ZNALECKÝ POSUDEK. č. 235/6315/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZNALECKÝ POSUDEK. č. 235/6315/2013"

Transkript

1 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 235/6315/2013 o obvyklé ceně bytu č. 484/12 v bytovém domě č.p. 484 včetně podílu 869/7432 na společných částech domu a pozemku čís. parcely St. 1176/1 a dále podíl 1/76 na pozemcích čís. parcel 1182/4, 6400, k.ú., v ulici Kollárova, ve městě, okres, Středočeský kraj ENI CONSULT spol. s r.o. - znalecký ústav, Chomutovská 2233, Most, IČ , DIČ CZ tel./fax: , tel , ,

2 ID (Surveyor s Report): 235/6315/2013 LV no.: 10223, Name of subject / Předmět ocenění: Byt (jednotka podle zák.č. 72/1994 Sb.) č. 484/12 v bytovém domě č.p. 484 včetně podílu o velikosti 869/7432 na společných částech domu a pozemku čís. parcely St. 1176/1 a dále podíl o velikosti 1/76 na pozemcích čís. parcel 1182/4, 6400, k.ú., v ulici Kollárova, ve městě, okres, Středočeský kraj Address of subject / Adresa majetku: Kollárova 484/3, -Město, Purpose of Appraisal / Účel ocenění: Odhad obvyklé ceny nemovitostí pro postup podle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, v platném znění Cost value: Věcná hodnota: Kč Market value Tržní hodnota Kč Yield value: Výnosová hodnota: Nestanovena Kč Common price Obvyklá cena Kč Comparative value: Porovnávací hodnota: Kč Quick sale: (validity 6 monts): Rychlý prodej (platnost 6 měsíců): nestanoveno Kč Number of properties: Počet objektů: 1 LAND / POZEMEK Main building: Hlavní stavba: byt č. 484/12 (jednotka podle zákona č. 72/1994 Sb.) Čísla parcel Parcel of land nr. St. 1176/1(podíl 869/7432) 1182/4, 6400 (podíl 1/76) Appurtenances: Příslušenství: sklepní kóje v 1.PP (5,6 m2) Size: Velikost 449 m 2, podíl 869/ m2, podíl 1/76 Location in the town: Poloha v obci: obytná zóna, širší centrum města Type: Druh zastavěná plocha a nádvoří, ostatní plocha Infrastructure: Infrastruktura ve městě úplná občanská vybavenost Unit price: Jednotková cena (1 000) Kč/m 2 MAIN PROPERTY / HLAVNÍ OBJEKT LEASE / PRONÁJEM Construction system: Konstrukční systém: zděný Whole property: Celá nemovitost: 86,90 m 2 Built-up area: Zastavěná plocha: m 2 Office area: Kancelářské plochy: m 2 Floor area: Podlahová plocha: Unit price: Jednotková cena: 86,90 m 2 Storage area: Skladové plochy: Kč/m 2 Income: Příjem: m 2 Kč Building finished in year Rok pořízení: kompletní rekonstrukce cca 2007 Cost: Náklady: Kč Wear (average): Znehodnocení: 20 % Capitalization rate: Kapitalizační míra: % - 2 -

3 Property right / Vlastnické právo: Podle části A listu vlastnictví č (byt) a podle informací k LV č (pozemky v okolí bytového domu) zjištěných z nahlížení do katastru nemovitostí jsou oceňované nemovitosti ve vlastnictví pana Lukáše Hájka, bytem Kollárova 484/3, -Město, Restricting conditions / omezující podmínky: Podle části C listu vlastnictví č ze dne je vlastnické právo k bytu omezeno: - zástavním právem smluvním a) k zajištění pohledávky ve výši ,- Kč s příslušenstvím, b) k zajištění budoucí pohledávky, která vznikne do do výše ,-Kč ve prospěch České spořitelny, a.s. (IČ ), a to na základě Smlouvy o zřízení zástavního práva podle obč. z., právní účinky vkladu práva ke dni (podrobněji viz. výpis listu vlastnictví v příloze) - zástavním právem smluvním a) k zajištění pohledávky ve výši ,- Kč s příslušenstvím, b) k zajištění veškerých budoucích pohledávek, které mohou vzniknout do do výše ,-Kč ve prospěch České spořitelny, a.s. (IČ ), a to na základě Smlouvy o zřízení zástavního práva podle obč. z., právní účinky vkladu práva ke dni (podrobněji viz. výpis listu vlastnictví v příloze) Výše uvedená omezení evidovaná v části C listu vlastnictví č nejsou v celkovém návrhu obvyklé ceny zohledněny. Podle informací k LV č (pozemky v okolí bytového domu) zjištěných z nahlížení do katastru nemovitostí jsou předmětné pozemky omezeny zástavními právy a údaje LV č jsou dotčeny změnou právních vztahů. Uvedená omezení nejsou v celkovém návrhu obvyklé ceny zohledněny. Jiná omezení nebyla zjištěna. Real burden / věcná břemena: Podle části C listu vlastnictví č (byt) a podle informací k LV č (pozemky v okolí bytového domu) zjištěných z nahlížení do katastru nemovitostí nejsou oceňované nemovitosti zatížena žádným věcným břemenem. Mortgages: / zástavní práva: Podle části C listu vlastnictví č ze dne je vlastnické právo k bytu omezeno následujícími zástavními právy: - zástavním právem smluvním a) k zajištění pohledávky ve výši ,- Kč s příslušenstvím, b) k zajištění budoucí pohledávky, která vznikne do do výše ,-Kč ve prospěch České spořitelny, a.s. (IČ ), a to na základě Smlouvy o zřízení zástavního práva podle obč. z., právní účinky vkladu práva ke dni (podrobněji viz. výpis listu vlastnictví v příloze) - zástavním právem smluvním a) k zajištění pohledávky ve výši ,- Kč s příslušenstvím, b) k zajištění veškerých budoucích pohledávek, které mohou vzniknout do do výše ,-Kč ve prospěch České spořitelny, a.s. (IČ ), a to na základě Smlouvy o zřízení zástavního práva podle obč. z., právní účinky vkladu práva ke dni (podrobněji viz. výpis listu vlastnictví v příloze) Podle informací k LV č (pozemky v okolí bytového domu) zjištěných z nahlížení do katastru nemovitostí jsou předmětné pozemky omezeny zástavními právy. Legal and structural state / stavebně právní stav: Byt je v katastru nemovitostí evidován jako jednotka podle zákona č. 72/1994 Sb., se způsobem využití jako byt. Ke dni ocenění je byt užíván pravděpodobně pro účely bydlení, tzn. v souladu se stavem evidovaným v katastru nemovitostí. Weak points / slabé stránky: - situování bytu v podkroví bytového domu bez výtahu Strong points / silné stránky: - bytový dům po celkové rekonstrukci - situování bytového domu v blízkosti občanské vybavenosti a městské zeleně Background Papers / podklady: a/ výpis z katastru nemovitostí, listu vlastnictví č pro k.ú., obec, prokazující stav evidovaný k datu , vyhotovený dálkovým přístupem do katastru nemovitostí b/ informace k LV č (pozemky v okolí bytového domu) zjištěné z nahlížení do katastru nemovitostí c/ kopie katastrální mapy pro část k.ú., vyhotovená dálkovým přístupem do katastru nemovitostí d/ částečná kopie prohlášení vlastníka nemovitosti e/ zjištění při prohlídce na místě - 3 -

4 Tour / prohlídka Prohlídka nemovitosti byla na základě oznámení od společnosti EURODRAŽBY.CZ ze dne svolána na , 11:00 hodin. V uvedeném termínu konání prohlídky nemovitosti nebyl přítomen vlastník/zástavce a nebylo umožněno provedení prohlídky vnitřních prostor bytu. Z uvedeného důvodu je ocenění provedeno dle 13 odst. 3) zákona č. 26/2000 Sb. (zákon o veřejných dražbách), a to na základě dostupných údajů. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Kód katastrálního území : Název katastrálního území : Kód obce : Název obce : Počet obyvatel obce : Datum stanovení počtu obyvatel : Kód okresu : CZ0202 Název okresu : Název kraje : Středočeský kraj Poloha v obci : Obytná zóna s úplnou infrastukturou Infrastructure / Infrastruktura: Město ( obyvatel) patří k větším a významnějším městům Středočeského kraje, jedná se o bývalé okresní město. Město je poměrně vyhledávané pro potřeby bydlení, a to zejména z důvodu velmi dobré dopravní dostupnosti Hlavního města Prahy. Město disponuje úplnou občanskou vybaveností (městský úřad, pošty, policie, městská policie, obchody, služby, restaurace, školky, školy, zdravotní středisko, nemocnice, divadlo, kino, sportoviště, knihovna). Město je velmi dobře dostupné silniční a železniční dopravou, ve městě je zavedena městská autobusová doprava. Po dopravní stránce je město dostupné po silnicích I.tříd, které zajišťují dopravní spojení s okolními městy a dálnicí D5, která v dalším průběhu navazuje na Hlavní město Prahu. Property location / Poloha nemovitostí: Oceňovaný byt je situován v bytovém domě č.p. 484, v ulici Kollárova, v zástavbě obdobných bytových domů a staveb občanské vybavenosti. Lokalita je klidná, pro bydlení vhodná

5 Short description property / stručný popis majetku: Byt č. 484/12: Oceňovaný byt se nachází ve 4.NP (podkroví) zděného bytového domu č.p. 484, na pozemku čís. parcely St. 1176/1, k.ú., v ulici Kollárova, ve městě. Bytový dům je situován jako samostatně stojící, je podsklepený, má 3 nadzemní podlaží a podkroví, zastřešení je střechou polovalbového tvaru. V bytovém domě se nachází celkem 14 bytových jednotek, společné prostory a sklepní prostory v 1.PP. Bytový dům je pravděpodobně bez výtahu. K oceňované bytové jednotce náleží podíl 869/7432 na společných částech bytového domu č.p. 484 a pozemku čís. parcely St. 1176/1 a dále podíl 1/76 na pozemcích čís. parcel 1182/4, 6400, k.ú.. Dispoziční řešení (převzato z prohlášení vlastníka): Oceňovaný byt o velikosti 4+kk se sestává z pokoje (29,40 m2 pravděpodobně s kuchyňským koutem), pokoje (13,50 m2), pokoje (13,50 m2), pokoje (12,40 m2), chodby (8,70 m2) a koupelny s WC (9,40 m2). K bytu náleží užívání sklepní kóje v 1.PP bytového domu (5,60 m2). Celková podlahová plocha bytu je 86,90 m 2, bez výměry sklepní kóje. Konstrukční řešení a vybavení (domu a bytu): Bytový dům je založen na betonových základových pasech a patkách, svislé nosné konstrukce jsou zděné, stropy jsou pravděpodobně betonové, střešní konstrukce je pravděpodobně dřevěná vázaná polovalbového tvaru, střešní krytina je tašková, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu, schodiště je pravděpodobně betonové s povrchovou úpravou PVC, případně TERACO. Podlahy v bytě jsou pravděpodobně betonové, případně dřevěné, povrchové krytiny tvoří pravděpodobně keramická dlažba, plovoucí laminátová podlaha, PVC a textilní krytina. Okna jsou plastová, vnitřní omítky jsou pravděpodobně štukové, v sociálním zázemí a kuchyni doplněné keramickým obkladem. Vnitřní příčky jsou zděné, vnitřní dveře jsou pravděpodobně dřevěné plné a prosklené do ocelových, případně obložkových zárubní, vstupní dveře do bytu jsou pravděpodobně dřevěné, vstupní dveře do bytového domu jsou plastové. Vnější omítky jsou strukturované, probarvené, se zateplením. Bytový dům má pravděpodobně vnitřní rozvod el. proudu, kanalizace, vody a zemního plynu. Rozvody vody a kanalizace jsou pravděpodobně plastové, napojené na veřejný řad. Vytápění je pravděpodobně ústřední, zajištěno dálkovým zdrojem, zásobování teplou užitkovou vodou je pravděpodobně zajištěno z dálkového zdroje. Kuchyně je pravděpodobně vybavena kuchyňskou linkou a sporákem. Sociální zázemí je pravděpodobně vybaveno standardními zařizovacími předměty (vana, WC a umývadlo). V bytovém domě není pravděpodobně výtah. Bytový dům má rozvod domácího zvonku s videotelefonem. Stáří a stavební stav: Přesné údaje o stáří bytového domu nebyly zjištěny. Původní bytový dům byl postaven přibližně v 50.letech minulého století, v rámci tehdejší bytové výstavby. V minulých letech (pravděpodobně v roce 2007) byla na bytovém domě provedena celková rekonstrukce, která zahrnovala mj. stavební úpravy všech bytů (lze tedy předpokládat novodobý vnitřní standard). Na bytovém domě nejsou patrné žádné statické nebo jiné vážnější stavební závady. Bytový dům je dobře udržován. Stavebně technický stav bytu nelze z důvodu neumožnění prohlídky vnitřních prostor bytu zjistit, pravděpodobně je byt s běžným novodobým standardem vnitřního vybavení

6 Pozemky: Předmětem ocenění jsou následující podíly na pozemcích v k.ú. : 1. Podíl 869/7432 na pozemku čís. parcely St. 1176/1 2. podíl 1/76 na pozemcích čís. parcel 1182/4, 6400 Pozemek čís. parcely St. 1176/1 je převážně zastavěn bytovým domem č.p. 484, nezastavěnou část tvoří plochu kolem bytového domu. Pozemek čís. parcely 1182/4 (ostatní plocha/sportoviště a rekreační plocha) tvoří prostranství mezi bytovými domy, pozemek čís. parcely 6400 (ostatní plocha/ostatní komunikace) tvoří komunikace pro pěší ve vnitrobloku. Přístup a příjezd k pozemkům je po zpevněné veřejné komunikace, ulice Kollárova (pozemek čís. parcely 1182/2 vlastník město ). Přístup a příjezd lze hodnotit jako bezproblémový. Pozemky jsou mírně svažité konfigurace, s jižní orientací, napojeny na inženýrské sítě el. proudu, vody, kanalizace a zemního plynu. Tvar pozemků a jejich vzájemné uspořádání je patrné z kopií katastrálních map v příloze

7 HODNOCENÍ A ZÁVĚR Obvyklá cena (tržní hodnota) bytu (jednotky podle zák.č. 72/1994 Sb.) č. 484/12 v bytovém domě č.p. 484 včetně podílu o velikosti 869/7432 na společných částech domu a pozemku čís. parcely St. 1176/1 a dále podílu o velikosti 1/76 na pozemcích čís. parcel 1182/4, 6400, k.ú., v ulici Kollárova, ve městě, okres, Středočeský kraj, zapsáno na listech vlastnictví č (byt) a č (okolní pozemky) pro k.ú., obec, stanovená na základě provedené analýzy, s použitím metod pro odhad obvyklé ceny (tržní hodnoty), uvedených v přiložené tabulce, činí ke dni ocenění 15. července 2013 (po zaokrouhlení) ,- Kč Slovy: Jedenmilióndevětsetpadesáttisíc Kč Ocenění práv a závad spojených s nemovitostí Podle části C listu vlastnictví č ze dne je vlastnické právo k bytu omezeno: - zástavním právem smluvním a) k zajištění pohledávky ve výši ,- Kč s příslušenstvím, b) k zajištění budoucí pohledávky, která vznikne do do výše ,-Kč ve prospěch České spořitelny, a.s. (IČ ), a to na základě Smlouvy o zřízení zástavního práva podle obč. z., právní účinky vkladu práva ke dni (podrobněji viz. výpis listu vlastnictví v příloze) - zástavním právem smluvním a) k zajištění pohledávky ve výši ,- Kč s příslušenstvím, b) k zajištění veškerých budoucích pohledávek, které mohou vzniknout do do výše ,-Kč ve prospěch České spořitelny, a.s. (IČ ), a to na základě Smlouvy o zřízení zástavního práva podle obč. z., právní účinky vkladu práva ke dni (podrobněji viz. výpis listu vlastnictví v příloze) Výše uvedená omezení evidovaná v části C listu vlastnictví č nejsou v celkovém návrhu obvyklé ceny zohledněny. Podle informací k LV č (pozemky v okolí bytového domu) zjištěných z nahlížení do katastru nemovitostí jsou předmětné pozemky omezeny zástavními právy a údaje LV č jsou dotčeny změnou právních vztahů. Uvedená omezení nejsou v celkovém návrhu obvyklé ceny zohledněny. Jiná omezení nebyla zjištěna. ENI CONSULT, spol. s r.o. podává znalecký posudek jako znalecký ústav zapsaný Ministerstvem spravedlnosti ČR dne pod zn. 212/98-ODO do prvního oddílu seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oboru ekonomika s rozsahem znaleckého oprávnění pro ceny nemovitého a movitého majetku. Znalecký posudek je veden pod pořadovým číslem 235/6315/2013. Vypracoval: Lukáš Kajgr Ing. Vladimír Hůda jednatel V Mostě, dne 23. července

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 308/5758/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 308/5758/2012 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 308/5758/2012 o obvyklé ceně bytu č. 212/3 v bytovém domě č.p. 212 včetně podílu na společných částech domu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 167/7257/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 167/7257/2015 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 167/7257/2015 Stavba garáže na pozemku čís. parcely 141/4 (nezapsaná v KN), k.ú. Roztoky u Prahy, v ulici Nad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 153/6723/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 153/6723/2014 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 153/6723/2014 o obvyklé ceně jednotky - bytu č. 1131/53 v bytovém domě č.p. 1131, 1132 včetně podílu na společných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 187/7277/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 187/7277/2015 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 187/7277/2015 o obvyklé ceně jednotky - bytu č. 2468/1, v bytovém domě č.p. 2468, včetně podílu na společných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.368/5818 /2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č.368/5818 /2012 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č.368/5818 /2012 o obvyklé ceně bytu č. 2456/82 v bytovém domě č.p. 2453, 2454, 2455, 2456, 2457 včetně podílu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 333/5783/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 333/5783/2012 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 333/5783/2012 o obvyklé ceně bytu č. 744/2 v bytovém domě č.p. 743, 744, 745 včetně podílu na společných částech

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 389/5839 /2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 389/5839 /2012 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 389/5839 /2012 o obvyklé ceně bytu č. 2911/19 v bytovém domě č.p. 2911 včetně podílu na společných částech bytového

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 38/7508/2016

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 38/7508/2016 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 38/7508/2016 o obvyklé ceně jednotky - bytu č. 2914/20 v bytovém domě č.p. 2914, včetně podílu na společných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 428/4538/2010

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 428/4538/2010 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 428/4538/2010 o obvyklé ceně bytu č. 1250/3 v bytovém domě č.p. 1248, 1249 a 1250 včetně podílu na společných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 27/6597/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 27/6597/2014 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 27/6597/2014 o obvyklé ceně bytu č. 1132/57 v bytovém domě č.p. 1131, 1132, včetně podílu na společných částech

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 39/7509/2016

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 39/7509/2016 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 39/7509/2016 o obvyklé ceně jednotky - bytu č. 347/1 v bytovém domě č.p. 347, 348, včetně podílu na společných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 78/5828/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 78/5828/2012 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 78/5828/2012 o obvyklé ceně bytu č. 1249/7 v bytovém domě č.p. 1249 včetně podílu na společných částech domu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 188/6758/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 188/6758/2014 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 188/6758/2014 o obvyklé ceně jednotek - bytu č. 2128/5 a garáže č. 2128/12 v bytovém domě č.p. 2126, 2127, 2128,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 129/7219/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 129/7219/2015 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 129/7219/2015 o obvyklé ceně jednotky - bytu č. 1899/22 v bytovém domě č.p. 1899, včetně podílu na společných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 34/6114/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 34/6114/2013 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 34/6114/2013 o obvyklé ceně bytu č. 90/5 v bytovém domě č.p. 90, včetně podílu na společných částech domu a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 190/7280/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 190/7280/2015 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 190/7280/2015 o obvyklé ceně jednotky - bytu č. 1542/4, v bytovém domě č.p. 1542, 1543, včetně podílu na společných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 179/7269/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 179/7269/2015 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 179/7269/2015 o obvyklé ceně jednotky - bytu č. 3213/17, v bytovém domě č.p. 3213, 3214, včetně podílu na společných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 353/7023/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 353/7023/2014 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 353/7023/2014 Pozemky čís. parcel 135/1, 136, 1368/2, rekreační chalupa č.e. 79, další stavby a příslušenství

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 471/6551/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 471/6551/2013 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 471/6551/2013 o obvyklé ceně bytu č. 349/30 v bytovém domě č.p. 349 včetně podílu na společných částech domu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 130/7220/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 130/7220/2015 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 130/7220/2015 o obvyklé ceně jednotky - bytu č. 2701/23, v bytovém domě č.p. 2701, 2702, včetně podílu na společných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 164/7254/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 164/7254/2015 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 164/7254/2015 o obvyklé ceně jednotky - bytu č. 106/4, v bytovém domě č.p. 106, včetně podílu na společných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 173/6743/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 173/6743/2014 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 173/6743/2014 o obvyklé ceně pozemku čís. parcely 210 s rodinným domem č.p. 104 s příslušenstvím a pozemku čís.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 44/7514/2016

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 44/7514/2016 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 44/7514/2016 o obvyklé ceně jednotky - bytu č. 331/5 v bytovém domě č.p. 330 a 331 včetně podílu na společných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 318/7408/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 318/7408/2015 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 318/7408/2015 o obvyklé ceně jednotky - bytu č. 2273/48 v bytovém domě č.p. 2272, 2272 a 2273 (bl. 84) včetně

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 141/7231/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 141/7231/2015 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 141/7231/2015 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 následujících nemovitých věcí: pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 407/7077/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 407/7077/2014 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 407/7077/2014 o obvyklé ceně jednotky - bytu č. 2460/4, v bytovém domě č.p. 2458, 2459, 2460, včetně podílu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 146/7236/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 146/7236/2015 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 146/7236/2015 o obvyklé ceně jednotky - bytu č. 2284/3 v bytovém domě č.p. 2284 a 2285 (bl. 47) včetně podílu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 145/7235/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 145/7235/2015 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 145/7235/2015 o obvyklé ceně jednotky - bytu č. 2757/34 v bytovém domě č.p. 2757 a 2758 (bl. 338) včetně podílu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 196/7286/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 196/7286/2015 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 196/7286/2015 Pozemky čís. parcel St. 213/2, 98/2 rodinný dům č.p. 37 a další stavby tvořící součást a příslušenství

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 188/7278/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 188/7278/2015 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 188/7278/2015 o obvyklé ceně jednotky - bytu č. 2441/7, v bytovém domě č.p. 2439, 2440, 2441, 2442, včetně podílů

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 400/5850/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 400/5850/2012 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 400/5850/2012 o obvyklé ceně bytu č. 664/3 v bytovém domě č.p. 664 včetně podílu na společných částech domu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 304/6874/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 304/6874/2014 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 304/6874/2014 o obvyklé ceně jednotky - bytu č. 501/67 v bytovém domě č.p. 497 až 501, včetně podílu na společných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 42/7512/2016

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 42/7512/2016 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 42/7512/2016 o obvyklé ceně jednotky - bytu č. 2019/30 v bytovém domě č.p. 2019 včetně podílu o velikosti 6367/357803

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 492/5942/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 492/5942/2012 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 492/5942/2012 o obvyklé ceně bytu č. 236/14 v bytovém domě č.p. 236/31, včetně podílu na společných částech

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 328/7418/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 328/7418/2015 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 328/7418/2015 o obvyklé ceně pozemku čís. parcely 111/2, k.ú. Valteřice u Žandova, v Žandově - Valteřicích,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 81/7171/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 81/7171/2015 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 81/7171/2015 o obvyklé ceně jednotky - bytu č. 245/351 v bytovém domě č.p. 245 včetně podílu na společných částech

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 11/6091/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 11/6091/2013 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 11/6091/2013 o obvyklé ceně bytu č. 1212/1 v bytovém domě č.p. 1211, 1212 a 1213 včetně podílu na společných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 369/5819/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 369/5819/2012 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 369/5819/2012 o obvyklé ceně bytu č. 790/4 v bytovém domě č.p. 790, dále podíl 1/19 na nebytové jednotce č.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 109/7859/2017

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 109/7859/2017 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 109/7859/2017 o obvyklé ceně jednotky - bytu č. 1258/12 v bytovém domě č.p. 1258, 1259, 1260 včetně podílu na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9/7099/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9/7099/2015 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 9/7099/2015 Pozemek čís. parcely St. 74, budova č.p. 74 a další stavby tvořící součást a příslušenství oceňovaného

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 218/7308/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 218/7308/2015 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 218/7308/2015 o obvyklé ceně pozemku čís. parcely 23/1 s rodinným domem č.p. 107 s příslušenstvím a pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 396/7066/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 396/7066/2014 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 396/7066/2014 o obvyklé ceně pozemku čís. parcely St. 720/3 se stavbou č.p. 459 a pozemků čís. parcel 720/1

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 409/5199/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 409/5199/2011 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 409/5199/2011 o obvyklé ceně rozestavěného rodinného domu na pozemku čís. parcely St. 463 (dle evidence v KN)

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 161/6731/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 161/6731/2014 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 161/6731/2014 o obvyklé ceně pozemků čís. parcel 720 a 721, rodinného domu č.p. 34 a dalších staveb tvořících

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 264/7354/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 264/7354/2015 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 264/7354/2015 Pozemek čís. parcely St. 391 rodinný dům č.p. 327 a další stavby tvořící součást a příslušenství

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 358/6438/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 358/6438/2013 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 358/6438/2013 o obvyklé ceně bytu č. 984/21 v bytovém domě č.p. 984, 985, 986 a 987, včetně podílu na společných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 122/7212/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 122/7212/2015 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 122/7212/2015 o obvyklé ceně pozemku čís. parcely St. 282, rodinného domu č.p. 178 s příslušenstvím a spoluvlastnického

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 107/7857/2017

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 107/7857/2017 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 107/7857/2017 o obvyklé ceně jednotky - bytu č. 1058/1 v bytovém domě č.p. 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 598/5388/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 598/5388/2011 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 598/5388/2011 o obvyklé ceně rodinného domu č.p. 90 s příslušenstvím a pozemkem čís. parcely St. 126, k.ú. Jarpice,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 403/5853/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 403/5853/2012 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 403/5853/2012 o obvyklé ceně rodinného domu č.p. 22 s příslušenstvím a pozemky čís. parcel St. 70, 160/1 k.ú.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 355/6435/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 355/6435/2013 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 355/6435/2013 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu o velikosti 2/3 rodinného domu č.p. 112 s příslušenstvím

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 75/6645/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 75/6645/2014 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 75/6645/2014 o obvyklé ceně jednotky - bytu č. 719/4 v bytovém domě č.p. 719 včetně podílu na společných částech

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 228/7318/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 228/7318/2015 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 228/7318/2015 Pozemky čís. parcel St. 458, St. 549, 485/12, rodinný dům č.p. 412 a další stavby tvořící součást

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 190/4980/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 190/4980/2011 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 190/4980/2011 o obvyklé ceně bytu č. 1415/2 v bytovém domě č.p. 1414, 1415 včetně podílu na společných částech

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 626/6076/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 626/6076/2012 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 626/6076/2012 o obvyklé ceně rodinného domu č.p. 16 s příslušenstvím a pozemky čís. parcel St. 214, 1392, 1393,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3/6573/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3/6573/2014 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 3/6573/2014 o obvyklé ceně rodinného domu č.p. 321 s příslušenstvím a pozemkem čís. parcely St. 344, k.ú. Zlonice,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1/6571/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1/6571/2014 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 1/6571/2014 o obvyklé ceně podílu 1/2 na bytu č. 301/23 v bytovém domě č.p. 301 včetně podílu na společných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 219/6299/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 219/6299/2013 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 219/6299/2013 o obvyklé ceně rodinného domu č.p. 50 s příslušenstvím a pozemkem čís. parcely St. 72, k.ú. Krušovice,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 256/6826/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 256/6826/2014 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 256/6826/2014 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu o velikosti 1/6 jednotky - bytu č. 469/1 v bytovém domě

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 361/7031/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 361/7031/2014 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 361/7031/2014 o obvyklé ceně pozemku čís. parcely 308 s budovou č.p. 211, k.ú. Mojžíř, v ulici U Lázní v Ústí

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 191/6271/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 191/6271/2013 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 191/6271/2013 o obvyklé ceně bytu č. 80/2 v budově č.p. 80 včetně podílu na společných částech domu a pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 47/6127/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 47/6127/2013 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 47/6127/2013 o obvyklé ceně rekreační chaty č.e. 461 včetně příslušenství a pozemků čís. parcel 486, 487, 488,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 401/7071/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 401/7071/2014 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 401/7071/2014 o obvyklé ceně jednotky - bytu č. 39/2 v bytovém domě č.p. 39 včetně podílu o velikosti 7015/42990

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 318/6888/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 318/6888/2014 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 318/6888/2014 o obvyklé ceně jednotky - bytu č. 3210/23 v bytovém domě č.p. 3210 včetně podílu na společných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 296/6866/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 296/6866/2014 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 296/6866/2014 Pozemky čís. parcel 541, 682/9, rodinný dům č.p. 281 a další stavby tvořící součást a příslušenství

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 319/7409/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 319/7409/2015 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 319/7409/2015 o obvyklé ceně jednotky - bytu č. 3113/45 v bytovém domě č.p. 3112, 3113, 3114 a 3114 včetně podílu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 79/4869/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 79/4869/2011 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 79/4869/2011 o obvyklé ceně bytu č. 2171/4 v bytovém domě č.p. 2169, 2170, 2171, 2172, včetně podílu na společných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 160/6240/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 160/6240/2013 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 160/6240/2013 o obvyklé ceně rodinného domu č.p. 154 s příslušenstvím, pozemky čís. parcel St. 363, 404 a podílem

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 479/6559/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 479/6559/2013 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 479/6559/2013 o obvyklé ceně bytu č. 793/18 v bytovém domě č.p. 793 včetně podílu na společných částech domu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 173/7263/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 173/7263/2015 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 173/7263/2015 o obvyklé ceně jednotky - bytu č. 1179/23 v bytovém domě č.p. 1177, 1178, 1179 včetně podílu na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 438/6518/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 438/6518/2013 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 438/6518/2013 o obvyklé ceně rodinného domu č.p. 67 (dle evidence v KN) s příslušenstvím, vedlejší stavbou na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 248/7338/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 248/7338/2015 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 248/7338/2015 o obvyklé ceně jednotky - bytu č. 3209/29 v bytovém domě č.p. 3209 včetně podílu na společných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 155/6725/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 155/6725/2014 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 155/6725/2014 o obvyklé ceně pozemku čís. parcely St. 90, rodinného domu č.p. 47 a dalších staveb tvořících

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. LV no.: 729

ZNALECKÝ POSUDEK. LV no.: 729 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 412/7082/2014 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu ve výši ½ na pozemku čís. parcely 214/1, k.ú. Kolešovice,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 65/6145/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 65/6145/2013 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 65/6145/2013 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu 1/2 následujících nemovitostí: byt č. 2438/312 v bytovém

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 475/5925/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 475/5925/2012 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 475/5925/2012 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu o velikosti 7/24 na budově č.p. 1648 s příslušenstvím

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 285/6365/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 285/6365/2013 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 285/6365/2013 o obvyklé ceně bytu č. 182/2 v bytovém domě č.p. 181, 182, 183 včetně podílu na společných částech

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 230/7320/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 230/7320/2015 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 230/7320/2015 o obvyklé ceně pozemku čís. parcely St. 103 a rodinného domu č.p. 104 s příslušenstvím, k.ú. Louka

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 279/7369/2015 DODATEK Č. 1

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 279/7369/2015 DODATEK Č. 1 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 279/7369/2015 DODATEK Č. 1 o obvyklé ceně jednotky - bytu č. 69/6, v bytovém domě č.p. 69 včetně podílu na společných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 312/6392/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 312/6392/2013 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 312/6392/2013 o obvyklé ceně bytu č. 1462/61 v bytovém domě č.p. 1461, 1462, 1463 a 1464 (bl. 410) včetně podílu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 53/6623/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 53/6623/2014 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 53/6623/2014 o obvyklé ceně bytu č. 2470/24 v bytovém domě č.p. 2469, 2470, 2471 a 2472 (bl. 212) včetně podílu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 593/6043/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 593/6043/2012 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 593/6043/2012 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 bytu č. 50/10 v bytovém domě č.p. 49,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 67/6637/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 67/6637/2014 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 67/6637/2014 Pozemky čís. parcel St. 273, 132/15, rodinný dům č.p. 101 a další stavby tvořící součást oceňovaných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2/6082/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2/6082/2013 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 2/6082/2013 o obvyklé ceně rodinného domu č.p. 12 s příslušenstvím, vedlejšími stavbami a pozemky čís. parcel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 364/7034/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 364/7034/2014 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 364/7034/2014 o obvyklé ceně nemovitých věcí pozemku čís. parcely St. 1097 a garáže č.e. 168 s příslušenstvím,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 125/6695/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 125/6695/2014 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 125/6695/2014 o obvyklé ceně pozemků čís. parcel St. 412 a 2419/1, rodinného domu č.p. 544 a dalších staveb

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 401/5851/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 401/5851/2012 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 401/5851/2012 o obvyklé ceně rodinného domu č.p. 55 s příslušenstvím a pozemky čís. parcel St. 9, 53/1, 53/2,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 450/5900/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 450/5900/2012 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 450/5900/2012 o obvyklé ceně rodinného domu č.p. 101 s příslušenstvím a pozemky čís. parcel St. 106 a 554/4,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 323/5773/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 323/5773/2012 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 323/5773/2012 o obvyklé ceně rekreační chaty č.e. 27 na p.p.č. St. 173 s příslušenstvím, bez pozemku čís. parcely

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 175/7265/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 175/7265/2015 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 175/7265/2015 Pozemky čís. parcel St. 110, 375/7, rekreační chalupa č.e. 8, další stavby a příslušenství tvořící

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 242/6322/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 242/6322/2013 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 242/6322/2013 o obvyklé ceně rodinného domu č.p. 1092 s příslušenstvím a pozemky čís. parcel 1165 a 1166, k.ú.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 110/7860/2017

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 110/7860/2017 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 110/7860/2017 o obvyklé ceně jednotky bytu č. 1383/2 v bytovém domě č.p. 1381, 1382, 1383 včetně podílu na společných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 263/7353/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 263/7353/2015 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 263/7353/2015 Pozemky čís. parcel 101, 102, rodinný dům č.p. 158 a další stavby tvořící součást a příslušenství

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 292/5742/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 292/5742/2012 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 292/5742/2012 o obvyklé ceně bytu č. 696/1 v bytovém domě č.p. 696 včetně podílu na společných částech domu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 200/6280/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 200/6280/2013 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 200/6280/2013 o obvyklé ceně bytu č. 1309/6 v bytovém domě č.p. 1306, 1307, 1308 a 1309 (bl. 506) včetně podílu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 104/7854/2017

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 104/7854/2017 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 104/7854/2017 o obvyklé ceně podílu ve výši 1/2 na pozemku čís. parcely St. 20 s rodinným domem č.p. 17 s příslušenstvím

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 69/6639/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 69/6639/2014 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 69/6639/2014 Pozemky čís. parcel St. 187, 267/2, rodinný dům č.p. 169 a další stavby tvořící součást oceňovaných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 332/7002/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 332/7002/2014 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 332/7002/2014 o obvyklé ceně pozemku čís. parcely 101 s rodinným domem č.p. 101, k.ú. Předlice, v ulici Beneše

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 374/7044/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 374/7044/2014 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 374/7044/2014 o obvyklé ceně jednotky - bytu č. 196/11 v bytovém domě č.p. 196, 197, včetně podílu na společných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 393/7063/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 393/7063/2014 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 393/7063/2014 Pozemky čís. parcel St. 200, 739/1 rodinný dům č.p. 187 a další stavby tvořící součást a příslušenství

Více