ZNALECKÝ POSUDEK. č. 47/6127/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZNALECKÝ POSUDEK. č. 47/6127/2013"

Transkript

1 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 47/6127/2013 o obvyklé ceně rekreační chaty č.e. 461 včetně příslušenství a pozemků čís. parcel 486, 487, 488, k.ú. Rymaně, obec Mníšek pod Brdy, okres Praha - západ, Středočeský kraj ENI CONSULT spol. s r.o. - znalecký ústav, Chomutovská 2233, Most, IČ , DIČ CZ tel./fax: , tel , ,

2 ID (Surveyor s Report): 47/6127/2013 LV no.: 754 Name of subject / Předmět ocenění Rekreační chata č.e. 461 včetně příslušenství a pozemků čís. parcel 486, 487, 488, k.ú. Rymaně, obec Mníšek pod Brdy, okres Praha - západ, Středočeský kraj Address of subject / Adresa majetku: Rymaně č. e. 461, Mníšek pod Brdy, okr. Praha - západ Purpose of Appraisal / Účel ocenění: Odhad obvyklé ceny nemovitostí pro postup podle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, v platném znění Cost value: Věcná hodnota: Kč Market value Tržní hodnota Kč Yield value: Výnosová hodnota: Není stanovena Kč Common price Obvyklá cena Kč Comparative value: Porovnávací hodnota: Kč Quick sale: (validity 6 monts): Rychlý prodej (platnost 6 měsíců): nestanoveno Kč Number of properties: Počet objektů: Main building: Hlavní stavba: 1 LAND / POZEMEK rekreační chata Čísla parcel Parcel of land nr. 486, 487, 488 Appurtenances: Příslušenství: Location in the town: Poloha v obci: Infrastructure: Infrastruktura přípojky IS, oplocení, vrata, zpevněné plochy, pravděpodobně studna a kanalizační jímka část obce zvaná Rymaně, chatové (rekreační) osada město Mníšek pod Brdy disponuje dostatečnou obč. vybaveností, rozšířená je ve městě Černošice, úplná v Hlavním městě Praha MAIN PROPERTY / HLAVNÍ OBJEKT Construction system: Konstrukční systém: Built-up area: Zastavěná plocha: Floor area: Podlahová plocha (užitná): Built-up space: Obestavěný prostor: Unit price: Jednotková cena: Building finished in year Rok pořízení: Wear (average): Znehodnocení: zděný cca 58,00 m 2 cca 70,00 m 2 cca 250,00 m 3 nebyl zjištěn, cca % Kč/m 2 Size: Velikost Type: Druh Unit price: Jednotková cena LEASE / PRONÁJEM Whole property: Celá nemovitost: Resident area: Bytové plochy: Storage area: Skladové a ostatní plochy: Other and manufacturing: Ostatní Income: Příjem: Cost: Náklady: Capitalization rate: Kapitalizační míra: 1008 m 2 zastavěná plocha a nádvoří, zahrada Kč/m 2 cca 70,00 m 2 cca 46,00 m 2 cca 24,00 m 2 m 2 Kč Kč % - 2 -

3 Property right / Vlastnické právo: Podle části A listu vlastnictví č. 754 ze dne jsou oceňované nemovitosti ve vlastnictví paní Sikorové Edity, bytem Rymaně č. evid. 461, Mníšek pod Brdy. Restricting conditions / omezující podmínky: Podle části C listu vlastnictví č. 754 ze dne není vlastnické právo k oceňovaným nemovitostem omezeno žádnými omezujícími podmínkami. Poznámky: 1. Podle části D listu vlastnictví č. 754 ze dne je k předmětné nemovitosti podán návrh na nařízení výkonu rozhodnutí zřízením soudcovského zástavního práva ze dne (podrobněji viz. výpis listu vlastnictví č. 754 v příloze ocenění). 2. Předmětné nemovitosti jsou dotčeny změnou právních vztahů č.j. Z-1461/2013, týkající se zástavního práva (podrobněji viz. informace o řízení v příloze ocenění) Stanovená obvyklá cena nemovitostí nezohledňuje výše uvedený jiný zápis evidovaný v části D listu vlastnictví č 754. Jiná ocenitelná práva v souvislosti s nemovitostmi nebyla zjištěna. Real burden / věcná břemena: Podle části C listu vlastnictví č. 754 ze dne nejsou oceňované nemovitosti zatíženy žádným věcným břemenem. Mortgages: / zástavní práva: Podle části C listu vlastnictví č. 754 ze dne není vlastnické právo k oceňovaným nemovitostem omezeno žádným zástavním právem. Poznámky: 1. Podle části D listu vlastnictví č. 754 ze dne je k předmětné nemovitosti podán návrh na nařízení výkonu rozhodnutí zřízením soudcovského zástavního práva ze dne (podrobněji viz. výpis listu vlastnictví č. 754 v příloze ocenění). 2. Předmětné nemovitosti jsou dotčeny změnou právních vztahů č.j. Z-1461/2013, týkající se zástavního práva (podrobněji viz. informace o řízení v příloze ocenění) Legal and structural state / stavebně právní stav: Stavba č.e. 461 na pozemku čís. parcely 486 je v katastru nemovitostí evidována se způsobem využití jako stavba pro rodinnou rekreaci. Při místním šetření bylo zjištěno, že se jedná o rekreační objekt, který je pravděpodobně užíván pro trvalé bydlení. Skutečný stav lze hodnotit jako v souladu se stavem evidovaným v katastru nemovitostí. Weak points / slabé stránky: - situování v rekreační osadě části obce zvané Rymaně - příjezd k nemovitostem po nezpevněné komunikaci - pro potřeby užívání k trvalému bydlení menší užitná plocha objektu Strong points / silné stránky: - dobrá dopravní dostupnost Hlavního města Prahy - okolí je tvořena poměrně nenarušenou krajinou - dostatečná výměra pozemků Background Papers / podklady: a/ výpis z katastru nemovitostí, listu vlastnictví č. 754 pro k.ú. Rymaně, obec Mníšek pod Brdy, prokazující stav evidovaný k datu , vyhotovený dálkovým přístupem do katastru nemovitostí b/ katastrální mapa pro část k.ú. Rymaně vyhotovená z dálkového nahlížení do katastru nemovitostí c/ zjištění při prohlídce na místě Tour / prohlídka Prohlídka nemovitosti byla na základě písemného oznámení od společnosti Dražbyprost s.r.o. svolána na , 11:00 hodin. V uvedeném termínu konání prohlídky nemovitosti nebyl přítomen vlastník a nebylo umožněno provedení prohlídky vnitřních prostor nemovitosti. Z uvedeného důvodu je ocenění provedeno dle 13 odst. 3) zákona č. 26/2000 Sb. (zákon o veřejných dražbách), a to na základě dostupných údajů. Při místním šetření byly přítomny osoby nezjištěného vztahu k vlastníku. Z jejich strany nebylo umožněno vstupu na pozemky a nebyly sděleny žádné informace k nemovitostem

4 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Kód katastrálníhoúzemí Název katastrálního území : Rymaně Kód obce : Název obce : Mníšek pod Brdy Počet obyvatel obce : Datum stanovení počtu obyvatel : Kód okresu : CZ020A Název okresu : Praha-západ Název kraje : Středočeský Poloha v obci : Okraj obce, rekreační osada Infrastructure / Infrastruktura: Město Mníšek pod Brdy patří k menším městům Středočeského kraje a okresu Praha - západ, avšak se jedná o město, které je zejména z důvodu situování v blízkosti Hlavního města Prahy poměrně vyhledávaným pro potřeby bydlení. Město Mníšek pod Brdy disponuje dostatečnou občanskou vybaveností odpovídající velikosti a významu města (městský úřad, pošta, policie, obchody, služby, restaurace, školka, škola, zdravotní středisko, sportoviště), obcí s rozšířenou působností je město Černošice. S úplnou občanskou vybaveností jsou obyvatelé orientováni zejména na Hlavní město Prahu. Město Mníšek pod Brdy je dobře dostupné silniční, autobusovou (systém PID) a železniční dopravou. Velmi dobré dopravní spojení je s Hlavním městem Prahou, a to po rychlostní komunikaci R4, která v dalším průběhu navazuje na komunikace v Hlavním městě Praze a na Pražský okruh. Z inženýrských sítí je ve městě proveden rozvod elektrického proudu, vody, kanalizace a zemního plynu. V rekreační osadě v části zvané Rymaně je předpokládán pouze rozvod elektrického proudu. Property location / Poloha nemovitostí: Oceňované nemovitosti jsou situovány jihovýchodně od města Mníšek pod Brdy, v části zvané Rymaně, v místní chatové (rekreační) osadě. Short description property / stručný popis majetku: Rekreační chata č.e. 461: Rekreační chata č.e. 461 je stavba situovaná na pozemku čís. parcely 486, k.ú. Rymaně. Dispoziční řešení: Rekreační chata je situována jako samostatně stojící, je částečně podsklepená, má jedno nadzemní podlaží (přízemí), zastřešení je střechou sedlového tvaru s mírným sklonem. Vzhledem ke skutečnosti, že nebylo umožněno provedení prohlídky vnitřních prostor rekreační chaty, není známa přesná vnitřní dispozice. Vnitřní dispozice je pravděpodobně tvořena rekreačním bytem o velikosti 1+1, případně 1+2 s příslušenstvím. V 1.PP se pravděpodobně nachází garáž. Konstrukční řešení a vybavení: Stavba má svislé nosné konstrukce zděné, základy jsou pravděpodobně betonové s izolací proti zemní vlhkosti, stropy jsou nad 1.PP pravděpodobně betonové, nad 1.NP pravděpodobně dřevěné trámové, střešní konstrukce je pravděpodobně dřevěná sedlového tvaru s mírným sklonem, střešní krytinu tvoří eternitové šablony, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu, podlahy jsou předpokládány betonové, s běžnými povrchy (dlažba, PVC, textilní krytina). Okna jsou dřevěná špaletová. Vstupní dveře jsou dřevěné, vnitřní dveře jsou předpokládány dřevěné plné a prosklené do ocelových zárubní. Vnitřní povrchy stěn jsou předpokládány hladké, v sociálním zázemí doplněné keramickým obkladem. Vnější omítky jsou břízolitové, v soklové části doplněné keramickým obkladem. Rekreační chata má předpokládán vnitřní rozvod elektrického proudu, vody napojené pravděpodobně na vlastní studnu a kanalizace napojené pravděpodobně do vlastní jímky. Vytápění je předpokládáno lokální, kamny ta tuhá paliva. Zdroj teplé vody je předpokládán elektrickým zásobníkovým ohřívačem. Sociální zázemí je pravděpodobně vybaveno běžnými zařizovacími předměty (WC, vana, případně sprchový kout, umývadlo). Kuchyně je pravděpodobně vybavena kuchyňskou linkou a sporákem. Stáří a stavební stav: Přesné údaje o stáří rekreační chaty nebyly zjištěny, stavba byla postavena odhadem v letech Na rekreační chatě je prováděna poměrně dobrá údržba. Vnitřní vybavení je předpokládáno v běžném standardu. Na rekreační chatě nejsou patrná žádná statická, či jiná závažná narušení. Celkový stavebně technický stav lze hodnotit jako poměrně dobrý

5 Další stavby: Na oceňovaných pozemcích se nachází další stavby, tzv. vnější zařízení, která tvoří příslušenství rekreační chaty. V řešeném případě se jedná zejména o přípojky IS, pravděpodobně studnu a kanalizační jímku, oplocení, vrata a zpevněné plochy. Další stavby na pozemcích zahrady nebyly zjištěny. Stavby v příslušenství nejsou samostatně oceněny a v celkové obvyklé ceně jsou zohledněny. Pozemky: Předmětem ocenění jsou pozemky čís. parcel 486, 487, 488, k.ú. Rymaně, obec Mníšek pod Brdy. Pozemek čís. parcely 486 je zcela zastavěn rekreační chatou č.e Pozemky čís. parcel 487 a 488 tvoří zahradu, ve funkčním celku s rekreační chatou. Na pozemcích se nachází trvalé porosty převážně charakteru okrasných dřevin. Podrobné situování pozemků je patrné z kopie katastrální mapy v příloze ocenění. Pozemky jsou pravděpodobně napojeny na v místě dostupné inženýrské sítě, a to rozvod elektrického proudu, zásobování vodou je pravděpodobně z vlastní studny, odkanalizování je pravděpodobně řešeno do vlastní jímky. Bezprostřední přístup a příjezd k oceňovaným nemovitostem je veden po nezpevněné komunikaci, pozemcích čís. parcel 490/4 a 490/1 (ostatní komunikace/ostatní plocha), které jsou ve vlastnictví města Mníšek pod Brdy. Přístup a příjezd lze hodnotit jako bezproblémový. Výměra pozemků je patrná z listu vlastnictví v příloze, tvar a vzájemné uspořádání je patrné z katastrální mapy v příloze ocenění

6 HODNOCENÍ A ZÁVĚR Obvyklá cena (tržní hodnota) rekreační chaty č.e. 461 včetně příslušenství a pozemků čís. parcel 486, 487, 488, k.ú. Rymaně, obec Mníšek pod Brdy, okres Praha - západ, Středočeský kraj, stanovená na základě provedené analýzy, s použitím metod pro odhad obvyklé ceny (tržní hodnoty), uvedených v přiložené tabulce, činí ke dni ocenění 4. února 2013 (po zaokrouhlení) ,- Kč Slovy: Jedenmiliónjednostotisíc Kč Ocenění práv a závad spojených s nemovitostí Podle části C listu vlastnictví č. 754 ze dne není vlastnické právo k oceňovaným nemovitostem omezeno žádnými omezujícími podmínkami. Poznámky: 1. Podle části D listu vlastnictví č. 754 ze dne je k předmětné nemovitosti podán návrh na nařízení výkonu rozhodnutí zřízením soudcovského zástavního práva ze dne (podrobněji viz. výpis listu vlastnictví č. 754 v příloze ocenění). 2. Předmětné nemovitosti jsou dotčeny změnou právních vztahů č.j. Z-1461/2013, týkající se zástavního práva (podrobněji viz. informace o řízení v příloze ocenění). Stanovená obvyklá cena nemovitostí nezohledňuje výše uvedený jiný zápis evidovaný v části D listu vlastnictví č 754. Jiná ocenitelná práva v souvislosti s nemovitostmi nebyla zjištěna. ENI CONSULT, spol. s r.o. podává znalecký posudek jako znalecký ústav zapsaný Ministerstvem spravedlnosti ČR dne pod zn. 212/98-ODO do prvního oddílu seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oboru ekonomika s rozsahem znaleckého oprávnění pro ceny nemovitého a movitého majetku. Znalecký posudek je veden pod pořadovým číslem 47/6127/2013. Vypracoval: Lukáš Kajgr Ing. Vladimír Hůda jednatel V Mostě, dne 6. února

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 167/7257/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 167/7257/2015 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 167/7257/2015 Stavba garáže na pozemku čís. parcely 141/4 (nezapsaná v KN), k.ú. Roztoky u Prahy, v ulici Nad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 353/7023/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 353/7023/2014 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 353/7023/2014 Pozemky čís. parcel 135/1, 136, 1368/2, rekreační chalupa č.e. 79, další stavby a příslušenství

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 323/5773/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 323/5773/2012 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 323/5773/2012 o obvyklé ceně rekreační chaty č.e. 27 na p.p.č. St. 173 s příslušenstvím, bez pozemku čís. parcely

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 403/5853/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 403/5853/2012 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 403/5853/2012 o obvyklé ceně rodinného domu č.p. 22 s příslušenstvím a pozemky čís. parcel St. 70, 160/1 k.ú.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 196/7286/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 196/7286/2015 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 196/7286/2015 Pozemky čís. parcel St. 213/2, 98/2 rodinný dům č.p. 37 a další stavby tvořící součást a příslušenství

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 141/7231/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 141/7231/2015 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 141/7231/2015 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 následujících nemovitých věcí: pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 264/7354/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 264/7354/2015 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 264/7354/2015 Pozemek čís. parcely St. 391 rodinný dům č.p. 327 a další stavby tvořící součást a příslušenství

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 218/7308/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 218/7308/2015 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 218/7308/2015 o obvyklé ceně pozemku čís. parcely 23/1 s rodinným domem č.p. 107 s příslušenstvím a pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 161/6731/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 161/6731/2014 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 161/6731/2014 o obvyklé ceně pozemků čís. parcel 720 a 721, rodinného domu č.p. 34 a dalších staveb tvořících

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 228/7318/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 228/7318/2015 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 228/7318/2015 Pozemky čís. parcel St. 458, St. 549, 485/12, rodinný dům č.p. 412 a další stavby tvořící součást

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 355/6435/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 355/6435/2013 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 355/6435/2013 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu o velikosti 2/3 rodinného domu č.p. 112 s příslušenstvím

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.368/5818 /2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č.368/5818 /2012 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č.368/5818 /2012 o obvyklé ceně bytu č. 2456/82 v bytovém domě č.p. 2453, 2454, 2455, 2456, 2457 včetně podílu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 626/6076/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 626/6076/2012 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 626/6076/2012 o obvyklé ceně rodinného domu č.p. 16 s příslušenstvím a pozemky čís. parcel St. 214, 1392, 1393,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 27/6597/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 27/6597/2014 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 27/6597/2014 o obvyklé ceně bytu č. 1132/57 v bytovém domě č.p. 1131, 1132, včetně podílu na společných částech

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9/7099/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9/7099/2015 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 9/7099/2015 Pozemek čís. parcely St. 74, budova č.p. 74 a další stavby tvořící součást a příslušenství oceňovaného

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 393/7063/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 393/7063/2014 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 393/7063/2014 Pozemky čís. parcel St. 200, 739/1 rodinný dům č.p. 187 a další stavby tvořící součást a příslušenství

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 153/6723/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 153/6723/2014 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 153/6723/2014 o obvyklé ceně jednotky - bytu č. 1131/53 v bytovém domě č.p. 1131, 1132 včetně podílu na společných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 160/6240/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 160/6240/2013 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 160/6240/2013 o obvyklé ceně rodinného domu č.p. 154 s příslušenstvím, pozemky čís. parcel St. 363, 404 a podílem

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 389/5839 /2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 389/5839 /2012 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 389/5839 /2012 o obvyklé ceně bytu č. 2911/19 v bytovém domě č.p. 2911 včetně podílu na společných částech bytového

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 130/7220/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 130/7220/2015 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 130/7220/2015 o obvyklé ceně jednotky - bytu č. 2701/23, v bytovém domě č.p. 2701, 2702, včetně podílu na společných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 475/5925/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 475/5925/2012 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 475/5925/2012 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu o velikosti 7/24 na budově č.p. 1648 s příslušenstvím

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 471/6551/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 471/6551/2013 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 471/6551/2013 o obvyklé ceně bytu č. 349/30 v bytovém domě č.p. 349 včetně podílu na společných částech domu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2/6082/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2/6082/2013 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 2/6082/2013 o obvyklé ceně rodinného domu č.p. 12 s příslušenstvím, vedlejšími stavbami a pozemky čís. parcel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 38/7508/2016

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 38/7508/2016 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 38/7508/2016 o obvyklé ceně jednotky - bytu č. 2914/20 v bytovém domě č.p. 2914, včetně podílu na společných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 157/5607/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 157/5607/2012 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 157/5607/2012 o obvyklé ceně rekreační chaty č.e. 8255 s příslušenstvím a pozemky čís. parcel 76, 77/1, 77/2,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 308/5758/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 308/5758/2012 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 308/5758/2012 o obvyklé ceně bytu č. 212/3 v bytovém domě č.p. 212 včetně podílu na společných částech domu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 598/5388/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 598/5388/2011 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 598/5388/2011 o obvyklé ceně rodinného domu č.p. 90 s příslušenstvím a pozemkem čís. parcely St. 126, k.ú. Jarpice,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 188/6758/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 188/6758/2014 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 188/6758/2014 o obvyklé ceně jednotek - bytu č. 2128/5 a garáže č. 2128/12 v bytovém domě č.p. 2126, 2127, 2128,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 219/6299/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 219/6299/2013 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 219/6299/2013 o obvyklé ceně rodinného domu č.p. 50 s příslušenstvím a pozemkem čís. parcely St. 72, k.ú. Krušovice,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. LV no.: 729

ZNALECKÝ POSUDEK. LV no.: 729 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 412/7082/2014 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu ve výši ½ na pozemku čís. parcely 214/1, k.ú. Kolešovice,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 333/5783/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 333/5783/2012 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 333/5783/2012 o obvyklé ceně bytu č. 744/2 v bytovém domě č.p. 743, 744, 745 včetně podílu na společných částech

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 122/7212/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 122/7212/2015 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 122/7212/2015 o obvyklé ceně pozemku čís. parcely St. 282, rodinného domu č.p. 178 s příslušenstvím a spoluvlastnického

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 242/6322/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 242/6322/2013 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 242/6322/2013 o obvyklé ceně rodinného domu č.p. 1092 s příslušenstvím a pozemky čís. parcel 1165 a 1166, k.ú.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 230/7320/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 230/7320/2015 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 230/7320/2015 o obvyklé ceně pozemku čís. parcely St. 103 a rodinného domu č.p. 104 s příslušenstvím, k.ú. Louka

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 496/5946/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 496/5946/2012 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 496/5946/2012 o obvyklé ceně rodinného domu č.p. 3 včetně příslušenství a pozemků čís. parcel St. 3/2 a 722/14,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1/6571/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1/6571/2014 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 1/6571/2014 o obvyklé ceně podílu 1/2 na bytu č. 301/23 v bytovém domě č.p. 301 včetně podílu na společných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 34/6114/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 34/6114/2013 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 34/6114/2013 o obvyklé ceně bytu č. 90/5 v bytovém domě č.p. 90, včetně podílu na společných částech domu a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 450/5900/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 450/5900/2012 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 450/5900/2012 o obvyklé ceně rodinného domu č.p. 101 s příslušenstvím a pozemky čís. parcel St. 106 a 554/4,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 355/7025/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 355/7025/2014 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 355/7025/2014 o obvyklé ceně nemovitých věcí pozemku čís. parcely 1232 s garáží č.e. 366, k.ú. Teplice - Řetenice,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 442/6522/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 442/6522/2013 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 442/6522/2013 o obvyklé ceně rodinného domu č.p. 56 s příslušenstvím a pozemky čís. parcel St. 34/1, St. 34/3,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 400/5850/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 400/5850/2012 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 400/5850/2012 o obvyklé ceně bytu č. 664/3 v bytovém domě č.p. 664 včetně podílu na společných částech domu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 129/7219/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 129/7219/2015 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 129/7219/2015 o obvyklé ceně jednotky - bytu č. 1899/22 v bytovém domě č.p. 1899, včetně podílu na společných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 132/7222/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 132/7222/2015 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 132/7222/2015 Pozemek čís. parcely St. 34, rekreační chalupa č.e. 4, další stavby a příslušenství tvořící součást

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 67/6637/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 67/6637/2014 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 67/6637/2014 Pozemky čís. parcel St. 273, 132/15, rodinný dům č.p. 101 a další stavby tvořící součást oceňovaných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 125/6695/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 125/6695/2014 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 125/6695/2014 o obvyklé ceně pozemků čís. parcel St. 412 a 2419/1, rodinného domu č.p. 544 a dalších staveb

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 438/6518/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 438/6518/2013 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 438/6518/2013 o obvyklé ceně rodinného domu č.p. 67 (dle evidence v KN) s příslušenstvím, vedlejší stavbou na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 369/5819/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 369/5819/2012 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 369/5819/2012 o obvyklé ceně bytu č. 790/4 v bytovém domě č.p. 790, dále podíl 1/19 na nebytové jednotce č.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 179/7269/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 179/7269/2015 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 179/7269/2015 o obvyklé ceně jednotky - bytu č. 3213/17, v bytovém domě č.p. 3213, 3214, včetně podílu na společných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 296/6866/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 296/6866/2014 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 296/6866/2014 Pozemky čís. parcel 541, 682/9, rodinný dům č.p. 281 a další stavby tvořící součást a příslušenství

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 39/7509/2016

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 39/7509/2016 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 39/7509/2016 o obvyklé ceně jednotky - bytu č. 347/1 v bytovém domě č.p. 347, 348, včetně podílu na společných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 78/5828/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 78/5828/2012 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 78/5828/2012 o obvyklé ceně bytu č. 1249/7 v bytovém domě č.p. 1249 včetně podílu na společných částech domu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 263/7353/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 263/7353/2015 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 263/7353/2015 Pozemky čís. parcel 101, 102, rodinný dům č.p. 158 a další stavby tvořící součást a příslušenství

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 235/6315/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 235/6315/2013 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 235/6315/2013 o obvyklé ceně bytu č. 484/12 v bytovém domě č.p. 484 včetně podílu 869/7432 na společných částech

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 401/5851/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 401/5851/2012 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 401/5851/2012 o obvyklé ceně rodinného domu č.p. 55 s příslušenstvím a pozemky čís. parcel St. 9, 53/1, 53/2,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 190/7280/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 190/7280/2015 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 190/7280/2015 o obvyklé ceně jednotky - bytu č. 1542/4, v bytovém domě č.p. 1542, 1543, včetně podílu na společných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 428/4538/2010

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 428/4538/2010 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 428/4538/2010 o obvyklé ceně bytu č. 1250/3 v bytovém domě č.p. 1248, 1249 a 1250 včetně podílu na společných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 14/6094/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 14/6094/2013 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 14/6094/2013 o obvyklé ceně rodinného domu č.p. 21 s příslušenstvím a pozemky čís. parcel St. 47, 49, k.ú. Přelíc,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 75/6645/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 75/6645/2014 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 75/6645/2014 o obvyklé ceně jednotky - bytu č. 719/4 v bytovém domě č.p. 719 včetně podílu na společných částech

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 441/6521/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 441/6521/2013 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 441/6521/2013 o obvyklé ceně rodinného domu č.p. 165 s příslušenstvím a pozemky čís. parcel St. 174, 83/17,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 81/7171/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 81/7171/2015 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 81/7171/2015 o obvyklé ceně jednotky - bytu č. 245/351 v bytovém domě č.p. 245 včetně podílu na společných částech

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 409/5199/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 409/5199/2011 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 409/5199/2011 o obvyklé ceně rozestavěného rodinného domu na pozemku čís. parcely St. 463 (dle evidence v KN)

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 304/6874/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 304/6874/2014 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 304/6874/2014 o obvyklé ceně jednotky - bytu č. 501/67 v bytovém domě č.p. 497 až 501, včetně podílu na společných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 69/6639/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 69/6639/2014 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 69/6639/2014 Pozemky čís. parcel St. 187, 267/2, rodinný dům č.p. 169 a další stavby tvořící součást oceňovaných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 476/5926/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 476/5926/2012 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 476/5926/2012 o obvyklé ceně rodinného domu č.p. 20 s příslušenstvím a pozemky čís. parcel St. 62, 731, k.ú.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 12/6092/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 12/6092/2013 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 12/6092/2013 o obvyklé ceně rodinného domu č.p. 123 s příslušenstvím a pozemky čís. parcel St. 136, 18/7, k.ú.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 173/7263/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 173/7263/2015 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 173/7263/2015 o obvyklé ceně jednotky - bytu č. 1179/23 v bytovém domě č.p. 1177, 1178, 1179 včetně podílu na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3/6573/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3/6573/2014 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 3/6573/2014 o obvyklé ceně rodinného domu č.p. 321 s příslušenstvím a pozemkem čís. parcely St. 344, k.ú. Zlonice,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 182/6262/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 182/6262/2013 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 182/6262/2013 o obvyklé ceně jiné stavby č.p. 43 s příslušenstvím a s pozemky čís. parcel 161 a 162 k.ú. Chlumec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 198/6768/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 198/6768/2014 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 198/6768/2014 o obvyklé ceně pozemků čís. parcel 177 a 178, rekreační chaty č.e. 8 a dalších staveb tvořících

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 362/7032/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 362/7032/2014 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 362/7032/2014 o obvyklé ceně pozemku čís. parcely St. 155 s rodinným domem č.p. 96 s příslušenstvím, k.ú. Smolnice

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 209/5659/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 209/5659/2012 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 209/5659/2012 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 na rodinném domě č.p. 17, dalších stavbách

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 164/7254/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 164/7254/2015 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 164/7254/2015 o obvyklé ceně jednotky - bytu č. 106/4, v bytovém domě č.p. 106, včetně podílu na společných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 256/6826/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 256/6826/2014 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 256/6826/2014 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu o velikosti 1/6 jednotky - bytu č. 469/1 v bytovém domě

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 172/7262/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 172/7262/2015 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 172/7262/2015 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 na pozemcích čís. parcel 450/4 a 450/5,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 388/6468/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 388/6468/2013 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 388/6468/2013 o obvyklé ceně rodinného domu č.p. 19 s příslušenstvím a pozemkem čís. parcely St. 38, k.ú. Chržín,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 402/7072/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 402/7072/2014 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 402/7072/2014 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 na pozemcích čís. parcel St. 70, 521/1,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 53/6623/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 53/6623/2014 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 53/6623/2014 o obvyklé ceně bytu č. 2470/24 v bytovém domě č.p. 2469, 2470, 2471 a 2472 (bl. 212) včetně podílu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 248/7338/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 248/7338/2015 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 248/7338/2015 o obvyklé ceně jednotky - bytu č. 3209/29 v bytovém domě č.p. 3209 včetně podílu na společných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 332/7002/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 332/7002/2014 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 332/7002/2014 o obvyklé ceně pozemku čís. parcely 101 s rodinným domem č.p. 101, k.ú. Předlice, v ulici Beneše

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 146/7236/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 146/7236/2015 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 146/7236/2015 o obvyklé ceně jednotky - bytu č. 2284/3 v bytovém domě č.p. 2284 a 2285 (bl. 47) včetně podílu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 188/7278/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 188/7278/2015 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 188/7278/2015 o obvyklé ceně jednotky - bytu č. 2441/7, v bytovém domě č.p. 2439, 2440, 2441, 2442, včetně podílů

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 45/6125/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 45/6125/2013 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 45/6125/2013 o obvyklé ceně rodinného domu č.p. 91 s příslušenstvím a pozemky čís. parcel St. 215, 111/29 k.ú.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 492/5942/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 492/5942/2012 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 492/5942/2012 o obvyklé ceně bytu č. 236/14 v bytovém domě č.p. 236/31, včetně podílu na společných částech

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 191/6271/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 191/6271/2013 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 191/6271/2013 o obvyklé ceně bytu č. 80/2 v budově č.p. 80 včetně podílu na společných částech domu a pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 48/7518/2016

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 48/7518/2016 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 48/7518/2016 o obvyklé ceně pozemku čís. parcely St. 71/1 s rodinným domem č.p. 23 s příslušenstvím na pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 361/7031/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 361/7031/2014 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 361/7031/2014 o obvyklé ceně pozemku čís. parcely 308 s budovou č.p. 211, k.ú. Mojžíř, v ulici U Lázní v Ústí

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 90/6660/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 90/6660/2014 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 90/6660/2014 Pozemek čís. parcely 282/8, rozestavěný rodinný dům (není evidován v KN) a další stavby tvořící

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 285/6365/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 285/6365/2013 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 285/6365/2013 o obvyklé ceně bytu č. 182/2 v bytovém domě č.p. 181, 182, 183 včetně podílu na společných částech

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 625/6075/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 625/6075/2012 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 625/6075/2012 o obvyklé ceně rodinného domu č.p. 40 s příslušenstvím a pozemky čís. parcel St. 42 a 77/3, k.ú.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 176/7266/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 176/7266/2015 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 176/7266/2015 Pozemky čís. parcel 368 a 369 rodinný dům č.p. 463 a další stavby tvořící součást a příslušenství

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 320/5770/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 320/5770/2012 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 320/5770/2012 o obvyklé ceně pozemku čís. parcely 24/41 a spoluvlastnického podílu o velikosti 2/5 na rodinném

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 236/6806/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 236/6806/2014 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 236/6806/2014 Pozemky čís. parcel St. 1/1, 32/1, rekreační chalupa č.e. 2 a další stavby a příslušenství tvořící

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 131/7221/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 131/7221/2015 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 131/7221/2015 Pozemky čís. parcel St. 141, 102/3, rodinný dům č.p. 102 a další stavby tvořící součást a příslušenství

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 297/6867/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 297/6867/2014 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 297/6867/2014 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 následujících nemovitých věcí: pozemek

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 117/7207/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 117/7207/2015 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 117/7207/2015 Pozemky čís. parcel 541, 682/9, rodinný dům č.p. 281 a další stavby tvořící součást a příslušenství

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 319/7409/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 319/7409/2015 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 319/7409/2015 o obvyklé ceně jednotky - bytu č. 3113/45 v bytovém domě č.p. 3112, 3113, 3114 a 3114 včetně podílu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 42/7512/2016

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 42/7512/2016 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 42/7512/2016 o obvyklé ceně jednotky - bytu č. 2019/30 v bytovém domě č.p. 2019 včetně podílu o velikosti 6367/357803

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 11/6091/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 11/6091/2013 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 11/6091/2013 o obvyklé ceně bytu č. 1212/1 v bytovém domě č.p. 1211, 1212 a 1213 včetně podílu na společných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 208/5658/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 208/5658/2012 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 208/5658/2012 o obvyklé ceně budovy č.p. 128 s příslušenstvím a pozemkem čís. parcely 102, k.ú. Terezín, v ulici

Více