Marketing ve veřejné správě (N_MarVS)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Marketing ve veřejné správě (N_MarVS)"

Transkript

1 Marketing ve veřejné správě (N_MarVS) Magisterské studium Garant předmětu: Vyučující: Typ studijního předmětu: Doporučený roč./sem.: Rozsah studijního předmětu:.. Způsob zakončení: Počet kreditů: 3 Forma výuky:.. PS, KS prof. PhDr. Karel Lacina, DrSc. prof. Karel Lacina, ing. Pavel Klička, ing.vilém Kunz povinný 2.ročník, ZS.. 1+1(PS) 6 hod. (KS) z (zápočet) Cíl předmětu: Cílem studijního předmětu je objasnit posluchačům podstatné rysy a specifika vyuţívání marketingových přístupů v soudobé veřejné správě. Posluchači se stručně seznámí se základními systémy veřejné správy v evropských státech zvláště s důrazem na osvětlení reálných moţností aplikace konkrétních marketingových přístupů na úrovni obcí a regionů. Osvojí si znalosti z problematiky marketingového mixu, marketingového plánu, marketingového výzkumu, marketingového vyhodnocování získaných informací a z komunikace s klientem. Bude objasněna praktická aplikace marketingových přístupů ve veřejné správě, včetně implementace cílů mezinárodního projektu Komunikující město. Samostatně bude na příkladu regionální politiky Evropské unie a jejích členských států charakterizována problematika tzv. regionálního marketingu. Metodický list č. 1 (pro KS) Téma: Charakteristické rysy soudobého výkonu evropské a české veřejné správy, základní pojmy marketingu, komunikace radnice obce, úřadu regionu, poznávání potřeb občana (zákazníka) Cíl: Seznámit posluchače s výkonem veřejné správy na počátku 21. století jako jedné ze základen pro aplikaci vybraných marketingových přístupů a s vyuţíváním marketingu ve správě měst a obcí Dílčí témata: 1. Specifické rysy evropských systémů veřejné správy 2. Základní pojmy marketingu 3. Vyuţití marketingu ve správě měst a obcí 4. Předpoklady pro úspěšné vyuţívání marketingu ve veřejné správě

2 K dílčím tématům prostudujte: Dosažitelný svět: správa globálního vládnutí, Praha 2007 (Ministerstvo vnitra České republiky) 2007 FORET, M. Marketingová komunikace, 2. vydání, Computer Press, Brno 2008, 464 s. + CD, ISBN HARASIMOVÁ, S.: Marketing ve veřejné správě, OPTYS, 2009, ISBN JANEČKOVÁ, L., VAŠTÍKOVÁ, L.: Marketing měst a obcí, Praha, GRADA 1999, ISBN LACINA K.: Evropská veřejná správa, Praha, EUPress 2004, ISBN: SKOŘEPA, L., JEŢEK, J., JEŢKOVÁ, R.: Marketing měst a obcí, Vysoká škola evropských a regionálních studií 2008, ISBN Moderní obec, Economia, ISSN VAŇÁK M., NAHODIL F.: Základy marketingu, Praha, EUPress 2007,ISBN: WRIGHT G.,NEMEC J. Management veřejné správy: Teorie a praxe, Bratislava (NISPAcee) 2002,ISBN: Při studiu věnujte pozornost následujícím problémům: Hlavní rysy kontinentálního a anglosaského systému veřejné správy a moţnosti aplikace marketingových přístupů v jejich rámci Základní pojmy marketingu statky, sluţby, veřejná sluţba, zboţí Marketingové koncepce Historie marketingové koncepce měst a obcí Městský marketing New Public Management Základní pojmy tématu: kontinentální správní systém, anglosaský správní systém, statky, veřejná sluţba, marketingová koncepce, městský marketing, New Public Management Náměty na cvičení: Zásady marketingu Marketingové strategie Komunikační mix

3 Metodický list č. 2 (pro KS) Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Téma: Vyuţívání marketingových přístupů v řízení ekonomických a sociálních aktivit obcí, komunikační dovednosti, prezentace výstupů, strategie rozvoje obce Cíl: Objasnit studentům na základě poznatků z evropských států konkrétní moţnosti aplikace marketingových přístupů na municipální úrovni, seznámit je s prostředím obce a s komunikačními dovednostmi v souvislosti s nabídkou projektů a s prezentací výstupů Dílčí témata: 1. Ekonomické a sociální aspekty rozvoje obcí 2. Způsoby financování veřejných a veřejně prospěšných sluţeb zajišťovaných obcemi 3. Marketingové prostředí obce a mikroregionu 4. Pojetí marketingového a komunikačního mixu, komunikace s cílovými skupinami občanů 5. Komunikační dovednosti 6. Moderní způsoby komunikace internet, videa, mobilní telefon K dílčím tématům prostudujte: DUBEN R.: Ekonomika veřejného sektoru: některá teoretická východiska, formy a nástroje realizace činnosti ve veřejném sektoru, Vysoká škola ekonomická - Fakulta managementu v Jindřichově Hradci 2001, ISBN: FORET, M. Marketingová komunikace. 2. vydání, Computer Press, Brno 2008, 464 s. + CD, ISBN HARASIMOVÁ, S.: Marketing ve veřejné správě, OPTYS, 2009, ISBN JANEČKOVÁ, L., VAŠTÍKOVÁ, L.: Marketing měst a obcí, Praha, GRADA 1999, ISBN LACINA K., KALA T.: Regionální a mezinárodní marketing, Gaudeamus (Hradec Králové) 2003, ISBN: LACINA K.: Regionální rozvoj a veřejná správa, Praha, EUPress, 2007, ISBN: KALA T.,LACINA K.: Management pro řešení disparit, Hradec Králové, Gaudeamus, 2009, ISBN: SKOŘEPA, L., JEŢEJ, J., JEŢKOVÁ, R.: Marketing měst a obcí, Vysoká škola evropských a regionálních studií 2008, ISBN Moderní obec, Economia, ISSN Komunikující město

4 Při studiu věnujte pozornost následujícím problémům: Právní úprava činnosti obcí Ekonomické a sociální aspekty rozvoje municipalit Specifické rysy ekonomických aktivit obcí Marketingové prostředí obce Konstrukce marketingového plánu obce Pojetí marketingového mixu Zkušenosti vybraných evropských obcí z aplikace manaţerských a marketingových přístupů Základní pojmy tématu: samostatná a přenesená působnost obcí, obce jako lidská sídla, nezisková povaha ekonomických aktivit municipalit, veřejné a veřejně prospěšné sluţby, aplikace principu Public-Private-Partnership, zásady kontraktačního managementu a jejich aplikace v podmínkách municipální ekonomiky, základní a periferní materiální prostředí obce, ekonomické a demografické, sociální a kulturní prostředí municipality, marketingový plán, marketingový mix, komunikační mix Náměty na cvičení: Obce jako lidská sídla Veřejné a veřejně prospěšné sluţby zajišťované municipalitami a způsoby jejich financování Zásady Public-Private- Partnership Marketingové prostředí obce Aplikace marketingových přístupů v řízení municipalit

5 Metodický list č. 3 (pro KS) Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Téma: Aktuální otázky aplikace zásad regionálního marketingu, marketingový informační systém, marketingový výzkum Cíl: Charakterizovat podstatu a specifické rysy regionálního marketingu jako relativně nového nástroje přispívajícího k rozvoji regionů, seznámit studenty s vyuţitím SWOT analýzy Dílčí témata: 1. Postavení regionů ve strategiích Evropské unie a jejích členských států 2. Nástroje regionální politiky a jejich efektivnost 3. Klíčové pojmy a charakteristické rysy regionálního marketingu 4. Zásady regionálního marketingového výzkumu 5. Segmentace trhu a positioning v regionálním marketingu 6. SWOT analýza K dílčím tématům prostudujte: ČERNÁ J., KAŠÍK M.,KUNZ V.: Public Relations (komunikace organizací), Praha, EUPress, 2008, ISBN: FORET, M. Marketingová komunikace 2. vydání, Computer Press, Brno 2008, 464 s. + CD, ISBN FORET, M., STÁVKOVÁ, J.,: Marketingový výzkum, GRADA 2003, ISBN HARASIMOVÁ, S.: Marketing ve veřejné správě, OPTYS, 2009, ISBN JANEČKOVÁ, L., VAŠTÍKOVÁ, L.: Marketing měst a obcí, Praha, GRADA 1999, ISBN LACINA K., KALA T.: Regionální a mezinárodní marketing, Hradec Králové, Gaudeamus 2003, ISBN: Při studiu věnujte pozornost následujícím problémům: Soudobé principy integrované regionální politiky Příčiny formování regionálního marketingu a jeho přínos k rozvoji regionů Podstata a specifické rysy regionálního marketingu Desatero regionálního manaţera Marketingové strategie a lokalizační faktory Zahraniční investice a regionální marketing Formování marketingových strategií na regionální úrovni Způsoby realizace regionálního marketingového výzkumu, positioningu a segmentace trhu Pojetí regionálního marketingového mixu

6 Základní pojmy tématu: integrovaná regionální politika, investiční politika v regionu, regionální marketing, marketingový výzkum, marketingový mix, positioning, segmentace trhu, SWOT analýza Náměty na cvičení: Zásady integrované regionální politiky Aplikace manaţerských a marketingových přístupů na regionální úrovni Zohledňování lokalizačních faktorů v regionálním marketingu Marketingový výzkum na úrovni regionu

AKTUÁLNÍ OTÁZKY ROZVOJE REGIONŮ

AKTUÁLNÍ OTÁZKY ROZVOJE REGIONŮ Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA AKTUÁLNÍ OTÁZKY ROZVOJE REGIONŮ Ing. Jiří Lauerman PRAHA 2012 Název: Aktuální otázky rozvoje regionů

Více

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část ní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu 02. Informace o kurzu 01. Úvod do managementu ve veřejné správě

Více

PROFESIONALIZACE KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ ŘÍDÍCÍCH PRACOVNÍKŮ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

PROFESIONALIZACE KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ ŘÍDÍCÍCH PRACOVNÍKŮ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 1. Název vzdělávací akce: PROFESIONALIZACE KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ ŘÍDÍCÍCH PRACOVNÍKŮ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Pilotní ověření přípravy inovace základního obsahu vzdělávacího programu pro vedoucí pedagogické

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2013 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

Územní samospráva udržitelný rozvoj a finance

Územní samospráva udržitelný rozvoj a finance Územní samospráva udržitelný rozvoj a finance JAROSLAVA KADEŘÁBKOVÁ JITKA PEKOVÁ Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Vzor citace: KADEŘÁBKOVÁ, J., PEKOVÁ, J. Územní samospráva udržitelný

Více

Současná role komunikace vysoké školy s cílovými skupinami. Radomila Soukalová

Současná role komunikace vysoké školy s cílovými skupinami. Radomila Soukalová Současná role komunikace vysoké školy s cílovými skupinami Radomila Soukalová Radim Bačuvčík VeRBuM 2012 Současná role komunikace vysoké školy s cílovými skupinami Radomila Soukalová Tento projekt je

Více

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I.

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek Ostrava 2011 1 Název: Průvodce studiem pro prezenční formu studia modulu Uplatnění na trhu práce, část I Uplatnění

Více

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e F a k u l t a m e z i n á r o d n í c h v z t a h ů B a k a l á ř s k é s t u d i j n í o b o r y F a k u l t y m e z i n á r o d n í c h v z t a h

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

Svět práce. Propedeutika pro učitele průřezového tématu Člověk a svět práce na středních odborných školách. PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D.

Svět práce. Propedeutika pro učitele průřezového tématu Člověk a svět práce na středních odborných školách. PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D. Svět práce Propedeutika pro učitele průřezového tématu Člověk a svět práce na středních odborných školách PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D. SVĚT PRÁCE PROPEDEUTIKA PRO UČITELE PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE

Více

krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014

krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014 krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014 2 Obsah Studijní program: Aplikovaná informatika 5 Bakalářský studijní obor: Informatika

Více

wwww.mgmtpress.cz Jaromír Veber & kol. Management Základy moderní manažerské přístupy výkonnost a prosperita 2. aktualizované vydání

wwww.mgmtpress.cz Jaromír Veber & kol. Management Základy moderní manažerské přístupy výkonnost a prosperita 2. aktualizované vydání Jaromír Veber & kol. Management Základy moderní manažerské přístupy výkonnost a prosperita 2. aktualizované vydání MANAGEMENT PRESS, PRAHA 2009 Autorský kolektiv prof. Ing. Jiří Fotr, CSc., autor kapitoly

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2007

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2007 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2007 KVĚTEN 2006 1. ÚVOD 1.1 Základní informace o VŠEM Vysoká škola ekonomie a managementu, se sídlem Národního odboje 17, Ústí

Více

PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ. Studijní opora

PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ. Studijní opora PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ Studijní opora Studijní opora Příprava, tvorba a realizace strategických plánů obcí a mikroregionů byla zpracována v rámci projektu

Více

Otázky ke státní závěrečné zkoušce z oboru Veřejná ekonomika a správa, bakalářský studijní program akademický rok 2013/2014-3.

Otázky ke státní závěrečné zkoušce z oboru Veřejná ekonomika a správa, bakalářský studijní program akademický rok 2013/2014-3. Otázky ke státní závěrečné zkoušce z oboru Veřejná ekonomika a správa, bakalářský studijní program akademický rok 2013/2014-3. etapa 1. Veřejná ekonomie jako součást obecné ekonomie a příčiny existence

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

SYLABUS MODUL BUSINESS MODELOVÁNÍ. Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D.

SYLABUS MODUL BUSINESS MODELOVÁNÍ. Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. SYLABUS MODUL BUSINESS MODELOVÁNÍ Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. Ostrava 20 : Business modelování Autoři: Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. Vydání: první, 20 Počet stran: Tisk: Vysoká škola podnikání,

Více

Možnosti čerpání prostředků na rozvoj knihoven v rámci Společného regionálního operačního programu

Možnosti čerpání prostředků na rozvoj knihoven v rámci Společného regionálního operačního programu Možnosti čerpání prostředků na rozvoj knihoven v rámci Společného regionálního operačního programu Radka Soukupová Ministerstvo pro místní rozvoj, Praha sourad@mmr.cz INFORUM 2005: 11. konference o profesionálních

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 Brno, květen 2014 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

Vzdělávání pro udržitelný rozvoj (VUR)

Vzdělávání pro udržitelný rozvoj (VUR) III. Vzdělávání pro udržitelný rozvoj (VUR) Opatření pro roky 2011 a 2012 ke Strategii vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008-2015) 1 Obsah 1) Úvod... 3 2) Východiska vzdělání pro udržitelný

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 Brno, květen 2015 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

pro pedagogické pracovníky středních odborných škol a středních odborných učilišť

pro pedagogické pracovníky středních odborných škol a středních odborných učilišť P rojekt ESF Další vzdělávání pedagogických pracovníků odborných škol na podporu přípravy a realizace školních vzdělávacích programů CZ.04.1.03/ 3.1.15.1/ 0194 VZDĚLÁVÁCÍ P ROGRAM Vzdělávací program dalšího

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI MORAVIAN SCIENCE CENTRE BRNO

STUDIE PROVEDITELNOSTI MORAVIAN SCIENCE CENTRE BRNO STUDIE PROVEDITELNOSTI MORAVIAN SCIENCE CENTRE BRNO 2010 Obsah 1 Základní údaje... 4 2 Stručný popis projektu abstrakt... 5 3 Profil ţadatele... 8 3.1 Ţadatel... 8 3.1.1 Charakteristika činností, stručná

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO OBDOBÍ 2011-2015 NÁRODNÍ STRATEGIE GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO OBDOBÍ 2011-2015 NÁRODNÍ STRATEGIE GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO OBDOBÍ 2011-2015 Ministerstvo zahraničních věcí České republiky 1 2 OBSAH Úvod 4 A. ANALYTICKÁ ČÁST 1. Definice globálního rozvojového vzdělávání.

Více

Udržitelné finanční řízení obcí a regionů

Udržitelné finanční řízení obcí a regionů Udržitelné finanční řízení obcí a regionů Milan Jan Půček Udržitelné finanční řízení obcí a regionů Milan Jan Půček 1 Vzor citace: PŮČEK, M., J. Udržitelné finanční řízení obcí a regionů. Vydání 1. Praha:

Více

EFEKTIVNÕ ZAV DÃNÕ A ÿõzenõ ZMÃN VE VEÿEJN SPR VEé SMART ADMINISTRATION

EFEKTIVNÕ ZAV DÃNÕ A ÿõzenõ ZMÃN VE VEÿEJN SPR VEé SMART ADMINISTRATION EFEKTIVNÕ ZAV DÃNÕ A ÿõzenõ ZMÃN VE VEÿEJN SPR VEé SMART ADMINISTRATION Efektivní zavádění a řízení změn ve veřejné správě Smart Administration FRANTIŠEK OCHRANA MILAN PŮČEK Vzor citace: OCHRANA, F., PŮČEK,

Více

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Studijní program pro rok 2004/2005 (IV. vydání březen 2004)

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Studijní program pro rok 2004/2005 (IV. vydání březen 2004) Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Studijní program pro rok 2004/2005 (IV. vydání březen 2004) Obsah Obsah: Obsah... 2 Úvodní slovo rektora... 3 Organizace VŠMIE... 5 Harmonogram akademického

Více

Rozhoduj o Evropě modelové zasedání Rady EU a Evropské rady

Rozhoduj o Evropě modelové zasedání Rady EU a Evropské rady Rozhoduj o Evropě modelové zasedání Rady EU a Evropské rady Realizátor projektu: Projektu vyjádřili podporu: OBSAH Část A: Základní charakteristika projektu... 3 Základní popis projektu:... 3 Výčet cílových

Více