ZNALECKÝ POSUDEK. č. 47/6127/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZNALECKÝ POSUDEK. č. 47/6127/2013"

Transkript

1 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 47/6127/2013 o obvyklé ceně rekreační chaty č.e. 461 včetně příslušenství a pozemků čís. parcel 486, 487, 488, k.ú. Rymaně, obec Mníšek pod Brdy, okres Praha - západ, Středočeský kraj ENI CONSULT spol. s r.o. - znalecký ústav, Chomutovská 2233, Most, IČ , DIČ CZ tel./fax: , tel , ,

2 ID (Surveyor s Report): 47/6127/2013 LV no.: 754 Name of subject / Předmět ocenění Rekreační chata č.e. 461 včetně příslušenství a pozemků čís. parcel 486, 487, 488, k.ú. Rymaně, obec Mníšek pod Brdy, okres Praha - západ, Středočeský kraj Address of subject / Adresa majetku: Rymaně č. e. 461, Mníšek pod Brdy, okr. Praha - západ Purpose of Appraisal / Účel ocenění: Odhad obvyklé ceny nemovitostí pro postup podle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, v platném znění Cost value: Věcná hodnota: Kč Market value Tržní hodnota Kč Yield value: Výnosová hodnota: Není stanovena Kč Common price Obvyklá cena Kč Comparative value: Porovnávací hodnota: Kč Quick sale: (validity 6 monts): Rychlý prodej (platnost 6 měsíců): nestanoveno Kč Number of properties: Počet objektů: Main building: Hlavní stavba: 1 LAND / POZEMEK rekreační chata Čísla parcel Parcel of land nr. 486, 487, 488 Appurtenances: Příslušenství: Location in the town: Poloha v obci: Infrastructure: Infrastruktura přípojky IS, oplocení, vrata, zpevněné plochy, pravděpodobně studna a kanalizační jímka část obce zvaná Rymaně, chatové (rekreační) osada město Mníšek pod Brdy disponuje dostatečnou obč. vybaveností, rozšířená je ve městě Černošice, úplná v Hlavním městě Praha MAIN PROPERTY / HLAVNÍ OBJEKT Construction system: Konstrukční systém: Built-up area: Zastavěná plocha: Floor area: Podlahová plocha (užitná): Built-up space: Obestavěný prostor: Unit price: Jednotková cena: Building finished in year Rok pořízení: Wear (average): Znehodnocení: zděný cca 58,00 m 2 cca 70,00 m 2 cca 250,00 m 3 nebyl zjištěn, cca % Kč/m 2 Size: Velikost Type: Druh Unit price: Jednotková cena LEASE / PRONÁJEM Whole property: Celá nemovitost: Resident area: Bytové plochy: Storage area: Skladové a ostatní plochy: Other and manufacturing: Ostatní Income: Příjem: Cost: Náklady: Capitalization rate: Kapitalizační míra: 1008 m 2 zastavěná plocha a nádvoří, zahrada Kč/m 2 cca 70,00 m 2 cca 46,00 m 2 cca 24,00 m 2 m 2 Kč Kč % - 2 -

3 Property right / Vlastnické právo: Podle části A listu vlastnictví č. 754 ze dne jsou oceňované nemovitosti ve vlastnictví paní Sikorové Edity, bytem Rymaně č. evid. 461, Mníšek pod Brdy. Restricting conditions / omezující podmínky: Podle části C listu vlastnictví č. 754 ze dne není vlastnické právo k oceňovaným nemovitostem omezeno žádnými omezujícími podmínkami. Poznámky: 1. Podle části D listu vlastnictví č. 754 ze dne je k předmětné nemovitosti podán návrh na nařízení výkonu rozhodnutí zřízením soudcovského zástavního práva ze dne (podrobněji viz. výpis listu vlastnictví č. 754 v příloze ocenění). 2. Předmětné nemovitosti jsou dotčeny změnou právních vztahů č.j. Z-1461/2013, týkající se zástavního práva (podrobněji viz. informace o řízení v příloze ocenění) Stanovená obvyklá cena nemovitostí nezohledňuje výše uvedený jiný zápis evidovaný v části D listu vlastnictví č 754. Jiná ocenitelná práva v souvislosti s nemovitostmi nebyla zjištěna. Real burden / věcná břemena: Podle části C listu vlastnictví č. 754 ze dne nejsou oceňované nemovitosti zatíženy žádným věcným břemenem. Mortgages: / zástavní práva: Podle části C listu vlastnictví č. 754 ze dne není vlastnické právo k oceňovaným nemovitostem omezeno žádným zástavním právem. Poznámky: 1. Podle části D listu vlastnictví č. 754 ze dne je k předmětné nemovitosti podán návrh na nařízení výkonu rozhodnutí zřízením soudcovského zástavního práva ze dne (podrobněji viz. výpis listu vlastnictví č. 754 v příloze ocenění). 2. Předmětné nemovitosti jsou dotčeny změnou právních vztahů č.j. Z-1461/2013, týkající se zástavního práva (podrobněji viz. informace o řízení v příloze ocenění) Legal and structural state / stavebně právní stav: Stavba č.e. 461 na pozemku čís. parcely 486 je v katastru nemovitostí evidována se způsobem využití jako stavba pro rodinnou rekreaci. Při místním šetření bylo zjištěno, že se jedná o rekreační objekt, který je pravděpodobně užíván pro trvalé bydlení. Skutečný stav lze hodnotit jako v souladu se stavem evidovaným v katastru nemovitostí. Weak points / slabé stránky: - situování v rekreační osadě části obce zvané Rymaně - příjezd k nemovitostem po nezpevněné komunikaci - pro potřeby užívání k trvalému bydlení menší užitná plocha objektu Strong points / silné stránky: - dobrá dopravní dostupnost Hlavního města Prahy - okolí je tvořena poměrně nenarušenou krajinou - dostatečná výměra pozemků Background Papers / podklady: a/ výpis z katastru nemovitostí, listu vlastnictví č. 754 pro k.ú. Rymaně, obec Mníšek pod Brdy, prokazující stav evidovaný k datu , vyhotovený dálkovým přístupem do katastru nemovitostí b/ katastrální mapa pro část k.ú. Rymaně vyhotovená z dálkového nahlížení do katastru nemovitostí c/ zjištění při prohlídce na místě Tour / prohlídka Prohlídka nemovitosti byla na základě písemného oznámení od společnosti Dražbyprost s.r.o. svolána na , 11:00 hodin. V uvedeném termínu konání prohlídky nemovitosti nebyl přítomen vlastník a nebylo umožněno provedení prohlídky vnitřních prostor nemovitosti. Z uvedeného důvodu je ocenění provedeno dle 13 odst. 3) zákona č. 26/2000 Sb. (zákon o veřejných dražbách), a to na základě dostupných údajů. Při místním šetření byly přítomny osoby nezjištěného vztahu k vlastníku. Z jejich strany nebylo umožněno vstupu na pozemky a nebyly sděleny žádné informace k nemovitostem

4 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Kód katastrálníhoúzemí Název katastrálního území : Rymaně Kód obce : Název obce : Mníšek pod Brdy Počet obyvatel obce : Datum stanovení počtu obyvatel : Kód okresu : CZ020A Název okresu : Praha-západ Název kraje : Středočeský Poloha v obci : Okraj obce, rekreační osada Infrastructure / Infrastruktura: Město Mníšek pod Brdy patří k menším městům Středočeského kraje a okresu Praha - západ, avšak se jedná o město, které je zejména z důvodu situování v blízkosti Hlavního města Prahy poměrně vyhledávaným pro potřeby bydlení. Město Mníšek pod Brdy disponuje dostatečnou občanskou vybaveností odpovídající velikosti a významu města (městský úřad, pošta, policie, obchody, služby, restaurace, školka, škola, zdravotní středisko, sportoviště), obcí s rozšířenou působností je město Černošice. S úplnou občanskou vybaveností jsou obyvatelé orientováni zejména na Hlavní město Prahu. Město Mníšek pod Brdy je dobře dostupné silniční, autobusovou (systém PID) a železniční dopravou. Velmi dobré dopravní spojení je s Hlavním městem Prahou, a to po rychlostní komunikaci R4, která v dalším průběhu navazuje na komunikace v Hlavním městě Praze a na Pražský okruh. Z inženýrských sítí je ve městě proveden rozvod elektrického proudu, vody, kanalizace a zemního plynu. V rekreační osadě v části zvané Rymaně je předpokládán pouze rozvod elektrického proudu. Property location / Poloha nemovitostí: Oceňované nemovitosti jsou situovány jihovýchodně od města Mníšek pod Brdy, v části zvané Rymaně, v místní chatové (rekreační) osadě. Short description property / stručný popis majetku: Rekreační chata č.e. 461: Rekreační chata č.e. 461 je stavba situovaná na pozemku čís. parcely 486, k.ú. Rymaně. Dispoziční řešení: Rekreační chata je situována jako samostatně stojící, je částečně podsklepená, má jedno nadzemní podlaží (přízemí), zastřešení je střechou sedlového tvaru s mírným sklonem. Vzhledem ke skutečnosti, že nebylo umožněno provedení prohlídky vnitřních prostor rekreační chaty, není známa přesná vnitřní dispozice. Vnitřní dispozice je pravděpodobně tvořena rekreačním bytem o velikosti 1+1, případně 1+2 s příslušenstvím. V 1.PP se pravděpodobně nachází garáž. Konstrukční řešení a vybavení: Stavba má svislé nosné konstrukce zděné, základy jsou pravděpodobně betonové s izolací proti zemní vlhkosti, stropy jsou nad 1.PP pravděpodobně betonové, nad 1.NP pravděpodobně dřevěné trámové, střešní konstrukce je pravděpodobně dřevěná sedlového tvaru s mírným sklonem, střešní krytinu tvoří eternitové šablony, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu, podlahy jsou předpokládány betonové, s běžnými povrchy (dlažba, PVC, textilní krytina). Okna jsou dřevěná špaletová. Vstupní dveře jsou dřevěné, vnitřní dveře jsou předpokládány dřevěné plné a prosklené do ocelových zárubní. Vnitřní povrchy stěn jsou předpokládány hladké, v sociálním zázemí doplněné keramickým obkladem. Vnější omítky jsou břízolitové, v soklové části doplněné keramickým obkladem. Rekreační chata má předpokládán vnitřní rozvod elektrického proudu, vody napojené pravděpodobně na vlastní studnu a kanalizace napojené pravděpodobně do vlastní jímky. Vytápění je předpokládáno lokální, kamny ta tuhá paliva. Zdroj teplé vody je předpokládán elektrickým zásobníkovým ohřívačem. Sociální zázemí je pravděpodobně vybaveno běžnými zařizovacími předměty (WC, vana, případně sprchový kout, umývadlo). Kuchyně je pravděpodobně vybavena kuchyňskou linkou a sporákem. Stáří a stavební stav: Přesné údaje o stáří rekreační chaty nebyly zjištěny, stavba byla postavena odhadem v letech Na rekreační chatě je prováděna poměrně dobrá údržba. Vnitřní vybavení je předpokládáno v běžném standardu. Na rekreační chatě nejsou patrná žádná statická, či jiná závažná narušení. Celkový stavebně technický stav lze hodnotit jako poměrně dobrý

5 Další stavby: Na oceňovaných pozemcích se nachází další stavby, tzv. vnější zařízení, která tvoří příslušenství rekreační chaty. V řešeném případě se jedná zejména o přípojky IS, pravděpodobně studnu a kanalizační jímku, oplocení, vrata a zpevněné plochy. Další stavby na pozemcích zahrady nebyly zjištěny. Stavby v příslušenství nejsou samostatně oceněny a v celkové obvyklé ceně jsou zohledněny. Pozemky: Předmětem ocenění jsou pozemky čís. parcel 486, 487, 488, k.ú. Rymaně, obec Mníšek pod Brdy. Pozemek čís. parcely 486 je zcela zastavěn rekreační chatou č.e Pozemky čís. parcel 487 a 488 tvoří zahradu, ve funkčním celku s rekreační chatou. Na pozemcích se nachází trvalé porosty převážně charakteru okrasných dřevin. Podrobné situování pozemků je patrné z kopie katastrální mapy v příloze ocenění. Pozemky jsou pravděpodobně napojeny na v místě dostupné inženýrské sítě, a to rozvod elektrického proudu, zásobování vodou je pravděpodobně z vlastní studny, odkanalizování je pravděpodobně řešeno do vlastní jímky. Bezprostřední přístup a příjezd k oceňovaným nemovitostem je veden po nezpevněné komunikaci, pozemcích čís. parcel 490/4 a 490/1 (ostatní komunikace/ostatní plocha), které jsou ve vlastnictví města Mníšek pod Brdy. Přístup a příjezd lze hodnotit jako bezproblémový. Výměra pozemků je patrná z listu vlastnictví v příloze, tvar a vzájemné uspořádání je patrné z katastrální mapy v příloze ocenění

6 HODNOCENÍ A ZÁVĚR Obvyklá cena (tržní hodnota) rekreační chaty č.e. 461 včetně příslušenství a pozemků čís. parcel 486, 487, 488, k.ú. Rymaně, obec Mníšek pod Brdy, okres Praha - západ, Středočeský kraj, stanovená na základě provedené analýzy, s použitím metod pro odhad obvyklé ceny (tržní hodnoty), uvedených v přiložené tabulce, činí ke dni ocenění 4. února 2013 (po zaokrouhlení) ,- Kč Slovy: Jedenmiliónjednostotisíc Kč Ocenění práv a závad spojených s nemovitostí Podle části C listu vlastnictví č. 754 ze dne není vlastnické právo k oceňovaným nemovitostem omezeno žádnými omezujícími podmínkami. Poznámky: 1. Podle části D listu vlastnictví č. 754 ze dne je k předmětné nemovitosti podán návrh na nařízení výkonu rozhodnutí zřízením soudcovského zástavního práva ze dne (podrobněji viz. výpis listu vlastnictví č. 754 v příloze ocenění). 2. Předmětné nemovitosti jsou dotčeny změnou právních vztahů č.j. Z-1461/2013, týkající se zástavního práva (podrobněji viz. informace o řízení v příloze ocenění). Stanovená obvyklá cena nemovitostí nezohledňuje výše uvedený jiný zápis evidovaný v části D listu vlastnictví č 754. Jiná ocenitelná práva v souvislosti s nemovitostmi nebyla zjištěna. ENI CONSULT, spol. s r.o. podává znalecký posudek jako znalecký ústav zapsaný Ministerstvem spravedlnosti ČR dne pod zn. 212/98-ODO do prvního oddílu seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oboru ekonomika s rozsahem znaleckého oprávnění pro ceny nemovitého a movitého majetku. Znalecký posudek je veden pod pořadovým číslem 47/6127/2013. Vypracoval: Lukáš Kajgr Ing. Vladimír Hůda jednatel V Mostě, dne 6. února

Znalecký posudek č. 2012/041

Znalecký posudek č. 2012/041 Znalecký posudek č. 2012/041 O ceně nemovitosti: Rodinný dům č.p. 4125 na parcele č. st.6464 s příslušenstvím a pozemky, parcely č. st.6464, 604/79, v katastrálním území Kroměříž, obec Kroměříž, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 721/191/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 721/191/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 721/191/2011 o ceně obvyklé rodinného domu č.p. 68 na pozemku č. parc. St. 52/2 vč. příslušenství a pozemků č. parc. St. 52/2, č. parc. 70/3, č. parc. 70/6, k.ú. Otín u Jindřichova

Více

Znalecký posudek o ceně obvyklé číslo 2829//2014

Znalecký posudek o ceně obvyklé číslo 2829//2014 Znalecký posudek o ceně obvyklé číslo 2829//2014 6 NEMOVITOST: Objekt pro individuální rekreaci - rekreační domek, rekreační domek č.e. 119, k.ú. i obec Jáchymov Kraj: Karlovarský Okres: Karlovy Vary Obec:

Více

Znalecký posudek č. 5792 9 / 2014

Znalecký posudek č. 5792 9 / 2014 Znalecký posudek č. 5792 9 / 2014 O ceně obvyklé: Rodinného domu č.p. 106 na pozemku p.č. st. 145 včetně příslušenství a pozemků p.č. st. 145 a 334/5, uvedeno na LV č. 27, v k.ú. Zahnašovice, v obci Zahnašovice,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2287 132/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2287 132/13 Ing. Michal Sirový, Jírovcova 1621/19, 370 01 České Budějovice tel. : + 420 603 77 603 1 mail.: info@posudkyodhady.cz www.posudkyodhady.cz ZNALECKÝ POSUDEK č. 2287 132/13 - o stanovení obvyklé ceny nemovitostí

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 9851-1351/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 9851-1351/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 249/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 249/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 249/13 o obvyklé ceně podílu id. 1/3 na nemovitostech - rodinném domě č.p. 15 na pozemku p. č. st. 33, zemědělské stavby bez č.p./č.e. na pozemku p.č. st. 34 a pozemků p. č. st. 33,

Více

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1933 / 119 / 2013

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1933 / 119 / 2013 Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1933 / 119 / 2013 Typ nemovitosti Účel ocenění Rodinný dům bez nebytových prostor v současném stavu Stanovení obvyklé ceny nemovitosti

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8621-121/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8621-121/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti (ocenění práv a povinností k družstevnímu bytu) číslo 448-24/2014

Odhad obvyklé ceny nemovitosti (ocenění práv a povinností k družstevnímu bytu) číslo 448-24/2014 Ing. Petr Křivánek - REKOD Komenského 716, Jemnice, 675 31 ICQ: 341 591 832, GSM: 724 217 609 E-mail: krivanek@rekod.cz Odhad obvyklé ceny nemovitosti (ocenění práv a povinností k družstevnímu bytu) číslo

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 1185/2014-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby nedobrovolné - elektronické. Veřejná

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 10839-104/2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 10839-104/2014 J. Zrzavého 8, 796 04 Prostějov stránka č. 1 č.j.: 018 EX 00377/14-020 Značka: 4673300995_68580 ZNALECKÝ POSUDEK č. 10839-104/2014 o stanovení obvyklé ceny nemovitých věcí: stavby č.p. 320 na pozemku p.č.st.

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti

Odhad obvyklé ceny nemovitosti Ing. Petr Křivánek - REKOD Komenského 716, Jemnice, 675 31 ICQ: 341 591 832, GSM: 724 217 609 E-mail: krivanek@rekod.cz Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 155-86/2011 NEMOVITOST: Rodinný dům, č.p.175

Více

Znalecký posudek č. 23/2015

Znalecký posudek č. 23/2015 Znalecký posudek č. 23/2015 Ocenění tržní hodnoty věcí nemovitých zapsaných na LV č. 2347 k.ú. Letohrad, obec Letohrad Účel posudku: Stanovení tržní hodnoty pro potřeby dražby. Vypracováno ke dni: 17.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ Ě OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ Ě OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ Ě OBVYKLÉ číslo 4734/2014 NEMOVITÁ VĚC: 1/3 rodinného domu č.p. 195 na pozemku p.č.. St. 205 a 1/3 pozemku tvořeného parcelami č. St. 77, St. 205, 191/1, 191/2 a 1507/6 Katastrální

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2018 28 / 2010

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2018 28 / 2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2018 28 / 2010 obvyklé ceny rodinného domu č.p. 259 včetně příslušenství a pozemku p.č. 1285 zastavěná plocha a nádvoří, výměry 254 m 2, Novoměstské nám., 264 01 Sedlčany, bez ceny

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 172/2014

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 172/2014 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 172/2014 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu bydlení č.p. 5 na pozemku parc.č. St. 142/2 s příslušenstvím, objektu bydlení č.p. 22 na pozemku parc.č. St. 177

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti

Odhad obvyklé ceny nemovitosti Ing. Petr Křivánek - REKOD Komenského 716, Jemnice, 675 31 ICQ: 341 591 832, GSM: 724 217 609 E-mail: krivanek@rekod.cz Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 157-088/2011 NEMOVITOST: Rodinný dům, č.p.247

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 6084-2230/2012

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 6084-2230/2012 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9876-27/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9876-27/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 9876-27/2015 o ceně souboru nemovitých věcí - pozemku parc.č. 2453/53 a 2 ideálních podílů 625/10000 stavby Horní Litvínov č.p. 842 na pozemku parc.č. 2453/4, vše v k.ú. Horní Litvínov,

Více

Znalecký posudek č. 037/05/10 VH C

Znalecký posudek č. 037/05/10 VH C Znalecký posudek č. 037/05/10 VH C Ocenění spoluvlastnického podílu ½ na garáži parc.st.3029, v k.ú.žatec, obec Žatec. NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Garáž parc.st.3029, ev.č.998 U Oharky 242, 438 01

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1736 31/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1736 31/11 Ing. Michal Sirový, Kájovská 65, 381 01 Český Krumlov tel. : + 420 603 77 603 1 mail.: info@posudkyodhady.cz www.posudkyodhady.cz ZNALECKÝ POSUDEK č. 1736 31/11 o stanovení obvyklé ceny rodinného domu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI č. 966/2012 Ocenění bytové jednotky č. 755/4 zapsaná na listu vlastnictví č. 2140, v budově č.p. 755, zapsané na LV č. 2074, stojící na parcele č. 1714, zapsané

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny pro potřeby exekučního řízení a prodeje nemovitosti veřejnou dražbou.

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny pro potřeby exekučního řízení a prodeje nemovitosti veřejnou dražbou. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6092-234/2010 o ceně nebytové jednotky č.187/20, situované v budově č.p.187, postavené na pozemku parc.č.1201, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p.187 a

Více

Znalecký posudek č. 16-4041/15 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 16-4041/15 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 16-4041/15 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Pozemek parc.č. St. 402, jehož součástí

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti číslo 3118/319/2012 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 29/3 s příslušenstvím a podílem na společných částech domu čp. 29 a na pozemku p.č. st. 74, vše v k.ú. Letohrad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4045-61/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4045-61/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4045-61/2015 O ceně nemovitých věcí, tj.: - pozemku p.č.st.156 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 273m2, včetně jeho součástí tj. stavby bydlení čp.142 stojící na pozemku p.č.st.156

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1673-12/15

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1673-12/15 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1673-12/15 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č. 954/18, včetně spoluvlastnického podílu id. 7955/159827 na společných částech domu a pozemku parc.č. 1716/33. Katastrální

Více

ZNALECKÝ POSUDEK 3066-282/2012

ZNALECKÝ POSUDEK 3066-282/2012 ZNALECKÝ POSUDEK 3066-282/2012 O ceně rodinného domu v obci Bučovice, Vícemilice, Urbáškova č.p.63, včetně příslušenství a pozemků p.č.438, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 412 m 2 a p.č.439, zahrada,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8679-179/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8679-179/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více