S B Í R K A U S N E S E N Í

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S B Í R K A U S N E S E N Í"

Transkript

1 R o č n í k S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období Číslo 145 Vydána dne Obsah: Usnesení zastupitelstva města Zpráva o vyřízení interpelací Informace o schválených rozpočtových opatřeních v závěru roku Návrh na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 1/1 navýšení rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav, kap soc. věci, o neinvestiční účelovou dotaci ze státního rozpočtu na výplatu příspěvku na péči, dávky pomoci v hmotné nouzi a dávky sociální péče pro těžce zdravotně postižené v roce Návrh na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav - rozpočtové opatření č. 1/2 (úvěr spolufinancování) Návrh na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 1/3 (úvěr investiční akce města) Návrh na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 1/4 - převod finančních prostředků z kapitoly 01 a 10 na kapitolu Návrh na rozdělení Grantů města Mladá Boleslav v roce Návrh na vydání Obecně závazné vyhlášky č. 1/2010, kterou se mění obecně závazná vyhlášky č. 4/2009, kterou se vydává 13. cenová mapa stavebních pozemků Návrh na vydání obecně závazné vyhlášky, kterou se mění OZV č. 15/2005, o místních poplatcích, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 1/2007, 5/2007, 7/2007 a 11/ Návrh na částečnou revokaci usnesení ZM č ze dne na spolufinancování projektu Zpracování digitálních povodňových plánů Návrh na schválení projektu regenerace panelového sídliště Severní město 1 Mladá Boleslav Návrh na spolufinancování projektu regenerace panelového sídliště Severní město 1 Mladá Boleslav, I. etapa v roce Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace na rok 2009 společnosti REZA MB- Mateřská škola a Jesle o.p.s Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace v roce 2010 občanskému sdružení Služba škole Mladá Boleslav na zajištění University 3. věku Návrh na schválení záměru úpravy hranice katastrálního území mezi městem Kosmonosy a Statutárním městem Mladá Boleslav Návrh na bezúplatné nabytí části pp. 705/1 v k.ú. Jemníky u Mladé Boleslavi (Středočeský kraj) Návrh na schválení budoucího odkoupení části pp. 74/1 a části pp. 938/1 v katastrálním území Debř (manželé Vlčkovi) Návrh na schválení koupě pp. 1090/10 v katastrálním území Debř (paní Ponertová, pan Kmoníček) 2657

2 4729. Návrh na schválení směny pozemků v k. ú. Bezděčín u Mladé Boleslavi a v k.ú. Chrást u Mladé Boleslavi (Aeroklub Mladá Boleslav nebo p. Ing. Ivo a Vladimír Rylichovi, Jan Tlášek) Návrh na prodej části pp. 1382/1 a části pp. 474/1 (PK 474/3) v k.ú. Mladá Boleslav (pan Matějček) Návrh na prodej části pp. 1703/1 a části pp. 1766/2 v k. ú. Mladá Boleslav (manželé Ottomanských) Návrh na prodej pp. 682/1 v k.ú. Mladá Boleslav (NOVOSTAV MB s.r.o.) Návrh na prodej domu čp. 46 na stp. 439, domu čp. 45 na stp. 441/1, objektu bez čp. na stp. 441/2, stp. 439, stp.441/1, stp. 441/2 a pp v k.ú. Mladá Boleslav (p. Říha) Návrh na prodej pp. 608/1, pp. 608/80 a pp. 608/83 v k.ú. Mladá Boleslav(NOVOSTAV MB s.r.o. - DALLAS) Návrh na revokaci usnesení ZM č ze dne a na souhlas se stavbou komunikace na pozemcích v k.ú. Mladá Boleslav v majetku Statutárního města Mladá Boleslav a na budoucí bezúplatné nabytí komunikace na pozemcích v k.ú. Mladá Boleslav v majetku Statutárního města Mladá Boleslav (manželé Ottomanských) Návrh na částečnou revokaci usnesení ZM č ze dne na prodej stavební parcely 7166 v k.ú. Mladá Boleslav a uznání nákladů na zhodnocení majetku města (Věra Pokorná) Návrh na částečnou revokaci usnesení ZM č ze dne prodej nově vzniklé pozemkové parcely 1341/17 v k. ú. Mladá Boleslav (KASTEN B.M., spol. s r.o.) Návrh na revokaci usnesení ZM č ze dne , usnesení ZM č ze dne a usnesení ZM č ze dne (občanské sdružení SEMIRAMIS o.s.) Návrh na částečnou revokaci usnesení ZM č ze dne na koupi pozemku ve zjednodušené evidenci parcely původ pozemkový katastr (PK) 1110/1 v katastrálním území Debř (pí Zátopková) Návrh na revokaci usnesení ZM č ze dne na koupi stp. 5254/2 a pp. 655/149 v k.ú. Mladá Boleslav (ČR - ÚZSVM) Návrh na schválení prominutí smluvní pokuty za pozdní úhradu nájemného za pronájem nebytového prostoru č. 1272/1 v domě čp a 1273 v ul. Zalužanská na stp a 5795 v k.ú. Mladá Boleslav (Miroslava Vinopalová) Návrh na schválení prodeje bytů nacházejících se v domech v Zalužanské ulici sestávající z čp a 1177 v části obce Mladá Boleslav III, postavených na pozemcích st.p.č o výměře 291 m 2 a st.p.č o výměře 291 m 2, spolu s příslušnými podíly na těchto zastavěných pozemcích a příslušnými podíly na společných částech domu, podle zák. 72/1994 Sb Návrh na prodloužení platnosti pravidel poskytování podpory organizacím a sdružením, které využívají ledovou plochu na zimním stadionu v Mladé Boleslavi Návrh na zvolení přísedící Okresního soudu v Mladé Boleslavi Návrh na schválení Roční zprávy o postupu realizace Integrovaného plánu rozvoje města pro Regionální operační program NUTS II Střední Čechy 2658

3 č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne ke zprávě o vyřízení interpelací b e r e j i n a v ě d o m í. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k informaci o schválených rozpočtových opatřeních v závěru roku 2009 b e r e n a v ě d o m í informaci o provedených rozpočtových opatřeních, schválených Radou města Mladá Boleslav dne , která vstoupila v platnost od do , v rámci usnesení zastupitelstva města Mladá Boleslav č ze dne : 1. Rozpočtové opatření č. 13/1 OŠKTv usnesení RM č Rozpočtové opatření č. 13/2 OSV usnesení RM č Rozpočtové opatření č. 13/3 OŽP usnesení RM č Rozpočtové opatření č. 13/5 OŠKTv usnesení RM č Rozpočtové opatření č. 13/6 SpO usnesení RM č Rozpočtové opatření č. 13/7 OStRM usnesení RM č Rozpočtové opatření č. 13/8 SpO-MP usnesení RM č Rozpočtové opatření č. 13/9 SpO usnesení RM č Rozpočtové opatření č. 13/10 OStRM usnesení RM č Rozpočtové opatření č. 13/11 SpO usnesení RM č.4610 dle důvodové zprávy. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav - rozpočtové opatření č. 1/1 - navýšení rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav, kap soc. věci, o neinvestiční účelovou dotaci ze státního rozpočtu na výplatu příspěvku na péči, dávky pomoci v hmotné nouzi a dávky sociální péče pro těžce zdravotně postižené v roce 2010 rozpočtové opatření č. 1/1 v roce 2010: 2659

4 navýšení rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav o částku: 1) ,- Kč - navýšení příjmů pol ÚZ neinvestiční účelová dotace ze státního rozpočtu na rok 2010 a navýšení výdajů kap. 11, org. 0052, par. 4195, pol na výplatu příspěvku na péči 2) ,-- Kč navýšení příjmů pol ÚZ neinvestiční účelová dotace ze státního rozpočtu pro rok 2010 a navýšení výdajů kap. 11, par. dle přílohy č. 1., pol. 5410, ÚZ na dávky pomoci v hmotné nouzi a dávky sociální péče pro těžce zdravotně postižené. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav - rozpočtové opatření č. 1/2 (úvěr spolufinancování) rozpočtové opatření č. 1/2 v roce 2010: 1. změnu rozpočtu města Mladá Boleslav o částku Kč ,00 - navýšení výdajů kapitoly 07 OStRM: a) org. 3300, par.3639, pol Rekonstrukce Staroměstského nám. ve výši ,00 Kč b) org. 5007, par. 3639, pol Výtah Ptácká ul. ve výši ,00 Kč c) org. 3032, par. 2341, pol Ochrana Chlumu před cizími vodami ve výši ,00 Kč d) org. 3004, par. 3633, pol Debř II. etapa inž. sítě ve výši ,00 Kč e) org. 3004, par. 2212, pol Debř II. etapa komunikace ve výši ,00 Kč f) org. 300, par. 3311, pol Městské divadlo ve výši ,00 Kč g) org 291, par. 2219, pol Projekt mobility ve výši ,00 Kč h) org. 3402, par. 2219, pol Cyklodoprava ve výši ,00 Kč i) org. 289, par. 2219, pol Plošné parkování ve výši ,00 Kč 2. úhradu výdajů údajů uvedených v bodě 1. tohoto usnesení z úvěru na financování projektů spolufinancovaných z fondů EU a dalších zdrojů. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 1/3 (úvěr investiční akce města) 1. rozpočtové opatření č. 1/3 v roce 2010: změnu rozpočtu města Mladá Boleslav o částku Kč ,00 - navýšení výdajů kapitoly 07 OStRM: a) org. 3377, par. 4357, pol Dům sociál. služeb Čechova ve výši ,00 Kč b) org. 4123, par. 3111, pol Mateřská škola v 6. ZŠ ve výši ,00 Kč 2660

5 2. úhradu výdajů uvedených v bodě 1. tohoto usnesení z úvěru na investiční akce města. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav - rozpočtové opatření č. 1/4 - převod finančních prostředků z kapitoly 01 a 10 na kapitolu 07 rozpočtové opatření č. 1/4 v roce 2010: změna rozpočtu města Mladá Boleslav o částku ,00 Kč přesun finančních prostředků z kapitoly 01 SpO, org. 1107, 6171, pol. 5169, částka ,- Kč příspěvek na stravování a z kapitoly 10 OŘP, org. 0, par. 6171, pol. 5169, částka ,- Kč příprava projektů na kapitolu 07 OStRM, org. 5220, par. 3639, pol. 6121, částka ,- Kč projekt regenerace panelového sídliště. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na rozdělení Grantů města Mladá Boleslav v roce 2010 b e r e n a v ě d o m í následující rozdělení finančních prostředků na Granty 2010: NÁZEV (JMÉNO) A SÍDLO (BYDLIŠTĚ) IČ ÚČEL ČÁSTKA (u FO datum nar.) 1. Helena Průšková, Nádražní Vydání knihy Debř,Hrdlořezy,Jos ,- Mladá Boleslav- Debř, Josefův Důl Důl ve starých foto a pohlednicích 2. Muzeum Mladoboleslavska Průvod tříkrálový ,- Staroměstské nám. 1, Mladá Boleslav, průvod historickým centrem města 3. Muzeum Mladoboleslavska Staročeský jarmark přiblížení hist ,- Staroměstské nám. 1, Mladá Boleslav, trhů z 19. a 1.poloviny 20.století 4. Muzeum Mladoboleslavska Adina Mandlová zlatý věk filmo ,- Staroměstské nám. 1, Mladá Boleslav, vých hvězd výstava foto,plakátů 5. PAPRSEK MLADÁ BOLESLAV, IV.JARNÍ POP SONG FEST ,- Laurinova 387/12, Mladá Boleslav, přehl.dětských pěveckých souborů 6. Libor Novák, Na Radouči 1251, Adventní koncert Česká mše 8.000,- Mladá Boleslav, vánoční 7. Mgr. Helena Červená Publikace-Významné osobnosti 5.000,- Kezeliova 226, Mladá Boleslav, MB,Cicvárkové a Dlabačův mlýn 8. Klára Mitlenerová, Studentský hudební festival 5.000,- Němčice 38, Luštěnice, Gymploid Fest

6 9. Psychiatrická léčebna Kosmonosy Festival na kopečku ročník ,- Lípy 15, Kosmonosy -přehlídka hudebních,divad.skupin 10. VLASTENECKO DOBROČINNÁ OBEC Oslava staročeských májů BARÁČNÍKŮ ML.BOLESLAV-ČEJETICE udržování staročeského zvyku 8.000,- - kácení májky 11. Smíšený pěvecký sbor BOLESLAV Regionálního festival ,- Kezeliova 226/2,Mladá Boleslav sborového zpěvu 12. Smíšený pěvecký sbor BOLESLAV Vánoční koncert setkání zpěváků ,- Kezeliova 226/2,Mladá Boleslav několika generací 13. United Rhythm Dancers, o.s Přehlídka tanečního umění na ,- Pezinská 855, Mladá Boleslav Mladoboleslavsku 14. Original Swing Band Swingová bitva hudební večery ,- Pod oborou 811, Kosmonosy, swingových orch. (na nájemné) 15. občanské sdružení Téma dne Jeden svět v Mladé Boleslavi ,- Na Skalce 70, Kněžmost -festival dokumentárních filmů 16. občanské sdružení Téma dne Mladoboleslavský fotomaraton ,- Na Skalce 70, Kněžmost 2010 soutěž fotografů 17. Kultura města Mladá Boleslav, a.s Informační materiál k výukovým ,- Dukelská 1093, Mladá Boleslav programům na Templu 18. Kultura města Mladá Boleslav, a.s Kalendář města Mladá Boleslav ,- Dukelská 1093, Mladá Boleslav fotosoutěž pro veřejnost 19. Kultura města Mladá Boleslav, a.s Design čti Dizajn obohacení ,- Dukelská 1093, Mladá Boleslav výstavního života v Mladé Bolesl. Okresní sdružení Českého svazu tělesné 20. výchovy HOKEJBAL PROTI DROGÁM 8.000,- Táborská 951, Mladá Boleslav, okresní kolo 21. Tělovýchovná jednota Auto Škoda Mistrovství ČR v karate ,- U stadionu 1322/II,Mladá Boleslav Tělovýchovná jednota Auto Škoda U stadionu 1322/II,Mladá Boleslav (na propagaci a nájem) Turistické pochody pro veřejnost ,- pořádá odbor KČT(nájem a ceny) 23. Demokratický institut Den otců zábavné odpoledne ,- Štírova 1002, Mladá Boleslav, plné her pro rodiče s dětmi 24. Tělovýchovná jednota Auto Škoda Školička bruslení výuka bruslení ,- U stadionu 1322/II,Mladá Boleslav formou her 25. Abadá Capoeira Mladá Boleslav o.s Show bojových umění ,- Zalužanská 1273, Mladá Boleslav, Mladoboleslavska (na nájemné) 26. AC Mladá Boleslav, o.s Sportovní aktivity ,- 77. ročník Běh Štěpánkou v MB a U Stadionu 1118, Mladá Boleslav, ročník Běhu Emila Zátopka 27. Pionýrské centrum Mladá Boleslav V zdravém těle zdravý duch 5.000,- Václavkova 1040, Mladá Boleslav, víkendové akce nohejbal, lakros Bc.Petr Manďák, Zalužanská Přehlídka extrémních sportů ,- Mladá Boleslav Betonárka Bc.Petr Manďák, Zalužanská Bruslení a cyklojízda Boleslaví ,- Mladá Boleslav na bruslích a kolech ulicemi MB 30. Muzeum Mladoboleslavska Prázdninové dílny pro děti ,- Staroměstské nám. 1, Mladá Boleslav, týdenní projekt(na lektory,materiál) 31. Alternace, Šultysova 169, Mantinely resocializační program ,- pro mladistvé (vedení rodin Kutná Hora Vnitřní Město rizikových klientů) 32. Sbor Jednoty bratrské v Mladé Boleslavi Exit z nudy soutěže pro děti a ,- Blahoslavova 187/9, Mladá Boleslav mládež florbal,kopaná a další 33. Sbor Jednoty bratrské v Mladé Boleslavi Poznávací a vzdělávací přednášky 3.000,- - navazuje na projekt cestománie Blahoslavova 187/9, Mladá Boleslav 2662

7 34. Petra Kučerová, Příměstský tábor ŠIKULKY ,- Hilšerova 767, Mladá Boleslav - táborn.dovednosti,výtvarné dílny 35. Dům dětí a mládeže Na Výstavišti Inform.centrum mládeže - využití ,- Husova 201, Mladá Boleslav, Infocentra pro mládež (honoráře) 36. Dům dětí a mládeže Na Výstavišti Boleslavská scéna Festival pana ,- Husova 201, Mladá Boleslav, Pipa,Divad.inventura (+další akce) 37. Dům dětí a mládeže Na Výstavišti Tudy z nudy tradiční akce ,- Husova 201, Mladá Boleslav, Podvečer se skřítky, Masopust Ladislav Husák ROMTALENT 2010 volnočasové 6.000,- Kalistova 256, Benátky nad Jizerou aktivity pro romské děti a mládež (ceny,nájem,cestovné) 39. Demokratický institut Základy ekonomické gramotnosti a ,- Štúrova 1002, Mladá Boleslav, systémového myšlení-určeno dětem 40. Bc.Pavel Brom, Interaktivní expozice hvězdárny pro ,- Na Radouči 1138, Mladá Boleslav žáky 9.ZŠ a návštěvn.hvězdárny 41. Slánka Preventivní přednášky na ZŠ a SŠ ,- S.K.Neumanna 389/25, Mladá Boleslav, v MB 1 x za měsíc 42. Pionýrská skupina 1.PTS Táborník Ml.Boleslav Vojenské muzeum spec.sil AČR ,- - pionýrské oddíly Středočeského kraje, AIR-SOFT a KVH 601.skss Erbenova 427, Mladá Boleslav, vybudování muzea (vitríny) 43. Pionýrská skupina 1.PTS Táborník Ml.Boleslav Bambiriáda ,- - pionýrské oddíly Středočeského kraje, Erbenova 427, Mladá Boleslav, Kultura města Mladá Boleslav a.s Besedy v Templu cyklu besed ,- Dukelská 1093, Mladá Boleslav prevence kriminality,čs.dějiny 45. Agiliti Mladá Boleslav o.s Mladoboleslavský voříšek ,- Žižkova 515, Mladá Boleslav, setkání majitelů psů bez průkazů 46. Česká společnost pro duševní zdraví Svépomocné klubové zařízení pro ,- Nový park 1262, Mladá Boleslav, zdravotně postižené spoluobčany v obl.duševn.zdraví a sociál.služby 47. Služba škole MB Jazykový kurz angličtina pro ,- začátečníky seniory Mladé Bol. V.Klementa 601, Mladá Boleslav (na učebnice) 48. Služba škole MB Práce s PC základy práce na PC ,- 49. V.Klementa 601, Mladá Boleslav pro seniory v Mladé Boleslavi Renata Nekolová Linka důvěry SOS Týdny pro duševní a tělesné zdraví ,- Václavkova 950, Mladá Boleslav v r prevence kriz. stavů 50. TyfloCentrum Praha, o.p.s Aktivizační programy pro nevidomé ,- a slaboz.občany Mladé Boleslavi - Krakovská 1695/21,Nové Město,Praha 1, besedy,kultur.akce 51. Společnost pro podporu lidí s mentálním posti Hipoaktivity pro osoby se ,- žením v České republice, o.s. okresní orga- nizace SPMP ČR v Mladé Boleslavi Václavkova 950,Mladá Boleslav, zdravotním postižením (příspěvek na ubytování) 52. Společnost pro podporu lidí s mentálním posti ročník festivalu zájmové ,- žením v České republice, o.s. okresní orga- nizace SPMP ČR v Mladé Boleslavi Václavkova 950,Mladá Boleslav, umělecké činnosti lidí s mentálním postižením Slunce svítí všem 53. SMČR Raketomodelářský klub Podpora činnosti směřující k zapo ,- Pražská 252/65, Mladá Boleslav, jení dětí i z problémových skupin 54. MBC Freeride team,o.s., U cukrovaru MBC Bikepark Kosmonosy vy ,- Mladá Boleslav - Čejetičky, tvoření parku pro trénink cyklistů 55. Junák-svaz skautů a skautek ČR, přístav Mladá zimní panskautské hry závody 5.000,- v lyžařských disciplinách Boleslav, Kollárova, Mladá Boleslav,

8 56. Junák-svaz skautů a skautek ČR, přístav Mladá Skautské horolezení a lanolezení 5.000,- Boleslav, Kollárova, Mladá Boleslav, třídenní akce k výuce sport. aktivit 57. Mateřská škola Štěpánka Mladá Boleslav, Štěpánka zve děti a rodiče 9.000,- Na Celně 1117, Mladá Boleslav, Tradiční akce- Slet čarodějnic, Zahradní slavnost, Den dětí v MŠ 58. Základní škola Mladá Boleslav, Jilemnického Děti, zvířata, příroda zdravý život 5.000,- 1152, Mladá Boleslav, ZŠ MB 59. PhDr. Jiří Waldhauser,CSc., Mgr. Marie Archeologický klub dětí Mlado ,- Prskavcová, U pošty 6, Praha 8, boleslavska 60. Junák-svaz skautů a skautek ČR, přístav Mladá Za historickými, technickými ,- Boleslav, Kollárova, Mladá Boleslav, a přírodními klenoty Moravy 61. Junák-svaz skautů a skautek ČR, přístav Mladá Jizerské hory jinak čtyřdenní 5.000,- Boleslav, Kollárova, Mladá Boleslav, poznávací akce 62. Služba škole MB Tématické výlety poznávání hist ,- V. Klementa 601, Mladá Boleslav, a souč. okolí MB pro seniory 63. Roman Pavliš, Mladá Boleslav Holistické víkendy v yogashrama ,- Na Radouči 1063, Mladá Boleslav, víkendů s kultivací těla a mysli I následující rozdělení finančních prostředků na Granty 2010: 1. Divadýlko na dlani, Léto na dlani,letní plenérová scéna ,- 17.listopadu 1174, Mladá Boleslav tiden.festival amat. divad. soub. 2. Dům dětí a mládeže Na Výstavišti Týden země opakovaná akce ,- Husova 201, Mladá Boleslav, k mezinár.dni Země (22.4.) I I vedoucímu odboru ŠKTv zajistit realizaci usnesení do , pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci tohoto usnesení na nejbližším zasedání zastupitelstva města. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na vydání Obecně závazné vyhlášky č. 1/2010, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 4/2009, kterou se vydává 13. cenová mapa stavebních pozemků vydání Obecně závazné vyhlášky č. 1/2010, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 4/2009, kterou se vydává 13. cenová mapa stavebních pozemků, dle přílohy č.1 důvodové zprávy. 2664

9 č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na vydání obecně závazné vyhlášky, kterou se mění OZV č. 15/2005, o místních poplatcích, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 1/2007, 5/2007, 7/2007 a 11/2007 Obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění obecně závazná vyhláška statutárního města Mladá Boleslav č. 15/2005, o místních poplatcích, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 1/2007, 5/2007, 7/2007 a 11/2007 dle přílohy. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na částečnou revokaci usnesení ZM č ze dne na spolufinancování projektu Zpracování digitálních povodňových plánů r e v o k u j e částečně své usnesení č ze dne změna termínu spolufinancování I změnu termínu spolufinancování projektu Zpracování digitálních povodňových plánů z roku 2010 na roky 2010 a 2011 z rozpočtu Statutárního města Mladá Boleslav v případě schválení dotace z Operačního programu Životní prostředí. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na schválení projektu regenerace panelového sídliště Severní město 1 Mladá Boleslav projekt regenerace panelového sídliště Severní město 1 Mladá Boleslav, dle přílohy důvodové zprávy. 2665

10 č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na spolufinancování projektu regenerace panelového sídliště Severní město 1 Mladá Boleslav, I. etapa v roce 2010 budoucí spolufinancování projektu regenerace panelového sídliště Severní město 1 Mladá Boleslav, I.etapa v částce ,- Kč z rozpočtu Statutárního města Mladá Boleslav v roce 2010 v případě schválení dotace. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na poskytnutí neinvestiční dotace na rok 2010 společnosti REZA MB-Mateřská škola a Jesle o.p.s. poskytnutí neinvestiční dotace na rok 2010 společnosti REZA MB-Mateřská škola a Jesle o.p.s., se sídlem v Mladé Boleslavi, Klaudiánova 124, IČ , na částečnou úhradu provozních nákladů ve výši Kč I vedoucímu odboru ŠKTv zajistit realizaci usnesení do 28. února 2010, pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci tohoto usnesení na nejbližším zasedání zastupitelstva města. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na poskytnutí neinvestiční dotace v roce 2010 občanskému sdružení Služba škole Mladá Boleslav na zajištění University 3. věku poskytnutí neinvestiční dotace ve výši ,-Kč z prostředků statutárního města Mladá Boleslav občanskému sdružení Služba škole MB, IČ , se sídlem tř. Václava Klementa 601, Mladá Boleslav, na zajištění Univerzity 3. věku v roce

11 I vedoucímu odboru ŠKTv zajistit realizaci usnesení do 28. února 2010, pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci tohoto usnesení na nejbližším zasedání zastupitelstva města. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na schválení záměru úpravy hranice katastrálního území mezi městem Kosmonosy a Statutárním městem Mladá Boleslav záměr změnit hranici katastrálního území Mladá Boleslav a katastrálního území Kosmonosy týkající se ulice Průmyslová a kruhového objezdu v ulici Boleslavská mezi městem Kosmonosy a Statutárním městem Mladá Boleslav tak, že se průběh hranice mezi výše uvedenými dvěma k.ú. vrátí do stavu, který existoval ke dni (viz přiložený plán) s přihlédnutím k současné situaci daného území I vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na bezúplatné nabytí části pp. 705/1 v k.ú. Jemníky u Mladé Boleslavi (Středočeský kraj) bezúplatné nabytí části pozemkové parcely 705/1 (ostatní plocha silnice) o výměře do 80 m 2 zapsané u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mladá Boleslav na LV 139, pro obec Mladá Boleslav, kat. území Jemníky u Mladé Boleslavi, z majetku Středočeského kraje, IČ , se sídlem Zborovská 81/11, Praha-Smíchov, a ve správě nemovitosti ve vlastnictví kraje Správy a údržby Mnichovo Hradiště, do vlastnictví Statutárního města Mladá Boleslav. Konečná výměra převáděné části pozemkové parcely 705/1 bude stanovena po dokončení stavby chodníku příslušným geometrickým plánem 2667

12 I vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na schválení budoucího odkoupení části pp. 74/1 a části pp. 938/1 v katastrálním území Debř (manželé Vlčkovi) budoucí odkoupení části pozemkové parcely 74/1 (zastavěná plocha a nádvoří budova) o výměře do 65 m 2 a části pozemkové parcely 938/1 (zahrada) o výměře do 30 m 2 v katastrálním území Debř z majetku (společného jmění manželů) pana Václava Vlčka, nar. xxx a paní Hany Vlčkové, nar. xxx, společně bytem xxx, do vlastnictví Statutárního města Mladá Boleslav, IČ , Komenského nám. 61, Mladá Boleslav, a to za cenu 100,-- Kč/m 2 I vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do , pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na schválení koupě pp. 1090/10 v katastrálním území Debř (paní Ponertová, pan Kmoníček) koupi pozemkové parcely 1090/10 (ostatní plocha ostatní komunikace) o výměře 445 m 2 v katastrálním území Debř z majetku: - pana Oldřicha Kmoníčka, nar. xxx, bytem xxx (podíl ¼) - pana Oldřicha Kmoníčka, nar. xxx, bytem xxx (podíl ½) - paní Jindry Ponertové, nar. xxx, bytem xxx (podíl ¼) do vlastnictví statutárního města Mladá Boleslav, IČ , Komenského nám. 61, Mladá Boleslav, a to za cenu 100,-- Kč/m 2 I 2668

13 vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do , pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na schválení směny pozemků v k. ú. Bezděčín u Mladé Boleslavi a v k.ú. Chrást u Mladé Boleslavi (Aeroklub Mladá Boleslav) směnu části pozemkové parcely 286/5 (ostatní plocha ostatní dopravní plocha) o výměře do m 2 v katastrálním území Bezděčín u Mladé Boleslavi, z majetku Aeroklubu Mladá Boleslav, IČ , se sídlem Regnerova ul., Mladá Boleslav, PSČ , do vlastnictví statutárního města Mladá Boleslav za část pozemkové parcely 286/32 (ostatní plocha ostatní dopravní plocha) o výměře do m 2 v katastrálním území Bezděčín u Mladé Boleslavi v majetku statutárního města Mladá Boleslav do vlastnictví Aeroklubu Mladá Boleslav, IČ , se sídlem Regnerova ul., Mladá Boleslav, PSČ , a to bez doplatku rozdílu hodnoty takto směňovaných nemovitostí I vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na prodej části pp. 1382/1 a části pp. 474/1 (PK 474/3) v k.ú. Mladá Boleslav (pan Matějček) prodej části pozemkové parcely 1382/1 (ostatní plocha ostatní komunikace) o výměře do 30 m 2 a části pozemku ve zjednodušené evidenci parcela původ pozemkový katastr (PK) 474/3 (části pozemkové parcely 474/1(KN) trvalý travní porost) o výměře do 20 m 2 v katastrálním území Mladá Boleslav z majetku Statutárního města Mladá Boleslav do vlastnictví pana Milana Matějčka, nar. xxx, bytem xxx, z důvodu dokončení stavebních úprav, a to za cenu 1.210,-- Kč/m 2 za pp. 1382/1 a za cenu 1.210,-- Kč/m 2 za pp 474/3 dle PK, s připočtením nákladů na technické zabezpečení prodeje a s tím, že definitivní výměra převáděných částí pozemků 1382/1 a 474/3 dle PK bude stanovena příslušným geometrickým plánem 2669

14 I vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na prodej části pp. 1703/1 a části pp. 1766/2 v k. ú. Mladá Boleslav (manželé Ottomanských) prodej části pozemkové parcely 1703/1 (ostatní plocha jiná plocha) o výměře do 65 m 2 a části pozemkové parcely 1766/2 (ostatní plocha jiná plocha) o výměře do 135 m 2 v katastrálním území Mladá Boleslav, z majetku Statutárního města Mladá Boleslav do společného jmění manželů Ing. Bohuslava Ottomanského, nar. xxx a Ing. Heleny Ottomanské, nar. xxx, společně bytem xxx, za účelem vybudování přístupové komunikace na sousední pozemky, a to za cenu 1.130,- Kč/m 2, s připočtením nákladů na technické zabezpečení prodeje a s tím, že definitivní výměra převáděných částí pozemků 1703/1 a 1766/2 bude stanovena příslušným geometrickým plánem I vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na prodej pp. 682/1 v k.ú. Mladá Boleslav (NOVOSTAV MB s.r.o.) n e prodej pozemkové parcely 682/1 (ostatní plocha zeleň) o výměře m 2 v katastrálním území Mladá Boleslav z majetku Statutárního města Mladá Boleslav do vlastnictví společnosti NOVOSTAV MB s.r.o., IČ , se sídlem Krajířova 138, Mladá Boleslav, za účelem výstavby bytového domu včetně garážových stání a menších provozoven služeb v parteru. 2670

15 č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na prodej domu čp. 46 na stp. 439, domu čp. 45 na stp. 441/1, objektu bez čp. na stp. 441/2, stp. 439, stp.441/1, stp. 441/2 a pp v k.ú. Mladá Boleslav (p. Říha) prodej nemovitostí v katastrálním území Mladá Boleslav: - domu čp. 46 v Mladé Boleslavi III postaveného na stp.č. 439, - domu čp. 45 v Mladé Boleslavi III postaveného na stp.č. 441/1, - zemědělské stavby bez čp. v Mladé Boleslavi III postavené na stp.č. 441/2, - stavební parcely 439 o výměře 1051 m², - stavební parcely 441/1 o výměře 379 m²,o, mohlo - stavební parcely 441/2 o výměře 562 m², - pozemkové parcely 1998 o výměře 560m² z majetku statutárního města Mladá Boleslav do vlastnictví pana Zdeňka Říhy, nar. xxx, bytem xxx, a to za cenu Kč ,- s připočtením nákladů na technické zabezpečení prodeje s tím, že statutární město Mladá Boleslav bude oprávněno od kupní smlouvy s panem Zdeňkem Říhou odstoupit: a) v případě, kdy pan Zdeněk Říha nedokončí stavbu III. etapa bývalá továrna Klenice (rekonstrukce hlavních objektů) tak, aby příslušný kolaudační souhlas byl vydán nejpozději dne , a dále v případě b) kdy budou výše uvedené nemovitosti či jakákoli jejich část před užívány jinak než jak bylo uvedeno v čl.iv. odst.1 smlouvy o budoucí kupní smlouvě z , to je užívány zejména jinak než jako uměleckořemeslné a restaurátorské dílny, kanceláře, nadstandardní byty loftové bydlení nebo výstavní a prodejní prostory, a dále s tím, že pan Zdeněk Říha bude povinen zavázat plněním výše uvedených podmínek i případného svého právního nástupce (případného nabyvatele výše uvedených nemovitostí) I vedoucímu OSMM předložit text úplného znění kupní smlouvy na jednání zastupitelstva dne , pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na prodej pp. 608/1, pp. 608/80 a pp. 608/83 v k.ú. Mladá Boleslav (NOVOSTAV MB s.r.o. - DALLAS) n e prodej nemovitostí v majetku Statutárního města Mladá Boleslav: - části pozemkové parcely 608/1 (ostatní plocha jiná plocha) o výměře do m 2, - pozemkové parcely 608/80 (ostatní plocha jiná plocha) o výměře m 2, - pozemkové parcely 608/83 (ostatní plocha jiná plocha) o výměře 352 m 2, 2671

16 v katastrálním území Mladá Boleslav do vlastnictví společnosti NOVOSTAV MB s.r.o., IČ , se sídlem Krajířova 138, Mladá Boleslav, za účelem vybudování nové zástavby komerčních objektů a ploch. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na revokaci usnesení ZM č ze dne a na souhlas se stavbou komunikace na pozemcích v k.ú. Mladá Boleslav v majetku Statutárního města Mladá Boleslav a na budoucí bezúplatné nabytí komunikace na pozemcích v k.ú. Mladá Boleslav v majetku Statutárního města Mladá Boleslav (manželé Ottomanských) r e v o k u j e své usnesení č ze dne v plném rozsahu I uzavření Smlouvy o provedení stavby a smlouvy o budoucí smlouvě darovací mezi statutárním městem Mladá Boleslav a manželi Ing. Bohuslavem Ottomanským, nar. xxx a Ing. Helenou Ottomanskou, nar. xxx, společně bytem xxx, dle přiloženého smluvního dokumentu (příloha č. 1) I I vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na částečnou revokaci usnesení ZM č ze dne na prodej stavební parcely 7166 v k.ú. Mladá Boleslav a uznání nákladů na zhodnocení majetku města (Věra Pokorná) r e v o k u j e částečně své usnesení č ze dne výše prodejní ceny I a) změnu prodejní ceny: z částky 2.000,-- Kč/m 2 na 2.900,-- Kč/m 2, za prodej stavební parcely 7166 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 57 m 2 v katastrálním území Mladá Boleslav z majetku Statutárního města Mladá Boleslav do vlastnictví paní Věry Pokorné, nar. xxx, 2672

17 bytem xxx, a to za cenu celkem ,- Kč, s připočtením nákladů na technické zabezpečení prodeje b) uznání hodnoty provedených stavebních úprav, resp. zhodnocení majetku města, spočívajícím v přemístění vratových sloupků, osazení nových posuvných vrat, odstranění zdi před pozemkem, přemístění el. kiosku, který byl umístěn v hraniční zdi, vybourání plochy pro umístění popelnic, úpravě a zadláždění části komunikace pro pěší Věře Pokorné, nar. xxx, bytem xxx, ve výši ,- Kč I I vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na částečnou revokaci usnesení ZM č ze dne prodej nově vzniklé pozemkové parcely 1341/17 v k. ú. Mladá Boleslav (KASTEN B.M., spol. s r.o.) r e v o k u j e částečně své usnesení č ze dne , a to v bodě I. 1) změna v označení pozemku a zpřesnění výměry I změnu v označení předmětu prodeje z původního označení část pozemkové parcely 1341/2 (ostatní plocha ostatní komunikace) o výměře do 120 m 2 na nové označení část pozemkové parcely č. 1347/13 o výměře 62 m 2 (dle v katastru nemovitostí dosud nezapsaného geom.plánu /2009 se jedná o nově vzniklou pozemkovou parcelu 1341/17 (ostatní plocha-ostatní komunikace) o výměře 62 m 2 ) v katastrálním území Mladá Boleslav I I vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na revokaci usnesení ZM č ze dne , usnesení ZM č ze dne a usnesení ZM č ze dne (občanské sdružení SEMIRAMIS o.s.) 2673

18 r e v o k u j e svá usnesení v plném rozsahu, a to: č ze dne prodej nemovitostí č ze dne změna termínu prodeje č ze dne změna termínu prodeje č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na částečnou revokaci usnesení ZM č ze dne na koupi pozemku ve zjednodušené evidenci parcely původ pozemkový katastr (PK) 1110/1 v katastrálním území Debř (pí Zátopková) r e v o k u j e částečně své usnesení č ze dne v bodě I. 2) termín realizace usnesení I změnu termínu realizace usnesení z na pro vedoucího OSMM realizovat usnesení, pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na revokaci usnesení ZM č ze dne na koupi stp. 5254/2 a pp. 655/149 v k.ú. Mladá Boleslav (ČR - ÚZSVM) r e v o k u j e své usnesení č ze dne v plném rozsahu I koupi stavební parcely 5254/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 46 m 2 a pozemkové parcely 655/149 (ostatní plocha sportoviště a rekreační plocha) o výměře 664 m 2 v k.ú. Mladá Boleslav z majetku České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ , se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, do vlastnictví Statutárního města Mladá Boleslav, a to za celkovou cenu Kč ,- I I 2674

19 vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na schválení prominutí smluvní pokuty za pozdní úhradu nájemného za pronájem nebytového prostoru č. 1272/1 v domě čp a 1273 v ul. Zalužanská na stp a 5795 v k.ú. Mladá Boleslav (Miroslava Vinopalová) prominutí smluvní pokuty za pozdní úhradu nájemného za pronájem nebytového prostoru č. 1272/1 o celkové výměře podlahové plochy 37,74 m 2 v domě čp a 1273, ul. Zalužanská, v části obce Mladá Boleslav III, na stp a 5795 v k.ú. Mladá Boleslav, současnému nájemci, a to paní Miroslavě Vinopalové, nar. xxx, IČ , trvale bytem xxx, v celkové výši ,50 Kč I vedoucímu odboru správy majetku města zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci tohoto usnesení na nejbližším zasedání zastupitelstva města. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na schválení prodeje bytů nacházejících se v domech v Zalužanské ulici sestávající z čp a 1177 v části obce Mladá Boleslav III, postavených na pozemcích st.p.č o výměře 291 m 2 a st.p.č o výměře 291 m 2, spolu s příslušnými podíly na těchto zastavěných pozemcích a příslušnými podíly na společných částech domu, podle zák. 72/1994 Sb. 1. prodej bytu č. 1176/14 (2+kk, 38,9 m 2 ) v ul. Zalužanské v části obce Mladá Boleslav III a spoluvlastnického podílu ve výši 389/33314 na společných částech domu čp a 1177 a spoluvlastnického podílu ve výši 389/33314 na pozemcích na stp o výměře 291 m 2 a na stp o výměře 291 m 2 v k. ú. Mladá Boleslav jeho nájemci se snížením ceny o 5 % při platbě do 60 dnů od podpisu kupní smlouvu (dle směrnice) po splnění všech závazků vyplývajících z nájemní smlouvy paní Miloslavě Kokorové, nar. xxx, trvale bytem xxx za cenu ,- Kč 2675

20 2. prodej bytu č. 1176/21 (2+kk, 40 m 2 ) v ul. Zalužanské v části obce Mladá Boleslav III a spoluvlastnického podílu ve výši 400/33314 na společných částech domu čp a 1177 a spoluvlastnického podílu ve výši 400/33314 na pozemcích na stp o výměře 291 m 2 a na stp o výměře 291 m 2 v k. ú. Mladá Boleslav jeho nájemci se snížením ceny o 5 % při platbě do 60 dnů od podpisu kupní smlouvu (dle směrnice) po splnění všech závazků vyplývajících z nájemní smlouvy panu Michalu Kuchtovi, nar. xxx, trvale bytem xxx, Mladá Boleslav za cenu ,- Kč 3. prodej bytu č. 1176/26 (2+kk, 38,9 m 2 ) v ul. Zalužanské v části obce Mladá Boleslav III a spoluvlastnického podílu ve výši 389/33314 na společných částech domu čp a 1177 a spoluvlastnického podílu ve výši 389/33314 na pozemcích na stp o výměře 291 m 2 a na stp o výměře 291 m 2 v k. ú. Mladá Boleslav jeho nájemci se snížením ceny o 5 % při platbě do 60 dnů od podpisu kupní smlouvu (dle směrnice) po splnění všech závazků vyplývajících z nájemní smlouvy panu Ing. Ladislavu Kučerovi, nar. xxx, trvale bytem xxx za cenu ,- Kč 4. prodej bytu č. 1176/27 (3+1, 66,3 m 2 ) v ul. Zalužanské v části obce Mladá Boleslav III a spoluvlastnického podílu ve výši 663/33314 na společných částech domu čp a 1177 a spoluvlastnického podílu ve výši 663/33314 na pozemcích na stp o výměře 291 m 2 a na stp o výměře 291 m 2 v k. ú. Mladá Boleslav jeho nájemci se snížením ceny o 5 % při platbě do 60 dnů od podpisu kupní smlouvu (dle směrnice) po splnění všech závazků vyplývajících z nájemní smlouvy do společného jmění manželům panu Josefu Mikovi, nar. xxx a paní Marcele Mikové, nar. xxx, oba trvale bytem xxx, za cenu ,- Kč I vedoucímu odboru správy majetku města zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci tohoto usnesení na nejbližším zasedání zastupitelstva města. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na prodloužení platnosti pravidel poskytování podpory organizacím a sdružením, které využívají ledovou plochu na zimním stadionu v Mladé Boleslavi prodloužení platnosti pravidel poskytování podpory organizacím a sdružením, které využívají ledovou plochu na zimním stadionu v Mladé Boleslavi, schválených Zastupitelstvem města Mladá Boleslav dne , č.u

1a Schválení programu 13. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku

1a Schválení programu 13. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku USNESENÍ z 13. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, konaného 10. června 2013 v 8.00 hod. ve velké zasedací síni Magistrátu města Frýdku-Místku I. ZAHÁJENÍ 1. 1. bere na vědomí informaci předsedy

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění U s n e s e n í z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

USNESENÍ. I. b e r e n a v ě d o m í zprávu o činnosti Rady Královéhradeckého kraje za období od 27.01.2015 do 24.03.2015

USNESENÍ. I. b e r e n a v ě d o m í zprávu o činnosti Rady Královéhradeckého kraje za období od 27.01.2015 do 24.03.2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 20.

Více

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 20. 10. 2014

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 20. 10. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 32.

Více

U S N E S E N Í. č. 124-164

U S N E S E N Í. č. 124-164 U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 19.12. 2013 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 17.00 hod. ukončení : 20.40 hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl (příchod 17.30),

Více

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015.

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015. MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015. Usnesení č. 67/2015 90/2015 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení

Více

Výsledky projednání Rady města Kolína ze 146. schůze konané dne 02.06.2014. Usnesení č. 146/2691/2014 146/2742/2014

Výsledky projednání Rady města Kolína ze 146. schůze konané dne 02.06.2014. Usnesení č. 146/2691/2014 146/2742/2014 Výsledky projednání Rady města Kolína ze 146. schůze konané dne 02.06.2014. Usnesení č. 146/2691/2014 146/2742/2014 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení přiměřenosti

Více

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 17 přesun mezi položkami Usnesení RM č. 333/2015-13

Více

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 102. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 2. prosince 2013 usnesením č. 2013/3777 1) schválila program 102. schůze rady města, konané dne 02.12.2013. usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem

Více

USNESENÍ Z 16. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.05.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 16. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.05.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 16. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.05.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Dotace v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví na rok 2015 461/2015-16

Více

čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11

čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11 11. schůze rady města konané dne 10.02.2015 čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11 Ing. Tomáš Macura, MBA primátor Ing. Lumír Palyza 1. náměstek primátora Strana 1/102 Přehled usnesení rady města dle čísel

Více

Komentář ke schválenému rozpočtu na rok 2015

Komentář ke schválenému rozpočtu na rok 2015 Komentář ke schválenému rozpočtu na rok 2015 OBSAH PŘÍJMY... 2 Třída 1 daňové příjmy... 2 Třída 2 nedaňové příjmy... 6 Třída 3 kapitálové dotace... 9 Třída 4 přijaté dotace... 9 Ostatní příjmy... 10 Financování...

Více

USNESENÍ z 11. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 07. 04. 2015

USNESENÍ z 11. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 07. 04. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 11.

Více

Město Vrchlabí Rada města

Město Vrchlabí Rada města Město Vrchlabí Rada města Zápis a usnesení z 16. schůze dne 13.12.2011 od 15 hodin konaného v malé zasedací síni městského úřadu UPRAVENÁ VERZE ZÁPISU S ANONYMIZOVANÝMI OSOBNÍMI ÚDAJI. ORIGINÁL ZÁPISU

Více

Usnesení. 4032 Schválení ověřovatelů zápisu 87. schůze RM Karviné konané dne 24.09.2014

Usnesení. 4032 Schválení ověřovatelů zápisu 87. schůze RM Karviné konané dne 24.09.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 87. schůze Rady města Karviné konané dne 24.09.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 4032 Schválení

Více

USNESENÍ č. 13 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 6. 2015

USNESENÍ č. 13 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 6. 2015 USNESENÍ č. 13 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 6. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma

www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma ážení spoluobčané, Vtento výtisk našeho měsíčníku dostáváte do rukou v adventním období, které spojujeme s bilancováním uplynulého roku

Více

Rada Města na svém 104. zasedání konaném dne 14.12.2005...

Rada Města na svém 104. zasedání konaném dne 14.12.2005... Rada Města na svém 104. zasedání konaném dne 14.12.2005... - schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí a udržování počítačového programu FISO s firmou AQE advisors, s.r.o., Brno a pověřuje starostu Města

Více

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE V Ý P I S U S N E S E N Í z 9. zasedání dne 22.04.2013 1 Plnění usnesení RZK a ZZK 0358/R09/13 bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského

Více

50) Gallašova 4 žádost o navýšení nákladů na opravu bytu, P.Pacal 51) Veselá 2 žádost o navýšení nákladů na opravu bytu a snížené nájemné,

50) Gallašova 4 žádost o navýšení nákladů na opravu bytu, P.Pacal 51) Veselá 2 žádost o navýšení nákladů na opravu bytu a snížené nájemné, PROGRAM 16. RMČ BS 1 a) Zahájení M.Landa b) Ověření správnosti zápisu z 15. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 16. RMČ BS d) Schválení programu 16. RMČ BS 2) Kontrola usnesení RMČ BS M.Landa 3) Spolek OROT

Více

Komentář k rozpočtu 2009

Komentář k rozpočtu 2009 1. Kancelář tajemníka - běžný rozpočet Osobní náklady úřadu Komentář k rozpočtu 2009 org. 1 - mzdové výdaje úřadu Mzdové výdaje zahrnují kromě platů zaměstnanců také odvody zaměstnavatele na sociální (25%)

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015 USNESENÍ č. 22/02-15 Z 1. Rozpočtové opatření č. 9/2015 pol. 4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů - Jihočeský kraj

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 22. jednání datum konání: 27.07.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 22. jednání datum konání: 27.07.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 22. jednání datum konání: 27.07.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 27.07.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0444/RM22/2015 oiop - schválení uzavření dodatku č. 5 k SoD

Více

U s n e s e n í. 642/11 Evropský projekt TACTICS. 643/11 Rozpočtové opatření odboru dopravy

U s n e s e n í. 642/11 Evropský projekt TACTICS. 643/11 Rozpočtové opatření odboru dopravy Statutární město Ústí nad Labem Magistrát města Ústí nad Labem U s n e s e n í 28. jednání Rady města Ústí nad Labem konaného dne 24. listopadu 2011 Usnesení č. 642/11 671/11 ================================================================

Více

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 Kronikářka: Bohumíra Šrámková Starosta: Ladislav Honusek Razítko: Tato kronika obsahuje 111 stran, tj. slovy jednostojedenáct stran. 1 OBSAH 1. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA

Více

PhDr. Říhová místostarostka. Program:

PhDr. Říhová místostarostka. Program: - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE V Ý P I S U S N E S E N Í z 6. zasedání dne 24.03.2014 1 Plnění usnesení RZK a ZZK 0216/R06/14 bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského

Více