SBÍRKA USNESENÍ k návrhu na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav rozpočtové

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SBÍRKA USNESENÍ. 3134. k návrhu na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav rozpočtové"

Transkript

1 Roč ník 2009 SBÍRKA USNESENÍ města Mladá Boleslav ve volebním období Číslo 97 Vydána dne 30. ledna 2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města k informacím o schválených rozpočtových opatřeních v závěru roku k návrhu na převod části výsledku hospodaření z hospodářské činnosti města do fondu rezerv a rozvoje k návrhu na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 1/1, spočívající v navýšení rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav na r o prostředky z fondu rezerv a rozvoje a z přebytku hospodaření v r k návrhu na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 1/2 navýšení rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav, kap. 11 o neinvestiční účelovou dotaci za státního rozpočtu na výplatu příspěvku na péči a dávky pomoci v hmotné nouzi v roce k návrhu na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 1/3, přesun finančních prostředků z kapitoly 07 na kapitolu 01 (příměstské části nákup služeb a opravy a udržování) k návrhu na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 14/1 v roce 2008 navýšení rozpočtu města o částku Kč na věcné prostředky pro jednotku Sboru dobrovolných hasičů v Mladé Boleslavi Podlázkách (JSDH) k návrhu na schválení pravidel poskytování podpory organizacím a sdružením, které využívají ledovou plochu na zimním stadionu v Mladé Boleslavi k návrhu na zřízení fondu pro poskytování pomoci občanům postiženým ekonomickou krizí k návrhu na schválení rozdělení Grantů města Mladá Boleslav v roce k návrhu na schválení poskytnutí neinvestiční dotace v roce 2009 Tělovýchovné jednotě Auto Škoda k návrhu záměru zřídit na Základní škole Mladá Boleslav, Václavkova 1040, dvě třídy mateřské školy k návrhu na schválení smlouvy o půjčce mezi statutárním městem Mladá Boleslav a Základní školou Mladá Boleslav, Komenského nám k návrhu na rozhodnutí zastupitelstva města o nepeněžitém vkladu nemovitého majetku města do základního kapitálu společnosti Koupaliště Mladá Boleslav s. r. o k návrhu na schválení prodeje nebytového prostoru č. 887/133 v k.ú. Mladá Boleslav na základě výběrového řízení č. 9/2008, konaného dne k návrhu na částečnou revokaci usnesení ZM č ze dne a na schválení prodeje bytu č. 977/1 na náměstí Republiky, ideálních podílů na společných částech domu a ideálních podílů na pozemcích v k. ú. Mladá Boleslav, podle zák. č. 72/1994 Sb k návrhu na revokaci usnesení ZM č ze dne a na vzdání se jednoho ze zástavních práv k pp. 570/9 v k.ú. Mladá Boleslav, které je v KN zapsáno duplicitně (manželé Mansfeldovi dlužníci, p. Nosková zástavce) k návrhu na směnu pozemků v k. ú. Mladá Boleslav (Bondy Centrum s. r. o.) 1750

2 3146. k návrhu na prodej pp. 161/4 a 161/7, části stp a částí pp. 161/1, 161/5, 161/9 a 1244/1 v k.ú. Mladá Boleslav (Na Kozině) k návrhu na prodej pp. 113/3 a stp. 826/2 v k. ú. Mladá Boleslav (Ing. Jaček, pan Dobai) k návrhu na prodej částí pp. 707/2 a 709 v k. ú. Podlázky (manželé Vokáčovi) k návrhu na prodej pozemkové parcely 247/51 v k. ú. Řepov (pan Šrajer) k návrhu na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 14/2 v roce snížení rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav, kap.11 sociální věci, o neinvestiční účelovou dotaci ze státního rozpočtu na dávky sociální péče pro těžce zdravotně postižené a dávky pomoci v hmotné nouzi v roce k návrhu na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 1/4 v roce 2009 navýšení rozpočtu města o částku ,-- Kč na věcné prostředky pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů v Mladé Boleslavi Podlázkách (JSDH) k návrhu na schválení roční zprávy o postupu realizace Integrovaného plánu rozvoje města pro Regionální operační program NUTS II Stř. Čechy 1751

3 č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 29. ledna 2009 k informacím o schválených rozpočtových opatřeních v závěru roku 2008 bere na vědomí informaci o provedených rozpočtových opatřeních, schválených Radou města Mladá Boleslav dne , která vstoupila v platnost od do , v rámci usnesení zastupitelstva města Mladá Boleslav č ze dne : 1. Rozpočtové opatření č. 13/1 OŠKTv usnesení RM č Rozpočtové opatření č. 13/2 SpO usnesení RM č Rozpočtové opatření č. 13/3 OStRM usnesení RM č Rozpočtové opatření č. 13/4 OStRM usnesení RM č Rozpočtové opatření č. 13/5 OSV usnesení RM č.3052 dle důvodové zprávy č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 29. ledna 2009 k návrhu na převod části výsledku hospodaření z hospodářské činnosti města do fondu rezerv a rozvoje I. převod části výsledku hospodaření z hospodářské činnosti města za r ve výši 5 mil. Kč do fondu rezerv a rozvoje II. u k l á d á vedoucímu ekonomického odboru realizovat neprodleně výše uvedené usnesení č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 29. ledna 2009 k návrhu na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 1/1, spočívající v navýšení rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav na r o prostředky z fondu rezerv a rozvoje a z přebytku hospodaření v r

4 I. rozpočtové opatření č. 01/01 v roce navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav o částku ,-- Kč - navýšení příjmů pol převody z vlastních rezervních fondů a navýšení výdajů: kap. 01, org. 0101, 5512, pol nákup automobilu pro hasiče ,- Kč kap. 01, org. 0107, 6171, pol zpracování koncepce cestovního ruchu ,- Kč kap. 02, org. 0000, 6171, pol příděl Fondu pro poskytování pomoci občanům postižených ekonomickou krizí ,- Kč kap. 03, org. 0231, 3639, pol nákup pozemků ,- Kč kap. 06, org. 0221, 3639, pol provoz. náklady budovy v Tylově ulici ,- Kč kap. 06, org. 0360, 3111, pol dotace soukromé MŠ a jesle REZA o.p.s ,- Kč kap. 06, org. 0003, 3412, pol dotace SK na údržbu hřišť v majetku města ,- Kč kap. 06, org. 0201, 3399, pol nákup pamětních mincí vítání občánků ,- Kč kap. 06, org. 0200, 3399, pol partnerská města Eurovíkend ,- Kč kap. 07, org. 3030, 2212, pol rekonstrukce Folprechtova-Štechova ,- Kč kap. 07, org. 3031, 2321, pol kanalizace Chrást, Vinecká ,- Kč kap. 07, org. 3300, 3639, pol Staroměstské náměstí ,- Kč kap. 07, org. 4115, 3412, pol tribuna atletického stadionu ,- Kč kap. 07, org. 5006, 3639, pol výtah Na Karmeli ,- Kč kap. 07, org. 4170, 3412, pol skatepark ,- Kč kap. 07, org. 4133, 3412, pol dokumentace hřiště u ZŠ Dr. E. Beneše, Laurinova ,- Kč kap. 07, org. 0000, 2112, pol investiční rezerva ,- Kč C e l k e m ,- Kč I I. u k l á d á správcům jednotlivých kapitol rozpočtu města realizovat výše uvedené usnesení ---- č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 29. ledna 2009 k návrhu na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 1/2 navýšení rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav, kap. 11 o neinvestiční účelovou dotaci za státního rozpočtu na výplatu příspěvku na péči a dávky pomoci v hmotné nouzi v roce 2009 rozpočtové opatření č. 1/2 v roce 2009: navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav o částku: 1) ,- Kč - navýšení příjmů pol ÚZ neinvestiční účelová dotace ze státního rozpočtu na rok 2009 a navýšení výdajů kap. 11, org. 0052, par. 4195, pol na výplatu příspěvku na péči 1753

5 2) ,-- Kč navýšení příjmů pol ÚZ neinvestiční účelová dotace ze státního rozpočtu pro rok 2009 a navýšení výdajů kap. 11, par. dle přílohy č. 1. pol. 5410, ÚZ na dávky pomoci v hmotné nouzi č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 29. ledna 2009 k návrhu na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 1/3 - přesun finančních prostředků z kapitoly 07 na kapitolu 01 (příměstské části nákup služeb a opravy a udržování) rozpočtové opatření č. 1/3 v roce 2009: změnu rozpočtu města Mladá Boleslav v celkové částce ,- Kč přesun finančních prostředků z kapitoly 07, org. 335, 3639, položka příměstské části investice na kap. 01, org. 335, 3639, položka 5169 nákup služeb v částce ,-- Kč a na kap. 01, org. 335, 3639, položka 5171 opravy a udržování v částce ,-- Kč č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 29. ledna 2009 k návrhu na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 14/1 v roce 2008 navýšení rozpočtu města o částku ,-- Kč na věcné prostředky pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů v Mladé Boleslavi Podlázkách (JSDH) rozpočtové opatření č. 14/1 v roce 2008 navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav o částku ,- Kč pol navýšení příjmů, neinvestiční přijaté dotace od krajů, UZ a navýšení výdajů kap. 01, org. 101, par. 5512, pol ochranné pracovní pomůcky, UZ č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 29. ledna 2009 k návrhu na schválení pravidel poskytování podpory organizacím a sdružením, které využívají ledovou plochu na zimním stadionu v Mladé Boleslavi 1754

6 I. 1. pravidla podpory pro mateřské školy a základní školy ve výši 2.100,- Kč na 1 hodinu využití ledové plochy ve velké hale a 1.600,- Kč na 1 hodinu využití ledové plochy v malé hale. Pro oddíly krasobruslení a Bruslařský klub Mladá Boleslav, a.s. ve výši 2.500,- Kč na 1 hodinu využití ledové plochy ve velké hale a 2.000,- Kč na 1 hodinu využití ledové plochy v malé hale. Limit pro oddíly krasobruslení činí 6 hodin týdně pro 1 oddíl. Pro hodiny krasobruslení nad stanovený limit činí výše podpory 2.100,- Kč na 1 hodinu využití ledové plochy ve velké hale a 1.600,- Kč na 1 hodinu využití v malé hale. Do velké haly činí výše podpory 2.500,- Kč na 1 hodinu 1 x týdně pro Koupaliště Mladá Boleslav s.r.o. za účelem 1 hodiny bruslení seniorů nad 60 let. 2. s tím, že pravidla uvedená v bodě 1. tohoto usnesení platí pro rok 2009 s účinností od a s tím, že podpora dle bodu 1. tohoto usnesení bude poskytována dotčeným organizacím formou účelové neinvestiční dotace na základě předložených fakturačních dokladů měsíčně. I I. u k l á d á vedoucímu odboru ŠKTv zajistit realizaci usnesení č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 29. ledna 2009 k návrhu na zřízení fondu pro poskytování pomoci občanům postiženým ekonomickou krizí I. zřízení Fondu pro poskytování pomoci občanům postižených ekonomickou krizí, jeho statut (příloha č. 1 dle důvodové zprávy) a specifické náležitosti smlouvy (příloha č. 2 dle důvodové zprávy) se zapracováním schválených změn I I. u k l á d á ekonomickému odboru zřídit Fond pro poskytování pomoci občanům postižených ekonomickou krizí na zvláštním bankovním účtu města. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 29. ledna 2009 k návrhu na schválení rozdělení Grantů města Mladá Boleslav v roce

7 I. b e r e n a v ě d o m í následující rozdělení finančních prostředků na Granty 2009: NÁZEV (JMÉNO) A SÍDLO (BYDLIŠTĚ), PŘÍP. DATUM NAROZENÍ U FO IČ ÚČEL ČÁSTKA 1. Original Swing Band Swingová bitva ,- Pod oborou 811, Kosmonosy, hudební večery swingových orch. Vyhodnocení turnovského 2. Tělocvičná jednota SOKOL MB mapového okruhu ,- Palackého 223, Mladá Boleslav, - fotografie pro širokou veřejnost Akce seniorů k oslavám 3. Mgr. Helena Červená let MDMB ,- Kezeliova 226, Mladá Boleslav, - literární soutěž Akce seniorů k oslavám 4. Mgr. Helena Červená let MDMD ,- Kezeliova 226, Mladá Boleslav, protagonisté Nového divadla 5. Muzeum Mladoboleslavska Výstava 100 let MDMB ,- Staroměstské nám. 1, Mladá - obrazové, písemné i Boleslav, fotografické dokumenty 6. Muzeum Mladoboleslavska Průvod tříkrálový 5.000,- Staroměstské nám. 1, Mladá - průvod historickým Boleslav, centrem města Sbor Jednoty bratrské v Mladé Poznávací přednášky - 7. Boleslavi cestománie 5.000,- Blahoslavova 187/9, Mladá - přednášející navštívili cizí Boleslav země Divadlo poezie činnost 8. Jaroslava Jenčíková v r ,- Jemníky 63, Mladá Boleslav, - nácvik soutěžního vystoupení Mladoboleslavský komorní Česko německý komorní 9. orchestr, o.s orchestr 5.000,- 17.listopadu 1325, Mladá Boleslav, - dva koncerty 10. Mladoboleslavský komorní Národní festival 5.000,- orchestr, o.s neprofesionálních 17.listopadu 1325, Mladá Boleslav, komorních a symfonických těles 11. PAPRSEK MLADÁ BOLESLAV, III.JARNÍ POP SONG FEST ,- Laurinova 387/12, Mladá Boleslav, - přehl.dětských pěveckých souborů 12. Rudolf Kulka Jazz pro radost-poznání a obohacení ,- Pezinská 856, Mladá seriozní hudbou(-veřejnost) Boleslav 13. Divadelní spolek Větry o.s Ochotnická představení divadelního ,- Boženy Němcové 378, Mladá Boleslav, spolku, nastudiv.nové divadelní hry 14. Český svaz žen, o.s. Ženy ve světle dějin období 5.000,- 1756

8 Staroměstské nám.150, Mladá Boleslav Gymnázium Dr.Josefa Pekaře Palackého 211, Mladá Boleslav PÁTÁ ŽUPA SDRUŽENÝCH OBCÍ BARÁČNÍKŮ VÁCLAVA BUDOVCE Z BUDOVA a 18. století vydání brožury Almanach studentské tvorby jsem tady a jsem tady doma 5.000,- Oslava staročeských májů stavění 5.000,- a kácení májky, zachování Mladá Boleslav tradic Kultura města Mladá Boleslav, a.s Koncertní sezóna ,- Dukelská 1093, Mladá Boleslav Cyklus koncertů 9 vystoupení Kultura města Mladá Boleslav, Stanislav Kovář - a.s monografie ,- Dukelská 1093, Mladá Boleslav - zmapování tvorby výtvarníka Kultura města Mladá Boleslav, Žijeme tu všichni spolu - a.s výstava ,- Dukelská 1093, Mladá Boleslav hluchoslepých a postiž. umělců Příprava a realizace koncertních ,- 20. Smíšený pěvecký sbor BOLESLAV Kezeliova 226/2,Mladá Boleslav Vystoupení v r Smíšený pěvecký sbor BOLESLAV 10.ročník regionálního festivalu ,- Kezeliova 226/2,Mladá Boleslav sborového zpěvu 22. Sportovní klub GATE OF POWER MB O nejsilnějšího Boleslavska ,- Josefodolská 15, Debř, Mladá Boleslav ročník Mladoboleslavsk. poháru 23. Základní škola Mladá Boleslav Využití sportovního areálu ,- 5.ZŠ - Dukelská 1112, Mladá Boleslav - zpřístupnění široké veřejnosti 24. Tělovýchovná jednota Auto Škoda Za posledním puchýřem akce ,- U stadionu 1322/II,Mladá Boleslav Klubu českých turistů 25. Tělovýchovná jednota Auto Škoda Oslavy 60 let basketbalu v Mladé ,- U stadionu 1322/II,Mladá Boleslav Boleslavi seznámení občanů s historií tohoto sportu 26. AC Mladá Boleslav, o.s Sportovní aktivity ,- 27. U Stadionu 1118, mladá Boleslav, Základní škola Mladá Boleslav, Jilemnického Jilemnického 1152, Mladá Boleslav, 76. ročník Běh Štěpánkou v MB a 11. ročník Běhu Emila Zátopka Sportovní maratóny basketbal 5.000,- florbal 12hod.maratón pro veřejn. 1757

9 28. Pionýrské centrum Mladá Boleslav V zdravém těle zdravý duch 5.000,- Václavkova 1040, Mladá Boleslav, - víkendové akce nohejbal, laktos Pionýrská skupina 1.PTS Táborník M.Boleslav Nový sport FLORBAL sport 5.000,- pionýrské oddíly Středočeského kraje, pro širokou veřejnostturnaje za Erbenova 427, Mladá Boleslav, účasti dalších měst 30. Bc.Petr Manďák, Zalužanská 1272 Bruslení Mladou Boleslaví na ,- Mladá Boleslav bruslích a kolech ulicemi MB 31. Spinning MB SPINNINGLIVESHOW ,- Štechova 164, Mladá Boleslav, propojení sportu s hudbou 32. Okresní sdružení Českého svazu tělesné výchovy HOKEJBAL PROTI DROGÁM 4.000,- Táborská 951, Mladá Boleslav, okresní kolo 33. Tělovýchovná jednota Auto Škoda ŠKOLIČKA BRUSLENÍ ,- U stadionu 1322/II,Mladá Boleslav Výuka bruslení formou her Abadá Capoeira Mladá Boleslav 34. o.s Jogos Integrados ,- Zalužanská 1273, Mladá Boleslav, mezinárodní soutěž na úrovni MČR Den otců zábavné odpoledne ,- 35. Demokratický institut Štírova 1002, Mladá Boleslav, plné her pro rodiče s dětmi 36. Volejbalový klub Mladá Boleslav Oslavy 40.výročí založení VK 5.000,- Na Štěpánce 1230, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav 37. Sokolská župa Fugnerova Župní přebor ve šplhu a plavání 3.000,- Dětí Palackého 223, Mladá Boleslav, 38. Stelárium na Bc.Pavel Brom, mladoboleslavské 4.000,- Na Radouči 1138, Mladá Boleslav hvězdárně (obdoba planetária) 39. Občanské sdružení STROM Dětský den Občanského 3.000,- ŽIVOTA sdružení Kellnerova 478, Mladá Boleslav, Strom života 6.ročník 40. Sbor Jednoty bratrské v Mladé Boleslavi Exit z nudy soutěže ,- Blahoslavova 187/9, MB - kopaná, florbal a další 41. Mateřská škola Sluníčko Hudební pohádka nastudování ,- Havlíčkova 1153, Mladá Boleslav, dvoudílné hudební pohádky 42. Pionýrské centrum Mladá Boleslav Modeláři a veřejnost, prezentace ,- 1758

10 Václavkova 1040, Mladá Boleslav, této činnosti 43. Pionýrská skupina 1.PTS Táborník M.Boleslav 1.PTS Táborník a akce pro veřejn ,- pionýrské oddíly Středočeského kraje, v r několik desítek akcí Erbenova 427, Mladá Boleslav, sportovních i kulturních 44. Pionýrská skupina 1.PTS Táborník M.Boleslav Něco nového něco zajímavého 8.000,- pionýrské oddíly Středočeského kraje, všechny Airsoft, přibal, fantazy.. Erbenova 427, Mladá Boleslav, Občanské sdružení Výr Projekt na vznik literárně dramatic ,- 17. listopadu 1285, Mladá Boleslav, kroužku pro rodiče s nejmlad.dětmi 46. Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko Poznej svoje město hra zaměřená 2.500,- Dakota Mladá Boleslav, Štěpánka 1302, M.B. na poznání města Preventivní přednášky na ZŠ a SŠ ,- 47. Slánka S.K.Neumanna 389/25, Mladá Boleslav, Závěrečné představení Dětského ,- 48. Divadýlko na dlani, listopadu 1174, Mladá Boleslav divadelního studia 49. Dům dětí a mládeže Na Výstavišti Mládež v akci ICM ,- Husova 201, Mladá Boleslav, využití Informač.centra pro mládež 50. Dům dětí a mládeže Na Výstavišti Tudy z nudy tradiční akce ,- Husova 201, Mladá Boleslav, Podvečer se skřítky, Masopust Dům dětí a mládeže Na Výstavišti Boleslavská scéna Festival ,- Husova 201, Mladá Boleslav, pana Pipa, Divadlo v plenéru 52. Demokratický institut Cesta lidstva k demokracii ,- Štírova 1002, Mladá Boleslav, cyklus přednášek a besed pro žáky 53. Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko PANDA hry a zkoušky zaměřené ,- Dakota Mladá Boleslav, Štěpánka 1302, M.B. ochranu přírody 54. Agility Mladá Boleslav o.s. Mladoboleslavský voříšek ,- Žižkova 515, Mladá Boleslav, setkání majitelů psů bez průkazů 55. Společnost pro podporu lidí s mentálním posti- Setkání s Adventem vánoční ,- žením v České republice, os. okresní orgakoncert vystoupení profesionáln. nizace SPMP ČR v mladé Boleslavi zpěváků, ale dále i vystoupení Václavkova 950,Mladá Boleslav, postižených dětí 1759

11 56. Společnost pro podporu lidí s mentálním posti Vzdělávání bez hranic ,- žením v České republice, os. okresní orgazapojením mládeže i dospělých lidí nizace SPMP ČR v Mladé Boleslavi s mentálním či kombinovaným Václavkova 950, Mladá Boleslav, postižením do vzdělávací činnosti. Renata Nekolová Linka důvěry Týdny pro duševní a ,- 57. SOS tělesné zdraví Václavkova 950, Mladá Boleslav v r prevence kriz. stavů 58. Služba škole MB Tématické procházky pro seniory ,- V.Klementa 601, Mladá Boleslav MB - poznávání historie a současn. 59. Služba škole MB Jak se co dělá seznámení s tradič ,- V.Klementa 601, Mladá Boleslav řemesly a současným podnikáním Sjednocená organizace nevidomých a Výstava kompenzačních pomůcek ,- 60. slabozrakých České republiky pro zrakově postižené a nevidomé Krakovská 21, Praha 1, Občanské sdružení Výr Den zdraví cvičení, odborné 6.000,- 17.listopadu 1285, Mladá Boleslav, služby a výstava 62. Slánka Dětský tábor Po stopách Cyrila a ,- S.K.Neumanna 389/25, Mladá Boleslav, Metoděje 63. Český svaz žen, o.s. Zdravý životní styl přednášky 7.000,- Staroměstské nám.150, Mladá Boleslav o zdravém životním stylu 64. Česká společnost pro duševní zdraví Svépomocné klubové zařízení pro ,- Nový park 1262, Mladá Boleslav, zdravotně postižené spoluobčany v obl.duševn.zdraví a sociál.služby Aktivizační programy pro 65. TyfloCentrum Praha, o.p.s Krakovská 1695/21,Nové Město,Praha 1, TyfloCentrum Praha, o.p.s Krakovská 1695/21,Nové Město,Praha 1,11000 nevidomé ,- a slaboz.obč.mbbesedy,kultur.akce Vzdělávací víkendový pobyt pro ,- dobrovolníky první pomoc,komunikační dovednosti 1760

12 I I. následující rozdělení finančních prostředků na Granty 2009: 1. Divadýlko na dlani, listopadu 1174, Mladá Boleslav 2. Dům dětí a mládeže Na Výstavišti Husova 201, Mladá Boleslav, Léto na dlani,letní plenérová scéna ,- 14tiden.festival amat. divad. soub. Mladá Boleslav brána ke kvalitněj ,- šímu životu ekolog. témata I I I. u k l á d á vedoucímu odboru ŠKTv zajistit realizaci usnesení do č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 29. ledna 2009 k návrhu na schválení poskytnutí neinvestiční dotace v roce 2009 Tělovýchovné jednotě Auto Škoda I. poskytnutí neinvestiční dotace ve výši ,-Kč Tělovýchovné jednotě Auto Škoda, IČ: , U Stadionu 1322, Mladá Boleslav, na částečnou úhradu nájmů bazénu za měsíce VII. XII I I. u k l á d á vedoucímu odboru ŠKTv zajistit realizaci usnesení do , pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci tohoto usnesení na nejbližším zasedání rady města. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 29. ledna 2009 k návrhu záměru zřídit na Základní škole Mladá Boleslav, Václavkova 1040, dvě třídy mateřské školy I. záměr zřídit na Základní škole Mladá Boleslav, Václavkova 1040, IČ: , dvě třídy mateřské školy pro 55 dětí, jako součást základní školy. 1761

13 I I. u k l á d á vedoucímu OStRM Ing. Devátému zajistit realizaci usnesení do č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 29. ledna 2009 k návrhu na schválení smlouvy o půjčce mezi statutárním městem Mladá Boleslav a Základní školou Mladá Boleslav, Komenského nám. 91 uzavření smlouvy o půjčce mezi Statutárním městem Mladá Boleslav, se sídlem Komenského nám. 61, Mladá Boleslav, IČ a Základní školou Mladá Boleslav, Komenského nám. 91, se sídlem Komenského nám. 91, Mladá Boleslav, IČ , jejímž předmětem je bezúročná půjčka částky ,-Kč. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 29. ledna 2009 k návrhu na rozhodnutí zastupitelstva města o nepeněžitém vkladu nemovitého majetku města do základního kapitálu společnosti Koupaliště Mladá Boleslav s. r. o. I. vložení následujícího nemovitého majetku statutárního města Mladá Boleslav : - budova čp (objekt občanské vybavenosti) v obci Mladá Boleslav II postavená na pozemku stavební parcela č pozemek stavební parcela č o výměře 3234 m2 zastavěná plocha a nádvoří - pozemek parcelní č. 655/60 o výměře m2 ostatní plocha, jiná plocha - pozemek parcelní č. 655/59 o výměře m2 ostatní plocha, jiná plocha vše v katastrálním území a obci Mladá Boleslav a zapsáno u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mladá Boleslav, na listu vlastnictví číslo pro obec a katastrální území Mladá Boleslav, nepeněžitým vkladem do základního kapitálu společnosti Koupaliště Mladá Boleslav s.r.o. v hodnotě podle posudku zpracovaného znalcem nezávislým na společnosti, jmenovaným za tím účelem soudem. 1762

14 I I. p o v ě ř u j e jednatele společnosti provedením všech právních úkonů nezbytných k zajištění zvýšení základního kapitálu společnosti a zápisu zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 29. ledna 2009 k návrhu na schválení prodeje nebytového prostoru č. 887/133 v k.ú. Mladá Boleslav na základě výběrového řízení č. 9/2008, konaného dne I. prodej nebytového prostoru č. 887/133 o celkové výměře 51 m 2 nacházející se v domě čp. 887 v ulici Havlíčkova, v části obce Mladá Boleslav II postaveném na pozemku stp a příslušný spoluvlastnický podíl ve výši 510/39575 na společných částech uvedeného domu a stejný spoluvlastnický podíl ve výši 510/39575 na pozemku stp o výměře 756 m 2, vše v k.ú. Mladá Boleslav podílem ½ panu Ing. Luboši Vítovi, nar. xxx, bytem xxx, Liberec 1 a podílem ½ panu Karlu Matuškovi, nar. xxx, bytem xxx, Liberec za cenu ,-Kč I I. u k l á d á vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci tohoto usnesení na nejbližším zasedání ZM. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 29. ledna 2009 k návrhu na částečnou revokaci usnesení ZM č ze dne a na schválení prodeje bytu č. 977/1 na náměstí Republiky, ideálních podílů na společných částech domu a ideálních podílů na pozemcích v k. ú. Mladá Boleslav, podle zák. č. 72/1994 Sb. I. r e v o k u j e částečně usnesení ZM č ze dne , a to v bodě II. a) prodej bytu, ideálního podílu na společných částech domu a ideálního podílu na stp. v k. ú. Mladá Boleslav jeho nájemci při platbě do 90 dnů od podpisu kupní smlouvy (dle směrnice), po splnění všech závazků vyplývajících z nájemní smlouvy: a) v domě čp. 977 na stp o výměře 461 m 2 na náměstí Republiky v části obce Mladá Boleslav III v k.ú. Mladá Boleslav 1763

15 č. 977/1 podílem 1/2 paní Pavle Rychecké (nar. xxx) a podílem 1/2 panu Janu Duplinskému (nar. xxx), oba trvale bytem xxx, Mladá Boleslav (1+1, 50 m 2 ) za cenu ,- Kč (6) I I. prodej bytu, ideálního podílu na společných částech domu a ideálního podílu na stp. v k. ú. Mladá Boleslav jeho nájemci při platbě do 90 dnů od podpisu kupní smlouvy (dle směrnice), po splnění všech závazků vyplývajících z nájemní smlouvy: a) v domě čp. 977 na stp o výměře 461 m 2 na náměstí Republiky v části obce Mladá Boleslav III v k.ú. Mladá Boleslav č. 977/1 paní Pavle Rychecké (nar. xxx), trvale bytem xxx, Mladá Boleslav (1+1, 50 m 2 ) za cenu ,- Kč (6) I I I. u k l á d á vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci tohoto usnesení na nejbližším zasedání ZM. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 29. ledna 2009 k návrhu na revokaci usnesení ZM č ze dne a na vzdání se jednoho ze zástavních práv k pp. 570/9 v k.ú. Mladá Boleslav, které je v KN zapsáno duplicitně (manželé Mansfeldovi dlužníci, p. Nosková zástavce) I. r e v o k u j e své usnesení č ze dne v plném rozsahu I I. vzdání se zástavního práva k zajištění pohledávky ve výši ,-Kč,-, které bylo zřízeno k pozemkové parcele č. 570/9 (orná půda) o výměře 842 m 2 v k.ú. Mladá Boleslav na základě Smlouvy o zřízení zástavního práva ze dne mezi Městem Mladá Boleslav, IČ (jako zástavním věřitelem) a manželi Miroslavem Mansfeldem, nar. xxx a Lenkou Mansfeldovou, nar. xxx (jako dlužníky). Vlastníkem, a tedy zástavcem ppč. 570/9 je nyní paní Alice Nosková, nar. xxx. I I I. u k l á d á vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM. 1764

16 č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 29. ledna 2009 k návrhu na směnu pozemků v k. ú. Mladá Boleslav (Bondy Centrum s. r. o.) I. uzavření směnné smlouvy na směnu pozemků v k.ú. Mladá Boleslav mezi Statutárním městem Mladá Boleslav, IČ , Komenského nám. 61, Mladá Boleslav a společností Bondy Centrum s.r.o., IČ , se sídlem Hvězdova 1716/2b, Praha 4, a to dle přiloženého smluvního dokumentu (příloha č. 1) I I. u k l á d á vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 29. ledna 2009 k návrhu na prodej pp. 161/4 a 161/7, části stp a částí pp. 161/1, 161/5, 161/9 a 1244/1 v k.ú. Mladá Boleslav (Na Kozině) Zastupitelstvo města Mladá Boleslav projednalo a neschvaluje př edložený návrh. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 29. ledna 2009 k návrhu na prodej pp. 113/3 a stp. 826/2 v k. ú. Mladá Boleslav (Ing. Jaček, pan Dobai) I. prodej pozemkové parcely 113/3 (zahrada) o výměře 117 m 2 a stavební parcely 826/2 (zastavěná plocha a nádvoří společný dvůr) o výměře 108 m 2 v k.ú. Mladá Boleslav, z majetku Statutárního města Mladá Boleslav do vlastnictví: - Ing. Martina Jačka, nar. xxx, bytem xxx, Mladá Boleslav II, (podílem 2858/3229) - pana Stanislava Dobaie, nar. xxx, bytem xxx, Mladá Boleslav (podílem 371/3229) a to pp. 113/3 za cenu 830,- Kč/m 2 a stp. 826/2 za cenu 1.500,- Kč/m 2, s připočtením nákladů na technické zabezpečení prodeje 1765

17 I I. u k l á d á vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 29. ledna 2009 k návrhu na prodej částí pp. 707/2 a 709 v k. ú. Podlázky (manželé Vokáčovi) I. prodej části pozemkové parcely 707/2 (ostatní plocha neplodná půda) o výměře cca 30 m 2 a části pozemkové parcely 709 (ostatní plocha neplodná půda) o výměře cca 250 m 2 v katastrálním území Podlázky, z majetku Statutárního města Mladá Boleslav do spoluvlastnictví (SJM) panu Aleši Vokáčovi, nar. xxx a paní Kateřině Vokáčové, nar. xxx 1977, společně bytem xxx, Mladá Boleslav, a to za cenu 200,- Kč/m 2, s připočtením nákladů na technické zabezpečení prodeje a s tím, že definitivní výměra převáděných částí pozemků bude stanovena příslušným geometrickým plánem I I. u k l á d á vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 29. ledna k návrhu na prodej pozemkové parcely 247/51 v k. ú. Řepov (pan Šrajer) I. prodej pp. 247/51 (orná půda) o výměře m 2 v katastrálním území Řepov z majetku Statutárního města Mladá Boleslav do vlastnictví podnikatele pana Marka Šrajera, IČ , se sídlem U Kasáren 1377, Mladá Boleslav, za účelem výstavby obchodní jednotky centrum hudebních nástrojů, osvětlení a hudební techniky, a to za cenu 1.400,-- Kč/m 2, s připočtením nákladů na technické zabezpečení prodeje. 1766

18 I I. u k l á d á vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 29. ledna k návrhu na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 14/2 - snížení rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav, kap. 11 sociální věci, o neinvestiční účelovou dotaci ze státního rozpočtu na dávky sociální péče pro těžce zdravotně postižené a dávky pomoci v hmotné nouzi v roce 2008 rozpočtové opatření č. 14/2 v roce 2008 : snížení rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav o částku ,--Kč - snížení příjmů pol ÚZ neinvestiční účelová dotace ze státního rozpočtu pro rok 2008 a snížení výdajů kapitoly 11 sociální věci, na dávky sociální péče pro těžce zdravotně postižené a dávky pomoci v hmotné nouzi dle přílohy č.1. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 29. ledna k návrhu na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 1/4 v roce navýšení rozpočtu města o částku ,-- Kč na věcné prostředky pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů v Mladé Boleslavi Podlázkách (JSDH) rozpočtové opatření č. 1/4 v roce 2009 navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav o částku ,- Kč - navýšení výdajů, kap. 01, org. 101, par. 5512, pol ochranné pracovní pomůcky, UZ a jejich úhradu z fondu rezerv a rozvoje. č

19 Zastupitelstvo města Mladé Boleslavi ze dne 29. ledna k návrhu schválení roční zprávy o postupu realizace Integrovaného plánu rozvoje města pro Regionální operační program NUTS II Stř. Čechy roční zprávu o postupu realizace Integrovaného plánu rozvoje Statutárního města Mladá Boleslav. 1768

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 0 9 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 107 Vydána dne 24.4.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3530. ke zprávě o vyřízení interpelací 3531. k návrhu

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 1 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 44 Vydána dne 21.10.2011 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 1480. Zpráva o vyřízení interpelací 1481. Návrh na

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 0 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 160 Vydána dne 23.4.2010 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 5132. Návrh na navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 1 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 11 Vydána dne 28.1.2011 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 337. Zpráva o vyřízení interpelací 338. Zpráva o činnosti

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 0 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 145 Vydána dne 29.1.2010 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 4711. Zpráva o vyřízení interpelací 4712. Informace

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 0 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 7 Vydána dne 22.12.2010 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 217. Zpráva o vyřízení interpelací 218. Návrh na navýšení

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 1 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 41 Vydána dne 23.9.2011 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 1357. Zpráva o vyřízení interpelací 1358. Návrh na změnu

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 70 Vydána dne 23.4.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 2298. Zpráva o vyřízení interpelací 2299. Zápis o kontrole

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 1 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 26 Vydána dne 26.5.2011 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 900. Zpráva o vyřízení interpelací 901. Zpráva o tvorbě

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 99 Vydána dne 16.11.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3130. Zpráva o vyřízení interpelací 3131. Návrh na

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 102 Vydána dne 14.12.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3270. Návrh na zajištění rozpočtových opatření v závěru

Více

SBÍRKA USNESENÍ. 3275. k návrhu na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav, rozpočtové

SBÍRKA USNESENÍ. 3275. k návrhu na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav, rozpočtové Roč ník 2009 SBÍRKA USNESENÍ města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 100 Vydána dne 27. února 2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3262. ke zprávě o vyřízení interpelací vznesených

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 3 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 107 Vydána dne 1. 2. 2013 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3421. Zpráva o vyřízení interpelací 3422. Návrh plánu

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2009

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2009 Roč ník 2009 SBÍRKA USNESENÍ města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 131 Vydána dne 23.10.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 4315. Zpráva o vyřízení interpelací 4316. Návrh na změnu

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 0 8 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 79 Vydána dne 29. srpna 2008 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 2723. ke zprávě o vyřízení interpelací vznesených

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 1 Číslo 54 Usnesení zastupitelstva města 1798. Zpráva o vyřízení interpelací S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Obsah: 1799. Návrh Obecně závazné vyhlášky o

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 0 9 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 140 Vydána dne 18.12.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 4557. Zpráva o vyřízení interpelací 4558. Návrh na

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2010

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2010 Roč ník 2010 SBÍRKA USNESENÍ města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 4 Vydána dne 26.11.2010 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 92. Zpráva o činnosti finančního výboru Zastupitelstva

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 1 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 22 Vydána dne 29.4.2011 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 768. Zpráva o vyřízení interpelací 769. Návrh na změnu

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 0 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 182 Vydána dne 24.9.2010 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 5775. Zpráva o vyřízení interpelací 5776. Návrh na

Více

SBÍRKA USNESENÍ. města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 7 Vydána dne 22. prosince 2006 Obsah: Usnesení zastupitelstva města

SBÍRKA USNESENÍ. města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 7 Vydána dne 22. prosince 2006 Obsah: Usnesení zastupitelstva města Roč ník 2006 SBÍRKA města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 7 Vydána dne 22. prosince 2006 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 134. k návrhu na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav na rok

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 0 9 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 111 Vydána dne 22.5.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3675. Zpráva o vyřízení interpelací 3676. Zápis o kontrole

Více

SBÍRKA USNESENÍ. města Mladá Boleslav ve volebním období 2002-2006 Číslo 141 Vydána dne 24. března 2006 Obsah: Usnesení zastupitelstva města

SBÍRKA USNESENÍ. města Mladá Boleslav ve volebním období 2002-2006 Číslo 141 Vydána dne 24. března 2006 Obsah: Usnesení zastupitelstva města Roč ník 2006 SBÍRKA města Mladá Boleslav ve volebním období 2002-2006 Číslo 141 Vydána dne 24. března 2006 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3463. k informaci o aktuálním stavu projektu výstavby BONDY

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 0 8 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 79 Vydána dne 29. srpna 2008 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 2479. ke zprávě o vyřízení interpelací vznesených

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2007

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2007 Roč ník 2007 SBÍRKA města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 45 Vydána dne 26. října 2007 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 1277. ke zprávě o vyřízení interpelací ze srpnového zasedání

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 76 Vydána dne 25.5.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 2453. Zpráva o tvorbě a čerpání rozpočtu města Mladá

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 1 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 31 Vydána dne 1.7.2011 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 1063. Zpráva o vyřízení interpelací 1064. Návrh závěrečného

Více

SBÍRKA USNESENÍ. města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 129 Vydána dne 9.10.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města

SBÍRKA USNESENÍ. města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 129 Vydána dne 9.10.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města Roč ník 2009 SBÍRKA USNESENÍ města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 129 Vydána dne 9.10.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 4276. Návrh na změnu rozpočtu Statutárního města Mladá

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 0 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 155 Vydána dne 26.3.2010 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 4987. Zpráva o vyřízení interpelací 4988. Návrh na

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 66 Vydána dne 26.3.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 2185. Zpráva o vyřízení interpelací 2186. Doplnění návrhu

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2007

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2007 Roč ník 2007 SBÍRKA města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 22 Vydána dne 27. dubna 2007 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 555. ke zprávě o vyřízení interpelací z jednání zastupitelstva

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2009

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2009 Roč ník 2009 SBÍRKA USNESENÍ města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 126 Vydána dne 25.9.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 4214. Zpráva o vyřízení interpelací 4215. Návrh na změnu

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 3 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 117 Vydána dne 26.4.2013 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3794. Návrh na úhradu podílu nákladů na revitalizaci

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 0 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 170 Vydána dne 25.6.2010 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 5431. Návrh závěrečného účtu Statutárního města Mladá

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 0 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 151 Vydána dne 26.2.2010 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 4837. Zpráva o vyřízení interpelací 4838. Zpráva o

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2006

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2006 Roč ník 2006 SBÍRKA města Mladá Boleslav ve volebním období 2002-2006 Číslo 144 Vydána dne 21. dubna 2006 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3560. ke zprávě o činnosti finančního výboru za rok 2005 3561.

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2007

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2007 Roč ník 2007 SBÍRKA města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 32 Vydána dne 29. června 2007 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 832. ke zprávě o vyřízení interpelací vznesených na jednání

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 0 9 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 123 Vydána dne 28.8.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 4084. Zpráva o vyřízení interpelací 4085. Zpráva o

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 0 8 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 74 Vydána dne 27. června 2008 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 2298. ke zprávě o vyřízení interpelací vznesených

Více

P ř e h l e d u s n e s e n í. z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce

P ř e h l e d u s n e s e n í. z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce P ř e h l e d u s n e s e n í z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce v z a l o n a v ě d o m í v souladu s ustanovením 84 odst.

Více

3531. Zpráva o činnosti kontrolního výboru zastupitelstva města a přehled o stížnostech a peticích za rok 2012

3531. Zpráva o činnosti kontrolního výboru zastupitelstva města a přehled o stížnostech a peticích za rok 2012 R o č n í k 2 0 1 3 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 110 Vydána dne 1.3.2013 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3529. Zpráva o vyřízení interpelací 3530. Návrh na odvolání

Více

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 14/1.1 Program 14. zasedání

Více

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy.

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 15. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 21.6.2012 v 15:00 hodin ve velkém sále budovy IPOS, na ul. K. Čapka 1147 v Jeseníku 614. Zastupitelstvo města bere

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2006

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2006 Roč ník 2006 SBÍRKA města Mladá Boleslav ve volebním období 2002-2006 Číslo 133 Vydána dne 27. ledna 2006 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3299. k návrhu na úpravu čl. 24 Jednacího řádu zastupitelstva

Více

Zápis z dvacátéhoosmého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 25.05.2009 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátéhoosmého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 25.05.2009 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátéhoosmého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 25.05.2009 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 539 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 3.3.2008 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19 členů

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 0 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 166 Vydána dne 21.5.2010 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 5280. Zpráva o vyřízení interpelací 5281. Zpráva o

Více

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 41/3/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 2. zasedání ZMě. 42/3/15. ZMě schvaluje program 3. zasedání ZMě takto: Program:

Více

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 223/19/15 Rada obce Doubrava program 19. schůze Rady obce Doubrava konané dne 12. 10. 2015 1. Zahájení a procení záležitosti 2.

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2006

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2006 Roč ník 2006 SBÍRKA města Mladá Boleslav ve volebním období 2002-2006 Číslo 147 Vydána dne 19. května 2006 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3645. ke zprávě o tvorbě a čerpání rozpočtu města Mladá Boleslav

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 96 Vydána dne 19.10.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3011. Návrh na spolufinancování projektu Revitalizace

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 8. 6. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 8. 6. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 8. 6. 2015 Dlouhodobý pronájem/pacht Fierlingerovy vily odstoupení od smlouvy (mat. č. 200/2015) Usnesení č. 202/2015 ZM Sezimovo Ústí informaci

Více

U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 15/1.1 Program 15. zasedání

Více

Zápis z dvacátéhodruhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 03.11.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátéhodruhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 03.11.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátéhodruhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 03.11.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 411 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze

Více

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města.

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 22.10.2012 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 15 členů

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 19.4.2012

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 19.4.2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 19.4.2012 Přítomni: Prkno, Hájek, Pačesová, Rubeš, Baborský, Němec, Jeník Program: 1) Schválení podpisu smlouvy o smlouvě budoucí k zřízení věcného břemene na

Více

U S N E S E N Í. 5. Informace o provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2014 (tisk Z/33)

U S N E S E N Í. 5. Informace o provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2014 (tisk Z/33) 1 U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 31. března 2015 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 ZM schvaluje: odprodej části pozemku pp.168/5 o výměře cca 300 m 2 v k. ú. Mikovice Českému zahrádkářskému

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 1. zasedání zastupitelstva města dne: 16.12. 2010 Bod pořadu jednání: Věc: OC FORUM výmaz věcného předkupního práva Zpracoval: odbor, oddělení: Dagmar Salomonová

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 18. května 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov a ve čtvrtek 19. května 2011

Více

U snesení z 24. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 09. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ čp.

U snesení z 24. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 09. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ čp. U snesení z 24. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 09. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ čp. 139 1. Organizační záležitosti 24/1.1 Program 24. zasedání

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í. 3. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína (ústně)

U S N E S E N Í. 3. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína (ústně) 1 U S N E S E N Í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 11. prosince 2012 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 87 Vydána dne 23. 8. 2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 2767. Zpráva o tvorbě a čerpání rozpočtu města Mladá

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468)

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468) U S N E S E N Í z 43. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 19. června 2012, ve 14:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Prodej bytů z majetku

Více

Usnesení. Z 5. jednání ZO Koloveč konaného dne 23.11.2007 od 18.00 hod. v kulturním domě na Zichově

Usnesení. Z 5. jednání ZO Koloveč konaného dne 23.11.2007 od 18.00 hod. v kulturním domě na Zichově Usnesení Z 5. jednání ZO Koloveč konaného dne 23.11.2007 od 18.00 hod. v kulturním domě na Zichově Zastupitelstvo obce Koloveč: Schvaluje: 1. navržený program jednání 2. zápis a usnesení ze 4. jednání

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 18. 2. 2015

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 18. 2. 2015 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 18. 2. 2015 USNESENÍ č. 1/01-15 Z I. r o z h o d l o řešit příspěvek na nákup automobilu pro Český rybářský svaz, místní organizaci

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o uzavření kupní smlouvy na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu (605/11, 614/13) o Výměna van v BD čp. 261-265

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Souhlas obce dle zákona o pomoci v hmotné nouzi (mat. č. 230/2015) Usnesení č. 218/2015 vydání souhlasného stanoviska dle 33 odst. 6

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015. U S N E S E N Í z 23. schůze Rady města Kojetína, konané dne 14. října 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Usnesení. přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli 1097. Zastupitelstvo města schvaluje další postup ve věci investičního

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města.

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města. USNESENÍ 30. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 7. září 2010 usnesením č. 30/804/2010 program 30. zasedání zastupitelstva města včetně doplnění programu o body Rozdělení objektu čp. 48 v

Více

U S N E S E N Í. 3. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína (ústně)

U S N E S E N Í. 3. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína (ústně) 1 U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 17. září 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

U s n e s e n í. ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany ze dne 8. června 2015 (volební období 2014 2018)

U s n e s e n í. ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany ze dne 8. června 2015 (volební období 2014 2018) U s n e s e n í ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany ze dne 8. června 2015 (volební období 2014 2018) 38/2014-2018 Zastupitelstvo města Sedlčany bere na vědomí zprávu přednesenou panem místostarostou

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 23. 11. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 23. 11. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 23. 11. 2015 Informace ředitelky PO MSKS o činnosti v r. 2015 (mat. č. 381/2015) Usnesení č. 380/2015 informace ředitelky příspěvkové organizace

Více

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 3946/2014 spisová značka 3888/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 111. zasedání dne 6. srpna 2014 R M 1 / 1 1 1 / 1 4 program zasedání Rady města Chropyně č. 111. 1. Kontrola

Více

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008 Strana 1 z 5 Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008 Přítomni: dle presenční listiny Omluveni: Bc. Roman Staněk Návrhová komise: pan Jan Pončík Mandátová komise: Mgr. Věra

Více

Usnesení č. 3/05/15 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce ze zasedání 9 12. Hlasování o usnesení: PRO 14 PROTI 0 ZDRŽEL 0

Usnesení č. 3/05/15 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce ze zasedání 9 12. Hlasování o usnesení: PRO 14 PROTI 0 ZDRŽEL 0 Výpis usnesení - ZÁPIS č. 05 o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Hrušky konaného dne 2. 6. 2015 v 17.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Hrušky Starostka obce, Bc. Jana Filipovičová (dále jen

Více

Zápis z třicátéhotřetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 19.06.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátéhotřetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 19.06.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátéhotřetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 19.06.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 659 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze

Více

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 630 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení zastupitelstva

Více

U s n e s e n í z 20. zastupitelstva města konaného dne 26.02.2014 v malém sále Kulturního domu Staré Město

U s n e s e n í z 20. zastupitelstva města konaného dne 26.02.2014 v malém sále Kulturního domu Staré Město U s n e s e n í z 20. zastupitelstva města konaného dne 26.02.2014 v malém sále Kulturního domu Staré Město Usnesení č. 293/2014: program 20. zasedání zastupitelstva města Staré Město navržený radou města,

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Informace o konání zasedání zastupitelstva, podaná v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í ze 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 23.6.2009 303/17z předložený program 17. zasedání Zastupitelstva

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých

Více

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice U S N E S E N Í 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 10. září 2009 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 16.OO hod. ukončení : 18.OO hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl, František Jurčák,

Více

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis z dvacátého třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 21.01.2013 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátého třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 21.01.2013 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátého třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 21.01.2013 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Přítomni: Omluveni: Ing. Bohumil Petrášek, Mgr. Dagmar Rückerová, Mgr. Karel Střeleček,

Více

10. VÝPIS Z USNESENÍ

10. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 10. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 28.02.2008 272/2008 10. ZM V schvaluje vnitřní předpis města č. 6/2008 - Jednací

Více