EU peníze školám, evidence vytvořených sad DUM v šabloně III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT CZ. 1.07/1.4.00/21.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EU peníze školám, evidence vytvořených sad DUM v šabloně III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT CZ. 1.07/1.4.00/21."

Transkript

1 EU peníze školám, evidence vytvořených sad DUM v šabloně III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT CZ. 1.07/1.4.00/ Poř.č. Název - PRVOUKA Popis obsahu Prvouka 1. ročník _ROC \Velikonoce_SMART_notebook Zvyky, koledy, velikonoční symboly _ROC \Dopravní _prostředky_smart_notebook Třídění dopravních prostředků, semafor-určování a význam barev _ROC \Čas_SMART_notebook Čas-hodiny, určování dnů v týdnu _ROC \Roční_období_SMART_notebook Znaky ročních období, určování názvů měsíců _ROC \Filipojakubská_noc_SMART_notebook Zvyky a úkoly _ROC \Les_stromy_SMART_notebook Poznávání a určování základních druhů _ROC \Les_ptáci_SMART_notebook Poznávání a určování základních druhů _ROC \Les_živočichové_SMART_notebook Poznávání a určování základních druhů _ROC \Ptáci_stěhovaví_a_stálí_SMART_notebook Třídění ptáků _ROC \Lidské_tělo_SMART_notebook Základní části lidského těla _ROC \U _lékaře_smart_notebook Péče o zdraví, hygiena-zásady _ROC \Zelenina_a_ovoce_SMART_notebook Třídění ovoce a zeleniny _ROC \Výživa_SMART_notebook Kultura stolování _ROC \Práce_dospělých_SMART_notebook Význam práce dospělých _ROC \Domácí_zvířata_SMART_notebook Zvířecí rodiny, význam _ROC \Domácí_ptáci_SMART_notebook Význam domácích ptáků pro člověka _ROC \Na_louce_SMART_notebook Seznámení s rostlinami a hmyzem ve společenstvu louka _ROC \Na_poli_SMART_notebook Obilí-určování, význam, polní plevel _ROC \Léto_SMART_notebook Znaky léta, letní měsíce

2 _ROC \U_vody_SMART_notebook Vodní živočichové, žáby Prvouka 2. ročník _ROC \Velikonoce_SMART_notebook Pranostiky a velikonoční zvyky _ROC \Dopravní_prostředky_SMART_notebook Třídění-určování dopravních prostředků _ROC \Dopravní_značky_SMART_notebook Důležité dopravní značky, tel. čísla 150,155,158, _ROC \Čas_hodiny_SMART_notebook Určování času - opakování _ROC \Čas_měsíce_SMART_notebook Názvy měsíců opakování, zvuky _ROC \Roční_období_SMART_notebook Roční období znaky - měsíce _ROC \Les_stromy_SMART_notebook Les-význam, druhy stromů _ROC \Lesní_plody_byliny_houby_SMART_notebook Základní lesní plody, houby jedlé - jedovaté _ROC \Lidský_život_SMART_notebook Seznámení s etapami lidského života _ROC \Naše_tělo_SMART_notebook Opakování částí lidského těla, vnitřní orgány _ROC \Včela_medonosná_SMART_notebook Užitečnost hmyzu, opylování květů _ROC \Tažní_ptáci_SMART_notebook Základní stěhovaví ptáci, význam _ROC \Stálí_ptáci_SMART_notebook Třídění, stálí ptáci x tažní ptáci _ROC \Domácí_ptáci_SMART_notebook Význam, užitek, samec-samice-mládě _ROC \Hospodářská_zvířata_SMART_notebook Základní hospodářská zvířata, samec-samice-mládě _ROC \Den_matek_SMART_notebook Rodina, vztahy, význam matky _ROC \Na_louce_SMART_notebook Společenství louka základní rostliny, živočichové _ROC \Na_poli_SMART_notebook Společenství pole obiloviny, význam _ROC \Listnaté_stromy_SMART_notebook Základní stromy význam, národní strom _ROC \Jehličnaté_stromy_SMART_notebook Základní stromy znaky, význam Prvouka - 3. ročník _ROC \Cesta_do_školy_SMART_notebook Orientace, bezpečnost silničního provozu _ROC \Jsem_chodec_SMART_notebook Bezpečnost silničního provozu, zásady bezpečného pohybu chodce _ROC \Karviná_mé_město_SMART_notebook Základní údaje o obci Karviná _ROC \Orientace_v_krajině_SMART_notebook Hlavní a vedlejší světové strany, orientace v přírodě _ROC \Typy_krajiny_SMART_notebook Nížina, vysočina, hornatina; popis kopce _ROC \Naše_vlast_SMART_notebook Základní údaje, sousední státy, státní symboly _ROC \Lidé_a_čas_SMART_notebook Orientace v čase, měřidla, jednotky, časová přímka _ROC \Svět_kolem_nás_SMART_notebook Základní pojmy-příroda,přírodniny živé- neživé,suroviny,výrobky _ROC \Neživá_příroda_SMART_notebook Podmínky pro život-voda,vzduch,půda,světlo,teplo _ROC \Přírodniny_suroviny_výrobky_SMART_notebook Lidské výtvory-výrobky. Aplikace pojmů do denního života _ROC \Věci_a_látky_ vlastnosti_látek_smart_notebook Charakteristika věci a látek vlastnosti látek, smyslové orgány

3 _ROC \Skupenství_látek_SMART_notebook Druhy skupenství, skupenství vody tání, tuhnutí _ROC \Živá_příroda_SMART_notebook Živé přírodniny, znaky života _ROC \Houby_SMART_notebook Části těla hub, houby jedlé, jedovaté, nejedlé _ROC \Rostliny_společné_znaky_SMART_notebook Osvětlení jednotlivých znaků života _ROC \Kvetoucí_a_ nekvetoucí_rostliny_smart_notebook Dělení rostlin, význam, druhy _ROC \Užitkové_rostliny_SMART_notebook Dělení užitkových rostlin, význam, druhy _ROC \Části_kvetoucích_rostlin_1_kořen_SMART_notebook Nadzemní a podzemní část rostliny, význam kořene, různorodost kořenů _ROC \Části_kvetoucích_rostlin_2_stonek_SMART_notebook Stonek dřevnatý dužnatý, dřeviny - byliny _ROC \Části_kvetoucích_rostlin_3_list_SMART_notebook List jednoduchý složený, řapík - čepel Poř.č. Název Český jazyk ročník Popis obsahu Český jazyk 1. ročník _ROC \Znáš_pohádky_1_SMART_notebook Orientace v nejznámějších českých pohádkách, tvoření dvojic slov, sestavování slov, hra _ROC \Znáš_pohádky_2_SMART_notebook Orientace v pohádkách, práce se slovy, pexeso _ROC \O_červené_Karkulce_SMART_notebook Práce s textem, obrázková osnova _ROC \O_veliké_řepě_SMART_notebook Práce s textem, doplňování slov, pořadí vět _ROC \Písmeno_A_SMART_notebook Práce s obrázky, velké tiskací A, slova s A _ROC \Písmeno_E_SMART_notebook Práce s obrázky, velké tiskací E _ROC \Písmeno_J_SMART_notebook Práce s obrázky, velké tiskací J, skládání slov _ROC \Písmeno_M_SMART_notebook Práce s obrázky, velké tiskací M, hra se slovy _ROC \Písmeno_T_SMART_notebook Práce s obrázky, velké tiskací T, tvoření slov _ROC \Písmeno_U_SMART_notebook Práce s obrázky, velké tiskací U, tvoření slov, rozdělování slov s T,U,A _ROC \Syntéza_a_analýza_slov_SMART_notebook Hláskování slov, skládání slov, hra s obrázky _ROC \Velká_malá_písmena_SMART_notebook Přiřazování písmen,slov, pexeso _ROC \Bě_pě_vě_mě_SMART_notebook Čtení slov, rozřazování slov, doplňování slov, plnění pokynů _ROC \Ď_ť_ň_SMART_notebook Čtení slov, pexeso-slovní zásoba,tvoření - dokončování vět _ROC \Dě_tě_ně_SMART_notebook Čtení slov, práce s textem, rozřazování slov, skládání slov _ROC \Di,dy_Ti,ty_Ni,ny_SMART_notebook Čtení slov, přiřazování slov, třídění slov, _ROC \Počet_písmen_a_slov_SMART_notebook Sestavování dvojic, tvoření slov _ROC \Procvičování_ b,d_smart_notebook Čtení slov, doplňování slov podle obrázků, doplňování a rozdělování slov, oddělování slov

4 _ROC \Tvoření_vět_SMART_notebook Tvoření vět podle nápovědy, tvoření vět s náhodným slovem, křížovka _ROC \Procvičování_slabik_SMART_notebook Práce podle pokynů, skládání slov, rozřazování slov Český jazyk 2. ročník _ROC \Slovo_SMART_notebook Dělení vět na slova, počet slabik ve slově, rozřazování slov, krátké a dlouhé slabiky, _ROC \Věta_SMART_notebook Tvoření vět - procvičování _ROC \Samohlásky_SMART_notebook Doplňování slov, rozřazování slov, práce podle pokynů _ROC \Souhlásky_měkké_SMART_notebook Třídění slov, doplňování slov, práce podle pokynů _ROC \Souhlásky_tvrdé_SMART_notebook Dělení hlásek, procvičování, anagram _ROC \Procvičování_i-í_y-ý_1_SMART_notebook Opakování doplňování, třídění, práce podle pokynů _ROC \Procvičování_i-í_y-ý_2_SMART_notebook Opakování - doplňování _ROC \Druhy_vět_určování_SMART_notebook Opakování určování druhů vět práce podle pokynů _ROC \Věta_oznamovací_tázací_SMART_notebook Procvičování a zdůvodňování oznamovací a tázací věty _ROC \Věta_rozkazovací_přací_SMART_notebook Procvičování a zdůvodňování rozkazovací a přací věty _ROC \Podstatná_jména_SMART_notebook Názvy osob, zvířat, věcí, vlastnosti, dějů _ROC \Slovesa_SMART_notebook Co to je sloveso, vyhledávání sloves _ROC \Druhy_vět_SMART_notebook Věta oznamovací, tázací, rozkazovací, přací, znaménko za větou _ROC \Druhy_vět_2_SMART_notebook Druhy vět opakování, rozlišování vět, doplňovačky _ROC \Druhy_vět_procvičování_SMART_notebook Druhy vět procvičování, určování vět, znaménka za větou _ROC \Věty_se_skládají_ze_slov_SMART_notebook Počet slov ve větě, hranice slov ve větě _ROC \Pořádek_slov_ve_větě_SMART_notebook Slovní význam, tvoření vět, doplňovačky _ROC \Slova_souřadná_SMART_notebook Slova souřadná, podřazená, nadřazená _ROC \Slova_souřadná_nadřazená_podřazená_SMART_notebook Procvičování, tvorba slov, doplňovačky _ROC \Slova_souznačná_protikladná_SMART_notebook Vytváření dvojic slov souznačných, protikladných Český jazyk 3. ročník _ROC \Slovní_druhy_1_SMART_notebook Přehled slovních druhů, rozdělení _ROC \Slovní_druhy_2_SMART_notebook Řazení slovních druhů, ohebné a neohebné slovní druhy _ROC \Slovesa_1_procvičování_SMART_notebook Doplňování slovesných tvarů _ROC \Podstatná_jména_SMART_notebook Vyhledávání podstatných jmen, názvy osob, zvířat, věcí _ROC \Rod_podstatných_jmen_SMART_notebook Rod mužský, ženský, střední _ROC \Životnost_podstatných_jmen_SMART_notebook Rod mužský určování životnosti _ROC \Číslo_podstatných_jmen_SMART_notebook Číslo jednotné množné, ukazovací zájmena _ROC \Číslo_podstatných_jmen_procvičování_SMART_notebook Procvičování jednotného a množného čísla podstatných jmen

5 _ROC \Vlastní_jména_1_SMART_notebook Jména obecná a vlastní u osob a zvířat _ROC \Vlastní_jména_2_SMART_notebook Jména názvy měst, hor, řek _ROC \Přídavná_jména_1_SMART_notebook Určování přídavných jmen, tvoření přídavných jmen _ROC \Přídavná_jména_2_SMART_notebook Přídavná jména přivlastňovací, tvoření _ROC \Věta_jednoduchá_souvětí_SMART_notebook Rozdíl mezi větou jednoduchou a souvětím, spojovací výrazy, větný vzorec _ROC \Slovesa_2_SMART_notebook Osoba a číslo u sloves _ROC \Slovesa_čas_přítomný_1_SMART_notebook Přítomný čas sloves - vyvození _ROC \Slovesa_čas_přítomný_2_SMART_notebook Procvičování přítomného času u sloves _ROC \Slovesa_čas_minulý_1_SMART_notebook Minulý čas sloves - vyvození _ROC \Slovesa_čas_minulý_2_SMART_notebook Procvičování minulého času u sloves _ROC \Slovesa_čas_budoucí_1_SMART_notebook Budoucí čas sloves - vyvození _ROC \Slovesa_čas_budoucí_2_SMART_notebook Procvičování budoucího času u sloves Dějiny Historické osobnosti _ROC \Alexandr_Makedonský_SMART_notebook Život, schopnosti,vojenské úspěchy, historický význam _ROC \Jan_Amos_Komenský_SMART_notebook Život, dílo, historický význam _ROC \Jan_Hus_SMART_notebook Život, dílo, zásluhy a činy _ROC \Jan_Žižka_SMART_notebook Život, význam _ROC \Julius_Caesar_SMART_notebook Život, činy, úspěchy, výroky _ROC \Karel_IV_SMART_notebook Život, manželky, význam, historické stavby _ROC \Marie_Terezie_SMART_notebook Opakování a upevňování učiva _ROC \Josef_II_SMART_notebook Opakování a upevňování učiva _ROC \Barokní_umělci_SMART_notebook Opakování a upevňování učiva _ROC \Panovníci_novověku_SMART_notebook Opakování a upevňování učiva _ROC \Vědci_a_vynálezci_novověku_SMART_notebook Opakování a upevňování učiva _ROC \Napoleon_Bonaparte_SMART_notebook Opakování a upevňování učiva _ROC \Osobnosti_Národního_obrození_SMART_notebook Opakování a upevňování učiva _ROC Opakování a upevňování učiva \Osobnosti_vědy_a_techniky_přelomu_19_a_20_století_SMART_notebook _ROC Opakování a upevňování učiva \Osobnosti_české_kultury_přelomu_19_a_20_století_SMART_notebook _ROC \T_G_Masaryk_SMART_notebook Opakování a upevňování učiva

6 _ROC \Naši_prezidenti_SMART_notebook Opakování a upevňování učiva _ROC \Osobnosti_meziválečného_Československa_SMART_notebook Opakování a upevňování učiva _ROC \Stalin_x_Hitler_SMART_notebook Opakování a upevňování učiva _ROC \Osobnosti_protifašistického_odboje_SMART_notebook Opakování a upevňování učiva Historické události _ROC \Bitva_na_Moravském_poli_SMART_notebook Strategie a průběh bitvy, bitva pohledem historiků _ROC \Příchod_Cyrila_a_Metoděje_SMART_notebook Život, dílo, příchod na Moravu, význam _ROC \Punské_války_SMART_notebook Historie, vzájemné boje, strategie _ROC \Řecko_perské_války_SMART_notebook Přehled válek, strategie, vojevůdci _ROC \Spartakovo_povstání_SMART_notebook Základní informace, význam _ROC \Založení_Říma_SMART_notebook Romulus, Remus, formy státního zřízení, historické stavby _ROC \Zámořské_objevy_SMART_notebook Důvody a význam, slavní mořeplavci _ROC \Válka_za_nezávislost_USA_SMART_notebook Opakování a upevňování učiva _ROC \Občanská_válka_v_USA_SMART_notebook Opakování a upevňování učiva _ROC \První_světová_válka_SMART_notebook Opakování a upevňování učiva _ROC \Mnichovský_diktát_SMART_notebook Opakování a upevňování učiva _ROC \České_stavovské_povstání_SMART_notebook Opakování a upevňování učiva _ROC \Pražské_jaro_SMART_notebook Opakování a upevňování učiva _ROC \Vznik_Československa_SMART_notebook Opakování a upevňování učiva _ROC \Protektorát_Čechy_a_Morava_SMART_notebook Opakování a upevňování učiva _ROC \Světová_hospodářská_krize_SMART_notebook Opakování a upevňování učiva _ROC \Růst_fašismu_SMART_notebook Opakování a upevňování učiva _ROC \Vypuknutí_2_světové_války_SMART_notebook Opakování a upevňování učiva _ROC \Osvobozování_Československa_SMART_notebook Opakování a upevňování učiva _ROC \2_světová_válka_SMART_notebook Opakování a upevňování učiva Dějiny kultury _ROC \Egypt_SMART_notebook Historie, život, významné památky _ROC \Gotika_SMART_notebook Gotická architektura, znaky, významné stavby _ROC \Husitství_SMART_notebook Husitské bitvy, husitské zbraně _ROC \Olympijské_hry_SMART_notebook Historie, disciplíny, odměny _ROC \Románský_sloh_a_gotika_srovnání_SMART_notebook Znaky románského slohu a gotiky, architektura _ROC \Románský_sloh_SMART_notebook Románská architektura- významné stavby _ROC \Řečtí_bohové_SMART_notebook Základní informace o řeckých bozích _ROC \Osvícenství_SMART_notebook Opakování a procvičování učiva, kvíz

7 _ROC \Baroko_SMART_notebook Opakování a procvičování učiva, časová přímka _ROC \Klasicismus_SMART_notebook Opakování a procvičování učiva _ROC \Romantismus_SMART_notebook Opakování a procvičování učiva _ROC \Národní_obrození_SMART_notebook Opakování a procvičování učiva _ROC \Umělecké_styly_přelomu_19_a_20_století_SMART_notebook Opakování a procvičování učiva _ROC \Česká_kultura_přelomu_19_a_20_století_SMART_notebook Opakování a procvičování učiva _ROC \Meziválečná_kultura_SMART_notebook Opakování a procvičování učiva _ROC \Renesance_a_humanismus_SMART_notebook Opakování a procvičování učiva _ROC \Kultura_Mezopotámie_SMART_notebook Opakování a procvičování učiva _ROC \Kultura_starověkého_Egypta_SMART_notebook Opakování a procvičování učiva _ROC \Kultura_starověkého_Řecka_SMART_notebook Opakování a procvičování učiva _ROC \Řecká_mytologie_SMART_notebook Opakování a procvičování učiva Fyzika Fyzika 7. ročník _ROC \Pohyb_tělesa_SMART_notebook Pozorování těles zdánlivost pohybu, procvičování _ROC \Těleso_v_klidu_SMART_notebook Pohyb a klid těles, procvičování _ROC \Trajektorie_pohybu_SMART_notebook Pohyb tělesa a jeho stopa, příklady-procvičování _ROC \Přímočarý_pohyb_SMART_notebook Princip přímočarého pohybu - procvičování _ROC \Křivočarý_pohyb_SMART_notebook Princip křivočarého pohybu - procvičování _ROC \Dráha_rovnoměrného_pohybu_SMART_notebook Výpočet dráhy rovnoměrného pohybu, příklady _ROC \Rovnoměrný_pohyb_SMART_notebook Procvičování učiva o rovnoměrném pohybu _ROC \Nerovnoměrný_pohyb_SMART_notebook Procvičování učiva o nerovnoměrném pohybu _ROC \Rychlost_rovnoměrného_pohybu_SMART_notebook Vzorec, jednotky, příklady _ROC \Převod_jednotek_rychlosti_SMART_notebook Jednotky rychlosti, převody, příklady _ROC \Čas_rovnoměrného_pohybu_SMART_notebook Výpočet času rovnoměrného pohybu, příklady _ROC \Průměrná_rychlost_nerovnoměrného_pohybu_SMART_notebook Výpočet průměrné rychlosti, příklady, fyzikální pojmy _ROC \Graf_dráhy_nerovnoměrného_pohybu_SMART_notebook Graf dráhy a výpočet dráhy nerovnoměrného pohybu _ROC Graf dráhy, výpočet okamžité rychlosti, fyzikální jednotky \Graf_dráhy_okamžitá_rychlost_nerovnoměrného_pohybu_SMART_notebook _ROC Graf dráhy, výpočet průměrné rychlosti, fyzikální jednotky \Graf_dráhy_průměrná_rychlost_nerovnoměrného_pohybu_SMART_noteboo k _ROC \Grafikony_a_jízdní_řády_SMART_notebook Grafikon, orientace v jízdním řádu, příklady

8 _ROC \Relativnost_pohybu_těles_SMART_notebook Relativní pohyb, fyzikální pojmy, příklady _ROC \Skládání_rychlostí_pohybů_SMART_notebook Fyzikální pojmy, příklady _ROC \Rovnoměrný_pohyb_shrnutí_SMART_notebook Soubor příkladů k upevnění a procvičení učiva _ROC \Nerovnoměrný_pohyb_shrnutí_SMART_notebook Soubor příkladů k upevnění a procvičení učiva Fyzika 8. ročník _ROC \Teplota_SMART_notebook Procvičování učiva o teplotě _ROC \Teplo_SMART_notebook Rozdíl mezi teplota a teplo, fyzikální jednotka, fyzikální veličina _ROC \Vnitřní_energie_SMART_notebook Procvičování učiva o teplotě a teplu _ROC \Výpočet_tepla_SMART_notebook Výpočet tepla, fyzikální jednotky _ROC \Ohřev_tělesa_SMART_notebook Ohřev a ochlazování, rozdíly, výpočet _ROC \Chladnutí_tělesa_SMART_notebook Ochlazování a ohřev tělesa- rozdíly-příklady _ROC \Měrná_tepelná_kapacita_látky_SMART_notebook Fyzikální veličiny a značky,výpočet tepla _ROC \Druhy_vnitřní_energie_SMART_notebook Druhy vnitřní energie-tepelá, chemická, jaderná _ROC \Druhy_skupenství_látek_SMART_notebook Pevné, kapalné, plynné skupenství-procvičování _ROC \Tání_látky_SMART_notebook Vzorec, graf, příklady _ROC \Tuhnutí_látky_SMART_notebook Vzorec, graf, příklady _ROC \Vypařování_látky_SMART_notebook Vzorec, graf, jednotky,příklady _ROC \Kapalnění_látky_SMART_notebook Procvičování, příklady _ROC \Var_látky_SMART_notebook Pojem, příklady _ROC \Destilace_kapaliny_SMART_notebook Vypařování kapalnění, příklady k procvičování _ROC \Sublimace_a_desublimace_látky_SMART_notebook Pojmy, příklady k procvičování _ROC \Šíření_tepla_vedením_SMART_notebook Pojmy-vedení, vodič, izolant, příklady, procvičování _ROC \Šíření_tepla_prouděním_SMART_notebook Pojmy-proudění nucené a samovolné, příklady, procvičování _ROC \Šíření_tepla_zářením_SMART_notebook Druhy záření, infračervené záření, příklady _ROC \Shrnutí_teplo_teplota_SMART_notebook Procvičování a opakování učiva o teplu a teplotě Fyzika 9. ročník _ROC \Elektrické _vlastnosti_látek_smart_notebook Částicové složení atomu-elektron, proton, neutron, anagramy _ROC \Elektrické _pole_v_nevodiči_smart_notebook Pojmy-vodič nevodič, pokus, procvičování _ROC \Elektrické _pole_ve_vodiči_smart_notebook Pojmy volný elektron, statický náboj, elektrický proud, pokus _ROC \Schematické_značky_SMART_notebook Zdroj napětí, jednopólový vypínač, žárovka, uzemnění, pojistka, jednoduchý obvod nerozvětvený a rozvětvený _ROC \Elektrický_proud_SMART_notebook Značka, jednotka, měřidlo, anagram _ROC \Elektrické_napětí_SMART_notebook Značka, jednotka, měřidlo, napětí nízké-vysoké-velmi vysoké _ROC \Elektrický_odpor_SMART_notebook Značka, jednotka, měřidlo, přiřazování jednotek k veličinám,

9 procvičování _ROC \Sériový_elektrický_obvod_SMART_notebook Grafické znázornění, porovnání s jednoduchým obvodem _ROC \Paralelní_elektrický_obvod_SMART_notebook Grafické znázornění _ROC \Ohmův_zákon_SMART_notebook Ohm-životopis, znění zákona, vzorec, řešení úloh, pexeso _ROC \Závislost_odporu_na_vlastnostech_vodiče_SMART_notebook Fyzikální vztah, demonstrační příklad, anagram _ROC \Zapojení_rezistorů_vedle_sebe_SMART_notebook Vzorový příklad řešení, řešení úloh pomocí Ohmova zákona, anagram _ROC \Zapojení_rezistorů_za_sebou_SMART_notebook Vzorový příklad řešení, řešení úloh pomocí Ohmova zákona, přiřazování _ROC \Zapojení_reostatu_SMART_notebook Schémata zapojení sériové paralelní, přiřazování jednotek k veličinám, opakování vztahů _ROC \Elektrický_výkon_a_příkon_SMART_notebook Fyz. vztahy mezi proud, napětí, příkon, úlohy na příkon spotřebiče _ROC \Elektrická_práce_SMART_notebook Fyz. vztahy mezi práce, napětí, proud, čas, úlohy na práci spotřebiče _ROC \Vedení_elektrického_proudu_v_kovech_SMART_notebook Směr pohybu proudu, fyzikální pojmy, procvičování _ROC \Vedení_elektrického_proudu_v_kapalinách_SMART_notebook Kladné ionty, záporné ionty, procvičování _ROC \Vedení_elektrického_proudu_v_plynech_SMART_notebook Příklady z volné přírody, opakování fyzikální pojmy, anagram _ROC \Elektrický_proud_shrnutí_SMART_notebook Souhrne opakování a procvičování učiva o proudu Vlastivěda Dějiny českého národa _ROC \Pravěk_SMART_notebook Základní informace o pravěku, anagram, přiřazování, volné psaní _ROC \Slované_SMART_notebook Základní informace o Slovanech, kvíz, slovní spojení _ROC \Cyril_a_Metoděj_SMART_notebook Cyril, Metoděj, Velkomoravská říše, _ROC \Kosmas_SMART_notebook Kosmas život,dílo _ROC \Přemyslovci_SMART_notebook Základní informace o rodu Přemyslovců, časová přímka _ROC \Lucemburkové_SMART_notebook Základní informace o rodu, kvíz _ROC \Karel_IV_SMART_notebook Život, dílo _ROC \Jan_Hus_SMART_notebook Kritik katolické církve, kvíz, přiřazování pojmů _ROC \Husitské_války_SMART_notebook Pojmy-husité, kalich, Tábor, Žižka, husitské bitvy _ROC \Jagellonci_SMART_notebook Základní informace o rodu _ROC \Habsburkové_SMART_notebook Základní informace o rodu, časová přímka, přiřazování _ROC \Rudolf_II_SMART_notebook Základní informace, motivační film, kvíz, anagram, legenda o Golemovi

10 _ROC \Jan_Amos_Komenský_SMART_notebook Život, dílo, otázky k opakování, třídění pravda x lež _ROC \Marie_Terezie_SMART_notebook Vláda a reformy M. Terezie, data, římské číslice _ROC \Josef_II_SMART_notebook Reformy Josefa II, procvičování _ROC \Umělecké_slohy_SMART_notebook Románský sloh, gotika, renesance, baroko - znaky _ROC \František_Josef_I_SMART_notebook Rok 1848, význam panovníka _ROC \Tomáš_Garrigue_Masaryk_SMART_notebook Život, význam _ROC \Československá_republika_SMART_notebook Období , anagram, opakování _ROC \Václav_Havel_SMART_notebook Život, dílo Geografie České republiky _ROC \Česká_republika_1_SMART_notebook Historie-pověst o Čechovi, historické země, sousední státy _ROC \Česká_republika_2_SMART_notebook T.G.Masaryk, V. Havel, státní symboly, záznam hymny _ROC \Povrch_České_republiky_SMART_notebook Nadmořská výška, barvy na mapě _ROC \Pohoří_České_republiky_SMART_notebook Orientace v pohořích a nejvyšších horách _ROC \Vodstvo_České_republiky_SMART_notebook Tok řeky, Labe, Vltava, Vltava poslech B. Smetana Má vlast _ROC \Města_České_republiky_SMART_notebook Vznik měst, orientace na slepé mapě _ROC \Praha_1_SMART_notebook Praha hlavní město, historie a současnost _ROC \Praha_2_SMART_notebook Zajímavosti, pexeso, anagram, odkrývání _ROC \Střední_Čechy_SMART_notebook Orientace na slepé mapě, města, památky _ROC \Východní_Čechy_SMART_notebook Orientace na slepé mapě, města, zajímavosti _ROC \Severní_Čechy_SMART_notebook Orientace na slepé mapě, města, zajímavosti,pexeso, doplňování vět _ROC \Západní_Čechy_SMART_notebook Orientace na slepé mapě, historie, lázeňství _ROC \Jižní_Čechy_SMART_notebook Orientace na slepé mapě, města, památky, dobový nástroj dudyzvukový záznam _ROC \Čechy_opakování_SMART_notebook Kvíz, křížovka _ROC \Českomoravská_vrchovina_SMART_notebook Orientace na slepé mapě, města, historické památky, jaderná elektrárna _ROC \Severní_ Morava_SMART_notebook Slepá mapa,města,nerostné bohatství, Valašsko, Jeseníky _ROC \Brno_SMART_notebook Historie, vodstvo, památky, pověst o brněnském drakovi,průmysl _ROC \Střední_a_jižní_Morava_SMART_notebook Slepá mapa, města, historie, Věstonická venuše, zemědělství _ROC \Morava_opakování_SMART_notebook Opakování zábavnou formou _ROC \CHKO_České_republiky_SMART_notebook Seznámení s druhy CHKO v České republice Region Karviná _ROC \Karviná_úvod_SMART_notebook Základní údaje o obci, časová přímka, historie

11 _ROC \Karviná_Fryštát_SMART_notebook Historie, pamětihodnosti _ROC \Karviná_Doly_SMART_notebook Historie, památky, důlní činnost _ROC \Karviná_Darkov_SMART_notebook Historie, památky, lázeňství _ROC \Karviná_Ráj_SMART_notebook Historie, památky, nejvyšší místo obce, Olše, Černý les _ROC \Karviná_Staré_Město_SMART_notebook Historie, Ondra Foltýn, průmyslová zóna, pachník hnědý, rybníky _ROC \Karviná_Nové_Město_SMART_notebook Historie, kultura, sport _ROC \Karviná_Mizerov_SMART_notebook Historie, RKK, ZUŠ _ROC \Karviná_Hranice_SMART_notebook Historie, památky, lázeňství _ROC \Karviná_Louky_SMART_notebook Historie, důlní činnost _ROC \Karviná_pověsti_SMART_notebook Nejznámější pověsti vztahující se k obci _ROC \Karviná_školství_SMART_notebook Hierarchie karvinského školství _ROC \Karviná_kultura_SMART_notebook Možnosti kulturního vyžití v obci _ROC \Karviná_rodáci_sportovci_SMART_notebook Významní karvinští sportovci olympionici, vítězové MS, ME _ROC \Karviná_osobnosti_SMART_notebook Známé osobnosti společenského života v ČR i ve světě _ROC \Karviná_rodáci_umělci_SMART_notebook Významní karvinští umělci ilustrátoři. malíři, sochaři, hudebníci, spisovatelé _ROC \Karviná_okolí_1_SMART_notebook Informace o zajímavých místech okolí Karviné _ROC \Karviná_okolí_2_SMART_notebook Informace o zajímavých místech okolí Karviné _ROC \Karviná_opakování_1_SMART_notebook Opakování učiva o obci a regionu _ROC \Karviná_opakování_2_SMART_notebook Opakování učiva o obci a regionu Anglický jazyk ročník Svátky _ROC\Holidays_Halloween_1_SMART_notebook Slovní zásoba-pexeso _ROC\Holidays_Halloween_2_SMART_notebook Slovní zásoba-procvičování, křížovky _ROC\Holidays_Halloween_3_SMART_notebook Slovní zásoba-procvičování _ROC\Holidays_Halloween_4_SMART_notebook Slovní zásoba-procvičování, soutěž družstev _ROC\Holidays_Halloween_5_SMART_notebook Čtení s porozuměním _ROC\Holidays_Halloween_6_SMART_notebook Bingo- soutěž _ROC\Holidays_Christmas_1_SMART_notebook Slovní zásoba, pexeso _ROC\Holidays_Christmas_2_SMART_notebook Slovní zásoba-procvičování, křížovka _ROC\Holidays_Christmas_3_SMART_notebook Slovní zásoba-koledy _ROC\Holidays_Christmas_4_SMART_notebook Čtení s porozuměním _ROC\Holidays_Christmas_5_SMART_notebook Slovní zásoba-hledání odlišností v obrázcích

12 _ROC\Holidays_Christmas_6_SMART_notebook Slovní zásoba-poslech _ROC\Holidays_Christmas_7_SMART_notebook Čtení s porozuměním _ROC\Holidays_Christmas_8_SMART_notebook Quiz _ROC\Holidays_Easter_1_SMART_notebook Slovní zásoba _ROC\Holidays_Easter_2_SMART_notebook Slovní zásoba, procvičování, poslech _ROC\Holidays_Easter_3_SMART_notebook Slovní zásoba, tvoření vět _ROC\Holidays_Easter_4_SMART_notebook Práce se souvislým textem _ROC\Holidays_Easter_5_SMART_notebook Práce se souvislým textem _ROC\Holidays_Easter_6_SMART_notebook Porozumění textu, quiz Přítomný čas _ROC\present_simple_affirmative_SMART_notebook Teorie tvoření přítomného času _ROC\present_simple_negative_SMART_notebook Teorie tvoření přítomného času prostého-věty oznamovací záporné _ROC\present_simple_question_SMART_notebook Teorie tvoření přítomného času prostého-otázka _ROC\present_simple_Wh-questions_SMART_notebook Teorie tvoření přítomného času prostého-otázky s Wh-výrazy, procvičování _ROC\present_simple_short_answers_SMART_notebook Teorie tvoření přítomného času prostého-krátké odpovědi, procvičování _ROC\present_simple_games_SMART_notebook Procvičování přítomného času prostého, soutěž týmů, překlad vět, slovní zásoba _ROC\present_simple_reading_SMART_notebook Procvičování přítomného času prostého, otázka, práce s textem _ROC\present_simple_revision_SMART_notebook Procvičování _ROC\present_cont._ affirmative _SMART_notebook Teorie tvoření přítomného času průběhového-věty oznamovací kladné _ROC\present_cont._ short_forms_smart_notebook Teorie tvoření přítomného času průběhového-krátké tvary _ROC\present_cont._ negative_smart_notebook Teorie tvoření přítomného času průběhového-věty oznamovací záporné, překlad _ROC\present_cont._ question_smart_notebook Teorie tvoření přítomného času průběhového-otázky _ROC\present_cont._Wh- questions_smart_notebook Teorie tvoření přítomného času průběhového-otázky s Wh výrazy, procvičování _ROC\present_cont._short_answers_SMART_notebook Teorie tvoření přítomného času průběhového-krátké odpovědi _ROC\present_cont._games_SMART_notebook Procvičování přítomného času průběhového-hry _ROC\present_cont._reading_SMART_notebook Práce s textem, slovní zásoba, poslech _ROC\present_cont._revision_SMART_notebook Opakování-procvičování, otázky, poslech _ROC\present_simple_vs_cont_01_SMART_notebook Odpovědi na přítomný čas prostý i průběhový,

13 _ROC\present_simple_vs_cont_02_SMART_notebook Procvičování záporu, otázky v přít. čase průběhovém i prostém _ROC\present_simple_vs_cont_reading_03_SMART_notebook Práce s textem, slovní zásoba There is there are _ROC\There _is_are_prepositions_smart_notebook Použití vazby, předložky, slovní zásoba _ROC\There _is_are_prepositions_exercises_smart_notebook Procvičování předložek _ROC\There _is_are_affirmative_smart_notebook Tvoření vět s vazbou there is/are _ROC\There _is_are_affirmative_exercises_smart_notebook Procvičování vazby věty kladné _ROC\There _is_are_negative_smart_notebook Tvoření věty záporné s vazbou there is/are _ROC\There _is_are_negative_ exercises _SMART_notebook Zápor ve větě, překlad _ROC\There _is_are_question_ SMART_notebook Tvoření otázek s vazbou there is/are _ROC\There _is_are_question_ exercises_smart_notebook Procvičování otázek, quiz, poslech _ROC\There _is_are_short_answers_smart_notebook Tvoření odpovědí na otázky s vazbou there is/are _ROC\There _is_are_revision_smart_notebook Procvičování vazby _ROC\There _is_are_my_town_1_smart_notebook Slovní zásoba, popis _ROC\There _is_are_my_town_2_smart_notebook Slovní zásoba, popis _ROC\There _is_are_my_town vocabulary_games_smart_notebook Procvičování slovní zásoby na téma město _ROC\There _is_are_directions_smart_notebook Jak se zeptat na cestu _ROC\There _is_are_directions_ exercises_1_smart_notebook Procvičování popisu cesty, slovní zásoba _ROC\There _is_are_directions_ exercises_2_smart_notebook Procvičování popisu cesty, sestavení rozhovoru _ROC\There _is_are_directions_ town_games_smart_notebook Popis cesty, slovní zásoba, pexeso _ROC\There _is_are_revision_grammar_smart_notebook Procvičování tvoření vět, práce s textem _ROC\There _is_are_revision_writing_smart_notebook Práce s obrázkem _ROC\There _is_are_revision_listening_smart_notebook Procvičování pomocí poslechu

ZÁZNAMOVÝ ARCH. Základní škola Dačice, Komenského 7, okr. Jindřichův Hradec, 380 01 Dačice. "Naše škola pro naše děti" reg. č. CZ.1.07/1.4.00/21.

ZÁZNAMOVÝ ARCH. Základní škola Dačice, Komenského 7, okr. Jindřichův Hradec, 380 01 Dačice. Naše škola pro naše děti reg. č. CZ.1.07/1.4.00/21. Český jazyk a literatura 1/36 VY_32_ZAZNAM_01.1.CJ.3 Tvrdé a měkké slabiky Dana Vláčilová 3 VY_32_ZAZNAM_02.1.CJ.3 Doplň u-ú-ů Dana Vláčilová 3 VY_32_ZAZNAM_03.1.CJ.3 Souhlásky uprostřed a na konci Dana

Více

5) Učební osnovy 1. stupeň

5) Učební osnovy 1. stupeň 5) Učební osnovy 1. stupeň ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu Časové, organizační a obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět

Více

JAK NAPSAT INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN

JAK NAPSAT INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN JAK NAPSAT INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN metodická příručka Základní škola Prostějov, ul. E. Valenty 52 Mgr. Markéta Talandová metodik KA1 Mgr. Hana Lužná výchovná poradkyně Individuální vzdělávací plán

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT V/2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT V/2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Název školy Číslo projektu Název šablony klíčové aktivity ZŠ Netolice, okres Prachatice CZ.1.07/1.4.00/21.0366 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT V/2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti

Více

Výukové programy - Mgr. Karla Pitáková, tel. 544 240 013

Výukové programy - Mgr. Karla Pitáková, tel. 544 240 013 Výukové programy - Mgr. Karla Pitáková, tel. 544 240 013 ČJ 1 KAP III 001 uvolňovací cviky 1 ČJ 1 KAP III 002 uvolňovací cviky 2 ČJ 1 KAP III 003 ČJ 1 KAP III 004 ČJ 1 KAP III 005 ČJ 1 KAP III 006 ČJ 1

Více

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Člověk a jeho svět Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Člověk a jeho svět Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 PLACE HERE ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 Název školy Adresa Název ŠVP Plešivec 249, 381 01 Český Krumlov ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Povinná výuka Anglického jazyka začala v tehdy základní škole praktické pro sluchově postižené v Ivančicích ve školním roce 2007/2008, a to ve

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola Gebauerova 8 Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA GEBAUEROVA 8 OSTRAVA-PŘÍVOZ Motto Když nevíte, kam jdete, tak vás

Více

6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka

6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka 6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Věřit si a znát (v11) Věřit si a znát Jazyk a jazyková komunikace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 2 Jazyk a jazyková

Více

5.4 Člověk a jeho svět 5.4.1 Prvouka

5.4 Člověk a jeho svět 5.4.1 Prvouka ---------------------- 5.4 Člověk a jeho svět 5.4.1 Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Prvouka patří do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Prvouka se vyučuje v 1., 2. a 3. ročníku 2 hodiny

Více

Člověk a jeho svět Náš svět 1. období 3. ročník

Člověk a jeho svět Náš svět 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 99 Člověk a jeho svět Náš svět 1. období 3. ročník Učební texty : Mg. I. Frýzová: Člověk a jeho svět 3, pracovní sešit pro 3.roč.

Více

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení ČLOVĚK A JEHO SVĚT A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělávací obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět a Člověk a

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a jeho svět / ČS

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a jeho svět / ČS I. název vzdělávacího oboru: ČLOVĚK A JEHO SVĚT (ČS) II. charakteristika vzdělávacího oboru: a) organizace: Vyučovací předmět (vzdělávací obor) Člověk a jeho svět navazuje svým vzdělávacím obsahem na poznatky

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Prvouka. Charakteristika vyučovacího předmětu

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Prvouka. Charakteristika vyučovacího předmětu 5.12. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Prvouka vychází ze vzdělávací oblasti Člověk

Více

Český jazyk 3.tř. Přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy. Průřezová témata. Klíčové kompetence. Dílčí klíčové Učivo.

Český jazyk 3.tř. Přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy. Průřezová témata. Klíčové kompetence. Dílčí klíčové Učivo. Jazyková výchova Český jazyk Český jazyk 3.tř. jazyková výchova učení komunikace -orientuje se v textu -vyhledává informace -chápe četbu jako zdroj poznávání -čte a rozumí různým druhům textu -recituje

Více

Všechny tituly Terasoftu nové řady (verze 2003i) prošly úspěšně certifikačním procesem a jsou registrovány pro provoz v IKI.

Všechny tituly Terasoftu nové řady (verze 2003i) prošly úspěšně certifikačním procesem a jsou registrovány pro provoz v IKI. Výukový software Terasoft Tituly se značkou Terasoft již mnoho let patří mezi nejoblíbenější a nejrozšířenější výukové tituly na českých školách. Jejich uživatelé oceňují nejen rozsáhlou a kvalitní obsahovou

Více

5.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět

5.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.4.1. Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: - vyučuje se v prvním a druhém ročníku dvě hodiny týdně, ve třetím

Více

Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT

Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast člověk a jeho svět se týká člověka, rodiny, společnosti, vlasti, přírody, kultury, techniky,

Více

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1 Základní škola Soběslav, Komenského 20 4. Učební osnovy Obsah 4. Učební osnovy...1 1 4.1. Jazyk a jazyková komunikace...3 4. 1. 1. Český jazyk...3 4. 1. 2. Anglický jazyk...15 4. 1. 3. Německý jazyk...26

Více

Český jazyk 2.tř. Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo. Jazyková výchova. -umí psát, přepsat text, zvládne zápis přiměřeného diktovaného textu

Český jazyk 2.tř. Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo. Jazyková výchova. -umí psát, přepsat text, zvládne zápis přiměřeného diktovaného textu Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Český jazyk 2.tř Očekávané výstupy Ţák Jazyková výchova učení - sociální a personální -souvislé ústní a písemné vyjadřování -pozorné naslouchání -učí se spolupráci

Více

v projektu Zajímavé učení, Registrační číslo - CZ.1.07/1.4.00/21.1562

v projektu Zajímavé učení, Registrační číslo - CZ.1.07/1.4.00/21.1562 v projektu Zajímavé učení, Registrační číslo - CZ.1.07/1.4.00/21.1562 Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Statutární zástupce: Mgr. Dagmar Tielová, ředitelka školy Kontakty:

Více

Přírodní společenstva na podzim - září Cesta do školy - prezentace. Směrová růžice

Přírodní společenstva na podzim - září Cesta do školy - prezentace. Směrová růžice ČLOVĚK A JEHO SVĚT 2.,4. ROČNÍK Jsem školák PŘÍRODOVĚDA 4. Přírodní společenstva na podzim - září Cesta do školy - prezentace Směrová růžice Třídění živočichů - prezentace Třídění živočichů bezobratlí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DODATEK č. 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DUBICKO, příspěvková organizace ZÁBŘEŽSKÁ 143, DUBICKO Obsah 1. Dodatek k ŠVP ZV č. 1, základní údaje 3 2.

Více

5.5. ČLOVĚK A JEHO SVĚT

5.5. ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.5. ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.5.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět naplňují předměty prvouka, vlastivěda a přírodověda. Je koncipována pouze pro 1. stupeň základního

Více

5.5 ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.5.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.5 ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.5.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.5 ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.5.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah vyučovacího předmětu Člověk a jeho svět je dán obsahem vzdělávací oblasti Člověk

Více

Školní vzdělávací program. Příloha č. 2. čj: ZŠ/0692/2011-MO, ze dne 27. června 2011

Školní vzdělávací program. Příloha č. 2. čj: ZŠ/0692/2011-MO, ze dne 27. června 2011 Školní vzdělávací program Příloha č. 2 čj: ZŠ/0692/2011-MO, ze dne 27. června 2011 platnost dokumentu od: 1. září 2011 2 Příloha č. 2 Školního vzdělávacího programu, čj: ZŠ/0692/2011-MO Mgr. Jaroslav Motejlek

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ BOBROVÁ SVĚT SE OTEVÍRÁ PŘIPRAVENÝM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ BOBROVÁ SVĚT SE OTEVÍRÁ PŘIPRAVENÝM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ BOBROVÁ SVĚT SE OTEVÍRÁ PŘIPRAVENÝM PŘÍLOHA č.1 VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM PO- STIŽENÍM OBSAH 1. Úvod... 2 2. Učební plán ŠVP pro žáky s lehkým

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OLŠANY U PROSTĚJOVA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV SE ZMĚNAMI PLATNÝMI OD 1.9.2013 Projednán na pedagogické radě dne 26.8.2013

Více

5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět

5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.5.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Vzdělávací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Časová dotace Předmět je vyučován v 1. 3. ročníku po

Více