Koupit. EKONOMICKÝ A STRATEGICKÝ VÝZKUM 21. ledna 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Koupit. EKONOMICKÝ A STRATEGICKÝ VÝZKUM 21. ledna 2015"

Transkript

1 EKONOMICKÝ A STRATEGICKÝ VÝZKUM 21. ledna 2015 Pojišťovny Aktualizace Česká republika Vienna Insurance Group Zvyšujeme cílovou cenu a doporučujeme akcie k nákupu Koupit Cena , m cíl EUR CZK Pot. růst ceny 12,8% Dividenda Celkový výnos Sektorové doporučení Zvýšit váhu Typ investice Aktivní na EMG trzích Roční vývoj ceny akcií Zdroj: Bloomberg Objem obchodů (v tis. ks) Zdroj: Bloomberg 42, ,4 38,8 EUR CZK EUR CZK 16,5% /14 04/14 07/14 10/14 01/ /14 04/14 07/14 10/14 01/15 Investiční doporučení: Zvyšujeme doporučení pro akcie VIG z Držet na Koupit. Cena akcií se během posledního roku držela v pásmu 34 až 40 EUR za kus a vesměs jejich aktuální hodnota odpovídá naší předchozí cílové ceně, kterou jsme odhadli v naší březnové analýze. Nově stanovená cílová cena 42,3 EUR s očekávanou dividendou 1,4 EUR nyní nabízí potenciální výnos ve výši 16,5 %. Cílová cena odpovídá 12,6násobku očekávaného zisku pro letošní rok a 9,8násobku průměrného zisku pro následujících deset let. V tomto období pak odhadujeme průměrný dividendový výnos na úrovni necelých čtyř procent. Fakt/dopad: Naše dlouhodobé předpovědi doznaly pouze drobných změn. Snížili jsme objemy hrubého předepsaného pojistného pro následující roky, když jeho úroveň pro loňský rok zůstala pod naším očekáváním. Na druhou stranu pojišťovna operovala s nižšími náklady, což nakonec vedlo k tomu, že jsme celkový hospodářský výsledek za loňský rok upravili jen lehce dolů. Určitou roli ve snížení ziskovosti sehrál i finanční výsledek. Odhadovaný zisk z finančních transakcí jsme rovněž přehodnotili mírně dolů, když se zcela nenaplnil předpoklad rychlého zvyšování tržních úrokových sazeb a naopak ECB přišla s dalším uvolňováním měnové politiky. Všechny tyto změny jsme promítli pak na celý horizont naší predikce. Oproti minulé analýze jsme mírně zvýšili dividendový výplatní poměr, který tak nyní lépe odpovídá dosavadní dividendové politice pojišťovny. V následujících letech tak předpokládáme pokračující růst dividend, nicméně výplatní poměr uvažujeme konstantní. Rizika vývoje v Rumunsku a Itálii se dle nás snížila, přesto však nejsou nevýznamná, což jsme zohlednili i ve stanovení naší cílové ceny. Kapitálová pozice pojišťovny zůstává nadále velmi silná i díky vysokému objemu zadržovaného zisku. Kromě firmou opakovaně zmíněné potřeby připravit se na možné zpřísnění regulatorních požadavků (Solvency II) může být kapitálová rezerva použita pro akvizice. Možnost akvizic patří mezi pozitivní rizika pro naše ocenění akcií společnosti. Cílová cena: Zvyšujeme ze 37,4 EUR na 42,3 EUR na akcii (odpovídá CZK při očekávaném kurzu 27,7 CZK/EUR). Hlavním důvodem tohoto navýšení je výrazně nižší diskontovaná míra (7,5 %), kterou jsme v našem ocenění použili. Cílová cena je stanovena na základě ocenění modelem diskontovaných dividend. Očekávané události: VIG zveřejní předběžné nekonsolidované pojistné za loňský rok 27. ledna. Ucelené hospodářské výsledky pak budou zveřejněny 14. dubna. Data o akcii RIC VIGR.PR Bloom VIG CP 52týdenní rozmezí Tržní kap. (CZK mld.) Tržní kap. (EUR mil.) Volně obchod. (%) , Výkon (%) Akcie Relativně k PX 1m 2,3 1,6 3m 7,0 5,6 12m 0,2 8,0 Zdroj: Bloomberg Finanční data e 2015f 2016f Poměrové ukazatele e 2015f 2016f Předepsané pojistné ( m) P/E akt. cena (x) 23,9 11,1 10,4 9,3 Čisté pojistné ( m) P/E cílová cena (x) 27,0 12,6 11,7 10,4 Finanční výsledek ( m) Price/NEP (%) 63,9 63,9 60,6 54,9 Čistý zisk ( m) Dividendový výnos (%) 2,8 3,1 3,3 3,5 Zisk na akcii ( ) 1,6 3,4 3,6 4,1 Price/Emb. value (x) 0,9 0,8 0,8 0,8 Dividenda na akcii ( ) 1,2 1,3 1,4 1,5 ROE (%) 3,9 8,7 8,8 9,4 Výplatní poměr (%) 82,8 41,6 41,4 40,0 ROA (%) 0,5 1,1 1,1 1,2 Emb. value na akcii ( ) 48,1 51,0 53,5 56,0 ROEV (%) 8,6 8,9 7,7 8,2 Odkazy na původní analýzy: Miroslav Frayer (420) Čtěte, prosím, důležité upozornění na poslední straně

2 Dosavadní výsledky hospodaření v roce 2014 Výsledky hospodaření pojišťovny za Q3 14 Miliony EUR Q3 13 Q3 14 yoy Odhad KB Konsensus* Hrubé předepsané pojistné % Čisté zasloužené pojistné % Finanční výsledek % Zisk před zdaněním % Čistý zisk po minoritách % Zdroj: VIG, Ekonomický a strategický výzkum, Komerční banka, * konsensus vytvořený VIG mezi 14 dotázanými analytiky včetně KB Meziroční zlepšení ve Q3 14 bylo ovlivněno především nízkou srovnávací základnou loňského třetího čtvrtletí. Rakouská pojišťovna vykázala za třetí kvartál čistý zisk ve výši 114 mil. EUR, což je zhruba o polovinu více oproti stejnému období loňského roku. Důvodem však byl velmi slabý loňský třetí kvartál kvůli nepříznivému vývoji v Rumunsku a v italské divizi. Zisk před zdaněním pak činil 140 mil. EUR, což znamená meziroční nárůst o 27 %. Pozitivním faktorem je to, že do nezdaněného zisku přispěly všechny trhy kladně. Hrubé předepsané pojistné se ve třetím čtvrtletí zvýšilo jen nepatrně, a to o 2 % na 2,055 mld. EUR. Lepším výsledkům bránil i nepříznivý vývoj devizových kurzů. VIG pokračuje ve výrazném omezování aktivit ve své italské divizi a Rumunsku. U balkánské země se jedná především o útlum u havarijního pojištění, naopak jsou patrné známky zlepšení v případě povinného ručení. Rumunský business navázal na první polovinu loňského roku a rovněž ve třetím čtvrtletí operoval s kladným nezdaněným ziskem. Nákladovost celé skupiny (combined ratio) ve třetím čtvrtletí klesla na 97,2 %, zatímco před rokem byla o 5,1 pb výše (100,6 % na konci roku 2013, 97,1 % za první pololetí letošního roku). Solventnost zůstává nadále velmi silná (Solvency 1 ratio na 295 %). Pojišťovna nadále pokračovala ve snižování nákladů na většině svých trhů. Pomineme-li odpisy zaúčtované ve druhém čtvrtletí (50% odpis podřízeného dluhu Hypo Alpe-Adria ve výši 24 mil. EUR a částečný odpis 37% vlastnického podílu ve Verkehrsbüro ve výši 13 mil. EUR), dařilo se pojišťovně dále snižovat administrativní náklady. Celková nákladovost se pak snižovala prakticky na všech trzích, kde VIG působí. Rovněž je patrné, že situace v Rumunsku se začíná zlepšovat a zaváděná restrukturalizační opatření od druhé poloviny roku 2013 se již ve výsledcích projevují. Na kladné výkonnosti této balkánské země na úrovni nezdaněného zisku se ale projevilo především nižší vyplácené pojistné plnění. Výrazné zlepšení ziskovosti v loňském roce je ovlivněno především slabým rokem V posledním kvartále očekáváme v meziročním srovnání prakticky totožný objem hrubého předepsaného pojistného, nižší náklady by však měly vést k výraznému zlepšení celkové ziskovosti. V porovnání s naší předchozí prognózou jsme za celý loňský rok zaznamenali nižší hrubé předepsané pojistné, které by se však díky lepší efektivitě a nižší nákladovosti mělo projevit jen na nepatrně horším než očekávaném celkovém hospodářském výsledku. Rok 2014 by tak měl přinést výrazné zlepšení celkového nezdaněného zisku na 471 mil. EUR (+84 % y/y). Nutno podotknout, že takto vysoký meziroční nárůst byl ovlivněn velmi slabou výkonností v roce Předpovědi ve střednědobém a dlouhodobém horizontu Naše makroekonomické předpoklady vycházejí převážně z odhadů dynamiky HDP na trzích VIG z databáze MMF (aktualizované odhady do roku 2019), pro český a slovenský trh pak využíváme vlastní předpovědi HDP. Za explicitní období uvažujeme v našem modelu následujících deset let, výsledek roku 2024 je pak určující pro terminální hodnotu firmy. Vývoj propojištěnosti na jednotlivých trzích je pak dán vývojem HDP na obyvatele v paritě kupní síly v poměru k průměru EU ledna

3 Očekávaný stabilní růst hrubého předepsaného pojistného. Vývoj pojistného V souvislosti s nižším objemem hrubého předepsaného pojistného v loňském roce jsme snížili odhady objemů na celém horizontu predikce s výraznějším dopadem především v následujících třech letech. Pro následujících deset let očekáváme průměrný růst hrubého předepsaného pojistného na úrovni 6,0 %, což by mělo být více, než očekáváme u celého pojistného trhu, kde pojišťovna VIG působí (+3,7 %). Společnost by tak měla v následujících letech pozvolna navyšovat svůj tržní podíl. Nepatrně vyšší dynamiku bychom měli zaznamenat u životního pojištění (+6,6 %), neživotní by mělo růst o zhruba 5,5 %. Z pohledu jednotlivých teritoriálních trhů bychom měli zaznamenávat klesající podíl pojistného u domovského Rakouska ze současných 44 % k 37 % v roce Dlouhodobě očekáváme, že s rostoucí životní úrovní obyvatelstva poroste i propojištěnost na trzích střední a východní Evropy, kde je v průměru nižší než na vyspělých trzích. Mezi trhy s největším potenciálem řadíme přes útlum v roce 2013 Polsko, pobaltské země a v dlouhodobějším horizontu i Ukrajinu. Očekávaný vývoj hrubého předepsaného pojistného (v mld. EUR) 18 Životní pojištění Pojištění majetku a odpovědnosti Zdravotní pojištění Zdroj: Ekonomický a strategický výzkum, Komerční banka Ziskovost Za rok 2013 zisková marže počítaná na základě nezdaněného zisku a čistého zaslouženého pojistného poměrně výrazně klesla, což bylo tehdy způsobeno odpisy goodwillu v Rumunsku, ztrátami v pojištění vozidel v italské divizi a květnovými a červnovými povodněmi. Zvýšené náklady tohoto charakteru (s výjimkou odpisů v Hypo Alpe-Adria Verkehrsbüro) jsme ale vloni nezaregistrovali, navíc jednotlivé trhy nepostihly žádné masivní živelné pohromy, což se projevilo v opětovném nárůstu ziskové marže, kterou pro rok 2014 odhadujeme na 7,2 %, a to zejména zásluhou neživotního pojištění. V dlouhodobém horizontu očekáváme průměrnou ziskovou marži na zhruba 6,0 %. Problémy v italské divizi a Rumunsku vnímáme jako krátkodobé, v letošním roce by neměly pro hospodaření firmy představovat výraznější zátěž. Omezování aktivit v Itálii bude nadále pokračovat a nelze vyloučit, že dojde k jejich úplnému ukončení v následujících dvou až třech letech. V případě Rumunska se zdá, že to nejhorší má pojišťovna již za sebou a balkánská země by mohla opět vykázat kladný hospodářský výsledek. V letech 2015 až ledna

4 čekáme ziskovou marži přes sedm procent, v dlouhodobém období by měla v průměru činit zhruba 6,0 %. Očekáváme nepatrný růst podílu životního pojištění, kde jako riziko vidíme možné alternativy spoření jako penzijní či investiční fondy, které mohou tlačit na pokles marží. Finanční výsledek pojišťovny jsme oproti minulé prognóze snížili. Přestože by měl být pozitivně ovlivněn rostoucími výnosy a úrokovými sazbami v důsledku zpřísňování měnové politiky v USA, jejich růst zřejmě nebude tak výrazný a rychlý, jak jsme původně očekávali, když svoji roli by mohly sehrát obavy o globální ekonomické oživení. V Evropě pak růstu výnosů bude bránit kvantitativní uvolňování, které by měla ECB oznámit na nadcházejícím zasedání. Za loňský rok by měl být čistý zisk více jak dvojnásobný oproti roku V následujících letech by měl dále růst. Za loňský rok by měla pojišťovna vykázat zisk na úrovni 3,4 EUR na akcii po 1,6 EUR za rok Letos by se měl zvýšit na 3,6 EUR a v následujících letech pak dále přes čtyři eura. Naše odhady se nachází pro následující dva roky mírně nad konsensem trhu dle agentury Bloomberg. Odhadovaný vývoj zisků na akcii (EUR) Odhadovaná dividenda na akcii (EUR) 5,0 nová prognóza původní prognóza 2,0 Odhad KB Bloomberg 4,0 1,6 3,0 1,2 2,0 0,8 1,0 0,4 0, , Zdroj: Ekonomický a strategický výzkum, Komerční banka, Bloomberg Předpokládáme postupný nárůst dividend v budoucích letech. Dividendy Záměrem pojišťovny je držet výplatní poměr minimálně na 30 % čistého zisku. Návrh dividendy ze zisku roku 2014 by mohl management oznámit na konci ledna se zveřejněním předběžných provozních ukazatelů (27. ledna). Očekáváme dividendu ve výši 1,4 EUR, což by znamenalo její zvýšení o 10 centů oproti loňskému roku. Výplatní poměr při námi odhadovaném čistém zisku by tak dosáhl výše zhruba 42 %. S výplatním poměrem okolo 40 % počítáme i v budoucích letech. Ten jsme nepatrně navýšili, neboť předpokládáme, že VIG bude pokračovat ve své dosavadní dividendové politice, když od roku 2011 pravidelně navyšovala dividendu o 10 centů. Výrazné navyšování výplatního poměru ale nečekáme, přestože pojišťovna je silně kapitalizovaná. Máme za to, že zadržování kapitálu je pojistkou proti případnému navýšení kapitálových požadavků (Solvency II) a zároveň rezervou pro případné akvizice (zejména Polsko, Pobaltí, Ukrajina). Vzhledem k očekávanému rostoucímu zisku v dalších letech předpokládáme i postupný růst budoucích dividend. Úroveň zadržovaného kapitálu z výše uvedených důvodů je poměrně vysoká a představuje tak pozitivní riziko pro vyšší ocenění firmy v okamžiku jeho efektivního využití na případné akvizice. Na druhou stranu nepředpokládáme, že by případné navýšení kapitálových požadavků mohlo vést ke snížení výplatního poměru pod stávající minimum 30 % a negativní riziko je tedy v tomto ohledu podle našeho názoru nepatrné. 21. ledna

5 Sektorové srovnání Akcie VIG se vzhledem k dosaženým i očekávaným ziskům obchodují na podobných násobcích v porovnání se skupinou srovnatelných pojišťoven i celým evropským pojistným trhem. Z pohledu sektorového srovnání tak nevidíme prostor pro pohyb cen akcií jedním či druhým směrem. Sektorové srovnání ocenění VIG a podobných pojišťoven Společnost P/E P/E 15e P/E 16e P/B EV/S EV/S 15e EV/S 16e VIG (odhady KB) 11,1 10,4 9,3 0,95 0,69 0,75 0,73 Medián srovnávací skupiny 10,7 10,2 9,8 0,95 0,44 0,53 0,52 Axa 10,2 9,7 9,2 0,93 0,34 0,53 0,51 Allianz 10,5 10,2 10,3 1,11 0,72 0,69 0,67 Generali 19,2 12,9 11,1 1,22 0,46 0,54 0,53 ING n/a 11,1 9,7 0,90 n/a n/a n/a PZU 13,3 12,9 14,0 3,23 2,34 2,60 2,51 Triglav 8,0 7,7 9,8 0,95 0,33 0,13 0,04 Uniqa 10,9 8,2 7,0 0,73 0,43 0,35 0,34 Medián ostatních všeobecných pojišťoven z indexu DJ Stoxx600 14,2 12,7 10,6 1,47 0,70 0,88 0,87 Ageas 19,8 13,2 9,4 0,67 0,70 1,19 1,18 Aviva 14,4 11,0 10,5 1,79 0,04 0,05 0,05 Baloise 9,6 8,0 10,5 1,01 0,36 0,50 0,51 Gjensidige 14,2 15,4 16,2 2,74 3,00 3,02 2,88 Helvetia 10,3 10,5 10,6 0,96 0,35 0,49 0,44 Mapfre 11,4 9,9 9,3 1,00 0,53 0,53 0,51 Sampo 14,7 14,9 14,5 2,10 3,42 4,11 4,04 TopDanmark 15,5 14,9 17,0 4,28 1,54 1,98 1,99 Zurich FS 11,5 12,7 11,5 1,47 0,70 0,88 0,87 Zdroj: Bloomberg k ; Ekonomický a strategický výzkum, Komerční banka Ocenění a cílová cena Na výpočet fair value jsme použili model diskontovaných dividend. Očekávanou dividendu ze zisku na dalších 10 let ( ) jsme diskontovali k začátku roku 2015 a odhadli současnou hodnotu dividend po roce Použitá diskontní míra (cena vlastního kapitálu) je 7,5 %, kdy pro její výpočet využíváme jako bezrizikovou míru vážený průměr výnosů 10letých státních dluhopisů zemí, kde společnost působí (0,9 %), a Damodaranovy rizikové prémie. Použili jsme cílovou růstovou míru 1,6 %, která je konzistentní se součinem cílového zadržovacího poměru a očekávaného ROE. S použitím výše zmíněných parametrů jsme stanovili fair value akcií VIGu na 42,8 EUR. Cílová cena je o 1 % nižší než fair value díky negativnímu parametru atraktivity společnosti a spekulativního potenciálu. Cílová cena Abychom dosáhli cílové ceny, vzali jsme v potaz tři parametry. Každému parametru můžeme přiřadit hodnotu mezi -10 % až +10 %, což znamená, že cílová cena se může nacházet od 70% do 130 % fair value. Sektorová atraktivita (+5 %): Société Générale má pozitivní sektorové doporučení pro pojišťovny. Atraktivita společnosti (-3 %): Ceníme si dlouhodobého stabilního růstového modelu a pokračující teritoriální diverzifikace. V krátkodobém horizontu však stále 21. ledna

6 vidíme rizika pramenící z vývoje v Rumunsku a Itálii, přestože se situace v obou zemích zlepšuje. Proto jsme také tento parametr upravili nepatrně nahoru z předchozích -5. Spekulativní potenciál (-3 %): Akcie se obchodují zhruba na úrovni trhu, nicméně vysoká expozice vůči rozvíjejícím se trhům v současné nejisté makroekonomické situaci je pro spekulace spíše nepříznivá. Pomocí výše zmíněných parametrů jsme stanovili naši 12měsíční cílovou cenu na 42,3 EUR (tj. fair value -1 %). Analýza citlivosti cílové ceny Růstová míra\cena VK 6,5% 7,0% 7,5% 8,0% 8,5% 0,6% 42,3 39,9 37,8 36,0 34,5 1,1% 45,2 42,3 39,9 37,8 36,0 1,6% 48,7 45,2 42,3 39,9 37,8 2,1% 52,9 48,7 45,2 42,3 39,9 2,6% 58,3 52,9 48,7 45,2 42,3 Zdroj: Ekonomický a strategický výzkum, Komerční banka Hlavní rizika proti našemu ocenění Přírodní katastrofy jsou hlavním nefinančním rizikem. Záplavy a bouře významně zvyšují vyplácené pojistné, které se negativně odráží na ziskovosti. Růst ekonomiky: Růst propojištěnosti na trzích střední a východní Evropy je spjat s očekáváním konvergence těchto ekonomik směrem ke starším členským zemím EU. Pojišťovny analyzují historická data a výsledky používají v ocenění svých produktů. Změny ve výskytu či rozsahu rizik mohou vést ke ztrátám. Řízení aktiv a závazků: pojišťovny řídí svá aktiva tak, aby byly schopny dostát závazkům. Nesprávné řízení, ať už kvůli pochybením či nedostupnosti adekvátních finančních nástrojů, může mít na výsledky negativní dopad. Úrokové riziko: některé produkty životního pojištění garantují minimální míru zhodnocení vložených prostředků. Zhoršení situace na finančních trzích nebo přetrvávající nízké úrokové sazby mohou vést k dlouhodobému zhoršení profitability takových produktů. Politické riziko: některé pojistné produkty jsou daňově zvýhodněné. Politický vývoj, úsporná opatření a další změny mohou vést ke zrušení těchto zvýhodnění a negativně tak ovlivnit ziskovost společnosti. Vývoj sektoru mohou ovlivnit i další změny jako například zrušení povinného pojištění odpovědnosti při provozu motorových vozidel. Penzijní reformy mohou mít negativní dopad na životní pojišťovny. Penzijní fondy nabízejí alternativu k životnímu pojištění. Odlišný daňový režim nebo neadekvátní podpora penzijním fondům mohou životní pojišťovny znevýhodnit. 21. ledna

7 Finanční údaje VIG f Ocenění e 2015f 2016f 2017f 2018f 2019f 2020f Počet akcií ke konci roku (mil.) P/E 27,0 12,6 11,7 10,4 10,3 10,2 9,9 9,5 Price / embedded value 0,9 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,6 Cena / hrubý provozní zisk (GOI) 8,7 7,6 6,7 5,0 4,9 4,8 4,6 4,4 Dividendový výnos (%) 2,8 3,1 3,3 3,5 3,8 3,8 4,0 4,0 Údaje v přepočtu na akcii (EUR) EPS 1,6 3,4 3,6 4,1 4,1 4,2 4,3 4,4 Provozní zisk 4,9 5,6 6,3 8,4 8,7 8,9 9,2 9,6 Dividenda 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,6 1,7 1,7 Embedded value 48,1 51,0 53,5 56,0 58,1 60,4 62,8 65,4 Výkaz zisků a ztrát (mil. EUR) Hrubé předepsané pojistné (GWP) Čisté zasloužené pojistné (NEP) Finanční výsledek Pojistná plnění Provozní náklady Provozní výsledek Ostatní výnosy Zisk před zdaněním Daň z příjmu Menšinové podíly Náklady na hybridní kapitál Hospodářský výsledek Rozvaha (mil. EUR) Nehmotná aktiva Vlastní jmění Podřízený dluh a jiné výpůjčky Rezervy ze ŽP Rezervy z NP Jiné rezervy Rezervy IŽP Investice mimo IŽP Investice IŽP Embedded value Poměrové ukazatele (%) ROE 3,9 8,7 8,8 9,4 9,0 8,7 8,5 8,4 ROA 0,5 1,1 1,1 1,2 1,1 1,1 1,0 1,0 ROEV 8,6 8,9 7,7 8,2 6,8 6,9 6,9 7,0 Zisková marže 4,2 7,2 7,3 7,4 7,0 6,6 6,4 6,3 Combined ratio (než. pojištění) 100,6 93,9 96,2 93,9 94,1 94,3 94,4 94,6 Efektivní daňová sazba 27,8 22,5 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 GWP y/y -1,2 0,2 4,6 10,5 6,5 6,4 5,6 5,4 GOI y/y -23,2 14,9 13,3 33,2 2,9 2,6 3,4 4,3 Čistý zisk y/y -47,9 114,6 7,6 12,0 1,3 1,0 2,9 3,9 Dividenda na akcii y/y 9,1 8,3 7,7 7,1 6,7 0,0 6,3 0,0 Vlastní jmění / aktiva 12,0 12,4 12,1 12,0 12,1 11,9 11,7 11,6 Celkové investice / celkové rezervy 110,6 112,8 113,3 113,1 111,2 112,9 114,0 114,8 Neživotní rezervy / pojistné 99,9 96,4 97,5 94,8 95,1 95,4 95,7 96,1 Výplatní poměr 82,8 41,6 41,4 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 Zdroj: VIG, Ekonomický a strategický výzkum, Komerční banka 21. ledna

8 Hlavní ekonom a vedoucí Ekonomického a strategického výzkumu Jan Vejmělek, Ph.D., CFA (420) KB EKONOMICKÝ A STRATEGICKÝ VÝZKUM Ekonomové Jiří Škop, Ph.D. Marek Dřímal Viktor Zeisel Jana Steckerová (420) (420) (420) (420) Akcioví analytici Josef Němý, CFA Miroslav Frayer (420) (420) SKUPINA SG VE STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPĚ Chief Economist of SG Poland Head of Research of Rosbank Chief Economist of BRD-GSG Jaroslaw Janecki Evgeny Koshelev Florian Libocor (48) (7) (40) Vedoucí výzkumu finančních trhů BRD-GSG Economist Akciový analytik Carmen Lipara Simona Tamas Laura Simion, CFA (40) (40) (40) Head of Global Economics Michala Marcussen (44) SG GLOBAL ECONOMICS RESEARCH Eurozóna Anatoli Annenkov Michel Martinez Yacine Rouimi Souheir Asba (44) (33) (33) (44) Severní Amerika Velká Británie Latinská Amerika Brian Jones Aneta Markowska Brian Hilliard Dev Ashish (1) (1) (44) (91) Asie a Tichomoří Čína Japonsko Klaus Baader Wei Yao Takuji Aida Kiyoko Katahira (852) (852) (81) (81) Korea Indie Inflace Suktae Oh Kunal Kumar Kundu Hervé Amourda Shivangi Shah (82) (91) (91) (91) Global Head of Research Patrick Legland (33) SG CROSS ASSET RESEARCH FIXED INCOME & FOREX GROUPS Head of Fixed Income & Forex Strategy Vincent Chaigneau (44) Fixed income Ciaran O'Hagan Adam Kurpiel Jean-David Cirotteau Takuma Sugawara (33) (33) (33) (81) Mary-Beth Fisher Jorge Garayo Patrick Gouraud Bruno Braizinha (1) (44) (1) (1) Shakeeb Hulikatti Marc-Henri Thoumin (91) (44) Foreign Exchange Sébastien Galy Olivier Korber (Derivatives) Alvin T. Tan Stephanie Aymes (1) (33) (44) (44) Head of Emerging Markets Strategy Benoît Anne (44) Régis Chatellier Eamon Aghdasi Amit Agrawal Phoenix Kalen (44) (1) (91) (44) ledna

9 Upozornění Doporučení v tomto dokumentu ani samotný dokument nebyly před zveřejněním zpřístupněny dotčené společnosti. Toto doporučení není aktualizováno v pravidelných intervalech. Datum další aktualizace dosud nebylo stanoveno a bude ovlivněno relevantními změnami faktů podstatných pro toto doporučení tak, aby odráželo vývoj společnosti nebo sektoru. Hlavní metody, které Komerční banka používá pro určení cílové ceny akcií, jsou analýza diskontovaných volných peněžních toků (cash flow) a sektorové srovnání. Další metody mohou být použity, pokud budou analytikem uznány za vhodné (mj. součet oceněných částí, diskontované dividendy, diskont či prémie k čisté hodnotě aktiv). Cílová cena je stanovena na období dvanácti měsíců. Komerční banka používá tři stupně investičních doporučení: koupit, držet a prodat. Doporučení je stanoveno na období tří až šesti měsíců. Hlavním faktorem pro určení doporučení je rozdíl mezi aktuální tržní cenou a cenou cílovou vypočítanou analytiky KB. Doporučení by mělo zohledňovat také další faktory, o kterých analytik předpokládá, že mohou ovlivnit titul a trh v daném období 3-6 měsíců, takže cílová cena výrazně nad současnou tržní cenou nemusí automaticky znamenat doporučení koupit pro dalších 3-6 měsíců. Oceňovací metody a klíčové faktory pro určení doporučení jsou vysvětleny v textu každé analýzy. Graf níže zobrazuje strukturu stupňů platných investičních doporučení akciových analytiků Ekonomického a strategického výzkumu KB (9 doporučení). Investiční doporučení akciového výzkumu KB (k 21. lednu 2015) Prodat 11% Koupit 45% Držet 44% Zdroj: Ekonomický a strategický výzkum, Komerční banka 21. ledna

10 ČEZ O2 CR CME Orco Philip Morris CR Přehled posledních doporučení k jednotlivým titulům vybraných emitentů SPAD* NWR Pegas Nonwovens Unipetrol Fortuna VIG Doporučení držet držet koupit - koupit prodat koupit držet držet koupit Cílová cena CZK 635 CZK 265 USD 3,0 pokrývání CZK CZK 0,60 CZK 673 CZK 136 CZK 130 EUR 42,3 ukončeno Datum 22/9/14 2/12/14 18/11/14 27/3/14 1/9/14 2/9/14 13/6/14 28/11/14 13/1/15 21/1/15 Přehled doporučení za předchozích 12 měsíců (čtvrtletně) Doporučení držet držet držet prodat držet koupit držet Cílová cena CZK 567 CZK 273 USD 2,6 - CZK 145 CZK 137 EUR 37,4 Datum 10/7/14 1/8/14 18/8/14 2/7/14 24/4/14 30/6/14 3/3/14 Doporučení držet prodat prodat prodat Cílová cena CZK 505 CZK 273 USD 2,5 CZK 7 Datum 6/2/14 21/5/14 4/3/14 27/2/14 Doporučení Cílová cena prodat v revizi Datum 23/1/14 Doporučení Cílová cena Datum Přímý či nepřímý podíl emitenta na základním kapitálu KB vyšší než 5% Jiný významný finanční zájem KB a/nebo s ní propojené osoby ve vztahu k emitentovi Přímý či nepřímý podíl KB na základním kapitálu emitenta vyšší než 5% významný finanční zájem osoby/osob podílejících se na tvorbě doporučení ve vztahu k emitentovi Management nebo spolu management emisí CP příslušného emitenta za posledních 12 měsíců, Smluvní vztahy pro poskytování investičních služeb mezi KB a příslušným emitentem, Dohoda o rozšiřování investičních doporučení mezi KB a příslušným emitentem, KB market making** pro tituly příslušného emitenta, Zdroj: Ekonomický a strategický výzkum, Komerční banka Vztahy Komerční banky s jednotlivými emitenty Komerční banka může mít s emitenty uzavřenu smlouvu o poskytování některých investičních služeb, tyto informace podléhají bankovnímu tajemství a nemohou být zveřejněny, 21. ledna

11 Informace uvedené v tomto dokumentu nemohou být považovány za nabídku k nákupu či prodeje jakéhokoliv investičního nástroje nebo jinou výzvu či pobídku k jeho nákupu či prodeji. Veškeré zde obsažené informace a názory pocházejí nebo jsou založeny na zdrojích, které Komerční banka, a.s. považuje za důvěryhodné, nicméně tímto nepřebírá záruku za jejich přesnost a úplnost, ačkoliv vychází z toho, že byly publikovány tak, aby poskytovaly přesný, plný a nezkreslený obraz skutečnosti. Názory Komerční banky, a.s. uvedené v tomto dokumentu se mohou měnit bez předchozího upozornění. Komerční banka, a.s. a společnosti, které s ní tvoří jeden koncern, se mohou příležitostně podílet na obchodech s investičními nástroji, obchodovat s nimi nebo vykonávat činnost tvůrce trhu pro investiční nástroje nebo je držet, poskytovat poradenství či jinak profitovat z obchodů s investičními nástroji nebo od nich odvozených derivátů, které byly emitovány osobami zmíněnými v tomto dokumentu. Zaměstnanci Komerční banky, a.s. a dalších společností tvořících s ní koncern nebo osoby jim blízké, včetně autorů tohoto dokumentu, mohou příležitostně obchodovat nebo držet investiční nástroje zmíněné v tomto dokumentu nebo od nich odvozené deriváty. Komerční banka, a.s. a společnosti tvořící s ní koncern nejsou tímto dokumentem vázáni při poskytování investičních služeb svým klientům. Komerční banka, a.s. nepřebírá nad rámec stanovený právními předpisy odpovědnost za škodu způsobenou použitím tohoto dokumentu nebo informací v něm obsažených. Tento dokument je určen primárně pro profesionální a kvalifikované investory. Pokud kopii tohoto dokumentu obdrží jiná než výše uvedená osoba, neměla by své investiční rozhodnutí založit výhradně na tomto dokumentu, ale měla by si zároveň vyhledat nezávislého poradce. Každý investor je povinen přijmout vlastní informované rozhodnutí o vhodnosti investice, protože investiční nástroj uvedený v tomto dokumentu nemusí být vhodný pro všechny investory. Minulá výkonnost investičních nástrojů nezaručuje výkonnost budoucí. Očekávaná budoucí výkonnost je založena na předpokladech, které nemusí nastat. S investičními nástroji a investicemi jsou spojena různá investiční rizika, přičemž hodnota investice může stoupat i klesat a není zaručena návratnost původní investované částky. Investiční nástroje denominované v jiné měně jsou navíc vystaveny riziku vyplývajícímu ze změn devizových kurzů s možným pozitivním nebo negativním dopadem na cenu investičního nástroje, a následně na zhodnocení investice. Tento dokument je vydán Komerční bankou, a.s., která je bankou a obchodníkem s cennými papíry ve smyslu příslušných právních předpisů, a jako taková podléhá dozoru České národní banky. Komerční banka, a.s. přijala řadu opatření, aby zabránila možnému střetu zájmů při tvorbě investičních doporučení, a to zavedením odpovídajícího vnitřního členění zahrnujícího informační bariery mezi jednotlivými útvary Komerční banky, a.s. v souladu s požadavky kladenými příslušnými právními předpisy. Zaměstnanci Komerční banky, a.s. postupují v souladu s vnitřními předpisy upravujícími střet zájmů. Žádné hodnocení zaměstnanců, kteří se podílejí na tvorbě investičních doporučení, není podmíněno nebo závislé na objemu nebo zisku z obchodování Komerční banky, a.s. s investičními nástroji zmíněnými v tomto dokumentu nebo na jejím obchodování s emitenty těchto investičních nástrojů. Hodnocení autorů investičních doporučení ale spočívá ve vazbě na zisk Komerční banky, a.s., na kterém se částečně podílejí i výsledky obchodování s investičními nástroji. Doporučení uvedená v tomto dokumentu jsou určena veřejnosti a před jeho zveřejněním není dokument k dispozici osobám, které se nepodílely na tvorbě tohoto dokumentu. Komerční banka, a.s. obvykle nezasílá investiční doporučení jednotlivým emitentům před jejich zveřejněním. Každý z autorů tohoto dokumentu prohlašuje, že názory obsažené v tomto dokumentu přesně odpovídají jeho osobnímu pohledu na uvedené investiční nástroje nebo jejich emitenty. Pro podrobnosti prosím navštivte internetovou stránku 21. ledna

Apple. Koupit. Očekáváme silné kvartální výsledky. EKONOMICKÝ A STRATEGICKÝ VÝZKUM 20. ledna 2015

Apple. Koupit. Očekáváme silné kvartální výsledky. EKONOMICKÝ A STRATEGICKÝ VÝZKUM 20. ledna 2015 EKONOMICKÝ A STRATEGICKÝ VÝZKUM 20. ledna 2015 Akciové trhy Investiční příležitost Svět Apple Očekáváme silné kvartální výsledky Apple: Přední americká firma zabývající se designem, výrobou a prodejem

Více

Daimler Několik faktorů by mohlo vrátit cenu akcií do blízkosti historického maxima

Daimler Několik faktorů by mohlo vrátit cenu akcií do blízkosti historického maxima EKONOMICKÝ A STRATEGICKÝ VÝZKUM 6. května 2015 Akciové trhy Investiční příležitost Evropa Daimler Několik faktorů by mohlo vrátit cenu akcií do blízkosti historického maxima Daimler: Německá společnost,

Více

Deutsche Annington Deutsche Annington Immobilien Group je největší německou

Deutsche Annington Deutsche Annington Immobilien Group je největší německou EKONOMICKÝ A STRATEGICKÝ VÝZKUM 1. června 2015 Akciové trhy Investiční příležitost Evropa Deutsche Annington Deutsche Annington Immobilien Group je největší německou společností poskytující služby v oblasti

Více

Zahraniční přehled. Apple. EKONOMICKÝ A STRATEGICKÝ VÝZKUM 29. ledna 2016. Vážení klienti,

Zahraniční přehled. Apple. EKONOMICKÝ A STRATEGICKÝ VÝZKUM 29. ledna 2016. Vážení klienti, EKONOMICKÝ A STRATEGICKÝ VÝZKUM 29. ledna 2016 Akciové trhy Extract from a report Zahraniční přehled Josef Němý, CFA (420) 222 008 560 josef_nemy@kb.cz Miroslav Frayer (420) 222 008 567 miroslav_frayer@kb.cz

Více

Sanofi Akcie jsou levné vůči sektoru, ziskovost firmy podporuje silný dolar

Sanofi Akcie jsou levné vůči sektoru, ziskovost firmy podporuje silný dolar EKONOMICKÝ A STRATEGICKÝ VÝZKUM 20. listopadu 2015 Akciové trhy Investiční příležitost Svět Sanofi Akcie jsou levné vůči sektoru, ziskovost firmy podporuje silný dolar Sanofi: Globální farmaceutická firma

Více

Ericsson technologický sector Stoxx 600

Ericsson technologický sector Stoxx 600 EKONOMICKÝ A STRATEGICKÝ VÝZKUM 6. října 2015 Akciové trhy Investiční příležitost Svět Ericsson Po zotavení ziskovosti by měl následovat růst ceny akcií Ericsson: Globální společnost se sídlem ve Švédsku,

Více

Komerční banka. Akumulovat Sázka na dividendu a oživení

Komerční banka. Akumulovat Sázka na dividendu a oživení Günter Hohberger (Analytik) +43 (0)50100-17354 Shrnutí a překlad anglického originálu Martin Krajhanzl (Analytik), mkrajhanzl@csas.cz 19.9.2013 Komerční banka Akumulovat Sázka na dividendu a oživení Vyšší

Více

Zahraniční přehled. EKONOMICKÝ A STRATEGICKÝ VÝZKUM 15. ledna 2016. Vážení klienti,

Zahraniční přehled. EKONOMICKÝ A STRATEGICKÝ VÝZKUM 15. ledna 2016. Vážení klienti, EKONOMICKÝ A STRATEGICKÝ VÝZKUM 15. ledna 2016 Akciové trhy Extract from a report Zahraniční přehled Josef Němý, CFA (420) 222 008 560 josef_nemy@kb.cz Miroslav Frayer (420) 222 008 567 miroslav_frayer@kb.cz

Více

EcoAlert. ČNB se záporným sazbám vyhne. EKONOMICKÝ A STRATEGICKÝ VÝZKUM 30. března 2016

EcoAlert. ČNB se záporným sazbám vyhne. EKONOMICKÝ A STRATEGICKÝ VÝZKUM 30. března 2016 EKONOMICKÝ A STRATEGICKÝ VÝZKUM 30. března 2016 Speciální report Extract from a report EcoAlert ČNB se záporným sazbám vyhne Marek Dřímal (420) 222 008 598 marek_drimal@kb.cz Viktor Zeisel (420) 222 008

Více

Prodat. EKONOMICKÝ A STRATEGICKÝ VÝZKUM 10. března 2015

Prodat. EKONOMICKÝ A STRATEGICKÝ VÝZKUM 10. března 2015 EKONOMICKÝ A STRATEGICKÝ VÝZKUM 10. března 2015 Czech version only Telekomunikace Aktualizace Česká republika O2 Czech Republic Před rozdělením společnosti doporučujeme raději prodat na burze Prodat Cena

Více

Commerzbank. Koupit. Zajímavý titul v levném sektoru. EKONOMICKÝ A STRATEGICKÝ VÝZKUM 28. ledna 2016. Dlouhodobé doporučení Société Générale

Commerzbank. Koupit. Zajímavý titul v levném sektoru. EKONOMICKÝ A STRATEGICKÝ VÝZKUM 28. ledna 2016. Dlouhodobé doporučení Société Générale EKONOMICKÝ A STRATEGICKÝ VÝZKUM 28. ledna 2016 Akciové trhy Investiční příležitost Evropa Commerzbank Zajímavý titul v levném sektoru Commerzbank: Globální banka působící ve více než 50 zemích, jejíž hlavním

Více

Koupit. EKONOMICKÝ A STRATEGICKÝ VÝZKUM 18. září 2015

Koupit. EKONOMICKÝ A STRATEGICKÝ VÝZKUM 18. září 2015 EKONOMICKÝ A STRATEGICKÝ VÝZKUM 18. září 2015 Energetika Aktualizace Česká republika ČEZ Snížili jsme naši cílovou cenu, doporučení ale zůstává koupit Koupit Cena 18.09.15 12m cíl 515,2 CZK 608 CZK Pot.

Více

ČEZ. Koupit. Doporučujeme koupit díky zlepšenému výhledu pro zisky i dividendy. EKONOMICKÝ A STRATEGICKÝ VÝZKUM 25. března 2015

ČEZ. Koupit. Doporučujeme koupit díky zlepšenému výhledu pro zisky i dividendy. EKONOMICKÝ A STRATEGICKÝ VÝZKUM 25. března 2015 EKONOMICKÝ A STRATEGICKÝ VÝZKUM 25. března 2015 Czech version only Energetika Aktualizace Česká republika ČEZ Doporučujeme koupit díky zlepšenému výhledu pro zisky i dividendy Koupit Cena 24.3.15 640 CZK

Více

Prudká revize prognózovaných cen elektřiny srazila naši cílovou cenu

Prudká revize prognózovaných cen elektřiny srazila naši cílovou cenu EKONOMICKÝ A STRATEGICKÝ VÝZKUM 17. června 2013 Energetika Aktualizace Česká republika ČEZ Prudká revize prognózovaných cen elektřiny srazila naši cílovou cenu Držet Cena 14.06.13 515 CZK 12m cíl 498 CZK

Více

Special report. Je správný čas na růst evropského automobilového sektoru? EKONOMICKÝ A STRATEGICKÝ VÝZKUM 27. února 2015

Special report. Je správný čas na růst evropského automobilového sektoru? EKONOMICKÝ A STRATEGICKÝ VÝZKUM 27. února 2015 EKONOMICKÝ A STRATEGICKÝ VÝZKUM 27. února 2015 Automobilový sektor Extract from a report Special report Je správný čas na růst evropského automobilového sektoru? Josef Němý, CFA (420) 222 008 560 josef_nemy@kb.cz

Více

Ukončujeme pokrývání akcií NWR

Ukončujeme pokrývání akcií NWR EKONOMICKÝ A STRATEGICKÝ VÝZKUM 20. června 2016 Czech version only Těžba Aktualizace Česká republika NWR Ukončujeme akcií NWR Cena 04.05.16 0,07 CZK 12m cíl CZK Pot. růst ceny Dividenda 0 EUR Celkový výnos

Více

Czech version only. Sázky Aktualizace Česká republika Fortuna Po propadu doporučujeme koupit, cílovou cenu stanovujeme na 79 CZK za akcii

Czech version only. Sázky Aktualizace Česká republika Fortuna Po propadu doporučujeme koupit, cílovou cenu stanovujeme na 79 CZK za akcii EKONOMICKÝ A STRATEGICKÝ VÝZKUM 28. srpna 2015 Czech version only Sázky Aktualizace Česká republika Fortuna Po propadu doporučujeme koupit, cílovou cenu stanovujeme na 79 CZK za akcii Koupit Cena 28.8.15

Více

Staňte se akcionářem

Staňte se akcionářem Staňte se akcionářem Bankovní sektor na vzestupu Každá krize je svým způsobem přínosem, stejně jako dravci čistí stádo od nemocných a starých kusů tak krize čistí trh od nemocných firem. Výsledkem je,

Více

Trendy v bankovním sektoru

Trendy v bankovním sektoru Česká republika Bankovní sektor 29. listopadu 212 Trendy v bankovním sektoru Přes vyšší dostupnost nemovitostí neočekáváme obnovení předkrizového růstu úvěrů na bydlení Miroslav Adamkovič, CFA (42) 222

Více

Staňte se akcionářem

Staňte se akcionářem Staňte se akcionářem Čínská ekonomika se odráží ode dna, počítá se silným růstem střední třídy Za poslední 3 měsíce přišla z Číny série dobrých makrodat, nejvýznamnějším údajem byl nárůst HDP Číny meziročně

Více

Staňte se akcionářem

Staňte se akcionářem Staňte se akcionářem Stratégové odhadují 180 mil prodaných iphonů v roce 2013 Akcie společnosti Apple Inc. byly do září tohoto roku nejvýkonnější z celého indexu S&P 100, když dosáhli 700 USD a zhodnocení

Více

Analýzy a doporučení

Analýzy a doporučení Fio Analýzy a doporučení Komerční banka Fio banka, a.s. 15.3.2011 Aktualizace ocenění společnosti Komerční banka, a.s. Nové doporučení akumulovat Předešlé doporučení držet Nová cílová cena 4 549,- Kč Předešlá

Více

Analýzy a doporučení

Analýzy a doporučení Fio Analýzy a doporučení Komerční banka Fio banka, a.s. 17.5.2010 Aktualizace odhadů Komerční banka, a.s. Nové doporučení koupit Předešlé doporučení akumulovat Nová cílová cena 4467,- Kč Předešlá cílová

Více

PETR SKLENÁŘ TECHNIKY INVESTOVÁNÍ A INVESTIČNÍ TIPY

PETR SKLENÁŘ TECHNIKY INVESTOVÁNÍ A INVESTIČNÍ TIPY PETR SKLENÁŘ TECHNIKY INVESTOVÁNÍ A INVESTIČNÍ TIPY RIZIKO A HORIZONT URČUJÍ NÁSTROJE A TECHNIKU Rizikový profil Investiční horizont Technika Aktiva Dynamický Balancovaný Konzervativní Dlouhodobý -roky

Více

Ekonomické výhledy. Lepší růstové vyhlídky rostoucím rizikům navzdory. Vývoj v Číně dopadá na komoditní trhy

Ekonomické výhledy. Lepší růstové vyhlídky rostoucím rizikům navzdory. Vývoj v Číně dopadá na komoditní trhy EKONOMICKÝ A STRATEGICKÝ VÝZKUM 26. srpna 2015 Aktualizace Českých ekonomických výhledů a report Ekonomické výhledy Lepší růstové vyhlídky rostoucím rizikům navzdory Viktor Zeisel (420) 222 008 523 viktor_zeisel@kb.cz

Více

Koupit. EKONOMICKÝ A STRATEGICKÝ VÝZKUM 12. listopadu 2015

Koupit. EKONOMICKÝ A STRATEGICKÝ VÝZKUM 12. listopadu 2015 EKONOMICKÝ A STRATEGICKÝ VÝZKUM 12. listopadu 2 Telekomunikace Aktualizace Česká republika O2 Czech Republic Nově stanovujeme doporučení koupit s cílovou cenou 251 Kč na akcii Koupit Cena 12.11. 12m cíl

Více

Staňte se akcionářem

Staňte se akcionářem Staňte se akcionářem Bezhotovostní transakce na vzestupu Není potřeba asi diskutovat o tom, že bezhotovostní platby nahrazují hotovostní. Kromě toho, že pro běžného spotřebitele je pohodlnější platit nákupy

Více

Special report. Čínské akcie nabízí vysoký růstový potenciál. EKONOMICKÝ A STRATEGICKÝ VÝZKUM 3. července 2015

Special report. Čínské akcie nabízí vysoký růstový potenciál. EKONOMICKÝ A STRATEGICKÝ VÝZKUM 3. července 2015 EKONOMICKÝ A STRATEGICKÝ VÝZKUM 3. července 215 Globální akciový trh Extract from a report Special report Čínské akcie nabízí vysoký růstový potenciál Josef Němý, CFA (42) 222 8 56 josef_nemy@kb.cz Miroslav

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

Analýzy a doporučení. Doporučení: Držet Cílová cena: 923 Kč. 28.4.2011 Změna doporučení na DRŽET z KOUPIT

Analýzy a doporučení. Doporučení: Držet Cílová cena: 923 Kč. 28.4.2011 Změna doporučení na DRŽET z KOUPIT Fio banka, a.s. Fio Analýzy a doporučení Změna cílové ceny společnosti ČEZ Doporučení: Držet Cílová cena: 923 Kč 28.4.2011 Změna doporučení na DRŽET z KOUPIT K dnešnímu dni měníme naše doporučení u energetické

Více

Investiční životní pojištění

Investiční životní pojištění Přehled fondů ČSOB - konzervativní fond Opatrný investor, který nerad riskuje a požaduje mírně převýšit výnosy z termínovaných vkladů u bank. ČSOB růstový fond Opatrný investor, který je ovšem ochoten

Více

EcoAlert. Výroba aut stále roste, zatímco nezaměstnanost nečekaně přidala. EKONOMICKÝ A STRATEGICKÝ VÝZKUM 8. srpna 2016

EcoAlert. Výroba aut stále roste, zatímco nezaměstnanost nečekaně přidala. EKONOMICKÝ A STRATEGICKÝ VÝZKUM 8. srpna 2016 EKONOMICKÝ A STRATEGICKÝ VÝZKUM 8. srpna 2016 Rychlý komentář EcoAlert Výroba aut stále roste, zatímco nezaměstnanost nečekaně přidala Viktor Zeisel (420) 222 8 523 viktor_zeisel@kb.cz Průmysl, stavebnictví,

Více

Akciové trhy v roce 2012

Akciové trhy v roce 2012 Akciové trhy v roce 2012 Český akciový trh 14 titulů v segmentu SPAD, likvidita je koncentrovaná na pět titulů (ČEZ, Erste, KB, Tef ČR, NWR), ale zde dalších 4-5 titulů s dostatečnou likviditou Defenzivní

Více

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Vnitřní informace: Konsolidované neauditované výsledky skupiny ČSOB (IFRS) za 3. čtvrtletí 2009 Praha, 13. listopadu 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA DEVĚT MĚSÍCŮ ROKU 2009 ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Hlavní

Více

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007 Č. 04/2010 31. března 2010 Vienna Insurance Group v roce 2009 podle IFRS: Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (LISTOPAD 0) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru v ČR, které byly provedeny na datech ke konci

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (LISTOPAD ) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru

Více

Společnost Henkel hlásí ve třetím čtvrtletí velmi dobrý výkon

Společnost Henkel hlásí ve třetím čtvrtletí velmi dobrý výkon Tisková zpráva Praha, 12. listopadu 2013 Výrazné zvýšení zisku a ziskovosti Společnost Henkel hlásí ve třetím čtvrtletí velmi dobrý výkon Přesvědčivý 4,2% organický růst obratu Obrat ovlivněný kurzovými

Více

@#A MĚSÍČNÍ EKONOMICKÁ ZPRÁVA ŘÍJEN 2004 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

@#A MĚSÍČNÍ EKONOMICKÁ ZPRÁVA ŘÍJEN 2004 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ V říjnu vzrostl index spotřebitelských cen o 0,5 % proti předcházejícímu měsíci a o 3,5 % za poslední rok (v září činil meziměsíční růst 0,8 % a meziroční 3,0 %). Meziroční nárůst

Více

EcoAlert. Brexit potenciální problém i pro Českou ekonomiku. Brexit referendum je pouhý začátek. Announce

EcoAlert. Brexit potenciální problém i pro Českou ekonomiku. Brexit referendum je pouhý začátek. Announce EKONOMICKÝ A STRATEGICKÝ VÝZKUM 18. dubna 216 Speciální report Extract from a report EcoAlert Brexit potenciální problém i pro Českou ekonomiku Jan Vejmělek (42) 222 8 568 jan_vejmelek@kb.cz Viktor Zeisel

Více

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA 1/H1 5 7 9 1 11 1 13 Jan 1 Feb 1 March 1 April 1 May 1 June 1 5 7 9 1 11 1 13 1* 15* 1* Tato nová zpráva Vám poskytne aktuální informace

Více

Shrnutí firemní výsledkové sezóny v USA za 1. čtvrtletí

Shrnutí firemní výsledkové sezóny v USA za 1. čtvrtletí Martin Krajhanzl (Analytik) e-mail: mkrajhanzl@csas.cz 29.5.2014 Shrnutí firemní výsledkové sezóny v USA za 1. čtvrtletí Téměř celá firemní výsledková sezóna amerických firem za letošní 1. čtvrtletí je

Více

ČERVENEC 2010. zpravodajství z kapitálových trhů. 30.6.2010 30.7.2010 Relativní změna

ČERVENEC 2010. zpravodajství z kapitálových trhů. 30.6.2010 30.7.2010 Relativní změna Fio report měsíční zpravodajství z kapitálových trhů ČERVENEC 2010 Souhrn / Červenec roku 2010 se pro riziková aktiva vyvíjel velmi dobře, neboť dynamicky zhodnotily akciové trhy a komoditám se taktéž

Více

BUY HOLD SELL. Philip Morris ČR PSE

BUY HOLD SELL. Philip Morris ČR PSE INVESTIČNÍ ANALÝZA BUY HOLD SELL Soucǎsný kurz 12230Kč zdroj: PROFIL SPOLEČNOSTI Historie společnosti Philip Morris International v České republice začala v roce 1987, kdy společnost PMI poskytla licenci

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

NWR. Redukovat. Pouze přežití

NWR. Redukovat. Pouze přežití Petr Bártek (Analytik) +420 224 995 227 Shrnutí a překlad anglického originálu Martin Krajhanzl (Analytik), mkrajhanzl@csas.cz 19.7.2013 NWR Redukovat Pouze přežití Snižujeme naše doporučení na akcie NWR

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 20. května 2010 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

Analýzy a doporučení

Analýzy a doporučení Fio Analýzy a doporučení Erste Group Bank AG Fio banka, a.s. 8.1.2013 Nové ocenění Erste Group Bank AG Nové doporučení - akumulovat Původní doporučení držet Nová cílová cena 27 EUR 684 Kč Původní cílová

Více

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%.

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Fond korporátních dluhopisů ČP INVEST Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Důvodem poklesu FKD je zejména

Více

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111 Praha, 12. května 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA 1. ČTVRTLETÍ 2010 ČISTÝ ZISK 3,880 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 3,880 mld. Kč (+26 % meziročně) Čistý zisk udržitelný 2 : 3,615 mld.

Více

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS Komerční banka dosáhla podle mezinárodních účetních standardů za tři čtvrtletí roku 2002 nekonsolidovaného čistého zisku ve výši 6 308 mil. Kč. Návratnost kapitálu (ROE) banky činila 30,7 %, poměr nákladů

Více

Solidní vývoj hospodářského výsledku - zisk (před zdaněním, konsolidovaný) zhruba 340 mil. EUR

Solidní vývoj hospodářského výsledku - zisk (před zdaněním, konsolidovaný) zhruba 340 mil. EUR Č. 28/2009 10. listopadu 2009 Vienna Insurance Group v 1. až 3. čtvrtletí 2009: Koncernové pojistné převýšilo 6 mld. EUR Solidní vývoj hospodářského výsledku - zisk (před zdaněním, konsolidovaný) zhruba

Více

Technická Analýza. matiou. Fio banka, a.s.

Technická Analýza. matiou. Fio banka, a.s. Technická Analýza matiou Fio banka, a.s. Pražský index PX se stále pohybuje v sideway (1080 1280). Nyní je zajímavá situace tím, že nedošlo při posledním poklesu k překonání 200 denního klouzavého průměru.

Více

Analýzy a doporučení

Analýzy a doporučení Fio banka, a.s. Fio Fundamentální analýza společnosti RWE AG Analýzy a doporučení Doporučení: držet Cílová cena: 33,- EUR 22.3.2012 Změna doporučení na DRŽET z KOUPIT K dnešnímu dni měníme naše doporučení

Více

Bankovnictví Aktualizace Česká republika MONETA Money Bank Nákupní doporučení ponecháváme v platnosti; snižujeme cílovou cenu na 90 CZK

Bankovnictví Aktualizace Česká republika MONETA Money Bank Nákupní doporučení ponecháváme v platnosti; snižujeme cílovou cenu na 90 CZK EKONOMICKÝ A STRATEGICKÝ VÝZKUM 17. srpna 2017 Bankovnictví Aktualizace Česká republika MONETA Money Bank Nákupní doporučení ponecháváme v platnosti; snižujeme cílovou cenu na 90 CZK Koupit Cena 17.08.17

Více

Staňte se akcionářem

Staňte se akcionářem Staňte se akcionářem České HDP i počet nových úvěrů na vzestupu Tento rok byl pro české hospodářství velmi dobrý, HDP vzrostlo nad očekávání zejména díky intervenci ČNB a oživení evropské ekonomiky. Společně

Více

Analýzy a doporučení. Doporučení: Akumulovat Cílová cena: 582 Kč. Aktualizace cílové ceny a doporučení. Erste Group Bank AG - 1 -

Analýzy a doporučení. Doporučení: Akumulovat Cílová cena: 582 Kč. Aktualizace cílové ceny a doporučení. Erste Group Bank AG - 1 - Analýzy a doporučení Aktualizace cílové ceny a doporučení Erste Group Bank AG Doporučení: Akumulovat Cílová cena: 582 Kč AKCIE ERSTE BANK Nové doporučení: Akumulovat Předešlé doporučení: Držet Cílová cena:

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČESKÉ REPUBLIKY LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČESKÉ REPUBLIKY LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČESKÉ REPUBLIKY LISTOPAD 01 Samostatný odbor finanční stability 01 ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD 01 SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru v ČR, které byly provedeny

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Praha, 15. května 2008 SKUPINA ČSOB V 1. ČTVRTLETÍ 2008 ZAZNAMENALA ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008 vykázaný: 2 525 mld. Kč (4% růst) Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008

Více

Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR. Koncernové pojistné poprvé převýšilo 2,5 mld. EUR

Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR. Koncernové pojistné poprvé převýšilo 2,5 mld. EUR Č. 09/2010 20. května 2010 Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2010: Nejlepší čtvrtletí v dějinách podniku Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR Koncernové pojistné poprvé převýšilo

Více

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Vydána dne 28. srpna 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IČ 64948242,

Více

19. výroční valná hromada. Vídeň, 29. června 2010

19. výroční valná hromada. Vídeň, 29. června 2010 19. výroční valná hromada Vídeň, 29. června 2010 20 let ve střední a východní Evropě Klíčové kroky od roku 1990 do dnešní doby V.I.G. v roce 1990 Vedoucí postavení v Rakousku jako základ pro mezinárodní

Více

Pololetní zpráva 2007 HVB Bank Czech Republic a.s. HVB Bank Czech Republic a.s. nám. Republiky 3a/ Praha 1

Pololetní zpráva 2007 HVB Bank Czech Republic a.s. HVB Bank Czech Republic a.s. nám. Republiky 3a/ Praha 1 Pololetní zpráva 27 nám. Republiky 3a/29 11 Praha 1 Vydána dne 3. července 27 , IČ 64948242, sídlem nám. Republiky 3a/29, Praha 1 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti tuto Pololetní

Více

Výhled české ekonomiky na období 2011-2012. Pavel Mertlík hlavní ekonom

Výhled české ekonomiky na období 2011-2012. Pavel Mertlík hlavní ekonom Výhled české ekonomiky na období 2011-2012 Pavel Mertlík hlavní ekonom 14.10.2010 Globální výhled: růstová pauza prudké zpomalení hospodářského růstu v USA a v eurozóně v druhém pololetí r. 2010 prvním

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

Webinář ČP INVEST. Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer

Webinář ČP INVEST. Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 1 Webinář ČP INVEST Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 2 Vývoj ekonomiky USA HDP se v 2Q 2015 zvýšil o 2,7 % po slabých 0,6 % v 1Q 2015 Predikce HDP za celý rok 2015 = 2,6 % Ekonomiku táhne

Více

Zahraniční přehled. ArcelorMittal. EKONOMICKÝ A STRATEGICKÝ VÝZKUM 22. dubna Vážení klienti,

Zahraniční přehled. ArcelorMittal. EKONOMICKÝ A STRATEGICKÝ VÝZKUM 22. dubna Vážení klienti, EKONOMICKÝ A STRATEGICKÝ VÝZKUM 22. dubna 2016 Akciové trhy Extract from a report Zahraniční přehled Josef Němý, CFA (420) 222 008 560 josef_nemy@kb.cz Miroslav Frayer (420) 222 008 567 miroslav_frayer@kb.cz

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 28. května 2009 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své předběžné neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí

Více

Komentář k vývoji na globálních akciových trzích

Komentář k vývoji na globálních akciových trzích Komentář k vývoji na globálních akciových trzích Vladimíra Bartejsová, Manažerka investičních produktů Praha, 16. května 2016 Agenda dnešního online semináře Vývoj na globálních akciových trzích: 1. Aktuální

Více

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA)

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) 1 z 6 27.5.2011 10:22 AAA AUTO Úvod» IR zprávy a oznámení (vnitřní informace)» Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) Konsolidované neauditované

Více

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi.

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Praha, 12. února 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2008 ČISTÝ ZISK 1,034 MLD. KČ 1F Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Čistý

Více

Společnost Henkel hlásí silný růst obratu a zisku

Společnost Henkel hlásí silný růst obratu a zisku Tisková zpráva Praha, 1. srpna 2012 Dobrý výkon pokračoval i ve druhém čtvrtletí 2012 Společnost Henkel hlásí silný růst obratu a zisku Obrat vzrostl o 6,4 % na 4 206 mil. eur (organický růst dosáhl 4,0

Více

Tisková zpráva. Skupina Komerční banky vykázala za první pololetí roku 2010 čistý zisk 6 482 milionů Kč

Tisková zpráva. Skupina Komerční banky vykázala za první pololetí roku 2010 čistý zisk 6 482 milionů Kč Skupina Komerční banky vykázala za první pololetí roku 2010 čistý zisk 6 482 milionů Kč Praha, 4. srpna 2010 Skupina Komerční banky vytvořila za prvních šest měsíců roku 2010 čistý zisk ve výši 6 482 milionů

Více

HVĚZDY MĚSÍCE. Září 2009

HVĚZDY MĚSÍCE. Září 2009 Září 2009 HVĚZDY MĚSÍCE Fondy investující do akcií nemovitostních firem Parvest STEP 90 Euro vyvážená investice s ochranou při medvědím trhu Conseq Invest Fond dluhopisů nové Evropy Fondy investující do

Více

MAKROEKONOMICKÝ POHLED NA FINANCOVÁNÍ ZDRAVOTNICTVÍ. Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA Hlavní ekonom Komerční banky 14. listopadu 2012

MAKROEKONOMICKÝ POHLED NA FINANCOVÁNÍ ZDRAVOTNICTVÍ. Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA Hlavní ekonom Komerční banky 14. listopadu 2012 MAKROEKONOMICKÝ POHLED NA FINANCOVÁNÍ ZDRAVOTNICTVÍ Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA Hlavní ekonom Komerční banky 14. listopadu 212 Předkrizové období období konvergence Pozitivní role zahraničního kapitálu

Více

AKCIOVÉ TRHY - KOMENTÁŘ. Komerční banka

AKCIOVÉ TRHY - KOMENTÁŘ. Komerční banka AKCIOVÉ TRHY - KOMENTÁŘ Komerční banka ČESKÁ REPUBLIKA AKCIOVÉ TRHY - KOMENTÁŘ BANKOVNICTVÍ Komerční banka ZACHOVAT VÁHU (vůči indexu PX 50) 31. 07. 2003 ANALYTIK Petr Kalina BLOOMBERG KOMB CP (+420) 261

Více

Přetrvávající nízkoúrokové prostředí v ČR

Přetrvávající nízkoúrokové prostředí v ČR Přetrvávající nízkoúrokové prostředí v ČR Vladimíra Bartejsová, Manažerka investičních produktů Praha, 2. květen 2016 Agenda dnešního online semináře Přetrvávající nízkoúrokové prostředí v ČR 1. Politika

Více

Analýzy a doporučení. Nové doporučení: koupit Cílová cena: 26 EUR 667 Kč. Erste Group Bank AG

Analýzy a doporučení. Nové doporučení: koupit Cílová cena: 26 EUR 667 Kč. Erste Group Bank AG Fio Analýzy a doporučení Erste Group Bank AG Fio banka, a.s. 18.11.2011 Nové ocenění Erste Group Bank AG Nové doporučení - koupit Původní doporučení koupit Nová cílová cena 26 EUR 667 Kč Původní cílová

Více

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

Ranní zpráva z akciového trhu

Ranní zpráva z akciového trhu EKONOMICKÝ A STRATEGICKÝ VÝZKUM 13. listopadu 2015 Akciové trhy a report Ranní zpráva z akciového trhu Futures (8:15) Josef Němý, CFA (420) 222 008 560 josef_nemy@kb.cz -0,6% Euro Stoxx 50 S&P 500 0,1%

Více

Analýzy a doporučení

Analýzy a doporučení Fio banka, a.s. Fio Fundamentální analýza společnosti RWE AG Analýzy a doporučení Doporučení: akumulovat Cílová cena: 51,- EUR 28.4.2011 RWE AG Nové doporučení akumulovat Předešlé doporučení akumulovat

Více

Souhrn dění prosinec 2013

Souhrn dění prosinec 2013 MĚSÍČNÍ REPORT Zpravodajství z kapitálových trhů 1.12. 31.12.2013 Souhrn dění prosinec 2013 Souhrn Riziková aktiva se v prosinci vyvíjela smíšeně, přičemž rostly akciové indexy na rozvinutých trzích, ovšem

Více

Československá obchodní banka, a. s. 2. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU

Československá obchodní banka, a. s. 2. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU Základní prospekt pro nabídkový program investičních certifikátů navázaných na index 2. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU Tento dokument (dále jen "2. Dodatek Základního prospektu") aktualizuje Základní prospekt

Více

Analýzy a doporučení. Doporučení: Akumulovat Cílová cena: 495 Kč. Pegas Nonwovens. Pegas Nonwovens 29.4.2011

Analýzy a doporučení. Doporučení: Akumulovat Cílová cena: 495 Kč. Pegas Nonwovens. Pegas Nonwovens 29.4.2011 29.4.2011 Fio banka, a.s. Pegas Nonwovens Fio Nové doporučení: Akumulovat Cílová cena : 495 Kč Předchozí cílová cena: 462 Kč Předchozí doporučení: Držet Základní informace o společnosti Adresa společnosti:

Více

ČESKÝ AKCIOVÝ TRH - MĚSÍČNÍ KOMENTÁŘ ERSTE BANK

ČESKÝ AKCIOVÝ TRH - MĚSÍČNÍ KOMENTÁŘ ERSTE BANK ČESKÝ AKCIOVÝ TRH - MĚSÍČNÍ KOMENTÁŘ ERSTE BANK Erste Bank SNÍŽIT VÁHU (vůči indexu PX 50) 2. 7. 2003 ANALYTIK Petr Kalina BLOOMBERG RBAG CP (+420) 261 319 514 CENA (30. 6. 2003) 2 427 Kč kalinap@ppf.cz

Více

MAKROEKONOMICKÝ POHLED

MAKROEKONOMICKÝ POHLED Ipsos, Národní 6, Praha 1 BAROMETR ČESKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ 213 MAKROEKONOMICKÝ POHLED NA FINANCOVÁNÍ ZDRAVOTNICTVÍ Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA Hlavní ekonom Ekonomický a strategický výzkum Tel.: +42 222

Více

Geschäftsentwicklung 2010 Vienna Insurance Group

Geschäftsentwicklung 2010 Vienna Insurance Group Geschäftsentwicklung 2010 Vienna Insurance Group 20. řádná valná hromada VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe Vídeň 6. května 2011 Vývoj obchodní činnosti v roce 2010 Vienna Insurance Group

Více

FLEXI životní pojištění

FLEXI životní pojištění Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

Pololetní zpráva Raiffeisenbank a.s. za první pololetí roku 2006

Pololetní zpráva Raiffeisenbank a.s. za první pololetí roku 2006 Pololetní zpráva za první pololetí roku 2006 Komentář k výsledkům k 30.6.2006 v prvním pololetí zaznamenala rekordní hospodářské výsledky výrazný nárůst zisku a růst aktiv způsobený především pozitivním

Více

ČISTÝ ZISK 5,919 MLD. KČ 1

ČISTÝ ZISK 5,919 MLD. KČ 1 Praha, 6. srpna 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA 1. POLOLETÍ ROKU 2009 ČISTÝ ZISK 5,919 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 5,919 mld. Kč (+7 % meziročně) Čistý zisk udržitelný: 5,631 mld. Kč

Více

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Motto Rozpočet by měl být vyvážený, státní pokladna by se měla znovu naplnit, veřejný dluh by se měl snížit,

Více

Technická Analýza. matiou. Fio banka, a.s.

Technická Analýza. matiou. Fio banka, a.s. Technická Analýza matiou Fio banka, a.s. Pražský index PX se stále pohybuje v sideway (1080 1280). Nyní se indexu nepodařilo prorazit rezistenci. Ale také nedošlo při posledním poklesu k překonání 200

Více

Ve sledovaném období naše společnost dosáhla zisku po zdanění podle IAS/IFRS 190,83 mil. Kč.

Ve sledovaném období naše společnost dosáhla zisku po zdanění podle IAS/IFRS 190,83 mil. Kč. MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468 Pololetní zpráva emitenta kótovaného cenného papíru za prvních 6 měsíců roku 2008 podle 119 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle

Více

ČÍSLO JEDNA - ZCELA JISTĚ

ČÍSLO JEDNA - ZCELA JISTĚ ČÍSLO JEDNA - ZCELA JISTĚ 1 Tisková konference VIENNA INSURANCE GROUP 1. pololetí 2015 Ve Vídni 25. srpna 2015 Nadále nejlepší rating v indexu ATX Agentura Standard & Poor's opět potvrdila rating VIG A+

Více

Zpátky k základům 13.12.2010. Petr Bártek (analytik) +420 224 995 227 Překlad anglického originálu Martin Krajhanzl (analytik), mkrajhanzl@csas.

Zpátky k základům 13.12.2010. Petr Bártek (analytik) +420 224 995 227 Překlad anglického originálu Martin Krajhanzl (analytik), mkrajhanzl@csas. Petr Bártek (analytik) +420 224 995 227 Překlad anglického originálu Martin Krajhanzl (analytik), mkrajhanzl@csas.cz 13.12.2010 ČEZ Držet Zpátky k základům Výrazně snižujeme naši cílovou cenu na 820 Kč

Více

Tisková zpráva. BASF: V oblasti obchodu s chemikáliemi rostou zisky i objem z prodeje. 3. čtvrtletí roku 2016: Tržby 14,0 mld.

Tisková zpráva. BASF: V oblasti obchodu s chemikáliemi rostou zisky i objem z prodeje. 3. čtvrtletí roku 2016: Tržby 14,0 mld. Tisková zpráva BASF: V oblasti obchodu s chemikáliemi rostou zisky i objem z prodeje 3. listopadu 2016 Silvia Tajbliková BASF spol. s.r.o. Tel: +421 2 58 266 778 silvia.tajblikova@basf.com 3. čtvrtletí

Více

Analýzy a doporučení. Nové ocenění Komerční banka, a.s.

Analýzy a doporučení. Nové ocenění Komerční banka, a.s. Analýzy a doporučení Komerční banka, a.s. Nové ocenění Komerční banka, a.s. Nové doporučení: držet Původní doporučení: držet Nová cílová cena: 4 301 Kč Původní cílová cena: 4 079 Kč 2.1.2014 Komerční banka,

Více

Souhrn dění únor 2013

Souhrn dění únor 2013 MĚSÍČNÍ REPORT Zpravodajství z kapitálových trhů 1.2. 28.2.2013 Souhrn dění únor 2013 Souhrn Únor roku 2013 se pro riziková aktiva vyvíjel úspěšně, neboť některé akciové indexy zhodnocovaly a jiné včetně

Více