odpis (v prvním roce tedy pořizovací cena minus

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "odpis (v prvním roce tedy pořizovací cena minus"

Transkript

1 Informační technologie O4 Ekonomické výpočty v Excelu (problém 1) A)Výpočty odpisů 1) ROVNOMĚRNÉ Vzorový (zamčený) soubor ODPISYR) Vytvořte si následující tabulku ( tabulka odpisů ) Skupina Let 1. rok Další roky a 4 14,2 28, , ,5 10, ,15 5, ,4 3, ,02 2,02 (kdo je bystrý tak legálně okopíruje ze vzorového souboru) Veškeré další výpočty musí být pomocí odkazů na tuto tabulku, tedy při výpočtu odpisů budete odkazováno na příslušnou buňku této tabulky ( absolutní odkaz, neměň se ) Soubor počítající odpisy bude vypadat nějak takto (ukázka odpisyr) 1 Pořizovací cena majetku Tady je tabulka koeficientů.,... (zde bude cena ve formátu KČ).. Tady někde je zadaná pořizovací cena.. Skupina 1 Skupina 1a Rok Odpis ZC Rok Odpis ZC 1 výpočet výpočet atd. 2 výpočet 3 vyjde 0 4 vyjde 0 až do 50 TEDY: Bude obsahovat všech 7 odpisových skupin Pro zadanou hodnotu pořizovací ceny se vypočtou odpisy v jednotlivých letech a zůstatkové ceny pro všechny odpisové skupiny Jak počítat odpisy??? známe jedná se o příslušný počet % (odkaz na tabulku) z pořizovací ceny zaokrouhleno na celé KČ nahoru (v jedodušší variantě nemusíte zaokrouhlovat v lepší je tedy vzorec ve funkci ROUDNUP s číslicí 0) Zůstatková cena (ZC) je předchozí zůstatková cena minus odpis) kopírovat tedy jde až od druhého roku odpis (v prvním roce tedy pořizovací cena minus V posledním roce nemusí vyjít (promysli), tedy odpis v posledním roce bude pouze ve výši předchozí zůstatkové ceny (opět pokud nezvládáš tak potom doděláš) Pro nadpis SKUPINA 1 apod. použij ikonu Sloučit a zarovnat na střed (vyzkoušejte) Dbáme na úpravu!!! Tabulka Hodnocení 1

2 2) Zrychlené odpisy 2 Tvoříme na druhý list téhož souboru. Bude to vypadat podobně, tedy bude to pro zadanou pořizovací cenu počítat odpisy a zůstatkové ceny v každém roce. Listy vhodně přejmenuj Zase trošku toho co umíme Tabulka pro zrychlené odpisování Skupina Let 1. rok Další roky a Platí: Odpis v prvním roce je podíl pořizovací ceny a koeficientu pro zrychlené odpisování V dalších letech je odpis podíl dvojnásobku zůstatkové ceny a rozdílu mezi koeficientem a počtem let po které byl odepisován TEDY: vzorec bude 2*Zc/(KOEF (N-1)) kde N je pořadové číslo roku tedy odkaz na sloupec rok) Na konci musí být ZC nulová. Uměle upravit poslední odpis (do výše ZC) taktéž jako u rovnoměrných. (promyslete) Správně jsou veškeré roční odpisy zaokrouhleny na celou korunu nahoru tedy funkce ROUNDUP Vzor máte opět v souboru ODPISYZ Cílový úkol 2. hodiny: Rovnoměrné odpisy Zrychlené odpisy --- funkční tabulky 2

3 3) APLIKACE Úkol 1 Podnik vlastní následující investiční majetek (viz tabulka) (1R znamená 1 skupina rovnoměrné apod.) Oprávky nemusíte!!! K zde uvedeným pořizovacím cenám přičtete 20-násobek čísla počítače u kterého sedíte. Do souboru zapište číslo počítače u kterého sedíte (to půjde samozřejmě udělat jako vzoreček v excelu) Majetek Odpis.skup. Poř.cena Rok poříz odpis 2010 ZC Počítač 1R Stroj 2Z Budova 6R Budova 2 6Z Stroj 2 3R Auto 1Z Kopírka 2R Tiskárna 2R CELKEM 3 Celkové opravky % opotřebení 2010 % upotřebitelnosti 2010 Vytvořte tuto tabulku (na další list) doplňte výsledky (počítáme odpisy za rok 2010) Celkové oprávky: Součet pořizovacích cen součet zůstatkových cen (myslete) Spočtěte dále procento opotřebení (vzorcem) (podíl celkových oprávek a celk.poř.cen -- v procentech) a procento upotřebitelnosti (100% - %opotřebení) Další úkoly Úkol 2 (ukážeme jak graficky vypadá srovnání R a Z odpisů pro stejnou pořizovací cenu) Vzor grafu naleznete v souboru Odpisy-ukázka (na osách jiné roky) Pro Stroj ve skupině 2Z a pro kopírku ve skupině 2R sestavte graf závislosti zůstatkové ceny na roce. (tj. tvoříte do jednoho grafu 2 řady) (na ose x rok POŘÍZENÍ -- na ose y zůstatková cena na konci každého roku pro R a pro Z ---- je nutné si na to udělat další tabulku výsledky do ní lze samozřejmě okopírovat z velké tabulky, musíte použít příkaz VLOŽIT JINAK Hodnoty (potom se vám vloží výsledná čísla) ) rok Zůst R Zůst Z Dbejte na co nejlepší úpravu grafů a tabulek. 3

4 4 Přehled toho co máme mít na odpisy(hodnocení -- známka) Tabulku počítající rovnoměrné odpisy (všechny skupiny, počítá pro libovolnou částku) grafická úprava tabulky ( barvy ) Tabulku počítající zrychlené odpisy (všechny skupiny, počítá pro libovolnou částku) nemusí být graficky upraveno Úkol APLIKACE, tedy vytvoření tabulky a její vyplnění Vytvoření grafu pro stroj a kopírku. Oba mají stejnou pořizovací cenu (upravte) a jeden se odepisuje R a jeden Z. Tvoříte tabulku zůstatkových cen. Graf je upraven Oprávky, procento opotřebení a upotřebitelnosti HODNOTÍME Vše zde uvedené úprava výsledného souboru Včasné splnění TERMÍN aplikace dokončení (.. a pokračujeme dále) TEDY: Ve škole na disku do nebo mailem do

5 5 Tvorba www stránek Škola ukázka A) WEBSNADNO (též Program na tvorbu www stránek bez znalosti čehokoliv. Nevýhodou je, že nemáme kopii stránek, tedy v případě smazání přijdeme o vše. Občas se také chová nestandardně a nejde s tím nic dělat. Nejdou zde dělat odkazy na jiné Vaše stránky (v neplacené verzi --- ale na jiné www ano)--- ale stránky vypadají docela hezky. Prohlédněte si některé stránky (viz odkazy po nahrání Proveďte registraci subdomény a vytvoření jednoduchých stránek. Do stránek se dají vkládat různé dodatky, jako ankety, návštěvní knihy chaty apod. Tyto lze získat např. registrací na a okopírováním HTML kódu na vhodné místo vašich stránek. TEDY:cílový úkol 1 www stránka ---alespoň 4 podstránky ---- obrázky anketa, návštěvní kniha např. z (tedy registruji se, vytvořím a přenesu..(ukážeme společně) B) WEBLIGHT úkol 2: proveďte registraci Budeme zde společně tvořit anketu a přenášet ji do stránek Websnadno Cílové úkoly do konce hodiny websnadno..stránka ( vím její adresu ) bez ankety weblight registrace Dále vytvoření anktety apod., přenos do stránky známka (předává se napsaný odkaz v souboru wordu Termín: nebo mailem do konce října 5

6 6 Hypertextové odkazy ve Wordu Ukážeme škola VLOŽIT HYPERTEXTOVÝ ODKAZ Nejprve musíme vytvořit soubor, na který se chceme odkázat Potom pomocí tohoto příkazu nastavíme odkaz na tento soubor (označím odkazované slovo) Lze nastavit i odkazy na internetové stránky ÚKOL 1 Vytvořte soubor TRIDA. V něm seznam řáků (stačí 5) Z tohoto souboru odkazy na další soubory (jednotliví žáci) Z každého zpět Z některého ještě někam dál (.. např. moje zvířátka..) Grafická úprava Vše provázané (soubory DOC) Ukládáte do složky UKOL1 (výchozí soubor se jmenuje TRIDA) Důležité!!! Pokud soubory chci použít pro internetové stránky, musí být uloženy v HTML formátu Soubor uložit jako typ souboru webová stránka Hypertextové odkazy potom musí být mezi těmito HTML soubory V názvech těchto souborů se nesmí používat diakritika a musí být malým písmenen m bez mezer, pomlček apod. Výchozí soubor musí mít jméno index Pokud potřebuji tento soubor dále tvořit musím ho otevřít ve Wordu (.. pravé tlačítko.. otevřít v programu) ÚKOL 2 Soubory úkolu 1 předělejte do HTML formátu a dejte jim vhodné názvy Ukládáte do složky UKOL2 Registrace na Proveďte registraci svoji domény na Všechny soubory úkolu 2 tam okopírujte (.. zatím ručně ) ÚKOL 3 Do souboru ÚKOL3-www napište adresu této www stránky, kde jsou soubory uloženy Hodnocení. Známka úkol 1-3 6

7 A ještě k websnadno 7 FTP přenos souborů ( rychlé kopírování ) Vzhledem k nahrávání poměrně velkého množství souborů je potřeba je přenášet najednou, kopírovat. Metoda FTP nastavení např. ve WindowsCommandru Nastavení ftp připojení pro přenos souborů ve Windows Commandru Ve windows commandu PŘÍKAZY --- FTP připojit se --- nové připojení RELACE: adresa vaší domény (např. XXXX.webzdarma.cz) HOSTITEL: adresa vaší domény (např. XXXX.webzdarma.cz) JMÉNO UŽIVATELE: adresa vaší domény (např. XXXX.webzdarma.cz) HESLO: vaše přístupové heslo Nic jiného nevyplňuji Příkazem připojit bychom se měli připojit ---- v jednom okně Commandru máme náš internetový prostor a pracujeme naprosto klasicky. (práce se soubory) (ve škole se neuloží. Musí se pokaždé nastavit znovu) Shrnutí Ukončení www stránek.. středa , odkaz v souboru!!!! (jako u těch minulých) již dělkáme jen část hodiny!!! Známka 7

8 8 A pokračujeme dvěma společnými úkoly na Word (důležité, ne všeobecně známe) (známka za společné úkoly + pak trošku něco o wordu sami) termín cca do Styly Styl je sada formátování, kterou můžete použít v textu dokumentu, abyste rychle změnili jeho vzhled. Použijete-li určitý styl, přiřadíte celou skupinu formátování pomocí jediné snadné úlohy. Chcete například zformátovat titulek zprávy tak, aby byl výrazný. Místo provedení tří kroků, kterými postupně zformátujete titulek na velikost 16 bodů, písmo Arial a zarovnáte ho na střed, můžete stejného výsledku dosáhnout jediným krokem - použitím stylu Nadpis. JAK?? klik vlevo nahoře *** vyberu styl, který potřebuji. Použití stylu změní text. Styly jsou ve Wordu předdefinované (dají se upravit), dá se vytvořit vlastní styl Vytvoření obsahu pomocí stylů Pokud jsou v textu použité styly (NADPIS1, NADPIS2 apod.) --- lze pomocí těchto stylů vytvořit obsah (automaticky) Příkaz VLOŽIT ODKAZ --- REJSTŔÍK A SEZNAMY OBSAH Pokud do stylu NADPIS1(2 apod.) zavedeme číslování --- budou názvy kapitol automaticky číslovány. ÚKOL Soubor Morava V textu jsou použity styly NORMÁLNÍ ; NADPIS1 ; NADPIS 2, NADPIS proveďte změnu těchto stylů (písmo, barvy apod.) ve stylu normální proveďte nastavení řádkování na 1,5 V tomto souboru zaveďte do stylu NADPIS 1, NADPIS 2 víceúrovňové číslování --- (Formát styl (nadpis1)-- upravit číslování víceúrovňové --- v nadpis 1 je úroveň 1 (1.) ; v nadpisu 2 též úroveň 2 (1.1.) Co se stalo?? (měly by být číslovány podkapitoly) Vytvořte obsah (vložte prázdnou stránku a na ní obsah) Dopište do textu (někam) název kapitol stylem NADPIS 2 (např. kapitola PÁLAVA) do této kapitoly napište jednu větu stylem normální. Proveďte aktualizaci obsahu Dopište do textu název kapitoly Krásy severní Moravy (na konec --- NADPIS 1) a do ní 3 podkapitoly (jen názvy Nadpis 2) --- jak se mění číslování??? Proveďte aktualizaci obsahu OSNOVA Vyzkoušejte příkaz ZOBRAZIT OSNOVA (stále na souboru Morava) Pomocí příkazu Zobrazit úroveň (v panelu nástrojů) se dá vybrat zobrazení pouze názvů kapitol dané úrovně (vyzkoušejte) Pomocí ikon se šipkami se dají takto přehazovat kapitoly, tj. měnit pořadí kapitol v textu (vyzkoušejte) Máme-li hotový obsah a provedeme změny je nutné provést aktualizaci obsahu Pomocí příkazu TABULKA SEŘADIT se dá např. srovnat pořadí kapitol podle abecedy RADA Pokud píšeme dlouhý text, je skutečně dobré jej formátovat pomocí stylů (tj. označovat si nadpisy kapitol, podkapitol apod. do stylů NADPIS) potom se dá velice jednoduše s textem pracovat, tvořit obsah, zaměňovat text apod. Pokud nemáme text takto naformátovaný tak to samozřejmě nejde! Maturitní práci povinně píšeme ve stylech!!!!! A dále hromadná korespondence 8

9 Slouží např. ke tvorbě dopisů, ve kterých se některé údaje mění. Data se čerpají ze zvláštního datového souboru (tabulka). Datový soubor musí být vytvořen předem. První řádek tabulky je vhodné mít např. jiným typem písma (názvy položek) Budeme pracovat s více soubory současně, přepínání mezi nimi přes příkaz OKNO TEDY: výchozí stav --- máme připravenou tabulku Otevřeme nový dokument WORDU (Soubor Nový) resp. otevřeme tvořený dokument Příkaz NÁSTROJE DOPISY a KORESPONDENCE -- HROMADNÁ KORESPONDENCE (!!! Zobrazit panel nástrojů hromadná korespondence) Používám průvodce hromadné korespondence Krok potvrzuji (aktuální dokument ; dopis) 9 Otevřít zdroj dat (soubor DATA) Pomocí ikony Vložit sloučená pole (vedle vložit pole) vkládám data z tabulky(zobrazí se možnosti výběru názvu propojovaného sloupce) Tvořím dokument do tohoto textu se budou automaticky doplňovat údaje z tabulky dat Po vytvoření mohu pomocí ikon panelu nástrojů prohlížet co vznikne (ikona Zobrazit slučovaná data) Další možnosti: Příkaz VLOŽIT POLE Pokud Pak, Jinak ---- lze nastavit jiné texty, které se vkládají podle názvu položky (vyzkoušejte!) (např. oslovení Vážený / Vážená..) Ikonkou Sloučit do nového dokumentu vznikne výsledný dokument hromadné korespondence (každý dopis je na nové stránce). Hotový soubor se musí uložit ; zdrojový soubor je jiný (taktéž by se měl uložit) TEDY: máme 3 soubory datový ; zdrojový a hotový Úkol V souboru WPtab9.DOC naleznete seznam s daty dětí, které pojedou na letní tábor. Podle vzoru vytvořte koncepty dopisů, který jim chcete rozeslat. Dopis je napsán v souboru DOPIS (jedná se o jeden konkrétní dopis, do něj budete vkládat slučovací pole). Soubor DOPIS rovněž uložte na svůj disk (a také po úpravě, je to koncept dopisu) V tabulce naleznete pole HELP (1 = dívka, 0 = chlapec), NAME (jméno), SURNAME (příjmení), BIRTH NUMBER (rodné číslo), DATE OF BIRTH (datum narození), STREET (ulice a číslo), CITY (město) a INSURER (pojišťovna), IDENTIFICATION (naše značka). Titul v adresním okénku upravte tak, aby v případě, že je adresátem dívka, bylo v adrese uvedeno Tábornice, v případě, že je adresátem chlapec, oslovení Táborník. Stejné oslovení použijte i v oslovení dopisu, kde uveďte buď Milá tábornice, (pro dívku) nebo Milý táborníku, (pro chlapce). V hlavním dokumentu použijte jak u slučovacích polí, tak u ostatního textu, který budete psát, písmo Times New Roman, 12 b., obyčejné. Výsledný dokument uložte 9

10 10 Vzor dopisu (podtržené údaje se čerpají z datového souboru) Táborník František Dobrota Kralická 8 HLUČÍN VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA MÍSTO ODESLÁNÍ B12/02 Prijmeni/ Pozvánka na letní tábor Milý táborníku, jsme velmi rádi, že s námi pojedeš na tábor do Buchlovic. Odjíždíme v sobotu 6. července 2002 v 9:00 h od hotelu Grand. Protože budeme spát ve stanu, vezmi si spacák. Seznam oblečení najdeš na samostatném listu, který jsme k tomuto dopisu přiložili. Zkontroluj ještě prosím s maminkou nebo tatínkem, jestli je správné Tvé rodné číslo /6533, datum narození a číslo pojišťovny 201. Jestli není, zavolejte nám s maminkou či tatínkem na telefonní číslo Moc se na Tebe těšíme. Táborníkům zdar! Mgr. Jan Novotný (Myšák) vedoucí tábora ZNÁMKA: soubor Morava + hromadná korespondence... pokud někdo nemá, dodělá doma a pošle maile, Dále v lednu následuje soubor jednoduchých úkolů na Word (známka) a pololetní testík (známka) 10

11 11 Série úkolů na Word (leden 2012) Úkol 1 (odrážky a číslování) Vytvořte následující (různé typy odrážek a číslování) A) Petr 1 pilný 2 snaživý B) Pavel 1 líný 2 snaživý strašně moc pomáhá tím celému okolí strašně moc pomáhá tím celému okolí a další lidi a změňte typy odrážek a číslování ÚKOL 2 Novinové sloupce Formát -- sloupce Přechod na psaní do druhého (dalšího) sloupce VLOŽIT KONEC ZALOMENÍ SLOUPCE (klávesová zkratka CTRL + SHIFT + ENTER) Návrat do řádkové úpravy jako výše Úkol Vždy na začátek napište libovolný dvouřádkový text (není ve sloupcích) a dále na konec taktéž libovolný dvouřádkový (cokoliv, viz vzor) VZOR toho co máte vytvořit tady je ten dvouřádkový text xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx ***************************************** *********************************************************** *********************************************************************************************** tady je ten dvouřádkový text xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx tady je ten dvouřádkový text xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx ***************************************** **************************************************** **************************************************** ******************************************* ******* tady je ten dvouřádkový text xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx tady je ten dvouřádkový text xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff g gggg 11

12 12 Editor rovnic Vložit objekt editor rovnic Úkol 3 Vytvořte 2 a b 3 c 5 d. c i= 1 α + 2 i β i x = x x A jeden nějaký libovolný vzoreček třeba z matiky A úkol 4 -- tabulky Vytvořte tabulku A C d B E f tady je něco napsáno 12

13 13 ÚKOL 5 --typ ECDL 1. Otevřete soubor JAP-TEXT.DOC 2. V celém text změňte typ písma na ARIAL (CTRL+A označ vše) 3. Nastavte dolní okraj stránky na 2,7 cm (Soubor vzhled stránky) 4. Za slovem kolektivu, které je červené ukončete stránku (CTRL + ENTER) 5. Do záhlaví vložte text Japonsko je krásná země (zobrazit záhlaví a zápatí) 6. Vložte automatické číslování stránek do zápatí vlevo. První stránka má číslo 3 (Vložit čísla stránek) 7. Změňte měřítko zobrazení na 75% (v panelu nástrojů ikona měřítko zobrazení) 8. Před nadpisem Současní situace v bankovním sektoru (zeleně) je vložen konec stránky. Odstraňte jej (klávesou delete ověřte pomocí ikony zobrazit nebo skrýt nesmí být konec stránky) 9. V celé části Charakteristika země nastavte řádkování 1,5 ; mezeru před odstavci 10 bodů a za odstavci 7 bodů (formát odstavec) --- promyslete jak nastavíte např. Jen v jednom odstavci 10. Odstavce v první části, které jsou modré slučte do jednoho odstavce (stačí šipkou nad enterem) promyslete jak text rozdělíte do odstavců (stačí enter) 11. Nadpis Charakteristika země orámujte čárkovanou čárou síly 1,5 bodu (formát ohraničení a stínování) -- vyzkoušejte I stínování (např. Červený stín) 12. V části současná situace v bankovním sektoru změňte odrážky na červená kolečka velikosti 20 bodů (formát odrážky a číslování vlastní písmo) 13. V části Japonský bankovní sektor a jeho struktura nastavte odsazení odstavce o 1,2 cm a změňte zarovnání odstavců vlevo a odsazení prvního řádku o 2 cm (formát odstavec ). 14. Do tabulky vložte prázdný řádek jako předposlední řádek (tabulka vložit) 15. Výšky všech řádků tabulky zvětšete přesně na 2,6 cm (tabulka vlastnosti tabulky zadat výšku přesně) 16. Svislé čáry v tabulce udělejte barevně a tlustou čarou (formát ohraničení a stínování) 17. Celou tabulku přesňte na konec dokumentu (vyjmout a vložit --- nebo myší) 18. Údaje v prvním (nadpisovém) řádku tabulky dejte do tučného písma a zarovnejte svisle I vodorovně na střed(tabulka vlastnosti tabulky buňka na střed ; vodorovně pomocí ikony) 19. Jeden odstavec části japonský bankovní sektor změňte tak, aby byl celý velkými písmeny (formát velká písmena) 20. Pomocí kopie formátu nastavte formát slova kolektivu (první část červené) na libolnou celou větu v této části (ikona štětka) 21. Před nadpis investice Japonska do EU vložte obrázek BOY.JPG (vložit obrázek ze souboru) 22. Změňte velikost tohoto obrázku aby šířka i výška byla 3cm (pravé tlačítko formát obrázku velikost nutno zrušit zachovat poměr šířky a výšky) 23. Obrázek ještě jednou okopírujte na začátek textu a vložte jej zde za text (pravé talčítko formát obrázku pozice) 24. V celém textu nahraďte slovo tři slovem TTTRRRIII v barvě červené velikosti 15 tučné písmo (úpravy nahradit více v nahradit za nastavím formát. POZOR PŘESKAKUJE TO jinam!!) 25. V poslední části zamněňte pořadí barevných odstavců (tedy červený je před žlutým) 26. V prvním odstavci na začátku (Japonsko patří) nastavte levou zarážku (tabulátor) na 2 cm a na 4cm (vlevo pod panely nástrojů si zvolím levou zarážku měním myší potom myší klikám na požadované místo na horním pravítku. Ještě to vyzkoušíme) 27. Proveďte kontrolu pravopisu v části Charaktristika země (začátek). Opravte chyby. Jinde chyby neopravujeme (nástroje pravopis označím text ve kterém dělám) 28. Uložte tento soubor ve formátu DOC, ve formátu RTF a ve formátu šablony. Všechny soubory mají jméno JA_PRIJMENI.koncovka místo prijmeni je vaše příjmení) (soubor uložit jako volím typ souboru. Je li zadaná koncovka už ji nepíši) 29. Úplně na konec vložte jako automatický text datum (vložit automatický text vyberu kde je datum a to ostatní vymažu) 30. Vytvořte dopis hromadné korespondence. Použijte soubor HK-DOP.DOC. V tomto souboru nahraďte tučné údaje slučovanými poli. Datový soubor má jméno DATA.DOC (nástroje dopisy a korespondence a podle průvodce ; potom zobrazit panely nástrojů hromadná korespondence a ikona vložit slučovací pole) 31. Výsledné dopisy slučte do nového souboru DOPISY_POSLI.DOC a ten uložte na Váš disk 13

14 14 14

odpis (v prvním roce tedy pořizovací cena minus

odpis (v prvním roce tedy pořizovací cena minus Informační technologie E4 www.skola-opatrny.wbs.cz Ekonomické výpočty v Excelu (problém ) A)Výpočty odpisů ) ROVNOMĚRNÉ Vzorový (zamčený) soubor ODPISYR) Vytvořte si následující tabulku ( tabulka odpisů

Více

Střední škola informačních technologií a sociální péče, Brno, Purkyňova 97. Vybrané části Excelu. Ing. Petr Adamec

Střední škola informačních technologií a sociální péče, Brno, Purkyňova 97. Vybrané části Excelu. Ing. Petr Adamec INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Střední škola informačních technologií a sociální péče, Brno, Purkyňova 97 Vybrané části Excelu Ing. Petr Adamec Brno 2010 Cílem předmětu je seznámení se s programem Excel

Více

Výukový materiál pro projekt Elektronická školička POWERPOINT

Výukový materiál pro projekt Elektronická školička POWERPOINT Výukový materiál pro projekt Elektronická školička reg. č. CZ.1.07/1.3.05/02.0041 POWERPOINT Ing. Zdeněk Matúš, 2012, str. 24 Materiál je publikován pod licencí Creative Commons - Uveďte autora-neužívejte

Více

Soubory zde používané se naleznou na www.skola-opatrny.wbs.cz + text

Soubory zde používané se naleznou na www.skola-opatrny.wbs.cz + text Aplikovaná výpočetní 1 technika RNDr. Václav Opatrný Soubory zde používané se naleznou na www.skola-opatrny.wbs.cz + text 1) OPAKOVÁNÍ --- WORD A) Psaní textů symboly apod. Napište toto (nový soubor ---

Více

Standardně máme zapnutý panel nástrojů Formátování a Standardní.

Standardně máme zapnutý panel nástrojů Formátování a Standardní. Zapnutí a vypnutí panelů nástrojů Standardně máme zapnutý panel nástrojů Formátování a Standardní. Úkol: Vyzkoušejte si zapnout a vypnout všechny panely nástrojů. Nechte zapnutý panely nástrojů Formátování

Více

PŘÍRUČKA PRO REDAKTORY UNIVERZITY PARDUBICE

PŘÍRUČKA PRO REDAKTORY UNIVERZITY PARDUBICE CMS Aladin CMS Aladin je modulární a otevřený publikační systém pro jednoduchou a uživatelsky přívětivou správu webových stránek. PŘÍRUČKA PRO REDAKTORY UNIVERZITY PARDUBICE VERZE 3.0 ZÁŘÍ 2012 Obsah CMS

Více

Metodický materiál. Cvičné příklady a témata pro soutěž OFFICE - ZŠ. Ing. Zdeněk Matúš, Mgr. Čestmír Glogar, 2015,

Metodický materiál. Cvičné příklady a témata pro soutěž OFFICE - ZŠ. Ing. Zdeněk Matúš, Mgr. Čestmír Glogar, 2015, KRAJSKÉ ZAŘÍZENÍ PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A INFORMAČNÍ CENTRUM, NOVÝ JIČÍN, příspěvková organizace, IČ: 62330403 ředitelství organizace, Štefánikova 826/7, 741 01 Nový Jičín, 595-538-000,

Více

ÚPRAVA BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

ÚPRAVA BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE ÚPRAVA BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE PhDr. Pavel Pavlík, Ph.D. (verze 2013) Desky - lepená vazba do tuhých desek s textilním potahem (barva tmavě modrá, černá) - není povolena kroužková vazba! - přední

Více

Vzdělávání v egoncentru ORP Louny

Vzdělávání v egoncentru ORP Louny Zpracováno v rámci projektu č. CZ.1.04/4.1.00/40.00067 Vzdělávání v egoncentru ORP Louny Město Louny Obsah 1. Databáze... 4 2. Třídění pomocí filtrů... 5 3. Ukotvení a uvolnění příček... 6 3.1 Ukotvení

Více

Vítězslav Bártl. září 2012

Vítězslav Bártl. září 2012 VY_32_INOVACE_VB01_W Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, vzdělávací obor, tematický okruh, téma Anotace Vítězslav

Více

FORMÁTOVÁNÍ ODSTAVCE

FORMÁTOVÁNÍ ODSTAVCE FORMÁTOVÁNÍ ODSTAVCE Autor: Mgr. Dana Kaprálová Datum (období) tvorby: srpen 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žák se orientuje v prostředí aplikace WORD.

Více

O P A K O V A C Í T E S T z a d á n í 1/5 TEXTOVÝ EDITOR. Pomocí nástroje hromadná korespondence vytvořte formulářové dopisy: Hlavní dokument

O P A K O V A C Í T E S T z a d á n í 1/5 TEXTOVÝ EDITOR. Pomocí nástroje hromadná korespondence vytvořte formulářové dopisy: Hlavní dokument 1/5 V určeném paměťovém prostoru vytvořte složku TEST2. Do této složky ukládejte všechny soubory vytvořené podle následujících zadání. TEXTOVÝ EDITOR Pomocí nástroje hromadná korespondence vytvořte formulářové

Více

Tabulkové processory MS Excel (OpenOffice Calc)

Tabulkové processory MS Excel (OpenOffice Calc) Maturitní téma: Tabulkové processory MS Excel (OpenOffice Calc) Charakteristika tabulkového editoru Tabulkový editor (sprematuritníadsheet) se používá všude tam, kde je třeba zpracovávat data uspořádaná

Více

MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress

MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress www.webdevel.cz Webdevel s.r.o. IČ 285 97 192 DIČ CZ28597192 W www.webdevel.cz E info@webdevel.cz Ostrava Obránců míru 863/7 703 00 Ostrava Vítkovice M 603

Více

Word 2013. podrobný průvodce. Tomáš Šimek

Word 2013. podrobný průvodce. Tomáš Šimek Word 2013 podrobný průvodce Tomáš Šimek Přehled funkcí a vlastností nejnovější verze textového editoru Word Jak psát na počítači správně, úpravy a formátování textu a stránky Zpracování dalších objektů

Více

DUM 01 téma: Obecné vlastnosti tabulkového editoru, rozsah, zápis do buňky, klávesové zkratky

DUM 01 téma: Obecné vlastnosti tabulkového editoru, rozsah, zápis do buňky, klávesové zkratky DUM 01 téma: Obecné vlastnosti tabulkového editoru, rozsah, zápis do buňky, klávesové zkratky ze sady: 02 tematický okruh sady: Tabulkový editor ze šablony: 07 KANCELÁŘSKÝ SOFTWARE určeno pro: 1-4. ročník

Více

Další servery s elektronickým obsahem

Další servery s elektronickým obsahem Právní upozornění Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele.

Více

Office 2013. podrobný průvodce. Tomáš Šimek

Office 2013. podrobný průvodce. Tomáš Šimek Office 2013 podrobný průvodce Tomáš Šimek Seznámení se společnými postupy při práci s dokumenty Office Popis základních a pokročilejších postupů při práci s Wordem, Excelem, PowerPointem a OneNote Možnosti

Více

5 Tabulky a seznamy dat Příklad 3 Excel 2010

5 Tabulky a seznamy dat Příklad 3 Excel 2010 TÉMA: Jednoduchá a rozšířená filtrace dat Ne vždy potřebujeme při běžné práci s tabulkami pracovat se všemi záznamy. Sekretářka společnosti Naše zahrada zpracovává seznamy prodejců, zaměstnanců a zboží

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT EU-OVK-VZ-III/2-ZÁ-201

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT EU-OVK-VZ-III/2-ZÁ-201 Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět Cílová skupina (ročník) Úroveň

Více

DUM 02 téma: Úvod do textového editoru MS Word a výběr klávesových zkratek

DUM 02 téma: Úvod do textového editoru MS Word a výběr klávesových zkratek DUM 02 téma: Úvod do textového editoru MS Word a výběr klávesových zkratek ze sady: 01 tematický okruh sady: Textový editor ze šablony: 07 kancelářský software určeno pro: 1-4. ročník vzdělávací obor:

Více

MS Wodrd pro pokročilé

MS Wodrd pro pokročilé 1.14.3 TABULÁTORY V dialogovém okně Tabulátory si můžete zadat sami umístění zarážek tabulátorů způsob jejich zarovnání, vodící znak atd. V případě, že potřebujete zarovnat čísla, je vhodné nastavit tabulátor

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT EU-OVK-VZ-III/2-ZÁ-202

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT EU-OVK-VZ-III/2-ZÁ-202 Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět Cílová skupina (ročník) Úroveň

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru:

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru: MS Word základy Úvod do MS Word. Vytvoření zástupce programu na ploše. Start Programy PK na Microsoft Word Odeslat Plocha Vytvořit zástupce Otevření dokumentu a popis prostředí: Spuštění programu Start

Více

SCIA.ESA PT. Galerie výkresů

SCIA.ESA PT. Galerie výkresů SCIA.ESA PT Galerie výkresů 2 VÍTEJTE 5 GALERIE VÝKRESŮ 6 Otevření Galerie výkresů... 6 Správce Galerie výkresů... 6 STRÁNKA VÝKRESU 8 Vložit obrázek... 10 Vlastnosti obrázku... 14 Hlavička a razítko...

Více

Pokročilé uţivatelské školení

Pokročilé uţivatelské školení Pokročilé uţivatelské školení Cíl a obsah kurzu Cílem kurzu je seznámit se s pokročilými funkcemi aplikace Word Členění kurzu, obsah jednotlivých lekcí Kurz je členěn do pěti samostatných lekcí. Kaţdá

Více

Obsah. Seznámení s prostředím Excelu. Poděkování 25 O přiloženém CD 26 Co je na CD 26 Použití CD 26 Systémové požadavky 26 Podpora 27

Obsah. Seznámení s prostředím Excelu. Poděkování 25 O přiloženém CD 26 Co je na CD 26 Použití CD 26 Systémové požadavky 26 Podpora 27 Obsah Poděkování 25 O přiloženém CD 26 Co je na CD 26 Použití CD 26 Systémové požadavky 26 Podpora 27 Konvence použité v této knize 28 Textové konvence 28 Grafické konvence 28 ČÁST 1 Seznámení s prostředím

Více

Obsah. 1.1 Úvod do práce s autorským nástrojem ProAuthor 4

Obsah. 1.1 Úvod do práce s autorským nástrojem ProAuthor 4 Obsah 1 Úvod do práce s autorským nástrojem ProAuthor 4 1.1 Úvod do práce s autorským nástrojem ProAuthor 4 2 Založení kurzu 7 2.1 Jak začít 8 2.2 Vyplnění vstupních informací o kurzu 10 2.3 Založení vlastního

Více

Přejmenování listu Dvakrát klepněte na pojmenování listu, napište nový název a potvrďte klávesu ENTER.

Přejmenování listu Dvakrát klepněte na pojmenování listu, napište nový název a potvrďte klávesu ENTER. Výplň a ohraničení tabulky Označte text, z nabídky vyberte Formát Buňky Ohraničení (nejdříve vyberte typ, pak barvu a nakonec typ ohraničení (dole, vnitřní atd...). Změna formátu písma (styl, velikost,

Více

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_19 Databáze Databáze Databáze Ing. Petr Vilímek

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_19 Databáze Databáze Databáze Ing. Petr Vilímek VY_32_INOVACE_33_19 Pracovní list Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Střední průmyslová škola Zlín Inovace výuky prostřednictvím ICT v

Více

Přechod z Google Apps na Office 365 pro firmy

Přechod z Google Apps na Office 365 pro firmy Přechod z Google Apps na Office 365 pro firmy Udělejte ten krok Office 365 pro firmy vypadá jinak než Google Apps. Po přihlášení se vám ukáže tato obrazovka. Po několika prvních týdnech se po přihlášení

Více

Word 2007 Word 2007 egon. Spuštění, vzhled, zobrazení dokumentu

Word 2007 Word 2007 egon. Spuštění, vzhled, zobrazení dokumentu Word 2007 Word 2007 egon Spuštění, vzhled, zobrazení dokumentu Jan Málek 30.4.2010 Word 2007 V roce 2007 přichází firma Microsoft s novou verzí kancelářského balíku MS Office 2007 a tedy i textového editoru

Více

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA VÝPOČETNÍ A DIDAKTICKÉ TECHNIKY

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA VÝPOČETNÍ A DIDAKTICKÉ TECHNIKY Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA VÝPOČETNÍ A DIDAKTICKÉ TECHNIKY VYUŽITÍ APLIKACÍ WRITER A CALC Z KANCELÁŘSKÉHO BALÍKU OPENOFFICE.ORG VE VÝUCE BAKALAŘSKÁ PRÁCE Jan Fadrhonc Informatika

Více

Metodika pro učitele

Metodika pro učitele Metodika pro učitele Tvorba prezentace v aplikaci PowerPoint 2010 PowerPoint je program, který umožňuje navrhnout, kvalitně graficky a esteticky ztvárnit a následně spustit a předvést prezentaci. Celý

Více

Uživatelský manuál Radekce-Online.cz

Uživatelský manuál Radekce-Online.cz Uživatelský manuál Radekce-Online.cz (revize 06/2011) V prvním kroku třeba vstoupit do administrace na adrese www.redakce-online.cz kterou naleznete na záložce Administrace / Vstup do Administrace, pro

Více

Vzorový zápočtový test. Windows

Vzorový zápočtový test. Windows Vzorový zápočtový test Windows 1. Otevřete okno Průzkumníka. 2. Ve složce Dokumenty vytvořte novou složku s názvem Vašeho příjmení (např. Kratky). Na tuto složku se budeme v dalším textu odvolávat jako

Více

Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS

Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS 2016 Electronics For Imaging, Inc. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právní oznámení pro tento produkt. 30. května 2016 Obsah Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS Obsah 3...5 Fiery

Více

Projekt inovace vzdělávání na SOŠ a SOU Horky nad Jizerou. Pokyny pro zpracování ročníkové práce z předmětu FIKTIVNÍ FIRMA. Verze 1.

Projekt inovace vzdělávání na SOŠ a SOU Horky nad Jizerou. Pokyny pro zpracování ročníkové práce z předmětu FIKTIVNÍ FIRMA. Verze 1. Projekt inovace vzdělávání na SOŠ a SOU Horky nad Jizerou Pokyny pro zpracování ročníkové práce z předmětu FIKTIVNÍ FIRMA Verze 1.1 Tento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 5 4 4 Nadpis kapitoly Mojmír

Více

Naučte se víc... Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office Access 2007

Naučte se víc... Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office Access 2007 Naučte se víc... Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office Access 2007 Microsoft pro školství 1 Autoři: Jiří Chytil & Boris Chytil Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office

Více

Uživatelská příručka systému pro administrátory obcí a manuál pro správce portálu

Uživatelská příručka systému pro administrátory obcí a manuál pro správce portálu Softwarová podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí Uživatelská příručka systému pro administrátory obcí a manuál pro správce portálu Verze 1.3 Zpracováno v rámci projektu CZ.1.04/4.1.00/62.00008 ELEKTRONICKÁ

Více

www. www g. r g ad ra a d.c a. z Kniha obsahuje tato témata: Příklady k procvičování zdarma ke stažení na www.grada.cz

www. www g. r g ad ra a d.c a. z Kniha obsahuje tato témata: Příklady k procvičování zdarma ke stažení na www.grada.cz www.grada.cz Příklady k procvičování zdarma ke stažení na www.grada.cz O autorech Vedoucí autor knihy, Ing. Marek Laurenčík se (společně se spoluautorem Michalem Burešem) výuce a vzdělávání v oblasti výpočetní

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 TS Výuka informatiky I (ovládání textových editorů) Terasoft - možnost instalovat jeden až tři kurzy (cvičení fungují pouze s nainstalovaným vlastním editorem) : o Výuka MS Office Word 2003 o Výuka MS

Více

MS PowerPoint 2010. Každá prezentace by se měla skládat ze tří klíčových částí: 1. Obsah

MS PowerPoint 2010. Každá prezentace by se měla skládat ze tří klíčových částí: 1. Obsah MS PowerPoint 2010 PowerPoint je vcelku jednoduchá aplikace na tvorbu prezentací, v které lze použít mnoho postupů z Wordu - formátování textu je téměř identické, PowerPoint ale nabízí uživatelsky příjemnější

Více

ÚVOD 3 SEZNÁMENÍ SE SYSTÉMEM 4

ÚVOD 3 SEZNÁMENÍ SE SYSTÉMEM 4 ÚVOD 3 SEZNÁMENÍ SE SYSTÉMEM 4 JEDNODUCHÉ PŘIHLÁŠENÍ 4 ADMINISTRAČNÍ PROSTŘEDÍ 5 PŘEPÍNÁNÍ JAZYKOVÉ VERZE 5 POLOŽKY HORNÍHO MENU 5 DOPLŇKOVÉ POLOŽKY MENU: 6 STROM SE STRÁNKAMI, RUBRIKAMI A ČLÁNKY 7 TITULNÍ

Více

Na začátek drobné opáčko (aby bylo vidět co umíte/neumíte )

Na začátek drobné opáčko (aby bylo vidět co umíte/neumíte ) RNDr. Václav Opatrný Počítače 2.A. Veškeré soubory,úkol, texty naleznete na: www.skola-opatrny.wbs.cz Na začátek drobné opáčko (aby bylo vidět co umíte/neumíte ) A) Psaní textů symboly apod. ÚKOL 1 (ukládáte

Více

Náměty samostatných cvičení

Náměty samostatných cvičení Náměty samostatných cvičení 153 1 Editace dokumentu 2.1 až 2.3 Formát: písmo, ohraničení a stínování, odstavec 2.4 Formát: odrážky a číslování Náměty samostatných cvičení Připravte text, který upozorňuje

Více

KAPITOLA 1 Několik slov o Excelu 2007 9. Pás karet 10 Panel nástrojů Rychlý přístup 11 Tlačítko Office 11

KAPITOLA 1 Několik slov o Excelu 2007 9. Pás karet 10 Panel nástrojů Rychlý přístup 11 Tlačítko Office 11 Obsah KAPITOLA 1 Několik slov o Excelu 2007 9 Pás karet 10 Panel nástrojů Rychlý přístup 11 Tlačítko Office 11 KAPITOLA 2 Operace při otvírání a ukládání sešitu 15 Jak uložit sešit tak, aby jej bylo možné

Více

Office Arena 2017 Krajské kolo

Office Arena 2017 Krajské kolo Krajské kolo Název soutěžního projektu: Návštěva známé osobnosti Úlohy v zadání můžete řešit v libovolném pořadí. Hodnotí se přesnost a shoda se zadáním, dodržení typografických pravidel, přehlednost práce

Více

VYTVÁŘENÍ A POUŽITÍ VZDĚLÁVACÍCH MODULŮ

VYTVÁŘENÍ A POUŽITÍ VZDĚLÁVACÍCH MODULŮ VYTVÁŘENÍ A POUŽITÍ VZDĚLÁVACÍCH MODULŮ Mgr. Hana Rohrová Ing. Miroslava Mourková Ing. Martina Husáková Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové Projekt je spolufinancován Evropským

Více

Praktická cvičení Power Point

Praktická cvičení Power Point ELEKTRONICKÁ PREZENTACE 35 Praktická cvičení Power Point Příklad s řešením 1 Příklad s řešením 1 Zadání Otevřete program Power Point a vytvořte prezentaci laso.ppt o čtyřech snímcích, na kterých budete

Více

Aktualizační systém Progres

Aktualizační systém Progres Aktualizační systém Progres Obecně o systému Celý obsah webu se skládá z článků, fotogalerii, novinek, systémových bloků atd., které jsou vždy vloženy do nějaké rubriky položky v menu, podmenu, přip. mimo

Více

Nové kreativní týmy v prioritách vědeckého bádání CZ.1.07/2.3.00/30.0055. Tento projekt je spolufinancován z ESF a státního rozpočtu ČR.

Nové kreativní týmy v prioritách vědeckého bádání CZ.1.07/2.3.00/30.0055. Tento projekt je spolufinancován z ESF a státního rozpočtu ČR. Nové kreativní týmy v prioritách vědeckého bádání CZ.1.07/2.3.00/30.0055 Tento projekt je spolufinancován z ESF a státního rozpočtu ČR. Téma: EXCELentní tipy a triky pro mírně pokročilé Martina Litschmannová

Více

WORD. 4. Texty vyskytují se v dokumentu 3x mají zelenou barvu

WORD. 4. Texty vyskytují se v dokumentu 3x mají zelenou barvu Příjmení, jméno... Třída... Skupina... Počet bodů... Zdrojové soubory se nachází na síťové jednotce disku H:. Do této složky ukládejte všechny výsledné soubory. Do složky rovněž uložte úkoly OBK, jejich

Více

Práce v programu Word 2003

Práce v programu Word 2003 Práce v programu Word 2003 Prostředí programu WORD 2003 Program WORD 2003 slouží k psaní textů, do kterých je možné vkládat různé obrázky, tabulky a grafy. Vytvořené texty se ukládají, jako dokumenty s

Více

K 2 - Základy zpracování textu

K 2 - Základy zpracování textu Radek Maca Makovského 436 Nové Město na Moravě 592 31 tel. 0776 / 274 152 e-mail: rama@inforama.cz http://www.inforama.cz K 2 - Základy zpracování textu Mgr. Radek Maca Word I 1 slide ZÁKLADNÍ POJMY PRVKY

Více

Hromadná korespondence

Hromadná korespondence INFORMATIKA aplikační software pro práci s informacemi Hromadná korespondence Pracovní list pro žáky Autor: RNDr. Ivanka Dvořáčková Únor 2013 Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55 Hromadná korespondence

Více

Obsah. Seznam možných testů. Termíny úkolů

Obsah. Seznam možných testů. Termíny úkolů Obsah Přihlášení do aplikace Pracovní plocha Obecné nastavení Nastavení programu Aktuálně připojení uživatelé Obsah programu Uživatelé systému LMS Unifor Uživatel Seznam možných rolí pro aplikaci Tutor

Více

MS Word. verze Přehled programů pro úpravu textu

MS Word. verze Přehled programů pro úpravu textu MS Word verze 2013 Přehled programů pro úpravu textu Pro úpravu textu slouží textový editor Jednoduché (zdarma, součást operačního systému MS Windows): Poznámkový blok, WordPad Komplexní: MS Word, Writer

Více

Příjmení, jméno... Třída... Skupina...Počet bodů...

Příjmení, jméno... Třída... Skupina...Počet bodů... Příjmení, jméno... Třída... Skupina...Počet bodů... Zdrojové soubory se nachází na síťové jednotce disku H:. Do této složky ukládejte všechny výsledné soubory. Do složky rovněž uložte úkoly OBK, jejich

Více

Během zadávání textu může aplikace Word občas některá slova podtrhnout červeně, zeleně nebo modře.

Během zadávání textu může aplikace Word občas některá slova podtrhnout červeně, zeleně nebo modře. 3. lekce Opravy Během zadávání textu může aplikace Word občas některá slova podtrhnout červeně, zeleně nebo modře. Červené podtržení: Označuje, že jste pravděpodobně udělali pravopisnou chybu nebo že aplikace

Více

7. Nástroje. 7.1 Pravopis. 7.2 Jazyk. Kapitola 7: Nástroje 47. Kontrola pravopisu

7. Nástroje. 7.1 Pravopis. 7.2 Jazyk. Kapitola 7: Nástroje 47. Kontrola pravopisu Kapitola 7: Nástroje 47 7. Nástroje Kontrola pravopisu 7.1 Pravopis V prezentaci Encian přichystejme dvě záměrné pravopisné chyby na prvním snímku. Slovo Váš nahradíme slovem Vaš a slovo přehledným nahradíme

Více

aplikační software pro práci s informacemi

aplikační software pro práci s informacemi INFORMATIKA aplikační software pro práci s informacemi CITÁTY Pracovní list pro žáky Autor: RNDr. Ivanka Dvořáčková 2013 Citáty pracovní list Podle pokynů vyučujícího vyhledejte soubor IT 35Citáty pracovní

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word POKROČILÍ Formátování textu - STYLY Styly umožňují zjednodušení formátování dokumentu. Nástroje pro jejich použití najdeme na pásu karet Domů. Každý text, který píšeme,

Více

Administrace webových stránek

Administrace webových stránek Administrace webových stránek Obsah Kontakt technické podpory... 2 Přihlášení... 2 Změna textového obsahu... 3 Nahrávání/mazání obrázků... 5 Vložení obrázku do textu... 6 Nastavení pozice obrázku vůči

Více

INTERSTENO 2011 Paris World championship professional word processing

INTERSTENO 2011 Paris World championship professional word processing POUŽITÝ OPERAČNÍ SYSTÉM POUŽITÝ SOFTWARE PRO WORD PROCESSING SOUTĚŽNÍ ID A 1 Instrukce pro soutěžící Otevřete koncept dokumentu WINDENERGY.DOC, ihned jej uložte jako WINDENERGYXXX.DOC nebo DOCX, kde XXX

Více

X-Sign Basic Uživatelská příručka

X-Sign Basic Uživatelská příručka X-Sign Basic Uživatelská příručka Copyright Copyright 2015, BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána do systému pro

Více

ZÁKLADY POŘIZOVÁNÍ TEXTU

ZÁKLADY POŘIZOVÁNÍ TEXTU Úvod do problematiky ZÁKLADY POŘIZOVÁNÍ TEXTU Na začátku psaní je vhodné nastavit vzhled stránky. Důležitá je především orientace stránky. Můžeme si vybrat mezi uspořádáním textu na výšku stránky (většinou

Více

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_20 Databáze Databáze Databáze Projekt II. Ing. Petr Vilímek

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_20 Databáze Databáze Databáze Projekt II. Ing. Petr Vilímek VY_32_INOVACE_33_20 Pracovní list Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, roč. Anotace Přínos/cílové kompetence

Více

Naučte se víc... Microsoft Office Excel 2007 PŘÍKLADY

Naučte se víc... Microsoft Office Excel 2007 PŘÍKLADY Naučte se víc... Microsoft Office Excel 2007 PŘÍKLADY Autor: Lukáš Polák Příklady MS Excel 2007 Tato publikace vznikla za přispění společnosti Microsoft ČR v rámci iniciativy Microsoft Partneři ve vzdělávání.

Více

Příklady pracovních postupů

Příklady pracovních postupů 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 11 června 2014 Obsah 3 Obsah Příklady pracovních postupů tisku na serveru Fiery Server...5

Více

Použití databází. Mnoho postupů, které si ukážeme pro prací s formulářů využijeme i při návrhu tiskových sestav.

Použití databází. Mnoho postupů, které si ukážeme pro prací s formulářů využijeme i při návrhu tiskových sestav. Formuláře Formuláře se v aplikaci Access používají zejména na úpravu dat. Upravovat data přímo v tabulce není příliš komfortní a proto si ukážeme jak vytvořit zadávací formulář, pomocí kterého budeme zadávat,

Více

Příklad bezprostředně navazuje na předchozí příklad č. 17. Bez zvládnutí příkladu č. 17 není možné pokračovat

Příklad bezprostředně navazuje na předchozí příklad č. 17. Bez zvládnutí příkladu č. 17 není možné pokračovat Příklad zahrnuje Textová editace buněk Základní vzorce Vložené kliparty Propojené listy Grafi cká úprava buněk Složitější vzorce Vložené externí obrázky Formuláře Úprava formátu Vysoce speciální funkce

Více

Změňte styly nadpisů takto: Nadpis úvodní styl: Nadpis1 Nadpisy kurzivou Nadpis2 Podtržené nadpisy Nadpis3. Do dokumentu vložte č. stránek.

Změňte styly nadpisů takto: Nadpis úvodní styl: Nadpis1 Nadpisy kurzivou Nadpis2 Podtržené nadpisy Nadpis3. Do dokumentu vložte č. stránek. Předmět: INFORMATIKA roč.: 9 č.šab.: 2 téma: Textový editor WORD Vzdělávací materiál: prac. list Oblast:Informatika - Vytvoření stylu odstavců, vložení obsahu Změňte styly nadpisů takto: Nadpis úvodní

Více

DUM 01 téma: Úvod do PowerPointu

DUM 01 téma: Úvod do PowerPointu DUM 01 téma: Úvod do PowerPointu ze sady: 03 tematický okruh sady: Tvorba multimediální ze šablony: 09 počítačová grafika určeno pro: 1-4. ročník vzdělávací obor: vzdělávací oblast: číslo projektu: anotace:

Více

8. Cvičení Kopírování objektů mezi aplikacemi MS Office

8. Cvičení Kopírování objektů mezi aplikacemi MS Office 8. Cvičení Kopírování objektů mezi aplikacemi MS Office 1. Na Ploše vytvořte složku s názvem 08_Priklad. K názvu nepřidávejte své jméno, při vkládání úlohy do IS VŠFS se vaše jméno připojí k názvu automaticky.

Více

Uživatelská příručka. BlackBerry 8700 Smartphone

Uživatelská příručka. BlackBerry 8700 Smartphone Uživatelská příručka BlackBerry 8700 Smartphone SWD-280428-0212105034-010 Obsah Základní informace o řadě BlackBerry...9 Přepínání aplikací...9 Přiřazení aplikace tlačítku Komfort...9 Nastavení informací

Více

Formátování pomocí stylů

Formátování pomocí stylů Styly a šablony Styly, šablony a témata Formátování dokumentu pomocí standardních nástrojů (přímé formátování) (Podokno úloh Zobrazit formátování): textu jsou přiřazeny parametry (font, velikost, barva,

Více

Automatický přenos dat z terminálů BM-Finger

Automatický přenos dat z terminálů BM-Finger Automatický přenos dat z terminálů BM-Finger Tento program při normálním používání docházky nepotřebujete. V docházce se v menu Firma / Terminály BM-Finger nastavuje automatické stahování dat v položce

Více

Návod na instalaci a používání obslužného programu dataloggeru

Návod na instalaci a používání obslužného programu dataloggeru Návod na instalaci a používání obslužného programu dataloggeru Instalace obslužného programu: 1) Zapněte počítač a nechte naběhnout systémový obslužný program PC. Na monitoru bude základní obrazovka systému.

Více

Interaktivní mapy ÚAP Uživatelská příručka

Interaktivní mapy ÚAP Uživatelská příručka Interaktivní mapy ÚAP Uživatelská příručka Verze: 1.0 Podpora: GEOREAL spol. s r.o. http://www.georeal.cz email: podpora@georeal.cz Hot-line: 373 733 456 Běhové prostředí: Microsoft Internet Explorer,

Více

Okno Editoru nabízí v panelu nástrojů

Okno Editoru nabízí v panelu nástrojů 110 Editor pracovní nástroje Naučte se používat základní nástroje Editoru pro efektivní úpravy obrázků. VYBRANÉ OVLÁDACÍ PRVKY 112 POLYGONOVÉ LASO A LASO 124 VLOŽIT OBRÁZEK DO OBRÁZKU 132 VÝBĚRY 114 REDUKCE

Více

2. Cvičení Formáty dat, jednoduché vzorce

2. Cvičení Formáty dat, jednoduché vzorce 2. Cvičení Formáty dat, jednoduché vzorce 1. Vytvořte složku s vaším příjmením a jménem. 2. Otevřete soubor MS Excel, uložte ho do vaší složky pod názvem 02_Priklad. K názvu nepřidávejte své jméno, při

Více

Návod na instalaci a používání obslužného programu dataloggeru DS100

Návod na instalaci a používání obslužného programu dataloggeru DS100 Návod na instalaci a používání obslužného programu dataloggeru DS100 Instalace obslužného programu: 1) Zapněte počítač a nechte naběhnout systémový program PC. Na monitoru bude základní obrazovka systému.

Více

Naučte se víc... Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office PowePoint 2007

Naučte se víc... Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office PowePoint 2007 Naučte se víc... Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office PowePoint 2007 Autoři: Jiří Chytil & Boris Chytil Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office PowerPoint 2007 Tato

Více

Naučte se víc... Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office Word 2007

Naučte se víc... Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office Word 2007 Naučte se víc... Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office Word 2007 Autoři: Jiří Chytil & Boris Chytil Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office Word 2007 Tato publikace

Více

INTERSTENO 2017 Berlin World championship professional Word Processing

INTERSTENO 2017 Berlin World championship professional Word Processing OPERAČNÍ SYSTÉM SOFTWARE POUŽITÝ PRO WORD PROCESSING ID SOUTĚŽÍCÍHO A-1 A Instrukce pro soutěžící Otevřete si připravený soubor TOURISM, uložte/převeďte jej ihned na TOURISMXXX.DOC NEBO DOCX, přičemž XXX

Více

Tabulkový procesor Microsoft Excel

Tabulkový procesor Microsoft Excel Tabulkový procesor Microsoft Excel Úvod Tabulkový procesor Microsoft Excel spolu s Microsoft Word, Access, Outlook, PowerPoint a FrontPage tvoří programový balíku Microsoft Office. Tabulkový procesor Microsoft

Více

10. Editor databází dotazy a relace

10. Editor databází dotazy a relace 10. Editor databází dotazy a relace Dotazy Dotazy tvoří velkou samostatnou kapitolu Accessu, která je svým významem téměř stejně důležitá jako oblast návrhu a úpravy tabulek. Svým rozsahem je to ale oblast

Více

Obsah Vysvětlivky k prvkům použitým v knize: 10 POJMY A PRVKY POUŽITÉ V TEXTU 10 JAK S KNIHOU PRACOVAT? JAK JE KNIHA ČLENĚNA? 11

Obsah Vysvětlivky k prvkům použitým v knize: 10 POJMY A PRVKY POUŽITÉ V TEXTU 10 JAK S KNIHOU PRACOVAT? JAK JE KNIHA ČLENĚNA? 11 Obsah Vysvětlivky k prvkům použitým v knize: 10 POJMY A PRVKY POUŽITÉ V TEXTU 10 JAK S KNIHOU PRACOVAT? JAK JE KNIHA ČLENĚNA? 11 Textové editory 12 CO JE NOVÉHO V RÁMCI CELÉHO BALÍKU OFFICE? 12 Novinky

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 6 1 Obsah Kontingenční tabulky... 3 Zdroj dat... 3 Příprava dat... 3 Vytvoření kontingenční tabulky... 3 Možnosti v poli Hodnoty... 7 Aktualizace

Více

SPZ 2010 13.13. Uživatelská příručka

SPZ 2010 13.13. Uživatelská příručka SPZ 2010 13.13 Uživatelská příručka Listopad, 2010 Obsah Obsah ÚVOD... 2 Nápověda programu... 2 POŽADAVKY... 2 INSTALACE... 3 ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ... 5 PRVNÍ NAČTENÍ DAT... 6 Automatické načtení... 6 Doplnění

Více

Hydroprojekt CZ a.s. WINPLAN systém programů pro projektování vodohospodářských liniových staveb. HYDRONet 3. Modul EDITOR STYLU

Hydroprojekt CZ a.s. WINPLAN systém programů pro projektování vodohospodářských liniových staveb. HYDRONet 3. Modul EDITOR STYLU Hydroprojekt CZ a.s. systém programů pro projektování vodohospodářských liniových staveb HYDRONet 3 W I N P L A N s y s t é m p r o g r a m ů p r o p r o j e k t o v á n í v o d o h o s p o d á ř s k ý

Více

sloučení dokumentů Zadání: TÉMA: Sledování změn a komentářů, revize, porovnání dokumentů,

sloučení dokumentů Zadání: TÉMA: Sledování změn a komentářů, revize, porovnání dokumentů, TÉMA: Sledování změn a komentářů, revize, porovnání dokumentů, sloučení dokumentů Sekretářka společnosti Naše Zahrada napsala článek věnovaný kompostování a nechala jej zkontrolovat majitelce společnosti.

Více

Zadání samostatných cvičení - Excel 5DS

Zadání samostatných cvičení - Excel 5DS Zadání samostatných cvičení - Excel 5DS Klávesové zkratky Procvičte si některé z klávesových zkratek, které slouží pro rychlejší pohyb po listu a další funkce. Klávesová zkratka Význam HOME Přesunutí na

Více

Řešení. ŘEŠENÍ 36 Výsledková listina soutěže

Řešení. ŘEŠENÍ 36 Výsledková listina soutěže Příklad zahrnuje Textová editace buněk Základní vzorce Vložené kliparty Propojené listy Grafická úprava buněk Složitější vzorce Vložené externí obrázky Formuláře Úprava formátu Vysoce speciální funkce

Více

Návod k aplikaci DPH Kontrol

Návod k aplikaci DPH Kontrol Návod k aplikaci DPH Kontrol Obsah I. O aplikaci... 2 II. Jak používat DPH Kontrol... 3 1. Kontrola spolehlivosti plátců DPH... 3 2. Kontrola zveřejněných účtů... 5 III. Další práce s databází záznamů...

Více