STATICKÝ VÝPOČET: PŘESTUPNÍ UZEL HULVÁKY 1.ETAPA: obj. SO 01 Sociální zařízení MHD obj. SO 02 Veřejné WC

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STATICKÝ VÝPOČET: PŘESTUPNÍ UZEL HULVÁKY 1.ETAPA: obj. SO 01 Sociální zařízení MHD obj. SO 02 Veřejné WC"

Transkript

1 -1- STATICKÝ VÝPOČET: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO REALIZACI PŘESTUPNÍ UZEL HULVÁKY 1.ETAPA: obj. SO 01 Sociální zařízení MHD obj. SO 0 Veřejné WC A) SVISLÉ ZATÍŽENÍ STŘECHY: SKLON: 9 o ; sin 0,156; cos 0,99 ; 1/cos 1; tg 0,158; Plechová krytina.....0,07 kn/m.. 0,07 kn/m Folie+parozábrana ,03 kn/m 0,03 Záklop OSB desky 1,8cm... 0, kn/m 3...0,13 Krokve 0,1. 0,18. 5 kn/m 3...0,11 Tepelná izolace..18+7cm..0,5. 0,35 kn/m 3..0,09 Podhled SDK.0, kn/m. 0, Zatížení stálé charakteristické......g k 0,63 Zatížení sněhem dle ČSN EN (Z1-říjen 006) II.sněhová oblast (Ostrava-Mar.Hory)..s k 1 kpa 1 kn/m Ce součinitel expozice1; Ct tepelný součinitel1 µ tvarový součinitel zatížení sněhem.. 0,8 Charakteristická hodnota zatížení sněhem: q k 0,8.Ce.Ct.sk0, kn/m 0,8 kn/m Toto proměnné zatížení je jediné, je tedy automaticky hlavním proměnným zatížením. Návrhový součinitel pro hlavní proměnné zatížení činí γ q 1,5.ψ..(ψ0,7 ) nebo 1,5 Kombinace zatížení: Návrhové hodnoty zatížení (STR/GEO soubor B), podle tabulky A1.(B) Při uvažování výrazu (6.10a) obdržíme: fd 1,35. g k + 1,5. ψ. q k 1,35. 0,63 + 1,05.0,8 0,85+0,84 1,69 kn/m Při uvažování výrazu (6.10b) obdržíme: fd 0,85.1,35. g k + 1,5. q k 1,15. 0,63 + 1,5.0,8 0,7+1, 1,9 kn/m >1,69 Průměrný součinitel zatížení.γ 1,9/(0,63+0,8) 1,9/1,43 1,34 B) ZATÍŽENÍ VĚTREM: Eurokód 1: Zatížení konstrukcí-část 1-4: Obecná zatížení Zatížení větrem ČSN EN (třída ) duben oprava 1-září 008 1) ZATÍŽENÍ NA STŘECHU; Výchozí základní rychlost větru do výšky z 10m pro II.oblast v b, 0 5m/s (mapa) c dir (součinitel pro směr větru) 1; c season (součinitel ročního období)1; c o (součinitel orografie) 1; Terén kategorie III (nízká zastavba) tab (z o 0,3; z min 5), z 3m(výška objektu) < z min Základní rychlost větru.. v b c dir.c season.v b, m/s 5m/s Střední rychlost větru; c o (součinitel orografie) 1; Součinitel terénu..k r 0,19(z 0 /z 0II ) 0,07 0,19(0,3/0,05) 0,07 0,19.6 0,07 0,19.1,130, c r( (součinitel drsnosti terénu) k r. ln(z/z 0 ) 0,. ln(5/0,3) 0,.ln 16,7 0,.,8 0,6 Střední rychlost větru ve výšce z 10m nad terénem.v m c r.c o.v b 0,6.1. 5m/s 15,5m/s Turbulence větru; Intenzita turbulence větru ve výšce z 5m nad terénem:iv 0,36 k c ln( z / z ) 1.ln(5/ 0,3) ln16,7,

2 -- Maximální dynamický tlak: ρ měrná hmotnost vzduchu 1,5kg/m 3 Základní dynamický tlak větru. q b 0,5.ρ. v b 0,5.1, N/m 0,39 kn/m Maximální dynamický tlak.. q p q p,k [1+7.Iv]. (0,5..ρ. v m ) (1+7. 0,36). (0,5.1,5.15,5 ) (1+,5) , N/m 0,53 kn/m Součinitel expozice c e q p /q b 0,53 / 0,39 1,36 odpovídá grafu v normě-obr.4. q p c e.q b 1,36. 0,39 0,53 kn/m Součinitel konstrukce c s c d 1 Průměrný aerodynamický součinitel pro tlak na plochou střechu: C pe,10,(f-i) ± 0,45 Průměrný charakteristický tlak kolmý na plochou střechu: w n q p.c pe,10,(f-i) 0,53.0,45 0,4 kn/m Průměrný aerodynamický součinitel pro vztlak na konzolu: C pe -1,3 Průměrný charakteristický vztlak na konzolu: w n q p.c pe,10 0,53.1,3-0,69 kn/m ) CELKOVÉ PŘITÍŽENÍ VĚTREM NA PLOCHOU STŘECHU: Návrhový součinitel pro vítr (hlavní proměnné zatížení) činí. není-li zatížení sněhem γ q 1,5 Návrhový součinitel pro vítr činí je-li zatížení sněhem γ q 1,5.ψ.(ψ 0,3 ) 0,45 Průměrný návrhový (tlak nebo sání) na plochou střechu činí: w s 0,4 kn/m.0,45 0,11 kn/m Toto přitížení větrem je pro kombinaci stálé+sníh zanedbatelné Průměrný návrhový vztlak na konzolu činí: w s 0,69 kn/m.1,5-1,03 kn/m Toto přitížení větrem je pro kombinaci stálé+sníh zanedbatelnévztlak větru na konzolu je větší než stálě zatížení nutno kotvit krokve do věnce C) POSOUZENÍ KROKVE 1/18cm á 1m: NAVRHOVÁNÍ dřevěných konstrukcí dle ČSN EN (prosinec 006) Třída pevnosti konstrukčního dřeva dle EN 338 C SI (rostlé dřevo- topol a jehličnany) Tyto níže uvedené hodnoty vlastností dřeva odpovídají dřevu s vlhkostí při teplotě 0 o C a relativní vlhkosti 65%, to znamená v I třídě provozu. Charakteristické hodnoty pevností: Ohyb...f m,k MPa; Tah rovnoběžně s vlákny f t,o,k. 13 MPa; Tah kolmo k vláknům f t,90,k.0,5 MPa; Tlak rovnoběžně s vlákny.. f c,o,k 0 MPa Tlak kolmo k vláknům f c,90,k,4 MPa Smyk..f v,k..,4 MPa Charakteristické hodnoty tuhostí: Průměrná hodnota modulu pružnosti rovnoběžně s vlákny E 0,mean 10 GPa10000MPa 5% kvantit modulu pružnosti rovnoběžně s vlákny E 0,05 6,7 GPa Průměrná hodnota modulu pružnosti kolmo k vláknům. E 90,mean 0,33 GPa Průměrná hodnota modulu pružnosti ve smyku.. G mean 0,63 GPa a relativní vlhkosti 65% γ M 1,3 návrhový součinitel pro vlastnosti materiálu rostlého dřeva a jeho únosnosti Modifikační součinitel pevnosti pro třídy provozu 1 a s ohledem na trvání zatížení: k mod 0,9.pro kombinaci zatížení.stálé+dlouhodobé+střednědobé+krátkodobé Modifikační součinitel deformace pro třídy provozu: k def 0,6.pro třídu provozu 1 ( k def 0,8.pro třídu provozu )

3 -3- a) OHYB: Krokev je nosníkem o jednom poli (L,7m) s konzolou (L,15m) Krokve 1/18cm..pruty č.1- A 16 cm ; Jy cm 4 ; Wy 583/9 648 cm 3 Ohybové momenty: M d.(konzola) (1,9.,15 )/ 4,4 knm M d)bez konzoly) (1,9.,7 )/8 1,8 knm (bez konzoly vyhoví krokve10/14cm). Reakce: A 1, 1,9kN/m.,7.0,5-4,4/,7,6-1,61kN B,1,6+1,64,kN; B,3 1,9.,15 4,1kN B 1,9.(,7+,15)-1(1,9. 4,85) -18,3kN fm, k Návrhová pevnost dřeva v ohybu.. f m,d k mod. 0,9. 15, MPa M 1,3 Md 4,4 σ m,d m. d 6,8 6,8 MPa f m,d 15, MPa 0,45 1..Vyhoví Wy 0, 648 f, 15, Příčná a torzní stabilita: Střešní desky OSB jsou uloženy na horní taženém líci konzoly, nutno tedy nutno posoudit krokev s vlivem vzpěru tlačeného pásu. Kritické napětí za ohybu pro l ef.l.,154,3m 6 0,78. b. E0, 05 0,78.0,1.6,7.10 σ m,crit 977 kn/m 197 MPa h. L ef 0,18.4,3 m d λ rel.m f m, k m. crit 0,48 < 0,75 Příčná a torzní stabilita nemá vliv. 97 b) SMYK V d,max B 1 4, kn: fv, k,4 Návrhová pevnost dřeva ve smyku.. f v,d k mod. 0,9. 1,7 MPa M 1,3 k cr součinitel trhlin ve smyku pro rostlé dřevo 0,67 A cr A. k cr 0,016. 0,67 0,0145m 1,5V. d 1,5.4, τv,d 434 kn/m 0,44 MPa 1,7 MPa A 0,0145 cr c) PRŮHYB: Jy cm 4 ; f k f d /1,34 1,9/1,341,43kN/m Informativní průhyb konzoly při plném vetknutí : 4 4. q. l 1,43.,15 w inst (plné vetknutí) 0,65cm < L/15015/1501,43cm 8. E. I 8.1.5,83 Průhyb bez dotvarování Skutečný průhyb je však definován mírou stočení nad podporou konzoly. Dle stroj.výpočtu je průhyb konzoly při plném zatížení sněhem na konzole a polovičním zatížením sněhem v poli,7m: w inst 1,9/1,341,41cm < L/15015/1501,44cm Konečný průhyb včetně dotvarování: Pro dotvarování má výrazný vliv stálé zatížení, které činí 44% celkového zatížení. g k + q k 0,63 +0,8 1,43 kn/m. g k 44%; q k 56% w inst,g w inst. 0,44 1,44.0,44 0,63 cm; w inst,q w inst. 0,56 1,44.0,56 0,81 cm Okamžitý průhyb od stálého a proměnného zatížení w inst, w inst,g + w inst,q 0,63+0,81 1,44cm Konečný(čistý včetně dotvarování) průhyb od stálého a proměnného zatížení: w net,fin w inst,g (1+k def ) + w inst,q (1+ψ. k def ) 0,63 (1+0,6) + 0,81(1+0,0.0,6) 0,63.1,6 + 0, ,81 1,81 cm > L /150 15/150 1,43cm Nevyhoví, nutno zvětšit průřez na 1/0cm!! Pak: Jy cm 4 ;

4 w net,fin 1,81. (583/8000)1,81.0,731,3cm < L /150 15/150 1,43cm Vyhoví -4- D) POSUDEK OCELOVÉHO PRŮVLAKU Uč.0 : Ocelový průvlak (prostý nosník na rozpětí 5,95m) v průčelí vynáší reakce krokví.nd 8,3kN/m NÁVRHOVÉ ZATÍŽENÍ PRŮVLAKU: Střecha..8,3 kn/m Zdivo Ytong...0,5.0,5. 8kN/m 3. 1,35.0,67 Ocel. průvlak 0,3kN/m. 1,35..0,43 Celkem...f d...9,4 Návrhové hodnoty vnitřních sil: 1) Ohybový moment M dy 8 1.9,4. 5,95 41,6 knm ) Smyková síla (reakce) V d,max 9,4.,97 8 kn Parametry ocelového nosníku Uč.0 b/h 80/0mm: Ocel S35...fy 35 MPa; fy(smyk)35.0,577135mpa Součinitel materiálu γ M γ M1 γ M 1 Tloušťka stojiny.0,9cm Tloušťka pásnic..1,5cm Plocha nosníku...a 37,4 cm Účinná smyková plocha.a vy 0,9. (-.,5) 0,9.1715,3 cm Momenty setrvačnosti.iy 690 cm 4 ; Iz 197 cm 4 Moment setrvačnosti v kroucení..i t 16, cm 4 Moduly průřezu.. Wy 45 cm 3 ; Wz 33,6 cm 3 Poloměry setrvačnosti. iy 8,48 cm; iz,9 cm Výsečový moment setrvačnosti...i 14600cm 6 Výsečová souřadnice.ω min 6,3 cm ω max 49,8 cm Výsečový modul průřezu..w I / ω min 14600/6,3555 cm 4 W I / ω max 14600/49,893 cm 4 W min 93cm 4 W max 555cm 4 Polární poloměr setrvačnosti ke středu ohybu A.i A i y i z a y a z 9,76cm 8,48,9 4,5 0 71,9 5,3 18,1 0 95, 3 9,76cm G. I Parametr t , 16, ,38.0,00110,0004/cm ψk0,0/cm E. I Poloměr setrvačnosti tlačeného pásu ohýbaného prutu:.h / h-t -1,50,75 / iz. h,9.0,75.i z1,8cm i. 8,48. 0,6. I 1 Poměrný parametr kroucení.α t z I /. t h I Z t / I zi 0,6 h. It I Z y 0,6. 0,75 16, 197 0,03.0,870,0086/cm

5 -5- VELIKOSTI DÍLČÍCH NAPĚTÍ: 1) Ohybový moment Mdy 41,6 knm Mdy 41, σ d1,mdy 170 MPa fy 35 MPa; σ d1,mdy / fy 0,7 1 Wy 0, Klopení tlačeného pásu 1,5/8cm Lz595cm..Ohyb.moment.. Mdy 41,6 knm M c,rd únosnost bez vlivu klopení Wy.f 0, ,5 knm M b,rd návrhový moment nosníku při klopení χ. M c,rd χ. 57,5 knm Aeff,f účinná plocha tlačeného pásu 1, cm Aeff,wc účinná plocha stojiny 0,9.19,5/3 5,85 cm ; Aeff 1,5.8+5,8515,8 cm Ieff 1 1.1, ,3 cm 4 ; if,z 53,3 1,84 cm 15,8 λ1 Π. E ,14. 3,14. 9,8 93,9..platí vždy pro ocel S35(ε 1) fy z 33 λz 33 > 150; Poměrná štíhlost. λlt 3,4 >1 1, , 9 Nutno kotvit krokve do horního pásu ocelového nosníku a tím eliminovat klopení. ) Smyk Vdy 9,4.,97 7,9 kn Aw účinná smyková plocha stojiny 0,9. (-1,5.) 0,9. 19,5 17,6cm Platí podmínka, že hw/tw 19,5/0,9 7 není nutné posuzovat boulení fy 35 Vc, Rd Únosnost stojiny ve smyku Aw. 1,76. 1,76.135MPa 40 kn 7,9 kn 3 3 τd smykové napětí stojiny Vdy/Aw 7,9/0, kn/m 15,8MPa Platí podmínka, že Af1/Aw 1,5. 8 /17,6 10/17,6 0,57 0,6 3) Kroucení nosníku M T 1,18 knm Nosník je v podporách podepřen vůči kroucení kotvením do věnce. Kroucení je způsobeno excentricitou od středu zatížení ke středu ohybu ocelového průvlaku.. Krouticí moment.. M T 7,9. 0,045 1,18kNm Moment setrvačnosti v kroucení I t 16, cm 4 Moment setrvačnosti -výsečový.i cm 6 Výsečová souřadnice.ω max 49,8 cm W I / ω max /49,8 9 cm 4 0,000009m 4 ; k σ T 0,38.It I 0,38.16, ,0/cm M Ṭ W k 1, kn/m 0 MPa fy 35 MPa; 0, V místě podpory je nulový ohybový moment průřez vyhoví na kroucení 4) Průhyb.fk fd/1,34 9,4/1,347 kn/m f w k. L , E. Iy 384., ,95 0,0m cm > L/ /4001,5cm 384., Průřez Uč.0 nevyhoví na průhyb kvůli skleněným výkladcům. Provést buď Uč.40 pak wcm.(690/3600). 0,751,5cm Vyhoví Nebo Ič.40, které je výhodnější z důvodů kroucení.

6 -6- E) POSUDEK PŘEKLADŮ : Nad okny a dveřmi jsou nosné překlady Ytong: Hmotnost zdiva Ytong tl.5cm včetně omítek a zateplení: G k 0,5.6kN/m 3 +.0,01.16kN/m 3 +0,05 (izolace) 1,5+0,38+0,081,96kN/m t.j 1,96/0,5 8kNm 3 1) PŘEKLAD NAD DVEŘMI Lo 1,1m NOPIII/3/..5/5/150cm Navrhové zatížení překladu: Střecha.1,9kN/m. 1,...8,3 kn/m Zdivo Ytong...(0,5. 8kN/m 3. 1,35).0,65,7kN/m.0,65 1,75 Věnec (0,5.0,5.5kN/m 3 ). 1,351,56.1,35.,1. Celkem...f d...1, Dle podkladů Ytong je gd, (dov.včetně vl.tíhy kn/m > 1, Vyhoví Informativní návrhový moment Md.1,5 /8.4,3kNm ) PŘEKLAD NAD OKNY Lo 0,75m NOPII/3/3...5/5/130cm f d...1, kn/m Dle podkladů Ytong je gd, (dov.včetně vl.tíhy 3kN/m > 1, Vyhoví Informativní návrhový moment Md 3.0,85 /8.,1kNm F) ZATÍŽENÍ ZDIVA YTONG +ZÁKLADY : 1) ZADNÍ STĚNA WC 5/100cm Překlad dle bodu E 1, kn/m Zdivo Ytong...(0,5. 8kN/m 3. 1,35).,65,7kN/m.,65.7, Návrhové zatížení...n d.. 19,4 σ zdiva 19,4/ (0,5.1) 78 kn/m 0,08 MPa 0,35MPa Vyhoví Ytong P4/M,5 Základ konstruktivní šířka základu 0,5m; Vl.tíha..Gd 0,5.1,. 4.1,35 9,7kN/m σ zákl.spáry (19,4+9,7) / (0,5.1) 9,1/0,5 117 kn/m 0,1 MPa 0,MPa Vyhoví ) ČELNÍ ROHOVÝ UZEL MHD 5/100cm Na těchto dvou uzlech je uložen ocelový průvlak Uč.40: Reakce ocelového průvlaku 9,4.,97.8 kn Zdivo Ytong nad věncem...(0,5. 8kN/m 3. 1,35).0,4.1,7kN/m.0,4.1,1 Věnec štítu (0,5.0,5.5kN/m 3 ).1.1,351,56.1,35,1. Zdivo Ytong pod věncem..(0,5. 8kN/m 3. 1,35).,65.1,7kN/m.,65 7, Návrhové zatížení...n d.. 38,4 Excentrické uložení ocelového průvlaku na konci stěny způsobuje vůči ose pomyslného pilíře šířky1m ohybový moment M dz 8.(0,5-0,05) 8.0,45 1,6kNm e dz 1,6/38,4 0,33m σ zdiva 38,4/ 0,5.(1-.0,33) 38,4/0,5.0,3438,4/0, kn/m 0,45 MPa > 0,35MPa Pomyslný pilíř šířky 1m nevyhoví.nutno jej odlehčit provedením konzolového věnce.

7 -7- Md (věnce5/5cm) 8.0,5 14kNm ør1 do horního líce d 5--1 cm As,6 cm, Fs,6. 43,5 98 kn : z d (Fs /. b. fyd) 0, (98 /.0, ) 0, 0,015 0,m M Rd Fs. z 98. 0, 19,6 knm > 14 knm TřmínkyøR6á15cm.v úseku 1,m; A sw 0,8cm.ks 0,56cm ; f yw 435 MPa F sw 4,6 kn Tyto třmínky střižné Ø R6á 0,15m přenesou smykovou sílu V Rd,s F sw(ør6).z.cotg θ/s 4,6. 0,.,5/0,15 1,3 /0,15 8 kn > 8 kn Základ 0,5/1,6 m; Vl.tíha..Gd 0,5.1,. 4.1,35.1,6 9,7.1,6 15,5kN Nd 38,4+15,553,9kN e dz 1,6/53,9 0,3m σ zákl.spáry 53,9 /0,5.(1,6-.0,3) 53,9/(0,5.1,14) 53,9/0,8 190 kn/m 0,19 MPa 0,MPa Vyhoví ) ČELNÍ ROHOVÝ UZEL MHD 5/150cm Na těchto dvou uzlech je uložen ocelový průvlak Uč.40: Reakce ocelového průvlaku 9,4.,97.8 kn Zdivo Ytong nad věncem (0,5. 8kN/m 3. 1,35).0,4.1,5,7kN/m.0,6.1,6 Věnec štítu (0,5.0,5.5kN/m 3 ).1,6.1,35,5.1,35...3,4. Zdivo Ytong pod věncem (0,5. 8kN/m 3. 1,35). 1,5.,65 4kN/m.,65 10,7 Návrhové zatížení...n d.. 43,7 a) Exentricita ve směru štítu Excentrické uložení ocelového průvlaku na konci stěny způsobuje vůči ose pomyslného pilíře šířky1,5m ohybový moment M dz 8.(0,75-0,05) 8.0,7 19,6kNm e dz 19,6/43,7 0,45m σ zdiva 43,7/ 0,5.(1,5-.0,45) 43,7/(0,5.0,6)43,7/0,15 90 kn/m 0,9 MPa < 0,35MPa Pomyslný pilíř šířky 1,5m vyhoví.bude odlehčen provedením konzolového věnce. Md (věnce5/5cm) 19,6kNm ør1 do horního líce d 5--1 cm As,6 cm, Fs,6. 43,5 98 kn : z d (Fs /. b. fyd) 0, (98 /.0, ) 0, 0,015 0,m M Rd Fs. z 98. 0, 19,6 knm > 19,6 knm TřmínkyøR6á15cm.v úseku 1,5m; A sw 0,8cm.ks 0,56cm ; f yw 435 MPa F sw 4,6 kn Tyto třmínky střižné Ø R6á 0,15m přenesou smykovou sílu V Rd,s F sw(ør6).z.cotg θ/s 4,6. 0,.,5/0,15 1,3 /0,15 8 kn > 8 kn Základ 0,5/,1 m; Vl.tíha..Gd 0,5.1,. 4.1,35.,1 9,7.,1 0,3kN Nd 43,7+0,364kN e dz 19,6/64 0,3m σ zákl.spáry 64 /0,5.(,1-.0,3) 64/(0,5.1,5) 64/0,37 17 kn/m 0,17 MPa 0,MPa Vyhoví -8-

8 b) Exentricita ve směru podélném: Ve směru podélném tedy je exponovaný roh 5/60cm zatížen silou Nd43,7kN Uložení ocelového průvlaku na konci stěny způsobuje vůči ose pilíře tl.5cm ohybový moment M dy 8. e dy(strop) 8.0,04 1,kNm e dy(strop) (1.5-8,3) 4,cm POSUDEK PILÍŘE 5/60cm Ytong P4-500/M,5, h,8m světlá výška Výpočet proveden dle ČSN EN Obecné údaje: Pálený zdicí prvek skupiny 1 zdicí prvky bez otvorů.plné cihly, pórobeton, vápenopísk Zdicí prvky při zadané návrhové maltě jsou dále zařazeny do kategorie I. To znamená, že dílčí (návrhový) součinitel spolehlivosti zdiva γ M,5 fu 4 MPa (deklarovaná pevnost zdicích prvků v tlaku od výrobce) f b,6 MPa Normalizovaná průměrná pevnost zdicího prvku v tlaku f m,5 MPa Průměrná pevnost malty obyčejné malty..m,5 K 0,8..Součinitel pro skupinu 1.viz tabulka 3-str.33..ČSN EN Charakteristická pevnost zdiva v tlaku P4/M,5 f k K.f b 0,7. f m 0,3 0,8.,6 0,7.,5 0,3 0,8. 1,95.1,31,1MPa f d f k / γ M,1/,5 0,84 MPa.. Návrhová pevnost v tlaku 1) ÚNOSNOST STĚNY V HLAVĚ BEZ VZPĚRU: b 0,6m šířka stěny, t 0,5m.tloušťka stěny, h ef h.ρ,8.1,8m.výška stěny E 700.f k (pro porobeton), N Rd Ф.fd. A..Ф zmenšující součinitel (v hlavě, patě nebo ve středu) vyjadřující vliv vzpěru, počáteční výstřednosti a výstřednosti způsobené zatížením a účinky dotvarování. Výstřednosti v hlavě e mk e m + e k 0,05.t t/0 Pro štíhlost stěn h ef / t 80/5 11, 15 e k 0 ( Dotvarování lze zanedbat) Výstřednost od excentrického uložení ocelového ptůvlaku e strop 4,cm Výstřednost od tlaku větru, pokud působí.e hm 0 Výstřednost počáteční..e init h ef /45080/450 0,6cm Výstřednost bez dotvarování.e m e strop + e hm ± e init 4, +0+ 0,64,84cm e mk Únosnost bez vzpěru: E krátkodobý modul pružnosti K E. f k 700.f k 700.,1MPa 1470MPa h ef f. k 0 f. k t E fk e A m 4, t 5 hef 1,67 u t e 19,3 31. t ,19 1-0,38 0,6 m ,67 5 4,84 19, ,67 19,3 6 1,67-0,13 13,3

9 u 0,13 Ф m A 1. e 0,6.,7 0,017 0,6.,7 0,6 0,6 (e základ přirozeného logaritmu Eulerovo číslo,7) N Rd Ф m.fd. b.h 0, (0,5.0,6) 78kN > 43,7kN Informativní dovolená velikost napětí..78/(0,5.0,6) 78/0,1550kN/m 0,5MPa e mk /t 4,84/5 0,19. Ф m 0,6 z grafu odpovídá ) ÚNOSNOST UPROSTŘED VÝŠKY - VZPĚR: b 0,6m šířka stěny, t 0,5m.tloušťka stěny, h ef h.ρ,8.1,8m.výška stěny E 700.f k (pro porobeton), N Rd Ф.fd. A..Ф zmenšující součinitel (v hlavě, patě nebo ve středu) vyjadřující vliv vzpěru, počáteční výstřednosti a výstřednosti způsobené zatížením a účinky dotvarování. Výstřednosti v hlavě e mk e m + e k 0,05.t t/0 Pro štíhlost stěn h ef / t 80/5 11, 15 e k 0 ( Dotvarování lze zanedbat) Výstřednost od excentrického uložení ocelového ptůvlaku e strop 4,cm Výstřednost od tlaku větru, pokud působí.e hm 0 Výstřednost počáteční..e init h ef /45080/450 0,6cm Výstřednost bez dotvarování.e m e strop + e hm ± e init 4, +0+ 0,64,84cm e mk E krátkodobý modul pružnosti K E. f k 700.f k 700.,1MPa 1470MPa h ef f. k 80 f. k 11,.0,038 0,43 t E fk e A m 4, ,19 1-0,38 0,6 t 5 hef 80 1,67 1,67 u t e 19,3 31. t m 5 4,84 19, , 1,67 19,3 6 9,53 0,7 13,3 u 0,7 Ф m A 1. e 0,6.,7 0,6.,7 0,6 0,6.0,77 0,48 N Rd Ф m.fd. b.h 0, (0,5.0,6) 60kN > 43,7kN Vyhoví Informativní dovolená velikost napětí..60/(0,5.0,6) 60/0,15400kN/m 0,4MPa e mk /t 4,84/5 0,19. Ф m 0,48 z grafu odpovídá

NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÉHO PRŮVLAKU

NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÉHO PRŮVLAKU NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÉHO PRŮVLAKU Vypracoval: Zodp. statik: Datum: Projekt: Objednatel: Marek Lokvenc Ing.Robert Fiala 07.01.2016 Zastínění expozice gibonů ARW pb, s.r.o. Posudek proveden dle: ČSN EN

Více

Úloha 6 - Návrh stropu obytné budovy

Úloha 6 - Návrh stropu obytné budovy 0 V 06 7:4: - 06_Tramovy_strop.sm Úloha 6 - Návrh stropu obytné budovy Zatížení a součinitele: Třída_provozu Délka_trvání_zatížení Stálé zatížení (odhad vlastní tíhy stropu): g k Užitné zatížení: Užitné

Více

NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÝCH KROKVÍ

NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÝCH KROKVÍ NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÝCH KROKVÍ Vypracoval: Zodp. statik: Datum: Projekt: Objednatel: Marek Lokvenc Ing.Robert Fiala 07.01.2016 Zastínění expozice gibonů ARW pb, s.r.o. Posudek proveden dle: ČSN EN

Více

STATICKÉ POSOUZENÍ. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

STATICKÉ POSOUZENÍ. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB STATICKÉ POSOUZENÍ OBSAH STATICKÉ POSOUZENÍ OCELO-DŘEVĚNÉ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE 1.01 SCHÉMA KONSTRUKCE, POPIS ŘEŠENÍ 1.02 ZATÍŽENÍ STŘECHY, ZATĚŽOVACÍ STAVY 1.03 VÝPOČET VNITŘNÍCH SIL - DŘEVO 1.04 VÝPOČET

Více

edmluva ÍRU KA PRO NAVRHOVÁNÍ prvk stavebních konstrukcí podle SN EN stavební konstrukce Stavebnictví, Technické lyceum

edmluva ÍRU KA PRO NAVRHOVÁNÍ prvk stavebních konstrukcí podle SN EN stavební konstrukce Stavebnictví, Technické lyceum Předmluva Publikace PŘÍRUČKA PRO NAVRHOVÁNÍ prvků stavebních konstrukcí podle ČSN EN je určena pro výuku předmětu stavební konstrukce ve 4. ročníku SPŠ stavební v Havířově. Byla zpracována pro čtyřletý

Více

STATICKÝ VÝPOČET. Příloha č. 01 VYBUDOVÁNÍ FOTOLITOGRAFIE 7.NP. SO 01.2 Statika - podpurné konstrukce jednotek VZT. Investor: Zpracovatel části:

STATICKÝ VÝPOČET. Příloha č. 01 VYBUDOVÁNÍ FOTOLITOGRAFIE 7.NP. SO 01.2 Statika - podpurné konstrukce jednotek VZT. Investor: Zpracovatel části: STATICKÝ VÝPOČET K dokumentaci pro výběr dodavatele Příloha č. 01 Stavba: Část: Objednatel: Investor: Zpracovatel části: Zodpovědný projektant : Vypracoval: VYBUDOVÁNÍ FOTOLITOGRAFIE 7.NP SO 01.2 Statika

Více

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA Obsah: 1) statické posouzení krovu 2) statické posouzení stropní konstrukce 3) statické posouzení překladů a nadpraží 4) schodiště 5) statické posouzení založení stavby

Více

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3)

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Projekt DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI NAVRHOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PODLE EVROPSKÝCH NOREM Projekt je spolufinancován

Více

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN Obsah: 1) statické posouzení krovu 2) statické posouzení stropní konstrukce 3) statické posouzení překladů a nadpraží 4) schodiště 5) statické posouzení založení

Více

10.1 Úvod. 10.2 Návrhové hodnoty vlastností materiálu. 10 Dřevo a jeho chování při požáru. Petr Kuklík

10.1 Úvod. 10.2 Návrhové hodnoty vlastností materiálu. 10 Dřevo a jeho chování při požáru. Petr Kuklík 10 10.1 Úvod Obecná představa o chování dřeva při požáru bývá často zkreslená. Dřevo lze zapálit, může vyživovat oheň a dále ho šířit pomocí prchavých plynů, vznikajících při vysoké teplotě. Proces zuhelnatění

Více

Únosnosti stanovené níže jsou uvedeny na samostatné stránce pro každý profil.

Únosnosti stanovené níže jsou uvedeny na samostatné stránce pro každý profil. Směrnice Obsah Tato část se zabývá polyesterovými a vinylesterovými konstrukčními profily vyztuženými skleněnými vlákny. Profily splňují požadavky na kvalitu dle ČSN EN 13706. GDP KORAL s.r.o. může dodávat

Více

Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB 1 Obsah: 1. statické posouzení dřevěného krovu osazeného na ocelové vaznice 1.01 schema konstrukce 1.02 určení zatížení na krokve 1.03 zatížení kleštin (zatížení od 7.NP) 1.04 vnitřní síly - krokev, kleština,

Více

Boulení stěn při normálovém, smykovém a lokálním zatížení (podle ČSN EN 1993-1-5). Posouzení průřezů 4. třídy. Boulení ve smyku, výztuhy stěn.

Boulení stěn při normálovém, smykovém a lokálním zatížení (podle ČSN EN 1993-1-5). Posouzení průřezů 4. třídy. Boulení ve smyku, výztuhy stěn. 3. Stabilita stěn. Boulení stěn při normálovém, smykovém a lokálním zatížení (podle ČSN EN 1993-1-5). Posouzení průřezů 4. třídy. Boulení ve smyku, výztuhy stěn. Boulení stěn Štíhlé tlačené stěny boulí.

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ MECHANIKY FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL MECHANICS STATICKÉ ŘEŠENÍ KONSTRUKCÍ DŘEVĚNÝCH

Více

6 Mezní stavy únosnosti

6 Mezní stavy únosnosti 6 Mezní stavy únosnosti U dřevěných onstrucí musíme ověřit jejich mezní stavy, teré se vztahují e zřícení nebo jiným způsobům pošození onstruce, při nichž může být ohrožena bezpečnost lidí. 6. Navrhování

Více

Zakázka: D111029 Stavba: Sanace svahu Olešnice poškozeného přívalovými dešti v srpnu 2010 I. etapa Objekt: SO 201 Sanace svahu

Zakázka: D111029 Stavba: Sanace svahu Olešnice poškozeného přívalovými dešti v srpnu 2010 I. etapa Objekt: SO 201 Sanace svahu 1 Technická zpráva ke statickému výpočtu... 2 1.1 Identifikační údaje... 2 1.1.1 Stavba... 2 1.1.2 Investor... 2 1.1.3 Projektant... 2 1.1.4 Ostatní... 2 1.2 Základní údaje o zdi... 3 1.3 Technický popis

Více

PROFILY S VLNITOU STOJINOU POMŮCKA PRO PROJEKTANTY A ODBĚRATELE WT PROFILŮ

PROFILY S VLNITOU STOJINOU POMŮCKA PRO PROJEKTANTY A ODBĚRATELE WT PROFILŮ Průběžná 74 100 00 Praha 10 tel: 02/67 31 42 37-8, 02/67 90 02 11 fax: 02/67 31 42 39, 02/67 31 53 67 e-mail:kovprof@ini.cz PROFILY S VLNITOU STOJINOU POMŮCKA PRO PROJEKTANTY A ODBĚRATELE WT PROFILŮ verze

Více

ČSN EN 1991-1-4 Zatížení větrem 1. Všeobecně 2. Návrhové situace 3. Modely zatížení větrem 4. Rychlost a tlak větru 5. Zatížení větrem 6.

ČSN EN 1991-1-4 Zatížení větrem 1. Všeobecně 2. Návrhové situace 3. Modely zatížení větrem 4. Rychlost a tlak větru 5. Zatížení větrem 6. ČSN EN 1991-1-4 Zatížení větrem 1. Všeobecně 2. Návrhové situace 3. Modely zatížení větrem 4. Rychlost a tlak větru 5. Zatížení větrem 6. Součinitele konstrukce c s c d 7. Součinitele tlaků a sil 8. Zatížení

Více

Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Žák

Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Žák Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Žák Riegrova 44, 612 00 Brno Sdružení tel. 541 245 286, 605 323 416 email: zak.apk@arch.cz Investor : Stavba : Objekt : Jihomoravský kraj Brno, Žerotínovo nám. 3/5, PSČ

Více

Tloušťka stojiny t [mm] I-OSB 08 45/200 10804520 200. I-OSB 08 58/240 10805824 58 x 38

Tloušťka stojiny t [mm] I-OSB 08 45/200 10804520 200. I-OSB 08 58/240 10805824 58 x 38 STANDARDNÍ VÝROBNÍ PROGRAM: I-OSB nosníky z programu standardní výroby Vám můžeme nabídnout k okamžité expedici v závislosti dle počtu objednaných kusů a skladových zásob. V tomto programu naleznete sortiment

Více

9 Spřažené desky s profilovaným plechem v pozemních stavbách

9 Spřažené desky s profilovaným plechem v pozemních stavbách 9 Spřažené desky s profilovaným plechem v pozemních stavbách 9.1 Všeobecně 9.1.1 Rozsah platnosti Tato kapitola normy se zabývá spřaženými stropními deskami vybetonovanými do profilovaných plechů, které

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY Vestavba podkroví, Komenského 16, Nový Bydžov --- STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ F.1.2 ST 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA A STATICKÝ VÝPOČET

STAVEBNÍ ÚPRAVY Vestavba podkroví, Komenského 16, Nový Bydžov --- STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ F.1.2 ST 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA A STATICKÝ VÝPOČET STAVEBNÍ ÚPRAVY Vestavba podkroví, Komenského 16, Nový Bydžov --- F.1.2 TECHNICKÁ ZPRÁVA A STATICKÝ VÝPOČET STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ST 01 OBSAH PODKLADY A POUŽITÉ NORMY... 3 TECHNICKÁ ZPRÁVA... 3 1. Úvod...

Více

Akce: Modřice, Poděbradova 413 přístavba a stavební úpravy budovy. Náměstí Svobody Modřice STATICKÉ POSOUZENÍ

Akce: Modřice, Poděbradova 413 přístavba a stavební úpravy budovy. Náměstí Svobody Modřice STATICKÉ POSOUZENÍ Akce: Modřice, Poděbradova 413 přístavba a stavební úpravy budovy Investor: Město Modřice Náměstí Svobody 93 664 42 Modřice STATICKÉ POSOUZENÍ Vypracoval: Ing. Miroslav Dorazil Ivanovické náměstí 404/28a

Více

YQ U PROFILY, U PROFILY

YQ U PROFILY, U PROFILY YQ U PROFILY, U PROFILY YQ U Profil s integrovanou tepelnou izolací Minimalizace tepelných mostů Jednoduché ztracené bednění monolitických konstrukcí Snadná a rychlá montáž Norma/předpis ČSN EN 771-4 Specifikace

Více

7 Prostý beton. 7.1 Úvod. 7.2 Mezní stavy únosnosti. Prostý beton

7 Prostý beton. 7.1 Úvod. 7.2 Mezní stavy únosnosti. Prostý beton 7 Prostý beton 7.1 Úvod Konstrukce ze slabě vyztuženého betonu mají výztuž, která nesplňuje podmínky minimálního vyztužení, požadované pro železobetonové konstrukce. Způsob porušení konstrukcí odpovídá

Více

Materiály charakteristiky potř ebné pro navrhování

Materiály charakteristiky potř ebné pro navrhování 2 Materiály charakteristiky potřebné pro navrhování 2.1 Úvod Zdivo je vzhledem k velkému množství druhů a tvarů zdicích prvků (cihel, tvárnic) velmi různorodý stavební materiál s rozdílnými užitnými vlastnostmi,

Více

NAVRHOVÁNÍ DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ DLE ČSN EN 1995-1-1, ZÁKLADNÍ PROMĚNNÉ

NAVRHOVÁNÍ DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ DLE ČSN EN 1995-1-1, ZÁKLADNÍ PROMĚNNÉ Téma: NAVRHOVÁNÍ DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ DLE ČSN EN 1995-1-1, ZÁKLADNÍ PROMĚNNÉ Vypracoval: Ing. Roman Rázl TE NTO PR OJ E KT J E S POLUFINANC OVÁN EVR OPS KÝ M S OC IÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ

Více

OBSAH. 1. zastřešení 2. vodorovné nosné konstrukce 3. svislé nosné konstrukce 4. založení stavby

OBSAH. 1. zastřešení 2. vodorovné nosné konstrukce 3. svislé nosné konstrukce 4. založení stavby OBSAH 1. zastřešení 2. vodorovné nosné konstrukce 3. svislé nosné konstrukce 4. založení stavby místo stavby: RD č.p. 411 na parc. 1279, Praha 22 - Uhříněves investor: Letá Alexandra a Eugen Letý, U kombinátu

Více

6 Mezní stavy únosnosti

6 Mezní stavy únosnosti 6 Mezní stavy únosnosti 6.1 Nosníky 6.1.1 Nosníky pozemních staveb Typické průřezy spřažených nosníků jsou na obr. 4. Betonová deska může být kompaktní nebo žebrová, případně může mít náběhy. Ocelový nosník

Více

3. Způsoby namáhání stavebních konstrukcí

3. Způsoby namáhání stavebních konstrukcí 3. Způsoby namáhání stavebních konstrukcí Každému přetvoření stavební konstrukce odpovídá určitý druh namáhání, který poznáme podle výslednice vnitřních sil ve vyšetřovaném průřezu. Lze ji obecně nahradit

Více

Snadná manipulace Nízká hmotnost Vysoká únosnost při spřažení s nadezdívkou Minimalizace tepelných mostů

Snadná manipulace Nízká hmotnost Vysoká únosnost při spřažení s nadezdívkou Minimalizace tepelných mostů PLOCHÉ PŘEKLADY Snadná manipulace Nízká hmotnost Vysoká únosnost při spřažení s nadezdívkou Minimalizace tepelných mostů Vysoká přesnost Výborná požární odolnost Podklad pro povrchové úpravy shodný se

Více

10 Navrhování na účinky požáru

10 Navrhování na účinky požáru 10 Navrhování na účinky požáru 10.1 Úvod Zásady navrhování konstrukcí jsou uvedeny v normě ČSN EN 1990[1]; zatížení konstrukcí je uvedeno v souboru norem ČSN 1991. Na tyto základní normy navazují pak jednotlivé

Více

D.1.1.a.02 MATERIÁLOVÉ STANDARDY

D.1.1.a.02 MATERIÁLOVÉ STANDARDY NÁSTAVBA OBJEKTU E II.ETAPA DISPOZIČNÍ ÚPRAVY 5.NP na pozemku p.č.25/2 v katastrálním území České Budějovice 7 D.1.1.a.02 MATERIÁLOVÉ STANDARDY DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY GENERÁLNÍ PROJEKTANT STAVBY

Více

DOMOV PRO SENIORY IRIS - PŘÍSTAVBA A.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST A.2.3. PODROBNÝ STATICKÝ POSUDEK

DOMOV PRO SENIORY IRIS - PŘÍSTAVBA A.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST A.2.3. PODROBNÝ STATICKÝ POSUDEK DOMOV PRO SENIORY IRIS - PŘÍSTAVBA PD pro provedení stavby 7-3/13 A.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST A.2.3. PODROBNÝ STATICKÝ POSUDEK objekt: SO01 Přístavby vypracoval: ing. Robin Kulhánek kontroloval: ing.

Více

Telefon: +420 241 442 078 www.rib.cz email: info@rib.cz Zakázka: Agro Babiš Položka: D-05 Dílec: Hřebenová vaznice

Telefon: +420 241 442 078 www.rib.cz email: info@rib.cz Zakázka: Agro Babiš Položka: D-05 Dílec: Hřebenová vaznice Zakázka: Agro Babiš Položka: D05 Dílec: Hřebenová vaznice RIB Software AG BALKEN V16.0 BuildNr. 13062016 Typ: Dřevostavby Soubor: Vaznice.Bal Informace o projektu Zakázka Agro Babiš Popis Spojitý dřevěný

Více

4. Tenkostěnné za studena tvarované prvky. Návrh na únavu OK.

4. Tenkostěnné za studena tvarované prvky. Návrh na únavu OK. 4. Tenkostěnné za studena tvarované prvky. Návrh na únavu OK. Výroba, zvláštnosti návrhu, základní případy namáhání, spoje, navrhování z hlediska MSÚ a MSP. Návrh na únavu: zatížení, Wöhlerův přístup a

Více

Průvodní zpráva ke statickému výpočtu

Průvodní zpráva ke statickému výpočtu Průvodní zpráva ke statickému výpočtu V následujícím statickém výpočtu jsou navrženy a posouzeny nosné prvky ocelové konstrukce zesílení části stávající stropní konstrukce v 1.a 2. NP objektu ředitelství

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí Diplomová práce BYTOVÝ DŮM D.1.2.3. STATICKÝ VÝPOČET Vypracovala: Vedoucí práce K134: Ing. Anna Kuklíková,

Více

4. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger

4. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger 4. přednáška OCELOVÉ KOSTRUKCE VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Ludvíka Podéš éště 1875, 708 33 Ostrava - Poruba Miloš Rieger VZPĚRÁ ÚOSOST TLAČEÝCH PRUTŮ 1) Centrický tlak - Vzpěrná únosnost

Více

R-05 MOST V UL. PRVOMÁJOVÁ PŘEPOČET ZATÍŽITELNOSTI MOSTU PO OPRAVĚ

R-05 MOST V UL. PRVOMÁJOVÁ PŘEPOČET ZATÍŽITELNOSTI MOSTU PO OPRAVĚ R-05 MOST V UL. PRVOMÁJOVÁ PŘEPOČET ZATÍŽITELNOSTI MOSTU PO OPRAVĚ únor 2014 Ing. P. Milek Obsah : 1. Průvodní zpráva ke statickému výpočtu... 3 1.1. Úvod... 3 1.2. Identifikační údaje stavby... 3 1.3.

Více

Obr. 1 Stavební hřebík. Hřebíky se zarážejí do dřeva ručně nebo přenosnými pneumatickými hřebíkovačkami.

Obr. 1 Stavební hřebík. Hřebíky se zarážejí do dřeva ručně nebo přenosnými pneumatickými hřebíkovačkami. cvičení Dřevěné konstrukce Hřebíkové spoje Základní pojmy. Návrh spojovacího prostředku Na hřebíkové spoje se nejčastěji používají ocelové stavební hřebíky s hladkým dříkem kruhového průřezu se zápustnou

Více

PŘÍKLADY PŮSOBENÍ A VÝPOČTU ZATÍŽENÍ VLASTNÍ TÍHOU:

PŘÍKLADY PŮSOBENÍ A VÝPOČTU ZATÍŽENÍ VLASTNÍ TÍHOU: PŘÍKLADY PŮSOBENÍ A VÝPOČTU ZATÍŽENÍ VLASTNÍ TÍHOU: Vykreslete zatížení zadaných prutů od vlastní tíhy, jsou-li rozměry průřezu b,h [m], objemová hmotnost ρ [kg.m -3 ] a tíhové zrychlení a g [m.s -2 ]

Více

A. 1 Skladba a použití nosníků

A. 1 Skladba a použití nosníků GESTO Products s.r.o. Navrhování nosníků I Stabil na účinky zatížení výchozí normy ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí ČSN EN 1995-1-1 ČSN 731702 modifikace DIN 1052:2004 navrhování dřevěných stavebních

Více

GESTO Products s.r.o.

GESTO Products s.r.o. GESTO Products s.r.o. Navrhování nosníků I Stabil na účinky zatížení výchozí normy ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí ČSN EN 1995 1 1 ČSN 731702 modifikace DIN 1052:2004 navrhování dřevěných stavebních

Více

DŘEVĚNÁ ROUBENÁ KONSTRUKCE PENZIONU V KARLOVĚ POD PRADĚDEM THE TIMBER LOG CABIN STRUCTURE OF THE BOARDING HOUSE IN KARLOV

DŘEVĚNÁ ROUBENÁ KONSTRUKCE PENZIONU V KARLOVĚ POD PRADĚDEM THE TIMBER LOG CABIN STRUCTURE OF THE BOARDING HOUSE IN KARLOV VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES DŘEVĚNÁ ROUBENÁ

Více

Konstrukční řešení POROTHERM. Katalog výrobků. human touch. Cihly. Stvořené pro člověka.

Konstrukční řešení POROTHERM. Katalog výrobků. human touch. Cihly. Stvořené pro člověka. Konstrukční řešení POROTHERM Katalog výrobků human touch Cihly. Stvořené pro člověka. OBSAH POROTHERM CB str. 4 5 broušené cihly CB malty POROTHERM Si str. 6 7 superizolační cihly POROTHERM P+D str. 8

Více

VÝPOČET ZATÍŽENÍ SNĚHEM DLE ČSN EN :2005/Z1:2006

VÝPOČET ZATÍŽENÍ SNĚHEM DLE ČSN EN :2005/Z1:2006 PŘÍSTAVBA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ HŘIŠTĚ TJ MOŘKOV PŘÍPRAVNÉ VÝPOČTY Výpočet zatížení dle ČSN EN 1991 (730035) ZATÍŽENÍ STÁLÉ Střešní konstrukce Jednoplášťová plochá střecha (bez vl. tíhy nosné konstrukce)

Více

BH 52 Pozemní stavitelství I

BH 52 Pozemní stavitelství I BH 52 Pozemní stavitelství I Svislé nosné konstrukce - stěny Zděné nosné stěny Cihelné zdivo Tvárnicové zdivo Ing. Lukáš Daněk, Ph.D. Svislé nosné konstrukce - stěny Základní požadavky a) mechanická odolnost

Více

POUŽITÍ OSB SUPERFINISH VE STAVEBNICTVÍ

POUŽITÍ OSB SUPERFINISH VE STAVEBNICTVÍ POUŽITÍ OSB SUPERFINISH VE STAVEBNICTVÍ 6 6 A1/ KONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ A2/ KONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ 6 6 B1/ KONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ B2/ KONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ 6 6 C/ KONSTRUKCE OBVODOVÉ

Více

1. Identifikační údaje

1. Identifikační údaje 1. Identifikační údaje 1.1 Název akce: Novostavba objektu Mateřské školy ve Vinoři Ulice Mikulovická a Ronovská, 190 17 Vinoř č.parc. 1093/1, 1093/2, 870, 871/1 1.2 Investor Městská část Praha - Vinoř

Více

FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO NMSP STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2012 2013

FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO NMSP STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2012 2013 FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO NMSP STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2012 2013 OBOR: MANAGEMENT STAVEBNICTVÍ TEST A.1 MATEMATIKA 1) Je-li F distribuční funkce spojité náhodné veličiny

Více

Principy navrhování stavebních konstrukcí

Principy navrhování stavebních konstrukcí Pružnost a plasticita, 2.ročník bakalářského studia Principy navrhování stavebních konstrukcí Princip navrhování a posudku spolehlivosti stavebních konstrukcí Mezní stav únosnosti, pevnost stavebních materiálů

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ MECHANIKY FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL MECHANICS ANALÝZA TRADIČNÍCH DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ

Více

PLÁŠŤOVÉ PŮSOBENÍ TENKOSTĚNNÝCH KAZET

PLÁŠŤOVÉ PŮSOBENÍ TENKOSTĚNNÝCH KAZET ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ Doktorský studijní program: STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ Studijní obor: POZEMNÍ STAVBY Ing. Jan RYBÍN THE STRESSED SKIN ACTION OF THIN-WALLED LINEAR TRAYS

Více

TEMA KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ S.R.O. STATICKÉ PARAMETRY

TEMA KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ S.R.O. STATICKÉ PARAMETRY TEMA KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ S.R.O. STATICKÉ PARAMETRY 1.ČÁST NIL 16, 18, 20, 22, NIL EX 16, 18, 20, 22,25 NIL EX R 18, 20, 22, NIL EX Y-G 20,24, NIL EX SM 16,18,20,22,25 Vypracoval: Ing. Antonín Stejskal Datum:

Více

Úloha 1 - Posouzení nosníku na ohyb, smyk a průhyb

Úloha 1 - Posouzení nosníku na ohyb, smyk a průhyb 8 II 06 3::35 - DK - Uloa.sm Úloa - Posouzení nosníku na oyb, smyk a průyb Zatížení a součinitele: Třída_provozu Délka_trvání_zatížení "Střednědobé" Stálé zatížení (včetně vlastní tíy nosníku):,5 kn m

Více

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu)

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Obsah 1 Obsah statického výpočtu... 3 2 Popis výpočtu... 3 3 Materiály... 3 4 Podklady... 4 5 Výpočet střešního nosníku... 4 5.1 Schéma nosníku

Více

Hlubinné základy. Obr. 1. Druhy hlubinného zakládání a - piloty; b - studně; c - keson; d - podzemní stěny

Hlubinné základy. Obr. 1. Druhy hlubinného zakládání a - piloty; b - studně; c - keson; d - podzemní stěny Hlubinné základy Obr. 1. Druhy hlubinného zakládání a - piloty; b - studně; c - keson; d - podzemní stěny Důležité pro návrh: zatížení idealizovaný geol. profil mat. model základů (otázka únosnosti; interakce)

Více

PRVKY BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ

PRVKY BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ DOC. ING. LADISLAV ČÍRTEK, CSC PRVKY BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ MODUL M05 NAVRHOVÁNÍ JEDNODUCHÝCH PRVKŮ STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU

Více

HALFEN STYKOVACÍ VÝZTUŽ HBT HBT 06 BETON. Typově zkoušeno podle DIN 1045-1:20001-07

HALFEN STYKOVACÍ VÝZTUŽ HBT HBT 06 BETON. Typově zkoušeno podle DIN 1045-1:20001-07 HBT 06 BETON Typově zkoušeno podle DIN 1045-1:20001-07 Popis systému HBT správné řešení pro stykovací výztuž Výhody výrobku Stykovací výztuž HALFEN HBT je typově zkoušena. Splňuje požadavky podle Merkblatt

Více

Nosné překlady HELUZ 23,8 132. Keramické překlady HELUZ ploché 135. Žaluziové a roletové překlady HELUZ 139

Nosné překlady HELUZ 23,8 132. Keramické překlady HELUZ ploché 135. Žaluziové a roletové překlady HELUZ 139 PŘEKLADY HELUZ PŘEKLADY HELUZ Nosné překlady HELUZ 23,8 132 Keramické překlady HELUZ ploché 135 Žaluziové a roletové překlady HELUZ 139 2015-03-01 / Strana 131 Nosné překlady HELUZ 23,8 Použití Nosné překlady

Více

Průmyslová střední škola Letohrad. Ing. Soňa Chládková. Sbírka příkladů. ze stavebních konstrukcí

Průmyslová střední škola Letohrad. Ing. Soňa Chládková. Sbírka příkladů. ze stavebních konstrukcí Průmyslová střední škola Letohrad Ing. Soňa Chládková Sbírka příkladů ze stavebních konstrukcí 2014 Tento projekt je realizovaný v rámci OP VK a je financovaný ze Strukturálních fondů EU (ESF) a ze státního

Více

8 Předpjatý beton. 8.1 Úvod. 8.2 Zatížení. Předpjatý beton

8 Předpjatý beton. 8.1 Úvod. 8.2 Zatížení. Předpjatý beton 8 Předpjatý beton 8.1 Úvod Předpjatý beton se dříve považoval za zvláštní materiál, resp. předpjaté konstrukce byly považovány do jisté míry za speciální, a měly své zvláštní normové předpisy. Dnes je

Více

ŠROUBOVÉ SPOJE VÝKLAD

ŠROUBOVÉ SPOJE VÝKLAD ŠROUBOVÉ SPOJE VÝKLAD Šroubové spoje patří mezi rozebíratelné spoje s tvarovým stykem (lícovaný šroub), popřípadě silovým stykem (šroub prochází součástí volně, je zatížený pouze silou působící kolmo k

Více

Nosné překlady HELUZ 23,8. Výhody. Technické údaje. Tepelný odpor. Požární odolnost. Dodávka a uskladnění. Statický návrh. Použití.

Nosné překlady HELUZ 23,8. Výhody. Technické údaje. Tepelný odpor. Požární odolnost. Dodávka a uskladnění. Statický návrh. Použití. Nosné překlady HELUZ 23,8 Nosné překlady HELUZ se používají jako překlady nad dveřními a okenními otvory ve vnitřních i vnějších stěnách. Tyto překlady lze kombinovat s izolantem pro dosažení zvýšených

Více

3. Výroba a montáž, navrhování OK Výrobky, výroba a montáž, projektová dokumentace, navrhování podle MS, klasifikace průřezů.

3. Výroba a montáž, navrhování OK Výrobky, výroba a montáž, projektová dokumentace, navrhování podle MS, klasifikace průřezů. 3. Výroba a montáž, navrhování OK Výrobky, výroba a montáž, projektová dokumentace, navrhování podle MS, klasifikace průřezů. Konstrukční prvky Výrobky válcované za tepla: Předvalky Tyče (délka 15-18 m)

Více

N únosnost nýtů (při 2 střižných krčních nýtech zpravidla únosnost plynoucí z podmínky otlačení) Pak platí při rozteči (nýtové vzdálenosti) e

N únosnost nýtů (při 2 střižných krčních nýtech zpravidla únosnost plynoucí z podmínky otlačení) Pak platí při rozteči (nýtové vzdálenosti) e Výpočet spojovacích prostředků a spojů (Prostý smyk) Průřez je namáhán na prostý smyk, působí-li na něj vnější síly, jejichž účinek lze ekvivalentně nahradit jedinou posouvající silou T v rovině průřezu

Více

ČKAIT 12.5.2011 - AGEL

ČKAIT 12.5.2011 - AGEL Euroó v přílaech Dřevěné onstruce Návrh a posouení jenotlivých prvů rovu ČKAIT 1.5.011 - AGEL Ing. Petr Agel, oc. Ing. Antonín Loaj, Ph.D. 1 1. Geometrie rovu. Zatížení rovu.1 Stálé atížení. Proměnné atížení.

Více

Úloha 1 - Posouzení nosníku na ohyb, smyk a průhyb

Úloha 1 - Posouzení nosníku na ohyb, smyk a průhyb Úloa - Posouzení nosníku na oyb, smyk a průyb Zatížení a součinitele: Dřevo Třída_provozu Délka_trvání_zatížení 0 V 06 :3: - 0_Proste-podepreny-nosnik.sm Stálé zatížení (včetně vlastní tíy nosníku): Užitné

Více

Cihelné bloky HELUZ tl. zdiva 14 až 8 cm 90

Cihelné bloky HELUZ tl. zdiva 14 až 8 cm 90 Cihelné bloky HELUZ tl. zdiva 14 až 8 cm 90 2015-03-01 / Strana 89 Cihelné bloky HELUZ pro vnitřní nosné i nenosné zdivo. Cihelné bloky HELUZ tl. zdiva 14 až 8 cm HELUZ 14 broušená nebroušená Výrobní závod

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební. Zastřešení dvojlodního hypermarketu STATICKÝ VÝPOČET. Ondřej Hruška

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební. Zastřešení dvojlodního hypermarketu STATICKÝ VÝPOČET. Ondřej Hruška ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Zastřešení dvojlodního hypermarketu STATICKÝ VÝPOČET Ondřej Hruška Praha 2017 Statický výpočet Obsah 1. Zatížení... 2 1.1. Zatížení sněhem. 2 1.2.

Více

Produktový list BSH CECO

Produktový list BSH CECO Produktový list BSH CECO Základní popis Vrstvený lepený hranol v dřevině smrk (Picea abies), přímý, vyrobeno na zakázku v SRN firmou NORDLAM GmbH dle EN 386/14080 jako výrobek certifikovaný prodávajícím

Více

Konstrukce TZB Upevňovací systémy Uložení potrubí Spojovací materiál

Konstrukce TZB Upevňovací systémy Uložení potrubí Spojovací materiál popis: určení: fotodokumentace: Montážní profil MS systémový prvek SaMontec, kapitola Konstrukce TZB pro zhotovení bezpečných, stranově i výškově nastavitelných konstrukcí, vhodné pro upevňování rozvodů

Více

Výstavba nového objektu ZPS na LKKV. Investor:LETIŠTĚ KARLOVY VARY,s.r.o. K letišti 132, 360 01 Karlovy Vary stupeň dokumentace ( DPS)

Výstavba nového objektu ZPS na LKKV. Investor:LETIŠTĚ KARLOVY VARY,s.r.o. K letišti 132, 360 01 Karlovy Vary stupeň dokumentace ( DPS) Výstavba nového objektu ZPS na LKKV Investor:LETIŠTĚ KARLOVY VARY,s.r.o. K letišti 132, 360 01 Karlovy Vary stupeň dokumentace ( DPS) D.1.2 - STAVEBNĚ KONSTRUČKNÍ ŘEŠENÍ Statický posudek a technická zpráva

Více

AGROP SWP VÍCEVRSTVÁ MASIVNÍ DESKA TECHNICKÁ DOKUMENTACE

AGROP SWP VÍCEVRSTVÁ MASIVNÍ DESKA TECHNICKÁ DOKUMENTACE AGROP SWP VÍCEVRSTVÁ MASIVNÍ DESKA TECHNICKÁ DOKUMENTACE TECHNICKÁ DOKUMENTACE OBSAH Sortiment (3vrstvé desky)... 3 Sortiment (5vrstvé desky)... 4 Technická specifikace AGROP SWP... 5 6 Datový list AGROP

Více

POROTHERM překlad VARIO

POROTHERM překlad VARIO Překlady 1/12 Po uži tí Keramobetonové y se používají ve spojení s tepelněizolačním dílem VARIO, s PO ROTHERM y 7 a případně se ztužujícím věncem jako nosné prvky nad okenní a dveřní otvory ve vnějších

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA SADA 3 NAVRHOVÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH PRVKŮ 12. DESKA JEDNOSTRANNĚ VETKNUTÁ - KONZOLA + OSAMĚLÉ BŘEMENO DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL PROJEKTU: SŠS JIHLAVA ŠABLONY REGISTRAČNÍ ČÍSLO

Více

Xella CZ, s.r.o. Vodní 550 664 62 Hrušovany u Brna Česká republika IČ 64832988 05 EN 845-2 Překlad YTONG NOP II/2/23 z vyztuženého pórobetonu

Xella CZ, s.r.o. Vodní 550 664 62 Hrušovany u Brna Česká republika IČ 64832988 05 EN 845-2 Překlad YTONG NOP II/2/23 z vyztuženého pórobetonu Překlad YTONG NOP II/2/23 z vyztuženého pórobetonu P4,4-600 Únosnost: 21 kn Průhyb: 0,5 mm při 21 kn Hmotnost, hmotnost na jednotku plochy: 54 kg, 168 kg/m 2 Typ překladu: NOP II/2/23 Délka: 1290 mm Šířka

Více

OBSAH NOVINKA NOVINKA NOVINKA NOVINKA. Ytong, Ytong Multipor, Silka 4. Přesné tvárnice 6. Přesné příčkovky 8. Obloukové segmenty 10.

OBSAH NOVINKA NOVINKA NOVINKA NOVINKA. Ytong, Ytong Multipor, Silka 4. Přesné tvárnice 6. Přesné příčkovky 8. Obloukové segmenty 10. PRODUKTOVÝ KATALOG OBSAH Ytong, Ytong Multipor, Silka 4 NOVINKA Přesné tvárnice 6 NOVINKA Přesné příčkovky 8 NOVINKA Obloukové segmenty 10 Nosné překlady 12 Ytong U-profily 14 UPA profil armovaný nenosný

Více

Řešení pro cihelné zdivo. Navrhujeme nízkoenergetický a pasivní dům

Řešení pro cihelné zdivo. Navrhujeme nízkoenergetický a pasivní dům Řešení pro cihelné zdivo Navrhujeme nízkoenergetický a pasivní dům Řešení pro cihelné zdivo Úvod Nízkoenergetický a pasivní cihlový dům Porotherm Moderní dům s ověřenými vlastnostmi Při navrhování i realizaci

Více

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola Objednatel: Zhotovitel: Projekt Obec Psáry Pražská 137 252 44 Psáry HW PROJEKT s r.o. Pod Lázní 2 140 00 Praha 4 IČO 241580 tel.

Více

Stavebně konstrukční část

Stavebně konstrukční část Stavebně konstrukční část 1.2.1 Technická zpráva 1.2.2 Statický výpočet OBSAH: Technická zpráva 1-5 Stanovení zatížení,návrh základů 6-7 Charakteristiky zdiva a překladů 8 Název akce dle SOD NOVOSTAVBA

Více

CO001 KOVOVÉ KONSTRUKCE II

CO001 KOVOVÉ KONSTRUKCE II CO00 KOVOVÉ KONSTRUKCE II PODKLADY DO CVIČENÍ Tento materiál slouží výhradně jako pomůcka do cvičení a v žádném případě objemem ani typem informací nenahrazuje náplň přednášek. Obsah TRAPÉZOVÉ PLECHY...

Více

RBZS Úloha 4 Postup Zjednodušená metoda posouzení suterénních zděných stěn

RBZS Úloha 4 Postup Zjednodušená metoda posouzení suterénních zděných stěn RBZS Úloha 4 Postup Zjednodušená metoda posouzení suterénních zděných stěn Zdivo zadní stěny suterénu je namáháno bočním zatížením od zeminy (lichoběžníkovým). Obecně platí, že je výhodné, aby bočně namáhaná

Více

TECHNICKÉ INFORMACE SCHÖCK NOVOMUR / NOVOMUR LIGHT

TECHNICKÉ INFORMACE SCHÖCK NOVOMUR / NOVOMUR LIGHT TECHNICKÉ INFORMACE SCHÖCK NOVOMUR / NOVOMUR LIGHT ZÁŘÍ 2009 SCHÖCK NOVOMUR Obsah SCHÖCK NOVOMUR Strana Zastoupení a poradenský servis............................................................ 2 Stavební

Více

Mechanika hornin. Přednáška 2. Technické vlastnosti hornin a laboratorní zkoušky

Mechanika hornin. Přednáška 2. Technické vlastnosti hornin a laboratorní zkoušky Mechanika hornin Přednáška 2 Technické vlastnosti hornin a laboratorní zkoušky Mechanika hornin - přednáška 2 1 Dělení technických vlastností hornin 1. Základní popisné fyzikální vlastnosti 2. Hydrofyzikální

Více

Vybrané okruhy znalostí z předmětů stavební mechanika, pružnost a pevnost důležité i pro studium předmětů KP3C a KP5A - navrhování nosných konstrukcí

Vybrané okruhy znalostí z předmětů stavební mechanika, pružnost a pevnost důležité i pro studium předmětů KP3C a KP5A - navrhování nosných konstrukcí Vybrané okruhy znalostí z předmětů stavební mechanika, pružnost a pevnost důležité i pro studium předmětů KP3C a KP5A - navrhování nosných konstrukcí Skládání a rozklad sil Skládání a rozklad sil v rovině

Více

Dřevěné konstrukce (stropy, krovy, hrázděné a roubené konstrukce,), dřevokazné a degradační procesy Historické hrázděné konstrukce

Dřevěné konstrukce (stropy, krovy, hrázděné a roubené konstrukce,), dřevokazné a degradační procesy Historické hrázděné konstrukce Dřevěné konstrukce (stropy, krovy, hrázděné a roubené konstrukce,), dřevokazné a degradační procesy Historické hrázděné konstrukce Vady hrázděných konstrukcí. chybné uložení prvku na sokl zapříčiňující

Více

Stavebně konstrukční část

Stavebně konstrukční část Ing.Jiří Švec projektová kancelář Ing.Jiří Švec Sadová 275, 431 56 Mašťov Akce: stavební práce na RD Valtířov k.ú. Ústí nad Labem, č.par. 237 Investor : Dolanský Jan, Ústecká 152, 410 02 Malé Žernoseky

Více

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ CZK 0,00. Cena s DPH. Stránka 1 z 45 0,00. Cena bez DPH. 15-SO141 Rekonstrukce dojírny

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ CZK 0,00. Cena s DPH. Stránka 1 z 45 0,00. Cena bez DPH. 15-SO141 Rekonstrukce dojírny REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: 15-SO141 Rekonstrukce dojírny KSO: CC-CZ: Místo: Vysoké Studnice Datum: 15.4.2016 Zadavatel: LUKA, a.s., Vysoké Studnice IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj DIČ:

Více

LVL lepené vrstvené dřevo Nosné stavební prvky přirozeně ze dřeva

LVL lepené vrstvené dřevo Nosné stavební prvky přirozeně ze dřeva LVL lepené vrstvené dřevo Nosné stavební prvky přirozeně ze dřeva CERTIFIKÁT dle ČSN EN 14374 DOPORUČENÉ POUŽITÍ Sloupky, krokve, prahy, rámy, zesílení okenních a dveřních otvorů, nosníky, průvlaky, zesílení

Více

Investor: Měřítko: Počet formátů: Obec Vrátkov. Datum: D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST DSP 04-2015

Investor: Měřítko: Počet formátů: Obec Vrátkov. Datum: D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST DSP 04-2015 první statická s.r.o. Na Zámecké 597/11, 140 00 Praha 4 email: stastny@prvnistaticka.cz ZODP.PROJEKTANT: VYPRACOVAL: KONTROLOVAL: ING. Radek ŠŤASTNÝ,PH.D. ING.Ondřej FRANTA. ING. Radek ŠŤASTNÝ,PH.D. Akce:

Více

Technická zpráva a statický výpočet

Technická zpráva a statický výpočet Ing. Ferdian Jaromír, ferdi,výškovická 155, Ostrava-Výškovice, 700 30 Kancelář ul. Ruská 43, Ostrava-Vítkovice, 703 00, Tel. : 596693749, 603259826, Fax. :596693751 e-mail ferdian@mto-ok.cz, www.projektyostrava.cz,

Více

Řešené příklady INFASO + Obsah. Kotvení patní a kotevní deskou. Kloubový připoj. Šárka Bečková

Řešené příklady INFASO + Obsah. Kotvení patní a kotevní deskou. Kloubový připoj. Šárka Bečková Připraveno v rámci projektu Fondu uhlí a oceli Evropské unie Řešené příklady Šárka Bečková Připojení ocelových konstrukcí na betonové pomocí kotevní desky s trny Obsah Šárka Bečková František Wald Kloubový

Více

Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování. KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ převody. Přednáška 6

Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování. KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ převody. Přednáška 6 Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ převody Přednáška 6 Pevnostní výpočet čelních ozubených kol Don t force it! Use a bigger hammer. ANONYM Kontrolní výpočet

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVENÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES SPORTOVNÍ HALA EXHIBITION

Více

Konstrukce dřevěné haly rozvržení kce

Konstrukce dřevěné haly rozvržení kce Konstrukce dřevěné haly rozvržení kce Zadání Jednopodlažní jednolodní dřevěná hala: rozpětí = polovina rozpětí zadané ocelové haly vzdálenost sloupů = poloviční vzdálenost oproti zadané ocelové hale vzdálenost

Více

Výpočet únosnosti šnekového soukolí (Výukový text výběr z normy DIN 3996)

Výpočet únosnosti šnekového soukolí (Výukový text výběr z normy DIN 3996) Technická univerzita v Liberci Fakulta strojní Katedra částí a mechanismů strojů Výpočet únosnosti šnekového soukolí (Výukový text výběr z normy DIN 3996) Zpracoval: doc. Ing. Ludvík Prášil, CSc. Liberec

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled Petr Hájek, Ctislav Fiala Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

ORGANIZAČNÍ A STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI

ORGANIZAČNÍ A STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 1. cvičení ORGANIZAČNÍ A STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI Podmínky pro uznání části Konstrukce aktivní účast ve cvičeních, předložení výpočtu zadaných příkladů. Pomůcky pro práci ve cvičeních psací potřeby a kalkulačka.

Více