R-05 MOST V UL. PRVOMÁJOVÁ PŘEPOČET ZATÍŽITELNOSTI MOSTU PO OPRAVĚ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "R-05 MOST V UL. PRVOMÁJOVÁ PŘEPOČET ZATÍŽITELNOSTI MOSTU PO OPRAVĚ"

Transkript

1

2 R-05 MOST V UL. PRVOMÁJOVÁ PŘEPOČET ZATÍŽITELNOSTI MOSTU PO OPRAVĚ únor 2014 Ing. P. Milek

3 Obsah : 1. Průvodní zpráva ke statickému výpočtu Úvod Identifikační údaje stavby Použitá literatura, podklady a výpočetní programy Základní údaje objektu Popis konstrukce mostu Přehledné výkresy mostu Výsledky stavebnětechnického průzkumu... 6 Materiály Konstrukce mostu Posuzované průřezy Popis statického modelu Zatížení Montážní Stálé Nahodilé krátkodobé Nahodilá dopravou Zatížení na únavu Dynamické účinky zatížení dopravou Zatížení větrem w Vodorovné příčné síly Vodorovné podélné síly Zatížení nerovnoměrnou teplotou Průřezové charakteristiky Podélný trám Příčník Příčná výztuha krajního trámu Podélné trámy Vnitřní síly a kombinace zatížení Posouzení Průřez uprostřed rozpětí Určení zatížitelnosti Obecné rovnice Normální zatížitelnost Výhradní zatížitelnost Vnitřní síly a kombinace zatížení od redukovaného zatížení Posouzení Průřez nad podporou Průřez ve vzdálenosti cca 2,0 m od podpory Průřez uprostřed rozpětí ŽB deska mezi trámy Zatížení Vnitřní síly a kombinace zatížení Posouzení průřezu Stanovení informativní zbytkové životnosti objektu Závěr TOP CON SERVIS s.r.o. 2

4 1. Průvodní zpráva ke statickému výpočtu 1.1. Úvod Účelem tohoto statického výpočtu je výpočet zatížitelnosti silničního železobetonového objektu R 05 Most v ul. Prvomájová po opravě. Objekt převádí ul. Prvomájová přes Radotínský potok Identifikační údaje stavby 1. Číslo a název objektu: R-05 Most v ul. Prvomájová 2. Katastrální obec: Radotín 3. Místo stavby: Radotín 4. Kraj: Praha 5. Investor: Městská část Praha 16 Radotín 6. Správce mostu: Městská část Praha 16 Radotín 7. Projektant stavby: TOP CON SERVIS s.r.o., Ke Stírce 56, Praha 8 8. Pozemní komunikace: místní komunikace - ul. Prvomájová 9. Staničení na komunikaci: Úhel křížení: Použitá literatura, podklady a výpočetní programy /1/ Archivní dokumentace mostu: Rekonstrukce mostu v Podbabě, Pražská silniční služba, 1955 /2/ Mostní list mostu R 05 Most v ul. Prvomájová, (TOPCON SERVIS, 2013) /3/ Hlavní prohlídka mostu R 05 Most v ul. Prvomájová, (TOPCON SERVIS, 2013) /4/ ČSN Projektování mostních objektů (2/ změna a/1988) /5/ ČSN Zatížitelnost mostů pozemních komunikací /6/ ČSN ISO Zásady navrhování konstrukcí Hodnocení existujících konstrukcí /7/ ČSN Zatížení mostů (9/ změny a/1988, b/1989) /8/ ČSN Navrhování betonových a železobetonových mostních konstrukcí /9/ ČSN Základová půda pod plošnými základy /10/ ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí, včetně změny A1 /11/ ČSN EN Zatížení konstrukcí, Část 1-4: Obecná zatížení Zatížení větrem /12/ ČSN EN Zatížení konstrukcí, Část 1-5: Obecná zatížení Zatížení teplotou /13/ ČSN EN Zatížení konstrukcí, Část 2: Zatížení mostů dopravou /14/ ČSN EN Navrhování betonových konstrukcí, Část 1-1: Obecná pravidla pro pozemní stavby /15/ ČSN EN Navrhování betonových konstrukcí, Část 2: Betonové mosty /16/ IDA NEXIS 32 ver program pro výpočet prutových, deskostěnových a skořepinových konstrukcí ( Ida & spol. s.r.o. Brno, FEM consulting s.r.o. Brno, SCIA International, Belgie) TOP CON SERVIS s.r.o. 3

5 1.4. Základní údaje objektu Rok postavení: neznámý Charakteristika objektu: Trvalý ŽB monolitický trámový most o jednom poli přes Radotínský potok. Volná šířka objektu: 6,85 m Šířka mezi obrubami: 5,85 m Šířka mostu: 7,45 m Délka přemostění: 7,49 m Délka NK: 8,69 m Stavební výška: 0,82 m Světlá výška mostu: 1,31 m Zatížení: dle ČSN Komunikace na objektu: ul. Prvomájová 1.5. Popis konstrukce mostu Trvalý silniční trámový most o jednom prostém poli zajišťuje převedení ul. Prvomájová v obci Radotín přes Radotínský potok v říčním km 0,694. Most je veden půdorysně v přímé, podélný i příčný sklon je přibližně nulový. Nosnou konstrukci tvoří železobetonová deska vyztužená 5 podélnými ŽB trámy výšky 570 mm, které jsou nad opěrami ztuženy koncovými ŽB příčníky. Obě krajní části desky jsou podepřeny krátkými příčnými ŽB konzolami. Během rekonstrukce proběhne betonáž ŽB římsy, na kterou se osadí nové ocelové zábradlí se svislou výplní. Podhled nosné konstrukce bude lokálně sanován Přehledné výkresy mostu Příčný řez : TOP CON SERVIS s.r.o. 4

6 Podélný řez : Půdorys : TOP CON SERVIS s.r.o. 5

7 1.7. Výsledky stavebnětechnického průzkumu Předměty a výsledky prováděného stavebnětechnického průzkumu: 1) Vizuální prohlídka: - na mostě není vyřešeno odvodnění, voda stéká po krajních nosnících a dochází ke korozi výztuže a degradaci beton, - krajnice mostovky je silně degradována, nebyla zastižena hydroizolace, - zábradlí je uchyceno pouze provizorním řešením, není dostatečně kotveno do mostovky. 2) Nedestruktivní zkoušky pevnosti betonu v tlaku: - nosníky, deska mostovky: C30/37, - opěra: C25/30. 3) Hloubka karbonatace a tloušťka betonové krycí vrstvy výztuže: - deska mostovky: krycí vrstva hlavní výztuže mm, - nosníky: mm. 4) Lokalizace a identifikace výztuže: Umístění, počet a průřezy jsou zobrazeny na následujících řezech: TOP CON SERVIS s.r.o. 6

8 Materiály Beton: beton C30/37 C25/30 f ck = MPa f cm = MPa f ctm = 2,9 2,6 MPa f ctk,0,05 = 2,0 1,8 MPa E cm = GPa ε c3 = 0, ,00175 pom. přet. na mezi plasticity ε cu3 = 0,0035 0,0035 pom. přet. na mezi porušení γ c = 1,5 1,5 α cc = 0,85 0,85 α ct = 1 1 f cd = 20 16,7 MPa f ctd = 1,33 1,2 MPa Betonářská ocel dle ČSN ISO 13822: f yk = 180 MPa f tk = 340 MPa E = 200 GPa TOP CON SERVIS s.r.o. 7

9 2. Konstrukce mostu 2.1. Posuzované průřezy Pro určení zatížitelnosti byly posuzovány tuhosti průřezů: smyková a torzní únosnost trámu nad podporou a ve třetině rozpětí, ohybová únosnost trámu cca uprostřed a ve třetině rozpětí, ohybová únosnost desky mezi trámy. Ze stavu konstrukce je patrno, že nejsou poškozeny základy Popis statického modelu Pro výpočet vnitřních sil byl vytvořen deskový model s výztužnými žebry v programu /16/. Deskový model: Nosná konstrukce je tvořena 5 trámy výšky 510 mm, které jsou zmonolitněny ŽB deskou tl. 200 mm mezi trámy (tl. 100 mm podél krajních nosníků). Vzájemná vzdálenost trámů je 1350 mm. Krajní část je nad podporami ztužena příčnými trámy výšky 600 mm. Podélné trámy jsou nad podporami zmonolitněny ŽB příčníky výšky 510 mm. Trámy a příčníky jsou modelovány jako žebra, která vyztužují ŽB desku. 3. Zatížení 3.1. Montážní Předpokládá se, že nosná konstrukce byla betonována na skruži. normové zatížení γ f vl. tíha NK byla generována programem 1, Stálé odhadnutá skladba mostního svršku na NK tl. 200 mm: živičná vozovka tl. 85 mm 0,085*23 2,00 kn/m 2 1,35 ložná vrstva z betonu tl. 30 mm 0,03*25 0,75 kn/m 2 1,35 svršek vozovky celkem 2,75 kn/m 2 1,35 TOP CON SERVIS s.r.o. 8

10 římsa tl. 210 mm 0,21*25 5,25 kn/m 2 1,35 římsa v kraji tl. 500 mm 0,45*25 11,25 kn/m 2 1, Nahodilé krátkodobé Nahodilá dopravou Zatěžovací schémata normální zatížitelnosti TOP CON SERVIS s.r.o. 9

11 TOP CON SERVIS s.r.o. 10

12 Zatěžovací schémata výhradní zatížitelnosti: TOP CON SERVIS s.r.o. 11

13 Zatížení na únavu Zatížení únavou nebude rozhodovat. Jedná se o místní komunikaci s minimem těžké dopravy Dynamické účinky zatížení dopravou Jedná se o konstrukci běžného statického schématu, proto se použije pro zohlednění dynamických účinků jednotlivých zatížení dopravou dynamický součinitel. Hodnoty jednotlivých dynamických součinitelů se stanoví v závislosti na typu zatížení a vlastní frekvenci nosné konstrukce mostu. Normální zatížitelnost: δ = δ 2 = 1,20 Výhradní zatížitelnost: δ = δ 1 = 1, Zatížení větrem w Pro určení zatížitelnosti lze zatížení větrem zanedbat Vodorovné příčné síly Odstředivá síla se uvažuje jako příčná síla působící v úrovni povrchu vozovky, proto se pro posouzení konstrukce zanedbává Vodorovné podélné síly Konstrukce není uložena na ložiska, ale přímo na opěry mostu. Vodorovné podélné síly lze u takovéto konstrukce zanedbat Zatížení nerovnoměrnou teplotou Zatížení teplotními změnami bude zanedbáno vzhledem ke statickému působení konstrukce. TOP CON SERVIS s.r.o. 12

14 4. Průřezové charakteristiky beff = Σbeff, i + bw < b b eff, i =,2 * bi + 0,1* l0 < 0,2 * b < b eff, i 0 l i Podélný trám l0 = 6, 9m b eff, i = 0,2 * 0,54 + 0,1* 6,9 = 0,798m < 0,2 * 6,9 = 1, 38m b eff = 2 * 0, ,27 = 1,866 > 1, 35m = b b eff = 1, 35m 4.2. Příčník l0 = 1, 5m b eff, i = 0,2 *1,5 = 0, 3 m b eff = 0,3 + 0,3 = 0, 6m TOP CON SERVIS s.r.o. 13

15 4.3. Příčná výztuha krajního trámu l = 0,6* 2 1, 2m 0 = beff, i = 0,2 * 0,51 + 0,1*1,2 = 0,22m < 0,2 *1,2 = 0, 24m b eff = 2 * 0,22 + 0,2 = 0,64 < 1, 22m = b b eff = 0, 64m 5. Podélné trámy 5.1. Vnitřní síly a kombinace zatížení Pro výpočet zatížitelnosti byl posouzen krajní nosník. TOP CON SERVIS s.r.o. 14

16 5.2. Posouzení Průřez uprostřed rozpětí Průřez ve středu rozpětí je posuzován na ohybové namáhání. Průřezové charakteristiky: průřez výztuž h = 0,71 m šířka φ = 26 mm b = 1,35 m výška počet = 5 ks c = 38 mm krytí A s = 2,65E-03 m 2 > A s,min = 6,39E-04 m 2 < A s,max = 3,83E-02 m 2 Posouzení ohybové tuhosti průřezu: d = 0,659 m účinná výška x = 0,026 m výška tlač. oblasti ξ = 0,040 poměrná výška tl.obl. < ξ max = 0,79 z = 0,648 m rameno vnitřních sil M Rd = 314,3 knm > M ed = 300,2 knm NEVYHOVUJE Průřez krajního nosníku uprostřed rozpětí nevyhoví uvažovanému zatížení. Je třeba zmenšit velikost užitného zatížení a tím určit zatížitelnost mostu. TOP CON SERVIS s.r.o. 15

17 5.3. Určení zatížitelnosti Obecné rovnice Platí pro určení zatížitelnosti z ohybového momentu, obdobně lze modifikovat rovnici pro určení zatížitelnosti z posouvající síly. M Vk,c,a = (M Rd Σγ G * M Gk,j - Σ γ Q,i * ψ 0,i * M Qk,i )/(γ V * ψ 0,1 ) M Vk,c,b = (M Rd Σγ G * ξ * M Gk,j - Σ γ Q,i * ψ 0,i * M Qk,i )/γ V Hodnoty součinitelů: γ V = 1,5 ψ 0,1 = 0,75 Normální zatížitelnost: v n = 1 kn/m 2 V a = 100 * v n V n = 4 / 3 V a / 10 kn V n = 4 / 3 *100 * k n / 10 = 13,33 * k n [t] Výhradní zatížitelnost: Konstrukce se zatíží čtyřnápravovým vozidlem celkové tíhy 80 t. V rw = k r * 800 V r = V rw / 10 V r = k r * 800/ 10 Součinitele k r a k n se určí interpolací Normální zatížitelnost TOP CON SERVIS s.r.o. 16

18 Výhradní zatížitelnost Mezivýsledky hodnot zatížitelnosti bez redukce stupněm stavu konstrukce: NORMÁLNÍ VÝHRADNÍ v n = 16 t V r = 20 t 5.4. Vnitřní síly a kombinace zatížení od redukovaného zatížení Vnitřní síly od zatěžovacích schémat užitných zatížení se přenásobí součiniteli k n a k r, výsledné hodnoty se kombinují s ostatním zatížením dle ČSN TOP CON SERVIS s.r.o. 17

19 5.5. Posouzení Průřezy se posoudí na rozhodující kombinace zatížení Průřez nad podporou Průřezy se posoudí na rozhodující kombinace zatížení posouvající silou a kroutícím momentem. Průřezové charakteristiky: Průřez je vyztužený smykovou výztuží: 2 ohyby φ 26 mm Smyková únosnost průřezu b t =b w = 0,27 m šířka průřezu pro smyk C Rd,c = 0,12 k = 1,551 k 1 = 0,15 A sl = 1,59E-03 m 2 plocha tahové výztuže, která zasahuje min. l bd + d směrem k podpoře ρ I = 8,95E-03 v min = 0,370 V Rd,c = 99,2 kn < V ed = 144,3 knm JE TŘEBA POČÍTAT SE SMYKOVOU VÝZTUŽ Zanesení smykové výztuže do průřezu: φ = 26 mm profil n = 2 ks počet střihů s = 1 m vzdálennost řad α = 30 sklon smykové výztuže (od vodorovné) cot θ = 2,5 sklon tlakových diagonál ν 1 = 0,528 V Rd,s = 257,4 kn únosnost smykové výztuže V Rd,max = 887,5 kn únosnost tlakové diagonály V Rd,s = 257,4 kn > V ed = 144,3 knm VYHOVUJE F td = 55,4 kn přírůstek tahové síly v podélné výztuži TOP CON SERVIS s.r.o. 18

20 návrh přídavné podélné výztuže A s,req = 3,04E-04 m 2 plocha výztuže odpovídající přírůstku tahové síly φ = 26 mm přídavná výztuž počet = 1 ks A s = 5,31E-04 m 2 > A s,req = 3,04E-04 m 2 VYHOVUJE Torzní únosnost průřezu Posouzení průřezu na torzní namáhání bylo provedeno v programu IDEA RS: Návrhové hodnoty krouticího momentu a únosnosti v kroucení T Ed T Rd,c T Rd,max T Rd,s T Rd [ knm ] [ knm ] [ knm ] [ knm ] [ knm ] 30,0 27,87 75,63 16,55 16,55 Vstupní hodnoty a mezivýsledky posouzení kroucení A k u k t eff A sw A sl A sp [ mm2 ] [ mm ] [ mm ] [ mm2 ] [ mm2 ] [ mm2 ] V průřezu nad podporou dojde ke vzniku smykové trhliny od namáhání posouvající silou. Proto je třeba zanedbat únosnost betonové části průřezu. M xd = 7,9 knm > 16,55 kn = T Rd,s PRŮŘEZ VYHOVUJE Průřez ve vzdálenosti cca 2,0 m od podpory Průřezy se posoudí na rozhodující kombinace zatížení ohybovým momentem, posouvající silou a kroutícím momentem. Průřezové charakteristiky: průřezem neprochází ohyby. TOP CON SERVIS s.r.o. 19

21 Posouzení ohybové únosnosti průřezu průřez výztuž h = 0,71 m šířka φ = 26 mm b = 0,27 m výška počet = 3 ks c = 38 mm krytí A s = 1,59E-03 m 2 > A s,min = 6,39E-04 m 2 < A s,max = 7,67E-03 m 2 mezní stav únosnosti ohyb d = 0,659 m účinná výška x = 0,079 m výška tlač. oblasti ξ = 0,120 poměrná výška tl.obl. < ξ max = 0,79 z = 0,627 m rameno vnitřních sil M Rd = 182,5 knm > M ed = 159,4 knm!!! VYHOVUJE!!! Omezení napětí M ed = 111,5 knm α e = 6,1 pracovní součinitel pro krátkodobé zatížení x = 0,1842 m I xi = 2,74E-03 m 4 σ c = 7,5 MPa < 0,6f ck = 18 MPa VYHOVUJE σ s = 117,2 MPa < 0,8f yk = 168 MPa VYHOVUJE Mezní šířka trhlin M ed = 105,11 knm α e = 15,0 pracovní součinitel pro dlouhodobé zatížení x = 0,264 m I xi = 5,38E-03 m 4 σ c = 5,2 MPa < 0,45f ck = 13,5 MPa VYHOVUJE σ s = 115,6 MPa w k = 0,08 mm < w lim = 0,3 mm VYHOVUJE s r,max = 225 mm k 1 = 0,8 ρ p,eff = 4,63E-02 k 2 = 0,5 h c,eff = 0,128 k 3 = 3,4 k t = 0,4 k 4 = 0, Posouzení smykové únosnosti průřezu b t =b w = 0,27 m šířka průřezu pro smyk C Rd,c = 0,12 k = 1,551 k 1 = 0,15 TOP CON SERVIS s.r.o. 20

22 A sl = 1,59E-03 m 2 plocha tahové výztuže, která zasahuje min. l bd + d směrem k podpoře ρ I = 8,95E-03 v min = 0,370 V Rd,c = 99,2 kn < V ed = 100,1 knm VYHOVUJE Průřez uprostřed rozpětí Ohybová únosnost průřezu průřez výztuž h = 0,71 m šířka φ = 26 mm b = 1,35 m výška počet = 5 ks c = 38 mm krytí A s = 2,65E-03 m 2 > A s,min = 6,39E-04 m 2 mezní stav únosnosti < A s,max = 3,83E-02 m 2 d = 0,659 m účinná výška x = 0,026 m výška tlač. oblasti ξ = 0,040 poměrná výška tl.obl. < ξ max = 0,79 z = 0,648 m rameno vnitřních sil M Rd = 314,3 knm > M ed = 314,0 knm!!! VYHOVUJE!!! Omezení napětí M ed = 234,0 knm α e = 6,1 pracovní součinitel pro krátkodobé zatížení x = 0,1140 m I xi = 5,45E-03 m 4 σ c = 4,9 MPa < 0,6f ck = 18 MPa VYHOVUJE σ s = 142,0 MPa < 0,8f yk = 168 MPa VYHOVUJE Mezní šířka trhlin M ed = 105,11 knm α e = 15,0 pracovní součinitel pro dlouhodobé zatížení x = 0,170 m I xi = 1,17E-02 m 4 σ c = 1,5 MPa < 0,45f ck = 13,5 MPa VYHOVUJE σ s = 65,7 MPa w k = 0,08 mm < w lim = 0,3 mm VYHOVUJE s r,max = 416 mm k 1 = 0,8 ρ p,eff = 1,54E-02 k 2 = 0,5 h c,eff = 0,128 k 3 = 3,4 k t = 0,4 k 4 = 0,425 TOP CON SERVIS s.r.o. 21

23 6. ŽB deska mezi trámy 6.1. Zatížení Nahodilé zatížení dopravou pro posouzení desky mezi trámy je převzato z odstavce Vnitřní síly a kombinace zatížení Vnitřní síly byly přezásobeny koeficienty k n a k r. Kombinace zatížení MSÚ (STR) MSP charakteristická MSP kvazistálá M ed 5,6 3,8 3,8 knm Q ed 21,9 14,6 14,6 kn TOP CON SERVIS s.r.o. 22

24 6.3. Posouzení průřezu průřez: výztuž: h = 0,20 m šířka φ = 8 mm b = 1,00 m výška počet = 6 ks c = 20 mm krytí A s = 3,02E-04 m 2 > A s,min = 1,71E-04 m 2 mezní stav únosnosti ohyb d = 0,176 m účinná výška x = 0,004 m výška tlač. oblasti < A s,max = 8,00E-03 m 2 ξ = 0,023 poměrná výška tl.obl. < ξ max = 0,79 z = 0,174 m rameno vnitřních sil M Rd = 9,6 knm > M ed = 5,0 knm!!! VYHOVUJE!!! 7. Stanovení informativní zbytkové životnosti objektu Z hlediska požadavku na trvanlivost konstrukce je nutné se zabývat velikostí krytí výztuže. Posuzovaná konstrukce se nachází v prostředí XC1, beton je třídy C 30/37, třmínky jsou φ 5 mm, nosná výztuž φ 26 mm, krytí třmínků c d,s = mm. nosné výztuže: c d = = 20 mm. Nominální krycí vrstva: c nom = c min + c dev Přídavek na návrhovou odchylku c dev = 10 mm Minimální krycí vrstva c min = max (c min,b ; c min,dur + c dur,γ - c dur,st c dur,add ;10) Minimální krycí vrstva z hlediska soudržnosti: c min,b = 26 mm Minimální krycí vrstva z hlediska podmínek prostředí a návrhovou životnost 50 let pro třídu konstrukce S3: c min,dur = 10 mm c nom = = 36 mm > 20 mm = c d,s. U trámu není splněna podmínka trvanlivosti a krycí vrstvy výztuže s ohledem na vliv prostředí. Vzhledem k nedostatečné tloušťce betonové krycí vrstvy, doporučuji zakázat používání rozmrazovacích prostředků na mostě. TOP CON SERVIS s.r.o. 23

25 8. Závěr Výsledek posouzení průřezů potvrdil hodnoty zatížitelnosti. Normální zatížitelnost: V n = V CZEN 16 t Výhradní zatížitelnost: V r = V CZEN 20 t Předpokládám, že po opravě bude provedena hlavní prohlídka mostu, ve které bude stanoven stav konstrukce stupněm III dobrý s koeficientem stavu α = 1,0. Hodnoty zatížitelnosti nebudou redukované. TOP CON SERVIS s.r.o. 24

2 Materiály, krytí výztuže betonem

2 Materiály, krytí výztuže betonem 2 Materiály, krytí výztuže betonem 2.1 Beton V ČSN EN 1992-1-1 jsou běžné třídy betonu (C12/15, C16/20, C20/25, C25/30, C30/37, C35/45, C40/50, C45/55, C50/60) rozšířeny o tzv. vysokopevnostní třídy (C55/67,

Více

Zakázka: D111029 Stavba: Sanace svahu Olešnice poškozeného přívalovými dešti v srpnu 2010 I. etapa Objekt: SO 201 Sanace svahu

Zakázka: D111029 Stavba: Sanace svahu Olešnice poškozeného přívalovými dešti v srpnu 2010 I. etapa Objekt: SO 201 Sanace svahu 1 Technická zpráva ke statickému výpočtu... 2 1.1 Identifikační údaje... 2 1.1.1 Stavba... 2 1.1.2 Investor... 2 1.1.3 Projektant... 2 1.1.4 Ostatní... 2 1.2 Základní údaje o zdi... 3 1.3 Technický popis

Více

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3)

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Projekt DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI NAVRHOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PODLE EVROPSKÝCH NOREM Projekt je spolufinancován

Více

9 Spřažené desky s profilovaným plechem v pozemních stavbách

9 Spřažené desky s profilovaným plechem v pozemních stavbách 9 Spřažené desky s profilovaným plechem v pozemních stavbách 9.1 Všeobecně 9.1.1 Rozsah platnosti Tato kapitola normy se zabývá spřaženými stropními deskami vybetonovanými do profilovaných plechů, které

Více

8 Předpjatý beton. 8.1 Úvod. 8.2 Zatížení. Předpjatý beton

8 Předpjatý beton. 8.1 Úvod. 8.2 Zatížení. Předpjatý beton 8 Předpjatý beton 8.1 Úvod Předpjatý beton se dříve považoval za zvláštní materiál, resp. předpjaté konstrukce byly považovány do jisté míry za speciální, a měly své zvláštní normové předpisy. Dnes je

Více

DOMOV PRO SENIORY IRIS - PŘÍSTAVBA A.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST A.2.3. PODROBNÝ STATICKÝ POSUDEK

DOMOV PRO SENIORY IRIS - PŘÍSTAVBA A.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST A.2.3. PODROBNÝ STATICKÝ POSUDEK DOMOV PRO SENIORY IRIS - PŘÍSTAVBA PD pro provedení stavby 7-3/13 A.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST A.2.3. PODROBNÝ STATICKÝ POSUDEK objekt: SO01 Přístavby vypracoval: ing. Robin Kulhánek kontroloval: ing.

Více

HALFEN STYKOVACÍ VÝZTUŽ HBT HBT 06 BETON. Typově zkoušeno podle DIN 1045-1:20001-07

HALFEN STYKOVACÍ VÝZTUŽ HBT HBT 06 BETON. Typově zkoušeno podle DIN 1045-1:20001-07 HBT 06 BETON Typově zkoušeno podle DIN 1045-1:20001-07 Popis systému HBT správné řešení pro stykovací výztuž Výhody výrobku Stykovací výztuž HALFEN HBT je typově zkoušena. Splňuje požadavky podle Merkblatt

Více

Obsah: 1. Technická zpráva ke statickému výpočtu 2. Seznam použité literatury 3. Návrh a posouzení monolitického věnce nad okenním otvorem

Obsah: 1. Technická zpráva ke statickému výpočtu 2. Seznam použité literatury 3. Návrh a posouzení monolitického věnce nad okenním otvorem Stavba: Stavební úpravy skladovací haly v areálu firmy Strana: 1 Obsah: PROSTAB 1. Technická zpráva ke statickému výpočtu 2 2. Seznam použité literatury 2 3. Návrh a posouzení monolitického věnce nad okenním

Více

Příklad - opakování 1:

Příklad - opakování 1: Příklad - opakování 1: Navrhněte a posuďte železobetonovou desku dle následujícího obrázku Skladba stropu: Podlaha, tl.60mm, ρ=2400kg/m 3 Vlastní žb deska, tl.dle návrhu, ρ=2500kg/m 3 Omítka, tl.10mm,

Více

STATICKÉ POSOUZENÍ. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

STATICKÉ POSOUZENÍ. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB STATICKÉ POSOUZENÍ OBSAH STATICKÉ POSOUZENÍ OCELO-DŘEVĚNÉ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE 1.01 SCHÉMA KONSTRUKCE, POPIS ŘEŠENÍ 1.02 ZATÍŽENÍ STŘECHY, ZATĚŽOVACÍ STAVY 1.03 VÝPOČET VNITŘNÍCH SIL - DŘEVO 1.04 VÝPOČET

Více

Materiály charakteristiky potř ebné pro navrhování

Materiály charakteristiky potř ebné pro navrhování 2 Materiály charakteristiky potřebné pro navrhování 2.1 Úvod Zdivo je vzhledem k velkému množství druhů a tvarů zdicích prvků (cihel, tvárnic) velmi různorodý stavební materiál s rozdílnými užitnými vlastnostmi,

Více

Řešené příklady INFASO + Obsah. Kotvení patní a kotevní deskou. Kloubový připoj. Šárka Bečková

Řešené příklady INFASO + Obsah. Kotvení patní a kotevní deskou. Kloubový připoj. Šárka Bečková Připraveno v rámci projektu Fondu uhlí a oceli Evropské unie Řešené příklady Šárka Bečková Připojení ocelových konstrukcí na betonové pomocí kotevní desky s trny Obsah Šárka Bečková František Wald Kloubový

Více

Příručka uživatele návrh a posouzení

Příručka uživatele návrh a posouzení Příručka uživatele návrh a posouzení OBSAH 1. Všeobecné podmínky a předpoklady výpočtu 2. Uvažované charakteristiky materiálů 3. Mezní stav únosnosti prostý ohyb 4. Mezní stav únosnosti smyk 5. Mezní stavy

Více

list číslo Číslo přílohy: číslo zakázky: stavba: Víceúčelová hala Březová DPS SO01 Objekt haly objekt: revize: 1 OBSAH

list číslo Číslo přílohy: číslo zakázky: stavba: Víceúčelová hala Březová DPS SO01 Objekt haly objekt: revize: 1 OBSAH revize: 1 OBSAH 1 Technická zpráva ke statickému výpočtu... 2 1.1 Úvod... 2 1.2 Popis konstrukce:... 2 1.3 Postup při výpočtu, modelování... 2 1.4 Použité podklady a literatura... 3 2 Statický výpočet...

Více

Základní principy navrhování konstrukcí podle EN 1990

Základní principy navrhování konstrukcí podle EN 1990 Základní principy navrhování konstrukcí podle EN 1990 Zatížení konstrukcí obecná Podle EN-1991-1-1 Přednášející: prof. Ing. Ivailo Terzijski, CSc. VUT Brno, Fakulta Stavební Zásady navrhování konstrukcí

Více

Příloha B: Návrh založení objektu na základové desce Administrativní budova

Příloha B: Návrh založení objektu na základové desce Administrativní budova Příloha B: Návrh založení objektu na základové desce Administrativní budova Diplomová práce Vypracoval: Bc. Petr Janouch Datum: 27.04.2018 Konzultant: Ing. Jan Salák, CSc. Obsah 1 Úvod... 3 2 Geologie...

Více

PRVKY BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ

PRVKY BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ DOC. ING. LADISLAV ČÍRTEK, CSC PRVKY BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ MODUL M05 NAVRHOVÁNÍ JEDNODUCHÝCH PRVKŮ STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU

Více

Vzorový příklad předběžného návrhu konstrukce z předpjatého betonu

Vzorový příklad předběžného návrhu konstrukce z předpjatého betonu Vzorový příklad předběžného návrhu konstrukce z předpjatého betonu Řešený příklad se zabývá předem předpjatým vazníkem T průřezu. Důraz je kladen na pochopení specifik předpjatého betonu. Kurzivou jsou

Více

6 Mezní stavy únosnosti

6 Mezní stavy únosnosti 6 Mezní stavy únosnosti 6.1 Nosníky 6.1.1 Nosníky pozemních staveb Typické průřezy spřažených nosníků jsou na obr. 4. Betonová deska může být kompaktní nebo žebrová, případně může mít náběhy. Ocelový nosník

Více

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola Objednatel: Zhotovitel: Projekt Obec Psáry Pražská 137 252 44 Psáry HW PROJEKT s r.o. Pod Lázní 2 140 00 Praha 4 IČO 241580 tel.

Více

PŘÍKLAD Č. 3 NÁVRH A POSOUZENÍ ŽELEZOBETONOVÉ DESKY. Zadání: Navrhněte a posuďte železobetonovou desku dle následujícího obrázku.

PŘÍKLAD Č. 3 NÁVRH A POSOUZENÍ ŽELEZOBETONOVÉ DESKY. Zadání: Navrhněte a posuďte železobetonovou desku dle následujícího obrázku. PŘÍKLAD Č. 3 NÁVRH A POSOUZENÍ ŽELEZOBETONOVÉ DESKY Zadání: Navrhněte a posuďte železobetonovou desku dle následujícího obrázku Skladba stropu: Podlaha, tl.60mm, ρ=400kg/m 3 Vlastní žb deska, tl.dle návrhu,

Více

10 Navrhování na účinky požáru

10 Navrhování na účinky požáru 10 Navrhování na účinky požáru 10.1 Úvod Zásady navrhování konstrukcí jsou uvedeny v normě ČSN EN 1990[1]; zatížení konstrukcí je uvedeno v souboru norem ČSN 1991. Na tyto základní normy navazují pak jednotlivé

Více

Úloha 6 - Návrh stropu obytné budovy

Úloha 6 - Návrh stropu obytné budovy 0 V 06 7:4: - 06_Tramovy_strop.sm Úloha 6 - Návrh stropu obytné budovy Zatížení a součinitele: Třída_provozu Délka_trvání_zatížení Stálé zatížení (odhad vlastní tíhy stropu): g k Užitné zatížení: Užitné

Více

Prvky betonových konstrukcí BL01 1. přednáška

Prvky betonových konstrukcí BL01 1. přednáška Prvky betonových konstrukcí BL01 1. přednáška Program přednášek, literatura. Podstata betonu, charakteristika prvků. Zásady a metody navrhování konstrukcí. Zatížení, jeho dělení a kombinace. Idealizace

Více

STATIKON Solutions s.r.o. Hostinského 1076/8 155 00 Praha 5 Stodůlky STATICKÝ POSUDEK

STATIKON Solutions s.r.o. Hostinského 1076/8 155 00 Praha 5 Stodůlky STATICKÝ POSUDEK STATIKON Solutions s.r.o. Hostinského 1076/8 155 00 Praha 5 Stodůlky STATICKÝ POSUDEK OPĚRNÁ STĚNA A PLOT NA HRANICI POZEMKU Na Hradním vodovodu 44/3, 162 00 Praha 6 - Veleslavín DSP + DPS Počet stran:

Více

3. Výroba a montáž, navrhování OK Výrobky, výroba a montáž, projektová dokumentace, navrhování podle MS, klasifikace průřezů.

3. Výroba a montáž, navrhování OK Výrobky, výroba a montáž, projektová dokumentace, navrhování podle MS, klasifikace průřezů. 3. Výroba a montáž, navrhování OK Výrobky, výroba a montáž, projektová dokumentace, navrhování podle MS, klasifikace průřezů. Konstrukční prvky Výrobky válcované za tepla: Předvalky Tyče (délka 15-18 m)

Více

7 Prostý beton. 7.1 Úvod. 7.2 Mezní stavy únosnosti. Prostý beton

7 Prostý beton. 7.1 Úvod. 7.2 Mezní stavy únosnosti. Prostý beton 7 Prostý beton 7.1 Úvod Konstrukce ze slabě vyztuženého betonu mají výztuž, která nesplňuje podmínky minimálního vyztužení, požadované pro železobetonové konstrukce. Způsob porušení konstrukcí odpovídá

Více

+23,895 +23,895 Odvětrání garáží, kuchyně, A A

+23,895 +23,895 Odvětrání garáží, kuchyně, A A s B1 B1 +24,450 +23,930 1% B2 +24,450 +23,930 +24,450 +24,450 +23,930 +24,450 +23,930 +24,450 +23,930 +24,450 +23,930 +24,450 85 1% 3845 3845 350 350 4820 5950 5 855 6 510 350 12 17730 25380 vpust PVC,

Více

Most ev. č. Litvínov-10 v ulici Studentská přes Bílý potok Diagnostický průzkum OBSAH:

Most ev. č. Litvínov-10 v ulici Studentská přes Bílý potok Diagnostický průzkum OBSAH: OBSAH: 1. ÚVOD... 5 2. MIMOŘÁDNÁ PROHLÍDKA MOSTU... 6 A. Základní údaje... 6 B. Popis částí mostu... 6 C. Stav a závady částí mostu... 7 D. Schéma konstrukce... 9 E. Hodnocení péče o most... 10 F. Návrh

Více

Most LAZ 02 HLAVNÍ PROHLÍDKA

Most LAZ 02 HLAVNÍ PROHLÍDKA Most LAZ 02 Obec Láz, most přes potok Litavka HLAVNÍ PROHLÍDKA Strana 1 z 13 Objekt: Most ev. č. LAZ 02 (Obec Láz, most přes potok Litavka) Okres: Příbram Prohlídku provedla firma: Valbek s.r.o. Prohlídku

Více

ŠROUBOVÉ SPOJE VÝKLAD

ŠROUBOVÉ SPOJE VÝKLAD ŠROUBOVÉ SPOJE VÝKLAD Šroubové spoje patří mezi rozebíratelné spoje s tvarovým stykem (lícovaný šroub), popřípadě silovým stykem (šroub prochází součástí volně, je zatížený pouze silou působící kolmo k

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES OPRAVA A ZESÍLENÍ

Více

TEMA KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ S.R.O. STATICKÉ PARAMETRY

TEMA KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ S.R.O. STATICKÉ PARAMETRY TEMA KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ S.R.O. STATICKÉ PARAMETRY 1.ČÁST NIL 16, 18, 20, 22, NIL EX 16, 18, 20, 22,25 NIL EX R 18, 20, 22, NIL EX Y-G 20,24, NIL EX SM 16,18,20,22,25 Vypracoval: Ing. Antonín Stejskal Datum:

Více

Prvky betonových konstrukcí BL01 6 přednáška. Dimenzování průřezů namáhaných posouvající silou prvky se smykovou výztuží, Podélný smyk,

Prvky betonových konstrukcí BL01 6 přednáška. Dimenzování průřezů namáhaných posouvající silou prvky se smykovou výztuží, Podélný smyk, Prvky betonových konstrukcí BL01 6 přednáška Dimenzování průřezů namáhaných posouvající silou prvky se smykovou výztuží, Podélný smyk, Způsoby porušení prvků se smykovou výztuží Smyková výztuž přispívá

Více

MEZNÍ STAVY POUŽITELNOSTI

MEZNÍ STAVY POUŽITELNOSTI V předkládaném materiálu jsou užity obrázky z následujících zdrojů: - Foglar a kol.: BEK3, vyjde 2011 - Procházka a kol.: Navrhování betonových konstrukcí 1, ČBS, 2010. - Rukopisné materiály doc. Vaškové

Více

NÁVRH OHYBOVÉ VÝZTUŽE ŽB TRÁMU

NÁVRH OHYBOVÉ VÝZTUŽE ŽB TRÁMU NÁVRH OHYBOVÉ VÝZTUŽE ŽB TRÁU Navrhněte ohybovou výztuž do železobetonového nosníku uvedeného na obrázku. Kromě vlastní tíhy je nosník zatížen bodovou silou od obvodového pláště ostatním stálým rovnoměrným

Více

Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Žák

Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Žák Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Žák Riegrova 44, 612 00 Brno Sdružení tel. 541 245 286, 605 323 416 email: zak.apk@arch.cz Investor : Stavba : Objekt : Jihomoravský kraj Brno, Žerotínovo nám. 3/5, PSČ

Více

Most 197-009 HLAVNÍ PROHLÍDKA

Most 197-009 HLAVNÍ PROHLÍDKA Most 197-009 Most přes řeku Radbuzu v Bělé nad Radbuzou HLAVNÍ PROHLÍDKA Strana 1 z 8 Objekt: Most ev. č. 197-009 (Most přes řeku Radbuzu v Bělé nad Radbuzou) Okres: Domažlice Prohlídku provedla firma:

Více

Únosnosti stanovené níže jsou uvedeny na samostatné stránce pro každý profil.

Únosnosti stanovené níže jsou uvedeny na samostatné stránce pro každý profil. Směrnice Obsah Tato část se zabývá polyesterovými a vinylesterovými konstrukčními profily vyztuženými skleněnými vlákny. Profily splňují požadavky na kvalitu dle ČSN EN 13706. GDP KORAL s.r.o. může dodávat

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES PROJEKT ZASTŘEŠENÍ

Více

STATICKÝ VÝPOČET. Příloha č. 01 VYBUDOVÁNÍ FOTOLITOGRAFIE 7.NP. SO 01.2 Statika - podpurné konstrukce jednotek VZT. Investor: Zpracovatel části:

STATICKÝ VÝPOČET. Příloha č. 01 VYBUDOVÁNÍ FOTOLITOGRAFIE 7.NP. SO 01.2 Statika - podpurné konstrukce jednotek VZT. Investor: Zpracovatel části: STATICKÝ VÝPOČET K dokumentaci pro výběr dodavatele Příloha č. 01 Stavba: Část: Objednatel: Investor: Zpracovatel části: Zodpovědný projektant : Vypracoval: VYBUDOVÁNÍ FOTOLITOGRAFIE 7.NP SO 01.2 Statika

Více

BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 1. Dimenzování - Deska

BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 1. Dimenzování - Deska BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 1 Dimenzování - Deska Dimenzování - Deska Postup ve statickém výpočtu (pro BEK1): 1. Nakreslit navrhovaný průřez 2. Určit charakteristické hodnoty betonu 3. Určit charakteristické

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o inženýrskogeologickém průzkumu

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o inženýrskogeologickém průzkumu GEOTECHNICKÝ ENGINEERING & SERVICE ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o inženýrskogeologickém průzkumu Název úkolu : Krchleby, rekonstrukce mostu ev. č. 18323-1 (most přes Srbický potok) Číslo úkolu : 2014-1 - 072 Odběratel

Více

10.1 Úvod. 10.2 Návrhové hodnoty vlastností materiálu. 10 Dřevo a jeho chování při požáru. Petr Kuklík

10.1 Úvod. 10.2 Návrhové hodnoty vlastností materiálu. 10 Dřevo a jeho chování při požáru. Petr Kuklík 10 10.1 Úvod Obecná představa o chování dřeva při požáru bývá často zkreslená. Dřevo lze zapálit, může vyživovat oheň a dále ho šířit pomocí prchavých plynů, vznikajících při vysoké teplotě. Proces zuhelnatění

Více

ENÁ ŽELEZOBETONOVÁ DESKA S OTVOREM VE SLOUPOVÉM PRUHU

ENÁ ŽELEZOBETONOVÁ DESKA S OTVOREM VE SLOUPOVÉM PRUHU P Ř Í K L A D Č. 4 LOKÁLNĚ PODEPŘENÁ ŽELEZOBETONOVÁ DESKA S OTVOREM VE SLOUPOVÉM PRUHU Projekt : FRVŠ 011 - Analýza metod výpočtu železobetonových lokálně podepřených desek Řešitelský kolektiv : Ing. Martin

Více

STATICKÝ VÝPOČET: PŘESTUPNÍ UZEL HULVÁKY 1.ETAPA: obj. SO 01 Sociální zařízení MHD obj. SO 02 Veřejné WC

STATICKÝ VÝPOČET: PŘESTUPNÍ UZEL HULVÁKY 1.ETAPA: obj. SO 01 Sociální zařízení MHD obj. SO 02 Veřejné WC -1- STATICKÝ VÝPOČET: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO REALIZACI PŘESTUPNÍ UZEL HULVÁKY 1.ETAPA: obj. SO 01 Sociální zařízení MHD obj. SO 0 Veřejné WC A) SVISLÉ ZATÍŽENÍ STŘECHY: SKLON: 9 o ; sin 0,156; cos

Více

4. Tenkostěnné za studena tvarované prvky. Návrh na únavu OK.

4. Tenkostěnné za studena tvarované prvky. Návrh na únavu OK. 4. Tenkostěnné za studena tvarované prvky. Návrh na únavu OK. Výroba, zvláštnosti návrhu, základní případy namáhání, spoje, navrhování z hlediska MSÚ a MSP. Návrh na únavu: zatížení, Wöhlerův přístup a

Více

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN Obsah: 1) statické posouzení krovu 2) statické posouzení stropní konstrukce 3) statické posouzení překladů a nadpraží 4) schodiště 5) statické posouzení založení

Více

edmluva ÍRU KA PRO NAVRHOVÁNÍ prvk stavebních konstrukcí podle SN EN stavební konstrukce Stavebnictví, Technické lyceum

edmluva ÍRU KA PRO NAVRHOVÁNÍ prvk stavebních konstrukcí podle SN EN stavební konstrukce Stavebnictví, Technické lyceum Předmluva Publikace PŘÍRUČKA PRO NAVRHOVÁNÍ prvků stavebních konstrukcí podle ČSN EN je určena pro výuku předmětu stavební konstrukce ve 4. ročníku SPŠ stavební v Havířově. Byla zpracována pro čtyřletý

Více

Betonové a zděné konstrukce Přednáška 1 Jednoduché nosné konstrukce opakování

Betonové a zděné konstrukce Přednáška 1 Jednoduché nosné konstrukce opakování Betonové a zděné konstrukce Přednáška 1 Jednoduché nosné konstrukce opakování Ing. Pavlína Matečková, Ph.D. 2016 Pavlína Matečková, LP-A-303 pavlina.mateckova@vsb.cz http://homel.vsb.cz/~zid75/ Zkouška:

Více

Prvky betonových konstrukcí BL01 11 přednáška

Prvky betonových konstrukcí BL01 11 přednáška Prvky betonových konstrukcí BL01 11 přednáška Mezní stavy použitelnosti (MSP) Použitelnost a trvanlivost Obecně Kombinace zatížení pro MSP Stádia působení ŽB prvků Mezní stav omezení napětí Mezní stav

Více

Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB 1 Obsah: 1. statické posouzení dřevěného krovu osazeného na ocelové vaznice 1.01 schema konstrukce 1.02 určení zatížení na krokve 1.03 zatížení kleštin (zatížení od 7.NP) 1.04 vnitřní síly - krokev, kleština,

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí Diplomová práce BYTOVÝ DŮM D.1.2.3. STATICKÝ VÝPOČET Vypracovala: Vedoucí práce K134: Ing. Anna Kuklíková,

Více

[-] C35/45 35,00 43,00 3,21 34077,15 0,20 2500 Ecm = 34077,15 MPa ε c2 = 20,0 1e-4 ε cu2 = 35,0 1e-4 ε c3 = 17,5 1e-4 ε cu3 = 35,0 1e-4.

[-] C35/45 35,00 43,00 3,21 34077,15 0,20 2500 Ecm = 34077,15 MPa ε c2 = 20,0 1e-4 ε cu2 = 35,0 1e-4 ε c3 = 17,5 1e-4 ε cu3 = 35,0 1e-4. Obsah 1 Data projektu 2 y 3 Průřezy 4 Geometrie 5 Výztuž 6 Položky zatížení 7 Výsledky 1 Data projektu Jméno projektu Číslo projektu Národní norma EN Autor Popis Datum 3. března 2013 2 y Beton Název C35/45

Více

Veřejná zakázka: Vypracování diagnostických průzkumů, mosty 01/2015 Dodatečné informace č. 1

Veřejná zakázka: Vypracování diagnostických průzkumů, mosty 01/2015 Dodatečné informace č. 1 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor dopravy a silničního hospodářství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 37523/2015 Ing.

Více

Boulení stěn při normálovém, smykovém a lokálním zatížení (podle ČSN EN 1993-1-5). Posouzení průřezů 4. třídy. Boulení ve smyku, výztuhy stěn.

Boulení stěn při normálovém, smykovém a lokálním zatížení (podle ČSN EN 1993-1-5). Posouzení průřezů 4. třídy. Boulení ve smyku, výztuhy stěn. 3. Stabilita stěn. Boulení stěn při normálovém, smykovém a lokálním zatížení (podle ČSN EN 1993-1-5). Posouzení průřezů 4. třídy. Boulení ve smyku, výztuhy stěn. Boulení stěn Štíhlé tlačené stěny boulí.

Více

4 MSÚ prvky namáhané ohybem a smykem

4 MSÚ prvky namáhané ohybem a smykem 4 MSÚ prvky namáhané ohybem a smykem 4.1 Ohybová výztuž Obvykle navrhujeme jednostranně vyztužený průřez, zcela mimořádně oboustranně vyztužený průřez. Návrh výztuže lze provést buď přímým výpočtem, nebo

Více

Výpočet přetvoření a dimenzování pilotové skupiny

Výpočet přetvoření a dimenzování pilotové skupiny Inženýrský manuál č. 18 Aktualizace: 04/2016 Výpočet přetvoření a dimenzování pilotové skupiny Program: Soubor: Skupina pilot Demo_manual_18.gsp Cílem tohoto inženýrského manuálu je vysvětlit použití programu

Více

5 Železobetonové sloupy a stěny

5 Železobetonové sloupy a stěny 5 Železobetonové sloupy a stěny 5.1 Úvod Z hlediska navrhování tlačenýh prvků (např. sloup, stěna, pilota, oblouk) rozlišujeme prvky masivní a štíhlé. U štíhlýh tlačenýh prvků a konstrukí je nutno respektovat

Více

VYZTUŽOVÁNÍ PORUCHOVÝCH OBLASTÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE: NÁVRH VÝZTUŽE ZÁKLADOVÉHO PASU

VYZTUŽOVÁNÍ PORUCHOVÝCH OBLASTÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE: NÁVRH VÝZTUŽE ZÁKLADOVÉHO PASU VYZTUŽOVÁNÍ PORUCHOVÝCH OBLASTÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE: NÁVRH VÝZTUŽE ZÁKLADOVÉHO PASU Projekt: Dílčí část: Vypracovali: Vyztužování poruchových oblastí železobetonové konstrukce Návrh výztuže základové

Více

Obsah. 1 Všeobecné údaje:...2. 1.4 Základní údaje charakterizující stavbu:...3. 1.4.1 Druh komunikace a její funkce:...3. 1.4.5 Celkový rozsah:...

Obsah. 1 Všeobecné údaje:...2. 1.4 Základní údaje charakterizující stavbu:...3. 1.4.1 Druh komunikace a její funkce:...3. 1.4.5 Celkový rozsah:... Obsah 1 Všeobecné údaje:...2 1.1 Identifikační údaje mostu...2 1.2 Údaje o křížení...2 1.3 Základní údaje o mostě:...2 1.4 Základní údaje charakterizující stavbu:...3 1.4.1 Druh komunikace a její funkce:...3

Více

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA Obsah: 1) statické posouzení krovu 2) statické posouzení stropní konstrukce 3) statické posouzení překladů a nadpraží 4) schodiště 5) statické posouzení založení stavby

Více

BL 04 - Vodohospodářské betonové konstrukce MEZNÍ STAV POUŽITELNOSTI

BL 04 - Vodohospodářské betonové konstrukce MEZNÍ STAV POUŽITELNOSTI BL 04 - Vodohospodářské betonové konstrukce MEZNÍ STAV POUŽITELNOSTI doc. Ing. Miloš Zich, Ph.D. Ústav betonových a zděných konstrukcí VUT FAST Brno 1 OSNOVA 1. Co je to mezní stav použitelnosti (MSP)?

Více

P Ř Í K L A D Č. 3 LOKÁLNĚ PODEPŘENÁ ŽELEZOBETONOVÁ DESKA S OTVOREM VE STŘEDNÍM PRUHU

P Ř Í K L A D Č. 3 LOKÁLNĚ PODEPŘENÁ ŽELEZOBETONOVÁ DESKA S OTVOREM VE STŘEDNÍM PRUHU P Ř Í K L A D Č. 3 LOKÁLNĚ PODEPŘENÁ ŽELEZOBETONOVÁ DESKA S OTVOREM VE STŘEDNÍM PRUHU Projekt : FRVŠ 011 - Analýza metod výpočtu železobetonových lokálně podepřených desek Řešitelský kolektiv : Ing. Martin

Více

Cvičební texty 2003 programu celoživotního vzdělávání MŠMT ČR Požární odolnost stavebních konstrukcí podle evropských norem

Cvičební texty 2003 programu celoživotního vzdělávání MŠMT ČR Požární odolnost stavebních konstrukcí podle evropských norem 2.5 Příklady 2.5. Desky Příklad : Deska prostě uložená Zadání Posuďte prostě uloženou desku tl. 200 mm na rozpětí 5 m v suchém prostředí. Stálé zatížení je g 7 knm -2, nahodilé q 5 knm -2. Požaduje se

Více

OBSAH: A4 1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA 4 2/ STATICKÝ VÝPOČET 7 3/ VÝKRESOVÁ ČÁST S1-TVAR A VÝZTUŽ OPĚRNÉ STĚNY 2

OBSAH: A4 1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA 4 2/ STATICKÝ VÝPOČET 7 3/ VÝKRESOVÁ ČÁST S1-TVAR A VÝZTUŽ OPĚRNÉ STĚNY 2 OBSAH: A4 1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA 4 2/ STATICKÝ VÝPOČET 7 3/ VÝKRESOVÁ ČÁST S1-TVAR A VÝZTUŽ OPĚRNÉ STĚNY 2 DESIGN BY ing.arch. Stojan D. PROJEKT - SERVIS Ing.Stojan STAVEBNÍ PROJEKCE INVESTOR MÍSTO STAVBY

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA SADA 3 NAVRHOVÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH PRVKŮ 12. DESKA JEDNOSTRANNĚ VETKNUTÁ - KONZOLA + OSAMĚLÉ BŘEMENO DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL PROJEKTU: SŠS JIHLAVA ŠABLONY REGISTRAČNÍ ČÍSLO

Více

Uplatnění prostého betonu

Uplatnění prostého betonu Prostý beton -Uplatnění prostého betonu - Charakteristické pevnosti - Mezní únosnost v tlaku - Smyková únosnost - Obdélníkový průřez -Konstrukční ustanovení - Základová patka -Příklad Uplatnění prostého

Více

pedagogická činnost

pedagogická činnost http://web.cvut.cz/ki/ pedagogická činnost -Uplatnění prostého betonu - Charakteristické pevnosti - Mezní únosnost v tlaku - Smyková únosnost - Obdélníkový ýprůřez - Konstrukční ustanovení - Základová

Více

Srovnání konstrukce krovu rodinného domu při použití krytiny GERARD a betonové krytiny

Srovnání konstrukce krovu rodinného domu při použití krytiny GERARD a betonové krytiny Srovnání konstrukce krovu rodinného domu při použití krytiny GERARD a betonové krytiny 1. Úvod Podklady použité pro srovnání: ČSN 730035 Zatížení stavebních konstrukcí, ČSN 731701 Dřevěné konstrukce -

Více

A2.1 Rozsah platnosti

A2.1 Rozsah platnosti Příloha A2 Použití pro mosty A2.1 Rozsah platnosti A2.1.1 Všeobecně Příloha A2 uvádí pravidla pro kombinace zatížení a doporučuje návrhové hodnoty zatížení pro mosty pozemních komunikací, pro lávky pro

Více

P Ř Í K L A D Č. 5 LOKÁLNĚ PODEPŘENÁ ŽELEZOBETONOVÁ DESKA S VÝRAZNĚ ROZDÍLNÝM ROZPĚTÍM NÁSLEDUJÍCÍCH POLÍ

P Ř Í K L A D Č. 5 LOKÁLNĚ PODEPŘENÁ ŽELEZOBETONOVÁ DESKA S VÝRAZNĚ ROZDÍLNÝM ROZPĚTÍM NÁSLEDUJÍCÍCH POLÍ P Ř Í K L A D Č. 5 LOKÁLNĚ PODEPŘENÁ ŽELEZOBETONOVÁ DESKA S VÝRAZNĚ ROZDÍLNÝ ROZPĚTÍ NÁSLEDUJÍCÍCH POLÍ Projekt : FRVŠ 011 - Analýza metod výpočtu železobetonových lokálně podepřených desek Řešitelský

Více

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška B7. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška B7. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí 133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí Přednáška B7 ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí Odvození základního vztahu pro smršťování ε, = Δ. + Δ. (1+0,8φ)

Více

Předpjatý beton Přednáška 9. Obsah Prvky namáhané smykem a kroucením, analýza napjatosti, dimenzování.

Předpjatý beton Přednáška 9. Obsah Prvky namáhané smykem a kroucením, analýza napjatosti, dimenzování. Předpjatý beton Přednáška 9 Obsah Prvky namáhané smykem a kroucením, analýza napjatosti, dimenzování. Analýza napjatosti namáhání předpjatých prvků Analýza napjatosti namáhání předpjatých prvků Ohybový

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV

MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV AKCE: MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV D202b - Dokumentace pro stavební povolení Místo stavby: p.p.č. 185/3, 180/2, 180/1, 6018, 6016, 190/1, 127, 6015 a st.p. 638/1, 638/6 Investor: Město Jiříkov, Náměstí 464/1,

Více

Výpočet únosnosti šnekového soukolí (Výukový text výběr z normy DIN 3996)

Výpočet únosnosti šnekového soukolí (Výukový text výběr z normy DIN 3996) Technická univerzita v Liberci Fakulta strojní Katedra částí a mechanismů strojů Výpočet únosnosti šnekového soukolí (Výukový text výběr z normy DIN 3996) Zpracoval: doc. Ing. Ludvík Prášil, CSc. Liberec

Více

Principy navrhování stavebních konstrukcí

Principy navrhování stavebních konstrukcí Pružnost a plasticita, 2.ročník bakalářského studia Principy navrhování stavebních konstrukcí Princip navrhování a posudku spolehlivosti stavebních konstrukcí Mezní stav únosnosti, pevnost stavebních materiálů

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES ÚPRAVA BETONOVÉ

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY MONOLITICKÁ ŽB DESKA S ŽEBRY CONCRETE RIBBED SLAB

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY MONOLITICKÁ ŽB DESKA S ŽEBRY CONCRETE RIBBED SLAB VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES MONOLITICKÁ

Více

15. ŽB TRÁMOVÉ STROPY

15. ŽB TRÁMOVÉ STROPY 15. ŽB TRÁMOVÉ STROPY Samostatné Společně s deskou trámového stropu Zásady vyztužování h = l/10 až l/20 b = h/2 až h/3 V každém rohu průřezu musí být jedna vyztužená ploška Nosnou výztuž tvoří 3-5 vložek

Více

YQ U PROFILY, U PROFILY

YQ U PROFILY, U PROFILY YQ U PROFILY, U PROFILY YQ U Profil s integrovanou tepelnou izolací Minimalizace tepelných mostů Jednoduché ztracené bednění monolitických konstrukcí Snadná a rychlá montáž Norma/předpis ČSN EN 771-4 Specifikace

Více

Průvodní zpráva ke statickému výpočtu

Průvodní zpráva ke statickému výpočtu Průvodní zpráva ke statickému výpočtu V následujícím statickém výpočtu jsou navrženy a posouzeny nosné prvky ocelové konstrukce zesílení části stávající stropní konstrukce v 1.a 2. NP objektu ředitelství

Více

1 Použité značky a symboly

1 Použité značky a symboly 1 Použité značky a symboly A průřezová plocha stěny nebo pilíře A b úložná plocha soustředěného zatížení (osamělého břemene) A ef účinná průřezová plocha stěny (pilíře) A s průřezová plocha výztuže A s,req

Více

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3)

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Projekt DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI NAVRHOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PODLE EVROPSKÝCH NOREM Projekt je spolufinancován

Více

Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Statický výpočet

Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Statický výpočet 179/2013 Strana: 1 Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Certifikována podle ČSN EN ISO 9001: 2009 Botanická 256, 360 02 Dalovice - Karlovy Vary IČO: 25 22 45 81, tel., fax: 35 32 300 17, mobil: +420

Více

Beton. Be - ton je složkový (kompozitový) materiál

Beton. Be - ton je složkový (kompozitový) materiál Fakulta stavební VŠB TUO Be - ton je složkový (kompozitový) materiál Prvky betonových konstrukcí vlastnosti materiálů, pracovní diagramy, spolupůsobení betonu a výztuže Nejznámějším míchaným nápojem je

Více

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3)

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Projekt DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI NAVRHOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PODLE EVROPSKÝCH NOREM Projekt je spolufinancován

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES MOST NA RAMPĚ

Více

CVIČENÍ 1 PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ

CVIČENÍ 1 PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ CVIČENÍ 1 PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ Spoje ocelových konstrukcí Ověřování spolehlivé únosnosti spojů náleží do skupiny mezních stavů únosnosti. Posouzení je tedy nutno provádět na rozhodující kombinace

Více

Vedoucí zakázky. Technická kontrola. Ostrov - rekonstrukce VZT a úpravy kuchyně odsouzených

Vedoucí zakázky. Technická kontrola. Ostrov - rekonstrukce VZT a úpravy kuchyně odsouzených INDEX ZMĚNA DATUM JMÉNO PODPIS Vedoucí projektant Vedoucí zakázky Pluhař Martin Ing., CSc. Projektant BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Šimek Lubor Ing. ZAKÁZKA: ČÁST (SO,PS): Technická kontrola

Více

při postupném zatěžování opět rozlišujeme tři stádia (viz ohyb): stádium I prvek není porušen ohybovými ani smykovými trhlinami řešení jako homogenní

při postupném zatěžování opět rozlišujeme tři stádia (viz ohyb): stádium I prvek není porušen ohybovými ani smykovými trhlinami řešení jako homogenní při postupném zatěžování opět rozlišujeme tři stádia (viz ohyb): stádium I prvek není porušen ohybovými ani smykovými trhlinami řešení jako homogenní prvek, stádium II dříve vznikají trhliny ohybové a

Více

LANGERŮV TRÁM MOST HOLŠTEJN

LANGERŮV TRÁM MOST HOLŠTEJN LANGERŮV TRÁM MOST HOLŠTEJN Ing. Jiří Španihel, Firesta - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Konference STATIKA 2014, 11. a 12. června POPIS KONSTRUKCE Most pozemní komunikace přes propadání potoka Bílá

Více

Problematika navrhování železobetonových prvků a ocelových styčníků a jejich posuzování ČKAIT semináře 2017

Problematika navrhování železobetonových prvků a ocelových styčníků a jejich posuzování ČKAIT semináře 2017 IDEA StatiCa Problematika navrhování železobetonových prvků a ocelových styčníků a jejich posuzování ČKAIT semináře 2017 Praktické použití programu IDEA StatiCa pro návrh betonových prvků Složitější případy

Více

Obsah. (D) Most přes Lobezský potok - areál zdraví Stará Ovčárna - Sokolov Technická zpráva

Obsah. (D) Most přes Lobezský potok - areál zdraví Stará Ovčárna - Sokolov Technická zpráva Obsah 1 Všeobecné údaje... 3 1.1 Identifikační údaje mostu... 3 1.2 Údaje o křížení... 3 1.3 Základní údaje o mostě:... 4 2 Zaměření a vytyčení mostu:... 5 3 Geotechnické podmínky:... 5 4 Technické řešení:...

Více

ZALOŽENÍ STAVBY RIVER GARDEN III V PRAZE FOUNDATION DESIGN OF RIVER GARDEN III IN PRAGUE

ZALOŽENÍ STAVBY RIVER GARDEN III V PRAZE FOUNDATION DESIGN OF RIVER GARDEN III IN PRAGUE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV GEOTECHNIKY FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF GEOTECHNICS ZALOŽENÍ STAVBY RIVER GARDEN III V PRAZE FOUNDATION

Více

Šroubovitá pružina válcová zkrutná z drátů a tyčí kruhového průřezu [in] 1.3 Provozní teplota T 200,0 1.4 Provozní prostředí

Šroubovitá pružina válcová zkrutná z drátů a tyčí kruhového průřezu [in] 1.3 Provozní teplota T 200,0 1.4 Provozní prostředí Šroubovitá pružina válcová zkrutná z drátů a tyčí kruhového průřezu i ii Výpočet bez chyb. Informace o o projektu? 1.0 1.1 Kapitola vstupních parametrů Volba režimu zatížení, provozních a výrobních parametrů

Více

PONTIKA s.r.o. IČO 26342669 Sportovní 4 360 09 Karlovy Vary tel. 353 228 240 pontika@pontika.cz DSP, DZS

PONTIKA s.r.o. IČO 26342669 Sportovní 4 360 09 Karlovy Vary tel. 353 228 240 pontika@pontika.cz DSP, DZS PONTIKA s.r.o. IČO 26342669 Sportovní 4 360 09 Karlovy Vary tel. 353 228 240 pontika@pontika.cz DSP, DZS OBSAH: 1. Identifikační údaje mostu 2. Základní údaje o mostu (dle ČSN 73 6200 a ČSN 73 6220) 3.

Více

DÁLNIČNÍ MOST V INUNDAČNÍM ÚZEMÍ LUŽNICE NA D3

DÁLNIČNÍ MOST V INUNDAČNÍM ÚZEMÍ LUŽNICE NA D3 DÁLNIČNÍ MOST V INUNDAČNÍM ÚZEMÍ LUŽNICE NA D3 Ing. Tomáš Landa PRAGOPROJEKT, a.s. Ing. Lukáš Klačer SMP CZ a.s. Ing. Pavel Poláček SMP CZ a.s. Bridge over River Lužnice Veselí nad Lužnicí The highway

Více

1 TECHNICKÁ ZPRÁVA KE STATICKÉMU VÝPOČTU

1 TECHNICKÁ ZPRÁVA KE STATICKÉMU VÝPOČTU TECHNICKÁ ZPRÁVA KE STATICKÉMU VÝPOČTU ÚVOD Předmětem tohoto statického výpočtu je návrh opěrných stěn, které budou realizovány v rámci projektu Chodník pro pěší Pňovice. Statický výpočet je zpracován

Více

INDIV. PROJEKT. 1.2.1. Technická zpráva RODINNÝ DŮM. F. Dokumentace stavby 1.2. Stavebně konstrukční část. Stavba: Místo stavby : Stavebník :

INDIV. PROJEKT. 1.2.1. Technická zpráva RODINNÝ DŮM. F. Dokumentace stavby 1.2. Stavebně konstrukční část. Stavba: Místo stavby : Stavebník : Stavba: G SERVIS CZ, s.r.o., Karlovo nám. 25, 674 01 Třebíč VÉ P ENÍ VV OVÉ PVEDE OVEDENO DINNÝ DŮM INDIV. PJEKT Místo stavby : Stavebník : Autor Vypracoval Zodp. projektant Stupeň Datum : 2012 F. Dokumentace

Více