ZNALECKÝ POSUDEK. č. 129/7219/2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZNALECKÝ POSUDEK. č. 129/7219/2015"

Transkript

1 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 129/7219/2015 o obvyklé ceně jednotky - bytu č. 1899/22 v bytovém domě č.p. 1899, včetně podílu na společných částech bytového domu a pozemku čís. parcely 59, k.ú. Kročehlavy, v ulici Vodárenská, v Kladně, okres Kladno, Středočeský kraj ENI CONSULT spol. s r.o. - znalecký ústav, Chomutovská 2233, Most, IČ , DIČ CZ tel./fax: , , tel , ,

2 ID (Surveyor s Report): 129/7219/2015 LV no.: Name of subject / Předmět ocenění: Jednotka - byt (jednotka podle zák.č. 72/1994 Sb.) č. 1899/22 v bytovém domě č.p. 1899, včetně podílu 29/1044 na společných částech domu a pozemku čís. parcely 59, k.ú. Kročehlavy, v ulici Vodárenská, v Kladně, okres Kladno, Středočeský kraj Address of subject / Adresa majetku: Vodárenská č.p. 1899, Kročehlavy, Kladno Purpose of Appraisal / Účel ocenění: Odhad obvyklé ceny nemovitostí pro postup podle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, v platném znění Cost value: Věcná hodnota: Kč Market value Tržní hodnota Kč Yield value: Výnosová hodnota: Není stanovena Kč Common price Obvyklá cena Kč Comparative value: Porovnávací hodnota: Kč Quick sale: (validity 6 monts): Rychlý prodej (platnost 6 měsíců): nestanoveno Kč Number of properties: Počet objektů: 1 LAND / POZEMEK Main building: Hlavní stavba: jednotka - byt č. 1899/22 (jednotka podle zákona č. 72/1994 Sb.) Čísla parcel Parcel of land nr. 59 (podíl 29/1044) Appurtenances: Příslušenství: sklep v 1.PP (cca 3,00 m2) Size: Velikost 564, podíl 29/1044 Location in the town: Poloha v obci: obytná zóna s úplnou infrastrukturou Type: Druh zastavěná plocha a nádvoří Infrastructure: Infrastruktura ve Statutárním městě Kladno úplná vč. vysokého školství Unit price: Jednotková cena Kč/ MAIN PROPERTY / HLAVNÍ OBJEKT LEASE / PRONÁJEM Construction system: Konstrukční systém: zděný Whole property: Celá nemovitost: 29,00 Built-up area: Zastavěná plocha: Built area: Bytové plochy: Floor area: Podlahová plocha: jednotka -byt 29,00 Storage area: Skladové plochy: Other and manufacturing: Ostatní Unit price: Jednotková cena: Kč/ Income: Příjem: Kč Building finished in year Rok pořízení: 1948 Cost: Náklady: Kč Wear (average): Znehodnocení: 50 % Capitalization rate: Kapitalizační míra: % - 2 -

3 Property right / Vlastnické právo: Podle části A listu vlastnictví č ze dne je jednotka - byt ve vlastnictví následujících osob: pan Petr Flegel, bytem Poštovice č.p. 57, Poštovice - podíl 1/2 paní Markéta Flegelová, bytem Poštovice č.p. 57, Poštovice - podíl 1/2. Restricting conditions / omezující podmínky: Podle části C listu vlastnictví č ze dne je vlastnické právo k jednotce - bytu omezeno : - zástavním právem exekutorským (podrobněji viz. výpis listu vlastnictví v příloze). - zástavním právem smluvním k zajištění pohledávek s příslušenstvím: a) v celkové výši ,-Kč, b) veškerých budoucích pohledávek, které jí mohou vzniknout od do , až do celkové výše ,-Kč, ve prospěch České spořitelny, a.s. (IČ ), a to na základě Smlouvy o zřízení zástavního práva podle obč. z. č.j /1 ze dne , právní účinky vkladu práva ke dni (podrobněji viz. výpis listu vlastnictví v příloze). -zahájením exekucí (podrobněji viz. výpis listu vlastnictví v příloze). Stanovená obvyklá cena nemovité věci nezohledňuje výše uvedená omezení evidovaná v části C listu vlastnictví č Podle zjištěných informací při místním šetření je oceňovaná jednotka byt užívána nájemníky. Podrobnosti k případnému nájemnímu vztahu však nebyly zjištěny, tzn., nebylo možné vyhodnotit případné omezení vyplývající z nájemního vztahu. Real burden / věcná břemena: Podle části C listu vlastnictví č ze dne není oceňovaná nemovitá věc zatížena žádným věcným břemenem. Mortgages: / zástavní práva: Podle části C listu vlastnictví č ze dne je vlastnické právo k jednotce - bytu omezeno: - zástavním právem exekutorským (podrobněji viz. výpis listu vlastnictví v příloze). - zástavním právem smluvním k zajištění pohledávek s příslušenstvím: a) v celkové výši ,-Kč, b) veškerých budoucích pohledávek, které jí mohou vzniknout od do , až do celkové výše ,-Kč, ve prospěch České spořitelny, a.s. (IČ ), a to na základě Smlouvy o zřízení zástavního práva podle obč. z. č.j /1 ze dne , právní účinky vkladu práva ke dni (podrobněji viz. výpis listu vlastnictví v příloze). Legal and structural state / stavebně právní stav: Jednotka - byt je v katastru nemovitostí evidována jako jednotka podle zákona č. 72/1994 Sb., se způsobem využití jako byt. Ke dni ocenění je byt pravděpodobně užíván podle dostupných informací pro účely bydlení, tzn. v souladu se stavem evidovaným v katastru nemovitostí. Weak points / slabé stránky: - jednotka byt pravděpodobně v původním stavu - bytový dům bez výtahu - jednotka byt pravděpodobně užívána nájemníky, podrobnosti k nájemnímu vztahu nezjištěny Strong points / silné stránky: - situování bytového domu v blízkosti veškeré občanské vybavenosti - bytový dům po částečné rekonstrukci, dobře udržovaný - dobrá dopravní obslužnost Background Papers / podklady: a/ výpis z katastru nemovitostí, listu vlastnictví č (jednotka - byt) pro k.ú. Kročehlavy, obec Kladno prokazující stav evidovaný k datu , vyhotovený dálkovým přístupem do katastru nemovitostí b/ katastrální mapa pro část k.ú. Kročehlavy, vyhotovená z dálkového nahlížení do katastru nemovitostí c/ zjištění při prohlídce na místě Tour / prohlídka Prohlídka nemovitých věcí byla na základě oznámení od společnosti EURODRAŽBY.CZ ze dne svolána na , v 9:00 hodin. V uvedeném termínu konání prohlídky nemovitosti nebyl přítomen vlastník/zástavce a nebylo umožněno provedení prohlídky vnitřních prostor jednotky bytu. Z uvedeného důvodu je ocenění provedeno dle 13 odst. 3) zákona č. 26/2000 Sb. (zákon o veřejných dražbách), a to na základě dostupných údajů (informace od vlastníků jiných bytů)

4 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Kód katastrálního území : Název katastrálního území : Kročehlavy Kód obce : Název obce : Kladno Počet obyvatel obce : Datum stanovení počtu obyvatel : Kód okresu : CZ0203 Název okresu : Kladno Název kraje : Středočeský kraj Poloha v obci : Obytná zóna s úplnou infrastrukturou Infrastructure / Infrastruktura: Město Kladno patří k větším a významným městům Středočeského kraje, jedná se o bývalé okresní město, v současné době jde o město Statutární. Statutární město Kladno disponuje úplnou občanskou vybaveností včetně vysokého školství (městský úřad, pošty, policie, městská policie, obchody, služby, restaurace, školky, školy včetně vysokých škol, zdravotní střediska, nemocnice, divadlo, kino, sportoviště, knihovna). Statutární město Kladno je velmi dobře dostupné silniční a železniční dopravou, ve městě je městská autobusová doprava. Po dopravní stránce je město Kladno dostupné po silnicích I.tříd, které zajišťují dopravní spojení s okolními městy a s rychlostními komunikacemi R6 a R7, které v dalším průběhu navazují na Hlavní město Praha, které je vzdálené přibližně 15 km. Z inženýrských sítí je ve městě proveden rozvod elektrického proudu, rozvod veřejného vodovodu, veřejná kanalizace a zemní plyn. Property location / Poloha nemovité věci: Oceňovaná jednotka - byt je situována v bytovém domě č.p. 1899, v ulici Vodárenská, v části města zvané Kročehlavy, v zástavbě obdobných bytových domů a staveb občanské vybavenosti. Lokalita je klidná, v rámci města vhodná pro bydlení v bytech. Short description property / stručný popis majetku: Jednotka - byt č. 1899/22: Oceňovaná jednotka - byt pravděpodobně o velikosti 1+1, je situována ve 2.NP (1. patro) bytového domu č.p. 1899, na pozemku čís. parcely 59, k.ú. Kročehlavy, v ulici Vodárenská, v části města zvané Kročehlavy, ve městě Kladno. Bytový dům je situován jako samostatně stojící, je podsklepený, má 3 nadzemní podlaží, zastřešení je sedlovou střechou. V bytovém domě se nachází celkem 36 jednotek - bytů, společné prostory a sklepy v 1.PP. K jednotce - bytu náleží podíl 29/1044 na společných částech bytového domu č.p.1899 a pozemku čís. parcely 59 Dispoziční řešení: Oceňovaná jednotka - byt pravděpodobně o velikosti 1+1 s příslušenstvím situovaná ve 2. nadzemním podlaží (1. patro) bytového domu. Vnitřní dispozice se pravděpodobně sestává z chodby, kuchyně, koupelny s WC a pokoje. K bytu dále náleží užívání sklepa v 1.PP bytového domu o výměře cca 3,00 m2. Celková podlahová plocha bytu je 29,00 m² (bez výměry sklepa). Poznámka: Přesná vnitřní dispozice nebyla z důvodu neumožnění prohlídky vnitřních prostor známa a to z důvodu neumožnění prohlídky vnitřních prostor jednotky bytu. Konstrukční řešení a vybavení (domu a bytu): Bytový dům je založen na betonových základových pasech s izolací proti zemní vlhkosti, svislé nosné konstrukce jsou zděné z cihel, stropy jsou betonové, zastřešení je sedlovou střechou, střešní krytina je tvořena plechovými šablonami, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu, schodiště je betonové s povrchovou úpravou TERACO. Podlahy v bytě jsou betonové, pravděpodobně s běžnými povrchy (dlažba, textilní krytina, PVC). Okna jsou plastová s izolačním dvojsklem, okna ve společných prostorách bytového domu jsou plastové, vnitřní omítky jsou pravděpodobně štukové, v sociálním zázemí a kuchyni pravděpodobně doplněné keramickým obkladem. Vnitřní příčky jsou pravděpodobně zděné. Vnitřní dveře jsou pravděpodobně dřevěné plné a prosklené do ocelových zárubní, vstupní dveře do bytu jsou dřevěné, dveře do bytového domu jsou plastové. Vnější omítky jsou břízolitové

5 Bytový dům má vnitřní rozvod el. proudu, kanalizace, vody a zemního plynu. Rozvody vody a kanalizace jsou pravděpodobně plastové, napojené na veřejný řad. Vytápění a ohřev teplé užitkové vody je pravděpodobně z dálkového zdroje. Kuchyně je pravděpodobně vybavena kuchyňskou linkou a plynovým sporákem. Sociální zázemí je pravděpodobně vybaveno splachovacím WC, umývadlem, vanou, případně sprchovým koutem. Dále je bytový dům domácím zvonkem. Stáří a stavební stav: Podle dostupných a známých informací byl bytový dům postaven v roce 1948, v rámci tehdejší bytové výstavby, jeho stáří ke dni ocenění je přibližně 67 let. Za dobu své existence byl bytový dům průběžně opravován. Na bytovém domě byly provedeny v minulých letech stavební úpravy, které zahrnovaly pravděpodobně výměnu oken za plastová, výměnu vstupních dveří a opravu prostor v 1.PP. Na bytovém je prováděna běžná údržba, celkový technický stav bytového domu lze hodnotit jako dobrý. Na bytovém domě nejsou patrné statické nebo jiné vážnější stavební závady. Jednotka - byt: Stavebně technický stav jednotky - bytu není z důvodu neumožnění prohlídky vnitřních prostor bytu znám. Pro ocenění je předpokládán původní stav jednotky bytu, běžný standard vnitřního vybavení a původní jádro jednotky - bytu. Údržba bytu je předpokládána běžná. Pozemek: K oceňované jednotce - bytu č. 1899/22 náleží podíl 29/1044 na pozemku čís. parcely 59, k.ú. Kročehlavy. Pozemek čís. parcely 59 je zcela zastavěn bytovým domem č.p Pozemek je napojen na v místě dostupné inženýrské sítě, a to rozvod el. proudu, vody, kanalizace, zemního plynu a dálkový zdroj tepla. Pozemek je přístupný po veřejné komunikaci, ul. Vodárenská, pozemku čís. parcely 1873 (ostatní komunikace/ostatní plocha), který je ve vlastnictví Statutárního města Kladno, bezprostřední přístup je po zpevněné komunikaci, pozemku čís. parcely 2054 (ostatní komunikace/ostatní plocha), který je ve vlastnictví Statutárního města Kladno a dále okolního pozemku, čís. parcely 2041 (zeleň/ostatní plocha), který je ve vlastnictví Statutárního města Kladno. Přístup a příjezd lze hodnotit jako bezproblémový. Výměra pozemku je patrná z listu vlastnictví v příloze, tvar je patrný z katastrální mapy v příloze

6 HODNOCENÍ A ZÁVĚR Obvyklá cena (tržní hodnota) jednotky - bytu (jednotka podle zák.č. 72/1994 Sb.) č. 1899/22 v bytovém domě č.p. 1899, včetně podílu 29/1044 na společných částech domu a pozemku čís. parcely 59, k.ú. Kročehlavy, v ulici Vodárenská, v Kladně, okres Kladno, Středočeský kraj, stanovená na základě provedené analýzy, s použitím metod pro odhad obvyklé ceny (tržní hodnoty), uvedených v přiložené tabulce, činí ke dni ocenění 7. května 2015 (po zaokrouhlení) ,- Kč Slovy: Šestsetpadesáttisíc Kč Ocenění práv a závad spojených s nemovitými věcmi: Podle části C listu vlastnictví č ze dne je vlastnické právo k jednotce - bytu omezeno : - zástavním právem exekutorským (podrobněji viz. výpis listu vlastnictví v příloze). - zástavním právem smluvním k zajištění pohledávek s příslušenstvím: a) v celkové výši ,-Kč, b) veškerých budoucích pohledávek, které jí mohou vzniknout od do , až do celkové výše ,-Kč, ve prospěch České spořitelny, a.s. (IČ ), a to na základě Smlouvy o zřízení zástavního práva podle obč. z. č.j /1 ze dne , právní účinky vkladu práva ke dni (podrobněji viz. výpis listu vlastnictví v příloze). -zahájením exekucí (podrobněji viz. výpis listu vlastnictví v příloze). Stanovená obvyklá cena nemovité věci nezohledňuje výše uvedená omezení evidovaná v části C listu vlastnictví č Podle zjištěných informací při místním šetření je oceňovaná jednotka byt užívána nájemníky. Podrobnosti k případnému nájemnímu vztahu však nebyly zjištěny, tzn., nebylo možné vyhodnotit případné omezení vyplývající z nájemního vztahu. Jiná ocenitelná práva v souvislosti s nemovitou věcí nebyla zjištěna. ENI CONSULT, spol. s r.o. podává znalecký posudek jako znalecký ústav zapsaný Ministerstvem spravedlnosti ČR dne pod zn. 212/98-ODO do prvního oddílu seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oboru ekonomika s rozsahem znaleckého oprávnění pro ceny nemovitého a movitého majetku. Znalecký posudek je veden pod pořadovým číslem 129/7219/2015. Vypracoval: Lukáš Kajgr Ing. Vladimír Hůda jednatel V Mostě, dne 14. května

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 38/7508/2016

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 38/7508/2016 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 38/7508/2016 o obvyklé ceně jednotky - bytu č. 2914/20 v bytovém domě č.p. 2914, včetně podílu na společných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 167/7257/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 167/7257/2015 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 167/7257/2015 Stavba garáže na pozemku čís. parcely 141/4 (nezapsaná v KN), k.ú. Roztoky u Prahy, v ulici Nad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 308/5758/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 308/5758/2012 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 308/5758/2012 o obvyklé ceně bytu č. 212/3 v bytovém domě č.p. 212 včetně podílu na společných částech domu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 389/5839 /2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 389/5839 /2012 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 389/5839 /2012 o obvyklé ceně bytu č. 2911/19 v bytovém domě č.p. 2911 včetně podílu na společných částech bytového

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 187/7277/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 187/7277/2015 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 187/7277/2015 o obvyklé ceně jednotky - bytu č. 2468/1, v bytovém domě č.p. 2468, včetně podílu na společných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.368/5818 /2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č.368/5818 /2012 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č.368/5818 /2012 o obvyklé ceně bytu č. 2456/82 v bytovém domě č.p. 2453, 2454, 2455, 2456, 2457 včetně podílu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 179/7269/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 179/7269/2015 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 179/7269/2015 o obvyklé ceně jednotky - bytu č. 3213/17, v bytovém domě č.p. 3213, 3214, včetně podílu na společných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 153/6723/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 153/6723/2014 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 153/6723/2014 o obvyklé ceně jednotky - bytu č. 1131/53 v bytovém domě č.p. 1131, 1132 včetně podílu na společných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 130/7220/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 130/7220/2015 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 130/7220/2015 o obvyklé ceně jednotky - bytu č. 2701/23, v bytovém domě č.p. 2701, 2702, včetně podílu na společných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 188/6758/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 188/6758/2014 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 188/6758/2014 o obvyklé ceně jednotek - bytu č. 2128/5 a garáže č. 2128/12 v bytovém domě č.p. 2126, 2127, 2128,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 428/4538/2010

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 428/4538/2010 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 428/4538/2010 o obvyklé ceně bytu č. 1250/3 v bytovém domě č.p. 1248, 1249 a 1250 včetně podílu na společných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 78/5828/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 78/5828/2012 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 78/5828/2012 o obvyklé ceně bytu č. 1249/7 v bytovém domě č.p. 1249 včetně podílu na společných částech domu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 34/6114/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 34/6114/2013 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 34/6114/2013 o obvyklé ceně bytu č. 90/5 v bytovém domě č.p. 90, včetně podílu na společných částech domu a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 39/7509/2016

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 39/7509/2016 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 39/7509/2016 o obvyklé ceně jednotky - bytu č. 347/1 v bytovém domě č.p. 347, 348, včetně podílu na společných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 188/7278/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 188/7278/2015 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 188/7278/2015 o obvyklé ceně jednotky - bytu č. 2441/7, v bytovém domě č.p. 2439, 2440, 2441, 2442, včetně podílů

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 235/6315/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 235/6315/2013 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 235/6315/2013 o obvyklé ceně bytu č. 484/12 v bytovém domě č.p. 484 včetně podílu 869/7432 na společných částech

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 353/7023/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 353/7023/2014 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 353/7023/2014 Pozemky čís. parcel 135/1, 136, 1368/2, rekreační chalupa č.e. 79, další stavby a příslušenství

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 471/6551/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 471/6551/2013 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 471/6551/2013 o obvyklé ceně bytu č. 349/30 v bytovém domě č.p. 349 včetně podílu na společných částech domu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 141/7231/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 141/7231/2015 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 141/7231/2015 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 následujících nemovitých věcí: pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 190/7280/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 190/7280/2015 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 190/7280/2015 o obvyklé ceně jednotky - bytu č. 1542/4, v bytovém domě č.p. 1542, 1543, včetně podílu na společných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 333/5783/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 333/5783/2012 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 333/5783/2012 o obvyklé ceně bytu č. 744/2 v bytovém domě č.p. 743, 744, 745 včetně podílu na společných částech

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 407/7077/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 407/7077/2014 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 407/7077/2014 o obvyklé ceně jednotky - bytu č. 2460/4, v bytovém domě č.p. 2458, 2459, 2460, včetně podílu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9/7099/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9/7099/2015 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 9/7099/2015 Pozemek čís. parcely St. 74, budova č.p. 74 a další stavby tvořící součást a příslušenství oceňovaného

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 173/6743/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 173/6743/2014 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 173/6743/2014 o obvyklé ceně pozemku čís. parcely 210 s rodinným domem č.p. 104 s příslušenstvím a pozemku čís.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 196/7286/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 196/7286/2015 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 196/7286/2015 Pozemky čís. parcel St. 213/2, 98/2 rodinný dům č.p. 37 a další stavby tvořící součást a příslušenství

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 27/6597/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 27/6597/2014 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 27/6597/2014 o obvyklé ceně bytu č. 1132/57 v bytovém domě č.p. 1131, 1132, včetně podílu na společných částech

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 164/7254/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 164/7254/2015 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 164/7254/2015 o obvyklé ceně jednotky - bytu č. 106/4, v bytovém domě č.p. 106, včetně podílu na společných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 304/6874/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 304/6874/2014 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 304/6874/2014 o obvyklé ceně jednotky - bytu č. 501/67 v bytovém domě č.p. 497 až 501, včetně podílu na společných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 161/6731/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 161/6731/2014 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 161/6731/2014 o obvyklé ceně pozemků čís. parcel 720 a 721, rodinného domu č.p. 34 a dalších staveb tvořících

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 400/5850/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 400/5850/2012 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 400/5850/2012 o obvyklé ceně bytu č. 664/3 v bytovém domě č.p. 664 včetně podílu na společných částech domu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 44/7514/2016

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 44/7514/2016 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 44/7514/2016 o obvyklé ceně jednotky - bytu č. 331/5 v bytovém domě č.p. 330 a 331 včetně podílu na společných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 218/7308/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 218/7308/2015 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 218/7308/2015 o obvyklé ceně pozemku čís. parcely 23/1 s rodinným domem č.p. 107 s příslušenstvím a pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 396/7066/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 396/7066/2014 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 396/7066/2014 o obvyklé ceně pozemku čís. parcely St. 720/3 se stavbou č.p. 459 a pozemků čís. parcel 720/1

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 264/7354/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 264/7354/2015 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 264/7354/2015 Pozemek čís. parcely St. 391 rodinný dům č.p. 327 a další stavby tvořící součást a příslušenství

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 230/7320/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 230/7320/2015 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 230/7320/2015 o obvyklé ceně pozemku čís. parcely St. 103 a rodinného domu č.p. 104 s příslušenstvím, k.ú. Louka

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 146/7236/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 146/7236/2015 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 146/7236/2015 o obvyklé ceně jednotky - bytu č. 2284/3 v bytovém domě č.p. 2284 a 2285 (bl. 47) včetně podílu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 492/5942/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 492/5942/2012 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 492/5942/2012 o obvyklé ceně bytu č. 236/14 v bytovém domě č.p. 236/31, včetně podílu na společných částech

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 145/7235/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 145/7235/2015 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 145/7235/2015 o obvyklé ceně jednotky - bytu č. 2757/34 v bytovém domě č.p. 2757 a 2758 (bl. 338) včetně podílu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 318/7408/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 318/7408/2015 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 318/7408/2015 o obvyklé ceně jednotky - bytu č. 2273/48 v bytovém domě č.p. 2272, 2272 a 2273 (bl. 84) včetně

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 107/7857/2017

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 107/7857/2017 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 107/7857/2017 o obvyklé ceně jednotky - bytu č. 1058/1 v bytovém domě č.p. 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 47/6127/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 47/6127/2013 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 47/6127/2013 o obvyklé ceně rekreační chaty č.e. 461 včetně příslušenství a pozemků čís. parcel 486, 487, 488,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 81/7171/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 81/7171/2015 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 81/7171/2015 o obvyklé ceně jednotky - bytu č. 245/351 v bytovém domě č.p. 245 včetně podílu na společných částech

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 369/5819/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 369/5819/2012 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 369/5819/2012 o obvyklé ceně bytu č. 790/4 v bytovém domě č.p. 790, dále podíl 1/19 na nebytové jednotce č.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 355/6435/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 355/6435/2013 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 355/6435/2013 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu o velikosti 2/3 rodinného domu č.p. 112 s příslušenstvím

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 316/6886/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 316/6886/2014 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 316/6886/2014 o obvyklé ceně jednotky - bytu č. 1322/1 v bytovém domě č.p. 1322, 1323, včetně podílu na společných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 109/7859/2017

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 109/7859/2017 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 109/7859/2017 o obvyklé ceně jednotky - bytu č. 1258/12 v bytovém domě č.p. 1258, 1259, 1260 včetně podílu na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 122/7212/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 122/7212/2015 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 122/7212/2015 o obvyklé ceně pozemku čís. parcely St. 282, rodinného domu č.p. 178 s příslušenstvím a spoluvlastnického

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 228/7318/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 228/7318/2015 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 228/7318/2015 Pozemky čís. parcel St. 458, St. 549, 485/12, rodinný dům č.p. 412 a další stavby tvořící součást

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 75/6645/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 75/6645/2014 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 75/6645/2014 o obvyklé ceně jednotky - bytu č. 719/4 v bytovém domě č.p. 719 včetně podílu na společných částech

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1/6571/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1/6571/2014 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 1/6571/2014 o obvyklé ceně podílu 1/2 na bytu č. 301/23 v bytovém domě č.p. 301 včetně podílu na společných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 401/7071/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 401/7071/2014 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 401/7071/2014 o obvyklé ceně jednotky - bytu č. 39/2 v bytovém domě č.p. 39 včetně podílu o velikosti 7015/42990

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 79/4869/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 79/4869/2011 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 79/4869/2011 o obvyklé ceně bytu č. 2171/4 v bytovém domě č.p. 2169, 2170, 2171, 2172, včetně podílu na společných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 42/7512/2016

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 42/7512/2016 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 42/7512/2016 o obvyklé ceně jednotky - bytu č. 2019/30 v bytovém domě č.p. 2019 včetně podílu o velikosti 6367/357803

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 11/6091/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 11/6091/2013 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 11/6091/2013 o obvyklé ceně bytu č. 1212/1 v bytovém domě č.p. 1211, 1212 a 1213 včetně podílu na společných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 67/6637/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 67/6637/2014 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 67/6637/2014 Pozemky čís. parcel St. 273, 132/15, rodinný dům č.p. 101 a další stavby tvořící součást oceňovaných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3/6573/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3/6573/2014 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 3/6573/2014 o obvyklé ceně rodinného domu č.p. 321 s příslušenstvím a pozemkem čís. parcely St. 344, k.ú. Zlonice,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 328/7418/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 328/7418/2015 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 328/7418/2015 o obvyklé ceně pozemku čís. parcely 111/2, k.ú. Valteřice u Žandova, v Žandově - Valteřicích,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 219/6299/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 219/6299/2013 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 219/6299/2013 o obvyklé ceně rodinného domu č.p. 50 s příslušenstvím a pozemkem čís. parcely St. 72, k.ú. Krušovice,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 285/6365/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 285/6365/2013 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 285/6365/2013 o obvyklé ceně bytu č. 182/2 v bytovém domě č.p. 181, 182, 183 včetně podílu na společných částech

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 403/5853/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 403/5853/2012 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 403/5853/2012 o obvyklé ceně rodinného domu č.p. 22 s příslušenstvím a pozemky čís. parcel St. 70, 160/1 k.ú.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 173/7263/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 173/7263/2015 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 173/7263/2015 o obvyklé ceně jednotky - bytu č. 1179/23 v bytovém domě č.p. 1177, 1178, 1179 včetně podílu na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 248/7338/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 248/7338/2015 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 248/7338/2015 o obvyklé ceně jednotky - bytu č. 3209/29 v bytovém domě č.p. 3209 včetně podílu na společných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 155/6725/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 155/6725/2014 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 155/6725/2014 o obvyklé ceně pozemku čís. parcely St. 90, rodinného domu č.p. 47 a dalších staveb tvořících

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. LV no.: 729

ZNALECKÝ POSUDEK. LV no.: 729 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 412/7082/2014 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu ve výši ½ na pozemku čís. parcely 214/1, k.ú. Kolešovice,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 160/6240/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 160/6240/2013 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 160/6240/2013 o obvyklé ceně rodinného domu č.p. 154 s příslušenstvím, pozemky čís. parcel St. 363, 404 a podílem

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 190/4980/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 190/4980/2011 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 190/4980/2011 o obvyklé ceně bytu č. 1415/2 v bytovém domě č.p. 1414, 1415 včetně podílu na společných částech

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 626/6076/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 626/6076/2012 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 626/6076/2012 o obvyklé ceně rodinného domu č.p. 16 s příslušenstvím a pozemky čís. parcel St. 214, 1392, 1393,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 358/6438/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 358/6438/2013 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 358/6438/2013 o obvyklé ceně bytu č. 984/21 v bytovém domě č.p. 984, 985, 986 a 987, včetně podílu na společných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 409/5199/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 409/5199/2011 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 409/5199/2011 o obvyklé ceně rozestavěného rodinného domu na pozemku čís. parcely St. 463 (dle evidence v KN)

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 438/6518/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 438/6518/2013 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 438/6518/2013 o obvyklé ceně rodinného domu č.p. 67 (dle evidence v KN) s příslušenstvím, vedlejší stavbou na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 323/5773/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 323/5773/2012 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 323/5773/2012 o obvyklé ceně rekreační chaty č.e. 27 na p.p.č. St. 173 s příslušenstvím, bez pozemku čís. parcely

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 65/6145/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 65/6145/2013 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 65/6145/2013 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu 1/2 následujících nemovitostí: byt č. 2438/312 v bytovém

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 393/7063/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 393/7063/2014 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 393/7063/2014 Pozemky čís. parcel St. 200, 739/1 rodinný dům č.p. 187 a další stavby tvořící součást a příslušenství

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 361/7031/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 361/7031/2014 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 361/7031/2014 o obvyklé ceně pozemku čís. parcely 308 s budovou č.p. 211, k.ú. Mojžíř, v ulici U Lázní v Ústí

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 319/7409/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 319/7409/2015 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 319/7409/2015 o obvyklé ceně jednotky - bytu č. 3113/45 v bytovém domě č.p. 3112, 3113, 3114 a 3114 včetně podílu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 450/5900/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 450/5900/2012 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 450/5900/2012 o obvyklé ceně rodinného domu č.p. 101 s příslušenstvím a pozemky čís. parcel St. 106 a 554/4,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 53/6623/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 53/6623/2014 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 53/6623/2014 o obvyklé ceně bytu č. 2470/24 v bytovém domě č.p. 2469, 2470, 2471 a 2472 (bl. 212) včetně podílu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 256/6826/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 256/6826/2014 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 256/6826/2014 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu o velikosti 1/6 jednotky - bytu č. 469/1 v bytovém domě

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 263/7353/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 263/7353/2015 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 263/7353/2015 Pozemky čís. parcel 101, 102, rodinný dům č.p. 158 a další stavby tvořící součást a příslušenství

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 475/5925/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 475/5925/2012 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 475/5925/2012 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu o velikosti 7/24 na budově č.p. 1648 s příslušenstvím

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 598/5388/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 598/5388/2011 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 598/5388/2011 o obvyklé ceně rodinného domu č.p. 90 s příslušenstvím a pozemkem čís. parcely St. 126, k.ú. Jarpice,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 312/6392/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 312/6392/2013 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 312/6392/2013 o obvyklé ceně bytu č. 1462/61 v bytovém domě č.p. 1461, 1462, 1463 a 1464 (bl. 410) včetně podílu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 242/6322/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 242/6322/2013 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 242/6322/2013 o obvyklé ceně rodinného domu č.p. 1092 s příslušenstvím a pozemky čís. parcel 1165 a 1166, k.ú.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 364/7034/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 364/7034/2014 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 364/7034/2014 o obvyklé ceně nemovitých věcí pozemku čís. parcely St. 1097 a garáže č.e. 168 s příslušenstvím,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 125/6695/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 125/6695/2014 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 125/6695/2014 o obvyklé ceně pozemků čís. parcel St. 412 a 2419/1, rodinného domu č.p. 544 a dalších staveb

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 296/6866/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 296/6866/2014 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 296/6866/2014 Pozemky čís. parcel 541, 682/9, rodinný dům č.p. 281 a další stavby tvořící součást a příslušenství

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 332/7002/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 332/7002/2014 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 332/7002/2014 o obvyklé ceně pozemku čís. parcely 101 s rodinným domem č.p. 101, k.ú. Předlice, v ulici Beneše

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 175/7265/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 175/7265/2015 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 175/7265/2015 Pozemky čís. parcel St. 110, 375/7, rekreační chalupa č.e. 8, další stavby a příslušenství tvořící

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 157/5607/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 157/5607/2012 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 157/5607/2012 o obvyklé ceně rekreační chaty č.e. 8255 s příslušenstvím a pozemky čís. parcel 76, 77/1, 77/2,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2/6082/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2/6082/2013 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 2/6082/2013 o obvyklé ceně rodinného domu č.p. 12 s příslušenstvím, vedlejšími stavbami a pozemky čís. parcel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 69/6639/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 69/6639/2014 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 69/6639/2014 Pozemky čís. parcel St. 187, 267/2, rodinný dům č.p. 169 a další stavby tvořící součást oceňovaných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 318/6888/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 318/6888/2014 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 318/6888/2014 o obvyklé ceně jednotky - bytu č. 3210/23 v bytovém domě č.p. 3210 včetně podílu na společných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 374/7044/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 374/7044/2014 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 374/7044/2014 o obvyklé ceně jednotky - bytu č. 196/11 v bytovém domě č.p. 196, 197, včetně podílu na společných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 191/6271/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 191/6271/2013 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 191/6271/2013 o obvyklé ceně bytu č. 80/2 v budově č.p. 80 včetně podílu na společných částech domu a pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 442/6522/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 442/6522/2013 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 442/6522/2013 o obvyklé ceně rodinného domu č.p. 56 s příslušenstvím a pozemky čís. parcel St. 34/1, St. 34/3,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 388/6468/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 388/6468/2013 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 388/6468/2013 o obvyklé ceně rodinného domu č.p. 19 s příslušenstvím a pozemkem čís. parcely St. 38, k.ú. Chržín,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 42/7792/2017

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 42/7792/2017 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 42/7792/2017 o obvyklé ceně jednotky - bytu č. 1144/5 v bytovém domě č.p. 1142, 1143, 1144, včetně podílu na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 479/6559/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 479/6559/2013 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 479/6559/2013 o obvyklé ceně bytu č. 793/18 v bytovém domě č.p. 793 včetně podílu na společných částech domu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 292/5742/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 292/5742/2012 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 292/5742/2012 o obvyklé ceně bytu č. 696/1 v bytovém domě č.p. 696 včetně podílu na společných částech domu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 279/7369/2015 DODATEK Č. 1

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 279/7369/2015 DODATEK Č. 1 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 279/7369/2015 DODATEK Č. 1 o obvyklé ceně jednotky - bytu č. 69/6, v bytovém domě č.p. 69 včetně podílu na společných

Více