Levého Rakovník SO6. Výkresová část S0601 S0602 S0603 S0604 S0605 S0606 S0607 S0608 S0609 S0610 S0611

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Levého 445 269 01 Rakovník SO6. Výkresová část S0601 S0602 S0603 S0604 S0605 S0606 S0607 S0608 S0609 S0610 S0611"

Transkript

1 Ing. M. Veverka projekce IČO * SO F. Architektonické a stavebně technické řešení F.. Technická zpráva Výkresová část S00 S002 S003 S004 S00 S00 S007 S008 S009 S00 S0 Situace Základy.NP - půdorys 2.NP - půdorys Střecha Řez A - A' Řezy - skladby Pohledy celkové Pohled západní Pohled východní Terénní úpravy IČO : 234 RASTA CZ s.r.o., Nábřeží T.G.Masaryka 247, 29 0 Novostavba řadových RD na p.p.č. 0/2, 79, 80 k. ú. Kněževes u a přílohy paré stavební objekt F. Architektonické a stavebně technické řešení příl. vyhl.č.499/200 Sb. dle u 0/4 0/20 MV 2020

2 Ing. M. Veverka projekce staveb F. Architektonické a stavebně technické řešení SO 0 řadové zástavby, modul, m Identifikace objektu Název stavby : Novostavba řadových RD na p.p.č. 0/2, 79 a 80, k. ú. Kněževes u a Místo stavby : Kněževes u a Stavebník : RASTA CZ s.r.o., Nábřeží T.G.Masaryka 247, II, 29 0 Zpracovatel : Ing. M. Veverka projekce autorizace /II, 29 0 IČO 234 Projektant :, Účel : Zak. č. : F.. Technická zpráva a) Účel objektu Jedná se o řadový rodinný dům určený pro trvalé bydlení čtyřčlenné rodiny. Tvoří vnitřní modul šířky,m novostavby deseti řadových rodinných domů. b) Zásady architektonického a dispozičního řešení Dům šířky,m bude umístěn uvnitř řady deseti rodinných domů uspořádaných do pěti zrcadlově orientovaných dvojic. Navržen je jako přízemní s obytným podkrovím a 29 0 ( * IČO 234 DIČ CZ 0020

3 Ing. M. Veverka projekce staveb bez podsklepení. Zastřešen bude sedlovou střechou s hřebenem rovnoběžným s místní obslužnou komunikací. Hloubka domu 9,0m, konstrukční výška.np 2,9m a sklon střechy 40 s úrovní hřebenu +7,m jsou shodné pro všechny domy v řadě. Umístěn bude na vlastním pozemku, který dělí na dvě části. Na přední neoplocené části mezi západním průčelím a chodníkem bude parkovací stání a spojovací chodník ke vchodu. Pod povrchem bude uložena prefabrikovaná žumpa splaškové kanalizace (viz ZT). Na společné hranici bude k pilíři energocentra přistavěna nika na popelnici a pilířek s nikou pro dorozumívací zařízení a poštovní schránku. Ve zbývajícím úseku k líci domu bude zídka výšky,8m. Stejná zídka délky 3,0m bude i na opačné hranici pozemku. Na opačné východní straně domu bude klidová část pozemku oddělená od sousedních pozemků drátěným pletivem doplněným v délce 3,0m od domu zídkou vysokou,8m. Ve vlastním domě bude jeden byt situovaný ve dvou podlažích. V.NP bude na vstup na západní straně navazovat zádveří s chodbou, ve které bude schodiště do podkroví s komorou pod výstupním ramenem. Ze zádveří bude přístupné sociální zařízení technická místnost, ve které bude WC, umývadlo, plynový kondenzační kotel ÚT v provedení turbo s nepřímým ohřívačem vody a místo pro pračku. Obytná část domu bude s chodbou propojená dvoukřídlovými dveřmi. V její západní části bude kuchyně, ve východní obývací pokoj propojený francouzským oknem s klidovou částí pozemku. V podkroví bude klidová zóna domu se dvěma pokoji, šatnou a koupelnou vybavenou vanou, umývadlem a WC. Půdní prostor nad stropním podhledem podkroví bude přístupný půdními stahovacími schody osazenými do stropního podhledu v chodbě a bude využíván pouze pro údržbu střechy. Všechny obytné místnosti budou přímo osvětleny a větrány okny, v podkroví střešními okny. Fasáda bude řešena jednotně s ostatními řadovými domy ve střízlivém stylu, bez plastického členění. Uliční průčelí bude v kombinaci dvou barev vstupní část ve středně hnědém odstínu a zbývající plocha v odstínu světlý písek. Opačné (východní) průčelí bude jednobarevné v odstínu světlý písek. Střecha bude mít krytinu z pálených (glazovaných) tašek v tmavě červeném odstínu. Klempířské prvky z TiZn nebo Cu plechu (jednotně na celém domě) budou ponechány v barvě plechu. c) Parametry objektu Zastavěná plocha : 8,0 m 2 Užitková plocha :.NP 4,9 m ( * IČO 234 DIČ CZ 0020

4 Ing. M. Veverka projekce staveb 2.NP 4,70 m 2 - celkem 92, m 2 Obestavěný prostor : 38,00 m 3 Dům bude orientován shodně s ostatními řadovými domy s hřebenem střechy ve směru sever-jih. d) Technické a konstrukční řešení Rodinný dům tvoří v řadě samostatný dilatační celek. Úroveň podlahy.np +/-0 = 32,8m. Základy budou z pasů z prostého betonu v horní úrovni vyztuženého společně s podkladní deskou podlahy. Bude tak vytvořen tuhý rošt eliminující případné pohyby podzákladí. Základové spáry pasů budou v úrovni,200m, snížené na jižní straně v oblasti štítu sousedního domu na,40m. Upraveny budou vrstvou hutněného štěrkopísku. Deska podlahy bude betonovaná společně s armovanou částí pasů na podklad z hutněného štěrkopísku s cementovou stabilizací. Nosné zdivo obvodových podélných stěn i vnitřních nosných stěn bude z POROTHERMu 30 P+D, obě štítové stěny budou z POROTHERMu Aku. Do dilatačních spár mezi základovými pasy bude vložen extr. polystyrén tl. 20mm, mezi štítové stěny pruh asf. nepískované lepenky. Obvodové stěny budou zatepleny z vnější strany kontaktním zateplovacím systémem z fasádního polystyrénu EPS GreyWall tl. 40mm, venkovní část štítového zdiva deskami ETICS weber therm plus ultra tl. mm. Vnější líc bude opatřený tenkovrstvou ušlechtilou omítkou. Vnitřní nenosné příčky budou z porobetonu YTONG P3,3-00. Stropní konstrukce nad.np bude železobetonová monolitická provedená spřažením prefabrikovaných desek filigrán. Schodiště do podkroví bude dřevěné s nosnou konstrukcí z fošen, popř. zavěšené. Sedlová střecha bude mít všechny vazby staticky koncipovány jako tzv. novodobou hambalkovou soustavu, kde každé krokevní pole tvoří staticky rám s kloubem ve vrcholu a vodorovným táhlem z dvojice kleštin v úrovni podhledu podkroví. Každá kleština bude zesílena přírubou z fošny, se kterou bude tvořit T-profil. Podpory, tj. dolní konce krokví budou kotvené do železobetonových ztužujících věnců armovaných jako vodorovné nosníky. Na kleštinách bude upevněna konstrukce podhledu a položen záklop z desek OSB. Vzhledem k tomuto mimostyčníkovému zatížení bude pár kleštin-stropnic podpírán ve středu rozpětí závěsem svislým táhlem z vysokopevnostní 29 0 ( * IČO 234 DIČ CZ 0020

5 Ing. M. Veverka projekce staveb oceli BOVA BV/ZP. Střešní krytina bude z pálených tašek na kontralatích a latích s pojistnou a difuzní hydroizolační vrstvou. Veškeré klempířské prvky budou titanzinkové, popř. z měděného plechu (veškeré plechování, doplňkové konstrukce, prvky bleskosvodu atd. musí být materiálově sjednoceny). Tepelná izolace vodorovných i šikmých podhledů bude z rohoží z minerální vlny (ORSIL) vložených v šikmé části mezi krokve, kontralatě na spodním líci krokví a rošt podhledu v celkové tl. 20mm a ve vodorovné části mezi kleštinami v celkové tl. 220mm. Na vnitřní líc podhledů v podkroví budou použity heraklitové desky na roštu z kovových C - profilů nebo dřevěných latí s pancéřováním flexibilním lepidlem a armovací sklotextilní sítí a se štukovou vápennou omítkou. Alternativně bude podhled ze sádrokartonu ve skladbě s požární odolností nejméně min. Výplně vnějších otvorů budou plastové, vnitřní dveře budou dřevěné do obložkových zárubní. Vytápění domu bude teplovodní s kotlem na zemní plyn v provedení s uzavřenou spalovací komorou. Elektroinstalace, vodovod, plynovod a dešťová kanalizace budou napojeny na přípojné body veřejné sítě připravené na hranici pozemku. Splašková kanalizace včetně čistírny odpadních vod v obci je ve výstavbě, ale není dosud k dispozici. Je proto navrženo alternativní řešení jímání splaškových vod do jímky na vyvážení osazené na západní části pozemku mezi domem a komunikací s výhledem přepojení do veřejné sítě po její kolaudaci. Dům bude chráněn bleskosvodem. Spojovací chodník a terasa před francouzským oknem budou ze zámkové dlažby, plocha parkovacího stání ze zatravňovací dlažby lemované betonovými obrubníky. Zděná část oplocení s nikou na popelnici bude z tvárnic ztraceného bednění BEST krytých betonovými stříškami. Zbývající část bude v běžném provedení z drátěného poplastovaného pletiva na kovových sloupcích výšky,8m. e) Tepelně technické vlastnosti Součinitel prostupu tepla obvodového zdiva vyzděného z POROTHERMu 30 P+D se zateplenou fasádou obkladem z fasádního polystyrénu EPS GreyWall tl. 40mm bude mít hodnotu 0,7W/m 2 K, podlahy s tepelně izolační vrstvou polystyrénu tl. 40mm 0,2W/m 2 K a střešního pláště s tepelně izolační vrstvou ORSILu tl. 20mm 0,4W/m 2 K. Navržená plastová okna s tepelně izolačním sklem budou mít součinitel prostupu max.,20 W/m 2 K ( * IČO 234 DIČ CZ 0020

6 Ing. M. Veverka projekce staveb f) Založení objektu Řadový rodinný dům tvoří v řadě samostatný dilatační celek s vlastní základovou konstrukcí oddělenou od sousedních domů dilatační spárou s vložkou z extrudovaného polystyrénu tl. 20mm. Základové pasy nosných stěn budou mít hloubkou základové spáry v úrovni,200m, sníženou pod jižní štítovou stěnou na úroveň základů sousedního domu, tj.,40m. Základová spára bude upravena štěrkopískem hutněným na 400kPa. V horní části budou pasy armované společně se samonosnou deskou podlahy (viz technické a konstrukční řešení). Geologický průzkum nebyl vzhledem k jednoduchosti stavby a základovým poměrům proveden. g) Vliv objektu na životní prostředí Provoz rodinného domu bude produkovat běžný komunální odpad, který bude smluvně likvidován v rámci obce. Splaškové vody budou svedeny do žumpy a smluvně likvidovány, s výhledem přepojení do veřejné sítě po její kolaudaci. Dešťové vody budou svedeny do veřejné dešťové kanalizace. Dům bude vytápěn teplovodním systémem s plynovým kondenzačním kotlem, respektive plynovým spotřebičem typu C splňujícím podmínky zákona o ovzduší č.8/2002 Sb. a všechna ekologická kritéria koncentrace emisí SO2, Nox a TZL. Kontrole účinnosti spalování dle nař.vlády 32/2002 Sb. kotel i s výkonem nad kw v rodinných domech nepodléhá. Pro stavební konstrukce nebudou použity komponenty z nebezpečných materiálů. Provoz navrhované stavby nebude mít negativní vliv na životní prostředí. h) Dopravní řešení Vchod do domu bude na jeho západní straně obrácené k místní obslužné komunikaci šířky,0m s chodníkem,m. Komunikace je napojena na silnici procházející centrem obce. Na volně přístupném pozemku mezi západním průčelím a komunikací bude parkovací stání a spojovací chodník ke vstupu. i) Ochrana před škodlivými vlivy Dle radonového posudku byl stanoven radonový index v ploše stavby jako vysoký. Jako opatření (vypočteno v souhrnné zprávě) jsou navrženy hydroizolace vyhovující i jako protiradonová zábrana (modifikovaný asfaltový pás s protidifuzní vložkou) a 29 0 ( * IČO 234 DIČ CZ 0020

7 Ing. M. Veverka projekce staveb těsnění prostupů inž. sítí přes podkladní betonovou desku v souladu s ČSN 7300, odst... Další opatření v dané lokalitě nejsou požadována. Výrobky a komponenty budou provedeny pro venkovní expozici, dřevěné konstrukce krovu budou impregnovány proti dřevokaznému hmyzu, plísním a houbám a opatřeny ochranným nátěrem. j) Obecné požadavky na výstavbu Veškeré materiály a komponenty musí být certifikovány pro ČR, doložené prohlášením o shodě a vyhovovat podmínkám vyhl. č. 28/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu. Při provádění musí být dodrženy veškeré předpisy pro bezpečnost práce ve stavebnictví (viz část zásady organizace výstavby)...2 Výkresová část Viz přiložené výkresy stavební části. V u 0/ ( * IČO 234 DIČ CZ 0020

8 dilatace extr. polystyrén 20 mm - 0,00 + 0, ,200 ± 0,000-0, 0 A A' NP , ,200 prostup 200/00 dno -,200 -,200 -, ± 0,000.NP (SO) -, , prostup 200/00 dno -, prostup 200/00 dno -, , prostup 200/00 dno -, ,40 -,40 -, dilatace extr. polystyrén 20 mm SO - základy Legenda Materiály Pozn.: ± 0,000 = 32,8 obvodové zdivo POROTHERM 30 P+D se zateplovací fasádou (EPS GreyWall 40 mm + strukturovaná omítka) zdivo POROTHERM 24 Aku zdivo POROTHERM 30 P+D železobetonové konstrukce konstrukce z prostého betonu hydroizolace a protiradonová zábrana štěrkopísek - hutnění 400 kpa Ing. J. Zelený Ing.Mir. Veverka RASTA CZ s.r.o., Nábřeží T.G.Masaryka 247, 29 0 IČO : 234 SO SO SO7 Novostavba řadových RD na p.p.č. 0/2, 79, 80 k. ú. Kněževes u a - objekt SO příl. vyhl.č.499/200 Sb. Základy :0 0/20 výkres, příloha S002 MV 2020

9 700 A S ÚT v.o. 2,0m 4 x PTH 23,8-0 2 x PTH 23,8-90*) EL A' 03 EL 4 x PTH 23, x PTH 23, x PTH 23, ± 0, EL , S K VZT S Legenda Tabulka místností Materiály K Pozn.: ± 0,000 = 32,8 SO -. nadzemní podlaží m 2 podlaha druh ozn. Místnost, úprava stěn 0 Zádveří, chodba,44 keramická dlažba štuk 02 WC + tech. místnost 2,30 keramická dlažba Komora Obývací pokoj 2,38 keramická dlažba štuk 23,8 Kuchyně,28 plovoucí - lamino plovoucí - lamino keramická dlažba zdivo pórobetonové Hebel P3,3-00 (zdivo Ytong P2) zdivo POROTHERM 24 Aku zdivo POROTHERM 30 P+D komín Schiedel SIH - UNI 20, 380 x 380 mm překlady - Porotherm, *) zkrácené přenosný hasící přístroj PG Ing. J. Zelený keramický obklad obvodové zdivo POROTHERM 30 P+D se zateplovací fasádou (EPS GreyWall 40 mm + strukturovaná omítka) štuk štuk, keramický obklad za kuch. linku Ing.Mir. Veverka RASTA CZ s.r.o., Nábřeží T.G.Masaryka 247, 29 0 poznámka IČO : 234 SO () SO (800) SO7 Novostavba řadových RD na p.p.č. 0/2, 79, 80 k. ú. Kněževes u a - objekt SO příl. vyhl.č.499/200 Sb.. NP - půdorys :0 0/20 výkres, příloha S003 MV 2020

10 (0) (0) A SO - 2. nadzemní podlaží ÚT NEP Sch , NEP NEP 0 NEP v.o. 2,0m K Legenda Tabulka místností Materiály K Sch m 2 podlaha druh ozn. Místnost, úprava stěn 20 Chodba 8,44 plovoucí - lamino štuk 202 Komora - šatna, Koupelna, 204 Pokoj 3,7 plovoucí - lamino štuk 20 Pokoj 3,2 plovoucí - lamino keramická dlažba plovoucí - lamino obvodové zdivo POROTHERM 30 P+D se zateplovací fasádou (EPS GreyWall 40 mm + strukturovaná omítka) zdivo pórobetonové Hebel P3,3-00 (zdivo Ytong P2) zdivo POROTHERM 24 Aku zdivo POROTHERM 30 P+D štuk keramický obklad štuk komín Schiedel SIH - UNI 20, 380 x 380 mm poznámka půdní schody (stahovací) LUSSO VERTICALE - pož. odolné EI0D 40 hlásič detekce požáru Pozn.: ± 0,000 = 32,8 300 A' Ing. J. Zelený Ing.Mir. Veverka RASTA CZ s.r.o., Nábřeží T.G.Masaryka 247, 29 0 IČO : 234 SO (0) SO (300) SO7 Novostavba řadových RD na p.p.č. 0/2, 79, 80 k. ú. Kněževes u a - objekt SO příl. vyhl.č.499/200 Sb. 2. NP - půdorys :0 0/20 výkres, příloha S004 MV 20

11 A 0,% SO - střecha , ,0 TV Legenda ZT ZT 0 Střešní okno kyvné (ROTO) Taška pro koaxiální vývod turbokotle Taška s ventilační hlavicí Taška s prostupem a manžetou (pro průchod antény) 7 Okapní svod ø TiZn (Cu) Podokapní žlab R.Š. 20 TiZn (Cu), kryt desky Cetris s tenkovrstvou omítkou Oplechování nadezdívky TiZn (Cu) na bednění z desek Cetris Komín Schiedel SIH - UNI 20, 380 x 380 mm, + prefabrikovaný plášť komínové hlavy ÚT 3 2 Střešní poklop 00 x 00 Střešní lávka - stoupací rošt 20 x 800 a podporové tašky 0 Pálená tašková glazovaná krytina - s větracími taškami u hřebene v každém krokev.poli a protisněhovými taškami (diagonálně ks/2m) a průběžně u okapní hrany. 00 Pozn.: ± 0,000 = 32, ,% Ing. J. Zelený Ing.Mir. Veverka RASTA CZ s.r.o., Nábřeží T.G.Masaryka 247, 29 0 IČO : 234 SO 0,% 30 A' 00 SO 330 SO7 Novostavba řadových RD na p.p.č. 0/2, 79, 80 k. ú. Kněževes u a - objekt SO příl. vyhl.č.499/200 Sb. Střecha :0 /20 výkres, příloha S00 MV 2020

12 SO - řez A - A' + 7,0 S S S3 +,0 300 S4 P ,90 2.NP ,00 ± 0,000-0,.NP -,200 P2 P , S7 S Legenda Materiály obvodové zdivo POROTHERM 30 P+D se zateplovací fasádou (EPS GreyWall 40 mm + strukturovaná omítka) zdivo POROTHERM 24 Aku zdivo POROTHERM 30 P+D železobetonové konstrukce konstrukce z prostého betonu hydroizolace a protiradonová zábrana štěrkopísek - hutnění 400 kpa 20 0 Pozn.: ± 0,000 = 32,8 Ing. J. Zelený Ing.Mir. Veverka RASTA CZ s.r.o., Nábřeží T.G.Masaryka 247, 29 0 IČO : 234 Novostavba řadových RD na p.p.č. 0/2, 79, 80 k. ú. Kněževes u a - objekt SO příl. vyhl.č.499/200 Sb. Řez A - A' :0 0/20 výkres, příloha S00 MV 2020

13 SO - skladby P - Nášlapná vrstva ( dle typu místnosti) - Podkladní vrstva nebo tmel - lepidlo (dle nášlapné vrstvy) - Betonová mazanina 0 mm (beton C/20 - X0) s armovací sítí KARI 4x200 / 4x200 (pod dlažby s plastifikátorem) - Separační folie - Tepelná izolace - polystyrén EPS S 40 mm - Hydroizolace a protiradonová zábrana - modifikovaný asfaltový pás s protidifuzní vložkou - Penetrační nátěr - Železobetonová deska 0 mm (beton C20/2 - XC2) - Štěrkopísek 0 mm stabilizovaný cementem :20 - hutněno na 400 kpa - Rostlý (upravený) terén - dno výkopu, popř. násypu - hutněno na 400 kpa S - OSB desky 22 - Příruba z fošny 20/0 - Fošnové stropnice 0/0 - Tepelná izolace minerální 0+0 mm (ORSIL) mezi stropnice - Rošt z latí 40/0 mezi stropnice - Parotěsná zábrana - folie (lepené spoje a styky se zdivem) - Heraklit 3 mm (alternativně sádrokarton GKF KNAUF tl. mm) - Vnitřní omítka (na Heraklit) - kotevní tmel - armovací plast. sí ť do fasádního tmelu - štuk vápenný S - Omítka ušlechtilá probarvená jemnozrnná akrylátová - Vyztužovací vrstva s armovací sítí - Zateplovací systém ETICS weber therm plus ultra, desky mm, kotvený a lepený - Zdivo POROTHERM Aku - Vnitřní omítka vápenná štuková P2 - Nášlapná vrstva (dle typu místnosti) - Podkladní vrstva nebo tmel - lepidlo (dle nášlapné vrstvy) - Betonová mazanina 30 mm (beton C20/2-X0) s armovací sítí KARI 4x0/4x0 (pod dlažby s plastifikátorem) - Separační folie - Polystyrén S Železobetonová deska (beton C2/30-XC2) na filigránech, celkem 20 mm - Vnitřní omítka vápenná štuková S2 - Tašková krytina pálená (glazovaná) - Latě 0/40 - Kontralatě 80/32 - Pojistná hydroizolace - difuzní - Krokve - Podkrovní prostor (studená střecha); odvětrání: okap. hrana - hřeben S - Soklová omítka kamínková (CapaStone) fr. 3 mm (pouze nad terénem) - Polystyrén extrudovaný XPS 0 mm s pancéř. fasádním tmelem a plast. arm. sítí ( kotvený přes nop.folii ) - Drenážní a ochr. nopová folie výška nopu 20() mm - Ochranná textilie (00g/m²) - Hydroizolace - modifikovaný asfaltový pás - Penetrační nátěr - Obvodové zdivo POROTHERM 30 P+D/základový pas betonový P3 - Zámková dlažba BEST 40mm - Kladecí vrstva 30 mm - kamenivo fr 4/8 - Podkladní vrstva 0 mm - kamenivo fr /32 - hutněno na 300 kpa - Podklad mm - štěrk 0/3 - hutněno - Rostlý (upravený) terén - hutněno S3 - Tašková krytina pálená (glazovaná) - Latě 0/40 - Kontralatě 80/32 - Pojistná hydroizolace - difuzní - Krokve - Tepelná izolace minerální 0 mm (ORSIL) - mezi krokve - Parotěsná zábrana - folie (lepené spoje a styky se zdivem) - Kontralatě 0/0 - Profil CW 0 (popř.latění 40/0) - Tepelná izolace minerální mm (ORSIL) - mezi kontralatě a profily CW - Heraklit 3 mm (alternativně sádrokarton GKF KNAUF tl. mm) - Vnitřní omítka (na Heraklit) - kotevní tmel - armovací plast. sí ť do fasádního tmelu - štuk vápenný S7 - Omítka ušlectilá probarvená jemnozrnná akrylátová - Vyztužovací vrstva s armovací sítí - Penetrace - kotevní můstek - Desky CETRIS 4 mm S4 - Omítka ušlechtilá probarvená jemnozrnná akrylátová - Vyztužovací vrstva s armovací sítí - Fasádní polystyren EPS GreyWall (šedý polystyrén) 40 mm (ISOVER) kotvený a lepený - Obvodové zdivo POROTHERM 30 P+D - Vnitřní omítka vápenná štuková RASTA CZ s.r.o., Nábřeží T.G.Masaryka 247, 29 0 IČO : 234 Novostavba řadových RD na p.p.č. 0/2, 79, 80 k. ú. Kněževes u a - objekt SO příl. vyhl.č.499/200 Sb. Řezy - skladby --- /20 výkres, příloha S007 MV 2020

14 Pohled západní (z ulice) SO SO2 SO3 SO4 SO SO SO7 SO8 SO9 SO0 Pohled východní (ze zahrad) SO0 SO9 SO8 SO7 SO SO SO4 SO3 SO2 SO Ing. J. Zelený Ing.Mir. Veverka RASTA CZ s.r.o., Nábřeží T.G.Masaryka 247, 29 0 IČO : 234 Novostavba řadových RD na p.p.č. 0/2, 79, 80 k. ú. Kněževes u a - objekt SO příl. vyhl.č.499/200 Sb. Celkové pohledy :0 0/20 výkres, příloha S008 MV 2020

15 SO - západní pohled + 7,0 + 2,90 2. NP - 0, ± 0, NP SO SO SO7 Legenda Pozn.: ± 0,000 = 32, Pálená glazovaná tašková krytina, odstín - tmavě červený Klempířské prvky - plech TiZn (Cu) Výplně otvorů plastové - zlatý dub Soklová omítka CapaStone 30, odstín - střední hněď Omítka ušlechtilá probarvená jemnozrnná (20), tažená svisle, odstín střední hněď - koňak Omítka ušlechtilá probarvená jemnozrnná (20), tažená svisle, odstín světlý písek příl. vyhl.č.499/200 Sb. Západní pohled Novostavba řadových RD na p.p.č. 0/2, 79, 80 k. ú. Kněževes u a - objekt SO RASTA CZ s.r.o., Nábřeží T.G.Masaryka 247, 29 0 zakázka /20 : paré, výkres, příloha IČO : 234 S009 MV 2020

16 SO - východní pohled + 7,0 + 2,90 2. NP ± 0,000-0, 20. NP SO SO SO Legenda Pozn.: ± 0,000 = 32, Pálená glazovaná tašková krytina, odstín - tmavě červený Klempířské prvky - plech TiZn (Cu) Výplně otvorů plastové - zlatý dub Soklová omítka CapaStone 30, odstín - střední hněď Omítka ušlechtilá probarvená jemnozrnná (20), tažená svisle, odstín střední hněď - koňak Omítka ušlechtilá probarvená jemnozrnná (20), tažená svisle, odstín světlý písek příl. vyhl.č.499/200 Sb. Východní pohled Novostavba řadových RD na p.p.č. 0/2, 79, 80 k. ú. Kněževes u a - objekt SO RASTA CZ s.r.o., Nábřeží T.G.Masaryka 247, 29 0 zakázka /20 : paré, výkres, příloha IČO : 234 S00 MV 2020

17 SO - terénní úpravy (30) pilíře energocentra , chodník vozovka ±0,000 = 32,8 terasa - 0, hranice parcely (4200) Legenda zeleň zámková dlažba zatravňovací dlažba 2 3 pilíř 00/300 s nikou pro dorozumívací zařízení a schránku nika 70/00 pro popelnici žumpa 2 m3 (alternativně - pokud nebude včas dokončena a zkolaudována veřejná kanalizace včetně ČOV) Pozn.: ± 0,000 = 32,8 šachta dešťové kanalizace DN 40 šachta dešťové kanalizace DN 3 příl. vyhl.č.499/200 Sb. Ing. J. Zelený Terénní úpravy Ing.Mir. Veverka RASTA CZ s.r.o., Nábřeží T.G.Masaryka 247, 29 0 Novostavba řadových RD na p.p.č. 0/2, 79, 80 k. ú. Kněževes u a - objekt SO : IČO : 234 2/20 výkres, příloha S0 MV 2020

Levého 445 269 01 Rakovník SO3. Výkresová část S0301 S0302 S0303 S0304 S0305 S0306 S0307 S0308 S0309 S0310 S0311. Ing.

Levého 445 269 01 Rakovník SO3. Výkresová část S0301 S0302 S0303 S0304 S0305 S0306 S0307 S0308 S0309 S0310 S0311. Ing. Ing. M. Veverka projekce IČO 234 29 0 * +420 33 09 mvprojekce@mvprojekce.cz SO3 F. Architektonické a stavebně technické řešení F.. Technická zpráva Výkresová část S030 S0302 S0303 S0304 S030 S030 S0307

Více

Obytný dům Plzeňská ul. 212, Jesenice

Obytný dům Plzeňská ul. 212, Jesenice Ing. M. Veverka projekce IČO 11263415 269 01 * + 313 109 161 mvprojekce@mvprojekce.cz M.Schneibergová Ing. Mir.Veverka Město, Mírové náměstí 368, 2 33 zakázka č. Obytný dům Plzeňská ul. 212, Dokumentace

Více

NOVOSTAVBA 10-TI ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ

NOVOSTAVBA 10-TI ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ A: PRŮVODNÍ ZPRÁVA Identifikační údaje: Název stavby: Místo stavby: Stupeň: Stavebník: NOVOSTAVBA 10-TI ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ Lokalita Buková, Kanice, Brno venkov parc. č. 425/182 až 425/186, 425/200

Více

Levého Rakovník SO2. Výkresová část S0201 S0202 S0203 S0204 S0205 S0206 S0207 S0208 S0209 S0210 S0211. Ing.

Levého Rakovník SO2. Výkresová část S0201 S0202 S0203 S0204 S0205 S0206 S0207 S0208 S0209 S0210 S0211. Ing. Ing. M. Veverka projekce IČO 1123415 29 01 * +420 313 109 11 mvprojekce@mvprojekce.cz SO2 F 1.1 Architektonické a stavebně technické řešení F 1.1.1 Technická zpráva Výkresová část S0201 S0202 S0203 S0204

Více

Šumperáček Vinný sklep e.č. 17 Úvaly u Valtic

Šumperáček Vinný sklep e.č. 17 Úvaly u Valtic LEGENDA POVRCHŮ: a hlazená tepelně izolační omítka 7, 430 b c TiZn plech střešní krytina PVC folie DEKPlan 76 tl. 1,5 mm d okenice c 5,110 1600 4,860 posuvná okenice 910 d 910 d kovová síť na vnější straně

Více

Levého Rakovník SO8. Výkresová část S0801 S0802 S0803 S0804 S0805 S0806 S0807 S0808 S0809 S0810 S0811. Ing.

Levého Rakovník SO8. Výkresová část S0801 S0802 S0803 S0804 S0805 S0806 S0807 S0808 S0809 S0810 S0811. Ing. Ing. M. Veverka projekce IČO 1123415 29 01 * +420 313 109 11 mvprojekce@mvprojekce.cz SO8 F 1.1 Architektonické a stavebně technické řešení F 1.1.1 Technická zpráva Výkresová část S0801 S0802 S0803 S0804

Více

VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT. Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice

VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT. Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice technická zpráva INVESTOR NÁZEV AKCE OBSAH VÝKRESU VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. arch. Lukáš Krekáň Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice NOVOSTAVBA ZÁZEMÍ SK SOKOL OLBRAMICE

Více

Levého Rakovník SO7. Architektonické a stavebně technické řešení 0/4. Výkresová část

Levého Rakovník SO7. Architektonické a stavebně technické řešení 0/4. Výkresová část Ing. M. Veverka projekce IČO 1123415 29 01 * +420 313 109 11 mvprojekce@mvprojekce.cz SO7 F 1.1 Architektonické a stavebně technické řešení F 1.1.1 Technická zpráva Výkresová část S07-101 S07-102 S07-103

Více

Rodinný dům. D. Dokumentace stavby. 1.1.1. Technická zpráva. 1.1. Architektonické a stavebně technické řešení

Rodinný dům. D. Dokumentace stavby. 1.1.1. Technická zpráva. 1.1. Architektonické a stavebně technické řešení Rodinný dům D. Dokumentace stavby 1.1. Architektonické a stavebně technické řešení 1.1.1. Technická zpráva Místo stavby: Investor: Vypracoval: Stupeň: parcelní číslo 1793/4 a 2797/2 k.ú. Kouřim Jan Urban

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST Stavba: Stavebník: Rodinný dům RD19z Plutos stavba na parc. 647/30 a 647/74, k.ú. Sluštice novostavba Rudolf Neumann a Jana Neumannová, Konstantinova 34, Praha 4 - Chodov,

Více

A / PRŮVODNÍ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje: 1. Základní údaje o stavbě: Místo stavby : k. ú. Ostrava, parc. č. 123/1

A / PRŮVODNÍ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje: 1. Základní údaje o stavbě: Místo stavby : k. ú. Ostrava, parc. č. 123/1 A / PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje: Název stavby : Bytový (Rodinný) dům Místo stavby : k. ú. Ostrava, parc. č. 123/1 Okres Charakter stavby Účel stavby : Ostrava : Novostavba (Rekonstrukce) : Stavba

Více

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah:

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Účel objektu 2. Zásady architektonického, funkčního a dispozičního řešení 3. Kapacitní bilance prostorů, orientace na světové strany, denní osvětlení, oslunění 4. Technické

Více

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení. Technická zpráva. Obsah:

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení. Technická zpráva. Obsah: D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení Technická zpráva Obsah: a) Všeobecně... 1 b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu,

Více

NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU PRO VYTVOŘENÍ SÍDLA FIRMY

NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU PRO VYTVOŘENÍ SÍDLA FIRMY P R O J E K Č N Í K A N C E L Á Ř I N G. P A V E L Š E D I V Ý A N T. D V O Ř Á K A 8 9, 6 7 5 7 1 N Á M Ě Š Ť N A D O S L A V O U e - m a i l : s e d i v y. p a v e l @ s e z n a m. c z t e l. 5 6 8 6

Více

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení D.1.1.1 Technická zpráva

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení D.1.1.1 Technická zpráva Stavebník: Mgr. Jana Holenková, Střelniční 2128, 738 01Frýdek-Místek; Ing. Pavel Babiš, Třanovského 390, 738 01Frýdek Místek Název akce: Rodinný dům na parcele č. 151/2 v k. ú. Janovice u Frýdku Místku,

Více

Průvodní zpráva. novostavba RD. Místo: Hodějice, p.č. 1175/13. manželé Moravčíkovi

Průvodní zpráva. novostavba RD. Místo: Hodějice, p.č. 1175/13. manželé Moravčíkovi Průvodní zpráva Akce: novostavba RD Místo: Hodějice, p.č. 1175/13 Investor: manželé Moravčíkovi Investor vlastní stavební pozemek p.č. 1175/13 v obci Hodějice, na kterém hodlá postavit rodinný dům. Stavba

Více

Levého Rakovník SO1. Výkresová část S0101 S0102 S0103 S0104 S0105 S0106 S0107 S0108 S0109 S0110 S0111 S0112. Ing.

Levého Rakovník SO1. Výkresová část S0101 S0102 S0103 S0104 S0105 S0106 S0107 S0108 S0109 S0110 S0111 S0112. Ing. Ing. M. Veverka projekce IČO 234 29 0 * +420 33 09 mvprojekce@mvprojekce.cz SO F. Architektonické a stavebně technické řešení F.. Technická zpráva Výkresová část S00 S002 S003 S004 S00 S00 S007 S008 S009

Více

RODINNÝ DŮM S PROVOZOVNOU

RODINNÝ DŮM S PROVOZOVNOU RODINNÝ DŮM S PROVOZOVNOU Drahkov, p.p.č. 576/68, k.ú. Kvítkov u Modlan Dokumentace pro stavební povolení investor Liudmila Ovchinnikova 1.PRŮVODNÍ ZPRÁVA 2.SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA / 2 OBSAH : 1. PRŮVODNÍ

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST Snížení energetické náročnosti - Zdravotní středisko, Bystřice Výhrada k projektové dokumentaci pro provedení stavby: Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu zpracování projektové

Více

OBSAH CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO

OBSAH CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO OBSAH obsah... 1 1) identifikační údaje stavby... 2 2) základní údaje charakterizující stavbu a její budoucí provoz... 3 3) stavebně technické řešení... 3 3.1 Přípravné práce... 3 3.2 Bourací práce...

Více

B. TECHNICKÁ ZPRÁVA A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST. Identifikační údaje stavby. Dvoupodlažní rodinný dům o jedné bytové jednotce

B. TECHNICKÁ ZPRÁVA A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST. Identifikační údaje stavby. Dvoupodlažní rodinný dům o jedné bytové jednotce Identifikační údaje stavby Stavba : A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Dvoupodlažní rodinný dům o jedné bytové jednotce Místo stavby: Obec Vrané nad Vltavou, okres Praha západ Kraj Středočeský B. TECHNICKÁ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO

Více

D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ ARCHITEKTONICKO-VÝTVARNÉ ŘEŠENÍ: RD je navržen mimo zastavěné území

Více

1. Všeobecné pokyny k popisu stavby... 2. 2. Zemní a základové práce / komín... 2. 3. Skladby konstrukcí... 2. 5. Žaluzie / okenice...

1. Všeobecné pokyny k popisu stavby... 2. 2. Zemní a základové práce / komín... 2. 3. Skladby konstrukcí... 2. 5. Žaluzie / okenice... Standard Nízkoenergetických domů (NED) Obsah 1. Všeobecné pokyny k popisu stavby... 2 2. Zemní a základové práce / komín... 2 3. Skladby konstrukcí... 2 4. Okna / terasové dveře... 4 5. Žaluzie / okenice...

Více

Poptávkové řízení. RD v Telnici. Termín zpracování: 21.10.2009 do 12:00h. Otakar Hobza. Vídeňská 264/120b, Brno 619 00. tel.

Poptávkové řízení. RD v Telnici. Termín zpracování: 21.10.2009 do 12:00h. Otakar Hobza. Vídeňská 264/120b, Brno 619 00. tel. Poptávkové řízení Termín zpracování: 21.10. do 12:00h Otakar Hobza vedoucí stavební výroby Vídeňská 264/120b, Brno 619 00 tel.: +420 602 574 918 ISO 9001:1, ISO 14001 : 5 Souhrnná technická zpráva 1. Urbanistické,

Více

ZATEPLENÍ OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY

ZATEPLENÍ OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY ZATEPLENÍ OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY NA PARC. Č. 1/1 V POŘÍČANECH D. 1. 1. a - T EC H N I C K Á Z PR ÁVA 1 Stavba: zateplení objektu základní školy v Poříčanech hlavní budova školy Místo:

Více

Nízkoenergetický dům EPS, Praha východ

Nízkoenergetický dům EPS, Praha východ PŘÍKLAD 19 Název stavby: Generální projektant: Investor, uživatel: Nízkoenergetický dům EPS, Praha východ Ing. arch. Josef Smola Soukromá osoba, postaveno s podporou Sdružení EPS v ČR Realizace: červen

Více

Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné

Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ

Více

ZUBNÍ ORDINACE PŘEDKLÁŠTĚŘÍ

ZUBNÍ ORDINACE PŘEDKLÁŠTĚŘÍ 1 ZUBNÍ ORDINACE PŘEDKLÁŠTĚŘÍ k.ú. Předklášteří, parc. č. 157 Obec Předklášteří 2 A. Úvodní údaje Identifikační údaje o žadateli a zpracovateli dokumentace, označení stavby a pozemku 1. Název stavby: Zubní

Více

York Z Á K L A D N Í P O P I S R O D I N N É H O D O M U ARCHITEKTONICKÉ, FUNKČNÍ A DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

York Z Á K L A D N Í P O P I S R O D I N N É H O D O M U ARCHITEKTONICKÉ, FUNKČNÍ A DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Z Á K L A D N Í P O P I S R O D I N N É H O D O M U York IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Developer projektu Skala Invest Group s.r.o. Sídlo společnosti Na Zámecké 11, 140 00 Praha 4-Nusle Tel.fax +420 241 742 654

Více

S01. OZN. NÁZEV TL. [mm] PO Rw [db] U [W/m 2 K] - 0,152

S01. OZN. NÁZEV TL. [mm] PO Rw [db] U [W/m 2 K] - 0,152 S01 PODLAHA NA TERÉNU DLAŽBA ZÁDVĚŘÍ, CHODBA, SKLAD, TECHNICKÁ MÍSTNOST 220 KERAMICKÁ DLAŽBA LEPIDLO LITÝ POTĚR Samonivelační anhydritový potěr (rovinatost vrstvy ± 2 mm na 2 m lati), např. Cemix C20 PODLAHOVÉHO

Více

BUDOVY ZŠ NEJDECKÁ 254 MĚSTO CHODOV

BUDOVY ZŠ NEJDECKÁ 254 MĚSTO CHODOV projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZŠ NEJDECKÁ 254 MĚSTO

Více

ZADÁNÍ. Práce a dodávky HSV 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 011 311231114 Podezdění trap.plechů plnými cihlami m3 5,200

ZADÁNÍ. Práce a dodávky HSV 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 011 311231114 Podezdění trap.plechů plnými cihlami m3 5,200 ZADÁNÍ Stavba: Výměna krovu-vyuřití podkroví Objekt: Datum: 7.12.2008 Část: JKSO: P.Č. KCN Kód položky Zkrácený popis MJ Množství celkem Cena jednotková Cena celkem 1 2 3 4 5 6 7 8 HSV Práce a dodávky

Více

1 DPS-2012 020-F01.1/1

1 DPS-2012 020-F01.1/1 Technická zpráva stavební část SO 01- REKONSTRUKCE A ÚPRAVA STÁV. OBJEKTU Akce : Vybudování přístupové komunikace a parkovacích stání k turistickým cílům v DZP Velehrad Zakázkové číslo : 2012 018 - DPS

Více

Rekonstrukce bývalého objektu č.2 SOU Ohrazenice TECHNICKÁ ZPRÁVA. na depozitář Krajské knihovny v Pardubicích XI.2012 3110-12-097

Rekonstrukce bývalého objektu č.2 SOU Ohrazenice TECHNICKÁ ZPRÁVA. na depozitář Krajské knihovny v Pardubicích XI.2012 3110-12-097 VYPRACOVAL: ZODP. PROJEKTANT: KONTROLOVAL: Radek Tušil Ing. Pavel Janda Ing. M. Procházka KRAJ: Pardubický INVESTOR: OBEC: Pardubice Krajská knihovna v Pardubicích PO Pk, Pernštýnské náměstí 77, Pce 53094

Více

REKAPITULACE STAVBY Stavba: Horní Počernice - Rekonstrukce objektu Náchodská 754 Cena bez DPH 8 631 141,32 8 631 141,32 1 812 539,68

REKAPITULACE STAVBY Stavba: Horní Počernice - Rekonstrukce objektu Náchodská 754 Cena bez DPH 8 631 141,32 8 631 141,32 1 812 539,68 REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: 470714 Horní Počernice - Rekonstrukce objektu Náchodská 754 KSO: CC-CZ: Místo: Horní Počernice Datum: 30.6.2015 Zadavatel: Městská část Paraha 20, Jívanská 647/10, 193

Více

Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁSTI

Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁSTI Ing. Milan Bicera, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ČKAIT:0101781 IČ:71785671 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU na p. č. 92/8, k.

Více

F. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Akce : REKONSTRUKCE ZŠ DUBÍ II, Dlouhá č.p. 167, DUBÍ. Zakázkové číslo : S 03/14

F. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Akce : REKONSTRUKCE ZŠ DUBÍ II, Dlouhá č.p. 167, DUBÍ. Zakázkové číslo : S 03/14 F. TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce : REKONSTRUKCE ZŠ DUBÍ II, Dlouhá č.p. 167, DUBÍ Zakázkové číslo : S 03/14 Investor : Město Dubí, Ruská 264/128, Dubí 417 01 Stupeň : PROJEKT STAVBY 1.1. Architektonické a stavebně

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU

STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU Místo stavby: Tábor, Zborovská č.p. 2696 Investor: Autor projektu: Městská knihovna Tábor, Jiráskova

Více

Technická zpráva stavební část

Technická zpráva stavební část Technická zpráva stavební část Dokumentace pro výběr zhotovitele a realizaci stavby Zateplení objektu Mateřské školy v Luční ulici Chrastava Investor Vypracoval : Město Chrastava : Jiří Schneider a) Účel

Více

PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby)

PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby) Ing. Miroslav Sekanina Zakázkové číslo: S-07/2013 projekční a inženýrská kancelář Počet listů: 7 Soukenická 2156, Uherský Brod PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby) F. DOKUMENTACE OBJEKTŮ 1.

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY POLIKLINIKY LÍŠEŇ na ul. Horníkova 34 v Brně - Líšni PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Investor: Statutární město

Více

: Mateřská škola Obrataň : Obec Obrataň, Obrataň 209, 394 12 Obrataň. Přílohy

: Mateřská škola Obrataň : Obec Obrataň, Obrataň 209, 394 12 Obrataň. Přílohy Stavba Investor : Mateřská škola Obrataň : Obec Obrataň, Obrataň 209, 394 12 Obrataň Přílohy Vypracoval ing. Jan Šlechta Datum 01.2013 Seznam příloh Příloha č. 1 Příloha č. 2 Příloha č. 3 Příloha č. 4

Více

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 F1 Pozemní (stavební) objekty: Stavební část 1 - Technická zpráva 2 - Půdorys přízemí - stávající stav + bourací práce 3 - Přízemí - fotodokumentace

Více

CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY

CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY Abras projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY V GASTRONOMICKÝCH A POTRAVINÁŘSKÝCH

Více

Konstrukční řešení POROTHERM. Katalog výrobků. human touch. Cihly. Stvořené pro člověka.

Konstrukční řešení POROTHERM. Katalog výrobků. human touch. Cihly. Stvořené pro člověka. Konstrukční řešení POROTHERM Katalog výrobků human touch Cihly. Stvořené pro člověka. OBSAH POROTHERM CB str. 4 5 broušené cihly CB malty POROTHERM Si str. 6 7 superizolační cihly POROTHERM P+D str. 8

Více

REALIZACE ENERGETICKO-ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ NA OBJEKTU MŠ OBCE HERÁLEC TECHNICKÁ ZPRÁVA

REALIZACE ENERGETICKO-ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ NA OBJEKTU MŠ OBCE HERÁLEC TECHNICKÁ ZPRÁVA REALIZACE ENERGETICKO-ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ NA OBJEKTU MŠ OBCE HERÁLEC STRANA 1 Ved. projektant: Ing. LEOŠ POHANKA IP IZOLACE POLNÁ, Zodp. projektant: Ing. TOMÁŠ POHANKA Vypracoval: Ing. RADKA MATOUŠKOVÁ

Více

1.3.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

1.3.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.3.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA TPROJEKT Lanžhotská 3448/2 690 02 Břeclav Tel : 530 502 440 GSM:774 03 03 30 www.tprojekt.cz IČO : 14672316 Bank.spoj: KB Břeclav č.ú.: 120149-651/ 100 e-mail atelier@tprojekt.cz

Více

Základy jsou chránny ped agresivní spodní vodou použitím síranuvzdorného betonu a zvtšením krytí betonáské výztuže.

Základy jsou chránny ped agresivní spodní vodou použitím síranuvzdorného betonu a zvtšením krytí betonáské výztuže. SO 03 Objekt specializovaných výukových prostor Soubor 01 Architektonicko stavební ást Zemní práce - jsou dodávkou SO 01 - Demolice a píprava staveništ, soubor 02 - Hrubé terénní úpravy. Základové konstrukce

Více

ZAJIŠŤUJEME PROJEKČNÍ PRÁCE A INŽENÝRSKOU ČINNOST. e-mail: tichy.l@t2t.cz web: www.t2t.cz. vypracoval: kontroloval:

ZAJIŠŤUJEME PROJEKČNÍ PRÁCE A INŽENÝRSKOU ČINNOST. e-mail: tichy.l@t2t.cz web: www.t2t.cz. vypracoval: kontroloval: stupeň projektu: DOS - DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY stavebník: Ing. Tomáš Polcar, Wintrova 1655, Rakovník II, 269 01 Rakovník podskupina: ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ formát: A4 zakázka: 019-14-PD

Více

+7,72 +7,72 +3,73 +3,73 +3,73 +2,87 +2,87 +2,55 +2,55. Ing. Jana Fišarová

+7,72 +7,72 +3,73 +3,73 +3,73 +2,87 +2,87 +2,55 +2,55. Ing. Jana Fišarová Pohled severozápadní Pohled jihovýchodní Ing. Jana Fišarová Pohled jihozápadní Pohled severovýchodní LEGEND MÍSTNOSTÍ.M. Úel místnosti Plocha Podlaha strop ozn. poznámka 101 Obývací pokoj 32,48 15 200

Více

STING NA s.r.o. Projekční a inženýrský atelier Kamenice 110, 547 01 Náchod tel. / fax 491 428 546 IČO 25949560 DIČ CZ25949560

STING NA s.r.o. Projekční a inženýrský atelier Kamenice 110, 547 01 Náchod tel. / fax 491 428 546 IČO 25949560 DIČ CZ25949560 ZODP. PROJEKTANT PROJEKTANT VYPRACOVAL DATUM: ŘÍJEN 2014 ING. JOSEF ŠKODA ING. MICHAL ŠKODA MIROSLAV ŠRŮTEK FORMÁT: 7x A4 STUPEŇ P.D. : DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ INVESTOR:

Více

HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN

HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN parcely č. kat. 598/5, 602/2, 603/2, 1072, 1428/1, 1432, 1436, 1438/1, 1452/1, 1452/3, 1454, 1456/1, 1456/5 v k. ú. Hlupín D.1.1 Architektonicko-stavební

Více

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA A.1. Identifikace stavby DOKUMENTACE STAVEBNÍCH ÚPRAV A.1.1 Údaje o stavbě - název stavby : Rekonstrukce fasády Krušnohorská č.p.203 Umístění stavby : pozemky st.p.č.53/1

Více

Obecní úřad (dům č.p. 128), Roztoky u Křivoklátu návrh odborné údržby objektu

Obecní úřad (dům č.p. 128), Roztoky u Křivoklátu návrh odborné údržby objektu Obecní úřad (dům č.p. 128), Roztoky u Křivoklátu návrh odborné údržby objektu Realizace: červen 2012 Společnost MILOTA Kladno spol. s r.o. je projekční a inženýrská společnost, která vznikla v roce 1993.

Více

NAŠE KŮLNA, MODERNÍ BYDLENÍ

NAŠE KŮLNA, MODERNÍ BYDLENÍ MODULÁRNÍ DŘEVOSTAVBY NAŠE KŮLNA, MODERNÍ BYDLENÍ KŮLNA - Modulární dřevostavba KŮLNA je nový stavební systém, který představuje nejnovější trendy v bydlení. Variabilita systému umožňuje využívat KŮLNU

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Více

Provedení - difuzně otevřená konstrukce PASIV

Provedení - difuzně otevřená konstrukce PASIV Provedení - difuzně otevřená konstrukce PASIV Stěny obvodové nosné dům s obytným podkrovím, skladba zevnitř ven malba bílá hladká Primalex Plus 12,5 mm sádrokartonové desky RB/RBI Instalační předstěna

Více

Identifikační údaje. Identifikační údaje stavby. místo stavby. Identifikační údaje investora. Identifikační údaje zpracovatele projektu

Identifikační údaje. Identifikační údaje stavby. místo stavby. Identifikační údaje investora. Identifikační údaje zpracovatele projektu Technická zpráva 1 Identifikační údaje Identifikační údaje stavby Úpravy objektu občanské vybavenosti č.p.4 Husova 4 289 07 Libice nad Cidlinou místo stavby st.p.51 k.ú. Libice nad Cidlinou Identifikační

Více

Architektonicko-stavební řešení. Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny. Záhoří č.p. 86, 387 34 Záboří

Architektonicko-stavební řešení. Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny. Záhoří č.p. 86, 387 34 Záboří D.1.1.a Architektonicko-stavební řešení Objekt SO-03_Sportovní hala Technická zpráva Projekt stavby: Místo stavby: Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny Základní škola Záboří Záhoří č.p. 86, 387

Více

D.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavba Rodinného domu na p.č. 400/1, k.ú. Trnovany u Litoměřic a) Účel objektu: Účelem projektu je vytvořit rodinný dům pro rodinné bydlení s kapacitou pro 1 rodinu s technickým

Více

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ POHODA NÁRAMEČ - REALIZACE STAVBY INVESTOR: Vrbová Daniela Nárameč 42, 675 03 Budišov MÍSTO STAVBY: k.ú. Nárameč, p.č. st. 57/2, st. 57/6, st. 57/7 PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Březen 2014 POHODA NÁRAMEČ

Více

Použitá technologie pro výstavbu RD :

Použitá technologie pro výstavbu RD : Rodinný dům C4 Rodinný dům je postaven v obci Nemilany- Olomouc v nově vybudované ulici Za zahradami. Jedná se o novostavbu dvoupodlažního nepodsklepeného objektu rodinného domu v katastrálním území Nemilany.

Více

Standard energetickyúsporné domy

Standard energetickyúsporné domy 1) PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Vlastní projektovou dokumentaci pro stavební povolení včetně umístění domu na pozemku a inženýrské sítě řeší za příplatek externí projekční kanceláře spolupracující s firmou Flexibuild,

Více

Obsah. A.Úvodní údaje

Obsah. A.Úvodní údaje Obsah A.Úvodní údaje B.Průvodní zpráva B.1. Charakteristika území a stavebního pozemku B.2. Základní charakteristika stavby a jejího užívání B.3. Orientační údaje stavby B.3.1.Budované kapacity B.3.2.

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA MARKÝZY

TECHNICKÁ ZPRÁVA MARKÝZY TECHNICKÁ ZPRÁVA MARKÝZY 1. Identifikační údaje 1.1 Stavba Název akce: Snížení energetické náročnosti objektu Mateřské školy Janské Lázně Město Janské Lázně Náměstí Svobody čp. 273, Janské Lázně, 542 25

Více

Napojení podezdívky u nepodsklepeného domu

Napojení podezdívky u nepodsklepeného domu Napojení podezdívky u nepodsklepeného domu PODLAHOVÁ KRYTINA BETONOVÁ MAZANINA PLOVOUCÍ SEPARAČNÍ VRSTVA TEPELNÁ IZOLACE PRO PODLAHY IZOLACE PROTI VODĚ PŘÍP. PROTIRADONOVÁ OCHRANA PODKLADOVÝ BETON VYZTUŽENÝ

Více

ÚSPORY ENERGIE VE VEŘEJNÝCH BUDOVÁCH ZŠ JIŘÍHO Z PODĚBRAD 3109 AKTUALIZACE 2012 F.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

ÚSPORY ENERGIE VE VEŘEJNÝCH BUDOVÁCH ZŠ JIŘÍHO Z PODĚBRAD 3109 AKTUALIZACE 2012 F.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ ÚSPORY ENERGIE VE VEŘEJNÝCH BUDOVÁCH ZŠ JIŘÍHO Z PODĚBRAD 3109 AKTUALIZACE 2012 dokumentace pro stavební povolení dle Vyhlášky č. 499/2006 Sb. F.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Zhotovitel: Investor: PROFSTAV,

Více

Standard energetickyúsporné domy

Standard energetickyúsporné domy 1) PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Vlastní projektovou dokumentaci pro stavební povolení včetně umístění domu na pozemku a inženýrské sítě řeší za příplatek externí projekční kanceláře spolupracující s firmou Flexibuild,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA : MINAS INNOVATION PARK

TECHNICKÁ ZPRÁVA : MINAS INNOVATION PARK TECHNICKÁ ZPRÁVA IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: STAVBA : MINAS INNOVATION PARK INVESTOR : Minas innovation park s.r.o., Truhlářská 1108/3, Praha 1, Nové Město 110 00 MÍSTO STAVBY : katastr. území Staré Město u Uherského

Více

Bytový dům 27 b.j. ul. Fučíkova v Novém Bydžově změna stavby před dokončením realizace dalších 3 bytových jednotek ve 4.

Bytový dům 27 b.j. ul. Fučíkova v Novém Bydžově změna stavby před dokončením realizace dalších 3 bytových jednotek ve 4. Technická zpráva Bytový dům 27 b.j. ul. Fučíkova v Novém Bydžově změna stavby před dokončením realizace dalších 3 bytových jednotek ve 4.NP bloku A3 Popis změny stavby před dokončením Projekt čtyřpodlažního

Více

Vypracoval: Lukáš Skládal, S3.A Rok: 2009/2010. Konzultace: Ing. arch. Taťána Kusteinová

Vypracoval: Lukáš Skládal, S3.A Rok: 2009/2010. Konzultace: Ing. arch. Taťána Kusteinová Vypracoval: ukáš kládal, 3.A Rok: 2009/2010 Konzultace: Ing. arch. Taťána Kusteinová I bydlení v horských oblastech může být luxusní, přepychový a netradiční. Rodinný dům 21. toletí je toho důkazem. Nosnou

Více

HOSTIVICKÁ SOKOLOVNA

HOSTIVICKÁ SOKOLOVNA HOSTIVICKÁ SOKOLOVNA Rekonstrukce a dostavba na kulturně sportovní centrum Varianta 2 Technická zpráva ke studii Zpracovali: Alena Kučerová a Jiří Kučera Hostivice, leden 2011 Technická zpráva ke studii

Více

Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří

Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří D-1.1.a - TECHNICKÁ ZPRÁVA Pro provedení stavby a) Identifikace stavby Investor stavby: Město Klášterec nad Ohří Místo stavby:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 577/1/16

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 577/1/16 1041/2015-N ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 577/1/16 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům, rod. dům č.p. 227 Katastrální údaje : Kraj Kraj Vysočina, okres Pelhřimov, obec Čejov, k.ú. Čejov Adresa nemovité věci:

Více

D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení STAVBA: MÍSTO STAVBY : OBJEDNATEL : STAVEBNÍK: Zateplení a výměna výplní otvorů k.ú. Dolní Kralovice, parcela č. 351, 353 a 383 st. Agro Dolní Kralovice s.r.o., Č.p. 16, 257 68 Dolní Kralovice Agro Dolní

Více

BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739 MĚSTO CHODOV

BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739 MĚSTO CHODOV Abras projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739

Více

Technická zpráva. ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ

Technická zpráva. ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ Technická zpráva Všeobecně Název stavby : Místo stavby : ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ MŠ Přílepy, Přílepy č.p.4, 769 01 Holešov parcela číslo 25 k.ú. Přílepy Okres : Kroměříž Kraj : Zlínský Investor : Obec

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Účel objektu. 2. Charakteristika stavby. Obecní úřad a základní škola praktická

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Účel objektu. 2. Charakteristika stavby. Obecní úřad a základní škola praktická TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Účel objektu Obecní úřad a základní škola praktická 2. Charakteristika stavby Objekt obecního domu a základní školy praktické má tři nadzemní podlaží + podstřešní (půdní) prostor a

Více

KNIHA DETAILŮ KOTVENÍ KOLMÝMI VRUTY DO KROKVÍ HLINÍKOVÁ FALCOVANÁ KRYTINA KOTEVNÍ NOSNÍK FASÁDY R01

KNIHA DETAILŮ KOTVENÍ KOLMÝMI VRUTY DO KROKVÍ HLINÍKOVÁ FALCOVANÁ KRYTINA KOTEVNÍ NOSNÍK FASÁDY R01 220 100 18 1 10 80 10 2 170 KOTEVNÍ NOSNÍK FASÁDY SEPARAČNÍ VRSTVA ASFALTOVÝ PODKLADNÍ SAMOLEPÍCÍ PÁS NADKROKEVNÍ PIR IZOLACE TL. 160 MM S INTEGROVANOU OSB DESKOU TL. 2 MM KOTVENÍ KOLMÝMI VRUTY DO KROKVÍ

Více

Slepý rozpočet. Stavba : 586 Areál TJ SLAVOJ Polná Rozpočet: AKT. Objekt šaten a zázemí fotbalu. Celkem za 000 Projektova dokumentace.

Slepý rozpočet. Stavba : 586 Areál TJ SLAVOJ Polná Rozpočet: AKT. Objekt šaten a zázemí fotbalu. Celkem za 000 Projektova dokumentace. SO01 Díl: 000 Projektova dokumentace 1 1 Realizační projektová dokumentace kompl 1,00 000 Projektova dokumentace Díl: 1 Zemní práce 2 121101103R00 Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m m3 219,00

Více

Čechtická 758, Praha 12 - Kamýk zak. č. 13021

Čechtická 758, Praha 12 - Kamýk zak. č. 13021 OBSAH 1 STÁVAJÍCÍ STAV... 2 2 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ... 2 2.1 Zkoušky a měření... 2 2.2 Bourací práce... 2 2.3 Zemní práce... 2 2.4 Svislé konstrukce... 3 2.5 Podlahy... 3 2.6 Střechy... 4 2.6.1 Demontáž horního

Více

RODINNÝ DŮM HAMRY NAD SÁZAVOU Č.P. 452 ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

RODINNÝ DŮM HAMRY NAD SÁZAVOU Č.P. 452 ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 9 8 7 6 5 4 3 2 1 9 470 7 880 2 540 200 290 3 290 4 250 290 2 250 290 5 990 2 050 290 200 690 1 000 1 000 1 750 1 000 1 000 250 250 250 250 250 250 250 250 2 030 690 (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stavba: Objednatel: Projektant: DIK, dodavatelsko inženýrská kancelář spol. s r. o. nám.svobody 879 79001 Jeseník. Čís.

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stavba: Objednatel: Projektant: DIK, dodavatelsko inženýrská kancelář spol. s r. o. nám.svobody 879 79001 Jeseník. Čís. TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavba: OPRAVA STŘECHY A PODKROVÍ LÉČEBNÉHO PAVILONU Stupeň dokumentace: PROJEKT Objednatel: Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské, Ves Bílá Voda 1, 790 69 Bílá Voda Projektant: DIK,

Více

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE - REKONSTRUKCE, PŘÍSTAVBA BUDOVA C- ŠKOLA PŮDNÍ VESTAVBA

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE - REKONSTRUKCE, PŘÍSTAVBA BUDOVA C- ŠKOLA PŮDNÍ VESTAVBA D1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA A) Architektonické, materiálové, dispoziční a provozní řešení A.1) Popis stavby a materiálové řešení: Stávající budova školy čp. 136 objekt C se nachází v ulici Kubrova, na okraji

Více

POPIS STAVBY A VÝKONŮ - TW

POPIS STAVBY A VÝKONŮ - TW POPIS STVBY VÝONŮ - TW Schematický přehled dodávek DODÁV MONTÁŽ stupně výstavby D T E Projektová dokumentace pro ohlášení/povolení stavby Průkaz energetické náročnosti budovy Doprava v rámci celé ČR, montáž,

Více

Znalecký posudek odhadu obvyklé ceny nemovitosti

Znalecký posudek odhadu obvyklé ceny nemovitosti Znalecký posudek odhadu obvyklé ceny nemovitosti číslo 2827/2014 6 NEMOVITOST: Rodinný dům - bez nebytových prostor, Rodinný dům č.p. 1137, Sokolov Kraj: Karlovarský Okres: Sokolov Obec: Sokolov Katastrální

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE. Stafalia s.r.o. V trnkách 550, 691 43 Hlohovec tel 732 318 989 mail jaroslav@hajda.cz. paré č.

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE. Stafalia s.r.o. V trnkách 550, 691 43 Hlohovec tel 732 318 989 mail jaroslav@hajda.cz. paré č. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Místo stavby p.č.0 a p.č.07 v k.ú. Úvaly u Valtic 9 Valtice-Úvaly Lázeňská 77, 9 Valtice V trnkách 0, 9 Hlohovec tel 7 99 IČ DIČ CZ ŘEZ - 0 00 90 00 7 00 00 90 00 7 00 0 -,000 0

Více

Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva

Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva 1 Obsah: A. Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje stavby a stavebníka A.2 Základní údaje A.2.1 A.2.2 A.2.3 A.2.4 Základní údaje charakterizující stavbu a její

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Jana Zrzavého 2880.

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Jana Zrzavého 2880. Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Jana Zrzavého 2880. Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

DOKUMENTACE OBJEKTU D.1.2

DOKUMENTACE OBJEKTU D.1.2 ČÁST: D DOKUMENTACE OBJEKTU D.1.2 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D.1.2.a TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU SK VIKTORIE OŘECH Zbuzanská 180, 252 25, Ořech 05/2013 A07513-1 - Dokumentace je zpracována

Více

Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz

Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz Zodp. projektant : Ing. Čestmír Kabátník datum : únor 2013 Vypracoval: atelier ASPIRA

Více

ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o. projektová a inženýrská organizace. D.1.1 Architektonicko stavební řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA

ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o. projektová a inženýrská organizace. D.1.1 Architektonicko stavební řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o. projektová a inženýrská organizace Název zakázky: Zateplení sportovní haly, Petřivalského 3 v Přerově Název dokumentace Zodpovědný projektant Ing. Volek Petr D.1.1 Architektonicko

Více

OBSAH A. ZMĚNA Č. 1 PD... 2 A.1. Identifikační údaje... 2 A.2. Stavební úpravy, kterých se dodatek týká... 3 A.2.1. Náhrada vnějších otvorových

OBSAH A. ZMĚNA Č. 1 PD... 2 A.1. Identifikační údaje... 2 A.2. Stavební úpravy, kterých se dodatek týká... 3 A.2.1. Náhrada vnějších otvorových OBSAH A. ZMĚNA Č. 1 PD... 2 A.1. Identifikační údaje... 2 A.2. Stavební úpravy, kterých se dodatek týká... 3 A.2.1. Náhrada vnějších otvorových výplní... 3 A.2.2. Sanace a zateplení střech, střešních teras...

Více

Stavební popis firmy D.E.E.D. 2011

Stavební popis firmy D.E.E.D. 2011 Stavební popis rodinných domů D.E.E.D. a.s. 2011 je v rozsahu od horní hrany spodní stavby v základním stupni vybavení. ROZSAH A PARAMETRY UZAVŘENÉ HRUBÉ STAVBY ZVENKU DOKONČENÉ 1. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Více

Standard nízkoenergetické domy

Standard nízkoenergetické domy 1) PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Vlastní projektovou dokumentaci pro stavební povolení včetně umístění domu na pozemku a inženýrské sítě řeší za příplatek externí projekční kanceláře spolupracující s firmou Flexibuild,

Více

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. ROZDÍLOVÁ ZKOUŠKA k autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb.

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. ROZDÍLOVÁ ZKOUŠKA k autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb. Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ROZDÍLOVÁ ZKOUŠKA k autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb. 2015 Rozdílová zkouška k autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb. OBSAH Úvod...

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Hradecká čp. 2652-53

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Hradecká čp. 2652-53 Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Hradecká čp. 2652-53 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY. Ing. arch. Miroslav Peterka. Ing. Jiří Starý D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY. Ing. arch. Miroslav Peterka. Ing. Jiří Starý D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA ÚPRAVA ODD.14 V BUDOVĚ ZÁMKU Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice Investor: PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE HORNÍ BEŘKOVICE HORNÍ BEŘKOVICE, PODŘIPSKÁ 1, PSČ 411 85 Generální projektant: Starý a partner s.r.o.

Více

ENERGETICKÝ POSUDEK zpracovaný dle vyhl.480/2012 Sb. PRO ÚČELY ŽÁDOSTI O PODPORU SFŽP V PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

ENERGETICKÝ POSUDEK zpracovaný dle vyhl.480/2012 Sb. PRO ÚČELY ŽÁDOSTI O PODPORU SFŽP V PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM ENERGETICKÝ POSUDEK zpracovaný dle vyhl.480/2012 Sb. PRO ÚČELY ŽÁDOSTI O PODPORU SFŽP V PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 1. Titulní list Název předmětu EP: Zateplení RD na p.p.č. 6/1 v k.ú. Jindřišská, okr.

Více