P R O T I E P I D E M I C K Ý O D B O R 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "P R O T I E P I D E M I C K Ý O D B O R 2014"

Transkript

1 K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E KARLOVARSKÉHO KRAJE SE SÍDLE V KARLOVÝCH VARECH Karlovy Vary, Závodní 94, PSČ 36 21, tel: , ID: t3jai32, IČO: Vyhodnocení epidemiologické situace v Karlovarském kraji P R O T I E P I D E I C K Ý O D B O R 214

2 Obsah 1. Komentář k epidemickým výskytům Sumarizace vykázaných diagnóz a epidemiologických šetření Komentář ke sporadickým výskytům vybraných nákaz Alimentární nákazy Nákazy očkovacího schématu Virové hepatitidy Onemocnění CNS Antropozoonózy Parazitární a mykotické nákazy Jiné nákazy Jiné sledované oblasti související s infekčními onemocněními Pohlavní nákazy TBC Očkování novorozenců HBsAg pozitivních matek proti virové hepatitidě typu B Akutní respirační infekce (ARI) Poranění ostrým kontaminovaným předmětem nebo nástrojem Infekční onemocnění spojené s poskytováním zdravotní péče Úmrtí v souvislosti s infekčním onemocněním Srovnání výskytu infekčních onemocnění v roce 213 a Seznam zkratek

3 počet případů 1. Komentář k epidemickým výskytům Zvýšený výskyt salmonelózy BROUCI v Chebu V období od do proběhl zvýšený výskyt průjmových onemocnění u 1 dětí, bezpříznakově u jedné dospělé osoby z předškolního zařízení v Chebu a u dítěte ze speciální školy. Všechna onemocnění proběhla pod středně těžkým klinickým obrazem, u žádného z nemocných nenastaly komplikace, nikdo nebyl v souvislosti s průjmovým onemocněním hospitalizován v nemocnici (1 dítě bylo hospitalizováno v nemocnici pro druhotné potíže, a to bolest krku), ani nezemřel. Příznaky zahrnovaly vodnatý průjem s teplotami 39 C, zvracení, bolesti břicha a únavu. Odeznění příznaků proběhlo do 4 5 dnů bez komplikací. Celkem onemocnělo 12 osob ze 17 exponovaných (1 uklízečka a 1 dětí z předškolního zařízení ve věku 1 4 roky, 1 dítě ze speciální školy ve věku 6 ti let, které se nakazilo s největší pravděpodobností kontaktem), attack rate 11,2 %. Z celkového počtu 12 nemocných bylo 8 případů aktivně vyhledáno. Celkem byl odebrán biologický materiál u 25 osob (11 dětí a 14 dospělých osob), z toho Salmonella Enteritidis zachycena u 1 osob (9 dětí a 1 dospělé osoby), 2 případy s klinickými příznaky onemocnění, avšak s negativním laboratorním vyšetřením, byly dány do epidemiologické souvislosti. Zdroj ani vehikulum nákazy se nepodařilo prokázat. Přenos nákazy proběhl pravděpodobně alimentární cestou. Ve stravovacím provozu i v provozu předškolního zařízení a v ústavu sociální péče, kam je dodávána strava (zde nikdo neonemocněl) nebyly zjištěny významnější nedostatky. Sankce nebyly uloženy. V souvislosti s tímto výskytem bylo vydáno celkem 14 rozhodnutí, z toho 1 lékařských dohledů, 2 zvýšené zdravotnické dozory a 2 rozhodnutí stanovujících a ukončujících protiepidemická opatření ve výše uvedených zařízeních. Graf č. 1 Zvýšený výskyt A2 BROUCI - přehled vykázaných případů do EPIDATu v Karlovarském kraji v roce 214 dle data hlášení (absolutní čísla) 6 Zvýšený výskyt A2 "BROUCI" ve školském zařízení v Chebu dle hlášení 4 2 datum hlášení Graf č. 2 Zvýšený výskyt A2 BROUCI - přehled vykázaných případů do EPIDATu v Karlovarském kraji v roce 214 dle věku (absolutní čísla) Zvýšený výskyt A2 "BROUCI" ve školském zařízení v Chebu dle věku Graf č. 3 Zvýšený výskyt A2 BROUCI - přehled vykázaných případů do EPIDATu v Karlovarském kraji v roce 214 dle pohlaví (absolutní čísla) Zvýšený výskyt A2 "BROUCI" ve školském zařízení v Chebu dle pohlaví 33% 67% 3

4 počet případů Epidemie VHA KLASTER na Chebsku V roce 214 se, s výjimkou 1 případu v únoru 214, od září 214 začaly na Chebsku objevovat případy virové hepatitidy typu A. ezi jednotlivými případy nebyla ze začátku zjištěna významnější epidemiologická souvislost. ezi nemocnými dominovaly dospělé osoby, pouze ve 2 případech onemocnělo školní dítě. V prosinci 214 byl zachycen první případ muže s drogovou anamnézou. Díky spolupráci s o.p.s. KOTEC se pracovníkům protiepidemického oddělení KHS Karlovarského kraje podařilo aktivně vyhledat řadu nemocných a izolovat je na infekčním oddělení. Od září do prosince 214 bylo na Chebsku hlášeno 21 onemocnění, z toho 6 bylo zaznamenáno ve skupině drogově závislých osob a u 1 osoby v úzkém kontaktu s drogově závislými. Dva případy nebyly zahrnuty do epidemie KLASTER, a to 1 importovaný případ z Egypta a 1 onemocnění v souvislosti s výskytem v Praze. Všem osobám v kontaktu s nemocnými byl stanoven lékařský dohled a osobám vykonávajícím činnost epidemiologicky závažnou zvýšený zdravotnický dozor, kterým je zamezena možnost případné kontaminace potravin či stravy. Celkem bylo v rámci epidemie KLASTER od září do prosince 214 vydáno 13 rozhodnutí, z toho 96 lékařských dohledů, 5 zvýšených zdravotnických dozorů a 2 rozhodnutí stanovujících a ukončujících protiepidemická opatření ve školním zařízení. Šetření epidemie KLASTER pokračuje v roce 215. Graf č. 4 Epidemie KLASTER - přehled vykázaných případů do EPIDATu v Karlovarském kraji v roce 214 dle kalendářního týdne vykázání (absolutní čísla) Epidemie "KLASTER" - počet případů VHA vykázaných do EPIDATu v období 36KT KT kalendářní týden vykázání Graf č. 5 Epidemie KLASTER - přehled vykázaných případů do EPIDATu v Karlovarském kraji v roce 214 dle věku (absolutní čísla) Epidemie "KLASTER" - věkové rozložení nemocných VHA vykázaných do EPIDATu v období 36KT KT Graf č. 6 Epidemie KLASTER přehled vykázaných případů do EPIDATu v Karlovarském kraji v roce 214 dle pohlaví (absolutní čísla) Epidemie "KLASTER" - zastoupení mužů a žen nemocných VHA vykázaných do EPIDATu v období 36KT KT % 53% 4

5 Akutní průjmová onemocnění neurčené etiologie V březnu 214 byl protiepidemickému oddělení Karlovy Vary dán na vědomí podnět doručený na KHS Karlovarského kraje. Tento byl přidělen k vyřízení oddělení hygieny výživy. Jednalo se o nahlášení GIT potíží po konzumaci stravy v restauraci v okrese Karlovy Vary. Z podnětu vyplývalo, že se zdravotní problémy údajně objevily u 7 osob po konzumaci oběda v restauraci. Epidemiologickým šetřením bylo zjištěno dalších 6 postižených osob. Potíže zaznamenalo celkem 13 osob, a to zvracení, průjem, křeče v břiše, slabost, bez teplot. K odeznění příznaků došlo do 24 hodin. Nikdo z postižených nenavštívil lékaře. Epidemiologické šetření se podařilo uskutečnit s 1 postiženými. Každý konzumoval jinou stravu, ale bylo zjištěno, že v restauraci je k obědu podávána voda ve džbánu s plátky citrusů či žlutá limonáda ředěná vodou. Tyto nápoje požili všichni postižení. Ze strany protiepidemického odboru byla nařízena klinická a laboratorní vyšetření u veškerého personálu restaurace. Laboratorním vyšetřením se nepodařilo prokázat žádné infekční agens. Při společném šetření pracovníků protiepidemického odboru a odboru hygieny výživy na místě bylo zjištěno, že cca před 14 dny pracovníci restaurace zaznamenali přeplněný kanál před budovou restaurace, odkud vytékaly splašky na příjezdovou komunikaci k restauraci. Po dobu odstraňování této havárie byla restaurace z provozních důvodů uzavřena. Dalším šetřením však bylo zjištěno, že restaurace je odpojena od veřejného zdroje pitné vody a je využívána voda z místní studny neznámé kvality. Pracovníci odboru hygieny výživy s okamžitou platností nařídili přerušení provozu restaurace v délce trvání na 2 dny a provedení sanitace všech prostor, které bylo následně prodlouženo do doby potvrzení zdravotní nezávadnosti pitné vody. Provozovateli byla uložena sankce. 2. Sumarizace vykázaných diagnóz a epidemiologických šetření Tabulka č. 1 Přehled celkového počtu jednotlivých infekčních onemocnění v Karlovarském kraji v roce 214 dle kódu diagnózy: KN 1 (absolutní čísla) dg. A2 A2.1 A3 A4 A4.5 A5.1 A6. A8 A9 A21 počet příp dg. A32 A37 A38 A4 A41 A46 A48.1 A56 A59 A69.2 počet příp dg. A81 A84.1 B B1.8 B1.9 B2 B8 B8.2 B8.3 B8.4 počet příp dg. B15 B16 B17.1 B17.2 B18.1 B18.2 B25 B26 B27 B33. počet příp dg. B35 B58 B8 B85 B86 G J1 J17 W54 W55 počet příp Tabulka č. 2 Epidemiologická šetření provedená protiepidemickým odborem v roce 214 Epidemiologická šetření KV SO CH KVK Počet hlášených případů do EPIDATu Počet provedených epidemiologických šetření Počet provedených nevykázaných epidemiologických šetření Počet případů Infekcí spojených s poskytováním zdravotní péče celkem šetřených daných do souvislosti

6 3. Komentář ke sporadickým výskytům vybraných nákaz 3.1. Alimentární nákazy Salmonelóza hlášeno 268 případů, tj. 89,2 případu / 1 obyvatel KV: 99 onemocnění, tj. 84,4 případu / 1 obyvatel SO: 49 onemocnění, tj. 54, případu / 1 obyvatel CH: 12 onemocnění, tj. 13,1 případu / 1 obyvatel Distribuci jednotlivých případů dle laboratorně určeného sérotypu a dle charakteru výskytu znázorňuje tabulka č. 3. V 1 případě šlo o koinfekci Salmonelly Enteritidis a EPEC. Věkové rozložení případů a členění dle pohlaví uvádí graf č. 7 a 8. Z celkového počtu 268 onemocnění si vyžádalo hospitalizaci 8 případů, tj. 29,9 %. Ve 2 případech bylo zaznamenáno úmrtí (u muže 1936 a ženy 1944), a to na srdeční selhání. Ve 3 případech bylo onemocnění zavlečeno českými turisty ze zahraničí, a to z Egypta, Turecka a Tuniska. V souvislosti s hlášenými případy bylo vydáno 15 (všechny CH) lékařských dohledů a 11 (SO 1, CH 1) zvýšených zdravotnických dozorů (z toho 9 u kontaktů vykonávajících činnost epidemiologicky závažnou a 1 u nemocného potravináře). Tabulka č. 3 Rozdělení lab. potvrzených onemocnění salmonelózou dle sérotypů a dle charakteru výskytu Rozdělení dle určených sérotypů Rozdělení dle charakteru výskytu Laboratorně potvrzený Počet Charakter Počet Počet % sérotyp onemocnění výskytu výskytů onemocnění % Salmonella Enteritidis ,9 Salmonella Typhimurium 8 3, Salmonella Java 3 1,1 Sporadický ,6 Salmonella Ohio 2,7 Salmonella Infantis 1,4 Salmonella Newport 1,4 Salmonella Braenderup 1,4 Rodinný ,9 Salmonella uenchen 1,4 Salmonella Havana 1,4 Salmonella Wandsworth 1,4 Salmonella Zanzibar 1,4 Zvýšený ,5 Salomonella Virchow 1,4 Salmonella sk. B 1,4 Salmonella sk. C1 1,4 Salmonella species 2,7 Epidemie, Salmonella negativní 2,7 Celkem 268 1, Celkem 268 1, Graf č. 7 Rozložení případů salmonelózy dle věku v Karlovarském kraji v roce 214 (absolutní čísla) Salmonelóza v Karlovarském kraji v roce 214 dle věku Graf č. 8 Rozložení případů salmonelózy dle pohlaví v Karlovarském kraji v roce 214 (absolutní čísla) Salmonelóza v Karlovarském kraji v roce 214 dle pohlaví 57% 43% 6

7 Salmonelová sepse hlášeno 5 případů, tj. 1,7 případu / 1 obyvatel KV: 2 onemocnění, tj. 1,7 případu / 1 obyvatel SO: 2 onemocnění, tj. 2,2 případu / 1 obyvatel CH: 1 onemocnění, tj. 1,1 případu / 1 obyvatel Ve 3 případech se jednalo o onemocnění osob důchodového věku (ženy , 1935, muž ), v 1 případě o onkologického pacienta (1962) a v 1 případě o ženu léčenou pro onemocnění pojiva (1959). Ve všech 5 případech byla laboratorně potvrzena Salmonella Enteritidis. Všechny případy byly potvrzeny z hemokultury + v 1 případě potvrzeno současně i z rektálního výtěru a výtěru z krku, a to u pacienta s GIT příznaky onemocnění. Ostatní pacienti bez klinických příznaků gastroenteritidy. Všichni pacienti byli hospitalizováni. Pacientka léčená pro onemocnění pojiva, hospitalizována pro febrilie, zhoršení hybnosti a artralgie byla přeložena pro zhoršení stavu na interní JIP, kde pod obrazem kardiogenního šoku při selhání pravé srdeční komory nastal exitus letalis. Shigelóza hlášeny 3 případy, tj. 1, případu / 1 obyvatel KV: 1 onemocnění, tj.,9 případu / 1 obyvatel CH: 2 onemocnění, tj. 2,2 případu / 1 obyvatel Ve 2 nahlášených případech byla laboratorně potvrzena Shigella sonnei a v 1 případě Shigella flexneri. Ve všech 3 případech se jednalo o sporadická onemocnění u žen, z toho v 1 případě bylo onemocnění zavlečeno českou turistkou z Egypta. Hospitalizaci si vyžádal 1 případ onemocnění, tj. 33,3 %. Jeden případ spadal do věkové kategorie -4 roky a 2 případy do let. V souvislosti s uvedenými případy nebylo vydáno žádné rozhodnutí. Kampylobakterióza hlášeno 264 případů, tj. 87,9 případu / 1 obyvatel KV: 86 onemocnění, tj. 73,3 případu / 1 obyvatel SO: 61 onemocnění, tj. 67,2 případu / 1 obyvatel CH: 117 onemocnění, tj. 126,9 případu / 1 obyvatel V 262 nahlášených případech byl laboratorně potvrzen Campylobacter jejuni a ve 2 případech nebyl Campylobacter sp. dourčen. V 251 případech se jednalo o sporadická onemocnění, zbývajících 13 onemocnění spadalo do 6 rodinných výskytů. Z celkového počtu 264 onemocnění si vyžádalo hospitalizaci 28 případů, tj. 1,6 %. Věkové rozložení případů a členění dle pohlaví uvádí graf č. 9 a 1. Ve 4 případech bylo onemocnění zavlečeno ze zahraničí, a to českými turisty z Bulharska, Tuniska, Itálie a cizincem ze SRN. V souvislosti s hlášenými případy byly vydány 4 (všechny CH) lékařské dohledy a 24 (SO 6, CH 18) zvýšených zdravotnických dozorů (z toho 22 u kontaktů vykonávajících činnost epidemiologicky závažnou a 2 u nemocných potravinářů). Graf č. 9 Rozložení případů kampylobakteriózy dle věku v Karlovarském kraji v roce 214 (absolutní čísla) 1 Kampylobakterióza v Karlovarském kraji v roce 214 dle věku Graf č. 1 Rozložení případů kampylobakteriózy dle pohlaví v Karlovarském kraji v roce 214 (absolutní čísla) Kampylobakterióza v Karlovarském kraji v roce 214 dle pohlaví 5% 5%

8 Jiné střevní infekce: bakteriální hlášeno 158 případů, tj. 52,6 případu / 1 obyvatel Přehled jednotlivých infekčních agens způsobujících bakteriální střevní infekce je znázorněn v tabulce č. 4. Tabulka č. 4 Distribuce infekčních agens způsobujících bakteriální střevní infekce v Karlovarském kraji v roce 214 (absolutní čísla) Potvrzené infekční agens Počet případů % Escherichia coli 21 13,3 Clostridium difficile ,4 Yersinia enterocolitica 2 1,3 Celkem 158 1, Escherichia coli hlášeno 21 případů, tj. 7, případu / 1 obyvatel KV: 4 onemocnění, tj. 3,4 případu / 1 obyvatel SO: 1 onemocnění, tj. 1,1 případu / 1 obyvatel CH: 16 onemocnění, tj. 17,4 případu / 1 obyvatel Distribuci jednotlivých případů dle laboratorně určeného sérotypu znázorňuje tabulka č. 5. V 1 případě šlo o koinfekci EPEC a Salmonelly Enteritidis a v 1 případě o koinfekci Escherichia coli O157 s rotaviry. Hospitalizaci si vyžádaly 3 případy onemocnění, tj. 14,3 %. Věkové rozložení případů a členění dle pohlaví uvádí graf č. 11 a 12. Tabulka č. 5 Distribuce laboratorně potvrzených sérotypů Escherichia coli v Karlovarském kraji v roce 214 Potvrzený sérotyp Escherichia coli Počet případů O55 2 9,5 O86 2 9,5 O ,8 O ,3 O , O ,3 O ,3 EPEC 2 9,5 Netypováno 1 4,8 Celkem 21 1, % Graf č. 11 Rozložení případů bakteriálních střevních infekcí způsobených Escherichia coli dle věku v Karlovarském kraji v roce 214 (absolutní čísla) Jiné bakteriální střevní infekce Escherichia coli v Karlovarském kraji v roce 214 dle věku Graf č. 12 Rozložení případů bakteriálních střevních infekcí způsobených Escherichia coli dle pohlaví v Karlovarském kraji v roce 214 (absolutní čísla) Jiné bakteriální střevní infekce Escherichia coli v Karlovarském kraji v roce 214 dle pohlaví % 57% 8

9 Clostridium difficile hlášeno 135 případů, tj. 45, případu / 1 obyvatel KV: 52 onemocnění, tj. 44,3 případu / 1 obyvatel SO: 28 onemocnění, tj. 3,8 případu / 1 obyvatel CH: 55 onemocnění, tj. 59,6 případu / 1 obyvatel Z celkového počtu 135 nahlášených bakteriálních střevních infekcí způsobených Clostridium difficile, byla potvrzena produkce toxinu ve 121 případech, tj. v 89,6 %. Distribuci jednotlivých případů dle produkce toxinu zachycuje tabulka č. 6. V anamnéze 92 případů bylo zjištěno předchozí užívání ATB (viz graf č. 13). Hospitalizaci si vyžádalo 128 onemocnění, tj. 94,8 %. V souvislosti s touto infekcí bylo zaznamenáno 8 úmrtí (u 5 mužů 1923, 1932, 1938, 194, 1943 a 3 žen 1929, 1932, 1933), a to 1x na srdeční selhání a 7x na celkové selhání organismu. Věkové rozložení případů a členění dle pohlaví uvádí graf č. 14 a 15. Tabulka č. 6 Distribuce případů dle produkce toxinů u Clostridium difficile v Karlovarském kraji v roce 214 Produkce toxinu u Clostridium difficile Počet případů toxin pozitivní 7 51,9 toxin A pozitivní 4 3, toxin B pozitivní 19 14,1 toxin A/B pozitivní 28 2,7 toxin negativní 6 4,4 toxin nevyšetřen 8 5,9 Celkem 135 1, % Graf č. 13 Předchozí užívání ATB v anamnéze pacientů s bakteriální střevní infekcí způsobenou Clostridium difficile v Karlovarském kraji v roce 214 (absolutní čísla) Jiné bakteriální střevní infekce - Clostridium difficile v Karlovarském kraji v roce 214 dle ATB v anamnéze ne 32% ano 68% Graf č. 14 Rozložení případů bakteriálních střevních infekcí způsobených Clostidium difficile dle věku v Karlovarském kraji v roce 214 (absolutní čísla) Jiné bakteriální střevní infekce - Clostridium difficile v Karlovarském kraji v roce 214 dle věku Graf č. 15 Rozložení případů bakteriálních střevních infekcí způsobených Clostridium difficile dle pohlaví v Karlovarském kraji v roce 214 (absolutní čísla) Jiné bakteriální střevní infekce - Clostridium difficile v Karlovarském kraji v roce 214 dle pohlaví % 47% Yersinia enterocolitica hlášeny 2 případy, tj.,7 případu / 1 obyvatel SO: 1 onemocnění, tj. 1,1 případu / 1 obyvatel CH: 1 onemocnění, tj. 1,1 případu / 1 obyvatel Jednalo se o 2 sporadická onemocnění muže a ženy. Hospitalizaci si vyžádal 1 případ onemocnění, tj. 5, %. Jeden případ spadal do věkové kategorie let a 1 případ do 65+ let.

10 virové hlášeno 19 případů, tj. 63,3 případu / 1 obyvatel Přehled jednotlivých infekčních agens způsobujících virové střevní infekce je znázorněn v tabulce č. 7. Tabulka č. 7 Distribuce infekčních agens způsobujících virové střevní infekce v Karlovarském kraji v roce 214 (absolutní čísla) Potvrzené infekční agens Počet případů % rotaviry ,7 adenoviry 3 1,6 noroviry 9 4,7 Celkem 19 1, rotaviry hlášeno 178 případů, tj. 59,3 případu / 1 obyvatel KV: 87 onemocnění, tj. 74,2 případu / 1 obyvatel SO: 52 onemocnění, tj. 57,3 případu / 1 obyvatel CH: 39 onemocnění, tj. 42,3 případu / 1 obyvatel V 1 případě šlo o koinfekci rotaviry a Escherichia coli O157 a ve 2 případech o koinfekci rotaviry a adenoviry. V 161 případech se jednalo o sporadická onemocnění, zbývajících 17 onemocnění spadalo do 9 rodinných výskytů. Z celkového počtu 178 onemocnění si vyžádalo hospitalizaci 165 případů, tj. 92,7 %. Věkové rozložení případů a členění dle pohlaví uvádí graf č. 16 a 17. V rámci šetření byla zjišťována očkovací anamnéza u dětských pacientů, z celkového počtu 121 dětí ve věkové skupině -4 roky nebylo žádné očkováno. Graf č. 16 Rozložení případů virových střevních infekcí způsobených rotaviry dle věku v Karlovarském kraji v roce 214 (absolutní čísla) Rotavirové střevní infekce v Karlovarském kraji v roce 214 dle věku 15 Graf č. 17 Rozložení případů virových střevních infekcí způsobených rotaviry dle pohlaví v Karlovarském kraji v roce 214 (absolutní čísla) Rotavirové střevní infekce v Kalovarském kraji v roce 214 dle pohlaví % 44% adenoviry hlášen 3 případů, tj. 1, případu / 1 obyvatel SO: 2 onemocnění, tj. 2,2 případu / 1 obyvatel CH: 1 onemocnění, tj. 1,1 případu / 1 obyvatel Jednalo se o sporadická onemocnění 2 mužů a 1 ženy. Všechna onemocnění si vyžádala hospitalizaci. Dle věkového rozvrstvení byl zaznamenán 1 případ ve věku -4 roky, 1 případ ve věku 5-14 let a 1 případ nad 65 let věku. 1

11 nemocnost / 1 ob. nemocnost / 1 ob. noroviry hlášeno 9 případů, tj. 3, případu / 1 obyvatel KV: 5 onemocnění, tj. 4,3 případu / 1 obyvatel SO: 1 onemocnění, tj. 1,1 případu / 1 obyvatel CH: 3 onemocnění, tj. 3,3 případu / 1 obyvatel Jednalo se o sporadická onemocnění 8 mužů a 1 ženy. Hospitalizaci si vyžádalo 8 případů, tj. 88,9 %. Dle věkového rozvrstvení bylo zaznamenáno 5 případů ve věku -4 roky, 1 případ ve věku 5-14 let, 1 případ ve věku let a 2 případy ve věku let. Nemocnost střevních infekčních onemocnění v Karlovarském kraji v jednotlivých měsících a jednotlivých okresech v roce 214 uvádí graf č. 18 a 19. Graf č. 18 Nemocnost střevních infekčních onemocnění v Karlovarském kraji v jednotlivých měsících roku 214 (relativní čísla, přepočteno na 1 obyvatel) Nemocnost střevních infekčních onemocnění v Karlovarském kraji v roce 214 (rel. čísla) A2 A4.5 A4 A8 A3 Graf č. 19 Nemocnost střevních infekčních onemocnění v jednotlivých okresech Karlovarského kraje v roce 214 (relativní čísla, přepočteno na 1 obyvatel) Nemocnost střevních infekčních onemocnění v jednotlivých okresech Karlovarského kraje v roce 214 (rel. čísla) K.Vary Sokolov Cheb A2 A4.5 A4 A8 A3 11

12 Botulismus hlášen 1 případ, tj.,3 případu / 1 obyvatel SO: 1 případ, tj. 1,1 případu / 1 obyvatel, muže (195) žijícího o samotě, v anamnéze D2T, hypertenze, obezita (morbidní), v roce 22 dg. Hereditární motorická a sensitivní polyneuropatie Charkot-arie-Tooth II.typu, konzumace i prošlých potravin průběh onemocnění v noci na špatně spal, ráno cítil slabost, poruchy rovnováhy, 1x zvracení, přecitlivělost na světlo, špatná výslovnost, bez potíží s polykáním, hyperglykemie; večer vzhledem ke špatné výslovnosti volána sousedy RZP a pacient s podezřením na CP převezen na neurologickou ambulanci zde lucidní, dysartrický, dyspnoický a ortopnoický, divergence bulbů, pro dominující dyspnoi pacient předán interní JIP; ráno na JIP zhoršení stavu, objevily se potíže s polykáním, nástup afázie, oboustranná ptóza víček, divergence bulbů s obleněnou až zaniklou fotoreakcí bilat., hypersalivace, progrese cyanózy, zástava dechu a porucha vědomí, anesteziologem provedena urgentní orotracheální intubace s následnou umělou plicní ventilací; při UPV rychlý vzestup SpO 2 a obnova spontánního dechu; pacient přeložen dne na ARO, kde neuroložka vyslovila podezření na botulismus kontaktováno Toxikologické informační středisko (TIS) a infekční klinika na Bulovce, s ohledem na progredující poruchu hybnosti při odpovídající klinické symptomatologii indikována aplikace antitoxinu po jehož aplikaci stav přechodně zlepšen dne ve večerních hodinách telefonicky z NRL předběžně potvrzena otrava botulotoxinem (diagnostika botulotoxinů byla prováděna biologickým pokusem na zvířeti ve Zdravotním ústavu se sídlem v Ostravě) po konzultaci s TIS dne podána druhá dávka antitoxinu v noci na se dostavily subfebrilie, nástup hemodynamické instability a oligurie, přes enormně vysokou vazopresorickou podporu došlo k rozvoji septického šokového stavu a dne exitus letalis Laboratorně krev z pozitivní průkaz botulotoxinů (použito smíšené antisérum A, B, E) žaludeční obsah negativní průkaz botulotoxinů odebraná chalupářská vepřová konzerva a šunkové bábovka (aspik) s neg. výsledkem Gastroenteritida předpokládaného infekčního původu hlášen 1 případ, tj.,3 případu / 1 obyvatel KV: 1 případ, tj.,9 případu / 1 obyvatel, důchodkyně (1934) hospitalizované pro gastroenteritidu na KIN Nemocnice Na Bulovce, laboratorní vyšetření neprokázalo žádné infekční agens 3.2. Nákazy očkovacího schématu Pertussis hlášeno 36 případů, tj. 12, případu / 1 obyvatel KV: 23 onemocnění, tj. 19,6 případu / 1 obyvatel SO: 11 onemocnění, tj. 12,1 případu / 1 obyvatel CH: 2 onemocnění, tj. 2,2 případu / 1 obyvatel V 32 případech se jednalo o sporadická onemocnění, zbývající 4 onemocnění spadala do 1 rodinného výskytu, kde zdrojem pro 2 děti a manžela byla s největší pravděpodobností matka dětí. Věkové rozložení případů a členění dle pohlaví uvádí graf č. 2 a 21. Z celkového počtu 36 případů byla u 22 pacientů šetřením zjištěna pozitivní očkovací anamnéza, tj. u 61,1 %. Ve 34 případech byla diagnóza laboratorně stanovena sérologicky a ve 2 případech metodou PCR z nazofaryngeálního výtěru s konfirmačním potvrzením v NRL. Graf č. 2 Rozložení případů pertussis dle věku v Karlovarském kraji v roce 214 (absolutní čísla) Graf č. 21 Rozložení případů pertussis dle pohlaví v Karlovarském kraji v r. 214 (abs. čísla) Pertussis v Karlovarském kraji v roce 214 dle věku Pertussis v Karlovarském kraji v roce 214 dle pohlaví 39% 61% 12

13 nemocnost / 1 ob. počet případů Varicella hlášeno 1827 případů, tj. 68,4 případu / 1 obyvatel KV: 572 onemocnění, tj. 487,7 případu / 1 obyvatel SO: 67 onemocnění, tj. 668,5 případu / 1 obyvatel CH: 648 onemocnění, tj. 72,7 případu / 1 obyvatel Věkové rozložení případů a členění dle pohlaví uvádí graf č. 22 a 23. V 1 případě byly zaznamenány jiné komplikace, a to u dívky ZŠ (22) z okresu Sokolov, která byla hospitalizována pro febrilie, zvracení, kašel a dehydrataci hlášeno jako varicella s jinými komplikacemi (B1.8). Ostatní případy byly bez komplikací. Nikdo z nemocných nebyl očkován proti varicelle. Nemocnost v jednotlivých měsících roku je zřetelná z grafu č. 24. Graf č. 22 Varicella rozložení případů dle věku v Karlovarském kraji v roce 214 (absolutní čísla) Varicella v Karlovarském kraji v roce 214 dle věku Graf č. 23 Varicella rozložení případů dle pohlaví v Karlovarském kraji v roce 214 (absolutní čísla) Varicella v Karlovarském kraji v roce 214 dle pohlaví 5% 5% Graf č. 24 Varicella nemocnost v Karlovarském kraji v jednotlivých měsících roku 214 (relativní čísla, přepočteno na 1 obyvatel) Varicella - nemocnost v Karlovarském kraji v roce 214 (rel. čísla) orbilli nebyly v Karlovarském kraji v roce 214 hlášeny Rubeola nebyla v Karlovarském kraji v roce 214 hlášena

14 nemocnost / 1 ob. počet případů Parotitis hlášeno 1 případů, tj. 3,3 případy / 1 obyvatel KV: 2 onemocnění, tj. 1,7 případu / 1 obyvatel SO: 1 onemocnění, tj. 1,1 případu / 1 obyvatel CH: 7 onemocnění, tj. 7,6 případu / 1 obyvatel Ve všech případech se jednalo o sporadická onemocnění. U žádného z nemocných nebyly zaznamenány komplikace. Věkové rozložení případů a členění dle pohlaví uvádí graf č. 25 a 26. Ve všech případech byla zjištěna pozitivní očkovací anamnéza. V 8 případech byla diagnóza stanovena na základě klinických příznaků bez laboratorního potvrzení, pouze ve 2 případech byla potvrzena sérologicky. Graf č. 25 Rozložení případů parotitis dle věku v Karlovarském kraji v roce 214 (absolutní čísla) Graf č. 26 Rozložení případů parotitis dle pohlaví v Karlovarském kraji v roce 214 (absolutní čísla) Parotitis v Karlovarském kraji v roce 214 dle věku Parotitis v Karlovarském kraji v roce 214 dle pohlaví 5% 5% Nemocnost vybraných nákaz očkovacího schématu v Karlovarském kraji v jednotlivých měsících a jednotlivých okresech v roce 214 uvádí graf č. 27 a 28. Graf č. 27 Nemocnost vybraných nákaz očkovacího schématu (Pertussis, orbilli, Rubeola, Parotitis) v Karlovarském kraji v jednotlivých měsících roku 214 (relativní čísla, přepočteno na 1 obyvatel) 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, Nemocnost vybraných nákaz očkovacího schématu v Karlovarském kraji v roce 214 (rel. čísla) A37 B5 B6 B26 14

15 nemocnost / 1 ob. Graf č. 28 Nemocnost vybraných nákaz očkovacího schématu (Pertussis, orbilli, Rubeola, Parotitis) v jednotlivých okresech Karlovarského kraje v roce 214 (relativní čísla, přepočteno na 1 obyvatel) 25 Nemocnost vybraných nákaz očkovacího schématu v jednotlivých okresech Karlovarského kraje v roce 214 (rel. čísla) A37 B5 B6 B26 K.Vary Sokolov Cheb 3.3. Virové hepatitidy Virová hepatitida typu A hlášeno 26 případů, tj. 8,7 případu / 1 obyvatel KV: 3 onemocnění, tj. 2,6 případu / 1 obyvatel SO: 1 onemocnění, tj. 1,1 případu / 1 obyvatel CH: 22 onemocnění, tj. 23,9 případu / 1 obyvatel V 5 případech se jednalo o sporadická onemocnění (KV odsouzeného vězně, SO důchodce, CH kuchařky, kuchaře v LD pro kontakt s VHA v Praze a pracovníka fast foodu s importem VHA z Egypta), ve 2 případech o rodinný výskyt (KV nezaměstnaného s i.v. drogovou anamnézou a dívky ZŠ v LD pro VHA u přítele matky) a 19 případů bylo šetřeno v souvislosti s epidemií KLASTER na Chebsku (komentář viz výše). Všechny případy byly potvrzeny sérologicky. Všichni nemocní pacienti byli hospitalizováni na infekčním oddělení. Věkové rozložení případů a členění dle pohlaví uvádí graf č. 29 a 3. V souvislosti s 26 hlášenými případy VHA bylo vydáno celkem 413 rozhodnutí, z toho 397 lékařských dohledů, 9 zvýšených zdravotnických dozorů a 7 rozhodnutí stanovujících a ukončujících protiepidemická opatření v kolektivních zařízeních. Současně byla požádána příslušná zdravotnická zařízení o spolupráci ve smyslu zajištění nařízených protiepidemických opatření. Na zajištění očkování proti VHA v ohnisku nákazy bylo u Z ČR zažádáno o dodání očkovacích látek pro 67 osob v přímém kontaktu s 6 onemocněními. Jednalo se o 2 rodinných příslušníků, 5 úzkých kontaktů (3 kamarádi, 2 sousedi) a 42 spolužáků ze základní školy. Graf č. 29 Rozložení případů VHA dle věku v Karlovarském kraji v roce 214 (absolutní čísla) Graf č. 3 Rozložení případů VHA dle pohlaví v Karlovarském kraji v roce 214 (absolutní čísla) 2 15 VHA v Karlovarském kraji v roce 214 dle věku VHA v Karlovarském kraji v roce 214 dle pohlaví % 62% 15

16 Akutní virová hepatitida typu B hlášeno 8 případů, tj. 2,7 případu / 1 obyvatel SO: 8 onemocnění, tj. 8,8 případu / 1 obyvatel Akutní VHB onemocnělo 5 nezaměstnaných osob, 2 důchodci a 1 odsouzený vězeň, který byl následně izolován ve vězeňské nemocnici v Brně. Ostatní pacienti byli hospitalizováni na infekčním oddělení. Věkové rozložení případů a členění dle pohlaví uvádí graf č. 31 a 32. Všechna onemocnění byla potvrzena sérologicky. Pozitivní i.v. drogová anamnéza byla zjištěna u 3 osob, v 1 případě došlo k přenosu od promiskuitní partnerky. V souvislosti s 3 onemocněními byly vydány 3 rozhodnutí o lékařském dohledu. Dalších 1 rozhodnutí o lékařském dohledu bylo vydáno pracovištěm Karlovy Vary vězňům, kteří byli v rizikovém kontaktu s nemocným vězněm, který setrvával v místní věznici pouze několik dní. Graf č. 31 Rozložení případů akutní VHB dle věku v Karl. kraji v roce 214 (absolutní čísla) 1 akutní VHB v Karlovarském kraji v roce 214 dle věku Graf č. 32 Rozložení případů akutní VHB dle pohlaví v Karl. kraji v roce 214 (absolutní čísla) akutní VHB v Karlovarském kraji v roce 214 dle pohlaví 5 25% % Akutní virová hepatitida typu C hlášeny 3 případy, tj. 1, případu /1 obyvatel SO: 2 onemocnění, tj. 2,2 případu / 1 obyvatel CH: 1 onemocnění, tj. 1,1 případu / 1 obyvatel Všechny případy byly ve věkové skupině let a měly klinické projevy onemocnění. Všichni pacienti byli hospitalizováni na infekčním oddělení. V anamnéze 2 pacientů (SO nezaměstnané ženy a invalidního důchodce) zjištěna i.v. aplikace drog a u dělníka (CH) příležitostný náhodný sex. Ve všech případech byla sérologicky potvrzena hladina anti-hcv protilátek v krvi. V souvislosti s uvedenými případy nebylo vydáno žádné rozhodnutí o lékařském dohledu. Virová hepatitida typu E hlášeny 4 případy, tj. 1,3 případu /1 obyvatel KV: 2 onemocnění, tj. 1,7 případu / 1 obyvatel SO: 2 onemocnění, tj. 2,2 případu / 1 obyvatel Ve všech případech se jednalo o sporadická onemocnění (KV důchodce a učitelky, SO důchodce a zdravotní sestry), z toho 3 ve věkové skupině let a 1 ve věku nad 65 let. V anamnéze 3 pacientů byla zjištěna konzumace vepřového masa, masných a uzenářských výrobků, pouze učitelka negovala konzumaci těchto potravin. Všechny případy byly potvrzeny sérologicky. Všichni nemocní pacienti byli hospitalizováni na infekčním oddělení. V souvislosti s hlášenými případy VHE bylo vydáno celkem 9 rozhodnutí, z toho 8 lékařských dohledů a 1 zvýšený zdravotnický dozor. Chronická virová hepatitida typu B hlášeno 9 případů, tj. 3, případu / 1 obyvatel KV: 4 onemocnění, tj. 3,4 případu / 1 obyvatel SO: 5 onemocnění, tj. 5,5 případu / 1 obyvatel Ve všech 9 případech, ve věkové skupině let, se jednalo o dospělé osoby (KV kuchaře, pracovníka nehtového studia, ženy v domácnosti všichni vietnamské národnosti a obviněné ženy z věznice; SO odsouzeného muže z věznice, nezaměstnané ženy, prodejce, úřednice a muže vyšetřovaného pro neplodnost). Onemocnění bylo sérologicky potvrzeno u 5 mužů a 4 žen. Z celkového počtu bylo 6 onemocnění zjištěno náhodně, a to při lékařském vyšetření pro jiné onemocnění, při vyšetření pro vyloučení neplodnosti, v rámci screeningu IVF centra, u samovolného abortu (v anamnéze přítele i.v. užívání drog), v rámci vstupního vyšetření při nástupu do vazby (v anamnéze i.v. užívání drog) a v rámci žádosti odsouzeného vězně o invalidní důchod (v anamnéze i.v. užívání drog) všechny tyto případy bez klinických příznaků virové hepatitidy. Ve 3 případech byla potvrzena akutní exacerbace chronické VHB s klinickými příznaky onemocnění, pacienti hospitalizováni na infekčním oddělení. V souvislosti s případem kuchaře vydáno 1 rozhodnutí o lékařském dohledu.

17 nemocnost / 1 ob. počet případů Chronická virová hepatitida typu C hlášeno 97 případů, tj. 32,3 případu / 1 obyvatel KV: 73 onemocnění, tj. 62,2 případu / 1 obyvatel SO: 21 onemocnění, tj. 23,1 případu / 1 obyvatel CH: 3 onemocnění, tj. 3,3 případu / 1 obyvatel Chronická VHC byla laboratorně potvrzena u 97 případů (KV 59 obviněných mužů a 8 obviněných žen ve věznicích, 3 nezaměstnaných mužů z toho u 2 propuštěných z výkonu trestu, údržbáře, dělnice a ženy po porodu; SO 14 odsouzených mužů z věznic, 2 nezaměstnaných mužů, občasného brigádníka v anamnéze opakovaně ve výkonu trestu, 2 manželů, pradleny a dělníka; CH nezaměstnaného muže a ženy a manažerky). Věkové rozložení případů a členění dle pohlaví uvádí graf č. 33 a 34. Ve věznicích byla u 81 obviněných a odsouzených osob pozitivita zjištěna v rámci vstupního screeningu, nikdo neměl klinické příznaky virové hepatitidy. Ze 7 nezaměstnaných osob klinicky onemocněly 2 osoby a byly hospitalizovány na infekčním oddělení, u ostatních bylo chronické onemocnění zjištěno náhodně. U ostatních osob byla chronická VHC zjištěna rovněž náhodně. V 86 případech byla zjištěna riziková anamnéza (z toho u 73 osob ve věznicích), a to v 47 případech i.v. abusus drog, ve 3 případech i.v. abusus drog a tetování a v 9 případech tetování. V anamnéze dělnice údajné očkování použitou jehlou na Ukrajině a u manažerky s onkologickým onemocněním 13 transfúzí všichni dárci vyšetřeni s negativním výsledkem. V souvislosti s případem nezaměstnané ženy vydáno 1 rozhodnutí o lékařském dohledu. Graf č. 33 Rozložení případů chronické VHC dle věku v Karlovarském kraji v roce 214 (absolutní čísla) chronická VHC v Karlovarském kraji v roce 214 dle věku Graf č. 34 Rozložení případů chronické VHC dle pohlaví v Karlovarském kraji v roce 214 (absolutní čísla) chronická VHC v Karlovarském kraji v roce 214 dle pohlaví 15% 85% Nemocnost dle typu virové hepatitidy v Karlovarském kraji v jednotlivých okresech v r. 214 uvádí graf č. 35. Graf č. 35 Virové hepatitidy nemocnost v Karlovarském kraji v roce 214 dle typu VH a dle jednotlivých okresů (relativní čísla) Virové hepatitidy - nemocnost v Karlovarském kraji v roce 214 dle typu VH a dle jednotlivých okresů (rel. čísla) VHA akut.vhb akut.vhc VHE chron.vhb chron.vhc typ virové hepatitidy KV SO CH 17

18 3.4. Onemocnění CNS eningokoková meningitida nebyla v Karlovarském kraji v roce 214 hlášena Streptokoková septikémie hlášeno 8 případů, tj. 2,7 případu / 1 obyvatel KV: 4 onemocnění, tj. 3,4 případu / 1 obyvatel SO: 4 onemocnění, tj. 4,4 případu / 1 obyvatel V 6 případech se jednalo o osoby důchodového věku nad 65 let a o 2 dospělé osoby ve věkové skupině let. Nebyl zaznamenán rozdíl mezi pohlavími, onemocněli 4 muži a 4 ženy. Celkem 8x byl prokázán Streptococcus pneumoniae z hemokultury (ve 2 případech dourčen sérotyp 3) + 1x současně pozitivní močový antigen. Ani jeden pacient nebyl očkován vakcínou proti pneumokokovým nákazám. Ve 3 případech zaznamenán exitus letalis, a to v případě polymorbidní pacientky (1942) přijaté na ARO pro srdeční selhání a celkovou schvácenost s podezřením na rozvíjející se sepsi (v hemokultuře prokázán Streptococcus pneumoniae, sérotyp 3), v případě onkologického pacienta (1935) hospitalizovaného pro febrilie, bolesti v podbřišku a septickou aktivaci a v případě polymorbidního pacienta (194) s polyetážovou aortální stenózou hospitalizovaného pro oběhovou nestabilitu, zmatenost a podezření na kanylovou sepsi, na RTG obraz plicního otoku, dif. dg. ARDS při šoku. Případy onemocnění s potvrzeným nálezem Streptococcus pneumoniae jsou zahrnuty v grafu č. 63. Septikémie jiná hlášeno 7 případů, tj. 2,3 případu / 1 obyvatel KV: 4 onemocnění, tj. 3,4 případu / 1 obyvatel SO: 2 onemocnění, tj. 2,2 případu / 1 obyvatel CH: 1 onemocnění, tj. 1,1 případu / 1 obyvatel V 5 případech se jednalo o osoby důchodového věku nad 65 let, o paraplegika (195) a o klienta ÚSP (1994). Septický stav byl zaznamenán u 6 mužů a 1 ženy. Z hemokultury byla potvrzena 3x Klebsiella pneumoniae, Klebsiella oxytoca, Serratia marcescens, Staphylococcus aureus, Escherichia coli (+ 1x nález v moči). V 1 případě došlo k úmrtí pacienta (1932) překládaného z interního oddělení na oddělení následné péče, kde došlo k rozvoji septického stavu (v hemokultuře potvrzena Klebsiella pneumoniae). Ve 3 případech se jednalo o infekci spojenou s poskytováním zdravotní péče. Pomalé virové infekce (Creutzfeldtova-Jacobova nemoc) hlášeny 2 případy, tj.,7 případu / 1 obyv. KV: 1 onemocnění, tj.,9 případu / 1 obyvatel CH: 1 onemocnění, tj. 1,1 případu / 1 obyvatel V obou případech šlo o ženy důchodového věku (1939, 1943), kdy byla zaznamenána velmi rychlá progrese neurologických potíží (opakované bolesti hlavy, poruchy spánku, paměti, motoriky a řeči, ztráta stability a rovnováhy, závratě), dále rychlý rozvoj demence a zhoršení celkového stavu. V obou případech došlo k úmrtí pacientek. Diagnóza byla potvrzena při pitvě a stanovena jako Creutzfeldtova-Jacobova nemoc, sporadická forma onemocnění. Po provedení pitvy a potvrzení prionového onemocnění byla provedena podrobná epidemiologická šetření. V anamnéze ženy (1939) se nepotvrdila transplantace orgánů, transfúze, léčba hormonálními léky, operace mozku, očí a podobné rizikové zákroky. V anamnéze ženy (1943) zjištěna operace meningiomu parietálně vpravo s výraznými pooperačními změnami (1/23). Stravovací zvyklosti obou pacientek byly naprosto běžné. Klíšťová encefalitida hlášeno 12 případů, tj. 4, případu / 1 obyvatel KV: 8 onemocnění, tj. 6,8 případu / 1 obyvatel SO: 1 onemocnění, tj. 1,1 případu / 1 obyvatel CH: 3 onemocnění, tj. 3,3 případu / 1 obyvatel Věkové rozložení případů a členění dle pohlaví uvádí graf č. 36 a 37. Všechna onemocnění byla laboratorně potvrzena a vyžádala si hospitalizaci všech pacientů. Z celkového počtu 12 nemocných udávalo přisátí klíštěte 9 osob, tj. 75, %. Zbylé 3 osoby negovaly přisátí klíštěte, avšak 1 žena uváděla časté odstraňování klíšťat svému psovi. Všichni nemocní negovali konzumaci rizikových potravin nepasterizovaného mléka či výrobků z něj. ádný z pacientů nebyl očkován proti klíšťové encefalitidě. Výskyt onemocnění klíšťovou encefalitidou v Karlovarském kraji v roce 214 v jednotlivých měsících prezentuje graf č. 38 a členění dle udávaného místa pobytu osob graf č

19 nemocnost / 1 ob. počet případů Graf č. 36 Rozložení případů KE dle věku v Karlovarském kraji v roce 214 (absolutní čísla) KE v Karlovarském kraji v roce 214 dle věku Graf č. 37 Rozložení případů KE dle pohlaví v Karlovarském kraji v roce 214 (absolutní čísla) KE v Karlovarském kraji v roce 214 dle pohlaví 42% 58% Graf. č. 38 Klíšťová encefalitida - nemocnost v Karlovarském kraji v roce 214 dle měsíce vykázání a dle jednotlivých okresů (relativní čísla) KE - nemocnost v Karlovarském kraji v roce 214 dle měsíce vykázání a dle jednotlivých okresů (rel. čísla) 4, 3, 2, 1, KV SO CH, měsíc vykázání Graf. č. 39 Klíšťová encefalitida v Karlovarském kraji v roce 214 dle udávaného místa pobytu osob (absolutní čísla) 5 KE v Karlovarském kraji v roce 214 dle udávaného místa pohybu osob (abs.čísla) okres K.Vary okres Sokolov okres Cheb jiné

20 Bakteriální meningitida hlášeny 2 případy, tj.,7 případu / 1 obyvatel SO: 1 onemocnění, tj. 1,1 případu / 1 obyvatel CH: 1 onemocnění, tj. 1,1 případu / 1 obyvatel V obou případech onemocněl muž, a to OSVČ (1978) a důchodce (1949). Oba případy se projevily meningeálními klinickými projevy. U důchodce v likvoru kultivačně a metodou PCR prokázán Staphylococcus aureus, susp. probíhající infekce VZV a reaktivace latentní infekce HSV, dále v séru zjištěny anam. protilátky VZV a reaktivace latentní infekce HSV. U OSVČ, neočkovaného proti pneumokokovým nákazám, v hemokultuře i likvoru prokázán Sterptococcus pneumoniae. Nikdo z pacientů nezemřel. Případ onemocnění s potvrzeným Streptococcus pneumoniae je zahrnut v grafu č Antropozoonózy Tularémie hlášeny 2 případ, tj.,7 případu / 1 obyvatel KV: 2 onemocnění, tj. 1,7 případu / 1 obyvatel Jednalo se o 2 sporadická onemocnění u mužů OSVČ (1968) a nezaměstnaného (1959). Oba pacienti byli hospitalizováni, OSVČ na stomatologické klinice pro febrilie a zduření krčních uzlin a nezaměstnaný muž na infekčním oddělení pro febrilie a zduření uzlin v tříslech (provedena exstirpace uzliny v levém třísle). Obě onemocnění byla klinicky a sérologicky potvrzena. U OSVČ uzavřeno jako ulceroglandulární forma a u nezaměstnaného muže jako glandulární forma. V obou případech byl negován přímý kontakt se zvířaty, u nezaměstnaného muže v anamnéze přisátí 2 klíšťat a u OSVČ poštípání hmyzem. Listerióza hlášen 1 případ, tj.,3 případu / 1 obyvatel SO: 1 onemocnění, tj. 1,1 případu / 1 obyvatel Diagnóza uzavřena jako A32.1 Listeriová meningitidis a meningoencefalitid u řidiče kamionu (197). V anamnéze koncem září 214 silné bolesti hlavy a necitlivost poloviny těla, praktickým lékařem zaléčen glukokortikoidy a protizánětlivými léčivy a absolvoval 3denní pobyt v termálních lázních na Slovensku. Po návratu opět silné bolesti hlavy, nauzea, febrilie, zmatenost cestou neurologa odeslán k hospitalizaci na infekční oddělení. V anamnéze konzumace různých sýrů (převážně měkkých, zrajících a s plísní) a majonézových salátů zahřátých na pokojovou teplotu, dále operace krční páteře (11/213). V likvoru kultivačně prokázána Listeria monocytogenes. Lymeská borrelióza hlášeno 18 případů, tj. 36, případu / 1 obyvatel KV: 4 onemocnění, tj. 34,1 případu / 1 obyvatel SO: 52 onemocnění, tj. 57,3 případu / 1 obyvatel CH: 16 onemocnění, tj. 17,4 případu / 1 obyvatel V průběhu roku bylo nahlášeno celkem 18 případů, z nichž 93 bylo laboratorně potvrzeno, tj. 86,1 %. Zbylých 15 onemocnění bylo uzavřeno na základě klinických příznaků. Věkové rozložení případů a členění dle pohlaví uvádí graf č. 4 a 41. V přenosu nákazy dominovalo přisátí klíštěte, což znázorňuje graf č. 42. Výskyt onemocnění lymeskou borreliozou v Karlovarském kraji v roce 214 v jednotlivých měsících prezentuje graf č. 43 a členění dle udávaného místa pobytu osob graf č. 44. Graf č. 4 Rozložení případů LB dle věku v Karlovarském kraji v roce 214 (absolutní čísla) Graf č. 41 Rozložení případů LB dle pohlaví v Karlovarském kraji v roce 214 (absolutní čísla) LB v Karlovarském kraji v roce 214 dle věku LB v Karlovarském kraji v roce 214 dle pohlaví 52% 48% 2

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57 Obsah Předmluva... 13 Nejdůležitější pojmy používané v textu publikace... 14 MIKROBIOLOGIE... 23 Mikroorganismy a lidský organismus... 24 Třídy patogenních mikroorganismů... 25 A. Viry... 25 B. Bakterie...

Více

EPIDEMIOLOGICKÁ SITUACE V LIBERECKÉM KRAJI

EPIDEMIOLOGICKÁ SITUACE V LIBERECKÉM KRAJI K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E LIBERECKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V LIBERCI Husova tř. 64, 46 31 Liberec 1, P.O.Box 141, tel. 485 253 111, sekretariat@khslbc.cz, ID nfeai4j, IČ 71932 EPIDEMIOLOGICKÁ

Více

Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření

Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření Veškeré nálezy vyšetření je nutno hodnotit vzhledem k diagnóze, věku, zánětlivým parametrům, klinickému stavu pacienta, ev. k dalším důležitým anamnestickým

Více

KLINICKÉ A LABORATORNÍ CHARAKTERISTIKY ROTAVIROVÝCH A NOROVIROVÝCH INFEKCÍ. Helena Ambrožová 1. infekční klinika 2. LF UK a NNB

KLINICKÉ A LABORATORNÍ CHARAKTERISTIKY ROTAVIROVÝCH A NOROVIROVÝCH INFEKCÍ. Helena Ambrožová 1. infekční klinika 2. LF UK a NNB KLINICKÉ A LABORATORNÍ CHARAKTERISTIKY ROTAVIROVÝCH A NOROVIROVÝCH INFEKCÍ Helena Ambrožová 1. infekční klinika 2. LF UK a NNB X. Hradecké vakcinologické dny, Hradec Králové 4.10.2014 Rotaviry - charakteristika

Více

1/1.4 Povinná hlá ení o infekãních chorobách

1/1.4 Povinná hlá ení o infekãních chorobách str. 1 Povinná hlá ení o infekãních chorobách Mgr. Radek Policar Koncem září 2010 vydalo Ministerstvo zdravotnictví vyhlášku č. 275/2010 Sb., v důsledku které se mění vyhláška č. 473/2008 Sb. Jedná se

Více

Výskyt salmonelózy po konzumaci tatarského bifteku v restauraci

Výskyt salmonelózy po konzumaci tatarského bifteku v restauraci Výskyt salmonelózy po konzumaci tatarského bifteku v restauraci Průchová J., Pazdiora P. KHS Plzeňského kraje se sídlem v Plzni 24. Pečenkovy epidemiologické dny České Budějovice, 15. 17.9.2010 25.3.2009

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

Vrozený zarděnkový syndrom - kazuistika. MUDr. Martina Marešová HS hl.m. Prahy

Vrozený zarděnkový syndrom - kazuistika. MUDr. Martina Marešová HS hl.m. Prahy Vrozený zarděnkový syndrom - kazuistika MUDr. Martina Marešová HS hl.m. Prahy Zarděnky - historie zarděnky byly poprvé popsány ve 2. pol. 18. stol. v roce 1866 nazvány rubella v roce 1941 australský oftalmolog

Více

Zkušenosti s očkováním proti klíšťové encefalitidě, základní epidemiologické charakteristiky v souboru nemocných za 50 let

Zkušenosti s očkováním proti klíšťové encefalitidě, základní epidemiologické charakteristiky v souboru nemocných za 50 let Zkušenosti s očkováním proti klíšťové encefalitidě, základní epidemiologické charakteristiky v souboru nemocných za 50 let P. Pazdiora 24. Pečenkovy dny, České Budějovice 15.-17.9.2010 Historie poznatků

Více

Situace ve výskytu dávivého kašle (A37.0) v České republice v roce 2008

Situace ve výskytu dávivého kašle (A37.0) v České republice v roce 2008 Situace ve výskytu dávivého kašle (A37.0) v České republice v roce 2008 Update of whooping cough (A37.0) situation in the Czech Republic, 2008 Kateřina Fabiánová, Čestmír Beneš Souhrn Summary Od roku 1958

Více

Epidemie Q horečky v Nizozemí a situace v ČR

Epidemie Q horečky v Nizozemí a situace v ČR Epidemie Q horečky v Nizozemí a situace v ČR Kateřina Fabiánová, Čestmír Beneš SZÚ Praha 24. Pečenkovy epidemiologické dny, 15. 17. 9.2010 České Budějovice Epidemiologické charakteristiky Původce: Coxiella

Více

Nozokomiální legionelóza v praxi. MUDr. Markéta Petrovová, Ph.D. ústavní hygienička Masarykův onkologický ústav Brno

Nozokomiální legionelóza v praxi. MUDr. Markéta Petrovová, Ph.D. ústavní hygienička Masarykův onkologický ústav Brno Nozokomiální legionelóza v praxi MUDr. Markéta Petrovová, Ph.D. ústavní hygienička Masarykův onkologický ústav Brno Obsah požadavky legislativy kasuistika opatření v ohnisku praktické postupy ve ZZ Požadavky

Více

Riziko pneumokokové pneumonie u dospělých a možnosti prevence Vilma Marešová a spol. I. infekční klinika 2.LF UK, FNB Praha

Riziko pneumokokové pneumonie u dospělých a možnosti prevence Vilma Marešová a spol. I. infekční klinika 2.LF UK, FNB Praha Riziko pneumokokové pneumonie a možnosti prevence Vilma Marešová a spol. I. infekční klinika 2.LF UK, FNB Praha Patogeneze pneumokokových onemocnění Kolonizace Překonání slizniční bariéry Invaze krevního

Více

Těhotná v průběhu chřipkové epidemie

Těhotná v průběhu chřipkové epidemie Těhotná v průběhu chřipkové epidemie MUDr. Jan Kynčl, Ph.D. Státní zdravotní ústav Praha Oddělení epidemiologie infekčních nemocí 6. konference SIN ČGPS ČLS JEP, 14. únor 2015, Praha Kolik stojí chřipka

Více

Pandemický plán Ústeckého kraje. MUDr. Josef Trmal Ph.D.

Pandemický plán Ústeckého kraje. MUDr. Josef Trmal Ph.D. Pandemický plán Ústeckého kraje MUDr. Josef Trmal Ph.D. Pandemický plán Ústeckého kraje Pandemický plán je zpracován v souladu s krizovým a havarijním plánováním a tvoří součást Krizového plánu Ústeckého

Více

Hygiena a školní zdravotnictví. Infekční onemocnění

Hygiena a školní zdravotnictví. Infekční onemocnění Hygiena a školní zdravotnictví Infekční onemocnění Základní pojmy Původci: bakterie, viry, červi (hlísti, hlístice), členovci Inkubační doba: interval od proniknutí původců nákazy do organismu po první

Více

AKTUÁLNÍ EPIDEMIOLOGICKÁ SITUACE U VYBRANÝCH PREVENTABILNÍCH NÁKAZ

AKTUÁLNÍ EPIDEMIOLOGICKÁ SITUACE U VYBRANÝCH PREVENTABILNÍCH NÁKAZ adresa: Závodní 94, 360 21 Karlovy Vary tel: 355 328 311, e-mail: sekretariat@khskv.cz, ID: t3jai32 AKTUÁLNÍ EPIDEMIOLOGICKÁ SITUACE U VYBRANÝCH PREVENTABILNÍCH NÁKAZ ZÁŠKRT (difterie) Po epidemiích záškrtu

Více

MODUL č. III. Epidemiologie a Hygiena

MODUL č. III. Epidemiologie a Hygiena MODUL č. III Epidemiologie a Hygiena Definice epidemiologie a rozdělení Definice: Epidemiologie je nauka o teoretických a praktických otázkách ochrany před chorobami (infekčními i neinfekčními). Rozdělení

Více

po přisátí klíštěte virus prokazován kůže virémie buňky RES (slezina, játra, kostní dřeň) mechanismus invaze do CNS nejasný, HEB při virémii

po přisátí klíštěte virus prokazován kůže virémie buňky RES (slezina, játra, kostní dřeň) mechanismus invaze do CNS nejasný, HEB při virémii Středoevropská klíšťová meningoencefalitida klinický obraz MUDr. Dita Smíšková, PhD Doc.MUDr.Vilma Marešová, CSc. MEK patogeneze po přisátí klíštěte virus prokazován nejprve v Langerhansových h buňkách

Více

Martina Havlíčková Helena Jiřincová. NRL pro chřipku, Státní zdravotní ústav

Martina Havlíčková Helena Jiřincová. NRL pro chřipku, Státní zdravotní ústav Pandemic H1N1 2009 Martina Havlíčková Helena Jiřincová NRL pro chřipku, Státní zdravotní ústav Z historie H1N1 1916-1917 pravděpodobná cirkulace viru, malá ohniska, lokální epidemie ve vojenských táborech,

Více

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 OBSAH 1. Úvod 11 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 3. Prenatální a postnatální růst 18 3.1. Prenatální období 18 3.2. Postnatální

Více

Přenosné nemoci 2004

Přenosné nemoci 2004 Přenosné nemoci 2004 Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 Přenosné nemoci Řada: Zdravotnická statistika K dispozici

Více

Přenosné a parazitární NZP u zdravotnických pracovníků MUDr. Markéta Petrovová Prof. MUDr. Petr Brhel, CSc.

Přenosné a parazitární NZP u zdravotnických pracovníků MUDr. Markéta Petrovová Prof. MUDr. Petr Brhel, CSc. Přenosné a parazitární NZP u zdravotnických pracovníků MUDr. Markéta Petrovová Prof. MUDr. Petr Brhel, CSc. Klinika pracovního lékařství LF MU a FN USA v Brně Obsah analýza NZP u zdravotnických pracovníků

Více

Masové akce a riziko infekčních onemocnění aneb FIS MS LIBEREC 2009. MUDr. Jana Prattingerová 23.Pečenkovy epidemiologické dny Jihlava 2009

Masové akce a riziko infekčních onemocnění aneb FIS MS LIBEREC 2009. MUDr. Jana Prattingerová 23.Pečenkovy epidemiologické dny Jihlava 2009 Masové akce a riziko infekčních onemocnění aneb FIS MS LIBEREC 2009 MUDr. Jana Prattingerová 23.Pečenkovy epidemiologické dny Jihlava 2009 Masové akce (Olympijské hry,hajj ) WHO Technical workshop Communicable

Více

Masové akce a riziko infekčních onemocnění aneb FIS MS LIBEREC 2009. MUDr. Jana Prattingerová MEDICINA KATASTROF HRADEC KRÁLOVÉ 2009

Masové akce a riziko infekčních onemocnění aneb FIS MS LIBEREC 2009. MUDr. Jana Prattingerová MEDICINA KATASTROF HRADEC KRÁLOVÉ 2009 Masové akce a riziko infekčních onemocnění aneb FIS MS LIBEREC 2009 MUDr. Jana Prattingerová MEDICINA KATASTROF HRADEC KRÁLOVÉ 2009 Masové akce (Olympijské hry,hajj ) WHO Technical workshop Communicable

Více

TĚHOTENSTVÍ U HIV POZITIVNÍCH ŽEN (jen občané ČR a cizinci s trvalým pobytem) Absolutní údaje ke dni 30.4. 2012

TĚHOTENSTVÍ U HIV POZITIVNÍCH ŽEN (jen občané ČR a cizinci s trvalým pobytem) Absolutní údaje ke dni 30.4. 2012 TĚHOTENSTVÍ U HIV POZITIVNÍCH ŽEN Absolutní údaje ke dni 30.4. 2012 POROD 122 NOVOROZENCI 125 (dvojčata 3x) TĚHOTENSTVÍ 165 (rutinní testování 77) POTRAT HIV STATUS umělé ukončení 33 pozitivní 3 spontánní

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

KLÍŠŤOVÁ ENCEFALITIDA pohledem epidemiologa

KLÍŠŤOVÁ ENCEFALITIDA pohledem epidemiologa KLÍŠŤOVÁ ENCEFALITIDA pohledem epidemiologa MUDr. Renata Vaverková Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně HVD - Hradec Králové 4. 10. 2013 KLÍŠŤOVÁ ENCEFALITIDA je nákazou s přírodní

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

člen Rady Libereckého kraje pověřený vedením resortu zdravotnictví

člen Rady Libereckého kraje pověřený vedením resortu zdravotnictví Zpráva o zdraví Adresa: Liberecký kraj Adresa: Krajská hygienická stanice U Jezu 642/2a Libereckého kraje se sídlem 461 8 Liberec 2 v Liberci Husova 64 46 1 Liberec 1 Telefon: (+42) 485 226 111 Telefon:

Více

C 16 Zásady odběrů biologického materiálu

C 16 Zásady odběrů biologického materiálu C 16 Zásady odběrů biologického materiálu Odběrovou soupravu tvoří dva vatové tampony, zkumavka s virologickým odběrovým médiem a záznamová karta. Odběrové médium se uchovává v mrazničce při teplotě 20

Více

DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA HOREČKY PO NÁVRATU Z TROPŮ

DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA HOREČKY PO NÁVRATU Z TROPŮ DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA HOREČKY PO NÁVRATU Z TROPŮ Interaktivní prezentace Prof. MUDr. Jiří Beran, CSc. Centrum očkování a cestovní medicíny Hradec Králové JAKÁ JSOU RIZIKA PRO CESTOVATELE V ZAHRANIČÍ?

Více

Epidemiologie virových hepatitid, vakcinace

Epidemiologie virových hepatitid, vakcinace Epidemiologie virových hepatitid, vakcinace MUDr. Jan Smetana Katedra epidemiologie Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany Hradec Králové Virové hepatitidy - zánětlivé onemocnění jater vyvolané

Více

Zkušenosti s diagnostikou sepse pomocí testu SeptiFast Test M GRADE. Zdeňka Doubková Klinická mikrobiologie a ATB centrum VFN Praha

Zkušenosti s diagnostikou sepse pomocí testu SeptiFast Test M GRADE. Zdeňka Doubková Klinická mikrobiologie a ATB centrum VFN Praha Zkušenosti s diagnostikou sepse pomocí testu SeptiFast Test M GRADE Zdeňka Doubková Klinická mikrobiologie a ATB centrum VFN Praha Definice: Sepse je definována jako syndrom systémové zánětlivé odpovědi

Více

SOUČASNÉ TRENDY V DIAGNOSTICE A LÉČBĚ CHLAMYDIOVÝCH PNEUMONIÍ V. TORŠOVÁ, E. CHMELAŘOVÁ ATB STŘEDISKO, ZÚ OSTRAVA

SOUČASNÉ TRENDY V DIAGNOSTICE A LÉČBĚ CHLAMYDIOVÝCH PNEUMONIÍ V. TORŠOVÁ, E. CHMELAŘOVÁ ATB STŘEDISKO, ZÚ OSTRAVA SOUČASNÉ TRENDY V DIAGNOSTICE A LÉČBĚ CHLAMYDIOVÝCH PNEUMONIÍ V. TORŠOVÁ, E. CHMELAŘOVÁ ATB STŘEDISKO, ZÚ OSTRAVA ETIOLOGIE RESPIRAČNÍCH INFEKCÍ VČETNĚ ORL AKUTNÍ INFEKCE VIRY H. INFLUENZAE MYKOPLASMA

Více

Biologické příčiny nemocí z pitné vody nejběžnější a nejrozšířenější zdravotní riziko - asociované s pitnou vodou

Biologické příčiny nemocí z pitné vody nejběžnější a nejrozšířenější zdravotní riziko - asociované s pitnou vodou Biologické příčiny nemocí z pitné vody nejběžnější a nejrozšířenější riziko - asociované s pitnou vodou Infekční nemoci jsou způsobeny patogenními mikroorganismy infekční agens: patogenní bakterie, viry,

Více

Současný systém očkování v Armádě České republiky

Současný systém očkování v Armádě České republiky Současný systém očkování v Armádě České republiky Mjr. MUDr. Petr DÍTĚ Pplk. MUDr. Radovan SMETANA Mjr. MUDr. Martina POKORNÁ Ústřední vojenský zdravotní ústav 1 Legislativní rámec Zákon č. 258/2000 Sb.,

Více

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 31.7. 2011

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 31.7. 2011 CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE 31.7. 2011 Důvod vyšetření Celkem z toho Způsob přenosu u HIV+ vyšetřeno HIV+ AIDS HO ID IH HF TR HT MD NO NE OSOBY VE ZVÝŠENÉM RIZIKU HIV 229930

Více

Zdravotní stav. obyvatel. Královéhradeckého kraje

Zdravotní stav. obyvatel. Královéhradeckého kraje Zdravotní stav obyvatel Královéhradeckého kraje Hradec Králové březen 2013 Předmluva Zpráva poskytuje přehled o zdravotním stavu obyvatel Královéhradeckého kraje ve vybraných ukazatelích. Ukazatele porovnává

Více

ZÁNĚTLIVÁ ONEMOCNĚNÍ CNS. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

ZÁNĚTLIVÁ ONEMOCNĚNÍ CNS. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové ZÁNĚTLIVÁ ONEMOCNĚNÍ CNS Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Neuroinfekce 1 Dle toho, co postihují: Meningitidy Encefalitidy Myelitidy Kombinovaná postižení Meningoencefalitidy Encefalomyelitidy

Více

MUDr.Jana Bednářová Krajská zdravotní, a.s., Masarykova nemocnice Ústí nad Labem Emergency

MUDr.Jana Bednářová Krajská zdravotní, a.s., Masarykova nemocnice Ústí nad Labem Emergency Trombembolická nemoc postrach internistů MUDr.Jana Bednářová Krajská zdravotní, a.s., Masarykova nemocnice Ústí nad Labem Emergency Akutní plicní embolie vzniká nejčastěji důsledkem náhlé trombembolické

Více

INFEKČNÍ NEMOCI vybraná onemocnění, proti kterým lze očkovat. 8.4.2014 Jana Tichá

INFEKČNÍ NEMOCI vybraná onemocnění, proti kterým lze očkovat. 8.4.2014 Jana Tichá INFEKČNÍ NEMOCI vybraná onemocnění, proti kterým lze očkovat 8.4.2014 Jana Tichá Tetanus Klinika akutní onemocnění charakterizované ochrnutím kosterního svalstva. Křeče postihují nejprve obličejové svaly,

Více

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 31.8. 2014

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 31.8. 2014 CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE 31.8. 2014 Důvod vyšetření Celkem z toho Způsob přenosu u HIV+ vyšetřeno HIV+ AIDS HO ID IH HF TR HT MD NO NE OSOBY VE ZVÝŠENÉM RIZIKU HIV 256611

Více

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 30.6. 2014

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 30.6. 2014 CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE 30.6. 2014 Důvod vyšetření Celkem z toho Způsob přenosu u HIV+ vyšetřeno HIV+ AIDS HO ID IH HF TR HT MD NO NE OSOBY VE ZVÝŠENÉM RIZIKU HIV 254814

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Státní politika v oblasti očkování. MUDr. Michael Vít, PhD.

Státní politika v oblasti očkování. MUDr. Michael Vít, PhD. Státní politika v oblasti očkování MUDr. Michael Vít, PhD. VII. Hradecké vakcinologické dny 29. 9. 1. 10. 2011 Pravidelné, zvláštní a mimořádné očkování Pravidelné, zvláštní a mimořádné očkování je založeno

Více

CO OČI NEVIDÍ. a přináší komplikace

CO OČI NEVIDÍ. a přináší komplikace CO OČI NEVIDÍ. a přináší komplikace Kazuistika Jarmila Kohoutová Oddělení nemocniční hygieny Krizové řízení Mezinárodní konference Medicína katastrof, Brno, 2.-3.února 2012 EMERGENCY 1/3 23.20 hod příjem

Více

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 31.7. 2015

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 31.7. 2015 CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 31.7. 2015 Důvod vyšetření Celkem z toho Způsob přenosu u HIV+ vyšetřeno HIV+ AIDS HO ID IH HF TR HT MD NO NE OSOBY VE

Více

Imunoprofylaxe RSV infekce. M.Čihař, K.Liška¹, K.Klenková Neonatologické oddělení, FN Na Bulovce ¹Neonatologické oddělení, VFN, Praha

Imunoprofylaxe RSV infekce. M.Čihař, K.Liška¹, K.Klenková Neonatologické oddělení, FN Na Bulovce ¹Neonatologické oddělení, VFN, Praha Imunoprofylaxe RSV infekce M.Čihař, K.Liška¹, K.Klenková Neonatologické oddělení, FN Na Bulovce ¹Neonatologické oddělení, VFN, Praha RSV - RNA (objeven 1956) - Skupina paramyxoviridae - 2 skupiny (povrchové

Více

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 30.4. 2015

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 30.4. 2015 CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 30.4. 2015 Důvod vyšetření Celkem z toho Způsob přenosu u HIV+ vyšetřeno HIV+ AIDS HO ID IH HF TR HT MD NO NE OSOBY VE

Více

Péče o K/N na interním oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním CNS - epilepsie

Péče o K/N na interním oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním CNS - epilepsie Péče o K/N na interním oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním CNS - epilepsie Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Rozdělte poruchy vědomí, vysvětlete

Více

Nařízení Státní veterinární správy. mimořádná veterinární opatření. Čl. 1 Poučení o nákaze

Nařízení Státní veterinární správy. mimořádná veterinární opatření. Čl. 1 Poučení o nákaze Č. j.: SVS/2014/096566-L Nařízení Státní veterinární správy Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Liberecký kraj jako místně a věcně příslušný orgán podle ustanovení 49 odst.1 písm.

Více

Analýza zdravotního stavu obyvatel okresu Prostějov

Analýza zdravotního stavu obyvatel okresu Prostějov Analýza zdravotního stavu obyvatel okresu Prostějov Květen 212 Vypracovali: Mgr. Dana Strnisková, MUDr. Zdeněk Nakládal, Ph.D. Krajská hygienická stanice Olomouckého e se sídlem v Olomouci Předmluva

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Imunita a infekční nemoci Anotace Pracovní list seznamuje žáka s druhy infekčních chorob a se způsoby jejich

Více

Syfilis přehledně. MUDr.Hana Zákoucká Odd. STI, NRL pro syfilis, Státní zdravotní ústav ROCHE 6-2014

Syfilis přehledně. MUDr.Hana Zákoucká Odd. STI, NRL pro syfilis, Státní zdravotní ústav ROCHE 6-2014 Syfilis přehledně MUDr.Hana Zákoucká Odd. STI, NRL pro syfilis, Státní zdravotní ústav ROCHE 6-214 LEGISLATIVA Zákon č. 258/2 Sb., o ochraně veřejného zdraví Vyhláška MZ ČR č. 36/212 Sb., podmínky předcházení

Více

Příloha č. 1 HLÁŠENÍ PŘI PODEZŘENÍ NA VÝSKYT VYSOCE NAKAŽLIVÉ NEMOCI VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

Příloha č. 1 HLÁŠENÍ PŘI PODEZŘENÍ NA VÝSKYT VYSOCE NAKAŽLIVÉ NEMOCI VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB HLÁŠENÍ PŘI PODEZŘENÍ NA VÝSKYT VYSOCE NAKAŽLIVÉ NEMOCI VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB Hlášení pořizuje v rozsahu dostupných údajů a předává místně příslušnému orgánu ochrany

Více

Klinický obraz klíšťové meningoencefalitidy

Klinický obraz klíšťové meningoencefalitidy Klinický obraz klíšťové meningoencefalitidy Václav Chmelík Nemocnice České Budějovice a.s. Pečenkovy dny, České Budějovice 16.9.2010 Jaký je význam klíšťové meningoencefalitidy? KME je dokonale preventabilní

Více

Očkování v ordinaci praktického lékaře Co vše lze realizovat v ordinacích VPL???

Očkování v ordinaci praktického lékaře Co vše lze realizovat v ordinacích VPL??? Co vše lze realizovat v ordinacích VPL??? MUDr. Igor Karen praktický lékař Benátky nad Jizerou Odborný garant SVL pro Infektologii Aneb jaká očkování můžeme realizovat v ordinacích VPL jak v tuzemsku,

Více

AUTOMATICKÝ ANALYZÁTOR PRO MULTIPARAMETRICKÉ TESTOVÁNÍ

AUTOMATICKÝ ANALYZÁTOR PRO MULTIPARAMETRICKÉ TESTOVÁNÍ INOVATIVNÍ IMUNOANALYTICKÝ SYSTÉM AUTOMATICKÝ ANALYZÁTOR PRO MULTIPARAMETRICKÉ TESTOVÁNÍ Analýza infekčních a autoimunitních onemocnění v jednom systému Široké spektrum Infekční onemocnění Dětské virové

Více

SROVNÁNÍ KLINICKÉ A MIKROBIOLOGICKÉ ÚČINNOSTI KONTINUÁLNĚ A INTERMITENTNĚ APLIKOVANÉHO MEROPENEMU U KRITICKY NEMOCNÝCH předběžné výsledky

SROVNÁNÍ KLINICKÉ A MIKROBIOLOGICKÉ ÚČINNOSTI KONTINUÁLNĚ A INTERMITENTNĚ APLIKOVANÉHO MEROPENEMU U KRITICKY NEMOCNÝCH předběžné výsledky SROVNÁNÍ KLINICKÉ A MIKROBIOLOGICKÉ ÚČINNOSTI KONTINUÁLNĚ A INTERMITENTNĚ APLIKOVANÉHO MEROPENEMU U KRITICKY NEMOCNÝCH předběžné výsledky Chytra 1, Štěpán 1, Pelnář 1, Ţidková 1, Kasal 1, Bergerová 2 1

Více

Nejčastější dotazy dárců krve

Nejčastější dotazy dárců krve Nejčastější dotazy dárců krve Je možné darovat krev v době, kdy má žena menstruaci a při těhotenství a kojení? Ne, během těhotenství a kojení nejsou odběry možné. V době menstruace na odběr nechoďte. V

Více

Co víme nového o borelióze a klíšťové meningoencefalitidě?

Co víme nového o borelióze a klíšťové meningoencefalitidě? Co víme nového o borelióze a klíšťové meningoencefalitidě? Schánilec P. Hájek I. Agudelo C. F. Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Rozšíření

Více

Péče o K/N na chirurgického oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onkologickým onemocněním

Péče o K/N na chirurgického oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onkologickým onemocněním Péče o K/N na chirurgického oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onkologickým onemocněním Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Na základě zjištěných údajů u

Více

Nejčastější dotazy dárců krve

Nejčastější dotazy dárců krve Nejčastější dotazy dárců krve Je možné darovat krev v době, kdy má žena menstruaci a při těhotenství a kojení? Ne. Při těhotenství a kojení dochází k velkým hormonálním změnám v organismu ženy, a proto

Více

Pandemický plán Jihomoravského kraje

Pandemický plán Jihomoravského kraje KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE se sídlem v Brně Jeřábkova 4, 602 00 Brno Pandemický plán Jihomoravského kraje ÚVOD: Pandemický plán Jihomoravského kraje (dále jen KPP) je pro území Jihomoravského

Více

Problematika chlamydiových infekcí. L. Petroušová, L. Hozáková Klinika infekčního lékařství, FN Ostrava

Problematika chlamydiových infekcí. L. Petroušová, L. Hozáková Klinika infekčního lékařství, FN Ostrava Problematika chlamydiových infekcí L. Petroušová, L. Hozáková Klinika infekčního lékařství, FN Ostrava Chlamydie G negativní bakterie Obligátní intracelulární parazit 2 fázový životní cyklus: 1. fáze:

Více

PRŮJMOVÁ ONEMOCNĚNÍ. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

PRŮJMOVÁ ONEMOCNĚNÍ. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové PRŮJMOVÁ ONEMOCNĚNÍ Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Průjmová onemocnění Enteritida Akutní zánět sliznice tenkého střeva Gastroenteritida Akutní zánět tenkého střeva společně se zánětem sliznice

Více

Střevní infekce u dětí

Střevní infekce u dětí Střevní infekce u dětí MUDr. Petra Rainetová Střevní infekce u dětí Diferenciální dg : velice široká Příčina : agens : bakteriální virové parazitární toxiny v potravě procesy neinfekční Střevní infekce

Více

Myastenie Gravis Švejková Lucie Kučerová Iva Je relativně vzácná nervosvalová choroba charakterizována abnormální slabostí a únavou po normálním svalovém vypětí. Spouštěcí mechanismy -infekce -těhotenství

Více

Výskyt HIV v ČR výrazně stoupá

Výskyt HIV v ČR výrazně stoupá Výskyt HIV v ČR výrazně stoupá Vratislav Němeček, Marek Malý Souhrn V roce 2012 bylo zachyceno 212 nových případů HIV infekce u občanů ČR a cizinců s dlouhodobým pobytem (rezidentů), což je dosud nejvyšší

Více

SUBJEKTY ZAJIŠŤUJÍCÍ OPATŘENÍ PŘI VÝSKYTU VNN VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

SUBJEKTY ZAJIŠŤUJÍCÍ OPATŘENÍ PŘI VÝSKYTU VNN VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB S M Ě R N I C E PRO JEDNOTNÝ POSTUP PŘI VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI PODLÉHAJÍCÍ MEZINÁRODNÍM ZDRAVOTNICKÝM PŘEDPISŮM (2005) V SOUVISLOSTI S VÝSKYTEM VYSOCE NAKAŽLIVÉ NEMOCI VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE

Více

CÍL 7: PREVENCE INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ

CÍL 7: PREVENCE INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ CÍL 7: PREVENCE INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ PODSTATNĚ SNÍŽIT NEPŘÍZNIVÉ DŮSLEDKY INFEKČNÍCH NEMOCÍ PROSTŘEDNICTVÍM SYSTEMATICKY REALIZOVANÝCH PROGRAMŮ NA VYMÝCENÍ, ELIMINACI NEBO ZVLÁDNUTÍ INFEKČNÍCH NEMOCÍ,

Více

Praktické lékařství pro děti a dorost

Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro děti a dorost 1. Popáleniny u dětí Dispenzární péče Ikterus u novorozence 2. Malabsorpční syndrom Očkování závažné reakce po aplikaci očkovacích látek Neodkladná reusucitace novorozence

Více

Záplavy. Změny klimatu a jejich vliv na zdraví.

Záplavy. Změny klimatu a jejich vliv na zdraví. Záplavy. Změny klimatu a jejich vliv na zdraví. Doc. MUDr. Bohumír Kříž, CSc., MUDr. Čestmír Beneš,RNDr.Milan Daniel,DrSc Centrum epidemiologie a mikrobiologie SZÚ v Praze, 2004 1 Původ a charakter evropských

Více

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA VÁŠ DOPIS N.: E DNE: ČÍSLO JEDNACÍ: EPID/OV- 1955/ 1.10.10 /12 VYŘIUJE: MUDr. Martinková, MUDr. Matlerová

Více

LÉKOVÁ POLITIKA OČKOVÁNÍ A SENIOŘI. Jan Švihovec

LÉKOVÁ POLITIKA OČKOVÁNÍ A SENIOŘI. Jan Švihovec LÉKOVÁ POLITIKA OČKOVÁNÍ A SENIOŘI Jan Švihovec Vliv demografického vývoje na financování zdravotnictví v ČR Náklady ZP na pojištěnce Výdaje na zdravotnictví jako % HDP = pod průměrem OECD Výdaje na zdravotnictví

Více

UKÁZKY Z VÝUKY LNÍ VÝCHOVY NA II. STUPNI ZŠZ. Téma: Pohlavní nemoci HIV / AIDS

UKÁZKY Z VÝUKY LNÍ VÝCHOVY NA II. STUPNI ZŠZ. Téma: Pohlavní nemoci HIV / AIDS UKÁZKY Z VÝUKY SEXUÁLN LNÍ VÝCHOVY NA II. STUPNI ZŠZ Téma: Pohlavní nemoci HIV / AIDS Ing.Eva Trynerová,, FZŠ Brdičkova, Praha 5 RVP ZV Vzdělávací oblast Člověk a zdraví je realizována s ohledem na věk

Více

Infekce, které jsou zahrnuty v systému epidemiologické bdělosti, jsou uvedeny v příloze č. 1 této vyhlášky.

Infekce, které jsou zahrnuty v systému epidemiologické bdělosti, jsou uvedeny v příloze č. 1 této vyhlášky. 473/2008 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 17. prosince 2008 o systému epidemiologické bdělosti pro vybrané infekce ve znění vyhlášek č. 275/2010 Sb. a č. 233/2011 Sb. Ministerstvo zdravotnictví

Více

www.zlinskedumy.cz Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním slinivky břišní

www.zlinskedumy.cz Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním slinivky břišní Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním slinivky břišní Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Na základě zjištěných údajů

Více

Aktuální pohled na očkování dětské populace v ČR

Aktuální pohled na očkování dětské populace v ČR Aktuální pohled na očkování dětské populace v ČR X. Hradecké Vakcinologické dny 3. října 2014 MUDr. Hana Cabrnochová Česká vakcinologická společnost ČLS JEP Aktuální témata roku 2014 Dosažení vysoké proočkovanosti

Více

PROGRAM XI. HRADECKÝCH VAKCINOLOGICKÝCH DNŮ 201 5 1. - 3. 10. 2015, ALDIS, HRADEC KRÁLOVÉ

PROGRAM XI. HRADECKÝCH VAKCINOLOGICKÝCH DNŮ 201 5 1. - 3. 10. 2015, ALDIS, HRADEC KRÁLOVÉ PROGRAM XI. HRADECKÝCH VAKCINOLOGICKÝCH DNŮ 201 5 Čtvrtek 1. 10. 2015 14.00-15.00 Káva na uvítanou 1. - 3. 10. 2015, ALDIS, HRADEC KRÁLOVÉ 15.00-16.30 Satelitní sympózium Pfizer Nové příležitosti a zdolávání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ODDĚLENÍ HYGIENY VÝŽIVY ZA ROK 2011 KHS Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové

VÝROČNÍ ZPRÁVA ODDĚLENÍ HYGIENY VÝŽIVY ZA ROK 2011 KHS Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA ODDĚLENÍ HYGIENY VÝŽIVY ZA ROK 2011 KHS Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové Charakteristika odboru Orgány ochrany veřejného zdraví provádí státní zdravotní dozor v souladu

Více

Působení mikroorganizmů na vývoj plodu.

Působení mikroorganizmů na vývoj plodu. Projekt primární prevence vrozených vývojových vad Působení mikroorganizmů na vývoj plodu. Každá těhotná žena je v průběhu gravidity vystavena působení choroboplodných zárodků, či už běžných (rýma, zánět

Více

Intersticiální plicní procesy v otázkách a odpovědích

Intersticiální plicní procesy v otázkách a odpovědích Intersticiální plicní procesy v otázkách a odpovědích Martina Vašáková, Martina Šterclová Pneumologická klinika 1.LF UK Thomayerova nemocnice Praha Things we knew, things we did Things we have learnt,

Více

Registr Herceptin Karcinom prsu

Registr Herceptin Karcinom prsu I. Primární diagnostika Registr Herceptin Karcinom prsu Vstupní parametry Rok narození Věk Kód zdravotní pojišťovny (výběr) o 111 o 201 o 205 o 207 o 209 o 211 o 213 o 217 o 222 Datum stanovení diagnózy

Více

Metodika kódování diagnóz pro využití v IR-DRG

Metodika kódování diagnóz pro využití v IR-DRG Metodika kódování diagnóz pro využití v IR-DRG Verze 012.001 1 / 10 NÁRODNÍ REFERENČNÍ CENTRUM Platná verze MKN-10 Pro rok 2013 2015 je platnou verzí Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených

Více

DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE

DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE 213 Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE LIBEREC - 213 Hygienická služba provádí v rámci Národní strategie protidrogové politiky

Více

ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace U Lesíka 3547/ 11 669 02 Znojmo ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY ZVOLTE POŽADOVANOU SOCIÁLNÍ SLUŽBU DOMOV PRO SENIORY DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

Více

E Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří

E Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří E Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří E.1 Hlášení výsledků v kritických intervalech Je-li při vyšetření nalezena významně patologická hodnota bez návaznosti na výsledky předchozích vyšetření konkrétního

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

Epidemický proces, importované nákazy, nebezpečné nákazy doc. MUDr. Kvetoslava Kotrbová, Ph.D. Problematika infekčních chorob Infekční choroby neztrácejí na významu Některé metly lidstva vymizely ( pravé

Více

SKRYTÝ ZÁNĚT KOMPLIKUJÍCÍ ZALOŽENÍ CÉVNÍHO PŘÍSTUPU K DIALÝZE - KAZUISTIKA

SKRYTÝ ZÁNĚT KOMPLIKUJÍCÍ ZALOŽENÍ CÉVNÍHO PŘÍSTUPU K DIALÝZE - KAZUISTIKA SKRYTÝ ZÁNĚT KOMPLIKUJÍCÍ ZALOŽENÍ CÉVNÍHO PŘÍSTUPU K DIALÝZE - KAZUISTIKA Milana Indráčková Alena Rešková Dana Novotná Dialyzační a nefrologické oddělení, Interní hepatogastroenterologické kliniky FNB

Více

Úloha klinické mikrobiologie v dětské sepsi. V. Adámková Klinická mikrobiologie a ATB centrum ÚKBLD VFN a 1. LF UK Praha

Úloha klinické mikrobiologie v dětské sepsi. V. Adámková Klinická mikrobiologie a ATB centrum ÚKBLD VFN a 1. LF UK Praha Úloha klinické mikrobiologie v dětské sepsi. V. Adámková Klinická mikrobiologie a ATB centrum ÚKBLD VFN a 1. LF UK Praha Konfliktzájmů konzultant, člen advisory boardů, přednášky pro: Astellas, AstraZeneca,

Více

Mikrobiologie viry v potravinách příklady z praxe

Mikrobiologie viry v potravinách příklady z praxe Mikrobiologie viry v potravinách příklady z praxe Mgr. Petra Vašíčková, Ph.D. doc. MVDr. Renata Karpíšková, Ph.D. Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i. Standardy v rámci stravovacích služeb EU

Více

Zdravotnictví Plzeňského kraje 2002

Zdravotnictví Plzeňského kraje 2002 Zdravotnictví Plzeňského kraje 2002 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky ÚZIS ČR, 2003 ISBN: 8072802496 1 Obsah Úvod... 3 Poznámky... 5 Nemocnice s počty lůžek v Plzeňském

Více

Sledování nozokomiálních infekcí krevního řečiště v PKN v prvním pololetí roku 2009

Sledování nozokomiálních infekcí krevního řečiště v PKN v prvním pololetí roku 2009 počet případů/1 OD Pardubická krajská nemocnice, a.s., Oddělení klinické mikrobiologie Sledování nozokomiálních infekcí krevního řečiště 29 Sledování nozokomiálních infekcí krevního řečiště v PKN v prvním

Více

synlab czech s.r.o. U Vojenské nemocnice 1200, 169 00 Praha 6

synlab czech s.r.o. U Vojenské nemocnice 1200, 169 00 Praha 6 Sekce parazitologie Kvalitativní stanovení protilátek proti leptospirám metodou aglutinace - lýze sérum, likvor 1 příprava materiálu - Odběr do...) srážlivá krev, likvor 2 ml, likvor 0,5 ml krev: 2-25

Více

Zdravotní stav obyvatel ČR. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Zdravotní stav obyvatel ČR. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Zdravotní stav obyvatel ČR Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Metody hodnocení zdravotního stavu 1 Proč hodnotíme zdravotní stav?: Základ pro praktická opatření, prevenci a výchovu obyvatel Prevence

Více

PŘEDČASNĚ NAROZENÝCH DĚTÍ

PŘEDČASNĚ NAROZENÝCH DĚTÍ OČKOVÁNÍ PŘEDČASNĚ NAROZENÝCH DĚTÍ Jitka Škovránková Dětské očkovací centrum FN Motol Ve světě se doporučuje stejně očkovat nezralé jako zralé děti, přestože existují kvalitativní i kvantitativní rozdíly

Více

Sledování zdravotníků po poranění ostrými předměty v praxi FN Brno. Mgr. Jana Fialová, Ph.D. OHE FN Brno MUDr. Lucie Rausová PLS FN Brno

Sledování zdravotníků po poranění ostrými předměty v praxi FN Brno. Mgr. Jana Fialová, Ph.D. OHE FN Brno MUDr. Lucie Rausová PLS FN Brno Sledování zdravotníků po poranění ostrými předměty v praxi FN Brno Mgr. Jana Fialová, Ph.D. OHE FN Brno MUDr. Lucie Rausová PLS FN Brno Poranění ostrým předmětem Bodná / řezná poranění Poranění nástrojem

Více