S B Í R K A U S N E S E N Í

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S B Í R K A U S N E S E N Í"

Transkript

1 R o č n í k S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období Číslo 145 Vydána dne Obsah: Usnesení zastupitelstva města Zpráva o vyřízení interpelací Informace o schválených rozpočtových opatřeních v závěru roku Návrh na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 1/1 navýšení rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav, kap soc. věci, o neinvestiční účelovou dotaci ze státního rozpočtu na výplatu příspěvku na péči, dávky pomoci v hmotné nouzi a dávky sociální péče pro těžce zdravotně postižené v roce Návrh na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav - rozpočtové opatření č. 1/2 (úvěr spolufinancování) Návrh na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 1/3 (úvěr investiční akce města) Návrh na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 1/4 - převod finančních prostředků z kapitoly 01 a 10 na kapitolu Návrh na rozdělení Grantů města Mladá Boleslav v roce Návrh na vydání Obecně závazné vyhlášky č. 1/2010, kterou se mění obecně závazná vyhlášky č. 4/2009, kterou se vydává 13. cenová mapa stavebních pozemků Návrh na vydání obecně závazné vyhlášky, kterou se mění OZV č. 15/2005, o místních poplatcích, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 1/2007, 5/2007, 7/2007 a 11/ Návrh na částečnou revokaci usnesení ZM č ze dne na spolufinancování projektu Zpracování digitálních povodňových plánů Návrh na schválení projektu regenerace panelového sídliště Severní město 1 Mladá Boleslav Návrh na spolufinancování projektu regenerace panelového sídliště Severní město 1 Mladá Boleslav, I. etapa v roce Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace na rok 2009 společnosti REZA MB- Mateřská škola a Jesle o.p.s Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace v roce 2010 občanskému sdružení Služba škole Mladá Boleslav na zajištění University 3. věku Návrh na schválení záměru úpravy hranice katastrálního území mezi městem Kosmonosy a Statutárním městem Mladá Boleslav Návrh na bezúplatné nabytí části pp. 705/1 v k.ú. Jemníky u Mladé Boleslavi (Středočeský kraj) Návrh na schválení budoucího odkoupení části pp. 74/1 a části pp. 938/1 v katastrálním území Debř (manželé Vlčkovi) Návrh na schválení koupě pp. 1090/10 v katastrálním území Debř (paní Ponertová, pan Kmoníček) 2657

2 4729. Návrh na schválení směny pozemků v k. ú. Bezděčín u Mladé Boleslavi a v k.ú. Chrást u Mladé Boleslavi (Aeroklub Mladá Boleslav nebo p. Ing. Ivo a Vladimír Rylichovi, Jan Tlášek) Návrh na prodej části pp. 1382/1 a části pp. 474/1 (PK 474/3) v k.ú. Mladá Boleslav (pan Matějček) Návrh na prodej části pp. 1703/1 a části pp. 1766/2 v k. ú. Mladá Boleslav (manželé Ottomanských) Návrh na prodej pp. 682/1 v k.ú. Mladá Boleslav (NOVOSTAV MB s.r.o.) Návrh na prodej domu čp. 46 na stp. 439, domu čp. 45 na stp. 441/1, objektu bez čp. na stp. 441/2, stp. 439, stp.441/1, stp. 441/2 a pp v k.ú. Mladá Boleslav (p. Říha) Návrh na prodej pp. 608/1, pp. 608/80 a pp. 608/83 v k.ú. Mladá Boleslav(NOVOSTAV MB s.r.o. - DALLAS) Návrh na revokaci usnesení ZM č ze dne a na souhlas se stavbou komunikace na pozemcích v k.ú. Mladá Boleslav v majetku Statutárního města Mladá Boleslav a na budoucí bezúplatné nabytí komunikace na pozemcích v k.ú. Mladá Boleslav v majetku Statutárního města Mladá Boleslav (manželé Ottomanských) Návrh na částečnou revokaci usnesení ZM č ze dne na prodej stavební parcely 7166 v k.ú. Mladá Boleslav a uznání nákladů na zhodnocení majetku města (Věra Pokorná) Návrh na částečnou revokaci usnesení ZM č ze dne prodej nově vzniklé pozemkové parcely 1341/17 v k. ú. Mladá Boleslav (KASTEN B.M., spol. s r.o.) Návrh na revokaci usnesení ZM č ze dne , usnesení ZM č ze dne a usnesení ZM č ze dne (občanské sdružení SEMIRAMIS o.s.) Návrh na částečnou revokaci usnesení ZM č ze dne na koupi pozemku ve zjednodušené evidenci parcely původ pozemkový katastr (PK) 1110/1 v katastrálním území Debř (pí Zátopková) Návrh na revokaci usnesení ZM č ze dne na koupi stp. 5254/2 a pp. 655/149 v k.ú. Mladá Boleslav (ČR - ÚZSVM) Návrh na schválení prominutí smluvní pokuty za pozdní úhradu nájemného za pronájem nebytového prostoru č. 1272/1 v domě čp a 1273 v ul. Zalužanská na stp a 5795 v k.ú. Mladá Boleslav (Miroslava Vinopalová) Návrh na schválení prodeje bytů nacházejících se v domech v Zalužanské ulici sestávající z čp a 1177 v části obce Mladá Boleslav III, postavených na pozemcích st.p.č o výměře 291 m 2 a st.p.č o výměře 291 m 2, spolu s příslušnými podíly na těchto zastavěných pozemcích a příslušnými podíly na společných částech domu, podle zák. 72/1994 Sb Návrh na prodloužení platnosti pravidel poskytování podpory organizacím a sdružením, které využívají ledovou plochu na zimním stadionu v Mladé Boleslavi Návrh na zvolení přísedící Okresního soudu v Mladé Boleslavi Návrh na schválení Roční zprávy o postupu realizace Integrovaného plánu rozvoje města pro Regionální operační program NUTS II Střední Čechy 2658

3 č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne ke zprávě o vyřízení interpelací b e r e j i n a v ě d o m í. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k informaci o schválených rozpočtových opatřeních v závěru roku 2009 b e r e n a v ě d o m í informaci o provedených rozpočtových opatřeních, schválených Radou města Mladá Boleslav dne , která vstoupila v platnost od do , v rámci usnesení zastupitelstva města Mladá Boleslav č ze dne : 1. Rozpočtové opatření č. 13/1 OŠKTv usnesení RM č Rozpočtové opatření č. 13/2 OSV usnesení RM č Rozpočtové opatření č. 13/3 OŽP usnesení RM č Rozpočtové opatření č. 13/5 OŠKTv usnesení RM č Rozpočtové opatření č. 13/6 SpO usnesení RM č Rozpočtové opatření č. 13/7 OStRM usnesení RM č Rozpočtové opatření č. 13/8 SpO-MP usnesení RM č Rozpočtové opatření č. 13/9 SpO usnesení RM č Rozpočtové opatření č. 13/10 OStRM usnesení RM č Rozpočtové opatření č. 13/11 SpO usnesení RM č.4610 dle důvodové zprávy. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav - rozpočtové opatření č. 1/1 - navýšení rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav, kap soc. věci, o neinvestiční účelovou dotaci ze státního rozpočtu na výplatu příspěvku na péči, dávky pomoci v hmotné nouzi a dávky sociální péče pro těžce zdravotně postižené v roce 2010 rozpočtové opatření č. 1/1 v roce 2010: 2659

4 navýšení rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav o částku: 1) ,- Kč - navýšení příjmů pol ÚZ neinvestiční účelová dotace ze státního rozpočtu na rok 2010 a navýšení výdajů kap. 11, org. 0052, par. 4195, pol na výplatu příspěvku na péči 2) ,-- Kč navýšení příjmů pol ÚZ neinvestiční účelová dotace ze státního rozpočtu pro rok 2010 a navýšení výdajů kap. 11, par. dle přílohy č. 1., pol. 5410, ÚZ na dávky pomoci v hmotné nouzi a dávky sociální péče pro těžce zdravotně postižené. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav - rozpočtové opatření č. 1/2 (úvěr spolufinancování) rozpočtové opatření č. 1/2 v roce 2010: 1. změnu rozpočtu města Mladá Boleslav o částku Kč ,00 - navýšení výdajů kapitoly 07 OStRM: a) org. 3300, par.3639, pol Rekonstrukce Staroměstského nám. ve výši ,00 Kč b) org. 5007, par. 3639, pol Výtah Ptácká ul. ve výši ,00 Kč c) org. 3032, par. 2341, pol Ochrana Chlumu před cizími vodami ve výši ,00 Kč d) org. 3004, par. 3633, pol Debř II. etapa inž. sítě ve výši ,00 Kč e) org. 3004, par. 2212, pol Debř II. etapa komunikace ve výši ,00 Kč f) org. 300, par. 3311, pol Městské divadlo ve výši ,00 Kč g) org 291, par. 2219, pol Projekt mobility ve výši ,00 Kč h) org. 3402, par. 2219, pol Cyklodoprava ve výši ,00 Kč i) org. 289, par. 2219, pol Plošné parkování ve výši ,00 Kč 2. úhradu výdajů údajů uvedených v bodě 1. tohoto usnesení z úvěru na financování projektů spolufinancovaných z fondů EU a dalších zdrojů. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 1/3 (úvěr investiční akce města) 1. rozpočtové opatření č. 1/3 v roce 2010: změnu rozpočtu města Mladá Boleslav o částku Kč ,00 - navýšení výdajů kapitoly 07 OStRM: a) org. 3377, par. 4357, pol Dům sociál. služeb Čechova ve výši ,00 Kč b) org. 4123, par. 3111, pol Mateřská škola v 6. ZŠ ve výši ,00 Kč 2660

5 2. úhradu výdajů uvedených v bodě 1. tohoto usnesení z úvěru na investiční akce města. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav - rozpočtové opatření č. 1/4 - převod finančních prostředků z kapitoly 01 a 10 na kapitolu 07 rozpočtové opatření č. 1/4 v roce 2010: změna rozpočtu města Mladá Boleslav o částku ,00 Kč přesun finančních prostředků z kapitoly 01 SpO, org. 1107, 6171, pol. 5169, částka ,- Kč příspěvek na stravování a z kapitoly 10 OŘP, org. 0, par. 6171, pol. 5169, částka ,- Kč příprava projektů na kapitolu 07 OStRM, org. 5220, par. 3639, pol. 6121, částka ,- Kč projekt regenerace panelového sídliště. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na rozdělení Grantů města Mladá Boleslav v roce 2010 b e r e n a v ě d o m í následující rozdělení finančních prostředků na Granty 2010: NÁZEV (JMÉNO) A SÍDLO (BYDLIŠTĚ) IČ ÚČEL ČÁSTKA (u FO datum nar.) 1. Helena Průšková, Nádražní Vydání knihy Debř,Hrdlořezy,Jos ,- Mladá Boleslav- Debř, Josefův Důl Důl ve starých foto a pohlednicích 2. Muzeum Mladoboleslavska Průvod tříkrálový ,- Staroměstské nám. 1, Mladá Boleslav, průvod historickým centrem města 3. Muzeum Mladoboleslavska Staročeský jarmark přiblížení hist ,- Staroměstské nám. 1, Mladá Boleslav, trhů z 19. a 1.poloviny 20.století 4. Muzeum Mladoboleslavska Adina Mandlová zlatý věk filmo ,- Staroměstské nám. 1, Mladá Boleslav, vých hvězd výstava foto,plakátů 5. PAPRSEK MLADÁ BOLESLAV, IV.JARNÍ POP SONG FEST ,- Laurinova 387/12, Mladá Boleslav, přehl.dětských pěveckých souborů 6. Libor Novák, Na Radouči 1251, Adventní koncert Česká mše 8.000,- Mladá Boleslav, vánoční 7. Mgr. Helena Červená Publikace-Významné osobnosti 5.000,- Kezeliova 226, Mladá Boleslav, MB,Cicvárkové a Dlabačův mlýn 8. Klára Mitlenerová, Studentský hudební festival 5.000,- Němčice 38, Luštěnice, Gymploid Fest

6 9. Psychiatrická léčebna Kosmonosy Festival na kopečku ročník ,- Lípy 15, Kosmonosy -přehlídka hudebních,divad.skupin 10. VLASTENECKO DOBROČINNÁ OBEC Oslava staročeských májů BARÁČNÍKŮ ML.BOLESLAV-ČEJETICE udržování staročeského zvyku 8.000,- - kácení májky 11. Smíšený pěvecký sbor BOLESLAV Regionálního festival ,- Kezeliova 226/2,Mladá Boleslav sborového zpěvu 12. Smíšený pěvecký sbor BOLESLAV Vánoční koncert setkání zpěváků ,- Kezeliova 226/2,Mladá Boleslav několika generací 13. United Rhythm Dancers, o.s Přehlídka tanečního umění na ,- Pezinská 855, Mladá Boleslav Mladoboleslavsku 14. Original Swing Band Swingová bitva hudební večery ,- Pod oborou 811, Kosmonosy, swingových orch. (na nájemné) 15. občanské sdružení Téma dne Jeden svět v Mladé Boleslavi ,- Na Skalce 70, Kněžmost -festival dokumentárních filmů 16. občanské sdružení Téma dne Mladoboleslavský fotomaraton ,- Na Skalce 70, Kněžmost 2010 soutěž fotografů 17. Kultura města Mladá Boleslav, a.s Informační materiál k výukovým ,- Dukelská 1093, Mladá Boleslav programům na Templu 18. Kultura města Mladá Boleslav, a.s Kalendář města Mladá Boleslav ,- Dukelská 1093, Mladá Boleslav fotosoutěž pro veřejnost 19. Kultura města Mladá Boleslav, a.s Design čti Dizajn obohacení ,- Dukelská 1093, Mladá Boleslav výstavního života v Mladé Bolesl. Okresní sdružení Českého svazu tělesné 20. výchovy HOKEJBAL PROTI DROGÁM 8.000,- Táborská 951, Mladá Boleslav, okresní kolo 21. Tělovýchovná jednota Auto Škoda Mistrovství ČR v karate ,- U stadionu 1322/II,Mladá Boleslav Tělovýchovná jednota Auto Škoda U stadionu 1322/II,Mladá Boleslav (na propagaci a nájem) Turistické pochody pro veřejnost ,- pořádá odbor KČT(nájem a ceny) 23. Demokratický institut Den otců zábavné odpoledne ,- Štírova 1002, Mladá Boleslav, plné her pro rodiče s dětmi 24. Tělovýchovná jednota Auto Škoda Školička bruslení výuka bruslení ,- U stadionu 1322/II,Mladá Boleslav formou her 25. Abadá Capoeira Mladá Boleslav o.s Show bojových umění ,- Zalužanská 1273, Mladá Boleslav, Mladoboleslavska (na nájemné) 26. AC Mladá Boleslav, o.s Sportovní aktivity ,- 77. ročník Běh Štěpánkou v MB a U Stadionu 1118, Mladá Boleslav, ročník Běhu Emila Zátopka 27. Pionýrské centrum Mladá Boleslav V zdravém těle zdravý duch 5.000,- Václavkova 1040, Mladá Boleslav, víkendové akce nohejbal, lakros Bc.Petr Manďák, Zalužanská Přehlídka extrémních sportů ,- Mladá Boleslav Betonárka Bc.Petr Manďák, Zalužanská Bruslení a cyklojízda Boleslaví ,- Mladá Boleslav na bruslích a kolech ulicemi MB 30. Muzeum Mladoboleslavska Prázdninové dílny pro děti ,- Staroměstské nám. 1, Mladá Boleslav, týdenní projekt(na lektory,materiál) 31. Alternace, Šultysova 169, Mantinely resocializační program ,- pro mladistvé (vedení rodin Kutná Hora Vnitřní Město rizikových klientů) 32. Sbor Jednoty bratrské v Mladé Boleslavi Exit z nudy soutěže pro děti a ,- Blahoslavova 187/9, Mladá Boleslav mládež florbal,kopaná a další 33. Sbor Jednoty bratrské v Mladé Boleslavi Poznávací a vzdělávací přednášky 3.000,- - navazuje na projekt cestománie Blahoslavova 187/9, Mladá Boleslav 2662

7 34. Petra Kučerová, Příměstský tábor ŠIKULKY ,- Hilšerova 767, Mladá Boleslav - táborn.dovednosti,výtvarné dílny 35. Dům dětí a mládeže Na Výstavišti Inform.centrum mládeže - využití ,- Husova 201, Mladá Boleslav, Infocentra pro mládež (honoráře) 36. Dům dětí a mládeže Na Výstavišti Boleslavská scéna Festival pana ,- Husova 201, Mladá Boleslav, Pipa,Divad.inventura (+další akce) 37. Dům dětí a mládeže Na Výstavišti Tudy z nudy tradiční akce ,- Husova 201, Mladá Boleslav, Podvečer se skřítky, Masopust Ladislav Husák ROMTALENT 2010 volnočasové 6.000,- Kalistova 256, Benátky nad Jizerou aktivity pro romské děti a mládež (ceny,nájem,cestovné) 39. Demokratický institut Základy ekonomické gramotnosti a ,- Štúrova 1002, Mladá Boleslav, systémového myšlení-určeno dětem 40. Bc.Pavel Brom, Interaktivní expozice hvězdárny pro ,- Na Radouči 1138, Mladá Boleslav žáky 9.ZŠ a návštěvn.hvězdárny 41. Slánka Preventivní přednášky na ZŠ a SŠ ,- S.K.Neumanna 389/25, Mladá Boleslav, v MB 1 x za měsíc 42. Pionýrská skupina 1.PTS Táborník Ml.Boleslav Vojenské muzeum spec.sil AČR ,- - pionýrské oddíly Středočeského kraje, AIR-SOFT a KVH 601.skss Erbenova 427, Mladá Boleslav, vybudování muzea (vitríny) 43. Pionýrská skupina 1.PTS Táborník Ml.Boleslav Bambiriáda ,- - pionýrské oddíly Středočeského kraje, Erbenova 427, Mladá Boleslav, Kultura města Mladá Boleslav a.s Besedy v Templu cyklu besed ,- Dukelská 1093, Mladá Boleslav prevence kriminality,čs.dějiny 45. Agiliti Mladá Boleslav o.s Mladoboleslavský voříšek ,- Žižkova 515, Mladá Boleslav, setkání majitelů psů bez průkazů 46. Česká společnost pro duševní zdraví Svépomocné klubové zařízení pro ,- Nový park 1262, Mladá Boleslav, zdravotně postižené spoluobčany v obl.duševn.zdraví a sociál.služby 47. Služba škole MB Jazykový kurz angličtina pro ,- začátečníky seniory Mladé Bol. V.Klementa 601, Mladá Boleslav (na učebnice) 48. Služba škole MB Práce s PC základy práce na PC ,- 49. V.Klementa 601, Mladá Boleslav pro seniory v Mladé Boleslavi Renata Nekolová Linka důvěry SOS Týdny pro duševní a tělesné zdraví ,- Václavkova 950, Mladá Boleslav v r prevence kriz. stavů 50. TyfloCentrum Praha, o.p.s Aktivizační programy pro nevidomé ,- a slaboz.občany Mladé Boleslavi - Krakovská 1695/21,Nové Město,Praha 1, besedy,kultur.akce 51. Společnost pro podporu lidí s mentálním posti Hipoaktivity pro osoby se ,- žením v České republice, o.s. okresní orga- nizace SPMP ČR v Mladé Boleslavi Václavkova 950,Mladá Boleslav, zdravotním postižením (příspěvek na ubytování) 52. Společnost pro podporu lidí s mentálním posti ročník festivalu zájmové ,- žením v České republice, o.s. okresní orga- nizace SPMP ČR v Mladé Boleslavi Václavkova 950,Mladá Boleslav, umělecké činnosti lidí s mentálním postižením Slunce svítí všem 53. SMČR Raketomodelářský klub Podpora činnosti směřující k zapo ,- Pražská 252/65, Mladá Boleslav, jení dětí i z problémových skupin 54. MBC Freeride team,o.s., U cukrovaru MBC Bikepark Kosmonosy vy ,- Mladá Boleslav - Čejetičky, tvoření parku pro trénink cyklistů 55. Junák-svaz skautů a skautek ČR, přístav Mladá zimní panskautské hry závody 5.000,- v lyžařských disciplinách Boleslav, Kollárova, Mladá Boleslav,

8 56. Junák-svaz skautů a skautek ČR, přístav Mladá Skautské horolezení a lanolezení 5.000,- Boleslav, Kollárova, Mladá Boleslav, třídenní akce k výuce sport. aktivit 57. Mateřská škola Štěpánka Mladá Boleslav, Štěpánka zve děti a rodiče 9.000,- Na Celně 1117, Mladá Boleslav, Tradiční akce- Slet čarodějnic, Zahradní slavnost, Den dětí v MŠ 58. Základní škola Mladá Boleslav, Jilemnického Děti, zvířata, příroda zdravý život 5.000,- 1152, Mladá Boleslav, ZŠ MB 59. PhDr. Jiří Waldhauser,CSc., Mgr. Marie Archeologický klub dětí Mlado ,- Prskavcová, U pošty 6, Praha 8, boleslavska 60. Junák-svaz skautů a skautek ČR, přístav Mladá Za historickými, technickými ,- Boleslav, Kollárova, Mladá Boleslav, a přírodními klenoty Moravy 61. Junák-svaz skautů a skautek ČR, přístav Mladá Jizerské hory jinak čtyřdenní 5.000,- Boleslav, Kollárova, Mladá Boleslav, poznávací akce 62. Služba škole MB Tématické výlety poznávání hist ,- V. Klementa 601, Mladá Boleslav, a souč. okolí MB pro seniory 63. Roman Pavliš, Mladá Boleslav Holistické víkendy v yogashrama ,- Na Radouči 1063, Mladá Boleslav, víkendů s kultivací těla a mysli I následující rozdělení finančních prostředků na Granty 2010: 1. Divadýlko na dlani, Léto na dlani,letní plenérová scéna ,- 17.listopadu 1174, Mladá Boleslav tiden.festival amat. divad. soub. 2. Dům dětí a mládeže Na Výstavišti Týden země opakovaná akce ,- Husova 201, Mladá Boleslav, k mezinár.dni Země (22.4.) I I vedoucímu odboru ŠKTv zajistit realizaci usnesení do , pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci tohoto usnesení na nejbližším zasedání zastupitelstva města. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na vydání Obecně závazné vyhlášky č. 1/2010, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 4/2009, kterou se vydává 13. cenová mapa stavebních pozemků vydání Obecně závazné vyhlášky č. 1/2010, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 4/2009, kterou se vydává 13. cenová mapa stavebních pozemků, dle přílohy č.1 důvodové zprávy. 2664

9 č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na vydání obecně závazné vyhlášky, kterou se mění OZV č. 15/2005, o místních poplatcích, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 1/2007, 5/2007, 7/2007 a 11/2007 Obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění obecně závazná vyhláška statutárního města Mladá Boleslav č. 15/2005, o místních poplatcích, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 1/2007, 5/2007, 7/2007 a 11/2007 dle přílohy. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na částečnou revokaci usnesení ZM č ze dne na spolufinancování projektu Zpracování digitálních povodňových plánů r e v o k u j e částečně své usnesení č ze dne změna termínu spolufinancování I změnu termínu spolufinancování projektu Zpracování digitálních povodňových plánů z roku 2010 na roky 2010 a 2011 z rozpočtu Statutárního města Mladá Boleslav v případě schválení dotace z Operačního programu Životní prostředí. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na schválení projektu regenerace panelového sídliště Severní město 1 Mladá Boleslav projekt regenerace panelového sídliště Severní město 1 Mladá Boleslav, dle přílohy důvodové zprávy. 2665

10 č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na spolufinancování projektu regenerace panelového sídliště Severní město 1 Mladá Boleslav, I. etapa v roce 2010 budoucí spolufinancování projektu regenerace panelového sídliště Severní město 1 Mladá Boleslav, I.etapa v částce ,- Kč z rozpočtu Statutárního města Mladá Boleslav v roce 2010 v případě schválení dotace. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na poskytnutí neinvestiční dotace na rok 2010 společnosti REZA MB-Mateřská škola a Jesle o.p.s. poskytnutí neinvestiční dotace na rok 2010 společnosti REZA MB-Mateřská škola a Jesle o.p.s., se sídlem v Mladé Boleslavi, Klaudiánova 124, IČ , na částečnou úhradu provozních nákladů ve výši Kč I vedoucímu odboru ŠKTv zajistit realizaci usnesení do 28. února 2010, pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci tohoto usnesení na nejbližším zasedání zastupitelstva města. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na poskytnutí neinvestiční dotace v roce 2010 občanskému sdružení Služba škole Mladá Boleslav na zajištění University 3. věku poskytnutí neinvestiční dotace ve výši ,-Kč z prostředků statutárního města Mladá Boleslav občanskému sdružení Služba škole MB, IČ , se sídlem tř. Václava Klementa 601, Mladá Boleslav, na zajištění Univerzity 3. věku v roce

11 I vedoucímu odboru ŠKTv zajistit realizaci usnesení do 28. února 2010, pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci tohoto usnesení na nejbližším zasedání zastupitelstva města. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na schválení záměru úpravy hranice katastrálního území mezi městem Kosmonosy a Statutárním městem Mladá Boleslav záměr změnit hranici katastrálního území Mladá Boleslav a katastrálního území Kosmonosy týkající se ulice Průmyslová a kruhového objezdu v ulici Boleslavská mezi městem Kosmonosy a Statutárním městem Mladá Boleslav tak, že se průběh hranice mezi výše uvedenými dvěma k.ú. vrátí do stavu, který existoval ke dni (viz přiložený plán) s přihlédnutím k současné situaci daného území I vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na bezúplatné nabytí části pp. 705/1 v k.ú. Jemníky u Mladé Boleslavi (Středočeský kraj) bezúplatné nabytí části pozemkové parcely 705/1 (ostatní plocha silnice) o výměře do 80 m 2 zapsané u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mladá Boleslav na LV 139, pro obec Mladá Boleslav, kat. území Jemníky u Mladé Boleslavi, z majetku Středočeského kraje, IČ , se sídlem Zborovská 81/11, Praha-Smíchov, a ve správě nemovitosti ve vlastnictví kraje Správy a údržby Mnichovo Hradiště, do vlastnictví Statutárního města Mladá Boleslav. Konečná výměra převáděné části pozemkové parcely 705/1 bude stanovena po dokončení stavby chodníku příslušným geometrickým plánem 2667

12 I vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na schválení budoucího odkoupení části pp. 74/1 a části pp. 938/1 v katastrálním území Debř (manželé Vlčkovi) budoucí odkoupení části pozemkové parcely 74/1 (zastavěná plocha a nádvoří budova) o výměře do 65 m 2 a části pozemkové parcely 938/1 (zahrada) o výměře do 30 m 2 v katastrálním území Debř z majetku (společného jmění manželů) pana Václava Vlčka, nar. xxx a paní Hany Vlčkové, nar. xxx, společně bytem xxx, do vlastnictví Statutárního města Mladá Boleslav, IČ , Komenského nám. 61, Mladá Boleslav, a to za cenu 100,-- Kč/m 2 I vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do , pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na schválení koupě pp. 1090/10 v katastrálním území Debř (paní Ponertová, pan Kmoníček) koupi pozemkové parcely 1090/10 (ostatní plocha ostatní komunikace) o výměře 445 m 2 v katastrálním území Debř z majetku: - pana Oldřicha Kmoníčka, nar. xxx, bytem xxx (podíl ¼) - pana Oldřicha Kmoníčka, nar. xxx, bytem xxx (podíl ½) - paní Jindry Ponertové, nar. xxx, bytem xxx (podíl ¼) do vlastnictví statutárního města Mladá Boleslav, IČ , Komenského nám. 61, Mladá Boleslav, a to za cenu 100,-- Kč/m 2 I 2668

13 vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do , pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na schválení směny pozemků v k. ú. Bezděčín u Mladé Boleslavi a v k.ú. Chrást u Mladé Boleslavi (Aeroklub Mladá Boleslav) směnu části pozemkové parcely 286/5 (ostatní plocha ostatní dopravní plocha) o výměře do m 2 v katastrálním území Bezděčín u Mladé Boleslavi, z majetku Aeroklubu Mladá Boleslav, IČ , se sídlem Regnerova ul., Mladá Boleslav, PSČ , do vlastnictví statutárního města Mladá Boleslav za část pozemkové parcely 286/32 (ostatní plocha ostatní dopravní plocha) o výměře do m 2 v katastrálním území Bezděčín u Mladé Boleslavi v majetku statutárního města Mladá Boleslav do vlastnictví Aeroklubu Mladá Boleslav, IČ , se sídlem Regnerova ul., Mladá Boleslav, PSČ , a to bez doplatku rozdílu hodnoty takto směňovaných nemovitostí I vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na prodej části pp. 1382/1 a části pp. 474/1 (PK 474/3) v k.ú. Mladá Boleslav (pan Matějček) prodej části pozemkové parcely 1382/1 (ostatní plocha ostatní komunikace) o výměře do 30 m 2 a části pozemku ve zjednodušené evidenci parcela původ pozemkový katastr (PK) 474/3 (části pozemkové parcely 474/1(KN) trvalý travní porost) o výměře do 20 m 2 v katastrálním území Mladá Boleslav z majetku Statutárního města Mladá Boleslav do vlastnictví pana Milana Matějčka, nar. xxx, bytem xxx, z důvodu dokončení stavebních úprav, a to za cenu 1.210,-- Kč/m 2 za pp. 1382/1 a za cenu 1.210,-- Kč/m 2 za pp 474/3 dle PK, s připočtením nákladů na technické zabezpečení prodeje a s tím, že definitivní výměra převáděných částí pozemků 1382/1 a 474/3 dle PK bude stanovena příslušným geometrickým plánem 2669

14 I vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na prodej části pp. 1703/1 a části pp. 1766/2 v k. ú. Mladá Boleslav (manželé Ottomanských) prodej části pozemkové parcely 1703/1 (ostatní plocha jiná plocha) o výměře do 65 m 2 a části pozemkové parcely 1766/2 (ostatní plocha jiná plocha) o výměře do 135 m 2 v katastrálním území Mladá Boleslav, z majetku Statutárního města Mladá Boleslav do společného jmění manželů Ing. Bohuslava Ottomanského, nar. xxx a Ing. Heleny Ottomanské, nar. xxx, společně bytem xxx, za účelem vybudování přístupové komunikace na sousední pozemky, a to za cenu 1.130,- Kč/m 2, s připočtením nákladů na technické zabezpečení prodeje a s tím, že definitivní výměra převáděných částí pozemků 1703/1 a 1766/2 bude stanovena příslušným geometrickým plánem I vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na prodej pp. 682/1 v k.ú. Mladá Boleslav (NOVOSTAV MB s.r.o.) n e prodej pozemkové parcely 682/1 (ostatní plocha zeleň) o výměře m 2 v katastrálním území Mladá Boleslav z majetku Statutárního města Mladá Boleslav do vlastnictví společnosti NOVOSTAV MB s.r.o., IČ , se sídlem Krajířova 138, Mladá Boleslav, za účelem výstavby bytového domu včetně garážových stání a menších provozoven služeb v parteru. 2670

15 č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na prodej domu čp. 46 na stp. 439, domu čp. 45 na stp. 441/1, objektu bez čp. na stp. 441/2, stp. 439, stp.441/1, stp. 441/2 a pp v k.ú. Mladá Boleslav (p. Říha) prodej nemovitostí v katastrálním území Mladá Boleslav: - domu čp. 46 v Mladé Boleslavi III postaveného na stp.č. 439, - domu čp. 45 v Mladé Boleslavi III postaveného na stp.č. 441/1, - zemědělské stavby bez čp. v Mladé Boleslavi III postavené na stp.č. 441/2, - stavební parcely 439 o výměře 1051 m², - stavební parcely 441/1 o výměře 379 m²,o, mohlo - stavební parcely 441/2 o výměře 562 m², - pozemkové parcely 1998 o výměře 560m² z majetku statutárního města Mladá Boleslav do vlastnictví pana Zdeňka Říhy, nar. xxx, bytem xxx, a to za cenu Kč ,- s připočtením nákladů na technické zabezpečení prodeje s tím, že statutární město Mladá Boleslav bude oprávněno od kupní smlouvy s panem Zdeňkem Říhou odstoupit: a) v případě, kdy pan Zdeněk Říha nedokončí stavbu III. etapa bývalá továrna Klenice (rekonstrukce hlavních objektů) tak, aby příslušný kolaudační souhlas byl vydán nejpozději dne , a dále v případě b) kdy budou výše uvedené nemovitosti či jakákoli jejich část před užívány jinak než jak bylo uvedeno v čl.iv. odst.1 smlouvy o budoucí kupní smlouvě z , to je užívány zejména jinak než jako uměleckořemeslné a restaurátorské dílny, kanceláře, nadstandardní byty loftové bydlení nebo výstavní a prodejní prostory, a dále s tím, že pan Zdeněk Říha bude povinen zavázat plněním výše uvedených podmínek i případného svého právního nástupce (případného nabyvatele výše uvedených nemovitostí) I vedoucímu OSMM předložit text úplného znění kupní smlouvy na jednání zastupitelstva dne , pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na prodej pp. 608/1, pp. 608/80 a pp. 608/83 v k.ú. Mladá Boleslav (NOVOSTAV MB s.r.o. - DALLAS) n e prodej nemovitostí v majetku Statutárního města Mladá Boleslav: - části pozemkové parcely 608/1 (ostatní plocha jiná plocha) o výměře do m 2, - pozemkové parcely 608/80 (ostatní plocha jiná plocha) o výměře m 2, - pozemkové parcely 608/83 (ostatní plocha jiná plocha) o výměře 352 m 2, 2671

16 v katastrálním území Mladá Boleslav do vlastnictví společnosti NOVOSTAV MB s.r.o., IČ , se sídlem Krajířova 138, Mladá Boleslav, za účelem vybudování nové zástavby komerčních objektů a ploch. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na revokaci usnesení ZM č ze dne a na souhlas se stavbou komunikace na pozemcích v k.ú. Mladá Boleslav v majetku Statutárního města Mladá Boleslav a na budoucí bezúplatné nabytí komunikace na pozemcích v k.ú. Mladá Boleslav v majetku Statutárního města Mladá Boleslav (manželé Ottomanských) r e v o k u j e své usnesení č ze dne v plném rozsahu I uzavření Smlouvy o provedení stavby a smlouvy o budoucí smlouvě darovací mezi statutárním městem Mladá Boleslav a manželi Ing. Bohuslavem Ottomanským, nar. xxx a Ing. Helenou Ottomanskou, nar. xxx, společně bytem xxx, dle přiloženého smluvního dokumentu (příloha č. 1) I I vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na částečnou revokaci usnesení ZM č ze dne na prodej stavební parcely 7166 v k.ú. Mladá Boleslav a uznání nákladů na zhodnocení majetku města (Věra Pokorná) r e v o k u j e částečně své usnesení č ze dne výše prodejní ceny I a) změnu prodejní ceny: z částky 2.000,-- Kč/m 2 na 2.900,-- Kč/m 2, za prodej stavební parcely 7166 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 57 m 2 v katastrálním území Mladá Boleslav z majetku Statutárního města Mladá Boleslav do vlastnictví paní Věry Pokorné, nar. xxx, 2672

17 bytem xxx, a to za cenu celkem ,- Kč, s připočtením nákladů na technické zabezpečení prodeje b) uznání hodnoty provedených stavebních úprav, resp. zhodnocení majetku města, spočívajícím v přemístění vratových sloupků, osazení nových posuvných vrat, odstranění zdi před pozemkem, přemístění el. kiosku, který byl umístěn v hraniční zdi, vybourání plochy pro umístění popelnic, úpravě a zadláždění části komunikace pro pěší Věře Pokorné, nar. xxx, bytem xxx, ve výši ,- Kč I I vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na částečnou revokaci usnesení ZM č ze dne prodej nově vzniklé pozemkové parcely 1341/17 v k. ú. Mladá Boleslav (KASTEN B.M., spol. s r.o.) r e v o k u j e částečně své usnesení č ze dne , a to v bodě I. 1) změna v označení pozemku a zpřesnění výměry I změnu v označení předmětu prodeje z původního označení část pozemkové parcely 1341/2 (ostatní plocha ostatní komunikace) o výměře do 120 m 2 na nové označení část pozemkové parcely č. 1347/13 o výměře 62 m 2 (dle v katastru nemovitostí dosud nezapsaného geom.plánu /2009 se jedná o nově vzniklou pozemkovou parcelu 1341/17 (ostatní plocha-ostatní komunikace) o výměře 62 m 2 ) v katastrálním území Mladá Boleslav I I vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na revokaci usnesení ZM č ze dne , usnesení ZM č ze dne a usnesení ZM č ze dne (občanské sdružení SEMIRAMIS o.s.) 2673

18 r e v o k u j e svá usnesení v plném rozsahu, a to: č ze dne prodej nemovitostí č ze dne změna termínu prodeje č ze dne změna termínu prodeje č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na částečnou revokaci usnesení ZM č ze dne na koupi pozemku ve zjednodušené evidenci parcely původ pozemkový katastr (PK) 1110/1 v katastrálním území Debř (pí Zátopková) r e v o k u j e částečně své usnesení č ze dne v bodě I. 2) termín realizace usnesení I změnu termínu realizace usnesení z na pro vedoucího OSMM realizovat usnesení, pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na revokaci usnesení ZM č ze dne na koupi stp. 5254/2 a pp. 655/149 v k.ú. Mladá Boleslav (ČR - ÚZSVM) r e v o k u j e své usnesení č ze dne v plném rozsahu I koupi stavební parcely 5254/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 46 m 2 a pozemkové parcely 655/149 (ostatní plocha sportoviště a rekreační plocha) o výměře 664 m 2 v k.ú. Mladá Boleslav z majetku České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ , se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, do vlastnictví Statutárního města Mladá Boleslav, a to za celkovou cenu Kč ,- I I 2674

19 vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na schválení prominutí smluvní pokuty za pozdní úhradu nájemného za pronájem nebytového prostoru č. 1272/1 v domě čp a 1273 v ul. Zalužanská na stp a 5795 v k.ú. Mladá Boleslav (Miroslava Vinopalová) prominutí smluvní pokuty za pozdní úhradu nájemného za pronájem nebytového prostoru č. 1272/1 o celkové výměře podlahové plochy 37,74 m 2 v domě čp a 1273, ul. Zalužanská, v části obce Mladá Boleslav III, na stp a 5795 v k.ú. Mladá Boleslav, současnému nájemci, a to paní Miroslavě Vinopalové, nar. xxx, IČ , trvale bytem xxx, v celkové výši ,50 Kč I vedoucímu odboru správy majetku města zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci tohoto usnesení na nejbližším zasedání zastupitelstva města. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na schválení prodeje bytů nacházejících se v domech v Zalužanské ulici sestávající z čp a 1177 v části obce Mladá Boleslav III, postavených na pozemcích st.p.č o výměře 291 m 2 a st.p.č o výměře 291 m 2, spolu s příslušnými podíly na těchto zastavěných pozemcích a příslušnými podíly na společných částech domu, podle zák. 72/1994 Sb. 1. prodej bytu č. 1176/14 (2+kk, 38,9 m 2 ) v ul. Zalužanské v části obce Mladá Boleslav III a spoluvlastnického podílu ve výši 389/33314 na společných částech domu čp a 1177 a spoluvlastnického podílu ve výši 389/33314 na pozemcích na stp o výměře 291 m 2 a na stp o výměře 291 m 2 v k. ú. Mladá Boleslav jeho nájemci se snížením ceny o 5 % při platbě do 60 dnů od podpisu kupní smlouvu (dle směrnice) po splnění všech závazků vyplývajících z nájemní smlouvy paní Miloslavě Kokorové, nar. xxx, trvale bytem xxx za cenu ,- Kč 2675

20 2. prodej bytu č. 1176/21 (2+kk, 40 m 2 ) v ul. Zalužanské v části obce Mladá Boleslav III a spoluvlastnického podílu ve výši 400/33314 na společných částech domu čp a 1177 a spoluvlastnického podílu ve výši 400/33314 na pozemcích na stp o výměře 291 m 2 a na stp o výměře 291 m 2 v k. ú. Mladá Boleslav jeho nájemci se snížením ceny o 5 % při platbě do 60 dnů od podpisu kupní smlouvu (dle směrnice) po splnění všech závazků vyplývajících z nájemní smlouvy panu Michalu Kuchtovi, nar. xxx, trvale bytem xxx, Mladá Boleslav za cenu ,- Kč 3. prodej bytu č. 1176/26 (2+kk, 38,9 m 2 ) v ul. Zalužanské v části obce Mladá Boleslav III a spoluvlastnického podílu ve výši 389/33314 na společných částech domu čp a 1177 a spoluvlastnického podílu ve výši 389/33314 na pozemcích na stp o výměře 291 m 2 a na stp o výměře 291 m 2 v k. ú. Mladá Boleslav jeho nájemci se snížením ceny o 5 % při platbě do 60 dnů od podpisu kupní smlouvu (dle směrnice) po splnění všech závazků vyplývajících z nájemní smlouvy panu Ing. Ladislavu Kučerovi, nar. xxx, trvale bytem xxx za cenu ,- Kč 4. prodej bytu č. 1176/27 (3+1, 66,3 m 2 ) v ul. Zalužanské v části obce Mladá Boleslav III a spoluvlastnického podílu ve výši 663/33314 na společných částech domu čp a 1177 a spoluvlastnického podílu ve výši 663/33314 na pozemcích na stp o výměře 291 m 2 a na stp o výměře 291 m 2 v k. ú. Mladá Boleslav jeho nájemci se snížením ceny o 5 % při platbě do 60 dnů od podpisu kupní smlouvu (dle směrnice) po splnění všech závazků vyplývajících z nájemní smlouvy do společného jmění manželům panu Josefu Mikovi, nar. xxx a paní Marcele Mikové, nar. xxx, oba trvale bytem xxx, za cenu ,- Kč I vedoucímu odboru správy majetku města zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci tohoto usnesení na nejbližším zasedání zastupitelstva města. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na prodloužení platnosti pravidel poskytování podpory organizacím a sdružením, které využívají ledovou plochu na zimním stadionu v Mladé Boleslavi prodloužení platnosti pravidel poskytování podpory organizacím a sdružením, které využívají ledovou plochu na zimním stadionu v Mladé Boleslavi, schválených Zastupitelstvem města Mladá Boleslav dne , č.u

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 1 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 11 Vydána dne 28.1.2011 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 337. Zpráva o vyřízení interpelací 338. Zpráva o činnosti

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 1 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 44 Vydána dne 21.10.2011 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 1480. Zpráva o vyřízení interpelací 1481. Návrh na

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 1 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 26 Vydána dne 26.5.2011 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 900. Zpráva o vyřízení interpelací 901. Zpráva o tvorbě

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 1 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 41 Vydána dne 23.9.2011 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 1357. Zpráva o vyřízení interpelací 1358. Návrh na změnu

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 70 Vydána dne 23.4.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 2298. Zpráva o vyřízení interpelací 2299. Zápis o kontrole

Více

SBÍRKA USNESENÍ. 3134. k návrhu na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav rozpočtové

SBÍRKA USNESENÍ. 3134. k návrhu na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav rozpočtové Roč ník 2009 SBÍRKA USNESENÍ města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 97 Vydána dne 30. ledna 2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3129. k informacím o schválených rozpočtových opatřeních

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 3 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 107 Vydána dne 1. 2. 2013 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3421. Zpráva o vyřízení interpelací 3422. Návrh plánu

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 0 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 155 Vydána dne 26.3.2010 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 4987. Zpráva o vyřízení interpelací 4988. Návrh na

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 0 9 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 107 Vydána dne 24.4.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3530. ke zprávě o vyřízení interpelací 3531. k návrhu

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 0 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 160 Vydána dne 23.4.2010 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 5132. Návrh na navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 99 Vydána dne 16.11.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3130. Zpráva o vyřízení interpelací 3131. Návrh na

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2009

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2009 Roč ník 2009 SBÍRKA USNESENÍ města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 131 Vydána dne 23.10.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 4315. Zpráva o vyřízení interpelací 4316. Návrh na změnu

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 0 8 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 83 Vydána dne 25. září 2008 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 2595. k návrhu na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav,

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 4 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 153 Vydána dne 28.2.2014 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 5015. Zpráva o tvorbě a čerpání rozpočtu města Mladá

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 102 Vydána dne 14.12.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3270. Návrh na zajištění rozpočtových opatření v závěru

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2010

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2010 Roč ník 2010 SBÍRKA USNESENÍ města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 4 Vydána dne 26.11.2010 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 92. Zpráva o činnosti finančního výboru Zastupitelstva

Více

SBÍRKA USNESENÍ. města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 7 Vydána dne 22. prosince 2006 Obsah: Usnesení zastupitelstva města

SBÍRKA USNESENÍ. města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 7 Vydána dne 22. prosince 2006 Obsah: Usnesení zastupitelstva města Roč ník 2006 SBÍRKA města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 7 Vydána dne 22. prosince 2006 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 134. k návrhu na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav na rok

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 1 Číslo 54 Usnesení zastupitelstva města 1798. Zpráva o vyřízení interpelací S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Obsah: 1799. Návrh Obecně závazné vyhlášky o

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 4 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 176 Vydána dne 29.9.2014 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 5921. Zpráva o vyřízení interpelací září 2014 5922.

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 0 8 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 79 Vydána dne 29. srpna 2008 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 2723. ke zprávě o vyřízení interpelací vznesených

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 0 9 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 140 Vydána dne 18.12.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 4557. Zpráva o vyřízení interpelací 4558. Návrh na

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 3 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 117 Vydána dne 26.4.2013 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3794. Návrh na úhradu podílu nákladů na revitalizaci

Více

3531. Zpráva o činnosti kontrolního výboru zastupitelstva města a přehled o stížnostech a peticích za rok 2012

3531. Zpráva o činnosti kontrolního výboru zastupitelstva města a přehled o stížnostech a peticích za rok 2012 R o č n í k 2 0 1 3 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 110 Vydána dne 1.3.2013 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3529. Zpráva o vyřízení interpelací 3530. Návrh na odvolání

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 0 9 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 123 Vydána dne 28.8.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 4084. Zpráva o vyřízení interpelací 4085. Zpráva o

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 76 Vydána dne 25.5.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 2453. Zpráva o tvorbě a čerpání rozpočtu města Mladá

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2009

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2009 Roč ník 2009 SBÍRKA USNESENÍ města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 126 Vydána dne 25.9.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 4214. Zpráva o vyřízení interpelací 4215. Návrh na změnu

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 1 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 22 Vydána dne 29.4.2011 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 768. Zpráva o vyřízení interpelací 769. Návrh na změnu

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 0 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 182 Vydána dne 24.9.2010 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 5775. Zpráva o vyřízení interpelací 5776. Návrh na

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 0 9 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 111 Vydána dne 22.5.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3675. Zpráva o vyřízení interpelací 3676. Zápis o kontrole

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 0 9 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 115 Vydána dne 26.6.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3844. Zápis o kontrole plnění usnesení Rady města Mladá

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 66 Vydána dne 26.3.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 2185. Zpráva o vyřízení interpelací 2186. Doplnění návrhu

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2006

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2006 Roč ník 2006 SBÍRKA města Mladá Boleslav ve volebním období 2002-2006 Číslo 133 Vydána dne 27. ledna 2006 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3299. k návrhu na úpravu čl. 24 Jednacího řádu zastupitelstva

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2007

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2007 Roč ník 2007 SBÍRKA města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 22 Vydána dne 27. dubna 2007 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 555. ke zprávě o vyřízení interpelací z jednání zastupitelstva

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2006

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2006 Roč ník 2006 SBÍRKA města Mladá Boleslav ve volebním období 2002-2006 Číslo 144 Vydána dne 21. dubna 2006 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3560. ke zprávě o činnosti finančního výboru za rok 2005 3561.

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 0 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 7 Vydána dne 22.12.2010 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 217. Zpráva o vyřízení interpelací 218. Návrh na navýšení

Více

USNESENÍ. č Rady města Mladé Boleslavi ze dne 19. ledna 2012 k návrhu na rozdělení Grantů města Mladá Boleslav v roce 2012

USNESENÍ. č Rady města Mladé Boleslavi ze dne 19. ledna 2012 k návrhu na rozdělení Grantů města Mladá Boleslav v roce 2012 USNESENÍ č. 1894 Rady města Mladé Boleslavi ze dne 19. ledna 2012 k návrhu na rozdělení Grantů města Mladá Boleslav v roce 2012 Rada města projednala předloženou zprávu a I. s c h v a l u j e následující

Více

SBÍRKA USNESENÍ. města Mladá Boleslav ve volebním období 2002-2006 Číslo 141 Vydána dne 24. března 2006 Obsah: Usnesení zastupitelstva města

SBÍRKA USNESENÍ. města Mladá Boleslav ve volebním období 2002-2006 Číslo 141 Vydána dne 24. března 2006 Obsah: Usnesení zastupitelstva města Roč ník 2006 SBÍRKA města Mladá Boleslav ve volebním období 2002-2006 Číslo 141 Vydána dne 24. března 2006 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3463. k informaci o aktuálním stavu projektu výstavby BONDY

Více

SBÍRKA USNESENÍ. 3275. k návrhu na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav, rozpočtové

SBÍRKA USNESENÍ. 3275. k návrhu na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav, rozpočtové Roč ník 2009 SBÍRKA USNESENÍ města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 100 Vydána dne 27. února 2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3262. ke zprávě o vyřízení interpelací vznesených

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 0 8 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 79 Vydána dne 29. srpna 2008 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 2479. ke zprávě o vyřízení interpelací vznesených

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2007

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2007 Roč ník 2007 SBÍRKA města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 45 Vydána dne 26. října 2007 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 1277. ke zprávě o vyřízení interpelací ze srpnového zasedání

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 0 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 151 Vydána dne 26.2.2010 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 4837. Zpráva o vyřízení interpelací 4838. Zpráva o

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2006

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2006 Roč ník 2006 SBÍRKA města Mladá Boleslav ve volebním období 2002-2006 Číslo 147 Vydána dne 19. května 2006 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3645. ke zprávě o tvorbě a čerpání rozpočtu města Mladá Boleslav

Více

Zápis č.24. z 24. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 25.8.2008

Zápis č.24. z 24. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 25.8.2008 Zápis č.24 z 24. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 25.8.2008 Zastupitelstvo města po projednání a hlasování ne zveřejnění záměru prosté směny bez doplatku a to části parcely KN číslo 961/5

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 96 Vydána dne 19.10.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3011. Návrh na spolufinancování projektu Revitalizace

Více

USNESENÍ MĚSTO ŽATEC. z 7. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne Usnesení č. 200 / /06

USNESENÍ MĚSTO ŽATEC. z 7. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne Usnesení č. 200 / /06 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 7. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne 19.10.2006 Usnesení č. 200 /06-237 /06 200/06 Volba návrhové komise 201/06 Doplnění návrhové komise 202/06 Změna ověřovatelů zápisu

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 18.09.2014 Usnesení č. 1/XXIV/14: ZM schvaluje program zasedání: I. Zahájení II. Sdělení

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 1 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 31 Vydána dne 1.7.2011 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 1063. Zpráva o vyřízení interpelací 1064. Návrh závěrečného

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 0 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 170 Vydána dne 25.6.2010 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 5431. Návrh závěrečného účtu Statutárního města Mladá

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 5 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2014-2018 Číslo 18 Vydána dne 27. 3. 2015 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 572. Návrh na schválení II. etapy revitalizace domů

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 0 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 166 Vydána dne 21.5.2010 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 5280. Zpráva o vyřízení interpelací 5281. Zpráva o

Více

Přehled splněných usnesení ze Zastupitelstva Ústeckého kraje kontrolované období od do

Přehled splněných usnesení ze Zastupitelstva Ústeckého kraje kontrolované období od do Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění Příloha č. 1 Přehled

Více

SBÍRKA USNESENÍ. města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 129 Vydána dne 9.10.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města

SBÍRKA USNESENÍ. města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 129 Vydána dne 9.10.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města Roč ník 2009 SBÍRKA USNESENÍ města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 129 Vydána dne 9.10.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 4276. Návrh na změnu rozpočtu Statutárního města Mladá

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 0 8 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 74 Vydána dne 27. června 2008 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 2298. ke zprávě o vyřízení interpelací vznesených

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 87 Vydána dne 23. 8. 2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 2767. Zpráva o tvorbě a čerpání rozpočtu města Mladá

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2007

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2007 Roč ník 2007 SBÍRKA města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 12 Vydána dne 2. února 2007 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 242. ke zprávě o vyřízení interpelací vznesených na jednání

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2007

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2007 Roč ník 2007 SBÍRKA města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 32 Vydána dne 29. června 2007 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 832. ke zprávě o vyřízení interpelací vznesených na jednání

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 1. zasedání zastupitelstva města dne : 31.1. 2008 Bod pořadu jednání: Věc: Majetkoprávní operace - Odbor rozvojových projektů: Zpracoval: odbor, oddělení: Dagmar

Více

U S N E S E N Í. 7. Nakládání s majetkem města prodej bytu 3+1 na ul. Sv. Čecha 1205/3 (tisk Z/172)

U S N E S E N Í. 7. Nakládání s majetkem města prodej bytu 3+1 na ul. Sv. Čecha 1205/3 (tisk Z/172) 1 U S N E S E N Í z 21. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 18. června 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy.

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 15. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 21.6.2012 v 15:00 hodin ve velkém sále budovy IPOS, na ul. K. Čapka 1147 v Jeseníku 614. Zastupitelstvo města bere

Více

Usnesení. přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli 1097. Zastupitelstvo města schvaluje další postup ve věci investičního

Více

U S N E S E N Í. 6. Návrh na přijetí (obnovení) kontokorentního úvěru od České spořitelny a.s. (tisk Z/103)

U S N E S E N Í. 6. Návrh na přijetí (obnovení) kontokorentního úvěru od České spořitelny a.s. (tisk Z/103) 1 U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 27. září 2016 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

USNESENÍ. z 31. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

USNESENÍ. z 31. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 31. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 5. 2014 Usnesení 752/2014 - ZM 31 ze dne 22. 5. 2014 Kontrola plnění usnesení 1. nepřijalo ke kontrole plnění usnesení k 22.5.2014

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 18. 2. 2015

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 18. 2. 2015 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 18. 2. 2015 USNESENÍ č. 1/01-15 Z I. r o z h o d l o řešit příspěvek na nákup automobilu pro Český rybářský svaz, místní organizaci

Více

U S N E S E N Í. 3. Návrh na poskytnutí peněžitých dotací na rok 2016 (tisk R/312)

U S N E S E N Í. 3. Návrh na poskytnutí peněžitých dotací na rok 2016 (tisk R/312) U S N E S E N Í z 35. schůze Rady města Kojetína, konané dne 29. března 2016, v 15:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Zpráva o hospodaření Města

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Česká Třebová z jednání konaného

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Česká Třebová z jednání konaného č. 149 Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovou změnu č. 3 v r. 2016 ve výši dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Budil č. 150 Zastupitelstvo města schvaluje ve smyslu 13 zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových

Více

Zápis z dvacátého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne od hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne od hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 08.09.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 363 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne 23.06.2008

Více

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635)

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635) U S N E S E N Í z 59. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 27. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2.

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 9. 10. 2014 Bod programu: 2 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Ing. Radka Ondriášová Vedoucí odborů Vedoucí odborů Název bodu:

Více

P ř e h l e d u s n e s e n í. z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce

P ř e h l e d u s n e s e n í. z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce P ř e h l e d u s n e s e n í z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce v z a l o n a v ě d o m í v souladu s ustanovením 84 odst.

Více

U S N E S E N Í. 5. Informace o provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2014 (tisk Z/33)

U S N E S E N Í. 5. Informace o provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2014 (tisk Z/33) 1 U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 31. března 2015 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

U S N E S E N Í. 3. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína (ústně)

U S N E S E N Í. 3. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína (ústně) 1 U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 17. září 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

Informace o přijatých usneseních. z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015

Informace o přijatých usneseních. z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015 z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 643/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 38. schůze Rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města.

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města. Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více

U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice

U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne 30.08.2012 ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice UR/36/1/2012 program jednání 1. s c h v a l u j e program 36. jednání

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne 24.9.2015

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne 24.9.2015 Číslo jednání: JedNZ3-8/2015 Datum jednání: 24.09.2015 Program jednání (USN-Z3-124/2015) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání 3. Program jednání 4. Volba návrhové komise

Více

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Žádost o finanční spoluúčast - dluhové poradenství 14309

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Žádost o finanční spoluúčast - dluhové poradenství 14309 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 3.3.2014 od 15:00:00 do 17:15:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 15/16/Ko

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 15/16/Ko ZM města KRNOVA SS 15/16/Ko 15. zasedání ZM U S N E S E N Í z 15. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného ve středu dne 7. září 2016 v 16:30 hod. v Hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově č.

Více

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

3/16/ZM/ Schválení programu 16. zasedání Zastupitelstva města Jirkova

3/16/ZM/ Schválení programu 16. zasedání Zastupitelstva města Jirkova PŘEHLED USNESENÍ přijatých na 16. zasedání Zastupitelstva města Jirkova dne 16. 11. 2016 1/16/ZM/2016 - Volba návrhové komise I. Zastupitelstvo města-volí návrhovou komisi ve složení: Mgr. Darina Kováčová.

Více

U S N E S E N Í z 2. zasedání Zastupitelstva města ve volebním období konaného dne ve výstavní síni MÚ Krupka

U S N E S E N Í z 2. zasedání Zastupitelstva města ve volebním období konaného dne ve výstavní síni MÚ Krupka U S N E S E N Í z 2. zasedání Zastupitelstva města ve volebním období 2014 2018 konaného dne 18.02.2015 ve výstavní síni MÚ Krupka Přítomno:20 Nepřítomno: 1 Z toho omluveno: 1 Zasedání zastupitelstva města

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 20.09.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

ZM z 21. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne

ZM z 21. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne Spis. zn.: 12827/2013 č. j.: 12848/2013 USNESENÍ z 21. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 21. 2. 2013 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu

Více

13/1.2 Zpráva o ověření zápisu

13/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 13. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 06. 12. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 13/1.1 Program 13.

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 30. 3. 2011 USNESENÍ č. 5/3-11 Z I. b e r e n a v ě d o m í Rozpočtové opatření č. 6/2011 snížení výdajů na: par.2321 odvádění a čištění

Více

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 16. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy (č. usnesení 257/2013 273/2013) usnesení č. 257/2013 Plnění

Více

UZ06/3/2015 Přehled rozpočtových opatření a změny závazných ukazatelů rozpočtu od do bere na vědomí

UZ06/3/2015 Přehled rozpočtových opatření a změny závazných ukazatelů rozpočtu od do bere na vědomí USNESENÍ z 3. řádného jednání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 17. března 2015 v 16 hodin v budově Městského kulturního zařízení Uničov na Moravském náměstí UZ01/3/2015 Schválení programu

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 96 Rada města schvaluje pronájem pozemku označeného jako ppč. 644/4 o výměře 1055 m 2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, na dobu neurčitou, a to od 01.03.2012 s výpovědní lhůtou 6 měsíců za

Více

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 I. ZM PROJEDNALO: 1. Zahájení 2. Sdělení

Více

USNESENÍ 11. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne v zasedací místnosti MěÚ

USNESENÍ 11. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne v zasedací místnosti MěÚ USNESENÍ 11. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne 16.5.2012 v zasedací místnosti MěÚ 1/11/ZM/2012- Rozbor hospodaření města Jirkova za rok 2011 rozbor hospodaření města Jirkova za rok 2011.

Více

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2.

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 11. 2015 Bod programu: 2 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Vedoucí odborů Vedoucí odborů Název bodu: Kontrola

Více

Usnesení z jednání č. 13 Zastupitelstva města Dobřany ze dne

Usnesení z jednání č. 13 Zastupitelstva města Dobřany ze dne Usnesení z jednání č. 13 Zastupitelstva města Dobřany ze dne 22.06.2016 Volí 317 - Ověřovatele zápisu p. Jaroslavu Umnerovou a p. Jana Smolu. Určuje 318 - Zapisovatelku zápisu p. Ivanu Šusterovou. Bere

Více

Usnesení Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 12 ze dne

Usnesení Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 12 ze dne Usnesení Zastupitelstva města Moravský č. 12 ze dne 19.10.2016 1. USNESENÍ č. 2016/ 12/283/ZM Program Zastupitelstva města Moravský zařazení bodu dotazy a podněty občanů za bod volba ověřovatelů Celkem

Více

U S N E S E N Í z 16. zasedání Zastupitelstva města konaného dne 23,06,2014

U S N E S E N Í z 16. zasedání Zastupitelstva města konaného dne 23,06,2014 U S N E S E N Í z 16. zasedání Zastupitelstva města konaného dne 23,06,2014 Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A K R U P K A A. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zápis z jednání finančního výboru ze dne 16.04.2014 a

Více

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 14/12/Za

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 14/12/Za ZM města KRNOVA SS 14/12/Za U S N E S E N Í ze 14. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného ve středu dne 12. září 2012 v 16.30 h v Hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově č. usn. 419/14-452/14

Více

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 14/1.1 Program 14. zasedání

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Usnesení č. 512 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10.05.2010. Usnesení č. 513 Rada města rozhodla uzavřít Pojistnou smlouvu na pojištění

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Česká Kamenice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 27. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 12.12.2016 680/27/RM/2016 Prodej pozemku (H.V. a J.,V. E. a M.) I. Rada města navrhuje

Více

USNESENÍ. z 24. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 27. 6. 2013

USNESENÍ. z 24. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 27. 6. 2013 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 24. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 27. 6. 2013 Usnesení 561/2013 - ZM 24 ze dne 27. 6. 2013 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 27.6.2013

Více