Príkaz starostu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto číslo 13. prikazujem

Save this PDF as:
Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Príkaz starostu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto číslo 13. prikazujem"

Transkript

1 f~: ZJ:WOU :Mgr.!l{utfolf tjcusg starosta Bratisiaua - 9{ové Mesto Bratislava, Star. č.1498 / 2013 Príkaz starostu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto číslo 13 V súlade s 6 ods. (3), s 29 a s 30 zákona o účtovníctve Č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov a so Štatútom hlavného mesta SR Bratislavy prikazujem vykonať riadnu fyzickú a dokladovú, prípadne kombinovanú inventarizáciu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k Inventarizácia sa vykoná ku dňu s usporiadaním rozdielov do Termín začatia inventarizácie: 19. ll Termín ukončenia fyzickej inventarizácie: Termín ukončenia dokladovej inventarizácie: 14. Ol Miesto vykonania inventarizácie : vo všetkých objektoch mestskej časti BA - NM a miestneho úradu Určenie účtov, ktorých sa inventarizácia týka: - dlhodobý nehmotný majetok - účet dlhodobý hmotný majetok odpisovaný - účet 021,022,023,029 - dlhodobý hmotný majetok neodpisovaný - účet 031,032 - obstaranie dlhodobého hmotného majetku - účet 041, 042

2 - oprávky - účet 073, 081, 082, 083, opravná položka k nedokončenému dlhodobému hmotnému majetku - účet materiál na sklade - účet pokladnica, ceniny, bankové účty, peniaze na ceste - účet 211,213,221,261 - poskytnuté prevádzkové preddavky účet pohľadávky - účet 318,319,335,372,378 - záväzky - účet 321,323,324,325,326,331,333,336,342, 369,379 - zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy - účet 351,354,355,357,359 - časové rozlíšenie nákladov a výnosov - účet 381, opravné položky - účet vlastné imanie - účet 428,431 - sociálny fond - účet podsúvahové účty - účet 750, 751, 756, 760 Na vykonanie inventarizácie menujem ústrednú inventarizačnú komisiu a čiastkové inventarizačné komisie v tomto zložení: 1. Ústredná inventarizačná komisia: - predseda - členovia RNDr. Jana Ondrová Eva Friebertová Mgr. Katarína Krempaská 2. Čiastková inventarizačná komisia (ČIK) na vykonanie fyzickej a dokladovej inventúry nasledovných účtov: ~ dlhodobého nehmotného majetku - účet 013,073 ~ dlhodobého hmotného majetku odpisovaného - účet 021,022,023,029,081,082, 083,089 - predseda - členovia Ing. Zuzana Miškovská Ing. Kristína Štofková Ing. Štefánia Rukovanská Alena Kubičková Ing. Marián Paroha Antónia Juríková

3 3. Čiastková inventarizačná komisia (ČIK) na vykonanie dokladovej a kombinovanej inventúry: ~ dlhodobého hmotného majetku neodpisovaného - účet 031, predseda Mgr. Jana Biharyová - členovia Ing. Daša Effenbergerová Ing. Kornélia Kasmanová 4. Čiastková inventarizačná komisia (ČIK) na vykonanie dokladovej a kombinovanej inventúry : ~ obstarania dlhodobého hmotného majetku - účet 041,042,094 - predseda Ing. Daša Effenbergerová - členovia Ing. arch. Miloslav Šimánek Eva Tomeček Ghata 5. Čiastková inventarizačná komisia (ČIK) na vykonanie fyzickej inventúry : ~ materiálu na sklade - účet predseda Vladislava Janovičová - členovia Jozef Machálik Radomila Hrubá 6. Čiastková inventarizačná komisia (ČIK) na vykonanie fyzickej a dokladovej inventúry : ~ pokladnice, cenín, bankových účtov, peňazí na ceste - účet 211,213,221,261 ~ sociálneho fondu - účet predseda Ing. Magda Snopková - členovia Elena Hlivová Elena Bujnová 7. Čiastková inventarizačná komisia (ČIK) na vykonanie dokladovej inventúry : ~ pohľadávok - účet 314,318,319,335,372,378 ~ opravných položiek - účet predseda Antónia Hluzinová - členovia Ing. Xénia Domaracká Marta Budovinská Ing. Dana Serhanová

4 8. Čiastková inventarizačná komisia (ČIK) na vykonanie dokladovej inventúry : ~ záväzkov - účet 321,323,324,326,331,333,336,342,369,379 - predseda Ing. Andrea Kutarňová - členovia Mária Porubská Beáta Šarinová 9. Čiastková inventarizačná komisia (ČIK) na vykonanie dokladovej inventúry : ~ zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy - účet 351, 354, 355, 357, 359 ~ časové rozlíšenie nákladov a výnosov - účet 381, 384, ~ vlastné imanie - účet 428, 431, - predseda Katarína Nagyová - členovia Ing. Milan Žiačik Marcela Šafáriková 10. Čiastková inventarizačná komisia (ČIK) na vykonanie fyzickej a dokladovej inventúry : ~ podsúvahových účtov - účet 750, 751, 756, predseda Ing. Gabriela Vojtechová - členovia Oľga Dubnická Helena Oborilová Beáta Šarinová Dagmar Faktorová Vyššie uvedené komisie sa riadia "Smernicou o inventarizácii" vydanou dňa a "Metodickým pokynom na likvidáciu prebytočného a neupotrebiteľného majetku" vydaným dňa

5 Vkladám: 1. vykonať fyzickú inventúru v ČIK - inventarizačný zápis T: do Z : predsedovia komisií 2. vykonať dokladovú inventarizáciu v ČIK - inventarizačný zápis T: do Z : predsedovia komisií 3. vysporiadať zistené rozdiely T: do Z : ÚIK, škodová komisia 5. predložiť záverečnú správu z inventarizácie prednostovi MÚ T: do Z:ÚIK 8. predložiť záverečnú správu z inventarizácie starostovi MČ T: do Z : prednosta MÚ Počas vykonávania fyzickej inventarizácie nebude predsedom a členom ČIK umožnené čerpať dovolenku. Tento príkaz nadobúda účinnosť dňa

Názov a sídlo účtovnej jednotky: Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, m.p. I. ÚVOD

Názov a sídlo účtovnej jednotky: Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, m.p. I. ÚVOD Názov a sídlo účtovnej jednotky: Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, m.p. Inventarizačný zápis Ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov

Více

I. ÚVOD Na základe príkazu starostu obce č. 1320/2013 zo dňa : Hlavná inventarizačná komisia /HIK/ v zložení:

I. ÚVOD Na základe príkazu starostu obce č. 1320/2013 zo dňa : Hlavná inventarizačná komisia /HIK/ v zložení: SPRÁVA Inventarizačný zápis Hlavnej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov obce Kanianka k 31.12.2013 I. ÚVOD Na základe príkazu starostu obce

Více

I. ÚVOD Na základe príkazu starostu obce č. 1228/2014 zo dňa : Hlavná inventarizačná komisia /HIK/ v zložení:

I. ÚVOD Na základe príkazu starostu obce č. 1228/2014 zo dňa : Hlavná inventarizačná komisia /HIK/ v zložení: SPRÁVA Inventarizačný zápis Hlavnej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov obce Kanianka k 31.12.2014 I. ÚVOD Na základe príkazu starostu obce

Více

MESTO VYSOKÉ TATRY Vysoké Tatry, Starý Smokovec

MESTO VYSOKÉ TATRY Vysoké Tatry, Starý Smokovec MESTO VYSOKÉ TATRY Vysoké Tatry, 062 01 Starý Smokovec S P R Á V A Ústrednej inventarizačnej komisie o vykonaní riadnej inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2012 V zmysle

Více

Obec Dolná Ždaňa. v Dolnej Ždani K bodu rokovania číslo :

Obec Dolná Ždaňa. v Dolnej Ždani K bodu rokovania číslo : Obec Dolná Ždaňa Obecnému zastupiteľstvu Na rokovanie dňa : 3.3.2014 v Dolnej Ždani K bodu rokovania číslo : Názov materiálu: Správa o výsledkoch inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov

Více

na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov

na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov Príkaz dekana číslo 5/ 2011 na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov Príkaz dekana MTF STU č. 5 /2011 V základe príkazu rektora č. 3/2011 na vykonanie inventarizácie

Více

Riadna inventarizácia majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov Slovenskej technickej univerzity v Bratislave za obdobie roka 2016

Riadna inventarizácia majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov Slovenskej technickej univerzity v Bratislave za obdobie roka 2016 Príkaz rektora Číslo: 3/2016 - PR Riadna inventarizácia majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov Slovenskej technickej univerzity v Bratislave za obdobie roka 2016 Dátum: 12. 10. 2016 Slovenská technická

Více

Účtová osnova pre zdravotné poisťovne a Sociálnu poisťovňu

Účtová osnova pre zdravotné poisťovne a Sociálnu poisťovňu Príloha k opatreniu č. 21 577/2002-92 Účtová osnova pre zdravotné poisťovne a Sociálnu poisťovňu Účtová trieda 0 - Dlhodobý majetok 01 - Dlhodobý nehmotný majetok 012 - Nehmotný výsledok vývojovej a obdobnej

Více

OBEC ŽUPKOV. Príkaz starostu obce č. 1/2012

OBEC ŽUPKOV. Príkaz starostu obce č. 1/2012 OBEC ŽUPKOV Príkaz starostu obce č. 1/2012 na vykonanie riadnej inventarizácie majetku a záväzkov obce k 31. 12. 2012 v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zmien a doplnkov. I. Komisie

Více

Predpis predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v roku 2011

Predpis predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v roku 2011 Predpis predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v roku 2011 Povinnosť inventarizovať majetok, záväzky a rozdiel majetku

Více

Smernica Audiovizuálneho fondu o inventarizácii

Smernica Audiovizuálneho fondu o inventarizácii Smernica Audiovizuálneho fondu o inventarizácii VP AVF č. 4/2016 z 30.11.2016 Podľa 13 ods. 2 zákona č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

Více

Správa o kontrole inventarizácie majetku za rok 2014 v Základnej škole Prokofievova 5, Bratislava

Správa o kontrole inventarizácie majetku za rok 2014 v Základnej škole Prokofievova 5, Bratislava Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka Materiál na rokovanie miestneho zastupiteľstva dňa 5. 5. 215 Materiál číslo: 61/215 Správa o kontrole inventarizácie majetku za rok 214 v Základnej

Více

Starosta obce Tachty

Starosta obce Tachty Starosta obce Tachty v y d á v a smernicu č.... pre vykonávanie inventarizácie majetku obce Tachty Čl. 1 Všeobecná časť Inventarizácia majetku a záväzkov sa vykonáva v zmysle ustanovení 29 a 30 zákona

Více

Mesto Nitra útvar hlavného kontrolóra

Mesto Nitra útvar hlavného kontrolóra Mesto Nitra útvar hlavného kontrolóra Nitra 6.5.2011 Číslo materiálu: 123/2011 Mestskému zastupiteľstvu v Nitre K bodu: Správa o výsledku následnej finančnej kontroly inventarizácie majetku a dodržiavania

Více

Predpis predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí na vykonanie mimoriadnej inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov

Predpis predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí na vykonanie mimoriadnej inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov Predpis predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí na vykonanie mimoriadnej inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov Povinnosť inventarizovať majetok, záväzky a rozdiel majetku

Více

Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie

Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie Príloha k opatreniu č. 23 340/2002-92 Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie Účtová trieda 0 Dlhodobý majetok 01 Dlhodobý nehmotný majetok 012 Nehmotné výsledky výskumu

Více

Finačný výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív subjektu verejnej správy

Finačný výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív subjektu verejnej správy Príloha č. 2 k opatreniu č. MF/20414/2007-31 VZOR FIN 2 04 Finačný výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív subjektu verejnej správy k... (v slovenských korunách*) IČO Mesiac Rok Kód okresu Kód obce Názov

Více

Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie

Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie Príloha k opatreniu č. 24 501/2003-92 Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie 01 Dlhodobý nehmotný majetok 012 Nehmotné výsledky výskumu a vývoja 013 Softvér 014 Oceniteľné

Více

Účtovný rozvrh vnútorná smernica č. 6/2013

Účtovný rozvrh vnútorná smernica č. 6/2013 GERIUM, Pri trati 47, 821 06 Bratislava Účtovný rozvrh vnútorná smernica č. 6/2013 Táto vnútorná smernica upravuje účtovný rozvrh v GERIUM. Schválil: PhDr. Miroslava Čembová, riaditeľka GERIUM Dátum schválenia

Více

Záverečný účet mestskej časti Košice -Lorinčík. a rozpočtové hospodárenie za rok 2017

Záverečný účet mestskej časti Košice -Lorinčík. a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 Záverečný účet mestskej časti Košice -Lorinčík a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 Predkladá : Damián Exner Spracoval: Terifajová Darina V Košiciach, dňa 04.06.2018 Záverečný účet schválený MZ dňa 19.06.2018

Více

Obec Valaská hlavná kontrolórka obce Valaská Ing. Bc. Mária Pohančaníková, Nám. 1. mája 460/8, Valaská

Obec Valaská hlavná kontrolórka obce Valaská Ing. Bc. Mária Pohančaníková, Nám. 1. mája 460/8, Valaská Obec Valaská hlavná kontrolórka obce Valaská Ing. Bc. Mária Pohančaníková, Nám. 1. mája 460/8, 976 46 Valaská Vo Valaskej 07.06.2017 Správa č. 02/2017 o výsledku kontroly Na základe Plánu kontrolnej činnosti

Více

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT BÁNK

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT BÁNK VÝKAZ ZISKOV A STRÁT BÁNK (v tis. Sk) Obdobie, za ktoré sa účtovná od do 0 1 0 1 2 0 0 7 Deň, ku ktorému sa účtovná IČO 3 5 9 0 2 9 8 1 Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky D y n a m i k a - R a

Více

EKONOMICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE

EKONOMICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE EKONOMICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE Príkaz rektora č. 4/2017 V súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov a so zákonom č. 431/2002 o účtovníctve v znení neskorších

Více

OBCHODNÝ VESTNÍK DETAIL. SPOLU MAJETOK r r r

OBCHODNÝ VESTNÍK DETAIL. SPOLU MAJETOK r r r OBCHODNÝ VESTNÍK DETAIL Vestník č: 152/2012 Kapitola: Účtovné závierky Podanie: Účtovné závierky podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva Deň vydania: 8.8.2012 Značka: Z003307 Obchodné

Více

KONSOLIDOVANÁ SÚVAHA ÚČTOVNEJ JEDNOTKY VEREJNEJ SPRÁVY

KONSOLIDOVANÁ SÚVAHA ÚČTOVNEJ JEDNOTKY VEREJNEJ SPRÁVY Príloha č. 1 k opatreniu č. MF/27526/2008-31 VZOR Kons uj Úč ROPO OV 1-01 KONSOLIDOVANÁ SÚVAHA ÚČTOVNEJ JEDNOTKY VEREJNEJ SPRÁVY k... v eurách Konsolidovaná účtovná závierka riadna mimoriadna Za Mesiac

Více

Nitriansky samosprávny kraj

Nitriansky samosprávny kraj Nitriansky samosprávny kraj Štefánikova tr. 69, 949 01 NITRA V Nitre, dňa Číslo: X / 20XX P R Í K A Z č. X / 20XX predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja na vykonanie inventarizácie majetku a záväzkov

Více

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT Výsledovka Úč NUJ 2-01 Za bežné účtovné mesiac rok mesiac rok obdobie od 0 1 2 0 0 9 do 1 2 2 0 0 9 Za bezprostredne mesiac rok mesiac rok do Účtovná závierka: Daňové identifikačné číslo 2 0 2 0 5 4 5

Více

SÚVAHA. k... (v celých eurách) Súvaha Úč NUJ mesiac rok mesiac rok do. Za bežné účtovné obdobie od

SÚVAHA. k... (v celých eurách) Súvaha Úč NUJ mesiac rok mesiac rok do. Za bežné účtovné obdobie od Súvaha Úč NUJ 1 01 SÚVAHA k... (v celých eurách) Za bežné účtovné obdobie od Za bezprostredne mesiac rok mesiac rok do mesiac rok mesiac rok do Daňové identifikačné číslo IČO Účtovná závierka: riadna mimoriadna

Více

Správa o výsledku finančnej kontroly

Správa o výsledku finančnej kontroly Správa o výsledku finančnej kontroly Na základe plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2016 schváleného MsZ vykonala hlavná kontrolórka Mesta Sereď kontrolu inventarizácie majetku,

Více

Správa o výsledku kontroly

Správa o výsledku kontroly Správa o výsledku kontroly Správu o výsledku kontroly č. 1/2016 predkladám Obecnému zastupiteľstvu obce Alekšincena základe 18f ods. 1 písm. d) zákona SNR č. 369/1990 Zb. oobecnom zriadení v zneníneskorších

Více

FINANČNÉ VÝKAZY SUBJEKTU VEREJNEJ SPRÁVY

FINANČNÉ VÝKAZY SUBJEKTU VEREJNEJ SPRÁVY FINANČNÉ VÝKAZY SUBJEKTU VEREJNEJ SPRÁVY k 30.06.2016 (v eurách zaokrúhlené na dve desatinné miesta) FIN 1-12 Finančný výkaz o príjmoch, výdavkoch a finančných operáciách FIN 2-04 Finančný výkaz o vybraných

Více

SÚVAHA VZOR. k ( v tisícoch Sk ) Príloha č. 1 k opatreniu č. 4455/ mesiac rok mesiac rok za obdobie od

SÚVAHA VZOR. k ( v tisícoch Sk ) Príloha č. 1 k opatreniu č. 4455/ mesiac rok mesiac rok za obdobie od VZOR Príloha č. 1 k opatreniu č. 4455/2002-92 Súvaha Úč POD 1-01 SÚVAHA k... 20... ( v tisícoch Sk ) mesiac rok mesiac rok za obdobie od do Účtovná závierka Účtovná závierka *) *) riadna zostavená mimoriadna

Více

Záverečný účet. obce Stredné Plachtince za rok 2013

Záverečný účet. obce Stredné Plachtince za rok 2013 Záverečný účet obce Stredné Plachtince za rok 2013 1 1/ Údaje o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov a/ Rozpočet pre rok 2013 Rozpočet pre rok 2013 bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Stredných Plachtinciach

Více

Správa o stave majetku a záväzkov mesta Trnavy k

Správa o stave majetku a záväzkov mesta Trnavy k 8-2/1/140 Správa o stave majetku a záväzkov mesta Trnavy k 31. 12. 2011 K 31. 12. 2011 bola vykonaná inventarizácia majetku mesta Trnava v súlade so zákonom 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov

Více

Poznámky Úč POD 3 01 DIČ: IČO:

Poznámky Úč POD 3 01 DIČ: IČO: A/ Informácie o účtovnej jednotke: Opis hospodárskej činnosti: - sprostredkovanie obchodu a výroby v rozsahu voľnej živnosti - kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v

Více

Správa z vykonanej následnej finančnej kontroly

Správa z vykonanej následnej finančnej kontroly Správa z vykonanej následnej finančnej kontroly V zmysle uznesenia MsZ č. 101/2015 zo dňa 09.09.2015 a v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa zákona

Více

Mestská časť Bratislava Dúbravka

Mestská časť Bratislava Dúbravka Mestská časť Bratislava Dúbravka Materiál na 28. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva dňa 13. mája 2014 Správa o inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka

Více

Účtová trieda 0 - Zúčtovacie vzťahy Národnej banky Slovenska

Účtová trieda 0 - Zúčtovacie vzťahy Národnej banky Slovenska Rámcová účtová osnova pre banky, pobočky zahraničných bánk, Národnú banku Slovenska, Fond ochrany vkladov, obchodníkov s cennými papiermi, pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, Garančný

Více

Katolícka univerzita v Ružomberku. Vnútorný predpis č. 4/2016

Katolícka univerzita v Ružomberku. Vnútorný predpis č. 4/2016 Katolícka univerzita v Ružomberku Vnútorný predpis č. 4/2016 Smernica rektora na vykonávanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov CZ 840/ 2016 RE Účinnosť od: 17. 2. 2016 Ružomberok

Více

Záverečný účet Obce HAMULIAKOVO a rozpočtové hospodárenie za rok 2014

Záverečný účet Obce HAMULIAKOVO a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Záverečný účet Obce HAMULIAKOVO a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 V Hamuliakove, dňa 05.06.2015 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa... Záverečný účet schválený OZ dňa..., uznesením

Více

Individuálna účtovná závierka zostavená podľa Medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo (IFRS) v znení prijatom Európskou úniou

Individuálna účtovná závierka zostavená podľa Medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo (IFRS) v znení prijatom Európskou úniou Slovenská pošta, a. s. Individuálna účtovná závierka zostavená podľa Medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo (IFRS) v znení prijatom Európskou úniou za rok končiaci sa 31. decembra 2017 Bratislava,

Více

Smernica rektora Číslo: 6/2017 SR. Inventarizácia majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

Smernica rektora Číslo: 6/2017 SR. Inventarizácia majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov Slovenskej technickej univerzity v Bratislave Smernica rektora Číslo: 6/2017 SR Inventarizácia majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov Slovenskej technickej univerzity v Bratislave Dátum: 10. 10. 2017 Slovenská technická univerzita v Bratislave,

Více

VZOR. Finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív subjektu verejnej správy. k... (v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta)

VZOR. Finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív subjektu verejnej správy. k... (v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta) Príloha č. 2 k opatreniu č. MF/21513/2012-31 VZOR FIN 2 04 Finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív subjektu verejnej správy k... (v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta) IČO Mesiac Rok

Více

Z b i e r k a p o k y n o v Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove

Z b i e r k a p o k y n o v Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove KRAJSKÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V PREŠOVE Z b i e r k a p o k y n o v Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove Ročník: 2009 V Prešove 12. 11. 2009 Číslo: 42 O

Více

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Žatevná 2, Bratislava

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Žatevná 2, Bratislava Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Žatevná 2, Bratislava Správa o inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2009 Miesto uloženia majetku : Žatevná 2, Žatevná

Více

Z b i e r k a p o k y n o v Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove

Z b i e r k a p o k y n o v Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove KRAJSKÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V PREŠOVE Z b i e r k a p o k y n o v Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove Ročník: 2010 V Prešove 15. 10. 2010 Číslo: 32 O

Více

MEP ekonomika podniku učtovníctvo 1. časť Ekonomika podniku

MEP ekonomika podniku učtovníctvo 1. časť Ekonomika podniku MEP ekonomika podniku učtovníctvo 1. časť Ekonomika podniku (časť: úvod do podvojného účtovníctva) - kolobeh hospodárských prostriedkov, - súvaha, výsledovka, - účtovníctvo, účet, - podvojná sústava účtovníctva,súvzťažné

Více

Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov

Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov Ing. Terézia U R B A N O VÁ, audítor 1 Inventarizácia - je kontrolou vecnej správnosti účtovníctva - je základným predpokladom úspešnej účtovnej

Více

MATERIÁL NA ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

MATERIÁL NA ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA MATERIÁL NA ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA SPRÁVA o výsledkoch inventarizácie majetku, záväzkov, u majetkov a záväzkov k 31.12.2012 Predkladá: Ústredná inventarizačná komisia 1 OBSAH 1. Základné informácie

Více

VNÚTORNÝ PREDPIS PRE VYKONANIE INVENTARIZÁCIE OBCE KRÁSNA VES

VNÚTORNÝ PREDPIS PRE VYKONANIE INVENTARIZÁCIE OBCE KRÁSNA VES VNÚTORNÝ PREDPIS PRE VYKONANIE INVENTARIZÁCIE OBCE KRÁSNA VES Názov a sídlo organizácie OBEC Krásna Ves, 956 53 Krásna Ves Poradové číslo vnútorného predpisu 2/2014 Vypracovala : Ing. Eva Janegová Schválil

Více

Záverečný účet obce Malé Ozorovce za rok 2011

Záverečný účet obce Malé Ozorovce za rok 2011 Záverečný účet obce Malé Ozorovce za rok 2011 Máj 2012 Záverečný účet obce Malé Ozorovce za rok 2011 Podľa príslušných ustanovení zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v

Více

Príloha č. 2 k opatreniu č. MF/017353/ VZOR FIN 2-04 Finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a z pasív

Príloha č. 2 k opatreniu č. MF/017353/ VZOR FIN 2-04 Finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a z pasív VZOR FIN 2-04 Finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a z pasív Príloha č. 2 k opatreniu č. MF/017353/2017-352 1. Za subjekty verejnej správy uvedené v 2 ods. 3 okrem Exportno-importnej banky Slovenskej

Více

KONSOLIDOVANÁ SÚVAHA Aktíva

KONSOLIDOVANÁ SÚVAHA Aktíva Aktíva Oprávky A K T Í V A č. a opravné CELKOM r. položky a b 1 6 (údaje v tis.sk) Pokladničné hodnoty 1 2 227 282 Vklady a úvery voči Národnej banky Slovenska, zahraničným emisným bankám a poštovým bankám

Více

Správa č. 1/2017 o výsledku kontrol OBEC PLIEŠOVCE. Pre zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Pliešovciach dňa K bodu rokovania číslo:

Správa č. 1/2017 o výsledku kontrol OBEC PLIEŠOVCE. Pre zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Pliešovciach dňa K bodu rokovania číslo: OBEC PLIEŠOVCE Pre zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Pliešovciach dňa 24. 4. 2017 K bodu rokovania číslo: Názov materiálu Správa o výsledku kontrol vykonaných podľa plánu kontrol na I. polrok 2017 Vypracovala

Více

SMERNICA PRE USKUTOČNENIE INVENTARIZÁCIE MAJETKU A ZÁVÄZKOV

SMERNICA PRE USKUTOČNENIE INVENTARIZÁCIE MAJETKU A ZÁVÄZKOV SMERNICA PRE USKUTOČNENIE INVENTARIZÁCIE MAJETKU A ZÁVÄZKOV Poradové číslo internej smernice : 3/2016 Názov organizácie : Obec Bacúch Schválil : Ing. František Kán, starosta obce Dátum vyhotovenia internej

Více

Záverečný účet Obce TIMORADZA. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

Záverečný účet Obce TIMORADZA. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Záverečný účet Obce TIMORADZA a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá : Ing. Juraj Krajčík, starosta obce Spracoval: Ľudmila Mikušová V Timoradzi dňa 31.05.2016 Návrh záverečného účtu vyvesený

Více

Príloha k opatreniu MF/17616/ Poznámky Úč NUJ

Príloha k opatreniu MF/17616/ Poznámky Úč NUJ Príloha k opatreniu MF/17616/213-74 Poznámky Úč NUJ 1-1.. x 2 2 2 2 X 3 6 8 4 G E O n a D l h a 9 5 9 5 n d r a 11.12.213 11.12.213 2 1 e 1 3 2 S e n i 6 5 8 8 6 j d @ e d c 2 4 5 X 6 8 9 9 5 1 1 1 2 6

Více

Smernica č. 002/2016. Vnútorný predpis pre vykonanie inventarizácie

Smernica č. 002/2016. Vnútorný predpis pre vykonanie inventarizácie Základná škola Juraja Fándlyho, Fándlyho 763/7A, 926 01 Sereď Účel predpisu : Smernica č. 002/2016 Vnútorný predpis pre vykonanie inventarizácie Táto organizačná smernica upravuje postup pri inventarizácii

Více

OBEC JACOVCE Obecný úrad, Farská 288/6, Jacovce

OBEC JACOVCE Obecný úrad, Farská 288/6, Jacovce OBEC JACOVCE Obecný úrad, Farská 288/6, 956 21 Jacovce Interná smernica na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 1. Účel 1.1 Inventarizácia predstavuje kontrolu vecnej

Více

Výkaz ziskov a strát

Výkaz ziskov a strát Výkaz ziskov a strát Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01 (MF/19301/2012-31) k 31.12.2013 Účtovná závierka Individuálna Riadna Za od: 01/2013 do: 12/2013 IČO: 00311731 Názov účtovnej jednotky: Obec Lubina

Více

Správa o hospodárení rozpočtovej organizácie mesta Malacky za rok 2014

Správa o hospodárení rozpočtovej organizácie mesta Malacky za rok 2014 Správa o hospodárení rozpočtovej organizácie mesta Malacky za rok 2014 1. Všeobecná časť Názov RO: Materská škola, Jána Kollára 896, Malacky Sídlo RO: Jána Kollára 896, 901 01 Malacky Štatutárny zástupca

Více

časť 1, diel 1 ÚČTOVNÉ SÚVZŤAŽNOSTI OD A DO Z Obsah Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o.,

časť 1, diel 1 ÚČTOVNÉ SÚVZŤAŽNOSTI OD A DO Z Obsah Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o., časť 1, diel 1 ÚČTOVNÉ SÚVZŤAŽNOSTI OD A DO Z Obsah Účtovné súvzťažnosti Účtová trieda 0 Dlhodobý majetok Účtová trieda 1 Zásoby Účtová trieda 2 Finančné účty Účtová trieda 3 Zúčtovacie vzťahy Účtová trieda

Více

O B E C DOLNÉ VESTENICE

O B E C DOLNÉ VESTENICE O B E C DOLNÉ VESTENICE S M E R N I C A vnútorný predpis číslo 4/2013 pre vykonanie inventarizácie majetku Obce Dolné Vestenice Vypracovala : Ing. Martináková Beáta, ekonómka obce Schválil : Ing. Jedinák

Více

Inventarizační zpráva o provedení inventarizace

Inventarizační zpráva o provedení inventarizace Inventarizační zpráva o provedení inventarizace inventarizační komise podává Zprávu o provedené inventarizaci majetku a závazků ve smyslu vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků Na

Více

Vnútorný predpis pre vykonanie inventarizácie

Vnútorný predpis pre vykonanie inventarizácie Vnútorný predpis pre vykonanie inventarizácie Názov a sídlo organizácie OBEC BREZANY Poradové číslo vnútorného predpisu 2/2014 Vypracovala : Drahomíra Štaffenová Schválil : Kamil PECKO, starosta obce Dátum

Více

Záverečný účet Obce Kozelník a rozpočtové hospodárenie za rok Predkladá : Eva Petáková. Spracoval: Helena Weissová

Záverečný účet Obce Kozelník a rozpočtové hospodárenie za rok Predkladá : Eva Petáková. Spracoval: Helena Weissová Záverečný účet Obce Kozelník a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá : Eva Petáková Spracoval: Helena Weissová V Kozelníku dňa 15. 2. 2016 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa...

Více

II. Složení ústřední inventarizační komise Starosta jmenoval dne 20.09.2010 ústřední inventarizační komisi (ÚIK) ve složení:

II. Složení ústřední inventarizační komise Starosta jmenoval dne 20.09.2010 ústřední inventarizační komisi (ÚIK) ve složení: Z p r á v a o v ý s l e d k u i n v e nt a r i z a c e m a j e t k u a z á v a z k ů m ě s t a L i p n í k n a d B e č v o u k 3 1. 1 2. 2 0 1 0 I. Úvod Město Lipník nad Bečvou, co by účetní jednotka,

Více

Suma celkom odloženého daňového záväzku Suma celkom odloženej daňovej pohľadávky

Suma celkom odloženého daňového záväzku Suma celkom odloženej daňovej pohľadávky Suma celkom odloženého daňového záväzku Suma celkom odloženej daňovej pohľadávky x -134.683,27 +134.683,27 28.283,49 x +60.093,67-60.093,67-12.619,68 Ad 1) Kontrola správnosti dočasného rozdielu medzi

Více

Správy o hospodárení

Správy o hospodárení OV 166 / 2004 Správy o hospodárení 113 Správy o hospodárení Správy o hospodárení emitentov cenných papierov H00069 CEMMAC, a.s. so sídlom v Hornom Srní, PSČ: 914 42, IČO: 31 412 106, zverejňuje pod a zák.

Více

Správa o hospodárení s prostriedkami štátneho rozpočtu za rok 2015

Správa o hospodárení s prostriedkami štátneho rozpočtu za rok 2015 Správa o hospodárení s prostriedkami štátneho rozpočtu za rok 2015 Základná škola s materskou školou, Grófske nádvorie 209/2, Fintice ako rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou od 1.7.2002 v zmysle

Více

Plán inventur na rok 2017

Plán inventur na rok 2017 Plán inventur na rok 2017 Obec Těšovice Ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, prováděcí vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků a Směrnice o inventarizaci majetku a závazků

Více

SPRÁVA O VÝSLEDKOCH KONTROL

SPRÁVA O VÝSLEDKOCH KONTROL MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie pre Mestské zastupiteľstvo v Žiline Číslo materiálu: /2016 K bodu programu SPRÁVA O VÝSLEDKOCH KONTROL Materiál obsahuje: Materiál prerokovaný: 1. Návrh na uznesenie.

Více

Obec Chrasť nad Hornádom. Záverečný účet. obce Chrasť nad Hornádom za rok 2017

Obec Chrasť nad Hornádom. Záverečný účet. obce Chrasť nad Hornádom za rok 2017 Obec Chrasť nad Hornádom Záverečný účet obce Chrasť nad Hornádom za rok 2017 Obecný úrad Chrasť nad Hornádom Zverejnené: 04.06.2018 Obec Chrasť nad Hornádom v zmysle 16 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových

Více

Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach

Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach Smernica o odpisovaní dlhodobého majetku Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach (Odpisový plán) Vnútorný predpis č. 23 V súlade so zákonom č.131/2002

Více

Správa o hospodárení s prostriedkami štátneho rozpočtu za rok 2016

Správa o hospodárení s prostriedkami štátneho rozpočtu za rok 2016 Správa o hospodárení s prostriedkami štátneho rozpočtu za rok 2016 Základná škola s materskou školou, Grófske nádvorie 209/2, Fintice ako rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou od 1.7.2002 v zmysle

Více

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 27. októbra 2011 N á v r h na odvolanie a vymenovanie riaditeľa

Více

Záverečný účet Obce Liptovská Osada za rok 2012

Záverečný účet Obce Liptovská Osada za rok 2012 Záverečný účet Obce Liptovská Osada za rok 2012 Obsah : 1. Rozpočet roku 2012 2. Plnenie príjmov za rok 2012 3. Plnenie výdavkov za rok 2012 4. Výsledok hospodárenia za rok 2012 5. Tvorba a použitie prostriedkov

Více

VZOR. 1. Za subjekty verejnej správy, ktorými sú rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky I.

VZOR. 1. Za subjekty verejnej správy, ktorými sú rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky I. FIN 2-04 Finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a z pasív VZOR Príloha č. 2 k opatreniu č. MF/18977/2015-31 1. Za subjekty verejnej správy, ktorými sú rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie,

Více

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA RUSOVCE

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA RUSOVCE Materiál k bodu č. 5 MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA RUSOVCE Materiál na zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava Rusovce Dňa 15.2.2018 Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy k pozemkom registra C KN par.

Více

Záverečný účet Obce. Drňa. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

Záverečný účet Obce. Drňa. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Záverečný účet Obce Drňa a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá : Agneša Molnárová Spracoval: Agneša Molnárová V Drni, dňa 6.5.2016 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 7.5.2016

Více

Zásady vykonávania inventarizácie majetku a záväzkov v pôsobnosti Obci Nitrianske Sučany

Zásady vykonávania inventarizácie majetku a záväzkov v pôsobnosti Obci Nitrianske Sučany OBEC N I T R I A N S K E S UČ A N Y Interná smernica č. 5/2013 Zásady vykonávania inventarizácie majetku a záväzkov v pôsobnosti Obci Nitrianske Sučany Návrh tejto smernice: a) bol vyvesený na úradnej

Více

Mestská časť Bratislava - Dúbravka

Mestská časť Bratislava - Dúbravka Mestská časť Bratislava - Dúbravka Žatevná 2, 844 02 Bratislava Správa o výsledkoch inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 31.12.2012 Štatutárny

Více

Inventarizační zpráva o průběhu a výsledku inventarizace v Obci Lovčice k

Inventarizační zpráva o průběhu a výsledku inventarizace v Obci Lovčice k Inventarizační zpráva o průběhu a výsledku inventarizace v Obci Lovčice Na základě Příkazu starostky k provedení řádné inventarizace majetku a závazků v Obci Lovčice ke dni 31. 12. 2011 (Rozhodnutí starostky

Více

Smernica č. 006/2014. Vnútorný predpis pre vykonanie inventarizácie

Smernica č. 006/2014. Vnútorný predpis pre vykonanie inventarizácie Základná škola Juraja Fándlyho, Fándlyho 763/7A, 926 01 Sereď Účel predpisu : Smernica č. 006/2014 Vnútorný predpis pre vykonanie inventarizácie Táto organizačná smernica upravuje postup pri inventarizácii

Více

Záverečný účet obce Malé Ozorovce za rok 2016

Záverečný účet obce Malé Ozorovce za rok 2016 Záverečný účet obce Malé Ozorovce za rok 2016 máj 2016 Záverečný účet obce Malé Ozorovce za rok 2016 Podľa príslušných ustanovení zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v

Více

Inventarizačný zápis inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k

Inventarizačný zápis inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k Inventarizačný zápis inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31. 12. 2013 Úvod Inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov

Více

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - NOVÉ MESTO

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - NOVÉ MESTO MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - NOVÉ MESTO KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2014 OBSAH 1. Úvod 2. Vymedzenie konsolidovaného celku 3. Základné údaje 4. Použité metódy konsolidácie 5. Postup pri konsolidácii

Více

Obecné zastupiteľstvo: 3. K oboznámeniu výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a

Obecné zastupiteľstvo: 3. K oboznámeniu výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a Uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nededzi, ktoré sa konalo dňa 11.12.2014 o 18:00 hod v zasadacej miestnosti obecného úradu v Nededzi. Obecné zastupiteľstvo: 3. K oboznámeniu

Více

Inventarizační zpráva za rok 2015

Inventarizační zpráva za rok 2015 Inventarizační zpráva za rok 2015 1. Časový a věcný průběh inventarizace Inventuru majetku evidovaného na účtech 018, 019, 021, 022, 028, 029, 031, 036, 042, 043, 063, 078, 079, 081, 082, 088, 089, 112,

Více

TVORBA OPRAVNÝCH POLOŽIEK

TVORBA OPRAVNÝCH POLOŽIEK Strana 1 z 8 MESTO PRIEVIDZA INTERNÁ SMERNICA č. 52 IS 52 TVORBA OPRAVNÝCH POLOŽIEK v znení Doplnku č. 1 Strana 2 z 8 1 Účel Mesto v súlade s 26 ods. 3 Zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2017

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2017 Obec Předslav IČ: 00256021 za období 1-12/2017 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2017 Bude předložen ke schválení za zasedání Zastupitelstva obce Předslav dne 21.6.2018 Vyvěšeno: 4.6.2018 Sejmuto: 21.6.2018

Více

Obecné zastupiteľstvo Farná

Obecné zastupiteľstvo Farná Obecné zastupiteľstvo Farná Číslo: OZ 12/2015 Z á p i s n i c a 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Farná z 10. decembra 2015 Z á p i s n i c a 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Farná z 10. decembra

Více

Záverečný účet obce Petrovany za rok 2017

Záverečný účet obce Petrovany za rok 2017 OBEC PETROVANY, 082 53 Petrovany č. 317 Záverečný účet obce Petrovany za rok 2017 V Petrovanoch Jún 2018 ZÚ Obce Petrovany za rok 2017 Strana 1 Záverečný účet Obce Petrovany za rok 2017 obsahuje: 1. Plnenie

Více

Inventarizační zpráva Souhrnná zpráva o průběhu a výsledku inventarizace k

Inventarizační zpráva Souhrnná zpráva o průběhu a výsledku inventarizace k Inventarizační zpráva Souhrnná zpráva o průběhu a výsledku inventarizace k 31.12.2016 Na základě příkazu starosty číslo 1/2016 ze dne 7.12.2016 a plánu inventur proběhla řádná inventarizace majetku a závazků

Více

Plán inventur na rok 2012

Plán inventur na rok 2012 Příloha č. 1 Plán inventur na rok 2012 Účetní jednotka: Obec Přílepy Identifikační číslo: 00639958 Vydávající orgán: Starostka obce Platnost: 1.10. 2012 30. 01. 2013 Ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o

Více

SPRÁVA O VYBAVOVANÍ SŤAŽNOSTÍ A VYKONANÝCH KONTROLÁCH HKM ZA ROK 2017.

SPRÁVA O VYBAVOVANÍ SŤAŽNOSTÍ A VYKONANÝCH KONTROLÁCH HKM ZA ROK 2017. SPRÁVA O VYBAVOVANÍ SŤAŽNOSTÍ A VYKONANÝCH KONTROLÁCH HKM ZA ROK 2017. Zoznam sťažností a petícií prijatých za rok 2017 P.č Evid.č Popis sťažnosti Prijaté Odoslané dňa: dňa: KS ZOS 1. 12914 Sťažnosť na

Více

Inventarizační zpráva za rok 2014

Inventarizační zpráva za rok 2014 Inventarizační zpráva za rok 2014 Účetní jednotka: Obec: Skřípov IČ: 00600083 Datum zpracování: 26.1. 2015 Den zahájení inventarizace: 5. 1. 2015 Den ukončení inventarizace: 26. 1. 2015 Den, ke kterému

Více

Seznam inventurních soupisů majetku Příloha k inventarizační zprávě Obce Č A K O V za rok 2017 IČO

Seznam inventurních soupisů majetku Příloha k inventarizační zprávě Obce Č A K O V za rok 2017 IČO Seznam inventurních soupisů majetku Příloha k inventarizační zprávě Obce Č A K O V za rok 2017 IČO 00231541 K řádné inventarizaci majetku a závazků ke dni 31.12.2017 Č.ú. Org TEXT k 31.12.2017 Drobný dlouhodobý

Více

Záverečný účet Obce Stará Voda a rozpočtové hospodárenie za rok 2014

Záverečný účet Obce Stará Voda a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Záverečný účet Obce Stará Voda a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Predkladá : Spracoval: Končíková V Starej Vode dňa 29.05.2015 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 29.05.2015 Záverečný

Více

Záverečný účet Obce STARÉ. a rozpočtové hospodárenie za rok 2014

Záverečný účet Obce STARÉ. a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Záverečný účet Obce STARÉ a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Predkladá : Agáta Jesenková, starostka obce Spracoval: Erika Hrehová V Starom, dňa 6. mája 2015 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej

Více