EU peníze školám, evidence vytvořených sad DUM v šabloně III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT CZ. 1.07/1.4.00/21.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EU peníze školám, evidence vytvořených sad DUM v šabloně III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT CZ. 1.07/1.4.00/21."

Transkript

1 EU peníze školám, evidence vytvořených sad DUM v šabloně III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT CZ. 1.07/1.4.00/ Poř.č. Název - PRVOUKA Popis obsahu Prvouka 1. ročník _ROC \Velikonoce_SMART_notebook Zvyky, koledy, velikonoční symboly _ROC \Dopravní _prostředky_smart_notebook Třídění dopravních prostředků, semafor-určování a význam barev _ROC \Čas_SMART_notebook Čas-hodiny, určování dnů v týdnu _ROC \Roční_období_SMART_notebook Znaky ročních období, určování názvů měsíců _ROC \Filipojakubská_noc_SMART_notebook Zvyky a úkoly _ROC \Les_stromy_SMART_notebook Poznávání a určování základních druhů _ROC \Les_ptáci_SMART_notebook Poznávání a určování základních druhů _ROC \Les_živočichové_SMART_notebook Poznávání a určování základních druhů _ROC \Ptáci_stěhovaví_a_stálí_SMART_notebook Třídění ptáků _ROC \Lidské_tělo_SMART_notebook Základní části lidského těla _ROC \U _lékaře_smart_notebook Péče o zdraví, hygiena-zásady _ROC \Zelenina_a_ovoce_SMART_notebook Třídění ovoce a zeleniny _ROC \Výživa_SMART_notebook Kultura stolování _ROC \Práce_dospělých_SMART_notebook Význam práce dospělých _ROC \Domácí_zvířata_SMART_notebook Zvířecí rodiny, význam _ROC \Domácí_ptáci_SMART_notebook Význam domácích ptáků pro člověka _ROC \Na_louce_SMART_notebook Seznámení s rostlinami a hmyzem ve společenstvu louka _ROC \Na_poli_SMART_notebook Obilí-určování, význam, polní plevel _ROC \Léto_SMART_notebook Znaky léta, letní měsíce

2 _ROC \U_vody_SMART_notebook Vodní živočichové, žáby Prvouka 2. ročník _ROC \Velikonoce_SMART_notebook Pranostiky a velikonoční zvyky _ROC \Dopravní_prostředky_SMART_notebook Třídění-určování dopravních prostředků _ROC \Dopravní_značky_SMART_notebook Důležité dopravní značky, tel. čísla 150,155,158, _ROC \Čas_hodiny_SMART_notebook Určování času - opakování _ROC \Čas_měsíce_SMART_notebook Názvy měsíců opakování, zvuky _ROC \Roční_období_SMART_notebook Roční období znaky - měsíce _ROC \Les_stromy_SMART_notebook Les-význam, druhy stromů _ROC \Lesní_plody_byliny_houby_SMART_notebook Základní lesní plody, houby jedlé - jedovaté _ROC \Lidský_život_SMART_notebook Seznámení s etapami lidského života _ROC \Naše_tělo_SMART_notebook Opakování částí lidského těla, vnitřní orgány _ROC \Včela_medonosná_SMART_notebook Užitečnost hmyzu, opylování květů _ROC \Tažní_ptáci_SMART_notebook Základní stěhovaví ptáci, význam _ROC \Stálí_ptáci_SMART_notebook Třídění, stálí ptáci x tažní ptáci _ROC \Domácí_ptáci_SMART_notebook Význam, užitek, samec-samice-mládě _ROC \Hospodářská_zvířata_SMART_notebook Základní hospodářská zvířata, samec-samice-mládě _ROC \Den_matek_SMART_notebook Rodina, vztahy, význam matky _ROC \Na_louce_SMART_notebook Společenství louka základní rostliny, živočichové _ROC \Na_poli_SMART_notebook Společenství pole obiloviny, význam _ROC \Listnaté_stromy_SMART_notebook Základní stromy význam, národní strom _ROC \Jehličnaté_stromy_SMART_notebook Základní stromy znaky, význam Prvouka - 3. ročník _ROC \Cesta_do_školy_SMART_notebook Orientace, bezpečnost silničního provozu _ROC \Jsem_chodec_SMART_notebook Bezpečnost silničního provozu, zásady bezpečného pohybu chodce _ROC \Karviná_mé_město_SMART_notebook Základní údaje o obci Karviná _ROC \Orientace_v_krajině_SMART_notebook Hlavní a vedlejší světové strany, orientace v přírodě _ROC \Typy_krajiny_SMART_notebook Nížina, vysočina, hornatina; popis kopce _ROC \Naše_vlast_SMART_notebook Základní údaje, sousední státy, státní symboly _ROC \Lidé_a_čas_SMART_notebook Orientace v čase, měřidla, jednotky, časová přímka _ROC \Svět_kolem_nás_SMART_notebook Základní pojmy-příroda,přírodniny živé- neživé,suroviny,výrobky _ROC \Neživá_příroda_SMART_notebook Podmínky pro život-voda,vzduch,půda,světlo,teplo _ROC \Přírodniny_suroviny_výrobky_SMART_notebook Lidské výtvory-výrobky. Aplikace pojmů do denního života _ROC \Věci_a_látky_ vlastnosti_látek_smart_notebook Charakteristika věci a látek vlastnosti látek, smyslové orgány

3 _ROC \Skupenství_látek_SMART_notebook Druhy skupenství, skupenství vody tání, tuhnutí _ROC \Živá_příroda_SMART_notebook Živé přírodniny, znaky života _ROC \Houby_SMART_notebook Části těla hub, houby jedlé, jedovaté, nejedlé _ROC \Rostliny_společné_znaky_SMART_notebook Osvětlení jednotlivých znaků života _ROC \Kvetoucí_a_ nekvetoucí_rostliny_smart_notebook Dělení rostlin, význam, druhy _ROC \Užitkové_rostliny_SMART_notebook Dělení užitkových rostlin, význam, druhy _ROC \Části_kvetoucích_rostlin_1_kořen_SMART_notebook Nadzemní a podzemní část rostliny, význam kořene, různorodost kořenů _ROC \Části_kvetoucích_rostlin_2_stonek_SMART_notebook Stonek dřevnatý dužnatý, dřeviny - byliny _ROC \Části_kvetoucích_rostlin_3_list_SMART_notebook List jednoduchý složený, řapík - čepel Poř.č. Název Český jazyk ročník Popis obsahu Český jazyk 1. ročník _ROC \Znáš_pohádky_1_SMART_notebook Orientace v nejznámějších českých pohádkách, tvoření dvojic slov, sestavování slov, hra _ROC \Znáš_pohádky_2_SMART_notebook Orientace v pohádkách, práce se slovy, pexeso _ROC \O_červené_Karkulce_SMART_notebook Práce s textem, obrázková osnova _ROC \O_veliké_řepě_SMART_notebook Práce s textem, doplňování slov, pořadí vět _ROC \Písmeno_A_SMART_notebook Práce s obrázky, velké tiskací A, slova s A _ROC \Písmeno_E_SMART_notebook Práce s obrázky, velké tiskací E _ROC \Písmeno_J_SMART_notebook Práce s obrázky, velké tiskací J, skládání slov _ROC \Písmeno_M_SMART_notebook Práce s obrázky, velké tiskací M, hra se slovy _ROC \Písmeno_T_SMART_notebook Práce s obrázky, velké tiskací T, tvoření slov _ROC \Písmeno_U_SMART_notebook Práce s obrázky, velké tiskací U, tvoření slov, rozdělování slov s T,U,A _ROC \Syntéza_a_analýza_slov_SMART_notebook Hláskování slov, skládání slov, hra s obrázky _ROC \Velká_malá_písmena_SMART_notebook Přiřazování písmen,slov, pexeso _ROC \Bě_pě_vě_mě_SMART_notebook Čtení slov, rozřazování slov, doplňování slov, plnění pokynů _ROC \Ď_ť_ň_SMART_notebook Čtení slov, pexeso-slovní zásoba,tvoření - dokončování vět _ROC \Dě_tě_ně_SMART_notebook Čtení slov, práce s textem, rozřazování slov, skládání slov _ROC \Di,dy_Ti,ty_Ni,ny_SMART_notebook Čtení slov, přiřazování slov, třídění slov, _ROC \Počet_písmen_a_slov_SMART_notebook Sestavování dvojic, tvoření slov _ROC \Procvičování_ b,d_smart_notebook Čtení slov, doplňování slov podle obrázků, doplňování a rozdělování slov, oddělování slov

4 _ROC \Tvoření_vět_SMART_notebook Tvoření vět podle nápovědy, tvoření vět s náhodným slovem, křížovka _ROC \Procvičování_slabik_SMART_notebook Práce podle pokynů, skládání slov, rozřazování slov Český jazyk 2. ročník _ROC \Slovo_SMART_notebook Dělení vět na slova, počet slabik ve slově, rozřazování slov, krátké a dlouhé slabiky, _ROC \Věta_SMART_notebook Tvoření vět - procvičování _ROC \Samohlásky_SMART_notebook Doplňování slov, rozřazování slov, práce podle pokynů _ROC \Souhlásky_měkké_SMART_notebook Třídění slov, doplňování slov, práce podle pokynů _ROC \Souhlásky_tvrdé_SMART_notebook Dělení hlásek, procvičování, anagram _ROC \Procvičování_i-í_y-ý_1_SMART_notebook Opakování doplňování, třídění, práce podle pokynů _ROC \Procvičování_i-í_y-ý_2_SMART_notebook Opakování - doplňování _ROC \Druhy_vět_určování_SMART_notebook Opakování určování druhů vět práce podle pokynů _ROC \Věta_oznamovací_tázací_SMART_notebook Procvičování a zdůvodňování oznamovací a tázací věty _ROC \Věta_rozkazovací_přací_SMART_notebook Procvičování a zdůvodňování rozkazovací a přací věty _ROC \Podstatná_jména_SMART_notebook Názvy osob, zvířat, věcí, vlastnosti, dějů _ROC \Slovesa_SMART_notebook Co to je sloveso, vyhledávání sloves _ROC \Druhy_vět_SMART_notebook Věta oznamovací, tázací, rozkazovací, přací, znaménko za větou _ROC \Druhy_vět_2_SMART_notebook Druhy vět opakování, rozlišování vět, doplňovačky _ROC \Druhy_vět_procvičování_SMART_notebook Druhy vět procvičování, určování vět, znaménka za větou _ROC \Věty_se_skládají_ze_slov_SMART_notebook Počet slov ve větě, hranice slov ve větě _ROC \Pořádek_slov_ve_větě_SMART_notebook Slovní význam, tvoření vět, doplňovačky _ROC \Slova_souřadná_SMART_notebook Slova souřadná, podřazená, nadřazená _ROC \Slova_souřadná_nadřazená_podřazená_SMART_notebook Procvičování, tvorba slov, doplňovačky _ROC \Slova_souznačná_protikladná_SMART_notebook Vytváření dvojic slov souznačných, protikladných Český jazyk 3. ročník _ROC \Slovní_druhy_1_SMART_notebook Přehled slovních druhů, rozdělení _ROC \Slovní_druhy_2_SMART_notebook Řazení slovních druhů, ohebné a neohebné slovní druhy _ROC \Slovesa_1_procvičování_SMART_notebook Doplňování slovesných tvarů _ROC \Podstatná_jména_SMART_notebook Vyhledávání podstatných jmen, názvy osob, zvířat, věcí _ROC \Rod_podstatných_jmen_SMART_notebook Rod mužský, ženský, střední _ROC \Životnost_podstatných_jmen_SMART_notebook Rod mužský určování životnosti _ROC \Číslo_podstatných_jmen_SMART_notebook Číslo jednotné množné, ukazovací zájmena _ROC \Číslo_podstatných_jmen_procvičování_SMART_notebook Procvičování jednotného a množného čísla podstatných jmen

5 _ROC \Vlastní_jména_1_SMART_notebook Jména obecná a vlastní u osob a zvířat _ROC \Vlastní_jména_2_SMART_notebook Jména názvy měst, hor, řek _ROC \Přídavná_jména_1_SMART_notebook Určování přídavných jmen, tvoření přídavných jmen _ROC \Přídavná_jména_2_SMART_notebook Přídavná jména přivlastňovací, tvoření _ROC \Věta_jednoduchá_souvětí_SMART_notebook Rozdíl mezi větou jednoduchou a souvětím, spojovací výrazy, větný vzorec _ROC \Slovesa_2_SMART_notebook Osoba a číslo u sloves _ROC \Slovesa_čas_přítomný_1_SMART_notebook Přítomný čas sloves - vyvození _ROC \Slovesa_čas_přítomný_2_SMART_notebook Procvičování přítomného času u sloves _ROC \Slovesa_čas_minulý_1_SMART_notebook Minulý čas sloves - vyvození _ROC \Slovesa_čas_minulý_2_SMART_notebook Procvičování minulého času u sloves _ROC \Slovesa_čas_budoucí_1_SMART_notebook Budoucí čas sloves - vyvození _ROC \Slovesa_čas_budoucí_2_SMART_notebook Procvičování budoucího času u sloves Dějiny Historické osobnosti _ROC \Alexandr_Makedonský_SMART_notebook Život, schopnosti,vojenské úspěchy, historický význam _ROC \Jan_Amos_Komenský_SMART_notebook Život, dílo, historický význam _ROC \Jan_Hus_SMART_notebook Život, dílo, zásluhy a činy _ROC \Jan_Žižka_SMART_notebook Život, význam _ROC \Julius_Caesar_SMART_notebook Život, činy, úspěchy, výroky _ROC \Karel_IV_SMART_notebook Život, manželky, význam, historické stavby _ROC \Marie_Terezie_SMART_notebook Opakování a upevňování učiva _ROC \Josef_II_SMART_notebook Opakování a upevňování učiva _ROC \Barokní_umělci_SMART_notebook Opakování a upevňování učiva _ROC \Panovníci_novověku_SMART_notebook Opakování a upevňování učiva _ROC \Vědci_a_vynálezci_novověku_SMART_notebook Opakování a upevňování učiva _ROC \Napoleon_Bonaparte_SMART_notebook Opakování a upevňování učiva _ROC \Osobnosti_Národního_obrození_SMART_notebook Opakování a upevňování učiva _ROC Opakování a upevňování učiva \Osobnosti_vědy_a_techniky_přelomu_19_a_20_století_SMART_notebook _ROC Opakování a upevňování učiva \Osobnosti_české_kultury_přelomu_19_a_20_století_SMART_notebook _ROC \T_G_Masaryk_SMART_notebook Opakování a upevňování učiva

6 _ROC \Naši_prezidenti_SMART_notebook Opakování a upevňování učiva _ROC \Osobnosti_meziválečného_Československa_SMART_notebook Opakování a upevňování učiva _ROC \Stalin_x_Hitler_SMART_notebook Opakování a upevňování učiva _ROC \Osobnosti_protifašistického_odboje_SMART_notebook Opakování a upevňování učiva Historické události _ROC \Bitva_na_Moravském_poli_SMART_notebook Strategie a průběh bitvy, bitva pohledem historiků _ROC \Příchod_Cyrila_a_Metoděje_SMART_notebook Život, dílo, příchod na Moravu, význam _ROC \Punské_války_SMART_notebook Historie, vzájemné boje, strategie _ROC \Řecko_perské_války_SMART_notebook Přehled válek, strategie, vojevůdci _ROC \Spartakovo_povstání_SMART_notebook Základní informace, význam _ROC \Založení_Říma_SMART_notebook Romulus, Remus, formy státního zřízení, historické stavby _ROC \Zámořské_objevy_SMART_notebook Důvody a význam, slavní mořeplavci _ROC \Válka_za_nezávislost_USA_SMART_notebook Opakování a upevňování učiva _ROC \Občanská_válka_v_USA_SMART_notebook Opakování a upevňování učiva _ROC \První_světová_válka_SMART_notebook Opakování a upevňování učiva _ROC \Mnichovský_diktát_SMART_notebook Opakování a upevňování učiva _ROC \České_stavovské_povstání_SMART_notebook Opakování a upevňování učiva _ROC \Pražské_jaro_SMART_notebook Opakování a upevňování učiva _ROC \Vznik_Československa_SMART_notebook Opakování a upevňování učiva _ROC \Protektorát_Čechy_a_Morava_SMART_notebook Opakování a upevňování učiva _ROC \Světová_hospodářská_krize_SMART_notebook Opakování a upevňování učiva _ROC \Růst_fašismu_SMART_notebook Opakování a upevňování učiva _ROC \Vypuknutí_2_světové_války_SMART_notebook Opakování a upevňování učiva _ROC \Osvobozování_Československa_SMART_notebook Opakování a upevňování učiva _ROC \2_světová_válka_SMART_notebook Opakování a upevňování učiva Dějiny kultury _ROC \Egypt_SMART_notebook Historie, život, významné památky _ROC \Gotika_SMART_notebook Gotická architektura, znaky, významné stavby _ROC \Husitství_SMART_notebook Husitské bitvy, husitské zbraně _ROC \Olympijské_hry_SMART_notebook Historie, disciplíny, odměny _ROC \Románský_sloh_a_gotika_srovnání_SMART_notebook Znaky románského slohu a gotiky, architektura _ROC \Románský_sloh_SMART_notebook Románská architektura- významné stavby _ROC \Řečtí_bohové_SMART_notebook Základní informace o řeckých bozích _ROC \Osvícenství_SMART_notebook Opakování a procvičování učiva, kvíz

7 _ROC \Baroko_SMART_notebook Opakování a procvičování učiva, časová přímka _ROC \Klasicismus_SMART_notebook Opakování a procvičování učiva _ROC \Romantismus_SMART_notebook Opakování a procvičování učiva _ROC \Národní_obrození_SMART_notebook Opakování a procvičování učiva _ROC \Umělecké_styly_přelomu_19_a_20_století_SMART_notebook Opakování a procvičování učiva _ROC \Česká_kultura_přelomu_19_a_20_století_SMART_notebook Opakování a procvičování učiva _ROC \Meziválečná_kultura_SMART_notebook Opakování a procvičování učiva _ROC \Renesance_a_humanismus_SMART_notebook Opakování a procvičování učiva _ROC \Kultura_Mezopotámie_SMART_notebook Opakování a procvičování učiva _ROC \Kultura_starověkého_Egypta_SMART_notebook Opakování a procvičování učiva _ROC \Kultura_starověkého_Řecka_SMART_notebook Opakování a procvičování učiva _ROC \Řecká_mytologie_SMART_notebook Opakování a procvičování učiva Fyzika Fyzika 7. ročník _ROC \Pohyb_tělesa_SMART_notebook Pozorování těles zdánlivost pohybu, procvičování _ROC \Těleso_v_klidu_SMART_notebook Pohyb a klid těles, procvičování _ROC \Trajektorie_pohybu_SMART_notebook Pohyb tělesa a jeho stopa, příklady-procvičování _ROC \Přímočarý_pohyb_SMART_notebook Princip přímočarého pohybu - procvičování _ROC \Křivočarý_pohyb_SMART_notebook Princip křivočarého pohybu - procvičování _ROC \Dráha_rovnoměrného_pohybu_SMART_notebook Výpočet dráhy rovnoměrného pohybu, příklady _ROC \Rovnoměrný_pohyb_SMART_notebook Procvičování učiva o rovnoměrném pohybu _ROC \Nerovnoměrný_pohyb_SMART_notebook Procvičování učiva o nerovnoměrném pohybu _ROC \Rychlost_rovnoměrného_pohybu_SMART_notebook Vzorec, jednotky, příklady _ROC \Převod_jednotek_rychlosti_SMART_notebook Jednotky rychlosti, převody, příklady _ROC \Čas_rovnoměrného_pohybu_SMART_notebook Výpočet času rovnoměrného pohybu, příklady _ROC \Průměrná_rychlost_nerovnoměrného_pohybu_SMART_notebook Výpočet průměrné rychlosti, příklady, fyzikální pojmy _ROC \Graf_dráhy_nerovnoměrného_pohybu_SMART_notebook Graf dráhy a výpočet dráhy nerovnoměrného pohybu _ROC Graf dráhy, výpočet okamžité rychlosti, fyzikální jednotky \Graf_dráhy_okamžitá_rychlost_nerovnoměrného_pohybu_SMART_notebook _ROC Graf dráhy, výpočet průměrné rychlosti, fyzikální jednotky \Graf_dráhy_průměrná_rychlost_nerovnoměrného_pohybu_SMART_noteboo k _ROC \Grafikony_a_jízdní_řády_SMART_notebook Grafikon, orientace v jízdním řádu, příklady

8 _ROC \Relativnost_pohybu_těles_SMART_notebook Relativní pohyb, fyzikální pojmy, příklady _ROC \Skládání_rychlostí_pohybů_SMART_notebook Fyzikální pojmy, příklady _ROC \Rovnoměrný_pohyb_shrnutí_SMART_notebook Soubor příkladů k upevnění a procvičení učiva _ROC \Nerovnoměrný_pohyb_shrnutí_SMART_notebook Soubor příkladů k upevnění a procvičení učiva Fyzika 8. ročník _ROC \Teplota_SMART_notebook Procvičování učiva o teplotě _ROC \Teplo_SMART_notebook Rozdíl mezi teplota a teplo, fyzikální jednotka, fyzikální veličina _ROC \Vnitřní_energie_SMART_notebook Procvičování učiva o teplotě a teplu _ROC \Výpočet_tepla_SMART_notebook Výpočet tepla, fyzikální jednotky _ROC \Ohřev_tělesa_SMART_notebook Ohřev a ochlazování, rozdíly, výpočet _ROC \Chladnutí_tělesa_SMART_notebook Ochlazování a ohřev tělesa- rozdíly-příklady _ROC \Měrná_tepelná_kapacita_látky_SMART_notebook Fyzikální veličiny a značky,výpočet tepla _ROC \Druhy_vnitřní_energie_SMART_notebook Druhy vnitřní energie-tepelá, chemická, jaderná _ROC \Druhy_skupenství_látek_SMART_notebook Pevné, kapalné, plynné skupenství-procvičování _ROC \Tání_látky_SMART_notebook Vzorec, graf, příklady _ROC \Tuhnutí_látky_SMART_notebook Vzorec, graf, příklady _ROC \Vypařování_látky_SMART_notebook Vzorec, graf, jednotky,příklady _ROC \Kapalnění_látky_SMART_notebook Procvičování, příklady _ROC \Var_látky_SMART_notebook Pojem, příklady _ROC \Destilace_kapaliny_SMART_notebook Vypařování kapalnění, příklady k procvičování _ROC \Sublimace_a_desublimace_látky_SMART_notebook Pojmy, příklady k procvičování _ROC \Šíření_tepla_vedením_SMART_notebook Pojmy-vedení, vodič, izolant, příklady, procvičování _ROC \Šíření_tepla_prouděním_SMART_notebook Pojmy-proudění nucené a samovolné, příklady, procvičování _ROC \Šíření_tepla_zářením_SMART_notebook Druhy záření, infračervené záření, příklady _ROC \Shrnutí_teplo_teplota_SMART_notebook Procvičování a opakování učiva o teplu a teplotě Fyzika 9. ročník _ROC \Elektrické _vlastnosti_látek_smart_notebook Částicové složení atomu-elektron, proton, neutron, anagramy _ROC \Elektrické _pole_v_nevodiči_smart_notebook Pojmy-vodič nevodič, pokus, procvičování _ROC \Elektrické _pole_ve_vodiči_smart_notebook Pojmy volný elektron, statický náboj, elektrický proud, pokus _ROC \Schematické_značky_SMART_notebook Zdroj napětí, jednopólový vypínač, žárovka, uzemnění, pojistka, jednoduchý obvod nerozvětvený a rozvětvený _ROC \Elektrický_proud_SMART_notebook Značka, jednotka, měřidlo, anagram _ROC \Elektrické_napětí_SMART_notebook Značka, jednotka, měřidlo, napětí nízké-vysoké-velmi vysoké _ROC \Elektrický_odpor_SMART_notebook Značka, jednotka, měřidlo, přiřazování jednotek k veličinám,

9 procvičování _ROC \Sériový_elektrický_obvod_SMART_notebook Grafické znázornění, porovnání s jednoduchým obvodem _ROC \Paralelní_elektrický_obvod_SMART_notebook Grafické znázornění _ROC \Ohmův_zákon_SMART_notebook Ohm-životopis, znění zákona, vzorec, řešení úloh, pexeso _ROC \Závislost_odporu_na_vlastnostech_vodiče_SMART_notebook Fyzikální vztah, demonstrační příklad, anagram _ROC \Zapojení_rezistorů_vedle_sebe_SMART_notebook Vzorový příklad řešení, řešení úloh pomocí Ohmova zákona, anagram _ROC \Zapojení_rezistorů_za_sebou_SMART_notebook Vzorový příklad řešení, řešení úloh pomocí Ohmova zákona, přiřazování _ROC \Zapojení_reostatu_SMART_notebook Schémata zapojení sériové paralelní, přiřazování jednotek k veličinám, opakování vztahů _ROC \Elektrický_výkon_a_příkon_SMART_notebook Fyz. vztahy mezi proud, napětí, příkon, úlohy na příkon spotřebiče _ROC \Elektrická_práce_SMART_notebook Fyz. vztahy mezi práce, napětí, proud, čas, úlohy na práci spotřebiče _ROC \Vedení_elektrického_proudu_v_kovech_SMART_notebook Směr pohybu proudu, fyzikální pojmy, procvičování _ROC \Vedení_elektrického_proudu_v_kapalinách_SMART_notebook Kladné ionty, záporné ionty, procvičování _ROC \Vedení_elektrického_proudu_v_plynech_SMART_notebook Příklady z volné přírody, opakování fyzikální pojmy, anagram _ROC \Elektrický_proud_shrnutí_SMART_notebook Souhrne opakování a procvičování učiva o proudu Vlastivěda Dějiny českého národa _ROC \Pravěk_SMART_notebook Základní informace o pravěku, anagram, přiřazování, volné psaní _ROC \Slované_SMART_notebook Základní informace o Slovanech, kvíz, slovní spojení _ROC \Cyril_a_Metoděj_SMART_notebook Cyril, Metoděj, Velkomoravská říše, _ROC \Kosmas_SMART_notebook Kosmas život,dílo _ROC \Přemyslovci_SMART_notebook Základní informace o rodu Přemyslovců, časová přímka _ROC \Lucemburkové_SMART_notebook Základní informace o rodu, kvíz _ROC \Karel_IV_SMART_notebook Život, dílo _ROC \Jan_Hus_SMART_notebook Kritik katolické církve, kvíz, přiřazování pojmů _ROC \Husitské_války_SMART_notebook Pojmy-husité, kalich, Tábor, Žižka, husitské bitvy _ROC \Jagellonci_SMART_notebook Základní informace o rodu _ROC \Habsburkové_SMART_notebook Základní informace o rodu, časová přímka, přiřazování _ROC \Rudolf_II_SMART_notebook Základní informace, motivační film, kvíz, anagram, legenda o Golemovi

10 _ROC \Jan_Amos_Komenský_SMART_notebook Život, dílo, otázky k opakování, třídění pravda x lež _ROC \Marie_Terezie_SMART_notebook Vláda a reformy M. Terezie, data, římské číslice _ROC \Josef_II_SMART_notebook Reformy Josefa II, procvičování _ROC \Umělecké_slohy_SMART_notebook Románský sloh, gotika, renesance, baroko - znaky _ROC \František_Josef_I_SMART_notebook Rok 1848, význam panovníka _ROC \Tomáš_Garrigue_Masaryk_SMART_notebook Život, význam _ROC \Československá_republika_SMART_notebook Období , anagram, opakování _ROC \Václav_Havel_SMART_notebook Život, dílo Geografie České republiky _ROC \Česká_republika_1_SMART_notebook Historie-pověst o Čechovi, historické země, sousední státy _ROC \Česká_republika_2_SMART_notebook T.G.Masaryk, V. Havel, státní symboly, záznam hymny _ROC \Povrch_České_republiky_SMART_notebook Nadmořská výška, barvy na mapě _ROC \Pohoří_České_republiky_SMART_notebook Orientace v pohořích a nejvyšších horách _ROC \Vodstvo_České_republiky_SMART_notebook Tok řeky, Labe, Vltava, Vltava poslech B. Smetana Má vlast _ROC \Města_České_republiky_SMART_notebook Vznik měst, orientace na slepé mapě _ROC \Praha_1_SMART_notebook Praha hlavní město, historie a současnost _ROC \Praha_2_SMART_notebook Zajímavosti, pexeso, anagram, odkrývání _ROC \Střední_Čechy_SMART_notebook Orientace na slepé mapě, města, památky _ROC \Východní_Čechy_SMART_notebook Orientace na slepé mapě, města, zajímavosti _ROC \Severní_Čechy_SMART_notebook Orientace na slepé mapě, města, zajímavosti,pexeso, doplňování vět _ROC \Západní_Čechy_SMART_notebook Orientace na slepé mapě, historie, lázeňství _ROC \Jižní_Čechy_SMART_notebook Orientace na slepé mapě, města, památky, dobový nástroj dudyzvukový záznam _ROC \Čechy_opakování_SMART_notebook Kvíz, křížovka _ROC \Českomoravská_vrchovina_SMART_notebook Orientace na slepé mapě, města, historické památky, jaderná elektrárna _ROC \Severní_ Morava_SMART_notebook Slepá mapa,města,nerostné bohatství, Valašsko, Jeseníky _ROC \Brno_SMART_notebook Historie, vodstvo, památky, pověst o brněnském drakovi,průmysl _ROC \Střední_a_jižní_Morava_SMART_notebook Slepá mapa, města, historie, Věstonická venuše, zemědělství _ROC \Morava_opakování_SMART_notebook Opakování zábavnou formou _ROC \CHKO_České_republiky_SMART_notebook Seznámení s druhy CHKO v České republice Region Karviná _ROC \Karviná_úvod_SMART_notebook Základní údaje o obci, časová přímka, historie

11 _ROC \Karviná_Fryštát_SMART_notebook Historie, pamětihodnosti _ROC \Karviná_Doly_SMART_notebook Historie, památky, důlní činnost _ROC \Karviná_Darkov_SMART_notebook Historie, památky, lázeňství _ROC \Karviná_Ráj_SMART_notebook Historie, památky, nejvyšší místo obce, Olše, Černý les _ROC \Karviná_Staré_Město_SMART_notebook Historie, Ondra Foltýn, průmyslová zóna, pachník hnědý, rybníky _ROC \Karviná_Nové_Město_SMART_notebook Historie, kultura, sport _ROC \Karviná_Mizerov_SMART_notebook Historie, RKK, ZUŠ _ROC \Karviná_Hranice_SMART_notebook Historie, památky, lázeňství _ROC \Karviná_Louky_SMART_notebook Historie, důlní činnost _ROC \Karviná_pověsti_SMART_notebook Nejznámější pověsti vztahující se k obci _ROC \Karviná_školství_SMART_notebook Hierarchie karvinského školství _ROC \Karviná_kultura_SMART_notebook Možnosti kulturního vyžití v obci _ROC \Karviná_rodáci_sportovci_SMART_notebook Významní karvinští sportovci olympionici, vítězové MS, ME _ROC \Karviná_osobnosti_SMART_notebook Známé osobnosti společenského života v ČR i ve světě _ROC \Karviná_rodáci_umělci_SMART_notebook Významní karvinští umělci ilustrátoři. malíři, sochaři, hudebníci, spisovatelé _ROC \Karviná_okolí_1_SMART_notebook Informace o zajímavých místech okolí Karviné _ROC \Karviná_okolí_2_SMART_notebook Informace o zajímavých místech okolí Karviné _ROC \Karviná_opakování_1_SMART_notebook Opakování učiva o obci a regionu _ROC \Karviná_opakování_2_SMART_notebook Opakování učiva o obci a regionu Anglický jazyk ročník Svátky _ROC\Holidays_Halloween_1_SMART_notebook Slovní zásoba-pexeso _ROC\Holidays_Halloween_2_SMART_notebook Slovní zásoba-procvičování, křížovky _ROC\Holidays_Halloween_3_SMART_notebook Slovní zásoba-procvičování _ROC\Holidays_Halloween_4_SMART_notebook Slovní zásoba-procvičování, soutěž družstev _ROC\Holidays_Halloween_5_SMART_notebook Čtení s porozuměním _ROC\Holidays_Halloween_6_SMART_notebook Bingo- soutěž _ROC\Holidays_Christmas_1_SMART_notebook Slovní zásoba, pexeso _ROC\Holidays_Christmas_2_SMART_notebook Slovní zásoba-procvičování, křížovka _ROC\Holidays_Christmas_3_SMART_notebook Slovní zásoba-koledy _ROC\Holidays_Christmas_4_SMART_notebook Čtení s porozuměním _ROC\Holidays_Christmas_5_SMART_notebook Slovní zásoba-hledání odlišností v obrázcích

12 _ROC\Holidays_Christmas_6_SMART_notebook Slovní zásoba-poslech _ROC\Holidays_Christmas_7_SMART_notebook Čtení s porozuměním _ROC\Holidays_Christmas_8_SMART_notebook Quiz _ROC\Holidays_Easter_1_SMART_notebook Slovní zásoba _ROC\Holidays_Easter_2_SMART_notebook Slovní zásoba, procvičování, poslech _ROC\Holidays_Easter_3_SMART_notebook Slovní zásoba, tvoření vět _ROC\Holidays_Easter_4_SMART_notebook Práce se souvislým textem _ROC\Holidays_Easter_5_SMART_notebook Práce se souvislým textem _ROC\Holidays_Easter_6_SMART_notebook Porozumění textu, quiz Přítomný čas _ROC\present_simple_affirmative_SMART_notebook Teorie tvoření přítomného času _ROC\present_simple_negative_SMART_notebook Teorie tvoření přítomného času prostého-věty oznamovací záporné _ROC\present_simple_question_SMART_notebook Teorie tvoření přítomného času prostého-otázka _ROC\present_simple_Wh-questions_SMART_notebook Teorie tvoření přítomného času prostého-otázky s Wh-výrazy, procvičování _ROC\present_simple_short_answers_SMART_notebook Teorie tvoření přítomného času prostého-krátké odpovědi, procvičování _ROC\present_simple_games_SMART_notebook Procvičování přítomného času prostého, soutěž týmů, překlad vět, slovní zásoba _ROC\present_simple_reading_SMART_notebook Procvičování přítomného času prostého, otázka, práce s textem _ROC\present_simple_revision_SMART_notebook Procvičování _ROC\present_cont._ affirmative _SMART_notebook Teorie tvoření přítomného času průběhového-věty oznamovací kladné _ROC\present_cont._ short_forms_smart_notebook Teorie tvoření přítomného času průběhového-krátké tvary _ROC\present_cont._ negative_smart_notebook Teorie tvoření přítomného času průběhového-věty oznamovací záporné, překlad _ROC\present_cont._ question_smart_notebook Teorie tvoření přítomného času průběhového-otázky _ROC\present_cont._Wh- questions_smart_notebook Teorie tvoření přítomného času průběhového-otázky s Wh výrazy, procvičování _ROC\present_cont._short_answers_SMART_notebook Teorie tvoření přítomného času průběhového-krátké odpovědi _ROC\present_cont._games_SMART_notebook Procvičování přítomného času průběhového-hry _ROC\present_cont._reading_SMART_notebook Práce s textem, slovní zásoba, poslech _ROC\present_cont._revision_SMART_notebook Opakování-procvičování, otázky, poslech _ROC\present_simple_vs_cont_01_SMART_notebook Odpovědi na přítomný čas prostý i průběhový,

13 _ROC\present_simple_vs_cont_02_SMART_notebook Procvičování záporu, otázky v přít. čase průběhovém i prostém _ROC\present_simple_vs_cont_reading_03_SMART_notebook Práce s textem, slovní zásoba There is there are _ROC\There _is_are_prepositions_smart_notebook Použití vazby, předložky, slovní zásoba _ROC\There _is_are_prepositions_exercises_smart_notebook Procvičování předložek _ROC\There _is_are_affirmative_smart_notebook Tvoření vět s vazbou there is/are _ROC\There _is_are_affirmative_exercises_smart_notebook Procvičování vazby věty kladné _ROC\There _is_are_negative_smart_notebook Tvoření věty záporné s vazbou there is/are _ROC\There _is_are_negative_ exercises _SMART_notebook Zápor ve větě, překlad _ROC\There _is_are_question_ SMART_notebook Tvoření otázek s vazbou there is/are _ROC\There _is_are_question_ exercises_smart_notebook Procvičování otázek, quiz, poslech _ROC\There _is_are_short_answers_smart_notebook Tvoření odpovědí na otázky s vazbou there is/are _ROC\There _is_are_revision_smart_notebook Procvičování vazby _ROC\There _is_are_my_town_1_smart_notebook Slovní zásoba, popis _ROC\There _is_are_my_town_2_smart_notebook Slovní zásoba, popis _ROC\There _is_are_my_town vocabulary_games_smart_notebook Procvičování slovní zásoby na téma město _ROC\There _is_are_directions_smart_notebook Jak se zeptat na cestu _ROC\There _is_are_directions_ exercises_1_smart_notebook Procvičování popisu cesty, slovní zásoba _ROC\There _is_are_directions_ exercises_2_smart_notebook Procvičování popisu cesty, sestavení rozhovoru _ROC\There _is_are_directions_ town_games_smart_notebook Popis cesty, slovní zásoba, pexeso _ROC\There _is_are_revision_grammar_smart_notebook Procvičování tvoření vět, práce s textem _ROC\There _is_are_revision_writing_smart_notebook Práce s obrázkem _ROC\There _is_are_revision_listening_smart_notebook Procvičování pomocí poslechu

Název materiálu. Význam slov. Slova souřadná, nadřazená, podřazená, procvičování.

Název materiálu. Význam slov. Slova souřadná, nadřazená, podřazená, procvičování. Název materiálu ročník SLUCHOVÁ DIFERENCIACE DÉLKY SAMOHLÁSEK 1 ZRAKOVÁ DIFERENCIACE KRÁTKÝCH A DLOUHÝCH SLABIK 1 VYVOZOVÁNÍ HLÁSKY S, SLUCHOVÁ PAMĚŤ 1 VYVOZOVÁNÍ HLÁSKY P, SLUCHOVÁ PAMĚŤ 1 ZRAKOVÁ ANALÝZA

Více

Přehled učiva. M Matematika. Čj Český jazyk. Prv Prvouka. 1. ročník. Anglický jazyk. l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá

Přehled učiva. M Matematika. Čj Český jazyk. Prv Prvouka. 1. ročník. Anglický jazyk. l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá Přehled učiva 1. ročník l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá l číselná řada 1-10, sčítání do 10, geometrické tvary Doksy l číselná řada 1-10, sčítání do 20 bez přechodu 10, slovní úloha

Více

Výukové programy - Mgr. Karla Pitáková, tel. 544 240 013

Výukové programy - Mgr. Karla Pitáková, tel. 544 240 013 Výukové programy - Mgr. Karla Pitáková, tel. 544 240 013 ČJ 1 KAP III 001 uvolňovací cviky 1 ČJ 1 KAP III 002 uvolňovací cviky 2 ČJ 1 KAP III 003 ČJ 1 KAP III 004 ČJ 1 KAP III 005 ČJ 1 KAP III 006 ČJ 1

Více

Přírodní společenstva na podzim - září Cesta do školy - prezentace. Směrová růžice

Přírodní společenstva na podzim - září Cesta do školy - prezentace. Směrová růžice ČLOVĚK A JEHO SVĚT 2.,4. ROČNÍK Jsem školák PŘÍRODOVĚDA 4. Přírodní společenstva na podzim - září Cesta do školy - prezentace Směrová růžice Třídění živočichů - prezentace Třídění živočichů bezobratlí

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1.

Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1. Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program Stran Stran celkem DUM 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1. pololetí ČJ - písemná práce Word 6 4 2 VY_32_INOVACE_04_10

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

Přehled vzdělávacích materiálů

Přehled vzdělávacích materiálů Přehled vzdělávacích materiálů Název školy Název a číslo OP Název šablony klíčové aktivity Název sady vzdělávacích materiálů Jméno tvůrce vzdělávací sady Číslo sady Anotace Základní škola Želiv Novými

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Současný český jazyk upevňování a procvičování obtížných gramatických jevů Český jazyk

Více

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ ŘÍJEN Opakování učiva 2. ročníku Význam slova Slabika, hláska, slovo Vlastní jména osob, zvířat, měst, řek,

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 5. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 5. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 4. ročníku - gramatické struktury, slovní zásoba Hry, soutěže, práce s obrázky Žák ovládá ústně i písemně slovní zásobu, aktivně používá osvojené gramatické struktury Lekce 1 - Setkání,

Více

Český jazyk Název Ročník Autor

Český jazyk Název Ročník Autor Pomůcka - Slabiky - foto 1. Pomůcka Psací tvary písmen 1. PL - Samohlásky 1. PL Slabiky - slova 1. PL - Souhlásky 1. PL Slova - věty 1. PL Souhlásky m, l, p 1. PL Tvoření slov 1. PL Souhlásky s, j, t 1.

Více

český jazyk - 2. ročník časová dotace: 8 hod. týdně

český jazyk - 2. ročník časová dotace: 8 hod. týdně Září český jazyk - 2. ročník uč./p Opakování z 1. třídy 4-5/3-7 Věta - vyjadřování ústní a písemné 6-9/10 Abeceda a písmo + ITV bez 12/6, 13/9, 14/14 (postavy) 10-14/11-13 Loučení s prázdninami 8 Jiný

Více

Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince

Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince Cíl kursu: 1/rychlé osvojení češtiny na komunikační úrovni - rozvoj slovní zásoby 2/ pochopení základních pravidel systému jazyka druhy

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Tematický plán učiva. Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová

Tematický plán učiva. Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová Tematický plán učiva Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová 1.Vyjadřuje se v běžných komunikačních situacích, neskáče do řeči a naslouchá,

Více

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky Příloha č. 1 Seznam výukového softwaru Terasoft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. Čajs 1. Čajs 1. 1.- 5. Čajs 1.- 5. Čajs 1.- 5. Hv Čajs 1.- 5. 4.-6. Čajs Př Čajs Př Čajs Př 8.- 9. Ch Dětský koutek 1 Dětský

Více

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky 1. Čj M Čajs

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky 1. Čj M Čajs Příloha č. 1 Seznam výukového softwaru Terasoft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1. Dětský koutek 1 hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky 1. Dětský koutek 2 Svět myšáka Bonifáce

Více

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky Příloha č. 1 Seznam výukového softwaru Terasoft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. Čajs 1. Čajs 1. 1.- 5. Čajs 1.- 5. Čajs 1.- 5. Hv Čajs 1.- 5. 4.-6. Čajs Př Čajs Př Čajs Př 8.- 9. Ch Dětský koutek 1 Dětský

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Člověk a jeho svět I Školní pomůcky, hračky Živočichové Živočichové - zvuky Ovoce, zelenina Podzim, počasí, rok Linky tísňového volání Čas, hodiny Můj den,

Více

Fyzika 6. ročník. Poznámky. Stavba látek Vlastnosti látek Částicová stavba látek

Fyzika 6. ročník. Poznámky. Stavba látek Vlastnosti látek Částicová stavba látek Fyzika 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí.

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.2579 Název: EU peníze školám

Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.2579 Název: EU peníze školám Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.2579 Název: EU peníze školám Šablona I/2: Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 3 týdně, povinný MKŽ: Naše vlast Výsledky vzdělávání Učivo Průřezová témata přesahy do učebních bloků: Žák: vyhledá ČR na mapě Evropy pojmenuje nejdůležitější pohoří ČR, nížiny ČR vysvětlí pojmy povodí,

Více

SADA VY_32_INOVACE_CJ1

SADA VY_32_INOVACE_CJ1 SADA VY_32_INOVACE_CJ1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřujjící k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti VY_12_INOVACE_01_ČJ

I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřujjící k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti VY_12_INOVACE_01_ČJ Záznamový arch Název školy: Základní škola a Mateřská škola Brno, Bosonožské nám. 44, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2499 Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení šablony/označení

Více

SEZNAM PRO ARCHIVACI

SEZNAM PRO ARCHIVACI SEZNAM PRO ARCHIVACI Název školy Číslo projektu Číslo a název šablony KA Identifikační číslo Tematická oblast Základní škola Mánesova Otrokovice, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.3763 III/2 Inovace

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.3409

CZ.1.07/1.4.00/21.3409 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3409 1. stupeň Tematická oblast Prvouka Procenta Téma Označení materiálu (přílohy) Jméno vyučujícího Poznáváme školu_kvíz VY_32_INOVACE_ČaSvaSp_2_3d11 Mgr. J. Dopravní

Více

Pomůcky, které poskytuje sbírka fyziky, a audiovizuální technika v učebně fyziky, interaktivní tabule a i-učebnice

Pomůcky, které poskytuje sbírka fyziky, a audiovizuální technika v učebně fyziky, interaktivní tabule a i-učebnice Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Fyzika (FYZ) Práce a energie, tepelné jevy, elektrický proud, zvukové jevy Tercie 1+1 hodina týdně Pomůcky, které poskytuje sbírka fyziky, a audiovizuální technika

Více

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník:3 Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka MÍSTO, KDE ŽIJEME Orientuje se v místě svého bydliště, v okolí školy,

Více

Rozmanitosti přírody - 4. ročník

Rozmanitosti přírody - 4. ročník Rozmanitosti přírody - 4. ročník 1. Živá a neživá příroda prezentace - opakování a prohlubování učiva ze 3. roč. K: komunikativní, k učení K. výstup: - opakuje učivo ze 3. ročníku - vysvětlí pojmy živá

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Fyzika - 6. ročník Uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí stavba látek - látka a těleso - rozdělení látek na pevné, kapalné a plynné

Více

TEMATICKÝ ČASOVÝ PLÁN vyučovací předmět : PRVOUKA ročník: 3. Školní rok 2014/2015 vyučující Mgr. Marie Beďačová. Zařazená průřezová témata

TEMATICKÝ ČASOVÝ PLÁN vyučovací předmět : PRVOUKA ročník: 3. Školní rok 2014/2015 vyučující Mgr. Marie Beďačová. Zařazená průřezová témata Září Orientuje se v místě svého bydliště, v okolí školy, v místní krajině Zná základní údaje z historie a současnosti obce Zná některé lidové a místní zvyky a tradice Domov, orientace v krajině Škola,

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2/1 Jazyk a jazyková komunikace 1. stupeň

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2/1 Jazyk a jazyková komunikace 1. stupeň Název školy Číslo projektu Název šablony klíčové aktivity ZÁZNAMOVÝ ARCH VY_32_ZAZNAM_EU1/1az20 Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.0617 III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Zveřejnění DUM v rámci projektu EU peníze školám

Zveřejnění DUM v rámci projektu EU peníze školám Zveřejnění DUM v rámci projektu EU peníze školám DUM můžete získat prostřednictvím emailového kontaktu zsbohusovice@email.cz. číslo šablona autor název anotace 1. VY_32_INOVACE_01CJ01 Mgr. Jaroslava Náprstková

Více

Žák : rozliší na příkladech těleso a látku a dovede uvést příklady látek a těles

Žák : rozliší na příkladech těleso a látku a dovede uvést příklady látek a těles 6.ročník Výstupy Žák : rozliší na příkladech těleso a látku a dovede uvést příklady látek a těles určí, zda je daná látka plynná, kapalná či pevná, a popíše rozdíl ve vlastnostech správně používá pojem

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA Časové, organizační a obsahové vymezení Ve všech předmětech platí stejná časová dotace jako pro žáky bez integrace. Žáka zapojujeme do všech činností a práce

Více

VY_32_ZAZNAM_02 ZÁZNAMOVÝ ARCH. Základní škola a Mateřská škola Plavsko CZ.1.07/1.4.00/21.0374 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_ZAZNAM_02 ZÁZNAMOVÝ ARCH. Základní škola a Mateřská škola Plavsko CZ.1.07/1.4.00/21.0374 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_ZAZNAM_02 ZÁZNAMOVÝ ARCH Název školy Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Základní škola a Mateřská škola Plavsko CZ.1.07/1.4.00/21.0374 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program

Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_01_13 fyzika 6. Elektrické vlastnosti těles Výklad učiva PowerPoint 6 4 2 VY_32_INOVACE_01_14 fyzika 6. Atom Výklad učiva

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učebnice Happy House 2 Hry, soutěže, práce s obrázky a předměty Lekce 1 - učebnice Happy Street 1 úvod Hry s obrázky, slovy, písničky, básničky, Pokyny a příkazy ve škole rozkazovací způsob hry

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Rozšiřování a upevňování slovní zásoby a gramatiky Ruský jazyk Helena Malášková 01

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: IV. - rozlišuje hlavní orgány státní moci, některé jejich zástupce, symboly státu a jejich význam - chápe vztah vlast vs. cizina - chápe pojmy prezident, parlament, premiér, volby apod. - zná důležité

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: MECHANIKA FYZIKA JANA SUCHOMELOVÁ 01 - Soustava SI notebook VY_32_INOVACE_01.pdf Datum

Více

Seznam výukových programů

Seznam výukových programů Seznam výukových programů Pro I.stupeň ZŠ: Český jazyk Prvouka Etická výchova Přírodověda Vlastivěda Pro II.stupeň ZŠ: Přírodopis Dějepis Fyzika Zeměpis Pracovní činnosti Zdravotní výchova Občanská výchova

Více

Přehled vzdělávacích materiálů

Přehled vzdělávacích materiálů Přehled vzdělávacích materiálů Název školy Název a číslo OP Název šablony klíčové aktivity Název sady vzdělávacích materiálů Jméno tvůrce vzdělávací sady Číslo sady Anotace Základní škola Želiv Novými

Více

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK. Václav Strážnický 2012/13

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK. Václav Strážnický 2012/13 Základní škola ve Vamberku Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK Václav Strážnický 2012/13 MLUVNICE HODINOVÁ DOTACE TEMATICKÝ CELEK OBSAH ZÁŘÍ CELKEM 8 HODIN 1hodina 5 hodin ÚVOD A OPAKOVÁNÍ UČIVA

Více

Vlastivěda. Obec, město, Česká republika: mapa, orientační body a linie, značky na mapě. První pomoc

Vlastivěda. Obec, město, Česká republika: mapa, orientační body a linie, značky na mapě. První pomoc 1 Vlastivěda Vlastivěda Učivo Obec, město, Česká republika: mapa, orientační body a linie, značky na mapě První pomoc BESIP dopravní značky, křižovatky, pravidla silničního provozu z hlediska chodce a

Více

Přehled vzdělávacích materiálů

Přehled vzdělávacích materiálů Přehled vzdělávacích materiálů Název školy Název a číslo OP Název šablony klíčové aktivity Název sady vzdělávacích materiálů Jméno tvůrce vzdělávací sady Číslo sady Anotace Základní škola Ţeliv Novými

Více

Vzdělávací obor Německý jazyk

Vzdělávací obor Německý jazyk 7. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičeni) obor navázání na již zvládnuté 1. POSLECH S Kompetence komunikativní Témata: POROZUMĚNÍM Žák rozumí jednoduchým otázkám

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 TS Český jazyk 1 (Pravopis) Terasoft Vyjmenovaná slova doplňování i(í) nebo y(ý), chybné odpovědi jsou vypsány s uvedením správného pravopisu před vlastním testem je možné zvolit písmena, po kterých budou

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Zrod nové Evropy. Stěhování národů. Germáni. Franská říše. Byzantská říše Seznámení s učebnicí. Práce s učebnicí a mapou. Popíše rozdělení Evropy po rozpadu Západořímské říše a způsob života barbarských

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: ELEKTŘINA A MAGNETISMUS FYZIKA JANA SUCHOMELOVÁ 01 - Elektrické pole elektrická síla

Více

1) ANGLICKÝ JAZYK Mluvnice pro II. stupeň

1) ANGLICKÝ JAZYK Mluvnice pro II. stupeň Dětský domov se školou, středisko výchovné péče a základní škola, Chrudim, Čáslavská 624 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.1.10.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST:Člověk a jeho svět PŘEDMĚT: Vlastivěda ROČNÍK: 4. Výstupy Učivo Průřezová témata Ví, do jakého regionu patří místo jeho bydliště, umí ho

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.2579 Název: EU peníze školám

Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.2579 Název: EU peníze školám Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.2579 Název: EU peníze školám Šablona III/2: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT sada č. 1 1 VY_32_INOVACE_01

Více

Seznam šablon Autor: Mgr. Miloslava Tremlová Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Tematický celek: Místo, kde žijeme Ročník: 3.

Seznam šablon Autor: Mgr. Miloslava Tremlová Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Tematický celek: Místo, kde žijeme Ročník: 3. Autor: Mgr. Miloslava Tremlová Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Tematický celek: Místo, kde žijeme Ročník: 3. 1 MKDŽ1 Orientace na mapě města Pracovní list k procvičování učiva, práce s mapou, vyhledávání

Více

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Český jazyk (CEJ) Jazyková výchova Tercie 2 hodiny týdně Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Skladba *) Ţák vysvětlí pojem aktuální (kontextové)

Více

Přehledvzdělávacích materiálů

Přehledvzdělávacích materiálů Přehledvzdělávacích materiálů Název školy Název a číslo OP Název šablony klíčové aktivity Název sady vzdělávacích materiálů Jméno tvůrce vzdělávací sady Číslo sady Anotace Základní škola Želiv Novými materiály

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

Jazykové vyučování. 6. ročník. Učivo

Jazykové vyučování. 6. ročník. Učivo Jazykové vyučování 6. ročník Učivo Úvod o českém jazyce Rozvrstvení národního jazyka. Nářečí. Obecná čeština. Jazykové příručky. Zvuková stránka jazyka Spisovná a nespisovná výslovnost. Základní větné

Více

Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu,

Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu, Prvouka - 1. ročník Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu, Vv kresby k jednotlivým tématům zná svou adresu Bydliště - adresa

Více

PRŮVODNÍ LIST k nově vytvořenému / inovovanému učebnímu materiálu

PRŮVODNÍ LIST k nově vytvořenému / inovovanému učebnímu materiálu PRŮVODNÍ LIST k nově vytvořenému / inovovanému učebnímu materiálu Název projektu Kvalitní výuka za podpory ICT Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3646 Název školy Základní škola Ohrazenice, okres Semily

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA 8. JOSKA Pohybová a polohová energie Přeměna polohové a pohybové energie

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA 8. JOSKA Pohybová a polohová energie Přeměna polohové a pohybové energie Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Uvede hlavní jednotky práce a výkonu, jejich díly a násobky

Více

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Projekt OP VK oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3526 Název projektu:

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA

ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA Číslo a název projektu CZ.1.07/1.5.00/34. 0185 Moderní škola 21. století Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách klíčové aktivity

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační

Více

CJ-Slova nadřazená, podřazená, synonyma, opozita 3.A. VY_32_INOVACE_CJ3_EB_08 Beranová

CJ-Slova nadřazená, podřazená, synonyma, opozita 3.A. VY_32_INOVACE_CJ3_EB_08 Beranová Třída Předmět a téma hodiny Označení materiálu Jméno autora SADA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 1. STUPEŇ 3.A CJ-Vyjmenovaná slova po B VY_32_INOVACE_CJ3_EB_01 Beranová 3.A CJ-Vyjmenovaná slova po L VY_32_INOVACE_CJ3_EB_02

Více

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník)

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) Charakteristika předmětu Ve výuce českého jazyka a literatury v prvním období (1. 3. ročník) klademe důraz na výuku čtení a psaní. Tyto složky jsou pro žáky prvotní

Více

Ondrová. Rosenheimová

Ondrová. Rosenheimová Pomůcka Roční období podzimní měsíce 1. Pomůcka Roční období zimní měsíce 1. Pomůcka Roční období - jaro 1. PL - Podzim 1. PL Školní potřeby 1. PL Ovoce -zelenina 1. PL - Zima 1. PL Zdravá výţiva 1. Pomůcka

Více

Číslo hodiny. Označení materiálu

Číslo hodiny. Označení materiálu 1. Bylo nás pět práce s textem 2. Písemná práce 6.ročník 3. Literární test - 6. ročník 4. Zdeněk Svěrák 5. Práce s chybou pracovní list 6. Písemná práce 8.ročník 7. Literární test - 8. ročník 8. Literární

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Seznam digitálních učebních materiálů Základní škola a Mateřská škola Ploskovice, příspěvková organizace, okres Litoměřice

Seznam digitálních učebních materiálů Základní škola a Mateřská škola Ploskovice, příspěvková organizace, okres Litoměřice Seznam digitálních učebních materiálů Základní škola a Mateřská škola Ploskovice, příspěvková organizace, okres Litoměřice III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada č. 1 Přírodověda Přírodověda

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova - zná pojem mateřský jazyk 1. Čeština jako mateřský jazyk MKV 4.4 - zná základní složky

Více

Český jazyk 1.ročník str. učivo - témata jazyková výchova slohová výchova literární výchova

Český jazyk 1.ročník str. učivo - témata jazyková výchova slohová výchova literární výchova Český jazyk 1.ročník str. předslabičná slabičná část uvolňovací cviky žák se orientuje ve všech směrech rozpozná velikost předmětů, jejich barvu a pozici pečlivě vyslovuje délku všech samohlásek odliší

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Počet hodin : 297 H. Burianová : Český jazyk pro 3. ročník (Didaktis) H. Burianová :

Více

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Platné pro: školní rok 2011/2012 2., 3. ročník školní rok 2012/2013 2., 3., 4.

Více

m.1.2. v prohlížeči vyhledat velikost katastrálního území a porovnat Jazyková komunikace ČESKÝ JAZYK 1. stupeň 1. období skládání slov, čtení textu

m.1.2. v prohlížeči vyhledat velikost katastrálního území a porovnat Jazyková komunikace ČESKÝ JAZYK 1. stupeň 1. období skládání slov, čtení textu Souhrnný 101 Ročník: 1 Matematika a její aplikace MATEMATIKA porovnávání čísel do 20, sčítání a odčítání do 20 M m.1.1. seřadit názvy vesnic podle velikosti území, odpovědět na otázky. Mapa se po kliknutí

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a jeho svět Náš svět. 2. období 4. ročník. Cílové zaměření vzdělávací oblasti

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a jeho svět Náš svět. 2. období 4. ročník. Cílové zaměření vzdělávací oblasti UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 99 Člověk a jeho svět Náš svět 2. období 4. ročník Učební texty : UČEBNICE PRO 4. ROČNÍK ZÁKLADNÍ ŠKOLY Cílové zaměření

Více

NÁŠ SVĚT otázky k opakování pro žáky 3. ročníku 1. Jaký tvar mají značky zákazové? 2. Jaký tvar mají značky výstražné? Na něco upozorňující? 3.

NÁŠ SVĚT otázky k opakování pro žáky 3. ročníku 1. Jaký tvar mají značky zákazové? 2. Jaký tvar mají značky výstražné? Na něco upozorňující? 3. NÁŠ SVĚT otázky k opakování pro žáky 3. ročníku 1. Jaký tvar mají značky zákazové? 2. Jaký tvar mají značky výstražné? Na něco upozorňující? 3. Jaký tvar mají značky informující? 4. Nakresli značku Dej

Více

Člověk a jeho svět Náš svět 1. období 3. ročník

Člověk a jeho svět Náš svět 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 99 Člověk a jeho svět Náš svět 1. období 3. ročník Učební texty : Mgr. V. Štiková, Já a můj svět - prvouka pro 3. ročník, pracovní

Více

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5.1.3 Anglický jazyk upevňování cizího jazyka Charakteristika předmětu - vychází z předmětu Anglický jazyk - výuka žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - časová dotace 2 hodiny týdně - vyučuje se

Více

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK. Václav Strážnický 2014/15

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK. Václav Strážnický 2014/15 Základní škola ve Vamberku Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK Václav Strážnický 2014/15 MLUVNICE HODINOVÁ DOTACE TEMATICKÝ CELEK OBSAH ZÁŘÍ CELKEM 8 HODIN 1hodina 5 hodin ÚVOD A OPAKOVÁNÍ UČIVA

Více

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů NĚMČINA Gymnázium PORG Libeň Němčinu vyučujeme na PORGu Libeň od primy 1 do oktávy jako druhý cizí jazyk. Kromě němčiny vyučujeme jako druhý cizí jazyk také francouzštinu. V průběhu studia jsou studenti

Více

Anglický jazyk základní úroveň obtížnosti. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh:

Anglický jazyk základní úroveň obtížnosti. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: Anglický jazyk základní úroveň obtížnosti obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: poslech (s výběrem odpovědí, dichotomické pravda vs nepravda, se stručnou odpovědí, přiřazovací)

Více

základní vzdělávání druhý stupeň

základní vzdělávání druhý stupeň Název projektu Život jako leporelo Registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Autor Pavel Broža Datum 5. ledna. 2014 Ročník 8. a 9. Vzdělávací oblast Člověk a příroda Vzdělávací obor Fyzika Tematický okruh

Více

Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008. učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky

Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008. učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008 učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky Úvod do jazyka Barvy Výslovnost Sloveso "have" neurčitý člen- a žák se seznamuje s cizím jazykem- s jeho

Více

Plán práce školní družiny na šk.rok 2012/2013

Plán práce školní družiny na šk.rok 2012/2013 Plán práce školní družiny na šk.rok 2012/2013 Celoroční projekty - Safari/celoroční hra časopisu Pastelka/ - Recyklohraní - Les ve škole, škola v lese - Dopravní výchova/1. a 2. ročník/ ZÁŘÍ ŘÍJEN - seznámení

Více

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) Charakteristika předmětu V návaznosti na obsah učiva 1. a 2. ročníku žáci začínají vytvářet jednoduché věty, kde se potřebné výrazy a spojení procvičují. Žáci

Více

Tematické okruhy průřezových témat zařazené do předmětu fyzikální praktika

Tematické okruhy průřezových témat zařazené do předmětu fyzikální praktika Vzdělávací oblast Člověk a příroda Vyučovací předmět Fyzikální praktika Charakteristika předmětu Obor, vzdělávací oblasti Člověk a příroda, Fyzika, jehož součástí je předmět Fyzikální praktika, svým činnostním

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Rozvoj řečových dovedností Ruský jazyk Helena Malášková 01 O spánku a váze - prezentace

Více

Gymnázium Rumburk, vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium, kvinta a 1. ročník, oktáva a 4. ročník, Další cizí jazyk/němčina

Gymnázium Rumburk, vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium, kvinta a 1. ročník, oktáva a 4. ročník, Další cizí jazyk/němčina Gymnázium Rumburk, vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium, kvinta a 1. ročník, oktáva a 4. ročník, Další cizí jazyk/němčina Předmět: Německý jazyk Stupeň gymnázia: vyšší stupeň osmiletého

Více

Dataprojektor, kodifikační příručky

Dataprojektor, kodifikační příručky Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Český jazyk (CEJ) Jazyková výchova Prima 2 hodiny týdně Dataprojektor, kodifikační příručky Slovní druhy Objasní motivaci pojmenování slovních druhů Vysvětlí

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: FYZIKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu U vyučovacího předmětu fyzika je časové vymezení dáno učebním plánem. V šestém, sedmém

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 2. období 5. ročník Počet hodin : 231 Učební texty : J. Štroblová, D. Benešová: Český jazyk pro 5. ročník

Více