hepatitida typu C ,0 B86 Scabies (Svrab) ,7 235 Zpracovala: Ing. Martina Prokopová ředitelka odboru protiepidemického V Karlových Varech dne

Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v prosinci 2015 (49. 53. KT)

Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v prosinci 2015 (49. 53. KT) počet případů počet případů Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v prosinci 2015 (49. 53. KT) Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje tel: 355 328 367, 361, 262, 464 e-mail: martina.prokopova@khskv.cz,

Více

AKTUÁLNÍ EPIDEMIOLOGICKÁ SITUACE V KARLOVARSKÉM KRAJI V LISTOPADU 2018 ( KT)

AKTUÁLNÍ EPIDEMIOLOGICKÁ SITUACE V KARLOVARSKÉM KRAJI V LISTOPADU 2018 ( KT) K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E KARLOVARSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V KARLOVÝCH VARECH adresa: Závodní 94, 360 21 Karlovy Vary, tel:355 328 311, e-mail: sekretariat@khskv.cz, ID:t3jai32 AKTUÁLNÍ

Více

Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v listopadu 2015 (45. 48. KT)

Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v listopadu 2015 (45. 48. KT) počet případů počet případů Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v listopadu 215 (45. 48. KT) Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje tel: 355 328 367, 361, 262, 464 e-mail: martina.prokopova@khskv.cz,

Více

Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v dubnu 2016 (14. 17. KT)

Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v dubnu 2016 (14. 17. KT) počet případů počet případů Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v dubnu 2016 (14. 17. KT) Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje tel: 355 328 367, 361, 262, 464 e-mail: martina.prokopova@khskv.cz,

Více

Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v srpnu 2015 (32. 35. KT)

Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v srpnu 2015 (32. 35. KT) Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v srpnu 2015 (32. 35. KT) Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje tel: 355 328 367, 361, 262, 464 e-mail: martina.prokopova@khskv.cz, jirina.vanova@khskv.cz,

Více

AKTUÁLNÍ EPIDEMIOLOGICKÁ SITUACE V KARLOVARSKÉM KRAJI V PROSINCI 2018 ( KT)

AKTUÁLNÍ EPIDEMIOLOGICKÁ SITUACE V KARLOVARSKÉM KRAJI V PROSINCI 2018 ( KT) K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E KARLOVARSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V KARLOVÝCH VARECH adresa: Závodní 94, 360 21 Karlovy Vary, tel:355 328 311, e-mail: sekretariat@khskv.cz, ID:t3jai32 AKTUÁLNÍ

Více

Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v červenci 2015 (27. 31. KT)

Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v červenci 2015 (27. 31. KT) Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v červenci 2015 (27. 31. KT) Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje tel: 355 328 367, 361, 262, 464 e-mail: martina.prokopova@khskv.cz, jirina.vanova@khskv.cz,

Více

AKTUÁLNÍ EPIDEMIOLOGICKÁ SITUACE V KARLOVARSKÉM KRAJI V ZÁŘÍ 2018 ( KT) SUMARIZACE VYKÁZANÝCH DIAGNÓZ DO REGISTRU ISIN A PROVEDENÝCH ŠETŘENÍ

AKTUÁLNÍ EPIDEMIOLOGICKÁ SITUACE V KARLOVARSKÉM KRAJI V ZÁŘÍ 2018 ( KT) SUMARIZACE VYKÁZANÝCH DIAGNÓZ DO REGISTRU ISIN A PROVEDENÝCH ŠETŘENÍ K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E KARLOVARSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V KARLOVÝCH VARECH adresa: Závodní 94, 360 21 Karlovy Vary, tel:355 328 311, e-mail:sekretariat@khskv.cz, ID:t3jai32 AKTUÁLNÍ

Více

Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v říjnu 2015 (40. 44. KT)

Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v říjnu 2015 (40. 44. KT) počet případů počet případů Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v říjnu 2015 (40. 44. KT) Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje tel: 355 328 367, 361, 262, 464 e-mail: martina.prokopova@khskv.cz,

Více

Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v květnu 2016 ( KT)

Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v květnu 2016 ( KT) počet případů počet případů Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v květnu 2016 (18. 21. KT) Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje tel: 355 328 367, 361, 262, 464 e-mail: martina.prokopova@khskv.cz,

Více

Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v dubnu 2017 ( KT)

Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v dubnu 2017 ( KT) Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v dubnu 2017 (14. 17. KT) Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje tel: 355 328 367, 361, 262, 464 e-mail: martina.prokopova@khskv.cz, jirina.vanova@khskv.cz,

Více

AKTUÁLNÍ EPIDEMIOLOGICKÁ SITUACE V KARLOVARSKÉM KRAJI V LEDNU 2019 ( KT) SUMARIZACE VYKÁZANÝCH DIAGNÓZ DO REGISTRU ISIN A PROVEDENÝCH ŠETŘENÍ

AKTUÁLNÍ EPIDEMIOLOGICKÁ SITUACE V KARLOVARSKÉM KRAJI V LEDNU 2019 ( KT) SUMARIZACE VYKÁZANÝCH DIAGNÓZ DO REGISTRU ISIN A PROVEDENÝCH ŠETŘENÍ K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E KARLOVARSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V KARLOVÝCH VARECH adresa: Závodní 94, 360 21 Karlovy Vary, tel:355 328 311, e-mail: sekretariat@khskv.cz, ID:t3jai32 AKTUÁLNÍ

Více

Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v lednu 2017 ( KT)

Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v lednu 2017 ( KT) počet případů počet případů Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v lednu 2017 (01. 04. KT) Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje tel: 355 328 367, 361, 262, 464 e-mail: martina.prokopova@khskv.cz,

Více

Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v listopadu 2016 ( KT)

Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v listopadu 2016 ( KT) Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v listopadu 2016 (44. 47. KT) Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje tel: 355 328 367, 361, 262, 464 e-mail: martina.prokopova@khskv.cz, jirina.vva@khskv.cz,

Více

AKTUÁLNÍ EPIDEMIOLOGICKÁ SITUACE V KARLOVARSKÉM KRAJI V ČERVNU 2018 ( KT) SUMARIZACE VYKÁZANÝCH DIAGNÓZ DO REGISTRU ISIN A PROVEDENÝCH ŠETŘENÍ

AKTUÁLNÍ EPIDEMIOLOGICKÁ SITUACE V KARLOVARSKÉM KRAJI V ČERVNU 2018 ( KT) SUMARIZACE VYKÁZANÝCH DIAGNÓZ DO REGISTRU ISIN A PROVEDENÝCH ŠETŘENÍ K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E KARLOVARSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V KARLOVÝCH VARECH adresa: Závodní 94, 360 21 Karlovy Vary, tel:355 328 311, e-mail:sekretariat@khskv.cz, ID:t3jai32 AKTUÁLNÍ

Více

AKTUÁLNÍ EPIDEMIOLOGICKÁ SITUACE V KARLOVARSKÉM KRAJI V ŘÍJNU 2018 ( KT) SUMARIZACE VYKÁZANÝCH DIAGNÓZ DO REGISTRU ISIN A PROVEDENÝCH ŠETŘENÍ

AKTUÁLNÍ EPIDEMIOLOGICKÁ SITUACE V KARLOVARSKÉM KRAJI V ŘÍJNU 2018 ( KT) SUMARIZACE VYKÁZANÝCH DIAGNÓZ DO REGISTRU ISIN A PROVEDENÝCH ŠETŘENÍ K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E KARLOVARSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V KARLOVÝCH VARECH adresa: Závodní 94, 360 21 Karlovy Vary, tel:355 328 311, e-mail: sekretariat@khskv.cz, ID:t3jai32 AKTUÁLNÍ

Více

Epidemie "KLASTER" v KVK - počet případů VHA v období 35KT 2014-42KT 2015 dle data onemocnění. kalendářní týden data onemocnění

Epidemie KLASTER v KVK - počet případů VHA v období 35KT 2014-42KT 2015 dle data onemocnění. kalendářní týden data onemocnění počet případů K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E KARLOVARSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V KARLOVÝCH VARECH adresa: Závodní 94, 3621 Karlovy Vary, tel:3 328 311, e-mail:sekretariat@khskv.cz, ID:t3jai32

Více

Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v srpnu 2016 ( KT)

Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v srpnu 2016 ( KT) počet případů počet případů Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v srpnu 2016 (31. 34. KT) Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje tel: 355 328 367, 361, 262, 464 e-mail: martina.prokopova@khskv.cz,

Více

AKTUÁLNÍ EPIDEMIOLOGICKÁ SITUACE V KARLOVARSKÉM KRAJI V SRPNU 2018 ( KT) SUMARIZACE VYKÁZANÝCH DIAGNÓZ DO REGISTRU ISIN A PROVEDENÝCH ŠETŘENÍ

AKTUÁLNÍ EPIDEMIOLOGICKÁ SITUACE V KARLOVARSKÉM KRAJI V SRPNU 2018 ( KT) SUMARIZACE VYKÁZANÝCH DIAGNÓZ DO REGISTRU ISIN A PROVEDENÝCH ŠETŘENÍ K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E KARLOVARSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V KARLOVÝCH VARECH adresa: Závodní 94, 360 21 Karlovy Vary, tel:355 328 311, e-mail:sekretariat@khskv.cz, ID:t3jai32 AKTUÁLNÍ

Více

Zhodnocení epidemiologické situace ve výskytu akutních respiračních onemocnění a chřipky v Karlovarském kraji v sezóně 2015/2016

Zhodnocení epidemiologické situace ve výskytu akutních respiračních onemocnění a chřipky v Karlovarském kraji v sezóně 2015/2016 K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E KARLOVARSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V KARLOVÝCH VARECH adresa: Závodní 94, 36021 Karlovy Vary, tel:355 328 311, e-mail:sekretariat@khskv.cz, ID:t3jai32 Váš dopis

Více

Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v prosinci 2016 ( KT)

Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v prosinci 2016 ( KT) počet případů počet případů Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v prosinci 2016 (48. 52. KT) Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje tel: 355 328 367, 361, 262, 464 e-mail: martina.prokopova@khskv.cz,

Více

O D B O R P R O T I E P I D E M I C K Ý 2015

O D B O R P R O T I E P I D E M I C K Ý 2015 K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E KARLOVARSKÉHO KRAJE SE SÍDLE V KARLOVÝCH VARECH Karlovy Vary, Závodní 94, PSČ 36 21, tel: 355 328 311, e-mail: sekretariat@khskv.cz, ID: t3jai32, IČO: 71

Více

EPIDEMIOLOGICKÁ SITUACE V LIBERECKÉM KRAJI

EPIDEMIOLOGICKÁ SITUACE V LIBERECKÉM KRAJI K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E LIBERECKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V LIBERCI Husova tř. 64, 46 31 Liberec 1, P.O.Box 141, tel. 485 253 111, sekretariat@khslbc.cz, ID nfeai4j, IČ 71932 EPIDEMIOLOGICKÁ

Více

Přenosné nemoci v ČR v roce 2002

Přenosné nemoci v ČR v roce 2002 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 28.7.2003 46 Přenosné nemoci v ČR v roce 2002 V této Aktuální informaci jsou použity údaje Státního zdravotního ústavu

Více

Vyhodnocení epidemiologické situace v Karlovarském kraji O D B O R P R O T I E P I D E M I C K Ý

Vyhodnocení epidemiologické situace v Karlovarském kraji O D B O R P R O T I E P I D E M I C K Ý K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E KARLOVARSKÉHO KRAJE SE SÍDLE V KARLOVÝCH VARECH Karlovy Vary, Závodní 94, PSČ 36 21, tel: 3 328 311, e-mail: sekretariat@khskv.cz, ID: t3jai32, IČO: 7 9

Více

EPIDEMICKÝ VÝSKYT VHA V OKRESE JABLONEC NAD NISOU

EPIDEMICKÝ VÝSKYT VHA V OKRESE JABLONEC NAD NISOU EPIDEMICKÝ VÝSKYT VHA V OKRESE JABLONEC NAD NISOU M. Hausenblasová Mezikrajová konference epidemiologů pěti krajů Královehradeckého, Libereckého, Pardubického, Ústeckého kraje a hl. města Prahy Hotel Bellevue

Více

Vyhodnocení epidemiologické situace v Karlovarském kraji O D B O R P R O T I E P I D E M I C K Ý

Vyhodnocení epidemiologické situace v Karlovarském kraji O D B O R P R O T I E P I D E M I C K Ý K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E KARLOVARSKÉHO KRAJE SE SÍDLE V KARLOVÝCH VARECH Karlovy Vary, Závodní 94, PSČ 36 1, tel: 3 38 311, e-mail: sekretariat@khskv.cz, ID: t3jai3, IČO: 71 9 81

Více

Epidemický výskyt spalniček v Moravskoslezském kraji v roce 2017

Epidemický výskyt spalniček v Moravskoslezském kraji v roce 2017 I.Martinková 1, H.Šebáková 1, Š.Matlerová 1, H.Tomášková 1 Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě 2 Zdravotní ústav Ostrava Epidemický výskyt spalniček v Moravskoslezském

Více

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57 Obsah Předmluva... 13 Nejdůležitější pojmy používané v textu publikace... 14 MIKROBIOLOGIE... 23 Mikroorganismy a lidský organismus... 24 Třídy patogenních mikroorganismů... 25 A. Viry... 25 B. Bakterie...

Více

Výskyt nejběžnějších infekčních onemocnění přenášených potravinami a vodou v České republice v roce 2017 Michaela Špačková, Martin Gašpárek

Výskyt nejběžnějších infekčních onemocnění přenášených potravinami a vodou v České republice v roce 2017 Michaela Špačková, Martin Gašpárek Výskyt nejběžnějších infekčních onemocnění přenášených potravinami a vodou v České republice v roce 217 Michaela Špačková, Martin Gašpárek Oddělení epidemiologie infekčních nemocí, Národní referenční centrum

Více

Epidemie VHA v Libyni

Epidemie VHA v Libyni Epidemie VHA v Libyni okres Louny MUDr. Olga Štorkánová Bc. Zdeňka Klapková Mezikrajový seminář epidemiologů KHS kraje Královehradeckého, Libereckého, Pardubického, HS hlavního města Prahy a Ústeckého

Více

P R O T I E P I D E M I C K Ý O D B O R 2014

P R O T I E P I D E M I C K Ý O D B O R 2014 K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E KARLOVARSKÉHO KRAJE SE SÍDLE V KARLOVÝCH VARECH Karlovy Vary, Závodní 94, PSČ 36 21, tel: 355 328 311, e-mail: sekretariat@khskv.cz, ID: t3jai32, IČO: 71

Více

Přenosné nemoci v ČR v roce 2003

Přenosné nemoci v ČR v roce 2003 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 19.7.2004 45 Přenosné nemoci v ČR v roce 2003 V této Aktuální informaci jsou zpracována data Státního zdravotního ústavu

Více

Zhodnocení epidemiologické situace ve výskytu akutních respiračních onemocnění a chřipky v Karlovarském kraji v sezóně 2016/2017

Zhodnocení epidemiologické situace ve výskytu akutních respiračních onemocnění a chřipky v Karlovarském kraji v sezóně 2016/2017 K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E KARLOVARSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V KARLOVÝCH VARECH adresa: Závodní 94, 36021 Karlovy Vary, tel:355 328 311, e-mail:sekretariat@khskv.cz, ID:t3jai32 Váš dopis

Více

Drogová epidemiologie (problémoví uživatelé drog) v Karlovarském kraji. I. Zdroje informací

Drogová epidemiologie (problémoví uživatelé drog) v Karlovarském kraji. I. Zdroje informací K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E KARLOVARSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V KARLOVÝCH VARECH adresa: Závodní 94, 360 21 Karlovy Vary, tel:355 328 311, e-mail:sekretariat@khskv.cz, ID:t3jai32 Váš dopis

Více

Závěrečná zpráva o epidemiologické situaci ve výskytu HIV/AIDS v Karlovarském kraji

Závěrečná zpráva o epidemiologické situaci ve výskytu HIV/AIDS v Karlovarském kraji K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E KARLOVARSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V KARLOVÝCH VARECH adresa: Závodní 94, 360 21 Karlovy Vary, tel:355 328 311, e-mail:sekretariat@khskv.cz, ID:t3jai32 Závěrečná

Více

Rozbor epidemiologické situace v Armádě České republiky v letech 2010 a Libor Píša Ústřední vojenský zdravotní ústav Praha

Rozbor epidemiologické situace v Armádě České republiky v letech 2010 a Libor Píša Ústřední vojenský zdravotní ústav Praha Rozbor epidemiologické situace v Armádě České republiky v letech 2010 a 2011 Libor Píša Ústřední vojenský zdravotní ústav Praha Monitor angín, akutních respiračních infekcí a akutních průjmových onemocnění

Více

Zhodnocení epidemiologické situace ve výskytu akutních respiračních onemocnění a chřipky v Karlovarském kraji v sezóně 2017/2018

Zhodnocení epidemiologické situace ve výskytu akutních respiračních onemocnění a chřipky v Karlovarském kraji v sezóně 2017/2018 K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E KARLOVARSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V KARLOVÝCH VARECH adresa: Závodní 94, 36021 Karlovy Vary, tel:355 328 311, e-mail:sekretariat@khskv.cz, ID:t3jai32 Váš dopis

Více

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ Akutní průjmová onemocnění (APO) Akutní průjmová onemocnění patří k nejčastěji epidemiologem šetřeným onemocněním. Potíže začínají

Více

Závěrečná zpráva o epidemiologické situaci ve výskytu HIV/AIDS v Karlovarském kraji

Závěrečná zpráva o epidemiologické situaci ve výskytu HIV/AIDS v Karlovarském kraji K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E KARLOVARSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V KARLOVÝCH VARECH adresa: Závodní 94, 360 21 Karlovy Vary, tel:355 328 311, e-mail:sekretariat@khskv.cz, ID:t3jai32 Závěrečná

Více

Přenosné nemoci v ČR v roce Infectious diseases in the CR in 2004

Přenosné nemoci v ČR v roce Infectious diseases in the CR in 2004 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 10.6.2005 23 Přenosné nemoci v ČR v roce 2004 Infectious diseases in the CR in 2004 Souhrn V této Aktuální informaci

Více

Zkušenosti s očkováním proti klíšťové encefalitidě, základní epidemiologické charakteristiky v souboru nemocných za 50 let

Zkušenosti s očkováním proti klíšťové encefalitidě, základní epidemiologické charakteristiky v souboru nemocných za 50 let Zkušenosti s očkováním proti klíšťové encefalitidě, základní epidemiologické charakteristiky v souboru nemocných za 50 let P. Pazdiora 24. Pečenkovy dny, České Budějovice 15.-17.9.2010 Historie poznatků

Více

Infekční nemoci v České republice v letech 2010 2012. Infectious diseases in the Czech Republic in 2010 2012

Infekční nemoci v České republice v letech 2010 2012. Infectious diseases in the Czech Republic in 2010 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 8. 2013 33 Infekční nemoci v České republice v letech 2010 2012 Infectious diseases in the Czech Republic in 2010

Více

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ Vzdušné nákazy např. plané neštovice, spalničky, ARI (akutní respirační infekce) a další Akutní respirační infekce (ARI), včetně chřipky,

Více

Výroční zpráva o epidemiologické situaci ve Středočeském kraji v roce 2012

Výroční zpráva o epidemiologické situaci ve Středočeském kraji v roce 2012 1 Výroční zpráva o epidemiologické situaci ve Středočeském kraji v roce 2012 Počet vybraných infekčních onemocnění ve Středočeském kraji v období let 2008 2012 absolutní počet onemocnění a počet onemocnění

Více

Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření

Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření Veškeré nálezy vyšetření je nutno hodnotit vzhledem k diagnóze, věku, zánětlivým parametrům, klinickému stavu pacienta, ev. k dalším důležitým anamnestickým

Více

Infekční nemoci v České republice v letech Infectious diseases in the Czech Republic in

Infekční nemoci v České republice v letech Infectious diseases in the Czech Republic in Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 16. 8. 2010 45 Infekční nemoci v České republice v letech 2007 2009 Infectious diseases in the Czech Republic in 2007

Více

EPIDEMIOLOGICKÁ SITUACE V LIBERECKÉM KRAJI

EPIDEMIOLOGICKÁ SITUACE V LIBERECKÉM KRAJI K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E LIBERECKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V LIBERCI Husova tř. 64, 46 31 Liberec 1, P.O.Box 141, tel. 485 253 111, sekretariat@khslbc.cz, ID nfeai4j, IČ 71932 EPIDEMIOLOGICKÁ

Více

Bleskové povodně v Libereckém kraji z pohledu epidemiologa. Prattingerová J. MEDICÍNA KATASTROF BRNO 2011

Bleskové povodně v Libereckém kraji z pohledu epidemiologa. Prattingerová J. MEDICÍNA KATASTROF BRNO 2011 Bleskové povodně v Libereckém kraji z pohledu epidemiologa Prattingerová J. MEDICÍNA KATASTROF BRNO 2011 Bleskové povodně v Libereckém kraji 7. a 8. srpna 2010 Liberecký kraj bleskové povodně postiženo

Více

Infekce s nejvyšší incidencí v roce 2009

Infekce s nejvyšší incidencí v roce 2009 Epidemiologické aspekty současného trendu výskytu nejen lymeské borreliózy v ČR Daniela Janovská Ústav epidemiologie 3.LF UK Duben 21 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 Infekce s nejvyšší incidencí v roce 29 45,8

Více

KLINICKÁ STUDIE Biopron 9. Účinek probiotických bakterií při léčbě dětí s akutním průjmem. Krátké shrnutí výsledků

KLINICKÁ STUDIE Biopron 9. Účinek probiotických bakterií při léčbě dětí s akutním průjmem. Krátké shrnutí výsledků KLINICKÁ STUDIE Biopron 9 Účinek probiotických bakterií při léčbě dětí s akutním průjmem Krátké shrnutí výsledků Typ studie Místo realizace randomizovaná, placebem kontrolovaná Klinika dětských infekčních

Více

MUDr. Eva Míčková, ONH, Hradec Králové MUDr. Vlasta Štěpánová Ph.D., ÚKM FN a LF UK Hradec Králové. RNDr. Jana Schramlová CSc., CLČ/OML, SZÚ, Praha

MUDr. Eva Míčková, ONH, Hradec Králové MUDr. Vlasta Štěpánová Ph.D., ÚKM FN a LF UK Hradec Králové. RNDr. Jana Schramlová CSc., CLČ/OML, SZÚ, Praha MUDr. Eva Míčková, ONH, Hradec Králové MUDr. Vlasta Štěpánová Ph.D., ÚKM FN a LF UK Hradec Králové RNDr. Jana Schramlová CSc., CLČ/OML, SZÚ, Praha Symptom průjem.. NN? Více vodnatých nebo kašovitých stolic

Více

Výroční zpráva o epidemiologické situaci ve Středočeském kraji v roce 2010

Výroční zpráva o epidemiologické situaci ve Středočeském kraji v roce 2010 1 Výroční zpráva o epidemiologické situaci ve Středočeském kraji v roce 2010 Počet vybraných infekčních onemocnění ve Středočeském kraji v období let 2006 2010 absolutní počet onemocnění a počet onemocnění

Více

Výskyt enterovirových meningitid v kolektivu

Výskyt enterovirových meningitid v kolektivu Výskyt enterovirových meningitid v kolektivu Hana Tkadlecová Protiepidemický odbor KHS ZK se sídlem ve Zlíně 577 006 741, hana.tkadlecova@khszlin.cz 1 Enteroviry Čeleď Picornaviridae: Rody: Enterovirus

Více

Zpracovala referentka oddělení protiepidemického pro okresy Praha východ a Praha západ KHS Stč. kraje: Václava Zvolská

Zpracovala referentka oddělení protiepidemického pro okresy Praha východ a Praha západ KHS Stč. kraje: Václava Zvolská Zpracovala referentka oddělení protiepidemického pro okresy Praha východ a Praha západ KHS Stč. kraje: Václava Zvolská Datum zpracování: 10.08.2017 1 Pohlavně přenosná onemocnění ve Středočeském kraji

Více

Výroční zpráva o epidemiologické situaci ve Středočeském kraji v roce 2011

Výroční zpráva o epidemiologické situaci ve Středočeském kraji v roce 2011 1 Výroční zpráva o epidemiologické situaci ve Středočeském kraji v roce 2011 Počet vybraných infekčních onemocnění ve Středočeském kraji v období let 2007 2011 absolutní počet onemocnění a počet onemocnění

Více

Výroční zpráva o epidemiologické situaci ve Středočeském kraji v roce 2013

Výroční zpráva o epidemiologické situaci ve Středočeském kraji v roce 2013 1 Výroční zpráva o epidemiologické situaci ve Středočeském kraji v roce 2013 Počet vybraných infekčních onemocnění ve Středočeském kraji v období let 2009 2013 absolutní počet onemocnění a počet onemocnění

Více

Výroční zpráva o epidemiologické situaci ve Středočeském kraji v roce 2009

Výroční zpráva o epidemiologické situaci ve Středočeském kraji v roce 2009 Výroční zpráva o epidemiologické situaci ve Středočeském kraji v roce 2009 Počet vybraných infekčních onemocnění ve Středočeském kraji v období let 2005 2009 absolutní počet onemocnění a počet onemocnění

Více

Atypický průběh klíšťové encefalitidy. Bartková D., Petroušová L. Klinika infekčního lékařství FN Ostrava

Atypický průběh klíšťové encefalitidy. Bartková D., Petroušová L. Klinika infekčního lékařství FN Ostrava Atypický průběh klíšťové encefalitidy Bartková D., Petroušová L. Klinika infekčního lékařství FN Ostrava Anamnéza Muž, 64 let OA: inkompletní blok pravého Tawarova raménka, mnohočetná cholecystolithiáza,

Více

Laboratorní diagnostika příušnic v Nemocnici České Budějovice a.s.

Laboratorní diagnostika příušnic v Nemocnici České Budějovice a.s. Laboratorní diagnostika příušnic v Nemocnici České Budějovice a.s. Teislerová 1, Piskunová 1, Trubač 1, Fialová 1, Slámová 2 1 Centrální laboratoře 2 Infekční oddělení Přímý průkaz - PCR Materiál: stěr

Více

KLINICKÉ A LABORATORNÍ CHARAKTERISTIKY ROTAVIROVÝCH A NOROVIROVÝCH INFEKCÍ. Helena Ambrožová 1. infekční klinika 2. LF UK a NNB

KLINICKÉ A LABORATORNÍ CHARAKTERISTIKY ROTAVIROVÝCH A NOROVIROVÝCH INFEKCÍ. Helena Ambrožová 1. infekční klinika 2. LF UK a NNB KLINICKÉ A LABORATORNÍ CHARAKTERISTIKY ROTAVIROVÝCH A NOROVIROVÝCH INFEKCÍ Helena Ambrožová 1. infekční klinika 2. LF UK a NNB X. Hradecké vakcinologické dny, Hradec Králové 4.10.2014 Rotaviry - charakteristika

Více

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 6. 2. 2017 SPIS. ZNAČKA: S-KHSMS 06117/2017/OV/OPaK ČÍSLO JEDNACÍ.: KHSMS 08047/2017/OV/OPaK

Více

Infekční hepatitidy u těhotných

Infekční hepatitidy u těhotných Infekční hepatitidy u těhotných Rožnovský Luděk 6. konference Sekce infekčních nemocí v gynekologii a porodnictví Virové hepatitidy v graviditě Neobvyklá dvojice matka a plod (dítě) snaha ochránit matku

Více

Lidmila Hamplová a kol. Mikrobiologie, Imunologie, Epidemiologie, Hygiena pro bakalářské studium a všechny typy zdravotnických škol

Lidmila Hamplová a kol. Mikrobiologie, Imunologie, Epidemiologie, Hygiena pro bakalářské studium a všechny typy zdravotnických škol Lidmila Hamplová a kol. Mikrobiologie, Imunologie, Epidemiologie, Hygiena pro bakalářské studium a všechny typy zdravotnických škol Tato kniha ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována ani

Více

Epidemie VHA na Královéhradecku

Epidemie VHA na Královéhradecku Epidemie VHA na Královéhradecku Mgr. Alena Fišerová MUDr. Josef Mlynář, CSc. Mezikrajový seminář epidemiologů Pec pod Sněžkou 1. 3.6. 2010 Úvod virus hepatitidy A neobalený RNA virus není přímo cytopatický,

Více

Výskyt salmonelózy po konzumaci tatarského bifteku v restauraci

Výskyt salmonelózy po konzumaci tatarského bifteku v restauraci Výskyt salmonelózy po konzumaci tatarského bifteku v restauraci Průchová J., Pazdiora P. KHS Plzeňského kraje se sídlem v Plzni 24. Pečenkovy epidemiologické dny České Budějovice, 15. 17.9.2010 25.3.2009

Více

Zpracovala referentka oddělení protiepidemického pro okresy Praha-východ a Praha západ KHS Stč. kraje: Václava Zvolská

Zpracovala referentka oddělení protiepidemického pro okresy Praha-východ a Praha západ KHS Stč. kraje: Václava Zvolská Zpracovala referentka oddělení protiepidemického pro okresy Praha-východ a Praha západ KHS Stč. kraje: Václava Zvolská Datum zpracování: 2.6.216 1 Pohlavně přenosná ve Středočeském kraji rok 215 Zdrojem

Více

Dittrichova Praha 2 tel.: fax: ID datové schránky: hhcai8e

Dittrichova Praha 2 tel.: fax: ID datové schránky: hhcai8e 1 Výroční zpráva o epidemiologické situaci ve Středočeském kraji v roce 2014 Počet vybraných infekčních onemocnění ve Středočeském kraji v období let 2010 2014 absolutní počet onemocnění a počet onemocnění

Více

Dittrichova Praha 2 tel.: fax: ID datové schránky: hhcai8e

Dittrichova Praha 2 tel.: fax: ID datové schránky: hhcai8e 1 Výroční zpráva o epidemiologické situaci ve Středočeském kraji v roce 2015 Počet vybraných infekčních onemocnění ve Středočeském kraji v období let 2011 2015 absolutní počet onemocnění a počet onemocnění

Více

Zpracovaly pracovnice KHS Stč. kraje: MUDr. Markéta Korcinová, vedoucí protiepidemického odboru Václava Zvolská, referentka protiepidemického odboru

Zpracovaly pracovnice KHS Stč. kraje: MUDr. Markéta Korcinová, vedoucí protiepidemického odboru Václava Zvolská, referentka protiepidemického odboru Zpracovaly pracovnice KHS Stč. kraje: MUDr. Markéta Korcinová, vedoucí protiepidemického odboru Václava Zvolská, referentka protiepidemického odboru Datum zpracování: 22/05/2012 1 Pohlavně přenosná onemocnění

Více

Blok č. 5 Termín Téma Počet hodin

Blok č. 5 Termín Téma Počet hodin Studijní program : Všeobecné lékařství Název předmětu : Infekční nemoci 2 Rozvrhová zkratka : INF/VCB12 Rozvrh výuky : 9 seminářů 9 praktických cvičení Zařazení výuky : 4. ročník, 7. semestr Počet kreditů

Více

Dittrichova Praha 2 tel.: fax: ID datové schránky: hhcai8e

Dittrichova Praha 2 tel.: fax: ID datové schránky: hhcai8e 1 Výroční zpráva o epidemiologické situaci ve Středočeském kraji v roce 2017 Počet vybraných infekčních onemocnění ve Středočeském kraji v období let 2013 2017 absolutní počet onemocnění a počet onemocnění

Více

Epidemiologie spály. MUDr. František BEŇA

Epidemiologie spály. MUDr. František BEŇA Epidemiologie spály MUDr. František BEŇA Klinický obraz a diagnostika infekce Charakteristickým příznakem - exantém, pokud streptokok skupiny A produkuje pyrogenní exotoxin (erytrogenní toxin). Dif.dg.

Více

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO 15189:2013 Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Oddělení virologie Praha Budínova 67/2, Praha 8

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO 15189:2013 Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Oddělení virologie Praha Budínova 67/2, Praha 8 Vyšetření: Pořadové 802 - Lékařská mikrobiologie 1 Průkaz antigenu virů imunochromatografickou metodou [Průkaz SOP 026 ROTAVIRU, ADENOVIRU a NOROVIRU genoskupiny 1 a genoskupiny 2] 2 Stanovení nespecifických

Více

1.Nevycházející zkouška kompatibility 2.Pozitivní screening antierys.protilátek 3.Nevycházející vyšetření krevní skupimy Coombs přímý - pozitivní -

1.Nevycházející zkouška kompatibility 2.Pozitivní screening antierys.protilátek 3.Nevycházející vyšetření krevní skupimy Coombs přímý - pozitivní - Hlášení výsledků v kritických intervalech Jeli nalezena významně patologická hodnota výsledku vyšetření, bez návaznosti na výsledky předchozích vyšetření konkrétního pacienta, je tento výsledek neprodleně

Více

Návrh zákona o potravinách ohrožuje veřejné zdraví. MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D. Hlavní hygienik ČR

Návrh zákona o potravinách ohrožuje veřejné zdraví. MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D. Hlavní hygienik ČR Návrh zákona o potravinách ohrožuje veřejné zdraví MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D. Hlavní hygienik ČR Tisková konference MZ ČR 27. 10. 2015 Například tímto způsobem!!! Typický případ ohrožení nákazou, před

Více

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 443/2017 ze dne:

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 443/2017 ze dne: Vyšetření: 802 - Lékařská mikrobiologie 1 Průkaz antigenu virů imunochromatografickou metodou [Průkaz SOP 026 ROTAVIRU, ADENOVIRU a NOROVIRU genoskupiny 1 a genoskupiny 2] 2 Stanovení nespecifických protilátek

Více

Rozbor hlášených poranění ostrými předměty ve zdravotnických zařízeních roky Fošum P. Sekce ochrany a podpory veřejného zdraví

Rozbor hlášených poranění ostrými předměty ve zdravotnických zařízeních roky Fošum P. Sekce ochrany a podpory veřejného zdraví Rozbor hlášených poranění ostrými předměty ve zdravotnických zařízeních roky 2014 2016 Fošum P. Sekce ochrany a podpory veřejného zdraví březen 2017 Obsah Dotčené právní předpisy Postup orgánů ochrany

Více

CENÍK PRO SAMOPLÁTCE - INFEKČNÍ SÉROLOGIE

CENÍK PRO SAMOPLÁTCE - INFEKČNÍ SÉROLOGIE Název Výkony základní vyšetření Výkony doplňující vyšetření Cena základní vyšetření Cena doplňující vyšetření Cena základní Cena doplňující vyšetření s 15% DPH vyšetření s 15% DPH ODBĚRY Odběry krve dospělý

Více

SOUČASNOST A BUDOUCNOST VAKCINACE PROTI ROTAVIRŮM. MUDr. Helena Ambrožová, Ph.D. Infekční klinika FN na Bulovce

SOUČASNOST A BUDOUCNOST VAKCINACE PROTI ROTAVIRŮM. MUDr. Helena Ambrožová, Ph.D. Infekční klinika FN na Bulovce SOUČASNOST A BUDOUCNOST VAKCINACE PROTI ROTAVIRŮM MUDr. Helena Ambrožová, Ph.D. Infekční klinika FN na Bulovce Rotaviry Foto: J. Schramlová Kompletní rotaviry a jejich fragmenty (šipka)( Foto: J. Schramlová

Více

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Karlovy Vary 4 19.9.2003 Činnost oboru dermatovenerologie v ambulantní péči v Karlovarském kraji

Více

Zpracovaly pracovnice KHS Stč. kraje: MUDr. Markéta Korcinová, vedoucí protiepidemického odboru Václava Zvolská, referentka protiepidemického odboru

Zpracovaly pracovnice KHS Stč. kraje: MUDr. Markéta Korcinová, vedoucí protiepidemického odboru Václava Zvolská, referentka protiepidemického odboru Zpracovaly pracovnice KHS Stč. kraje: MUDr. Markéta Korcinová, vedoucí protiepidemického odboru Václava Zvolská, referentka protiepidemického odboru Datum zpracování: 4/7/211 Pohlavně přenosná onemocnění

Více

Úvod do problematiky infekční onemocnění

Úvod do problematiky infekční onemocnění Úvod do problematiky infekční onemocnění Machartová V. 15.12. 212 Šafránkův pavilon, Plzeň Klinika pracovního lékařství LF UK a FN v Plzni Projekt Pracovní lékařství pro lékaře všech odborností Registrační

Více

EPIDEMIOLOGIE VIROVÝCH HEPATITID

EPIDEMIOLOGIE VIROVÝCH HEPATITID EPIDEMIOLOGIE VIROVÝCH HEPATITID Virové hepatitidy jsou nákazy vyvolané primárně hepatotropními viry s podobným klinickým obrazem. Začíná zánětlivými projevy a později dochází k degenerativním změnám v

Více

Úklid na co je nutné TAKÉ myslet. MUDr. Iva Šípová Nemocnice České Budějovice, a.s.

Úklid na co je nutné TAKÉ myslet. MUDr. Iva Šípová Nemocnice České Budějovice, a.s. Úklid na co je nutné TAKÉ myslet MUDr. Iva Šípová Nemocnice České Budějovice, a.s. Obsah Ochrana zaměstnance úklidu Očkování proti VHB Postup při poranění Ochranné pomůcky - rukavice Dezinfekční program

Více

Příručka k odběru biologického materiálu pro vyšetření prováděná na OKM

Příručka k odběru biologického materiálu pro vyšetření prováděná na OKM strana: 1 z 15 Příručka k odběru biologického materiálu pro vyšetření prováděná na OKM Legenda k tabulkám: Odběr stručný popis získání vzorku Adjustace popis odběrového materiálu (údaj uvedený kurzívou

Více

PRŮJMOVÁ ONEMOCNĚNÍ. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

PRŮJMOVÁ ONEMOCNĚNÍ. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové PRŮJMOVÁ ONEMOCNĚNÍ Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Průjmová onemocnění Enteritida Gastroenteritida Akutní zánět sliznice tenkého střeva Akutní zánět tenkého střeva společně se zánětem sliznice

Více

Mgr. Marcela Křiváková Ph.D. SZŠ Jaselská, Brno

Mgr. Marcela Křiváková Ph.D. SZŠ Jaselská, Brno Péče o dítě s infekčním onemocněním Mgr. Marcela Křiváková Ph.D. SZŠ Jaselská, Brno Imunita 1. Definice 2. Funkce rozpoznat škodlivé látky (zevní, vnitřní) mobilizovat obrané mechanizmy likvidovat škodliviny

Více

Chřipka ve zdravotnickém zařízení v sezóně 2012/2013

Chřipka ve zdravotnickém zařízení v sezóně 2012/2013 Chřipka ve zdravotnickém zařízení v sezóně 2012/2013 Alena Olexová HS hl. m. Prahy 20.mezinárodní konference Nemocniční epidemiologie a hygiena Brno 24.-25.9.2013 Chřipková sezóna 2012/2013 v Praze Praha

Více

EPIDEMIOLOGICKÁ SITUACE V LIBERECKÉM KRAJI

EPIDEMIOLOGICKÁ SITUACE V LIBERECKÉM KRAJI K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E LIBERECKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V LIBERCI Husova tř. 64, 460 31 Liberec 1, P.O.Box 141, tel. 485 253 111, sekretariat@khslbc.cz, ID nfeai4j, IČ 71009302 EPIDEMIOLOGICKÁ

Více

Zákon č. 372/2011 Sb., o poskytování zdravotních služeb (ZPZS) Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (ZOVZ) Prováděcí právní předpisy

Zákon č. 372/2011 Sb., o poskytování zdravotních služeb (ZPZS) Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (ZOVZ) Prováděcí právní předpisy Zákon č. 372/2011 Sb., o poskytování zdravotních služeb (ZPZS) Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (ZOVZ) Prováděcí právní předpisy vyhláška č. 306/2012 Sb. vyhláška č. 473/2008 Sb. Trestní

Více

Očkování cestovatelů. 1. infekční klinika 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze

Očkování cestovatelů. 1. infekční klinika 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze Očkování cestovatelů Milan Trojánek 1. infekční klinika 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze Klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí Nemocnice Na Bulovce, Praha Cestovní a

Více

Epidemiologie. MUDr. Miroslava Zavřelová Ústav ochrany a podpory zdraví LF MU

Epidemiologie. MUDr. Miroslava Zavřelová Ústav ochrany a podpory zdraví LF MU Epidemiologie MUDr. Miroslava Zavřelová Ústav ochrany a podpory zdraví LF MU Epidemiologie Studium hromadně se vyskytujících jevů Stanovení opatření intervence Analýza efektivity intervence Epidemiologie

Více

CENÍK PRO SAMOPLÁTCE - INFEKČNÍ SÉROLOGIE

CENÍK PRO SAMOPLÁTCE - INFEKČNÍ SÉROLOGIE ODBĚRY Výkony Výkony Odběry krve dospělý 09119 41,00 Kč 48,00 Kč Odběr krve do 10 let 09117 74,00 Kč 85,00 Kč Odběr kapilární krve 09111 34,00 Kč 39,00 Kč Separace séra 97111 19,00 Kč 22,00 Kč Odběr jiného

Více

Trendy zoonóz v ČR. Dlhý J., Beneš Č. Ministerstvo zdravotnictví ČR Státní zdravotní ústav Praha. Mezikrajový seminář epidemiologů

Trendy zoonóz v ČR. Dlhý J., Beneš Č. Ministerstvo zdravotnictví ČR Státní zdravotní ústav Praha. Mezikrajový seminář epidemiologů Trendy zoonóz v ČR Dlhý J., Beneš Č. Ministerstvo zdravotnictví ČR Státní zdravotní ústav Praha Mezikrajový seminář epidemiologů Hygienické stanice hl. m. Prahy, Ústeckého, Libereckého, Královéhradeckého

Více

Alimentární intoxikace. MUDr. Miroslava Zavřelová ÚPL LF MU

Alimentární intoxikace. MUDr. Miroslava Zavřelová ÚPL LF MU Alimentární intoxikace MUDr. Miroslava Zavřelová ÚPL LF MU Epidemiologická charakteristika zásadně odlišná od alimentárních infekcí otravy z potravin odlišný klinický obraz chybí horečka odlišná etiopatogeneze

Více

Zpracovala pracovnice KHS Stč. kraje: Václava Zvolská

Zpracovala pracovnice KHS Stč. kraje: Václava Zvolská Zpracovala pracovnice KHS Stč. kraje: Václava Zvolská Datum zpracování: 17.04.2015 1 2 Pohlavně přenosná onemocnění ve Středočeském kraji Zdrojem informací této výroční zprávy je povinné Hlášení pohlavní

Více

Závěrečná zpráva z regionálního úkolu 2017 Monitoring infekčnosti klíšťat v Karlovarském kraji 2017

Závěrečná zpráva z regionálního úkolu 2017 Monitoring infekčnosti klíšťat v Karlovarském kraji 2017 K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E KARLOVARSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V KARLOVÝCH VARECH adresa: Závodní 94, 36021 Karlovy Vary, tel:355 328 311, e-mail:sekretariat@khskv.cz, ID:t3jai32 Č. j.:

Více

Viry jako původci NN. z pohledu epidemiologa. Hradecké virologické dny MUDr. Lenka Hobzová Nemocniční hygienik a epidemiolog

Viry jako původci NN. z pohledu epidemiologa. Hradecké virologické dny MUDr. Lenka Hobzová Nemocniční hygienik a epidemiolog Viry jako původci NN z pohledu epidemiologa Hradecké virologické dny MUDr. Lenka Hobzová Nemocniční hygienik a epidemiolog Druhy NN =Infekce spojené se zdravotní péčí Pneumonie Infekce místa operační rány

Více