Koupit. EKONOMICKÝ A STRATEGICKÝ VÝZKUM 21. ledna 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Koupit. EKONOMICKÝ A STRATEGICKÝ VÝZKUM 21. ledna 2015"

Transkript

1 EKONOMICKÝ A STRATEGICKÝ VÝZKUM 21. ledna 2015 Pojišťovny Aktualizace Česká republika Vienna Insurance Group Zvyšujeme cílovou cenu a doporučujeme akcie k nákupu Koupit Cena , m cíl EUR CZK Pot. růst ceny 12,8% Dividenda Celkový výnos Sektorové doporučení Zvýšit váhu Typ investice Aktivní na EMG trzích Roční vývoj ceny akcií Zdroj: Bloomberg Objem obchodů (v tis. ks) Zdroj: Bloomberg 42, ,4 38,8 EUR CZK EUR CZK 16,5% /14 04/14 07/14 10/14 01/ /14 04/14 07/14 10/14 01/15 Investiční doporučení: Zvyšujeme doporučení pro akcie VIG z Držet na Koupit. Cena akcií se během posledního roku držela v pásmu 34 až 40 EUR za kus a vesměs jejich aktuální hodnota odpovídá naší předchozí cílové ceně, kterou jsme odhadli v naší březnové analýze. Nově stanovená cílová cena 42,3 EUR s očekávanou dividendou 1,4 EUR nyní nabízí potenciální výnos ve výši 16,5 %. Cílová cena odpovídá 12,6násobku očekávaného zisku pro letošní rok a 9,8násobku průměrného zisku pro následujících deset let. V tomto období pak odhadujeme průměrný dividendový výnos na úrovni necelých čtyř procent. Fakt/dopad: Naše dlouhodobé předpovědi doznaly pouze drobných změn. Snížili jsme objemy hrubého předepsaného pojistného pro následující roky, když jeho úroveň pro loňský rok zůstala pod naším očekáváním. Na druhou stranu pojišťovna operovala s nižšími náklady, což nakonec vedlo k tomu, že jsme celkový hospodářský výsledek za loňský rok upravili jen lehce dolů. Určitou roli ve snížení ziskovosti sehrál i finanční výsledek. Odhadovaný zisk z finančních transakcí jsme rovněž přehodnotili mírně dolů, když se zcela nenaplnil předpoklad rychlého zvyšování tržních úrokových sazeb a naopak ECB přišla s dalším uvolňováním měnové politiky. Všechny tyto změny jsme promítli pak na celý horizont naší predikce. Oproti minulé analýze jsme mírně zvýšili dividendový výplatní poměr, který tak nyní lépe odpovídá dosavadní dividendové politice pojišťovny. V následujících letech tak předpokládáme pokračující růst dividend, nicméně výplatní poměr uvažujeme konstantní. Rizika vývoje v Rumunsku a Itálii se dle nás snížila, přesto však nejsou nevýznamná, což jsme zohlednili i ve stanovení naší cílové ceny. Kapitálová pozice pojišťovny zůstává nadále velmi silná i díky vysokému objemu zadržovaného zisku. Kromě firmou opakovaně zmíněné potřeby připravit se na možné zpřísnění regulatorních požadavků (Solvency II) může být kapitálová rezerva použita pro akvizice. Možnost akvizic patří mezi pozitivní rizika pro naše ocenění akcií společnosti. Cílová cena: Zvyšujeme ze 37,4 EUR na 42,3 EUR na akcii (odpovídá CZK při očekávaném kurzu 27,7 CZK/EUR). Hlavním důvodem tohoto navýšení je výrazně nižší diskontovaná míra (7,5 %), kterou jsme v našem ocenění použili. Cílová cena je stanovena na základě ocenění modelem diskontovaných dividend. Očekávané události: VIG zveřejní předběžné nekonsolidované pojistné za loňský rok 27. ledna. Ucelené hospodářské výsledky pak budou zveřejněny 14. dubna. Data o akcii RIC VIGR.PR Bloom VIG CP 52týdenní rozmezí Tržní kap. (CZK mld.) Tržní kap. (EUR mil.) Volně obchod. (%) , Výkon (%) Akcie Relativně k PX 1m 2,3 1,6 3m 7,0 5,6 12m 0,2 8,0 Zdroj: Bloomberg Finanční data e 2015f 2016f Poměrové ukazatele e 2015f 2016f Předepsané pojistné ( m) P/E akt. cena (x) 23,9 11,1 10,4 9,3 Čisté pojistné ( m) P/E cílová cena (x) 27,0 12,6 11,7 10,4 Finanční výsledek ( m) Price/NEP (%) 63,9 63,9 60,6 54,9 Čistý zisk ( m) Dividendový výnos (%) 2,8 3,1 3,3 3,5 Zisk na akcii ( ) 1,6 3,4 3,6 4,1 Price/Emb. value (x) 0,9 0,8 0,8 0,8 Dividenda na akcii ( ) 1,2 1,3 1,4 1,5 ROE (%) 3,9 8,7 8,8 9,4 Výplatní poměr (%) 82,8 41,6 41,4 40,0 ROA (%) 0,5 1,1 1,1 1,2 Emb. value na akcii ( ) 48,1 51,0 53,5 56,0 ROEV (%) 8,6 8,9 7,7 8,2 Odkazy na původní analýzy: Miroslav Frayer (420) Čtěte, prosím, důležité upozornění na poslední straně

2 Dosavadní výsledky hospodaření v roce 2014 Výsledky hospodaření pojišťovny za Q3 14 Miliony EUR Q3 13 Q3 14 yoy Odhad KB Konsensus* Hrubé předepsané pojistné % Čisté zasloužené pojistné % Finanční výsledek % Zisk před zdaněním % Čistý zisk po minoritách % Zdroj: VIG, Ekonomický a strategický výzkum, Komerční banka, * konsensus vytvořený VIG mezi 14 dotázanými analytiky včetně KB Meziroční zlepšení ve Q3 14 bylo ovlivněno především nízkou srovnávací základnou loňského třetího čtvrtletí. Rakouská pojišťovna vykázala za třetí kvartál čistý zisk ve výši 114 mil. EUR, což je zhruba o polovinu více oproti stejnému období loňského roku. Důvodem však byl velmi slabý loňský třetí kvartál kvůli nepříznivému vývoji v Rumunsku a v italské divizi. Zisk před zdaněním pak činil 140 mil. EUR, což znamená meziroční nárůst o 27 %. Pozitivním faktorem je to, že do nezdaněného zisku přispěly všechny trhy kladně. Hrubé předepsané pojistné se ve třetím čtvrtletí zvýšilo jen nepatrně, a to o 2 % na 2,055 mld. EUR. Lepším výsledkům bránil i nepříznivý vývoj devizových kurzů. VIG pokračuje ve výrazném omezování aktivit ve své italské divizi a Rumunsku. U balkánské země se jedná především o útlum u havarijního pojištění, naopak jsou patrné známky zlepšení v případě povinného ručení. Rumunský business navázal na první polovinu loňského roku a rovněž ve třetím čtvrtletí operoval s kladným nezdaněným ziskem. Nákladovost celé skupiny (combined ratio) ve třetím čtvrtletí klesla na 97,2 %, zatímco před rokem byla o 5,1 pb výše (100,6 % na konci roku 2013, 97,1 % za první pololetí letošního roku). Solventnost zůstává nadále velmi silná (Solvency 1 ratio na 295 %). Pojišťovna nadále pokračovala ve snižování nákladů na většině svých trhů. Pomineme-li odpisy zaúčtované ve druhém čtvrtletí (50% odpis podřízeného dluhu Hypo Alpe-Adria ve výši 24 mil. EUR a částečný odpis 37% vlastnického podílu ve Verkehrsbüro ve výši 13 mil. EUR), dařilo se pojišťovně dále snižovat administrativní náklady. Celková nákladovost se pak snižovala prakticky na všech trzích, kde VIG působí. Rovněž je patrné, že situace v Rumunsku se začíná zlepšovat a zaváděná restrukturalizační opatření od druhé poloviny roku 2013 se již ve výsledcích projevují. Na kladné výkonnosti této balkánské země na úrovni nezdaněného zisku se ale projevilo především nižší vyplácené pojistné plnění. Výrazné zlepšení ziskovosti v loňském roce je ovlivněno především slabým rokem V posledním kvartále očekáváme v meziročním srovnání prakticky totožný objem hrubého předepsaného pojistného, nižší náklady by však měly vést k výraznému zlepšení celkové ziskovosti. V porovnání s naší předchozí prognózou jsme za celý loňský rok zaznamenali nižší hrubé předepsané pojistné, které by se však díky lepší efektivitě a nižší nákladovosti mělo projevit jen na nepatrně horším než očekávaném celkovém hospodářském výsledku. Rok 2014 by tak měl přinést výrazné zlepšení celkového nezdaněného zisku na 471 mil. EUR (+84 % y/y). Nutno podotknout, že takto vysoký meziroční nárůst byl ovlivněn velmi slabou výkonností v roce Předpovědi ve střednědobém a dlouhodobém horizontu Naše makroekonomické předpoklady vycházejí převážně z odhadů dynamiky HDP na trzích VIG z databáze MMF (aktualizované odhady do roku 2019), pro český a slovenský trh pak využíváme vlastní předpovědi HDP. Za explicitní období uvažujeme v našem modelu následujících deset let, výsledek roku 2024 je pak určující pro terminální hodnotu firmy. Vývoj propojištěnosti na jednotlivých trzích je pak dán vývojem HDP na obyvatele v paritě kupní síly v poměru k průměru EU ledna

3 Očekávaný stabilní růst hrubého předepsaného pojistného. Vývoj pojistného V souvislosti s nižším objemem hrubého předepsaného pojistného v loňském roce jsme snížili odhady objemů na celém horizontu predikce s výraznějším dopadem především v následujících třech letech. Pro následujících deset let očekáváme průměrný růst hrubého předepsaného pojistného na úrovni 6,0 %, což by mělo být více, než očekáváme u celého pojistného trhu, kde pojišťovna VIG působí (+3,7 %). Společnost by tak měla v následujících letech pozvolna navyšovat svůj tržní podíl. Nepatrně vyšší dynamiku bychom měli zaznamenat u životního pojištění (+6,6 %), neživotní by mělo růst o zhruba 5,5 %. Z pohledu jednotlivých teritoriálních trhů bychom měli zaznamenávat klesající podíl pojistného u domovského Rakouska ze současných 44 % k 37 % v roce Dlouhodobě očekáváme, že s rostoucí životní úrovní obyvatelstva poroste i propojištěnost na trzích střední a východní Evropy, kde je v průměru nižší než na vyspělých trzích. Mezi trhy s největším potenciálem řadíme přes útlum v roce 2013 Polsko, pobaltské země a v dlouhodobějším horizontu i Ukrajinu. Očekávaný vývoj hrubého předepsaného pojistného (v mld. EUR) 18 Životní pojištění Pojištění majetku a odpovědnosti Zdravotní pojištění Zdroj: Ekonomický a strategický výzkum, Komerční banka Ziskovost Za rok 2013 zisková marže počítaná na základě nezdaněného zisku a čistého zaslouženého pojistného poměrně výrazně klesla, což bylo tehdy způsobeno odpisy goodwillu v Rumunsku, ztrátami v pojištění vozidel v italské divizi a květnovými a červnovými povodněmi. Zvýšené náklady tohoto charakteru (s výjimkou odpisů v Hypo Alpe-Adria Verkehrsbüro) jsme ale vloni nezaregistrovali, navíc jednotlivé trhy nepostihly žádné masivní živelné pohromy, což se projevilo v opětovném nárůstu ziskové marže, kterou pro rok 2014 odhadujeme na 7,2 %, a to zejména zásluhou neživotního pojištění. V dlouhodobém horizontu očekáváme průměrnou ziskovou marži na zhruba 6,0 %. Problémy v italské divizi a Rumunsku vnímáme jako krátkodobé, v letošním roce by neměly pro hospodaření firmy představovat výraznější zátěž. Omezování aktivit v Itálii bude nadále pokračovat a nelze vyloučit, že dojde k jejich úplnému ukončení v následujících dvou až třech letech. V případě Rumunska se zdá, že to nejhorší má pojišťovna již za sebou a balkánská země by mohla opět vykázat kladný hospodářský výsledek. V letech 2015 až ledna

4 čekáme ziskovou marži přes sedm procent, v dlouhodobém období by měla v průměru činit zhruba 6,0 %. Očekáváme nepatrný růst podílu životního pojištění, kde jako riziko vidíme možné alternativy spoření jako penzijní či investiční fondy, které mohou tlačit na pokles marží. Finanční výsledek pojišťovny jsme oproti minulé prognóze snížili. Přestože by měl být pozitivně ovlivněn rostoucími výnosy a úrokovými sazbami v důsledku zpřísňování měnové politiky v USA, jejich růst zřejmě nebude tak výrazný a rychlý, jak jsme původně očekávali, když svoji roli by mohly sehrát obavy o globální ekonomické oživení. V Evropě pak růstu výnosů bude bránit kvantitativní uvolňování, které by měla ECB oznámit na nadcházejícím zasedání. Za loňský rok by měl být čistý zisk více jak dvojnásobný oproti roku V následujících letech by měl dále růst. Za loňský rok by měla pojišťovna vykázat zisk na úrovni 3,4 EUR na akcii po 1,6 EUR za rok Letos by se měl zvýšit na 3,6 EUR a v následujících letech pak dále přes čtyři eura. Naše odhady se nachází pro následující dva roky mírně nad konsensem trhu dle agentury Bloomberg. Odhadovaný vývoj zisků na akcii (EUR) Odhadovaná dividenda na akcii (EUR) 5,0 nová prognóza původní prognóza 2,0 Odhad KB Bloomberg 4,0 1,6 3,0 1,2 2,0 0,8 1,0 0,4 0, , Zdroj: Ekonomický a strategický výzkum, Komerční banka, Bloomberg Předpokládáme postupný nárůst dividend v budoucích letech. Dividendy Záměrem pojišťovny je držet výplatní poměr minimálně na 30 % čistého zisku. Návrh dividendy ze zisku roku 2014 by mohl management oznámit na konci ledna se zveřejněním předběžných provozních ukazatelů (27. ledna). Očekáváme dividendu ve výši 1,4 EUR, což by znamenalo její zvýšení o 10 centů oproti loňskému roku. Výplatní poměr při námi odhadovaném čistém zisku by tak dosáhl výše zhruba 42 %. S výplatním poměrem okolo 40 % počítáme i v budoucích letech. Ten jsme nepatrně navýšili, neboť předpokládáme, že VIG bude pokračovat ve své dosavadní dividendové politice, když od roku 2011 pravidelně navyšovala dividendu o 10 centů. Výrazné navyšování výplatního poměru ale nečekáme, přestože pojišťovna je silně kapitalizovaná. Máme za to, že zadržování kapitálu je pojistkou proti případnému navýšení kapitálových požadavků (Solvency II) a zároveň rezervou pro případné akvizice (zejména Polsko, Pobaltí, Ukrajina). Vzhledem k očekávanému rostoucímu zisku v dalších letech předpokládáme i postupný růst budoucích dividend. Úroveň zadržovaného kapitálu z výše uvedených důvodů je poměrně vysoká a představuje tak pozitivní riziko pro vyšší ocenění firmy v okamžiku jeho efektivního využití na případné akvizice. Na druhou stranu nepředpokládáme, že by případné navýšení kapitálových požadavků mohlo vést ke snížení výplatního poměru pod stávající minimum 30 % a negativní riziko je tedy v tomto ohledu podle našeho názoru nepatrné. 21. ledna

5 Sektorové srovnání Akcie VIG se vzhledem k dosaženým i očekávaným ziskům obchodují na podobných násobcích v porovnání se skupinou srovnatelných pojišťoven i celým evropským pojistným trhem. Z pohledu sektorového srovnání tak nevidíme prostor pro pohyb cen akcií jedním či druhým směrem. Sektorové srovnání ocenění VIG a podobných pojišťoven Společnost P/E P/E 15e P/E 16e P/B EV/S EV/S 15e EV/S 16e VIG (odhady KB) 11,1 10,4 9,3 0,95 0,69 0,75 0,73 Medián srovnávací skupiny 10,7 10,2 9,8 0,95 0,44 0,53 0,52 Axa 10,2 9,7 9,2 0,93 0,34 0,53 0,51 Allianz 10,5 10,2 10,3 1,11 0,72 0,69 0,67 Generali 19,2 12,9 11,1 1,22 0,46 0,54 0,53 ING n/a 11,1 9,7 0,90 n/a n/a n/a PZU 13,3 12,9 14,0 3,23 2,34 2,60 2,51 Triglav 8,0 7,7 9,8 0,95 0,33 0,13 0,04 Uniqa 10,9 8,2 7,0 0,73 0,43 0,35 0,34 Medián ostatních všeobecných pojišťoven z indexu DJ Stoxx600 14,2 12,7 10,6 1,47 0,70 0,88 0,87 Ageas 19,8 13,2 9,4 0,67 0,70 1,19 1,18 Aviva 14,4 11,0 10,5 1,79 0,04 0,05 0,05 Baloise 9,6 8,0 10,5 1,01 0,36 0,50 0,51 Gjensidige 14,2 15,4 16,2 2,74 3,00 3,02 2,88 Helvetia 10,3 10,5 10,6 0,96 0,35 0,49 0,44 Mapfre 11,4 9,9 9,3 1,00 0,53 0,53 0,51 Sampo 14,7 14,9 14,5 2,10 3,42 4,11 4,04 TopDanmark 15,5 14,9 17,0 4,28 1,54 1,98 1,99 Zurich FS 11,5 12,7 11,5 1,47 0,70 0,88 0,87 Zdroj: Bloomberg k ; Ekonomický a strategický výzkum, Komerční banka Ocenění a cílová cena Na výpočet fair value jsme použili model diskontovaných dividend. Očekávanou dividendu ze zisku na dalších 10 let ( ) jsme diskontovali k začátku roku 2015 a odhadli současnou hodnotu dividend po roce Použitá diskontní míra (cena vlastního kapitálu) je 7,5 %, kdy pro její výpočet využíváme jako bezrizikovou míru vážený průměr výnosů 10letých státních dluhopisů zemí, kde společnost působí (0,9 %), a Damodaranovy rizikové prémie. Použili jsme cílovou růstovou míru 1,6 %, která je konzistentní se součinem cílového zadržovacího poměru a očekávaného ROE. S použitím výše zmíněných parametrů jsme stanovili fair value akcií VIGu na 42,8 EUR. Cílová cena je o 1 % nižší než fair value díky negativnímu parametru atraktivity společnosti a spekulativního potenciálu. Cílová cena Abychom dosáhli cílové ceny, vzali jsme v potaz tři parametry. Každému parametru můžeme přiřadit hodnotu mezi -10 % až +10 %, což znamená, že cílová cena se může nacházet od 70% do 130 % fair value. Sektorová atraktivita (+5 %): Société Générale má pozitivní sektorové doporučení pro pojišťovny. Atraktivita společnosti (-3 %): Ceníme si dlouhodobého stabilního růstového modelu a pokračující teritoriální diverzifikace. V krátkodobém horizontu však stále 21. ledna

6 vidíme rizika pramenící z vývoje v Rumunsku a Itálii, přestože se situace v obou zemích zlepšuje. Proto jsme také tento parametr upravili nepatrně nahoru z předchozích -5. Spekulativní potenciál (-3 %): Akcie se obchodují zhruba na úrovni trhu, nicméně vysoká expozice vůči rozvíjejícím se trhům v současné nejisté makroekonomické situaci je pro spekulace spíše nepříznivá. Pomocí výše zmíněných parametrů jsme stanovili naši 12měsíční cílovou cenu na 42,3 EUR (tj. fair value -1 %). Analýza citlivosti cílové ceny Růstová míra\cena VK 6,5% 7,0% 7,5% 8,0% 8,5% 0,6% 42,3 39,9 37,8 36,0 34,5 1,1% 45,2 42,3 39,9 37,8 36,0 1,6% 48,7 45,2 42,3 39,9 37,8 2,1% 52,9 48,7 45,2 42,3 39,9 2,6% 58,3 52,9 48,7 45,2 42,3 Zdroj: Ekonomický a strategický výzkum, Komerční banka Hlavní rizika proti našemu ocenění Přírodní katastrofy jsou hlavním nefinančním rizikem. Záplavy a bouře významně zvyšují vyplácené pojistné, které se negativně odráží na ziskovosti. Růst ekonomiky: Růst propojištěnosti na trzích střední a východní Evropy je spjat s očekáváním konvergence těchto ekonomik směrem ke starším členským zemím EU. Pojišťovny analyzují historická data a výsledky používají v ocenění svých produktů. Změny ve výskytu či rozsahu rizik mohou vést ke ztrátám. Řízení aktiv a závazků: pojišťovny řídí svá aktiva tak, aby byly schopny dostát závazkům. Nesprávné řízení, ať už kvůli pochybením či nedostupnosti adekvátních finančních nástrojů, může mít na výsledky negativní dopad. Úrokové riziko: některé produkty životního pojištění garantují minimální míru zhodnocení vložených prostředků. Zhoršení situace na finančních trzích nebo přetrvávající nízké úrokové sazby mohou vést k dlouhodobému zhoršení profitability takových produktů. Politické riziko: některé pojistné produkty jsou daňově zvýhodněné. Politický vývoj, úsporná opatření a další změny mohou vést ke zrušení těchto zvýhodnění a negativně tak ovlivnit ziskovost společnosti. Vývoj sektoru mohou ovlivnit i další změny jako například zrušení povinného pojištění odpovědnosti při provozu motorových vozidel. Penzijní reformy mohou mít negativní dopad na životní pojišťovny. Penzijní fondy nabízejí alternativu k životnímu pojištění. Odlišný daňový režim nebo neadekvátní podpora penzijním fondům mohou životní pojišťovny znevýhodnit. 21. ledna

7 Finanční údaje VIG f Ocenění e 2015f 2016f 2017f 2018f 2019f 2020f Počet akcií ke konci roku (mil.) P/E 27,0 12,6 11,7 10,4 10,3 10,2 9,9 9,5 Price / embedded value 0,9 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,6 Cena / hrubý provozní zisk (GOI) 8,7 7,6 6,7 5,0 4,9 4,8 4,6 4,4 Dividendový výnos (%) 2,8 3,1 3,3 3,5 3,8 3,8 4,0 4,0 Údaje v přepočtu na akcii (EUR) EPS 1,6 3,4 3,6 4,1 4,1 4,2 4,3 4,4 Provozní zisk 4,9 5,6 6,3 8,4 8,7 8,9 9,2 9,6 Dividenda 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,6 1,7 1,7 Embedded value 48,1 51,0 53,5 56,0 58,1 60,4 62,8 65,4 Výkaz zisků a ztrát (mil. EUR) Hrubé předepsané pojistné (GWP) Čisté zasloužené pojistné (NEP) Finanční výsledek Pojistná plnění Provozní náklady Provozní výsledek Ostatní výnosy Zisk před zdaněním Daň z příjmu Menšinové podíly Náklady na hybridní kapitál Hospodářský výsledek Rozvaha (mil. EUR) Nehmotná aktiva Vlastní jmění Podřízený dluh a jiné výpůjčky Rezervy ze ŽP Rezervy z NP Jiné rezervy Rezervy IŽP Investice mimo IŽP Investice IŽP Embedded value Poměrové ukazatele (%) ROE 3,9 8,7 8,8 9,4 9,0 8,7 8,5 8,4 ROA 0,5 1,1 1,1 1,2 1,1 1,1 1,0 1,0 ROEV 8,6 8,9 7,7 8,2 6,8 6,9 6,9 7,0 Zisková marže 4,2 7,2 7,3 7,4 7,0 6,6 6,4 6,3 Combined ratio (než. pojištění) 100,6 93,9 96,2 93,9 94,1 94,3 94,4 94,6 Efektivní daňová sazba 27,8 22,5 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 GWP y/y -1,2 0,2 4,6 10,5 6,5 6,4 5,6 5,4 GOI y/y -23,2 14,9 13,3 33,2 2,9 2,6 3,4 4,3 Čistý zisk y/y -47,9 114,6 7,6 12,0 1,3 1,0 2,9 3,9 Dividenda na akcii y/y 9,1 8,3 7,7 7,1 6,7 0,0 6,3 0,0 Vlastní jmění / aktiva 12,0 12,4 12,1 12,0 12,1 11,9 11,7 11,6 Celkové investice / celkové rezervy 110,6 112,8 113,3 113,1 111,2 112,9 114,0 114,8 Neživotní rezervy / pojistné 99,9 96,4 97,5 94,8 95,1 95,4 95,7 96,1 Výplatní poměr 82,8 41,6 41,4 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 Zdroj: VIG, Ekonomický a strategický výzkum, Komerční banka 21. ledna

8 Hlavní ekonom a vedoucí Ekonomického a strategického výzkumu Jan Vejmělek, Ph.D., CFA (420) KB EKONOMICKÝ A STRATEGICKÝ VÝZKUM Ekonomové Jiří Škop, Ph.D. Marek Dřímal Viktor Zeisel Jana Steckerová (420) (420) (420) (420) Akcioví analytici Josef Němý, CFA Miroslav Frayer (420) (420) SKUPINA SG VE STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPĚ Chief Economist of SG Poland Head of Research of Rosbank Chief Economist of BRD-GSG Jaroslaw Janecki Evgeny Koshelev Florian Libocor (48) (7) (40) Vedoucí výzkumu finančních trhů BRD-GSG Economist Akciový analytik Carmen Lipara Simona Tamas Laura Simion, CFA (40) (40) (40) Head of Global Economics Michala Marcussen (44) SG GLOBAL ECONOMICS RESEARCH Eurozóna Anatoli Annenkov Michel Martinez Yacine Rouimi Souheir Asba (44) (33) (33) (44) Severní Amerika Velká Británie Latinská Amerika Brian Jones Aneta Markowska Brian Hilliard Dev Ashish (1) (1) (44) (91) Asie a Tichomoří Čína Japonsko Klaus Baader Wei Yao Takuji Aida Kiyoko Katahira (852) (852) (81) (81) Korea Indie Inflace Suktae Oh Kunal Kumar Kundu Hervé Amourda Shivangi Shah (82) (91) (91) (91) Global Head of Research Patrick Legland (33) SG CROSS ASSET RESEARCH FIXED INCOME & FOREX GROUPS Head of Fixed Income & Forex Strategy Vincent Chaigneau (44) Fixed income Ciaran O'Hagan Adam Kurpiel Jean-David Cirotteau Takuma Sugawara (33) (33) (33) (81) Mary-Beth Fisher Jorge Garayo Patrick Gouraud Bruno Braizinha (1) (44) (1) (1) Shakeeb Hulikatti Marc-Henri Thoumin (91) (44) Foreign Exchange Sébastien Galy Olivier Korber (Derivatives) Alvin T. Tan Stephanie Aymes (1) (33) (44) (44) Head of Emerging Markets Strategy Benoît Anne (44) Régis Chatellier Eamon Aghdasi Amit Agrawal Phoenix Kalen (44) (1) (91) (44) ledna

9 Upozornění Doporučení v tomto dokumentu ani samotný dokument nebyly před zveřejněním zpřístupněny dotčené společnosti. Toto doporučení není aktualizováno v pravidelných intervalech. Datum další aktualizace dosud nebylo stanoveno a bude ovlivněno relevantními změnami faktů podstatných pro toto doporučení tak, aby odráželo vývoj společnosti nebo sektoru. Hlavní metody, které Komerční banka používá pro určení cílové ceny akcií, jsou analýza diskontovaných volných peněžních toků (cash flow) a sektorové srovnání. Další metody mohou být použity, pokud budou analytikem uznány za vhodné (mj. součet oceněných částí, diskontované dividendy, diskont či prémie k čisté hodnotě aktiv). Cílová cena je stanovena na období dvanácti měsíců. Komerční banka používá tři stupně investičních doporučení: koupit, držet a prodat. Doporučení je stanoveno na období tří až šesti měsíců. Hlavním faktorem pro určení doporučení je rozdíl mezi aktuální tržní cenou a cenou cílovou vypočítanou analytiky KB. Doporučení by mělo zohledňovat také další faktory, o kterých analytik předpokládá, že mohou ovlivnit titul a trh v daném období 3-6 měsíců, takže cílová cena výrazně nad současnou tržní cenou nemusí automaticky znamenat doporučení koupit pro dalších 3-6 měsíců. Oceňovací metody a klíčové faktory pro určení doporučení jsou vysvětleny v textu každé analýzy. Graf níže zobrazuje strukturu stupňů platných investičních doporučení akciových analytiků Ekonomického a strategického výzkumu KB (9 doporučení). Investiční doporučení akciového výzkumu KB (k 21. lednu 2015) Prodat 11% Koupit 45% Držet 44% Zdroj: Ekonomický a strategický výzkum, Komerční banka 21. ledna

10 ČEZ O2 CR CME Orco Philip Morris CR Přehled posledních doporučení k jednotlivým titulům vybraných emitentů SPAD* NWR Pegas Nonwovens Unipetrol Fortuna VIG Doporučení držet držet koupit - koupit prodat koupit držet držet koupit Cílová cena CZK 635 CZK 265 USD 3,0 pokrývání CZK CZK 0,60 CZK 673 CZK 136 CZK 130 EUR 42,3 ukončeno Datum 22/9/14 2/12/14 18/11/14 27/3/14 1/9/14 2/9/14 13/6/14 28/11/14 13/1/15 21/1/15 Přehled doporučení za předchozích 12 měsíců (čtvrtletně) Doporučení držet držet držet prodat držet koupit držet Cílová cena CZK 567 CZK 273 USD 2,6 - CZK 145 CZK 137 EUR 37,4 Datum 10/7/14 1/8/14 18/8/14 2/7/14 24/4/14 30/6/14 3/3/14 Doporučení držet prodat prodat prodat Cílová cena CZK 505 CZK 273 USD 2,5 CZK 7 Datum 6/2/14 21/5/14 4/3/14 27/2/14 Doporučení Cílová cena prodat v revizi Datum 23/1/14 Doporučení Cílová cena Datum Přímý či nepřímý podíl emitenta na základním kapitálu KB vyšší než 5% Jiný významný finanční zájem KB a/nebo s ní propojené osoby ve vztahu k emitentovi Přímý či nepřímý podíl KB na základním kapitálu emitenta vyšší než 5% významný finanční zájem osoby/osob podílejících se na tvorbě doporučení ve vztahu k emitentovi Management nebo spolu management emisí CP příslušného emitenta za posledních 12 měsíců, Smluvní vztahy pro poskytování investičních služeb mezi KB a příslušným emitentem, Dohoda o rozšiřování investičních doporučení mezi KB a příslušným emitentem, KB market making** pro tituly příslušného emitenta, Zdroj: Ekonomický a strategický výzkum, Komerční banka Vztahy Komerční banky s jednotlivými emitenty Komerční banka může mít s emitenty uzavřenu smlouvu o poskytování některých investičních služeb, tyto informace podléhají bankovnímu tajemství a nemohou být zveřejněny, 21. ledna

11 Informace uvedené v tomto dokumentu nemohou být považovány za nabídku k nákupu či prodeje jakéhokoliv investičního nástroje nebo jinou výzvu či pobídku k jeho nákupu či prodeji. Veškeré zde obsažené informace a názory pocházejí nebo jsou založeny na zdrojích, které Komerční banka, a.s. považuje za důvěryhodné, nicméně tímto nepřebírá záruku za jejich přesnost a úplnost, ačkoliv vychází z toho, že byly publikovány tak, aby poskytovaly přesný, plný a nezkreslený obraz skutečnosti. Názory Komerční banky, a.s. uvedené v tomto dokumentu se mohou měnit bez předchozího upozornění. Komerční banka, a.s. a společnosti, které s ní tvoří jeden koncern, se mohou příležitostně podílet na obchodech s investičními nástroji, obchodovat s nimi nebo vykonávat činnost tvůrce trhu pro investiční nástroje nebo je držet, poskytovat poradenství či jinak profitovat z obchodů s investičními nástroji nebo od nich odvozených derivátů, které byly emitovány osobami zmíněnými v tomto dokumentu. Zaměstnanci Komerční banky, a.s. a dalších společností tvořících s ní koncern nebo osoby jim blízké, včetně autorů tohoto dokumentu, mohou příležitostně obchodovat nebo držet investiční nástroje zmíněné v tomto dokumentu nebo od nich odvozené deriváty. Komerční banka, a.s. a společnosti tvořící s ní koncern nejsou tímto dokumentem vázáni při poskytování investičních služeb svým klientům. Komerční banka, a.s. nepřebírá nad rámec stanovený právními předpisy odpovědnost za škodu způsobenou použitím tohoto dokumentu nebo informací v něm obsažených. Tento dokument je určen primárně pro profesionální a kvalifikované investory. Pokud kopii tohoto dokumentu obdrží jiná než výše uvedená osoba, neměla by své investiční rozhodnutí založit výhradně na tomto dokumentu, ale měla by si zároveň vyhledat nezávislého poradce. Každý investor je povinen přijmout vlastní informované rozhodnutí o vhodnosti investice, protože investiční nástroj uvedený v tomto dokumentu nemusí být vhodný pro všechny investory. Minulá výkonnost investičních nástrojů nezaručuje výkonnost budoucí. Očekávaná budoucí výkonnost je založena na předpokladech, které nemusí nastat. S investičními nástroji a investicemi jsou spojena různá investiční rizika, přičemž hodnota investice může stoupat i klesat a není zaručena návratnost původní investované částky. Investiční nástroje denominované v jiné měně jsou navíc vystaveny riziku vyplývajícímu ze změn devizových kurzů s možným pozitivním nebo negativním dopadem na cenu investičního nástroje, a následně na zhodnocení investice. Tento dokument je vydán Komerční bankou, a.s., která je bankou a obchodníkem s cennými papíry ve smyslu příslušných právních předpisů, a jako taková podléhá dozoru České národní banky. Komerční banka, a.s. přijala řadu opatření, aby zabránila možnému střetu zájmů při tvorbě investičních doporučení, a to zavedením odpovídajícího vnitřního členění zahrnujícího informační bariery mezi jednotlivými útvary Komerční banky, a.s. v souladu s požadavky kladenými příslušnými právními předpisy. Zaměstnanci Komerční banky, a.s. postupují v souladu s vnitřními předpisy upravujícími střet zájmů. Žádné hodnocení zaměstnanců, kteří se podílejí na tvorbě investičních doporučení, není podmíněno nebo závislé na objemu nebo zisku z obchodování Komerční banky, a.s. s investičními nástroji zmíněnými v tomto dokumentu nebo na jejím obchodování s emitenty těchto investičních nástrojů. Hodnocení autorů investičních doporučení ale spočívá ve vazbě na zisk Komerční banky, a.s., na kterém se částečně podílejí i výsledky obchodování s investičními nástroji. Doporučení uvedená v tomto dokumentu jsou určena veřejnosti a před jeho zveřejněním není dokument k dispozici osobám, které se nepodílely na tvorbě tohoto dokumentu. Komerční banka, a.s. obvykle nezasílá investiční doporučení jednotlivým emitentům před jejich zveřejněním. Každý z autorů tohoto dokumentu prohlašuje, že názory obsažené v tomto dokumentu přesně odpovídají jeho osobnímu pohledu na uvedené investiční nástroje nebo jejich emitenty. Pro podrobnosti prosím navštivte internetovou stránku ledna

Apple. Koupit. Očekáváme silné kvartální výsledky. EKONOMICKÝ A STRATEGICKÝ VÝZKUM 20. ledna 2015

Apple. Koupit. Očekáváme silné kvartální výsledky. EKONOMICKÝ A STRATEGICKÝ VÝZKUM 20. ledna 2015 EKONOMICKÝ A STRATEGICKÝ VÝZKUM 20. ledna 2015 Akciové trhy Investiční příležitost Svět Apple Očekáváme silné kvartální výsledky Apple: Přední americká firma zabývající se designem, výrobou a prodejem

Více

Deutsche Annington Deutsche Annington Immobilien Group je největší německou

Deutsche Annington Deutsche Annington Immobilien Group je největší německou EKONOMICKÝ A STRATEGICKÝ VÝZKUM 1. června 2015 Akciové trhy Investiční příležitost Evropa Deutsche Annington Deutsche Annington Immobilien Group je největší německou společností poskytující služby v oblasti

Více

Ericsson technologický sector Stoxx 600

Ericsson technologický sector Stoxx 600 EKONOMICKÝ A STRATEGICKÝ VÝZKUM 6. října 2015 Akciové trhy Investiční příležitost Svět Ericsson Po zotavení ziskovosti by měl následovat růst ceny akcií Ericsson: Globální společnost se sídlem ve Švédsku,

Více

Prodat. EKONOMICKÝ A STRATEGICKÝ VÝZKUM 10. března 2015

Prodat. EKONOMICKÝ A STRATEGICKÝ VÝZKUM 10. března 2015 EKONOMICKÝ A STRATEGICKÝ VÝZKUM 10. března 2015 Czech version only Telekomunikace Aktualizace Česká republika O2 Czech Republic Před rozdělením společnosti doporučujeme raději prodat na burze Prodat Cena

Více

Prudká revize prognózovaných cen elektřiny srazila naši cílovou cenu

Prudká revize prognózovaných cen elektřiny srazila naši cílovou cenu EKONOMICKÝ A STRATEGICKÝ VÝZKUM 17. června 2013 Energetika Aktualizace Česká republika ČEZ Prudká revize prognózovaných cen elektřiny srazila naši cílovou cenu Držet Cena 14.06.13 515 CZK 12m cíl 498 CZK

Více

Special report. Je správný čas na růst evropského automobilového sektoru? EKONOMICKÝ A STRATEGICKÝ VÝZKUM 27. února 2015

Special report. Je správný čas na růst evropského automobilového sektoru? EKONOMICKÝ A STRATEGICKÝ VÝZKUM 27. února 2015 EKONOMICKÝ A STRATEGICKÝ VÝZKUM 27. února 2015 Automobilový sektor Extract from a report Special report Je správný čas na růst evropského automobilového sektoru? Josef Němý, CFA (420) 222 008 560 josef_nemy@kb.cz

Více

Trendy v bankovním sektoru

Trendy v bankovním sektoru Česká republika Bankovní sektor 29. listopadu 212 Trendy v bankovním sektoru Přes vyšší dostupnost nemovitostí neočekáváme obnovení předkrizového růstu úvěrů na bydlení Miroslav Adamkovič, CFA (42) 222

Více

Staňte se akcionářem

Staňte se akcionářem Staňte se akcionářem Bankovní sektor na vzestupu Každá krize je svým způsobem přínosem, stejně jako dravci čistí stádo od nemocných a starých kusů tak krize čistí trh od nemocných firem. Výsledkem je,

Více

Special report. Čínské akcie nabízí vysoký růstový potenciál. EKONOMICKÝ A STRATEGICKÝ VÝZKUM 3. července 2015

Special report. Čínské akcie nabízí vysoký růstový potenciál. EKONOMICKÝ A STRATEGICKÝ VÝZKUM 3. července 2015 EKONOMICKÝ A STRATEGICKÝ VÝZKUM 3. července 215 Globální akciový trh Extract from a report Special report Čínské akcie nabízí vysoký růstový potenciál Josef Němý, CFA (42) 222 8 56 josef_nemy@kb.cz Miroslav

Více

Staňte se akcionářem

Staňte se akcionářem Staňte se akcionářem Stratégové odhadují 180 mil prodaných iphonů v roce 2013 Akcie společnosti Apple Inc. byly do září tohoto roku nejvýkonnější z celého indexu S&P 100, když dosáhli 700 USD a zhodnocení

Více

PETR SKLENÁŘ TECHNIKY INVESTOVÁNÍ A INVESTIČNÍ TIPY

PETR SKLENÁŘ TECHNIKY INVESTOVÁNÍ A INVESTIČNÍ TIPY PETR SKLENÁŘ TECHNIKY INVESTOVÁNÍ A INVESTIČNÍ TIPY RIZIKO A HORIZONT URČUJÍ NÁSTROJE A TECHNIKU Rizikový profil Investiční horizont Technika Aktiva Dynamický Balancovaný Konzervativní Dlouhodobý -roky

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

Analýzy a doporučení. Doporučení: Akumulovat Cílová cena: 582 Kč. Aktualizace cílové ceny a doporučení. Erste Group Bank AG - 1 -

Analýzy a doporučení. Doporučení: Akumulovat Cílová cena: 582 Kč. Aktualizace cílové ceny a doporučení. Erste Group Bank AG - 1 - Analýzy a doporučení Aktualizace cílové ceny a doporučení Erste Group Bank AG Doporučení: Akumulovat Cílová cena: 582 Kč AKCIE ERSTE BANK Nové doporučení: Akumulovat Předešlé doporučení: Držet Cílová cena:

Více

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Vnitřní informace: Konsolidované neauditované výsledky skupiny ČSOB (IFRS) za 3. čtvrtletí 2009 Praha, 13. listopadu 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA DEVĚT MĚSÍCŮ ROKU 2009 ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Hlavní

Více

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%.

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Fond korporátních dluhopisů ČP INVEST Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Důvodem poklesu FKD je zejména

Více

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007 Č. 04/2010 31. března 2010 Vienna Insurance Group v roce 2009 podle IFRS: Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Více

@#A MĚSÍČNÍ EKONOMICKÁ ZPRÁVA BŘEZEN 2005

@#A MĚSÍČNÍ EKONOMICKÁ ZPRÁVA BŘEZEN 2005 Oproti uplynulému roku jsme přistoupili k novému uspořádání této zprávy. Namísto komentáře za poslední kalendářní měsíci zde budete nacházet informace o vývoji ekonomiky a kapitálových trhů za uplynulých

Více

Investiční životní pojištění

Investiční životní pojištění Přehled fondů ČSOB - konzervativní fond Opatrný investor, který nerad riskuje a požaduje mírně převýšit výnosy z termínovaných vkladů u bank. ČSOB růstový fond Opatrný investor, který je ovšem ochoten

Více

Zkrácená verze výroční zprávy 2012

Zkrácená verze výroční zprávy 2012 2012 Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Penzijní fond České spořitelny, a. s. Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele Vážené dámy, vážení pánové,

Více

Analýzy a doporučení. Nové ocenění Komerční banka, a.s.

Analýzy a doporučení. Nové ocenění Komerční banka, a.s. Analýzy a doporučení Komerční banka, a.s. Nové ocenění Komerční banka, a.s. Nové doporučení: držet Původní doporučení: držet Nová cílová cena: 4 301 Kč Původní cílová cena: 4 079 Kč 2.1.2014 Komerční banka,

Více

Akciové trhy v roce 2012

Akciové trhy v roce 2012 Akciové trhy v roce 2012 Český akciový trh 14 titulů v segmentu SPAD, likvidita je koncentrovaná na pět titulů (ČEZ, Erste, KB, Tef ČR, NWR), ale zde dalších 4-5 titulů s dostatečnou likviditou Defenzivní

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Praha, 15. května 2008 SKUPINA ČSOB V 1. ČTVRTLETÍ 2008 ZAZNAMENALA ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008 vykázaný: 2 525 mld. Kč (4% růst) Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

HLAVNÍ BODY Z VÝSLEDK

HLAVNÍ BODY Z VÝSLEDK Tisková zpráva Praha, 26. února 2010 Provozní zisk České spořitelny za rok 2009 vzrostl o téměř 15 % na 26,62 mld. Kč (IFRS), konsolidovaný čistý zisk se zvýšil o takřka 6 % 1 na 12,02 mld. Kč Česká spořitelna

Více

Staňte se akcionářem

Staňte se akcionářem Staňte se akcionářem Těžba ropy v USA letos vzroste nejrychleji v historii Těžba ropy ve Spojených státech vzroste v letošním roce nejrychlejším tempem v historii. Díky těžbě z břidlicových hornin se americká

Více

Analýzy a doporučení

Analýzy a doporučení Fio banka, a.s. Fio Fundamentální analýza společnosti RWE AG Analýzy a doporučení Doporučení: akumulovat Cílová cena: 43,- EUR 6.6.2011 RWE AG Nové doporučení akumulovat Předešlé doporučení akumulovat

Více

Vienna Insurance Group

Vienna Insurance Group Vienna Insurance Group Výsledky za 3Q 2010 bez překvapení v mil. EUR 9M 2010 r/r 9M 2009 odhad AFT odhad Předepsané pojistné 6 538 7,1% 6 106 6 590 6 Trhu 564 Čisté získané pojistné 5 919 10,1% 5 374 5

Více

SEMINÁŘ PRO POKROČILÉ INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ. Milan Vaníček Petr Sklenář

SEMINÁŘ PRO POKROČILÉ INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ. Milan Vaníček Petr Sklenář SEMINÁŘ PRO POKROČILÉ INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ Milan Vaníček Petr Sklenář 1 Riziko a horizont určuje nástroje a techniku Rizikový profil Investiční horizont Technika Aktiva Dynamický Dlouhodobý -roky -investování

Více

Geschäftsentwicklung 2010 Vienna Insurance Group

Geschäftsentwicklung 2010 Vienna Insurance Group Geschäftsentwicklung 2010 Vienna Insurance Group 20. řádná valná hromada VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe Vídeň 6. května 2011 Vývoj obchodní činnosti v roce 2010 Vienna Insurance Group

Více

Výhled české ekonomiky na období 2011-2012. Pavel Mertlík hlavní ekonom

Výhled české ekonomiky na období 2011-2012. Pavel Mertlík hlavní ekonom Výhled české ekonomiky na období 2011-2012 Pavel Mertlík hlavní ekonom 14.10.2010 Globální výhled: růstová pauza prudké zpomalení hospodářského růstu v USA a v eurozóně v druhém pololetí r. 2010 prvním

Více

UDRŽITELNÝ ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 3,7 MLD. KČ NEJVYŠŠÍ ČTVRTLETNÍ UDRŽITELNÝ ZISK VŮBEC

UDRŽITELNÝ ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 3,7 MLD. KČ NEJVYŠŠÍ ČTVRTLETNÍ UDRŽITELNÝ ZISK VŮBEC Praha, 12. květen 2011 Hospodářské výsledky skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí 2011 1 : UDRŽITELNÝ ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 3,7 MLD. KČ NEJVYŠŠÍ ČTVRTLETNÍ UDRŽITELNÝ ZISK VŮBEC V 1. čtvrtletí 2011 udržitelný čistý

Více

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2013

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2013 RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 213 25 2 27 28 29 21 211 212 March 213 June 213 Sept 213 Oct 13 Nov 213 Dec 213 25 2 27 28 29 21 211 212 213 214* 215* Tato nově publikovaná

Více

Solidní vývoj hospodářského výsledku - zisk (před zdaněním, konsolidovaný) zhruba 340 mil. EUR

Solidní vývoj hospodářského výsledku - zisk (před zdaněním, konsolidovaný) zhruba 340 mil. EUR Č. 28/2009 10. listopadu 2009 Vienna Insurance Group v 1. až 3. čtvrtletí 2009: Koncernové pojistné převýšilo 6 mld. EUR Solidní vývoj hospodářského výsledku - zisk (před zdaněním, konsolidovaný) zhruba

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

Analýzy a doporučení

Analýzy a doporučení Fio Analýzy a doporučení Analýza společnosti Exxon Mobil Společnost Exxon Mobil Corporation se zabývá výzkumem, těžbou, distribucí a prodejem ropy, zemního plynu a ropných produktů. Také se podílí na těžbě

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA ČSOB uzavřela 3. čtvrtletí 2005 se ziskem 7,87 mld. 1

TISKOVÁ ZPRÁVA ČSOB uzavřela 3. čtvrtletí 2005 se ziskem 7,87 mld. 1 Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 14 115 20 Praha 1 tel. +420 261 351 111 www.csob.cz Praha 31. října TISKOVÁ ZPRÁVA ČSOB uzavřela 3. čtvrtletí se ziskem 7,87 mld. 1 Provozní výdaje pod kontrolou,

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Skupina Komerční banky vykázala za první pololetí roku 2011 čistý zisk 5 478 milionů Kč Praha, 3. srpna 2011 Skupina Komerční banky vykázala za prvních šest měsíců roku 2011 čistý zisk ve výši 5 478 milionů

Více

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi.

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Praha, 12. února 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2008 ČISTÝ ZISK 1,034 MLD. KČ 1F Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Čistý

Více

28.6.2013. Komerční banka, a.s. Nové doporučení - akumulovat Předešlé doporučení koupit Nová cílová cena 4079,- Kč Předešlá cílová cena 4212 Kč

28.6.2013. Komerční banka, a.s. Nové doporučení - akumulovat Předešlé doporučení koupit Nová cílová cena 4079,- Kč Předešlá cílová cena 4212 Kč 13.8.13 Snižujeme naše doporučení na akcie společnosti Komerční banka, a.s. na stupeň držet z původního akumulovat a ponecháváme naší cílovou cenu na hodnotě 4079,- Kč. Důvodem pro snížení našeho doporučení

Více

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738 C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738 Informace o fondu platné k 28. 02. 2014 Kurz k 11. 04. 2014 177,60 EUR Velikost fondu 334,10 mil. EUR Nejvyšší hodnota za 12 měsíců 180,78 EUR Nejnižší

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 28. května 2009 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své předběžné neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor

Více

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 23. července 2010 Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group Vypočítaný ukazatel kapitálové přiměřenosti Tier 1 1 ve výši 8,0 % v roce 2011 v případě

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008 28.. května 2008 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první

Více

Analýza nemovitostí. 1. února 2010. Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový. Schválil: Ing. Vladimír Fichtner

Analýza nemovitostí. 1. února 2010. Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový. Schválil: Ing. Vladimír Fichtner Analýza nemovitostí 1. února 2010 Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový Schválil: Ing. Vladimír Fichtner 1 Obsah OBSAH... 2 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ... 2 1. NAŠE DOPORUČENÍ - ZÁVĚR... 3 2. NAŠE DOPORUČENÍ

Více

OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ?

OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ? OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ? Pavel Řežábek ředitel útvaru Analýzy trhu a prognózy, ČEZ, a.s. CFO club Diskuse na téma Prognóza ekonomického vývoje v roce 2012 a ohlédnutí

Více

Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR. Koncernové pojistné poprvé převýšilo 2,5 mld. EUR

Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR. Koncernové pojistné poprvé převýšilo 2,5 mld. EUR Č. 09/2010 20. května 2010 Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2010: Nejlepší čtvrtletí v dějinách podniku Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR Koncernové pojistné poprvé převýšilo

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007) V Praze dne 9. 11. 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007) Za devět měsíců vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši 8,2 miliardy Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl 10 %. 1 Za

Více

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy)

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) FINANČNÍ ANALÝZA Cíle a možnosti finanční analýzy finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) podklady

Více

Manažeři. finance a krize... Ing. Miloš Filip, Ph.D., CFA Ředitel distribuce a člen představenstva ING Investment Management, C.R. 25.

Manažeři. finance a krize... Ing. Miloš Filip, Ph.D., CFA Ředitel distribuce a člen představenstva ING Investment Management, C.R. 25. Manažeři finance a krize... Ing. Miloš Filip, Ph.D., CFA Ředitel distribuce a člen představenstva ING Investment Management, C.R. 25. října 2012 Investovat nebo chránit peníze? akcie obligace úrokové sazby

Více

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost V Praze dne 19. Května 2015 Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost Růst obratu: nárůst o 5,3 % při aktuálním rozsahu konsolidace a směnném

Více

INVESTIČNÍ DOPORUČENÍ: 12-MĚSÍČNÍ CÍLOVÁ CENA: 626 CZK 2013 2014e 2015e 2016e

INVESTIČNÍ DOPORUČENÍ: 12-MĚSÍČNÍ CÍLOVÁ CENA: 626 CZK 2013 2014e 2015e 2016e Pegas Nonwovens 1 Pegas Nonwovens Rozšířená analýza výsledků hospodaření za 4Q 2013 a úprava cílové ceny 25. března 2014 Jiří Šimara Analytik simara@cyrrus.cz +420 538 705 732 INVESTIČNÍ DOPORUČENÍ: DRŽET

Více

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Praha, 6. listopadu 2008 PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 714,1 mld. Kč (10% růst) Objem úvěrů poskytnutých

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Makroekonomický scénář Konvergenčního programu, makroekonomické rámce státního rozpočtu a rozpočtového výhledu a predikce MF ČR jsou pravidelně srovnávány s výsledky šetření

Více

Technická Analýza. matiou. Fio banka, a.s.

Technická Analýza. matiou. Fio banka, a.s. Technická Analýza matiou Fio banka, a.s. Pražský index PX našel svou podporu okolo úrovně 870 bodů a stále se pohybuje v pásmu 870 965 bodů. Prozatím se nepodařilo překonat hranici okolo 965ti bodů, která

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2015

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2015 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2015 28. května 2015 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

Technická Analýza. Fio, banka, a.s. Fio, banka, a.s. 15/06/10

Technická Analýza. Fio, banka, a.s. Fio, banka, a.s. 15/06/10 Technická Analýza Fio, banka, a.s. Pražský index PX se vrátil do hranic úzkého sideway (1080 1200). Hranice 1300 bodů růst zastavila a došlo ke korekci. Hlavní významnou rezistencí zůstává horní hranice

Více

Akciové výhledy. V následujících měsících by na akciové trhy mohla přijít korekce. EKONOMICKÝ A STRATEGICKÝ VÝZKUM 2. dubna 2015

Akciové výhledy. V následujících měsících by na akciové trhy mohla přijít korekce. EKONOMICKÝ A STRATEGICKÝ VÝZKUM 2. dubna 2015 EKONOMICKÝ A STRATEGICKÝ VÝZKUM 2. dubna 215 Akciové trhy Extract from a report Akciové výhledy V následujících měsících by na akciové trhy mohla přijít korekce Josef Němý, CFA (42) 222 8 56 josef_nemy@kb.cz

Více

Evropské stres testy bankovního sektoru

Evropské stres testy bankovního sektoru Evropské stres testy bankovního sektoru Evropský bankovní sektor, podobně jako americký na přelomu 2008 a 2009, se dostal v 2Q letošního roku do centra pozornosti investorů v souvislosti s narůstajícími

Více

MAKROEKONOMICKÝ POHLED NA FINANCOVÁNÍ ZDRAVOTNICTVÍ. Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA Hlavní ekonom Komerční banky 14. listopadu 2012

MAKROEKONOMICKÝ POHLED NA FINANCOVÁNÍ ZDRAVOTNICTVÍ. Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA Hlavní ekonom Komerční banky 14. listopadu 2012 MAKROEKONOMICKÝ POHLED NA FINANCOVÁNÍ ZDRAVOTNICTVÍ Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA Hlavní ekonom Komerční banky 14. listopadu 212 Předkrizové období období konvergence Pozitivní role zahraničního kapitálu

Více

Investiční výhled z pohledu obchodníka a analytika. Martin Urban Martin Krajhanzl

Investiční výhled z pohledu obchodníka a analytika. Martin Urban Martin Krajhanzl Investiční výhled z pohledu obchodníka a analytika Martin Urban Martin Krajhanzl Obsah Současná makrosituace ve světě (USA, EU) Index S&P 500 alias barometr ocenění akcií obecně + český trh Možné scénáře

Více

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA)

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) 1 z 6 27.5.2011 10:22 AAA AUTO Úvod» IR zprávy a oznámení (vnitřní informace)» Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) Konsolidované neauditované

Více

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group - Tiskové zprávy

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group - Tiskové zprávy Stránka č. 1 z 8 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Hlavní strana O firmě Tiskové zprávy Tiskové zprávy 31. 3. 2009 Vienna Insurance Group v roce podle IFRS: Potvrzen dobrý výsledek za

Více

PX-Index-Fonds Podílový fond dle 20b InvFG. Správa. ISIN. Depozitář. Pololetní zpráva druhého účetního roku od 1. srpna 2011 do 31. ledna 2012.

PX-Index-Fonds Podílový fond dle 20b InvFG. Správa. ISIN. Depozitář. Pololetní zpráva druhého účetního roku od 1. srpna 2011 do 31. ledna 2012. PX-Index-Fonds Podílový fond dle 20b InvFG. Pololetní zpráva druhého účetního roku od 1. srpna 2011 do 31. ledna 2012. Správa. ISIN. VOLKSBANK INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT M.B.H. 1220 Wien, Leonard-Bernstein-Straße

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 6,2 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 6,2 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO Praha, 9. srpen 2011 Hospodářské výsledky skupiny ČSOB za 1. pololetí 2011 1 : ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 6,2 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO V 1. pololetí 2011 skupina

Více

13. 5. 2009 Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2009 navazuje na vynikající výsledek roku 2008

13. 5. 2009 Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2009 navazuje na vynikající výsledek roku 2008 Stránka č. 1 z 5 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Hlavní strana O firmě Tiskové zprávy Tiskové zprávy 13. 5. Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí navazuje na vynikající výsledek roku

Více

Tisková zpráva Praha, 28. dubna 2011

Tisková zpráva Praha, 28. dubna 2011 Tisková zpráva Praha, 28. dubna 2011 Konsolidovaný čistý zisk (IFRS) České spořitelny za 1. čtvrtletí 2011 meziročně vzrostl o 20,7 % na 3,8 mld. Kč, provozní zisk zůstal na úrovni kolem 6,6 mld. Kč Česká

Více

Analýzy a doporučení

Analýzy a doporučení Fio Analýzy a doporučení KGHM Polska Miedź SA Polski Koncern Naftowy ORLEN Společnost patří mezi největší rafinérské firmy ve střední Evropě. PKN Orlen se specializuje na zpracování surové ropy, kterou

Více

MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468

MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468 MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468 Pololetní zpráva emitenta kótovaného cenného papíru za prvních 6 měsíců roku 2006 podle 119 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle

Více

Analýzy a doporučení

Analýzy a doporučení Fio Analýzy a doporučení Erste Group Bank AG Fio banka, a.s. 3.1.2011 Fundamentální ocenění Erste Group Bank AG Doporučení koupit Cílová cena 1026,- Kč (41,- EUR) Základní informace o společnosti Adresa

Více

Příklad akciové investice pro odvážnější investory

Příklad akciové investice pro odvážnější investory Příklad akciové investice pro odvážnější investory 7. 11. 2014 Jaroslav Krabec, Ph.D., CFA WOOD & Company investiční společnost, a.s. Náměstí Republiky 1079/1a, 110 00 Praha 1, Česká republika www.woodis.cz

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. POLOLETÍ 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. POLOLETÍ 2007) V Praze dne 10. 8. 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. POLOLETÍ 2007) Za první pololetí 2007 vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši bezmála 6 miliard Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl

Více

Investiční produkty v rámci finanční skupiny České spořitelny

Investiční produkty v rámci finanční skupiny České spořitelny Fakulta ekonomických studií Katedra financí a finančních služeb Navazující magisterské studium kombinované Bankovnictví ZS 2011 Investiční produkty v rámci finanční skupiny České spořitelny Struktura nabídky

Více

Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka

Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka Obsah Co je riziko? Rizika dluhových instrumentů Rizika akciových trhů Jak s nimi pracovat? Co je riziko? Riziku se nelze vyhnout!

Více

Programy Investování. investičního životního pojištění

Programy Investování. investičního životního pojištění Programy Investování investičního životního pojištění Programy Investování investičního životního pojištění Programy investování investičního životního pojištění MetLife MetLife pojišťovna a.s., nabízí

Více

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky TEXTOVÁ ČÁST INFORMAČNÍ POVINNOSTI EMITENTA REGISTROVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU ZA I. POLOLETÍ 2005 Obchodní firma: Sídlo: Léčebné lázně Jáchymov a.s. T.G. Masaryka 415, Jáchymov PSČ: 362 51 IČ: 45359229 Zápis

Více

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 Praha / Budapešť 28. května 2009 Podle hospodářských výsledků za první čtvrtletí 2009, které AAA

Více

Staňte se akcionářem

Staňte se akcionářem Staňte se akcionářem Nejvyšší stimulace v historii Evropy Prezident ECB Mario Dragi potvrdil na tiskové konferenci 2.10.2014 začátek největší stimulace kapitálových trhů v historii Evropy. Jedná se o 400

Více

Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.

Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. Pololetní zpráva Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. Zajištěné a garantované fondy IKS / LYXOR Souhrnný měsíční report k datu 31/07/2015 Pro zobrazení reportu klikněte na název fondu KB AKCENT 2

Více

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu DODATEK PROSPEKTU ZE DNE 17. 8. 2007 ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu Dluhopisy nesoucí pevný úrokový výnos 4,30 % p.a. v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 7 000 000 000 Kč s možností navýšení objemu

Více

Staňte se akcionářem

Staňte se akcionářem Staňte se akcionářem IPO v Londýně Společnost chystá svůj první vstup na burzu, který se bude konat začátkem března v Londýně. Konkrétně půjde o prodej 20% společnost za předpokládanou cenu 150 mil. EUR.

Více

t/t (%) PX Index 1,223 0.0 2.0 - - 631 33 - - -

t/t (%) PX Index 1,223 0.0 2.0 - - 631 33 - - - PŘEHLED INDEXŮ Index země závěr d/d t/t ytd Dow Jones USA 11,573 0.1 0.6 9.7 S&P 500 USA 1,257-0.2 1.1 11.6 Nasdaq USA 2,666-0.2 1.1 16.3 Euro Stoxx 50 Eurozóna 2,865-0.2 0.7-3.4 DAX Německo 7,058-0.1

Více

aktuální složení portfolia červenec září 2014 změny ve složení portfolia oproti předcházejícímu čtvrtletí KB Privátní správa aktiv 5D

aktuální složení portfolia červenec září 2014 změny ve složení portfolia oproti předcházejícímu čtvrtletí KB Privátní správa aktiv 5D INVESTIČNÍ ASISTENT Informace o vývoji trhů a fondů IKS / Amundi. Všechny údaje týkající se výkonnosti a složení portfolia jsou uvedeny k datu 16. 6. 2014. červenec Září 2014 konzervativní portfolio fondů

Více

FINANČNÍ ANALÝZA A KAPITÁLOVÝ TRH: PRAKTICKÝ POHLED

FINANČNÍ ANALÝZA A KAPITÁLOVÝ TRH: PRAKTICKÝ POHLED FINANČNÍ ANALÝZA A KAPITÁLOVÝ TRH: PRAKTICKÝ POHLED VRATISLAV SVOBODA, J&T BANKA A.S. PRAHA 26.11.2013 1 Obsah Bilance (rozvaha) společnosti Akcie a dluhopisy Co se odehrává na finančních trzích v současné

Více

ČESKÝ AKCIOVÝ TRH - MĚSÍČNÍ KOMENTÁŘ ERSTE BANK

ČESKÝ AKCIOVÝ TRH - MĚSÍČNÍ KOMENTÁŘ ERSTE BANK ČESKÝ AKCIOVÝ TRH - MĚSÍČNÍ KOMENTÁŘ ERSTE BANK Erste Bank SNÍŽIT VÁHU (vůči indexu PX 50) 2. 7. 2003 ANALYTIK Petr Kalina BLOOMBERG RBAG CP (+420) 261 319 514 CENA (30. 6. 2003) 2 427 Kč kalinap@ppf.cz

Více

PX-Index-Fonds Podílový fond dle 20b InvFG. Správa. ISIN. Depozitář.

PX-Index-Fonds Podílový fond dle 20b InvFG. Správa. ISIN. Depozitář. PX-Index-Fonds POLOLETNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZKRÁCENÝ ÚČETNÍ ROK 2010/2011 PX-Index-Fonds Podílový fond dle 20b InvFG. Pololetní zpráva prvního zkráceného účetního roku od 15. prosince 2010 do 31. ledna

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 02/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské přímé zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2014

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2014 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2014 29. května 2014 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

Swiss Life v roce 2013 zvýšila čistý zisk na 784 milionů CHF a výnosy z pojistného o 4 % na 18 miliard CHF

Swiss Life v roce 2013 zvýšila čistý zisk na 784 milionů CHF a výnosy z pojistného o 4 % na 18 miliard CHF Curych / Praha, 28. února 2014 Swiss Life v roce 2013 zvýšila čistý zisk na 784 milionů CHF a výnosy z pojistného o 4 % na 18 miliard CHF Skupina Swiss Life v roce 2013 znovu zvýšila svoji efektivnost

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR třída podílových listů Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA, ISIN LU0145374574 Investiční politika Cílem fondu je dosáhnout co nejlepšího zhodnocení investováním

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Strojírenství Ostrava Ostrava, 22. dubna 215 Konkurenceschopnost - definice Konkurenceschopnost

Více

Zjednodušený prospekt

Zjednodušený prospekt Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen-Global-Aktien podílového fondu podle 20 rakouského Zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou reinvesticí

Více

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 24. října 212

Více

Analýzy a doporučení

Analýzy a doporučení Fio Analýzy a doporučení Analýza společnosti Cameco Corp. CAMECO Corp. Kanadská společnost Cameco Corp. se zabývá výzkumem nových nalezišť, těžbou, zušlechťováním a prodejem uranu. Jedná se o největšího

Více

Jak splním svoje očekávání

Jak splním svoje očekávání Jak splním svoje očekávání Zlatá investice SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Proč investovat do zlata? Cena (USD) Vývoj ceny zlata v letech 2000 až 2012 Zdroj: Bloomberg Investice do zlata je

Více

Erste Bank zvyšuje zisk ve třetím čtvrtletí o 28 %

Erste Bank zvyšuje zisk ve třetím čtvrtletí o 28 % INFORMACE PRO INVESTORY Védeň, 30. října 2006 Erste Bank zvyšuje zisk ve třetím čtvrtletí o 28 % HLAVNÍ UDÁLOSTI 1 : Čistý úrokový výnos vzrostl z 2 063,5 mil. EUR na 2 261,5 mil. EUR (+9,6%*) Čisté příjmy

Více