SBÍRKA USNESENÍ k návrhu na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav rozpočtové

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SBÍRKA USNESENÍ. 3134. k návrhu na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav rozpočtové"

Transkript

1 Roč ník 2009 SBÍRKA USNESENÍ města Mladá Boleslav ve volebním období Číslo 97 Vydána dne 30. ledna 2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města k informacím o schválených rozpočtových opatřeních v závěru roku k návrhu na převod části výsledku hospodaření z hospodářské činnosti města do fondu rezerv a rozvoje k návrhu na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 1/1, spočívající v navýšení rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav na r o prostředky z fondu rezerv a rozvoje a z přebytku hospodaření v r k návrhu na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 1/2 navýšení rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav, kap. 11 o neinvestiční účelovou dotaci za státního rozpočtu na výplatu příspěvku na péči a dávky pomoci v hmotné nouzi v roce k návrhu na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 1/3, přesun finančních prostředků z kapitoly 07 na kapitolu 01 (příměstské části nákup služeb a opravy a udržování) k návrhu na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 14/1 v roce 2008 navýšení rozpočtu města o částku Kč na věcné prostředky pro jednotku Sboru dobrovolných hasičů v Mladé Boleslavi Podlázkách (JSDH) k návrhu na schválení pravidel poskytování podpory organizacím a sdružením, které využívají ledovou plochu na zimním stadionu v Mladé Boleslavi k návrhu na zřízení fondu pro poskytování pomoci občanům postiženým ekonomickou krizí k návrhu na schválení rozdělení Grantů města Mladá Boleslav v roce k návrhu na schválení poskytnutí neinvestiční dotace v roce 2009 Tělovýchovné jednotě Auto Škoda k návrhu záměru zřídit na Základní škole Mladá Boleslav, Václavkova 1040, dvě třídy mateřské školy k návrhu na schválení smlouvy o půjčce mezi statutárním městem Mladá Boleslav a Základní školou Mladá Boleslav, Komenského nám k návrhu na rozhodnutí zastupitelstva města o nepeněžitém vkladu nemovitého majetku města do základního kapitálu společnosti Koupaliště Mladá Boleslav s. r. o k návrhu na schválení prodeje nebytového prostoru č. 887/133 v k.ú. Mladá Boleslav na základě výběrového řízení č. 9/2008, konaného dne k návrhu na částečnou revokaci usnesení ZM č ze dne a na schválení prodeje bytu č. 977/1 na náměstí Republiky, ideálních podílů na společných částech domu a ideálních podílů na pozemcích v k. ú. Mladá Boleslav, podle zák. č. 72/1994 Sb k návrhu na revokaci usnesení ZM č ze dne a na vzdání se jednoho ze zástavních práv k pp. 570/9 v k.ú. Mladá Boleslav, které je v KN zapsáno duplicitně (manželé Mansfeldovi dlužníci, p. Nosková zástavce) k návrhu na směnu pozemků v k. ú. Mladá Boleslav (Bondy Centrum s. r. o.) 1750

2 3146. k návrhu na prodej pp. 161/4 a 161/7, části stp a částí pp. 161/1, 161/5, 161/9 a 1244/1 v k.ú. Mladá Boleslav (Na Kozině) k návrhu na prodej pp. 113/3 a stp. 826/2 v k. ú. Mladá Boleslav (Ing. Jaček, pan Dobai) k návrhu na prodej částí pp. 707/2 a 709 v k. ú. Podlázky (manželé Vokáčovi) k návrhu na prodej pozemkové parcely 247/51 v k. ú. Řepov (pan Šrajer) k návrhu na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 14/2 v roce snížení rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav, kap.11 sociální věci, o neinvestiční účelovou dotaci ze státního rozpočtu na dávky sociální péče pro těžce zdravotně postižené a dávky pomoci v hmotné nouzi v roce k návrhu na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 1/4 v roce 2009 navýšení rozpočtu města o částku ,-- Kč na věcné prostředky pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů v Mladé Boleslavi Podlázkách (JSDH) k návrhu na schválení roční zprávy o postupu realizace Integrovaného plánu rozvoje města pro Regionální operační program NUTS II Stř. Čechy 1751

3 č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 29. ledna 2009 k informacím o schválených rozpočtových opatřeních v závěru roku 2008 bere na vědomí informaci o provedených rozpočtových opatřeních, schválených Radou města Mladá Boleslav dne , která vstoupila v platnost od do , v rámci usnesení zastupitelstva města Mladá Boleslav č ze dne : 1. Rozpočtové opatření č. 13/1 OŠKTv usnesení RM č Rozpočtové opatření č. 13/2 SpO usnesení RM č Rozpočtové opatření č. 13/3 OStRM usnesení RM č Rozpočtové opatření č. 13/4 OStRM usnesení RM č Rozpočtové opatření č. 13/5 OSV usnesení RM č.3052 dle důvodové zprávy č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 29. ledna 2009 k návrhu na převod části výsledku hospodaření z hospodářské činnosti města do fondu rezerv a rozvoje I. převod části výsledku hospodaření z hospodářské činnosti města za r ve výši 5 mil. Kč do fondu rezerv a rozvoje II. u k l á d á vedoucímu ekonomického odboru realizovat neprodleně výše uvedené usnesení č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 29. ledna 2009 k návrhu na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 1/1, spočívající v navýšení rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav na r o prostředky z fondu rezerv a rozvoje a z přebytku hospodaření v r

4 I. rozpočtové opatření č. 01/01 v roce navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav o částku ,-- Kč - navýšení příjmů pol převody z vlastních rezervních fondů a navýšení výdajů: kap. 01, org. 0101, 5512, pol nákup automobilu pro hasiče ,- Kč kap. 01, org. 0107, 6171, pol zpracování koncepce cestovního ruchu ,- Kč kap. 02, org. 0000, 6171, pol příděl Fondu pro poskytování pomoci občanům postižených ekonomickou krizí ,- Kč kap. 03, org. 0231, 3639, pol nákup pozemků ,- Kč kap. 06, org. 0221, 3639, pol provoz. náklady budovy v Tylově ulici ,- Kč kap. 06, org. 0360, 3111, pol dotace soukromé MŠ a jesle REZA o.p.s ,- Kč kap. 06, org. 0003, 3412, pol dotace SK na údržbu hřišť v majetku města ,- Kč kap. 06, org. 0201, 3399, pol nákup pamětních mincí vítání občánků ,- Kč kap. 06, org. 0200, 3399, pol partnerská města Eurovíkend ,- Kč kap. 07, org. 3030, 2212, pol rekonstrukce Folprechtova-Štechova ,- Kč kap. 07, org. 3031, 2321, pol kanalizace Chrást, Vinecká ,- Kč kap. 07, org. 3300, 3639, pol Staroměstské náměstí ,- Kč kap. 07, org. 4115, 3412, pol tribuna atletického stadionu ,- Kč kap. 07, org. 5006, 3639, pol výtah Na Karmeli ,- Kč kap. 07, org. 4170, 3412, pol skatepark ,- Kč kap. 07, org. 4133, 3412, pol dokumentace hřiště u ZŠ Dr. E. Beneše, Laurinova ,- Kč kap. 07, org. 0000, 2112, pol investiční rezerva ,- Kč C e l k e m ,- Kč I I. u k l á d á správcům jednotlivých kapitol rozpočtu města realizovat výše uvedené usnesení ---- č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 29. ledna 2009 k návrhu na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 1/2 navýšení rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav, kap. 11 o neinvestiční účelovou dotaci za státního rozpočtu na výplatu příspěvku na péči a dávky pomoci v hmotné nouzi v roce 2009 rozpočtové opatření č. 1/2 v roce 2009: navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav o částku: 1) ,- Kč - navýšení příjmů pol ÚZ neinvestiční účelová dotace ze státního rozpočtu na rok 2009 a navýšení výdajů kap. 11, org. 0052, par. 4195, pol na výplatu příspěvku na péči 1753

5 2) ,-- Kč navýšení příjmů pol ÚZ neinvestiční účelová dotace ze státního rozpočtu pro rok 2009 a navýšení výdajů kap. 11, par. dle přílohy č. 1. pol. 5410, ÚZ na dávky pomoci v hmotné nouzi č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 29. ledna 2009 k návrhu na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 1/3 - přesun finančních prostředků z kapitoly 07 na kapitolu 01 (příměstské části nákup služeb a opravy a udržování) rozpočtové opatření č. 1/3 v roce 2009: změnu rozpočtu města Mladá Boleslav v celkové částce ,- Kč přesun finančních prostředků z kapitoly 07, org. 335, 3639, položka příměstské části investice na kap. 01, org. 335, 3639, položka 5169 nákup služeb v částce ,-- Kč a na kap. 01, org. 335, 3639, položka 5171 opravy a udržování v částce ,-- Kč č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 29. ledna 2009 k návrhu na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 14/1 v roce 2008 navýšení rozpočtu města o částku ,-- Kč na věcné prostředky pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů v Mladé Boleslavi Podlázkách (JSDH) rozpočtové opatření č. 14/1 v roce 2008 navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav o částku ,- Kč pol navýšení příjmů, neinvestiční přijaté dotace od krajů, UZ a navýšení výdajů kap. 01, org. 101, par. 5512, pol ochranné pracovní pomůcky, UZ č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 29. ledna 2009 k návrhu na schválení pravidel poskytování podpory organizacím a sdružením, které využívají ledovou plochu na zimním stadionu v Mladé Boleslavi 1754

6 I. 1. pravidla podpory pro mateřské školy a základní školy ve výši 2.100,- Kč na 1 hodinu využití ledové plochy ve velké hale a 1.600,- Kč na 1 hodinu využití ledové plochy v malé hale. Pro oddíly krasobruslení a Bruslařský klub Mladá Boleslav, a.s. ve výši 2.500,- Kč na 1 hodinu využití ledové plochy ve velké hale a 2.000,- Kč na 1 hodinu využití ledové plochy v malé hale. Limit pro oddíly krasobruslení činí 6 hodin týdně pro 1 oddíl. Pro hodiny krasobruslení nad stanovený limit činí výše podpory 2.100,- Kč na 1 hodinu využití ledové plochy ve velké hale a 1.600,- Kč na 1 hodinu využití v malé hale. Do velké haly činí výše podpory 2.500,- Kč na 1 hodinu 1 x týdně pro Koupaliště Mladá Boleslav s.r.o. za účelem 1 hodiny bruslení seniorů nad 60 let. 2. s tím, že pravidla uvedená v bodě 1. tohoto usnesení platí pro rok 2009 s účinností od a s tím, že podpora dle bodu 1. tohoto usnesení bude poskytována dotčeným organizacím formou účelové neinvestiční dotace na základě předložených fakturačních dokladů měsíčně. I I. u k l á d á vedoucímu odboru ŠKTv zajistit realizaci usnesení č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 29. ledna 2009 k návrhu na zřízení fondu pro poskytování pomoci občanům postiženým ekonomickou krizí I. zřízení Fondu pro poskytování pomoci občanům postižených ekonomickou krizí, jeho statut (příloha č. 1 dle důvodové zprávy) a specifické náležitosti smlouvy (příloha č. 2 dle důvodové zprávy) se zapracováním schválených změn I I. u k l á d á ekonomickému odboru zřídit Fond pro poskytování pomoci občanům postižených ekonomickou krizí na zvláštním bankovním účtu města. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 29. ledna 2009 k návrhu na schválení rozdělení Grantů města Mladá Boleslav v roce

7 I. b e r e n a v ě d o m í následující rozdělení finančních prostředků na Granty 2009: NÁZEV (JMÉNO) A SÍDLO (BYDLIŠTĚ), PŘÍP. DATUM NAROZENÍ U FO IČ ÚČEL ČÁSTKA 1. Original Swing Band Swingová bitva ,- Pod oborou 811, Kosmonosy, hudební večery swingových orch. Vyhodnocení turnovského 2. Tělocvičná jednota SOKOL MB mapového okruhu ,- Palackého 223, Mladá Boleslav, - fotografie pro širokou veřejnost Akce seniorů k oslavám 3. Mgr. Helena Červená let MDMB ,- Kezeliova 226, Mladá Boleslav, - literární soutěž Akce seniorů k oslavám 4. Mgr. Helena Červená let MDMD ,- Kezeliova 226, Mladá Boleslav, protagonisté Nového divadla 5. Muzeum Mladoboleslavska Výstava 100 let MDMB ,- Staroměstské nám. 1, Mladá - obrazové, písemné i Boleslav, fotografické dokumenty 6. Muzeum Mladoboleslavska Průvod tříkrálový 5.000,- Staroměstské nám. 1, Mladá - průvod historickým Boleslav, centrem města Sbor Jednoty bratrské v Mladé Poznávací přednášky - 7. Boleslavi cestománie 5.000,- Blahoslavova 187/9, Mladá - přednášející navštívili cizí Boleslav země Divadlo poezie činnost 8. Jaroslava Jenčíková v r ,- Jemníky 63, Mladá Boleslav, - nácvik soutěžního vystoupení Mladoboleslavský komorní Česko německý komorní 9. orchestr, o.s orchestr 5.000,- 17.listopadu 1325, Mladá Boleslav, - dva koncerty 10. Mladoboleslavský komorní Národní festival 5.000,- orchestr, o.s neprofesionálních 17.listopadu 1325, Mladá Boleslav, komorních a symfonických těles 11. PAPRSEK MLADÁ BOLESLAV, III.JARNÍ POP SONG FEST ,- Laurinova 387/12, Mladá Boleslav, - přehl.dětských pěveckých souborů 12. Rudolf Kulka Jazz pro radost-poznání a obohacení ,- Pezinská 856, Mladá seriozní hudbou(-veřejnost) Boleslav 13. Divadelní spolek Větry o.s Ochotnická představení divadelního ,- Boženy Němcové 378, Mladá Boleslav, spolku, nastudiv.nové divadelní hry 14. Český svaz žen, o.s. Ženy ve světle dějin období 5.000,- 1756

8 Staroměstské nám.150, Mladá Boleslav Gymnázium Dr.Josefa Pekaře Palackého 211, Mladá Boleslav PÁTÁ ŽUPA SDRUŽENÝCH OBCÍ BARÁČNÍKŮ VÁCLAVA BUDOVCE Z BUDOVA a 18. století vydání brožury Almanach studentské tvorby jsem tady a jsem tady doma 5.000,- Oslava staročeských májů stavění 5.000,- a kácení májky, zachování Mladá Boleslav tradic Kultura města Mladá Boleslav, a.s Koncertní sezóna ,- Dukelská 1093, Mladá Boleslav Cyklus koncertů 9 vystoupení Kultura města Mladá Boleslav, Stanislav Kovář - a.s monografie ,- Dukelská 1093, Mladá Boleslav - zmapování tvorby výtvarníka Kultura města Mladá Boleslav, Žijeme tu všichni spolu - a.s výstava ,- Dukelská 1093, Mladá Boleslav hluchoslepých a postiž. umělců Příprava a realizace koncertních ,- 20. Smíšený pěvecký sbor BOLESLAV Kezeliova 226/2,Mladá Boleslav Vystoupení v r Smíšený pěvecký sbor BOLESLAV 10.ročník regionálního festivalu ,- Kezeliova 226/2,Mladá Boleslav sborového zpěvu 22. Sportovní klub GATE OF POWER MB O nejsilnějšího Boleslavska ,- Josefodolská 15, Debř, Mladá Boleslav ročník Mladoboleslavsk. poháru 23. Základní škola Mladá Boleslav Využití sportovního areálu ,- 5.ZŠ - Dukelská 1112, Mladá Boleslav - zpřístupnění široké veřejnosti 24. Tělovýchovná jednota Auto Škoda Za posledním puchýřem akce ,- U stadionu 1322/II,Mladá Boleslav Klubu českých turistů 25. Tělovýchovná jednota Auto Škoda Oslavy 60 let basketbalu v Mladé ,- U stadionu 1322/II,Mladá Boleslav Boleslavi seznámení občanů s historií tohoto sportu 26. AC Mladá Boleslav, o.s Sportovní aktivity ,- 27. U Stadionu 1118, mladá Boleslav, Základní škola Mladá Boleslav, Jilemnického Jilemnického 1152, Mladá Boleslav, 76. ročník Běh Štěpánkou v MB a 11. ročník Běhu Emila Zátopka Sportovní maratóny basketbal 5.000,- florbal 12hod.maratón pro veřejn. 1757

9 28. Pionýrské centrum Mladá Boleslav V zdravém těle zdravý duch 5.000,- Václavkova 1040, Mladá Boleslav, - víkendové akce nohejbal, laktos Pionýrská skupina 1.PTS Táborník M.Boleslav Nový sport FLORBAL sport 5.000,- pionýrské oddíly Středočeského kraje, pro širokou veřejnostturnaje za Erbenova 427, Mladá Boleslav, účasti dalších měst 30. Bc.Petr Manďák, Zalužanská 1272 Bruslení Mladou Boleslaví na ,- Mladá Boleslav bruslích a kolech ulicemi MB 31. Spinning MB SPINNINGLIVESHOW ,- Štechova 164, Mladá Boleslav, propojení sportu s hudbou 32. Okresní sdružení Českého svazu tělesné výchovy HOKEJBAL PROTI DROGÁM 4.000,- Táborská 951, Mladá Boleslav, okresní kolo 33. Tělovýchovná jednota Auto Škoda ŠKOLIČKA BRUSLENÍ ,- U stadionu 1322/II,Mladá Boleslav Výuka bruslení formou her Abadá Capoeira Mladá Boleslav 34. o.s Jogos Integrados ,- Zalužanská 1273, Mladá Boleslav, mezinárodní soutěž na úrovni MČR Den otců zábavné odpoledne ,- 35. Demokratický institut Štírova 1002, Mladá Boleslav, plné her pro rodiče s dětmi 36. Volejbalový klub Mladá Boleslav Oslavy 40.výročí založení VK 5.000,- Na Štěpánce 1230, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav 37. Sokolská župa Fugnerova Župní přebor ve šplhu a plavání 3.000,- Dětí Palackého 223, Mladá Boleslav, 38. Stelárium na Bc.Pavel Brom, mladoboleslavské 4.000,- Na Radouči 1138, Mladá Boleslav hvězdárně (obdoba planetária) 39. Občanské sdružení STROM Dětský den Občanského 3.000,- ŽIVOTA sdružení Kellnerova 478, Mladá Boleslav, Strom života 6.ročník 40. Sbor Jednoty bratrské v Mladé Boleslavi Exit z nudy soutěže ,- Blahoslavova 187/9, MB - kopaná, florbal a další 41. Mateřská škola Sluníčko Hudební pohádka nastudování ,- Havlíčkova 1153, Mladá Boleslav, dvoudílné hudební pohádky 42. Pionýrské centrum Mladá Boleslav Modeláři a veřejnost, prezentace ,- 1758

10 Václavkova 1040, Mladá Boleslav, této činnosti 43. Pionýrská skupina 1.PTS Táborník M.Boleslav 1.PTS Táborník a akce pro veřejn ,- pionýrské oddíly Středočeského kraje, v r několik desítek akcí Erbenova 427, Mladá Boleslav, sportovních i kulturních 44. Pionýrská skupina 1.PTS Táborník M.Boleslav Něco nového něco zajímavého 8.000,- pionýrské oddíly Středočeského kraje, všechny Airsoft, přibal, fantazy.. Erbenova 427, Mladá Boleslav, Občanské sdružení Výr Projekt na vznik literárně dramatic ,- 17. listopadu 1285, Mladá Boleslav, kroužku pro rodiče s nejmlad.dětmi 46. Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko Poznej svoje město hra zaměřená 2.500,- Dakota Mladá Boleslav, Štěpánka 1302, M.B. na poznání města Preventivní přednášky na ZŠ a SŠ ,- 47. Slánka S.K.Neumanna 389/25, Mladá Boleslav, Závěrečné představení Dětského ,- 48. Divadýlko na dlani, listopadu 1174, Mladá Boleslav divadelního studia 49. Dům dětí a mládeže Na Výstavišti Mládež v akci ICM ,- Husova 201, Mladá Boleslav, využití Informač.centra pro mládež 50. Dům dětí a mládeže Na Výstavišti Tudy z nudy tradiční akce ,- Husova 201, Mladá Boleslav, Podvečer se skřítky, Masopust Dům dětí a mládeže Na Výstavišti Boleslavská scéna Festival ,- Husova 201, Mladá Boleslav, pana Pipa, Divadlo v plenéru 52. Demokratický institut Cesta lidstva k demokracii ,- Štírova 1002, Mladá Boleslav, cyklus přednášek a besed pro žáky 53. Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko PANDA hry a zkoušky zaměřené ,- Dakota Mladá Boleslav, Štěpánka 1302, M.B. ochranu přírody 54. Agility Mladá Boleslav o.s. Mladoboleslavský voříšek ,- Žižkova 515, Mladá Boleslav, setkání majitelů psů bez průkazů 55. Společnost pro podporu lidí s mentálním posti- Setkání s Adventem vánoční ,- žením v České republice, os. okresní orgakoncert vystoupení profesionáln. nizace SPMP ČR v mladé Boleslavi zpěváků, ale dále i vystoupení Václavkova 950,Mladá Boleslav, postižených dětí 1759

11 56. Společnost pro podporu lidí s mentálním posti Vzdělávání bez hranic ,- žením v České republice, os. okresní orgazapojením mládeže i dospělých lidí nizace SPMP ČR v Mladé Boleslavi s mentálním či kombinovaným Václavkova 950, Mladá Boleslav, postižením do vzdělávací činnosti. Renata Nekolová Linka důvěry Týdny pro duševní a ,- 57. SOS tělesné zdraví Václavkova 950, Mladá Boleslav v r prevence kriz. stavů 58. Služba škole MB Tématické procházky pro seniory ,- V.Klementa 601, Mladá Boleslav MB - poznávání historie a současn. 59. Služba škole MB Jak se co dělá seznámení s tradič ,- V.Klementa 601, Mladá Boleslav řemesly a současným podnikáním Sjednocená organizace nevidomých a Výstava kompenzačních pomůcek ,- 60. slabozrakých České republiky pro zrakově postižené a nevidomé Krakovská 21, Praha 1, Občanské sdružení Výr Den zdraví cvičení, odborné 6.000,- 17.listopadu 1285, Mladá Boleslav, služby a výstava 62. Slánka Dětský tábor Po stopách Cyrila a ,- S.K.Neumanna 389/25, Mladá Boleslav, Metoděje 63. Český svaz žen, o.s. Zdravý životní styl přednášky 7.000,- Staroměstské nám.150, Mladá Boleslav o zdravém životním stylu 64. Česká společnost pro duševní zdraví Svépomocné klubové zařízení pro ,- Nový park 1262, Mladá Boleslav, zdravotně postižené spoluobčany v obl.duševn.zdraví a sociál.služby Aktivizační programy pro 65. TyfloCentrum Praha, o.p.s Krakovská 1695/21,Nové Město,Praha 1, TyfloCentrum Praha, o.p.s Krakovská 1695/21,Nové Město,Praha 1,11000 nevidomé ,- a slaboz.obč.mbbesedy,kultur.akce Vzdělávací víkendový pobyt pro ,- dobrovolníky první pomoc,komunikační dovednosti 1760

12 I I. následující rozdělení finančních prostředků na Granty 2009: 1. Divadýlko na dlani, listopadu 1174, Mladá Boleslav 2. Dům dětí a mládeže Na Výstavišti Husova 201, Mladá Boleslav, Léto na dlani,letní plenérová scéna ,- 14tiden.festival amat. divad. soub. Mladá Boleslav brána ke kvalitněj ,- šímu životu ekolog. témata I I I. u k l á d á vedoucímu odboru ŠKTv zajistit realizaci usnesení do č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 29. ledna 2009 k návrhu na schválení poskytnutí neinvestiční dotace v roce 2009 Tělovýchovné jednotě Auto Škoda I. poskytnutí neinvestiční dotace ve výši ,-Kč Tělovýchovné jednotě Auto Škoda, IČ: , U Stadionu 1322, Mladá Boleslav, na částečnou úhradu nájmů bazénu za měsíce VII. XII I I. u k l á d á vedoucímu odboru ŠKTv zajistit realizaci usnesení do , pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci tohoto usnesení na nejbližším zasedání rady města. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 29. ledna 2009 k návrhu záměru zřídit na Základní škole Mladá Boleslav, Václavkova 1040, dvě třídy mateřské školy I. záměr zřídit na Základní škole Mladá Boleslav, Václavkova 1040, IČ: , dvě třídy mateřské školy pro 55 dětí, jako součást základní školy. 1761

13 I I. u k l á d á vedoucímu OStRM Ing. Devátému zajistit realizaci usnesení do č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 29. ledna 2009 k návrhu na schválení smlouvy o půjčce mezi statutárním městem Mladá Boleslav a Základní školou Mladá Boleslav, Komenského nám. 91 uzavření smlouvy o půjčce mezi Statutárním městem Mladá Boleslav, se sídlem Komenského nám. 61, Mladá Boleslav, IČ a Základní školou Mladá Boleslav, Komenského nám. 91, se sídlem Komenského nám. 91, Mladá Boleslav, IČ , jejímž předmětem je bezúročná půjčka částky ,-Kč. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 29. ledna 2009 k návrhu na rozhodnutí zastupitelstva města o nepeněžitém vkladu nemovitého majetku města do základního kapitálu společnosti Koupaliště Mladá Boleslav s. r. o. I. vložení následujícího nemovitého majetku statutárního města Mladá Boleslav : - budova čp (objekt občanské vybavenosti) v obci Mladá Boleslav II postavená na pozemku stavební parcela č pozemek stavební parcela č o výměře 3234 m2 zastavěná plocha a nádvoří - pozemek parcelní č. 655/60 o výměře m2 ostatní plocha, jiná plocha - pozemek parcelní č. 655/59 o výměře m2 ostatní plocha, jiná plocha vše v katastrálním území a obci Mladá Boleslav a zapsáno u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mladá Boleslav, na listu vlastnictví číslo pro obec a katastrální území Mladá Boleslav, nepeněžitým vkladem do základního kapitálu společnosti Koupaliště Mladá Boleslav s.r.o. v hodnotě podle posudku zpracovaného znalcem nezávislým na společnosti, jmenovaným za tím účelem soudem. 1762

14 I I. p o v ě ř u j e jednatele společnosti provedením všech právních úkonů nezbytných k zajištění zvýšení základního kapitálu společnosti a zápisu zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 29. ledna 2009 k návrhu na schválení prodeje nebytového prostoru č. 887/133 v k.ú. Mladá Boleslav na základě výběrového řízení č. 9/2008, konaného dne I. prodej nebytového prostoru č. 887/133 o celkové výměře 51 m 2 nacházející se v domě čp. 887 v ulici Havlíčkova, v části obce Mladá Boleslav II postaveném na pozemku stp a příslušný spoluvlastnický podíl ve výši 510/39575 na společných částech uvedeného domu a stejný spoluvlastnický podíl ve výši 510/39575 na pozemku stp o výměře 756 m 2, vše v k.ú. Mladá Boleslav podílem ½ panu Ing. Luboši Vítovi, nar. xxx, bytem xxx, Liberec 1 a podílem ½ panu Karlu Matuškovi, nar. xxx, bytem xxx, Liberec za cenu ,-Kč I I. u k l á d á vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci tohoto usnesení na nejbližším zasedání ZM. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 29. ledna 2009 k návrhu na částečnou revokaci usnesení ZM č ze dne a na schválení prodeje bytu č. 977/1 na náměstí Republiky, ideálních podílů na společných částech domu a ideálních podílů na pozemcích v k. ú. Mladá Boleslav, podle zák. č. 72/1994 Sb. I. r e v o k u j e částečně usnesení ZM č ze dne , a to v bodě II. a) prodej bytu, ideálního podílu na společných částech domu a ideálního podílu na stp. v k. ú. Mladá Boleslav jeho nájemci při platbě do 90 dnů od podpisu kupní smlouvy (dle směrnice), po splnění všech závazků vyplývajících z nájemní smlouvy: a) v domě čp. 977 na stp o výměře 461 m 2 na náměstí Republiky v části obce Mladá Boleslav III v k.ú. Mladá Boleslav 1763

15 č. 977/1 podílem 1/2 paní Pavle Rychecké (nar. xxx) a podílem 1/2 panu Janu Duplinskému (nar. xxx), oba trvale bytem xxx, Mladá Boleslav (1+1, 50 m 2 ) za cenu ,- Kč (6) I I. prodej bytu, ideálního podílu na společných částech domu a ideálního podílu na stp. v k. ú. Mladá Boleslav jeho nájemci při platbě do 90 dnů od podpisu kupní smlouvy (dle směrnice), po splnění všech závazků vyplývajících z nájemní smlouvy: a) v domě čp. 977 na stp o výměře 461 m 2 na náměstí Republiky v části obce Mladá Boleslav III v k.ú. Mladá Boleslav č. 977/1 paní Pavle Rychecké (nar. xxx), trvale bytem xxx, Mladá Boleslav (1+1, 50 m 2 ) za cenu ,- Kč (6) I I I. u k l á d á vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci tohoto usnesení na nejbližším zasedání ZM. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 29. ledna 2009 k návrhu na revokaci usnesení ZM č ze dne a na vzdání se jednoho ze zástavních práv k pp. 570/9 v k.ú. Mladá Boleslav, které je v KN zapsáno duplicitně (manželé Mansfeldovi dlužníci, p. Nosková zástavce) I. r e v o k u j e své usnesení č ze dne v plném rozsahu I I. vzdání se zástavního práva k zajištění pohledávky ve výši ,-Kč,-, které bylo zřízeno k pozemkové parcele č. 570/9 (orná půda) o výměře 842 m 2 v k.ú. Mladá Boleslav na základě Smlouvy o zřízení zástavního práva ze dne mezi Městem Mladá Boleslav, IČ (jako zástavním věřitelem) a manželi Miroslavem Mansfeldem, nar. xxx a Lenkou Mansfeldovou, nar. xxx (jako dlužníky). Vlastníkem, a tedy zástavcem ppč. 570/9 je nyní paní Alice Nosková, nar. xxx. I I I. u k l á d á vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM. 1764

16 č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 29. ledna 2009 k návrhu na směnu pozemků v k. ú. Mladá Boleslav (Bondy Centrum s. r. o.) I. uzavření směnné smlouvy na směnu pozemků v k.ú. Mladá Boleslav mezi Statutárním městem Mladá Boleslav, IČ , Komenského nám. 61, Mladá Boleslav a společností Bondy Centrum s.r.o., IČ , se sídlem Hvězdova 1716/2b, Praha 4, a to dle přiloženého smluvního dokumentu (příloha č. 1) I I. u k l á d á vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 29. ledna 2009 k návrhu na prodej pp. 161/4 a 161/7, části stp a částí pp. 161/1, 161/5, 161/9 a 1244/1 v k.ú. Mladá Boleslav (Na Kozině) Zastupitelstvo města Mladá Boleslav projednalo a neschvaluje př edložený návrh. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 29. ledna 2009 k návrhu na prodej pp. 113/3 a stp. 826/2 v k. ú. Mladá Boleslav (Ing. Jaček, pan Dobai) I. prodej pozemkové parcely 113/3 (zahrada) o výměře 117 m 2 a stavební parcely 826/2 (zastavěná plocha a nádvoří společný dvůr) o výměře 108 m 2 v k.ú. Mladá Boleslav, z majetku Statutárního města Mladá Boleslav do vlastnictví: - Ing. Martina Jačka, nar. xxx, bytem xxx, Mladá Boleslav II, (podílem 2858/3229) - pana Stanislava Dobaie, nar. xxx, bytem xxx, Mladá Boleslav (podílem 371/3229) a to pp. 113/3 za cenu 830,- Kč/m 2 a stp. 826/2 za cenu 1.500,- Kč/m 2, s připočtením nákladů na technické zabezpečení prodeje 1765

17 I I. u k l á d á vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 29. ledna 2009 k návrhu na prodej částí pp. 707/2 a 709 v k. ú. Podlázky (manželé Vokáčovi) I. prodej části pozemkové parcely 707/2 (ostatní plocha neplodná půda) o výměře cca 30 m 2 a části pozemkové parcely 709 (ostatní plocha neplodná půda) o výměře cca 250 m 2 v katastrálním území Podlázky, z majetku Statutárního města Mladá Boleslav do spoluvlastnictví (SJM) panu Aleši Vokáčovi, nar. xxx a paní Kateřině Vokáčové, nar. xxx 1977, společně bytem xxx, Mladá Boleslav, a to za cenu 200,- Kč/m 2, s připočtením nákladů na technické zabezpečení prodeje a s tím, že definitivní výměra převáděných částí pozemků bude stanovena příslušným geometrickým plánem I I. u k l á d á vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 29. ledna k návrhu na prodej pozemkové parcely 247/51 v k. ú. Řepov (pan Šrajer) I. prodej pp. 247/51 (orná půda) o výměře m 2 v katastrálním území Řepov z majetku Statutárního města Mladá Boleslav do vlastnictví podnikatele pana Marka Šrajera, IČ , se sídlem U Kasáren 1377, Mladá Boleslav, za účelem výstavby obchodní jednotky centrum hudebních nástrojů, osvětlení a hudební techniky, a to za cenu 1.400,-- Kč/m 2, s připočtením nákladů na technické zabezpečení prodeje. 1766

18 I I. u k l á d á vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 29. ledna k návrhu na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 14/2 - snížení rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav, kap. 11 sociální věci, o neinvestiční účelovou dotaci ze státního rozpočtu na dávky sociální péče pro těžce zdravotně postižené a dávky pomoci v hmotné nouzi v roce 2008 rozpočtové opatření č. 14/2 v roce 2008 : snížení rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav o částku ,--Kč - snížení příjmů pol ÚZ neinvestiční účelová dotace ze státního rozpočtu pro rok 2008 a snížení výdajů kapitoly 11 sociální věci, na dávky sociální péče pro těžce zdravotně postižené a dávky pomoci v hmotné nouzi dle přílohy č.1. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 29. ledna k návrhu na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 1/4 v roce navýšení rozpočtu města o částku ,-- Kč na věcné prostředky pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů v Mladé Boleslavi Podlázkách (JSDH) rozpočtové opatření č. 1/4 v roce 2009 navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav o částku ,- Kč - navýšení výdajů, kap. 01, org. 101, par. 5512, pol ochranné pracovní pomůcky, UZ a jejich úhradu z fondu rezerv a rozvoje. č

19 Zastupitelstvo města Mladé Boleslavi ze dne 29. ledna k návrhu schválení roční zprávy o postupu realizace Integrovaného plánu rozvoje města pro Regionální operační program NUTS II Stř. Čechy roční zprávu o postupu realizace Integrovaného plánu rozvoje Statutárního města Mladá Boleslav. 1768

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 0 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 145 Vydána dne 29.1.2010 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 4711. Zpráva o vyřízení interpelací 4712. Informace

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 0 8 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 74 Vydána dne 27. června 2008 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 2298. ke zprávě o vyřízení interpelací vznesených

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 0 9 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 107 Vydána dne 24.4.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3530. ke zprávě o vyřízení interpelací 3531. k návrhu

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 0 9 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 140 Vydána dne 18.12.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 4557. Zpráva o vyřízení interpelací 4558. Návrh na

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2010

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2010 Roč ník 2010 SBÍRKA USNESENÍ města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 4 Vydána dne 26.11.2010 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 92. Zpráva o činnosti finančního výboru Zastupitelstva

Více

1a Schválení programu 13. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku

1a Schválení programu 13. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku USNESENÍ z 13. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, konaného 10. června 2013 v 8.00 hod. ve velké zasedací síni Magistrátu města Frýdku-Místku I. ZAHÁJENÍ 1. 1. bere na vědomí informaci předsedy

Více

3531. Zpráva o činnosti kontrolního výboru zastupitelstva města a přehled o stížnostech a peticích za rok 2012

3531. Zpráva o činnosti kontrolního výboru zastupitelstva města a přehled o stížnostech a peticích za rok 2012 R o č n í k 2 0 1 3 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 110 Vydána dne 1.3.2013 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3529. Zpráva o vyřízení interpelací 3530. Návrh na odvolání

Více

USNESENÍ z 23. zasedání: Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 13.09.2007

USNESENÍ z 23. zasedání: Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 13.09.2007 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 23.

Více

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 29. října 2008

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 29. října 2008 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. USNESENÍ z 32.

Více

Usnesení RM č. 17/2015-RADA ze dne 18.06.2015

Usnesení RM č. 17/2015-RADA ze dne 18.06.2015 17/2015-RADA/872-17. Rada města ověřovatelem zápisu RM Petra Procházku 17/2015-RADA/873-17. Rada města předložený program jednání RM 17/2015-RADA/874-17. Rada města - usnesení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

RM 56 USNESENÍ. z 56. schůze rady města ze dne 24.2.2005. bere na vědomí opatření č. 8/2005, kontrolní řád Města Šumperka s účinností od 1.3.2005.

RM 56 USNESENÍ. z 56. schůze rady města ze dne 24.2.2005. bere na vědomí opatření č. 8/2005, kontrolní řád Města Šumperka s účinností od 1.3.2005. USNESENÍ z 56. schůze rady města ze dne 24.2.2005. 3145/05 Opatření č. 8/2005, kontrolní řád Města Šumperka bere na vědomí opatření č. 8/2005, kontrolní řád Města Šumperka s účinností od 1.3.2005. Termín:

Více

USNESENÍ z 35/1. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 19. listopadu 2008

USNESENÍ z 35/1. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 19. listopadu 2008 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. USNESENÍ z 35/1.

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

USNESENÍ z 19. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 18. 06. 2012

USNESENÍ z 19. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 18. 06. 2012 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 19.

Více

USNESENÍ z 13. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 14. května 2008

USNESENÍ z 13. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 14. května 2008 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. USNESENÍ z 13.

Více

Usnesení. Prodloužení termínu úkolu č. 3057/R/040313 způvodního termínu 25.03.2013 na nový termín 29.04.2013. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Usnesení. Prodloužení termínu úkolu č. 3057/R/040313 způvodního termínu 25.03.2013 na nový termín 29.04.2013. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 72. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 25.03.2013 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

32. Zřízení věcného práva umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční

32. Zřízení věcného práva umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční POZVÁNKA na 2. jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 14.3. 2013 od 16:00 hod. v kongresovém sále Gotického hradu v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68 Program: I. Zahájení, jmenování

Více

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE V Ý P I S U S N E S E N Í z 9. zasedání dne 22.04.2013 1 Plnění usnesení RZK a ZZK 0358/R09/13 bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského

Více

USNESENÍ ZE 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 4. 9. 2014

USNESENÍ ZE 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 4. 9. 2014 USNESENÍ ZE 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 4. 9. 2014 USNESENÍ Č. 186/2014 Návrh správní rady sportovního fondu na přidělení dotací ze Sportovního fondu statutárního města Liberec

Více

č. 3/03 Vyšlo dne 28. 3. 2003

č. 3/03 Vyšlo dne 28. 3. 2003 č. 3/03 Vyšlo dne 28. 3. 2003 Slovo starostky Vážení spoluobčané, uběhlo sto dnů od voleb a je tedy čas na krátké bilancování. Jak už jsme informovali, nejtěžším úkolem bylo umístit v Říčanech agendy převedené

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0071/14/Tr Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Přezkoumání hospodaření města Jilemnice za rok

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

I. schválila. 1.5 pronájem objektu bez č. p. zemědělské stavby, označené jako sklad č. 11 na

I. schválila. 1.5 pronájem objektu bez č. p. zemědělské stavby, označené jako sklad č. 11 na U S N E S E N Í z 53. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 13.03.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 - pronájem bytu č. 2 (velikost 1+1) v domě č. p. 25, ul. Na Valech

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

USNESENÍ. I. b e r e n a v ě d o m í zprávu o činnosti Rady Královéhradeckého kraje za období od 27.01.2015 do 24.03.2015

USNESENÍ. I. b e r e n a v ě d o m í zprávu o činnosti Rady Královéhradeckého kraje za období od 27.01.2015 do 24.03.2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 20.

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 14. schůze 14. 7. 2014

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 14. schůze 14. 7. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 19.4.2007

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 19.4.2007 Příloha č. 4 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 19.4.2007 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem

Více

Výpis usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 24.09.2013

Výpis usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 24.09.2013 Výpis usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 24.09.2013 USNESENÍ č. 333/13/ZK Volba ověřovatelů volí ověřovateli z 8. jednání Zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2013:

Více

18. Návrh na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 6/7 navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav v roce 2008, kap.

18. Návrh na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 6/7 navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav v roce 2008, kap. Z á p i s z řádného zasedání Zastupitelstva města v Mladé Boleslavi, které se uskutečnilo ve čtvrtek dne 26. června 2008 od 15:00 hod. ve velké zasedací síni Magistrátu města Mladé Boleslavi, Komenského

Více

USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 2 státní příspěvek na výkon pěstounské péče Usnesení

Více