Obchodní a provozní podmínky pro systém TaskPool

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obchodní a provozní podmínky pro systém TaskPool"

Transkript

1 Pdmínky - TaskPl Verze Obchdní a prvzní pdmínky pr systém TaskPl I. Terminlgie Objednatel uživatel systému TaskPl Pskytvatel subjekt pskytující Objednateli služby suvisející s prvzem, údržbu, správu a servisem sftwarvéh systému TaskPl Pdmínky tyt Obchdní a prvzní pdmínky pr systém TaskPl v platném znění Smluva smluva uzavřená mezi Objednatelem a Pskytvatelem pskytvání služeb pdle těcht Obchdních pdmínek Paušální platba smluvu stanvená částka placená pravidelně Objednatelem Pskytvateli. Zúčtvací bdbí smluvu stanvené bdbí, v rámci něhž prvádí Pskytvatel vyúčtvání služeb pskytnutých Objednateli pdle těcht Obchdních pdmínek. Parametry služby ppis rzsahu dby, p kteru maximálně může být služba v případě závady částečně neb zcela nefunkční, případně Objednateli nedstupná, případně ppis časů, v nichž je Pskytvatel pvinen reagvat na nahlášený abnrmální stav systému a pté jej i dstranit Garantvaná dba závazná dba pčítaná ve dnech neb hdinách, v níž je Pskytvatel pvinen prvést činnst, ke které je Smluvu neb těmit pdmínkami zavázán Licence systému TaskPl (dále jen Licence) Pskytvatelem pskytnuté práv k užívání systému TaskPl neb jeh části určeným pčtem uživatelů a t v rámci jedné instalace systému TaskPl. Licenční ujednání Pskytvatelem zpracvaný dkument, v němž jsu stanveny pdmínky, za kterých jsu Objednateli pskytvána práva k užívání systému TaskPl Prnájem Licencí Pskytvatelem pskytvaná služba, kteru jsu Objednateli pskytvána časvě mezená práva k využívání systému TaskPl na základě pravidelnéh pplatku Služba ASP Pskytvatelem pskytvaná služba, která zahrnuje pskytnutí časvě mezených práv k využívání systému TaskPl a prvz systému TaskPl na prstředcích Pskytvatele se zajištěním vzdálenéh přístupu Objednatele k systému. Služba Maintenance Pskytvatelem pskytvaná služba, která zahrnuje pskytvání nejnvější verze systému TaskPl. Služba Supprt Pskytvatelem pskytvaná služba, která zahrnuje reakci Pskytvatele na ppsaný prblém Objednatele s prvzem systému TaskPl v garantvané dbě dle Parametrů služby Služba Odesílání SMS zpráv Pskytvatelem pskytvaná služba, která zahrnuje desílání zpráv SMS na zařízení určená Objednatelem v případě předem stanvených událstí v datvé základně systému TaskPl Servisní zásah Objednatelem vyžádaná služba Pskytvatele, veducí k dsažení neb bnvení pžadvanéh stavu datvé základny systému TaskPl prvzvanéh Objednatelem, případně také práce na pravě hardwarvých neb sftwarvých prstředků, veducí k bnvě prvzu systému TaskPl. Prgramvá úprava Objednatelem vyžádaná služba Pskytvatele, veducí k dplnění neb změně funkcinality systému TaskPl pdle specifických pžadavků Objednatele Knzultace Objednatelem vyžádaná služba Pskytvatele, veducí k bjasnění funkcí a pravidel pužívání systému TaskPl v prstředí Objednatele, případně práce na analýze nasazení systému TaskPl pr řízení prcesů Objednatele Šklení bsluhy Objednatelem vyžádaná služba Pskytvatele, zajišťující přípravu pracvníků Objednatele na správné využívání systému TaskPl Cena servisníh zásahu, prgramvé úpravy, knzultace neb šklení bsluhy, případně cena za deslání SMS zprávy cena za prvedení služby, která se stanvuje na základě Ceníku prací Ceník prací Pskytvatelem zpracvaný dkument, přístupný Objednateli, který stanvuje ceny za jedntlivé druhy prací. Platnst d: 1. června 2012 Strana čísl 1

2 Pdmínky - TaskPl Verze Servisní technik, prgramátr neb analytik pvěřený pracvník Pskytvatele, způsbilý k prvádění služeb pr Objednatele dle těcht Pdmínek. Míst pskytnutí služby míst kde bude prváděna služba, které určil Objednatel a je ve shdě s těmit Pdmínkami, případně byl Pskytvatelem výslvně dsuhlasen. Akceptační prtkl dklad rzsahu prvedených prací, pčtu ddaných licencí k sftware, případně mnžství ddanéh materiálu, kterým Odběratel ptvrdí převzetí služeb, licencí k sftware a materiálu. Reklamační řád dkument vydaný firmu CmArr, spl. s r.., který je v platném znění přístupný na internetvých stranách firmy na adrese v němž jsu ppsány pdmínky pr uplatňvání záruk zákazníky firmy CmArr. II. Specifikace služeb Pskytnutí Licence k užívání systému TaskPl Pskytnutí časvě nemezenéh práva k pužívání systému TaskPl neb jeh částí určeným pčtem uživatelů dle Licenčních pdmínek na prstředcích Objednatele, a t na základě jednrázvé platby sučástí služby není instalace a knfigurace systému TaskPl v prstředí Objednatele sučástí služby není bezplatné pskytvání nvějších verzí systému TaskPl sučástí služby není řešení prblémů s prvzem systému TaskPl ani pdpra prvzu systému TaskPl Objednatel má práv na bezplatné dstranění funkčních vad systému TaskPl dle pdmínek pr uplatnění reklamace sftware daných Reklamačním řádem a Licenčními pdmínkami Prnájem Licence k užívání systému TaskPl pskytnutí časvě mezenéh práva k pužívání systému TaskPl neb jeh části určeným pčtem uživatelů dle Licenčních pdmínek na prstředcích Objednatel, a t na základě pravidelné platby za pskytnutí práva na stanvené pakující se bdbí pkud Objednatel neuhradí platbu za bdbí dle stanvených pdmínek, ztrácí práv k užívání systému TasPl sučástí služby není instalace a knfigurace systému TaskPl v prstředí Objednatele sučástí služby není bezplatné pskytvání nvějších verzí systému TaskPl sučástí služby není řešení prblémů s prvzem systému TaskPl ani pdpra prvzu systému TaskPl Objednatel má práv na bezplatné dstranění funkčních vad systému TaskPl dle pdmínek pr uplatnění reklamace sftware daných Reklamačním řádem a Licenčními pdmínkami Služba Maitenance pskytvání vždy nejnvější verze systému TaskPl Objednateli s časvě nemezeným neb časvě mezeným právem k užívání systému TaskPl v kamžiku jejíh uvlnění k prdeji, a t na základě pravidelné platby sučástí služby není instalace a knfigurace systému TaskPl v prstředí Objednatele sučástí služby není řešení prblémů s prvzem systému TaskPl ani pdpra prvzu systému TaskPl Objednatel má práv na bezplatné dstranění funkčních vad systému TaskPl dle pdmínek pr uplatnění reklamace sftware daných Reklamačním řádem a Licenčními pdmínkami Služba Supprt závazek Pskytvatele řešit dkumentvané prblémy s prvzem systému TaskPl na základě hlášení Objednatele služba je hrazena pravidelnu platbu pkud Objednatel neuhradí platbu za bdbí dle stanvených pdmínek ztrácí práv na pdpru ze strany Pskytvatele hlášení prblémů prbíhá elektrnicky pmcí aplikace Helpdesk přístupné Objednateli přes webvé rzhraní, pkud t není mžné pak náhradními cestami ppsanými dále v tmt dkumentu Platnst d: 1. června 2012 Strana čísl 2

3 Pdmínky - TaskPl Verze ppis závazku k reakci a řešení prblému je stanven Smluvu, pkud tmu tak není, ptm je stanven ppisem dále v tmt dkumentu Služba ASP pskytnutí časvě mezenéh práva k pužívání systému TaskPl neb jeh části určeným pčtem uživatelů dle Licenčních pdmínek na prstředcích Pskytvatele, a t na základě pravidelné platby za pskytnutí práva na stanvené pakující se bdbí zajištění prvzu a dstupnsti prstředků Pskytvatele, na nichž je systém TaskPl pr ptřeby Objednatele prvzván závazek Pskytvatele hledně dstupnsti systému TaskPl je dán Parametry služby uvedenými dále v tmt dkumentu, případně může být upraven dlišně zněním Smluvy pkud Objednatel neuhradí platbu za bdbí dle stanvených pdmínek, ztrácí práv k užívání systému TasPl a práv na přístup k systému TaskPl sučástí služby je instalace systému TaskPl v prstředí Prvzvatele sučástí služby je bezplatné pskytvání nvějších verzí systému TaskPl sučástí služby není knfigurace systému TasPl pr ptřeby Objednatele sučástí služby není řešení prblémů s prvzem systému TaskPl ani pdpra prvzu systému TaskPl Objednatel má práv na bezplatné dstranění funkčních vad systému TaskPl dle pdmínek pr uplatnění reklamace sftware daných Reklamačním řádem a Licenčními pdmínkami Služba desílání SMS zpráv služba zasílání zpráv SMS s ntifikacemi vybraných změnách stavu infrmací ulžených v systému TaskPl na Objednatelem zvlená telefnní čísla služba je účtvána pdle Ceníku služeb a vyúčtvávána peridicky na základě pčtu deslaných SMS zpráv sučástí služby není knfigurace systému TasPl pr desílání zpráv SMS Prgramvá úprava Objednatel může p dhdě s Pskytvatelem pžadvat za úplatu prvedení prgramvých úprav v systému TaskPl, které zajistí dlišné neb nvé funkce, které v systému standardně nejsu zabudvány Knzultace Šklení Dprava Objednatel za úpravu zaplatí jednrázvu částku danu Ceníkem, případně stanvenu Smluvu Objednatel má práv na bezplatné dstranění funkčních vad kódu systému TaskPl vznikléh úpravu dle pdmínek pr uplatnění reklamace sftware daných Reklamačním řádem a Licenčními pdmínkami pskytnutí pradenství při přípravě nasazení, nasazení a při prvzu systému TaskPl sučástí Knzultace může být instalace neb knfigurace systému TaskPl pr ptřeby Objednatele Knzultace může být pskytnuta sbně na pracvišti bjednatele, hlasvými neb brazvými prstředky pr kmunikaci, neb prstředky pr vzdálenu správu Objednatel za pskytnutu Knzultaci zaplatí jednrázvu částku danu Ceníkem, případně stanvenu zněním Smluvy zašklení pracvníků Objednatele veducí k získání neb prhlubení znalstí ptřebných pr efektivní pužívání, případně i knfiguraci, systému TaskPl Šklení může být pskytnut sbně na pracvišti bjednatele, případně hlasvými neb brazvými prstředky pr kmunikaci Objednatel za pskytnuté Šklení zaplatí jednrázvu částku danu Ceníkem, případně stanvenu zněním Smluvy vyúčtvává se na základě sazby za jeden kilmetr, pčet kilmetrů se stanvuje na základě běžně dstupných prstředků jak délka trasy ze sídla Pskytvatele na míst pskytnutí služby a zpět. Sazba za jeden kilmetr je stanvena Ceníkem Platnst d: 1. června 2012 Strana čísl 3

4 Pdmínky - TaskPl Verze III. Garantvaná dba Způsb výpčtu garantvané dby: Garantvaná dba v hdinách - není-li Smluvu stanven jinak, ptm se d pčtu hdin zapčítávají celé hdiny v pracvních dnech d 9.00 d času platnéh v místě sídla Pskytvatele. Garantvaná dba ve dnech není-li Smluvu stanven jinak, pčítají se celé pracvní dny dle ficiálníh kalendáře platnéh v České republice, d tét dby se nezapčítávají dny pracvníh vlna ani dny pracvníh klidu. Garantvaná dba není pr Pskytvatele závazná v dbě přírdních, plitických, splečenských, či jiných událstí, znemžňujících pskytnutí služby v uvedené dbě. IV. Klasifikace závažnsti incidentu Kategrizace incidentů pdle závažnsti událsti pužívaná v ppisu parametrů služeb: Kritická závažnst stav, kdy je celá aplikace TaskPl, případně její důležitá část s přímým dpadem na základní funkce systému, nedstupná a neexistuje náhradní způsb, jak nedstupné základní funkce systému zajistit jiným způsbem Vyská závažnst stav, kdy je část základních funkcí systému TaskPl nedstupná, ale existuje náhradní řešení, jak důležité funkce nahradit, které je ale spjen se zásadním zvýšením nárků na uživatele systému Střední závažnst stav, který nemá zásadní dpad na pužívání systému TaskPl, dstupnst pmcných funkcí systému je mezena, případně jsu základní funkce systému dstupné náhradním způsbem, který není spjen se zásadním zvýšením nárků na uživatele Nízká závažnst stav aplikace, který má puze mál významné dpady na kmfrt bsluhy aplikace TaskPl, které nemají vliv na pskytvané funkce systému V. Parametry služby ASP Není-li určen Smluvu neb jiným závazným ujednáním jinak, jsu parametry služby nastaveny takt: Úrveň incidentu Garantvaný čas reakce Garantvaný čas dstranění Kritická chyba 4 hdiny v pracvní dbě 2 pracvní dny Vyská závažnst chyby 1 pracvní den 3 pracvní dny Střední závažnst chyby 1 pracvní den 5 pracvních dnú Nízká závažnst chyby 1 pracvní den 15 pracvních dnů VI. Parametry služby Supprt Není-li určen Smluvu neb jiným závazným ujednáním jinak, jsu parametry služby nastaveny takt: Úrveň incidentu Garantvaný čas reakce Garantvaný čas dstranění Kritická chyba 4 hdiny v pracvní dbě 2 pracvní dny Vyská závažnst chyby 1 pracvní den 3 pracvní dny Střední závažnst chyby 1 pracvní den 5 pracvních dnú Nízká závažnst chyby 1 pracvní den 15 pracvních dnů Platnst d: 1. června 2012 Strana čísl 4

5 Pdmínky - TaskPl Verze VII. Oprávnění pracvníci Oprávněný pracvník Objednatele pracvník Objednatele právněný k zadávání pžadavků ze strany Objednatele a k jednáním suvisejícím s jeh prvedením. Oprávněnými pracvníky Objednatele jsu: statutární zástupci Objednatele sby určené Smluvu Oprávněný pracvník Pskytvatele pracvník Pskytvatele, který je pvinen přijmut pžadavek Objednatele vyžádaný dle následujícíh bdu těcht Servisních pdmínek, a kmpetentní k jednáním suvisejícím s jeh prvedením. Oprávněnými pracvníky Pskytvatele jsu: veducí pracvníci Pskytvatele sby určené Smluvu mim pracvní dbu Servisní technik, určený Pskytvatelem k phtvsti Oprávněný pracvník Objednatele a Oprávněný pracvník Pskytvatele mhu se suhlasem druhé strany pvěřit jednáním v rzsahu jim vymezeném těmit Pdmínkami, případně Servisní smluvu, jinu způsbilu sbu. VIII. Vyžádání služby, zadání pžadavku Oprávněný pracvník Objednatele vyžádá službu neb zásah u Oprávněnéh pracvníka Pskytvatele. Pžadavek je předán pmcí systému HelpDesk dstupnéh Objednateli přes webvé rzhraní. V případě nemžnsti pužít tt rzhraní může Objednatel vyžádat službu neb zásah telefnicky, elektrnicku pštu, faxem neb běžnu pštu. Kntaktní infrmace jsu stanveny zvláštním bdem těcht Pdmínek. Pžadavek musí bsahvat: - určení aplikace neb zařízení, jehž se bude služba neb zásah týkat - není-li t z výše uvedenéh zřejmé, ptm míst, kde má být služba pskytnuta, případně prveden zásah - úplný ppis závady, případně také činnstí, které závadě předcházely - pkud jde následek činnsti škdlivéh sftware, pak výslvné upzrnění na tut skutečnst, včetně všech relevantních infrmací (ppis reakce prstředků antivirvé chrany, hlášení detekvaném typu škdlivéh sftware, atd.) - určení sby, která bude p dbu řešení za Objednatele zajišťvat ptřebnu sučinnst Objednatele, a kntakt na ni IX. Odmítnutí služby neb zásahu Pskytvatel je právněn bez jakýchkli sankcí dmítnut prvedení služby neb zásahu v případě, že: - Objednatel pžaduje prvedení prací, které by způsbily prušení platných záknných nrem, například instalvání sftware v rzpru s licenčními pravidly výrbce neb ddavatele sftware - Objednatel je v prdlení s platbu za již pskytnuté služby, s platbu paušální částky neb s platbu za ddané zbží neb materiál neb má vůči Pskytvateli jiné nevyrvnané finanční či jiné závazky p splatnsti - Pskytvatel má právněné pchybnsti vůli či schpnsti Objednatele pžadvanu službu neb zásah uhradit - pžadavek nezadal pracvník Objednatele právněný k zadávání pžadavků dle těcht Pdmínek neb Smluvy - pžadavek nebsahuje infrmace dle předešléh bdu těcht Pdmínek X. Průběh prvedení služby neb zásahu Pvěřený pracvník Pskytvatele přijme pžadavek a pkud je t třeba kntaktuje sbu, která bude dle zadání zdpvědná na straně Objednatele a vyžádá si ptřebnu sučinnst: Platnst d: 1. června 2012 Strana čísl 5

6 Pdmínky - TaskPl Verze přístup ke všem aplikacím a zařízením, jichž se zásah týká - přístup ke všem infrmacím, které mhu být ptřebné, mim jinéh zejména přístupvá jména a hesla k zařízením a aplikacím - je-li t nutné, ptm také přístup k dkumentaci zařízení a sftware, včetně instalačních médií Pté prvede sám neb ve splupráci s dalšími pracvníky Pskytvatele všechny práce, které jsu ptřebné k pskytnutí služby neb prvedení zásahu. Pkud není mžn prvést všechny práce, je právněn p dhdě s pracvníkem Objednatele zvlit další pstup. V každém případě ale Pskytvatel vynalží veškeré úsilí k tmu, aby služba neb zásah byla pskytnuta v c nejkratším termínu. V případě, že pvěřený pracvník Pskytvatele nebdrží d Objednatele ptřebnu sučinnst ve výše ppsaném rzsahu, je právněn práce přerušit, případně vůbec nezahájit, aniž by z th pr Pskytvatele vyplýval jakýkli mžný pstih. XI. Záruční servis A) Záruční servis aplikací a zařízení ddaných firmu CmArr, spl.s r.. Pdmínky pr právněné uplatnění záruky jsu stanveny Reklamačním řádem firmy CmArr, spl.s r.., který je v platném znění přístupný na internetvých stranách firmy na adrese a infrmacemi uvedenými v záručním listě k ddanému zařízení, ppřípadě licenčními pdmínkami k prgramvému vybavení. Řešení zásahu, jehž sučástí je uplatnění záruky, prbíhá v statním shdně jak řešení běžnéh zásahu. B) Záruky třetích stran Pkud se zásah týká zařízení neb sftware, které je v záruce pskytnuté třetí stranu, je Objednatel pvinen tm Pskytvatele infrmvat před zahájením zásahu. Zárveň je pvinen jej infrmvat způsbu uplatnění záruky u třetí strany. Pracvník Pskytvatele ptm vykná všechny práce, které se netýkají zařízení neb sftware, na které bude uplatňvána záruka u třetí strany. Práce na tmt zařízení neb sftware zahájí na výslvnu žádst Objednatele, který zajistí předem suhlas třetí strany s jejich prvedením tak, aby nebyly prušeny záruční pdmínky třetí strany. Záruku u třetí strany uplatňuje Objednatel. Na výslvnu žádst Objednatele může záruku u třetí strany uplatňvat pracvník Pskytvatele, avšak vždy jménem Objednatele a na jeh náklady. XII. Akceptace Pkud je sučástí ddávky dle Smluvy licence k užívání sftware TaskPl neb jeh části, má se tat licence za ddanu přechdem práv k užívání dtčenéh sftware na uživatele na Objednatele. Není-li stanvenu smluvu jinak, je tímt datem datum pdpisu Smluvy běma smluvními stranami. Pr průběžně pskytvané služby (Prnájem licence, Supprt, Maintenance, ASP) se prces akceptace neaplikuje. Akceptace pr ddané služby se řídí následujícími bdy: P uknčení prací na realizaci služby vyzve Pskytvatel Objednatele k akceptaci ddané služby. Akceptaci ptvrdí Objednatel pdpisem Akceptačníh prtklu. Akceptační prtkl Objednatel ptvrdí d pěti pracvních dnů d výzvy Objednatele. Pkud Objednatel Akceptační prtkl bez vážnéh důvdu neptvrdí d pátéh pracvníh dne d výzvy ani písemně nesdělí důvdy k dmítnutí akceptace, má se Akceptační prtkl za ptvrzený šestým pracvním dnem d výzvy Pskytvatele. Dstatečným dkladem akceptaci je v tmt případě Objednatelem neptvrzený Akceptační prtkl, který mu však byl prkazatelně dručen k vyjádření. Platnst d: 1. června 2012 Strana čísl 6

7 Pdmínky - TaskPl Verze Objednatel má práv akceptaci služby dmítnut v případě prkazatelných vad předávané služby. V takvém případě Objednatel ve stejné lhůtě, tj. pět pracvních dnů, předá Zhtviteli zprávu s výčtem vad, které byly důvdem dmítnutí převzetí služby. V tmt případě Zhtvitel dstraní s veškeru péčí a rychlstí všechny vady a pětvně připraví službu k převzetí v suladu s výše uvedenými pstupy. Drbné nedstatky neb vady nebránící funkčnímu užívání služby nejsu důvdem dmítnutí akceptace. Zhtvitel tyt vady a neddělky dstraní v nejbližším mžném termínu. Krmě th jakékli částečné neb úplné uvedení d prvzu neb užívání služby Objednatelem či jinu třetí sbu před pdpisem Akceptačníh prtklu bude pvažván běma stranami za akceptaci služby Objednatelem. V takvém případě bude akceptační prtkl pdepsán puze zástupcem Pskytvatele a bude rvncenný akceptačnímu prtklu pdepsanému běma stranami. XIII. Vyúčtvání Služba se vyúčtvává pdle cenvéh ustanvení ve Smluvě a případně pdle Ceníku prací. Vyúčtvání bsahuje: - cenu za licence k užívání sftware - náklady na dpravu - cenu za jedntlivé prvedené služby - cenu za pužitý a ddaný materiál - případné další náklady, např. služby a materiál ddaný třetími stranami Služba může být vyúčtvávána peridicky v cyklech určených Smluvu a t buď paušální částku neb částku určenu pdle skutečnéh parametru pskytnuté služby, například pčtu hdin práce neb pčtu deslaných SMS zpráv. XIV. Psuzvání a vyúčtvání prací typu Odvirvání Pkud servisní zásah bsahval práce na dstranění škdlivéh sftware a následků jeh činnsti z prstředků výpčetní techniky Objednatele, budu tyt práce vždy psuzvány jak práce na zásahu vyvlaném nedbalstí uživatele. Takvý zásah bude vždy vyúčtváván hdinvu sazbu dle Ceníku služeb. XV. Platební pdmínky Objednatel uhradí služby bezhtvstní platbu na účet Pskytvatele, a t na základě faktury vystavené Pskytvatelem. Splatnst faktur je 10 dní, Smluvu může být stanvena jiná splatnst. Fakturu vystaví Pskytvatel d patnácti dnů d akceptace služby, případně data stanvenéh smluvu jak datum zdanitelnéh plnění. XVI. Smluvní pkuty Objednatel je právněn účtvat Pskytvateli smluvní pkutu puze za bdbí, v němž sám není v prdlení s platbu či jiným závazkem k Pskytvateli. Objednatel je právněn pžadvat p Pskytvateli smluvní pkutu ve výši jednh prcenta z ceny neddané služby bez daně z přidané hdnty za každý den prdlení s termínem ddání služby dle Smluvy v případě jednrázvě pskytvané služby. Maximální výše takt stanvené smluvní pkuty je mezena smluvní cenu služby, s jejíž realizací je Pskytvatel v prdlení. U peridicky pskytvané služby je Objednatel právněn pžadvat p Pskytvateli smluvní pkutu ve výši stanvené dle úrvně nešetřenéh incidentu takt: Platnst d: 1. června 2012 Strana čísl 7

8 Pdmínky - TaskPl Verze Úrveň incidentu Prdlení Pkuta Kritická chyba Každý zapčatý pracvní den 1% z měsíční paušální platby Vyská závažnst chyby Každý zapčatý pracvní den 0,5% z měsíční paušální platby Střední závažnst chyby Každý zapčatý pracvní den 0,25% z měsíční paušální platby Nízká závažnst chyby Každý zapčatý pracvní den 0,1% z měsíční paušální platby Měsíční paušální platbu se rzumí cena za službu, kteru se Pskytvatel zavazuje k šetření incidentu, přepčítaná na jeden kalendářní měsíc, pkud není jak měsíční stanvena přím Smluvu. Objednatel je právněn pžadvat takt stanvenu smluvní pkutu za každý nešetřený incident v případě, že nešetřené incidenty nejsu splu v žádné suvislsti. Pkud splu nešetřené incidenty suvisí, pvažují se pr účely výpčtu pkuty za jeden incident. Maximální suhrnná výše smluvních pkut za jeden kalendářní měsíc je mezena smluvní měsíční cenu za pskytvání dtčené služby. XVII. Kntaktní infrmace Incidenty přednstně zadávat na helpdeskvý frmulář na stránkách Helpdesk pr zákazníky. Maximálně tím urychlíte jeh vyřízení! Telefn: v pracvní dny v dbě d 7.00 d Fax: v pracvní dny v dbě d 7.00 d Pštvní adresa: CmArr, spl. s r.. Tlarva Pardubice Elektrnická a běžná pšta jsu zpracvávány puze v pracvních dnech. XVIII. Ochrana infrmací Veškeré infrmace pskytnuté za pdmínek uvedených ve Smluvě, ať již jsu pskytnuty písemně, ústně, zjištěny pzrváním či jiným způsbem, jsu pvažvány za důvěrné (dále jen Důvěrné infrmace ). Důvěrnými infrmacemi jsu zejména: a. aplikace, databáze a další stávající či buducí pčítačvý sftware vyvinutý neb získaný Pskytvatelem samstatně neb ve spjení s třetí stranu a rvněž veškeré mdifikace, rzšíření a verze tht sftware a veškeré dstupné alternativy tht sftware a veškeré buducí prdukty vyvinuté či dvzené na základě tht sftware; b. zdrjvé a cílvé kódy, vývjvé diagramy, algritmy, prgramvé frmuláře, prgramy, vedlejší prgramy, kncepty návrhů, příslušná dkumentace a manuály; c. metdy a patření marketingu, seznamy adresátů, infrmace nákupech, principy ceňvání, stanvení nabídek, finanční infrmace, jména a pžadavky klientů a zájemců, údaje zaměstnancích, klientech, ddavatelích a distributrech a další materiály a infrmace týkající se aktivit, bchdní činnsti a způsbu prvádění bchdní činnsti Pskytvatele neb Objednatele; d. prjevy, kncepty, pznatky včetně výsledků výzkumu a vynálezů, pčítačvě rientvanéh vybavení neb technlgie, metd, knw-hw, návrhů, nákresů, specifikací; e. veškeré další infrmace neb materiály týkající se bchdní činnsti neb aktivit Pskytvatele, které nejsu becně známy jiným subjektům zabývajícím se pdbnu bchdní činnstí neb aktivitami; f. veškeré pznatky vzniklé neb dvzené na základě přístupu k výše jmenvaným materiálům a infrmacím neb na základě jejich znalsti; Platnst d: 1. června 2012 Strana čísl 8

9 Pdmínky - TaskPl Verze g. veškeré materiály neb infrmace vztahující se k bchdní činnsti neb aktivitám třetích sb, které jsu přejaty splečnstí Pskytvatele jak důvěrné neb pdléhající zachvání důvěrnsti neb pdbným závazkům, včetně výhradně důvěrných bchdních záznamů, finančních infrmací, bchdních tajemství, strategií. Strana, která je příjemcem důvěrných infrmací (dále jen Příjemce infrmací ) je pvinna zachvávat nich mlčenlivst, tyt infrmace nesdělvat třetím sbám bez předchzíh písemnéh suhlasu jejich pskytvatele a infrmace chránit přiměřeným způsbem prti jejich úniku. Příjemce infrmací se zavazuje zachvávat důvěrnst pskytnutým infrmacím minimálně na stejné úrvni jak chrání své důvěrné infrmace bdbnéh charakteru, nejméně však v míře bvyklé s přihlédnutím ke všem klnstem. Příjemce infrmací není v suvislsti se Smluvu pvinen utajvat a mezvat využití infrmací, které: měl Příjemce infrmací k dispzici před tím, než mu byly pskytnuty pskytvatelem infrmaci; se staly veřejně známými, aniž by se tak stal prušením Smluvy ze strany Příjemce infrmací; byly Příjemci pskytnuty pdle práva bez pvinnsti mlčenlivsti třetí stranu; byly Příjemcem nezávisle vyvinuty; byly pskytvatelem předchzím písemným suhlasem z pvinnsti mlčenlivsti a zachvání důvěrnsti uvlněny. Strany se tímt zavazují zachvávat mlčenlivst důvěrných infrmacích p dbu 5 let d sknčení platnsti Smluvy. Na žádst pskytvatele infrmací je Příjemce infrmací pvinen bez zbytečnéh dkladu, pdle dispzic pskytvatele, infrmace vrátit neb zničit pskytnuté infrmace, včetně veškerých jejich, i elektrnických kpií, bez hledu na frmu, ve které byly pskytnuty. XIX. Odpvědnst za škdy Pskytvatel nenese v suvislsti s užíváním SW žádnu dpvědnst za nepřímé, vedlejší, následné neb speciální škdy či ztráty, včetně ztráty dat, nemžnsti pužití neb ušléh zisku, a t i v případě, že byl Pskytvatel na mžnst takvých škd upzrněn. Pskytvatel ručí puze za t, že prgramy budu vyknávat funkce ppsané v ddané dkumentaci, a t za pdmínky, že budu prvzvány na příslušných technických prstředcích. Tat záruka se nevztahuje na vady vzniklé z důvdu nesprávnéh prvzvání a užívání p předání (například smazání neb přepsání libvlné části sftware neb databáze, napadení viry, prucha sítě, prucha pčítačů atd.). Pskytvatel nedpvídá za bsahvu správnst dat ulžených v datvé základně. Pskytvatel dále nedpvídá za vady způsbené třetí sbu neb událstí, za kteru tat třetí sba dpvídá, neb za vady způsbené nevlivnitelnu klnstí. Pskytvatel v suvislsti se službu zasílání SMS zpráv nedpvídá za: - škdu, která vznikne v důsledku pruchy, pravy neb údržby sítí mbilních perátrů, neb jinéh nenahraditelnéh ddavatele služeb, - škdu, která vznikne v důsledku mezení neb zastavení pskytvání služby v důsledku mezení neb zastavení pskytvání služby ze strany mbilníh perátra neb jinéh nenahraditelnéh ddavatele služeb ddavatele, například v důsledku stávky, lkálníh výpadku elektrickéh prudu, terristickéh útku, živelných phrm, jiných krizvých situací a pdbně - škdu, která vznikne v důsledku mezení neb zastavení pskytvání služby v důsledku neplnění závazků Objednatele vůči mbilnímu perátrvi neb jinému nenahraditelnému ddavateli služeb. Platnst d: 1. června 2012 Strana čísl 9

10 Pdmínky - TaskPl Verze Zasílání infrmací: XX. Kmunikace Pdpisem Smluvy Objednatel suhlasí se zasíláním bchdních sdělení dle zákna č. 480/2004 Sb. Pkud Objednatel nebude chtít přijímat tat bchdní sdělení, zašle se svým nesuhlasem na Objednatel výslvně suhlasí s tím, že pkud v buducnu dvlá suhlas se zasíláním bchdních sdělení, budu mu nadále Pskytvatelem zasílány infrmace týkající se jím využívaných služeb, zejména infrmace změně údajů, ceníku, neb pdmínek využívání služby. XXI. Platnst Pdmínek Tyt Pdmínky vstupují v platnst dnem: 1. června 2012 a nahrazují v plném rzsahu všechna ustanvení předešlých verzí. Platnst těcht Pdmínek může být upravena neb mezena ustanvením Smluvy. Platnst d: 1. června 2012 Strana čísl 10

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

Obchodní a dodací podmínky

Obchodní a dodací podmínky Obchdní a ddací pdmínky ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyt bchdní a ddací pdmínky (dále jen bchdní pdmínky") bchdní splečnsti Akční Ceny s.r.., se sídlem Ve Slatinách 3242/3, Praha 10- Záběhlice, 106 00 IČO: 030

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování telekomunikačních služeb

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování telekomunikačních služeb VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pskytvání telekmunikačních služeb Tyt Všebecné pdmínky stanvují pstup uzavírání smluvy pskytvání a užívání telekmunikačních služeb a pdmínky, na základě kterých bude Martin Křapka, Bečv

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku Smluva pskytnutí péče dítě předšklníh věku (uzavřené pdle zákna č. 40/1964 Sb., ve znění pzdějších předpisů) Šklka Ježeček, s.r.., se sídlem Na Králvě 668/5, Praha Slivenec 154 00 IČ 24659215, DIČ CZ24659215

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Obchodní podmínky. Stránka 1 z 8 platné od 1. 1. 2014

Obchodní podmínky. Stránka 1 z 8 platné od 1. 1. 2014 Obchdní pdmínky Stránka 1 z 8 platné d 1. 1. 2014 Obchdní pdmínky internetvéh bchdu VOPIČÁK.CZ prvzvanéh na základě smluvy sdružení živnstníků Pavel Janušek Michal Halunek Mezi Šklami 2471/10 Uzbecká 1463/1

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL Obchdní pdmínky zadavatele Čísl smluvy kupujícíh: Čísl smluvy prdávajícíh: RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL uzavřená níže uvedenéh dne, měsíce a rku v suladu s ust. 92

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pojmů

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen VOP) 1 Definice pojmů Obchdní pdmínky Všebecné bchdní pdmínky pr prnájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pjmů předmět nájmu - železniční nákladní vagn neutralizace nákladníh prstru - dstranění výlučnéh půsbení

Více

Provozní řád služby zálohování CIT

Provozní řád služby zálohování CIT Prvzní řád služby zálhvání CIT V Ostravě 5. května 2011 1 Ppis služby Služba zálhvání pskytuje mžnst pravidelnéh autmatizvanéh vytváření kpií (zálh) dat na zálhvací média a mžnst bnvy dat z těcht zálh.

Více

Obchodní podmínky pro prodej na internetovém obchodu www.mimibazarnataliri.cz

Obchodní podmínky pro prodej na internetovém obchodu www.mimibazarnataliri.cz Obchdní pdmínky pr prdej na internetvém bchdu www.mimibazarnataliri.cz I. Úvdní ustanvení Tyt bchdní pdmínky pr prdej zbží na internetu (dále jen bchdní pdmínky ) splečnsti 1.Fajne s.r.., sídlem Skla Tůmy

Více

2) Účastník je fyzická nebo právnická osoba, která na základě Smlouvy o poskytování připojení do Internetu užívá služeb Poskytovatele.

2) Účastník je fyzická nebo právnická osoba, která na základě Smlouvy o poskytování připojení do Internetu užívá služeb Poskytovatele. Všebecné pdmínky pskytvání telekmunikačních služeb Tyt Všebecné pdmínky stanvují pdmínky pskytvání a užívání telekmunikačních služeb a pdmínky, na základě kterých bude Patrik Rsenkranc, Nad Opatvem 2030/9,

Více

GRASPO CZ, a.s., Pod Šternberkem 324, CZ-76302 Zlín

GRASPO CZ, a.s., Pod Šternberkem 324, CZ-76302 Zlín GRASPO CZ, a.s., Pd Šternberkem 324, CZ-76302 Zlín OBCHODNÍ PODMÍNKY OBJEDNÁVKY Pr bjednávky realizvané v rámci webvé aplikace Návrhář diářů a ntesů platí v plném znění Obchdní pdmínky výrby a ddání díla

Více

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688 Pravidla marketingvé akce s názvem SOUTĚŽ S VODAFONE KREDITNÍ KARTOU Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingvé akce Sutěž s Vdafne Kreditní kartu (dále jen "marketingvá akce"). Tat

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

Všeobecné smluvní podmínky provozu služeb CZHOSTING.net

Všeobecné smluvní podmínky provozu služeb CZHOSTING.net Všebecné smluvní pdmínky prvzu služeb CZHOSTING.net Následující ujednání jsu všebecně platnými Všebecnými smluvními pdmínkami prvzu služeb CZHOSTING.net pr využívání všech služeb (dále jen Pdmínky), které

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všebecné bchdní pdmínky splečnsti STORMWARE s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí STORMWARE s.r.., IČ: 25313142,

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti KROB sftware s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí KROB sftware s.r.., IČ: 26857162,

Více

Popis služby GTS internet DSL. Platnost od 10. 6. 2014.

Popis služby GTS internet DSL. Platnost od 10. 6. 2014. 1 Služba... 2 2 Varianty služby... 4 3 Lhůta pr zřízení služby... 4 4 Ceny za zřízení a pskytvání služby... 4 5 Prdej a instalace kncvých zařízení... 5 6 Zřízení a pskytvání služby... 7 7 Dplňkvé služby...

Více

Obchodní podmínky e-shopu Vinylfloor.cz

Obchodní podmínky e-shopu Vinylfloor.cz Obchdní pdmínky e-shpu Vinylflr.cz Tyt bchdní pdmínky upravují v suladu s ustanvením 1751 dst. 1 zákna č. 89/2012 Sb., bčanskéh zákníku (dále jen bčanský zákník ) vzájemná práva a pvinnsti smluvních stran

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti STORMWARE s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti STORMWARE s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti STORMWARE s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí STORMWARE s.r.., IČ: 25313142,

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

1. Provozovatelem služby je Michal Nezbeda Eudata.cz, IČ: 02843391, která je uvedena v kontaktních informacích na Internetových stránkách EUDATA.CZ.

1. Provozovatelem služby je Michal Nezbeda Eudata.cz, IČ: 02843391, která je uvedena v kontaktních informacích na Internetových stránkách EUDATA.CZ. Všebecné smluvní pdmínky EUDATA.CZ Dba trvání Smluvy Smluva pskytvání Internetvých služeb EUDATA.CZ (dále jen Smluva) se uzavírá na dbu určitu, pkud není smluvními stranami dhdnut jinak neb speciálními

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže "Pojištění je dobrá rada"

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Pojištění je dobrá rada ÚPLNÁ PRAVIDLA sutěže "Pjištění je dbrá rada" Tat pravidla sutěže (dále jen "Pravidla") upravují sptřebitelsku sutěž "Pjištění je dbrá rada" (dále jen "Sutěž") jak jediný závazný a úplný dkument. 1. Přadatel

Více

SMLOUVA O LICENCI A O PODMÍNKÁCH UŽÍVÁNÍ APLIKACE

SMLOUVA O LICENCI A O PODMÍNKÁCH UŽÍVÁNÍ APLIKACE SMLOUVA O LICENCI A O PODMÍNKÁCH UŽÍVÁNÍ APLIKACE Tat smluva: je uzavírána mezi splečnstí Art f All s.r.., se sídlem: Praha 3, Rháčva 188/37, PSČ 13000, Česká republika, IČ: 46991654, DUNS: 495931529 a

Více

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla SMLOUVA O DÍLO 1. Smluvní strany 1.1. Zhtvitel:.. se sídlem: IČ: čísl účtu:. zastupení:. Objednatel: Dmv pr seniry Ďáblice se sídlem: Kubíkva 1698/11, 182 00 Praha 8 IČ: 70 87 58 39 čísl účtu: 2001370002/6000

Více

Popis služby WS ADSL Flexi / WS VDSL Flexi

Popis služby WS ADSL Flexi / WS VDSL Flexi 1 Služba 2 2 Lhůta pr zřízení služby 4 3 Ceny za zřízení a pskytvání služby WS ADSL Flexi /WS VDSL Flexi 5 4 Prdej a instalace kncvých zařízení 5 5 Zřízení a pskytvání služby 9 6 Reklamace služby a reklamace

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všebecné bchdní pdmínky 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále také jen Pdmínky ) upravují právní vztahy mezi splečnstí Ulženka s.r.., IČ 24299162, se sídlem Přišimasy 133, 282 01

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

V Š E O B E C N É P O D M N Í N K Y

V Š E O B E C N É P O D M N Í N K Y Internetvé připjení Kabelvá televize Pzemní a satelitní příjem V Š E O B E C N É P O D M N Í N K Y PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÉ SLUŽBY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ PŘÍSTUP K SÍTI INTERNET (dále jen p

Více

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní ONLINESKLAD.CZ Ppis administračníh rzhraní Vysvětlení pjmů: V tmt manuálu i v celém systému figurují 3 základní sby: 1) PARTNER je t majitel partnerskéh eshpu. Prdává zbží a bjednávky psílá d nlineskladu

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn DHM pskytvatelem dtace) 1 Název prgramu: DHM 8004/2015/021 Registrační čísl prjektu Název prjektu: Název zakázky: Nákup termkamery pr kntinuální mnitring

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem.

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád upravuje pravidla pr využívání infrmačních technlgií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád určuje základní práva a pvinnsti každéh uživatele infrmačních technlgií pčítačvé

Více

McDonald's Pravidla uveřejňování Na rovinu Webové stránky (dále označovaná jen jako McDonald's ) (dál jen Pravidla pro uveřejňování )

McDonald's Pravidla uveřejňování Na rovinu Webové stránky (dále označovaná jen jako McDonald's ) (dál jen Pravidla pro uveřejňování ) McDnald's Pravidla uveřejňvání 1. Tat Pravidla pr uveřejňvání se vztahují na sby resp. uživatele internetu, které se rzhdnu pužít webvé stránky Na rvinu umístěné na www.narvinu.mcdnalds.cz (dále značvané

Více

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ ' " OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ '  OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ KUMSP00QID9N Veřejná zakázka Rzvj ehealth - Kmplexní infrmační systém pr pracviště peračních sálů a centrálních sterilizací" - Přílha č. 1 Technická specifikace, DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

Smluvní strany L^_ji<±čish' 1 -y ok

Smluvní strany L^_ji<±čish' 1 -y ok -rl'j J'*J JŤ KUMSP00QID62 \ y^x! K M>L } -' vv (OODATKLJ)_ " r Smluvní strany L^_ji

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 2.2 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

Platnost od 1.10. 2010. Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH v zákonem stanovené výši

Platnost od 1.10. 2010. Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH v zákonem stanovené výši 1 Obsah služby Pdstatu služby je kmpletní pskytvání telefnních a internetvých služeb v jednm integrvaném řešení na zpřístupněném místním metalickém vedení. Pdmínku zřízení služby je existence metalickéh

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů Směrnice Evrpskéh parlamentu a Rady 2011/83/EU právech sptřebitelů Úvd Všebecně je úprava sptřebitelskéh práva rztříštěná d mnha kmunitárních předpisů, které tak způsbují prblémy zejm. v rámci přeshraničníh

Více

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS PROJECT INSTINCT INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS Atestační středisk Equica 20. 10. 2011 Obsah 1. Úvdní infrmace... 3 1.1. Identifikace dkumentu... 3 1.1.1. Verze 1.3... 3 1.1.2. Verze

Více

Všeobecné smluvní podmínky užívání služeb portálu www.mysliveckyportal.cz

Všeobecné smluvní podmínky užívání služeb portálu www.mysliveckyportal.cz Všebecné smluvní pdmínky užívání služeb prtálu www.mysliveckyprtal.cz I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Předmětem těcht bchdních pdmínek je úprava právních vztahů mezi Pskytvatelem a Objednavatelem při pskytvání

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky.

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky. Výzva k předkládání prjektů č. 1 vyhlášená v suladu se Zásadami zastupitelstva kraje Vysčina č. 13/10 Pdprvané blasti (tituly): A. BEZPEČNOST ICT A ZÁLOHOVÁNÍ DAT B. VIRTUALIZACE Tématické členění na pdtituly:

Více

Případy užití RSSystems

Případy užití RSSystems Případy užití RSSystems Účelem tht dkumentu je definvat rzsah funkcí infrmačníh systému,, Infrmační systém evidence bjednávek (značvaný dále jen RSSystem), určený k pužívání restauračními zařízeními (značvanými

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

Reklamační řád. 1. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád. 1. Všeobecná ustanovení Reklamační řád Tent reklamační řád je platný d 1. 1. 2013 a ruší platnst předchzích reklamačních řádů. Tent reklamační řád je k dispzici na prdejně prdávajícíh neb jak dkument na www.prvyt.cz. 1. Všebecná

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

CompleteCare. Všeobecné pojistné podmínky

CompleteCare. Všeobecné pojistné podmínky dcizení 1. Shrnutí CmpleteCare Všebecné pjistné pdmínky Náhdné pškzení a Tent dkument bsahuje pdrbnsti třech druzích pjištění, které mhu být pjistnu smluvu dle vlby pjištěnéh sjednány pjištění náhdnéh

Více

Pojišťovna České spořitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Obecná certifikační politika Pojišťovny České spořitelny a.s. SMĚRNICE

Pojišťovna České spořitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Obecná certifikační politika Pojišťovny České spořitelny a.s. SMĚRNICE Pjišťvna České spřitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Pjišťvny České spřitelny a.s. SMĚRNICE Věc: Číselná řada: 4/2006 Ruší se interní předpis č.: Odbrný garant: Ing. Antnín Pacák Datum vydání: 1. 2. 2006

Více

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy:

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy: Čísl: 1/2015 Datum vydání: 9.2.2015 Daňvý gg zpravdaj Obsah I. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ...2 II. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY...3 III. NOVINKY V

Více

Smlouvu o zajištění provozu IS SVS a správy datového skladu IS SVS a manažerských sestav. č. 33/013. (dále jen smlouva)

Smlouvu o zajištění provozu IS SVS a správy datového skladu IS SVS a manažerských sestav. č. 33/013. (dále jen smlouva) SVS/2013/082483-G Dnešníh dne uzavírají Česká republika - Státní veterinární správa Se sídlem: Slezská 7, 120 00 Praha 2 IČ: 018562 DIČ: není plátcem DPH bankvní spjení: ČNB Č. účtu: 4221011/0710 Zastupená:

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY PRO SOFTWARE SPOLEČNOSTI MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2

LICENČNÍ PODMÍNKY PRO SOFTWARE SPOLEČNOSTI MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 LICENČNÍ PODMÍNKY PRO SOFTWARE SPOLEČNOSTI MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 Tyt licenční pdmínky představují smluvu ( smluva ) mezi splečnstí Micrsft Crpratin (neb některu z jejích afilací v závislsti

Více

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze Knslidvaný nástrj získatele Vytvření ddatku ke smluvě NAMÍRU Návd k bsluze Obsah 1 ÚVOD... 1 2 MENU VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3 VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3.1 Načtení pjistné smluvy... 1 3.2 Pdmínky pr vytvření

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Přílha č.1 Výzvy k pdání nabídek Zadávací dkumentace k veřejné zakázce maléh rzsahu na ddávky zadávanu v suladu s Příručku pr příjemce finanční pdpry z Operačníh prgramu Vzdělávání pr knkurenceschpnst

Více

* ] dsi.ť, S\i*,'JUVV (DODATKU} -;-i Smluvní strany ;' '/"; v ~~ -y,- - -j

* ] dsi.ť, S\i*,'JUVV (DODATKU} -;-i Smluvní strany ;' '/; v ~~ -y,- - -j III fcumsp00getéa SMLOUVA na prvedení Analýzy utsurcingu tiskvých služeb IMOKÁVSÍVOSŠ r/3ky K-.RAJ K.RAJSK.Y ÚŘAD * ] dsi.ť, S\i*,'JUVV (DODATKU} -;-i Smluvní strany ;' '/"; v ~~ -y,- - -j i Blíh : /Wf

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ POLITIKA PRO DARŮ & POHOŠTĚNÍ Nabízení či přijímání bchdních darů a phštění je čast náležitým způsbem, jak si bchdní partneři prkazují vzájemnu úctu

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) 01.07.2014 Rzdělvník: Základní právní

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let včetně. Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a maximálně

Více

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb.

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb. Infrmace pr zákazníky pdle zákna č. 256/2004 Sb. Tent dkument je určen pr zákazníky splečnsti ZFP Investments, investiční splečnst, a.s. (dále Splečnst ), včetně ptencinálních zákazníků, a bsahuje infrmace,

Více

Obecné smluvní podmínky spolku Univerzitní liga, z.s. (dále jen "Všeobecné smluvní podmínky" nebo "VZP")

Obecné smluvní podmínky spolku Univerzitní liga, z.s. (dále jen Všeobecné smluvní podmínky nebo VZP) Smluvní pdmínky Obecné smluvní pdmínky splku Univerzitní liga, z.s. (dále jen "Všebecné smluvní pdmínky" neb "VZP") I. Smluvní vztah 1. Účastníky smluvníh vztahu jsu: A. Univerzitní liga, z.s. se sídlem

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 3.3 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O.

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ Sídl:Lidická 7, 15000, Praha 5, tel 257 324 581 mbil: 607 120 287, e-mail: atest.reality@vlny.cz Prvzvna: Rseveltva 34/615, Praha 6, 160 00, tel. 233

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

Všeobecné stavební obchodní podmínky dle 273 obchodního zákoníku

Všeobecné stavební obchodní podmínky dle 273 obchodního zákoníku Všebecné stavební bchdní pdmínky dle 273 bchdníh zákníku (dále Pdmínky, neb VSOP ) Evidenční čísl: E-01/VSOP/sub//2004 vydané dne 1. 9. 2004 dd. 1 Hlavní stavbyveducí Hlavní stavbyveducí bjednatele je

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Tvorba a implementace modulů Incident Management a Release Management (veřejná zakázka malého rozsahu)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Tvorba a implementace modulů Incident Management a Release Management (veřejná zakázka malého rozsahu) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Tvrba a implementace mdulů Incident Management a Release Management (veřejná zakázka maléh rzsahu) V Praze dne 30.3.2010 Název veřejnéh zadavatele: Centrum pr reginální rzvj ČR Sídl:

Více

PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB

PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB ISTQB PARTNER PROGRAM VERZE CZ-1.0 (30.05.2013) Czech and Slvak Testing Bard Internatinal Sftware Testing Qualificatin Bard www.castb.rg PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB OSNOVA 1. SHRNUTÍ

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE

ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.A. HLASY NA ZASEDÁNÍ PARLAMENTU Řádným dehráním sutěže vznikne příslušnému klubu nárk na hlas na zasedání Parlamentu za pdmínek daných Stanvami.

Více

Podrobná pravidla Tipligy

Podrobná pravidla Tipligy Pdrbná pravidla Tipligy 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tipliga (dále také TL ) je dluhdbá kmunitní sutěž. 1.2. TL se může zúčastnit Sázející (dále také Sázející neb účastník ), který suhlasí s těmit pravidly

Více

Obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky Obchdní pdmínky Všebecné bchdní pdmínky I. Úvdní ustanvení II. Objednávka a uzavření kupní smluvy III. Zaslání zbží IV. Odstupení d kupní smluvy (vrácení zbží) V. Další práva a pvinnsti smluvních stran

Více

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV Nvela zákna veřejných zakázkách Adéla Havlvá, Rmana Derkvá Praha 12. 4. 2012 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let (včetně). Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brn tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brn: MUDr. Rman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrn.cz IČO: 652 697 05, DIČ: CZ65269705

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

Nahrávání hovorů pro IP telefonii a kontaktní centra

Nahrávání hovorů pro IP telefonii a kontaktní centra IP Slutins, pure and simple. Nahrávání hvrů pr IP telefnii a kntaktní centra ZOOM CallREC je rbustní řešení pr nahrávání hvrů v prstředí IP telefnie. Je určen pr splečnsti všech velikstí, d něklika uživatelů

Více

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK vysvětlení vybraných kapitl Metdickéh pkynu pr zadávání zakázek (D9) Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (OP LZZ) PODPORUJEME

Více

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010)

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010) Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010) Tématický plán a bsahvé zaměření seminářů 1. týden - Organizační záležitsti. Účetní systém pdniku a využití výpčetní techniky. Sftware pr účetnictví.

Více

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr)

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr) 4.37. Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2014/ Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr

Více

Legislativa a interní normy pro účely boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML/CFT) a mezinárodních sankcí

Legislativa a interní normy pro účely boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML/CFT) a mezinárodních sankcí Legislativa a interní nrmy pr účely bje prti legalizaci výnsů z trestné činnsti a financvání terrismu (AML/CFT) a mezinárdních sankcí Zákn č. 253/2008 Sb., některých patřeních prti legalizaci výnsů z trestné

Více

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo. Fáze realizace. Část P1_1. P1_1_Fáze realizace

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo. Fáze realizace. Část P1_1. P1_1_Fáze realizace Přílha č. 1 Smluvy díl Fáze realizace Část P1_1 P1_1_Fáze realizace 1 Obsah 1 OBSAH... 2 2 HARMONOGRAM SOUBĚHU FÁZÍ REALIZACE APLIKACE MS2014+... 3 3 ORIENTAČNÍ ROZDĚLENÍ FUNKCIONALIT APLIKACE MS2014+

Více

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz Sklvská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz OBSAH krektrské služby. 2 pskytvané slevy. 3 expresní příplatky. 3 ddací lhůty pr krektrské služby. 4 prjektvý management. 5 granty jedntlivé

Více

Ceník poskytovaných služeb. Pobytová odlehčovací služba. Dle zákona č.108/1996 Sb., 44 a z vyhlášky č.505/2006 Sb. 10, ve znění pozdějších

Ceník poskytovaných služeb. Pobytová odlehčovací služba. Dle zákona č.108/1996 Sb., 44 a z vyhlášky č.505/2006 Sb. 10, ve znění pozdějších ODLEHČOVACÍ SLUŽBA Arnltice 100, 407 14 Arnltice u Děčína prvzvna: Škrupva 302/17, 405 02 Děčín II Tel.: 474 524 025 Mb.: 733 553 043 E-mail: valerie@valerie-hmecare.cz www.valerie-hmecare.cz Ceník pskytvaných

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel: [ ] Se sídlem: [ ] IČO: [ ] Zastupen: [ ] vyhlašuje nadlimitní veřejnu zakázku / pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadávanu v tevřeném řízení / zjedndušeném řízení

Více

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1 PŘÍLOHA Č. 1 PODMÍNEK VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Přílha č. 1 vybrané infrmace Prnajímaných prstrech NNF a Nemcnici Na Františku - Plánek Prnajímaných prstr NNF - Stanvisk VZP ke struktuře pskytvané péče v rámci

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel: [ ] Se sídlem: [ ] IČO: [ ] Zastupen: [ ] vyhlašuje nadlimitní veřejnu zakázku / pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadávanu v tevřeném řízení / zjedndušeném řízení

Více

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ OBSAH: Dprava Ubytvání Stravvání Zdravtnický dhled Výchvný persnál Celdenní prgram Servis pedaggickým pracvníkům a infrmace pr rdiče a šklu Pjištění Kntakty DOPRAVA Splupracujeme

Více

Evropa Program Prémiové automatické objednávky (ADR)

Evropa Program Prémiové automatické objednávky (ADR) Evrpa Prgram Prémivé autmatické bjednávky () Výhdy je autmatický měsíční bjednávkvý prgram pr distributry a upřednstněné zákazníky. Pdpruje měsíční autmatický nákup prduktů splečnstí Nu Skin a Pharmanex,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více