Obsah. 1.1 Úvod do práce s autorským nástrojem ProAuthor 4

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. 1.1 Úvod do práce s autorským nástrojem ProAuthor 4"

Transkript

1 Obsah 1 Úvod do práce s autorským nástrojem ProAuthor Úvod do práce s autorským nástrojem ProAuthor 4 2 Založení kurzu Jak začít Vyplnění vstupních informací o kurzu Založení vlastního kurzu 12 3 Tvorba struktury kurzu Panel nástrojů a struktura kurzu Tvorba struktury kurzu Vytvoření struktury kurzu 18 4 Význam základních položek u studijních aktivit Informace o kurzu Informace o kapitole Informace o studijním článku Integrovaný editor studijních článků Informace o úkolu Informace o cvičení Informace o diskuzi Informace o autotestech, testech a anketách 42 5 Tvorba obsahu kurzu Obecné ovládání aplikace ProAuthor Tvorba obsahu studijního článku Vložení pdf souboru do studijního článku Napsání textu ve studijním článku Tvorba obsahu úkolu, cvičení a diskuze Tvorba úkolu, cvičení a diskuze Tvorba obsahu autotestu, testu a ankety Vytvořte si svůj první autotest 62 Strana 1

2 5.9 Vytvoření klíčových slov 63 6 Vkládání multimediálních komponent Vkládání multimediálních komponent Vložení obrázku Vložení animace Vložení videa Vložení audia Vložení odkazu Vložení vzorců Vložení souboru Vložení více souborů Multimediální komponenty 74 7 Základní možnosti exportu Dokumentace Tvorba dokumentace E book Kniha Standardy AICC, SCORM, záloha pro Moodle Tvorba exportů 80 Strana 2

3 Úvodní slovo pro studenta: Pro vytváření vlastních kurzů se většinou používají autorské nástroje. Autorské nástroje pomáhají autorům vytvářet obsahovou náplň samotných kurzů. Tento kurz vás seznámí se základní prací s autorským systémem ProAuthor. Kurz je vytvořen na systému ProAuthor verze Na konci tohoto kurzu budete schopni pomocí autorského systému ProAuthor: vytvořit strukturu kurzu, vytvořit obsahovou náplň jednotlivých aktivit ve svém kurzu, použít multimediální komponenty v jednotlivých studijních aktivitách, vygenerovat elektronickou učebnici, knihu, atd. Strana 3

4 1 Úvod do práce s autorským nástrojem ProAuthor Po přečtení této kapitoly získáte základní představu o autorském nástroji ProAuthor a také o tom, co nás bude čekat ve zbývajících částech kurzu. 1.1 Úvod do práce s autorským nástrojem ProAuthor ProAuthor (PA) je autorský systém, nástroj pro tvorbu elektronických on line kurzů umísťovaných (publikovaných) například na serverech pro distanční vzdělávání ve specifickém výstupním formátu do prostředí LMS (Learning Management System) či nástroj pro tvorbu off line multimediálních elektronických učebnic nebo příruček realizovaných většinou ve formě CD. Při tvorbě výukových materiálů s využitím PA se uživatel může soustředit na obsah, strukturu a potenciální zpětnou vazbu (např. úkoly). Kurz je možno v případě potřeby umístit i na web. PA je vytvořen s ohledem na požadavky kladené na kurzy určené pro distanční vzdělávání (DiV). Charakteristika PA: PA slouží především pro sestavení různých multimediálních komponent do komplexní výukové aplikace. Lze použít zdrojové soubory ve formátech txt, html a pdf a některé další. Tyto soubory lze umístit do příslušných objektů PA. Do PA lze vkládat grafické objekty, přímo nebo nepřímo, v jiných objektech. Jsou to animace a sekvence obrázků (slideshow), videa a zvuky. Lze tedy vkládat např. soubory ve formátech swf a avi, které již mohou obsahovat i zvuky. V PA lze tvořit testy, autotesty a ankety. V PA lze vkládat do textu jednodušší matematické vzorce. Do PA můžeme vkládat kompletní textové objekty se složitými matematickými vzorci a obrázky. Strana 4

5 PA podporuje kvalitní strukturaci studijní látky při užití dvou úrovní: kapitol na první úrovni a např. studijních článků, autotestů, testů, cvičení, úkolů atd. na druhé úrovni. V tomto kurzu se naučíte v ProAuthoru: založit nový kurz, vytvořit plán kurzu, vytvářet obsahovou náplň jednotlivých aktivit, generovat výstupy z tohoto autorského nástroje. Následuje příklad jedné z mnoha obrazovek PA charakterizujících integrované pracovní prostředí při tvorbě kurzu. V levé části, jejíž šířka je volitelná, je vidět svislý panel nástrojů a Plán kurzu, v pravé pak hlavní pracovní oblast s kartami (zde tři: Obecné, Vstupní informace a Studijní text). V horní části je umístěna hlavní nabídka. Obrázek Příklad obrazovky prostředí PA Strukturu každého kurzu tvořeného s využitím autorského systému ProAuthor určuje autor plánem kurzu. Plán kurzu je v podstatě posloupnost jednotlivých studijních kapitol. Na obrázku je vybraný objekt studijní článek (modře Strana 5

6 podbarvený), který je součástí kapitoly obsahující v sobě různé typy vzdělávacích objektů. ProAuthor nabízí využití následujících typů vzdělávacích objektů: studijní článek, cvičení, autotest, test, úkol, diskuse, anketa. Konkrétní náplň příslušných objektů určuje autor a využívá pro to buď samotný PA, nebo ve většině případů i externí aplikace jako např. Adobe Flash pro tvorbu animací, Adobe Photoshop pro tvorbu a úpravu bitmapových obrázků, CorelDraw pro tvorbu vektorové grafiky,adobe Acrobat pro tvorbu pdf souborů, Wink od firmy DebugMode či Adobe Captivate (dříve RoboDemo) pro snímání sekvencí obrazovek, FrontPage nebo Dreamweaver pro tvorbu html souborů a Sonic Foundry SoundForge pro náročnou práci se zvuky. V tomto kurzu se seznámíte jak s použití funkčních prvků aplikace ProAuthor, tak i s některými postupy při tvorbě kurzů. Příklad obrazovky, která se zobrazí po aktivaci karty Studijní text: Vidíme text, který je zapsán v integrovaném editoru PA, a náhled jedné z několika vložených MM&S komponent (v tomto případě Obrázek): Strana 6

7 Obrázek Příklad obrazovky prostředí PA Studijní text Nyní však trochu předbíháme. V následujících kapitolách si postupně vysvětlíme používání autorského nástroje ProAuthor. 2 Založení kurzu Po prostudování této kapitoly se naučíte v ProAuthoru: zakládat nové kurzy, měnit nastavení PA informující o době neuložení práce na kurzu, zadat autory kurzu, vyplnit povinné vstupní informace. Strana 7

8 2.1 Jak začít Nyní je čas si ukázat, jak se v PA zakládají nové kurzy. Naučíte se: zakládat nové kurzy, měnit nastavení PA informující o době neuložení práce na kurzu. Jak začít Začít s PA můžeme při použití hlavní nabídky dvěma základními způsoby. Buď vytváříme nový kurz (Kurz Nový), nebo pokračujeme v rozpracované práci na již vytvořeném kurzu (Kurz Otevřít). Založení nového kurzu Aplikace PA se po instalaci otevírá v okně o velikosti 800 x 600 pixelů (obrazových bodů). Je výhodné okno maximalizovat. Po příštím spuštění se aplikace otevře v takovém režimu, v jakém jste ho zavřeli. Po spuštění aplikace ProAuthor vytvoříme nový kurz. V hlavní nabídce PA volíme Kurz>Nový. V následující animaci se můžete podívat, jak vytvořit nový kurz (lze ji ovládat: zastavit, pokračovat v přehrávání, znovu přehrát atd.). Obrázek Založení nového kurzu Strana 8

9 Při zakládání nového kurzu, tedy v hlavní nabídce, která se objeví, označíme Kurz Nový. Objeví se standardní okno Windows pro ukládání souboru: Uložit jako. V horní části se určuje místo, kam se náš kurz uloží: Uložit do. V případě potřeby můžeme vytvořit i novou složku. Platí pravidlo, že nový kurz se musí vytvořit v prázdné složce. V dolní části okna: Název souboru, napíšeme jméno souboru našeho nového kurzu. Přípona interního formátu PA se dodá automaticky (edt). Ukončíme kliknutím na Uložit. Pokud do 30 minut neuložíme kurz, PA nás k uložení vyzve: V případě, že si nepřejeme, aby se tato informace zobrazovala, můžeme ji v hlavní nabídce zablokovat. Zvolíme Nástroje Nastavení: Objeví se okno Nastavení a zde odškrtneme Zobrazovat informaci: Doba od posledního uložení. Zde je možné také měnit interval zobrazování této informace. Strana 9

10 2.2 Vyplnění vstupních informací o kurzu Nyní máme založený nový kurz. Nyní je zapotřebí vyplnit řadu informací o samotném kurzu a o autorech kurzu. Pro prostudování tohoto článku budete umět: vytvořit seznam autorů kurzu, vyplnit povinné položky vstupních informací. Vyplnění vstupních informací o kurzu Nyní máme založený nový kurz. Nyní je zapotřebí vyplnit řadu informací o samotném kurzu a o autorech kurzu. Po založení nového kurzu se objeví okno Vstupní informace. Povinné údaje jsou označeny červeným vykřičníkem. Např. ID kurzu a jméno autora kurzu. Pokud ID neznáte, jako "pracovní" číslo napište např. zkratku vašeho kurzu (ID může být maximálně 4 znakové) a před dokončením kurzu si vyžádejte skutečné ID přidělené odpovědným manažerem e learningových kurzů ve své organizaci. Nezapomeňte uvádět kontakt na autora (mail, telefon). Název kurzu, jeho obtížnost a kategorii (např. IT) lze samozřejmě, tak jako ostatní entity, během tvorby kurzu měnit. Strana 10

11 Můžete vytvořit vlastní kategorii, ke které kurz náleží, kliknutím myší na položku Nová kategorie. Ukázka je znázorněna na animaci. Obrázek Vyplnění základních údajů Po založení kurzu byste měli vyplnit následující údaje: ID kurzu Obtížnost Jazyk kurzu Stav kurzu Verze Autoři Cílová skupina Tučně označené informace se automaticky přenáší do podřízených aktivit (do kapitol, studijních článků, cvičení, úkolů, atd.) Pokud nevyplníte ID kurzu a Autoři, nebude vám umožněno pokračovat v tvorbě struktury kurzu. Strana 11

12 Jazyk kurzu Při vybírání jazyka kurzu si můžete všimnout, že u některých jazyků se nachází ikona. Tato ikona naznačuje, že ProAuthor bude vkládat automaticky generované popisky ve vybraném jazyce. 2.3 Založení vlastního kurzu Cílem tohoto cvičení je vyzkoušet si založit svůj vlastní kurz. Zadání: Založte si svůj vlastní kurz pomocí ProAuthoru. V ProAuthoru vyplňte veškeré povinné vstupní informace. Tipy pro řešení: Při zakládání nového kurzu nezapomeňte, že kurz se musí zakládat do prázdné složky. Po vyplnění všech údajů nezapomeňte svůj kurz uložit. Návrh řešení: Pokud si nebudete vědět rady, podívejte se do předešlých studijních článků. Strana 12

13 3 Tvorba struktury kurzu Kurz již umíte založit. Nyní přichází další etapa, ve které se naučíme vytvářet strukturu kurzu (plán studia pro cílového studenta). Prostudováním této kapitoly se naučíte vytvářet a upravovat strukturu kurzu. 3.1 Panel nástrojů a struktura kurzu Po prostudování tohoto studijního článku budete schopni popsat: význam jednotlivých tlačítek v panelu nástrojů, význam jednotlivých typů studijních aktivit. Panel nástrojů a struktura kurzu V levé části autorského nástroje se nachází panel nástrojů se zobrazenou strukturou kurzu. Na obrázku je znázorněn základní popis funkcí. Panel nástrojů slouží pro vkládání (mazání) studijních aktivit. V pravé části obrázku je zobrazena hierarchická struktura kurzu. Autorský systém ProAuthor umožňuje vytvářet dvě úrovně studijních aktivit. V 1. úrovni se nachází kapitoly. V 2. úrovni se nachází ostatní typy studijních aktivit. Strana 13

14 Obrázek Panel nástrojů Na stavovém řádku, vlevo dole, se zobrazuje název vybrané aktivity (kapitoly, studijního článku, cvičení, autotestu, úkolu atd.) a to i v případě, že jsme příčku (viz obr. ) posunuli vlevo tak, že v hierarchické struktuře není název čitelný. Mezi studijní aktivity patří: Studijní článek Studijní článek slouží jako výkladová aktivita. Úkol Úkol je taková aktivita, která vyžaduje tvůrčí přístup studenta při řešení. Protože student musí uplatnit své individuální schopnosti a může vycházet z individuálních zkušeností, bývá úkol hodnocen tutorem kurzu. Cvičení Cvičení rovněž slouží k upevnění dovedností, které si účastníci on line kurzu osvojili ve studijním článku. Je to taková studijní aktivita, při níž může student uplatnit např. určitý algoritmus. Zpětnou vazbu nezíská student od tutora, v návrhu řešení si pouze může ověřit algoritmus či jiný naznačený postup pro řešení, eventuálně i správné řešení cvičení. Strana 14

15 Diskuze Důležitou studijní aktivitou v kurzu je i diskuse. Zadáváme ji zejména tehdy, má li kurz tutora, který může diskusi moderovat. Autotest Dílčí zpětnou vazbu může získat student v autotestu. Po vyřešení autotestu získá student okamžitě informaci o tom, do jaké míry byl úspěšný, a je tedy vhodné zařadit ho na konci jednotlivých kapitol. Test test slouží k otestování znalostí studenta. Test vyhodnocuje sám tutor a bývá součástí celkového hodnocení účastníkova studia kurzu. Anketa Na základě vyhodnocení odpovědí na otázky ankety lze uskutečnit evaluaci, na jejímž základě mohou být následně provedeny žádoucí změny v kurzu. Součástí on line kurzu může být i vstupní anketa, pomocí které tutor zjišťuje očekávání budoucích účastníků kurzu, eventuálně i jejich studijní styly. 3.2 Tvorba struktury kurzu V tomto studijním článku se naučíte: vkládat kapitoly do struktury kurzu, vkládat ostatní typy studijních aktivit do struktury kurzu, mazat jednotlivé studijní aktivity ze struktury kurzu, přesouvat studijní aktivity v rámci kapitoly, přesouvat studijní aktivity mezi kapitolami. Tvorba struktury kurzu Vložení kapitoly Strukturu kurzu na první hierarchické úrovni tvoří kapitoly. Jsou zobrazovány v levé části hlavního okna PA. Novou kapitolu můžeme vložit (spíše "založit" nebo "vytvořit prázdnou kapitolu"), dvěma základními způsoby: 1.Vybereme kapitolu, za kterou novou kapitolu vložíme. V hlavní nabídce PA klikneme na Plán kurzu a poté na Vložit novou kapitolu. 2.Vybereme kapitolu, za kterou novou kapitolu vložíme. Klepneme na ikonu Strana 15

16 rozevřené knihy (první nástroj shora na panelu nástrojů). Oba způsoby jsou ukázány na animaci : Obrázek Vložení kapitoly Na kartě Obecné zadáme název kapitoly. Tento název můžeme později během práce změnit. Na kartě Obecné můžeme napsat popis kapitoly, zvolíme stav (většinou volíme "pracovní verze" nebo "finální verze") a určíme obtížnost (základní, středně pokročilý nebo pokročilý). Autoři a obtížnost kurzu se přebírají z naposled vybrané aktivity. Odstranění kapitoly Vybranou, prázdnou, kapitolu (označíme ji klepnutím hlavního tlačítka myši, což je většinou levé u praváků), můžeme odstranit dvěma základními způsoby: 1. Plán kurzu > Odstranit označenou aktivitu: nebo 2. Klepneme na ikonu koše (třetí zdola v panelu nástrojů). Vložení a odstranění ostatních aktivit Obdobným způsobem jako kapitoly se zakládají i ostatní aktivity. Ukázka je zobrazena na animaci. Strana 16

17 Obrázek Vytvoření struktury kurzu Na animaci je zobrazeno, jak upravovat již existující strukturu kurzu. Je zde znázorněno, jak posouvat studijní aktivity v kapitole, jak přesouvat aktivity mezi kapitolami a jak smazat aktivitu ze struktury kurzu. Obrázek Změna struktury kurzu Strana 17

18 3.3 Vytvoření struktury kurzu Cílem tohoto cvičení je ověřit si získané znalosti s tvorbou struktury kurzu. Zadání: Nyní si vyzkoušejte vytvořit strukturu kurzu. Celou práci si rozdělíme do následujících etap: 1 Vytvořte si strukturu kurzu, kde budete mít alespoň 3 kapitoly. Do každé kapitoly vložte alespoň 3 studijní aktivity. 2 Do první kapitoly vložte novou studijní aktivitu, která by měla být 1. v pořadí (v rámci kapitoly). 3 Do druhé kapitoly vložte novou studijní aktivitu, která by měla být 3. v pořadí (v rámci kapitoly). 4 Změňte pořadí studijních aktivit ve vybrané kapitole. 5 Přesuňte vybranou studijní aktivitu z jedné kapitoly do jiné. Vyzkoušejte si smazat vybranou studijní aktivitu. Tipy pro řešení: Pokud si nebudete vědět rady, podívejte se do předcházejících studijních článků. Strana 18

19 4 Význam základních položek u studijních aktivit Budete umět popsat význam položek nacházejících se na jednotlivých kartách formulářů: kurz, kapitolu, studijní článek, úkol, cvičení, diskuzi, autotest, test, anketu. 4.1 Informace o kurzu Budete umět popsat význam položek nacházejících se na jednotlivých kartách formulářů. Informace o kurzu Nyní si vysvětlíme význam jednotlivých položek na jednotlivých kartách u formuláře kurzu. Máme zde následující karty: Obecné Ostatní informace Vstupní informace Klasifikace Strana 19

20 Obecné Na kartě Obecné se nacházejí následující položky: Název kurzu Jedná se o název celého kurzu. ID kurzu Identifikační kód kurzu tento kód získáte od správce všech kurzů. Je možné sem napsat zkratku kurzu. Tato položka se musí vyplnit. Kategorie kurzu Jedná se o informativní položku. Každý autor si zde může vytvořit vlastní kategorii. Obtížnost Položka určuje, jaká je nejnižší obtížnost některé studijní aktivity v celém kurzu. Jazyk kurzu Zde jako autor vybíráte, v jakém jazyce píšete kurz. Pokud vyberete English, tak se automaticky generované texty bude generovat v angličtině. Stav kurzu Autor si zde vybere, v jakém stavu se kurz nachází. Základní stavy kurzu jsou: "není určeno", "pracovní verze", "finální verze", "aktualizovaná verze". Tato položka je pouze informativní pro autora kurzu. Pokud změníte stav kurzu, změní se stavy všech podřízených aktivit. Verze Popisuje verzi kurzu. Verze kurzu se zobrazuje v e booku. Autoři Zobrazují se zde všichni autoři tohoto kurzu. Autoři se zadávají pomocí formulářů, které se vyvolají po stisknutí tlačítka Upravit. Celkový čas Tento čas představuje celkový odhadovaný čas, který bude student potřebovat pro absolvování celého kurzu vypočítává se sám. Celkový čas studijních článků Tento čas představuje celkový odhadovaný čas všech studijních článků vypočítává se sám. Celkový čas ostatních aktivit Tento čas představuje celkový odhadovaný čas všech ostatních aktivit kromě studijních článků vypočítává se sám. Max. počet bodů Tato položka informuje o maximálním počtu bodů, které může student dosáhnout v tomto kurzu. Min. počet bodů Tato položka informuje o minimálním počtu bodů, které student musí dosáhnout, aby mohl kurz absolvovat úspěšně. Popis kurzu Autor zde může stručně charakterizovat celý kurz. Strana 20

21 Cílová skupina Tato položka určuje, jaká je předpokládaná cílová skupina studentů. Obrázek Kurz Obecné Ostatní informace Na kartě Ostatní informace se nacházejí následující důležité položky: Softwarové požadavky kurzu Zde autor napíše seznam software, který bude student potřebovat při studiu tohoto kurzu. Informace z tohoto pole se studentovi zobrazí v úvodním slově a cílech celého kurzu. Obrázek Kurz Ostatní informace Strana 21

22 Vstupní informace Na kartě Vstupní informace se nacházejí následující důležité položky: Pokyny pro tutora Zde jako autor napíšete informace, které bude potřebovat budoucí tutor tohoto kurzu. Popíšete zde např., na co se má tutor zaměřit. Úvodní slovo pro studenta Zde jako autor uvedete úvodní slovo pro celý kurz. Je zde možné např. uvést také seznam použité literatury. Cíle kurzu Zde uvedete cíle celého kurzu. Obrázek Kurz Vstupní informace 4.2 Informace o kapitole Budete umět popsat význam položek nacházejících se na jednotlivých kartách formuláře popisujícího vybranou kapitolu. Strana 22

23 Informace o kapitole Nyní si vysvětlíme význam jednotlivých položek na jednotlivých kartách formuláře popisujícího kapitolu. Máme zde následující karty: Obecné Vstupní informace Obecné Na kartě Obecné se nacházejí následující položky: Název kapitoly Jedná se o název kapitoly. Stav Autor si zde vybere, v jakém stavu se kapitola nachází. Základní stavy jsou: "není určeno", "pracovní verze", "finální verze", "aktualizovaná verze". Tato položka je pouze informativní pro autora kurzu. Pokud změníte stav kurzu, změní se stavy všech podřízených aktivit. Obtížnost Položka určuje, jaká je nejnižší obtížnost studijních aktivit v dané kapitole. Autor Zobrazují se zde všichni autoři této kapitoly. Autoři se zadávají pomocí formulářů, které se vyvolají po stisknutí tlačítka Upravit. Celkový čas Tento čas představuje celkový odhadovaný čas, který bude student potřebovat pro absolvování této kapitoly vypočítává se sám. Celkový čas studijních článků Tento čas představuje celkový odhadovaný čas všech studijních článků v kapitole vypočítává se sám. Max. počet bodů Tato položka informuje o maximálním počtu bodů, které může student dosáhnout v této kapitole. Min. počet bodů Tato položka informuje o minimálním počtu bodů, které by měl student dosáhnout v této kapitole. Popis kapitoly Autor zde může stručně charakterizovat kapitolu. Strana 23

24 Obrázek Kapitola Obecné Vstupní informace Na kartě Vstupní informace se nacházejí následující důležité položky: Pokyny pro tutora Zde jako autor napíšete informace, které bude potřebovat budoucí tutor tohoto kurzu. Popíšete zde např. to, na co se má tutor zaměřit v této kapitole. Úvodní slovo pro studenta Zde jako autor uvedete úvodní slovo pro kapitolu. Cíle Zde uvedete cíle kapitoly. Úvodní slovo pro studenta a Cíle se v e booku zobrazí společně jako samostatný studijní článek, který bude nazván Úvod: Název kapitoly. Tento článek se vloží za název kapitoly. Strana 24

25 Obrázek Kapitola Vstupní informace 4.3 Informace o studijním článku Budete umět pospat význam položek nacházejících se na jednotlivých kartách formuláře popisujícího studijní článek. Informace o studijním článku Studijní článek je jeden z nejdůležitějších objektů na druhé hierarchické úrovni ve struktuře Plánu kurzu. Studijní článek sestává většinou z textu a, v mnoha případech, i z multimediálních komponent v PA označovaných jako MM&S. Data studijního článku buď přenášíme jako soubor připravený v jiné aplikaci (ve formátu pdf vytvořeném např. v Adobe Acrobat, html vytvořeném např. ve FrontPage), nebo tento text tvoříme přímo v PA. Při vkládání studijního článku musíme v mnoha případech použít techniku vkládání multimediálních komponent, tzv. MM&S. Pokud nebudete tvořit text přímo v PA, nebudete moci využít Strana 25

26 některých funkcí PA. Mezi funkce, které nebudete moci využít, patří automatické vytváření dokumentace a automatické vytvoření knihy. Pokud píšeme text studijního článku v PA, pak musí být tento článek ve struktuře kurzu vybrán. V případě potřeby klepneme na název článku ve sloupci Plán kurzu v levé části okna PA a příslušný článek bude označen modře. Karty Nyní si vysvětlíme význam jednotlivých položek na jednotlivých kartách. Máme zde následující karty: Obecné Vstupní informace Studijní text Prezentace Obecné Na kartě Obecné se nacházejí následující položky: Název studijního článku Jedná se o název studijního článku. Stav Autor si zde vybere, v jakém stavu se studijní článek nachází. Základní stavy jsou: "není určeno", "pracovní verze", "finální verze", "aktualizovaná verze". Tato položka je pouze informativní pro autora kurzu. Obtížnost Položka určuje jaká je obtížnost této studijní aktivity. Autor Zobrazují se zde všichni autoři této studijní aktivity. Autoři se zadávají pomocí formulářů, které se vyvolají po stisknutí tlačítka Upravit. Doporučený čas Tento čas představuje odhadovaný čas, který bude student potřebovat pro absolvování této aktivity. Vy jakožto autor(ka) musíte tento čas odhadnout. Informace o doporučeném čase se zobrazuje u cílů studijního článku. Popis této aktivity Autor zde může stručně charakterizovat obsah studijního článku. Klíčová slova Zobrazují se zde všechna klíčová slova přiřazená ke studijnímu článku. Strana 26

27 Obrázek Studijní článek Obecné Vstupní informace Na kartě Vstupní informace se nacházejí následující důležité položky: Pokyny pro tutora Zde jako autor napíšete informace, které bude potřebovat budoucí tutor tohoto kurzu. Popíšete zde např. to, na co se má tutor zaměřit v této aktivitě. Úvodní slovo pro studenta Zde jako autor uvedete úvodní slovo pro tento studijní článek. Cíle Zde uvedete cíle studijního článku. Úvodní slovo pro studenta a Cíle se v e booku zobrazí společně jako odkaz ze studijního článku. Obrázek Studijní článek Vstupní informace Strana 27

28 Studijní text Na této kartě vytváříte samotný obsah studijního článku. Obrázek Studijní článek Studijní text 4.4 Integrovaný editor studijních článků Budete umět popsat význam ovládacích prvků a položek nacházejících se na kartě Studijní text formuláře popisujícího studijní článek. Integrovaný editor studijních článků Jednou ze základních možností, jak vytvářet text studijního článku, je použití integrovaného editoru studijních článků v PA Strana 28

29 Obrázek Integrovaný editor studijních článků Používání integrovaného editoru PA je velmi jednoduché. Nyní si vysvětlíme význam základních ovládacích prvků. Předdefinované styly PA nabízí několik stylů, které umožňují sjednotit formátování textu v rámci kurzu či více kurzů. Jedná se o styl odstavce: Normální slouží pro běžný text, Nadpis 1 slouží nadpis 1. úrovně, Nadpis 2 slouží nadpis 2. úrovně, Nadpis 3 slouží nadpis 3. úrovně, Kód v HTML při použití tohoto stylu můžete použít html značky, které se projeví ve výsledném html náhledu (zde je nutná znalost html kódu), Příklad u tohoto stylu se změní font na Curier New, Symbol u tohoto stylu se změní font na Symbol. Strana 29

30 Styly se aplikují výběrem položky ze seznamu v levém horním rohu karty editoru nebo přímo pomocí klávesových zkratek (Alt+1 až Alt+7) čísla na hlavní klávesnici. Styly Nadpis 1, Nadpis 2 a Nadpis 3 lze použít pouze na celý odstavec. Styly Příklad a Symbol na část vybraného textu. Styl Kód v HTML má specifické užití. V některých případech lze text dále formátovat pomocí ikon, které jsou popsány ve výše uvedeném obrázku. Nejvíce možností dodatečného formátování získáte při použití stylu Normální. V textu ve stylu Nadpis 1 můžeme na část textu aplikovat např. styl Symbol, ale nemůžeme použít písmo Tučné či Kurzívu. Dejte si též pozor na dodatečné formátování textu ve stylu Normální, kdy nesmíte do bloku pro následné formátování zahrnout neviditelný znak konce odstavce (vznikne po stisku klávesy Enter a vypadá jako mezera). Pak ikony tučně a Kurzíva nejsou aktivní. Vložení/Odebrání MM&S Tato tlačítka slouží pro vkládání (odebrání) multimediálních komponent. Mezi multimediální komponenty patří např. obrázky, animace, videa, audia atd. Jak se tyto komponenty vkládají (odebírají), si ukážeme později. Vložení/Odebrání značky odkazu na MM&S Pomocí těchto tlačítek můžeme vložit (odebrat) odkaz z textu, např. na obrázek. Tyto odkazy je vhodné používat pouze tehdy, pokud máme nastaveno, že se má vygenerovat půlená obrazovka. Použití si ukážeme později. Studijní článek jako pdf, html Pokud nechceme využít editor studijního článku v PA, ale chceme využít text, který je vytvořen v pdf formátu, nebo v html formátu, můžeme využít tuto volbu. Po vybrání této volby a vložení potřebných souborů se veškerý text napsaný v editoru PA ignoruje. Způsob zobrazení Pomocí těchto tlačítek si můžete nastavit, zda li chcete půlenou obrazovku, nebo jaká má být šíře multimediální části výsledné html stránky. Vygenerování náhledu Po stisku tohoto tlačítka se vám zobrazí výsledná html stránka (jak to uvidí Strana 30

31 studenti). Vložení/Odebrání svazku MM&S Pomocí těchto tlačítek můžete vložit do levé poloviny výsledné půlené obrazovky celkovou vlastní animaci (formátu swf). Tato volba se využívá jen ve výjimečných případech, a proto ji nebudeme dále rozebírat. Horní lišta Popíšeme jen tlačítka Symbol, která nejsou obvyklá v jiných textových editorech. Po stisku ikony Symbol (reprezentované znakem : ) se objeví tabulka symbolů, které je možno vkládat do textu. Obrázek Vložit symbol Automaticky je zvolen styl Symbol. Pokud aplikujeme styl Symbol na vybraný text, např.: abcdefg, který byl zapsán stylem Normální, změní se styl na Symbol a text bude vypadat takto:. Zabalit text Po stisknutí tohoto tlačítka se zobrazí ve výsledné html stránce obrázek trojúhelníku na začátku řádky: Příklad Schovaný text pomocí tlačítka Rámeček V dalším odstavci musíte použít Rámeček. Strana 31

32 Rámeček Existují dvě možnosti využití tohoto tlačítka. 1. Pokud jste v předchozím odstavci použili tlačítko Zabalit text a v dalším odstavci Rámeček, pak to co napíšete pomocí Rámeček, bude nejdříve pro studenta schované. Poté co student klikne na trojúhelník, se mu schovaný text zobrazí. Příklad Schovaný text pomocí tlačítka Rámeček 2. Pokud na předchozím odstavci nebylo použito tlačítko Zabalit text, pak se napsaný text objeví v rámečku. Napsaný text pomocí tlačítka Rámeček 4.5 Informace o úkolu Budete umět popsat význam položek nacházejících se na jednotlivých kartách formuláře popisujícího úkol. Informace o úkolu Úkol je další aktivita na druhé hierarchické úrovni ve struktuře Plánu kurzu. Úkol sestává většinou z textu a v mnoha případech, i z multimediálních komponent v PA označovaných jako MM&S stejně jako u studijního článku. Karty Pojďme se podívat na jednotlivé karty. Úkol má následující karty: Obecné Vstupní informace Zadání Řešení Obecné Na kartě Obecné se nacházejí následující položky: Název úkolu Jedná se o název úkolu v plánu studia. Stav Autor si zde vybere, v jakém stavu se studijní aktivita nachází. Základní stavy Strana 32

33 jsou: "není určeno", "pracovní verze", "finální verze", "aktualizovaná verze". Tato položka je pouze informativní pro autora kurzu. Obtížnost Položka určuje, jaká je obtížnost této studijní aktivity. Autor Zobrazují se zde všichni autoři této studijní aktivity. Autoři se zadávají pomocí formulářů, které se vyvolají po stisknutí tlačítka Upravit. Doporučený čas Tento čas představuje odhadovaný čas, který bude student potřebovat pro absolvování této aktivity. Vy jakožto autor(ka) musíte tento čas odhadnout. Informace o doporučeném čase se zobrazuje u cílů úkolu. Počet bodů Zde jako autor určujete, kolik bodů musí minimálně student získat, aby bylo možno úkol považovat za splněný. Zároveň se zde určí, kolik může student maximálně získat bodů z tohoto úkolu. Popis této aktivity Autor zde může stručně charakterizovat tento úkol. Klíčová slova Zobrazují se zde všechna klíčová slova přiřazená k úkolu. Obrázek Úkol Obecné Vstupní informace Na kartě Vstupní informace se nacházejí následující důležité položky: Pokyny pro tutora Zde jako autor napíšete informace, které bude potřebovat budoucí tutor tohoto kurzu. Strana 33

34 Úvodní slovo pro studenta Zde jako autor uvedete úvodní slovo pro tento úkol. Cíle Zde uvedete cíle úkolu. Obrázek Úkol Vstupní informace Zadání Karta Zadání slouží k definování zadání úkolu pro studenta. Na této kartě jsou následující položky: Zadání Zde jako autor napíšete celé zadání úkolu. Hodnotící kritéria Zde studentovi naznačujete, jak budete hodnotit tento úkol. Tipy pro řešení Zde můžete studentovi napovědět, jak má tuto úlohu řešit. Strana 34

35 Obrázek Úkol Zadání Řešení Karta Řešení slouží k formulaci řešení. To, co napíšete na tuto kartu, se studentovi nezobrazuje. Na této kartě jsou následující položky: Řešení Zde jako autor napíšete vámi navrhované řešení úkolu. Obrázek Úkol Řešení Strana 35

36 4.6 Informace o cvičení Budete umět popsat význam položek nacházejících se na jednotlivých kartách formuláře popisujícího cvičení. Informace o cvičení Cvičení je další aktivita na druhé hierarchické úrovni ve struktuře Plánu kurzu. Cvičení sestává většinou z textu a v mnoha případech i z multimediálních komponent v PA označovaných jako MM&S stejně jako u studijního článku. Karty Pojďme se podívat na jednotlivé karty. Cvičení má následující karty: Obecné Vstupní informace Zadání Návrh řešení Obecné Na kartě Obecné se nacházejí následující položky: Název cvičení Jedná se o název cvičení v plánu studia. Stav Autor si zde vybere, v jakém stavu se studijní aktivita nachází. Základní stavy jsou: "není určeno", "pracovní verze", "finální verze", "aktualizovaná verze". Tato položka je pouze informativní pro autora kurzu. Obtížnost Položka určuje, jaká je obtížnost této studijní aktivity. Autor Zobrazují se zde všichni autoři této studijní aktivity. Autoři se zadávají pomocí formulářů, které se vyvolají po stisknutí tlačítka Upravit. Doporučený čas Tento čas představuje odhadovaný čas, který bude student potřebovat pro absolvování této aktivity. Vy jakožto autor(ka) musíte tento čas odhadnout. Informace o doporučeném čase se zobrazuje u cílů cvičení. Popis této aktivity Autor zde může stručně charakterizovat toto cvičení. Klíčová slova Zobrazují se zde všechna klíčová slova přiřazená k cvičení. Strana 36

37 Obrázek Cvičení Obecné Vstupní informace Na kartě Vstupní informace se nacházejí následující důležité položky: Pokyny pro tutora Zde jako autor napíšete informace, které bude potřebovat budoucí tutor tohoto kurzu. Úvodní slovo pro studenta Zde jako autor uvedete úvodní slovo pro toto cvičení. Cíle Zde uvedete cíle cvičení. Strana 37

38 Obrázek Cvičení Vstupní informace Zadání Karta Zadání slouží k definování zadání cvičení pro studenta. Na této kartě jsou následující položky: Zadání Zde jako autor napíšete celé zadání cvičení. Tipy pro řešení Zde můžete studentovi napovědět, jak má toto cvičení řešit. Obrázek Cvičení Zadání Strana 38

39 Návrh řešení Karta Návrh řešení slouží k formulaci správného řešení. To co napíšete na tuto kartu, se studentovi zobrazuje. Na této kartě jsou následující položky: Řešení Zde jako autor napíšete vámi navrhované řešení cvičení. Pomocí tohoto řešení si student může zkontrolovat, že správně toto cvičení vyřešil. Obrázek Cvičení Návrh řešení 4.7 Informace o diskuzi Budete umět popsat význam položek nacházejících se na jednotlivých kartách formuláře popisujícího diskuzi. Informace o diskuzi Diskuze je další aktivita na druhé hierarchické úrovni ve struktuře Plánu kurzu. Diskuze sestává většinou z textu a v některých případech i z multimediálních komponent v PA označovaných jako MM&S stejně jako u studijního článku. Diskuze se nevkládá do e booku. Strana 39

40 Karty Pojďme se podívat na jednotlivé karty. Diskuze má následující karty: Obecné Vstupní informace Zadání Obecné Na kartě Obecné se nacházejí následující položky: Název diskuze Jedná se o název diskuze v plánu studia. Stav Autor si zde vybere, v jakém stavu se studijní aktivita nachází. Základní stavy jsou: "není určeno", "pracovní verze", "finální verze", "aktualizovaná verze". Tato položka je pouze informativní pro autora kurzu. Obtížnost Položka určuje, jaká je obtížnost této studijní aktivity. Autor Zobrazují se zde všichni autoři této studijní aktivity. Autoři se zadávají pomocí formulářů, které se vyvolají po stisknutí tlačítka Upravit. Doporučený čas Tento čas představuje odhadovaný čas, který bude student potřebovat pro absolvování této aktivity. Vy jakožto autor(ka) musíte tento čas odhadnout. Informace o doporučeném čase se zobrazuje u cílů diskuze. Popis této aktivity Autor zde může stručně charakterizovat tuto diskuzi. Obrázek Diskuze Obecné Strana 40

41 Vstupní informace Na kartě Vstupní informace se nacházejí následující důležité položky: Pokyny pro tutora Zde jako autor napíšete informace, které bude potřebovat budoucí tutor tohoto kurzu. Úvodní slovo pro studenta Zde jako autor uvedete úvodní slovo pro tuto diskuzi. Cíle Zde uvedete cíle diskuze. Obrázek Diskuze Vstupní informace Zadání Karta Zadání slouží k definování zadání diskuze. Zde definujete, na jaké téma chcete vyvolat diskuzi se studenty. Na této kartě jsou následující položky: Zadání Zde jako autor napíšete téma vyvolávané diskuze. Strana 41

42 Obrázek Diskuze Zadání 4.8 Informace o autotestech, testech a anketách Budete umět popsat význam položek nacházejících se na jednotlivých kartách formuláře popisujícího autotesty, testy a ankety. Informace o autotestech, testech a anketách Dalšími aktivitami jsou autotesty, testy a ankety. Všechny tyto tři aktivity mají stejný formulář. Do e booku se z těchto tří typů aktivit vkládají pouze autotesty. Ostatní typy aktivit se vkládají pouze do LMS (Learning Management System). Karty Pojďme se podívat na jednotlivé karty. Všechny tři aktivity mají následující karty: Obecné Vstupní informace Seznam otázek Strana 42

43 Obecné Na kartě Obecné se nacházejí následující položky: Název aktivity Jedná se o název aktivity v plánu studia. Stav Autor si zde vybere, v jakém stavu se studijní aktivita nachází. Základní stavy jsou: "není určeno", "pracovní verze", "finální verze", "aktualizovaná verze". Tato položka je pouze informativní pro autora kurzu. Obtížnost Položka určuje, jaká je obtížnost této studijní aktivity. Autor Zobrazují se zde všichni autoři této studijní aktivity. Autoři se zadávají pomocí formulářů, které se vyvolají po stisknutí tlačítka Upravit. Doporučený čas Tento čas představuje odhadovaný čas, který bude student potřebovat pro absolvování této aktivity. Vy jakožto autor(ka) musíte tento čas odhadnout. Informace o doporučeném čase se zobrazuje u cílů diskuze. Počet bodů (pouze u testu) Zde jako autor určujete, kolik bodů musí minimálně student získat, aby bylo možno test považovat za splněný. Zároveň se zde určí, kolik může student maximálně získat bodů z tohoto testu. Maximální počet bodů se vyplňuje automaticky přebírá se z otázek. Popis této aktivity Autor zde může stručně charakterizovat autotest, test, nebo anketu. Obrázek Autotest Obecné Strana 43

44 Vstupní informace Na kartě Vstupní informace se nacházejí následující důležité položky: Pokyny pro tutora Zde jako autor napíšete informace, které bude potřebovat budoucí tutor tohoto kurzu. Úvodní slovo pro studenta Zde jako autor uvedete úvodní slovo pro tuto aktivitu. Cíle Zde uvedete cíle aktivity. Obrázek Autotest Vstupní informace Seznam otázek Karta Seznam otázek slouží k vybrání seznamu otázek, které patří do této aktivity. Otázky se vybírají z databáze otázek. Práci s manažerem otázek si ukážeme později. Na této kartě jsou následující položky: Seznam otázek Zde se zobrazuje seznam přiřazených otázek k této aktivitě. Strana 44

45 Obrázek Autotest Seznam otázek Strana 45

46 5 Tvorba obsahu kurzu V předcházející kapitole jsme si teoreticky popsali význam jednotlivých položek na formulářích popisujících studijní aktivity. V této kapitole se ukážeme prakticky postupy při tvorbě obsahu jednotlivých typů studijních aktivit. V této kapitole se naučíte: měnit a přidávat autory ke studijní aktivitě, vytvořit klíčová slova, používat styly, vložit multimediální komponenty do studijních aktivit, jak postupovat při tvorbě jednotlivých typů studijních aktivit. 5.1 Obecné ovládání aplikace ProAuthor V tomto studijním článku se naučíte: měnit a přidávat autory ke studijní aktivitě, základní formátování textu ve vybraných textových polích. Obecné ovládání aplikace ProAuthor V tomto studijním článku si popíšeme obecné ovládání aplikace ProAuthor. Toto popisované ovládání je stejné na všech formulářích popisujících jednotlivé studijní aktivity. Popíšeme si zde jen ty nejzákladnější položky. Název aktivity U každé aktivity se nachází název aktivity. Tento název můžete kdykoliv měnit. Autor aktivity Pokud chcete změnit autora aktivity nebo připsat více autorů aktivity, postup můžete vidět na animaci. Strana 46

47 Obrázek Změna autorů u studijní aktivity Formátovatelná textová pole "Pokyny pro tutora", "Úvodní slovo pro studenta" a "Cíle" lze formátovat. Můžeme použít písmo normální, tučné, kurzívu a tučnou kurzívu. K tomu použijeme známá formátovací tlačítka B a I, která fungují jako přepínač. Klávesové zkratky: Ctrl+B (tučně) a Ctrl+I (kurzíva). Můžeme používat seznamy s odrážkami a horní či dolní index. Můžeme do popisovaných textových polí přenést text z jiné aplikace, např. z Wordu. Zde lze požít známé klávesové zkratky Ctrl+C, Ctrl+V. Text je vložen "bez formátování", použité písmo Arial. Formátovací tlačítka jsou vidět na následujícím obrázku. Pokud máte nainstalovaný MS WORD, máte přístupné také poslední tlačítko, které slouží pro kontrolu pravopisu. Jazyk pro kontrolu pravopisu se vybírá na základě nastaveného jazyku na kartě Obecné. Aby kontrola mohla fungovat, musíte mít v aplikaci MS WORD nainstalovaný patřičný jazyk. V textových polích lze pro výběr veškerého textu použít zkratku Ctrl+A (vybrat vše). Strana 47

48 Výběr slova se provádí poklepáním na slovo. Výběr bloku textu známými způsoby (tažením nebo klepneme na začátek, podržíme Shift a klepneme na konec bloku). Při editaci lze využívat další známé zkratky: Ctrl+Z (zpět) a Ctrl+Y (znovu). Opakovaným použitím Ctrl+Z se můžeme vracet i o několik kroků zpět. Vybírat text můžeme známým způsobem i pomocí klávesnice (slouží k tomu klávesy Shift+Home, Shift+End, Ctrl+Shift+Home, Ctrl+Shift+End, Shift + kurzorové klávesy použité samostatně či v kombinaci s klávesou Ctrl). 5.2 Tvorba obsahu studijního článku V tomto studijním článku se naučíte: vytvořit klíčová slova, používat styly, vložit multimediální komponenty do studijního článku, vytvořit odkazy na multimediální komponenty z textu, vytvořit zabalující se text, zarámovat text, změnit rozložení stránky, vložit PDF dokument do studijního článku, vložit jinde vytvořenou HTML stránku do studijního článku. Tvorba obsahu studijního článku Nyní si ukážeme prakticky, jak se vytváří studijní články. Ukážeme si následující body: 1 Jak vytvořit klíčová slova 2 Použití stylů 3 Jak vložit multimediální komponentu do studijního článku 4 Jak vytvořit odkaz na multimediální komponentu z textu 5 Jak vytvořit zabalující se text Strana 48

49 6 Jak zarámovat text 7 Jak změnit rozložení stránky 8 Jak vložit PDF dokument 9 Jak vložit jinde vytvořenou HTML stránku Jak vytvořit klíčová slova Na animaci je ukázáno, jak vytvořit klíčová slova. Tato klíčová slova jsou přiřazena pouze k vybranému studijnímu článku. Jednou vytvořená klíčová slova lze použít i u jiných studijních aktivit. V závěru animace je vidět, jak uvidí student klíčová slova ve svém článku. Obrázek Jak vytvořit klíčová slova Použití stylů Na animaci je vidět, jak se pracuje se styly. Pomocí stylu Kód HTML je ukázáno, jak je možné vytvořit vnořené číslované seznamy. Strana 49

50 Obrázek Použití stylů Jak vložit multimediální komponentu do studijního článku Animace nám znázorňuje jak vložit jakoukoliv multimediální komponentu do studijního článku. Význam jednotlivých komponent si vysvětlíme později. Příklad se týká vložení obrázku. Obrázek Vložení obrázku Strana 50

51 Jak vytvořit odkaz na multimediální komponentu z textu Animace nám ukazuje, jak se vloží odkaz na multimediální komponentu (MM&S), která se nachází v levé části dělené obrazovky. Pokud si nastavíte, že nechcete dělenou obrazovku, je zbytečné vkládat tímto způsobem odkazy na MM&S. Obrázek Jak vytvořit odkaz na multimediální komponentu z textu Jak vytvořit zabalující se text Toto je zajímavá funkce, která vám umožní jednoduše vytvořit zabalený text a po kliknutí na symbol trojúhelníku se schovaný text rozbalí. Ukázka, jak vytvořit zabalený text, je znázorněna na animaci. Strana 51

52 Obrázek Jak vytvořit zabalený text Jak zarámovat text Animace znázorňuje, jak jednoduše vytvořit zarámovaný text. Obrázek Jak vytvořit rámeček Strana 52

53 Jak změnit rozložení stránky Vy jako autor(ka) můžete určit, zdali má být stránka rozdělena na 2 části, kdy jedna část je určena pro multimediální komponenty a druhá část je určena pro text. Tento stav je standardně nastaven. Na animaci je znázorněno, jak zrušíte dělenou obrazovku a jak nastavíte vlastní šíři dělené obrazovky. Obrázek Jak změnit rozložení stránky Jak vložit PDF dokument Pokud nechcete využít editor PA pro tvorbu textu a máte celý text jednoho studijního článku vytvořený v pdf formátu, můžete se podívat na animaci vložit pdf soubor do studijního článku., jak Strana 53

54 Obrázek Jak vložit PDF dokument Jak vložit jinde vytvořenou HTML stránku Poslední animace nám ukazuje, jak je možné vložit do PA jinde vytvořenou html stránku. Pokud html stránka není vytvořena pouze z jednoho souboru, je zapotřebí vložit do PA i tyto ostatní soubory. Tyto soubory vložíme pomocí MM&S komponenty typu Složka. Obrázek Vložení HTML stránky Strana 54

55 5.3 Vložení pdf souboru do studijního článku Cílem tohoto cvičení je zkusit si vložit do PA obrázek pdf soubor a na základě těchto 2 souborů vytvořit celý studijní článek. Zadání: Vložení pdf souboru do studijního článku Otevřete si svůj kurz a vyberte si některý studijní článek. Vaším úkolem je vytvořit studijní článek, který je založený na pdf souboru. Vyzkoušejte následující varianty: 1 Studijní článek bude mít nedělenou html stránku. 2 Studijní článek bude mít dělenou html stánku. V levé části stránky by se měl zobrazit obrázek. V pravé části stránky se zobrazí vámi vložený pdf soubor. Pro řešení tohoto cvičení použijte jakýkoliv pdf soubor a jakýkoliv obrázek. Pokud nemáte žádný obrázek nebo pdf soubor na disku, najděte si nějaký vhodný soubor na internetu. Provedené změny uložte do kurzu. Tipy pro řešení: Pokud si nebudete vědět rady, postup najdete v předcházejícím studijním článku. 5.4 Napsání textu ve studijním článku Zadání: Napsání textu ve studijním článku Použijte vámi vytvořený kurz, ve kterém si vyberete prázdný studijní článek, případně vytvořte nový studijní článek. V tomto studijním článku si vyzkoušejte následující činnosti: Napište text, ve kterém se budou nacházet kapitoly, podkapitoly (styly Nadpis 1, Nadpis 2, Nadpis 3) a normální text v odstavcích. Vyzkoušejte kopírovat text přes schránku (Ctrl+c a Ctrl+v). Strana 55

56 Vložte alespoň 2 obrázky do tohoto studijního článku. Vyzkoušejte náhled pro nastavení, kdy máte dělenou obrazovku a kdy nemáte dělenou obrazovku. Vytvořte zarámovaný text. Vytvořte text, který se bude schovávat. Provedené změny uložte do kurzu. Tipy pro řešení: Pokud si nebudete vědět rady, postup najdete v předcházejícím studijním článku. 5.5 Tvorba obsahu úkolu, cvičení a diskuze V tomto studijním článku se naučíte, jaká pole je zapotřebí vyplnit při definování: úkolu, cvičení, diskuze. Tvorba obsahu úkolu, cvičení a diskuze Úkol Animace nám ukazuje, jaká pole bychom měli vyplnit při tvorbě úkolu. Protože se jedná o úkol, je zapotřebí vyplnit minimální a maximální počet bodů, které student může získat za vypracování úkolu. Strana 56

57 Obrázek Vložení úkolu Nezapomeňte, že během zadávání úkolu máte k dispozici Náhled. Okna Zadání i Řešení umožňují vložit multimediální komponenty (MM&S), tedy např. zadání úkolu i jeho řešení ve formě obrázku. Vkládání multimediálních komponent se dělá stejným způsobem jako u studijního článku. Cvičení Animace nám ukazuje, která pole bychom měli vyplnit u cvičení. Můžeme si všimnout, že u cvičení nezadáváme počet bodů. U cvičení nezapomeňte vložit Návrh řešení. Návrh řešení se studentovi zobrazuje, pomocí něho si může student zkontrolovat, zda li cvičení vypracoval správně. Strana 57

58 Obrázek Vložení cvičení Také zde u Zadání, Tipů pro řešení a Návrhu řešení můžete vkládat multimediální komponenty (MM&S). Diskuze Animace nám ukazuje, jaká pole bychom měli vyplnit u diskuze. Aktivita diskuze se nevkládá do e booku. Obrázek Vložení diskuze Strana 58

59 5.6 Tvorba úkolu, cvičení a diskuze Zadání: Tvorba úkolu, cvičení a diskuze Vytvořte si 3 studijní aktivity: úkol, cvičení, diskuzi Na těchto aktivitách si vyzkoušejte: vyplnit všechna povinná pole pro tyto typy aktivit, použít styly a výsledky si zkontrolujte pomocí náhledu, vložit obrázky do těchto aktivit. náhledu.) (Výsledky své práce si zkontrolujte pomocí Provedené změny uložte do kurzu. Tipy pro řešení: Pokud si nebudete vědět rady, postup najdete v předcházejícím studijním článku. Nezapomeňte, že existuje i náhled pro úvodní slovo a cíle. 5.7 Tvorba obsahu autotestu, testu a ankety V tomto studijním článku se naučíte, která pole je zapotřebí vyplnit při definování: autotestů, testů, anket. Tvorba obsahu autotestu, testu a ankety Autotest a test se vytváří obdobně. U testu navíc jako autor musíte definovat minimální počet bodů. Maximální počet bodů se spočítá sám (na základě bodového Strana 59

60 ohodnocení každé otázky). Autotest Na animaci je vidět, jak se definuje autotest. Obrázek Vložení autotestu Test Vložení testu je obdobou vložení autotestu. Postupujete stejně jako při vložení autotestu. Jediný rozdíl je v tom, že test není možno spouštět při studiu e booku, ale jen v prostředí LMS po zadání a rozdání tutorem. Seznam otázek pro autotesty i pro testy je společný. Typický obrázek charakterizující tvorbu otázek testu je na obrázku. Strana 60

61 Obrázek Defince testové otázky Anketa Při vytváření ankety postupujeme obdobně jako při tvorbě autotestu. Otázky vytváříme popsaným způsobem. Jedná se však o seznam otázek pro ankety, a máme proto na výběr jen tři možnosti. Otázky můžeme kdykoliv měnit. Veškeré změny v otázkách se automaticky projeví u ankety, kde je změněná otázka již přiřazena. Na obrázku je ukázáno, jak vypadá formulář pro definování anketních otázek. Strana 61

62 Obrázek Defince anketní otázky 5.8 Vytvořte si svůj první autotest Cílem tohoto cvičení je procvičit si práci s autotesty. Zadání: Vytvořte si svůj první autotest 1.Vytvořte novou studijní aktivitu autotest. 2.Do autotestu vložte následující typy otázek: otázka typu Ano/Ne otázka typu Jedna správně otázka typu více správně 3.Podívejte se na náhled a vyzkoušejte si odpovědět na otázky ve vygenerovaném autotestu. 4.Přiřaďte k zadání otázky malý obrázek a změňte text v některých otázkách. 5.Podívejte se na náhled a vyzkoušejte si odpovědět na otázky ve vygenerovaném autotestu. Strana 62

63 Provedené změny uložte do kurzu. Tipy pro řešení: Pokud si nebudete vědět rady, postup najdete v předcházejícím studijním článku. 5.9 Vytvoření klíčových slov Cílem cvičení je vyzkoušet si práci v ProAuthoru s klíčovými slovy. Zadání: Vytvoření klíčových slov Vytvořte několik klíčových slov a přiřaďte různá klíčová slova do různých studijních aktivit. U studijních aktivit vyzkoušejte náhled. Provedené změny uložte do kurzu. Návrh řešení: Možný postup tvorby klíčových slov je znázorněn na následující animaci: Obrázek Jak vytvořit klíčová slova Strana 63

64 6 Vkládání multimediálních komponent V předcházející kapitole jsme si ukázali, jak se vkládá obrázek do studijního článku. ProAuthor umožňuje práci s řadou dalších multimediálních komponent. V této kapitole se seznámíme s těmi nejdůležitějšími MM&S komponentami. V této kapitole se naučíte pracovat se základními typy multimediálních komponent v ProAuthoru. 6.1 Vkládání multimediálních komponent V tomto studijním článku se naučíte základní 2 cesty přístupu k databázi multimediálních komponent. Vkládání multimediálních komponent Veškeré multimediální komponenty je možné vkládat do PA pomocí správce komponent MM&S. V následujících studijních článcích si podrobněji ukážeme, jak se pracuje s komponentami. Správce komponent MM&S Správce komponent MM&S slouží k dvěma základním účelům: 1.ke vkládání a editaci multimediálních komponent do PA, 2.k jejich následnému přiřazování do objektů PA (zejména do studijních článků, úkolů a cvičení). Editace multimediálních komponent Nyní si ukážeme 1. možnost, kdy chceme editovat jednotlivé multimediální komponenty. Správce komponent MM&S můžeme vyvolat z hlavní nabídky PA volbou: Komponenty MM&S: Strana 64

ÚVOD 3 SEZNÁMENÍ SE SYSTÉMEM 4

ÚVOD 3 SEZNÁMENÍ SE SYSTÉMEM 4 ÚVOD 3 SEZNÁMENÍ SE SYSTÉMEM 4 JEDNODUCHÉ PŘIHLÁŠENÍ 4 ADMINISTRAČNÍ PROSTŘEDÍ 5 PŘEPÍNÁNÍ JAZYKOVÉ VERZE 5 POLOŽKY HORNÍHO MENU 5 DOPLŇKOVÉ POLOŽKY MENU: 6 STROM SE STRÁNKAMI, RUBRIKAMI A ČLÁNKY 7 TITULNÍ

Více

Úvodní slovo pro studenta: Cíle: Strana 1

Úvodní slovo pro studenta: Cíle: Strana 1 Úvodní slovo pro studenta: Pro vytváření vlastních kurzů se většinou používají autorské nástroje. Autorské nástroje pomáhají autorům vytvářet obsahovou náplň samotných kurzů. Tento kurz vás seznámí se

Více

MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress

MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress www.webdevel.cz Webdevel s.r.o. IČ 285 97 192 DIČ CZ28597192 W www.webdevel.cz E info@webdevel.cz Ostrava Obránců míru 863/7 703 00 Ostrava Vítkovice M 603

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

PŘÍRUČKA PRO REDAKTORY UNIVERZITY PARDUBICE

PŘÍRUČKA PRO REDAKTORY UNIVERZITY PARDUBICE CMS Aladin CMS Aladin je modulární a otevřený publikační systém pro jednoduchou a uživatelsky přívětivou správu webových stránek. PŘÍRUČKA PRO REDAKTORY UNIVERZITY PARDUBICE VERZE 3.0 ZÁŘÍ 2012 Obsah CMS

Více

ÚPRAVA BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

ÚPRAVA BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE ÚPRAVA BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE PhDr. Pavel Pavlík, Ph.D. (verze 2013) Desky - lepená vazba do tuhých desek s textilním potahem (barva tmavě modrá, černá) - není povolena kroužková vazba! - přední

Více

Návod na práci s redakčním systémem webu VPŠ a SPŠ MV v Praze

Návod na práci s redakčním systémem webu VPŠ a SPŠ MV v Praze Návod na práci s redakčním systémem webu VPŠ a SPŠ MV v Praze Abychom mohli na webu provádět úpravy, je nutné se přihlásit. Přihlašovací údaje jsou stejné jako do internetového počítače, resp. domény SKOLAMV.

Více

ESTATIX INFORMAČNÍ SYSTÉM REALITNÍCH KANCELÁŘÍ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA STRANA 1 / 23

ESTATIX INFORMAČNÍ SYSTÉM REALITNÍCH KANCELÁŘÍ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA STRANA 1 / 23 ESTATIX INFORMAČNÍ SYSTÉM REALITNÍCH KANCELÁŘÍ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA STRANA 1 / 23 OBSAH 1 Zabezpečení systému... 3 1.1 Přístup do systému... 3 1.2 První přihlášení... 3 1.3 Heslo nefunguje nebo jej uživatel

Více

7. Nástroje. 7.1 Pravopis. 7.2 Jazyk. Kapitola 7: Nástroje 47. Kontrola pravopisu

7. Nástroje. 7.1 Pravopis. 7.2 Jazyk. Kapitola 7: Nástroje 47. Kontrola pravopisu Kapitola 7: Nástroje 47 7. Nástroje Kontrola pravopisu 7.1 Pravopis V prezentaci Encian přichystejme dvě záměrné pravopisné chyby na prvním snímku. Slovo Váš nahradíme slovem Vaš a slovo přehledným nahradíme

Více

Word 2007 Word 2007 egon. Spuštění, vzhled, zobrazení dokumentu

Word 2007 Word 2007 egon. Spuštění, vzhled, zobrazení dokumentu Word 2007 Word 2007 egon Spuštění, vzhled, zobrazení dokumentu Jan Málek 30.4.2010 Word 2007 V roce 2007 přichází firma Microsoft s novou verzí kancelářského balíku MS Office 2007 a tedy i textového editoru

Více

Standardně máme zapnutý panel nástrojů Formátování a Standardní.

Standardně máme zapnutý panel nástrojů Formátování a Standardní. Zapnutí a vypnutí panelů nástrojů Standardně máme zapnutý panel nástrojů Formátování a Standardní. Úkol: Vyzkoušejte si zapnout a vypnout všechny panely nástrojů. Nechte zapnutý panely nástrojů Formátování

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word POKROČILÍ Formátování textu - STYLY Styly umožňují zjednodušení formátování dokumentu. Nástroje pro jejich použití najdeme na pásu karet Domů. Každý text, který píšeme,

Více

VYTVÁŘENÍ OBSAHU KURZŮ

VYTVÁŘENÍ OBSAHU KURZŮ VYTVÁŘENÍ OBSAHU KURZŮ Mgr. Hana Rohrová Mgr. Linda Huzlíková Ing. Martina Husáková Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

DUM 01 téma: Úvod do PowerPointu

DUM 01 téma: Úvod do PowerPointu DUM 01 téma: Úvod do PowerPointu ze sady: 03 tematický okruh sady: Tvorba multimediální ze šablony: 09 počítačová grafika určeno pro: 1-4. ročník vzdělávací obor: vzdělávací oblast: číslo projektu: anotace:

Více

UZ modul VVISION poslední změna 1. 3. 2013

UZ modul VVISION poslední změna 1. 3. 2013 UZ modul VVISION poslední změna 1. 3. 2013 Obsah 1 Základní popis... - 2-1.1 Popis aplikace... - 2-1.2 Zdroje obrazových dat... - 2-1.3 Uložení dat... - 2-1.4 Funkcionalita... - 2-1.4.1 Základní soubor

Více

MS PowerPoint 2010. Každá prezentace by se měla skládat ze tří klíčových částí: 1. Obsah

MS PowerPoint 2010. Každá prezentace by se měla skládat ze tří klíčových částí: 1. Obsah MS PowerPoint 2010 PowerPoint je vcelku jednoduchá aplikace na tvorbu prezentací, v které lze použít mnoho postupů z Wordu - formátování textu je téměř identické, PowerPoint ale nabízí uživatelsky příjemnější

Více

Po nastudování této kapitoly byste měli být schopni:

Po nastudování této kapitoly byste měli být schopni: 4 Tvorba prezentací Cíl kapitoly Po nastudování této kapitoly byste měli být schopni: vytvořit jednoduchou prezentaci v Microsoft PowerPoint 2010, vkládat nové snímky, měnit návrh, rozvržení a přechody

Více

Tabulkové processory MS Excel (OpenOffice Calc)

Tabulkové processory MS Excel (OpenOffice Calc) Maturitní téma: Tabulkové processory MS Excel (OpenOffice Calc) Charakteristika tabulkového editoru Tabulkový editor (sprematuritníadsheet) se používá všude tam, kde je třeba zpracovávat data uspořádaná

Více

Střední škola informačních technologií a sociální péče, Brno, Purkyňova 97. Vybrané části Excelu. Ing. Petr Adamec

Střední škola informačních technologií a sociální péče, Brno, Purkyňova 97. Vybrané části Excelu. Ing. Petr Adamec INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Střední škola informačních technologií a sociální péče, Brno, Purkyňova 97 Vybrané části Excelu Ing. Petr Adamec Brno 2010 Cílem předmětu je seznámení se s programem Excel

Více

Manuál administrace. Manuál pro verzi 1.763 1

Manuál administrace. Manuál pro verzi 1.763 1 1. Úvod do systému 3 1.a Obecné informace 3 1.b Registrace 4 1.c Přihlášení 4 2. Administrace 5 2.a Úvod 6 2.b Změna hesla 6 3. Sekce administrace (Úvod) 7 3.a Struktura webu a plnění 7 3.b Přizpůsobení

Více

FORMÁTOVÁNÍ ODSTAVCE

FORMÁTOVÁNÍ ODSTAVCE FORMÁTOVÁNÍ ODSTAVCE Autor: Mgr. Dana Kaprálová Datum (období) tvorby: srpen 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žák se orientuje v prostředí aplikace WORD.

Více

Uživatelský manuál Radekce-Online.cz

Uživatelský manuál Radekce-Online.cz Uživatelský manuál Radekce-Online.cz (revize 06/2011) V prvním kroku třeba vstoupit do administrace na adrese www.redakce-online.cz kterou naleznete na záložce Administrace / Vstup do Administrace, pro

Více

Uživatelská příručka systému pro administrátory obcí a manuál pro správce portálu

Uživatelská příručka systému pro administrátory obcí a manuál pro správce portálu Softwarová podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí Uživatelská příručka systému pro administrátory obcí a manuál pro správce portálu Verze 1.3 Zpracováno v rámci projektu CZ.1.04/4.1.00/62.00008 ELEKTRONICKÁ

Více

Fotogalerie pro redakční systém Marwel Obscura v. 2.0

Fotogalerie pro redakční systém Marwel Obscura v. 2.0 Fotogalerie pro redakční systém Marwel Obscura v. 2.0 postupy a doporučení pro práci redaktorů verze manuálu: 1.1 QCM, s. r. o., březen 2011 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705 Obsah

Více

Vzdělávání v egoncentru ORP Louny

Vzdělávání v egoncentru ORP Louny Zpracováno v rámci projektu č. CZ.1.04/4.1.00/40.00067 Vzdělávání v egoncentru ORP Louny Město Louny Obsah 1. Databáze... 4 2. Třídění pomocí filtrů... 5 3. Ukotvení a uvolnění příček... 6 3.1 Ukotvení

Více

Návod k administraci e-learningové platformy

Návod k administraci e-learningové platformy LIFELONG LEARNING PROGRAMME Leonardo da Vinci Přenos inovací Návod k administraci e-learningové platformy Pracovní balíček č. 3, aktiva č. 3.3.2 Odpovědný partner: NVF Datum: 30/05/2015 Verze: Konečná

Více

VYTVÁŘENÍ A POUŽITÍ VZDĚLÁVACÍCH MODULŮ

VYTVÁŘENÍ A POUŽITÍ VZDĚLÁVACÍCH MODULŮ VYTVÁŘENÍ A POUŽITÍ VZDĚLÁVACÍCH MODULŮ Mgr. Hana Rohrová Ing. Miroslava Mourková Ing. Martina Husáková Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové Projekt je spolufinancován Evropským

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: Nikobus software ruční režim Obor: Elektrikář silnoproud Ročník: 3. Zpracoval: Ing. Jaromír Budín, Ing. Jiří Šima Střední odborná škola Otrokovice, 2010

Více

Ostatní portálové aplikace

Ostatní portálové aplikace Univerzitní informační systém Panevropská vysoká škola Ostatní portálové aplikace Svazek 9 Verze: 1.20 Datum: 10. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků 5 1 Helpdesk pro UIS

Více

MANUÁL MOBILNÍ APLIKACE GOLEM PRO OPERAČNÍ SYSTÉM ANDROID 4.X A VYŠŠÍ

MANUÁL MOBILNÍ APLIKACE GOLEM PRO OPERAČNÍ SYSTÉM ANDROID 4.X A VYŠŠÍ MANUÁL MOBILNÍ APLIKACE GOLEM PRO OPERAČNÍ SYSTÉM ANDROID 4.X A VYŠŠÍ 1 OBSAH 1.Popis... 3 2.Ovládání aplikace...3 3.Základní pojmy... 3 3.1.Karta...3 3.2.Čtečka...3 3.3.Skupina...3 3.4.Kalendář...3 3.5.Volný

Více

Další servery s elektronickým obsahem

Další servery s elektronickým obsahem Právní upozornění Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele.

Více

Ostatní portálové aplikace

Ostatní portálové aplikace Akademický informační systém ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s. Ostatní portálové aplikace Svazek 9 Verze: 1.20 Datum: 10. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků 5 1 Absolventi

Více

Ostatní portálové aplikace

Ostatní portálové aplikace Univerzitní informační systém Slovenská zemědělská univerzita v Nitře Ostatní portálové aplikace Svazek 9 Verze: 1.20 Datum: 10. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků 5 1

Více

Josef Pecinovský PowerPoint 2007

Josef Pecinovský PowerPoint 2007 Josef Pecinovský PowerPoint 2007 Jak na PowerPoint 2007 v rekordním čase Josef Pecinovský Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 jako svou 3054. publikaci Odpovědný redaktor Karel Samohýl

Více

Manuál k aplikaci SDO PILOT v.0.2

Manuál k aplikaci SDO PILOT v.0.2 Manuál k aplikaci SDO PILOT v.0.2 Základní informace o aplikaci Aplikace slouží pro zjednodušené vytváření dokumentů Souhrnů doporučených opatření pro Evropsky významné lokality. Vznikala přírustkovým

Více

Uživatelská příručka pro program

Uživatelská příručka pro program NEWARE Uživatelský manuál Uživatelská příručka pro program ve spojení se zabezpečovacím systémem strana 1 Uživatelský manuál NEWARE strana 2 NEWARE Uživatelský manuál Vaše zabezpečovací ústředna DIGIPLEX

Více

Stravenky Exit. 1. Spuštění modulu Stravenky Exit

Stravenky Exit. 1. Spuštění modulu Stravenky Exit Stravenky Exit 1. Spuštění modulu Stravenky Exit 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Stravenky Exit 2.1. Rozbalovací seznamy 2.2. Hlavní záložky 2.2.1 Záložka "Seznam" 2.2.1.1 Záložka "Exit" 2.2.1.2

Více

Parametrizace, harmonogram

Parametrizace, harmonogram Parametrizace, harmonogram Modul slouží pro parametrizování informačního systému a pro vytváření časového plánu akademického roku na fakultě. Fakulty si v něm zadávají a specifikují potřebné "časové značky"

Více

Program pro flexibilní tvorbu evidencí. VIKLAN - Evidence. Uživatelská příručka. pro seznámení se základními možnostmi programu

Program pro flexibilní tvorbu evidencí. VIKLAN - Evidence. Uživatelská příručka. pro seznámení se základními možnostmi programu Program pro flexibilní tvorbu evidencí VIKLAN - Evidence Uživatelská příručka pro seznámení se základními možnostmi programu Vlastimil Kubínek, Ing. Josef Spilka VIKLAN - Evidence Verse 1.11.8.1 Copyright

Více

LuxRiot uživatelský manuál verze 1.6.12. Uživatelský manuál Verze 1.6.12. -1-2008, Stasa s.r.o.,pokorného 14, 190 00, PRAHA

LuxRiot uživatelský manuál verze 1.6.12. Uživatelský manuál Verze 1.6.12. -1-2008, Stasa s.r.o.,pokorného 14, 190 00, PRAHA Uživatelský manuál Verze 1.6.12-1- 2008, Stasa s.r.o.,pokorného 14, 190 00, PRAHA LuxRiot je softwarový balík, určený pro sledování a ukládání dat z kamer. Umožňuje přijímat data z IP kamer a video serverů

Více

Instrukce pro webmastery

Instrukce pro webmastery Instrukce pro webmastery Instalace kódu Verze: 1.1 Obsah: 1. Přidání widgetu na web 2. Přidání widgetu na blogspotu Přidání widgetu na web V osobním účtu klikněte na WIDGETY Otevře se rozhraní správy widgetů:

Více

DUM 01 téma: Obecné vlastnosti tabulkového editoru, rozsah, zápis do buňky, klávesové zkratky

DUM 01 téma: Obecné vlastnosti tabulkového editoru, rozsah, zápis do buňky, klávesové zkratky DUM 01 téma: Obecné vlastnosti tabulkového editoru, rozsah, zápis do buňky, klávesové zkratky ze sady: 02 tematický okruh sady: Tabulkový editor ze šablony: 07 KANCELÁŘSKÝ SOFTWARE určeno pro: 1-4. ročník

Více

Úvod...12 Součásti aplikace... 12 Použité konvence... 13

Úvod...12 Součásti aplikace... 12 Použité konvence... 13 Obsah 1 2 Úvod...12 Součásti aplikace... 12 Použité konvence... 13 1. Instalace a nastavení...15 1.1 Než začnete instalovat... 16 1.2 Instalace... 16 Průběh... 17 1.3 Oprava instalace... 18 1.4 Odinstalování

Více

5 Tabulky a seznamy dat Příklad 3 Excel 2010

5 Tabulky a seznamy dat Příklad 3 Excel 2010 TÉMA: Jednoduchá a rozšířená filtrace dat Ne vždy potřebujeme při běžné práci s tabulkami pracovat se všemi záznamy. Sekretářka společnosti Naše zahrada zpracovává seznamy prodejců, zaměstnanců a zboží

Více

VAR-NET INTEGRAL Manuál správce VNI 5.1 VAR-NET INTEGRAL. verze 0.2. Manuál správce VNI 5.1

VAR-NET INTEGRAL Manuál správce VNI 5.1 VAR-NET INTEGRAL. verze 0.2. Manuál správce VNI 5.1 Manuál správce VNI 5.1 verze 0.2 Manuál správce VNI 5.1 VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 655 (pracovní doba 7:30 15:00) www.variant.cz isb@variant.cz

Více

INFORMATIKA. aplikační software pro práci s informacemi ODRÁŽKY A ČÍSLOVÁNÍ. Pracovní list pro žáky. Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55

INFORMATIKA. aplikační software pro práci s informacemi ODRÁŽKY A ČÍSLOVÁNÍ. Pracovní list pro žáky. Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55 INFORMATIKA aplikační software pro práci s informacemi ODRÁŽKY A ČÍSLOVÁNÍ Pracovní list pro žáky Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55 Autor: RNDr. Ivanka Dvořáčková 2013 Odrážky a číslování pracovní

Více

www. www g. r g ad ra a d.c a. z Kniha obsahuje tato témata: Příklady k procvičování zdarma ke stažení na www.grada.cz

www. www g. r g ad ra a d.c a. z Kniha obsahuje tato témata: Příklady k procvičování zdarma ke stažení na www.grada.cz www.grada.cz Příklady k procvičování zdarma ke stažení na www.grada.cz O autorech Vedoucí autor knihy, Ing. Marek Laurenčík se (společně se spoluautorem Michalem Burešem) výuce a vzdělávání v oblasti výpočetní

Více

Projekt Vzdělávání dotykem CZ.1.07/1.3.00/51.0031. WORD 2013 práce s textovými soubory. Autoři: Jan Heller a David Peterka

Projekt Vzdělávání dotykem CZ.1.07/1.3.00/51.0031. WORD 2013 práce s textovými soubory. Autoři: Jan Heller a David Peterka Projekt Vzdělávání dotykem CZ.1.07/1.3.00/51.0031 WORD 2013 práce s textovými soubory Autoři: Jan Heller a David Peterka 1 Obsah Úvodní slovo realizačního týmu... 4 Úvod... 6 1. Prostředí MS Word 2013...

Více

Office 2013. podrobný průvodce. Tomáš Šimek

Office 2013. podrobný průvodce. Tomáš Šimek Office 2013 podrobný průvodce Tomáš Šimek Seznámení se společnými postupy při práci s dokumenty Office Popis základních a pokročilejších postupů při práci s Wordem, Excelem, PowerPointem a OneNote Možnosti

Více

VYTVÁŘENÍ A MANAGEMENT TESTŮ A PROJEKTŮ

VYTVÁŘENÍ A MANAGEMENT TESTŮ A PROJEKTŮ VYTVÁŘENÍ A MANAGEMENT TESTŮ A PROJEKTŮ RNDr. Petra Poulová, Ph.D. Ing. Hana Šrámková Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a

Více

Funkce Chytrý dotyk. verze 1.4. A-61629_cs

Funkce Chytrý dotyk. verze 1.4. A-61629_cs Funkce Chytrý dotyk verze 1.4 A-61629_cs Používání funkce chytrého dotyku Obsah Přehled... 1 Spuštění funkce chytrého dotyku... 2 Používání funkce chytrého dotyku s výchozími čísly funkcí a předem definovanými

Více

1. vydání příručky 2009, Národní památkový ústav, Ing. Martin Lazák

1. vydání příručky 2009, Národní památkový ústav, Ing. Martin Lazák Manažer akcí (pro kastelány) květen 2009 1. vydání příručky 2009, Národní památkový ústav, Ing. Martin Lazák Obsah: 1. ÚVODNÍ INFORMACE...2 1.1. ÚČEL APLIKACE...2 1.1.1. Editor údajů o akcích...2 1.1.2.

Více

Databázový systém ACCESS

Databázový systém ACCESS Databázový systém ACCESS Cíle: Databáze je souhrn dat vztahujících se k určitému tématu nebo účelu. Databázi lze chápat jako množinu dat popisujících určitou část objektivní reality, udržovanou a využívanou

Více

elearning tvorba studijních opor

elearning tvorba studijních opor Akademický informační systém Slovenská technická univerzita v Bratislavě elearning tvorba studijních opor Svazek 15 Verze: 0.60 Datum: 10. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků

Více

Google Apps. dokumenty 5. verze 2012

Google Apps. dokumenty 5. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Formuláře... K čemu jsou formuláře dobré?... Spuštění formuláře... Nastavení formuláře... Vytváření otázek... 6 Změna vzhledu formuláře... 8 Zveřejnění

Více

Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod

Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod Únor 2016 Podporovaná mobilní zařízení Aplikace Novell Filr je podporována v následujících mobilních zařízeních: Telefony a tablety se systémem ios 8 novějším

Více

Použití databází. Mnoho postupů, které si ukážeme pro prací s formulářů využijeme i při návrhu tiskových sestav.

Použití databází. Mnoho postupů, které si ukážeme pro prací s formulářů využijeme i při návrhu tiskových sestav. Formuláře Formuláře se v aplikaci Access používají zejména na úpravu dat. Upravovat data přímo v tabulce není příliš komfortní a proto si ukážeme jak vytvořit zadávací formulář, pomocí kterého budeme zadávat,

Více

Věda a výzkum. Univerzitní informační systém. Svazek 4. Slovenská zemědělská univerzita v Nitře

Věda a výzkum. Univerzitní informační systém. Svazek 4. Slovenská zemědělská univerzita v Nitře Univerzitní informační systém Slovenská zemědělská univerzita v Nitře Věda a výzkum Svazek 4 Verze: 3.18 Datum: 11. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků 5 1 Základní pojmy

Více

Metodika pro učitele

Metodika pro učitele Metodika pro učitele Tvorba prezentace v aplikaci PowerPoint 2010 PowerPoint je program, který umožňuje navrhnout, kvalitně graficky a esteticky ztvárnit a následně spustit a předvést prezentaci. Celý

Více

Návod k aplikaci DPH Kontrol

Návod k aplikaci DPH Kontrol Návod k aplikaci DPH Kontrol Obsah I. O aplikaci... 2 II. Jak používat DPH Kontrol... 3 1. Kontrola spolehlivosti plátců DPH... 3 2. Kontrola zveřejněných účtů... 5 III. Další práce s databází záznamů...

Více

Gymnázium Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace Františka Hajdy 34, Ostrava Hrabůvka

Gymnázium Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace Františka Hajdy 34, Ostrava Hrabůvka Gymnázium Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace Františka Hajdy 34, Ostrava Hrabůvka Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Power Point Metodický

Více

Stručný manuál k ovládání programu STATISTICA. Mgr. Petra Beranová Ing. Miloš Uldrich

Stručný manuál k ovládání programu STATISTICA. Mgr. Petra Beranová Ing. Miloš Uldrich Stručný manuál k ovládání programu STATISTICA Mgr. Petra Beranová Ing. Miloš Uldrich Copyright StatSoft CR s.r.o. 2011 StatSoft CR s.r.o. Ringhofferova 115/1 155 21 Praha 5 Zličín tel.: +420 233 325 006

Více

Aktualizační systém Progres

Aktualizační systém Progres Aktualizační systém Progres Obecně o systému Celý obsah webu se skládá z článků, fotogalerii, novinek, systémových bloků atd., které jsou vždy vloženy do nějaké rubriky položky v menu, podmenu, přip. mimo

Více

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Informační a komunikační technologie

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Informační a komunikační technologie Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Alois Kužela

Více

DUM 02 téma: Úvod do textového editoru MS Word a výběr klávesových zkratek

DUM 02 téma: Úvod do textového editoru MS Word a výběr klávesových zkratek DUM 02 téma: Úvod do textového editoru MS Word a výběr klávesových zkratek ze sady: 01 tematický okruh sady: Textový editor ze šablony: 07 kancelářský software určeno pro: 1-4. ročník vzdělávací obor:

Více

SCIA.ESA PT. Galerie výkresů

SCIA.ESA PT. Galerie výkresů SCIA.ESA PT Galerie výkresů 2 VÍTEJTE 5 GALERIE VÝKRESŮ 6 Otevření Galerie výkresů... 6 Správce Galerie výkresů... 6 STRÁNKA VÝKRESU 8 Vložit obrázek... 10 Vlastnosti obrázku... 14 Hlavička a razítko...

Více

SPIRIT 2012. Nové funkce. SOFTconsult spol. s r. o., Praha

SPIRIT 2012. Nové funkce. SOFTconsult spol. s r. o., Praha SPIRIT 2012 Nové funkce SOFTconsult spol. s r. o., Praha Informace v tomto dokumentu mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. 01/2012 (SPIRIT 2012 CZ) Revize 1 copyright SOFTconsult spol. s r.

Více

Editace textu textovým editorem Word

Editace textu textovým editorem Word 2 Editace textu textovým editorem Word V té to ka pi to le: Word po spuštění Psaní a editace textu Kontrola chyb v dokumentu Automatický text stavební bloky Prohledávání dokumentu Nastavení parametrů stránky

Více

Obsah. Seznam možných testů. Termíny úkolů

Obsah. Seznam možných testů. Termíny úkolů Obsah Přihlášení do aplikace Pracovní plocha Obecné nastavení Nastavení programu Aktuálně připojení uživatelé Obsah programu Uživatelé systému LMS Unifor Uživatel Seznam možných rolí pro aplikaci Tutor

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI Základní rozložení plochy Výchozím stavem při práci je normální zobrazení. pás karet - základní nabídka příkazů Pořadí jednotlivých snímků Základní plocha

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka PC výkaznictví JASU (program pro zpracování účetního výkaznictví) březen 2012 Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 P.O.Box 36 111 21 Praha 1 telefon: 224 091 619 fax:

Více

NOVÁ VERZE OBD A JEJÍ VYUŽÍVÁNÍ Ing. Martina Valášková

NOVÁ VERZE OBD A JEJÍ VYUŽÍVÁNÍ Ing. Martina Valášková NOVÁ VERZE OBD A JEJÍ VYUŽÍVÁNÍ Ing. Martina Valášková studijní materiál ke kurzu Odborné publikování, citační etika a autorské právo s podporou ICT Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora krizového řízení

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora krizového řízení Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro administrátora krizového řízení Vytvořeno dne: 15. 6. 2011 Aktualizováno: 22. 10. 2014 Verze: 2.2 2014 MVČR Obsah Příručka pro administrátora

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT EU-OVK-VZ-III/2-ZÁ-201

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT EU-OVK-VZ-III/2-ZÁ-201 Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět Cílová skupina (ročník) Úroveň

Více

Conference Recorder. Uživatelský manuál

Conference Recorder. Uživatelský manuál Conference Recorder Uživatelský manuál Obsah Úvod...1 Prostředí programu...1 Nastavení programu... 2 Práce s programem Conference Recorder...4 Ovládání záznamu a přehrávání... 5 Práce se značkami... 5

Více

Manuál k aplikaci WANAS

Manuál k aplikaci WANAS Manuál k aplikaci WANAS OBSAH 1 DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO PRÁCI V NOVÉ VERZI APLIKACE WANAS.. 2 2 PROSTOROVÁ DATA... 3 2.1 POPIS HLAVNÍCH FUNKCÍ... 3 2.2 PRÁCE S DEFINIČNÍM BODEM SEGMENTU... 4 2.3 PRÁCE S

Více

Výukový materiál pro projekt Elektronická školička POWERPOINT

Výukový materiál pro projekt Elektronická školička POWERPOINT Výukový materiál pro projekt Elektronická školička reg. č. CZ.1.07/1.3.05/02.0041 POWERPOINT Ing. Zdeněk Matúš, 2012, str. 24 Materiál je publikován pod licencí Creative Commons - Uveďte autora-neužívejte

Více

K 2 - Základy zpracování textu

K 2 - Základy zpracování textu Radek Maca Makovského 436 Nové Město na Moravě 592 31 tel. 0776 / 274 152 e-mail: rama@inforama.cz http://www.inforama.cz K 2 - Základy zpracování textu Mgr. Radek Maca Word I 1 slide ZÁKLADNÍ POJMY PRVKY

Více

Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS

Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS 2016 Electronics For Imaging, Inc. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právní oznámení pro tento produkt. 30. května 2016 Obsah Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS Obsah 3...5 Fiery

Více

Manuál k editoru TinyMCE

Manuál k editoru TinyMCE Manuál k editoru TinyMCE Popis ovládacích prvků UPOZORNĚNÍ: Některé tlačítka nemusí být k dispozici. Styl písma Dolní a horní index Zarovnání textu Může se aplikovat na označený text. B - tučné písmo,

Více

Word 2013. podrobný průvodce. Tomáš Šimek

Word 2013. podrobný průvodce. Tomáš Šimek Word 2013 podrobný průvodce Tomáš Šimek Přehled funkcí a vlastností nejnovější verze textového editoru Word Jak psát na počítači správně, úpravy a formátování textu a stránky Zpracování dalších objektů

Více

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA Akademický informační systém ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s. Věda a výzkum Svazek 4 Verze: 3.18 Datum: 11. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků 7 1 Úvod 13 2 Základní pojmy

Více

Okno Editoru nabízí v panelu nástrojů

Okno Editoru nabízí v panelu nástrojů 110 Editor pracovní nástroje Naučte se používat základní nástroje Editoru pro efektivní úpravy obrázků. VYBRANÉ OVLÁDACÍ PRVKY 112 POLYGONOVÉ LASO A LASO 124 VLOŽIT OBRÁZEK DO OBRÁZKU 132 VÝBĚRY 114 REDUKCE

Více

Elektronická monitorovací zpráva 1.4 ZLEPŠENÍ PODMÍNEK PRO VZDĚLÁVÁNÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Elektronická monitorovací zpráva 1.4 ZLEPŠENÍ PODMÍNEK PRO VZDĚLÁVÁNÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Elektronická monitorovací zpráva 1.4 ZLEPŠENÍ PODMÍNEK PRO VZDĚLÁVÁNÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 1. Obecná pravidla aplikace Benefit7... 3 1.1 Přístup

Více

DATA ARTICLE. AiP Beroun s.r.o.

DATA ARTICLE. AiP Beroun s.r.o. DATA ARTICLE AiP Beroun s.r.o. OBSAH 1 Úvod... 1 2 Vlastnosti Data Article... 1 2.1 Požadavky koncových uživatelů... 1 2.2 Požadavky na zajištění bezpečnosti a důvěryhodnosti obsahu... 1 3 Implementace

Více

ebeam Projection (Interactive) dodatek k ebeam Complete

ebeam Projection (Interactive) dodatek k ebeam Complete Návod k obsluze ebeam Projection (Interactive) dodatek k ebeam Complete Návod k obsluze systému ebeam Projection / ebeam Interactive Úvod Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k nákupu systému ebeam Projection,

Více

Manuál Kentico CMSDesk pro KDU-ČSL

Manuál Kentico CMSDesk pro KDU-ČSL Manuál Kentico CMSDesk pro KDU-ČSL 2011 KDU-ČSL Obsah 1 Obecně... 3 1.1 Přihlašování... 3 1.2 Uživatelské prostředí... 4 2 Stránky... 4 2.1 Vytvoření nové stránky... 4 2.1.1 Texty... 7 2.1.2 Styly textu...

Více

Popis postupu při zpracování atletických závodů dle programu ATLETICKÁ KANCELÁŘ ( Manuál II.část )

Popis postupu při zpracování atletických závodů dle programu ATLETICKÁ KANCELÁŘ ( Manuál II.část ) Popis postupu při zpracování atletických závodů dle programu ATLETICKÁ KANCELÁŘ ( Manuál II.část ) Různé samostatné části : 1 -Připojení k AK - 2x kliknout na Internet Explorer - kliknout na pracovat offline

Více

Administrace webu Postup při práci

Administrace webu Postup při práci Administrace webu Postup při práci Obsah Úvod... 2 Hlavní menu... 3 a. Newslettery... 3 b. Administrátoři... 3 c. Editor stránek... 4 d. Kategorie... 4 e. Novinky... 5 f. Produkty... 5 g. Odhlásit se...

Více

Manuál programu HPSim

Manuál programu HPSim Manuál programu HPSim Základní informace o programu HPSim Program si můžete zdarma stáhnou z domovské stránky tohoto programu na adrese: http://www.winpesim.de. Tento software je volně šiřitelný pro potřeby

Více

CADKON/TZB verze 2007.1

CADKON/TZB verze 2007.1 Stránka č. 1 z 12 Pospis propojení programů CADKON/TZB a PROTECH (TZ, DIMOSW) CADKON/TZB verze 2007.1 Výpočet tepelných ztrát Rozmístění otopných těles Vkládání těles z databáze PROTECHu Vykreslení půdorysných

Více

Kurz Word 2000 Odrážky a číslování Kurz Word 2000 Odrážky a číslování Oddíly Záhlaví a zápatí

Kurz Word 2000 Odrážky a číslování Kurz Word 2000 Odrážky a číslování Oddíly Záhlaví a zápatí Kurz Word 2000 Odrážky a číslování Oddíly Záhlaví a zápatí - 1 - L04 V 1 odrážky a číslování Odrážky, číslování i víceúrovňovost můžeme zadat buď před zápisem textu nebo vytvořit dodatečně označením bloku

Více

Uživatelský manuál. A3600 DL ( Data Download)

Uživatelský manuál. A3600 DL ( Data Download) Uživatelský manuál A3600 DL ( Data Download) Aplikace : Jednoduchý program pro přenášení dat z on line monitorovacího systému A3600 Export měřených statických dat do souboru Zobrazení grafů naměřených

Více

Návod na instalaci a používání obslužného programu dataloggeru DS100

Návod na instalaci a používání obslužného programu dataloggeru DS100 Návod na instalaci a používání obslužného programu dataloggeru DS100 Instalace obslužného programu: 1) Zapněte počítač a nechte naběhnout systémový program PC. Na monitoru bude základní obrazovka systému.

Více

maximalizace okna složka - je něco jako pořadač, kam se mohou ukládat soubory, ale lze tam umísťovat i další složky

maximalizace okna složka - je něco jako pořadač, kam se mohou ukládat soubory, ale lze tam umísťovat i další složky Operační systém Windows všechny programy a operace spuštěné ve Windows se provádějí v nějakém okně Okno zde můžeme pomocí myši přesunout okno na jinou pozici Minimalizace okna Zavře okno i program maximalizace

Více

Metodická příručka pro učitele. InspIS SET modul školní testování

Metodická příručka pro učitele. InspIS SET modul školní testování Metodická příručka pro učitele InspIS SET modul školní testování Tato Metodická příručka pro učitele byla zpracována v rámci projektu Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice

Více

10. Editor databází dotazy a relace

10. Editor databází dotazy a relace 10. Editor databází dotazy a relace Dotazy Dotazy tvoří velkou samostatnou kapitolu Accessu, která je svým významem téměř stejně důležitá jako oblast návrhu a úpravy tabulek. Svým rozsahem je to ale oblast

Více

Hydroprojekt CZ a.s. WINPLAN systém programů pro projektování vodohospodářských liniových staveb. HYDRONet 3. Modul EDITOR STYLU

Hydroprojekt CZ a.s. WINPLAN systém programů pro projektování vodohospodářských liniových staveb. HYDRONet 3. Modul EDITOR STYLU Hydroprojekt CZ a.s. systém programů pro projektování vodohospodářských liniových staveb HYDRONet 3 W I N P L A N s y s t é m p r o g r a m ů p r o p r o j e k t o v á n í v o d o h o s p o d á ř s k ý

Více