S B Í R K A U S N E S E N Í

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S B Í R K A U S N E S E N Í"

Transkript

1 R o č n í k S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období Číslo 145 Vydána dne Obsah: Usnesení zastupitelstva města Zpráva o vyřízení interpelací Informace o schválených rozpočtových opatřeních v závěru roku Návrh na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 1/1 navýšení rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav, kap soc. věci, o neinvestiční účelovou dotaci ze státního rozpočtu na výplatu příspěvku na péči, dávky pomoci v hmotné nouzi a dávky sociální péče pro těžce zdravotně postižené v roce Návrh na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav - rozpočtové opatření č. 1/2 (úvěr spolufinancování) Návrh na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 1/3 (úvěr investiční akce města) Návrh na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 1/4 - převod finančních prostředků z kapitoly 01 a 10 na kapitolu Návrh na rozdělení Grantů města Mladá Boleslav v roce Návrh na vydání Obecně závazné vyhlášky č. 1/2010, kterou se mění obecně závazná vyhlášky č. 4/2009, kterou se vydává 13. cenová mapa stavebních pozemků Návrh na vydání obecně závazné vyhlášky, kterou se mění OZV č. 15/2005, o místních poplatcích, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 1/2007, 5/2007, 7/2007 a 11/ Návrh na částečnou revokaci usnesení ZM č ze dne na spolufinancování projektu Zpracování digitálních povodňových plánů Návrh na schválení projektu regenerace panelového sídliště Severní město 1 Mladá Boleslav Návrh na spolufinancování projektu regenerace panelového sídliště Severní město 1 Mladá Boleslav, I. etapa v roce Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace na rok 2009 společnosti REZA MB- Mateřská škola a Jesle o.p.s Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace v roce 2010 občanskému sdružení Služba škole Mladá Boleslav na zajištění University 3. věku Návrh na schválení záměru úpravy hranice katastrálního území mezi městem Kosmonosy a Statutárním městem Mladá Boleslav Návrh na bezúplatné nabytí části pp. 705/1 v k.ú. Jemníky u Mladé Boleslavi (Středočeský kraj) Návrh na schválení budoucího odkoupení části pp. 74/1 a části pp. 938/1 v katastrálním území Debř (manželé Vlčkovi) Návrh na schválení koupě pp. 1090/10 v katastrálním území Debř (paní Ponertová, pan Kmoníček) 2657

2 4729. Návrh na schválení směny pozemků v k. ú. Bezděčín u Mladé Boleslavi a v k.ú. Chrást u Mladé Boleslavi (Aeroklub Mladá Boleslav nebo p. Ing. Ivo a Vladimír Rylichovi, Jan Tlášek) Návrh na prodej části pp. 1382/1 a části pp. 474/1 (PK 474/3) v k.ú. Mladá Boleslav (pan Matějček) Návrh na prodej části pp. 1703/1 a části pp. 1766/2 v k. ú. Mladá Boleslav (manželé Ottomanských) Návrh na prodej pp. 682/1 v k.ú. Mladá Boleslav (NOVOSTAV MB s.r.o.) Návrh na prodej domu čp. 46 na stp. 439, domu čp. 45 na stp. 441/1, objektu bez čp. na stp. 441/2, stp. 439, stp.441/1, stp. 441/2 a pp v k.ú. Mladá Boleslav (p. Říha) Návrh na prodej pp. 608/1, pp. 608/80 a pp. 608/83 v k.ú. Mladá Boleslav(NOVOSTAV MB s.r.o. - DALLAS) Návrh na revokaci usnesení ZM č ze dne a na souhlas se stavbou komunikace na pozemcích v k.ú. Mladá Boleslav v majetku Statutárního města Mladá Boleslav a na budoucí bezúplatné nabytí komunikace na pozemcích v k.ú. Mladá Boleslav v majetku Statutárního města Mladá Boleslav (manželé Ottomanských) Návrh na částečnou revokaci usnesení ZM č ze dne na prodej stavební parcely 7166 v k.ú. Mladá Boleslav a uznání nákladů na zhodnocení majetku města (Věra Pokorná) Návrh na částečnou revokaci usnesení ZM č ze dne prodej nově vzniklé pozemkové parcely 1341/17 v k. ú. Mladá Boleslav (KASTEN B.M., spol. s r.o.) Návrh na revokaci usnesení ZM č ze dne , usnesení ZM č ze dne a usnesení ZM č ze dne (občanské sdružení SEMIRAMIS o.s.) Návrh na částečnou revokaci usnesení ZM č ze dne na koupi pozemku ve zjednodušené evidenci parcely původ pozemkový katastr (PK) 1110/1 v katastrálním území Debř (pí Zátopková) Návrh na revokaci usnesení ZM č ze dne na koupi stp. 5254/2 a pp. 655/149 v k.ú. Mladá Boleslav (ČR - ÚZSVM) Návrh na schválení prominutí smluvní pokuty za pozdní úhradu nájemného za pronájem nebytového prostoru č. 1272/1 v domě čp a 1273 v ul. Zalužanská na stp a 5795 v k.ú. Mladá Boleslav (Miroslava Vinopalová) Návrh na schválení prodeje bytů nacházejících se v domech v Zalužanské ulici sestávající z čp a 1177 v části obce Mladá Boleslav III, postavených na pozemcích st.p.č o výměře 291 m 2 a st.p.č o výměře 291 m 2, spolu s příslušnými podíly na těchto zastavěných pozemcích a příslušnými podíly na společných částech domu, podle zák. 72/1994 Sb Návrh na prodloužení platnosti pravidel poskytování podpory organizacím a sdružením, které využívají ledovou plochu na zimním stadionu v Mladé Boleslavi Návrh na zvolení přísedící Okresního soudu v Mladé Boleslavi Návrh na schválení Roční zprávy o postupu realizace Integrovaného plánu rozvoje města pro Regionální operační program NUTS II Střední Čechy 2658

3 č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne ke zprávě o vyřízení interpelací b e r e j i n a v ě d o m í. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k informaci o schválených rozpočtových opatřeních v závěru roku 2009 b e r e n a v ě d o m í informaci o provedených rozpočtových opatřeních, schválených Radou města Mladá Boleslav dne , která vstoupila v platnost od do , v rámci usnesení zastupitelstva města Mladá Boleslav č ze dne : 1. Rozpočtové opatření č. 13/1 OŠKTv usnesení RM č Rozpočtové opatření č. 13/2 OSV usnesení RM č Rozpočtové opatření č. 13/3 OŽP usnesení RM č Rozpočtové opatření č. 13/5 OŠKTv usnesení RM č Rozpočtové opatření č. 13/6 SpO usnesení RM č Rozpočtové opatření č. 13/7 OStRM usnesení RM č Rozpočtové opatření č. 13/8 SpO-MP usnesení RM č Rozpočtové opatření č. 13/9 SpO usnesení RM č Rozpočtové opatření č. 13/10 OStRM usnesení RM č Rozpočtové opatření č. 13/11 SpO usnesení RM č.4610 dle důvodové zprávy. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav - rozpočtové opatření č. 1/1 - navýšení rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav, kap soc. věci, o neinvestiční účelovou dotaci ze státního rozpočtu na výplatu příspěvku na péči, dávky pomoci v hmotné nouzi a dávky sociální péče pro těžce zdravotně postižené v roce 2010 rozpočtové opatření č. 1/1 v roce 2010: 2659

4 navýšení rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav o částku: 1) ,- Kč - navýšení příjmů pol ÚZ neinvestiční účelová dotace ze státního rozpočtu na rok 2010 a navýšení výdajů kap. 11, org. 0052, par. 4195, pol na výplatu příspěvku na péči 2) ,-- Kč navýšení příjmů pol ÚZ neinvestiční účelová dotace ze státního rozpočtu pro rok 2010 a navýšení výdajů kap. 11, par. dle přílohy č. 1., pol. 5410, ÚZ na dávky pomoci v hmotné nouzi a dávky sociální péče pro těžce zdravotně postižené. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav - rozpočtové opatření č. 1/2 (úvěr spolufinancování) rozpočtové opatření č. 1/2 v roce 2010: 1. změnu rozpočtu města Mladá Boleslav o částku Kč ,00 - navýšení výdajů kapitoly 07 OStRM: a) org. 3300, par.3639, pol Rekonstrukce Staroměstského nám. ve výši ,00 Kč b) org. 5007, par. 3639, pol Výtah Ptácká ul. ve výši ,00 Kč c) org. 3032, par. 2341, pol Ochrana Chlumu před cizími vodami ve výši ,00 Kč d) org. 3004, par. 3633, pol Debř II. etapa inž. sítě ve výši ,00 Kč e) org. 3004, par. 2212, pol Debř II. etapa komunikace ve výši ,00 Kč f) org. 300, par. 3311, pol Městské divadlo ve výši ,00 Kč g) org 291, par. 2219, pol Projekt mobility ve výši ,00 Kč h) org. 3402, par. 2219, pol Cyklodoprava ve výši ,00 Kč i) org. 289, par. 2219, pol Plošné parkování ve výši ,00 Kč 2. úhradu výdajů údajů uvedených v bodě 1. tohoto usnesení z úvěru na financování projektů spolufinancovaných z fondů EU a dalších zdrojů. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 1/3 (úvěr investiční akce města) 1. rozpočtové opatření č. 1/3 v roce 2010: změnu rozpočtu města Mladá Boleslav o částku Kč ,00 - navýšení výdajů kapitoly 07 OStRM: a) org. 3377, par. 4357, pol Dům sociál. služeb Čechova ve výši ,00 Kč b) org. 4123, par. 3111, pol Mateřská škola v 6. ZŠ ve výši ,00 Kč 2660

5 2. úhradu výdajů uvedených v bodě 1. tohoto usnesení z úvěru na investiční akce města. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav - rozpočtové opatření č. 1/4 - převod finančních prostředků z kapitoly 01 a 10 na kapitolu 07 rozpočtové opatření č. 1/4 v roce 2010: změna rozpočtu města Mladá Boleslav o částku ,00 Kč přesun finančních prostředků z kapitoly 01 SpO, org. 1107, 6171, pol. 5169, částka ,- Kč příspěvek na stravování a z kapitoly 10 OŘP, org. 0, par. 6171, pol. 5169, částka ,- Kč příprava projektů na kapitolu 07 OStRM, org. 5220, par. 3639, pol. 6121, částka ,- Kč projekt regenerace panelového sídliště. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na rozdělení Grantů města Mladá Boleslav v roce 2010 b e r e n a v ě d o m í následující rozdělení finančních prostředků na Granty 2010: NÁZEV (JMÉNO) A SÍDLO (BYDLIŠTĚ) IČ ÚČEL ČÁSTKA (u FO datum nar.) 1. Helena Průšková, Nádražní Vydání knihy Debř,Hrdlořezy,Jos ,- Mladá Boleslav- Debř, Josefův Důl Důl ve starých foto a pohlednicích 2. Muzeum Mladoboleslavska Průvod tříkrálový ,- Staroměstské nám. 1, Mladá Boleslav, průvod historickým centrem města 3. Muzeum Mladoboleslavska Staročeský jarmark přiblížení hist ,- Staroměstské nám. 1, Mladá Boleslav, trhů z 19. a 1.poloviny 20.století 4. Muzeum Mladoboleslavska Adina Mandlová zlatý věk filmo ,- Staroměstské nám. 1, Mladá Boleslav, vých hvězd výstava foto,plakátů 5. PAPRSEK MLADÁ BOLESLAV, IV.JARNÍ POP SONG FEST ,- Laurinova 387/12, Mladá Boleslav, přehl.dětských pěveckých souborů 6. Libor Novák, Na Radouči 1251, Adventní koncert Česká mše 8.000,- Mladá Boleslav, vánoční 7. Mgr. Helena Červená Publikace-Významné osobnosti 5.000,- Kezeliova 226, Mladá Boleslav, MB,Cicvárkové a Dlabačův mlýn 8. Klára Mitlenerová, Studentský hudební festival 5.000,- Němčice 38, Luštěnice, Gymploid Fest

6 9. Psychiatrická léčebna Kosmonosy Festival na kopečku ročník ,- Lípy 15, Kosmonosy -přehlídka hudebních,divad.skupin 10. VLASTENECKO DOBROČINNÁ OBEC Oslava staročeských májů BARÁČNÍKŮ ML.BOLESLAV-ČEJETICE udržování staročeského zvyku 8.000,- - kácení májky 11. Smíšený pěvecký sbor BOLESLAV Regionálního festival ,- Kezeliova 226/2,Mladá Boleslav sborového zpěvu 12. Smíšený pěvecký sbor BOLESLAV Vánoční koncert setkání zpěváků ,- Kezeliova 226/2,Mladá Boleslav několika generací 13. United Rhythm Dancers, o.s Přehlídka tanečního umění na ,- Pezinská 855, Mladá Boleslav Mladoboleslavsku 14. Original Swing Band Swingová bitva hudební večery ,- Pod oborou 811, Kosmonosy, swingových orch. (na nájemné) 15. občanské sdružení Téma dne Jeden svět v Mladé Boleslavi ,- Na Skalce 70, Kněžmost -festival dokumentárních filmů 16. občanské sdružení Téma dne Mladoboleslavský fotomaraton ,- Na Skalce 70, Kněžmost 2010 soutěž fotografů 17. Kultura města Mladá Boleslav, a.s Informační materiál k výukovým ,- Dukelská 1093, Mladá Boleslav programům na Templu 18. Kultura města Mladá Boleslav, a.s Kalendář města Mladá Boleslav ,- Dukelská 1093, Mladá Boleslav fotosoutěž pro veřejnost 19. Kultura města Mladá Boleslav, a.s Design čti Dizajn obohacení ,- Dukelská 1093, Mladá Boleslav výstavního života v Mladé Bolesl. Okresní sdružení Českého svazu tělesné 20. výchovy HOKEJBAL PROTI DROGÁM 8.000,- Táborská 951, Mladá Boleslav, okresní kolo 21. Tělovýchovná jednota Auto Škoda Mistrovství ČR v karate ,- U stadionu 1322/II,Mladá Boleslav Tělovýchovná jednota Auto Škoda U stadionu 1322/II,Mladá Boleslav (na propagaci a nájem) Turistické pochody pro veřejnost ,- pořádá odbor KČT(nájem a ceny) 23. Demokratický institut Den otců zábavné odpoledne ,- Štírova 1002, Mladá Boleslav, plné her pro rodiče s dětmi 24. Tělovýchovná jednota Auto Škoda Školička bruslení výuka bruslení ,- U stadionu 1322/II,Mladá Boleslav formou her 25. Abadá Capoeira Mladá Boleslav o.s Show bojových umění ,- Zalužanská 1273, Mladá Boleslav, Mladoboleslavska (na nájemné) 26. AC Mladá Boleslav, o.s Sportovní aktivity ,- 77. ročník Běh Štěpánkou v MB a U Stadionu 1118, Mladá Boleslav, ročník Běhu Emila Zátopka 27. Pionýrské centrum Mladá Boleslav V zdravém těle zdravý duch 5.000,- Václavkova 1040, Mladá Boleslav, víkendové akce nohejbal, lakros Bc.Petr Manďák, Zalužanská Přehlídka extrémních sportů ,- Mladá Boleslav Betonárka Bc.Petr Manďák, Zalužanská Bruslení a cyklojízda Boleslaví ,- Mladá Boleslav na bruslích a kolech ulicemi MB 30. Muzeum Mladoboleslavska Prázdninové dílny pro děti ,- Staroměstské nám. 1, Mladá Boleslav, týdenní projekt(na lektory,materiál) 31. Alternace, Šultysova 169, Mantinely resocializační program ,- pro mladistvé (vedení rodin Kutná Hora Vnitřní Město rizikových klientů) 32. Sbor Jednoty bratrské v Mladé Boleslavi Exit z nudy soutěže pro děti a ,- Blahoslavova 187/9, Mladá Boleslav mládež florbal,kopaná a další 33. Sbor Jednoty bratrské v Mladé Boleslavi Poznávací a vzdělávací přednášky 3.000,- - navazuje na projekt cestománie Blahoslavova 187/9, Mladá Boleslav 2662

7 34. Petra Kučerová, Příměstský tábor ŠIKULKY ,- Hilšerova 767, Mladá Boleslav - táborn.dovednosti,výtvarné dílny 35. Dům dětí a mládeže Na Výstavišti Inform.centrum mládeže - využití ,- Husova 201, Mladá Boleslav, Infocentra pro mládež (honoráře) 36. Dům dětí a mládeže Na Výstavišti Boleslavská scéna Festival pana ,- Husova 201, Mladá Boleslav, Pipa,Divad.inventura (+další akce) 37. Dům dětí a mládeže Na Výstavišti Tudy z nudy tradiční akce ,- Husova 201, Mladá Boleslav, Podvečer se skřítky, Masopust Ladislav Husák ROMTALENT 2010 volnočasové 6.000,- Kalistova 256, Benátky nad Jizerou aktivity pro romské děti a mládež (ceny,nájem,cestovné) 39. Demokratický institut Základy ekonomické gramotnosti a ,- Štúrova 1002, Mladá Boleslav, systémového myšlení-určeno dětem 40. Bc.Pavel Brom, Interaktivní expozice hvězdárny pro ,- Na Radouči 1138, Mladá Boleslav žáky 9.ZŠ a návštěvn.hvězdárny 41. Slánka Preventivní přednášky na ZŠ a SŠ ,- S.K.Neumanna 389/25, Mladá Boleslav, v MB 1 x za měsíc 42. Pionýrská skupina 1.PTS Táborník Ml.Boleslav Vojenské muzeum spec.sil AČR ,- - pionýrské oddíly Středočeského kraje, AIR-SOFT a KVH 601.skss Erbenova 427, Mladá Boleslav, vybudování muzea (vitríny) 43. Pionýrská skupina 1.PTS Táborník Ml.Boleslav Bambiriáda ,- - pionýrské oddíly Středočeského kraje, Erbenova 427, Mladá Boleslav, Kultura města Mladá Boleslav a.s Besedy v Templu cyklu besed ,- Dukelská 1093, Mladá Boleslav prevence kriminality,čs.dějiny 45. Agiliti Mladá Boleslav o.s Mladoboleslavský voříšek ,- Žižkova 515, Mladá Boleslav, setkání majitelů psů bez průkazů 46. Česká společnost pro duševní zdraví Svépomocné klubové zařízení pro ,- Nový park 1262, Mladá Boleslav, zdravotně postižené spoluobčany v obl.duševn.zdraví a sociál.služby 47. Služba škole MB Jazykový kurz angličtina pro ,- začátečníky seniory Mladé Bol. V.Klementa 601, Mladá Boleslav (na učebnice) 48. Služba škole MB Práce s PC základy práce na PC ,- 49. V.Klementa 601, Mladá Boleslav pro seniory v Mladé Boleslavi Renata Nekolová Linka důvěry SOS Týdny pro duševní a tělesné zdraví ,- Václavkova 950, Mladá Boleslav v r prevence kriz. stavů 50. TyfloCentrum Praha, o.p.s Aktivizační programy pro nevidomé ,- a slaboz.občany Mladé Boleslavi - Krakovská 1695/21,Nové Město,Praha 1, besedy,kultur.akce 51. Společnost pro podporu lidí s mentálním posti Hipoaktivity pro osoby se ,- žením v České republice, o.s. okresní orga- nizace SPMP ČR v Mladé Boleslavi Václavkova 950,Mladá Boleslav, zdravotním postižením (příspěvek na ubytování) 52. Společnost pro podporu lidí s mentálním posti ročník festivalu zájmové ,- žením v České republice, o.s. okresní orga- nizace SPMP ČR v Mladé Boleslavi Václavkova 950,Mladá Boleslav, umělecké činnosti lidí s mentálním postižením Slunce svítí všem 53. SMČR Raketomodelářský klub Podpora činnosti směřující k zapo ,- Pražská 252/65, Mladá Boleslav, jení dětí i z problémových skupin 54. MBC Freeride team,o.s., U cukrovaru MBC Bikepark Kosmonosy vy ,- Mladá Boleslav - Čejetičky, tvoření parku pro trénink cyklistů 55. Junák-svaz skautů a skautek ČR, přístav Mladá zimní panskautské hry závody 5.000,- v lyžařských disciplinách Boleslav, Kollárova, Mladá Boleslav,

8 56. Junák-svaz skautů a skautek ČR, přístav Mladá Skautské horolezení a lanolezení 5.000,- Boleslav, Kollárova, Mladá Boleslav, třídenní akce k výuce sport. aktivit 57. Mateřská škola Štěpánka Mladá Boleslav, Štěpánka zve děti a rodiče 9.000,- Na Celně 1117, Mladá Boleslav, Tradiční akce- Slet čarodějnic, Zahradní slavnost, Den dětí v MŠ 58. Základní škola Mladá Boleslav, Jilemnického Děti, zvířata, příroda zdravý život 5.000,- 1152, Mladá Boleslav, ZŠ MB 59. PhDr. Jiří Waldhauser,CSc., Mgr. Marie Archeologický klub dětí Mlado ,- Prskavcová, U pošty 6, Praha 8, boleslavska 60. Junák-svaz skautů a skautek ČR, přístav Mladá Za historickými, technickými ,- Boleslav, Kollárova, Mladá Boleslav, a přírodními klenoty Moravy 61. Junák-svaz skautů a skautek ČR, přístav Mladá Jizerské hory jinak čtyřdenní 5.000,- Boleslav, Kollárova, Mladá Boleslav, poznávací akce 62. Služba škole MB Tématické výlety poznávání hist ,- V. Klementa 601, Mladá Boleslav, a souč. okolí MB pro seniory 63. Roman Pavliš, Mladá Boleslav Holistické víkendy v yogashrama ,- Na Radouči 1063, Mladá Boleslav, víkendů s kultivací těla a mysli I následující rozdělení finančních prostředků na Granty 2010: 1. Divadýlko na dlani, Léto na dlani,letní plenérová scéna ,- 17.listopadu 1174, Mladá Boleslav tiden.festival amat. divad. soub. 2. Dům dětí a mládeže Na Výstavišti Týden země opakovaná akce ,- Husova 201, Mladá Boleslav, k mezinár.dni Země (22.4.) I I vedoucímu odboru ŠKTv zajistit realizaci usnesení do , pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci tohoto usnesení na nejbližším zasedání zastupitelstva města. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na vydání Obecně závazné vyhlášky č. 1/2010, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 4/2009, kterou se vydává 13. cenová mapa stavebních pozemků vydání Obecně závazné vyhlášky č. 1/2010, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 4/2009, kterou se vydává 13. cenová mapa stavebních pozemků, dle přílohy č.1 důvodové zprávy. 2664

9 č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na vydání obecně závazné vyhlášky, kterou se mění OZV č. 15/2005, o místních poplatcích, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 1/2007, 5/2007, 7/2007 a 11/2007 Obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění obecně závazná vyhláška statutárního města Mladá Boleslav č. 15/2005, o místních poplatcích, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 1/2007, 5/2007, 7/2007 a 11/2007 dle přílohy. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na částečnou revokaci usnesení ZM č ze dne na spolufinancování projektu Zpracování digitálních povodňových plánů r e v o k u j e částečně své usnesení č ze dne změna termínu spolufinancování I změnu termínu spolufinancování projektu Zpracování digitálních povodňových plánů z roku 2010 na roky 2010 a 2011 z rozpočtu Statutárního města Mladá Boleslav v případě schválení dotace z Operačního programu Životní prostředí. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na schválení projektu regenerace panelového sídliště Severní město 1 Mladá Boleslav projekt regenerace panelového sídliště Severní město 1 Mladá Boleslav, dle přílohy důvodové zprávy. 2665

10 č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na spolufinancování projektu regenerace panelového sídliště Severní město 1 Mladá Boleslav, I. etapa v roce 2010 budoucí spolufinancování projektu regenerace panelového sídliště Severní město 1 Mladá Boleslav, I.etapa v částce ,- Kč z rozpočtu Statutárního města Mladá Boleslav v roce 2010 v případě schválení dotace. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na poskytnutí neinvestiční dotace na rok 2010 společnosti REZA MB-Mateřská škola a Jesle o.p.s. poskytnutí neinvestiční dotace na rok 2010 společnosti REZA MB-Mateřská škola a Jesle o.p.s., se sídlem v Mladé Boleslavi, Klaudiánova 124, IČ , na částečnou úhradu provozních nákladů ve výši Kč I vedoucímu odboru ŠKTv zajistit realizaci usnesení do 28. února 2010, pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci tohoto usnesení na nejbližším zasedání zastupitelstva města. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na poskytnutí neinvestiční dotace v roce 2010 občanskému sdružení Služba škole Mladá Boleslav na zajištění University 3. věku poskytnutí neinvestiční dotace ve výši ,-Kč z prostředků statutárního města Mladá Boleslav občanskému sdružení Služba škole MB, IČ , se sídlem tř. Václava Klementa 601, Mladá Boleslav, na zajištění Univerzity 3. věku v roce

11 I vedoucímu odboru ŠKTv zajistit realizaci usnesení do 28. února 2010, pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci tohoto usnesení na nejbližším zasedání zastupitelstva města. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na schválení záměru úpravy hranice katastrálního území mezi městem Kosmonosy a Statutárním městem Mladá Boleslav záměr změnit hranici katastrálního území Mladá Boleslav a katastrálního území Kosmonosy týkající se ulice Průmyslová a kruhového objezdu v ulici Boleslavská mezi městem Kosmonosy a Statutárním městem Mladá Boleslav tak, že se průběh hranice mezi výše uvedenými dvěma k.ú. vrátí do stavu, který existoval ke dni (viz přiložený plán) s přihlédnutím k současné situaci daného území I vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na bezúplatné nabytí části pp. 705/1 v k.ú. Jemníky u Mladé Boleslavi (Středočeský kraj) bezúplatné nabytí části pozemkové parcely 705/1 (ostatní plocha silnice) o výměře do 80 m 2 zapsané u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mladá Boleslav na LV 139, pro obec Mladá Boleslav, kat. území Jemníky u Mladé Boleslavi, z majetku Středočeského kraje, IČ , se sídlem Zborovská 81/11, Praha-Smíchov, a ve správě nemovitosti ve vlastnictví kraje Správy a údržby Mnichovo Hradiště, do vlastnictví Statutárního města Mladá Boleslav. Konečná výměra převáděné části pozemkové parcely 705/1 bude stanovena po dokončení stavby chodníku příslušným geometrickým plánem 2667

12 I vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na schválení budoucího odkoupení části pp. 74/1 a části pp. 938/1 v katastrálním území Debř (manželé Vlčkovi) budoucí odkoupení části pozemkové parcely 74/1 (zastavěná plocha a nádvoří budova) o výměře do 65 m 2 a části pozemkové parcely 938/1 (zahrada) o výměře do 30 m 2 v katastrálním území Debř z majetku (společného jmění manželů) pana Václava Vlčka, nar. xxx a paní Hany Vlčkové, nar. xxx, společně bytem xxx, do vlastnictví Statutárního města Mladá Boleslav, IČ , Komenského nám. 61, Mladá Boleslav, a to za cenu 100,-- Kč/m 2 I vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do , pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na schválení koupě pp. 1090/10 v katastrálním území Debř (paní Ponertová, pan Kmoníček) koupi pozemkové parcely 1090/10 (ostatní plocha ostatní komunikace) o výměře 445 m 2 v katastrálním území Debř z majetku: - pana Oldřicha Kmoníčka, nar. xxx, bytem xxx (podíl ¼) - pana Oldřicha Kmoníčka, nar. xxx, bytem xxx (podíl ½) - paní Jindry Ponertové, nar. xxx, bytem xxx (podíl ¼) do vlastnictví statutárního města Mladá Boleslav, IČ , Komenského nám. 61, Mladá Boleslav, a to za cenu 100,-- Kč/m 2 I 2668

13 vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do , pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na schválení směny pozemků v k. ú. Bezděčín u Mladé Boleslavi a v k.ú. Chrást u Mladé Boleslavi (Aeroklub Mladá Boleslav) směnu části pozemkové parcely 286/5 (ostatní plocha ostatní dopravní plocha) o výměře do m 2 v katastrálním území Bezděčín u Mladé Boleslavi, z majetku Aeroklubu Mladá Boleslav, IČ , se sídlem Regnerova ul., Mladá Boleslav, PSČ , do vlastnictví statutárního města Mladá Boleslav za část pozemkové parcely 286/32 (ostatní plocha ostatní dopravní plocha) o výměře do m 2 v katastrálním území Bezděčín u Mladé Boleslavi v majetku statutárního města Mladá Boleslav do vlastnictví Aeroklubu Mladá Boleslav, IČ , se sídlem Regnerova ul., Mladá Boleslav, PSČ , a to bez doplatku rozdílu hodnoty takto směňovaných nemovitostí I vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na prodej části pp. 1382/1 a části pp. 474/1 (PK 474/3) v k.ú. Mladá Boleslav (pan Matějček) prodej části pozemkové parcely 1382/1 (ostatní plocha ostatní komunikace) o výměře do 30 m 2 a části pozemku ve zjednodušené evidenci parcela původ pozemkový katastr (PK) 474/3 (části pozemkové parcely 474/1(KN) trvalý travní porost) o výměře do 20 m 2 v katastrálním území Mladá Boleslav z majetku Statutárního města Mladá Boleslav do vlastnictví pana Milana Matějčka, nar. xxx, bytem xxx, z důvodu dokončení stavebních úprav, a to za cenu 1.210,-- Kč/m 2 za pp. 1382/1 a za cenu 1.210,-- Kč/m 2 za pp 474/3 dle PK, s připočtením nákladů na technické zabezpečení prodeje a s tím, že definitivní výměra převáděných částí pozemků 1382/1 a 474/3 dle PK bude stanovena příslušným geometrickým plánem 2669

14 I vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na prodej části pp. 1703/1 a části pp. 1766/2 v k. ú. Mladá Boleslav (manželé Ottomanských) prodej části pozemkové parcely 1703/1 (ostatní plocha jiná plocha) o výměře do 65 m 2 a části pozemkové parcely 1766/2 (ostatní plocha jiná plocha) o výměře do 135 m 2 v katastrálním území Mladá Boleslav, z majetku Statutárního města Mladá Boleslav do společného jmění manželů Ing. Bohuslava Ottomanského, nar. xxx a Ing. Heleny Ottomanské, nar. xxx, společně bytem xxx, za účelem vybudování přístupové komunikace na sousední pozemky, a to za cenu 1.130,- Kč/m 2, s připočtením nákladů na technické zabezpečení prodeje a s tím, že definitivní výměra převáděných částí pozemků 1703/1 a 1766/2 bude stanovena příslušným geometrickým plánem I vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na prodej pp. 682/1 v k.ú. Mladá Boleslav (NOVOSTAV MB s.r.o.) n e prodej pozemkové parcely 682/1 (ostatní plocha zeleň) o výměře m 2 v katastrálním území Mladá Boleslav z majetku Statutárního města Mladá Boleslav do vlastnictví společnosti NOVOSTAV MB s.r.o., IČ , se sídlem Krajířova 138, Mladá Boleslav, za účelem výstavby bytového domu včetně garážových stání a menších provozoven služeb v parteru. 2670

15 č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na prodej domu čp. 46 na stp. 439, domu čp. 45 na stp. 441/1, objektu bez čp. na stp. 441/2, stp. 439, stp.441/1, stp. 441/2 a pp v k.ú. Mladá Boleslav (p. Říha) prodej nemovitostí v katastrálním území Mladá Boleslav: - domu čp. 46 v Mladé Boleslavi III postaveného na stp.č. 439, - domu čp. 45 v Mladé Boleslavi III postaveného na stp.č. 441/1, - zemědělské stavby bez čp. v Mladé Boleslavi III postavené na stp.č. 441/2, - stavební parcely 439 o výměře 1051 m², - stavební parcely 441/1 o výměře 379 m²,o, mohlo - stavební parcely 441/2 o výměře 562 m², - pozemkové parcely 1998 o výměře 560m² z majetku statutárního města Mladá Boleslav do vlastnictví pana Zdeňka Říhy, nar. xxx, bytem xxx, a to za cenu Kč ,- s připočtením nákladů na technické zabezpečení prodeje s tím, že statutární město Mladá Boleslav bude oprávněno od kupní smlouvy s panem Zdeňkem Říhou odstoupit: a) v případě, kdy pan Zdeněk Říha nedokončí stavbu III. etapa bývalá továrna Klenice (rekonstrukce hlavních objektů) tak, aby příslušný kolaudační souhlas byl vydán nejpozději dne , a dále v případě b) kdy budou výše uvedené nemovitosti či jakákoli jejich část před užívány jinak než jak bylo uvedeno v čl.iv. odst.1 smlouvy o budoucí kupní smlouvě z , to je užívány zejména jinak než jako uměleckořemeslné a restaurátorské dílny, kanceláře, nadstandardní byty loftové bydlení nebo výstavní a prodejní prostory, a dále s tím, že pan Zdeněk Říha bude povinen zavázat plněním výše uvedených podmínek i případného svého právního nástupce (případného nabyvatele výše uvedených nemovitostí) I vedoucímu OSMM předložit text úplného znění kupní smlouvy na jednání zastupitelstva dne , pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na prodej pp. 608/1, pp. 608/80 a pp. 608/83 v k.ú. Mladá Boleslav (NOVOSTAV MB s.r.o. - DALLAS) n e prodej nemovitostí v majetku Statutárního města Mladá Boleslav: - části pozemkové parcely 608/1 (ostatní plocha jiná plocha) o výměře do m 2, - pozemkové parcely 608/80 (ostatní plocha jiná plocha) o výměře m 2, - pozemkové parcely 608/83 (ostatní plocha jiná plocha) o výměře 352 m 2, 2671

16 v katastrálním území Mladá Boleslav do vlastnictví společnosti NOVOSTAV MB s.r.o., IČ , se sídlem Krajířova 138, Mladá Boleslav, za účelem vybudování nové zástavby komerčních objektů a ploch. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na revokaci usnesení ZM č ze dne a na souhlas se stavbou komunikace na pozemcích v k.ú. Mladá Boleslav v majetku Statutárního města Mladá Boleslav a na budoucí bezúplatné nabytí komunikace na pozemcích v k.ú. Mladá Boleslav v majetku Statutárního města Mladá Boleslav (manželé Ottomanských) r e v o k u j e své usnesení č ze dne v plném rozsahu I uzavření Smlouvy o provedení stavby a smlouvy o budoucí smlouvě darovací mezi statutárním městem Mladá Boleslav a manželi Ing. Bohuslavem Ottomanským, nar. xxx a Ing. Helenou Ottomanskou, nar. xxx, společně bytem xxx, dle přiloženého smluvního dokumentu (příloha č. 1) I I vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na částečnou revokaci usnesení ZM č ze dne na prodej stavební parcely 7166 v k.ú. Mladá Boleslav a uznání nákladů na zhodnocení majetku města (Věra Pokorná) r e v o k u j e částečně své usnesení č ze dne výše prodejní ceny I a) změnu prodejní ceny: z částky 2.000,-- Kč/m 2 na 2.900,-- Kč/m 2, za prodej stavební parcely 7166 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 57 m 2 v katastrálním území Mladá Boleslav z majetku Statutárního města Mladá Boleslav do vlastnictví paní Věry Pokorné, nar. xxx, 2672

17 bytem xxx, a to za cenu celkem ,- Kč, s připočtením nákladů na technické zabezpečení prodeje b) uznání hodnoty provedených stavebních úprav, resp. zhodnocení majetku města, spočívajícím v přemístění vratových sloupků, osazení nových posuvných vrat, odstranění zdi před pozemkem, přemístění el. kiosku, který byl umístěn v hraniční zdi, vybourání plochy pro umístění popelnic, úpravě a zadláždění části komunikace pro pěší Věře Pokorné, nar. xxx, bytem xxx, ve výši ,- Kč I I vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na částečnou revokaci usnesení ZM č ze dne prodej nově vzniklé pozemkové parcely 1341/17 v k. ú. Mladá Boleslav (KASTEN B.M., spol. s r.o.) r e v o k u j e částečně své usnesení č ze dne , a to v bodě I. 1) změna v označení pozemku a zpřesnění výměry I změnu v označení předmětu prodeje z původního označení část pozemkové parcely 1341/2 (ostatní plocha ostatní komunikace) o výměře do 120 m 2 na nové označení část pozemkové parcely č. 1347/13 o výměře 62 m 2 (dle v katastru nemovitostí dosud nezapsaného geom.plánu /2009 se jedná o nově vzniklou pozemkovou parcelu 1341/17 (ostatní plocha-ostatní komunikace) o výměře 62 m 2 ) v katastrálním území Mladá Boleslav I I vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na revokaci usnesení ZM č ze dne , usnesení ZM č ze dne a usnesení ZM č ze dne (občanské sdružení SEMIRAMIS o.s.) 2673

18 r e v o k u j e svá usnesení v plném rozsahu, a to: č ze dne prodej nemovitostí č ze dne změna termínu prodeje č ze dne změna termínu prodeje č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na částečnou revokaci usnesení ZM č ze dne na koupi pozemku ve zjednodušené evidenci parcely původ pozemkový katastr (PK) 1110/1 v katastrálním území Debř (pí Zátopková) r e v o k u j e částečně své usnesení č ze dne v bodě I. 2) termín realizace usnesení I změnu termínu realizace usnesení z na pro vedoucího OSMM realizovat usnesení, pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na revokaci usnesení ZM č ze dne na koupi stp. 5254/2 a pp. 655/149 v k.ú. Mladá Boleslav (ČR - ÚZSVM) r e v o k u j e své usnesení č ze dne v plném rozsahu I koupi stavební parcely 5254/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 46 m 2 a pozemkové parcely 655/149 (ostatní plocha sportoviště a rekreační plocha) o výměře 664 m 2 v k.ú. Mladá Boleslav z majetku České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ , se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, do vlastnictví Statutárního města Mladá Boleslav, a to za celkovou cenu Kč ,- I I 2674

19 vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na schválení prominutí smluvní pokuty za pozdní úhradu nájemného za pronájem nebytového prostoru č. 1272/1 v domě čp a 1273 v ul. Zalužanská na stp a 5795 v k.ú. Mladá Boleslav (Miroslava Vinopalová) prominutí smluvní pokuty za pozdní úhradu nájemného za pronájem nebytového prostoru č. 1272/1 o celkové výměře podlahové plochy 37,74 m 2 v domě čp a 1273, ul. Zalužanská, v části obce Mladá Boleslav III, na stp a 5795 v k.ú. Mladá Boleslav, současnému nájemci, a to paní Miroslavě Vinopalové, nar. xxx, IČ , trvale bytem xxx, v celkové výši ,50 Kč I vedoucímu odboru správy majetku města zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci tohoto usnesení na nejbližším zasedání zastupitelstva města. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na schválení prodeje bytů nacházejících se v domech v Zalužanské ulici sestávající z čp a 1177 v části obce Mladá Boleslav III, postavených na pozemcích st.p.č o výměře 291 m 2 a st.p.č o výměře 291 m 2, spolu s příslušnými podíly na těchto zastavěných pozemcích a příslušnými podíly na společných částech domu, podle zák. 72/1994 Sb. 1. prodej bytu č. 1176/14 (2+kk, 38,9 m 2 ) v ul. Zalužanské v části obce Mladá Boleslav III a spoluvlastnického podílu ve výši 389/33314 na společných částech domu čp a 1177 a spoluvlastnického podílu ve výši 389/33314 na pozemcích na stp o výměře 291 m 2 a na stp o výměře 291 m 2 v k. ú. Mladá Boleslav jeho nájemci se snížením ceny o 5 % při platbě do 60 dnů od podpisu kupní smlouvu (dle směrnice) po splnění všech závazků vyplývajících z nájemní smlouvy paní Miloslavě Kokorové, nar. xxx, trvale bytem xxx za cenu ,- Kč 2675

20 2. prodej bytu č. 1176/21 (2+kk, 40 m 2 ) v ul. Zalužanské v části obce Mladá Boleslav III a spoluvlastnického podílu ve výši 400/33314 na společných částech domu čp a 1177 a spoluvlastnického podílu ve výši 400/33314 na pozemcích na stp o výměře 291 m 2 a na stp o výměře 291 m 2 v k. ú. Mladá Boleslav jeho nájemci se snížením ceny o 5 % při platbě do 60 dnů od podpisu kupní smlouvu (dle směrnice) po splnění všech závazků vyplývajících z nájemní smlouvy panu Michalu Kuchtovi, nar. xxx, trvale bytem xxx, Mladá Boleslav za cenu ,- Kč 3. prodej bytu č. 1176/26 (2+kk, 38,9 m 2 ) v ul. Zalužanské v části obce Mladá Boleslav III a spoluvlastnického podílu ve výši 389/33314 na společných částech domu čp a 1177 a spoluvlastnického podílu ve výši 389/33314 na pozemcích na stp o výměře 291 m 2 a na stp o výměře 291 m 2 v k. ú. Mladá Boleslav jeho nájemci se snížením ceny o 5 % při platbě do 60 dnů od podpisu kupní smlouvu (dle směrnice) po splnění všech závazků vyplývajících z nájemní smlouvy panu Ing. Ladislavu Kučerovi, nar. xxx, trvale bytem xxx za cenu ,- Kč 4. prodej bytu č. 1176/27 (3+1, 66,3 m 2 ) v ul. Zalužanské v části obce Mladá Boleslav III a spoluvlastnického podílu ve výši 663/33314 na společných částech domu čp a 1177 a spoluvlastnického podílu ve výši 663/33314 na pozemcích na stp o výměře 291 m 2 a na stp o výměře 291 m 2 v k. ú. Mladá Boleslav jeho nájemci se snížením ceny o 5 % při platbě do 60 dnů od podpisu kupní smlouvu (dle směrnice) po splnění všech závazků vyplývajících z nájemní smlouvy do společného jmění manželům panu Josefu Mikovi, nar. xxx a paní Marcele Mikové, nar. xxx, oba trvale bytem xxx, za cenu ,- Kč I vedoucímu odboru správy majetku města zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci tohoto usnesení na nejbližším zasedání zastupitelstva města. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na prodloužení platnosti pravidel poskytování podpory organizacím a sdružením, které využívají ledovou plochu na zimním stadionu v Mladé Boleslavi prodloužení platnosti pravidel poskytování podpory organizacím a sdružením, které využívají ledovou plochu na zimním stadionu v Mladé Boleslavi, schválených Zastupitelstvem města Mladá Boleslav dne , č.u

SBÍRKA USNESENÍ. 3134. k návrhu na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav rozpočtové

SBÍRKA USNESENÍ. 3134. k návrhu na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav rozpočtové Roč ník 2009 SBÍRKA USNESENÍ města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 97 Vydána dne 30. ledna 2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3129. k informacím o schválených rozpočtových opatřeních

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 1 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 26 Vydána dne 26.5.2011 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 900. Zpráva o vyřízení interpelací 901. Zpráva o tvorbě

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2010

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2010 Roč ník 2010 SBÍRKA USNESENÍ města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 4 Vydána dne 26.11.2010 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 92. Zpráva o činnosti finančního výboru Zastupitelstva

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 0 9 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 107 Vydána dne 24.4.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3530. ke zprávě o vyřízení interpelací 3531. k návrhu

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 70 Vydána dne 23.4.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 2298. Zpráva o vyřízení interpelací 2299. Zápis o kontrole

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 99 Vydána dne 16.11.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3130. Zpráva o vyřízení interpelací 3131. Návrh na

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 0 9 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 140 Vydána dne 18.12.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 4557. Zpráva o vyřízení interpelací 4558. Návrh na

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 0 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 182 Vydána dne 24.9.2010 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 5775. Zpráva o vyřízení interpelací 5776. Návrh na

Více

3531. Zpráva o činnosti kontrolního výboru zastupitelstva města a přehled o stížnostech a peticích za rok 2012

3531. Zpráva o činnosti kontrolního výboru zastupitelstva města a přehled o stížnostech a peticích za rok 2012 R o č n í k 2 0 1 3 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 110 Vydána dne 1.3.2013 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3529. Zpráva o vyřízení interpelací 3530. Návrh na odvolání

Více

SBÍRKA USNESENÍ. 3275. k návrhu na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav, rozpočtové

SBÍRKA USNESENÍ. 3275. k návrhu na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav, rozpočtové Roč ník 2009 SBÍRKA USNESENÍ města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 100 Vydána dne 27. února 2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3262. ke zprávě o vyřízení interpelací vznesených

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2006

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2006 Roč ník 2006 SBÍRKA města Mladá Boleslav ve volebním období 2002-2006 Číslo 144 Vydána dne 21. dubna 2006 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3560. ke zprávě o činnosti finančního výboru za rok 2005 3561.

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 0 8 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 74 Vydána dne 27. června 2008 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 2298. ke zprávě o vyřízení interpelací vznesených

Více

SBÍRKA USNESENÍ. města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 129 Vydána dne 9.10.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města

SBÍRKA USNESENÍ. města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 129 Vydána dne 9.10.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města Roč ník 2009 SBÍRKA USNESENÍ města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 129 Vydána dne 9.10.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 4276. Návrh na změnu rozpočtu Statutárního města Mladá

Více

Usnesení. přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli 1097. Zastupitelstvo města schvaluje další postup ve věci investičního

Více

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 I. ZM PROJEDNALO: 1. Zahájení 2. Sdělení

Více

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy.

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 15. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 21.6.2012 v 15:00 hodin ve velkém sále budovy IPOS, na ul. K. Čapka 1147 v Jeseníku 614. Zastupitelstvo města bere

Více

Město Broumov určeno Radě města č. 42

Město Broumov určeno Radě města č. 42 Město Broumov určeno Radě města č. 42 Majetkové záležitosti předkladatel SMM Ing. Mikulenková Marie projednáno MK,Mgr.Špůr, starosta dne: 14.5.2012,24.5.2012 k jednání dne:30.5.2012 předloženo RM dne:

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 96 Rada města schvaluje pronájem pozemku označeného jako ppč. 644/4 o výměře 1055 m 2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, na dobu neurčitou, a to od 01.03.2012 s výpovědní lhůtou 6 měsíců za

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Souhlas obce dle zákona o pomoci v hmotné nouzi (mat. č. 230/2015) Usnesení č. 218/2015 vydání souhlasného stanoviska dle 33 odst. 6

Více

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice 4. PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice Program odboru správy majetku: 1. Prodej pozemku p.č. 1660/14 a 1660/17 v k.ú. Turnov

Více

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11.

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11. 1 U S N E S E N Í z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 10. prosince 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o

Více

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 14/1.1 Program 14. zasedání

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

Usnesení. přijatá na 33. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 11.9.2014 v 15:00 hodin v kapli

Usnesení. přijatá na 33. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 11.9.2014 v 15:00 hodin v kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 33. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 11.9.2014 v 15:00 hodin v kapli 1448. Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných zakázkách,

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 10. 8. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 10. 8. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 10. 8. 2015 Veřejná zakázka Zhotovení projektové dokumentace DPS v Sezimově Ústí (mat. č. 280/2015) Usnesení č. 270/2015 Protokol z jednacího řízení

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 IV. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodloužení doby splatnosti doplatku kupní

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 29. 10. 2009 IV. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodej budov 1) Zastupitelstvo města po

Více

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 ZM schvaluje: odprodej části pozemku pp.168/5 o výměře cca 300 m 2 v k. ú. Mikovice Českému zahrádkářskému

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Masarykovo náměstí 20, 752 01 Usnesení z 46. zasedání Rady města, konaného dne 19. dubna 2005 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis, Padlých hrdinů 638 4. Informace o možnostech

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015 USNESENÍ č. 22/02-15 Z 1. Rozpočtové opatření č. 9/2015 pol. 4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů - Jihočeský kraj

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 10. 10. 2013. Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2.

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 10. 10. 2013. Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 10. 10. 2013 Bod programu: 2 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Ing. Radka Ondriášová Vedoucí odborů Vedoucí odborů Název bodu:

Více

18. Návrh na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 6/7 navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav v roce 2008, kap.

18. Návrh na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 6/7 navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav v roce 2008, kap. Z á p i s z řádného zasedání Zastupitelstva města v Mladé Boleslavi, které se uskutečnilo ve čtvrtek dne 26. června 2008 od 15:00 hod. ve velké zasedací síni Magistrátu města Mladé Boleslavi, Komenského

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 3. dubna 2007 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 13. Zprávu o činnosti Rady města Chropyně za období od 18. prosince 2008 do 25. března 2009.

program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 13. Zprávu o činnosti Rady města Chropyně za období od 18. prosince 2008 do 25. března 2009. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 13. zasedání dne 25. března 2009 Z M 1 / 1 3 / 2 0 0 9 u r č u j e hlasováním jako zapisovatele 13. zasedání paní Janu Bajgarovou

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 33. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 20. července 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 20. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. prosince 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty města, Městský úřad Kojetín, Masarykovo

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 27. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 26. dubna 2004 ve 13:20 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o., Padlých

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října 2008

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října 2008 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1445/06-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 18.06.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1445/06-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 18.06.2013. U S N E S E N Í z 68. schůze Rady města Kojetína, konané dne 5. června 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Sportovní hala v Kojetíně R 1442/06-13

Více

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. Zastupitelstvo města schvaluje: USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. program dnešního jednání v předloženém znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 56. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. ledna 2002 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20. 3. Kontrola

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013 Bod programu: 8 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč,

Více

1. Zpráva o činnosti Rady města Chropyně

1. Zpráva o činnosti Rady města Chropyně Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze zasedání č. 25 ze dne 24. září 2014 Usnesení: ZM 1/25/2014 určuje hlasováním jako zapisovatele 25. zasedání paní Renátu Valáškovou

Více

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města.

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města. USNESENÍ 30. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 7. září 2010 usnesením č. 30/804/2010 program 30. zasedání zastupitelstva města včetně doplnění programu o body Rozdělení objektu čp. 48 v

Více

USNESENÍ z 19. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.9.2009

USNESENÍ z 19. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.9.2009 USNESENÍ z 19. zasedání zastupitelstva dne 14.9.2009 Místo konání: Přítomno : Omluveni: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 17 zastupitelů dle prezenční listiny Petr Volejník, Milada Mašatová,

Více

10. VÝPIS Z USNESENÍ

10. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 10. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 28.02.2008 272/2008 10. ZM V schvaluje vnitřní předpis města č. 6/2008 - Jednací

Více

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice Usnesení č. 136 165 Usnesení č. 136/07 Zastupitelstvo města Hranice schvaluje

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 34. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. srpna 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007 Usnesení č. 1183 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 05. 11. 2007. Usnesení č. 1184 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejíž

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi dne 26. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2.

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 32. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 01.09.2014 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

Seznam usnesení 8. Zastupitelstva HMP ze dne 18. 6. 2015

Seznam usnesení 8. Zastupitelstva HMP ze dne 18. 6. 2015 Z-3400 8/1 18.6.2015 k návrhu na vyhrazení si pravomoci rozhodovat v samostatné působnosti Zastupitelstvem hlavního města Prahy Z-3401 8/2 18.6.2015 k volbě přísedících Městského soudu v Praze Z-3503 8/3

Více

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 21/1.1 Program 21. zasedání

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 2. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 23.1.2015 Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 21. dubna 2008 čís. 157/12 - čís. 175/12

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013. U S N E S E N Í ze 77. schůze Rady města Kojetína, konané dne 13. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení rady města

Více

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení. I. Předmět úpravy. II. Vymezení pojmů

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení. I. Předmět úpravy. II. Vymezení pojmů ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení Předmět úpravy Tato metodika stanoví smluvní ceny a způsoby zjištění cen a smluvních cen pro oceňování pozemků z majetku Města Nejdek pro pronájem a prodej. I Vymezení pojmů

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ z 24. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 3.6.2010

USNESENÍ z 24. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 3.6.2010 USNESENÍ z 24. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 3.6.2010 Místo konání: Přítomno : Nepřítomen: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 20 zastupitelů dle prezenční listiny Ing. Vlček Návrhová

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 18. května 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov a ve čtvrtek 19. května 2011

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 4. schůzi dne 20. 1. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

uzavřeli podle ustanovení 50a, b, občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o rezervaci nemovitosti

uzavřeli podle ustanovení 50a, b, občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o rezervaci nemovitosti Společnost SPS Císařka, s.r.o., se sídlem Praha 2, Jana Masaryka 165/22, PSČ 120 00, IČ 284 78 568, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 144552 číslo účtu na kupní

Více

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO Usnesení z jednání Zastupitelstva města Skalná č. ZM 01 /2015, které se uskutečnilo dne 12. 02. 2015 v zasedací místnosti Městské sportovní haly ve Skalné, Sportovní č.p. 412,

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

ZM bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín ze dne 19.9.2011.

ZM bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín ze dne 19.9.2011. Příloha č. 3 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 7. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 20.10.2011 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi dne 27. 10. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í. ze 4. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 20. 4. 2006 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I

U S N E S E N Í. ze 4. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 20. 4. 2006 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I Město D ě č í n U S N E S E N Í ze 4. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 20. 4. 2006 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I Usnesení č. ZM 06 04 01 01 Zastupitelstvo města v o l í návrhovou

Více

Zápis z dvacátého třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 21.01.2013 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátého třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 21.01.2013 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátého třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 21.01.2013 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Přítomni: Omluveni: Ing. Bohumil Petrášek, Mgr. Dagmar Rückerová, Mgr. Karel Střeleček,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.10.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.10.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.10.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 34. schůzi dne 21. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení díla s názvem: Proboštov obec bez bariér, III. etapa s firmou JAPIS s.r.o.

5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení díla s názvem: Proboštov obec bez bariér, III. etapa s firmou JAPIS s.r.o. Zápis a usnesení 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov. Podle ustanovení 96 zákona č.126/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na úterý, dne 25. 1. 2011 v 13,00 hodin

Více

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739)

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739) U S N E S E N Í ze 70. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. července 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna schváleného rozpočtu

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

U S N E S E N Í. 6. Provedení posledního rozpočtového opatření roku 2013 č. 21/2013 (tisk Z/207)

U S N E S E N Í. 6. Provedení posledního rozpočtového opatření roku 2013 č. 21/2013 (tisk Z/207) 1 U S N E S E N Í z 24. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 28. ledna 2014 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 4. Zpráva o činnosti

Více

PROVĚŘENÍ PŘÍSTUPU K NEMOVITOSTI

PROVĚŘENÍ PŘÍSTUPU K NEMOVITOSTI PROVĚŘENÍ PŘÍSTUPU K NEMOVITOSTI Petra Zuzaňáková 1 Abstrakt Při oceňování nemovitostí pro potřeby banky se prověřuje mimo jiné řádný přístup a příjezd k nemovitostem. V případě, že přístup není vyhodnocen

Více

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Suchdol nad Lužnicí

Město Suchdol nad Lužnicí Město Suchdol nad Lužnicí USNESENÍ 22. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 16. 6. 2014 v 17:00 hod. v zasedací síni radnice v e ř e j n á v e r z e Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení:

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Martina

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 35. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 14. září 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Město Hranice HLAVA PRVNÍ. Čl. I. Obecná část

Město Hranice HLAVA PRVNÍ. Čl. I. Obecná část Město Hranice ZÁSADY postupu při úkonech obce v souvislosti s převodem nemovitých věcí schválené Zastupitelstvem města dne 24.4.2015 pod usnesením č. ZM 13/05/2015 HLAVA PRVNÍ Čl. I. Obecná část 1 Seznam

Více

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 Usnesení číslo: 750/41Z/2014 Schválení návrhové komise návrhovou komisi ve složení: - Mgr. Jiří Tříska - mluvčí - Mgr. Zdeněk Kasper -

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

U s n e s e n í. z 9. jednání Zastupitelstva města Příbram, konaného dne 9.7.2007 od 13,00 hodin v budově čp. 105, Příbram I

U s n e s e n í. z 9. jednání Zastupitelstva města Příbram, konaného dne 9.7.2007 od 13,00 hodin v budově čp. 105, Příbram I Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Úplný originál dokumentu

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 450/09-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23.06.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 450/09-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23.06.2015. U S N E S E N Í z 21. schůze Rady města Kojetína, konané dne 16. září 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Zřízení kogenerační jednotky v

Více

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009 Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 13-2009 z 13. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 3. 12. 2009 od 18. 00 hodin

Více

Informace o přijatých usneseních z 9. schůze Rady města Šluknov konané dne 23. února 2015 v kanceláři starostky Program jednání: OSM ORŽP OVS

Informace o přijatých usneseních z 9. schůze Rady města Šluknov konané dne 23. února 2015 v kanceláři starostky Program jednání: OSM ORŽP OVS Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

USNESENÍ Z 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 6. 9. 2012

USNESENÍ Z 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 6. 9. 2012 USNESENÍ Z 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 6. 9. 2012 USNESENÍ Č. 175/2012 Majetkoprávní operace I. Prodej bytové jednotky nájemníkovi Zastupitelstvo města prodej bytové jednotky

Více

U snesení. z 51. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 12. 3. 2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. z 51. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 12. 3. 2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení z 51. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 12. 3. 2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 51/1.1 Plnění usnesení rady města č. 41 ze dne 30.10.2012,

Více

Přehled usnesení 5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 ze dne 29.6.2011

Přehled usnesení 5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 ze dne 29.6.2011 Přehled usnesení 5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 Z-26 Rozpočtová opatření Z-27 Volba člena výborů Zastupitelstva MČ Praha 15 Z-28 Návrh Zřizovací listiny příspěvkové organizace MČ Praha 15 Centrum

Více