Sbohem, paní Bradfordová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sbohem, paní Bradfordová"

Transkript

1 Sbohem, paní Bradfordová aneb IČ spektroskopie ve službách kvantifikace proteinů Mgr. Stanislav Kukla Merck spol. s r. o.

2 Agenda 1 Zhodnocení současných možností kvantifikace proteinů Bradfordové metoda BCA metoda UV 280 AAA 2 IČ spektroskopie ve službách kvantifikace proteinů Výhody IČ spektroskopie 5 vysoce reálných scénářů Představení systému DirectDetect 2 Presentation title in footer 00 Month 0000

3 Současný stav kvantifikace proteinů Bradfordové metoda Založena na použití Coomassie Brilliant Blue G250 Barvička se váže především na bazické aminokyseliny (arginin) Posun absorpčního maxima z 465 nm na 595 nm Měřeno v kyvetách nebo mikrotitračních destičkách (na jedno použití) Nutnost standardní série pro každé stanovení BSA není vhodným standardem pro každé stanovení Známou interferencí jsou detergenty 3 Presentation title in footer 00 Month 0000

4 Současný stav kvantifikace proteinů BCA metoda Dvoustupňová reakce (biuret + chelatace Cu I činidlem BCA) Vzniklá komplexní sloučenina má absorpční maximum 562 nm Redukce Cu II Cu I ovlivněna sekvencí (cystein, tyrosin, tryptofan) Opět se měří v kyvetách/mikrotitr. destičkách, nutnost standardní série Známé interference: Redukční činidla (DTT) Chelatační činidla (EDTA) Fosfolipidy, adrenalin, dopamin, chlorpromazin, penicillin a jiné 4 Presentation title in footer 00 Month 0000

5 Současný stav kvantifikace proteinů UV 280 nm absorbance Spoléhá na absorpci záření aromatických aminokyselin v primární struktuře Metoda je závislá na znalosti ε 280 Rychlá metoda bez nutnosti kalibrace Interference látky, které absorbují v UV (nukleové kyseliny a jiné) Nelineární pro vyšší koncentrace 5 Presentation title in footer 00 Month 0000

6 Současný stav kvantifikace proteinů Analýza aminokyselin Obecně uznávaná jako zlatý standard v kvantifikaci proteinů Vzorek je rozložen na jednotlivé AK (6M HCl,0.1% fenol;110 ºC;24hod) Následuje separace (iontoměnič), derivatizace (ninhydrin) a detekce Nejde o rutinní, operativní metodu (core facility) Finančně a časově náročná 6 Presentation title in footer 00 Month 0000

7 Současný stav kvantifikace proteinů Historické intermezzo 7 Presentation title in footer 00 Month 0000

8 NOVINKA 2012: DirectDetect 8 Presentation title in footer 00 Month 0000

9 DirectDetect IČ spektroskopie & kvantifikace proteinů Přístroj měří FT-IR spektrum vzorku naneseného na měřící kartu 9 Presentation title in footer 00 Month 0000

10 DirectDetect Proč právě IČ? Kvantifikace proteinů je založena na analýze vibračních pásů amidových vazeb vlastní všem peptidům, proteinům Měření není závislé na primární struktuře proteinu Kvantifikace začíná na tripeptidech Lze použít BSA jako univerzální standard 10 Presentation title in footer 00 Month 0000

11 DirectDetect scénář č. 1 Srovnání IČ vs. UV 11 Presentation title in footer 00 Month 0000

12 DirectDetect scénář č. 2 SDS ve vzorku 12 Presentation title in footer 00 Month 0000

13 DirectDetect scénář č. 3 Tween 20 ve vzorku 13 Presentation title in footer 00 Month 0000

14 DirectDetect scénář č. 4 Redukční činidla ve vzorku 14 Presentation title in footer 00 Month 0000

15 DirectDetect scénář č. 5 Proteiny v buněčných lyzátech 15 Presentation title in footer 00 Month 0000

16 DirectDetect Srovnání IČ a AAA AAA DirectDetect 16 Presentation title in footer 00 Month 0000

17 DirectDetect Software Součástí přístroje je notebook se SW pro analýzu a uchovávání dat 17 Presentation title in footer 00 Month 0000

18 DirectDetect Software SW umožňuje: Analýzu a uchovávání dat z měření Vytváření vlastních kalibračních křivek Uživatelská prostředí (operátor vs. administrátor) Práci se spektry Export dat 18 Presentation title in footer 00 Month 0000

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33 2

34 2

35

36

37

38 3

39 3

40

41

42

43

44

45

46

47

48 DirectDetect Spotřební materiál karta Vzorek dávkován na membránu z hydrofilního PTFE, ve které je kroužek z hydrofóbního PTFE umožňuje co nejpřesnější fokusaci paprsku spektrofotometru na vzorek Dynamický rozsah měření: 0,2 5 mg/ml Objem vzorku: pouze 2 µl 48 Presentation title in footer 00 Month 0000

49 DirectDetect Kvantifikace peptidů Weighted material 4,5 Direct Detect 4,0 3,5 water 50%MeOH 1%AcOH Concentration [mg/ml] 3,0 2,5 2,0 1,5 50%DMSO 35%AcCN 0.5%TFA 50%DMSO 1,0 DMSO 0,5 0,0 P1 P2 P3 P4 P5 P6 Peptide 49 Presentation title in footer 00 Month 0000

50 DirectDetect Karta Tento typ kvantifikace proteinů umožňuje i měření dat zpětně DirectDetect (po 60 hod) Coomassie (po 30 min) BCA (po 30 min) 50 Presentation title in footer 00 Month 0000

51 DirectDetect Výhody systému Špičková FT-IR technologie Neruší detergenty a redukční činidla Není potřeba znát extinkční koeficient proteinu Vzorky je možné uchovat pro další reanalýzu Potřebuje minimum vzorku k měření Jde o platformu kvantifikace dalších biomakromolekul (lipipy, NK, cukry) Kompaktní přístroj (30 x 22 cm) 51 Presentation title in footer 00 Month 0000

52 DirectDetect Nabídka Systém zahrnuje: - DirectDetect spektrofotometr - Dell Latitude 2120 notebook - DirectDetect Software - Stojan na notebook - Stojánek na karty - 50 ks karet 52 Presentation title in footer 00 Month 0000

53 Děkuji za pozornost. Mgr. Stanislav Kukla Merck spol. s r. o Presentation title in footer 00 Month 0000

Současné možnosti turbidimetrie a nefelometrie

Současné možnosti turbidimetrie a nefelometrie Klin. Biochem. Metab., 14 (35), 2006, No. 3, p. 146 151. Současné možnosti turbidimetrie a nefelometrie Štern P. Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky VFN a 1. LF UK, Katedra klinické biochemie

Více

Analýza vod. Literatura. Znečištění povrchových vod. Eva Tesařová tesarove@natur.cuni.cz

Analýza vod. Literatura. Znečištění povrchových vod. Eva Tesařová tesarove@natur.cuni.cz Literatura Analýza vod Analytická chemie životního prostředí Popl, Fahnrich VŠCHT, 1999 Eva Tesařová tesarove@natur.cuni.cz Introduction to Environmental Analysis Roger Reeve Wiley; 2002 Znečištění povrchových

Více

SPEKTROMETRIE V BLÍZKÉ INFRAČERVENÉ OBLASTI

SPEKTROMETRIE V BLÍZKÉ INFRAČERVENÉ OBLASTI SPEKTROMETRIE V BLÍZKÉ INFRAČERVENÉ OBLASTI Pavel Matějka Úvod Spektrometrie v blízké infračervené oblasti ( near-infrared spectrometry NIR spectrometry) je metodou molekulové spektroskopie, která využívá

Více

Kvalita v laboratorní a kontrolní praxi

Kvalita v laboratorní a kontrolní praxi Kvalita v laboratorní a kontrolní praxi Část: Metrologická návaznost a kalibrace Vladimír Kocourek Praha, 2015 Historie metrologie Metrický systém pozdější jednotky SI: Míry a váhy začaly vznikat v 4.-3.

Více

Měření koncentrace roztoku absorpčním spektrofotometrem

Měření koncentrace roztoku absorpčním spektrofotometrem Měření koncentrace roztoku absorpčním spektrofotometrem Teoretický úvod Absorpční spektrofotometrie je metoda stanovení koncentrace disperzního podílu analytické disperze, založená na měření absorpce světla.

Více

KLINICKÁ A TOXIKOLOGICKÁ ANALÝZA. Praha

KLINICKÁ A TOXIKOLOGICKÁ ANALÝZA. Praha KLINICKÁ A TOXIKOLOGICKÁ ANALÝZA Praha 2008 Tato skripta vznikla pro potřeby kurzu Klinická a toxikologická analýza, pořádaného v rámci projektu Pražské analytické centrum inovací CZ.04.3.07/4.2.01.1/0002

Více

ULOHA Č. 6 - STANOVENÍ NEPOLÁRNÍCH EXTRAHOVATELNÝCH LÁTEK (NEL) 6.1 Teoretická část

ULOHA Č. 6 - STANOVENÍ NEPOLÁRNÍCH EXTRAHOVATELNÝCH LÁTEK (NEL) 6.1 Teoretická část ULOHA Č. 6 - STANOVENÍ NEPOLÁRNÍCH EXTRAHOVATELNÝCH LÁTEK (NEL) 6.1 Teoretická část V praxi se rozlišuje stanovení veškerých extrahovatelných látek (označení EL) a nepolárních extrahovatelných látek (označení

Více

FLUORIMETRICKÉ STANOVENÍ FLUORESCEINU

FLUORIMETRICKÉ STANOVENÍ FLUORESCEINU FLUORIMETRICKÉ STANOVENÍ FLUORESCEINU návod vznikl jako součást bakalářské práce Martiny Vidrmanové Fluorimetrie s využitím spektrofotometru SpectroVis Plus firmy Vernier (http://is.muni.cz/th/268973/prif_b/bakalarska_prace.pdf)

Více

Rodina proteinů 14-3-3: Dvojsečná zbraň v nádorové biologii

Rodina proteinů 14-3-3: Dvojsečná zbraň v nádorové biologii MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Ústav biochemie Rodina proteinů 14-3-3: Dvojsečná zbraň v nádorové biologii Bakalářská práce Brno 2011 Jana Nováková Poděkování Ráda bych touto cestou poděkovala

Více

Aspekty laboratorní diagnostiky novorozenecké žloutenky, porovnání dvou laboratorních metod a POCT metody stanovení bilirubinu

Aspekty laboratorní diagnostiky novorozenecké žloutenky, porovnání dvou laboratorních metod a POCT metody stanovení bilirubinu Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Aspekty laboratorní diagnostiky novorozenecké žloutenky, porovnání dvou laboratorních metod a POCT metody stanovení bilirubinu Bakalářská

Více

CHSK. Pro hodnocení kvality vod obvykle postačí základní sumární ukazatele. Pro organické látky se jedná zejména o ukazatele:

CHSK. Pro hodnocení kvality vod obvykle postačí základní sumární ukazatele. Pro organické látky se jedná zejména o ukazatele: CHSK Ve vodách mohou být obsažené různé organické látky v širokém rozmezí koncentrací od stopových množství až po majoritní složky podle druhu vod. Vzhledem k této různorodosti se organické látky ve vodách

Více

Hmotnostní spektrometrie zdroj analytických informací

Hmotnostní spektrometrie zdroj analytických informací Klin. Biochem. Metab., 20 (41), 2012, No. 4, p. 210 215. Hmotnostní spektrometrie zdroj analytických informací Friedecký D. 1,2, Lemr K. 3 1 Laboratoř dědičných metabolických poruch, OKB, Fakultní nemocnice

Více

INFRAČERVENÁ SPEKTROMETRIE

INFRAČERVENÁ SPEKTROMETRIE INFRAČERVENÁ SPEKTROMETRIE Patrik Kania 1 Úvod Infračervená spektroskopie patří do skupiny nedestruktivních analytických metod, kdy zkoumaný vzorek není analýzou nikterak poškozen, a přesto poskytuje informaci

Více

53 akcí s nabídkami více než 502 výrobků pro vaši laboratoř

53 akcí s nabídkami více než 502 výrobků pro vaši laboratoř www.vwr.com V tomto čísle Vítejte u podzimního čísla H!TS. V tomto období roku velmi často platí use it or lose it pro rozpočty laboratoří - nabízíme Vám proto další číslo H!TS plné nových produktů, speciálních

Více

Environmentální chemie I

Environmentální chemie I Environmentální chemie I Environmentální chemie I Předmět je zaměřen na studium chemických a fyzikálně-chemických dějů probíhajících v přirozeném a antropogenně ovlivněném prostředí. Součástí jsou také

Více

SYSTÉMY ZPRACOVÁNÍ OBRAZU

SYSTÉMY ZPRACOVÁNÍ OBRAZU Systémy zpracování obrazu SYSTÉMY ZPRACOVÁNÍ OBRAZU PRC 1170 Přesnost a kvalita řádně zaostřená: QUICK IMAGE, QUICK SCOPE a QUICK VISION. QUICK IMAGE, QUICK SCOPE a QUICK VISION: Zaměřené na to podstatné.

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA CHEMICKÁ ÚSTAV CHEMIE POTRAVIN A BIOTECHNOLOGIÍ FACULTY OF CHEMISTRY INSTITUTE OF FOOD SCIENCE AND BIOTECHNOLOGY ANALÝZA VYBRANÝCH PRVKŮ

Více

Ing. Eva Procházková

Ing. Eva Procházková Ing. Eva Procházková STUDIUM HYDROLYTICKÝCH A OXIDAČNÍCH ZMĚN TUKU U VÁLCOVĚ SUŠENÉHO PLNOTUČNÉHO MLÉKA STUDY OF HYDROLYTIC AND OXIDATIVE CHANGES OF FAT IN ROLLER DRIED WHOLE MILK POWDER DISERTAČNÍ PRÁCE

Více

Glukometrie II - POCT

Glukometrie II - POCT Glukometrie II - POCT Doc. MUDr. Petr Schneiderka, CSc. Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na LF UP a FZV UP Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0313

Více

Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta CHEMIE POTRAVIN Laboratorní cvičení Andrea Kleckerová

Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta CHEMIE POTRAVIN Laboratorní cvičení Andrea Kleckerová Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta CHEMIE POTRAVIN Laboratorní cvičení Andrea Kleckerová Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta CHEMIE POTRAVIN Laboratorní cvičení Ing. Andrea Kleckerová,

Více

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD MASARIKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA CHEMIE Diplomová práce ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Brno, 2007 Vedoucí diplomové práce: Doc. PhDr. Josef Budiš Vypracovala: Karolína Frintová 2 Prohlašuji,

Více

Využití fluorescence sinic a řas při hodnocení kvality vod. RNDr. Štěpán Zezulka, PhD.

Využití fluorescence sinic a řas při hodnocení kvality vod. RNDr. Štěpán Zezulka, PhD. Využití fluorescence sinic a řas při hodnocení kvality vod RNDr. Štěpán Zezulka, PhD. Kvalita vod Přehrady zdroje pitné vody Umělé i přírodní nádrže pro rekreaci Řeky, potoky, rybníky Odpadní vody Kvalita

Více

Diagnostika stavu valivých ložisek

Diagnostika stavu valivých ložisek Diagnostika stavu valivých ložisek RNDr. Radomír Sglunda V nákladech podniku hrají nezanedbatelnou roli finanční prostředky spotřebované na údržbu strojních zařízení. Pokud rozebereme strukturu nákladů

Více

Kreditní kurz: Preanalytická a postanalytická část laboratorního vyšetření

Kreditní kurz: Preanalytická a postanalytická část laboratorního vyšetření PREANALYTICKÁ A POSTANALYTICKÁ ČÁST LABORATORNÍHO VYŠETŘENÍ Úvod Části biochemického vyšetření (laboratorního diagnostického procesu) lze schematicky znázornit takto: Biochemické vyšetření / Laboratorní

Více

NÁSTIN péče o kvalitu v analytické a klinické laboratoři

NÁSTIN péče o kvalitu v analytické a klinické laboratoři NÁSTIN péče o kvalitu v analytické a klinické laboratoři Zbyněk Plzák Obsah NÁSTIN péče o kvalitu v analytické a klinické laboratoři... 1 Správnost měření... 3 Přesnost měření... 3 Nejistoty analytických

Více

Materiály pûvodního. Richard Pfiikryl Miroslava Novotná Zuzana Weishauptová Aneta Èastná 1) v plàového zdiva Karlova mostu a jejich skladba

Materiály pûvodního. Richard Pfiikryl Miroslava Novotná Zuzana Weishauptová Aneta Èastná 1) v plàového zdiva Karlova mostu a jejich skladba Materiály pûvodního v plàového zdiva Karlova mostu a jejich skladba Richard Pfiikryl Miroslava Novotná Zuzana Weishauptová Aneta Èastná 1) PrÛzkumY památek XVI - 1/2009 Karlův most v Praze, jedna z nejvýznamnějších

Více

4. DRUH A POSOUZENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ VE ZLÍNSKÉM KRAJI

4. DRUH A POSOUZENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ VE ZLÍNSKÉM KRAJI 4. DRUH A POSOUZENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ VE ZLÍNSKÉM KRAJI 4.1 Způsob hodnocení kvality ovzduší 4.1.1 Sledované látky a limitní hodnoty škodlivin Ochranu ovzduší upravuje Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně

Více

Struktura proteinů a funkce enzymů

Struktura proteinů a funkce enzymů Struktura proteinů a funkce enzymů RNDr. Tomáš Obšil, PhD. Katedra fyzikální a makromolekulární chemie Přírodovědecká fakulta UK v Praze HTobsil@natur.cuni.czTH 1. Struktura proteinů Proteiny se skládají

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY JIŘÍ HRONEK KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO

INFORMAČNÍ SYSTÉMY JIŘÍ HRONEK KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO INFORMAČNÍ SYSTÉMY JIŘÍ HRONEK VÝVOJ TOHOTO UČEBNÍHO TEXTU JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Více

Kvalita povrchových vod a jejich ochrana. Jakub Langhammer

Kvalita povrchových vod a jejich ochrana. Jakub Langhammer Kvalita povrchových vod a jejich ochrana Jakub Langhammer Katedra fyzické geografie a geoekologie Přírodovědecká fakulta Univerzita Karlova Praha 2002 Kvalita povrchových vod a jejich ochrana Skripta jsou

Více