VEDEME VÝUKU S INTERAKTIVNÍ TABULÍ SMART BOARD

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VEDEME VÝUKU S INTERAKTIVNÍ TABULÍ SMART BOARD"

Transkript

1 VEDEME VÝUKU S INTERAKTIVNÍ TABULÍ SMART BOARD PAVEL SMOLKA ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ.1.07 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO PRIORITNÍ OSY: 7.1 ČÍSLO OBLASTI PODPORY: CHYTŘÍ POMOCNÍCI VE VÝUCE ANEB VYUŽÍVÁME ICT JEDNODUŠE A KREATIVNĚ REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.3.00/ OSTRAVA 2014

2 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Recenzent: Mgr. Lenka Galejová Název: Vedeme výuku s interaktivní tabulí Smart Board Autor: Pavel Smolka Vydání: první, 2014 Počet stran: 39 Jazyková korektura nebyla provedena, za jazykovou stránku odpovídá autor. Pavel Smolka Ostravská univerzita v Ostravě

3 POUŽITÉ GRAFICKÉ SYMBOLY Průvodce studiem Cíl kapitoly Klíčová slova Čas na prostudování kapitoly Kontrolní otázky Pojmy k zapamatování Shrnutí Korespondenční úkol Doporučená literatura Řešený příklad Otázky k zamyšlení

4 Část pro zájemce Úlohy k textu Testy a otázky Řešení a odpovědi

5 Obsah Slovo úvodem Interaktivní tabule Smart Board Popis interaktivní tabule Prostředí Smart Notebook Popis prostředí Smart Notebook Datové formáty Smart Notebooku Práce s objekty Digitální inkoust Vkládání tvarů Práce s textem Vkládání obrázků, tabulek a videa Vložení cvičení lesson aktivity Vlastnosti objektů Vytvoření skupiny objektů Uzamčení objektu Klonování kopírování objektu Tvorba odkazu Integrace audia Rejstřík... 37

6 Slovo úvodem Slovo úvodem Integrace interaktivních technologií do výukového procesu je způsobena několika aspekty současné moderní společnosti. Prvním a možná nejméně závažným aspektem je dostupnost těchto technologií, která je způsobena bouřlivým technologickým rozvojem. Tato však nelze považovat za prvoplánový důvod zařazení tohoto typu pomůcek do výuky. Druhým důvodem pro využití těchto technologií je osobnost současného žáka, či studenta. Současná populace žáků, či studentů je od malička vystavena nejmodernějším technologiím, včetně těch interaktivních. Virtuální multimediální svět je pro ně často denním chlebem při trávení volného času, sportovních aktivitách a při komunikaci. Z tohoto pohledu výuka, založená na omezeném rozsahu studijních zdrojů, který historicky tvoří převážně knihy, naráží u žáků a studentů na nepřijetí. Je nutno dodat, že bohužel, vzhledem k objemu informací, které jsou v knižní formě dostupné. Z tohoto pohledu se interaktivní technologie, mezi které patří i interaktivní tabule, snaží přemostit propast mezi žákem a studovanou látkou. Interaktivní technologie se velmi často soustředí na zatraktivnění vyučované látky, její přiblížení mentalitě současného žáka a poněkud nám uniká původní záměr, pro který byly určeny. Hlavním cílem bylo a je vytvořit výuku názornou, lépe pochopitelnou a také přenositelnou. Přenositelností zde rozumíme dostupnost výukové jednotky ze strany žáka kdykoliv a odkudkoliv. Je třeba mít na paměti, že cílem interaktivní výuky není nahradit současné metody a formy výuky, ale rozšířit tyto o nové prvky s důrazem na větší interakci vyučované látky s žákem a názornost. 6

7 Kapitola první 1 Interaktivní tabule Smart Board Cíl kapitoly Po nastudování této kapitoly byste měli pochopit problematiku interaktivních zobrazovacích zařízení. Detailně byste měli být schopni orientovat se v jednotlivých komponentách interaktivní tabule Smart Board, měli byste zvládat její základní obsluhu včetně kalibrace. Klíčová slova Projektor, projekční plocha, snímání, typ projekce, interaktivní popisovače, digitální inkoust Interaktivní tabule Smart Board je sadou hardwarových prostředků, které slouží primárně pro projekci vyučované látky na pracovní plochu tabule, která je dotykově ovládána jak ze strany učitele, tak ze strany žáků. Toto podporuje interakci vyučujícího, žáka a vyučované látky při vlastní výuce. Tato sada prostředků se obvykle skládá z následujících komponent: A. Samostatná tabule s dotykovou vrstvou. Snímání dotyku je u většiny modelů zajištěno pomocí měření odporu v místě dotyku. Snímání je založeno na existenci dvou elektrických vodivých ploch, které jsou oddělené malou vzduchovou mezerou cca 0,03 mm. Při dotyku svrchní plochy se obě plochy spojí a dojde tak k uzavření elektrického obvodu. Tato technologie umožňuje k ovládání tabule používat prst i popisovač. Ruka či prst jsou na této tabuli v podobné roli jako počítačová myš. Nutností této technologie je pravidelná kalibrace, kterou řídíme přesnost snímání doteku. B. Dataprojektor je zřízením, které na projekční část tabule přenáší obraz z obslužného počítače. Interaktivní tabule Smart Board umožňují jak přední, tak zadní projekci. Vzhledem k ceně a prostorovým dispozicím je nejčastěji využíváno metody přední projekce. Abychom si při práci na tabuli nestínili, je potřeba používat projektory s krátkou nebo ultrakrátkou projekční vzdáleností. 7

8 Kapitola první Obrázek 1 Projekční vzdálenosti projektorů Zdroj: C. Obslužný počítač s ovladačem je srdcem celé interaktivní soustavy. Existuje celá řada způsobů propojení jednotlivých komponent k počítači. Vždy se však jedná o zásadní centrální prvek, který vytváří projekci, předává ji projektoru a naopak snímá dění na dotykové vrstvě tabule a přenáší toto do počítače. Pro zajištění těchto služeb jsou nezbytné správné ovladače. Obslužný počítač je také místem pro připojení doplňkového hardware. D. Obslužný software lze rozdělit do dvou částí. Část určena pro konfiguraci interaktivní tabule je spojena s ovladači této tabule a část určená pro vytváření interaktivní výukové jednotky je samostatným vývojovým prostředím pro tvorbu interaktivního obsahu. Ve spojení s interaktivní tabulí však může být s určitým omezením využíván také software jiných výrobců, který původně pro interaktivní tabuli nebyl určen. E. Doplňkový hardware. Do této skupiny hardwaru spadá celá řada produktů, které významnou měrou rozšiřují původní koncept interaktivních tabulí. Zmínit můžeme: a. Reprosoustavy, které umožňují efektivně pracovat s audio a video materiály. b. Vizualizéry, které představují upravené kamery, pomocí kterých snímáme reálné objekty, případně i dynamické děje a tyto přenášíme na projekci interaktivní tabule. c. Sety Smart Responze zahrnující ústřednu a žákovské ovladače. Účelem těchto zařízení je rozšířit interakci s výukovým materiálem zobrazovaným na interaktivních tabulích do lavic žáků, kteří pomocí ovladačů reagují na dění na tabuli. Tato aktivita je pochopitelně zaznamenávána pro jednotlivé žáky. 8

9 Kapitola první Kontrolní otázky a úkoly: a) Jaké jiné metody snímaní dotyku jsou využívány u interaktivních technologií? b) Je pro interaktivní technologie vždy nutná aktivní plocha vlastní tabule? c) V čem spatřujte výhodu ovládat produkty Smart Board pomocí ruky? 1.1 Popis interaktivní tabule Průvodce studiem V této se seznámíte s konstrukcí interaktivní tabule z hlediska jejich ovládacích prvků. Po prostudování budete rozumět funkcím jednotlivých ovládacích prvků, Z hlediska obslužných činností budete schopni provést kalibraci tabule. Vlastní tabule Smart Board v podstatě vytváří další, ale zvětšenou pracovní plochu počítače. Z hlediska konfigurace grafického adaptéru počítače se může jednat o duplikování obsahu jedné plochy nebo o využití další samostatné plochy. Jak již bylo zmíněno, ovládání je možné pomocí digitálních popisovačů nebo přímo pomocí prstů ruky. Digitální popisovač v sobě nemá v případě tabule Smart Board žádnou elektroniku a jedná se pouze o plastový kolík. Jeho chování (barva čáry, tloušťka, styl apod.) je závislé na nastavení interaktivní tabule. Na interaktivní tabuli Smart Board můžeme rozlišit několik komponent: Lištu nástrojů, tlačítka na liště nástrojů, kontrolku propojení tabule s PC. Panel nástrojů Tlačítka tabule Kontrolka připojení Obrázek 2 Popis interaktivní tabule 9

10 Kapitola první Je-li tabule připojena k řídícímu počítači, poznáme to podle zeleně svítící kontrolky v levé části rámu tabule. Pokud tato kontrolka svítí červeně nebo červeně bliká, je zde problém v komunikaci s řídícím PC. Tento problém může být způsoben jak nepropojením komunikačních kanálů nejčastěji USB kabelu, tak nenalezením ovladačů na straně obslužného PC. Signalizaci úspěšného propojení také vidíme v prostředí obslužného počítače. Ikona obslužných programů je umístěna v oznamovací oblasti operačního systému. Podle typu ikony můžeme identifikovat, zda je interaktivní tabule připojené nebo nikoliv. Obrázek 3 Ikona obslužného software Smart Board v oznamovací oblasti Pokud je součástí této ikony symbol červeného křížku, neexistuje funkční propojení mezi obslužným počítačem a interaktivní tabulí. Klikneme-li na tuto ikonu pravým tlačítkem, dostaneme se k nabídce, která nám umožňuje konfigurovat obslužný software Smart Boardu, popřípadě spouštět aktualizace ovladačů, či vývojového prostředí. Otázka pro zájemce Pro které operační systémy existují ovladače technologie Smart Board? K stanovení této odpovědi využijte URL Lišta nástrojů Lišta nástrojů je umístěna v spodní části tabule. Jedná se o část, která slouží jak k odložení digitálních popisovačů. Digitální popisovače jsou odloženy v přihrádce, na jejíž spodní straně je senzor, který identifikuje aktivace popisovače a definuje také barevnost popisovače. Popisovače jsou standardně označeny barvami, nicméně jedná se jen o označení pro obsluhu. Zapnutí konkrétní barvy je dáno právě aktivací senzoru. Pokud zvedneme více nástrojů, pak je aktuálně nastaven ten, který byl zvednutý jako poslední. Aktivní nástroj je indikován svítící kontrolkou v přihrádce popisovače. Obrázek 4 Lišta nástrojů 10

11 Kapitola první Součástí lišty nástrojů jsou také dvě tlačítka, která umožňují přepínat tlačítka myši v dotykovém režimu a spouštět softwarovou klávesnici. Obrázek 5 Tlačítka na nástrojové liště interaktivní tabule Pokud nezvednu žádný z popisovačů a používám pro ovládání prsty ruky, odpovídá tento typ ovládání myši s levým tlačítkem. Je přenášen pohyb, klepnutí nebo dvojklepnutí prsty, které odpovídá kliknutí nebo dvojkliku levého tlačítka myši. Potřebuji-li využít pravého tlačítka myši např. pro vyvolání kontextové nabídky, je nutné si tento režim aktivovat tlačítkem se symbolem myši na nástrojové liště. Tato aktivace je platná pouze pro jeden následující úkon a systém se sám přepne zpět do standardního režimu. Při výuce potřebujeme také velmi často něco napsat. Můžeme sice využít klávesnici obslužného počítače, ale pokud má zápis charakter demonstrace při vlastní výuce, je vhodné použít softwarovou klávesnici. Tuto si vyvoláme odpovídajícím tlačítkem nástrojové lišty interaktivní tabule. Tento nástroj nám nabízí volbu z několika variant klávesnic. Vlastní zápis provedeme tak, že nejdříve zvolíme nástroj klávesnice a následně klikneme na pracovní plochu do místa, kam chceme zapisovat text. Nyní můžeme psát. Pokud se potřebujeme z režimu psaní vrátit do režimu práce s myši, stačí klávesnici zavřít a kliknout na již zmíněné tlačítko myši. Od této chvíle bude náš prst opět fungovat jako ukazatel myši. Obrázek 6 Softwarová klávesnice Smart Board 11

12 Kapitola první Multidotyk a gesta Nové modely interaktivních tabulí podporují tzv. multidotyk. Jedná se o situaci, kdy najednou může s interaktivní tabulí pracovat více žáků. Tato vlastnost je pro každý z modernějších modelů Smart Board konfigurovatelná v kontextové nabídce, kterou zachycuje obrázek č. 3. Již původní modely, které ještě nepodporovaly multidotykovost však pracovaly s gesty, které jsou dnes základem obsluhy většiny dotykových zařízení. Uveďme si přehled základních gest: a) Výběr nebo zrušení výběru provedeme prostým, ale rychlým dotknutím se daného objektu. Toto gesto odpovídá standardnímu kliknutí myši. Obrázek 7 Výběr objektu Zdroj: b) Simulaci dvojkliku provedeme velmi obdobně. Dvakrát rychle za sebou se dotkneme objektu. Obrázek 8 Dvojklik pomocí gesta Zdroj: c) Jak kliknout pravým tlačítkem již bylo popsáno v souvislosti s tlačítkem nástrojové lišty. Tohoto efektu však můžeme také dosáhnout gestem. Pomocí dvou prstů na jedné ruce, stiskneme a podržíme objekt levým prstem a poté jednou stiskneme obrazovku pravým prstem. 12

13 Kapitola první Obrázek 9 Realizace dvojkliku gestem Zdroj: d) Posun. Této operace docílíme tak, že se dotkneme objektu jedním nebo dvěma prsty a přetáhneme jej na novou pozici. Obrázek 10 Přesun objektu gestem Zdroj: e) Změnu velikosti objektu provedeme tak, že použijte jeden prst z každé ruky. Stiskněte obrazovku nebo objekt na protilehlých stranách. Roztažením prstů od sebe objekt zvětšíte, přiblížením prstů k sobě objekt zmenšíme. Obrázek 11 Gesta pro změnu velikosti objektu Zdroj: f) Také pro rotaci objektu na interaktivní tabuli budeme potřebovat dvou rukou. Opět stiskneme objekt, který chceme otočit na protilehlých stranách podobně jako při změně velikost. Nyní budeme otáčet prsty ve směru, v němž chceme provést rotaci. 13

14 Kapitola první Obrázek 12 Gesta pro rotaci objektu Zdroj: g) Pomocí gest také můžeme listovat po jednotlivých stránkách. K dispozici jsou dvě gesta. a. První způsob je založen na dotyku na tabuli a následném rychlém dalším dotyku napravo od původního místa. Tímto si zobrazíme následující stránku. Pokud změníme směr, dojde k zobrazení předchozí stránky. Obrázek 13 Gesta pro listování stránkami I. Zdroj: b. Druhý způsob je založen na potažení prstem přes obrazovku zprava doleva pro přechod na následující stránku a po potažení v opačném směru pro přechod na předchozí stránku. Obrázek 14 Gesta pro listování stránkami II. Zdroj: 14

15 Kapitola první Kalibrace interaktivní tabule Interaktivní tabule jsou obvykle instalovány v prostředí, které v žádném případě nelze chápat jako klidné a statické. Žáci a studenti dokáží i neúmyslně pohnout i těmi nejstatičtějšími prvky inventáře učeben a to se samozřejmě také týká komponent interaktivní tabule. Právě otřesy, pohyb a podobné situace, které jsou v učebnách zcela běžné, vedou k rozladění interaktivních tabulí. Jedná se především o stav, kdy proces snímání pohybu neodpovídá projekci obrazu na tabuli. Toto se projevuje tak, že dotek realizujeme zcela jinde, než je námi zamýšlený bod doteku. Tento stav je potřeba považovat za zcela běžnou součást stavu učebny a je tak nutné, aby jednou ze základních dovedností vyučujícího využívajícího interaktivní tabulí byla její kalibrace. Z hlediska kvality výuky by se mělo jednat o rutinní činnost při zahájení práce s interaktivní tabulí. Proces kalibrace interaktivních tabulí Smart Board spustíme tak, že podržíme současně zmáčknutá obě tlačítka na liště nástrojů. Tlačítka budeme držet zmáčknutá tak dlouho, až se objeví kalibrační obrazovka. Obrázek 15 Kalibrace interaktivní tabule Zdroj: Tato kalibrační obrazovka má různý počet kalibračních bodů podle typu tabule. Pouze jeden bod je vždy zvýrazněn. Nyní se dotkneme prstem středu tohoto bodu. Čím víc se soustředíme na kontakt se středem, tím přesněji bude naše tabule reagovat na dotykové ovládání. Postupně takto provedeme kalibraci ve všech bodech. Když se dotkneme posledního bodu, navrátí se systém do standardního režimu. 15

16 Kapitola první Úkol k textu Proveďte si kalibraci tabule v učebně, kde probíhá tento kurz. Poté si proveďte kalibraci u tabulí, které využíváte pro výuky na vaší kmenové škole. Shrnutí Po prostudování této kapitoly se orientujete v základních pojmech, které souvisí s hardwarem interaktivní tabule Smart Board. Jste schopen diagnostikovat správnou funkci tabule ve smyslu propojení s řídícím PC, dovedete využívat gesta určená pro dotykové ovládání. Jste schopen provést kalibraci tabule a rozumíte významu této kalibrace. 16

17 Kapitola druhá 2 Prostředí Smart Notebook Cíl kapitoly V této kapitole se seznámíte se prostředím programu Smart Notebook. Jedná se o základní prostředí pro tvorbu výukových jednotek určených pro interaktivní tabuli Smart Board. Po prostudování této kapitoly budete disponovat dovednostmi v oblasti tvorby výukových prezentací v tomto prostředí, samozřejmostí je také zvládnutí importních a exportních procedur datových souborů. Klíčová slova Soubor, stránka, komponenty, knihovna, export, import. 2.1 Popis prostředí Smart Notebook Průvodce studiem Tato část kapitoly je věnována popisu prostředí Smart Notebook. Z hlediska studia této části i následných kapitol je vhodné, aby si student popisovanou problematiku ihned prakticky vyzkoušel v tomto softwarovém prostředí. Software Smart Notebook slouží k vytváření a následné prezentaci vyučovacích lekcí. Z hlediska dalšího popisu zde budeme hovořit o tvorbě výukových jednotek. Tyto výukové jednotky mohou pokrývat různý časový rozsah výuky, vždy však vytvářejí logický celek. Každá vytvořená výuková jednotka je uložena jako samostatný soubor s příponou.notebook. Vlastní výuková jednotka je složena z jednotlivých stránek, na kterých jsou umístěny jednotlivé objekty, které jsou základem výukové prezentace. Objektem zde rozumíme geometrické obrazce, čáry, textová pole, obrázky, tabulky, audia, videa a flash komponenty. Každý objekt pak může mít nastaveny zcela specifické vlastnosti. Objekty mohou být vytvářeny tvůrcem tzv. ručně, může se také jednat o objekty (komponenty), které jsou vytvořeny v jiném programovém prostředí a následně jsou integrovány do výukové jednotky. Zdrojem objektů mohou být knihovny programu Smart Notebook. Počet těchto knihoven a jejich rozsah je pak otázkou zakoupení různých rozšíření k základnímu balíčku Smart Notebook. 17

18 Kapitola druhá Panel nabídek Panel nástrojů Pás karet Pracovní plocha Obrázek 16 Prostředí Smart Notebook V rámci prostředí Smart Notebook můžeme rozlišit následující části: a) Panel nabídek obsahuje standardním způsobem setříděné všechny příkazy, které budeme pro práci s výukovou jednotkou potřebovat. b) Panel nástrojů formou grafických symbolů z velké části duplikuje příkazy z panelu nabídek. Vybírá však ty nejčastěji používané a umísťuje je tak, aby je tvůrce výukové jednotky měl ihned k dispozici. Ikony jednotlivých nástrojů organizovány do panelů. Plný rozsah nástrojů příslušného panelu se zobrazí až kliknutím na příslušné tlačítko. Obrázek 17 Zobrazení plného panelu nástrojů c) Pás karet v sobě zahrnuje nástroj pro práci s jednotlivými stránkami výukové jednotky, přístup do knihoven objektů, organizační aparát pro vkládání příloh a kartu s dialogem pro nastavení vlastností pro jednotlivé objekty. i. Karta pořadače stránek zobrazuje všechny stránky otevřené výukové jednotky jako miniatury. Tento panel umožňuje navigaci mezi stránkami, tvorbu nových stránek, klonování již existujících stránek, 18

19 Kapitola druhá mazání stránek, pojmenování stránek, jejich seskupování a změnu pořadí. ii. Galerie obsahuje již hotové obrázky, pozadí, multimediální komponenty a šablony stránek. Také tyto objekty jsou zobrazovány jako náhledy pro snadnější orientaci tvůrce. Prvky z galerie na pracovní plochu přenášíme pouhým přetažením na pracovní plochu. iii. Přílohy zobrazují soubory a online zdroje, které jsou v aktuální výukové jednotce použity. iv. Vlastnosti umožňují upravovat vlastnosti vložených objektů. Objekt, u kterého chceme tuto úpravu provést, je nutné nejdříve vybrat a podle typu objektu jsou nám nabídnuty na této kartě dostupné vlastnosti pro daný typ objektu. Jde především o barvu, tloušťku a styl čar, průhlednost a styly výplně objektů, parametry písma, animaci objektů. d) Vlastní pracovní plocha je největší prostor, na kterém se odehrává výuka. Do tohoto prostoru jsou umisťovány jednotlivé objekty, v tomto prostoru dochází k interakci žáka, či studenta s výukovým obsahem. 2.2 Datové formáty Smart Notebooku Průvodce studiem Tato část kapitoly je věnována především popisu datových formátů, které využívá Smart Notebook, možnostem exportovat výukové jednotky, případně importovat data z jiných zdrojů. Budete seznámen se základními operacemi, které se týkají ukládání a otevíraní souborů. Při spuštění softwaru Smart Notebook se automaticky otevře nový soubor, který však zatím není uložen. Uložení provedeme kdykoli kliknutím na nabídku Soubor a zvolením položky Uložit. Standardně jako v jiných aplikacích zde vybereme umístění pro uložení, zapíšeme název souboru, případně změníme datový typ a provedeme uložení. Operace uložení by měla být provedena ihned po založení nové výukové jednotky. Tímto postupem předejdeme zbytečné ztrátě dat v důsledku jakéhokoliv výpadku PC systému. Velmi vhodné je také věnovat naší pozornost automatickému ukládání souborů. Automatické ukládání může být vyvoláno přechodem jinou stránku prezentace, nebo může být realizováno v určitých časových intervalech, důležité pro nás je, že se tak děje bez naší účasti zcela automaticky. Nastavení automatického ukládání je dostupné i v případě exportování souboru do jiných formátů. Automatické ukládání si aktivujeme následujícím postupem: 1. V nabídce Soubor vybereme položku Načasovat ukládání. 2. Následně zvolíme událost nebo časový interval pro realizaci automatického ukládání. 19

20 Kapitola druhá 3. Tlačítkem Další pak přejdeme k následujícímu kroku, v kterém si zvolíme formát ukládání. 4. Opět stiskneme tlačítko Další čímž přejdeme k poslednímu dialogu v nastavení této aktivity. V tomto dialogu vybereme stejně jako v případě manuálního uložení místo uložení, a zadáme název souboru. Datových typ bychom již v tomto případě měnit neměli, jelikož jsme ho nastavili v předchozím kroku. Opačnou operací k ukládání je otevírání souborů v prostředí Smart Notebook. Z hlediska otevírání souboru mějme na paměti, že otevíraní dvojklikem na daný datový soubor nemusí být zrovna ideálním postupem. Správnost této operace souvisí se správnou asociací datových formátů s konkrétními aplikacemi na úrovni operačního systému. Problému předejdeme vždy, pokud si nejprve spustíme aplikaci, v našem případě Smart Notebook, a následně využijeme příkaz Otevřít v nabídce Soubor, který nám dovolí vybrat si správný datový soubor Export z prostředí Smart Notebook Soubory s příponou NOTEBOOK můžete exportovat do řady datových formátu, což zvětší použitelnost námi již vytvořených výukových jednotek i v jiném prostředí než je interaktivní tabule. Funkci Export nalezneme v nabídce Soubor. Exportovat můžeme do následujících formátů: Formát HTML - webová stránka Formáty obrázků BMP, GIF, JPEG, PNG Formát PDF Formát běžných souborů interaktivní tabule (CFF) přenositelné na jiné typy interaktivních tabulí. Formát prezentace PowerPoint 20

21 Kapitola druhá Obrázek 18 Funkce exportu Import do prostředí Smart Notebook Funkce Importu, kterou taktéž nalezneme v nabídce Soubor umožňuje do prostředí Smart Notebooku přenést data z jiných aplikací. Asi nejoblíbenější bude přenos snímků prezentací z PowerPointu. Při přenosu dojde k nakopírování obsahu snímků, nedojde však k přenosu animací a přechodových metod. Postup při importu: 1. Otevřeme si nabídku Soubor, v které zvolíme položku Import. Touto operací dojde k zobrazení dialogu pro otevření souboru. 2. V dialogu pro otevření souboru vybereme datový formát, z něhož chceme provádět import a následně vyhledáme importovaný soubor. Vše dokončíme stiskem tlačítka Otevřít Obrázek 19 Import do prostředí Smart Notebook 21

22 Kapitola druhá Korespondenční úkol: A. Vytvoř si novou výukovou jednotku v prostředí Smart Notebook. B. Nastav si automatické ukládání této výukové jednotky v intervalu 5 minut na svůj USB disk, soubor si libovolně pojmenuj. C. Vytvoř si prezentaci v prostředí PowerPoint o 2 snímcích, na které umístíš jak text, tak obrázky, tabulky a graf. Proveď import do prostředí Smart Notebook a prověř míru kompatibility tohoto importu. Otázky k zamyšlení: 1. Co je asociace a na jaké úrovně je definována? 2. Jaké formáty jsou produktem Smart Notebook podporovány v oblasti importu a exportu? 3. Lze si rozšířit nabídku knihoven? Každý uživatel ICT techniky se občas ocitne v situaci, kdy má sebou datové soubory, ale nemá nástroj, kterými by se tyto soubory daly číst. Ne jinak se toto může přihodit i v případě výukových jednotek vytvořených v prostředí Smart Notebook. Jistým řešením těchto problému jsou tzv. cloudové aplikace. Jedná se o aplikace, které není potřeba instalovat a spouští se obvykle v prostředí internetového prohlížeče. I pro datový formát.notebook existuje taková aplikace, kterou naleznete na adrese Shrnutí Po prostudování této kapitole se student orientuje v prostředí aplikace Smart Notebook. Studen je schopen zakládat nové výukové jednotky, efektivně pracovat s datovými formáty a tím podpořit přenositelnost vytvářených výukových jednotek. Samostatná část je věnována problematice exportu a importů mezi formáty. 22

23 Kapitola třetí 3 Práce s objekty Cíl kapitoly V této kapitole si osvojíte základní techniky pro práci s objekty v prostředí Smart Notebook. Po prostudování kapitoly budete schopen tyto objekty vytvářet, konfigurovat jejich vlastnosti a následně celý tento koncept využívat při výuce. Klíčová slova Objekt, text, pero, obrazec, obrázek, vlastnosti. Jak již bylo v předchozím textu uvedeno, jsou základem výukových jednotek jednotlivé objekty. Vhodnou skladbou těchto základních stavebních bloků dosáhneme interaktivity a multimediality výukového obsahu. Mezi objekty využívané v prostředí Smart notebook můžeme zařadit digitální inkoust, tvary a obrazce, text, tabulky, obrázky, videa, audia a online zdroje. 3.1 Digitální inkoust Za digitální inkoust považujeme cokoliv, co je napsáno tzv. od ruky. Jedná se tedy o objekty, které jsme vytvořili pomocí popisovačů či prstu ruky. Psaní nebo kreslení digitálním inkoustem nám umožňuje rychle přidávat obsah do multimediálních a interaktivních prezentací, či doplňovat online zdroje nebo výstupy jiných aplikací. K dispozici máme pět typů popisovačů: Název popisovače Standardní Kaligrafické Barevná tužka Ikona Stručný popis Užití Umožňuje psaní digitálním inkoustem ve velkém množství barev a typů čar. Píše nebo kreslí digitálním inkoustem stejně, jako u typu Standardního pera, ale s čárami o různé síle. Tento nástroj simuluje pastelku či fix. Pomocí pera typu Standard můžeme pracovat s digitálním inkoustem, který po několika sekundách postupně zmizí Pero kaligrafického typu je užitečné pro výuku psaní rukou. Nástroj Kaligrafická pera je dostupný, pouze je-li váš počítač připojen k interaktivnímu produktu SMART BOARD. Pero typu Pastelka je spíše než pro psaní určeno pro uměleckou tvorbu, 23

24 Kapitola třetí Zvýrazňovač Simuluje klasické zvýrazňovače. jako je malování, vybarvování obrázků, a tak dále. Kreativní Vytváří objekty s různobarevnými čárami. Umožňuje vytvářet vlastní styly kreativního pera. Digitální inkoust mažeme s použitím gumy nebo gesta pro mazání. 3.2 Vkládání tvarů Tento panel nástrojů nám umožňuje vkládat kružnice, čtverce, trojúhelníky, pravidelné mnohoúhelníky a další geometrické tvary. U přidaného obrazce je možné upravit jeho vlastnosti. Postup při vytvoření tvaru můžeme shrnout do následujících bodů: 1. V panelu nástrojů si zvolíme ikonu tvary nebo mnohoúhelníky. Tímto krokem dojde k zobrazení dílčích panelů s nabídkou konkrétních obrazců. 2. Nyní si vybereme konkrétní tvar z dílčího panelu a klikneme na místo v pracovní ploše, kam chceme tento tvar umístit. 3. V posledním kroku upravíme velikost tvaru, jeho orientaci a další vlastnosti. Tvary můžeme také vytvářet pomocí nástroje automatické rozpoznávání tvarů. V tomto případě nakreslíme tvar od ruky a následně se Smart Notebook pokusí rozpoznat tento tvar a vyhladit jej do co nejčistší podoby. 24

25 Kapitola třetí Pro toto počínání si zvolíme jedno z typu per, které je označeno jako Pero rozpoznávání tvarů. Úkol k zamyšlení Obrázek 20 Rozpoznání tvarů Mezi geometrické obrazce a tvary řadíme také úsečky, přímky a oblouky. Na základě znalostí z předchozího textu nakreslete oblouk a rovnou čáru. Zamyslete se, které vlastnosti lze těmto objektům nastavit. 3.3 Práce s textem Zcela logickou a nepostradatelnou součástí většiny výukových jednotek je text. Text můžeme v prostředí SMART Notebook vytvářet jedním z následujících způsobů: Psaním textu na klávesnici připojeného počítače. Psaním textu s použitím softwarové klávesnice přímo na tabuli. Klávesnici si zobrazíme a přepneme pomocí tlačítka na nástrojové liště tabule. Jak v případě využití klasické klávesnice, tak v případě softwarové klávesnice máme k dispozici nástroje, které nám umožňují volit parametry písma, psát symboly a matematické či chemické formule. Psaním textu rukou nebo popisovačem a jeho následným převodem na strojem psaný text pomocí softwarové funkce rozpoznávání ručně psaného textu. V tomto případě napíšeme text pomocí standardního pera nebo ještě lépe pomocí kaligrafického pera. Následně si zvolíme nástroj černé šipky, na takto napsaný objekt klikneme a rozbalíme si nabídku. Ihned první položka umožňuje rozpoznání napsaného textu. 25

26 Kapitola třetí Obrázek 21 Rozpoznání textu 3.4 Vkládání obrázků, tabulek a videa Mimo vkládání již popsaných typů objektů můžeme do výukových jednotek tvořených v prostředí Smart Notebook vkládat tabulky a obrázky a řadu dalších objektů. Příkazy pro vložení těchto objektů nalezneme v nabídce Vložit. Proces vkládání tabulek a obrázků je shodný jaké u vkládání tohoto typu objektů do textových dokumentů nebo prezentací, nicméně věnujme pozornost vkládání videa do prostředí Smart Notebook. Pokud chceme vložit do výukové jednotky tvořené v Smart Notebook video, je potřeba použít formát FLV, který jediný tato prezentace podporuje pro přímé promítání v rámci výukové jednotky. Ostatní formáty je možné použít pouze jako připojené odkazy, které nebudou plně integrovány do naší výukové jednotky. Vložení videa na stránku výukové jednotky provedeme tak, že klikneme na nabídku Vložit a vybereme položku Videosoubor flash. Po klinutí na výše zmíněnou volbu se nám otevře klasický dialog pro otevření souboru. Prostřednictvím tohoto dialogu si nalistujeme příslušný soubor typu FLV, který otevřeme. Do prostředí stránky je vloženo video včetně flash přehrávače. Následně můžeme provést změnu rámce, v kterém video běží a případně upravit jeho další vlastnosti. Vložené video je ve spodní části vybaveno ovládacími prvky, které umožňují toto video zastavit, znovu spustit, ukončit. 26

27 Kapitola třetí Obrázek 22 Vložené video 3.5 Vložení cvičení lesson aktivity Nedílnou součástí Smart Notebooku je v současné době knihovna označená jako Lesson Activity Toolkit. Základním technologickým prostředím komponent z této knihovny jsou flashové aplikace, jejichž obsah si vyučující upraví vzhledem k tématu, jež pokrývá tvořená výuková jednotka. Tyto flashové aplikace mají charakter aktivit, her a kvízů vyžadujících přímou interakci žáka tabule. Obrázek 23 Kategorizovaná nabídka Lesson Activity Toolkit 27

28 Kapitola třetí Obrázek 24 Náhled nabízených flash komponent Flash aplikaci umístíme na příslušnou stránku tak, že ji přetáhneme z knihovny na příslušnou stránku výukové jednotky. Po tomto procesu dojde k spuštění vybrané flash aplikace. Následně můžeme přistoupit k její konfiguraci. Konfigurační možnosti jsou značně odlišné dle typu zvolené komponenty, nicméně některé základní rysy nalezneme na všech flash aplikacích. Základním krokem při práci s flashovými aplikacemi je přepínání mezi režimy práce. Prvním typem režimu je režim uživatelský nebo také běhový. Tento režim je implicitní a po vložení komponenty je zobrazen. Do druhého režimu, definičního, se dostaneme kliknutím na tlačítko Edit. Obrázek 25 Flash aplikace v běhovém režimu 28

29 Kapitola třetí Z hlediska obecných konfiguračních parametrů každé aktivity se můžeme zmínit o následujících položkách, které je možné konfigurovat. 1. Nastavení hesla. Tato volba slouží pro zabezpečení vstupu do konfigurace flash aplikace v režimu návrhu. Pokud chceme použít heslo, aktivujeme příslušný přepínač a zapíšeme heslo. 2. Druhým obecným parametrem je nastavení rychlosti animačních procesů aktivity. K dispozici je škála fast medium slow (rychle středně pomalu). 3. Třetím parametrem, který je dostupný u většiny aktivit, je zapnutí časovače timeru. Zvolíme-li tento přepínač, musí být aktivita žákem splněna v určitém časovém rámci. 4. Za čtvrtý, ne přímo parametr konfigurace lze považovat tlačítko REMOVE IMAGES. Spíše než o parametr jde o servisní funkci, která z aktivity vyřadí všechny vložené obrázky. Obrázek 26 Obecné konfigurační parametry Ostatní konfigurační parametry flash aplikací se odvíjejí od jejich vlastní konstrukce a korespondují s jejich chováním. Korespondenční úkol Do výukové jednotky na libovolné téma vlož flash aplikaci typu anagram pro alespoň 5 výrazů. V rámci nápovědy použij jak text, tak obrázek. Flash aplikaci si zabezpeč heslem proti její rekonfiguraci a využij časovače. Shrnutí Po prostudování této kapitoly se student orientuje v základních typech objektů, které jsou ve výukových jednotkách tvořených v prostředí Smart Notebook k dispozici. Student dovede tyto objekty efektivně využívat a pracovat s jejich specifickými vlastnostmi. 29

30 Kapitola čtvrtá 4 Vlastnosti objektů Cíl kapitoly V předchozí kapitole byly pospány jednotlivé typy objektů, které seskupujeme na stránkách výukových jednotek. Vlastnosti různých typů objektů jsou velmi podobné. V této kapitole se dozvíte, jaké vlastnosti můžete u jednotlivých objektů očekávat a naučíte se s těmito vlastnostmi pracovat. Klíčová slova Manipulace, skupina objektů, klonování, zamčení, odkaz, zvukový odkaz. Již jsme si v předešlém textu studijní opory popsali, že výběru konkrétního objektu dosáhneme tak, že na něj klikneme. Je nutné upozornit, že toto kliknutí, respektive dotek, musíme provést nástrojem černé šipky. Obrázek 27 vybraný objekt Takto vybraný objekt je orámován čerchovanou čarou a jsou zobrazeny tři důležité prvky. Zelená kulička slouží k otáčení objektu, šedá kulička pak ke změně jeho rozměrů a šipka v pravém horním rohu výběru dovoluje vstup do nabídky vlastností objektu. 30

31 Kapitola čtvrtá 4.1 Vytvoření skupiny objektů Obrázek 28 vybraný objekt s nabídkou V některých případech je nezbytné vytvořit z jednotlivých objektů skupinu, která umožňuje současně pracovat se všemi v ní seskupenými objekty. Po vytvoření skupiny můžeme vybrat, přesunout, otočit, změnit velikost nebo převrátit skupinu tak, jakoby se jednalo o jeden objekt. Pokud ale chcete pracovat jen s jedním objektem ve skupině, musíte nejprve zrušit seskupení objektů. Postup seskupení objektů: 1. Vybereme si všechny objekty, které chceme zařadit do skupiny. To provedeme tak, že za stisknuté klávesy CTRL postupně klikáme na objekty, které chceme vybrat. 2. U jednoho z objektů klikneme na šipku, která nám zobrazí nabídku příkazů. V této nabídce zvolíme volbu Seskupit, a podpoložku Seskupit objekty. Opačným procesem je rozpojení skupiny objektů na jednotlivé prvky této skupiny. Postup rozpojení je obdobný. Celá skupina se jeví jako jeden celek, který označíme kliknutím. Z nabídky příkazů pak zvolíme položku Seskupit a její podpoložku Rozpojit objekty. 4.2 Uzamčení objektu V případě tvorbě multimediální a interaktivní prezentace dříve nebo později narazíme na situaci, kdy budeme potřebovat objekt nebo skupinu objektů stabilizovat v dané pozici. K této stabilizaci slouží další položka nabídky příkazů objektu. Nabídka uzamčení objektu nám nabízí uzamčení objektu, uzamčení objektu s povolením přesunu, uzamčení objektu s povolením přesunu a otáčení a samozřejmě také odemčení objektu. 31

32 Kapitola čtvrtá 4.3 Klonování kopírování objektu Kopii objektu si můžeme vytvořit pomocí příkazu Klonovat v jeho nabídce. Potřebujeme-li vytvořit takovýchto kopií více, je k dispozici volba Nekonečný klonovač. Postup při klonování - kopírování objektu: 1. Označíme si kopírovaný objekt. 2. Následně vybereme z nabídky objektu Klonovat. Na stránce se zobrazí duplikovaný - kopírovaný objekt. Postup klonování objektu pomocí nekonečného klonovače: 1. Opět provedeme výběr objektu. 2. Nyní z nabídky objektu vybereme položku Nekonečný klonovač. 3. Znovu vybereme objekt. Namísto šipky nabídky objektu se zobrazí symbol nekonečna. 4. Přetažením objektu na jiné místo na stránce vzniká kopie tohoto objektu. 5. Krok č. 4 opakujeme tolikrát, kolikrát potřebujete vytvořit kopii objektu. 6. Po dokončení klonování vybereme původní objekt a stiskneme symbol nekonečna, čímž zrušíme výběr funkce Nekonečný klonovač. 4.4 Tvorba odkazu Libovolný objekt umístěný na stránce výukové jednotky se může stát zároveň odkazem. Tento odkaz ukazuje na webovou stránku, jinou stránku v souboru, soubor v počítači nebo na integrovanou přílohu výukové jednotky Integrované přílohy výukové jednotky Integrované přílohy výukové jednotky vytvářené v prostředí Smart notebook se stávají součástí souboru s příponou.notebook. Základní výhodou této integrace je zajištění dostupnosti zdroje, na který okazujeme v rámci výukové jednotky. Tento typ odkazu doplňuje ostatní typy odkazu, které jsou také použitelné, ale kladou zvýšené nároky na kázeň a systematickou práci s externími zdroji propojovanými do prostředí Smart notebook. Hlavní nevýhodou integrovaných příloh je zvětšování velikosti souboru vytvářené výukové jednotky. Vkládání provádíme na kartě přílohy pomocí tlačítka vložit. 32

33 Kapitola čtvrtá Obrázek 29 Vložení integrované přílohy Pokud chceme z kteréhokoliv objektu vytvořit odkaz, označíme si tento objekt. Následně klikneme na šipku, která nám zobrazí nabídku příkazů. V této nabídce, následně zvolíme položku odkaz. Je nám nabídnut dialog, v rámci kterého můžeme odkazovat na integrované přílohy, můžeme zadávat URL adresy, adresy jiných stránky výukové jednotky a adresy externích souborů. Jako odkaz pak může fungovat rohová ikona objektu nebo celý objekt. Tuto volbu si nastavíme během vytváření odkazu, což je zachyceno na následujícím obrázku. Obrázek 30 Tvorba odkazu na integrovanou přílohu 33

34 Kapitola čtvrtá Úkoly k textu Do výukové jednotky, se kterou pracujete, umístěte na vhodné místo a k vhodnému objektu následující odkazy: Online odkaz na vnější informační zdroj pomocí vepsání nebo zkopírování platné URL adresy. Odkaz na soubor s pracovním listem, který bude nahrán jako integrovaná příloha výukové jednotky. 4.5 Integrace audia K jakémukoli objektu můžeme připojit zvuk. Proces připojení zvuku k objektu provedeme s již připraveným zvukový souborem nebo si tento soubor pořídíme formou nahrávku přímo v prostředí Smart Notebook s využitím mikrofonu. Tento zvuk můžete během výuky přehrávat stiskem ikony v rohu objektu nebo stiskem samotného celého objektu. Prostředí Smart Notebook podporuje především zvukový formát MP3. Chceme-li docílit podpory dalších zvukových formátů, je nutné nainstalovat příslušné kodeky. Postup přidání zvukového souboru k objektu: 1. Vybereme příslušný objekt. U tohoto objektu opět klikneme na šipku, která nám zobrazí nabídku příkazů. 2. Z této nabídky vybereme Zvuk. Prostřednictvím klasického dialogového okna pro otevírání souboru vybereme příslušný zvukový soubor, nebo si spustíme záznam zvuku prostřednictvím mikrofonu, je-li tento k sestavě připojen. 3. Pokud chceme spouštět přehrávání zvukového souboru stiskem ikony v levém dolním rohu objektu, vyberte položku Rohová ikona. Chceme-li přehrávání zvuku spouštět kliknutím na objekt, vybereme Objekt. Proces dokončíme stiskem položky Připojit zvuk. 34

35 Kapitola čtvrtá Obrázek 31 Připojení zvuku Shrnutí Po prostudování této kapitoly je student vybaven dovednostmi a znalostmi, které mu umožňuji efektivně pracovat se základními vlastnostmi objektů. Zejména došlo k získání dovednosti v oblasti tvorby odkazů na externí a integrované zdroje a propojování zvukových souborů s objekty výukové jednotky včetně jejich pořízení. 35

36 Citovaná a doporučená literatura Citovaná a doporučená literatura Citovaná literatura SMOLKA, Pavel. Základy práce s interaktivní tabulí. první. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, SMOLKA, Pavel. Pokročilé techniky práce s interaktivní tabulí s důrazem na interaktivní komponentu. první. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, SMARTTECH. SMART education [online]. [cit ]. Dostupné z: Doporučená literatura Dostál, J. Interaktivní tabule ve výuce. Journal of Technology and Information Education (on-line). 2009, Olomouc - EU, Univerzita Palackého, Ročník 1, Číslo 3, s ISSN X (print). ISSN (on-line). Časopis Interaktivní tabule Časopis o interaktivních tabulích, interaktivních učebnících, počítačích ve vzdělávání, výukovém software a počítačových vzdělávacích hrách. (on-line). [WOLVERHAMPTON], [autor Diana Bannisterová and Learning Technologies team - University of. Jak nejlépe využít interaktivní tabuli. Praha: Dům zahraničních služeb, ISBN

37 Rejstřík Rejstřík audio, 34 Dataprojektor, 7 Datové formáty, 19 Digitální inkoust, 23 Digitální popisovač, 9 Export, 20 flashové aplikace, 27 Galerie, 19 gesta, 12 Import, 21 Integrované přílohy, 32 Kalibrace, 15 Klonování, 32 Lišta nástrojů, 10 multidotyk, 12 objekt, 23 odkaz, 32 Panel nabídek, 18 Panel nástrojů, 18 Pás karet, 18 Pero rozpoznávání tvarů, 25 počet kalibračních bodů, 15 pořadač stránek, 18 Přílohy, 19 režim definice, 28 rozpoznávání ručně psaného textu, 25 skupina objektů, 31 Smart Notebook, 17 Smart Responze, 8 softwarové klávesnice, 11 Uložení, 19 Uzamčení objektu, 31 uživatelský režim, 28 video, 26 Vizualizéry, 8 Vlastnosti, 19 Vlastnosti objektů, 30 37

38 Seznam obrázků Seznam obrázků a ilustrací Obrázek 1 Projekční vzdálenosti projektorů... 8 Obrázek 2 Popis interaktivní tabule... 9 Obrázek 3 Ikona obslužného software Smart Board v oznamovací oblasti Obrázek 4 Lišta nástrojů Obrázek 5 Tlačítka na nástrojové liště interaktivní tabule Obrázek 6 Softwarová klávesnice Smart Board Obrázek 7 Výběr objektu Obrázek 8 Dvojklik pomocí gesta Obrázek 9 Realizace dvojkliku gestem Obrázek 10 Přesun objektu gestem Obrázek 11 Gesta pro změnu velikosti objektu Obrázek 12 Gesta pro rotaci objektu Obrázek 13 Gesta pro listování stránkami I Obrázek 14 Gesta pro listování stránkami II Obrázek 15 Kalibrace interaktivní tabule Obrázek 16 Prostředí Smart Notebook Obrázek 17 Zobrazení plného panelu nástrojů Obrázek 18 Funkce exportu Obrázek 19 Import do prostředí Smart Notebook Obrázek 20 Rozpoznání tvarů Obrázek 21 Rozpoznání textu Obrázek 22 Vložené video Obrázek 23 Kategorizovaná nabídka Lesson Activity Toolkit Obrázek 24 Náhled nabízených flash komponent Obrázek 25 Flash aplikace v běhovém režimu Obrázek 26 Obecné konfigurační parametry Obrázek 27 vybraný objekt Obrázek 28 vybraný objekt s nabídkou Obrázek 29 Vložení integrované přílohy

39 Seznam obrázků Obrázek 30 Tvorba odkazu na integrovanou přílohu Obrázek 31 Připojení zvuku

Výukový materiál pro projekt Perspektiva 2010. S interaktivní tabulí SmartBoard krok za krokem

Výukový materiál pro projekt Perspektiva 2010. S interaktivní tabulí SmartBoard krok za krokem Výukový materiál pro projekt Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 S interaktivní tabulí SmartBoard krok za krokem (Metodická příručka pro práci s interaktivní tabulí SmartBoard) Martina Veřmiřovská,

Více

Interaktivní tabule pokročilé druhy interaktivních cvičení a internetové zdroje pro výuku

Interaktivní tabule pokročilé druhy interaktivních cvičení a internetové zdroje pro výuku Název projektu: ICT jako nástroj inovace výuky Reg. č. projetku: CZ.1.07/1.3.00/51.0040 Interaktivní tabule pokročilé druhy interaktivních cvičení a internetové zdroje pro výuku Autor: Ing. Zdeněk Peichl

Více

Office 2013. podrobný průvodce. Tomáš Šimek

Office 2013. podrobný průvodce. Tomáš Šimek Office 2013 podrobný průvodce Tomáš Šimek Seznámení se společnými postupy při práci s dokumenty Office Popis základních a pokročilejších postupů při práci s Wordem, Excelem, PowerPointem a OneNote Možnosti

Více

Návod na použití prezentační techniky

Návod na použití prezentační techniky Laboratorní centrum Fakulty technologické Návod na použití prezentační techniky Střední posluchárna č. 113 Před použitím prezentační techniky pročtěte tento návod ApS Brno s.r.o., divize projekční techniky

Více

UZ modul VVISION poslední změna 1. 3. 2013

UZ modul VVISION poslední změna 1. 3. 2013 UZ modul VVISION poslední změna 1. 3. 2013 Obsah 1 Základní popis... - 2-1.1 Popis aplikace... - 2-1.2 Zdroje obrazových dat... - 2-1.3 Uložení dat... - 2-1.4 Funkcionalita... - 2-1.4.1 Základní soubor

Více

Rámcový manuál pro práci s programem TopoL pro Windows

Rámcový manuál pro práci s programem TopoL pro Windows Rámcový manuál pro práci s programem TopoL pro Windows Příkazy v nabídce Předmět Volba rastru rychlá klávesa F4 Příkaz otevře vybraný rastr; tj. zobrazí ho v předmětu zájmu. Po vyvolání příkazu se objeví

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA.

Více

Naučit se, jak co nejsnadněji přejít od verze TopoLu pro Windows k verzi TopoL xt. Cílem není vysvětlení všech možností programu.

Naučit se, jak co nejsnadněji přejít od verze TopoLu pro Windows k verzi TopoL xt. Cílem není vysvětlení všech možností programu. Školení programu TopoL xt Přechod na TopoL xt z programu TopoL pro Windows Cíl: Obsah: Naučit se, jak co nejsnadněji přejít od verze TopoLu pro Windows k verzi TopoL xt. Cílem není vysvětlení všech možností

Více

MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress

MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress www.webdevel.cz Webdevel s.r.o. IČ 285 97 192 DIČ CZ28597192 W www.webdevel.cz E info@webdevel.cz Ostrava Obránců míru 863/7 703 00 Ostrava Vítkovice M 603

Více

DUM 01 téma: Úvod do PowerPointu

DUM 01 téma: Úvod do PowerPointu DUM 01 téma: Úvod do PowerPointu ze sady: 03 tematický okruh sady: Tvorba multimediální ze šablony: 09 počítačová grafika určeno pro: 1-4. ročník vzdělávací obor: vzdělávací oblast: číslo projektu: anotace:

Více

ebeam Projection (Interactive) dodatek k ebeam Complete

ebeam Projection (Interactive) dodatek k ebeam Complete Návod k obsluze ebeam Projection (Interactive) dodatek k ebeam Complete Návod k obsluze systému ebeam Projection / ebeam Interactive Úvod Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k nákupu systému ebeam Projection,

Více

Metodika pro učitele

Metodika pro učitele Metodika pro učitele Tvorba prezentace v aplikaci PowerPoint 2010 PowerPoint je program, který umožňuje navrhnout, kvalitně graficky a esteticky ztvárnit a následně spustit a předvést prezentaci. Celý

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Po nastudování této kapitoly byste měli být schopni:

Po nastudování této kapitoly byste měli být schopni: 4 Tvorba prezentací Cíl kapitoly Po nastudování této kapitoly byste měli být schopni: vytvořit jednoduchou prezentaci v Microsoft PowerPoint 2010, vkládat nové snímky, měnit návrh, rozvržení a přechody

Více

SMART Ink. Operační systém Mac OS X. Uživatelská příručka

SMART Ink. Operační systém Mac OS X. Uživatelská příručka SMART Ink Operační systém Mac OS X Uživatelská příručka Reistrace produktu Jestliže si zareistrujete produkt SMART, budeme vás upozorňovat na nové funkce a uprade softwaru. Zareistrujte se online na adrese

Více

MS PowerPoint 2010. Každá prezentace by se měla skládat ze tří klíčových částí: 1. Obsah

MS PowerPoint 2010. Každá prezentace by se měla skládat ze tří klíčových částí: 1. Obsah MS PowerPoint 2010 PowerPoint je vcelku jednoduchá aplikace na tvorbu prezentací, v které lze použít mnoho postupů z Wordu - formátování textu je téměř identické, PowerPoint ale nabízí uživatelsky příjemnější

Více

Tento počítač. 1 Seznámení s programem. 2 Spuštění programu. Adresářové operace Popis programu Tento počítač, podstata adresářových operací.

Tento počítač. 1 Seznámení s programem. 2 Spuštění programu. Adresářové operace Popis programu Tento počítač, podstata adresářových operací. Tento počítač 1 Seznámení s programem Tento počítač je program integrovaný ve Windows, který slouží ke správě souborů a složek na discích, tedy k provádění adresářových operací. Najdeme ho v nabídce START

Více

TVORBA VÝROBNÍ DOKUMENTACE

TVORBA VÝROBNÍ DOKUMENTACE Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní TVORBA VÝROBNÍ DOKUMENTACE Učební text předmětu Výrobní dokumentace v systému CAD Dr. Ing. Jaroslav Melecký Ostrava 2011 Tyto studijní materiály

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Špionážní tužka s HD kamerou Manual. (typ - propiska)

Špionážní tužka s HD kamerou Manual. (typ - propiska) Špionážní tužka s HD kamerou Manual (typ - propiska) Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Obsah návodu PŘEČTĚTE SI LASKAVĚ TENTO NÁVOD K POUŽITÍ PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

Více

ÚVOD 3 SEZNÁMENÍ SE SYSTÉMEM 4

ÚVOD 3 SEZNÁMENÍ SE SYSTÉMEM 4 ÚVOD 3 SEZNÁMENÍ SE SYSTÉMEM 4 JEDNODUCHÉ PŘIHLÁŠENÍ 4 ADMINISTRAČNÍ PROSTŘEDÍ 5 PŘEPÍNÁNÍ JAZYKOVÉ VERZE 5 POLOŽKY HORNÍHO MENU 5 DOPLŇKOVÉ POLOŽKY MENU: 6 STROM SE STRÁNKAMI, RUBRIKAMI A ČLÁNKY 7 TITULNÍ

Více

VYTVÁŘENÍ OBSAHU KURZŮ

VYTVÁŘENÍ OBSAHU KURZŮ VYTVÁŘENÍ OBSAHU KURZŮ Mgr. Hana Rohrová Mgr. Linda Huzlíková Ing. Martina Husáková Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

LuxRiot uživatelský manuál verze 1.6.12. Uživatelský manuál Verze 1.6.12. -1-2008, Stasa s.r.o.,pokorného 14, 190 00, PRAHA

LuxRiot uživatelský manuál verze 1.6.12. Uživatelský manuál Verze 1.6.12. -1-2008, Stasa s.r.o.,pokorného 14, 190 00, PRAHA Uživatelský manuál Verze 1.6.12-1- 2008, Stasa s.r.o.,pokorného 14, 190 00, PRAHA LuxRiot je softwarový balík, určený pro sledování a ukládání dat z kamer. Umožňuje přijímat data z IP kamer a video serverů

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace

Více

v posluchárně CH1 Návod k obsluze ovládacího panelu EXTRON MLC226

v posluchárně CH1 Návod k obsluze ovládacího panelu EXTRON MLC226 Návod k obsluze ovládacího panelu EXTRON MLC226 v posluchárně CH1 Při ovládání není nutné dlouze držet jednotlivá ovládací tlačítka, ale postačí krátký stisk. Pouze u regulace hlasitosti je přímá úměra

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v

Více

Obsah balení. Popis jednotky. 1 Čtečka E-Book (hl. jednotka) 2 Kožené pouzdro 3 Sluchátka 4 USB kabel 5 Průvodce rychlým startem 6 Záruční list

Obsah balení. Popis jednotky. 1 Čtečka E-Book (hl. jednotka) 2 Kožené pouzdro 3 Sluchátka 4 USB kabel 5 Průvodce rychlým startem 6 Záruční list CZ Průvodce rychlým startem Obsah balení 1 Čtečka E-Book (hl. jednotka) 2 Kožené pouzdro 3 Sluchátka 4 USB kabel 5 Průvodce rychlým startem 6 Záruční list Popis jednotky 1 2 3 4 14 8 5 6 7 9 10 12 11 13

Více

Metodika práce se SMART vizualizérem s tipy a triky ve SMART Notebooku 11 pro vzdělávací praxi se žáky se SVP Autor: Mgr.

Metodika práce se SMART vizualizérem s tipy a triky ve SMART Notebooku 11 pro vzdělávací praxi se žáky se SVP Autor: Mgr. Metodika práce se SMART vizualizérem s tipy a triky ve SMART Notebooku 11 pro vzdělávací praxi se žáky se SVP 1 Autor: Mgr. Jana Hřibovská ZŠ a MŠ, Chomutov, 17. listopadu 4728 1. Úvod 3 2. SMART vizualizér

Více

František Hudek. květen 2013. 6. - 7. ročník. Práce s aplikací Malování

František Hudek. květen 2013. 6. - 7. ročník. Práce s aplikací Malování VY_32_INOVACE_FH14_WIN Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace František Hudek květen 2013

Více

CAD Studio. Vypracoval: Ing. Lukáš Hrubý lukas.hruby@cadstudio.cz. Strana 1 (celkem 11)

CAD Studio. Vypracoval: Ing. Lukáš Hrubý lukas.hruby@cadstudio.cz. Strana 1 (celkem 11) Autodesk Inventor Subscription Advantage Pack CZ Vypracoval: Ing. Lukáš Hrubý lukas.hruby@cadstudio.cz Strana 1 (celkem 11) 1 Modelování součástí a sestav 1.1 Pohyb rovin v řezu v pohledech Tato možnost

Více

Smart PSS dohledový systém

Smart PSS dohledový systém Smart PSS dohledový systém Uživatelský manuál OBSAH Spuštění...3 Obecné nastavení...4 Účty...5 Přidat uživatele...5 Úprava a vymazání uživatele...6 Správce zařízení...7 Přidat zařízení...7 Nastavení parametrů...9

Více

MODELOVÁNÍ V INVENTORU CV

MODELOVÁNÍ V INVENTORU CV Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní MODELOVÁNÍ V INVENTORU CV Návody do cvičení předmětu Grafické systémy II Oldřich Učeň Martin Janečka Ostrava 2011 Tyto studijní materiály

Více

Návod na obsluhu přednáškového sálu: přednáškový sál s počítačem, dotykovým panelem, přípojným místem a ozvučením Spuštění systému

Návod na obsluhu přednáškového sálu: přednáškový sál s počítačem, dotykovým panelem, přípojným místem a ozvučením Spuštění systému Návod na obsluhu přednáškového sálu: přednáškový sál s počítačem, dotykovým panelem, přípojným místem a ozvučením Spuštění systému Přednáškový sál aktivujete přiložením autorizované karty ke čtečce umístěné

Více

MAPOVÉ OKNO GSWEB. Nápověda. Pohyb v mapovém okně Výběr v mapovém okně. Panel Ovládání Panel Vrstvy. Tisk Přehledová mapa Redlining Přihlásit jako

MAPOVÉ OKNO GSWEB. Nápověda. Pohyb v mapovém okně Výběr v mapovém okně. Panel Ovládání Panel Vrstvy. Tisk Přehledová mapa Redlining Přihlásit jako GSWEB Nápověda 1. Mapové okno Pohyb v mapovém okně Výběr v mapovém okně 2. Ovládací panel a panel vrstev Panel Ovládání Panel Vrstvy 3. GSWeb - roletové menu Tisk Přehledová mapa Redlining Přihlásit jako

Více

Přechod z Google Apps na Office 365 pro firmy

Přechod z Google Apps na Office 365 pro firmy Přechod z Google Apps na Office 365 pro firmy Udělejte ten krok Office 365 pro firmy vypadá jinak než Google Apps. Po přihlášení se vám ukáže tato obrazovka. Po několika prvních týdnech se po přihlášení

Více

Standardně máme zapnutý panel nástrojů Formátování a Standardní.

Standardně máme zapnutý panel nástrojů Formátování a Standardní. Zapnutí a vypnutí panelů nástrojů Standardně máme zapnutý panel nástrojů Formátování a Standardní. Úkol: Vyzkoušejte si zapnout a vypnout všechny panely nástrojů. Nechte zapnutý panely nástrojů Formátování

Více

MANUÁL MOBILNÍ APLIKACE GOLEM PRO OPERAČNÍ SYSTÉM ANDROID 4.X A VYŠŠÍ

MANUÁL MOBILNÍ APLIKACE GOLEM PRO OPERAČNÍ SYSTÉM ANDROID 4.X A VYŠŠÍ MANUÁL MOBILNÍ APLIKACE GOLEM PRO OPERAČNÍ SYSTÉM ANDROID 4.X A VYŠŠÍ 1 OBSAH 1.Popis... 3 2.Ovládání aplikace...3 3.Základní pojmy... 3 3.1.Karta...3 3.2.Čtečka...3 3.3.Skupina...3 3.4.Kalendář...3 3.5.Volný

Více

Základy práce s programem pro interaktivní tabuli SMART notebook

Základy práce s programem pro interaktivní tabuli SMART notebook ZŠ praktická a ZŠ speciální Chodov, okres Sokolov, příspěvková organizace Základy práce s programem pro interaktivní tabuli SMART notebook Metodický materiál k základnímu školení Materiál vznikl v rámci

Více

Fotogalerie pro redakční systém Marwel Obscura v. 2.0

Fotogalerie pro redakční systém Marwel Obscura v. 2.0 Fotogalerie pro redakční systém Marwel Obscura v. 2.0 postupy a doporučení pro práci redaktorů verze manuálu: 1.1 QCM, s. r. o., březen 2011 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705 Obsah

Více

Uživatelský manuál. (cz) Tablet S7.1

Uživatelský manuál. (cz) Tablet S7.1 (cz) Tablet S7.1 Uživatelský manuál Děkujeme, že jste si zakoupili Tablet PC. Tento manuál Vám představí funkce tohoto zařízení, kterým je potřeba věnovat pozornost. Prosím, přečtěte si tento manuál řádně

Více

Stručný manuál k ovládání programu STATISTICA. Mgr. Petra Beranová Ing. Miloš Uldrich

Stručný manuál k ovládání programu STATISTICA. Mgr. Petra Beranová Ing. Miloš Uldrich Stručný manuál k ovládání programu STATISTICA Mgr. Petra Beranová Ing. Miloš Uldrich Copyright StatSoft CR s.r.o. 2011 StatSoft CR s.r.o. Ringhofferova 115/1 155 21 Praha 5 Zličín tel.: +420 233 325 006

Více

Uživatelský manuál Radekce-Online.cz

Uživatelský manuál Radekce-Online.cz Uživatelský manuál Radekce-Online.cz (revize 06/2011) V prvním kroku třeba vstoupit do administrace na adrese www.redakce-online.cz kterou naleznete na záložce Administrace / Vstup do Administrace, pro

Více

Střední škola informačních technologií a sociální péče, Brno, Purkyňova 97. Vybrané části Excelu. Ing. Petr Adamec

Střední škola informačních technologií a sociální péče, Brno, Purkyňova 97. Vybrané části Excelu. Ing. Petr Adamec INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Střední škola informačních technologií a sociální péče, Brno, Purkyňova 97 Vybrané části Excelu Ing. Petr Adamec Brno 2010 Cílem předmětu je seznámení se s programem Excel

Více

Další servery s elektronickým obsahem

Další servery s elektronickým obsahem Právní upozornění Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele.

Více

Technologie počítačových sítí 5. cvičení

Technologie počítačových sítí 5. cvičení Technologie počítačových sítí 5. cvičení Obsah jedenáctého cvičení Active Directory Active Directory Rekonfigurace síťového rozhraní pro použití v nadřazené doméně - Vyvolání panelu Síťové připojení -

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL pro aplikaci ihc-mirf

INSTALAČNÍ MANUÁL pro aplikaci ihc-mirf INSTALAČNÍ MANUÁL pro aplikaci ihc-mirf /apps Obsah Úvod 3 Instalace aplikace do mobilního telefonu s IOS 3 Nastavení 4 Ovládání 10 Úvod Aplikace ihc-mirf (pro mobilní telefony s IOS) jsou určeny k pohodlnému

Více

Interaktivní mapy ÚAP Uživatelská příručka

Interaktivní mapy ÚAP Uživatelská příručka Interaktivní mapy ÚAP Uživatelská příručka Verze: 1.0 Podpora: GEOREAL spol. s r.o. http://www.georeal.cz email: podpora@georeal.cz Hot-line: 373 733 456 Běhové prostředí: Microsoft Internet Explorer,

Více

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113 NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113 EDERA Group a. s. tel.: 775 212 034 e-mail: porucha@edera.cz web: www.edera.cz Vážení klienti, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb

Více

Úvod do počítačové grafiky

Úvod do počítačové grafiky Úvod do počítačové grafiky Zpracoval: ing. Jaroslav Chlubný Počítačová grafika Počítačová grafika a digitální fotografie zaujímá v současnosti stále významnější místo v našem životě. Uveďme si jen několik

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka OM-Link Uživatelská příručka Verze: 2.1 Prosinec 2006 Copyright 2005, 2006 ORBIT MERRET, s r.o. I Nápověda k programu OM-Link Obsah Část I Úvod 3 Část II Základní pojmy a informace 3 1 Připojení... 3 2

Více

CS WAVE Virtuální pracovní stůl svařování Malá verze Manuál uživatele

CS WAVE Virtuální pracovní stůl svařování Malá verze Manuál uživatele CS WAVE Virtuální pracovní stůl svařování Malá verze Manuál uživatele Version 4.0 14/04/2010 1 Tato příručka slouží všem uživatelům bez ohledu na jejich pracovní pozici a popisuje funkce, které poskytuje

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná ve Spojených státech.

Více

Petr Vybíral 10.10. 2015

Petr Vybíral 10.10. 2015 Petr Vybíral 10.10. 2015 DIDAKTICKÉ TECHNOLOGIE 1 SYLABUS PŘEDMĚTU 1.Didaktické technika 2.Média používaná ve výukovém procesu 3.E-learning 4.IS MU(osobní administrativa - Zápis předmětů, známky, rozvrh,

Více

TECHNICKÉ PREZENTACE

TECHNICKÉ PREZENTACE VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STROJNÍ TECHNICKÉ PREZENTACE Tvorba animací v rámci prezentace Ing. Pavel Smutný, Ph.D. Ostrava 2013 Ing. Pavel Smutný, Ph.D. Vysoká škola báňská

Více

Uživatelský manuál. A3600 DL ( Data Download)

Uživatelský manuál. A3600 DL ( Data Download) Uživatelský manuál A3600 DL ( Data Download) Aplikace : Jednoduchý program pro přenášení dat z on line monitorovacího systému A3600 Export měřených statických dat do souboru Zobrazení grafů naměřených

Více

TVORBA VÝROBNÍ DOKUMENTACE CV

TVORBA VÝROBNÍ DOKUMENTACE CV Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní TVORBA VÝROBNÍ DOKUMENTACE CV Návody do cvičení předmětu Výrobní dokumentace v systému CAD Dr. Ing. Jaroslav Melecký Ostrava 2011 Tyto studijní

Více

Příručka k programu Wkasa Obchodní verze

Příručka k programu Wkasa Obchodní verze Příručka k programu Wkasa Obchodní verze Obsah : I. Instalace...3 1. Instalace...3 II. Objednávka ostré verze, licence...7 III. Příručka obsluhy...9 1. Spouštění programu, přihlášení...9 2. Základní prodej...9

Více

Na základě Business Targets autora Simona Greenalla, vydaných nakladatelstvím Macmillan Heinemann English Language Teaching (Oxford).

Na základě Business Targets autora Simona Greenalla, vydaných nakladatelstvím Macmillan Heinemann English Language Teaching (Oxford). LANGMaster International, s.r.o. Branická 107, 147 00 Praha 4 Česká republika Tel.: +420 244 460 807, +420 736 623 459 Fax: +420 244 463 411 e-mail: info@langmaster.cz http://www.langmaster.cz Na základě

Více

VYTVÁŘENÍ A POUŽITÍ VZDĚLÁVACÍCH MODULŮ

VYTVÁŘENÍ A POUŽITÍ VZDĚLÁVACÍCH MODULŮ VYTVÁŘENÍ A POUŽITÍ VZDĚLÁVACÍCH MODULŮ Mgr. Hana Rohrová Ing. Miroslava Mourková Ing. Martina Husáková Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové Projekt je spolufinancován Evropským

Více

Uživatelský manuál na obsluhu mobilní aplikace CMOB

Uživatelský manuál na obsluhu mobilní aplikace CMOB Uživatelský manuál na obsluhu mobilní aplikace CMOB 1 Obsah 1. Popis aplikace... 3 2. Instalace aplikace na zařízení... 3 3. První spuštění aplikace... 3 4. Úvodní obrazovka aplikace... 3 5. Sekce kamer...

Více

PŘEVODNÍK SNÍMAČE SIL NA USB PRO ZOBRAZENÍ V PC DSCUSB. KRÁTKÁ PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A KONFIGURACI Revize červenec 2014

PŘEVODNÍK SNÍMAČE SIL NA USB PRO ZOBRAZENÍ V PC DSCUSB. KRÁTKÁ PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A KONFIGURACI Revize červenec 2014 PŘEVODNÍK SNÍMAČE SIL NA USB PRO ZOBRAZENÍ V PC DSCUSB KRÁTKÁ PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A KONFIGURACI Revize červenec spol. s.r.o. Ostrovačice OBSAH 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE... 2 1.1 Parametry převodníku DSCUSB...

Více

Příručka k programu Wkasa Restaurační verze

Příručka k programu Wkasa Restaurační verze Příručka k programu Wkasa Restaurační verze Obsah : I. Instalace...3 1. Instalace...3 II. Objednávka ostré verze, licence...7 III. Příručka obsluhy...9 1. Spouštění programu, přihlášení...9 2. Základní

Více

Plně hybridní videorekordér

Plně hybridní videorekordér IWH3216 instalační manuál Plně hybridní videorekordér IWH3216 Touch II Instalační manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba

Více

VAR-NET INTEGRAL Manuál správce VNI 5.1 VAR-NET INTEGRAL. verze 0.2. Manuál správce VNI 5.1

VAR-NET INTEGRAL Manuál správce VNI 5.1 VAR-NET INTEGRAL. verze 0.2. Manuál správce VNI 5.1 Manuál správce VNI 5.1 verze 0.2 Manuál správce VNI 5.1 VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 655 (pracovní doba 7:30 15:00) www.variant.cz isb@variant.cz

Více

Josef Pecinovský PowerPoint 2007

Josef Pecinovský PowerPoint 2007 Josef Pecinovský PowerPoint 2007 Jak na PowerPoint 2007 v rekordním čase Josef Pecinovský Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 jako svou 3054. publikaci Odpovědný redaktor Karel Samohýl

Více

SMART Notebook v.10 PRO PEDAGOGY - orientace v programu

SMART Notebook v.10 PRO PEDAGOGY - orientace v programu SMART Notebook v.10 PRO PEDAGOGY - orientace v programu Mgr. Magda Sováková ESF PROJEKT OP VK ČÍSLO PROJEKTU CZ.1.07/1.1.07/11.0047 EFEKTIVNÍ VYUŽÍVÁNÍ ICT VE VÝUCE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH A ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ

Více

RC-300. U ivatelská pøíruèka. Instalaèní firma: Servisní telefon: Datum Počet stran Číslo dokumentu 11/2003 6 PU-RC-3-01-C

RC-300. U ivatelská pøíruèka. Instalaèní firma: Servisní telefon: Datum Počet stran Číslo dokumentu 11/2003 6 PU-RC-3-01-C RC-300 U ivatelská pøíruèka Instalaèní firma: Servisní telefon: Datum Počet stran Číslo dokumentu 11/2003 6 PU-RC-3-01-C 2 RC-300 1. Bezpečnostní pokyny 1.1 Účel příručky Tato příručka je určena pro koncového

Více

Word 2013. podrobný průvodce. Tomáš Šimek

Word 2013. podrobný průvodce. Tomáš Šimek Word 2013 podrobný průvodce Tomáš Šimek Přehled funkcí a vlastností nejnovější verze textového editoru Word Jak psát na počítači správně, úpravy a formátování textu a stránky Zpracování dalších objektů

Více

NOVÁ VERZE OBD A JEJÍ VYUŽÍVÁNÍ Ing. Martina Valášková

NOVÁ VERZE OBD A JEJÍ VYUŽÍVÁNÍ Ing. Martina Valášková NOVÁ VERZE OBD A JEJÍ VYUŽÍVÁNÍ Ing. Martina Valášková studijní materiál ke kurzu Odborné publikování, citační etika a autorské právo s podporou ICT Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec

Více

TouchGuard Online pochůzkový systém

TouchGuard Online pochůzkový systém TouchGuard Online pochůzkový systém Uživatelský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz

Více

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003 NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003 EDERA Group a. s. tel.: 775 212 034 e-mail: porucha@edera.cz web: www.edera.cz Vážení klienti, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ Pozadí snímku Pozadí snímku můžeme nastavit všem snímkům stejné nebo můžeme volit pro jednotlivé snímky různé pozadí. Máme několik možností: Pozadí snímku

Více

Uživatelská příručka. BlackBerry 8700 Smartphone

Uživatelská příručka. BlackBerry 8700 Smartphone Uživatelská příručka BlackBerry 8700 Smartphone SWD-280428-0212105034-010 Obsah Základní informace o řadě BlackBerry...9 Přepínání aplikací...9 Přiřazení aplikace tlačítku Komfort...9 Nastavení informací

Více

FTC08 instalační manuál k dotykovému panelu systému Foxys

FTC08 instalační manuál k dotykovému panelu systému Foxys FTC08 instalační manuál k dotykovému panelu systému Foxys Foxtron spol. s r.o. Jeseniova 1522/53 130 00 Praha 3 tel/fax: +420 274 772 527 E-mail: info@foxtron.cz www: http://www.foxtron.cz Verze dokumentu

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

HD satelitní přijímač Optimum SLOTH Classic

HD satelitní přijímač Optimum SLOTH Classic HD satelitní přijímač Optimum SLOTH Classic recenze přijímače strana 1/27 Obsah: Představení přijímače... 4 Balení... 4 Přijímač... 5 Přední strana přijímače... 5 Zadní strana přijímače... 6 Dálkové ovládání...

Více

OBSAH. ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5. INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace...

OBSAH. ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5. INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace... OBSAH ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5 INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace...6 SPUŠTĚNÍ ADVANCE CADU...7 UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ ADVANCE

Více

Obsah. Obsah. Úvod... 15. 1. Spuštění programu... 17. 2. Pracovní prostředí... 19. 3. Vytvoření a otevření dokumentu... 21. 4. Kreslení objektů...

Obsah. Obsah. Úvod... 15. 1. Spuštění programu... 17. 2. Pracovní prostředí... 19. 3. Vytvoření a otevření dokumentu... 21. 4. Kreslení objektů... CORELDRAW 12 5 Úvod... 15 1. Spuštění programu... 17 1.1 Obnovení výchozích hodnot...17 2. Pracovní prostředí... 19 3. Vytvoření a otevření dokumentu... 21 3.1 Vytvoření nového dokumentu...21 3.2 Otevření

Více

BEZDRÁTOVÉ PROPOJENÍ ROZHRANÍ LABQUEST 2

BEZDRÁTOVÉ PROPOJENÍ ROZHRANÍ LABQUEST 2 BEZDRÁTOVÉ PROPOJENÍ ROZHRANÍ LABQUEST 2 A PROGRAMU LOGGER PRO S PŘENOSNÝMI ZAŘÍZENÍMI Obsah 1 WiFi připojení LabQuestu 2 1.1 Připojení k již existující bezdrátové síti 1.2 Vytvoření ad-hoc bezdrátové

Více

Univerzita Palackého v Olomouci. Služby spojené s Active Directory

Univerzita Palackého v Olomouci. Služby spojené s Active Directory Moderní učitel CZ.1.07/1.3.00/51.0041 Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Služby spojené s Active Directory doc. PhDr. Milan Klement, Ph.D. Olomouc 2015 Publikace vznikla v rámci ESF projektu

Více

PŘÍRUČKA PRO REDAKTORY UNIVERZITY PARDUBICE

PŘÍRUČKA PRO REDAKTORY UNIVERZITY PARDUBICE CMS Aladin CMS Aladin je modulární a otevřený publikační systém pro jednoduchou a uživatelsky přívětivou správu webových stránek. PŘÍRUČKA PRO REDAKTORY UNIVERZITY PARDUBICE VERZE 3.0 ZÁŘÍ 2012 Obsah CMS

Více

Point of View TAB-P731N- Android 4.0 Tablet PC. Čeština. Obsah

Point of View TAB-P731N- Android 4.0 Tablet PC. Čeština. Obsah Point of View TAB-P731N- Android 4.0 Tablet PC Čeština Obsah Obecné pokyny pro užívání zařízení... 2 Doplňující informace... 2 Obsah balení... 2 1.0 Základní informace... 3 1.1 Tlačítka a konektory...

Více

Vzdělávání v egoncentru ORP Louny

Vzdělávání v egoncentru ORP Louny Zpracováno v rámci projektu č. CZ.1.04/4.1.00/40.00067 Vzdělávání v egoncentru ORP Louny Město Louny Obsah 1. Databáze... 4 2. Třídění pomocí filtrů... 5 3. Ukotvení a uvolnění příček... 6 3.1 Ukotvení

Více

MLE2 a MLE8. Datalogery událostí

MLE2 a MLE8. Datalogery událostí MLE2 a MLE8 Datalogery událostí Zapisovač počtu pulsů a událostí Návod k obsluze modelů MLE2 MLE8 Doporučujeme vytisknout tento soubor, abyste jej mohli používat, když se budete učit zacházet se zapisovačem.

Více

DUM 01 téma: Úvod do Corelu

DUM 01 téma: Úvod do Corelu DUM 01 téma: Úvod do Corelu ze sady: 1 tematický okruh sady: Vektorová grafika ze šablony: 09 Počítačová grafika určeno pro: 2. ročník vzdělávací obor: vzdělávací oblast: číslo projektu: anotace: metodika:

Více

Jak připravit žákům trenažer pro cvičení jednoduchých dovedností

Jak připravit žákům trenažer pro cvičení jednoduchých dovedností Jak připravit žákům trenažer pro cvičení jednoduchých dovedností Ukázka 17 Trenažery Aktivní nástroje Pole pro vkládání textu, tlačítko Modely určené k procvičování model prvý bez skriptování Modely, které

Více

HP Backup and Recovery Manager

HP Backup and Recovery Manager HP Backup and Recovery Manager Příručka uživatele Verze 1.0 Obsah Úvod Instalace Postup při instalaci Jazyková podpora HP Backup and Recovery Manager Připomínky Naplánované zálohy Co je možné naplánovat?

Více

UMAX. VisionBook 10Wi. Uživatelská příručka

UMAX. VisionBook 10Wi. Uživatelská příručka UMAX VisionBook 10Wi Uživatelská příručka Součásti balení Součástí balení jsou: Tablet USB kabel Napájecí adaptér Klávesnice Uživatelská příručka Popis tabletu Horní pohled Pohled zleva Přední pohled Spodní

Více

ESTATIX INFORMAČNÍ SYSTÉM REALITNÍCH KANCELÁŘÍ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA STRANA 1 / 23

ESTATIX INFORMAČNÍ SYSTÉM REALITNÍCH KANCELÁŘÍ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA STRANA 1 / 23 ESTATIX INFORMAČNÍ SYSTÉM REALITNÍCH KANCELÁŘÍ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA STRANA 1 / 23 OBSAH 1 Zabezpečení systému... 3 1.1 Přístup do systému... 3 1.2 První přihlášení... 3 1.3 Heslo nefunguje nebo jej uživatel

Více

Word 2007 Word 2007 egon. Spuštění, vzhled, zobrazení dokumentu

Word 2007 Word 2007 egon. Spuštění, vzhled, zobrazení dokumentu Word 2007 Word 2007 egon Spuštění, vzhled, zobrazení dokumentu Jan Málek 30.4.2010 Word 2007 V roce 2007 přichází firma Microsoft s novou verzí kancelářského balíku MS Office 2007 a tedy i textového editoru

Více

POPIS PROSTŘEDÍ PROGRAMU GIMP 2. Barvy 2. Okno obrázku 4 ZÁKLADNÍ ÚPRAVA FOTOGRAFIÍ V GRAFICKÉM EDITORU 6. Změna velikosti fotografie 6

POPIS PROSTŘEDÍ PROGRAMU GIMP 2. Barvy 2. Okno obrázku 4 ZÁKLADNÍ ÚPRAVA FOTOGRAFIÍ V GRAFICKÉM EDITORU 6. Změna velikosti fotografie 6 Obsah POPIS PROSTŘEDÍ PROGRAMU GIMP 2 Barvy 2 Okno obrázku 4 ZÁKLADNÍ ÚPRAVA FOTOGRAFIÍ V GRAFICKÉM EDITORU 6 Změna velikosti fotografie 6 Ořezání obrázku 7 TRANSFORMACE 9 Rotace 9 Překlopení 11 Perspektiva

Více

Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání. Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání. Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou Datum: 1. 12. 2013 Projekt: Registrační číslo: Číslo DUM: Škola: Jméno autora: Název sady: Název práce: Předmět: Ročník: Obor: Časová dotace: Vzdělávací cíl: Pomůcky: Využití ICT techniky především v uměleckém

Více

X-Sign Basic Uživatelská příručka

X-Sign Basic Uživatelská příručka X-Sign Basic Uživatelská příručka Copyright Copyright 2015, BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána do systému pro

Více

WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM

WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM 1 Obsah Obsah O produktu 3 Schéma zapojení 4 Stručný návod k obsluze 6 Systém 8 Nastavení zvuku 10 Navigace 11 DAB 12 HDMI 14 TV 15 AV vstup 17 USB / SD 18 Přenos souborů 24

Více

Funkce Chytrý dotyk. verze 1.4. A-61629_cs

Funkce Chytrý dotyk. verze 1.4. A-61629_cs Funkce Chytrý dotyk verze 1.4 A-61629_cs Používání funkce chytrého dotyku Obsah Přehled... 1 Spuštění funkce chytrého dotyku... 2 Používání funkce chytrého dotyku s výchozími čísly funkcí a předem definovanými

Více

e-mail: edera@edera.cz web: www.edera.cz

e-mail: edera@edera.cz web: www.edera.cz NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE K SET-TOP BOXU MOTOROLA 1. Vypnutí/Zapnutí set-top boxu 2. Menu, zobrazení hlavního menu STB, seznam televizních kanálů 3. Info, zobrazení informací o právě sledovaném

Více

Záznamník teploty ZT, ZT1ext Návod k použití

Záznamník teploty ZT, ZT1ext Návod k použití ČERNÁ SKŘÍŇKA Záznamník teploty ZT, ZT1ext Návod k použití Návod na použití záznamníku teploty COMET ZT, ZT1ext Přístroj je určen pro měření a záznam teploty vzduchu, příp. teploty z externí sondy s odporovým

Více

Aplikované úlohy Solid Edge

Aplikované úlohy Solid Edge Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jana Kalinová [ÚLOHA 36 ÚVOD DO PROSTŘEDÍ SESTAVA A SVAŘENEC] 1 CÍL KAPITOLY. Cílem této kapitoly je co nejrychlejší zorientování se v novém modulu

Více

DUM 01 téma: Obecné vlastnosti tabulkového editoru, rozsah, zápis do buňky, klávesové zkratky

DUM 01 téma: Obecné vlastnosti tabulkového editoru, rozsah, zápis do buňky, klávesové zkratky DUM 01 téma: Obecné vlastnosti tabulkového editoru, rozsah, zápis do buňky, klávesové zkratky ze sady: 02 tematický okruh sady: Tabulkový editor ze šablony: 07 KANCELÁŘSKÝ SOFTWARE určeno pro: 1-4. ročník

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL pro aplikaci ihc-mirf

INSTALAČNÍ MANUÁL pro aplikaci ihc-mirf INSTALAČNÍ MANUÁL pro aplikaci ihc-mirf /apps Obsah Úvod 3 Instalace aplikace do mobilního telefonu s IOS 3 Nastavení 4 Ovládání 12 Úvod Aplikace ihc-mirf (pro mobilní telefony s IOS) jsou určeny k pohodlnému

Více