SBÍRKA USNESENÍ k návrhu na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav rozpočtové

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SBÍRKA USNESENÍ. 3134. k návrhu na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav rozpočtové"

Transkript

1 Roč ník 2009 SBÍRKA USNESENÍ města Mladá Boleslav ve volebním období Číslo 97 Vydána dne 30. ledna 2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města k informacím o schválených rozpočtových opatřeních v závěru roku k návrhu na převod části výsledku hospodaření z hospodářské činnosti města do fondu rezerv a rozvoje k návrhu na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 1/1, spočívající v navýšení rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav na r o prostředky z fondu rezerv a rozvoje a z přebytku hospodaření v r k návrhu na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 1/2 navýšení rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav, kap. 11 o neinvestiční účelovou dotaci za státního rozpočtu na výplatu příspěvku na péči a dávky pomoci v hmotné nouzi v roce k návrhu na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 1/3, přesun finančních prostředků z kapitoly 07 na kapitolu 01 (příměstské části nákup služeb a opravy a udržování) k návrhu na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 14/1 v roce 2008 navýšení rozpočtu města o částku Kč na věcné prostředky pro jednotku Sboru dobrovolných hasičů v Mladé Boleslavi Podlázkách (JSDH) k návrhu na schválení pravidel poskytování podpory organizacím a sdružením, které využívají ledovou plochu na zimním stadionu v Mladé Boleslavi k návrhu na zřízení fondu pro poskytování pomoci občanům postiženým ekonomickou krizí k návrhu na schválení rozdělení Grantů města Mladá Boleslav v roce k návrhu na schválení poskytnutí neinvestiční dotace v roce 2009 Tělovýchovné jednotě Auto Škoda k návrhu záměru zřídit na Základní škole Mladá Boleslav, Václavkova 1040, dvě třídy mateřské školy k návrhu na schválení smlouvy o půjčce mezi statutárním městem Mladá Boleslav a Základní školou Mladá Boleslav, Komenského nám k návrhu na rozhodnutí zastupitelstva města o nepeněžitém vkladu nemovitého majetku města do základního kapitálu společnosti Koupaliště Mladá Boleslav s. r. o k návrhu na schválení prodeje nebytového prostoru č. 887/133 v k.ú. Mladá Boleslav na základě výběrového řízení č. 9/2008, konaného dne k návrhu na částečnou revokaci usnesení ZM č ze dne a na schválení prodeje bytu č. 977/1 na náměstí Republiky, ideálních podílů na společných částech domu a ideálních podílů na pozemcích v k. ú. Mladá Boleslav, podle zák. č. 72/1994 Sb k návrhu na revokaci usnesení ZM č ze dne a na vzdání se jednoho ze zástavních práv k pp. 570/9 v k.ú. Mladá Boleslav, které je v KN zapsáno duplicitně (manželé Mansfeldovi dlužníci, p. Nosková zástavce) k návrhu na směnu pozemků v k. ú. Mladá Boleslav (Bondy Centrum s. r. o.) 1750

2 3146. k návrhu na prodej pp. 161/4 a 161/7, části stp a částí pp. 161/1, 161/5, 161/9 a 1244/1 v k.ú. Mladá Boleslav (Na Kozině) k návrhu na prodej pp. 113/3 a stp. 826/2 v k. ú. Mladá Boleslav (Ing. Jaček, pan Dobai) k návrhu na prodej částí pp. 707/2 a 709 v k. ú. Podlázky (manželé Vokáčovi) k návrhu na prodej pozemkové parcely 247/51 v k. ú. Řepov (pan Šrajer) k návrhu na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 14/2 v roce snížení rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav, kap.11 sociální věci, o neinvestiční účelovou dotaci ze státního rozpočtu na dávky sociální péče pro těžce zdravotně postižené a dávky pomoci v hmotné nouzi v roce k návrhu na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 1/4 v roce 2009 navýšení rozpočtu města o částku ,-- Kč na věcné prostředky pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů v Mladé Boleslavi Podlázkách (JSDH) k návrhu na schválení roční zprávy o postupu realizace Integrovaného plánu rozvoje města pro Regionální operační program NUTS II Stř. Čechy 1751

3 č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 29. ledna 2009 k informacím o schválených rozpočtových opatřeních v závěru roku 2008 bere na vědomí informaci o provedených rozpočtových opatřeních, schválených Radou města Mladá Boleslav dne , která vstoupila v platnost od do , v rámci usnesení zastupitelstva města Mladá Boleslav č ze dne : 1. Rozpočtové opatření č. 13/1 OŠKTv usnesení RM č Rozpočtové opatření č. 13/2 SpO usnesení RM č Rozpočtové opatření č. 13/3 OStRM usnesení RM č Rozpočtové opatření č. 13/4 OStRM usnesení RM č Rozpočtové opatření č. 13/5 OSV usnesení RM č.3052 dle důvodové zprávy č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 29. ledna 2009 k návrhu na převod části výsledku hospodaření z hospodářské činnosti města do fondu rezerv a rozvoje I. převod části výsledku hospodaření z hospodářské činnosti města za r ve výši 5 mil. Kč do fondu rezerv a rozvoje II. u k l á d á vedoucímu ekonomického odboru realizovat neprodleně výše uvedené usnesení č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 29. ledna 2009 k návrhu na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 1/1, spočívající v navýšení rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav na r o prostředky z fondu rezerv a rozvoje a z přebytku hospodaření v r

4 I. rozpočtové opatření č. 01/01 v roce navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav o částku ,-- Kč - navýšení příjmů pol převody z vlastních rezervních fondů a navýšení výdajů: kap. 01, org. 0101, 5512, pol nákup automobilu pro hasiče ,- Kč kap. 01, org. 0107, 6171, pol zpracování koncepce cestovního ruchu ,- Kč kap. 02, org. 0000, 6171, pol příděl Fondu pro poskytování pomoci občanům postižených ekonomickou krizí ,- Kč kap. 03, org. 0231, 3639, pol nákup pozemků ,- Kč kap. 06, org. 0221, 3639, pol provoz. náklady budovy v Tylově ulici ,- Kč kap. 06, org. 0360, 3111, pol dotace soukromé MŠ a jesle REZA o.p.s ,- Kč kap. 06, org. 0003, 3412, pol dotace SK na údržbu hřišť v majetku města ,- Kč kap. 06, org. 0201, 3399, pol nákup pamětních mincí vítání občánků ,- Kč kap. 06, org. 0200, 3399, pol partnerská města Eurovíkend ,- Kč kap. 07, org. 3030, 2212, pol rekonstrukce Folprechtova-Štechova ,- Kč kap. 07, org. 3031, 2321, pol kanalizace Chrást, Vinecká ,- Kč kap. 07, org. 3300, 3639, pol Staroměstské náměstí ,- Kč kap. 07, org. 4115, 3412, pol tribuna atletického stadionu ,- Kč kap. 07, org. 5006, 3639, pol výtah Na Karmeli ,- Kč kap. 07, org. 4170, 3412, pol skatepark ,- Kč kap. 07, org. 4133, 3412, pol dokumentace hřiště u ZŠ Dr. E. Beneše, Laurinova ,- Kč kap. 07, org. 0000, 2112, pol investiční rezerva ,- Kč C e l k e m ,- Kč I I. u k l á d á správcům jednotlivých kapitol rozpočtu města realizovat výše uvedené usnesení ---- č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 29. ledna 2009 k návrhu na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 1/2 navýšení rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav, kap. 11 o neinvestiční účelovou dotaci za státního rozpočtu na výplatu příspěvku na péči a dávky pomoci v hmotné nouzi v roce 2009 rozpočtové opatření č. 1/2 v roce 2009: navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav o částku: 1) ,- Kč - navýšení příjmů pol ÚZ neinvestiční účelová dotace ze státního rozpočtu na rok 2009 a navýšení výdajů kap. 11, org. 0052, par. 4195, pol na výplatu příspěvku na péči 1753

5 2) ,-- Kč navýšení příjmů pol ÚZ neinvestiční účelová dotace ze státního rozpočtu pro rok 2009 a navýšení výdajů kap. 11, par. dle přílohy č. 1. pol. 5410, ÚZ na dávky pomoci v hmotné nouzi č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 29. ledna 2009 k návrhu na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 1/3 - přesun finančních prostředků z kapitoly 07 na kapitolu 01 (příměstské části nákup služeb a opravy a udržování) rozpočtové opatření č. 1/3 v roce 2009: změnu rozpočtu města Mladá Boleslav v celkové částce ,- Kč přesun finančních prostředků z kapitoly 07, org. 335, 3639, položka příměstské části investice na kap. 01, org. 335, 3639, položka 5169 nákup služeb v částce ,-- Kč a na kap. 01, org. 335, 3639, položka 5171 opravy a udržování v částce ,-- Kč č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 29. ledna 2009 k návrhu na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 14/1 v roce 2008 navýšení rozpočtu města o částku ,-- Kč na věcné prostředky pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů v Mladé Boleslavi Podlázkách (JSDH) rozpočtové opatření č. 14/1 v roce 2008 navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav o částku ,- Kč pol navýšení příjmů, neinvestiční přijaté dotace od krajů, UZ a navýšení výdajů kap. 01, org. 101, par. 5512, pol ochranné pracovní pomůcky, UZ č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 29. ledna 2009 k návrhu na schválení pravidel poskytování podpory organizacím a sdružením, které využívají ledovou plochu na zimním stadionu v Mladé Boleslavi 1754

6 I. 1. pravidla podpory pro mateřské školy a základní školy ve výši 2.100,- Kč na 1 hodinu využití ledové plochy ve velké hale a 1.600,- Kč na 1 hodinu využití ledové plochy v malé hale. Pro oddíly krasobruslení a Bruslařský klub Mladá Boleslav, a.s. ve výši 2.500,- Kč na 1 hodinu využití ledové plochy ve velké hale a 2.000,- Kč na 1 hodinu využití ledové plochy v malé hale. Limit pro oddíly krasobruslení činí 6 hodin týdně pro 1 oddíl. Pro hodiny krasobruslení nad stanovený limit činí výše podpory 2.100,- Kč na 1 hodinu využití ledové plochy ve velké hale a 1.600,- Kč na 1 hodinu využití v malé hale. Do velké haly činí výše podpory 2.500,- Kč na 1 hodinu 1 x týdně pro Koupaliště Mladá Boleslav s.r.o. za účelem 1 hodiny bruslení seniorů nad 60 let. 2. s tím, že pravidla uvedená v bodě 1. tohoto usnesení platí pro rok 2009 s účinností od a s tím, že podpora dle bodu 1. tohoto usnesení bude poskytována dotčeným organizacím formou účelové neinvestiční dotace na základě předložených fakturačních dokladů měsíčně. I I. u k l á d á vedoucímu odboru ŠKTv zajistit realizaci usnesení č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 29. ledna 2009 k návrhu na zřízení fondu pro poskytování pomoci občanům postiženým ekonomickou krizí I. zřízení Fondu pro poskytování pomoci občanům postižených ekonomickou krizí, jeho statut (příloha č. 1 dle důvodové zprávy) a specifické náležitosti smlouvy (příloha č. 2 dle důvodové zprávy) se zapracováním schválených změn I I. u k l á d á ekonomickému odboru zřídit Fond pro poskytování pomoci občanům postižených ekonomickou krizí na zvláštním bankovním účtu města. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 29. ledna 2009 k návrhu na schválení rozdělení Grantů města Mladá Boleslav v roce

7 I. b e r e n a v ě d o m í následující rozdělení finančních prostředků na Granty 2009: NÁZEV (JMÉNO) A SÍDLO (BYDLIŠTĚ), PŘÍP. DATUM NAROZENÍ U FO IČ ÚČEL ČÁSTKA 1. Original Swing Band Swingová bitva ,- Pod oborou 811, Kosmonosy, hudební večery swingových orch. Vyhodnocení turnovského 2. Tělocvičná jednota SOKOL MB mapového okruhu ,- Palackého 223, Mladá Boleslav, - fotografie pro širokou veřejnost Akce seniorů k oslavám 3. Mgr. Helena Červená let MDMB ,- Kezeliova 226, Mladá Boleslav, - literární soutěž Akce seniorů k oslavám 4. Mgr. Helena Červená let MDMD ,- Kezeliova 226, Mladá Boleslav, protagonisté Nového divadla 5. Muzeum Mladoboleslavska Výstava 100 let MDMB ,- Staroměstské nám. 1, Mladá - obrazové, písemné i Boleslav, fotografické dokumenty 6. Muzeum Mladoboleslavska Průvod tříkrálový 5.000,- Staroměstské nám. 1, Mladá - průvod historickým Boleslav, centrem města Sbor Jednoty bratrské v Mladé Poznávací přednášky - 7. Boleslavi cestománie 5.000,- Blahoslavova 187/9, Mladá - přednášející navštívili cizí Boleslav země Divadlo poezie činnost 8. Jaroslava Jenčíková v r ,- Jemníky 63, Mladá Boleslav, - nácvik soutěžního vystoupení Mladoboleslavský komorní Česko německý komorní 9. orchestr, o.s orchestr 5.000,- 17.listopadu 1325, Mladá Boleslav, - dva koncerty 10. Mladoboleslavský komorní Národní festival 5.000,- orchestr, o.s neprofesionálních 17.listopadu 1325, Mladá Boleslav, komorních a symfonických těles 11. PAPRSEK MLADÁ BOLESLAV, III.JARNÍ POP SONG FEST ,- Laurinova 387/12, Mladá Boleslav, - přehl.dětských pěveckých souborů 12. Rudolf Kulka Jazz pro radost-poznání a obohacení ,- Pezinská 856, Mladá seriozní hudbou(-veřejnost) Boleslav 13. Divadelní spolek Větry o.s Ochotnická představení divadelního ,- Boženy Němcové 378, Mladá Boleslav, spolku, nastudiv.nové divadelní hry 14. Český svaz žen, o.s. Ženy ve světle dějin období 5.000,- 1756

8 Staroměstské nám.150, Mladá Boleslav Gymnázium Dr.Josefa Pekaře Palackého 211, Mladá Boleslav PÁTÁ ŽUPA SDRUŽENÝCH OBCÍ BARÁČNÍKŮ VÁCLAVA BUDOVCE Z BUDOVA a 18. století vydání brožury Almanach studentské tvorby jsem tady a jsem tady doma 5.000,- Oslava staročeských májů stavění 5.000,- a kácení májky, zachování Mladá Boleslav tradic Kultura města Mladá Boleslav, a.s Koncertní sezóna ,- Dukelská 1093, Mladá Boleslav Cyklus koncertů 9 vystoupení Kultura města Mladá Boleslav, Stanislav Kovář - a.s monografie ,- Dukelská 1093, Mladá Boleslav - zmapování tvorby výtvarníka Kultura města Mladá Boleslav, Žijeme tu všichni spolu - a.s výstava ,- Dukelská 1093, Mladá Boleslav hluchoslepých a postiž. umělců Příprava a realizace koncertních ,- 20. Smíšený pěvecký sbor BOLESLAV Kezeliova 226/2,Mladá Boleslav Vystoupení v r Smíšený pěvecký sbor BOLESLAV 10.ročník regionálního festivalu ,- Kezeliova 226/2,Mladá Boleslav sborového zpěvu 22. Sportovní klub GATE OF POWER MB O nejsilnějšího Boleslavska ,- Josefodolská 15, Debř, Mladá Boleslav ročník Mladoboleslavsk. poháru 23. Základní škola Mladá Boleslav Využití sportovního areálu ,- 5.ZŠ - Dukelská 1112, Mladá Boleslav - zpřístupnění široké veřejnosti 24. Tělovýchovná jednota Auto Škoda Za posledním puchýřem akce ,- U stadionu 1322/II,Mladá Boleslav Klubu českých turistů 25. Tělovýchovná jednota Auto Škoda Oslavy 60 let basketbalu v Mladé ,- U stadionu 1322/II,Mladá Boleslav Boleslavi seznámení občanů s historií tohoto sportu 26. AC Mladá Boleslav, o.s Sportovní aktivity ,- 27. U Stadionu 1118, mladá Boleslav, Základní škola Mladá Boleslav, Jilemnického Jilemnického 1152, Mladá Boleslav, 76. ročník Běh Štěpánkou v MB a 11. ročník Běhu Emila Zátopka Sportovní maratóny basketbal 5.000,- florbal 12hod.maratón pro veřejn. 1757

9 28. Pionýrské centrum Mladá Boleslav V zdravém těle zdravý duch 5.000,- Václavkova 1040, Mladá Boleslav, - víkendové akce nohejbal, laktos Pionýrská skupina 1.PTS Táborník M.Boleslav Nový sport FLORBAL sport 5.000,- pionýrské oddíly Středočeského kraje, pro širokou veřejnostturnaje za Erbenova 427, Mladá Boleslav, účasti dalších měst 30. Bc.Petr Manďák, Zalužanská 1272 Bruslení Mladou Boleslaví na ,- Mladá Boleslav bruslích a kolech ulicemi MB 31. Spinning MB SPINNINGLIVESHOW ,- Štechova 164, Mladá Boleslav, propojení sportu s hudbou 32. Okresní sdružení Českého svazu tělesné výchovy HOKEJBAL PROTI DROGÁM 4.000,- Táborská 951, Mladá Boleslav, okresní kolo 33. Tělovýchovná jednota Auto Škoda ŠKOLIČKA BRUSLENÍ ,- U stadionu 1322/II,Mladá Boleslav Výuka bruslení formou her Abadá Capoeira Mladá Boleslav 34. o.s Jogos Integrados ,- Zalužanská 1273, Mladá Boleslav, mezinárodní soutěž na úrovni MČR Den otců zábavné odpoledne ,- 35. Demokratický institut Štírova 1002, Mladá Boleslav, plné her pro rodiče s dětmi 36. Volejbalový klub Mladá Boleslav Oslavy 40.výročí založení VK 5.000,- Na Štěpánce 1230, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav 37. Sokolská župa Fugnerova Župní přebor ve šplhu a plavání 3.000,- Dětí Palackého 223, Mladá Boleslav, 38. Stelárium na Bc.Pavel Brom, mladoboleslavské 4.000,- Na Radouči 1138, Mladá Boleslav hvězdárně (obdoba planetária) 39. Občanské sdružení STROM Dětský den Občanského 3.000,- ŽIVOTA sdružení Kellnerova 478, Mladá Boleslav, Strom života 6.ročník 40. Sbor Jednoty bratrské v Mladé Boleslavi Exit z nudy soutěže ,- Blahoslavova 187/9, MB - kopaná, florbal a další 41. Mateřská škola Sluníčko Hudební pohádka nastudování ,- Havlíčkova 1153, Mladá Boleslav, dvoudílné hudební pohádky 42. Pionýrské centrum Mladá Boleslav Modeláři a veřejnost, prezentace ,- 1758

10 Václavkova 1040, Mladá Boleslav, této činnosti 43. Pionýrská skupina 1.PTS Táborník M.Boleslav 1.PTS Táborník a akce pro veřejn ,- pionýrské oddíly Středočeského kraje, v r několik desítek akcí Erbenova 427, Mladá Boleslav, sportovních i kulturních 44. Pionýrská skupina 1.PTS Táborník M.Boleslav Něco nového něco zajímavého 8.000,- pionýrské oddíly Středočeského kraje, všechny Airsoft, přibal, fantazy.. Erbenova 427, Mladá Boleslav, Občanské sdružení Výr Projekt na vznik literárně dramatic ,- 17. listopadu 1285, Mladá Boleslav, kroužku pro rodiče s nejmlad.dětmi 46. Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko Poznej svoje město hra zaměřená 2.500,- Dakota Mladá Boleslav, Štěpánka 1302, M.B. na poznání města Preventivní přednášky na ZŠ a SŠ ,- 47. Slánka S.K.Neumanna 389/25, Mladá Boleslav, Závěrečné představení Dětského ,- 48. Divadýlko na dlani, listopadu 1174, Mladá Boleslav divadelního studia 49. Dům dětí a mládeže Na Výstavišti Mládež v akci ICM ,- Husova 201, Mladá Boleslav, využití Informač.centra pro mládež 50. Dům dětí a mládeže Na Výstavišti Tudy z nudy tradiční akce ,- Husova 201, Mladá Boleslav, Podvečer se skřítky, Masopust Dům dětí a mládeže Na Výstavišti Boleslavská scéna Festival ,- Husova 201, Mladá Boleslav, pana Pipa, Divadlo v plenéru 52. Demokratický institut Cesta lidstva k demokracii ,- Štírova 1002, Mladá Boleslav, cyklus přednášek a besed pro žáky 53. Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko PANDA hry a zkoušky zaměřené ,- Dakota Mladá Boleslav, Štěpánka 1302, M.B. ochranu přírody 54. Agility Mladá Boleslav o.s. Mladoboleslavský voříšek ,- Žižkova 515, Mladá Boleslav, setkání majitelů psů bez průkazů 55. Společnost pro podporu lidí s mentálním posti- Setkání s Adventem vánoční ,- žením v České republice, os. okresní orgakoncert vystoupení profesionáln. nizace SPMP ČR v mladé Boleslavi zpěváků, ale dále i vystoupení Václavkova 950,Mladá Boleslav, postižených dětí 1759

11 56. Společnost pro podporu lidí s mentálním posti Vzdělávání bez hranic ,- žením v České republice, os. okresní orgazapojením mládeže i dospělých lidí nizace SPMP ČR v Mladé Boleslavi s mentálním či kombinovaným Václavkova 950, Mladá Boleslav, postižením do vzdělávací činnosti. Renata Nekolová Linka důvěry Týdny pro duševní a ,- 57. SOS tělesné zdraví Václavkova 950, Mladá Boleslav v r prevence kriz. stavů 58. Služba škole MB Tématické procházky pro seniory ,- V.Klementa 601, Mladá Boleslav MB - poznávání historie a současn. 59. Služba škole MB Jak se co dělá seznámení s tradič ,- V.Klementa 601, Mladá Boleslav řemesly a současným podnikáním Sjednocená organizace nevidomých a Výstava kompenzačních pomůcek ,- 60. slabozrakých České republiky pro zrakově postižené a nevidomé Krakovská 21, Praha 1, Občanské sdružení Výr Den zdraví cvičení, odborné 6.000,- 17.listopadu 1285, Mladá Boleslav, služby a výstava 62. Slánka Dětský tábor Po stopách Cyrila a ,- S.K.Neumanna 389/25, Mladá Boleslav, Metoděje 63. Český svaz žen, o.s. Zdravý životní styl přednášky 7.000,- Staroměstské nám.150, Mladá Boleslav o zdravém životním stylu 64. Česká společnost pro duševní zdraví Svépomocné klubové zařízení pro ,- Nový park 1262, Mladá Boleslav, zdravotně postižené spoluobčany v obl.duševn.zdraví a sociál.služby Aktivizační programy pro 65. TyfloCentrum Praha, o.p.s Krakovská 1695/21,Nové Město,Praha 1, TyfloCentrum Praha, o.p.s Krakovská 1695/21,Nové Město,Praha 1,11000 nevidomé ,- a slaboz.obč.mbbesedy,kultur.akce Vzdělávací víkendový pobyt pro ,- dobrovolníky první pomoc,komunikační dovednosti 1760

12 I I. následující rozdělení finančních prostředků na Granty 2009: 1. Divadýlko na dlani, listopadu 1174, Mladá Boleslav 2. Dům dětí a mládeže Na Výstavišti Husova 201, Mladá Boleslav, Léto na dlani,letní plenérová scéna ,- 14tiden.festival amat. divad. soub. Mladá Boleslav brána ke kvalitněj ,- šímu životu ekolog. témata I I I. u k l á d á vedoucímu odboru ŠKTv zajistit realizaci usnesení do č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 29. ledna 2009 k návrhu na schválení poskytnutí neinvestiční dotace v roce 2009 Tělovýchovné jednotě Auto Škoda I. poskytnutí neinvestiční dotace ve výši ,-Kč Tělovýchovné jednotě Auto Škoda, IČ: , U Stadionu 1322, Mladá Boleslav, na částečnou úhradu nájmů bazénu za měsíce VII. XII I I. u k l á d á vedoucímu odboru ŠKTv zajistit realizaci usnesení do , pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci tohoto usnesení na nejbližším zasedání rady města. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 29. ledna 2009 k návrhu záměru zřídit na Základní škole Mladá Boleslav, Václavkova 1040, dvě třídy mateřské školy I. záměr zřídit na Základní škole Mladá Boleslav, Václavkova 1040, IČ: , dvě třídy mateřské školy pro 55 dětí, jako součást základní školy. 1761

13 I I. u k l á d á vedoucímu OStRM Ing. Devátému zajistit realizaci usnesení do č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 29. ledna 2009 k návrhu na schválení smlouvy o půjčce mezi statutárním městem Mladá Boleslav a Základní školou Mladá Boleslav, Komenského nám. 91 uzavření smlouvy o půjčce mezi Statutárním městem Mladá Boleslav, se sídlem Komenského nám. 61, Mladá Boleslav, IČ a Základní školou Mladá Boleslav, Komenského nám. 91, se sídlem Komenského nám. 91, Mladá Boleslav, IČ , jejímž předmětem je bezúročná půjčka částky ,-Kč. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 29. ledna 2009 k návrhu na rozhodnutí zastupitelstva města o nepeněžitém vkladu nemovitého majetku města do základního kapitálu společnosti Koupaliště Mladá Boleslav s. r. o. I. vložení následujícího nemovitého majetku statutárního města Mladá Boleslav : - budova čp (objekt občanské vybavenosti) v obci Mladá Boleslav II postavená na pozemku stavební parcela č pozemek stavební parcela č o výměře 3234 m2 zastavěná plocha a nádvoří - pozemek parcelní č. 655/60 o výměře m2 ostatní plocha, jiná plocha - pozemek parcelní č. 655/59 o výměře m2 ostatní plocha, jiná plocha vše v katastrálním území a obci Mladá Boleslav a zapsáno u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mladá Boleslav, na listu vlastnictví číslo pro obec a katastrální území Mladá Boleslav, nepeněžitým vkladem do základního kapitálu společnosti Koupaliště Mladá Boleslav s.r.o. v hodnotě podle posudku zpracovaného znalcem nezávislým na společnosti, jmenovaným za tím účelem soudem. 1762

14 I I. p o v ě ř u j e jednatele společnosti provedením všech právních úkonů nezbytných k zajištění zvýšení základního kapitálu společnosti a zápisu zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 29. ledna 2009 k návrhu na schválení prodeje nebytového prostoru č. 887/133 v k.ú. Mladá Boleslav na základě výběrového řízení č. 9/2008, konaného dne I. prodej nebytového prostoru č. 887/133 o celkové výměře 51 m 2 nacházející se v domě čp. 887 v ulici Havlíčkova, v části obce Mladá Boleslav II postaveném na pozemku stp a příslušný spoluvlastnický podíl ve výši 510/39575 na společných částech uvedeného domu a stejný spoluvlastnický podíl ve výši 510/39575 na pozemku stp o výměře 756 m 2, vše v k.ú. Mladá Boleslav podílem ½ panu Ing. Luboši Vítovi, nar. xxx, bytem xxx, Liberec 1 a podílem ½ panu Karlu Matuškovi, nar. xxx, bytem xxx, Liberec za cenu ,-Kč I I. u k l á d á vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci tohoto usnesení na nejbližším zasedání ZM. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 29. ledna 2009 k návrhu na částečnou revokaci usnesení ZM č ze dne a na schválení prodeje bytu č. 977/1 na náměstí Republiky, ideálních podílů na společných částech domu a ideálních podílů na pozemcích v k. ú. Mladá Boleslav, podle zák. č. 72/1994 Sb. I. r e v o k u j e částečně usnesení ZM č ze dne , a to v bodě II. a) prodej bytu, ideálního podílu na společných částech domu a ideálního podílu na stp. v k. ú. Mladá Boleslav jeho nájemci při platbě do 90 dnů od podpisu kupní smlouvy (dle směrnice), po splnění všech závazků vyplývajících z nájemní smlouvy: a) v domě čp. 977 na stp o výměře 461 m 2 na náměstí Republiky v části obce Mladá Boleslav III v k.ú. Mladá Boleslav 1763

15 č. 977/1 podílem 1/2 paní Pavle Rychecké (nar. xxx) a podílem 1/2 panu Janu Duplinskému (nar. xxx), oba trvale bytem xxx, Mladá Boleslav (1+1, 50 m 2 ) za cenu ,- Kč (6) I I. prodej bytu, ideálního podílu na společných částech domu a ideálního podílu na stp. v k. ú. Mladá Boleslav jeho nájemci při platbě do 90 dnů od podpisu kupní smlouvy (dle směrnice), po splnění všech závazků vyplývajících z nájemní smlouvy: a) v domě čp. 977 na stp o výměře 461 m 2 na náměstí Republiky v části obce Mladá Boleslav III v k.ú. Mladá Boleslav č. 977/1 paní Pavle Rychecké (nar. xxx), trvale bytem xxx, Mladá Boleslav (1+1, 50 m 2 ) za cenu ,- Kč (6) I I I. u k l á d á vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci tohoto usnesení na nejbližším zasedání ZM. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 29. ledna 2009 k návrhu na revokaci usnesení ZM č ze dne a na vzdání se jednoho ze zástavních práv k pp. 570/9 v k.ú. Mladá Boleslav, které je v KN zapsáno duplicitně (manželé Mansfeldovi dlužníci, p. Nosková zástavce) I. r e v o k u j e své usnesení č ze dne v plném rozsahu I I. vzdání se zástavního práva k zajištění pohledávky ve výši ,-Kč,-, které bylo zřízeno k pozemkové parcele č. 570/9 (orná půda) o výměře 842 m 2 v k.ú. Mladá Boleslav na základě Smlouvy o zřízení zástavního práva ze dne mezi Městem Mladá Boleslav, IČ (jako zástavním věřitelem) a manželi Miroslavem Mansfeldem, nar. xxx a Lenkou Mansfeldovou, nar. xxx (jako dlužníky). Vlastníkem, a tedy zástavcem ppč. 570/9 je nyní paní Alice Nosková, nar. xxx. I I I. u k l á d á vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM. 1764

16 č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 29. ledna 2009 k návrhu na směnu pozemků v k. ú. Mladá Boleslav (Bondy Centrum s. r. o.) I. uzavření směnné smlouvy na směnu pozemků v k.ú. Mladá Boleslav mezi Statutárním městem Mladá Boleslav, IČ , Komenského nám. 61, Mladá Boleslav a společností Bondy Centrum s.r.o., IČ , se sídlem Hvězdova 1716/2b, Praha 4, a to dle přiloženého smluvního dokumentu (příloha č. 1) I I. u k l á d á vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 29. ledna 2009 k návrhu na prodej pp. 161/4 a 161/7, části stp a částí pp. 161/1, 161/5, 161/9 a 1244/1 v k.ú. Mladá Boleslav (Na Kozině) Zastupitelstvo města Mladá Boleslav projednalo a neschvaluje př edložený návrh. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 29. ledna 2009 k návrhu na prodej pp. 113/3 a stp. 826/2 v k. ú. Mladá Boleslav (Ing. Jaček, pan Dobai) I. prodej pozemkové parcely 113/3 (zahrada) o výměře 117 m 2 a stavební parcely 826/2 (zastavěná plocha a nádvoří společný dvůr) o výměře 108 m 2 v k.ú. Mladá Boleslav, z majetku Statutárního města Mladá Boleslav do vlastnictví: - Ing. Martina Jačka, nar. xxx, bytem xxx, Mladá Boleslav II, (podílem 2858/3229) - pana Stanislava Dobaie, nar. xxx, bytem xxx, Mladá Boleslav (podílem 371/3229) a to pp. 113/3 za cenu 830,- Kč/m 2 a stp. 826/2 za cenu 1.500,- Kč/m 2, s připočtením nákladů na technické zabezpečení prodeje 1765

17 I I. u k l á d á vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 29. ledna 2009 k návrhu na prodej částí pp. 707/2 a 709 v k. ú. Podlázky (manželé Vokáčovi) I. prodej části pozemkové parcely 707/2 (ostatní plocha neplodná půda) o výměře cca 30 m 2 a části pozemkové parcely 709 (ostatní plocha neplodná půda) o výměře cca 250 m 2 v katastrálním území Podlázky, z majetku Statutárního města Mladá Boleslav do spoluvlastnictví (SJM) panu Aleši Vokáčovi, nar. xxx a paní Kateřině Vokáčové, nar. xxx 1977, společně bytem xxx, Mladá Boleslav, a to za cenu 200,- Kč/m 2, s připočtením nákladů na technické zabezpečení prodeje a s tím, že definitivní výměra převáděných částí pozemků bude stanovena příslušným geometrickým plánem I I. u k l á d á vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 29. ledna k návrhu na prodej pozemkové parcely 247/51 v k. ú. Řepov (pan Šrajer) I. prodej pp. 247/51 (orná půda) o výměře m 2 v katastrálním území Řepov z majetku Statutárního města Mladá Boleslav do vlastnictví podnikatele pana Marka Šrajera, IČ , se sídlem U Kasáren 1377, Mladá Boleslav, za účelem výstavby obchodní jednotky centrum hudebních nástrojů, osvětlení a hudební techniky, a to za cenu 1.400,-- Kč/m 2, s připočtením nákladů na technické zabezpečení prodeje. 1766

18 I I. u k l á d á vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 29. ledna k návrhu na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 14/2 - snížení rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav, kap. 11 sociální věci, o neinvestiční účelovou dotaci ze státního rozpočtu na dávky sociální péče pro těžce zdravotně postižené a dávky pomoci v hmotné nouzi v roce 2008 rozpočtové opatření č. 14/2 v roce 2008 : snížení rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav o částku ,--Kč - snížení příjmů pol ÚZ neinvestiční účelová dotace ze státního rozpočtu pro rok 2008 a snížení výdajů kapitoly 11 sociální věci, na dávky sociální péče pro těžce zdravotně postižené a dávky pomoci v hmotné nouzi dle přílohy č.1. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 29. ledna k návrhu na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 1/4 v roce navýšení rozpočtu města o částku ,-- Kč na věcné prostředky pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů v Mladé Boleslavi Podlázkách (JSDH) rozpočtové opatření č. 1/4 v roce 2009 navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav o částku ,- Kč - navýšení výdajů, kap. 01, org. 101, par. 5512, pol ochranné pracovní pomůcky, UZ a jejich úhradu z fondu rezerv a rozvoje. č

19 Zastupitelstvo města Mladé Boleslavi ze dne 29. ledna k návrhu schválení roční zprávy o postupu realizace Integrovaného plánu rozvoje města pro Regionální operační program NUTS II Stř. Čechy roční zprávu o postupu realizace Integrovaného plánu rozvoje Statutárního města Mladá Boleslav. 1768

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 0 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 145 Vydána dne 29.1.2010 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 4711. Zpráva o vyřízení interpelací 4712. Informace

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 0 9 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 107 Vydána dne 24.4.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3530. ke zprávě o vyřízení interpelací 3531. k návrhu

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 99 Vydána dne 16.11.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3130. Zpráva o vyřízení interpelací 3131. Návrh na

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 1 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 26 Vydána dne 26.5.2011 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 900. Zpráva o vyřízení interpelací 901. Zpráva o tvorbě

Více

SBÍRKA USNESENÍ. 3275. k návrhu na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav, rozpočtové

SBÍRKA USNESENÍ. 3275. k návrhu na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav, rozpočtové Roč ník 2009 SBÍRKA USNESENÍ města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 100 Vydána dne 27. února 2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3262. ke zprávě o vyřízení interpelací vznesených

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2010

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2010 Roč ník 2010 SBÍRKA USNESENÍ města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 4 Vydána dne 26.11.2010 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 92. Zpráva o činnosti finančního výboru Zastupitelstva

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 0 9 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 140 Vydána dne 18.12.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 4557. Zpráva o vyřízení interpelací 4558. Návrh na

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 0 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 182 Vydána dne 24.9.2010 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 5775. Zpráva o vyřízení interpelací 5776. Návrh na

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 70 Vydána dne 23.4.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 2298. Zpráva o vyřízení interpelací 2299. Zápis o kontrole

Více

SBÍRKA USNESENÍ. města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 129 Vydána dne 9.10.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města

SBÍRKA USNESENÍ. města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 129 Vydána dne 9.10.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města Roč ník 2009 SBÍRKA USNESENÍ města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 129 Vydána dne 9.10.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 4276. Návrh na změnu rozpočtu Statutárního města Mladá

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2006

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2006 Roč ník 2006 SBÍRKA města Mladá Boleslav ve volebním období 2002-2006 Číslo 144 Vydána dne 21. dubna 2006 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3560. ke zprávě o činnosti finančního výboru za rok 2005 3561.

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 0 8 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 74 Vydána dne 27. června 2008 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 2298. ke zprávě o vyřízení interpelací vznesených

Více

3531. Zpráva o činnosti kontrolního výboru zastupitelstva města a přehled o stížnostech a peticích za rok 2012

3531. Zpráva o činnosti kontrolního výboru zastupitelstva města a přehled o stížnostech a peticích za rok 2012 R o č n í k 2 0 1 3 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 110 Vydána dne 1.3.2013 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3529. Zpráva o vyřízení interpelací 3530. Návrh na odvolání

Více

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 ZM schvaluje: odprodej části pozemku pp.168/5 o výměře cca 300 m 2 v k. ú. Mikovice Českému zahrádkářskému

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Souhlas obce dle zákona o pomoci v hmotné nouzi (mat. č. 230/2015) Usnesení č. 218/2015 vydání souhlasného stanoviska dle 33 odst. 6

Více

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy.

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 15. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 21.6.2012 v 15:00 hodin ve velkém sále budovy IPOS, na ul. K. Čapka 1147 v Jeseníku 614. Zastupitelstvo města bere

Více

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 14/1.1 Program 14. zasedání

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 41/3/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 2. zasedání ZMě. 42/3/15. ZMě schvaluje program 3. zasedání ZMě takto: Program:

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 96 Rada města schvaluje pronájem pozemku označeného jako ppč. 644/4 o výměře 1055 m 2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, na dobu neurčitou, a to od 01.03.2012 s výpovědní lhůtou 6 měsíců za

Více

10. VÝPIS Z USNESENÍ

10. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 10. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 28.02.2008 272/2008 10. ZM V schvaluje vnitřní předpis města č. 6/2008 - Jednací

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

Zápis z dvacátého třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 21.01.2013 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátého třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 21.01.2013 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátého třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 21.01.2013 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Přítomni: Omluveni: Ing. Bohumil Petrášek, Mgr. Dagmar Rückerová, Mgr. Karel Střeleček,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 19.4.2012

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 19.4.2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 19.4.2012 Přítomni: Prkno, Hájek, Pačesová, Rubeš, Baborský, Němec, Jeník Program: 1) Schválení podpisu smlouvy o smlouvě budoucí k zřízení věcného břemene na

Více

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 630 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení zastupitelstva

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 3.3.2008 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19 členů

Více

Usnesení. přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli 1097. Zastupitelstvo města schvaluje další postup ve věci investičního

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXII. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 12.06.2014

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXII. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 12.06.2014 Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXII. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 12.06.2014 Usnesení č. 1/XXII/14: ZM schvaluje program zasedání, včetně doplnění bodu

Více

U s n e s e n í. z 9. jednání Zastupitelstva města Příbram, konaného dne 9.7.2007 od 13,00 hodin v budově čp. 105, Příbram I

U s n e s e n í. z 9. jednání Zastupitelstva města Příbram, konaného dne 9.7.2007 od 13,00 hodin v budově čp. 105, Příbram I Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Úplný originál dokumentu

Více

107. VÝPIS Z USNESENÍ

107. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 107. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 27.06.2006 553/2006-107. RM V souhlasí se zněním smlouvy mezi TSm Dvůr Králové nad Labem a WING 49 CZ obč.

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne 16.4.2015 od 18.30 v kanceláři Obce Pičín, Pičín 154

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne 16.4.2015 od 18.30 v kanceláři Obce Pičín, Pičín 154 Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne 16.4.2015 od 18.30 v kanceláři Obce Pičín, Pičín 154 Přítomni: RNDr. Lenka Kupková, Stanislav Vokurka, Ing. Josef Bedřich, Věra Grubnerová,

Více

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 I. ZM PROJEDNALO: 1. Zahájení 2. Sdělení

Více

Zápis z dvacátéhodruhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 03.11.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátéhodruhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 03.11.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátéhodruhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 03.11.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 411 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu (605/11, 614/13) o Výměna van v BD čp. 261-265

Více

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2013 v následující podobě:

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2013 v následující podobě: Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 11.03.2013 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti.. členů

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.10.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.10.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.10.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015

Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015 Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015 BĚŽNÉ VÝDAJE 5011 Platy zaměstnanců platy zaměstnanců (zimní údržba) 220 000,00 Kč 5031 Povinné poj.na soc.zabezp. odvody z platů

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

U S N E S E N Í č. 3. /2014

U S N E S E N Í č. 3. /2014 U S N E S E N Í č. 3. /2014 ze zasedání zastupitelstva Obce Sobětuchy, konaného dne 20. 5. 2014. A. Zastupitelstvo obce projednalo: - Kontrola usnesení a činnost rady a zastupitelstva. - Místní komunikace

Více

U s n e s e n í č. 6 / 2 0 1 4

U s n e s e n í č. 6 / 2 0 1 4 U s n e s e n í č. 6 / 2 0 1 4 ze zasedání zastupitelstva města Jílové u Prahy konaného dne 15. 12. 2014 v Kulturním a informačním centru v Jílovém u Prahy 6.1.14 Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 Usnesení číslo: 750/41Z/2014 Schválení návrhové komise návrhovou komisi ve složení: - Mgr. Jiří Tříska - mluvčí - Mgr. Zdeněk Kasper -

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1445/06-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 18.06.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1445/06-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 18.06.2013. U S N E S E N Í z 68. schůze Rady města Kojetína, konané dne 5. června 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Sportovní hala v Kojetíně R 1442/06-13

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 34. schůzi dne 21. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi dne 26. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 10. 8. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 10. 8. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 10. 8. 2015 Veřejná zakázka Zhotovení projektové dokumentace DPS v Sezimově Ústí (mat. č. 280/2015) Usnesení č. 270/2015 Protokol z jednacího řízení

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 18. května 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov a ve čtvrtek 19. května 2011

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

18. Návrh na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 6/7 navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav v roce 2008, kap.

18. Návrh na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 6/7 navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav v roce 2008, kap. Z á p i s z řádného zasedání Zastupitelstva města v Mladé Boleslavi, které se uskutečnilo ve čtvrtek dne 26. června 2008 od 15:00 hod. ve velké zasedací síni Magistrátu města Mladé Boleslavi, Komenského

Více

Seznam usnesení 8. Zastupitelstva HMP ze dne 18. 6. 2015

Seznam usnesení 8. Zastupitelstva HMP ze dne 18. 6. 2015 Z-3400 8/1 18.6.2015 k návrhu na vyhrazení si pravomoci rozhodovat v samostatné působnosti Zastupitelstvem hlavního města Prahy Z-3401 8/2 18.6.2015 k volbě přísedících Městského soudu v Praze Z-3503 8/3

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 139/02-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23. 09. 2014 a 16. 12. 2014.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 139/02-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23. 09. 2014 a 16. 12. 2014. U S N E S E N Í z 6. schůze Rady města Kojetína, konané dne 11. února 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení rady města (tisk

Více

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013)

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města.

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města. USNESENÍ 30. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 7. září 2010 usnesením č. 30/804/2010 program 30. zasedání zastupitelstva města včetně doplnění programu o body Rozdělení objektu čp. 48 v

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015 Bod programu: 11 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Radka Ondriášová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina

Více

Usnesení z 24. schůze Rady města Bechyně konané dne 1. 12. 2014 (usnesení č. 319-339)

Usnesení z 24. schůze Rady města Bechyně konané dne 1. 12. 2014 (usnesení č. 319-339) Usnesení z 24. schůze Rady města Bechyně konané dne 1. 12. 2014 (usnesení č. 319-339) USNESENÍ č. 319/24-14 R vyhovět žádosti xxxxx xxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxx, nájemce bytu č. 5 o velikosti 2+1 v domě čp.

Více

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

ZÁPIS z 9/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 11. 3. 2015. Přítomni dle prezenční listiny:

ZÁPIS z 9/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 11. 3. 2015. Přítomni dle prezenční listiny: RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS z 9/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 11. 3. 2015 Přítomni dle prezenční listiny: Ing. Lukáš Fila, starosta Leopold Šrom, místostarosta

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Masarykovo náměstí 20, 752 01 Usnesení z 46. zasedání Rady města, konaného dne 19. dubna 2005 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis, Padlých hrdinů 638 4. Informace o možnostech

Více

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Informace o konání zasedání zastupitelstva, podaná v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Město Tábor. starosta města

Město Tábor. starosta města Město Tábor Ing Jiří Fišer, starosta města Město Tábor 35 tis. obyvatel příjmy 940 mio Kč výdaje 915 mio Kč saldo 25 mio Kč Historie: 1420 založení města husity. Spojení se jménem Jana Husa, duchovním

Více

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 10. 10. 2013. Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2.

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 10. 10. 2013. Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 10. 10. 2013 Bod programu: 2 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Ing. Radka Ondriášová Vedoucí odborů Vedoucí odborů Název bodu:

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Luboš Drenčeni Věra Vávrová Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

OBEC ŘEPIŠTĚ Usnesení z 3. zasedání zastupitelstva obce Řepiště, konaného dne 25.2.2015 v Osvětovém domě v Řepištích

OBEC ŘEPIŠTĚ Usnesení z 3. zasedání zastupitelstva obce Řepiště, konaného dne 25.2.2015 v Osvětovém domě v Řepištích OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 Usnesení z 3. zasedání zastupitelstva obce Řepiště, konaného dne 25.2.2015 v Osvětovém domě v Řepištích 58. Zastupitelstvo obce Řepiště určuje zapisovatelem paní Michaelu

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO Usnesení z jednání Zastupitelstva města Skalná č. ZM 01 /2015, které se uskutečnilo dne 12. 02. 2015 v zasedací místnosti Městské sportovní haly ve Skalné, Sportovní č.p. 412,

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 35. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 14. září 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

MĚSTO KRÁLÍKY. Elektronická verze: BOX. Spis. značka: PP/186/P/2015 Originál: Kancelář úřadu

MĚSTO KRÁLÍKY. Elektronická verze: BOX. Spis. značka: PP/186/P/2015 Originál: Kancelář úřadu MĚSTO KRÁLÍKY P r a v i d l a p r o n a k l á d á n í s n e m o v i t ý m i v ě c m i ve v l a s t n i c t v í m ě s t a K r á l í k y Spis. značka: PP/186/P/2015 Originál: Kancelář úřadu Elektronická

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 0802631201 OIKUSK 016430/20111KUSK Stejnopis č.1j Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce DALEKÉ DUŠNÍKY IČ: 00242071 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

U S N E S E N Í. 2. Bytové záležitosti (tisk R/939, R/939A, R/939B) Usn. č. R 1916/04-14

U S N E S E N Í. 2. Bytové záležitosti (tisk R/939, R/939A, R/939B) Usn. č. R 1916/04-14 U S N E S E N Í z 87. schůze Rady města Kojetína, konané dne 23. dubna 2014, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Bytové záležitosti (tisk R/939,

Více

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města číslo : 78 konaného dne: 20.1.2004 od 15:00:00 do 19:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo

Více

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. Zastupitelstvo města schvaluje: USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. program dnešního jednání v předloženém znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015 USNESENÍ č. 22/02-15 Z 1. Rozpočtové opatření č. 9/2015 pol. 4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů - Jihočeský kraj

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 18. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 17. září 2013 usnesením č. 18/545/2013 program 18. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 18/546/2013 návrhovou komisi ve složení:

Více

2. RM pověřuje starostu města podpisem předmětné dohody.

2. RM pověřuje starostu města podpisem předmětné dohody. č.j.mukv13536/2014/kt sp.znak:101.2.2 sk.znak/lhůta:a/15 VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 25. března 2014 (RM č. 8) Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb.,

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA SMĚNNÁ SMLOUVA *MMOPP00DVUL7R* Článek I. Smluvní strany. Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava CZ00300535

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA SMĚNNÁ SMLOUVA *MMOPP00DVUL7R* Článek I. Smluvní strany. Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava CZ00300535 STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DVUL7R* SMĚNNÁ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany Na straně jedné: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535 Číslo účtu:

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 3. dubna 2007 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Martina

Více

2. Zřízení Komise Rady města Chropyně k prevenci kriminality

2. Zřízení Komise Rady města Chropyně k prevenci kriminality R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 7. zasedání dne 28. ledna 2015 Číslo jednací zápisu: MCH 415/2015 Číslo spisu jednání: 404/2015/OVV U s n e s e n í R M 1 / 7 / 1 5 : 1. program zasedání

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice Usnesení č. 136 165 Usnesení č. 136/07 Zastupitelstvo města Hranice schvaluje

Více

USNESENÍ ZE 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 29. 4. 2003

USNESENÍ ZE 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 29. 4. 2003 USNESENÍ ZE 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 29. 4. 2003 USNESENÍ Č. 36/03 Majetkoprávní operace majetkoprávní operace uvedené pod body I. - VIII.: I. Prodej budov po jednotlivých

Více

Usnesení 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 05.06.2014

Usnesení 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 05.06.2014 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 05.06.2014 čís. 0286/ZMOb-MH/1014/22-0306/ZMOb-MH/1014/22 RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu Ing. Jiří Jezerský místostarosta městského

Více

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz MĚSTO PROSEČ Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč Číslo: P/02/2012 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 20. 12. 2012 Účinnost od: 1. 1. 2013

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 5. zasedání zastupitelstva města dne: 31.5. 2007 Bod pořadu jednání: Věc: Řešení soudního sporu : RS PLUS SYSTÉM, s.r.o. Zpracoval: odbor, oddělení: Dagmar Salomonová,

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 34. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. srpna 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 229/15rm schvaluje program dnešní schůze rady města 230/15rm schvaluje poskytnutí

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

U S N E S E N Í z 41. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 23.6.2014 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice

U S N E S E N Í z 41. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 23.6.2014 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice U S N E S E N Í z 41. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 23.6.2014 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice Zastupitelstvo městyse Prosiměřice určuje ověřovateli zápisu pana

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 29. 10. 2009 IV. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodej budov 1) Zastupitelstvo města po

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více